Zelmer | ZBS28500 (BS1850) | User manual | Zelmer ZBS28500 (BS1850) User Manual

Zelmer ZBS28500 (BS1850) User Manual
ZBS28500
BS2850/BS1850
WAGA OSOBOWA FITNESS
весы фитнесс
/ fitness personal scale
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WAGA OSOBOWA FITNESS
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
3–6
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
OSOBNÍ VÁHA FITNESS
12–16
МЕДИЦИНСКА ВЕЗНА
ФИТНЕС
32–36
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ВАГИ ФИТНЕС
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FITNESS FÜRDŐSZOBA
MÉRLEG
27–31
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
7–11
SK NÁVOD NA OBSLUHU
OSOBNÁ VÁHA FITNESS
ВЕСЫ ФИТНЕСС
37–41
EN USER MANUAL
17–21
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
CÂNTAR PERSONAL FITNESS 22–26
FITNESS PERSONAL SCALE
42–46
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Wskazówki dotyczące użytkowania wagi
Nie uderzaj
Nie używaj ani nie
przechowywać w wilgotnym
środowisku
Jeżeli waga nie jest używana
przez dłuższy czas wyjmij
baterie
Unikaj przeciążenia
Nie układaj niczego na
wierzchu wagi
Nie zanurzaj w wodzie
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Waga ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Wyrób oznaczono znakiem
na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności
znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
●● Maksymalne obciążenie: 180 kg / 28 st 8 lb / 400 lb
●● Przyrost pomiaru masy: 0,1 kg / 0,2 lb
●● Oznaczenie baterii: 1,5 V AAA
●● Wzrost: 80-220 cm, 2’8” - 7’2”
●● Wiek: 6-100 lat
●● 12 pamięci użytkownika
●● Tryb dziecięcy: 6-12 lat
●● Tryb sportowca: 15-50 lat
●● Dokładność pomiaru:
●● 0,1% zawartości tłuszczu w organizmie
●● 0,1% zawartości wody w organizmie
●● 0,1% zawartości masy mięśniowe
●● 1 kcal BMR
Uważaj, aby nie poślizgnąć
się na śliskiej płycie
Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny używać tego urządzenia. W przypadku wątpliwości
należy skontaktować się z lekarzem.
Kobiety w ciąży powinny używać tylko funkcji
ważenia.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do
użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń.
2
BS1850-001_v05
Panel sterowania
Budowa wagi
1 Wyświetlacz
2 Przyciski funkcyjne
3 Płyta ważąca z systemem pomiaru BIA (bio-elektryczna
analiza impedancji)
4 Gumowe stopki
5 Schowek na baterie (2 x 1,5 V AAA)
6 Przycisk zmiany jednostki pomiaru
WYŚWIETLACZ – OZNACZENIA SYMBOLI
1
3
– płeć i budowa ciała
– zawartość masy tłuszczowej
– zawartość wody
– zawartość masy mięśniowej
– wskaźnik masy ciała
2
– wskaźnik optymalnego zapotrzebowania na
kalorie
– wiek
– jednostki pomiarowe
6
4
PRZYCISKI FUNKCYJNE
– ustaw / zatwierdź
5
– zwiększanie wartości / wybór
– zmniejszanie wartości / wybór
Obsługa i działanie wagi
SPOSÓB UŻYCIA
6
5
BS1850-001_v05
1 Wyjmij wagę z opakowania.
2 Włóż odpowiednie baterie do schowka na baterie (patrz
„WYMIANA BATERII”).
3 Włącz wagę stając na płycie ważącej.
4 Ustaw wymaganą jednostkę pomiaru, wciskając przycisk
zmiany jednostki pomiaru, znajdujący się po spodniej stronie
wagi, do momentu wyświetlenia żądanej jednostki.
5 Wprowadź dane ważonej osoby (patrz „FUNKCJA ANALIZY SKŁADU CIAŁA”).
3
6 Aby wykonać pomiar, zaczekaj aż na wyświetlaczu
pojawi się . Stań stopami na płycie ważącej w taki sposób,
aby stopy znajdowały się na metalowych płytkach po obu
stronach płyty ważącej.
7a Gdy wartość pomiaru ustabilizuje się, a użytkownik nie
został rozpoznany urządzenie wyświetli wynik pomiaru wagi
i po około 5 sekundach wyłączy się automatycznie (funkcja
ważenia).
WYMIANA BATERII
Schowek na baterie znajduje się na spodzie wagi.
1 Aby wymienić baterie, otwórz pokrywkę schowka na
baterie i wyjmij zużyte baterie.
2 Włóż 2 nowe baterie 1,5 V AAA.
Zwróć uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości baterii.
Poprawny sposób montażu baterii opisany jest
wewnątrz schowka na baterie.
3 Zamknij pokrywę schowka na baterie.
FUNKCJA ANALIZY SKŁADU CIAŁA
Użytkownik nie zostanie rozpoznany jeśli stopy
są odizolowane od czujników znajdujących się
na płycie ważącej (np. w butach).
7b Gdy wartość pomiaru ustabilizuje się i użytkownik został
wprowadzony i rozpoznany waga rozpocznie wykonywanie
pomiaru.
Na podstawie wprowadzonych danych osobowych (płeć,
wiek, wzrost) i wykonanych pomiarów, urządzenie oprócz
wyświetlenia wagi podaje takie parametry jak: zawartość
masy mięśniowej, tłuszczowej oraz wody w organizmie,
a także wskaźniki BMI i BMR.
Waga może zapamiętać dane 12 różnych użytkowników.
Aby wprowadzić dane osobowe postępuj według poniższych
wskazówek.
WYBÓR MIEJSCA W PAMIĘCI
1 Naciśnij przycisk
, aby uruchomić tryb ustawień.
Zacznie migać oznaczające dane dla 1 osoby.
2 Przyciskami , przyporządkuj numer.
Urządzenie oprócz wagi wyświetli zawartość masy mięśniowej, tłuszczowej, wody, wskaźnik BMI oraz BMR.
3 Naciśnij przycisk
, aby zatwierdzić wybór i przejść
do wprowadzania kolejnych danych.
Dane będą wyświetlane kolejno przez
3 sekundy i 2 razy powtórzone, a następnie
urządzenie wyłączy się automatycznie.
WYBÓR PŁCI I BUDOWY CIAŁA
Aby ustawić płeć i budowę ciała, przyciskami
odpowiedni symbol.
Aby uzyskać możliwie najbardziej dokładny
i wiarygodny odczyt, przetrzyj stopy wilgotną
szmatką i stań na wadze wilgotnymi stopami.
Otrzymane wyniki porównaj z tabelami umieszczonymi
w dalszej części niniejszej instrukcji (patrz Tabele wyników).
4
Do dyspozycji są następujące opcje: mężczyzna
, mężczyzna wysporotowany
towana
, dziecko
,
wybierz
, kobieta
, kobieta wyspor-
.
Ustawienia kolejnych parametrów przeprowadzaj analogicznie.
BS1850-001_v05
WSKAŹNIKI OSTRZEGAWCZE
Wymień baterię – na wyświetlaczu pojawi się symbol „ ”.
Waga wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.
„ ” – brak stabilnej mierzonej wartości, nieudany pomiar
zawartości masy tłuszczowej.
Przeciążenie – jeśli wartość ważona przekroczy 180 kg, na
wyświetlaczu pojawi się symbol „
”. Usuń obciążenie,
aby zapobiec uszkodzeniu wagi.
Podczas ważenia przestrzegaj maksymalnego
dopuszczalnego obciążenia urządzenia wynoszącego 180 kg.
„ ” – błąd zerowania wagi.
Czyszczenie i konserwacja
Czyść wagę lekko zwilżoną szmatką. Nie zanurzaj wagi
w wodzie, ani nie używaj żrących środków chemicznych.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko!
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera
na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami
gospodarstwa domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka na baterie.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów:
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa:
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych:
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis):
801 005 500
22 20 55 259
Tabele wyników
PROCENTOWA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU – ZAKRES DLA
CHŁOPCÓW
Wiek
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Optymalna Umiarkowana
12.5 -19.5
19.6 - 22.6
12.7 - 20.4
20.5 - 24.0
12.8 - 21.3
21.4 - 25.4
12.9 - 22.2
22.3 - 26.7
12.9 - 22.8
22.9 - 27.8
12.7 - 23.0
23.1 - 28.2
12.2 - 22.7
22.8 - 27.8
11.6 - 22.0
22.1 - 26.9
11.0 - 21.3
21.4 - 25.8
10.5 - 20.7
20.8 - 24.9
10.2 - 20.3
20.4 - 24.2
9.9 - 20.1
20.2 - 23.8
9.7 - 20.1
20.2 - 23.5
Wysoka
≥22.7
≥24.1
≥25.5
≥26.8
≥27.9
≥28.3
≥27.9
≥27.0
≥25.9
≥25.0
≥24.3
≥23.9
≥23.6
PROCENTOWA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU – ZAKRES DLA
DZIEWCZĄT
Wiek
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Niska
≤14.4
≤14.9
≤15.3
≤15.7
≤16.0
≤16.1
≤16.1
≤16.1
≤16.0
≤15.7
≤15.5
≤15.1
≤14.7
Optymalna Umiarkowana
14.5 - 23.0
23.1 - 26.1
15.0 - 24.5
24.6 - 27.9
15.4 - 26.0
26.1 - 29.6
15.8 - 27.2
27.3 - 31.1
16.1 - 28.2
28.3 - 32.1
16.2 - 28.8
28.9 - 32.7
16.2 - 29.1
29.2 - 33.0
16.2 - 29.4
29.5 - 33.2
16.1 - 29.6
29.7 - 33.5
15.8 - 29.9
30.0 - 33.7
15.6 - 30.1
30.2 - 34.0
15.2 - 30.1
30.2 - 34.3
14.8 - 30.8
30.9 - 34.7
Wysoka
≥26.2
≥28.0
≥29.7
≥31.2
≥32.2
≥32.8
≥33.1
≥33.3
≥33.6
≥33.8
≥34.1
≥34.4
≥34.8
PROCENTOWA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU – ZAKRES DLA
MĘŻCZYZN
Wiek
19 - 39
40 - 59
60+
Niska
≤8
≤11
≤13
Optymalna Umiarkowana
8.1 - 19.9
20 - 24.9
11.1 - 21.9
22 - 27.9
13.1 - 24.9
25 - 29.9
Wysoka
≥25
≥28
≥30
PROCENTOWA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU – ZAKRES DLA
KOBIET
Wiek
19 - 39
40 - 59
60+
BS1850-001_v05
Niska
≤12.4
≤12.6
≤12.7
≤12.8
≤12.8
≤12.6
≤12.1
≤11.5
≤10.9
≤10.4
≤10.1
≤9.8
≤9.6
Niska
≤21
≤23
≤24
Optymalna Umiarkowana
21.1 - 32.9
33 - 38.9
23.1 - 33.9
34 - 39.9
24.1 - 35.9
36 - 41.9
Wysoka
≥39
≥40
≥42
5
Opublikowane zakresy zawartości % tłuszczu
w organizmie służą jedynie do celów orientacyjnych. Przed wprowadzeniem zmian w diecie
oraz programie ćwiczeń należy zawsze zasięgnąć porady lekarza.
WYKRES ZAWARTOŚCI WODY
Zakres % BF
Mężczyźni
Kobiety
4 do 14%
15 do 21%
22 do 24%
25 i więcej
4 do 20%
21 do 29%
30 do 32 %
33 i więcej
Optymalny zakres
% TBW
70 do 63%
63 do 57%
57 do 55%
55 do 37%
70 do 58%
58 do 52 %
52 do 49%
49 do 37%
Przedstawione zakresy zawartości % wody
w organizmie służą jedynie do celów orientacyjnych. Przed wprowadzeniem zmian w diecie
oraz programie ćwiczeń należy zawsze zasięgnąć porady lekarza.
Twoją kategorię BMI może określić za pomocą poniższej
tabeli.
Kategoria BMI
< 18.5
18.6-24.9
25-29.9
30+
Wartość BMI
Znaczenie
Niedowaga
Normalny
Nadwaga
Otyłość
Problemy zdrowotne
w oparciu jedynie o BMI
Umiarkowany
Niski
Umiarkowany
Wysoki
Jeśli wykres/tabela wykazuje, że nie mieścisz
się w zakresie prawidłowej wagi, przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skonsultować się z lekarzem. Klasyfikacje BMI dotyczą
wyłącznie osób dorosłych (powyżej 19 roku
życia).
BMR
Twój wskaźnik podstawowej przemiany materii (BMR) stanowi szacunkową wielkość energii (mierzoną w kaloriach)
zużywaną przez ciało podczas odpoczynku, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ta ciągła praca stanowi około 60-70% zużycia kalorii i obejmuje
bicie serca, oddychanie oraz utrzymanie temperatury ciała.
Na wskaźnik BMR ma wpływ wiele czynników, w tym wiek,
waga, wzrost, płeć, dieta oraz tryb życia.
BMI
Wskaźnik masy ciała (BMI – Body Mass Index) wyraża stosunek wagi do wzrostu i powszechnie służy do klasyfikacji
niedowagi, nadwagi oraz otyłości u dorosłych. Ta waga
potrafi obliczyć Twój wskaźnik BMI. Kategorie BMI przedstawione poniżej na wykresie i w tabeli są uznawane przez
WHO (Światową organizację zdrowia – World Healt Organization) i mogą być używane do interpretacji wartości BMI.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
6
BS1850-001_v05
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
použít i během pozdějšího používání přístroje.
Pokyny pro používání váhy
Vyvarujte se úderu
Nepoužívejte ani
neuchovávejte ve vlhkém
prostředí
Jestliže nebudete váhu delší
dobu používat, vyjměte
baterie
Nepřetěžujte
Nepokládejte na váhu žádné
předměty
Neponořujte do vody
Technické údake
Technické parametry jsou uvedené na typovém štítku
výrobku.
Váha ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Výrobek je označen znakem
na typovém štítku.
prohlášení o shodě se nachází na stránkách
www.zelmer.com.
●● Maximální zatížení: 180 kg / 28 st 8 lb / 400 lb
●● Stupnice vážení: 0,1 kg / 0,2 lb
●● Označení baterií: 1,5 V AAA
●● Výška: 80-220 cm, 2’8” - 7’2”
●● Věk: 6-100 lat
●● 12 uživatelských pamětí
●● Režim pro děti: 6-12 lat
●● Režim pro sportovce: 15-50 lat
●● Přesnost měření:
●● 0,1% obsah tuku v těle
●● 0,1% obsah vody v těle
●● 0,1% svalová hmota
●● 1 kcal BMR
Vyvarujte se uklouznutí na
kluzkém povrchu
Osoby se stimulátorem by toto zařízení neměly
používat. V případě pochybností se obraťte na
svého lékaře.
Těhotné ženy by měly používat pouze funkci
vážení.
Přístroj je určen výhradně pro domácí použití
v interiérech.
BS1850-001_v05
7
Ovládací panel
Popis váhy
1 Displej
2 Funkční tlačítka
3 Vážící plocha se systémem měření BIA (bio-elektrická
impendační analýza)
4 Gumové podložky
5 Prostor na baterie (2 x 1,5 V AAA)
6 Tlačítko pro změnu váhové jednotky
DISPLEJ – OZNAČENÍ SYMBOLŮ
1
3
– pohlaví a stavba těla
– obsah tuků
– obsah vody
– svalová hmota
– index tělesné hodnoty
2
– bazální metabolismus
– věk
– váhové jednotky
6
4
FUNKČNÍ TLAČÍTKA
– nastavte /potvrďte
5
– zvýšení hodnoty / volba
– snížení hodnoty / volba
Obsluha a použití váhy
ZPŮSOB POUŽITÍ
6
5
8
1 Vyjměte váhu z obalů.
2 Vložte odpovídající baterie do prostoru na baterie (viz
„VÝMĚNA BATERIÍ”).
3 Za účelem zapnutí váhy, se postavte na vážící plochu.
4 Nastavte požadovanou váhovou jednotku opakovaným
stisknutím tlačítka pro změnu váhové jednotky, které se
nachází na spodní části váhy, dokud se na displeji nezobrazí
požadovaná jednotka.
5 Zadejte údaje vážené osoby (viz. „FUNKCE ANALÝZY
SLOŽENÍ TĚLA”).
BS1850-001_v05
6 Za účelem zvážení, počkejte, dokud se na displeji
nezobrazí . Postavte se chodidly na vážící ploše tak, aby
se chodidla nacházela na kovových plochách, jež jsou po
obou stranách vážící plochy.
7a Kdy je hodnota měření stabilní a uživatel nebyl rozpoznán, váha zobrazí výsledek vážení a po cca 5 sekundách
se automaticky vypne (funkce vážení).
VÝMĚNA BATERIÍ
Prostor na baterie se nachází ve spodní části váhy.
1 Za účelem výměny byterií, otevřete víko prostoru na
baterie a vyjměte použité baterie.
2 Vložte 2 nové baterie 1,5 V AAA.
Dbejte na dodržení správné polarity baterií.
Správný způsob montáže baterií je popsán
uvnitř prostoru na baterie.
3 Uzavřete víko prostoru na baterie.
FUNKCE ANALÝZY SLOŽENÍ TĚLA
Uživatel nebyl rozpoznán, jsou-li chodidla izolovaná od čidel, jež se nacházejí na vážící ploše
(např. v botách).
Na základě zadaných osobních údajů (pohlaví, věk, výška)
a provedeného měření, zařízení kromě zobrazování hmotnosti uvádí parametry, jako jsou: množství svalové a tukové
hmoty a vody v organismu a také indexy BMI a BMR.
Váha si může zapamatovat 12 různých uživatelů.
7b Když je hodnota vážení stabilní a uživatel by zadán
a rozpoznán, váha zahájí měření.
Pro zadání osobních údajů postupujte shodně s níže uvedenými pokyny.
VOLBA POZICE V PAMĚTI
1 Stiskněte tlačítko
, pro zapnutí režimu nastavení.
Začne blikat označující údaje pro 1. osobu.
2 Tlačítky , přiřaďte číslo.
Zařízení kromě hmotnosti zobrazí množství svalové a tukové
hmoty, vody a indexy BMI a BMR.
3 Stiskněte tlačítko
, pro potvrzení volby a pokračujte
v zadávání dalších údajů.
Jednotlivé údaje budou popořadě znázorňovány 3 sekundy a budou se 2x opakovat. Poté
se váha automaticky vypne.
VOLBA POHLAVÍ A STAVBY TĚLA
Pro nastavení pohlaví a stavby těla, tlačítky
příslušný symbol.
Pro získání co nejpřesnějšího a nejspolehlivějšího výsledku, si otřete chodidla vlhkým ručníkem a postavte se na váhu vlhkými chodidly.
Získané výsledky porovnejte s hodnotami v tabulkách, jež
jsou umístěny v další části tohoto návodu (viz. Tabulky
výsledků).
BS1850-001_v05
K dispozici jsou následující možnosti: muž
atletické postavy
dítě
,
, žena
vyberte
, muž
, žena atletické postavy
,
.
Nastavení dalších parametrů provádějte analogicky.
9
VÝSTRAŽNÉ INDIKÁTORY
Vyměňte baterie – na displeji se zobrazí symbol „ ”. Váha
se automaticky vypne po několika sekundách.
„ ” – nezobrazuje se stabilní meřená hodnota, nepodařilo
se změřit obsah tuku v těle.
Přetížení – jestliže vážená hodnota přesáhne 180 kg, na displeji se zobrazí symbol „
”. Odstraňte zátěž, aby nedošlo
k poškození váhy.
Během vážení dodržujte maximální dovolenou
zátěž váhy, která činí 180 kg.
„ ” – chyba při vynulování váhy.
Čištění a údržba
Váhu čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Neponořujte váhu
do vody ani nepoužívejte agresivní chemikálie.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí.
Nevyhazujte je spolu s ostatním opadem z domácnosti,
ale odevzdejte je na sběrném místě. Před likvidací nebo
odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin,
vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Tabulky výsledků
PROCENTUÁLNÍ OBSAH TUKU – ROZPĚTÍ PRO
CHLAPCE
Věk
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nízký
≤12.4
≤12.6
≤12.7
≤12.8
≤12.8
≤12.6
≤12.1
≤11.5
≤10.9
≤10.4
≤10.1
≤9.8
≤9.6
Optimální Středně vysoký
12.5 -19.5
19.6 - 22.6
12.7 - 20.4
20.5 - 24.0
12.8 - 21.3
21.4 - 25.4
12.9 - 22.2
22.3 - 26.7
12.9 - 22.8
22.9 - 27.8
12.7 - 23.0
23.1 - 28.2
12.2 - 22.7
22.8 - 27.8
11.6 - 22.0
22.1 - 26.9
11.0 - 21.3
21.4 - 25.8
10.5 - 20.7
20.8 - 24.9
10.2 - 20.3
20.4 - 24.2
9.9 - 20.1
20.2 - 23.8
9.7 - 20.1
20.2 - 23.5
Vysoký
≥22.7
≥24.1
≥25.5
≥26.8
≥27.9
≥28.3
≥27.9
≥27.0
≥25.9
≥25.0
≥24.3
≥23.9
≥23.6
PROCENTUÁLNÍ OBSAH TUKU – ROZPĚTÍ PRO DÍVKY
Věk
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nízký
≤14.4
≤14.9
≤15.3
≤15.7
≤16.0
≤16.1
≤16.1
≤16.1
≤16.0
≤15.7
≤15.5
≤15.1
≤14.7
Optimální Středně vysoký
14.5 - 23.0
23.1 - 26.1
15.0 - 24.5
24.6 - 27.9
15.4 - 26.0
26.1 - 29.6
15.8 - 27.2
27.3 - 31.1
16.1 - 28.2
28.3 - 32.1
16.2 - 28.8
28.9 - 32.7
16.2 - 29.1
29.2 - 33.0
16.2 - 29.4
29.5 - 33.2
16.1 - 29.6
29.7 - 33.5
15.8 - 29.9
30.0 - 33.7
15.6 - 30.1
30.2 - 34.0
15.2 - 30.1
30.2 - 34.3
14.8 - 30.8
30.9 - 34.7
Vysoký
≥26.2
≥28.0
≥29.7
≥31.2
≥32.2
≥32.8
≥33.1
≥33.3
≥33.6
≥33.8
≥34.1
≥34.4
≥34.8
PROCENTUÁLNÍ OBSAH TUKU – ROZPĚTÍ PRO MUŽE
Věk
19 - 39
40 - 59
60+
Nízký
≤8
≤11
≤13
Optimální Středně vysoký
8.1 - 19.9
20 - 24.9
11.1 - 21.9
22 - 27.9
13.1 - 24.9
25 - 29.9
Vysoký
≥25
≥28
≥30
PROCENTUÁLNÍ OBSAH TUKU – ROZPĚTÍ PRO ŽENY
Věk
19 - 39
40 - 59
60+
10
Nízký
≤21
≤23
≤24
Optimální Středně vysoký
21.1 - 32.9
33 - 38.9
23.1 - 33.9
34 - 39.9
24.1 - 35.9
36 - 41.9
Vysoký
≥39
≥40
≥42
BS1850-001_v05
Uvedené rozpětí % tělesného tuku v těle je
pouze orientační. Před zavedením změn ve
své životosprávě a programu cvičení, se vždy
obraťte na svého lékaře.
GRAF OBSAHU VODY
Rozpětí % BF
Muži
4 do 14%
15 do 21%
22 do 24%
25 a více
4 do 20%
21 do 29%
30 do 32 %
33 a více
Ženy
Optimální rozpětí
% TBW
70 do 63%
63 do 57%
57 do 55%
55 do 37%
70 do 58%
58 do 52 %
52 do 49%
49 do 37%
Představený rozsah % vody v těle je pouze
orientační. Před zavedením změn ve své životosprávě a programu cvičení, se vždy obraťte na
svého lékaře.
BMI
Index tělesné hodnoty (BMI – Body Mass Index) vyjadřuje
vzájemný poměr mezi tělesnou hmotností a výškou, je používaný jako indikátor podváhy, nadváhy a obezity u dospělých osob. Tato váha dokáže spočítat váš index BMI. Kategorie BMI, znázorněné v níže uvedeném grafu a tabulce, jsou
uznávané WHO (Světovou zdravotnickou organizací – World
Health Organization) a mohou být použity k interpretaci hodnoty BMI.
Vaši kategorii BMI můžete určit pomocí níže znázorněné
tabulky.
Kategorie BMI
< 18.5
18.6-24.9
25-29.9
30+
Hodnota BMI
Význam
Podváha
Normální váha
Nadváha
Obezita
Zdravotní rizika na základě
výhradně výsledků BMI
Středně vysoké
Nízké
Středně vysoké
Vysoké
Vykazuje-li graf/tabulka, že se nenacházíte
v rozpětí normální váhy, před změnou způsobu
života se poraďdte se svým lékařem. Klasifikace BMI se týká výhradně dospělých osob
(nad 19 let).
BMR
Váš ukazatel bazálního metabolismu (BMR) vyjadřuje
množství energie (měřenou v kaloriích) vydané v klidovém
stavu, za účelem zajištění správného fungování organismu.
Základní životní funkce organismu tvoří cca 60-70% látkové
přeměny a zahrnuje srdeční funkce, dýchání a udržování
tělesné teploty. Na ukazatel BMR má vliv mnoho činitelů
jako např. věk, váha, výška, pohlaví, životospráva a způsob
života.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
BS1850-001_v05
11
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Návod na obsluhu osobnej váhy
Vyhnite sa nárazom váhy
o podlahu
alebo iné predmety
Nepoužívajte a neskladujte
váhu vo vlhkom prostredí
V prípade, že váhu nebudete
používať dlhší čas, vyberte
z nej batérie
Vyhnite sa prílišnému
zaťaženiu váhy
Na váhe neskladujte žiadne
predmety
Váhu neponárajte do vody
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku výrobku.
Váha ZELMER spĺňa požiadavky platných noriem.
Výrobok je na typovom štítku označený značkou .
Prehlásenie o zhode
sa nachádza na stránkach
www.zelmer.com.
●● Maximálne zaťaženie: 180 kg / 28 st 8 lb / 400 lb
●● Stupnica merania hmotnosti: 0,1 kg / 0,2 lb
●● Typové označenie batérie: 1,5 V AAA
●● Výška: 80-220 cm, 2’8” - 7’2”
●● Vek: 6-100 rokov
●● 12 užívateľských pamätí
●● Režim pre deti: 6-12 rokov
●● Režim športový typ: 15-50 rokov
●● Presnosť váženia:
●● 0,1% obsahu tuku v organizme
●● 0,1% obsahu vody v organizme
●● 0,1% obsahu svalovej hmoty
●● 1 kcal BMR
Pri vážení buďte opatrný, aby
ste sa na klzkej doske váhy
nepošmykli
Tento spotrebič by nemali používať ľudia s kardiostimulátorom. Ak si nie ste istí, poraďte sa
so svojím lekárom.
Tehotné ženy by mali používať iba funkciu
váženie.
Zariadenie je určené na použitie iba v domácnostiach, v interiéroch.
12
BS1850-001_v05
Ovládací panel
Konštrukcia váhy
1 Displej
2 Tlačidlá pre výber funkcií
3 Váha s meraním hodnôt pomocou technológie BIA (Bioelektrická impedančná analýza)
4 Gumové nožičky
5 Priestor pre batérie (2 x 1,5 V AAA)
6 Tlačidlo pre voľbu merných jednotiek
SVETELNÝ INDIKÁTOR – ZOBRAZOVANIE SYMBOLOV
1
3
– pohlavie a stavba tela
– obsah tukovej hmoty
– obsah vody
– obsah svalovej hmoty
2
– index telesnej hmotnosti
– indikátor optimálneho prísunu kalórií
– vek
– merané hodnoty
6
4
TLAČIDLÁ PRE VÝBER FUNKCIÍ
– výber / potvrdiť
5
– výšenie hodnoty / výber
– zníženie hodnoty / výber
Obsluha a práca s váhou
POUŽÍVANIE VÁHY
6
5
BS1850-001_v05
1 Váhu vyberte z balenia.
2 Vložte správny typ batérií do priestoru pre batérie (pozri
„VÝMENA BATÉRIÍ”).
3 Zapnite váhu tak, že sa postavíte na dosku váhy.
4 Nastavte požadovanú jednotku merania stlačením tlačidla pre výber jednotiek merania, ktoré sa nachádza na pravej strane váhy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí požadovaná
jednotka merania.
5 Zadajte údaje o váženej osobe (pozri „FUNKCIA ANALÝZA STAVBY TELA”).
13
6 Pred samotným vážením počkajte, kým sa na displeji
zobrazí hodnota . Postavte sa na dosku váhy tak, aby sa
Vaše chodidlá dotýkali kovových platní po obidvoch stranách
vážiacej dosky.
7a Po ustálení nameraných hodnôt a v prípade, ak vážená
osoba nebola rozpoznaná, zariadenie zobrazí na displeji
výsledky merania hmotnosti a po uplynutí približne 5 sekúnd
sa váha automaticky vypne (funkcia váženia).
VÝMENA BATÉRIÍ
Priestor pre batérie sa nachádza v spodnej časti váhy.
1 Pre výmenu batérií otvorte kryt priestoru pre batérie
a vyberte z neho opotrebované články.
2 Vložte 2 nové batérie typu 1,5 V AAA.
Dbajte na zachovanie správneho smerovania
pólov.
Správny spôsob pre umiestnenie batérií je
znázornený vo vnútri úložného priestoru pre
batérie.
3 Nasaďte kryt na úložný priestor pre batérie.
FUNKCIA ANALÝZA STAVBY TELA
Váha nedokáže identifikovať používateľa v prípade, ak sú jeho chodidlá izolované od senzorov, ktoré sú umiestnené na doske váhy (napr.
topánkami).
7b Po ustálení nameraných hodnôt a v prípade, ak vážená
osoba bola rozpoznaná, váha automaticky aktivuje proces
merania hodnôt.
Na základe zadaných osobných údajov (pohlavie, vek,
výška) a vykonaných meraní, zariadenie okrem hmotnosti
analyzuje nasledujúce charakteristiky: obsah svalstva, tukov
a vody v organizme, ako aj hodnoty indexov BMI a BMR.
Váha je schopná zapamätať si 12 rôznych používateľov.
Pre zadávanie osobných údajov postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
VÝBER PAMÄTE
1 Stlačte tlačidlo
pre výber režimu nastavenia.
Na displeji začne blikať symbol ku ktorému budete môcť
zaznamenať údaje 1 osoby.
2 Pomocou tlačidiel , nastavte požadované číslo.
Zariadenie okrem hmotnosti zobrazuje obsah svalovej
a tukovej hmoty, vody, ako aj hodnoty indexov BMI a BMR.
3 Stlačte tlačidlo
, pomocou ktorého potvrdíte nastavené hodnoty a prejdete k nastavovaniu ďalších údajov
v poradí.
Tieto údaje sa na displeji budú zobrazovať
postupne po dobu 3 sekúnd, dvakrát za sebou,
potom sa váha automaticky vypne.
VÝBER POHLAVIA A STAVBY TELA
Ak chcete získať čo najviac presné a spoľahlivé meranie, utrite si nohy vlhkou handričkou
a postavte sa na váhu s mokrými nohami.
Získane výsledky si porovnajte s tabuľkami v ďalšej časti
tejto príručky (pozri Tabuľky výsledkov).
14
Pre výber pohlavia a stavby tela, zvoľte pomocou tlačidiel
, požadovaný symbol.
Môžete si zvoliť z nasledujúcich možností: muž , žena ,
vyšportovaný muž
dieťa
, vyšportovaná žena
,
.
Pri nastavovaní ďalších hodnôt postupujte
podobným spôsobom.
BS1850-001_v05
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
Výmena batérií – na displeji sa zobrazí symbol „ ”. Váha sa
automaticky vypne po uplynutí niekoľkých sekúnd.
„ ” – nebola zistená ustálená meraná hodnota, nepodarilo
sa zmerať obsah tuhového tkaniva.
Preťaženie – v prípade, ak predmet váženia prekročí hodnotu 180 kg, na displeji sa zobrazí symbol „
”. Odoberte
vážený predmet, aby ste sa vyhli poškodeniu váhy.
Pri vážení dbajte na zachovanie maximálnej
prípustnej hodnoty pre zaťaženie váhy, ktorá
prestavuje 180 kg.
„ ” – chyba pri vynulovaní váhy.
Čistenie a údržba
Váhu čisťte pomocou jemne navlhčenej utierky. Váhu neponárajte do vody a nepoužívajte na jej čistenie žiadne chemické prostriedky.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné
prostredie. Ne­smú sa vyhadzovať z iným
odpadom z domácnosti, odo­vzdajte ich do
zberne surovín. Pred vyhodením alebo odo­
vzdaním spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby ste vybrali batérie z priestoru na
batérie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
BS1850-001_v05
Tabuľky výsledkov
PERCENTUÁLNY OBSAH TUKU – HRANIČNÉ HODNOTY
PRE CHLAPCOV
Vek
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nízky
≤12.4
≤12.6
≤12.7
≤12.8
≤12.8
≤12.6
≤12.1
≤11.5
≤10.9
≤10.4
≤10.1
≤9.8
≤9.6
Optimálny
12.5 -19.5
12.7 - 20.4
12.8 - 21.3
12.9 - 22.2
12.9 - 22.8
12.7 - 23.0
12.2 - 22.7
11.6 - 22.0
11.0 - 21.3
10.5 - 20.7
10.2 - 20.3
9.9 - 20.1
9.7 - 20.1
Stredný
19.6 - 22.6
20.5 - 24.0
21.4 - 25.4
22.3 - 26.7
22.9 - 27.8
23.1 - 28.2
22.8 - 27.8
22.1 - 26.9
21.4 - 25.8
20.8 - 24.9
20.4 - 24.2
20.2 - 23.8
20.2 - 23.5
Vysoký
≥22.7
≥24.1
≥25.5
≥26.8
≥27.9
≥28.3
≥27.9
≥27.0
≥25.9
≥25.0
≥24.3
≥23.9
≥23.6
PERCENTUÁLNY OBSAH TUKU – HRANIČNÉ HODNOTY
PRE DIEVČATÁ
Vek
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nízky
≤14.4
≤14.9
≤15.3
≤15.7
≤16.0
≤16.1
≤16.1
≤16.1
≤16.0
≤15.7
≤15.5
≤15.1
≤14.7
Optimálny
14.5 - 23.0
15.0 - 24.5
15.4 - 26.0
15.8 - 27.2
16.1 - 28.2
16.2 - 28.8
16.2 - 29.1
16.2 - 29.4
16.1 - 29.6
15.8 - 29.9
15.6 - 30.1
15.2 - 30.1
14.8 - 30.8
Stredný
23.1 - 26.1
24.6 - 27.9
26.1 - 29.6
27.3 - 31.1
28.3 - 32.1
28.9 - 32.7
29.2 - 33.0
29.5 - 33.2
29.7 - 33.5
30.0 - 33.7
30.2 - 34.0
30.2 - 34.3
30.9 - 34.7
Vysoký
≥26.2
≥28.0
≥29.7
≥31.2
≥32.2
≥32.8
≥33.1
≥33.3
≥33.6
≥33.8
≥34.1
≥34.4
≥34.8
PERCENTUÁLNY OBSAH TUKU – HRANIČNÉ HODNOTY
PRE MUŽOV
Vek
19 - 39
40 - 59
60+
Nízky
≤8
≤11
≤13
Optimálny
8.1 - 19.9
11.1 - 21.9
13.1 - 24.9
Stredný
20 - 24.9
22 - 27.9
25 - 29.9
Vysoký
≥25
≥28
≥30
PERCENTUÁLNY OBSAH TUKU – HRANIČNÉ HODNOTY
PRE ŽENY
Vek
19 - 39
40 - 59
60+
Nízky
≤21
≤23
≤24
Optimálny
21.1 - 32.9
23.1 - 33.9
24.1 - 35.9
Stredný
33 - 38.9
34 - 39.9
36 - 41.9
Vysoký
≥39
≥40
≥42
15
Znázornené percentuálne hodnoty obsahu
tukového tkaniva v organizme slúžia iba na
porovnanie. Pred tým, než sa rozhodnete zmeniť svoju diétu alebo cvičebný program, mali
by ste sa vždy poradiť so svojim lekárom.
GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE OBSAHU VODY
Rozsah % BF
Muži
Ženy
4 do 14%
15 do 21%
22 do 24%
25 a viac
4 do 20%
21 do 29%
30 do 32 %
33 a viac
Optimálny rozsah
% TBW
70 do 63%
63 do 57%
57 do 55%
55 do 37%
70 do 58%
58 do 52 %
52 do 49%
49 do 37%
Znázornené percentuálne hodnoty obsahu
vody v organizme slúžia iba na porovnanie.
Pred tým, než sa rozhodnete zmeniť svoju
diétu alebo cvičebný program, mali by ste sa
vždy poradiť so svojim lekárom.
Vašu kategóriu BMI si môžete vyhľadať pomocou nižšie uvedenej tabuľky.
Kategória BMI
< 18.5
18.6-24.9
25-29.9
30+
Hodnota BMI
Vysvetlenie
Podváha
Normálna
Nadváha
Obezita
Miera zdravotného rizika na
základe BMI
Mierna
Nízka
Mierna
Vysoká
Ak na základe údajov v grafe/tabuľke zistíte, že
Vaša hmotnosť nemá správne hodnoty, pred
tým, ako sa rozhodnete Vašu váhu upravovať
poraďte sa so svojím lekárom. Index BMI sa
týka iba dospelých (nad 19 rokov).
BMR
Váš index bazálneho metabolizmu (BMR) znázorňuje
odhadované množstvo energie (meranej v kalóriách), ktorú
spotrebuje Váš organizmus v pokoji, s cieľom zabezpečiť
riadne fungovanie tela. Organizmus v takomto stave spotrebuje približne 60-70% celkového množstva kalórií, a patria
sem: činnosť srdca, dýchanie a udržiavanie telesnej teploty.
Pri stanovení indexu BMR sa vychádza z mnohých faktorov, vrátane veku, hmotnosti, výšky, pohlavia, životosprávy
a životného štýlu.
BMI
Index telesnej hmotnosti (BMI – Body Mass Index) je pomer
hmotnosti k výške a je bežne používaný pre klasifikáciu podváhy, nadváhy a obezity u dospelých. Táto váha môže vypočítať Váš index BMI. Kategórie BMI tak, ako sú uvedené nižšie v grafe a tabuľke, sa zhodujú s klasifikáciou podľa WHO
(Svetovej zdravotníckej organizácie - World Healt Organization) a môžu sa využiť pri určovaní hodnôt BMI.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
16
BS1850-001_v05
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Útmutatások a mérleg használatához
Ne üsse meg
Ne használja, és ne tárolja
nedves környezetben
Ha a mérleget hosszabb időn
keresztül nem használják,
vegye ki az elemet
Kerülje a túlterhelést
Ne tegyen semmi a mérlegre
Ne merítse vízbe
Műszaki adatok
A műszaki adatok a termék adattábláján vannak megadva.
A ZELMER mérleg teljesíti az érvényben levő szabványokat.
A termék
jelzéssel van jelölve az adattáblán.
A
megfelelőségi nyilatkozat a weboldalon található
www.zelmer.com.
●● Maximális terhelés: 180 kg / 28 st 8 lb / 400 lb
●● A tömegmérés élessége: 0,1 kg / 0,2 lb
●● Az elemek jelölése: 1,5 V AAA
●● Testmagasság: 80-220 cm, 2’8” - 7’2”
●● Életkor: 6-100 év
●● 12 felhasználói memória
●● Gyermek üzemmód: 6-12 év
●● Sportoló üzemmód: 15-50 év
●● Mérési pontosság:
●● a szervezet zsírtartalmának 0,1%-a
●● a szervezet víztartalmának 0,1%-a
●● izomtömeg tartalom 0,1%-a
●● 1 kcal BMR
Ügyeljen rá, hogy ne
csússzon el a síkos lapon
Szívritmus szabályzóval rendelkező személyeknek nem szabad használniuk ezt a berendezést.
Bármilyen kétség esetén vegye fel a kapcsolatot az orvosával.
Terhes nők csak a súlymérő funkciót használják.
A készülék kizárólag háztartásbeli, helyiségekben történő használatra készült.
BS1850-001_v05
17
Vezérlő panel
A mérleg felépítése
1 Kijelző
2 Funkció gombok
3 Mérleg lemez BIA (bioelektromos impedancia elemzés)
mérő rendszerrel rendelkezik
4 Gumi talpak
5 Elemtartó rekesz (2 x 1,5 V AAA)
6 Mértékegység váltó nyomógomb
KIJELZŐ – A JELEK JELENTÉSE
1
3
– nem és testfelépítés
– zsírtömeg tartalom
– víztartalom
– izomtömeg tartalom
– testtömeg mutató
2
– optimális kalóriaigény mutató
– életkor
– mértékegységek
6
4
FUNKCIÓ GOMBOK
– beállítás / jóváhagyás
5
– az érték növelése / kiválasztás
– az érték csökkentése / kiválasztás
A mérleg kezelése és működése
A HASZNÁLAT MÓDJA
6
5
18
1 Csomagolja ki a mérleget.
2 Tegye be az elemeket az elemtartóba (lásd „AZ ELEMEK
CSERÉJÉT”).
3 A mérleg lapjára állva kapcsolja be a mérleget.
4 A mérleg alján található mértékegység-váltó kapcsolóval
addig nyomva, amíg a kívánt érték meg nem jelenik, állítsa
be a mértékegységet.
5 Írja be a mérlegelt személy adatait (lásd A TEST ÖSSZETÉTELÉNEK ELEMZÉSÉT”).
BS1850-001_v05
6 A mérés végrehajtásához várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a felirat. Álljon talppal a mérleg lapra olyan módon,
hogy a talpai a mérleg lap két oldalán található fém lemezre.
7a Amikor a mérési eredmény értéke beáll, de a felhasználót a berendezés nem ismerte fel, a készülék megjeleníti
a súlymérés eredményét, és körülbelül 5 másodpercen belül
automatikusan kikapcsol (súlymérés funkció).
ELEMCSERE
Az elemtartó rekesz a mérleg alsó felén található.
1 Az elem cseréjéhez nyissa ki az elemtartó fedelét, és
vegye ki a kimerült elemet.
2 Tegyen be 2 1,5 V AAA elemet.
Ügyeljen az elem megfelelő polaritásának
betartására.
Az elemek helyes behelyezésének módját az
elemtartó belső oldalán található ábra mutatja.
3 Zárja le az elemtartó fedelét.
TESTÖSSZETÉTEL ELEMZÉSI FUNKCIÓ
A felhasználót nem ismeri fel, ha a talpai el vannak szigetelve a mérleg lapján található érintkezőktől (pl. cipőben van).
7b Ha a mérési eredmény stabilizálódik, és a készülék felismerte a felhasználót, a mérleg megkezdi a mérést.
A beprogramozott adatok (neme, kora, magassága) és az
elvégzett mérések alapján a készülék a súlyon felül mutatja
majd a következő paramétereket: a zsír-, víz- és izomtömeg
mértékét a testben, valamint a BMI és BMR mutatókat.
Mérleg 12 különböző felhasználót tud megjegyezni.
Az adatok beírásához járjon el az alábbiak szerint.
A MEMÓRIAHELY KIVÁLASZTÁSA
1 A beállítási üzemmód beindításához nyomja meg a
gombot. Elkezd villogni az 1 személyt jelölő
2 A , gombokkal rendelje hozzá a számlát.
3 A választás megerősítéséhez, és a további adatok beíráA készülék a súlyon kívül mutatja majd a zsír-, víz- és izomtömeget valamint a BMI és BMR mutatókat.
sához nyomja meg a
gombot.
Az adatok egymás után, 3 másodpercig
jelennek meg, és kétszer ismétlődnek, majd
a készülék automatikusan kikapcsol.
NEM ÉS TESTALKAT KIVÁLASZTÁSA
A nem és a testalkat kiválasztásához a
válassza ki a megfelelő jelet.
A lehető legpontosabb és legmegbízhatóbb
eredményt kapja, törölje át a talpát egy nedves
ronggyal, és nedves talppal álljon a mérlegre.
A kapott értékeket hasonlítsa össze a jelen útmutató további
részében található táblázatokkal (lásd az Eredmény táblázatot).
BS1850-001_v05
A következő opciók érhetők el: férfi
, kisportolt nő
,
, nő
, gyerek
gombokkal
, kisportolt férfi
.
A többi paraméter beállítását analogikus módon
hajtsa végre.
19
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
Cseréljen elemet – a kijelzőn megjelenik a „ ” jel. A mérleg
néhány másodpercen belül automatikusan kikapcsol.
„ ” – nincs stabil mért érték, nem sikerült a zsírtömeg
mérése.
Túlterhelés – ha a mérlegelt súly túllépi a 180 kg-ot, a kijelzőn megjelenik a „
” jel. A mérleg tönkremenetelének
megelőzéséhez szüntesse meg a túlterhelést.
Mérlegeléskor tartsa be a 180 kg maximális
megengedett terhelést.
„ ” – hibás a mérleg nullázása.
Tisztítás és karbantartás
A mérleget enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne merítse
a mérleges vízbe, és ne használjon semmilyen vegyszert.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez.
Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad őket más háztartási
hulladékkal együtt kidobni, hanem le kell őket
adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása
vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása
előtt ne felejtse kivenni az elemtartóból az elemeket.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja
le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok
találhatók.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Eredménytáblázat
SZÁZALÉKOS ZSÍRTARTALOM – FIÚKRA VONATKOZÓ
ÉRTÉKEK
Életkor
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Alacsony
≤12.4
≤12.6
≤12.7
≤12.8
≤12.8
≤12.6
≤12.1
≤11.5
≤10.9
≤10.4
≤10.1
≤9.8
≤9.6
Optimális
12.5 -19.5
12.7 - 20.4
12.8 - 21.3
12.9 - 22.2
12.9 - 22.8
12.7 - 23.0
12.2 - 22.7
11.6 - 22.0
11.0 - 21.3
10.5 - 20.7
10.2 - 20.3
9.9 - 20.1
9.7 - 20.1
Mérsékelt
19.6 - 22.6
20.5 - 24.0
21.4 - 25.4
22.3 - 26.7
22.9 - 27.8
23.1 - 28.2
22.8 - 27.8
22.1 - 26.9
21.4 - 25.8
20.8 - 24.9
20.4 - 24.2
20.2 - 23.8
20.2 - 23.5
Magas
≥22.7
≥24.1
≥25.5
≥26.8
≥27.9
≥28.3
≥27.9
≥27.0
≥25.9
≥25.0
≥24.3
≥23.9
≥23.6
SZÁZALÉKOS ZSÍRTARTALOM – LÁNYOKRA VONATKOZÓ ÉRTÉKEK
Életkor
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Alacsony
≤14.4
≤14.9
≤15.3
≤15.7
≤16.0
≤16.1
≤16.1
≤16.1
≤16.0
≤15.7
≤15.5
≤15.1
≤14.7
Optimális
14.5 - 23.0
15.0 - 24.5
15.4 - 26.0
15.8 - 27.2
16.1 - 28.2
16.2 - 28.8
16.2 - 29.1
16.2 - 29.4
16.1 - 29.6
15.8 - 29.9
15.6 - 30.1
15.2 - 30.1
14.8 - 30.8
Mérsékelt
23.1 - 26.1
24.6 - 27.9
26.1 - 29.6
27.3 - 31.1
28.3 - 32.1
28.9 - 32.7
29.2 - 33.0
29.5 - 33.2
29.7 - 33.5
30.0 - 33.7
30.2 - 34.0
30.2 - 34.3
30.9 - 34.7
Magas
≥26.2
≥28.0
≥29.7
≥31.2
≥32.2
≥32.8
≥33.1
≥33.3
≥33.6
≥33.8
≥34.1
≥34.4
≥34.8
SZÁZALÉKOS ZSÍRTARTALOM – FÉRFIAKRA VONATKOZÓ ÉRTÉKEK
Életkor
19 - 39
40 - 59
60+
Alacsony
≤8
≤11
≤13
Optimális
8.1 - 19.9
11.1 - 21.9
13.1 - 24.9
Mérsékelt
20 - 24.9
22 - 27.9
25 - 29.9
Magas
≥25
≥28
≥30
SZÁZALÉKOS ZSÍRTARTALOM – NŐKRE VONATKOZÓ
ÉRTÉKEK
Életkor
19 - 39
40 - 59
60+
20
Alacsony
≤21
≤23
≤24
Optimális
21.1 - 32.9
23.1 - 33.9
24.1 - 35.9
Mérsékelt
33 - 38.9
34 - 39.9
36 - 41.9
Magas
≥39
≥40
≥42
BS1850-001_v05
A publikált zsírtartalom %-kok a szervezetben
kizárólag tájékoztató jellegűek. Mielőtt változtat
az étrendjén és az edzéstervén, előtte mindig ki
kell kérni az orvos tanácsát.
A VÍZTARTALOM GRAFIKONJA
BF % tartomány
Férfiak
4 - 14%
15 - 21%
22 - 24%
25 és afelett
4 - 20%
21 - 29%
30 - 32 %
33 és afelett
Nők
Optimális TBW %
tartomány
70 - 63%
63 - 57%
57 - 55%
55 - 37%
70 - 58%
58 - 52 %
52 - 49%
49 - 37%
A bemutatott víztartalom % tartományok a szervezetben kizárólag tájékoztató jellegűek. Mielőtt változtat az étrendjén és az edzéstervén,
előtte mindig ki kell kérni az orvos tanácsát.
BMI
A testtömeg mutató (BMI – Body Mass Index) a súly és
a testmagasság arányát fejezi ki, és általánosan a felnőtt
személyek alultápláltságának, túlsúlyának valamint elhízásának megítélésére szolgál. Ez a mérleg le tudja olvasni az Ön
BMI mutatóját. Az alábbi grafikonon és táblázatban található
BMI kategóriákat a WHO (Egészségügyi Világszervezet –
World Healt Organization) használja, és használhatók a BMI
értékek kifejezésére.
Az Ön BMI kategóriáját az alábbi táblázat segítségével lehet
meghatározni.
BMI kategória
< 18.5
18.6-24.9
25-29.9
30+
BMI érték
Jelentése
Alultápláltság
Normális
Túlsúly
Elhízás
Egészségügyi problémák
kizárólag a BMI alapján
Elenyésző
Alacsony
Elenyésző
Magas
Ha a grafikon/táblázat azt mutatja, hogy nem
fér bele a megfelelő testsúly tartományába,
akkor mielőtt bármit tesz, kérje ki az orvosa
tanácsát. A BMI osztályozás kizárólag felnőtt
személyekre vonatkozik (19 éves életkor felett).
BMR
Az Ön alapvető tápanyag-feldolgozási mutatója (BMR)
a szervezet által, a szervezet megfelelő működését biztosító pihenés alatt elfogyasztott, becsült (kalóriákban mért)
energiamennyiséget jelenti. Ez a folyamatos munka a kalória-felhasználás 60-70%-át jelenti, és a szívverést, lélegzést
valamint a testhőmérséklet fenntartását foglalja magában.
A BMR mutatót számos tényező befolyásolja, köztük az
életkor, testsúly, testmagasság, nem, táplálkozás, valamint
az életmód.
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
BS1850-001_v05
21
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii cu privire la folosirea cântarului
Nu îl loviţi
Nu îl folosiţi şi nu îl depozitaţi
în mediu umed
Dacă, cântarul nu este folosit
pentru o perioadă mai lungă
de timp, atunci trebuie să
scoateţi bateria
Evitaţi supraîncărcarea
Nu puneţi nimic pe suprafaţa
cântarului
Nu îl scufundaţi în apă
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Cântarul electronic ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor
în vigoare.
Produs marcat cu simbolul
pe plăcuţa de fabricaţie.
Declaraţia de conformitate
o veţă găsi pe site-ul
www.zelmer.com.
●● Sarcina maximală: 180 kg / 28 st 8 lb / 400 lb
●● Mărirea măsurării greutăţii: 0,1 kg / 0,2 lb
●● Modul de marcare a bateriilori: 1,5 V AAA
●● Înălţime: 80-220 cm, 2’8” - 7’2”
●● Vârsta: 6-100 ani
●● 12 poziţii de memorare a rezultatelor beneficiarului
●● Tribul pentru copii: 6-12 ani
●● Tribul pentru sportiv: 15-50 ani
●● Exactitatea rezultatului de pe urma măsurătorii:
●● 0,1% conţinutul de grăsime din organism
●● 0,1% conţinutul de apă din organism
●● 0,1% conţinutul de muşchi
●● 1 kcal BMR
Aveţi grijă să nu alunecaţi pe
suprafaţa cântarului
Persoanele cu stimulator cardiac nu pot să folosească acest dispozitiv. În cazul în care aveţi
îndoieli trebuie să luaţi legătura cu medicul.
Femeile gravide pot folosi numai funcţia de
cântărire.
Aparatul este destinat numai utilizării casnice,
în interiorul încăperilor.
22
BS1850-001_v05
Panoul de comandă
Construcţia cântarului
1 Display
2 Funcţiile tastelor
3 Placă folosită pentru cântărire cu sistem de măsurare
BIA (analiza bioelectrică a impedanţei)
4 Picioruşe de cauciuc
5 Lăcaş pentru baterii (2 x 1,5 V AAA)
6 Butonul de modificare a unităţilor de măsurare
DISPLAY – SEMNELE SIMBOLURILOR
1
3
– sexul şi construcţia corpului
– conţinut grăsime
– conţinut apă
– conţinut muşchi
– indicele greutăţii
2
– indicele cantităţii optimale de calorii de care este
nevoie
– vârsta
– unităţi de măsură
6
4
FUNCŢIILE TASTELOR
– setaţi / confirmaţi
5
– mărirea valorilor / selectaţi
– micşorarea valorilor / selectaţi
Deservirea şi funcţionarea cântarului
MOD DE UTILIZARE
6
5
BS1850-001_v05
1 Scoateţi cântarul din ambalaj.
2 Introduceţi bateriile corespunzătoare în lăcaşul pentru
baterii (vezi „ÎNLOCUIREA BATERIILOR”).
3 pentru a pune în funcţiune cântarul trebuie să staţi în
picioare pe placa de cântărire a acestuia.
4 Setaţi unitatea de măsură dorită cu ajutorul comutatorului
unităţii de măsură, care este amplasată pe partea inferioară
a cântarului, până în momentul în care pe display va apare
unitatea de măsură dorită.
5 Introduceţi datele persoanei care va fi cântărită (vezi
„FUNCŢIA DE ANALIZARE A COMPONENŢEI CORPULUI”).
23
6 Pentru a realiza măsurătorile trebuie să aşteptaţi până
ce pe display va apare . Amplasaţi labele picioarelor pe
placa de cântărire astfel încât acestea să se găsească pe
plăcile metalice de pe ambele părţi ale plăcii de cântărire.
7a În cazul în care valoarea măsurătorilor se va stabiliza
iar beneficiarul nu a fost recunoscut, dispozitivul va reda
rezultatul măsurătorilor cu privire la greutate şi după circa
5 secunde se va opri automat (funcţia de cântărire).
ÎNLOCUIREA BATERIEI
Lăcaşul pentru baterii se află pe partea inferioară a cântarului.
1 Pentru a înlocui bateria, deschideţi capacul lăcaşului
pentru baterii şi scoateţi bateriile uzate.
2 Introduceţi 2 baterii noi 1,5 V AAA.
Acordaţi atenţie polarităţii corecte a bateriilor.
Modul corect de amplasare a bateriilor este
descris în interiorul lăcaşului pentru baterii.
3 Închideţi la loc capacul lăcaşului pentru baterii.
FUNCŢIA DE ANALIZARE A COMPONENŢEI CORPULUI
Beneficiarul nu va fi recunoscut în cazul în care
labele picioarelor nu se află în contact direct
(de ex. beneficiarul este încălţat) cu senzorii
care sunt amplasaţi pe placa de cântărire.
7b În cazul în care măsurătorile devin stabile şi beneficiarul
a fost memorat şi recunoscut, cântarul va începe realizarea
măsurătorilor.
Pe baza datelor personale introduse (sexul, vârsta şi înălţimea) şi a măsurătorilor realizate, dispozitivul, în afară de
afişarea greutăţii va afişa şi următorii parametri: conţinutul
de masă musculară, grăsime şi apă din organism, cât şi indicii BMI şi BMR.
Cântarul poate memora rezultatele a 12 beneficiari diferiţi.
Pentru a introduce datele personale procedaţi în conformitate cu indicaţiile de mai jos.
ALEGEREA LOCULUI DE MEMORARE
1 Apăsaţi tasta
, pentru a pune în funcţiune tribul de
setări. Va începe să licărească care marchează datele pentru prima persoană.
2 Cu ajutorul butoanelor , stabiliţi ordinea.
Dispozitivul, în afară de greutate, va afişa conţinutul de masă
musculară, grăsime, apă, indicele BMI şi BMR.
3 Apăsaţi tasta
, pentru a confirma alegerea şi începeţi introducerea datelor.
Datele vor fi redate pe rând timp de 3 secunde
şi vor fi repetate de 2 ori, apoi dispozitivul se va
opri automat.
ALEGEREA SEXULUI ŞI A CONSTRUCŢIEI CORPULUI
Pentru a obţine un rezultat cât mai corect şi
sigur umeziţi tălpile picioarelor cu o cârpă
umedă şi urcaţi-vă pe cântar cu tălpile picioarelor astfel umezite.
Rezultatele obţinute puteţi să le comparaţi cu cele din tabelele pe care le veţi găsi în continuarea acestei instrucţiuni
(vezi Tabele cu rezultate).
24
Pentru a stabili sexul şi construcţia corpului, cu ajutorul tastelor , selectaţi simbolul corespunzător.
La dispoziţie aveţi următoarele opţiuni: bărbat
, femeie
, bărbat care face sport
, copil
, femeie care face sport
.
Pentru a seta ceilalti parametri procedati ca mai
sus.
BS1850-001_v05
INDICATORI DE ATENŢIONARE
Schimbaţi bateria – pe display va apare simbolul „ ”. Cântarul se va opri automat după câteva secunde.
„ ” – lipsa unei valori stabile de pe urma măsurătorilor,
a eşuat măsurarea cantităţii de grăsime.
Supraîncărcare – dacă valoarea cântărită depăşeşte
180 kg, pe display va apare simbolul „
”. Daţi la o parte
greutatea, pentru a evita defectarea cântarului.
În timpul procesului de cântărire respectaţi
sarcina maximală de încărcare a dispozitivului
care este de180 kg.
„ ” – eroare de aducere la zero a cântarului.
Curăţare şi întreţinere
Cântarul poate fi curăţat cu ajutorul unei cârpe uşor umezite.
Nu scufundaţi cântarul în apă şi nu folosiţi substanţe chimice
corodante.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la
un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase
plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu le aruncaţi împreună cu deşeurile comunale. Predaţi-le la un centru de colectare. Înainte de a arunca aparatul
sau înainte de a-l preda la un centru de colectare trebuie să
scoateţi bateriile din compartiment.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Tabelele rezultatelor
CONŢINUTUL DE GRĂSIME ÎN PROCENTE – INTERVALE
PENTRU BĂIEŢI
Vârsta
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Joasă
≤12.4
≤12.6
≤12.7
≤12.8
≤12.8
≤12.6
≤12.1
≤11.5
≤10.9
≤10.4
≤10.1
≤9.8
≤9.6
Optimală
12.5 -19.5
12.7 - 20.4
12.8 - 21.3
12.9 - 22.2
12.9 - 22.8
12.7 - 23.0
12.2 - 22.7
11.6 - 22.0
11.0 - 21.3
10.5 - 20.7
10.2 - 20.3
9.9 - 20.1
9.7 - 20.1
Moderată
19.6 - 22.6
20.5 - 24.0
21.4 - 25.4
22.3 - 26.7
22.9 - 27.8
23.1 - 28.2
22.8 - 27.8
22.1 - 26.9
21.4 - 25.8
20.8 - 24.9
20.4 - 24.2
20.2 - 23.8
20.2 - 23.5
Înaltă
≥22.7
≥24.1
≥25.5
≥26.8
≥27.9
≥28.3
≥27.9
≥27.0
≥25.9
≥25.0
≥24.3
≥23.9
≥23.6
CONŢINUTUL DE GRĂSIME ÎN PROCENTE – INTERVALE
PENTRU FETE
Vârsta
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Joasă
≤14.4
≤14.9
≤15.3
≤15.7
≤16.0
≤16.1
≤16.1
≤16.1
≤16.0
≤15.7
≤15.5
≤15.1
≤14.7
Optimală
14.5 - 23.0
15.0 - 24.5
15.4 - 26.0
15.8 - 27.2
16.1 - 28.2
16.2 - 28.8
16.2 - 29.1
16.2 - 29.4
16.1 - 29.6
15.8 - 29.9
15.6 - 30.1
15.2 - 30.1
14.8 - 30.8
Moderată
23.1 - 26.1
24.6 - 27.9
26.1 - 29.6
27.3 - 31.1
28.3 - 32.1
28.9 - 32.7
29.2 - 33.0
29.5 - 33.2
29.7 - 33.5
30.0 - 33.7
30.2 - 34.0
30.2 - 34.3
30.9 - 34.7
Înaltă
≥26.2
≥28.0
≥29.7
≥31.2
≥32.2
≥32.8
≥33.1
≥33.3
≥33.6
≥33.8
≥34.1
≥34.4
≥34.8
CONŢINUTUL DE GRĂSIME ÎN PROCENTE – INTERVALE
PENTRU BĂRBAŢI
Vârsta
19 - 39
40 - 59
60+
Joasă
≤8
≤11
≤13
Optimală
8.1 - 19.9
11.1 - 21.9
13.1 - 24.9
Moderată
20 - 24.9
22 - 27.9
25 - 29.9
Înaltă
≥25
≥28
≥30
CONŢINUTUL DE GRĂSIME ÎN PROCENTE – INTERVALE
PENTRU FEMEI
Vârsta
19 - 39
40 - 59
60+
BS1850-001_v05
Joasă
≤21
≤23
≤24
Optimală
21.1 - 32.9
23.1 - 33.9
24.1 - 35.9
Moderată
33 - 38.9
34 - 39.9
36 - 41.9
Înaltă
≥39
≥40
≥42
25
Intervalele, în %, a conţinutului de grăsime din
organism pot fi folosite numai ca rezultate orientative. Înainte de a începe introducerea unor
schimbări în dietă sau înainte de a începe programul de exerciţii trebuie să luaţi legătura cu
medicul.
DIAGRAMA CONŢINUTULUI DE APĂ
Intervalul % BF
Bărbaţi
Femei
4 do 14%
15 do 21%
22 do 24%
25 and over
4 do 20%
21 do 29%
30 do 32 %
33 and over
Intervalul optimal
% TBW
70 do 63%
63 do 57%
57 do 55%
55 do 37%
70 do 58%
58 do 52 %
52 do 49%
49 do 37%
Intervalele, în %, a conţinutului de apă din
organism pot fi folosite numai ca rezultate orientative. Înainte de a începe introducerea unor
schimbări în dietă sau înainte de a începe programul de exerciţii trebuie să luaţi legătura cu
medicul.
Categoria BMNI a D-voastră poate fi determinată cu ajutorul
tabelului de mai jos.
Categoria BMI
< 18.5
18.6-24.9
25-29.9
30+
Valoarea BMI Ce Probleme de sănătate bazate
înseamnă
numai pe valoarea BMI
Subponderalitate
Moderat
Normal
Scăzut
Supra-greutate
Moderat
Obezitate
Înalt
În cazul în care diagrama/tabelul indică că, nu
vă integraţi în intervalul greutăţii corespunzătoare, înainte de a lua orice fel de măsuri în
acest sens, trebuie să luaţi legătura cu medicul.
Clasificările BMI se referă numai la persoanele
adulte (care au depăşit vârsta de 19 de ani).
BMR
Indicele D-voastră cu privire la metabolismul de bază (BMR)
reprezintă valoarea estimativă a energiei (măsurată în calorii) care este folosită de organism în starea de repaus şi care
asigură acestuia o funcţionare corespunzătoare. Această
muncă permanentă reprezintă 60-70% din utilizarea caloriilor
şi cuprinde bătăile inimii, respiraţia şi menţinerea temperaturii corpului. Asupra indicelui BMR au influenţă o mulţime de
factori, printre care, vârsta, greutatea, înălţimea, sexul, dieta
cât şi modul de viaţă.
BMI
Indicele de greutate (BMI – Body Mass Index) reprezintă
raportul dintre greutate şi înălţime şi este folosit pentru clasificarea subponderalităţii, supra-greutăţii, obezităţii în rândul
persoanelor adulte. Acest cântar poate socoti indicele BMI
al D-voastră. Categoriile BMI care sunt prezentate în continuare pe diagramă şi în tabele sunt recunoscute de WHO
(Organizaţia Mondială a Sănătăţii – World Healt Organization) şi pot fi folosite pentru interpretarea valorilor BMI.
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
26
BS1850-001_v05
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей продукции Zelmer.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
использования.
Указания по эксплуатации весов
Не ударять
Не использовать и не
хранить во влажной среде
Если весы не используются
в течение длительного
времени, выньте батарейку
Избегать перевеса
Не складывать ничего
наверху весов
Не погружать в воду
Технические параметры
Технические параметры указаны на информационном
табло изделия.
Весы ZELMER соответствуют требованиям действующих
норм.
Изделие помечено знаком
– на информационном
табло.
●● Максимальная нагрузка: 180 кг / 28 st 8 фунтов / 400
фунтов
●● Допустимая погрешность измерения: 0,1 кг / 0,2 фунтов
●● Питание - батарейка: 1,5 V AAA
●● Рост: 80-220 см, 2’8” - 7’2”
●● Возраст: 6-100 лет
●● 12 памятей пользователя
●● Детский режим: 6-12 лет
●● Режим спортсмена: 15-50 лет
●● Точность измерения:
●● 0,1% состава жировой ткани в организме
●● 0,1% состава воды в организме
●● 0,1% состава массы мускулатуры
●● 1 ккал BMR
Следить, чтобы не
поскользнуться на слизкой
плите
Лица со стимулятором сердца не должны
использовать этот прибор. В случае
сомнений обратится к врачу.
Беременные женщины должны использовать только функцию взвешивания.
Сэндвич-тостер предназначен исключительно для домашнего пользования, внутри помещений.
BS1850-001_v05
27
Панель управления
Устройство весов
1 Дисплей
2 Функциональные кнопки
3 Взвешивающая платформа с системой измерения
BIA (биоэлектрический анализ импеданса)
4 Резиновые ножки
5 Отсек для батарей (2 x 1,5 V AAA)
6 Кнопка изменения единицы измерения
ДИСПЛЕЙ – ОБОЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ
1
3
– пол и телосложение
– содержание жировой массы
– содержание воды
– содержание мышечной массы
– показатель массы тела
2
– показатель
в калориях
– возраст
максимальной
потребности
– измерительные единицы
6
4
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ
– установление / подтверждение
5
– увеличение значения / выбор
– уменьшение значения / выбор
Эксплуатация и действие весов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
6
5
28
1 Вынуть весы из упаковки.
2 Вставить соответствующие батарейки в отсек для
батарей (смотри «ЗАМЕНА БАТАРЕЙ»).
3 Включить весы, встав на взвешивающую платформу.
4 Установить требуемую единицу измерения, нажимая
кнопку изменения единицы измерения, которая находится в нижней части весов, пока на дисплее не высветится требуемая единица.
5 Ввести данные взвешиваемого человека (смотри
«ФУНКЦИЯ АНАЛИЗА СОСТАВА ТЕЛА»).
BS1850-001_v05
6 Чтобы выполнить измерение, подождите, пока на
дисплее не появится . Встаньте ногами на взвешивающую платформу таким образом, чтобы ноги находились
на металлических пластинках по обеим сторонам взвешивающей платформы.
7a Когда значение измерения стабилизируется, а пользователь не был распознан, прибор высветит результат
измерения веса и после около 5 секунд выключится
автоматически (функция взвешивания).
ЗАМЕНА БАТАРЕЙ
Отсек для батарей находится на оборотной стороне
весов.
1 Чтобы заменить батарею, откройте крышку хранилища для батарей и выньте использованные батареи.
2 Вставьте 2 новые батареи 1,5 V AAA.
Обратите внимание на соблюдение правильной полярности батарей.
Правильный способ установки батарей
описан внутри отсека для батарей.
3 Закройте крышку отсека для батарей.
ФУНКЦИЯ АНАЛИЗА СОСТАВА ТЕЛА
Пользователь не будет распознан, если
ноги изолированы (например, в обуви) от
датчиков, находящихся на взвешивающей
платформе.
7b Когда значение измерения стабилизируется, и пользователь будет введен и распознан, весы начнут выполнение измерения.
На основе введенных личных данных (пол, возраст,
рост) и выполненных измерений прибор, кроме веса,
показывает такие параметры, как: содержание мышечной массы, жира и воды в организме, а также BMI и BMR.
Весы могут запомнить 12 разных пользователей.
Чтобы ввести персональные данные, следуйте указаниям, приведенным ниже.
ВЫБОР МЕСТА В ПАМЯТИ
1 Нажмите кнопку
, чтобы запустить режим
настроек. Начнет мигать что обозначает данные для
1 лица.
2 Кнопками , задайте номер.
Прибор, кроме веса, показывает содержание мышечной
массы, жира, воды, показатель BMI и BMR.
3 Нажмите кнопку
, чтобы подтвердить выбор
и перейти к введению следующих данных.
Данные будут высвечиваться поочередно
в течении 3 секунд и 2 раза повторно,
а потом прибор выключится автоматически.
ВЫБОР ПОЛА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
Чтобы настроить пол и телосложение, с помощью кнопок
, выберите соответствующий символ.
Для выбора доступны следующие варианты: мужЧтобы получить как можно более точный
и валидный результат, протрите стопы
влажной тряпочкой и станьте на весы
влажными ногами.
Полученные результаты сравните с таблицами, помещенными в дальнейшем в этой инструкции (см. Таблицы
результатов).
BS1850-001_v05
чина
, женщина
женщина-спортсменка
, мужчина-спортсмен
, ребенок
,
.
Настройки последующих параметров проводите аналогично.
29
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ
Заменить батарею – на дисплее появится символ « ».
Весы выключатся автоматически через несколько секунд.
« » – отсутствие стабильного значения измерения,
неудачное измерение состава массы жировой ткани.
Перегрузка – если взвешиваемое значение превысит
180 кг, на дисплее появится символ «
». Устраните
нагрузку, чтобы избежать повреждения весов.
Во время взвешивания соблюдайте максимальную допустимую нагрузку на устройство, составляющую 180 кг.
« » – ошибка обнуления весов
Чистка и хранение
Чистите весы слегка увлажненной тряпочкой. Не погружайте весы в воду, не используйте едкие химические
средства.
Экология – Забота об окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Запрещается выбрасывать использованные батарейки в обычный смешанный
мусор (токсичные тяжелые металлы).
Их следует сдавать в специализированные пункты сбора отработанных батареек
и акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора
выньте из него батарейки.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт
по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Таблицы результатов
ПРОЦЕНТНЫЙ СОСТАВ ЖИРОВОЙ МАССЫ – ГРАНИЦЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Возраст Низкий Оптимальный Умеренный
6
≤12.4
12.5 -19.5
19.6 - 22.6
7
≤12.6
12.7 - 20.4
20.5 - 24.0
8
≤12.7
12.8 - 21.3
21.4 - 25.4
9
≤12.8
12.9 - 22.2
22.3 - 26.7
10
≤12.8
12.9 - 22.8
22.9 - 27.8
11
≤12.6
12.7 - 23.0
23.1 - 28.2
12
≤12.1
12.2 - 22.7
22.8 - 27.8
13
≤11.5
11.6 - 22.0
22.1 - 26.9
14
≤10.9
11.0 - 21.3
21.4 - 25.8
15
≤10.4
10.5 - 20.7
20.8 - 24.9
16
≤10.1
10.2 - 20.3
20.4 - 24.2
17
≤9.8
9.9 - 20.1
20.2 - 23.8
18
≤9.6
9.7 - 20.1
20.2 - 23.5
Высокий
≥22.7
≥24.1
≥25.5
≥26.8
≥27.9
≥28.3
≥27.9
≥27.0
≥25.9
≥25.0
≥24.3
≥23.9
≥23.6
ПРОЦЕНТНЫЙ СОСТАВ ЖИРОВОЙ МАССЫ – ГРАНИЦЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Возраст Низкий Оптимальный Умеренный
6
≤14.4
14.5 - 23.0
23.1 - 26.1
7
≤14.9
15.0 - 24.5
24.6 - 27.9
8
≤15.3
15.4 - 26.0
26.1 - 29.6
9
≤15.7
15.8 - 27.2
27.3 - 31.1
10
≤16.0
16.1 - 28.2
28.3 - 32.1
11
≤16.1
16.2 - 28.8
28.9 - 32.7
12
≤16.1
16.2 - 29.1
29.2 - 33.0
13
≤16.1
16.2 - 29.4
29.5 - 33.2
14
≤16.0
16.1 - 29.6
29.7 - 33.5
15
≤15.7
15.8 - 29.9
30.0 - 33.7
16
≤15.5
15.6 - 30.1
30.2 - 34.0
17
≤15.1
15.2 - 30.1
30.2 - 34.3
18
≤14.7
14.8 - 30.8
30.9 - 34.7
Высокий
≥26.2
≥28.0
≥29.7
≥31.2
≥32.2
≥32.8
≥33.1
≥33.3
≥33.6
≥33.8
≥34.1
≥34.4
≥34.8
ПРОЦЕНТНЫЙ СОСТАВ ЖИРОВОЙ МАССЫ – ГРАНИЦЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Возраст Низкий Оптимальный Умеренный
19 - 39
≤8
8.1 - 19.9
20 - 24.9
40 - 59
≤11
11.1 - 21.9
22 - 27.9
60+
≤13
13.1 - 24.9
25 - 29.9
Высокий
≥25
≥28
≥30
ПРОЦЕНТНЫЙ СОСТАВ ЖИРОВОЙ МАССЫ – ГРАНИЦЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Возраст Низкий Оптимальный Умеренный
19 - 39
≤21
21.1 - 32.9
33 - 38.9
40 - 59
≤23
23.1 - 33.9
34 - 39.9
60+
≤24
24.1 - 35.9
36 - 41.9
30
Высокий
≥39
≥40
≥42
BS1850-001_v05
Опубликованные границы состава % жировой ткани в организме служат только
в целях ориентации. Перед введением
изменений в диете и программе упражнений следует всегда обратиться за советом к врачу.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ВОДЫ
Границы % BF
Мужчины
Женщины
4 до 14%
15 до 21%
22 до 24%
25 и выше
4 до 20%
21 до 29%
30 до 32 %
33 и выше
Оптимальные
границы % TBW
70 до 63%
63 до 57%
57 до 55%
55 до 37%
70 до 58%
58 до 52 %
52 до 49%
49 до 37%
Представленные границы состава %
воды в организме служат исключительно
в целях ориентации. Перед введением
изменений в диете и программе упражнений следует всегда обратиться за советом к врачу.
Вашу категорию BMI можно определить с помощью
нижеуказанной таблицы.
КатегорияBMI
< 18.5
18.6-24.9
25-29.9
30+
Значение BMI Проблемы со здоровьем
Сильно
на основании только BMI
Недостаточный вес
Умеренные
Нормальный
Низкие
Избыточный вес
Умеренные
Ожирение
Высокие
Если график/таблица определяют, что вы
не помещаетесь в границах правильного
веса, перед проведением каких-либо действий следует обратиться к врачу. Классификации BMI относятся только к взрослым лицам (старше 19 лет).
BMR
Ваш показатель основного обмена веществ (BMR)
является большинством энергии (в калориях), которое
используется телом во время отдыха, с целью обеспечения правильного функционирования организма. Эта
постоянная работа составляет около 60-70% использования калорий и включает биение сердца, дыхание
и удержание температуры тела. На показатель BMR
имеет влияние много факторов, в том числе возраст,
вес, рост, пол, диета, а также стиль жизни.
BMI
Указатель массы тела (BMI – Body Mass Index) выражает отношение веса к росту и обычно служит для
классификации недостаточного веса, избыточного веса,
а также ожирения у взрослых. Эти весы могут рассчитать ваш показатель BMI. Категории BMI представлены
ниже в таблице поддерживаются WHO (Мировой Организацией Здоровья – World Healt Organization) и могут
использоваться для интерпретации значения BMI.
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования весов не по
назначению или неправильного обращения с ними.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
BS1850-001_v05
31
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Указания касаещи използването на везната
Не удряйте
Не използвайте и не
съхранявайте във влажно
място
Ако не използвате везната
през продължително време
извадете батериите
Избягвайте
претоварвания
Не съхранявайте нищо на
повърхността на везната
Не потапяйте във вода
Технически данни
Техническите параметри се намират в информационната табела на уреда.
Везната ZELMER отговаря на изискванията на действащите норми.
Уредът е обозначен със знак
на информационната
табела.
Декларацията за съответствие
ще намерите на сайта
www.zelmer.com.
●● Максимално натоварване: 180 кг / 28 st 8 lb / 400 lb
●● Увеличение на измерваното тегло: 0,1 кг / 0,2 lb
●● Означение на батериите: 1,5 V AAA
●● Височина: 80-220 см, 2’8” - 7’2”
●● Възраст: 6-100 години
●● 12 памети на потребителя
●● Детски режим: 6-12 години
●● Спортен режим: 15-50 години
●● Точност на измерването:
●● 0,1% съдържание на мазнини в организма
●● 0,1% съдържание на вода в организъма
●● 0,1% съдържание на мускулна маса
●● 1 kcal BMR
Внимавайте да не се
подхлъзнете на плочата на
везната
Хората с пейсмейкър не трябва да използвате това устройство. В случай на съмнение, свържете се с вашия лекар.
Бременните жени трябва да използват
само функцията за мерене на теглото.
Уредът е предназначен само за домашно
използване, в затворени помещения.
32
BS1850-001_v05
Контролен панел
Елементи на везната
1 Дисплей
2 Функционални бутони
3 Платформа за мерене със система за измерване BIA
(Биоелектричен импеданс анализ)
4 Гумени крачета
5 Бокс за батерии (2 x 1,5 V AAA)
6 Бутони за смяна на единиците за измерване
ДИСПЛЕЙ – ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ
1
3
– пол и строеж на тялото
– съдържание на мастна маса
– съдържание на вода
– съдържание на мускулна маса
– индекс на телесната маса
2
– показател за оптималната нужда от калории
– възраст
– измерителни единици
6
4
ФУНКЦИОНАЛНИ БУТОНИ
– настройте / потвърдете
5
– увеличаване на стойността / избор
– намаляване на стойността / избор
Обслужване и работа на везната
НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ
6
5
BS1850-001_v05
1 Извадете везната от опаковката.
2 Сложете съответните батерии в бокса за батерии
(вижте „СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ”).
3 Включете везната натискайки платформата за
мерене.
4 Настройте желаната единица за измерване, натискайки бутоните за смяна на единиците за измерване,
намиращ се от долната страна на везната, до момента
когато се появи желаната единица за измерване.
5 Въведете данните на измерваното лице (вижте
„ФУНКЦИЯ АНАЛИЗ НА ТЯЛОТО”).
33
6 За да извършите измерването, почакайте докато
на дисплея се появи . Станете на платформата за
измерване по такъв начин, че стъпалата да се намират
на металните плочи от двете страни на платформата за
измерване.
7a Когато измерената стойност е стабилна, и потребителят не е разпознат от устройството, появява се измереното тегло и след около 5 секунди уреда ще се изключи
автоматично (функцията за претегляне).
СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ
Бокса за батериите се намира отдолу на везната.
1 За да смените батериите, отворете капака на бокса
за батерии и извадете изтощените батерии.
2 Сложете 2 нови батерии 1,5 V AAA.
Обърнете внимание на това да бъде запазена правилната посока на полюсите на
батериите.
Правилния начин на подреждане на батериите е означен на вътрешната страна на
бокса за батериите.
3 Затворете капака на бокса за батериите
ФУНКЦИЯ АНАЛИЗ НА ТЯЛОТО
Потребителят няма да бъде разпознат,
ако краката са изолирани (напр. обувки) от
датчиците разположени на платформата
за измерване.
7b Когато измервана стойност е стабилна и потребителя
е разпознат и въведен, везната започва да извършва
измерването.
Въз основа на въведените лични данни (пол, възраст,
ръст) и извършените измервания уредът освен теглото
показва и параметри като: съдържание на мускулна
маса, мазнини и вода в организма, а също така и индексите BMI и BMR.
Везната може да помни 12 различни потребители.
За да въведете данните на лицето постъпвайте според
инструкциите по долу:
ИЗБОР НА МЯСТО В ПАМЕТТА
1 Натиснете бутона
, за да стартирате режим
на настройки. Започва да мига означава данните за
1 лице.
2 С бутоните , въведете номер.
Освен теглото уредът ще покаже съдържанието на мускулната маса, мазнини, съдържанието на вода, индексите BMI и BMR.
3 Натиснете бутона
, за да потвърдите избора си
и преминете към въвеждане на по-нататъшна информация за лицето.
Данните ще се появяват през 3 секунди
и ще се повтарят по 2 пъти, след което
уредът се изключва автоматично.
ИЗБОР НА ПОЛА И СТРОЕЖА НА ТЯЛОТО
За да настроите пола и строежа на тялото, с помощта на
бутоните , изберете съответния символ.
За най-точни и надеждни измервания,
избършете краката с влажна кърпа и стъпете на везната с мокри крака.
Получените резултати сравнете с тези в таблицата,
намираща се по-надолу в тази инструкция (вижте Таблица с резултати).
34
На разположение са следните опции: мъж
, жена
,
мъж спортист
, дете
.
, жена спортист
Настройката на следващите параметри
въвеждайте аналогично както по горе.
BS1850-001_v05
ПРЕДУПРЕЖДАВАЩИ СИМВОЛИ
Сменете батериите – на дисплея се появява символа
„ ”. Везната се изключва автоматично след няколко
секунди.
„ ” – липсата на стабилна измерена стойност, не
успешно измерване на мастната маса.
Претоварване – ако теглото на измервания обект премине 180 кг, на дисплея на везната се появява символа
„
”. Премахнете натоварването, за да предотвратите
повреждането на везната.
По време на измерване на теглото,
съблюдавайте максимално допустимото
натоварване на измерващия уред, което
е 180 кг.
„ ” – грешка при нулиране на везната.
Чистене и поддържане
Чистете везната с леко влажна кърпа. Не потопявайте
везната във вода, и не използвайте агресивни химични
препарати за чистене.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази
цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера
за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за
околната среда. Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите домакински отпадъци, а трябва да се предадат в пункт за
събиране на вторични суровини. Преди
изхвърлянето или предаването на уреда
в пункт за събиране на вторични суровини,
не забравяйте да извадите батериите от
мястото им.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни
съставни части могат да представляват опасност за
околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Таблици с резултати
ПРОЦЕНТНО СЪДЪРЖАНЕ НА МАЗНИНА – ОБХВАТ
ЗА МОМЧЕТА
Възраст
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ниска
≤12.4
≤12.6
≤12.7
≤12.8
≤12.8
≤12.6
≤12.1
≤11.5
≤10.9
≤10.4
≤10.1
≤9.8
≤9.6
Оптимална
12.5 -19.5
12.7 - 20.4
12.8 - 21.3
12.9 - 22.2
12.9 - 22.8
12.7 - 23.0
12.2 - 22.7
11.6 - 22.0
11.0 - 21.3
10.5 - 20.7
10.2 - 20.3
9.9 - 20.1
9.7 - 20.1
Умерена
19.6 - 22.6
20.5 - 24.0
21.4 - 25.4
22.3 - 26.7
22.9 - 27.8
23.1 - 28.2
22.8 - 27.8
22.1 - 26.9
21.4 - 25.8
20.8 - 24.9
20.4 - 24.2
20.2 - 23.8
20.2 - 23.5
Висока
≥22.7
≥24.1
≥25.5
≥26.8
≥27.9
≥28.3
≥27.9
≥27.0
≥25.9
≥25.0
≥24.3
≥23.9
≥23.6
ПРОЦЕНТНО СЪДЪРЖАНЕ НА МАЗНИНА – ОБХВАТ
ЗА МОМИЧЕТА
Възраст
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ниска
≤14.4
≤14.9
≤15.3
≤15.7
≤16.0
≤16.1
≤16.1
≤16.1
≤16.0
≤15.7
≤15.5
≤15.1
≤14.7
Оптимална
14.5 - 23.0
15.0 - 24.5
15.4 - 26.0
15.8 - 27.2
16.1 - 28.2
16.2 - 28.8
16.2 - 29.1
16.2 - 29.4
16.1 - 29.6
15.8 - 29.9
15.6 - 30.1
15.2 - 30.1
14.8 - 30.8
Умерена
23.1 - 26.1
24.6 - 27.9
26.1 - 29.6
27.3 - 31.1
28.3 - 32.1
28.9 - 32.7
29.2 - 33.0
29.5 - 33.2
29.7 - 33.5
30.0 - 33.7
30.2 - 34.0
30.2 - 34.3
30.9 - 34.7
Висока
≥26.2
≥28.0
≥29.7
≥31.2
≥32.2
≥32.8
≥33.1
≥33.3
≥33.6
≥33.8
≥34.1
≥34.4
≥34.8
ПРОЦЕНТНО СЪДЪРЖАНЕ НА МАЗНИНА – ОБХВАТ
ЗА МЪЖЕ
Възраст
19 - 39
40 - 59
60+
Ниска
≤8
≤11
≤13
Оптимална
8.1 - 19.9
11.1 - 21.9
13.1 - 24.9
Умерена
20 - 24.9
22 - 27.9
25 - 29.9
Висока
≥25
≥28
≥30
ПРОЦЕНТНО СЪДЪРЖАНЕ НА МАЗНИНА – ОБХВАТ
ЗА ЖЕНИ
Възраст
19 - 39
40 - 59
60+
BS1850-001_v05
Ниска
≤21
≤23
≤24
Оптимална
21.1 - 32.9
23.1 - 33.9
24.1 - 35.9
Умерена
33 - 38.9
34 - 39.9
36 - 41.9
Висока
≥39
≥40
≥42
35
Данните в таблиците с обхватите за %
съдържание на мазнини в организъма да се
използват само ориентировъчно. Преди да
въведете промени във Вашата диета или
програма за упражнения моля консултирайте се с лекар.
СХЕМА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВОДА В ОРГАНИЗЪМА
Обхват % BF
Мъже
Жени
4 до 14%
15 до 21%
22 до 24%
25 и повече
4 до 20%
21 до 29%
30 до 32 %
33 и повече
Оптимален обхват
% TBW
70 до 63%
63 до 57%
57 до 55%
55 до 37%
70 до 58%
58 до 52 %
52 до 49%
49 до 37%
Данните в таблиците с обхватите за %
съдържание на вода в организъма да се
използват само ориентировъчно. Преди да
въведете промени във Вашата диета или
програма за упражнения моля консултирайте се с лекар.
BMI
Индекс на телесната маса (BMI – Body Mass Index) е съотношението на теглото към височината и обикновено се
използва за класифициране на поднормено тегло, наднорменото тегло и затлъстяване при възрастни. Тази
везна може да изчисли Вашият процент BMI. Категориите
на BMI представени по-долу на диаграмата и в таблицата
са приети от WHO (Световната Организация за Здраве –
World Healt Organization) и могат да бъдат използвани за
интерпретиране на стойностите на BMI.
Вашата категория BMI можете да определите с помощта
на таблицата по-долу.
Категория BMI
< 18.5
18.6-24.9
25-29.9
30+
Стойност BMI Здравословни проблеми
Значение
на основата само на BMI
Поднормено тегло
Умерени
Нормален
Нисък
Наднормено тегло
Умерен
Пълнота
Висок
Ако диаграмата/табелата показва, че
не сте в обхвата на нормалното тегло,
преди да започнете каквито и да действия най-напред се консултирайте с лекар
специалист. Класификатора на BMI касае
само и изключително възрастни хора (над
19 годишна възраст).
BMR
Базалния метаболизъм (BMR) е прогнозната сума на
енергия (измерена в калории) консумирана от организма по време на почивка, за да се гарантира правилното
функциониране на организма. Тази постоянна работа
е около 60-70% от консумацията на калории и включват
сърдечен ритъм, дишане и поддържане на телесната
температура. На BMR влияят много фактори, включително възраст, тегло, ръст, пол, начин на хранене
и начин на живот.
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
36
BS1850-001_v05
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з використання вагів
Не вдаряти
Не використовувати і не
зберігати у вологому
середовищі
Якщо ваги не використовується протягом тривалого
часу, вийміть батарейку
Уникати перевантаження
Не складати нічого зверху
вагів
Не занурювати у воді
Технічні параметри
Технічні параметри вказані на інформаційному табло
виробу.
Ваги ZELMER виконують вимоги діючих норм.
Виріб позначено знаком
на інформаційному табло.
●● Максимальне навантаження: 180 кг / 28 st 8 lb / 400 lb
●● Збільшення допустимого відхилення: 0,1 кг / 0,2 lb
●● Тип батарейки: 1,5 V AAA
●● Ріст: 80-220 см, 2’8” - 7’2”
●● Вік: 6-100 років
●● 12 пам’ятей користувача
●● Дитячий режим: 6-12 років
●● Режим спортсмена: 15-50 років
●● Точність вимірювання:
●● 0,1% вмісту жирової тканини в організмі
●● 0,1% вмісту води в організмі
●● 0,1% вмісту маси мускулатури
●● 1 ккал BMR
Слідкувати, щоб не
послизнутися на слизьких
вагах
Особи із стимуляторами серця не повинні
використовувати цей прилад. У випадку
сумнівів необхідно звернутися до лікаря.
Вагітні жінки повинні використовувати
лише функцію зважування.
Обладнання призначене виключно для
домашнього використання, усередині приміщень.
BS1850-001_v05
37
Панель керування
Конструкція вагів
1 Дисплей
2 Функціональні кнопки
3 Зважувальна платформа з системою вимірювання
BIA (біоелектричний аналіз імпедансу)
4 Гумові ніжки
5 Відсік для батарей (2 x 1,5 V AAA)
6 Кнопка зміни одиниці виміру
ДИСПЛЕЙ – ПОЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ
1
3
– стать і тілобудова
– вміст жирової маси
– вміст води
– вміст м’язевої маси
– показник маси тіла
2
– показник максимальної потреби в калоріях
– вік
– одиниці вимірювання
6
4
ФУНКЦІОНАЛЬНІ КНОПКИ
– установление / подтверждение
5
– увеличение значения / выбор
– уменьшение значения / выбор
Експлуатація та дія вагів
СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ
6
5
38
1 Вийняти ваги з упаковки.
2 Вставити відповідні батарейки у відсік для батарей
(дивитись «ЗАМІНА БАТАРЕЙ»).
3 Ввімкнути ваги, стаючи на зважувальну платформу.
4 Встановити необхідну одиницю виміру, натискаючи
кнопку зміни одиниці виміру, яка знаходиться в нижній
частині вагів, поки на дисплеї не з’явиться необхідна одиниця.
5 Ввести дані зважуваної людини (дивитись «ФУНКЦІЯ
АНАЛІЗУ СКЛАДУ ТІЛА»).
BS1850-001_v05
6 Щоб виконати вимір, зачекайте, поки на дисплеї не
з’явитьсяę . Встаньте ногами на зважувати платформу
таким чином, щоб ноги знаходилися на металевих пластинках по обидва боки зважувати платформи.
7a Коли значення вимірювання стабілізується, а користувач не був розпізнаним, прилад висвітлить результат
вимірювання ваги і після близько 5 секунд виключиться
автоматично (функція зважування).
ЗАМІНА БАТАРЕЙ
Відсік для батарей знаходиться на зворотному боці вагів.
1 Щоб замінити батарею, відкрийте кришку сховища
для батарей і вийміть використані батареї.
2 Вставте 2 нові батареї 1,5 V AAA.
Зверніть увагу на дотримання правильної
полярності батарей.
Правильний спосіб установки батарей описаний всередині відсіку для батарей.
3 Закрийте кришку відсіку для батарей.
ФУНКЦІЯ АНАЛІЗУ СКЛАДУ ТІЛА
Користувач не буде розпізнаний, якщо ноги
ізольовані (наприклад, у взутті) від датчиків, які знаходяться на зважувальній платформі.
7b Коли значення вимірювання стабілізується, і користувач буде введений і розпізнаний, ваги почне виконання
вимірювання.
На основі введених особистих даних (стать, вік, зріст)
і виконаних вимірювань прилад, окрім ваги, показує такі
параметри, як: зміст м’язової маси, жиру і води в організмі, а також ІМТ і ПОР.
Ваги можуть запам’ятати 12 різних користувачів.
Щоб ввести персональні дані, дотримуйтеся вказівок,
наведених нижче.
ВИБІР МІСЦЯ В ПАМЯТІ
1 Натисніть кнопку
, щоб запустити режим налаштувань. Почне блимати що позначає дані для 1 особи.
2 Кнопками , задайте номер.
3 Натисніть кнопку
, щоб підтвердити вибір і перейти до введення наступних даних.
Прилад, окрім ваги, показує вміст м’язової маси, жиру,
води, показник BMI і BMR.
Дані будуть висвічуватися почергово
впродовж 3 секунд і 2 рази повторно,
а потім прилад виключиться автоматично.
ВИБІР СТАТІ І ТІЛОБУДОВИ
Щоб налаштувати стать і статуру, за допомогою кнопок
, виберіть відповідний символ.
Для вибору доступні наступні варіанти: чоловік
Щоб отримати якомога більш точний
результат, протріть стопи вологою ганчіркою і станьте на вагу вологими ногами.
Отримані результати порівняйте з таблицями, розміщеними далі у цій інструкції (див. Таблиці результатів).
BS1850-001_v05
, чоловік-спортсмен
, дитина
, жінка
, жінка-спортсменка
.
Налаштування наступних параметрів проводиться аналогічно.
39
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ
Замінити батарею – на дисплеї з’явиться символ « ».
Ваги вимкнуться автоматично через кілька секунд.
« » – відсутність стабільного значення вимірювання,
невдале вимірювання вмісту маси жирової тканини.
Перевантаження – якщо значення зважування перевищить 180 кг, на дисплеї з’явиться символ «
». Усуньте
навантаження, щоб уникнути пошкодження вагів.
Під час зважування дотримуйтесь максимального допустимого навантаження пристрою, що складає 180 кг.
« » – помилка обнулення ваги.
Чистка і зберігання
Чистіть ваги злегка зволоженою ганчіркою. Не занурюйте
ваги у воду, не використовуйте їдких хімічних засобів.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону
навколишнього природного середовища. Це
не потребуе великих зусиль. З цією метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) кинути в контейнер для пластику.
Батареї містять шкідливі для природного середовища
речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими
відходами, здайте їх до пункту збору вторинної сировини.
Перед тим як викинути або здати обладнання до пункту
вторинної сировини, потрібно пам’ятати про вийняття
батарей зі сховища для батарей
Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт
з утилізації, тому що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні можуть загрожувати навколишнього
середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
40
●● Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Таблиці результатів
ВІДСОТКОВИЙ ВМІСТ ЖИРОВОЇ МАСИ – МЕЖІ ДЛЯ
ХЛОПЧИКІВ
Вік
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Низький Оптимальний
≤12.4
12.5 -19.5
≤12.6
12.7 - 20.4
≤12.7
12.8 - 21.3
≤12.8
12.9 - 22.2
≤12.8
12.9 - 22.8
≤12.6
12.7 - 23.0
≤12.1
12.2 - 22.7
≤11.5
11.6 - 22.0
≤10.9
11.0 - 21.3
≤10.4
10.5 - 20.7
≤10.1
10.2 - 20.3
≤9.8
9.9 - 20.1
≤9.6
9.7 - 20.1
Помірний
19.6 - 22.6
20.5 - 24.0
21.4 - 25.4
22.3 - 26.7
22.9 - 27.8
23.1 - 28.2
22.8 - 27.8
22.1 - 26.9
21.4 - 25.8
20.8 - 24.9
20.4 - 24.2
20.2 - 23.8
20.2 - 23.5
Високий
≥22.7
≥24.1
≥25.5
≥26.8
≥27.9
≥28.3
≥27.9
≥27.0
≥25.9
≥25.0
≥24.3
≥23.9
≥23.6
ВІДСОТКОВИЙ ВМІСТ ЖИРОВОЇ МАСИ – МЕЖІ ДЛЯ
ДІВЧАТ
Вік
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Низький Оптимальний
≤14.4
14.5 - 23.0
≤14.9
15.0 - 24.5
≤15.3
15.4 - 26.0
≤15.7
15.8 - 27.2
≤16.0
16.1 - 28.2
≤16.1
16.2 - 28.8
≤16.1
16.2 - 29.1
≤16.1
16.2 - 29.4
≤16.0
16.1 - 29.6
≤15.7
15.8 - 29.9
≤15.5
15.6 - 30.1
≤15.1
15.2 - 30.1
≤14.7
14.8 - 30.8
Помірний
23.1 - 26.1
24.6 - 27.9
26.1 - 29.6
27.3 - 31.1
28.3 - 32.1
28.9 - 32.7
29.2 - 33.0
29.5 - 33.2
29.7 - 33.5
30.0 - 33.7
30.2 - 34.0
30.2 - 34.3
30.9 - 34.7
Високий
≥26.2
≥28.0
≥29.7
≥31.2
≥32.2
≥32.8
≥33.1
≥33.3
≥33.6
≥33.8
≥34.1
≥34.4
≥34.8
ВІДСОТКОВИЙ ВМІСТ ЖИРОВОЇ МАСИ – МЕЖІ ДЛЯ
ЧОЛОВІКІВ
Вік
Низький Оптимальний
19 - 39
≤8
8.1 - 19.9
40 - 59
≤11
11.1 - 21.9
60+
≤13
13.1 - 24.9
Помірний
20 - 24.9
22 - 27.9
25 - 29.9
Високий
≥25
≥28
≥30
BS1850-001_v05
ВІДСОТКОВИЙ ВМІСТ ЖИРОВОЇ МАСИ – МЕЖІ ДЛЯ
ЖІНОК
Вік
Низький Оптимальний
19 - 39
≤21
21.1 - 32.9
40 - 59
≤23
23.1 - 33.9
60+
≤24
24.1 - 35.9
Помірний
33 - 38.9
34 - 39.9
36 - 41.9
Високий
≥39
≥40
≥42
Опубліковані межі вмісту % жирової
тканини в організмі служать виключно
з метою орієнтації. Перед впровадженням
змін у дієту і програму вправ слід завжди
звернутися за порадою до лікаря.
ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ВОДИ
Чоловіки
Жінки
Межі % BF
4 до 14%
15 до 21%
22 до 24%
25 і вище
4 до 20%
21 до 29%
30 до 32 %
33 і вище
Оптимальні межі % TBW
70 до 63%
63 до 57%
57 до 55%
55 до 37%
70 до 58%
58 до 52 %
52 до 49%
49 до 37%
Представлені межі вмісту % води в організмі служать виключно з метою орієнтації. Перед впровадженням змін у дієту
і програму вправ слід завжди звернутися за
порадою до лікаря.
BMI
Показник маси тіла (BMI – Body Mass Index) виявляє
відношення ваги до росту і зазвичай служить для класифікації недостатньої ваги, надміної ваги або ожиріння
у дорослих. Ця вага може розрахувати ваш показник BMI.
Категорії BMI, представлені нижче у таблиці, визнаются
WHO (Світовою Організацією Здоров’я – World Healt
Organization) і можуть використовуватися для інтерпретації значення BMI.
Вашу категорію BMI можна визначити за допомогою
наведеної нижче таблиці.
КатегоріяBMI
< 18.5
18.6-24.9
25-29.9
30+
Значення BMI Проблеми зі здоров’ям на
Сильно
підставі лише BMI
Недостатня вага
Помірні
Нормальна
Низькі
Надлишкова вага
Помірні
Ожиріння
Високі
Якщо графік/таблиця визначають, що ви
не вміщуєтесь у межах правильної ваги,
перед проведенням будь-яких дій варто
звернутися до лікаря. Класификації BMI
застосовуються лише щодо дорослих осіб
(старших 19 років).
BMR
Ваш показник основного обміну речовин (BMR) є більшістю енергії, яка затрачається тілом під час відпочинку,
з метою забезпечення правильного функціонування
організму. Ця постійна робота складає близько 60-70%
використання калорій і включає биття серця, дихання
та утримання температури тіла. На показник BMR має
вплив багато факторів, в тому числі вік, вага, ріст, стать,
дієта, а також стиль життя.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник зберігае собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
BS1850-001_v05
41
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction
manual for future reference.
Handling instructions
Do not hit
Do not use or store in humid
locations
Remove batteries if appliance
is not to be used for a long
period of time
Avoid overloading
Do not place any objects on
the surface of the appliance
Do not immerse in water
Technical data
Technical parameters are stated on the rating plate.
ZELMER scales meet the requirements of relevant
standards.
The product is
marked on the rating plate.
For
marking declaration of conformity please visit the
manufacturer’s website at www.zelmer.com.
●● Maximum load: 180 kg / 28 st 8 lb / 400 lb
●● Graduation: 0,1 kg / 0,2 lb
●● Battery type: 1,5 V AAA
●● Height: 80-220 cm, 2’8” - 7’2”
●● Age: 6-100
●● 12 user memories
●● Children mode: 6-12 years of age
●● Athlete mode: 15-50 years of age
●● Measurement accuracy:
●● 0.1% body fat content
●● 0.1% body water content
●● 0.1% muscle mass content
●● 1 kcal BMR
Be careful not to slip when
you step on the scale
People with pacemakers should not use the
scale. In case of doubts ask your doctor for
advice.
Pregnant women should use the weight reading
function only.
The appliance is intended solely for household
use, indoors.
42
BS1850-001_v05
Control panel
Description of the appliance
1 Electronic display
2 Function buttons
3 Weighing platform with BIA feature (bioelectrical
impedance analysis)
4 Rubber feet
5 Battery compartment (2 x 1,5 V AAA)
6 Weighing unit button
DISPLAY SYMBOLS
1
3
– gender and body type
– body fat
– body water
– muscle mass
– Body Mass Index
2
– Basal Metabolic Rate
– age
– measurement units
6
4
FUNCTION BUTTONS
– set / confirm
5
– increase / select
– decrease / select
Use and functions
HOW TO USE
6
5
BS1850-001_v05
1 Remove the scales from the box.
2 Insert batteries into the battery compartment (see
“REPLACING BATTERIES”).
3 Switch on the scales by stepping on weighing platform.
4 Press the weighing unit button repeatedly until your
required weighing unit shows on the display. The weighing
unit button is located on the underside of the appliance.
5 Enter personal data of the user (see “BIA FEATURE”).
6 To start your measurement, wait until the display shows
. Step on the weighing platform with feet on the metal
plates.
43
7a When the weight is locked, and the user has not been
recognized, the reading will be displayed for ca. 5 seconds,
and the appliance will switch off automatically (weight
measurement function).
REPLACING BATTERIES
The battery compartment is located on the underside of the
appliance.
1 To replace batteries, open the battery compartment lid
and remove the old batteries.
2 Insert 2 new 1,5 V AAA batteries.
Make sure to insert the batteries the right way
round.
Check the inside of the compartment for correct
polarity description.
The user will not be identified if feet are
isolated from the sensors on the weighing
platform (e.g. by shoes).
7b The measurement will start once the reading has
stabilised, the persona data of the user has been entered
and the user has been identified.
3 Replace the battery compartment cover.
BODY COMPOSITION ANALYSIS
Based on the data entered (gender, age, height) and the
measurements taken, the appliance, in addition to weight,
also displays your body fat, muscle and water content, as
well as the BMI and BMR indicators.
The device is capable of storing data for
12 different users.
To enter personal data, proceed as follows:
SELECTING MEMORY STORAGE NUMBER
In addition to weight the appliance also displays your body
fat, muscle and water content, as well as the BMI and BMR
indicators.
The readings will be displayed for 3 seconds,
one by one, and repeated twice. Then the
appliance will switch off automatically.
In order to obtain accurate and reliable results,
wipe your feet with a damp cloth and step on
the scale with slightly wet feet.
Compare your results with the results shown in the tables
below (see the Reference tables).
1 Press
to enter the settings mode. The flashing
icon indicates that the data of the first user can now be
entered into the device memory.
2 Use , buttons to select storage location number.
3 Press
to confirm your selection and enter the data
of the next user.
SELECTING BODY TYPE AND GENDER
Use arrows ,
to select your body type and gender
represented by respective symbols.
You can choose one of the following options: male
female
, fit male
, fit female
, child
,
.
To set the remaining parameters, proceed as
above.
44
BS1850-001_v05
WARNING INDICATORS
Change battery – the display will show “ ”. The appliance
will switch off after a few seconds.
“ ” – the reading has not been locked, body fat content
reading failure.
Overload – if the load exceeds 180 kg, the display will
show “
”. Remove excess weight to avoid damaging the
device.
Do not exceed maximum load capacity of
180 kg.
“ ” – zero value setting error.
Cleaning and maintenance
Clean with damp cloth. Do not submerge in water. Do not
use abrasive detergents.
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to protect the
environment. It is neither difficult nor
expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling
points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate
containers.
Batteries contain substances harmful to the natural
environment. Do not throw them away with other household
waste. Return used batteries to recycling points. Before
disposing of or returning the appliance to a recycling
point make sure to remove the batteries from the battery
compartment.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting
point as the components of the appliance may pose a threat
to the environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
Reference tables
BODY FAT CONTENT (%) – BOYS
Age
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Low
≤12.4
≤12.6
≤12.7
≤12.8
≤12.8
≤12.6
≤12.1
≤11.5
≤10.9
≤10.4
≤10.1
≤9.8
≤9.6
Optimum
12.5 -19.5
12.7 - 20.4
12.8 - 21.3
12.9 - 22.2
12.9 - 22.8
12.7 - 23.0
12.2 - 22.7
11.6 - 22.0
11.0 - 21.3
10.5 - 20.7
10.2 - 20.3
9.9 - 20.1
9.7 - 20.1
Moderate
19.6 - 22.6
20.5 - 24.0
21.4 - 25.4
22.3 - 26.7
22.9 - 27.8
23.1 - 28.2
22.8 - 27.8
22.1 - 26.9
21.4 - 25.8
20.8 - 24.9
20.4 - 24.2
20.2 - 23.8
20.2 - 23.5
High
≥22.7
≥24.1
≥25.5
≥26.8
≥27.9
≥28.3
≥27.9
≥27.0
≥25.9
≥25.0
≥24.3
≥23.9
≥23.6
Moderate
23.1 - 26.1
24.6 - 27.9
26.1 - 29.6
27.3 - 31.1
28.3 - 32.1
28.9 - 32.7
29.2 - 33.0
29.5 - 33.2
29.7 - 33.5
30.0 - 33.7
30.2 - 34.0
30.2 - 34.3
30.9 - 34.7
High
≥26.2
≥28.0
≥29.7
≥31.2
≥32.2
≥32.8
≥33.1
≥33.3
≥33.6
≥33.8
≥34.1
≥34.4
≥34.8
Moderate
20 - 24.9
22 - 27.9
25 - 29.9
High
≥25
≥28
≥30
BODY FAT CONTENT (%) – GIRLS
Age
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Low
≤14.4
≤14.9
≤15.3
≤15.7
≤16.0
≤16.1
≤16.1
≤16.1
≤16.0
≤15.7
≤15.5
≤15.1
≤14.7
Optimum
14.5 - 23.0
15.0 - 24.5
15.4 - 26.0
15.8 - 27.2
16.1 - 28.2
16.2 - 28.8
16.2 - 29.1
16.2 - 29.4
16.1 - 29.6
15.8 - 29.9
15.6 - 30.1
15.2 - 30.1
14.8 - 30.8
BODY FAT CONTENT (%) – MEN
Age
19 - 39
40 - 59
60+
Low
≤8
≤11
≤13
Optimum
8.1 - 19.9
11.1 - 21.9
13.1 - 24.9
BODY FAT CONTENT (%) – WOMEN
Age
19 - 39
40 - 59
60+
Low
≤21
≤23
≤24
Optimum
21.1 - 32.9
23.1 - 33.9
24.1 - 35.9
Moderate
33 - 38.9
34 - 39.9
36 - 41.9
High
≥39
≥40
≥42
Body fat content (%) ranges presented above
are for your information only. Before you
change your diet or exercise program you
should always consult a physician.
BS1850-001_v05
45
WATER CONTENT DIAGRAM
BF Range (%)
4 to 14%
15 to 21%
22 to 24%
25 and over
4 to 20%
21 to 29%
30 to 32 %
33 and over
Men
Women
Optimal range % TBW
70 to 63%
63 to 57%
57 to 55%
55 to 37%
70 to 58%
58 to 52 %
52 to 49%
49 to 37%
Body water content (%) ranges presented
above are for your information only. Before
you change your diet or exercise program you
should always consult a physician.
If the diagram/table shows that your weight
does not fall within the normal weight range,
you should consult your doctor before taking
any actions. BMI categories can only be applied
to adults (over 19 years of age).
BMR
Your basal metabolic rate (BMR) is the estimated amount
of energy measured in calories that is used by your body
at rest to maintain normal functioning of the organism. This
continuous work consumes 60-70% of calories, and includes
heartbeat, breathing and body temperature maintenance.
Numerous factors, including age, weight, height, sex, diet
and lifestyle have an impact on the BMR index.
BMI
Body Mass Index (BMI) is a weight-to-height ratio commonly
used to classify underweight, overweight and obesity in
adults. This scale is capable of calculating your BMI. The
BMI categories presented in the diagram and the table below
are recognized by WHO (World Health Organization), and
they can be used to interpret BMI values.
You can check your BMI category in the table below
BMI category
< 18.5
18.6-24.9
25-29.9
30+
46
BMI Value
Interpretation
Underweight
Normal weight
Overweight
Obesity
Health problems based on
BMI only
Moderate
Low
Moderate
High
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
BS1850-001_v05
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
BS1850-001_v05
PL
1
2
3
4
1. Zaawansowany system pomiaru przez stopy BIA
(bio-elektryczna analiza impedancji) 2. Funkcja analizy składu
ciała – podaje zawartość masy mięśniowej, tłuszczowej oraz
wody w organizmie 3. Pamięć pomiaru dla 12 różnych
użytkowników (wiek, płeć, wzrost) 4. Max. obciążenie – 180 kg
(dokładność pomiaru 100 g)
CZ 1. Pokročilý systém měření BIA v chodidlových senzorech
(bioelektrická analýza impedance) 2. Funkce analýzy složení
těla – uvádí množství svalové a tukové hmoty a vody
v organismu 3. Paměť měření pro 12 různých uživatelů
(věk, pohlaví, výška) 4. Max. zatížení – 180 kg (přesnost
měření 100 g)
SK 1. Pokročilý systém merania stopami BIA (bio-elektrická
analýza impedancie) 2. Funkcia analýzy zloženia tela –
informuje o obsahu svalstva, tukov a vody v organizme
3. Pamäť merania pre 12 rôznych užívateľov (vek, pohlavie,
vzrast) 4. Max. záťaž – 180 kg (presnosť merania 100 g)
HU 1. Fejlett, BIA-lábmérési rendszer (bio-elektromos impedancia
mérés) 2. A testösszetétel elemzése funkció – mutatja a zsír-,
víz- és izomtömeg mértékét a testben 3. 12 személy adatainak
tárolása (kor, nem, magasság) 4. Max. terhelhetőség – 180 kg
(100 g pontosságú mérés)
RO 1. Sistem avansat de măsurare prin talpă BIA (analiza
bio-electrică a impendanţei) 2. Funcţia de analizare
a compoziţiei corporale - indică conţinutul de masă musculară,
grăsime şi apă din organism 3. Memoarea măsurătorilor
pentru 12 utilizatori diferiţi (vârstă, sex, înălţime) 4. Sarcină
max. – 180 kg (exactitatea măsurătorii de 100 g)
RU 1. Продвинутая система измерения через ступни BIA
(биоэлектрический анализ импеданса – комплексного
сопротивления) 2. Функция анализ состава тела показывает содержание мышечной массы, жира и воды
в организме 3. Память измерений для 12 разных
пользователей (возраст, пол, рост) 4. Максимальная
нагрузка – 180 кг (точность измерения 100 г)
BG 1. Напредналата система за измервания чрез стъпала
BIA (био-електричен анализ на общо съпротивление)
2. Функция за анализ на състава на тялото - посочва
съдържанието на мускулната маса, мазнините
и съдържанието на вода в организма 3. Памет на
измервания за 12 различни потребители (възраст, пол,
ръст) 4. Максимално натоварване – 180 кг (точност на
измервания 100 г)
UA 1. Технічно розвинута система вимірювання через ступні
BIA (біо-електричний аналіз імпедансу – комплексного
опору) 2. Функція аналіз складу тіла - показує вміст м’язової
маси, жиру і води в організмі 3. Пам‘ять вимірювань для 12
різних користувачів (вік, стать, зріст) 4. Максимальне
навантаження – 180 кг (точність вимірювання 100 г)
EN 1. BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) advanced through
feet measurement system 2. The body composition analysis
– know your body fat, muscle and water content
3. Measurements memory for up to 12 individual users (age,
sex, height) 4. Maximum load – 180 kg (accuracy of
measurement 100 g)
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
BS1850-001_v05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising