Zelmer ZTS1510W (TS1100) User Manual

Zelmer ZTS1510W (TS1100) User Manual
1
ZTS1510W
ZTS1510W
TOSTER
тостер
/ toaster
TOSTER
тостер
/ toaster
Elegancki toster oferujący wiele praktycznych rozwiązań.
3
An stylish toaster providing many
practical solutions.
PL
1. Solidna nienagrzewająca się obudowa
2. Możliwość ustawienia stopni opiekania
3. Schowek na przewód
RU
1. Прочный ненагревающийся корпус
2. Регулировка степени обжаривания
3. Отсек для хранения сетевого шнура
CZ
1. Robustní tepelně izolovaný plášť
2. Možnost nastavení míry opékání
3. Schránka na přívodní šňůru
BG
1. Солиден ненагряващ се корпус
2. Възможност за регулиране степента на изпичане
3. Място за съхранение на кабела
SK
1. Robustný, tepelne izolovaný vonkajší povrch
2. Možnosť nastavenia miery opekania
3. Odkladací priestor pre prívodový kábel
UA
1. Міцний корпус, що не нагрівається
2. Можливість встановлення ступеня підсмаження
3. Відсік для кабелю
1. Szolid, nem melegedő burkolat
2. Lehetőség van a pirítási fok szabályozására
3. Rekesz a kábel számára
EN
HU
TS1100-001_v03
RO
1. Solid casing does not overheat
2. Adjustable toasting temperature
3. Cord storage
1. Carcasă solidă care nu se încălzeşte
2. Posibilitate de setare a gradelor de prăjire
3. Compartiment pentru depozitarea cablului de alimentare
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
TS1510/TS1100
2
Элегантный тостер, предлагающий множество
практических решений.
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
TOSTER
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4–7
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
TOUSTOVAČ
SK NÁVOD NA OBSLUHU
HRIANKOVAČ
24–27
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
8–11
ТОСТЕР
28–31
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
12–15
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KENYÉRPIRÍTÓ
TOСТЕР
ТОСТЕР
32–35
EN USER MANUAL
16–19
TOASTER
36–38
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
APARAT PENTRU PRĂJIT
PÂINE
20–23
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji tostera.
1
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
8
6
5
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!/
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
4
2
3
7
B
1
2
3
4
C
1
2
3
4
● Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem tostera upewnij się, że
masz suche ręce.
● Używaj tostera na stabilnej i suchej
powierzchni.
● Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazda
sieciowego, gdy urządzenie nie jest
używane i przed czyszczeniem.
● Pozwól by toster ostygł przed czyszczeniem i przechowywaniem.
● Wykonuj regularne sprawdzenia przewodu zasilającego w celu upewnienia
się, że nie ma on śladów uszkodzenia.
● W przypadku wystąpienia najmniejszych śladów uszkodzenia, całe
urządzenie powinno zostać zwrócone do serwisu.
● Zawsze po wystąpieniu wadliwego
działania urządzenia lub jeżeli
zostało ono w jakikolwiek inny sposób uszkodzone, oddaj urządzenie
do serwisu w celu sprawdzenia,
naprawy lub wykonania regulacji,
ponieważ wymagane są do tego specjalne narzędzia.
4
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Temperatura dostępnych powierzchni
może być wyższa gdy sprzęt pracuje.
● Nie dotykaj gorących powierzchni.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
● Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
poniżej 8 roku życia.
● Nigdy nie zanurzaj żadnej części
tostera lub przewodu zasilającego
i wtyczki w wodzie lub innym płynie.
● Nigdy nie używaj urządzenia
z uszkodzonym przewodem lub
wtyczką, po wystąpieniu wadliwego działania urządzenia lub jeżeli
TS1100-001_v03
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement