TOA | TS-902 | Brochure | TOA TS-902 Snelstartgids

TOA TS-902 Snelstartgids
Infrarood
vergadersysteem
TS-900/800 Serie
Een gemakkelijk
te installeren
infrarood
vergadersysteem
met excellente
geluidskwaliteit.
Diverse opstellingen
en configuraties
zijn eenvoudig te
realiseren.
Infrarood vergadersysteem voorziet in
een eenvoudige opzet van kleine tot
middelgrote vergaderingen
Niet afluisterbaar door infrarood communicatie
Het systeem is bestand tegen interferentie en afluistering door
derden. Daardoor is het tevens mogelijk gelijktijdig meerdere
vergadersystemen in aangrenzende vergaderruimten te gebruiken.
Eenvoudige installatie
Infrarood communicatie betekent dat vergadertoestellen niet meer
onderling met kabels dienen te worden verbonden. Het systeem
kan daardoor snel worden opgezet, zonder omslachtige bekabeling.
Eenvoudige verbinding met coaxkabel
De verbinding tussen de centrale unit en een infrarood
zender/ontvanger wordt uitgevoerd met een coaxkabel.
Flexibele aanpassing bij verandering van het aantal deelnemers of de systeemconfiguratie
Per TS-900 systeem kunnen tot 96 voorzitter- en/of deelnemertoestellen worden gebruikt (tot 64 voorzitter- en/of deelnemertoestellen
per TS-800 systeem). De draadloze vergadertoestellen maken elke vergaderopstelling mogelijk. Daarbij kan het systeem snel en eenvoudig worden aangepast aan het aantal deelnemers.
Compacte lichtgewicht vergadertoestellen
Elk toestel is voorzien van ingebouwde luidspreker en spreektoets. Zwanenhalsmicrofoons met led-ring zijn in twee lengtes
beschikbaar. Bij het indrukken van de spreektoets licht ter indicatie de led-ring op. De microfoon kan worden afgenomen, zodat
minder ruimte nodig is bij het opbergen.
Goede verstaanbaarheid en mogelijkheid tot opname
Elk vergadertoestel is voorzien van een ingebouwde luidspreker met een perfecte verstaanbaarheid. De centrale unit is voorzien van
een uitgang voor opname.
Voeding naar keuze
De voorzitter- en/of deelnemertoestellen worden gevoed uit oplaadbare lithium-ion accu’s of via een 9V DC netadapter. Acht lithiumion accu’s kunnen gelijktijdig in vijf uur worden opgeladen.
Ook geschikt voor grotere ruimten
Tot 16 infrarood zender-/ontvangerunits kunnen met behulp van verdelers worden aangesloten, waardoor de oppervlakte van de
vergaderruimte kan worden vergroot.
Aansluitmogelijkheid voor PC of besturingssysteem
De centrale unit is voorzien van een seriële poort waarop diverse data beschikbaar wordt gesteld.
Andere eigenschappen
Het voorzittertoestel beschikt over een prioriteitstoets waarmee alle overige deelnemers kunnen worden overruled.
Indien op de centrale unit microfoon- of andere apparatuur is aangesloten, wordt deze weergegeven via de luidsprekers van alle
vergadertoestellen.
Twee zwanenhalsmicrofoontypes zijn beschikbaar: de standaardmicrofoon met een lengte van 368mm en de lange uitvoering van
518mm.
Naast plafond- en wandmontage kan een infrarood zender-/ontvangerunit tevens op een microfoonstatief worden gemonteerd.
Opmerkelijke functionaliteit
Zes functies die het vergaderen
eenvoudiger maken
Gemeenschappelijke functies TS-900 / TS-800 Serie
1
Begrenzing van het aantal gelijktijdig te
gebruiken microfoons
Specifieke functies voor de TS-900 Serie
5
Stemfunctie met drie toetsen voor direct
kiezen en tellen van de stemmen
De vergadertoestellen van de TS-900 Serie zijn uitgevoerd met
drie keuzetoetsen om direct te stemmen. Het resultaat van de
stemming wordt weergegeven in een display op de centrale
unit.
Het aantal vergadertoestellen
welke gelijktijdig gebruikt kunnen
worden, kan worden beperkt tot
één, twee of vier. Dit ter voorkoming
van door elkaar heen praten.
centrale unit
2
Instelbare prioriteitsfunctie met
betrekking tot gespreksafhandeling
Boven het ingestelde aantal
gelijktijdig te gebruiken microfoons kunnen drie prioriteiten
worden ingesteld. Deze worden
geactiveerd bij het indrukken van
de spreektoets.
A. De eerste vier toestellen welke
worden ingeschakeld blijven actief.
B. Het eerste ingeschakelde toestel
wordt uitgeschakeld.
C. Het eerste toestel blijft actief en
de overige toestellen werken volgens methode B.
3
* Stemtoetsen van de TS-902
* Display met stemresultaat
Centrale Unit
Automatische microfoon uitschakeling
6
Twee audiokanalen voor
simultaan vertalen
Het TS-900 systeem is voorzien van twee kanalen audio (main
en sub). Op het main kanaal wordt de vergadering weergegeven, op het sub kanaal de eventuele vertaling. Elk vergadertoestel is hiertoe uitgevoerd met een main/sub schakelaar.
Als deze functie is ingeschakeld,
wordt de microfoon van een
vergadertoestel automatisch
uitgeschakeld wanneer deze dertig
seconden niet is gebruikt.
Centrale Unit
4
Eenvoudige statuscontrole van het
vergadersysteem
Vanaf de centrale unit kan voorafgaand aan een vergadering
een statuscontrole worden uitgevoerd om te bepalen of alle
vergadertoestellen in staat zijn te communiceren. De centrale
unit van de TS-900 Series geeft in een display het aantal vergadertoestellen aan waarmee communicatie mogelijk is.
Main/subschakelaar op de TS-902
TS-900 Serie systeem voorbeeld (tweekanaals vergadersysteem)
TS-900 Series
Hoogwaardig systeem met veelzijdige functies, toepasbaar in uiteenlopende vergaderingen
Infrarood zender-/
ontvangerunit TS-905
Secretariaat
Hoofdtelefoonuitgang
Hoofdtelefoon
PC interface
In-/uitgang voor
infrarood zender/
ontvanger
RS-232 communicatiepoort
Opname-uitgang
AUX3 ingang
Lijnuitgang
MIC1 ingang
Tot 16 units
YW-1024
Verdeler
MIC2 ingang
Opname-apparatuur
Centrale unit TS-900
Geluidsbronnen
YW-1024
Deelnemer
Voorzitter
Publiek
PA versterker
Standaard
microfoon TS-903
Interruptie
microfoon
Lange microfoon
TS-904
Lange microfoon
TS-904
Draadgebonden
microfoon
Luidspreker
Vertaler
Deelnemertoestel
TS-902
Voorzittertoestel
TS-901
Deelnemertoestel
TS-902
Draadgebonden
microfoon
Tot 96 toestellen
* Alle toestellen maken gebruik van een lithium-ion accu (BP-900) of
een DC netadapter(AD-0910).
Luidspreker
Secretariaat
Voorzitter
Deelnemer
Interruptiemicrofoon
Vertaler
Publiek
Overzicht systeemfuncties
•
•
•
•
•
Tweetalig vergadersysteem. Er kan per vergadertoestel worden gekozen uit de voertaal (main audio) of de vertaling (sub audio).
Het aantal vergadertoestellen dat tegelijkertijd kan worden ingeschakeld is instelbaar op één, twee of vier.
Het systeem beschikt over een opname-uitgang (alleen de voertaal).
Het inschakelen van vergadertoestellen (toestemming om te spreken) is mogelijk met PC-besturing (protocollen beschikbaar).
Elk vergadertoestel is voorzien van drie keuzetoetsen om te stemmen. Het resultaat van de stemming wordt op de centrale unit direct
weergegeven.
• De centrale unit heeft een uitgang voor aansturing van een geluidsinstallatie ten behoeve van het publiek.
Omschrijving apparatuur
TS-900 Serie
■ Centrale unit TS-900
Stemsectie
MIC1/AUX1 (main
audio) regelaar
MIC2/AUX2 (sub audio)
regelaar
■ Voorzittertoestel TS-901
■ Deelnemertoestel TS-902
(met standaard microfoon TS-903)
(met lange microfoon TS-904)
AUX3 regelaar
Led-ring
Led-ring
Luidspreker
Stemtoetsen
Stemtoetsen
Afluisterkeuzeschakelaar
(MAIN/SUB)
Luidspreker
Afluisterkeuzeschakelaar
(MAIN/SUB)
Hoofdtelefoonuitgang en regelaar
Keuzeschakelaar aantal toestellen tegelijkertijd
Keuzeschakelaar prioriteit
Keuzeschakelaar auto-mic-off
Volumeregelaar
Prioriteit spreektoets
(PRIORITY)
Spreektoets (TALK)
Hoofdtelefoonaansluiting
(HEADPHONES)
Spreektoets (TALK)
Hoofdtelefoonaansluiting
(HEADPHONES)
TS-800 Serie systeemvoorbeeld (standaard vergadersysteem)
TS-800 Serie
Infrarood zender-/
ontvangerunit TS-905
Eenvoudig systeem geschikt voor de meeste toepassingen
Secretariaat
Opname-uitgang
Opname-apparatuur
MIC ingang
In-/uitgang
infrarood
zender/
ontvanger
AUX ingang
Draadgebonden microfoon
Tot 16 units
YW-1024
Verdeler
Centrale unit TS-800
Geluidsbronnen
YW-1024
Voorzitter
Standaard
microfoon
TS-903
Voorzittertoestel
TS-801
Deelnemer
Lange microfoon
TS-904
Lange microfoon
TS-904
Deelnemertoestel
TS-802
Deelnemertoestel
TS-802
Tot 64 vergadertoestellen
* Alle toestellen maken gebruik van een lithium-ion accu (BP-900) of een DC netadapter (AD-0910).
Overzicht systeemfuncties
•
•
•
•
Vergadersysteem voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Het aantal vergadertoestellen dat tegelijkertijd kan worden ingeschakeld is instelbaar op één, twee of vier.
Het systeem beschikt over een opname-uitgang.
Het inschakelen van vergadertoestellen (toestemming om te spreken) is mogelijk met PC-besturing (protocollen beschikbaar).
Omschrijving apparatuur
TS-800 Serie
■ Centrale unit TS-800
MIC/AUX regelaar
■ Voorzittertoestel TS-801
■ Deelnemertoestel TS-802
(met standaard microfoon TS 903)
(met lange microfoon TS-904)
Statuscontroletoets
Led-ring
Led-ring
Luidspreker
Luidspreker
Hoofdtelefoonuitgang en regelaar
Keuzeschakelaar aantal
toestellen tegelijkertijd
Keuzeschakelaar prioriteit
Keuzeschakelaar automic-off
Volumeregelaar
Prioriteitsspreektoets
(PRIORITY)
Spreektoets (TALK)
Hoofdtelefoonaansluiting
(HEADPHONES)
Spreektoets (TALK)
Hoofdtelefoonaansluiting
(HEADPHONES)
Aandachtspunten
voor
installatie
van infrarood zender-/ontvangerunits
● Notes
on Installation
ofde
Infrared
Transmitter/Receiver
Unit
■ Aandachtspunten
• Zorg ervoor dat de voorzitter- en deelnemertoestellen binnen 7 meter van de infrarood zender-/ontvangerunits worden geplaatst.
• De infrarood zender zal de infrarood ontvanger niet bereiken als een van beide zich achter personen of andere obstakels bevindt. Plaats
de infrarood zender-/ontvangerunits zodanig dat twee of meer units zichtbaar zijn vanaf elk voorzitter- of deelnemertoestel.
• Als er slecht één zender-/ontvangerunit wordt toegepast, kan de infrarood verbinding gehinderd worden door een persoon of obstakel.
Plaats daarom altijd minimaal twee infrarood zender-/ontvangerunits, zodat drop-outs worden voorkomen.
• Plaats de infrarood zender-/ontvangerunits minstens 2 – 3 meter van het dichtstbijzijnde raam. Draag zorg voor een goede zonwering
om de infrarood zender-/ontvangerunits vrij te houden van direct zonlicht.
• Houdt minstens 50 cm afstand ten opzichte van fluorescerend licht
Plafond
7m
(zoals TL-verlichting).
• Houdt afstand van mogelijke infrarood stoorbronnen zoals
Toepassingsgebied van de
verlichting, LCD projectoren, overhead projectoren, gloeilampen,
voorzitter- en deelnemer
plasmaschermen, infrarood afstandbedieningen, infrarood
toestellen
microfoons, infrarood apparatuur zoals infrarood LAN, infrarood
lichtdimmers etc.
■ Lay-out voorbeelden van infrarood zender-/ontvangerunits
Vergaderruimte van 30 x 30 m
Als de plafondhoogte lager is dan drie meter dienen de infrarood
zender-/ontvangerunit(s) 6 tot 8 meter uit elkaar te worden
geplaatst. Een optimale dekking is hiermee bereikt.
Infrarood zender-/ontvangerunit(s)
Vergaderruimte met een ronde tafel
Alle voorzitter- en deelnemertoestellen worden rondom op de
tafel geplaatst, waarbij slechts één infrarood zender-/ontvangerunit voldoende is voor complete dekking.
Toepassingsgebied van de
voorzitter- en deelnemertoestellen
6 – 8m
10 – 15m
6 – 8m
3m
Infrarood zender-/ontvangerunit
6 – 8m
Toepassingsgebied van de
voorzitter- en deelnemertoestellen
3m
10 – 15m
3m
6 – 8m
6 – 8m
6 – 8m
3m
■ Aandachtspunten bekabeling
■ Gebruik van verdelers
Infrarood zender-/ontvangerunit
L
B
A
D
D
C
D
D
Centrale unit
Verdeler
• Het in serie koppelen van drie of meer verdelers leidt tot verlies van
hoge frequenties, wat een minder goed functioneren van het
systeem kan veroorzaken.
• Verbind niet meer dan twee verdelers in serie.
• Het is mogelijk op een centrale unit zowel infrarood zender-/ontvangerunits rechtstreeks aan te sluiten als via één of twee verdelers.
Verdeler
Als de kabellengtes tussen twee of meer infrarood zender-/ontvangerunits en de centrale unit verschillend zijn, kan dit leiden
tot vermindering van het signaal en disfunctioneren.
• Zorg daarom voor identieke kabellengtes tussen elke infrarood
zender-/ontvangerunit en de centrale unit.
De kabellengte tussen elke infrarood zender-/ontvangerunit en centrale unit is : L = A+B = A+C+D
■ Bepaling maximale kabellengte
De maximale kabellengte tussen elke infrarood zender-/ontvangerunit
en de centrale unit is afhankelijk van het gebruikte type coaxkabel. Aan
de navolgende twee vereisten moet worden voldaan. De kleinste
kabellengte, welke voortvloeit uit deze vereisten, dient te worden
beschouwd als de maximaal toelaatbare kabellengte. Overschrijdt de
maximale kabellengte niet.
1.Maximaal toegestane kabelverlies: 20 dB, inclusief verdelers
2.Maximaal toegestane spanningsverlies: 5V DC
Voor meer informatie kunt u met uw dealer contact opnemen.
● Afmetingen en specificaties
TS-800/900 (centrale unit)
* Afbeelding van TS-900, TS-800 heeft dezelfde afmetingen
Model
Power Source
Power Consumption
Input
TS-900
TS-800
100-240 V AC, 50/60Hz (supplied from AC adapter (accesory))
72W
MIC: -60 dB*, 600Ω,
MIC1 (Base Language): –60 dB*, 600,unbalanced, phone jack
unbalanced, phone jack
MIC2 (Translation Language): –60 dB*, 600,unbalanced, phone jack
AUX: -20 dB*, 10 kΩ,
AUX1 (Base Language): –20 dB*,10 k,unbalanced, phone jack
AUX2 (Translation Language): -20 dB*, 10 kΩ,10 kΩ,unbal., phone jack unbalanced, phone jack
AUX3 (Base + Translation Language): -20 dB*,10 kΩ unbal., phone jack
Output
118.8
LINE:-20 dB*,10 kΩ,unbal., phone jack
REC:-20 dB*,10 kΩ,unbal., phone jack, RCA pin jack
HEADPHONE: Mini jack
Number of Connectable 96 units
Chairman/Delegate Units
Number of Connectable Infra- 4 units (up to 16 postes using 4 distributors)
red Transmitter/Receiver Units
4 BNC jacks
Infrared Transmitter/
Receiver I/O Terminal
External Control Terminal D-sub connector (9 pins, male)
LED Indicator
Voting result indicators 1-3 (7-segment LED, double-digit number)
DC24V
AUX3
3A(MAX)
AUX2
AUX1
MIC2
MIC1
RS-232C
MIX
LEVEL
CUT
CHIME
AUX3
LINE OUT
SHORT
REC OUT
INFRARED TRANSMITTER/RECEIVER
A
Achteraanzicht
117
359
CENTRAL UNIT TS-900
EXTERNAL
MAIN
SUB
1
2
PRIORITY
4
A
B
MAIN+SUB
AUX2
AUX3
PRIORITY
0
MAX MIC UNIT
OFF
10
0
MIC UNIT
TIME OUT
C
ON
MIX
10
0
10
MIC UNIT
CUT
MIX
MIC2
0
10
10
2
MIC UNIT INPUT
B:LATEST
3
HEADPHONES
C:FIRST:FIXED; NEXT:LATEST
START/END
MAIN
LINE
10
0
10
20
0
SUB
(118.8)
1
138.2
CUT
MIC1
0
A:FIRST
VOTING
100.3
DATA
Ch4
Ch3
140
FUNCTION SETTING
AUX1
Ch2
BATTERY
179.8
MIC UNIT
Ch1
DATA
POWER
21.2
70
Bovenaanzicht
Zijaanzicht
REC: -20 dB*, 10 kΩ,
unbalanced, phone jack, RCA
HEADPHONE: Mini jack
64 units
Audio signal receiving 1-4 CH, Data signal
Audio signal receiving indicators 1-4 CH, Data signal receiving indicator receiving, External control priority, External
External control priority indicator, External control communication indicator, control communication, Power, Batttery (flasPower, Battery (flashes when a unit’s battery nears complete discharge) hes when a Chairman/Delegate unit’s battery
nears complete discharge)
Function Switch
Simultaneous speaker No. setting switch: 1/2/4 Mic-off setting switch: TIME OUT ON/OFF
Speech priority selector switch: A/B/C (A:FIFO, B:LIFO, C: Fixed for the first unit, LIFO for the subsequent units)
Microphone Mix/Cut Switch MIC/CUT (Mix): Chairman/Delegate units + MIC 1 +AUX 1 +AUX
(for the Base Language) ➔ Base Language (Cut): MIC 1 + AUX 1 + AUX 3 ➔Base Language
Microphone Mix/Cut Switch MIC/CUT (Mix): Chairman/Delegate units + MIC 2 + AUX 2 + AUX 3
(for the Translation Language) ➔ Translation Language (Cut): MIC 2 + AUX 2 + AUX 3 ➔ Translation Language
AUX 3 Mixing Select
MIC/CUT (Mix): AUX 3 input is relayed to the line output.
Switch
(Cut): AUX 3 input is not relayed to the line output.
Operating Temperature
Finish
Weight
Accessories
Option
0 to +40°C
Panel: Surface-treated steel plate, gray metallic, paint, semi-gloss
2.8kg
2.7 kg
AC adapter (Cord length: 1.8 m DC cord, and 2 m detachable AC cord) x 1
Rack mounting bracket: MB-TS900
TS-801/901 (voorzittertoestel), TS-802/902 (deelnemertoestel)
optionele
microfoon
TS-902
CHAIRMAN UNIT TS-901
1
2
152
152
PUSH
PUSH
TS--901
CHAIRMAN UNIT TS-902
3
1
POWER
2
3
POWER
PRIORITY
TALK
TALK
Bovenaanzicht
POWER
ON
OFF
MONITOR
210
TS-901 / TS-801
TS-902 / TS-802
7,4 V DC (battery) - 9 V DC (adaptater)
(supplied from BP-900 battery (option) or AD-0910 (option))
MAX. 270 mA
Current consumption
870 nm (AM: Brightness modulation)
Wavelength
Modulation Method Frequency Modulation
Carrier Frequency Transmission: Audio channel 1: 7.35 MHz
Audio channel 2: 8.10 MHz
Audio channel 3: 8.55 MHz
Audio channel 4: 9.15 MHz
Control channel: 6.45 MHz
Model
Power Source
Infrared Emitter/Detector
* Afbeelding van TS-901/902, TS-801/TS-802 hebben dezelfde afmetingen
PHONE
65.9
65.9
HEADPHONES
Vooraanzicht
Linker zijaanzicht
Indicator LED (TS901/902)
Indicator LED (TS801/802)
Battery Life
Operating Temperature
Finish
Dimensions
Weight
Option
Speech indicator (flashes when the unit is out of communications range),Voting status indicators 1 -3
(flashes when the unit is out of communications range or when the battery level is low), Power indicator (flashes when the unit is out of communications range or when the battery level is low)
Modell
Power Source
Current consumption
Wavelength
Modulation Method
Carrier Frequency
TS-905
24 V DC (supplied from the optional TS-900/TS-800)
Max:100 mA
870 nm (AM: Brightness modulation)
Frequency modulation
Transmission: Audio channel 1: 7.35 MHz
Audio channel 2: 8.10 MHz
Audio channel 3: 8.55 MHz
Audio channel 4: 9.15 MHz
Control channel: 6.45 MHz
Reception: Base language channel: 1.95 MHz
Translation language channel: 2.25 MHz
Acceptance Angle
Emission Angle
Coverage range
Connection Terminal
LED indicator
Operating Temperature
Finish
Vertical: 150°(75°+ 75°), Horizontal: 360°
Vertical: 150°(75°+ 75°), Horizontal: 360°
7m
BNC Jack
Power
0° to +40°C
Dome: PC resin, visible light cut filter
Base : ABS resin, black
ø120 x 71.3 mm
230 g (unit only)
Mounting bracket x1, Stand mounting bracket x 1
Microphone stand (The mounting thread must be W-5/16)
120
3-M3
ø66
Beugelbevestiging
ø66
13
2
80
4.6
1.6
60.5
100
83.5
ø108
22
10.8
120
83.5
28
3-M3
W5/16 (statiefmontage)
Montagebeugel
Statiefmontagebeugel
Montagebeugel (accessoire)
Montagebeugel
(accessoire)
ø120
Statief montagebeugel
(optioneel)
Mikrofonstatief
Infrarood toepassingsgebied
(optioneel)
Infrared Emitter/Detector
TS-905 (infrarood zender-/ontvangerunit)
Plafond-, muur- en
statiefmontage
2-ø4.5
Dimensions
Weight
Accessories
Option
Aan/uit led
150
Speech indicator (flashes when the unit is out of communications range), Power indicator
(flashes when the unit is out of communications range or when the battery level is low)
Approx. 10 h (fully charged BP-900 used with Speech to Standby with 1:2 ratio
0 à +40°C
Front Panel : ABS resin, gray metallic, semi-gloss
210 x 65.9 x 152 mm
640g
630g
Microphone TS-903 or TS-904 (one of each)
Lithium-ion Battery : BP-900 - Adapter : AD-0910
TS-903 (standaard microfoon), TS-904 (lange microfoon)
TS-903
TS-904
Electret condenser microphone
Unidirectional
1.8kΩ
-37dB(1kHz/ 0dB=1V/Pa)
Speech indicator (ring type)
100 ~ 13,000Hz
Combined type of XLR-4-32
Gooseneck : Stainless steel, black
Other : ABS resin, black
90g
105g
Weight
Applicable Unit (option) Chairman / delegate Units: TS-801/802 TS-901/902
Model
Type
Directivity
Rated Impedance
Rated Sensitivity
LED Indicator
Frequency Response
Output Connector
Finish
368
TS-903
320
160
ø7
ø9
ø7
ø25
90
518
TS-904
470
310
ø7
ø9
ø7
ø25
90
Audio channel: 1.95 MHz
Translation language channel: 2.25 MHz
Vertical: 90°, Horizontal: 120°
Vertical: 90°, Horizontal: 120°
7 m (radius)
Microphone terminal: combined XLR-4.31 (dedicated for connecting TS-903/-904)
Monitor speaker: 8Ω, 0.2 W
Headphone: Mini jack x 2
Rechter zijaanzicht
210
Reception: Base language channel: 1.95 MHz
Acceptance Angle
Emission Angle
Coverage range
Inputs
Outputs
Randapparatuur en specificaties
■ Lithium-ion accu BP-900 (CE)
■ Adapter AD-0910
De BP-900 is een oplaadbare lithium-ion accu exclusief ontworpen voor gebruik
in combinatie met de vergadertoestellen TS-801, TS-802, TS-901 en TS-902.
De AC-0910 is een adapter die de voorzitter- en deelnemertoestellen voorziet van DC voeding.
Nominal voltage
Nominal Capacity
Operating Temp.
Dimensions
Weight
Accessories
100-240V AC, 50/60Hz
9V DC, 1 A
100mV (p-p)
Ripple Voltage
Power Consumption 400mA AC, Input 100V
1.8m
Cord Length
RC6705, center ‘+’
Plug
Operating Temp. 0 to + 40°C
Case : PC/ABS alloy, black
Finish
190g
Weight
AC power cord (2 m) .... 1
Accessories
7.4 V DC
1700 mAh
0°C~ +40°C
71.6(W) x 20.4(H)~37.6(D)mm
95 g
Terminal Protection cover (pre-installed): ....1
Power Source
Output
■ Verdeler YW-1022 (2 uitgangen) en YW-1024 (4 uitgangen)
■ Acculader BC-900
De BC-900 is een acculader voor de BP-900 accu’s (optioneel). Er kunnen 8
accu’s gelijktijdig worden opgeladen met een laadtijd van ongeveer 5 uur.
De YW-1022 en de YW-1024 zijn verdelers die kunnen werken met een
frequentiegebied van 1.6 tot 1000 MHz (behalve 50 – 70 MHz). Dit type
verdeler geeft tevens de voeding door.
100-240V AC, 50/60 Hz (from AC adapter )
Max. AC2A
Approx. 5 hours
Charging time
Capacity
8 batteries BP-900 (option)
Charging Status (Green : Full charge, Red: on
LED incicator
charge), Power indicator
Operating Temp. 0 to + 40°C
Case: Steel, black paint,
Finish
Battery receptacles: PPO resin, black
240(W) x 70 (H) x 115 (D) mm
Dimensions
Unit: 1,1 kg Adapter : 520 g
Weight
AC adapter .... 1
Accessories
Power Source
Current Consumption
Model
YW-1022
YW-1024
Frequency Range 1.6-1,000 MHz (excluding 50 - 70 MHz)
Distribution Loss 4.5dB ±3dB (between the mixing 8.5dB ±3dB (between the mixing
and each Distribution terminals)
and each Distribution terminals)
Impedance
Coaxial
Connector
75Ω (Input / Output)
Operating Temp.
Finish
Dimensions
Weight
-10 to +50°C
ABS resin, grey
75 (W) x 122 (H) x 34 (D) mm
105g
120g
Mixing terminal: BNC jack, power passing type (< 30
V DC, 2 A) Distrib. 1-2(YW-1022)/ 1-4 (YW-1024) terminals: BNC jack, power passing type (<30 V DC,1 A)
■ 19-inch montagebeugels MB TS-900
De MB-TS900 19-inch rackmount beugels zijn exclusief ontworpen voor
gebruik in combinatie met de centrale units TS-800 en TS-900. De MB-TS900
benodigd 4HE.
Finish
Dimensions
Weight
Accessories
Surface treated steel plate, gray metallic paint,
semi-gloss
65.5(W) x 177(H) x 61(D)mm
680g
Rack mounting screws : ....4, Washer : ....4
f
e
www.toa.de
Voor meer informatie:
C H A R L E S
G O F F I N
Importeur:
Charles Goffin
Communicatiesystemen B.V.
Meidoornkade 4 • 3992 AE Houten
Tel: 030-6377499 • Fax: 030-6371677
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising