Zelmer | Fenomen 880.0 LSD | User manual | Zelmer Fenomen 880.0 LSD User Manual

Zelmer Fenomen 880.0 LSD User Manual
PL
CZ
SK
HU
RO
RU
BG
UA
EN
A
Elektroniczny wyświetlacz.
Elektronický displej.
Elektronický displej.
Elektronikus kijelző.
Afişaj electronic.
Электронный дисплей.
Електронен дисплей.
Електронний дисплей.
Electronic display.
instrukcja
użytkowania
user
manual
CZ
SK
HU
RO
RU
BG
UA
EN
PL
CZ
SK
HU
RO
RU
BG
UA
EN
7
13
880.0LCD
Robot kuchenny
Food processor
1
6
5
2
3
4
27
30
15
25
26
16
29
31
14
34
32
23
24
Linia Produktów Product Line
22
21
17
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ROBOT KUCHENNY
Typ 880.0
КУХОННЫЙ КОМБАЙН
6–12
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
13–19
48–54
КУХОННИЙ КОМБАЙН
20–26
Тип 880.0
55–61
880-140
LT VARTOJIMO INSTRUKCIJA
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KONYHAI ROBOT
27–33
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ROBOT DE BUCĂTĂRIE
34–40
Tipas 880.0
Tüüp 880.0
74–79
Tip 880.0
SR INSTRUKCIJA RUKOVANJA
80–85
Krajalnica
Slicer
Czajnik
Electric kettle
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
Robot kuchenny
Food processor
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
B
UNIVERZALAN MIKSER
Tip 880.0
86–91
EN USER MANUAL
VIRTUVĖS KOMBAINAS
880.0 Típus
20
KÖÖGIKOMBAIN
KUHINJSKI ROBOT
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
KUCHYNSKÝ ROBOT
Tip 880.0
Тип 880.0
19
18
ET KASUTUSJUHEND
HR UPUSTVO ZA UPORABU
КУХНЕНСКИ РОБОТ
SK NÁVOD NA OBSLUHU
Typ 880.0
41–47
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
KUCHYŇSKÝ ROBOT
Typ 880.0
Tип 880.0
28
33
35
Dwukomorowy lej zasypowy ułatwia dozowanie składników.
Dvoukomorová násypka usnadňující dávkování.
Dvojkomorová násypka uľahčujúca dávkovanie.
A kétcsatornás betöltő tölcsér megkönnyíti az adalékok
hozzáadását.
Cele două camere ale alimentatorului uşurează umplerea cu
incrediente.
Два отсека для пищи.
Двойна камера за пълнене на купата, което улеснява пълненето
с хранителните съставки.
Два відділи для харчів.
Two chamber filling feeder makes it easier to dose the ingredients.
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
9
8
Robot kuchenny
Food processor
Cztery tarcze ze stali szlachetnej do krojenia frytek, plastrów, wiórek
oraz przecierania.
Čtyři nerezové kotouče pro přípravu hranolků, krájení na plátky,
strouhání a tření.
Štyri nerezové kotúče pre prípravu hranoliek, krájania na plátky,
strúhania a trenia.
Négy nemesacél tárcsa hasábburgonya, szeletek, reszelek
vágására, valamint passzírozáshoz.
4 discuri din oţel inoxidabil pentru: cartofi pai, feliere, cartofi
franţuzeşti şi pentru mărunţirea mâncării.
4 диска из нержавеющей стали для нарезки чипсов, ломтиков.
Четири диска от неръждаема стомана за нарязване на картофи
на чипс, на филиики, и смесване на храна.
Чотири диски з нержавіючої сталі для нарізання чіпсів, скибок.
Four stainless steel disks for cutting chips, slices, French fries and
for food-mixing.
10
12
880.0LCD
PL
11
FOOD PROCESSOR
62–67
Type 880.0
92–98
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
VIRTUVES KOMBAINS
Tips 880.0
1
68–73
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
2
3
4
C
PL
F
D
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
●
open
1
close
open
2
5
1
4
5
6
2
open
3
close
7
8
G
close
open
10
9
6
1
close
2
open
7
8
9
10
3
4
5
6
Przestrzegaj bezwzględnie zasad bezpieczeństwa opisanych w instrukcji robota kuchennego.
● Robot kuchenny podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 230 V.
● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający,
obudowa lub uchwyt są w sposób widoczny uszkodzone.
Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
● Przed przystąpieniem do pracy sprawdź, czy w pojemniku
nie znalazł się przypadkiem twardy przedmiot (np. łyżka).
● Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania, należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
Przed myciem wyjmij zawsze przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
E
●
close
open
1
2
3
7
4
8
10
9
●
●
●
H
●
●
●
close
5
6
7
8
open
1
2
3
4
F
close
open
1
2
●
open
3
4
5
●
6
7
8
●
6
Zachowaj szczególną ostrożność przy manipulowaniu
wyposażeniem zawierającym ostrza tnące (tj. nóż malaksera, tarcze, kubek miksujący).
Do popychania produktu stosuj tylko popychacz.
Do opróżniania pojemnika stosuj łopatkę będącą na wyposażeniu robota.
Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu
ani zbyt silnym jego popychaniem.
Nie zatrzymuj robota poprzez otwarcie pokrywy pojemnika lub obrócenie pojemnika (hamowanie awaryjne).
Powoduje to szybsze zużywanie się napędu.
Nie narażaj urządzenia na działanie temperatury powyżej 60°C.
Nie uruchamiaj kubka miksującego „na sucho” – bez
produktu.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
Po zakończeniu pracy wyłącz robot wyłącznikiem, a wtyczkę przewodu przyłączeniowego wyjmij z gniazdka sieci.
●
●
●
●
●
●
Nóż malaksera jest bardzo ostry – przechowuj go zawsze w osłonie.
Nie zanurzaj napędu robota w wodzie ani nie myj go pod
bieżącą wodą.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole
graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Nie myj noża i tarcz bezpośrednio ręką.
Do mycia metalowych części zwłaszcza ostrego noża
i tarcz używaj miękkiej szczoteczki.
Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie z użyciem
płynów do naczyń.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Hałas urządzenia:
– z malakserem
LWA = 80 dB/A
– z kubkiem miksującym
LWA = 85 dB/A
– z mieszaczem ciasta
LWA = 78 dB/A
Urządzenie nie wymaga uziemienia
.
Robot kuchenny ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na www.zelmer.pl.
Opis urządzenia
Robot kuchenny 880.0LCD jest wieloczynnościowym urządzeniem przeznaczonym do użytku w gospodarstwie domowym. Części mające kontakt z przetwarzanymi surowcami
wykonane zostały z materiałów dopuszczonych do kontaktu
z żywnością.
Urządzenie posiada:
– zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
napędu w czasie, gdy urządzenie nie jest gotowe do
pracy,
– zabezpieczenie w przypadku próby otworzenia pokrywy
lub zdjęcia pojemnika podczas pracy,
– funkcję zmiany biegów w górę i dół,
– stabilizację prędkości obrotowej na każdym biegu.
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
UWAGA: Po zatrzymaniu urządzenia przyciskiem
domyślnym biegiem jest bieg 1.
........................................................................
Tryb pracy PULSE ustawiaj przed uruchomieniem
napędu.
........................................................................
........................................................................
Funkcja AUTO PULSE automatycznie uruchamia
napęd.
Sterowanie napędem (Rys. A)
1 PULSE – uruchomienie napędu na czas przytrzymania
przycisku
.
2 AUTO PULSE – automatyczne. okresowe włączanie
i wyłączanie napędu w sposób z góry zaprogramowany
przez producenta, z prędkością aktualnie nastawioną.
3 Przyciski zmiany biegów
.
4 TIMER – ustawienie czasu pracy napędu (15 s, 30 s,
45 s, 60 s, 75 s, 90 s).
5 ON/OFF – włączanie/wyłączanie napędu.
6 TURBO – chwilowe zwiększenie prędkości obrotowej
napędu do wartości większej o ok. 20% niż dostępna
na najwyższym biegu na czas przytrzymania przycisku.
Maksymalny czas – 25 sek.
Wyświetlacz LCD (Rys. A)
7 Stan urządzenia: (miganie – niegotowe, świecenie – gotowe do pracy).
8 Działanie napędu
9 Tryb pracy TURBO
10 Timer
11 Tryb pracy AUTO PULSE
12 Tryb pracy PULSE
13 Aktualny bieg (1-12)
Funkcja TIMER (Rys. B)
1 W trakcie pracy urządzenia wciśnij przycisk
.
2 Na wyświetlaczu pojawi się migający symbol .
3 Przyciskami
ustaw odpowiedni czas (90 s, 75 s,
60 s, 45 s, 30 s, 15 s).
4 Ponowne wciśnij przycisk
. Po upływie określonego
czasu napęd wyłączy się.
Wyposażenie robota kuchennego
Malakser
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Popychacz dozownik
Pokrywa malaksera
Pojemnik malaksera
Tarcza do wiórków grubych i cienkich
Tarcza do plastrów grubych i cienkich
Tarcza do przecierania
Tarcza do frytek
Osłona noża
Nóż malaksera
Zabierak tarcz
Łopatka
(Rys. A)
Kubek miksujący
25
26
27
28
Kubek dozownik
Pokrywa kubka
Uszczelka
Pojemnik kubka miksującego
Mieszacz ciasta
29
30
31
32
33
34
35
Popychacz dozownik
Pokrywa mieszacza
Pojemnik mieszacza
Uszczelka
Głowica ubijaka
Ubijak drutowy
Mieszak hakowy
Zastosowanie wyposażenia
Nóż malaksera – służy do obróbki mięsa, wyrabiania ciasta
i innych funkcji.
Tarcza do plastrów – służy do cięcia owoców
i warzyw na plastry cienkie i grube. Tarcze do plastrów i do
wiórek mają kształt okrągły, ostrza dwustronne (jedna strona
cięcie cienkie, druga strona cięcie grube).
Tarcza do wiórków – służy do rozdrabniania na wiórki cienkie i grube owoców i warzyw.
Tarcza do frytek – służy do cięcia ziemniaków na frytki.
Tarcza do przecierania – służy do rozdrabniania warzyw
i owoców na miazgę.
Zabierak tarcz – służy do mocowania wymiennych tarcz.
Popychacz dozownik malaksera – służy do popychania
produktu rozdrabnianego za pomocą tarcz tnących, dozowania produktów sypkich lub płynnych oraz zamykania leja
wlotowego pokrywy. Mały otwór w dnie popychacza pozwala
na równomierne dozowanie płynów (np. oleju podczas przygotowywania majonezu).
Kubek miksujący – służy do sporządzania potraw o konsystencji płynnej i półpłynnej: zupy kremy, sosy, koktajle itp.
Mieszak hakowy – służy do przygotowywania ciężkich ciast
zagniatanych
Ubijak drutowy – służy do przygotowywania kremów oraz
ubijania śmietany i piany z jaj.
Przygotowanie robota kuchennego do pracy
●● Przed pierwszym użyciem umyj części mające kontakt
z przetwarzanym produktem.
●● Napęd postaw w pobliżu gniazdka sieci, na twardym,
czystym i suchym podłożu.
●● Rozwiń odpowiednią długość przewodu przyłączeniowego. Jego nadmiar możesz wsunąć do wnętrza korpusu
napędu przez otwór znajdujący się w tylnej ścianie.
7
Praca z malakserem (Rys. C)
1 Załóż pojemnik malaksera na zaczepy mocujące napędu.
2 Zablokuj pojemnik.
Praca z nożem malaksera (Rys. D)
1 Postaw nóż malaksera z osłoną na twardej powierzchni
(postaw na osłonie).
2 Naciśnij nóż i ruchem do góry zdejmij osłonę.
3 Umieść w pojemniku nóż tak, by połączył się z wałkiem
napędu.
4 Umieść we wnętrzu pojemnika przetwarzane produkty.
5 Załóż pokrywę na zaczepy mocujące pojemnika.
6 Zablokuj pokrywę.
7 Włóż popychacz do leja pokrywy.
8 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci.
9 Uruchom napęd przyciskiem .
10 Przyciskami
ustaw wymagany bieg (domyślnie
ustawiony jest bieg 1).
Praca z tarczą tnącą (Rys. E)
1 Załóż wybraną tarczę tnącą na zaczepy zabieraka tarcz
tak, by ostrza przewidziane do pracy znalazły się na górze.
2 Zablokuj tarczę na zabieraku.
3 Umieść narzędzie w pojemniku tak, by połączyło się
z wałkiem napędu.
4 Załóż pokrywę na zaczepy mocujące pojemnika.
5 Zablokuj pokrywę.
6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci.
7 Uruchom napęd przyciskiem .
8 Przyciskami
ustaw wymagany bieg (domyślnie
ustawiony jest bieg 1).
Lej pokrywy służy do dodawania składników stałych i płynnych do pojemnika. Podzielony jest na dwie części o różnej
wielkości, szeroka dla produktów większych, wąska dla produktów mniejszych. Obrabiane produkty podawaj stopniowo,
przesuwając je w leju powoli i ze stałym naciskiem za pomocą popychacza.
Praca z kubkiem miksującym (Rys. F)
1 Załóż pojemnik kubka miksującego na zaczepy mocujące napędu.
2 Zablokuj kubek na zaczepach.
3 Umieść we wnętrzu pojemnika przetwarzane produkty.
4 Upewnij się, czy w rowku przy obrzeżu pokrywki znajduje się prawidłowo założona uszczelka. Prostokątny występ
uszczelki służy do wyjmowania jej z pokrywki.
5 Załóż pokrywę kubka miksującego.
6 Zablokuj pokrywę kubka.
7 Wciśnij kubek dozownik w otwór pokrywy.
8
8 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci.
9 Przyciskami
ustaw wymagany bieg (domyślnie
ustawiony jest bieg 6).
10 Uruchom napęd przyciskiem .
UWAGA: Tryb pracy TURBO można uruchomić tylko
w czasie pracy napędu.
Praca z mieszaczem ciasta (Rys. G)
1 Załóż pojemnik mieszacza na zaczepy mocujące napędu.
2 Zablokuj pojemnik na zaczepach.
3 Załóż uszczelkę na końcówkę leja centralnego pojemnika i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4 Wybrane narzędzie (mieszak lub ubijak drutowy) zamontuj na wałku napędu. Gdy chcesz użyć ubijak drutowy, najpierw zamocuj (zatrzaśnij) go na wałku głowicy ubijaka.
5 Umieść we wnętrzu pojemnika przetwarzane produkty.
6 Załóż pokrywę na zaczepy mocujące pojemnika.
7 Zablokuj pokrywę pojemnika na zaczepach.
8 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci.
9 Uruchom napęd przyciskiem .
10 Przyciskami
ustaw wymagany bieg (domyślnie
ustawiony jest bieg 1).
UWAGA: W przypadku mieszacza ciasta nie używaj
biegów powyżej 6 i funkcji TURBO. Może to spowodować uszkodzenie narzędzia.
Po zakończeniu pracy robota kuchennego
(Rys. H)
1 Przyciskiem
wyłącz napęd.
2 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci.
3 Odblokuj pokrywę (po całkowitym zatrzymaniu obracającego się narzędzia).
4 Otwórz pokrywę.
5 Odblokuj pojemnik.
6 Zdejmij pojemnik z napędu.
7 Wyjmij używane narzędzie.
8 Opróżnij pojemnik.
Czyszczenie i konserwacja robota kuchennego
●● Po każdorazowym użyciu robota dokładnie umyj części
wyposażenia mające kontakt z przetwarzanym produktem.
●● Miksowanie ciepłej wody z dodatkiem płynu do mycia
naczyń ułatwia mycie kubka miksującego.
●● Korpus napędu robota przetrzyj wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie zanurzaj go w wodzie i nie myj w zmywarce.
●● Zabrudzenia w szczelinach lub narożach usuń szczoteczką do mycia butelek lub szczoteczką do zębów.
●● Nóż malaksera przechowuj zawsze w osłonie.
●● Pod wpływem długotrwałego użytkowania może wystąpić przebarwienie elementów wykonanych z tworzywa
sztucznego. Nie traktuj tego jako wady. Pomarańczowe
zabrudzenia z soku z marchwi można łatwo usunąć,
przecierając szmatką zwilżoną olejem jadalnym.
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie części.
Zwracaj szczególną uwagę na przezroczyste (transparentne) części z tworzyw. Są one wrażliwe na uderzenia i łatwo mogą ulec uszkodzeniu.
Wskazówki eksploatacyjne
●● Robot
kuchenny rozdrabnia produkty bardzo szybko.
Włączaj go na krótki czas. Nożem malaksera nie rozdrabniaj zbyt dużych kawałków. Przed włożeniem do pojemnika podziel produkt na kostki wielkości ok. 3 cm.
●● Sera, masła, margaryny nie rozdrabniaj zbyt długo. ponieważ produkty te mogą sie rozgrzać i rozpuścić.
●● Jeżeli produkty przyklejają się do noża lub wewnętrznych
ścianek pojemnika wyłącz urządzenie, zdejmij pokrywę
i zgarnij produkty z noża i ścianek pojemnika (najlepiej
wykonaj to łopatką).
●● Rozdrabnianie twardych produktów takich jak: ziarna
kawy, gałka muszkatołowa, kostki lodu, itp., może mieć
negatywny wpływ na stan ostrza noża (np. jego stępienie).
Tarcze do plastrów
●● Aby uzyskać plastry jednolite i okrągłe, grubsze warzywa
wkładaj do większego leja, natomiast cienkie - pojedynczo do mniejszego lub po kilka sztuk do większego.
●● Regularne plastry bez ścinków uzyskasz wtedy, gdy podczas napełniania leja urządzenie jest wyłączone. Można
w tym celu wykorzystać funkcję PULSE.
●● Warzywa miękkie i soczyste krój przy mniejszej prędkości, natomiast twarde – przy większej.
Do całkowitego zapełnienia pojemnika można jednorazowo
pokroić 0,8 – 1 kg owoców lub warzyw.
Tarcze do wiórków
●● Lej możesz napełniać produktami przy pracującym urządzeniu.
●● Przy rozdrabnianiu produktów możesz korzystać ze
wszystkich biegów, przy czym do miękkich owoców i warzyw stosuj biegi niskie, do twardszych – wyższe.
Do całkowitego zapełnienia pojemnika można jednorazowo
pokroić 0,8 – 1 kg owoców lub warzyw.
Tarcza do przecierania
●● Lej można napełniać produktami przy pracującym urządzeniu.
●● Po przetarciu ok. 0,5 kg produktów zatrzymaj urządzenie
i zbierz miazgę zgromadzoną na pokrywie.
Tarcza do frytek
●● Lej napełniaj produktami przy wyłączonym urządzeniu.
●● Uruchamiaj przy użyciu funkcji PULSE.
Do całkowitego zapełnienia pojemnika można jednorazowo
pokroić 1 kg ziemniaków.
Przykłady zastosowania urządzenia
(Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3)
W tabelach znajdują się przykłady zastosowania urządzenia
oraz maksymalne ilości podstawowych składników, orientacyjne czasy pracy i biegi. Nie należy traktować tych zapisów
jako książki kucharskiej. Postępuj według indywidualnych
upodobań oraz zasad kulinarnych opisanych w fachowej literaturze i poradnikach. Rzeczywisty czas pracy zależy od
jakości i ilości użytych produktów oraz od żądanego stopnia
wymieszania lub rozdrobnienia.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów:
–– w punktach serwisowych,
–– sklep internetowy – jak poniżej.
Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej:
–– wyroby/akcesoria – sklep internetowy:
www.zelmer.pl, e-mail: salon@zelmer.pl
–– części zamienne:
tel. 17 865-86-05, fax 17 865-82-47
2. Sprawy handlowe:
tel. 17 865-81-02, e-mail: sprzedaz@zelmer.pl
3. Biuro reklamacji:
tel. 17 865-82-88, 17 865-85-04
e-mail: reklamacje@zelmer.pl
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
9
Tabela 1. MALAKSER – NÓŻ MALAKSERA
Produkt
Maks. ilość
Gotowane jajka 10 szt.
Marchew
Migdały
Majonez
Ciasto
naleśnikowe
Sernik
Ciasto
pierogowe
Ciasto
ucierane
Czas pracy
6–9
P
25–30 razy
12
C
do 30 s
Umyć, osuszyć, oberwać łodyżki.
12
C
30 s
400 g (4 tabliczki po 100 g)
Tabliczki czekolady połamać na kawałki.
12
C
do 45 s
1000 g
Można przed rozdrobnieniem zdjąć skórkę.
12
C
do 60 s
10–12
12
P
C
do 30 razy
60 s
12
P
7 razy P
ok. 20 s
–– 600 ml majonezu,
–– 170 g pieczarek,
–– 170 g korniszonów,
–– 2 ugotowane jajka
Wszystkie produkty umieścić
w pojemniku.
–– 1,5 litra = (1 litr oleju +
4 jajka + sok z cytryny)
–– Jaja i olej o temperaturze pokojowej ubijać
z sokiem z cytryny.
–– Dodawać olej (wlewać do mniejszej komory
popychacza, posiadającej w dnie otworek).
–– Mieszanie końcowe.
10–12
C
30 s
do wyczerpania
oleju
+ 30 s
–– 1,5 szklanki mleka,
–– 1,5 szklanki wody,
–– 3 szklanki mąki,
–– 3 jajka
Wszystkie produkty umieścić w pojemniku. Wymieszać. Podczas mieszania (w razie potrzeby)
zgarnąć mąkę ze ścianek pojemnika łopatką.
8–12
C
30–45 s
10
C
ok. 1 min.
1 kg sera
–– Utrzeć masło (margarynę) z cukrem i żółtkami.
–– Przez lej dodawać stopniowo ser pokrojony na
małe kawałki.
–– Ucierać masę serową.
–– Mieszaczem ciasta ubić pianę z białek.
–– W osobnym naczyniu połączyć masę serową
z pianą i pozostałymi składnikami. Delikatnie
wymieszać łyżką.
10
6
4–6
C
C
C
ok. 2 min.
ok. 1 min.
2 min.
–– 500 g mąki,
–– 1-2 jaja,
–– 200 ml wody,
–– 2 łyżki oleju
Wszystkie składniki umieścić
w pojemniku malaksera i mieszać.
6
C
60 s
–– 3 szklanki mąki (ok.450 g),
–– 3 niepełne szklanki cukru
pudru (ok. 400 g),
–– 400 g masła,
–– 9 jaj,
–– 1 łyżeczka proszku do
pieczenia
–– Utrzeć masło (o temperaturze pokojowej)
z cukrem i żółtkami.
–– W misce mieszacza ciasta ubić pianę z białek.
–– Wsypać mąkę, proszek i wymieszać.
–– Ciasto przelać do dwóch keksówek.
–– Piec 45 min. w temp. ok. 180°C.
6
6
2
C
C
C
7 min
1 min
ok. 2 min
9
C
2 min.
12
C
30–45 s
–– 500 g mąki,
–– 150 g cukru,
–– 125 g masła,
Ciasto drożdżowe*
–– 250 ml mleka
–– 30 g drożdży,
–– 3 jaja
Farsz mięsny
Praca**
Pokroić na ok. 3 cm kawałki.
–– Zmiksować owoce.
Miksowane napoje 1 litr (3/4 litra płynu + owoce)
–– Dodać płyn (mleko, kefir itp.).
Sos tatarski
Bieg
Całe jaja umieścić w pojemniku.
1000 g
Natka pietruszki 4 pęczki
Czekolada
Przygotowanie
Wymieszać drożdże z ciepłym mlekiem, 1 łyżką
cukru i 1 łyżką mąki; odczekać aż wyrośnie;
dodać mąkę, jaja, roztopiony tłuszcz i wyrabiać;
odczekać ok. 30 min. aż ciasto wyrośnie.
Piec 40 min. w temp. ok. 160°C.
–– 500 g wołowiny ugotowanej
–– Ugotować mięso, pokroić w kostkę (ok. 3 cm).
w wywarze jarzynowym,
–– Jajka podzielić na ćwiartki.
–– 2 ugotowane jajka
–– Wszystkie składniki umieścić w pojemniku ma–– 1 pokrojona w kostkę
laksera i mieszać (jeżeli masa jest zbyt sucha
i usmażona cebulka
dolać wywar i zamieszać).
–– sól, pieprz
* Drożdżowe ciasto
Uwaga: Ciasto uzyskane wg powyższej receptury jest bardzo rzadkie, nie jest uformowane w kulę, nie odstaje od ręki ani ścianek pojemnika. Ciasto nie przypomina konsystencją typowego ciasta drożdżowego, nie daje się formować, wałkować. Przygotowując placek
drożdżowy wg powyższej receptury, po wymieszaniu składników (wyrobieniu ciasta) należy przełożyć ciasto od razu do przygotowanej
formy. Po upieczeniu uzyskuje się smaczną, pulchną, dobrze wyrośniętą, słodką bułkę drożdżową.
** Praca: P – pulse C – ciągła
10
Tabela 2. KUBEK MIKSUJĄCY
Produkt
Koktajl
owocowy
Maks. Ilość
1 litr = 0,50–0,75 l mleka + owoce
1litr = 1szklanka mleka
Ciasto
+ 1 szklanka wody
naleśnikowe
+ 2 jaja + mąka
Zupa
jarzynowa
Przygotowanie
Bieg
Praca*
Czas pracy
10–12
12
P
C
5–10 razy
30 s
C
do
30 s
10–12
12
P
C
5–10 razy
30–40 s
Przygotowanie
Bieg
Praca*
Czas pracy
–– Umieścić w pojemniku mąkę, jaja, cukier.
–– Przez lej w pokrywie wlewać mleko
z rozpuszczonym tłuszczem i drożdżami.
–– Zagniatać.
1
5–6
C
C
30 s
5 min.
–– Rozdrobnić owoce.
–– Dodać mleko, miksować.
Wszystkie produkty umieścić równocześnie Zwiększać od
w pojemniku i zmiksować.
8–12
–– 1 litr = 30 dag gotowanych warzyw, –– Ugotować mięso i warzywa, ostudzić,
–– 10 dag chudego mięsa,
zmiksować.
–– 2 szklanki wywaru
–– Dodać wywar.
* Praca: P – pulse C – ciągła
Tabela 3. MIESZACZ CIASTA
Produkt
Maks. ilość
MIESZAK HAKOWY
Ciasto
drożdzowe
–– 1500 g mąki
Ciasto kruche –– 750 g mąki
–– Wszystkie produkty umieścić
w pojemniku.
5–6
C
2 min.
Ciasto
–– 1000 g mąki
makaronowe
–– Wszystkie produkty umieścić
w pojemniku.
5–6
C
5 min.
–– Wszystkie produkty umieścić
w pojemniku.
5–6
C
5 min.
–– Ubić białka.
–– Dodać cukier puder.
–– Dodawać po 2 żółtka.
–– Dodawać mąkę.
4–6
4–6
4–6
1
C
C
C
C
2 min.
2 min.
2 min.
30 s
–– z 500 g
–– Margarynę o temp. pokojowej pokroić
w kostkę ok. 2 cm i utrzeć z cukrem.
–– Dodawać stopniowo jajka.
–– Dodawać mąkę.
4–6
4–6
1
C
C
C
4 min.
1–4 min.
30 s
4–6
C
4 min.
–– 1 kg sera
–– Masło o temp. pokojowej pokroić w kostkę ok. 2 cm i utrzeć z cukrem pudrem
i żółtkami.
–– Dodawać po łyżce ser zmielony w maszynce do mięsa.
–– Dokończyć ucieranie masy serowej.
–– Przełożyć masę serowa do innego
naczynia.
–– Umyć pojemnik mieszacza i ubijak
drutowy.
–– Ubić pianę z białek.
–– Dodać pianę do masy serowej i delikatnie wymieszać łyżką.
4–6
4–6
C
C
4 min.
1 min.
4–6
C
2 min.
Białka doprowadzić do temperatury pokojowej, umieścić w pojemniku i ubijać.
4–6
C
do 2 min.
Śmietanę schłodzić do temp. 8–10°C,
umieścić w pojemniku, ubijać.
1–2
C
do 2 min.
Ciasto
pierogowe
–– 1000 g mąki
UBIJAK DRUTOWY
Ciasto
–– z 8 jaj
biszkoptowe
Ciasto
ucierane
Sernik
Piana z białek –– białka z 10 jaj
Bita śmietana
–– 700 ml śmietany kremówki
(32–34% tłuszczu)
11
Produkt
Maks. ilość
Przygotowanie
Bieg
Praca*
Czas pracy
10–12
12
A
C
5–10 razy
30 s
C
do 30 s
10–12
12
A
C
5–10 razy
30–40 s
10
10
C
C
12
A
1 min do
wyczerpania
oleju + 30 s
5 razy
12
A
5 razy
KUBEK MIKSUJĄCY
Koktajl
owocowy
–– 1 litr = 0,5 – 0,75 l mleka + owoce
–– Rozdrobnić owoce.
–– Dodać mleko, miksować.
Ciasto
–– 1 litr = 1 szklanki mleka + 1 szklan- Wszystkie produkty umieścić równocześnie Zwiększać od
naleśnikowe
ka wody + 2 jaja + mąka
w pojemniku i zmiksować.
8–12
Zupa
jarzynowa
–– 1 litr = 30 dag gotowanych warzyw, –– Ugotować mięso i warzywa, ostudzić,
–– 10 dag chudego miesa
zmiksować.
–– 2 szklanki wywaru
–– Dodać wywar.
Majonez
–– 1 litr = 450 ml oleju + 3 żółtka +
sok z cytryny
–– Żółtka ubić z sokiem z cytryny.
–– Dodawać olej (wlewać do kubka
w pokrywie).
–– Dodać sól, cukier, ewentualnie śmietanę
i musztardę.
–– 1 litr = majonez + marynowane
grzybki + korniszony
Sporządzić majonez j. w., dodać pokrojone
pozostałe składniki i ewentualnie jajko.
Sos tatarski
* Praca: P – pulse C – ciągła A – AUTOPULSE
12
CZ
Pokyny pro bezpečné a řádné používání
přístroje
●● Dodržujte bezvýhradně bezpečnostní podmínky uvedené v návodu k použití.
●● Spotřebič připojujte pouze k elektrické síti se střídavým
proudem 230 V.
●● Nevytahujte zástrčku ze síťové zásuvky tahem za napájecí kabel.
●● Nezapínejte
spotřebič, je-li napájecí kabel, kryt nebo
držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad
se obraťte na specializovaný servis.
●● Před použitím přístroje ověřte, zda se v nádobě neocitl
nedopatřením tvrdý předmět (např. lžička).
●● Před výměnou příslušenství nebo před manipulací v blízkosti součástek pohybujících se během provozu vysavače je nutno spotřebič vypnout a odpojit od napájení.
Před čištěním přístroje vždy vytáhněte napájecí kabel
ze zásuvky.
●● Dbejte zvláštní opatrnost při manipulaci s příslušenství
vybaveným řezacím ostřím (tj. nůž mixéru, krouhadla,
mixovací nádoba).
●● K tlačení surovin používejte pouze pěchovadlo.
●● K vyprazdňování nádoby používejte lopatku, která je
součástí vybavení robota.
●● Přístroj nepřetěžujte nadměrným množstvím surovin ani
příliš silným pěchováním.
●● Nezastavujte robot otevřením víka nádoby nebo otočením nádoby (havarijní zastavení). Dochází tím k rychlejšímu opotřebování pohonu.
●● Nevystavujte přístroj působení teploty překračující 60°C.
●● Nezapínejte mixovací nádobu „na sucho“ – bez
produktu.
●● Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí
práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo
podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
●● Po skončení práce vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
●● Nůž mixéru je velmi ostrý – přechovávejte jej vždy
v krytu.
●● Neponořujte pohon přístroje ve vodě ani jej nemyjte pod
tekoucí vodou.
●● K mytí krytů nepoužívejte agresivní čisticí přípravky ve
formě emulzí, mléka, past apod. Mohlo by dojít k odstranění informačních grafických symbolů, jako jsou dílce,
označení, výstražné symboly apod.
●● Nemyjte nůž a kotouče přímo rukou.
●● K mytí kovových dílů, zejména ostrého nože a kotoučů,
používejte měkký kartáček.
●● Nemyjte kovové díly v myčce. Agresívní čisticí přípravky
používané v těchto přístrojích způsobují černání těchto
dílů. Myjte je ručně s použitím přípravků na mytí nádobí.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku
výrobku.
Hlučnost přístroje:
–– s mixérem
LWA = 80 dB/A
–– s mixovací nádobou
LWA = 85 dB/A
–– s míchačem těsta
LWA = 78 dB/A
Nevyžaduje uzemnění
.
Kuchyňský robot ZELMER splňuje požadavky platných
norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
Popis přístroje
Kuchyňský robot 880.0LCD je polyfunkčním přístrojem určeným k použití v domácnostech.
Díly, které přicházejí do styku se zpracovávanými surovinami, jsou vyrobeny z materiálů schválených pro kontakt s potravinami.
Vybavení přístroje:
–– ochrana proti náhodnému spuštění pohonu během přípravy k provozu,
–– ochrana v případě pokusu o otevření víka nebo sejmutí
nádoby za provozu,
–– funkce změny chodu nahoru a dolů,
–– stabilizace rotační rychlosti na každém chodu.
UPOZORNĚNÍ: Po zastavení přístroj tlačítkem
výchozím chodem chod číslo 1.
je
Provozní režim PULSE nastavte před spuštěním
pohonu.
Funkce AUTO PULSE automaticky zapíná pohon.
Ovládání pohonu (Obr. A)
1 PULSE – zapnutí pohonu na dobu přidržení tlačítka
.
2 AUTO PULSE – utomatické, pravidelné zapínání a vypínání pohonu výrobcem předem naprogramovaným způsobem s aktuálně nastavenou rychlostí.
3 Tlačítka změny chodů
.
13
4 TIMER – nastavení provozní doby pohonu (15 s, 30 s,
45 s, 60 s, 75 s, 90 s).
5 ON/OFF – zapínání/vypínání pohonu.
6 TURBO – přechodné zvýšení rotační rychlosti pohonu
do hodnoty většími o asi 20% než je rychlost dostupná
na nejvyšším chodu po dobu přidržení tlačítka. Maximální doba – 25 sekund.
LCD displej (Obr. A)
7 Stav přístroje: (blikání – nepřipraven, svícení – připraven
k použití).
8 Činnost pohonu
9 Režim provozu TURBO
10 Timer
11 Režim provozu AUTO PULSE
12 Režim provozu PULSE
13 Aktuální chod (1-12)
Funkce TIMER (Obr. B)
1 Během provozu přístroje zmáčkněte tlačítko
.
2 Na displeji se objeví blikající symbol .
3 Tlačítky
nastavte příslušný čas (90 s, 75 s, 60 s,
45 s, 30 s, 15 s).
4 Opětovně zmáčkněte tlačítko
. Po vypršení stanovené doby se pohon zapne.
Vybavení kuchyňského robota
Mixér
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Pěchovadlo dávkovač
Víko mixéru
Nádoba mixéru
Kotouč pro hrubé a jemné strouhání
Kotouč pro krouhání na hrubé a jemné plátky
Kotouč pro pasírování
Kotouč na hranolky
Kryt nože
Nůž mixéru
Unášeč kotoučů
Lopatka
Mixovací nádoba
25
26
27
28
Dávkovač
Kryt pohárku
Těsnění
Mixovací nádoba
Míchač těsta
29 Pěchovadlo dávkovač
30 Víko míchače
14
(Obr. A)
31
32
33
34
35
Nádoba míchače
Těsnění
Hlava šlehače
Šlehač
Míchač hákový
Použití vybavení
Nůž mixéru – slouží pro zpracování masa, zadělání těsta
a jiné použití.
Kotouč na strouhání plátků – slouží ke krájení ovoce
a zeleniny na jemné a hrubé plátky. Kotouče na strouhání
a řezání na plátky jsou kulaté s oboustranným ostřím (jedna
strana krájí jemně, druhá nahrubo).
Kotouč na strouhání – kotouč pro jemné a hrubé strouhání
ovoce a zeleniny.
Kotouč na hranolky – slouží ke krájení brambor na hranolky.
Kotouč na pasírování – slouží k drcení zeleniny a ovoce
na kaši.
Unášeč kotoučů – slouží k upevnění jednotlivých kotoučů.
Pěchovadlo a dávkovač mixéru – slouží k tlačení produktu
na krájecí kotouče, k dávkování sypkých nebo tekutých produktů a k uzavření plnicího otvoru víka. Malý otvor ve dně
pěchovadla umožňuje rovnoměrné dávkování tekutin (např.
oleje při přípravě majonézy).
Mixážní nádoba – je určená k přípravě tekutých a zahuštěných pokrmů jako jsou polévky, krémy, omáčky, koktejly
apod.
Hákový míchač – slouží k přípravě těžkých hnětených těst
Šlechač – slouží k přípravě krémů a šlehání smetany a vaječného bílku.
Příprava kuchyňského robota k použití
●● Před prvním použitím umyjte díly, které přicházejí do styku se zpracovávaným produktem.
●● Umístěte pohon v blízkosti zásuvky, na tvrdém, čistém
a suchém podloží.
●● Roztáhněte příslušnou délku napájecího kabelu. Jeho
nadbytek můžete zasunout do vnitřku těla pohonu otvorem nacházejícím se na jeho zadní stěně.
Použití mixéru (Obr. C)
1 Nasaďte nádobu mixéru na upevňovací úchytky pohonu.
2 Nádobu zajistěte.
Použití nože mixéru (Obr. D)
1 Umístěte nůž mixéru s krytem na tvrdém povrchu (uložte
na krytu).
2 Zmáčkněte nůž a pohybem směrem nahoru sundejte
kryt.
3 Umístěte nůž v nádobě tak, aby dosedl na poháněné
hřídeli.
4 Umístěte zpracovávané produkty do nádoby.
5 Nasaďte víko na úchytky nádoby.
6 Víko zablokujte.
7 Vložte pěchovadlo do plnicího otvoru.
8 Vložte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
9 Zapněte pohon tlačítkem .
10 Tlačítky
nastavte požadovaný chod (nastaven na
chod č. 1).
Použití krouhacího kotouče (Obr. E)
1 Nasaďte zvolený kotouč na úchytky unášeče kotoučů
tak, aby ostří určené k použití se ocitly nahoře.
2 Zablokujte kotouč na unášeči.
3 Umístěte nástroj v nádobě tak, aby dosedl na poháněné
hřídeli.
4 Nasaďte víko na úchytky nádoby.
5 Víko zablokujte.
6 Vložte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
7 Zapněte pohon tlačítkem .
8 Tlačítky
nastavte požadovaný chod (nastaven na
chod č. 1).
Plnicí otvor je využít na přidávání pevných i tekutých složek
do nádoby. Je rozdělen na dvě části různé velikosti, širokou
pro větší produkty, užší pro menší produkty. Zpracovávané
suroviny vkládejte postupně a pomalu za stálého tlačení pěchovadlem.
Použití mixovací nádoby (Obr. F)
1 Nasaďte mixovací nádobu na úchyty pohonu.
2 Zajistěte mixovací nádobu na úchytech.
3 Umístěte zpracovávané produkty do nádoby.
4 Ujistěte se, zda v drážce u okraje víka je řádně nasazené těsnění. Obdélníkový výčnělek těsnění slouží k odnímání
těsnění z víka.
5 Nasaďte víko mixovací nádoby.
6 Zasaďte víko mixovací nádoby.
7 Vložte dávkovač do plnicího otvoru.
8 Vložte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
9 Tlačítky
nastavte požadovaný chod (nastaven
chod č. 6).
10 Zapněte pohon tlačítkem .
UPOZORNĚNÍ: Provozní režim TURBO lze spustit pouze za provozu pohonu.
Použití míchače těsta (Obr. G)
1 Nasaďte nádobu míchače na úchyty pohonu.
2 Zajistěte nádobu na úchytech.
3 Nasaďte těsnění na koncovku centrálního plnicího otvoru
nádoby a otočte ji ve směru hodinových ručiček.
4 Vybrané příslušenství (míchač nebo šlechač) namontujte
na hřídel pohonu. Chcete-li použít drátový šlehač, upevněte
jej (zacvakněte) nejprve na hřídeli hlavy šlehače.
5 Umístěte zpracovávané produkty do nádoby.
6 Nasaďte víko na úchyty nádoby.
7 Zajistěte víko nádoby na úchytech.
8 Vložte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
9 Zapněte pohon tlačítkem .
10 Tlačítky
nastavte požadovaný chod (nastaven
chod č. 1).
UPOZORNĚNÍ: V případě míchače těsta nepoužívejte chody vyšší než 6 a funkci TURBO. Mohlo by dojít
k poškození spotřebiče.
Po ukončení používání kuchyňského robota
(Obr. H)
1 Tlačítkem
vypněte pohon.
2 Vytáhněte zástrčku napájecí šňůry ze síťové zásuvky.
3 Odjistěte víko (po úplném zastavení otáčejícího se nástroje).
4 Otevřete víko.
5 Odjistěte nádobu.
6 Sejměte nádobu z pohonu.
7 Vyjměte používané nástroje.
8 Vyprázdněte nádobu.
Čištění a údržba kuchyňského robotu
●● Po každém použití robotu důkladně umyjte díly příslu-
šenství přicházející do kontaktu se zpracovávaným produktem.
●● Mixování teplé vody s přídavkem přípravku na mytí nádobí usnadňuje mytí mixovací nádoby.
●● Tělo přístroje otřete vlhkým hadříkem s přípravkem na
mytí nádobí. Přístroj neponořujte do vody a nemyjte
v myčce na nádobí.
●● Zašpinění ve štěrbinách nebo rozích odstraňte kartáčkem na mytí láhví nebo zubním kartáčkem.
●● Nůž mixéru přechovávejte vždy v krytu.
●● Vlivem dlouhodobého používání může docházet k barevným změnám plastových dílů. Tento jev nelze považovat
za vadu. Oranžové barevné změny z mrkvové šťávy lze
snadno odstranit utěrkou zvlhčenou jedlým olejem.
●● Po umytí důkladně vysušte všechny díly.
Věnujte zvláštní pozornost průhledným (transparentním) plastovým dílům. Jsou citlivé vůči rázům a mohu
se snadno poškodit.
Pokyny pro používání
●● Kuchyňský robot rozmělňuje produkty velmi rychle. Zapínejte jej pouze na krátkou dobu. Nožem mixéru nerozmělňujte příliš velké kousky. Před vložením pokrájejte
produkt na kostky velikosti kolem 3 cm.
15
●● Sýr, máslo, margarín nerozmělňujte příliš dlouho. Tyto
produkty by se mohly rozehřát a rozpustit.
●● Přilepí-li se produkty k noži nebo k vnitřním stěnám nádoby zapněte přístroj, sundejte kryt a sundejte produkty
z nože a stěn nádoby (nejlépe stěrkou).
●● Rozmělňování tvrdých produktů jako jsou zrnka kávy,
muškátový oříšek, kostky ledy apod. může mít negativní
vliv na stav ostří nože (např. jeho otupení).
Krouhadlo plátkové
●● Pro
získání jednotných a okrouhlých plátků vkládejte
hrubší zeleninu do většího plnicího otvoru, tenkou zeleninu do menšího nebo po několika kusech do většího
otvoru.
●● Pravidelné plátky bez odřezků získáte tehdy, když při naplňování plnicího otvoru bude přístroj vypnut. Pro tento
účel můžete využít funkci PULSE.
●● Měkkou a šťavnatou zeleninu krouhejte při nižší rychlosti, tvrdou při větší.
Při úplném zaplnění nádoby lze jednorázově pokrájet 0,8 –
1 kg ovoce nebo zeleniny.
Struhadla
●● Plnicí otvor můžete plnit za provozu přístroje.
●● Při rozmělňování produktů můžete využívat
všechny
chody, přičemž pro měkké ovoce a zeleninu používejte
chody nízké, pro tvrdé – vyšší.
Při úplném zaplnění nádoby lze jednorázově pokrájet 0,8 –
1 kg ovoce nebo zeleniny.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí,
přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší
obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního
odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je
zapojena do kolektivního systému ekologické
likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s.
Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Kotouč pro pasírování
●● Plnicí otvor můžete plnit za provozu přístroje.
●● Po přepasírování asi 0,5 kg produktu, přístroj zastavte
a setřete dřeň shromážděnou na víku.
Kotouč na hranolky
●● Plnicí otvor naplňujte produkty při vypnutém přístroji.
●● Zapínejte pomoci funkce PULSE.
Při úplném zaplnění nádoby lze jednorázově pokrájet 1 kg
ovoce nebo zeleniny.
Příklad používání přístroje
(Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3)
V tabulkách jsou uvedeny příklady použití přístroje a maximální množství základních surovin, orientační doby práce
a chody. Tyto poznámky nelze považovat za kuchařské recepty. Postupujte podle individuálních zálib a podle kuchařských zásad uvedených v odborné literatuře a poradcích.
Skutečná doba přípravy se odvíjí od kvality a množství použitých produktů a dle požadovaného stupně vymíchání nebo
rozmixování.
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem
k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje
kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
16
Tabulka č. 1. MIXÉR – NŮŽ MIXÉRU
Produkt
Max. množství
Příprava
Chod
Provoz** Doba provozu
Vařená vajíčka
10 ks
Celá vajíčka umístěte v nádobě.
6–9
P
25–30-krát
Mrkev
1000 g
Nakrájejte na asi 3 cm kousky.
12
C
do 30 s
4 svazky
Umyjte, osušte, odtrhněte lodyhy.
12
C
30 s
400 g (4 tabulky po 100 g)
Tabulky čokolády nalámejte na kousky.
12
C
do 45 s
1000 g
Před rozmělněním lze odstranit slupku.
12
C
do 60 s
–– Ovoce rozmixujte.
–– Přidejte tekutinu (mléko, kefír apod.).
10–12
12
P
C
do 30-krát
60 s
12
P
7-krát P
asi 20 s
Nať petržele
Čokoláda
Mandle
1 litr (3/4 litru tekutiny +
Mixované nápoje
ovoce)
–– 600 ml majonézy,
–– 170 g žampionů,
Všechny produkty umístěte
Tatarská omáčka –– 170 g malých nakládaných
v nádobě.
okurek,
–– 2 uvařená vejce
Majonéza
Palačinkové těsto
–– 1,5 litru = (1 litr oleje +
4 vejce + citronová šťáva)
–– Vejce a olej při pokojové teploty ušlehejte
s citronovou šťávou.
–– Přidejte olej (vlijte do menší komory pěchovadla
s otvorem ve dně).
–– Závěrečné míchání.
10–12
C
30 s
do doby vypotřebování oleje
+ 30 s
–– 1,5 sklenice mléka,
–– 1,5 sklenice vody,
–– 3 sklenice mouky,
–– 3 vejce
Veškeré produkty umístěte v nádobě.
Rozmíchejte. V průběhu míchání (v případě potřeby) shrňte mouku ze stěn nádoby lopatkou.
8–12
C
30–45 s
10
C
přibl. 1 min.
10
6
4–6
C
C
C
přibl. 2 min.
přibl. 1 min.
2 min.
6
C
60 s
6
6
2
C
C
C
7 min
1 min
asi 2 min
Tvarohový koláč 1 kg sýra
Pirohové těsto
Třené těsto
Kynuté těsto*
–– Rozetřete máslo (margarín) s cukrem a žloutky.
–– Plnicím otvorem přidávejte postupně nakrájený
sýr na malé kousky.
–– Rozetřete sýrovou hmotu.
–– Míchačem těsta ušlehejte z bílků pěnu.
–– V jiné nádobě spojte sýrovou hmotu s pěnou
a ostatními složkami. Jemně rozmíchejte lžíci.
–– 500 g mouky,
–– 1-2 vejce,
–– 200 ml vody,
–– 2 lžíce oleje
Veškeré složky umístěte v nádobě mixéru
a rozmíchejte.
–– 3 sklenice mouky (asi 450 g),
–– 3 neúplné sklenice cukru
pudru (asi 400 g),
–– 400 g másla,
–– 9 vajec,
–– 1 lžička prášku do pečiva
–– Rozetřete máslo (při pokojové teplotě) s cukrem
a žloutky.
–– V misce míchače těsta ušlehejte z bílků pěnu.
–– Vsypte mouku, prášek a rozmíchejte.
–– Těsto přelijte do dvou nádobek.
–– Pečte 45 min. při teplotě asi 180 °C.
–– 500 g mouky,
–– 150 g cukru,
–– 125 g másla,
–– 250 ml mléka
–– 30 g kvasnic,
–– 3 vejce
Rozmíchejte kvasnice s teplým mlékem,
1 lžičkou cukru a 1 lžičkou mouky; vyčkejte dokud
nevykyne; přidejte mouku, vejce, zpěněný tuk
a rozmíchejte; vyčkejte asi 30 min. dokud těsto
nevykyne.
Pečte 40 min. při teplotě asi 160 °C.
9
C
2 min.
–– Uvařte maso, nakrájejte na kostky (asi 3 cm).
–– Vejce rozdělte na čtvrtiny.
–– Všechny složky umístěte v nádobě mixéru
a míchejte (je-li hmota příliš suchá dolijte vývar
a zamíchejte).
12
C
30–45 s
–– 500 g hovězího masa
uvařeného v zeleninovém
vývaru,
Masová nádivka –– 2 uvařená vejce,
–– 1 na kostky nakrájená
a usmažená cibule,
–– sůl, pepř
* Kynuté těsto
Upozornění! Těsto připravené podle výše uvedené receptury je velmi řídké, není formováno do koule, lepí se na ruce a stěny nádoby.
Těsto svou konzistencí nepřipomíná typické kynuté těsto, nedá se formovat, válet. Při přípravě placky podle výše uvedené receptury,
ihned po vymíchání všech surovin (zadělání těsta) přeložte těsto do připravené formy. Po upečení získáte chutnou, kyprou, dobře nakynutou, sladkou žemli.
** Provoz: P – pulzní C – nepřetržitý
17
Tabulka č. 2. MIXOVACÍ NÁDOBA
Produkt
Max. množství
Ovocný koktejl 1 litr = 0,50–0,75 l mléka + ovoce
1 litr = 1sklenice mléka
Palačinkové
+ 1 sklenice vody
těsto
+ 2 vejce + mouka
Zeleninová
polévka
–– 1 litr = 300 g vařené zeleniny,
–– 100 g netučného masa,
–– 2 sklenice vývaru
Příprava
Chod
–– Nakrájejte ovoce.
–– Přidejte mléko, mixujte.
10–12
12
P
C
5–10-krát
30 s
Zvyšujte od
8–12
C
do
30 s
–– Uvařte maso a zeleninu, nechte vychladnout, rozmixujte.
–– Přidejte vývar.
10–12
12
P
C
5–10-krát
30–40 s
Příprava
Chod
Všechny produkty umístěte současně
v nádobě a rozmixujte.
Provoz* Doba provozu
* Provoz: P – pulzní C – nepřetržitý
Tabulka č. 3. MÍCHAČ TĚSTA
Produkt
Max. množství
Provoz* Doba provozu
MÍCHAČ HÁKOVÝ
Kynuté těsto –– 1500 g mouky
–– Vložte do nádoby mouku, vejce, cukr.
–– Plnicím otvorem ve víko lijte mléko se
zpěněným tukem a kvasnicemi.
–– Uhněťte.
1
5–6
C
C
30 s
5 min.
Linecké těsto –– 750 g mouky
–– Veškeré produkty umístěte v nádobě.
5–6
C
2 min.
Nudlové těsto –– 1000 g mouky
–– Veškeré produkty umístěte v nádobě.
5–6
C
5 min.
Pirohové těsto –– 1000 g mouky
–– Veškeré produkty umístěte v nádobě.
5–6
C
5 min.
–– Ušlehejte bílky.
–– Přidejte mletý cukr.
–– Přidejte po 2 žlutcích.
–– Přidejte mouku.
4–6
4–6
4–6
1
C
C
C
C
2 min.
2 min.
2 min.
30 s
–– z 500 g
–– Margarín s pokojovou teplotou nakrájejte
na kostky asi 2 cm a rozetřete s cukrem.
–– Postupně přidávejte vajíčka.
–– Přidejte mouku.
4–6
4–6
1
C
C
C
4 min.
1–4 min.
30 s
4–6
C
4 min.
–– 1 kg sýra
–– Máslo s pokojovou teplotou nakrájejte
na kostky asi 2 cm a rozetřete s mletým
cukrem žloutky.
–– Přidávejte po lžíci rozemletý sýr do
strojku na maso.
–– Ukončete roztírání sýrové hmoty.
–– Přendejte sýrovou hmotu do jiné nádoby.
–– Umyjte nádobu míchače a šlehač.
–– Ušlehejte pěnu z bílků.
–– Přidejte pěnu do sýrové hmoty a jemně
rozmíchejte lžičkou.
4–6
4–6
C
C
4 min.
1 min.
4–6
C
2 min.
Bílky ohřejte na pokojovou teplotu, umístěte v nádobě a ušlehejte.
4–6
C
do 2 min.
Šlehačku vychlaďte na teplotu 8–10°C,
umístěte v nádobě, ušlehejte.
1–2
C
do 2 min.
10–12
12
A
C
5–10-krát
30 s
Zvyšujte od
8–12
C
do 30 s
ŠLEHAČ
Piškotové těsto –– z 8 vajec
Bublanina
Tvarohový
koláč
Pěna z bílků –– bílky z 10 vajec
Šlehačka
–– 700 ml šlehačky (32–34% tuku)
MIXOVACÍ NÁDOBA
Ovocný
koktejl
–– 1 litr = 0,5 – 0,75 l mléko + ovoce
–– Ovoce nakrájejte.
–– Přidejte mléko, rozmixujte.
Palačinkové –– 1 litr = 1 sklenice mléka + 1 skleni- Všechny produkty umístěte do nádoby
těsto
ce vody + 2 vejce + mouka
a rozmixujte.
18
Produkt
Max. množství
Příprava
Chod
10–12
12
A
C
10
C
10
C
12
A
12
A
Zeleninová
polévka
–– 1 litr = 300 g vařené zeleniny,
–– 100 g netučného masa,
–– 2 sklenice vývaru
–– Uvařte maso a zeleninu, nechte vychladnout, rozmixujte.
–– Přidejte vývar.
Majonéza
–– 1 litr = 450 ml oleje + 3 žloutky +
citronová šťáva
–– Žlutky ušlehejte s citronovou šťávou.
–– Přidejte olej (vlijte do nádoby plnicím
otvorem ve víku).
–– Přidejte sůl, cukr, případně smetanu
a hořčici.
–– 1 litr = majonéza + nakládané
houby + nakládané okurky
Připravte majonézu dle návodu výše, přidejte nakrájené ostatní složky a případně
vajíčko.
Tatarská
omáčka
Provoz* Doba provozu
5–10-krát
30–40 s
1 min do
spotřebování
oleje + 30 s
5-krát
5-krát
* Provoz: P – pulzní C –nepřetržitý A – AUTOPULSE
19
SK
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
●● Prísne dodržiavajte bezpečnostné zásady uvedené v návode kuchynského robota.
●● Kuchynský robot pripájajte iba do siete striedavého prúdu 230 V.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
kábel.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel, kryt
alebo rukoväť viditeľným spôsobom poškodené. V takom
prípade odovzdajte zariadenie do servisu.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli nebezpečenstvu.
Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Pred začatím prevádzky zistite, či sa v nádobke náhodou
nenachádza nejaký tvrdý predmet (napr. lyžica).
●● Pred výmenou výbavy a tiež pred priblížením sa k pohyblivým častiam zariadenia počas jeho používania, zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrického napätia.
Pred čistením spotrebiča vždy odpojte napájací kábel
zo sieťovej zásuvky.
●● Buďte mimoriadne opatrní pri manipulovaní s príslušenstvom, ktoré je vybavené rezacími čepeľami (t.j. nôž mixéra, kotúče, mixovací pohár).
●● Na tlačenie surovín používajte iba napchávadlo.
●● Na vyprázdňovanie nádobky používajte lopatku, ktorá
tvorí príslušenstvo robota.
●● Nepreťažujte zariadenie príliš veľkým množstvom surovín a ich príliš silným tlačením napchávadlom.
●● Nezastavujte robot otvorením krytu nádoby alebo jej
otočením (núdzové zastavenie). Spôsobí to rýchlejšie
opotrebovanie pohonu.
●● Nevystavujte spotrebič pôsobeniu teploty vyššej ako 60°C.
●● Nezapínajte mixovací pohár „nasucho“ – bez surovín.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a
vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani
spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
●● Po ukončení prevádzky vypnite robot vypínačom, a zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
●● Nôž mixéra je veľmi ostrý – vždy ho uchovávajte
v ochrannom obale.
●● Neponárajte pohon robota do vody, ani ho neumývajte
tečúcou vodou.
20
●● Na umývanie telesa sa nesmú používať agresívne čistiace prostriedky ako napr. emulzie, mliečka, pasty a pod.
Tieto prostriedky môžu okrem iného zotrieť informačné
grafické prvky, ako napr.: mierky, označenia, výstražné
značky a pod.
●● Nôž a kotúče sa nesmú umývať rukou.
●● Na umývanie kovových častí, najmä ostrého noža a kotúčov používajte mäkkú kefku.
●● Kovové prvky sa nesmú umývať v umývačkách riadu.
Agresívne čistiace prostriedky používané v týchto zariadeniach spôsobujú tmavenie týchto častí. Umývajte ich ručne,
používajte tekuté čistiace prostriedky na umývanie riadu.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Hluk zariadenia:
–– s mixérom
LWA = 80 dB/A
–– s mixovacím pohárom
LWA = 85 dB/A
–– s miesičom cesta
LWA = 78 dB/A
Spotrebič si nevyžaduje uzemnenie
.
Kuchynský robot ZELMER vyhovuje požiadavkám platných
noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na výrobnom štítku.
Popis zariadenia
Kuchynský robot 880.0LCD je multifunkčné zariadenie určene na prevádzku v domácnostiach.
Časti, ktoré prichádzajú do styku z potravinami, sú vyrobené
z materiálov, ktoré sú schválené pre styk s potravinami.
Zariadenie je vybavené:
–– poistkou proti náhodnému spusteniu pohonu, ak nie je
zariadenie pripravené na prevádzku,
–– poistkou pre prípad otvorenia krytu alebo demontáže nádoby počas prevádzky,
–– funkciou zmeny rýchlosti hore a dolu,
–– stabilizáciou otáčkovej rýchlosti pri každom prevodovom
stupni.
POZOR: Po zastavení spotrebiča tlačidlom
nastavenou rýchlosťou je 1. stupeň.
pred-
Režim prevádzky PULSE treba nastaviť pred spustením pohonu.
Funkcia AUTO PULSE spúšťa pohon automaticky.
Ovládanie pohonu (Obr. A)
1 PULSE – zapnutie pohonu po dobu stlačovania tlačidla
.
2 AUTO PULSE – automatické periodické zapínanie a vypínanie pohonu spôsobom naprogramovaným výrobcom,
pri aktuálne nastavenej rýchlosti.
3 Tlačidlá zmeny rýchlosti
.
4 TIMER – nastavenie času práce pohonu (15 s, 30 s,
45 s, 60 s, 75 s, 90 s).
5 ON/OFF – zapínanie/vypínanie pohonu.
6 TURBO – dočasné zväčšenie otáčkovej rýchlosti pohonu
o cca. 20% vyššej než je dostupná na najvyššom rýchlostnom stupni, po dobu stlačenia tlačidla. Maximálny
čas – 25 sek.
LCD displej (Obr. A)
7 Stav spotrebiča: (blikanie – nepripravený, svietenie – pripravený na prevádzku).
8 Fungovanie pohonu
9 Režim prevádzky TURBO
10 Časovač
11 Režim prevádzky AUTO PULSE
12 Režim prevádzky PULSE
13 Momentálna rýchlosť (1-12)
Funkcia TIMER (Obr. B)
1 Počas prevádzky spotrebiča stlačte tlačidlo
.
2 Na displeji sa zobrazí blikajúci symbol .
3 Tlačidlami
unastavte požadovaný čas (90 s, 75 s,
60 s, 45 s, 30 s, 15 s).
4 Opäť stlačte tlačidlo
. Po uplynutí určeného času sa
pohon vypne.
Príslušenstvo kuchynského robota
Mixér
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Napchávadlo dávkovač
Kryt mixéra
Nádoba mixéra
Kotúč na hrubé a tenké vločky
Kotúč na hrubé a tenké plátky
Kotúč na pasírovanie
Kotúč na hranolčeky
Ochranný obal noža
Nôž mixéra
Unášač kotúčov
Lopatka
Mixovací pohár
25
26
27
28
Pohár dávkovač
Kryt pohára
Tesnenie
Nádoba mixovacieho pohára
Miesič cesta
29 Napchávadlo dávkovač
30 Kryt miesiča
(Obr. A)
31
32
33
34
35
Nádoba miesiča
Tesnenie
Hlava šľahača
Šľahač drôtený
Hákový nástavec
Použitie príslušenstva
Nôž mixéra – slúži na spracovanie mäsa a hnetenie cesta
a iné funkcie.
Kotúč na plátky – slúži na rezanie ovocia a zeleniny na tenké a hrubé plátky. Kotúče na plátky a vločky majú okrúhly
tvar a dvojstranné čepele (jedná strana tenké rezanie, druhá
strana hrubé rezanie).
Kotúč na vločky – slúži na drvenie ovocia a zeleniny na tenké a hrubé vločky.
Kotúč na hranolčeky – slúži na rezanie zemiakov na hranolčeky.
Kotúč na pasírovanie – slúži na pasírovanie zeleniny
a ovocia na kašu.
Unášač kotúčov – slúži na upevnenie výmenných kotúčov.
Napchávadlo dávkovač mixéra – slúži na napchávanie suroviny drvenej pomocou rezacích kotúčov, dávkovanie sypkých alebo tekutých potravín a uzatváranie násypky krytu.
Malý otvor v dne napchávadla umožňuje rovnomerné dávkovanie tekutín (napr. oleja počas prípravy majonézy).
Mixovací pohár – slúži na prípravu jedál s tekutou a polotekutou konzistenciou, ako sú: krémové polievky, omáčky,
koktaily a iné.
Hákový nástavec – slúži na prípravu ťažkých hnetených
ciest
Drôtený šľahač – slúži na prípravu krémov a šľahanie šľahačky a peny z vajec.
Príprava kuchynského robota na prevádzku
●● Pred prvým použitím umyte súčiastky, ktoré prichádzajú
do styku so spracovávanými potravinami.
●● Pohon umiestnite v blízkosti sieťovej zásuvky na pevnom, čistom a suchom podklade.
●● Rozviňte napájací kábel na požadovanú dĺžku. Prebytočný kábel môžete zasunúť dovnútra telesa pohonu otvorom, ktorý sa nachádza v jeho zadnej stene.
Používanie mixéra (Obr. C)
1 Naložte nádobu mixéra na pripevňujúce úchytky pohonu.
2 Zaistite nádobu.
Používanie noža mixéra (Obr. D)
1 Nôž mixéra s obalom položte na tvrdú plochu (položte ho
na obale).
2 Stlačte nôž a snímte obal smerom hore.
3 Umiestnite nôž v nádobe tak, aby sa spojil s hriadeľom
pohonu.
21
4 Umiestnite vo vnútri nádoby potraviny, ktoré chcete spracovať.
5 Naložte kryt na pripevňujúce úchytky nádoby.
6 Zaistite kryt.
7 Vložte napchávadlo do násypky krytu.
8 Vložte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky.
9 Zapnite pohon tlačidlom .
10 Tlačidlami
nastavte požadovaný rýchlostný stupeň
(prednastavený je 1. rýchlostný stupeň).
Používanie rezacieho kotúča (Obr. E)
1 Naložte požadovaný rezací kotúč na úchytky unášača
kotúčov tak, aby sa čepele, ktoré chcete používať, našli
hore.
2 Zaistite kotúč na unášači.
3 Umiestnite pomôcku v nádobe tak, aby sa spojila s hriadeľom pohonu.
4 Naložte kryt na pripevňujúce úchytky nádoby.
5 Zaistite kryt.
6 Vložte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky.
7 Zapnite pohon tlačidlom .
8 Tlačidlami
nastavte požadovaný rýchlostný stupeň
(prednastavený je 1. rýchlostný stupeň).
Násypka slúži na pridávanie tuhých a tekutých ingrediencií
do nádoby. Je rozdelená na dve časti s rôznou veľkosťou,
širšiu pre väčšie produkty, užšiu pre menšie. Spracovávané
potraviny pridávajte postupne, pomaly ich posúvajte v násypke postupným tlačením pomocou napchávadla.
Používanie mixovacieho pohára (Obr. F)
1 Naložte nádobu mixovacieho pohára na pripevňujúce
úchytky pohonu.
2 Zaistite pohár na úchytkách.
3 Umiestnite vo vnútri nádoby potraviny, ktoré chcete spracovať.
4 Uistite sa, že sa v žliabku pri okraji krytu nachádza
správne umiestnené tesnenie. Obdĺžníkový výčnelok tesnenia slúži na vyberanie ho z krytu.
5 Naložte kryt mixovacieho pohára.
6 Zaistite kryt pohára.
7 Vtlačte pohár – dávkovač do otvoru v kryte.
8 Vložte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky.
9 Tlačidlami
nastavte požadovaný rýchlostný stupeň
(prednastavený je 6. rýchlostný stupeň).
10 Zapnite pohon tlačidlom .
POZOR: Režim TURBO je možné zapnúť iba počas
prevádzky pohonu.
22
Prevádzka miesiča cesta (Rys. G)
1 Naložte nádobu miesiča na pripevňujúce úchytky pohonu.
2 Zaistite nádobu na úchytkách.
3 Naložte tesnenie na koncovku centrálnej násypky nádoby a otočte ho podľa hodinových ručičiek.
4 Požadovaný nástavec (hákový nástavec alebo drôtený
šľahač) namontujte na hriadeľ pohonu. Ak chcete použiť drôtený šľahač, najprv ho pripevnite (musí zapadnúť na správne
miesto) na hriadeľ hlavy šľahača.
5 Umiestnite vo vnútri nádoby potraviny, ktoré chcete spracovať.
6 Naložte kryt na pripevňujúce úchytky nádoby.
7 Zaistite kryt nádoby na úchytkách.
8 Vložte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky.
9 Zapnite pohon tlačidlom .
10 Tlačidlami
nastavte požadovaný rýchlostný stupeň
(prednastavený je 1. rýchlostný stupeň).
POZOR: V prípade miesiča cesta nepoužívajte rýchlostné stupne vyššie než 6 ani funkciu TURBO. Týmto
môžete poškodiť nástavce.
Po ukončení prevádzky kuchynského robota
(Obr. H)
1 Tlačidlom
vypnite pohon.
2 Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
3 Odistite kryt (po úplnom zastavení sa rotujúceho nástavca).
4 Otvorte kryt.
5 Odistíte nádobu.
6 Snímte nádobu z pohonu.
7 Vyberte užívaný nástavec.
8 Vyprázdnite nádobu.
Čistenie a údržba kuchynského robota
●● Po
každom použití robota dôkladne umyte súčiastky
príslušenstva, ktoré došli do styku so spracovávanými
potravinami.
●● Mixovanie teplej vody s malým množstvom prostriedku
na umývanie riadu uľahčuje umytie mixovacieho pohára.
●● Teleso pohonu robota utrite vlhkou prachovkou s malým
množstvom prostriedku na umývanie riadu. Neponárajte
ho do vody a neumývajte v umývačke riadu.
●● Znečistenia v škárach a rohoch odstráňte kefkou na fľaše alebo zubnou kefkou.
●● Nôž mixéra vždy uchovávajte v ochrannom obale.
●● Po dlhodobom používaní sa plastové prvky môžu zafarbiť.
Toto sa nepovažuje za chybu výrobku. Oranžové znečistenia zo šťavy z mrkvy je možné jednoducho odstrániť z jednotlivých častí handričkou navlhčenou jedlým olejom.
●● Po umytí dôkladne osušte všetky časti.
Dávajte si pozor na priezračné (transparentné) časti
z plastov. Nie sú odolné voči úderu a môžu sa ľahko
poškodiť.
Prevádzkové pokyny
●● Kuchynský robot drví potraviny veľmi rýchlo. Zapínajte
ho na krátku dobu. Nožom mixéra nedrvte príliš veľké
kusy. Pred vložením do nádoby rozdeľte potraviny na
kocky s veľkosťou cca. 3 cm.
●● Pri drvení syra, masla, margaríny nesmie byť mixér zapnutý príliš dlho. Tieto výrobky sa môžu rozohriať a rozpustiť.
●● Ak sa potraviny prilepili k nožu alebo vnútorným stenám
nádoby, vypnite zariadenie, snímte kryt a odstráňte ich
z noža a stien nádoby (najlepšie pomocou lopatky).
●● Drvenie tvrdých produktov, ako napr.: zrná kávy, muškátový oriešok, kocky ľadu a pod., môže mať zlý vplyv na
stav čepele noža (napr. môže sa otupiť).
Kotúče na plátky
●● Pre získanie rovných a okrúhlych plátkov vkladajte hrubšiu zeleninu do väčšej násypky, tenkú po jednom kuse
do menšej alebo po niekoľko kusov do väčšej.
●● Rovné plátky bez odrezkov získate, ak pri naplňovaní
násypky je zariadenie vypnuté. Môžete v takom prípade
použiť funkciu PULSE.
●● Mäkkú a šťavnatú zeleninu režte pri menšej rýchlosti,
tvrdú – pri väčšej.
Pri úplnom naplnení nádoby môžete na jeden raz narezať
0,8 – 1 kg ovocia alebo zeleniny.
Kotúče na vločky
●● Násypku môžete naplniť aj pri zapnutom zariadení.
●● Pri drvení produktov môžete používať všetky rýchlosti,
pričom na mäkké ovocie a zeleninu používajte nižšie
rýchlosti, na tvrdé – vyššie.
Pri úplnom naplnení nádoby môžete na jeden raz narezať
0,8 – 1 kg ovocia alebo zeleniny.
Príklady použitia zariadenia
(Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3)
V tabuľkách sa nachádzajú príklady použitia zariadenia
a maximálne množstvá základných produktov, orientačné
časy práce a rýchlosti. Tieto recepty nepovažujte za kuchársku knihu. Pripravujte jedlá podľa chuti a zásad uvedených
v odbornej literatúre a príručkách. Skutočná doba prípravy
závisí od kvality a množstva použitých ingrediencií, požadovaného stupňa vymiešania alebo rozdrvenia.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú
likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o.
je zapojená do systému ekologickej likvidácie
elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Kotúč na pasírovanie
●● Násypku môžete naplniť pri zapnutom zariadení.
●● Po spracovaní cca. 0,5 kg produktov zastavte zariadenie
a odstráňte kašu, ktorá sa prilepila ku krytu.
Kotúč na hranolčeky
●● Násypku naplňte pri vypnutom zariadení.
●● Zapínajte spotrebič používajúc funkciu PULSE.
Pri úplnom naplnení nádoby môžete na jeden raz narezať
1 kg zemiakov.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho
nesprávneho používania.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia
právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných,
obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
23
Tabuľka 1. MIXÉR – NÔŽ MIXÉRA
Výrobok
Maximálne množstvo
Spôsob prípravy
Rýchlosť
Práca**
Čas práce
Varené vajcia
10 ks
Celé vajcia umiestnite v nádobe.
6–9
P
25–30 krát
Mrkva
1000 g
Narežte na cca. 3 cm kúsky.
12
C
do 30 s
Umyte, osušte, odtrhnite stopky.
12
C
30 s
400 g (4 tabuľky čokolády
po 100 g)
Tabuľky čokolády rozdrvte na kúsky.
12
C
do 45 s
1000 g
Pred drvením ich môžete ošúpať.
Petržlenová vňať 4 zväzky
Čokoláda
Mandle
1 liter (3/4 litra tekutiny +
Mixované nápoje
ovocie)
Tatárska omáčka
–– Ovocie mixovať.
–– Pridať tekutinu (mlieko, kefír a pod.).
–– 600 ml majonézy,
–– 170 g šampiňónov,
Všetky produkty vložiť do nádoby.
–– 170 g nakladaných uhoriek,
–– 2 varené vajcia.
12
C
do 60 s
10–12
12
P
C
do 30 krát
60 s
12
P
7 krát P
cca. 20 s
Majonéza
–– 1,5 litra = (1 liter oleja +
4 vajcia + šťava z citróna)
–– Vajcia a olej s izbovou teplotou šľahať so
šťavou z citróna.
–– Pridať olej (liať do menšej komory napchávadla s otvorom v dne).
–– Konečné miešanie.
10–12
C
30 s
až kým sa olej
neskončí
+ 30 s
Cesto na
palacinky
–– 1,5 pohára mlieka,
–– 1,5 pohára vody,
–– 3 poháre múky,
–– 3 vajcia.
Všetky produkty vložiť do nádoby.
Vymiešať. Počas miešania (v prípade potreby)
odstrániť múku zo stien nádoby pomocou
lopatky.
8–12
C
30–45 s
10
C
cca. 1 min.
10
6
4–6
C
C
C
cca. 2 min.
cca. 1 min.
2 min.
6
C
60 s
6
6
2
C
C
C
7 min.
1 min
cca. 2 min
9
C
2 min.
12
C
30–45 s
Tvarohový koláč 1 kg tvarohu
–– Maslo (margarín) utrieť s cukrom a žĺtkami.
–– Cez násypku postupne pridávať tvaroh
narezaný na menšie kúsky.
–– Utrieť tvarohovú hmotu.
–– Miesičom cesta vyšľahať bielka na penu.
–– V osobitnej nádobe vymiešať tvarohovú
hmotu s penou a ostatnými zložkami. Opatrne
vymiešať lyžicou.
–– 500 g múky,
–– 1-2 vajcia,
–– 200 ml vody,
–– 2 lyžice oleja
Všetky ingrediencie vložte do nádoby mixéra
a vymiešajte.
Linecké cesto
–– 3 poháre múky (cca. 450 g),
–– 3 neplné poháre práškového cukru (cca. 400 g),
–– 400 g masla,
–– 9 vajec,
–– 1 lyžička prášku na pečenie.
–– Maslo (s izbovou teplotou) utrieť s cukrom
a žĺtkami.
–– V miešacej mise vyšľahať bielka na penu.
–– Pridať múku, prášok na pečenie a vymiešať.
–– Cesto vliať do dvoch foriem.
–– Piecť 45 min. pri teplote cca. 180°C.
Kysnuté cesto*
–– 500 g múky,
–– 150 g cukru,
–– 125 g masla,
–– 250 ml mlieka,
–– 30 g droždia,
–– 3 vajcia.
Droždie vymiešať s teplým mliekom, 1 lyžicou
cukru a 1 lyžicou múky; počkať až kým
nevyrastie; pridať múku, vajcia, roztavený tuk
a vypracovať; počkať cca. 30 min., aby vykyslo.
Piecť 40 min. v teplote cca. 160°C.
Mäsová plnka
–– 500 g hovädzieho mäsa
vareného v zeleninovom
–– Mäso uvariť, narezať na kocky (cca. 3 cm).
vývare,
–– Vajcia rozdeliť na štvrtky.
–– 2 varené vajcia
–– Všetky produkty vložiť do nádoby mixéra
–– 1 cibuľa narezaná na kocky a miešať (ak je hmota príliš suchá, pridať
a vyprážaná
vývar a vymiešať).
–– Soľ a čierne korenie
Cesto na pirohy
* Kysnuté cesto
Pozor: Cesto podľa tohto receptu je veľmi riedke, nie je v tvare gule, lepí sa k rukám a stenám nádoby. Cesto svojou konzistenciou nie je
ako typické kysnuté cesto – nedá sa formovať, vaľkať. Keď pripravujete koláč podľa tohto receptu, po vymiešaní produktov (vypracovaní
cesta) treba ihneď preložiť cesto do pripravenej formy. Po upečení je to vkusný, kyprý, dobre vykysnutý, sladký koláč.
** Práca: P – pulse C – nepretržitá
24
Tabuľka 2. MIXOVACÍ POHÁR
Výrobok
Maximálne množstvo
Spôsob prípravy
Rýchlosť
Práca**
Čas práce
Ovocný
koktail
1 liter = 0,50 – 0,75 l mlieka + ovocie
–– Ovocie rozdrviť.
–– Pridať mlieko, mixovať.
10–12
12
P
C
5–10 krát
30 s
Cesto na
palacinky
1liter = 1 pohár mlieka
+1 pohár vody
+2 vajcia +múka
Všetky produkty spolu vložiť do pohára
a mixovať.
Zväčšovať
od 8 na 12
8–12
C
do
30 s
Zeleninová
polievka
–– 1 liter = 30 dag varenej zeleniny,
–– 10dag chudého mäsa,
–– 2 poháre vývaru,
–– Mäso a zeleninu uvariť, nechať vychladnúť, mixovať.
–– Pridať vývar.
10–12
12
P
C
5–10 krát
30–40 s
Spôsob prípravy
Rýchlosť
Práca*
Čas práce
* Práca: P –pulse C – nepretržitá
Tabuľka 3. MIESIČ CESTA
Výrobok
Maximálne množstvo
HÁKOVÝ NÁSTAVEC
Kysnuté cesto –– 1500 g múky
–– Do nádoby vložiť múku, vajcia, cukor.
–– Cez násypku vlievať mlieko s roztaveným tukom a droždím.
–– Vypracovať.
1
5–6
C
C
30 s
5 min.
Krehké cesto –– 750 g múky
–– Všetky produkty vložiť do nádoby.
5–6
C
2 min.
Cesto na
cestoviny
–– 1000 g múky
–– Všetky produkty vložiť do nádoby.
5–6
C
5 min.
Cesto na
pirohy
–– 1000 g múky
–– Všetky produkty vložiť do nádoby.
5–6
C
5 min.
–– 8 vajec
–– Vyšľahať bielka.
–– Pridať práškový cukor.
–– Pridávať po 2 žĺtka.
–– Pridávať múku.
4–6
4–6
4–6
1
C
C
C
C
2 min.
2 min.
2 min.
30 s
–– z 500 g
–– Margarín s izbovou teplotou narezať
na kocky veľkosti cca. 2 cm a utrieť
s cukrom.
–– Postupne pridávať vajcia.
–– Pridávať múku.
4–6
4–6
1
C
C
C
4 min.
1–4 min.
30 s
4–6
C
4 min.
–– 1 kg tvarohu
–– Margarín s izbovou teplotou narezať
na kocky veľkosti cca. 2 cm a utrieť
s práškovým cukrom a žĺtkami.
–– Po jednej lyžici postupne pridávať tvaroh
zomletý v mlynčeku na mäso.
–– Dokončiť miešanie tvarohovej hmoty.
–– Preložiť tvarohovú hmotu do inej nádoby.
–– Umyť miešaciu nádobu a drôtený šľahač.
–– Vyšľahať bielka na penu.
–– Pridať penu k tvarohovej hmote a opatrne vymiešať lyžicou.
4–6
4–6
C
C
4 min.
1 min.
4–6
C
2 min.
Bielka nechať, aby mali izbovú teplotu,
dať ich do nádoby a vyšľahať.
4–6
C
do 2 min.
Smotanu vychladiť na 8–10°C,
dať do nádoby a vyšľahať.
1–2
C
do 2 min.
10–12
12
A
C
5–10 krát
30 s
ŠĽAHAČ DRÔTENÝ
Piškótové
cesto
Linecké
cesto
Tvarohový
koláč
Bielková pena –– bielka z 10 vajec
Šľahačka
–– 700 ml krémovej smotany (obsah
tuku 32–34%)
MIXOVACÍ POHÁR
Ovocný
koktail
–– 1 liter = 0,5 – 0,75 l mlieka
+ ovocie
–– Ovocie rozdrviť.
–– Pridať mlieko, mixovať.
25
Výrobok
Maximálne množstvo
Spôsob prípravy
Cesto na
palacinky
–– 1 liter = 1 pohár mlieka + 1 pohár
vody + 2 vajcia + múka
Všetky produkty spolu vložiť do pohára
a mixovať.
Zeleninová
polievka
–– 1 liter = 30 dag varenej zeleniny,
–– 10 dag chudého mäsa,
–– 2 poháre vývaru.
–– Mäso a zeleninu uvariť, nechať vychladnúť, mixovať.
–– Pridať vývar.
Majonéza
–– 1 liter = 450 ml oleja + 3 žĺtka +
šťava z citróna
–– Žĺtka vyšľahať so šťavou s citróna.
–– Pridávať olej (vlievať do pohára v kryte).
–– Pridať soľ, cukor, prípadne smotanu
a horčicu.
–– 1 liter = majonéza + nakladané
hríby + nakladané uhorky
Pripraviť majonézu ako je hore uvedené,
pridať narezané ostatné produkty a prípadne vajce.
Tatárska
omáčka
* Práca: P – pulse C – nepretržitá A – AUTOPULSE
26
Rýchlosť
Práca*
Čas práce
Zväčšovať
od 8 na 12
8–12
C
do 30 s
10–12
12
A
C
5–10 krát
30 – 40 s
10
10
C
C
12
A
1 min až kým
sa olej neskončí
+ 30 s
5 krát
12
A
5 krát
HU
●● A robotgép hajtóművét ne merítse vízbe és azt ne moso-
A készülék biztonsági és kezelési utasításai
●● A
●● A konyhai robot kezelési utasításában leírtakat maradéktalanul tartsa be.
●● A konyhai robotot csak a váltóáramú, 230 V feszültségű
konnektorhoz csatlakoztassa.
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
●● Ne indítsa be a készüléket, ha a hálózati csatlakozó
kábele, a külső burkolata vagy a fogantyúja szemmel
láthatólag sérült. Ilyen esetben vigye el a készüléket
a szervízbe.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás
esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy az edényében nincs-e véletlenül valamilyen kemény tárgy (pl. kanál).
●● Üzemeltetés közben, valamelyik funkciós tartozéka csere vagy mozgatható tartozékhoz közeledés előtt, ajánlatos kikapcsolni és áramtalanitani.
A készülék mosogatása előtt a hálózati kábelt mindig
húzza ki a konnektorból.
●● A
vágópengéket (mint pl. a mixer kése, reszelőtárcsák, mixelő kehely) tartalmazó tartozékokat fokozott
óvatosságal kezelje.
●● Az anyag benyomására csak a tolókát használja.
●● Az edény kiürítéséhez a robotgép tartozékai között található spatulát használja.
●● A készüléket ne terhelje túl nagy mennyiségű alapanyaggal, vagy az anyagok erőteljes benyomásával.
●● A robotgépet ne állítsa le az edénye fedelének a felnyitásával vagy az edénynek az elfordításával (vészleállítás).
Ez a hajtómű idő előtti elhasználódását okozza.
●● Ne tegye ki a készüléket 60°C-nál magasabb hőmérséklet hatásának.
●● A mixelő kelyhet sohasem indítsa be „szárazon” – termék nélkül.
●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek
(beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha
a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős
személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást
adtak.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
●● A használata után kapcsolja ki a konyhai robotot
a kikapcsológombbal, a hálózati csatlakozó kábelt pedig
húzza ki a konnektorból.
●● A mixer kése nagyon éles - azt mindig a védőburokban
tárolja.
gassa folyó víz alatt.
külső borítás tisztításához ne használjon erős
detergenseket emulzió, folyékony súroló vagy tisztítópaszta stb. formájában. Azok, többek között eltávolíthatják a készüléken található információs grafikai jelzéseket, mint pl.: skálabeosztás, jelzések, figyelmeztető
jelek, stb.
●● A kést és a reszelőtárcsákat közvetlenül sohasem mosogassa kézzel.
●● A fém részek, különösen az éles kés és a reszelőtárcsák
mosogatásához használjon puha kefét.
●● A fém részeket ne mosogassa mosogatógépben. Az erős
tisztítószerek ezekben a készülékekben a fenti elemek
színét sötétebbé változtatják . Kézzel, folyékony mosogatószerekkel mossa azokat.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A készülék zajszintje:
–– a mixerrel
LWA = 80 dB/A
–– a mixelő kehellyel
LWA = 85 dB/A
–– a tésztakeverővel
LWA = 78 dB/A
A készülék nem igényel földelést
.
A ZELMER konyhai robot az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
A készülék leírása
A 880.0LCD típusú konyhai robot háztartásbeli használatra
alkalmas többfunkciós készülék.
A feldolgozandó termékekkel kapcsolatba kerülő részek
olyan anyagokból készültek, amelyek élelmiszerekkel érintkezhetnek.
A készülék az alábbiakkal rendelkezik:
–– a hajtómű véletlenszerű beindítása elleni védelem akkor,
ha a készülék még nem áll készen az üzemelésre,
–– a fedél felnyitása vagy az edénynek a készülék működése közben trörténő levétele elleni védelem,
–– a sebességfokozatok változtatása fel- illetve lefelé,
–– a fordulatszám stabilizálása minden egyes sebességfokozatban.
FIGYELEM: A készüléknek a
nyomógombbal való
leállítása után azalapbeállítású sebességfokozat az 1.
A PULSE üzemmódot a hajtómű beindítása előtt állítsa be.
27
Az AUTO PULSE funkció a hajtóművet automatikusan
indítja be.
A hajtómű működtetése (A. ábra )
1 PULSE – a hajtómű működtetése a
gomb benyomási ideje alatt.
2 AUTO PULSE – a hajtómű időről-időre történő automatikus be- illetve kikapcsolása a gyártó által előre beprogramozott módon, az éppen beállított sebességfokozaton.
3 A sebességfokozatok
beállítógombja.
4 TIMER – a hajtómű működési idejének a beállítása (15 s,
30 s, 45 s, 60 s, 75 s, 90 s).
5 ON/OFF – a hajtómű be-/kikapcsolása.
6 TURBO – a hajtómű fordulatszámának pillanatnyi növelése a legmagasabb sebességfokozattól kb. 20%-kal nagyobb értékre a nyomógomb benyomásának az idejére.
Maximális időtartam – 25 másodperc.
LCD kijelző (A. ábra)
7 A készülék állapotjelzője: (villogás – készenlét hiánya,
világítás – működésre kész).
8 A hajtómű működése
9 TURBO üzemmód
10 Timer
11 AUTO PULSE üzemmód
12 PULSE üzemmód
13 Aktuális sebességfokozat (1-12)
TIMER funkció (B. ábra)
1 A készülék működése közben nyomja be a
gombot.
2 A kijelzőn megjelenik a
villogó jelzés.
3 A
nyomógombokkal állítsa be amegfelelő időt
(90 s, 75 s, 60 s, 45 s, 30 s, 15 s).
4 Nyomja be ismét a
gombot. A beállított idő elteltével
a hajtómű kikapcsol.
A konyhai robot tartozékai
Mixer
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
28
(A. ábra)
Adagoló tolattyú
A mixer fedele
A mixer edénye
Reszelőtárcsa vékony és durva darabokhoz
Szeletelőtárcsa vékony és vastag szeletvastagsághoz
Pépelő tárcsa
Hasábburgonya-tárcsa
Kés védőburokja
A mixer kése
Reszelő-fogantyú
Spatula
Mixelő kehely
25
26
27
28
Adagoló pohár
Pohár fedele
Tömítés
A mixelő kehely edénye
Tésztakeverő
29
30
31
32
33
34
35
Adagoló tolattyú
A keverő fedele
Keverőedény
Tömítés
Habverő-fej
Drótos habverő
Kampós keverő
A tartozékok alkalmazása
A mixer kése – a hús feldolgozására, tészta kidolgozására
és egyéb műveletek elvégzésére szolgál.
Szeletelőtárcsa – a gyümölcsök és zöldségfélék vékony és
vastag szeletekre vágására szolgál. A szeletelő- és daraboló
tárcsák kerek formájúak, a pengéjük kétoldali élezésű (az
egyik oldal a vékony, a másik a vastag részekre való daraboláshoz).
Daraboló tárcsa – apró és durva reszelék készítésére szolgál gyümölcsökből és zöldségfélékből.
Hasábburgonya-tárcsa – a burgonya hasábokra való szeletelésére szolgál.
Pépelő tárcsa – pép készítésére szolgál gyümölcsökből és
zöldségfélékből.
Reszelő-fogantyú – a cserélhető tárcsák rögzítésére szolgál.
A mixer adagoló tolattyúja – a vágótárcsák által feldarabolt
anyagok benyomására, a szemcsés vagy folyékony anyagok
adagolására valamint a fedőn található beöntő tölcsér elzárására szolgál. A tolattyú alján található kis nyílás lehetővé
teszi a folyékony anyagok egyenletes adagolását (pl. étolaj
adagolását majonéz készítésekor).
Mixelő kehely – folyékony és félig folyékony ételek készítésére szolgál, mint pl.: krémlevesek, szószok, koktélok stb.
Kampós keverő – a nehéz, gyúrt tészták készítésére szolgál.
Drótos habverő – krémek készítésére valamint tejszín és
tojás felverésére szolgál.
A konyhai robot üzembehelyezése előtti
előkészületek
●● Az első használat előtt
mosogassa el a feldolgozandó
anyagokkal kapcsolatba kerülő részeket.
●● A hajtóművet helyezze konnektor közelébe, szilárd, tiszta és száraz felületre állítva.
●● A hálózati csatlakozó kábelt tekerje szét a megfelelő
hosszúságra. A felesleges részét a hajtómű hátsó részén található nyíláson keresztül annak belsejébe lehet
bedugni.
A mixer üzemeltetése (C. ábra)
1 A mixer edényét helyezze fel a hajtómű erősítő kapcsaira.
2 Rögzítse az edényt.
A mixer késének a használata (D. ábra)
1 A mixer védőburokban lévő kését helyezze szilárd felületre (a védőburokra állítsa).
2 Nyomja meg a kést és felfelé húzza le a védőburkot.
3 A kést helyezze be az edénybe úgy, hogy a hajtómű tengelyéhez kapcsolódjon.
4 A feldolgozandó anyagokat tegye be az edénybe.
5 Helyezze fel a fedelet az edény erősítő kapcsaira.
6 Rögzítse a fedelet.
7 Helyezze be a tolattyút a fedél tölcsérébe.
8 Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz.
9 Indítsa be a hajtóművet a
gombbal.
10 A
gombokkal állítsa be a szükséges sebességfokozatot (az alapbeállítás az 1. fokozat).
A vágótárcsa használata (E. ábra)
1 Helyezze a kiválasztott vágótárcsát a reszelő-fogantyú
erősítő kapcsaira úgy, hogy a működésre szánt éle felül helyezkedjen el.
2 Rögzítse a tárcsát a fogantyún.
3 A tartozékot helyezze be az edénybe úgy, hogy a hajtómű tengelyéhez kapcsolódjon.
4 Helyezze fel a fedelet az edény erősítő kapcsaira.
5 Rögzítse a fedelet.
6 Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz.
7 Indítsa be a hajtóművet a
gombbal.
8 A
gombokkal állítsa be a szükséges sebességfokozatot (az alapbeállítás az 1. fokozat).
A fedélen lévő tölcsér a szilárd és folyékony anyagoknak az
edénybe való töltésére szolgál. Két, egymástól eltérő nagyságú részből áll, a széles rész a nagyobb darabok, míg a keskenyebb a kisebbek adagolására szolgál. A feldolgozandó
anyagokat fokozatosan adagolja, a tölcsérbe lassan, a tolat�tyú segítségével tolva, arra egyenletes nyomást gyakorolva.
A mixelő kehely használata (F. ábra)
1 A mixelő kehely edényét helyezze fel a hajtómű erősítő
kapcsaira.
2 Rögzítse a kelyhet az erősítő kapcsokon.
3 A feldolgozandó anyagokat tegye be az edénybe.
4 Ellenőrizze, hogy a fedél peremének a vájatába a tömítés a megfelelő módon legyen betéve. A tömítés téglalap
alakú kiálló része annak a fedélből való kivételére szolgál.
5 Helyezze fel a mixelő kehely fedelét.
6 Rögzítse a kehely fedelét.
7 Nyomja be az adagoló poharat a fedélen található nyílásba.
8 Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz.
9 A
gombokkal állítsa be a szükséges sebességfokozatot (az alapbeállítás a 6. fokozat).
10 Indítsa be a hajtóművet a
gombbal.
FIGYELEM: A TURBO üzemmódot csak a hajtómű működése alatt lehet beindítani.
A tésztakeverő üzemeltetése (G. ábra)
1 A keverőedényt helyezze fel a hajtómű erősítő kapcsaira.
2 Rögzítse az edényt az erősítő kapcsokon.
3 Helyezze fel a tömítést az edény közepén lévő tölcsér
végére és fordítsa el az óramutató járásával megegyező
irányban.
4 A kiválasztott tartozékot (keverő vagy drótos habverő)
szerelje fel a hajtómű tengelyére. Ha a drótos habverőt kívánja használni, először erősítse fel (kattintsa be) a habverő
fejének a tengelyére.
5 A feldolgozandó anyagokat tegye be az edénybe.
6 Helyezze fel a fedelet az edény erősítő kapcsaira.
7 Rögzítse az edény fedelét az erősítő kapcsokon.
8 Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz.
9 Indítsa be a hajtóművet a
gombbal.
10 A
gombokkal állítsa be a szükséges sebességfokozatot (az alapbeállítás az 1. fokozat).
FIGYELEM: A tésztakeverő esetében ne használja
a 6-nál magasabb sebességfokozatokat és a TURBO
funkciót. Ez a készülék meghibásodását okozhatja.
A konyhai robot használata után
(H. ábra)
1 Kapcsolja ki a hajtóművet a
gombbal.
2 Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
3 Lazítsa meg a fedelet rögzítő kapcsokat (a forgó részek
teljes leállása után).
4 Nyissa fel a fedelet.
5 Lazítsa meg az edényt rögzítő kapcsokat.
6 Vegye le az edényt a hajtóműről.
7 Vegye ki a használt tartozékot.
8 Ürítse ki az edényt.
A konyhai robot tisztítása és karbantartása
●● A robotgép minden egyes használata után mosogassa el
alaposan a feldolgozott anyagokkal érintkező részeket.
●● A mixelő kehely elmosogatását megkönnyíti, ha abban
mosogatószeres meleg vizet mixel.
●● A konyhai robot hajtóművének a borítását törölje le mosogatószerrel benedvesített ruhával. Ne merítse vízbe
és ne mosogassa mosogatógépben.
●● A résekben vagy sarkokban található szennyeződést
üvegmosó- vagy fogkefe segítségével távolítsa el.
29
●● A mixer kését mindig a védőburokban tárolja.
Hasábburgonya-tárcsa
●● Hosszan tartó használat következtében a műanyagból ●● A tölcsérbe akkor töltsön anyagokat, ha a készülék nincs
készült részek elszíneződhetnek. Ezt ne tartsa a készülék hibájának. A sárgarépától származó narancssárga
szennyeződés könnyen eltávolítható, ha ezeket a részeket étolajjal benedvesített ruhával törli le.
●● Mosogatás után szárítsa meg alaposan az összes részt.
Különösen ügyeljen az átlátszó (transzparens) műanyag részekre. Azok ütődésre különösen érzékenyek
és nagyon könnyen megsérülhetnek.
Működtetési utasítások
●● A konyhai robot az anyagokat nagyon gyorsan darabolja.
Csak rövid időre kapcsolja be. A mixer késével ne aprítson túl nagy méretű darabokat. Mielőtt az anyagokat az
edénybe teszi, vágja össze kb. 3 cm-es kockákra.
●● Az olyan termékek, mint sajt, vaj, margarin darabolásakor ne működtesse túl sokáig a készüléket. Az aprított
termékek felmelegedhetnek és megolvadhatnak.
●● Amennyiben az anyagok a késhez vagy az edény belső falához tapadnak, kapcsolja ki a készüléket, vegye
le a fedelet és távolítsa el az anyagokat a késről és az
edény faláról (legjobb, ha ehhez a spatulát használja).
●● Az olyan anyagok darabolása, mint szemes kávé, szerecsendió, jégkockák stb. a kés élességére negatív hatással lehetnek (a kés pl. eltompulhat).
Szeletelő tárcsák
●● Ha egyforma és kerek szeleteket szeretne nyerni, a vastagabb zöldségeket a tölcsér nagyobb nyílásába tegye,
a vékonyabbakat pedig egyenként a kisebbikbe, vagy
néhány vékony darabot a nagyobbik nyílásba.
●● Szabályos, foszlánymentes karikákat akkor nyerhet, ha
a tölcsér megtöltésekor a készülék ki van kapcsolva.
Erre a célra használható a PULSE funkció.
●● A puha és lédús zöldségeket kisebb sebességfokozatnál aprítsa, a keményebbeket pedig magasabb sebességnél.
Az edény teljes megteléséig egyszerre 0,8 – 1 kg mennyiségű gyümölcs vagy zöldség aprítható.
bekapcsolva.
●● A készüléket a PULSE funkcióval indítsa be.
Az edény teljes megteléséig egyszerre 1 kg burgonya vágható össze.
Példák a készülék alkalmazására
(1. táblázat, 2. táblázat, 3. táblázat)
A táblázatokban a készülék alkalmazására vonatkozó példák
valamint az alapanyagok maximális mennyiségei, a szükséges működtetési idő és a sebességfokozatok találhatók.
A táblázatban szereplő adatokat nem szabad szakácskönyvnek tekinteni. A saját belátása valamint a főzési szakirodalomban és tanácsadókban megadott elvek szerint járjon el.
A valóban szükséges működtetési idő a felhasznált anyagok
minőségétől és mennyiségétől, valamint a kívánt keverési és
aprítási fokozattól függ.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Daraboló tárcsák
●● A tölcsér anyagokkal tölthető akkor is, ha a készülék be
van indítva.
●● A termékek aprításakor az összes sebességfokozat alkalmazható, de a puha gyümölcsökhöz és zöldségekhez
az alacsonyabb, míg a keményebbekhez a magasabb
sebességfokozatot alkalmazza.
Az edény teljes megteléséig egyszerre 0,8 – 1 kg mennyiségű gyümölcs vagy zöldség aprítható.
Pépelő tárcsa
●● A tölcsér anyagokkal tölthető akkor is, ha a készülék be
van indítva.
●● Kb. 0,5 kg termék pépelése után a készüléket állítsa le
és a fedélen összegyűlt pépet gyűjtse össze.
30
Gyártó nem vállal felelősséget azon hibákért, amelyet a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használat eredményez. A garancia nem
terjed ki arra a készülékre, amelyen fel nem jogosított személy általi
javítás állapítható meg.
Gyártó fenntartja magának a jogot a termék módosítására tetszőleges időpontban, előzetes értesítés nélkül az előírásoknak, szabványoknak, direktíváknak való megfelelőség, vagy konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okok miatt.
1. táblázat MIXER – A MIXER KÉSE
Termék
Max. mennyiség
Előkészítés
Sebesség- Működési
fokozat
mód**
Működési
idő
Főtt tojás
10 db
Tegye be az egész tojásokat az edénybe.
6–9
P
25–30-szor
Sárgarépa
1000 g
Vágja össze kb. 3 cm-es darabokra.
12
C
30 s-ig
Mossa meg, szárítsa meg, vágja le a szárát.
12
C
30 s
400 g (4 db 100 g-os tábla)
A csokoládétáblákat törje darabokra.
12
C
45 s-ig
Petrezselyem-zöld 4 csomó
Csokoládé
1000 g
Az aprításuk előtt a héjukat le lehet húzni.
Mixelt italok
Mandula
1 liter (3/4 liter lé +
gyümölcsök)
–– Mixelje a gyümölcsöket.
–– Adja hozzá a levet (tejet, kefírt stb.).
Tatárszósz
–– 600 ml majonéz,
–– 170 g csiperkegomba,
–– 170 g ecetes uborka,
–– 2 főtt tojás.
Tegye az összes terméket
az edénybe.
–– 1,5 liter = (1 liter étolaj +
4 tojás + citromlé)
Majonéz
Palacsintatészta
Túrótorta
Pirogtészta
Kevert
tészta
Kelt tészta*
Húsos töltelék
12
C
60 s-ig
10–12
12
P
C
max. 30-szor
60 s
12
P
7-szer P
kb. 20 s
–– A tojásokat és a szobahőmérsékletű étolajat
verje fel a citromléval.
–– Adja hozzá az étolajat (az alsó végén nyílással
rendelkező tolattyú kisebb részébe öntve).
–– Végső elkeverés.
10–12
C
30 s
míg az étolaj
elfogy
+ 30 s
–– 1,5 pohár tej,
–– 1,5 pohár víz,
–– 3 pohár liszt,
–– 3 tojás.
Tegye az összes terméket az edénybe. Keverje
össze. A keverés alatt (ha szükséges) a spatulával szedje le az edény falára tapadt lisztet.
8–12
C
30–45 s
10
C
kb. 1 perc
1 kg túró
–– Keverje el alaposan a vajat (margarint) a cukorral és a tojássárgájával.
–– A tölcséren keresztül fokozatosan adja hozzá
az apró darabokra vágott túrót.
–– Keverje el alaposan a túrómasszát.
–– A tojásfehérjét verje habbá a tésztakeverővel.
–– Egy külön edényben öntse egymáshoz
a túrómasszát, a habot és a többi hozzávalót.
Kanállal lassan keverje őket össze.
10
6
4–6
C
C
C
kb. 2 perc
kb. 1 perc
2 perc
–– 500 g liszt,
–– 1-2 tojás,
–– 200 ml víz,
–– 2 kanál étolaj
Az összes hozzávalót
tegye be a mixer edényébe és keverje őket össze.
6
C
60 s
–– 3 pohár liszt (kb.450 g),
–– 3 nem egész pohár porcukor kb. 400 g),
–– 400 g vaj,
–– 9 tojás,
–– 1 kiskanál sütőpor.
–– Keverje el alaposan a (szobahőmérsékletű)
vajat a cukorral és a tojássárgájával.
–– A tésztakeverő táljában verje habbá
a tojásfehérjét.
–– Szórja be a lisztet, sütőport és keverje össze.
–– A tésztát öntse két kekszsütő tepsibe.
–– Süsse 45 percig kb. 180°C-on.
6
C
7 perc
6
2
C
C
1 perc
kb. 2 perc
–– 500 g liszt,
–– 150 g cukor,
–– 125 g vaj,
–– 250 ml tej
–– 30 g élesztő,
–– 3 tojás.
Keverje össze az élesztőt a langyos tejjel, 1 kanál
cukorral és 1 kanál liszttel; várja meg, míg dagadni kezd; adja hozzá a lisztet, tojást, zsíradékot
és dolgozza el; várjon kb. 30 percig, míg a tészta
megkel.
Süsse 40 percig kb. 160°C-on.
9
C
2 perc
–– 500 g, zöldséges vízben főtt
marhahús,
–– 2 főtt tojás
–– 1 fej kockákra vágott és
pírított hagyma
–– só, bors
–– Főzze meg a húst, vágja kockákra (kb. 3 cm).
–– A tojásokat vágja negyedrészeire.
–– Az összes hozzávalót tegye be a mixer edényébe és keverje őket össze (ha a massza túl
–– száraz, öntse hozzá a levest és keverje össze).
12
C
30–45 s
* Kelt tészta
Figyelem: A fenti recept szerint készített tészta nagyon híg, nincs golyóvá formálva, a kézhez tapad és nem válik el az edény falától.
A tészta nem emlékeztet a tipikus kelt tésztára, azt nem lehet sem formálni, sem nyújtófával nyújtani. A fenti recept szerint készítendő kelt
tésztás sütemény esetében a hozzávalók összekeverése (a tészta összedolgozása) után a tésztát egyből az előkészített sütőformába kell
önteni. A sütés után ízletes, puha, jól kikelt, édes buktát kapunk.
** Működési mód: P – pulse C – folyamatos
31
2. táblázat MIXELŐ KEHELY
Termék
Max. mennyiség
Gyümölcskoktél
1 liter = 0,50–0,75 l tej + gyümölcsök
–– Aprítsa össze a gyümölcsöt.
–– Adja hozzá a tejet, turmixolja össze.
Palacsintatészta
1liter = 1 pohár tej
+ 1 pohár víz
+ 2 tojás + liszt
Tegye az összes terméket együtt az
edénybe és mixelje össze.
–– 1 liter = 30 dkg főtt zöldség,
–– 10 dkg sovány hús,
–– 2 pohár húsleves.
–– Főzze meg a húst és a zöldségeket,
hűtse le, mixelje össze.
–– Adja hozzá a húslevest.
Zöldségleves
Előkészítés
Sebességfo- Működési
kozat
mód*
Működési
idő
10–12
12
P
C
5–10-szer
30 s
Növelje
8-tól 12-ig
C
30 s-ig
10–12
12
P
C
5–10-szer
30–40 s
* Működési mód: P – pulse C – folyamatos
3. táblázat TÉSZTAKEVERŐ
Termék
Max. mennyiség
Előkészítés
Sebességfo- Működési
kozat
mód*
Működési
idő
KAMPÓS KEVERŐ
Kelt tészta
–– 1500 g liszt
Omlós tészta –– 750 g liszt
–– Tegye be az efdénybe a lisztet, tojást és
a cukrot.
–– A fedélen található tölcséren keresztül töltse
be a tejet a felolvasztott zsíradékkal és
élesztővel.
–– Gyúrja össze.
1
5–6
C
C
30 s
5 perc
–– Tegye be az összes terméket az edénybe.
5–6
C
2 perc
Makaróni
tészta
–– 1000 g liszt
–– Tegye be az összes terméket az edénybe.
5–6
C
5 perc
Pirogtészta
–– 1000 g liszt
–– Tegye be az összes terméket az edénybe.
5–6
C
5 perc
Piskótatészta –– 8 tojásból
–– Verje fel a tojásfehérjét.
–– Adja hozzá a porcukrot.
–– Kettesével adja hozzá a tojássárgáját.
–– Adja hozzá a lisztet.
4–6
4–6
4–6
1
C
C
C
C
2 perc
2 perc
2 perc
30 s
Kevert tészta –– 500 g-ból
–– A szobahőmérsékletű margarint vágja össze
kb. 2 cm-es kockákra és keverje össze
a cukorral.
–– Fokozatosan adja hozzá a tojást.
–– Adja hozzá a lisztet.
4–6
4–6
1
C
C
C
4 perc
1–4 perc
30 s
4–6
C
4 perc
4–6
4–6
C
C
4 perc
1 perc
4–6
C
2 perc
A tojásfehérje szobahőmérsékletű legyen,
tegye be egy edénybe és verje fel.
4–6
C
2 percig
A tejszínt hűtse le 8–10°C-ra, tegye egy
edénybe, verje fel habnak.
1–2
C
2 percig
DRÓTOS HABVERŐ
Túrótorta
–– 1 kg túró
Hab
–– 10 tojásfehérje
tojásfehérjéből
Tejszínhab
32
–– 700 ml habtejszín (32–34%
zsírtartalmú)
–– A szobahőmérsékletű vajat vágja össze
kb. 2 cm-es kockákra és keverje össze
a porcukorral és a tojássárgájával.
–– Kanalanként adja hozzá a húsdarálón
ledarált túrót.
–– Fejezze be a túrómassza keverését.
–– Tegye át a túrómasszát egy másik edénybe.
–– Mossa el a keverőedényt és a drótos
habverőt.
–– A tojásfehérjéből verjen habot.
–– Adja hozzá a habot a túrómasszához és
kanállal, könnyű mozdulatokkal keverje el.
Termék
Max. mennyiség
Előkészítés
Sebességfo- Működési
kozat
mód*
Működési
idő
MIXELŐ KEHELY
Gyümölcskoktél
–– 1 liter = 0,50–0,75 l tej
+ gyümölcsök
–– Aprítsa össze a gyümölcsöt.
–– Adja hozzá a tejet, turmixolja össze.
Palacsintatészta
–– 1liter = 1 pohár tej
+ 1 pohár víz
+ 2 tojás + liszt
Zöldségleves
Majonéz
Tatárszósz
10–12
12
A
C
5–10-szer
30 s
Tegye az összes terméket együtt az edénybe
és mixelje össze.
Növelje
8-tól 12-ig
C
30 s-ig
–– 1 liter = 30 dkg főtt zöldség,
–– 10 dkg sovány hús,
–– 2 pohár húsleves.
–– Főzze meg a húst és a zöldségeket, hűtse
le, mixelje össze.
–– Adja hozzá a húslevest.
10–12
12
A
C
5–10-szer
30–40 s
–– 1liter = 450 ml étolaj +
3 tojássárgája + citromlé
–– A tojássárgáját verje fel a citromlével.
–– Adja hozzá az étolajat (öntse be a fedőben
található pohárba).
–– Adja hozzá a sót, cukrot, esetleg tejfölt és
mustárt.
10
10
C
C
12
A
1 perc az
étolaj elfogyásáig + 30 s
5-ször
–– 1 liter = majonéz + marinált
gomba + ecetes uborka
A majonézt a fenti módon készítse, adja hozzá
az apróra vágott többi hozzávalót és esetleg
a tojást.
12
A
5-ször
* Működési mód: P – pulse C – folyamatos A – AUTOPULSE
33
RO
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea corectă
a aparatului
●● Respectaţi în orice situaţie regulile de protecţie descrise
în intrucţiunile de utilizare ale robotului de bucătărie.
●● Conectaţi robotul de bucătărie numai la reţeaua electrică
de curent alternativ de 230 V.
●● Nu scoateţi ştecărul din priză trăgând de cablul de alimentare.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă obeservaţi că sunt
deteriorate cablul de alimentare, carcasa, mânerul. Duceţi aparatul la un punct de servis.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot pune în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect, vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al firmei.
●● Înainte de a începe lucrul cu aparatul, asiguraţi-vă că în
recipient nu se află, întâmplător, vreun obiect tare (de ex.
o linguriţă).
●● Înainte de a shimba accesoriile sau de a vă apropia de
părţile în mişcare în timpul utilizării trebuie să opriţi aparatul şi să-l scoateţi din priză.
Înainte de spălarea aparatului, scoateţi întotdeauna cablul de alimentare din priza electrică.
●● Acţionaţi cu o deosebiltă prudenţă atunci când manipulaţi
accesoriile ce conţin suprafeţe ascuţite (cum ar fi cuţitul
de malaxare, plăcile, vasul de malaxare).
●● Pentru împingerea produsului, folosiţi întotdeauna dispozitivul de împingere şi presare.
●● Pentru golirea recipientului, folosiţi lopăţica ce se află în
dotarea robotului.
●● Nu supraîncărcaţi aparatul cu o cantitate prea mare de
produs şi nici nu presaţi produsul prea tare.
●● Nu opriţi robotul prin deschiderea capacului sau prin
rotirea recipentului (orire de avarie). Acest fapt produce
uzarea rapidă a unităţii motor.
●● Nu expuneţi aparatul la acţiunea unei temperaturi mai
mari de 60°C.
●● Nu puneţi în funcţiune blenderul „pe gol” – fără produse
în el.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă nu au fost
instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu aparatul.
●● După încheierea utilizării, închideţi robotul din întrerupă-
34
tor şi scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priza
electrică.
●● Cuţitul malaxorului este foarte ascuţit – păstraţi-l întotdeauna în husa de protecţie.
●● Nu introduceţi unitatea motor a robotului în apă şi nici nu
o spălaţi sub jet de apă.
●● Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi
sub formă de emulsie, gel, pastă etc. Acestea pot, printre
altele, să şteargă simbolurile grafice informative înscrise
pe ea, cum ar fi: scalele, însemnele, semnele de avertizare etc.
●● Nu spălaţi cuţitul şi plăcile direct cu mâna.
●● Pentru spălarea componentelor metalice, ami ales a cuţitului ascuţit şi a plăcilor, folosiţi o periuţă moale.
●● Nu spălaţi componetele metalice în maşina de spălat
vase. Substanţele de curăţare agresive folosite în aceste
maşini produc înnegrirea componentelor amintite. Spălaţi-le manual, folosind detergent pentru vase.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înschişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Zgomotul aparatului:
–– cu malaxor
LWA = 80 dB/A
–– cu belender
LWA = 85 dB/A
–– cu dispoiztiv pentru amestecat aluatul
LWA = 78 dB/A
Aparatul nu necesită împământare
.
Robotul de bucătărie ZELMER este în conformitate cu cerinţele următoarelor norme.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produs ce are înscris însemnul CE pe eticheta cu specificaţii
tehnice.
Descrierea aparatului
Robotul de bucătărie 880.0LCD este un aparat multifuncţional destinat folosirii casnice.
Componentele ce intră în contact cu produsele sunt realizate
din materiale adecvate contactului cu alimentele.
Aparatul estre prevăzut cu:
–– dispozitiv de protecţie împotriva punerii în funcţiune în
cazul în care aparatul nu este gata de utilizare,
–– dispozitiv de protecţie în cazul încercării de a deschide
capacul sau de a lua recipientul în timpul funcţionării,
–– funcţia de schimbare a vitezelor, în sens crescător şi
descrescător,
–– stabilizarea vitezei de rotaţie în cazul feicării viteze.
ATENŢIE: După oprirea aparatului din butonul
teza de funcţionare este viteza 1.
, vi-
Modul de funcţionare PULSE se setează înainte de
punerea în funcţiune a aparatului.
Funcţia AUTO PULSE porneşte automat unitatea motor.
Dirijarea din unitatea motor (Desen A)
1 PULSE – pornirea aparatului cât timp este apăsat butonul
.
2 AUTO PULSE – pornirea automată. Pornire şi opripre
limitată a unităţii motor într-un mod programat de la început de către producător, cu o viteză stabilită.
3 Butoane de schimbare a vitezelor
.
4 TIMER – tabilirea timpului de funcţionare a unităţii motor
(15 s, 30 s, 45 s, 60 s, 75 s, 90 s).
5 ON/OFF – pornirea/oprirea unităţii motor.
6 TURBO – mărirea temporară a vitezei de rotaţie a unităţii
motor cu circa 20% mai mult decât cea posibilă la cea
mai mare viteză obţinută prin apaăsarea butonului. Timpul maxim – 25 sek.
Ecran LCD (Desen A)
7 Starea aparatului: (clipire – nu e gata de funcţionare, lumină stabilă – gata de funcţionare).
8 Funcţionarea unităţii motor.
9 Mod de funcţionare TURBO
10 Timer
11 Mod de funcţionare AUTO PULSE
12 Mod de funcţionare PULSE
13 Viteza actuală (1-12)
Func TIMER (Desen B)
1 În timpul funcţionării aparatului apăsaţi butonul
.
2 Pe ecran va apărea afişat simbolul care clipeşte .
3 Din butoanele
stabiliţi timpul adecvat (90 s, 75 s,
60 s, 45 s, 30 s, 15 s).
4 Apăsaţi în continuare butonul
. După trecerea timpului determinat, unitatea motor se opreşte.
Accesoriile robotului de bucătărie
Malaxor
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
(Desen A)
Dispozitiv de presare şi dozare
Capacul malaxorului
Recipientul malaxorului
Placă pentru mărunţire – bucăţi mai mari şi mai mici
Placă pentru feliere – felii mai mari şi mai subţiri
Placă de răzuire
Placă pentru cartofi pai
Element pentru protecţia cuţitului
Cuţitul malaxorului
Suport pentru plăci
Lopăţică
Blender
25 Vas de dozare
26 Capacul vasului
27 Garnitură
28 Recipientul blenderului
Dispozitiv pentru amestecul aluatului
29
30
31
32
33
34
35
Dispozitiv de presare şi dozare
Capacul dispozitivului pentru amestecul aluatului
Recipientul dispozitivului pentru amestecul aluatului
Garnitură
Cap bătător
Bătător metalic
Dispozitiv de amestecare - cârlig
Utilizarea accesoriilor
Cuţitul de malaxare – serveşte la prelucrarea cărnii, la producerea aluatului, are şi alte funcţii.
Placă de feliere – serveşte la tăierea fructelor şi legumelor în felii mai groas esau mai subţiri. Plăcile de feliere şi de
mărunţire au o formă rotundă, cu tăiş pe ambele părţi (una
pentru felii subţiri, cealaltă pentru felii groase).
Placă de mărunţire – serveşte la mărunţirea legumelor şi
a fructelor în bucăţi mai mari sau mai mici.
Placă pentru cartofi pai – serveşte la tăierea cartofilor pai.
Placă de răzuire – serveşte la transformarea fructelor şi legumelor în pastă.
Suportul pentru plăci – serveşte la fixarea plăcilor şanjabile.
Dispozitivul de presare şi dozare al malaxorului – serveşte la presarea produsului prelucrat cu ajutorul plăcilor
de tăiere, la dozarea produselor sub formă de pulberi sau
lichide şi la închiderea pâlniei prin care se introduc produsele
din capac. Micul orificiu din partea de jos a dispozitivului de
presare şi dozare permite dozarea exactă a lichidelor (de ex.
a uleiului în timpul preparării maionezei).
Blender – serveşte la prepararea unor feluri cu consistenţă
lichidă sau semilichidă: supe creme, sosuri, coctailuri ş.a.
Despozitiv de amestecare cu cârlig – serveşte la prepararea aluaturilor uşoare frăământate
Bătător metalic – serveşte la prepararea cremelor şi la bătutul smântânei şi a spumei din ouă etc.
Pregătirea robotului de bucătărie pentru
utilizare
●● Înainte de prima utilizare a aparatului, spălaţi părţile care
intră în contact cu produsul de prelucrat.
●● Aşezaţi unitatea motor în apropierea prizei electrice, pe
o suprafaţă tare, curată şi uscată.
●● Desfăşuraţi cablul de alimentare la lungimea potrivită.
Restul cablului îl puteţi introduce în corpul unităţii motor
prin orificiul din peretele din spate al carcasei.
Utilizarea cu malaxor (Desen C)
1 Montaţi recipientul malaxorului în clemele de fixare ale
unităţii motor.
2 Blocaţi recipientul.
35
Utilizarea cu cuţitul de malaxare (Desen D)
1 Puneţi cuţitul aflat în elementul de protecţie pe o suprafaţă tare (cu elementul de protecţie pe suprafaţă).
2 Apăsaţi cuţitul şi traând în sus scoateţi elementul de protecţie.
3 Aşezaţi cuţitul în recipient astfel încât să se prindă de
cilindrul unităţii motor.
4 Puneţi în interiorul recipientului produsele de prelucrat.
5 Montaţi capacul în clemele de fixare ale recipientului.
6 Blocaţi capacul.
7 Introduceţi dispozitivul de presare în pâlnia capacului.
8 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
electrice.
9 Porniţi unitatea motor apăsând butonul .
10 Setaţi viteza dorită din butoanele
(viteza setată
standard este viteza 1).
Funcţionarea cu placă de tăiere (Desen E)
1 Montaţi placa de tăiere aleasă în clemele de prindere ale
suportului pentru plăci astfel încât tăişul prevăzut pentru utilizare să fie în partea de sus.
2 Blocaţi placa în suport.
3 Montaţi dispozitivul în recipient astfel încât să se prindă
de cilindrul unităţii motor.
4 Fixaţi capacul în clemele de prindere ale recipientului.
5 Blocaţi capacul.
6 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza electrică.
7 Porniţi unitatea motor apăsând butonul .
8 Setaţi viteza dorită din butoanele
(viteza setată
standard este viteza 1).
Pâlnia din capac serveşte la introducerea produselor solide
şi lichide în recipient. Este împărţită în două părţi, de dimensiuni diferite; una mai largă, pentru produse mai mari şi una
mai îngustă, pentru produse mai mici. Produsele de prelucrat
se adaugă treptat, se introduc în pâlnie încet, prin presare
constantă cu dispozitivul de presare şi dozare.
Utilizarea cu blender (Desen F)
1 Montaţi recipientul blenderului în clemele de fixare ale
unităţii motor.
2 Blocaţi recipientul în clemele de fixare.
3 Puneţi în interiorul recipientului produsele de prelucrat.
4 Asiguraţi-vă că în adâncitura de pe marginea capacului
este bine montată garnitura. Partea în unghi drept a garniturii
serveşte la scoaterea ei din capac.
5 Montaţi capacul blenderului.
6 Blocaţi capacul blenderului.
7 Apăsaţi dozatorul în orificiul din capac.
8 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
electrice.
36
9 Setaţi viteza dorită din butoanele
standard este viteza 6).
10 Porniţi unitatea motor apăsând butonul
(viteza setată
.
ATENŢIE: Modul de funcţionare TURBO poate fi pornit
numai în timpul funcţionării unităţii motor.
Funcţionarea cu dispozitivul de amestecare a aluatului (Desen G)
1 Montaţi recipientul dispozitivului de amestecare în clemele de prindere ale unităţii motor.
2 Blocaţi recipientul în clemele de prindere.
3 Montaţi garnitura la capătul pâlniei vasului central şi rotiio în sensul acelor de ceasornic.
4 Montaţi accesoriile alese (dispozitivul de amestecare
sau bătătorul) la cilindrul unităţii motor. Dacă doriţi să folosiţi
bătătorul metalic, mai întâi montaţi-l (fixaţi-l) pe axul capului
bătător.
5 Puneţi în interiorul recipientului produsele de prelucrat.
6 Montaţi capacul în clemele de fixare ale recipientului.
7 Blocaţi capacul recipientului în clemele de prindere.
8 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
electrice.
9 Porniţi unitatea motor apăsând butonul .
10 Setaţi viteza dorită din butoanele
(viteza setată
standard este viteza 1).
ATENŢIE: În cazul dispozitivului de amestecare a aluatului, nu folosiţi viteze mai mari de 6 şi funcţia TURBO,
pentru că astfel se poate provoca deteriorarea aparatului.
După terminarea lucrului cu roboltul
de bucătărie
(Desen H)
1 Opriţi unitatea motor apăsând
butonul.
2 Scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priza reţelei
electrice.
3 Deblocaţi capacul (după oprirea definitivă a accesoriilor
care se rotesc).
4 Deschideţi capacul.
5 Deblocaţi recipientul.
6 Demontaţi recipientul de la unitatea motor.
7 Scoateţi accesoriile utilizate.
8 Goliţi recipientul.
Curăţarea şi păstrarea robotului de bucătărie
●● După fiecare utilizare a robotuluik de bucătărie, spălaţi
bine accesoriile, componentele care intră în contact cu
produsul prelucrat.
●● Blenderul se spală mai uşor cu apă caldă şi detergent
lichid pentru vase de bucătărie.
●● Ştergeţi corpul unităţii motor cu o cârpă umedă, cu puţin
detergent lichid pentru vase. Nu-l cufundaţi în apă şi nu-l
spălaţi în maşina de spălat vase!
●● Curăţaţi murdăria depusă în fante sau în colţuri cu o perie de spălat sticle sau o periuţă se dinţi.
●● Păstraţi întotdeauna cuţitul de malaxare în dispozitivul
de protecţie.
●● Folosirea îndelungată poate conduce la schimbarea culorii accesoriilor din material plastic. Nu consideraţi acest
fapt un defect al accesoriilor. Colorarea în portocaliu din
cauza sucului de morcovi poate fi uşor eliminată prin
ştergerea cu o cârpă umezită cu ulei comestibil.
●● După spălare, lăsaţi componentele să se usuce bine.
Aveţi grijă la componentele transparente. Sunnt sensibile la lovituri şi se pot deteriora repede.
Indicaţii de exploatare
●● Robotul de bucătărie prelucrează produsele foarte repede. Puneţi-l în funcţiune pentru un timp scurt. Nu tăiaţi cu
cuţitul malaxorului bucăţi prea mari. Înainte de a introduce produsul în recipient, tăiaţi-l în cubuleţe de cca 3 cm.
●● Nu prelucraţi un timp prea mare brânza, untul, margarina, pentru că aceste produse se pot încălzi şi strica.
●● Jdacă produsele se lipesc de cuţit sau de pereţii interiori
ai recipientului, opriţi aparatul, scoateţi capacul şi desprindeţi produsul de pe cuţit şi pereţii recipientului (cel
mai bine folosiţi pentru asta lopăţica).
●● Mărunţirea produselor tari: boabe de cafea, cuburi de
gheaţă, nucşoare etc. poate influenţa negativ starea tăişului cuţitului (de ex. îl poate toci).
Plăci de feliere
●● Pentru a obţine felii de aceleaşi dimensiuni, rotunde,
groase, introduceţi legumele mari în despărţitura mai
mare a pâlniei, iar pentru felii subţiri – introduceţi bucăţile
pe rând în despărţitura mai mică sau câteva deodată în
cea mai mare.
●● Obţineţi felii regulate, fără resturi dacă umpleţi pâlnia
atunci când aparatul este oprit. Puteţi folosi în caest scop
funcţia PULSE.
●● Tăiaţi legumele moi şi zemoase la o viteză mai mică, iar
pe cele tari la o vitză mai mare.
Pentru umplerea recipientului poate fi tăiată odată o cantitate
de 0,8 – 1 kg de fructe sau legume.
Plăci de răzuire
●● Puteţi umple pâlnia cu produse în timpul funcţionării aparatului.
●● După răzuirea a cca 0,5 kg de produse, opriţi aparatul şi
luaţi pasta adunată pe capac.
Placa pentru cartofi pai
●● Puteţi umple pâlnia cu produse în timpul funcţionării aparatului.
●● Puneţi în funcţiune folosind funcţia PULSE.
Pentru umplerea recipientului, puteţi tăia odată 1 kg de
cartofi.
Exemple de utilizare a aparatului
(Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3)
În tabele găsiţi exemple de utilizare a aparatului şi cantităţile maxime ale ingredientelor de bază, timpii de utilizare
orientativi şi vitezele. Nu trebuie să priviţi aceste reţete ca o
„carte de bucate”. Procedaţi potrivit preferinţelor personale
sau regulilor culinare prezentate în literatura de specialitate
şi în carţile de bucate. Evident, timpul de funcţionare depinde
de calitatea şi cantitatea produselor utilizate şi de nivelul de
amestecare sau de mărunţire dorit de dumneavoastră.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului
înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici scump. În
acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile
din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Plăci de mărunţire
●● Puteţi umple pâlnia cu produse în timpul funcţionării aparatului.
●● Pentru prepararea produsului puteţi folosi toate vitezele;
pentru fructele şi legumele moi, folosiţi viteze mai mici,
pentru cele mai tari – viteze mai mari.
Pentru umplerea recipientului poate fi tăiată odată o cantitate
de 0,8 – 1 kg de fructe sau legume.
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
motive.
37
Tabelul 1. MALAXOR – CUŢIT DE MALAXARE
Produs
Cant. Max.
Preparare
Viteză
Funcţionare**
Timp de
funcţionare
Ouă fierte
10 buc.
Se pun ouăle întregi în recipient.
6–9
P
25–30 ori
Morcov
1000 g
Se taie în bucăţi de cca. 3 cm.
12
C
Până la 30 s
4 legături
Se spală, se usucă, se îndepărtează tulpinile.
12
C
30 s
400 g (4 tablete de100 g)
Se rup tabletele în bucăţi.
12
C
Până la 45 s
Migdale
1000 g
Înainte de preparare poate fi îndepărtată coaja
subţire.
12
C
Până la 60 s
Băuturi
amestec
1 litru (3/4 litru lichid + fructe)
–– Mixaţi fructele
–– Adăugaţi lichid (lapte, iaurt etc.).
10–12
12
P
C
Până la 30
de ori,
60 s
Sos tatar
–– 600 ml maioneză,
–– 170 g ciuperci,
–– 170 g cornişoni,
–– 2 ouă fierte.
Puneţi toate produsele în recipient.
12
P
7 ori P
cca. 20 s
Maioneză
–– Bateţi ouăle şi uleiul (aflate la temperatura
camerei) cu sucul de la o lămâie
–– 1,5 litri = (1 litru ulei +
–– Adăugaţi ulei (turnaţi-l în despărţitura mai mică
4 ouă + suc de la o lămâie)
a dozatorului, care are un orificiu în partea
de jos).
–– Se amestecă la final
10–12
C
30 s
Până la
terminarea
uleiului
+ 30 s
–– 1,5 pahar de lapte,
–– 1,5 pahar de apă,
–– 3 pahare de făină,
–– 3 ouă.
Toate produsele se pun în recipient.
Se amestecă În timpul amestecării (dacă e nevoie) desprindeţi făina de pe pereţii recipientului
cu lopăţica.
8–12
C
30–45 s
10
C
cca. 1 min.
Plăcintă cu
brânză
1 kg sera
–– Frecaţi untul (margarina) cu zahăr şi gălbenuş
de ou.
–– Adăugaţi brânza tăiată în bucăţi mici, treptat,
prin pâlnie.
–– Frecaţi masa de brânză.
–– Cu bătătorul bateţi albuşurile până se fac
spumă.
–– Într-un vas separat, amestecaţi masa de brănză
cu albuşul spumă şi restul ingredientelor.
–– Amestecaţi delicat cu o linguriţă
10
6
4–6
C
C
C
cca. 2 min.
cca. 1 min.
2 min.
Aluat pentru
colţunaşi
–– 500 g de făăină,
–– 1-2 ouă,
–– 200 ml de apă,
–– 2 linguriţe de ulei.
Toate ingredientele se pun în recipient şi se
mestecă.
6
C
60 s
Aluat fraged
–– 3 pahare de făină
(cca. 450 g),
–– 3 pahare rase de zahăr
pudră (cca. 400 g),
–– 400 g unt,
–– 9 ouă,
–– 1 linguriţă de praf de copt.
–– S freacă untul (la temperatura camerei) cu
zahărul şi gălbenuşurile.
–– În vasul pentru amestecarea aluatului, bateţi
spuma de albuş.
–– Presăraţi făina şi praful de copt şi amestecaţi.
–– Turnaţi aluatul în două forme de chec.
–– Coaceţi 45 min. la temp. de cca. 180°C.
6
6
2
C
C
C
7 min
1 min
cca. 2 min
Aluat
cu drojdie*
–– 500 g făină,
–– 150 g zahăr,
–– 125 g unt,
–– 250 ml lapte,
–– 30 g drojdie,
–– 3 ouă.
Amestecaţi drojdia cu laptele cald, o linguriţă de
zahăr şi una de făină, aşteptaţi să crească;
Adăugaţi făina, ouăle, grăsimea topită, frământaţi
şi aşteptaţi cca. 30 min. Până creşte aluatul.
Se coace cca 40 min. La temp. de cca. 160°C.
9
C
2 min.
–– 500 g de carne de vită fiartă –– Se fierbe carnea, se taie în cubuleţe (cca. 3
în zeamă de legume,
cm).
–– 2 ouă fierte,
–– Se taie ouăle în patru
–– 1 ceapă tăiată cubuleţe şi –– Toate ingredientele se pun în recipientul
rumenită,
malaxorului şi se amestecă (dacă masa e prea
–– sare, piper.
uscată, se adaugţ zeamă şi se amestecă)
12
C
30–45 s
Legătură de
pătrunjel
Ciocolată
Aluat de clătite
Umplutură de
carne
38
* Aluat cu drojdie
Atenţie: Aluatul obţinut după această reţetă este foarte moale, nu formează o masă sferică, se lipeşte de mâini şi de pereţii recipientului.
Acest aluat nu are consistenţa tipică a aluatului cu drojdie, nu poate fi întins sau împărţit şn diferite forme. Când pregătiţi plăcinte după
această reţetă, după ce aţia mestecat ingredinetele (aţi preparat aluatul), trebuie să-l turnaţi imediat în forma pregătită. După coacere, se
obţine o plăcintă dulce, gustoasă, pufoasă, bine crescută.
** Funcţionare: P – pulse C – continuă
Tabelul 2. BLENDER
Produs
Coctail de
fructe
Cant. Max.
1 litru = 0,50–0,75 l lapte
+ fructe
1litru = 1pahar de lapte
Aluat de clătite + 1 pahar de apă
+ 2 ouă + făină
Supă d
elegume
–– 1 litru = 30 dg legume fierte,
–– 10 dg carne slabă,
–– 2 pahare de zeamă.
Viteză
Funcţionare*
Timp de
funcţionare
10–12
12
P
C
5–10 ori
30 s
Toate produsele se pu deodată în recipient
şi se amestecă
Se măreşte
8–12
C
Până la
30 s
–– Se fierb carnea şi legumele, se scurg de
zeamă, se amestecă.
–– Se adaugă zeama.
10–12
12
P
C
5–10 ori
30–40 s
Viteză
Funcţionare*
Timp de
funcţionare
Preparare
–– Se mărunţesc fructele.
–– Se adaugăă laptele, se amestecă.
* Funcţionare: P – pulse C – continuă
Tabelul 3. DISPOZITIV DE AMESTECAT ALUATUL
Produs
Cant. Max.
Preparare
AMESTECĂTOR CU CÂRLIG
Aluat
Cu drojdie
–– 1500 g făină
–– Puneţi în vas făina, ouăle, zahărul.
–– Prin pâlnia din capac turnaţi lapte şi
grăsimea topită şi drojdia dizolvată.
–– Frământaţi.
1
5–6
C
C
30 s
5 min.
Aluat crocant
–– 750 g făină
–– Toate produsele se pun în recipient.
5–6
C
2 min.
Aluat de
macaroane
–– 1000 g făină
–– Toate produsele se pun în recipient.
5–6
C
5 min.
–– Toate produsele se pun în recipient.
5–6
C
5 min.
–– Se bat albuşurile.
–– Se adaugţ zahăr pudră.
–– Se adaugă câte 2 gălbenuşuri.
–– Se adaugă făină.
4–6
4–6
4–6
1
C
C
C
C
2 min.
2 min.
2 min.
30 s
–– Se taie margarina lăsată la temperatura
camerei în cubuleţe de 2 cm se freacă
cu zahărul.
–– Se adaugă treptat ouăle.
–– Se adaugă făina.
4–6
4–6
1
C
C
C
4 min.
1–4 min.
30 s
4–6
C
4 min.
4–6
4–6
C
C
4 min.
1 min.
4–6
C
2 min.
Aluat de colţunaşi –– 1000 g făăină
BĂTĂTOR METALIC
Aluat de pişcoturi –– din 8 ouă
Aluat fraged
–– din 500 g
Plăcintă cu brânză –– 1 kg brânză
–– Se taie untul lăsat la temperatura
camerei în cubuleţe de 2 cm se freacă
cu zahărul pudră şi gălbenuşurile.
–– Se adaugă cu linguriţa brânza trecută
prin maşina de tocat.
–– do mięsa.
–– Se freacă masa de brânză.
–– Se toarnă masa de brânză într-un alt
vads.
–– Se spală recipientul aamestecătorului
şi bătătorul.
–– Se bat albuşurile spumă.
–– Se adaugă spuma la masa de brânză şi
se amestecă delicat cu linguriţa.
39
Viteză
Funcţionare*
Timp de
funcţionare
Se pun albuşurile lăsate la teperatura
camerei în recipient şi se bat.
4–6
C
Până la 2 min.
–– 700 ml smântână
(32–34% grăsime)
Se răceşte smăntna la temp. 8–10°C,
Se pune în recipient şi se bate.
1–2
C
Până la 2 min.
Coctail de fructe
–– 1 litru = 0,5 – 0,75 l lapte
+ fructe
–– Se mărunţesc fructele.
–– Se adugă laptele, se mestecă.
10–12
12
A
C
5–10 ori
30 s
Aluat de clătite
–– 1 litru = 1 pahar de lapte
+ 1 pahar de apă
+ 2 ouă + făină
Se pun toate ingredientele odată în recipient şi se amestecă.
Se măreşte
8–12
C
Până la 30 s
Supă de legume
–– 1 litru = 30 dg legume
fierte,
–– 10 dg carne slabă,
–– 2 pahare de zeamă.
–– Se fierb carnea şi legumele, se curg, se
mixează.
–– Se adaugă zeama.
10–12
12
A
C
5–10 ori
30–40 s
–– 1 litru = 450 ml ulei + 3
gălbenuşuri + Suc de la
o luc de la o lămâie
–– Se bat gălbenuşurile cu sucul de la
lămâie.
–– Se adaugă ulei (se toarnă în recipientul
Din capac).
–– Se adaugă sare, zahăr, eventual muştar
10
10
C
C
12
A
–– 1 litru = maioneză
+ ciuperci marinate
+ cornişoni
Se prepară maioneza ca mai sus, se
adaugă celelalte ingrediente tăiate,
eventual ouă.
12
A
Produs
Cant. Max.
Spumă de albuş –– albuşurile de la 10 ouă
Frişcă
Preparare
BLENDER
Maioneză
Sos tatar
* Funcţionare: P – pulse C – continuă A – AUTOPULSE
40
1 min până
la terminarea
uleiului
+ 30 s
5 ori
5 ori
RU
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть при-
Указания по технике безопасности и правильной эксплуатации кухонного комбайна
●● Окончив работу, выключите комбайн выключателем,
●● Обязательно соблюдайте правила техники безопас-
ности, приведенные в инструкции по эксплуатации
кухонного комбайна.
●● Подключайте кухонный комбайн только к сети переменного тока 230 V.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые повреждения.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт может стать причиной
серьёзной опасности для пользователя. В случае
возникновения неисправностей советуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Перед включением комбайна убедитесь, что в чаше
не остался случайно какой-либо твердый предмет
(например, ложка).
●● Перед заменой оснащения или приближения к движущимся частям следует выключить устройство и отключить его от питания.
Перед мытьем комбайна необходимо обязательно вынуть вилку из розетки.
●● Будьте осторожны! Во избежание порезов не прикасайтесь к острым кромкам режущих частей (ножа
малаксера, дисковые терки, кувшина миксера).
●● Никогда не загружайте продукты руками. Используйте специальный толкатель.
●● Для опорожнения чаши нужно использовать специальную лопатку, входящую в комплект комбайна.
●● Не загружайте в чашу или кувшин слишком много
продуктов, а также не проталкивайте продукт слишком сильно.
●● Избегайте останавливать комбайн, открывая крышку
чаши или переворачивая чашу (аварийная остановка). Это приведет к быстрому износу привода.
●● Не подвергайте кухонный комбайн воздействию температуры выше 60°C.
●● Запрещается включать комбайн «всухую» – с пустой
рабочей емкостью.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам
с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
бором.
а затем отключите прибор от питающей сети.
●● Нож малаксера очень острый – храните его всегда
в защитном чехле.
●● Не погружайте прибор в воду и не мойте под струей
воды.
рекомендуется использовать для мытья корпуса агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п
●● Запрещается мыть ножи и диски непосредственно
руками.
●● Для мытья металлических деталей, особенно острых
ножей и дисковой терки, используйте мягкую щеточку.
●● Не мойте металлические элементы в посудомоечных
машинах. Агрессивные моющие средства, которые
используются для мытья в этих бытовых устройствах,
вызывают потемнение в/у элементов. Рекомендуем
мыть их вручную с использованием традиционных
жидкостей для мытья посуды.
●● Не
Техническая характерстика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора
Уровень шума:
–– с малаксером
LWA = 80 dB/A
–– с кувшином миксера
LWA = 85 dB/A
–– с тестомесом
LWA = 78 dB/A
Прибор не требует заземления
.
Кухонный комбайн ZELMER отвечает требованиям соответствующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Oписание прибора
Кухонный комбайн 880.0LCD это многофункциональное
устройство, предназначенное для домашнего пользования.
Детали и узлы, соприкасающиеся с продуктами, выполнены из материалов, допущенных к контакту с пищевыми продуктами.
Прибор имеет:
–– защиту от случайного включения привода, если прибор не готов к работе,
–– систему автоматического отключения, которая немедленно выключает прибор при попытке открыть
или снять чашу во время работы,
–– функцию изменения скорости – увеличения или
уменьшения,
–– стабилизацию скорости вращения в каждом режиме.
41
ВНИМАНИЕ: При выключении прибора при помощи кнопки
скоростью по умолчанию является
1-я скорость.
Импульсный режим PULSE следует установить
перед включением привода прибора.
Функция AUTO PULSE предназначена для автоматического включения привода.
Управление приводом (Рис. A)
1 PULSE – позволяет включать привод на время, пока
Вы держите переключатель
.
2 AUTO PULSE – периодическое, автоматическое
включение и выключение привода в запрограмированном изготовителем режиме, с установленной
в данный момент скоростью.
3 Кнопки регулирования скорости
.
4 TIMER – выбор времени работы привода (15 сек.,
30 сек., 45 сек., 60 сек., 75 сек., 90 сек.).
5 ON/OFF – включение/выключение привода.
6 TURBO – позволяет увеличивать скорость вращения
привода на непродолжительное время (не более 25
секунд) до величины, превышающей на ок. 20% максимальную доступную скорость для выбранного приспособления.
Дисплей LCD (Рис. A)
7 Состояние прибора: (пульсирвоание – прибор неготов, свечение – прибор готов к работе).
8 Działanie napędu
9 Режим TURBO
10 Tаймер
11 Режим AUTO PULSE
12 Режим PULSE
13 Актуальная скорость (1-12)
Функция TIMER (Рис. B)
1 В ходе работы прибора нажмите на кнопку
.
2 На дисплее появится пульсирующий символ .
3 При помощи кнопок
запрограммируйте необходимое время (90 сек., 75 сек., 60 сек., 45 сек, 30 сек.,
15 сек.).
4 Еще раз нажмите на кнопку
. По истечении запрограммированного времени привод автоматически
выключится.
42
Оснащение кухонного комбайна
(Рис. A)
Maлаксерt
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Толкатель с мерным стаканчиком
Крышка малаксера
Чаша малаксера
Tерка для крупной и мелкой шинковки
Терка для нарезки толстыми и тонкими ломтиками
Насадка для протирания
Насадка для картофеля фри
Чехол ножа
Нож малаксера
Держатель для терок
Лопатка
Кувшин миксера
25
26
27
28
Мерный стаканчик
Крышка кувшина
Уплотнение
Кувшин миксера
Тестомес
29
30
31
32
33
34
35
Толкатель с мерным стаканчиком
Крышка тестомеса
Чаша тестомеса
Уплотнение
Головка венчика
Проволочный венчик-взбиватель
Крюк для замеса теста
Назначение насадок
Нож малаксера – предназначен для переработки сырого или вареного мяса и других функций. С его помощью
можно также приготовить тесто.
Tерка для нарезки ломтиками – предназначена для нарезки овощей и фруктов толстыми и тонкими ломтиками.
Терки для ломтиков и шинковки имеют круглую форму
и двухсторонние лезвия (одна сторона для тонкой нарезки, вторая для крупной).
Tерка для шинковки – предназначена для крупной
и мелкой шинковки овощей и фруктов.
Насадка для картофеля фри – предназначена для нарезки картофеля фри.
Насадка для протирания – предназначена для протирания овощей и фруктов.
Держатель для терок – предназначен для закрепления
сменных терок.
Толкатель с мерным стаканчиком – предназначен для
дозировки сыпучих продуктов и закрытия загрузочной
горловины. Небольшое отверстие в донышке толкателя
позволяет равномерно дозировать жидкость (например,
растительное масло при приготовлении майонеза).
Kувшин миксера – предназначен для приготовления
жидких и полужидких блюд, таких как: супы-крем, соусы,
коктейли и т.п.
Крюк для замеса теста – предназначен для замеса крутого теста
Проволочный венчик – предназначен для взбивания
кремов, белков и сливок.
Подготовка кухонного комбайна к работе
●● Перед первым включением прибора тщательно промойте все детали, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами.
●● Поставьте корпус с приводом вблизи сетевой розетки
на твердой, чистой и сухой поверхности.
●● Отмотайте питающий провод на соответствующую
длину. Лишнюю часть можно спрятать внутрь корпуса через отверстие в задней стенке корпуса.
Pабота с малаксером (Рис. C)
1 Установите чашу малаксера на крепежные элементы
привода.
2 Заблокируйте чашу в зацепах.
Pабота с ножом малаксера (Рис. D)
1 Не снимая с ножа малаксера защитную накладку, поставьте нож на твердую поверхность (ставить нужно на
накладку).
2 Нажмите на нож и движением вверх снимите защитную накладку.
3 Установите нож на ось привода в чаше.
4 Загрузите в чашу нужные Вам продукты.
5 Установите крышку на чашу.
6 Заблокируйте крышку в зацепах.
7 Вставьте толкатель в загрузочную горловину в крышке.
8 Вложите вилку электропровода в сетевую розетку.
9 Включите прибор при помощи кнопки .
10 При помощи кнопок
установите необходимую
скорость (по умолчанию установлена 1-я скорость).
Pабота с дисковой теркой (Рис. E)
1 Установите нужную Вам терку на держатель так, чтобы рабочие лезвия оказались сверху.
2 Заблокируйте терку на держателе.
3 Установите насадку на ось привода в чаше.
4 Установите крышку на чашу.
5 Заблокируйте крышку в зацепах.
6 Вложите вилку электропровода в сетевую розетку.
7 Включите прибор при помощи кнопки .
8 При помощи кнопок
установите необходимую
скорость (по умолчанию установлена 1 скорость).
Загрузочная горловина в крышке комбайна предназначена как для загрузки в чашу жидких продуктов, так и кусочков. Для удобства горловина разделена на две части:
широкую для крупных продуктов и узкую для мелких.
Перерабатываемые продукты следует загружать всегда
с помощью толкателя не спеша, с постоянным усилием.
Pабота с кувшином миксера (Рис. F)
1 Установите кувшин миксера на крепежные элементы
привода.
2 Заблокируйте кувшин в зацепах.
3 Загрузите в кувшин нужные Вам продукты.
4 Убедитесь, что уплотнительная прокладка установлена правильно Прямоугольный выступ на уплотнительной прокладке помогает вынуть ее из крышки.
5 Закройте кувшин миксера крышкой.
6 Заблокируйте крышку кувшина в зацепах.
7 Надавливая на толкатель-дозатор, установите его
в отверстие в крышке.
8 Вложите вилку электропровода в сетевую розетку.
9 При помощи кнопок
установите необходимую
скорость (по умолчанию установлена 6-я скорость).
10 Включите прибор при помощи кнопки .
ВНИМАНИЕ: Режим TURBO можно включать только во время работы привода.
Pабота с тестомесом (Рис. G)
1 Установите чашу тестомеса на крепежные элементы
привода.
2 Заблокируйте чашу в зацепах.
3 Вложите уплотнение на центральную воронку чаши
и поверните в направлении по часовой стрелке.
4 Установите на ось привода приготовленное ранее
рабочее приспособление (крюк для замеса теста или
венчик). В случае использования проволочного венчикавзбивателя сначала закрепите (услышите щелчок) венчик на головке привода.
5 Загрузите в чашу нужные Вам продукты.
6 Установите крышку на чашу тестомеса.
7 Заблокируйте крышку чаши в зацепах.
8 Вложите вилку электропровода в сетевую розетку.
9 Включите прибор при помощи кнопки .
10 При помощи кнопок
установите необходимую
скорость (по умолчанию установлена 1-я скорость).
ВНИМАНИЕ: При работе с тестомесом запрещается использовать скорость выше 6-ой и режим
ТURBO, поскольку это может привести к повреждению прибора.
43
Окончание работы
(Рис. H)
1 Выключите комбайн, нажимая на кнопку .
2 Выньте вилку питающего провода из сетевой розетки.
3 Когда прибор полностью остановится, отблокируйте
крышку.
4 Oткройте крышку.
5 Oтблокируйте кувшин миксера.
6 Снимите кувшин с привода.
7 Извлеките использумое приспособление.
8 Опорожните рабочую емкость.
Очистка и консервация кухонного комбайна
●● Чтобы остатки продуктов не засохли в чаше или кувшине миксера, каждый раз после окончания работы
тщательно промойте съемные приспособления, которые имели контакт с перерабатываемыми продуктами.
●● Для очистки кувшина миксера налейте в кувшин немного теплой воды c добавлением средства для мытья посуды и ненадолго включите.
●● Корпус привода комбайна рекомендуется протирать
влажной тряпочкой с добавлением жидкости для мытья посуды. Запрещается погружать его в воду, а также мыть в посудомоечной машине.
●● Загрязнение в щелях или углах мойте щеточкой для
мытья бутылок или зубной щеткой.
●● Нож малаксера очень острый – храните его всегда
в защитном чехле.
●● При переработке продуктов с большим содержанием
пигмента (например, моркови) пластмассовые части
могут окраситься. Это не является дефектом. Перед
тем как мыть окрасившиеся части, протрите их салфеткой, смоченной растительным маслом.
●● После мытья дайте деталям обсохнуть.
Особое внимание обращайте на прозрачные
(транспарентные) пластиковые детали, которые можно легко повредить.
Указания по эксплуатации
●● Комбайн измельчает продукты очень быстро. Чтобы
избежать чрезмерного измельчения ингредиентов,
включайте электродвигатель каждый раз на ненадолго. Не используйте нож малаксера для измельчения
слишком крупных кусков продукта. Перед загрузкой
порежьте продукт на кубики oк. 3 cм.
●● При измельчении сыра, масла и маргарина не допускайте до длительной работы комбайна. Измельчамые продукты могут разогреться и растопиться.
●● Если продукты прилипают к ножу или внутренним
поверхностям чаши, прибор необходимо выключить
и собрать продукты с ножа и стенок (лучше всего это
сделать лопаткой).
44
●● Не
рекомендуется измельчать твердые продукты,
такие как кофейные зерна, мускатный орех, кусочки
льда и т.п. Это может испортить нож (напр., затупить).
Tерка для нарезки ломтиками
●● Чтобы
получить при нарезке одинаковые, ровные
ломтики, крупные овощи загружайте через большое
отверстие, а мелкие – по одной штуке в меньшее отверстие или по несколько штук в большее.
●● Регулярные ломтики без срезов получаются в том
случае, если во время наполнения загрузочной горловины прибор выключен. Для этой цели можно использовать функцию PULSE.
●● Мягкие и сочные овощи нарезайте на меньшей скорости, а более твердые – на большей.
Для того, чтобы заполнить чашу полностью, за один раз
можно порезать 0,8 – 1 кг овощей или фруктов.
Tерка для шинковки
●● Можно загружать продукты в загрузочную горловину
при работающем приборе.
●● При измельчении продуктов можно включать любую
скорость, при чем для мягких фруктов и овощей рекомендуется использовать низкую скорость, а для
твердых – высокую.
Для того, чтобы заполнить чашу полностью, за один раз
можно порезать 0,8 – 1 кг овощей или фруктов.
Насадка для протирания
●● Можно загружать продукты в загрузочную горловину
при работающем приборе.
●● Когда протрете ок. 0,5 кг продуктов, остановите комбайн и соберите прилипшие к крышке частицы продукта.
Насадка для картофеля фри
●● Загружайте продукт в чашу при выключенном приборе
●● Включайте прибор при помощи функции PULSE.
Для того, чтобы заполнить чашу полностью, за один раз
можно порезать 1 кг картофеля.
Рекомендуемые скорости и время работы
комбайна с оснащением
(Tаблица 1, Tаблица 2, Taблица 3)
В таблицах приводятся примеры использования принадлежностей, максимальный расход продуктов, а также
указаны режимы работы и приблизительное время приготовления. Не следует рассматривать данные пропорции как кулинарную книгу. При приготовлении блюд рекомендуем руководствоваться индивидуальным вкусом
и кулинарными рецептами, приведенными в кулинарных
книгах и профессиональных руководствах. Реальное
время работы зависит от качества и количества используемых продуктов, а также от необходимой степени измельчения или смешивания.
Tаблица 1. MAЛАКСЕР – НОЖ МАЛАКСЕРА
Блюдо
Maкс. количество перерабатываемых продуктов
Скорость
Режим
работы**
Время
работы
Целые яйца поместить в чашу.
6–9
P
25–30 раз
Порезать на кусочки ок. 3 см.
12
C
дo 30 сек.
Вымыть, осушить, оторвать черенки.
12
C
30 сек.
400 г (4 плитки по 100 г)
Плитку шоколада измельчить на кусочки.
12
C
до 45 сек.
1000 г
Перед измельчением необходимо очис-тить
орехи от кожицы.
12
C
дo 60 сек.
1 литр (3/4 литра жидкости
+ фрукты)
–– Фрукты измельчить.
–– Добавить жидкие ингредиенты (молоко,
кефир и т.п.).
10–12
12
P
C
дo 30 раз
60 сек.
12
P
7 раз по
oк. 20 сек.
Яйца, отварен10 шт.
ные вкрутую
Mорковь
1000 г
Зелень петрушки 4 пучка
Шоколад
Mиндальные
орехи
Коктейли
–– 600 мл майонеза,
–– 170 г шампиньонов,
Соус „татарский” –– 170 г корнишонов,
–– 2 яйца, отваренные
вкрутую.
Maйонез
Тесто для
блинчиков
Кекс
Дрожжевое
тесто*
Все ингредиенты поместить в чашу.
–– 1,5 литра = (1 литр раст.
масла + 4 яйца + лимонный сок)
–– Яйца и раст. масло комнатной температуры
взбивать с лимонным соком.
–– Добавить масло (вливать через меньшее
ответвление в толкателе, в донышке
которого имеется отверстие).
–– Окончательное смешивание.
10–12
C
30 сек.
пока не
закончится
масло
+ 30 сек.
–– 1,5 стакана молока,
–– 1,5 стакана воды,
–– 3 стакана муки,
–– 3 яйца.
Все ингредиенты поместить в чашу. Смешать.
Во время смешивания (в случае надобности)
лопаткой собирать муку со стенок чаши.
8–12
C
30–45 сек.
10
C
oк. 1 мин.
10
6
4–6
C
C
C
oк. 2 мин.
oк. 1 мин.
2 мин.
6
C
60 сек.
6
6
C
C
7 мин.
1 мин.
2
C
oк. 2 мин.
9
C
2 мин.
Творожный пирог
1 кг творога
(сырник)
Тесто для
пельменей
Приготовление
–– Растереть масло (маргарин) с сахаром
и желтками.
–– Через загрузочную горловину постепенно
закладывать творог, предварительно измельченный на кусочки.
–– Растереть творожную массу.
–– Взбить белки в чаше.
–– В отдельной посуде соединить творожную
массу со взбитыми белками и остальными
ингредиентами, деликатно перемешивая
ложкой.
–– 500 г муки,
–– 1-2 яйца,
–– 200 мл воды,
–– 2 ложки раст. масла.
Все ингредиенты поместить в чашу малаксера
и перемешать.
–– 3 стакана муки (oк. 450 г),
–– 3 неполных стакана сахарной пудры (oк. 400 г),
–– 400 г масла,
–– 9 яиц,
–– 1 ч. ложка разрыхлителя
для теста
–– Растереть масло (комнатной температуры)
с сахаром и желтками.
–– Взбить белки в чаше.
–– Добавить муку, разрыхлитель
и перемешать.
–– Тесто выложить в две формы для кекса.
–– Печь ок. 45 мин. при темп. ок. 180°C.
–– 500 г муки,
–– 150 г сахара,
–– 125 г масла,
–– 250 мл молока,
–– 30 г дрожжей,
–– 3 яйца.
–– Растворить дрожжи в теплом молоке
с 1 ложкой сахара и 1 ложкой муки.
–– Подождать пока тесто поднимется.
–– Добавить муку, яйца, растопленное масло
и замесить.
–– Подождать еще ок. 30 мин. пока тесто поднимется снова.
–– Печь 40 мин. при темп. ок. 160°C.
45
Maкс. количество перерабатываемых продуктов
Блюдо
Мясной фарш
Приготовление
–– 500 г говядины, сваренной
–– Вареное мясо порезать кубиками (ок. 3 см).
в овощном бульоне,
–– Яйца порезать на дольки.
–– 2 яйца, отваренные
–– Все ингредиенты поместить в чашу
вкрутую,
малаксера и смешать (если масса суховата,
–– 1 луковица, измельченная
добавить бульон и еще раз перемешать).
и поджаренная, соль, перец
Скорость
Режим
работы**
Время
работы
12
C
30–45 сек.
* Дрожжевое тесто
Внимание: Тесто, приготовленное по вышеуказанному рецепту, очень жидкое, не удерживает форму круглого шара, не отлипает
от руки и стенок чаши. Его консистенция не припоминает консистенцию типичного дрожжевого теста. Тесто нельзя раскатать.
Приготовляя дрожжевое тесто по в/у рецепту, смешав ингредиенты (замесив тесто), тесто необходимо сразу же вложить в приготовленную заранее форму. Испечется вкусная, пушистая, сладкая дрожжевая булочка.
** Pежим работы: P – импульсный C – непрерывный
Taблица 2. KУВШИН МИКСЕРА
Блюдо
Maкс. количество перерабатываемых продуктов
Приготовление
Фруктовый
коктейль
1 литр = 0,50 – 0,75 л молока +
фрукты
–– Измельчить фрукты.
–– Добавить молоко, смешать.
Тесто для
блинчиков
1 литр = 1 стакан молока
+ 1 стакан воды
+ 2 яйца + мука
Все продукты одновременно поместить
в чашу и смешать.
–– 1 литр = 300 г вареных овощей,
Овощной суп –– 100 г мяса без жира,
–– 2 стакана бульона.
–– Мясо и овощи сварить, дать им
остыть и смешать.
–– Добавить бульон.
Скорость
Режим
работы**
Время
работы
10–12
12
P
C
5–10 раз
30 сек.
Увеличить с
8–12
C
до
30 сек.
10–12
12
P
C
5–10 раз
30–40 сек.
* Pежим работы: P – импульсный C – непрерывный
Taблица 3. ТЕСТОМЕС
Блюдо
Maкс. количество перерабатываемых продуктов
Приготовление
Скорость
Режим
работы**
Время
работы
1
5–6
C
C
30 сек.
5 мин.
КРЮК ДЛЯ ЗАМЕСА ТЕСТА
Дрожжевое
тесто
–– 1500 г муки
–– Поместить муку, яйца и сахар в чашу.
–– Через засыпную горловину в крышке
добавлять молоко с растопленным
маслом и дрожжами.
–– Замесить.
Песочное
тесто
–– 750 г муки
–– Все продукты поместить в чашу.
5–6
C
2 мин.
Тесто для
лапши
–– 1000 г муки
–– Все продукты поместить в чашу.
5–6
C
5 мин.
Тесто для
пельменей
–– 1000 г муки
–– Все продукты поместить в чашу.
5–6
C
5 мин.
–– Взбить белки.
–– Добавить сахарную пудру.
–– Добавить желтки (по 2 желтка).
–– Добавить муку.
4–6
4–6
4–6
1
C
C
C
C
2 мин.
2 мин.
2 мин.
30 сек.
–– Maргарин комнатной температуры
разрезать на кусочки ок. 2 см и растереть с сахаром.
–– Постепенно добавить яйца.
–– Добавить муку.
4–6
4–6
1
C
C
C
4 мин.
1–4 мин.
30 сек.
ПРОВОЛОЧНЫЙ ВЕНЧИК-ВЗБИВАТЕЛЬ
Бисквитное
–– из 8 яиц
тесто
Кекс
46
–– из 500 г
Блюдо
Творожный пирог
(сырник)
Maкс. количество перерабатываемых продуктов
–– 1 кг творога
Приготовление
–– Mасло комнатной температуры разрезать на кусочки ок. 2 см и растереть
с сахарной пудрой и желтками.
–– Добавлять по 1 ложке пропущенный
через мясорубку творог.
–– Растереть творожную массу до конца.
–– Переложить творожную массу в другую миску.
–– Вымыть чашу тестомеса и проволочный венчик.
–– Взбить белки.
–– Добавить взбитые белки в творожную
массу и деликатно перемешать
ложкой.
Скорость
Режим
работы**
Время
работы
4–6
C
4 мин.
4–6
4–6
C
C
4 мин.
1 мин.
4–6
C
2 мин.
Взбитые
белки
–– белки с 10 яиц
Белки комнатной температуры поместить в чашу и взбивать.
4–6
C
до 2 мин.
Взбитые
сливки
–– 700 мл сливок
(32–34% жирности)
Сливки охладить до темп. 8-10°C, поместить в чашу и взбивать.
1–2
C
дo 2 мин.
10–12
12
A
C
5–10 раз
30 сек.
Увеличивать с
8–12
C
дo 30 сек.
10–12
12
A
C
5–10 раз
30–40 сек.
10
10
C
C
12
A
12
A
KУВШИН МИКСЕРА
Фруктовый
коктейль
–– 1 литр = 0,50 – 0,75 л молока +
фрукты
Тесто для
блинчиков
–– 1 литр = 1 стакан молока + 1 ста- Все продукты одновременно сложить
кан воды + 2 яйца + мука
в чашу и смешать.
–– 1 литр = 300 г вареных овощей,
Овощной суп –– 100 г мяса без жира,
–– 2 стакана бульона.
Maйонез
–– 1 литр = 450 мл раст. масла +
3 желтка + лимонный сок
Соус
–– 1 литр = майонез + маринован«татарский»
ные грибочки + корнишоны
–– Измельчить фрукты.
–– Добавить молоко, смешать.
–– Мясо и овощи сварить, дать им остыть
и смешать.
–– Добавить бульон
–– Желтки растереть с лимонным соком.
–– Добавить раст. масло (вливать через
загрузочную горловину в крышке).
–– Добавить соль, сахар. Можно добавить сметану и горчицу.
Приготовить майонез как выше,
добавить остальные измельченные
продукты. По желанию можно добавить
отваренное вкрутую яйцо.
1 мин. –
пока не
закончится
масло + 30
сек
5 раз
5 раз
* Режим работы: P – импульсный C – непрерывный A – AUTOPULSE
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
–– Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
–– Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
–– Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации,
т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления,
с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по
коммерческим, эстетическим и другим причинам.
47
BG
Препоръки за безопасност и правилно
използване
●● Винаги спазвайте правилата за безопасност, дадени
в инструкцията на кухненския робот.
●● Включвайте кухненския робот само към мрежа с променлив ток 230 V.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, кор-
пусът или дръжката са видимо повредени. В такъв
случай занесете уреда в сервиза.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на.
●● Преди да пристъпите към работа, проверете, дали
в съда не е попаднал случайно твърд предмет (напр.
лъжица).
●● Преди замяна на оборудването или доближаване до
частите, движещи се по време на употреба, следва да
изключите уреда и да го отключите от захранването.
Преди миене винаги изключвайте захранващия
кабел от електрическия контакт.
●● Бъдете
особено внимателни при манипулиране
с принадлежностите, съдържащи режещи остриета
(напр. ножа на пасатора, дисковете, каната за разбиване).
●● За натъпкване на продуктите използвайте само буталото.
●● За изпразване на съда използвайте шпатулата, която
се намира в комплект с робота.
●● Не претоварвайте уреда с прекалено голямо количество продукти нито с прекалено силното им натискане.
●● Не прекъсвайте работата на робота с отваряне на
капака на съда или завъртане на съда (аварийно
спиране). Това води до по-бързото изхабяване на
задвижващия механизъм.
●● Не излагайте уреда на влиянието на температура
над 60°C.
●● Не включвайте каната за разбиване без продукти
в нея.
●● Този уред не е предназначен за използване от лица
(в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без
опит и познаване на уреда, освен ако това не става
под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата, отговорни
за тяхната безопасност.
48
●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
●● След приключване на работа изключете робота от
превключвателя, а щепсела на захранващия кабел
извадете от електрическия контакт.
●● Ножът на пасатора е много остър - съхранявайте го
винаги в предпазната му обвивка.
●● Не потапяйте задвижващия механизъм на робота
във вода и не го мийте под течаща вода.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено силни миещи препарати - емулсии, млека, пасти и др.
Те могат да отстранят нанесените информационни
символи като напр.: скали, обозначения, предупредителни знаци и др.
●● Не мийте ножовете и режещите дискове с ръце.
●● За миене на металните части, особено на острите
ножове и дискове използвайте мека четка.
●● Не мийте металните части в съдомиялна машина.
Прекалено силните почистващи препарати, използвани в тези уреди, предизвикват потъмняване на
тези части. Мийте ги ръчно с препарат за миене на
съдове.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Ниво на шум:
–– с пасатора
LWA = 80 dB/A
–– с каната за разбиване
LWA = 85 dB/A
–– с купата за месене на тесто
LWA = 78 dB/A
Уредът не се нуждае от заземяване
.
Кухненският робот ZELMER отговаря на изискванията на
действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Електрически нисковолтови съоръжения (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Описание на уреда
Кухненският робот 880.0LCD представлява многофункционален уред, предназначен за използване в домакинството.
Частите, които влизат в контакт с преработваните суровини, са изработени от материали, разрешени за контакт
с хранителни продукти.
Уредът притежава:
–– защита от случайно включване на задвижващия механизъм, когато уредът не е готов за работа,
–– защита в случай на опит за отваряне на капака или
сваляне на съда по време на работа,
–– функция за превключване на скоростите нагоре и надолу,
–– стабилизиране на скоростта на оборотите при всяка
скорост.
Принадлежности на кухненския робот
(Рис. A)
ВНИМАНИЕ: След спиране на уреда с помощта на
бутона
скоростта по подразбиране е 1 скорост.
Пасатор
Режимът на работа PULSE се настройва преди
включване на задвижващия механизъм.
Функцията AUTO PULSE автоматично включва
задвижващия механизъм.
Управление на задвижващия механизъм (Рис. A)
1 PULSE – включване на задвижващия механизъм за
времето, когато бутонът
е натиснат.
2 AUTO PULSE – автоматично, периодично включване
и изключване на задвижващия механизъм по начин,
предварително програмиран от производителя, с настроената актуално скорост.
3 Бутони за смяна на скоростите
.
4 TIMER – настройка на времето на работа на задвижващия механизъм (15 сек., 30 сек., 45 сек., 60 сек.,
75 сек., 90 сек.).
5 ON/OFF – включване/ изключване на задвижващия
механизъм.
6 TURBO – временно увеличаване на скоростта на
оборотите на задвижващия механизъм до стойност
с около 20% повече от достъпната на най-високата
скорост за времето на задържане на бутона. Максималното време – 25 сек.
LCD дисплей (Рис. A)
7 Състояние на уреда: (премигване – не е готов, светене – готов за работа).
8 Работа на задвижващия механизъм
9 Режим на работа TURBO
10 Таймер
11 Режим на работа AUTO PULSE
12 Режим на работа PULSE
13 Актуална скорост (1-12)
Функция ТАЙМЕР (Рис. B)
1 По време на работата на уреда натиснете бутона
.
2 На дисплея ще се появи премигващ символ .
3 С бутоните
настройте съответното време
(90 сек., 75 сек., 60 сек., 45 сек., 30 сек., 15 сек.).
4 Отново натиснете бутона
. След изтичане на определеното време задвижващият механизъм ще се
изключи.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Бутало-дозатор
Капак на пасатора
Съд на пасатора
Диск за дебели и тънки стърготини
Диск за дебели и тънки резени
Диск за пасиране
Диск за пържени картофи
Предпазна обвивка на ножа
Нож на пасатора
Хващач на дисковете
Шпатула
Кана за разбиване
25
26
27
28
Кана-дозатор
Капак на каната
Уплътнител
Съд на каната за разбиване
Купа за месене на тесто
29
30
31
32
33
34
35
Бутало-дозатор
Капак на купата за месене на тесто
Съд на купата за месене на тесто
Уплътнител
Глава на приставката за разбиване
Тел за разбиване
Кука за месене
Приложение на принадлежностите
Ножът на пасатора – служи за обработка на месо, месене на тесто и други функции.
Дискът за резени – служи за рязане на плодове и зеленчуци на тънки и дебели резени. Дисковете за резени
и стърготини имат кръгла форма, двустранни остриета
(едната страна за рязане на тънко, другата страна за рязане на дебело).
Дискът за стърготини – служи за рендосване на плодовете и зеленчуците на тънки и дебели стърготини.
Дискът за пържени картофи – служи за рязане на картофи на пръчици за пържене.
Дискът за пасиране – служи за раздробяване на зеленчуците и плодовете на пулпа.
Хващачът на дисковете – служи за прикрепване на
сменяемите дискове.
Буталото-дозатор на пасатора – служи за натъпкване
на продуктите, раздробявани с помощта на режещите
дискове, дозиране на насипните или течните продукти
49
и затваряне на входящия отвор на капака. Малкият отвор
на дъното на буталото дава възможност за равномерно
дозиране на течностите (напр. олиото при приготвяне на
майонеза).
Каната за разбиване – служи за приготвяне на ястия
с течна или полутечна консистенция: крем-супи, сосове,
коктейли и др.
Куката за разбъркване – служи за приготвяне на тежки
теста за месене.
Телта за разбиване – служи за приготвяне на кремове
и разбиване на сметана и пяна от яйца.
Подготовка на кухненския робот за работа
●● Преди първото използване измийте частите, които
влизат в контакт с преработвания продукт.
●● Поставете задвижващия механизъм близо до електрическия контакт, върху твърда, чиста и суха повърхност.
●● Разгънете захранващия кабел на подходяща дължина. Излишната част можете да пъхнете вътре в корпуса на задвижващия механизъм през отвора, намиращ се в задната стена.
Работа с пасатора (Рис. C)
1 Поставете съда на пасатора върху прикрепващите
елементи на задвижващия механизъм.
2 Фиксирайте съда.
Работа с ножа на пасатора (Рис. D)
1 Поставете ножа на пасатора с предпазната обвивка
върху твърда повърхност (поставете го върху обвивката).
2 Натиснете ножа и с движение нагоре свалете обвивката.
3 Поставете ножа в съда така, че да се прикрепи към
вала на задвижващия механизъм.
4 Поставете във вътрешността на съда продуктите,
предназначени за преработка.
5 Поставете капака на прикрепващите елементи на
съда.
6 Фиксирайте капака.
7 Поставете буталото във входящия отвор на капака.
8 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт.
9 Включете задвижващия механизъм с помощта на бутона
.
10 С помощта на бутоните
настройте желаната
скорост (по подразбиране е настроена 1. скорост).
Работа с режещия диск (Рис. E)
1 Поставете избрания режещ диск на прикрепващите
елементи на хващача на дисковете така, че остриетата,
предвидени за работа, да се намират отгоре.
2 Фиксирайте диска на хващача.
50
3 Поставете приставката в съда така, че да се прикрепи към вала на задвижващия механизъм.
4 Поставете капака на прикрепващите елементи на съда.
5 Фиксирайте капака.
6 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт.
7 Включете задвижващия механизъм с помощта на бутона
.
8 С помощта на бутоните
настройте желаната
скорост (по подразбиране е настроена 1. скорост).
Входящият отвор на капака служи за прибавяне на твърди и течни продукти в съда. Разделен е на две части
с различна големина, широка за по-големите продукти,
тясна за по-малките. Прибавяйте преработваните продукти постепенно, като ги вкарвате през входящия отвор
бавно, с постоянен натиск с помощта на буталото.
Работа с каната за разбиване (Рис. F)
1 Поставете съда на каната за разбиване на прикрепващите елементи на задвижващия механизъм.
2 Фиксирайте каната върху прикрепващите елементи.
3 Поставете във вътрешността на съда продуктите,
предназначени за преработка.
4 Уверете се, че уплътнителят е правилно поставен
в улея при ръба на капака. Правоъгълната издатина на
уплътнителя служи за изваждането му от капака.
5 Поставете капака на каната за разбиване.
6 Фиксирайте капака на каната.
7 Вкарайте каната-дозатор в отвора на капака с натискане.
8 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт.
9 С помощта на бутоните
настройте желаната
скорост (по подразбиране е настроена 6. скорост).
10 Включете задвижващия механизъм с помощта на бутона
.
ВНИМАНИЕ: Режимът на работа TURBO може да
се задвижи само по време на работа на задвижващия механизъм.
Работа с купата за месене на тесто (Рис. G)
1 Поставете съда на купата за месене върху прикрепващите елементи на задвижващия механизъм.
2 Фиксирайте съда върху прикрепващите елементи.
3 Поставете уплътнителя на края на централния входящ отвор на съда и го завъртете по посока на часовниковата стрелка.
4 Монтирайте избраната приставка (купата за месене
на тесто или телта за разбиване) на вала на задвижващия механизъм. Когато искате да използвате телта
за разбиване, първо монтирайте (прикрепете) телта на
вала на главата.
5 Поставете във вътрешността на съда продуктите,
предназначени за преработка.
6 Поставете капака на прикрепващите елементи на
съда.
7 Фиксирайте капака на съда върху прикрепващите
елементи.
8 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт.
9 Включете задвижващия механизъм с помощта на бутона
.
10 С помощта на бутоните
настройте желаната
скорост (по подразбиране е настроена 1. скорост).
ВНИМАНИЕ: С купата за месене на тесто не използвайте скоростите над 6 и функцията TURBO.
Това може да доведе до повреда на приставката.
След приключване на работа
с кухненския робот
(Рис. H)
1 С бутона
изключете задвижващия механизъм.
2 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
3 Отблокирайте капака (след като въртящата се приставка напълно спре).
4 Отворете капака.
5 Отблокирайте съда.
6 Свалете съда от задвижващия механизъм.
7 Извадете използваната приставка.
8 Изпразнете съда.
Почистване и поддръжка на кухненския
робот
Обърнете особено внимание на прозрачните
пластмасови части. Те са чувствителни на удар
и лесно могат да се повредят.
Упътване за използване
●● Кухненският
робот раздробява продуктите много
бързо. Включвайте го за кратко време. Не раздробявайте прекалено големи парчета с ножа на пасатора.
Преди да поставите продуктите в съда, нарежете ги
на парчета с големина около 3 см.
●● Не раздробявайте сирене, масло, маргарин прекалено дълго време, тъй като тези продукти могат да се
нагреят и разтопят.
●● Ако продуктите се лепят към ножа или вътрешните
стени на съда, изключете уреда, свалете капака и изгребете продуктите от ножа и стените на съда (найдобре е да използвате шпатулата).
●● Раздробяването на твърди продукти като напр.: зърна кафе, индийско орехче, кубчета лед и др. може да
повлияе отрицателно на състоянието на острието на
ножа (напр. да го затъпи).
Дискове за резени
●● За
да бъдат резените еднакви и кръгли, слагайте
по-дебелите зеленчуци в по-големия входящ отвор,
а по-тънките - един по един в по-малкия или по няколко в по-големия.
●● Резени с правилна форма без отпадъци ще се получат, ако уредът е изключен при напълване на входящия отвор. За тази цел може да се използва функцията PULSE.
●● Меките и сочни плодове режете при по-малка скорост, а твърдите - при по-голяма.
За запълване на съда изцяло можете да нарежете наведнъж 0,8 – 1 кг плодове или зеленчуци.
Дискове за стърготини
отвор може да се пълни с продукти при
●● След всяко използване на робота внимателно измий- ●● Входящият
работещ уред.
те частите на принадлежностите, които влизат в кон●● При раздробяване на продуктите можете да използтакт с преработвания продукт.
вате всички скорости, за меки плодове и зеленчуци
●● Разбиването на топла вода с препарат за миене на
използвайте по-ниските скорости, за по-твърдите съдове улеснява миенето на каната за разбиване.
●● Изтрийте корпуса на задвижващия механизъм на ро-
бота с влажна кърпа с препарат за миене на съдове.
Не го потапяйте във вода и не го мийте в съдомиялна
машина.
●● Замърсяванията в улеите и ъглите отстранете с четка за миене на бутилки или четка за зъби.
●● Винаги съхранявайте ножа на пасатора в предпазната му обвивка.
●● При продължително използване цветът на пластмасовите елементи може да се промени. Това не се
смята за дефект. Оранжевите следи от морковения
сок можете лесно да отстраните с кърпа, навлажнена
с олио.
●● След измиване внимателно изсушете всички части.
по-високите.
За запълване на съда изцяло можете да нарежете наведнъж 0,8 – 1 кг плодове или зеленчуци.
Диск за пасиране
●● Входящият отвор може да се пълни с продукти при
работещ уред.
●● След пасиране на около 0,5 кг продукти спрете уреда
и изгребете пулпата, натрупана на капака.
Диск за пържени картофи
●● Входящият отвор се пълни с продукти при изключен
уред.
●● Включвайте с помощта на функцията PULSE.
До запълване на съда изцяло можете да нарежете наведнъж 1 кг картофи.
51
Примери за използване на уреда
(Табл. 1, Табл. 2, Табл. 3)
В таблиците ще намерите примери за използването на
уреда и максималните количества основни съставки,
ориентировъчното време на работа и скоростите. Тези
препоръки не бива да се възприемат като готварска книга. Постъпвайте според индивидуалните си предпочитания и кулинарните принципи, описани в специализираната литература и наръчниците. Действителното време на
работа зависи от качеството и количеството на използваните продукти и от желаната степен на разбъркване
или раздробяване.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го
постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда
в подходящ център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат
да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Производителят не носи отговорност за каквито и да е повреди, които са резултат от неволна или неправилна употреба. Производителят си запазва правото да видоизменя продукта по всяко време, за да отговори на законовите регулации,
норми, директиви или поради конструктивни, търговски,
естетически или други основания, без да съобщава за това
предварително.
Таблица 1. ПАСАТОР – НОЖ НА ПАСАТОРА
Продукт
Подготовка
Скорост Работа**
Време на
работа
Варени яйца
10 бр.
Сложете целите яйца в съда.
6–9
P
25–30 пъти
Моркови
1000 г
Нарежете на парчета по около 3 см.
12
C
до 30 сек.
Магданоз
4 връзки
Измийте, подсушете и откъснете дръжките.
12
C
30 сек.
Шоколад
400 г (4 шоколада по 100 г)
Начупете на парчета блокчетата шоколад.
12
C
до 45 сек.
Бадеми
1000 г
Можете да свалите люспата преди
раздробяване.
12
C
до 60 сек.
1 литър (3/4 литра течност
+ плодове)
–– Разбийте плодовете.
–– Добавете течността (мляко, кефир и др.)
10–12
12
P
C
до 30 пъти
60 сек.
–– 600 мл майонеза,
–– 170 г печурки,
–– 170 г корнишони,
–– 2 варени яйца.
Сложете всички съставки в съда.
12
P
7 пъти P
около 20 сек.
Разбити напитки
Татарски сос
Майонеза
Палачинково
тесто
Сладкиш
с извара
52
Макс. количество
–– Яйцата и олиото със стайна температура
разбийте с лимоновия сок.
–– 1,5 литър = (1 литър олио
–– Добавете олиото (наливайте в по-малкия
+ 4 яйца + лимонов сок)
входящ отвор на буталото, с отвор в дъното).
–– Окончателно разбиване.
10–12
C
30 сек.
докато не
се свърши
олиото
+ 30 сек.
–– 1,5 чаша мляко,
–– 1,5 чаша вода,
–– 3 чаши брашно,
–– 3 яйца.
Сложете всички съставки в съда.
Разбъркайте. По време на бъркане (в случай на
нужда) изгребете брашното от стените на съда
с шпатулата.
8–12
C
30–45 сек.
10
C
около 1 мин.
1 кг извара
–– Смесете маслото (маргарина) със захарта
и жълтъците.
–– Постепенно добавяйте изварата, нарязана на
малки парчета.
–– Разбъркайте масата с изварата.
–– С купата за месене на тесто разбийте белтъците на пяна.
–– Смесете масата с изварата с пяната и останалите съставки в отделен съд. Внимателно
разбъркайте с лъжица.
10
6
C
C
около 2 мин.
около 1 мин.
4–6
C
2 мин.
Продукт
Макс. количество
Подготовка
Скорост Работа**
–– 500 г брашно,
–– 1-2 яйца,
–– 200 мл вода,
–– 2 лъжици олио.
Сложете всички съставки в съда на пасатора и
разбъркайте.
–– 3 чаши брашно (около
450 г),
–– 3 непълни чаши пудра
захар (около 400 г),
–– 400 г масло,
–– 9 яйца,
–– 1 лъжичка бакпулвер.
–– Смесете маслото (със стайна температура)
със захарта и жълтъците.
–– В купата за месене на тесто разбийте белтъците на пяна.
–– Сипете брашното, бакпулвера и разбъркайте.
–– Прелейте тестото в две форми за кекс.
–– Печете 45 мин. при температура около 180°C.
Тесто с мая*
–– 500 г брашно,
–– 150 г захар,
–– 125 г масло,
–– 250 мл мляко,
–– 30 г мая,
–– 3 яйца.
Месна плънка
–– 500 г говеждо месо,
сварено в зеленчуков
бульон,
–– 2 варени яйца
–– 1 нарязан на парченца
и запържен лук,
–– сол, пипер
Тесто
за пирожки
Бъркано тесто
Време на
работа
6
C
60 сек.
6
C
7 мин.
6
C
1 мин.
2
C
около 2 мин.
Разбъркайте маята с топлото мляко, 1 лъжица
захар и 1 лъжица брашно; изчакайте да втаса;
прибавете брашно, яйца, разтопена мазнина
и омесете; изчакайте около 30 минути тестото
да втаса.
Печете 40 мин. при температура около 160°C.
9
C
2 мин.
–– Сварете месото, нарежете го на парчета
(около 3 см).
–– Разрежете яйцата на четвъртини.
–– Сложете всички съставки в съда на пасатора
и пасирайте (ако масата е прекалено суха,
долейте бульон и разбъркайте).
12
C
30–45 сек.
* Тесто с мая
Внимание: Тестото по горепосочената рецепта е много рядко, не е оформено като топка, не се отлепва от ръката и стените на
съда. Тестото няма консистенцията на типичното тесто с мая, не може да се оформя или точи. При приготвяне на сладкиш с мая
по тази рецепта, след разбъркване на съставките (омесване на тестото) преместете тестото веднага в приготвената форма.
След изпичане се получава вкусна, пухкава, добре изпечена, сладка питка с мая.
** Работа: P – pulse C – непрекъсната
Таблица 2. КАНА ЗА РАЗБИВАНЕ
Продукт
Плодов
коктейл
Макс. количество
1 литър = 0,50 – 0,75 л мляко
+ плодове
Подготовка
–– Раздробете плодовете.
–– Добавете млякото, разбийте.
1 литър = 1 чаша мляко
Палачинково
+ 1 чаша вода
тесто
+ 2 яйца + брашно
Сложете едновременно всички съставки
в съда и разбийте.
–– 1 литър = 300 г варени
Зеленчукова
зеленчуци,
супа
–– 100 г нетлъсто месо,
–– 2 чаши бульон
–– Сварете месото и зеленчуците,
охладете, пасирайте.
–– Добавете бульона.
Скорост
Работа*
Време на
работа
10–12
12
P
C
5–10 пъти
30 сек.
Увеличавайте
от 8 до 12
C
до
30 сек.
10–12
12
P
C
5-10 пъти
30-40 сек.
* Работа: P – pulse C – непрекъсната
Таблица 3. КУПА ЗА МЕСЕНЕ НА ТЕСТО
Продукт
Макс. количество
Подготовка
Скорост Работа*
Време на
работа
КУКА ЗА МЕСЕНЕ
Тесто с мая –– 1500 г брашно
Ронливо тесто –– 750 г брашно
–– Сложете в съда брашното, яйцата, захарта.
–– През входящия отвор в капака наливайте
мляко с разтопена мазнина и мая.
–– Месете.
1
5–6
C
C
30 сек.
5 мин.
–– Сложете всички съставки в съда.
5–6
C
2 мин.
53
Продукт
Макс. количество
Подготовка
Скорост Работа*
Време на
работа
Тесто за
макарони
–– 1000 г брашно
–– Сложете всички съставки в съда.
5–6
C
5 мин.
Ciasto
pierogowe
–– 1000 г брашно
–– Сложете всички съставки в съда.
5–6
C
5 мин.
–– Разбийте белтъците.
–– Прибавете пудра захар.
–– Добавяйте по 2 жълтъка.
–– Добавете брашното.
4–6
4–6
4–6
1
C
C
C
C
2 мин.
2 мин.
2 мин.
30 сек.
4–6
4–6
1
C
C
C
4 мин.
1–4 мин.
30 сек.
4–6
C
4 мин.
4–6
4–6
C
C
4 мин.
1 мин.
4–6
C
2 мин.
4–6
C
до 2 мин.
1–2
C
до 2 мин.
10–12
12
A
C
5–10 пъти
30 сек.
Увеличавайте
от 8 до 12
C
до 30 сек.
10–12
12
A
C
5-10 пъти
30–40 сек.
10
C
10
C
12
A
12
A
ТЕЛ ЗА РАЗБИВАНЕ
Пандишпан –– от 8 яйца
Бъркано
тесто
Сладкиш
с извара
–– от 500 г
–– Нарежете маргарина със стайна температура на парчета по около 2 см и го
разбъркайте със захарта.
–– Постепенно добавяйте яйцата.
–– Добавете брашното.
–– 1 кг извара
–– Нарежете маслото със стайна температура
на парчета по около 2 см и го разбъркайте
с пудрата захар и жълтъците.
–– Добавяйте по една лъжица мляна извара
в машинката за месо.
–– Разбъркайте окончателно масата
с изварата.
–– Пресипете масата с извара в друг съд.
–– Измийте купата за месене на тесто и телта
за разбиване.
–– Разбийте белтъците на пяна.
–– Добавете пяната към масата с извара
и внимателно разбъркайте с лъжица.
Белтъци на
–– белтъци от 10 яйца
пяна
Бита сметана
Сложете белтъците със стайна температура
в съда и разбийте.
–– 700 мл сметана за разбиване Охладете сметаната до температура 8–10°C,
(32–34% мазнина)
сложете я в съда, разбивайте.
КАНА ЗА РАЗБИВАНЕ
Плодов
коктейл
–– 1 литър = 0,5 – 0,75 л мляко
+ плодове
–– Раздробете плодовете.
–– Добавете млякото, разбийте.
Палачинково –– 1 литър = 1 чаша мляко + 1
Сложете едновременно всички съставки
тесто
чаша вода + 2 яйца + брашно в съда и разбийте.
–– 1 литър = 300 г варени
Зеленчукова
зеленчуци,
супа
–– 100 г нетлъсто месо,
–– 2 чаши бульон
Майонеза
Татарски сос
–– 1 литър = 450 мл олио +
3 жълтъка + лимонов сок
–– Сварете месото и зеленчуците, охладете,
пасирайте.
–– Добавете бульона.
–– Разбийте жълтъците с лимоновия сок.
–– Добавете олио (наливайте в чашката в
капака).
–– Добавете сол, захар, евентуално сметана
и горчица.
Пригответе майонезата по горната рецепта,
–– 1 литър = майонеза + маринодобавете останалите съставки и евентуално
вани гъби + корнишони
яйце.
* Работа: P – pulse C – непрекъсната A – AUTOPULSE
54
1 мин. докато
олиото свърши + 30 сек.
5 пъти
5 пъти
UA
Вказівки з безпеки і відповідного
користування
●● Абсолютно дотримуйтесь правил безпеки, вказаних
в інструкції кухонного комбайна.
●● Кухонний комбайн підключайте тільки до мережі перемінного струму 230 V.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід;
●● Не запускайте обладнання, якщо живильний кабель,
корпус або ручка мають помітні пошкодження. У такому випадку здайте обладнання у сервісний центр.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів,
треба звернутися за порадою до спеціалізованого
сервісного центру.
●● Перед початком роботи перевірте, чи у ємності не
знайшовся випадково твердий предмет (напр. ложка).
●● Перед заміною елементів або при контакті з частинами, які перебувають у русі під час експлуатації, слід
вимкнути прилад та відключити його від електромережі.
Перед миттям вийміть приєднувальний провід
з розетки.
●● Дотримуйтесь особливої обережності під час користування оснащенням, яке містить ріжучі леза (тобто
ніж малаксера, диски, змішувальна кварта).
●● Для подачі продукту, користуйтеся тільки штовхачем.
●● Для спорожнення ємності вживайте лопатку, що входить до складу оснащення кухонного комбайна.
●● Не допускайте перевантаження обладнання надмірною кількістю продукту, чи надто сильним штовханням.
●● Не припиняйте роботу кухонного комбайна шляхом
відкриття кришки ємності або обертання ємності
(аварійне гальмування). Це приводить до швидшого
зносу приводу.
●● Не піддавайте обладнання дії температури більш
60°C.
●● Не запускайте міксуючу кварту „у сухому виді” – без
продукту.
●● Не дозволяйте користуватися приладом особам
(у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими
або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом
або доки вони не пройдуть навчання щодо способу
користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
●● Після
закінчення роботи, виключіть комбайн вимикачем і вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки.
●● Ніж малаксера дуже гострий – зберігайте його завжди
з захистом.
●● Не занурюйте привід кухонного комбайна у воду, не
мийте його проточною водою.
●● Для миття корпусу не використовувати агресивні миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та ін.
Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні
графічні символи, тобто: шкалу, позначення, попереджувальні знаки та ін.
●● Не мийте ніж та диски безпосередньо рукою.
●● Для миття металевих частин, особливо гострих ножів
і дисків вживайте м’яку щітку.
●● Не мийте металеві частини у посудомийних машинах. Агресивні миючі засоби, що застосовуються для
очищення цих приладів, приводять до потемніння вищевказаних частин. Мийте їх ручним способом, з застосуванням засобів для миття посуду.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Шум обладнання:
–– з малаксером
LWA = 80 dB/A
–– зі змішувальною квартою
LWA = 85 dB/A
–– зі змішувачем тіста
LWA = 78 dB/A
Не вимагає заземління
.
Кухонний комбайн ZELMER виконує вимоги діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Характеристика обладнання
Кухонний комбайн 880.0LCD має багато функцій, призначений для використання у домашньому господарстві.
Деталі, що мають контакт з сировиною, що переробляється виготовлені із матеріалів, дозволених для контакту
з харчовими продуктами.
Обладнання включає:
–– захист від випадкового запуску приводу якщо обладнання неготове до праці,
–– захист у випадку проби відкриття кришки або знімання ємності під час праці,
–– функцію зміни ходу уверх та униз,
–– стабілізацію обертальної швидкості на кожному ходу.
УВАГА: Після припинення обладнання кнопкою
первинно встановленим ходом є хід 1.
Робочий режим PULSE встановлюйте перед
запуском приводу.
Функція AUTO PULSE автоматично запускає привід.
55
Управління приводом (Рис. A)
1 PULSE – запуск приводу на час утримання кнопки
.
2 AUTO PULSE – автоматичне періодичне включення
і виключення приводу у спосіб заздалегідь встановлений виробником, з актуально встановленою швидкістю.
3 Кнопки зміни ходів
.
4 TIMER – встановлення час роботи приводу (15 с,
30 с, 45 с, 60 с, 75 с, 90 с).
5 ON/OFF – включення/виключення приводу.
6 TURBO – моментальне збільшення обертальної
швидкості приводу до вартості, збільшеної на бл.
20% ніж доступна на найвищому ходу на час утримання кнопки. Максимальний час – 25 сек.
LCD – дисплей (Рис. A)
7 Стан обладнання: (мигання – неготове, свічення – готове до праці).
8 Дія приводу
9 Робочий режим TURBO
10 Таймер
11 Робочий режим AUTO PULSE
12 Робочий режим PULSE
13 Актуальний хід (1-12)
Функція TIMER (Рис. B)
1 Під час роботи обладнання натисніть кнопку
.
2 На дисплеї з’явиться мигаючий символ .
3 Кнопками
встановіть відповідний час (90 с, 75 с,
60 с, 45 с, 30 с, 15 с).
4 Повторно натисніть кнопку
. Через встановлений
час привід виключиться.
Оснащення кухонного комбайна
Малаксер
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Штовхач дозатор
Кришка малаксера
Ємність малаксера
Диск для товстої і тонкої стружки
Диск для товстих і тонких шматків
Диск для протирання
Диск для картоплі - фрі
Захист ножа
Ніж малаксера
Хомутик дисків
Лопатка
Змішувальна кварта
25 Кварта дозатор
26 Кришка кварти
56
(Рис. A)
27 Прокладка
28 Ємність змішувальної кварти
Змішувач тіста
29
30
31
32
33
34
35
Штовхач дозатор
Кришка змішувача
Ємність змішувача
Прокладка
Головка збивалки
Дротова збивалка
Гаковий змішувач
Призначення оснащення
Ніж малаксера – служить для обробки м’яса, вироблення тіста та інших функцій.
Диск для шматків – служить для різання фруктів та овочів на тонкі та товсті шматки. Диски для шматків i стружки
мають круглу форму, двосторонні леза (один бік тонке
різання, другий бік товсте різання).
Диск для стружки – служить для роздрібнювання на
тонку і товсту стружку фруктів та овочів.
Диск для картоплі - фрі – служить для різання на картоплю - фрі.
Диск для протирання – служить для роздрібнювання
фруктів та овочів у вичавки.
Хомутик дисків – служить для кріплення замінних дисків.
Штовхач дозатор малаксера – служить для штовхання
продукту, що роздрібнюється за допомогою ріжучих дисків, дозування сипучих або рідких продуктів, а також для
закриття вхідної воронки кришки. Малий отвір у дні штовхача надає можливість рівномірно дозувати рідину (напр.
масло під час приготування майонезу).
Змішувальна кварта – служить для приготування страв
з рідкою та напіврідкою консистенцією, тобто: крем-супи,
соуси, коктейлі та ін.
Гаковий змішувач – служить для приготування тяжких
замішуваних тіст
Дротова збивалка – служить для приготування кремів
та збивання вершків і піни з яєць.
Підготовлення кухонного комбайну до праці
●● перед першим користуванням очистіть частини, що
мають контакт з продуктом, який перероблюяється.
●● Привід установіть поблизу розетки, на твердій, чистій
і сухій основі.
●● Розмотайте
відповідну довжину приєднувального
шнура. Його надлишок можна всунути усередину
корпусу приводу через отвір, що знаходиться у задній
стінці корпусу.
Робота з малаксером (Рис. C)
1 Встановіть ємність малаксера на кріпильні зачепи
приводу.
2 Заблокуйте ємність.
Робота з ножем малаксера (Рис. D)
1 Встановіть ніж малаксера з захистом на тверу повержню (встановіть на захисті).
2 Натисніть ніж i рухом уверх зніміть захист.
3 Помістіть ніж у ємності так, щоб з’єднався з валиком
приводу.
4 Помістіть усередині ємності продукти, що переробляються.
5 Встановіть кришку на кріпильні зачепи ємності.
6 Заблокуйте кришку.
7 Установіть штовхач у воронку кришки.
8 Уставте вилку приєднувального проводу до розетки.
9 Запустіть привід кнопкою .
10 Кнопками
встановіть потрібний хід (первинно
встановлений хід 1).
Робота з ріжучим диском (Рис. E)
1 Встановіть вибраний ріжучий диск на зачепи хомутика дисків так, щоб леза передбачені для роботи знаходилися уверху.
2 Заблокуйте диск на хомутику.
3 Помістіть інструмент у ємності так, щоб з’єднався
з валиком приводу.
4 Встановіть кришку на кріпильні зачепи ємності.
5 Заблокуйте кришку.
6 Уставте вилку приєднувального проводу до розетки.
7 Запустіть привід кнопкою .
8 Кнопками
встановіть потрібний хід (первинно
встановлений хід 1).
Воронка кришки служить для додання у ємність твердих
і рідких компонентів. Розділяється на дві частини різного
розміру, широка для більших продуктів, вузька для менших продуктів. Продукти, що обробляються подавайте
поступово, пересуваючи їх у воронці повільно і натискаючи одночасно штовхачем.
Робота зі змішувальною квартою (Рис. F)
1 Встановіть ємність змішувальної кварти на кріпильні
зачепи приводу.
2 Заблокуйте кварту на зачепах.
3 Помістіть усередині ємності продукти, що переробляються.
4 Упевніться, чи у канавці при краю кришки знаходиться правильно встановлена прокладка. Прямокутний виступ прокладки служить для виймання її із кришки.
5 Встановіть кришку змішувальної кварти.
6 Заблокуйте кришку кварти.
7 Втисніть кварту – дозатор в отвір кришки.
8 Уставте вилку приєднувального проводу до розетки.
9 Кнопками
встановіть потрібний хід (первинно
встановлений хід 6).
10 Запустіть привід кнопкою .
УВАГА: Робочий режим TURBO можна запустити
тільки під час роботи приводу.
Робота зі змішувачем тіста (Рис. G)
1 Встановіть ємність змішувача на кріпильні зачепи
приводу.
2 Заблокуйте ємність на зачепах.
3 Встановіть прокладку на наконечник лійки центральної ємності і поверніть її у напрямку руху стрілок годинника.
4 Вибраний інструмент (змішувач або дротова збивалка) встановіть на валику приводу. Якщо хочете скористатися дротовою збивалкою, зпочатку закріпіть (защеміть)
його на валику головки збивалки.
5 Помістіть усередині ємності продукти, що переробляються.
6 Встановіть кришку на кріпильні зачепи ємності.
7 Заблокуйте кришку ємності на зачепах.
8 Уставте вилку приєднувального проводу до розетки.
9 Запустіть привід кнопкою .
10 Кнопками
встановіть потрібний хід (первинно
встановлений хід 1).
УВАГА: У випадку змішувача тіста не вживайте
ходи більше 6 i функцію TURBO. Це може привести до пошкодження інструменту.
Після закінчення роботи кухонного
комбайна
(Рис. H)
1 Кнопкою
виключіть привід.
2 Вийміть вилку приєднувального проводу з розетки.
3 Зніміть блокаду кришки (після повного припинення
інструменту, що обертається).
4 Відкрити кришку.
5 Зніміть блокаду ємності.
6 Зніміть ємність з приводу
7 Вийміть інструмент, яким ви користувалися.
8 Спорожніть ємність.
Очищення і зберігання кухонного комбайна
●● Після
кожного користування кухонним комбайном,
старанно очистіть частини оснащення, що мають контакт з продуктом, який перероблюяється.
●● Змішування теплої води з доданням засобу для миття посуду полегшує миття змішувальної кварти.
●● Корпус приводу кухонного комбайна протріть вологою ганчіркою з доданням засобу для миття посуди.
Не занурюйте корпус у воду і не мийте його у посудомийній машині.
●● Забруднення у щілинах або кутах усунути щіткою для
миття пляшок або зубною щіткою.
57
●● Ніж малаксера завжди зберігайте з захистом.
●● Внаслідок довготривалого користування, може
виникнути зміна кольорів пластмасових елементів.
Цього не треба вважати недоліком. Помаранчеве забруднення від соку з моркви можна легко видалити,
протираючи ганчіркою, зволоженою продовольчим
маслом.
●● Після очищення, старанно осушіть всі частини.
Зверність особливу увагу на прозорі (транспарентні) пластмасові деталі. Вони чутливі до ударів і їх легко пошкодити.
Вказівки з експлуатації
●● Кухонний комбайн роздрібнює продукти дуже швидко. Включайте його на короткий час. Ножем малаксера не роздрібнюйте надто великі шматки. Перед
покладенням у ємність розділіть продукт на кубики
розміром бл. 3 см.
●● Не допускайте надто довгого роздрібнювання сира,
масла, маргарину. Ці продукти можуть розігрітися
і розчинитися.
●● Якщо продукти приклеюються до ножа або внутрішніх
стінок ємності виключіть обладнання, зніміть кришку
і згорніть продукти з ножа i стінок ємності (найкраще
виконайте це лопаткою).
●● Роздрібнювання твердих продуктів, тобто: зерна
кави, мускатний горіх, кубики льоду та ін., може мати
негативний вплив на стан леза ножа (напр. його притуплення).
Диски для шматків
●● Для отримання однорідних і круглих шматків, більш
товсті овочі покладайте у більшу воронку, натомість
тонкі – окремо у меншу або по декілька штук у більшу
воронку.
●● Регулярні шматки без відходів можна отримати якщо
під час наповнення воронки устаткування виключене.
З цією метою можна вжити функцію PULSE.
●● М’які і соковиті овочі ріжте при меншій швидкості, натомість тверді – при більшій.
Для повного наповнення ємності одноразово можна порізати 0,8 – 1 кг фруктів або овочів.
●● Після протирання бл. 0,5 кг продуктів потрібно призупинити роботу устаткування і зібрати вичавки, нагромаджені на кришці.
Диск для картоплі - фрі
●● Воронку
наповнюйте продуктами при виключеному
устаткуванні.
●● Запускайте за допомогою функції PULSE.
Для повного наповнення ємності одноразово можна порізати 1 кг картоплі.
Приклади застосування устаткування
(Таб. 1, Tаб. 2, Tаб. 3)
У таблицях вказані приклади застосування устаткування
та максимальна кількість основних компонентів, орієнтовний робочий час і ходи. Не можна вважати ці записи
кухарською книгою. Поступайте за індивідуальним бажанням та відповідно до кулінарних правил, вказаних у професійній літературі і посібниках. Дійсний робочий час залежить від якості та кількості вжитих продуктів, а також
від потрібної ступені розмішування або роздрібнення.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Диски для стружки
●● Воронку можете наповнювати продуктами при працюючому устаткуванні.
●● Під час роздрібнювання продуктів можете користуватися будь-яким ходом, при цьому для м’яких овочів та
фруктів застосовуйте низький хід, для більш твердих
– вищий хід.
Для повного наповнення ємності одноразово можна порізати 0,8 – 1 кг фруктів або овочів.
Диск для протирання
●● Воронку можете наповнювати продуктами при працюючому устаткуванні.
58
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені
застосуванням приладу не за призначенням або неправильною
експлуатацією. Виробник залишає за собою право у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.
Таблиця 1. МАЛАКСЕР – НІЖ МАЛАКСЕРА
Продукт
Макс. кількість
Підготовлення
Хід
Робота ** Робочий час
Варені яйця
10 шт.
Цілі яйця помістити в ємність.
6–9
P
25–30 разів
Морква
1000 г
Порізати на бл. 3 см шматки.
12
C
до 30 с
Вимити, осушити, усунути стеблинки.
12
C
30 с
12
C
до 45 с
Зелень петрушки 4 пучки
Шоколад
400 г (4 таблички по 100 г)
Шоколадні таблички поламати на шматки.
Мигдалі
1000 г
Перед роздрібненням зняти шкірку.
1 літр (3/4 літра рідини
+ фрукти)
–– Змішати фрукти.
–– Додати рідину (молоко, кефір та ін.).
–– 600 мл майонезу,
–– 170 г печериць,
–– 170 г корнішонів,
–– 2 зварені яйця.
Усі продукти помістити у ємність.
–– 1,5 літра = (1 літр масла
+ 4 яйця + лимонний сік)
–– Яйця і масло кімнатною температурою збивати з лимонним соком.
–– Додавати масло (вливати у меншу камеру
штовхача, що має у днищі отвір).
–– Кінцеве змішування.
Усі продукти помістити в ємність.
Розмішати. Під час змішування (за необхідністю) зібрати муку зі стінок ємності
лопаткою.
Змішані напої
Татарський соус
Майонез
–– 1,5 склянки молока,
Тісто
–– 1,5 склянки води,
для налисників –– 3 склянки муки,
–– 3 яйця.
Сирник
Тісто
для вареників
Тісто
розтерте
Дріжджеве
тісто*
М’ясний фарш
1 кг сира
–– Розтерти масло (маргарин) з цукром
і жовтками.
–– Через воронку додавати поступово сир, порізаний на малі шматки.
–– Розтирати сирну масу.
–– Змішувачем тіста збити піну з білків.
–– В окремому посуді з’єднати сирну масу з піною та рештою компонентів. Делікатно
–– розмішати ложкою.
–– 500 г муки,
–– 1-2 яйця,
–– 200 мл води,
–– 2 столові ложки масла.
Усі продукти помістити в ємність малаксера
і розмішати.
–– 3 склянки муки (бл. 450 г),
–– 3 неповні склянки цукру
пудри (бл. 400 г),
–– 400 г масла,
–– 9 яєць,
–– 1 ложечка розпушувача
–– Розтерти масло (з кімнатною температурою)
з цукром та жовтками.
–– У мисці змішувача тіста збити піну з білків.
–– Всипати муку, розпушувач i розмішати.
–– Тісто перелити у дві форми для випічки кексів.
–– Випікати 45 хв. при темп. бл. 180°C.
–– 500 г муки,
–– 150 г цукру,
–– 125 г масла,
–– 250 мл молока
–– 30 г дріжджів,
–– 3 яйця.
Розмішати дріжджі з теплим молоком, 1 ложкою
цукру i 1 ложкою муки; зачекати до збільшення
об’єму; додати муку, яйця, розплавлений жир
і вимісити; зачекати бл. 30 хв. до збільшення
об’єму тіста.
Випікати 40 хв. при темп. бл. 160°C.
–– 500 г яловичини, звареної
–– Зварити м’ясо, порізати у кубик (бл. 3 см).
у овочевому відварі,
–– Яйця розділити на четвертини.
–– 2 зварені яйця
–– Усі продукти помістити в ємність. малаксера
–– 1 порізана у кубик i смаi розмішати (якщо маса надто суха долити
жена цибуля
відвар і розмішати).
–– сіль, перець
12
C
до 60 с
10–12
12
P
C
до 30 разів
60 с
12
P
7 разів Р
бл. 20 с
10–12
C
30 с
до
вичерпання
масла
+ 30 с
8–12
C
30–45 с
10
C
бл. 1 хвилин
10
6
4–6
C
C
C
бл. 2 хвилин
бл. 1 хвилин
2 хвилин
6
C
60 c
6
6
2
C
C
C
7 хвилин
1 хвилин
бл. 2 хвилин
9
C
2 хвилин
12
C
30–45 c
* Дріжджеве тісто
Увага: Тісто отримане за вищевказаною рецептурою дуже рідке, несформоване у кулю, не відходить від руки та стінок посуду.
Тісто своєю консистенцією не нагадує типового дріжджевого тіста, не піддається формуванню, розкачуванню. Готуючи дріжджеве
тісто за вищевказаною рецептурою, після розмішання компонентів (замішування тіста) потрібно перекласти тісто відразу у приготовлену форму. Після випічки отримується смачна, пухка, солодка дріжджева велика за розміром булка.
** Робота: P – pulse C – безперервна
59
Tаблиця 2. ЗМІШУВАЛЬНА КВАРТА
Продукт
Макс. кількість
Підготовлення
Фруктовий
коктейль
1 літр = 0,50–0,75 л молока
+ фрукти
–– Роздробити фрукти.
–– Додати молоку, змішати міксером.
Тісто
для
налисників
1 літр = 1 склянка молока
+ 1 склянка води
+ 2 яйця + мука
Усі продукти помістити одночасно
у ємність і розмішати міксером.
–– 1 літр = 30 декаграмів зварених
овочів,
–– 10 декаграмів худого м’яса,
–– 2 склянки відвару
–– Зварити м’ясо й овочі, охолодити,
змішати міксером.
–– Додати відвар.
Суп
з овочів
Хід
Робота * Робочий час
10–12
12
P
C
5–10 разів
30 с
Збільшувати
від
8–12
C
до
30 с
10–12
12
P
C
5–10 разів
30-40 с
* Робота: P – pulse C – безперервна
Tаблиця 3. ЗМІШУВАЧ ТІСТА
Продукт
Макс. кількість
Підготовлення
Хід
Робота * Робочий час
–– Помістіть в ємність муку, яйця, цукор.
–– Через воронку у кришці вливати молоко з розплавленим жиром і дріжджами.
–– Виробляти тісто.
1
5–6
C
C
30 с
5 хвилин
Пісочне тісто –– 750 г муки
–– Усі продукти помістити у ємність.
5–6
C
2 хвилин
Тісто
–– 1000 г муки
для макаронів
–– Усі продукти помістити у ємність.
5–6
C
5 хвилин
5–6
C
5 хвилин
4–6
4–6
4–6
1
C
C
C
C
2 хвилин
2 хвилин
2 хвилин
30 с
4–6
4–6
1
C
C
C
4 хвилин
1-4 хвилини
30 с
4–6
C
4 хвилин
4–6
4–6
C
C
4 хвилин
1 хвилин
4–6
C
2 хвилин
Білки довести до кімнатної температури,
помістити у ємність і збивати.
4–6
C
до 2 хвилин
Сметану охолодити до темп. 8–10°C,
помістити у ємність і збивати.
1–2
C
до 2 хвилин
ГАКОВИЙ ЗМІШУВАЧ
Тісто
дріжджеве
–– 1500 г муки
Тісто
–– 1000 г муки
для вареників
–– Усі продукти помістити у ємність.
ДРОТОВА ЗБИВАЛКА
Тісто
бісквітне
Тісто
розтерте
Сирник
–– з 8 яєць
–– Збити білки.
–– Додати цукор-пудру.
–– Додавати по 2 жовтки.
–– Додавати муку.
–– з 500 г
–– Маргарин з кімнатною температурою
порізати у кубик бл. 2 см i розтерти
з цукром.
–– Додавати поступово яйця.
–– Додавати муку.
–– 1 кг сира
–– Масло з кімнатною температурою
порізати у кубик бл. 2 см i розтерти
з цукром - пудрою i жовтками.
–– Додавати по ложці сир змелений
у м’ясорубці.
–– Розтерти до кінця сирну масу.
–– Перенести сирну масу в інший. посуд.
–– Вимити ємність змішувача і дротову
збивалку
–– Збити піну з білків.
–– Додати піну до сирної маси i делікатно
розмішати ложкою.
Піна з білків –– білки з 10 яєць
Взбиті вершки –– 700 мл сметани (32–34% жиру)
60
Продукт
Макс. кількість
Підготовлення
Хід
Робота * Робочий час
ЗМІШУВАЛЬНА КВАРТА
Фруктовий
коктейль
–– 1 літр = 0,5–0,75 л молока
+ фрукти
–– Роздробити фрукти.
–– Додати молоку, змішати міксером.
Тісто
для
налисників
–– літр = 1 склянки молока
Усі продукти помістити одночасно
+ 1 склянка води + 2 яйця + мука у ємність і розмішати міксером.
Суп
з овочів
–– 1 літр = 30 декаграмів зварених
овочів,
–– 10 декаграмів худого м’яса,
–– 2 склянки відвару
–– Зварити м’ясо й овочі, охолодити,
змішати міксером.
–– Додати відвар.
Майонез
–– 1 літр = 450 мл масла + жовтки
+ лимонний сік:
–– Жовтки збивати з лимонним соком.
–– Додавати масло (вливати у кварту
у кришці).
–– Додати сіль, цукор, можна додати
сметану i гірчицю.
–– 1 літр = майонез + мариновані
гриби + корнішони
Приготувати майонез як вище, додати
порізані інші компоненти і за бажанням
яйце.
Татарський
соус
10–12
12
A
C
5–10 разів
30 с
Збільшувати
від
8–12
C
до 30 с
10–12
12
A
C
5–10 разів
30–40 с
10
C
10
C
12
A
12
A
1 хв. до
вичерпання
масла + 30 с
5 разів
5 разів
* Робота: P – pulse C – безперервна A – AUTOPULSE
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
61
LT
Nurodymai dėl darbo saugos ir tinkamo
prietaiso vartojimo
●● Besąlygiškai laikykis virtuvės kombaino instrukcijoje aprašytų saugos principų.
●● Virtuvės kombainą jung tik prie 230 V kintamosios elektros srovės tinklo.
●● Atjungiant kištuką nuo elektros tinklo rozetės netrauk už
laido.
●● Nepaleisk
prietaiso, jeigu maitinimo laidas, korpusas
arba laikiklis yra matomai sužaloti. Tokiu atveju atiduok
prietaisą į serviso punktą.
Jeigu neišjungiamas tiekimo kebelis sugadins tai, kad išvengtų pavojų privaloma jį pakeisti pas gamintoją arba specializuotame taisymo punkte, arba kvalifikuoto asmens.
Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas.
Netinkamai atlikti taisymo darbai gali kelti pavojų naudotojui. Atsiradus gedimams, kreipkitės į specializuotą
firmos servisą.
●● Prieš pradedant prietaisą vartoti patikrink, ar dubenėlyje
atsitiktinai nėra kokio nors kieto daikto (pvz. šaukšto).
●● Prieš pakeičiant įrangą arba artinantis prie judančių dalių naudojimo metu reikia išjungti prietaisą ir atjungti nuo
maitinimo tinklo.
Prieš plaunant priedus visada ištrauk maitinimo laido
kištuką iš elektros tinklo rozetės.
●● Būk ypatingai atsargus manipuliuojant su priedais ku-
riuose yra pjovimo įrankiai (t.y. smulkintuvo peilis, pjovimo diskai, miksavimo indas).
●● Produkto stūmimui naudok tik stumtuvą.
●● Dubeniui ištuštinti vartok kombaino komplekte esančią
lopetėlę.
●● Neperkrauk prietaiso pernelyg dideliu produkto kiekiu,
nei per stipriai jį spaudžiant.
●● Nestabdyk kombaino dubens dangčio atidarymu arba
dubens apsukimu (avarinis stabdymas). Tai sukelia greitesnį pavaros susidėvėjimą.
●● Nestatyk prietaiso į viršijančios 60°C temperatūros poveikį.
●● Nepaleisk miksavimo indo „tuščiai“ – be produkto.
●● Šis prietaisas neskirtas naudotis vaikams ar žmonėms
su ribotais fiziniais, jusliniais ar psichiniais gebėjimais ar
neturintiems pakankamai žinių ar patirties, be asmens,
atsakingo už jų saugumą, priežiūros arba šiam nesupažindinus jų su prietaiso naudojimo principu.
●● Būkite atsargūs ir neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
●● Užbaigus darbą išjung kombainą jungikliu ir ištrauk prijungiamojo laido kištuką iš elektros tinklo rozetės.
●● Smulkintuvo peilis yra labai aštrus – laikyk jį visada apsauginiame gaubte.
●● Neįmerk kombaino pavaros į vandenį bei neplauk jos po
tekančiu vandeniu.
●● Korpusui plauti nevartok agresyvių detergentų tokių kaip
emulsijos, pieneliai, pastos ir pan. Jie gali tarp kitko pa-
62
šalinti ant prietaiso esančius grafinius informacinius simbolius, tokius kaip: skalių padalos, paženklinimai, įspėjamieji ženklai ir pan.
●● Neplauk peilio ir pjovimo diskų betarpiškai ranka.
●● Metalinių dalių o ypač aštraus peilio ir pjovimo diskų plovimui vartok minkštą šepetėlį.
●● Metalinių elementų neplauk indaplovėse. Vartojamos
šiuose įrengimuose agresyvios valymo priemonės sukelia aukščiau minėtų elementų tamsėjimą. Plauk juos rankomis, naudojant tradicinius indų plovimo skysčius.
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra pateikti prietaiso nominalių duomenų skydelyje.
Prietaiso triukšmingumo lygis:
–– su smulkintuvu
LWA = 80 dB/A
–– su miksavimo indu
LWA = 85 dB/A
–– su tešlos minkymo antgaliu
LWA = 78 dB/A
Prietaiso įžeminimas nėra reikalaujamas
.
Virtuvės kombainas ZELMER atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Prietaisas atitinka žemiau pateiktų direktyvų reikalavimus:
–– Žemos įtampos įrangos (LVD) – 2006/95/EC
–– Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys nominalių duomenų skydelyje yra paženklintas CE
ženklu.
Prietaiso aprašymas
Virtuvės kombainas 880.0LCD, tai daugiafunkcis prietaisas
skirtas vartoti namų ūkyje. Prietaiso dalys turinčios kontaktą su perdirbamais produktais yra pagamintos iš leistinų su
maistu kontaktuotis medžiagų.
Prietaisas turi:
–– apsaugą nuo atsitiktinio pavaros paleidimo, kol prietaisas
nėra pilnai paruoštas darbui,
–– apsaugą neleidžiančią atidaryti dangtį arba nuimti dubenį
prietaisui dirbant,
–– greičio keitimo funkciją aukštyn ir žemyn,
–– apsisukimų greičio stabilizaciją kiekvienoje greičio pakopos nustatymo padėtyje.
DĖMESIO: Po prietaiso sustabdymo mygtuku
matytąja greičio pakopa yra 1 pakopa.
, nu-
Darbo rėžimą PULSE nustatyk prieš paleidžiant pavarą.
Funkcija AUTO PULSE paleidžia pavarą automatiškai.
Valdymas pavaros pagalba (A pav.)
1 PULSE – momentinis pavaros paleidimas mygtuko
nuspaudimo laikui.
2 AUTO PULSE – automatiškas periodiškas pavaros įjungimas ir išjungimas pagal iš anksto gamintojo užprogramuotą grafiką, su aktualiai nustatytu greičiu.
3 Greičio pakopų keitimo mygtukai
.
4 TIMER – pavaros darbo laiko nustatymas (15 s, 30 s,
45 s, 60 s, 75 s, 90 s).
5 ON/OFF – pavaros įjungimas/išjungimas.
6 TURBO – momentinis pavaros apsisukimų greičio padidinimas maždaug 20% virš aukščiausios galimos greičių
pakopos nustatymo – mygtuko nuspaudimo laikui. Maksimalus laikas – 25 sek.
LCD vaizduoklis (A pav.)
7 Prietaiso būklė (mirkčioja – neparuoštas darbui, šviečia –
paruoštas dirbti).
8 Pavaros veikimas
9 Darbo rėžimas TURBO
10 Timer
11 Darbo rėžimas AUTO PULSE
12 Darbo rėžimas PULSE
13 Aktuali greičio pakopa (1-12)
Funkcija TIMER (B pav.)
1 Prietaiso darbo metu nuspausk mygtuką
.
2 Vaizduoklyje pasirodys mirkčiojantis simbolis .
3 Mygtukais
nustatyk norimą laiką (90 s, 75 s, 60 s,
45 s, 30 s, 15 s).
4 Pakartotinai nuspausk mygtuką
. Praėjus nustatytam
laikui pavara išsijungs.
Virtuvės kombaino priedai
Smulkintuvas
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Stumtuvas (dozatorius)
Smulkintuvo dangtis
Smulkintuvo dubenėlis
Diskas stambioms ir smulkioms drožlėms
Diskas storiems ir ploniems griežiniams
Trynimo diskas.
Diskas bulvių fri pjaustymui
Apsauginis peilio gaubtas
Smulkintuvo peilis
Diskų griebtuvas
Lopetėlė
Mikseris
25
26
27
28
Dozavimo puodelis
Indo dangtis
Tarpiklis
Mikserio indas
Tešlos maišytuvas
29 Stumtuvas (dozatorius)
30 Maišytuvo dangtis
31 Maišytuvo dubuo
(A pav.)
32
33
34
35
Tarpiklis
Plaktuvo galvutė
Vielinis plakiklis
Minkymo kablys
Priedų paskirtis
Smulkintuvo peilis – skirtas mėsai apdoroti, tešlai minkyti ir
kitoms funkcijoms
Diskas griežiniams – skirtas vaisiams ir daržovėms pjaustyti į plonas ir storas riekeles. Diskai griežiniams ir drožlėms
yra apvalios formos, turi dvipusius ašmenis (viena pusė plonam pjovimui, antra pusė storam pjovimui).
Diskas drožlėms – skirtas vaisių ir daržovių smulkinimui
į plonas ir storas drožles.
Diskas bulvių fri pjaustymui – skirtas pjauti bulves į pailgo
pavidalo atkarpas.
Trynimo diskas – skirtas trinti daržoves ir vaisius į pastos
pavidalo masę.
Diskų griebtuvas – skirtas keičiamųjų diskų tvirtinimui.
Smulkintuvo stumtuvas (dozatorius) – skirtas smulkinamo
pjovimo diskų pagalba produkto stūmimui, birių arba skystų
produktų dozavimui bei dangtyje esančio piltuvo uždarymui.
Maža skylutė stumtuvo dugne leidžia tolygiai dozuoti skysčius (pvz. aliejų majonezo gaminimo metu).
Mikseris – skirtas ruošti skystos ir pusiau skystos konsistencijos patiekalus: sriubas, kremus, padažus, kokteilius ir pan.
Minkymo kablys – skirtas sunkioms tešloms minkyti.
Vielinis plakiklis – skirtas kremams gaminti ir grietinei bei
kiaušinių baltymams plakti.
Virtuvės kombaino paruošimas darbui
●● Prieš pirmą pavartojimą nuplauk dalis turinčias kontaktą
su apdirbamu produktu.
●● Pavarą pastatyk elektros tinklo rozetės artumoje ant kieto, švaraus ir sauso pagrindo.
●● Išvyniok atitinkamą prijungiamojo laido ilgį. Jo perteklių
gali įstumti per užpakalinėje sienoje esančią angą į pavaros korpuso vidų.
Darbas su smulkintuvu (C pav.)
1 Uždėk smulkintuvo dubenėlį ant pavaros užkabinimų.
2 Užblokuok dubenėlį.
Darbas su smulkintuvo peiliu (D pav.)
1 Pastatyk smulkintuvo peilį su apsauginiu gaubtu ant kieto pagrindo (pastatyk ant gaubto).
2 Paspausk peilį ir traukiant į viršų nuimk gaubtą.
3 Sujung peilį su pavaros velenu dubenėlyje.
4 Įdėk į dubenėlį apdirbimui skirtus produktus.
5 Uždėk dangtį ant dubenėlio užkabinimų.
6 Užblokuok dangtį.
7 Įdėk stumtuvą į dangtyje esantį piltuvą.
63
8 Įkišk prijungiamojo laido kištuką į elektros tinklo rozetę.
9 Paleisk pavarą mygtuku .
10 Mygtukais
nustatyk norimą greičio pakopą (numatytai yra nustatyta 1 greičio pakopa).
Darbas su pjovimo disku (E pav.)
1 Uždėk pasirinktą pjovimo diską ant diskų griebtuvo užkabinimų taip, kad darbui numatyti ašmenys būtų viršuje.
2 Užblokuok diską griebtuve.
3 Sujung įrankį su pavaros velenu dubenėlyje.
4 Uždėk dangtį ant dubenėlio užkabinimų.
5 Užblokuok dangtį.
6 Sujung prijungiamojo laido kištuką su elektros tinklo rozete.
7 Paleisk pavarą mygtuku .
8 Mygtukais
nustatyk norimą greičio pakopą (numatytai yra nustatyta 1 greičio pakopa).
Dangtyje esantis piltuvas yra skirtas kietų ir skystų komponentų įvedimui. Piltuvas yra padalytas į dvi skirtingo dydžio
dalis, plati dalis didesniems produktams, siaura – mažesniems. Apdirbami produktai turi būti įvedami į piltuvą laipsniškai, pamažu juos stumiant ir spaudžiant pastovia jėga
stumtuvo pagalba.
Darbas su mikseriu (F pav.)
1 Uždėk mikserio indą ant pavaros užkabinimų.
2 Užblokuok indą ant užkabinimų.
3 Įdėk į indą apdirbimui skirtus produktus.
4 Patikrink ar griovelyje prie dangčio krašto tarpiklis yra teisingai uždėtas. Stačiakampis tarpiklio iškyšulys palengvina
jo išėmimą iš dangčio.
5 Ant mikserio indo uždėk dangtį.
6 Užblokuok dangtį.
7 Įspausk dozavimo puodelį į angą dangtyje.
8 Sujung prijungiamojo laido kištuką su elektros tinklo rozete.
9 Mygtukais
nustatyk norimą greičio pakopą (numatytai yra nustatyta 6 greičio pakopa).
10 Paleisk pavarą mygtuku .
DĖMESIO: TURBO darbo rėžimą galima paleisti tik pavarai dirbant.
Darbas su tešlos maišytuvu (G pav.)
1 Uždėk maišytuvo dubenį ant pavaros užkabinimų.
2 Užblokuok dubenį ant užkabinimų.
3 Uždėk tarpiklį ant centrinio dubens piltuvo galūnės ir apsuk ją sutinkamai su laikrodžio rodyklių sukimosi kryptim.
4 Pasirinktą įrankį (maišiklį arba vielinį plakiklį) sumontuok
ant pavaros veleno. Jeigu nori panaudoti vielinį plakiklį, pirmiausia pritvirtink jį (užfiksuok) ant plaktuvo galvutės veleno.
5 Įdėk į dubenį apdirbimui skirtus produktus.
64
6 Uždėk dangtį ant dubens užkabinimų.
7 Užblokuok dubens dangtį ant užkabinimų.
8 Sujung prijungiamojo laido kištuką su elektros tinklo rozete.
9 Paleisk pavarą mygtuku .
10 Mygtukais
nustatyk norimą greičio pakopą (numatytai yra nustatyta 1 greičio pakopa).
DĖMESIO: Tešlos maišytuvo atveju nevartok greičio
pakopų viršijančių 6 ir funkcijos TURBO. Tai gali sukelti prietaiso sužalojimą.
Užbaigus darbą su virtuvės kombainu (H pav.)
1 Mygtuku
išjung pavarą.
2 Ištrauk prijungiamojo laido kištuką iš elektros tinklo
rozetės.
3 Atblokuok dangtį (tik besisukančiam įrankiui visiškai sustojus).
4 Atidaryk dangtį.
5 Atblokuok dubenį.
6 Nuimk dubenį nuo pavaros.
7 Ištrauk panaudotą įrankį.
8 Ištuštink dubenį.
Virtuvės kombaino valymas ir konservacija
●● Po kiekvieno virtuvės kombaino panaudojimo kruopščiai
nuplauk prietaiso elementus, kurie turėjo sąlytį su apdirbamu produktu.
●● Šilto vandens miksavimas su indams plauti skysčio priedu palengvina mikserio indo plovimą.
●● Virtuvės kombaino pavaros korpusą nušluostyk drėgnu
skudurėliu suvilgytu indams plauti skysčio priedu. Neįmerk jo vandenyje ir neplauk indaplovėje.
●● Užteršimus spragose arba kampuose pašalink šepetėliu
naudojamu buteliams plauti arba dantų šepetėliu.
●● Maišytuvo peilį laikyk visada apsauginiame gaubte.
●● Ilgalaikio vartojimo pasekmėje plasmasinių elementų spalva gali kiek pasikeisti. Tai neturi būti laikoma defektu. Morkų sulčių sukeltos oranžinės spalvos suteršimai gali būti
lengvai pašalinti valgomuoju aliejum sudrėkintu skudurėliu.
●● Visus išplautus kombaino elementus tiksliai išdžiovink.
Atkreipk ypatingą dėmesį į permatomas plastmasines
dalis! Jos yra jautrios smūgiams ir gali būti lengvai
pažeistos.
Nurodymai dėl eksploatacijos
●● Virtuvės kombainas produktus smulkina dideliu greičiu.
Įjung jį tik trumpam. Smulkintuvo peiliu nepjauk pernelyg
didelių produkto gabalų. Prieš dedant produktus į mikserio indą padalyk juos į maždaug 3 cm dydžio gabaliukus.
●● Sūrio, sviesto, margarino nesmulkink pernelyg ilgai, nes
tie produktai gali įšilti ir ištirpti.
●● Produktams prilipus prie peilio arba prie vidinių mikserio
Diskas bulvių fri pjaustymui
●● Piltuvą
indo sienelių, išjung prietaisą, nuimk dangtį ir nubrauk
produktus nuo peilio ir nuo indo sienelių (geriausiai pasinaudok lopetėle).
●● Kietų produktų smulkinimas, tokių kaip: kavos grūdai,
muškatas, ledo kubeliai ir pan. gali turėti neigiamą poveikį peilio ašmenų būklei (pvz. gali sukelti jų atbukimą).
pripildyk produktais prietaisui esant išjungtoje
būklėje.
●● Paleisk jį taikant PULSE funkciją.
Iki pilno dubens užpildymo galima vienu kartu supjaustyti
1 kg bulvių.
Prietaiso panaudojimo pavyzdžiai
(1 lent., 2 lent., 3 lent.)
Diskai griežinėliams
●● Vienarūšiams ir apvaliems griežinėliams gaminti, stambesnes daržoves dėk į didesnį piltuvą, smulkesnes, pavieniui – į mažesnį arba po kelis vienetus į didesnį.
●● Reguliarius griežinėlius be nuopjovų gausi, kai piltuvo
pildymo metu prietaisas yra išjungtas. Tuo tikslu galima
pasinaudoti PULSE funkcija.
●● Minkštas ir sultingas daržoves pjaustyk taikant mažesnį
greitį, o kietas – didesnį.
Visiškam dubenėlio užpildymui galima vienu kartu supjaustyti 0,8–1 kg vaisių arba daržovių.
Lentelėse yra pateikti prietaiso panaudojimo pavyzdžiai
bei maksimalūs pagrindinių komponentų kiekiai, nurodytas
orientacinis darbo laikas ir greičio pakopos. Netraktuok šių
informacijų kaip kulinarijos knygos nurodymų. Veik sutinkamai su individualiais pomėgiais ir kulinarijos principais aprašytais profesinėje literatūroje ir žinynuose. Faktiškas darbo
laikas priklauso nuo produktų kokybės ir jų kiekio bei nuo
reikalaujamo sumaišymo arba susmulkinimo laipsnio.
Ekologija – Rūpinkimės aplinka
Diskai drožlėms
●● Piltuvą
metu.
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkosaugos.
Tai nėra nei sunku nei pernelyg brangu. Tuo tikslu: kartoninę
pakuotę perduok i makulatūros surinkimo punktą, polietileno (PE) maišelius įmesk į plastmasių kaupimo
konteinerį.
Susidėvėjusį prietaisą perduok į atitinkamą
atliekų surinkimo punktą, kadangi esantys
prietaise pavojingi komponentai gali sukelti
pavojų aplinkai.
galima pripildyti produktais prietaiso veikimo
●● Smulkinant produktus galima vartoti visas greičio pakopas, tačiau minkštų vaisių ir daržovių atveju taikyk žemesnes, o kietesnių – aukštesnes greičio pakopas.
Visiškam dubenėlio užpildymui galima vienu kartu supjaustyti 0,8–1 kg vaisių arba daržovių.
Trynimo diskas
●● Piltuvą
Neišmesk kartu su komunalinėmis atliekomis!!!
galima pripildyti produktais prietaiso veikimo
metu.
●● Pertrinus maždaug 0,5 kg produktų sustabdyk prietaisą ir
nugriebk susikaupusią ant dangties sutrintą masę.
Gamintojas neneša atsakomybės už galimus nuostolius sukeltus
prietaisą vartojant ne pagal jo paskirtį arba netinkamai jį aptarnaujant.
Siekdamas prisitaikyti prie teises aktų, normų, direktyvų reikalavimų
arba konstrukciniais, prekybiniais, estetiniais ir kitokiais sumetimais
gamintojas palieka sau teisę kiekvienu momentu gaminį modifikuoti
be ankstesnio apie tai įspėjimo.
1 lentelė. SMULKINTUVAS – SMULKINTUVO PEILIS
Produktas:
Maks. kiekis:
Paruošimas
Greičio
Darbas**
pakopa
Darbo laikas
Virti kiaušiniai
10 vnt.
Kiaušinius įdėti į dubenėlį.
6–9
P
25–30 kartų
Morkos
1000 g
Supjaustyti į mažd. 3 cm gabaliukus.
12
C
iki 30 s
Nuplauti, nusausinti, pašalinti kotelius.
12
C
30 s
400 g (4 plytelės po 100 g)
Šokolado plyteles sulaužyti į gabalus.
12
C
iki 45 s
1000 g
Prieš smulkinant galima nuimti odelę.
1 litras (3/4 litro skysčio
+ vaisiai)
–– sumiksuoti vaisius.
–– pripilti skysčio (pieno, kefyro ir pan.).
–– 600 ml majonezo,
–– 170 g pievagrybių,
–– 170 g kornišonų,
–– 2 virti kiaušiniai.
Visus produktus sudėti į dubenėlį.
Petražolių lapeliai 4 puokštės
Šokoladas
Migdolai
Sumiksuoti
gėrimai
Totorių padažas
Majonezas
12
C
iki 60 s
10–12
12
P
C
iki 30 kartų
60 s
12
P
7 kartus P
mažd. 20 s
C
30 s
Iki aliejaus
sunaudojimo
+ 30 s
–– Kiaušinius ir aliejų plakti kambario temperatūroje
su citrinos sultimis.
–– 1,5 litro = (1 litras aliejaus +
–– Aliejų dozuoti (įpilti į mažesnę stumtuvo (dozato- 10–12
4 kiaušiniai + citrinos sultys)
riaus) kamerą su skylute dugne).
–– Galutinis maišymas.
65
Produktas:
Maks. kiekis:
Greičio
Darbas**
pakopa
Paruošimas
–– 1,5 stiklinės pieno,
–– 1,5 stiklinės vandens,
–– 3 stiklinės miltų,
–– 3 kiaušiniai.
Visus produktus įdėti į dubenėlį.
Sumaišyti. Maišymo metu (jeigu reikia) nugriebti
miltus nuo dubenėlio sienelių lopetėle.
1 kg sūrio
–– Sutrinti sviestą (margariną) su cukrum ir tryniais.
–– Per piltuvą laipsniškai pridėti sūrį supjaustytą
į mažus gabalus.
–– Sutrinti sūrio masę.
–– Tešlos maišytuvu suplakti baltymus į putas.
–– Atskirame inde sujungti sūrio masę su putomis ir
kitais komponentais. Švelniai sumaišyti šaukštu.
–– 500 g miltų,
–– 1-2 kiaušiniai,
–– 200 ml vandens,
–– 2 šaukštai aliejaus.
Visus komponentus sudėti į smulkintuvo dubenėlį
ir maišyti.
–– 3 stiklinės miltų (mažd.
450 g),
–– 3 nepilnos stiklinės cukraus
pudros (mažd. 400 g),
–– 400 g sviesto,
–– 9 kiaušiniai,
–– 1 šaukštelis kepimo miltelių.
–– Sviestą sutrinti (kambario temperatūroje) su
cukrum ir tryniais.
–– Tešlos minkymo dubenyje suplakti baltymus
į putas.
–– Įberti miltus, kepimo miltelius ir sumaišyti.
–– Tešlą perpilti į dvi keksų kepimo formas.
–– Kepti per 45 min. mažd. 180°C temp.
Mielinė tešla*
–– 500 g miltų,
–– 150 g cukraus,
–– 125 g sviesto,
–– 250 ml pieno,
–– 30 g mielių,
–– 3 kiaušiniai.
Mėsos faršas
–– 500 g jautienos išvirtos
daržovių sultinyje,
–– 2 virti kiaušiniai,
–– 1 supjaustytas kubeliais Ir
apkeptas svogūnas,
–– druska, pipirai.
Tešla
lietiniams
Plokštainis su
sūriu
Tešla
pyragams
Tešla
minkyta
Darbo laikas
8–12
C
30–45 s
10
C
mažd. 1 min.
10
6
4–6
C
C
C
mažd. 2 min.
mažd. 1 min.
2 min.
6
C
60 s
6
C
7 min.
6
2
C
C
1 min.
mažd. 2 min.
Mieles sumaišyti su šiltu pienu, 1 šaukštu
cukraus ir 1 šaukštu miltų; palaukti kol išaugs;
pridėti miltus, kiaušinius, sulydytus riebalus ir
minkyti; palaukti mažd. 30 min. kol tešla išaugs.
Kepti per 40 min. mažd. 160°C temp.
9
C
2 min.
–– Išvirti mėsą, supjaustyti (į mažd. 3 cm) kubelius.
–– Kiaušinius padalinti į ketvirtis.
–– Visus komponentus įdėti į smulkintuvo dubenėlį
ir maišyti (jeigu masė yra per sausa – įpilti sultinio ir sumaišyti).
12
C
30–45 s
* Mielinė tešla
Dėmesio: Tešla pagaminta pagal šią receptūrą yra pernelyg skysta, nesiformuoja į kamuolį, neatlimpa nuo rankų nei nuo dubenėlio sienelių. Tešla neprimena tipiškos mielinės tešlos, nesiduoda formuojama nei kočiojama. Ruošiant mielinį plokštainį pagal aukščiau pateiktą
receptūrą, sumaišius komponentus (išminkius tešlą) reikia pernešti ją tuojau pat į paruoštą formą. Iškepus gaunamas skanus, purus, gerai
išaugęs, saldus mielinis pyragas.
** Darbas: P – pulsuojantis C – nenutrūkstamas
2 lentelė. MIKSERIS
Produktas:
Maks. kiekis:
Vaisių
kokteilis
1 litras = 0,50–0,75 l pieno + vaisiai
–– Vaisius susmulkinti.
–– Įpilti pieną, sumiksuoti.
Tešla
lietiniams
1litras = 1 stiklinė pieno
+ 1 stiklinė vandens,
+ 2 kiaušinia + miltai
Visus produktus vienu metu įdėti į indą ir
sumiksuoti.
Daržovių
sriuba
–– 1 litras = 30 dag virtų daržovių,
–– 10 dag liesos mėsos,
–– 2 stiklinės sultinio,
–– Išvirti mėsą ir daržoves, ataušinti,
sumiksuoti.
–– Įpilti sultinio.
* Darbas: P – pulsuojantis C – nenutrūkstamas
66
Paruošimas
Greičio
pakopa
Darbas*
Darbo laikas
10–12
12
P
C
5–10 kartų
30 s
Didinti nuo
8–12
C
iki
30 s
10–12
12
P
C
5–10 kartų
30–40 s
3 lentelė. TEŠLOS MAIŠYTUVAS
Produktas:
Maks. kiekis:
Paruošimas
Greičio
pakopa
Darbas* Darbo laikas
MINKYMO KABLYS
Mielinė
tešla
–– 1500 g miltų
–– Įdėti į dubenį miltus, kiaušinius, cukrų.
–– Per dangtyje esantį piltuvą įpilti pieną su
sulydytais riebalais ir mielėmis.
–– Minkyti.
1
5–6
C
C
30 s
5 min.
Trapi tešla
–– 750 g miltų
–– Visus produktus sudėti į dubenį
5–6
C
2 min.
Makaronų
tešla
–– 1000 g miltų
–– Visus produktus sudėti į dubenį
5–6
C
5 min.
Tešla
pyragams
–– 1000 g miltų
–– Visus produktus sudėti į dubenį.
5–6
C
5 min.
–– iš 8 kiaušinių
–– Suplakti baltymus.
–– Pridėti cukraus podros.
–– Pridėti po 2 trynius.
–– Laipsniškai įberti miltus.
4–6
4–6
4–6
1
C
C
C
C
2 min.
2 min.
2 min.
30 s
–– 500 g
–– Kambario temp. margariną supjaustyti į
mažd. 2 cm kubelius ir sutrinti su cukrum.
–– Laipsniškai pridėti kiaušinius.
–– Laipsniškai įberti miltus.
4–6
4–6
1
C
C
C
4 min.
1–4 min.
30 s
4–6
C
4 min.
4–6
4–6
C
C
4 min.
1 min.
4–6
C
2 min.
Baltymams pasiekus kambario temperatūrą
Įpilti juos į dubenį ir suplakti į putas.
4–6
C
Iki 2 min.
–– 700 ml grietinėlės (32–34%
riebumo)
Grietinę ataušinti iki 8–10°C temp., įdėti
į dubenį ir plakti.
1–2
C
Iki 2 min.
Vaisių
kokteilis
–– 1 litras = 0,50–0,75 l pieno + vaisiai
–– Vaisius susmulkinti.
–– Įpilti pieną, sumiksuoti.
10–12
12
A
C
5–10 kartų
30 s
Tešla
lietiniams
–– 1 litras = 1 stiklinė pieno + 1 stikli- Visus produktus vienu metu įdėti į indą ir
nė vandens + 2 kiaušiniai + miltai sumiksuoti.
Didinti nuo
8–12
C
iki 30 s
Daržovių
sriuba
–– 1 litras = 30 dag virtų daržovių,
–– 10 dag liesos mėsos,
–– 2 stiklinės sultinio,
–– Išvirti mėsą ir daržoves, ataušinti,
sumiksuoti.
–– Įpilti sultinio.
10–12
12
A
C
5–10 kartų
30–40 s
–– 1 litras = 450 ml aliejaus + 3 tryniai
+ citrinos sultys
–– Trynius suplakti su citrinos sultimis.
–– Laipsniškai įmaišyti aliejų (įpilti į puodelį
dangtyje).
–– Pridėti druskos, cukraus, galimai grietinės
Ir garstyčių.
10
10
C
C
12
A
–– 1 litras = majonezas + marinuoti
grybai + kornišonai
Pagaminti majonezą kaip aukščiau nurodyta, pridėti likusius supjaustytus komponentus
ir galimai – kiaušinį.
12
A
VIELINIS PLAKIKLIS
Tešla
biskvitams
Tešla
minkyta
Plokštainis su
–– 1 kg sūrio
sūriu
Baltymų putos –– baltymai iš 10 kiaušinių
Suplakta
grietinė
–– Kambario temp. margariną supjaustyti
į mažd. 2 cm kubelius ir sutrinti su cukraus
pudra Ir tryniais.
–– Šaukštais pridėti mėsmalėje sumaltą sūrį.
–– Užbaigti sūrio masės trynimą.
–– Sūrio masę pernešti į kitą Indą.
–– Išplauti dubenį ir vielinį plakiklį.
–– Suplakti baltymus į putas.
–– Pridėti putas į sūrio masę ir švelniai
sumaišyti maišant šaukštu.
MIKSERIS
Majonezas
Totorių
padažas
1 min. iki
aliejaus
supylimo
+ 30 s
5 kartus
5 kartus
* Darbas: P – pulsuojantis C – nenutrūkstamas A – AUTOPULSE
67
LV
Rekomendācijas par drošību un ierīces pareizu
lietošanu
●● Obligāti ievērojiet drošības principus, aprakstītus virtuves
kombaina lietošanas instrukcijā.
kombainu var pieslēgt tikai pie maiņstrāvas
230 V tīklu.
●● Nedrīkst atslēgt ierīci no elektroapgādes vilkšot ar vadu.
●● Nedrīkst iedarbināt ierīci, kad elektrības vads ir bojāts
vai kad ierīces korpuss ir redzami bojāts. Defektu ierāšanas gadījumos rekomendējam kontaktēties ar servisa
punktu.
Ja neizslēdzamais jaudas kabelis tika bojāts tad, lai
izvairītos no bīstamības tas ir jāmaina pie ražotāja, vai
speciālajā servisa punktā, vai pie kvalificētas personas.
Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope. Nepareizs remonts var izraisīt nopietnas briesmas lietotājam.
Ja ierīcei ir kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa punktu.
●● Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, vai tvertnē nav cieta priekšmeta (piem. karote).
●● Pirms mainot aprīkojumu vai tuvoties pie kustošām
daļām lietošanas laikā, jāizslēdz ierīce un jāatvieno no
elektrotīkla.
●● Virtuves
Pirms mazgāšanas vienmēr atslēgt ierīci no elektrības
tīkla.
●● Esiet sevišķi uzmanīgi, manipulēšot ar elementiem, apgādātiem ar asmeņiem (t.i. kombaina nazis, diski, miksera trauks).
●● Produktu bikstīšanai lietot tikai bīdītāju.
●● Tvertnes iztukšošanai lietot lāpstiņu no kombaina komplekta.
●● Nedrīkst pārslogot ierīci ar produkta pārmērīgu daudzumu, vai ar pārāk stipru grūšanu (ar bīdītāju).
●● Nedrīkst apturēt ierīci ar tvertnes vāka atvēršanu vai
tvertnes rotēšanu (avārijas apturēšana). Tas var ierosināt
dzinēja pārāk ātru izlietošanu.
●● Nepakļaut mašīnu un piederumu temperatūrai virs 60°C.
●● Nedrīkst iedarbināt miksera tvertni bez produkta.
●● Šo ierīci nevar izmantot personas (arī bērni) ar fiziskiem,
maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu
pieredzi un zināšanām, ja tie ir atstāti bez uzraudzības
vai nelieto ierīci pēc instrukcijas, kas jāpadod par viņu
drošību atbildīgai personai.
●● Pārliecinieties, ka bērni nerotaļājas ar ierīci.
●● Pēc darba pabeigšanas izslēgt ierīci ar izslēdzēju un atslēgt elektrības vadu no ligzdas.
●● Kombaina nazis ir ļoti ass – to var glabāt tikai ar speciālu
vāku.
●● Nedrīkst gremdēt mašīnas dzinēju ūdenī, un to nedrīkst
mazgāt ar plūstošs ūdens.
●● Korpusa mazgāšanai nelietot agresīvu deterģentu emulsijas, piena, pastu utt. formā. Tie var likvidēt arī informā-
68
cijas grafisko simbolu, piem.: skalas, apzīmējumi, brīdinājumi utt.
●● Nedrīkst mazgāt nazi un disku tieši ar roku.
●● Metāla daļas, sevišķi asu nazi un disku, mazgāt ar maigu
suku.
●● Nedrīkst mazgāt metāla elementu trauku mazgāšanas
mašīnās. Agresīvi tīrīšanas līdzekļi tajās mašīnās var būt
par to elementu aptumšošanās iemeslu. To var mazgāt
tikai ar roku, ar tradicionāliem trauku mazgāšanas šķidrumiem.
Tehniskas informācijas
Tehniskie parametri ir norādīti uz produkta nominālas tabuliņas.
Ierīces troksnis:
–– ar kombainu
LWA = 80 dB/A
–– ar miksera tvertni
LWA = 85 dB/A
–– ar mīklas maisītāju
LWA = 78 dB/A
Ierīcei nav nepieciešama iezemēšana
.
ZELMER ierīce ievēro spēkā esošo normu prasību.
Ierīce atbild direktīvu prasībām:
–– Direktīva par zemsprieguma iekārtām (LVD) – 2006/95/EC.
–– Direktīva par elektromagnētisko saderību (EMC)
– 2004/108/EC.
Produkts ir apzīmēts ar CE zīmi uz nominālas tabuliņas.
Ierīces apraksts
Virtuves kombains 880.0LCD ir daudzfunkcionālā ierīce, paredzēta mājsaimniecības lietošanai. Elementi, kuri kontaktēs
ar pārstrādātiem produktiem, ir ražoti no materiāliem, kuri var
kontaktēties ar pārtikas produktiem.
Ierīce ir apgādāta:
–– ar aizsardzību no gadījuma ierīces iedarbināšanas, kad
nav gatava darbam,
–– ar aizsardzību ierīces atvēršanas gadījumā vai tvertnes
noņemšanas darba laikā,
–– ātrumu pārslēgšanas funkciju,
–– apgrozības ātruma stabilizāciju katrā ātrumā.
UZMANĪBU: Pēc ierīces apturēšanu ar pogu
noklusējamu ātrumu ir 1. ātrums.
par
PULSE darba režīmu uzstādiet pirms ierīces iedarbināšanas.
AUTO PULSE funkcija automātiski iedarbina dzinēju.
Vadība ar dzinēju (Zīm. A)
1 PULSE – dzinēja iedarbināšana uz
pogas piespiešanas laiku.
2 AUTO PULSE – automātiskā, periodiskā ierīces ieslēgšana un izslēgšana ar ražotāja programmētu režīmu, ar
aktuāli noteiktu ātrumu.
3 Ātrumu mainīšanas pogas
.
4 TIMER – dzinēja darba laika uzstādīšana (15 s, 30 s,
45 s, 60 s, 75 s, 90 s).
5 ON/OFF – dzinēja ieslēgšana/izslēgšana.
6 TURBO – dzinēja ātruma laika paaugstināšana uz apm.
20%, nekā ar augstāku ātrumu, uz pogas piespiešanas
laiku. Maksimāls laiks – 25 sek.
LCD displejs (Zīm. A)
7 Ierīces stāvoklis: (mirgošana – nav gatava, spīdēšana –
gatava darbam).
8 Dzinēja darbība
9 TURBO darba režīms
10 Taimers
11 AUTO PULSE darba režīms
12 PULSE darba režīms
13 Aktuālais ātrums (1-12)
TIMER (taimers) funkcija (Zīm. B)
1 Ierīces darba laikā piespiest pogu
.
2 Uz displeja rādīs mirgojošs simbols .
3 Ar pogām
uzstādīt attiecīgu laiku (90 s, 75 s, 60 s,
45 s, 30 s, 15 s).
4 Vēlreiz piespiest pogu
. Pēc attiecīga laika dzinējs
ieslēgs.
Virtuves kombaina apgādāšana
Kombains
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Bīdītājs-dozētājs
Kombaina vāks
Kombaina tvertne
Disks rupjām un smalkām skaidām
Disks rupjām un smalkām šķēlēm
Berzēšanas disks
Frī disks
Naža apvalks
Kombaina nazis
Disku turētājs
Lāpstiņa
Miksera trauks
25
26
27
28
Trauks-dozētājs
Trauka vāks
Blīvējums
Miksera trauka tvertne
Mīklas maisītājs
29 Bīdītājs-dozētājs
30 Maisītāja vāks
31 Maisītāja tvertne
(Zīm. A)
32
33
34
35
Blīvējums
Blīvēšanas galviņa
Drāšu blīvētājs
Āķu samaisītājs
Apgādāšanas elementu pielietošana
Kombaina nazis – paredzēts gaļas apstrādāšanai, mīklas
samīcīšanai un citām funkcijām.
Disks šķēlēm – paredzēts augļu un dārzeņu griešanai uz
smalkām un rupjām šķēlēm. Diski šķēlēm un skaidām ir
apaļi, asmeni ir divpusēji (viena puse smalkai apstrādāšanai,
otra puse rupjai).
Disks skaidām – paredzēts augļu un dārzeņu griešanai uz
smalkām un rupjām skaidām.
Frī disks – paredzēts kartupeļu griešanai uz frī.
Berzēšanas disks – paredzēts dārzeņu un augļu berzēšanai.
Disku turētājs – paredzēts disku turēšanai.
Kombaina bīdītājs-dozētājs – paredzēts apstrādāto produktu bikstīšanai, produktu dozēšanai un vāka ieejas cauruma slēgšanai. Mazs caurums bīdītājā atļauj vienmērīgi dozēt
šķidrumus (piem. eļļu majonēzes sagatavošanas laikā).
Miksera trauks – paredzēts šķidro un pusšķidro produktu
sagatavošanai: krēmu zupām, mērcēm, kokteiļiem utt.
Āķu samaisītājs – paredzēts smagām mīklām
Drāšu blīvētājs – paredzēts krēmu sagatavošanai, krējumu
un olu saputošanai.
Virtuves kombaina darba sagatavošana
●● Pirms pirmās iedarbināšanas nomazgāt visus elementus, kuri kontaktēs ar pārstrādātiem produktiem.
●● Dzinēju uzstādīt pie elektrības ligzdas, uz cietas, tīras un
sausas virsmas.
●● Notīt attiecīgu vada garumu. Vada pārmēru novietot dzinēja korpusa iekšā caur caurumu aizmugurējā pusē.
Darbs ar kombainu (Zīm. C)
1 Uzstādīt kombaina tvertni uz dzinēja stiprināšanas āķiem.
2 Nobloķēt tvertni.
Darbs ar kombaina nazi (Zīm. D)
1 Uzstādīt nazi ar vāku uz cietas virsmas (uz vāka).
2 Piespiest nazi un ar kustību uz augšu noņemt vāku.
3 Novietot nazi tvertnē tā, lai būtu savienots ar dzinēja veltni.
4 Novietot tvertnē pārstrādātus produktus.
5 Uzlikt vāku uz tvertnes stiprināšanas āķiem.
6 Nobloķēt vāku.
7 Novietot bīdītāju vāka caurumā.
8 Pieslēgt vadu pie elektroapgādes ligzdas.
9 Iedarbināt ierīci ar pogu .
10 Ar pogām
uzstādīt attiecīgu ātrumu (noklusējami ir
uzstādīts 1. ātrums).
69
Darbs ar griešanas disku (Zīm. E)
1 Uzstādīt izvēlētu griešanas disku uz turētāja āķiem tā, lai
strādājoši asmeni būtu novietoti uz augšu.
2 Nobloķēt disku turētājā.
3 Novietot ierīci tvertnē tā, lai būtu savienota ar dzinēja
veltni.
4 Uzlikt vāku uz tvertnes stiprināšanas āķiem.
5 Nobloķēt vāku.
6 Pieslēgt vadu pie elektroapgādes ligzdas.
7 Iedarbināt ierīci ar pogu .
8 Ar pogām
uzstādīt attiecīgu ātrumu (noklusējami ir
uzstādīts 1. ātrums).
Vāka caurums ir paredzēts cietu un šķidru produktu pievienošanai. Caurums ir sadalīts uz divām daļām ar dažādiem
izmēriem, plašs lielākiem produktiem, šaurs mazākiem.
Apstrādātu produktu pievienot pakāpeniski, pārvietojot lēni
caurumā ar pastāvīgu bīdītāja piespiešanu.
Darbs ar miksera trauku (Zīm. F)
1 Uzstādīt miksera trauku tvertni uz dzinēja stiprināšanas
āķiem.
2 Nobloķēt trauku uz āķiem.
3 Novietot tvertnē pārstrādātus produktus.
4 Pārbaudīt, vai rievā pie vāka malas ir pareizi novietot blīvējums. Blīvējuma taisnstūra mala ir paredzēta noņemšanai
no vāka.
5 Uzlikt miksera trauka vāku.
6 Nobloķēt vāku.
7 Iespiest trauku-dozētāju vāka caurumā.
8 Pieslēgt vadu pie elektroapgādes ligzdas.
9 Ar pogām
uzstādīt attiecīgu ātrumu (noklusējami ir
uzstādīts 6. ātrums).
10 Iedarbināt dzinēju ar pogu .
UZMANĪBU: TURBO darba režīmu var iedarbināt tikai
dzinēja darba laikā.
Darbs ar mīklas maisītāju (Zīm. G)
1 Uzstādīt samaisītāja tvertni uz dzinēja āķiem.
2 Nobloķēt tvertni uz āķiem.
3 Novietot blīvējumu uz centrālas tvertnes ieejas cauruma
un rotēt pulksteņrādītāja kustības virzienā.
4 Izvēlēto ierīci (samaisītājs vai drāšu blīvētājs) samontēt
uz piedziņas veltņa. Drāšu blīvētāja lietošanas gadījumā
pirmkārt to jānovieto uz blīvētāja galviņas veltņa.
5 Novietot tvertnē pārstrādātus produktus.
6 Uzstādīt vāku uz tvertnes stiprinošiem āķiem.
7 Nobloķēt tvertnes vāku uz āķiem.
8 Pieslēgt vadu pie elektroapgādes ligzdas.
70
9 Iedarbināt ierīci ar pogu .
10 Ar pogām
uzstādīt attiecīgu ātrumu (noklusējami ir
uzstādīts 1. ātrums).
UZMANĪBU: Mīklas samaisītāja gadījumā nedrīkst lietot ātrumus augstākus par 6. un TURBO funkciju. Tas
var bojāt ierīci.
Pēc virtuves kombaina darba pabeigšanas
(Zīm. H)
1
2
3
4
5
6
7
8
Ar pogu
izslēgt dzinēju.
Atslēgt vadu no elektroapgādes ligzdas.
Atbloķēt vāku (pēc ierīces pilnīgas apturēšanas).
Atvērt vāku.
Atbloķēt tvertni.
Noņemt tvertni no dzinēja.
Noņemt lietoto ierīci.
Iztukšot tvertni.
Virtuves kombaina tīrīšana un konservācija
●● Pēc kombaina katrās lietošanas tieši nomazgāt elementus, kuri kontaktēs ar pārstrādāto produktu.
●● Silts ūdens samaisīšana ar trauku mazgāšanas līdzekļu
atvieglo miksera trauka mazgāšanu.
korpusu noslaucīt ar mitru lupatiņu ar trauku
mazgāšanas līdzekļu. To nedrīkst gremdēt ūdenī un
mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.
●● Netīrumu spraugās un stūros noņemt ar suku pudeles
mazgāšanai vai zobu suku.
●● Kombaina nazi glabāt vienmēr apvalkā.
●● Pēc ilglaicīgas lietošanas plastmasas elementi var mainīt
savu krāsu. Tas nav defekts. Oranža piesārņošana pēc
burkānu sulas ietekmes var būt viegli notīrīta ar lupatiņu,
mitrinātu ar pārtikas eļļu.
●● Pēc mazgāšanas tieši nosusināt visus elementus.
●● Dzinēja
Sevišķi ievērojiet caurspīdīgus plastmasas elementus.
Tie ir ļoti jutīgi pret sitieniem un var būt viegli bojāti.
Ekspluatācijas noradījumi
●● Virtuves kombains sasmalcina produktus ļoti ātri. Ieslēdziet
to uz īsu laiku. Ar kombaina nazi nerekomendējam griezt
lielus gabalus. Pirms novietošanas tvertnē rekomendējam
sadalīt produktu uz mazākiem gabaliņiem līdz 3 cm.
●● Sieru, sviestu, margarīnu nedrīkst sasmalcināt pārāk ilgi,
jo tie produkti var sasildīties un izkust.
●● Ja produkti pielīp pie nazim vai tvertnes iekšējām sienām,
izslēdziet ierīci, noņemiet vāku un noņemiet produktus
no naža un tvertnes sienām (vislabāk ar lāpstiņu).
●● Cietu produktu sasmalcināšana, piem. kafijas graudi,
muskatrieksts, ledus kubiki utt. var negatīvi ietekmēt asmens stāvokli (padarīt neasu).
Diski šķēlēm
●● Lai saņemt vienmērīgu un apaļu šķēli, rupjākus dārzeņus
novietojiet lielākā caurumā, un smalkākus – pa vienam
mazākā vai pa vairākiem lielākā.
●● Regulāras šķēles bez nogriezumiem var būt saņemtas,
kad cauruma uzpildīšanas laikā ierīce ir izslēgta. Var lietot PULSE funkciju.
●● Mīkstus un sulīgus dārzeņus rekomendējam griezt ar
mazāku ātrumu, un cietus – ar augstāku.
Lai pilnīgi uzpildīt tvertni, vienlaicīgi var pagriezt dārzeņu vai
augļu 0,8 – 1 kg.
Diski skaidām
●● Caurumu var uzpildīt ar produktiem, kad ierīce strādā.
●● Sasmalcināšot produktus, Jūs varat lietot visus ātrumus,
un mīkstiem produktiem rekomendējam lietot zemāku ātrumu, cietiem - augstāku.
Lai pilnīgi uzpildīt tvertni, vienlaicīgi var pagriezt dārzeņu vai
augļu 0,8 – 1 kg.
Disks berzēšanai
●● Caurumu var uzpildīt ar produktiem, kad ierīce strādā.
●● Pēc produktu 0,5 kg izberzēšanas pārtrauciet ierīces
Ierīces lietošanas piemēri
(Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3)
Tabulās ir attēloti ierīces lietošanas piemēri un galveno sastāvdaļu maksimāls daudzums, darba laika aptuveni laiku
un ātrumi. Tie norādījumi nav recepšu grāmata. Rīkojiet
saskaņā ar individuālām tieksmēm un kulināriem principiem,
aprakstītiem profesionālā literatūrā un rokasgrāmatās. Reāls
darba laiks ir atkarīgs no lietoto produktu kvalitātes un daudzuma, kā arī no vajadzīga sajaukšanas vai sasmalcināšanas līmeņa.
Ekoloģija – Gādāšana par vidi
Katrs lietotājs var palīdzēt pasargāt vidi.
Tas nav grūti un dārgi. Lai to darīt: kartona
iepakojumu nodod makulatūrai, polietilēna
(PE) maisu izmest uz konteinera plastmasas
savākšanai.
Izlietotu daļu atdod attiecīgā glabāšanas punktā, jo ierīcē esošie bīstami elementi var būt
par draudu videi.
Nedrīkst izmest ierīci ar komunāliem atkritumiem!!!
darbu un savāksiet biezeni no vāka.
Disks frī
●● Produktus novietot, kad ierīce ir izslēgta.
●● Ierīci iedarbināt ar PULSE funkciju.
Lai pilnīgi uzpildīt tvertni, vienlaicīgi var pagriezt kartupeļu
1 kg.
Ražotājs nav atbildīgs par kaut kādiem zaudējumiem, ierosinātiem
pēc ierīces lietošanas nesaskaņā ar paredzēšanu vai pēc nepareizas
apkalpošanas.
Ražotājs atstāv sevi tiesību modificēt produktu jebkurā laikā, bez paziņošanas, lai to pielāgot tiesības aktiem, normām, direktīvām vai pēc
konstrukcijas, tirdzniecības, estētikas vai citiem iemesliem.
Tabula 1. KOMBAINS – KOMBAINA NAZIS
Produkts
Maks. daudzums
Sagatavošana
Ātrums
Darbs**
Darba laiks
Vārītas olas
10 gab.
Veselu olu novietot tvertnē.
6–9
P
25–30 reizes
Burkāni
1000 g
Nogriezt uz apm. 3 cm gabaliem.
12
C
līdz 30 s
Lapu pētersīlis
4 pušķi
Nomazgāt, nosusināt, noraut stiebrus.
12
C
30 s
Šokolāde
400 g (4 batoni 100 g)
Šokolādes batonu nolauzt uz gabaliņiem.
12
C
līdz 45 s
Mandeles
1000 g
Pirms sasmalcināšanas var noņemt mizu.
1 litrs (3/4 l šķidruma litra
+ augļi)
–– Sajaukt augļus.
–– Pievienot šķidrumu (piens, kefīrs utt.).
–– 600 ml majonēzes,
–– 170 g šampinjoni,
–– 170 g kons. gurķi,
–– 2 vārītas olas.
Visu produktu novietot tvertnē.
Maisīti dzērieni
Tatāru mērce
Majonēze
Pankūku mīkla
12
C
līdz 60 s
10–12
12
P
C
līdz 30 reizēm
60 s
12
P
7 reizes P
apm. 20 s
–– Olas un eļļu ar istabas temperatūru sajaukt ar
citronsulu.
–– 1,5 litrs = (1 l eļļas + 4 olas
–– Pievienot eļļu (ieliet bīdītāja mazākā kamerā ar
+ citronsula)
mazu caurumu).
–– Gala sajaukšana.
10–12
C
30 s
līdz eļļas
pabeigšanai
+ 30 s
–– 1,5 piena glāze,
–– 1,5 ūdens glāze,
–– 3 miltu glāzes,
–– 3 olas.
8–12
C
30–45 s
Visu produktu novietot tvertnē.
Samaisīt. Samaisīšanas laikā (ja nepieciešami)
noņemt miltus no tvertnes sienām, lietojot
lāpstiņu.
71
Produkts
Maks. daudzums
Biezpiena mīkla 1 kg siera
Sagatavošana
–– Saberzt sviestu (margarīnu) ar cukuru un olas
dzelteniem.
–– Pakāpeniski caur caurumu pievienot sieru,
nogrieztu uz maziem gabaliem.
–– Saberzt siera masu.
–– Ar mīklas samaisītāju saputot olbaltumu.
–– Atsevišķā tvertnē sajaukt siera masu ar putu
un pārējām sastāvdaļām. Delikāti samaisīt ar
karoti.
Pīrāgu mīkla
–– 500 g miltu,
–– 1-2 olas,
–– 200 ml ūdens,
–– 2 eļļās
Visu produktu novietot tvertnē un samaisīt.
Berzta mīkla
–– 3 glāzes miltu (apm. 450 g),
–– 3 ne pilnas glāzes pūdercukura (apm. 400 g),
–– 400 g sviesta,
–– 9 olas,
–– 1 tējkarote cepamā pulvera
–– Saberzt sviestu (ar mājas temperatūru) ar
cukuru un olas dzelteniem.
–– Mīklas samaisītāja bļodā saputot olbaltumu.
–– Iebērt miltus, cepamu pulveru, samaisīt.
–– Mīklu pārliet uz divām formām.
–– Cept 45 min. temperatūrā apm. 180°C.
Rauga mīkla*
–– 500 g miltu,
–– 150 g cukura,
–– 125 g sviesta,
–– 250 ml piena
–– 30 g raugu,
–– 3 olas.
Raugus samaisīt ar siltu pienu, 1 karoti cukura un
1 karoti miltu; pagaidīt līdz augšanai;
pievienot miltu, olas, izkausētu tauku, mīcīt,
pagaidīt apm. 30 minūtes līdz augšanai.
Cept 40 min. temperatūrā apm. 160°C.
Gaļas pildījums
–– 500 g liellopu gaļas vārītas
–– Uzvārīt gaļu, nogriezt kubikos (apm. 3 cm)).
dārzeņu buljonā,
–– Olu sadalīt uz ceturtdaļām.
–– 2 vārītas olas
–– Visu produktu novietot tvertnē un sajaukt
–– 1 nogriezts kubikos un
(ja masa ir pārāk sausa, pieliet buljonu un
cepts sīpols
samaisīt).
–– sāls, pipari
Ātrums
Darbs**
Darba laiks
10
C
apm. 1 min.
10
6
4–6
C
C
C
apm. 2 min.
apm. 1 min.
2 min.
6
C
60 s
6
6
2
C
C
C
7 min
1 min
apm. 2 min
9
C
2 min.
12
C
30–45 s
* Raugu mīkla
Uzmanību: Mīkla, sagatavota pēc iepriekšminētas receptūras ir ļoti šķidra, nav formēta lodē, neatlīmējas no rokām un tvertnes sienām.
Mīkla ar konsistenci neatgādina tipisku raugu mīklu, nevar būt formēta, rullēta. Sagatavošot raugu mīklu pēc iepriekšminētas receptūras,
pēc sastāvdaļu samaisīšanas (mīklas sagatavošana) mīklu pārvietojiet uzreiz uz sagatavotu formu. Pēc izcepšanas tā ir garšīga, labi
uzaugta, salda raugu maizīte.
** Darbs: P – pulse C – pastāvīgs
Tabula 2. MIKSERA TRAUKS
Produkts
Maks. daudzums
Sagatavošana
Augļu kokteilis 1 litrs = 0,50–0,75 l piena + augļi
–– Sasmalcināt augļus.
–– Pievienot pienu, sajaukt.
1 litrs = 1 glāze piena
Pankūku mīkla + 1 ūdens glāze
+ 2 olas + milti
Visu produktu vienlaicīgi novietot tvertnē
un sajaukt.
–– 1 litrs = 30 dkg vārītu dārzeņu,
Dārzeņu zupa –– 10 dkg vāju gaļu,
–– 2 glāzes buljona.
–– Uzvārīt gaļu un dārzeņus, atdzesēt,
sajaukt.
–– Pievienot buljonu.
* Darbs: P – pulse C – pastāvīgs
72
Ātrums
Darbs*
Darba laiks
10–12
12
P
C
5–10 reizes
30 s
Paaugstināt
no
8–12
C
līdz
30 s
10–12
12
P
C
5–10 reizes
30–40 s
Tabula 3. MĪKLAS SAMAISĪTĀJS
Produkts
Maks. daudzums
Sagatavošana
Ātrums
Darbs*
Darba laiks
ĀĶU SAMAISĪTĀJS
Raugu mīkla –– 1500 g miltu
–– Tvertnē novietot miklu, olu, cukuru.
–– Caur vāka caurumu ieliet pienu ar
izkausētiem taukiem un raugiem.
–– Samaisīt.
1
5–6
C
C
30 s
5 min.
Smilšu mīkla –– 750 g miltu
–– Visus produktus novietot tvertnē.
5–6
C
2 min.
–– 1000 g miltu
–– Visus produktus novietot tvertnē.
5–6
C
5 min.
Pīrāgu mīkla –– 1000 g miltu
–– Visus produktus novietot tvertnē.
5–6
C
5 min.
Biskvītu mīkla –– no 8 olām
–– Saputot olbaltumu.
–– Pievienot pūdercukuru.
–– Pievienot pa 2 dzeltenumiem.
–– Pievienot miltu.
4–6
4–6
4–6
1
C
C
C
C
2 min.
2 min.
2 min.
30 s
Berzta mīkla –– no 500 g
–– Margarīnu ar mājas temperatūru pagriezt
kubikos apm. 2 cm un saberzēt ar
cukuru.
–– Pakāpeniski pievienot olas.
–– Pievienot miltu.
4–6
4–6
1
C
C
C
4 min.
1–4 min.
30 s
4–6
C
4 min.
Siera mīkla
–– Margarīnu ar mājas temperatūru pagriezt
kubikos apm. 2 cm un saberzēt ar
pūdercukuru un dzelteniem.
–– Pievienot pa karotēm sieru, samaltu
gaļas mašīnā.
–– Pabeigt siera masa berzēšanu.
–– Pārvietot siera masu uz citu trauku.
–– Nomazgāt samaisītāja tvertni un drāšu
blīvētāju.
–– Saputot olbaltumu.
–– Pievienot putu siera masai un delikāti
samaisīt ar karoti.
4–6
4–6
C
C
4 min.
1 min.
4–6
C
2 min.
Makaronu
mīkla
DRĀŠU BLĪVĒTĀJS
Olbaltumu
putas
Putukrējums
–– 1 kg siera
–– olbaltumi no 10 olām
Olbaltumus ar mājas temperatūru novietot
tvertnē un saputot.
4–6
C
līdz 2 min.
–– 700 ml krējuma (32–34% tauku
saturs)
Krējumu atvēsināt līdz 8–10°C, novietot
tvertnē, saputot.
1–2
C
līdz 2 min.
10–12
12
A
C
5–10 reizes
30 s
Paaugstināt
no
8–12
C
līdz 30 s
10–12
12
A
C
5–10 reizes
30–40 s
10
10
C
C
12
A
1 min līdz eļļas
pabeigšanai
+ 30 s
5 reizes
12
A
5 reizes
MIKSERA TRAUKS
Augļu kokteilis –– 1 litrs = 0,50–0,75 l piena + augļi
Pankūku mīkla
–– 1 litrs = 1 glāze piena
+ 1 ūdens glāze + 2 olas + milti
–– 1 litrs = 30 dkg vārītu dārzeņu,
Dārzeņu zupa –– 10 dkg vāju gaļu,
–– 2 glāzes buljona.
Majonēze
Tatāru mērce
–– Sasmalcināt augļus.
–– Pievienot pienu, sajaukt.
Visu produktu vienlaicīgi novietot tvertnē
un sajaukt.
–– Uzvārīt gaļu un dārzeņus, atdzesēt,
sajaukt.
–– Pievienot buljonu.
–– 1 litrs = 450 ml eļļas + 3 dzelteni
+ citronsula
–– Dzeltenu sajaukt ar citronsulu.
–– Pieliet eļļu (ieliet uz vāka trauku).
–– Pievienot sāļi, cukuru, iespējami krējumu
un sinepes.
–– 1 litrs = majonēze + marinētas
sēnītes + konservēti gurķi
Sagatavot majonēzi no iepriekšminētas
receptes, pievienot nogrieztu pārēju
sastāvdaļu, iespējami olu.
* Darbs: P – pulse C – pastāvīgs A – AUTOPULSE
73
ET
Ohutus- ja õige kasutamise juhised
●● Järgige kõiki köögikombaini kasutamisjuhendis kirjeldatud ohutusjuhiseid.
●● Lülitage köögikombain ainult vahelduvvoolu võrku 230 V.
●● Ärge eemalda pistikut kontaktist juhet tõmmates.
●● Ärge lülitage seadet sisse, kui toitejuhe või korpus on
nähtavalt vigastatud. Sellisel juhul andke seade üle teeninduspunkti.
Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see ohu vältimiseks
vahetada välja tootja poolt või volitatud hooldekeskuses
või spetsialisti poolt.
Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Valesti tehtud parandus võib põhjustada kasutajale
tõsist ohtu. Rikke kõrvaldamiseks pöörduge teeninduskeskusesse.
●● Enne tööle asumist jälgige, et anumas ei oleks juhuslikult
ühtegi kõva eset (näit. lusikat).
●● Enne tarvikute vahetamist või liikuvatele esemetele lähenemist tolmu imemise ajal tuleb seade välja lülitada ning
elektrivõrgust lahti ühendada..
Enne köögikombaini pesemist võtke seadme toitejuhe
alati võrgukontaktist välja.
●● Olge eriti ettevaatlik lõiketeradega tarvikute kasutamisel
(nagu blenderi nuga, terad, mikseri kann).
●● Kasutage toodete anumasse lükkamisel ainult lükkurit.
●● Anuma tühjendamisel kasutage spaatlit, mis on köögikombaini tarvikute hulgas.
●● Ärge koormake seadet üle liigse toodete hulga või selle
liiga intensiivse lükkamisega.
seisake köögikombaini anuma kaane avamise
või nõu pööramisega (avariipeatamine). See põhjustab
seadme mootori kiirema kulumise.
●● Hoidke seadet kokkupuutest üle 60°C temperatuuriga.
●● Ärge käivitage kannmikseri kannu „kuivalt” – ilma toiduaineta.
●● Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud (kaasa arvatud lapsed) nii kogemuste kui
ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende
ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme
kasutamise kohta neile juhiseid andnud.
●● Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
●● Pärast töö lõppu lülita köögikombain välja ja võta seadme toitejuhe võrgukontaktist.
●● Blenderi nuga on väga terav – hoidke seda alati kattes.
●● Ärge pange köögikombaini vette, ärke peske seda voolava vee all.
●● Ära kasutage seadme väliste elementide pesemiseks
agressiivseid detergente emulsioonide, piimade, pastade jms. kujul. Pesemisvahendid võivad muuhulgas eemaldada sellelt graafilised sümbolid nagu märgistused,
hoiatustähised jms.
●● Ärge peske nuga ja terasid vahetult käega.
●● Ärge
74
●● Kasutage metallosade, eriti terava noa ja terade pesemiseks pehmet harja.
peske metallosasid nõudepesumasinas. Sellises
seadmes kasutatavad pesemisvahendid põhjustavad
metallelementide tumenemise. Peske neid käsitsi, kasutades sealjuures tavalist nõudepesuvedelikku.
●● Ärge
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed paiknevad toote andmesildid.
Seadme müratase:
–– blenderiga
LWA = 80 dB/A
–– kannmikseriga
LWA = 85 dB/A
–– segamisnõuga
LWA = 78 dB/A
Seade ei vaja maandamist
.
ZELMER köögikombain täidab kehtivate normide nõudeid.
Seade vastab alljärgnevate direktiivide nõuetele:
–– Madalpinge direktiiv (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektrimagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on märgistatud CE tähistusega andmesildil.
Seadme kirjeldus
Köögikombain 880.0LCD on mitmefunktsiooniline seade, mis
on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises.
Töödeldavate ainetega kokku puutuvad osad on toodetud
toiduainetega kokkupuutumiseks mõeldud materjalidest.
Seadmel on:
–– kaitse mootori juhusliku käivitamise eest juhul, kui seade
ei ole töövalmis,
–– kaitse kaane avamise või anuma võtmise eest mootorilt
töö käigus,
–– kiiruste vahetamise funktsioon,
–– pöörlemiskiiruse stabiliseerimise funktsioon iga kiiruse
juures.
TÄHELEPANU: Pärast seadme seiskamist lülitiga
töötab seade vaikimisi kiirusel 1.
Töörežiim PULSE vali enne mootori käivitamist.
Funktsioon AUTO PULSE käivitab automaatselt mootori.
Mootori töö juhtimine (Joonis A)
1 PULSE – mootori käivitamine lüliti
allavajutamise
ajal.
2 AUTO PULSE – tehases programmeeritud mootori
automaatne sisse- ja väljalülitamine kasutatava kiiruse
juures.
3 Kiiruste vahetamise nupud
.
4 TIMER – mootori tööaja seadistamine (15 sek., 30 sek.,
45 sek., 60 sek., 75 sek., 90 sek.).
5 ON/OFF – mootori sisse/väljalülitamine.
6 TURBO – mootori pöörlemiskiiruse kohene suurendamine suurimast kiirusest umbes 20% võrra kiiremaks nupu
allhoidmise ajal. Maksimaalne aeg – 25 sek.
Displei LCD (Joonis A)
Tarvikute kasutamine
7 Seadme seisund: (vilkumine – seade ei ole töövalmis,
põlemine – töövalmis).
8 Mootori töö
9 Töörežiim TURBO
10 Timer
11 Töörežiim AUTO PULSE
12 Töörežiim PULSE
13 Kasutatav kiirus (1-12)
Funktsioon TIMER (Joonis B)
1 Seadme töö ajal vajutage nupule
.
2 Displeile ilmub vilkuv sümbol .
3 Valige sobiv tööaeg nuppudega
(90 sek., 75 sek.,
60 sek., 45 sek., 30 sek., 15 sek.).
4 Vajutage uuesti nupule
. Pärast valitud ajal lõppemist
mootor seiskub.
Köögikombaini osad ja tarvikud
Blender
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Mõõtev lükkur
Blenderi kaas
Blenderi nõu
Ketas paksemate ja õhukeste ribade lõikamiseks
Ketas paksemate ja õhukeste viilude lõikamiseks
Riivimisketas
Friikartuliketas
Noa kate
Blenderi nuga
Kettahoidja
Spaatel
Kannmikser
25
26
27
28
Kannmikseri lükkur-mõõdunõu
Kannu kaas
Tihend
Kannmikseri anum
Taignasegaja
29
30
31
32
33
34
35
(Joonis A)
Lükkur-mõõdunõu
Segamisnõu kaas
Segamisanum
Tihend
Vahustaja pea
Visplitega vahustaja
Taignakonksud
Blenderi nuga – liha töötlemiseks, taigna valmistamiseks jms.
Viilutamisketas – puu- ja juurviljade tükeldamiseks õhukesteks ja paksudeks viiludeks. Viilutamis- ja ribadeks lõikamise
kettad on ümmargused, neil on kahepoolsed terad (üks pool
– õhuke lõikamine, teine pool – jäme lõikamine).
Ribadeks tükeldamise ketas – õhukeste ja paksude ribade
lõikamiseks puu ja juurviljadest.
Friikartuliketas – kartulite tükeldamiseks friikartuliteks.
Riivimisketas – puu- ja juurviljade riivimiseks.
Kettahoidik – ketaste kinnitamiseks.
Blenderi lükkur – kasutatakse töödeldava toote lükkamiseks, kuivainete ja vedelike mõõtmiseks ja kaane sissesöötmisava sulgemiseks. Lükkuri põhjas oleva väike ava kaudu
saab vedelikke ühtlaselt doseerida (näit. õli majoneesi valmistamise käigus).
Mikserkann – vedelate ja poolvedelate toitude: püreesuppide, kastmete, kokteilide jms. valmistamiseks.
Taignakonks – raskelt töödeldavate tainaste valmistamiseks.
Vispelvahusti – kreemide valmistamiseks, vahukoore ja
munade vahustamiseks.
Köögikombaini tööks ette valmistamine
●● Peske töödeldavate ainetega kokkupuutuvad osad enne
esimest kasutamist.
●● Pange mootor võrgukontakti lähedusse, kõvale, puhtale
ja kuivale pinnale.
●● Kerige välja vajalikul hulgal toitejuhet. Juhtme ülejäänud
osa võib lükata korpuse sisse tagaseinas asuva ava
kaudu.
Töö blenderiga (Joonis C)
1 Paigaldage blenderi kann mootori riividele.
2 Lukustage nõu.
Töö blenderi noaga (Joonis D)
1 Pange blenderi nuga koos kattega kõvale alusele (katte
peale).
2 Vajutage nuga ja võtke sellelt kate, tõmmates seda ülespoole.
3 Pange nuga anumasse nii, et ta oleks mootori ajamiga
ühendatud.
4 Pange anumasse töödeldavad toiduained.
5 Pange anuma riividele kaas.
6 Lukustage kaas.
7 Pange kaane ettesöötmistorusse lükkur.
8 Ühendage toitejuhtme pistik võrgukontakti.
9 Käivitage mootor lülitiga .
10 Valige vajalik kiirus lülititega
(mootor on tootja
poolt seadistatud kiirusele 1).
75
Töö lõikeketastega (Joonis E)
1 Paigaldage vajalik lõikeketas kettahoidikule nii, et tööks
vajalik tera paikneks üleval pool.
2 Lukustage ketas hoidikule.
3 Pange tarvik anumasse nii, et ta oleks ühendatud mootori ajamiga.
4 Pange kaas anuma riividele.
5 Lukustage kaas.
6 Ühendage toitejuhtme pistik võrgukontakti.
7 Käivitage mootor lülitiga .
8 Valige vajalik kiirus lülititega
(mootor on tootja
poolt seadistatud kiirusele 1).
Kaane täitetoru on mõeldud tahkete ja vedelate toiduainete
lisamiseks anumasse. Toru on jaotatud kaheks erineva suurusega osaks, laiem osa on mõeldud suuremate toiduainete,
kitsam väiksemate ainete jaoks. Sisestage töödeldavad ained järk-järguliselt, lükates neid torusse aeglaselt ja surudes
pidevalt lükkuri abil.
Töö kannmikseriga (Joonis F)
1 Paigaldage kannmikseri kann mootori riividele.
2 Lukustage kann riividega.
3 Pange anumasse töödeldavad toiduained.
4 Jälgige, et kaane ääreosas paiknevas sälgus oleks õiesti
paigaldatud tihend. Tihendi nelinurkne väljaulatuvat osa kasutage tihendi kaanest väljavõtmiseks.
5 Paigaldage mikserikannule kaas.
6 Lukustage kannu kaas.
7 Vajutage mõõdunõu kaane avausse.
8 Pange toitejuhtme pistik kontakti.
9 Valige lülititega
vajalik kiirus (seadme poolt vaikimisi valitud kiirus on 6).
10 Käivitage mootor, vajutes lülitile .
TÄHELEPANU: TURBO töörežiimi saab kasutada ainult
mootori töötamise ajal.
Töö segamisnõuga (Joonis G)
1 Paigaldage segamisanum mootori riividele.
2 Lukustage anum riividega.
3 Paigaldage anuma keskosas olevale ettesöötmistorule
tihend ja keerake seda päripäeva.
4 Paigaldage mootorile vajalik tarvik (taignakonksud või
vispelotsik). Kui tahate kasutada vispelotsikut, kinnitage see
kõigepealt (klõpsuga) vahustaja peale.
5 Pange töödeldavad toiduained anumasse.
6 Kinnitage kaas anuma riividele.
7 Lukustage anuma kaas riividega.
8 Pange toitejuhtme pistik kontakti.
9 Käivitage mootor, vajutades lülitile .
76
10 Valige lülititega
misi valitud kiirus on 1).
vajalik kiirus (seadme poolt vaiki-
Tähelepanu: Ärge kasutage taignasegistiga kiirusi üle
6 ja TURBO funktsiooni. See võib seadet kahjustada.
Pärast köögikombainiga töö lõpetamist
(Joonis H)
1 Lülitage seade välja, vajutades lülitile .
2 Võtke toitejuthme pistik kontaktist.
3 Vabastage kaane lukk (kui seadme pöörlemine on täielikult seiskunud).
4 Avage kaas.
5 Vabastage nõu lukustus.
6 Võtke anum mootorilt.
7 Võtke välja kasutatud tarvik.
8 Tühjendage anum.
Köögikombaini puhastamine ja hooldus
●● Pärast köögikombaini kasutamist peske iga kord puhtaks
töödeldavate toiduainetega kokku puutunud osad.
●● Segamisnõu pesemist kergendab sooja vee mikserdamine koos nõudepesuvahendiga.
●● Puhastage köögikombaini mootori korpus niiske lapi ja
nõudepesuvahendiga. Ärge kastke mootorit vette ega
peske seda nõudepesumasinas.
●● Pragudes ja nurkades olevad toiduainejäätmed eemaldage pudeliharja või hambaharjaga.
●● Hoidke blenderi nuga alati kaistvas kattes.
●● Pikema kasutusperioodi käigus võivad tehismaterjalidest
tehtud osad muuta oma värvust. Ärge käsitlege seda
seadme defektina. Porgandimahla poolt tekitatud oranžid plekid võib kergelt eemaldada, hõõrudes neid toiduõlis niisutatud lapiga.
●● Pärast pesemist kuivatage kõik seadme osad hoolikalt.
Pöörake erilist tähelepanu läbipaistvast materjalist
osadele. Nad on tundlikud löökide suhtes ja võivad
kergesti puruneda.
Nõuanded seadme kasutamiseks
●● Köögikombain tükeldab toiduaineid väga kiiresti. Käivita-
ge ta lühikeseks ajaks. Ärge tükeldage blenderi noaga
liiga suuri tükke. Enne toiduainete anumasse panemist
tükeldage need umbes 3 cm suurusteks kuubikuteks.
●● Ärge tükeldage juustu, võid ja margariini liiga kaua, kuna
need toiduained võivad kuumeneda ja üles sulada.
●● Kui tooted kleepuvad noa või anuma siseseinte külge, lülitage seade välja, võtke sellelt kaas ja eemaldage noalt
ja anuma seintelt toiduainete jäägid (mugavaim on seda
tega spaatliga).
●● Selliste kõvade toiduainete nagu kohvioad, muskaatpählid, jääkuubikud jms. tükeldamine võib avaldada mõju
noa teravusele.
Viilutamisketas
●● Ühtlaste ja ümmarguste viilude saamiseks pange suu-
remad köögiviljad suuremasse ettesöötmistorusse, peenemad ükshaaval väiksemasse või mitu tükki korraga
suuremasse etteandmistorusse.
●● Korrapäraste viilude saamiseks lülitage seade enne
ettesöötmistoru täitmist välja. Selleks võib kasutada ka
PULSE funktsiooni.
●● Pehmeid ja mahlakaid lõigake väiksemate kiiruste, kõvemaid suuremate kiiruste juures.
Anuma täitmiseks võib ühekordselt tükeldada 0,8 – 1 kg juurvõi puuvilju.
Ketas ribade viilutamiseks
●● Ettesöötmistoru võib täita toiduainetega masina töötamise ajal.
●● Toiduainete tükeldamisel võid kasutada kõiki kiiruseastmeid, pehmete juur- ja puuviljade lõikamisel kasuta aeglasemaid, kõvade puhul kiiremaid.
Anuma täitmiseks võib ühekordselt tükeldada 0,8 – 1 kg juurvõi puuvilju.
Riivimisketas
Seadme kasutamise näited
(Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3)
Tabelis leiate näited seadme kasutamise kohta ja põhiliste
ainete maksimaalsed hulgad, hinnangulised tööajad ja kiirused. Neid näiteid ei maksa käsitleda kokaraamatuna. Tegutse
vastavalt oma individuaalsetele soovidele ja professionaalses kirjanduses ja käsiraamatutes kirjeldatud kulinaariareeglitele. Tegelik tööaeg sõltub kasutatud toodete kvaliteedist ja
hulgast ja soovitavast segamise või tükeldamise astmest.
Kaitseme keskkonda!
Iga kasutaja võib kaasa aidata keskkonnakaitsele. See ei ole
raske ega kulukas. Selleks:
Andke papist pakendid makulatuuri, polüetüleenist (PE) kotid visake plastikmaterjalide
konteinerisse.
Andke kasutatud seade üle vastavasse ladustamiskohta, kuna seadmes olevad ohtlikud
elemendid võivad kahjustada keskkonda.
Ärge visake seadet välja olmejäätmetega!!!
●● Ettesöötmistoru võib täita toiduainetega masina töötamise ajal.
●● Pärast umbes 0,5 kg toiduainete riivimist seisatage seade ja eemaldage kaanele kogunenud mass.
Friikartuliketas
●● Täitke ettesöötmistoru toodetega siis, kui seade on välja
lülitatud.
●● Käivitage seade PULSE funktsiooni kasutades.
Anuma täielikuks täitmiseks saab lõigata ühekordselt 1 kg
kartuleid.
Tootja ei vastuta defektide eest, mida on põhjustanud seadme juhisele mittevastav või väärkasutamine.
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks toote juures ilma
eelteateta, kui see osutub vajalikuks, et järgida õigusalaseid nõudeid,
norme ja direktiive või kui seda tingivad konstruktsiooni, äri, esteetilised või muud põhjused.
Tabel nr 1. BLENDER – BLENDERI NUGA
Toode
Maksimaalne hulk
Keedetud munad 10 tk.
Porgand
1000 g
Petersellipealsed 4 kimpu
Valmistamine
6–9
P
25–30 korda
Lõigake porgandid umbes 3 cm tükkideks.
12
C
kuni 30 sek.
Peske, kuivatage, eemaldage varred.
12
C
30 sek.
12
C
kuni 45 sek.
400 g (4 tahvlit x 100 g)
Murdke šokolaaditahvlid tükkideks.
Mandlid
1000 g
Enne peenestamist võib neilt eemaldada kestad.
Tatari kaste
Majonees
–– 600 ml majoneesi,
–– 170 g šampinjone,
–– 170 g äädikakurke,
–– 2 keedetud muna.
Tööaeg
Pange anumasse terved munad.
Šokolaad
1 liiter (3/4 liitrit vedelikku
Jookide segamine
+ puuviljad ja marjad)
Kiirus Töörežiim **
–– Mikserdage puuviljad
–– Lisage vedelik (piim, keefir jms.).
Pange kõik tooted anumasse.
12
C
kuni 60 sek.
10–12
12
P
C
kuni 30 korda
60 sek.
12
P
7 korda P
umbes 20 sek.
C
30 sek. kuni õli
ammendumiseni
+ 30 s
–– Segage ja vahustage munad ja õli koos sidrunimahlaga toatemperatuuril.
–– 1,5 liitrit = (1 liiter õli
–– Lisage õli (valage lükkuri väiksemasse segmen- 10–12
+ 4 muna + sidrunimahl)
ti, mille põhjas on ava).
–– Segage lõplikult kõik elemendid.
77
Toode
Maksimaalne hulk
Valmistamine
Kiirus Töörežiim **
Tööaeg
8–12
C
30–45 s
10
C
umbes 1 min.
10
6
4–6
C
C
C
umbes 2 min.
umbes 1 min.
2 min.
6
C
60 s
6
6
2
C
C
C
7 min.
1 min.
umbes 2 min.
–– 1,5 klaasi piima,
–– 1,5 klaasi vett,
–– 3 klaasi jahu,
–– 3 muna.
Pange kõik tooted anumasse.
Segage. Segamise ajal (vajaduse korral) puhastage anuma sein jahust spaatli abil.
Kohupiimakook
1 kg kohupiima
–– Hõõruge või (margariin) koos suhkru ja
munakollastega.
–– Lisage lehtri kaudu järkjärguliselt väikesteks
tükkidest lõigatud kohupiim.
–– Segage kohupiimamass.
–– Vahustage munavalged segamisnõus.
–– lisage eraldi nõus kohupiimamassile munavalgevaht ja ülejäänud ained. Segage õrnalt lusikaga.
Pirukataigen
–– 500 g jahu,
–– 1-2 muna,
–– 200 ml vett,
–– 2 spl. õli.
Pange kõik ained blenderisse ja segage.
Hõõrutud
muretaigen
–– 3 klaasi jahu (umbes
450 g),
–– 3 klaasitäit pulbersuhkrut
(umbes 400 g),
–– 400 g võid,
–– 9 muna,
–– 1 tl. küpsetuspulbrit.
–– Hõõruge või (toatemperatuuril) suhkru ja
munakollastega.
–– Vahustage munavalged taignasegamisnõus.
–– Lisage jahu, küpsetuspulber ja segage.
–– Valage taigen kahte keeksivormi.
–– Küpsetage 45 min. umbes 180°C juures.
Pärmitaigen*
–– 500 g jahu,
–– 150 g suhkrut,
–– 125 g võid,
–– 250 ml piima
–– 30 g pärmi,
–– 3 muna.
Segage pärm sooja piima, 1 spl. suhkru ja 1 spl.
jahuga; oodake, kuni taigen kerkib;
lisage jahu, munad, sulatatud rasv ja segage;
oodake umbes 30 min., et taigen kerkiks.
Küpsetage 40 min. umbes 160°C juures.
9
C
2 min.
–– 500 g juurviljaleemes
keedetud veiseliha,
–– 2 keedetud muna
–– 1 tükeldatud ja praetud
sibul
–– sool, pipar
–– Keetke liha ja lõigake tükkideks (umbes 3 cm).
–– Tükeldage munad veeranditeks.
–– Pange kõik ained blenderi anumasse ja segage
(kui mass on liiga kuiv, lisage puljongit ja
segage).
12
C
30–45 s
Pannkoogitaigen
Lihatäidis
* Pärmitaigen
Tähelepanu: Ülaltoodud retsepti põhjal tehtud taigen on harva esinev, seda ei vormita kuuliks, ta ei tule lahti käte küljest ega anuma
seintelt nii nagu tavaline pärmitaigen. Taigen ei sarnane konsistentsi poolest tavalisele pärmitaignale, seda ei saa vormida ega rullida. Valmistades pärmitaignakooki ülaltoodud retsepti järgi, tuleb pärast ainete segamist ja taigna valmistegemist see kohe panna ettevalmistatud
vormi. Pärast küpsetamist tuleb sellest maitsev, kohev, hästi kerkinud, magus pärmisai.
** Töörežiim: P – pulse C – pidev
Tabel nr 2. MIKSERDAV ANUM
Toode
Puuviljakokteil
Maksimaalne hulk
1 liiter = 0,50–0,75 l piima +
puuviljad
1liiter = 1klaas piima
Pannkoogitaigen + 1 klaas vett
+ 2 muna + jahu
Juurviljasupp
–– 1 liiter = 30 dag keedetud
juurvilju,
–– 10 dag lahja liha,
–– 2 klaasi puljongit.
* Töörežiim: P – pulse C – pidev
78
Valmistamine
Kiirus
Töörežiim*
Tööaeg
10–12
12
P
C
5–10 korda
30 sek.
Pange kõik tooted koos anumasse ja
mikserdage.
Suurendage
8–12
C
kuni
30 sek.
–– Keetke liha ja juurviljad, jahutage,
mikserdage.
–– Lisage puljong.
10–12
12
P
C
5–10 korda
30–40 sek.
–– Tükeldage puuviljad.
–– Lisage piim, mikserdage.
Tabel nr 3. TAIGNASEGAMISNÕU
Toode
Maksimaalne hulk
Valmistamine
Kiirus
Töörežiim*
Tööaeg
KONKSUDEGA SEGISTI
Pärmitaigen
–– 1500 g jahu
–– Pange anumasse jahu, munad ja suhkur.
–– Ettesöötmistoru kaudu valage anumasse
piim koos sulatatud rasva ja pärmiga.
–– Segada.
1
5–6
C
C
30 sek.
5 min.
Muretaigen
–– 750 g jahu
–– Segage kõik ained anumas.
5–6
C
2 min.
–– Pange kõik ained anumasse.
5–6
C
5 min.
–– Pange kõik ained anumasse.
5–6
C
5 min.
–– Vahustage munavalged.
–– Lisage puudersuhkur.
–– Lisage 2 munakollast.
–– Lisage jahu.
4–6
4–6
4–6
1
C
C
C
C
2 min.
2 min.
2 min.
30 s
4–6
4–6
1
C
C
C
4 min.
1–4 min.
30 s
4–6
C
4 min.
4–6
4–6
C
C
4 min.
1 min.
4–6
C
2 min.
4–6
C
kuni 2 min.
1–2
C
kuni 2 min.
10–12
12
A
C
5–10 korda
30 sek.
Makaronitaigen –– 1000 g jahu
Pirukataigen
–– 1000 g jahu
VISPELSEGISTI
Biskviittaigen
–– 8 munast
Hõõrutud taigen –– 500 g-st
–– Lõigake margariin toatemperatuuril umbes
2 cm kuubikuteks ja hõõruge suhkruga
massiks.
–– Lisage ükshaaval munad.
–– Lisage jahu.
Kohupiimakook –– 1 kg kohupiima
–– Lõigake või toatemperatuuril umbes 2 cm
kuubikuteks ja hõõruge puudersuhkru ja
munakollastega.
–– Lisage lusikahaaval hakklihamasinas
peenestatud kohupiim.
–– Lõpetage kohupiimamassi segamine.
–– Pange kohupiimamass eraldi nõusse.
–– Peske segisti anum puhtaks ja vispelsegisti
puhtaks.
–– Vahustage munavalged.
–– Lisage munavaht kohupiimamassile ja
segage õrnalt lusikaga.
Munavalgevaht –– 10 munavalget
Vahukoor
Soojenda munavalged toatemperatuurini,
pane anumasse ja vahusta.
–– 700 ml rõõska koort (32–34% Jahuta koor temperatuurini 8–10°C,
rasvasisaldusega)
pane anumasse, vahusta.
KANNMIKSER
Puuviljakokteil
Pannkoogitaigen
Juurviljasupp
Majonees
Tatari kaste
–– 1 liiter = 0,5–0,75 l piima +
puuviljad
–– Tükeldage puuviljad.
–– Lisage piim, mikserdage.
–– 1liiter = 1klaas piima
+ 1 klaas vett
+ 2 muna + jahu
Pange kõik tooted koos anumasse ja
mikserdage.
Suurendage
8–12
C
kuni
30 sek.
–– 1 liiter = 30 dag keedetud
juurvilju,
–– 10 dag lahja liha,
–– 2 klaasi puljongit
–– Keetke liha ja juurviljad, jahutage,
mikserdage.
–– Lisage puljong.
10–12
12
A
C
5–10 korda
30–40 sek.
10
10
C
C
12
A
12
A
–– Vahustage munakollased koos
sidrunimahlaga.
–– 1 liiter = 450 ml õli + 3 muna–– Lisage õli (valage ettesöötmistorusse
kollast + sidrunimahl
kaanes).
–– Lisage sool, suhkur, soovi korral hapukoor
ja sinep.
–– 1 liiter = majonees + marinee- Valmistage majonees, lisage ülejäänud ained
ritud seened + äädikakurgid tükeldatuna ja soovi korral muna.
1 min kuni õli
ammendumiseni + 30
sek.
5 korda
5 korda
* Töörežiim: P – pulse C – pidev A – AUTOPULSE
79
HR
●● Ne zagnjurivati pogon kuhinjskog robota u vodu niti ga
Smjernice koje se odnose na sigurnost
i pravilnu uporabu
●● Za
●● Strogo
se pridržavati principia za sigurnost opisanih
u uputstvu kuhinjskog robota.
●● Kuhinjski robot se može priključivati, isključivo, na struju
naizmjeničnog napona 230 V.
●● Ne izvlačiti utikač iz utičnice vukući za kabal.
●● Ne uključivati uređaj, ako su napojni kabal ili kućište ili
ručice vidljivo oštećeni. U takvom slučaju treba uređaj
dati u servis.
U slučaju oštećenja neodjeljiv priključni kabel mora biti
zamijenjen kod proizvođača ili u specijalističkoj radnji
koja pruža takve usluge ili uz pomoć kvalificirane osobe
u cilju izbjegavanja ugroženja.
Popravak uređaja može vršiti samo obučeno osoblje.
Loše izveden popravak uređaja može uzrokovati ozbiljnu opasnost za korisnika. U slučaju pojave kvara obratite se specijaliziranom servisu.
●● Prije pristupanja radu s uređajem treba provjeriti da li se
u posudi ne nalaze tvrdi predmeti (nap kašika)
●● Prije promjene elemenata opreme ili kod približavanja
elementima koji su u pokretu tijekom rada, uvijek treba
isključiti stroj te utikač kabla sa strujne mreže.
Prije pristupanja pranju uvijek treba izvaditi kabal iz
utičnice za struju.
●● Posebnu
pozornost treba obratiti tjekom manipulacje
opremom koja ima oštrice (nož rotora, diskovi, posuda
za miksiranje itd.)
●● Za utiskivanje proizvoda u uređaj koristi se isključivo gurač, kako nebi došlo do povrede ruku.
●● Za pražnjenje posude koristi se lopatica koja je sastavni
dio opreme robota.
●● Ne preopterećavati uređaj velikim količinama proizvoda,
niti prejakim utiskanjem proizvoda u uređaj.
●● Ne zaustavljati robot preko otvaranja poklopca spremnika ili okretanjem spremnika (havarijsko kočenje). To dovodi do bržeg trošenja pogona uređaja.
●● Ne izlagati uređaj temperaturama višim od 60°C.
●● Ne pokretati posudu za miksiranja „na suho” bez proizvoda.
●● Ovaj uređaj nije predviđen za korištenje od strane osoba (u tome i djece) s ograničenim fizičkim i psihičkim
sposobnostima, kao ni od strane osoba koje nemaju
iskustva ili znanja o ovakvim vrstama uređaja, ako to ne
rade u skladu sa upustvima za uporabu i pod nadzorom
osoba koje su odgovorne za njihovu sigurnost.
●● Treba obraćati pažnju na djecu da se nebi igrala sa uređajem.
●● Po završetku rada isključiti robot na prekidaču, a utikač
kabla izvući iz utičnice.
●● Nož miksera je jako oštar-treba ga uvjek držati u zaštitniku.
80
prati pod tekućom vodom.
pranje kućišta ne koristiti agresivne deterdžente
u obliku emulzije, mlijeka, paste itd. jer isti mogu, između
ostalog, dovesti do skidanja natpisa, grafički simbola kao
što su skale, oznake za opasnosti i slično.
●● Ne prati noževe i diskove neposredno rukama.
●● Za pranje metalnih dijelova kao što su oštrice noža i diskovi za sjċenje treba koristiti mekanu četkicu.
●● Ne prati metalne dijelove u strojevima za pranje. Agresivna srestva za pranje koja se koriste u takvim strojevima
dovode do tamnjenja gore navedenih dijelova. Prati isključivo ručno koristeći srestva za pranje suđa.
Tehnički podaci
Tehnički parametri su dati na nazivnoj tablici proizvoda.
Buka uređaja:
–– s malakserom
LWA = 80 dB/A
–– s posudom za miksiranje
LWA = 85 dB/A
–– s miješačem tjesta
LWA = 78 dB/A
Uređaj ne zahtjeva uzemljenja
.
Kuhinjski robot ZELMER ispunjava zahtjeve traženih normi
sigurnosti
Uređaj je izrađen u skladu s direktivama:
–– Elektični uređaji niskog napona (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetna kompatabilnost (EMC) – 2004/108/EC.
Proizvod označen znakom CE na nazivnoj tablici.
Opis uređaja
Kuhinjski robot 880.0LCD je višenamjenski uređaj namjenjen za korišenje u kućanstvu. Djelovi koji imaju kontakt sa
proizvodom koji se obrađuje napravljeni su od materijala koji
je dozvoljen za kontakt sa prehranom.
Uređaj ima:
–– osiguranje od slučajnog uključivanja pogona u momentu
kada uređaj nije spreman za rad,
–– osiguranje u slučaju probe skidanja poklopca ili skidanja
spremnika tjekom rada uređaja,
–– funkcja promjene brzina na gore i na dole,
–– stabilizacja obrtne brzine u svakoj brzini.
PAŽNJA: Pri zaustavljanju uređaja gumbom
prozorčić standardno podešena brzana je 1. brzina.
Način rada PULSE podešavati prije puštanja uređaja
u pogon.
Funkcija AUTO PULSE automatski pokreće pogon.
Upravljanje pogonom (Crt. A)
1 PULSE – puštanje u rad pogona pridržavanjem gumba
prozorčića
.
2 AUTO PULSE – automatsko povremeno uključivanje
i isključivanje pogona, na način unaprijed programiran od
proizvođača, s brzinom koja je aktualno podešena.
3 Gumb promjene brzine
.
4 TIMER – podešavanje vremene rada pogona (15 s, 30 s,
45 s, 60 s, 75 s, 90 s).
5 ON/OFF – uključivanje/ isključivanje pogona.
6 TURBO – trenutno povećanje obrtne brzine pogona do
vrijednosti veće za oko 20% nego je dostupno na najvećoj brzini za vrijeme držanja gumba. Maksimalno vrijeme
25 sekundi.
Displej LCD (Crt. A)
7 Stanje uređaja: (žmiganje – nije spremno, svijetljenje –
spremno za rad).
8 Djelovanje pogona
9 Način rada TURBO
10 Timer
11 Način rada AUTO PULSE
12 Način rada PULSE
13 Aktualna brzina (1-12)
Funkcija TIMER (Crt. B)
1 U tjeku rada uređaja stisni gumb sličicu
.
2 Na displeju će se pojaviti žmigajući simbol sličica
.
3 Gumbom sličica
podesi određeno vrijeme (90 s,
75 s, 60 s, 45 s, 30 s, 15 s).
4 Ponovno pritiskanje na sličica
nakon isteka određenog vremena, pogonski sklop se isključuje.
Oprema kuhinjskog robota
Malakser-rotor
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Potiskač dozator
Poklopac miksera
Posuda rorora miksera
Disk za tanke i debele rezanci
Disk za tanke i debele plastere
Disk za pasiranje
Disk za pomfri
Zaštita noža
Nož miksera-rotora
Spojka diska
Lopatica
Posuda za miksiranje
25
26
27
28
Posuda dozatora
Poklopac posude
Brtva
Spremnik posude za miksiranje
Mješač tjesta
29 Pritiskač dozatora
30 Poklopac mješača
(Crt. A)
31
32
33
34
35
Posuda mješača
Brtva
Glava ubijača
Žičani ubijač
Mješač kukičasti
Primjena opreme
Nož miksera – služi za obradu mesa, pravljenje tjesta i drugih funkcija uređaja
Disk za flastere – služi za rezanje voća i povrća na tanke
i debele kriške. Disk za plastere i rezanci imaju okrugli oblik
s dvostranom oštricom (jedna za debele i jedna za tanke)
Disk za rezanci – služi za rezanje na debele i tanke rezanci,
voća i povrća.
Disk za pomfri – služi za sječenje krumpira na pomfri.
Disk za pasiranje – služi za sjeckanje povrća i voća na
kašu.
Spojnica za diskove – služi za pričvršćivanje izmjenljivih
diskova.
Potiskivač dozatora miksera – služi za potiskivanje proizvoda koji se usitnjava i drobi pomoći diska, doziranje sipkih
proizvoda ili tečnih odnosno za zatvaranje ulaznog lijevka
poklopca. Mali otvor na dnu pritiskivača omogućava ravnomjerno doziranje tekućina (naprimjer ulja tjekom pripreme
majoneze).
Posuda za miksiranje – služi za pripremanje jela s tečnom
konzistencijom; juhe, kreme, sosevi, kokteli itd.
Mješač s kukicama – služi za pripremu teškog gnjetenog
tjesta
Žičani ubijač – služi za pripremu krema i ubijanje pjene od
jaja.
Priprema kuhinjskog robota za rad
●● Prije
prve upotrebe, treba dijelove koji imaju kontakt
s prerađivanim proizvodima, dobro oprati.
●● Pogonski sklop postaviti blizu gnijezda utičnice za struju
na tvrdoj i suhoj podlozi.
●● Odmotati odgovarajuću dužinu kabla za priključivanje.
Višak se može smotati unutar kućišta pogona kroz otvor
stražnje stjenke.
Rad s mikserom (Crt. C)
1 Postaviti spremnik miksera na zakačke za priključivanje
pogonskog sklopa.
2 Blokirati posudu.
Rad s nožem miksera (Crt. D)
1 Postviti nož miksera na tvrdoj površini (postaviti na oklop).
2 Pritisnuti nož i pokretom prema gore skinuti oklop.
3 Namjestiti nož u podusi, tako da se spoji sa osovinom
pogonskog sklopa.
4 Unutar posude smjestiti proizvode za preradu.
81
5 Postaviti poklopac na zakačke za pričvršćivanje.
6 Blokirati poklopac.
7 Staviti pritiskivač u lijevak poklopca.
8 Staviti utikač kabla u utičnicu na gnijezdu mreže
9 Pokrenuti pogon gumbom sličica .
10 Gumbom sličica
postaviti zahtjevanu brzinu (standardno je podešeno na 1. brzinu).
Rad s diskom za rezanje (Crt. E)
1 Staviti izabrani disk na zakačke spojnice diska, tako da
se noževi nađu okrenuti prema gore.
2 Blokirati disk na lopatici.
3 Smjestiti alat u posudu, tako da se sopje na osovinu pogona.
4 Postaviti poklopac na zakačke za pričvršćivanje posude.
5 Blokirati poklopac.
6 Staviti utikač kabla u utičnicu gnijezda strujne mreže.
7 Pokrenuti pogon gumbm sličica .
8 Gumbom sličica
podesi zahtjevanu brzinu (standardno je podešeno na 1. brzinu.
Ljevak poklopca služi za dodavanje krutih i tečnih sastojaka
u posudu. Podjeljena je na dva dijela koji su različite veličine,
široka za veće proizvode, uska za male proizvode. Obrađivane proizvode se dodaje postupno pomičući ih u lijevku postupno konstantnim pritiskanjem pomoću potiskivača .
Rad s posudom za miksiranje (Crt. F)
1 Postaviti posudu za miksiranje na zakačke za pričvršćivanje na pogonu.
2 Blokirati posudu na zakačkama.
3 Unutar posude smjiestiti proizvode koji se prerađuju.
4 Provjeriti da li je u kanaliću pri rubu poklopca pravilno
smještena brtva. Prostokutni izdanak brtve služi za njeno vađenje iz poklopca.
5 Postaviti poklopac posude za miksiranje.
6 Blokirati poklopac posude.
7 Utisnuti posudu dozator u otvor poklopca.
8 Staviti utikač kabla u utičnicu gnijezda na mreži.
9 Gumbom sličica
postavi zahtjevanu brzinu (standardno je podešeno na 6. brzinu.
10 Pokrenuti pogon gumbom prozotčić .
PAŽNJA: Način rada TURBO se može pokrenuti samo
tjekom rada pogoskog sklopa.
Rad s mješačem tjesta (Crt. G)
1 Postavi posudu mješača na zakačke za pričvršćivanje
pogona.
2 Blokirati posudu na zakačkama.
3 Staviti brtvu na krajnice lijevka centralne posude i okreni
u smjeru kazaljke na satu.
82
4 Izabrane alate (mješač ili ubijač) montirati na osovinu
pogona. Kada se hoće koristiti žičani ubijač, najprije ga treba
učvrstiti (zabraviti) na osovini glave ubijača.
5 Proizvode koje se prerađuje smjestiti unutar posude.
6 Postaviti poklopac na zakačke za pričvršćivanje posude.
7 Blokirati poklopac posude na zakačkama.
8 Staviti utikač kabla za napajanie u utičnicu gnijezda mreže.
9 Pokrenuti pogon gumbom sličica .
10 Gumbom sličica
podesiti zahtjevanu brzinu (standardno je podešeno na 1.brzinu).
PAŽNJA: U slučaju mješača za tjesto, ne koristiti brzine iznad 6. i funkcije TURBO. To može dovesti do
oštećenje uređaja.
Po završetku rada kuhinjskog robota (Crt. H)
1 Gumbom
prozrčić isključiti pogon.
2 Izvaditi utikač kabla za priključivanje iz utičnice
3 Odblokirati poklopac (poslije potpunog zaustavljanja
okretanja alata robota).
4 Otvoriti poklopac.
5 Odblokirati posudu.
6 Skinuti posudu s pogona.
7 Izvaditi korištene alate.
8 Isprazniti posudu.
Čišćenje i održavanje kuhinjskog robota
●● Poslije svake uporabe robota, treba temeljiti oprati djelove
opreme koji imaju kontakt sa proizvodima koji se prerađuju.
●● Miksiranje tople vode s dodatkom tečnog srestva za pranje posuđa, olakšava pranje posude za miksiranje.
●● Kućište pogona robota prebrisati vlažnom krpom s dodatkom srestva za pranje posuđa. Ne zagnjurivati u vodu
i ne prati u tekućoj vodi.
●● Onečišćenja u kanalićima ili kutovima treba odstraniti
četkicom za zube.
●● Nož malaksera držati uvijek u zaštitniku.
●● Pod djelovanjem dugotrajnog korištenja, može nastupiti
izbljeđivanje elemenata napravljenih od plastike. To ne
treba tretirati kao nedostatak. Narančasta onečišćenja
od soka i mrkve mogu se lako odstraniti krpicom navlaženom jestivim uljem.
●● Poslije pranja, treba sve dijelove temeljito, osušiti.
Obratiti posebnu pozornost na prozirne dijelove od plastike. Oni su osjetljivi na udare i lako se mogu oštetiti.
Smjernice za eksploatiranje uređaja
●● Kuhinjski robot usitnjava proizvod jako brzo. Treba ga
uključivati na kratko vrijeme. Nožem rotora ne usitnjavati
suviše velike komade. Prije stavljanja proizvoda u posudu, treba ih podijeliti na kocke veličine oko 3 cm.
●● Sir maslac, margarin, ne usitnjavati suviše dugo jer se
takvi proizvodi mogu zagrijati i rastvoriti.
●● Ako se proizvodi lijepe na noževe ili na unutarnje sjenke
posude, treba isključiti uređaj, skinuti poklopac i skinuti
proizvode sa noža i stjenki posude (najbolje je to raditi
lopaticom).
●● Usitnjavanje tvrdih proizvoda kao što su: zrna kave,
muškatni orasi, kocke leda i slično, mogu imati negativni
uticaj na stanje oštrice noža (naprimjer njegovo zatupljivanje).
Disk za plastere
●● Da bi se dobili ujednačeni okrugli plasteri, veće voće
i povrće treba stavljati u veći lijevak, a sitno povrće treba
stavljati pojedinačno u manji lijevak ili eventualno po nekoliko komada stavljati u veći lijevak
●● Pravilne plastre, bez bez zasjeka, dobija se tada, ako je
tjekom punjenja ljevka uređaj isključen. U tu svrhu, može
se koristiti funkcija PULSE.
●● Mekano i sočno povrće treba rezati na manjoj brzinama,
a tvrda povrća na većoj brzini.
Za potpuno napunjavanje, posude jednokratno se može porezati 0,8 – 1 kg voća ili povrća.
Disk za rezance
●● Ljevak se može napuniti proizvodima i kada je u pogonu.
●● Tjekom usitnjavanja proizvoda mogu se koristiti sve brzine, pri čemu za meko voće i povrće koristi niže.
Za potpuno napunjavanje posude, može se jednokratno narezati 0,8 – 1 kg voća ili povrća.
Disk za pasiranje
●● Ljevak se može napuniti proizvodima tjekom rada uređaja.
●● Poslije pasiranja oko 0,5 kg proizvoda, treba zaustaviti
uređaj i sabrati masu nakupljenu na poklopcu..
Disk za pomfri
●● Ljevak puniti tjekom rada uređaja.
●● Zaustaviti korištenjem funkcije PULSE.
Za potpuno napunjavanje posude može se jednokratno izrezati 1 kg krumpira.
Primjeri primjene uređaja
(Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3)
U tabelama se nalaze primjeri primjene i maksimalne količine osnovnih sastojaka, orjentacionog vremena rada i brzine
okretanja. Ne treba ono što je tu zapisano, tretirati kao kuharsku knjigu. Treba postupati na temelju osobnih osjećaja
i principa kulinarskih vještina opisanih u stručnoj literaturi
i priručnicima. Stvarno vrijeme rada ovisi o kvaliteti i količini
korištenih proizvoda i traženog stupnja mješanja i usitnjenosti proizvoda.
Ekologija – čuvajmo okoliš
Svaki koristnik može doprinijeti zaštiti okoliša.
To nije ni teško ni suviše skupo. U tom cilju
kartonsko pakiranje treba predati na sabirališta
starog papira, vrećice od polietilena(PE) treba ubaciti u kontejnere za plastiku. Istrošene
uređaje treba predati na odgovarajuće sabirne
punktove, jer se u uređaju nalaze opasni sastojci koji mogu zagađivati okoliš.
Ne izbacivati zajedno s komunalnim odpadom!!!
Proizvođač ne odgovara za eventualne štete prouzrokovane korištenjem uređaja suprotno od njegove namjene ili u slučaju nepravilnog
korištenja ili opsluge.
Proizvođač zadržava pravo modificiranja proizvoda u svakom momentu, bez prethodnog obavještavanja, a sve u cilju prilagođavanja
proizvoda pravnim propisima, normama, direktivama koa i zbog konstruktivnih, trgovački, estetskih i drugih razloga.
Tabela 1. ROTOR – NOŻ ROTORA
Proizvod
Maks. količina
Priprema
Brzina
Rad**
Vrijeme rada
Kuhana jaja
10 kom.
Cijela jaja smjestiti u posudu.
6–9
P
25–30 puta
Mrkva
1000 g
Porezati na ok. 3 cm komadiće.
12
C
do 30 s
Oprati, osušiti, odstraniti mladice.
12
C
30 s
400 g (4 tablice po 100 g)
Tablica čokolade izlomiti na komadiće.
12
C
do 45 s
1000 g
Prije usitnjavanja može se skinuti pokožica.
Stručak peršina 4 stručka
Čokolada
Bademi
1 litra (3/4 litra tekućine
Miksirani napitci
+ voće)
Sos tatarski
Majoneza
–– Izmiksati voće.
–– Dodati tekućinu (mlijeko, kefir i slič.).
–– 600 ml majoneze,
–– 170 g pečurki,
–– 170 g sitni krastavaca,
–– 2 kuhana jaja.
Sve proizvode smjestiti u posudu.
–– 1,5 litra = (1 litar ulja
+ 4 jaja + sok od limuna)
–– Jaja i ulje, sobne temperature ubijati sa sokom
od limuna.
–– Dodavati ulje (livati u manju komoru potiskivača,
koji ima otvorčić na dancetu).
–– Završno miješanje.
12
C
do 60 s
10–12
12
P
C
do 30 puta
60 s
12
P
7 puta P
ok. 20 s
10–12
C
30 s
do iscrpljenja
ulja
+ 30 s
83
Proizvod
Maks. količina
Tjesto
za palačinke
Kolač sa sirom
Tijesto
za piroške
Priprema
Brzina
Rad**
Vrijeme rada
–– 1,5 čaša mlijeka,
–– 1,5 čaša vode,
–– 3 čaše brašna,
–– 3 jaja.
Sve proizvode smjestiti u posudu i izmješati. Tjekom mješanja (u slučaju potrebe) lopaticom zgrnuti
brašno sa stjenki posude.
8–12
C
30–45 s
10
C
ok. 1 min.
1 kg sira
–– izmješati maslac(margarin) sa šećerom
i žumanjkom.
–– Kroz ljevak dodavati postupno sir porezan na
male komadiće.
–– Utrti sirnu masu.
–– Mješačem za tjesto ubiti pjenu od bjelanjka.
–– U posebnoj posudi sastaviti sirnu masu s pjenom
i ostalim sastojcima. Pažljivo izmješati kašikom.
10
6
4–6
C
C
C
ok. 2 min.
ok. 1 min.
2 min.
–– 500 g brašna,
–– 1-2 jaja,
–– 200 ml vode,
–– 2 kašike ulja.
Sve sastojke staviti
U posudu miksera i mješati.
6
C
60 s
6
6
2
C
C
C
7 min
1 min
ok. 2 min
–– 3 čaše brašna (ok.450 g),
–– 3 nepuna čaše šećera
u prahu (ok. 400 g),
Umješano tijesto
–– 400 g maslaca,
–– 9 jaja,
–– 1 kašičica praška za pecivo.
–– Umješati maslac (na sobnoj temperaturi) Sa šećerom i žumanjcima.
–– U posudi mješača tjesta ubiti pjenu od bjelanjaka.
–– Nasuti brašno i prašak te izmješati.
–– Tijesto preliti u dvije tepsije za kekse.
–– Peći 45 min. na temp. ok. 180°C.
Dizano tijesto*
–– 500 g brašna,
–– 150 g šećera,
–– 125 g maslaca,
–– 250 ml mljeka
–– 30 g germe,
–– 3 jaja.
Izmješati germu s toplim mljekom, 1 kašiku
šećera i 1 kašiku brašna; sačekati da naraste;
dodati brašna, jaja, rastopljenu masnoću i obraditi;
sačekati ok. 30 min. da tijesto naraste.
Peći 40 min. na temperaturi. ok. 160°C.
9
C
2 min.
Farš od mesa
–– 500 g kuhane govedine
u varivu od povrća,
–– 2 kuhana jaja
–– 1 porezano na kockice
i uprženo s lukom
–– sol, papar
–– Skuhati meso, porezati na kocke (ok. 3 cm).
–– Jaja podjeliti na četvrtine
–– Sve sastojke staviti u posudu miksera i miješati
(ako je masa suviše suha treba doliti vodu od
kuhanja mesa i zamješati).
12
C
30–45 s
* Dizano tijesto
Pažnja: Tijesto dobiveno po gore navedenim receptima je jako rijetko i nije formirano u kugle ne odljepljuje se od ruke niti od stjenke
posude. Tijesto svojom konzistencijom ne liči na tipično tjesto na germi ne da se formirati niti razvlačiti. Pripremajući tjesto na germi po
gore navedenoj recepturinie, treba nakon mješanja svih sastojaka i obrade tjesta, odmah ga premjestiti u pripremljene forme za pečenje.
Poslije pečenja dobiva se ukusna pušasta doro narasla i slatkasta kifla na germi.
** Rad: P – pulsirajuće C – stalno
Tabela 2. POSUDA ZA MIKSIRANJE
Proizvod
Voćni koktel
Maks. količina
1 litra = 0,50–0,75 l mljeka + voće
1litra = 1čaša mljeka
Tijesto
+ 1 čaša vode
Za palaćinke
+ 2 jaja + brašno
Juha od
povrća
–– 1 litra = 30 dkg kuhanog povrća,
–– 10 dkg nemasnog mesa,
–– 2 čaše variva.
* Rad: P – pulsirajuće C – stalno
84
Priprema
Brzina
Rad*
Vrijeme rada
–– Usitniti voće.
–– Dodati mlijeko, miksirati.
10–12
12
P
C
5–10 puta
30 s
Povećavati
od 8–12
C
do
30 s
10–12
12
P
C
5–10 puta
30–40 s
Sve proizvode staviti istovremeno u posudu i umiksirati.
–– Skuhati meso i povrće, ohladiti,miksirati.
–– Dodati varivo.
Tabela 3. MJEŠAČ TIJESTA
Proizvod
Maks. količina
Priprema
Brzina
Rad*
Vrijeme rada
–– Staviti u posudu; brašno, jaja, šećer.
–– Kroz lijevak poklopca nalivati mlijeko
s rastvorenom masnoćom i germom.
–– Ugnjesti tjesto.
1
5–6
C
C
30 s
5 min.
MIJEŠAČ KUKIČASTI
Dizano tijesto –– 1500 g brašna
Krto tijesto
–– 750 g brašna
–– Sve proizvode staviti u posusu.
5–6
C
2 min.
Tijesto za
makarone
–– 1000 g brašna
–– Sve proizvode staviti u posusu.
5–6
C
5 min.
Tijesto za
piroške
–– 1000 g brašna
–– Sve proizvode staviti u posusu.
5–6
C
5 min.
–– Ubiti bjelanjke.
–– Dodati šecer u prahu.
–– Dodavati po 2 žumanjka.
–– Dodavati brašno.
4–6
4–6
4–6
1
C
C
C
C
2 min.
2 min.
2 min.
30 s
Utrveno tijesto –– z 500 g
–– Margarin na sobnoj temperaturi
porezati na kocke od po 2 cm. i umješati
sa šećerom.
–– Dodavati postupno jaja.
–– Dodavati brašno.
4–6
4–6
1
C
C
C
4 min.
1–4 min.
30 s
4–6
C
4 min.
Kolač sa sirom –– 1 kg sira
–– Maslac na sobnoj temperaturi porezati
na kocke od ok. 2 cm i utrti sa šećerom
u prahu i žumanjcima.
–– Dodvati po jednu kašiku sira samljevenog u uređaju za mljevenje mesa.
–– Završiti utiranje mase od sira.
–– Prenijeti sirnatu masdu u drugu posudu.
–– Oprati posudu mješača i ubijača od žice.
–– Ubiti pjenu od bjelanjka.
–– Dodati pjenu u masu od sira i lagano
mješati kašikom.
4–6
4–6
C
C
4 min.
1 min.
4–6
C
2 min.
UBIJAČ OD ŽICE
Tijesto
za biskvite
Pjena od
bjelanjka
Ubijeno vrhnje
–– z 8 jaja
–– bjelanjce o 10 jaja
Bjelanjca zagrijati do sobne temperature,
staviti u posudu i ubijati.
4–6
C
do 2 min.
–– 700 ml vrhnja za kreme (32–34%
masnoće)
Vrhnje ohladiti do temperature 8–10°C,
staviti u posudu i ubijati.
1–2
C
do 2 min.
10–12
12
A
C
5–10 puta
30 s
Povećavati
od 8–12
C
do 30 s
10–12
12
A
C
5–10 puta
30–40 s
10
10
C
C
12
A
1 min do
iscrpljenja ulja
+ 30 s
5 puta
12
A
5 puta
POSUDA ZA MIKSIRANJE
Voćni koktel
–– 1 litra = 0,5 – 0,75 l mljeka
+ povrće
Tijesto
–– 1 litr = 1 čaša mljeka + 1 čaša
za palaćinke
vode + 2 jaja + brašno
–– Usitniti voće.
–– Dodati mlijeko, miksirati.
Sve proizvode staviti istovremeno
u posudu i miksirati.
Juha
od povrća
–– 1 litra = 30 dkg kuhanog povrća,
–– 10 dkg nemasnog mesa,
–– 2 čaše variva.
–– Skuhati meso i povrće, ohladiti i miksirati.
–– Dodati varivo.
Majoneza
–– 1 litra = 450 ml ulja + 3 žumanjka
+ sok od limuna
–– žumanjka ubiti sa sokom od limuna.
–– Dodavati ulje (sipati u posudu na
poklopcu).
–– Dodati sol, šećer, eventualno vrhnja
i muštarde.
–– 1 litra = majoneza + marinirane
sitne gljive + krastavci
Napraviti majonezu kao gore dodati porezane sastojke i eventualno jaje.
Sos tatarski
* Rad: P – pulsirajuće C – stalno A – AUTOPULSE
85
SR
Uputstva vezane za sigurnost i pravilnu
upotrebu
●● Bezuslovno
treba se pridrżavati principa vezanih za
sigurnost, koje su navedene u uputstvu za upotrebu
univerzalnog miksera
●● Univerzalni mikser treba uključiti u priključak naizmenične
struje od 230 V
●● Nemoj vaditi utikač iz utikačke kutije trgajući vod
●● Nemoj koristiti uredjaj ukoliko vod za napajanje,kućište
ili drżka su vidljivo oštećeni.U takvom slučaju predaj
uredjaj u servis.
U slučaju oštećenja nerazdeljiv priključni kabel mora
da bude zamenjen kod proizvođača ili u specijalističkoj
radnji koja pruža takve usluge ili uz pomoć kvalificirane
osobe u cilju izbegavanja ugroženja.
Jedino školovano osoblje može izvršavati popravku
uređaja. Nepravilno izvedena opravka može dovesti
u opasnost korisnika. U slučaju pojave kvara obratite se
servisu.
●● Pre korišćenja treba proveriti da li u posudi nije se
slučajno našao tvrdi predmet (na primer kašika).
●● Pre zamene opreme ili kod približavanja radnim
elementima koji su u pokretu prilikom korišćenja, uvek
isključi uređaj i izvadi napajajući kabl iz napajanja.
Uvek izvadi priključni vod iz priključne kutije pre
čišćenja.
●● Obrati posebnu pażnju prilikom rukovanja sa opremom
koja sadrżi sečiva (noż miksera, kolutove, lonče za
miksiranje).
●● Upotrebljavaj uvek gurač za guranje proizvoda
●● U cilju isprażnjenja posude, upotrebi lopaticu u koju je
snabdeven mikser.
●● Nemoj opterecivati mikser sa prevelikom količinom
proizvoda niti jakim guranjem.
●● Nemoj prekidati rad miksera otvarajući poklopac posude
ili obraćajući posudu (kočenje zbog havarije). Ovo dovodi
do brże dotrajanja pogona.
●● Temperatura uredjaja ne sme biti viša od 60 stepeni
Celzija.
●● Nemoj puštati u rad „prazno” lonče za miksiranje – bez
proizvoda.
●● Ovaj uredjaj nije prilagodjen za osobe (uključujući
decu)sa ograničenim fizičkim, parestezijskim ili umnim
sposobnostima ili za osobe koje nemaju iskustva ili
znanja odnosno rukovanja opreme, jedino ukoliko će biti
nadzirane ili će dobiti uputstva u vezi korišćenja uredjaja
od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
●● Treba obratiti paznju na decu da se ne igraju sa uredjajem.
●● Posle završetka rada treba isključiti mikser pomoću
prekidača, a priključni vod izvaditi iż utikačke kutije.
●● Noż miksera je vrlo oštar- uvek ga treba drżati
u omotaču.
●● Nemoj potapati pogon miksera u vodi niti nemoj ga prati
u tekućoj vodi.
86
●● Za pranje poklopca nemojk koristiti agresivne deterdżente
u obliku emulzija, kremova, pasti i slično. Może ovo
dovesti do izbrisanja informativnih grafičkih znakova kao
što su: skala, znakovi za upozorenje, oznake i slično.
●● Nemoj prati noż i koturove direktno rukom.
●● Upotrebi mekanu četkicu za pranje metalnih delova
posebno oštrog noża.
●● Nemoj prati metalne delove u mašini za pranje sudova.
Agresivni deterdżenti koji su upotrebljavani u ovim
uredjajima dovode do tamnjenja spomenutih delova.
Ručno peri upotrebljavajući sredstva za pranje sudova.
Tehnički podaci
Tehnički parametri navedeni su na nominalnoj tabli
proizvoda.
Buka uredjaja:
–– sa mikserom
LWA = 80 dB/A
–– sa lončićem za miksiranje
LWA = 85 dB/A
–– sa mešalicom za kolače
LWA = 78 dB/A
Za uredjaj nije neophodno uzemljenje
.
Mikser ZELMER izradjen je shodno obavezujućim
normativima.
Uredjaj ispunjava zahteve direktiva:
–– Električki uredjaj sa niskim naponom (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetska kompatibilnost (spojivost) (EMC)
– 2004/108/EC.
Na nominalnoj tabli proizvod je obeleżen oznakom CE.
Opis uredjaja
Mikser 880 OLCD je višenamenski uredjaj koji je namenjen
za upotrebu u domaćinstvima. Delovi koji su u dodiru sa
preradjivačkim sirovinama, napravljeni su od materijala koji
imaju dozvolu za kontakt sa prehranom.
Uredjaj sadrżi:
–– zaštitu od slučajnog puštanja u pogon u trenutku kada
uredjaj nije gotov za rad,
–– zaštitu u slučaju pokušaja otvaranja poklopca ili
oslobadjanja posude tokom rada,
–– funkciju promene brzine gore i dole,
–– stabilizaciju brzine obrtanja svake brzine.
NAPOMENA: Posle zaustavljanja uredjaja pomoću
prekidačkog dugmeta
, moguća je brzina 1.
Namesti način rada PULSE pre puštanja u pogon.
Funkcija AUTO PULSE automatski pokreće pogon.
Rukovanje pogona (crteż A)
1 PULSE – pokretanje pogona za vreme pridrżavanja
dugmeta
.
2 AUTO PULSE – automatski, periodično uključivanje
i isključivanje pogona na način unapred programiran od
strane proizvodjača, sa aktuelno odredjenom brzinom.
3 Dugmad promene brzine
.
4 TIMER – podešavanje vremena rada pogona (15 s, 30 s,
45 s, 60 s, 75 s, 90 s).
5 ON/OFF – uključivanje/isključivanje pogona.
6 TURBO – trenutno povećanje brzine obrtaja pogona do
vrednosti veće za oko 20% od dostupne najveće brzine
za vreme pridrżavanja dugmeta. Maksimalno vreme-25
sekundi.
Projektor LCD (crteż A)
7 Stanje uredjaja (svetlucanje-nije gotovo, svetljenjespremno za rad).
8 Funkcjonisanje pogona
9 Način rada TURBO
10 Timer
11 Način rada AUTO PULSE
12 Način rada PULSE
13 Aktuelna brzina (1-12)
Funkcija TIMER (crteż B)
1 U toku rada uredjaja uključi dugme
.
2 Na projektoru pojaviće se svetlucajući simbol
.
3 Uz pomoć dugmadi
odredi odgovarajuće vreme
(90 s, 75 s, 60 s, 45 s, 30 s, 15 s).
4 Uključi ponovo dugme
. Pogon isključiće se posle
odredjenog vremena.
Oprema miksera
Mikser
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Gurač dozer
Poklopac miksera
Posuda miksera
Kotur za deblje i tanko iverje
Kotur za deblje i tanke kolutove
Kotur za pasiranje
Kotur za pomfri
Oklop noża
Noż miksera
Hvataljka koturova
Lopatica
Lončić za miksiranje
25
26
27
28
Lončić dozer
Poklopac lončia
Zaptivač lončića
Posuda lončića
Mešalica za kolače
29 Gurač dozer
30 Poklopac mešalice
(crteż A)
31
32
33
34
35
Posuda mešalice
Zaptivač
Glava nabijača
Żičan nabijač
Kukasta mešalica
Primena opreme
Noż miksera – koristi se za obradu mesa, pravljenje kolača
i druge funkcije
Kotur za kriške – koristi se za sečenje voća i povrća u tanke
i deblje kriške.Koturovi za kriške i iverje imaju okrugli oblik,
dvostrane oštrice (jedna strana za tanko sečenje, druga
strana za deblje sečenje).
Kotur za iverje – koristi se za sitnjenje voća i povrća u tanko
i deblje iverje
Kotur za pomfri – koristi se za sečenje krompira u pomfri
Kotur za pasiranje – koristi se za sitnjenje voća i povrća
u zdruzganu masu
Hvataljka koturova – koristi se za
pričvršćavanje
zamenljivih koturova
Gurač dozer miksera – koristi se za guranje rasitnjenog
proizvoda pomoću koturova za sitnjenje, doziranja
tekućih ili sipkavih proizvoda kao i za zatvaranje ulivnog
levka poklopca. Mala šupljina na dnu gurača omogućuje
ujednačeno doziranje tekućina (na primer ulja kod pravljenja
majoneze).
Lončić za miksiranje – koristi se za pripremu tekućih
i polutekućih jela: krem supe, koktajle i slično.
Kukasta mešalica – koristi se za pravljenje teških, gustih
kolača.
Żičan nabijač – slużi za spremanje kremova kao i lupanje
pavlake i pene od jaja.
Priprema miksera za rad
●● Operi
delove koje stupaju u dodir sa preradjivanim
proizvodom pre prve upotrebe
●● Pogon namesti u blizini utikačke kutije na tvrdoj, čistoj
i suvoj površini.
●● Razmotaj odgovarajuću dużinu priključnog voda. Njegov
višak możeš umotati u unutrašnjost kućišta pogona
preko otvora koji se nalazi u zadnjem delu uredjaja.
Rad sa mikserom (crteż C)
1 Stavi posudu miksera na učvršćene kuke pogona.
2 Blokiraj posudu.
Rad sa nożem miksera (crteż D)
1 Stavi noż miksera sa oklopom na tvrdoj površini (stavi na
oklopu).
2 Pritisni noż i skini oklop uz pokret gore.
3 Namesti noż u posudi na taj način da je povezan sa
valjkom pogona
87
4 Namesti preradjivane proizvode unutar posude.
5 Stavi poklopac na kuke koje pričvršuju posudu.
6 Blokiraj poklopac.
7 Stavi gurač u ljevak poklopca.
8 Stavi utikač priključnog voda u utikačku kutiju.
9 Pusti u rad pogon pomoću dugmeta .
10 Podesi pożeljan hod (dosetljivo je podešen hod 1)
pomoću dugmadi
.
Rad sa diskom za sečenje (crteż E)
1 Stavi izabrani disk za sečenje na kukove hvataljke
diskova na taj način da sečiva za rad budu sa gore.
2 Blokiraj disk.
3 Namesti alat u posudi tako da je povezan sa valjkom
pogona.
4 Stavi poklopac na kukove koje pričvršćuju posudu.
5 Blokiraj poklopac.
6 Stavi utikač priključnog voda u utikačku kutiju.
7 Pusti u rad pogon pomoću dugmeta .
8 Namesti trażeni hod (dosetljivo je podešen hod 1)
pomoću dugmadi
.
Ljevak poklopca je za dodavanje čvrstih i tekućih sastojaka
u posudu. Sastoji se od dva dela različite veličine, širokog
za veće proizvode, uskog za manje proizvode. Postepeno
prenosi obradjivane proizvode, pomerajući ih polako u levak
uz postojan pritisak pomoću gurača.
Rad sa lončićem za miksiranje (crteż F)
1 Namesti posudu na kukove koji pričvršćuju pogon.
2 Blokiraj lončić na kukove.
3 Stavi preradjivane proizvode unutar posude.
4 Proveri da li u šupljini uz iviu poklopca nalazi se pravilno
montiran zaptivač. Pravougaona izbočina zaptivača je
namenjena za njeno vadjenje iż poklopca.
5 Namesti poklopac lončića za miksiranje.
6 Blokiraj poklopac lončića.
7 U otvor poklopca gurni lončić dozer.
8 Stavi utikač priključnog voda u utikačku kutiju.
9 Pomoću dugmadi
namesti odgovarajuću brzinu
(dosetljivo nameštena je brzina 6).
10 Pusti u rad pogon pomoću dugmeta .
NAPOMENA: Način rada TURBO możemo pokrenuti
jedino za vreme rada pogona.
Rad sa mešalicom za kolače (crteż G)
1 Stavi posudu mešalice na pričvršćujuće kukova pogona.
2 Blokiraj posudu na kukovima.
3 Stavi zaptivač na kraju levka glavne posude i obrati
shodno kazatljkama na satu.
88
4 Izabrane sprave (mešalica ili żičani nabijač) montiraj
na pogonskom valjku.Ukoliko żeliš upotrebiti żičani nabijač,
prethodno moraš pričvrstiti ga na valjku glave nabijača.
5 Stavi proizvode za preradjivanje unutar posude.
6 Stavi poklopac na pričvršćavajuće kukove posude.
7 Blokiraj poklopac posude na kukovima.
8 Stavi utikač priključnog voda u utikačku kutiju.
9 Pusti u rad pogon pomoću dugmeta .
10 Namesti trażenu brzinu (dosetljivo nameštena je
brzina 1) pomoću dugmeta
.
NAPOMENA: Nemoj koristiti brzine veće od 6 i funkciju
TURBO u slučaju mešalice za kolače.
Posle završetka rada miksera
(crteż H)
1 Isključi pogon pomoću dugmeta .
2 Izvadi utikač priključnog voda iż utikačke kutije.
3 Deblokiraj poklopac (posle potpunog zadrżavanja
okretajuće sprave)
4 Otvori poklopac.
5 Deblokiraj posudu.
6 Izvadi posudu iż pogona.
7 Izvadi korišćenu spravu.
8 Isprazni posudu.
Čišćenje i odrżavanje miksera
●● Briżljivo
operi delove opreme koja je u dodiru sa
preradjivanim proizvodom posle svake upotrebe miksera.
●● Pranje lončica za miksiranje olakšava miksiranje tople
vode sa dodatkom sredstva za pranje sudja.
●● Trup pogona miksera protrljaj vlażnom krpom koja je
natopljena sredstvom za pranje sudja. Nemoj ga potopiti
u vodu niti prati u mašini za pranje sudja.
●● Prljavštinu u šupljinama ili na ivicama otkloni pomoću
ćetkice za pranje boca ili četkicom za zube.
●● Noż miksera uvek drżi u omotu.
●● Posle dugotrajne upotrebe mogu se pojaviti izmene
obojenosti pojedinih elemenata napravljenih od veštačke
mase. Nemoj ovu pojavu tretirati kao defekt. Narandżastu
prljavštinu iz soka od mrkve może se lako otkloniti,
trljajući krpicom koja je natopljena u ulju.
●● Posle pranja briżljivo osuši sve delove.
Obrati posebnu pażnju na providne (transparentne)
delove napravljene od masa.One su vrlo osetljive na
udare i lako mogu se oštetiti.
Disk za pomfri
Uputstva za eksploataciju
●● Napuni levak sa proizvodima dok uredjaj je isključen.
●● Mikser vrlo brzo razbija proizvode u sitne komade.Uključi ●● Pusti u rad uz funkciju PULSE.
ga na kratko vreme. Nemoj mrviti prevelikih komada
nożom. Pre stavljanja u posudu, podeli proizvod na
kockice dużine oko 3 cm.
●● Nemoj suviše dugo sitniti sir, maslac, margarin. Ovi
proizvodi mogu se brzo zagrejati i rastopiti.
●● Ukoliko proizvodi lepe se uz noż ili unutrašnje zidove
posude, onda isključi uredjaj, ukloni poklopac i otkloni
proizvode sa noża i zidova posude (ovo najbolje učiniti
lopaticom).
●● Negativan uticaj na stanje oštrice noża (npr otupelost)
może imati sitnjenje tvrdih proizvoda kao što su zrna
kafe, kockice leda, orašćića i sl.
Diskovi za kriške
Za potpuno popunjenje posude, jednokratno może se
iseckati 1 kg krompira.
Primeri upotrebe uredjaja
(tablica 1, tablica 2, tablica 3)
U tablicama nalaze se primeri upotrebe uredjaja kao i
maksimalne količine osnovnih sastojaka, priblizno vreme rada
i brzine. Nemojte tretirati ove beleške kao kuvar. Ponašajte se
prema individualnim żeljama kao i principima kuvanja koje su
navedene u stručnim priručnicima i knjigama. Stvarno vreme
rada zavidi od kvaliteta i količine upotrebljenih proizvoda kao
i od trażenog stepena rasitnjavanja i izmešanja.
●● U cilju dobijanja jednakih i okruglih krišaka ,stavi deblje
povrće u veći levak a tanko povrće pojedinačno u manji
ili nekoliko komada u veći.
●● Pravilne kriške dobićeš onda, ako uredjaj je isključen
prilikom popunjavanja. Możeš onda koristiti funkciju
PULSE.
●● Mekano i sočno povrće seckaj uz manju brzinu dok
tvrde-uz vecu.
Da se potpuno napuni posuda może se jednokratno iseckati
0,8 – 1 kg voća ili povrća.
Diskovi za iverje
●● Levak możeš popuniti sa proizvodima dok uredjaj radi.
●● Prilikom sitnjenja proizvoda możeš koristiti sve brzine, ali
za meko voće i povrće koristi niske brzine, a za tvrdoveće.
Da se potpuno napuni posuda może se jednokratno iseckati
0,8 – 1 kg voća ili povrća.
Disk za pasiranje
●● Levak
może se popuniti proizvodima dok uredjaj je
u funkciji.
●● Posle pasiranja oko 0,5 kg proizvoda, stopiraj uredjaj
i skupi masu koja se natalożila na poklopcu.
Ekologija-vodimo računa o sredini
Svaki korisnik może pridoneti zaštiti sredine.
Nije ovo niti teško niti suviše skupo. U tom
cilju: kartonsko ambalażu odnesi u stanicu za
makulaturu, a vreću od polietilena (PE) ubaci u
kontejner za plastiku.
Istrošen uredjaj prefaj u odgovarajuće skladište
jer u redjaju nalaze se opasni sastojci koji
mogu ugrożavati sredinu.
Nemoj baciti zajedno sa drugim komunalnim otpadima!!!
Proizvodjač ne odgovara za moguće štete koje mogu nastati zbog
upotrebe uredjaja nesaglasno sa namenom ili koje su prouzrokovane
zbog nepravilnog rukovanja.
Proizvodjač zadrzava pravo na modifikaciju proizvoda u svakom
trenutku, bez ranijeg nagoveštavanja, a u cilju prilagodjavanja prema
pravnim propisima, normama,direktivama ili zbog konstrukcionih,
komercijalnih estetskih i drugih razloga.
Tabela 1. MIKSER-NOŻ MIKSERA
Proizvod
Max. količina
Priprema
Brzina
Rad**
Vreme rada
Kuvana jaja
20 szt.
Jaja staviti u posudu.
6–9
P
25–30 puta
Mrkva
1000 g
Seći na komade dużine oko 3 cm.
12
C
do 30 s
Peršunov list
4 vezice
Oprati, osušiti, otkinuti stabiljku.
12
C
30 s
400 g (4 table od 100 g)
Table polomiti na komade
12
C
do 45 s
1000 g
Pre rasitnjavanja może se okloniti kożica.
Mikirani napici
1 litar (3/4 l tekućine + voće)
–– Miksirati voće
–– Dodati tekućinu (mleko, kiselo mleko i sl)
Tatarski sos
–– 600 ml majoneze,
–– 170 g pečuraka,
–– 170 g kiselih krastavčića,
–– 2 kuvana jaja.
Sve proizvode stavii u posudu.
Čokolada
Badem
12
C
do 60 s
10–12
12
P
C
do 30 puta
60 s
12
P
7 puta P
oko 20 s
89
Proizvod
Max. količina
Majoneza
Testo za palačinke
Brzina
Rad**
Vreme rada
–– Jaja i ulje (temp. sobe) mutiti sa sokom od
limuna
–– 1,5 litra = 1 litra ulja + 4 jaja
–– Dodavati ulje (ulivati u manju komoru gurača,
+ sok od limuna
ima otvor u dnu)
–– Na kraju mešanje
10–12
C
30 s dok se ne
istrośi ulje
+30 s
–– 1,5 šolje mleka,
–– 1,5 šolje vode,
–– 3 šolje brašna,
–– 3 jaja.
8–12
C
30–45 s
10
C
oko 1 min
10
6
4–6
C
C
C
oko 2 min
oko 1 min
2 min
6
C
60 s
6
6
2
C
C
C
7 min
1 min
oko 2 min
Slatka pita od sira 1 kg sira
Testo za piroške
Kolač
Kolač sa
kvascem*
Priprema
Sve proizvode staviti u posudu. Izmešati. Tokom
mešanja (ako je potrebno) skupiti brašno sa
zidova posude lopaticom.
–– Nastrugati maslac(margarin sa šećerom
i żumancima.
–– Postepeno dodavati preo levka narezan sir
u malim komadima.
–– Mutiti masu od sira.
–– Utuci belance mešalicom.
–– U posebnoj posudi spojiti masu od sira sa
penom i ostalim sastojcima.Pażljivo izmešati
kašikom.
–– 500 g brašna,
–– 1-2 jaja,
–– 200 ml vode,
–– 2 kašike ulja.
Sve sastojke staviti u posudu i mešati.
–– 3 kašike brašna (oko 450 g),
–– 3 nepune šolje šećera
(u prahu) oko 400 g),
–– 400 g maslaca,
–– 9 jaja,
–– 1 kašikica praška za pećenje.
–– Izmutiti maslac(normalna temp) sa šećerom
i żumancima.
–– U posudi mešalice utući penu od belanca
–– Dodati brašno, prašak i izmešati
–– Testo preliti u dve posude
–– Peći 45 min u temperaturi oko 180 stepeni C
–– 500 g brašna,
–– 150 g šećera,
–– 125g maslaca,
–– 250 ml mleka,
–– 30 g kvasca,
–– 3 jaja.
Izmešati kvasac u toplom mleku sa 1 kašikom
šećera i 1 kašikom brašna, sačekati dok testo
naraste,dodati brašno, jaja,rastopljenu masnoću
i mesiti. Čekati oko 30 min dok testo ne naraste.
Peći 40 min u temp ok. 160 st C
9
C
2 min.
–– Skuvati meso,izrezati u kocke duzine oko 3 cm.
–– Jaja podeliti na 4 četvrine.
–– Sve sastojke staviti u posudu miksera
i mešati(ukoliko smeša je suviše gusta dodati
odvar i izmešati).
12
C
30–45 s
–– 500 g kuvane govedine
(odvar od povrća),
–– 2 kuvana jaja,
Nadev od mesa
–– 1 izreckan u kockice
i isprżen crveni luk,
–– so, biber.
* Kolač sa kvascem
Napomena: Testo prema ovoj recepuri je vrlo retko, nije formirano u kuglu, ne odvaja se od ruke niti zidova posude. Ne liči na tipican kolač
sa kvascom, ne może se ga formirati niti rastanjivati. Pripremajući kolač na taj način, posle izmešanja sastojaka, treba ga odmah staviti
u pripremljenu formu.Posle pećenja dobijamo ukusan, mekan kolač.
** Rad: P – pulse C – stalan
Tabela 2. LONČIĆ ZA MIKSIRANJE
Proizvod
Max. količina
Vocni koktajl 1 litra = 0,50–0,75 l mleka + voće
–– Usitniti voće.
–– Dodati mleko, miksirati.
Testo za
palačinke
1 litar = 1 šolja mleka,
+1 šolja vode,
+2 jaja+brašno.
Sve sastojke staviti u posudu i izmiksirati.
Supa od
povrća
–– 1 litar = 30 dkg skuvanog povrća,
–– 10 dkg mršavog mesa,
–– 2 šolje odvara.
–– Skuvati meso i povrće, shladiti, miksirati.
–– Dodati odvar.
* Rad: P – pulse C – stalno
90
Priprema
Brzina
Rad*
Vreme rada
10–12
12
P
C
5–10 puta
30 s
Povećati od
8–12
C
do
30 s
10–12
12
P
C
5–10 puta
30–40 s
Tabela 3. MEŠAČ ZA KOLAČE
Proizvod
Max. količina
Priprema
Brzina
Rad*
Vreme rada
–– Staviti u posudu brašno,jaja,šećer.
–– U levak na poklopu ulivati mleko sa
rastopljenom masnoćom i kvascem.
–– Izgnječiti.
1
5–6
C
C
30 s
5 min.
–– Sve proizvode staviti u posudu.
5–6
C
2 min.
KUKAST MEŠAČ
Kolač sa
kvascem
–– 1500 g brašna
Sipkavo testo –– 750 g brašna
Testo za
testeninu
–– 1000 g brašna
–– Sve proizvode staviti u posudu.
5–6
C
5 min.
Testo za
piroške
–– 1000 g brašna
–– Sve proizvode staviti u posudu.
5–6
C
5 min.
–– Utući belančevine.
–– Dodati šećer u prahu.
–– Dodavati po 2 żumanceta.
–– Dodavati brašno.
4–6
4–6
4–6
1
C
C
C
C
2 min.
2 min.
2 min.
30 s
–– Margarin narezati u kocke ok. 2 cm
i pomešati sa šećerom.
–– Postepeno dodavati jaja.
–– Dodavati brašno.
4–6
4–6
1
C
C
C
4 min.
1–4 min.
30 s
4–6
C
4 min.
4–6
4–6
C
C
4 min.
1 min.
4–6
C
2 min.
ŻIČANI NABIJAČ
Testo za
piškotu
–– 8 jaja
Strugano testo –– z 500 g
Pita od sira
Pena od
belanaca
Šlag
–– 1 kg sira
–– Maslac izrezati u kocke ok. 2 cm
i izmešati sa šećerom u prahu
i żumancima.
–– Dodavati sir samljeven u spravi za meso
po 1 kašikici.
–– Završiti mešanje mase od sira.
–– Staviti masu u drugu posudu
–– Oprati posudu mešača i żičani nabijač
–– Napraviti penu od belanaca
–– Dodati penu u smesu od sira i pażljivo
izmešati kašikom
–– belanca od 10 jaja
Belanca dovesti do sobne temperature,
stavi u posudu i izmuti.
4–6
C
do 2 min.
–– 700 ml pavlake (krem) – (32-34%
masnoće)
Pavlaku rashladiti do temp. 8-10 stepeni
C,staviti u posudu i mutiti
1–2
C
do 2 min.
10–12
12
A
C
5–10 puta
30 s
C
do 30 s
10–12
12
A
C
5–10 puta
30–40 s
10
10
C
C
12
A
12
A
LONČIĆ ZA MIKSIRANJE
Voćni koktajl –– 1 litar = 0,5–0,75 l mleka + voće
–– Usitniti voće
–– Dodati mleko, izmiksirati
Testo za
palačinke
–– 1 litar = 1 šolja mleka + 1 šolja
vode +2 jaja + brašno
Sve proizvode istovremeno staviti u posudu Povećati od
i miksirati.
8-12
Supa od
povrća
–– 1 litar = 30 dkg kuvanog povrća,
–– 10 dkg mršavog mesa,
–– 2 šolje odvara.
–– Meso i povrće skuvati,rashladiti
i miksirati
–– Dodati odvar.
Majoneza
–– 1 litar = 450 ml ulja
+ 3 żumanca+sok od limuna
–– Żumance izmutiti sa sokom od limuna.
–– Dodavati ulje (ulivati u lončić
u poklopcu).
–– Dodati so, šećr, eventualno pavlaku
i senf.
Tatarski sos
–– 1 litar = majoneza + gl;jive u turšiji Napraviti majonezu i dodati ostale sastojke
+ kisele krastavce
i eventuelno jaje.
1 min do
iscrpljenja ulja
+ 30 s 5 puta
5 puta
* Rad: P – pulse C – stalno A – AUTOPULSE
91
EN
●● Do not wash the blade and the slicing discs directly by
Important safety and proper use instructions
●● Use a soft brush to wash the metal parts especially the
hand.
sharp blade and the slicing discs.
●● The safety rules specified in this instruction manual must ●● Do not wash metal parts in the dishwasher. Aggressive
be absolutely observed.
detergents used in the dishwasher cause these parts
●● Plug the food processor only to a 230 V AC electrical outlet.
to darken. Wash them manually using traditional
●● Do not unplug by pulling on cord.
dishwashing liquids.
●● Do not operate the appliance if the cord, the housing or
the handle is visibly damaged. In such a case, return the
appliance to a service center.
If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user. In case of defects please contact
a qualified service center.
●● Before operating check if no hard object (e.g. a spoon) is
accidentally placed in the container.
●● Turn off the device and unplug it from an outlet before
replacing the equipment or approaching moving parts
during use.
Always unplug the appliance before cleaning.
●● Pay special attention while handling the attachments with
cutting blades (i.e. the food processor blade, the slicing
discs and the liquidizer).
●● Use only the pusher to push the product.
●● Use the spatula that comes with the food processor to
empty the container.
●● Do not overload the appliance with too much product or
by pushing it too hard.
●● Do not stop the food processor by opening the container’s
lid or by turning the container (emergency stop). This
causes the motor to wear out faster.
●● Do not expose the appliance to temperatures over 60°C.
●● Do not operate the liquidizer without food inside.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
●● After operation switch off the appliance with the power
switch and unplug the appliance.
●● The food processor blade is very sharp – always store it
in the casing.
●● Do not immerse the motor into water. Do not wash it
under running water.
●● Do not use abrasive detergents such as emulsions,
cream cleaners, polishes, etc. to clean the housing. They
may remove the graphic information symbols such as:
scales, marks, warning signs etc.
92
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
Noise level:
–– with food processor
LWA = 80 dB/A
–– with the liquidizer
LWA = 85 dB/A
–– with the dough kneader
LWA = 78 dB/A
The appliance does not require grounding
.
ZELMER food processor meets the requirements of the
applicable norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance was marked by a CE sign on the rating label.
Product description
The food processor 880.0LCD is a multi task appliance
designed for household use.
The parts having contact with the processed products were
made of materials approved for food contact.
The appliance is equipped with:
–– a safety interlock device which prevents the start-up of
the motor when the appliance is not ready for operation.
–– a safeguard in case of an attempt to open the lid or to
remove the container during operation,
–– gear change function up and down,
–– rotational speed stabilization for each gear.
NOTE: After stopping the appliance with the use of the
button, the default gear is 1.
Set the PULSE mode before operating the motor.
The function AUTO PULSE automatically starts the
motor.
Motor control (Fig. A)
1 PULSE – the motor operates only when you press the
button.
2 AUTO PULSE – the motor automatically switches on and
off for a specified period of time, in a manner programmed
by the manufacturer, at the currently set speed.
3 Gear change buttons
.
4 TIMER – sets the motor operating time (15 s, 30 s, 45 s,
60 s, 75 s, 90 s).
5 ON/OFF – is used to switch the motor on or off.
6 TURBO – temporary increase of the rotational speed
while pressing the button, up to the value about 20%
higher than the speed available at top gear. Maximum
time – 25 s.
LCD display (Fig. A)
7 Appliance status: (flashing- not ready, glowing- ready for
operation).
8 Motor operation
9 TURBO operation mode
10 Timer
11 AUTO PULSE operation mode
12 PULSE operation mode
13 Current gear (1-12)
TIMER function (Fig. B)
1 Press the
button while the appliance is operating.
2 The symbol
will flash on the display.
3 Set the appropriate time (90 s, 75 s, 60 s, 45 s, 30 s,
15 s) using the buttons
.
4 Press the
button again. The motor will switch on
upon the lapse of the set time.
Food processor accessories
Food processor
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Pusher/dispenser
Food processor lid
Food processor container
Coarse and fine shredding disc
Coarse and fine slicing disc
Pureeing disc
French fry slicing disc
Blade casing
Food processor blade
Disc driver
Spatula
Liquidizer
25
26
27
28
Cup / dispenser
Liquidizer lid
Gasket
Liquidizer container
Dough kneader
29
30
31
32
Pusher/dispenser
Kneader lid
Kneader container
Gasket
(Fig. A)
33 Whisk head
34 Mixing whisk
35 Dough hook
How to use the accessories
Food processor blade – is used to process meat, mix
dough and other functions.
Slicing disc – is used to cut fruits and vegetables into thin
and thick slices. Slicing and shredding discs are round, with
two-sided blades (one side for thin slices, the other for thick
slices).
Shredding disc – is used to shred fruits and vegetables into
fine or coarse shreds.
French fry slicing disc – is used to cut potatoes for French
fries.
Pureeing disc – is used to pulp fruits and vegetables.
Disc driver – is used to install changeable discs.
Food pusher, dispenser – is used to push ingredients that
are grinded by the slicing discs, to dispense loose or liquid
ingredients and to close the feed tube of the lid. A small
opening at the bottom of the food pusher allows to evenly
dispense liquids (e.g. oil while preparing mayonnaise).
Liquidizer – is used to prepare food of liquid or semi-liquid
consistency such as: soups, creams, sauces, cocktails and
others.
Dough hook – is used to knead heavy dough
Mixing whisk – is used to prepare creams and to whisk
eggs or whipped cream.
Preparing the food processor for operation
●● Wash the parts that have contact with the processed
food before initial use.
●● Place the motor on a hard, clean and dry surface near
the electrical outlet.
●● Unwind a sufficient length of the cord. The remaining
cord can be stored in the housing. Put the remaining
cord in the housing through the opening at the back of
the housing.
Operating the food processor (Fig. C)
1 Insert the food processor container on the fastening
hooks of the motor.
2 Block the container.
Operating the food processor blade (Fig. D)
1 Put the blade in the casing on a hard surface (put in on
the casing).
2 Press the blade and remove the casing by pulling it
upwards.
3 Place the blade in the container so that it is connected to
the motor shaft.
4 Place the food products to be processed inside the
container.
93
5 Place the lid on the fastening hooks of the container.
6 Block the lid.
7 Put the food pusher into the feed tube of the lid.
8 Plug in the appliance.
9 Switch on the motor using the
button.
10 Set the desired speed using the
buttons (the
default gear is 1).
Operating the slicing disc (Fig. E)
1 Put the selected slicing disc on the hooks of the disc
driver so that the blades that are to be used during operation
are on top.
2 Block the disc on the disc driver.
3 Place the accessory in the container so that it is
connected to the motor shaft.
4 Place the lid on the fastening hooks of the container.
5 Block the lid.
6 Plug in the appliance.
7 Switch on the motor using the
button.
8 Set the desired speed using the
buttons (the
default gear is 1).
The feed tube of the lid is used to add solid and liquid
ingredients to the container. It is divided into two parts
of different sizes. The wide part is for larger products and
the narrow part is for smaller products. Add the processed
products gradually, pushing them slowly and with a steady
thrust down the feed tube with the pusher.
Operating the liquidizer (Fig. F)
1 Insert the liquidizer on the on the fastening hooks of the
motor.
2 Block the liquidizer on the fastening hooks.
3 Place the food products to be processed inside the
container.
4 Make sure the gasket is properly installed in the groove
by the edge of the lid. The rectangular protrusion of the
gasket is used to remove the gasket from the lid.
5 Place the lid on top of the liquidizer.
6 Block the lid.
7 Press the cup-dispenser into the opening of the lid.
8 Plug in the appliance.
9 Set the desired speed using the
buttons (the
default gear is 6).
10 Switch on the motor using the
button.
NOTE: The TURBO mode can only be switched on
when the motor is operating.
Operating the dough kneader (Fig. G)
1 Insert the dough kneader container on the fastening
hooks of the motor.
2 Block the container on the fastening hooks.
94
3 Insert the gasket on the end of the feed tube of the
central container and turn it clockwise.
4 Attach the selected accessory (the dough hook or the
mixing whisk) to the motor shaft. If you want to use the
mixing whisk, you have to first attach it (snap shot) to the
whisk head shaft.
5 Place the food products to be processed inside the
container.
6 Place the lid on the fastening hooks of the container.
7 Block the lid on the fastening hooks.
8 Plug in the appliance.
9 Switch on the motor using the
button.
10 Set the desired speed using the
buttons (the
default gear is 1).
NOTE: While using the dough kneader do not operate
the appliance above the 6 gear and in the TURBO
mode. It may cause damage to the attachment.
After operation
(Fig. H)
1 Switch off the motor using the
button.
2 Unplug the appliance.
3 Unblock the lid (after the attachment completely stops
rotating).
4 Open the lid.
5 Unblock the container.
6 Remove the container from the motor.
7 Detach the attachment.
8 Empty the container.
Cleaning and maintenance
●● Wash the parts of the food processor that have contact
the processed food thoroughly after each use.
●● Mixing warm water with dishwashing liquid makes the
cleaning of the liquidizer easier.
●● Wipe the housing with a damp cloth with dishwashing
liquid. Do not immerse the housing into water. Do not
wash it in the dishwasher.
●● Remove the dirt from the slots and the corners using
a bottle brush or a toothbrush.
●● Always store the food processor blade in the casing.
●● Plastic elements may discolor as a result of excessive
use. Do not teat this as a defect. Orange stains caused
by carrot juice can be easily removed with the use of
a cloth soaked with edible oil.
●● Dry all parts thoroughly after washing.
Pay special attention to transparent plastic parts. They
are very sensitive to strokes and dropping and may be
damaged.
Operation tips
●● The food processor grinds the products very quickly.
Switch on the appliance for a short period of time. Do
not use the food processor blade to grind too big product
pieces. Before placing the product in the container divide
the product into cubes of about 3 cm.
●● Do not allow the food processor to operate too long while
grinding cheese, butter, margarine. Such products may
heat and melt.
●● If the products stick to the blade or the inner sides of
the container turn off the appliance, take off the lid and
remove the ingredients from the blade and the sides of
the container (using the spatula).
●● Grinding hard products such as: coffee beans, nutmeg
and ice cubes etc. may adversely affect the condition of
the blade (e.g. the blade may become blunt).
Slicing discs
●● In
order to receive uniform round slices put wide
vegetables into the larger feed tube and the thin ones into
the smaller feed tube – separately into the smaller feed
tube and a couple of pieces at a time into the larger one.
●● You will receive regular slices without torn edges when
the appliance is switched off while filling the feed tube. To
do so you can use the PULSE function.
●● Soft and juicy vegetables should be cut at lower speed,
hard vegetables at a faster one.
You can cut 0.8 – 1kg of fruit or vegetables at a time to
completely fill the container.
Examples of using the appliance
(Table 1, Table 2, Table 3)
The examples of using the appliance, the maximum quantities
of basic ingredients, the approximate operation time and the
gears to be used are presented in the tables. Please do not
treat it as a cook book. Proceed according to your individual
taste and the culinary rules in the literature and guides. The
actual operation time depends on the quality and quantity of
the products and the desired level of mixing or grinding.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
Shredding discs
●● You can fill the feed tube during operation.
●● While shredding you can use all available gears. Use
lower gears for soft fruits and vegetables and higher
gears for harder ones.
You can cut 0.8 – 1kg of fruit or vegetables at a time to
completely fill the container.
Pureeing disc
●● You can fill the feed tube during operation.
●● After processing approximately 0.5 kg of the products, stop
the appliance and remove the pulp gathered on the lid.
French fry slicing disc
●● Fill the feed tube when the appliance is switched off.
●● Switch on the appliance using the PULSE function.
You can cut 1kg of potatoes at a time to completely fill the
container.
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or inappropriate handling.
The manufacturer reserves his rights for modifying the product any
time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due
to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it
in advance.
95
Table 1 FOOD PROCESSOR – FOOD PROCESSOR BLADE
Product
Preparation
Gear
10
Put whole eggs in the container.
6–9
P
25–30 times.
Carrots
1000 g
Cut into 3 cm pieces.
12
C
up to 30 s.
Parsley
4 bunches
Wash, dry, remove stems.
12
C
30 s
Chocolate
400 g (4 bars per 100 g)
Break chocolate bars into pieces.
12
C
up to 45 s.
Almonds
1000 g
Skin may be peeled off before processing.
Boiled eggs
Max. quantity
1 liter (3/4 liter of liquid
Mixed beverages
+ fruits)
–– Mix fruits.
–– Add liquid (milk, kefir etc.).
Operation** Operation time
12
C
up to 60 s.
10–12
12
P
C
up to 30 times.
60 s
12
P
7 times P
about 20 s
Tatar sauce
–– 600 ml of mayonnaise,
–– 170 g of mushrooms,
Put all ingredients in the container.
–– 170 g of gherkins,
–– 2 boiled eggs.
Mayonnaise
–– Whip eggs and oil at room temperature with
lemon juice.
–– 1.5 liter = (1 liter of oil
–– Add oil (pour into the smaller chamber of the food
+ 4 eggs + lemon juice)
pusher which has an opening at the bottom)
–– Final blending.
10–12
C
30 s
until oil
is used up
+ 30 s
–– 1.5 cup of milk,
–– 1.5 cup of water,
–– 3 cups of flour,
–– 3 eggs.
Put all the ingredients in the container.
Blend During blending (if necessary) remove flour
from the sides of the container using the spatula.
8–12
C
30–45 s
10
C
about 1 min.
1 kg of cheese
–– Cream butter (margarine) with sugar and yolks.
–– Gradually add cheese cut into small pieces
through the feed tube.
–– Cream the cheese paste.
–– Whip the egg whites using the dough kneader.
–– Combine the cheese paste with the whipped
egg whites and the rest of the ingredients in
a separate bowl. Carefully stir with a spoon.
10
6
4–6
C
C
C
about 2 min.
about 1 min.
2 min.
–– 500 g of flour,
–– 1-2 eggs,
–– 200 ml of water,
–– 2 tablespoons of oil.
Put all the ingredients in the container and bled.
6
C
60 s
Creamed cake
–– 3 cups of flour (about
450g),
–– 3 partially filled cups of
powdered sugar (about
400 g),
–– 400 g of butter,
–– 9 eggs,
–– 1 teaspoon of baking
powder.
–– Cream butter (at room temperature) with sugar
and yolks.
–– Whip the egg whites using the dough kneader.
–– Add flour, baking powder and stir.
–– Pour the mixture into two narrow rectangular tins.
–– Bake for 45 min at approximately 180°C.
6
6
2
C
C
C
7 min.
1 min.
about 2 min.
Yeast dough*
–– 500 g of flour,
–– 150 g of sugar,
–– 125 g of butter,
–– 250 ml of milk,
–– 30 g of yeast,
–– 3 eggs.
Blend yeast with warm milk, 1 tablespoon of sugar
and 1 tablespoon of flour. Wait until dough rises,
add flour, eggs, fat and knead dough. Wait about 30
min until dough rises.
Bake for 40 min at approximately 160°C.
9
C
2 min.
Meat stuffing
–– 500 g of beef cooked in
vegetable stock,
–– Cook meat, cut in cubes (about 3 cm).
–– 2 boiled eggs,
–– Divide eggs into fours.
–– 1 onion cut into cubes –– Put all the ingredients in the container and mix (if
and fried,
the stuffing is too dry add stock and mix).
–– salt, pepper.
12
C
30–45 s
Pancake batter
Cheesecake
Dumpling dough
* Yeast dough
NOTE: Dough prepared according to the above recipe is very watery and cannot be formed in a ball; it sticks to the hand and the sides of
the container. Its consistency does not resemble one of a typical yeast dough; it cannot be formed or rolled. While preparing a yeast pie
according to the above recipe the dough should be transferred to the tin right after blending the ingredients (kneading the dough). After
baking you will receive a tasty, spongy, well risen sweet yeast bun.
** Operation: P – pulse C – continuous
96
Table 2 LIQUIDIZER
Product
Max quantity
Fruit cocktail 1 liter = 0.50–0.75l of milk + fruits
Preparation
–– Grind fruits.
–– Add milk, blend.
Pancake batter
1 liter = 1 cup of milk + 1 cup of
water + 2 eggs + flour
Put all the ingredients in the container
and blend.
Vegetable
soup
–– 1 liter = 30 decagrams of
cooked vegetables,
–– 10 decagrams of lean meat,
–– 2 cups of stock.
–– Cook meat and vegetables, cool down
and blend.
–– Add stock.
Gear
Operation* Operation time
10–12
12
P
C
5–10 times.
30 s
Increase from
8–12
C
up to 30 s.
10–12
12
P
C
5–10 times.
30–40 s
* Operation: P – pulse C – continuous
Table 3 DOUGH KNEADER
Product
Max. quantity
Preparation
Gear
Operation* Operation time
DOUGH HOOK
Yeast dough –– 1500 g of flour
–– Put flour, eggs and sugar in the
container.
–– Add milk with melted fat and yeast
through the feed tube in the lid.
–– Knead
1
5–6
C
C
30 s
5 min.
–– Put all the ingredients in the container.
5–6
C
2 min.
–– Put all the ingredients in the container.
5–6
C
5 min.
–– Put all the ingredients in the container.
5–6
C
5 min.
Sponge cake –– from 8 eggs
–– Whip egg whites,
–– Add powdered sugar,
–– Add 2 yolks at a time,
–– Add flour.
4–6
4–6
4–6
1
C
C
C
C
2 min.
2 min.
2 min.
30 s
Creamed cake –– from 500 g
–– Cut margarine at room temperature cut
into about 2 cm cubes and cream with
sugar.
–– Gradually add eggs.
–– Add flour.
4–6
4–6
1
C
C
C
4 min.
1–4 min.
30 s
4–6
C
4 min.
4–6
4–6
C
C
4 min.
1 min.
4–6
C
2 min.
Put egg whites at room temperature in the
container and whip.
4–6
C
Up to 2 min.
Cool cream to 8-10ºC, put in the container
and whip.
1–2
C
Up to 2 min.
Shortcrust
pastry
–– 750 g of flour
Noodle dough –– 1000 g of flour
Dumpling
dough
–– 1000 g of flour
MIXING WHISK
Cheesecake –– 1 kg of cheese
Whipped egg
–– Egg whites from 10 eggs
whites
Whipped
cream
–– 700 ml of whipping cream
(32-34% fat)
–– Cut butter at room temperature cut
into about 2 cm cubes and cream with
powdered sugar and yolks.
–– Add 1 spoon at a time of cheese grinded
in the meat grinder.
–– Finish creaming the cheese pastry.
–– Transfer the cheese pastry to a different
container.
–– Wash the container of the dough mixer
and the mixing whisk.
–– Whip egg whites
–– Add whipped egg whites to the cheese
pastry and gently stir with a spoon.
97
Product
Max. quantity
Preparation
Gear
Operation* Operation time
LIQUIDIZER
Fruit cocktail –– 1 liter = 0.5-0.75l of milk + fruits
Pancake batter
Vegetable
soup
Mayonnaise
Tatar sauce
–– Grind fruits.
–– Add milk, blend.
–– 1 liter = 1 cup of milk + 1 cup of Put all the ingredients in the container
water + 2 eggs + flour
and blend.
–– 1 liter = 30 decagrams of
cooked vegetables,
–– 10 decagrams of lean meat,
–– 2 cups of stock.
–– Cook meat and vegetables, cool down
and blend.
–– Add stock.
–– 1 liter = 450 ml of oil + 3 yolks
+ lemon juice
–– Whip yolks with lemon juice.
–– Add oil (pour into the cup in the lid)
–– Add salt, sugar, optionally cream and
mustard.
–– 1 liter= mayonnaise + pickled
mushrooms + gherkins
Prepare mayonnaise as above, add the
remaining ingredients and optionally an
egg.
* Operation: P – pulse C – continuous A – AUTOPULSE
98
10–12
12
A
C
5–10 times.
30 s
Increase from
8–12
C
up to 30 s.
10–12
12
A
C
5–10 times.
30–40 s
10
10
C
C
12
A
12
A
1 min until oil is
used up + 30 s
5 times.
5 times.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising