Zelmer | ZEW10A10PL | User manual | Zelmer ZEW10A10PL User Manual

Zelmer ZEW10A10PL User Manual
Roczne zużycie wody
Klasa efektywności wirowania
Załadunek
Klasa efektywności energetycznej
Roczne zużycie energii elektrycznej
Poziom hałasu przy praniu
Poziom hałasu przy wirowaniu
Poniżej zamieszczony jest schemat efektywności energetycznej.
Etykieta energetyczna urządzenia znajduje się z boku lub z przodu na urządzeniu. Odkleić etykietę z urządzenia i nakleić ją na schemat.
Etykieta energetyczna zawiera informacje o specyficznych parametrach nabytego urządzenia.
Wiele kolejnych, ważnych informacji jest dostępnych w instrukcji obsługi i ustawienia.
Załącznik ten stanowi integralną część instrukcji obsługi. Wszystkie dokumenty i instrukcje należy zachować do późniejszego użytku.
pl Informacje odnośnie rozporządzenia UE
i Wybór odpowiedniego środka piorącego
Decydujące znaczenie dla wyboru odpowiedniego środka piorącego, temperatury oraz
cyklu prania mają informacje na metce/naszywce, patrz także www.sartex.ch
Na stronie internetowej www.cleanright.eu można znaleźć wiele przydatnych informacji
na temat środków piorących, pielęgnujących oraz środków do czyszczenia
Pranie oraz rodzaj tkanin
Białe tkaniny z bawełny lub lnu odporne na wysoką temperaturę prania
M
Program
prania
Temperatura
prania
Środek piorący
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1015/2010 dotyczącym ekoprojektu, podajemy
niniejszym rozszerzone informacje o produkcie. Informacje te umożliwiają oszczędne
użytkowanie urządzenia w sposbób zgodny z zasadami ochrony środowiska
naturalnego.
i Informacje dotyczące produktu
Najbardziej efektywne programy dla tkanin z bawełny
Bawełna
20 °C - 90 °C
Uniwersalny środek piorący z
wybielaczem oraz
rozjaśniaczem optycznym
Poniższe programy (programy standardowe, oznaczone symbolem ü) są
przeznaczone do prania normalnie zabrudzonych tkanin z bawełny oraz charakteryzują
się największą efektywnością pod względem zużycia wody i energii.
Kolorowe tkaniny z bawełny lub lnu Bawełna
M
20 °C - 60 °C
Środek piorący do tkanin kolorowych bez wybielacza oraz
rozjaśniacza optycznego
Standardowe programy do prania bawełny zgodnie
z rozporządzeniem (UE) Nr 1015/2010
Kolorowe tkaniny z włókien
syntetycznych, syntetyki
N
Syntetyki
20 °C - 60 °C
Środek piorący do tkanin
kolorowych i delikatnych bez
rozjaśniaczy optycznych
Tkaniny delikatne, jedwab lub
wiskoza
O
Delikatne/
Jedwab
20 °C - 40 °C
Środek piorący do tkanin
delikatnych
Wełna
W
Wełna
20 °C - 40 °C
Środek piorący przeznaczony
do wełny
i Ochrona środowiska i wskazówki dotyczące oszczędności
Przestrzegając dodatkowo poniższych wskazówek (poza wskazówkami znajdującymi się w
instrukcji obsługi) można ograniczyć koszty oraz przyczynić się do ochrony środowiska.
W przypadku lekko i normalnie zabrudzonych tkanin można zredukować zużycie energii
(zmniejszenie temperatury prania) i środków piorących.
Załadunek
Program Bawełna ú
Program Bawełna ú
Program Bawełna û
Przybliżony czas
trwania programu
6 kg
3 kg
3 kg
4^h
4^h
4^ h
Ustawienia programu do ko energetycznej zgodnie z dyrektywą 2010/30/UE przy
eksploatacji z zimną wodą (15 °C).
Temperatury programów oparte są o temperatury podane na metce/naszywce.
Rzeczywista temperatura prania może odbiegać od podanej temperatury programu ze
względu na oszczędność energii.
Zużycie energii w stanie wyłączonym i włączonym
Stan wyłączony:
Stan włączony
(gotowość do pracy):
0,15 W
1,27 W
Czas trwania programu, końcowa wilgotność prania, zużycie energii i wody w
przypadku poszczególnych programów podstawowych (przybliżone dane)
Przybliżona wilgotność końcowa
Zredukowana temperatura
oraz ilość środka
piorącego według zaleceń
dozowania „lekko“
lekko
normal
nie
Zabrudzenia i plamy nie są widoczne. Odzież
wchłonęła zapach ciała, np. lekka odzież letnia/
sportowa (noszona parę godzin), koszulki T-shirt,
koszule, bluzki (noszone 1 dzień), pościel dla
gości oraz ręczniki (używane 1 dzień)
Zabrudzenia widoczne/lub widoczne lekkie
plamy, np. koszulki T-shirt, koszule, bluzki
(przepocone, noszone kilka razy), pościel oraz
ręczniki (używane do 1 tygodnia)
Program
WAB28 ...
WAB24 ...
WAB20 ...
WAB16 ...
WAB12 ...
WM14B...
WM12B ...
WM10B ...
WM08B ...
WM06B ...
maks.
1400 obr./
min
maks. 1200
obr./min
maks. 1000
obr./min
maks. 800
obr./min
maks. 600
obr./min
Bawełna
53%
58%
68%
80%
89%
Syntetyki
40%
40%
40%
40%
40%
Delikatne/Jedwab
30%
30%
30%
30%
30%
Wełna
45%
45%
45%
45%
45%
Informacje na temat wilgotności końcowej na podstawie danych dotyczących ograniczenia
prędkości wirowania i maksymalnego załadunku w odniesieniu do poszczególnych programów.
Temperatura według metki/ mocno
naszywki oraz ilość środka
piorącego według zaleceń
dozowania „mocno“
Zabrudzenia i/lub plamy są wyraźnie widoczne,
np. ręczniki do wycierania naczyń, ubranka/
bielizna dla niemowląt, odzież robocza
9711 / 9001352871
Przybliżone informacje na temat czasu trwania programu, zużycia energii i wody
w przypadku poszczególnych programów znajdują się w instrukcji obsługi.
Rzeczywiste wartości mogą odbiegać od podanych wartości w zależności od ciśnienia oraz
twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, rodzaju i ilości tkanin oraz stopnia
zabrudzenia, od używanego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych
funkcji dodatkowych.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising