Zelmer ZJE1900X (476) User Manual

Zelmer ZJE1900X (476) User Manual
1
2
ZJE1900...
ZJE1900...
SOKOWIRÓWKA
соковыжималка
/ juice extractor
SOKOWIRÓWKA
соковыжималка
/ juice extractor
Elegancka sokowirówka ze stali szlachetnej.
Элегантная соковыжималка
из благородной нержавеющей стали.
Elegant juice extractor made of stainless steel.
4
PL
1. Możliwość odwirowania soku z całych owoców
i warzyw 2. Pojemnik na sok z separatorem piany - 1,2 L
3. 2 prędkości obrotowe 4. Sito ze stali szlachetnej wydajność i precyzja pracy urządzenia
RU
1. Позволяет выжимать сок из целых фруктов и овощей
2. Контейнер для сока с пеноотделителем - 1,2 Л
3. 2 скорости вращения 4. Качественное сито из
нержавеющей стали - высокая производительность
CZ
1. Možnost výroby šťávy z celých plodů ovoce a zeleniny
2. Nádoba na šťávu se separátorem pěny - 1,2 L
3. 2 rychlosti 4. Síto z ušlechtilé oceli - výkonnost
a přesnost práce zařízení
BG
1. Възможност за изстискване на сок от цели плодове
и зеленчуци 2. Съд за сок с пяноотделител - 1,2 Л
3. 2 скорости на въртене 4. Сито от благородна стомана
- производителност и точност на работа на уреда
SK
1. Možnosť vytlačiť šťavu z celých plodov a zeleniny
2. Nádoba na ovocnú šťavu s oddeľovačom peny - 1,2 L
3. 2 otáčkové rýchlosti 4. Sito z ušľachtilej ocele efektívnosť a presnosť práce prístroja
UA
RO
1. Posibilitate de a stoarce suc din fructe si legume
intregi 2. Recipient pentru suc cu separator de spumă
- 1,2 L 3. Doua trepte de viteza 4. Sita din inox functionare eficienta si precisa a aparatului
1. Можливість витискання соку з цілих фруктів та
овочів 2. Резервуар для соку - 1,2 Л, з сепаратором
піни 3. 2 швидкості обертання 4. Сито із високоякісної
нержавіючої сталі - висока продуктивність та надійність
приладу
EN
1. You can centrifuge juice from whole fruits and
vegetables 2. Juice jug with foam separator - 1,2 L
3. 2 rotational speeds 4. High-grade stainless steel mesh
filter - efficient and precise operation of the appliance
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
476-015_v01
Zelmer dba o środowisko. Ta instrukcja użytkowania została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.
Компания «Zelmer» заботится об окружающей среде. Данная инструкция напечатана на бумаге, которая на 100% состоит
из материалов вторичной переработки.
Zelmer takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper.
JE1900/476
3
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SOKOWIRÓWKA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4–10
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ODŠŤAVOVAČ
СОКОИЗСТИСКВАЧКА
37–43
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
17–22
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
STORCĂTOR DE FRUCTE
30–36
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
11–16
SK NÁVOD NA OBSLUHU
ODŠŤAVOVAČ
СОКОВЫЖИМАЛКА
СОКОВИЖИМАЛКА
44–50
EN USER MANUAL
23–29
JUICE EXTRACTOR
51–56
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
B
11
1
2
8
1
10
2
3
7
9
5
5
6
C
4
12
3
1
2
3
g
14
f
c
2
4
5
6
a
e
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Charakterystyka urządzenia
4
13
b
1
1
6
d
7
2
8
10
D
9
Sokowirówka ZJE1900X jest elektrycznym urządzeniem
służącym do szybkiego odwirowywania soków z owoców
i warzyw z automatycznym oddzieleniem odpadów. W sokowirówce następuje roztarcie surowca a następnie odwirowanie soku z rozdrobnionej masy. Prosta i łatwa obsługa podnosi walory użytkowe urządzenia. Elektroniczny stabilizator
prędkości zapewnia stałą prędkość obrotów niezależnie od
obciążenia, dzięki czemu zapewnione jest uzyskanie jednolitej konsystencji soku. Sokowirówka posiada 2 prędkości
odwirowania (dla owoców twardych i miękkich), które zostały
dobrane tak, aby uzyskać optymalne parametry jakościowe
wyciskanych soków. Zachowanie maksymalnych zawartości
witamin, pektyn, enzymów i minerałów w soku powoduje
jego mniejszą klarowność. Jest to efekt zamierzony, gdyż
Producent sokowirówki uznał, iż ważniejsze jest zachowanie
jak największych wartości odżywczych, zdrowotnych i dietetycznych otrzymywanego soku niż jego klarowność. Sokowirówka posiada zabezpieczenie uniemożliwiające jej włączenie w przypadku niekompletnego montażu urządzenia.
Sokowirówka wyposażona jest dodatkowo w funkcję automatycznego czyszczenia sita. Naciskając przycisk TURBO
silnik pracuje przez 1,5÷2 sekund na wysokich obrotach.
Wysokie obroty pomagają oczyścić sito w przypadku, gdy
pojawią się drgania wynikłe z nadmiernego nagromadzenia
się miąższu. Funkcja TURBO może być stosowana jedynie
w 10 sekundowych odstępach. Sokowirówka może nieprzerwanie pracować 15 minut. Ilość uzyskanego soku np. z 1 kg
surowca zależy od jego stopnia świeżości, jak również czystości sita i stanu tarczy rozdrabniającej. Części mające kontakt z przetwarzanymi surowcami wykonane są z materiałów
dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
11
E
1
Szanowni Klienci!
2
3
1
2
4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania sokowirówki
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
● Nie używaj sokowirówki, gdy sito
wirujące jest uszkodzone.
● Przed uruchomieniem sokowirówki
sprawdź czy pokrywa jest dobrze
zamocowana kabłąkiem.
● Nie zwalniaj kabłąka, gdy sokowirówka pracuje i wiruje sito, gdyż
zadziała zabezpieczenie i wyłączy
urządzenie.
● Przed wymianą wyposażenia lub
zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania,
476-015_v01
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement