Zelmer ZBM1000W (BM1000) User Manual

Zelmer ZBM1000W (BM1000) User Manual
PL
Foremki do wypiekania bagietek.
CZ
Formy na pečení baget.
SK
Formičky na pečenie bagetiek.
HU
Bagett sütőforma.
RO
Forme pentru copt baghete.
RU
Формы для выпечки французских багетов.
BG
Форми за печене на франзели.
UA
Форми для випічки французьких багетів.
EN
Moulds for baking baguettes.
A
instrukcja
użytkowania
user
manual
BM1000
BM1000
PL
Automatyczny dozownik owoców, orzechów, rodzynek, ziaren.
Automatický dávkovač ovoce, ořechů, rozinek, semínek.
SK
Automatický dávkovač ovocia, orechov, hrozienok, semienok.
HU
Automatikus gyümölcs-, dió-, mogyoró-, mazsola- és magadagoló.
RO
Dozator automat a fructelor, nucilor, stafidelor, cerealelor.
RU
Aвтоматический дозатор фруктов, орехов, изюма, различных зёрен.
BG
Aвтоматичен дозатор на плодовете, ядките, сухото грозде, зърната.
UA
Aвтоматичний дозатор фруктів, горіхів, родзинок, різних зернят.
EN
Automatic fruit, nut, raisin, grain dispenser.
3
Wypiekacz
do chleba
Bread baking
machine
Wypiekacz
do chleba
Bread baking
machine
CZ
1
4
6
2
8
11
20
18
5
16
19
15
17
13
PL
Ustawienie stopnia przyrumienienia chleba.
Nastavení stupně propečenosti kůrky.
Nastavenie stupňa prepečenia chleba.
HU
A kenyér barnára sütési fokának a beállítása.
RO
Setarea nivelului de rumenire a pâinii.
RU
Pегулирование степени обжарки корочки.
BG
Настройка на степента на препичане на хляба.
UA
Встановлення ступені обжарення хліба.
EN
Browning level setting.
1
12
14
Linia Produktów Product Line
CZ
SK
4
10
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WYPIEKACZ DO CHLEBA
Typ BM1000
APARAT PENTRU COPT PÂINEA
6–18
DOMÁCÍ PEKÁRNA
ХЛЕБОПЕЧКА
GW43-013_v02
19–29
SK NÁVOD NA OBSLUHU
Тип BM1000
79–91
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
KENYÉRSÜTŐ
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
66–78
ДОМАШНА ХЛЕБОПЕКАРНА
30–41
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
BM1000 Típus
Tип BM1000
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
DOMÁCA PEKÁREŇ
Typ BM1000
54–65
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
Typ BM1000
Tip BM1000
МАШИНКА ДЛЯ ВИПЧІКИ ХЛІБА
42–53
Тип BM1000
92–104
LT
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
6
DUONKEPĖ
Tipas BM1000
105–115
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Krajalnica
Slicer
Czajnik
Electric kettle
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
Robot kuchenny
Food processor
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
7
Blender ręczny
Hand blender
MAIZES CEPŠANAS MAŠĪNA
Tips BM1000
116–126
9
ET KASUTUSJUHEND
LEIVAKÜPSETAJA
Mudel BM1000
127–137
EN USER MANUAL
BREAD BAKING MACHINE
Type BM1000
138–149
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
PL
B
1
2
11
12
Szanowni Klienci
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
dotyczącym bezpieczeństwa, tak aby podczas użytkowania
urządzenia zapobiec wypadkom i/lub uniknąć uszkodzenia
urządzenia. Instrukcję użytkowania radzimy zachować, aby
mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania urządzenia.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
●
●
3
4
13
14
●
●
5
6
15
16
●
●
●
●
●
7
8
17
18
●
●
●
9
10
19
20
6
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego
w kołek ochronny o napięciu zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej
powierzchni, aby nie spadło w trakcie zagniatania
gęstego ciasta. Jest to szczególnie ważne w przypadku
stosowania zaprogramowanych funkcji oraz jeśli urządzenie pozostawione jest bez nadzoru. W przypadku
wyjątkowo gładkich powierzchni, urządzenie umieść na
cienkiej, gumowej podkładce.
Podczas pracy urządzenia, umieść je w odległości co
najmniej 10 cm od innych przedmiotów.
Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu kuchenki
gazowej, elektrycznej lub gorącego piekarnika.
Zwróć szczególną uwagę podczas przenoszenia urządzenia, zwłaszcza, jeżeli w środku znajdują się gorące
substancje.
Nie wolno wyjmować pojemnika do wypieku podczas
pracy urządzenia.
Nie stosuj większej ilości składników niż podano w przepisie. W przeciwnym wypadku, chleb nierówno się upiecze lub ciasto wyleje się na zewnątrz. Stosuj się do zaleceń niniejszej instrukcji obsługi.
Do urządzenia nie wkładaj folii aluminiowej ani innych
materiałów, gdyż mogą one spowodować pożar lub
zwarcie.
Nie przykrywaj urządzenia ręcznikiem, ani innymi materiałami w czasie pracy. Ciepło i para muszą znajdować
ujście z urządzenia. W przypadku przykrycia urządzenia łatwopalnymi materiałami, kontaktu z zasłonami itp.
zachodzi ryzyko pożaru.
Przed ustawieniem urządzenia na wypiek danego
rodzaju chleba np. przez noc, najpierw wypróbuj dany
przepis w czasie, gdy można obserwować urządzenie,
upewniając się, że składniki dobrane są w odpowiednich
proporcjach, ciasto nie jest zbyt gęste lub rzadkie, a ilość
masy nie jest zbyt duża i ciasto nie wylewa się.
● Podczas wyjmowania z urządzenia pojemnika do
wypieku wraz z upieczonym chlebem używaj do tego
specjalnych rękawic lub tkanin zabezpieczających
przed poparzeniem, ponieważ pojemnik i chleb są
bardzo gorące.
● Odłącz urządzenie od gniazdka sieci elektrycznej, gdy
nie jest używane oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
● Odłącz urządzenie od gniazdka sieci elektrycznej przed
zbliżeniem do części będących w ruchu podczas użytkowania.
● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci elektrycznej pociągając za przewód.
● Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem stołu
lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
● Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia, szczególnie
dozownika sypkich produktów oraz otoczenia otworów
wentylacyjnych. Stosuj rękawice kuchenne. Po zakończonym procesie pieczenia urządzenie jest bardzo gorące.
● Pozostaw urządzenie do ochłodzenia przed demontażem i czyszczeniem. Urządzenie wyposażone jest w termoizolowaną obudowę. Metalowe części urządzenia
nagrzewają się podczas pracy.
● Nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj urządzenia
i przewodu zasilającego w wodzie.
● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole
graficzne, takie jak: oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
● Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do mycia naczyń.
● Stosowanie akcesoriów innych niż zalecane przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia.
● Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub
mentalnych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nie należy
pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dozwolone
jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przez dzieci powyżej ósmego roku
życia, pod warunkiem odpowiedniego nadzoru.
GW43-013_v02
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
●● Sprzęt
nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego
układu zdalnej regulacji.
Należy upewnić się, że powyższe wskazówki zostały
zrozumiane.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Wypiekacz do chleba jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze
stykiem ochronnym.
Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Budowa urządzenia
(Rys. A)
ELEMENTY URZĄDZENIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Zdejmowana pokrywa
Uchwyt
Okienko
Dozownik sypkich dodatków
Otwory wentylacyjne
Pojemnik do wypieku
Łopatka mieszająca
Komora wypieku
Dolna foremka do wypiekania bagietek
Górna foremka do wypiekania bagietek
Panel sterowania
AKCESORIA
12 Łyżka do odmierzania składników
13 Pojemnik do odmierzania składników
14 Haczyk do wyjmowania łopatki mieszającej
PANEL STEROWANIA
15 Wyświetlacz LCD
Po podłączeniu urządzenia do zasilania, na wyświetlaczu
pojawi się symbol „1 3:25”. Cyfra „1” określa program, który
został wybrany, zaś symbol „3:25” oznacza czas trwania
wybranego programu. Położenie dwóch znaczników określa
wybrany stopień przyrumienienia oraz wagę. Domyślnym
ustawieniem po włączeniu urządzenia jest „wysoka waga”
(1000 g) oraz „średni stopień przyrumienienia” (MEDIUM).
W czasie trwania programu na wyświetlaczu będą widoczne
GW43-013_v02
informacje dotyczące postępu procesu wypieku. Czas
widoczny na wyświetlaczu będzie się stopniowo zmniejszał.
Na wyświetlaczu widoczne są również inne informacje, dotyczące programatora czasu (TIMER), ogrzewania wstępnego
(PREHEAT), zagniatania (KNEAD), pauzy (REST), wzrostu
ciasta (RISE), wypieku (BAKE), funkcji utrzymywania ciepła
(WARM) oraz zakończenia programu (END).
16 Przycisk START/STOP – rozpoczyna i kończy program.
17 Przyciski programatora czasu TIMER – ustawienie
zegara.
18 Przycisk COLOR – ustawianie żądanego stopnia przyrumienienia.
19 Przycisk MENU – wybór programu.
20 Przycisk LOAF – ustawienie wagi zgodnie z opisem
poniżej.
Funkcje urządzenia
FUNKCJA BRZĘCZYKA
Brzęczyk włącza się:
●● Po naciśnięciu przycisków programujących.
●● W czasie pracy sygnał dźwiękowy uruchamia się, informując o możliwości dodania orzechów, słonecznika,
rodzynek itp., jako przypomnienie.
●● Po zakończeniu programu.
UWAGA: Po naciśnięciu przycisku START/STOP jest możliwość wyłączenia dźwięku. W tym celu naciśnij i przytrzymaj równcześnie przez ok. 2 sekundy dwa przyciski
programatora czasu TIMER. Jeżeli ponownie naciśniesz
i przytrzymasz oba przyciski TIMER, usłyszysz sygnał
dźwiękowy, co oznacza, iż dźwięk został aktywowany.
FUNKCJA PAMIĘCI
W przypadku krótkiej przerwy w dostawie prądu, wynoszącej do 15 minut, pozycja programu jest zapamiętywana
i urządzenie może kontynuować pracę po usunięciu awarii.
Możliwe jest to wyłącznie, jeżeli program został zatrzymany
przed fazą mieszania ciasta. W innym przypadku niezbędne
jest rozpoczęcie całego procesu od początku.
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO
SYPKICH DODATKÓW
DOZOWANIA
W pokrywie urządzenia znajduje się dozownik sypkich
dodatków (4). Możliwe jest dodanie do wypieków sypkich
produktów, takich jak: owoce, orzechy, rodzynki, ziarna.
W tym celu należy wsypać wybrany produkt do dozownika
przed rozpoczęciem procesu wypieku (szczegóły opisano
w punkcie 4). Urządzenie automatycznie doda produkty do
ciasta w odpowiednim momencie podczas procesu mieszania i zagniatania ciasta.
Urządzenie daje również możliwość dodania dodatkowych
składników do posypania górnej powierzchni wypieku. Składniki te najlepiej wsypać do dozownika sypkich dodatków
około 30 minut przed końcem procesu wypiekania. Dodanie
dodatkowych składników zostanie zasygnalizowanie sygnałem dźwiękowym. Programy, w których funkcja ta jest stosowana, opisane są w tabelach faz pracy urządzenia.
7
FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Jeśli po wcześniejszym użytkowaniu urządzenia jego temperatura jest zbyt wysoka, aby rozpocząć nowy program, po
ponownym naciśnięciu START na wyświetlaczu pojawi się
komunikat E 01 i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. W takim
przypadku przytrzymaj przycisk START/STOP do momentu,
w którym komunikat E 01 zniknie z wyświetlacza i pojawi się
na nim ustawienie podstawowe. Następnie wyjmij pojemnik
do wypieku i poczekaj, aż urządzenie wystygnie.
UWAGA: Program BAKE może zostać rozpoczęty w każdym momencie, nawet, jeśli urządzenie jest rozgrzane.
Działanie i obsługa urządzenia
(CIASTO)
Do przygotowania ciasta.
(CIASTO MAKARONOWE)
(Rys. B)
1 Włóż pojemnik do wypieku.
Pojemnik do wypieku pokryty jest powłoką zapobiegającą
przywieraniu. Umieść pojemnik dokładnie na środku podstawy, wewnątrz urządzenia. Przekręć pojemnik delikatnie
w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż zostanie zablokowany.
UWAGA: Po zakończeniu procesu pieczenia uchwyt
jest gorący. Należy użyć rękawicy kuchennej.
2 Włóż łopatkę mieszającą.
Osadź łopatkę mieszającą nakładając otwór w łopatce mieszającej na trzpień w pojemniku do wypieku.
3 Dodaj składniki.
Składniki wkładaj do pojemnika zgodnie z kolejnością
określoną w odpowiednim przepisie. Przykładowe przepisy
podano w dalszej części instrukcji.
4 Uzupełnij dozownik sypkich dodatków (opcjonalnie).
W celu uzupełnienia dozownika należy unieść wieczko
dozownika i wsypać do środka optymalną ilość dodatków
(owoce, orzechy, rodzynki, ziarna). Ilość dodatków zależy
od indywidualnych upodobań. Następnie należy zamknąć
wieczko, aż do słyszalnego "kliknięcia".
5 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do
gniazda sieci elektrycznej.
6 Wybierz żądany program za pomocą przycisku MENU.
Przycisk MENU służy do wyboru programów szczegółowo
opisanych poniżej.
(PODSTAWOWY)
Do przygotowania białego, pszennego i żytniego pieczywa.
To najczęściej używany program.
(CIASTO FRANCUSKIE)
Do przygotowania szczególnie lekkiego białego pieczywa.
(PIECZYWO RAZOWE)
Do przygotowania pieczywa razowego.
(SŁODKIE PIECZYWO)
Do przygotowywania np. słodkiego ciasta na zakwasie.
8
(BEZGLUTENOWE)
Do przygotowania pieczywa bezglutenowego.
(DŻEM)
(PRZYRUMIENIANIE)
Do przyrumieniania chleba i ciasta.
(BAGIETKI)
7 Wybierz wagę odpowiednią dla danego programu.
Przycisk LOAF służy do ustawienia wagi chleba (patrz tabela):
500 g
= mały chleb o wadze do 500 g
750 g
= średni chleb o wadze do 750 g
1000 g
= duży chleb o wadze do 1000 g
8 Następnie wybierz żądany poziom przyrumieniania.
Przycisk COLOR służy do ustawienia żądanego stopnia
przyrumienienia: LIGHT (słabe), MEDIUM (średnie), DARK
(mocne), RAPID (szybkie).
9 Ustaw czas rozpoczęcia programu za pomocą przycisków programatora czasu TIMER.
Przykład:
Jest godzina 20:30, a chleb ma być gotowy na 7:00 rano
następnego dnia tzn. za 10 godzin i 30 minut. Naciskaj przycisk programatora czasu do momentu, gdy na wyświetlaczu
pojawi się symbol 10:30, to jest ilość czasu od teraz (20:30)
do chwili, w której chleb ma być gotowy. Podczas korzystania z funkcji programatora czasu nie wolno używać łatwo
psujących się składników takich jak mleko, owoce, jogurt,
cebula, jajka itp.
10 Naciśnij przycisk START/STOP.
UWAGA: Po naciśnięciu przycisku START/STOP jest
możliwość wyłączenia dźwięku. W tym celu naciśnij
i przytrzymaj równcześnie przez ok. 2 sekundy dwa
przyciski programatora czasu TIMER. Jeżeli ponownie
naciśniesz i przytrzymasz oba przyciski TIMER, usłyszysz sygnał dźwiękowy, co oznacza, iż dźwięk został
aktywowany.
Przycisk START/STOP służy również do zatrzymania programu w każdej chwili. W tym celu naciśnij i przytrzymaj
przez około 3 sekundy przycisk START/STOP, do momentu
gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi
GW43-013_v02
się początkowa pozycja wybranego programu. Jeżeli chcesz
zastosować inny program, wybierz go przy pomocy przycisku MENU.
11 Mieszanie i zagniatanie ciasta.
Urządzenie do wypieku chleba automatycznie miesza
i zagniata ciasto do momentu, w którym osiągnie ono odpowiednią konsystencję.
UWAGA: Podczas fazy mieszania i zagniatania ciasta
pokrywa urządzenia powinna być zamknięta. Podczas
tej fazy można jeszcze dodawać niewielkie ilości wody,
płynu lub innych składników.
12 Pozostawianie ciasta do wzrostu.
Po ostatnim cyklu mieszenia, urządzenie nagrzewa się do
temperatury optymalnej dla wzrostu ciasta.
UWAGA: Podczas fazy wzrostu ciasta zamknij pokrywę
i nie otwieraj jej aż do zakończenia wypieku chleba.
Zdjęcia mają na celu jedynie przedstawienie fazy wzrostu ciasta.
13 Pieczenie.
Urządzenie do wypieku chleba automatycznie ustawia czas
i temperaturę pieczenia. Jeśli chleb jest zbyt jasny pod
koniec programu, zastosuj program BAKE, aby mocniej przyrumienić chleb. W tym celu naciśnij przycisk START/STOP
przytrzymując go przez około 3 sekundy (do momentu, gdy
rozlegnie się sygnał dźwiękowy). Następnie wciśnij przycisk
MENU i wybierz program BAKE. Gdy żądany poziom przyrumienienia zostanie osiągnięty zatrzymaj proces, przytrzymując przez około 3 sekundy przycisk START/STOP (do
momentu, gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy).
UWAGA: Podczas fazy pieczenia ciasta zamknij
pokrywę i nie otwieraj jej aż do zakończenia wypieku
chleba. Zdjęcia mają na celu jedynie przedstawienie
fazy pieczenia.
14 Podgrzewanie.
Po zakończeniu procesu pieczenia włącza się brzęczyk,
który sygnalizuje, że chleb może zostać wyjęty z urządzenia. Natychmiast rozpoczęty zostaje równocześnie jednogodzinny proces podgrzewania.
15 Zakończenie faz programu.
Po zakończeniu programu wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda sieci elektrycznej.
16 Wyjmij pojemnik do wypieku korzystając z rękawicy
kuchennej i przewróć go.
17 Jeśli chleb nie wychodzi od razu z pojemnika kilkakrotnie, delikatnie wstrząśnij pojemnikiem, aż chleb
wypadnie.
18 Przygotowanie bagietek.
Po przygotowaniu ciasta za pomocą programu 7 DOUGHT
(CIASTO), należy przełożyć ciasto do foremek do wypieku
bagietek (9) i (10). Następnie, foremki z ciastem należy umieścić w komorze pieczenia zamiast pojemnika do wypieku.
19 Umieszczanie dolnej foremki do wypieku (9) w wypiekaczu.
Po wyjęciu pojemnika do wypieku, foremkę wraz z ciastem
należy wcisnąć pomiędzy dolne zaczepy w komorze pieczenia, tak aby pewnie przylegała do zaczepów.
Uwaga: Umieszczając foremki do wypieku w wypiekaczu, zwróć uwagę aby uchwyty były podniesione
(prostopadle do powierzchni foremek). Umieszczenie
uchwytów w tej pozycji ułatwi wyjęcie foremek z urządzenia.
20 Umieszczanie górnej foremki do wypieku (10)
w wypiekaczu.
Górną foremkę do wypieku należy zawiesić na metalowych
zaczepach znajdujących się w górnej części komory pieczenia. Następnie należy zamknąć pokrywę i postępować jak
w przypadku pieczenia chleba (fazy 13 do 15) lub uruchom
program 10 BAKE (PRZYRUMIENIANIE).
Do przygotowania bagietek można również wykorzystać program 11 BAGUETTE. Program jest podzielony
na dwa etapy. W pierwszym, ciasto jest mieszane
i zagniatane oraz poddane wzrostowi. W drugim etapie, bagietki są poddane wzrostowi i procesowi wypiekania. Po zakończeniu pierwszego etapu urządzenie
zatrzymuje się i wydaje sygnał dźwiękowy informując
użytkownika, że należy przełożyć ciasto do foremek do
wypieku bagietek. Po umieszczeniu foremek w wypiekaczu (szczegóły opisano w punktach 18, 19 i 20)
należy wznowić program poprzez wciśnięcie przycisku
"START/STOP". W tym momencie zostanie rozpoczęty
drugi etap. Szczegółowe czasy poszczególnych etapów programu zastały przedstawione w tabeli "FAZY
PRACY URZĄDZENIA".
UWAGA: Jeśli łopatka mieszająca pozostanie wewnątrz
chleba, można nieznacznie naciąć bochenek i wyciągnąć łopatkę na zewnątrz. Możesz również zastosować
haczyk do wyjmowania łopatki mieszającej.
GW43-013_v02
9
FAZY PRACY URZĄDZENIA
1
FUNKCJA
BASIC*
BAKING (wypiek)
LOAF (bochenek)
LIGHT (jasny)
MEDIUM (średni)
RAPID (szybki)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (pauza)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2
(zagniatanie 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (wzrost 1)
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3
(zagniatanie 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (wzrost 2)
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
9m
9m
9m
KNEADING 4
(zagniatanie 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (wzrost 3)
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
30 m
30 m
30 m
BAKE (wypiek)
46 m
51m
58 m
48 m
53 m
60 m
53 m
58 m
65 m
48 m
53 m
60 m
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
3:11
3:16
3:23
3:13
3:18
3:25
3:18
3:23
3:30
2:12
2:17
2:24
DELAY TIME
(opóźnienie startu)
PREHEAT
(ogrzewanie wstępne)
KNEAD 1
(zagniatanie 1)
WARM
(utrzymywanie ciepła)
TOTAL TIME
(czas całkowity)
2
FUNKCJA
FRENCH*
BAKING (kolor)
LOAF (bochenek)
LIGHT (jasny)
MEDIUM (średni)
DARK (ciemny)
RAPID (szybki)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (pauza)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2
(zagniatanie 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (wzrost 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3
(zagniatanie 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (wzrost 2)
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
15 m
15 m
15 m
DELAY TIME
(opóźnienie startu)
PREHEAT
(ogrzewanie wstępne)
KNEAD 1
(zagniatanie 1)
10
DARK (ciemny)
GW43-013_v02
2
FUNKCJA
FRENCH*
BAKING (kolor)
LIGHT (jasny)
MEDIUM (średni)
DARK (ciemny)
RAPID (szybki)
KNEADING 4
(zagniatanie 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
5s
5s
5s
RISE 3 (wzrost 3)
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
30 m
30 m
30 m
BAKE (wypiek)
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52 m
55 m
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
3:28
3:30
3:33
3:30
3:32
3:35
3:35
3:37
3:40
2:35
2:37
2:40
WARM
(utrzymywanie ciepła)
TOTAL TIME
(czas całkowity)
3
FUNKCJA
WHOLE WHEAT*
BAKING (wypiek)
LOAF (bochenek)
LIGHT (jasny)
MEDIUM (średni)
DARK (ciemny)
RAPID (szybki)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (pauza)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2
(zagniatanie 2)
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1 (wzrost 1)
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEAD 3
(zagniatanie 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (wzrost 2)
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
11 m
11 m
11 m
KNEADING 4
(zagniatanie 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (wzrost 3)
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
35 m
35 m
35 m
BAKE (wypiek)
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52m
55 m
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
3:43
3:45
3:48
3:45
3:47
3:50
3:50
3:52
3:55
2:30
2:32
2:35
DELAY TIME
(opóźnienie startu)
PREHEAT
(ogrzewanie wstępne)
KNEAD 1
(zagniatanie 1)
WARM
(utrzymywanie ciepła)
TOTAL TIME
(czas całkowity)
GW43-013_v02
11
10
11
750 g
1000 g
1000 g
-
-
-
-
-
-
-
-
15:00
15:00
15:00
-
-
15:00
-
15:00
-
15:00
15:00
15:00
5m
5m
5m
5m
0m
0m
0m
0m
10 m
20 m
20 m
20 m
SWEET*
BAKE
BAGUETTE*
JAM
9
PASTA
DOUGH
8
DOUGH*
7
GLUTEN
FREE*
DELAY TIME
(opóźnienie startu)
PREHEAT
(ogrzewanie wstępne)
KNEAD 1
(zagniatanie 1)
6
500 g
FUNKCJA
LOAF (bochenek)
5
SUPER*
4
LIGHT MEDIUM DARK
0m
5m
5m
5m
REST (pauza)
5m
5m
5m
KNEAD 2
(zagniatanie 2)
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (wzrost 1)
39 m
39 m
39 m
KNEAD 3
(zagniatanie 3)
10 s
10 s
RISE 2 (wzrost 2)
26 m
KNEADING 4
(zagniatanie 4)
5m
5m
0m
5m
15 m
10 m
20 m
12 m
0m
60 m
0m
55 m
55 m
55 m
10 s
0
0s
0s
0s
0s
26 m
26 m
0
0
0m
0m
0m
5s
5s
5s
0
0s
0s
0s
0s
RISE 3 (wzrost 3)
52 m
52 m
52 m
60 m
0m
0
15 m
15 m
15 m
BAKE (wypiek)
50 m
55 m
60 m
48 m
55 m
0m
70 m
60-90 m
52 m
57 m
62 m
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
1h
1h
1h
1h
3:17
3:22
3:27
1:20
2:10
1:30
1:25
1:00
2:27
2:32
2:37
WARM
(utrzymywanie ciepła)
TOTAL TIME
(czas całkowity)
5m
3m
11 m
0:14
* – Dostępna jest funkcja automatycznego dozowania sypkich dodatków.
Czyszczenie i konserwacja
●● Przed
pierwszym użyciem urządzenia dokładnie umyj
pojemnik do wypieku, foremki oraz łopatkę mieszającą
przy użyciu delikatnego detergentu (nie wolno zanurzać
pojemnika do wypieku w wodzie).
●● Przed pierwszym użyciem, zaleca się nasmarować nowy
pojemnik do wypieku, foremki oraz łopatkę mieszającą
tłuszczem odpornym na wysoką temperaturę, a następnie nagrzać je w piekarniku przez około 10 minut. Po
wystygnięciu usuń tłuszcz z pojemnika przy użyciu
ręcznika papierowego. Dzięki temu zabiegowi chroniona
będzie powłoka zapobiegająca przywieraniu ciasta.
Czynność tę można powtórzyć raz na jakiś czas.
●● Przed schowaniem lub czyszczeniem zaczekaj aż urządzenie wystygnie. Przed kolejnym procesem zagniatania
i pieczenia, urządzenie musi ostygnąć przez około pół
godziny.
●● Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i odczekaj aż wystygnie. Do mycia używaj
łagodnego detergentu. Nie wolno używać chemicznych
środków czyszczących, benzyny, środków do czyszczenia piekarników lub wszelkich innych środków, które
mogą porysować lub zniszczyć powłokę urządzenia.
12
●● Usuwaj wszystkie składniki oraz okruchy z pokrywy, obudowy i komory wypieku za pomocą wilgotnego ręcznika.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie, ani wlewać
wody do komory wypieku!
●● Aby ułatwić czyszczenie można zdjąć pokrywę ustawiając ją pod kątem a następnie pociągając do góry.
●● Pojemnik do wypieku należy przetrzeć z zewnątrz wilgotną szmatką. Wnętrze pojemnika można myć przy
użyciu płynu do zmywania naczyń. Pojemnika nie zanurzaj w wodzie.
●● Łopatkę do mieszania oraz trzpień napędzający czyść
natychmiast po użyciu. Jeśli łopatka do mieszania pozostanie w pojemniku, będzie ją później trudno stamtąd
wyjąć. W takim przypadku napełnij pojemnik ciepłą wodą
i pozostaw na 30 minut. Następnie wyjmij łopatkę.
●● Pojemnik pokryty jest powłoką nieprzywierającą. Nie
wolno używać metalowych przedmiotów, które mogłyby
ją porysować. Kolor powłoki będzie się zmieniał wraz
z użytkowaniem urządzenia. Jest to sytuacja normalna.
Zmiana ta w żaden sposób nie zmienia właściwości
powłoki.
●● Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że urządzenie całkowicie wystygło i jest suche. Urządzenie należy
przechowywać z zamkniętą pokrywą.
GW43-013_v02
PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE URZĄDZENIA
PROBLEM
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Z komory pieczenia lub
z otworów wentylacyjnych
wydobywa się dym.
Składniki przykleiły się do
komory pieczenia lub do
zewnętrznej części pojemnika
do wypieku.
Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i wyczyść zewnętrzną część
pojemnika do wypieku lub komorę pieczenia.
Niewłaściwe ustawienie
programu.
Sprawdź wybrane menu i inne ustawienia.
Naciśnięto przycisk START/
STOP podczas pracy
urządzenia.
Nie wykorzystuj tych samych składników i rozpocznij cały proces od nowa.
Podczas pracy urządzenia
kilkakrotnie została podniesiona
pokrywa.
Pokrywę można otwierać wyłącznie, jeżeli czas na wyświetlaczu wynosi
więcej niż 1:30 (dotyczy wyłącznie programów 1,2,3,4).
Należy upewnić się, że pokrywa została właściwie zamknięta.
Długa przerwa w dostawie
prądu podczas pracy
urządzenia.
Nie wykorzystuj tych samych składników i rozpocznij cały proces od nowa.
Rotacja łopatek mieszających
jest zablokowana.
Sprawdź, czy łopatki mieszące nie zostały zablokowane przez ziarna,
itp. Wyciągnij pojemnik do wypieku i sprawdź, czy elementy napędowe
się obracają. W przeciwnym wypadku urządzenie należy oddać do
punku naprawy.
Chleb opada w środku i
jest wilgotny na spodzie.
Chleb został pozostawiony
zbyt długo w pojemniku po
upieczeniu i podgrzaniu.
Wyjmij chleb z pojemnika do wypieku przed zakończeniem funkcji
podgrzewania.
Chleb trudno jest wyjąć
z pojemnika.
Spód bochenka przykleił się do
łopatki mieszającej.
Przed kolejnym wypiekiem wyczyść łopatkę mieszającą i trzpień. W razie
konieczności, napełnij pojemnik ciepłą wodą i pozostaw na 30 minut.
Pozwoli to w prosty sposób wyjąć i wyczyścić łopatkę mieszającą.
Urządzenie nie włącza się.
Włącza się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu
pojawił się symbol E 01.
Urządzenie nie wystygło po
poprzednim procesie pieczenia.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk START/STOP, aż na wyświetlaczu pojawi
się normalny kod programu. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
Wyjmij pojemnik do wypieku i odczekaj, aż wystygnie i osiągnie
temperaturę pokojową. Następnie podłącz urządzenie do sieci elektrycznej
i ponownie włącz.
Błąd programu lub błąd
elektroniczny.
Rozpocznij test urządzenia. W tym celu naciskając i przytrzymując przycisk
menu odłącz urządzenie od sieci elektrycznej, a następnie ponownie
je podłącz. Zwolnij przycisk. Zostanie przeprowadzony test urządzenia.
Ponownie odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Na wyświetlaczu
powinien pojawić się kod normalnego programu. W przeciwnym wypadku
urządzenie należy oddać do punku serwisowego.
Składniki nie zostały
wymieszane lub chleb
nieodpowiednio się upiekł.
Na wyświetlaczu pojawia
się komunikat „EEE”.
GW43-013_v02
13
KLASYCZNE PRZEPISY
BIAŁY CHLEB
(waga chleba ok. 900 g)
Urządzenie szczególnie nadaje się
do stosowania gotowych mieszanek
chlebowych, które dostępne są w sklepach.
Składniki:
Woda lub mleko
Sól
Cukier
Mąka typu 500
Suche drożdże
CHLEB NA MAŚLANCE
(waga chleba ok. 900 g)
425 ml
1 ½ łyżeczki
1 ½ łyżeczki
600 g
1 łyżeczka
Składniki:
Maślanka
Sól
Cukier
Mąka typu 500
Suche drożdże
375 ml
1 łyżeczka
1 łyżeczka
500 g
1 łyżeczka
Program: BASIC lub FRENCH
Program: BASIC lub FRENCH
CIASTO Z ORZECHAMI I RODZYNKAMI
(waga ciasta ok. 900 g)
CHLEB SŁONECZNIKOWY
(waga chleba ok. 900 g)
CHLEB Z SIEDMIU ZBÓŻ
(waga chleba ok. 700 g)
Składniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub masło
Sól
Cukier
Mąka typu 500
Suche drożdże
Rodzynki
Rozdrobnione orzechy
Składniki:
Woda
Masło
Mąka typu 550
Nasiona słonecznika
Sól
Cukier
Suche drożdże
Składniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub masło
Sól
Cukier
Mąka typu 550
Pszenna mąka razowa
Płatki z 7 zbóż
Suche drożdże
350 ml
1 ½ łyżki stołowej
1 łyżeczka
2 łyżki stołowe
540 g
1 łyżeczka
100 g
3 łyżki stołowe
350 ml
1 łyżka stołowa
540 g
5 łyżek stołowych
1 łyżeczka
1 łyżka stołowa
1 łyżeczka
300 ml
1 ½ łyżki stołowej
1 łyżeczka
2 ½ łyżki stołowej
240 g
240 g
60 g
1 łyżeczka
Program: BASIC
Program: BASIC
Rada: nasiona słonecznika można zastąpić
nasionami dyni. Prażenie nasion na patelni
sprawi, iż nabiorą one intensywniejszego
smaku.
Program: WHOLE WHEAT
W przypadku zastosowania całych ziaren
należy je wcześniej namoczyć.
CHLEB CEBULOWY
(waga chleba ok. 900 g)
CHLEB RAZOWY
(waga chleba ok. 900 g)
CIASTO Z CZEKOLADĄ I ORZECHAMI
(waga chleba ok. 700 g)
Składniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub masło
Sól
Cukier
Duża, posiekana cebula
Mąka typu 550
Suche drożdże
250 ml
1 łyżka stołowa
1 łyżeczka
2 łyżki stołowe
1 szt.
540 g
1 łyżeczka
Składniki:
Woda lub mleko
Margaryna lub masło
Jaja
Sól
Cukier
Mąka typu 550
Pszenna mąka razowa
Suche drożdże
300 ml
1½ łyżki stołowej
1 szt.
1 łyżeczka
2 łyżeczki
360 g
180 g
1 łyżeczka
Składniki:
Woda
Krem czekoladowoorzechowy
Sól
Cukier puder
Mąka typu 500
Mąka zwykła
Suche drożdże
Program: BASIC
Ten chleb należy od razu upiec.
Program: WHOLEWHEAT
Uwaga: Stosując program „DELAY TIMER”
zamiast jajek należy dodać więcej wody.
CHLEB FOCACCIA Z ROZMARYNEM
I CZOSNKIEM
FRANCUSKIE BAGIETKI
(waga chleba ok. 900 g)
CIASTO NA PIZZĘ
Składniki:
Woda
Oliwa z oliwek
Świeży posiekany
rozmaryn
Czosnek, obrany
i wyciśnięty
Mąka 500
Sól
Suche drożdże
Składniki:
Woda
Miód
Sól
Cukier
Mąka typu 550
Suche drożdże
Składniki:
Woda
Sól
Oliwa z oliwek
Program: DOUGH
14
200 ml
1 łyżka stołowa
2 łyżki stołowe
3 ząbki
350 g
1 łyżeczka
½ łyżeczka
300 ml
1 łyżka stołowa
1 łyżeczka
1 łyżeczka
540 g
1 łyżeczka
Program: BAGUETTE
Po procesie wyrabiania ciasta podziel
gotowe ciasto na 2-4 części. Uformuj długie
bochenki i umieść na foremkach. Ukośnie
ponacinaj ciasto i umieść w wypiekaczu.
275 ml
90 ml
1½ łyżeczki
1½ łyżeczki
300 g
150 g
1 łyżeczka
Program: FRENCH
(składniki na 3 pizze)
Mąka typu 500
Cukier
Suche drożdże
300 ml
3
/4 łyżeczki
1 łyżka
stołowa
450 g
2 łyżeczki
1 łyżeczka
Program: DOUGH
Po procesie wyrabiania ciasta rozwałkuj
go, uformuj okrągły kształt i odstaw na 10
minut. Rozsmaruj sos i nałóż dodatki. Piecz
w piekarniku przez 20 minut.
GW43-013_v02
DŻEM POMARAŃCZOWY
DŻEM TRUSKAWKOWY
DŻEM MALINOWY
Składniki:
Pomarańcze
Cytryny
2:1 cukier żelujący
Składniki:
Truskawki, umyte
i odszypułkowane
Cukier żelujący
Składniki:
Świeże maliny, umyte
Cukier żelujący
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450 g
450 g
Program JAM
Program JAM
Program JAM
DŻEM MORELOWY
CHLEB WIŚNIOWY
(waga chleba ok. 700 g)
CHLEB Z MĄKI BEZGLUTENOWEJ
(waga chleba ok. 900 g)
Składniki:
Świeże morele, umyte
Zimna woda
Cukier żelujący
Skórka cytrynowa
+ sok
450 g
2 łyżki stołowe
450 g
z ½ cytryny
Program: JAM
Składniki:
Sok wiśniowy
Mleko
Miód
Masło
Jogurt wiśniowy
Wiśnie bez pestek
Mąka typu 550
Suche drożdże
Proszek do pieczenia
Sól
Cukier
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 łyżeczka
½ łyżki
½ łyżeczki
1 łyżeczka
Program: BASIC lub SWEET
Składniki:
Woda lub mleko
Sól
Cukier
Mąka typu 500
Suche drożdże
425 ml
1 ½ łyżeczki
1 ½ łyżeczki
500 g mąki
bezglutenowej
1 łyżeczka
Program: BASIC lub FRENCH
W tabelach znajdują się przykładowe przepisy oraz orientacyjne ilości składników. Nie należy traktować tych zapisów jako książki kulinarnej.
Postępuj według indywidualnych upodobań oraz zasad kulinarnych opisanych w fachowej literaturze i poradnikach.
KIEDY DOKONAĆ KOREKTY W PRZEPISACH
PROBLEM
PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
(OPIS PONIŻEJ)
Chleb rośnie zbyt szybko.
- Zbyt dużo drożdży, zbyt duża ilość mąki, niewystarczająca ilość soli.
a/b
- Brak lub zbyt mało drożdży.
a/b
- Stare lub nieświeże drożdże.
e
Chleb nie rośnie wcale lub
w sposób niewystarczający.
Ciasto zbyt mocno rośnie
i wylewa się z pojemnika.
Chleb opada w środku.
Chleb jest ciężki,
grudkowaty.
Chleb nie jest upieczony
w środku
GW43-013_v02
- Zbyt gorący płyn.
c
- Nastąpił kontakt drożdży z płynem.
d
- Nieodpowiedni rodzaj mąki lub nieświeża mąka.
e
- Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu.
a/b/g
- Zbyt mało cukru.
a/b
- Jeśli woda jest zbyt miękka, drożdże mocniej fermentują.
f
- Zbyt dużo mleka powoduje fermentację drożdży.
c
- Ilość ciasta jest większa od pojemności pojemnika i chleb opada.
a/f
- Fermentacja jest zbyt krótka lub zbyt szybka ze względu na nadmierną temperaturę
wody lub komory pieczenia, lub nadmierną wilgotność.
c/h/i
- Brak soli lub niewystarczająca ilość cukru.
a/b
- Zbyt dużo płynu.
h
- Zbyt dużo mąki lub zbyt mało płynu.
a/b/g
- Zbyt mało drożdży lub cukru.
a/b
- Zbyt dużo owoców, mąki razowej lub innego składnika.
b
- Stara lub nieświeża mąka.
e
- Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu.
a/b/g
- Zbyt duża wilgotność.
h
- Przepis z wilgotnymi składnikami, np. jogurtem.
g
15
PROBLEM
Chropowata struktura
chleba, lub zbyt dużo
otworów w chlebie.
Nieupieczona, gąbczasta
powierzchnia.
PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
(OPIS PONIŻEJ)
- Zbyt duża ilość wody.
g
- Brak soli.
b
- Duża wilgotność, zbyt gorąca woda.
h/i
- Zbyt dużo płynu.
c
- Objętość chleba jest zbyt duża względem pojemnika.
a/f
- Zbyt dużo mąki, szczególnie w przypadku jasnego chleba.
f
- Zbyt dużo drożdży lub zbyt mało soli.
a/b
- Zbyt dużo cukru.
a/b
- Inne słodkie składniki oprócz cukru.
b
Kromki chleba są nierówne
lub w środku znajdują się
grudki.
- Chleb nie schłodził się wystarczająco (para nie zdążyła ujść).
j
Na skórce chleba znajduje
się mąka.
- Po mieszaniu ciasta po bokach urządzenia pozostała mąka.
g/i
Rozwiązania dla powyższych problemów
a) Należy dokładnie odmierzać składniki.
b) Należy dopasować ilość składników i sprawdzić, czy
wszystkie składniki zostały dodane.
c) Należy dodać inny płyn lub pozostawić go do schłodzenia w temperaturze pokojowej. Składniki należy dodawać
zgodnie z kolejnością określoną w odpowiednim przepisie. Po środku nasypanej mąki zrobić dołek i wsypać
do niego rozdrobnione lub suche drożdże. Nie należy
dopuścić, aby drożdże weszły w bezpośredni kontakt z płynem.
d) Należy stosować wyłącznie świeże i odpowiednio przechowywane składniki.
e) Należy zmniejszyć całkowitą ilość składników, nie dodawać więcej mąki niż podano w przepisie. Należy zmniejszyć ilość składników o ⅓.
f) Należy zmniejszyć ilość dodanego płynu. Jeśli używane
są składniki zawierające wodę, należy odpowiednio
zmniejszyć wtedy ilość płynu.
g) W przypadku bardzo wilgotnej pogody, dodać o 1-2 łyżki
stołowe mniej wody.
h) W przypadku ciepłej pogody, nie stosować funkcji programatora czasu. Należy używać chłodne płyny.
i) Natychmiast po upieczeniu należy wyjąć chleb z pojemnika i pozostawić go do wystygnięcia przez przynajmniej
15 minut przed krojeniem.
j) Należy zmniejszyć ilość drożdży lub wszystkich składników o ¼.
Uwagi dotyczące przepisów
1. Składniki
●● Ze względu na fakt, że każdy składnik odgrywa określoną rolę w pomyślnym procesie wypieku chleba, ich
poprawne odmierzanie jest równie ważne, co kolejność
ich dodawania.
16
●● Najważniejsze
składniki takie, jak płyn, mąka, sól,
cukier czy drożdże (można stosować suche lub świeże
drożdże) wpływają na sukces w przygotowaniu ciasta
i chleba. Należy zawsze stosować odpowiednie ilości
składników w odpowiednich proporcjach.
●● Należy stosować letnie składniki, jeśli ciasto musi zostać
przygotowane od razu. W przypadku ustawiania programu z funkcją programatora czasu, zalecane jest używanie chłodnych składników, aby drożdże nie zaczęły
rosnąć zbyt wcześnie.
●● Margaryna, masło i mleko wpływają na smak chleba.
●● Ilość cukru można zmniejszyć o 20%, aby skórka była
delikatniejsza i cieńsza, co nie wpłynie na wynik pieczenia. Aby skórka była delikatniejsza i bardziej miękka,
cukier można zastąpić miodem.
●● Gluten wytwarzany w mące podczas mieszania ciasta
zapewnia odpowiednią strukturę chleba. Idealna mieszanka mąki składa się z 40% z mąki razowej i 60%
z mąki białej.
●● Jeżeli chcesz dodać do chleba ziarna zbóż, pozostaw je
przez noc w wodzie. Zmniejsz ilość mąki i płynu (maksymalnie o 1/5 mniej).
●● Zakwas jest niezbędny przy stosowaniu mąki żytniej.
Zawiera on mleko i bakterie octowe, które sprawiają, że
chleb jest lżejszy i dokładnie fermentuje. Zakwas można
przygotować samemu, jednak jest to czasochłonne.
Z tego względu w poniższych przepisach zastosowano
sproszkowany koncentrat zakwasu. Jest on dostępny
w 15-gramowych opakowaniach (na 1 kg mąki). Zalecamy stosowanie się do poniższych przepisów (½, ¾ lub
1 opakowanie). Jeśli dodane zostanie mniej zakwasu niż
podano w przepisie, chleb będzie się kruszył.
●● Jeśli sproszkowany zakwas ma inne stężenie (100-gramowe opakowanie na 1 kg mąki), ilość mąki należy
zmniejszyć o 80 g na 1 kg mąki.
●● Można stosować również zakwas w płynie. Należy stosować się do ilości podanych na opakowaniu. Wypełnij miarkę
GW43-013_v02
płynnym zakwasem i uzupełnij innymi płynnymi składnikami
w odpowiednich ilościach, zgodnie z przepisem.
●● Zakwas pszenny częściej sprzedawany jest w formie
suchej. Poprawia on podatność ciasta, jego świeżość
i smak. Jest również łagodniejszy niż zakwas żytni.
●● Do pieczenia chleba na zakwasie zastosować można
program BASIC lub WHOLE WHEAT.
●● Zakwas można zastąpić fermentem do wypieku. Różnica
będzie zauważalna wyłącznie w smaku. Ferment nadaje
się do stosowania w urządzeniu do wypieku chleba.
●● Do ciasta można dodawać otręby pszenne, aby chleb był
lżejszy i bogatszy w substancje odżywcze. W tym celu
należy dodać jedną łyżkę stołową otrębów na 500 g mąki
i zwiększyć ilość płynu o ½ łyżki stołowej.
●● Gluten pszenny to naturalny dodatek uzyskiwany z białka
zawartego w pszenicy. Dzięki niemu chleb jest lżejszy
i ma większą objętość. Chleb rzadziej opada i jest lżejszy
do trawienia. Jego zalety są szczególnie widoczne przy
pieczeniu chleba razowego lub innego pieczywa z mąki
mielonej w domu.
●● Czarny słód stosowany w niektórych przepisach to słód
jęczmienny ciemnoprażony. Dzięki niemu można uzyskać ciemniejszą skórkę chleba i ciemniejszy miąższ
(np. brązowy chleb). Można stosować również słód żytni,
ale nie jest on już tak ciemny. Oba produkty dostępne są
w sklepach ze zdrową żywnością.
●● Czysta, sproszkowana lecytyna jest naturalnym emulgatorem, który poprawia objętość chleba, sprawia, że
miąższ jest delikatniejszy i jaśniejszy, a pieczywo utrzymuje świeżość przez dłuższy czas.
2. Dostosowanie ilości składników
Jeśli wymagane jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości
składników, należy upewnić się, że proporcje oryginalnego
przepisu zostają zachowane. Aby uzyskać zadowalający
efekt, zalecamy stosowanie poniższych zasad dotyczących
modyfikacji ilości składników:
●● Płyny / mąka: ciasto powinno być delikatne (ale nie za
bardzo) i łatwe do wyrobienia. Ciasto nie powinno być
włókniste. Z ciasta powinno się łatwo dać wyrobić kulę.
Nie jest to możliwe przy gęstych ciastach w przypadku
chleba żytniego lub pełnoziarnistego. Ciasto należy
sprawdzić pięć minut po pierwszym etapie mieszenia.
Jeśli jest zbyt wilgotne, należy dodać trochę mąki, aż
nabierze ono odpowiedniej konsystencji. Jeśli jest zbyt
suche, należy dodać po łyżce wody podczas procesu
mieszenia.
●● Zastępowanie płynów: W przypadku stosowania składników zawierających w swoim składzie płyny (np. twaróg, jogurt, etc.), dodawana ilość płynu powinna zostać
zmniejszona. W przypadku dodawania jajek, należy je
wbić do miarki i wypełnić ją pozostałymi płynami, aby
mieć kontrolę nad ilością składników. Ciasto sporządzane w miejscu znajdującym się na dużej wysokości
(powyżej 750 metrów), będzie rosło szybciej. Można
wtedy zmniejszyć ilość drożdży od ¼ do ½ łyżeczki,
aby proporcjonalnie zmniejszyć wzrost ciasta. To samo
dotyczy miejsc, do których dostarczana jest wyjątkowo
miękka woda.
GW43-013_v02
3. Dodawanie i odmierzanie składników i ilości
●● Należy
zawsze najpierw wlać płyn, a dopiero na
końcu dodać drożdże. Aby uniknąć zbyt szybkiego
wzrostu drożdży (szczególnie podczas użycia funkcji
programatora czasu), nie wolno dopuścić do kontaktu
płynów z drożdżami.
●● Podczas odmierzania składników należy stosować
zawsze te same jednostki miary, to znaczy odmierzać
składniki dołączoną łyżką do mierzenia lub łyżkami używanymi w domu, jeśli przepisy wymagają pomiaru w łyżkach stołowych lub łyżeczkach do herbaty.
●● Należy dokładnie odmierzać składniki podane w gramach.
●● Chcąc odmierzyć składniki w mililitrach, można do tego
celu wykorzystać dołączoną miarkę, która ma podziałkę
od 30 do 300 ml.
●● Dodawanie owoców, orzechów lub zbóż. Składniki
można dodać w przypadku poszczególnych programów
w momencie, gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Jeśli
składniki zostaną dodane zbyt wcześnie, zostaną one
zmielone podczas procesu mieszenia ciasta.
4. Przepisy do zastosowania w urządzeniu do
wypieku ciasta
Powyższe przepisy przeznaczone są dla bochenków o różnej wielkości. Całkowita waga nie powinna przekroczyć 1000
gramów. Jeżeli nie podane zostały konkretne zalecenia
dotyczące wagi, oznacza to, że dla danego programu można
stosować zarówno małą jak i dużą ilość składników. W przypadku ultraszybkiego programu zalecana waga bochenka
wynosi około 750 gramów.
5. Ciężar i objętość chleba
●● W przepisach została dokładnie określona waga chleba.
Łatwo zauważyć, że waga czystego białego pieczywa
jest mniejsza niż pieczywa razowego. Związane jest to
z faktem, iż biała mąka lepiej rośnie, dlatego też należy
kontrolować pieczywo podczas procesu wypiekania.
●● Pomimo dokładnego określenia wagi mogą zdarzać się
niewielkie odchylenia od podanych wartości. Faktyczna
waga chleba zależy w dużym stopniu od wilgotności
powietrza w pomieszczeniu w momencie przygotowywania.
●● Pieczywo z dużą ilością pszenicy zawsze ma dużą
objętość i wykracza poza krawędzie pojemnika po
ostatniej fazie wzrostu, nawet w przypadku dokładnego
odmierzenia składników. Chleb jednak nie wylewa się.
Łatwiej przyrumienia się część chleba znajdującą się na
zewnątrz pojemnika, niż część pozostała w środku.
●● Aby chleb był lżejszy, w programach SUPER zalecanych
do wypieku słodkiego pieczywa, można stosować składniki w mniejszych ilościach niż w programie SWEET.
6. Efekty pieczenia
●● Efekty pieczenia zależą od panujących warunków (twardości wody, wilgotności powietrza, wysokości, konsystencji składników, itp.). Z tego względu przepisy powinny
służyć raczej jako odniesienie, które można odpowiednio
dopasowywać do danych warunków. Nie należy się znie-
17
chęcać w przypadku nieudanych prób wypieku. Należy
wtedy znaleźć przyczynę niepowodzeń i spróbować po
raz kolejny przy zmienionych proporcjach.
●● Jeśli chleb nie jest wystarczająco przyrumieniony, można
go pozostawić w urządzeniu i zastosować program przyrumieniania.
●● Zaleca się również upieczenie próbnego bochenka przed
ustawieniem funkcji programatora czasu stosowanej do
wypieku przez noc, aby dzięki temu w razie potrzeby
dokonać niezbędnych zmian.
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
–– Opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę.
–– Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
–– Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w
urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych..
18
GW43-013_v02
CZ
Vážení zákazníci
●● Vypněte přístroj ze zásuvky než se přiblížíte k předmě-
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti, aby
během používání nedošlo k nehodám a poškození přístroje.
Návod k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího používání přístroje.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel.
●● Napájecí kabel nemůže viset nad hranou stolu nebo pra-
Bezpečnostní pokyny
●● Před použitím přístroje se seznamte s obsahem celého
návodu k použití.
je určen pouze pro použití v domácnostech.
V případě použití pro podnikání v gastronomii se záruční
podmínky mění.
●● Přístroj připojujte vždy pouze do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavého proudu) vybavené ochranným kolíkem
s napětím shodným s napětím uvedeným na výrobním
štítku.
●● Přístroj vždy umísťujte na rovných plochách, aby přístroj
nespadl při hnětení hustého těsta. Je to důležité zejména
v případě používání naprogramovaných funkcí a je-li přístroj ponechán bez dozoru. V případě výjimečně hladkých ploch přístroj umístěte na tenké, gumové podložce.
●● V průběhu provozu umístěte přístroj alespoň 10 cm od
jiných předmětů.
●● Neumísťujte přístroj na nebo v blízkosti plynového nebo
elektrického sporáku nebo horké trouby.
●● Dbejte zvláštní opatrnosti při přenášení přístroje,
zejména jsou-li v něm horké látky.
●● Nádobu na pečení nelze vytahovat v průběhu provozu
přístroje.
●● Nepoužívejte většími množství surovin než je uvedeno
v receptu. V opačném případě se chléb propeče nerovnoměrně nebo se těsto z přístroje vylije. Postupujte
podle tohoto návodu k obsluze.
●● Do přístroje nevkládejte alobal ani jiné materiály – mohou
způsobit požár nebo zkrat.
●● Nepřikrývejte přístroj za provozu ručníkem ani jinými
věcmi. Teplo a pára musí mít možnost ze stroje unikat.
V případě přikrytí přístroje snadno hořlavými materiály,
kontaktu se závěsy apod. vzniká riziko požáru.
●● Před nastavením přístroje na pečení daného druhu
chleba např. přes noc, vyzkoušejte nejprve daný recept
v době, kdy lze práci přístroje pozorovat a ujistěte se, že
suroviny byly použity v požadovaném poměru, těsto není
příliš hustí nebo řídké a množství těsta není příliš velké
a těsto se z přístroj nevylévá.
●● Při vytahování z přístroje nádoby na pečení s upečeným chlebem, použijte k tomuto úkonu speciální
rukavice nebo látky chránicí proti popálení, protože
nádoba a chléb jsou velmi horké.
●● Vypněte přístroj ze zásuvky, není-li používám a před
zahájením čištění.
●● Přístroj
GW43-013_v02
tům, které jsou během provozu přístroje v pohybu.
covní plochy nebo se dotýkat horkých ploch.
●● Přístroj nezapínejte, je-li napájecí kabel nebo kryt zjevně
poškozen.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad
se obraťte na specializovaný servis.
●● Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte kuchyňské
chňapky. Po ukončení pečení je přístroj velmi horký.
●● Ponechte přístroj vychladnout před provedením demontáže a před čištěním. Přístroj je vybaven tepelně izolovaným krytem. Kovové části přístroje se v průběhu provozu
ohřívají.
●● Nemyjte přístroj pod tekoucí vodou, neponořujte přístroj
a napájecí kabel ve vodě.
●● K mytí krytů nepoužívejte agresivní čisticí přípravky ve
formě emulzí, mléka, past apod. Mohlo by dojít k odstranění informačních a grafických symbolů, jako jsou označení, výstražné symboly apod.
●● Nemyjte kovové díly v myčce. Agresívní čisticí přípravky
používané v těchto přístrojích způsobují černání těchto
dílů. Myjte je ručně s použitím tradičních mycích přípravků.
●● Používání příslušenství, jiných než výrobcem doporučených, může způsobit poškození přístroje.
●● Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým
nebo mentálním omezením a osoby, jež nemají žádné
zkušenosti a odborné znalosti, mohou používat spotřebič pouze pod dohledem, nebo po předchozím poučení
o možném riziku a seznámení s bezpečným používáním
spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem
hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou
pouze děti starší osmi let, za předpokladu, že budou pod
přísným dohledem.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového
ovládání.
Ujistěte se, že výše uvedeným pokynům rozumíte.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku
výrobku.
Pekárna je zařízením třídy I. vybaveným napájecím kabelem
s ochranným vodičem a vidlicí s ochranným kontaktem.
Tento přístroj splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
19
Konstrukce
(Obr. A)
DÍLY PŘÍSTROJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Odnímatelný kryt
Držák
Průhled
Dávkovač sypkých přísad
Větrací otvory
Nádoba na pečení
Míchací lopatka
Pečicí komora
Spodní forma na pečení baget
Horní forma na pečení baget
Ovládací panel
PŘÍSLUŠENSTVÍ
12 Lžička na odměřování složek
13 Nádoba do odměřování složek
14 Háček na vytahování míchací lopatky
OVLÁDACÍ PANEL
15 Displej LCD
Po zapnutí přístroje do síťové zásuvky se na displeji zobrazí
symbol „1 3:25”. Číslice „1” označuje program, který byl zvolen, naproti tomu symbol „3:25” znamená dobu trvání vybraného programu. Poloha dvou ukazatelů určuje vybraný stupeň propečení a hmotnost. Výchozím nastavením po zapnutí
přístroje je „vysoká hmotnost” (1000 g) a „střední stupeň
propečení” (MEDIUM). V průběhu programu se na displeji
zobrazí informace o průběhu pečení. Čas zobrazovaný na
displeje se postupně zkracuje. Na displej jsou viditelné také
jiné informace týkající se časovače (TIMER), úvodního předehřátí (PREHEAT), hnětení (KNEAD), přerušení (REST),
kynutí těsta (RISE), pečení (BAKE), funkce udržení tepla
(WARM) a ukončení programu (END).
16 Tlačítko START/STOP – zahajuje a ukončuje program.
17 Tlačítka pro nastavení času TIMER – nastavení časovače.
18 Tlačítko COLOR – nastavení požadovaného stupně
propečení kůrky.
19 Tlačítko MENU – výběr programu.
20 Signalizace výběru provozního programu.
Funkce přístroje
FUNKCE BZUČÁKU
Bzučák se zapíná:
●● Po zmáčknutí programovacích tlačítek.
●● Během provozu zazní zvukový signál, který připomíná
o možnosti přidání ořechů, slunečnicových semínek,
rozinek apod.
●● Po skončení programu.
20
UPOZORNĚNÍ: Po stisknutí tlačítka START/STOP je
možno vypnout zvuk. Pro tento účel stiskněte současně dvě tlačítka časového programátoru TIMER
a podržte je stisknutá po dobu asi 2 vteřin. Pokud
opět stisknete a podržíte stisknutá obě tlačítka TIMER,
uslyšíte zvukový signál, což znamená, že zvuk byl opět
aktivován.
FUNKCE PAMĚTI
Při náhodném přerušení dodávky elektrického proudu v délce
nepřekračující 15 minut, je fáze programu zaznamenána
a přístroj může po obnovení dodávky pokračovat v provozu.
To je možné výhradně v případě, že byl program přerušen
před mícháním těsta. V opačném případě je nezbytné celý
proces zahájit znovu od začátku.
FUNKCE AUTOMATICKÉHO DÁVKOVÁNÍ SYPKÝCH
PŘÍSAD
Ve víku přístroje se nachází dávkovač sypkých přísad (4).
Do pečiva můžete přidávat sypké produkty, jako jsou ovoce,
ořechy, rozinky, semínka. Za tímto účelem nasypejte vybraný
produkt do dávkovače před zahájením pečení (podrobnosti
byly popsány v bodě 4). Přístroj automaticky přidá produkty
do pečiva ve vhodném okamžiku během míchání a hnětení
těsta.
Přístroj také umožňuje přidat další složky k posypání povrchu pečiva. Tyto složky doporučujeme nasypat do dávkovače sypkých přísad asi 30 minut před koncem pečení. Přidání dalších složek bude signalizováno zvukovým signálem.
Programy, u kterých se používá tato funkce, jsou popsány
v tabulkách popisujících pracovní fáze přístroje.
BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE
Pokud po předchozím používání přístroje je jeho teplota
příliš vysoká, zazní po opětovném zmáčknutí START pro
zahájení nového programu zvukový signál a na displeji se
objeví zpráva E 01. V tomto případě přidržte tlačítko START/
STOP do doby, kdy zkratka E 01 z displeje zmizí a objeví se
na něm základní nastavení. Poté vyjměte nádobu na pečení
a vyčkejte, dokud přístroj nevychladne.
UPOZORNĚNÍ: Program BAKE může být použit kdykoli, dokonce i tehdy je-li přístroj zahřátý.
Funkce a obsluha zařízení
(Obr. B)
1 Vložte nádobu na pečení do přístroje.
Nádoba na pečení je pokrytá nepřilnavou vrstvou. Umístěte
nádobu přesně ve středu základny, uvnitř přístroje. Pootočte
nádobou opatrně ve směru pohybu hodinových ručiček, až
zaklapne.
UPOZORNĚNÍ: Po skončení pečení je držák horký.
Použijte kuchyňské chňapky.
2 Vložte míchací lopatku.
Umístěte míchací lopatku nasunutím lopatky na trn v nádobě
na pečení.
GW43-013_v02
3 Přidejte suroviny.
Suroviny do nádoby přidávejte v pořadí uvedeném v příslušném receptu. Vzorové recepty jsou uvedeny v další části
návodu.
4 Doplnění dávkovače sypkých přísad (volitelné).
Za účelem doplnění dávkovače je třeba zvednout víko dávkovače a nasypat dovnitř optimální množství přísad (ovoce,
ořechy, rozinky, semínka). Množství přísad závisí na osobní
chuti. Pak zavřete víko tak, abyste uslyšeli cvaknutí.
5 Vložte zástrčku napájecího kabelu do elektrické
zásuvky.
6 Zvolte požadovaný program tlačítkem MENU.
Tlačítko MENU slouží k výběru jednotlivých níže popsaných
programů.
(ZÁKLADNÍ)
K přípravě bílého, pšeničného a žitného pečiva. Jedná se
o nejčastěji používaný program.
(FRANCOUZSKÉ TĚSTO)
K přípravě zvláště lehkého bílého pečiva.
(CELOZRNNÉ PEČIVO)
K přípravě celozrnného pečiva.
(SLADKÉ PEČIVO)
K přípravě sladkého těsta s kváskem.
(BEZLEPKOVÉ)
K přípravě bezlepkového pečiva.
K přípravě těsta.
(TĚSTO)
(TĚSTO NA NUDLE)
(DŽEM)
(PROPEČENÍ KŮRKY)
K propečení chleba a těsta.
(BAGETY)
7 Zvolte hmotnost odpovídající danému programu.
Tlačítko LOAF slouží k nastavení hmotnosti chleba (viz
tabulka):
500 g
= malý chléb o hmotnosti do 500 g
750 g
= střední chléb o hmotnosti do 750 g
1000 g
= velký chléb o hmotnosti do 1000 g
GW43-013_v02
8 Poté zvolte požadovanou úroveň propečení.
Tlačítko COLOR slouží k nastavování požadovaného stupně
propečení kůrky. LIGHT (světlý), MEDIUM (střední), DARK
(tmavý), RAPID (rychlý).
9 Nastavte čas zahájení programu pomocí tlačítek na
časovém programátoru TIMER.
Příklad:
Je 20:30 hodin a chléb má být hotov v 7:00 ráno následující
den, tzn. za 10 hodin a 30 minut. Mačkejte tlačítko časového
programátoru do okamžiku, kdy se na displeji zobrazí symbol 10:30, to je doba od nyní (20:30) do okamžiku, kdy má
být chléb hotový. Při použití funkce odloženého startu (časovače) nelze používat suroviny s krátkou trvanlivostí, jako je
mléko, ovoce, jogurt, cibule, vajíčka apod.
10 Zmáčkněte tlačítko START/STOP.
UPOZORNĚNÍ: Po stisknutí tlačítka START/STOP
můžete vypnout zvuk. Pro tento účel stiskněte současně dvě tlačítka časového programátoru TIMER
a podržte je stisknutá po dobu asi 2 vteřin. Pokud
opět stisknete a podržíte stisknutá obě tlačítka TIMER,
uslyšíte zvukový signál, což znamená, že zvuk byl opět
aktivován.
Tlačítko START/STOP slouží také k zastavení programu
v kterékoliv době. Pro zastavení zmáčkněte a přidržte po
dobu asi 3 sekund tlačítko START/STOP do doby, kdy zazní
zvukový signál. Na displeji se objeví nejprve pozice zvoleného programu. Chcete-li použit jiný program, zvolte jej tlačítkem MENU.
11 Míchání a hnětení těsta.
Domácí pekárna chléb automaticky míchá a hněte těsto do
doby, kdy těsto dosáhne požadovanou konzistenci.
UPOZORNĚNÍ: Během míchání a hnětení těsta musí být
víko přístroje uzavřené. V průběhu této fáze lze ještě
přidávat menší množství vody nebo jiných surovin.
12 Kynutí těsta.
Po posledním cyklu míchání se přístroj ohřívá na teplotu
optimální pro kynutí těsta.
UPOZORNĚNÍ: Po dobu kynutí víko uzavřete a neotevírejte je až do ukončení pečení chleba. Snímky pouze
ukazují fázi kynutí těsta.
13 Pečení.
Domácí pekárna nastaví automaticky délku a teplotu pečení.
Je-li chléb příliš světlý v závěru programu, použijte program
BAKE, pro silnější propečení kůrky chleba. V tomto případě
zmáčkněte tlačítko START/STOP a přidržte je asi 3 sekundy
(do doby, kdy zazní zvukový signál). Poté zmáčkněte tlačítko BAKE. Po dosažení požadované úrovně propečení
kůrky pečení zastavte přidržením po dobu 3 sekund tlačítka
START/STOP (do doby zaznění zvukového signálu).
UPOZORNĚNÍ: Po dobu pečení těsta uzavřete víko
a neotevírejte je až do ukončení pečení chleba. Snímky
pouze ukazují fázi pečení těsta.
21
14 Ohřívání.
Po skončení pečení se zapne bzučák, který signalizuje, že
chléb může být z pekárny vyjmut. Ihned je současně zahájen
hodinový cyklus ohřívání.
15 Ukončení programu.
Po ukončení programu vyjměte zástrčku napájecího kabelu
ze zásuvky elektrické sítě.
16 Vyjměte nádobu na pečení pomoci kuchyňských
chňapek a otočte ji.
17 Nevypadne-li chléb okamžitě z nádoby, zatřeste
nádobou jemně několikrát, dokud chléb nevypadne.
UPOZORNĚNÍ: Zůstane-li míchací lopatka uvnitř chleba,
lze chléb mírně naříznout a lopatku vytáhnou ven.
Můžete také použít háček na vytahování míchací lopatky.
18 Příprava baget.
Po přípravě těsta pomocí programu 7 DOUGHT (TĚSTO),
je nutno těsto přemístit do forem na pečení baget (9) a (10).
Formy s těstem je pak třeba umístit v pečící komoře místo
pečící nádoby.
19 Umístění spodní formy na pečení (9) v pekárně.
Po vyjmutí pečící nádoby je třeba formu s těstem vtisknout
mezi dolní úchyty v pečící komoře tak, aby pevně přiléhala
k úchytům.
POZOR: Při vkládání forem do pekárny věnujte pozornost tomu, aby byly držáky zvednuté (kolmo k povrchu
forem). Umístění držáků v této poloze usnadní vyjmutí
forem z přístroje.
20 Umístění horní formy na pečení (10) v pekárně.
Horní formu na pečení zavěsit na kovových závěsech v horní
části pečící komory. Pak je nutno zavřít víko a postupovat
jako při pečení chleba (fáze 13 až 15) nebo spustit program
10 BAKE (PROPEČENÍ KŮRKY).
K přípravě baget lze využít také program 11 BAGUETTE.
Program je rozdělen na dvě etapy. Během první etapy
se těsto míchá, hněte a kyne. Ve druhé etapě probíhá
kynutí a pečení baget. Po dokončení první etapy se
zařízení zastaví a vydá zvukový signál, který informuje
uživatele, že je nutno přeložit těsto do forem na pečení
baget. Po umístění forem v pekárně (podrobnosti jsou
uvedeny v bodech 18, 19 a 20) je nutno obnovit práci
programu stisknutím tlačítka „START/STOP“. V tomto
okamžiku bude zahájena druhá etapa. Podrobné časy
jednotlivých etap programu jsou uvedeny v tabulce
„PRACOVNÍ FÁZE PŘÍSTROJE“.
PRACOVNÍ FÁZE PŘÍSTROJE
1
FUNKCE
BASIC*
BAKING
(stupeň pečení)
LIGHT (světlý)
MEDIUM (střední)
DARK (tmavý)
RAPID (rychlý)
LOAF (bochník)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
DELAY TIME
(opožděný start)
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
KNEAD 1 (hnětání 1)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (přestávka)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2 (hnětání 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (kynutí 1)
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3 (hnětání 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (kynutí 2)
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
9m
9m
9m
KNEAD 4 (hnětání 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 ( kynutí 3)
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
30 m
30 m
30 m
PREHEAT (předehřátí)
22
GW43-013_v02
1
FUNKCE
BASIC*
BAKING
(stupeň pečení)
LIGHT (světlý)
MEDIUM (střední)
DARK (tmavý)
RAPID (rychlý)
BAKE (pečení)
46 m
51m
58 m
48 m
53 m
60 m
53 m
58 m
65 m
48 m
53 m
60 m
WARM (ohřívání)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(celková doba)
3:11
3:16
3:23
3:13
3:18
3:25
3:18
3:23
3:30
2:12
2:17
2:24
2
FUNKCE
FRENCH*
BAKING
(stupeň pečení)
LIGHT (světlý)
MEDIUM (střední)
DARK (tmavý)
RAPID (rychlý)
LOAF (bochník)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
DELAY TIME
(opožděný start)
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
KNEAD 1 (hnětání 1)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (přestávka)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2 (hnětání 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (kynutí 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3 (hnětání 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (kynutí 2)
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 4 (hnětání 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
5s
5s
5s
RISE 3 ( kynutí 3)
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
30 m
30 m
30 m
BAKE (pečení)
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52 m
55 m
WARM (ohřívání)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(celková doba)
3:28
3:30
3:33
3:30
3:32
3:35
3:35
3:37
3:40
2:35
2:37
2:40
PREHEAT (předehřátí)
3
FUNKCE
WHOLE WHEAT*
BAKING
(stupeň pečení)
LIGHT (světlý)
MEDIUM (střední)
DARK (tmavý)
RAPID (rychlý)
LOAF (bochník)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
DELAY TIME
(opožděný start)
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
PREHEAT (předehřátí)
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
KNEAD 1 (hnětání 1)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
GW43-013_v02
23
3
FUNKCE
WHOLE WHEAT*
BAKING
(stupeň pečení)
LIGHT (světlý)
MEDIUM (střední)
DARK (tmavý)
RAPID (rychlý)
REST (přestávka)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2 (hnětání 2)
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1 (kynutí 1)
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEAD 3 (hnětání 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (kynutí 2)
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
11 m
11 m
11 m
KNEAD 4 (hnětání 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 ( kynutí 3)
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
35 m
35 m
35 m
BAKE (pečení)
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52m
55 m
WARM (ohřívání)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(celková doba)
3:43
3:45
3:48
3:45
3:47
3:50
3:50
3:52
3:55
2:30
2:32
2:35
5
6
7
8
9
10
11
DOUGH*
PASTA
DOUGH
JAM
BAKE
LOAF (bochník)
500 g
750 g
1000 g
1000 g
-
-
-
-
-
-
-
-
DELAY TIME
(opožděný start)
15:00
15:00
15:00
-
-
15:00
-
15:00
-
15:00
15:00
15:00
5m
5m
5m
5m
0m
0m
0m
0m
10 m
20 m
20 m
20 m
SWEET*
GLUTEN
FREE*
BAGUETTE*
SUPER*
4
FUNKCE
PREHEAT (předehřátí)
LIGHT MEDIUM DARK
0m
KNEAD 1 (hnětání 1)
5m
5m
5m
REST (přestávka)
5m
5m
5m
KNEAD 2 (hnětání 2)
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (kynutí 1)
39 m
39 m
39 m
KNEAD 3 (hnětání 3)
10 s
10 s
RISE 2 (kynutí 2)
26 m
KNEAD 4 (hnětání 4)
5m
5m
5m
3m
0m
5m
15 m
10 m
20 m
12 m
0m
60 m
0m
55 m
55 m
55 m
10 s
0
0s
0s
0s
0s
26 m
26 m
0
0
0m
0m
0m
5s
5s
5s
0
0s
0s
0s
0s
RISE 3 ( kynutí 3)
52 m
52 m
52 m
60 m
0m
0
15 m
15 m
15 m
BAKE (pečení)
50 m
55 m
60 m
48 m
55 m
0m
70 m
60-90 m
52 m
57 m
62 m
WARM (ohřívání)
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(celková doba)
3:17
3:22
3:27
1:20
2:10
1:30
1:25
1:00
2:27
2:32
2:37
11 m
0:14
* – Dostupná je funkce automatického dávkování sypkých přísad.
24
GW43-013_v02
●● Odstraňuje
Čištění a údržba
●● Před prvním použitím přístroje důkladně umyjte nádobu
na pečivo, formy a míchací lopatku s použitím jemného
saponátu (neponořujte nádobu na pečivo do vody).
●● Před prvním použitím se doporučuje pomazat novou
nádobu na pečivo, formy a míchací lopatku tukem odolným vůči vysokým teplotám a pak je ohřívat v troubě po
dobu asi 10 minut. Po vychladnutí odstraňte papírovým
ručníkem tuk z nádoby. Takto bude chráněna vrstva proti
připalování těsta. Tuto činnost lze vždy po nějaké době
opakovat.
●● Vyčkejte dokud přístroj zcela nevystydne a teprve poté
jej čistěte a uschovejte. Před dalším hnětením a pečením, přístroj musí vychladnout asi během půl hodiny.
●● Před čištěním odpojte přístroj z elektrické sítě a vyčkejte
dokud nevychladne. K mytí používejte mírný mytí přípravek. Není dovoleno použití chemických přípravků,
benzinu, přípravků na čištění trub nebo všech jiných
přípravků, které mohou poškrábat nebo poškodit povrch
přístroje.
všechny suroviny a drobky z víka, krytu
a komory vlhkým ručníkem. Neponořujte přístroj ve
vodě, nenalévejte vodu do pečicí komory!
●● Pro usnadnění čištění sundejte kryt, umístěte jej svisle
a poté jej lze zatáhněte směrem nahoru.
●● Nádobu na pečení přetřete zevnitř vlhkou utěrkou. Vnitřek nádoby lze mýt s použitím přípravků na mytí nádobí.
Nádobu neponořujte do vody.
●● Lopatku na míchání a pohánění trn čistěte ihned po
použití. Zůstane-li lopatka na míchání v nádobě, bude ji
možno později odsud vyjmout. V tomto případě naplňte
nádobu teplou vodou a ponechte po dobu 30 minut. Poté
lopatky vyjměte.
●● Nádoba je pokrytá vrstvou proti připalování. Nepoužívejte kovové předměty, které by ji mohly poškodit. Barva
povlaku se bude během používání přístroje postupně
měnit. Jedná se o běžný jev. Tato změna žádným způsobem nemění vlastnosti povlaku.
●● Před uschování přístroje se ujistěte, že přístroj zcela
vychladl a je suchý. Přístroj nutno přechovávat s uzavřeným víkem.
OTÁZKY A ODPOVĚDI K PŘÍSTROJI
PROBLÉM
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Z pečicí komory nebo
z ventilačních otvorů
vychází dým.
Ingredience se přilepily k pečicí
komoře nebo k vnější části
pečicí nádoby.
Odpojte přístroj z elektrické sítě a vyčistěte vnější část pečicí nádoby
nebo pečicí komoru.
Chléb klesá ve středu a je
vespod vlhký.
Chléb byl ponechán příliš
dlouho v nádobě po upečení
a ohřátí.
Vyjměte chléb z pečicí nádoby před ukončením funkce ohřívání.
Chléb je obtížné vyjmout
z nádoby.
Dolní část bochánku se přilepila
k míchací lopatce.
Před dalším pečením vyčistěte míchací lopatku a hřídel. V případě
nutnosti naplňte nádobu teplou vodou a ponechte po dobu 30 minut.
Bude tak možné snadným způsobem vyjmout a vyčistit míchací lopatky.
Chybné nastavení programu.
Ověřte vybrané menu a jiná nastavení.
Zmáčkněte tlačítko START/
STOP v průběhu provozu
přístroje.
Nepoužívejte stejné suroviny a začněte celý postup znova.
v průběhu provozu přístroje
bylo několikrát zvednuto víko.
Víko lze otevírat výhradně, je-lin na displeji zobrazena doba delší než
1:30 (týká se výhradně programů 1, 2, 3, 4).
Ujistěte se, že víko bylo řádně uzavřeno.
Dlouhé přerušení dodávky
proudu v průběhu provozu
přístroje.
Nepoužívejte stejné suroviny a začněte celý postup znova.
Otáčení míchacích lopatek je
zablokováno.
Ověřte, zda míchací lopatky nebyly zablokovány obilkami apod. Vyjměte
pečicí nádobu a ověřte, zda díly pohonu se otáčejí. V opačném případě
je přístroj nutno předat k opravě.
Přístroj se zapíná. Zapíná se
zvukový signál. Na displeji se
objeví zpráva E 01.
Přístroj po předchozím pečení
nevychladl.
Zmáčkněte a přidržte tlačítko START/STOP dokud se na displeji neobjeví
běžný kód programu. Odpojte přístroj z elektrické sítě. Vyjměte pečicí
nádobu a vyčkejte dokud nevystydne a nedosáhne pokojové teploty. Poté
přístroj připojte k elektrické síti a opětovně zapněte.
Na displeji se objeví zpráva
„EEE“.
Chyba programu nebo chyba
elektronická.
Spusťte test přístroje. Zmáčkněte a přidržte tlačítko menu, přístroj
vypněte ze sítě a poté opětovně připojte. Tlačítko uvolněte. Proběhne
test přístroje. Opětovně odpojte přístroj z elektrické sítě. Na displeji se
musí objevit kód běžného programu. V opačném případě je přístroj nutno
předat k opravě.
Složky nebyly vymíchána
nebo chléb se dobře neupekl.
GW43-013_v02
25
KLASICKÉ RECEPTY
Přístroj je vhodný zvláště k přípravě
hotových chlebových směsí, které lze
zakoupit v obchodech.
BÍLÝ CHLÉB
(hmotnost chleba přibl. 900 g)
CHLÉB NA PODMÁSLÍ
(hmotnost chleba přibl. 900 g)
Složení:
Voda nebo mléko
Sůl
Cukr
Mouka hladká světlá
Suché droždí
Složení:
Podmáslí
Sůl
Cukr
Mouka hladká světlá
Suché droždí
425 ml
1 ½ lžičky
1 ½ lžičky
600 g
1 lžička
375 ml
1 lžička
1 lžička
500 g
1 lžička
Program: BASIC nebo FRENCH
Program: BASIC lub FRENCH
těsto s ořechy a rozinkami
(hmotnost těsta cca 900 g)
slunečnicový CHLéB
(hmotnost chleba přibl. 900 g)
CHLéB Ze SEDMI obilnin
(hmotnost chleba přibl. 700 g)
Složení:
Voda nebo mléko
Margarín nebo máslo
Sůl
Cukr
Mouka polohrubá
světlá
Suché droždí
Rozinky
Podrcené ořechy
Složení:
Voda
Máslo
Mouka polohrubá
světlá
Slunečnicová
semena
Sůl
Cukr
Suché droždí
Složení:
Voda nebo mléko
Margarín nebo máslo
Sůl
Cukr
Mouka polohrubá
světlá
Celozrnná pšeničná
mouka
Vločky ze 7 obilnin
Suché droždí
350 ml
1 ½ polévkové lžíce
1 lžička
2 polévkové lžíce
540 g
1 lžička
100 g
3 polévkové lžíce
350 ml
1 polévková lžíce
540 g
5 polévkových lžic
1 lžička
1 polévková lžíce
1 lžička
300 ml
1 ½ polévkové lžíce
1 lžička
2 ½ polévkové lžíce
240 g
240 g
60 g
1 lžička
Program: BASIC
Program: BASIC
Doporučení: slunečnicová semena lze
zastoupit semeny dýně. Pražení semen na
pánvi způsobí, že získají intenzívnější chuť.
Program: WHOLE WHEAT
Před použitím celých zrn zrna namočte.
cibulový CHLéB
(hmotnost chleba přibl. 900 g)
celozrnný CHLéB
(hmotnost chleba přibl. 900 g)
těsto s čokoládou a ořechy
(hmotnost těsta cca 680 g)
Složení:
Voda nebo mléko
Margarín nebo máslo
Sůl
Cukr
Velká, nakrájená
cibule
Mouka polohrubá
světlá
Suché droždí
Složení:
Voda nebo mléko
Margarín nebo máslo
Vajíčka
Sůl
Cukr
Mouka polohrubá světlá
Celozrnná pšeničná
mouka
Suché droždí
Složení:
Voda
Čokoládo-ořechový
krém
Sůl
Cukr moučka
Mouka hladká
světlá
Mouka konzumní
Suché droždí
250 ml
1 polévková lžíce
1 lžička
2 polévkové lžíce
1 ks
540 g
1 lžička
300 ml
1½ polévkové lžíce
1 ks
1 lžička
2 lžičky
360 g
180 g
1 lžička
Program: BASIC
Tento chléb upečte okamžitě.
Program: WHOLEWHEAT
Upozornění: S odložením startu „DELAY TIMER” Program: FRENCH
nutno místo vajec nutno přidat více vody.
CHLéB FOCACCIA s ROZMARýnem
a česnekem
FRANCouzské bagety
(hmotnost těsta přibl. 900 g)
těsto na PIZZu
(suroviny na 3 pizzy)
Složení:
Voda
Olej z oliv
Čerstvě nakrájený
rozmarýn
Česnek, oloupaný
a vymačkaný
Mouka hladká světlá
Sůl
Suché droždí
Složení:
Voda
Med
Sůl
Cukr
Mouka polohrubá
světlá
Suché droždí
Složení:
Voda
Sůl
Olej z oliv
Mouka hladká světlá
Cukr
Suché droždí
Program: DOUGH
26
200 ml
1 polévková lžíce
2 polévkové lžíce
3 stroužky
350 g
1 lžička
½ lžičky
300 ml
1 polévková lžíce
1 lžička
1 lžička
540 g
1 lžička
Program: BAGUETTE
Po zhotovení těsta rozdělte připravené těsto
na 2-4 části. Vytvořte dlouhé bochníčky
a vložte do forem. Pak šikmo těsto nařízněte
a vložte do pekárny.
275 ml
90 ml
1½ łyżeczki
1½ łyżeczki
300 g
150 g
1 lžička
300 ml
3
/4 lžičky
1 polévková lžíce
450 g
2 lžičky
1 lžička
Program: DOUGH
Po uhnětení těsto rozválejte, vytvrarujte
na kulatý tvar a odstavte na 10 minut.
Rozetřete omáčku a naložte suroviny.
Pečte v troubě 20 minut.
GW43-013_v02
DŽEM z pomerančů
jahodový džem
MALINOvý džem
Složení:
Pomeranče
Citrony
2:1 želírovací cukr
Složení:
Jahody, umyté
a odstopkované
Želírovací cukr
Složení:
Čerstvé maliny,
umyté
Želírovací cukr
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450 g
450 g
Program JAM
Program JAM
Program: JAM
Meruňkový DŽEM
VIŠŇOVÝ CHLÉB
(hmotnost chleba cca 700 g)
CHLÉB Z BEZLEPKOVÉ MOUKY
(hmotnost chleba přibl. 900 g)
Složení:
Višňový džus
Mléko
Med
Máslo
Višňový jogurt
Višně bez pecek
Mouka typu 550
Suché droždí
Prášek do pečiva
Sůl
Cukr
Složení:
Voda nebo mléko
Sůl
Cukr
Mouka hladká světlá
Složení:
Čerstvé meruňky,
umyté
Studená voda
Želírovací cukr
Citronová kůra +
šťáva
450 g
2 polévkové lžíce
450 g
z ½ citronu
Program: JAM
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 lžička
½ lžičky
½ lžičky
1 lžička
Program: BASIC nebo SWEET
Suché droždí
425 ml
1 ½ lžičky
1 ½ lžičky
Bezlepková mouka
500 g
1 lžička
Program: BASIC nebo FRENCH
V tabulkách najdete příklady receptů a orientační množství ingrediencí. Nepovažujte tyto informace za kuchařskou knihu. Jednejte podle vlastního gusta a kulinárních pravidel popsaných v odborné literatuře a příručkách.
KDY JE VHODNÉ RECEPT UPRAVIT?
PROBLÉM
PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ (POPIS NÍŽE)
Chléb kyne příliš rychle.
Příliš mnoho droždí, příliš velké množství mouky, nedostatečné množství soli.
a/b
- Absence nebo nedostatečné množství droždí.
a/b
- Staré nebo nečerstvé droždí.
e
Chléb vůbec nekyne nebo
jen málo.
Těsto kyne příliš a překypuje
z nádoby.
Chléb uprostřed klesá.
Chléb je těžký, hrudkovatý.
Chléb není uprostřed upečen.
Zvrásněná struktura chleba
nebo příliš mnoho otvorů ve
chlebě.
GW43-013_v02
- Příliš horký roztok.
c
- Došlo ke kontaktu droždí s roztokem.
d
- Nevhodný druh mouky nebo stará mouka.
e
- Příliš mnoho nebo příliš málo tekutin.
a/b/g
- Příliš málo cukru.
a/b
- Je-li voda je příliš měkká, droždí silněji fermentuje.
f
- Příliš mnoho mléka způsobuje fermentaci droždí.
c
- Množství těsta je větší než objem nádoby a chléb klesá.
a/f
- Fermentace je příliš krátká nebo příliš rychlá vzhledem k nadměrné teplotě vody
lub komory pečení nebo nadměrné vlhkosti.
c/h/i
- Chybí sůl nebo nedostatečné množství cukru.
a/b
- Příliš mnoho tekutin.
h
- Příliš mnoho mouky nebo příliš málo tekutin.
a/b/g
- Příliš málo droždí nebo cukru.
a/b
- Příliš mnoho ovoce, celozrnné mouky nebo jiné složky.
b
- Stará nebo nečerstvá mouka.
e
- Příliš mnoho nebo příliš málo tekutin.
a/b/g
- Přílišná vlhkost.
h
- Recept s vlhkými surovinami, např. jogurtem.
g
- Příliš velké množství vody.
g
- Chybí sůl.
b
- Vysoká vlhkost, příliš horká voda.
h/i
- Příliš mnoho tekutin.
c
27
PROBLÉM
Neupečený, houbovitý
povrch.
PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ (POPIS NÍŽE)
- Objem chleba je příliš velký oproti nádobě.
a/f
- Příliš mnoho mouky, zejména v případě světlého chleba.
f
- Příliš mnoho droždí nebo příliš málo soli.
a/b
- Příliš mnoho cukru.
a/b
- Jiné sladké složky kromě cukru.
b
Krajíce chleba jsou nerovné
nebo jsou uprostřed hrudky.
- Chléb se dostatečně nezchladil (pára se nestačila uvolnit).
j
Na chlebové kůrce je mouka.
- Po míchání těsta zůstala na bocích přístroje mouka.
g/i
Řešení výše uvedených problémů
a) Odměřujte přesně složení.
b) Přizpůsobte množství ingrediencí a ověřte, zda byly přidány všechny složky.
c) Přidejte jinou tekutinu nebo ji ponechte vychladnout při
pokojové teplotě. Suroviny přidávejte v pořadí uvedeném v příslušném receptu. Uprostřed nasypané mouky
udělejte důlek a nasypte do něj rozdrobené nebo suché
droždí. Zabraňte, aby se droždí přišlo do přímého
kontaktu s tekutinou.
d) Používejte výhradně čerstvé a řádně přechovávané
suroviny.
e) Snižte celkové množství složek, nepřidávejte více mouky
než je uvedeno v receptu. Snižte množství složek o ⅓.
f) Snižte množství přidané tekutiny. Jsou-li používány suroviny obsahující vodu, snižte adekvátně množství přidávaných tekutin.
g) V případě velmi vlhkého počasí, přidejte o 1-2 polévkové
lžíce vody méně.
h) V případě teplého počasí nepoužívejte odložený start.
Používejte vychlazené tekutiny.
i) Ihned po upečení vyjměte chléb z nádoby a ponechte
vychladnout po dobu alespoň 15 minut krájením.
j) Snižte množství droždí nebo všech složek o ¼.
Poznámky týkající se receptů
1. Složení
●● S ohledem na skutečnost, že každá surovina se určitým způsobem podílí na úspěchu pečení chleba, jejich
správně odměřování je stejně důležité, co pořadí přidávání.
●● Nejdůležitějšími složkami jsou voda, mouka, sůl, cukr
a droždí (lze je používat suché nebo čerstvé); tyto mají
největší vliv na úspěšnou přípravu těsta nebo chleba.
Používejte vždy příslušné množství složek v odpovídajících poměrech.
●● Před uschováním nebo čištěním počkejte až přístroj
vychladne. V případě nastavení odloženého startu,
doporučujeme používání vychlazených složek, aby
droždí nezačalo kynou předčasně.
●● Margarín, máslo a mléko ovlivňují výslednou chuť chleba.
●● Množství cukru lze snížit o 20%, aby kůrka byla jemná
28
a tenčí, bez vlivu na průběh pečení. Aby kůrka byla
jemná a měkčí, lze cukr nahradit medem.
●● Lepek obsažený v mouce během míchání těsta, zajišťuje
požadovanou strukturu chleba. Ideální směs mouky se
skládá ze 40% celozrnné mouky a 60% mouky bílé.
●● Chcete-li přidat do chleba zrna obilnin, ponechte je přes noc
ve vodě. Snižte množství mouky a vody (maximálně o 1/5).
●● Kvásek je nezbytný při použití žitné mouky. Obsahuje
mléko a octové bakterie, které působí, že chléb je lehčí
a lépe fermentuje. Kvásek lze připravit samostatně, je to
však časově náročné. Z tohto důvodu je v uváděných
receptech používán koncentrát kvásku v prášku. Je
nabízen v 15 g balení (na 1 kg mouky). Doporučujeme
dodržování uvedených receptů (½, ¾ nebo 1 balení).
Bude-li použití méně kvásku než je uvedeno v receptu,
chléb se bude drobit.
●● Má-li práškový kvásek jinou koncentraci (100 g balení na
1 kg mouky), množství mouky nutno snížit o 80 g na 1 kg
mouky.
●● Můžete také použít tekutý kvásek. Dodržujte množství
uváděná na obalu. Vyplňte odměrku tekutým kváskem
a doplňte jinými tekutými složkami v příslušném množství dle předpisu.
●● Pšeničný kvásek je nejčastěji prodáván v suché formě.
Zlepšuje zpracovatelnost těsta, jeho svěžest a chuť. Je
také jemnější než žitný kvásek.
●● K pečení chleba s kváskem lze použít program BASIC
nebo WHOLE WHEAT.
●● Kvásek lze nahradit enzymy (ferment) pro pečení. Rozdíl
bude postřehnutelný pouze v chuti. Enzymy jsou vhodné
k použití v domácích pekárnách.
●● Do těsta lze přidávat pšeničné otruby, aby byl chléb lehčí
a bohatší na výživné látky. Pro tento účel přidejte jednu
polévkovou lžíci na 500 g mouky a zvyšte množství vody
o ½ polévkové lžíce.
●● Pšeničný lepek je přírodní doplňkem získávaným z bílkoviny obsažené v pšenici. Díky němu je chléb lehčí a má
větší objem. Chléb méně často klesne a je stravitelnější.
Jeho přednosti jsou zjevné zejména při pečení celozrnného chleba nebo jiného pečiva z mouky mleté v domácnosti.
●● Černým sladem používaným v některých předpisech je
ječný, celopražený slad. Díky němu lze získat tmavší
kůrku chleba a tmavší chléb (např. hnědý chléb). Lze
GW43-013_v02
používat také žitný slad, který není tak tmavý. Oba produkty lze zakoupit v prodejnách se zdravou výživou.
●● Čistý, práškovaný lecitin je přírodním emulgátorem, který
zlepšuje objem chleba, působí, že chléb je jemný a světlejší a pečivo je déle čerstvé.
2. Úprava počtu složek
Je-li potřeba zvýšit nebo snížit počet složek, ujistěte se, že
poměry dle originální receptu jsou zachovány. Pro získání
uspokojivého efektu, doporučujeme se držet níže uvedených
pokynů týkajících se upravování počtu složek:
●● Tekutiny/mouka: těsto musí být jemné (ale ne příliš)
a snadno opracovatelné. Těsto nesmí být vláknité.
Z těsto musí být možno vytvarovat kouli. Není to možné
v případě hustých těst u žitného nebo celozrnného
chleba. Těsto je nutno ověřit pět minut po první etapě
míchání. Je-li příliš vlhké, přidejte trochu mouky, dokud
nezíská požadovanou konzistenci. Je-li příliš suché, přidávejte po lžících vodu za stálého míchání.
●● Nahrazování tekutin V případě použití složek obsahujících tekutiny (např. tvaroh, jogurt apod.), lze přidávané
množství tekutin snížit. Při přidávání vajec, je nejprve
rozklepněte do odměrky a vyplňte ji ostatními tekutinami
pro kontrolu množství složek. Těsto připravované ve vyšších nadmořských výškách (nad 750 metrů), kyne rychleji. V tomto případě můžete snížit množství droždí o ¼
do ½ lžičky pro poměrné zpomalení kynutí těsta. Totéž
se týká lokalit s výjimečně měkkou vodou.
3. Přidávání a odměřování složek a množství
●● Nalévejte vždy nejprve tekutiny a teprve potom v závěru
přidávejte droždí. Aby nedošlo k příliš rychlému kynutí
droždí (zejména během odloženého startu), zabraňte
kontaktu tekutin s droždím.
●● Při odměřování složek používejte vždy stejné měrné jednotky, to znamená odměřujte složky připojenou odměrkou nebo kuchyňskými lžícemi, jsou-li v receptech uváděny polévkové lžíce nebo čajové lžičky.
●● Složky uváděné v gramech odměřujte přesně.
●● Chcete-li složky odměřovat v milimetrech, používejte
k tomuto účelu připojenou měrku, která má stupnici rozdělenou od 30 do 300 ml.
●● Přidávání ovoce, ořechů nebo obilovin. Složky lze přidávat u jednotlivých programů po zaznění zvukového signálu. Jsou-li složky přidány příliš brzdy, budou v průběhu
míchání těsta pomlety.
4. Recepty použitelné v domácí pekárně
●● Mimo
přesně stanovenou hmotnost může docházet
k odchylkám od uvedených hodnot. Skutečná hmotnost
chleba závisí ve značné míře na vlhkosti vzduchu v místnosti v průběhu příprav.
●● Pečivo s velkým podílem pšenice má vždy velký objem
a překypuje okraje nádoby v poslední fázi kynutí a to
i v případě přesného odměření surovin. Chléb se však
nevylévá. Snadněji se propeče část chleba nacházející
se vně nádoby, než část ve středu.
●● U programů SUPER doporučovaných k pečení sladkého
pečiva, lze pro dosažení lehčího chleba používat menší
množství surovin než v případě programu SWEET.
6. Efekty pečení
●● Efekty pečení závisí na konkrétních podmínkách (tvrdost
vody, vlhkost vzduchu, nadmořská výška, konzistence
složek apod.). Z tohoto důvodu by recepty měly sloužit
spíše jako vztažný bod, který lze odpovídajícím způsobem přizpůsobit daným podmínkám. V případě prvních
nezdarů se nenechte odradit. Zjistěte příčinu neúspěchu
a zkuste postup znova se na menším množství.
●● Není-li chléb řádně propečen, lze jej ponechat v přístroji
a použít program pro propečení kůrky.
●● Doporučujeme také upéct zkušební bochánek před
použitím funkce odloženého startu, používané v pečení
v noci, aby bylo možno v případě potřeby provést
nezbytné změny.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení
napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj
tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní
správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Výše uvedené recepty jsou určeny pro bochníky různé velikosti. Celková hmotnost nesmí překročit 1000 gramů. Nebylyli uvedeny konkrétní doporučení týkající se hmotnosti, znamená to, že pro daný program lze používat současně malou
i velkou dávku surovin. V případě ultra rychlého programu činí
doporučovaná hmotnost bochníků kolem 750 gramů.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
5. Hmotnost a objem chleba
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
●● V receptech je hmotnost chleba uváděná přesně. Hmotnost čistého bílého pečiva je nižší než pečiva celozrnného. Související je s tím, že bílá mouka roste rychleji,
průběh pečení proto průběžně sledujte.
GW43-013_v02
29
SK
Vážení zákazníci
●● Odpojte zariadenie zo sieťovej zásuvky, ak ho nepouží-
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom tak,
aby ste počas používania zariadenia predišli úrazom a/alebo
ste predišli poškodeniu zariadenia. Návod na obsluhu si
uchovajte pre prípadné neskoršie použitie počas prevádzky
zariadenia.
●● Odpojte zariadenie zo sieťovej zásuvky pred približova-
Bezpečnostné pokyny
●● Pred
začatím používania zariadenia sa zoznámte
s obsahom celého návodu na obsluhu.
●● Zariadenie je určené na domáce použitie. V prípade
použitia na účely gastronomického biznisu sa záručné
podmienky menia.
●● Zariadenie vždy pripájajte do zásuvky elektrickej siete
(iba striedavého prúdu) vybavenej ochranným kolíkom
s napätím zodpovedajúcim uvedenému na výrobnom
štítku zariadenia.
●● Zariadenie vždy umiestňujte na vodorovnom, rovnom
povrchu, aby nespadlo počas miesenia hustého cesta.
Je to mimoriadne dôležité v prípade používania nastavených funkcií a ak je zariadenie ponechané bez dohľadu.
V prípade mimoriadne hladkých povrchov zariadenie
umiestnite na tenkú gumovú podložku.
●● Počas prevádzky zariadenia ho umiestnite vo vzdialenosti minimálne 10 cm od iných predmetov.
●● Zariadenie sa nesmie umiestňovať na alebo v blízkosti
plynového, elektrického sporáka alebo horúcej rúry.
●● Buďte mimoriadne opatrní počas prenášania zariadenia,
najmä ak sa vo vnútri nachádzajú horúce látky.
●● Nádoba na pečenie sa nesmie vyberať počas prevádzky
zariadenia.
●● Nepoužívajte väčšie množstvo ingrediencií ako je uvedené v recepte. V opačnom prípade sa chlieb nerovnomerne upečie alebo cesto unikne von. Dodržiavajte
pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu.
●● Do zariadenia nevkladajte alobal ani iné materiály, pretože môžu zapríčiniť požiar alebo skrat.
●● Neprikrývajte zariadenie uterákom ani inými látkami
počas prevádzky. Teplo a para sa musia dostať von zo
zariadenia. V prípade prikrytia zariadenia horľavými látkami, styku so závesmi a pod. existuje riziko požiaru.
●● Pred nastavením zariadenia na pečenie určitého druhu
chleba napr. v noci, najprv vyskúšajte daný recept
v čase, keď môžete zariadenie pozorovať a môžete sa
uistiť, že jednotlivé zložky sú pripravené v primeranom
pomere, cesto nie je príliš husté alebo riedke, a množstvo hmoty nie je príliš veľké a cesto sa nevylieva.
●● Pri vyberaní zo zariadenia nádoby na pečenie spolu
s upečeným chlebom používajte špeciálne rukavice
alebo látku zabezpečujúce proti popáleniu, pretože
nádoba a chlieb sú veľmi horúce.
30
vate a pred začatím čistenia.
ním sa k častiam, ktoré sa počas prevádzky pohybujú.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
kábel.
●● Napájací kábel nesmie visieť cez hranu stola alebo pra-
covnej dosky ani sa dotýkať horúceho povrchu.
sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel
alebo teleso viditeľným spôsobom poškodené.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Nedotýkajte sa horúcich povrchov zariadenia. Používajte
kuchynské rukavice. Po ukončení pečenia zariadenie je
veľmi horúce.
●● Pred demontážou a čistením nechajte zariadenie
vychladnúť. Teleso zariadenia je tepelne izolované.
Kovové časti zariadenia sa počas prevádzky zohrievajú.
●● Neumývajte pod tečúcou vodou, neponárajte zariadenie
ani napájací kábel do vody.
●● Na umývanie telesa sa nesmú používať agresívne čistiace
prostriedky ako napr. emulzie, mliečka, pasty a pod. Tieto
prostriedky môžu okrem iného zotrieť informačné grafické
prvky, ako napr.: označenia, výstražné značky a pod.
●● Kovové prvky sa nesmú umývať v umývačkách riadu.
Agresívne čistiace prostriedky, ktoré sa v týchto zariadeniach používajú, spôsobia, že tieto prvky tmavnú.
Umývajte ich ručne, používajte tradičné tekuté čistiace
prostriedky na umývanie riadu.
●● Používanie príslušenstva iného ako odporúčané výrobcom môže poškodiť zariadenie.
●● Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s ohraničenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi ako aj
osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia,
môžu vykonávať prácu so zariadením pod dohľadom
alebo po dôkladnom oboznámení sa s možnými rizikami a pravidlami bezpečnosti pri práci so zariadením.
Zabráňte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Spotrebič
môžu čistiť alebo konzervovať iba deti vo veku viac ako
osem rokov a iba v prítomnosti zodpovednej osoby.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému diaľkovej regulácie.
●● Zariadenie
Uistite sa, že ste pochopili hore uvedené poznámky.
GW43-013_v02
Technické údaje
Funkcie zariadenia
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Domáca pekáreň je zariadenie I. triedy vybavené napájacím
káblom s ochranným vodičom a zástrčkou s ochranným kontaktom.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenie (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Konštrukcia zariadenia
(Obr. A)
PRVKY ZARIADENIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
Odnímateľný kryt
Držiak
Okienko
Dávkovač sypkých prísad
Ventilačné otvory
Pečiaca nádoba
Hnetač
Pečiaca komora
Dolná formička na pečenie bagetiek
Horná formička na pečenie bagetiek
Ovládací panel
PRÍSLUŠENSTVO
10 Lyžička na odmeranie zložie
11 Nádoba na odmeranie zložiek
12 Háčik slúžiaci pre výber miešajúcej lopatky
OVLÁDACÍ PANEL
13 LCD displej
Po pripojení zariadenia do elektrického napätia sa na displeji
zobrazí symbol „1 3:25”. Číslica „1” označuje program, ktorý
bol zvolený, symbol „3:25” označuje dobu trvania nastaveného programu. Poloha dvoch indikátorov označuje zvolený
stupeň opečenia a hmotnosť. Prednastavená hodnota po
zapnutí zariadenia je „vysoká hmotnosť“ (1000 g) a „stredný
stupeň opečenia“(MEDIUM). Počas trvania programu na
displeji budú zobrazené informácie týkajúce sa priebehu
procesu pečenia. Čas zobrazovaný na displeji sa bude
postupne zmenšovať. Na displeji budú zobrazené aj iné
informácie, týkajúce sa časovača (TIMER), predbežného
zohrievania (PREHEAT), hnetenia (KNEAD), pauzy (REST),
kysnutia cesta (RISE), pečenia (BAKE), funkcie udržiavania
tepla (WARM) a ukončenia programu (END).
14 Tlačidlo ŠTART/STOP – začína a končí program.
15 Tlačidlá časovača TIMER – nastavenie hodín.
16 Tlačidlo COLOR – nastavenie požadovaného stupňa
opečenia kôrky.
17 Tlačidlo MENU – voľba programu.
18 Tlačidlo LOAF – nastavenie hmotnosti podľa nižšie uvedeného opisu.
GW43-013_v02
FUNKCIA BZUČIAKA
Bzučiak sa zapína:
●● Po stlačení programovacích tlačidiel.
●● Počas práce zaznie zvukový signál, ktorý pripomína
o možnosti pridania orechov, slnečnicových semienok,
hrozienok apod.
●● Po ukončení programu.
POZOR: Po stlačení tlačidla ŠTART/STOP možno vypnúť zvuk. Za tým účelom stlačte súčasne dve tlačidlá
časovača TIMER a podržte ich stlačené asi 2 sekundy.
Ak znova stlačíte a podržíte stlačené obe tlačidlá
TIMER, počujete zvukový signál, čo znamená, že zvuk
je znova aktivovaný.
FUNKCIA PAMÄTE
V prípade krátkeho výpadku prúdu, ktorý neprekračuje
15 minút, položka programu sa ukladá do pamäte a zariadenie môže pokračovať v programe po odstránení poruchy.
Je to možné iba v prípade, že program bol zastavený pred
fázou miesenia cesta. V inom prípade je nevyhnutné začať
celý proces od začiatku.
FUNKCIA
AUTOMATICKÉHO
SYPKÝCH PRÍSAD
DÁVKOVANIA
V kryte zariadenia sa nachádza dávkovač sypkých prísad (4).
Môžete do výpekov pridať sypké výrobky ako napr. : ovocie,
orechy, hrozienka, zrnká. Vsypte vybraný výrobok do dávkovača pred začatím procesu pečenia (podrobnosti sú opísané
v bode 4). Zariadenie pridá výrobky automaticky do cesta vo
vhodnom momente počas procesu miesenia cesta.
Zariadenie tiež umožňuje pridať dodatočné zložky na posypanie horného povrchu výpeku. Zložky vsypte do dávkovača
sypkých prísad asi 30 minút pred koncom procesu pečenia.
Pridanie dodatočných zložiek bude signalizované zvukovým
signálom. Programy, ktoré používajú túto funkciu, sú opísané v tabuľkách fáz práce zariadenia.
BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE
Ak po predchádzajúcom používaní zariadenia je jeho teplota
príliš vysoká pre začatie nového programu, po opätovnom
stlačení tlačidla ŠTART sa na displeji zobrazí správa E 01
a počujete zvukový signál. V takom prípade pridržte tlačidlo
ŠTART/STOP do momentu, až kým správa E 01 zmizne
z displeja a zobrazí sa na ňom základné nastavenie. Potom
vyberte pečiacu nádobu a počkajte, až kým zariadenie nevychladne.
Program BAKE sa môže začať v každom momente aj
keď je zariadenie rozohriate.
31
Fungovanie a obsluha zariadenia
(Obr. B)
FÁZY PROGRAMU PEČENIA CHLEBA
1 Vložte pečiacu nádobu.
Pečiaca nádoba je povrchovo upravená nepriľnavou vrstvou.
Umiestnite nádobu presne v strede podstavca vo vnútri
zariadenia. Otočte nádobu opatrne v smere pohybu hodinových ručičiek, kým nezaklapne.
POZOR! Po ukončení procesu pečenia je držiak horúci.
Treba používať kuchynskú rukavicu.
2 Vložte hnetač.
Naložte hnetač: otvor v hnetači nasuňte na čap v pečiacej
nádobe.
3 Pridajte zložky.
Zložky vkladajte do nádoby v súlade s poradím uvedeným
v príslušnom recepte. Ukážkové recepty sú uvedené v ďalšej
časti návodu.
4 Doplňte dávkovač sypkých prísad (podľa potreby).
Ak chcete doplniť dávkovač, zdvihnite viečko dávkovača
a vsypte dovnútra optimálne množstvo prísad (ovocie, orechy, hrozienka, zrnká). Množstvo prísad závisí od individuálnych chutí. Následne zatvorte viečko až budete počuť
„kliknutie“.
5 Vložte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej
zásuvky.
6 Zvoľte požadovaný program tlačidlom MENU.
Tlačidlo MENU slúži na zvolenie programov, ktoré sú
podrobne opísané nižšie.
(ZÁKLADNÝ)
Na prípravu bieleho, pšeničného a ražného pečiva. Je to najčastejšie používaný program.
(FRANCÚZSKE CESTO)
Na prípravu mimoriadne ľahkého bieleho pečiva.
(CELOZRNNÉ PEČIVO)
Na prípravu celozrnného pečiva.
(SLADKÉ PEČIVO)
Na prípravu napr. sladkého kysnutého cesta.
(BEZLEPKOVÝ)
Na prípravu bezlepkového pečiva.
Na prípravu cesta.
(CESTO)
(CESTO NA REZANCE)
32
(DŽEM)
(OPEČENIE KÔRKY)
Opečenie kôrky chleba a cesta.
(BAGETKY)
7 Zvoľte hmotnosť vhodnú pre daný program.
Tlačidlo LOAF slúži na nastavenie hmotnosti chleba (pozri
tabuľka):
500 g
= malý chlieb s hmotnosťou do 500 g
750 g
= stredný chlieb s hmotnosťou do 750 g
1000 g
= veľký chlieb s hmotnosťou do 1000 g
8 Potom zvoľte požadovaný stupeň opečenia kôrky.
Tlačidlo COLOR slúži na nastavenie požadovaného stupňa
opečenia kôrky: LIGHT (svetlá), MEDIUM (stredná), DARK
(tmavá), RAPID (rýchle).
9 Nastavte čas začatia programu pomocou tlačidiel
programátora času TIMER.
Príklad:
Je 20:30 hodín, a chlieb má byť hotový na 7:00 hodín ráno
nasledujúci deň, tzn. za 10 hodín a 30 minút. Stlačte tlačidlo
programátora času do momentu, keď sa na displeji zobrazí
symbol 10:30. To je čas od teraz (20:30) do chvíle, kedy
chlieb bude hotový. Počas používania funkcie časovača
nepoužívajte ingrediencie, ktoré sa ľahko kazia, ako napr.
mlieko, ovocie, jogurt, cibuľa, vajcia a pod.
10 Stlačte tlačidlo ŠTART/STOP.
POZOR: Po stlačení tlačidla ŠTART/STOP možno vypnúť zvuk. Za tým účelom stlačte súčasne dve tlačidlá
časovača TIMER a podržte ich stlačené asi 2 sekundy.
Ak znova stlačíte a podržíte stlačené obe tlačidlá
TIMER, počujete zvukový signál, čo znamená, že zvuk
je znova aktivovaný.
Tlačidlo ŠTART/STOP slúži tiež na zastavenie programu
v ľubovoľnom momente. Za týmto účelom stlačte a pridržte
cca. 3 sek. tlačidlo ŠTART/STOP, až kým nepočujete zvukový signál. Na displeji sa zobrazí začiatočná položka nastaveného programu. Ak chcete použiť iný program, zvoľte ho
pomocou tlačidla MENU.
11 Miesenie a hnetenie cesta.
Domáca pekáreň chleba automaticky miesi a hnetie cesto,
až kým nedosiahne požadovanú konzistenciu.
POZOR: Počas fázy miesenia a hnetenia cesta musí
byť kryt zariadenia zatvorený. Počas tejto fázy je ešte
možné pridávať malé množstvá vody, tekutín alebo
iných zložiek.
12 Vykysnutie cesta.
Po poslednom cykle miesenia sa zariadenie zohrieva na teplotu optimálnu pre kysnutie cesta.
GW43-013_v02
POZOR: Počas fázy kysnutia cesta zatvorte kryt a neotvárajte ho až kým proces pečenia chleba nebude
ukončený. Cieľom fotografií je iba ukázanie fázy kysnutia cesta.
13 Pečenie.
Domáca pekáreň automaticky nastaví čas a teplotu pečenia. Ak je chlieb na konci programu pečenia príliš svetlý,
použite program BAKE, aby ste silnejšie opiekli kôrku. Za
týmto účelom stlačte a pridržte cca. 3 sek. tlačidlo ŠTART/
STOP (až kým nepočujete zvukový signál). Potom stlačte
tlačidlo BAKE. Ak dosiahnete požadovanú úroveň opečenia,
zastavte proces: pridržte po cca. 3 sekundy stlačené tlačidlo
ŠTART/STOP (až kým nepočujete zvukový signál).
POZOR: Počas fázy pečenia cesta zatvorte kryt a neotvárajte ho až kým proces pečenia chleba nebude
ukončený. Cieľom fotografií je iba ukázanie fázy
pečenia.
14 Zohrievanie.
Po ukončení procesu pečenia sa zapne bzučiak, ktorý signalizuje, že môžete vybrať chlieb zo zariadenia. Súčasne sa
zapne hodinový proces udržiavania teploty.
15 Ukončenie fáz programu.
Po ukončení programu vytiahnite zástrčku napájacieho kábla
zo sieťovej zásuvky
16 A pomocou kuchynskej rukavice vyberte pečiacu
nádobu a obráťte ju.
17 Ak chlieb nechce vypadnúť z nádoby, niekoľkokrát
jemne potraste nádobou, až kým chlieb nevypadne.
POZOR: Ak hnetač ostane vo vnútri chleba, môžete
opatrne rozrezať bochník a vybrať hnetač von. Môžete
taktiež použiť háčik pre výber miešajúcej lopatky.
18 Príprava bagetiek.
Po pripravení cesta pomocou programu 7 DOUGHT
(CESTO) preložte cesto do formičiek na pečenie bagetiek (9)
a (10). Následne formičky s cestom vložte do komory pečenia namiesto nádoby na pečenie.
19 Vloženie dolnej formičky na pečenie (9) do pekáča.
Po výbere nádoby na pečenie formičku spolu s cestom
vtlačte medzi dolné úchyty v komore pečenia, tak aby formička pevne priliehala k úchytom.
POZOR: Pri vkladaní formičky na pečenie do pekáča
dbajte o to, aby držiaky boli podnesené (šikmo k povrchu formičiek). Držiaky nastavené do tejto polohy Vám
uľahčia výber formičiek zo zariadenia.
20 Vloženie hornej formičky na pečenie (10) do pekáča.
Hornú formičku na pečenie zaveste na kovových úchytoch, ktoré sa nachádzajú v hornej časti komory pečenia.
Následne zatvorte kryt a postupujte ako v prípade pečenia
chleba (fázy od 13 do 15) alebo zvoľte program 10 BAKE
(OPEČENIE KÔRKY).
Na prípravu bagetiek môžete využiť aj program 11
BAGUETTE. Program je rozdelený na dve etapy. V prvej
etape sa cesto miesi a nechá sa vykysnúť. V druhej
etape bagetky rastú a pečú sa. Po ukončení prvej etapy
sa zariadenie zastaví a vydá zvukový signál. Zariadenie
tak informuje užívateľa, že je potrebné preložiť cesto
do formičiek na pečenie bagetiek. Po vložení formičiek
do pekáča (podrobnosti sú opísané v bodoch 18, 19
a 20) stlačte tlačidlo „START/STOP“ a pokračujte tak
v programe. V tomto momente sa začne druhá etapa.
Presný čas jednotlivých etáp programu bol uvedený
v tabuľke „FÁZY PRÁCE ZARIADENIA“.
FÁZY PRÁCE ZARIADENIA
1
FUNKCIA
BASIC*
BAKING (pečenie)
LOAF (bochník)
LIGHT (jasné)
MEDIUM (stredné)
DARK (tmavé)
RAPID (rýchle)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
KNEAD 1 (miešanie 1)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (prestávka)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2 (miešanie 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (rast 1)
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3 (miešanie 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
DELAY TIME
(oneskorenie štartu)
PREHEAT
(úvodné ohrievanie)
GW43-013_v02
33
1
FUNKCIA
BASIC*
BAKING (pečenie)
LIGHT (jasné)
MEDIUM (stredné)
DARK (tmavé)
RAPID (rýchle)
RISE 2 (rast 2)
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
9m
9m
9m
KNEAD 4 (miešanie 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (rast 3)
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
30 m
30 m
30 m
BAKE (pečenie)
46 m
51m
58 m
48 m
53 m
60 m
53 m
58 m
65 m
48 m
53 m
60 m
WARM (ohrievanie)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(súhrnný čas)
3:11
3:16
3:23
3:13
3:18
3:25
3:18
3:23
3:30
2:12
2:17
2:24
2
FUNKCIA
FRENCH*
BAKING (pečenie)
LOAF (bochník)
LIGHT (jasné)
MEDIUM (stredné)
DARK (tmavé)
RAPID (rýchle)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
KNEAD 1 (miešanie 1)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (prestávka)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2 (miešanie 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (rast 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3 (miešanie 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (rast 2)
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 4 (miešanie 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
5s
5s
5s
RISE 3 (rast 3)
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
30 m
30 m
30 m
BAKE (pečenie)
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52 m
55 m
WARM (ohrievanie)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(súhrnný čas)
3:28
3:30
3:33
3:30
3:32
3:35
3:35
3:37
3:40
2:35
2:37
2:40
DELAY TIME
(oneskorenie štartu)
PREHEAT
(úvodné ohrievanie)
3
FUNKCIA
BAKING (pečenie)
WHOLE WHEAT*
LIGHT (jasné)
MEDIUM (stredné)
DARK (tmavé)
RAPID (rýchle)
LOAF (bochník)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
DELAY TIME
(oneskorenie štartu)
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
34
GW43-013_v02
3
FUNKCIA
WHOLE WHEAT*
PREHEAT
(úvodné ohrievanie)
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
KNEAD 1 (miešanie 1)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (prestávka)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2 (miešanie 2)
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1 (rast 1)
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEAD 3 (miešanie 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (rast 2)
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
11 m
11 m
11 m
KNEAD 4 (miešanie 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (rast 3)
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
35 m
35 m
35 m
BAKE (pečenie)
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52m
55 m
WARM (ohrievanie)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(súhrnný čas)
3:43
3:45
3:48
3:45
3:47
3:50
3:50
3:52
3:55
2:30
2:32
2:35
5
6
7
8
9
10
GLUTEN
FREE*
DOUGH*
PASTA
DOUGH
JAM
BAKE
750 g
1000 g
1000 g
-
-
-
-
-
-
-
-
15:00
15:00
15:00
-
-
15:00
-
15:00
-
15:00
15:00
15:00
5m
5m
5m
5m
0m
0m
0m
0m
10 m
20 m
20 m
20 m
SWEET*
500 g
FUNKCIA
LOAF (bochník)
DELAY TIME
(oneskorenie štartu)
PREHEAT
(úvodné ohrievanie)
11
BAGUETTE*
SUPER*
4
LIGHT MEDIUM DARK
0m
KNEAD 1 (miešanie 1)
5m
5m
5m
REST (prestávka)
5m
5m
5m
KNEAD 2 (miešanie 2)
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (rast 1)
39 m
39 m
39 m
KNEAD 3 (miešanie 3)
10 s
10 s
RISE 2 (rast 2)
26 m
KNEAD 4 (miešanie 4)
5m
5m
5m
3m
0m
5m
15 m
10 m
20 m
12 m
0m
60 m
0m
55 m
55 m
55 m
10 s
0
0s
0s
0s
0s
26 m
26 m
0
0
0m
0m
0m
5s
5s
5s
0
0s
0s
0s
0s
RISE 3 (rast 3)
52 m
52 m
52 m
60 m
0m
0
15 m
15 m
15 m
BAKE (pečenie)
50 m
55 m
60 m
48 m
55 m
0m
70 m
60-90 m
52 m
57 m
62 m
WARM (ohrievanie)
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(súhrnný čas)
3:17
3:22
3:27
1:20
2:10
1:30
1:25
1:00
2:27
2:32
2:37
11 m
0:14
* – K dispozícii máte funkciu automatického dávkovania sypkých prísad.
GW43-013_v02
35
●● Odstraňujte
všetky zložky z krytu, telesa a pečiacej
komory zariadenia pomocou vlhkej utierky. Zariadenie
sa nesmie ponárať do vody, ani sa voda nesmie vlievať do pečiacej komory!
●● Pre zjednodušenie čistenia môžete sňať kryt: umiestnite
ho do zvislej polohy a potom potiahnite hore.
●● Pečiacu komoru treba utrieť zvonka vlhkou handričkou.
Vnútro nádoby môžete umývať s použitím prostriedku na
umývanie riadu. Nádobu neponárajte do vody.
●● Hnetač a hnací čap čistite hneď po použití. Ak hnetače
necháte v nádobe, neskôr bude ťažké ich stadiaľ vybrať.
V takom prípade naplňte nádobu teplou vodou a nechajte
30 minút. Potom vyberte hnetače.
●● Nádoba je povrchovo upravená nepriľnavou vrstvou.
Nesmú sa používať kovové predmety, ktoré by ju mohli
poškriabať. Farba vrstvy sa bude počas používania
zariadenia meniť. Je to normálna situácia. Táto zmena
nijakým spôsobom nemení vlastnosti vrstvy.
●● Pred uchovávaním zariadenia sa uistite, že zariadenie
úplne vychladlo a je suché. Zariadenie uchovávajte so
zatvoreným krytom.
Čistenie a údržba
●● Pred
prvým použitím zariadenia starostlivo umyte
nádobu na pečenie, formičky a lopatku na miešanie.
Použite jemný čistiaci prostriedok (nádobu na pečenie
neponárajte vo vode).
●● Pred prvým použitím Vám odporúčame namastiť novú
nádobu na pečenie, formičky a lopatku na miešanie
tukom odolným na vysokú teplotu a následne ich zohriať
v rúre asi 10 minút. zohrievať v rúre. Po vychladnutí
odstráňte tuk z nádoby pomocou papierovej utierky.
Vďaka tomu bude chránený nepriľnavý povrch. Tento
úkon môžete pravidelne opakovať.
●● Pred schovaním alebo čistením zariadenia počkajte,
pokiaľ zariadenie vychladne. Pred ďalším hnetením
a pečením musí zariadenie chladnúť cca. pol hodiny.
●● Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete
a počkajte, až kým nevychladne. Na umývanie používajte
jemné čistiace prostriedky. Nesmú sa používať chemické
čistiace prostriedky, benzín, prostriedky na čistenie rúr
ani akékoľvek prostriedky, ktoré môžu poškriabať alebo
poškodiť povrchovú vrstvu zariadenia.
OTÁZKY A ODPOVEDE TÝKAJÚCE SA ZARIADENIA
PROBLÉM
PRÍČINA
RIEŠENIE
Z pečiacej komory alebo
z vetracích otvorov uniká dym.
Zložky sa prilepili k pečiacej
komore alebo k vonkajšej časti
pečiacej nádoby.
Odpojte zariadenie od elektrickej siete a vyčistite vonkajšiu časť
pečiacej nádoby alebo pečiacu komoru.
Chlieb klesá v strede a je
zospodu vlhký.
Spodná strana bochníka sa
prilepila k hnetaču.
Pred ďalším pečením vyčistite hnetač a hriadeľ. V prípade potreby
naplňte nádobu teplou vodou a nechajte 30 minút. Umožní to
jednoducho vybrať a vyčistiť hnetače.
Nevhodné nastavenie programu.
Preverte zvolené menu a ostatné nastavenia.
Bolo stlačené tlačidlo ŠTART/
STOP počas prevádzky
zariadenia.
Nepoužívajte rovnaké zložky a začnite celý postup od začiatku.
Počas prevádzky zariadenia bol
niekoľkokrát zdvihnutý kryt.
Kryt môžete otvárať iba v prípade, ak čas zobrazený na displeji je dlhší
ako 1:30 (týka sa výhradne programov 1, 2, 3, 4).
Uistite sa, že kryt bol dobre uzatvorený.
Dlhý výpadok prúdu počas
prevádzky zariadenia.
Nepoužívajte rovnaké zložky a začnite celý postup od začiatku.
Pohyb hnetačov je znemožnený.
Skontrolujte, či hnetače sa nezasekli semienkami, a pod. Vytiahnite
pečiacu nádobu a overte, či hnacie prvky rotujú. V opačnom prípade
zariadenie odovzdajte do servisu.
Zariadenie sa nezapína.
Zapína sa zvukový signál.
Na displeji sa zobrazuje
správa E 01.
Zariadenie nevychladlo po
predchádzajúcom pečení.
Stlačte a pridržte tlačidlo ŠTART/STOP, až kým sa na displeji
nezobrazí obyčajný kód programu. Odpojte zariadenie z elektrickej
siete. Vyberte pečiacu nádobu a počkajte, až kým nevychladne
a nedosiahne izbovú teplotu. Potom pripojte zariadenie do elektrickej
siete a opäť zapnite.
Na displeji sa zobrazuje
správa „EEE“.
Chyba programu alebo
elektronická chyba.
Začnite test zariadenia. S týmto cieľom stlačte a pridržte tlačidlo menu,
pri tom odpojte zariadenie od elektrickej siete a potom opäť ho pripojte.
Uvoľnite tlačidlo. Začne sa test zariadenia. Opäť odpojte zariadenie
z elektrickej siete. Na displeji by sa mal zobraziť kód bežného
programu. V opačnom prípade zariadenie treba odovzdať do servisu.
Chlieb sa ťažko vyberá
z nádoby.
Zložky neboli vymiešané
alebo chlieb sa dobre
neupiekol.
36
Chlieb bol príliš dlho ponechaný
Vyberte chlieb z pečiacej nádoby pred ukončením funkcie zohrievania.
v nádobe po upečení a zohrievaní.
GW43-013_v02
KLASICKÉ RECEPTY
Zariadenie je mimoriadne vhodné na
používanie hotových chlebových zmesí,
ktoré sú dostupné v obchodoch.
BIELY CHLIEB
(hmotnosť chleba cca. 900 g)
CMAROVÝ CHLIEB
(hmotnosť chleba cca. 900 g)
Zloženie:
Voda alebo mlieko
Soľ
Cukor
Múka typu 500
Suché droždie
Zloženie:
Cmar
Soľ
Cukor
Múka typu 500
Suché droždie
425 ml
1½ lyžičky
1 ½ lyžičky
600 g
1 lyžička
375 ml
1 lyžička
1 lyžička
500 g
1 lyžička
Program: BASIC alebo FRENCH
Program: BASIC alebo FRENCH
KOLÁČ S ORECHMI A HROZIENKAMI
(hmotnosť koláča cca. 900 g)
SLNEČNICOVÝ CHLIEB
(hmotnosť koláča cca. 900 g)
CHLIEB ZO SIEDMICH ZŔN
(hmotnosť chleba cca. 700 g)
Zloženie:
Voda alebo mlieko
Margarín alebo maslo
Soľ
Cukor
Múka typu 500
Suché droždie
Hrozienka
Rozdrobené orechy
Zloženie:
Voda
Maslo
Múka typu 550
Slnečnicové
semienka
Soľ
Cukor
Suché droždie
Zloženie:
Voda alebo mlieko
Margarín alebo maslo
Soľ
Cukor
Múka typu 550
Pšeničná celozrnná múka
Vločky zo 7 druhov zŕn
Suché droždie
350 ml
1 ½ PL
1 lyžička
2 PL
540 g
1 lyžička
100 g
3 PL
350 ml
1 PL
540 g
5 PL
1 lyžička
1 PL
1 lyžička
300 ml
1 ½ PL
1 lyžička
2 ½ PL
240 g
240 g
60 g
1 lyžička
Program: BASIC
Program: BASIC
Odporúčanie: semienka slnečnice môžete
nahradiť tekvicovými jadierkami. Praženie
semienok a jadierok na panvici im pridá
intenzívnejšiu chuť.
Program: WHOLE WHEAT
V prípade používania celých zŕn ich treba
predtým namočiť.
CIBUĽOVÝ CHLIEB
(hmotnosť chleba cca. 900 g)
CELOZRNNÝ CHLIEB
(hmotnosť chleba cca. 900 g)
KOLÁČ S ČOKOLÁDOU A ORECHMI
(hmotnosť koláča cca. 700 g)
Zloženie:
Voda alebo mlieko
Margarín alebo maslo
Soľ
Cukor
Veľká posekaná cibuľa
Múka typu 550
Suché droždie
Zloženie:
Voda alebo mlieko
Margarín alebo maslo
Vajcia
Soľ
Cukor
Múka typu 550
Pšen. celozrnná múka
Suché droždie
Zloženie:
Voda
Čokoládovo-orechová
hmota
Soľ
Práškový cukor
Múka typu 500
Obyčajná múka
Suché droždie
250 ml
1 PL
1 lyžička
2 PL
1 ks.
540 g
1 lyžička
300 ml
1½ PL
1 ks.
1 lyžička
2 lyžičky
360 g
180 g
1 lyžička
Program: BASIC
Tento chlieb treba ihneď upiecť.
Program: WHOLEWHEAT
Pozor: Pri používaní programu „DELAY
TIMER” namiesto vajec použite viac vody.
Program: FRENCH
CHLIEB FOCACCIA S ROZMARÍNOM
A CESNAKOM
FRANCÚZSKE BAGETY
(hmotnosť cesta cca. 900 g)
CESTO NA PIZZU
(zložky na 3 pizze)
Zloženie:
Voda
Olivový olej
Čerstvý sekaný
rozmarín
Cesnak ošúpaný
a lisovaný
Múka 500
Soľ
Suché droždie
Zloženie:
Voda
Med
Soľ
Cukor
Múka typu 550
Suché droždie
Zloženie:
Voda
Soľ
Olivový olej
Múka typu 500
Cukor
Suché droždie
Program: DOUGH
GW43-013_v02
200 ml
1 PL
2 PL
3 strúčiky
350 g
1 lyžička
½ lyžičky
300 ml
1 PL
1 lyžička
1 lyžička
540 g
1 lyžička
Program: BAGUETTE
Po vymiešaní podeľte hotové cesto na 2-4
časti. Sformujte dlhé bochníky a vložte
ich do formičiek. Krížom pokrájajte cesto
a vložte ho do pekáča.
275 ml
90 ml
1½ lyžičky
1½ lyžičky
300 g
150 g
1 lyžička
300 ml
3
/4 lyžičky
1 PL
450 g
2 lyžičky
1 lyžička
Program: DOUGH
Po procese hnetenia cesta ho rozvaľkajte,
urobte okrúhlu placku a nechajte 10 minút.
Natrite omáčkou a rozložte prísady. Pečte
v rúre na pečenie 20 minút.
37
DŽEM POMARANČOVÝ
DŽEM JAHODOVÝ
DŽEM MALINOVÝ
Zloženie:
Pomaranče
Citróny
2:1 želírovací cukor
Zloženie:
Jahody, umyté a bez
stopiek
Želírovací cukor
Zloženie:
Čerstvé maliny, umyté
Želírovací cukor
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450 g
450 g
Program JAM
Program JAM
Program: JAM
DŽEM MARHUĽOVÝ
VIŠŇOVÝ CHLIEB
(váha chleba asi 700 g)
CHLIEB Z BEZLEPKOVEJ MÚKY
(hmotnosť chleba cca. 900 g)
Zloženie:
Čerstvé marhule,
umyté
Studená voda
Želírovací cukor
Citrónová kôrka +
džús
450 g
2 PL
450 g
z ½ citrónu
Program JAM
Zloženie:
Višňový džús
Mlieko
Med
Maslo
Višňový jogurt
Višne bez kôstok
Múka typu 550
Suché droždie
Prášok na pečenie
Soľ
Cukor
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 lyžička
½ lyžičky
½ lyžičky
1 lyžička
Program: BASIC alebo SWEET
Zloženie:
Voda alebo mlieko
Soľ
Cukor
Múka typu 500
Suché droždie
425 ml
1½ lyžičky
1 ½ lyžičky
Bezlepková
múka 500 g
1 lyžička
Program: BASIC alebo FRENCH
V tabuľkách sa nachádzajú vzorové predpisy a orientačné množstvá potrebných zložiek. Nepovažujte tieto zápisy za kuchársku knižku.
Postupujte podľa individuálnej chute a kuchárskych zásad, ktoré sú opísané v odbornej literatúre a kuchárskych sprievodcoch.
KEDY UPRAVIŤ RECEPTY
PROBLÉM
PRAVDEPODOBNÁ PRÍČINA
RIEŠENIE
(OPIS UVEDENÝ NIŽŠIE)
Chlieb rastie príliš rýchlo.
- Príliš veľa droždia, príliš veľa múky, nedostatočné množstvo soli.
a/b
- Nedostatok alebo príliš málo droždia.
a/b
- Staré alebo nekvalitné droždie.
e
Chlieb nerastie vôbec alebo
rastie nedostatočne.
Cesto príliš silne rastie
a vylieva sa z nádoby.
Chlieb klesá v strede.
Chlieb je ťažký, má hrudky.
Chlieb nie je v strede
upečený.
38
- Príliš horúca tekutina.
c
- Došlo k styku droždí s tekutinou.
d
- Nevhodný druh múky alebo stará múka.
e
- Príliš veľké alebo príliš malé množstvo tekutiny.
a/b/g
- Príliš málo cukru.
a/b
- Ak je voda príliš mäkká, droždie sa silnejšie kvasí.
f
- Príliš veľa mlieka zapríčiňuje kvasenie droždia.
c
- Množstvo cesta je väčšie od objemu nádoby a chlieb klesá.
a/f
- Kvasenie je príliš krátke alebo príliš rýchle kvôli príliš vysokej teplote vody alebo
pečiacej komory alebo kvôli príliš veľkej vlhkosti.
c/h/i
- Nedostatok soli alebo nedostatočné množstvo cukru.
a/b
- Príliš veľa tekutín.
h
- Príliš veľa múky alebo príliš málo tekutiny.
a/b/g
- Nedostatok droždia alebo cukru.
a/b
- Príliš veľa ovocia, celozrnnej múky alebo inej zložky.
b
- Stará alebo nekvalitná múka.
e
- Príliš veľké alebo príliš malé množstvo tekutiny.
a/b/g
- Príliš veľká vlhkosť.
h
- Recept s použitím vlhkých zložiek, napr. jogurtu.
g
GW43-013_v02
PROBLÉM
Drsná štruktúra chleba alebo
príliš veľa pórov v chlebe.
PRAVDEPODOBNÁ PRÍČINA
RIEŠENIE
(OPIS UVEDENÝ NIŽŠIE)
- Príliš veľké množstvo tekutiny.
g
- Chýba soľ.
b
- Veľká vlhkosť, príliš horúca voda.
h/i
- Príliš veľa tekutín.
c
- Objem chleba je príliš veľký v porovnaní s nádobou.
a/f
- Príliš veľa múky, najmä v prípade svetlého chleba.
f
- Príliš veľa droždia alebo príliš málo soli.
a/b
Neupečený, pórovitý povrch.
- Príliš veľa cukru.
a/b
- Iné sladké zložky okrem cukru.
b
Krajce chleba sú nerovné
alebo v strede sú hrudky.
- Chlieb sa neschladil dostatočne (para nestihla ujsť).
j
Na kôrke chleba sa nachádza
múka.
- Po miesení cesta na bokoch zariadenia ostala múka.
g/i
Riešenia pre hore uvedené problémy
a) Treba presne odmeriavať jednotlivé zložky.
b) Treba upraviť množstvo zložiek a overiť, či boli všetky
zložky pridané.
c) Treba pridať inú tekutinu alebo ju nechať vychladnúť pri
izbovej teplote. Zložky pridávajte v súlade s poradím
uvedeným v príslušnom recepte. V strede nasypanej
múky urobte prehĺbenie a vsypte doňho rozdrobené
alebo suché droždie. Droždie nesmie mať priamy styk
s tekutinou.
d) Treba používať iba čerstvé a náležite uchovávané zložky.
e) Treba zmenšiť celkové množstvo zložiek, nepridávať
viac múky ako je to uvedené v recepte. Treba zmenšiť
množstvo zložiek o ⅓.
f) Treba zmenšiť množstvo pridávanej tekutiny. Ak používate zložky obsahujúce vodu, treba v takom prípade primerane zmenšiť množstvo tekutiny.
g) V prípade veľmi vlhkého počasia pridajte o 1-2 polievkové lyžice menej vody.
h) V prípade teplého počasia nepoužívajte funkciu časovača. Treba používať chladné tekutiny.
i) Hneď po upečení treba vybrať chlieb z nádoby a nechať
ho vychladnúť minimálne 15 minút pred krájaním.
j) Treba zmenšiť množstvo droždia alebo všetkých zložiek
o ¼.
Poznámky týkajúce sa receptov
1. Zložky
●● Keďže každá zložka odohráva určitú úlohu v úspešnom
procese pečenia chleba, ich správne odmeriavanie je
rovnako dôležité ako poradie pridávania.
●● Najdôležitejšie zložky ako tekutina, múka, soľ, cukor
alebo droždie (môžete používať suché alebo čerstvé droždie) majú vplyv na úspech pri príprave cesta
a chleba. Vždy treba používať primerané množstvá zložiek vo vhodnom pomere.
GW43-013_v02
●● Treba používať vlažné zložky v prípade, že cesto musí
byť pripravené ihneď. V prípade nastavenia programu
s funkciou časovača sa odporúča používanie chladných
zložiek, aby droždie nezačalo rásť príliš skoro.
●● Margarín, maslo a mlieko majú vplyv na chuť chleba.
●● Množstvo cukru môžete zmenšiť o 20%, aby bola kôrka
jemnejšia a tenšia, čo neovplyvní výsledok pečenia. Aby
bola kôrka jemnejšia a mäkšia, cukor môžete nahradiť
medom.
●● Lepok vznikajúci v múke počas miesenia cesta zabezpečuje primeranú štruktúru chleba. Ideálna zmes sa skladá
z 40% celozrnnej múky a z 60% bielej múky.
●● Ak chcete pridať do chleba aj obilninové zrná, nechajte
ich na noc vo vode. Znížte množstvo múky a tekutiny
(maximálne o 1/5 menej).
●● Zákvas je nevyhnutný pri používaní ražnej múky. Tento
obsahuje mlieko a octové baktérie, vďaka ktorým je chlieb
ľahší a dôkladne kvasí. Zákvas môžete pripraviť sami,
avšak je to časovo náročné. Kvôli tomu v nižšie uvedených receptoch je použitý práškový koncentrát zákvasu.
Je dostupný v 15-gramových baleniach (na 1 kg múky).
Odporúčame dodržiavanie nižšie uvedených receptov
(1/2, 3/4 alebo 1 balenie). Ak pridáte menej zákvasu ako
je uvedené v recepte, chlieb sa bude drobiť.
●● Ak práškový zákvas má inú koncentráciu (100-gramové
balenie na 1 kg múky) množstvo múky treba zmenšiť
o 80 g na 1 kg múky.
●● Môžete tiež používať tekutý zákvas. Treba dodržiavať
množstvá uvedené na obale. Vyplňte odmerku tekutým
zákvasom a doplňte inými tekutými zložkami vo vhodných množstvách, podľa receptu.
●● Pšeničný zákvas sa častejšie predáva v suchej forme.
Zlepšuje spracovateľnosť cesta, čerstvosť a chuť. Je aj
jemnejší ako ražný zákvas.
●● Na pečenie chleba so zákvasom používajte program
BASIC alebo WHOLE WHEAT.
●● Zákvas môžete nahradiť fermentom na pečenie. Rozdiel
39
bude iba v chuti. Ferment je možné používať v domácej
pekárni.
●● Do cesta je možné pridať pšeničné otruby, aby bol chlieb
ľahší a bohatší na výživné látky. S týmto cieľom treba pridať jednu polievkovú lyžicu otrúb na 500 g múky a zväčšiť množstvo tekutiny o ½ polievkovej lyžice.
●● Pšeničný lepok je prírodná prísada získavaná z bielkovín
obsiahnutých v pšenici. Vďaka nemu je chlieb ľahší a má
väčší objem. Chlieb zriedkavejšie klesá a sa ľahšie trávi.
Jeho výhody sú mimoriadne viditeľné pri pečení celozrnného chleba alebo iného pečiva z múky mletej doma.
●● Čierny slad používaný v niektorých receptoch je jačmenný tmavý pražený slad. Vďaka nemu môžete získať
tmavšiu kôrku chleba a tmavšiu dužinu (napr. hnedý
chlieb). Môžete tiež používať ražný slad, avšak nie je on
už taký tmavý. Obidva výrobky sú dostupné v obchodoch
so zdravou výživou.
●● Čistý práškový lecitín je prírodný emulgátor, ktorý zlepšuje objem chleba, vďaka nemu dužina je jemnejšia
a svetlejšia, pečivo ostáva dlhšie čerstvé.
2. Prispôsobenie množstva zložiek
Ak je potrebné zväčšenie alebo zmenšenie množstva zložiek, treba sa uistiť, že pomery pôvodného receptu budú
zachované. Pre dosiahnutie uspokojivého výsledku odporúčame dodržiavanie nižšie uvedených zásad týkajúcich sa
modifikácie množstva zložiek.
●● Tekutiny / múka: cesto by malo byť jemné (ale nie príliš)
a dať sa jednoducho miesiť. Cesto nesmie byť vláknité.
Z cesta sa musí dať jednoducho vyrobiť guľa. Nie je to
možné pri hustých cestách v prípade ražného alebo
celozrnného chleba. Cesto treba skontrolovať päť minút
po prvej etape miesenia. Ak je príliš vlhké, treba pridať
trochu múky, až kým nezíska vhodnú konzistenciu. Ak je
príliš suché, treba pridať po lyžici vody počas procesu
miesenia.
●● Nahradzovanie tekutín: V prípade používania zložiek,
ktoré obsahujú tekutiny (napr. tvaroh, jogurt a pod.),
treba zmenšiť množstvo pridávanej tekutiny. V prípade
pridávania vajec, treba ich rozbiť do odmerky a vyplniť ju
ostatnými tekutinami, vďaka čomu budete mať kontrolu
nad množstvom zložiek. Cesto pripravované v mieste
nachádzajúcom sa vo veľkej nadmorskej výške (viac ako
750 metrov), bude rásť rýchlejšie. Môžete vtedy znížiť
množstvo droždia od ¼ do ½ lyžičky, aby ste proporcionálne zmenšili rast cesta. To isté platí v prípade miest, do
ktorých sa dodáva mimoriadne mäkká voda.
3. Pridávanie a odmeriavanie zložiek a množstiev
●● Vždy treba najprv vliať tekutinu, a až nakoniec pridať
●● Ak chcete odmerať zložky v mililitroch, môžete na tento
účel použiť pripojenú odmerku, ktorá má mierku od 30
do 300 ml.
●● Pridávanie ovocia, zeleniny alebo obilia. Zložky v prípade
jednotlivých programov môžete pridávať v momente, ak
zaznie zvukový signál. Ak zložky pridáte príliš skoro,
budú zomleté počas procesu miesenia cesta.
4. Recepty, ktoré môžete použiť v domácej pekárni
Hore uvedené recepty sú určené pre bochníky s rôznou veľkosťou. Celková hmotnosť nesmie presiahnuť 1000 gram.
Ak neboli uvedené konkrétne odporúčania týkajúce sa
hmotnosti, to znamená, že pre daný program môžete použiť
menšie aj väčšie množstvo zložiek. V prípade ultra rýchleho
programu odporúčaná hmotnosť bochníka je cca. 750 gram.
5. Hmotnosť a objem chleba
●● V
receptoch bola presne určená hmotnosť chleba.
Môžete si ľahko všimnúť, že hmotnosť čistého bieleho
pečiva je nižšia ako pečiva celozrnného. Je to spojené
so skutočnosťou, že biela múka lepšie rastie, preto tiež
treba kontrolovať pečivo počas procesu pečenia.
●● Napriek presnému určeniu hmotnosti sa môžu vyskytovať malé odchýlky od uvedených hodnôt. Skutočná
hmotnosť chleba závisí vo veľkej miere od vlhkosti vzduchu v miestnosti vo chvíli prípravy.
●● Pečivo s veľkým množstvom pšenice má vždy väčší
objem a presahuje okraje nádoby po poslednej fáze kysnutia, aj v prípade presného odmerania zložiek. Chlieb
sa však nevylieva. Kôrka časti nachádzajúcej sa mimo
nádoby sa lepšie opečie ako časť nachádzajúca sa vo
vnútri.
●● Aby bol chlieb ľahší, môžete v programoch SUPER, ktoré
sa odporúčajú na pečenie sladkého pečiva, používať
zložky v menšom množstve, než v programe SWEET.
6. Výsledky pečenia
●● Výsledky pečenia závisia od podmienok (tvrdosť vody,
vlhkosť vzduchu, výška, konzistencia zložiek a pod.).
Z tohto dôvodu recepty by mali byť iba vzťažnými bodmi,
ktoré môžete primerane upraviť podľa daných podmienok. Nevzdávajte sa v prípade neúspešných pokusov
pečenia. V takom prípade treba nájsť príčinu neúspechu
a pokúsiť sa ešte raz pri pozmenenom pomere.
●● Ak kôrka chleba nie je dostatočne opečená, môžete ho
nechať v zariadení a použiť program na opečenie kôrky.
●● Odporúča sa tiež upiecť skúšobný bochník pred nastavením funkcie časovača používanej pri pečení v noci, aby
ste mohli v prípade potreby zaviesť nevyhnutné zmeny.
droždie. Aby ste sa vyhli príliš rýchlemu rastu droždia
(najmä v prípade použitia funkcie časovača), nesmie
dôjsť k styku tekutín s droždím.
●● Pri odmeriavaní množstva zložiek vždy používajte
rovnaké merné jednotky, to znamená odmeriavajte
zložky pripojenou lyžicou na odmeriavanie alebo lyžicami
používanými v domácnosti, ak recepty uvádzajú množstvá v polievkových lyžiciach alebo čajových lyžičkách.
●● Treba presne odmeriavať zložky uvádzané v gramoch.
40
GW43-013_v02
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
GW43-013_v02
41
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást.
Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak,
a készülék használata alatt előfoldulható balesetek és/vagy
a készülék sérülésének elkerülése érdekében. A használati
utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági utasítások
●● A
készülék használata előtt alaposan olvassa el az
összes használati utasítást.
●● A készülék háztartásbeli használatra készült. A készülék
vendéglátóiparban való használata esetén, a garancia
feltételei változnak.
●● A készüléket mindig csak az földelő csappal ellátott (váltóáramú) áramhálózati konnektorhoz csatlakoztassa,
amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a típuscímke adataival.
●● A készüléket mindig sík, eggyező felületre helyezze,
nehogy leessen a sűrűbb tészta gyúrása közben.
Ez különösen fontos, amikor a beállított funkciókat használja vagy amikor a készüléket felügyelet nélkül hagyja.
Rendkívül sima felület esetén, a készüléket egy vékony,
gumis alátétre helyezze.
●● Egyéb tárgyaktól legalább 10 cm-es távolságra helyezze
a készüléket.
●● A készüléket soha ne helyezze gáz- vagy elektromos
tűzhelyre, forró sütőre vagy mellé.
●● Különös figyelmet fordítson a készülék áthelyezése közben, különben, ha forró folyadék található benne.
●● Soha ne távolítsa el a sütőformát a készülék működése
közben.
●● Ne lépje túl a receptben megadott mennyiséget.
Különben a kenyér nem kel jól vagy a tészta kifolyik.
Kövesse a használati utasítás előírásait.
●● Soha ne tegyen alufóliát vagy más fémes tárgyat
a készülékbe, ez rövidzárlatot okozhat és tűzveszélyes.
●● Működés közben soha ne takarja le a készüléket törölközővel vagy egyéb anyaggal. A melegnek és gőznek
szabadon kell távoznia. Tűz keltkezhet, ha a készüléket
gyúlékony anyaggal takarja le vagy azzal, pl. függönnyel
érintkezésbe kerül.
●● Ha be akarja állítani a készüléket az adott kenyérfajta
sütésére, pl. éjszakára, először probálja ki az adott
receptet olyan időben, amelyen belül a készülék felügyelet alatt maradhat, először ellenőrizze is, hogy az alkotóelemeket a megfelelő mennyiségekben adta-e, a tészta
nem túl sűrű vagy túl laza, a tészta mennyisége megfelelő-e és nem folyik ki a gépből.
●● A kenyérsütés befejezése után, a sütőforma kivételekor mindig használjon edényfogó kesztyűt vagy
hőálló ruhát, mert a sütőforma és a kenyér forró.
42
●● A hálózati villás csatlakozót húzza ki a konnektorból, ha
a készülék használaton kívül van, valamint a tisztítása
előtt is.
●● Áramtalanítsa a készüléket, amennyiben hozzá akar érni
a használat közben mozgó alkatrészeihez.
●● Ne húzza ki a villás csatlakozót a vezetéknél fogva
a konnektorból.
●● A hálózati kábel ne függjön az asztallap szélén, és ne
érjen a forró felülethez.
●● A készüléket ne kapcsolja be, ha a hálózati kábel sérült,
vagy az elektromotor külső borítása szemmel láthatólag
sérült.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem
kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás
esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Soha ne érjen hozzá a készülék forró felületeihez.
Edényfogó kesztyűt használjon. A készülék működése
közben felforrósodik.
●● Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt az alkatrészeit
kivenné, valamint a készülék tisztítása előtt is. A készülék
hőálló burkolattal van ellátva. A készülék fémalkatrészei
működés közben felforrósodnak.
●● Soha ne mossa a készüléket a folyóvízben, soha se
merítse a készüléket valamint a hálózati kábelt vízbe.
●● A külső burkolat tisztításához ne használjon agresszív
detergenseket, mint emulzió, tisztítótej, kenőcs stb.
Többek között leltüntethetik a tajékoztató írásjeleket.
●● A készülék fémalkatrészek nem alkalmasak a mosógépben való tisztításra. A benne használt agresszív
tisztítószerek a fémalkatrészek sötétedését okozhatják.
A fémalkatrészeket mindig kézzel mossa, a hagyományos mosószerek használatával.
●● Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon,
különben kárt tehet a készülékben.
●● Nyolc év feletti gyermekek, pszichikai, érzékszervi vagy
értelmi képességeikben korlátozott személyek, valamint
azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és
ismerettel, a berendezést kizárólag felügyelettel, vagy
a lehetséges veszélyek és a használat módjának előzetes ismertetése után használhatják azt. Nem szabad
megengedni, hogy a gyermekek játszanak a berendezéssel. Nyolc év feletti gyermekek, megfelelő felügyelet
mellett, tisztíthatják és karbantarthatják a berendezést.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
Ellenőrízze a fenti utasításokat betartását.
GW43-013_v02
Műszaki adatok
A készülék funkciói
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A kenyérsütő az I. osztályba tartozik, védőérrel és biztonsági
dugóval felszerelt hálózati kábellel rendelkezik.
A készülék az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
A készülék szerkezeti felépítése
(A. ábra)
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A levehető fedél
Fogantyű
Nézőablak
Darabos hozzávalók adagolója
Szellőzőnyílások
Sütőforma
Dagasztó
Sütőtér
Alsó bagett sütőforma
Felső bagett sütőforma
Kezelőpult
TARTOZÉKOK
12 Hozzávalók kimérésére szolgáló kanál
13 Hozzávalók kimérésére szolgáló edény
14 A keverőlapát kiemelését szolgáló kampó
KEZELŐPULT
15 A LCD kijelző
Miután a készüléket áram alá helyezte a kijelzőn a következő
fog megjelenni „1 3:25”. Az „1” szám a kiválasztott programot
jelzi, a „3:25” a kiválasztott program időtaratamát. A két szám
állítása a kiválasztott pirítási fokot valamint a súlyt mutatja.
A készülék bekapcsolása utáni alapállítás a „magas súly”
(1000 g) és a „pirítás közepes foka” (MEDIUM). A programmenet közben a kijelzőn a sütési folyamatra vonatkozó információk jelennek meg. A kijelzőn mejelennő idő fokozatosan
lecsökken. A kijelzőn többi információ is látható, amely az
időbeállítóra (TIMER), az előkészítő melegítésre (PREHEAT),
dagasztásra (KNEAD), szünetre (REST), tésztakelesztésre
(RISE), sütésre (BAKE), a melegen tartás funkcióra (WARM),
valamint a program befejezésére (END) vonatkoznak.
16 A START/STOP kapcsoló – az üzemelés elindítása és
befejezése.
17 A TIMER időbeállító gomb – az óra beállítása.
18 A COLOR gomb – az kivánt pirítasi fok beállítása.
19 A MENU gomb – a program kiválasztása.
20 LOAF gomb – a súly beállítása, a lenti leírásnak megfelelően.
GW43-013_v02
HANGJELZŐ FUNKCIÓ
A hangjelző hallatszik az alábbi esetekben:
●● A programozó gombok megnyomásakor.
●● Munka közben hangjelzés figyelmeztet a dió, mogyoró,
napraforgó, mazsola, stb hozzáadásának lehetőségéről.
●● A program befejezése után.
FIGYELEM: A START/STOP gomb megnyomása után
leállítható a hangjelzés. E célból nyomja meg egyidejűleg a programkapcsoló TIMER gombjait kb. 2
másodpercig. Ha mégegyszer egyidejűleg megnyomja
a TIMER gombokat hangjelzést fog hallani, mely
a hang aktiválását jelzi.
MEMÓRIA FUNKCIÓ
A program kb. 15 percig terjedő áramkimaradás esetén vis�szakapcsoláskor ugyanezen a helyen folytathatja a sütést.
Ez nem vonatkozik azonban olyan esetre, amikor a program
leállítása a tésztadagasztás folyamata előtt történet. Többi
esetben a sütés folyamatát újra kell kezdeni.
A SZÓRHATÓ HOZZÁVALÓK AUTOMATIKUS
ADAGOLÁSÁNAK FUNKCIÓJA
A fedőben egy szórható hozzávalók adagolására szolgáló
tartály van (4). Lehetőség van szórható hozzávalók adagolására, mint: gyümölcsök, diófélék, mazsola, magvak.
E célból szórja a tartóba az adagolni kívánt hozzávalókat
a sütés megkezdése előtt (részletek a 4 pontban találhatók).
A készülék a keverés és gyúrás során a megfelelő pillanatban hozzáadja azokat a készülő tésztához.
A készülék lehetőséget biztosít a pékárú tetejének megszórására szórható hozzávalókkal. Ezeket a hozzávalókat
legjobb kb. 30 perccel a sütés befejezése előtt a tartályba
szórni. A hozzávalók adagolásást hangjelzés jelzi. Azok
a programok, melyek ezt a funkciót használják, a készülék
munkafázisait bemutató táblázatban lettek felsorolva.
BIZTONSÁGI FUNKCIÓK
Ha a korábbi használat után a készülék hőmérséklete az új
programnak túl magas, a START/STOP kapcsoló ismételt
megnyomása után a kijelzőn az E 01 jelenik meg és a hangjelző hallatszik. Ebben az esetben nyomja meg a START/
STOP kapcsolót, amíg az E 01 el nem tűnik a kijelzőről és az
alapjelzés meg nem jelenik. Utána vegye ki a sütőformát és
várja meg a készülék lehűléséig.
FIGYELEM: A BAKE programot minden pillanatban
lehet indítani, akkor is, ha a készülék felforrósódott.
A készülék működése és kezelése
(B. ábra)
A KENYÉRSÜTÉS CIKLUSAI
1 Helyezze be a sütőformát.
A sütőforma tapadás gátló bevonattal van ellátva. Helyezze
be a sütőformát a készülék belsejébe, az alapzata közepén. Fordítsa az edényt óvatosan az óramutató járásával
egyirányba, míg az nem blokkokja magát.
43
FIGYELEM: A sütésfolyamat befejezése után a fogó
forró. Az edényfogó kesztyű használata ajánlatos.
2 Helyezze be a dagasztót.
Nyomja be a dagasztót a sütőformában található hajtótengelyre.
3 Adja az alkotóelemeket.
Az alkotóelemeket mindig a megadott sorrendben adja
a sütőformába. A példa recepteket a használati utasítás
további része tartalmazza.
4 Töltse fel a szórható hozzávalókat a tartályba
(választható).
A tartály feltöltése érdekében emelje fel a fedőt, majd szórja
a tartályba a megfelelő mennyiségű hozzávalókat (gyümölcsök, diófélék, mazsola, magvak). A hozzávalók mennyisége
a felhasználó ízlésétől függ. Ezek után csukja le a fedelet,
amíg az a helyére nem kattan.
5 A csatlakozó kábel dugóját dugja be az áramhálózati
konnektorba.
6 Válassza ki a kívánt programot a MENU gomb segítségével.
A MENU gomb segítségével az alábbi programok közül lehet
választani.
(ALAP)
Fehér, búza- és rozskenyér készítéséhez. Ez a leggyakrabban használt program.
(FRANCIA TÉSZTA)
Különösen könnyű, fehér péksütemények készítéséhez.
(ROZSKENYÉR)
Rozskenyerek készítéséhez.
(ÉDES PÉKSÜTEMÉNY)
Édes, erjesztővel készített tésztákhoz.
(GLUTÉNMENTES)
Gluténmentes pékárú készítéséhez.
(TÉSZTA)
Sütemény sütéséhez.
(TÉSZTA)
(LEKVÁR)
(PIRÍTÁS)
Kenyér és tészta pirításához.
(BAGETT)
44
7 Válassza ki az adott programnak megfelelő súlyt.
LOAF gomb
A kenyér súlyának beállítása (lásd a táblázatot):
500 g
= 500 g-on aluli súlyú kis kenyér
750 g
= 750 g-on aluli súlyú közepes kenyér
1000 g
= 1000 g-on aluli súlyú nagy kenyér
8 Utána válassza ki a kívánt pirítási fokot.
A COLOR gomb segítségével a pirítás kívánt fokát lehet
beállítani: LIGHT (világos), MEDIUM (közepes), DARK
(sötét), RAPID (gyors).
9 A program megkezdését a TIMER programbeállító
gombjaival állíthatja be.
Példa:
Most 20:30 óra van, a kenyeret másnap reggeli 7:00 órára
akarja, hogy kész legyen, azaz 10 óra 30 perc elteltével.
Addig nyomja a programbeállító gombját míg a kijelzőn
meg nem jelenik, hogy 10:30, ez a pillanatnyi időtől (20:30)
a kenyér megsüléséig számított idő. Az időbeállító funkció
használata közben nem szabad használni könnyen romlandó alkatóelemeket, mint tej, gyümölcs, joghurt, hagyma,
tojás, stb.
10 Nyomja be a START/STOP kapcsolót.
FIGYELEM: A hangjelzés a START/STOP megnyomása
után kikapcsolható. E célból nyomja meg egyidejűleg
a programkapcsoló TIMER gombjait kb. 2 másodpercig. Ha mégegyszer egyidejűleg megnyomja a TIMER
gombokat hangjelzést fog hallani, mely a hang aktiválását jelzi.
A START/STOP kapcsoló segítségével minden pillanatban
leállíthatja az üzemelést. Ebből a célből nyomja le a START/
STOP kapcsolót és tartsa rajta az ujját kb. 3 másodpercig,
amíg a hangjelző nem hallatszik. A kijelzőn a kiválasztott program eredeti száma jelenik meg. Ha egy másik programot kíván
használni, válassza ki a MENU gomb megnyomásával.
11 Tésztadagasztás.
A kenyérsütő gép automatikusan dagasztja a tésztát, amíg
a megfelelő textúrát el nem éri.
FIGYELEM: A tészta keverési és gyúrási szakaszában
a készülék fedelének zárva kell lennie. Ebben a szakaszban még kis mennyiségű víz, folyadék vagy más
alkotóelemek adhatók hozzá.
12 Kelesztés.
A dagasztás utolsó szakaszának befejezése után a készülék felmelegedik, a kenyérsütésnek optimális hőmérséklet
eléréséig.
FIGYELEM: A tészta kelési szakaszában csukja be
a fedelet és azt ne nyissa fel egészen a kenyérsütés
befejezéséig. A képek kizárólag csak a tésztakelesztés
szakaszának a bemutatására szolgálnak.
GW43-013_v02
13 Sütés.
A kenyérsütő gép automatikusan beállítja a sütés idejét és
hőmérsékletét. Ha a program befejezésekor a kenyér túl
világos, használja a BAKE programot, a kenyér pirításához. Ebből a célből nyomja meg a START/STOP kapcsolót
és tartsa az ujjával kb. 3 másodpercen belül (a hangjelző
megszólalásáig). Utána nyomja be a BAKE gombot. Amikor
a pirítás kívánt fokát eléri, állítsa le a folyamatot, a START/
STOP kapcsoló 3 másodperces megnyomásával (a hangjelző megszólalásáig).
FIGYELEM: A tészta sütési szakaszában csukja be
a fedelet és azt ne nyissa fel egészen a kenyérsütés
befejezéséig. A képek kizárólag csak a tészta sütési
szakaszának a bemutatására szolgálnak.
14 Melegen tartás.
A sütésfolyamat befejezése után a hangjelző hallatszik,
ami azt jelenti, hogy a kenyeret ki lehet venni a készülékből. A készülék automatikusan egy óráig tartó melegen tartó
üzemmódba kapcsol.
15 A program ciklusainak befejezése.
A program befejezése után húzza ki a csatlakozót az áramhálózati konnektorból.
16 Vegye ki a sütőformát edényfogó kesztyű segítségével és fordítsa fel.
17 Ha a kenyér nem jön ki a sütőformából, addig enyhén
rázogassa, amíg ki nem jön a kenyér a sütőformából.
FIGYELEM: Ha a dagasztó bennemaradt a kenyérben,
fel lehet vágni a cipót és kivenni belőle a dagasztót.
Használhatja a kampót is a keverőlapát kiemeléséhez.
18 Bagett készítés.
Miután elkészítettük a tésztát a 7 DOUGHT (TÉSZTA) program segítségével, tegyük a bagett sütőformába (9) és (10).
Ezután helyezze a formákat a sütőtérbe a sütőforma helyére.
19 Az alsó sütőformák (9) behelyezése a sütőbe.
Miután kivette a sütőformát, a formát a tésztával együtt
nyomja a sütőtér alsó tartójába, úgy, hogy az jól feküdjön
benne.
FIGYELEM: Úgy helyezze a sütőformákat a sütőbe,
figyeljen, hogy a tartófülek fel legyenek emelve (merőlegesek a formákhoz). A tartófülek ilyen helyzetben
megkönnyítik a forma kivételét a sütőből.
20 A felső sütőformák (10) behelyezése a sütőbe.
A felső sütőformát a fém tartókra kell akasztani a sütő felső
részébe. Ezután csukja le a fedelet és folytassa úgy, mintha
kenyeret sütne (13-15 fázis) vagy indítsa el a 10 BAKE programot (PIRÍTÁS).
A bagett sütéshez a 11 BAGUETTE program is használható. A program két fázisra van osztva. Az első fázis
során a gép a tésztát meggyúrja, megdagasztja, majd
hagyja megnőni. A másodikban a bagettek megnőnek
és kisüti őket a gép. Az első fázis befejezése után
a gép hangjelzéssel jelzi, hogy befejezte a munkát és
a tészta áthelyezhető a bagettsütő formába. Miután
a bagetteket a formába tettük (részleteket lásd: 18,
19 és 20 pontokban), újra kell indítani a programot
a „START/STOP” gomb megnyomásásval. Ekkor elkezdődik a második fázis. A különböző fázisok részletes
munkaleírása a „KÉSZÜLÉK MUNKAFÁZISA „táblázatban olvashatók.
A KÉSZÜLÉK MUNKAFÁZISAI
1
FUNKCIÓ
BAKING (kész kenyér)
LOAF (kenyér)
BASIC*
LIGHT (világos)
MEDIUM (közepesen barna)
DARK (barna)
RAPID (gyors)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
KNEAD 1 (gyúrás 1)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (szünet)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2 (gyúrás 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (növekedés 1)
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3 (gyúrás 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (növekedés 2)
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
9m
9m
9m
DELAY TIME
(késleltetett indítás)
PREHEAT
(előmelegítés)
GW43-013_v02
45
1
FUNKCIÓ
BASIC*
BAKING (kész kenyér)
LIGHT (világos)
MEDIUM (közepesen barna)
DARK (barna)
RAPID (gyors)
KNEAD 4 (gyúrás 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (növekedés 3)
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
30 m
30 m
30 m
BAKE (kész kenyér)
46 m
51m
58 m
48 m
53 m
60 m
53 m
58 m
65 m
48 m
53 m
60 m
WARM (melegítés)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(teljes sütési idő)
3:11
3:16
3:23
3:13
3:18
3:25
3:18
3:23
3:30
2:12
2:17
2:24
2
FUNKCIÓ
FRENCH*
BAKING (kész kenyér)
LOAF (kenyér)
LIGHT (világos)
MEDIUM (közepesen barna)
DARK (barna)
RAPID (gyors)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
KNEAD 1 (gyúrás 1)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (szünet)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2 (gyúrás 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (növekedés 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3 (gyúrás 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (növekedés 2)
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 4 (gyúrás 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
5s
5s
5s
RISE 3 (növekedés 3)
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
30 m
30 m
30 m
BAKE (kész kenyér)
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52 m
55 m
WARM (melegítés)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(teljes sütési idő)
3:28
3:30
3:33
3:30
3:32
3:35
3:35
3:37
3:40
2:35
2:37
2:40
DELAY TIME
(késleltetett indítás)
PREHEAT
(előmelegítés)
3
FUNKCIÓ
BAKING (kész kenyér)
LOAF (kenyér)
DELAY TIME
(késleltetett indítás)
PREHEAT
(előmelegítés)
46
WHOLE WHEAT*
LIGHT (világos)
MEDIUM (közepesen barna)
DARK (barna)
RAPID (gyors)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
GW43-013_v02
3
FUNKCIÓ
WHOLE WHEAT*
KNEAD 1 (gyúrás 1)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (szünet)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2 (gyúrás 2)
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1 (növekedés 1)
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEAD 3 (gyúrás 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (növekedés 2)
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
11 m
11 m
11 m
KNEAD 4 (gyúrás 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (növekedés 3)
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
35 m
35 m
35 m
BAKE (kész kenyér)
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52m
55 m
WARM (melegítés)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(teljes sütési idő)
3:43
3:45
3:48
3:45
3:47
3:50
3:50
3:52
3:55
2:30
2:32
2:35
5
6
7
8
9
10
GLUTEN
FREE*
DOUGH*
PASTA
DOUGH
JAM
BAKE
750 g
1000 g
1000 g
-
-
-
-
-
-
-
-
15:00
15:00
15:00
-
-
15:00
-
15:00
-
15:00
15:00
15:00
5m
5m
5m
5m
0m
0m
0m
0m
10 m
20 m
20 m
20 m
SWEET*
500 g
FUNKCIÓ
LOAF (kenyér)
DELAY TIME
(késleltetett indítás)
PREHEAT
(előmelegítés)
11
BAGUETTE*
SUPER*
4
LIGHT MEDIUM DARK
0m
KNEAD 1 (gyúrás 1)
5m
5m
5m
REST (szünet)
5m
5m
5m
KNEAD 2 (gyúrás 2)
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (növekedés 1)
39 m
39 m
39 m
KNEAD 3 (gyúrás 3)
10 s
10 s
RISE 2 (növekedés 2)
26 m
KNEAD 4 (gyúrás 4)
5m
5m
5m
3m
0m
5m
15 m
10 m
20 m
12 m
0m
60 m
0m
55 m
55 m
55 m
10 s
0
0s
0s
0s
0s
26 m
26 m
0
0
0m
0m
0m
5s
5s
5s
0
0s
0s
0s
0s
RISE 3 (növekedés 3)
52 m
52 m
52 m
60 m
0m
0
15 m
15 m
15 m
BAKE (kész kenyér)
50 m
55 m
60 m
48 m
55 m
0m
70 m
60-90 m
52 m
57 m
62 m
WARM (melegítés)
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(teljes sütési idő)
3:17
3:22
3:27
1:20
2:10
1:30
1:25
1:00
2:27
2:32
2:37
11 m
0:14
* – Rendelkezik szórható hozzávalók automatikus adagolásának funkciójával.
GW43-013_v02
47
●● Távolítson
Tisztítas és karbantartás
●● Első használat előtt, gyenge detergens segítségével, jól
mossa ki a sütőt, a formákat, valamint a keverőlapátot
(a sütőtartályt nem szabad vízbe áztatni).
●● Első használat előtt kenje be a sütőt, a formákat és
a keverőlapátot magashőmérsékletnek is ellenálló zsírral, majd forrósítsa fel és tartsa forrón 10 percig. A sütőforma lehűlése után távolítsa a zsírt puha papírtörölközővel. Ezen művelet következtében óvjuk a tapadás gátló
bevonatot. A műveletet időnként ismételni lehet.
●● Mielőtt elteszi, vagy elmossa, várja meg míg a készülék kihűl. A következő dagasztás és sütés előtt hagyja
a készüléket lehűlni kb. félórán belül.
●● Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozót az áramhálózati konnektorból és hagyja a készüléket lehűlni.
A készülék tisztításához enyhe detergenset használjon.
Soha ne használjon kémiai tisztítószereket, benzínt,
sütőtisztítószereket vagy többi tisztítószert, amelyek karcolhatják vagy károsíthatják a készülék bevonatát.
el mindenféle alkotóelemeket és ételmaradékokat a fedélről, a burkolatról és a sütőtérből nedves
törölközővel. Soha ne merítse a készüléket vízbe, se ne
öntsen bele vízet a sütőtérbe!
●● Tisztítás könnyítése érdekében le lehet venni a fedelet,
először függőlegesen állítva ezt, utána felhúzni.
●● A sütőforma külső részét nedves kendővel meg kell
törölni. A sütőforma belsejét ki lehet mosni mosogatószerrel. A sütőformát soha ne merítse vízbe.
●● Minden használat után azonnal tisztítsa meg a dagasztót és a hajtótengelyt. Amennyiben a hajtótengely
bennemarad a sütőformában, később csak nehezen
lehet belőle kivenni. Ilyen esetben töltse fel a sütőformát
vízzel és hagyja 30 percre. Utána vegye ki a dagasztót.
●● A sütőforma tapadás gátló bevonattal van ellátva. Ne
használjon fémes tárgyakat, amelyek ennek karcolását
okozhatják. A bevonat színe a készülék használatával
együtt változik. Ez a helyzet teljesen normális. A színváltozás a bevonat jellegének változását nem jelenti.
●● Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a készülék teljesen lehűlt
és száraz. A készülék becsukott fedelével tárolandó.
A KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
PROBLÉMA
OK
MEGOLDÁS
Füst jön ki a sütőtérből vagy
a szellőzőrésekből.
Az alkotóelemek a sütőtérhez
vagy a sütőforma külső részéhez
ragadtak.
Áramtalanítsa a készüléket és a sütőforma külső részét vagy
a sütöteret tisztítsa ki.
A kenyér közepe beesik, és az
alja nedves.
A kenyér, sütés és felmelegedés
után, túl sokáig maradt
a sütőformában.
Vegye ki kenyeret a sütőformából a felmelegítő funkció befejezése előtt.
A kenyér nehezen jön ki
a sütőformából.
A cipó alja a dagasztóhoz ragadt.
A következő sütés előtt tisztítsa meg a dagasztót és a hajtótengelyt.
Szükség esetén töltse fel a sütőformát meleg vízzel és hagyja 30
percre. Utána könnyen kiveheti és megtisztíthatja a dagasztót.
Az alkotóelemek nem eléggé
keveredtek össze vagy
a kenyér nem megfelelően
sült ki.
A készülék nem kapcsolható
be. Hangjelző hallatszik.
A kijelzőn a E 01 jelenik meg.
A kijelzőn az „EEE” jelenik
meg.
48
Nem megfelelő programot állított be.
Ellenőrizze a kiválasztott menüt és a többi beállítást is.
Működés közben megnyomták
a START/STOP kapcsolót.
Újra kezdje el a sütésfolyamatot, ugyanazokat az alkotóelemeket ne
használja.
Működés közben nyéhányszor
levették a fedelet.
A fedelet csak akkor lehet levenni, ha a kijelzőn megjelennő idő
1:30-nél magasabb (ez csak az 1,2,3,4 programra vonatkozik).
Ellenőrizze, hogy a fedél helyesen van-e becsukva.
A készülék működése közben
hosszan tartó áramkimaradás
történt.
Újra kezdje el a sütésfolyamatot, ugyanazokat az alkotóelemeket ne
használja.
A dagasztók nem mozdulnak.
Ellenőrizze, hogy a magvak stb. nem okozzák-e a dagasztók gátolását.
Vegye ki a sütőformát és ellenőrizze, hogy a hajtótengely mozdul-e.
Ha nem, szervizhez kell fordulni.
A készülék nem hűlt le az előző
sütésfolyamat után.
Nyomja meg a START/STOP kapcsolót és addig tartsa, amíg a kijelzőn
az alap programszám meg nem jelenik. Áramtalanítsa a készüléket.
Vegye ki a sütőformát és hagyja lehűlni a szobahőmérsékletig. Utána
csatlakoztassa a készüléket az áramhálózathoz és kapcsolja be újra.
Programhiba vagy elektronikus
hiba.
Vizsgálja meg a készüléket. Áramtalanítsa a készüléket a menu
gomb megnyomásával és megtartásával, utána újra csatlakoztassa
a készüléket az áramhálózathoz. Engedje a gombot. A készülék
megvizsgálja magát. Újra csatlakoztassa a készüléket az
áramhálózathoz. A kijelzőn az alapprogramra vonatkozó szám jelenik
meg. Ha nem, szervizhez kell fordulni.
GW43-013_v02
KLASSZIKUS RECEPTEK
A készülék különösen alkalmas a boltban
kapható, kész kenyérkeverékek használatára.
FEHÉR KENYÉR
(a kenyér súlya: kb. 900 g)
ÍRÓS KENYÉR
(a kenyér súlya: kb. 900 g)
Alkotóelemek:
Víz vagy tej
Só
Cukor
500 típusú liszt
Szárított élesztő
Alkotóelemek:
Író
Só
Cukor
500 típusú liszt
Szárított élesztő
425 ml
1 ½ teáskanál
1 ½ teáskanál
600 g
1 teáskanál
375 ml
1 teáskanál
1 teáskanál
500 g
1 teáskanál
Program: BASIC lub FRENCH
Program: BASIC vagy FRENCH
DIÓS-MAZSOLÁS SÜTEMÉNY
(a sütemény súlya: kb. 900 g)
NAPRAFORGÓS KENYÉR
(a sütemény súlya: kb. 900 g)
HÉT GABONAMAG KENYÉR
(a kenyér súlya: kb. 700 g)
Alkotóelemek:
Víz vagy tej
Margarin vagy vaj
Só
Cukor
500 típusú liszt
Szárított élesztő
Mazsola
Darabokra vágott dió
Alkotóelemek:
Víz
Vaj
550 típusú liszt
Napraforgó magvai
Só
Cukor
Szárított élesztő
Alkotóelemek:
Víz vagy tej
Margarin vagy vaj
Só
Cukor
550 típusú liszt
Korpás búzaliszt
7 féle gabonapehely
Szárított élesztő
350 ml
1 ½ evőkanál
1 teáskanál
2 evőkanál
540 g
1 teáskanál
100 g
3 evőkanál
350 ml
1 evőkanál
540 g
5 evőkanál
1 teáskanál
1 evőkanál
1 teáskanál
300 ml
1 ½ evőkanál
1 teáskanál
2 ½ evőkanál
240 g
240 g
60 g
1 teáskanál
Program: BASIC
Program: BASIC
Javaslat: napraforgó magvai helyett tök
magvait lehet használni. A magvak íze intenzívebb lesz, ha először sütőserpenyőben
pirítja őket.
Program: WHOLE WHEAT
Egész magvak használata esetén először be
kell nedvesíteni őket.
HAGYMÁS KENYÉR
(a kenyér súlya: kb. 900 g)
ROZSKENYÉR
(a kenyér súlya: kb. 900 g)
DIÓS-CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY
(a kenyér súlya: kb. 700 g)
Alkotóelemek:
Víz vagy tej
Margarin vagy vaj
Só
Cukor
Apróra vágott hagyma
550 típusú liszt
Szárított élesztő
250 ml
1 evőkanál
1 teáskanál
2 evőkanál
1 nagy darab
540 g
1 teáskanál
Alkotóelemek:
Víz vagy tej
Margarin vagy vaj
Tojás
Só
Cukor
550 típusú liszt
Korpás búzaliszt
Szárított élesztő
300 ml
1½ evőkanál
1 db
1 teáskanál
2 teáskanál
360 g
180 g
1 teáskanál
Alkotóelemek:
Víz
Diós-csokoládés
krém
Só
Porcukor
500 típusú liszt
Alapliszt
Szárított élesztő
275 ml
90 ml
1½ teáskanál
1½ teáskanál
300 g
150 g
1 teáskanál
Program: BASIC
Olyanfajta kenyeret azonnal ki kell sütni.
Program: WHOLEWHEAT
Figyelem: A „DELAY TIMER” program használata esetén, tojás helyett több vízet kell
hozzáadni.
Program: FRENCH
FOCACCIA KENYÉR ROZMARINGGAL
ÉS FOKHAGYMÁVAL
FRANCIA BAGUETTE
(a tészta súlya: kb. 900 g)
PIZZATÉSZTA
(3 db pizzának megfelelő mennyiségek)
Alkotóelemek:
Víz
Olívaolaj
Friss, szétdarabolt
rozmaring
Lehámozott és
szétnyomkodott
fokhagyma
500-as liszt
Só
Szárított élesztő
Alkotóelemek:
Víz
Méz
Só
Cukor
550 típusú liszt
Szárított élesztő
Alkotóelemek:
Víz
Só
Olívaolaj
500 típusú liszt
Cukor
Szárított élesztő
Program: DOUGH
GW43-013_v02
200 ml
1 evőkanál
2 evőkanál
3 db
350 g
1 teáskanál
½ teáskanál
300 ml
1 evőkanál
1 teáskanál
1 teáskanál
540 g
1 teáskanál
Program: BAGUETTE
A tészta elkészítése után ossza 2-4 részre.
Formázzon hosszú bagetteket és tegye őket
a formába. Vagdalja be átlósan, majd tegye
a sütőbe.
300 ml
¾ teáskanál
1 evőkanál
450 g
2 teáskanál
1 teáskanál
Program: DOUGH
Dagasztás után nyújtsa ki a tésztát köralakra
és hagyja 10 percre. Szórjon rá szószt és
hozzávalókat a pizza alapjára. 20 percig
süsse hagyományos sütőben.
49
NARANCSLEKVÁR
EPERLEKVÁR
MÁLNALEKVÁR
Alkotóelemek:
Narancs
Citrom
2:1 zselécukor
Alkotóelemek:
Megmosott, levélszár
nélküli eper
Zselécukor
Alkotóelemek:
Friss, megmosott málna
Zselécukor
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450g
450g
Program JAM
Program JAM
Program: JAM
SÁRGABARACKLEKVÁR
MEGGYES KENYÉR
(kenyér súlya kb. 700 g)
GLUTÉNMENTES KENYÉR
(a kenyér súlya: kb. 900 g)
Alkotóelemek:
Friss megmosott
sárgabarack
Lehűlt víz
zselécukor
Citromhéj + citromlé
450 g
2 evőkanál
450 g
½ citromból
Program JAM
Alkotóelemek:
Meggylé
Tej
Méz
Vaj
Meggyes joghurt
Magozott meggy
550-es liszt
Száraz élesztő
Sütőpor
Só
Cukor
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 kiskanál
½ kanál
½ kiskanál
1 kiskanál
Program: BASIC vagy SWEET
Alkotóelemek:
Víz vagy tej
Só
Cukor
500 típusú liszt
Szárított élesztő
425 ml
1 ½ teáskanál
1 ½ teáskanál
Gluténmentes liszt
500 g
1 teáskanál
Program: BASIC lub FRENCH
A táblázatokban mintareceptek, valamint az egyes hozzávalók becsült mennisége található. Ezeket a receptek ne tekintse szakácskönyvnek.
Főzzön a saját ízlése szerint, valamint a szakácskönyvekben és más szakkönyvekben leírtaknak megfelelően.
MIKOR LEHET A RECEPTEKEN VÁLTOZTATNI
PROBLÉMA
A kenyér túl gyorsan kel.
A kenyér nem kel vagy nem
kel meg eléggé.
A tészta túl gyorsan kel és
kifolyik a a sütőformából.
A kenyér közepe beesik.
A kenyér vastag, csomós.
50
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
(MAGYARÁZAT LENT
TALÁLHATÓ)
- Túl sok az élesztő, túl sok a liszt, nincs elég só.
a/b
- Nincs benne élesztő vagy nincs elég az élesztő.
a/b
- Lejárt vagy nem friss élesztő.
e
- A folyadék túl forró.
c
- Az élesztő és a folyadék érintkezett egymással.
d
- Nem megfelelő típusú vagy lejárt lisztet használt.
e
- Túl sok vagy túl kevés a folyadék.
a/b/g
- Nem elég a cukor.
a/b
- Ha a víz túl lágy, az élesztő erősebben erjed.
f
- Ha túl sok a tej, az élesztő erjed.
c
- A tészta mennyisége a sütőforma befogadóképességénél nagyobb és a kenyér
beesik.
a/f
- Az élesztő erjedése túl rövid vagy túl gyors, mivel a víznek vagy
a sütőformának hőmérséklete túl magas vagy túl nagy a nedvesség.
c/h/i
- Nincs benne só vagy nincs elég a cukor.
a/b
- Túl sok a folyadék.
h
- Túl sok a liszt vagy nincs elég a folyadék.
a/b/g
- Nincs elég élesztő vagy cukor.
a/b
- Túl sok a gyümölcs, a korpás liszt vagy többi alkotóelem.
b
- Lejárt vagy nem friss liszt.
e
GW43-013_v02
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
(MAGYARÁZAT LENT
TALÁLHATÓ)
- Túl sok vagy nincs elég a folyadék.
a/b/g
- Túl nagy a nedvesség.
h
- A recept nedves alkotóelemeknek, pl. joghurt használatát ajánlja.
g
- Túl sok a víz.
g
PROBLÉMA
A kenyér belseje nem sült
meg eléggé.
A kenyér textúrája lyukacsos,
vagy túl sok lyuk van
a kenyérben.
Kevésbé megsült, szivacsos
felület.
- Nincs benne só.
b
- Nagy a nedvesség, túl forró a víz.
h/i
- Túl sok a folyadék.
c
- A kenyér mennyisége túl nagy a sütőformához képest.
a/f
- Túl sok a liszt, különösen a világos kenyér esetén.
f
- Túl sok az élesztő, nincs elég só.
a/b
- Túl sok a cukor.
a/b
- Cukron kívül más édesítöszerek.
b
Egyenetlenek
a kenyérszeletek, csomók
találhatók bennük.
- A kenyér nem hűlt le megfelelően (a gőz nem távozott el belőle).
j
A kenyér héján liszt
található meg.
- Dagasztás után a készülék szélén megmaradt a liszt.
g/i
A fenti problémák megoldásai
a) Pontosan mérje ki az alkotóelemeket.
b) Állítsa össze az alkotóelemeket és ellenőrizze, hogy
valamennyiüket adta-e hozzá.
c) Másfajta folyadékot adjon hozzá vagy hagyja lehűlni
a szobahőmérsékletig. Az alkotóelemeket mindig a receptben megadott sorrendben adja a sütőformába. A liszt
közepébe csináljon egy mélyedést és oda öntse bele az
apróra vágott vagy száraz élesztőt. Ne engedje, hogy az
élesztő és a folyadék közvetlenül érintkezzen egymással.
d) Kizárólag csak friss és helyesen tárolt alkotóelemeket
használjon.
e) Csökkentse az alkotóelemek összes mennyiségét,
a receptben ajánlott liszt mennyiségét használja. Az alkotóelemek mennyiségét 1/3-ával csökkentse le.
f) Csökkentse le a hozzáadott folyadék mennyiségét.
Amennyiben a vizet tartalmazó alkotóelemeket használja, le kell csökkenteni a folyadék mennyiségét.
g) Nagyon nedves idő esetén csökkentse le a víz mennyiségét 1-2 evőkanállal.
h) Meleg időben ne használja az időbeállító funkciót. Lehűlt
folyadékok használata ajánlatos.
i) Sütésfolyamat befejezése után azonnal vegye ki
a kenyeret a sütőformából és hagyja lehűlni szeletelés
előtt legalább 15 percre.
j) Csökkentse le az élesztőnek vagy az összes alkotóelemeknek mennyiségét 1/4-ével.
GW43-013_v02
A receptekre vonatkozó megjegyzések
1. Alkotóelemek
●● Mivel
mindegyik alkotóelem bizonyos szerepet játszik
a kenyérsütés sikeres folyamatában, kívételesen fontos
a pontos kimérésük valamint a hozzáadási sorrendjük is.
●● A legfontosabb alkotóelemek, mint folyadék, liszt, só,
cukor vagy élesztő (száraz vagy friss élesztőt lehet használni) a tészta és a kenyér sikeres készítését folyásolják
be. Az alkotóelemeket mindig a megfelelő mennyiségben
és a megfelelő arányban használja.
●● Felmelegített alkotóelemeket használjon, amennyiben
a tésztát azonnal akarja készíteni. Az időbeállítási program
használata közben lehűlt alkotóelemek használat ajánlatos, úgy, hogy az élesztő ne kezdjen erjedni túl korán.
●● Margarin, vaj és tej befolyásolják a kenyér ízét.
●● Cukor mennyiségét le lehet csökkenteni 20%-kal, hogy
a kenyér héja vékonyabb és finomabb legyen, ez nem
folyásolja a sütési folyamat eredményét. A vékonyabb
és finomabb kenyérhéj elérésének céljából cukor helyett
mézet használjon.
●● Dagasztás közben a lisztben glutén fejlődik, ami a kenyérnek a megfelelő textúrát biztosítja. Az ideális lisztkeverék
a korpás liszt 40%-ából és a fehér liszt 60%-ából áll.
●● Amennyiben gabona magvait kívánja hozzáadni
a kenyérbe, hagyja őket benedvesedni éjszakára.
Csökkentse le a liszt és a folyadék mennyiségét (maximálisan 1/5-ével).
●● A rozsliszt használata esetén erjesztő használata ajánlatos. Az erjesztő tejet valamint ecetbaktériumokat tartalmaz, ameleyek könnyebbé teszik a kenyeret és ennek
51
részletes erjedését okozzák. Az erjesztőt házi recept
szerint is lehet készíteni, de ez a folyamat időfogyasztást
jelent. Ezért is a lenti receptekben erjesztőpor szerepel.
Az erjesztőpor boltban kapható, 15 g-os tasakokban
(1 kg lisztre). A receptben ajánlott erjesztő mennyiségét használja (1/2, 3/4 vagy 1 tasakot). Amennyiben az
erjesztőt kissebb mennyiségben adja hozzá, a kenyér
morzsálódni fog.
●● Amennyiben az erjesztőpor más sűrűségű (100 g-os
tasak 1 kg lisztre), a liszt mennyiségét le kell csökkenteni
80 g-mal 1 kg lisztre.
●● Folyékony erjesztőt is lehet használni. A tasakon ajánlott mennyiségeket használja. Öntse bele az erjesztőt
a mérőpohárba, utána öntse bele a többi folyékony alkotóelemet a megfelelő mennyiségekben, a recept szerint.
●● A búzaerjesztőt inkább száraz formájában árusítják.
A tészta rugalmasságát, frisseségét és ízét javítja.
A rozserjesztőnél enyhébb.
●● Az erjesztő használatával kenyérsütéshez a BASIC vagy
a WHOLE WHEAT programot használja.
●● Az erjesztő helyett a sütési enzimet is lehet használni.
A különbséget csak az ízben lehet érezni. A sütési enzim
a kenyérsütő gépben való használatra alkalmas.
●● A tésztába búzakorpát is lehet hozzáadni, hogy a kenyér
könnyebb és a tápanyagokban gazdagabb legyen. Ebből
a célból adjon hozzá egy evőkanál búzakorpát 500 g
lisztre és növelje a folyadékot 1/2 evőkanállal.
●● A glutén egy természetes alkotóelem, amely a búza
fehérjéből fejlődik. Ennek köszönhetően a kenyér kön�nyebb és a mennyisége nagyobb. Ritkábban összeesik
és emesztésnek jó. Az előnyeit akkor lehet látni, amikor
rozskenyeret vagy más péksüteményt sütünk az otthon
őrölt liszt használatával.
●● A fekete maláta, amelyet néhány recept javasol, a sötétpirított árpamaláta. Ennek köszönhetően a kenyér héja
és a belseje sötétebb (pl. barnakenyér). A rozsmalátát is
lehet használni, de ez már nem olyan sötét. Mind a két
termék a természetes élelmiszert árusító boltokban kapható.
●● A tiszta lecitinpor egy természetes emulgeálószer, amely
a kenyér mennyiségét folyásolja, a kenyér belsejét
finomabbá és világosabbá teszi, hosszabbítja a kenyér
frisseségét.
2. Az alkotóelemek mennyiségének összeállítása
Amennyiben az alkotóelemek mennyiségének növelése
vagy csökkentése ajánlatos, ellenőrizze az eredeti receptben
szereplő arányok betartását. A jó eredmény elérése céljából
a lenti előírásokat kövesse, amelyek az alkotóelemek men�nyiségének módosítására vonatkoznak.
●● Folyadékok / liszt: a tésztának vékonynak kell lennie (de
nem túságosan) valamint olyannak, hogy könnyen lehessen dagasztani. A tésztának nem kell szálasnak lennie.
A tésztát könnyen kell formázni golyó alakúba. Ez lehetetlen sűrű tészták, rozskenyerek esetén. A dagasztás
első szakasza után 5 percre ellenőrizze a tésztát. Ha túl
nedves, adjon hozzá egy kis lisztet, amíg a megfelelő
konzisztenciát el nem érje. Ha túl száraz, dagasztás közben adjon hozzá egy-egy kanál vizet.
52
●● A
folyadékok helyettesítése: Folyadékot tartalmazó
alkotóelemek használata esetén (pl. túró, joghurt, stb.),
csökkentse a folyadék mennyiségét. Tojás használata
esetén, tegye a tojást mérőpohárba és öntse fel folyadékkal, úgy, hogy ellenőrizze az alkotóelemek mennyiségét. Nagy magasságon készített tészta (750 m felett),
gyorsabban kel meg. Olyan esetben le lehet csökkenteni
az élesztő mennyiségét 1/4-1/2 teáskanállal, úgy, hogy
a tésztakelés arányosan csökkenjen. Ugyanez azokra
a helyekre vonatkozik, ahol a csapvíz különösen lágy.
3. Az alkotóelemek hozzáadása és kimérése
●● Mindig a folyadékot öntse bele először a sütőformába,
majd a végén adja hozzá az élesztőt. Az élesztő túlságosan gyors megkelésének elkerülése céljából (főleg, ha
az időbeállító funkciót használja), ne engedje, hogy az
élesztő és a folyadék közvetlenül érintkezzen egymással.
●● Az alkotóelemek kiméréséhez mindig ugyanazokat
a mértékegységeket kövesse, ez azt jelenti, hogy az
alkotóelemeket vagy a mellékelt mérőkanállal vagy az
otthon használt evő- és teáskanalakkal mérje, a receptek
előírásainak megfelelően.
●● Pontosan mérje a grammban adott alkotóelemeket.
●● Amennyiben mililterben akarja mérni az alkotóelemeket,
a mellékelt mérőpoharat használja, amely 30-300 ml-es
mércével van ellátva.
●● Gyümölcs, dió, vagy gabonapehely hozzáadása.
Az alkotóelemeket akkor lehet hozzáadni, az adott programok esetén, ha a hangjelző hallatszik. Amennyiben túl
korán adja hozzá az alkotóelemeket, dagasztás közben
a dagasztó megőröli őket.
4. A kényérsütő gépben való használatra alkalmas receptek
A fenti receptek különböző nagyságú készítésére alkalmasak. A teljes súlya ne lépjen túl 1000 g-on. Amennyiben
a súlyra vonatkozó konkrét előírásokat nam adták meg,
ez azt jelenti, hogy az adott programnak az alkotóelemeket nagy és kis mennyiségekben egyaránt lehet használni.
Az ultrasebes program használata esetén a cipó ajánlott
súlya kb. 750 g.
5. A kenyér súlya és terjedelme
●● A receptek a kenyér pontos súlyát adják. Észrevehető,
hogy a tiszta fehér kenyér súlya a korpás kenyérénél
alacsonyabb. Ez attól függ, hogy a fehér liszt jobban kel,
ezért ellenőrizni kell a kenyeret a sütésfolyamat közben.
●● A súly pontos megadásának ellenére, előfordulhatnak
az adott értékektől való eltérések. A kenyér valódi súlya
nagy mértékben a helyiség nedvességétől függ a kenyérsütés közben.
●● Búzát tartalmazó kenyérnek mindig nagy terjedelme van és
a kelesztés utolsó szakaszában kilép a sütőforma szélén,
akkor is, ha ponosan kimérte az alkotóelemeket. A kenyér
mégsem folyik ki. Gyorsabban pirul az a kenyérrész, amely
a sütőformán kívül van, mint az, ami bennemarad.
●● A könnyebb kenyér elérése céljából az édes sütemény
készítésére ajánlott SUPER programokban az alkotóelemeket kisebb mennyiségekben lehet használni, mint
a SWEET programban.
GW43-013_v02
6. A sütés eredményei
●● A
sütés eredménye a külső feltételektől függ (a víz
keménységétől, a levegő nedvességétől, a magasságtól,
az alkotóelemek konzisztenciájától, stb.). Ezért a recepteket inkább példaként kell használni, és változtatni
őket az adott feltételeknek megfelelően. Az ne vegye el
a kedvét, ha a sütés nem sikerül. Keresse ennek az okát
és probáljon újra, az alkotóelemek mennyiségét változtatva.
●● Ha a kenyér nem eléggé pirított, hagyja a készülékben
és a „pirítás” programra állítsa be.
●● Ha be akarja állítani a készüléket éjszakára az időbeállító funkció segítségével, először probálja ki ezt a funkciót napközben, hogy szükség esetén végrehajthasson
vátoztatásokat.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
GW43-013_v02
53
RO
Stimaţi Clienţi
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă,
pentru ca în timpul utilizării aparatului să preveniţi accidentele şi/ sau să evitaţi pericolele de deteriorare ale aparatului.
Vă recomandăm să păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare,
pentru a le putea folosi şi mai târziu, în timpul utilizării ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa
●● Înainte de a începe utilizarea aparatului, luaţi la cunoştinţă întregul conţinut al instrucţiunilor de utilizare.
●● Aparatul este destinat numai utilizării casnice. În cazul
utilizării sale în activitatea gastronomică, condiţiile garanţiei se modifică.
●● Conectaţi întotdeauna aparatul la priza reţelei electrice
(numai de curent alternativ) prevăzută cu contact de protecţie, la o tensiunea corespunzătoare celei înscrise pe
eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
●● Aşezaţi întotdeauna produsul pe o suprafaţă plată, uniformă, pentru ca acesta să nu cadă în timpul frământării
aluatului. Acest lucru este deosebit de important în cazul
utilizării funcţiilor setate sau dacă aparatul este lăsat
să funcţioneze fără supraveghere. În cazul suprafeţelor
deosebit de alunecoase, amplasaţi sub aparat un material subţire, cauciucat.
●● În timpul funcţionării sale, aşezaţi aparatul la o distanţă
de cel puţin 10 cm de alte obiecte.
●● Nu amplasaţi aparatul în apropierea aragazului cu gaz,
a celui electric sau a cuptorului fierbinte.
●● Fiţi deosebit de atent(ă) atunci când deplasaţi aparatul,
mai ales când în interiorul său se află substanţe fierbinţi.
●● Este interzisă scoaterea vasului din aparatul de copt în
timp ce acesta funcţionează.
●● Nu utilizaţi o cantitate mai mare de ingrediente decât cea
specificată în reţete. În caz contrar, pâinea se va coace
neuniform sau aluatul dă pe dinafară. Respectaţi recomandările acestor instrucţiuni de utilizare.
●● Nu introduceţi în aparat folii de aluminiu şi nici alte materiale, pentru că acestea pot provoca incendii sau scurtcircuite.
●● Nu acoperiţi aparatul cu vreun prosop sau orice alte
materiale în timpul funcţionării sale. Căldura şi aburul
trebuie să poată fi eliminate din aparat. În cazul în care
aparatul este acoperit cu materiale uşor inflamabile, în
cazul contactului cu perdelele există riscul de incendiu.
●● Înainte de a folosi aparatul pentru coacerea unui anumit
tip de pâine pe timpul nopţii, încercaţi mai întâi reţeta
într-o perioada a zilei când puteţi observa funcţionarea
aparatului, vă puteţi asigura că ingredientele au fost
adăugate în proporţiile adecvate, că aluatul nu este prea
compact sau prea moale, că nu există o cantitate prea
mare de aluat sau că acesta nu dă pe dinafară.
54
●● Atunci când scoateţi vasul pentru copt din aparat, împre-
ună cu pâinea coaptă, folosiţi mănuşi speciale sau
o bucată de material care să vă protejeze împotriva arsurilor, pentru că vasul şi pâinea sunt foarte fierbinţi.
●● Debranşaţi aparatul de la priza reţelei electrice atunci
când nu este folosit sau înainte de a începe curăţarea sa.
●● Debranşaţi aparatul de la priza reţelei electrice atunci
când vă apropiaţi de componentele care se află în mişcare în timpul utilizării sale.
●● Nu scoateţi ştecărul din priza reţelei electrice trăgând de
cablul de alimentare.
●● Cablul de alimentare nu trebuie să atârne pe marginea
mesei sau a blatului, nici să atingă suprafeţele fierbinţi.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat sau carcasa este în mod vizibil deteriorată.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot pune în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect, vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al firmei.
●● Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale aparatului. Folosiţi
mănuşi de bucătărie. După ce s-a încheiat procesul de
coacere, aparatul este foarte fierbinte.
●● Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de demontarea şi
curăţarea sa. Aparatul este prevăzut cu o carcasă termoizolatoare. Componentele metalice ale aparatului se
înfierbântă în timpul funcţionării aparatului.
●● Nu spălaţi aparatul sub jet de apă, nu scufundaţi aparatul
sau cablul de alimentare în apă.
●● Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi
sub formă de emulsie, lichid, pastă etc. Acestea pot,
printre altele, să şteargă simbolurile grafice înscrise pe
carcasă, precum: marcajele, semnele de avertizare.
●● Nu spălaţi componentele metalice în maşina de spălat.
Substanţele de curăţare agresive folosite în aceste maşini
provoacă înnegrirea componentelor amintite. Spalaţi-le
manual, folosind detergenţi pentru vase obişnuiţi.
●● Folosirea altor accesorii decât cele recomandate de producător pot provoca deteriorarea aparatului.
●● Copiii care au depăşit vârsta de opt ani, persoanele cu
capacităţi psihice, senzoriale sau mentale limitate cât
şi persoanele fără experienţă şi competenţe relevante
pot utiliza acest dispozitiv numai sub supraveghere sau
după ce le-au fost explicate pericolele utilizării greşite şi
după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranţă a echipamentelor. Nu lăsaţi copiii să se joace cu
dispozitivul. Se permite ca dispozitivul să fie curăţat şi
întreţinut de către copii care au depăşit vârsta de opt ani,
cu condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
Asiguraţi-vă că aţi înţeles bine aceste instrucţiuni.
GW43-013_v02
Date tehnice
Funcţiile aparatului
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Aparatul de copt pâinea este un aparat din clasa I, prevăzut
cu înveliş de protecţie şi ştecăr ci contact de protecţie.
Aparatul îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta cu specificaţii
tehnice.
Structura aparatului
(Desen A)
ELEMENTELE APARATULUI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Capac mobil
Mâner
Fereastră
Dozator ingrediente vrac
Orificii de aerisire
Vas pentru copt
Lopăţică pentru amestecare
Compartiment pentru coacere
Forma de jos pentru copt baghete
Forma de sus pentru copt baghete
Tablou de comandă
ACCESORII
12 Linguriţă măsurare ingrediente
13 Vas măsurare ingrediente
14 Cârligul pentru îndepărtarea malaxorului pentru aluat
TABLOU DE COMANDĂ
15 Display LCD
După ce conectaţi aparatul la reţeaua de alimentare, pe display va apărea simbolul „1 3:25”. Cifra „1” semnifică programul
care a fost ales, în vreme ce simbolul „3:25” semnifică timpul
de funcţionare în programul ales. Setarea curentă după punerea în funcţiune a aparatului este „greutate maximă” (1000 g)
şi „nivel mediu de rumenire” (MEDIUM). Cât timp se derulează
acest program, pe display vor fi afişate informaţiile privitoare
la evoluţia procesului de coacere. Timpul afişat pe display se
va micşora gradual! Pe display vor fi vizibile, de asemenea,
ale imformaţii, privitoare la TIMER, la încălzirea preliminară
(PREHEAT), frământare (KNEAD), pauză (REST), creşterea
aluatului (RISE), coacere (BAKE), funcţia de păstrare a căldurii (WARM) şi încheierea programului (END).
16 Buton START/STOP – porneşte şi încheie programul.
17 Buton pentru programarea timpului TIMER – setarea
ceasului.
18 Buton COLOR – reglarea nivelului dorit de rumenire.
19 Buton MENU – alegerea programului.
20 Buton LOAF – pentru setarea greutăţii, cum se indică
mai jos.
GW43-013_v02
FUNCŢIA SEMNALIZATOR ACUSTIC
Semnalizatorul acustic se declanşează:
●● După apăsarea butoanelor pentru programare.
●● Semnalul sonor se va porni, în timpul funcţionării aparatului, pentru a informa despre posibilitatea adăugării
de: nuci, seminţe de floarea-soarelui, stafide etc. ca şi
atenţionare.
●● După încheierea programului.
ATENŢIE: După ce apăsaţi butonul START/STOP aveţi
posibilitatea de a opri sonorul. Pentru a face acest
lucru ţineţi apăsate simultan cele două butoane ale
programatorului TIMER timp de aproximativ 2 secunde.
Dacă apăsaţi din nou cele două butoane TIMER, veţi
auzi un semnal sonor, ceea ce înseamnă ca sonorul
a fost activat.
FUNCŢIA MEMORIE
În cazul unei scurte întreruperi în alimentarea cu energie
electrică, cu durata de până la 15 minute, setarea programului este reţinută şi aparatul poate continua să lucreze
după rezolvarea avariei. Este posibilă oprirea dacă programul a fost întrerupt înainte de faza de frământare a aluatului.
În acest caz este necesară începerea întregului proces de
la început.
FUNCŢIE DE DOZARE AUTOMATĂ INGREDIENTE
VRAC
În capacul aparatului se află dozatorul de ingrediente
vrac (4). În produsele coapte puteţi adăuga ingrediente vrac,
cum ar fi: fructe, nuci, stafide, seminţe. Pentru a face acest
lucru trebuie să turnaţi produsul selectat în dozator înainte
de a începe coacerea (detaliile au fost indicate în punctul 4).
Aparatul va adăuga în mod automat produsele la momentul
corespunzător în timpul procesului de amestecare şi frământare a aluatului.
Aparatul oferă de asemenea posibilitatea de a presăra unele
ingrediente pe partea superioară a produsului copt. Aceste
ingrediente trebuie turnate în dozatorul de ingrediente vrac
cu 30 de minute înainte de sfârşitul procesului de coacere.
La adăugarea acestor ingrediente va apărea un semnal
sonor. Programele în care se foloseşte această funcţie sunt
descrise în tabelul cu fazele de funcţionare ale aparatului.
FUNCŢIA DE SIGURANŢĂ
Dacă, după utilizarea anterioară a aparatului, temperatura
este prea înaltă, pentru a începe derularea unui nou program, după apăsarea din nou a butonului START, pe display va apărea afişat anunţul E 01 şi se va auzi un semnal
sonor. În acest caz, ţineţi apăsat butonul START/STOP până
în momentul în care anunţul E 01 dispare de pe display şi
apare în locul său setarea de bază. Pe urmă, luaţi recipientul
pentru coacere şi aşteptaţi până aparatul se răceşte.
ATENŢIE: Programul BAKE poate începe în orice
moment, chiar dacă aparatul este supraîncălzit.
55
Funcţionarea şi utilizarea aparatului (Desen B)
1 Introduceţi vasul pentru coacere.
Vasul pentru coacere este acoperit cu un strat care împiedică lipirea produsului. Aşezaţi în mod corespunzător vasul
în milocul suportului, în interiorul aparatului. Întoarceţi cu
atenţie recipientul în direcţia acelor de ceasornic, până când
acesta se blochează.
ATENŢIE După încheierea procesului de coacere,
mânerul este fierbinte.
2 Introduceţi lopăţica pentru amestecare.
Aşezaţi lopăţica pentru amestecare fixând orificiul din lopăţică în profilul din vasul pentru coacere.
3 Adăugaţi ingredientele.
Aşezaţi ingredientele în vas în ordinea indicată în reţeta
respectivă. Exemple de reţete sunt oferite în continuare, în
instrucţiuni.
4 Umpleţi dozatorul de ingrediente vrac (opţional).
Pentru a umple dozatorul trebuie să ridicaţi capacul dozatorului şi să vărsaţi înăuntru o cantitate optimă de ingrediente (fructe, nuci, stafide, seminţe). Cantitatea de produse
depinde de preferinţele individuale. Apoi trebuie să închideţi
capacul până ce auziţi sunetul “clic”.
5 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza
reţelei electrice.
6 Alegeţi programul adecvat cu ajutorul butonului
MENU.
Butonul MENU serveşte la alegerea programelor descrise în
amănunt mai jos:
(De BAZĂ)
Pentru coacerea pâinii albe, din grâu şi secară. Este programul cel mai des utilizat.
(ALUAT FRANŢUZESC)
În special pentru coacerea pâinii albe uşoare.
(PAINE INTEGRALĂ)
Pentru oacerea pâinii integrale.
(DULCIURI)
Pentru coacerea aluatului dulce pe bază de cocă.
(FĂRĂ GLUTEN)
Pentru coacerea de pâine fără gluten.
(ALUAT)
Pentru pregătirea aluatului.
(ALUAT PASTE)
56
(GEM)
(RUMENIRE)
Pentru rumenirea pâinii şi a prăjiturilor.
(BAGHETE)
7 Alegeţi greutatea corespunzătoare programului
respectiv.
Buton LOAF
500 g
= pâine mică cu greutate de până la 500 g
750 g
= pâine medie cu greutate de până la 750 g
1000 g
= pâine mare cu greutate de până la 1000 g
8 Pe urmă, alegeţi nivelul dorit de rumenire.
Butonul COLOR serveşte la setarea nivelului dorit de rumenire: LIGHT (uşor), MEDIUM (mediu), DARK (brun), RAPID
(rapid).
9 Setaţi ora la care doriţi să înceapă programul cu
butoanele de programare a timpului TIMER.
Exemplu:
Este ora 20:30, iar pâinea trebuie să fie gata la ora 7:00
dimineaţa, a doua zi, adică peste 10 ore şi 30 de minute.
Apăsaţi butonul de programarea timpului până când pe display va apărea simbolul 10:30, aceasta reprezintă durata
de timp calculată de acum (20:30) până la momentul când
pâinea trebuie să fie coaptă. Când se foloseşte funcţia de
programarea a timpului, nu este permisă utilizarea unor
ingrediente uşor alterabile, precum laptele, iaurtul, fructele,
ceapa, ouăle etc.
10 Apăsaţi butonul START/STOP.
ATENŢIE: După ce apăsaţi butonul START/STOP aveţi
posibilitatea de a opri sonorul. Pentru a face acest
lucru ţineţi apăsate simultan cele două butoane ale
programatorului TIMER timp de aproximativ 2 secunde.
Dacă apăsaţi din nou cele două butoane TIMER, veţi
auzi un semnal sonor, ceea ce înseamnă ca sonorul
a fost activat.
Butonul START/STOP serveşte de asemenea la oprirea programului în orice moment. Pentru aceasta, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul START/STOP circa 3 secunde, până
în momentul în care se aude un semnal sonor. Pe display
apare afişată poziţia de început a programului ales. Dacă
doriţi să folosiţi un alt program, alegeţi-l cu ajutorul programului MENU.
11 Amestecarea şi frământarea aluatului.
Aparatul de copt pâinea amestecă şi frământă în mod automat aluatul, până în momentul în care acesta atinge consistenţa dorită.
ATENŢIE: În timpul fazei de amestecare şi de frământare a aluatului, capacul aparatului trebuie să fie închis.
În această fază mai puteţi încă adăuga o cantitate mică
de apă, lichid sau ingrediente.
GW43-013_v02
12 Lăsarea aluatului să crească.
După ultimul ciclu de amestecare, aparatul se încălzeşte
până la temperatura optimă pentru creşterea aluatului.
ATENŢIE: În timpul fazei de creştere a aluatului, închideţi capacul şi nu-l deschideţi până nu se încheie coacerea pâinii. Fotografiile urmăresc doar să prezinte
fazele creşterii aluatului.
13 Coacerea.
Aparatul de copt pâinea setează în mod automat timpul şi
temperatura de coacere. Dacă pâinea este prea puţin rumenită, la sfârşitul programului, folosiţi programul BAKE, pentru
a o rumeni mai puternic. Pentru aceasta, apăsaţi butonul
START/STOP şi menţineţi-l apăsat circa 3 secunde (până în
momentul când se aude un semnal sonor). Pe urmă apăsaţi
butonul BAKE. Când este atins nivelul dorit de rumenire, opriţi
procesul menţinând apăsat circa 3 secunde butonul START/
STOP (până în momentul în care se aude un semnal sonor).
ATENŢIE: În timpul fazei de coacere a aluatului, închideţi capacul şi nu-l deschideţi până la încheierea
coacerii pâinii. Fotografiile urmăresc doar să prezinte
fazele coacerii pâinii.
14 Înfierbântarea.
După încheierea programului, se activează semnalizatorul
sonor, care semnalizează dacă pâinea a fost luată din aparat. Imediat reîncepe programul de încăzire de o oră.
15 Încheierea fazelor programului.
După încheierea programului, scoateţi ştecărul cablului de
alimentare din priza electric.
16 Luaţi vasul din aparatul de copt pâinea, folosind
mănusi de bucătrărie, şi răsturnaţi-l.
17 Dacă pâinea nu iese de la bun început din vas, scuturaţi-l uşor până cade pâinea.
ATENŢIE: Dacă lopăţica pentru amestecare a rămas în
interiorul pâinii, puteţi tăia acolo pâinea şi să scoateţi
lopăţica. Puteţi folosi, de asemenea, cârligul pentru
îndepărtarea malaxorului pentru aluat.
18 Pregătire baghetă.
După ce pregătiţi aluatul selectaţi programul 7 DOUGHT
(ALUAT), trebuie să aşezaţi aluatul în forme pentru copt
baghete (9) şi (10). Apoi, formele cu aluat trebuie amplasate
în compartimentul pentru copt în loc de vasul pentru copt.
19 Aşezare formă pentru copt jos (9) în cuptorul de
pâine.
După ce scoateţi vasul pentru copt trebuie să aşezaţi forma
cu aluat între clemele inferioare de prindere din compartimentul pentru copt astfel încât să fie fixată între cleme.
Atenţie: Aveţi grijă ca atunci când introduceţi formele
pentru coacere în cuptor, mânerele să fie ridicate (perpendicular pe suprafaţa formelor). Amplasarea mânerelor în această poziţie vă permite să scoateţi mai uşor
formele din aparat.
20 Aşezare formă pentru copt sus (10) în cuptorul de
pâine.
Forma de sus trebuie aşezată pe clemele de metal situate în
partea de sus a compartimentului pentru copt. Apoi trebuie
să închideţi capacul şi să procedaţi la fel ca în cazul în care
coaceţi pâinea (fazele de la 13 până la 15) sau porniţi programul 10 BAKE (RUMENIRE).
Pentru a pregăti baghete puteţi folosi, de asemenea,
programul 11 BAGUETTE. Acest program este împărţit
în două etape. În prima etapă aluatul este amestecat,
frământat şi creşte. În a doua etapă baghetele cresc
şi sunt coapte. După terminarea primei etape aparatul
emite un semnal sonor prin care informează utilizatorul că trebuie să introducă aluatul în formele pentru
coacerea baghetelor. După ce introduceţi formele în
cuptor (detaliile au fost descrise la punctele 18, 19
şi 20) trebuie să porniţi din nou programul şi pentru
a face acest lucru apăsaţi butonul “START/STOP”. În
acest moment va începe a doua etapă. Durata detaliată
a fiecărei etape a programelor sunt prezentate în tabelul “FAZELE DE LUCRU ALE APARATULUI”.
ETAPELE DE LUCRU ALE DISPOZITIVULUI
1
FUNCŢIA
BAKING (coacere)
BASIC*
LIGHT (deschis)
MEDIUM (mijlociu)
DARK (închis)
RAPID (rapid)
LOAF (pâine)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
DELAY TIME
(întârzierea startului)
PREHEAT
(încălzire preliminară)
KNEAD 1
(frământarea 1)
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (pauză)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
GW43-013_v02
57
1
FUNCŢIA
BAKING (coacere)
BASIC*
LIGHT (deschis)
MEDIUM (mijlociu)
DARK (închis)
RAPID (rapid)
KNEAD 2
(frământarea 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (creştere 1)
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3
(frământarea 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (creştere 2)
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
9m
9m
9m
KNEAD 4
(frământarea 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (creştere 3)
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
30 m
30 m
30 m
BAKE (coacere)
46 m
51m
58 m
48 m
53 m
60 m
53 m
58 m
65 m
48 m
53 m
60 m
WARM (încălzire)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME (timpul
total)
3:11
3:16
3:23
3:13
3:18
3:25
3:18
3:23
3:30
2:12
2:17
2:24
2
FUNCŢIA
BAKING (coacere)
LOAF (pâine)
FRENCH*
LIGHT (deschis)
MEDIUM (mijlociu)
DARK (închis)
RAPID (rapid)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (pauză)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2
(frământarea 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (creştere 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3
(frământarea 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (creştere 2)
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 4
(frământarea 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
5s
5s
5s
RISE 3 (creştere 3)
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
30 m
30 m
30 m
BAKE (coacere)
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52 m
55 m
WARM (încălzire)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME (timpul
total)
3:28
3:30
3:33
3:30
3:32
3:35
3:35
3:37
3:40
2:35
2:37
2:40
DELAY TIME
(întârzierea startului)
PREHEAT
(încălzire preliminară)
KNEAD 1
(frământarea 1)
58
GW43-013_v02
3
FUNCŢIA
WHOLE WHEAT*
BAKING (coacere)
LOAF (pâine)
LIGHT (deschis)
MEDIUM (mijlociu)
DARK (închis)
RAPID (rapid)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (pauză)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2
(frământarea 2)
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1 (creştere 1)
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEAD 3
(frământarea 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (creştere 2)
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
11 m
11 m
11 m
KNEAD 4
(frământarea 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (creştere 3)
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
35 m
35 m
35 m
BAKE (coacere)
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52m
55 m
WARM (încălzire)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME (timpul
total)
3:43
3:45
3:48
3:45
3:47
3:50
3:50
3:52
3:55
2:30
2:32
2:35
5
6
7
8
9
10
DELAY TIME
(întârzierea startului)
PREHEAT
(încălzire preliminară)
KNEAD 1
(frământarea 1)
GLUTEN
FREE*
DOUGH*
PASTA
DOUGH
JAM
BAKE
750 g
1000 g
1000 g
-
-
-
-
-
-
-
-
15:00
15:00
15:00
-
-
15:00
-
15:00
-
15:00
15:00
15:00
5m
5m
5m
5m
0m
0m
0m
0m
10 m
20 m
20 m
20 m
SWEET*
500 g
FUNCŢIA
LOAF (pâine)
DELAY TIME
(întârzierea startului)
PREHEAT
(încălzire preliminară)
KNEAD 1
(frământarea 1)
LIGHT MEDIUM DARK
0m
5m
5m
5m
REST (pauză)
5m
5m
5m
KNEAD 2
(frământarea 2)
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (creştere 1)
39 m
39 m
39 m
KNEAD 3
(frământarea 3)
10 s
10 s
RISE 2 (creştere 2)
26 m
KNEAD 4
(frământarea 4)
RISE 3 (creştere 3)
GW43-013_v02
11
BAGUETTE*
SUPER*
4
5m
5m
5m
0m
5m
15 m
10 m
20 m
12 m
0m
60 m
0m
55 m
55 m
55 m
10 s
0
0s
0s
0s
0s
26 m
26 m
0
0
0m
0m
0m
5s
5s
5s
0
0s
0s
0s
0s
52 m
52 m
52 m
0m
0
15 m
15 m
15 m
60 m
3m
11 m
59
9
10
11
BAGUETTE*
50 m
55 m
60 m
48 m
55 m
0m
70 m
60-90 m
52 m
57 m
62 m
WARM (încălzire)
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME (timpul
total)
3:17
3:22
3:27
1:20
2:10
1:30
1:25
1:00
2:27
2:32
2:37
FUNCŢIA
PASTA
DOUGH
BAKE (coacere)
SWEET*
BAKE
8
JAM
7
DOUGH*
6
GLUTEN
FREE*
5
SUPER*
4
0:14
LIGHT MEDIUM DARK
* – Există posibilitatea de dozare automată a ingredientelor vrac.
Curăţarea şi păstrarea
●● Înainte de prima utilizare a aparatului spălaţi cu atenţie
compartimentul pentru coacere, formele şi malaxorul cu
un detergent delicat (nu introduceţi compartimentul pentru coacere în apă).
●● Vă recomandăm ca înainte de prima utilizare să ungeţi
compartimentul pentru coacere, formele şi malaxorul cu
o grăsime rezistentă la temperaturi ridicate şi apoi să le
încălziţi în cuptor aproximativ 10 minute. Prin această
operaţiune, va fi protejat stratul ce împiedică prinderea
aluatului de vas. Operaţiunea aceasta poate fi repetată
la anumite intervale de timp.
●● Înainte de a depozita sau de a curăţa aparatul aşteptaţi
până ce acesta se răceşte. Înainte de următorul proces
de frământare şi de coacere, aparatul trebuie să se
răcească circa jumătate de oră.
●● Înainte de a curăţa aparatul, debranşaţi-l de la reţeaua
electrică şi aşteptaţi până se răceşte. Pentru spălare
folosiţi un detergent uşor. Nu este voie să folosiţi substanţe chimice de curăţare, benzină, substanţe de curăţare a cuptoarelor sau orice ale mijloace, substanţe care
pot zgâria sau deteriora stratul protector al aparatului.
●● Îndepărtaţi toate resturile de ingrediente şi firimiturile din
capac, carcasă şi compartimentul aparatului de copt cu
un prosop uşor umezit. Nu este permisă cufundarea
aparatului în apă, nici turnarea apei în compartimentul aparatului de copt!
●● Pentru a face curăţarea mai uşoară, puteţi scoate capacul, ridicându-l în poziţie verticală şi, pe urmă, trăgându-l
în sus.
●● Vasul pentru copt trebuie şters cu o cârpă uşor umezită.
Interiorul vasului poate fi spălat folosind un detergent
pentru vase. Nu cufundaţi vasul în apă.
●● Lopăţica pentru amestecare şi bătătorul trebuie curăţate
imediat după utilizare. Dacă lopăţica rămâne în vas, va
fi mai greu mai apoi să fie scoasă. În acest caz, umpleţi
vasul cu apă caldă şi lăsaţi-l aşa timp de 30 de minute.
Pe urmă scoateţi lopăţica.
●● Vasul este acoperit cu un strat protector, împotriva lipirii produselor. Nu este permisă folosirea unor obiecte
metalice, care l-ar putea zgâria. Culoarea stratului se va
schimba odată cu folosirea aparatului. Aceasta e o situaţie normală. Această schimbare de culoare nu modifică
proprietăţile stratului protector.
●● Înainte de a depozita aparatul, asiguraţi-vă că s-a răcit
complet şi este uscat. Aparatul trebuie depozitat cu
capacul închis.
ÎNTREBĂRI Şi RĂSPUNSURI PRIVITOARE LA APARAT
PROBLEMĂ
CAUZĂ
REZOLVARE
Din compartimentul de
coacere sau prin orificiile
de ventilare iese fum.
Ingredientele s-au lipit de
compartimentul de coacere
sau de suprafaţa exterioară
a vasului pentru copt.
Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică şi curăţaţi suprafaţa exterioară
a vasului de copt şi a compartimentului pentru coacere.
Pâinea se lasă pe
mijloc şi este umedă pe
suprafaţa de jos.
Pâinea a stat prea mult în
vas după ce a fost coaptă şi
încălzită.
Scoateţi pâinea din vasul de copt după ce s-a încheiat funcţia de încălzire.
Pâinea iese greu din
vasul de copt.
Partea de jos a pâinii s-a prins
de lopăţica de amestecare.
Înainte de următoarea coacere a pâinii, curăţaţi lopăţica de amestecare şi axul.
Dacă este necesar, umpleţi vasul cu apă caldă şi lăsaţi 30 de minute. Asta
permite ca, foarte simplu, să scoateţi şi să curăţaţi lopata pentru amestecare.
60
GW43-013_v02
PROBLEMĂ
CAUZĂ
REZOLVARE
Setarea necorespunzătoare
a programului.
Verificaţi meniul ales şi alte setări.
A fost apăsat START/STOP în
timpul funcţionării aparatului.
Nu folosiţi din nou aceleaşi ingrediente şi reluaţi procesul de la capăt.
A fost deschis capacul de mai
multe ori în timpul procesului
de coacere.
Puteţi deschide capacul numai atunci când timpul afişat pe display este mai
mare de 1:30 (se referă numai la programele 1,2,3,4).
Trebuie să vă asiguraţi că a fost bine închis capacul.
O pană de curent mai lungă în
timpul funcţionării aparatului.
Nu folosiţi din nou aceleaşi ingrediente şi reluaţi procesul de la capăt.
Rotirea lopăţelei de amestecare
a fost blocată.
Verificaţi dacă lopăţica de amestecare nu a fost blocată de seminţe etc.
Scoateţi vasul din aparatul de copt şi verificaţi dacă elementele de propulsie
se rotesc. Dacă nu se rotesc, trebuie să duceţi aparatul la un punct de servis.
Aparatul nu porneşte.
Se aude un semnal
sonor. Pe display apare
afişat E 01.
Aparatul nu s-a răcit după
ultimul proces de coacere.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul START/STOP, până când pe display apare
codul normal de program. Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică.
Scoateţi vasul din aparatul de copt şi aşteptaţi până se răceşte, ajunge la
temperatura mediului ambiental.
Pe urmă conectaţi aparatul la reţeaua electrică şi puneţi-l din nou în
funcţiune.
Pe display apare afişat
„EEE”.
Eroare în program sau eroare
electronică.
Începeţi testarea aparatului. Pentr aceasta, apăsând şi menţinândi apăsat
butonul menu, debranşaţi aparatul de la reţeaua electrică, pe urmă branşaţi-l
din nou. Nu mai apăsaţi butonul. Debranşaţi din nou aparatul de la reţeaua
electrică. Pe display trebuie să apară afişat codul programului normal. În caz
contrar, trebuie să duceţi aparatul la un punct de servis.
Ingredientele nu au
fost bine amestecate şi
pâinea nu s-a copt bine.
REŢETE CLASICE
Aparatul poate fi foarte bine folosit pentru
prepararea aluaturilor pentru pâine
disponibile în magazine.
PÂINE ALBĂ
(greutatea pâinii cca. 900 g)
PÂINE CU LAPTE BĂTUT
(greutatea pâinii cca. 900 g)
Ingrediente:
Apă sau lapte
Sare
Zahăr
Făină de tip 500
Drojdie uscată
Ingrediente:
Lapte bătut
Sare
Zahăr
Făină tip 500
Drojdie uscată
425 ml
1 ½ linguriţă
1 ½ linguriţă
600 g
1 linguriţă
375 ml
1 linguriţă
1 linguriţă
500 g
1 linguriţă
Program: BASIC sau FRENCH
Program: BASIC sauFRENCH
PRĂJITURĂ CU STAFIDE ŞI NUCI
(greutatea prăjiturii 900 g)
PAINE CU SEMINŢE DE FLOAREASOARELUI
(greutatea prăjiturii 900 g)
PAINE CU ŞAPTE CEREALE
(greutatea pâinii cca. 700 g)
Ingrediente:
Apă sau lapte
Margarină sau unt
Sare
Zahăr
Făină de tip 500
Drojdie uscată
Stafide
Nuci pisate
Ingrediente:
Apă
Unt
Făină de tip 550
Seminţe de floareasoarelui
Sare
Zahăr
Drojdie uscată
Ingrediente:
Apă sau lapte
Margarină sau unt
Sare
Zahăr
Făină de tip 550
Făină de grâu integrală
Fulgi de şapte cereale
Drojdie uscată
Program: BASIC
GW43-013_v02
350 ml
1 ½ lingură mare
1 linguriţă
2 linguri mari
540 g
1 linguriţă
100 g
3 linguri mari
350 ml
1 lingură mare
540 g
5 linguri mari
1 linguriţă
1 lingură mare
1 linguriţă
Program: BASIC
Recomandare: seminţele de floarea-soarelui
pot fi înlocuite cu seminţe de dovleac.
Prăjirea miezului de semninţe în tigaie face
ca acestea să aibă un gust mai intens.
300 ml
1 ½ lingură mare
1 linguriţă
2 ½ linguri mari
240 g
240 g
60 g
1 linguriţă
Program: WHOLE WHEAT
În cazul în care se folosesc boabe întregi,
acestea trebuie umezite în prealabil.
61
PAINE CU CEAPĂ
(greutatea prăjiturii 900 g)
Ingrediente:
Apă sau lapte
Margarină sau unt
Sare
Zahăr
O ceapă mare tăiată
Făină de tip 550
Drojdie uscată
PAINE INTEGRALĂ
(greutatea prăjiturii 900 g)
250 ml
1 lingură mare
1 linguriţă
2 linguri mari
1 buc.
540 g
1 linguriţă
Ingrediente:
Apă sau lapte
Margarină sau unt
Ouă
Sare
Zahăr
Făină de tip 550
Făină de grâu integrală
Drojdie uscată
PRĂJITURĂ CU CIOCOLATĂ ŞI NUCI
(greutatea prăjiturii 700 g)
300 ml
1½ lingură mare
1 buc.
1 linguriţă
2 linguriţe
360 g
180 g
1 linguriţă
Ingrediente:
Apă
Cremă de ciocolată
şi nuci
Sare
Zahăr pudră
Făină de tip 500
Făină obişnuită
Drojdie uscată
275 ml
90 ml
1½ linguriţă
1½ linguriţă
300 g
150 g
1 linguriţă
Program: BASIC
Această pâine trebuie coaptă imediat.
Program: WHOLEWHEAT
Atenţie: Dacă se foloseşte programul
„DELAY TIMER,” în loc de ouă trebuie să
folosiţi apă rece.
Program: FRENCH
PAINE FOCACCIA CU ROZMARIN
ŞI USTUROI
BAGHETĂ FRANŢUZEASCĂ
(greutatea cca. 900 g)
BLAT PENTRU PIZZA
(ingrediente pentru 3 pizze)
Ingrediente:
Apă
Măsline
Rozmarin proaspăt
tocat
Usturoi curăţat şi pisat
Făină 500
Sare
Drojdie uscată
Ingrediente:
Apă
Miere
Sare
Zahăr
Făină de tip 550
Drojdie uscată
Ingrediente:
Apă
Sare
Ulei de măsline
Făină de tip 500
Zahăr
Drojdie uscată
200 ml
1 lingură mare
2 linguri mari
3 căţei
350 g
1 linguriţă
½ linguriţă
300 ml
1 lingură mare
1 linguriţă
1 linguriţă
540 g
1 linguriţă
300 ml
3/4 linguriţă
1 lingură mare
450 g
2 linguriţe
1 linguriţă
Program: BASIC
Program: BAGUETTE
După ce se termină procesul de frământare
a aluatului împărţiţi aluatul pregătit în 2-4
părţi. Formaţi porţiuni lungi de aluat şi
aşezaţi-le în forme. Tăiaţi oblic aluatul şi
introduceţi în cuptorul de pâine.
Program: DOUGH
După prepararea aluatului întindeţi-l, daţi-i
o formă aproximativ rotundă şi lăsaţi-l să
stea zece minute. Ungeţi cu sos şi adăugaţi
ingredientele necesare. Coaceţi în aparatul
de copt timp de 20 de minute
GEM DE PORTOCALE
GEM DE CĂPŞUNI
GEM DE FRAGI
Ingrediente:
Căpşuni proaspete,
spălate şi fără
Zahăr gelatină
Ingrediente:
Fragi proaspete, spălate
şi fără codiţe
Zahăr gelatină
Ingrediente:
Portocale
Lămâi
2:1 zahăr gelatină
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450 g
450 g
Program JAM
Program JAM
Program: JAM
GEM DE CAISE
PÂINE CU VIŞINE
(greutatea pâinii aprox. 700 g)
PÂINE DIN FĂINĂ FĂRĂ GLUTEN
(greutatea pâinii cca. 900 g)
Ingrediente:
Suc de vişine
Lapte
Miere
Unt
Iaurt cu vişine
Vişine fără sâmburi
Făină tip 550
Drojdie uscată
Praf de copt
Sare
Zahăr
Ingrediente:
Apă sau lapte
Sare
Zahăr
Făină de tip 500
Ingrediente:
Caise proaspete,
spălate
Apă rece
Zahăr gelatină
Coajă de lămâie + suc
Program: JAM
450 g
2 linguri mari
450 g
De la o jumătate
de lămâie
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 linguriţă
½ lingură
½ linguriţă
1 linguriţă
Program: BASIC sau SWEET
Drojdie uscată
425 ml
1 ½ linguriţă
1 ½ linguriţă
Făină fără gluten
500 g
1 linguriţă
Program: BASIC sau FRENCH
În tabele se găsesc exemple de reţete şi cantitatea orientativă a ingredientelor. Aceste indicaţii nu trebuie tratate ca fiind o carte de bucate.
Procedaţi în conformiate cu reţetele din cărţiile de bucate sau în funcţie de preferinţele Dumneavoastră.
62
GW43-013_v02
CÂND FACEŢI MODIFICĂRI ÎN REŢETE
PROBLEMĂ
CAUZA POSIBILĂ
RZOLVARE (PREZENTAREA
ÎN CONTINUARE)
Aluatul creşte prea repede.
- Prea multă drojdie, prea multă făină, insuficientă sare.
a/b
- Lipseşte drojdia sau e prea puţină
a/b
- Drojdia e veche sau nu suficient de proaspătă
e
Pâinea nu creşte deloc sau
insuficient.
Aluatul creşte prea mult, dă
pe dinafară.
Pâinea se lasă pe mijloc.
Pâinea e grea, grunţuroasă.
Pâinea nu e coaptă în
mijloc.
Pâine crăpată, cu prea
multe găuri.
Pâine necoaptă, ca un
„burete”.
- Lichidul adăugat – prea fierbinte.
c
- Drojdia intră în contact cu lichidul.
d
- Făina nu e cea adecvată sau nu e veche.
e
- O cantiatea prea mare sau prea mică de lichid.
a/b/g
- Prea puţin zahăr.
a/b
- Dacă apa are o duritate prea mică, drojdia fermentează prea mult.
f
- O cantitate prea mare de lapte cauzează fermentarea drojdiei.
c
- Cantitatea de aluat este prea mare pentru capacitatea vasului şi dă pe dinafara
marginilor acestuia.
a/f
- Fementarea s-a făcut prea repede sau prea puţin, din cauza temperaturii
ridicate a apei sau a temperaturii prea ridicate din compartimentul de coacere
sau din umidităţii excesive.
c/h/i
- Lipsa sării sau zahărul în cantitate insuficientă.
a/b
- Prea mult lichid.
h
- Prea multă făină şi prea puţin lichid.
a/b/g
- Prea puţină drojdie sau zahăr.
a/b
- Prea multe fructe, o cantitate prea mare de făină integrală sau de alt
ingredient.
b
- Făină veche sau nu destul de proaspătă.
e
- O cantitate prea mare sau prea mică de lichid.
a/b/g
- Umiditate excesivă.
h
- Reţetă cu ingrediente ce conţin apă, de pildă iaurt.
g
- O cantitate prea mare de apă.
g
- Lipsa sării.
b
- Umiditate mare, apă prea fierbinte.
h/i
- Prea mult lichid.
c
- Volumul pâinii este prea mare în raport cu capacitatea vasului.
a/f
- Prea multă făină, mai ales în cazul pâinii alebe.
f
- Prea multă făină sau prea puţină sare.
a/b
- Prea mult zahăr.
a/b
- Alte ingrediente dulci în afară de zahăr.
b
Feliile de pâine sunt
neuniforme, cu boţuri.
- Pâinea nu s-a răcit suficient, aburul nu a fost eliminat.
j
Făină pe coaja pâinii.
- După amestecarea aluatului, a rămas făină pe marginile vasului.
g/i
Rezolvarea problemelor prezentate mai înainte
a) Trebuie să măsuraţi atent ingredientele.
b) Trebuie să verificaţi cantitatea de ingrediente şi să vă
asiguraţi că au fost puse toate ingredientele necesare.
c) Trebuie să adăugaţi un alt lichid sau să-l lăsaţi pe acesta
să se răcească, la temperatura camerei. Ingredientele
trebuie adăugate în ordinea prezentată în reţeta respectivă. În mijlocul făinii faceţi o adâncitură şi presăraţi acolo
GW43-013_v02
drojdia mărunţită sau uscată. Nu trebuie să lăsaţi ca drojdia să intre în contact direct cu lichidul.
d) Trebuie să folosiţi numai ingrediente proaspete, care au
fost depozitate în mod corespunzătoe.
e) Trebuie să micşoraţi întreaga cantitate de ingrediente,
să nu puneţi mai multă făină decât se indică în reţetă.
Trebuie să micşoraţi cantitatea de ingrediente cu o treime.
63
f) Trebuie să micşoraţi cantitatea de lichid care se adaugă.
Dacă se folosesc ingrediente ce conţin apă, atunci trebuie să micşoraţi în mod adecvat cantitatea de apă.
g) În cazul în care vremea este foarte umedă, cantitatea de
apă adăugată trebuie să fie ceva mai mică (cu una, două
linguriţe).
h) Dacă vremea este foarte călduroasă, nu folosiţi funcţia
de programare a timpului. Trebuie să folosiţi lichide reci.
i) Imediat după ce s-a copt, trebuie să scoateţi pâinea din
vas şi să o lăsaţi să se răcească cel puţi 15 minute, înainte de a o tăia.
j) Trebuie să micşoraţi cantitatea de drojdie sau a tuturor
ingredientelor cu ¼.
Observaţii privitoare la reţete
1. Ingrediente
●● Îinând cont de faptul că fiecare ingredient joacă un anu-
mit rol în procesul de coacere adecavtă a pâinii, măsurarea sa corespunzătoare este la fel de importantă ca
ordinea în care ingredientele sunt puse.
●● Cele mai importante ingrediente precum lichidul, făina,
sarea, zahărul sau drojdia (puteţi folosi drojdie proaspătă
sau uscată) influenţează prepararea cu succes a aluatului sau a pâinii. Trebuie folosite cantităţile corespunzătoare de ingrediente, în proporţiile corespunzătoare.
●● Trebuie să folosiţi ingrediente uşor încălzite dacă pâinea
va fi preparată imediat. Dacă se foloseşte programul cu
funcţia de programare a timpului, trebuie să folosiţi ingrediente reci, pentru ca drojdia să nu înceapă să crească
prea repede.
●● Margarina, untul şi laptele influenţează gustul pâinii.
●● Puteţi micşora cantitatea de zahăr cu 20%, pentru ca
coaja să fie delicată şi mai subţire, ceea ce nu influenţează calitatea procesului dfe coacere. Pentru a se
obţine o coajă mai delicată, mai subţire, zahărul poate
fi înlocuit cu miere.
●● În timpul frământării aluatului, glutenul conţinut în făină
asigură structura corespunzătoare a pâinii. Amestecul
ideal de făină se compune din 40% făină integrală şi
60% făină albă.
●● Dacă doriţi să adăugaţi la pâine boabe de cereale, lăsaţile o noapte în apă. Micşoraţi cantitatea de făină şi lichid
(cu maximum o cincime mai puţin).
●● Drojdia naturală este absolut necesară când se foloseşte
făină de secară. Conţine lapte şi bacterii de oţet care fermentează corespunzător şi fac pâinea mai uşoară. Puteţi
prepara singuri drojdia, dar ia timp. De aceea, reţetele
date s-au referit la concentrat praf de drojdie naturală.
Este disponibil în pacheţele de 15 g (pentru un kilogram
de făină). Recomandăm respectarea reţetelor de mai jos
(½, ¾ sau 1 pachet). Dacă se adaugă o cantitate prea
mică decât cea dată în reţetă, pâinea se va sfărâma uşor.
Dacă preparatul praf are o altă concentraţie (pachet de
100 la 1 kg de făină), trebuie să micţoraţi cantitatea de
făină în mod corespunzătoe, cu 80 g la 1 kg de făină.
●● Puteţi folosi de asemenea drojdie lichidă. Trebuie să respectaţi cantitatea indicată pe ambalaj. Umpleţi măsura
64
cu drojdie lichidă şi umpleţi cu alte ingrediente lichide, în
cantităţile corespunzătoare, în conformitate cu reţetele.
●● Drojdia de grâu este cel mai adesea vândută în formă
uscată. Influenţează calitatea aluatului, prospeţimea sa
şi gustul. Este de asemenea mai uşoară decât cea de
secară.
●● Pentru coacerea pâinii cu drojdie naturală pot fi folosite
programele BASIC lub WHOLE WHEAT.
●● Drojdia naturală poate fi şnlocuită cu ferment pentru
copt. Diferenţa se va simţi numai la gust. Fermentul de
potriveşte utilizării în aparatul de copt pâinea.
●● La aluat se pot adăuga tărâţe de cereale, pentru ca
pâinea să fie mai bogată în substanţe nutritive şi mai
uşoară. Pentru aceasta, trebuie să adăugaţi o lingură
mare de tărâţe la 500 g de făină şi să măriţi cantitatea de
lichid cu o jumătate de lingură mare.
●● Glutenul de cereale este un adaos natural obţinut din
amidonul conţinut în cereale. Datorită lui, pâinea este
mai uşoară şi are un volum mai mare. Pâinea mai rar se
„lasă” şi este mai uşor digerabilă. Calităţile sale sunt mai
uşor de observat atunci când se coace pâine din făină
integrală sau din făină măcinată în casă.
●● Malţul negru folosit în unele reţete este malţ de orz prăjit.
Datorită lui, se poate obţine o coajă a pâinii şi un miez
mai închise la culoare (în cazul pâinii negre). Poate fi
folosit şi un alt tip de malţ, de secară, dar acesta nu mai
este atât de închis la culoare. Ambele produse sunt disponibile în magazinele cu produse alimentare ecologice.
●● Lecitina pură, praf este un emulgator natural care măreşte
volumul pâinii, face ca miezul să fie mai alb, mai delicat;
contribuie la păstrarea prospeţimii pâinii cât mai mult timp.
2. Folosirea unei cantităţi adecvate de lichide
Dacă este necesară micşorarea sau mărirea cantităţii de
ingrediente, trebuie să vă asiguraţi că proporţiile reţetelor
originale au fost păstrate. Pentru a obţine rezultatul dorit, vă
recomandăm să folosiţi următoarele reguli pentru modificarea cantităţii de ingrediente:
●● Lichide/făină: aluatul trebuie să fie delicat (dar nu prea
mult), uşor de preparat. Aluatul nu trebuie să fie greu de
întins. Trebuie să se poată modela uşor. Nu este posibil acest lucru în cazul pâinii aluatului consistent pentru
pâinea de secară sau integrală. Aluatul trebuie verificat
după primele cinci minute din prima etapă de maestecare. Dacă este prea moale, trebuie să mai adăugaţi
puţină făină, să ajungă la consitenţa adecvată. Dacă
este prea uscat, trebuie să adăugaţi puţină apă, câte
o liguriţă, în timpul procesului de amestecare.
●● Înlocuirea lichidelor: În cazul folosirii unor ingrediente
care conţin lichide (brănză de vaci, iaurt etc.), se va micşora cantitatea de lichis adăugată. În cazul în care se
adaugă ouă, ele trebuie bine bătute în măsură şi la ele
trebuie să se adauge celelalte lichide, pentru a putea
controla cantitatea de ingrediente.
Aluatul preparat la mare înălţime (mai mult de 750 de metri),
va creşte mai repede. Puteţi atunci micţora cantitatea de drojdie cu o pătrime, cu jumătate de linguriţă, pentru a scădea în
mod proporţional creşterea aluatului. La fel se procedează
atunci când se foloseşte o apă cu o duritate extrem de mică.
GW43-013_v02
3. Adăugarea şi măsurarea cantităţii de ingrediente
●● Trebuie întotdeauna să turnaţi mai întâi lichidul şi
abia după aceea, la sfârşit, să puneţi drojdia. Pentru
a evita creşterea prea rapidă a drojdiei (mai ales atunci
când se foloseşte funcţia de programare a timpului), nu
nu lăsaţi ca drojdia să intre în contact cu lichidele.
●● Atunci când măsuraţi ingredientele, trebuie să folosiţi întotdeauna aceleaşi unităţi de măsură, adică să
măsuraţi ingredientele cu lingura din dotarea aparatului
sau cu cele folosite în casă, dacă reţetele indică măsurile
în linguri mari sau linguriţe.
●● Trebuie să măsuraţi adecvat ingredientele date în
grame.
●● Când doriţi să măsuraţi ingredientele în mililitri, puteţi
folosi măsura din dotarea aparatului, care are o scală de
la 30 la 300 ml.
●● Adăugarea fructelor, a nucilor sau a cerealelor.
Ingredientele pot fi adăugate în cazul anumitor programe
în momentul în care se aude semnalul sonor. Dacă ingredientele sunt adăugate prea devreme, vor fi mărunţite în
timpul amestecării aluatului.
●● Nu trebuie să vă descurajaţi în cazul unei încercări nereuşite de a coace pâine şi alte produse. Trebuie să găsiţi
cauza rezultatului nesatisfăcător şi să încercaţi din nou,
schimbând proporţiile ingredientelor.
●● Dacă pâinea nu este destul de rumenă, puteţi să o lăsaţi
în aparat şi să folosiţi programul de rumenire.
●● Se recomandă de asemenea să coaceţi o pâine de probă,
folosind funcţia de programare a timpului ce se foloseşte
pentru coacerea în timpul nopţii, pentru a putea, dacă
este nevoie, să faceţi modificările necesare.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
4. Reţete de folosit în aparatul de copt pâine
Următoarele reţete sunt pentru pâini de diferite dimensiuni.
Greutatea totală nu trebuie să depăşească un kilogram.
Dacă nu sunt date recomandări concrete privind greutatea,
aceasta înseamnă că, pentru programul respectiv se poate
utiliza o cantitate mică de ingrediente, dar şi una mare.
În cazul utilizării programului ultrarapid, greutatea recomandată a pâinii este de cca. 750 de grame.
5. Greutatea şi densitatea pâinii
●● În reţete, gretatea pâinii a fost precizată exact. Este uşor
de observat că greutatea pâinii simple, albe este mai
mică decât cea a pâinii integrale. Acest lucru este legat
de faptul că făina lbă creşte mai bine şi, de aceea, trebuie să controlaţi pâinea în timpul coacerii sale.
●● În ciuda faptului că greutatea este precizată exact, se
pot înregistra mici abateri de la valorile date. Greutatea
exactă a pâinii depinde în bună măsură de umiditatea
aerului din încăpere în momentul pregătirii sale.
●● Pâinea cu un conţinut mare de grâu întotdeauna are
un volum mai mare şi trece peste marginile vasului în
ultima fază de creştere, chiar şi în cazul măsurării foarte
exacte a ingredientelor. Pâinea nu va da totusi pe dinafară. Se rumeneşte mai uşor pâinea care se află în afara
vasului decât partea aflată în interior.
●● Pentru ca pâinea să fie mai uşoară, în programele
SUPER recomandate pentru coacerea dulciurilor, se pot
folosi ingrediente în cantitate mai mică decât în programul SWEET.
6. Rezultatele coacerii
●● Rezultatele coacerii depind de condiţiile generale (duritatea apei, umiditate, înălţime, consistenţa ingredientelor
etc.). Din acest motiv, reţetele trebuie folosite mai curând
ca punct de plecare, urmând să fie adaptate la condiţiile
particulare.
GW43-013_v02
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
65
RU
Уважаемые Пользователи
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
●● Прежде чем пользоваться хлебопечкой, внимательно
прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации.
предназначена исключительно для
домашнего пользования. В случае использования
хлебопечки в профессиональном гастрономическом
бизнесе условия гарантия изменяются.
●● Подключайте хлебопечку только к сети переменного
тока с заземлением. Убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети.
●● Ставьте хлебопечку всегда только на стабильную,
ровную и плоскую поверхность, чтобы хлебопечка
не перевернулась во время замеса крутого теста.
Это особенно важно в случае использования запрограммированных режимов работы или если прибор
остается без присмотра. В случае установки прибора
на особенно гладких поверхностях нужно подложить
под прибор тонкую резиновую подкладку.
●● Во время работы устанавливайте хлебопечку ра расстоянии как минимум 10 см от других предметов.
●● Не располагайте прибор вблизи горячих газовых или
электрических нагревательных приборов, а также
рядом с духовками.
●● Соблюдайте особую осторожность при перемещении
хлебопечки, особенно, если внутри находятся горячие ингредиенты.
●● Запрещается извлекать форму для выпечки во время
работы хлебопечки.
●● Не следует добавлять ингредиенты в слишком
большом количестве, чтобы не нарушить процесс
подъема теста. Важно тщательно отмерять количество ингредиентов и добавлять их в хлебопечку по
порядку, указанному в инструкции к хлебопечке.
●● Не помещайте внутрь прибора алюминиевую фольгу
или другие материалы, которые могут вызвать пожар
или короткое замыкание.
●● Никогда не накрывайте работающую хлебопечку
полотенцем или другими тканями, поскольку это
может привести к аккумуляции тепла внутри нее.
Во избежание пожара не пользуйтесь хлебопечкой
рядом с легковоспламеняющимися предметами,
например, шторами.
●● Хлебопечка
66
●● Прежде
чем запрограммировать хлебопечку на
выпечку данного вида хлеба с отсрочкой, например,
на ночь, сначала нужно проверить данный рецепт
и устройство и убедиться, что ингредиенты подобраны в соответствующих пропорциях, тесто не
слишком жидкое и не слишком крутое, а его количество соответствует объему формы для выпечки
и «не выливается» из нее.
●● Будьте осторожны. Во избежания ожогов, вынимая из хлебопечки форму для выпечки с испеченным хлебом, обязательно пользуйтесь кухонными перчатками или прихватами, поскольку
и хлеб, и форма очень горячие.
●● Всегда отсоединяйте прибор от сети если Вы им не
пользуетесь или перед очисткой.
●● Никогда не дотрагивайтесь до движущихся частей во
время работы прибора. В этом случае всегда предварительно отсоедняйте прибор от сети.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
●● Следите за тем, чтобы питающий провод не свисал
со стола или столешницы и не соприкасался с горячей поверхностью. Не допускайте до перегибов провода.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые повреждения.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал.
Неправильно проведённый ремонт может стать
причиной серьёзной опасности для пользователя.
В случае возникновения неисправностей советуем
обратиться в специализированный сервисный
пункт.
●● Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
Пользуйтесь кухонными прихватами. Прибор сильно
нагревается в процессе выпечки.
●● Перед очисткой и демонтажом дайте хлебопечке
остыть. Хлебопечка имеет термоизолированный корпус. Металлические элементы нагреваются во время
работы.
●● Не погружайте прибор в воду или другие жидкости
и не мойте под струей воды.
●● Не рекомендуется использовать для мытья нагревательного блока агрессивные детергенты в виде
молочка, пасты, эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи:
графические символы, деления, предупреждающие
знаки и т.п.
●● Не мойте металлические элементы в посудомоечных
машинах. Агрессивные моющие средства, которые
используются для мытья в этих бытовых устройствах,
вызывают потемнение в/у элементов. Рекомендуем
GW43-013_v02
мыть их вручную с использованием традиционных
жидкостей для мытья посуды.
●● Во избежание телесных повреждений и повреждения
прибора не используйте принадлежности, не рекомендованные изготовителем.
●● Дети старше 8 лет, люди с ограниченными психическими, физическими и интеллектуальными способностями, а также не имеющие соответствующего опыта
и знаний могут пользоваться прибором только под
присмотром взрослых или после ознакомления с указаниями по безопасной эксплуатации. Не позволяйте
детям играть с прибором. Дети старше 8 лет могут
производить очистку пылесоса только под присмотром взрослых.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
Убедитесь, что Вам понятны все вышеприведенные указания.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Хлебопечка имеет I класс изоляции. Питающий электропровод и вилка имеют заземление.
Хлебопечка отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости
(EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия СЕ.
Устройство хлебопечки
(Рис. A)
ЭЛЕМЕНТЫ ХЛЕБОПЕЧКИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Съемная крышка
Ручка
Смотровое окошко
Дозатор сыпучих добавок
Вентиляционные отверстия
Форма для выпечки
Лопасть-тестомес
Рабочая камера
Нижняя форма для выпечки французских багетов
Верхняя форма для выпечки французских багетов
Панель управления
AKСЕССУАРЫ
12 Ложка для отмеривания ингредиентов
13 Контейнер для отмеривания ингредиентов
14 Крючок для вынимания мешающей лопатки
GW43-013_v02
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
15 Дисплей LCD
После подключения устройства к электропитанию на
дисплее появится символ «1 3:25». Цифра «1» указывает на выбранную программу, а символ «3:25»
oбозначает продолжительность данной программы.
Положение двух показателей показывает выбранную степень обжарки корочки и вес. По умолчанию
хлебопечка устанавливается на большой вес (1000 г)
и среднюю степень обжарки корочки (MEDIUM). В ходе
выполнения программы дисплей показывает каждую
фазу выпечки хлеба. Отображенное на дисплее время
выпечки будет постепенно уменьшаться. На дисплее
также отображается информация, касающаяся режима
отсрочки выпечки (TIMER), предварительного подогрева
(PREHEAT), замеса (KNEAD), паузы (REST), подъема
теста (RISE), процесса выпечки (BAKE), функции поддержания хлеба в теплом состоянии (WARM) и окончания программы (END).
16 Кнопка START/STOP – начинает и заканчивает программу.
17 Кнопки програматора времени TIMER – таймер
отсрочки.
18 Кнопка COLOR – регулирование степени обжарки
корочки.
19 Кнопка MENU – выбор программы.
20 Кнопка LOAF – выбор веса в соответствии с описанием ниже.
Функции хлебопечки
ФУНКЦИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
Звуковой сигнал включается:
●● При нажатии на программирующие кнопки.
●● Во время работы включается звуковой сигнал, сообщая о возможности добавления орехов, семечек подсолнуха, изюма и др. как напоминание.
●● После окончания программы.
ВНИМАНИЕ: После нажатия на кнопку СТАРТ/СТОП
можно выключить звук. Для этого нажмите
и удерживайте в течение примерно 2 секунд две
кнопки программатора времени TIMER. Если Вы
снова нажмёте и будете удерживать обе кнопки
TIMER, то прозвучит звуковой сигнал, который
означает, что звук активирован.
ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ
В случае кратковременного прекращения подачи электричества (до 15 минут) хлебопечка сохраняет в памяти
установленную программу и с восстановлением электроснабжения может продолжать ее выполнение с того
момента, в котором программа была прервана. Это возможно только в том случае, если программа была прервана прежде, чем началась фаза замеса теста. В других случаях весь процесс нужно начать сначала.
67
ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СЫПУЧИХ ДОБАВОК
ДОЗИРОВКИ
В крышке устройства имеется дозатор сыпучих добавок (4). Можно добавлять в выпечку сыпучие продукты,
такие как: фрукты, орехи, изюм, семена. Для этого нужно
насыпать выбранный продукт в дозатор перед началом процесса выпечки (подробнее описано в пункте 4).
Устройство автоматически добавит продукты в тесто
в соответствующий момент во время процесса перемешивания и замешивания теста.
Устройство также предоставляет возможность добавления дополнительных компонентов для посыпания
верхней поверхности выпечки. Эти компоненты лучше
всего насыпать в дозатор сыпучих добавок за 30 минут
до конца процесса выпечки. Добавление дополнительных добавок сопровождается звуковым сигналом.
Программы, в которых эта функция используется, описаны в таблицах рабочих фаз устройства.
5 Вложите вилку сетевого провода в розетку.
6 С помощью кнопки MENU выберите нужную программу.
Кнопка MENU предназначена для выбора программ, подробное описание которых приводится ниже.
(КЛАССИЧЕСКИЙ ХЛЕБ)
Для выпечки белого пшеничного и ржаного хлеба. Это
наиболее часто используемая программа.
(ФРАНЦУЗСКИЙ БАТОН)
Для выпечки особенно пушистого белого хлеба.
(ХЛЕБ ИЗ ОБОЙНОЙ МУКИ)
Для выпечки хлеба из обойной муки.
(СЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА)
Для выпечки сладкого теста на закваске.
ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ
Если после предыдущей выпечки температура хлебопечки слишком высокая для новой выпечки, то при нажатии на кнопку START/STOP на дисплее появится сообщение «E 01» и раздастся звуковой сигнал. В этом случае
нужно придержать кнопку START/STOP до момента, пока
с дисплея не исчезнет сообщение «E 01» и появится
основная настройка. Затем следует извлечь форму для
выпечки и подождать, пока хлебопечка остынет.
ВНИМАНИЕ: Программа BAKE может быть начата
в любой момент, даже если хлебопечка разогрета.
(БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ)
Для приготовления безглютеновой выпечки.
(ТЕСТО)
Для приготовления теста.
Принцип действия и обслуживание (Рис. B)
1 Установка формы для выпечки.
Форма для выпечки покрыта антипригарным покрытием.
Вставьте форму внутрь хлебопечки точно посередине.
Деликатно поверните ёмкость в направлении по ходу часовых стрелок до момента, когда она будет заблокирована.
ВНИМАНИЕ: В процессе выпечки хлеба ручка
формы нагревается. Необходимо пользоваться
кухонными прихватами.
2 Установка лопасти-тестомеса.
Установите лопасть-тестомес в форму для выпечки,
надевая ее на приводной стержень.
3 Закладка ингредиентов.
Предельно важно закладывать ингредиенты строго
в последовательности, указанной в рецепте. Примерные
рецепты приводятся далее в инструкции.
4 Добавьте в дозатор сыпучие добавки (опционально).
Для восполнения содержимого дозатора следует поднять крышечку дозатора и насыпать внутрь оптимальное количество добавок (фрукты, орехи, изюм, семена).
Количество добавок зависит от индивидуальных предпочтений. Затем следует закрыть крышечку до слышимого
характерного щелчка.
68
(ТЕСТО ДЛЯ МАКАРОН/
ПЕЛЬМЕНЕЙ)
(ДЖЕМ/ВАРЕНЬЕ)
(ОБЖАРИВАНИЕ КОРОЧКИ)
Для обжаривания корочки хлеба и пирогов.
(ФРАНЦУЗСКИЕ БАГЕТЫ)
7 Выберите вес в соответствии с программой
выпечки.
Кнопка LOAF предназначена для выбора веса хлеба
(смотри таблицу):
500 г
= маленькая буханка весом дo 500 г
750 г
= средняя буханка весом до 750 г
1000 г
= большая буханка весом до 1000 г
8 Затем выберите желаемую степень обжарки
корочки.
Кнопка COLOR предназначена для выбора степени
обжарки корочки: LIGHT (светлая), MEDIUM (средняя),
DARK (темная), RAPID (быстрая).
9 Установите время начала программы при помощи
кнопок программатора времени TIMER.
Например:
Время 20:30, a хлеб должен быть готов к 7:00 утра следующего дня – т.е. через 10 часов и 30 минут. Нажимайте
GW43-013_v02
кнопку программатора до тех пор, пока на дисплее не появится символ 10:30, то есть время от настоящего момента
(20:30) до момента, когда хлеб будет готов. Не используйте функцию отсроченного запуска программы, если
рецепт предусматривает применение скоропортящихся
продуктов – молока, фруктов, йогурта, лука, яиц и т.п.
10 Нажмите на кнопку START/STOP.
ВНИМАНИЕ: После нажатия на кнопку СТАРТ/СТОП
можно выключить звук. Для этого нажмите
и удерживайте в течение примерно 2 секунд две
кнопки программатора времени TIMER. Если Вы
снова нажмёте и будете удерживать обе кнопки
TIMER, то прозвучит звуковой сигнал, который
означает, что звук активирован.
С помощью кнопки START/STOP можно также в любой
момент остановить программу. Для этого нужно нажать
и приджержать кнопку START/STOP ок. 3 секунд, до
момента, пока не раздастся звуковой сигнал. На дисплее
появится исходная позиция выбранной программы. Если
Вы хотите использовать другую программу, выбирайте
ее при помощи кнопки MENU.
11 Перемешивание и замес теста.
Хлебопечка автоматически перемешает ингредиенты
и замесит тесто до момента, в котором оно достигнет
нужную консистенцию.
ВНИМАНИЕ: В фазе перемешивания и замеса теста
крышка хлебопечки должна быть закрыта. В этой
фазе выпечки можно еще добавлять небольшое
количество воды, муки и других ингредиентов.
12 Подъем теста.
Закончив последний цикл замеса хлебопечка нагревается до температуры, оптимальной для подъема теста.
ВНИМАНИЕ: В фазе подъема теста крышка
должна быть закрыта. Ни в коем случае не
открывайте ее до окончания выпечки хлеба.
Фотографии представлены только с целью
иллюстрации фазы подъема теста.
13 Выпечка.
Хлебопечка автоматически выбирает продолжительность и температуру выпекания. Если корочка хлеба
получилась недостаточно поджаренной, чтобы сильнее
поджарить корочку хлеба в конце выпечки нужно установить программу BAKE. Для этого нажмите на кнопку
START/STOP и придержите ок. 3 секунд (до момента,
когда раздастся звуковой сигнал). Затем нажмите на
кнопку BAKE. Когда корочка хлеба достаточно подрумянится, прервите процесс, снова нажимая на кнопку
START/STOP (и придержива ее ок. 3 секунд до момента,
когда раздастся звуковой сигнал).
ВНИМАНИЕ: В фазе выпечки крышка должна быть
закрыта. Ни в коем случае не открывайте ее до
окончания выпечки хлеба. Фотографии представлены только с целью иллюстрации фазы выпечки.
GW43-013_v02
14 Подогрев.
По окончании процесса выпечки включается звуковой
сигнал, который сигнализирует, что хлеб можно вынуть
из хлебопечки. Если Вы не сразу вынете хлеб из формы,
начнется одночасовой процесс поддержания хлеба
в теплом состоянии.
15 Окончание программы.
По окончании программы выньте вилку сетевого провода
из розетки
16 Извлеките форму для выпечки (обязательно применяя кухонные прихваты) и переверните.
17 Если хлеб сразу не выходит, потрясите форму
несколько раз так, чтобы хлеб выпал.
ВНИМАНИЕ: Если лопасть-тестомес останется
внутри хлеба, можно аккуратно надрезать хлеб
и вынуть лопасть. Вы можете также использовать крючок для вынимания мешающей лопатки.
18 Приготовление французских багетов.
Для приготовления теста с помощью программы
7 DOUGHT (ТЕСТО) следует переложить тесто в формы
для выпечки французских багетов (9) и (10). Затем
формы с тестом нужно поместить в рабочую камеру вместо контейнера для выпечки.
19 Размещение нижней формы для выпечки (9)
в хлебопечке.
После вынимания контейнера для выпечки форму вместе
с тестом следует втиснуть между нижние зацепки в рабочей камере так, чтобы она надёжно прилегала к зацепкам.
ВНИМАНИЕ: При помещении форм для выпечки
в хлебопечке обратите внимание, чтобы ручки
были подняты вверх (перпендикулярно к поверхности форм). Размещение ручек в таком положении облегчит вынимание форм из прибора.
20 Размещение верхней формы для выпечки (10)
в хлебопечке.
Верхнюю форму для выпечки следует повесить на металлических зацепках, расположенных в верхней части рабочей
камеры. Затем следует закрыть крышку и поступать так же,
как и в случае выпечки хлеба (фазы с 13 по 15) или включить программу 10 BAKE (ОБЖАРИВАНИЕ КОРОЧКИ).
Для приготовления французских багетов можно
воспользоваться программой 11 BAGUETTE. Эта
программа состоит из двух этапов. В первом тесто замешивается и поднимается. Во втором
этапе багеты подвергаются росту и процессу
выпечки. После окончания первого этапа прибор останавливается и издает звуковой сигнал,
информируя пользователя, что тесто слудует
переложить в формы для выпечки багетов. После
помещения форм в хлебопечке (подробно об этом
в пунктах 18, 19 и 20) для продолжения программы
следует нажать кнопку «СТАРТ/СТОП». С этого
момента начинается второй этап. Точное время
отдельных этапов программы указано в таблице
«СТАДИИ РАБОТЫ ПРИБОРА»
69
ФАЗЫ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА
1
ФУНКЦИЯ
BAKING (выпечка)
BASIC*
LIGHT (светлая)
MEDIUM (средняя)
DARK (тёмная)
RAPID (быстрая)
LOAF (буханка)
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
DELAY TIME
(отсрочка старта)
PREHEAT
(предваритель-ное
нагревание)
KNEAD 1
(замешивание 1)
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
REST (пауза )
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEAD 2
(замешивание 2)
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
RISE 1 (рост 1)
40 м
40 м
40 м
40 м
40 м
40 м
40 м
40 м
40 м
15 м
15 м
15 м
KNEAD 3
(замешивание 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (рост 2)
25 м
25 м
25 м
25 м
25 м
25 м
25 м
25 м
25 м
9м
9м
9м
KNEAD 4
(замешивание 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (рост 3)
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
30 м
30 м
30 м
BAKE (выпечка )
46 м
51м
58 м
48 м
53 м
60 м
53 м
58 м
65 м
48 м
53 м
60 м
WARM (нагревание)
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
TOTAL TIME
(полное время)
3:11
3:16
3:23
3:13
3:18
3:25
3:18
3:23
3:30
2:12
2:17
2:24
2
ФУНКЦИЯ
BAKING (выпечка)
LOAF (буханка)
LIGHT (светлая)
MEDIUM (средняя)
DARK (тёмная)
RAPID (быстрая)
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
REST (пауза )
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEAD 2
(замешивание 2)
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
RISE 1 (рост 1)
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
15 м
15 м
15 м
KNEAD 3
(замешивание 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (рост 2)
31 м
31 м
31 м
31 м
31 м
31 м
31 м
31 м
31 м
15 м
15 м
15 м
DELAY TIME
(отсрочка старта)
PREHEAT
(предваритель-ное
нагревание)
KNEAD 1
(замешивание 1)
70
FRENCH*
GW43-013_v02
2
ФУНКЦИЯ
BAKING (выпечка)
FRENCH*
LIGHT (светлая)
MEDIUM (средняя)
DARK (тёмная)
RAPID (быстрая)
KNEAD 4
(замешивание 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
5s
5s
5s
RISE 3 (рост 3)
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
30 м
30 м
30 м
BAKE (выпечка )
48 м
50 м
53 м
50 м
52 м
55 м
55 м
57 м
60 м
50 м
52 м
55 м
WARM (нагревание)
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
TOTAL TIME
(полное время)
3:28
3:30
3:33
3:30
3:32
3:35
3:35
3:37
3:40
2:35
2:37
2:40
3
ФУНКЦИЯ
BAKING (выпечка)
LOAF (буханка)
WHOLE WHEAT*
LIGHT (светлая)
MEDIUM (средняя)
DARK (тёмная)
RAPID (быстрая)
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
REST (пауза )
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEAD 2
(замешивание 2)
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
RISE 1 (рост 1)
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
24 м
24 м
24 м
KNEAD 3
(замешивание 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (рост 2)
26 м
26 м
26 м
26 м
26 м
26 м
26 м
26 м
26 м
11 м
11 м
11 м
KNEAD 4
(замешивание 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (рост 3)
45 м
45 м
45 м
45 м
45 м
45 м
45 м
45 м
45 м
35 м
35 м
35 м
BAKE (выпечка )
48 м
50 м
53 м
50 м
52 м
55 м
55 м
57 м
60 м
50 м
52м
55 м
WARM (нагревание)
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
TOTAL TIME
(полное время)
3:43
3:45
3:48
3:45
3:47
3:50
3:50
3:52
3:55
2:30
2:32
2:35
5
6
7
8
9
10
DELAY TIME
(отсрочка старта)
PREHEAT
(предваритель-ное
нагревание)
KNEAD 1
(замешивание 1)
11
DOUGH*
PASTA
DOUGH
JAM
BAKE
LOAF (буханка)
500 г
750 г
1000 г
1000 г
-
-
-
-
-
-
-
-
DELAY TIME
(отсрочка старта)
15:00
15:00
15:00
-
-
15:00
-
15:00
-
15:00
15:00
15:00
SWEET*
GLUTEN
FREE*
BAGUETTE*
SUPER*
4
ФУНКЦИЯ
GW43-013_v02
LIGHT MEDIUM DARK
71
10
BAKE
9
JAM
8
PASTA
DOUGH
7
DOUGH*
6
GLUTEN
FREE*
SUPER*
ФУНКЦИЯ
PREHEAT
(предваритель-ное
нагревание)
KNEAD 1
(замешивание 1)
5
SWEET*
4
11
BAGUETTE*
LIGHT MEDIUM DARK
0м
5м
5м
5м
REST (пауза )
5м
5м
5м
KNEAD 2
(замешивание 2)
20 м
20 м
20 м
RISE 1 (рост 1)
39 м
39 м
39 м
KNEAD 3
(замешивание 3)
10 s
10 s
RISE 2 (рост 2)
26 м
KNEAD 4
(замешивание 4)
5м
5м
5м
0м
5м
15 м
10 м
20 м
12 м
0м
3м
5м
5м
5м
5м
0м
0м
0м
0м
10 м
20 м
20 м
20 м
60 м
0м
55 м
55 м
55 м
10 s
0
0s
0s
0s
0s
26 м
26 м
0
0
0м
0м
0м
5s
5s
5s
0
0s
0s
0s
0s
RISE 3 (рост 3)
52 м
52 м
52 м
60 м
0м
0
15 м
15 м
15 м
BAKE (выпечка )
50 м
55 м
60 м
48 м
55 м
0м
70 м
60-90 м
52 м
57 м
62 м
WARM (нагревание)
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
-
-
1 час
1 час
1час
1 час
TOTAL TIME
(полное время)
3:17
3:22
3:27
1:20
2:10
1:30
1:25
1:00
2:27
2:32
2:37
11 м
0:14
* – Доступна функция автоматической дозировки сыпучих добавок.
Очистка и консервация
●● Перед первым использованием прибора тщательно
вымойте емкость для выпечки, формы и лопасть для
замеса теста, используя мягкое моющее стредство
(емкость для выпечки нельзя погружать в воду).
●● Перед первым использованием рекомендуется смазать новую емкость для выпечки, формы и лопасть
для замеса теста стойким к высоким температурам
жиром, а затем нагреть их в духовом шкафу в течение около 10 минут. Данную процедуру необходимо
периодически повторять.
●● Перед убиранием на хранение или чисткой следует
подождать, пока устройство остынет. Перед каждым
очередным процессом замеса и выпечки хлебопечка
должна остывать в течение получаса.
●● Перед очисткой отключите хлебопечку от сети и дайте
ей полностью остыть. Для мытья используйте только
жидкие моющие средства. Не рекомендуется использовать агрессивные детергенты, бензин, средства для
мытья духовок и другие средства, которые могут поцарапать или повредить очищаемую поверхность.
●● Чтобы удалить остатки ингредиентов и крошки
с крышки, корпуса и рабочей камеры, протрите эти
элементы бумажными кухонными полотенцами. Не
погружайте хлебопечку в воду и не наливайте
воду в рабочую камеру!
72
●● Для
облегчения очистки хлебопечки можно снять
крышку. Для этого нужно поставить крышку вертикально, а затем потянуть вверх.
●● Наружные стенки формы для выпечки протрите
влажной тряпочкой. Внутри промойте водой с добавлением жидкости для мытья посуды. Запрещается
погружать форму для выпечки в воду.
●● Лопасть-тестомес и приводной стержень необходимо
очищать немедленно после использования. Если
лопасть останется в форме, ее трудно будет оттуда
вынуть. В таком случае необходимо наполнить форму
теплой водой и оставить на 30 минут - дать лопасти
отмокнуть. После чего вы сможете ее вынуть.
●● Форма для выпечки покрыта антипригарным покрытием. Запрещается использовать металлические
приспособления, которые могут повредить антипригарное покрытие. Не стоит волноваться, если
антипригарное покрытие потемнело или внешне
изменилось со временем. Это может быть вызвано
воздействием пара, влажности, пищевых продуктов, кислот и смеси ингредиентов, а не износом или
дефектами устройства. Эти изменения не опасны
и не влияют на работу устройства.
●● Перед тем, как поместить хлебопечку на хранение, убедитесь, что устройство полностью остыло
и вытрите его насухо. Храните хлебопечку с закрытой крышкой.
GW43-013_v02
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА ТЕМУ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХЛЕБОПЕЧКИ
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Из рабочей камеры
или из вентиляционных
отверстий появляется
дым.
В процессе закладки
ингредиенты приклеились
к стенкам рабочей камеры
или к наружной поверхности
формы для выпечки.
Нужно отсоединить хлебопечку от питающей сети и очистить наружную
поверхность формы для выпечки или рабочую камеру.
Хлеб внутри опадает
и снизу остается
влажным.
Хлеб слишком долго
оставался в форме после
выпечки и подддержки
в теплом состоянии.
Нужно вынуть хлеб из хлебопечки прежде, чем закончится фаза
поддержания хлеба в теплом состоянии.
Хлеб плохо вынимается
из формы.
Лопасть-тестомес
припекается к хлебу.
Перед очередной выпечкой нужно очистить лопасть и приводной
стержень. В случае необходимости налейте в форму теплую воду
и оставьте на 30 минут, чтобы лопасть отмокла. Таким простым
способом Вы можете вынуть и очистить лопасть-тестомес.
Неправильный выбор
программы.
Проверьте выбранное меню и другие настройки.
Во время работы хлебопечки
нажата кнопка START/STOP.
Выбросите ингредиенты и начните процесс выпечки сначала
с использованием свежих ингредиентов.
В процессе выпечки
несколько раз была открыта
крышка.
Крышку можно открывать только в том случае., если таймер показывает время более 1:30 (кас. только программ 1, 2, 3, 4). Следует
убедиться, что крышка установлена правильно и плотно закрыта.
Большой перерыв в поставке
электроэнергии во время
работы хлебопечки.
Выбросите ингредиенты и начните процесс выпечки с начала
с использованием свежих ингредиентов.
Блокада лопасти-тестомеса.
Нужно убедиться, что лопасть-тестомес не заблокирована какими-либо
инегредиентами: зернами злаков, сухофруктами и т.п. Извлеките форму
для выпечки из рабочей камеры и проверьте вращение элементов привода. В противном случае хлебопечку нужно отдать в ремонт.
Хлебопечка не остыла после
предыдущей выпечки.
Нужно нажать и придержать кнопку START/STOP до тех пор, пока на
диспле не появится нормальный код программы. Отсоедините прибор
от питающей сети. Извлеките форму для выпечки и дайте ей остыть до
комнатной температуры. Затем подсоедините к сети и снова включите.
Ошибка программы или
электроники.
Нужно протестировать прибор. Для этого, нажимая и придерживая
кнопку MENU, отсоедините хлебопечку от питающей сети, а затем
снова подсоедините. Отпустите кнопку. Будет произведен тест прибора.
Снова отсоедините хлебопечку от питающей сети. На дисплее должен
появиться код нормальной прграммы. В противном случае хлебопечку
нужно отдать в ремонт.
Плохо перемешаны
ингредиенты или хлеб
испекся плохо.
Хлебопечка не
включается. Раздается
звуковой сигнал. На
диспле появляется
сообщение: «E 01».
На диспле появляется
сообщение: «EEE».
GW43-013_v02
73
KЛАССИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ
БЕЛЫЙ ХЛЕБ
(вес oк. 900 г)
В хлебопечке можно выпекать хлеб
из готовых смесей для хлебопечки,
доступных в магазинах.
Ингредиенты:
Вода или молоко
Соль
Сахар
Мука тип 500
Сухие дрожжи
ХЛЕБ НА ПАХТЕ
(вес oк. 900 г)
425 мл
1 ½ ч. ложки
1 ½ ч. ложки
600 г
1 ч. ложка
Ингредиенты:
Пахта
Соль
Сахар
Мука тип 500
Сухие дрожжи
375 мл
1 ч. ложка
1 ч. ложка
500 г
1 ч. ложка
Программа: BASIC или FRENCH
Программа: BASIC или FRENCH
ПИРОГ С ИЗЮМОМ И ОРЕХАМИ
(вес oк. 900 г)
ХЛЕБ С СЕМЕНАМИ ОДСОЛНЕЧНИКА
(вес oк. 900 г)
ХЛЕБ „СЕМЬ ЗЛАКОВ»
(вес oк. 700 г)
Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Соль
Сахар
Mука тип 500
Сухие дрожжи
Изюм
Измельченные орехи
Ингредиенты:
Вода
Maсло
Mука тип 550
Семена
подсолнечника
Соль
Сахар
Сухие дрожжи
Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Соль
Сахар
Mука тип 550
Пшеничная мука
обойная
Смесь 7 злаков
Сухие дрожжи
350 мл
1 ½ ст. ложки
1 ч. ложка
2 cт. ложки
540 г
1 ч. ложка
100 г
3 ст. ложки
350 мл
1 ст. ложка
540 г
5 ст. ложек
1 ч. ложка
1 ст. ложка
1 ч. ложка
300 мл
1 ½ ст. ложки
1 ч. ложка
2 ½ ст. ложки
240 г
240 г
60 г
1 ч. ложка
Программа: BASIC
Программа: BASIC
Полезный совет: семена подсолнечника
можно заменить тыквенными семечками.
Семена можно слегка поджарить для
интенсивности запаха и вкуса.
Программа: WHOLE WHEAT
В случае если будут использоваться
целые зерна, их нужно предварительно
намочить.
ХЛЕБ ЛУКОВЫЙ
(вес oк. 900 г)
ХЛЕБ ИЗ ОБОЙНОЙ МУКИ
(вес oк. 900 г)
ПИРОГ С ШОКОЛАДОМ И ОРЕХАМИ
(вес oк. 700 г)
Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Яйца
Соль
Cахар
Mука тип 550
Пшенная мука обойная
Сухие дрожжи
Ингредиенты:
Вода
Крем шоколадноореховый
Соль
Сахарная пудра
Mука тип 500
Мука обычная
Сухие дрожжи
Ингредиенты:
Вода или молоко
Mаргарин или масло
Соль
Сахар
Крупная, измельченная
луковица
Mука тип 550
Сухие дрожжи
250 мл
1 ст. ложка
1 ч. ложка
2 ст. ложки
1 шт.
540 г
1 ч. ложка
300 мл
1½ ст. ложки
1 шт.
1 ч. ложка
2 ч. ложки
360 г
180 г
1 ч. ложка
Программа: BASIC
Этот хлеб нужно выпекать сразу – без
отсрочки
Программа: WHOLEWHEAT
Полезный совет: выпекая хлеб
с отсрочкой (DELAY TIMER), вместо яиц
нужно добавить больше воды.
Программа: FRENCH
ХЛЕБ ФОКАЧЧИА С РОЗМАРИНОМ
И ЧЕСНОКОМ
ФРАНЦУЗСКИЙ БАТОН
(вес ок. 900 г)
ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ
(на 3 пиццы)
Ингредиенты:
Вода
Oливковое масло
Свежий, порезанный
розмарин
Очищенный,
измельченный чеснок
Мука 500
Соль
Сухие дрожжи
Ингредиенты:
Вода
Mед
Соль
Сахар
Mука тип 550
Сухие дрожжи
Ингредиенты:
Вода
Соль
Оливковое масло
Mука тип 500
Сахар
Сухие дрожжи
Программа: DOUGH
74
200 мл
1 ст. ложка
2 ст. ложки
3 дольки
350 г
1 ч. ложка
½ ч. ложки
300 мл
1 ст. ложка
1 ч. ложка
1 ч. ложка
540 г
1 ч. ложка
Программа: BAGUETTE
По окончании процесса замешивания
теста поделите приготовленное тесто на
2-4 части. Сформируйте длинные буханки
и отложите на 30-40 минут. Сделайте
сверху несколько диагональных надрезов
и поместите в хлебопечку.
275 мл
90 мл
1½ ч. ложки
1½ ч. ложки
300 г
150 г
1 ч. ложки
300 мл
¾ ч. ложки
1 ст. ложка
450 г
2 ч. ложки
1 ч. ложка
Программа: DOUGH
Приготовленное тесто раскатайте
в круглую лепешку и отложите на
10 минут. Смажьте соусом и добавьте
ингредиенты. Время выпекания –
20 минут.
GW43-013_v02
АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДЖЕМ
КЛУБНИЧНЫЙ ДЖЕМ
МАЛИНОВЫЙ ДЖЕМ
Ингредиенты:
Апельсины
Лимоны
2:1 желирующий
сахар
Ингредиенты:
Клубника,
нарезанная
кусочками
и очищенная от
листочков
Желирующий сахар
Ингредиенты:
Свежая, чистая малина
Желирующий сахар
400 г
100 г
250 г
450 г
450 г
450 г
450 г
Программа: JAM
Программа: JAM
Программа: JAM
АБРИКОСОВЫЙ ДЖЕМ
ВИШНЁВЫЙ ХЛЕБ
(вес хлеба ок. 700 г)
ХЛЕБ ИЗ БЕЗГЛЮТЕНОВОЙ МУКИ
(вес oк. 900 г)
Ингредиенты:
Свежие, чистые
абрикосы
Холодная вода
Желирующий сахар
Лимонная цедра
+ сок
450 г
2 ст. ложки
450 г
из ½ лимона
Программа: JAM
Ингредиенты:
Вишнёвый сок
Молоко
Мёд
Масло
Вишнёвый йогурт
Вишни без косточек
Мука типа 550
Сухие дрожжи
Порошок для
выпечки
Соль
Сахар
75 мл
20 мл
15 г
15 г
135 г
20 г
410 г
1 ложечка
Ингредиенты:
Вода или молоко
Соль
Сахар
Мука тип 500
Сухие дрожжи
425 мл
1 ½ ч. ложки
1 ½ ч. ложки
Безглютеновая
мука 500 г
1 ч. ложка
½ ложки
½ ложечки
1 ложечка
Программа: BASIC или SWEET
Программа: BASIC или FRENCH
В таблицах находятся примерные рецепты, а также ориентировочные количества ингредиентов. Не следует относиться к этим записям как к кулинарной книге. Поступайте согласно индивидуальным предпочтениям и кулинарным правилам, которые описаны в специальной литературе и пособиях.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
(описание ниже)
Тесто поднимается
слишком быстро.
- Слишком много дрожжей, слишком много муки, недостаточное
количество соли.
a/b
- В тесто добавили слишком мало дрожжей или совсем не добавили.
a/b
- В тесто добавили старые или несвежие дрожжи.
e
- Добавлена слишком горячая жидкость.
c
- Дрожжи вступили в контакт с водой до начала процесса перемешивания
ингредиентов.
d
Тесто плохо поднимается
или совсем не поднимается.
Тесто слишком
поднимается
и «выливается» из формы.
Внутри хлеба образуется
полость.
GW43-013_v02
- Выбран не тот сорт муки или несвежая мука.
e
- В тесто добавили слишком большое или недостаточное количество
жидкости.
a/b/g
- В тесто добавили недостаточное количество сахара.
a/b
- Если вода слишком мягкая, то дрожжи начинают быстрее
ферментировать.
f
- Слишком большое количество молока иногда заставляет тесто
подниматься слишком высоко.
c
- Количество теста превышает объем формы для выпечки и хлеб опадает
во время выпечки.
a/f
- Дрожжи ферментируют слишком быстро в связи с сильным разогревом
рабочей камеры или слишком высокой температурой добавляемой воды,
или в связи с чрезмерной влажностью.
c/h/i
- В тесто не добавили соль или недостаточное количество сахара.
a/b
- В тесто добавили слишком много жидкости.
h
75
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
(описание ниже)
- Слишком много муки или слишком мало жидкости.
a/b/g
- Добавлено слишком мало дрожжей или сахара.
a/b
- Добавлено слишком много фруктов, обойной муки или других
ингредиентов.
b
ПРОБЛЕМА
Хлеб слишком тяжелый,
комковатый.
Хлеб не пропекся внутри.
Неплотная текстура,
чрезмерная пористость.
Непропеченная, пористая
корочка.
- Выбрана старая или несвежая мука.
e
- В тесто добавили слишком много или слишком мало жидкости.
a/b/g
- Слишком высокая влажность.
h
- Рецепт содержит влажные ингредиенты, напр. йогурт.
g
- Добавлено слишком большое количество воды.
g
- В тесто не добавили соли.
b
- Высокая влажность, добавлена слишком горячая вода.
h/i
- Добавлено слишком большое количество жидкости.
c
- Количество теста превышает объем формы для выпечки.
a/f
- В тесто добавили слишком много муки, особенно в случае белого хлеба.
f
- В тесто добавили слишком много дрожжей или слишком мало соли.
a/b
- Добавлено слишком много сахара.
a/b
- Добавлены другие сладкие ингредиенты, кроме сахара.
b
Хлеб неровно нарезается
или имеет внутри
комковатую структуру.
- Хлеб не достаточно остыл (не успела испариться влага).
j
На корочке хлеба осталась
мука.
- Во время замеса теста мука прилипла к стенкам формы.
g/i
Решение приведенных выше проблем:
a) Чтобы выпечка удалась, рекомендуется тщательно
отмерять ингредиенты.
b) Необходимо соответственно подобрать количество
ингредиентов и убедиться, что добавлены все ингредиенты.
c) Рекомендуется добавить в тесто другую жидкость
или оставить ее для охлаждения при комнатной
температуре. Соблюдайте порядок добавления
ингредиентов в соответствии с рецептом. В середине муки сделайте вмятину и засыпьте в нее сухие
или измельченные дрожжи. Следите за тем, чтобы
дрожжи не вступили в контакт с жидкостью.
d) Необходимо использовать только свежие и правильно хранящиеся ингредиенты.
e) Необходимо уменьшить общее количество ингредиентов. Не добавляйте муки больше, чем предусматривает рецепт. Необходимо уменьшить количество
ингредиентов на ⅓.
f) Необходимо уменьшить количество жидкости, указанное в рецепте. Если используемые ингредиенты
содержат воду, то в этом случае необходимо соответственно уменьшить количество добавляемой
в тесто жидкости.
g) При очень влажной погоде добавьте в тесто на 1-2 ст.
ложки меньше воды.
76
h) При теплой погоде не пользуйтесь режимом отсрочки
выпечки. Не добавляйте в тесто холодную жидкость.
i) Вынимайте тесто из формы сразу же после выпечки
и дайте ему отстояться 15 минут перед нарезкой.
j) Необходимо уменьшить количество дрожжей или
общее количество ингредиентов на ¼.
Рекомендации по улучшению качества
выпечки
1. Ингредиенты
●● Ввиду того, что каждый ингредиент играет определенную роль в процессе выпечки хлеба, очень важно
закладывать ингредиенты в форму для выпечки
в порядке, предусмотренном рецептом, и тщательно
отмерять.
●● Основные ингредиенты, такие как жидкость, мука,
соль, сахар и дрожжи (можно использовать как сухие,
так и свежие дрожжи) влияют на удачную выпечку
хлеба или пирогов. Необходимо всегда закладывать
соответствующее количество ингредиентов в соответствующей пропорции.
●● Если тесто будет выпекаться без отсрочки, все
ингредиенты должны иметь комнатную температуру. В случае выпечки с отсрочкой рекомендуется
использовать холодные ингредиенты, чтобы дрожжи
не начали преждевременно ферментировать.
GW43-013_v02
●● Maргарин, масло и молоко влияют на вкус хлеба.
●● Чистый порошковый лецитин обладает свойствами
натурального эмульгатора, который увеличивает
●● Можно усменьшить количество сахара на 20%,
чтобы корочка хлеба была тоньше и мягче. Это не
повлияет на результат выпечки. Чтобы корочка
была тоньше и мягче также можно вместо сахара
использовать мед.
●● Глютен, содержащийся в муке, обеспечивает соответствующую стабильность теста в процессе перемешивания. Идеальная смесь муки должна состоять в 40%
из обойной муки и в 60% из белой пшеничной муки.
●● Если Вы хотите добавить в тесто зерна злаков, то их
следует предварительно намочить в воде (на ночь).
В этом случае нужно также уменьшить количество
жидкости и муки (макс. на 1/5 меньше).
●● Ржаной хлеб нужно выпекать только на закваске,
которая содержит молоко и уксуснокислые бактерии,
благодаря которым дрожжи быстрее ферментируют,
а хлеб становится более пышным. Закваску можно
приготовить самостоятельно, однако это отнимает
много времени. Поэтому в приведенных рецептах
используется сухой концентрат закваски, доступный в упаковках по 15 г (на 1 кг муки). Рекомендуем
соблюдать рецептуру (½, ¾ или 1 упаковка). Если
в тесто будет добавлено меньше закваски, чем указано в рецептуре, хлеб будет крошиться.
●● Если сухая закваска имеет другую грамматуру (упаковка 100 г на 1 кг муки), то количество муки необходимо уменьшить на 80 г на 1 кг муки.
●● Mожно использовать жидкую закваску в количестве,
указанном на упаковках. Залейте в муку жидкую
закваску и добавьте другие жидкие ингредиенты
в соответствии с рецептом.
●● Пшеничная закваска чаще продается в сухой форме.
Пшеничная закваска улучшает вкус и продлевает
свежесть хлеба. Она мягче, чем ржаная закваска.
●● Для выпечки хлеба на закваске можно использовать
программу BASIC или WHOLE WHEAT.
●● Закваску можно заменить ферментом для выпечки,
пригодным дял использования в хлебопечках.
Разница будет заметна только во вкусе.
●● Чтобы хлеб был пушистее и содержал больше притательных веществ, в тесто можно добавить пшеничные отруби. Для этого нужно отмерить одну столовую
ложку отрубей на 500 г муки и увеличить количество
жидкости на ½ ст. ложки.
●● Глютен - особый белок, содержащийся в пшенице
и придающий хлебу из пшеничной муки его особые свойства - эластичность и пышность. Хлеб
реже опадает и легче переваривается в организме.
Достоинства глютена особенно заметны при выпечке
хлеба из обойной муки или другого хлеба из муки,
изготовленной в домашних условиях.
●● Темный солод, используемый в некоторых рецептах,
это ячменный темнообжаренный солод. Благодаря
нему можно получить более темную корочку и темный мякиш хлеба (напр., коричневый хлеб). Можно
также использовать ржаной солод, но он не такой
темный. Оба продукты доступны в магазинах с экологической пищей.
GW43-013_v02
объем хлеба, делает мякиш более мягким и светлым, замедляет очерствение хлеба.
2. Количество ингредиентов
При увеличении или уменьшении количества ингредиентов необходимо убедиться, что соблюдаются пропорции
изначального рецепта. Чтобы выпечка удалась, рекомендуем соблюдать приведенные ниже правила модификации количества ингредиентов:
●● Жидкость / мука: тесто должно быть мягким (но не
слишком) и легко замешиваться. Тесто не должно
быть волокнистым, чтобы из него легко можно было
сформировать шар. Это невозможно в случае замеса
густого теста для ржаного хлеба или хлеба из неочищенной муки. Проверьте правильность дозировки
через 10 минут после начала замеса: если тесто
покажется Вам клейким, постепенно досыпьте муку
(по 1 столовой ложке). Если тесто сухое или слишком
плотное, добавьте воду маленькими порциями (по
чайной ложке).
●● Замена жидкостей: Если Вы хотите добавить в тесто
влажные ингредиенты (напр. творог, йогурт и т.п.),
необходимо соответственно уменьшить количество
добавляемой жидкости. Если добавляете яйца – разбейте их в мерный стакан и долейте остальные жидкости, чтобы видно было количество добавляемых
ингредиентов. В местностях, расположенных выше
750 м над уровнем моря, тесто подходит быстрее,
чем обычно. Следовательно, при выпекании на больших высотах необходимо проверить правильность
рецептов. Moжно уменьшить количество дрожжей на
1/4 - 1/2 ч. ложки, чтобы пропорционально избежать
чрезмерного подъема теста. То же касается использования исключительно мягкой воды.
3. Рекомендации по дозировке
●● В
хлебопечку ингредиенты надо закладывать
обязательно в следующем порядке: сначала жидкости, потом муку, потом специи и в самом конце
дрожжи. Дрожжи не должны соприкасаться с жидкостью, налитой в форму, до тех пор, пока не начнется
перемешивание ингредиентов (особенно в случае
использования режима отсрочки выпечки).
●● Прри отмеривании ингредиентов всегда пользуйтесь
теми же самыми мерками, т. е. используйте мерный
стакан и мерную ложку которыми укомплектована
хлебопечка, или ложками, которыми пользуетесь
дома (столовыми и чайными), если это предусмотрено рецептом.
●● Тщательно отмеряйте количество ингредиентов, указанное в граммах.
●● Для измерения ингредиентов в миллилитрах можно
воспользоваться мерным стаканом, которым укомплектована хлебопечка, с градуировкой от 30 до
300 мл.
●● Фрукты, орехи или зерна злаков можно добавлять
в тесто (в некоторых программах) после того, как раз-
77
дастся звуковой сигнал. Если данные ингредиенты
будут добавлены в тесто раньше, они будут просто
измельчены в процессе перемешивания теста.
4. Рецепты для выпечки в хлебопечке
Вышеприведенные рецепты рассчитаны для различных
по весу буханок хлеба. Общий вес не должен превышать
1000 грамм. Если в рецепте не указывается конкретный
вес хлеба, то значит, что с помощью данной программы
можно выпекать хлеб как из меньшего количества ингредиентов, так и из большего. По супер-быстрой программе
выпечки рекомендуется выпекать хлеб весом около 750
грамм.
5. Вес и размер хлеба
●● В
рецептах точно указывается вес хлеба. Легко
заметить, что вес чистого белого хлеба значительно
меньше, чем хлеба из обойной муки. Это связано
с тем, что белая мука быстрее поднимается, поэтому необходимо контролировать хлеб в процессе
выпечки.
●● Несмотря на то, что вес хлеба указан точно, если
это необходимо, можно слегка изменить количество
продуктов, чтобы найти оптимальный вариант для
своей хлебопечки. Фактический вес хлеба в большой
степени зависит от влажности воздуха в помещении
в момент выпечки хлеба.
●● Тесто с большим содержанием пшеницы всегда
больше по объему и в последней фазе подъема
всегда поднимается выше края формы, даже если
ингредиенты отмерены точно. Однако, хлеб не
«выливается» из формы. Корочка хлеба всегда подрумянивается сильнее, чем часть хлеба, остающаяся
внутри формы.
●● Чтобы хлеб был более пушистым, в программах
SUPER, рекомендуемых для выпечки сладкого
хлеба, можно закладывать ингредиенты в меньших
количествах, чем в программе SWEET.
Экология – забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
●● Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
●● Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
●● Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к.
содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
6. Конечный результат
●● Успех выпечки зависит от многих условий (жесткости
воды, влажности воздуха, высоты над уровнем моря,
консистенции ингредиентов и т.п.). Поэтому рецепты
можно и нужно модифицировать в соответствии
с окружающими условиями. Не расстраивайтесь,
если первая выпечка не удалась. Нужно найти причину неудачи и попробовать еще раз, изменив пропорции.
●● Если хлеб испекся недостаточно румяным, можно
оставить его в форме и включить программу обжарки
корочки.
●● Прежде чем включить режим отсрочки выпечки, рекомендуем испечь пробную буханку, чтобы в случае
необходимости внести изменения в рецепт.
78
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
GW43-013_v02
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност, така че по време на използване на уреда
да избегнете нещастните случаи и/ или повредата на
уреда. Моля запазете инструкцията за употреба, за да
можете да я ползвате и по време на по-нататъшното
използване на уреда.
Препоръки за безопасност
●● Преди да започнете да използвате уреда, запознайте
се със съдържанието на цялата инструкция за употреба.
●● Уредът е предназначен само за домашно използване. В случай че се използва в заведение за хранене, гаранционните условия се променят.
●● Винаги включвайте уреда в контакт на електрическата мрежа (само с променлив ток) със заземяване
и с напрежение съгласно даденото на информационната табелка на уреда.
●● Винаги слагайте уреда на плоска, равна повърхност,
за да не падне по време на месене на гъсто тесто.
Това е особено важно в случай на прилагане на програмираните функции и ако уредът е оставен без
наблюдение. При особено гладки повърхности поставете уреда върху тънка гумена подложка.
●● По време на работа на уреда той трябва да се намира
на разстояние поне 10 см от другите предмети.
●● Не поставяйте уреда върху или близо до газов или
електрически котлон или гореща фурна.
●● Бъдете особено внимателни по време на пренасяне
на уреда, особено ако вътре има горещи вещества.
●● Не бива да изваждате съда за печене по време на
работа на уреда.
●● Не слагайте по-голямо количество съставки, отколкото е дадено в рецептата. В противен случай хлябът
ще се изпече неравномерно или тестото ще изтече
навън. Спазвайте препоръките на тази инструкция за
употреба.
●● Не слагайте в уреда алуминиево фолио или други
материали, тъй като те могат да предизвикат пожар
или късо съединение.
●● Не покривайте уреда с кърпа или други материали
по време на работа. Топлината и парата трябва
да могат да излязат от уреда. Ако покриете уреда
с лесно запалими материали, при контакт с пердетата и др. има опасност от пожар.
●● Преди да настроите уреда за печене на даден вид
хляб напр. през нощта, първо изпробвайте дадената
рецепта по време, когато можете да наблюдавате
уреда, като се убедите, че съставките са в подходящо съотношение, тестото не е прекалено гъсто
GW43-013_v02
или рядко, а количеството на тестото не е прекалено
голямо и то не изтича.
●● По време на изваждане от уреда на съда за
печене заедно с изпечения хляб използвайте за
тази цел специални ръкавици или кърпа за предпазване от изгаряне, тъй като съдът и хлябът са
много горещи.
●● Изключвайте уреда от електрическия контакт, когато
не го използвате или преди да започнете почистването му.
●● Изключете уреда от електрическия контакт, преди
да се приближите към частите, които се движат по
време на използване.
●● Не изваждайте щепсела от електрическия контакт
с дърпане за кабела.
●● Захранващият кабел не бива да виси над ръба
на масата или плота или да се допира до горещи
повърхности.
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел
е повреден или забележите повреда на корпуса.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на.
●● Не докосвайте горещите повърхности на уреда.
Ползвайте кухненски ръкавици. След приключване
на процеса на печене уредът е много горещ.
●● Оставете уреда да изстине преди разглобяване
и почистване. Уредът има термоизолационен корпус.
Металните части на уреда се нагряват по време на
работа.
●● Не мийте под течаща вода и не потапяйте уреда
и захранващия кабел във вода.
●● За миене на корпуса не използвайте прекалено силни
миещи препарати - емулсии, млека, пасти и др. Те
могат да отстранят нанесените информационни
символи като напр.: обозначения, предупредителни
знаци и др.
●● Не мийте металните части в съдомиялна машина.
Прекалено силните почистващи препарати, използвани в тези уреди, предизвикват потъмняване на
металните части. Мийте ги ръчно, с обикновен препарат за миене на съдове.
●● Използването на принадлежности, различни от препоръчваните от производителя на уреда, може да
доведе до повреда на уреда.
●● Деца над осемгодишна възраст, лица с ограничени
умствени, сетивни или физически способности
и лица без опит и нужните знания могат да използват
уреда само под надзора или след по-ранно обяснение на възможните рискове и опасности и инструкция
за безопасна употреба на уреда. Не позволявайте на
79
деца да си играят с уреда. Деца над осемгодишна
възраст могат да почистват или извършват действия
по поддръжка на устройството само под надзор.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
Уверете се, че сте разбрали горепосочените
упътвания.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Хлебопекарната е уред от клас І, със захранващ кабел
с предпазно жило и щепсел с предпазен контакт.
Уредът отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Устройство на уреда
(Рис. A)
ЕЛЕМЕНТИ НА УРЕДА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Свалящ се капак
Дръжка
Прозорче
Дозатор на сипкави добавки
Вентилационни отвори
Съд за печене
Бъркалка
Камера за печене
Долна форма за печене на франзели
Горна форма за печене на франзели
Контролен панел
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
12 Лъжица за отмерване на съставките
13 Съд за отмерване на съставките
14 Кука за изваждане на смесващата лопатка
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
15 LCD дисплей
След подключване на устройството към захранването
върху дисплея ще се появи символ „1 3:25”. Цифрата
„1” определя програмата, която е избрана, а символът
„3:25” означава времетраенето на избраната програма.
Положението на двата символа определя избраната
степен на препичане и теглото. Настройката по подразбиране след включване на уреда е “високо тегло” (1000 g)
и “средна степен на препичане” (MEDIUM). Докато трае
80
програмата на дисплея, ще се вижда информация за
напредването на процеса на печене. Времето, което се
вижда на дисплея, постепенно ще намалява. На дисплея
се вижда и друга информация, отнасяща се за програматора на времето (TIMER), предварително нагряване
(PREHEAT), месене (KNEAD), пауза (REST), втасване на
тестото (RISE), печене (BAKE), функция за поддържане на
топлината (WARM) и приключване на програмата (END).
16 Бутон START/STOP – започва и завършва програмата.
17 Бутони на програматора на времето TIMER –
настройка на часовника.
18 Бутон COLOR – настройка на желаната степен на
препичане.
19 Бутон MENU – избор на програма.
20 Бутон LOAF – настройка на теглото според описанието по-долу.
Функции на уреда
ФУНКЦИЯ ЗВУКОВ СИГНАЛ
Звуковият сигнал се включва:
●● След натискане на бутоните за програмиране.
●● По време на работата се включва звуковият сигнал,
като информира за възможността за добавяне на
орехи, слънчоглед, сухо грозде и др. като напомняне.
●● След приключване на програмата.
ВНИМАНИЕ: След като натиснете копчето СТАРТ/
СТОП, има възможност за изключване на звук.
За тази цел натиснете и придържете в течение
на ок. 2 секунди едновременно двете копчета от
програматора за време TIMER. Ако отново натиснете и придържите и двете копчета TIMER, ще
чуете звуков сигнал, което означава, че звукът
е активиран.
ФУНКЦИЯ ПАМЕТ
В случай на кратко прекъсване на електричеството,
което трае до 15 минути, положението на програмата
се запаметява и уредът може да продължи работа след
отстраняване на аварията. Това е възможно само ако
програмата е прекъсната преди фазата на разбъркване
на тестото. В противен случай целият процес трябва да
започне отново.
ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО ДОЗИРАНЕ НА
СИПКАВИТЕ ДОБАВКИ
В капака на устройството се намира дозатор за сипкавите добавки (4). Възможно е добавяне в хлебните изделия на сипкави продукти, като: плодове, орехи, стафиди,
зърна. За тази цел сипете избрания продукт в дозатора
преди започване на процеса на печенето (подробностите
са описани в точка 4). Устройството ще добави автоматично продукти в тестото в съответен момент по време
на процеса на размесване на тестото.
Устройството създава също така възможност за добавяне на допълнителни съставки за сипване върху горната
GW43-013_v02
повърхност на тестото. Тези съставки най-добре е да
сипете в дозатора за сипкави добавки около 30 минути
преди края на процеса на печенето. Добавяне на допълнителните съставки ще се сигнализира със звуков сигнал.
Програмите, в които се прилага тази функция, са описани
в таблиците на фазите на работа на устройството.
(ФРЕНСКО ТЕСТО)
За приготвяне на особено лек, бял хляб.
ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
(СЛАДКИШ)
За приготвяне на сладкиши със закваска.
Ако след предишно използване на уреда температурата
му е прекалено висока, за да се започне нова програма,
след повторно натискане на бутона START на дисплея
ще се появи съобщение E 01 и ще се чуе звуков сигнал.
В такъв случай задръжте бутона START/STOP, докато
съобщението E 01 не изчезне от дисплея и на него не се
появи основната настройка. След това извадете съда за
печене и изчакайте уредът да изстине.
ВНИМАНИЕ: Програмата BAKE може да започне във
всеки момент, дори когато уредът е нагорещен.
Работа и употреба на уреда
(ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ)
За приготвяне на пълнозърнест хляб.
(БЕЗ ГЛУТЕН)
За приготвяне на хлебни изделия без глютен.
(ТЕСТО)
За приготвяне на тесто.
(Рис. B)
(МАКАРОНЕНО ТЕСТО)
ФАЗИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПЕЧЕНЕ НА ХЛЯБ
1 Сложете съда за печене.
Съдът за печене е покрит с незалепващо покритие.
Сложете съда точно в средата на основата, вътре
в уреда. Завъртете съда леко по посока на часовниковата стрелка, докато се блокира.
ВНИМАНИЕ: След приключване на процеса на
печене дръжката е гореща. Използвайте кухненска ръкавица.
2 Сложете бъркалката.
Поставете бъркалката така, че отворът в бъркалката да
попадна върху вала в съда за печене.
3 Добавете съставките.
Слагайте съставките в съда по реда, определен в съответната рецепта. Примерни рецепти са дадени в понататъшната част на инструкцията.
4 Допълнете дозатора за сипкавите добавки (опционално).
За да допълните дозатора, вдигнете капачка на дозатора
и сипете вътре оптимално количество добавки (плодове,
орехи, стафиди, зърна). Количество добавки зависи от
индивидуалните предпочитания. След това затворете
капачката, докато чуете едно «клик».
5 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт.
6 Изберете желаната програма с помощта на бутона
MENU.
Бутонът MENU служи за избор на програмите, подробно
описани по-долу.
(ОСНОВНА)
За приготвяне на бял, пшеничен и ръжен хляб. Това
е най-често използваната програма.
GW43-013_v02
(СЛАДКО)
(ПРЕПИЧАНЕ)
За препичане на хляб и сладкиши.
(ФРАНЗЕЛИ)
7 Изберете теглото, подходящо за дадената програма.
Бутон LOAF cлужи за настройка на теглото на хляба
(виж таблицата):
500 г
= малък хляб с тегло до 500 г
750 г
= среден хляб с тегло до 750 г
1000 г
= голям хляб с тегло до 1000 г
8 След това изберете желаната степен на препичане.
Бутонът COLOR служи за настройка на желаната степен
на препичане: LIGHT (леко), MEDIUM (средно), DARK
(силно), RAPID (бързо).
9 Поставете време за започване на програмата
с помощта на копчета на програматора за времето
TIMER.
Пример:
В момента е 20:30 часа, а хлябът трябва да бъде готов
в 7:00 сутринта следващия ден, т.е. след 10 часа и 30
минути. Натискайте копчето на програматора за времето, докато върху дисплея се появи символ 10:30, това
е количество време от сега (20:30) до момента, когато
хлябът трябва да бъде готов. При ползване на функцията програматор на времето не бива да се слагат бързо
развалящи се съставки като мляко, плодове, кисело
мляко, лук, яйца и др.
81
10 Натиснете бутона START/STOP.
ВНИМАНИЕ: След като натиснете копчето СТАРТ/
СТОП, има възможност за изключване на звук.
За тази цел натиснете и придържете в течение
на ок. 2 секунди едновременно двете копчета от
програматора за време TIMER. Ако отново натиснете и придържите и двете копчета TIMER, ще
чуете звуков сигнал, което означава, че звукът
е активиран.
Бутонът START/STOP служи също за прекъсване на
програмата във всеки момент. За тази цел натиснете
и задръжте за около 3 секунди бутона START/STOP,
докато не чуете звуков сигнал. На дисплея ще се появи
началното положение на избраната програма. Ако искате
да ползвате друга програма, изберете я с помощта на
бутона MENU.
11 Бъркане и месене на тесто.
Уредът за печене на хляб автоматично бърка и меси тестото, докато то не придобие подходяща консистенция.
ВНИМАНИЕ: По време на фазата на бъркане
и месене на тестото капакът на уреда трябва да
бъде затворен. По време на тази фаза могат все
още да се добавят малки количества вода, течност или други съставки.
12 Втасване на тестото.
След последния цикъл бъркане уредът се нагрява до
температура, оптимална за втасване на тестото.
ВНИМАНИЕ: По време на фазата на бухване на
тестото затворете капака и не го отваряйте
до приключването на изпичането на хляба.
Снимките имат за цел само да представят
фазата на бухване на тестото.
13 Печене.
Уредът за печене на хляб автоматично настройва времето и температурата на печене. Ако хлябът е прекалено светъл към края на програмата, използвайте програмата BAKE за по-силно препичане на хляба. За тази
цел натиснете бутона START/STOP и го задръжте за
около 3 секунди (докато не чуете звуков сигнал). След
това натиснете бутона BAKE. Когато желаната степен на
препичане бъде достигната, спрете процеса, като задържите за около 3 секунди бутона START/STOP (докато не
чуете звуков сигнал).
ВНИМАНИЕ: По време на фазата на печене на
тестото затворете капака и не го отваряйте
до приключването на изпичането на хляба.
Снимките имат за цел само да представят
фазата на печене.
14 Подгряване.
След приключване на процеса на печене се включва
звуков сигнал, който сигнализира, че хлябът може да се
извади от уреда. Същевременно започва едночасов процес на подгряване.
82
15 Приключване на фазите на програмата.
След приключване на програмата извадете щепсела на
захранващия кабел от електрическия контакт.
16 Извадете съда за печене с помощта на кухненска
ръкавица и го обърнете.
17 Ако хлябът не се извади веднага от съда, внимателно тръснете няколко пъти съда, докато хлябът не
излезе.
ВНИМАНИЕ: Ако бъркалката остане вътре
в хляба, можете леко да го разрежете и да извадите бъркалката навън. Moжете също така да
използвате кука за изваждане на смесващата
лопатка.
18 Приготвяне на франзели.
След приготвяне на тестото с помощта на програма
7 DOUGHT (ТЕСТО) сложете тестото във форми за
печене на франзели (9) и (10). След това поместете
формите с тестото в камерата за печене вместо съд за
печене.
19 Поместване на долната форма за печене (9) във
фурната.
След като извадите съд за печене, пъхнете формата
с тестото между долните куки в камерата за печене така,
че да сигурно приляга до куките.
ВНИМАНИЕ: Като помествате формите за печене
във фурната, обърнете внимание дръжките да
са вдигнати (перпендикулярно към повърхност
на формите). Поставяне на дръжките в това
положение ще улесни изваждане на формите от
устройството.
20 Поместване на горната форма за печене (10) във
фурната.
Окачете горната форма за печене върху металните куки,
намиращи се в горната част на камерата за печене. След
това затворете капака и постъпвайте като при печене на
хляб (фази 13 до 15) или задвижете програма 10 BAKE
(ПРИПИЧАНЕ).
За приготвяне на франзелите можете също
така да използвате програмата 11 BAGUETTE.
Програмата е разделена на два етапа. На пръви
етап тестото се размесва, смачква и оставя да
расте. На втори етап франзелите се подлагат на
растеж и на процес на печене. След приключване
на първия етап устройството спира и издава звуков сигнал, с който информира потребителя, че
трябва да сложи тестото във формите за франзели. След поместване на формите във фурната
(подробностите са описани в точки 18, 19 и 20)
следва да се възобнови програмата с натискане
на копчето «СТАРТ/СТОП». От този момент ще се
започне втори етап. Подробното време на отделните етапи на програмата е представено в таблицата «ФАЗИ НА РАБОТА НА УСТРОЙСТВОТО».
GW43-013_v02
ФАЗИ НА РАБОТА НА УСТРОЙСТВОТО
1
ФУНКЦИЯ
BASIC*
BAKING (печене)
LOAF (пита)
LIGHT (светло)
MEDIUM (средно)
DARK (тъмно)
RAPID (бързо)
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
KNEAD 1 (месене 1)
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
REST (пауза)
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEAD 2 (месене 2)
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
RISE 1 (растеж 1)
40 м
40 м
40 м
40 м
40 м
40 м
40 м
40 м
40 м
15 м
15 м
15 м
KNEAD 3 (месене 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (растеж 2)
25 м
25 м
25 м
25 м
25 м
25 м
25 м
25 м
25 м
9м
9м
9м
KNEAD 4 (месене 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (растеж 3)
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
30 м
30 м
30 м
BAKE (печене)
46 м
51м
58 м
48 м
53 м
60 м
53 м
58 м
65 м
48 м
53 м
60 м
WARM (нагряване)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(общо време)
3:11
3:16
3:23
3:13
3:18
3:25
3:18
3:23
3:30
2:12
2:17
2:24
DELAY TIME
(забавен старт)
PREHEAT
(предвари-телно
нагряване)
2
ФУНКЦИЯ
FRENCH*
BAKING (печене)
LOAF (пита)
LIGHT (светло)
MEDIUM (средно)
DARK (тъмно)
RAPID (бързо)
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
KNEAD 1 (месене 1)
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
REST (пауза)
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEAD 2 (месене 2)
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
RISE 1 (растеж 1)
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
15 м
15 м
15 м
KNEAD 3 (месене 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (растеж 2)
31 м
31 м
31 м
31 м
31 м
31 м
31 м
31 м
31 м
15 м
15 м
15 м
DELAY TIME
(забавен старт)
PREHEAT
(предвари-телно
нагряване)
GW43-013_v02
83
2
ФУНКЦИЯ
FRENCH*
BAKING (печене)
LIGHT (светло)
MEDIUM (средно)
DARK (тъмно)
RAPID (бързо)
KNEAD 4 (месене 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
5s
5s
5s
RISE 3 (растеж 3)
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
30 м
30 м
30 м
BAKE (печене)
48 м
50 м
53 м
50 м
52 м
55 м
55 м
57 м
60 м
50 м
52 м
55 м
WARM (нагряване)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(общо време)
3:28
3:30
3:33
3:30
3:32
3:35
3:35
3:37
3:40
2:35
2:37
2:40
3
ФУНКЦИЯ
WHOLE WHEAT*
MEDIUM (средно)
DARK (тъмно)
RAPID (бързо)
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
5м
5м
5м
KNEAD 1 (месене 1)
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
REST (пауза)
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEAD 2 (месене 2)
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
RISE 1 (растеж 1)
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
24 м
24 м
24 м
KNEAD 3 (месене 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (растеж 2)
26 м
26 м
26 м
26 м
26 м
26 м
26 м
26 м
26 м
11 м
11 м
11 м
KNEAD 4 (месене 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (растеж 3)
45 м
45 м
45 м
45 м
45 м
45 м
45 м
45 м
45 м
35 м
35 м
35 м
BAKE (печене)
48 м
50 м
53 м
50 м
52 м
55 м
55 м
57 м
60 м
50 м
52м
55 м
WARM (нагряване)
1h
1h
1
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(общо време)
3:43
3:45
3:48
3:45
3:47
3:50
3:50
3:52
3:55
2:30
2:32
2:35
4
5
6
7
8
9
10
DOUGH*
PASTA
DOUGH
JAM
BAKE
LOAF (пита)
84
BAGUETTE*
500 г
750 г
1000 г
1000 г
-
-
-
-
-
-
-
-
15:00
15:00
15:00
-
-
15:00
-
15:00
-
15:00
15:00
15:00
ФУНКЦИЯ
DELAY TIME
(забавен старт)
PREHEAT
(предвари-телно
нагряване)
11
GLUTEN
FREE*
DELAY TIME
(забавен старт)
PREHEAT
(предвари-телно
нагряване)
SUPER*
LOAF (пита)
LIGHT (светло)
SWEET*
BAKING (печене)
LIGHT MEDIUM DARK
0м
GW43-013_v02
5м
5м
0м
5м
15 м
10 м
20 м
12 м
0м
9
10
11
BAGUETTE*
3м
5м
5м
5м
5м
0м
0м
0м
0м
10 м
20 м
20 м
20 м
60 м
0м
55 м
55 м
55 м
10 s
0
0s
0s
0s
0s
26 м
26 м
0
0
0м
0м
0м
5s
5s
5s
0
0s
0s
0s
0s
RISE 3 (растеж 3)
52 м
52 м
52 м
60 м
0м
0
15 м
15 м
15 м
BAKE (печене)
50 м
55 м
60 м
48 м
55 м
0м
70 м
60-90 м
52 м
57 м
62 м
WARM (нагряване)
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(общо време)
3:17
3:22
3:27
1:20
2:10
1:30
1:25
1:00
2:27
2:32
2:37
KNEAD 1 (месене 1)
5м
5м
5м
REST (пауза)
5м
5м
5м
KNEAD 2 (месене 2)
20 м
20 м
20 м
RISE 1 (растеж 1)
39 м
39 м
39 м
KNEAD 3 (месене 3)
10 s
10 s
RISE 2 (растеж 2)
26 м
KNEAD 4 (месене 4)
11 м
0:14
BAKE
JAM
5м
8
PASTA
DOUGH
DOUGH*
7
GLUTEN
FREE*
ФУНКЦИЯ
6
SUPER*
5
SWEET*
4
LIGHT MEDIUM DARK
* – Достъпна е функция за автоматично дозиране на сипкавите добавки.
Почистване и поддръжка
●● Преди
първа употреба на устройството щателно
измийте съда за печене, формите и смесващата
лопатка с помощта на меко миещо средство (съдът
за печене не бива да се потапя във вода).
●● Преди първа употреба се препоръчва да смажете
новия съд за печене, формите и смесващата лопатка
с устойчива към висока температура мазнина,
а след това да ги стоплите във фурната в течение
на около 10 минути. След изстиването им отстранете
мазнината от съда с помощта на хартиена кърпа.
Благодарение на това ще се предпази покритието,
което предотвратява залепването на тестото. Това
действие може да се повтаря от време на време.
●● Преди съхраняване или почистване почакайте
устройството да изстине. Преди поредния процес на
месене и печене уредът трябва да изстине за около
половин час.
●● Преди почистване изключете уреда от електричеството и изчакайте да изстине. За миене използвайте
слаб миещ препарат. Не бива да използвате химически почистващи препарати, бензин, средства за
почистване на фурни или всички други средства,
които могат да надраскат или повредят повърхността
на уреда.
●● Отстранявайте всички съставки и трохи от капака,
корпуса и камерата за печене с помощта на влажна
кърпа. Не бива да потапяте уреда във вода или да
наливате вода в камерата за печене!
GW43-013_v02
●● За улесняване на почистването можете да свалите
капака, като го вдигнете вертикално, а след това го
дръпнете нагоре.
●● Съдът за печене трябва да се изтрие отвън с влажна
кърпа. Вътрешността на съда може да се мие с препарат за миене на съдове. Не потапяйте съда във
вода.
●● Почиствайте бъркалката и задвижващия вал веднага
след използване. Ако бъркалките останат в съда, ще
бъде трудно да се извадят по-късно. В такъв случай
напълнете съда с топла вода и го оставете за 30
минути. След това извадете бъркалките.
●● Съдът е покрит с незалепващо покритие. Не бива
да се използват метални предмети, които могат да
го надраскат. Цветът на покритието ще се променя
с течение на времето на използване на уреда. Това
е нормална ситуация. Тази промяна по никакъв начин
не променя свойствата на покритието.
●● Преди прибиране на уреда се убедете, че уредът
е изцяло изстинал и е сух. Уредът трябва да се съхранява със затворен капак.
85
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА УРЕДА
ПРОБЛЕМ
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
От камерата за печене или
от вентилационните отвори
излиза дим.
Съставките са се залепили
към камерата за печене или
към външните части на съда
за печене.
Изключете уреда от електричеството и почистете външната част
на съда за печене или камерата за печене.
Хлябът хлътва в средата
и е влажен отдолу.
Хлябът е оставен прекалено
дълго в съда след печене
и подгряване.
Извадете хляба от съда за печене преди приключване на
функцията подгряване.
Хлябът трудно се изважда
от съда.
Долната част на хляба се
е залепила към бъркалката.
Преди следващото печене почистете бъркалката и вала. Ако
е нужно, напълнете съда с топла вода и го оставете за 30
минути. Това дава възможност по лесен начин да се извадят
и почистят бъркалките.
Неподходяща настройка на
програмата.
Проверете избраното меню и другите настройки.
Натиснат е бутонът START/STOP Недейте да ползвате същите съставки и започнете целия процес
по време на работата на уреда.
отново.
Съставките не са разбъркани
или хлябът не се е изпекъл
добре.
Уредът не се включва.
Включва се звуков сигнал.
На дисплея се появява
съобщение E 01.
На дисплея се появява
съобщение „EEE”.
86
По време на работа на уреда
капакът е вдиган няколко пъти.
Капакът може да се отваря само ако времето на дисплея е
повече от 1:30 (това се отнася само за програмите 1, 2, 3, 4).
Уверете се, че капакът е правилно затворен.
Продължително прекъсване
Недейте да ползвате същите съставки и започнете целия процес
в захранването с електричество
отново.
по време на работа на уреда.
Въртенето на бъркалките
е блокирано.
Проверете дали бъркалките не са блокирани от зърна и др.
Извадете съда за печене и проверете дали задвижващите
елементи се въртят. В противен случай уредът трябва да се
занесе в сервиз.
Уредът не е изстинал след
предишния процес на печене.
Натиснете и задръжте бутона START/STOP, докато на дисплея
не се появи нормалният код на програмата. Изключете уреда
от електричеството. Извадете съда за печене и изчакайте да
изстине и да достигне стайна температура. След това свържете
уреда към електричеството и отново го включете.
Грешка на програмата или
електронна грешка.
Започнете тест на уреда. За тази цел с натискане и задържане на
бутона меню изключете уреда от електрическата мрежа, а след
това отново го включете. Освободете бутона. Ще бъде направен
тест на уреда. Отново изключете уреда от електричеството. На
дисплея трябва да се появи кодът на нормалната програма.
В противен случай уредът трябва да се занесе в сервиз.
GW43-013_v02
КЛАСИЧЕСКИ РЕЦЕПТИ
Уредът е особено подходящ за
използване на готови смеси за хляб,
които се продават в магазините.
БЯЛ ХЛЯБ
(тегло на хляба около 900 г)
ХЛЯБ С МЪТЕНИЦА
(тегло на хляба около 900 г)
Съставки:
Вода или мляко
Сол
Захар
Брашно тип 500
Суха мая
Съставки:
Мътеница
Сол
Захар
Брашно тип 500
Суха мая
425 мл
1 ½ лъжички
1 ½ лъжички
600 г
1 лъжичка
375 мл
1 лъжичка
1 лъжичка
500 г
1 лъжичка
Програма: BASIC или FRENCH
Програма: BASIC или FRENCH
СЛАДКИШ С ЯДКИ И СТАФИДИ
(тегло на хляба около 900 г)
ХЛЯБ СЪС СЛЪНЧОГЛЕДОВИ СЕМКИ
(тегло на хляба около 900 г)
ХЛЯБ – СЕДЕМ ЗЪРНА
(тегло на хляба около 700 г)
Съставки:
Вода или мляко
Маргарин или масло
Съставки:
Вода
Масло
Брашно тип 550
Слънчогледови
семки
Сол
Захар
Суха мая
Съставки:
Вода или мляко
Маргарин или масло
Сол
Захар
Брашно тип 550
Пълнозърнесто
пшенично брашно
Ядки от 7 зърна
Суха мая
Сол
Захар
Брашно тип 500
Суха мая
Стафиди
Начукани ядки
350 мл
1½ супени
лъжици
1 лъжичка
2 супени лъжици
540 г
1 лъжичка
100 г
3 супени лъжици
350 мл
1 супена лъжица
540 г
5 супени лъжици
1 лъжичка
1 супена лъжица
1 лъжичка
300 мл
1½ супени лъжици
1 лъжичка
2½ супени лъжици
240 г
240 г
60 г
1 лъжичка
Програма: BASIC
Програма: BASIC
Съвет: слънчогледовите семки могат
да се заменят с тиквени. Ако семките
се изпържат в тиган, те ще придобият
по-интензивен вкус.
Програма: WHOLE WHEAT
Ако се използват цели зърна, те трябва
предварително да се накиснат.
ЛУЧЕН ХЛЯБ
(тегло на хляба около 900 г)
ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ
(тегло на хляба около 900 г)
СЛАДКИШ С ШОКОЛАД И ЯДКИ
(тегло на хляба около 700 г)
Съставки:
Вода или мляко
Маргарин или масло
Сол
Захар
Голям, нарязан лук
Брашно тип 550
Суха мая
Съставки:
Вода или мляко
Маргарин или масло
Яйца
Сол
Захар
Брашно тип 550
Пълнозърнесто
пшенично брашно
Суха мая
Съставки:
Вода
Шоколадов крем
с ядки
Сол
Пудра захар
Брашно тип 500
Обикновено
брашно
Суха мая
250 мл
1 супена лъжица
1 лъжичка
2 супени лъжици
1 бр.
540 г
1 лъжичка
300 мл
1½ супени лъжици
1 бр.
1 лъжичка
2 лъжички
360 г
180 г
1 лъжичка
Програма: BASIC
Този хляб трябва да се изпече веднага.
Програма: WHOLEWHEAT
Внимание: При използване на програма
„DELAY TIMER” вместо яйца трябва да се
добави повече вода.
Програма: FRENCH
ХЛЯБ ФОКАЧА С РОЗМАРИН И ЧЕСЪН
ФРАНЗЕЛИ
(тегло на тестото около 900 г)
ТЕСТО ЗА ПИЦА
(съставки за 3 пици)
Съставки:
Вода
Мед
Сол
Захар
Брашно тип 550
Суха мая
Съставки:
Вода
Сол
Зехтин
Брашно тип 500
Захар
Суха мая
Съставки:
Вода
Зехтин
Пресен нарязан
розмарин
Чесън, обелен
и изстискан
Брашно тип 500
Сол
Суха мая
Програма: DOUGH
GW43-013_v02
200 мл
1 супена лъжица
2 супени лъжици
3 скилидки
350 г
1 лъжичка
½ лъжичка
300 мл
1 супена лъжица
1 лъжичка
1 лъжичка
540 г
1 лъжичка
Програма: BAGUETTE
След процеса на размесване на тестото
разделете готовото тесто на 2-4 части.
Формирайте дълги пити и ги поместете
във формите. Нарежете косо тестото и го
поместете във фурната.
275 мл
90 мл
1½ лъжички
1½ лъжички
300 г
150 г
1 лъжичка
300 мл
¾ лъжичка
1 супена лъжица
450 г
2 лъжички
1 лъжичка
Програма: DOUGH
След процеса на месене на тестото го
разточете с точилка в кръгла форма и го
оставете за 10 минути. Намажете го със
сос и сложете гарнитура. Печете във
фурна 20 минути.
87
ПОРТОКАЛОВ МАРМАЛАД
ЯГОДОВ МАРМАЛАД
МАЛИНОВ МАРМАЛАД
Съставки:
Портокали
Лимони
2:1 захар с желатин
Съставки:
Ягоди, измити
и изчистени
Захар с желатин
Съставки:
Пресни малини,
измити
Захар с желатин
400 г
100 г
250 г
450 г
450 г
450 г
450 г
Програма JAM
Програма JAM
КАЙСИЕВ МАРМАЛАД
ВИШНОВ ХЛЯБ
(теглото на хляб ок. 700 г)
ХЛЯБ ОТ БЕЗГЛУТЕНОВО БРАШНО
(тегло на хляба около 900 г)
Съставки:
Вишнов сок
Мляко
Mед
Краве масло
Кисело мляко
с вишнов вкус
Вишни без костилки
Брашно тип 550
Суха мая
Прах за печене
Сол
Захар
Съставки:
Вода или мляко
Сол
Захар
Брашно тип 500
Съставки:
Пресни кайсии,
измити
Студена вода
Захар с желатин
Лимонова кора + сок
450 г
2 супени лъжици
450 г
от ½ лимон
Програма: JAM
75 мл
20 мл
15 г
15 г
135 г
20 г
410 г
1 лъжичка
½ лъжица
½ лъжичка
1 лъжичка
Програма: BASIC или SWEET
Суха мая
425 мл
1 ½ лъжички
1 ½ лъжички
Безглутеново
брашно 500 г
1 лъжичка
Програма: BASIC или FRENCH
В таблиците се намират примерни рецепти и ориентировъчни количества на съставките. Не се отнасяйте към тези записи като към
готварската книга. Постъпвайте според индивидуалните си предпочитания и кулинарните правила, описани в професионалната литература и в пособията.
КОГА ДА КОРИГИРАМЕ РЕЦЕПТИТЕ
ПРОБЛЕМ
ПРАВДОПОДОБНА ПРИЧИНА
Хлябът бухва прекалено
- Прекалено много мая, прекалено много брашно, недостатъчно количество сол.
бързо.
Хлябът не бухва изобщо
или бухва недостатъчно.
Тестото прекалено силно
бухва и излиза от съда.
Хлябът хлътва в средата.
Хлябът е тежък, на
грудки.
88
РЕШЕНИЕ
(ОПИСАНИЕ ПО-ДОЛУ)
a/b
- Няма мая или маята е прекалено малко.
a/b
- Стара или некачествена мая.
e
- Прекалено гореща течност.
c
- Стигнало се е до контакт на маята с течност.
d
- Неподходящ вид брашно или старо брашно.
e
- Прекалено голямо или прекалено малко количество течност.
a/b/g
- Прекалено малко захар.
a/b
- Ако водата е прекалено мека, маята ферментира по-силно.
f
- Прекалено многото мляко води до ферментация на маята.
c
- Количеството тесто е по-голямо от вместимостта на съда и хлябът хлътва.
a/f
- Ферментацията е прекалено кратка или прекалено бърза поради прекалено
високата температура на водата или камерата за печене, или прекалено
голямата влажност.
c/h/i
- Липса на сол или недостатъчно количество захар.
a/b
- Прекалено много течност.
h
- Прекалено много брашно или прекалено малко течност.
a/b/g
- Прекалено малко мая или захар.
a/b
- Прекалено много плодове, пълнозърнесто брашно или друга съставка.
b
- Старо или некачествено брашно.
e
GW43-013_v02
ПРОБЛЕМ
Хлябът не е изпечен
в средата.
Неравна структура на
хляба или прекалено
много отвори в хляба.
Неизпечена, гъбеста
повърхност.
ПРАВДОПОДОБНА ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
(ОПИСАНИЕ ПО-ДОЛУ)
- Прекалено голямо или прекалено малко количество течност.
a/b/g
- Прекалено голяма влажност.
h
- Рецепта с влажни съставки, напр. кисело мляко.
g
- Прекалено голямо количество вода.
g
- Липса на сол.
b
- Голяма влажност, прекалено гореща вода.
h/i
- Прекалено много течност.
c
- Обемът на хляба е прекалено голям спрямо съда.
a/f
- Прекалено много брашно, особено при светлия хляб.
f
- Прекалено много мая или прекалено малко сол.
a/b
- Прекалено много захар.
a/b
- Други сладки съставки освен захар.
b
Филиите хляб са неравни
или вътре има грудки.
- Хлябът не е достатъчно охладен (парата не е успяла да се отдели).
j
На кората на хляба има
брашно.
- След разбъркването на тестото на страничните стени на уреда е останало
брашно.
g/i
Решения на горепосочените проблеми
a) Съставките трябва да се измерят точно.
b) Количеството на съставките трябва да бъде подходящо, проверете дали са добавени всички съставки.
c) Трябва да се добави друга течност или да се остави
да изстине при стайна температура. Слагайте съставките по реда, определен в съответната рецепта.
В средата на сипаното брашно направете дупка
и сипете в нея раздробената или суха мая. Не бива
да се допуска маята да влезе в непосредствен
контакт с течността.
d) Използвайте само пресни и подходящо съхранявани
съставки.
e) Трябва да се намали общото количество съставки,
да не се добавя повече брашно, отколкото е дадено
в рецептата. Трябва да се намали количеството съставки с ⅓.
f) Трябва да се намали количеството добавена течност. Ако се използват съставки, съдържащи вода,
тогава трябва да се намали съответно количеството
на течността.
g) При много влажно време добавете с 1-2 супени
лъжици по-малко вода.
h) При много топло време не ползвайте функцията
на програматора на времето. Добавяйте хладни
течности.
i) Веднага след изпичане хлябът трябва да се извади
от съда и да се остави да изстине в продължение на
поне 15 минути преди рязане.
j) Трябва да се намали количеството мая или всички
съставки с ¼.
GW43-013_v02
Забележки относно рецептите
1. Съставки
●● Предвид факта, че всяка съставка има определена
роля в успешния процес на печене на хляба, тяхното
правилно измерване е също толкова важно, колкото
и редът на добавянето им.
●● Най-важните съставки като течност, брашно, сол,
захар или мая (може да се използва суха или прясна
мая) имат влияние за успешното приготвяне на тестото и хляба. Винаги добавяйте съответните количества съставки в подходящи пропорции.
●● Добавяйте хладки съставки, ако тестото трябва да
бъде приготвено веднага. Ако настройвате програмата с функцията на програматора на времето, препоръчва се използването на хладни съставки, за да
не започне маята да действа прекалено рано.
●● Маргаринът, маслото и млякото влияят върху вкуса
на хляба.
●● Количеството захар може да се намали с 20%, така
кората ще бъде по-фина и тънка, което няма да има
влияние върху резултата от печенето. За да бъде
кората по-фина и мека, захарта може да се замести
с мед.
●● Глутенът, образуващ се в брашното по време на
месенето на тестото, прави структурата на хляба
подходяща. Идеалната смес брашно се състои от
40% пълнозърнесто брашно и 60% бяло брашно.
●● Ако искате да добавите към хляба зърна от житни
растения, накиснете ги за през нощта във вода.
Намалете количеството брашно и течност (максимално с 1/5 по-малко).
●● Закваската е необходима при използването на
ръжено брашно. Тя съдържа мляко и оцетни бак-
89
терии, които правят хляба по-лек и предизвикват
по-силна ферментация. Можете да си приготвите
закваската сами, това обаче изисква време. Поради
тази причина в рецептите се използва концентрат на
закваската на прах. Той се продава в 15-грамови опаковки (за 1 кг брашно). Препоръчва се спазването на
дадените рецепти (½, ¾ или 1 опаковка). Ако е добавена по-малко закваска отколкото е дадено в рецептата, хлябът ще бъде ронлив.
●● Ако закваската на прах има друга концентрация
(100-грамова опаковка за 1 кг брашно), количеството
брашно трябва да се намали с 80 г на 1 кг брашно.
●● Може да се използва и течна закваска. Спазвайте
количествата, дадени на опаковката. Напълнете мярката с течна закваска и добавете другите течни съставки в съответните количества според рецептата.
●● Пшеничната закваска по-често се продава суха.
Тя поправя пластичността на тестото, то е по-дълго
прясно и вкусно. Тя е и с по-меко действие от ръжената закваска.
●● За печене на хляб със закваска може да се използва
програмата BASIC или WHOLE WHEAT.
●● Закваската може да се замести с фермент за печене.
Разликата ще бъде само във вкуса. Ферментът е подходящ за използване в домашната хлебопекарна.
●● Към тестото могат да се добавят пшенични трици,
за да бъде хлябът по-лек и по-богат на хранителни
вещества. За тази цел трябва да се добави една
супена лъжица трици на 500 г брашно и да се увеличи количеството течност с ½ супена лъжица.
●● Пшеничният глутен е естествено вещество, получавано от белтъчините, съдържащи се в пшеницата.
Благодарение на него хлябът е по-лек и има по-голям
обем. Хлябът по-рядко се сплесква и е по-лек за храносмилане. Неговите предимства са особено видими
при печене на пълнозърнест хляб или друг хляб от
домашно смляно брашно.
●● Черният малц, използван в някои рецепти, представлява тъмен изпечен ечемичен малц. Благодарение
на него може да се получи по-тъмна коричка на
хляба и по-тъмна среда (напр. кафяв хляб). Може
да се използва и ръжен малц, но той не е толкова
тъмен. И двата продукта се намират в магазините за
здравословна храна.
●● Чистият лецитин на прах е натурален емулгатор, който
подобрява обема на хляба и прави средата по-мека
и по-светла, а хлябът остава пресен по-дълго време.
2. Коригиране на количеството съставки
Ако е необходимо увеличаване или намаляване на количеството на съставките, уверете се, че пропорциите на
оригиналната рецепта ще бъдат запазени. За да получите задоволителен ефект, препоръчва се да се спазват
дадените по-долу правила, отнасящи се за модифицирането на количеството на съставките:
●● Течности / брашно: тестото трябва да бъде меко (но
не прекалено) и лесно за месене. Тестото не бива да
бъде на влакна. От тестото трябва да може лесно да
90
се направи топка. Това не е възможно при гъстите
теста за ръжен или пълнозърнест хляб. Тестото
трябва да се провери пет минути след първия етап
на месене. Ако е прекалено влажно, трябва да се
добави малко брашно, докато не придобие подходяща консистенция. Ако е прекалено сухо, добавете по една лъжица вода по време на процеса на
месене.
●● Заместване на течностите: При използване на
съставки, съдържащи в своя състав течности (напр.
извара, кисело мляко и др.), добавяното количество
течност трябва да бъде намалено. При добавяне на
яйца счупете ги в мерителния съд и го допълнете
с останалите течности, за да контролирате количеството съставки. Тестото, приготвяно на място, което
се намира на голяма височина (над 750 метра), ще
втаса по-бързо. В такъв случай можете да намалите
количеството мая от ¼ до ½ лъжичка, за да намалите пропорционално втасването на тестото. Това се
отнася и за местата, които се снабдяват с особено
мека вода.
3. Добавяне и измерване на съставките и количествата
●● Винаги
първо налейте течност, а едва накрая
добавете мая. За да избегнете прекалено бързото
втасване на маята (особено по време на използване
на функцията на програматора на времето), не бива
да допускате да се стигне до контакт на течностите
с маята.
●● При измерване на съставките винаги прилагайте
едни и същи мерни единици, т.е. измервайте съставките с приложената мерителна лъжица или лъжиците, използвани вкъщи, ако рецептите изискват
измерване в супени лъжици или в чаени лъжички.
●● Измерете точно съставките, дадени в грамове.
●● Ако искате да измерите съставките в милилитри, за
тази цел можете да използвате приложения мерителен съд, който има скала от 30 до 300 мл.
●● Добавяне на плодове, орехи или зърна. Тези съставки могат да се добавят за отделните програми
в момента, когато се чуе звуковият сигнал. Ако съставките се добавят прекалено рано, те ще се смелят
по време на процеса на месене на тестото.
4. Рецепти за прилагане в домашната хлебопекарна
Горепосочените рецепти са предназначени за хлябове
с различна големина. Общото тегло не бива да надвиши 1000 грама. Ако не са дадени конкретни препоръки
относно теглото, това означава, че за дадената програма
може да се използва както малко, така и голямо количество съставки. При супербързата програма препоръчителното тегло на хляба е около 750 грама.
5. Тегло и обем на хляба
●● В рецептите теглото на хляба е точно определено.
Лесно може да се забележи, че теглото на чистия
бял хляб е по-малко от това на пълнозърнестия
GW43-013_v02
хляб. Това е свързано с факта, че бялото брашно подобре бухва, затова хлябът трябва да се контролира
по време на процеса на печене.
●● Въпреки точното определяне на теглото могат да
настъпят незначителни отклонения от дадените стойности. Фактическото тегло на хляба зависи в голяма
степен от влажността на въздуха в помещението
в момента на приготвяне.
●● Хлябът с голямо съдържание на пшеница винаги
има голям обем и излиза от ръбовете на съда след
последната фаза на бухване, дори в случай на точно
измерване на съставките. Хлябът обаче не изтича.
По-лесно се препича частта от хляба, намираща се
извън съда, отколкото частта, останала вътре.
●● За да бъде хлябът по-лек, в програмите SUPER, препоръчителни за печене на сладък хляб, могат да се
използват съставки в по-малки количества, отколкото
в програмата SWEET.
6. Ефекти на печенето
●● Ефектите на печенето зависят от условията (твърдостта на водата, влажността на въздуха, височината, консистенцията на съставките и др.). Поради
тази причина рецептите трябва да служат по-скоро
за справка и трябва съответно да се пригодят към
дадените условия. Не се отказвайте в случай на
неуспешни опити за печене. В такъв случай потърсете причината за неуспеха и опитайте отново при
променени пропорции.
●● Ако хлябът не е достатъчно препечен, оставете го
в уреда и ползвайте програмата за препичане.
●● Препоръчва се и да изпробвате печенето на хляб,
преди да настроите функцията на програматора на
времето, използвана за печене през нощта, за да може
в случай на нужда да направите необходимите промени.
Екология – грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
GW43-013_v02
91
UA
Шановні Клієнти
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу потрібно звернути на вказівки
з безпеки для попередження випадків і/або пошкодження
обладнання під час користування. Інструкцію просимо
зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час
користування у майбутньому.
Вказівки з питань безпеки
●● Перед початком користування, ознайомтесь з повним
змістом інструкції з обслуговування.
●● Обладнання призначене виключно для домашнього
використання. У разі його використання для цілей
бізнесу загального харчування, умови гарантії змінюються.
●● Обладнання завжди підключайте до розетки електромережі (тільки перемінного струму), оснащеної захисним штифтом, з напругою, що відповідає вказаному
на щитку значенню напруги.
●● Завжди встановлюйте обладнання на плоскій, рівній
поверхні для попередження падіння під час замішування
тіста. Це особливо важливо у випадку застосування
встановлених функцій та якщо обладнання залишено
без нагляду. У випадку винятково гладких поверхонь,
обладнання помістіть на тонкій, гумовій підкладці.
●● Під час праці обладнання, помістіть його на відстані
не менш 10 см від інших предметів.
●● Не встановлюйте обладнання на або поблизу газової, електричної плити або гарячої духовки.
●● Зверніть особливу увагу під час переносу обладнання,
особливо якщо усередині знаходяться гарячі речовини.
●● Забороняється винімати ємність для випічки під час
роботи обладнання.
●● Не застосовуйте більшу кількість компонентів, ніж як
вказано у рецептурі. У противному разі, хліб нерівно
випечеться або тісто вийде назовні. Дотримуйтесь
рекомендацій цієї інструкції з обслуговування.
●● Не покладайте в машинку алюмінієву плівку чи інші
матеріали, тому, що вони можуть привести до виникнення пожежі або короткого замикання.
●● Не прикривайте обладнання рушником, чи іншими
матеріалами під час праці. Тепло і пара повинні мати
можливість свобідного виходу з обладнання. У разі
прикриття обладнання легкозаймистими матеріалами,
контакту зі шторами та ін., є ризик виникнення пожежі.
●● Перед встановленням обладнання для випічки даного
виду хліба, напр. протягом ночі, зпочатку випробуйте
дану рецептуру коли можете спостерігати за обладнанням, упевнюючись, що компоненти підібрані
у відповідних пропорціях, тісто не є надто густим або
рідким, а кількість маси не є надто велика і тісто не
виходить назовні.
92
●● Під час виймання з обладнання ємності для випічки
разом з випеченим хлібом, вживайте з цією метою
спеціальні рукавиці або тканину для захисту від
опіків, тому що ємність і хліб дуже гарячі.
●● Відключіть обладнання від розетки електромережі,
якщо не користуєтесь ним або перед початком очищування.
●● Відключіть обладнання від розетки електромережі
перед наближенням до частин, що рухаються під час
користування.
●● Не витягайте вилку з розетки електромережі, тримаючи за провід.
●● Кабель живлення не може звисати над краєм столу
або робочої поверхні, а також не може доторкатися
до гарячих поверхонь.
●● Не запускайте обладнання, якщо живильний провід
або корпус пошкоджені.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Не доторкайтесь до гарячих поверхонь обладнання.
Користуйтесь кухонними рукавицями. Після закінчення процесу випічки обладнання дуже гаряче.
●● Залишіть обладнання для охолодження перед його
демонтажом і очищуванням. Обладнання оснащене
термоізоляційним корпусом. Металеві частини обладнання нагріваються під час праці.
●● Не мийте під проточною водою, не занурюйте обладнання і живильний кабель у воду.
●● Для миття корпусу не використовувати агресивні
миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та
ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні
графічні символи, тобто: позначення, попереджувальні знаки та ін.
●● Не мийте металеві частини у посудомийних машинах.
Агресивні миючі засоби, що застосовуються для очищення цих приладів, приводять до потемніння вищевказаних частин. Мийте їх ручним способом, з застосуванням традиційних засобів для миття посуду.
●● Вживання аксесуарів, що не рекомендуються виробником може привести до пошкодження обладнання.
●● Діти старше 8 років, особи з обмеженими психічними, сенсорними або ментальними можливостями,
а також особи, що не мають відповідного досвіду та
знань, можуть використовувати прилад виключно під
наглядом або після попереднього пояснення можливих загроз та інструктажу з безпечного використання
приладу. Не можна дозволяти дітям гратись із приладом. Дозволяється очистка приладу та виконання
дій по зберіганню дітьми старше 8 років за умови відповідного нагляду.
GW43-013_v02
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
Необхідно упевнитися, що вищенаведені вказівки
є зрозумілими.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Машинка для випічки хліба є обладнанням класу I, оснащеним приєднувальним кабелем з захисною жилою та
вилкою з захисним контактом.
Обладнання виконує вимоги діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Складові частини обладнання
(Рис. A)
ЧАСТИНИ ОБЛАДНАННЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Кришка, що знімається
Ручка
Віконце
Дозатор сипких добавок
Вентиляційні отвори
Ємність для випічки
Змішувальна лопатка
Камера випічки
Нижня форма для випічки французьких багетів
Верхня форма для випічки французьких багетів
Панель управління
АКСЕСУАРИ
12 Ложка для відмірювання складників
13 Контейнер для відмірювання складників
14 Гачок для виймання перемішувальної лопатки
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
15 LCD-дисплей
Після підключення пристрою до електроживлення на дисплеї з`явиться символ «1 3:25». Цифра „1” визначає програму, що була вибрана, натомість символ „3:25” позначає час продовження вибраної програми. Положення
двох маркерів визначає вибрану ступінь обжарення
та вагу. Первинним настроюванням після включення
обладнання є „висока вага” (1000 г) та „середня ступінь
обжарення” (MEDIUM). Під час програми на дисплеї буде
з’являтися інформація щодо етапу процесу випічки. Час,
видний на дисплеї буде поступово зменшуватися. На
дисплеї видна також інша інформація, що стосується
програматора часу (TIMER), попереднього нагрівання
GW43-013_v02
(PREHEAT), вироблення (KNEAD), паузи (REST), росту
тіста (RISE), випічки (BAKE), функції підтримки тепла
(WARM) та закінчення програми (END).
16 Кнопка START/STOP – починає і закінчує програму.
17 Кнопки програматора часу TIMER – встановлення
годинника.
18 Кнопка COLOR – встановлення потрібної ступені
обжарення.
19 Кнопка MENU – вибір програми.
20 Кнопка LOAF – встановлення ваги згідно з нижчевказаним описом.
Функції обладнання
ФУНКЦІЯ ЗУМЕРА
Зумер включається:
●● Після натиснення встановлювальних кнопок.
●● Під час праці вмикається звуковий сигнал, повідомляючи про можливість додавання горіхів, насіння
соняшника, родзинок та ін. як нагадування.
●● Після закінчення програми.
УВАГА: Після натискання на кнопку СТАРТ/СТОП
можна вимкнути звук. Для цього натисніть та
утримуйте протягом приблизно 2 секунд дві
кнопки програматора часу TIMER. Якщо Ви знову
натиснете та будете утримувати обидві кнопки
TIMER, то пролунає звуковий сигнал, котрий означає, що звук активовано.
ФУНКЦІЯ ПАМ’ЯТІ
У випадку короткої перерви у електропостачанні, що складає до 15 хвилин, положення програми запам’ятовується
й обладнання може продовжувати роботу після усування
аварії. Це можливо виключно, якщо програма була припинена перед фазою змішування тіста. В іншому випадку
необхідно запускати весь процес з самого початку.
ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО
СИПКИХ ДОБАВОК
ДОЗУВАННЯ
У кришці пристрою наявний дозатор сипких добавок
(4). Можна додавати до випічки сипкі продукти, такі як:
фрукти, горіхи, родзинки, насіння. Для цього потрібно
насипати вибраний продукт у дозатор перед початком
процесу випікання (детальніше описано в пункті 4).
Пристрій автоматично добавить продукти в тісто у відповідний момент під час процесу перемішування та замішування тіста.
Пристрій також надає можливість добавлення додаткових складників для посипання верхньої поверхні випічки.
Ці складники краще всього насипати в дозатор сипких
добавок за 30 хвилин до закінчення процесу випікання.
Добавлення додаткових складників супроводжується звуковим сигналом. Програми, в котрих ця функція використовується, описані в таблицях робочих фаз пристрою.
93
ФУНКЦІЇ БЕЗПЕКИ
Якщо після попереднього користування обладнанням
його температура надто висока, для запуску нової програми, після повторного натиснення кнопки START на
дисплеї з’явиться повідомлення Е 01 i пролунає звуковий
сигнал. У такому випадку притримайте кнопку START/
STOP до моменту, коли повідомлення Е 01 зникне з дисплею і з’явиться на ньому основне натстроювання. Далі
вийміть ємність для випічки i зачекайте до охолодження
обладнання.
УВАГА: Програма BAKE може бути запущена у будьякий момент, навіть якщо обладнання розігріте.
(СОЛОДКИЙ ХЛІБ)
Для приготування напр. солодкого тіста на заквасці.
(БЕЗГЛЮТЕНОВІ)
Для приготування безглютенової випічки.
(ТІСТО)
Для приготування тіста.
(ТІСТО ДЛЯ МАКАРОНІВ)
Дія та обслуговування обладнання (Рис. B)
1 Установіть ємність для випічки.
Ємність для випічки покрита покриттям, що захищає
від прилипання. Помістіть ємність старанно посередині основи, усередині обладнання. Делікатно поверніть
ємкість у напрямку за рухом годинникових стрілок до
моменту, коли вона буде заблокована.
УВАГА Після закінчення процесу випічки ручка
залишається ще гарячою. Потрібно скористатися кухонними рукавицями.
2 Установіть змішувальну лопатку.
Встановіть змішувальну лопатку, накладаючи отвір у змішувальній лопатці на стрижень в ємності для випічки.
3 Додайте компоненти.
Компоненти вкладайте у ємність за черговістю, визначеною у відповідній рецептурі. Прикладові рецептури
додані у подальшій частині інструкції.
4 Добавте в дозатор сипкі добавки (опція).
Для поповнення вмісту дозатора слід підняти кришечку
дозатора та насипати всередину оптимальну кількість
добавок (фрукти, горіхи, родзинки, насіння). Кількість
добавок залежить від індивідуальних смаків. Потім слід
закрити кришечку, аж поки пролунає характерний звук
«клік».
5 Уставте вилку приєднувального проводу до розетки електромережі.
6 Виберіть потрібну програму за допомогою кнопки
MENU.
Кнопка MENU служить для вибору програм детально
описаних нижче.
(ОСНОВНА)
Для приготування білого, пшеничного та житнього хліба.
Це найчвстіше вживана програма.
(ШАРОВЕ ТІСТО)
Для приготування особливо легкого білого хліба.
(ЧОРНИЙ ХЛІБ)
Для приготування чорного хліба.
94
(ДЖЕМ)
(ОБЖАРЕННЯ)
Для обжарення хліба і тіста.
(ФРАНЦУЗЬКІ БАГЕТИ)
7 Виберіть вагу відповідну для даної програми.
Кнопка LOAF cлужить для встановлення ваги хліба
(дивись таблиця):
500 г
= малий хліб вагою до 500 г
750 г
= середній хліб вагою до 750 г
1000 г
= великий хліб вагою до 1000 г
8 Далі виберіть потрібну ступінь обжарення.
Кнопка COLOR служить для встановлення потрібної ступені обжарення: LIGHT (легке), MEDIUM (середнє), DARK
(темне), RAPID (швидка).
9 Установіть час початку програми за допомогою
кнопок програматора часу TIMER.
Приклад:
Є година 20:30, a хліб має бути готовий на 7:00 вранці
наступного дня, тобто через 10 годин i 30 хвилин.
Натискайте на кнопку програматора часу до моменту,
поки на дисплеї не з`явиться символ 10:30, це кількість
часу від тепер (20:30) і до моменту, коли хліб повинен
бути готовий. Під час користування функцією програматора часу не вживайте компоненти, що швидко псуються,
тобто молоко, фрукти, йогурт, цибуля, яйця та ін.
10 Натисніть кнопку START/STOP.
УВАГА: Після натискання на кнопку СТАРТ/СТОП
можна вимкнути звук. Для цього натисніть та
утримуйте протягом приблизно 2 секунд дві
кнопки програматора часу TIMER. Якщо Ви знову
натиснете та будете утримувати обидві кнопки
TIMER, то пролунає звуковий сигнал, котрий означає, що звук активовано.
GW43-013_v02
Кнопка START/STOP служить також для припинення програми у будь-який момент. З цією метою натисніть і притримайте протягом близько 3 секунд кнопку START/STOP,
до моменту, коли пролунає звуковий сигнал. На дисплеї
з’явиться початкове положення вибраної програми. Якщо
хочете застосувати іншу програму, виберіть її за допомогою кнопки MENU.
11 Змішування i вироблення тіста.
Обладнання для випічки хліба автоматично змішує
і виробляє тісто до моменту отримання відповідної консистенції.
УВАГА: Під час фази змішування i вироблення
тіста кришка обладнання повинна бути закритою.
Під час цієї фази можна ще додавати невелику
кількість води, рідини або інших компонентів.
12 Залишення тіста для збільшення ним об’єму.
Після останнього циклу змішування, обладнання нагрівається до температури, оптимальної для збільшення
об’єму тіста.
УВАГА: Під час фази збільшення об’єму тіста
закрийте кришку i не відкривайте її до закінчення
випічки хліба. Знімки мають тільки вказувати
фази збільшення об’єму тіста.
13 Випічка.
Обладнання для випічки хліба автоматично встановлює
час і температуру випічки. Якщо хліб надто ясний в кінці
програми застосуйте програму BAKE, для сильнішого
обжарення хліба. З цією метою натисніть кнопку START/
STOP і притримайте її протягом близько 3 секунд (до
моменту, коли пролунає звуковий сигнал). Далі натисніть
кнопку BAKE. У разі досягнення бажаного рівня обжарення, припиніть процес, притримуючи протягом близько
3 секунд кнопку START/STOP (до моменту, коли пролунає звуковий сигнал).
УВАГА: Під час фази випічки тіста закрийте
кришку i не відкривайте її до закінчення випічки
хліба. Знімки мають тільки вказувати фази
випічки.
14 Підігрівання.
Після закінчення процесу обжарення включається зумер,
що сигналізує, що хліб може бути вийнятий з обладнання. Негайно одночасно починається одногодинний
процес підігрівання.
15 Закінчення фаз програми.
Після закінчення програми вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки електромережі.
16 Вийміть ємність для випічки користуючись кухонними рукавицями і переверніть її.
17 Якщо хліб не виходить від разу з ємності декілька
раз делікатно встряхніть ємністю до випадання
хліба.
GW43-013_v02
УВАГА: Якщо змішувальна лопатка залишиться
усередині хліба, можна легко нарізати буханець
i витягнути лопатку назовні. Ви можете також
використати гачок для виймання перемішувальної лопатки.
18 Приготування французьких багетів.
Для приготування тіста за допомогою програми
7 DOUGHT (ТІСТО) слід перекласти тісто в форми для
випічки французьких багетів (9) і (10). Потім форми з тістом потрібно помістити в робочу камеру замість контейнера для випічки.
19 Розміщення нижньої форми для випічки (9)
у машинці для випічки хліба.
Після виймання контейнера для випічки форму разом
з тістом потрібно втиснути між нижніми зачіпками у робочій камері так, щоб вона надійно прилягала до зачіпок.
ПРИМІТКА: Розміщуючи форми у машинці для
випічки хліба зверніть увагу на те, щоб ручки
були підняті вгору (вертикально до поверхні
форм). Установка ручок у цьому положенні полегшить наступне виймання форм із пристрою.
20 Розміщення верхньої форми для випічки (10)
у машинці для випічки хліба.
Верхню форму для випічки потрібно підвісити на металевих зачіпках, розташованих у верхній частині робочої
камери. Потім слід закрити кришку та поступати так само,
як і у випадку випічки хліба (фази з 13 по 15) або увімкнути програму 10 BAKE (ОБЖАРЕННЯ).
Для випічки французьких багетів можна також
використати програму 11 BAGUETTE. Програма
складається з двох етапів. На першому тісто
перемішується та замішується, а також росте.
На другому французькі багети піддаються росту
та процесові випічки. Після закінчення першого
етапу пристрій зупиняється та видає звуковий
сигнал, повідомляючи користувачеві про те, що
потрібно перекласти тісто у форми для випічки
французьких багетів. Після розміщення форм
у машинці для випічки хліба (детальніше описано
у пунктах 18, 19 i 20) слід поновити програму шляхом натискання на кнопку “СТАРТ/СТОП”. У цей
момент розпочнеться другий етап. Точні періоди
часу окремих етапів програми наведені в таблиці
“ФАЗИ РОБОТИ ПРИСТРОЮ”.
95
ФАЗИ ПРАЦІ ПРИСТРОЮ
1
ФУНКЦІЯ
BASIC*
BAKING (випічка)
LOAF (буханка)
LIGHT (світла)
MEDIUM (середня)
DARK (темна)
RAPID (швидка)
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
REST (пауза)
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEAD 2
(замішування 2)
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
RISE 1 (ріст 1)
40 м
40 м
40 м
40 м
40 м
40 м
40 м
40 м
40 м
15 м
15 м
15 м
KNEAD 3
(замішування 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (ріст 2)
25 м
25 м
25 м
25 м
25 м
25 м
25 м
25 м
25 м
9м
9м
9м
KNEAD 4
(замішування 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (ріст 3)
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
30 м
30 м
30 м
BAKE (випічка)
46 м
51м
58 м
48 м
53 м
60 м
53 м
58 м
65 м
48 м
53 м
60 м
WARM (нагрівання)
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
TOTAL TIME
(повний час)
3:11
3:16
3:23
3:13
3:18
3:25
3:18
3:23
3:30
2:12
2:17
2:24
DELAY TIME
(відстрочення старту)
PREHEAT
(попереднє нагрівання)
KNEAD 1
(замішування 1)
2
ФУНКЦІЯ
FRENCH*
BAKING (випічка)
LOAF (буханка)
MEDIUM (середня)
DARK (темна)
RAPID (швидка)
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
REST (пауза)
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEAD 2
(замішування 2)
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
20 м
RISE 1 (ріст 1)
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
39 м
15 м
15 м
15 м
KNEAD 3
(замішування 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (ріст 2)
31 м
31 м
31 м
31 м
31 м
31 м
31 м
31 м
31 м
15 м
15 м
15 м
KNEAD 4
(замішування 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
5s
5s
5s
DELAY TIME
(відстрочення старту)
PREHEAT
(попереднє нагрівання)
KNEAD 1
(замішування 1)
96
LIGHT (світла)
GW43-013_v02
2
ФУНКЦІЯ
FRENCH*
BAKING (випічка)
LIGHT (світла)
MEDIUM (середня)
DARK (темна)
RAPID (швидка)
RISE 3 (ріст 3)
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
60 м
30 м
30 м
30 м
BAKE (випічка)
48 м
50 м
53 м
50 м
52 м
55 м
55 м
57 м
60 м
50 м
52 м
55 м
WARM (нагрівання)
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
TOTAL TIME
(повний час)
3:28
3:30
3:33
3:30
3:32
3:35
3:35
3:37
3:40
2:35
2:37
2:40
3
ФУНКЦІЯ
WHOLE WHEAT*
BAKING (випічка)
LOAF (буханка)
LIGHT (світла)
MEDIUM (середня)
DARK (темна)
RAPID (швидка)
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
500 г
750 г
1000 г
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
30 м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
REST (пауза)
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
KNEAD 2
(замішування 2)
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
15 м
RISE 1 (ріст 1)
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
49 м
24 м
24 м
24 м
KNEAD 3
(замішування 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (ріст 2)
26 м
26 м
26 м
26 м
26 м
26 м
26 м
26 м
26 м
11 м
11 м
11 м
KNEAD 4
(замішування 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (ріст 3)
45 м
45 м
45 м
45 м
45 м
45 м
45 м
45 м
45 м
35 м
35 м
35 м
BAKE (випічка)
48 м
50 м
53 м
50 м
52 м
55 м
55 м
57 м
60 м
50 м
52м
55 м
WARM (нагрівання)
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
TOTAL TIME
(повний час)
3:43
3:45
3:48
3:45
3:47
3:50
3:50
3:52
3:55
2:30
2:32
2:35
5
6
7
8
9
10
DELAY TIME
(відстрочення старту)
PREHEAT
(попереднє нагрівання)
KNEAD 1
(замішування 1)
GLUTEN
FREE*
DOUGH*
PASTA
DOUGH
JAM
BAKE
750 г
1000 г
1000 г
-
-
-
-
-
-
-
-
15:00
15:00
15:00
-
-
15:00
-
15:00
-
15:00
15:00
15:00
5м
5м
5м
SWEET*
500 г
ФУНКЦІЯ
LOAF (буханка)
DELAY TIME
(відстрочення старту)
PREHEAT
(попереднє нагрівання)
KNEAD 1
(замішування 1)
GW43-013_v02
11
BAGUETTE*
SUPER*
4
LIGHT MEDIUM DARK
0м
5м
5м
5м
5м
5м
5м
3м
5м
97
REST (пауза)
5м
5м
5м
KNEAD 2
(замішування 2)
20 м
20 м
20 м
RISE 1 (ріст 1)
39 м
39 м
39 м
KNEAD 3
(замішування 3)
10 s
10 s
RISE 2 (ріст 2)
26 м
KNEAD 4
(замішування 4)
BAKE
1000 г
10
JAM
750 г
9
PASTA
DOUGH
500 г
8
DOUGH*
LOAF (буханка)
7
GLUTEN
FREE*
ФУНКЦІЯ
6
SUPER*
5
SWEET*
4
1000 г
-
-
-
-
-
0м
5м
15 м
10 м
20 м
12 м
0м
11
BAGUETTE*
LIGHT MEDIUM DARK
-
-
-
0м
0м
0м
0м
10 м
20 м
20 м
20 м
60 м
0м
55 м
55 м
55 м
10 s
0
0s
0s
0s
0s
26 м
26 м
0
0
0м
0м
0м
5s
5s
5s
0
0s
0s
0s
0s
RISE 3 (ріст 3)
52 м
52 м
52 м
60 м
0м
0
15 м
15 м
15 м
BAKE (випічка)
50 м
55 м
60 м
48 м
55 м
0м
70 м
60-90 м
52 м
57 м
62 м
WARM (нагрівання)
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
-
-
1 год.
1 год.
1год.
1 год.
TOTAL TIME
(повний час)
3:17
3:22
3:27
1:20
2:10
1:30
1:25
1:00
2:27
2:32
2:37
11 м
0:14
* – Доступна функція автоматичного дозування сипких добавок.
Очищення і консервація
●● Перед
першим використанням пристрою потрібно
ретельно помити контейнер для випічки, форми та
лопатку для замішування за допомогою м`якого миючого засобу (забороняється занурювати контейнер
для випічки у воду).
●● Також перед першим використанням рекомендується
змастити новий контейнер для випічки, форми та
лопатку для замішування жиром, стійким до високої температури, а потім нагрівати їх у машинці для
випічки хліба протягом близько 10 хвилин. Після
охолодження усуньте жир з ємності за допомогою
паперового рушника. Завдяки цій процедурі уникнете
пошкодження покриття, що захищає від прилипання
тіста. Цю дію можна повторяти один раз від часу до
часу.
●● Перед забиранням на зберігання або чищенням слід
почекати, доки пристрій охолоне. Перед наступним
процесом вироблення і випічки, обладнання повинно
охолоджуватися протягом бл. півгодини.
●● Перед очищенням відключіть обладнання від електромережі і зачекайте до охолодження. Для миття
вживайте м’який миючий засіб. Забороняється
вживати хімічні миючі засоби, бензин, засоби для
чищення духовок або будь-які інші засоби, що можуть
привести до утворення подряпин або знищити
покриття обладнання.
●● Усувайте всі компоненти та крихітки з кришки, корпусу
і камери випічки за допомогою зволоженого рушника.
98
Не занурюйте обладнання у воду і не вливайте
воду у камеру випічки!
●● Для полегшення очищення можна зняти кришку, встановлюючи її вертикально, а потім потягаючи уверх.
●● Ємність для випічки потрібно протерти ззовні зволоженою ганчіркою. Середину ємності можна мити при
використанні засобі для миття посуду. Не занурюйте
ємність у воду.
●● Змішувальну лопатку та стрижень приводу очищувати негайно після користування. Якщо змішувальні
лопатки залишаться у ємності, пізніше важко буде їх
звідти витягнути. У такому випадку наповніть ємність
теплою водою i залишіть на 30 хвилин. Далі вийміть
лопатки.
●● Ємність має покриття, що не прилипає. Забороняється
вживати металеві предмети, що можуть привести
до утворення подряпин. Колір покриття буде змінюватися в ході користування обладнанням. Це нормальна ситуація. Ця зміна у жоден спосіб не змінює
властивості покриття.
●● Перед покладенням обладнання у місце зберігання
упевніться, що воно сухе і повністю охолоджене.
Обладнання зберігати з закритою кришкою.
GW43-013_v02
ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ ЩОДО ОБЛАДНАННЯ
ПРОБЛЕМА
ПРИЧИНА
РІШЕННЯ
З камери випічки або
з вентиляційних отворів
виходить дим.
Компоненти приклеїлися
до камери випічки або до Відключіть обладнання від електромережі i очистіть зовнішню частину
зовнішньої частини ємності
ємності для випічки або камеру випічки.
для випічки.
Хліб опадає посередині
і вологий на споді.
Хліб надто довго
залишався у ємності після
випічки і підігрівання.
Вийміть хліб з ємності для випічки перед закінченням функції
підігрівання.
Хліб важко вийняти з ємності.
Спід буханця приклеївся
до змішувальної лопатки.
Перед наступною випічкою очистіть змішувальну лопатку і вал.
За необхідністю, наповніть ємність теплою водою i залишіть на
30 хвилин. Це дозволить простим способом вийняти й очистити
змішувальні лопатки.
Невідповідне
встановлення програми.
Перевірте вибране меню та інші настроювання.
Натиснута кнопка START/
STOP під час праці
обладнання.
Не використовуйте ці самі компоненти і запустіть весь процес з самого
початку.
Під час праці обладнання
декілька раз була піднята
кришка.
Кришку можна відкривати виключно тоді, якщо час на дисплеї складає
більш як 1:30 (стосується виключно програм 1,2,3,4).
Необхідно упевнитися, що кришка була закрита належним чином.
Довга перерва
у електропостачанні під
час праці обладнання.
Не використовуйте ці самі компоненти і запустіть весь процес з самого
початку.
Кругообертання
змішувальних лопаток
заблоковане.
Перевірте, чи змішувальні лопатки не були заблоковані зернами та
ін. Витягніть ємність для випічки i перевірте, чи привідні елементи
обертаються. У противному разі обладнання потрібно здати
у сервісний центр для проведення ремонту.
Обладнання не було
охолоджено після
попереднього процесу
випічки.
Натисніть і притримайте кнопку START/STOP, поки на дисплеї
не появиться нормальний код програми. Відключіть обладнання
від електромережі. Вийміть ємність для випічки i зачекайте до
охолодження до моменту досягнення кімнатної температури. Далі
підключіть обладнання до електромережі і включіть повторно.
Помилка програми або
електронна помилка.
Запустіть тестування обладнання З цією метою натискаючи
і тримаючи кнопку меню відключіть обладнання від електромережі,
a потім повторно підключіть його. Звільніть кнопку. Буде проведено
тестування обладнання Повторно відключіть обладнання від
електромережі. На дисплеї повинен з’явитися код нормальної
програми. У противному разі обладнання потрібно здати у сервісний
центр для проведення ремонту.
Компоненти не були змішані
належним чином або хліб
невипечений.
Обладнання не включається
Включається звуковий сигнал.
На дисплеї з’явивилося
повідомлення E 01.
На дисплеї з’являється
повідомлення „ЕЕЕ”.
GW43-013_v02
99
ТРАДИЦІЙНІ РЕЦЕПТУРИ
БІЛИЙ ХЛІБ
(вага хліба бл. 900 g)
Обладнання придатне особливо для
застосування готових хлібних сумішей,
доступних у магазинах.
Компоненти:
Вода або молоко
Сіль
Цукор
Мука типу 500
Сухі дріжджі
ХЛІБ НА МАСЛЯНЦІ
(вага хліба бл. 900 g)
425 мл
1½ ложечки
1½ ложечки
600 г
1 ложечка
Компоненти:
Маслянка
Сіль
Цукор
Мука типу 500
Сухі дріжджі
375 мл
1 ложечка
1 ложечка
500 г
1 ложечка
Програма: BASIC або FRENCH
Програма: BASIC або FRENCH
ТІСТО З ГОРІХАМИ ТА ІЗЮМОМ
(вага тіста бл. 900 g)
СОНЯШНИКОВИЙ ХЛІБ
(вага тіста бл. 900 g)
ХЛІБ З СЕМИ ЗЕРЕН
(вага тіста бл. 700 g)
Компоненти:
Вода або молоко
Маргарин або масло
Компоненти:
Вода
Масло
Мука типу 550
Насіння соняшника
Сіль
Цукор
Сухі дріжджі
Компоненти:
Вода або молоко
Маргарин або масло
Сіль
Цукор
Мука типу 500
Сухі дріжджі
Ізюм
Роздрібнені горіхи
350 мл
1 ½ столової
ложки
1 ложечка
2 столові ложки
540 г
1 ложечка
100 г
3 столові ложки
350 мл
1 столова ложка
540 г
5 столових ложек
1 ложечка
1 столова ложка
1 ложечка
300 мл
1 ½ столової
ложки
1 ложечка
2 ½ столової
ложки
240 г
240 г
60 г
1 ложечка
Сіль
Цукор
Мука типу 550
Пшенична чорна
мука
Пластівці з 7 зерен
Сухі дріжджі
Програма: BASIC
Програма: BASIC
Порада: насіння соняшника можна замінити
насінням дині. Обжарювання насіння на
сковороді надає їм більш інтенсивний смак.
Програма: WHOLE WHEAT
У випадку застосування цілих зерен
потрібно їх раніше замочити.
ЦИБУЛЬНИЙ ХЛІБ
(вага тіста бл. 900 g)
ЧОРНИЙ ХЛІБ
(вага тіста бл. 900 g)
ТІСТО З ШОКОЛАДОМ І ГОРІХАМИ
(вага тіста бл. 700 g)
Компоненти:
Вода або молоко
Маргарин або масло
Сіль
Цукор
Велика, порізана
цибуля
Мука типу 550
Сухі дріжджі
250 мл
1 столова ложка
1 ложечка
2 столові ложки
1 шт.
540 г
1 ложечка
Компоненти:
Вода або молоко
Маргарин або масло
Яйця
Сіль
Цукор
Мука типу 550
Пшенична чорна мука
Сухі дріжджі
300 мл
1½ столової ложки
1 шт.
1 ложечка
2 ложечки
360 г
180 г
1 ложечка
Компоненти:
Вода
Шоколадно – горіховий крем
Сіль
Цукрова пудра
Мука типу 500
Мука звичайна
Сухі дріжджі
275 мл
90 мл
1½ ложечки
1½ ложечки
300 г
150 г
1 ложечка
Програма: BASIC
Цей хліб потрібно випекти відразу.
Програма: WHOLEWHEAT
Увага: Застосовуючи програму „DELAY
TIMER”, замість яєць потрібно додати
більше води.
Програма: FRENCH
ХЛІБ FOCACCIA ЗРОЗМАРИНОМ
І ЧАСНИКОМ
ФРАНЗУЗЬКІ БУЛКИ
(вага тіста бл. 900 g)
ТІСТО НА ПІЦЦУ
(компоненти на 3 піцци)
Компоненти:
Вода
Олія з маслин
Свіжий порізаний
розмарин
Часник, очищений
і витиснутий
Мука 500
Сіль
Сухі дріжджі
Компоненти:
Вода
Мед
Сіль
Цукор
Мука типу 550
Сухі дріжджі
Програма: DOUGH
100
200 мл
1 столова ложка
2 столові ложки
3 зубці
350 г
1 ложечка
½ ложечки
300 мл
1 столова ложка
1 ложечка
1 ложечка
540 г
1 ложечка
Програма: BAGUETTE
Після закінчення процесу замішування
тіста слід поділити приготовлене тісто на
2-4 частини. Сформуйте довгі буханці та
розмістіть їх у формах для випічки. Зробіть
зверху декілька діагональних надрізів та
помістіть у машинку для випічки хліба.
Компоненти:
Вода
Сіль
Олія з маслин
Мука типу 500
Цукор
Сухі дріжджі
300 мл
¾ ложечки
1 столова
ложка
450 г
2 ложечки
1 ложечка
Програма: DOUGH
Після процесу вироблення тіста розкачайте його, формуйте круглу форму
i залишіть на 10 хвилин. Розведіть соус
i накладіть добавки Випікайте у духовці
ротягом 20 хвилин.
GW43-013_v02
ДЖЕМ АПЕЛЬСИНОВИЙ
ДЖЕМ ПОЛУНИЧНИЙ
ДЖЕМ МАЛИНОВИЙ
Компоненти:
Апельсини
Лимони
2:1 цукор - желе
Компоненти:
Полуниці, очищені,
без квітконіжок
Цукор - желе
Компоненти:
Свіжі малини, очищені
Цукор - желе
400 г
100 г
250 г
450 г
450 г
450 г
450 г
Програма JAM
Програма JAM
Програма: JAM
ДЖЕМ АБРИКОСОВИЙ
ВИШНЕВИЙ ХЛІБ
(вага хліба близько 700 г)
ХЛІБ ІЗ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО БОРОШНА
(вага хліба бл. 900 g)
Складники:
Вишневий сік
Молоко
Мед
Масло
Вишневий йогурт
Вишні без кісточок
Борошно типу 550
Сухі дріжджі
Порошок для
випічки
Сіль
Цукор
Компоненти:
Вода або молоко
Сіль
Цукор
Мука типу 500
Компоненти:
Свіжі абрикоси,
очищені
Холодна вода
Цукор - желе
Лимонна шкірка + сік
450 г
2 столові ложки
450 г
з ½ лимона
Програма: JAM
75 мл
20 мл
15 г
15 г
135 г
20 г
410 г
1 ложечка
Сухі дріжджі
425 мл
1½ ложечки
1½ ложечки
Безглютенове
борошно 500 г
1 ложечка
½ ложки
½ ложечки
1 ложечка
Програма: BASIC або SWEET
Програма: BASIC або FRENCH
У таблицях знаходяться приклади рецептів та орієнтовні кількості складників. Не слід відноситися до цих записів як до кулінарної
книжки. Поступайте відповідно до індивідуальних уподобань і кулінарних правил, котрі описані в спеціальній літературі та порадниках.
КОЛИ ПРОВЕСТИ КОРЕКТУВАННЯ У РЕЦЕПТУРАХ
ПРОБЛЕМА
МОЖЛИВА ПРИЧИНА
РІШЕННЯ (ОПИС НИЖЧЕ)
Хліб росте надто швидко.
- Надто багато дріжджів, надто багато муки, недостатня кількість солі.
a/b
- Відсутність або надто мало дріжджів.
a/b
- Старі або несвіжі дріжджі.
e
Хліб не росте зовсім або
недостатьно.
Тісто інтенсивно росте
і виливається з ємності.
Хліб опадає посередині.
Хліб тяжкий, грудкуватий.
Хліб невипечений
усередині.
GW43-013_v02
- Надто гаряча рідина.
c
- Наявний контакт дріжджів з рідиною.
d
- Невідповідний вид муки або несвіжа мука.
e
- Надмір або надто мала кількість рідини.
a/b/g
- Надто мало цукру.
a/b
- У випадку надто м’якої води, дріжджі швидше бродять.
f
- Надмір молока приводить до ферментації дріжджів.
c
- Кількість тіста більша, ніж об’єм ємності i хліб опадає.
a/f
- Ферментація надто коротка або надто швидка з погляду на надмірну
температуру води або камери випічки, чи надмірну вологість.
c/h/i
- Відсутність солі або недостатня кількість цукру.
a/b
- Надто багато рідини.
h
- Надмір муки або надто мала кількість рідини.
a/b/g
- Надто мало дріжджів або цукру.
a/b
- Надмір фруктів, чорної муки або іншого компонента.
b
- Стара або несвіжа мука.
e
- Надмір або надто мала кількість рідини.
a/b/g
- Надто висока вологість.
h
- Рецептура зі зволоженими компонентами, напр. йогуртом.
h
101
ПРОБЛЕМА
Шероховата структура
хліба або надто багато
фруктів у хлібі.
МОЖЛИВА ПРИЧИНА
РІШЕННЯ (ОПИС НИЖЧЕ)
- Надто велика кількість води.
h
- Відсутність солі.
b
- Висока вологість, надто гаряча вода.
h/i
- Надто багато рідини.
C
- Об’єм хліба надто великий у відношенні до ємності.
a/f
- Надмір муки, особливо у випадку білого хліба.
F
- Надмір дріжджів або надто мала кількість солі.
a/b
- Надто багато цукру.
a/b
- Iнші солодкі компоненти, крім цукру.
B
Шматки хліба нерівні або
всередині грудки.
- Хліб недостатньо охолоджений (пара не встигла вийти).
j
На шкірці хліба наявна
мука.
- Після вироблення тіста по боках обладнання залишилася мука.
g/i
Невипечена, губчаста
поверхня.
Вирішення вищевказаних проблем
a) Потрібно старанно відмірювати компоненти.
b) Потрібно підібрати кількість компонентів і перевірити,
чи всі компоненти були додані.
c) Потрібно додати іншу рідину або залишити її для
охолодження при кімнатній температурі. Компоненти
вкладайте у ємність за черговістю, визначеною
у відповідній рецептурі. Посередині висипаної муки
зробити заглиблення і всипати роздрібнені або сухі
дріжджі. Не допускати, щоб дріжджі мали безпосередній контакт з рідиною.
d) Потрібно застосовувати виключно свіжі компоненти,
що відповідно зберігаються.
e) Потрібно зменшити повну кількість компонентів, не
додавати більше муки, ніж це вказано у рецептурі.
Потрібно зменшити кількість компонентів на ⅓.
f) Потрібно зменшити кількість доданої рідини. Якщо
вживаються продукти, що містять воду, потрібно тоді
зменшити належним чином кількість рідини.
g) В умовах дуже вологої погоди, додати на 1-2 столові
ложки менше води.
h) В умовах теплої погоди, не застосовуйте функцію програматора часу. Потрібно вживати холодні рідини.
i) Негайно після випічки потрібно вийняти хліб з ємності
і залишити його до охолодження протягом не менш
15 хвилин перед порізанням.
j) Потрібно зменшити кількість дріжджів або усіх компонентів на ¼.
Примітки щодо рецептур
1. Компоненти
●● Ураховуючи
факт, що кожен компонент відіграє
визначену роль в успішному процесі випічки хліба,
їх правильне відмірювання також важливе, як і черговість їх додання.
●● Найважливіші компоненти, тобто рідина, мука, сіль,
цукор чи дріжджі (можна застосовувати сухі або свіжі
дріжджі) впливають на успіх у приготуванні тіста
102
і хліба. Потрібно завжди застосовувати відповідну
кількість компонентів у відповідних пропорціях.
●● Застосовуйте літні компоненти, якщо тісто потрібно
приготувати відразу. У випадку встановлення програми з функцією програматора часу, рекомендується
вживати холодні компоненти, щоб дріжджі не почали
збільшувати об’єм надто рано.
●● Маргарин, масло i молоко впливають на смак хліба.
●● Кількість цукру можна зменшити на 20%, щоб шкірка
була більш делікатною і тонкою, що вплине на
результат випічки. Щоб шкірка була більш делікатною
і м’якою, цукор можна замінити медом.
●● Глютен, що виробляється у муці під час змішування
тіста забезпечує відповідну структуру хліба. Ідеальна
суміш муки складається з 40% з чорної муки i 60%
з білої муки.
●● Якщо хочете додати до хліба насіння зернових,
залишіть їх на всю ніч у воді. Зменшіть кількість муки
i рідини (не більш, як на 1/5 менше).
●● Закваска необхідна при застосуванні житньої муки.
Вона містить молоко і оцтові бактерії, завдяки яким
хліб стає легким і старанно ферментує. Закваску
можна приготувати самостійно, але це трудомістке
заняття. Тому у нижчевказаних рецептурах був застосований концентрат закваски у вигляді порошку. Він
доступний у 15-грамових упакуваннях (на 1 кг муки).
Рекомендуємо дотримуватися нижчевказаних рецептур (½, ¾ або 1 упакування). Якщо було дадано
менше закваски, ніж це вказано у рецептурі, хліб
буде кришитися.
●● Якщо суха закваска має іншу концентрацію (100-грамове упакування на 1 кг муки), кількість муки потрібно
зменшити на 80г на 1 кг муки.
●● Можна застосовувати також рідку закваску. Потрібно
дотримуватися вказівок щодо кількості на упакуванні.
Наповніть мірку рідкою закваскою i поповніть іншими
рідкими компонентами у відповідній кількості, згідно
з рецептурою.
●● Пшенична закваска частіше продається у сухій формі.
GW43-013_v02
Вона поліпшує податливість тіста, його свіжість і смак.
Вона також м’якіше, ніж житня закваска.
●● Для випічки хліба на заквасці можна застосовувати
програму BASIC або WHOLE WHEAT.
●● Закваску можна замінити ферментом для випічки.
Різниця буде помітна тільки за смаком. Фермент підходить для застосування у машинці для випічки хліба.
●● До тіста можна додавати пшеничні висівки, щоб хліб
став легким i багатшим, тобто містив більше харчових цінностей. З цією метою потрібно додати одну
столову ложку висівок на 500 г муки і збільшити кількість рідини на ½ столової ложки.
●● Пшеничний глютен це натуральна добавка, що отримується з білка, що міститься у пшениці. Завдяки
ньому хліб стає легшим i збільшує свій об’єм. Хліб
рідше опадає і стає кориснішим для травлення. Його
переваги особливо видні під час випічки чорного
хліба або інших хлібобулочних виробів з муки, меленої в домашніх умовах.
●● Чорний солод, що застосовується у деяких рецептурах це ячмінний солод темножарений. Завдяки ньому
можна отримати темнішу шкірку хліба i темнішу
м’якоть (напр. коричнений хліб). Можна застосовувати також житній солод, але він не є вже так темним.
Обидва продукти доступні у магазинах зі здоровими
харчами.
●● Чистий сухий лецитин є натуральним емульгатором,
що поліпшує об’єм хліба, завдяки ньому м’якоть
є більш делікатною і світлою, a хліб зберігає свіжість
протягом довгого часу.
2. Підбір кількості компонентів
За необхідністю зменшити або збільшити кількість компонентів, потрібно упевнитися, що пропорції оригінальної
рецептури будуть збережені. Для досягнення задовільного ефекту, рекомендуємо дотримуватися нижчевказаних праивл, що стосуються модифікації кількості компонентів:
●● Рідина / мука: тісто повинно бути делікатним (але
не занадто) i повинно легко вироблятися. Тісто не
повинно бути волокнистим. З тіста легко виробляється куля. Це неможливо у випадку густого тіста при
приготуванні житнього або повнозернистого хліба.
Тісто потрібно перевірити через п’ять хвилин після
першого етапу змішування. Якщо воно надто вологе,
потрібно додати дещо муки, до отримання відповідної
консистенції. Якщо воно надто сухе, потрібно додати
по ложці води під час процесу змішування.
●● Заміна рідини: У випадку застосування компонентів, що містять у своєму складі рідину (напр. сир,
йогурт та ін.), кількість рідини, що додається потрібно
зменшити. У випадку додання яєць, потрібно їх
вбити у мірку i заповнити іншою рідиною, щоб мати
контроль над кількістю компонентів. Тісто, що виробляється у місці, що знаходиться на великій висоті
(вище 750 метрів), буде рости швидше. Тоді можна
зменшити кількість дріжджів від ¼ до ½ ложечки, але
пропорційно зменшити ріст тіста. Це саме стосується
місць, до яких постачається винятково м’яка вода.
GW43-013_v02
3. Додавання і відмірювання компонентів та
кількості
●● Потрібно зпочатку влити рідину, a щойно в кінці
додати дріжджі. Для попередження надто швидкого
росту дріжджів (особливо під час вживання функції
програматора часу), не допускайте контакту рідини
з дріжджами.
●● Під час відмірювання компонентів потрібно
завжди застосовувати ці самі одиниці вимірювання, тобто відмірювати компоненти доданою ложкою для відмірювання або ложками, що вживаються
у домашніх умовах, якщо рецептурою передбачене
вимірювання у столових ложках або у чайних ложках.
●● Потрібно старанно відмірювати компоненти, вказані
у грамах.
●● Для відмірювання компонентів у мілілітрах, з цією
метою можна використати додану мірку зі шкалою від
30 до 300 мл.
●● Додавання фруктів, горіхів або зерен. Компоненти
можна додати у випадку окремих програм у момент,
якщо почуєте звуковий сигнал. У разі надто вчасного
додання компонентів, вони будуть змелені під час
процесу змішування тіста.
4. Рецептури для застосування в машинці для
випічки тіста
Вищевказані рецептури призначені для буханців різного
розміру. Повна вага не повинна перевищувати 1000 грамів. Якщо не були вказані конкретні рекомендації, що стосуються ваги, це позначає, що для даної програми можна
застосовувати як малу, так і велику кількість компонентів.
У випадку ультрашвидкої програми рекомендована вага
буханця складає бл. 750 грамів.
5. Вага і об’єм хліба
●● У рецептурах була точно визначена вага хліба. Легко
помітити, що вага білого хліба менша ніж у випадку
чорного хліба. Це пов’язано з фактом, що біла мука
росте краще, тому потрібно контролювати хліб під
час процесу випічки.
●● Навіть у випадку точного визначення ваги, можуть
траплятися невеликі відхилення від вказаних значень. Фактична вага хліба залежить у великій ступені
від вологості повітря у приміщенні на момент приготування.
●● Хліб, що містить велику кількість пшениці завжди
має великий об’єм i виходить за краї ємності після
останньої фази росту, навіть у випадку точного відмірювання компонентів. Однак хліб не виливається.
Краще обжарюється частина хліба, що знаходиться
назовні ємності, ніж частина, що залишається усередині.
●● Щоб хліб став більш легким, у програмах SUPER,
рекомендованих для випічки солодкого хліба, можна
застосовувати компоненти у меншій кількості, ніж
у програмі SWEET.
103
6. Ефекти випічки
●● Ефекти випічки залежать від умов (твердості води,
вологості повітря, висоти, консистенції компонентів та
ін.). Тому рецептури повинні служити як віднесення,
що можна відповідно підібрати до даних умов. Не
треба знеохочуватися у разі невдалої проби випічки.
Тоді треба знайти причину невдачі i попробувати ще
раз, змінюючи пропорції.
●● Якщо хліб недостатньо обжарений, залишіть його
в машинці для випічки і застосуйте програму обжарення.
●● Рекомендується також випекти пробний буханець
перед встановленням функції програматора часу,
що застосовується для випічки протягом ночі, щоб
завдяки тому за необхідністю ввести необхідні зміни.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
104
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
GW43-013_v02
LT
Gerbiamieji klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti
tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent
šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ypatingą dėmesį atkreipkite į taisykles, kurios liečia saugumą.
Tai leis išvengti nelaimingų atsitikimų prietaiso naudojimo
metu bei/arba prietaiso gedimų. Naudojimo instrukciją išsaugokite, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ir tolesnės
gaminio eksploatacijos metu.
Saugumo instrukcijos
●● Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, perskaitykite visą jo
naudojimo instrukciją.
●● Prietaisas yra skirtas buitiniam naudojimui. Jeigu jis yra
naudojamas maisto pramonės versle, keičiasi garantijos
sąlygos.
●● Įrenginys gali būti jungiamas tiktai į kintamosios srovės
tinklo lizdą su apsauginiu žiedeliu, kurio įtampa atitinka
nurodytą prietaiso ženklinimo plokštelėje.
●● Prietaisą visuomet statykite ant plokščio ir lygaus paviršiaus taip, kad jis nenukristų tirštos tešlos minkymo metu.
Tai yra ypač svarbu, kuomet naudojate užprogramuotas
funkcijas arba jeigu prietaisas yra paliktas be priežiūros.
Labai glotnių paviršių atveju prietaisą statykite ant plono
guminio padėklo.
●● Prietaiso darbo metu laikykite jį mažiausiai 10 cm atstumu nuo kitų daiktų.
●● Nestatykite prietaiso ant arba arti dujinės ar elektrinės
viryklės arba karštos orkaitės.
●● Būkite ypač atsargūs, pernešdami prietaisą, ypač jeigu jo
viduje yra karštos medžiagos.
●● Prietaiso darbo metu draudžiama ištraukti kepimo formą.
●● Nenaudokite didesnio ingredientų kiekio, nei yra nurodyta recepte, nes duona iškeps nelygiai arba tešla išsilies
į išorę. Laikykitės šios naudojimo instrukcijos nurodymų.
●● Į prietaisą nedėkite aliuminio folijos arba kitokių medžiagų,
kadangi jos gali sukelti gaisrą arba trumpą jungimą.
●● Prietaiso darbo metu neuždenkite jo rankšluosčiu arba
kitokiomis medžiagomis. Šiluma ir garai turi laisvai išeiti iš
prietaiso. Jeigu prietaisas yra uždengtas degiomis medžiagomis, liečia užuolaidas ir pan., kyla gaisro pavojus.
●● Prieš programuodami prietaisą nurodytai duonos rūšiai
kepti per naktį, pirmiausiai išbandykite receptą tuo laiku,
kuomet galite stebėti prietaiso darbą ir įsitikinti, kad visi
ingredientai yra parinkti atitinkamomis proporcijomis,
tešla nėra nei per tiršta, nei per skysta, o jos kiekis nėra
per didelis ir tešla neišsilieja.
●● Išimdami iš prietaiso kepimo formą su iškepta duona, naudokite specialias pirštines arba audeklą, kuris saugotų nuo
nudegimų, kadangi kepimo forma ir duona yra labai karšti.
●● Kuomet prietaiso nenaudojate bei prieš jo valymą, išjunkite jį iš elektros tinklo.
●● Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, prieš liesdami judančias eksploatacijos metu dalis.
GW43-013_v02
●● Netraukite kištuko iš lizdo, tempdami už laido.
●● Elektros laidas negali kabėti ant stalo ar darbo paviršiaus
krašto bei liesti karštą paviršių.
●● Neįjunkite prietaiso, jeigu yra pažeistas elektros laidas ar
matosi, kad yra pažeistas prietaiso korpusas.
Jeigu neišjungiamas tiekimo kebelis sugadins tai, kad
išvengtų pavojų privaloma jį pakeisti pas gamintoją
arba specializuotame taisymo punkte, arba kvalifikuoto
asmens.
Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas.
Netinkamai atlikti taisymo darbai gali kelti pavojų naudotojui. Atsiradus gedimams, kreipkitės į specializuotą
firmos servisą.
●● Nelieskite karštų prietaiso paviršių. Mūvėkite virtuvės
pirštines. Baigus kepti, įrenginys yra labai karštas.
●● Prieš prietaiso demontavimą ir valymą palikite jį atvėsti.
Įrenginys turi termoizoliacinį korpusą. Metalinės detalės
įkaista darbo metu.
●● Prietaiso ir laido neplaukite po tekančiu vandeniu bei
nemerkite jų vandenyje.
●● Korpuso valymui nenaudokite emulsijų, pienelių, pastų
ir pan. pavidalo agresyvių valiklių. Jie gali panaikinti ant
korpuso esančius grafinius simbolius: padalas, ženklinimus, įspėjamuosius ženklus ir pan.
●● Metalinių dalių neplaukite indų plovyklėse. Dėl jose naudojamų agresyvių valiklių aukščiau minėtos dalys gali
patamsėti. Metalines dalis plaukite rankomis, naudodami
tradicinius indų ploviklius.
●● Kitų nei gamintojo nurodyti priedų naudojimas gali sugadinti prietaisą.
●● Vaikai virš aštuonerių metų, asmenys su ribotais psichiniais, protiniais ar mąstymo sugebėjimais, o taip pat asmenys, neturintys atitinkamos patirties ir žinių, gali naudotis
įrengimais tik kitų asmenų priežiūroje, arba po ankstesnių
paaiškinimų apie galimus pavojus ir išklausius instrukciją
dėl saugaus įrengimo naudojimosi. Negalima leisti vaikams žaisti su įrengimu. Galima leisti vaikams, virš aštuonerių metų, įrengimą valyti arba vykdyti konservavimo darbus su sąlyga, kad bus suaugusiųjų priežiūroje.
●● Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
Įsitikinkite, kad gerai supratote aukščiau pateiktus
nurodymus.
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti prietaiso ženklinimo
plokštelėje.
Duonkepė yra I klasės prietaisu, turinčiu įžemintą elektros
maitinimo laidą su įžemintu kištuku.
Įrenginys atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus:
–– Žemos įtampos elektros prietaisai (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys yra pažymėtas CE ženklu, kuris pavaizduotas prietaiso ženklinimo plokštelėje.
105
Įrenginio sandara
(A pav.)
ĮRENGINIO ELEMENTAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nuimamas dangtelis
Rankena
Langelis
Birių produktų matavimo indelis
Ventiliacijos skylės
Kepimo forma
Maišymo mentelė
Kepimo kamera
Apatinė batonų kepimo skarda
Viršutinė batonų kepimo skarda
Valdymo panelis
PRIEDAI
12 Šaukštas ingridientų kiekiui matuoti
13 Indelis ingridientų kiekiui matuoti
14 Kabliukas maišymo sparneliams išimti
VALDYMO PANELIS
15 LCD displėjus
Įjungus prietaisą į elektros tinklą, ekranėlyje pasirodys simboliai „1 3:25”. Skaičius „1” reiškia pasirinktą programą, simbolis „3:25” reiškia pasirinktos programos darbo laiką. Dviejų
rodiklių padėtis rodo pasirinktą skrudimo laipsnį bei svorį.
Įjungus prietaisą, gamyklinis nustatymas yra „didelis svoris“
(1000 g) bei „vidutinis skrudimo laipsnis“ (MEDIUM). Programos darbo metu displėjuje matysite informaciją apie kepimo
proceso eigą. Laikas, kuris yra rodomas displėjuje, laipsniškai mažės. Displėjuje yra matoma taip pat ir kita informacija
apie laikmatį (TIMER), pirminį šildymą (PREHEAT), tešlos
minkymą (KNEAD), pauzes (REST), tešlos pakilimą (RISE),
kepimą (BAKE), šilumos palaikymo funkciją (WARM) bei programos pabaigą (END).
16 START/STOP mygtukas – pradeda ir baigia programa.
17 Laikmačio TIMER mygtukas – laikrodžio nustatymas.
18 COLOR mygtukas – norimo paskrudimo laipsnio nustatymas.
19 MENU mygtukas – programos pasirinkimas.
20 LOAF mygtukas – svorio pagal toliau pateiktą aprašymą
nustatymas.
Įrenginio funkcijos
GARSINIO SIGNALO FUNKCIJA
Garsinis signalas įsijungia:
●● Paspaudus programavimo mygtukus.
●● Darbo metu įsijungia garso signalas, primenant, kad
galima įpilti riešutus, saulėgrąžos sėklas, razinas ir pan.
●● Pasibaigus programai.
106
DĖMESIO: Nuspaudus mygtuką START/STOP galima
išjungti garsą. Kad tai padaryti vienu metu paspauskite
ir apie 2 sekundes palaikykite du laiko programavimo
mygtukus TIMER. Jei dar kartą paspausite ir palaikysite abu TIMER mygtukus, išgirsite garso signalą,
kuris informuos, kad garsas yra aktyvuotas.
ATMINTIES FUNKCIJA
Jeigu trumpam, iki 15 min nutrūksta elektros tiekimas, programos padėtis yra įsimenama ir po avarijos pašalinimo
prietaisas gali toliau dirbti. Tai yra galima tik tuomet, jeigu
programa buvo sustabdyta prieš tešlos minkymo fazę. Kitu
atveju visą procesą reikia pradėti iš pradžių.
BIRIŲ PRIEDŲ AUTOMATINĖ DOZAVIMO FUNKCIJA
Prietaiso dangtelyje randasi birių priedų dozatorius (4).
Į kepinius galima pridėti tokius birius produktus kaip: vaisiai,
riešutai, razinos, grūdai. Šiuo tikslu reikia įpilti pasirinktą
produktą į dozatorių prieš pradedant kepti (išsamesnė informacija pateikta 4 punkte). Maišant ir minkant tešlą įrenginys
atitinkamu momentu automatiškai pripila į kepinį reikiamą
produkto kiekį.
Įrenginys taip pat turi galimybę pridėti papildomų ingredientų
viršutiniam kepinio paviršiui pabarstyti. Šiuos ingredientus
geriausia įpilti į birių medžiagų dozatorių apie 30 minučių
prieš kepimo pabaigą. Papildomų produktų pripylimas signalizuojamas garsiniu signalu. Programos, kuriose naudojama ši
funkcija, yra aprašytos prietaiso darbo fazių lentelėse.
SAUGUMO FUNKCIJA
Jeigu po ankstesnio prietaiso naudojimo jo temperatūra yra
per aukšta naujai programai pradėti, vėl paspaudus mygtuką
START, displėjuje pasirodys informacija E 01 ir pasigirs garsinis signalas. Tokiu atveju palaikykite paspaustą mygtuką
START/STOP iki tokio momento, kuomet informacija E 01
displėjuje išnyks ir jame pasirodys pagrindiniai nustatymai.
Tada išimkite kepimo formą ir palaukite, kol prietaisas atvės.
DĖMESIO: Programa BAKE gali būti pradėta kiekvienu
momentu, net ir tuomet, kuomet prietaisas yra įkaitęs.
Įrenginio veikimas ir aptarnavimas
(B pav.)
1 Įdėkite kepimo formą.
Kepimo forma yra padengta specialiu, pridegti neleidžiančiu
sluoksniu. Formą įrenginio viduje įdėkite tiksliai pagrindo
viduryje. Atsargiai pasukite indą laikrodžio rodyklių judėjimo
kryptimi, kol užsiblokuos.
DĖMESIO: Kepimui pasibaigus, rankena yra karšta.
Mūvėkite virtuvines pirštines.
2 Įdėkite maišymo mentelę.
Įmontuokite maišymo mentelę, jos angą uždėdami ant ašies
kepimo formoje.
3 Įdėkite ingredientus
Ingredientus įdėkite į formą atitinkamame recepte nurodyta
tvarka. Pavyzdiniai receptai pateikti toliau.
GW43-013_v02
4 Pripildykite birių produktu dozatorių (pasirinktinai).
Norint pripildyti dozatorių, nukelkite dozatoriaus dangtelį ir
įberkite į vidų pageidaujamą produktu kiekį (vaisių, riešutų,
razinų, grūdų). Priedų panaudojimo kiekis priklauso nuo individualių pomėgių. Po to uždarykite dangtelį, kad išgirstumėte
„spragtelėjimą”.
5 Elektros laido kištuką įjunkite į elektros tinklą.
6 MENU mygtukais pasirinkite atitinkamą programą.
Spausdami MENU mygtuką, pasirinkite žemiau aprašytas
programas.
(PAGRINDINĖ)
Baltai, kvietinei ir ruginei duonai kepi. Dažniausiai naudojama programa.
(PRANCŪZIŠKAS PYRAGAS)
Labai lengvai baltai duonai kepti.
Rupiai duonai kepti.
(RUPI DUONA)
(SALDUS PYRAGAS)
Saldiems pyragams ant raugo kepti.
(BEGLIUTENINĖ)
Begliuteninės duonos paruošimui.
Pyrago paruošimui.
(TEŠLA)
(MAKARONŲ PYRAGAS)
(DŽEMAS)
(SKRUDINIMAS)
Duonos ir pyrago skrudinimui.
(BATONAI)
7 Pasirinkite programą atitinkantį svorį.
LOAF mygtukas skirtas duonos svoriui nustatyti (žr. lentelę):
500 g
= mažas iki 500 g svorio duonos kepalas
750 g
= vidutinis iki 750 g svorio duonos kepalas
1000 g
= didelis iki 1000 g svorio duonos kepalas
8 Tada pasirinkite norimą skrudimo laipsnį.
COLOR mygtukas skirtas norimam paskrudimo laipsniui
nustatyti: LIGHT (silpnas), MEDIUM (vidutinis), DARK (stiprus), RAPID (greitas).
GW43-013_v02
9 TIMER laiko valdymo pulte nustatykite programos
pradžios laiką.
Pavyzdys:
Yra 20:30, o duona turi būti paruošta 7:00 ryto, t.y. už 10 val.
ir 30 minučių. Nuspauskite laiko valdymo mygtuką tol, kol
ekrane pasirodys 10:30 simbolis, tai yra laiko trukmė nuo
dabar (20:30) iki tol, kai duona bus iškepusi. Naudojant programatoriaus funkciją, negalima naudoti lengvai gendančių
ingredientų, tokių kaip pienas, vaisiai, jogurtas, svogūnai,
kiaušiniai ir pan.
10 Paspauskite START/STOP mygtuką.
DĖMESIO: Nuspaudus mygtuką START/STOP galima
išjungti garsą. Kad tai padaryti vienu metu paspauskite
ir apie 2 sekundes palaikykite du laiko programavimo
mygtukus TIMER. Jei dar kartą paspausite ir palaikysite abu TIMER mygtukus, išgirsite garso signalą,
kuris informuos, kad garsas yra aktyvuotas.
START/STOP mygtukas yra taip pat skirtas programos sulaikymui bet kuriuo metu. Tuo tikslu START/STOP mygtuką
paspauskite ir laikykite per maždaug 3 sekundes, kol išgirsite garsinį signalą. Displėjuje pasirodys pasirinktos programos pradinė padėtis. Jeigu norite panaudoti kitą programą,
pasirinkite ją MENU mygtuku.
11 Tešlos maišymas ir minkymas.
Duonkepė automatiškai maišo ir minko tešlą, kol ši pasiekia
atitinkamą konsistenciją.
DĖMESIO: Tešlos maišymo ir minkymo fazės metu
prietaiso dangtelis turi būti uždarytas. Šios fazės metu
dar galima pridėti nedidelį vandens, skysčio ar kitų
ingredientų kiekį.
12 Tešlos kilimas.
Po paskutinio maišymo ciklo prietaisas įšyla iki optimalios
tešlos kilimui temperatūros.
DĖMESIO: Tešlos kilimo fazės metu uždarykite prietaiso dangtelį ir neatidarykite jo iki duonos kepimo
pabaigos. Nuotraukos tik iliustruoja kilimo fazes.
13 Kepimas.
Duonkepė automatiškai nustato kepimo laiką ir temperatūrą.
Jeigu duona yra per šviesi programai baigiantis, panaudokite BAKE programą tam, kad duona labiau paskrustų. Tuo
tikslu paspauskite START/STOP mygtuką ir palaikykite per
maždaug 3 sekundes (iki garsinio signalo). Tuomet paspauskite mygtuką BAKE. Kuomet pasieksite norimą paskrudimo
laipsnį, sulaikykite procesą, per maždaug 3 sekundes prilaikydami START/STOP mygtuką (iki garsinio signalo).
DĖMESIO: Kepimo fazės metu uždarykite prietaiso
dangtelį ir neatidarykite jo iki duonos kepimo pabaigos. Nuotraukos tik iliustruoja kepimo fazes.
14 Pašildymas.
Pasibaigus kepimo procesui, įsijungia garsinis signalas, kuris
rodo, kad duona gali būti išimta iš prietaiso. Nedelsiant prasidės vienos valandos pašildymo procesas.
107
15 Programos fazių pabaiga.
Programai pasibaigus, ištraukite elektros laido kištuką iš
elektros tinklo.
16 Mūvėdami virtuvines pirštines, ištraukite kepimo
formą ir ją apverskite.
17 Jeigu negalite duonos iškart išimti iš kepimo formos,
keletą kartų ją atsargiai pakratykite, kol duona iškris.
DĖMESIO: Jeigu maišymo mentelė liks duonos viduje,
galima atsargiai perpjauti kepalą ir ištraukti mentelę.
Galite taipogi panaudoti kabliuką maišymo sparneliams išimti.
18 Bandelių paruošimas.
Po tešlos paruošimo su 7 DOUGHT (TEŠLA) programa,
tešla perdėkite į kepimo formą skirtą kepti bandeles kepti
(9) ir (10). Sekančiai, formą su tešla patalpinkite duonkepės
kepimo kameroje vietoje kepimo talpyklės.
19 Apatinės kepimo formos patalpinimas (9) duonkepėje.
Išėmus kepimo talpyklę, formą su tešla patalpinkite kepimo
kameroje įdedant ją tarp apatinių spaudžių, kad forma tarp
jų tvirtai laikytųsi.
DĖMESIO: Patalpinant kepimo formeles orkaitėje atkreipkite dėmesį, jog formelių rankenėlės būtų pakeltos (statmenoje formelių paviršiaus atžvilgiu pozicijoje). Taip
patalpintas formeles lengviau bus ištraukti iš prietaiso.
20 Viršutinės kepimo formos patalpinimas (10) duonkepėje.
Viršutinę kepimo formą užkabinkite ant metalinių kabių esančių
viršutinėje kepimo kameros dalyje. Po to reikia uždaryti dangtelį ir atlikti tuos pačius veiksmus kaip kepant duoną (fazės 13
ir 15) arba aktyvinti programą 10 BAKE (SKRUDINIMAS).
Bandelių paruošimui taipogi galima panaudoti 11
BAGUETTE programą. Ši programa susideda iš dviejų
etapu. Pirmame etape tešla yra maišoma, minkoma
bei kildoma. Antrame etape vyksta bandelių kildymo
ir kepimo procesas. Pasibaigus pirmajam etapui, prietaisas išduoda garsą tuo pačiu informuodamas naudotoją, kad laikas tešlą perdėti į bandelių formeles. Įdėjus
formeles į duonkepę (šis procesas detaliau aprašytas
18, 19 ir 20 punktuose), tęsti programą paspaudžiant
"START/STOP" mygtuką. Tuomet prasidės antras etapas. Tikslus paskirų programų etapų laikas aprašytas
"PRIETAISO DARBO FAZĖS " lentelėje.
ĮRENGINIO VEIKIMO FAZĖS
1
FUNKCIJA
BASIC*
BAKING (kepimas)
LOAF (kepaliukas)
LIGHT (šviesus)
MEDIUM (vidutiniškas)
DARK (tamsus)
RAPID (greitas)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
KNEAD 1 (minkymas 1)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (pauzė)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2 (minkymas 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (aukštis 1)
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3 (minkymas 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (aukštis 2)
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
9m
9m
9m
KNEAD 4 (minkymas 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (aukštis 3)
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
30 m
30 m
30 m
BAKE (kepimas)
46 m
51m
58 m
48 m
53 m
60 m
53 m
58 m
65 m
48 m
53 m
60 m
WARM (apšildymas)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME (laikas)
3:11
3:16
3:23
3:13
3:18
3:25
3:18
3:23
3:30
2:12
2:17
2:24
DELAY TIME
(ijungimo pavėlavimas )
PREHEAT
(pirminis apšildymas)
108
GW43-013_v02
2
FUNKCIJA
FRENCH*
BAKING (kepimas)
LOAF (kepaliukas)
LIGHT (šviesus)
MEDIUM (vidutiniškas)
DARK (tamsus)
RAPID (greitas)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
KNEAD 1 (minkymas 1)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (pauzė)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2 (minkymas 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (aukštis 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3 (minkymas 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (aukštis 2)
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 4 (minkymas 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
5s
5s
5s
RISE 3 (aukštis 3)
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
30 m
30 m
30 m
BAKE (kepimas)
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52 m
55 m
WARM (apšildymas)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME (laikas)
3:28
3:30
3:33
3:30
3:32
3:35
3:35
3:37
3:40
2:35
2:37
2:40
DELAY TIME
(ijungimo pavėlavimas )
PREHEAT
(pirminis apšildymas)
3
FUNKCIJA
BAKING (kepimas)
LOAF (kepaliukas)
WHOLE WHEAT*
LIGHT (šviesus)
MEDIUM (vidutiniškas)
DARK (tamsus)
RAPID (greitas)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
KNEAD 1 (minkymas 1)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (pauzė)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2 (minkymas 2)
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1 (aukštis 1)
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEAD 3 (minkymas 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (aukštis 2)
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
11 m
11 m
11 m
KNEAD 4 (minkymas 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (aukštis 3)
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
35 m
35 m
35 m
DELAY TIME
(ijungimo pavėlavimas )
PREHEAT
(pirminis apšildymas)
GW43-013_v02
109
3
FUNKCIJA
WHOLE WHEAT*
BAKING (kepimas)
LIGHT (šviesus)
MEDIUM (vidutiniškas)
DARK (tamsus)
RAPID (greitas)
BAKE (kepimas)
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52m
55 m
WARM (apšildymas)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME (laikas)
3:43
3:45
3:48
3:45
3:47
3:50
3:50
3:52
3:55
2:30
2:32
2:35
5
6
7
8
9
10
GLUTEN
FREE*
DOUGH*
PASTA
DOUGH
JAM
BAKE
750 g
1000 g
1000 g
-
-
-
-
-
-
-
-
15:00
15:00
15:00
-
-
15:00
-
15:00
-
15:00
15:00
15:00
5m
5m
5m
5m
0m
0m
0m
0m
10 m
20 m
20 m
20 m
SWEET*
500 g
FUNKCIJA
LOAF (kepaliukas)
DELAY TIME
(ijungimo pavėlavimas )
PREHEAT
(pirminis apšildymas)
11
BAGUETTE*
SUPER*
4
LIGHT MEDIUM DARK
0m
KNEAD 1 (minkymas 1)
5m
5m
5m
REST (pauzė)
5m
5m
5m
KNEAD 2 (minkymas 2)
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (aukštis 1)
39 m
39 m
39 m
KNEAD 3 (minkymas 3)
10 s
10 s
RISE 2 (aukštis 2)
26 m
KNEAD 4 (minkymas 4)
5m
5m
5m
3m
0m
5m
15 m
10 m
20 m
12 m
0m
60 m
0m
55 m
55 m
55 m
10 s
0
0s
0s
0s
0s
26 m
26 m
0
0
0m
0m
0m
5s
5s
5s
0
0s
0s
0s
0s
RISE 3 (aukštis 3)
52 m
52 m
52 m
60 m
0m
0
15 m
15 m
15 m
BAKE (kepimas)
50 m
55 m
60 m
48 m
55 m
0m
70 m
60-90 m
52 m
57 m
62 m
WARM (apšildymas)
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME (laikas)
3:17
3:22
3:27
1:20
2:10
1:30
1:25
1:00
2:27
2:32
2:37
11 m
0:14
* – Galima pasinaudoti automatinio birių medžiagų dozavimo funkcija.
Valymas ir priežiūra
●● Prieš
pirmą kartą panaudojant prietaisą kruopščiai
išplaukite kepimo talpyklą, formą bei maišiklę naudojant
švelnius detergentus (negalima kepimo talpyklos panerti
vandenyje).
●● Prieš pirmą kartą panaudojant prietaisą rekomenduojama patepti kepimo talpyklą, formeles bei maišiklę aukštai temperatūrai atspariais riebalais, o po to kaitinti juos
orkaitėje 10 minučių. Atvėsinus popieriniu rankšluosčiu
išvalyti riebalus iš kepimo formos. Tokiu būdu apsaugosite nuo pridegimo saugantį sluoksnį. Tą procedūrą
galima laikas nuo laiko pakartoti.
110
●● Prieš atidedant ar valant duonkepę palaukti kol prietaisas
atvės. Prieš naują minkymo ir kepimo procesą prietaisas
turi vėsti apie pusę valandos.
●● Prieš valymą išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir palaukite, kol jis atvės. Plovimui naudokite švelnius valiklius.
Draudžiama naudoti cheminius valiklius, benziną, priemones orkaitėms valyti bei visas kitas priemones, kurios
gali subraižyti ar sugadinti prietaiso apsauginį sluoksnį.
●● Nuo prietaiso dangtelio, korpuso bei kepimo kameros
drėgnu rankšluosčiu išvalykite visus ingredientus bei
trupinius.
GW43-013_v02
Draudžiama prietaisą merkti į vandenį ar į kepimo
kamerą pilti vandenį!
●● Norėdami palengvinti valymą, dangtelį galite nuimti,
pastatatydami jį statmenai, o po to patraukdami į viršų.
●● Kepimo formą iš išorės reikia valyti drėgnu skudurėliu. Formos vidų galima plauti, naudojant indų ploviklį.
Kepimo formos nemerkite į vandenį.
●● Maišymo mentelę bei ją sukančiąją ašį valykite iš karto
po prietaiso naudojimo. Jeigu maišymo mentelės liks
kepimo formoje, jas bus sunku iš ten ištraukti. Tokiu
atveju į formą įpilkite šilto vandens ir palikite 30 minučių.
Tuomet išimkite menteles.
●● Kepimo forma yra padengta ją nuo pridegimo saugančiu
sluoksniu. Draudžiama naudoti metalinius daiktus, kurie
galėtų jį subraižyti. Sluoksnio spalva keisis prietaiso eksploatacijos metu. Tai yra normalu. Tokie pokyčiai jokiu
būdu nekeičia sluoksnio savybių.
●● Prieš padėdami prietaisą, įsitikinkite, kad jis visiškai
atvėso ir yra sausas. Prietaisą laikykite, uždengę dangtelį.
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI DĖL ĮRENGINIO
Problema
Priežastis
Sprendimas
Iš kepimo kameros arba iš
ventiliacinių angų veržiasi
dūmai.
Ingredientai prilipo prie kepimo
kameros arba prie kepimo
formos išorinės dalis.
Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir nuvalykite išorinę kepimo formos dalį
ar kepimo kamerą
Netinkamas programos
nustatymas
Patikrinkite parinktą programą ir kitus nustatymus.
Įrenginiui dirbant, buvo
paspaustas mygtukas
START/STOP
Nenaudokite tų pačių ingredientų ir pradėkite visą procesą iš naujo.
Įrenginiui dirbant, kelis kartus
buvo atidarytas dangtelis.
Dangtelį galima atidaryti tik, jeigu laikas displėjuje viršija 1:30
(tik programoms 1, 2, 3, 4).
Įsitikinkite, kad dangtelis yra tinkamai uždarytas.
Įrenginiui dirbant, buvo ilga
pertrauka elektros energijos
tiekime.
Nenaudokite tų pačių ingredientų ir pradėkite visą procesą iš naujo.
Užblokuota maišymo mentelių
rotacija.
Patikrinkite, ar maišymo mentelių neblokuoja grūdai ir pan. Ištraukite kepimo
formą ir patikrinkite, ar varantieji elementai sukasi. Priešingu atveju prietaisą
atiduokite į servisą.
Duona sukritusi viduje ir
drėgna apačioje.
Po iškepimo ir pašildymo duona
buvo per ilgai palikta kepimo
formoje
Išimkite duoną iš kepimo formos prieš pašildymo funkcijos pabaigą.
Duoną yra sunku išimti iš
kepimo formos.
Kepalo apačia prisiklijavo prie
maišymo mentelės.
Prieš kitą kepimą išvalykite maišymo mentelę ir veleną. Jeigu reikia, pripilkite
į formą šilto vandens ir palikite 30 minučių. Tai leis lengvai išimti ir išvalyti
maišymo menteles.
Įrengimas neįsijungia.
Pasigirsta garsinis signalas.
Displėjuje pasirodo “E 01”
simbolis.
Prietaisas neatvėso po
paskutinio kepimo proceso.
Paspauskite ir palaikykite START/STOP mygtuką, kol displėjuje pasirodys
normalus programos kodas. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Išimkite kepimo
formą ir palaukite, kol atvės ji iki kambario temperatūros. Tuomet įjunkite
prietaisą į elektros tinklą ir įjunkite įrenginį.
Displėjuje pasirodo užrašas
“EEE”
Programos arba elektronikos
klaida
Pradėkite prietaiso testą. Tuo tikslu paspausdami ir prilaikydami MENU
mygtuką, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, o tada vėl jį įjunkite. Paleiskite
mygtuką. Bus pravestas prietaiso testas. Vėl išjunkite prietaisą iš elektros
tinklo. Displėjuje turi pasirodyti normalus programos kodas. Priešingu atveju
prietaisą atiduokite į servisą.
Ingredientai nesusimaišė
arba duona gerai neiškepė.
GW43-013_v02
111
TRADICINIAI RECEPTAI
Prietaisui ypač tinka gatavi duonos
mišiniai, kurių galima įsigyti parduotuvėse.
BALTA DUONA
(duonos svoris apie 900 g)
DUONA SU PASUKOMIS
(duonos svoris apie 900 g)
Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Druska
Cukrus
500 tipo miltai
Sausos mielės
Ingredientai:
Pasukos
Druska
Cukrus
500 tipo miltai
Sausos mielės
425 ml
1 ½ šaukštelio
1 ½ šaukštelio
600 g
1 šaukštelis
375 ml
1 šaukštelis
1 šaukštelis
500 g
1 šaukštelis
BASIC arba FRENCH programa
BASIC arba FRENCH programa
PYRAGAS SU RIEŠUTAIS IR RAZINOMIS
(pyrago svoris apie 900 g)
SAULEGRĄŽŲ DUONA
(pyrago svoris apie 900 g)
SEPTYNIŲ GRŪDŲ DUONA
(pyrago svoris apie 700 g)
Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Druska
Cukrus
500 tipo miltai
Sausos mielės
Razinos
Smulkinti riešutai
Ingredientai:
Vanduo
Sviestas
Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Druska
Cukrus
350 ml
1 ½ valgomo
šaukšto
1 šaukštelis
2 šaukšteliai
540 g
1 šaukštelis
100 g
3 valgomi šaukštai
550 tipo miltai
Saulėgrąžų sėklos
Druska
Cukrus
Sausos mielės
350 ml
1 valgomas
šaukštas
540 g
5 valgomų šaukštų
1 šaukštelis
1 valgomas
šaukštas
1 šaukštelis
550 tipo miltai
Rupūs miltai
7 grūdų dribsniai
Sausos mielės
300 ml
1 ½ valgomo
šaukšto
1 šaukštelis
2 ½ valgomo
šaukšto
240 g
240g
60 g
1 šaukštelis
BASIC programa.
BASIC programa
Patarimas: Vietoj saulėgrąžų sėklų galite
panaudoti moliūgų sėklas. Sėklų skrudinimas
keptuvėje suteiks jam intensyvesnį aromatą
WHOLE WHEAT programa. Jeigu naudojate
nemaltus grūdus, juos pirmiausiai
išmirkykite.
SVOGŪNŲ DUONA
(pyrago svoris apie 900 g)
RUPI DUONA
(pyrago svoris apie 900 g)
PYRAGAS SU ŠOKOLADU IR RIEŠUTAIS
(pyrago svoris apie 700 g)
Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Druska
Cukrus
Didelis susmulkintas
svogūnas
550 tipo miltai
Sausos mielės
Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Margarinas arba
sviestas
Kiaušinis
Druska
Cukrus
550 tipo miltai
Rupūs miltai
Sausos mielės
250 ml
1 valgomas
šaukštas
1 šaukštelis
1 šaukštelis
1 vnt.
540 g
1 šaukštelis
300 ml
1½ valgomo
šaukšto
1 vnt.
1 šaukštelis
2 šaukšteliai
360 g
180 g
1 šaukštelis
Ingredientai:
Vanduo
Šokolado-riešutų
kremas
Druska
Cukraus pudra
500 tipo miltai
Paprasti miltai
Sausos mielės
BASIC programa.
Šia duona reikia iškart iškepti.
WHOLEWHEAT programa
Pastaba: naudojant “DELAY TIMER” programa
vietoj kiaušinių pridėkite daugiau vandens.
FRENCH programa.
ITALIŠKA FOCACCIA DUONA SU
ROZMARINU IR ČESNAKU
PRANCŪZIŠKOS BAGETĖS
(svoris apie 900 g)
TEŠLA PICAI
(ingredientai 3 picoms)
Ingredientai:
Vanduo
Alyvuogių aliejus
Šviežias susmulkintas rozmarinas
Nuluptas ir
išspaustas česnakas
500 tipo miltai
Druska
Sausos mielės
Ingredientai:
Vanduo
Medus
Ingredientai:
Vanduo
Druska
Alyvuogių aliejus
BASIC programa
112
200 ml
1 valgomas šaukštas
2 valgomi šaukštai
3 skiltelės
350 g
1 šaukštelis
½šaukštelio
Druska
Cukrus
550 tipo miltai
Sausos mielės
300 ml
1 valgomas
šaukštas
1 šaukštelis
1 šaukštelis
540 g
1 šaukštelis
BAGUETTE programa
Po tešlos sudarymo proceso paruoštą
tešlą padalinkite į 2-4 dalis. Suformuokite
ilgas bandeles ir įdėkite į formeles. Įstrižai
įpjaukite ir patalpinkite duonkepėje.
500 tipo miltai
Cukrus
Sausos mielės
275 ml
90 ml
1½ šaukštelio
1½ šaukštelio
300 g
150 g
1 šaukštelis
300 ml
¾ šaukštelio
1 valgomas
šaukštas
450 g
2 šaukšteliai
1 šaukštelis
DOUGH programa
Po tešlos minkymo proceso iškočiokite ją,
suformuokite į apvalius papločius ir palikite
10 minučių. Patepkite padažu ir uždėkite
priedus. Kepkite 20 minučių.
GW43-013_v02
APELSINŲ DŽEMAS
BRAŠKIŲ DŽEMAS
AVIEČIŲ DŽEMAS
Ingredientai:
Apelsinai
Citrinos
2:1 želatininis cukrus
Ingredientai:
Nuplautos ir nuvalytos
braškės
Želatininis cukrus
Ingredientai:
Nuplautos šviežios
avietės
Želatininis cukrus
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450 g
450 g
JAM programa
JAM programa
JAM programa
ABRIKOSŲ DŽEMAS
DUONA SU VYŠNIOMIS
(duonos svoris apie 700 g)
DUONA SU MILTAIS BE GLIUTENO
(duonos svoris apie 900 g)
Ingredientai:
Vyšnių sultys
Pienas
Medus
Sviestas
Vyšnių skonio
jogurtas
Vyšnių be kauliukų
Miltai rūšies 550
Sausos mielės
Kepimo milteliai
Druska
Cukrus
Ingredientai:
Vanduo arba pienas
Druska
Cukrus
500 tipo miltai
Ingredientai:
Nuplauti šviežūs
persikai
Šaltas vanduo
Želatininis cukrus
Citrinos
žievelė+sultys
450 g
2 valgomi šaukštai
450 g
iš ½ citrinos
JAM programa
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 šaukštelis
½ šaukšto
½ šaukštelio
1 šaukštelis
BASIC arba SWEET programa
Sausos mielės
425 ml
1 ½ šaukštelio
1 ½ šaukštelio
Begliuteniniai miltai
500 g
1 šaukštelis
BASIC arba FRENCH programa
Lentelėse pateikti pavyzdiniai receptai ir orientacinis ingridijentų kiekis. Šių užrašų prašome nelaikyti kaip receptų knygos. Darykite pagal savo
pomėgius ir kulinarines taisykles, kurias surasite profesionalioje literatūroje ir vadovuose.
KADA RECEPTUS REIKIA KOREGUOTI
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
(aprašytas toliau)
Duona kyla per greitai.
Per didelis mielių kiekis, per didelis miltų kiekis, nepakankamas druskos kiekis.
a/b
Per mažai mielių.
a/b
Senos arba nešviežios mielės.
e
Duona visai nekyla arba kyla
nepakankamai.
Tešla kyla per greitai ir išteka
iš kepimo formos.
Duona sukrenta viduje.
Duona yra sunki, grūdėta.
Duona neiškepusi viduje.
GW43-013_v02
Per karštas skystis.
c
Mielės lietėsi su skysčiu.
d
Netinkama miltų rūšis arba nešviežūs miltai.
e
Per didelis arba per mažas skysčio kiekis.
a/b/g
Per mažas cukraus kiekis.
a/b
Vanduo yra per minkštas, mielės stipriau fermentuojasi.
f
Per didelis pieno kiekis lemia mielių fermentavimąsi.
c
Tešlos kiekis yra didesnis nei kepimo forma ir duona sukrenta.
a/f
Fermentacija yra per trumpa arba per greita dėl per aukštos vandens ar kepimo
kameros temperatūros arba dėl per didelės drėgmės.
c/h/i
Trūksta druskos arba per mažas cukraus kiekis.
a/b
Per didelis skysčio kiekis.
h
Per didelis miltų kiekis arba per mažai skysčio.
a/b/g
Per mažai mielių arba cukraus.
a/b
Per daug vaisių, rupių miltų ar kitų ingredientų.
b
Seni arba nešviežūs miltai.
e
Per didelis arba per mažas skysčio kiekis.
a/b/g
Per didelė drėgmė.
h
Recepte yra nurodyti skysti priedai, pvz., jogurtas.
g
113
Sprendimas
(aprašytas toliau)
Problema
Galima priežastis
Duona yra šiurkšti arba su
dideliu skylių kiekiu.
Trūksta druskos.
b
Per didelė drėgmė, per karštas vanduo.
h/i
Per daug skysčio.
c
Duonos apimtis yra per didelė, palyginus su kepimo formos apimtimis.
a/f
Neiškepęs, į kempinę panašus
paviršius.
Per daug miltų, ypač baltos duonos atveju.
f
Per daug mielių arba per mažai druskos.
a/b
Per daug cukraus.
a/b
Kiti saldūs ingredientai, be cukraus.
b
Duonos riekės yra nelygios
arba viduje grūdėtos.
Duona pakankamai neatvėso (garai nespėjo išeiti).
j
Ant duonos plutelės yra miltų.
Sumaišius tešlą, prietaiso šonuose liko miltų.
g/i
Aukščiau aprašytų problemų sprendimas
a) Reikia gerai atmatuoti ingredientus.
b) Reikia pritaikyti ingredientų kiekį ir patikrinti, ar visi ingredientai yra sudėti.
c) Reikia įpilti kito skysčio arba palikti jį atvėsti kambario
temperatūroje. Ingredientus reikia pilti pagal atitinkamame
recepte nurodytą tvarką. Supiltų miltų viduryje reikia
padaryti duobutę ir į ją supilti susmulkintas sausas mieles.
Negalima leisti, kad mielės tiesiogiai liestų skystį.
d) Reikia naudoti tik šviežius ir atitinkamai laikomus ingredientus.
e) Reikia sumažinti visą ingredientų kiekį, nepridėti daugiau
miltų nei nurodyta recepte. Ingredientų kiekį reikia sumažinti ⅓ dalimi.
f) Reikia sumažinti įpilto skysčio kiekį. Jeigu naudojamuose
ingredientuose yra vandens, tuomet reikia atitinkamai
sumažinti skysčio kiekį.
g) Labai drėgno oro atveju pridėti 1-2 valgomus šaukštus
vandens mažiau.
h) Šilto oro atveju nenaudoti laikmačio funkcijos. Reikia
naudoti vėsius skysčius.
i) Duoną išimti iš kepimo formos iškart po iškepimo, prieš
ją pjaustant, palikti atvėsti mažiausiai 15 minučių.
j) Reikia sumažinti mielių arba visų ingredientų kiekį ¼
dalimi.
Pastabos, liečiančios receptus
1. Ingredientai
●● Kadangi kiekvienas ingredientas vaidina atitinkamą vaidmenį duonos kepimo procese, tinkamas jų atmatavimas
yra taip pat svarbus, kaip ir jų pridėjimo tvarka.
●● Svarbiausi ingredientai, tokie kaip skysčiai, miltai,
druska, cukrus ar mielės (galima naudoti sausas arba
šviežias) turi įtakos tešlos bei duonos paruošimo sėkmei.
Visuomet reikia naudoti atitinkamą ingredientų kiekį atitinkamomis proporcijomis.
●● Jeigu tešla turi būti paruošta nedelsiant, reikia naudoti
vėsius ingredientus. Jeigu naudojate laikmačio programatoriaus funkciją, rekomenduojama naudoti šaltus
114
ingredientus tam, kad mielės nepradėtų kilti per anksti.
●● Margarinas, sviestas ir pienas turi įtakos duonos skoniui.
●● Cukraus kiekį galima sumažinti 20% tam, kad plutelė
būtų plonesnė ir minkštesnė. Tai neturi įtakos kepimo
rezultatui. Norint, kad plutelė būtų plonesnė ir minkštesnė, cukrų galima pakeisti medumi.
●● Glitimas, kuris išsiskiria tešlos maišymo metu, užtikrina
atitinkamą duonos struktūrą. Idealus miltų mišinys susideda iš 40% rupių miltų ir 60% baltų miltų.
●● Jeigu į duoną norite pridėti grūdų, palikite juos nakčiai
vandenyje. Sumažinkite miltų ir vandens kiekį (maksimaliai 1/5 mažiau).
●● Raugas yra būtinas, jeigu naudojate ruginius miltus. Jame
yra pieno ir acto bakterijų, kurios lemia tai, kad duona yra
lengvesnė ir geriau fermentuojasi. Raugą galima pagaminti patiems, tačiau tai užima daug laiko. Todėl toliau
pateiktuose receptuose nurodytas raugas miltelių pavidalu. Jį galima nusipirkti 15 gramų pakuotėse (1 kg miltų).
Rekomenduojama laikytis toliau esančiuose receptuose
nurodytų santykių (½, ¾ arba1 pakuotė). Jeigu pridėsite
mažiau raugo nei nurodyta recepte, duona birės.
●● Jeigu raugo milteliai turi kitą koncentraciją (100 gramų
pakuotė 1 kg miltų), miltų kiekį reikia sumažinti 80 g 1 kg
miltų.
●● Taip pat galima naudoti skystą raugą. Būtina laikytis ant
pakuotės nurodyto santykio. Įpilkite skystą raugą į matavimo talpą ir užpildykite ją kitais skystais ingredientais
nurodytomis recepte proporcijomis.
●● Kvietinis raugas dažniau yra parduodamas sausas. Jis
pagerina tešlos tąsumą, jos šviežumą ir skonį. Jis yra ne
toks stiprus kaip ruginis raugas.
●● Duonos ant raugo kepimui galima naudoti BASIC arba
WHOLE WHEAT programas.
●● Raugą pakeisti gali kepiniams skirtas fermentas. Skirtumas bus jaučiamas tik skonyje. Fermentas tinka naudoti
duonkepėje.
●● Į tešlą galima pridėti kvietinių sėlenų tam, kad duona būtų
lengvesnė ir turėtų daugiau maistingųjų medžiagų. Tuo
tikslu reikia pridėti vieną valgomą šaukštą sėlenų 500 g
miltų ir ½ valgomo šaukšto padidinti skysčio kiekį.
GW43-013_v02
●● Kviečių glitimas – tai natūralus iš kviečių baltymo gaunamas priedas. Jo dėka duona yra lengvesnė ir turi didesnę
apimtį. Duona rečiau sukrenta ir yra lengviau virškinama.
Jo teigiamos savybės ypač matomos, kepant rupią duoną
arba kitus duonos gaminius iš namuose maltų miltų.
●● Tamsusis salyklas, naudojamas kai kuriuose receptuose
– tai tamsiai kepintų miežių salyklas. Jo dėka galima
gauti tamsesnę duonos plutelę bei tamsesnį duonos
minkštimą (pvz., juodą duoną). Galima taip pat naudoti
ruginį salyklą, tačiau jis nėra toks tamsus. Abu produktus
galima gauti sveiko maisto parduotuvėse.
●● Švarus, miltelių pavidalo lecitinas yra natūraliu emulgatoriumi, kuris pagerina duonos apimtį, lemia tai, kad
duonos minkštimas yra lengvesnis ir šviesesnis, o duona
ilgiau išlieka šviežia.
2. Ingredientų kiekio pritaikymas
Jeigu reikia padidinti arba sumažinti ingredientų kiekį, reikia
įsitikinti, kad originalaus recepto proporcijos išliko nepakitusios. Geram efektui gauti rekomenduojame laikytis toliau
pateiktų ingredientų modifikavimo taisyklių:
●● Skysčiai/miltai: tešla turi būti minkšta (bet ne per daug)
ir nesunkiai maišoma. Tešla negali turėti skaidulų. Iš
jos turi būti lengva suformuoti kamuolį. Tai neįmanoma
tirštos tešlos (rupios ar ruginės duonos) atveju. Tešlą
reikia patikrinti, praėjus penkioms minutėms po pirmojo
maišymo etapo. Jeigu ji yra per drėgna, pridėkite truputį miltų, kol ji pasieks atitinkamą konsistenciją. Jeigu
tešla yra per sausa, maišymo proceso metu pridėkite po
šaukštą vandens.
●● Skysčių pakeitimas: Jeigu naudojate ingredientus, kurių
sudėtyje yra skysčio (pvz., varškę, jogurtą ir pan.), pridedamo skysčio kiekis turi būti sumažintas. Jeigu pridedate
kiaušinių, juos reikia įmušti į matavimo talpą ir po to ją
užpildyti likusiais skysčiais tam, kad galėtumėte kontroliuoti ingredientų kiekį. Jeigu tešla yra ruošiama vietoje,
kuri yra labai aukštai (virš 750 metrų), ji kils greičiau.
Tuomet galima ¼ - ½ šaukštelio sumažinti mielių kiekį
taip, kad atitinkamai sumažėtų tešlos kilimas. Tai liečia ir
vietas, kuriose yra labai minkštas vanduo.
3. Ingredientų pridėjimas ir jų kiekio matavimas
●● Visuomet
reikia pirmiausiai įpilti skysčius, o tik
pabaigoje dėti mieles. Norint išvengti per greito mielių
augimo (ypač naudojant laikmačio programatoriaus funkciją), negalima leisti, kad mielės liestų skysčius.
●● Matuojant ingredientus, visuomet naudokite tuos
pačius matavimo vienetus, tai reiškia, kad reikia matuoti
ingredientus pridėtu šaukštu arba šaukštais, naudojamais
namuose, jeigu recepte nurodytas kiekis yra išreikštas valgomais šaukštais ar arbatiniais šaukšteliais.
●● Reikia kruopščiai matuoti ingredientus, pateiktus gramais.
●● Norint atmatuoti ingredientus mililitrais, galima panaudoti
tam tikslui pridėtą matavimo talpą, kurios padalos yra
nuo 30 iki 300 ml.
●● Vaisių, riešutų ar grūdų pridėjimas. Šiuos ingredientus
galima pridėti, pasirinkus atitinkamas programas tuo metu,
kuomet pasigirsta garsinis signalas. Jeigu ingredientus pridėsite per anksti, jie tešlos maišymo metu bus sumalti.
GW43-013_v02
4. Kepimui duonkepėje tinkantys receptai
Aukščiau pateikti receptai yra pritaikyti įvairaus dydžio kepalams. Bendras svoris negali viršyti 1000 gramų. Jeigu nėra
konkrečių nurodymų svoriui, tai reiškia, kad tai programai
galima naudoti ir mažą, ir didelį ingredientų kiekį. Ypač greitos programos atveju rekomenduojamas kepalo svoris yra
apie 750 gramų.
5. Duonos svoris ir apimtis
●● Receptuose yra tiksliai pateiktas duonos svoris. Nesunku
pastebėti, kad gryno balto duonos gaminio svoris yra mažesnis nei rupaus. Tai siejasi su tuo, kad balti miltai geriau kyla,
todėl kepimo metu būtina tikrinti duonos gaminį.
●● Nepaisant tiksliai nurodyto svorio, galimi nedideli nukrypimai nuo pateiktų verčių. Faktiškas duonos svoris labai priklausys nuo oro drėgmės patalpoje tešlos ruošimo metu.
●● Duonos gaminys sy dideliu kviečių kiekiu visuomet turi
didelę apimtį ir po paskutinės kilimo fazės iškyla virš
formos kraštų net ir tuo atveju, jeigu ingredientai buvo
kruopščiai atmatuoti. Tačiau duona neiškrenta iš formos.
Lengviau skrusta ta duonos dalis, kuri yra kepimo formos
išorėje, nei ta, kuri yra jos viduje.
●● Tam, kad duona būtų lengvesnė, SUPER programoje,
rekomenduojamoje saldžių gaminių kepimui, galima
naudoti mažesnius ingredientų kiekius nei SWEET programoje.
6. Kepimo rezultatas
●● Kepimo rezultatas priklauso nuo esamų sąlygų (vandens
kietumo, oro drėgmės, aukščio, ingredientų konsistencijos ir t.t.). Todėl receptai yra tik rekomendacijomis, kurias
galima pritaikyti prie esamų sąlygų. Po nepavykusio
bandymo nenusiminkite. Tuomet reikia surasti nesėkmės
priežastį ir pabandyti dar kartą, pakeitus proporcijas.
●● Jeigu duona nėra pakankamai paskrudusi, ją galima
palikti prietaise ir įjungti skrudinimo programą.
●● Prieš laikmačio programatoriaus funkcijos nustatymą kepimui naktį rekomenduojama iškepti bandomąjį kepalą. Tuomet reikalui esant, galėsite padaryti atitinkamas pataisas.
Ekologija – rūpinkimės aplinka
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos.
Tai nėra nei sunku, nei brangu. Tuo tikslu:
–– Kartono pakuotę atiduokite į makulatūrą.
–– Polietileno (PE) maišelius išmeskite į plastmasei skirtą konteinerį.
–– Pasibaigus eksploatacijai, prietaisą atiduokite į atitinkamą surinkimo punktą, kadangi
jame esantys elementai gali būti kenksmingi aplinkai.
Prietaiso neišmeskite kartu su buitinėmis šiukšlėmis!!!
Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl
gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio
charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip
pat dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis,
prekybos ir kitomis sąlygomis.
115
LV
Cienījamie Pircēji!
●● Neizņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli
Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu
uzmanību pievērsiet drošības norādījumiem, lai ierīces lietošanas laikā izvairītos no negadījumiem un/vai izvairītos no
ierīces bojāšanas. Lietošanas instrukciju lūdzam saglabāt,
lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
●● Barošanas vads nevar nokarāties pāri galdam vai galda
Drošības norādījumi
●● Pirms ierīces lietošanas iepazīstieties ar visu lietošanas
instrukcijas saturu.
●● Ierīce plānota lietošanai mājās apstākļos. Gadījumā, kad
ierīce ir lietojama gastronomiska uzņēmuma vajadzībām,
garantijas noteikumi pārmainās.
●● Ierīci vienmēr pieslēdziet strāvas (tikai mainīgas strāvas)
padevei ar strāvas drošinātāju, kādas spriegums atbilst
tam norādītam datu plāksnītē.
●● Vienmēr novietojiet ierīci uz plakanas, līdzenas virsmas,
lai tā nenokristu mīcot biezu mīklu. Tas ir īpaši svarīgs ja
lietojamas programmētas funkcijas un ja ierīce ir atstāta
bez uzraudzības. Esot īpaši līdzenām virsmām, novietojiet ierīci uz plānas, gumijas paplāksnes.
●● Ierīces darbošanās laikā, novietojiet to vismaz 10 cm
attālumā no citiem priekšmetiem.
●● Nenovietojiet ierīci uz vai tuvumā gāzes, elektriskās plīts
vai karstas krāsns.
●● Pievērsiet īpašu uzmanību pārvietojot ierīci, īpaši ja
iekšā atrodas karstas vielas.
●● Nedrīkst izņemt cepšanas konteineru ierīces darbošanās
laikā.
●● Nelietojiet vairāk sastāvdaļu nekā norādīts receptē.
Pretējā gadījumā, maize nelīdzeni uzcepsies vai mīkla
izliesies ārā. Ievērojiet šīs lietošanas instrukcijas noteikumus.
●● Ierīcē neielieciet alumīnija foliju un citus materiālus, jo tie
var izraisīt ugunsgrēku vai īsslēgumu.
●● Neapklājiet ierīci ar dvieli, arī ne ar citiem materiāliem
darbošanās laikā. Siltumam un tvaikiem jāiziet no ierīces. Gadījumā kad ierīce ir apklāta ar uzliesmojošiem
materiāliem, kad pieskaras aizkariem un līdzīgas, iznāk
ugunsgrēka risks.
●● Pirms ierīces uzstādīšanas attiecīga maizes tipa cepšanai
piem. naktī, vispirms izmēģiniet attiecīgu recepti laikā, kad
var vērot ierīci, pārliecinoties, ka sastāvdaļas ir izvēlētas
atbildīgās porcijās, mīkla nav pārāk bieza vai reta, un
masas daudzums nav pārāk liels un mīkla neizlejas.
●● Izņemot cepšanas konteineru no ierīces kopā ar
uzceptu maizi lietojiet speciālus cimdus vai drošības
audumus pret apdegumiem, jo konteiners un maize
ir ļoti karsti.
●● Atvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas, kad to
nelietojat un pirms tīrīšanas.
●● Atvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas pirms
tuvoties elementiem, kas kustas, lietošanas laikā.
116
velkot aiz vada.
augšpuses malai, arī ne pieskarties karstai virsmai.
●● Nelietojiet ierīci, ja bojāts barošanas vads, vai apakšda-
ļai ir redzami bojājumi.
Ja neizslēdzamais jaudas kabelis tika bojāts tad, lai
izvairītos no bīstamības tas ir jāmaina pie ražotāja, vai
speciālajā servisa punktā, vai pie kvalificētas personas.
Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope. Nepareizs remonts var izraisīt nopietnas briesmas lietotājam.
Ja ierīcei ir kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa punktu.
●● Nepieskarieties ierīces karstām virsmām. Lietojiet virtuves cimdus. Pēc pabeigtas cepšanas ierīce ir ļoti karsta.
●● Atstājiet ierīci līdz tā ir atdzisusi pirms izjukšanas un tīrīšanas. Ierīce ir aprīkota ar termoizolējošu apvalku. Ierīces metāla daļas iesilst darbošanās laikā.
●● Nemazgājiet zem tekoša ūdens un neiegrimsiet ierīci un
barošanas vadu ūdenī.
●● Apakšdaļas tīrīšanai nelietojiet nekādus agresīvus mazgāšanas līdzekļus kā emulsija, tīrīšanas pieniņš, pasta
un līdzīgas. Ar to jūs varat noplēst svarīgu informāciju,
grafiskos simbolus kā: skalas, apzīmējumi, brīdinājuma
zīmogi, un līdzīgas.
●● Nemazgājiet metāla daļas trauku mazgājamajās mašīnās. Agresīvi līdzekļi, kas ir lietojami šajās ierīcēs izraisa
iepriekšminētu daļu satumšanu. Mazgājiet tos ar rokām,
lietojot tradicionālus trauku šķidrumus.
●● Lietojot aksesuārus citus nekā ieteica ražotājs var izraisīt
ierīces bojāšanu.
●● Bērniem no astoņu gadu vecuma, personām ar ierobežotām garīgām un fiziskām spējām, kā arī personām ar
maņas orgānu traucējumiem, personām bez attiecīgas
pieredzes un kompetences ierīces lietošanas jomā, ierīci
atļauts izmantot tikai otras personas uzraudzībā vai arī
pēc iepriekšējas iepazīšanās ar ierīces lietošanas instrukciju. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Bērniem no
astoņu gadu vecuma ir atļauta ierīces tīrīšana un apkope
pieaugušo personu uzraudzībā.
●● Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.
Jāpārliecinās, ka iepriekšminēti norādījumi ir saprotami.
Tehniskie dati
Tehniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.
Maizes cepšanas mašīna ir I klases ierīce, kam ir elektrības
vads ar drošības vadiņu un kontaktdakša ar drošības kontaktu.
Ierīce atbilst spēkā esošo normu prasībām.
Ierīce atbilst direktīvu prasībām:
–– Elektriska zemsprieguma ierīce (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnētiska saderība (EMC) – 2004/108/EC.
Produkts atzīmēts ar CE zīmi datu plāksnītē.
GW43-013_v02
Ierīces uzbūve
(Zīm. A)
IERĪCES ELEMENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
Noņemams vāciņš.
Ietvars
Lodziņš
Pulverveidīgu vielu smidzinātājs
Ventilācijas atveres
Cepšanas konteiners
Maisīšanas lāpstiņa
Cepšanas kamera
Apakšējā franču maizes cepšanas forma
Augšējā franču maizes cepšanas forma
Vadības panelis
AKSESUĀRI
10 Sastāvdaļu mērīšanas karote
11 Sastāvdaļu mērīšanas konteiners
12 Āķis maisīšanas lāpstiņas izņemšanai
VADĪBAS PANELIS
13 Rādītājs LCD
Pēc ierīces pieslēgšanas elektrotīklam, rādītājā parādīsies
simbols „1 3:25". Skaitlis "1" rāda programmu, kas tika izvēlēta, taču simbols „3:25" rāda izvēlētas programmas laiku.
Divu atzīmju izvietošana rāda izvēlētu brūnināšanas līmeni
un svaru. Noklusēts uzstādījums pēc ierīces ieslēgšanas
ir "augsts svars" (1000 g) un "vidējs brūnināšanas līmenis"
(MEDIUM). Programmas laikā rādītājā parādās informācija
par cepšanas procesu. Laiks rādītājā pakāpeniski samazināsies. Rādītājā redzami arī citi dati, par taimeri (TIMER),
pirmo iesildīšanu (PREHEAT), mīcīšanu (KNEAD), pārtraukumu (REST), mīklas augšanu (RISE), cepšanu (BAKE), siltuma glabāšanas funkciju (WARM) un programmas beigām
(END).
14 Poga START/STOP – sāk un beidz programmu.
15 Taimera pogas TIMER – pulksteņa uzstādīšana.
16 Poga COLOR – vēlamā brūnināšanas līmeņa uzstādīšana.
17 Poga MENU – programmas izvēlēšana.
18 Poga LOAF – svaru uzstādīšana pēc apraksta zemāk.
Ierīces funkcijas
SVILPES FUNKCIJA
Svilpe ieslēdzas:
●● Nospiežot programmēšanas pogas.
●● Darbošanās laikā atskan atgādinājuma signāls, kas
paziņo par iespēju pievienot riekstus, saulgriežu sēklas,
rozīnes utt.
●● Pēc programmas beigām.
GW43-013_v02
UZMANĪBU: Pēc START/STOP pogas nospiešanas ir
iespēja izslēgt skaņu. Ar šo mērķi vienlaikus nospiediet un pieturiet apmēram 2 sekundēm divas taimera
TIMER pogas. Ja vēlreiz nospiedīsit un pieturēsit abas
TIMER pogas, skanēs signāls, kas nozīmē, ka skaņa
tika aktivizēta.
ATMIŅAS FUNKCIJA
Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā līdz 15
minūtēm, programmas pozīcija ir saglabāta un ierīce var
turpināt darbu kad atteice ir novērsta. Tas ir iespējams tikai
ja programma tika apturēta pirms mīklas maisīšanas fāzes.
Citā gadījumā nepieciešams sākt visu procesu no sākuma.
AUTOMĀTISKAS PULVERVEIDĪGU VIELU DOZĒŠANAS FUNKCIJA
Ierīces vākā ir novietots pulverveidīgu vielu smidzinātājs (4).
Ir iespēja pielikt tādas pulverveidīgas vielas kā.: augļi, rieksti,
rozīnes, graudi. Ar šo mērķi, pirms cepšanas ieberiet izvēlētu
produktu smidzinātājā (vairāk informācijas 4 punktā). Maisot
un mīcot mīklu ierīce piemērotā momentā automātiski pieliek
produktus mīklai.
Ierīcei ir arī iespēja pielikt papildus sastāvdaļas, lai apkaisītu augšējo mīklas virsmu. Šās sastāvdaļas vislabāk iebērt
pulverveidīgu vielu smidzinātājā 30 minušu pirms cepšanas
beigām. Papildus sastāvdaļu pielikšana tiek signalizēta ar
skāņas signālu. Programmas ar šo funkciju ir aprakstītas
ierīces darba fāžu tabulās.
DROŠĪBAS FUNKCIJAS
Ja pēc pēdējās ierīces lietošanas tās temperatūra ir pārāk
augsta, lai sāktu jaunu programmu, vēlreiz nospiežot START
rādītājā parādīsies paziņojums E 01 un atskanēs signāls.
Tajā gadījumā pieturiet pogu START/STOP līdz momentam,
kad paziņojums E 01 pazudīs rādītājā un parādīsies pamata
uzstādījums. Pēc tam, izņemiet cepšanas konteineru un
pagaidiet līdz ierīce atdzisusi.
UZMANĪBU: Programmu BAKE var sākt jebkādā
momentā, pat, ja ierīce ir iesildīta.
Ierīces darbošanās un apkalpošana
(Zīm. B)
1 Ielieciet cepšanas konteineru.
Cepšanas konteiners ir apklāts ar piedegumdrošu slāni.
Novietojiet konteineru precīzi pamata vidū, ierīces iekšā.
Pagrieziet konteineru mazliet pēc pulksteņa rādītāja virziena,
līdz tas tiks aizbloķēts.
UZMANĪBU: Pēc cepšanas pabeigšanas ietvars ir
karsts. Jāizmanto virtuves cimds.
2 Ielieciet maisīšanas lāpstiņu.
Uzstādiet maisīšanas lāpstiņu novietojot cepšanas konteinera vārpstu maisīšanas lāpstiņas atverē.
3 Pievienojiet sastāvdaļas.
Sastāvdaļas ielieciet konteinerā pēc kārtības no attiecīgas
receptes. Piemērotas receptes ir norādītas tālākā instrukcijas daļā.
117
4 Piepildiet pulverveidīgu vielu smidzinātāju (fakultatīvi).
Lai piepildītu smidzinātāju paceliet smidzinātāja vāciņu un
ieberiet vidū optimālo vielu daudzumu (augļi, rieksti, rozīnes,
graudi). Vielu daudzums ir atkarīgs no individuālām vēlmēm.
Pēc tam aizveriet vāciņu, līdz atskanēs "klikšķis".
5 Pieslēdziet elektrības vada kontaktdakšu kontaktligzdai.
6 Izvēliet vēlamo programmu ar pogu MENU.
Ar pogu MENU var izvēlēt programmas, kas ir pamatīgi
aprakstītas zemāk.
(PAMATA)
Baltās, kviešu, rudzu maizes sagatavošanai. Visbiežāk lietojama programma.
(FRANČU MĪKLA)
Baltās īpaši maigas maizes sagatavošanai.
(PILNGRAUDU KVIEŠU MAIZE)
Pilngraudu kviešu maizes sagatavošanai.
(SALDĀ MAIZE)
Piem. saldās mīklas sagatavošanai ar raugu.
(BEZGLUTĒNA)
Bezglutēna maizes sagatavošanai.
(MĪKLA)
Mīklas sagatavošanai.
(MAKARONU MĪKLA)
(DŽEMS)
(BRŪNINĀŠANA)
Maizes un mīklas brūnināšanai.
(FRANČU MAIZES)
7 Izvēliet svaru, kas atbilst attiecīgai programmai.
Poga LOAF Maizes svara (skat. tabula) uzstādīšanai:
500 g
= maza maize ar svaru līdz 500 g
750 g
= vidēja maize ar svaru līdz 750 g
1000 g
= liela maize ar svaru līdz 1000 g
8 Pēc tam izvēliet vēlamo brūnināšanas līmeni.
Poga COLOR vēlamā brūnināšanas līmeņa uzstādīšanai: LIGHT (maigais), MEDIUM (vidējais), DARK (stiprais),
RAPID (ātrā).
118
9 Uzstādiet programmas sākšanas laiku ar taimera
TIMER pogām.
Piemērs:
Ir pulkst. 20:30, un maizei jābūt gatavai pulkst. 7:00 no rīta,
nākamajā dienā, tas ir pēc 10 stundu un 30 minūšu. Nospiediet taimera pogu līdz momentam, kad rādītājā parādīsies
simbols 10:30, tas ir laiks no tagadnes (20:30) līdz momentam, kad maizei jābūt gatavai. Lietojot taimera funkciju
nedrīkst lietot ātrbojīgas sastāvdaļas kā piens, augli, jogurts,
sīpoli, olas un līdzīgas.
10 Nospiediet pogu START/STOP.
UZMANĪBU: Pēc START/STOP pogas nospiešanas ir
iespēja izslēgt skaņu. Ar šo mērķi vienlaikus nospiediet un pieturiet apmēram 2 sekundēm divas taimera
TIMER pogas. Ja vēlreiz nospiedīsit un pieturēsit abas
TIMER pogas, skanēs signāls, kas nozīmē, ka skaņa
tika aktivizēta.
Ar pogu START/STOP apturēsit arī programmu jebkādā
momentā. Ar šo mērķi nospiediet un pieturiet 3 sekundes
pogu START/STOP, līdz momentam kad atskanēs signāls.
Rādītājā parādīsies izvēlētas programmas izejas pozīcija. Ja
gribat izmantot citu programmu, izvēliet to ar pogu MENU.
11 Mīklas maisīšana un mīcīšana.
Maizes cepšanas mašīna automātiski maisa un mīca mīklu
līdz momentam, kad tā sasniegs attiecīgu konsistenci.
UZMANĪBU: Mīklas maisīšanas un mīcīšanas fāzes
laikā ierīces vākam jābūt aizvērtam. Šīs fāzes laikā var
vēl pievienot nelielus ūdens, šķidruma vai citu sastāvdaļu daudzumus.
12 Mīklas atstāšana līdz augšanas procesam
Pēc pēdējā maisīšanas cikla, ierīce iesilst līdz mīklas augšanas optimālai temperatūrai.
UZMANĪBU: Mīklas augšanas fāzes laikā aizveriet vāku
un neatveriet to līdz maizes cepšanas beigām. Fotogrāfijas tikai prezentē mīklas augšanas fāzi.
13 Cepšana.
Maizes cepšanas mašīna automātiski uzstādīs cepšanas laiku
un temperatūru. Ja maize ir pārāk gaiša programmas beigās,
izmantojiet programmu BAKE, lai stiprāk sabrūninātu maizi. Ar
šo mērķi nospiediet pogu START/STOP pieturot to apmēram
3 sekundes (līdz momentam kad atskanēs signāls). Pēc tam,
nospiediet pogu BAKE. Kad sasniegsit vēlamo brūnināšanas
līmeni apturiet procesu, pieturot apmēram 3 sekundes pogu
START/STOP (līdz momentam kad atskanēs signāls).
UZMANĪBU: Mīklas cepšanas fāzes laikā aizveriet vāku
un neatveriet to līdz maizes cepšanas beigām. Fotogrāfijas tikai prezentē cepšanas fāzes.
14 Iesildīšana.
Pēc cepšanas ieslēdzas svilpe, kas signalizē, ka maizi var
izņemt no ierīces. Tūlīt vienlaicīgi sāk vienstundas iesildīšanas process.
GW43-013_v02
15 Programmas fāžu pabeigšana.
Pēc programmas beigām, atvienojiet elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
16 Izņemiet cepšanas konteineru lietojot virtuves cimdu
un apvērsiet to.
17 Ja maize uz reizi neiziet no konteinera, dažreiz, maigi
papuriniet konteineru līdz tam, kad maize izkritīs.
UZMANĪBU: Ja maisīšanas lāpstiņa paliks maizes iekšā,
var mazliet iegriezt klaipu un izņemt lāpstiņu ārpusē. Āķi
var arī izmantot maisīšanas lāpstiņas izņemšanai.
18 Franču maizes sagatavošana.
Pēc mīklas pagatavošanas ar programmu 7 DOUGHT
(MĪKLA), uzlieciet mīklu franču maizes cepšanas formās
(9) un (10). Pēc tam, formas ar mīklu ievietojiet cepšanas
kamerā, cepšanas konteinera vietā.
19 Apakšējās cepšanas formas (9) ievietošana cepšanas mašīnā.
Pēc cepšanas konteinera izņemšanas, formu ar mīklu ielieciet starp apakšējām sakabēm cepšanas kamerā tā, lai tā
pareizi pieliptu pie sakabēm.
UZMANĪBU: Pirms cepšanas formu ielikšanas cepšanas
mašīnā, pievērsiet uzmanību, lai sakabes būtu paceltas
(perpendikulāri formu virsmai). Tajā veidā novietotas
sakabes atvieglo formu izņemšanas no ierīces.
20 Augšējās cepšanas formas (10) ievietošana cepšanas mašīnā.
Augšējo cepšanas formu pakariet uz metāla sakabēm, kas
atrodas cepšanas kameras augšējā daļā. Pēc tam aizveriet
vāku un veiciet tā, kā maizes cepšanas gadījumā (fāzes
13 līdz 15) vai ieslēdziet programmu 10 BAKE (BRŪNINĀŠANA).
Franču maizes pagatavošanai var arī izmantot programmu 11 BAGUETTE. Programmai ir divi etapi. Pirmajā, mīkla tiek maisīta un mīcīta, pēc tam atstāta
augšanai. Otrajā etapā, franču maizes ir augšanas un
cepšanas stadijā. Pēc pirmā etapa ierīce apturēs un
atskanēs signāls, tagad mīkla jāuzliek franču maizes
cepšanas formās. Pēc formu ielikšanas cepšanas
mašīnā (vairāk informācijas 18, 19 un 20 pt.) jāatsāk
programma nospiežot pogu "START/STOP". Tajā
momentā sāksies otrais etaps. Detalizēti attiecīgu
etapu laiki ir noradīti tabulā "IERĪCES DARBA FĀZES".
IERĪCES DARBA FĀZES
1
FUNKCIJA
BASIC*
BAKING (maize)
LOAF (klaips)
LIGHT (gaišā)
MEDIUM (vidējā)
DARK (tumšā)
RAPID (ātrā)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
KNEAD 1 (mīcīšana 1)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (pārtraukums)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2 (mīcīšana 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (pacelšanās 1)
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3 (mīcīšana 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (pacelšanās 2)
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
9m
9m
9m
KNEAD 4 (mīcīšana 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (pacelšanās 3)
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
30 m
30 m
30 m
BAKE (maize)
46 m
51m
58 m
48 m
53 m
60 m
53 m
58 m
65 m
48 m
53 m
60 m
WARM (iesildīšana)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(kopīgais laiks)
3:11
3:16
3:23
3:13
3:18
3:25
3:18
3:23
3:30
2:12
2:17
2:24
DELAY TIME
(starta nobīde)
PREHEAT
(pirmā iesildīšana)
GW43-013_v02
119
2
FUNKCIJA
FRENCH*
BAKING (maize)
LOAF (klaips)
LIGHT (gaišā)
MEDIUM (vidējā)
DARK (tumšā)
RAPID (ātrā)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
KNEAD 1 (mīcīšana 1)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (pārtraukums)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2 (mīcīšana 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (pacelšanās 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3 (mīcīšana 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (pacelšanās 2)
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 4 (mīcīšana 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
5s
5s
5s
RISE 3 (pacelšanās 3)
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
30 m
30 m
30 m
BAKE (maize)
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52 m
55 m
WARM (iesildīšana)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(kopīgais laiks)
3:28
3:30
3:33
3:30
3:32
3:35
3:35
3:37
3:40
2:35
2:37
2:40
DELAY TIME
(starta nobīde)
PREHEAT
(pirmā iesildīšana)
3
FUNKCIJA
WHOLE WHEAT*
BAKING (maize)
LOAF (klaips)
LIGHT (gaišā)
MEDIUM (vidējā)
DARK (tumšā)
RAPID (ātrā)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
KNEAD 1 (mīcīšana 1)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (pārtraukums)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2 (mīcīšana 2)
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1 (pacelšanās 1)
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEAD 3 (mīcīšana 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (pacelšanās 2)
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
11 m
11 m
11 m
KNEAD 4 (mīcīšana 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (pacelšanās 3)
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
35 m
35 m
35 m
DELAY TIME
(starta nobīde)
PREHEAT
(pirmā iesildīšana)
120
GW43-013_v02
3
FUNKCIJA
WHOLE WHEAT*
BAKING (maize)
LIGHT (gaišā)
MEDIUM (vidējā)
DARK (tumšā)
RAPID (ātrā)
BAKE (maize)
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52m
55 m
WARM (iesildīšana)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(kopīgais laiks)
3:43
3:45
3:48
3:45
3:47
3:50
3:50
3:52
3:55
2:30
2:32
2:35
5
6
7
8
9
10
GLUTEN
FREE*
DOUGH*
PASTA
DOUGH
JAM
BAKE
750 g
1000 g
1000 g
-
-
-
-
-
-
-
-
15:00
15:00
15:00
-
-
15:00
-
15:00
-
15:00
15:00
15:00
5m
5m
5m
5m
0m
0m
0m
0m
10 m
20 m
20 m
20 m
SWEET*
500 g
FUNKCIJA
LOAF (klaips)
DELAY TIME
(starta nobīde)
PREHEAT
(pirmā iesildīšana)
11
BAGUETTE*
SUPER*
4
LIGHT MEDIUM DARK
0m
KNEAD 1 (mīcīšana 1)
5m
5m
5m
REST (pārtraukums)
5m
5m
5m
KNEAD 2 (mīcīšana 2)
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (pacelšanās 1)
39 m
39 m
39 m
KNEAD 3 (mīcīšana 3)
10 s
10 s
RISE 2 (pacelšanās 2)
26 m
KNEAD 4 (mīcīšana 4)
5m
5m
5m
3m
0m
5m
15 m
10 m
20 m
12 m
0m
60 m
0m
55 m
55 m
55 m
10 s
0
0s
0s
0s
0s
26 m
26 m
0
0
0m
0m
0m
5s
5s
5s
0
0s
0s
0s
0s
RISE 3 (pacelšanās 3)
52 m
52 m
52 m
60 m
0m
0
15 m
15 m
15 m
BAKE (maize)
50 m
55 m
60 m
48 m
55 m
0m
70 m
60-90 m
52 m
57 m
62 m
WARM (iesildīšana)
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(kopīgais laiks)
3:17
3:22
3:27
1:20
2:10
1:30
1:25
1:00
2:27
2:32
2:37
11 m
0:14
* – Ir iespēja izmantot automātiskās pulverveidīgu vielu dozēšanas funkciju.
Tīrīšana un konservācija
●● Pirms pirmās ierīces lietošanas rūpīgi izmazgājiet cepšanas konteineru, formas un maisīšanas lāpstiņu lietojot
maigu tīrīšanas līdzekli (nedrīkst iegrimt cepšanas konteineru ūdenī).
●● Pirms pirmās lietošanas, ieteicams ietaukot jaunu cepšanas konteineru, formas un maisīšanas lāpstiņu ar taukiem, kas izturīgi pret augstu temperatūru, un pēc tam
iesildīt tos krāsnī apmēram 10 minūšu. Pēc atdzīšanas
atkratieties no taukiem konteinerā lietojot papīra dvieli.
Ar to jūs saudzēsit piedegumdrošu slāni. Šo darbību var
atkārtot vienreiz uz kādu laiku.
GW43-013_v02
●● Pirms
atstāšanas vai tīrīšanas uzgaidiet līdz ierīce ir
atdzisusi. Pirms nākamā mīcīšanas un cepšanas procesa, ierīcei jādziest apmēram pusstundu.
●● Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla un pagaidiet līdz tā atdzisusi. Mazgāšanai lietojiet maigu tīrīšanas
līdzekli. Nedrīkst lietot ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus, benzīnu, krāsns tīrīšanas līdzekļus vai citus līdzekļus, kas
var ieskrambāt vai sabojāt ierīces ārpusi.
●● Atkratieties no visām sastāvdaļām un drupatām no vāka,
apvalka un cepšanas kameras ar mitru dvieli.
Nedrīkst iegrimt ierīci ūdenī, arī ne ieliet ūdeni cepšanas kamerā!
121
●● Lai atvieglotu tīrīšanu var noņemt vāku uzstādot to vertikāli un pēc tam pavelkot uz augšu.
●● Cepšanas konteiners jānoslauka no ārpuses ar mitru
drānu. Konteinera iekšpusi var mazgāt lietojot trauku
mazgāšanas līdzekli. Neiegrimsiet konteineru ūdenī.
●● Maisīšanas lāpstiņu un dzenošo vārpstu tīriet tūlīt pēc
lietošanas. Ja maisīšanas lāpstiņas paliks konteinerā,
vēlāk būs grūti tos izņemt. Tajā gadījumā piepildiet kon-
teineru ar siltu ūdeni un atstājiet 30 minūšu laikam. Pēc
tam, izņemiet lāpstiņas.
●● Konteiners ir apklāts ar piedegumdrošu slāni. Nedrīkst
lietot metāla priekšmetus, kas varētu to ieskrambāt.
Slāņa krāsa mainīsies ierīces lietošanas procesā. Tā ir
normāla situācija. Šī maiņa nekādā veidā nepārmaina
slāņa īpašības.
●● Pirms ierīces saglabāšanas pārliecinieties, ka ierīce ir pilnīgi atdzisusi un ir sausa. Ierīce jāsaglabā ar aizvērtu vāku.
JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR IERĪCI
PROBLĒMA
IEMESLS
RISINĀJUMS
No cepšanas kameras vai
ventilācijas atverēm iziet
dūmi.
Sastāvdaļas pielipa cepšanas
kamerai vai cepšanas
konteinera ārpusei.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un iztīriet cepšanas konteinera ārpusi vai
cepšanas kameru.
Nepareizs programmas
uzstādījums.
Pārbaudiet izvēlētu menu un citus uzstādījumus.
Nospiesta poga START/STOP
ierīces darbošanās laikā.
Neizmantojiet tās pašas sastāvdaļas un sāciet visu procesu no sakuma.
Darbošanās laikā vāks tika
dažreiz pacelts.
Vāku drīkst atvērt tikai ja laiks rādītājā ir vairāk nekā 1:30 (attiecas tikai uz
programmām 1,2,3,4). Jāpārliecinās, ka vāks tika pareizi aizvērts.
Ilgs elektroenerģijas padeves
pārtraukums ierīces darbošanās
laikā.
Neizmantojiet tās pašas sastāvdaļas un sāciet visu procesu no sakuma.
Maisīšanas lāpstiņu rotēšana ir
aizbloķēta.
Pārbaudiet, ka sēklas un līdz. neaizbloķēja lāpstiņas. Izņemiet cepšanas
konteineru un pārbaudiet vai dzenošie elementi griežas. Pretējā gadījumā,
ierīce jāatdod servisa punktā.
Maize nolaižas vidū un ir
mitra apakšā.
Maize tika atstāta pārāk
ilgam laikam konteinerā pēc
uzcepšanas un iesildīšanas.
Izņemiet maizi no konteinera pirms iesildīšanas funkcijas beigām.
Maizi grūti izņemt no
konteinera.
Klaipa apakša nolipa
maisīšanas lāpstiņai.
Pirms nākamās cepšanas iztīriet maisīšanas lāpstiņu un vārpstu.
Vajadzības gadījumā piepildiet konteineru ar siltu ūdeni un atstājiet 30
minūšu laikam. Tas ļauj viegli izņemt un iztīrīt maisīšanas lāpstiņas.
Ierīce neieslēdzas.
Atskanas signāls. Rādītājā
parādās simbols E 01.
Ierīce nav atdzisusi pēc pēdējā
cepšanas procesa.
Nospiediet un pieturiet pogu START/STOP līdz rādītājā parādīsies normāls
programmas kods. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Izņemiet cepšanas
konteineru un pagaidiet līdz tas atdzisis un sasniegs istabas temperatūru.
Pēc tam, pieslēdziet ierīci elektrotīklam un vēlreiz to ieslēdziet.
Rādītājā parādās
paziņojums "EEE".
Programmas kļūda vai
elektroniskā kļūda.
Sāciet ierīces pārbaudi. Ar šo mērķi, nospiežot un turot pogu menu
atvienojiet ierīci no elektrotīkla, un pēc tam vēlreiz to pieslēdziet.
Atlaidiet pogu. Tiks paveikta ierīces pārbaude. Vēlreiz atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Rādītājā jāparādās normālas programmas kodam. Pretējā
gadījumā, ierīce jāatdod servisa punktā.
Sastāvdaļas nav izmaisītas
vai maize nepareizi
uzcepusies.
122
GW43-013_v02
KLASISKĀS RECEPTES
Ierīce ir īpaši paredzēta gatavu maizes
maisījumu lietošanai, kas ir pieejamas
veikalos.
BALTĀ MAIZE
(maizes svars ap. 900 g)
MAIZE PANIŅĀS
(maizes svars ap. 900 g)
Sastāvdaļas:
Ūdens vai piens
Sāls
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi
Sastāvdaļas:
Paniņas
Sāls
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi
425 ml
1½ karotes
1½ karotes
600g
1 karote
375 ml
1 karote
1 karote
500 g
1 karote
Programma: BASIC vai FRENCH
Programma: BASIC vai FRENCH
MĪKLA AR RIEKSTIEM UN ROZĪNĒM
(maizes svars ap. 900 g)
SAULGRIEZES MAIZE
(maizes svars ap. 900 g)
7 GRAUDU MAIZE
(maizes svars ap. 700 g)
Sastāvdaļas:
Ūdens vai piens
Margarīns vai sviests
Sāls
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi
Rozīnes
Sadrupināti rieksti
Sastāvdaļas:
Ūdens
Sviests
Milti tips 500
Saulgriezes sēklas
Sāls
Cukurs
Sausie ieraugi
Sastāvdaļas:
Ūdens vai piens
Margarīns vai sviests
Sāls
Cukurs
Milti tips 550
Pilngraudu kviešu milti
7 graudu pārslas
Sausie ieraugi
350 ml
1 ½ ēdamkarotes
1 karote
2 ēdamkarotes
540 g
1 karote
100 g
3 ēdamkarotes
350 ml
1 ēdamkarotes
540 g
5 ēdamkarotes
1 karote
1 ēdamkarote
1 karote
300 ml
1 ½ ēdamkarotes
1 karote
2 ½ ēdamkarotes
240 g
240 g
60 g
1 karote
Programma: BASIC
Programma BASIC
Ieteikums: saulgriezes sēklas var aizstāt ar
ķirbja sēklām. Cepot sēklas pannā, tām būs
intensīvāka garša.
Programma: WHOLE WHEAT
Ja lietojami veseli sēklas, tie vispirms
jāsamitrina.
SĪPOLU MAIZE
(maizes svars ap. 900 g)
PILNGRAUDU KVIEŠU MAIZE
(maizes svars ap. 900 g)
MĪKLA AR ŠOKOLĀDI UN RIEKSTIEM
(maizes svars ap. 700 g)
Sastāvdaļas:
Maize vai piens
Margarīns vai sviests
Olas
Sāls
Cukurs
Milti tips 550
Pilngraudu kviešu milti
Sausie ieraugi
Sastāvdaļas:
Ūdens
Šokolādes-riekstu
krēms
Sāls
Pūdercukurs
Milti tips 500
Parastie milti
Sausie ieraugi
Sastāvdaļas:
Ūdens vai piens
Margarīns vai sviests
Sāls
Cukurs
Liels, sasmalcināts
sīpols Milti tips 550
Sausie ieraugi
250 ml
1 ēdamkarote
1 karote
2 ēdamkarotes
1 gab
540 g
1 karote
300 ml
1 ½ ēdamkarotes
1 gab.
1 karote
2 karotes
360 g
180 g
1 karote
Programma: BASIC
To maizi jācep uz reizi.
Programma: WHOLEWHEAT
Piezīme: Lietojot programmu „DELAY
TIMER” olu vietā jāpievieno vairāk ūdens.
Programma: FRENCH
FOCACCIA MAIZE AR ROZMARĪNU UN
ĶIPLOKIEM
FRANČU BATONI
(mīklas svars ap. 900 g)
PICAS MĪKLA
(sastāvdaļas 3 picām)
Sastāvdaļas:
Ūdens
Olīveļļa
Svaigs sasmalcināts
rozmarīns
Ķiploki, izlobīti un
izspiesti
Milti 500
Sāls
Sausie ieraugi
Sastāvdaļas:
Ūdens
Medus
Sals
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi
Programma: DOUGH
GW43-013_v02
200 ml
1 ēdamkarote
2 ēdamkarotes
3 daivas
350 g
1 karote
½ karotes
300 ml
1 ēdamkarote
1 karote
1 karote
540g
1 karote
Programma: BAGUETTE
Pēc mīklas mīcīšanas sadaliet mīklu 2-4
gabalos. Noformējiet garus klaipus un
uzlieciet to formās. Diagonāli iegrieziet mīklu
un ievietojiet cepšanas mašīnā.
Sastāvdaļas:
Ūdens
Sāls
Olīveļļa
Milti tips 500
Cukurs
Sausie ieraugi
275 ml
90 ml
1 ½ karotes
1 ½ karotes
300 g
150 g
1 karote
300 ml
3/4 karotes
1 ēdamkarotes
450 g
2 karotes
1 karote
Programma: DOUGH
Pēc mīklas veidošanas izrullējiet to,
izveidojiet apaļu formu un atstājiet
10 minūšu laikam. Izziediet mērci un
pievienojiet piedevas. Cepiet 20 minūšu
laikā.
123
APELSĪNU DŽEMS
ZEMEŅU DŽEMS
AVEŅU DŽEMS
Sastāvdaļas:
Apelsīni
Citroni
2:1 Želētājcukurs
Sastāvdaļas:
Zemenes, izmazgātas
un bez stiebriem
Želētājcukurs
Sastāvdaļas:
Svaigas avenes,
izmazgātas
Želētājcukurs
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450 g
450 g
Programma: JAM
Programma: JAM
Programma: JAM
APRIKOZU DŽEMS
ĶIRŠU MAIZE
(maizes svars ap. 700 g)
MAIZE NO BEZGLUTĒNA MILTIEM
(maizes svars ap. 900 g)
Sastāvdaļas:
Svaigas aprīkozas,
izmazgātas
Auksts ūdens
Želētājcukurs
Citrona miza + sula
450 g
2 ēdamkarotes
450 g
no ½ citrona
Programma: JAM
Sastāvdaļas:
Ķiršu sula
Piens
Medus
Sviests
Ķiršu jogurts
Ķirši bez kauliņiem
Milti tips 550
Sausie raugi
Cepamais pulveris
Sāls
Cukurs
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 karote
½ karotes
½ karotes
1 karote
Programma: BASIC vai SWEET
Sastāvdaļas:
Ūdens vai piens
Sāls
Cukurs
Milti tips 500
Sausie ieraugi
425 ml
1½ karotes
1½ karotes
Bezglutēna milti
500 g
1 karote
Programma: BASIC vai FRENCH
Tabulās norādītas recepšu piemēri un aptuveni sastāvdaļu daudzumi. Nevar aplūkot šos aprakstus kā kulināru grāmatu. Veiciet pēc savas
gaumes un kulināriem norādījumiem no profesionālas literatūras un rokasgrāmatām.
KAD PIELĀGOT RECEPTI
Problēma
Iespējams iemesls
Risinājums
(apraksts zemāk)
Maize aug pārāk ātri.
- Pārāk daudz ieraugu, pārāk daudz miltu, nepietiekams sāls daudzums.
a/b
- Nav vai pārāk mazs ieraugu.
a/b
- Veci vai nesvaigi ieraugi.
e
Maize pilnīgi neaug vai
nepietiekamā veidā.
- Pārāk karsts šķidrums.
c
- Ieraugi nonāca saskarē ar šķidrumu.
d
- Nepiemērots miltu tips vai nesvaigi milti.
e
- Pārāk liels vai pārāk mazs šķidruma daudzums.
a/b/g
- Pārāk mazs cukura.
a/b
Mīkla pārāk stipri aug un
izlejas no konteinera.
- Ja ūdens ir pārāk mīksts, ieraugi stiprāk raudzē.
f
- Pārāk daudz piena noved līdz ieraugu raudzēšanai.
c
- Mīklas daudzums ir lielāks nekā konteinera tilpums un maize nolaižas.
a/f
Maize nolaižas vidū.
- Raudzēšana ir pārāk īsa vai pārāk ātra, ūdens vai cepšanas kameras pārmērīgas
temperatūras, vai mitruma dēļ.
c/h/i
- Nav sāls vai nepietiekams cukura daudzums.
a/b
Maize ir smaga, kunkuļaina.
Maize nav uzcepta iekšā.
124
- Pārāk daudz šķidruma.
h
- Pārāk daudz miltu vai pārāk mazs šķidruma.
a/b/g
- Pārāk mazs ieraugu vai cukura.
a/b
- Pārāk daudz augļu, pilngraudu kviešu miltu vai citas sastāvdaļas.
b
- Veci vai nesvaigi milti.
e
- Pārāk liels vai pārāk mazs šķidruma daudzums.
a/b/g
- Pārāk liels mitrums.
h
- Recepte ar mitrām sastāvdaļām, piem. jogurtu.
g
GW43-013_v02
Problēma
Raupja maizes struktūra, vai
pārāk daudz atveru maizē.
Neuzcepta, sūklviedīga
virsma.
Iespējams iemesls
Risinājums
(apraksts zemāk)
- Pārāk daudz ūdens.
g
- Nav sāls.
b
- Liels mitrums, pārāk karsts ūdens.
h/i
- Pārāk daudz šķidruma.
c
- Maizes tilpums ir pārāk liels konteineram.
a/f
- Pārāk daudz miltu, īpaši esot gaišai maizei.
f
- Pārāk daudz ieraugu vai pārāk mazs sāls.
a/b
- Pārāk daudz cukura
a/b
- Citas saldas sastāvdaļas izņemot cukuru.
b
Maizes šķēles nav līdzenas
vai iekšā atrodas gabali.
- Maize nepietiekami atdzisusi (tvaiki nepaspēja iziet).
j
Maizes garozā atrodas milti.
- Pēc mīklas maisīšanas, ierīces malās palika milti.
g/i
Iepriekšminētu problēmu risinājumi
a) Rūpīgi jāizmēra sastāvdaļas.
b) Jāpielāgo sastāvdaļu daudzums un jāpārbauda, vai visas
sastāvdaļas ir pievienotas.
c) Jāpievieno cits šķidrums un jāatstāj tas līdz atdzisis istabas temperatūrā. Sastāvdaļas jāpievieno pēc kārtības no
attiecīgas receptes. Miltu vidū jāizveido grāviņš un iebērt
tajā sadrupinātus un sausus ieraugus. Nepieļaujiet, lai
ieraugi nonāktu tiešā saskarē ar šķidrumu.
d) Jālieto tikai svaigas un piemēroti saglabātas sastāvdaļas.
e) Jāsamazina kopīgs sastāvdaļu daudzums, nepievienojiet
vairāk miltu nekā norādīts receptē. Jāsamazina sastāvdaļu daudzums pa 14.
f) Jāsamazina pievienota šķidruma daudzums. Ja lietojamas sastāvdaļas, kas satur ūdeni, tad piemēroti jāsamazina šķidruma daudzums.
g) Ļoti mitra laika gadījumā, jāpievieno 1-2 ēdamkarotes
mazāk ūdens.
h) Silta laika gadījumā, nelietojiet taimera funkciju. Jālieto
vēsi šķidrumi.
i) Tūlīt pēc uzcepšanas jāizņem maize no konteinera un
jāatstāj tā līdz atdzisusi vismaz 15 minūšu laikam pirms
griešanas.
j) Jāsamazina ieraugu vai visu sastāvdaļu daudzums pa ¼.
Piezīmes par receptēm
1. Sastāvdaļas
●● Ņemot vērā to, ka katrai sastāvdaļai ir attiecīgs uzdevums sekmīgā maizes cepšanas procesā, to pareiza
izmērīšana ir tā pat svarīga kā to pievienošanas kārtība.
●● Vissvarīgākās sastāvdaļas, kā šķidrums, milti, sāls,
cukurs vai ieraugi (var lietot sausus vai svaigus ieraugus) ietekmē panākumu mīklas un maizes sagatavošanā. Jālieto piemēroti sastāvdaļu daudzumi, attiecīgās
proporcijās.
●● Jālieto vēsas sastāvdaļas, ja mīklai jābūt sagatavotai
uz reizi. Uzstādot programmu ar taimera funkciju, ieteicams lietot vēsas sastāvdaļas, lai ieraugi nesāktu augt
pārāk agri.
GW43-013_v02
●● Margarīns, sviests un piens ietekmē maizes garšu.
●● Cukura daudzumu var samazināt pa 20%, lai garoza
būtu maigāka un plānāka, kas neietekmēs cepšanas
rezultātu. Lai garoza būtu maigāka un mīkstāka, cukuru
var aizstāt ar medu.
●● Augu līme, kas ir ražots mīklas maisīšanas laikā nodrošina piemērotu maizes struktūru. Ideāls miltu maisījums
sastāv no 40% pilngraudu kviešu miltu un 60% balto
miltu.
●● Ja gribat pievienot maizei graudu sēklas, atstājiet tos
naktij ūdenī. Samaziniet miltu un šķidruma daudzumu
(maksimāli pa 1/5 mazāk).
●● Raugs ir nepieciešams lietojot rudzu miltus. Tie satur
pienu un skābes baktērijas, kādu dēļ, maize ir lētāka un
pamatīgi raudzē. Raugu var sagatavot pats, taču tas pieprasa laiku. Tādēļ šās receptēs lietojams pulvera rauga
koncentrāts. Tas ir pieejams 15-gramu pakojumos (uz
1 kg miltu). Ieteicams ievērot šīs receptes (1/2, 3/4 vai
1 pakojums). Ja pievienots mazāk rauga nekā norādīts
receptē, maize sadrups.
●● Ja pulvera raugam ir cita koncentrācija (100 gramu pakojums uz 1 kg miltu) miltu daudzums jāsamazina pa 80 g
uz 1 kg miltu.
●● Var lietot arī šķidruma raugu. Jāievēro daudzums, kas
norādīts pakojumā. Piepildiet mērglāzi ar šķidruma
raugu un pilnveidojiet ar citām sastāvdaļām piemērotos
daudzumos, pēc receptes.
●● Kviešu raugs ir biežāk pārdots sausā formā. Tas uzlabo
mīklas apstrādājamību, tās svaigumu un garšu. Tas ir arī
maigāks nekā rudzu raugs.
●● Maizes cepšanai ar raugu var izmantot programmu
BASIC vai WHOLE WHEAT.
●● Raugu var aizstāt ar cepšanas fermentu. Atšķirība būs
redzama tikai garšā. Ferments ir paredzēts lietošanai
maizes cepšanas mašīnā.
●● Mīklai var pievienot kviešu atsijas, lai maize būtu lētāka
un barojošu elementu bagātāka. Ar šo mērķi jāpievieno
atsiju ēdamkarote uz 500 g miltu un jāpalielina šķidruma
daudzums pa 1/2 ēdamkarotes.
●● Kviešu glutens ir dabiskā piedeva, kas ir iegūta no kviešu
125
olbaltuma. Tādēļ maize ir lētāka un tai ir lielāks apjoms.
Maize retāk nolaižas un ir lētāka gremošanai. Tās priekšrocības ir īpaši redzamas pilngraudu kviešu maizes vai
citas maizes no miltiem samaltiem mājās cepšanā.
●● Melnais iesals, kas lietojams kādās receptēs tas ir tumši
cepts miežu iesals. Tādēļ var iegūt tumšāku maizes
garozu un tumšāku mīkstumu (piem. brūna maize). Var
arī lietot rudzu iesalu, bet tas nav tādi tumšs. Abi produkti
ir pieejami veikalos ar veselu pārtiku.
●● Tīrais, pulvera lecitīns ir dabiskais emulgators, kas
uzlabo maizes apjomu, ar to mīkstums ir maigāks un gaišāks, un maize saglabā svaigumu ilgāku laiku.
2. Sastāvdaļu daudzuma pielāgošana
Ja nepieciešams lielāks vai mazāks sastāvdaļu daudzums,
jāpārliecinās, ka oriģinālas receptes proporcijas ir saglabātas. Lai iegūtu patīkamu rezultātu, ieteicams ievērot šos
ieteikumus par sastāvdaļu daudzuma modifikācijām.
●● Šķidrumi/milti: mīklai jābūt maigai (bet ne pārāk) un
vieglai izveidošanai. Mīklai nav jābūt šķiedrainai. Jābūt
iespēja no mīklas viegli izveidot kamolu. Tas nav iespējams esot biezām mīklām, veidot rudzu vai rupja maluma
miltu maizi. Mīkla jāpārbauda piecas minūtes pēc pirmā
maisīšanas etapa. Ja ir pārāk mitra, jāpievieno mazliet
miltu, līdz tā iegūs piemērotu konsistenci. Ja ir pārāk
sausa, jāpievieno ūdens karote maisīšanas procesā.
●● Šķidrumu aizstāšana: Gadījumā, kad ir lietojamas
sastāvdaļas, kas satur šķidrumus (piem. biezpiens,
jogurts, un t.t.), pievienots šķidruma daudzums jāsamazina. Pievienojot olas, jāsakuļ tās mērglāzē un jāpiepilda
ar atlikušajiem šķidrumiem, lai kontrolētu sastāvdaļu
daudzumu. Mīkla, kas tiek veidota vietā, kas atrodas lielā
augstumā (virs 750 metru), augs ātrāk. Tad var samazināt ieraugu daudzumu no 1/4 līdz 1/2 karotes, lai samērīgi samazinātu mīklas augšanu. Tas pats attiecas uz
vietām, kam piegādāts īpaši mīkstais ūdens.
3. Pievienojot un izmērot sastāvdaļas un daudzumu
●● Vienmēr vispirms jāielej šķidrums, un pēc tam beigās jāpievieno ieraugi. Lai izvairītos no ātras ieraugu
augšanas (īpaši lietojot taimera funkciju), nedrīkst pieļaut, lai šķidrumi un ieraugi nonāktu saskarē.
●● Sastāvdaļu mērīšanas laikā jālieto vienmēr tās pašas
mērvienības, tas ir mērīt sastāvdaļas ar pievienotu mērīšanas karoti vai karotēm, kas lietojamas mājās, ja receptes pieprasa mērīšanu ar ēdamkarotēm vai tējkarotēm.
●● Rūpīgi jāizmēra sastāvdaļas, kas norādītas gramos.
●● Mērot sastāvdaļas mililitros, ar šo mērķi var izmantot pievienotu mērglāzi, kam ir skala no 30 līdz 300 ml.
●● Augļu, riekstu vai graudu pievienošana. Sastāvdaļas
var pievienot ar attiecīgām programmām momentā, kad
atskanēs signāls. Ja sastāvdaļas tiks pievienotas pārāk
agri, tās tiks samaltas mīklas maisīšanas procesā.
4. Receptes maizes cepšanas mašīnām
Iepriekšminētas receptes ir paredzētas klaipiem ar dažādu
lielumu. Kopīgs svars nevar pārsniegt 1000 gramu. Ja netika
norādīti specifiskie ieteikumi par svaru, tas nozīmē, ka attiecīgai programmai drīkst lietot vai mazu nu lielu sastāvdaļu
126
daudzumu. Lietojot ultra-ātru programmu, ieteicams klaipa
svars ir apmēram 750 gramu.
5. Maizes svars un apjoms
●● Receptēs maizes svars ir precīzi noteikts. Viegli pieminēt, ka tīrās baltās maizes svars ir mazāks nekā pilngraudu kviešu maizes. Tas ir saistīts ar to, ka baltie milti
labāk aug, tādēļ jākontrolē maize cepšanas procesā.
●● Neraugoties uz precīziem svara norādījumiem var iznākt
nelielas atšķirības no norādītām vērtībām. Faktisks maizes svars ir atkarīgs lielā mērā no gaisa mitruma telpā
sagatavošanas laikā.
●● Maizei ar lielu kviešu daudzumu ir vienmēr liels apjoms
un pārkāpj pāri konteinera malām pēc pēdējās augšanas
fāzes, pat ja sastāvdaļas tika precīzi izmērītas. Taču
maize neizlejas. Vieglāk brūninās tā maizes daļa, kas
atrodas konteinera ārpusē, nekā daļa, kas palika iekšā.
●● Lai maize būtu lētāka, programmās SUPER, kas ieteicamas saldas maizes cepšanai, drīkst lietot sastāvdaļas
mazākos daudzumos nekā programmā SWEET.
6. Cepšanas rezultāti
●● Cepšanas
rezultāti ir atkarīgi no esošiem apstākļiem
(ūdens cietums, gaisa mitrums, augstums, sastāvdaļu
konsistence, un t.t.). Tādēļ receptes jālieto kā norādījumus, kādus var piemēroti pielāgot attiecīgiem apstākļiem. Nav jāzaudē drosme nesekmīgu cepšanas mēģinājumu gadījumā. Tad jāatrod neveiksmju iemesls un
jāpamēģina vēlreiz esot pārmainītām proporcijām.
●● Ja maize nav pietiekami sabrūnināta, drīkst to atstāt
ierīcē un izmantot brūnināšanas programmu.
●● Ieteicams arī uzcept pārbaudes klaipu pirms taimera
funkcijas uzstādīšanas, kas ir lietojama cepšanai naktī,
lai ar to vajadzības gadījumā paveiktu nepieciešamas
maiņas.
Ekoloģija – vides aizsardzība
Katrs lietotājs var palīdzēt saudzēt apkārtējo vidi. Tas ir ne
grūts un ne dārgs. Ar šo mērķi:
–– Kartona iepakojumus nododiet makulatūrā.
–– Polietilēna maisus (PE) metiet ārā konteinerā, kurš ir domāts priekš plastikāta.
–– Nevajadzīgu aparātu atdodiet attiecīgajā
utilizācijas punktā, jo saturošie aparātā
kaitīgie komponenti var radīt draudus
apkārtējai videi.
Nemetiet ārā ierīci kopā ar komunāliem atkritumiem!!!
Importētājs/ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas
nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Importētājs/ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās
normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu, kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
GW43-013_v02
ET
Austatud kliendid!
●● Ärge tõmmake pistikut elektrivõrgu pistikupesast välja
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada alati
originaalset Zelmeri lisavarustust. Need on projekteeritud
spetsiaalselt selle toote jaoks.
Palume alljärgneva kasutusjuhendi hoolikat läbilugemist.
Pöörake erilist tähelepanu turvalisuse nõuannetele, et kasutamise ajal ennetada õnnetusi ja/või vältida seadme kahjustamist. Soovitame kasutusjuhend alles hoida, et saaksite
seda kasutada samuti seadme hilisema kasutamise ajal.
●● Toitejuhe ei või rippuda laua või tööpinna kohal ega puu-
Ohutusnõuded
●● Enne seadme kasutamist tutvuge kogu kasutusjuhendiga.
●● Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes. Juhul, kui kasutate seadet toitlustusäris, muutuvad
garantiitingimused.
●● Ühendage seade alati vastavalt seadme andmesildil toodud pingega elektrivõrgu (ainult vahelduvvoolu) maandatud pistikupessa.
●● Asetage seade alati tasasele, ühtlasele pinnale, et see
ei kukuks paksu taina segamise ajal maha. See on oluline sisseprogrammeeritud funktsioonide kasutamise ajal
ning kui seade on jäetud järelevalveta. Väga siledate pindade puhul asetage seade õhukesele kummist alusele.
●● Seadme kasutamise ajaks asetage see teistest esemetest vähemalt 10 cm kaugusele.
●● Ärge asetage seadet gaasipliidi, elektripliidi või kuuma
ahju peale ega lähedale.
●● Olge seadme teisaldamisel ettevaatlik, eriti kui selle sisu
on kuum.
●● Seadme töötamise ajal ei tohi küpsetusanumat seadmest välja võtta.
●● Ärge kasutage suuremaid koguseid, kui on antud retseptis.
●● Vastasel juhul küpseb leib ebaühtlaselt või valgub tainas
seadmest välja. Kasutage käesolevas kasutusjuhendis
olevaid soovitusi.
●● Ärge pange seadmesse alumiiniumfooliumit ega muid
materjale, need võivad põhjustada tulekahju või lühise.
●● Ärge katke töötavat seadet käteräti ega muude materjalidega. Soojus ja aur peavad saama seadmest väljuda.
Seadme katmisel kergestisüttivate materjalidega, kokkupuutel kardinatega jne tekib tulekahjuoht.
●● Enne, kui jätate seadme öösel leiba küpsetama, proovige antud retsepti ajal, mil võite seadet jälgida, kindlustamaks, et valitud lähteained on vastavates proportsioonides, tainas pole liiga paks ega vedel ning kogus ei ole
liiga suur ja tainas ei valgu välja.
●● Küpse leiva koos küpsetusanumaga seadmest väljavõtmisel kasutage spetsiaalseid kindaid või tulekindlat materjali, sest anum ja leib on väga kuumad.
●● Eemaldage seade elektrivõrgust, kui seadet ei kasutata
ja enne puhastamist.
●● Eemaldage seade elektrivõrgust enne, kui lähenete
seadme liikuvatele osadele seadme töötamise ajal.
GW43-013_v02
juhtmest sikutades.
dutada kuumi pindu.
●● Ärge lülitage seadet tööle, kui toitejuhe on kahjustatud
või kui korpusel on nähtavad kahjustused.
Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see ohu vältimiseks
vahetada välja tootja poolt või volitatud hooldekeskuses
või spetsialisti poolt.
Seadet tohib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Valesti tehtud parandus võib põhjustada kasutajale
tõsist ohtu. Rikke kõrvaldamiseks pöörduge teeninduskeskusesse.
●● Ärge puudutage seadme kuumi pindu. Kasutage pajakindaid. Pärast küpsetamise lõpetamist on seade väga
kuum.
●● Enne seadme lahtivõtmist ja puhastamist laske sel maha
jahtuda. Seadme korpusel on kuumakindel isolatsioon.
Seadme metallist osad kuumenevad töö käigus.
●● Ärge peske seadet voolava vee all ega asetage seadet
ja toitejuhet vette.
●● Korpuse pesemiseks ärge kasutage agressiivseid detergente, nagu emulsioon, piim, pasta jne. Nad võivad kustutada pealetrükitud graafilise info, nagu: tähendused,
hoiatusmärgid jne.
●● Ärge peske metallist osi nõudepesumasinas. Tugevatoimeliste puhastusvahendite kasutamine sellistes seadmetes põhjustab ülalmainitud osade tumenemist. Peske
neid käsitsi, kasutades traditsioonilisi nõudepesuvahendeid.
●● Muude tarvikute, kui tootja poolt soovitatute, kasutamine
võib põhjustada seadme kahjustamist.
●● Kaheksandast eluaastast vanemad lapsed, piiratud
psüühiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud,
kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised,
võivat seadet kasutada ainult järelvalve all või peale eelnevat võimalike ohtude tutvustamist ja seadme turvalist
kasutamist käsitlevat instrueerimist. Lastel ei tohi lubada
seadmega mängida. Seadme puhastamine ja hooldavate toimingute teostamine on kaheksandast eluaastast
vanemate laste poolt, kohase järelvalve all, lubatud.
●● Seade pole ette nähtud töötamiseks koos väliste ajalülititega või eraldi kaugreguleeritavate seadmetega.
Veenduge, et saite ülalmainitud juhistest aru.
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on toodud andmesildil.
Leivaküpsetaja on I klassi seade, mille ühendusjuhe on
varustatud lisajuhtme ja pistik kaitsekontaktiga.
Seade vastab kohustuslike normide nõuetele.
Seade on kooskõlas direktiivide nõuetega:
–– Madalapingeline elektriseade (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on märgistatud CE tähisega andmesildil.
127
Seadme ehitus
(joonis A)
SEADME OSAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Eemaldatav kaas
Käepide
Aken
Pulbriliste ainete dosaator
Ventilatsiooniava
Küpsetusanum
Segamislaba
Küpsetuspesa
Alumine batoonivorm
Ülemine batoonivorm
Juhtpaneel
TARVIKUD
12 Koostisainete mõõtmise lusikas
13 Koostisainete mõõtmise nõu
14 Konks segamislaba eemaldamiseks
JUHTPANEEL
15 LCD ekraan
Pärast seadme ühendamist vooluvõrku ilmub näidikule
„1 3:25”. Number "1"näitab valitud programmi, „3:25” tähendab valitud programmi kestuse aega. Kahe osuti asend
iseloomustab valitud pruunistamise astet ja kaalu. Seadme
sisselülitamisel on vaikimisi seade "kõrge kaal" (1000 g)
ja "keskmine pruunistamise aste" (MEDIUM). Programmi
töötamise ajal on ekraanil näha teave küpsemisprotsessi
edenemise kohta. Ekraanil olev aeg väheneb astmeliselt.
Ekraanil on näha ka ajamõõtjat (TIMER), eelsoojendamist
(PREHEAT), segamist (KNEAD), pausi (REST), taigna kerkimist (RISE), küpsetamist (BAKE), soojendamist (WARM) ja
programmi lõppu (END) puudutav teave.
16 START/STOP nupp – programmi alustamine ja lõpetamine.
17 Ajamõõtja nupp TIMER – kella seadistamine.
18 Nupp COLOR – pruunistamise astme seadistamine.
19 Nupp MENU – programmi valimine.
20 Nupp LOAF – kaalu seadistamine vastavalt allpool olevale kirjeldusele.
Seadme funktsioonid
SUMISTIFUNKTSIOON
Sumisti lülitub sisse:
●● Pärast programmeerimise nuppudele vajutamist.
●● Seadme töötamise ajal lülitub sisse helisignaal, tuletades
meelde võimalust lisada pähkleid, päevalilleseemneid,
rosinaid jm.
●● Pärast programmi lõpetamist.
128
TÄHELEPANU: Pärast START/STOP nupule vajutamist on võimalik heli välja lülitada. Selleks vajutage
ja hoidke samamaegselt all kahte ajaprogrammeerija
TIMERI nuppu umbes 2 sekundit. Kui vajutate uuesti ja
hoiate all mõlemat TIMERi nuppu, kuulete helisignaali,
mis tähendab, et heli on aktiveeritud.
MÄLUFUNKTSIOON
Lühiajalise, kuni 15 minutilise voolukatkestuse korral jääb
programmi positsioon mällu ning seade võib pärast avarii
likvideerimist tööd jätkata. See on võimalik ainult siis, kui
programm katkes enne taina segamise faasi. Muudel juhtudel tuleb alustada kogu protsessi uuesti algusest.
JAHVATATUD LISANDITE AUTOMAATNE LISAMINE
Seadme kaanes asub jahvatatud lisandite mõõdik (4). Võimalik on lisada kuivaineid nagu puuviljad, rosinad, teraviljad.
Selleks puistake valitud ained enne küpsetamise alustamist
dosaatorisse (täpsemalt kirjeldatud punktis 4). Seade lisab
ained tainasse automaatselt õigel hetkel taina segamise ajal.
Seade võimaldab ka lisada aineid küpsetise pinnale. Lisage
need ained kuivainete dosaatorisse umbes 30 minutit enne küpsetusprotsessi lõppemist. Kuivainete lisamisel teavitab seade
sellest helisignaali abil. Programmid, kus seda funktsiooni saab
kasutada, on välja toodud seadme töö faase kirjedavas tabelis.
OHUTUSFUNKTSIOON
Selleks, et alustada uut programmi, kuid pärast seadme eelnevat kasutamist on seadme temperatuur liiga kõrge, ilmub uuesti
START nupule vajutades ekraanile teade E 01 ja kõlab helisignaal. Sellisel juhul hoidke START/STOP nuppu all hetkeni, mil
ekraanilt kaob teade E 01 ja ilmub algne seadistus. Järgmiseks
võtke küpsetusanum välja ja oodake, kuni seade jahtub maha.
TÄHELEPANU: Programmi BAKE või alustada igale
hetkel, ka siis, kui seade on soe.
Seadme toimimine ja kasutamine
(joonis B)
1 Asetage küpsetusanum seadmesse.
Küpsetusanum on kaetud nakkumisvastase kihiga. Asetage
anum seadme sisse, täpselt aluse keskele. Keerake nõu ettevaatlikult kellaosuti liikumise suunas kuni blokeerumiseni.
TÄHELEPANU: Pärast küpsetamise lõpetamist on käepide kuum. Kasutage pajakindaid.
2 Asetage segamislaba seadmesse.
Kinnitage segamislaba, asetades laba avavuse küpsetusanumas olevale töövõllile.
3 Lisage taina koostisained.
Lisage koostisained anumasse vastavalt valitud retseptis
toodud järjekorrale. Näidisretseptid on kirjas juhendi hilisemas osas.
4 Täitke jahvataud lisandite mõõdik (lisavõimalus).
Mõõdiku täitmiseks tõstke mõõdiku kaas üles ja puistage
mõõdikusse vajalik kogus lisandeid (puuvilju, pähkleid, rosinaid, teravilju). Lisaainete kogus sõltub individuaalsetest
soovidest. Siis sulgege kaas, nii et kuulete „klõpsatust”.
GW43-013_v02
5 Asetage ühendusjuhtme pistik vooluvõrgu pistikupessa.
6 Valige soovitud programm MENU nuppude abil.
MENU nupp on mõeldud allpool kirjeldatud programmide
valimiseks.
(PÕHILINE)
Nisu- ja rukkijahust valge leiva valmistamiseks. See on kõige
tihedamini kasutatav programm.
(LEHTTAINAS)
Kergete, heledate küpsetiste valmistamiseks.
(TÄISTERALEIB)
Täisteraleiva valmistamiseks.
(MAGUSAD KÜPSETISED)
Näiteks magusa pärmitaina valmistamiseks.
(GLUTEENIVABA)
Gluteenivaba küpsetise valmistamiseks.
(TAINAS)
Taina valmistamiseks.
(PASTATAINAS)
(MOOS)
(PRUUNISTAMINE)
Leiva ja küpsetiste pruunistamine.
(BATOONID)
7 Valige antud programmile vastav kaal.
Nupp LOAF on mõeldud leiva kaalu seadistamiseks (vaata
tabelit):
500 g
= kuni 500 g väike leib
750 g
= kuni 750 g keskmine leib
1000 g
= kuni 1000 g suur leib
8 Järgmiseks vali soovitud pruunistamise aste.
Nupp COLOR on mõeldud pruunistamise taseme valimiseks. LIGHT (hele), MEDIUM (keskmine), DARK (tume),
RAPID (kiire).
9 Seadke programmi alustamise aeg TIMERi nuppude
abil.
Näide:
Kell on 20:30, leib peab olema valmis hommikul kella 7:00-ks.
See tähendab 10 tunni ja 30 minuti pärast. Vajutage taimeri
GW43-013_v02
nuppu niikaua, kuni näidikule ilmub 10:30, see on aeg praegusest hetkest (20:30) kuni hetkeni, millal leib peab olema
valmis. Ajamõõtja funktsiooni kasutamisel ei tohi kasutada
kergesti riknevaid koostisaineid, nagu piim, puuviljad, jogurt,
sibul, munad jne.
10 Vajutage nupule START/STOP.
Pärast START/STOP nupule vajutamist on võimalik heli
välja lülitada. Selleks vajutage ja hoidke samamaegselt all kahte ajaprogrammeerija TIMERI nuppu umbes
2 sekundit. Kui vajutate uuesti ja hoiate all mõlemat
TIMERi nuppu, kuulete helisignaali, mis tähendab, et
heli on aktiveeritud.
Nupu START/STOP abil saab programmi igal hetkel katkestada. Selleks vajutage ja hoidke START/STOP nuppu all
umbes 3 sekundit, hetkeni, mil kostab helisignaal. Ekraanile
ilmub valitud programmi algne seadistus. Kui soovite kasutada teist programmi, valige see nupu MENU abil.
11 Taina segamine ja sõtkumine.
Leivaküpsetaja segab ja sõtkub tainast automaatselt hetkeni,
mil see saavutab vajaliku konsistentsi.
TÄHELEPANU: Taina segamise ja sõtkumise ajal peab
seade olema suletud. Sellel ajal võib veel lisada väikese koguse vett, vedelikku või muid koostisaineid.
12 Taina kergitamine.
Pärast viimast segamist soojeneb seade taina kerkimise
jaoks optimaalse temperatuurini.
TÄHELEPANU: Taina kergitamise ajal sulgege kaas ja
ärge avage seda kuni leiva küpsetamise lõpuni. Pildid
on ainult taina kergitamisfaasi demonstreerimiseks.
13 Küpsetamine.
Leivaküpsetaja seadistab automaatselt küpsetamise aja
ja temperatuuri. Kui programmi lõppedes on leib liiga hele,
kasutage programmi BAKE, et leiba rohkem pruunistada.
Selleks vajutage ja hoidke START/STOP nuppu all umbes
3 sekundit hetkeni, mil kostab helisignaal. Järgmiseks vajutage nupule BAKE. Kui soovitud pruunistamise tase on saavutatud, peatage protsess, hoides START/STOP nuppu all
umbes 3 sekundit (hetkeni, mil kostab helisignaal).
TÄHELEPANU: Taina küpsetamise ajal sulgege kaas ja
ärge avage seda kuni leiva küpsetamise lõpuni. Pildid
on ainult taina küpsetamisfaasi demonstreerimiseks.
14 Soojendamine.
Küpsetamisprotsessi lõppedes lülitub sisse sumisti, mis signaliseerib, et leiva võib seadmest välja võtta. Otsekohe alustab tööd üks tund kestev soojendusfunktsioon.
15 Programmi lõppemine.
Pärast programmi lõppemist tõmmake ühendusjuhtme pistik
vooluvõrgu pistikupesast välja.
16 Võtke küpsetusanum välja ja kasutades pajakinnast,
keerake anum tagurpidi.
129
17 Kui leib ei tule anumast kohe välja, raputage anumat
kergelt ja mitu korda, kuni leib kukub välja.
TÄHELEPANU: Kui segamislaba jääb leiva sisse, võib
teha pätsi kerge sisselõike ja tõmmata laba välja.
Konksu võib kasutada ka segamislaba eemaldamiseks.
18 Batoonide küpsetamine.
Pärast taina valmistamist programmiga 7 DOUGHT (TAINAS), pange tainas batoonivormidesse (9) ja (10). Siis
pange vormid küpsetuspessa, mitte küpsetusanumasse.
19 Alumise küpsetusvormi (9) asetamine küpsetajasse.
Pärast küpsetusanuma eemaldamist suruge vorm koos tainaga kindlalt küpsetuspesa alumiste kinnitushaakide vahele.
TÄHELEPANU: asetades vorme küpsetusanumasse,
jälgige, et sangad oleksid üleval (vormide suhtes
püsti). Sangade jätmine püstiasendisse kergendab
vormide väljavõtmist seadmest.
20 Ülemise küpsetusvormi (10) asetamine küpsetajasse.
Asetage ülemine vorm küpsetuspesa ülemises osas olevatele metallist kinnitushaakidele. Järgmiseks sulgege kaan ja
toimige nagu leiva küpsetamisel (sammud 13-15) või lülitage
sisse programm 10 KÜPSETAMINE (PRUUNISTAMINE).
Batoonide küpsetamiseks võib kasutada programmi
11 BAGUETTE . Programm on jagatud kaheks etapiks.
Esimeses etapis tainas segatakse, sõtkutakse ja jäetakse kerkima. Teises etapis jäetakse batoonid kerkima
ja küpsetatakse. Pärast esimese etapi lõppemist jääb
seade seisma ja annab helisignaaliga märku, et tainas tuleb panna batoonide küpsetamise vormidesse.
Pärast vormide paigutamist leivaküpsetajasse (täpsemalt punktides 18, 19 ja 20) tuleb programmi uuendada
vajutades nuppu "START/STOP". Sel hetkel algab teine
etapp. Täpsemat teavet erinevate küpsetusetappide
kohta leiate tabelist "SEADME TÖÖETAPID".
SEADME TÖÖFAASID
1
FUNKTSIOON
BASIC*
BAKING (küpsetis)
LOAF (päts)
LIGHT (hele)
MEDIUM (keskmine)
DARK (tume)
RAPID (kiire)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (paus)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2
(segiajamine 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (kerkimine 1)
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3
(segiajamine 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (kerkimine 2)
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
9m
9m
9m
KNEAD 4
(segiajamine 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (kerkimine 3)
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
30 m
30 m
30 m
BAKE (küpsetamine)
46 m
51m
58 m
48 m
53 m
60 m
53 m
58 m
65 m
48 m
53 m
60 m
WARM (soojendamine)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(aeg kokku)
3:11
3:16
3:23
3:13
3:18
3:25
3:18
3:23
3:30
2:12
2:17
2:24
DELAY TIME
(alguse viivitus)
PREHEAT
(eelsoojendamine )
KNEAD 1
(segiajamine 1)
130
GW43-013_v02
2
FUNKTSIOON
FRENCH*
BAKING (küpsetis)
LOAF (päts)
LIGHT (hele)
MEDIUM (keskmine)
DARK (tume)
RAPID (kiire)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (paus)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2
(segiajamine 2)
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (kerkimine 1)
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3
(segiajamine 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (kerkimine 2)
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 4
(segiajamine 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
5s
5s
5s
RISE 3 (kerkimine 3)
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
30 m
30 m
30 m
BAKE (küpsetamine)
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52 m
55 m
WARM (soojendamine)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(aeg kokku)
3:28
3:30
3:33
3:30
3:32
3:35
3:35
3:37
3:40
2:35
2:37
2:40
DELAY TIME
(alguse viivitus)
PREHEAT
(eelsoojendamine )
KNEAD 1
(segiajamine 1)
3
FUNKTSIOON
WHOLE WHEAT*
BAKING (küpsetis)
LOAF (päts)
LIGHT (hele)
MEDIUM (keskmine)
DARK (tume)
RAPID (kiire)
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST (paus)
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2
(segiajamine 2)
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1 (kerkimine 1)
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEAD 3
(segiajamine 3)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2 (kerkimine 2)
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
11 m
11 m
11 m
KNEAD 4
(segiajamine 4)
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3 (kerkimine 3)
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
35 m
35 m
35 m
DELAY TIME
(alguse viivitus)
PREHEAT
(eelsoojendamine )
KNEAD 1
(segiajamine 1)
GW43-013_v02
131
3
FUNKTSIOON
WHOLE WHEAT*
BAKING (küpsetis)
LIGHT (hele)
MEDIUM (keskmine)
DARK (tume)
RAPID (kiire)
BAKE (küpsetamine)
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52m
55 m
WARM (soojendamine)
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(aeg kokku)
3:43
3:45
3:48
3:45
3:47
3:50
3:50
3:52
3:55
2:30
2:32
2:35
5
6
7
8
9
10
GLUTEN
FREE*
DOUGH*
PASTA
DOUGH
JAM
BAKE
750 g
1000 g
1000 g
-
-
-
-
-
-
-
-
15:00
15:00
15:00
-
-
15:00
-
15:00
-
15:00
15:00
15:00
5m
5m
5m
5m
0m
0m
0m
0m
10 m
20 m
20 m
20 m
SWEET*
500 g
FUNKTSIOON
LOAF (päts)
DELAY TIME
(alguse viivitus)
PREHEAT
(eelsoojendamine )
KNEAD 1
(segiajamine 1)
11
BAGUETTE*
SUPER*
4
LIGHT MEDIUM DARK
0m
5m
5m
5m
REST (paus)
5m
5m
5m
KNEAD 2
(segiajamine 2)
20 m
20 m
20 m
RISE 1 (kerkimine 1)
39 m
39 m
39 m
KNEAD 3
(segiajamine 3)
10 s
10 s
RISE 2 (kerkimine 2)
26 m
KNEAD 4
(segiajamine 4)
5m
5m
5m
3m
0m
5m
15 m
10 m
20 m
12 m
0m
60 m
0m
55 m
55 m
55 m
10 s
0
0s
0s
0s
0s
26 m
26 m
0
0
0m
0m
0m
5s
5s
5s
0
0s
0s
0s
0s
RISE 3 (kerkimine 3)
52 m
52 m
52 m
60 m
0m
0
15 m
15 m
15 m
BAKE (küpsetamine)
50 m
55 m
60 m
48 m
55 m
0m
70 m
60-90 m
52 m
57 m
62 m
WARM (soojendamine)
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
(aeg kokku)
3:17
3:22
3:27
1:20
2:10
1:30
1:25
1:00
2:27
2:32
2:37
11 m
0:14
* – Võimalik on kasutada kuivainete automaatse doseerimise funktsiooni.
Puhastamine ja hooldamine
●● Enne
seadme esmakordset kasutamist peske küpsetusanum, vormid ja segamislabad õrna pesuvahendiga
(küpsetusanumat ei tohi vette kasta).
●● Enne seadme esmakordset kasutamist määrige uus
küpsetusanum, vormid ja segamislabad kuumakindla
õliga, seejärel soojendage neid praeahjus umbes 10
minutit. Pärast mahajahtumist eemaldage rasv anumast
paberrätiku abil.
●● Tänu sellisele töötlusele säilib taina nakkumisvastane
kiht. Seda tegevust võib aeg-ajalt korrata.
132
●● Enne seadme hoiule panemist või puhastamist oodake,
kuni seade jahtub maha. Enne järjekordset sõtkumist ja
küpsetamist peab seade jahtuma umbes pool tundi.
●● Enne puhastamist eemaldage seade elektrivõrgust ja
oodake, kuni jahtub. Kasutage pesemiseks õrna puhastusvahendit. Ei tohi kasutada keemilisi puhastusained,
bensiini, praeahjude puhastusvahendeid või muid
vahendeid, mis võivad kriimustada või rikkuda seadme
kattekihti.
●● Eemaldage niiske käteräti abil kaanelt, korpuselt ning
küpsetuspesast kõik koostisained ja raasukesed. Seadet
ei tohi kasta vette ega valada vett küpsetuspessa!
GW43-013_v02
●● Puhastamise
kergendamiseks võib kaane eemaldada,
seades selle püsti ning tõmmates üles.
●● Küpsetusanumat tuleb seest puhastada niiske lapiga.
Anumat võib seest pesta nõudepesuvahendiga. Ärge
kastke anumat vette.
●● Puhastage segamislaba ja töövõll kohe peale kasutamist. Kui segamislabad jäävad anumasse, on neid hiljem
sealt raske eemaldada.
●● Sellisel juhul täitke anum sooja veega ning jätke 30
minutiks seisma. Siis eemaldage labad.
●● Anum on kaetud nakkumisvastase kihiga. Ei tohi kasutada metallist esemeid, mis võivad seda kriimustada.
Kihi värv muutub koos seadme kasutamisega. See on
normaalne. See muudatus ei muuda mitte mingil moel
kihi omadusi.
●● Enne seadme hoiule panemist veenduge, et seade on
täielikult maha jahtunud ning kuiv. Seadet tuleb hoida
suletud kaanega.
KÜSIMUSED JA VASTUSED SEADME KOHTA
PROBLEEM
PÕHJUS
LAHENDUS
Küpsetuspesast või
ventilatsiooniavadest tuleb
suitsu.
Koostisained kleepusid
küpsetuspesa seintele või
küpsetusanuma välispinnale.
Eemaldage seade elektrivõrgust ning puhastage anuma välispind või
küpsetuspesa.
Ebasobiv programmiseade.
Kontrollige valitud menüüd ja muid seadeid.
Seadme töö ajal vajutati nupule
START/STOP.
Ärge kasutage samu koostisained ning alustage kogu protsessi algusest.
Seadme töö ajal avati mitu korda
kaant.
Kaant võib avada ainult juhul, kui ekraanil olevat aega on jäänud rohkem
kui 1:30 (kehtib ainult programmide 1,2,3,4 puhul). Veenduge, et kaan on
korralikult suletud.
Pikk elektrikatkestus seadme
töö ajal.
Ärge kasutage samu koostisained ning alustage kogu protsessi algusest.
Koostisained ei ole segatud
või ei küpsenud leib
korralikult.
Kontrollige, kas segamislabade tööd ei blokeeri seemned jne.
Segamislabade pöörlemine on
Võtke küpsetusanum välja ja kontrollige, kas ajami osad käivad ringi.Vastasel
takistatud.
juhul tuleb seade viia teeninduspunkti.
Leib laguneb seest laiali ja
on alt niiske.
Leib jäi pärast küpsetamist ja
soojendamist anumasse liiga
kauaks.
Võtke leib küpsetusanumast välja enne soojendusfunktsiooni lõppemist.
Leiba on anumast raske
kätte saada.
Leiva põhi on segamislabade
külge kleepunud.
Enne järgmist küpsetamist puhastage segamislabad ja võll. Vajadusel täitke
anum sooja veega ning jätke 30 minutiks seisma.See võimaldab lihtsa
meetodiga segamislabad eemaldada ja puhastada.
Seade ei lülitu sisse. Kostab
helisignaal.
Seade ei jahtunud maha pärast
eelmist küpsetamist.
Ekraanile ilmub sümbol
E 01.
Ekraanile ilmub teade
"EEE".
GW43-013_v02
Viga programmis või
elektroonikas.
Vajutage ja hoidke all nuppu START/STOP, kuni ekraanile ilmub normaalne
programmi number. Lülitage seade elektrivõrgust välja. Eemaldage
küpsetusanum ja oodake, kuni see jahtub toatemperatuurini.Siis ühendage
seade elektrivõrku ja lülitage uuesti sisse.
Selleks lülitage seade elektrivõrgust välja, vajutades ja hoides menüünuppu
all ning lülitage siis uuesti sisse.Laske nupp lahti.Toimub seadme testimine.
Lülitage seade uuesti elektrivõrgust välja. Ekraanile peaks ilmuma tavalise
programmi number. Vastasel juhul tuleb seade viia teeninduspunkti.
133
KLASSIKALISED RETSEPTID
Seadmes võib kasutada poodides
saadaolevaid valmis leivasegusid.
HELE LEIB
(leiva kaal umbes 900 g)
PETIPIIMALEIB
(leiva kaal umbes 900 g)
Koostisained:
Vesi või piim
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 500)
Kuivpärm
Koostisained:
Petipiim
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 500)
Kuivpärm
425 ml
1 ½ teelusikat
1 ½ teelusikat
600 g
1 teelusikas
375 ml
1 teelusikas
1 teelusikas
500 g
1 teelusikas
Programm: BASIC või FRENCH
Programm: BASIC või FRENCH
PÄHLKITE JA ROSINATEGA SAI
(saia kaal umbes 900 g)
PÄEVALILLESEEMNELEIB
(saia kaal umbes 900 g)
SEITSMEVILJALEIB
(saia kaal umbes 700 g)
Koostisained
Vesi või piim
Margariin või või
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 500)
Kuivpärm
Rosinad
Peenestatud pähklid
Koostisained
Vesi
Või
Jahu (tüüp 550)
Päevalilleseemned
Sool
Suhkur
Kuivpärm
Koostisained
Vesi või piim
Margariin või või
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 550)
Täistera nisujahu
Seitsmeviljahelbed
Kuivpärm
350 ml
1 ½ supilusikat
1 teelusikas
2 supilusikat
540 g
1 teelusikas
100 g
3 supilusikat
350 ml
1 supilusikas
540 g
5 supilusikat
1 teelusikas
1 supilusikas
1 teelusikas
300 ml
1 ½ supilusikat
1 teelusikas
2 ½ supilusikat
240 g
240 g
60 g
1 teelusikas
Programm: BASIC
Programm: BASIC
Soovitus: Päevalilleseemned võib asendada
kõrvitsaseemnetega. Seemnete röstimine
pannil annab neile intensiivsema maitse.
Programm: WHOLE WHEAT
Juhul, kui kasutate terveid teri, tuleb neid
enne leotada.
SIBULALEIB
(saia kaal umbes 900 g)
TÄISTERALEIB
(saia kaal umbes 900 g)
ŠOKOLAADI JA PÄHKLITEGA SAI
(saia kaal umbes 700 g)
Koostisained
Vesi või piim
Margariin või või
Sool
Suhkur
Suur, hakitud sibul
Jahu (tüüp 550)
Kuivpärm
250 ml
1 supilusikas
1 teelusikas
2 supilusikat
1 tükk
540 g
1 teelusikas
Koostisained
Vesi või piim
Margariin või või
Munad
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 550)
Täistera nisujahu
Kuivpärm
300 ml
1 ½ supilusikat
1 tükk
1 teelusikas
2 teelusikat
360 g
180 g
1 teelusikas
Koostisained
Vesi
Šokolaadipähklikreem
Sool
Tuhksuhkur
Jahu (tüüp 500)
Tavaline jahu
Kuivpärm
275 ml
90 ml
1½ teelusikat
1½ teelusikat
300 g
150 g
1 teelusikas
Programm: BASIC
See leib tuleb kohe küpsetada.
Programm: WHOLEWHEAT
Tähelepanu: Programmi „DELAY TIMER”
kasutamisel lisage munade asemel veidi
rohkem vett.
Programm: FRENCH
FOCACCIA LEIB ROSMARIINI JA
KÜÜSLAUGUGA
PRANTSUSE BATOONSAI
(leiva kaal umbes 900 g)
PITSATAINAS
(koostisained 3 pitsa jaoks)
Koostisained:
Vesi
Oliivõli
Värske hakitud
rosmariin
Puhastatud ja
katkipressitud
küüslauk
Jahu (tüüp 500)
Sool
Kuivpärm
Koostisained
Vesi
Mesi
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 550)
Kuivpärm
Koostisained
Vesi
Sool
Oliivõli
Jahu (tüüp 500)
Suhkur
Kuivpärm
Programm: DOUGH
134
200 ml
1 supilusikas
2 supilusikat
3 küünt
350 g
1 teelusikas
½ teelusikat
300 ml
1 supilusikas
1 teelusikas
1 teelusikas
540 g
1 teelusikas
Programm: BAGUETTE
Pärast taina valmistamist jagage valmis
tainas 2-4 osaks. Vormige pikad pätsid
ja pange vormidesse. Tehke pätsidele
diagonaallõiked ning asetage küpsetajasse.
300 ml
3/4 teelusikat
1 supilusikas
450 g
2 teelusikat
1 teelusikas
Programm: DOUGH
Pärast taina valmimist rullige see laiali,
vormige ümmarguseks ja jätke 10 minutiks
seisma. Määrige kastmega ja pange peale
lisandid. Küpsetage praeahjus 20 minutit.
GW43-013_v02
APELSINIMOOS
MAASIKAMOOS
VAARIKAMOOS
Koostisained:
Apelsinid
Sidrunid
2:1 moosisuhkrut
Koostisained:
Pestud ja puhastatud
maasikad
Moosisuhkur
Koostisained:
Värsked pestud vaarikad
Moosisuhkur
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450 g
450 g
Programm: JAM
Programm: JAM
Programm: JAM
APRIKOOSIMOOS
KIRSILEIB
(leiva kaal umbes 700 g)
GLUTEENIVABAST JAHUST LEIB
(leiva kaal umbes 900 g)
Koostisained:
Värsked pestud
aprikoosid
Külm vesi
Moosisuhkur
Sidruni koor
450 g
2 supilusikat
450 g
½ sidruni mahl
Programm: JAM
Koostisained:
Kirsimahl
Piim
Mesi
Või
Kirsijogurt
Kirsid, ilma kivideta
Jahu (tüüp 550)
Kuivpärm
Küpsetuspulber
Sool
Suhkur
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 teelusikas
½ supilusikas
½ teelusikas
1 teelusikas
Programm: BASIC või SWEET
Koostisained:
Vesi või piim
Sool
Suhkur
Jahu (tüüp 500)
Kuivpärm
425 ml
1 ½ teelusikat
1 ½ teelusikat
Gluteenivaba jahu
500 g
1 teelusikas
Programm: BASIC või FRENCH
Tabelites on näidisretseptid ja ligikaudsed ainete kogused. Ärge suhtuge nendesse retseptidesse kui retseptiraamatu retseptidesse.Toimige
isikliku äranägemise ning erialakirjanduses ja käsiraamatutes kirjeldatud toiduvalmistamise reeglite järgi.
MILLAL TEHA RETSEPTIDES MUUDATUSI
PROBLEEM
TÕENÄOLINE PÕHJUS
LAHENDUS (KIRJELDUS
TABELI LÕPUS)
Leib kerkib liiga kiiresti.
- Liiga palju pärmi, liiga palju jahu, liiga vähe soola.
a/b
- Pärm puudub või on seda liiga vähe.
a/b
- Vana või mitte värske pärm.
e
Leib ei kerki üldse või kerkib
liiga vähe.
Tainas kerkib liiga hästi ja
ajab üle anuma servade.
Leib vajub seest kokku.
Leib on raske, tükiline.
Leib pole seest küps.
GW43-013_v02
- Liiga kuum vedelik.
c
- Pärm puutus kokku vedelikuga.
d
- Valet sorti või mitte värske jahu.
e
- Liiga palju või liiga vähe vedelikku.
a/b/g
- Liiga vähe suhkrut.
a/b
- Kui vesi on liiga pehme, käärib pärm tugevamini.
f
- Liiga palju piima põhjustab pärmi käärimist.
c
- Taina hulk on suurem anuma mahutavusest ja leib vajub kokku.
a/f
- Käärimine on liiga kiire vee või küpsetusanuma liiga kõrge temperatuuri tõttu
või liigse niiskuse tõttu.
c/h/i
- Soola puudumine või liiga vähe suhkrut.
a/b
- Liiga palju vedelikku.
h
- Liiga palju jahu või liiga vähe vedelikku.
a/b/g
- Liiga vähe pärmi või suhkrut.
a/b
- Liiga palju puuvilju, täisterajahu või muud koostisainet.
b
- Vana või mitte värske jahu.
e
- Liiga palju või liiga vähe vedelikku.
a/b/g
- Liiga palju niiskust.
h
- Retseptis on niisked koostisained, nt jogurt.
g
135
PROBLEEM
TÕENÄOLINE PÕHJUS
LAHENDUS (KIRJELDUS
TABELI LÕPUS)
- Liiga palju vett.
g
Leiva struktuur ebaühtlane
või liiga poorne leib.
- Soola puudumine.
b
- Palju niiskust, liiga kuum vesi.
h/i
Toores, poorne välispind.
- Liiga palju vedelikku.
c
- Leiva kogus anuma suhtes on liiga suur.
a/f
- Liiga palju jahu, eriti heleda leiva puhul.
f
- Liiga palju pärmi või liiga vähe soola.
a/b
- Liiga palju suhkrut.
a/b
- Muud magusad koostisained peale suhkru.
b
Leivaviilud on ebaühtlased
või on sees klombid.
- Leib ei jahtunud piisavalt (aur ei jõudnud väljuda).
j
Leiva koorikul on jahu.
- Pärast taina segamist jäi seadme seintele jahu.
g/i
Ülaltoodud probleemide lahendused
a) Koostisained tuleb mõõta täpselt.
b) Koostisainete hulka tuleb täpsustada ja kontrollida, kas
kõik ained said lisatud.
c) Lisada muu vedelik või lasta sel jahtuda toatemperatuurini. Koostisained tuleb anumasse lisada vastavalt valitud
retseptis toodud järjekorrale.
Tehke jahukuhja süvend ja raputage sinna peenestatud
või kuiv pärm. Vältige pärmi otsest kokkupuutumist
vedelikuga.
d) Kasutage ainult värskeid ja õigesti hoitud koostisaineid.
e) Vähendage koostisainete koguhulka, ärge lisage jahu
rohkem, kui on antud retseptis. Vähendage koostisainete
hulka poole võrra.
f) Vähendage lisatud vedeliku kogust. Kui kasutate vett sisaldavaid koostisaineid, siis vähendage vastavalt vee kogust.
g) Väga niiske ilma korral lisage 1-2 supilusikatäit vähem vett.
h) Väga sooja ilma korral ärge kasutage ajamõõtja funktsiooni. Kasutage jahedaid vedelikke.
i) Kohe pärast leiva valmimist võtke leib anumast välja ja
jätke enne lõikamist vähemalt 15-ks minutiks jahtuma.
j) Vähendage pärmi või kõikide koostisainete hulka ¼ võrra.
Märkused retseptide kohta
1. Koostisained
●● Arvestades fakti, et iga koostisaine mängib leivaküpse-
tamise protsessis kindlat rolli, on nende täpne mõõtmine
sama oluline, kui nende lisamise järjekord.
●● Kõige olulisemad koostisained, nagu vedelik, jahu, sool,
suhkur ning pärm (võib kasutada kuiva või värsket pärmi)
mõjutavad leiva ja saia küpsetamise edukust. Alati tuleb
kasutada kindlaid koostisained kindlates vahekordades.
●● Kui tainas peab olema kohe küpsetusvalmis, tuleb
kasutada sooje koostisaineid. Kui otsustate kasutada
ajamõõtjat, kasutage jahedaid koostisaineid, et pärm ei
hakkaks liiga vara kerkima.
●● Margariin, või ja piim mõjutavad leiva maitset.
136
●● Et koorik oleks õrnem ja õhem, võite vähendada suhkru
kogust 20% võrra, see ei mõjuta küpsetamise tulemust.
Et koorik oleks õrnem ja pehmem, võib suhkru asendada
meega.
●● Taina segamise ajal jahus moodustuv gluteen tagab
leiva õige struktuuri. Ideaalne jahusegu koosneb 40%
täisterajahust ja 60% nisujahust.
●● Kui soovite lisada leivale viljateri, jätke need terveks ööks
vette. Vähendage jahu ja vedeliku kogust (maksimaalselt
1/5 võrra vähem).
●● Rukkijahu kasutamisel on juuretis asendamatu. See
sisaldab piima ja äädikhappebaktereid, mille toime tulemusel jääb leib kergem ja käärib õigesti. Juuretise võib
ise valmistada, kuigi see on aeganõudev. Sel põhjusel
on järgnevates retseptides kasutatud pulbrilist juuretise
kontsentraati. See on saadaval 15 grammistes pakkides
(1 kg jahule). Soovitame kasutada alljärgnevates retseptides (½, ¾ või 1 pakk). Kui lisate vähem juuretist kui retseptis on ette nähtud, hakkab leib pudenema.
●● Kui juuretise pulber on teise kontsentratsiooniga
(100 grammine pakk 1 kg jahu kohta), vähendage jahu
kogust 80 g võrra 1 kg jahu kohta.
●● Võite kasutada ka vedelat juuretist. Kasutage pakendil
antud koguseid. Täitke mõõdunõu vedela juuretisega
ning lisage vastavalt retseptile vastavates kogustes teised vedelad koostisained.
●● Nisujuuretist müüakse tihti kuivalt. See parandab taina
kohevust, värskust ja maitset. See on ka õrnem, kui rukkijuuretis.
●● Juuretisega tehtavat leiba võib küpsetada programmidega BASIC või WHOLE WHEAT.
●● Juuretise võib asendada kergitusainega. Erinevus on
tunda ainult maitses. Kergitusaine sobib kasutamiseks
leivaküpsetajas.
●● Et leib oleks kergem ja toitaineterikkam, võib tainale
lisada nisukliisid. Selleks tuleb lisada üks supilusikatäis
kliisid 500 g jahu kohta ning suurendada vedeliku kogust
½ supilusikatäie võrra.
●● Nisugluteen on looduslik nisuproteiinidest saadav lisaGW43-013_v02
aine. Tänu sellele on leib kergem ja kohevam. Leib vajub
harvemini kokku ning on kergem seedida. Selle eelised
on eriti näha täisteraleiva või muu kodus jahvatatud
jahust leiva küpsetamisel.
●● Mõnedes retseptides kasutatud tume linnas on tumedaks
röstitud odralinnas. Tänu sellele on tulemuseks tumeda
koore ja sisuga leib (nt tumepruun leib). Kasutada võib
ka rukkilinnast, kuid see ei ole nii tume. Mõlemad tooted
on saadaval tervisliku toidu poodides.
●● Puhas pulbriline letsitiin on looduslik emulgaator, mis
parandab leiva mahtu, teeb sisu õrnaks ja heledaks ning
küpsetis säilib kauem värske.
2. Koostisainete hulga korrigeerimine
Kui koostisainete hulka on tarvis suurendada või vähendada,
hoolitsege, et säilitate originaalretseptis antud proportsioonid.
Rahuldava tulemuse saavutamiseks soovitame koostisainete
hulga muutmiseks kasutada alljärgnevaid põhimõtteid:
●● Vedelikud/jahu: tainas peab olema õrn (kuid mitte väga)
ja kerge töödelda. Tainas ei tohi olla kiuline. Tainast peab
olema kerge teha kuuli. See pole võimalik paksude rukkileiva või täisteraleiva tainaste puhul. Tainast tuleb kontrollida viis minutit pärast esimest segamist. Kui see on
liiga niiske, tuleb lisada veidi jahu, kuni tainas saavutab
õige konsistentsi. Kui see on liiga kuiv, tuleb segamise
ajal lisada lusikatäie haaval vedelikku.
●● Vedelike asendamine: Juhul, kui kasutatav koostisaine
sisaldab oma koostises vedelikku (nt kohupiim, jogurt
jne), tuleb lisatava vedeliku kogust vähendada. Munade
lisamisel tuleb nad lüüa mõõdunõusse ja täita see ülejäänud vedelikega, et koostisainete kogus oleks kontrolli
all. Kõrgel asuvas kohas (üle 750 m) tehtav tainas kerkib
kiiremini. Et proportsionaalselt vähendada taina kerkimist, võib pärmi hulka vähendada ¼ kuni ½ teelusikatäie
võrra. Sama kehtib kohtade kohta, kus on erakordselt
pehme vesi.
3. Koostisainete ning koguste lisamine ja doseerimine
●● Kõigepealt tuleb alati valada vedelik ja pärm lisada
alles lõpus. Selleks, et vältida pärmi liiga kiiret kerkimist
(eriti ajamõõtja funktsiooni kasutades), ei tohi pärm puutuda kokku vedelikega.
●● Koostisainete mõõtmisel tuleb alati kasutada sama
mõõduvahendit, see tähendab, et koostisained tuleb
mõõta kaasasoleva mõõdulusikaga või kodus kasutatava lusikaga, kui retseptides nõutakse mõõtmist supilusika või teelusikaga.
●● Grammides antud koostisained tuleb mõõta väga täpselt.
●● Koostisainete mõõtmiseks milliliitrites võite kasutada kaasasolevat mõõdunõud, mis on jagatud 30 kuni 300 ml.
●● Puuviljade, pähklite või terade lisamine. Koostisaineid
võib lisada iga programmi puhul hetkel, kui kostab helisignaal. Kui koostisained lisada liiga vara, purustatakse
need taina segamise käigus ära.
4. Retseptid leivaküpsetaja jaoks
Ülalpool olevad retseptid on mõeldud erineva suurusega
pätside jaoks. Kogukaal ei tohiks ületada 1000 g. Kui kaalu
GW43-013_v02
suhtes pole konkreetseid soovitusi antud, tähendab see, et
antud programmi jaoks võib kasutada nii suuremat kui väiksemat hulka koostisained. Ülikiire programmi puhul on soovitatav pätsi kaal umbes 750 grammi.
5. Leiva kaal ja suurus
●● Retseptides on antud leiva täpne kaal.
●● Kerge on märgata, et puhta heleda leiva kaal on väiksem, kui täisteraleiva oma. See on seotud faktiga, et
valge jahu kerkib paremini. Sellepärast tuleb küpsetamise ajal küpsetist kontrollida.
●● Vaatamata kaalu täpsele väljatoomisele võivad antud
kogustes tekkida väikesed kõrvalekalded. Leiva tegelik
kaal sõltub suurel määral valmistamise ajal ruumis olevast õhuniiskusest.
●● Suure nisukogusega küpsetis on alati suur ja kasvab
isegi koostisainete täpsel mõõtmisel kerkimise viimases
faasis üle anuma äärte. Sellele vaatamata ei valgu leib
üle äärte. Anumast väljaspool olev osa leivast pruunistub
kergemini, kui anuma sisse jäänud osa.
●● Et leib oleks kergem, võib magusate küpsetiste küpsetamiseks soovitatud SUPER programmides kasutada väiksemaid koguseid koostisained, kui programmis SWEET.
6. Küpsetamise tulemused
●● Küpsetamise
tulemus sõltub valitsevatest tingimustest
(vee karedusest, õhuniiskusest, kõrgusest, koostisainete konsistentsist jne). Sellest vaatenurgast lähtuvalt
on retseptid pigem soovitusliku iseloomuga, mida võib
kohaldada vastavalt antud tingimustele. Küpsetise ebaõnnestumise korral pole vaja heituda. Siis tuleb ebaõnnestumise põhjus üles leida ja proovida uuesti muudetud
proportsioonidega.
●● Kui leib pole piisavalt pruun, võib jätta ta seadmesse
ning kasutada pruunistamise programmi.
●● Samuti soovitame enne ajamõõtja funktsiooni seadistamist öösel küpsetamiseks küpsetada proovipäts, et vajadusel saaks teha vajalikke muudatusi.
Ökoloogia – hoolitseme keskkonna eest
Iga kasutaja võib osaleda keskkonnakaitses.
See pole ei keeruline, ega kulukas. Sellel eesmärgil:
–– Papist pakend viige makulatuurikonteinerisse.
–– Kilekotid (polüetüleen) visake plastikukonteinerisse.
–– Kasutatud seadmed andke ära vastavasse
kogumispunkti, sest seadmes olevad ohtlikud ained võivad olla keskkonnale ohtlikud.
Ärge visake olemprügi hulka!!!
Importija/tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on
põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Importija/tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja
sellest eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele, normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus,
kaubandus, esteetika jm).
137
EN
Dear Customers
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read these instructions carefully. Pay special attention
to important safety instructions to avoid accidents and/or
damage to the appliance. Keep this User’s Guide for future
reference.
Important safety instructions
●● Read the entire instruction manual before operating the
appliance.
●● The appliance is intended for household use only. The
warranty conditions change if the appliance is used in
gastronomic business.
●● Plug the appliance only to a grounded electrical outlet
with the voltage corresponding to the voltage indicated
on the rating plate.
●● Always place the appliance on a flat, even surface so it
does not fall during the kneading process of thick dough.
It is especially important while using the programmed
functions and when the appliance is left unattended. In
case of extremely smooth surfaces, place the appliance
on a thin rubber pad.
●● The appliance must be placed at a distance of at least 10
cm from other objects during operation.
●● Never place the appliance near a gas or electric cooker
or hot oven.
●● Pay special attention while handling the appliance,
especially if it is full of hot substances.
●● Never remove the baking tin while the appliance is
working.
●● Do not fill the baking tin with an amount of ingredients
greater than the required by the recipe! Otherwise the
bread will not bake evenly or the dough will overflow.
Follow the instructions carefully.
●● Metal foils or other materials must not be put inside the
appliance as these may cause a fire or a short circuit!
●● Never cover the appliance with towels or other materials
during use. The heat and steam must be free to escape.
Danger of fire arises if the appliance is covered with
flammable materials or comes in contact with curtains,
etc.
●● Before trying to bake a given type of bread overnight, first
try the recipe while keeping an eye on the appliance to
make sure that the doses of ingredients are correct, the
dough is not too thick or thin, its quantity is appropriate
and the dough does not overflow.
●● Use special pot holders or a protective cloth while
removing the baking tin with the bread from the
appliance. The baking tin and the bread are very hot.
●● Unplug the appliance when not in use and before
cleaning.
●● Switch off the appliance before handling movable parts.
138
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● The cord cannot hang over the edge of the table or
counter and cannot touch hot surfaces.
●● Do not operate the appliance if it has a damaged cord or
if the housing is visibly damaged.
If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user. In case of defects please contact
a qualified service center.
●● Do not touch hot surfaces of the appliance. Use pot
holders. The appliance is very hot after the end of the
baking process.
●● Allow the appliance to cool before dismantling and
cleaning. The appliance has a heat-insulated cool touch
housing. The metal parts become hot during use.
●● Do not wash under running water. Do not immerse the
appliance and the cord into water.
●● Do not use abrasive detergents such as emulsions,
cream cleaners, polishes, etc. to clean the housing. They
may remove the graphic information symbols such as:
scales, marks, warning signs etc.
●● Do not wash metal parts in the dishwasher. Aggressive
detergents used in the dishwasher cause these parts
to darken. Wash them manually using traditional
dishwashing liquids.
●● The use of accessories not recommended by the
manufacturer may cause damage to the appliance.
●● This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children unless they are aged from
8 years and above and supervised.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
Make sure that the above instructions have been
understood.
Technical parameters
The technical parameters are indicated on the rating label.
The bread baking machine is a I class appliance equipped
with a cord having a grounding wire with a grounding plug.
The appliance meets the requirements of the applicable
norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance was marked by a CE sign on the rating label.
GW43-013_v02
Appliance features
(Fig. A)
APPLIANCE ELEMENTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Removable cover
Handle
Viewing window
Loose ingredients dispenser
Vents
Baking tin
Kneading peg
Baking compartment
Bottom mould for baking baguettes
Upper mould for baking baguettes
Control panel
ACCESSORIES
12 Spoon to measure the components
13 Container to measure the components
14 Hook for taking out the kneading paddle
CONTROL PANEL
15 LCD display
After connecting the bread maker to power, the display
shows a symbol “1 3:25”. The number “1” indicates the
selected program, the symbol “3:25” indicates the duration
of the selected program. The position of the two markings
indicates the selected browning level and the weight. The
default setting after switching the appliance on is “superior
weight” (1000 g) and “medium browning level” (MEDIUM).
Information concerning the baking process will be shown on
the display while the appliance is operating. The time shown
on the display will gradually decrease. Other information
concerning the timer, preheating, kneading, pause, dough
rising, baking, the keep warm function and the end of the
program will also appear on the display.
16 START/STOP button – starts and stops the program.
17 TIMER – sets the clock.
18 COLOR button – is used to set the desired browning
level.
19 MENU button – is used to select the program.
20 LOAF button – setting the weight according to the
description below.
Appliance functions
BUZZER FUNCTION
The buzzer goes off:
●● When pressing the program buttons.
●● During operation a sound signal will come off informing
and reminding the user to add nuts, sunflower seeds,
raisins etc.
●● When the end of the program is reached.
GW43-013_v02
CAUTION! After pressing the START/STOP button you
can turn off the sound. In order to do this press and
hold both of the TIMER buttons for approx. 2 seconds.
If you press and hold both of the TIMER buttons for
a second time, you will hear a sound signal informing
that sound is on again.
MEMORY FUNCTION
If there is a brief power cut of up to approximately 15 minutes
the program position is stored and the machine can continue
from this position when power is restored. This is possible
only if the program was stopped before the kneading phase
was reached. Otherwise you will have to start from the
beginning.
AUTO DOSING OF LOOSE ADDITIVES
Within the cover of this device there is a dispenser of bulk
additives (4). Loose ingredients, such as fruits, nuts, raisins,
grains, may be added to baking. In order to this, you have
to place a given product in the dispenser before the baking
process (details provided in paragraph 4). The device
automatically adds products to a cake in an appropriate
moment during cake mixing and kneading.
Additional ingredients may also be added to sprinkle the
upper part of the cake. It is best to place these ingredients
into the dispenser for loose ingredients ca. 30 minutes
before the end of the baking process. Adding the additional
ingredients shall be indicated by a sound signal. Programs in
which this feature is used, are described in tables referring to
phases of device operation.
SAFETY FUNCTIONS
If the temperature of the appliance is still too high to start
a new program after using the appliance previously, the
symbol E 01 will appear on the display after you press the
START button again, you will also hear a beep. In such
a case, press and hold the START/STOP button until the
E 01 symbol disappears from the display and the basic
setting appears on the display. Remove the baking tin and
wait for the appliance to cool.
CAUTION! The BAKE program can be started
immediately even if the appliance is still hot.
Operating instructions
(Fig. B)
1 Insert the baking tin.
The baking tin is covered with a non-stick layer. Place
the baking tin exactly in the middle of the base inside the
appliance. Turn gently the container clockwise until it is
blocked.
CAUTION! The handle is hot after baking. Use pot
holders.
2 Insert the kneading peg.
Insert the kneading peg by placing the shank of the baking
tin in the opening of the kneading peg.
139
3 Put the ingredients.
The ingredients must be put into the baking tin the order
specified in the relevant recipe. Examples of recipes can be
found in this instruction manual.
4 Fill in the bulk additive dispenser (optional).
In order to complement the dispenser, lift the lid of dispenser
and pour the optimum amount of additives (fruit, nuts, raisins,
beans). The quantity of additives depends on individual
preferences. Then close the lid until you hear a click.
5 Plug in the appliance.
6 Select the desired program using the MENU button.
The MENU button is used to select the programs described
below.
For white, wheat and rye bread. This is the most commonly
used program.
For the preparation of a particularly light white bread.
For whole meal bread.
For preparing e.g. sweet leavened dough.
For making gluten free bread.
9 Set the program start time by means of TIMER
program selector buttons.
Example:
It is 8.30 p.m. and the bread must be ready for the next morning
by 7.00 a.m., i.e, in 10 hours and 30 minutes. Press the TIME
button until the symbol 10.30 appears on Press the program
selector buttons, until you see 10:30 on the LCD - it is the time
from now (20:30) to the moment, when the bread is ready.
When working with the timing function never use perishable
ingredients such as milk, eggs, fruits, yogurt, onions, etc.
10 Press the START/STOP button.
CAUTION! After pressing the START/STOP button you
can turn off the sound. In order to do this press and
hold both of the TIMER buttons for approx. 2 seconds.
If you press and hold both of the TIMER buttons for
a second time, you will hear a sound signal informing
that sound is on again.
The START/STOP button is also used to stop the program at
any time. In order to do so, press and hold the START/STOP
button for about 3 seconds until you hear a beep. The initial
position of the selected program will show on the display.
If you want to use a different program, select the program
using the MENU button.
11 Mix and knead the dough.
The bread baking machine mixes and kneads the dough
automatically until it reaches the right consistency.
NOTE: During the phase of stirring and kneading
of dough, the lid of the appliance should be closed.
During this phase it is possible to add small amounts
of water, liquid or other ingredients.
12 Leave the dough to rise.
After the last kneading cycle the bread baking machine is
heated to the optimal temperature for the rising of the dough.
For making dough.
NOTE: During the dough growing phase close the lid
and do not open it until the end of baking bread. The
photos are only intended to present the phases of the
dough growth.
To brown bread or cakes.
7 Select the weight appropriate for the given program.
LOAF button is used to set the weight of the bread (see table):
500 g
= for small bread up to 500 g
750 g
= for medium bread up to 750 g
1000 g
= for large bread up to 1000 g
8 Select the desired browning level.
The COLOR button is used to set the desired browning level.
LIGHT, MEDIUM, DARK, RAPID.
140
13 Baking.
The bread baking machine automatically sets the baking
temperature and time. If the bread is too light at the end of
program, use the BAKE program to brown the bread. In order
to do so, press and hold the START/STOP button for about
3 seconds (until you hear a beep). Then press the BAKE
button. When the desired browning level is reached, stop the
process by pressing and holding the START/STOP button for
about 3 seconds (until you hear a beep).
NOTE: During dough baking phase lose the lid and do
not open it until the end of baking bread. The photos
are only intended to present the phase of baking.
14 Warming.
Once the baking process is over, the buzzer goes off to
signal that the bread can be taken out from the appliance.
The 1 hour warming time starts immediately.
GW43-013_v02
15 End of the program phases.
After the end of operation, unplug the appliance.
16 Take out the baking tin using pot holders and turn
the baking tin over.
17 If the bread does not fall out of the baking tin, gently
shake the baking tin until the bread falls out.
20 Placing the upper mould for baking (10) into bread
maker.
The upper mould for baking should be hung on metal hooks
at the top of the baking chamber. Next close the lid and
follow the steps as in case of baking bread (phases 13 to 15)
or start the 10 BAKE program.
NOTE: If the kneading peg remains inside the bread,
slightly cut the bread and remove the peg. You can
also use the hook for taking out the kneading paddle.
18 Preparation baguettes.
After preparing the dough using the program 7 DOUGHT, it
should be put into the a mould cups for baguette baking (9)
and (10). Then, the moulds filled with the dough should be
placed in cooking chamber instead of the container for baking.
19 Placing the bottom baking mould (9) into bread maker.
After removing the container for baking, cake mould with the
containing dough should be pressed between the lower catches
in the baking chamber so as to firmly adhered to the catches.
CAUTION: When placing the molds in the bread-maker
make sure all the handles are lifted (perpendicularly
to the surface of molds). This will facilitate taking the
molds out of the device.
In order to prepare baguettes, you can also use the
11 BAGUETTE program. This program is divided into
two stages. In the first stage the dough is stirred and
kneaded, and then risen. In the second stage the
baguettes still are risen, and then finally baked until
crusty. After the first stage the device stops, and emits
a sound signal informing the user to put the dough
into baguette molds. After putting the dough into the
molds (detailed description of the process can be
found in paragraphs 18, 19, and 20), it is necessary
to resume the program by pressing the START/
STOP button. This starts the second stage. Detailed
information concerning the individual stages of the
program are presented in the table entitled DEVICE
WORK STAGES.
PHASES OF DEVICE OPERATION
1
FUNCTION
BASIC*
BAKING
LIGHT
MEDIUM
DARK
RAPID
LOAF
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
DELAY TIME
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
KNEAD 1
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
9m
9m
9m
KNEAD 4
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
30 m
30 m
30 m
BAKE
46 m
51m
58 m
48 m
53 m
60 m
53 m
58 m
65 m
48 m
53 m
60 m
WARM
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
3:11
3:16
3:23
3:13
3:18
3:25
3:18
3:23
3:30
2:12
2:17
2:24
PREHEAT
GW43-013_v02
141
2
FUNCTION
FRENCH*
BAKING
LIGHT
MEDIUM
DARK
RAPID
LOAF
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
DELAY TIME
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
KNEAD 1
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
RISE 1
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
39 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 3
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
31 m
15 m
15 m
15 m
KNEAD 4
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
5s
5s
5s
RISE 3
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
60 m
30 m
30 m
30 m
BAKE
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52 m
55 m
WARM
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
3:28
3:30
3:33
3:30
3:32
3:35
3:35
3:37
3:40
2:35
2:37
2:40
PREHEAT
3
FUNCTION
WHOLE WHEAT*
BAKING
142
LIGHT
MEDIUM
DARK
RAPID
LOAF
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
500 g
750 g
1000 g
DELAY TIME
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
PREHEAT
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
5m
5m
5m
KNEAD 1
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
REST
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
KNEAD 2
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
RISE 1
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
49 m
24 m
24 m
24 m
KNEAD 3
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 2
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
26 m
11 m
11 m
11 m
KNEAD 4
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
10 s
RISE 3
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
45 m
35 m
35 m
35 m
GW43-013_v02
3
FUNCTION
WHOLE WHEAT*
BAKING
LIGHT
MEDIUM
DARK
RAPID
BAKE
48 m
50 m
53 m
50 m
52 m
55 m
55 m
57 m
60 m
50 m
52m
55 m
WARM
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
3:43
3:45
3:48
3:45
3:47
3:50
3:50
3:52
3:55
2:30
2:32
2:35
5
6
7
8
9
10
11
DOUGH*
PASTA
DOUGH
JAM
BAKE
LOAF
500 g
750 g
1000 g
1000 g
-
-
-
-
-
-
-
-
DELAY TIME
15:00
15:00
15:00
-
-
15:00
-
15:00
-
15:00
15:00
15:00
5m
5m
5m
5m
0m
0m
0m
0m
10 m
20 m
20 m
20 m
SWEET*
GLUTEN
FREE*
BAGUETTE*
SUPER*
4
FUNCTION
PREHEAT
LIGHT MEDIUM DARK
0m
KNEAD 1
5m
5m
5m
REST
5m
5m
5m
KNEAD 2
20 m
20 m
20 m
RISE 1
39 m
39 m
39 m
KNEAD 3
10 s
10 s
RISE 2
26 m
KNEAD 4
5m
5m
5m
3m
0m
5m
15 m
10 m
20 m
12 m
0m
60 m
0m
55 m
55 m
55 m
10 s
0
0s
0s
0s
0s
26 m
26 m
0
0
0m
0m
0m
5s
5s
5s
0
0s
0s
0s
0s
RISE 3
52 m
52 m
52 m
60 m
0m
0
15 m
15 m
15 m
BAKE
50 m
55 m
60 m
48 m
55 m
0m
70 m
60-90 m
52 m
57 m
62 m
WARM
1h
1h
1h
1h
1h
-
-
1h
1h
1h
1h
TOTAL TIME
3:17
3:22
3:27
1:20
2:10
1:30
1:25
1:00
2:27
2:32
2:37
11 m
0:14
* – Automatic dispenser for loose ingredients is available as an option.
Cleaning and maintenance
●● Before
using the device for the first time, clean the
baking container, the molds, and the stirring spatula
by means of a gentle detergent (DO NOT immerse the
baking container in water).
●● Before using the device for the first time, grease the new
baking container, the molds, and the stirring spatula with
a heat-resistant grease, and preheat them in the oven
for ca. 10 minutes. After cooling down, remove the fat
from the baking tin using a paper towel. Thanks to this
operation, the non-stick coating will be protected. Repeat
this operation from time to time.
GW43-013_v02
●● Before storing or cleaning wait to cool down the bread
maker. It takes about half an hour for the appliance to
cool and to be ready again for baking and kneading.
●● Unplug the appliance and wait until it cools down before
cleaning. Use a mild detergent. Never use chemical
cleaning agents, gasoline, oven cleaners or any
detergent that can scratch or damage the coating.
●● Remove all the ingredients and crumbs from the lid,
casing and baking compartment with a moist towel.
Never immerse the appliance into water or fill the baking
compartment with water!
●● For easy cleaning the lid can be removed by positioning
it vertically and pulling it out.
143
●● Wipe the outside of the baking tin with a damp cloth. The ●● The
inside of the tin can be washed with dishwashing liquid.
Do not immerse the tin into water.
●● Clean the kneading pegs and the drive shaft immediately
after use. If the kneading pegs remain in the tin, it will
be difficult to remove them afterwards. In such a case fill
the container with warm water and leave for 30 minutes.
Next remove the kneading pegs.
baking tin has a non-stick coating. Do not use
metal objects that could scratch the coating. The color
of the coating will change during the course of use. This
is a normal situation. This change does not affect the
effectiveness of the coating in any way.
●● Make sure the appliance has completely cooled down
and is dry before storing. Store the appliance with the
lid closed.
QUESTIONS AND ANSWERS CONCERNING THE APPLIANCE
PROBLEM
CAUSE
SOLUTION
Smoke comes out of the baking
compartment or the vents.
The ingredients stuck to the
baking compartment or to the
outside of the baking tin.
Unplug the appliance and clean the outside of the baking tin or the
baking compartment.
The bread goes down in the
middle and is moist on the
bottom.
The bread was left for too long
in the baking tin after baking
and warming.
Take the bread out off the baking tin before the end of the warming
function.
It is difficult to take the bread
out of the baking tin.
The bottom of the total is stuck
to the kneading peg.
Clean the kneading peg and shaft before the next time you bake
bread. If necessary, fill the container with warm water and leave for
30 minutes. This way the kneading pegs can be easily removed and
cleaned.
The ingredients are not mixed
or the bread is not baked
properly.
The appliance does not start.
The audible signal goes off. The
display shows the symbol E 01.
The display shows the symbol
“EEE”.
144
Incorrect program setting.
Check the selected menu and other settings.
The START/STOP button was
pressed while the machine was
working.
Do not use the ingredients and start the whole process again.
The lid opened several times
while the machine was working.
The lid can only be opened if the time left on the display is more than
1:30 (this concerns only programs 1,2,3,4)
Make sure the lid was closed properly.
Long blackout while the
machine was working.
Do not use the ingredients and start the whole process again.
The rotation of the kneading
pegs is blocked.
Check if the kneading pegs are not blocked by for example grains, etc.
Pull out the baking tin and check if the drivers turn. If this is not the
case, return the appliance to a service point.
The appliance is still hot after
the previous baking process.
Press and hold the START/STOP button until the normal program code
appears on the display. Unplug the appliance. Take out the baking
tin and leave to cool at room temperature. Plug in and restart the
appliance.
Program or electronic error.
Start the test run. Press and hold the menu button, unplug the
appliance and then plug it in again. Release the button. The appliance
will perform a test run. Unplug the appliance again. The normal
program code should appear on the display. If this is not the case,
return the appliance to a service point.
GW43-013_v02
CLASSIC RECIPES
Ready-made bread mixtures available
in shops can be especially used in the
appliance.
WHITE BREAD
(bread weight approx. 900 g)
BUTTERMILK BREAD
(bread weight approx. 900 g)
Ingredients
Water or milk
Salt
Sugar
Flour type 500
Dry yeast
Ingredients
Buttermilk
Salt
Sugar
Flour type 500
Dry yeast
425 ml
1½ teaspoon
1½ teaspoon
600 g
1 teaspoon
375 ml
1 teaspoon
1 teaspoon
500 g
1 teaspoon
Program: BASIC or FRENCH
Program: BASIC or FRENCH
NUT AND RAISIN BREAD
(bread weight approx. 900 g)
SUNFLOWER BREAD
(bread weight approx. 900 g)
7 GRAIN CEREAL BREAD
(bread weight approx. 700 g)
Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Flour type 500
Dry yeast
Raisins
Crushed nuts
Ingredients
Water
Butter
Flour type 550
Sunflower seeds
Salt
Sugar
Dry yeast
Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Flour type 550
Whole wheat flour
7-grain flakes
Dry yeast
350 ml
1 ½ tablespoon
1 teaspoon
2 tablespoons
540 g
1 teaspoon
100 g
3 tablespoons
350 ml
1 tablespoon
540 g
5 tablespoons
1 teaspoon
1 tablespoon
1 teaspoon
300 ml
1 ½ tablespoon
1 teaspoon
2 ½ tablespoon
240 g
240 g
60 g
1 teaspoon
Program: BASIC
Program: BASIC
Tip: Sunflower seeds can be replaced with
pumpkin seeds. Toast the seeds in a frying
pan to give them a more intense flavor.
Program: WHOLE WHEAT
When using whole grains, soak them first.
ONION BREAD
(bread weight approx. 900 g)
WHOLE WHEAT BREAD
(bread weight approx. 900 g)
CHOCOLATE AND NUT BREAD
(bread weight approx. 700 g)
Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Salt
Sugar
Large, chopped onion
Flour type 550
Dry yeast
Ingredients
Water or milk
Margarine or butter
Eggs
Salt
Sugar
Flour type 550
Whole wheat flour
Dry yeast
Ingredients
Water
Chocolate-nut
spread
Salt
Caster sugar
Flour type 500
Plain flour
Dry yeast
250 ml
1 tablespoon
1 teaspoon
2 tablespoons
1
540 g
1 teaspoon
300 ml
1½ tablespoon
1
1 teaspoon
2 teaspoons
360 g
180 g
1 teaspoon
275 ml
90 ml
1½ teaspoons
1½ teaspoons
300 g
150 g
1 teaspoon
Program: BASIC
Bake this bread immediately.
Program: WHOLEWHEAT
NOTE: While using the “DELAY TIMER”
program, add more water instead of eggs.
Program: FRENCH
ROSEMARY AND GARLIC FOCACCIA
BREAD
FRENCH BAUGETTES
(bread weight approx. 900 g)
PIZZA DOUGH
(ingredients for 3 pizzas)
Ingredients
Water
Olive oil
Fresh, chopped
rosemary
Garlic, peeled and
crushed
Flour type 500
Salt
Dry yeast
Ingredients
Water
Honey
Salt
Sugar
Flour type 550
Dry yeast
Ingredients
Water
Salt
Olive oil
Flour type 500
Sugar
Dry yeast
Program: DOUGH
GW43-013_v02
200 ml
1 tablespoon
2 tablespoons
3 cloves
350 g
1 teaspoon
½ teaspoon
300 ml
1 tablespoon
1 teaspoon
1 teaspoon
540 g
1 teaspoon
Program: BAGUETTE
After kneading split the prepared dough into
2-4 pieces. Form long loaves, and place
them in molds. Make the diagonal incises on
the dough and place it in bread maker.
300 ml
¾ teaspoon
1 tablespoon
450 g
2 teaspoons
1 teaspoon
Program: DOUGH
After the kneading process, spread the
dough, form a round shape and leave to
rest for 10 minutes. Spread the sauce and
add the desired filling. Bake in the oven for
20 minutes.
145
ORANGE JAM
STRAWBERRY JAM
RASPBERRY JAM
Ingredients
Oranges
Lemons
2:1 jellifying sugar
Ingredients
Strawberries, washed
and stalks removed
Jellifying sugar
Ingredients
Fresh raspberries,
washed
Jellifying sugar
400 g
100 g
250 g
450 g
450 g
450g
450g
Program JAM
Program JAM
Program JAM
APRICOT JAM
CHERRY BREAD
(bread weight ca. 700 g)
BREAD OF GLUTEN-FREE FLOUR
(bread weight approx. 900 g)
Ingredients
Fresh apricots,
washed
Cold water
Jellifying sugar
Grated rind and juice
450 g
2 tablespoons
450 g
from ½ lemon
Program JAM
Ingredients:
Cherry juice
Milk
Honey
Butter
Cherry yoghurt
Cherries without
stones
Flour of 550 type
Dried yeast
Baking powder
Salt
Sugar
75 ml
20 ml
15 g
15 g
135 g
20 g
410 g
1 tsp
½ tbsp
½ tsp
1 tsp
Program: BASIC or SWEET
Ingredients
Water or milk
Salt
Sugar
Flour type 500
Dry yeast
425 ml
1½ teaspoon
1½ teaspoon
Gluten-free flour
500 g
1 teaspoon
Program: BASIC or FRENCH
The tables include examples of recipes and approximate amounts of ingredients. These information should not be treated as a cookery book.
While baking we encourage everyone to use their own recipes or these found in specialist literature, and stick to one’s likings.
WHEN TO ADJUST RECIPES
PROBLEM
PROBABLE CAUSE
SOLUTION
(DESCRIPTION BELOW)
The bread rises too fast.
- Too much yeast, too much flour, not enough salt.
a/b
- No or too little yeast.
a/b
- Old or stale yeast.
e
The bread does not rise at all
or not enough.
The dough rises too much
and spills over the baking tin.
The bread goes down in the
middle.
Heavy, lumpy structure of
bread.
The bread is not baked in
the center.
146
- Liquid too hot.
c
- The yeast has come into contact with the liquid.
d
- Wrong flour type or stale flour.
e
- Too much or not enough liquid.
a/b/g
- Not enough sugar.
a/b
- If the water is too soft the yeast ferments more.
f
- Too much milk affects the fermentation of the yeast.
c
- The dough volume is larger than the tin and the bread goes down.
a/f
- The fermentation is too short or too fast due to the excessive temperature of the
water or the baking chamber or due to the excessive moistness.
c/h/i
- No salt or not enough sugar.
a/b
- Too much liquid.
h
- Too much flour or not enough liquid.
a/b/g
- Not enough yeast or sugar.
a/b
- Too much fruit, whole meal flour or another ingredient.
b
- Old or stale flour.
e
- Too much or not enough liquid.
a/b/g
- Too much humidity.
h
- Recipes with moist ingredients, e.g. yogurt.
g
GW43-013_v02
PROBLEM
Coarse structure or too many
holes in bread.
Mushroom-like, unbaked
surface.
PROBABLE CAUSE
SOLUTION
(DESCRIPTION BELOW)
- Too much water.
g
- No salt.
b
- Great humidity, too hot water.
h/i
- Too much liquid.
c
- Bread volume too big for the tin.
a/f
- Too much flour, especially for white bread.
f
- Too much yeast or not enough salt.
a/b
- Too much sugar.
a/b
- Other sweet ingredients apart from sugar.
b
The slices are uneven or
there lumps in the middle.
- The bread did not cool enough (the vapor has not escaped).
j
Flour deposits on the bread
crust.
- The flour was not worked well on the sides during kneading.
g/i
Solutions to the above problems
a) Measure the ingredients correctly.
b) Adjust the ingredient doses and check that all the
ingredients have been added.
c) Use another liquid or leave it to cool at room temperature.
The ingredients must added the order specified in the
relevant recipe. Make a small ditch in the middle of the
flour and put crumbled or dry yeast inside. Do not allow
the yeast to come into direct contact with the liquid.
d) Use only fresh and properly stored ingredients.
e) Reduce the total amount of the ingredients, do not use
more flour than specified in the recipe. Reduce all the
ingredients by ⅓.
f) Reduce the amount of liquid. Reduce the amount of
liquid, if ingredients containing water are used.
g) In case of very humid weather add 1-2 tablespoons of
water less.
h) In case of warm weather do not use the timing function.
Use cool liquids.
i) Take the bread out of the tin immediately after baking
and leave to rest for at least 15 minutes before cutting.
j) Reduce the amount of yeast or all ingredients by ¼.
Remarks on recipes
1. Ingredients
●● Since
each ingredient plays a specific role for the
successful baking of the bread, the correct measuring is
just as important as the order in which the ingredients
are added.
●● The most important ingredients such as the liquid
flour, salt, sugar and yeast (either dry or fresh yeast
can be used) influence the successful outcome of the
preparation of the dough and the bread. Always use the
right quantities in the right proportions.
●● Use lukewarm ingredients if the dough needs to be
prepared immediately. If you wish to set the program
GW43-013_v02
phase timing function, it is advisable to use cold
ingredients to avoid the yeast to start rising too soon.
●● Margarine, butter and milk have an influence on the
flavor of the bread.
●● Sugar can be reduced by 20% to make the crust lighter
and thinner without affecting the successful outcome of
the baking. You can replace sugar with honey if you want
the crust to be softer and lighter.
●● Gluten which is produced in the flour during the kneading
provides the structure of the bread. The ideal flour
mixture is composed of 40% whole meal flour and 60%of
white flour.
●● If you wish to add cereals grains, leave them to soak
overnight. Reduce the quantity of flour and liquid (up to
1/5 less).
●● It is necessary to use leaven with rye flour. It contains
milk and acetobacteria thanks to which the bread is
lighter and it ferments thoroughly. You can make leaven
by yourself, however it is time consuming. Therefore,
concentrated leaven powder is used in the recipes
below. The powder is sold in 15g packets (for 1 kg of
flour). We recommend to follow the recipes below (½, ¾
or 1 packet). The bread will crumble if you add less
leaven than indicated in the recipe.
●● If leaven powder with a different concentration is used
(100g packet for 1 kg of flour) the quantity of flour must
be reduced by 80g for 1 kg of flour.
●● You can also use liquid leaven. Follow the doses
indicated on the package. Fill the measuring beaker with
the liquid leaven and top it up with other liquid ingredients
in the right doses as specified in the recipe.
●● Wheat leaven is more often sold in the dry form.
It improves the workability of the dough, its freshness
and taste. It is also milder than rye leaven.
●● Use the NORMAL or WHOLE WHEAT program when
baking leavened bread.
●● You can replace leaven with baking ferment. The only
difference is in the taste. You can use the ferment in the
bread baking machine.
147
●● You can add wheat bran to the dough if you want the ●● Adding
bread to be lighter and richer in roughage. Add one
tablespoon of bran for 500g of flour and increase the
amount of liquid by ½ tablespoon.
●● Wheat gluten is a natural additive obtained from wheat
proteins. It makes the bread lighter, the bread also has
more volume. The bread falls more rarely and is easier to
digest. The effect can be easily appreciated when baking
whole meal and other bakery products made of homemilled flour.
●● Black malt used is some recipes is dark-roasted barley
malt. It is used to obtain a darker bread crust and soft
part (e.g. brown bread). You can also use rye malt, but it
is not as dark. Both products can be purchased in whole
food shops.
●● Pure lecithin powder is a natural emulsifier which
improves the bread volume, makes the soft part softer
and lighter. The bread retains its freshness for longer.
2. Adjusting the amount of the ingredients
If the doses need to be increased or reduced, make sure
that the proportions of the original recipe are maintained.
To obtain a perfect result, follow the rules on adjusting the
amount of the ingredients below:
●● Liquids / flour: the dough should be soft (but not too
soft) and easy to knead. The dough should not be
stringy. It should be possible to easily make a ball out
of the dough. This is not the case with heavy dough like
rye whole meal or cereal bread. Check the dough five
minutes after the first kneading phase. If it is too moist,
add some flour until it reaches the right consistency.
If the dough is too dry add a spoonful of water at a time
during the kneading process.
●● Replacing liquids: When using ingredients containing
liquid (e.g. crud cheese, yoghurt, etc.) the amount of
liquid added should be reduced. When adding eggs, beat
them in the measuring beaker and fill the beaker with
the other required liquids to control the amount. Dough
prepared in a place located at a high altitude (above
750 meters) will rise faster. You can reduce the amount
of yeast by ¼ to ½ teaspoon, to proportionally reduce
the rising of the dough. The same concerns places with
particularly soft water.
3. Adding and measuring the ingredients and
quantities
●● Always add the liquid first. Add yeast at the end. Do
not allow the yeast to come into contact with liquid to
avoid fast rising of the yeast (especially when using the
timing function).
●● Use the same measuring units while measuring the
ingredients, that is measure the ingredients with the
included measuring spoon or spoons used at home, if the
recipe requires measuring the ingredients in tablespoons
and teaspoons.
●● Measure the ingredients given in grams correctly.
●● For the milliliter indications you can use the supplied
measuring beaker which has a graduated scale from 30
to 300 ml.
148
fruits, nuts or cereals. You can add these
ingredients while using specified programs after you
hear a beep. If you add these ingredients too early, they
will be crushed during the kneading process.
4. Recipes for the bread baking machine
The above-mentioned recipes are for various bread sizes.
The total weight should not exceed 1000 grams. If no specific
instructions concerning the weight are given, it means that
both a small and a large amount of the ingredients may
be used for the given program. In case of the super rapid
program the recommended weight of the loaf is about 750
grams.
5. Bread weight and volume
●● The weight of the bread is precisely indicated in the
recipes. It is easy to see, that the weight of the pure
weight bread is lower than the weight of whole meal
bread. This is because white flour rises more quickly,
therefore it is necessary to control the bread during the
baking process.
●● Despite the precise weight indications there may be slight
differences. The actual weight of the bread depends
to a large extent on the air humidity in the room at the
moment of preparation.
●● Breads with a large wheat content always have a large
volume and they exceed the container edge after the
last rising phase even if the ingredients are precisely
measured. The bread does not spill over. The part of the
bread outside the tin is more easily browned than the
bread inside the tin.
●● For the bread to be lighter, in the SUPER program
recommended for baking sweet bread, you can use
a smaller amount of ingredients than in the SWEET
program.
6. Baking results
●● The
result of the baking depends on the conditions
(the hardness of the water, air humidity, altitude, the
consistency of the ingredients, etc.). Therefore, the
recipe indications should serve rather as a reference
point, which can be modified depending on the
given conditions. Do not get discouraged in case of
unsuccessful baking attempts. Try to find the cause of
the failure and try once again with changed proportions.
●● If the bread is not brown enough after baking, you can
leave it in the appliance and use the browning program.
●● It is recommended to bake a test bread before setting
the timing function for baking overnight to make the
necessary adjustments if needed.
GW43-013_v02
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
GW43-013_v02
149
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement