Seiko S770 Flemish Handleiding

Seiko S770 Flemish Handleiding
SEIKO
EPD WATCH
Kal. S770
Gebruiksaanwijzing
Daniël Pichotstraat 17-33, 3115 JB Schiedam
Postbus 330, 3100 AH Schiedam
Gefeliciteerd, u bent nu de trotse eigenaar
van een Seiko EPD horloge Kal. S770. Voor
een plezierig gebruik raden wij u aan om eerst
dit instructieboekje grondig door te lezen
voordat u het Seiko EPD horloge in gebruik
gaat nemen. Tevens raden wij u aan om deze
gebruiksaanwijzing goed te bewaren.
Inhoudsopgave
1.
Over het product
- Voorzorgsmaatregelen
- Electrophoretic display (EPD)
- Functies
- Omschrijving van de onderdelen en hun functies
- Navigatie balk voor de knoppen aan de voorzijde
- Aanpassen van instellingen en schermen
- Controleren horlogeinstellingen
(Diverse Instellingen Scherm)
- Weergave van seconden
- Aanpassen van stijl (design) van het tijdscherm
2 . Instellen tijd, datum en dag (radiosignaalontvangst)
- Instellen van de tijd, datum en dag door ontvangst van een radiosignaal
Mechanisme van radiosignaalontvangst
Automatische ontvangst and handmatige ontvangst
- Ontvangstomgeving
Ontvangstbereik van radiosignalen
2
7
11
13
16
17
18
20
21
22
24
25
27
3
Globale gids voor ontvangstbereik van radiosignalen: Japan (JJY)
Globale gids voor ontvangstbereik van radiosignalen: Duitsland (DCF77)
Globale gids voor ontvangstbereik van radiosignalen: Verenigd Koninkrijk (MSF)
Globale gids voor ontvangstbereik van radiosignalen: Verenigde Staten (WWVB)
Verbeteren van ontvangst van radiosignalen
Omgevingen waar het lastig is om een radiosignaal te ontvangen
- Waarschuwing
- I nstellen van thuisstad tijd en dst (zomertijd)
DST (zomertijd)
-O
ntvangst geschiedenis scherm
3.
Gebruik van de wereldtijd functie
Gebruik van de wereldtijd functie
(Weergave van de huidige tijd over de hele wereld)
Stadsnamen en tijdverschillen
Schakelen tussen thuis tijd en lokale tijd
28
30
32
34
36
37
38
39
40
42
5.
6.
44
46
48
7.
4.
4
Gebruik van het alarm
Gebruik van het alarm
Testen van alarm geluid
50
52
Opladen
- Hoe te laden?
- Opladen van de batterij
- Standaard oplaadtijd
- Controleren van resterende energiereserve
- Energiebesparing (Power Save en sleep)
54
56
58
Behoud van de kwaliteit van uw horloge
- Onderhoud
- Uitvoering en type
- Waterdichtheid
- Band
- EDP technologie
- Energiebron
- After Sales service
60
61
62
64
65
66
68
Oplossen van problemen
- Besturen van handmatige ontvangst
(ontvangst bij handmatige operatie)
- Verbeteren radiogolfontvangst
53
70
74
5
Radiogolf ontvangst V&A
-H
andmatig instellen tijd en datum
(jaar, maand en datum)
Datum instellen ( jaar, maand en datum)
-S
chakelen tussen 12-uur en 24-uurs opzet
-W
anneer u een van deze schermen ziet?
-O
plossen van problemen
- Abnormaal display of onjuiste functie
Resetten van de ingebouwde IC
8.
Specificaties
- Specificaties
76
78
82
84
86
88
94
96
Voorzorgsmaatregelen
Om het risico van ernstige gevolgen aan te geven, zoals ernstige verwondingen tenzij
aan de volgende veiligheidsvoorschriften strikt in acht genomen.
Stop direct met het dragen van het horloge in de volgende gevallen.
•
als de behuizing van het horloge of de band wordt aangetast door roest etc.
•
als de pinnen uit de band steken
Neem direct contact op met de dealer waar u het horloge gekocht heeft of met een
Seiko Customer Service Center.
Houd het horloge en onderdelen buiten bereik van baby’s en kinderen.
Voorkom dat een baby of kind per ongeluk een van de onderdelen inslikt.
Als een baby of kind per ongeluk een batterij of onderdeel heeft ingeslikt, neem dan
direct contact op met een doktor voor het welzijn van de baby/kind.
Verwijder de secundaire batterij niet uit het horloge.
Over de secundaire batterij ➠ Energiebron
Het vervangen van de secundaire batterij dient te gebeuren door een professionele
vaardigheden. Vraag uw dealer om de batterij te vervangen.
6
7
Bij het plaatsen van een gewone zilver oxide batterij kan hitte vrijkomen, waardoor
barsten en/of een ontsteking kan ontstaan.
Waarschuwingen
Om de risico’s aan te geven, zoals licht letsel of materiële schade, wanneer de
volgende veiligheidsvoorschriften niet strikt in acht genomen worden.
Voorkom het dragen of opbergen van uw horloge in/op de volgende plaatsen:
•
Plaatsen waar chemische producten (cosmetica zoals nagellakremover, insecten
spray, thinners etc) worden verstoven.
•
Plaatsen waar de temperatuur voor lange tijd onder de 5ºC of boven de 35ºC blijft.
•
Plaatsen met veel vochtigheid
•
Stoffige plaatsen
•
Plaatsen met sterke magnetische velden of statische elektriciteit.
•
Plaatsen waar schokken of botsingen voor kunnen komen.
Als u allergische symptomen of een geïrriteerde huid waarneemt:
Stop direct met het dragen van het horloge en neem contact op met een specialist,
zoals een dermatoloog
8
Andere waarschuwingen
•
Het vervangen van de metalen bracelet vraagt om professionele kennis en
vaardigheden. Vraag daarom de dealer waar u het horloge heeft gekocht om de
bracelet te vervangen.
•
Haal het horloge niet zelf uit elkaar.
•
Houd het horloge buiten bereik van baby’s of kinderen. Voorzichtigheid is
geboden om verwondingen, beschadigingen of een allergische reactie bij baby’s
of kinderen te voorkomen.
•
Lege batterijen dienen ingeleverd te woorden bij het chemisch afval.
Gebruik het horloge niet tijdens het duiken.
De verschillende inspecties die noodzakelijk zijn voor horloges
ontworpen voor het duiken, zijn niet uitgevoerd voor dit horloge.
Gebruik voor het duiken horloges die speciaal hiervoor zijn ontwikkeld.
Laat geen stromend water direct vanuit de kraan op het horloge
komen.
De waterdruk van tapwater vanuit de kraan is hoog genoeg om de
waterdichtheid prestatie van een waterdicht horloge voor alledaags
gebruik te verminderen.
9
Draai of trek de kroon niet uit als het horloge nat is.
Water kan in het horloge terecht komen.
Als de binnenkant van het glas is beslagen door condens of als er
waterdruppels verschijnen aan de binnenkant van het horloge voor
langere tijd, is de waterdichtheid prestatie van het horloge verslechterd.
Neem direct contact op met de dealer waar u het horloge heeft gekocht
of met een SEIKO CUSTOMER SERVICE CENTER.
Laat geen vocht, zweet of vuil voor langere tijd op het horloge.
Wees bewust van het risco dat de waterdichtheid van het horloge kan
verminderen door het aantasten van het glas of de pakking.
Draag uw horloge niet tijdens een bad of sauna.
Stoom, zeep of sommige bestandsdelen van hete bronnen kunnen de
waterdichtheid van het horloge aantasten.
10
Electrophoretic display (EPD)
Voor dit horloge is gebruik gemaakt van een speciaal Electrophoretic Display, het soort
display verwijst gewoonlijk naar een Electronic Paper display. Uitgerust met een display
drive systeem genaamd een active matrix systeem, heeft het Electrophoretic Display de
volgende onderscheidende kenmerken.
•
Natuurlijk ogend gladde karakters en figuren
•
Hoog contrast zwart-wit display met scherpe zichtbaarheid
•
Brede zichthoek zelfs wanneer het horloge gekanteld is.
➠ EPD technologie pag 65
Reactie van het Electrophoretic Display
Schakelsnelheid van het Electrophoretic Display
•
De schakelsnelheid van het Electrophoretic Display is langzamer in vergelijking tot
andere display types als LED. Zeker wanneer het horloge gebruikt wordt in een
lage temperatuur, kan de schakelsnelheid nog wat langzamer worden.
•
Wacht tot het horloge klaar is met het schakelen naar een ander scherm voor u
start met de volgende handeling.
Tegengestelde beweging van de zwarte en witte deeltjes.
In het tijdscherm worden iedere 10 minuten en iedere keer als de modus wordt
11
veranderd, de zwarte en witte deeltjes omgekeerd. Dit is geen defect. (Dit is een
geprogrammeerde actie om de display kwaliteit van het horloge te behouden.)
Waarschuwing
Display bij een hoge temperatuur
Plaats het horloge bij het opladen niet op een plaats waar het
horloge wordt onderworpen aan hoge temperaturen. Wanneer de
temperatuur van het horloge stijgt boven de 50ºC, zal het display
wit worden. Als dit gebeurt druk een willekeurige knop in. U ziet
het scherm hiernaast verschijnen. Wanneer dit het geval is plaats
het horloge dan op een koudere plaats en wacht een tijdje tot het
display weer terug gaat naar het normale tijdscherm.
Display bij een lage temperatuur
Wanneer de temperatuur van het horloge beneden -5ºC zakt, ziet u
het hiernaast afgebeelde scherm verschijnen. Wanneer dit het
geval is, verplaats het horloge dan naar een warme plaats en wacht
een tijdje tot het display weer terug gaat naar het normale
tijdscherm.
12
Functies
Dit radiografisch bestuurde solarhorloge heeft een Electrophoretic Display (EPD) met
een actief matrix systeem, wat zorgt voor scherpe, heldere cijfers en beelden op het
scherm.
•
Dit horloge kan standaard radio golven uit Japan, Duitsland, Verenigd Koninkrijk
en Verenigde Staten ontvangen.
•
Dit horloge kan de lokale tijd in 32 steden of regio’s over de hele wereld laten zien.
Met deze functie kan het horloge gemakkelijk over de gehele wereld gebruikt worden.
Radio golven (➠ pag 24) dit horloge past iedere dag precies de tijd en datum aan door
middel van automatische ontvangst van tijdsignalen via radio golven.
Ter aanvulling, de radio golven kunnen ook worden ontvangen door handmatige
bediening. Dit horloge kan tijdsignalen ontvangen via radiogolven overgedragen
vanuit Japan (2 plaatsen), Duitsland, Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten.
Ontvangstgeschiedenisscherm (pag ➠ 42). Dit horloge kan de tijd en datum afbeelden
van de laatste succesvolle radiogolfontvangst. Het geeft ook het ontvangststation aan
waar vandaan het horloge de laatste radiogolven heeft ontvangen.
13
Solar oplaadfunctie (pag ➠ 53) Het ingebouwde zonne-energie paneel zet iedere vorm
van licht om in elektrische energie om het horloge van energie te voorzien. Als het
volledig opgeladen is kan het horloge tot negen maanden blijven lopen.
Energiebesparende functie (➠ pag 58) Als er in het donker geen knop op het horloge
wordt ingedrukt, springt het horloge in de Power Save Mode om het energieverbruik te
verminderen.
Stijlselectie functie (pag ➠ 22) U kunt een stijl (design) kiezen voor het tijdscherm zodat
het horloge past bij uw situatie of voorkeur.
Wereldtijdfunctie (pag ➠ 44) Het horloge kan de lokale tijd in 32 steden of regio’s over
de hele wereld weergeven. De naam van de aangewezen stad wordt in het groot
weergegeven.
Alarm functie (pag ➠ 50) Er kunnen drie verschillende alarmtijden worden ingesteld.
Het eenmalige alarm wat afgaat op de aangeven tijd en het dagelijkse alarm wat
iedere dag op de aangeven tijd afgaat zijn beschikbaar.
Volautomatische kalenderfunctie. Er is geen handmatige kalenderaanpassing aan het
einde van de maand nodig tot aan het einde van het jaar 2060.
Energiereserve indicatie ( ➠ pag 56) Het horloge geeft de huidige energiereserve van
de batterij weer.
14
15
Omschrijving van de onderdelen en hun functies
Navigatiebalk voor de knoppen aan de voorzijde
Ingebouwde antenne
Een antenne voor de
ontvangst van radiogolven is ingebed
onder het scherm
De navigatiewoorden of symbolen verschijnen boven de knoppen om u te laten weten
wat de functie van iedere knop is tijdens de actie.
‘BACK’ knop
Druk deze knop eenmaal in om terug te
gaan. Houd de knop
ingedrukt om terug
te keren naar het tijdscherm.
Weergave van de
seconden ➠ pag 21
Ingebouwde
lichtknop
Wanneer u deze
knop indrukt,
gaat het licht aan.
Knoppen aan de voorzijde ➠ pag 17
Navigatiebalk
Zonne-energie
paneel
Over het opladen
➠ pag 53
* de afmetingen van de cijfers in de illustraties die voorkomen in deze
gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van de cijfers die u ziet op uw horloge.
16
Voorbeeld: Stijl Selectie Modus (Style Selection Mode)
Knoppen aan
de voorzijde
Om naar het
Menuscherm te
gaan (pag 18)
Om de stijl aan te passen
(pag 22)
Om verschillende
informatie weer te geven
(Diverse Instellingen
Scherm pag 20)
17
Aanpassen van instellingen en schermen
Tijdscherm
Stijl selectie modus
Ingebouwde
lichtknop
Navigatiebalk voor
de knoppen
aan de
voorzijde
BACK
knop
Seconden
scherm (pag 21)
Stijl selectie modus (Style Selection Mode) pag 22
U kunt een stijl (design) kiezen voor de tijdschermen zodat
het horloge past bij uw situatie of voorkeur.
Menuscherm (Menu display)
Wereldtijdfunctie pag 44
Alarmfunctie pag 50
Knoppen aan de voorzijde
Gebruik de BACK-knop om terug te
gaan naar het vorige scherm
Druk de knop eenmalig in om terug te
gaan naar het vorige scherm.
Houd de knop ingedrukt om terug te
gaan naar het tijdscherm.
18
Diverse Instellingen Scherm
(Miscellaneous Information Display) pag 20
U kunt in een ogenblik onder andere de huidig ingestelde
thuis stad, het aantal geactiveerde alarmen en de geschiedenis van ontvangen radiosignalen checken.
Om handmatige ontvangst in te stellen
(ontvangst bij handmatige bediening) pag 26
Instellen van de plaatselijke tijd en dst (zomertijd, Daylight
Saving Time) pag 40. Handmatig tijd en datum instellen
(jaar, maand en datum) pag 39
* als er geen knop wordt ingedrukt tijdens de duur van
een minuut, gaat het display automatisch terug naar het
tijdscherm.
19
Controleren van instellingen (Diverse Instellingen Scherm)
Weergave van de seconden
Het Diverse Instellingen Scherm geeft u de mogelijkheid om in een ogenblik de
verschillende instellingen van het horloge, inclusief de aangewezen plaatselijke tijd, het
aantal geactiveerde alarmen en de geschiedenis van ontvangen radiosignalen.
Druk vanaf het tijdscherm de BACK-knop in om de seconden weer te geven.
DST (zomertijd, Daylight Saving Time) indicatie
De ‘DST’ verschijnt alleen wanneer de
zomertijd is ingesteld.
Aantal geactiveerde alarmen
➠ gebruik van het alarm pag 50
Huidige datum, dag,
maand en jaar.
Tijddisplay
Secondendisplay
Huidige tijd
Energiereserve van de batterij pag 56
Maand en dag waarop de
laatste succesvolle radiogolf
is ontvangen. ➠ Ontvangst
geschiedenis display pag 42
Naam van de thuis stad.
Tijdverschil met GMT
➠ Instellen plaatselijke tijd
en dst (zomertijd) pag 39
➠ GMT pag 46
BACKknop
Druk EXIT (uit) om weer terug te keren naar het tijdscherm.
* als er geen knop wordt ingedrukt tijdens de duur van een minuut, gaat het display
automatisch terug naar het tijdscherm.
Wanneer er geen plaatselijk tijd is aangeven, kan het horloge geen radiogolven
ontvangen, zelfs wanneer het zich bevindt binnen het ontvangstgebied van de radiogolf.
20
21
Aanpassen van stijl (design) van het tijdscherm
U kunt een stijl kiezen voor het tijdscherm zodat het past bij uw situatie of voorkeur.
1
Druk wanneer u in het tijdscherm
zit op één van de voorste knoppen.
• Het horloge gaat naar de stijl selectie modus (Style Selection mode)
2
* Stijl 2 en 4 hebben geen AM/PM, maand, datum en dagindicatie.
Stijl 5 heeft geen AM/PM, maand, datum, dag en 24-uurs aanduiding.
Druk
om een stijl(design) te selecteren.
• Met elke druk op
, verandert de stijl (design)
Stijl 3
Stijl 4
Stijl 5
(kaartspelen)
Tijd aflezen in stijl 5.
Voorbeeld 10 uur
en 8 minuten
3
Druk de BACK-knop in
• Het horloge keert terug naar het
tijdscherm.
BACKknop
Style Selection mode
Het horloge laat de tijd zien in
de gekozen stijl.
Stijl 2
* wanneer het horloge niet op het
tijdscherm staat, druk de BACK-knop
eerst in om terug te keren naar het
tijdscherm voor u één van de knoppen aan de voorzijde indrukt.
22
Het horloge heeft 5
verschillende stijlen
waar u uit kunt kiezen.
Stijl 1
Uur
Minuut
* Het horloge heeft verschillende achtergrondkleuren die
afhangen van de gekozen stijl.
* als er geen knop wordt ingedrukt
tijdens de duur van een minuut, gaat
het display automatisch terug naar het
tijdscherm.
23
Instellen van de tijd, datum en dag door ontvangst van
een radiosignaal
Het signaal, welke wordt uitgezonden door een standaard frequentie, is gebaseerd op
een zeer accurate cesium atoomklok. Deze kan een afwijking van 1 seconde per
honderd duizend jaar heben.
Mechanisme van radiosignaalontvangst.
Automatische ontvangst en handmatige ontvangst.
Het radiografisch bestuurde horloge laat de precieze tijd, datum en dag zien door
automatische ontvangst en synchroniseert zichzelf met het radiosignaal van een
officieële standaard frequentie.
Zendstation
Radiografisch bestuurd
horloge
Officiële
standaard
frequentie
Cesium
atoomklok
24
Ontvangt radiosignalen via
de antenne in het horloge
Analyseert tijdinformatie
Laat de huidige tijd, datum
en dag zien
Automatische ontvangst
Dit horloge stelt de tijd, datum en dag in door het automatisch ontvangen van een
radiosignaal op een vaste tijd. Het horloge ontvangt een radiosignaal op 02.00 en
04.00 uur. Automatische ontvangst wordt alleen uitgevoerd wanneer het horloge in de
tijdmodus of wereldtijdenmodus staat.
* Als het horloge succesvol een radiosignaal ontvangt, stop het automatisch de
ontvangst.
• Plaats het horloge op een plaats waar het makkelijk een radiosignaal kan
ontvangen, zoals bij een raam.
• Verplaats het horloge niet wanneer het een radiosignaal ontvangt.
➠ Verbeteren van radiosignaalontvangst pag 36
25
Handmatige ontvangst
Ontvangst omgeving
Wanneer het horloge niet automatisch een radiosignaal kan ontvangen vanwege een
slechte ontvangstomgeving, is het mogelijk om deze willekeurig te ontvangen op
iedere tijd. Uitvoeren handmatige ontvangst pag 70
Ontvangstbereik van radiosignalen
* Ondanks dat de stadcode van de plaatselijke tijd correct is ingesteld kan het zijn dat
het horloge geen radiosignalen kan ontvangen. Verzeker dat de stadcode van de
plaatselijke tijd correct is ingesteld. ➠ Hoe kunt u instellingen controleren (Diverse
Instellingen Scherm) pag 20
* De ontvangstomgeving beïnvloedt het horloge om succesvol radiosignalen te
ontvangen. ➠ Verbeteren radiosignaalontvangst pag 36 ➠ Condities waarin het
horloge mogelijk geen radiosignalen kan ontvangen. Pag 37
* Het horloge kan geen radiosignalen ontvangen buiten het ontvangstbereik van
radiosignalen. ➠ Ontvangstbereik van radiosignalen pag 27
26
Dit horloge kan standaardfrequentie signalen ontvangen vanuit Japan (2 zendstations),
Duitsland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wanneer u de stadcode voor de
plaatselijke tijd instelt, kunt u een zendstation kiezen van waar het horloge de standaard
frequentiesignalen ontvangt. Instellen van plaatselijke tijd en dst (zomertijd) ➠ pag 39
United
Kingdom
(MSF) P115
Germany
(DCF77) P114
Japan(JJY)
P113
United States
of America
(WWVB)P116
27
Globale gids voor ontvangstbereik van radiosignalen: Japan (JJY)
Wanneer TYO (Tokyo), SEL (Seoul) of HKG( Hongkong) is geselecteerd als stadcode
voor de plaatselijke tijd, ontvangt het horloge automatisch standaard
frequentiesignalen vanuit Japan.
Ohtakadoya-yama
transmitting
station (40 kHz)
Hagane-yama
transmitting
station (60 kHz)
Approximately
1,000 km
Approximately
1,000 km
28
JJY wordt bediend door het
Nationaal Instituut voor Informatie
en Communicatie Technologie
(NICT). JJY wordt overgedragen
vanuit 2 stations in Japan. Ieder
station zendt JJY in verschillende
frequenties uit.
Als indicatie, het bereik voor ontvangst van het radiosignaal heeft ongeveer een radius
van 1000 kilometer van het zendstation.
* Wanneer het horloge standaard frequentiesignalen ontvangt vanuit Japan (JJY),
verschijnt de JP40 of JP60 indicatie op het scherm.
* Zelfs wanneer het horloge zich binnen het ontvangstbereik van radiosignalen bevindt,
kan het zijn dat het horloge geen radiosignalen ontvangt. Dit kan afhangen van de
ontvangst omgeving die mogelijk beïnvloed wordt door verschillende factoren zoals
het weer, terrein, gebouwen, richting etc.
➠ Condities waarin het horloge mogelijk geen radiosignalen kan ontvangen. Pag 37
Fukushima (Ohtakadoya-yama
zendstation: 40 kHz
Kyushu (Hagane-yama
zendstation: 60 kHz
29
Globale gids voor ontvangstbereik van radiosignalen: Duitsland (DCF77)
Wanneer BER (Berlin), ATH (Athene), CAI (Cairo), LON (Londen), PAR( Parijs) of UTC
(Universal Time Coordinated) (Greenwich Mean Time) is geselecteerd als stadcode voor
de plaatselijke tijd, ontvangt het horloge automatisch standaard frequentiesignalen
vanuit Duitsland.
Mainflingen
transmitting
station (77.5 kHz)
Approximately
700 km
30
DCF77 wordt overgedragen door
PTB. Southeastern Frankfurt.
Mainflingen zendstation: 77.5 kHz
* PTB: Physikalisch-Technische
Bundesanstalt
* Wanneer het horloge standaard frequentiesignalen ontvangt vanuit Duitsland (DC77),
verschijnt de GE77 indicatie op het scherm.
* Zelfs wanneer het horloge zich binnen het ontvangstbereik van radiosignalen bevindt,
kan het zijn dat het horloge geen radiosignalen ontvangt. Dit kan afhangen van de
ontvangstomgeving die mogelijk beïnvloed wordt door verschillende factoren zoals
het weer, terrein, gebouwen, richting etc.
➠ Condities waarin het horloge mogelijk geen radio signalen kan ontvangen. Pag 37
Als indicatie, het bereik voor
ontvangst van het radiosignaal heeft
ongeveer een radius van 700
kilometer van het zendstation.
31
Globale gids voor ontvangstbereik van radiosignalen: Verenigd Koninkrijk (MSF)
Wanneer LON (Londen), PAR( Parijs), BER (Berlijn), ATH (Athene), CAI (Cairo) of UTC
(Universal Time Coordinated) (Greenwich Mean Time) is geselecteerd als stadcode voor
de plaatselijke tijd, ontvangt het horloge automatisch standaard frequentiesignalen
vanuit het Verenigd Koninkrijk.
Anthorn transmitting
station (60 kHz)
Approximately 800 km
32
MSF wordt overgedragen door NPL.
North West Cumbria
Anthorn zendstation: 60 kHz
* NPL: National Physical Laboratory
* Wanneer het horloge standaard frequentiesignalen ontvangt vanuit het Verenigd
Koninkrijk (MSF), verschijnt de UK60 indicatie op het scherm.
* Zelfs wanneer het horloge zich binnen het ontvangstbereik van radiosignalen bevindt,
kan het zijn dat het horloge geen radiosignalen ontvangt. Dit kan afhangen van de
ontvangstomgeving die mogelijk beïnvloedt wordt door verschillende factoren zoals
het weer, terrein, gebouwen, richting etc.
➠ Condities waarin het horloge mogelijk geen radiosignalen kan ontvangen. Pag 37
Als indicatie, het bereik voor
ontvangst van het radiosignaal heeft
ongeveer een radius van 800
kilometer van het zendstation.
33
Globale gids voor ontvangstbereik van radiosignalen: Verenigde Staten van
Amerika (WWVB)
* Wanneer het horloge standaard frequentiesignalen ontvangt vanuit de Verenigde
Staten van Amerika (WWVB), verschijnt de US60 indicatie op het scherm.
Wanneer LAX (Los Angels), DEN( Denver), CHI (Chigago), of NYC (New York) is
geselecteerd als stadcode voor de plaatselijke tijd, ontvangt het horloge automatisch
standaard frequentiesignalen vanuit de Verenigde Staten.
* Zelfs wanneer het horloge zich binnen het ontvangstbereik van radiosignalen bevindt,
kan het zijn dat het horloge geen radiosignalen ontvangt. Dit kan afhangen van de
ontvangstomgeving die mogelijk beïnvloed wordt door verschillende factoren zoals
het weer, terrein, gebouwen, richting etc.
Approximately 1,500 km
Fort Collins
transmitting
station (60 kHz)
34
WWVB wordt overgedragen door
NIST
Fort Collins radio station (60 kHz)
Denver, Colorado
* NIST: National Institute of
Standards and Technology
➠ Condities waarin het horloge mogelijk geen radiosignalen kan ontvangen. Pag 37
Als indicatie, het bereik voor
ontvangst van het radiosignaal heeft
ongeveer een radius van 1500
kilometer van het zendstation.
35
Verbeteren van ontvangst van radiosignalen
Omgevingen waar het lastig is om een radiosignaal te ontvangen
Plaats het horloge op een plaats waar het gemakkelijk een radiosignaal kan ontvangen
zoals dichtbij een raam. De antenne is ingebouwd op de 12-uurs positie op het
horloge. Door het draaien van de antenne in de richting van een raam of in de richting
van het zendstation kan de ontvangst van het radiosignaal verbeteren.
* locaties van zendstations ➠ Ontvangstomgeving pag 27
Verplaats het horloge niet wanneer deze een radiosignaal ontvangt. Om de ontvangst
van radiosignalen te verhogen, kunt u het horloge tijdens de ontvangst beter niet
verplaatsen.
* Wanneer de knop wordt bediend terwijl het
horloge een radiosignaal ontvangt, wordt
de ontvangst geannuleerd.
36
Antenne
- Dichtbij elektrische
apparaten in huis,
zoals TV’s, koelkast of
airconditioning
- Dichtbij mobiele
telefoons, computers
of fax apparaten.
- Dichtbij stalen
bureaus of andere
meubels gemaakt van
metaal.
- Op plaatsen waar
radio-interferentie
wordt gegenereerd.
Zoals bouwplaatsen
of op plaatsen met
veel verkeer.
- Dichtbij hoogspanningskabels, tv stations of trein kabels.
Voorkom dat het horloge zicht op
één van deze plaatsen bevindt
terwijl het een radiosignaal
ontvangt.
- In een gebouw, tussen grote gebouwen
of onder de grond.
- In een auto, trein of
vliegtuig
37
Waarschuwing
Instellen van tijd voor de thuisstad en zomertijd (dst)
•
Wanneer u het horloge in een andere stad of regio dan normaal gebruikt, of wanneer
de tijd afwijkt van UTC veranderingen of de zomertijd begint of stopt in de plaats waar
u het horloge gebruikt, volg dan de volgende procedures om de instellingen van het
horloge aan te passen.
•
•
Het horloge kan een andere tijd weergeven wanneer het er niet in slaagt om een
radiosignaal te ontvangen door een storing. Het kan zijn dat het horloge geen
goed radiosignaal ontvangt vanwege de locatie of de conditie van de radiogolven.
Wanneer dit het geval is, verplaats het horloge dan naar een andere plaats waar
deze de radiosignalen kan ontvangen.
Wanneer het horloge buiten ontvangstbereik is, houdt het accurate quartz uurwerk
(afwijking van gemiddeld ± 15 seconden per maand) de tijd bij.
De transmissie van het tijdsignaal kan worden stopgezet tijdens onderhoud aan
één van de zendstations of door een blikseminslag. Raadpleeg in dit geval de
website van het zendstation of het Seiko Customer Service Center voor meer
informatie.
Website van zendstations (Augustus, 2010)
•
Japan................................... www.jjy-nict.go.jp
•
Duitsland............................. www.ptb.de
•
Verenigd Koninkrijk............. www.npl.co.uk
•
Verenigde Staten................. www.nist.gov/physlab/div847/grp40/wwvb.cfm
38
1
In het Menuscherm
Selecteer ‘Setting’
En druk ‘Select’
Menuscherm
2
In het Diverse Instellingen Scherm
(Miscellaneous Setting Display), selecteer
‘Home City & DST’ en druk ‘Select’.
Diverse Instellingen Scherm
(Miscellaneous Setting Display)
Om het Menuscherm weer te geven
➠ Veranderen van instellingen en schermen
pag 18.
39
Zomertijd (DST, Daylight Saving Time)
Daylight Saving Time (zomertijd) is een systeem waarbij het horloge in de zomer een
uur vooruit gezet wordt om zo gedurende de dag langer daglicht te ontvangen.
Zomertijd (DST) wordt voornamelijk in Europa en in de Verenigde Staten toegepast.
Het gebied of de duur van de zomertijd verschilt per land.
3
Instellen van tijd voor de thuisstad en zomertijd (DST)
Instellen van tijd voor de
thuisstad en tijdsverschil
ten opzichte van UTC.
Instellen van zomertijd
(DST)
Terugkeren naar het
Diverse Instellingen
Scherm (Miscellaneous
Setting Display).
➠ Namen van steden en het tijdsverschil pag 46
Het horloge kan radiogolven ontvangen, maar kan niet automatisch de zomertijd (DST)
aanpassen. Daarom is het noodzakelijk om dit handmatig aan te passen.
Druk
of
om de
namen van de steden
of het tijdsverschil ten
opzichte van UTC te
selecteren.
Houd de knop ingedrukt om te versnellen
met 4 plaatsen per keer.
40
Druk
of
om de
DST aan of uit te zetten.
Om terug
te keren
naar het
tijdscherm,
houd de
BACK-knop
ingedrukt.
41
Ontvangst geschiedenis scherm
U kunt de details van de laatste radiogolfontvangst controleren.
U kunt de maand en dag van de laatste radiogolfontvangst controleren in het Diverse
Instellingen Scherm ➠ pag 20
1
In het Menuscherm
Selecteer ‘radio wave’
En druk ‘select’
Menu Display
Om het Menuscherm te laten zien
➠ Veranderen van instellingen en schermen
pag 18.
42
2
3
Controleer het jaar, de maand, de datum en tijd van de laatste succesvolle ontvangen radiogolf
en het zendstation en land waarvandaan het horloge de radiogolven heeft ontvangen.
Zendstation en
het land waarvandaan het horloge
de radio golven
heeft ontvangen.
Selecteer ‘Record’
En druk ‘select’
Het zendstation en het land worden getoond in
een van de onderstaande schermen.
Transmitting
stations
JJY
Jaar, maand, dag
en tijd van de
laatste succesvolle ontvangen
radiogolf
Radio Wave Reception Mode
Om terug te keren naar het
tijscherm, houd de BACK-knop
ingedrukt.
Hold down
40kHz
JJY
60kHz
Names of the
countries
Screenshots
Japan
Japan
DCF77
Germany
MSF
The United
Kingdom
WWVB
The United
States
43
Gebruik van de wereldtijdfunctie (Laten zien van de
huidige tijd over de wereld)
Het horloge kan de huidige lokale tijd, maand, datum en dag van de week laten zien van 32 steden of
regio’s over de hele wereld.
De tijd in de thuisstad wordt gelijktijdig weergegeven.
* wanneer u het horloge in een andere stad of regio gebruikt dan normaal, of wanneer de
tijd verschilt van de UTC-aanpassingen, moet de tijd hiernaar aangepast worden. Pag 39
* de thuistijd en locale tijd kunnen worden gewijzigd. Pag 48
1
Druk op één van
de knoppen aan de
voorzijde.
➠ De navigatiebalk
voor de knoppen
aan de voorzijde
verschijnt.
3
Druk “ ” of “ ” om
een stad te selecteren
waarvan u de lokale tijd
wilt zien.
4
Druk ‘DST’ om de zomertijd in te
stellen.
DST indicatie (zomertijd is aan)
In het Menuscherm, selecteer ‘World Time’ en druk ‘select’.
➠ Het horloge opent het wereldtijden scherm.
Menu display
Om het Menuscherm te laten zien
➠ Veranderen van instellingen en
schermen pag 18.
44
2
Wereld Tijden Display
<Thuis tijd>
Tijd, zomertijd (DST)
<lokale tijd>
stadsnaam
tijdsverschil met UTC
Maand, datum, dag van de
week, tijd
* Wanneer de DST (zomertijd) is
ingeschakeld voor de
lokale tijd verschijnt ‘DST’ in
het scherm.
U kunt het horloge gebruiken in het wereldtijden scherm.
Navigatiebalk
Druk eenmalig om een stad
vooruit te gaan. Houd de
knop ingedrukt om met 4
plaatsen vooruit te gaan.
* de zomertijd (DST) kan individueel
worden ingesteld voor elke stad of
regio.
➠ DST pag 40
* Wanneer de BACK-knop wordt
ingedrukt, of als er geen knop wordt
ingedrukt gedurende 1 minuut, springt
het horloge terug naar het
Wereldtijden scherm.
Om terug te keren naar
het tijdscherm, houd de
BACK-knop ingedrukt.
45
Stadsnamen en tijdsverschillen
Hour = uur
Time difference
from UTC
Receivable
radio waves
City Codes
City Names
City Codes
City Names
Names of the countries or
regions
Time difference
from UTC
Receivable
radio waves
UTC-
-
Coordinate Universal Time
-
DCF77/MSF
HONG KONG-
Hong Kong
China
8 hours
JJY40/60
LONDON
London ★
United Kingdom
0 hour
DCF77/MSF
SEOUL
Seoul
Korea
9 hours
JJY40/60
PARIS
Paris ★
France
1 hour
DCF77/MSF
TOKYO
Tokyo
Japan
9.5 hours
JJY40/60
BERLIN
Berlin ★
Germany
1 hour
DCF77/MSF
ADELAIDE
Adelaide ★
Australia
9.5 hours
-
ATHENS
Athens ★
Greece
2 hours
DCF77/MSF
SYDNEY
Sydney ★
Australia
10 hours
-
CAIRO
Cairo ★
Egypt
2 hours
DCF77/MSF
NOUMEA
Nouméa
New Caledonia
11 hours
-
MOSCOW
Moscow ★
Russia
3 hours
-
WELLINGTON
Wellington ★
New Zealand
12 hours
-
BAGHDAD
Baghdad
Iraq
3 hours
-
HONOLULU
Honolulu
United States
-10 hours
-
TEHRAN
Teheran ★
Iran
3.5 hours
-
ANCHORAGE
Anchorage ★
United States
-9 hours
-
DUBAI
Dubai
United Arab Emirates
4 hours
-
LOS ANGELES
Los Angels ★
United States
-8 hours
WWVB
KABUL
Kabul
Afghanistan
4.5 hours
-
DENVER
Denver ★
United States
-7 hours
WWVB
KARACHI
Karachi
Pakistan
5 hours
-
CHICAGO
Chicago ★
United States
-6 hours
WWVB
DELHI
Delhi
India
5.5 hours
-
NEW YORK
New York ★
United States
-5 hours
WWVB
DHAKA
Dhaka
Bangladesh
6 hours
-
SANTIAGO
Santiago ★
Chile
-4 hours
-
YANGON
Yangon
Myanmar
6.5 hours
-
RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro ★
Brazil
-3 hours
-
BANGKOK
Bangkok
Thailand
7 hours
-
AZORES
Azores ★
Azores
-1 hours
-
De zomertijd wordt toegepast in steden of regio’s gemarkeerd met een “★”. (Augustus 2010) ➠ Zomertijd (DST) pag 40.
* Het horloge schakelt automatisch het zendstation in volgens de gekozen plaatselijke tijd.
➠ Controleren van instellingen in het Diverse Instellingen Scherm pag 18.
46
UTC: gecoördineerde universele tijd (UTC is de gecoördineerde universele standaard tijd bepaald door een internationale
overeenkomst. Het wordt gebruikt als officiële tijd over de hele wereld.)
Names of the countries or
regions
* Het tijdsverschil en het gebruik van zomertijd (DST) is afhankelijk van de regering van de verschillende landen of regio’s.
* In sommige regio’s kunnen tijdsverschillen met een half uur of kwartier afwijken van de UTC (als voorbeeld, sommige
delen van India).
47
Schakelen tussen de thuisstad tijd en de lokale tijd
De thuisstad tijd en de locale tijd kunnen worden gewisseld.
1
In het Menuscherm,
selecteer ‘setting’ en
druk op ‘select’.
Menu Scherm
2
3
Druk “
” om thuis ‘Home’ of lokaal ‘Local’ en druk ENTER.
➠ Met iedere druk op “
” worden thuis of lokaal afwisselend geselecteerd.
Tijd in de thuisstad en
de zomertijd (DST)
instelling
In het Diverse Instellingen Scherm pag 18
Selecteer ‘Home ↔ Local‘ en druk op ‘select’.
Thuistijd: Tokyo
Lokale tijd: New York
Terugkeren naar het
Diverse Instellingen Scherm
Miscellaneous Setting Mode
Druk
om af te wisselen
Tijd in de thuisstad en
de zomertijd (DST)
instelling
Thuistijd: New York
(zomertijd DST aan)
Lokale tijd: Tokyo
Om het Menuscherm te laten zien
➠ Aanpassen van instellingen en schermen
pag 18.
48
* Wanneer de tijd in de thuisstad en de lokale tijd worden gewisseld, zal de
zomertijd DST instelling worden meegenomen met de tijdsinstelling.
Om terug te keren naar
het tijdscherm, houd de
BACK-knop ingedrukt.
Hold down
49
Gebruik van het alarm
Wanneer de tijd de aangewezen alarmtijd bereikt, zal het alarm 10 seconden afgaan.
Druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen.
Drie verschillende alarmen, die afgaan op de aangewezen tijd, kunnen tegelijkertijd
worden ingesteld. U kunt het 1-tijd alarm, dit alarm gaat eenmalig af op de aangegeven
tijd, of het dagelijks alarm selecteren wat iedere dag op de aangegeven tijd afgaat.
Wanneer de thuistijd de aangeven alarmtijd aangeeft, zal het alarm afgaan.
1
In het Menuscherm,
Selecteer ’ALARM’ en
druk ‘SELECT’
Menuscherm
Om het Menuscherm te laten zien
➠ A
anpassen van instellingen en
schermen pag 18.
50
2
Druk ‘Select’ om het gewenste
alarm te selecteren.
Alarm instellingen
Met iedere druk op
alarm in- of uitgeschakeld.
Aan
Uit
wordt het
3
Instellen van de
alarmtijd
* U kunt het alarmgeluid testen ➠ testen van alarm geluid pag 52
* Wanneer het alarm afgaat terwijl het horloge een radiosignaal ontvangt, wordt de ontvangst
geannuleerd.
Met iedere druk op ENTER, zal het geselecteerde segment geactiveerd worden.
Uur instellen
Minuten instellen
1-tijd alarm
of dagelijks alarm
Druk
of
om het uur in
te stellen. Druk de knop eenmalig in om een uur verder
te gaan, houd de knop ingedrukt om sneller te gaan.
Druk
of
om de minuten
in te stellen. Druk de knop
eenmalig in om een minuut
verder te gaan, houd de knop
ingedrukt om sneller te gaan.
Druk
of
om het gewenste
alarm type te selecteren. ‘1-time’
staat voor 1-tijd alarm wat eenmalig afgaat. ‘Daily’ staat voor dagelijks alarm, wat iedere dag afgaat.
Terugkeren naar de Alarm
instellingen
* het alarm zal worden ingeschakeld
Om terug te
keren naar het
tijdscherm houd
de BACK-knop
ingedrukt.
Hold down
51
Opladen
Testen van het alarmgeluid
U kunt het alarmgeluid 10 seconden testen.
Hoe kunt u de batterij opladen?
Draai het zonnepaneel naar het licht om de batterij op te laden.
1
In het Menuscherm,
selecteer ‘SETTING’ en
druk ‘SELECT’
2
Selecteer ‘Alarm Test’
en druk ‘select’
3
Druk ‘SELECT’
➠ het alarm zal 10 seconden
afgaan.
Menuscherm
Om het Menuscherm te laten zien
➠ Aanpassen van instellingen en
schermen pag 18.
Diverse Instellingen Scherm
Om terug te keren
naar het tijdscherm
houd de BACK-knop
ingedrukt.
Hold down
52
Solar panel
Zorg ervoor dat het horloge altijd voldoende is opgeladen om een optimale
prestatie van het horloge te verzekeren.
In de volgende situaties is het goed mogelijk dat het
horloge op zal raken door energietekort.
wanneer het horloge is bedekt onder kleding met lange
mouwen.
• wanneer het horloge wordt gebruikt of opgeborgen op
een plaats waar het onvoldoende licht kan ontvangen.
•
* Zorg ervoor dat het horloge tijdens het opladen niet wordt blootgesteld aan een hoge temperatuur.
(Het horloge kan functioneren bij een temperatuur van -5ºC tot 50ºC)
*Wanneer u het horloge voor het eerst gebruikt of wanneer het horloge is uitgevallen door energietekort, laadt het horloge dan voldoende op zoals aangeven in de tabel op pag 54.
53
Standaard oplaadtijd
Gebruik de onderstaande tabel als indicatie wanneer het horloge wordt opgeladen.
Indicatie
oplaadtijd om het
horloge een dag
te laten lopen
Resterend batterij niveau
extreem laag
Buiten op een zonnige dag
100.000 lux
ong. 1 uur
Bij het raam op een
zonnige dag 10.000 lux
ong. 2,5 uur
Bij het raam op een
bewolkte dag 5.000 lux
ong. 31 uur
Binnen bij kunstmatig licht
500 lux
ong. 74 uur
medium
hoog
ong. 24 uur
ong. 12 uur
ong. 6 min.
ong. 23 uur
ong.19 min.
ong. 50 uur
ong. 35 min.
ongeveer 37 uur
ong. 45 uur
ongeveer 71 uur
ong. 58uur
ongeveer 139 uur
-
-
Wanneer het horloge volledig is opgeladen kan het horloge tot 9 maanden lopen
zonder blootstelling aan licht om verder op te laden.
Voorwaarde voor het gebruik voor een dag
- Ingebouwde achtergrondlicht functie
eenmalig voor 3 seconden
- Alarm geluid
voor 10 seconden
- Uitgevoerde automatische ontvangst
voor 10 minuten
- Energiebesparende functie (POWER SAVE) geactiveerd voor 6 uur
* frequent gebruik van de ingebouwde achtergrondlicht functie kost veel energie.
* Wanneer u het horloge voor het eerst gebruikt of wanneer het horloge is uitgevallen
door energietekort, laadt het horloge dan voldoende op zoals aangeven in de tabel
op pag 54.
ong. 8 uur.
* De aangeven tijd om op te laden kan iets verschillen per model of horloge.
54
55
Controleren van resterende energiereserve
De energiereserve indicatie
verschijnt in de rechter bovenhoek
op het scherm en laat u de
resterende energiereserve weten.
Voorbeeld; Diverse Instellingen Scherm
Battery Life Indicator
* Wanneer de energiereserve indicatie niet verschijnt in het tijdscherm, ga
dan naar het Stijl Selectie Scherm of het Wereldtijdenscherm.
Indicatie
Resterend batterij
niveau
hoog
medium
extreem laag
geen energie
Uitgeschakelde
operaties
Of functies
NEE
NEE
achtergrondlichtfunctie wordt uitgeschakeld
Knop bediening Radio golf ontvangst worden gestopt.
Achtergrondlichtfunctie wordt uitgeschakeld.
Volg de instructies 1 en 2 op.
De resterende energiereserve niveau
kan ook gecontroleerd worden in
de Stijl Selectie Modus of in het
Wereldtijdenscherm.
56
Oplossing
U kunt het
horloge zo
gebruiken
Opladen is
aanbevolen
Hoe kunt u de batterij
opladen? pag 53
Laad het horloge voldoende op totdat
de indicator van de energiereserve
aangeeft. Wanneer u het horloge
heeft opgeladen kunt u het horloge
gebruiken.
Hoe kunt u de batterij opladen? pag 53
1. Laad het horloge voldoende op totdat de indicator
van de energiereserve
aangeeft.
2. Gebruik handmatige ontvangst of stel de tijd handmatig in.
➠ Handmatige ontvangst pag 26.
➠ Handmatig instellen van tijd en datum pag 78.
Wanneer u een abnormaal scherm ziet, reset de
ingebouwde IC.
➠ Abnormaal scherm of onjuiste fintie pag 94.
57
Energiebesparing (Power Save en sleep)
Wanneer er geen knop wordt ingedrukt terwijl het horloge zich in het donker bevindt,
zal de energiebesparende functie (Power Save Mode) worden geactiveerd om energie
te besparen.
58
* Wanneer de batterij levensduur indicatie niet verschijnt in het tijdscherm, ga
dan naar het Stijl Selectie Scherm of het Wereldtijdenscherm.
Indicatie
energiebesparing
Status
“Power Save” verschijnt wanneer er geen knop wordt ingedrukt terwijl het horloge
in het donker ligt voor ongeveer een uur.
“Sleep” verschijnt wanneer er geen knop wordt ingedrukt terwijk het horloge in het donker ligt voor
ongeveer 3 dagen.
Uitgeschakelde
operaties
of functies
geen
Radiogolfontvangst wordt alleen om 2 uur ‘s morgens uitgevoerd op oneven dagen.
Het alarmgeluid wordt uitgeschakeld.* Wanneer het horloge voor langere tijd in de “SLEEP” modus
staat, zal de batterij opraken.
Oplossing
Wanneer het horloge wordt blootgesteld aan licht of wanneer er een knop wordt
ingedrukt, zal de energiebesparende functie worden geannuleerd.
Wanneer het horloge wordt blootgesteld aan licht of wanneer er een knop wordt ingedrukt, zal de
energiebesparende functie worden geannuleerd.
59
Behoud van de kwaliteit van uw horloge
Onderhoud
Dagelijks onderhoud is noodzakelijk
•
Veeg vocht, zweet of vuil weg met een zachte doek
•
Wanneer het horloge in zeewater is geweest, zorg dan voor dat het horloge
gewassen wordt met schoon water en droog het zorgvuldig af.
* Wanneer uw horloge wordt beoordeeld als niet waterdicht ‘Non water resitant’ of
waterdicht voor dagelijks gebruik ‘water resistant for everyday life’ was het horloge
dan niet met stromend water wat direct vanuit de kraan over het horloge loopt. Doe
eerst wat water in een kom en dompel het horloge hierin onder om het te wassen.
➠ Uitvoering en type pag 61.
➠ waterdichtheid pag 62.
Uitvoering en type
De achterzijde van de kast laat het kaliber en prestaties van het horloge zien.
Waterdichtheid
prestatie
Pag 62
Kaliber informatie
Het nummer
identificeert het
type horloge.
* het figuur hierboven is een voorbeeld. De uitvoering van uw horloge is afwijkend van
het bovengenoemde voorbeeld.
60
61
Waterdichtheid
Gebruik de onderstaande tabel voor een beschrijving van iedere mate van
waterdichtheid van uw horloge voor u het gebruikt.
62
Indicatie op het
achterdeksel
Waterdichtheid prestatie
voorwaarde voor gebruik
Geen indicatie
niet waterdicht
voorkom druppels water of zweet
Waterdichtheid
waterdicht voor dagelijks gebruik
het horloge kan tegen toevallig contact met water
Waterdichtheid
50 meter / 5 BAR
waterdicht voor dagelijks gebruik, tot 5 barometer druk
Dit horloge is geschikt voor sporten als zwemmen
Waterdichtheid
100 meter / 10 BAR
200 meter / 20 BAR
waterdicht voor dagelijks gebruik tot 10/20 barometer druk
Geschikt voor duiken zonder gebruik van een luchtcylinder.
Niet geschikt voor zwemmen
63
Band
De band raakt door het directe contact met de huid vervuild met zweet of stof. Gebrek
aan zorg kan de band verslechteren, huid irritaties veroorzaken of vlekken op de mouw
veroorzaken. Het horloge vraagt veel aandacht voor een langdurig gebruik.
Metalen band
Vocht, zweet of vuil kunnen voor roestvorming zorgen, zelfs op een roestvrij stalen
band, wanneer het voor lange tijd op de band zit. Gebrek aan zorg kan voor een gele/
goudkleurige gloed op mouwen veroorzaken.
Veeg vocht, zweet of vuil zo snel mogelijk weg met een zachte doek.
•
Om het vuil rondom de schakels van de band te verwijderen, veeg het eraf in water
en borstel het vervolgens eraf met een schone tandenborstel. (bescherm de
horlogekast tegen waterspatten door het in een plastic zak te wikkelen)
•
wanneer roest voorkomt, kunnen pinnen gaan uitsteken of uit het horloge vallen,
of de sluiting kan niet open gaan.
•
Als dit het geval is kunt u uzelf verwonden, stop daarom het gebruik van het
horloge en vraag om een reparatie.
64
opmerkingen bij
huidirritatie en allergie
huidirritatie kan veroorzaakt worden om verschillende redenen zoals een allergie voor
metaal, of huidirritatie door wrijving, stof of tegen de band zelf.
opmerkingen op de
lengte van de band
Pas de band aan zodat er een kleine ruimte overblijft tussen het horloge en uw pols voor een
goede luchtstroom. Wanneer u het horloge draagt, laat dan voldoende ruimte over zodat u
een vinger tussen uw pols en het horloge kunt steken.
EPD technologie
•
De belangrijkste componenten van elektronische inkt zijn miljoenen kleine microcapsules, met de diameter van een menselijke haar. Iedere microcapsule bevat negatief
geladen witte deeltjes en positief geladen zwarte deeltjes gesuspendeerd in een heldere
vloeistof.
•
Wanneer een negatief elektrisch veld wordt toegepast, verplaatsen de witte deeltjes naar
de bovenkant van de microcapsule waar ze zichtbaar worden voor de gebruiker. Dit
maakt dat het scherm wit lijkt op die plek. Tegelijkertijd trekt een tegen­over­gestel­d
elektrisch veld de zwarte deeltjes naar de onderkant van de microcapsule waar ze
verborgen zijn. Wanneer het proces wordt omgekeerd zullen de zwarte deeltjes aan de
bovenkant van de capsule verschijnen, wat er voor zorgt dat het donker wordt op de plek.
Microcapsule
Witte deeltjes
bovenste
transparante
electrode
bodem elektrode
Een dozijn µm
Zwarte deeltjes
Het EPD scherm kan geleidelijk verslechteren na langdurig gebruik. Wanneer u een afname van het contrast of de
leesbaarheid contateert, neem dan contact op met de dealer waar u het horloge gekocht heeft en laat het EPD scherm
vervangen. U bent verantwoordelijk voor de kosten voor het vervangen van het EPD scherm.
65
Energiebron
De batterij die gebruikt is in dit horloge is een speciale secundaire batterij, deze is
totaal verschillend van gewone zilveroxide batterijen
Niet zoals bij andere beschikbare batterijen als dry-cell batterijen en
knoopcelbatterijen, kan de secundaire batterij keer op keer gebruikt worden bij het
herhalen van de cyclus van ontladen en opladen.
Toch kan echter om verschillende redenen, zoals langdurig gebruik of
gebruiksomstandigheden, de capaciteit of oplaad efficiëntie van de secundaire batterij
geleidelijk verslechteren.
Versleten of vervuilde mechanische onderdelen of verontreinigde oliën kunnen ook de
oplaadcyclus verkorten. Als de efficiëntie van de secundaire batterij afneemt, laat het
horloge dan repareren.
Opmerking
Opmerkingen bij het vervangen van de secundaire batterij.
•
Verwijder de batterij niet zelf
•
Vervanging van de batterij vraagt om professionele kennis en vaardigheden. Vraag
de dealer waar u het horloge gekocht heeft om het te repareren.
•
Het installeren van een gewone zilveroxide batterij kan hitte genereren en barsten
of ontsteking veroorzaken.
66
* preventie functie tegen overladen
Wanneer de secundaire batterij volledig is opgeladen, zal de ‘preventie functie tegen
overladen’ automatisch ingeschakeld worden om verder laden te voorkomen. Het is
niet nodig om u zorgen te maken over de gevolgen van overladen ten opzichte van
de aanbevolen oplaadtijd voor het volledig opladen van het horloge.
* Bekijk de Standaard Oplaadtijd op pag 54 om te bekijken hoeveel tijd het horloge
nodig heeft om volledig op te laden.
Opmerking
Opmerkingen bij het opladen van het horloge
•
Plaats het horloge tijdens het opladen niet in de nabijheid van een intense
lichtbron zoals verlichtingsmateriaal voor fotografie, spotlights, gloeilampen, zodat
het niet overmatig verhit kan worden waardoor de interne onderdelen beschadigd
kunnen worden.
•
Wanneer u het horloge oplaadt door het bloot te stellen aan direct zonlicht,
vermijd dan plaatsen waar de temperatuur gemakkelijk op kan lopen, zoals een
auto dashboard.
•
Laat de temperatuur van het horloge niet hoger worden dan 50ºC.
67
After Sales Service
Opmerkingen over garantie en reparatie
•
neem contact op met de dealer waar u het horloge heeft gekocht of met een
SEIKO SERVICE CENTER voor reparatie of revisie.
•
Overhandig, binnen de garantieperiode, het garantiecertificaat bij reparaties.
•
Garantiedekking is aangegeven in het garantiecertificaat. Lees en bewaar het
zorgvuldig.
•
Voor reparaties buiten de garantietermijn geldt: als de functies van het horloge
hersteld kunnen worden door een reparatie, zullen we de reparatie op aanvraag en
tegen betaling uitvoeren.
•
•
Onderdelen, zoals de pakking, kunnen verslechteren, en de waterdichtheid wordt
aangetast als gevolg van transpiratie en vocht.
neem contact op met de dealer waar u het horloge gekocht heeft voor inspectie
en afstelling door demontage en reiniging (revisie). Voor het vervangen van
onderdelen, vraag specifiek naar ‘SEIKO GENUINE PARTS’ bij inspectie en
afstelling door demontage en reiniging (revisie). Zorg ervoor dat de pakking en de
push pins ook worden vervangen door nieuwe. Als uw horloge is gecontroleerd en
aangepast door demontage en reiniging (geresiveerd), kan het uurwerk van uw
horloge worden vervangen.
Reparatie onderdelen
•
de reparatie onderdelen voor dit horloge worden meestal 7 jaar bewaard.
•
Sommige alternatieve onderdelen kunnen worden gebruikt bij een reparatie
mocht dit noodzakelijk zijn.
controle en aanpassing door demontage en reiniging (revisie)
•
periodieke controle en afstelling door demontage en reiniging (revisie) worden
eens per 3 tot 4 jaar aanbevolen om een optimale prestatie van het horloge te
behouden voor een lange tijd.
•
het digitale display kan uitgaan als gevolg van vloeistof lekkage.
68
69
Oplossen van problemen
3
Uitvoeren van handmatige ontvangst
1
plaats het horloge
Leg het horloge in een goede
ontvangstomgeving.
2
Selecteer “Receive” en druk op “Selecteer”
➠ het horloge begint met het ontvangen van radiogolven.
In het Menuscherm, selecteer “Radio Wave” en druk
op “Select”.
* verplaats het horloge niet tijdens de ontvangst. Wanneer
het horloge wordt verplaatst, kan deze geen radiosignalen
ontvangen.
Menuscherm
Schermafbeeldingen tijdens de
radiogolfontvangst ziet u op de
volgende pagina.
< Wanneer u een “Out of Service” bericht ontvangt op het scherm >
U ontvangt dit bericht wanneer de aangewezen plaatselijke tijd
buiten het bereik van de radiogolven ontvangst ligt.
➠ verbeteren radiosignaalontvangst pag 36
➠ Omgevingen waar moeilijk radiosignalen
kunnen worden ontvangen. Pag 37
* het horloge kan geen radiogolven
ontvangen wanneer het buiten het bereik
van de radiogolfontvangst is geplaatst.
➠ radioontvangstbereik. Pag 27
70
Om het Menuscherm te laten zien
➠ Aanpassen van instellingen en schermen pag 18
Wanneer de tijd voor de thuisstad niet goed is aangegeven, kan het horloge geen radiogolven ontvangen.
➠ Controleren van de horloge instellingen.
Diverse Instellingen Display. pag 20
Aangegeven plaatselijke tijd
Het horloge kan alleen radiogolven ontvangen wanneer de thuisstad
tijd is aangewezen voor een stad, zoals Tokyo, binnen het radiogolfontvangstgebied waarbinnen de radiogolfontvangstfunctie werkt.
➠ Radiogolfontvangstbereik pag 27
Gaat verder op de volgende pagina
71
4
Wacht een aantal minuten
* verplaats het horloge niet tijdens de ontvangst.
Wanneer het horloge wordt verplaatst, kan deze
geen radiosignalen ontvangen.
Het kost tijd om de ontvangst te voltooien
(17 minuten op z’n hoogst), afhankelijk van de
ontvangstomgeving.
Een ander scherm zal
tevoorschijn komen afhankelijk van het zendstation
waarvandaan het horloge
de radiogolven ontvangt.
Wanneer het horloge
radiogolven ontvangt zult u
een van de hiernaast afgebeelde schermen zien.
5
Zendstations
Druk op een willekeurige knop om de ontvangst te
annuleren. Druk vervolgens op BACK om terug te keren
naar stap 3.
72
Naam van een
land
JJY
40kHz
Japan
JJY
60kHz
Japan
DCF77
Germany
MSF
The United
Kingdom
WWVB
The United
States
Wanneer de thuisstadtijd niet goed is aangegeven kan
het horloge geen radiogolven ontvangen.
➠ Controleren van de horloge instellingen. Diverse
Instellingen Display. pag 20
Wanneer u een piep hoort kunt het ontvangst resultaat controleren.
Schermen tijdens ontvangst:
Afbeelding
OK
Ontvangst
was succesvol
Piep
NG
Ontvangst was
niet succesvol
Piep
Om terug te keren
naar het tijdscherm
houd de BACK-knop
ingedrukt.
* Wanneer het horloge geen radiogolven kan ontvangen ➠ pag 74
* Wanneer het horloge zich buiten de ontvangstregio bevindt, kan het geen radiogolven ontvangen
➠ radioontvangstbereik pag 27
73
Verbeteren van radiogolfontvangst
•
Verplaats het horloge naar een andere plaats of probeer het horloge te draaien om
de oriëntatie te veranderen.
Zelfs wanneer het horloge zich bevindt binnen het bereik van radiogolfontvangst,
kan radioontvangst verstoord worden door condities als het weer, omringende
geografische kenmerken, gebouwen of richting. Kijk bij ‘Omgevingen waarin het
lastig is om radiosignalen te ontvangen’ pag 37
•
Wanneer de thuisstadtijd niet goed is aangegeven kan het horloge geen
radiogolven ontvangen.
Controleer de plaatselijke tijd ➠ controleren van instellingen van het horloge
Diverse Instellingen scherm pag 20
•
Probeer om op een andere dag en tijd radiogolven te ontvangen (handmatige
ontvangst)
Zelfs op dezelfde locatie kan de radiogolfontvangstomgeving veranderen
gedurende de dag. Radiogolfontvangst is meestal gemakkelijker in de nacht.
•
Een “Out of Service’ boodschap verschijnt op het scherm tijdens handmatige
ontvangst.
U ziet dit bericht in beeld wanneer de plaatselijke tijd buiten het bereik van de
radiogolfontvangst is. Controleer de thuisstad tijdinstelling
➠ Diverse Instellingen Scherm pag 20.
74
•
Het horloge kan alleen radiogolven ontvangen wanneer de thuisstad tijd is
aangewezen voor een stad, zoals Tokyo, binnen het radiogolfontvangstgebied
waarbinnen de radiogolfontvangstfunctie werkt.
➠ Radiogolfontvangstbereik pag 27.
Wanneer u het horloge gebruikt op een plaats waar het onmogelijk is om
radiogolven te ontvangen, stel dan de tijd handmatig in
➠ Handmatig instellen van de tijd pag 70.
75
Radiogolf ontvangst Vraag & Antwoord:
V: Wanneer ontvangt mijn horloge radiogolven?
A: Standaard radiogolven worden bijna 24 uur per dag uitgezonden. Maar uw
radiogestuurde horloge ontvangt niet de hele dag door radiogolven. Het horloge is
ontworpen om automatisch een paar minuten voor middernacht radiogolven te
ontvangen, deze zijn dan sterker. Wanneer het horloge geen radiogolven ontvangt
houdt het quartz uurwerk nauwkeurig de tijd bij met een afwijking van 15 sec per
maand.
V: Wat moet ik doen voor een succesvolle ontvangst?
A: De sterkte van de standaard radiogolven is afhankelijk van verschillende factoren
zoals afstand van het zendstation, omgevende geografische factoren zoals
gebouwen, en weer condities. Het horloge is zo ontworpen om automatisch
radiogolven te ontvangen vlak voor middernacht. Daarom is het verstandig om het
horloge vlakbij een raam te plaatsen voor u naar bed gaat. Wanneer u handmatig
signalen ontvangt, probeer dan een goede omgeving te vinden voor ontvangst.
V: Mijn horloge geeft na de ontvangst niet direct de juiste tijd weer. Hoe kan dat?
A: Het kan 17 minuten duren voor het horloge de radiogolven heeft ontvangen. Het
duurt in ieder geval een minuut om de complete tijd- en agendagegevens te
verzenden. Het horloge moet een hele reeks gegevens ontvangen om te kunnen
synchroniseren. Een storing in de ontvangst treedt vaak op als gevolg van
verschillende bronnen, zoals radiogeluid. Het horloge is ontworpen om de
radiogolfontvangst te herhalen om zo te controleren of de data correct is. Daarom
kan het soms even duren voor het horloge een ontvangst heeft afgerond. Als het
horloge een slechte ontvangst heeft, kan de ontvangst langer duren. Verplaats het
horloge niet en raak het niet aan.
76
77
Handmatig instellen van tijd en datum (jaar, maand en datum)
Wanneer u het horloge gebruikt op een plaats
waar het voortdurend buiten het bereik van
een radiosignaal is of wanneer het horloge
geen radiosignaal kan ontvangen, stel dan de
tijd en datum handmatig in.
➠ radiogolfontvangstbereik pag 27.
*wanneer u het horloge gaat gebruiken in een
omgeving met radiogolfontvangst, laat dan
het horloge automatisch radiogolven
ontvangen zodat het de tijd en datum in kan
stellen.
➠ automatische ontvangst en handmatige
ontvangst pag 25.
Instellen van de tijd
1
In het Menuscherm
Selecteer “setting”
en druk op “select”.
Menuscherm
2
In het Diverse Instellingen
Scherm, selecteer “Adjust
Time” en druk op “Select”.
Diverse Instellingen Scherm
3
Druk op “Select” om de
tijdsindicatie te selecteren.
Manual Time Setting Mode
* wanneer het horloge de tijd en datum instelt
nadat het succesvol een radiogolf heeft
ontvangen, hoeft u de tijd en datum niet
handmatig in te stellen.
*Wanneer het horloge geen radiogolven
ontvangt houdt het quartz uurwerk
nauwkeurig de tijd bij met een afwijking van
minimaal 15 sec per maand.
* Wanneer het horloge een radiosignaal
ontvangt nadat de tijd en datum handmatig
zijn ingesteld, zal het horloge aanpassen naar
de ontvangen tijd en datum.
78
Om het Menuscherm te laten zien
➠ Aanpassen instellingen en schermen
pag 18.
Wanneer u alleen de datum in wil stellen
ga naar stap 6 op pagina 82.
Gaat verder op de volgende pagina
79
4
5
Instellen van uur en minuten
Seconden Instellen
Met iedere druk op ENTER, wordt het geselecteerde segment geactiveerd.
Uurinstelling
Druk
of
om het
uur in te stellen.
Minuteninstelling
Druk
of
om de
minuten in te stellen.
Menuscherm
Druk
of
om de de cijfers op 00 te
zetten.
* wanneer u op ENTER of BACK drukt, zal het horloge terugkeren
naar stap 3.
*Wanneer u de BACK-knop indrukt nadat u op
of
heeft
gedrukt, zal het horloge onmiddellijk starten vanaf 0 seconden.
Deze actie heeft hetzelfde effect als stap 5, wanneer het horloge
start vanaf 0 seconden.
80
Seconden Instellen
Druk op “START” tegelijkertijd met een tijdsignaal
Terugkeren naar de
Handmatige Tijd instellen
modus
Tellen begint
U kunt de seconden zien
optellen.
Om door te gaan naar de datum, zie volgende pagina
Om terug te keren
naar het tijdscherm
houd de BACK-knop
ingedrukt.
Hold down
81
Instellen van de datum (jaar, maand en dag)
Wanneer u alleen de datum in wil stellen, na het uitvoeren van stap 1 en 2 ga naar stap 6.
6
Druk op “SELECT” om de
Y/M/D te selecteren.
7
Datum instellen
Met iedere druk op ENTER, zal het geselecteerde segment
worden geactiveerd.
Diverse instellingen menu
Jaar instellen
of
Druk
te stellen
om het jaar in
Maand instellen
Druk
of
in te stellen
om de maand
Datum instellen
Druk
of
in te stellen
Terugkeren naar de
Handmatige Tijd instellen
modus
om de datum
Om terug te keren naar het
tijdscherm houd de BACK-knop
ingedrukt.
Hold down
82
83
Schakelen tussen 12- en 24 uurs aanduiding
U kunt zowel een 12- als 24-uurs tijdsindicatie kiezen.
* Wanneer Stijl 5, Spelende Kaarten, is geselecteerd in het tijdscherm,
kan de 24-uursaanduiding niet worden afgebeeld.
1
In het Menuscherm, selecteer
“SETTING” en druk op “SELECT”
Menuscherm
2
In het Diverse Instellingen Scherm, selecteer
“adjust Time” en druk op “Select”
3
Selecteer “12 hour time” en
druk op “Select”
(of “24 hour Time”)
4
Druk op ENTER om het
12-uurs of 24-uurs format
te kiezen
12-uur format
Handmatig Tijd instellen
Terugkeren naar de
Handmatige Tijd instellen
modus
Diverse Instellingen Scherm.
Druk
of
om te
selecteren
De hierboven weergeven
afbeelding laat het scherm zien
wanneer de 12-uurs indicatie is
geactiveerd.
Om het Menuscherm te laten zien
➠ Aanpassen van instellingen en schermen
pag 18.
84
24-uur format
Om terug te keren
naar het tijdscherm
houd de BACK-knop
ingedrukt.
Hold down
85
Wanneer u een van deze schermen ziet
Als u een van deze schermen ziet, volg dan de bijgaande instructies.
Waterdichtheid prestatie
Conditie
De energiebesparende functie is geactiveerd
Instructie
86
Het scherm is blanco
voorwaarde
Scherm
voor gebruik
Stel het horloge bloot aan licht of druk op een willekeurige knop om de energiebesparende functie
uit te schakelen.
➠ Energiebesparing pag 58.
De temperatuur van het horloge
is gedaald tot beneden -5ºC.
Het horloge reageert niet wanneer er een
willekeurige knop wordt ingedrukt.
➠ de batterij is bijna op.
Het bericht TOO HOT verschijnt wanneer u een
knop indrukt.
➠ de temperatuur van het horloge is gestegen
boven de 50ºC.
Verplaats het horloge naar een
warme plaats en wacht een tijdje
totdat het horloge weer het normale
tijdscherm laat zien.
Volg de instructies 1 en 2 op
1. Laad het horloge voldoende op totdat de
indicatie van de energiereserve verschijnt als
➠ Opladen van de batterij pag 53.
2. Stel handmatige ontvangst in of stel de tijd
handmatig in.
➠ Instellen handmatige ontvangst pag 70.
➠ Instellen tijd, datum en dag pag 78.
Wanneer u een abnormaal scherm ziet, reset dan
de ingebouwde IC.
➠ Abnormaal display of onjuiste functie pag 94.
Verplaats het horloge naar een koelere plaats
wanneer dit scherm verschijnt. Wacht een tijdje
totdat het horloge weer het normale tijdscherm
laat zien
87
Problemen oplossen
Probleem
Radiogolf
ontvangst
Opladen van
het horloge
88
het horloge kan geen
radiogolven ontvangen
Het horloge is gestopt
en werkt niet, terwijl het
opgeladen is
Mogelijke Oorzaken
Oplossingen
Pagina
Het horloge is verplaatst terwijl het radiogolven
ontvangst. Het duurt hooguit 17 minuten om de
ontvangst te voltooien.
Verplaats het horloge niet terwijl het horloge radiogolven ontvangt. Wacht tot de
ontvangst is voltooid, dit kan hooguit 17 minuten duren
27
Terwijl het horloge radiogolven ontving is er op een
knop gedrukt. De radiogolf ontvangst is geannuleerd.
Druk op geen enkele knop terwijl het horloge radiogolven ontvangt (zowel bij de
automatische of handmatige ontvangst). Verplaats of raak het horloge niet aan.
27
Het horloge bevindt zich in een slechte
ontvangstomgeving.
Verplaats het horloge naar een omgeving met een goede ontvangst en probeer om
radiogolven te ontvangen.
27
Radiogolf verzending vanuit het zendstation is tijdelijk
niet mogelijk (uitval)
Bekijk de websites van de verschillende zendstations om de uitval periodes te
controleren. Probeer radiogolven ontvangen op een andere tijd.
38
De thuisstad tijd is niet juist aangegeven.
1. Controleer de aangeven thuisstad tijd volgens de instructie, pas het zonodig aan.
2. W
anneer de tijd incorrect blijft nadat de thuisstad is gereset, probeer dan
handmatig radiosignalen te ontvangen.
48
Het licht is te zwak, het horloge is niet volledig
opgeladen
De oplaadtijd verschilt en is afhankelijk van de verlichtingsterkte. Laad het horloge
op volgende de “Standaard oplaadtijd”
53
De ingebouwde IC bevindt zich in een onstabiele
conditie.
Reset de ingebouwde IC, zie abnormaal display of onjuiste functie
94
89
Probleem
Het horloge laat geen of
een verkeerde tijd zien
Verkeerde
tijdsindicatie
Het horloge geeft de
minuten en seconden correct weer, maar verschilt
met een of meerdere uren
van de juiste tijd.
Het horloge reageert op
geen enkele druk op een
knop
Druk op de knop
Het scherm verandert niet
wanneer een knop wordt
ingedrukt.
Het scherm verandert
langzaam wanneer er een
knop wordt ingedrukt.
90
Mogelijke Oorzaken
Oplossingen
Pagina
Radiogolfontvangst is geblokkeerd door externe factoren (Ontvangst mislukt)
1. Probeer radiogolven te ontvangen op een plaats met een goede ontvangst.
2. Stel de handmatige ontvangst in als dit nodig is.
70
Het horloge is voor een langere tijd op een plaats met
een extreem hoge of lage temperatuur achtergelaten.
1. Wanneer het horloge weer een normale temperatuur heeft, zal het terugkeren naar
het tijdscherm.
2. Wanneer het horloge na terugplaatsen naar een normale temperatuur een verkeerde tijd blijft aan
70
De plaatselijke tijd is niet correct aangegeven.
Reset de plaatselijke tijd.
39
De zomertijd (DST) is niet goed aangegeven voor de
thuisstadtijd
Corrigeer de zomertijd (DST)
40
De batterij is bijna leeg
Laad het horloge op
53
De schakelsnelheid van het EPD scherm is langzamer
vergeleken met andere schermen als LED.
Dit is geen storing
Wacht tot het horloge klaar is met het aanpassen van het scherm, voordat u een
nieuwe operatie uitvoert.
geven, stel dan handmatige ontvangst in. Mocht dit niet helpen, neem dan contact op met de
dealer.
11 - 20
91
Probleem
Mogelijke Oorzaken
Oplossingen
Pagina
de batterij is bijna leeg
laad het horloge op
53
De temperatuur van het horloge is te hoog of te laag.
verplaats het horloge naar een koelere plaats en wacht tot het horloge het normale
tijdscherm laat zien
-
In het tijdscherm worden iedere 10 minuten en iedere
keer als u naar een andere modus gaat de zwarte en
witte deeltjes omgekeerd.
Dit is geen storing. Dit is een geprogrammeerde actie om de kwaliteit van het scherm
te behouden.
-
De temperatuur van het horloge is boven de 50 ºC
gestegen
verplaats het horloge naar een koelere plaats en wacht tot het horloge het normale
tijdscherm laat zien.
-
verplaats het horloge naar een warmere plaats en wacht tot het horloge het normale
tijdscherm laat zien.
-
Raadpleeg de dealer waar u het horloge heeft gekocht.
-
Het scherm is blank
Scherm
De zwarte en witte deeltjes zijn zo nu en dan
omgekeerd
De boodschap “TOO HOT
USE UNDER 50 ºC verschijnt op het scherm.
De boodschap “TO COLD De temperatuur van het horloge is beneden de -5 ºC
USE OVER -5 ºC”verschijnt gedaald.
op het scherm.
Anders
92
Het scherm is wazig
Er is water in het horloge gekomen als gevolg van een
slechte pakking
93
Abnormaal display of onjuiste functie
Resetten van de ingebouwde IC.
Wanneer het horloge een abnormaal scherm laat zien, wanneer het niet juist
functioneert of het niet werkt wanneer het volledig is opgeladen, volg dan de volgende
instructies om de ingebouwde IC te resetten. Dan zal het horloge zijn normale functie
hervatten.
1
Houd tegelijkertijd de 3 knoppen hier
beneden aangegeven ingedrukt voor
minimaal 2 seconden en laat ze vervolgens weer los.
➠ Een paar seconden nadat de knoppen zijn
losgelaten, zal het scherm blank worden.
There is no display
94
2
Na ongeveer tien seconden zal “SETTING”
verschijnen op het scherm.
3
Instellen van de tijd en datum
• Gebruik handmatige ontvangst om de tijd in te stellen.
Zie pag 70
• Wanneer het horloge geen radiogolven kan ontvangen.
Stel de tijd handmatig in, zie pag 78
Wanneer de ingebouwde IC is gereset zal het horloge
terugkeren naar het Diverse Instellingen Scherm.
Het horloge begint weer te lopen van 0 uur, 0 minuten en
0 seconden op maandag 1 januari 2010.
* de stijl van het tijdscherm wordt ingesteld op Stijl 1.
* wanneer de ingebouwde IC is gereset, zal de thuisstadtijd en de lokale tijd stad worden ingesteld op Tokyo.
95
Specificaties
1. De frequentie van het kristaloscillator…
2. Nauwkeurigheid….
3. Operationeel temperatuurbereik…
4. Soort display
5. Energiebron
6. Energiereserve
96
32.768Hz (Hz. Hertz trillingen per seconde)
Afwijking minder dan 15 sec per maand
(wanneer de automatische radioontvangst niet verstoord wordt en
wanneer het horloge om de pols
gedragen wordt op een temperatuur
tussen 5 ºC en 35 ºC.
tussen -5 ºC en 50 ºC. (tussen tussen
0 ºC en 50 ºC voor schermfunctie).
Active Matrix Electrophoretic Display
Secondaire batterij (1 stuk)
Ongeveer 9 maanden (wanneer het horloge niet wordt blootgesteld aan licht nadat
het volledig opgeladen is, de achtergrondlicht functie eenmalig 3 seconden,
alarmgeluid eenmalig voor 10 seconden,
radiogolfontvangst eenmalig voor 10
minuten en de energiebesparende functie
voor 6 uur per dag worden gebruikt.
7. Radiogolfontvangst
8. Ingebouwde lichtfunctie …
9. IC …..
*
* Als het horloge in een slaapstand gaat
nadat het volledig is opgeladen, kan
het tot 41 maanden lopen.
Automatische ontvangst om 2.00 uur
’s nachts. (wanneer het horloge geen
signaal kan ontvangen op de tijd, zal het
opnieuw proberen radiogolf te
ontvangen om 4.00 uur ’s nachts.)
* Nadat het horloge succesvolle
radiogolfontvangst, loopt het horloge
afhankelijk van het quartz uurwerk tot
de volgende ontvangst.
*Handmatige ontvangst is ook mogelijk
LED
Oscillator, frequentie verdeler,
aandrijving, ontvangst en LED circuits:
IC, 4 exemplaren
de specificaties kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd voor
productverbeteringen
97
98
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement