Zelmer | ZFP1000W (FP1000) | User manual | Zelmer ZFP1000W (FP1000) User Manual

Zelmer ZFP1000W (FP1000) User Manual
1
2
ZFP1000W
ZFP1000W
ROBOT KUCHENNY
food processor
ROBOT KUCHENNY
food processor
Praktyczny i kompaktowy robot kuchenny
o wielu mozliwosciach
Practical, compact, multi-function
food processor
4
PL
1. 2 ustawienia prędkości pracy i funkcja pulse 2. Malakser z misą o pojemności 2,3 L – idealny do
krojenia i siekania 3. 3 tarcze: do cięcia w plastry, do tarcia na wiórki oraz do ziemniaków. Tarcza do
ubijania piany 4. Schowek na przewód
EN
1. 2 speed settings and pulse function 2. Food processor with a 2.3 litre bowl – ideal for slicing and
chopping 3. 3 discs: for shredding, slicing and grating. Whisking disc 4. Cable storage
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
ZFP1000W-001_v04
Zelmer dba o środowisko. Ta instrukcja użytkowania została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.
Zelmer takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper.
FP1000
3
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ROBOT KUCHENNY
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający lub obudowa są
w sposób widoczny uszkodzone.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego.
● Przed wymianą wyposażenia lub
zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od
zasilania.
6
● Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub przed czyszczeniem.
● Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że pokrywa miski jest należycie zamontowana.
● Przed przystąpieniem do pracy
sprawdź, czy w misie nie znajduje
się twardy przedmiot (np. łyżka).
● Po zakończonej pracy wyłącz urządzenie. Nie demontuj elementów
robota kuchennego dopóki silnik
i wszystkie ruchome elementy urządzenia całkowicie się zatrzymają.
● Nie otwieraj pokrywy misy gdy urządzenie pracuje.
● Unikaj kontaktu z elementami ruchomymi. Trzymaj dłonie, włosy, ubranie, a także łopatki i inne sprzęty
kuchenne z dala od części ruchomych, aby zminimalizować ryzyko
uszkodzenia ciała osób i/lub uszkodzenia urządzenia.
● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z urządzeniem
w obecności dzieci.
● Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowy poza zasięgiem dzieci.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób
i zrozumiałe związane z tym zagroZFP1000W-001_v04
Narzędzie
Zakres
2
Czas
Przepisy/składniki/przygotowanie
ok.
1,5 min
do 2 min
Sorbet truskawkowy
250 g mrożonych truskawek
100 cukru-pudru
180 ml śmietany (prawie 1 kubek)
● Wszystkie składniki włóż do miski. Natychmiast włącz urządzenie,
w przeciwnym przypadku tworzą się grudki. Mieszaj tak długo, aż powstaną
kremowe lody.
1
Piana z białek
Ilość: 2 do 6 białek z jaj
1
Bita śmietana
Ilość: 200 do 400 g
2
ok. 3 min
Puszysty Milk shake (napój mleczny), niskokaloryczny
500 ml mleka (3,5 % tłuszczu)
3 do 4 czubate łyżki proszku (rozpuszczalnego) o smaku owocowym lub
waniliowym
● Mleko w kartoniku zamrozić na ok. 3 do 3,5 godzin (nie używaj szklanych
butelek).
● Następnie ubij w misce na sztywną pianę.
● Następnie dodaj 3 do 4 łyżki proszku (rozpuszczalnego) i krótko zamieszaj.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
ZFP1000W-001_v04
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising