Seiko 5M65 Flemish Benutzerhandbuch

Seiko 5M65 Flemish Benutzerhandbuch
KINETIC GMT
Cal. 5M65, 5M85
Gebruiksaanwijzing
Daniël Pichotstraat 17-31, 3115 JB Schiedam
Postbus 330, 3100 AH Schiedam
Gefeliciteerd
U bent nu de trotse eigenaar van een SEIKO KINETIC Cal. 5M65, 5M85. Lees de
instructies in deze handleiding zorgvuldig door voor u gebruik maakt van uw SEIKO
KINETIC. Bewaar de handleiding goed zodat u deze later nog kunt raadplegen.
Inhoudsopgave
Kenmerken............................................................................................................................... 4
Namen van de onderdelen.................................................................................................................. 5
Het opladen en starten van het horloge................................................................................ 6
Aanduiding energie reserve.................................................................................................... 8
De speciale schroefkroon........................................................................................................ 9
Het instellen van tijd en datum, instellen van de tijdsverschil functie................................... 10
Wereld tijden display............................................................................................................... 21
24-uurs display......................................................................................................................... 24
Gebruik van de 24-uurs wijzer voor weergave....................................................................... 26
Als de tweede wijzer beweegt met een interval van twee seconden (functie)..................... 28
Startfunctie............................................................................................................................... 28
Opmerkingen over de oplaadbare batterij............................................................................ 29
Aantekeningen voor het gebruik van uw horloge.................................................................. 30
Specificaties............................................................................................................................. 34
Hoe u de kwaliteit van uw horloge kan behouden, vind u in het bijgevoegde Wereldwijde
2
garantie- en instructieboekje onder “TO PRESERVE THE QUALITY OF YOUR WATCH”
3
Kenmerken
Seiko Kinetic Cal. 5M62/5M85 is een horloge met Kinetic technologie
ontwikkeld door Seiko. Het uurwerk genereert energie door de beweging van de arm
of pols van de drager en slaat deze energie op in een oplaadbare batterij welke niet
periodiek vervangen hoeft te worden zoals een ‘gewone’ batterij. Het horloge is uitgerust
met een 24-uurs wijzer, en beschikt over een onafhankelijke uurwijzerinstelling (voor het
instellen van tijdsverschil) , waardoor er verschillende gebruiksmogelijkheden voor deze
wijzer zijn. Als u bijvoorbeeld de 24-uurswijzer instelt om de tijd thuis weer te geven, kunt
u de uurwijzer onafhankelijk verstellen om de lokale tijd aan te geven. Anderzijds kunt u de
24-uurswijzer gebruiken om de tijd in een andere tijdzone aan te geven.
LET OP
• Tijdens het dragen wordt door beweging van uw arm elektriciteit opgewekt
waarmee u het horloge van energie voorziet. Als u het horloge draagt maar uw
arm stilhoudt, wordt het horloge niet opgeladen.
• Het is aan te raden om het horloge dagelijks tenminste 10 uur om uw pols te dragen.
4
Namen van de onderdelen
Minuutwijzer
Uurwijzer
Datum
KROON
Secondewijzer
a
b
c
24-uurs wijzer
KROON
a) Normale positie
b) Eerste klik: onafhankelijke uurwijzer-instelling en datum instellen
c) Tweede klik: tijd instellen
5
Het opladen en starten van het horloge
1. Beweeg het horloge heen en weer.
(Beweeg ritmisch met een tempo van twee maal per seconden.)
2. Laad de oplaadbare batterij voldoende op.
3. Stel de tijd en datum in, en doe het horloge om.
AANTAL BEWEGINGEN EN ENERGIERESERVE
ENERGIE
RESERVE
AANTAL
ZWAAIEN
1 DAG
Ongeveer 6 maanden
volledig opladen
2 DAGEN
VOL
250
450
500
1. Wanneer het horloge stilstaat of de secondewijzer vooruitgaat met een
interval van twee seconden, beweeg dan het horloge heen en weer met een tempo van
tweemaal per seconden.
2. 250 bewegingen zorgen voor ongeveer 1 dag energie.
De secondenwijzer zal vooruit gaan met intervallen van één seconde.
* Het is aan te raden dat het horloge bewogen wordt totdat er twee dagen energie opgeslagen
is. Als indicatie om aan te geven hoeveel dit is, kan men uitgaan van een extra 200-250
bewegingen, dus 450-500 bewegingen in totaal is twee dagen energie.
3. Draag het horloge om uw pols.
ENERGIERESERVE DIE VERKREGEN WORDT TIJDENS HET WANDELEN
Energie reserve
720 m
✟
START
✟ (tijdens het dragen van het horloge)
VOLLEDIG
OPLADEN
2 dagen
* De hierboven weergegeven illustraties geven alleen de verhouding weer tussen de energie-indicator en het
aantal bewegingen/afstand die u loopt. De daadwerkelijke energie hoeveelheid verschilt per persoon.
6
7
Aanduiding energie reserve
De speciale schroefkroon
Druk de knop op de 2 uurs positie.
• Sommige modellen hebben een speciale schroefkroon, die vast gezet kan worden als hij niet
bediend hoeft te worden.
• Door het vast zetten van de kroon voorkomt u bedieningsfouten.
• Schroef de kroon los voordat u hem gaat bedienen. Schroef de kroon weer vast als u klaar
bent.
SNELLE BEWEGING VAN
DE SECONDEWIJZER
SNELLE BEWEGING VAN
DE SECONDEWIJZER
• Om de secondewijzer makkelijk te lezen, druk de knop in wanneer de secondewijzer in
de 12.00 uurs positie is.
5 seconden 10 seconden
10 seconden20 seconden
20 seconden30 seconden
30 seconden
5 seconden
ENERGIE TussenTussen
Ongeveer
ENERGIE
TussenTussen
Ongeveer
TussenTussen
en 7 dagen7 en 307 dagen
RESERVE
en 30 dagen
30 dagen4 en 64maanden
en 6 maanden
1 en 7 1dagen
RESERVE
30 dagen
• D
e secondewijzer zal normaal verspringen nadat de aangegeven 5, 10, 20 of 30
seconden zijn verstreken.
8
Bediening van de speciale schroefkroon
Als uw horloge een speciale schroefkroon heeft, draai dan de kroon los voordat u hem bedient.
• Houd de kroon altijd vastgeschroefd, tenzij u hem moet bedienen.
[De kroon losschroeven]
Draai de kroon linksom (naar beneden) om hem
los te schroeven. De kroon is nu van het slot af
en kan bediend worden.
[De kroon vastschroeven]
Als u klaar bent met de kroon, schroef hem dan
helemaal vast door hem rechtsom (naar boven)
te draaien en hem gelijktijdig zachtjes in de
oorspronkelijk stand te duwen
Dekan
kroon kan
De kroon
uitgetrokken
uitgetrokken
wordenworden
Draai
deen
kroon
Draai de
kroon
duwen duw
hemnaar
terug
naar binnen
hem terug
binnen
9
Het instellen van tijd en datum, en het instellen
van de tijdsverschil functie
Het instellen van de tijd
• Tijdens het instellen van de tijd, zorg ervoor dat het horloge werkt:
de secondewijzer beweegt met een interval van één seconde.
• Wanneer het horloge is gestopt door een tekortkoming van opgeslagen
elektrische energie, dient het horloge weer opgeladen te worden totdat de
secondewijzer weer met een 1 seconde interval beweegt. Hierna dienen tijd en
datum opnieuw ingesteld te worden. (Zie: “ALS DE SECONDEWIJZER BEWEEGT
MET EEN INTERVAL VAN TWEE SECONDEN” op pagina 28)
• De uurwijzer kan op twee manieren gebruikt worden. Omdat de procedures voor
het instellen van de tijd afhankelijk van het gebruik van elkaar verschillen, is het
raadzaam om voor de instelling de methode te bepalen.
10
Methode 1
De 24uurs-wijzer gebruiken om de
24-uurstijd aan te geven als een
AM/PM indicator
• Op deze wijze wordt de 24-uurswijzer
normaal gesproken gebruikt.
Methode 2 Gebruik maken van de 24-uurswijzer om de tijd
aan te geven in een andere tijdszone. Door
bijvoorbeeld de 24uurs-wijzer in te stellen op de
GMT-tijd en de uur- en minuutwijzer op de tijd
in uw tijzone kunt u de GMT-tijd gemakkelijk
aflezen op de 24-uurswijzer.
Instellen van de 24-uurswijzer als normale 24-uurs indicator
<wanneer methode 1 is geselecteerd>
1. Trek de kroon uit tot de tweede klik
• Trek de kroon uit wanneer de secondewijzer
zich op de 12-uurs positie bevindt. Deze blijft
op deze positie stilstaan.
• Zie er op toe dat het horloge werkt wanneer u
de tijd instelt; de secondewijzer beweegt met
intervallen van één seconde.
Tweede klik positie
Tweede klik positie
11
Voorbeeld
Om in te stellen op bijvoorbeeld 10.00u AM, dient de
24-uurwijzer naar de “10” te
wijzen op de 24-uursschaal.
(5-uurs positie) en de
minuutwijzer naar de “0”
minuten positie. Om in te
stellen op bijvoorbeeld 06.00u
PM, dient de 24-uurwijzer naar
de “18” te wijzen op de
24-uursschaal. (9-uurs positie)
en de minuutwijzer naar de “0”
minuten positie
12
2. Draai de kroon om de 24 uurwijzer en de minuutwijzer in te stellen naar de gewenste tijd zones
• Alleen de 24 uurwijzer en de minuutwijzer
moeten ingesteld worden in dit stadium. De
uurwijzer moet later ingesteld worden, dus de
uurwijzer hoeft nu nog niet ingesteld te worden,
ook als deze het verkeerde uur aangeeft.
• Het aanpassen van de datum hangt af van de
positie van de uurwijzer, het zou geen
problemen moeten veroorzaken omdat het ook
later aangepast kan worden.
• Zet de minuutwijzer naar voren en draai hem
langzaam terug naar de gewenste tijd.
5. Draai de kroon om de uurwijzer in te stellen naar het
huidige uur
• Pas ook de datum aan op dit moment als het nodig is.
• Op het moment dat de datum verandert is het
nacht. Wanneer de uurwijzer wordt ingesteld, zorg
ervoor dat de AM/PM goed is ingesteld.
• Draai de kroon langzaam, om zo de uurwijzer te
checken of deze beweegt in een-uur bewegingen.
• Wanneer de uurwijzer wordt ingesteld kunnen de
andere wijzers langzaam bewegen. Dit is geen fout.
Hoe de 24-uurs wijzer in te stellen als een dual time indicator voor een “andere
tijdzone” <wanneer methode 2 geselecteerd is>
3. Druk de kroon terug gelijktijdig met een tijdssignaal
• Het instellen van de 24-uurwijzer, minuutwijzer
en de secondewijzer naar de verschillende
tijdszones is nu gedaan.
4. Trek de kroon uit tot de tweede klik
Tweede klik positie
1. Trek de kroon uit tot de tweede klik
• Trek de kroon uit wanneer de secondewijzer op
de 12 uur positie is waarna de secondewijzer
stopt op die positie
• Wanneer de tijd wordt ingesteld, zorg ervoor dat
het horloge werkt: de secondewijzer beweegt
met stappen van een-seconden.
13
Voorbeeld
Om de 24 uurwijzer in te stellen naar de tijd in New York en het
instellen van de uur/minuut wijzer om de tijd in London aan te
geven. Wanneer de tijd in London 10:00 A.M. is, is het 5:00 A.M. in
New York.
Stel de 24 uur wijzer in op de “5” van de 24-uurs schaal (dit komt
overeen als de tijd half 3 zou zijn), terwijl de minuutwijzer naar de
“0” minuten positie wijst.
De tijdsverschillen aanpassingsfunctie kan alleen gebruikt worden in
een “andere tijdzone gebied” waar het tijdverschil met de tijd in
London hele uren is.
2. Draai de kroon om de 24-uurs wijzer en de minuutwijzer in te stellen op de huidige tijd
• Alleen de 24 uurwijzer en de minuutwijzer dienen ingesteld te worden in dit
stadium. De uurwijzer wordt later ingesteld, dus is het niet noodzakelijk om deze nu
al aan te passen, ook al geeft deze de verkeerde tijd aan.
• De datum zou (afhankelijk van de positie van de wijzers) kunnen verspringen.
Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken; deze kan later nog worden aangepast.
• Verzet de minuutwijzer iets voorbij de juiste tijd en draai hem dan langzaam terug
naar de gewenste positie.
14
3. Druk de kroon gelijktijdig terug met een tijdssignaal
• Het instellen van de 24-uurwijzer, minuutwijzer en de
secondewijzer naar de huidige tijd is nu voltooid.
4. Trek de kroon uit tot de eerste klik
5. Draai de kroon om de uurwijzer in te stellen naar het huidige uur. (in
dit voorbeeld is het huidige uur London)
• Pas ook de datum aan op dit moment als het nodig is.
• Op het moment dat de datum verandert is het nacht. Wanneer
de uurwijzer wordt ingesteld, zorg ervoor dat de AM/PM goed
is ingesteld.
• Draai de kroon langzaam, om zo de uurwijzer te checken of
deze beweegt in een-uur bewegingen.
• Wanneer de uurwijzer wordt ingesteld kunnen de andere
wijzers langzaam bewegen. Dit is geen fout.
6. Druk de kroon terug als de tijdinstelling klaar is
15
Instellen van de datum
• Dit horloge is ontworpen zodat de datum veranderd met één dag door middel van twee
volle omwentelingen in dezelfde richting van de uurwijzer zoals ook in “de tijdsverschil
aanpassingsfunctie”.
• De datum verandert met een dag door het draaien van de uurwijzer met twee volle draaien
omwentelingen met de klok mee, als de datum een dag terug gezet is door middel van het
draaien van de uurwijzer twee volle omwentelingen met de klok mee.
• Na het instellen van de tijd, is het nodig de datum in te stellen. Handmatige datum
aanpassing is hier gewenst op de eerste dag na de maand die minder dan 31 dagen heeft.
• De datum kan aangepast worden door vooruit te zetten of door terug te zetten. Kies
degene met minder omwentelingen.
• Draai de kroon langzaam.
• Om de datum aan te passen zonder de tijd te veranderen, draait men de uurwijzer
twee keer volledig rond.
• Wanneer de uurwijzer wordt ingesteld kunnen de andere wijzers langzaam
bewegen. Dit is geen fout.
3. Na het instellen van de datum, controleer de positie van de uurwijzer nogmaals en
druk de kroon terug
1. Trek de kroon uit tot de eerste klik
2. Elke keer wanneer de uurwijzer twee volle omwentelingen maakt met het draaien van de
kroon, is de datum een dag aangepast
Instellen van tijdsverschil
• Wanneer u op een plek verblijft met een andere tijdzone, kan het horloge gemakkelijk
ingesteld worden op de lokale tijd van de plaats van bestemming, zonder het stoppen
van het horloge.
• Tijdverschil aanpassingsfunctie is geïntegreerd in de datum display. Waneer de
tijdsverschillen goed aangepast zijn, geeft het horloge de juiste datum van de plaats
van bestemming.
Met de klok mee: de uurwijzer draait met de klok mee. De datum is
een dag terug gezet, wanneer de uurwijzer twee
volle omwentelingen tegen de klok in maakt.
Tegen de klok in: de uurwijzer draait tegen de klok in. De datum is
Eerste klik positie
16
een dag vooruit gezet, wanneer de uurwijzer twee
volle omwentelingen met de klok mee maakt.
1. Trek uit tot aan de eerste klik.
2. Draai om de uurwijzer en datum in te stellen op de tijd en datum van de plaats waar u
zich bevindt. De uurwijzer is onafhankelijk gezet naar het juiste uur.
17
Met de klok mee: Terugzetten van de tijd.
(De uurwijzer draait tegen de klok in)
Eerste klik positie
Tegen de klok in: Vooruitzetten van de tijd.
(De uurwijzer draait met de klok mee)
Tijdsverschillen
• Bekijk onderstaande tabel voor tijdsverschillen met GMT (UTC) in de hoofdsteden
van de wereld. GMT = Greenwich Mean Time
Hoofdsteden in respectievelijke tijdszones
Tijdsverschillen met GMT (UTC)
-11 uur
-10 uur
• Draai de kroon langzaam en controleer of de uurwijzer beweegt met sprongen van
een-uur.
• Verwijs naar “Tijdsverschillen tabel” voor de tijdsverschillen van GMT (UTC).
• Wanneer de tijdsverschillen worden ingesteld, zorg ervoor dat AM/PM en de datum
correct zijn ingesteld.
• Wanneer de uurwijzer wordt ingesteld kunnen de andere wijzers langzaam bewegen. Dit
is geen fout.
• Wanneer de kroon wordt gedraaid om de uurwijzer te verzetten om elke tijd tussen 9:00
P.M en middernacht in te stellen, blijf verder draaien tot de uurwijzer wijst naar 8:00 P.M.
en pas het dan aan tot de gewenste tijd.
3. Na het aanpassen van de tijdsverschillen, controleer de positie van de uurwijzer nogmaals
en druk de kroon terug.
18
-9 uur
-8 uur
-7 uur
-6 uur
-5 uur
-4 uur
-3 uur
-1 uur
0 uur
19
+1 uur
+1 uur
+2 uur
+2 uur
+3 uur
+3 uur
+4 uur
+4 uur
+5 uur
+5 uur
+6 uur
+6 uur
+7 uur
+7 uur
+8 uur
+8 uur
+9 uur
+9 uur
+10 uur
+10 uur
+11 uur
+11 uur
+12 uur
+12 uur
•
•
•
•
20
De steden met " " gebruiken de zomertijd.
De steden met " " gebruiken de zomertijd.
De tijdsverschillen en het gebruik van de zomertijd in elke stad veranderen mee
De tijdsverschillen en het gebruik van de zomertijd in elke stad veranderen mee
met de regering van de respectievelijke landen en regio’s.
met de regering van de respectievelijke landen en regio’s.
Wereldtijden display
(alleen voor modellen met een draaiende bezel voor wereldtijden display)
• Door het gebruiken van de 24 uurwijzer en een draaiende bezel, kunnen de tijden van
de 22 steden in verschillende tijdszones door de wereld gelezen worden van af de
wijzerplaat.
Steden
Steden
Draaiende bezel
Draaiende bezel
Draai de draaibare bezel zodat de plaatsnaammarkering correspondeert met het gebied waar
de tijd ingesteld was tijdens het “Instellen van
de tijd”, en in lijn is met de
24-uurswijzer.
Elke stad op de bezel geeft de tijd weer van
die stad of het gebied rondom die stad.
Lees de tijd van de verschillende steden, die
refereren naar de 24-uurs aanduiding op de
wijzerplaat.
24-uurswijzer
24-uurswijzer
21
Voorbeelden van gebruik
Tijdsverschillen
Aanduidingen
op de bezel
GMT
ROM
IST
MOW
DXB
KHI
DAC
BKK
HKG
TYO
SYD
Namen van steden
en gebieden
Greenwich
Rome
Istanbul
Moscow
Dubai
Karachi
Dacca
Bangkok
Hong Kong
Tokyo
Sydney
Aanduidingen
op de bezel
Namen van steden
en gebieden
NOU
WLG
HNL
ANC
LAX
DEN
CHI
NYC
CCS
BUE
PDL
Nouméa
Wellington
Honolulu
Anchorage
Los Angeles
Denver
Chicago
New York
Caracas
Buenos Aires
Azores
Als je in Rome bent en de tijd in New York wilt weten:
Stel “ROM” in op de bezel van de 24-uurs wijzer.
Lees de tijd dat “NYC” op de bezel aanwijst met de 24-uur indicator.
Rome:
17:08 – 5:08 p.m.
New York:
11.08 – 11:08 a.m.
Rome tijd
5:08 p.m.
New York tijd
11:08 a.m.
22
23
24-Uurs display
(alleen voor modellen met een draaiende bezel voor 24-uurs display)
▼
Draai de draaibare bezel 6 uur met de klok mee.
• Door gebruik van de 24-uurs wijzer en de draaibare bezel, kunnen de tijden van de
gebieden in verschillende tijdzones over de wereld gelezen worden vanaf de
wijzerplaat.
• Waneer de tijd van het huidige gebied voorloopt op het gewenste gebied, draai de bezel
met de klok mee. Wanneer de tijd van het huidige gebied achter loopt op het gewenste
gebied, draai de bezel tegen de klok in.
▼
Lees de 24-uurs aanduiding op de draaibare bezel dat de 24-uurswijzer aanwijst.
• Voorbeeld van gebruik
Als je in Rome bent en de tijd in New York wilt weten:
Bekijk of de “24” op de draaibare bezel naar de 12 uur positie staat.
▼
Bereken het tijdsverschil tussen Rome en New York door onderstaande voorbeeld aan te
houden:
24
Voorbeeld: Als je reist van Rome naar New York:
(A)
Rome tijd
: +1 uur van GMT
(B)
New York tijd
: -5 uur van GMT
Dus het tijdsverschil tussen Rome en NewYork is:
(B)– (A) = (-5) – (+1) = 6 (uur)
De uurwijzer moet 6 uur terug gezet worden.
• De tijd van het huidige gebied kan afgelezen worden van de 24-uurs aanduiding op de
wijzerplaat dat de 24-uurswijzer aanwijst.
Draaibare bezel
(draait met de klok
mee voor 6 uur)
Rome tijd: 10:08 a.m.
24-uusr wijzer
New York tijd: 4:08 a.m.
25
Gebruik van de 24-uurs wijzer voor weergave
(alleen voor modellen met een draaibaar kompas bezel of ring)
Voorzorg maatregelingen voor het gebruik van het kompas
• Gebruik het kompas op plaatsen waar de zon is zichtbaar of waar de locatie bekend is.
• Voor het gebruik van het kompas, is het nodig de 24-uurs wijzer in te stellen op de
huidige tijd van het gebied.
• het kompas is zo ontworpen om een grove weergave te geven van de richtingen en kan
niet gebruikt worden als uiterste nauwkeurigheid nodig is.
• Als de zomertijd in gebruik is in het gebied, zorg ervoor dat het horloge ingesteld word
een uur na de huidige tijd voor het gebruiken van het draaibare kompas.
2. Houd het horloge horizontaal en richt de 24-uus wijzer in de richting van de zon.
De richting markeringen geven de richtingen aan.
( In het Zuidelijke halfrond)
1. Stel “N” (Noorden) in op het draaibare kompas (ring) op de 12 uurs wijzer.
2. Houd het horloge horizontaal en richt de 24-uurs markering in de richting van de zon.
De richting markeringen geven de richtingen aan.
( In het Noordelijke halfrond)
( In het Zuidelijke halfrond)
Zuid
Noord
Oost
Gebruik van de kompas bezel
(In het Noordelijke halfrond)
1. Stel “N” (Noord) in op het draaibare kompas (ring) op de 12 uurs markering.
De richting markering op de bezel (ring) zijn als volgt ingesteld;
15.00 uur positie: O (Oost)
18.00 uur positie: Z (Zuid)
21.00 uur positie : W (West)
26
Oost
West
West
12.00 uur
markering
Noord
12.00 uur markering
Zuid
27
Als de tweede wijzer beweegt met een interval
van twee seconden (functie)
Opmerkingen over de oplaadbare batterij
• Wanneer de secondewijzer beweegt met stappen van twee-seconden ook al draagt
men het horloge, of niet, het horloge zal binnen ongeveer 24 uur stil staan.
• In dit geval, beweeg het horloge heen en weer om zorgvuldig de oplaadbare batterij
op te laden (verwijs naar “HET OPLADEN EN STARTEN VAN HET HORLOGE “ op
pagina 6), en stel de tijd en kalender in.
• De elektrische energie die wordt gegenereerd tijdens het dragen van het horloge wordt
opgeslagen in de oplaadbare batterij. Dit is een geheel andere krachtbron dan een
gewone batterij, en daarom is het niet nodig om deze na verloop van tijd te vervangen.
• Wanneer de oplaadbare batterij volledig geladen is, zal het horloge maximaal 6 maanden
zonder het herladen van de oplaadbare batterij.
• De oplaadduur neemt met de tijd af. De mate van afname variëren door de omgeving en
gebruikswijze.
• De oplaadbare batterij is een schone en milieuvriendelijke energie bron.
Start functie
• Wanneer een lange tijd gepasseerd s nadat het horloge stil staat, kan het horloge snel
gestart worden met alleen een paar bewegingen.
• Deze functie is beschikbaar als het horloge minder dan een jaar stil staat.
• Waneer deze functie is geactiveerd, zal de secondewijzer bewegen met stappen van
twee seconden. Beweeg het horloge heen en weer om de oplaadbare batterij (verwijs
naar “AANTAL BEWEGINGEN EN ENERGIE RESERVE“ op pagina 7), op te laden.
• Nadat de secondewijzer beweegt met stappen van een seconden, kunt u het horloge
weer om de pols doen zodat hij verder kan opladen.
• Het horloge blijft accuraat ook terwijl de secondewijzer beweegt met stappen van twee
seconden.
28
LET OP
Plaatst nooit een batterij voor een traditioneel horloge in plaats van de
oplaadbare batterij. De batterij kan barsten, wordt warm of vliegt in brand.
29
Aandachtspunten voor het gebruik van uw horloge
Hoe laadt en start u het horloge
• Om zo efficiënt mogelijk de E.O.U. te laden dient u het horloge heen en weer te
bewegen terwijl u met uw arm een boog maakt van ongeveer 20 cm.
• Het heeft geen enkel effect om het horloge vlugger te bewegen of een grotere boog
met uw arm te maken.
• Wanneer met het horloge heen en weer wordt gezwaaid zal het rotorgewicht in de
generator gaan draaien om de energie aan te drijven. Als het ronddraait hoort u een
bepaald geluid wat normaal is. Uw horloge is dan niet stuk.
• Wanneer het horloge meer dan een jaar niet aangeraakt is nadat hij stil staat, zal de
secondewijzer niet bewegen met stappen van een seconde, ook niet als het horloge de
aantallen keren heen en weer bewogen is verwezen op “AANTAL BEWEGINGEN EN
ENERGIERESERVE” op pagina 7. In dit geval beweeg het horloge door tot dat de
secondewijzer weer beweegt met stappen van een seconde.
• Het horloge is uitgerust met een systeem dat moet voorkomen dat uw horloge teveel
energie opslaat. Ook al zou u doorgaan met bewegen terwijl de condensator volledig
geladen is heeft dat geen nadelige invloed.
• Het horloge is voorzien van een snel-start-functie zal het horloge beginnen te lopen als
u met uw arm heeft gezwaaid.
30
• Het is niet nodig het horloge geheel op te laden, omdat het automatisch opgeladen
wordt tijdens het dragen om de pols.
• Draag het horloge dagelijks tenminste 10 uur.
• Zelfs als u het horloge om heeft zal het geen energie meer opladen als uw arm
stilhoudt.
Verklikker energie voorraad
• De verklikker van de energievoorraad geeft globaal de energie reserve aan.
Deze voorraad geeft aan hoelang het horloge nog werkt zonder dat hij geladen
hoeft te worden.
• Wilt u nogmaals de energievoorraad controleren dan kunt u de knop meteen nog een
keer indrukken. Wilt u dat echter voor de derde keer doen dan dient u te wachten tot
de secondewijzer zijn normale functie weer aan neemt.
Daarna kunt u de knop weer indrukken.
• Wanneer de secondewijzer met een twee-seconden-interval beweegt is de
energievoorraad erg laag.
• Onmiddellijk nadat het horloge is bewogen om de E.O.U te laden zal de secondewijzer
niet correct de energievoorraad aangeven. Controleer dit nadat uw horloge om uw pols
heeft gedaan.
•
31
• Zorgvuldigheid is geboden met horloges die een glazen achterdeksel hebben;
Als het horloge een glazen achterdeksel heeft, stel deze dan niet bloot aan sterk licht
aan direct zonlicht of een lamp die warmte afgeeft van korte afstand, want dit kan
tijdelijk de energie consumptie van het horloge laten toenemen, dus het afnemen van
de energie voorraad van de KINETIC E.S.U. Dit zal gecorrigeerd worden als de kast weg
gedraaid word van de lichtbron.
Tijd en kalender instellen
• Om de exacte tijd in te stellen, trek de kroon geheel uit totdat de secondewijzer op de
12 uur positie is en druk het terug in de normale positie in verhouding met een
tijdssignaal.
• Wanneer de uurwijzer wordt ingesteld, trek de kroon uit tot de eerste klik, draai de
kroon om de uurwijzer in te stellen op het huidige uur en bekijk dan of AM/PM goed
staat.
Het horloge is ontworpen zodat de kalender een keer per 24 uur veranderd. Draai de
wijzer na de 12 uur positie om vast te stellen of het horloge ingesteld staat voor AM of
PM. Als de kalender veranderd is de tijd ingesteld op A.M. Als de kalender niet
veranderd is de tijd ingesteld op P.M. Draai de kroon langzaam, om te bekijken of de
uurwijzer beweegt met stappen van een seconde.
32
• Wanneer de minuutwijzer ingesteld wordt, trek de kroon geheel uit om de minuutwijzer
te draaien. Zet de wijzer 4 a 5 minuten voor op de gewenste tijd en draai hem dan
terug tot de exacte minuut.
• Wanneer de tijd wordt ingesteld, zorg ervoor dat de secondewijzer beweegt met
stappen van een seconde.
• Het is nodig de datum aan te passen aan het einde van Februari en 30-dagen
maanden.
• Wanneer de datum wordt ingesteld, trek de kroon uit tot de eerste klik en draai de
uurwijzer tot de datum veranderd. De datum wordt vooruit gezet door de uurwijzer
twee keer volledig rond te draaien, terwijl de datum terug te zetten is met een dag
door de uurwijzer twee keer volledig terug te draaien.
33
Specificaties
1. Frequentie van kristaloscillator
32,768 Hz. (Hz = Hertz … periode per seconde)
2. Afwijking (per maand)
Minder dan 15 sec bij een normale
temperatuurvariatie (5 ºC ~ 35 ºC).
3. Operationele temperatuurvariatie
Tussen –10 ºC ~ +60 ºC
4. Display systeem
Kalender datum
Tijdsindicatie 4 wijzers (uur, minuut, seconde en 24-uurs wijzer)
5. BesturingssysteemStappenmotor
6. Energie reserve vol opgeladen
Ongeveer 6 maanden
7. Additionele functies
Energie reserve indicator, vroegtijdige waarschuwing bij energie-uitputting en preventie
van overladen
8. IC (geïntegreerd circuit)
C-MOS-IC: eenmaal
9. KINETIC ELECTRICITY STORAGE UNIT
Knop type, 1 stuk
• De specificaties kunnen door productverbeteringen aan wijzigingen onderhevig zijn zonder
voorafgaand bericht.
34
35
©_
_03_2014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement