Zelmer | ZEO32C3151 | User manual | Zelmer ZEO32C3151 User Manual

Zelmer ZEO32C3151 User Manual
Karta produktu zgodna z "ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI
(UE) NR 65/2014"
Marka: Zelmer
Identyfikator: ZEO32C3151
Wskaźnik efektywności energetycznej: 106
Klasa efektywności energetycznej: A
Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0,96 kWh/cykl
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0,88 kWh/cykl
Liczba komór: 1
Źródło ciepła: Elektryczna
Objętość: 66 l
Listopad 23, 2017
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa
www.zelmer.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising