Barco MDRC-1219 Naudotojo gidas

Barco MDRC-1219 Naudotojo gidas
MDRC-1219
Naudotojo vadovas
MDRC-1219 HB TS
MDRC-1219 TS
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
MDRC-1219 HB
MDRC-1219
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Registered office: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Turinys
1 Sveiki!........................................................................................................................................................................................................................5
1.1 Kas yra dėžėje.......................................................................................................................................................................................6
1.2 Gaminio apžvalga................................................................................................................................................................................6
2 Įrengimas ................................................................................................................................................................................................................9
2.1 Laidų jungtys .......................................................................................................................................................................................10
2.2 Monitoriaus padėties reguliavimas ......................................................................................................................................... 11
2.3 VESA laikiklio įrengimas ............................................................................................................................................................... 11
3 Naudojimas ........................................................................................................................................................................................................13
3.1 Rekomendacijos kasdienei veiklai ..........................................................................................................................................14
3.2 Parengties režimo įjungimas ......................................................................................................................................................14
3.3 Ekrano meniu naudojimas ...........................................................................................................................................................14
3.4 Maitinimo būsenos LED lemputė .............................................................................................................................................15
3.5 Valdymo ratuko užrakinimas / atrakinimas .........................................................................................................................15
3.6 Įvesties šaltinio pasirinkimas......................................................................................................................................................15
3.7 Skaisčio reguliavimas.....................................................................................................................................................................16
3.8 sRGB spalvų spektras....................................................................................................................................................................16
3.9 „QAWeb“ išankstiniai nustatymai.............................................................................................................................................16
3.10 Monitoriaus funkcijos ......................................................................................................................................................................16
3.11 Baltojo taško pasirinkimas ...........................................................................................................................................................17
3.12 Analoginio vaizdo nustatymai ....................................................................................................................................................18
3.13 Energijos taupymo režimas.........................................................................................................................................................18
3.14 Ekrano meniu kalba.........................................................................................................................................................................18
3.15 Ekrano meniu orientacija..............................................................................................................................................................19
3.16 Gamyklinių nustatymų atkūrimas.............................................................................................................................................19
3.17 Jutiklinis ekranas...............................................................................................................................................................................19
4 Techninė priežiūra .........................................................................................................................................................................................21
4.1 Planinė techninė priežiūra ...........................................................................................................................................................22
4.2 Valymas..................................................................................................................................................................................................22
5 Svarbi informacija..........................................................................................................................................................................................23
5.1 Saugos informacija ..........................................................................................................................................................................24
5.2 Aplinkosaugos informacija...........................................................................................................................................................26
5.3 Biologinis pavojus ir grąžinimai.................................................................................................................................................28
5.4 Teisinė informacija............................................................................................................................................................................28
5.5 EMS pranešimas...............................................................................................................................................................................29
5.6 Simbolių paaiškinimas ...................................................................................................................................................................31
5.7 Teisinis atsakomybės atsisakymas.........................................................................................................................................34
5.8 Techninės specifikacijos ...............................................................................................................................................................34
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
3
4
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
1
Sveiki!
Įvadas
MDRC-1219 yra 19 colių vieno megapikselio spalvotas skystųjų kristalų monitorius, skirtas medicininėms
nuotraukoms peržiūrėti, raiška SXGA (1280 x 1024), ekrano santykis 5:4. Monitorius nėra skirtas diagnozei
nustatyti.
Yra 4 versijos:
• MDRC-1219: standartinė versija
• MDRC-1219 TS: versija su apsauginiu talpuminiu jutikliniu ekranu
• MDRC-1219 HB: didelio skaisčio versija
• MDRC-1219 HB TS: didelio skaisčio versija su projekciniu talpuminiu jutikliniu ekranu
Įspėjimai, perspėjimai, pastabos ir patarimai
Šiame naudotojo vadove gali būti naudojami keturi įspėjamųjų arba patariamųjų pranešimų lygiai. Čia jie
pateikiami svarbos mažėjimo tvarka:
ĮSPĖJIMAS. Aprašomi pavojai, kurie gali sukelti traumas arba mirtį.
DĖMESIO! Aprašomi pavojai, kurie gali sugadinti gaminį.
Pateikiama papildomos informacjos apie aprašomą objektą.
Pateikiama papildomų patarimų apie aprašomą temą.
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
5
Sveiki!
1.1 Kas yra dėžėje
Apžvalga
•
•
•
•
•
•
MDRC-1219 ekranas
1 USB laidas
1 „DisplayPort“ vaizdo laidas
kintamosios srovės laidų komplektas (atsižvelgiant į naudojimo regioną)
1 naudotojo vadovas
1X CD su „MediCal QAWeb Agent“ ir išverstais naudotojo vadovais
Naudotojo vadovą kitomis kalbomis galite rasti www.barco.com.
Išsaugokite originalią pakuotę. Ji skirta šiam ekranui ir yra ideali apsauga transportuojant ir
sandėliuojant.
1.2 Gaminio apžvalga
Priekinė pusė
3
4
1
Pav. 1-1: MDRC-1219 ir MDRC-1219 TS
4
2
1
Pav. 1-2: MDRC-1219 HB ir MDRC-1219 HB TS
1. Ekrano stovas
2. Valdymo ratukas
• Paspauskite ir palaikykite (5 sek.)
- kad įsijungtų monitoriaus parengties režimas.
• Spustelėkite trumpai
- kad parengties režimas išsijungtų;
- būtų aktyvintas ekrano meniu;
- kad patvirtintumėte ekrano meniu pasirinkimus.
• Sukite pagal laikrodžio rodyklę
- kad pereitumėte žemyn ekrano meniu;
- kad padidintumėte reikšmes ekrano meniu.
• Sukite prieš laikrodžio rodyklę
- kad pereitumėte aukštyn ekrano meniu;
- kad sumažintumėte reikšmes ekrano meniu.
6
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
2
Sveiki!
3. Priekinis jutiklis (tik MDRC-1219 ir MDRC-1219 TS)
4. Maitinimo būsenos šviesos diodas
• Išjungta: į monitorių maitinimas netiekiamas arba ekranas įjungtas, bet maitinimo LED funkcija išjungta
ekrano meniu (žr. žr. “Maitinimo būsenos LED lemputė”, psl. 15)
• Nuolat šviečia žaliai: monitorius veikia
• Mirksi žalia spalva: monitorius persijungia į parengties režimą
• Nuolat šviečia oranžine spalva: monitorius nustatytas į parengties režimą
Galinė pusė
9
1
2
3
4
5
6
7
8
Pav. 1-3: MDRC-1219 ir MDRC-1219 TS
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
7
Sveiki!
9
1
2 5
4
6
3
7
8
Pav. 1-4: MDRC-1219 HB ir MDRC-1219 HB TS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
8
„Kensington“ apsauginis lizdas
USB-B 2.0 įėjimo jungtis
USB-A 2.0 išėjimo jungtys (2x MDRC-1219 ir MDRC-1219 TS)
„DisplayPort“ vaizdo įvestis
Įžeminimo kontaktas
DVI-I vaizdo įvestis
100–240 VAC maitinimo įvestis (IEC C14)
Reguliuojamo aukščio laido ištiesimo gnybtas
VESA 100 mm tvirtinimo varžtų angos (4 vnt.)
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
Įrengimas
2
ĮSPĖJIMAS. Perskaitykite visą svarbią saugos informaciją prieš įdiegdami ir pradėdami dirbti su
savo monitoriumi. Žiūrėkite tam skirtą skyrių šiame naudotojo vadove.
ĮSPĖJIMAS. Šiai įrangai sumontuoti reikalinga atitinkama kvalifikacija. Visi prietaisai ir visa sistema
turi būti išbandyti prieš pradedant eksploatuoti.
DĖMESIO! Kai monitorius sumontuotas medicininėje sistemoje, būtinai užfiksuokite visus kabelius,
kad netyčia neatsijungtų.
DĖMESIO! Monitorius neskirtas sterilizuoti.
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
9
Įrengimas
2.1 Laidų jungtys
Laidų prijungimas
1.
Prijunkite vieną ar daugiau vaizdo šaltinių prie atitinkamų vaizdo įvadų. Tam naudokite atitinkamą vaizdo laidą
(-us).
Kurį įvesties šaltinį rodyti, galima pasirinkti iš ekrano meniu (žr. “Įvesties šaltinio pasirinkimas”, psl. 15).
Pav. 2-1: MDRC-1219 ir MDRC-1219 TS
2.
Prijunkite USB įėjimo jungtį prie kompiuterio USB mazgo, kad galėtumėte naudoti „QAWeb“ arba bet kurio
monitoriaus USB išėjimo jungtis (pvz., prijungti klaviatūrą, pelę ar kitą periferinį įrenginį).
Pav. 2-3: MDRC-1219 ir MDRC-1219 TS
3.
10
Pav. 2-4: MDRC-1219 HB ir MDRC-1219 HB TS
Prijunkite maitinimo įvestį prie įžeminto maitinimo lizdo.
Pav. 2-5: MDRC-1219 ir MDRC-1219 TS
4.
Pav. 2-2: MDRC-1219 HB ir MDRC-1219 HB TS
Pav. 2-6: MDRC-1219 HB ir MDRC-1219 HB TS
Jei reikia, įžeminkite MDRC-1219 prijungdami įžeminimo kontaktą prie įžeminto lizdo geltonu / žaliu AWG18
laidu (maksimalus leidžiamas laido ilgis nustatomas pagal šalies teisės aktų reikalavimus).
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
Įrengimas
Pav. 2-7: MDRC-1219 ir MDRC-1219 TS
5.
Pav. 2-8: MDRC-1219 HB ir MDRC-1219 HB TS
Išveskite visus laidus per pridedamą laido pravedimo gnybtą monitoriaus stovo gale.
2.2 Monitoriaus padėties reguliavimas
Kaip nustatyti ekrano padėtį
Galite saugiai pakreipti, pasukti, pakelti ir nuleisti ekraną.
Pav. 2-9
ĮSPĖJIMAS. Kad ekraną būtų galima tinkamai pasukti, jis turi būti aukščiausioje padėtyje.
Standartinė vaizdo įvesties orientacija yra gulsčia. Jei naudojate ekraną stačioje padėtyje,
neužmirškite pakeisti vaizdo įvesties orientaciją naudodami kompiuterio ekrano nustatymus.
2.3 VESA laikiklio įrengimas
Monitoriaus montavimas ant VESA svirties
Įprastai prie stovo prijungtas monitorius yra suderinamas su VESA 100 mm standartu.
1. Atsukite keturis tvirtinimo varžtus, kad galėtumėte nuimti ekraną nuo stovo.
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
11
Įrengimas
Pav. 2-10
2. Naudodami 4 M4 varžtus pritvirtinkite ekraną prie VESA patvirtintos svirties. Rinkdamiesi atitinkamą varžtų
ilgį, atsižvelkite į šią taisyklę:
• Lmin = T + W + 8 mm
• Lmaks = T + W + 14 mm
T
W
Lmin
Lmax
Pav. 2-11
12
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
Naudojimas
3
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
13
Naudojimas
3.1 Rekomendacijos kasdienei veiklai
Optimizuokite savo ekrano eksploatavimo laiką
Įjungus monitoriaus maitinimo valdymo sistemą (DPMS) bus optimizuotas jūsų ekrano eksploatavimo laikas
automatiškai išjungiant foninį apšvietimą, kai ekranas nenaudojamas nurodytą laiko tarpą. Pagal
numatytuosius nustatymus DPMS jūsų ekrane yra įjungtas, bet jį reikia aktyvinti ir jūsų kompiuteryje. Tam
eikite į „Energijos vartojimo parinkčių savybės“ skyriuje „Valdymo pultas“.
„Barco“ rekomenduoja nustatyti DPMS aktyvinimą po 20 minučių nenaudojimo.
Naudokite ekrano užsklandą, kad išvengtumėte liekamojo vaizdo ekrane
Ilgą laiką LCD ekrane rodant tą patį turinį toje pačioje ekrano vietoje gali susiformuoti liekamasis vaizdas.
Galite išvengti šio reiškinio arba gerokai jį sumažinti naudodami ekrano užsklandą. Galite aktyvinti ekrano
užsklandą savo kompiuterio lange „Monitoriaus ypatybės“.
„Barco“ rekomenduoja nustatyti ekrano užsklandos aktyvinimą po 5 minučių nenaudojimo. Gera
ekrano užsklanda rodo judantį turinį.
Jei dirbate su tuo pačiu vaizdu ar su programa su statiniais vaizdo elementais keletą valandų nuolat (taip, kad
ekrano užsklanda nėra aktyvinama), reguliariai keiskite vaizdo turinį, kad išvengtumėte statinių elementų
liekamojo vaizdo ekrane.
Pikselių technologijos išaiškinimas
LCD ekranuose naudojama pikseliais paremta technologija. Kaip įprastas leistinasis LCD gamybos nuokrypis,
ribotas šių pikselių skaičius gali likti tamsus arba nuolat šviesti, nedarant įtakos gaminio charakteristikoms.
Kad būtų užtikrinta optimali gaminio kokybė, „Barco“ taiko griežtus atrankos kriterijus savo LCD ekranams.
Norėdami sužinoti daugiau apie LCD technologiją ir trūkstamus pikselius, žiūrėkite tam skirtus
dokumentus, pateikiamus svetainėje www.barco.com/healthcare.
Padidintas kokybės užtikrinimas
„QAWeb“ užtikrina optimalią ir stabilizuotą vaizdo kokybę visose taikymo srityse.
Priekinis MDRC-1219 jutiklis, veikdamas kartu su „QAWeb“, užtikrina visada tinkamą vaizdą. Jis automatiškai
stabilizuoja vaizdą, kai tik įjungiate monitorių. Be to, „QAWeb“ iškart pateikia informaciją apie monitoriaus
būseną.
3.2 Parengties režimo įjungimas
Apie
•
•
Paspauskite valdymo ratuką ir palaikykite (5 sek.), kad įsijungtų monitoriaus parengties režimas
Trumpai spustelėkite valdymo ratuką (1 sek.), kad parengties režimas išsijungtų ir monitorius būtų
aktyvintas
3.3 Ekrano meniu naudojimas
Kaip atverti ekrano meniu
Norėdami įjungti ekrano meniu, trumpai paspauskite valdymo ratuką, kai ekranas veikia įprastai. Jei valdymo
ratukas užrakintas, pirmiausia atrakinkite jį, kaip aprašyta “Valdymo ratuko užrakinimas / atrakinimas”, psl. 15.
Ekrano kairiajame viršutiniame kampe pasirodys pagrindinis ekrano meniu. Jei per 20 sekundžių daugiau
nebus atliekama jokių veiksmų, ekrano meniu vėl dings (ir klaviatūra užsirakins, jei įjungta).
14
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
Naudojimas
Kaip naršyti ekrano meniu
•
•
Sukdami valdymo ratuką (prieš) pagal laikrodžio rodyklę galite slinkti per įvairius meniu puslapius, keisti
reikšmes arba atlikti pasirinkimus.
Paspauskite valdymo ratuką norėdami patekti į papildomus meniu arba patvirtinti reguliavimus ir
pasirinkimus.
3.4 Maitinimo būsenos LED lemputė
Apžvalga
Ekrano maitinimo būseną rodo šviesos diodas ekrano priekyje. Žemiau pateikta įvairių šviesos diodo spalvos
režimų apžvalga:
•
•
•
•
Išjungtas: maitinimas neįjungtas
Nuolat šviečia žaliai*: veikia
Mirksi žalia spalva*: persijungia į parengties režimą
Nuolat šviečia oranžine spalva*: nustatytas parengties režimu
* Šį numatytąjį veikimą galima pakeisti taip, kad maitinimo būsenos šviesos diodas taip pat būtų išjungtas, kai
ekranas veikia arba kai įsijungia parengties režimas.
Kaip pakeisti maitinimo būsenos šviesos diodo veikimą
1.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
2.
Eikite į meniu Reguliavimai (Adjustments) > Nustatymai (Settings).
3.
Pasirinkite papildomą meniu Maitinimo būsenos LED (Power Status LED).
4.
Pakeiskite maitinimo būsenos šviesos diodo veikimą pagal poreikį ir patvirtinkite.
3.5 Valdymo ratuko užrakinimas / atrakinimas
Apie
Siekiant išvengti nepageidaujamo ar atsitiktinio valdymo ratuko aktyvinimo, galima įjungti užrakinimo
mechanizmą. Šis mechanizmas užrakins klaviatūrą automatiškai, išskyrus ekrano meniu naudojimą.
Kaip užrakinti valdymo ratuką
1.
2.
3.
4.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
Eikite į meniu Reguliavimas > Nustatymai > Klaviatūros užrakinimas (Keyboard lock).
Klaviatūros užrakinimo įjungimas arba išjungimas.
Išjunkite ekrano meniu, kad aktyvintumėte pasirinktą parinktį.
Kaip atrakinti valdymo ratuką
Ekranui veikiant įprastai, pasukite valdymo ratuką prieš laikrodžio rodyklę ir palaikykite 5 sekundes, kol
pasirodys pranešimas Ekranas atrakintas (OSD unlocked).
3.6 Įvesties šaltinio pasirinkimas
Apie įvesties šaltinio pasirinkimą
Prie MDRC-1219 galima prijungti keletą vaizdo įvesčių. Skirtingas įvestis galima lengvai perjungti naudojant
ekrano meniu.
Kaip pasirinkti įvesties šaltinį
1. Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
15
Naudojimas
2. Eikite į meniu Įvesties pasirinkimas (Input selection).
3. Pasirinkite vieną iš galimų įvesties šaltinių ir patvirtinkite.
3.7 Skaisčio reguliavimas
Kaip reguliuoti skaistį
1. Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
2. Eikite į meniu Reguliavimai (Adjustments) > Skaistis.
3. Nustatykite norimą skaisčio reikšmę ir patvirtinkite.
3.8 sRGB spalvų spektras
Apie sRGB spalvų spektrą
sRGB spalvų spektre suderintos monitoriaus funkcijos ir balto taško pasirinkimas, jis pritaikytas tipinėms
namų ir biuro žiūrėjimo sąlygoms. Jis plačiai naudojamas daugelyje kompiuterinių programų.
Pasirinkus sRGB, monitoriaus funkcijos ir White point (balto taško) pasirinkimo parinktys
Reguliavimų (Adjustments) meniu bus išjungtos.
Kaip pasirinkti sRGB spalvų spektrą
1.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
2.
Eikite į Reguliavimų (Adjustments) meniu.
3.
Pasirinkite sRGB ir patvirtinkite.
3.9 „QAWeb“ išankstiniai nustatymai
Apie „QAWeb“ išankstinius nustatymus
Jūsų monitoriaus funkcijos, baltojo taško pasirinkimas ir aplinkos šviesos sąlygos gali būti taikomos iš
programos „MediCal QAWeb“.
Pasirinkus „QAWeb“, parinktys Monitoriaus funkcija ir Baltasis taškas, esančios meniu
Reguliavimas, bus išjungtos.
Kaip pasirinkti „QAWeb“ išankstinius nustatymus
1.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
2.
Eikite į Reguliavimų (Adjustments) meniu.
3.
Pasirinkite „QAWeb“ ir patvirtinkite.
Ekrano USB įėjimo prievadas turi būti prijungtas prie kompiuterio, kuriame įdiegtas „QAWeb“, kad
būtų galima taikyti „QAWeb“ išankstinius nustatymus.
3.10 Monitoriaus funkcijos
Monitoriaus funkcijų pasirinkimas išjungiamas, kai pasirenkama sRGB arba „QAWeb“ iš meniu
Reguliavimas.
16
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
Naudojimas
Apie monitoriaus funkcijas
Originalūs, nepakoreguoti ekranai rodo visus pilkio pustonių / spalvų lygius, kurių skaisčio žingsnis nėra
optimalus svarbiai diagnostikos informacijai. Tačiau tyrimais nustatyta, kad medicininiuose vaizduose kai
kuriose pilkio pustonių / spalvų dalyse yra daugiau diagnostinės informacijos nei kitose. Atsižvelgiant į šias
išvadas, buvo nustatytos ekrano funkcijos. Šios funkcijos išryškina tas dalis, kuriose yra svarbi diagnostikos
informacija, pakoreguodamos originalius ekrano parametrus.
Galimos jūsų MDRC-1219 ekrano funkcijos yra:
• Savoji (Native): jei pasirinkote „Savoji“, originalūs monitoriaus parametrai nebus koreguojami.
• Gama 1.8 arba 2.2: pasirinkite vieną iš šių ekrano funkcijų, jei ekranas pakeičia kineskopinį ekraną, kurio
gama yra atitinkamai 1.8 arba 2.2.
• DICOM: DICOM (skaitmeninis vaizdavimas ir duomenų perdavimas medicinoje) yra tarptautinis
standartas, sukurtas siekiant pagerinti skaitmeninių radiologijos vaizdų kokybę ir perdavimą. Trumpiau
tariant, DICOM ekrano funkcijos užtikrina geriau matomus pilkio pustonius nuotraukose. „Barco“
rekomenduoja pasirinkti DICOM ekrano funkciją daugeliui medicininės peržiūros atvejų.
DICOM monitoriaus funkcija taiko aplinkos šviesos kompensavimą (ALC) atsižvelgdama į aplinkos
apšvietimo sąlygas jūsų interpretavimo patalpoje. Galimos interpretavimo patalpos parinktys:
- Fotolaboratorija: pasirenkama DICOM kalibravimo funkcija, optimizuota tamsios patalpos sąlygoms (0–
50 Lux)
- Biuras: pasirenkama DICOM funkcija, optimizuota biuro sąlygoms (51–250 Lux)
- Operacinė: pasirenkama DICOM funkcija, optimizuota operacinės sąlygoms (251–500 Lux)
Ekrano nustatymai turi būti pritaikyti, kad atitiktų vizualizavimo programinės įrangos reikalavimus.
Jei kyla abejonių, kreipkitės į vizualizavimo programinės įrangos tiekėją.
Kaip pasirinkti monitoriaus funkciją
1.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
2.
Eikite į meniu Reguliavimai (Adjustments) > Monitoriaus funkcija.
3.
Pasirinkite vieną iš galimų ekrano funkcijų ir patvirtinkite.
3.11 Baltojo taško pasirinkimas
Baltojo taško pasirinkimas išjungiamas, kai pasirenkama sRGB arba „QAWeb“ iš meniu
Reguliavimas.
Apie baltojo taško pasirinkimą
Naudodami šį nustatymą galite pakeisti ekrano baltąjį tašką, naudojamą kaip atskaitos tašką visoms kitoms
rodomoms spalvoms.
Galimi jūsų ekrano baltojo taško nustatymai yra:
•
•
•
•
Savoji (Native): pirminė, nepakeista LCD ekrano spalvos temperatūra.
Mėlynas pagrindas: mėlyno pagrindo fotojuostos spalvos temperatūros imitavimas.
Skaidrus pagrindas: skaidrus pagrindo fotojuostos spalvos temperatūros imitavimas.
Programuojam.: pasirinkę šį nustatymą galėsite rankiniu būdu reguliuoti raudono, žalio ir mėlyno kanalų
vaizdo stiprinimą atskiruose papildomuose meniu.
Kaip pasirinkti baltąjį tašką
1.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
2.
Eikite į meniu Reguliavimai (Adjustments) > Baltasis taškas (White point).
3.
Pasirinkite vieną iš galimų baltojo taško išankstinių nustatymų.
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
17
Naudojimas
3.12 Analoginio vaizdo nustatymai
Šie nustatymai galimi tik kai pasirinktas analoginės vaizdo įvesties šaltinis (DVI-A).
Apie analoginio vaizdo nustatymus
Kai aktyvus analoginės vaizdo įvesties šaltinis, galimi šie analoginio vaizdo nustatymai:
•
•
•
Autom. reguliavimas: analoginio vaizdo nustatymai reguliuojami automatiškai
Geometrija: galima rankiniu būdu reguliuoti analoginio vaizdo geometrijos nustatymus (taktų dažnį, taktų
fazę, horizontalią padėtį, vertikalią padėtį)
Lygis: galima rankiniu būdu reguliuoti analoginio vaizdo kontrastiškumo ir šviesumo lygius
Kaip reguliuoti analoginio vaizdo nustatymus
1.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
2.
Eikite į meniu Reguliavimas > Analogin..
3.
Sureguliuokite vieną iš esamų analoginio vaizdo nustatymų pagal savo pageidavimą.
3.13 Energijos taupymo režimas
Apie energijos taupymo režimą
Įjungę „MDRC-1219“ energijos taupymo režimą, optimizuosite monitoriaus eksploatavimo laiką – kai vaizdo
signalas nebus aptinkamas maždaug 10 sekundžių, automatiškai išsijungs foninis apšvietimas.
Energijos taupymo režimo įjungimas ir išjungimas
1.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
2.
Eikite į meniu Reguliavimai (Adjustments) > Nustatymai (Settings).
3.
Pasirinkite papildomą meniu Energijos taupymas (Power save).
4.
Pasirinkite Įjungti (On) arba Išjungti (Off) pagal poreikį ir patvirtinkite.
3.14 Ekrano meniu kalba
Apie ekrano meniu kalbą
Pagal numatytuosius nustatymus ekrano meniu rodomas anglų kalba. Tačiau yra daug kitų kalbų, kurias galite
pasirinkti savo MDRC-1219 ekrano meniu.
Kaip pasirinkti ekrano meniu kalbą
1.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
2.
Eikite į meniu Reguliavimai (Adjustments) > Nustatymai (Settings).
3.
Įeikite į papildomą meniu Ekrano kalba (OSD Language).
4.
Pasirinkite vieną iš esamų kalbų.
18
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
Naudojimas
3.15 Ekrano meniu orientacija
Apie ekrano meniu orientaciją
Ekrano meniu orientaciją galima keisti atsižvelgiant į jūsų ekrano padėtį (gulsčias arba stačias).
Kaip pakeisti ekrano meniu orientaciją
1.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
2.
Eikite į meniu Reguliavimai (Adjustments) > Nustatymai (Settings).
3.
Eikite į papildomą meniu Ekrano meniu orientavimas.
4.
Pasirinkite Gulsčiai arba Stačiai pagal poreikį ir patvirtinkite.
3.16 Gamyklinių nustatymų atkūrimas
Apie gamyklinių nustatymų atkūrimą
Atlikę gamyklinių nustatymų atkūrimą galite atkurti visus originalius monitoriaus gamyklinius nustatymus.
Kaip atlikti gamyklinių nustatymų atkūrimą
1.
Įjunkite pagrindinį ekrano meniu.
2.
Eikite į meniu Reguliavimai (Adjustments) > Nustatymai (Settings).
3.
Pasirinkite papildomą meniu Gamyklinių nustatymų atkūrimas (Factory Reset).
4.
Pasirinkite Taip (Yes) arba Ne (No) pagal poreikį ir patvirtinkite.
3.17 Jutiklinis ekranas
Apie jutiklinį ekraną
Taikoma tik MDRC-1219 TS ir MDRC-1219 HB TS parinktims.
•
•
•
•
Jutiklinis ekranas jungiamas per USB.
„Windows 7“, 8 ir 10: automatinis tvarkyklės diegimas.
„Windows XP“: reikia rankiniu būdu įdiegti „WinXP“ tvarkyklę ir palaikomos tik vieno lietimo operacijos.
Kalibravimas nereikalingas.
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
19
Naudojimas
20
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
Techninė priežiūra
4
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
21
Techninė priežiūra
4.1 Planinė techninė priežiūra
Apie
MDRC-1219 nereikalinga jokia planinė techninė priežiūra ar kalibravimo darbai. Rekomenduojame naudoti
„QAWeb“ su „Barco“ numatytaisiais testais ir dažnumu monitoriaus kalibravimui bei techninei priežiūrai atlikti,
arba grąžinti monitorių „Barco“ patvirtintai techninės priežiūros organizacijai. Bet kuriuo atveju, kai iškyla
abejonių, kreipkitės į „Barco Healthcare“.
4.2 Valymas
ĮSPĖJIMAS. Prieš valydami monitorių atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo įvesties.
DĖMESIO! Saugokitės, kad nepažeistumėte ar nesubraižytumėte priekinio stiklo arba LCD ekrano.
Būkite atsargūs – žiedais ar kitais papuošalais stipriai nespauskite priekinio stiklo arba LCD ekrano.
DĖMESIO! Nepilkite ir nepurkškite skysčio tiesiogiai į ekraną, nes didelis skysčio kiekis gali pažeisti
vidinę elektroniką. Vietoje to užpilkite skysčio ant valymo šluostės.
Kaip valyti ekraną
Valykite monitorių kempine, valymo šluoste ar švelnia servetėle, truputį suvilgyta valymo priemone, pripažinta
tinkama medicininei įrangai. Perskaitykite ir vykdykite visas instrukcijas, pateiktas etiketėje ant valymo
produkto. Jei kyla abejonių dėl tam tikro valymo produkto, naudokite švarų vandenį.
Galimi valymo tirpalai:
•
•
•
•
•
•
•
70 % izopropilo alkoholis
1.6 % vandeninis amoniako tirpalas
„Cidex®“ (2.4 % gliutaraldehido tirpalas)
Natrio hipochloritas (chlorkalkės) 10 %
„Žaliasis muilas“ (USP)
0.5 % chloreheksidinas 70 % izopropilo alkoholyje
„Like Cleansafe®“ optikos valymo skystis
Nenaudokite šių produktų:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
22
Alkoholio / tirpiklių, kurių koncentracija > 70 %
Stiprių šarmų, stiprių tirpiklių
Rūgščių
Valymo priemonių su fluoridu
Valymo priemonių su amoniaku, kurių koncentracija > 1.6 %
Valymo priemonių su abrazyvinėmis medžiagomis
Plieno vilnos
Kempinių su abrazyvinėmis medžiagomis
Plieninių ašmenų
Medžiagos su plieno užpildu
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
Svarbi informacija
5
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
23
Svarbi informacija
5.1 Saugos informacija
Bendrosios rekomendacijos
Perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas prieš pradėdami darbą su prietaisu.
Išsaugokite saugos ir naudojimo instrukcijas, kad vėliau galėtumėte jomis pasinaudoti.
Laikykitės visų įspėjimų, esančių ant prietaiso ir naudojimo instrukcijose.
Vykdykite visas eksploatavimo ir naudojimo instrukcijas.
Elektros smūgio arba gaisro pavojus
Kad išvengtumėte elektros smūgio arba gaisro pavojaus, nenuimkite dangčio.
Viduje nėra dalių, kurioms reikalinga techninė priežiūra. Patikėkite priežiūrą kvalifikuotiems darbuotojams.
Saugokite šį aparatą nuo lietaus ar drėgmės.
Įrenginio perdarymas
Neperdarinėkite šio įrenginio be gamintojo įgaliojimo.
Apsaugos tipas (elektrinės):
Monitorius su vidiniu maitinimo šaltiniu: I klasės įranga.
Saugos laipsnis (degus anestetikų mišinys):
Įranga netinkama naudoti aplinkoje, kurioje yra degių anestetikų mišinių su oru ar su deguonimi arba su azoto
oksidu.
Įranga neveiks, kai ore deguonies kiekis viršys 25 %.
Ne pacientų priežiūrai skirta įranga
•
•
•
Įranga pirmiausia yra skirta naudoti sveikatos priežiūros įstaigose, naudojant tokiomis sąlygomis, kur
sąlytis su pacientu yra mažai tikėtinas (netaikoma dalis).
Įrenginio negalima naudoti su gyvybę palaikančia įranga.
Negalima vienu metu liesti įrangos ar jos signalo įvesties prievadų (SIP) / signalo išvesties prievadų (SOP)
ir paciento.
Pagrindinių užduočių taikymas
Pagrindinių užduočių taikymo atveju primygtinai rekomenduojama, kad būtų galima nedelsiant pasinaudoti
pakaitiniu monitoriumi.
Chirurginių elektrinių peilių naudojimas
Tarp elektrochirurginio generatoriaus ir kitos elektroninės įrangos (pvz., monitorių) išlaikykite kiek galima
didesnį atstumą. Aktyvintas elektrochirurginis generatorius gali kelti trukdžius ir gali trikdyti ekrano veikimą.
Maitinimo jungtis – įranga su vidiniu maitinimo šaltiniu
•
•
•
Įranga turi būti įžeminta.
Maitinimo reikalavimai: įranga turi būti maitinama kintamąja maitinimo įtampa.
Įranga yra skirta nuolatiniam darbui.
Trumpalaikis viršįtampis
Kad visiškai atjungtumėte maitinimą nuo prietaiso, atjunkite maitinimo laidą nuo kintamosios įtampos lizdo.
Jungtys
Visos išorinės jungtys su kitais periferiniais įrenginiais turi atitikti IEC60601– 1 3-iojo leidimo 16 punkto arba
IEC 60601-1-1 lentelės BBB.201 reikalavimus medicininėms elektrinėms sistemoms.
24
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
Svarbi informacija
Kad būtų užtikrinta EMS reglamento atitiktis, jungdami su periferiniais įrenginiais naudokite tik ekranuotus
sąsajos laidus.
Maitinimo laidai:
•
•
•
•
•
Europa: H05VV-F arba H05VVH2-F PVC laidas su atitinkamu ES kištuku.
JAV ir Kanada: būtina naudoti medicininėms reikmėms skirtų laidų rinkinį, pateikiamą su nurodymu, kad
įžeminimo patikimumo galima pasiekti tik tada, kai įranga įjungta į lygiavertį lizdą, pažymėtą „tik
ligoninėms“ arba „medicininėms reikmėms“. Šie nurodymai turi būti pateikti arba ant įrangos, arba
maitinimo laido etiketėje
Neperkraukite sienos elektros lizdų ir ilginamųjų laidų, nes tai gali sukelti gaisrą ar elektros smūgį.
Maitinimo laidų apsauga: maitinimo laidai turi būti vedami taip, kad ant jų nebūtų vaikštoma ir jie nebūtų
sugnybti ką nors ant jų uždėjus ar prispaudus – ypatingą dėmesį atkreipkite į laidus ties kištukais ir lizdais.
Maitinimo laidą pakeisti visada gali tik paskirtas operatorius.
Naudokite maitinimo laidą, atitinkantį maitinimo lizdo įtampą, kuris buvo patvirtintas ir atitinka jūsų
konkrečios šalies standartus.
Įžeminimo patikimumas
Įžeminimo patikimumas gali būti užtikrintas tik kai įranga prijungta prie ekvivalentiško lizdo.
Skysčiai ir drėgmė
Saugokite, kad į monitorių niekada nepatektų skysčių arba drėgmė.
Niekada nenaudokite monitoriaus šalia vandens, pvz., šalia vonios, praustuvės, plaukimo baseino, virtuvės
kriauklės, skalbimo vonelės ar drėgname rūsyje.
Ši įranga turi IP20 apsaugos lygį.
Drėgmės kondensacija
Nenaudokite monitoriaus tokiomis sąlygomis, kai temperatūra ir drėgmė sparčiai keičiasi, arba venkite
tiesiogiai iš oro kondicionieriaus angos pučiamo šalto oro.
Drėgmė gali kondensuotis įrenginio paviršiuje ar viduje arba apsauginės plokštės vidus gali imti rasoti, tai nėra
paties gaminio gedimas, tačiau tai gali pakenkti monitoriui.
Jei susidarė kondensato, leiskite monitoriui pastovėti atjungtam nuo maitinimo tinklo, kol kondensato
nebebus.
Ventiliavimas
Neuždenkite ir neblokuokite jokių vėdinimo angų įrenginio dangtyje. Kai įrengiate prietaisą spintoje ar kitoje
uždaroje vietoje, atkreipkite dėmesį į būtiną tarpą tarp įrenginio ir spintos šonų.
Įrengimas
Pastatykite prietaisą ant plokščio, tvirto ir stabilaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti mažiausiai 3 prietaisų svorį.
Jei naudojate nestabilų vežimėlį arba stovą, prietaisas gali nukristi, sunkiai sužeisti vaiką ar suaugusįjį, o pats
prietaisas gali sugesti.
Ekranas skirtas naudoti gulsčioje ir stačioje padėtyse, jį galima pakreipti nuo –5° iki 22°.
Kai įranga pritvirtinta prie svirties, perkeldami įrangą jos nenaudokite kaip rankenos ir už jos nesuimkite. Žr.
svirties naudojimo vadovą, kuriame nurodyta, kaip judinti svirtį kartu su įranga.
Gedimai
Atjunkite įrangos maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo ir kreipkitės į kvalifikuotą techninės priežiūros
specialistą tokiais atvejais:
•
•
•
•
Jei maitinimo laidas arba kištukas pažeistas ar atspuręs.
Jei į įrangą pateko skysčio.
Jei įranga pateko į lietų ar įkrito į vandenį.
Jei laikantis naudojimo instrukcijų įrenginys neveikia įprastai. Reguliuokite tik tuos valdiklius, kurie aprašyti
naudojimo instrukcijose, nes neteisingai sureguliavus kitus valdiklius galimas įrangos gedimas, o
kvalifikuotam specialistui gali tekti įdėti daug darbo, kad būtų atkurta įprasta gaminio veikla.
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
25
Svarbi informacija
•
•
Jei įrenginys buvo numestas arba pažeistas jo korpusas.
Jei pastebimai pasikeitė gaminio veikimas, tuomet reikalinga techninė priežiūra.
Bendrieji įspėjimai
•
•
Visi prietaisai ir visa sistema turi būti išbandyti ir patvirtinti prieš pradedant eksploatuoti.
Galutinio naudojo taikymo lygmeniu būtina numatyti atsarginį įrenginį, jei dingtų vaizdas.
„National Scandinavian Deviations for CL.“ 1.7.2
Suomija: „Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan“
Norvegija: „Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt“
Švedija: „Apparaten skall anslutas till jordat uttag“
DĖMESIO! Jei korpusas buvo sutrenktas, jį turi patikrinti kvalifikuotas techninės priežiūros
darbuotojas.
5.2 Aplinkosaugos informacija
Informacija apie šalinimą
Elektros ir elektroninės įrangos atliekos
Šis simbolis ant gaminio rodo, kad pagal Europos Sąjungos Direktyvą (ES) 2012/19/ES dėl elektros ir
elektroninės įrangos atliekų šis gaminys negali būti šalinamas su kitomis buitinėmis atliekomis. Savo įrangos
atliekas šalinkite perduodami specialiam elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo punktui.
Kad aplinka ir žmonių sveikata būtų apsaugota nuo galimos žalos, kurią sukelia nekontroliuojamas atliekų
šalinimas, prašome atskirti šiuos daiktus nuo kitų rūšių atliekų ir atsakingai utilizuoti, kad būtų užtikrintas
nenutrūkstantis žaliavų perdirbimas ir panaudojimas.
Jei pageidaujate daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, susisiekite su savo miesto biuru arba
savivaldybės atliekų šalinimo tarnyba.
Išsamesnės informacijos galite rasti apsilankę Barco svetainėje adresu
http://www.barco.com/en/AboutBarco/weee
Turkijos RoHS atitiktis
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Turkijos Respublika: atitinka EEĮ atliekų reglamento reikalavimus]
中国大陆 RoHS
Žemyninės Kinijos RoHS
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了
Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标
准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。
Pagal „Pavojingų medžiagų naudojimo elektriniuose ir elektroniniuose gaminiuose ribojimų valdymo metodai“
(dar vadinamą Žemyninės Kinijos RoHS), žemiau pateiktoje lentelėje išvardyti toksiškų ir (arba) pavojingų
medžiagų, kurių gali būti „Barco“ gaminiuose, pavadinimai ir turinys. Žemyninės Kinijos RoHS yra įtrauktas į
Kinijos informacijos pramonės ministerijos MCV standartus, dalyje „Toksiškų medžiagų elektroninės
informacijos gaminiuose ribiniai reikalavimai“.
26
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
Svarbi informacija
零件项目(名称)
Komponento pavadinimas
印制电路配件
Spausdintų plokščių montažas
液晶面板
LCD ekranas
外接电(线)缆
Išoriniai laidai
內部线路
Vidiniai laidų sujungimai
金属外壳
Metalinis korpusas
塑胶外壳
Plastikinis korpusas
有毒有害物质或元素
Pavojingos medžiagos ir elementai
汞
铅
镉
六价铬
Hg
Pb
Cd
Cr6+
x
o
o
o
多溴联苯
PBB
o
多溴二苯醚
PBDE
o
x
o
o
o
o
o
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
散热片(器)
Šilumolaidžiai
x
o
o
o
o
o
电源供应器
Maitinimo blokas
风扇
o
o
o
o
o
o
Ventiliatorius
o
o
o
o
o
o
文件说明书
Popieriniai vadovai
o
o
o
o
o
o
光盘说明书
Vadovai CD diske
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
Ši lentelė parengta pagal SJ/T 11364 nurodymus.
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下.
o: Nurodo, kad ši nuodinga arba pavojinga medžiaga, esanti visose šios dalies homogeniškose medžiagose,
nesiekia GB/T 26572 reikalavimų ribų.
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求.
x: Nurodo, kad ši nuodinga arba pavojinga medžiaga, esanti bent vienoje šios dalies homogeniškų medžiagų,
viršija GB/T 26572 reikalavimų ribas.
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要
求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使
用于指定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Visi elektroninės informacijos gaminiai (EIP), parduodami Žemyninėje Kinijoje, turi atitikti Žemyninės Kinijos
„Pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroniniuose gaminiuose naudojimo ribojimo žymėjimą“, ir būti
pažymėti aplinkai draugiško naudojimo laikotarpio (EFUP) logotipu. Skaičius ant „Barco“ naudojamo EFUP
logotipo (žiūrėkite nuotrauką) yra pateiktas remiantis Žemyninės Kinijos „Elektroninių informacijos gaminių
aplinkai draugiško naudojimo laikotarpio bendraisiais nurodymais“.
10
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
27
Svarbi informacija
5.3 Biologinis pavojus ir grąžinimai
Apžvalga
Šio prietaiso konstrukcija ir techniniai duomenys, taip pat jo gamybai naudotos medžiagos užtikrina lengvą
šluostymą ir valymą, todėl jis tinka naudoti įvairioms reikmėms ligoninėse ir kitose medicinos įstaigose,
kuriose nustatytos dažno valymo procedūros.
Tačiau naudojant įprastai reikia vengti biologiškai užterštos aplinkos, kad būtų užkirstas kelias infekcijų
plitimui.
Todėl šio prietaiso naudojimas tokioje aplinkoje yra išskirtinai kliento rizika, jei šis prietaisas naudojamas ten,
kur negalima atmesti galimo biologinio užteršimo.
Klientas turi atlikti nušvarinimo procesą, kaip apibrėžta naujausiame ANSI/AAMI ST35 standarto leidime,
kiekvienam sugedusiam gaminiui, kuris yra grąžinamas pardavėjui (arba įgaliotajam techninės priežiūros
teikėjui) techninei priežiūrai, remontui, perdirbimui ar gedimo tyrimui. Ant grąžinamo gaminio pakuotės viršaus
turi būti užklijuota bet viena lipni geltona etiketė, taip pat turi būti pridėta deklaracija, patvirtinanti, kad gaminys
sėkmingai nušvarintas.
Gražinamus gaminius, pateikiamus be tokios išorinės nušvarinimo etiketės ir (arba) be tokios deklaracijos,
pardavėjas (arba įgaliotasis techninės priežiūros paslaugų teikėjas) gali atmesti ir išsiųsti atgal kliento
sąskaita.
5.4 Teisinė informacija
Naudojimo indikacijos
Šis ekranas yra skirtas naudoti medicinos darbuotojams medicininėms nuotraukoms peržiūrėti. Šis ekranas
nėra skirtas tiesiogiai naudoti diagnostikai ir terapinei intervencinei radiologijai.
Pagaminimo šalis
Gaminio pagaminimo šalis nurodyta gaminio etiketėje („Pagaminta …“).
Importuotojų kontaktinė informacija
Norėdami rasti savo vietinį importuotoją, susisiekite su vienu „Barco“ regioninių biurų, pasinaudodami
kontaktinę informaciją, pateikiamą mūsų svetainėje (www.barco.com).
FCC B klasė
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas turi atitikti šias dvi sąlygas: (1) šis įrenginys neturi skleisti
pavojingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi atlaikyti visus gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali
sukelti netinkamą veikimą.
Šis įrenginys buvo išbandytas ir buvo nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus
pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos yra nustatytos tokios, kad užtikrintų priimtiną apsaugą nuo pavojingų
trukdžių įrengus gyvenamojoje aplinkoje. Šis prietaisas sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją ir,
jei jis nėra įdiegtas ir naudojamas pagal instrukcijas, gali kelti pavojingus trukdžius radijo ryšiams. Tačiau nėra
garantijų, kad trukdžiai neatsiras tam tikrais įrengimo atvejais. Jeigu šis prietaisas skleidžia pavojingus
trukdžius radijo ar televizijos imtuvams (tai galima nustatyti įjungus ir išjungus prietaisą), naudotojas gali
pabandyti išvengti trukdžių imdamasis vienos ar daugiau toliau nurodytų priemonių:
•
•
•
•
Pakeisti priėmimo antenos kryptį arba vietą.
Padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo.
Prijungti prietaisą prie kito kontūro elektros lizdo nei prijungtas imtuvas.
Kreiptis į atstovą arba patyrusį radijo/televizijos specialistą pagalbos.
Pakeitimai arba modifikavimas be aiškaus už atitikimą atsakingos šalies patvirtinimo gali panaikinti naudotojo
įgaliojimus naudoti įrangą.
FCC atsakingoji įstaiga: „Barco Inc.“, 3059 Premiere Parkway Suite 400, 30097 Duluth GA, Jungtinės
Amerikos Valstijos, tel. +1 678 475 8000
28
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
Svarbi informacija
Nurodymas Kanadai
CAN ICES-1/NMB-1
5.5 EMS pranešimas
Bendra informacija
Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik profesionalioje sveikatos priežiūros įstaigos aplinkoje.
Įrengdami šį prietaisą naudokite tik pateiktus išorinius laidus ir maitinimo šaltinį arba atsargines dalis,
pateikiamas teisėtų gamintojų. Naudojant kitas dalis gali sumažėti prietaiso atsparumo lygis.
ĮSPĖJIMAS. Stenkitės nenaudoti šios įrangos greta kitų įrenginių ar uždėję juos vieną ant kito, nes
prietaisas gali netinkamai veikti. Jei tenka taip naudoti, reikia stebėti šį įrenginį ir kitą įrangą, kad
įsitikintumėte, jog jie tinkamai veikia.
ĮSPĖJIMAS. Naudojant kitus priedus, keitiklius ir laidus, nei nurodė ar pateikė šios įrangos
gamintojas, gali padidėti šio įrenginio elektromagnetinė emisija arba sumažėti elektromagnetinis
atsparumas, todėl galimas netinkamas veikimas.
ĮSPĖJIMAS. Nešiojamoji RD ryšio įranga (įskaitant periferinius priedus, tokius kaip antenos laidai ir
išorinės antenos) turi būti naudojama ne arčiau nei 30 cm (12 colių) nuo bet kurios MDRC-1219
dalies, įskaitant gamintojo nurodytus laidus. Kitaip gali pablogėti šios įrangos charakteristikos.
Elektromagnetinė emisija
MDRC-1219 yra skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas arba MDRC-1219
naudotojas turi užtikrinti, kad jis būtų naudojamas tokioje aplinkoje.
Emisijos bandymas
Atitikimas
RD emisija
CISPR 11
1 grupė
RD emisija
CISPR 11
Harmonikų sklaida
IEC 61000-3-2
Įtampos svyravimai / mirgėjimo
emisija
IEC 61000-3-3
B klasė
Elektromagnetinė aplinka –
nurodymai
MDRC-1219 naudoja RD energiją
tik savo vidinėms funkcijoms. Todėl
jo RD emisija yra labai maža ir
neturėtų kelti jokių trukdžių
netoliese esančiai elektroninei
įrangai.
MDRC-1219 yra tinkamas naudoti
visose aplinkose, įskaitant buitinę
aplinką ir aplinkas, tiesiogiai
sujungtas su viešuoju žemos
įtampos maitinimo tinklu, kuriuo
teikiama elektros energija
gyvenamiesiems namas buitiniams
poreikiams.
Netaikoma1
Atitinka
Šis MDRC-1219 atitinka reikiamus medicininius EMS standartus dėl emisijos ir trukdžių iš aplinkinės įrangos.
Veikimas turi atitikti šias dvi sąlygas: (1) šis įrenginys neturi skleisti pavojingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi
atlaikyti visus gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti netinkamą veikimą.
Trukdžius galima aptikti įjungiant ir išjungiant įrangą.
Jei ši įranga skleidžia kenksmingus trukdžius arba yra veikiama kenksmingų trukdžių iš šalia esančios
įrangos, naudotojas gali pabandyti išvengti trukdžių imdamasis vienos ar daugiau toliau nurodytų priemonių:
•
•
•
•
1:
Pakeisti priėmimo antenos ar įrangos kryptį arba vietą.
Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
Prijungti įrangą prie kito kontūro elektros lizdo nei prijungtas imtuvas.
Kreiptis į atstovą arba patyrusį techninį darbuotoją pagalbos.
Aktyvi MDRC-1219 galia yra mažesnė, nei 75 W
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
29
Svarbi informacija
Elektromagnetinis atsparumas
MDRC-1219 yra skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas arba MDRC-1219
naudotojas turi užtikrinti, kad jis būtų naudojamas tokioje aplinkoje.
Atsparumo bandymas
Elektrostatinė iškrova
(ESD)
IEC 61000-4-2
IEC 60601 bandymų
lygiai
± 8 kV kontaktas
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15
kV oru
Elektrinis greitas
trumpalaikis pliūpsnis
IEC 61000-4-4
± 2 kV maitinimo linijoms
± 1 kV įvesties / išvesties
linijoms
100 kHz kartojimo dažnis
Viršįtampis
Tarp linijų: ± 0.5 kV, ± 1 kV
IEC61000-4-5
Iš linijos į žemę: ± 0.5 kV,
± 1 kV, ± 2 kV
Įtampos kritimai, trumpi
0 % liekamosios įtampos
pertrūkiai ir įtampos
per 0.5 periodo esant 0°,
kitimas elektros tiekimo
45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
linijose
270° ir 315°
IEC 61000-4-11
0 % liekamosios įtampos 1
periodui esant 0°
70 % liekamosios įtampos
25 periodams esant 0°
Įtampos pertrūkiai: 0 %
liekamosios įtampos
skirtas 250 periodų esant
0°
Įtampos dažnio (50/60 Hz) 30 A/m
magnetinis laukas
IEC 61000-4-8
Prijungtas RD
IEC 61000-4-6
Spinduliuojamas RD
IEC 61000-4-3
3 Vrms (6 Vrms ISM
dažnių juostose)
nuo 150 kHz iki 80 MHz
3 V/m
nuo 80 MHz iki 2.7 GHz
Elektromagnetinė
aplinka – nurodymai
± 8 kV kontaktas
Grindys turi būti medinės,
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 betoninės arba dengtos
keraminėmis plytelėmis.
kV oru
Jei grindys dengtos
sintetinėmis medžiagomis,
santykinė drėgmė turi būti
mažiausiai 30 %
± 2 kV maitinimo linijoms Maitinimo įtampos kokybė
± 1 kV įvesties / išvesties turi būti tipinė komercinei
arba ligoninės aplinkai
linijoms
Atitikties lygis
100 kHz kartojimo dažnis
Tarp linijų: ± 0.5 kV, ± 1 kV
Iš linijos į žemę: ± 0.5 kV,
± 1 kV, ± 2 kV
0 % liekamosios įtampos
per 0.5 periodo esant 0°,
45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° ir 315°
0 % liekamosios įtampos 1
periodui esant 0°
70 % liekamosios įtampos
25 periodams esant 0°
Įtampos pertrūkiai: 0 %
liekamosios įtampos
skirtas 250 periodų esant
0°
Netaikoma 2
3 Vrms (6 Vrms ISM
dažnių juostose)
Maitinimo įtampos kokybė
turi būti tipinė komercinei
arba ligoninės aplinkai
Maitinimo įtampos kokybė
turi būti tipinė komercinei
arba ligoninės aplinkai. Jei
MDRC-1219 naudotojui
reikalingas
nepertraukiamas darbas
nutrūkus įtampai elektros
tinkle, rekomenduojama,
kad MDRC-1219 būtų
maitinamas iš
nepertraukiamo maitinimo
šaltinio ar akumuliatoriaus
Įtampos dažnio
magnetiniai laukai turi
atitikti tipinei komercinei
arba ligoninės aplinkai
nustatytus lygius
-
10 V/m
Atsparumas RD belaidžio ryšio įrangai
2:
30
Testo
dažnis
(MHz)
Dažnių
juosta (MHz)
Techninė
priežiūra
385
380–390
TETRA 400
450
430–470
GMRS 460,
FRS 460
Maksimali
galia (W)
Atstumas
(m)
Atsparumo
bandymo
lygis (V/m)
Impulsinė
moduliacija
18 Hz
1.8
0.3
27
FM ± 5 kHz
nuokrypis
1 kHz sin
2
0.3
28
Moduliacija
MDRC-1219 sudėtyje nėra magnetiniams laukams jautrių komponentų
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
Svarbi informacija
Testo
dažnis
(MHz)
Dažnių
juosta (MHz)
Techninė
priežiūra
Maksimali
galia (W)
Atstumas
(m)
Atsparumo
bandymo
lygis (V/m)
710
704–787
LTE juosta
13, 17
Impulsinė
moduliacija
217 Hz
0.2
0.3
9
800–960
GSM 800/
900, TETRA
800, iDEN
820, CDMA
850, LTE
juosta 5
Impulsinė
moduliacija
18 Hz
2
0.3
28
1700–1990
GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,
DECT, LTE
Juosta 1/3/4/
25, UMTS
Impulsinė
moduliacija
217 Hz
2
0.3
28
2450
2400–2570
„Bluetooth“,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE juosta 7
Impulsinė
moduliacija
217 Hz
2
0.3
28
5240
5100–5800
W LAN
802.11 a/n
Impulsinė
moduliacija
217 Hz
0.2
0.3
9
745
Moduliacija
780
810
870
930
1720
1845
1970
5500
5785
5.6 Simbolių paaiškinimas
Simboliai ant prietaiso
Ant prietaiso arba maitinimo šaltinio galite rasti šiuos simbolius (neužbaigtas sąrašas):
Nurodo, kad prietaisas atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.
Nurodo atitikimą FCC taisyklių 15 daliai (A klasė arba B klasė)
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal UL pripažinimo taisykles
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal UL Demko taisykles
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal CCC taisykles
S&E
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal VCCI taisykles
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal KC taisykles
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
31
Svarbi informacija
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal BSMI taisykles
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal PSE taisykles
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal EAC taisykles
Dėmesio! Federaliniai įstatymai (Jungtinėse Amerikos Valstijose) leidžia parduoti šį
prietaisą tik licencijuotiems sveikatos priežiūros specialistams arba jų nurodymu.
Nurodo, kad prietaisas yra patvirtintas pagal INMETRO taisykles
Nurodo prietaiso USB jungtį
Nurodo šio prietaiso „DisplayPort“ jungtis
Nurodo teisėtą gamintoją
Nurodo pagaminimo datą
yy
Nurodo temperatūros ribojimus3 kad prietaisą būtų galima saugiai eksploatuoti pagal
specifikacijas.
xx
Nurodo prietaiso serijos numerį
Nurodo prietaiso detalės numerį arba katalogo numerį
Įspėjimas: pavojinga įtampa
Dėmesio!
Žiūrėkite naudojimo instrukcijas
3:
32
Reikšmes xx ir yy galima rasti techninių duomenų paragrafe.
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
Svarbi informacija
Nurodo, kad šio prietaiso negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, jis turi būti
utilizuotas pagal Europos EEĮA (Elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų) direktyvą
Nurodo nuolatinę srovę (DC)
Nurodo kintamąją srovę (AC)
Parengtis
Potencialų išlyginimas
Apsauginis įžeminimas (žemė)
arba
Simboliai ant pakuotės
Ant prietaiso dėžės galite rasti šiuos simbolius (neužbaigtas sąrašas):
Nurodo prietaisą, kuris gali būti sudaužytas ar sugadintas, jei su juo neatsargiai
elgiamasi laikant.
Nurodo prietaisą, kuris laikant turi būti saugomas nuo drėgmės.
Nurodo pakuotės laikymo kryptį. Dėžę reikia transportuoti, pernešti ir laikyti taip, kad
rodyklės visada būtų nukreiptos aukštyn.
15
n
n
Nurodo, kiek vienodų dėžių maksimaliai galima sukrauti vieną ant kitos, kur „n“ yra
ribinis skaičius.
arba
Nurodo dėžės svorį ir tai, kad ją pernešti turi du žmonės.
xx-yy Kg
arba
xx-yy
xx-yy
Nurodo, kad dėžės negalima pjauti peiliu, pjovikliu ar kitu aštriu daiktu.
Nurodo temperatūros ribas,4 kuriose prietaisas gali būti saugiai laikomas.
yy °C
+60
xx °C
-20
yy %
85
Nurodo drėgmės diapazoną,4 kuriame prietaisas gali būti saugiai laikomas.
yyy kPa
106
Nurodo atmosferos slėgio diapazoną,4kuriame prietaisas gali būti saugiai laikomas.
5x %
xx kPa
50
4:
Reikšmes xx ir yy galima rasti techninių duomenų paragrafe.
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
33
Svarbi informacija
5.7 Teisinis atsakomybės atsisakymas
Atsakomybės atsisakymo pranešimas
Nors buvo dedamos visos pastangos šio dokumento tikslumui užtikrinti, mes neprisiimame atsakomybės už
klaidas, kurios gali pasitaikyti. Mūsų tikslas yra pateikti jums kaip galima tikslesnę ir patogią naudoti
dokumentaciją; jei rasite klaidų, praneškite mums.
„Barco“ programinės įrangos produktai yra „Barco“ nuosavybė. Jie platinami laikantis „Barco NV“ arba „Barco
Inc.“ autorių teisių ir yra skirti naudoti tik konkrečiomis sąlygomis, nurodytomis programinės įrangos licencijos
sutartyje tarp „Barco NV“ arba „Barco Inc.“ ir licencijos turėtojo. Joks kitoks „Barco“ programinės įrangos
produkto naudojimas, kopijavimas arba platinimas nėra leidžiamas.
Prekių ženklai
Visi prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybės.
Įspėjimas apie autorių teises
Šis dokumentas saugomas autorių teisų įstatymo. Visos teisės saugomos. Nei šis dokumentas, nei kuri nors
jo dalis negali būti dauginama ar kopijuojama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis – grafinėmis,
elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant kopijavimo aparatus, juostinius kaupiklius ar informacijos
saugojimo ir atkūrimo sistemas – be rašytinio Barco leidimo.
© 2019 Barco NV visos teisės saugomos.
5.8 Techninės specifikacijos
MDRC-1219
34
Ekrano technologija
IPS-TFT spalvotasis skystųjų kristalų ekranas
Aktyvus ekrano dydis
(įstrižainė)
482 mm (19.0")
Aktyvus ekrano dydis (A x
P)
376 x 301 mm (14.81 x 11.85")
Ekrano santykis (A:P)
5:4
Raiška
1MP (1280 x 1024 pikselių)
Taško dydis
0.294 mm
Spalvų atvaizdavimas
Taip
Pilkos spalvos
atvaizdavimas
Taip
Bitų gylis
8 bitų (DVI)
10 bitų („DisplayPort“)
Matymo kampas (A, P)
178°
Išankstiniai aplinkos
apšvietimo nustatymai
Taip, skaitymo patalpos pasirinkimas
Priekinis jutiklis
Taip, priekinis atitikimo jutiklis
Maksimalus skaistis (ekrano
tipinis)
330 cd/m²
DICOM kalibruotas skaistis
250 cd/m²
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
Svarbi informacija
Kontrastingumo santykis
(ekrano tipinis)
1000:1
Reagavimo laikas (Tr + Tf)
(tipinis)
30 ms
Korpuso spalva
Juodas
Vaizdo įvesties signalai
DVI (DVI-D ir DVI-A)
„DisplayPort“
USB jungtys
1x USB 2.0 įėjimo (galinis taškas)
2 vnt. USB 2.0 išėjimo
Maitinimo reikalavimai
Vidinis maitinimo šaltinis (100–240 Vac, 50–60 Hz)
Energijos sąnaudos
22 W (nominaliosios)
< 0.5 W (parengties režimu)
Pranešimų ekrane kalbos
Anglų, vokiečių, prancūzų, olandų, ispanų, italų, portugalų (Brazilijos), kinų
(supaprastinta), japonų, korėjiečių, arabų
Matmenys su stovu (P x A x
G)
Stačiai: 348 x 440~550 x 201 mm
Gulsčiai: 411 x 408~518 x 201 mm
Matmenys be stovo (P x A x
G)
411 x 348 x 67 mm
Matmenys supakuoto (P x A
x G)
426 x 592 x 326 mm
Grynasis svoris su stovu
5.3 kg
Grynasis svoris be stovo
3.1 kg
Grynasis svoris su pakuote
8.1 kg
Pakreipimas
nuo –5° iki +22°
Palenkimas į šonus
90°
Aukščio reguliavimo
diapazonas
110 mm
Tvirtinimo standartas
VESA (100 mm)
Rekomenduojamas
naudojimas
Skaitmeninių vaizdų peržiūra
Sertifikatai
CE (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EB I klasės gaminys)
EN 60601-1:2006 +A11:2011 +A1:2013 +A12:2014
IEC 60601-1 (3 leid.); 1 pat.
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/(R)2012
CSA CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14
IEC 60529:1991 + A1: 2000 (apsaugos laipsniai, IP kodas)
IEC 60601-1-2: 2014
FCC B klasė
ICES-001 B lygis
CCC- GB9254-2008 + GB4943.1-2011 + GB17625.1-2012
VCCI
KC
Tiekiami priedai
Naudotojo vadovas
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
35
Svarbi informacija
Sistemos diskas
„DisplayPort“ vaizdo laidas
Maitinimo laidai
USB laidas
QA programinė įranga
„MediCal QAWeb“
Garantija
3 metai
Darbinė temperatūra
Nuo 0 °C iki +35 °C
Laikymo temperatūra
Nuo –20 °C iki + 60 °C
Darbinė drėgmė
Nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
Laikymo santykinė drėgmė
Nuo 10 iki 90 % (be kondensacijos)
Darbinis slėgis
70 kPa minimalus
Laikymo slėgis
nuo 50 iki 106 kPa
MDRC-1219 TS
36
Ekrano technologija
IPS-TFT spalvotasis skystųjų kristalų ekranas
Aktyvus ekrano dydis
(įstrižainė)
482 mm (19.0")
Aktyvus ekrano dydis (A x
P)
376 x 301 mm (14.81 x 11.85")
Ekrano santykis (A:P)
5:4
Raiška
1MP (1280 x 1024 pikselių)
Taško dydis
0.294 mm
Spalvų atvaizdavimas
Taip
Pilkos spalvos
atvaizdavimas
Taip
Bitų gylis
8 bitų (DVI)
10 bitų („DisplayPort“)
Matymo kampas (A, P)
178°
Išankstiniai aplinkos
apšvietimo nustatymai
Taip, skaitymo patalpos pasirinkimas
Priekinis jutiklis
Taip, priekinis atitikimo jutiklis
Maksimalus skaistis (ekrano
tipinis)
330 cd/m²
DICOM kalibruotas skaistis
250 cd/m²
Kontrastingumo santykis
(ekrano tipinis)
1000:1
Reagavimo laikas (Tr + Tf)
(tipinis)
30 ms
Korpuso spalva
Juodas
Vaizdo įvesties signalai
DVI (DVI-D ir DVI-A)
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
Svarbi informacija
„DisplayPort“
USB jungtys
1x USB 2.0 įėjimo (galinis taškas)
2 vnt. USB 2.0 išėjimo
Maitinimo reikalavimai
Vidinis maitinimo šaltinis (100–240 Vac, 50–60 Hz)
Energijos sąnaudos
25 W (nominaliosios)
< 0.5 W (parengties režimu)
Pranešimų ekrane kalbos
Anglų, vokiečių, prancūzų, olandų, ispanų, italų, portugalų (Brazilijos), kinų
(supaprastinta), japonų, korėjiečių, arabų
Matmenys su stovu (P x A x
G)
Stačiai: 348 x 440~550 x 201 mm
Gulsčiai: 411 x 408~518 x 201 mm
Matmenys be stovo (P x A x
G)
411 x 348 x 67 mm
Matmenys supakuoto (P x A
x G)
426 x 592 x 326 mm
Grynasis svoris su stovu
6.1 kg
Grynasis svoris be stovo
3.9 kg
Grynasis svoris su pakuote
8.9 kg
Pakreipimas
nuo –5° iki +22°
Palenkimas į šonus
90°
Aukščio reguliavimo
diapazonas
110 mm
Tvirtinimo standartas
VESA (100 mm)
Rekomenduojamas
naudojimas
Skaitmeninių vaizdų peržiūra
Sertifikatai
CE (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EB I klasės gaminys)
EN 60601-1:2006 +A11:2011 +A1:2013 +A12:2014
IEC 60601-1 (3 leid.); 1 pat.
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/(R)2012
CSA CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14
IEC 60529:1991 + A1: 2000 (apsaugos laipsniai, IP kodas)
IEC 60601-1-2: 2014
FCC B klasė
ICES-001 B lygis
CCC- GB9254-2008 + GB4943.1-2011 + GB17625.1-2012
VCCI
KC
Tiekiami priedai
Naudotojo vadovas
Sistemos diskas
„DisplayPort“ vaizdo laidas
Maitinimo laidai
USB laidas
QA programinė įranga
„MediCal QAWeb“
Garantija
3 metai
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
37
Svarbi informacija
Darbinė temperatūra
Nuo 0 °C iki +35 °C
Laikymo temperatūra
Nuo –20 °C iki + 60 °C
Darbinė drėgmė
Nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
Laikymo santykinė drėgmė
Nuo 10 iki 90 % (be kondensacijos)
Darbinis slėgis
70 kPa minimalus
Laikymo slėgis
nuo 50 iki 106 kPa
MDRC-1219 HB
38
Ekrano technologija
AHVA-TFT spalvotasis skystųjų kristalų ekranas
Aktyvus ekrano dydis
(įstrižainė)
482 mm (19.0")
Aktyvus ekrano dydis (A x
P)
376 x 301 mm (14.81 x 11.85")
Ekrano santykis (A:P)
5:4
Raiška
1MP (1280 x 1024 pikselių)
Taško dydis
0.294 mm
Spalvų atvaizdavimas
Taip
Pilkos spalvos
atvaizdavimas
Taip
Bitų gylis
8 bitų (DVI)
10 bitų („DisplayPort“)
Matymo kampas (A, P)
178°
Išankstiniai aplinkos
apšvietimo nustatymai
Taip, skaitymo patalpos pasirinkimas
Foninio apšvietimo jutiklis
Taip, skaisčio stabilizavimo jutiklis
Maksimalus skaistis (ekrano
tipinis)
700 cd/m²
DICOM kalibruotas skaistis
400 cd/m²
Kontrastingumo santykis
(ekrano tipinis)
900:1
Reagavimo laikas (Tr + Tf)
(tipinis)
25 ms
Korpuso spalva
Juodas
Vaizdo įvesties signalai
DVI (DVI-D ir DVI-A)
„DisplayPort“
USB jungtys
1x USB 2.0 įėjimo (galinis taškas)
1x USB 2.0 išėjimo
Maitinimo reikalavimai
Vidinis maitinimo šaltinis (100–240 Vac, 50–60 Hz)
Energijos sąnaudos
20 W (nominaliosios)
< 0.5 W (parengties režimu)
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
Svarbi informacija
Pranešimų ekrane kalbos
Anglų, vokiečių, prancūzų, olandų, ispanų, italų, portugalų (Brazilijos), kinų
(supaprastinta), japonų, korėjiečių, arabų
Matmenys su stovu (P x A x
G)
Stačiai: 348 x 440~550 x 201 mm
Gulsčiai: 411 x 408~518 x 201 mm
Matmenys be stovo (P x A x
G)
411 x 348 x 67 mm
Matmenys supakuoto (P x A
x G)
426 x 592 x 326 mm
Grynasis svoris su stovu
5.4 kg
Grynasis svoris be stovo
3.2 kg
Grynasis svoris su pakuote
7.4 kg
Pakreipimas
nuo –5° iki +22°
Palenkimas į šonus
90°
Aukščio reguliavimo
diapazonas
110 mm
Tvirtinimo standartas
VESA (100 mm)
Rekomenduojamas
naudojimas
Skaitmeninių vaizdų peržiūra
Sertifikatai
CE (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EB I klasės gaminys)
EN 60601-1:2006 +A11:2011 +A1:2013 +A12:2014
IEC 60601-1 (3 leid.); 1 pat.
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/(R)2012
CSA CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14
IEC 60529:1991 + A1: 2000 (apsaugos laipsniai, IP kodas)
IEC 60601-1-2: 2014
FCC B klasė
ICES-001 B lygis
Tiekiami priedai
Naudotojo vadovas
Sistemos diskas
„DisplayPort“ vaizdo laidas
Maitinimo laidai
USB laidas
QA programinė įranga
„MediCal QAWeb“
Garantija
3 metai
Darbinė temperatūra
Nuo 0 °C iki +40 °C
Laikymo temperatūra
Nuo –20 °C iki + 60 °C
Darbinė drėgmė
Nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
Laikymo santykinė drėgmė
Nuo 10 iki 90 % (be kondensacijos)
Darbinis slėgis
70 kPa minimalus
Laikymo slėgis
nuo 50 iki 106 kPa
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
39
Svarbi informacija
MDRC-1219 HB TS
40
Ekrano technologija
AHVA-TFT spalvotasis skystųjų kristalų ekranas
Aktyvus ekrano dydis
(įstrižainė)
482 mm (19.0")
Aktyvus ekrano dydis (A x
P)
376 x 301 mm (14.81 x 11.85")
Ekrano santykis (A:P)
5:4
Raiška
1MP (1280 x 1024 pikselių)
Taško dydis
0.294 mm
Spalvų atvaizdavimas
Taip
Pilkos spalvos
atvaizdavimas
Taip
Bitų gylis
8 bitų (DVI)
10 bitų („DisplayPort“)
Matymo kampas (A, P)
178°
Išankstiniai aplinkos
apšvietimo nustatymai
Taip, skaitymo patalpos pasirinkimas
Foninio apšvietimo jutiklis
Taip, skaisčio stabilizavimo jutiklis
Maksimalus skaistis (ekrano
tipinis)
700 cd/m²
DICOM kalibruotas skaistis
400 cd/m²
Kontrastingumo santykis
(ekrano tipinis)
900:1
Reagavimo laikas (Tr + Tf)
(tipinis)
25 ms
Korpuso spalva
Juodas
Vaizdo įvesties signalai
DVI (DVI-D ir DVI-A)
„DisplayPort“
USB jungtys
1x USB 2.0 įėjimo (galinis taškas)
1x USB 2.0 išėjimo
Maitinimo reikalavimai
Vidinis maitinimo šaltinis (100–240 Vac, 50–60 Hz)
Energijos sąnaudos
20 W (nominaliosios)
< 0.5 W (parengties režimu)
Pranešimų ekrane kalbos
Anglų, vokiečių, prancūzų, olandų, ispanų, italų, portugalų (Brazilijos), kinų
(supaprastinta), japonų, korėjiečių, arabų
Matmenys su stovu (P x A x
G)
Stačiai: 348 x 440~550 x 201 mm
Gulsčiai: 411 x 408~518 x 201 mm
Matmenys be stovo (P x A x
G)
411 x 348 x 67 mm
Matmenys supakuoto (P x A
x G)
426 x 592 x 326 mm
Grynasis svoris su stovu
6.2 kg
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
Svarbi informacija
Grynasis svoris be stovo
4 kg
Grynasis svoris su pakuote
8.2 kg
Pakreipimas
nuo –5° iki +22°
Palenkimas į šonus
90°
Aukščio reguliavimo
diapazonas
110 mm
Tvirtinimo standartas
VESA (100 mm)
Rekomenduojamas
naudojimas
Skaitmeninių vaizdų peržiūra
Sertifikatai
CE (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EB I klasės gaminys)
EN 60601-1:2006 +A11:2011 +A1:2013 +A12:2014
IEC 60601-1 (3 leid.); 1 pat.
ANSI/AAMI ES60601-1: 2005/(R)2012
CSA CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14
IEC 60529:1991 + A1: 2000 (apsaugos laipsniai, IP kodas)
IEC 60601-1-2: 2014
FCC B klasė
ICES-001 B lygis
Tiekiami priedai
Naudotojo vadovas
Sistemos diskas
„DisplayPort“ vaizdo laidas
Maitinimo laidai
USB laidas
QA programinė įranga
„MediCal QAWeb“
Garantija
3 metai
Darbinė temperatūra
Nuo 0 °C iki +40 °C
Laikymo temperatūra
Nuo –20 °C iki + 60 °C
Darbinė drėgmė
Nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
Laikymo santykinė drėgmė
Nuo 10 iki 90 % (be kondensacijos)
Darbinis slėgis
70 kPa minimalus
Laikymo slėgis
nuo 50 iki 106 kPa
K5902137LT (451920612604LT) /03AA MDRC-1219
41
Barco NV
President Kennedypark 35
8500 Kortrijk
Belgium
K5902137LT (451920612604LT) /03 | 2019-04-01
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Registered office: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement