Zelmer ZFD1350W (FD1002) User Manual

Zelmer ZFD1350W (FD1002) User Manual
1
2
timer
timer
timer
ZFD1350W
ZFD1350W
SUSZARKA SPOŻYWCZA
бытовая
сушка
timer
/ fruit and vegetable dryer
SUSZARKA SPOŻYWCZA
бытовая сушка
/ fruit and vegetable dryer
520 W
Suszarka spożywcza z elektronicznym sterowaniem – gwarantuje
idealne efekty suszenia Twoich ulubionych owoców, warzyw i grzybów.
4
1. Wysoka moc: 520 W 2. Funkcja zliczania
i ustawiania czasu 3. Łatwe przechowywanie
4. Zabezpiecznie przed przegrzaniem
CZ
1. Vysoký příkon: 520 W 2. Funkce počítání
a nastavení času 3. Jednoduché skladování
4. Pojistka proti přehřání
SK
1. Vysoký výkon: 520 W 2. Funkcia odpočítavania
a nastavenia času 3. Jednoduché skladovanie
4. Ochrana proti prehriatiu
HU
1. Высокая мощность: 520 W 2. Таймер
3. Простое хранение 4. Защита от перегрева
BG
1. Висока мощност: 520 W 2. Функция за
мерене и настройка на времето 3. Лесно
съхранение 4. Защита срещу прегряване
UA
1. Висока потужність: 520 W 2. Функція перевірки
та встановлення часу 3. Зручне зберігання
4. Захист від перегріву
EN
1. High power: 520 W 2. Timer 3. Easy storage
4. Overheating protection
1. Putere mare: 520 W 2. Functie de setare
a timpului 3. Depozitare simplă 4. Protecţie
împotriva supraîncălzirii
FD1002-001_v08
RO
1. Nagy teljesítmény: 520 W 2. Időmérő és - beállító
funkció 3. Könnyen tárolható4 4. Túlhevülés elleni
védelem
RU
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
FD1350/FD1002
PL
Fruit and vegetable dryer with electronic control – perfectly dries
your favourite fruit, vegetables and mushrooms.
22,5 cm
22,5
22,5cm
cm
3
Бытовая сушка с электронным управлением гарантирует идеальные
результаты сушки Ваших любимых фруктов, овощей и грибов.
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SUSZARKA SPOŻYWCZA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4–6
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
SUŠIČKA POTRAVÍN
HU KEZELÉSI UTASÍTÁSASZALÓ
ASZALÓ KÉSZÜLÉK
19–21
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
SUŠIČKA POTRAVIN
SK NÁVOD NA OBSLUHU
БЫТОВАЯ СУШКА
7–9
ДЕХИДРАТОР ЗА ХРАНИ
22–25
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
10–12
13–15
ПОБУТОВА СУШКА
26–29
EN USER MANUAL
FRUIT AND VEGETABLE DRYER 30–32
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
USCĂTOR DE ALIMENTE
16–18
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
2e
2b
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
dotyczącym bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również
w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia.
2d
2a
2c
3b
4
5
2f
3a
4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
3
3b
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
3a
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
1
6
2
B
1
4
2
5
Szanowni Klienci!
3
6
● Nie uruchamiaj suszarki, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub
obudowa podstawy wentylacyjno-grzejnej jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek radzimy zwrócić
się do specjalistycznego punktu serwisowego.
● Przed czyszczeniem urządzenia,
montażem lub jego demontażem
zawsze wyjmij przewód zasialający
z gniazdka sieci.
4
● Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki
przewodu zasilającego.
● Temperatura dostępnych powierzchni
może być wyższa gdy sprzęt pracuje.
Nie dotykaj powierzchni oznaczonej
symbolem
.
● Urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej,
lub nie mające doświadczenia lub
znajomości sprzętu, ale wyłącznie
pod nadzorem lub po wcześniejszym
zrozumiałym objaśnieniu możliwych
zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania
z urządzenia. Należy zapewnić aby
dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych
nie powinny być wykonywane przez
dzieci, chyba że ukończyły 8 lat
i zapewni się nad nimi odpowiedni
nadzór.
● Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
poniżej 8 roku życia.
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●
●
●
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
UWAGA!
●
Notes
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj podstawy
wentylacyjno-grzejnej w wodzie podczas mycia.
FD1002-001_v08
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement