Seiko 8T63 Flemish Handleiding

advertisement

Seiko 8T63 Flemish Handleiding
ANALOOG QUARTZ CHRONOGRAAF
Kaliber: 8T63
Gebruiksaanwijzing
Daniël Pichotstraat 17-31, 3115 JB Schiedam
Postbus 330, 3100 AH Schiedam
Gefeliciteerd
U bent nu de trotse eigenaar van een Seiko Analoog Quartz Chronograaf horloge
Kaliber 8T63. Voor een plezierig gebruik raden wij u aan dit instructieboekje
zorgvuldig door te lezen voordat u uw Seiko horloge gaat gebruiken. Bewaar dit
instructieboekje goed, zodat u het altijd kunt raadplegen.
Inhoudsopgave
Schroefkroon..................................................................................................................
5
Tijd instellen...................................................................................................................
6
Datum instellen..............................................................................................................
7
Stopwatch......................................................................................................................
8
Bediening van de schroefdrukknop..............................................................................
10
Tachymeter.....................................................................................................................
11
Telemeter.......................................................................................................................
13
Wisselen van de batterij................................................................................................
15
Specificaties...................................................................................................................
17
Seiko Kaliber 8T63
Tijd/Datum
• 24-uur, uur-, minuten- en kleine
secondewijzer
Uurwijzer
Stopwatch
• Meet tot maximaal 60 minuten in
stappen van 1/5 seconde.
STOPWATCH
1/5 secondewijzer
Minutenwijzer
A
STOPWATCH
minutenwijzer
24-uurwijzer
KROON
a
Kleine
secondewijzer
b
B
c
a: Normale positie
b: Eerste klik
c: Tweede klik
*Sommige modellen hebben een schroefkroon. Wanneer uw horloge een
schroefkroon heeft zie ‘Schroefkroon’.
4
Schroefkroon
• Sommige modellen hebben een schroefkroon, die vastgezet kan worden als hij niet
gebruikt hoeft te worden.
• Het vastschroeven van de kroon helpt operationele fouten te voorkomen en
verbetert de waterdichtheid van het horloge.
• Schroef de kroon los voordat u hem gaat bedienen. Schroef de kroon weer vast als u
klaar bent.
Gebruik van de schroefkroon
Houd de kroon altijd vastgeschroefd, tenzij u hem moet bedienen.
Schroefkroon losschroeven
Draai de kroon linksom (naar beneden) om hem los te schroeven.
De kroon is nu van het slot af en kan bediend worden.
Schroefkroon vastschroeven
Als u klaar bent met de kroon, schroef hem dan helemaal vast door
hem rechtsom (naar boven) te draaien en hem gelijktijdig zachtjes in
de oorspronkelijke stand te duwen.
•Wanneer u de kroon vastdraait, doe dit met zorg, zodat u zeker weet dat de kroon
goed vastzit. Schroef de kroon nooit geforceerd vast, om beschadiging aan het
schroefdraad in de kast te voorkomen.
5
Tijd instellen
Uurwijzer
Kleine
secondewijzer
Minutenwijzer
24-uurwijzer
Trek de kroon uit tot de
tweede klik, wanneer de
kleine secondewijzer op
de 12-uurs positie staat.
▼
Draai de kroon om de
uur- en minutenwijzer in
te stellen.
▼
Druk de kroon terug in
de normale positie
gelijktijdig met een
tijdsignaal.
1. Wanneer de stopwatch aan het meten is of gemeten heeft en de kroon wordt uitgetrokken tot de
tweede klik, zal de stopwatch doorgaan met de huidige meting.
2. De 24-uurwijzer beweegt gelijk met de uurwijzer.
3. Rond middernacht verspringt de datum. Controleer bij het instellen van het horloge, of de
AM/PM tijd juist is ingesteld door de 24-uurwijzer als indicatie voor AM/PM te houden.
4. Wij raden u aan om bij het instellen van de minutenwijzer deze 4 of 5 minuten verder dan de
gewenste tijd te zetten. Draai daarna de wijzer terug tot de exacte tijd.
6
Datum instellen
Zorg ervoor dat de tijd is ingesteld, voor u de datum aanpast.
Trek uit tot de eerste klik.
▼
Draai de kroon met de klok mee
tot de gewenste datum verschijnt.
▼
Druk de kroon terug in de
normale positie.
Datum
1. Stel de datum altijd in nadat de tijd is ingesteld.
2. Het is nodig om de datum handmatig aan te passen op de eerste dag na een maand met minder
dan 31 dagen: februari, april, juni, september en november.
3. Stel de datum niet in tussen 9 uur ’s avonds en 3 uur ’s nachts. Het instellen van de datum op
deze tijd kan ertoe leiden dat de datum niet juist verspringt op de volgende dag.
7
Stopwatch
• De stopwatch kan tot 60 minuten meten in stappen van 1/5 seconde.
• Wanneer er 60 minuten gemeten zijn, zal de stopwatch automatisch stoppen
A
STOPWATCH
1/5 secondewijzer
STOPWATCH
minutenwijzer
B
• Controleer voor u de stopwatch gaat gebruiken of de wijzers van de stopwatch
gereset zijn naar de nul positie.
8
Resetten van de stopwatch
Wanneer de stopwatchwijzers lopen
Druk knop A om de stopwatch te stoppen.
Druk knop B om de stopwatch te resetten.
Wanneer de stopwatchwijzers zijn gestopt
Druk knop B om de stopwatch te resetten.
Standaard meting
A
➔
A
➔
B
STARTSTOPRESET
Cumulatief verlopen tijdmeting
A
➔
A
➔
A
➔
A
➔
B
STARTSTOP
HERSTARTSTOPRESET
• Opnieuw starten en stoppen van de stopwatch kan herhaald worden door op knop A te drukken.
1. U kunt merken dat het indrukken van de knoppen van de stopwatch zwaarder is in vergelijking
tot conventionele horloges. Dit komt door de speciale constructie die nodig is voor de
stopwatchfunctie en is geen defect.
2. Wanneer de stopwatch aan het meten is, zorgt het drukken op knop B ervoor dat de stopwatch
gereset wordt. Zorg ervoor dat u deze knop niet per ongeluk indrukt.
9
Bediening van de schroefdrukknop
(voor modellen met een schroefdrukknop)
Veiligheidsvergrendeling van drukknoppen A & B
Ontgrendelen van de drukknop
-Draai de veiligheidsknop linksom
(naar beneden) tot u het schroefdraad
niet meer voelt draaien.
- Hierna kunt u de knop indrukken.
Vergrendelen van de drukknop
- Draai de veiligheidsknop rechtsom
(naar boven) tot u het schroefdraad
niet meer voelt draaien.
- De knop kan nu niet meer ingedrukt
worden.
10
Vergrendelen
A
Ontgrendelen
Vergrendelen
B
Ontgrendelen
Tachymeter
(voor modellen met een tachymeter op de wijzerplaat)
Het berekenen van de gemiddelde
snelheid van een voertuig
Voorbeeld 1
STOPWATCH
1. Gebruik de stopwatch om te berekenen
secondenwijzer
hoeveel seconden het duurt om 1 km
40 seconden
of 1 mijl af te leggen.
2. Met de stopwatch secondewijzer wordt op
Tachymeter
de tachymeterschaal aangegeven hoeveel
schaal “90”
seconden de gemiddelde snelheid per uur
”90” (tachymeterschaal) x 1 (km of mijl)= 90 km/mijl per uur
bedraagt.
• De tachymeterschaal kan alleen worden gebruikt wanneer de te meten tijd minder is dan
60 seconden.
Voorbeeld: A
ls de te meten afstand langer is dan 2 km/mijl of korter dan 0,5 km/mijl en de
stopwatch wijzer wijst ”90” aan op de tachymeterschaal:
”90” (tachymeterschaal) x 2 (km/mijl) = 180 km/mijl per uur
”90” (tachymeterschaal) x 0,5 (km/mijl) = 45 km/mijl per uur
11
11
Voorbeeld 2
Het berekenen van de gemiddelde
snelheid van een handeling
STOPWATCH
secondenwijzer
20 seconden
1. Gebruik de stopwatch om de tijd van één
handeling te meten.
2. Met de stopwatch secondewijzer wordt op
de tachymeterschaal het aantal handelingen
per uur aangegeven.
Tachymeter
schaal “180”
“180” (tachymeterschaal) x 1 handeling = 180 handelingen/uur
Voorbeeld: Als 15 handelingen klaar zijn binnen 20 seconden:
”180” (tachymeterschaal) x 15 handelingen = 2700 handelingen/uur
12
Telemeter
(voor modellen met een telemeter schaal op de wijzerplaat)
• De telemeter kan een ruwe inschatting geven van de afstand tot de bron van licht
en geluid.
• De telemeter geeft een globale afstand van jouw positie tot een object wat licht en
geluid geeft. Het kan bijvoorbeeld de afstand bepalen van de plaats waar de
bliksem inslaat door de tijd te meten tussen de flits en de donder.
• Een lichtflits bereikt je vrijwel direct terwijl het geluid verplaatst met een snelheid
van 0.33 km/seconde. De afstand kan op deze manier berekend worden.
• De telemeter schaal is zo ingedeeld dat geluid verplaatst met een snelheid van
1 km in 3 seconden.*
* bij een temperatuur van 20ºC (68ºF)
Let op
De telemeter geeft slechts een globale inschatting van de plaats waar de
bliksem is ingeslagen. Om deze reden is deze meting niet geschikt als richtlijn
om gevaar van de bliksem te kunnen voorkomen. Daarbij moet in acht genomen
worden dat de snelheid van het geluid verschilt afhankelijk van de temperatuur
van de atmosfeer.
13
Gebruik van de telemeter
Controleer voor gebruik of de stopwatch gereset is.
START
(Bliksem)
A
STOP
(Donder)
B
1. D
ruk op knop A zodra je de
lichtflits ziet.
2. Druk op knop A zodra je de
donder hoort.
3. Lees op de telemeter schaal
het getal waar de stopwatch
secondewijzer naar toe wijst.
Ongeveer 3 km
• Let op dat de stopwatch secondewijzer stapjes maakt van 1/5 seconde en zal
zodoende niet altijd de exacte schaal op de telemeter aangeven. De telemeter
schaal kan alleen worden gebruikt wanneer de meting korter is dan 60 seconden.
14
Wisselen van de batterij
De miniatuurbatterij die uw horloge van energie voorziet, heeft een levensduur van
ongeveer 3 jaar. Omdat de batterij in de fabriek reeds is gemonteerd, zal de levensduur
eenmaal in uw bezit korter zijn dan de aangegeven periode. Wanneer de batterij aan
het leeg raken is, zorg er dan voor dat de batterij op tijd wordt vervangen om
disfunctioneren te voorkomen. Voor het wisselen van de batterij raden wij u aan naar
een erkende Seiko dealer te gaan en te vragen naar een Seiko SR936SW batterij.
• Als de stopwatch meer dan een uur per dag gebruikt wordt, kan de levensduur van
de batterij korter zijn dan de aangegeven periode.
• Nadat de batterij is verwisseld, stel de tijd en datum opnieuw in en zet de stopwatch
wijzers op 0.
Levensduur batterij
Wanneer de batterij bijna leeg is, zal de kleine secondewijzer met een tweeseconden-interval bewegen in plaats van een één-seconde-interval. Hiermee wordt
aangegeven dat de batterij vervangen dient te worden.
* Het horloge blijft accuraat als de kleine secondewijzer in een twee-seconden-interval
beweegt.
15
WAARSCHUWING
• Haal de batterij niet uit het horloge.
• Als het toch nodig is om de batterij eruit te halen, houdt het dan buiten het
bereik van kinderen. Als een kind de batterij inslikt, raadpleeg onmiddellijk een
arts.
LET OP
• Maak geen kortsluiting, verhit of knoei niet met de batterij, en stel hem niet
bloot aan vuur. De batterij kan heet worden, barsten of vlam vatten.
• De batterij is niet oplaadbaar. Doe geen poging om hem te laden daar dit
lekkage of schade kan veroorzaken aan de batterij.
16
Specificaties
1. Frequentie kristaloscillator
32,768 Hz (Hz=Hertz rotaties per seconde)
2. Maandelijkse afwijking
±15 sec bij een normale temperatuur (5 °C tot 35 °C)
3. Aandrijfsysteem
Stappenmotor: 2 delen
4. Werking bij temperatuur
-10 °C tot 60 °C
5. Display systeem
Tijd/datum
Uur-, minuten- en kleine secondewijzer
Datum wordt in cijfers aangegeven
Stopwatch
Stopwatch minuten- en 1/5 secondewijzer
Meet tot maximaal 60 minuten
6. Batterij
Seiko SR936SW, 1 stuk
7. IC
C-MOS-IC, 1 stuk
• De specificaties kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd
voor productverbeteringen.
17
©_
20
_05_2016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement