Zelmer | ZJE1000S (JE1000) | User manual | Zelmer ZJE1000S (JE1000) User Manual

Zelmer ZJE1000S (JE1000) User Manual
1
2
0,8 L
3
ZJE1000I
ZJE1000L
ZJE1000S
ZJE1000I
ZJE1000L
ZJE1000S
SOKOWIRÓWKA
соковыжималка
/ juice extractor
SOKOWIRÓWKA
соковыжималка
/ juice extractor
0,8 L
Nowoczesna sokowirówka z dużym
otworem na owoce i warzywa.
4
Современная соковыжималка с широким
загрузочным отверстием для овощей и фруктов.
PL
1. Możliwość odwirowania soku z całych owoców
i warzyw 2. Pojemnik na sok z separatorem piany - 0,8 L
3. Blokada przed uruchomieniem bez założonej pokrywy
4. Sito ze stali szlachetnej - wydajność i precyzja pracy
urządzenia
RU
1. Позволяет выжимать сок из целых фруктов и овощей
2. Контейнер для сока с пеноотделителем – 0,8 Л
3. Блокировка от включения без установленной крышки
4. Качественное сито из нержавеющей стали – высокая
производительность
CZ
1. Možnost výroby šťávy z celých plodů ovoce a zeleniny
2. Nádoba na šťávu s oddělovačem pěny - 0,8 L
3. Ochrana proti spuštění bez nasazeného víka 4. Síto
z ušlechtilé oceli – výkonnost a přesnost práce zařízení
BG
SK
1. Možnosť vytlačiť šťavu z celých plodov a zeleniny
2. Nádoba na ovocnú šťavu s oddeľovačom peny - 0,8 L
3. Blokada zapnutia bez zalozeného krytu 4. Sito
z ušľachtilej ocele – efektívnosť a presnosť práce prístroja
1. Възможност за изстискване на сок от цели плодове
и зеленчуци 2. Съд за сок с пяноотделител - 0,8 Л
3. Блокировка срещу задвижване без сложен капак
4. Сито от благородна стомана – производителност
и точност на работа на уреда
UA
1. Можливість витискання соку з цілих фруктів та овочів
2. Резервуар для соку із сепаратором піни - 0,8 Л
3. Блокада від увімкнення без установленої кришки
4. 3 Сито із благородної сталі - висока продуктивність
та точність праці пристрою
HU
1. Posibilitatea de stoarcere de suc din fructe şi legume
întregi 2. Recipient pentru suc cu separator de spumă
- 0,8 L 3. Blocadă împotriva porinirii aparatului fără capac
4. Sită din inox – performanţa şi precizia de funcţionare
a aparatului
EN
1. You can centrifuge juice from whole fruits and
vegetables 2. Juice jug with foam separator - 0,8 L
3. Safety lock preventing actuation when lid is not in
place 4. High-grade stainless steel mesh filter - efficient
and precise operation of the appliance
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
JE1000-001_v07
RO
1. Lehetőség van egész gyümlcsök centrifugálására is
2. Gyümölcshab szűrőtarály - 0,8 L 3. Indítás blokkoló
arra az esetre, ha nincs felhelyezve a tető 4. Nemes
acél szűrő – a készülék precízen, pontosan dolgozik
JE1000
Modern juice extractor with a large
feeding chute for fruits and vegetables.
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SOKOWIRÓWKA
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ODŠŤAVOVAČ
ODŠŤAVOVAČ
33–38
СОКОИЗСТИСКВАЧКА
39–44
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
15–20
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
GYÜMÖLCSCENTRIFUGA
СОКОВЫЖИМАЛКА
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
10–14
SK NÁVOD NA OBSLUHU
СОКОВИЖИМАЛКА
45–50
EN USER MANUAL
21–26
JUICE EXTRACTOR
51–55
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
STORCĂTOR DE FRUCTE
www.zelmer.com
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4–9
27–32
www.zelmer.com
A
B
PL
15
13
16
1
2
14
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Charakterystyka urządzenia
6
12
3
11
8
4
C
9
7
1
2
10
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania sokowirówki
5
5
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
3
4
1
Sokowirówka jest urządzeniem służącym do szybkiego odwirowania soków z owoców i warzyw z jednoczesnym oddzieleniem odpadów. Prędkość odwirowania została dobrana
tak, aby uzyskać optymalne parametry jakościowe wyciskanych soków. Sok zawiera drobne frakcje owoców (warzyw)
korzystnych dla zdrowia, lecz mogących powodować mniejszą klarowność soku. Jest to efekt zamierzony, gdyż producent sokowirówki uznał, iż ważniejsze jest zachowanie jak
największych wartości odżywczych, zdrowotnych i dietetycznych otrzymywanego soku, niż jego klarowność. Ilość soku
uzyskanego z 1 kg surowca zależy od jego stopnia świeżości, jak również czystości sitka i stanu tarczy rozdrabniającej
(np. dla świeżej marchwi wynosi 50-60%). Części mające
kontakt z przetwarzanymi surowcami wykonane zostały
z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
2
3
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
4
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
5
D
6
E
1
2
1
2
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
4
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego.
● Nie używać sprzętu, jeśli sitko obrotowe jest uszkodzone.
● Przed uruchomieniem sokowirówki
sprawdź czy pokrywa jest dobrze
zamocowana klamrami spinającymi.
● Nie wyciągaj zbiornika resztek ani
nie zwalniaj klamer spinających, gdy
sokowirówka pracuje.
● Do popychania produktu stosuj tylko
popychacz.
● Przed wymianą wyposażenia lub
zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od
zasilania.
● Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z sokowirówką
w obecności dzieci.
● Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
● Nie pozostawiaj włączonego do sieci
urządzenia bez dozoru.
● Nie stawiaj sokowirówki na mokrej
powierzchni.
● Po zakończeniu pracy przewód przyłączeniowy wyjmij z gniazdka sieci.
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
JE1000-001_v07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising