Barco Coronis Fusion 6MP MDCC-6430 Kullanici rehberi

Barco Coronis Fusion 6MP MDCC-6430 Kullanici rehberi
Coronis Fusion 4MP / 6MP
Kullanım Kılavuzu
MDCC-4330, MDCC-6430
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Registered office: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
İçindekiler
1 Hoş geldiniz!.........................................................................................................................................................................................................5
1.1 Kutu içeriği ...............................................................................................................................................................................................6
1.2 Ürün özeti .................................................................................................................................................................................................6
1.2.1
Ön ..............................................................................................................................................................................................6
1.2.2
Arka ..........................................................................................................................................................................................7
2 Ekran kurulumu..................................................................................................................................................................................................9
2.1 Kapakları çıkarma.............................................................................................................................................................................10
2.2 Yükseklik mekanizmasının kilidini açma.............................................................................................................................. 11
2.3 Ekran konumunu ayarlama ......................................................................................................................................................... 11
2.4 Sinyal kablolarını bağlama ..........................................................................................................................................................12
2.5 Güç kablosunu bağlama ...............................................................................................................................................................13
2.6 Kabloların yönlendirilmesi............................................................................................................................................................13
2.7 Kapakları yeniden takma..............................................................................................................................................................14
2.8 VESA montaj kurulumu .................................................................................................................................................................15
2.9 İlk kez çalıştırma................................................................................................................................................................................16
3 Günlük kullanım..............................................................................................................................................................................................19
3.1 Günlük kullanım için tavsiyeler..................................................................................................................................................20
3.2 Tuş gösterge ışıkları........................................................................................................................................................................21
3.3 Hazır beklemenin açılması ..........................................................................................................................................................21
3.4 OSD menülerinin açılması...........................................................................................................................................................21
3.5 OSD menülerinde gezinme.........................................................................................................................................................22
4 İleri düzey kullanım.......................................................................................................................................................................................23
4.1 OSD menü dili.....................................................................................................................................................................................24
4.2 OSD menüsü otomatik kapanma fonksiyonu....................................................................................................................24
4.3 LED Beslemesi...................................................................................................................................................................................24
4.4 Tuş gösterge ışıkları........................................................................................................................................................................25
4.5 Güç kilidi fonksiyonu .......................................................................................................................................................................25
4.6 DPMS modu.........................................................................................................................................................................................25
4.7 Uyku modu............................................................................................................................................................................................26
4.8 Parlaklık hedefi...................................................................................................................................................................................26
4.9 Renk ön ayarları ................................................................................................................................................................................27
4.10 Renk sıcaklığı .....................................................................................................................................................................................27
4.11 Renk koordinatları ............................................................................................................................................................................27
4.12 Görüntüleme modları......................................................................................................................................................................28
4.13 Ekran fonksiyonları ..........................................................................................................................................................................28
4.14 Ambient Light Compensation (ALC) ......................................................................................................................................29
4.15 Okuma odaları ....................................................................................................................................................................................29
4.16 Sürekli ALC ..........................................................................................................................................................................................30
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
3
4.17 Embedded QA ....................................................................................................................................................................................30
4.17.1 Embedded QA Hakkında...........................................................................................................................................30
4.17.2 DICOM durum raporu..................................................................................................................................................31
4.17.3 DICOM uyumluluk kontrolü ......................................................................................................................................31
4.17.4 DICOM kalibrasyonu....................................................................................................................................................31
4.17.5 DICOM kalibrasyonunun sıfırlanması ................................................................................................................32
4.17.6 DICOM hata eşiği...........................................................................................................................................................32
4.18 Görüntü ölçeklendirme...................................................................................................................................................................32
4.19 Görüntü kaynağı seçim modları................................................................................................................................................33
4.20 Video giriş sinyalleri.........................................................................................................................................................................33
4.21 Gri tonlama dönüştürme modları .............................................................................................................................................34
4.22 EDID formatı........................................................................................................................................................................................34
4.23 EDID süreleri .......................................................................................................................................................................................35
4.24 Ekran bilgisi..........................................................................................................................................................................................35
4.25 Ekran durumu .....................................................................................................................................................................................35
5 Ekranınızın temizlenmesi .........................................................................................................................................................................37
5.1 Temizleme talimatları......................................................................................................................................................................38
6 Yeniden paketleme talimatları...............................................................................................................................................................39
6.1 Ekranınızı yeniden paketleme ...................................................................................................................................................40
7 Önemli bilgiler ..................................................................................................................................................................................................43
7.1 Güvenlik bilgileri ................................................................................................................................................................................44
7.2 Çevresel bilgiler .................................................................................................................................................................................45
7.3 Mevzuata uygunluk bilgileri.........................................................................................................................................................47
7.4 EMC bildirimi .......................................................................................................................................................................................48
7.5 Sembollerin açıklaması .................................................................................................................................................................51
7.6 Yasal uyarı ............................................................................................................................................................................................53
7.7 Teknik özellikler..................................................................................................................................................................................54
7.8 Açık kaynaklı lisans bilgisi............................................................................................................................................................58
4
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Hoş geldiniz!
1
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
5
Hoş geldiniz!
1.1 Kutu içeriği
Özet
Coronis Fusion 4MP / 6MP şunlarla birlikte gelir:
•
•
•
•
•
•
•
•
Coronis Fusion 4MP / 6MP kullanım kılavuzu
hızlı kurulum tablosu
dokümantasyon CD’si
sistem CD’si
video kabloları
bir adet USB kablosu
AC güç kablosu takımı
bir adet harici güç kaynağı
Bir Barco ekran kontrolörü sipariş ettiyseniz, bu da aksesuarlarıyla birlikte o da kutudadır. Dokümantasyon
CD’sinde bir adet ürünle ilgili kullanıcı kılavuzu da yer alır.
Orijinal paketinizi saklayın. Bu ekran için tasarlanmış olan paket, taşıma ve muhafaza sırasında
ideal koruma sağlar.
1.2 Ürün özeti
1.2.1 Ön
Özet
7
1
2
3
4
5
Resim 1-1
1. USB indirme konnektörü
2. Sol tuşu
3. Sağ tuşu
6
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
6
Hoş geldiniz!
4.
5.
6.
7.
Menü tuşu
Bekleme tuşu
LED Beslemesi
Ortam ışığı sensörü
Kullanıldığı fonksiyona uyarlanmış bir şekilde (menüye bağımlı olarak) tuş ikonları tuşların üzerinde
gösterilmiştir. Bkz. “OSD menülerinde gezinme”, sayfa 22.
1.2.2 Arka
Özet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Resim 1-2
1. Konektör bölme kapağı
2. +24 VDC güç girişi
3. Gövde kapağı
4. Ekran standı kapağı
5. DisplayPort 2 video girişi
6. DVI 2 video girişi
7. DisplayPort 1 video girişi
8. DVI 1 video girişi
9. USB yükleme konnektörü
10. USB indirme konnektörleri
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
7
Hoş geldiniz!
8
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Ekran kurulumu
2
Coronis Fusion 4MP / 6MP'nizi kurmadan ve bütün gerekli kabloları bağlamadan önce
bilgisayarınızda uygun bir ekran kontrolörünün fiziksel olarak kurulu olduğundan emin olun. Eğer
Barco ekran kontrolörü kullanıyorsanız, lütfen bunu yapmak için verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.
Uyumlu ekran kontrolörlerinin bir listesi için my. barco. com adresindeki uyumluluk tablosunun son
versiyonuna bakın (MyBarco > My Support > Healthcare > Compatibility Matrices > Barco Systems
Compatibility Matrices).
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
9
Ekran kurulumu
2.1 Kapakları çıkarma
Konektör bölme kapağını çıkarmak için
1.
Kapağın bir kısmını serbest bırakmak için konnektör bölme kapağının o kısmındaki tutacakların klipslerini
hafifçe kaldırın.
2.
Kapağın diğer tarafında da aynı işlemi gerçekleştirin
3.
Kapağı çıkarın.
Ekran standının kapağını çıkarmak için
1.
Kapağın üst kısmının içindeki klipslere hafifçe basın ve basılı tutun.
2.
Klipslere basılı tutarak kapağı yukarı doğru kaydırın.
10
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Ekran kurulumu
2.2 Yükseklik mekanizmasının kilidini açma
Hakkında
Fabrikada ekran standındaki yükseklik ayarlama sistemi taşıma sırasında oluşabilecek herhangi bir hasarı
önlemek için kırmızı bir çengelle kilitlenmiştir. Ekranınızın yükseklik ayarını yapabilmek için bu çengeli
çıkarmanız gerekir.
Çengeli çıkarmak için:
1.
Ekranı arka kısmı size dönük olacak şekilde yerleştirin.
2.
Ekran paneline bastırarak ekran standındaki kırmızı çengeli çekerek çıkartın.
Gelecekteki olası taşımalar için çengeli saklamak için çengelin kısa, kırmızı ucunu ekranınızın
standına tekrar takın.
2.3 Ekran konumunu ayarlama
Ekran konumunu ayarlamak için:
1.
Ekranınızın yükseklik ayarlama sisteminin kilidini açtıktan sonra, ekran konumunu ayarlayabilirsiniz.
Tercihinize göre ekranı eğin, döndürün, yükseltin ve alçaltın.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
11
Ekran kurulumu
DİKKAT: Standa bağlı haldeyken ekranınızı döndürmeye çalışmayın. Bu hareketin denenmesi,
ekranınıza ve standa ciddi zarar verebilir.
2.4 Sinyal kablolarını bağlama
Konnektörlere erişmek için konnektör bölme kapağını çıkarın. Bkz. “Kapakları çıkarma”, sayfa 10.
Ekranınızın her bir tarafında farklı bir video girişi bağlantısı olabilir (bir tarafta DVI bağlantısı olurken
diğer tarafta DisplayPort bağlantısı olabilir). Ekrandaki her iki taraf da aynı video girişi bağlantısına
sahip olabilir ancak ekranın her bir tarafında yalnız bir video girişine izin verilir.
İletişimin bozulmamasını sağlamak ve MediCal QAWeb ile Barco kullanımı kolay iş akışı
araçlarından en iyi şekilde yararlanmak için lütfen tüm ekranlarınızı USB kablosuyla iş
istasyonlarına bağlayın.
Sinyal kablolarını ekrana bağlamak için:
1.
12
Ürünle birlikte gelen DVI veya DisplayPort kablolarını kullanarak ekran kontrolörünün bir ucunu DVI 1 veya
DisplayPort 1 konnektörüne bağlayın.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Ekran kurulumu
2.
Ürünle birlikte gelen DVI veya DisplayPort kablolarını kullanarak ekran kontrolörünün diğer ucunu ise DVI 2
veya DisplayPort 2 konnektörüne bağlayın.
3.
Verilen USB 2.0 kablosu aracılığıyla PC USB indirme konnektörünü ekranın USB yükleme konnektörüne
bağlayın.
2.5 Güç kablosunu bağlama
Güç kablosunu ekrana bağlamak için:
1.
Temin edilen harici DC güç kaynağını Coronis Fusion 4MP / 6MP ekranın +24 VDC güç girişine bağlayın.
2.
Harici DC güç kaynağının diğer ucunu paketle birlikte gelen düzgün bir güç kablosu ile topraklanmış bir enerji
çıkışına bağlayın.
2.6 Kabloların yönlendirilmesi
Kabloları yönlendirmek için:
1.
Tüm bağlı kabloları ekranınızın standında yer alan kablo yönlendirme kanalından geçirin.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
13
Ekran kurulumu
Kabloların gerilmemesi ve korunması için kabloları, konektör bölmesinin içinde kablo bantlarıyla
sabitleyin.
2.7 Kapakları yeniden takma
Ekran standı kapağını yeniden takmak için:
1.
Ekran standı kapağını aşağı doğru kaydırın. Ekran standı kapağı yerine oturduğunda kapağın klipslerinden
gelen bir "klik" sesi duyacaksınız.
Kapağı yeniden takarken tüm kabloların kablo kanalından çıkmamasına dikkat edin.
Konnektör bölme kapağını yeniden takmak için
1.
14
Kapağın üst kısmını yerine oturacak şekilde kaydırın ve kapağın alt kısmına bastırın. Konnektör bölmesi
kapağı yerine oturduğunda kapağın klipslerinden gelen bir "klik" sesi duyacaksınız.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Ekran kurulumu
2.8 VESA montaj kurulumu
UYARI: VESA tarafından (VESA 100 mm standardına uygun olarak) onaylanmış bir kol kullanın.
Ekranın ağırlığını destekleyebilen bir kol kullanın. Uygun ağırlık için bu ekranın teknik
şartnamelerine bakın.
DİKKAT: Paneli yatay konumda monte etmeniz gerekir. Dikey konum mümkündür ancak
desteklenmez.
Özet
Standa eklenen standart panel, VESA 100 mm standardı ile uyumludur. Dolayısıyla VESA onaylı bir kol ile
birlikte kullanılabilir. Bu bölümde, paneli stanttan nasıl çıkarabileceğiniz ve bir kola nasıl ekleyebileceğiniz
gösterilmiştir. Eğer bir kol kullanmıyorsanız bu bölümü atlayabilirsiniz.
1. Kapağın her iki alt kısmını hafifçe çekerek açın.
2. Alt kısımları çekerek açılmış bir şekilde tutarak kapağı yukarı doğru kaydırın.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
15
Ekran kurulumu
3. Tespit vidalarının görünmesi için plastik çerçeveyi kaldırın.
4. Paneli standa sabitleyen dört tespit vidasını sökün.
5. M4 x 10 mm çapında 4 vida kullanarak paneli sıkıca kola bağlayın.
UYARI: Asla kola bağlı bir ekranı çekerek veya ekranı iterek hareket ettirmeyin. Bunun yerine kolun
VESA onaylı tutacağa sahip olduğundan emin olun ve ekranı hareket ettirmek için bunu kullanın.
Lütfen daha fazla bilgi ve talimatlar için kolun kullanım kılavuzuna bakın.
2.9 İlk kez çalıştırma
Özet
Artık Coronis Fusion 4MP / 6MP'inizi ilk kez çalıştırmak için hazırsınız.
1. Coronis Fusion 4MP / 6MP’nizi şurada tarif edildiği gibi açın: “Hazır beklemenin açılması”, sayfa 21.
2. Ekranınıza bağlı bilgisayarı açın.
Eğer ekranınızı ve ekran kontrolörünü düzgün bir şekilde kurduysanız, yükleme süreci bittikten sonra
Windows başlangıç mesajları görüntülenecektir.
16
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Ekran kurulumu
Coronis Fusion 4MP / 6MP ekranınız, ilk kez çalıştırıldığında varsayılan yenileme oranında temel
video modunda çalışacaktır. Eğer Barco ekran kontrolörü kullanıyorsanız, sürücüleri, yazılım ve
belgeleri yüklemek için lütfen sistem CD'sinde bununla ilgili mevcut bulunan kullanıcı kılavuzuna
danışın. Bu işlem bittikten sonra ekranınız bağlanan video giriş sinyallerini otomatik olarak tespit
edecek ve doğru video modunu ve yenileme oranını uygulayacaktır.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
17
Ekran kurulumu
18
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Günlük kullanım
3
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
19
Günlük kullanım
3.1 Günlük kullanım için tavsiyeler
Ekranınızın ömrünü optimize edin
Ekranınızdan Display Power Management System'i (DPMS) etkinleştirmek, belirli bir süre kullanılmadığında
ekranın fon ışığını otomatik olarak kapatarak tanı ömrünü optimize eder. Varsayılan olarak, ekranınızda
DPMS çalışır vaziyettedir ancak iş istasyonunda da aktifleştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için “Control
Panel”deki “Power Options Properties”e gidin.
Barco, DPMS aktivasyonu için kullanım dışı olma süresi olarak 20 dakikayı tavsiye etmektedir.
Görüntü bozukluğuna karşı ekran koruyucu kullanın
Aynı ekran bölgesinde aynı içerik ile LCD’nin uzun süre kullanılması bir çeşit görüntü bozukluğu ile
sonuçlanabilir.
Bunun oluşmasını engellemek ya da büyük ölçüde azaltmak için ekran koruyucu kullanabilirsiniz. İş
istasyonunuzun “Display properties” penceresinden ekran koruyucuyu aktifleştirebilirsiniz.
Barco, ekran koruyucu aktivasyonu için kullanım dışı olma süresi olarak 5 dakikayı tavsiye
etmektedir. İyi bir ekran koruyucusu, hareketli içerik sergiler.
Devamlı bir şekilde aynı görüntü ya da statik görüntü içeren bir uygulama ile saatlerce çalışıyorsanız (bu
durumda ekran koruyucusu aktif hale gelmez), statik elementlerde görüntü bozukluğunu engellemek için
görüntü içeriğini düzenli olarak değiştirin.
Piksel teknolojisini anlayın
LCD ekranlar piksel temelli teknoloji kullanır. LCD imalatındaki normal tolerans oranları dikkate alındığında, bu
piksellerin sadece bir kısmı karanlık ya da sürekli aydınlatılmış kalabilir. Ancak bu ürünün tanısal
performansını etkilemez. Optimum ürün kalitesini garantilemek için Barco, LCD panellerini sıkı bir eleme
kriterine tabii tutar.
LCD teknolojisi ve kayıp pikseller hakkında daha fazla bilgi için www.barco.com/healthcare
adresindeki detaylı tanıtım bilgilerine bakabilirsiniz.
Kullanıcı konforunun artırılması
Her bir Barco çok başlıklı sistemi, piyasadaki en yüksek teknik özelliklere karşılık gelen renk uyumuna sahiptir.
Barco, renkleri uyumlu ekranların bir arada tutulmasını tavsiye eder. Ayrıca sistemin ekonomik
kullanım ömrü boyunca renk uyumunu korumak için çok başlı konfigürasyonun bütün ekranlarının
aynı oranda kullanılması çok önemlidir.
Kalite güvencesinin üst düzeye çıkarılması
“MediCal QAWeb” sistemi maksimum tanısal güven ve çalışma zamanı sağlamak adına ileri seviye Kalite
Güvencesini elde etmek için online hizmetler sunar.
Barco, MediCal QAWeb Agent'ının kurulmasını ve en azından varsayılan QAWeb Agent
politikasının uygulanmasını tavsiye eder. Bu politika düzenli aralıklarla kalibrasyonu içerir. MediCal
QAWeb Sunucusuna bağlanmanın sunduğu imkanlar daha da fazladır.
Daha fazla bilgi edinmek ve ücretsiz MediCal QAWeb Essential seviyesine kaydolmak için
www.barco.com/QAWeb adresini ziyaret edin.
20
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Günlük kullanım
3.2 Tuş gösterge ışıkları
Tuş gösterge ışıkları hakkında
Varsayılan olarak, tuşların gösterge ışıkları, sönükleşecektir, bu da o anda tuşların çalışmadığı anlamına
gelecektir. Tuşların yanması ve diğer eylemler için mevcut olması için, tuşlardan birine dokunun. Sonuç
olarak, bütün tuşların gösterge ışıkları yanar ve hepsi ileri eylemler için mevcut olacaktır. Ancak, sonraki 5
saniyede herhangi bir şey yapılmazsa, tuşlar yeniden sönükleşecektir.
Tuş otomatik-sönme fonksiyonu OSD menülerinde devre dışı bırakılabilir. Bunu nasıl
yapabileceğinize dair ayrıntılı talimatlar için bkz.: “Tuş gösterge ışıkları”, sayfa 25.
3.3 Hazır beklemenin açılması
Hazır beklemenin açılması hakkında
Bağlanan güç kaynağının da enerjiyi tamamen kapatmak için kullanılabilecek bir açma kapama
anahtarı vardır. Ekranı kullanmak için lütfen bu güç kaynağını açtığınızdan emin olun. Bunu güç
kaynağındaki açma/kapama düğmesini “│” konumuna getirerek yapabilirsiniz.
Hazır bekleme modundayken ya da tam tersiyken ekranı açmak için şunları yapabilirsiniz:
1. Daha önce belirtildiği gibi tuşları aydınlatın.
2. Tuşlar aydınlandıktan sonra bekleme tuşuna yaklaşık 2 saniye dokunun.
Sonunda, ekran açılacak veya bekleme moduna girecektir.
Elektrik kesintisinden sonra açılması durumunda ekranınız, enerji kesintisi öncesi hangi güç
modunda ise (ör. hazır bekleme ya da açık) o modda açılacaktır. Bu da ekranı, istenmeyen görüntü
bozukluğu problemlerine karşı korur.
3.4 OSD menülerinin açılması
OSD menüleri nasıl açılır
OSD menüsü, Coronis Fusion 4MP / 6MP'inizin çalışma ortamınızdaki ihtiyaçlarınıza uyum sağlaması için
farklı ayarları konfigüre etmenizi sağlar. Ayrıca OSD menüsü aracılığıyla ekranınız hakkında genel bilgileri ve
güncel konfigürasyon ayarlarını görüntüleyebilirsiniz.
OSD menüleri şu şekilde açılabilir:
1. Henüz yapılmadıysa, daha önce tanımlandığı şekilde ekranı açın.
2. Daha önce belirtildiği gibi tuşları aydınlatın.
3. Tuşlar aydınlandıktan sonra menü tuşuna dokunun.
Sonuç olarak OSD ana menüsü açılır. Ancak bu işlemin ardından geçen 90 saniye içerisinde herhangi bir
işlem daha yapılmazsa OSD tekrar kaybolur.
OSD menü otomatik-çıkış fonksiyonu, OSD menüsünde devre dışı bırakılabilir. Bunu nasıl
yapabileceğinize dair ayrıntılı talimatlar için bkz.: “OSD menüsü otomatik kapanma fonksiyonu”,
sayfa 24.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
21
Günlük kullanım
3.5 OSD menülerinde gezinme
OSD menülerinde nasıl gezinti yapılır
OSD menülerinde gezinti şu şekilde yapılabilir:
•
•
•
•
Alt menüler arasında gezinmek, değerleri değiştirmek ya da seçim yapmak için sol/sağ tuşlarını kullanın.
Alt menüye girmek ya da ayarları ve seçimleri onaylamak için menü tuşunu kullanın.
Ayarları iptal etmek ya da alt menüden çıkmak için hazır bekleme tuşunu kullanın.
Bütün OSD menülerinden aynı anda çıkmak için hazır bekleme tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutun.
Tuş simgeleri, tuşların üzerinde görülür ve kullanıldıkları fonksiyona (menüye bağlı olarak) uyum
sağlarlar.
Tuş simgelerinin özeti
Sol, Sağ
Menü
Giriş
İptal
Hazır Bekleme (IEC 60417–5009)
22
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
İleri düzey kullanım
4
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
23
İleri düzey kullanım
4.1 OSD menü dili
OSD menü dili hakkında
Varsayılan olarak OSD menüsü İngilizce dilindedir. Ancak Coronis Fusion 4MP / 6MP'nizin OSD menüsü için
mevcut diğer dil seçenekleri çok geniştir.
OSD menüsünün dilini değiştirmek için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > User Interface > Menu menüsüne gidin.
3.
Language alt menüsüne girin.
4.
Mevcut dillerden birini seçin ve onaylayın.
4.2 OSD menüsü otomatik kapanma fonksiyonu
OSD menüsü otomatik kapanma fonksiyonu hakkında
Varsayılan olarak, OSD menüsü 90 saniye kullanılmadığında otomatik olarak kaybolur. Ancak bu fonksiyon,
OSD menüsü manuel olarak kapanana kadar ekranda kalacak şekilde devre dışı bırakılabilir.
OSD menüsü otomatik kapanma fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak
için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > User Interface > Menu menüsüne gidin.
3.
Automatic Close alt menüsüne girin.
4.
Enabled/Disabled kısmından istediğinizi seçin ve onaylayın.
4.3 LED Beslemesi
Güç durum göstergesi hakkında
Dikkat dağılmasını önlemek için güç durum göstergesinin ışığı varsayılan olarak ekran açıldığında ve normal
çalışmada kullanılırken söner. Bu ayar, normal çalışma sırasında güç durum gösterge ışığı yanacak şekilde
değiştirilebilir. Aşağıda güç gösterge ışığının farklı durumlarını, enerji tüketimine göre azalan sıra ile
görebilirsiniz:
Ekran durumu
Kapalı1
Uyku modu2 / Yavaş kapanma3
Erteleme modu4
Bekleme modu4
Normal çalışma
Güç gösterge ışığının tepkileri
Söndürüldü
Bekleme ışığı kehribar renginde
Yavaş yanıp sönen kehribar
Hızlı yanıp sönen kehribar
Söndürüldü (güç gösterge ışığı OSD’de devre dışı,
varsayılan ayar)
Sabit beyaz (OSD’de güç gösterge ışığı devrede)
Güç gösterge ışığını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
1:
2:
3:
4:
24
Güç kaynağı çıkarıldı ya da kapatıldı.
OSD menüsünde Uyku modunun ve DPMS modunun etkinleştirilmesini gerekir.
Bekleme dokunmatik anahtarı ile kapatıldı.
OSD menüsünde DPMS modunun etkinleştirilmesini gerekir.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
İleri düzey kullanım
2.
Configuration > User Interface > Indicator Lights menüsüne gidin.
3.
Power Status alt menüsüne girin.
4.
Enabled/Disabled kısmından istediğinizi seçin ve onaylayın.
4.4 Tuş gösterge ışıkları
Tuş gösterge ışıkları hakkında
Varsayılan olarak, yandıktan sonraki 5 saniye içinde herhangi bir şey yapılmazsa, tuşlar yeniden sönecektir.
Ancak bu ayar, tuş gösterge ışıkları sürekli açık ya da kapalı olacak şekilde değiştirilebilir.
Tuş gösterge ışıklarını konfigüre etmek için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > User Interface > Indicator Lights menüsüne gidin.
3.
Keys alt menüsüne girin.
4.
Automatic/Always On/Always Off kısmından istediğinizi seçin ve onaylayın.
4.5 Güç kilidi fonksiyonu
Güç kilidi fonksiyonu hakkında
Güç kilidi fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde Coronis Fusion 4MP / 6MP açık kalmaya zorlanacaktır. Bu da güç
kilit fonksiyonu tekrar devre dışı bırakılana kadar hazır bekleme moduna manuel olarak geçiş yapılamayacağı
anlamına gelir.
Güç kilidi fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > User Interface > Controls menüsüne gidin.
3.
Power Lock alt menüsüne girin.
4.
Enabled/Disabled kısmından istediğinizi seçin ve onaylayın.
4.6 DPMS modu
DPMS modu hakkında
Ekranınızdan Display Power Management System'i (DPMS) etkinleştirmek, belirli bir süre kullanılmadığında
ekranın fon ışığını otomatik olarak kapatarak tanı ömrünü optimize eder. Varsayılan olarak, ekranınızda
DPMS modu çalışır durumdadır ancak iş istasyonunda da aktifleştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için çalışma
istasyonunuzdaki “Güç seçenekleri özellikleri” penceresine gidin.
Barco, DPMS aktivasyonu için kullanım dışı olma süresi olarak 20 dakikayı tavsiye etmektedir.
Ekranınızda DPMS modu etkinleştirildiğinde ilave bir OSD güç tasarrufu fonksiyonu olan uyku modu
uygulanabilir hale gelir. Uyku modu ve bunu nasıl etkinleştireceğiniz hakkında daha fazla bilgi için
lütfen bkz.: “Uyku modu”, sayfa 26.
Ekranınızda DPMS modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > Power Management menüsüne gidin.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
25
İleri düzey kullanım
3.
DPMS Mode alt menüsüne girin.
4.
Enabled/Disabled kısmından istediğinizi seçin ve onaylayın.
4.7 Uyku modu
Uyku modu hakkında
Uyku modu etkinleştirildiğinde, sadece arka ışık kapanmakla kalmayıp aynı zamanda güç tüketimini
minimuma düşürmek için diğer işlevsellikler de devre dışı kalacaktır. Bu, manuel olarak ayarlanabilen belirli bir
sürenin ardından gerçekleşir.
Uyku modu ancak önce ekranınızda DPMS modunun etkinleştirilmiş olduğu durumlarda
etkinleştirilebilir. Bununla ilgili ayrıntılar için lütfen bkz.: “DPMS modu”, sayfa 25.
Uyku etkinleştirilmiş durumdayken klavye veya farenizi ekran USB portları yerine PC’nize bağlayın.
Ekranınızda uyku modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > Power Management menüsüne gidin.
3.
Hibernate alt menüsüne girin.
4.
Enabled/Disabled kısmından istediğinizi seçin ve onaylayın.
Uyku zaman aşımını ayarlamak için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > Power Management menüsüne gidin.
3.
Hibernate Timeout alt menüsüne girin.
4.
Zaman aşımı değerini istediğiniz gibi ayarlayın ve onaylayın.
4.8 Parlaklık hedefi
Parlaklık hedefi hakkında
Coronis Fusion 4MP / 6MP’nizin parlaklık hedefi, önceden belirlenmiş bir aralıkta ayarlanabilir. Parlaklık
hedefini değiştirdiğinizde ekran, hedefi elde etmek için fon ışığını ayarlar.
Parlaklık hedefini ayarlamak için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Yapılandırma > Kalibrasyon menüsüne gidin.
3.
Luminance Target alt menüsüne girin.
4.
İstediğiniz gibi bir parlaklık hedefi değeri seçin ve onaylayın.
Varsayılan değer, fabrikada DICOM kalibreli parlaklık değeri teknik özellikler tablosunda mevcuttur.
Garanti edilen fon ışığı ömrü bu ayar için geçerlidir.
26
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
İleri düzey kullanım
4.9 Renk ön ayarları
Renk ön ayarları hakkında
Ekranınız için mevcut renk ön ayarları şunlardır:
• Clearbase: Clearbase film renk sıcaklığının simülasyonu.
• Bluebase: Bluebase film renk sıcaklığının simülasyonu.
• Kullanıcı: User renk sıcaklık ayarını seçtiğinizde, X ve Y koordinatlarını ya da ekran renk sıcaklığını ayrı
alt menülerde manuel olarak belirleyebilirsiniz.
• Temel Beyaz: LCD panelinin temel, değiştirilmemiş renk sıcaklığıdır.
Bir renk ön ayarı seçmek için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > Calibration > Color Settings menüsüne gidin.
3.
Color Presets alt menüsüne girin.
4.
Uygulanabilir renk ön ayarlarından birini seçin ve onaylayın.
4.10 Renk sıcaklığı
Renk sıcaklığı hakkında:
Ekranınızın renk sıcaklığı değiştirilebilir.
Ekranınızdaki renk sıcaklığı ancak renk ön ayarları Kullanıcı’ya ayarlandığında değiştirilebilir. Bunu
yapmak için “”, bölümündeki bilgilere danışın.
Renk sıcaklığını değiştirmek için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > Calibration > Color Settings menüsüne gidin.
3.
Color Definition alt menüsüne girin.
4.
Renk sıcaklığını seçin ve onaylayın.
5.
Color Temperature alt menüsüne girin.
6.
Sıcaklık değerini istediğiniz gibi ayarlayın ve onaylayın.
4.11 Renk koordinatları
Renk koordinatları hakkında
Ekranınızın renk koordinatları değiştirilebilir.
Ekranınızdaki renk koordinatları ancak renk ön ayarları Kullanıcı’ya ayarlandığında değiştirilebilir.
Bunu yapmak için “”, bölümündeki bilgilere danışın.
Renk koordinatlarını değiştirmek için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > Calibration > Color Settings menüsüne gidin.
3.
Color Definition alt menüsüne girin.
4.
Renk koordinatlarını seçin ve onaylayın.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
27
İleri düzey kullanım
5.
x ve/veya y alt menüsüne girin.
6.
İstediğiniz gibi x ve/veya y koordinat değerini ayarlayın ve onaylayın.
4.12 Görüntüleme modları
Görüntüleme modları hakkında
Coronis Fusion 4MP / 6MP, iki görüntüleme modunda kullanılabilir:
•
•
Tanı: Bu mod tam olarak kalibre edilmiş parlaklık sağlar ve ekranın tanısal amaçlarla kullanılması için
tasarlanmıştır.
Metin: Bu modda parlaklık, neredeyse yarıya indirilir. Bu mod ekranı yazı işlemleri gibi ofis
uygulamalarında kullanmak için tasarlanmıştır.
Ancak metin modunun kalıcı olmadığına, ekran kapandığında ünitenin yeniden tanı modunda
başlayacağına dikkat edin.
OSD menüsüne girmek zorunda kalmadan hızlıca görüntüleme modunu değiştirmek için sol ve sağ
tuşlarla normal kullanım sırasında aynı anda dokunun.
Coronis Fusion 4MP / 6MP, tanı ortamında kullanılacaksa her zaman mutlaka tanı modunun
seçilmesi gerekir.
Bir görüntüleme modu seçmek için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Yapılandırma > Kalibrasyon menüsüne gidin.
3.
Görüntüleme Modu alt menüsüne girin.
4.
Tanı/Metin kısmından istediğinizi seçin ve onaylayın.
4.13 Ekran fonksiyonları
Ekran fonksiyonları hakkında
Temel, düzeltilmemiş paneller, hayati tanısal bilgiler için en iyi seçenek olmayan parlaklık artışları ile bütün gri
tonlarını/renk seviyelerini görüntüleyecektir. Ancak çalışmalar, tıbbi görüntülemede bazı gri tonlama/renkli
parçaların diğerlerinden daha fazla tanısal bilgi içerdiğini göstermiştir. Bu sonuçlara yanıt vermek için ekran
fonksiyonları tanımlanır. Bu fonksiyonlar temel panel davranışını düzelterek hayati tanısal bilgi barındıran bu
parçalara vurgu yapar.
Coronis Fusion 4MP / 6MP’niz için geçerli ekran fonksiyonları şunlardır:
• Native: Native fonksiyonunu seçerseniz, temel panel davranışı düzelmeyecektir.
• Dynamic Gamma 1.8 ya da 2.2: Bunlar "siyah" sinyali ile tetiklenen bir LCD panelinin sıfır olmayan
parlaklığı düşünülerek değiştirilen gamma fonksiyonlarıdır. Özellikle düşük Hounsfield (doku yoğunluğu)
değerlerinin algılanmasını iyileştirmek için CT uygulamasında kullanışlıdır.
• DICOM: DICOM (Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim), radyolojide dijital görüntülerin kalite ve iletişimini
iyileştirmek için geliştirilmiş bir uluslararası standarttır. Kısacası DICOM ekran fonksiyonu görüntülerde
daha görülebilir gri tonlama ile sonuçlanır. Barco, tıbbi görüntüleme uygulamalarının çoğu için DICOM
ekran fonksiyonun seçilmesini tavsiye etmektedir.
• Kullanıcı: Bu ekran fonksiyonu MediCal QAWeb'den ekran fonksiyonları tanımlandığında otomatik olarak
seçilecektir.
• Gamma 1.8 ya da 2.2: Ekran sırasıyla gamma 1.8 ya da 2.2'li CRT ekranı ile yer değiştirecekse, bu ekran
fonksiyonlarından birini seçin.
Ekranın ayarlarının görüntüleme yazılımının gereklerine uyacak şekilde ayarlanması gerekir.
Sorunuz olması durumunda görüntüleme yazılımının tedarikçisi ile iletişime geçin.
28
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
İleri düzey kullanım
Ekran fonksiyonu seçmek için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > Calibration menüsüne gidin.
3.
Display Function alt menüsüne girin.
4.
Geçerli ekran fonksiyonlarından birini seçin ve onaylayın.
4.14 Ambient Light Compensation (ALC)
ALC Hakkında
Ortam Işığı Telafisi (ALC - Ambient Light Compensation), ancak DICOM ekran fonksiyonu
seçildiğinde ekranınızda etkinleştirilebilir. Bu nedenle, ekran fonksiyonunu doğru ayarlamak için
lütfen bkz: “Ekran fonksiyonları”, sayfa 28.
ALC etkinleştirildiğinde DICOM ekran fonksiyonu, daha önce belirlenmiş bir ortam ışık düzeltme değeri göz
önüne alınarak yeniden hesaplanacaktır. Bu değer seçilen okuma odası ile belirlenir. Dolayısıyla ALC
etkinleştirilirken gerçekçi bir okuma odası seçilmesi de önemlidir. Bu işlem, şuradaki talimatlar uygulanarak
gerçekleştirilebilir: “Okuma odaları”, sayfa 29.
ALC'yi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > Calibration > Ambient Light menüsüne gidin.
3.
Ambient Light Compensation alt menüsüne girin.
4.
Enabled/Disabled kısmından istediğinizi seçin ve onaylayın.
4.15 Okuma odaları
Okuma odaları hakkında
Okuma odaları, ancak DICOM ekran fonksiyonu seçildiğinde seçilebilir. Bu nedenle, ekran
fonksiyonunu doğru ayarlamak için lütfen bkz: “Ekran fonksiyonları”, sayfa 28.
American Association of Physicists in Medicine (AAPM) kuruluşu, önceden tanımlanmış bir okuma odası
listesi oluşturmuştur. Bu okuma odalarının her biri aşağıdaki parametrelerle belirlenmiştir:
•
•
bu tür odaların içine girmesine izin verilen maksimum ışık miktarı
bu okuma odası için önceden belirlenen ortam ışık düzeltme değeri
Bu parametreler ekranınızda saklanır ve Ortam Işık Telafisi (ALC) devreye sokulduğunda DICOM ekran
fonksiyonunu yeniden hesaplamak için göz önünde bulundurulacak önceden belirlenen ortam ışık düzeltme
değerini ayarlar. Lütfen ALC'yi devreye sokmak için bkz.: “Ambient Light Compensation (ALC)”, sayfa 29.
Coronis Fusion 4MP / 6MP'iniz için uygulanabilir okuma odaları şunlardır:
• CR/DR/ MAMMO: Bilgisayarlı radyoloji, dijital radyoloji ya da mamografi için tanısal okuma odalarındaki
ışık koşullarına karşılık gelir. Bu ayar en düşük maksimum ortam ışığına sahiptir.
• CT/MR/NM: Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ya da nükleer tıp taramaları için tanısal okuma
odalarındaki ışık koşullarına karşılık gelir.
• Personel Ofisi: Ofis odalarındaki ışık koşullarına karşılık gelir.
• Klinik İnceleme Odası: Klinik inceleme için tanısal okuma odalarındaki ışık koşullarına karşılık gelir.
• Acil Servis Odası: Acil servis odalarındaki ışık koşullarına karşılık gelir.
• Ameliyathane: Ameliyathanelerdeki ışık koşullarına karşılık gelir. Bu ayar en yüksek maksimum ortam
ışığına sahiptir.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
29
İleri düzey kullanım
Bir okuma odası seçmek için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > Calibration > Ambient Light menüsüne gidin.
3.
Reading Room alt menüsüne girin.
4.
Geçerli okuma odalarından birini seçin ve onaylayın.
4.16 Sürekli ALC
Sürekli ALC Hakkında
Sürekli ALC, ancak DICOM ekran fonksiyonu seçildiğinde seçilebilir. Bu nedenle, ekran
fonksiyonunu doğru ayarlamak için lütfen bkz: “Ekran fonksiyonları”, sayfa 28.
Sürekli ALC'nin etkinleştirilmesi, ortalama ortam ışığını hesaba katarak DICOM ekran fonksiyonunu sürekli
yeniden hesaplayacaktır.
Sürekli ALC'yi seçmek için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > Calibration > Ambient Light menüsüne gidin.
3.
Continuous ALC alt menüsüne girin.
4.
Enabled/Disabled kısmından istediğinizi seçin ve onaylayın.
4.17 Embedded QA
Genel Bakış
•
•
•
•
•
•
Embedded QA Hakkında
DICOM durum raporu
DICOM uyumluluk kontrolü
DICOM kalibrasyonu
DICOM kalibrasyonunun sıfırlanması
DICOM hata eşiği
4.17.1 Embedded QA Hakkında
Hakkında
Embedded QA, sonraki bölümlerde açıklanacak OSD menülerini kullanarak, ekran kalibrasyonunun veya
uyumluluk testlerinin doğrudan ekrandan yapılmasını sağlar. Embedded QA, kalibrasyon veya uyumluluk testi
için gerekli parlaklık seviyelerini ölçmek için ön sensörü/I-Guard’ı kullanır. Ekranın OSD menüsünden her ikisi
için de farklı ayarlar seçilebilir. Her ikisinin de son sonuçları OSD’den sorgulanabilir.
Embedded QA mi MediCal QAWeb mi?
Embedded QA, Barco MediCal QAWeb çözümünün yerini tutmaz.
Embedded QA, basit kalibrasyon veya uyumluluk testlerini gerçekleştirmek için güvenli bir seçenek olmakla
birlikte Barco, hala kalibrasyon ve kalite kontrolü için tercih edilen çözüm olarak MediCal QAWeb’i tavsiye
etmektedir. MediCal QAWeb; merkezi varlık yönetimi, görevlerin planlanabilmesi, uzaktan yönetim, otomatik
raporlama, uyarı ve DIN 6868-57, JESRA ve AAPM TG18 gibi bölgesel kalite kontrol standartlarını özellikle
destekleme gibi birçok fayda sağlamaktadır. Bu nedenle MediCal QAWeb Agent, kurulduğu ve çalışmaya
başladığı ilk andan itibaren, desteklenen tüm ekranlar için uzman gibi hareket eder. MediCal QAWeb Agent,
Embedded QA’in yerine geçer ve Embedded QA tarafından uygulanan tüm ayarları geçersiz kılarak kendi
ayarlarını yapar.
30
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
İleri düzey kullanım
4.17.2 DICOM durum raporu
DICOM durum raporu hakkında
Aşağıdaki bilgiler mevcuttur:
DICOM Compliance Status (DICOM Uyumluluk Durumu) (son uyumluluk kontrolünden beri durum)
• Uyumluluk durumu: Güncel DICOM eğrisinin uyumlu olup olmadığını gösterir.
• Maksimum hata: Güncel DICOM eğrisinin maksimum hatasını gösterir. Bu, mükemmel DICOM’la
kıyaslandığında oluşan sapmadır.
• Hata eşiği: Hata eşiğini gösterir. DICOM kalibrasyonunu gerektirmeden önce izin verilen maksimum hata
oranıdır.
• En son uyumluluk kontrolünden sonra geçen süre: En son uyumluluk kontrolünden veri fon ışığı
çalışma süresini gösterir.
• Ekran Fonksiyonu: Güncel ekran fonksiyonunu gösterir.
• Ortam ışığı telafisi: Ortam ışığı telafi durumunu gösterir.
• Okuma Odası: Seçilen okuma odasını gösterir.
• Parlaklık: Ölçülen parlaklığı gösterir.
• Siyah parlaklık: Ölçülen siyah parlaklığını gösterir.
DICOM Calibration Status (DICOM Kalibrasyon Durumu)
• Henüz kalibrasyon uygulanmadı: Başka bilgi görünmüyor
• Kalibrasyon uygulandı: Kalibrasyon uygulandığında, aşağıdaki ekstra bilgi görüntülenir: En son
kalibrasyondan sonra geçen süre, Ekran Fonksiyonu, Ortam Işık Telafisi ve Okuma Odası.
Current DICOM Settings (Güncel DICOM Ayarları)
• Ekran Fonksiyonu: Güncel ekran fonksiyonunu gösterir.
• Ortam Işığı Telafisi: Ortam ışığı telafi durumunu gösterir.
• Okuma odası: Seçilen okuma odasını gösterir.
DICOM durum raporunu almak için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Yapılandırma > Kalibrasyon > Yerleşik QA menüsüne gidin.
3.
Bilgiyi ekranda görüntülemek için DICOM Durum Raporu seçeneğini belirleyin.
4.17.3 DICOM uyumluluk kontrolü
DICOM uyumluluk kontrolü hakkında
DICOM uyumluluk kontrolü, farklı adımlarda ekranınızın DICOM eğrisini ölçer. Ölçüm sonrası DICOM durum
raporu görüntülenir.
DICOM uyumluluk kontrolünü başlatmak için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Yapılandırma > Kalibrasyon > Yerleşik QA menüsüne gidin.
3.
Uyumluluk kontrolünü başlatmak için DICOM Uyumluluk Kontrolü seçeneğini belirleyin.
Warning: Uyumluluk kontrolü sırasında bir tuşa basılması, kontrolü iptal edecektir.
4.17.4 DICOM kalibrasyonu
DICOM kalibrasyonu hakkında
DICOM kalibrasyonu, kusursuz DICOM eğrisine olabildiğince iyi bir şekilde yaklaşmak için güncel DICOM
eğrisinde düzeltme yapar.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
31
İleri düzey kullanım
DICOM kalibrasyonunu başlatmak için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Yapılandırma > Kalibrasyon > Yerleşik QA menüsüne gidin.
3.
Kalibrasyonu başlatmak için DICOM kalibrasyonu seçeneğini belirleyin.
Warning: Kalibrasyon sırasında bir tuşa basılması, kalibrasyonu iptal eder ve önceki değerler geri
yüklenir.
Note: Kalibrasyon sonrası uyumluluk kontrolü, otomatik olarak başlayacaktır.
4.17.5 DICOM kalibrasyonunun sıfırlanması
DICOM kalibrasyonunun sıfırlanması hakkında
Orijinal DICOM eğrisini (düzeltilmemiş) geri almak mümkündür.
DICOM kalibrasyonunu sıfırlamak için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Yapılandırma > Kalibrasyon > Yerleşik QA menüsüne gidin.
3.
DICOM Preferences alt menüsüne girin.
4.
Orijinal (düzeltilmemiş) DICOM eğrisini geri almak için Reset DICOM Calibration seçeneğini belirleyin.
4.17.6 DICOM hata eşiği
DICOM hata eşiği hakkında
DICOM uyumluluğunu belirleyen eşik, % 5'ten başlayarak 30'a kadar süren % 5'lik adımlar halinde
değiştirilebilir. Maksimum sapmanın seçilen hatadan daha büyük olmadığı durumlarda uyumluluk kontrolü
tamamdır.
DICOM hata eşiğini ayarlamak için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Yapılandırma > Kalibrasyon > Yerleşik QA menüsüne gidin.
3.
DICOM Preferences alt menüsüne girin.
4.
Hata Eşiği ayarını arzu ettiğiniz gibi yapın ve onaylayın.
4.18 Görüntü ölçeklendirme
Görüntü ölçeklendirme hakkında
Görüntü ölçeklendirmenin etkinleştirilmesi, her bir pikselin yanındaki bir ya da daha fazla piksel ile
kopyalanması ve dolayısıyla ekrandaki görüntünün boyutunun, orijinal görüntü kaynak video giriş sinyalinin
çoklu olacağı anlamına gelir.
Görüntü ölçeklendirme sadece ekranınızın video giriş sinyalinin çözünürlüğünün ekranın
maksimum çözünürlüğünün yarısına eşit ya da yarısından daha az olması ile mümkündür.
Görüntü ölçeklendirmeyi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Yapılandırma > Görüntü Kaynağı menüsüne gelin.
32
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
İleri düzey kullanım
3.
Ölçeklendirme alt menüsüne girin.
4.
Etkin/Devre dışı kısmından istediğinizi seçin ve onaylayın.
4.19 Görüntü kaynağı seçim modları
Görüntü kaynağı seçim modları hakkında
Coronis Fusion 4MP / 6MP cihazınız otomatik olarak bağlanan video giriş sinyallerinin sayısını tespit eder,
bunları doğru ekran yönüne bağlar ve doğru video ayarlarını buna uygular (çözünürlük, video şifreleme modu,
yenileme oranı,...). Ancak belirli bir ekran yönünde görüntülenecek video giriş sinyallerinin manuel olarak
seçilmesi ya da bazı video ayarlarını sizin yapmanız gerekebilir. Buna başlamak için ekranınız için
uygulanabilir olan aşağıdaki görüntü kaynağı seçme modlarından birini seçin:
•
•
•
•
Automatic (Otomatik): Bu modda, ekranınız otomatik olarak bağlanan video giriş sinyallerini tespit eder,
bunları doğru ekran yönüne bağlar ve doğru video ayarlarını buna uygular (çözünürlük, video şifreleme
modu, yenileme oranı,...). Bu mod seçildiğinde uygulanabilir video ayarları yoktur.
One Image Source (Tek Görüntü Kaynağı): Bu mod, sadece bağlı tek bir video giriş sinyalini
görüntülemek ve manuel olarak konfigüre etmek için tasarlanmıştır. Bu mod seçildiğinde, seçilen video
giriş sinyali için video ayarları uygulanabilir hale gelir.
Two image sources (İki Görüntü Kaynağı): Bu mod, bağlı iki video giriş sinyalini görüntülemek ve
manuel olarak konfigüre etmek için tasarlanmıştır (her bir ekran yönünde bir sinyal). Bu mod seçildiğinde,
ekranın her bir yönünde seçilen video giriş sinyali için video ayarları uygulanabilir hale gelir.
Expert mode (Uzman modu): Bu mod, bir ya da iki video giriş sinyalini görüntülemek ve manuel olarak
konfigüre etmek için tasarlanmıştır. Bu mod seçildiğinde, ekranın her iki yönünde seçilen her iki video giriş
sinyali için video ayarları uygulanabilir hale gelir.
Bir görüntü kaynağı seçim modu seçmek için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > Image Sources menüsüne gelin.
3.
Image Source Selection (Görüntü Kaynağı Seçimi) alt menüsüne girin.
4.
Geçerli görüntü kaynağı seçim modlarından birini seçin ve onaylayın.
4.20 Video giriş sinyalleri
Coronis Fusion 4MP / 6MP ekranınız bağlanan video girişi sinyallerini otomatik olarak algılar. Elle
video girişi yapılandırması mümkündür ancak ekranınızın görüntü kaynağı seçimi modu buna izin
verecek şekilde ayarlanmalıdır. Bunu yapmak için “Görüntü kaynağı seçim modları”, sayfa 33
bölümündeki bilgilere danışın.
Giriş yapılandırması hakkında
Görüntü kaynağı seçimi moduna bağlı olarak aşağıdaki girişler yapılandırılabilir:
Menü
Giriş Sinyali
Görüntü kaynağı seçim
modu
1 Görüntü Kaynağı
Sol Giriş Sinyali
2 Görüntü Kaynağı
Sağ Görüş Sinyali
Sol
Sağ
Uzman modu
Giriş sinyali için konnektör yapılandırması
(DisplayPort 1/2, DVI 1/2).
Sol giriş sinyali için konnektör yapılandırması
(DisplayPort 1, DVI 1).
Sağ giriş sinyali için konnektör yapılandırması
(DisplayPort 2, DVI 2).
Ekranın sol tarafı için giriş sinyali (giriş 1/2)
yapılandırması
Ekranın sağ tarafı için giriş sinyali (giriş 1/2)
yapılandırması
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
33
İleri düzey kullanım
Giriş 1 sinyali
Giriş 2 Sinyali
Otomatik giriş seçimi
Giriş 1 sinyali için konnektör yapılandırması
(DisplayPort, DVI).
Giriş 2 sinyali için konnektör yapılandırması
(DisplayPort, DVI).
Otomatik giriş seçimi yapılandırması.
Uzman modundayken Sol ve Sağ yalnızca Otomatik giriş seçimi özelliği devre dışındayken
yapılandırılabilir.
Video giriş sinyal(ler)ini elle yapılandırmak için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > Image Sources menüsüne gelin.
3.
Tercihinize göre mevcut alt menülerden birine girin.
4.
Mevcut konnektör/girişlerden birini seçin ve onaylayın.
4.21 Gri tonlama dönüştürme modları
Coronis Fusion 4MP / 6MP ekranınız bağlı video giriş sinyallerini otomatik olarak algılar ve doğru gri
tonlama dönüştürme ayarlarını uygular. Gri tonlama dönüştürme modunun elle seçilmesi
mümkündür ancak ekranınızın görüntü kaynağı seçimi modu buna izin verecek şekilde
ayarlanmalıdır. Bunu yapmak için “Görüntü kaynağı seçim modları”, sayfa 33 bölümündeki bilgilere
danışın.
Gri tonlama dönüştürme modları hakkında
Gri tonlama dönüştürme modları, ekran kontrolörü üzerinde oluşturulan rengin nasıl ekranınızda gri tonlamaya
dönüştürüldüğünü belirler.
Mevcut gri tonlama dönüştürme modları şunlardır:
• No conversion (Dönüştürme yok)
• Use red channel (Kırmızı kanalı kullan): Bu mod, grinin kırmızı kanal üzerinden gönderildiği gri tonlama
ekranları içindir.
• Use green channel (Yeşil kanalı kullan): Bu mod, grinin yeşil kanal üzerinden gönderildiği gri tonlama
ekranları içindir.
• Use blue channel (Mavi kanalı kullan): Bu mod, grinin mavi kanal üzerinden gönderildiği gri tonlama
ekranları içindir.
Gri tonlama dönüştürme modunu elle seçmek için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > Image Sources > Input Settings > DisplayPort 1/2, DVI 1/2 menüsüne gelin.
3.
Grayscale Conversion alt menüsüne girin.
4.
Mevcut renk dönüştürme modlarından birini seçin ve onaylayın.
4.22 EDID formatı
EDID formatı hakkında
Coronis Fusion 4MP / 6MP iki EDID formatını destekler: E-EDID V1.4 ve DisplayID V1.3
EDID formatını seçmek için:
1.
34
OSD ana menüsünü açın.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
İleri düzey kullanım
2.
Configuration > Image Sources > Input Settings menüsüne gelin.
3.
EDID format alt menüsüne girin.
4.
Mevcut formatlardan birini seçin ve onaylayın.
4.23 EDID süreleri
EDID süreleri hakkında
Coronis Fusion 4MP / 6MP ürününüz için aşağıdaki EDID süreleri geçerlidir:
• Resolution (Çözünürlük): Görüntü kaynağı video giriş sinyalinin çözünürlüğünü elle modifiye etme
olanağı sunar.
• Refresh rate (Yenileme hızı): Ekranınıza bağlı olan ekran kontrolörünüzün maksimum yenileme hızına
bağlı olarak görüntü kaynağı video giriş sinyalinin yenileme hızını elle seçmenize olanak sağlar.
• Color depth (Renk derinliği): Renk derinliğinin 8 veya 10 bit olarak değiştirilebilmesine izin verir (sadece
DisplayPort girişi kullanılırken).
EDID zamanlamalarını elle ayarlamak için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Configuration > Image Sources > Input Settings > DisplayPort 1/2, DVI 1/2 menüsüne gelin.
3.
EDID alt menüsüne girin.
4.
Mevcut ayarlardan birini seçin ve onaylayın.
4.24 Ekran bilgisi
Ekran bilgisi hakkında
OSD menüsünün bunlar için ayrılmış alt menüsünde ekran seri numarası, temel çözünürlük, aygıt yazılım
versiyonları vb. bilgilere ulaşılabilir.
Ekran bilgisine erişmek için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Bilgiyi ekranda görüntülemek için About this Display menüsüne gidin.
4.25 Ekran durumu
Ekran durumu hakkında
OSD menüsündeki Status alt menüsü, ekranınızın güncel durumu (çalışma süreleri, sıcaklıkları vb.), bağlı
görüntü kaynaklarının durumu (video şifreleme modu, zamanları vb.) ve ekranınızın güncel kalibrasyon
durumu (ekran fonksiyonu, parlaklık, ALC vb.) hakkında bilgi sağlar.
Ekranınızın durumunu görmek için:
1.
OSD ana menüsünü açın.
2.
Status menüsüne gidin.
3.
İstediğiniz gibi Display, Image Sources veya Calibration alt menüsüne girin.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
35
İleri düzey kullanım
36
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Ekranınızın
temizlenmesi
5
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
37
Ekranınızın temizlenmesi
5.1 Temizleme talimatları
Ekranı temizlemek için
Tıbbi cihazlar için onaylanmış ve tanınmış temizlik ürünleri ile nemlendirilmiş sünger, temizleme bezi ya da
yumuşak bezleri kullanarak ekranı temizleyin. Temizlik ürününün üzerindeki bütün etiket talimatlarını okuyun
ve bunları uygulayın. Herhangi bir temizlik ürünü hakkında şüpheleriniz olması durumunda, sadece su
kullanın.
Aşağıdaki ürünleri kullanmayın:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Konsantrasyon oranı > %5 üzerinde alkol/solventler
Güçlü alkalik çözelti, güçlü solventler
Asit
Floridli deterjanlar
Amonyaklı deterjanlar
Aşındırıcı deterjanlar
Çelik yünü
Aşındırıcı içeren sünger
Çelik bıçaklar
Çelik iplikli kumaş
DİKKAT: Ön cam veya LCD panele zarar vermemeye ya da bunları çizmemeye özen gösterin.
Yüzük veya diğer takılara dikkat edin ve ön cama ya da LCD'ye aşırı baskı uygulamayın.
DİKKAT: Aşırı sıvılar, iç elektronik aksama zarar verebileceğinden doğrudan ekrana sıvı
uygulamayın ya da sıçratmayın. Bunun yerine sıvıyı, aleti temizleyeceğiniz beze uygulayın.
38
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Yeniden paketleme
talimatları
6
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
39
Yeniden paketleme talimatları
6.1 Ekranınızı yeniden paketleme
Paketlemeye genel bakış
Resim 6-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
40
Kutu
Kullanıcı kılavuzu, sistem diski ve dokümantasyon diski
Alt tampon
Güç kaynağı
Coronis Fusion 4MP / 6MP ekran
Üst tampon
Kablolar (video, USB, güç)
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Yeniden paketleme talimatları
8. Ekran kontrolörü kutusu (isteğe bağlı)
9. Touch pad kutusu (isteğe bağlı)
Ekranınızı nasıl yeniden paketlersiniz
1.
Boş kutuyu sabit bir yüzeye yerleştirin.
2.
Sistem CD’sini, dokümantasyon CD’sini ve kullanım kılavuzunu kutunun içindeki özel poşete yerleştirin.
3.
Alt tamponu kutuya yerleştirin.
4.
Güç kaynağını alt tampondaki ayrılan boşluğa yerleştirin.
5.
Coronis Fusion 4MP / 6MP ekranı orijinal poşetine koyun ve paneli aşağı bakacak şekilde kutuya yerleştirin.
6.
Üst tamponu ekranın üzerine koyun.
7.
Mümkünse, ekran kontrolörü kutusunu ve / veya dokunmaya duyarlı tableti üst tamponda ayrılan boşluğa
kaydırın.
8.
Tüm kabloları (video, USB, güç) orijinal poşetine koyun ve üst tamponda ayrılan boşluğa yerleştirin.
9.
Kutuyu kapatın ve mühürleyin.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
41
Yeniden paketleme talimatları
42
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Önemli bilgiler
7
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
43
Önemli bilgiler
7.1 Güvenlik bilgileri
Genel tavsiyeler
Cihazı kullanmadan önce güvenlik ve kullanım talimatlarını okuyun.
İleride kullanmak üzere güvenlik ve kullanım talimatlarını saklayın.
Cihazdaki ve kullanım talimat kılavuzundaki bütün uyarılara dikkatle uyun.
Tüm kullanım talimatlarını uygulayın.
Elektrik Çarpması veya Yangın Hasarı
Elektrik çarpması veya yangın hasarını önlemek için kapağı çıkarmayın.
İç kısımda, kullanıcı tarafından müdahale edilebilecek parçalar yoktur. Yetkili personelin hizmetine başvurun.
Bu cihazı asla yağmur veya neme maruz bırakmayın.
Ünite değişiklikleri:
İmalatçının yetkilendirmesi olmadan ekipman üzerinde değişiklik yapmayın.
Koruma türü (elektrik):
Harici güç kaynaklı ekran: Sınıf I ekipmanı.
Güvenlik seviyesi (alev alır anestetik karışım)
Hava ya da oksijen veya azot oksit ile alev alır anestetik karışımın olduğu durumlarda kullanıma uygun
olmayan ekipman.
Refakatçi bakım ekipmanı
•
•
•
Sağlık bakım merkezinde özellikle hasta ile temas olasılığının çok az olduğu yerlerde kullanılmak üzere
planlanmış ekipman (uygulanmamış bölüm).
Bu ekipman, yaşam destek ekipmanı ile birlikte kullanılmamalıdır.
Kullanıcı ve hasta, ekipmana veya sinyal giriş portlarına (SIP)/sinyal çıkış portlarına (SOP)
dokunmamalıdır.
Güç bağlantısı - Harici 24 VDC güç kaynağına sahip ekipman
•
•
•
•
•
•
Güç gereksinimleri: Ekipman beslemesi için gönderilen 24 VDC (
) SELV tıbbi onaylı güç kaynağının
kullanılması gerekir.
Tıbbi olarak onaylı DC (
) güç kaynağının AC ana şebeke voltajı ile beslenmesi gerekir.
Güç kaynağı, ME ekipmanının bir parçası olarak tanımlanmış ya da kombinasyon ME sistemi olarak
tanımlanmıştır.
Elektrik çarpması riskini ortadan kaldırmak için ekipmanın sadece koruyucu topraklamaya sahip besleme
şebekesine bağlanması gerekir.
Ekipmanın kolayca ulaşılabilir bir soket yanına kurulması gerekir.
Ekipman sürekli çalışma için tasarlanmıştır.
Geçici Aşırı Gerilim
Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, geçici aşırı gerilimlerden kaynaklanabilecek hasarı önlemek için cihazın
AC girişi bağlantısını kesin.
Cihaza giren gücü tamamen devre dışı bırakmak için lütfen AC girişinin güç kablosunun bağlantısını kesin.
Güç kabloları:
•
•
44
120V ya da 240V uygulama için konfigüre edilen sırasıyla 5-15P ya da 6-15P hastane sınıfı fiş ile birlikte
verilen UL tarafından listelenen 3 damarlı, SJ tipi ya da muadili, 18 AWG min. 250 V min. oranlı çıkarılabilir
güç kablosu kullanın.
Duvar soketlerine ya da uzatma kablolarına aşırı yüklenmeyin. Zira bu yangına ya da elektrik çarpmasına
neden olabilir.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Önemli bilgiler
•
•
Ana şebeke ara kablo koruması (ABD: Güç kablosu): Güç kablolarının üzerinden yürünemeyecek ya da
üzerine konulan bir nesne tarafından zarar görmeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekir. Özellikle fiş ve
prizlerdeki kablolara dikkat edilmesi gerekir.
Güç çıkışının voltajıyla uyumlu bir güç kablosu kullanın, onaylı bir kablo olsun ve ülkenin güvenlik
standartlarına uysun.
Su ve nem
Cihazı asla yağmur ya da neme maruz bırakmayın.
Cihazı asla su yanında kullanmayın. Ör. küvet, lavabo, havuz, çamaşır yıkama alanı ya da ıslak alanların
yakınında.
Havalandırma
Setin kapağındaki hiçbir havalandırma deliğini kapatmayın veya önünü tıkamayın. Cihazı dolap veya başka
kapalı bir yere kurarken set ile dolap kenarları arasında yeterli alan bırakın.
Kurulum
Cihazı, en az 3 cihazın ağırlığını taşıyabilecek düz, sağlam ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Dengesiz bir araba
veya stant kullanmanız halinde cihaz düşerek çocuklar ya da yetişkinlerde ciddi yaralanmalara ve cihazda
ciddi hasara neden olabilir.
Arızalar
Aşağıdaki koşullarda ekipmanın güç kablosunun bağlantısını AC girişinden kesin ve bakım için yetkili servis
teknisyenlerine başvurun:
•
•
•
•
•
•
Güç kablosu veya fişi hasar görmüş veya aşınmışsa.
Ekipmanın içine sıvı dökülmüşse.
Ekipman yağmura veya suya maruz kalmışsa.
Kullanım talimatlarına uyulmasına rağmen ekipman normal çalışmıyorsa. Diğer kontrollerin yanlış
ayarlanması ekipmanın hasar görmesine neden olabileceğinden ve ürünün normal çalışmaya geri
dönmesi için yetkili bir teknisyen tarafından kapsamlı bir çalışmaya tabi tutulmasını gerektireceğinden
yalnızca kullanım talimatlarının kapsadığı kontrolleri ayarlayın.
Ekipman düşmüşse veya kabin hasar görmüşse.
Ürünün performansında servis ihtiyacı gösteren farklı bir değişim görülmüşse.
CL.1.7.2 için İskandinavya Ulusal Sapmaları
Finlandiya: “Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan”
Norveç: “Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt”
İsveç: “Apparaten skall anslutas till jordat uttag”
7.2 Çevresel bilgiler
Disposal Information
Waste Electrical and Electronic Equipment
This symbol on the product indicates that, under the European Directive 2012/19/EU governing waste
from electrical and electronic equipment, this product must not be disposed of with other municipal waste.
Please dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of
waste electrical and electronic equipment. To prevent possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
For more information about recycling of this product, please contact your local city office or your municipal
waste disposal service.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
45
Önemli bilgiler
For details, please visit the Barco website at: http://www.barco.com/AboutBarco/weee
Turkey RoHS compliance
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Republic of Turkey: In conformity with the WEEE Regulation]
中国大陆 RoHS
Çin Halk Cumhuriyeti RoHS
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了
Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标
准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。
“Elektrik ve Elektronik Ürünlerinin Tehlikeli Maddelerini Kullanma Sınırlamasını Yönetme Yöntemlerine” göre
(diğer bir deyişle Çin Halk Cumhuriyeti RoH’si) aşağıdaki tablo Barco ürünlerinin içerebileceği toksik ve/veya
tehlikeli maddelerin adlarını ve içeriklerini listelemektedir. Çin Halk Cumhuriyeti RoHS’si ayrıca Çin Bilişim
Endüstrisi Bakanlığının MCV standartlarındaki “Elektronik Bilişim Ürünlerindeki zehirli maddelerin
Sınırlandırma Gereksinimleri” bölümüne dahil edilmiştir.
零件项目(名称)
Bileşen adı
印制电路配件
Baskılı Devre Düzeneği
液晶面板
LCD panel
外接电(线)缆
Dış kablolar
內部线路
İç kablolama
金属外壳
Metal kaplayıcı
塑胶外壳
Plastik kaplayıcı
散热片(器)
Soğutucu
电源供应器
Güç Kaynağı Birimi
风扇
Fan
文件说明书s
Basılı Kılavuzlar
46
有毒有害物质或元素
Tehlikeli maddeler ve öğeler
汞
铅
镉
Hg
Pb
Cd
x
o
o
六价铬
Cr6+
o
多溴联苯
PBB
o
多溴二苯醚
PBDE
o
x
o
o
o
o
o
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Önemli bilgiler
零件项目(名称)
Bileşen adı
有毒有害物质或元素
Tehlikeli maddeler ve öğeler
汞
铅
镉
Hg
Pb
Cd
o
o
o
六价铬
Cr6+
o
多溴联苯
PBB
o
多溴二苯醚
PBDE
o
光盘说明书
CD kılavuz
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
Bu tablo SJ/T 11364’ün hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下.
o: Bu parçadaki bütün homojen malzemelerde bulunan zehirli ya da tehlikeli maddelerin GB/T 26572’nin
zorunlu kıldığı seviyenin altında olduğunu gösterir.
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求.
x: Bu parçada kullanılan homojen malzemelerden en az birinde bulunan zehirli ya da tehlikeli maddelerin GB/
T 26572’nin zorunlu kıldığı seviyenin üzerinde olduğunu gösterir.
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要
求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使
用于指定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Çin Anakarasında satılan tüm Elektronik Bilgi Ürünleri (EIP), “Elektrik ve Elektronik Ürünlerin Tehlikeli
Maddelerinin Kullanım Sınır İşaretlemesi” ile uyumlu olmalı ve Çevre Dostu Kullanım Periyodu (EFUP) logosu
ile işaretlenmelidir. Barco’nun EFUP logosu üzerinde kullandığı numara (lütfen resme bakınız) Çin
Anakarasına ilişkin “Elektronik Bilgi Ürünleri Çevre Dostu Kullanım Genel Kılavuzları”na dayanmaktadır.
10
7.3 Mevzuata uygunluk bilgileri
Kullanım amacı
Ekran, eğitimli tıp uzmanlarının inceleme ve analiz işlemleri için dijital görüntüleri (dijital mamografi hariç)
görüntülemek ve ekrana yansıtmak amacıyla kullanması için tasarlanmıştır.
Kullanım talimatları
•
•
•
Ekran, hastalarla temas halinde olamaz.
Ekran, hastayla aynı ortamda olamaz.
Ekran, özel tanısal okuma odasında kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
Dikkat (ABD): Federal kanunlar, bu cihazın bir hekim tarafından veya hekim siparişi üzerine satışını
kısıtlamıştır. (Ayrıntılar ve muhafiyetler, Federal Mevzuatlar Kanunu, 21. Başlık 801, Kısım D’de yer
almaktadır).
Kontrendikasyonlar
Cihaz, dijital mamografi amaçlı değildir.
Amaçlanan kullanıcılar
Barco tanı ekranlarının eğitimli tıp uzmanları tarafından birincil tanılama için kullanılması amaçlanmıştır. Cihaz
ilk olarak eğitimli entegratörler veya tıbbi BT personeli tarafından kurulur.
Üretildiği ülke
Ürünün üretildiği ülke ürün etiketinde gösterilir (“Made in …”).
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
47
Önemli bilgiler
İthalatçının iletişim bilgileri
Yerel ithalatçınızı bulmak için web sitemizde (www. barco. com) bulunan iletişim bilgileri yoluyla Barco’nun
bölgesel ofislerinden biriyle temasa geçin.
FCC B Sınıfı
Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Kısmı ile uyumludur. Çalışma, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz, zararlı
parazite neden olmaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen işleyişe neden olabilen parazitler dahil olmak üzere
herhangi bir paraziti kabul etmelidir.
Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Kısmı uyarınca, B Sınıfı dijital cihazların sınırları ile uyumlu
bulunmuştur. Bu sınırlar, meskun bir kurulumda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için
tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara göre kurulmaz ve
kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belli bir kurulumda parazitin
olmayacağının garantisi yoktur. Bu cihaz radyo ve televizyon iletiminde zararlı parazitlere neden oluyorsa
(cihazı açıp kapatarak bu durum belirlenebilir), kullanıcı şu önlemlerden bir veya daha fazlasını
gerçekleştirerek paraziti düzeltmeye çalışabilir:
•
•
•
•
Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirme.
Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırma.
Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre çıkışına bağlama.
Deneyimli bir radyo/TV teknisyeni veya satıcısından yardım alın.
Uygunluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı
çalıştırma iznini ortadan kaldırabilir.
FCC sorumlusu: Barco Inc., 3059 Premiere Parkway Suite 400, 30097 Duluth GA, United States, Tel: +1 678
475 8000
Kanada için yasal uyarı
CAN ICES-1/NMB-1
7.4 EMC bildirimi
Genel Bilgi
Bu cihaz, yalnızca profesyonel sağlık bakım merkezi ortamlarında kullanım içindir.
Cihaz kurulumu yapıldığında, sadece yasal imalatçı tarafından verilen harici kabloları ve güç kaynağını veya
yedek parçayı kullanın. Bir başka güç kaynağı kullanmak cihazın bağışıklık düzeyinde azalmaya neden
olabilir.
UYARI: Yanlış çalışmaya neden olabileceğinden bu ekipmanın diğer ekipmanların yanında
kullanılmasından veya istiflenmesinden kaçınılmalıdır. Böyle bir kullanım gerekliyse, bu ekipman ve
diğer ekipmanlar normal olarak çalıştıklarını doğrulamak için gözlemlenmelidir.
UYARI: Bu ekipmanın üreticisi tarafından belirtilmeyen veya tedarik edilmeyen aksesuar,
dönüştürücü ve kabloların kullanılması, bu ekipmanda yüksek elektromanyetik emisyon veya düşük
elektromanyetik bağışıklığa ve yanlış çalışmaya neden olabilir.
UYARI: Taşınabilir RF iletişim ekipmanı (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre birimleri dahil),
üretici tarafından belirtilen kablolar dahil Coronis Fusion 4MP / 6MP ürününün hiçbir kısmına 30
cm’den (12 inç) yakında kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, bu ekipmanın performansında azalma
meydana gelebilir.
Elektromanyetik emisyonlar
Coronis Fusion 4MP / 6MP aşağıda belirtilen elektromanyetik çevrede kullanım amaçlıdır. Coronis Fusion
4MP / 6MP müşterisi veya kullanıcısı, cihazın böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.
48
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Önemli bilgiler
Emisyon testi
RF emisyonları
CISPR 11
Uyumluluk
Grup 1
RF emisyonları
CISPR 11
Harmonik emisyonlar
IEC 61000-3-2
Voltaj dalgalanmaları/ titrek
emisyonlar
IEC 61000-3-3
B Sınıfı
Elektromanyetik çevre - Kılavuz
Coronis Fusion 4MP / 6MP yalnızca
iç fonksiyonu için RF enerjisi
kullanır. Dolayısıyla, RF
emisyonları çok düşüktür ve
çevredeki elektronik ekipmanın
çalışmasını aksatma ihtimali çok
düşüktür.
Coronis Fusion 4MP / 6MP mesken
olarak kullanılan binalara elektrik
sağlayan düşük voltajlı kamusal
elektrik şebekelerine doğrudan
bağlı yurt içi elektrik tesisatlarının
hepsinde kullanım için uygundur.
D Sınıfı
Uyumlu
Coronis Fusion 4MP / 6MP çevredeki ekipmanlara emisyon ve onlardan parazit alma hakkındaki uygun tıbbi
EMC standartlarıyla uyumludur. Çalışma, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz, zararlı parazite neden
olmaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen işleyişe neden olabilen parazitler dahil olmak üzere herhangi bir paraziti
kabul etmelidir.
Parazit, ekipman açıp kapatılarak tespit edilebilir.
Bu ekipman çevredeki ekipmana zararlı parazit yayıyorsa ya da oradan gelen zararlı parazitten etkileniyorsa,
kullanıcı şu önlemlerden bir veya daha fazlasını gerçekleştirerek paraziti düzeltmeye çalışabilir:
•
•
•
•
Alıcı anteninin ya da ekipmanın yönünü veya yerini değiştirme.
Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırma.
Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre çıkışına bağlama.
Deneyimli bir teknisyen veya satıcıdan yardım alın.
Elektromanyetik bağışıklık
Coronis Fusion 4MP / 6MP aşağıda belirtilen elektromanyetik çevrede kullanım amaçlıdır. Coronis Fusion
4MP / 6MP müşterisi veya kullanıcısı, cihazın böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.
Bağışıklık testi
Elektrostatik boşalım
(ESD)
IEC 61000-4-2
Elektriksel hızlı geçici
rejim/patlama
IEC 61000-4-4
Elektromanyetik çevre kılavuz
± 8 kV kontakt
± 8 kV kontakt
Yerler, ahşap, çimento
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 veya seramik döşeme
olmalıdır. Yerler sentetik
kV hava
kV hava
malzeme ile kaplıysa,
nispi nem en az %30
olmalıdır
Güç kaynağı hatları için ± Güç kaynağı hatları için ± Ana elektrik kalitesinin
2 kV
2 kV
tipik ticari veya hastane
Giriş/çıkış hatları için ± 1 Giriş/çıkış hatları için ± 1 ortamına uygun kalitede
olması gerekir
kV
kV
IEC 60601 test seviyeleri Uyumluluk düzeyi
100 kHz tekrarlama
frekansı
Dalga
Hattan hata: ± 0.5 kV, ± 1
kV
IEC61000-4-5
Hattan topraklamaya: ±
0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
Güç kaynağı giriş hatları 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
üzerinde voltaj düşmeleri, 225°, 270° ve 315°’de 0.5
kısa kesintiler ve voltaj
süre için %0 artık voltaj
değişimleri
0°’de 1 süre için %0 artık
IEC 61000-4-11
voltaj
0°’de 25 süre için %70
artık voltaj
100 kHz tekrarlama
frekansı
Hattan hata: ± 0.5 kV, ± 1
kV
Hattan topraklamaya: ±
0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° ve 315°’de 0.5
süre için %0 artık voltaj
0°’de 1 süre için %0 artık
voltaj
0°’de 25 süre için %70
artık voltaj
Ana elektrik kalitesinin
tipik ticari veya hastane
ortamına uygun kalitede
olması gerekir
Ana şebeke kalitesinin
tipik ticari veya hastane
ortamına uygun kalitede
olması gerekir. Coronis
Fusion 4MP / 6MP
kullanıcısı, güçteki ana
kesintiler sırasında
operasyonun devam
etmesini istiyorsa, Coronis
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
49
Önemli bilgiler
Bağışıklık testi
Güç frekansı (50/60 Hz)
manyetik alan
IEC 61000-4-8
İletimli RF
IEC 61000-4-6
Işınımlı RF
IEC 61000-4-3
Elektromanyetik çevre kılavuz
Fusion
4MP / 6MP’in
Voltaj kesintileri: 0°’de 250 Voltaj kesintileri: 0°’de 250
kesintisiz
bir güç kaynağı
süre için %0 artık voltaj
süre için %0 artık voltaj
veya bataryadan
doğrudan enerji alması
önerilir.
30 A/m
Geçerli değil 5
Güç frekansı manyetik
alanları, tipik bir ticari
ortam ya da hastane
ortamında olan
düzeylerde olmalıdır.
3 Vrms (ISM bantlarında 6 3 Vrms (ISM bantlarında 6 Vrms)
Vrms)
150 kHz ve 80 MHz arası
3 V/m
3 V/m
80 MHz ila 2.7 GHz
IEC 60601 test seviyeleri Uyumluluk düzeyi
RF kablosuz iletişim ekipmanına karşı bağışıklık
Test
frekansı
(MHz)
Bant (MHz)
Servis
Modülasyon
Maksimum
güç (W)
Mesafe (m)
Bağışıklık
testi düzeyi
(V/m)
385
380 – 390
TETRA 400
Darbe
modülasyonu
18 Hz
1.8
0.3
27
450
430 – 470
GMRS 460,
FRS 460
FM ± 5 kHz
sapma
1 kHz sinüs
2
0.3
28
710
704 – 787
LTE Bandı
13, 17
Darbe
modülasyonu
217 Hz
0.2
0.3
9
800 – 960
GSM 800/
900, TETRA
800, iDEN
820, CDMA
850, LTE
Bandı 5
Darbe
modülasyonu
18 Hz
2
0.3
28
1700 – 1990
GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,
DECT, LTE
Bandı 1/3/4/
25, UMTS
Darbe
modülasyonu
217 Hz
2
0.3
28
2450
2400 – 2570
Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE Bandı 7
Darbe
modülasyonu
217 Hz
2
0.3
28
5240
5100 – 5800
W LAN
802.11 a/n
Darbe
modülasyonu
217 Hz
0.2
0.3
9
745
780
810
870
930
1720
1845
1970
5500
5785
5:
50
Coronis Fusion 4MP / 6MP’in manyetik alanlara duyarlı bileşenleri yoktur.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Önemli bilgiler
7.5 Sembollerin açıklaması
Cihaz üzerindeki semboller
Cihazın veya güç kaynağının üzerinde, aşağıdaki sembolleri görebilirsiniz (geniş liste):
FCC kurallarının 15 No.’lu Bölümü ile uyumu gösterir (A ya da B Sınıfı)
Cihazın, UL düzenlemelerince onaylandığını gösterir
Cihazın, Kanada ve ABD için UL düzenlemelerince onaylandığını gösterir
Cihazın, Kanada ve ABD için UL düzenlemelerince onaylandığını gösterir
E352529
Cihazın, UL Demko yönetmeliklerine göre onaylandığını gösterir
Cihazın, CCC yönetmeliklerine göre onaylandığını gösterir
S&E
Cihazın, VCCI yönetmeliklerine göre onaylandığını gösterir
Cihazın, KC yönetmeliklerine göre onaylandığını gösterir
Cihazın, BSMI yönetmeliklerine göre onaylandığını gösterir
Cihazın, PSE yönetmeliklerine göre onaylandığını gösterir
Cihazın, EAC yönetmeliklerine göre onaylandığını gösterir
Dikkat: Federal kanunlar (Amerika Birleşik Devletleri), bu cihazın bir lisanslı bir sağlık
çalışanı tarafından veya lisanslı sağlık çalışanı siparişi üzerine satışını kısıtlamıştır.
Cihaz üzerindeki USB konnektörlerini gösterir
Cihaz üzerindeki DisplayPort konnektörlerini gösterir
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
51
Önemli bilgiler
Yasal imalatçıyı gösterir
Üretim tahini gösterir
yy
Sıcaklık sınırlamalarını gösterir6 Cihazın, teknik özellikleri içinde güvenli çalışabilmesi
için gereken sıcaklık sınırlamalarını gösterir.
xx
SN
REF
Cihaz seri numarasını gösterir
Cihaz parça numarasını ya da katalog numarasını gösterir
Uyarı: tehlikeli voltaj
Dikkat
Kullanım kılavuzuna bakın.
Cihazın doğrudan çöpe atılmaması gerektiğini ve Avrupa WEEE (Atık Elektrik ve
Elektronik Ekipman) yönergesine göre geri dönüştürülmesi gerektiğini gösterir
Direkt Akımı (DC) Gösterir
Alternatif Akımı (AC) Gösterir
Hazır bekle
Eşpotansiyellik
Koruyucu topraklama
ya da
Kutunun üzerindeki semboller
Cihaz üzerinde aşağıdaki sembolleri görebilirsiniz (geniş liste):
6:
52
Xx ve yy değerleri teknik özellikler paragrafında bulunabilir.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Önemli bilgiler
Depolanırken doğru yerleştirilmezse kırılabilecek veya zarar görebilecek bir tıbbi
cihazı gösterir.
Depolanırken nemden korunması gereken bir tıbbi cihazı gösterir.
Kutunun depolama yönünü gösterir. Kutu, oklar daima yukarı gösterecek şekilde
taşınmalı, muamele görmeli ve depolanmalıdır.
Birbiri üzerine istiflenebilecek maksimum kutu sayısını gösterir.
15
n
Kutunun iki kişi tarafından taşınması gerektiğini gösterir.
xx-yy Kg
Kutunun bir bıçak, keski veya başka bir sivri nesne ile kesilmemesi gerektiğini gösterir.
yy °C
+60
Depolama sırasında tıbbi cihazın emniyetli şekilde maruz kalabileceği sıcaklık
sınırlarını gösterir.
xx °C
-20
yy %
85
Depolama sırasında tıbbi cihazın emniyetli şekilde maruz kalabileceği nem aralığını
gösterir.
5x %
yyy kPa
106
Depolama sırasında tıbbi cihazın emniyetli şekilde maruz kalabileceği atmosferik
basıncı gösterir.
xx kPa
50
7.6 Yasal uyarı
Feragatname
İşbu belgede teknik doğruluğu sağlamak adına her türlü çaba sarf edilmiş olsa da bulunabilecek hatalar için
sorumluluk kabul etmiyoruz. Hedefimiz size mümkün olan en doğru ve en kullanılabilir belgeyi sunmaktır; hata
ile karşılaşırsanız, lütfen bizi bilgilendirin.
Barco yazılım ürünleri, Barco şirketinin malıdır. Barco NV veya Barco, Inc. telifi altında dağıtılırlar ve sadece
Barco NV veya Barco, Inc. ve lisansı ondan satın alan taraf arasındaki yazılım lisans sözleşmesinin ilgili
koşulları dahilinde kullanılabilir. Barco yazılım ürününün diğer kullanım, kopyalama veya ifşa biçimlerine hiçbir
surette izin verilmez.
Barco ürünlerinin teknik özellikleri, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Ticari markalar
Tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Telif Hakkı Uyarısı
Bu belge telife tabidir. Tüm hakları saklıdır İşbu belge veya onun herhangi bir parçası, Barco'nun yazılı izni
olmaksızın fotokopi, ses kaydı veya diğer bilgi depolama ve kaydetme sistemleri dahil grafik, elektronik ve
mekanik olarak ya da başka türlü araçlarla hiçbir surette çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.
© 2019 Barco NV tüm hakları saklıdır.
Patent koruması
Lütfen www.barco.com/about-barco/legal/patents adresine başvurun
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
53
Önemli bilgiler
7.7 Teknik özellikler
MDCC-4330
54
Ekran teknolojisi
IPS-TFT renkli LCD
Aktif ekran boyutu (çapraz)
773 mm (30.4")
Aktif ekran boyutu (yatay ve
dikey)
655 x 410 mm (25.8 x 16.1”)
En boy oranı (Y:D)
16:10
Çözünürlük
Doğal 4MP (2560 x 1600)
2 x 2MP+ (1280 x 1600) olarak yapılandırılabilir
2 x 2MP+ (1200 x 1600) olarak yapılandırılabilir
Piksel aralığı
0.256 mm
Renk görüntülemesi
Evet
Gri görüntüleme
Evet
Bit derinlik
30 bit
Görüntüleme açısı (Y, D)
178°
Uniform Luminance
Technology (ULT)
Renk PPU
Ambient Light
Compensation (ALC)
Evet, okuma odası seçimi
Ortam ışığı sensörü
Evet
Backlight Output
Stabilization (BLOS)
Var (2x)
Ön sensör
I-Guard
Maksimum parlaklık (tipik
panel)
1050 cd/m²
DICOM taksimatlı parlaklık
600 cd/m²
Kontrast oranı (tipik panel)
1500:1
Tepki süresi (Tr + Tf) (tipik)
18 ms
Kasa rengi
Siyah/Gümüş
Video giriş sinyalleri
DVI-D Dual Link (2x), DisplayPort (2x)
USB girişleri
1x USB 2.0 yükleme (son nokta)
3x USB 2.0 indirme
Güç gereksinimleri
Harici güç kaynağı (100-240 Vac, 50-60 Hz)
Güç tüketimi
600 cd/m² kalibre edilen parlaklık değerinde 100 W (nominal)
400 cd/m² kalibre edilen parlaklık değerinde 64 W (nominal)
< 0.5 W (beklemede)
OSD dilleri
İngilizce, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İspanyolca, İtalyanca,
Portekizce, Lehçe, Rusça, İsveççe, Çince (basitleştirilmiş), Japonca,
Korece, Arapça
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Önemli bilgiler
Stantlı boyutlar (G x Y x D)
Dikey: Yok
Yatay: 731 x 528~628 x 259 mm
Stantsız boyutlar (G x Y x D)
Dikey: Yok
Yatay: 731 x 485 x 140 mm
Paketlenmiş halde boyutlar
(G x Y x D)
800 x 700 x 300 mm
Stantlı net ağırlık
20.5 kg
Stantsız net ağırlık
14 kg
Paketli net ağırlık
27.5 kg (aksesuarsız)
Eğim
-5° ila +25°
Dönme
-30° ila +30°
Pivot
Yok
Yükseklik ayarlama aralığı
100 mm
Montaj standardı
VESA (100 mm)
Ekran koruması
Koruyucu, yansıtmasız cam kılıf
Tavsiye edilen modaliteler
Tüm dijital görüntüler, dijital mamografi hariç
Sertifikalar
Genel Radyoloji için FDA 510(K) K143157
CE1639 (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC sınıf IIb ürün)
CCC (Çin), KC (Kore), PSE (Japonya), Inmetro (Brezilya), BIS (Hindistan),
EAC (Rusya, Kazakistan, Belarus, Ermenistan ve Kırgızistan)
Güvenliğe özel:
IEC 60950-1:2005 + A1:2009
EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
IEC 60601-1:2005 + A1:2012
EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + R1:2012
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14
EMI’ye özel:
IEC 60601-1-2:2014 (ed4)
EN 60601-1-2:2015 (ed4)
FCC bölüm 15 Sınıf B
ICES-001 B seviye
VCCI (Japonya)
Çevresel:
Çin Enerji Etiketi, AB RoHS, Çin RoHS, REACH, Kanada Sağlık, WEEE,
Paketleme Yönergesi
Verilen aksesuarlar
Kullanım Kılavuzu
Hızlı Kurulum Tablosu
Dokümantasyon diski
Sistem diski
Video kabloları
Ana kablolar (İngiltere, Avrupa (CEBEC/KEMA), ABD (UL/ CSA; adaptör
fişi NEMA 5-15P), Çin (CCC))
USB kablosu
Harici güç kaynağı
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
55
Önemli bilgiler
Opsiyonel aksesuarlar
Grafik paneli
Touch pad
QA yazılımı
MediCal QAWeb
Garanti
5 yıl, 40000 saat arka aydınlatma garantisi dahil
Çalışma sıcaklığı
0°C ila 35°C arası (şartname dahilinde 15°C ila 30°C)
Saklama sıcaklığı
-20°C ile 60°C arası
Çalışma nemliliği
%8 - %80 (yoğunlaşmamış)
Saklama yeri nemliliği
%5 - %85 (yoğunlaşmamış)
İşletim basıncı
Minimum 70 kPa
Saklama basıncı
50 ila 106 kPa
MDCC-6430
56
Ekran teknolojisi
IPS-TFT renkli LCD
Aktif ekran boyutu (çapraz)
772 mm (30.4")
Aktif ekran boyutu (yatay ve
dikey)
654 x 409 mm (25.8 x 16.1”)
En boy oranı (Y:D)
16:10
Çözünürlük
Doğal 6MP (3280 x 2048)
2 x 3MP+ (1640 x 2048) olarak yapılandırılabilir
2 x 3MP (1536 x 2048) olarak yapılandırılabilir
Piksel aralığı
0.1995 mm
Renk görüntülemesi
Evet
Gri görüntüleme
Evet
Bit derinlik
30 bit
Görüntüleme açısı (Y, D)
178°
Uniform Luminance
Technology (ULT)
Renk PPU
Ambient Light
Compensation (ALC)
Evet, okuma odası seçimi
Ortam ışığı sensörü
Evet
Backlight Output
Stabilization (BLOS)
Var (2x)
Ön sensör
I-Guard
Maksimum parlaklık (tipik
panel)
1050 cd/m²
DICOM taksimatlı parlaklık
600 cd/m²
Kontrast oranı (tipik panel)
1500:1
Tepki süresi (Tr + Tf) (tipik)
18 ms
Kasa rengi
Siyah / Gümüş
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Önemli bilgiler
Video giriş sinyalleri
DVI-D Dual Link (2x), DisplayPort (2x)
USB girişleri
1x USB 2.0 yükleme (son nokta)
3x USB 2.0 indirme
Güç gereksinimleri
Harici güç kaynağı (100-240 Vac, 50-60 Hz)
Güç tüketimi
600 cd/m² kalibre edilen parlaklık değerinde 100 W (nominal)
400 cd/m² kalibre edilen parlaklık değerinde 64 W (nominal)
< 0.5 W (beklemede)
OSD dilleri
İngilizce, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İspanyolca, İtalyanca,
Portekizce, Lehçe, Rusça, İsveççe, Çince (basitleştirilmiş), Japonca,
Korece, Arapça
Stantlı boyutlar (G x Y x D)
Dikey: Yok
Yatay: 731 x 528~628 x 259 mm
Stantsız boyutlar (G x Y x D)
Dikey: Yok
Yatay: 731 x 485 x 140 mm
Paketlenmiş halde boyutlar
(G x Y x D)
800 x 700 x 300 mm
Stantlı net ağırlık
20.5 kg
Stantsız net ağırlık
14 kg
Paketli net ağırlık
27.5 kg (aksesuarsız)
Eğim
-5° ila +25°
Dönme
-30° ila +30°
Pivot
Yok
Yükseklik ayarlama aralığı
100 mm
Montaj standardı
VESA (100 mm)
Ekran koruması
Koruyucu, yansıtmasız cam kılıf
Tavsiye edilen modaliteler
Tüm dijital görüntüler, dijital mamografi hariç
Sertifikalar
Genel Radyoloji için FDA 510(K) K130103
CE1639 (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC sınıf IIb ürün)
CCC (Çin), KC (Kore), PSE (Japonya), Inmetro (Brezilya), BIS (Hindistan),
EAC (Rusya, Kazakistan, Belarus, Ermenistan ve Kırgızistan)
Güvenliğe özel:
IEC 60950-1:2005 + A1:2009
EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
IEC 60601-1:2005 + A1:2012
EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + R1:2012
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14
EMI’ye özel:
IEC 60601-1-2:2014 (ed4)
EN 60601-1-2:2015 (ed4)
FCC bölüm 15 Sınıf B
ICES-001 B seviye
VCCI (Japonya)
Çevresel:
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
57
Önemli bilgiler
Çin Enerji Etiketi, AB RoHS, Çin RoHS, REACH, Kanada Sağlık, WEEE,
Paketleme Yönergesi
Verilen aksesuarlar
Kullanım Kılavuzu
Hızlı Kurulum Tablosu
Dokümantasyon diski
Sistem diski
Video kabloları
Ana kablolar (İngiltere, Avrupa (CEBEC/KEMA), ABD (UL/ CSA; adaptör
fişi NEMA 5-15P), Çin (CCC))
USB kablosu
Harici güç kaynağı
Opsiyonel aksesuarlar
Grafik paneli
Touch pad
QA yazılımı
MediCal QAWeb
Garanti
5 yıl, 40000 saat arka aydınlatma garantisi dahil
Çalışma sıcaklığı
0°C ila 35°C arası (şartname dahilinde 15°C ila 30°C)
Saklama sıcaklığı
-20 °C ila 60 °C
Çalışma nemliliği
%8 - %80 (yoğunlaşmamış)
Saklama yeri nemliliği
%5 - %85 (yoğunlaşmamış)
İşletim basıncı
Minimum 70 kPa
Saklama basıncı
50 ila 106 kPa
7.8 Açık kaynaklı lisans bilgisi
Açık kaynaklı lisans bilgisi
Bu ürün, Açık Kaynaklı lisans altında çıkarılan yazılım bileşenleri barındırır. Her bir Açık Kaynaklı Yazılım
lisansının koşullarına uymayı kabul etmiş sayılırsınız.
Kullanılan Açık Kaynaklı Yazılım bileşenlerinin bir listesine, uygulanabilir EULA’da, Barco internet sitesi
aracılığıyla Benim Barco’m bölümü ya da diğer (çevrimiçi) yollarla ulaşılabilir.
Her bir Açık Kaynaklı Yazılım bileşeninin telif hakkı, bunlara karşılık gelen Açık Kaynaklı Yazılım belgeleri,
kaynak kodları, README dosyaları ya da buna benzer belgelerde de belirtildiği gibi, bu yazılımlara sırasıyla
karşılık gelen birincil telif hakkı sahiplerine, her bir ilave katkı sahibine ve/veya bunları temsil eden vekillerine
aittir. Şahsi telif haklarını kaldıramaz veya engelleyemez ya da aksi halde değiştiremezsiniz.
BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK HAKKINDA ZIMNİ GARANTİ DAHİL FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK
ÜZERE SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR PAZARLANABİLİRLİK GARANTİSİ VERMEKSİZİN, HER BİR AÇIK
KAYNAKLI YAZILIM BİLEŞENİ VE BUNLARLA BAĞLANTILI DOKÜMANLAR “OLDUĞU GİBİ”
SUNULMUŞTUR. HİÇBİR DURUMDA TELİF HAKKI SAHİBİ YA DA DİĞER KATKI VEREN KİŞİLER,
DOĞRUDAN, KAZARA, ÖZEL, EMSAL OLABİLECEK YA DA BUNLARA BAĞLI HASARLARDAN, BU
HASARLARIN OLABİLECEĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILMASI DURUMUNDA DAHİ BU
HASARLARIN NEDENİ VE YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİ NE OLURSA OLSUN SORUMLU OLMAYACAKTIR.
DAHA FAZLA BİLGİ/DETAYA HER BİR BELİRLİ AÇIK KAYNAKLI LİSANS İÇİNDEN ULAŞILABİLİR.
İlgili kaynak kodu erişimi ve otomatik lisans koşullarının uygulanabilirliği konusundaki GPL, LGPL ya da
benzer lisanslar hakkında:
•
58
Bu gibi özel uygulama alanı olan Açık Kaynaklı Yazılım lisanslarının her birinin koşullarına uymayı kabul
etmiş sayılırsınız. Barco nezdinde herhangi bir rücu ya da talep olmaksızın yapacağınız bütün eklemeler,
değişiklikler ya da modifikasyonlardan siz sorumlusunuz. Ayrıca bu eklemelerin, değişikliklerin ya da
modifikasyonların Barco’nun takdirine göre, hizmet, garanti, yazılım güncellemeleri, onarımlar, bakım,
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
Önemli bilgiler
•
erişim ya da bunun gibi becerilerini yerine getirmeye devam etmesi için engelleyebileceğini ve bunun da
Barco için hiçbir rücu ya da talep olarak geri dönmeyeceğini kabul etmiş oluyorsunuz.
Barco ilgili kaynak kodunun tedarikini sağlar ve ilgili kaynak kodunu size e-posta ya da indirme bağlantısı
ile erişilebilir hale getirir. Aksi durumda var olan lisansın, Barco’nun ilgili kaynak kodunu elle tutulabilir bir
şekilde size sağlamasını gerektirdiği durumlarda, medya, nakliye ve teslimat gibi masrafları gibi dağıtımın
gerçekleştirilmesi için gereken gerçek masrafları Barco tarafından size ücretlendirilecektir. Bu seçeneği
Barco N.V, av. hukuk departmanı, President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk (Belçika) adresine yazılı olarak
ileterek uygulayabilirsiniz. Bu teklif, Barco ürününün dağıtım tarihinden itibaren üç (3) yıllık bir süre
boyunca geçerlidir.
K5902108TR /06 Coronis Fusion 4MP / 6MP
59
Barco NV
President Kennedypark 35
8500 Kortrijk
Belgium
K5902108TR /06 | 2019-03-29
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Registered office: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement