Seiko 7S36 Diver Flemish Handleiding

Seiko 7S36 Diver Flemish Handleiding
AUTOMAAT DUIKER
Kaliber: 4R15, 4R16, 4R35, 4R36,
7S26, 7S35, 7S36
Gebruiksaanwijzing
Daniël Pichotstraat 17-31, 3115 JB Schiedam
Postbus 330, 3100 AH Schiedam
Gefeliciteerd
U bent nu de trotse eigenaar van een Seiko Mechanisch duikershorloge. Voor een plezierig
gebruik raden wij aan dit instructieboekje zorgvuldig door te lezen voordat u uw Seiko
duikershorloge gaat gebruiken. Bewaar dit instructieboekje goed, zodat u het altijd kunt
raadplegen.
2
WAARSCHUWING
• Ga met dit horloge alleen duiken indien u een duikcursus gevolgd heeft. Houdt u voor uw
eigen veiligheid aan de duikregels.
• Gebruik dit horloge niet voor saturatieduiken waarbij helium gebruikt wordt.
• Controleer vóór het duiken of het horloge normaal werkt.
LET OP
• Lees de aanwijzingen in dit boekje en neem deze in acht. Zo bent u ervan verzekerd dat uw
duikhorloge goed werkt.
• Draai niet aan de kroon als het horloge nat of onder water is.
• Let erop dat u met het horloge niet tegen harde voorwerpen zoals rotsen stoot.
3
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik
van het horloge bij duiken
Controleer vóór het duiken of het horloge normaal werkt en houdt u aan onderstaande
voorzorgsmaatregelen.
ALVORENS TE DUIKEN
• Gebruik het horloge niet voor saturatieduiken met helium.
• Controleer het volgende:
-- De kroon is ingedrukt en vastgedraaid;
-- Er zijn geen barsten/scheuren in glas of polsband zichtbaar;
-- De band zit stevig vast aan de horlogekast;
-- De gesp houdt de band stevig op zijn plaats aan de pols;
-- De draaibare bezel draait gemakkelijk tegen de wijzers van de klok in (de ring mag
niet te soepel of te moeilijk draaien) en dit merkteken ‘’ ‘’ is met de minutenwijzer
uitgelijnd;
-- Tijd en datum zijn goed ingesteld;
-- De secondewijzer werkt normaal (zo niet, beweeg het horloge dan langer dan
30 seconden om de veer voldoende op te winden).
4
In geval van onjuiste werking adviseren wij u contact op te nemen met de dealer waar u
het horloge gekocht heeft of met de Seiko Customer Service Center.
TIJDENS HET DUIKEN
• Gebruik de kroon niet als het horloge nat of onder water is.
• Voorkom stoten van het horloge tegen harde voorwerpen zoals rotsen.
• Onder water kan de ring iets zwaarder draaien. Dit is geen defect.
NA HET DUIKEN
• Spoel het horloge na het duiken onder schoon water af tot zeewater, zand, aarde enz.
afgespoeld zijn.
• Droog het horloge na het afspoelen onder schoon water grondig om eventuele
roestvorming op de horlogekast te voorkomen.
5
Inhoudsopgave
Waarschuwing................................................................................................................... 3
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van het horloge bij duiken................................ 4
Functies............................................................................................................................. 8
Starten van het horloge..................................................................................................... 9
Instellen van tijd en datum.............................................................................................. 11
Roterende bezel.............................................................................................................. 16
Hoe behoudt u de kwaliteit van uw horloge................................................................... 17
Lumibrite......................................................................................................................... 19
Specificaties..................................................................................................................... 21
6
Seiko Automaat duikershorloge
Kaliber 4R15, 4R16, 4R35, 4R36, 7S26, 7S35, 7S36
4R16/4R36/7S26/7S36
4R15/4R35/7S35
Uurwijzer
Uurwijzer
Minutenwijzer
Minutenwijzer
Dag en datum
MON 15
15
MON 15
a b
Secondewijzer
Datum
Roterende bezel
c
a b
d
c
15
a b
d
Secondewijzer
c
a b
d
c
d
Roterende bezel
A: Ingeschroefde positie, B: Normale positie, C: Eerste klik, D: Tweede klik
7
Functies
200m WR
• Geschikt voor scuba diving
Roterende bezel
• Verstreken tijdmeting gedurende het duiken (tot 60 minuten)
Schroefkroon
Secondewijzer stop mechanisme (4R35/4R36)
Tijd/Kalender
4R16/4R36/7S26/7S36
• Uur-, minuten- en secondewijzer
• Datum
• Dag
4R15/4R35/7S35
• Uur-, minuten- en secondewijzer
• Datum
8
Starten van het horloge
(4R15/4R16/7S26/7S35/7S36)
Dit is een automatisch horloge. Beweeg het horloge van links naar rechts in een
horizontale boog gedurende 30 seconden.
• Wanneer het horloge om de pols wordt gedragen, wordt de veer van het horloge
opgewonden door de armbewegingen van de drager van het horloge.
• Als het horloge wordt gebruikt zonder volledig te zijn opgewonden, kan dit resulteren
in voor- of achterlopen van het horloge. Draag het horloge meer dan 8 uur per dag om
dit te voorkomen.
9
Starten van het horloge
(4R35/4R36)
Dit horloge is een automatisch horloge uitgerust met een handmatig opwindmechanisme.
Wanneer uw horloge helemaal gestopt is, wordt het aangeraden om de veer handmatig
op te winden door aan de kroon te draaien.
Handmatig opwinden van de veer door het draaien
van de kroon
1. Schroef de kroon los door deze tegen de klok in te
draaien.
2. Draai de kroon langzaam met de klok mee (in de
richting van de 12-uurs positie) om de veer op te
winden. De kroon tegen de klok in draaien (in de
richting van de 6-uurs positie) windt de veer niet op.
3. Ga door met het draaien van de kroon tot de veer
voldoende is opgewonden. De secondewijzer zal
gaan lopen.
4. Schroef de kroon dan weer vast door deze met de
klok mee te draaien terwijl u de kroon indrukt.
MON 16
10
2
MON 16
1
3
MON 16
4
Instellen van tijd en datum
(4R16/7S26/7S36)
1. Draai de kroon tegen de klok in om hem los te
schroeven.
2. Trek de kroon uit tot de eerste klik.
3. Draai de kroon met de klok mee tot de datum van
de vorige dag verschijnt.
4. Draai de kroon tegen de klok in tot de vorige dag
van de week in de gewenste taal verschijnt.
5. Trek de kroon uit tot de tweede klik.
6. Draai de kroon om de wijzers vooruit te zetten tot
de datum verspringt naar de huidige dag. De datum
is nu ingesteld voor de AM periode, pas de wijzers
verder aan om de correcte tijd in te stellen.
7. Duw de kroon terug in.
8. Schroef de kroon weer vast door deze met de klok
mee te draaien terwijl u de kroon indrukt.
MON 15
Stel de dag of datum niet in tussen 9 uur ’s avonds en 4 uur ’s nachts.
2
MON 15
3
1
4
5
MON 16
8
6
7
11
Instellen van tijd en datum
(4R15/7S35)
1. Draai de kroon tegen de klok in om hem los te
schroeven.
2. Trek de kroon uit tot de eerste klik.
3. Draai de kroon met de klok mee tot de datum van
de vorige dag verschijnt.
4. Trek de kroon uit tot de tweede klik.
5. Draai de kroon om de wijzers vooruit te zetten tot
de datum verspringt naar de huidige dag. De datum
is nu ingesteld voor de AM periode, pas de wijzers
verder aan om de correcte tijd in te stellen.
6. Duw de kroon weer terug in.
7. Schroef de kroon weer vast door deze met de klok
mee te draaien terwijl u de kroon indrukt.
MON 16
15
Stel de datum niet in tussen 9 uur ’s avonds en 1 uur ’s nachts.
12
2
15
3
1
4
16
7
6
5
Instellen van tijd en datum
(4R36)
1. Draai de kroon tegen de klok in om hem los te schroeven.
2. Trek de kroon uit tot de eerste klik.
3. Draai de kroon tegen de klok in tot de datum van de
vorige dag verschijnt.
4. Draai de kroon met de klok mee tot de vorige dag
van de week in de gewenste taal verschijnt.
5. Trek de kroon uit tot de tweede klik wanneer
de secondewijzer op de 12-uurs positie staat.
(De secondewijzer zal op deze plek stoppen).
6. Draai de kroon om de wijzers vooruit te zetten tot de
datum verspringt naar de huidige dag. De datum is nu
ingesteld voor de AM periode, pas de wijzers verder aan
om de correcte tijd in te stellen.
7. Duw de kroon weer terug in de normale positie
gelijktijdig met een tijdsignaal.
8. Schroef de kroon weer vast door deze met de klok mee
te draaien terwijl u de kroon indrukt.
MON 15
2
MON 15
1
3
5
MON 16
8
4
6
7
Stel de dag of datum niet in
tussen 9 uur ’s avonds en
4 uur ’s nachts.
13
Instellen van tijd en datum
(4R35)
1. Draai de kroon tegen de klok in om hem los te schroeven.
2. Trek de kroon uit tot de eerste klik.
3. Draai de kroon tegen de klok in tot de datum van de
vorige dag verschijnt.
4. Trek de kroon uit tot de tweede klik wanneer de
secondewijzer op de 12-uurs positie staat.
(De secondewijzer zal op deze plek stoppen).
5. Draai de kroon om de wijzers vooruit te zetten tot de
datum verspringt naar de huidige dag. De datum is nu
ingesteld voor de AM periode, pas de wijzers verder aan
om de correcte tijd in te stellen.
6. Duw de kroon weer terug in de normale positie
gelijktijdig met een tijdsignaal.
7. Schroef de kroon weer vast door deze met de klok mee
te draaien terwijl u de kroon indrukt.
MON 16
15
Stel de datum niet in tussen 9 uur ’s avonds en 1 uur ’s nachts.
14
2
15
1
3
4
16
7
6
5
•Draai de wijzers voorbij de 12 uur om te kunnen zien of het horloge ingesteld is in AM of PM.
Als de datum verandert, is de tijd ingesteld in AM. Zo niet, dan is de tijd ingesteld in PM.
• Wanneer u de wijzers instelt, is het handig om de tijd eerst 4 of 5 minuten eerder dan de exacte tijd in te
stellen en dan de wijzers vooruit te zetten naar de juiste tijd.
• Het is noodzakelijk de datum op de eerste van de maand handmatig te veranderen na maanden die
minder dan 31 dagen tellen.
15
Roterende bezel
De draaibare bezel kan maximaal 60 minuten verstreken tijd aangeven.
1. Draai de bezel zo dat het “ ” op dezelfde positie als de minutenwijzer staat.
2. Het nummer op de bezel waar de minutenwijzer naar wijst geeft de verstreken tijd aan.
Voorbeeld:
Starttijd
: 10:10
Eindtijd
: 10:40
Verstreken tijd : 30 minuten
Verstreken tijd
Voor de veiligheid draait de roterende bezel alleen tegen de klok in, zodat de gemeten tijd nooit korter is
dan de werkelijke verstreken tijd.
16
Hoe behoudt u de kwaliteit van uw horloge
Temperaturen
De belangrijkste onderdelen in mechanische horloges zijn vervaardigd van metalen die
door hun eigenschappen kunnen uitzetten of krimpen onder invloed van temperatuur.
Dit heeft invloed op de nauwkeurigheid van de horloges. Mechanische horloges gaan
vaak achterlopen bij hoge temperaturen en voorlopen bij lage temperaturen.
Magnetisme
Uw horloge ondervindt invloed van sterke magnetische velden. Houd het daarom weg van
magnetische velden of voorwerpen.
Chemicaliën
Zorg dat uw horloge niet wordt blootgesteld aan oplosmiddelen (zoals alcohol en benzine),
kwik (bijv. uit een gebroken thermometer), cosmetische spuitproducten, reinigingsmiddelen,
kleefstoffen, lak of verf. Hierdoor kunnen de kast, band etc. verkleuren of beschadigd raken.
Periodieke controle
Het verdient de aanbeveling het horloge om de 2 of 3 jaar te laten nakijken door een
erkende Seiko dealer om te zorgen dat de kast, kroon, pakking en glasafdichting in orde
blijven.
17
Onderhoud van kast en band
Voorkom eventuele roestplekken op kast en band als gevolg van stof en vocht, door deze
direct te verwijderen met een zachte, droge doek.
Schokken
Lichte activiteiten hebben geen invloed op uw horloge. Laat het horloge echter niet vallen
of stoten op harde oppervlakken.
Sticker op het achterdeksel
Als uw horloge is voorzien van een sticker op het achterdeksel dient u deze te verwijderen.
Transpiratie zou hieronder kunnen raken, hetgeen aanleiding kan geven tot roest.
18
LumiBrite
LumiBrite™ is een oplichtende verf die volledig ongevaarlijk is voor mens en omgeving.
De stof bevat geen schadelijke of radioactieve bestanddelen. LumiBrite™ absorbeert de
energie van zon- of kunstlicht binnen korte tijd en geeft in het donker licht af. Wanneer
LumiBrite™ bijvoorbeeld gedurende tien minuten wordt blootgesteld aan een lichtbron
van meer dan 500 lux geeft het gedurende 5 tot 8 uur licht af.
Houdt u er echter rekening mee dat, wanneer LumiBrite™ opgeslagen licht afgeeft,
het afgegeven lichtniveau op den duur afneemt. De duur van het afgeven van licht kan
per keer verschillen, al naar gelang de lichtomstandigheden tijdens blootstelling aan licht
en de afstand tussen horloge en lichtbron. Wanneer u in donker water duikt, kan
LumiBrite™ geen licht afgeven, mits het vooraf voldoende licht geabsorbeerd en
opgeslagen heeft. Stel daarom vóór het duiken veilig dat het horloge volgens
bovengenoemde aanwijzingen aan licht wordt blootgesteld zodat het lichtenergie volledig
kan absorberen en opslaan. Maak anders van een duiklamp gebruik.
19
Luminantiegegevens
1. Zonlicht
[Mooi weer]: 100.000 lux
[Bewolkt weer]: 10.000 lux
2. Binnenshuis (overdag bij raam)
[Mooi weer]: meer dan 3.000 lux
[Bewolkt weer]: 1.000 tot 3.000 lux
[Neerslag]: minder dan 1.000 lux
3. Verlichtingsapparatuur (40-watt fluorescerend licht/daglicht)
[Afstand t.o.v. horloge: 1 m]: 1.000 lux
[Afstand t.o.v. horloge: 3 m]: 500 lux (gemiddelde verlichting van vertrekken)
[Afstand t.o.v. horloge: 4 m]: 250 lux
* LumiBrite™ is een handelsmerk van SEIKO HOLDINGS CORPORATION
20
Specificaties
1. Trillingen per uur (tikgetal)
2. Bedrijfstemperatuurbereik
3. Gangreserve
21.600
Tussen -10 °C en 60 °C (Tussen 14 °F en 140 °F)
4R15, 4R16: meer dan ca. 50 uren
4R35, 4R36, 7S26, 7S36: meer dan ca. 41 uren
4. Aandrijfsysteem
4R15, 4R16, 7S26, 7S35, 7S36:
Automatisch opwindmechanisme
4R35, 4R36: Automatisch opwindmechanisme met handmatig
opwindmechanisme
5. Jewels
4R15, 4R16
22 jewels
4R35, 7S35, 7S36
23 jewels
4R36
24 jewels
7S26
21 jewels
6. Magnetische resistentie
4,800 A/m
7. Water resistant
200m, het horloge is geschikt voor scuba diving
* De specificaties kunnen door productverbeteringen aan wijzigingen onderhevig zijn zonder
voorafgaand bericht.
21
22
23
©_
24
_07_2017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement