Zelmer | 34Z050 | User manual | Zelmer 34Z050 User Manual

Zelmer 34Z050 User Manual
PL
2–8
CZ
9–15
SK
16–22
Instrukcja użytkowania
Návod k obsluze
Návod na použitie
Elektroniczna waga kuchenna
z ekranem dotykowym
Elektronická kuchyňská váha
s dotykovým dispejem
Elektronická kuchynská váha
s dotykovým displejom
ZELMER Typ 34Z050
ZELMER Typ 34Z050
ZELMER Typ 34Z050
HU
23–29
RO
30–36
RU
37–43
Kezelési utasítás
Instrucţiuni de folosire
Инструкция по эксплуатации
Elektromos konyhai mérleg
érintéses képernyővel
Cântar electronic de bucătărie
cu ecran tactil
Электронные кухонные весы
с сенсорным дисплеем
ZELMER 34Z050 Típus
ZELMER Tip 34Z050
ZELMER Tип 34Z050
BG
44–50
UA
51–57
LT
58–64
Инструкция за експлоатация
Інструкція з експлуатації
Naudojimo instrukcija
Електронна кухненска везна
със сензитивен екран
Електронні ваги кухонні
з екраном на дотик
Elektroninės virtuvės svarstyklės su liečiamuoju ekranu
ZELMER Tип 34Z050
ZELMER Tип 34Z050
ZELMER Tipas 34Z050
LV
65–71
ET
72–78
EN
79–85
Kasutusjuhend
User manual
Elektroniskie virtuves svari
ar skārienekrānu
Puutetundliku ekraaniga
elektrooniline köögikaal
Electronic kitchen scales
with touch screen
ZELMER Tips 34Z050
ZELMER Mudel 34Z050
ZELMER Type 34Z050
Lietošanas instrukcija
PL
Spis treści
Wskazówki dotyczące użytkowania wagi ............................................................................................................................................... 2
Dane techniczne . ................................................................................................................................................................................... 2
Budowa wagi .......................................................................................................................................................................................... 3
Obsługa i działanie wagi . ....................................................................................................................................................................... 3
Czyszczenie i konserwacja .................................................................................................................................................................... 8
Ekologia – Zadbajmy o środowisko ........................................................................................................................................................ 8
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one
zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom użytkowania.
Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji wagi.
Wskazówki dotyczące użytkowania wagi
Nie używać ani nie przechowywać
w wilgotnym środowisku
Nie zanurzać w wodzie
Nie uderzać
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Dokładność pomiaru ±1 g. Zakres ważenia 3 g – 5000 g.
Waga kuchenna spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
2
GW34-026_v03
Budowa wagi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elektroniczny wyświetlacz.
Funkcja zmiany jednostek UNIT.
Przycisk włącz/wyłącz ON/OFF.
Funkcja resetowania Z/T.
Gumowa stopka.
Zawieszenie na ścianę.
Obsługa i działanie wagi:
1) Sposób użycia
1. Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni.
2. Naciśnij przycisk ON/OFF (3) by włączyć urządzenie.
3. Zanim zaczniesz ważyć, poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się symbol „0.000”.
4. Aby zmaksymalizować czas działania baterii, wyłączaj wagę po zakończeniu
pracy, wciskając przycisk ON/OFF (3).
UWAGA: Jeżeli do ważenia zastosujesz miskę to najpierw postaw miskę na wadze, a następnie ją
włącz i poczekaj na symbol „0.000”.
2) Wskaźniki ostrzegawcze
1. Wymień baterię.
2. Waga przeciążona. Zdejmij przedmiot, aby zapobiec uszkodzeniu. Maksymalne obciążenie
(5 kg) podane jest na wadze.
3) Oznaczenia pokazujące się na wyświetlaczu
TARE – Tara
– Wartość ujemna
lb – Funty
o – Waga zerowa
g – Gramy
kg – Kilogramy
OZ – Uncje
GW34-026_v03
3
4) Rodzaje funkcji
Funkcja ta umożliwia ważenie kilku produktów bez konieczności zdejmowania ich z wagi.
1. Włącz wagę przyciskiem ON/OFF (3). Poczekaj, aż na wyświetlaczu pokaże się symbol „0.000”.
2. Połóż na niej pierwszy produkt. Poczekaj, aż waga pokaże wynik.
3. Naciśnij przycisk Z/T (4), aby zresetować wyświetlacz, tak, aby wskazywał „0.000” zanim położysz następny produkt.
Czynność ta może być powtarzana.
Włącz wagę
Stan gotowości wagi
Połóż
pierwszy
produkt na
wagę
Waga pierwszego
produktu
Waga niestabilna
Stan gotowości wagi
Połóż drugi
produkt
(nie ściągając
pierwszego)
Waga drugiego
produktu
Zresetuj
Zakończenie
pracy
Wyłącz wagę
UWAGA:
Ściąganie produktów (przypadek, gdy na wadze leżą dwa produkty):
–– po ściągnięciu pierwszego produktu, na ekranie wyświetli się „0.000”; po ściągnięciu drugiego produktu, na ekranie wyświetli się
waga tego produktu,
–– po przyciśnięciu przycisku Z/T (4): po ściągnięciu pierwszego produktu, na ekranie wyświetli się jego waga; po ściągnięciu
drugiego produktu, na ekranie wyświetli się waga dwóch produktów.
4
GW34-026_v03
Funkcja „ZERO”
Jeżeli suma wag wszystkich produktów na wadze ≤ 4% maksymalnego obciążenia wagi (200 g przy maksymalnym obciążeniu 5 kg)
wyświetlacz pokaże „----” lub „0g” za każdym razem, kiedy zostanie wciśnięty przycisk Z/T (4).
–– symbol „-----” oznacza, że waga jest niestabilna i należy chwilę poczekać,
–– symbol „0g” w lewym dolnym rogu wyświetlacza oznacza, że funkcja „ZERO” jest aktywna.
Maksymalne obciążenie pozostaje bez zmian. Po otrzymaniu funkcji „ZERO”, waga powraca do ponownego ważenia.
Włącz wagę
Zresetuj
Stan gotowości wagi
Połóż
pierwszy
produkt na
wagę
Waga pierwszego
produktu
Połóż drugi
produkt (nie
ściągając
pierwszego)
Suma wag dwóch
produktów
Waga
niestabilna
Funkcja „ZERO”
aktywna
GW34-026_v03
5
Funkcja „TARA”
Jeżeli suma wag wszystkich produktów na wadze > 4% maksymalnego obciążenia wagi (200 g przy maksymalnym obciążeniu 5 kg)
wyświetlacz pokaże „----” lub „0g” za każdym razem, kiedy zostanie wciśnięty przycisk Z/T (4).
–– symbol „-----” oznacza, że waga jest niestabilna i należy chwilę poczekać,
–– symbol „0” i „TARE” po lewej stronie wyświetlacza oznacza, że funkcja „TARA” jest aktywna.
Maksymalne obciążenie zmniejsza się o całkowitą wagę wszystkich produktów na wadze.
Włącz wagę
Zresetuj
Stan gotowości wagi
Połóż produkt
na wagę
Waga brutto
produktu
Waga
niestabilna
Stan gotowości
wagi
Np. jeżeli
produkty były
w misce
–wyciągnij je
Waga netto
Automatyczne wyłączanie
Waga wyłączy się automatycznie jeżeli wyświetlacz będzie pokazywał
„0.000” lub tą samą wagę przez 2 minuty.
6
GW34-026_v03
5) Przeliczanie jednostek wagi
Waga posiada funkcję zmiany jednostek systemu metrycznego (kilogramy, gramy) na angielskie jednostki wagi (funty, uncje). Naciśnij
przycisk UNIT (2), aby przeliczyć jednostki wagi w trakcie ważenia.
Włącz wagę
Stan gotowości wagi
Waga w funtach
Waga w gramach
Zmień jednostkę
Zakończenie
pracy
Połóż
przedmiot
na wagę
Waga w kilogramach
Zmień jednostkę
Waga w uncjach
Zmień jednostkę
Wyłącz wagę
6) Wymiana baterii
Przed użyciem należy zdjąć izolację z baterii (1 bateria litowa CR2032-3V).
Należy zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości baterii.
Wymiana baterii:
1. Otwórz pokrywę schowka na baterię z tyłu wagi.
2. W celu wyjęcia baterii odegnij mały czarny pasek. Uważaj, aby nie zagiąć styków.
3. Włóż nową baterię wkładając jedną część pod styki i dociskając z drugiej strony.
7) Mocowanie wagi
Waga posiada możliwość zawieszenie na ścianie. Na spodzie urządzenia znajduje się otwór do zawieszania.
GW34-026_v03
7
Czyszczenie i konserwacja
1. Czyść wagę lekko zwilżoną szmatką. Nie zanurzaj wagi w wodzie ani nie używaj środków chemicznych/żrących.
2. Wszystkie plastikowe części powinny być od razu czyszczone po zbrudzeniu tłuszczem, przyprawami, octem oraz żywnością
o intensywnym smaku/kolorze. Należy unikać kontaktu z kwaśnymi sokami z owoców cytrusowych.
3. Wagę należy stawiać na twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy używać wagi na dywanie.
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami
gospodarstwa domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub oddaniem
urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka na baterie.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o.  Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą. Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu
dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
8
GW34-026_v03
CZ
Obsah
Pokyny pro používání přístroje ............................................................................................................................................................... 9
Technické údaje . .................................................................................................................................................................................... 9
Konstrukce ........................................................................................................................................................................................... 10
Obsluha a provoz přístroje ................................................................................................................................................................... 10
Čištění a údržba ................................................................................................................................................................................... 15
Ekologicky vhodná likvidace . ............................................................................................................................................................... 15
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně
pro tento výrobek.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod k obsluze si
prosím uchovejte i pro pozdější použití v průběhu používání přístroje.
Pokyny pro používání přístroje
Nepoužívejte ani nepřechovávejte
ve vlhkém prostředí
Neponořujte do vody
Vyvarujte se nárazů
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku.
Přesnost měření ±1 g. Rozsah tolerance 3 g – 5000 g.
Tento přístroj splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
GW34-026_v03
9
Konstrukce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elektronický displej.
Funkce přepínání jednotek UNIT.
Tlačítko zapni/vypni ON/OFF.
Funkce reset Z/T.
Gumové podložky.
Zavěšení na stěnu.
Obsluha a provoz přístroje
1) Způsob použití
1. Postavte váhu na tvrdé a rovné ploše.
2. Zmáčkněte tlačítko ON/OFF (3) a zapněte přístroj.
3. Před zahájením vážení vyčkejte do doby, než se na displeji objeví 0.000.
4. Vypínejte váhu skončení provozu tlačítky ON/OFF (3), prodloužíte tak životnost
baterii.
UPOZORNĚNÍ Použijete-li k vážení mísu, postavte ji nejprve na váze, poté váhu zapněte a vyčkejte
než se objeví symbol 0.000.
2) Výstražné ukazatele
1. Vyměňte baterii.
2. Váha je přetížená. Sundejte předmět, aby nedošlo k poškození. Maximální zatížení (5 kg)
je uvedené na váze.
3) Označení objevující se na displeji
TARE – Tara
– Záporná hodnota
lb – Libry
o – Nulová hmotnost
g – Gramy
kg – Kilogramy
OZ – Unce
10
GW34-026_v03
4) Druhy funkcí
Tato funkce umožňuje vážení několika produktů bez nutnosti jejich sundávání z váhy.
1. Zapněte váhu tlačítkem ON/OFF (3). Vyčkejte než se na displeji objeví symbol 0.000.
2. Umístěte na váhu první produkt. Vyčkejte na zobrazení výsledku.
3. Zmáčkněte tlačítko Z/T (4) pro resetování displeje tak, aby zobrazoval 0.000 než na váhu umístěte další produkt. Tuto činnost
lze opakovat.
Zapněte váhu
Váha připravena
k použití
Položte na
váhu první
produkt
Hmotnost prvního
produktu
Váha nestabilní
Váha připravena
k použití
Položte druhý
produkt (bez
sundání
předchozího)
Hmotnost druhého
produktu
Reset
Ukončení
Vypněte váhu
UPOZORNĚNÍ
Odnímání produktů (v případech, jsou-li na váze dva produkty):
–– po odejmutí prvního produktu se na displeji objeví 0.000; po odejmutí druhého produktu se na displeji zobrazí hmotnost tohoto
produktu,
–– po zmáčknutí tlačítka Z/T (4): po odejmutí prvního produktu se na displeji objeví jeho hmotnost; po odejmutí druhého produktu se
na displeji zobrazí hmotnost obou produktů.
GW34-026_v03
11
Funkce ZERO
Je-li součet hmotností všech produktů na váze ≤ 4% maximálního zatížení váhy (200 g při maximálním zatížení 5 kg) na displeji se
zobrazí „----” nebo „0g” vždy po zmáčknutí tlačítka Z/T (4).
–– symbol „-----” znamená, že váha je nestabilní a je nutno chvíli vyčkat,
–– symbol „0g“ v levém dolním rohu displeje znamená, že funkce „ZERO“ jest aktivní.
Maximální zatížení zůstává beze změn. Po použití funkce „ZERO” se hmotnost vrací na nové vážení.
Zapněte váhu
Reset
Váha připravena
k použití
Položte na
váhu první
produkt
Hmotnost prvního
produktu
Položte druhý
produkt (bez
sundání
předchozího)
Součet hmotností dvou
produktů
Váha
nestabilní
Funkce ZERO aktivní
12
GW34-026_v03
Funkce TARA
Je-li součet hmotností všech produktů na váze > 4% maximálního zatížení váhy (200 g při maximálním zatížení 5 kg) na displeji se
zobrazí „----” nebo „0g” vždy po zmáčknutí tlačítka Z/T (4).
–– symbol „-----” znamená, že váha je nestabilní a je nutno chvíli vyčkat,
–– symbol „0” a „TARE” na levé straně displeje znamená, že funkce TARA je aktivní.
Maximální zatížení se snižuje o celkovou hmotnosti všech produktů na váze.
Zapněte váhu
Reset
Váha připravena
k použití
Položte produkt
na váhu
Hmotnost brutto
produktu
Váha
nestabilní
Váha připravena
k použití
Jsou-li
produkty
v míse,
vyjměte je
Hmotnost
netto
Automatické vypínání
Váha se vypne automaticky, bude-li na displeji uveden symbol 0.000 nebo
stejnou hmotnost po dobu 2 minut.
GW34-026_v03
13
5) Přepočet jednotek hmotnosti
Váha je vybavená funkcí přepínání jednotek metrického systému (kilogramy, gramy) na anglické jednotky hmotnosti (libry, unce).
Zmáčkněte tlačítko UNIT (2) pro přepočtení jednotek hmotnosti v průběhu vážení.
Zapněte váhu
Váha připravena
k použití
Hmotnost v librách
Hmotnost v gramech
Změňte jednotku
Ukončení
Položte
předmět na
váhu
Hmotnost
v kilogramech
Změňte jednotku
Hmotnost v uncích
Změňte jednotku
Vypněte váhu
6) Výměna baterie
Před použitím odstraňte izolaci z baterie (1 lithiová CR2032-3V). Dbejte na
dodržení správné polarity baterie.
Výměna baterie:
1. Otevřete krytku schránky na zadní straně váhy.
2. Potáhněte za černý proužek za účelem vytažení baterie. Dbejte, aby nešlo k ohnutí kontaktů.
3. Vložte novou baterii vložení jedné části pod kontakty s dotlačením druhé strany baterie.
14
GW34-026_v03
7) Upevnění váhy
Váhu lze také pověsit na stěnu. Na spodní straně váhy se nachází otvor pro zavěšení.
Čištění a údržba
1. Váhu čistěte lehce navlhčenou utěrkou. Váhu neponořujte ve vodě, nepoužívejte chemické přípravky a rozpouštědla.
2. Všechny plastové části musí být vyčištěny ihned po zašpinění tukem, kořením, octem a potravinami s intenzívní chutí a barvou. Vyvarujte se kontaktu s kyselými šťávami s citrusových plodů.
3. Umístěte váhu na tvrdé a rovné ploše. Nepoužívejte váhu na koberci.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Zelmer jsou recyklovatelné, a zásadně by měly
být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí. Nevyhazujte je spolu s ostatním opadem z domácnosti, ale odevzdejte je na
sběrném místě. Před likvidací nebo odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin, vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo zaslané
poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům,
normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
GW34-026_v03
15
SK
Obsah
Pokyny týkajúce sa prevádzky váhy...................................................................................................................................................... 16
Technické údaje..................................................................................................................................................................................... 16
Konštrukcia váhy................................................................................................................................................................................... 17
Obsluha a fungovanie váhy................................................................................................................................................................... 17
Čistenie a údržba.................................................................................................................................................................................. 22
Ekologicky vhodná likvidácia................................................................................................................................................................. 22
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte pokynom týkajúcim sa prevádzky váhy. Návod
na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania váhy.
Pokyny týkajúce sa prevádzky váhy
Nepoužívajte ani neskladujte
vo vlhkom prostredí
Neponárajte do vody
Neudierajte
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Presnosť merania váhy ±1 g. Rozsah merania 3 g – 5000 g.
Kuchynská váha vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
16
GW34-026_v03
Konštrukcia váhy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elektronický displej.
Funkcia zmeny jednotiek UNIT.
Tlačidlo zapni/vypni ON/OFF.
Funkcia reset Z/T.
Gumená nožička.
Závesný prvok na stenu.
Obsluha a fungovanie váhy:
1) Spôsob použitia
1. Umiestnite váhu na pevnom a rovnom povrchu.
2. Stlačte tlačidlo ON/OFF (3) s cieľom zapnúť zariadenie.
3. Pred vážením počkajte, až sa na displeji zobrazí symbol „0.000“.
4. S cieľom maximálne predĺžiť fungovanie batérie, vždy po ukončení práce ju
vypínajte stlačením tlačidla ON/OFF (3).
POZOR: Ak pri vážení použijete misu, tak ju najprv položte na váhu, potom zapnite váhu a počkajte,
až sa zobrazí symbol „0.000”.
2) Výstražné symboly
1. Vymeňte batériu.
2. Váha je preťažená. Snímte z váhy predmet, aby ste predišli poškodeniu. Maximálne zaťaženie
(5 kg) je uvedené na váhe.
3) Označenia zobrazované na displeji
TARE – Tára (Hmotnosť obalu)
– Záporná hodnota
lb – Libry
o – Nulová hmotnosť
g – Gramy
kg – Kilogramy
OZ – Unce
GW34-026_v03
17
4) Druhy funkcií
Táto funkcia umožňuje vážiť niekoľko výrobkov bez toho, aby ste ich museli sňať z váhy.
1. Zapnite váhu tlačidlom ON/OFF (3). Počkajte – na displeji sa zobrazí symbol „0.000”.
2. Položte na váhu prvý výrobok. Počkajte, až kým váha nezobrazí výsledok.
3. Stlačte tlačidlo Z/T (4) s cieľom vynulovať displej tak, aby ukazoval „0.000” pred položením ďalšieho výrobku. Tento úkon
môžete opakovať.
Zapnite váhu
Stav pripravenosti
váhy
Položte na
váhu prvý
výrobok
Hmotnosť prvého
výrobku
Váha je nestabilná
Stav pripravenosti
váhy
Položte na váhu
druhý výrobok
(nechajte na nej
aj prvý)
Hmotnosť druhého
výrobku
Resetujte
Ukončenie
práce
Vypnite váhu
POZOR:
Postup pri snímaní výrobkov z váhy (v prípade, že sa na váhe nachádzajú dva výrobky):
–– po tom, ako stiahnete z váhy prvý výrobok, displej zobrazí „0.000”; po tom, ako stiahnete z váhy druhý výrobok, displej zobrazí
hmotnosť tohto výrobku,
–– po stlačení tlačidla Z/T (4): po tom, ako stiahnete z váhy prvý výrobok, displej zobrazí jeho hmotnosť; po tom, ako stiahnete
z váhy druhý výrobok, displej zobrazí hmotnosť dvoch výrobkov.
18
GW34-026_v03
Funkcia „NULA”
Ak je súčet hmotností všetkých výrobkov na váhe ≤ 4% maximálneho zaťaženia váhy (200 g pri maximálnom zaťažení 5 kg) zobrazí
displej „----” alebo „0g” v každom prípade, keď stlačíte tlačidlo Z/T (4).
–– symbol „-----” znamená, že je váha nestabilná a treba chvíľu počkať,
–– symbol „0g” v ľavom dolnom rohu displeja znamená, že je aktívna funkcia „NULA“.
Maximálne zaťaženie sa nemení. Po zapnutí funkcie „NULA“ sa váha vracia k opätovnému váženiu.
Zapnite váhu
Resetujte
Stav pripravenosti
váhy
Položte na
váhu prvý
výrobok
Hmotnosť prvého
výrobku
Položte druhý
výrobok (prvý
nechajte na
váhe)
Súčet hmotností dvoch
výrobkov
Váha
nestabilná
Funkcia „NULA”
aktívna
GW34-026_v03
19
Funkcia „TÁRA”
Ak je súčet hmotností všetkých výrobkov na váhe > 4% maximálneho zaťaženia váhy (200 g pri maximálnom zaťažení 5 kg) zobrazí
displej „----” alebo „0g” v každom prípade, keď stlačíte tlačidlo Z/T (4).
–– symbol „-----” znamená, že je váha nestabilná a treba chvíľu počkať,
–– symbol „0” a „TARE” na ľavej strane displeja znamená, že je funkcia „TÁRA” aktívna.
Maximálne zaťaženie sa zmenší o celkovú hmotnosť všetkých výrobkov na váhe.
Zapnite váhu
Resetujte
Stav pripravenosti
váhy
Položte výrobok
na váhu
Hrubá hmotnosť
výrobku
Váha
nestabilná
Stav pripravenosti
váhy
Napr. ak
výrobky boli
v mise
– vyberte ich
Čistá hmotnosť
Automatické vypínanie
Váha sa automaticky vypne, ak displej bude ukazovať „0.000“ alebo takú
istú hmotnosť po dobu 2 minút.
20
GW34-026_v03
5) Prepočet jednotiek hmotnosti
Váha je vybavená funkciou zmeny jednotiek metrickej sústavy (kilogramy, gramy) na anglické jednotky hmotnosti (libry, unce). Stlačte
tlačidlo UNIT (2), aby sa jednotky hmotnosti prepočítali počas váženia.
Zapnite váhu
Stav pripravenosti
váhy
Hmotnosť v librách
Hmotnosť
v gramoch
Zmeňte jednotku
Ukončenie
práce
Položte
výrobok na
váhu
Hmotnosť
v kilogramoch
Zmeňte jednotku
Hmotnosť v unciach
Zmeňte jednotku
Vypnite váhu
6) Výmena batérie
Pred použitím je potrebné sňať z batérie izoláciu (1lithiová batéria CR2032-3V).
Dajte pozor na správnu polaritu batérie.
Výmena batérie:
1. Otvorte priestor na batériu v zadnej časti váhy.
2. S cieľom vybrať batériu ohnite malý čierny pásik. Dajte pozor, aby ste neohli kontakty.
3. Vložte novú batériu, jednu časť vložte pod kontakty a pritlačte druhú časť.
GW34-026_v03
21
7) Pripevnenie váhy
Váhu môžete pripevniť k stene. V dolnej časti zariadenia je otvor na zavesenie.
Čistenie a údržba
1. Váhu čistite jemne navlhčenou prachovkou. Neponárajte váhu do vody ani nepoužívajte chemické/žieravé prostriedky.
2. Všetky plastové časti čistite ihneď po ich znečistení tukom, korením, octom a potravinami s intenzívnou chuťou/farbou.
Zamedzte kontaktu s kyslými šťavami citrusových plodov.
3. Váhu umiestňujte na pevnom a rovnom povrchu. Nepoužívajte váhu na koberci.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť
vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Ne­smú sa vyhadzovať z iným odpadom z domácnosti, odo­vzdajte ich do
zberne surovín. Pred vyhodením alebo odo­vzdaním spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby ste vybrali batérie z priestoru na
batérie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj
definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne
alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku
nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom,
normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
22
GW34-026_v03
HU
Tartalomjegyzék
A mérleg kezelési utasításai ................................................................................................................................................................. 23
Műszaki adatok .................................................................................................................................................................................... 23
A mérleg szerkezeti felépítése ............................................................................................................................................................. 24
A mérleg kezelése és működése . ........................................................................................................................................................ 24
Tisztítás és karbantartás ...................................................................................................................................................................... 29
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket ......................................................................................................................................... 29
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek
kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a kezelési utasításoknak. A használati
utasítást kérjük megőrizni, hogy a mérleg későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A mérleg kezelési utasításai
Ne használja és ne tárolja
nedves helyen
Ne merítse vízbe
Ne ütögesse
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A mérleg mérési pontossága ±1 g. Méréstartomány 3 g – 5000 g.
A konyhai mérleg az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
GW34-026_v03
23
A mérleg szerkezeti felépítése:
1. Elektronikus kijelző.
2. A mértékegységek átváltási
funkciója UNIT.
3. Be-/Ki kapcsológomb ON/OFF.
4. Reset funkció Z/T.
5. Gumitalp.
6. Fali akasztó.
A mérleg kezelése és működése:
1) A felhasználás módja
1. Helyezze a mérleget szilárd és lapos felületre.
2. A készülék bekapcsolása céljából nyomja meg a ON/OFF gombot (3).
3. Mielőtt mérni kezd, várja meg, míg a kijelzőn megjelenik a „0.000” jel.
4. Az elemek élettartamának a meghosszabbítása céljából a mérleget az ON/OFF
gombot (3) megnyomva kapcsolja ki a használata után.
FIGYELEM: Ha a méréshez tálat használ, először helyezze a tálat a mérlegre, majd kapcsolja be és
várja meg a „0.000” jel megjelenését.
2) Figyelmeztető utasítások
1. Cserélje ki az elemet.
2. A mérleg túlterhelt. Vegye le a tárgyat róla, hogy megelőzze a készülék sérülését. A maximális
terhelhetőség (5 kg) a mérlegen fel van tüntetve.
3) A kijelzőn megjelenő jelzések
TARE – Tára
– Negatív érték
lb – Font
o – Nulla súly
g – Gramm
kg – Kilogramm
OZ – Uncia
24
GW34-026_v03
4) Különböző funkciók
Ez a funkció lehetőséget nyújt néhány különféle termék mérésére, anélkül, hogy azokat a mérlegről le kellene venni.
1. Kapcsolja be a mérleget az ON/OFF gombbal (3). Várja meg, míg a kijelzőn megjelenik a „0.000” jel.
2. Tegye a mérlegre az első terméket. Várja meg, míg a mérleg kijelzi a mérési eredményt.
3. Nyomja meg a Z/T gombot (4), hogy a kijelzőt resetálja, úgy, hogy azon a „0.000” jelenjen meg, mielőtt a következő terméket
ráhelyezi. Ezt a műveletet többször is meg lehet ismételni.
Kapcsolja be
a mérleget
A mérleg készenléti
állapota
Tegye az
első
terméket
a mérlegre
Az első termék súlya
A mérleg nem stabil
A mérleg készenléti
állapota
Tegye a második
terméket
a mérlegre
(az első termék
levétele nélkül)
A második termék
súlya
Resetálja
A működés
befejezése
Kapcsolja ki
a mérleget
FIGYELEM:
A termékek levétele (abban az esetben, ha a mérlegen két termék van):
–– az első termék levétele után a képernyőn megjelenik a „0.000” jelzés; a második termék levétele után a képernyőn megjelenik
ennek a terméknek a súlya,
–– a Z/T gomb (4) megnyomása után: az első termék levétele után a képernyőn megjelenik a súlya; a második termék levétele után
a képernyőn megjelenik a két termék súlya.
GW34-026_v03
25
„ZERO” funkció.
Ha a mérlegen lévő termékek összsúlya a mérleg maximális terhelhetőségének (200 g a maximális 5 kg-os terhelhetőségnél)
≤ 4% -a, minden egyes esetben, ha a Z/T gombot (4) benyomja, a kijelzőn megjelenik a „----” vagy „0g” jelzés.
–– a „-----” jelzés azt jelenti, hogy a mérleg nem stabil és egy pillanatig várni kell,
–– a kijelző bal alsó sarkában megjelenő „0g” jelzés arra utal, hogy a „ZERO” funkció aktív.
A maximális terhelhetőség változatlan marad. A „ZERO” funkció beindulása után a mérlegen újból lehet mérni.
Kapcsolja be
a mérleget
Resetálja
A mérleg készenléti
állapota
Tegye az
első
terméket
a mérlegre
Az első termék súlya
Tegye
A két termék összsúlya
a második
terméket
a mérlegre
(az első termék
levétele nélkül)
A mérleg
nem stabil
A „ZERO” funkció
aktív
26
GW34-026_v03
„TARA” funkció
Ha a mérlegen lévő termékek összsúlya a mérleg maximális terhelhetőségének (200 g a maximális 5 kg-os terhelhetőségnél)
> 4 % -a, minden egyes esetben, ha a Z/T gombot (4) benyomja, a kijelzőn megjelenik a „----” vagy „0g” jelzés.
–– a „-----” jelzés azt jelenti, hogy a mérleg nem stabil és egy pillanatig várni kell,
–– a kijelző bal oldalán megjelenő „0” és „TARE” jelzés arra utal, hogy a „TARA” funkció aktív.
A maximális terhelés a mérlegen lévő termékek összsúlyával csökken.
Kapcsolja be
a mérleget
Resetálja
A mérleg készenléti
állapota
Tegye
a terméket
a mérlegre
A termék bruttó
súlya
A mérleg nem
stabil
A mérleg készenléti
állapota
Pl. ha
a termékek
tálban voltak,
vegye ki őket
belőle
Nettó súly
Automatikus kikapcsolás
A mérleg automatikusan kikapcsol, ha a kijelző a „0.000” jelzést vagy
ugyanazt a súlyt mutatja 2 percen keresztül.
GW34-026_v03
27
5) A tömeg mértékegységeinek átszámítása
A mérleg a metrikus rendszer mértékegységeinek (kilogramm, gramm) az angol rendszerre (font, uncia) való átváltási funkciójával
rendelkezik. Ha a mérés során a tömeg mértékegységeit át kívánja számítani, nyomja meg a UNIT gombot (2).
Kapcsolja be
a mérleget
A mérleg készenléti
állapota
A súly fontban
Változtassa meg
a mértékegységet
A súly grammban
A működés
befejezése
Tegye
a terméket
a mérlegre
A súly kilogrammban
Változtassa meg
a mértékegységet
A súly unciában
Változtassa meg
a mértékegységet
Kapcsolja ki
a mérleget
6) Elemcsere
A használata előtt vegye le az elemről (1 db CR2032-3V lítium elem)
a szigetelését. Fordítson figyelmet az elem megfelelő pólusaira.
Az elem cseréje:
1. Nyissa ki a mérleg hátsó oldalán található elemtartó fedelét.
2. Az elem kivétele céljából hajlítsa félre a kis fekete szalagot. Vigyázzon arra, hogy ne hajlítsa el az érintkezőket.
3. Helyezze be az új elemet, annak egyik részét az érintkezők alá helyezve, majd szorítsa le a másik oldalról.
28
GW34-026_v03
7) A mérleg felerősítése
A mérleg falra szerelhető. A készülék alján található a felfüggesztésre szolgáló nyílás.
Tisztítás és karbantartás
1. A mérleget enyhén nedves ruhával tisztítsa. A mérleget ne merítse vízbe és ne használjon vegyszereket/maró anyagokat.
2. Az összes műanyagból készült részt a zsírral, fűszerekkel, ecettel valamint erős ízű/színű élelmiszerrel való szennyezése
után azonnal meg kell tisztítani. Kerülje a készülék érintkezését savas citrusgyümölcs-levekkel.
3. A mérleget szilárd, lapos felületre kell helyezni. Ne használja a mérleget szőnyegen.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez. Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Nem szabad őket más háztartási hulladékkal együtt kidobni,
hanem le kell őket adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása előtt ne felejtse kivenni az elemtartóból az elemeket.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok találhatók.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő
felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz,
szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW34-026_v03
29
RO
Cuprins
Indicaţii privind folosirea cântarului ...................................................................................................................................................... 30
Date tehnice ......................................................................................................................................................................................... 30
Structura cântarului............................................................................................................................................................................... 31
Întreţinerea şi funcţionarea cântarului................................................................................................................................................... 31
Curǎţare şi pǎstrare . ............................................................................................................................................................................ 36
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător............................................................................................................................................. 36
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au
fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind utilizarea.
Vă sfǎtuim să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării cântarului.
Indicaţii privind utilizarea cântarului
Nu folosiţi şi nu depozitaţi aparatul
în mediu cu umezealǎ
Nu cufundaţi în apǎ
Nu loviţi
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta de specificaţii tehnice a produsului.
Fidelitatea mǎsurǎtorii efectuate ±1 g. Marja de toleranţǎ 3 g – 5000 g.
Cântarul de bucǎtǎrie îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în acord cu cerinţele directivelor:
–– Compatibilitate electromagneticǎ (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
30
GW34-026_v03
Structura cântarului:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Display electronic.
Funcţia de schimbare a unitǎţii UNIT.
Buton Pornire/ Oprire ON/OFF.
Funcţia de resetare Z/T.
Picioruşe de cauciuc.
Element de prindere de perete.
Întreţinerea şi funcţionarea cântarului:
1) Modalitate de utilizare
1. Aşezaţi cântarul pe o suprafaţǎ tare, planǎ.
2. Apǎsaţi butonul ON/OFF (3) pentru a pune în funcţiune cântarul.
3. Înainte de a începe cântǎrirea, aşteptaţi pânǎ pe display apare afişat simbolul
„0.000”.
4. Pentru a prelungi durata de funcţionare a bateriilor, închideţi cântarul dupǎ
încheierea operaţiunii, apǎsând butonul ON/OFF (3).
ATENŢIE: Dacǎ pentru cântǎrire folosiţi un vas, mai întâi puneţi vasul pe cântar, pe urmǎ puneţi în
funcţiune cântarul şi aşteptaţi sǎ aparǎ simbolul „0.000”.
2) Indicaţii de avertisment
1. Schimbaţi bateria.
2. Cântar supraîncǎrcat. Luaţi produsul pentru a evita deteriorarea cântarului. Sarcina maximǎ
a cântarului (5 kg) este înscrisǎ pe acesta.
3) Simboluri afişate de display
TARE – Tarare
– Cantitate negativǎ
lb – Funţi
o – Greutate 0
g – Grame
kg – Kilograme
OZ – Uncii
GW34-026_v03
31
4) Tipuri de funcţii
Aceastǎ funcţie face posibilǎ cântǎrirea câtorva produse fǎrǎ a fi nevoie sǎ fie luate de pe cântar.
1. Porniţi cântarul apǎsând butonul ON/OFF (3). Aşteptaţi pânǎ pe display apare afişat simbolul „0.000”.
2. Aşezaţi pe cântar primul produs. Aşteptaţi pânǎ cântarul afişeazǎ rezultatul cântǎririi.
3. Apǎsaţi butonul Z/T (4), pentru a reseta display-ul astfel încât sǎ afişeze „0.000” înainte de a şeza pe cântar urmǎtorul
produs. Operaţiunea aceasta poate fi repetatǎ.
Puneţi în
funcţiune cântarul
Cântar nestabil
Se indicǎ dacǎ
cântarul este gata
sau nu de funcţionare
Puneţi primul
produs pe
cântar
Greutatea primului
produs
Se indicǎ dacǎ
cântarul este gata
sau nu de
funcţionare
Puneţi cel de-al
doilea produs pe
cântar (nu-l luaţi
pe cel dintâi)
Greutatea celui de-al
doilea produs
Resetaţi
Încheierea
operaţiunii
Închideţi cântarul
ATENŢIE:
Luarea produselor de pe cântar (în cazul în care pe cântar sunt douǎ produse):
–– dupǎ luarea primului produs, pe ecran apare afişat „0.000”; dupǎ luarea celui de-al doilea produs, pe ecran apare afişatǎ greutatea
acelui produs,
–– dupǎ apǎsarea butonului Z/T (4): dupǎ luarea primului produs, pe ecran este afişatǎ greutatea sa; dupǎ luarea celui de-al doilea
produs, pe ecran este afişatǎ greutatea celor douǎ produse.
32
GW34-026_v03
Funcţia „ZERO”
Dacǎ suma suma greutǎţilor tuturor produselor puse pe cântar ≤ 4% din sarcina maximǎ a cântarului (200 g la sarcina maximǎ de
5 kg) display-ul afişeazǎ „----” sau „0g” e fiecare datǎ când este apǎsat butonul Z/T (4).
–– simbolul „-----” înseamnǎ instabilitatea cântarului şi cǎ trebuie sǎ aşteptaţi puţin,
–– simbolu „0g” în colţul din stânga jos al display-ului semnaleazǎ cǎ funcţia „ZERO” este activǎ.
Sarcina maximǎ rǎmâne neschimbatǎ. Dupǎ oprirea funcţiei „ZERO”, cântarul revine la cântǎrirea urmǎtoare.
Puneţi în
funcţiune cântarul
Resetaţi
Se indicǎ dacǎ
cântarul este gata
sau nu de funcţionare
Puneţi
primul
produs pe
cântar
Cântǎrirea primului
produs
Puneţi pe
cântar cel de-al
doilea
produs(fǎrǎ a-l
lua pe primul)
Suma greutǎţilor
produselor
Greutate
nestabilǎ
Funcţia „ZERO”
activǎ
GW34-026_v03
33
Funcţia „TARARE”
Dacǎ suma greutǎţilor tuturor produselor de pe cântar > 4% din sarcina maximǎ a cântarului (200 g din sarcina maximǎ de 5 kg)
display-ul indicǎ „----” sau „0g” de fiecare datǎ când este apǎsat butonul Z/T (4).
–– simbolul „-----” semnaleazǎ faptul cǎ este nestabil cântarul şi trebuie sǎ mai aşteptaţi puţin,
–– simbolul „0” şi „TARARE” pe partea stângǎ a display-ului semnaleazǎ faptul cǎ funcţia „TARARE” este activǎ.
Din sarcina maximǎ se scade greutatea totalǎ a produselor de pe cântar.
Puneţi în funcţiune
cântarul
Resetaţi
Se indicǎ dacǎ
cântarul este gata sau
nu de funcţionare
Puneţi produsul
pe cântar
Greutatea brutto
a produsului
Cântar
nestabil
Se indicǎ dacǎ
cântarul este gata sau
nu de funcţionare
De ex., dacǎ
produsele au
fost într-un
vas, scoateţi-le
Greutatea
netto
Decuplare automatǎ
Cântarul se decupleazǎ în mod automat dacǎ display-ul afişeazǎ „0.000”
sau aceeaşi greutate timp de 2 minute.
34
GW34-026_v03
5) Schimbarea unitǎţii de mǎsurǎ
Cântarul posedǎ funcţia de schimbare a unitǎţii sistemului de mǎsurǎ (kilograme, grame) la unitǎţile englezeşti de mǎsurǎ (funţi,
uncii). Apǎsaţ butonul UNIT (2), pentru a schimba unitatea de mǎsurǎ în timpul cântǎririi.
Puneţi în funcţiune
cântarul
Se indicǎ dacǎ
cântarul este gata sau
nu de funcţionare
Greutatea în funţi
Greutatea în grame
Schimbarea unitǎţii
Încheierea
operaţiunii
Puneţi
produsul pe
cântar
Greutatea în
kilograme
Schimbarea unitǎţii
Greutatea în uncii
Schimbarea unitǎţii
Închiderea
cântarului
6) Schimbarea bateriei
Înainte de utilizare, trebuie sǎ scoateţi izolatorul de pe baterie (1 baterie litiu
CR2032-3V). Trebuie sǎ fiţi atent la utilizarea adecvatǎ a polaritǎţii bateriei.
Schimbarea bateriei:
1. Deschideţi capacul compartimentului pentru baterie din spatele cântarului.
2. Pentru a scoate bateria, trageţi de mica bandǎ neagrǎ. Aveţi grijǎ sǎ nu îndoiţi contactele.
3. Introduceţi bateria nouǎ, având grijǎ sǎ fixaţi o parte sub contact şi sǎ apǎsaţi cea de-a doua parte.
GW34-026_v03
35
7) Fixarea cântarului
Cântarul poate fi montat pe perete. În partea de jos a cântarului se aflǎ o deschizǎturǎ pentru prinderea pe perete.
Curǎţare şi pǎstrare
1. Curǎţaţi cântarul cu o cârpǎ uşor umezitǎ. Nu cufundaţi cântarul în apǎ şi nici nu folosiţi substanţe chimice/cu acţiune
agresivǎ.
2. Toate componentele din plastic trebuie sǎ fie imediat curǎţate dupǎ murddǎrirea lor cu grǎsime, condimente, oţet sau prosuse
alimentare cu miros şi culoare persistente. Trebuie sǎ evitaţi ca aceste componente sǎ intre în contact cu sucurile acide din
citrice.
3. Cântarul trebuie folosit numai pe o suprafaţǎ tare, platǎ. Nu trebuie sǎ folosiţi cântarul pe covor.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu le aruncaţi împreună cu deşeurile comunale.
Predaţi-le la un centru de colectare. Înainte de a arunca aparatul sau înainte de a-l preda la un centru de colectare trebuie să scoateţi
bateriile din compartiment.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase care se află în
utilaj pot constitui un pericol pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
Importatorul/producătorul nu rǎspunde de eventualele defecţiuni apǎrute ca urmare a utilizǎrii aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzǎtoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile
legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
36
GW34-026_v03
RU
Содержание
Указания по эксплуатации весов ....................................................................................................................................................... 37
Техническая характеристика.............................................................................................................................................................. 37
Устройство весов ................................................................................................................................................................................ 38
Принцип действия и обслуживание весов . ...................................................................................................................................... 38
Очистка и консервация ...................................................................................................................................................................... 43
Экология – Забота о окружающей среде........................................................................................................................................... 43
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer.
Они спроектированы специально для этого продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить
на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей
эксплуатации прибора.
Указания по эксплуатации весов
Не используйте и не храните
весы в местах с высокой
влажностью
Не погружайте весы в воду
Оберегайте весы
от ударов
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
Точность взвешивания ±1 г. Максимально допустимый вес от 3 до 5000 г.
Весы ZELMER отвечают требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия СЕ.
GW34-026_v03
37
Устройство весов:
1. Электронный дисплей.
2. Функция переключения единиц
измерения UNIT.
3. Кнопка ON/OFF (вкл./выкл.).
4. Функция сброса показаний Z/T.
5. Резиновая ножка.
6. Отверстие для крепления на стене.
Принцип действия и обслуживание весов:
1) Способ взвешивания
1. Установите весы на ровной стабильной поверхности.
2. Нажмите на кнопку ON/OFF (3) для включения весов.
3. Прежде чем начать взвешивание, подождите, пока на дисплее не появится
символ «0.000».
4. Чтобы продлить срок службы батарей, рекомендуется выключать весы после
взвешивания, нажимая на кнопку ON/OFF (3).
ВНИМАНИЕ: Если для взвешивания необходимо воспользоваться посудой, то вначале
поставьте на весы посуду, а затем включите весы и подождите, пока появится символ «0.000».
2) Сигнализация проблем
1. Необходимо заменить батарею.
2. Весы перегружены. Снимите с весов продукт, чтобы не допустить до повреждения.
Максимальная нагрузочная способность (5 кг) указана на весах.
3) Обозначения на дисплее
TARE – тара
– вес со знаком минус
lb – фунты
o – нулевой вес
g – граммы
kg – килограммы
OZ – унции
38
GW34-026_v03
4) Функции
Данная функция позволяет взвешивать продукты один за другим, не снимая их с весов.
1. Включите весы, нажимая на кнопку ON/OFF (3). Подождите, пока на дисплее появится символ «0.000».
2. Поместите на весы первый продукт. Подождите, пока весы покажут результат взвешивания.
3. Для сброса показаний нажмите на кнопку Z/T (4), чтобы дисплей показывал «0.000», прежде чем поместите на весы
следующий продукт. Действие можно повторять.
Включите
весы
Состояние
готовности весов
Поместите
на весы
первый
продукт
Вес первого продукта
Нестабильный вес
Состояние
готовности весов
Поместите на
весы второй
продукт (не
снимая первый)
Вес второго
продукта
Сброс
Конец
работы
Выключение весов
ВНИМАНИЕ:
Снятие продукта (случай, когда на весах находятся два продукта):
–– после снятия первого продукта на экране будет высвечиваться «0.000»; после снятия второго продукта на экране появится
вес этого продукта,
–– при нажатии на кнопку Z/T (4): после снятия первого продукта на экране будет высвечиваться его вес; после снятия
второго продукта на экране появится вес двух продуктов.
GW34-026_v03
39
Функция «ZERO» («НОЛЬ»)
Если общий вес всех продуктов на весах ≤ 4% от максимальной нагрузочной способности весов (200 g при максимальной
нагрузке 5 kg) на дисплее будет высвечиваться «----» или «0g» при каждом нажатии на кнопку Z/T (4).
–– символ «-----» oбозначает, что вес нестабильный и необходимо немного подождать,
–– символ «0g» в левом нижнем углу дисплея обозначает, что функция «ZERO» активная.
Maксимальная нагрузочная способность остается без изменений. После завершения функции «ZERO» весы возвращаются
в режим взвешивания.
Включите
весы
Сброс
Состояние
готовности весов
Поместите
на весы
первый
продукт
Вес первого
продукта
Поместите на
весы второй
продукт (не
снимая первый)
Общий вес двух
продуктов
Нестабильный
вес
Функция «ZERO»
активная
40
GW34-026_v03
Функция «TARE» («TAРА»)
Если общий вес всех продуктов на весах > 4% от максимальной нагрузочной способности весов (200 g при максимальной
нагрузке 5 kg) на дисплее будет высвечиваться «----» или «0g» при каждом нажатии на кнопку Z/T (4).
–– символ «-----» oбозначает, что вес нестабильный и необходимо немного подождать,
–– символы «0» и «TARE» с левой стороны дисплея обозначают, что функция «TARE» активная.
Maксимальная нагрузочная способность уменьшается на величину общего веса всех продуктов, которые находятся на весах.
Включите
весы
Сброс
Состояние
готовности весов
Поместите на
весы продукт
Вес брутто
продукта
Нестабильный
вес
Состояние
готовности весов
Напр. если
продукты
взвешивалисьв
посуде-выньте их
Вес нетто
Aвтоматическое выключение
Весы выключатся автоматически, если дисплей будет показывать
«0.000» или один и тот же вес в течение 2 минут.
GW34-026_v03
41
5) Изменение единиц измерения
Весы имеют специальную функцию перевода метрических единиц измерения (килограммы, грамы) на английские единицы веса
(фунты, унции). Чтобы перевести единицу веса из одной системы в другую в ходе взвешивания, нажмите на кнопку UNIT (2).
Включите весы
Состояние
готовности весов
Вес в фунтах
Вес в граммах
Выбор единицы
измерения
Конец
работы
Поместите
на весы
продукт
Вес в килограммах
Выбор единицы
измерения
Вес в унциях
Выбор единицы
измерения
Выключение весов
6) Замена батареи
Удалите с батареи защитную пленку (1 литиевая батарея CR2032-3V).
Соблюдайте правильную полярность батареи.
Замена батареи:
1. Откройте крышку отсека для батареи на обратной стороне весов.
2. Чтобы вынуть батарею, отогните небольшую черную пружинку. Следите за тем, чтобы не погнуть контакты.
3. Вложите новую батарею, вставляя ее край под контакт и нажимая с другой стороны.
42
GW34-026_v03
7) Крепление весов к стене
Конструкция весов предусматривает крепление весов к стене с помощью специального отверстия, которое находится на обратной стороне весов.
Очистка и консервация
1. Весы нельзя погружать в воду. Если они нуждаются в очистке, достаточно протереть поверхность корпуса и платформы сначала влажной, а затем сухой тряпочкой. Запрещается использовать химические/едкие чистящие средства.
2. Сразу же после использования удаляйте с пластмассовых элементов весов остатки жира, приправ, уксуса и пищи,
имеющей интенсивный вкус и цвет. Избегайте контакта с кислыми соками из цитрусовых фруктов.
3. Ставьте весы на ровной стабильной поверхности. Не ставьте весы на ковер.
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
Запрещается выбрасывать использованные батарейки в обычный смешанный мусор (токсичные тяжелые
металлы). Их следует сдавать в специализированные пункты сбора отработанных батареек и акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора выньте из него батарейки.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты
могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не по
назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления,
с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим,
эстетическим и другим причинам.
GW34-026_v03
43
BG
Съдържание
Препоръки за използване на везната................................................................................................................................................ 44
Технически данни................................................................................................................................................................................ 44
Устройство на везната......................................................................................................................................................................... 45
Употреба и работа на везната............................................................................................................................................................ 45
Почистване и поддръжка.................................................................................................................................................................... 50
Екология – Грижа за околната среда................................................................................................................................................. 50
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са
проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля
запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на везната.
Препоръки за използване на везната
Не използвайте и не съхранявайте във влажна среда
Не потапяйте във вода
Не удряйте
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Точност на претегляне на везната ±1 г. Интервал на теглене 3 г – 5000 г.
Кухненската везна отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
44
GW34-026_v03
Устройство на везната:
1. Електронен дисплей.
2. Функция за смяна на единиците
UNIT.
3. Бутон включване/ изключване
ON/OFF.
4. Функция нулиране Z/T.
5. Гумено краче.
6. Окачване за стена.
Употреба и работа на везната:
1) Начин на използване
1. Поставете везната на твърда, равна повърхност.
2. Натиснете бутона ON/OFF (3), за да включите уреда.
3. Преди да започнете претеглянето, изчакайте на дисплея да се появи символът „0.000”.
4. За да удължите максимално времето на работа на батерията, изключвайте везната
след приключване на работа с натискане на бутона ON/OFF (3).
ВНИМАНИЕ: Ако използвате купа при претеглянето, първо поставете купата на везната, а след
това я включете и изчакайте да се появи символът „0.000”.
2) Предупредителни индикатори
1. Сменете батерията.
2. Везната е претоварена. Свалете предмета, за да избегнете повредата. Максималното
натоварване (5 кг) е дадено на везната.
3) Надписи на дисплея
TARE – Тара
– Отрицателна стойност
lb – Фунтове
o – Нулево тегло
g – Грамове
kg – Килограми
OZ – Унции
GW34-026_v03
45
4) Видове функции
Тази функция дава възможност за претегляне на няколко продукта, без да е необходимо да ги сваляте от везната.
1. Включете везната с бутона ON/OFF (3). Изчакайте на дисплея да се появи символът „0.000”.
2. Сложете първия продукт. Изчакайте везната да покаже теглото.
3. Натиснете бутона Z/T (4), за да нулирате дисплея, така че да показва „0.000”, преди да сложите следващия продукт.
Това действие може да се повтори.
Включете везната
Състояние на
готовност на везната
Сложете
първия
продукт на
везната
Тегло на първия
продукт
Нестабилно тегло
Състояние на
готовност на
везната
Сложете
втория продукт
(не сваляйте
първия)
Тегло на втория
продукт
Нулиране
Приключване
на работата
Изключете везната
ВНИМАНИЕ:
Сваляне на продуктите (в случай че на везната има два продукта):
–– след сваляне на първия продукт на екрана ще се появи „0.000”; след сваляне на втория продукт на екрана ще се изпише
теглото на този продукт,
–– след натискане на бутона Z/T (4): след сваляне на първия продукт на екрана ще се изпише неговото тегло; след сваляне
на втория продукт на екрана ще се изпише теглото на двата продукта.
46
GW34-026_v03
Функция „НУЛИРАНЕ”.
Ако сумата на теглото на всички продукти на везната ≤ 4% от максималното натоварване на везната (200 г при максимално
натоварване 5 кг) дисплеят показва „----” или „0g” всеки път, когато бъде натиснат бутонът Z/T (4).
–– символът „-----” означава, че теглото е нестабилно и трябва малко да се изчака,
–– символът „0g” в левия долен ъгъл на дисплея означава, че функцията „НУЛИРАНЕ” е активна.
Максималното натоварване остава непроменено. След активиране на функцията “НУЛИРАНЕ” везната се връща към повторно претегляне.
Включете везната
Нулиране
Състояние на
готовност на везната
Сложете
първия
продукт на
везната
Тегло на първия
предмет
Сложете втория
продукт
(не сваляйте
първия)
Сума на теглото на
двата продукта
Нестабилно
тегло
Функцията „НУЛИРАНЕ”
е активна
GW34-026_v03
47
Функция „ТАРА”
Ако сумата на теглото на всички продукти на везната > 4 % от максималното натоварване на везната (200 г при максимално
натоварване 5 кг) дисплеят показва „----” или „0g” всеки път, когато бъде натиснат бутонът Z/T (4).
–– символът „-----” означава, че теглото е нестабилно и трябва малко да се изчака,
–– символът „0” и „TARE” от лявата страна на дисплея означава, че функцията „ТАРА” е активна.
Максималното натоварване се намалява с общото тегло на всички продукти на везната.
Включете везната
Нулиране
Състояние на
готовност на везната
Сложете
продукта на
везната
Брутно тегло
на продукта
Нестабилно
тегло
Състояние на
готовност на везната
Напр. ако
продуктите са
били в купа –
извадете ги
Нетно тегло
Автоматично изключване
Везната ще се изключи автоматично, ако дисплеят показва „0.000” или
същото тегло в продължение на 2 минути.
48
GW34-026_v03
5) Преизчисляване на единиците тегло
Везната притежава функцията преизчисляване на единиците на метричната система (килограми, грамове) на английски
единици тегло (фунтове, унции). Натиснете бутона UNIT (2) за преизчисляване на единиците тегло по време на претегляне.
Включете везната
Състояние на
готовност на везната
Тегло във фунтове
Сменете единицата
Тегло в грамове
Приключване
на работата
Сложете
предмета
на везната
Тегло в килограми
Сменете единицата
Тегло в унции
Сменете единицата
Изключете везната
6) Смяна на батерията
Преди използване свалете изолацията от батерията (1 литиева
батерия CR2032-3V). Обърнете внимание дали батерията е поставена
в правилната посока.
Смяна на батерията:
1. Отворете капачето на мястото на батерията в задната част на везната.
2. За да извадите батерията, огънете черната лентичка. Внимавайте да не повредите съединенията.
3. Поставете нова батерия, като поставите едната част под съединенията и натиснете от другата страна.
GW34-026_v03
49
7) Прикрепване на везната
Везната има възможност за окачване на стената. От долната страна на уреда има отвор за окачване.
Почистване и поддръжка
1. Почиствайте везната с леко влажна кърпа. Не потапяйте везната във вода и не използвайте химически/ разяждащи
средства.
2. Всички пластмасови части трябва веднага да се почистят след замърсяване с мазнина, подправки, оцет или храни
с интензивен вкус/ цвят. Избягвайте контакта с кисели сокове от цитрусови плодове.
3. Поставяйте везната на твърда, равна повърхност. Не използвайте везната върху килим.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за околната среда. Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите
домакински отпадъци, а трябва да се предадат в пункт за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето
или предаването на уреда в пункт за събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от
мястото им.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни
съставни части могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел
изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
50
GW34-026_v03
UA
Зміст
Вказівки щодо користування вагами ................................................................................................................................................. 51
Технічні дані: ....................................................................................................................................................................................... 51
Складові частини вагів ....................................................................................................................................................................... 52
Обслуговування і робота вагів ........................................................................................................................................................... 52
Очищення і зберігання ....................................................................................................................................................................... 57
Екологія – Давайте дбати про навколишнє середовище ................................................................................................................. 57
Транспортування і зберігання............................................................................................................................................................. 57
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer.
Вони спроектовані спеціально для цього продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з користування.
Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування вагами
у майбутньому.
Вказівки щодо користування вагами
Не користуватися вагами
і не зберігати їх у вологому
середовищі
Не занурювати у воду
Не ударяти
Технічні дані:
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Вимірювальна точність вагів ±1 g. Межі допуску 3 г – 5000 г.
Кухонні ваги виконують вимоги діючих стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
GW34-026_v03
51
Складові частини вагів:
1. Електронний дисплей.
2. Функція зміни одиниць UNIT.
3. Кнопка уключити/виключити
ON/OFF.
4. Функція перезапуску Z/T.
5. Гумова стопка.
6. Гак для настінного підвішування.
Обслуговування і робота вагів:
1) Спосіб використання
1. Установіть ваги на твердій і плоскій поверхні.
2. Натисніть кнопку ON/OFF (3) для включення обладнання.
3. Перед тим, як почнете зважувати, зачекайте до моменту появлення на
індикаторі символу „0.000”.
4. Для максималізації часу дії батареї, виключайте ваги після закінчення праці,
натискаючи кнопку ON/OFF (3).
УВАГА: Якщо для зважування будете вживати миску, тоді установіть її на вагах, a потім включіть
їх і зачекайте на символ „0.000”.
2) Попереджувальні показники
1. Замініть батарею.
2. Ваги перевантажені. Зніміть предмет для попередження пошкодження. Максимальне
навантаження (5 кг) вказане на вагах.
3) Позначення, що вказується на дисплеї
TARE – Tара
– Від’ємне значення
lb – Фунти
o – Нульова вага
g – Грами
kg – Кілограми
OZ – Унції
52
GW34-026_v03
4) Види функцій
Ця функція надає можливість зважувати декілька продуктів без необхідності їхнього знімання з вагів.
1. Уключіть ваги кнопкою ON/OFF (3). Зачекайте, поки на дисплеї появиться символ „0.000”.
2. Покладіть на неї перший продукт. Зачекайте, поки ваги вкажуть результат.
3. Натисніть кнопку Z/T (4), для перезапуску дисплея таким чином, щоб вказував „0.000” перед покладенням наступного
продукту. Цю дію можна повторювати.
Уключіть ваги
Стан готовності вагів
Покладіть
перший
продукт на
ваги
Вага першого
продукту
Ваги нестабільні
Стан готовності
вагів
Покладіть
другий продукт
(без знімання
першого)
Вага другого
продукту
Перезапустіть
Закінчення
праці
Виключіть ваги
УВАГА:
Знімання продуктів (у випадку, якщо на вагах покладені два продукти):
–– після знімання першого продукту, на екрані появиться „0.000”; після знімання другого продукту, на екрані появиться вага
цього продукту,
–– після натиснення кнопки Z/T (4): після знімання першого продукту, на екрані появиться його вага; після знімання другого
продукту, на екрані появиться вага двох продуктів.
GW34-026_v03
53
Функція „ZERO”.
Якщо сума ваги усіх продуктів на вагах ≤ 4% максимального навантаження вагів (200 g при максимальному навантаженні 5 кг)
дисплей вкаже „----” або „0g” кожен раз, після натиснення кнопки Z/T (4).
–– символ „-----” позначає, що ваги є нестабільними і потрібно зачекати хвилинку,
–– символ „0g” у лівому нижньому куті дисплея позначає, що функція „ZERO” є активною.
Максимальне навантаження залишається без змін. Після отримання функції „ZERO”, ваги повертаються у режим повторного
зважування.
Уключіть ваги
Перезапустіть
Стан готовності вагів
Покладіть
перший
продукт на
ваги
Вага першого
предмету
Покладіть
другий продукт
(без знімання
першого)
Сума ваги двох
продуктів
Ваги
нестабільні
Функція „ZERO”
активна
54
GW34-026_v03
Функція „TARA”
Якщо сума ваги усіх продуктів на вагах ≤ 4% максимального навантаження вагів (200 г при максимальному навантаженні 5 кг)
дисплей вкаже „----” або „0g” кожен раз, після натиснення кнопки Z/T (4).
–– символ „-----” позначає, що ваги є нестабільними і потрібно зачекати хвилинку,
–– символ „0” i „TARE” з лівого боку дисплея позначає, що функція „TARA” є активною.
Максимальне навантаження зменшується на повну вагу усіх продуктів на вагах.
Уключіть ваги
Перезапустіть
Стан готовності
вагів
Покладіть
продукт на ваги
Вага брутто
продукту
Ваги
нестабільні
Стан готовності
вагів
Напр. якщо
продукти були
у мисці –
витягніть їх
Вага нетто
Автоматичне виключення
Ваги виключаться автоматично якщо дисплей буде вказувати „0.000”
або цю ж саму вагу протягом 2 хвилин.
GW34-026_v03
55
5) Перерахування одиниць ваги
Ваги мають функцію зміни одиниць метричної системи (кілограми, грами) на англійські одиниці ваги (фунти, унції). Натисніть
кнопку UNIT (2), для перерахування одиниці ваги під час зважування.
Уключіть ваги
Стан готовності
вагів
Вага у фунтах
Змініть одиницю
Вага у грамах
Закінчення праці
Покладіть
предмет на ваги
Вага у кілограмах
Змініть одиницю
Вага в унціях
Змініть одиницю
Виключіть ваги
5) Заміна батарей
Перед застосуванням, потрібно зняти ізоляцію з батареї (1 батарея літієва
CR2032-3V). Необхідно звернути увагу на дотримання правильності
розміщення полюсів батарей.
Заміна батарей:
1. Відкрийте кришку сховища для батарей з задньої частини вагів.
2. Для виймання батарей, відігніть малий чорний поясок. Не допустіть згинання контактів.
3. Установіть батарею, покладаючи одну частину під контакти і притискаючи з другого боку.
7) Кріплення вагів
Є можливість підвішувати ваги на стіну. У нижній частині вагів є отвір для підвішування.
56
GW34-026_v03
Очищення і зберігання
1. Очищуйте ваги легко зволоженою ганчіркою. Не занурюйте у воду і не застосовуйте хімічні/їдкі засоби.
2. Будь-які пластикові частини потрібно очищувати негайно після їх забруднення жиром, приправами, оцтом чи харчовими продуктами, які мають інтенсивний смкак/колір. Уникайте контакту з кислими соками з цитрусових фруктів.
3. Установіть ваги на твердій, плоскій поверхні. Не користуйтесь вагами, встановленими на килимі.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища. Це не є трудним, ні надто коштовним.
З цією метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру. Поліетиленові мішки (PE) кинути в контейнер для пластиків.
Батареї містять шкідливі для природного середовища речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими
відходами, здайте їх до пункту збору вторинної сировини. Перед тим як викинути або здати обладнання до пункту
вторинної сировини, потрібно пам’ятати про вийняття батарей зі сховища для батарей
Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт складування, тому що небезпечні компоненти, що
містяться в обладнанні можуть складати шкідливу дію для середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
–– Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
–– Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
–– Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи
повагонними відправками.
–– Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або
ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
–– Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних засобах зазначені
на упаковці.
–– Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання
повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
–– Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
GW34-026_v03
57
LT
Turinys
Svarstyklių naudojimo rekomendacijos ................................................................................................................................................ 58
Techniniai duomenys ............................................................................................................................................................................ 58
Svarstyklių sandara .............................................................................................................................................................................. 59
Svarstyklių veikimas ir aptarnavimas ................................................................................................................................................... 59
Valymas ir priežiūra .............................................................................................................................................................................. 64
Ekologija – rūpinkimės aplinka ............................................................................................................................................................. 64
Gerbiamieji Klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės, kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti į naudojimo rekomendacijas. Išsaugokite
naudojimo instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ir tolesnės gaminio eksploatacijos metu.
Svarstyklių naudojimo rekomendacijos
Nelaikyti ir nenaudoti drėgnoje
vietoje
Nemerkti į vandenį
Saugoti nuo smūgių
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo plokštelėje.
Svarstyklių matavimo tikslumas +/- 1 g. Svėrimo diapazonas 3 g - 5000 g.
Virtuvės svarstyklės ZELMER atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus:
Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys yra pažymėtas CE ženklu, kuris pavaizduotas ženklinimo plokštelėje.
58
GW34-026_v03
Svarstyklių sandara
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elektroninis ekranas.
Mato vienetų keitimo funkcija UNIT.
Įjung./išjung. mygtukas ON/OFF.
Atstatos funkcija Z/T.
Guminė kojelė.
Anga kabinimui ant sienos.
Svarstyklių veikimas ir aptarnavimas
1) Naudojimo būdas
1. Pastatykite svarstykles ant kieto ir plokščio paviršiaus.
2. Įjunkite svarstykles, nuspausdami mygtuką ON/OFF (3).
3. 1.Prieš pradėdami sverti, palaukite, kol ekrane pasirodys simbolis „0.000“.
4. Kad baterija veiktų kuo ilgiau, baigę darbą išjunkite svarstykles, nuspausdami
mygtuką ON/OFF (3).
DĖMESIO: Jeigu sverdami naudosite dubenį, tuomet ant svarstyklių pirmiausia pastatykite dubenį,
įjunkite jas ir sulaukite simbolio „0.000“.
2) Įspėjamieji ženklai
1. Pakeiskite bateriją.
2. Svarstyklės perkrautos. Nuimkite sveriamą daiktą, kad svarstyklės nesugestų. Maksimali apkrova (5 kg) yra nurodyta ant svarstyklių.
3) Ekrane rodomi ženklai
TARE – Tara
– neigiama reikšmė
lb – svarai
o – nulinis svoris
g – gramai
kg – kilogramai
OZ – uncijos
GW34-026_v03
59
4) Galimos funkcijos
Ši funkcija leidžia sverti keletą produktų, nenuimant jų nuo svarstyklių.
1. Įjunkite svarstykles mygtuku ON/OFF (3). Palaukite, kol ekrane pasirodys simbolis „0.000“.
2. Padėkite ant svarstyklių pirmąjį produktą. Palaukite, kol ekrane pasirodys rezultatas.
3. Nuspauskite mygtuką Z/T (4), kad pašalintumėte rodmenį ir ekrane pasirodytų simbolis „0.000“. Tuomet uždėkite kitą produktą. Šie veiksmai gali būti kartojami.
Įjunkite
svarstykles
Svarstyklės
parengtos
Uždėkite
pirmąjį
produktą
Pirmojo produkto svoris
Svoris nepastovus
Svarstyklės
parengtos
Uždėkite antrąjį
produktą
(nenuimdami
pirmojo)
Antrojo produkto
svoris
Pašalinkite rodmenį
Darbo
pabaiga
Išjunkite svarstykles
DĖMESIO:
Produktų nuėmimas (kai ant svarstyklių padėti du produktai):
–– nuėmus pirmąjį produktą, ekrane pasirodys simbolis „0.000“; nuėmus antrąjį produktą, ekrane bus matomas to produkto svoris,
–– nuspaudus mygtuką Z/T (4): nuėmus pirmąjį produktą, ekrane pasirodys jo svoris; nuėmus antrąjį produktą, ekrane bus matomas
dviejų produktų svoris.
60
GW34-026_v03
Funkcija ‚NULIS“
Jeigu visų ant svarstyklių esančių produktų svorių suma yra ≤ 4% maksimalaus svarstyklių apkrovimo (200 g maksimaliai 5 kg apkrovai), ekranas parodys simbolį „----“ arba „0g“ kiekvieną kartą, kai bus nuspaustas mygtukas Z/T (4).
–– simbolis „----“ reiškia, kad svoris yra nepastovus ir reikia šiek tiek palaukti,
–– simbolis „0g“ apatiniame kairiajame ekrano kampe reiškia, kad yra aktyvi funkcija „NULIS“.
Maksimali apkrova lieka nepakitusi. Pasibaigus funkcijai „NULIS“, svarstyklės grįžta į svėrimo režimą.
Įjunkite
svarstykles
Pašalinkite rodmenį
Svarstyklės
parengtos
Uždėkite
pirmąjį
produktą
Pirmojo produkto svoris
Uždėkite antrąjį
produktą
(nenuimdami
pirmojo)
Dviejų produktų svorių
suma
Svoris
nepastovus
Funkcija „NULIS“
aktyvi
GW34-026_v03
61
Funkcija „TARA“
Jeigu visų ant svarstyklių esančių produktų svorių suma yra > 4% maksimalaus svarstyklių apkrovimo (200 g maksimaliai 5 kg apkrovai), ekranas parodys simbolį „----“ arba „0g“ kiekvieną kartą, kai bus nuspaustas mygtukas Z/T (4).
–– simbolis „----“ reiškia, kad svoris yra nepastovus ir reikia šiek tiek palaukti,
–– simbolis „0g“ ir „TARA“ ekrano kairėje reiškia, kad yra aktyvi funkcija „TARA“.
Maksimali apkrova sumažėja bendru visų ant svarstyklių esančių produktų svoriu.
Įjunkite svarstykles
Pašalinkite
rodmenį
Svarstyklės
parengtos
Uždėkite
produktą
Produkto svoris
brutto
Svoris
nepastovus
Svarstyklės
parengtos
Jeigu, pvz.,
produktai buvo
dubenyje –
išimkite juos
Svoris netto
Automatinis išsijungimas
Svarstyklės išsijungs automatiškai, jeigu ekranas 2 minutes rodys simbolį
„0.00“ arba tą patį svorį.
62
GW34-026_v03
5) Svorio vienetų keitimas
Svarstyklėse įdiegta metrinės sistemos vienetų (kilogramų, gramų) keitimo į angliškus svorio vienetus (svarai, uncijos) funkcija. Nuspauskite mygtuką UNIT (2), jeigu norite pakeisti svorio vienetus svėrimo metu.
Įjunkite svarstykles
Svarstyklės
parengtos
Svoris svarais
Svoris gramais
Pakeiskite vienetus
Darbo
pabaiga
Uždėkite
produktą
Svoris kilogramais
Pakeiskite vienetus
Svoris uncijomis
Pakeiskite vienetus
Išjunkite svarstykles
6) Baterijų keitimas
Prieš naudojant, nuo baterijų reikia nuimti izoliuojančią medžiagą (1 ličio baterija CR2032-3V).
Reikia atkreipti dėmesį į teisingą baterijos poliškumą.
Baterijos keitimas:
1. Atidarykite svarstyklių apačioje esančios baterijų dėtuvės dangtelį.
2. Norėdami išimti bateriją, atlenkite mažą juodą juostelę. Stenkitės neužlenkti kontaktų.
3. Įdėkite naują bateriją, vieną kraštą įkišdami po kontaktu ir paspausdami iš kitos pusės.
GW34-026_v03
63
7) Svarstyklių tvirtinimas
Svarstykles galima kabinti ant sienos. Prietaiso apačioje yra pakabinimui skirta angelė.
Valymas ir priežiūra
1. Svarstykles valykite lengvai sudrėkintu skudurėliu. Nemerkite svarstyklių į vandenį ir nenaudokite cheminių bei ėsdinančių
valymo priemonių.
2. Visos riebalais, prieskoniais, actu ir intensyvaus skonio bei spalvos maisto medžiagomis suteptos plastikinės detalės turi būti
nedelsiant nuvalomos. Reikia vengti kontakto su rūgščiomis citrusinių vaisių sultimis.
3. Svarstyklės turi būti statomos ant kieto ir lygaus paviršiaus. Nenaudoti svarstyklių ant kilimo.
Ekologija – rūpinkimės aplinka
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos. Tai nėra nei sudėtinga, nei per brangu. Tam reikia:
–– kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą.
–– baterijos turi aplinkai kenksmingas medžiagas. Prašome nemesti jas į buitinių atliekų konteinerį tik atiduoti į atliekų
priėmimo punktą. Prieš metant ar atiduodant įrengimą į atliekų priėmimo punktą, nepamirškite išimti iš jo baterijų.
–– polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms skirtą konteinerį.
–– baigtą eksploatuoti prietaisą atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kadangi prietaise esančios pavojingos medžiagos gali
būti pavojingos aplinkai.
Nešalinti kartu su buitinėmis atliekomis !!!
Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros. Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms
teisės normoms, direktyvoms, o taip pat dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis, prekybos ir kitomis sąlygomis.
64
GW34-026_v03
LV
Saturs
Svaru lietošanas norādījumi ................................................................................................................................................................. 65
Tehniskie dati . ...................................................................................................................................................................................... 65
Svaru uzbūve ....................................................................................................................................................................................... 66
Svaru apkalpošana un darbošanās ...................................................................................................................................................... 66
Tīrīšana un konservācija ...................................................................................................................................................................... 71
Ekoloģija – vides aizsardzība ............................................................................................................................................................... 71
Cienījamie Pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu uzmanību pieversiet drošības norādījumiem. Lietošanas instrukciju lūdzam
saglabāt, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī vēlākā svaru ekspluatācijā.
Svaru lietošanas norādījumi
Nelietojiet un nesaglabājiet mitrā
vidē
Neiegrimsiet ūdenī
Nesitiet
Tehniskie dati
Tehniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.
Svaru precizitāte +/- 1 g. Svēršanas diapazons 3 g - 5000 g.
ZELMER svari atbilst spēkā esošo direktīvu prasībām.
Ierīce atbilst direktīvu prasībām:
–– Elektromagnētiska saderība (EMC) – 2004/108/EC.
Produkts atzīmēts ar CE zīmi datu plāksnītē.
GW34-026_v03
65
Svaru uzbūve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elektroniskais rādītājs.
UNIT vienību maiņas funkcija.
Poga ieslēgt/izslēgt ON/OFF.
Nullēšanas funkcija Z/T.
Gumijas pamatne.
Sienas pakaramais.
Svaru apkalpošana un darbošanās
1) Lietošanas veids
1. Uzstādiet svarus uz cietas un līdzenas virsmas.
2. Nospiediet pogu ON/OFF (3) lai ieslēgtu ierīci.
3. Pirms svēršanas, pagaidiet līdz tam, kad rādītājā parādīsies simbols „0.000”.
4. Lai maksimizētu bateriju darbošanos laiku, izslēdziet svarus pēc darba beigšanas, nospiežot pogu ON/OFF (3).
UZMANĪBU: Ja svēršanai izmantosit trauku, vispirms uzstādiet trauku uz svariem, un pēc tam to
ieslēdziet un pagaidiet līdz simbolam „0.000”.
2) Brīdinošie norādījumi
1. Nomainiet bateriju.
2. Svars pārpūlēts: Noņemiet priekšmetu, lai izvairītos no bojājumiem. Maksimālā piepūle (5 kg)
ir norādīta uz svariem.
3) Apzīmējumi, kas parādās rādītājā
TARE – Tara
– Negatīva vērtība
lb – Mārciņas
o – Nulles svars
g – Grami
kg – Kilogrami
OZ – Unces
66
GW34-026_v03
4) Funkciju tipi
Šī funkcija ļauj svērt dažus produktus bez vajadzības noņemt tos no svariem.
1. Ieslēdziet svarus ar pogu ON/OFF (3). Pagaidiet līdz rādītājā parādīsies simbols „0.000”.
2. Uzstādiet uz tiem pirmo produktu. Pagaidiet līdz svari norādīs rezultātu.
3. Nospiediet pogu Z/T (4), lai uzstādītu visas vērtības iepriekšējā stāvoklī tā, lai rādītu „0.000” pirms cita produkta noliekšanas.
Šo darbību var atkārtot.
Ieslēdziet
svarus
Svaru gatavības
stāvoklis
Nolieciet
pirmo
produktu uz
svariem
Pirmā produkta svars
Svari nestabili
Svaru gatavības
stāvoklis
Nolieciet otro
produktu
(nenoņemot
pirmo)
Otrā produkta svars
Uzstādiet visas vērtības
iepriekšējā stāvoklī
Darba
beigšana
Izslēdziet svarus
UZMANĪBU:
Produktu noņemšana (gadījums, kad uz svariem guļ divi produkti):
–– pēc pirmā produkta noņemšanas, ekrānā parādīsies „0.000”; pēc otrā produkta noņemšanas, ekrānā parādīsies tā produkta
svars,
–– nospiežot pogu Z/T (4): pēc pirmā produkta noņemšanas, ekrānā parādīsies tā svars; pēc otrā produkta noņemšanas, ekrānā
parādīsies divu produktu svars.
GW34-026_v03
67
Funkcija „ZERO”
Ja visu produktu svaru summa < 4% maksimālās svaru piepūles (200 g esot maksimālajai piepūlei 5 kg) rādītājs norādīs „----” vai
„0g” katru reizi, kad nospiedīsit pogu Z/T (4).
–– simbols „----” nozīmē, ka svari ir nestabili un jāpagaida brīdī,
–– simbols „0g” rādītāja kreisajā stūrī lejā nozīmē, ka funkcija „ZERO” ir aktīva.
Maksimālā piepūle paliek bez maiņām. Pēc funkcijas „ZERO” norādīšanas, svari atgriezīsies atkārtotā svēršanā.
Ieslēdziet
svarus
Uzstādiet visas vērtības
iepriekšējā stāvoklī
Svaru gatavības
stāvoklis
Nolieciet
pirmo
produktu uz
svariem
Pirmā produkta svars
Nolieciet
produktu
(nenoņemot
pirmo)
Divu produktu svaru
summa
Svari nestabili
Funkcija „ZERO”
aktīva
68
GW34-026_v03
Funkcija „TARA”
Ja visu produktu svaru summa < 4% maksimālās svaru piepūles (200 g esot maksimālajai piepūlei 5 kg) rādītājs norādīs „----” vai
„0g” katru reizi, kad nospiedīsit pogu Z/T (4).
–– simbols „----” nozīmē, ka svari ir nestabili un jāpagaida brīdī,
–– simbols „0” un „TARE” rādītāja kreisajā pusē nozīmē, ka funkcija „TARA” ir aktīva.
Maksimālā piepūle samazinās par visu produktu kopīgu svaru.
Ieslēdziet
svarus
Uzstādiet visas vērtības
iepriekšējā stāvoklī
Svaru gatavības
stāvoklis
Nolieciet produktu
uz svariem
Produkta svars
bruto
Svari nestabili
Svaru gatavības
stāvoklis
Piem. ja
produkti bija
traukā
- noņemiet tos
Svars neto
Automātiska izslēgšana
Svari izslēdzas automātiski ja rādītājs rādīs „0.000” vai to pašu svaru
2 minūšu laikā.
GW34-026_v03
69
5) Svara mērvienību pārskaitīšana
Svariem ir mērsistēmas vienību maiņas funkcija (kilogrami, grami) ar angļu svara mērvienībām (mārciņas, unces). Nospiediet pogu
UNIT (2), lai pārskaitītu svara mērvienības svēršanas laikā.
Ieslēdziet svarus
Svaru gatavības
stāvoklis
Svars marciņos
Pārmainiet vienību
Svars gramos
Darba
beigšana
Nolieciet
priekšmetu
uz svariem
Svars kilogramos
Pārmainiet vienību
Svars uncēs
Pārmainiet vienību
Izslēdziet svarus
6) Bateriju nomaiņa
Pirms lietošanas jānoņem izolācija no baterijām (1 litija baterija CR2032-3V).
Pievērsiet uzmanību, lai saglabātu pareizu bateriju polaritāti.
Bateriju nomaiņa:
1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu svaru mugurpusē.
2. Lai izņemtu baterijas atgrieziet mazu melnu jostu. Esiet uzmanīgi, lai nesalocītu kontaktus.
3. Ielieciet jaunu bateriju ieliekot vienu daļu zem kontaktiem un pievelkot no citas puses.
70
GW34-026_v03
7) Svaru piestiprināšana
Svarus var pakārt pie sienas. Ierīces apakšā atrodas atvere pakāršanai.
Tīrīšana un konservācija
1. Svarus tīriet ar mazliet samitrinātu drānu. Neiegrimsiet svarus ūdenī un nelietojiet ķīmiskos/agresīvus līdzekļus.
2. Visas plastmasas daļas jāattīra uzreiz pēc traipīšanas ar taukiem, vircēm, etiķi un ēdieniem ar intensīvu garšu/krāsu. Izvairieties no kontakta ar skābām sulām no citrusiem.
3. Svari jāuzstāda uz cietas, līdzenas virsmas. Nelietojiet svarus uz paklāja.
Ekoloģija – vides aizsardzība
Katrs lietotājs var palīdzēt saudzēt apkārtējo vidi. Tas ir ne grūts un ne dārgs.
Ar šo mērķi:
–– Kartona iepakojumus nododiet makulatūrā.
–– Baterijas satur vielas, kas ir kaitīgas dabiskajai videi. Nedrīkst mest tās kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem,
taču jāatdod tās otrreizējo izejvielu savākšanas punktā. Pirms ierīces izmešanas vai atdošanas otrreizējo izejvielu
savākšanas punktā jāatceras, lai izņemtu baterijas no bateriju nodalījuma.
–– Polietilēna maisus (pe) metiet ārā konteinerā, kurš ir domāts priekš plastikāta.
–– Nevajadzīgu aparātu atdodiet attiecīgajā utilizācijas punktā, jo saturošie aparātā kaitīgie komponenti var radīt draudus apkārtējai
videi.
Nemetiet ārā ierīci kopā ar komunāliem atkritumiem!!!
Ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās normas, normatīvus
aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu, kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
GW34-026_v03
71
ET
Sisukord
Kaalu kasutamisjuhised . ...................................................................................................................................................................... 72
Tehnilised andmed ............................................................................................................................................................................... 72
Kaalu ehitus . ........................................................................................................................................................................................ 73
Kaalu kasutamine ja toimimine . ........................................................................................................................................................... 73
Puhastamine ja hooldamine ................................................................................................................................................................. 78
Ökoloogia - hoolitseme keskkonna eest . ............................................................................................................................................. 78
Austatud kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada alati originaalset Zelmeri lisavarustust. Need on projekteeritud spetsiaalselt
selle toote jaoks.
Palume alljärgneva kasutusjuhendi hoolikat läbilugemist. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kasutamise juhistele.
Palume kasutusjuhend alles hoida, et saaksite seda kasutada samuti kaalude hilisema kasutamise ajal.
Kaalu kasutamise juhised
Mitte kasutada ega hoida niiskes
keskkonnas
Ärge pange kaalu vette
Mitte lüüa
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on toodud andmesildil.
Kaalu mõõtetäpsus +/- 1 g. Maksimaalne mass 3 g - 5000 g.
Köögikaal vastab kohustuslike normide nõuetele.
Seade on kooskõlas direktiivide nõuetega:
–– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EÜ.
Toode on märgistatud CE tähisega andmesildil.
72
GW34-026_v03
Kaalu ehitus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elektrooniline näidik.
Ühikute muutmisfunktsioon UNIT.
Sisse/välja ON/OFF lülitamisnupp.
Lähtestamisfunktsioon Z/T.
Kummist jalad.
Seinale riputamise süvend.
Kaalu kasutamine ja toimimine
1) Kasutamise viis
1. Asetage kaal kõvale ja tasasele pinnale.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage nupule ON/OFF (3).
3. Enne kaalumise alustamist oodake, kuni näidikule ilmub sümbol „0.000”.
4. Patareide kasutusaja pikendamiseks lülitage kaal peale töö lõpetamist välja, vajutades nupule ON/OFF (3).
TÄHELEPANU: Kui kasutate kaalumisel kaussi, asetage kõigepealt kaalule kauss ja seejärel lülitage kaal sisse ning oodake sümbolit „0.000”.
2) Hoiatusteated
1. Vahetage patarei.
2. Kaal on ülekoormatud. Eemaldage ese, et vältida kaalu kahjustamist. Maksimaalne raskus
(5 kg) on märgitud kaalule.
3) Näidikule ilmuvad märgendid
TARE – Pakendi kaal
– negatiivne väärtus
lb – naelad
o – nullkaal
g – grammid
kg – kilogrammid
OZ – untsid
GW34-026_v03
73
4) Funktsioonid
See funktsioon võimaldab mitme toote kaalumist ilma nende eemaldamiseta kaalult.
1. Lülitage kaal sisse, vajutades nupule ON/OFF (3). Oodake, kuni näidikule ilmub sümbol „0.000”.
2. Asetage kaalule esimene toode. Oodake, kuni kaal näitab tulemust.
3. Enne kui asetate kaalule järgmise toote, vajutage nupule Z/T (4), et lähtestada näidik, nii et see näitaks „0.000”. Seda tegevust võib korrata.
Lülitage kaal
sisse
Kaalu valmisolek
Asetage
kaalule
esimene
toode
Esimese toote kaal
Kaal ebastabiilne
Kaalu valmisolek
Asetage kaalule
teine toode (ilma
esimest
eemaldamata)
Teise toote kaal
Lähtestage
Töö lõpetamine
Lülitage kaal välja
TÄHELEPANU:
Toodete eemaldamine (juhul, kui kaalul on kaks toodet):
–– pärast esimese toote eemaldamist ilmub näidikule „0.000”; pärast teise toote eemaldamist ilmub näidikule selle toote kaal,
–– pärast Z/T (4) nupule vajutamist: pärast esimese toote eemaldamist ilmub näidikule selle kaal; pärast teise toote eemaldamist
ilmub näidikule kahe toote kaal.
74
GW34-026_v03
Funktsioon „ZERO”
Kui kõikide kaalul olevate toodete kaal = 4% maksimaalsest kaalust (200 g maksimaalsest 5 kg), ilmub näidikule „----” või „0g” iga
kord pärast nupule Z/T (4) vajutamist.
–– sümbol „-----” tähendab, et kaal on ebastabiilne ning tuleb veidi oodata,
–– sümbol „0g” näidiku all vasakus nurgas tähendab, et funktsioon „ZERO” on aktiivne.
Maksimaalne raskus ei muutu. Pärast „ZERO” funktsiooni rakendamist hakkab kaal uuesti kaaluma.
Lülitage kaal
sisse
Lähtestage
Kaalu valmisolek
Asetage
kaalule
esimene
toode
Esimese toote kaal
Asetage kaalule
teine toode (ilma
esimest
eemaldamata)
Kahe toote
kaalu summa
Kaal
ebastabiilne
Funktsioon „ZERO”
on aktiivne
GW34-026_v03
75
Funktsioon „PAKENDI KAAL”
Kui kõikide kaalul olevate toodete kaal > 4% maksimaalsest kaalust (200 g maksimaalsest 5 kg), ilmub näidikule „----” või „0g” iga
kord pärast nupule Z/T (4) vajutamist.
–– sümbol „-----” tähendab, et kaal on ebastabiilne ning tuleb veidi oodata,
–– sümbolid „0” ja „TARE” näidiku vasakul pool tähendavad, et funktsioon „PAKENDI KAAL” on aktiivne.
Maksimaalne raskus väheneb kõikide kaalul olevate toodete võrra.
Lülitage kaal
sisse
Kaalu valmisolek
Lähtestage
Asetage toode
kaalule
Toodete
brutokaal
Kaal
ebastabiilne
Kaalu
valmisolek
Näiteks, kui
tooted olid
kausis - võtke
need välja
Netokaal
Automaatne väljalülitamine
Kaal lülitub automaatselt välja, kui näidik näitab „0.000” või sama kaalu 2
minutit.
76
GW34-026_v03
5) Kaaluühikute ümberarvestamine
Kaalul on meetrilise süsteemi (kilogrammid, grammid) ümberarvestamisfunktsioon inglise kaaluühikutesse (naelad, untsid). Et arvestada kaaluühikud ümber kaalumise käigus, vajutage nupule UNIT (2).
Lülitage kaal sisse
Kaalu valmisolek
Kaal naeltes
Kaal grammides
Vahetage ühik
Töö lõpetamine
Asetage ese
kaalule
Kaal kilogrammides
Vahetage ühik
Kaal untsides
Vahetage ühik
Lülitage kaal välja
6) Patarei vahetamine
Enne kasutamist tuleb patarei (1 CR2032-3V liitiumpatarei) pakend eemaldada.
Pöörake tähelepanu patareide õigele polaarsuse asendile.
Patarei vahetamine:
1. Avage kaalu tagaküljel oleva patareide pesa kaas.
2. Patarei väljavõtmiseks võtke väike must rihm lahti. Ettevaatust, mitte painutada klemme.
3. Pange uus patarei sisse asetades ühe otsa klemmi alla ja vajutades teiselt poolt.
GW34-026_v03
77
7) Kaalu kinnitamine
Kaalu on võimalik riputada seinale. Seadme all asub süvend ülesriputamiseks.
Puhastamine ja hooldamine
1. Puhastage kaalu kergelt niiske lapiga. Ärge pange kaalu vette ega kasutage keemilisi/söövitavaid vahendeid.
2. Kõik plastikust osad tuleb puhastada kohe pärast määrdumist rasva, maitseainete, äädika ja tugevamaisteliste/tugevalt
värviandvate toiduainetega. Vältida kontakti tsitruseliste happelise mahlaga.
3. Kaal tuleb asetada kõvale, tasasele pinnale. Ärge kasutage kaalu vaibal.
Ökoloogia - hoolitseme keskkonna eest
Iga kasutaja võib osaleda keskkonnakaitses. See pole ei keeruline, ega kulukas. Sellel eesmärgil:
–– Papist pakend viige makulatuurikonteinerisse.
–– Patareid sisaldavad keskkonnale ohtlikke aineid. Neid ei tohi visata muu olmeprügi hulka, vaid anda ära sekundaarse
tooraine kogumise punkti. Enne äraviskamist või sekundaarse tooraine kogumise punkti andmist ärge unustage võtta
patareid patareipesast välja.
–– Kilekotid (polüetüleen) visake plastikukonteinerisse.
–– Kasutatud seadmed andke ära vastavasse kogumispunkti, sest seadmes olevad ohtlikud ained võivad olla keskkon­nale ohtlikud.
Ärge visake olemprügi hulka!!!
Importija/tootja ei vastuta toote selle mitteotstarbekohasest kasutamisest või ebaõigest hooldusest põhjustatud kahjude eest. Importija/tootja jätab
endale õiguse muuta toodet mistahes ajal sellest eelnevalt teavitamata, eesmärgiga kohandada toodet vastavalt õiguseeskirjadele, standarditele ja
direktiividele või konstruktsioonilistel, kaubanduslikel, esteetilistel ja muudel põhjustel.
78
GW34-026_v03
EN
Content
Important handling instructions ............................................................................................................................................................ 79
Specifications ....................................................................................................................................................................................... 79
Outline .................................................................................................................................................................................................. 80
Handling and operation ........................................................................................................................................................................ 80
Cleaning and maintenance . ................................................................................................................................................................. 85
Ecology – Environment protection . ...................................................................................................................................................... 85
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer accessories. They have been specially
designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay your special attention to important safety instructions. Keep this User’s Guide for future
reference.
Important handling instructions
Do not use nor store in humid
area
Do not immerse in water
Do not hit
Specifications
Technical parameters are included at the name plate.
Accuracy ±1 g. Capacity range 3 g – 5000 g.
The kitchen scales meet the requirements of effective standards.
The appliance meets the requirements of the following directives:
–– Electro- Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the name plate.
GW34-026_v03
79
Outline:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Electronic display.
UNIT swap function.
ON/OFF button.
Z/T reset function.
Rubber support.
Wall hanger.
Handling and operation:
1) Handling
1. Place the scales on firm and flat position.
2. Press ON/OFF (3) button to switch the appliance on.
3. Before you start weighting, wait until you can see „0.000” on display.
4. To maximize the duration of batteries, switch off the scales after operation pressing
ON/OFF (3) button.
Attention: If you use a bowl for weighting, put it on the scales at first, and then wait until you can see
„0.000”.
2) Alarm indicators
1. Exchange battery.
2. Scales overloaded. Remove the object to avoid damage. Maximum load (5 kg) is indicated on
the scales.
3) Labels on display
TARE
– Minus value
lb – Pounds
o – Zero weight
g – grams
kg – Kilograms
OZ – Ounces
80
GW34-026_v03
4) Functions
This function allows weighting some products, without necessity of removing them from the scales.
1. Switch on the scales with ON/OFF (3) button. Wait until „0.000” symbol appears on display.
2. Put the first product on the scales. Wait until you can see the result.
3. Press Z/T (4) button, to reset the display, so that it shows „0.000” before you put the next product on. You can repeat this
activity.
Switch on the
scales
Readiness status
Place the first
product on
the scales
The weight of the first
product
Scales unstable
Readiness status
Place the
second product
(without
removing the
former)
The weight of the
second product
Reset
The operation
is over
Switch off the scales
ATTENTION:
Removing the products (in case of two products on the scales):
–– after removing the first product, you will see „0.000” on display; after removing the second product you shall see its weight,
–– when you press Z/T button (4): after removing the first product, you shall see its weight; after removing the second product, you
shall see the weight of both products on display.
GW34-026_v03
81
„ZERO” function
If the sum of weights of all products is ≤ 4% of maximum scales load (200 g with maximum load 5 kg) the display shall show „----” or
„0g” every time, when you press Z/T (4) button.
–– symbol „-----”means, that the scales is unstable and you should wait a bit,
–– symbol „0g” on the left bottom corner of the display means, that „ZERO” is active.
Maximum load remains unchanged. After applying „ZERO” function, the scales come back to weighting.
Switch on the
scales
Restart
Readiness status
Place the
first product
on the
scales
The weight of the first
Place the
product
second product
(without
removing the
former)
The sum of two Product
weight
Unstable
scales
„ZERO” function
active
82
GW34-026_v03
„TARE” function
If the sum of weights of all products is > 4% of maximum scales load (200 g with maximum load 5 kg) the display shall show „----” or
„0g” every time, when you press Z/T (4) button.
–– symbol „-----” means, that the scales is unstable and you should wait a bit,
–– symbol „0” and „TARE” on the left side of the display means, that „TARE” function is active.
Maximum load is reduced by total weight of all products on the scales.
Switch off the
scales
Readiness status
Reset
Place the
product on the
scales
Gross weight
Scales
instable
Readiness
status
I.e. the product
were in the
bowl – remove
them
Net weight
Auto switch off
The scales shall switch off automatically, if the display shows „0.000” or the
same weight for 2 minutes.
GW34-026_v03
83
5) Unit swap function
The scales has function of switching from one weight unit system (kilograms, grams) to British weight units (pounds, ounces). Press
UNIT (2) button, to recalculate the units during weighting.
Switch the scales on
Readiness status
Weight in pounds
Weight in grams
Change the unit
Finishing
operation
Place the
object on
the scales
Weight in kilograms
Change the unit
Weight in ounces
Change the unit
Switch off the
appliance
6) Exchanging batteries
Before you use remove the isolation from the battery (1 lithium battery CR2032-3V).
Please take note to the polarity.
Battery exchange:
1. Open the lid of the battery compartment at the backside of the scales.
2. Straighten a small black belt to remove the battery. Be careful not to bend the contacts.
3. Insert new battery, placing one part under the contacts and pressing the latter side.
84
GW34-026_v03
7) Fastening the scales
It is possible to hang the scales on the wall. There is a hole for hanging it on the bottom of the scales.
Cleaning and maintenance
1. Clean the scales with a bit damp cloth. Do not immerse the scales in water; do not use chemical/corrosive agents.
2. All plastic parts should be immediately cleaned after it gets dirty with fat, spices, vinegar and ford of intensive taste/colour. You
should avoid contact with sour citrus juice.
3. Place the scales on firm, flat surface. Do not use the scales on the carpet.
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to protect the environment. It is neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Batteries contain substances harmful to the natural environment. Do not throw them away with other household waste.
Return used batteries to recycling points. Before disposing of or returning the appliance to a recycling point make sure to
remove the batteries from the battery compartment.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting point as the components of the appliance may pose a threat to the
environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in advance.
GW34-026_v03
85
GW34-026_v03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising