Barco Coronis 5MP LED MDCG-5221 instrukcja

Barco Coronis 5MP LED MDCG-5221 instrukcja
Coronis 5MP LED Display
Przewodnik użytkownika
MDCG-5221
K5902074PL/05
26/01/2018
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Telefon: +32 56.23.32.11
Faks: +32 56.26.22.62
E-mail: www.barco.com/en/support
Odwiedź nas na stronie: www.barco.com
Registered address: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
Telefon: +32 56.23.32.11
Faks: +32 56.26.22.62
E-mail: www.barco.com/en/support
Odwiedź nas na stronie: www.barco.com
Wydrukowano w Belgia
Spis treści
SPIS TREŚCI
1. Witamy! ............................................................................................ 3
1.1
1.2
1.3
Informacje o produkcie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3
Zawartość opakowania .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4
Omówienie produktu. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4
2. Instalacja monitora .............................................................................. 7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Odblokowywanie mechanizmu ustawiania wysokości . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7
Regulacja pozycji monitora . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7
Zdejmowanie pokrywy panelu podłączeniowego . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8
Podłączanie przewodów sygnałowych. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9
Prowadzenie kabli i ponowne zakładanie pokrywy panelu podłączeniowego . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 10
Montaż zgodnie ze standardem VESA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 11
Pierwsze uruchomienie.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12
3. Codzienna obsługa .............................................................................. 15
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Zalecenia dotyczące codziennej obsługi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15
Kontrolki przycisków . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 16
Przełączanie w tryb oczekiwania . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 16
Wyświetlanie menu ekranowych . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 17
Nawigacja po menu ekranowych . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 17
I-Luminate .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 18
4. Obsługa zaawansowana ........................................................................ 19
4.1 Język menu ekranowego.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 19
4.2 Funkcja automatycznego zamykania menu ekranowego.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 19
4.3 Kontrolka stanu zasilania.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 19
4.4 Kontrolki przycisków . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20
4.5 Funkcja blokady zasilania . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20
4.6 Ethernet przez USB.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20
4.7 USB.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 21
4.8 Tryb DPMS . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 21
4.9 Hibernacja .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 22
4.10 Domyślny tryb I-Luminate . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 22
4.11 Jasność docelowa . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 23
4.12 Tryby wyświetlania . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 23
4.13 Funkcje wyświetlania .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 24
4.14 Kompensacja jasności otoczenia (ALC) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 24
4.15 Pomieszczenia odczytu . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 25
4.16 ALC Ciągłe.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 26
4.17 Wbudowana kontrola jakości . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 26
4.17.1 Informacje o wbudowanej kontroli jakości . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 26
4.17.2 Raport stanu DICOM. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 27
4.17.3 Test zgodności DICOM .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 27
4.17.4 Kalibracja DICOM .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 27
4.17.5 Resetowanie kalibracji DICOM . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 28
4.17.6 Próg błędu DICOM . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 28
4.18 Skalowanie obrazu. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 28
4.19 Orientacja monitora .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 29
4.20 Wejściowe sygnały wideo . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 29
4.21 Tryby kodowania wideo . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 29
4.22 Tryby konwersji skali szarości .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30
4.23 Czasy EDID. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 31
4.24 Informacje o monitorze .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 31
4.25 Stan monitora. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 32
5. Instrukcje dotyczące pakowania ............................................................. 33
5.1
Bufor ochronny podstawy . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 33
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
1
Spis treści
5.2
Omówienie pakowania .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 34
6. Czyszczenie monitora ........................................................................... 37
6.1
Instrukcje czyszczenia. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 37
7. Ważne informacje ................................................................................ 39
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
2
Informacje dotyczące bezpieczeństwa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 39
Ochrona środowiska . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 41
Informacje na temat zgodności z przepisami . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 43
Uwaga dotycząca EMC . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 44
Wyjaśnienie używanych symboli . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 47
Wyłączenie odpowiedzialności . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 50
Dane techniczne . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 50
Informacje o licencji Open Source . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 52
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
1. Witamy!
1. WITAMY!
1.1
Informacje o produkcie
Informacje ogólne
Dziękujemy za wybranie tego urządzenia Coronis 5MP LED Display!
Coronis 5MP LED Display to wiodący na rynku system monitora do wyświetlania obrazów radiologicznych
w skali szarości. Oferuje optymalną precyzję diagnostyczną i skuteczność pracy dla wysokiej rozdzielczości obrazowania PACS, CT, MRI, radiologii klatki piersiowej, angiografii itd.
O 50 odcieni szarości więcej
Silne podświetlenie LED firmy Barco wyświetla obraz o znacznie lepszej jakości, pozwalając dostrzec
więcej odcieni szarości. Dzięki szybszemu uwidacznianiu subtelnych szczegółów, Coronis 5MP LED Display zmniejsza czas potrzebny na kadrowanie i ustalanie poziomów, pozwalając przeanalizować większą
liczbę obrazów każdego dnia.
Idealne obrazy
Technologie poprawy obrazu firmy Barco — stworzone dla osiągnięcia unikalnych charakterystyk monitorów medycznych z podświetleniem LED — zapewniają idealną jakość obrazu przez cały czas. PPU-LED
usuwa szum panelu i generuje obrazy DICOM o jednolitej jakości od środka aż po rogi. System inteligentnej technologii wieloczujnikowej I-MST (Intelligent Multi Sensor Technology) łączy w sobie opatentowany
przez firmę Barco przedni czujnik ekranu I-Guard z czujnikami podświetlenia, oświetlenia otoczenia i temperatury, aby optymalizować jakość obrazu i zapewnić jej spójność przez cały czas.
Ekologiczna praca
Dzięki użyciu wydajnego podświetlenia LED, Coronis 5MP LED Display firmy Barco zużywa mało energii i zapewnia wysoki poziom jasności. Ponadto, podświetlenie LED firmy Barco nie zawiera rtęci,
generuje mniej ciepła i zapewnia dłuższy czas eksploatacji. Pozwala to firmie Barco oferować 5-letni
okres gwarancji na podświetlenie.
Bezproblemowa zgodność z DICOM
Coronis 5MP LED Display firmy Barco dostarczany jest z usługą MediCal QAWeb dla automatycznej kalibracji i kontroli jakości, zapewniając ciągłą diagnostyczną jakość i maksymalny okres eksploatacji stacji
roboczej. Usługa MediCal QAWeb umożliwia kontynuowanie pracy podczas wykonywania automatycznych testów kontroli jakości. System zawiera również bezpieczną usługę internetową, pozwalającą
na zdalne, centralne zarządzanie jakością obrazu.
I-Luminate™
Zwiększenie jasności za naciśnięciem jednego przycisku w celu zbadania subtelnych szczegółów lub
porównania z obrazami na kliszy.
UWAGA: Przed zainstalowaniem i obsługą urządzenia Coronis 5MP LED Display należy
przeczytać wszystkie ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy zapoznać
się z dedykowanym rozdziałem w tym przewodniku użytkownika.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
3
1. Witamy!
1.2
Zawartość opakowania
Informacje ogólne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Monitor MDCG-5221
Przewodnik użytkownika
Płyta systemowa
Płyta z dokumentacją
Kabel DisplayPort
Kabel DVI
Kabel USB
Kabel zasilania sieciowego
Zasilacz zewnętrzny
Jeśli zamówiono również kontroler monitora Barco, znajduje się on w opakowaniu wraz z akcesoriami.
Na płycie CD systemu znajduje się dedykowana instrukcja obsługi.
Zachować oryginalne opakowanie. Zostało ono zaprojektowane specjalnie dla tego
monitora i stanowi idealne zabezpieczenie na czas transportu i przechowywania.
1.3
Omówienie produktu
Przód
7
8
1
2
3
4
5
6
Obraz 1-1
4
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
1. Witamy!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Złącza nadawcze USB-A 2.0
Przycisk W lewo
Przycisk W prawo
Przycisk Menu
Przycisk trybu oczekiwania
Dioda LED stanu zasilania
Przedni czujnik
Tył
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
Obraz 1-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Wejście zasilania prądem stałym +24 V
Wyjście zasilania prądem stałym +5 V, 0.5 A
Wejście wideo DisplayPort
Wejście wideo DVI
Złącze Ethernet1
Złącze odbiorcze USB-B 2.0
Złącza nadawcze USB-A 2.0
Pokrywa panelu podłączeniowego
Blokada zabezpieczająca Kensington
Pokrywa mocowania VESA
Kanał kablowy
Klips blokowania podstawy
1. Połączenie Ethernet przeznaczone jest do celów konserwacyjnych i nie jest obsługiwane w zastosowaniach dla użytkownika.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
5
1. Witamy!
6
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
2. Instalacja monitora
2. INSTALACJA MONITORA
Przed zainstalowaniem Coronis 5MP LED Display i podłączeniem wszelkich niezbędnych kabli należy upewnić się, że kontroler monitora został fizycznie zainstalowany w
komputerze. W przypadku korzystania z kontrolera monitora Barco należy zapoznać się
z instrukcją obsługi, która została z nim dostarczona, aby wykonać te czynności.
Listę kompatybilnych kontrolerów monitora można znaleźć w najnowszej wersji tabeli
zgodności dostępnej na stronie my.barco.com [MyBarco > My Support (Moje wsparcie)
> Healthcare (Służba zdrowia) > Compatibility Matrices (Tabele zgodności) > Barco Systems Compatibility Matrices (Tabele zgodności Barco Systems)].
2.1
Odblokowywanie mechanizmu ustawiania wysokości
Aby usunąć zatrzask:
1. Odwróć monitor tyłem do siebie.
2. Wyciągnij czerwony zatrzask z otworu mocującego w podstawie.
3. Zachowaj go w przeznaczonym do tego otworze na wypadek transportu monitora w przyszłości.
2.2
Regulacja pozycji monitora
Regulacja pozycji monitora
1. Stań przed panelem LCD i chwyć go z obu stron.
2. Bardzo ważne: odchyl panel przed zmianą orientacji.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
7
2. Instalacja monitora
3. Aby zmienić orientację z pionowej na poziomą, obróć panel LCD w lewo.
4. Aby zmienić orientację z poziomej na pionową, obróć panel LCD w prawo.
Jeżeli po zainstalowaniu monitora lub systemu orientacja panelu zostanie zmieniona,
gdy obraz jest na ekranie, efekt będzie zależał od płyty graficznej i rozdzielczości
ekranu. W niektórych przypadkach obraz obróci się automatycznie, w innych – nie (np.
po obróceniu zostaną utracone piksele). Jeśli jest to konieczne, po zmianie orientacji
należy zmienić rozdzielczość w panelu sterowania w ustawieniach ekranu i ponownie
uruchomić system.
2.3
Zdejmowanie pokrywy panelu podłączeniowego
Zdejmowanie pokrywy panelu podłączeniowego
1. Delikatnie popchnij dwie wypustki w górnej części pokrywy
2. Odciągnij nieznacznie górną część pokrywy od monitora, a następnie unieś ją.
8
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
2. Instalacja monitora
2.4
Podłączanie przewodów sygnałowych
UWAGA: Należy podłączać jedynie jedno z dwóch łączy wideo. Jednoczesne podłączenie obu wejść doprowadzi do wystąpienia błędów sterownika.
Aby podłączyć przewody sygnałowe do monitora:
Aby uzyskać dostęp do podłączeń, zdejmij pokrywę panelu podłączeniowego. Patrz "Zdejmowanie
pokrywy panelu podłączeniowego", strona 8 .
Monitor można podłączyć do kontrolera monitora za pomocą połączenia DVI lub DP. Wybór wejścia w
urządzeniu wykonywany jest automatycznie. Domyślnie, wejście DisplayPort ma priorytet względem wejścia DVI. Można to zmienić w menu ekranowym.
1. Podłącz DVI lub DP kontrolera monitora do złącza DVI lub DP w monitorze.
2. Aby użyć złącza odbiorczego USB w monitorze, należy podłączyć złącze nadawcze USB komputera
do złącza odbiorczego USB monitora.
3. Jeśli wybrano użycie złącza nadawczego USB w monitorze, należy podłączyć urządzenie USB do
złącza nadawczego.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
9
2. Instalacja monitora
4. Podłącz dostarczony zewnętrzny zasilacz prądu stałego do wejścia zasilania +24 V prądu stałego w
monitorze.
5. Podłącz złącze zasilania sieciowego zewnętrznego zasilacza prądu stałego do uziemionego gniazdka sieciowego za pomocą jednego z dostarczonych przewodów zasilających.
2.5
Prowadzenie kabli i ponowne zakładanie pokrywy panelu
podłączeniowego
Prowadzenie kabli
1. Wszystkie podłączone kable należy poprowadzić przez kanał do prowadzenia kabli, znajdujący się w
podstawie monitora.
Wskazówka:Dla zapewnienia lepszego niwelowania obciążeń kabli oraz lepszego ich ekranowania, kable należy przymocować opaskami kablowymi znajdującymi się wewnątrz panelu
podłączeniowego.
Ponowne zakładanie pokrywy panelu podłączeniowego
1. Ponownie załóż pokrywę panelu podłączeniowego, nasuwając jej dół na swoje miejsce, a następnie
popychając jej górną część. Słychać będzie „kliknięcie” zatrzasków pokrywy, gdy pokrywa panelu
podłączeniowego znajdzie się na swoim miejscu.
10
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
2. Instalacja monitora
2.6
Montaż zgodnie ze standardem VESA
OSTRZEŻENIE: Nie wolno przesuwać monitora przymocowanego do ramienia poprzez
pociąganie lub popychanie samego monitora. Zamiast tego należy upewnić się, że ramię
wyposażone jest w zatwierdzony przez VESA uchwyt i to jego należy używać do przesuwania monitora.
Aby uzyskać więcej informacji i instrukcji należy zapoznać się z instrukcją obsługi
ramienia.
OSTRZEŻENIE: Użyj ramienia zatwierdzonego przez VESA (zgodnego ze standardem
VESA 100 mm).
Użyj ramienia, które może unieść ciężar monitora. Informacje o masie można znaleźć w
specyfikacji technicznej tego monitora.
Informacje ogólne
Panel LCD, standardowo mocowany na podstawie z regulacją położenia, jest kompatybilny ze standardem VESA 100 mm. Można go więc użyć z ramieniem zgodnym ze standardem VESA 100 mm.
Aby to zrobić, należy wcześniej odłączyć podstawę od panelu.
1. Przymocuj mechanizm ustawiania wysokości podstawy, umieszczając czerwony zacisk w otworze
"Odblokowywanie mechanizmu ustawiania wysokości", strona 7 .
2. Połóż monitor ekranem w dół na czystej i miękkiej powierzchni. Uważaj, aby nie uszkodzić ekranu.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
11
2. Instalacja monitora
3. Zdejmij plastikową osłonę za pomocą płaskiego śrubokręta.
4. Nasuń plastikową pokrywę na szyjkę podstawy.
5. Wykręć cztery śruby mocujące podstawę, jednocześnie podtrzymując podstawę.
6. Przymocuj mocno ramię do panelu LCD za pomocą 4 śrubek M4 x 8 mm.
2.7
Pierwsze uruchomienie
Informacje ogólne
Możesz teraz uruchomić Coronis 5MP LED Display po raz pierwszy.
12
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
2. Instalacja monitora
1. Włącz Coronis 5MP LED Display w sposób opisany w sekcji "Przełączanie w tryb oczekiwania", strona
16.
2. Włącz komputer podłączony do monitora.
Jeżeli prawidłowo zainstalowano monitor i kontroler monitora, po zakończeniu procedury rozruchu
zostanie wyświetlony komunikat startowy systemu Windows.
Po pierwszym uruchomieniu Coronis 5MP LED Display będzie działał w podstawowym
trybie wideo, z domyślną częstotliwością odświeżania. W przypadku korzystania z kontrolera monitora Barco należy zapoznać się z instrukcją obsługi, która została z nim
dostarczona, aby zainstalować sterowniki, oprogramowanie i dokumentację. Po wykonaniu tych czynności monitor automatycznie wykryje podłączone wejściowe sygnały
wideo i zastosuje odpowiedni tryb wideo i częstotliwość odświeżania.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
13
2. Instalacja monitora
14
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
3. Codzienna obsługa
3. CODZIENNA OBSŁUGA
3.1
Zalecenia dotyczące codziennej obsługi
Optymalizacja żywotności monitora
Poprzez włączenie systemu zarządzania energią monitora (Display Power Management System – DPMS)
można zoptymalizować jego żywotność diagnostyczną, dzięki automatycznemu wyłączaniu podświetlenia, gdy monitor nie jest używany przez określony czas. Domyślnie system DPMS jest włączony na
monitorze, ale musi zostać aktywowany również na stanowisku roboczym. Należy w tym celu wejść do
„Właściwości opcji zasilania” na panelu sterowania.
Barco zaleca, aby system DPMS aktywował się po 20 minutach bezczynności.
Używanie wygaszacza ekranu w celu uniknięcia wypalenia obrazu
Przedłużające się wyświetlanie na ekranie LCD tej samej zawartości może skutkować wypaleniem obrazu
na ekranie.
Można tego zjawiska uniknąć całkowicie albo w znaczący sposób ograniczyć jego oddziaływanie,
wykorzystując wygaszacz ekranu. Wygaszacz ekranu można aktywować w oknie „Właściwości monitora”
stanowiska roboczego.
Barco zaleca, aby wygaszacz ekranu aktywował się po 5 minutach bezczynności. Na
wygaszaczu ekranu powinny być wyświetlane ruchome obiekty.
Aby zapobiec wypalaniu statycznych elementów obrazu podczas pracy nad tym samym obrazem lub
nad aplikacją ze statycznymi elementami obrazu nieprzerwanie przez kilka godzin (wówczas wygaszacz
ekranu nie aktywuje się), należy zmieniać regularnie obraz.
Rozumienie technologii pikselowej
Monitory LCD działają z wykorzystaniem technologii pikselowej. W tolerancjach produkcyjnych wyświetlaczy LCD mieści się pewna liczba pikseli, które albo pozostają zawsze ciemne, albo stale się świecą, co
nie wpływa na parametry diagnostyczne produktu. W celu zapewnienia najwyższej jakości swoich produktów firma Barco stosuje bardzo restrykcyjne kryteria selekcji paneli LCD.
Więcej informacji na temat technologii LCD oraz wadliwych pikseli można znaleźć w
specjalnej broszurze, dostępnej pod adresem www.barco.com/healthcare.
Zwiększenie komfortu użytkownika
Każdy wielogłowicowy system wyświetlacza Barco jest dopasowany kolorystycznie, zgodnie z najwyższymi specyfikacjami stosowanymi na rynku.
Firma Barco zaleca, aby monitory dopasowane kolorystycznie pracowały zawsze razem.
Ważne jest ponadto, aby używać wszystkich monitorów w konfiguracji wielogłowicowej
z takimi samymi ustawieniami, tak by utrzymać dopasowanie kolorów przez cały okres
eksploatacji systemu.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
15
3. Codzienna obsługa
Maksymalizowanie korzyści wynikających z zapewnienia jakości
W ramach systemu MediCal QAWeb oferowane jest na wysokim poziomie wsparcie online zapewnienia
jakości, gwarantujące maksymalne bezpieczeństwo diagnostyczne i minimalizujące czas przestojów.
Firma Barco zaleca zainstalowanie oprogramowania MediCal QAWeb Agent i zastosowanie przynajmniej domyślnej polityki QAWeb. Polityka zawiera kalibrację
wykonywaną w regularnych odstępach czasu. Podłączenie do serwera MediCal QAWeb
Server oferuje jeszcze więcej możliwości.
Pod adresem www.barco.com/QAWeb można się dowiedzieć więcej na ten temat, a także
zarejestrować do bezpłatnego poziomu MediCal QAWeb Essential.
3.2
Kontrolki przycisków
Informacje o kontrolkach przycisków
Domyślnie kontrolki przycisków będą przyciemnione i przyciski nie będą w danej chwili dostępne. Aby
podświetlić przyciski i spowodować, że będą dostępne do wykonywania dalszych czynności, należy
dotknąć jednego z przycisków. Spowoduje to włączenie podświetlenia wszystkich przycisków i umożliwi
wykonanie dalszych czynności. Jeśli jednak żadne czynności nie zostaną wykonane w ciągu 5 sekund,
przyciski ponownie zostaną przyciemnione.
Przycisk I-Luminate/W lewo jest zawsze podświetlony i dostępny, umożliwiając włączenie funkcji I-Luminate. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie "I-Luminate",
strona 18.
Funkcję automatycznego przyciemniania przycisków można wyłączyć w menu ekranowych. Patrz "Kontrolki przycisków", strona 20, aby uzyskać szczegółowe informacje
na ten temat.
3.3
Przełączanie w tryb oczekiwania
Informacje o przełączaniu w tryb gotowości
Podłączony zasilacz posiada również przełącznik umożliwiający całkowite wyłączenie
zasilania. Aby użyć monitora należy włączyć ten zasilacz. Można to zrobić ustawiając
przełącznik włączenia/wyłączenia na zasilaczu w pozycji „│”.
W następujący sposób można przełączyć monitor pomiędzy trybem włączenia a trybem gotowości, i na
odwrót:
1. Włącz podświetlenie przycisków w sposób opisany wcześniej.
2. Gdy przyciski są podświetlone, dotknij przycisku gotowości przez około 2 sekundy.
W wyniku tego monitor zostanie włączony lub przełączony do trybu gotowości.
16
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
3. Codzienna obsługa
W przypadku przywrócenia zasilania po jego utracie, monitor zawsze zostanie uruchomiony w trybie zasilania, w którym znajdował się przed przerwą w zasilaniu (czyli
będzie ustawiony w trybie gotowości lub zostanie włączony). Chroni to monitor przed
problemami związanymi z przypadkowym wypaleniem obrazu na ekranie.
3.4
Wyświetlanie menu ekranowych
Wyświetlanie menu ekranowych
Menu ekranowe umożliwia konfigurowanie różnych ustawień, aby monitor Coronis 5MP LED Display pasował do potrzeb danego środowiska roboczego. Ponadto, za pomocą menu ekranowego można uzyskać
ogólne informacje na temat monitora i jego aktualnej konfiguracji.
Menu ekranowe można wyświetlić w następujący sposób:
1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, włącz monitor w sposób opisany wcześniej.
2. Włącz podświetlenie przycisków w sposób opisany wcześniej.
3. Gdy przyciski są podświetlone, dotknij przycisku menu.
Spowoduje to wyświetlenie menu ekranowego. Jeśli jednak żadne czynności nie zostaną wykonane w
ciągu 90 sekund, menu ekranowe ponownie zniknie.
Funkcję automatycznego wyjścia z menu ekranowego można wyłączyć w menu ekranowym. Patrz "Funkcja automatycznego zamykania menu ekranowego", strona 19, aby
uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.
3.5
Nawigacja po menu ekranowych
Nawigacja po menu ekranowych
Nawigować po menu ekranowych można w następujący sposób:
•
•
•
•
Użyj przycisków W lewo/W prawo, aby poruszać się po (pod)menu, zmieniać wartości i dokonywać
wyborów.
Aby przejść do podmenu lub potwierdzić korekty i dokonanie wyboru, użyj przycisku menu.
Użyj przycisku gotowości, aby anulować korekty lub wyjść z (pod)menu.
Zamknij wszystkie menu ekranowe, dotykając przycisku gotowości przez około 2 sekundy.
Nad przyciskami umieszczone są ikony przycisków, dostosowane do funkcji używanej
w danym menu.
Funkcja I-Luminate nie jest dostępna, gdy aktywne jest menu ekranowe.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
17
3. Codzienna obsługa
Informacje ogólne o ikonach przycisków
W lewo, W prawo
Menu
Wprowadź
Anuluj
Gotowość (IEC 60417–5009)
3.6
I-Luminate
Informacje o I-Luminate
Gdy monitor znajduje się w trybie włączenia zasilania i menu ekranowe nie jest wyświetlane, funkcję I-Luminate można włączyć dotykając przycisku I-luminate/W lewo.
W przeciwieństwie do innych produktów firmy Barco, specjalnie zaprojektowanych do tomografii, w przypadku monitora MDCG-5221 funkcja I-Luminate obsługuje tylko jeden tryb: Pełnoekranowe zwiększenie
jasności.
Po dotknięciu przycisku I-Luminate, monitor przejdzie w tryb I-Luminate na około 1 minutę. Dotknij
ponownie przycisku I-Luminate, aby natychmiast wrócić do trybu normalnego.
18
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
4. Obsługa zaawansowana
4. OBSŁUGA ZAAWANSOWANA
4.1
Język menu ekranowego
Informacje o języku menu ekranowego
Domyślnie menu ekranowe wyświetlane jest w języku angielskim. Jednakże można ustawić szereg innych
języków dostępnych dla menu ekranowego monitora Coronis 5MP LED Display.
Aby zmienić język menu ekranowego:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Interfejs użytkownika > Menu.
3. Przejdź do podmenu Język.
4. Wybierz jeden z dostępnych języków i potwierdź.
4.2
Funkcja automatycznego zamykania menu ekranowego
Informacje o funkcji automatycznego zamykania menu ekranowego
Domyślnie menu ekranowe znika automatycznie po upływie około 90 sekund braku aktywności. Jednakże
tę funkcję można wyłączyć, aby menu ekranowe pozostawało na ekranie aż do ręcznego zamknięcia.
Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego zamykania menu ekranowego:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Interfejs użytkownika > Menu.
3. Przejdź do podmenu Automatyczne zamykanie.
4. Wybierz Włącz/Wyłącz stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.3
Kontrolka stanu zasilania
Informacje o kontrolce stanu zasilania
Domyślnie, gdy monitor jest włączony, kontrolka stanu zasilania jest przyciemniona. To zachowanie
można zmienić, aby kontrolka stanu zasilania świeciła się na niebiesko, gdy monitor jest włączony.
Gdy monitor znajduje się w trybie gotowości, kontrolka stanu zasilania zawsze świeci
się na pomarańczowo, nawet jeśli kontrolka stanu zasilania jest wyłączona.
Włączanie/wyłączanie kontrolki stanu zasilania:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Interfejs użytkownika > Kontrolki.
3. Przejdź do podmenu Stan zasilania.
4. Wybierz Włącz/Wyłącz stosownie do potrzeb i potwierdź.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
19
4. Obsługa zaawansowana
4.4
Kontrolki przycisków
Informacje o kontrolkach przycisków
Domyślnie, po zapaleniu, kontrolki przycisków zostaną ponownie przyciemnione, jeśli żadne czynności
nie zostaną wykonane w ciągu 5 sekund. Jednakże, zachowanie to można zmienić tak, aby kontrolki
przycisków były zawsze włączone lub zawsze wyłączone.
Konfigurowanie kontrolek przycisków
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Interfejs użytkownika > Kontrolki.
3. Przejdź do podmenu Przyciski.
4. Wybierz Automatycznie/Zawsze włączone/Zawsze wyłączone stosownie do potrzeb i potwierdź.
Przycisk I-Luminate jest zawsze podświetlony i nie można go wyłączyć.
4.5
Funkcja blokady zasilania
Informacje o funkcji blokady zasilania
Po włączeniu funkcji blokady zasilania, monitor Coronis 5MP LED Display pozostaje włączony. Oznacza
to, że nie można go ręcznie przełączyć do trybu gotowości do czasu ponownego wyłączenia funkcji
blokady zasilania.
Włączanie/wyłączanie funkcji blokady zasilania:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Interfejs użytkownika > Elementy sterowania.
3. Przejdź do podmenu Blokada zasilania.
4. Wybierz Włącz/Wyłącz stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.6
Ethernet przez USB
Informacje o funkcji Ethernet przez USB
Domyślnie funkcja Ethernet przez USB jest wyłączona. Nie powoduje to wyłączenia koncentratora USB i
wciąż można korzystać ze złączy nadawczych USB i podłączonych do nich urządzeń (klawiatury, myszy,
...).
Należy zwrócić uwagę, że w celu skorzystania z tej funkcji należy podłączyć złącze nadawcze USB komputera ze złączem odbiorczym USB monitora.
Poprzez włączenie funkcji Ethernet przez USB umożliwia się komunikację wewnętrznego procesora Coronis 5MP LED Display bezpośrednio poprzez USB z podłączonym komputerem.
Zaleca się włączanie funkcji Ethernet przez USB tylko w przypadku korzystania z kontrolera monitora innej firmy niż Barco. W przypadku korzystania z kontrolera monitora firmy
Barco ta komunikacja będzie wykonywana automatycznie za pośrednictwem podłączonych kabli wideo.
20
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
4. Obsługa zaawansowana
Włączanie/wyłączanie funkcji Ethernet przez USB:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Łączność.
3. Przejdź do podmenu Ethernet przez USB.
4. Wybierz Włącz/Wyłącz stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.7
USB
Informacje o USB
Domyślnie, USB jest włączone. Umożliwia to na komunikację podłączonego komputera bezpośrednio
poprzez USB z procesorem wewnętrznym Coronis 5MP LED Display.
Po wyłączeniu USB komunikacja pomiędzy procesorem wewnętrznym Coronis 5MP LED Display a
podłączonym komputerem nie będzie możliwa. Nie powoduje to wyłączenia koncentratora USB i wciąż
można korzystać ze złączy nadawczych USB i podłączonych do nich urządzeń (klawiatury, myszy, ...).
Należy zwrócić uwagę, że w celu skorzystania z tej funkcjo należy podłączyć złącze nadawcze USB komputera ze złączem odbiorczym USB monitora.
Zaleca się włączanie USB tylko w przypadku korzystania z kontrolera monitora innej
firmy niż Barco. W przypadku korzystania z kontrolera monitora firmy Barco, ta komunikacja będzie wykonywana automatycznie za pośrednictwem podłączonych kabli
wideo.
Włączanie/wyłączanie USB:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Łączność.
3. Przejdź do podmenu USB.
4. Wybierz Włącz/Wyłącz stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.8
Tryb DPMS
Informacje o trybie DPMS
Poprzez włączenie trybu systemu zarządzania energią monitora (Display Power Management System
– DPMS) można zoptymalizować jego żywotność diagnostyczną, dzięki automatycznemu wyłączaniu
podświetlenia, gdy monitor nie jest używany przez określony czas. Domyślnie tryb DPMS jest włączony
na monitorze, ale musi zostać aktywowany również na stanowisku roboczym. Aby to zrobić, przejdź do
okna „Właściwości opcji zasilania” na stacji roboczej.
Barco zaleca, aby system DPMS aktywował się po 20 minutach bezczynności.
Gdy tryb DPMS zostanie włączony w monitorze, dostępna staje się dodatkowa funkcja
oszczędzania energii w menu ekranowym: hibernacja. Więcej informacji na temat hibernacji i sposobu jej włączania znajduje się w sekcji "Hibernacja", strona 22.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
21
4. Obsługa zaawansowana
Włączanie/wyłączanie trybu DPMS w monitorze:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Zarządzanie energią.
3. Przejdź do podmenu Tryb DPMS.
4. Wybierz Włącz/Wyłącz stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.9
Hibernacja
Informacje o hibernacji
Gdy włączona jest hibernacja, wyłączone zostanie zarówno podświetlenie, jak i inne funkcje, aby jeszcze
bardziej zminimalizować zużycie energii. Ma to miejsce po upływie określonego czasu, który można
ręcznie wyregulować.
Hibernację można włączyć w monitorze tylko po wcześniejszym włączeniu trybu DPMS.
Dlatego, aby to zrobić należy zapoznać się z sekcją "Tryb DPMS", strona 21.
Jeśli włączona jest hibernacja, klawiaturę lub mysz należy raczej podłączać do komputera PC zamiast do portów USB monitora.
Włączanie/wyłączanie hibernacji w monitorze:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Zarządzanie zasilaniem.
3. Przejdź do podmenu Hibernuj.
4. Wybierz Włączone/Wyłączone stosownie do potrzeb i potwierdź.
Określanie limitu czasu hibernacji:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Zarządzanie zasilaniem.
3. Przejdź do podmenu Limit czasu hibernacji.
4. Ustaw żądaną wartość limitu czasu i potwierdź.
4.10 Domyślny tryb I-Luminate
Informacje o domyślnym trybie I-Luminate
Domyślny tryb I-Luminate definiuje domyślny tryb, który włączany jest w trakcie wzmacniania I-Luminate.
Ten tryb to:
Ekran
Tryb wzmocnienia stosowany jest na ekranie
monitora.
Włączanie/wyłączanie trybu I-Luminate:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
22
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
4. Obsługa zaawansowana
2. Przejdź do menu Konfiguracja > I-Luminate.
3. Przejdź do podmenu Tryb domyślny.
4. Wybierz Włącz / Wyłącz stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.11 Jasność docelowa
Informacje o jasności docelowej
Jasność docelową monitora Coronis 5MP LED Display można regulować w zdefiniowanym wstępnie zakresie. Przy zmianie jasności docelowej monitor dostosuje podświetlenie matrycy, aby osiągnęło zadaną
wartość.
Ustawianie jasności docelowej:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja.
3. Przejdź do podmenu Jasność docelowa.
4. Ustaw żądaną wartość jasności docelowej i potwierdź.
Domyślna, skalibrowana fabrycznie wartość jasności DICOM dostępna jest w tabeli z
danymi technicznymi. W przypadku tego ustawienia obowiązuje gwarantowany okres
żywotności podświetlenia.
4.12 Tryby wyświetlania
Informacje o trybach wyświetlania
Monitor Coronis 5MP LED Display można użyć w dwóch trybach wyświetlania:
•
•
Diagnostyka: Ten tryb oferuje w pełni skalibrowaną jasność i jest przeznaczony do zastosowań diagnostycznych.
Tekst: W tym trybie jasność jest zmniejszana o około połowę. Ten tryb jest przeznaczony do zastosowań biurowych, na przykład edycji tekstu.
Należy zwrócić uwagę, że tryb tekstowy nie jest ustawiany na stałe, po wyłączeniu zasilania urządzenie zostanie uruchomione ponownie w trybie diagnostycznym.
Aby szybko przełączyć tryb wyświetlania bez przechodzenia do menu OSD, dotknij jednocześnie przycisku w lewo i w prawo podczas normalnej pracy.
Tryb diagnostyczny należy wybierać zawsze, gdy monitor Coronis 5MP LED Display
będzie używany w środowisku diagnostycznym.
Zmiana trybu wyświetlania:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja.
3. Przejdź do podmenu Tryb wyświetlania.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
23
4. Obsługa zaawansowana
4. Wybierz Diagnostyka/Tekst stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.13 Funkcje wyświetlania
Informacje o funkcjach wyświetlania
Natywne, nieskorygowane panele będą wyświetlać wszystkie poziomy szarości/koloru ze skokami jasności, które nie są optymalne do przekazywania istotnych informacji diagnostycznych. Badania jednak
pokazują, że w przypadku obrazów medycznych niektóre obszary skali szarości/koloru obrazu zawierają
więcej informacji diagnostycznych niż inne. W reakcji na te wyniki badań wprowadzono funkcje wyświetlania. Funkcje te powodują uwypuklenie tych obszarów zawierających ważne informacje diagnostyczne,
poprzez korektę natywnego zachowania panelu.
Poniżej wymieniono funkcje wyświetlania dla monitora Coronis 5MP LED Display:
• Natywna: W przypadku wybrania ustawienia Natywna, natywne zachowanie panelu nie będzie korygowane.
• Gamma dynamiczna 1,8 lub 2,2: To funkcje gamma, które są przesunięte, aby uwzględniały niezerową jasność panelu LCD dla sygnału „czerni”. Są one szczególnie przydatne w zastosowaniach CT,
do zwiększenia percepcji wartości Hounsfielda.
• DICOM: DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) to międzynarodowy standard,
opracowany w celu poprawy jakości i komunikacji cyfrowych obrazów w radiologii. W skrócie funkcja
wyświetlania DICOM powoduje lepsze zobrazowanie skali szarości w obrazach. Firma Barco zaleca
wybieranie funkcji wyświetlania DICOM w większości zastosowań, w których wyświetlane są obrazy
medyczne.
• Użytkownika: Ta funkcja wyświetlania zostanie automatycznie wybrana, gdy funkcje wyświetlania są
definiowane przez usługę MediCal QAWeb.
• Gamma 1,8 lub 2,2: Wybierz jedną z tych funkcji wyświetlania, gdy monitor ma zastąpić monitor CRT
o gammie odpowiednio 1,8 lub 2,2.
Ustawienia wyświetlacza należy dopasować do wymagań związanych z oprogramowaniem wizualizacyjnym. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z
dostawcą oprogramowania wizualizacyjnego.
Wybieranie funkcji wyświetlania:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja.
3. Przejdź do podmenu Funkcja wyświetlania.
4. Wybierz jedną z dostępnych funkcji wyświetlania i potwierdź.
4.14 Kompensacja jasności otoczenia (ALC)
Informacje o funkcji ALC
Funkcję kompensacji jasności otoczenia (ALC) można włączyć w monitorze tylko wtedy,
gdy wybrana jest funkcja wyświetlania DICOM. Dlatego należy zapoznać się z sekcją
"Funkcje wyświetlania", strona 24, aby prawidłowo ustawić funkcję wyświetlania.
Gdy funkcja ALC jest włączona, funkcja wyświetlania DICOM zostanie przeliczona, biorąc pod uwagę
wartość korekty jasności otoczenia. Ta wartość ustalana jest na podstawie wybranego pomieszczenia od-
24
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
4. Obsługa zaawansowana
czytu. Dlatego, podczas włączania funkcji ALC bardzo ważne jest wybranie realistycznego pomieszczenia
odczytu. Można to zrobić wykonując instrukcje podane w sekcji "Pomieszczenia odczytu", strona 25.
Włączanie/wyłączanie funkcji ALC:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja > Jasność otoczenia.
3. Przejdź do podmenu Kompensacja jasności otoczenia.
4. Wybierz Włącz/Wyłącz stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.15 Pomieszczenia odczytu
Informacje o pomieszczeniach odczytu
Pomieszczenia odczytu można wybrać tylko tedy, gdy wybrana jest funkcja wyświetlania
DICOM. Dlatego należy zapoznać się z sekcją "Funkcje wyświetlania", strona 24, aby
prawidłowo ustawić funkcję wyświetlania.
Stowarzyszenie American Association of Physicists in Medicine (AAPM) stworzyło listę zdefiniowanych
wstępnie pomieszczeń odczytu. Każde z tych pomieszczeń odczytu definiowane jest następującymi
parametrami:
•
•
maksymalny poziom oświetlenia dozwolony w danym typie pomieszczenia
zadana wartość korekty jasności otoczenia dla danego pomieszczenia odczytu
Te parametry zapisane są w monitorze i określają zadaną wartość korekty jasności otoczenia, która będzie
brana pod uwagę podczas przeliczania funkcji wyświetlania DICOM, gdy włączona jest funkcja kompensacji jasności otoczenia (ALC). Aby włączyć funkcję ALC, patrz sekcja "Kompensacja jasności otoczenia
(ALC)", strona 24.
Dla monitora Coronis 5MP LED Display dostępne są następujące pomieszczenia odczytu:
• CR/DR/ MAMMO: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w diagnostycznych pomieszczeniach odczytu dla radiologii komputerowej, radiologii cyfrowej lub mammografii. Przy tym ustawieniu
jasność otoczenia jest najniższa.
• CT/MR/NM: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w diagnostycznych pomieszczeniach odczytu dla tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego lub skanów medycyny nuklearnej.
• Dział personalny: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w pomieszczeniach biurowych.
• Pomieszczenie przeglądu klinicznego: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w diagnostycznych pomieszczeniach odczytu dla przeglądu klinicznego.
• Ambulatorium: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w ambulatoriach.
• Sala operacyjna: Odpowiada warunkom oświetlenia panującym w salach operacyjnych. Przy tym
ustawieniu jasność otoczenia jest najwyższa.
Wybieranie pomieszczenia odczytu:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja > Jasność otoczenia.
3. Przejdź do podmenu Pomieszczenie odczytu.
4. Wybierz jedno z dostępnych pomieszczeń odczytu i potwierdź.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
25
4. Obsługa zaawansowana
4.16 ALC Ciągłe
Informacje o funkcji ciągłego ALC
Funkcję ciągłego ALC można wybrać tylko tedy, gdy wybrana jest funkcja wyświetlania
DICOM. Dlatego należy zapoznać się z sekcją "Funkcje wyświetlania", strona 24, aby
prawidłowo ustawić funkcję wyświetlania.
Włączenie funkcji ciągłego ALC powoduje ciągłe obliczanie funkcji wyświetlania DICOM z uwzględnieniem
uśrednionego poziomu oświetlenia otoczenia.
Aby wybrać funkcję ciągłego ALC:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja > Jasność otoczenia menu.
3. Przejdź do podmenu Ciągłe ALC.
4. Wybierz Włącz/Wyłącz stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.17 Wbudowana kontrola jakości
Informacje ogólne
•
•
•
•
•
•
Informacje o wbudowanej kontroli jakości
Raport stanu DICOM
Test zgodności DICOM
Kalibracja DICOM
Resetowanie kalibracji DICOM
Próg błędu DICOM
4.17.1 Informacje o wbudowanej kontroli jakości
Informacje
Wbudowana kontrola jakości pozwala na uruchomienie kalibracji monitora lub testu zgodności bezpośrednio z poziomu monitora za pomocą menu ekranowych opisanych w kolejnych sekcjach. Wbudowana kontrola jakości używa czujnika przedniego / I-Guard do pomiaru niezbędnego poziomu jasności dla kalibracji
lub testu zgodności. Z menu ekranowego monitora można wybrać różne ustawienia dla obu tych czynności. Ostatni wynik obu czynności można znaleźć w menu ekranowym.
Wbudowana kontrola jakości, czy MediCal QAWeb?
Wbudowana kontrola jakości nie zastępuje rozwiązania Barco MediCal QAWeb.
Mimo iż wbudowana kontrola jakości jest niezawodną opcją pozwalającą na wykonanie prostej kalibracji
lub testu zgodności, firma Barco zaleca wybór rozwiązania MediCal QAWeb do przeprowadzania kalibracji i kontroli jakości. Medical QAWeb oferuje szereg korzyści, takich jak scentralizowane zarządzanie
zasobami, zdolność planowania zadań, zdalne zarządzanie, automatyczne raporty, ostrzeganie oraz wsparcie lokalnych norm kontroli jakości, takich jak DIN 6868-57, JESRA i AAPM TG18. To dlatego program MediCal QAWeb Agent działa jak element nadrzędny wszystkich obsługiwanych monitorów od chwili
zainstalowania i uruchomienia. Program MediCal QAWeb Agent przejmie zadania wbudowanej kontroli
jakości i nadpisze wszelkie ustawienia wprowadzone przez wbudowaną kontrole jakości.
26
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
4. Obsługa zaawansowana
4.17.2 Raport stanu DICOM
Informacje o raporcie stanu DICOM
Dostępne są następujące informacje:
Stan zgodności DICOM (stan od ostatniego testu zgodności):
• Stan zgodności: Pokazuje, czy bieżąca krzywa DICOM jest zgodna, czy nie.
• Maksymalny błąd: Pokazuje maksymalny błąd bieżącej krzywej DICOM. Jest to odchylenie względem idealnej krzywej DICOM.
• Próg błędu: Pokazuje próg błędu. Jest to maksymalny dopuszczalny błąd, po którego przekroczeniu
wymagane będzie przeprowadzenie kalibracji DICOM.
• Czas, jaki upłynął od ostatniego testu zgodności: Pokazuje czas działania podświetlenia od ostatniego testu zgodności.
• Funkcja wyświetlania: Pokazuje bieżącą funkcję wyświetlania.
• Kompensacja jasności otoczenia: Pokazuje stan kompensacji jasności otoczenia.
• Pomieszczenie odczytu: Pokazuje wybrane pomieszczenie odczytu.
• Jasność: Pokazuje zmierzoną jasność.
• Jasność czerni: Pokazuje zmierzoną jasność czerni.
Stan kalibracji DICOM:
• Nie wykonano jeszcze kalibracji: Żadne inne informacje nie są widoczne
• Wykonano kalibrację: Po wykonaniu kalibracji wyświetlane są następujące informacje dodatkowe:
czas działania podświetlenia od czasu ostatniej kalibracji, funkcja wyświetlania, kompensacja jasności
otoczenia, pomieszczenie odczytu.
Bieżące ustawienia DICOM
• Funkcja wyświetlania: Pokazuje bieżącą funkcję wyświetlania.
• Kompensacja jasności otoczenia (ALC): Pokazuje stan kompensacji jasności otoczenia.
• Pomieszczenie odczytu: Pokazuje wybrane pomieszczenie odczytu.
Aby pobrać raport stanu DICOM:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja > Wbudowana kontrola jakości.
3. Wybierz Raport stanu DICOM, aby wyświetlić informacje na ekranie.
4.17.3 Test zgodności DICOM
Informacje o teście zgodności DICOM
Test zgodności DICOM dokonuje pomiaru krzywej DICOM monitora w kilku krokach. Po dokonaniu pomiarów wyświetlany jest raport stanu DICOM.
Aby uruchomić test zgodności DICOM:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja > Wbudowana kontrola jakości.
3. Wybierz Test zgodności DICOM, aby uruchomić test zgodności.
Ostrzeżenie:Naciśnięcie przycisku w czasie trwania testu zgodności spowoduje przerwanie testu.
4.17.4 Kalibracja DICOM
Informacje o kalibracji DICOM
Kalibracja DICOM koryguje bieżącą krzywą DICOM w celu możliwie najlepszego zbliżenia się do idealnej
krzywej DICOM.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
27
4. Obsługa zaawansowana
Aby uruchomić kalibrację DICOM:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja > Wbudowana kontrola jakości.
3. Wybierz Kalibracja DICOM, aby rozpocząć kalibrację.
Ostrzeżenie:Naciśnięcie przycisku podczas kalibracji spowoduje jej przerwanie i przywrócenie
poprzednich wartości.
Uwaga:Po zakończeniu kalibracji automatycznie uruchomiony zostanie test zgodności.
4.17.5 Resetowanie kalibracji DICOM
Informacje o resetowaniu kalibracji DICOM
Istnieje możliwość przywrócenia oryginalnej (nieskorygowanej) krzywej DICOM.
Aby zresetować kalibrację DICOM:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja > Wbudowana kontrola jakości.
3. Przejdź do podmenu Preferencje DICOM.
4. Wybierz Zresetuj kalibrację DICOM, aby przywrócić oryginalną (nieskorygowaną) krzywą DICOM.
4.17.6 Próg błędu DICOM
Informacje o progu błędu DICOM
Próg definiujący zgodność DICOM można modyfikować w krokach co 5% w zakresie od 5 do 30%. Gdy
maksymalne odchylenie nie przekracza wybranego progu, test zgodności da wynik OK.
Ustawianie progu błędu DICOM:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Kalibracja > Wbudowana kontrola jakości.
3. Przejdź do podmenu Preferencje DICOM.
4. Ustaw Próg błędu DICOM stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.18 Skalowanie obrazu
Informacje o skalowaniu obrazu
Włączenie skalowania obrazu spowoduje skopiowanie poszczególnych pikseli na jeden lub kilka sąsiadujących pikseli, aby rozmiar wyświetlanego obrazu stanowił wielokrotne powiększenie sygnału wejściowego
wideo oryginalnego źródła obrazu.
Skalowanie obrazu jest możliwe tylko, gdy rozdzielczość sygnału wejściowego wideo w
monitorze jest niższa lub równa połowie maksymalnej rozdzielczości monitora.
Włączanie/wyłączanie skanowania obrazu
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Źródło obrazu.
3. Przejdź do podmenu Skalowanie.
28
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
4. Obsługa zaawansowana
4. Wybierz Włączone/Wyłączone stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.19 Orientacja monitora
Informacje o orientacji monitora
Monitor automatycznie wykrywa orientację fizyczną (pionową lub poziomą) i, domyślnie, automatycznie
dostosowuje do niej orientację obrazu. Oznacza to, że po fizycznym obrocie monitora jest również obracany obraz.
Menu ekranowe umożliwia jednak zastąpienie tego zachowania i wymuszenie pionowej lub poziomej orientacji obrazu, niezależnie od fizycznej orientacji monitora. Może to być szczególnie przydatne w przypadku pracy z monitorem, którego ekran skierowany jest do góry.
Ustawianie orientacji monitora
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Źródła obrazu.
3. Przejdź do podmenu Orientacja monitora.
4. Wybierz Pozioma/Pionowa/Automatyczna stosownie do potrzeb i potwierdź.
4.20 Wejściowe sygnały wideo
Informacje o sygnałach wideo
Poniżej wymieniono sygnały wejściowe dostępne dla monitora:
DisplayPort 1
Wejście odpowiadające złączu DisplayPort.
DVI 1
Wejście odpowiadające złączu DVI.
Wybór automatyczny
Wejście wybierane jest automatycznie.
Ręczne wybieranie sygnału wejścia wideo:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Źródło obrazu.
3. Przejdź do podmenu Sygnał wejściowy.
4. Wybierz jeden z dostępnych sygnałów wejściowych i potwierdź.
4.21 Tryby kodowania wideo
Informacje o trybach kodowania wideo
Tryby kodowania wideo określają sposób kodowania informacji o kolorze i jasności w sygnale wideo.
W monitorach konsumenckich jest to zwykle wykonywane poprzez ograniczony 8-bitowy mechanizm
kodowania. Monitor Coronis 5MP LED Display posiada jednak 10-bitowe kodowanie, umożliwiające
lepsze dopasowanie do skali szarości DICOM. Tak szeroki zakres jest niezbędny, by zachować zgodność
z wytycznymi określonymi w najnowszych zaleceniach medycznych.
Poniżej wymieniono tryby kodowania wideo dostępne dla monitora.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
29
4. Obsługa zaawansowana
Należy zwrócić uwagę na to, że kontroler monitora podłączony do monitora nie zawsze
może obsługiwać wszystkie wymienione tryby kodowania wideo.
Standardowy
Ten tryb używa standardowego 8-bitowego
mechanizmu kodowania.
Ten tryb stosuje 10-bitowe kodowanie wideo
zgodne ze standardem High Dynamic Range
(HDR), zwykle stosowanym w przypadku monitorów
kolorowych.
HDR2 to tryb opracowany przez firmę Barco,
stosujący 10-bitowe kodowanie wideo zgodne
ze standardem High Dynamic Range (HDR),
ale pozwalające na użycie pełnej częstotliwości
odświeżania (co nie jest zawsze możliwe w
przypadku HDR1). Ten tryb jest zwykle używany w
monitorach kolorowych.
Podwójny 10 to opracowany przez firmę Barco
tryb 10-bitowego kodowania wideo, który jest
zwykle używany w monitorach czarno-białych,
a który pozwala na użycie pełnej częstotliwości
odświeżania.
Po wybraniu tej opcji monitor Coronis 5MP LED
Display automatycznie przydzieli prawidłowe
ustawienia kodowania wideo do podłączonych
wejściowych sygnałów wideo.
HDR1
HDR2
Podwójny 10 (tylko w przypadku kontrolera
monitora firmy Barco)
Automatycznie
Ręczne wybieranie trybu kodowania wideo:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Źródło obrazu.
3. Przejdź do podmenu Kodowanie wideo.
4. Wybierz jeden z dostępnych trybów kodowania wideo i potwierdź.
4.22 Tryby konwersji skali szarości
Informacje o trybach konwersji skali szarości
Tryby konwersji skali szarości określają sposób konwersji koloru generowanego w kontrolerze monitora
na skalę szarości w monitorze.
Poniżej wymieniono dostępne tryby konwersji skali szarości:
Bez konwersji
Użyj kanału koloru czerwonego
Użyj kanału koloru zielonego
30
Ten tryb jest przeznaczony do monitorów
czarno-białych, w przypadku których informacja o
skali szarości przesyłana jest za pomocą kanału
koloru czerwonego.
Ten tryb jest przeznaczony do monitorów
czarno-białych, w przypadku których informacja o
skali szarości przesyłana jest za pomocą kanału
koloru zielonego.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
4. Obsługa zaawansowana
Użyj kanału koloru niebieskiego
Użyj wszystkich kanałów
Ten tryb jest przeznaczony do monitorów
czarno-białych, w przypadku których informacja o
skali szarości przesyłana jest za pomocą kanału
koloru niebieskiego.
Ten tryb jest przeznaczony do monitorów
czarno-białych, w przypadku których informacja
o skali szarości przesyłana jest za pomocą
kanałów koloru czerwonego, zielonego i
niebieskiego. Jest to wykonywane za pomocą
standardowego mechanizmu konwersji, w którym
do wygenerowania szarości używane jest 30%
koloru czerwonego, 59% koloru zielonego i 11%
koloru niebieskiego.
Ręczne wybieranie trybu konwersji skali szarości:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Źródło obrazu.
3. Przejdź do podmenu Konwersja skali szarości.
4. Wybierz jeden z dostępnych trybów konwersji koloru i potwierdź.
4.23 Czasy EDID
Informacje o czasach EDID
Poniżej wymieniono czasu EDID dostępne dla monitora Coronis 5MP LED Display:
Częstotliwość odświeżania
Preferowana orientacja
Głębia kolorów
Umożliwia ręczny wybór częstotliwości odświeżania
sygnału wejścia wideo źródła obrazu, w zależności
od maksymalnej częstotliwości odświeżania
kontrolera monitora podłączonego do monitora.
Umożliwia zmianę orientacji sygnału wejścia
wideo źródła obrazu na poziome, pionowe lub
automatycznie wybierane przez monitor.
Umożliwia zmianę głębi kolorów na 8- lub
10-bitową.
Ręczne ustawianie czasów EDID:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Konfiguracja > Źródło obrazu.
3. Przejdź do podmenu Czasy.
4. Wybierz Częstotliwość odświeżania, Preferowana orientacja lub Głębia kolorów.
5. Wybierz jedno z dostępnych ustawień i potwierdź.
4.24 Informacje o monitorze
Informacje na temat informacji o monitorze
W dedykowanym podmenu menu ekranowego można znaleźć numer seryjny monitora, typ koloru,
rozdzielczość natywną, wersje oprogramowania wbudowanego itp.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
31
4. Obsługa zaawansowana
Aby uzyskać informacje na temat monitora:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do menu Informacje o monitorze, aby wyświetlić informacje na ekranie.
4.25 Stan monitora
Informacje o stanie monitora
Podmenu Stan w menu ekranowym podaje informacje na temat bieżącego stanu monitora (czas pracy,
temperatura, itp.), stan podłączonych źródeł obrazu (tryb kodowania wideo, czasy, itp.), bieżący stan kalibracji monitora (funkcja wyświetlania, jasność, ALC, itp.) oraz stan aktywnych połączeń.
Pobieranie stanu monitora:
1. Wyświetl główne menu ekranowe.
2. Przejdź do podmenu Stan.
3. Przejdź do podmenu Monitor, Źródła obrazu, Kalibracja lub Łączność, stosownie do potrzeb.
32
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
5. Instrukcje dotyczące pakowania
5. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
PAKOWANIA
OSTRZEŻENIE: Przed spakowaniem monitora należy wykonać instrukcje dotyczące
wymiany bufora ochronnego, aby zapobiec uszkodzeniu monitora.
5.1
Bufor ochronny podstawy
Aby wymienić bufor ochrony podstawy
1. Postaw monitor na stabilnej powierzchni.
2. Umieść monitor w najniższym położeniu i zablokuj mechanizm ustawiania wysokości, patrz
"Odblokowywanie mechanizmu ustawiania wysokości", strona 7 .
3. Bardzo ważne: odchyl panel od podstawy przed zmianą orientacji.
4. Obróć panel w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić go w orientacji poziomej,
patrz "Regulacja pozycji monitora", strona 7 .
5. Umieść pokrywę panelu podłączeniowego w buforze ochronnym podstawy.
6. Nasuń bufor ochronny podstawy na podstawę monitora.
7. Odchyl panel od podstawy.
Obraz 5-1
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
33
5. Instrukcje dotyczące pakowania
5.2
Omówienie pakowania
Informacje ogólne
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Obraz 5-2
34
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
5. Instrukcje dotyczące pakowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Opakowanie
Dolny bufor
Bufor ochronny podstawy
Prawy bufor ochronny
Monitor
Lewy bufor ochronny
Bufor opakowania karty graficznej
Bufor pudełka z akcesoriami
Pudełko z akcesoriami (zasilacz, przewody)
Opakowanie karty graficznej
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
35
5. Instrukcje dotyczące pakowania
36
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
6. Czyszczenie monitora
6. CZYSZCZENIE MONITORA
6.1
Instrukcje czyszczenia
Czyszczenie monitora
Przeczyść monitor za pomocą gąbki, szmatki do czyszczenia lub miękkiej chusteczki, lekko nawilżonej
popularnym środkiem do czyszczenia urządzeń medycznych. Przeczytaj i przestrzegaj wszelkich instrukcji podanych na etykietach produktu do czyszczenia. W przypadku wątpliwości na temat możliwości
użycia danego produktu należy użyć zwykłej wody.
Nie wolno stosować następujących produktów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alkoholu/rozpuszczalnika o stężeniu > 5%
Mocnych zasad, mocnych rozpuszczalników
Kwasów
Detergentów zawierających fluor
Detergentów zawierających amoniak
Detergentów ze środkami ściernymi
Wełny stalowej
Gąbek ze środkami ściernymi
Ostrzy stalowych
Materiałów z nićmi stalowymi
UWAGA: Uważaj, aby nie uszkodzić ani nie zarysować przedniej szyby lub panelu LCD.
Należy zwracać uwagę na pierścionki i inną biżuterię i nie naciskać zbyt mocno przedniej
szyby lub panelu LCD.
UWAGA: Nie nanoś i nie rozpylaj płynów bezpośrednio na monitor, ponieważ nadmiar
płynu może uszkodzić elementy elektroniczne znajdujące się wewnątrz. Płyn należy
nanosić na szmatkę do czyszczenia.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
37
6. Czyszczenie monitora
38
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
7. Ważne informacje
7. WAŻNE INFORMACJE
7.1
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zalecenia ogólne
Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję obsługi.
Zachowaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.
Stosuj się do wszelkich ostrzeżeń pojawiających się na urządzeniu i w instrukcji obsługi.
Przestrzegaj instrukcji podczas użytkowania i eksploatacji.
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, nie wolno zdejmować pokrywy.
Wewnątrz nie a żadnych części podlegających serwisowaniu.
fikowanemu personelowi.
Serwis należy powierzyć wykwali-
Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
Modyfikacje urządzenia
Nie należy modyfikować niniejszego sprzętu bez upoważnienia producenta.
Typ zabezpieczenia (elektrycznego):
Monitor z zewnętrznym zasilaczem: urządzenie klasy I
Stopień bezpieczeństwa (mieszanina łatwopalnych środków znieczulających)
Urządzenie nie może być użytkowane w sąsiedztwie mieszaniny łatwopalnych środków znieczulających
z tlenem lub tlenkiem dwuazotu.
Urządzenie nie może być wykorzystywane do sprawowania opieki na pacjentem.
•
•
•
Urządzenie jest przede wszystkim przeznaczone do użytkowania w placówce opieki zdrowotnej, w
miejscach, gdzie kontakt z pacjentem jest mało prawdopodobny (nie jest to urządzenie mające kontakt
z ciałem pacjenta).
Sprzęt nie powinien być stosowany ze sprzętem do podtrzymywania życia.
Użytkownik nie powinien jednocześnie dotykać sprzętu ani jego portów sygnałów wejściowych
(SIP)/portów sygnałów wyjściowych (SOP) i pacjenta.
Podłączenie zasilania — Sprzęt z zewnętrznym zasilaczem 24 V prądu stałego
•
•
•
•
•
•
Wymagania zasilania: sprzęt musi być zasilany za pomocą dołączonego i opatrzonego certyfikatem
medycznym zasilacza 24 V prądu stałego (
) SELV.
) musi być zasilany zmiennym napięOpatrzony certyfikatem medycznym zasilacz prądu stałego (
ciem sieciowym.
Zasilanie zostało określone jako część sprzętu ME, bądź kombinacja została określona jako system
ME.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejszy sprzęt należy podłączać wyłącznie do
zasilania sieciowego z uziemieniem ochronnym.
Sprzęt należy instalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.
Sprzęt przeznaczony jest do pracy ciągłej.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
39
7. Ważne informacje
Chwilowe przepięcie
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, należy odłączyć je od gniazdka sieciowego, aby
uniknąć uszkodzenia przez chwilowe przepięcia.
Aby w pełni odłączyć zasilanie od urządzenia, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka
sieciowego.
Środowisko o dużym natężeniu pola magnetycznego
•
•
Urządzenia nie należy używać w środowisku o dużym natężeniu pola magnetycznego generowanego
przez skaner MRI.
Instalator powinien ocenić środowisko magnetyczne przed instalacją lub użyciem urządzenia.
Przewody zasilające:
•
•
•
•
Użyj odłączanego przewodu zasilającego zgodnego z UL, 3-żyłowego, typu SJ lub odpowiednika,
min. 18 AWG, o napięciu znamionowym min. 250 V, z dołączoną konfiguracją typu szpitalnej wtyczki
5-15P dla napięcia zasilania 120 V, lub 6-15P dla napięcia zasilania 240 V.
Nie przeciążaj gniazdek ściennych ani przedłużaczy, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie
prądem.
Zabezpieczenie przewodów zasilających: przewody zasilające powinny być tak poprowadzone, aby
nie chodzono po nich ani aby nie zostały przytrzaśnięte przez przedmioty położone na nich lub w
poprzek nich; należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca przy wtyczkach i gniazdkach.
Należy użyć przewodu zasilającego, który odpowiada napięciu sieciowemu i który został zatwierdzony
i jest zgodny z normami bezpieczeństwa, obowiązującymi w danym kraju.
Woda i wilgoć
Nie wolno narażać monitora na działanie deszczu ani wilgoci.
Nie wolno używać monitora w pobliżu wody, np. wanny, zlewu, basenu, zlewu kuchennego, balii lub w
wilgotnej piwnicy.
Wentylacja
Nie wolno przykrywać ani blokować żadnych otworów wentylacyjnych w obudowie zestawu. Podczas
montażu urządzenia w szafie lub innym zamkniętym miejscu należy zwrócić uwagę na zachowanie
niezbędnej odległości między monitorem i ściankami szafki.
Instalacja
Połóż urządzenie na płaskiej, solidnej i nieruchomej powierzchni, która może wytrzymać wagę co najmniej 3 urządzeń. Przy korzystaniu z niestabilnego wózka lub stojaka urządzenie może spaść, powodując
poważne obrażenia u dzieci lub dorosłych oraz poważne uszkodzenie urządzenia.
Awarie
Odłączyć przewód zasilania urządzenia od gniazda zasilania i zlecić serwis wykwalifikowanym technikom
serwisowym w razie wystąpienia poniższych stanów:
•
•
•
•
•
•
40
Uszkodzony lub postrzępiony przewód zasilania.
Rozlanie płynu na urządzenie.
Narażenie urządzenia na działanie deszczu lub wody.
Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo nawet, gdy przestrzegane są zalecenia z instrukcji obsługi.
Wyregulować tylko te elementy sterowania, które zostały ujęte w instrukcji obsługi, ponieważ nieprawidłowa regulacja innych elementów sterowania może doprowadzić do uszkodzenia i przywrócenie
stanu operacyjnego urządzenia będzie wymagało przeprowadzenia rozległych prac ze strony wykwalifikowanego technika.
Upuszczenie urządzenia lub uszkodzenie jego obudowy.
Wyraźna zmiana w działaniu urządzenia wymaga przeprowadzenia czynności serwisowych.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
7. Ważne informacje
Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami:
CE0120 (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC produkt klasy IIb), CE - 2014/30/EU, CE - 93/42/EEC;
A1:2007/47/EC klasa II b, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 (WYDANIE DRUGIE), IEC 60601-1:2005 +
C1:2006 + C2:2007 + A1:2012, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + C1:2009 + R1:2012, CAN/CSA-C22.2
Nr 60601-1:2014, DEMKO - EN 60601-1:2006 + A11:2011 + A12:2014 + A1: 2013, EN 60601-1-2:2007,
CCC - GB9254-2008 + GB4943.1-2011 + GB17625.1-2003, KC, VCCI, FCC klasa B, ICES-001 poziom
B, FDA 510(k), RoHS
Odstępstwa w krajach skandynawskich dla CL. 1.7.2
Finlandia: „Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan”
Norwegia: „Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt”
Szwecja: „Apparaten skall anslutas till jordat uttag”
7.2
Ochrona środowiska
Usuwanie zużytych urządzeń
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że zgodnie z Dyrektywą europejską 2012/19/UE
dotyczącą odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, niniejszego produktu nie należy usuwać
wraz z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt należy oddać w wyspecjalizowanym punkcie zbierającym
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska i zdrowia
ludzkiego powstałym na skutek niekontrolowanego usuwania sprzętu, należy oddzielić go od odpadów innego rodzaju i poddać odpowiedzialnemu recyklingowi, promując w ten sposób zrównoważone ponowne
wykorzystanie zasobów.
Więcej informacji na temat recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta
oraz przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Barco: http://www.barco.com/en/AboutBarco/weee
Turcja: Zgodność z dyrektywą RoHS
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Republika Turcji: zgodność z dyrektywą WEEE]
中国大陆 RoHS
Dyrektywa RoHS dla Chin kontynentalnych
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了
Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部
MCV标准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。
Zgodnie z „Metodami zarządzania ograniczeniami w zakresie stosowania substancji niebezpiecznych w
produktach elektrycznych i elektronicznych” (nazywanymi również dyrektywą RoHS dla Chin kontynentalnych) poniższa tabela zawiera listę nazw i zawartości toksycznych i/lub niebezpiecznych substancji,
które produkt firmy Barco może zawierać. Dyrektywa RoHS dla Chin kontynentalnych uwzględniona jest
w normie MCV Ministerstwa Przemysłu Informacyjnego Chin w sekcji „Wymagania dotyczące limitu toksycznych substancji w elektronicznych produktach informacyjnych”.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
41
7. Ważne informacje
零件项目(名称)
有毒有害物质或元素
Nazwa komponentu
Substancje i pierwiastki niebezpieczne
汞
六价铬
铅
镉
Pb
Hg
Cd
Cr6+
印制电路配件
x
o
o
o
多溴联苯 多溴二苯
醚
PBB
PBDE
o
o
Zespoły obwodów drukowanych
液晶面板
x
o
o
o
o
o
Panel LCD
外接电(线)缆
x
o
o
o
o
o
Kable zewnętrzne
內部线路
o
o
o
o
o
o
Okablowanie wewnętrzne
金属外壳
o
o
o
o
o
o
Metalowa obudowa
塑胶外壳
o
o
o
o
o
o
Plastikowa obudowa
散热片(器)
o
o
o
o
o
o
Radiatory
电源供应器
x
o
o
o
o
o
Jednostka zasilacza
风扇
o
o
o
o
o
o
Wentylator
文件说明书
o
o
o
o
o
o
Papierowe instrukcje
光盘说明书
o
o
o
o
o
o
Instrukcja na płycie CD
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
Niniejsza tabela została przygotowana zgodnie z postanowieniami SJ/T 11364.
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下.
o: Wskazuje, że poziom zawartości danej substancji toksycznej lub niebezpiecznej we wszystkich
materiałach homogenicznych użytych w danej części jest niższy, niż określa wymóg GB/T 26572.
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求.
x: Wskazuje, że poziom zawartości danej substancji toksycznej lub niebezpiecznej w przynajmniej
jednym z materiałów homogenicznych użytych w danej części jest wyższy, niż określa wymóg GB/T
26572.
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子信息产品污染控制标识要求》标准
贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使用于制
定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Wszystkie elektroniczne produkty informacyjne (EIP) sprzedawane na terytorium Chin kontynentalnych
muszą być zgodne z „Normą dotyczącą oznaczeń kontroli zanieczyszczeń elektronicznych produktów
informacyjnych” dla Chin kontynentalnych i być oznaczone logo Okresu przyjaznej dla środowiska eksploatacji (EFUP). Używana przez firmę Barco liczba umieszczona pośrodku logo EFUP (patrz zdjęcie)
bazuje na „Normie dotyczącej okresu przyjaznej dla środowiska eksploatacji elektronicznych produktów
informacyjnych” dla Chin kontynentalnych.
42
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
7. Ważne informacje
10
7.3
Informacje na temat zgodności z przepisami
Wskazanie do zastosowania
Monitor Coronis 5MP LED Display (MDCG-5221) jest przeznaczony do wyświetlania obrazów cyfrowych
w celu ich przeglądu i analizy przez przeszkolonych lekarzy. Jest zaprojektowany do zastosowań w radiologii i mammografii cyfrowej. Przestroga (Stany Zjednoczone): Prawo federalne ogranicza sprzedaż
tego urządzenia przez lub na zlecenie lekarza. (Szczegóły i wykluczenia można znaleźć w Kodeksie
przepisów federalnych, Tytuł 21, 801 Część D).
Kraj producenta
Kraj producenta produktu znajduje się na etykiecie produktu (“Made in …”).
Dane kontaktowe importerów
Aby znaleźć lokalnego importera, należy skontaktować się z regionalnym biurem Barco za pośrednictwem
danych kontaktowych umieszczonych na naszej stronie internetowej (www.barco.com).
FCC klasa B
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC). Jego działanie
podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz
(2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące spowodować
niepożądane działanie.
Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i odpowiada normom klasy B dla urządzeń cyfrowych,
stosownie do części 15 przepisów FCC. Celem tych ograniczeń jest zapewnienie odpowiedniej ochrony
przed szkodliwymi zakłóceniami w miejscach zamieszkanych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może promieniować fale o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane poprawnie
lub jest użytkowane niezgodnie z instrukcją producenta, może powodować zakłócenia w łączności
radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że wymienione wyżej zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.
Jeżeli urządzenie oddziałuje w sposób niepożądany na odbiornik radiowy lub telewizyjny, co można
ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęcamy użytkowników, aby spróbowali skorygować to
oddziaływanie, stosując jeden lub kilka z niżej wymienionych środków:
•
•
•
•
Zmienić kierunek ustawienia lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej.
Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączyć urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączono odbiornik.
Skonsultować się ze sprzedawcą lub specjalistą w dziedzinie sprzętu RTV w celu uzyskania pomocy.
Zmiany i modyfikacje, na które podmiot odpowiedzialny za zgodność z przepisami nie udzieli wyraźnej
zgody, mogą sprawić, że użytkownik straci prawo do użytkowania urządzania.
Informacja dotycząca Kanady
CAN ICES-1/NMB-1
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
43
7. Ważne informacje
7.4
Uwaga dotycząca EMC
Informacje ogólne
Nie ma specjalnych wymagań dotyczących użycia kabli zewnętrznych lub innych akcesoriów, z wyjątkiem
zasilacza.
W przypadku instalacji urządzenia należy stosować wyłącznie dostarczony zasilacz lub część zamienną
dostarczoną przez producenta. Użycie innego zasilacza może doprowadzić do zmniejszenia poziomu
odporności urządzenia.
Promieniowanie elektromagnetyczne
Monitor Coronis 5MP LED Display jest przeznaczony do stosowania w określonych poniżej warunkach
elektromagnetycznych środowiska eksploatacji. Klient lub użytkownik monitora Coronis 5MP LED Display
ma za zadanie zapewnić pracę systemu właśnie w takim środowisku.
Test emisji
Zgodność
Emisje o częstotliwości radiowej
Grupa 1
CISPR 11
Emisje o częstotliwości radiowej
Klasa B
CISPR 11
Emisje harmoniczne
Klasa D
IEC 61000-3-2
Wahania napięcia/emisje
migotania
Jest zgodne
IEC 61000-3-3
Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne
Coronis 5MP LED Display
wykorzystuje energię
częstotliwości radiowych
(RF) wyłącznie do swoich
wewnętrznych funkcji. Dzięki
temu jego emisja częstotliwości
radiowych jest bardzo niska
i nie jest prawdopodobne,
aby powodowała jakiekolwiek
zakłócenia znajdującego się w
pobliżu sprzętu elektronicznego.
Coronis 5MP LED Display
nadaje się do stosowania we
wszystkich instytucjach, w tym
w środowiskach domowych
oraz miejscach bezpośrednio
podłączonych do publicznej sieci
zasilania o niskim napięciu, która
zasila budynki używane w celach
domowych.
Niniejszy monitor Coronis 5MP LED Display jest zgodny z odpowiednimi normami medycznymi dotyczącymi EMC w zakresie emisji oraz zakłóceń pochodzących od znajdującego się w pobliżu sprzętu. Jego
działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące
spowodować niepożądane działanie.
Zakłócenia można określić poprzez wyłączenie i włączenie sprzętu.
Jeśli sprzęt zakłóca działanie innych urządzeń, bądź oddziałują na niego zakłócenia z innych urządzeń,
zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować wielkość zakłóceń wykonując jedną lub kilka spośród
wymienionych czynności:
•
•
•
•
Zmienić kierunek ustawienia lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej lub sprzętu.
Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączyć urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączono odbiornik.
Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem w celu uzyskania pomocy.
Odporność elektromagnetyczna
Monitor Coronis 5MP LED Display jest przeznaczony do stosowania w określonych poniżej warunkach
elektromagnetycznych środowiska eksploatacji. Klient lub użytkownik monitora Coronis 5MP LED Display
ma za zadanie zapewnić pracę systemu właśnie w takim środowisku.
44
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
7. Ważne informacje
Test odporności
IEC 60601
Poziom zgodności
Poziom testu
Wyładowania
elektrostatyczne (ESD)
± 6 kV styk
± 6 kV styk
± 8 kV powietrze
± 8 kV powietrze
IEC 61000-4-2
Elektryczne stany
przejściowe/wiązki
zaburzeń elektrycznych
± 2 kV dla linii zasilającej ± 2 kV dla linii zasilającej
± 1 kV dla linii
wejścia/wyjścia
± 1 kV dla linii
wejścia/wyjścia
Udar
± 1 kV linia(e) do linii
± 1 kV linia(e) do linii
IEC61000-4-5
± 2 kV linia(e) do ziemi
± 2 kV linia(e) do ziemi
IEC 61000-4-4
Spadki napięcia, krótkie < 5% U T 2(> 95% zanik
przerwy i zmiany
U T) przez 0.5 cyklu
napięcia na wejściowych
40% U T (60% zanik U T)
przewodach zasilających
przez 5 cykli
IEC 61000-4-11
70% U T (30% zanik U T)
przez 25 cykli
< 5% U T (> 95% zanik
U T) przez 0.5 cyklu
40% U T (60% zanik U T)
przez 5 cykli
70% U T (30% zanik U T)
przez 25 cykli
< 5% U T (>95% zanik U T) < 5% U T (>95% zanik U T)
przez 5 s
przez 5 s
Pole magnetyczne
częstotliwości zasilania
(50/60 Hz)
3 A/m
Nie dotyczy
3 Vrms
3V
od 150 kHz do 80 MHz
3 V/m
IEC 61000-4-8
Przewodzone
częstotliwości radiowe
IEC 61000-4-6
Wypromieniowane
częstotliwości radiowe
3 V/m
od 80 MHz do 2.5 GHz
IEC 61000-4-3
3
Środowisko
elektromagnetyczne
— wytyczne
Podłoga powinna
być wykonana z
drewna, betonu lub
płytek ceramicznych.
Jeśli podłogi są
pokryte materiałem
syntetycznym, wilgotność
względna powinna
wynosić przynajmniej
30%
Jakość zasilania z
sieci powinna być
typowa dla środowiska
komercyjnego lub
szpitalnego
Jakość zasilania z
sieci powinna być
typowa dla środowiska
komercyjnego lub
szpitalnego
Jakość zasilania z
sieci powinna być
typowa dla środowiska
komercyjnego lub
szpitalnego. Jeśli
użytkownik monitora
Coronis 5MP LED
Display wymaga ciągłości
działania podczas przerw
w zasilaniu sieciowym,
zaleca się zasilanie
monitora Coronis 5MP
LED Display przy użyciu
zasilacza awaryjnego
(UPS) lub akumulatora.
Wartości pola
magnetycznego przy
danej częstotliwości
powinny być na poziomie
charakterystycznym dla
typowej lokalizacji w
typowym środowisku
komercyjnym lub
szpitalnym.
Przenośnych urządzeń
komunikacyjnych
oraz sprzętu telefonii
komórkowej należy
używać w odległości nie
mniejszej od wszelkich
części monitora Coronis
5MP LED Display,
włącznie z przewodami,
niż zalecana odległość
2. jest napięciem w sieci prądu zmiennego przed zastosowaniem poziomu testu.
3. Monitor Coronis 5MP LED Display nie zawiera komponentów podatnych na działanie pola magnetycznego
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
45
7. Ważne informacje
Test odporności
IEC 60601
Poziom testu
Poziom zgodności
Środowisko
elektromagnetyczne
— wytyczne
oddzielenia, obliczona na
podstawie równania
odpowiedniego do
częstotliwości nadajnika.
Zalecana odległość
oddzielenia
d = 1.2√P
d = 1.2√P od 80 MHz do
800 MHz
d = 2.3√P od 800 MHz
do 2.5 Ghz
Gdzie P oznacza
maksymalną
znamionową moc
wyjściową nadajnika
podaną w watach (W),
według oznaczenia
producenta, a d jest
zalecaną odległością
oddzielenia w metrach
(m).
Natężenie pola stałych
nadajników radiowych
określone przez
terenowe badanie
pola magnetycznego4
powinno być niższe niż
poziom zgodności dla
każdego z przedziałów
częstotliwości.5
Zakłócenia mogą
pojawiać się w pobliżu
urządzeń oznaczonych
symbolem:
Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości.
4. Natężenia pól ze stacjonarnych nadajników, takich jak stacje bazowe radiotelefonii (komórkowej/bezprzewodowej) i przenośne
radia, amatorskie radiostacje, radiostacje AM i FM oraz stacje telewizyjne nie da się dokładnie obliczyć teoretycznie. Aby należycie
ocenić warunki elektromagnetyczne otoczenia w pobliżu stacjonarnych nadajników radiowych, należy wykonać pomiar terenowy.
Jeżeli zmierzone natężenie pola w miejscu eksploatacji monitora Coronis 5MP LED Display przekracza stosowny poziom zgodności
radiowej, należy nadzorować pracę monitora Coronis 5MP LED Display pod względem prawidłowości działania. W przypadku
wystąpienia zakłóceń w działaniu konieczne może być podjęcie dodatkowych środków, takich jak zmiana orientacji lub lokalizacji
monitora Coronis 5MP LED Display.
5. Dla zakresu częstotliwości 150 kHz do 80 MHz natężenia pól powinny być niższe niż 3 V/m.
46
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
7. Ważne informacje
Wskazówki te mogą nie dotyczyć każdej sytuacji. Na rozchodzenie fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja oraz odbicia od budynków, przedmiotów i ludzi.
Zalecana odległość oddzielenia
Monitor Coronis 5MP LED Display jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym,
gdzie kontrolowane są zakłócenia spowodowane promieniowaniem RF. Klient lub użytkownik monitora
Coronis 5MP LED Display może pomóc w zapobieganiu powstawania zakłóceń elektromagnetycznych
przez utrzymywanie minimalnej odległości pomiędzy przenośnymi i komórkowymi radiowymi urządzeniami komunikacyjnymi (nadajnikami), a monitorem Coronis 5MP LED Display w sposób zalecony poniżej,
stosownie do maksymalnej mocy wyjściowej urządzenia komunikacyjnego.
Znamionowa
Odległość oddzielenia stosowna do częstotliwości nadajnika
maksymalna moc
od 150 kHz do 80 MHz od 80 MHz do 800 MHz od 800 MHz do 2.5 GHz
wyjściowa nadajnika 6
d=1.2√P
d=1.2√P
d=2.3√P
W
0.01
0.12
0.12
0.23
0.1
0.38
0.38
0.73
1
1.2
1.2
2.3
10
3.8
3.8
7.3
100
12
12
23
Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
Wskazówki te mogą nie dotyczyć każdej sytuacji. Na rozchodzenie fal elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja oraz odbicia od budynków, przedmiotów i ludzi.
7.5
Wyjaśnienie używanych symboli
Symbole na urządzeniu
Na urządzeniu lub zasilaczu można znaleźć następujące symbole (lista niewyczerpująca):
Wskazuje zgodność z częścią 15 zasad FCC (klasa A lub klasa B)
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami UL
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami UL dla
Kanady i Stanów Zjednoczonych
6. W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej nie wymienionej powyżej, zalecana odległość d w metrach
może być oszacowana przy pomocy równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika. Gdzie P jest maksymalną wartością
znamionową mocy wyjściowej nadajnika w watach (W), zgodnie z danymi producenta.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
47
7. Ważne informacje
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami UL dla
Kanady i Stanów Zjednoczonych
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami UL Demko
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami CCC
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami VCCI
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami KC
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami BSMI
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami PSE
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami EAC
Przestroga: Prawo federalne (Stanów Zjednoczonych) ogranicza sprzedaż tego
urządzenia przez pracownika służby zdrowia lub na jego zlecenie.
Wskazuje lokalizację złącz USB na urządzeniu
Wskazuje lokalizację złącz DisplayPort na urządzeniu
Wskazuje producenta
Wskazuje datę produkcji
Wskazuje ograniczenia temperatury7 dla urządzenia, zapewniające bezpieczną
pracę w zakresie danych technicznych
Wskazuje numer seryjny urządzenia
7. Wartości xx i yy można znaleźć w sekcji z danymi technicznymi.
48
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
7. Ważne informacje
Wskazuje numer części lub numer katalogowy urządzenia
Ostrzeżenie: niebezpieczne napięcie
Przestroga
Sprawdzić w instrukcji obsługi
Wskazuje, że urządzenie nie może być wyrzucane do śmieci, ale musi zostać
poddane recyklingowi zgodnie z europejską dyrektywą WEEE (Utylizacja
odpadów elektrycznych i elektronicznych)
Wskazuje prąd stały (DC)
Wskazuje prąd zmienny (AC)
Gotowość
Ekwipotencjalność
Uziemienie ochronne
lub
Symbole na opakowaniu
Na opakowaniu urządzenia można znaleźć następujące symbole (lista niewyczerpująca):
Oznacza urządzenie medyczne, które można
uszkodzić w przypadku nieprawidłowego
obchodzenia się z nim w czasie przechowywania.
Oznacza urządzenie medyczne, które należy
chronić przed wilgocią w czasie przechowywania.
15
n
Oznacza kierunek przechowywania opakowania.
Opakowanie należy przewozić, obchodzić się z
nim i przechowywać w taki sposób, aby strzałki
zawsze były skierowane w górę.
Oznacza maksymalną liczbę opakowań, które
można na sobie ułożyć.
Oznacza, że opakowanie powinno być noszone
przez dwie osoby.
xx-yy Kg
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
49
7. Ważne informacje
Oznacza, że opakowania nie można przecinać
nożem, ani innym ostrym przedmiotem.
Oznacza ograniczenie temperatury, na którą
urządzenie można bezpiecznie narazić w czasie
przechowywania.
yy °C
+60
xx °C
-20
Oznacza zakres wilgotności, na którą
urządzenie można bezpiecznie narazić w czasie
przechowywania.
yy %
85
5x %
Oznacza zakres ciśnienia atmosferycznego, na
które urządzenie można bezpiecznie narazić w
czasie przechowywania.
yyy kPa
106
xx kPa
50
7.6
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacja dotycząca wyłączenie odpowiedzialności
Choć dochowano wszelkich starań, aby zapewnić poprawność techniczną niniejszego dokumentu, nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy. Naszym celem jest zapewnienie jak najbardziej
poprawnej i użytecznej dokumentacji; w przypadku znalezienia błędów prosimy o kontakt.
Produkty programowe Barco stanowią własność firmy Barco. Są one rozprowadzane wraz z gwarancją
ochrony praw autorskich dla Barco NV lub Barco, Inc., do wykorzystania wyłącznie w zgodzie z
określonymi warunkami i na podstawie umowy licencyjnej pomiędzy Barco NV lub Barco, Inc. a
licencjobiorcą. Jakiekolwiek inne korzystanie, kopiowanie lub publikowanie produktów programowych
firmy Barco jest zabronione.
Specyfikacje produktów firmy Barco mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.
Prawa autorskie
Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument
ani żadna jego część nie mogą być odtwarzane ani kopiowane w żadnej formie ani przy użyciu żadnych
środków — graficznych, elektronicznych czy mechanicznych, łącznie z powielaniem, przepisywaniem czy
zapisem informacji lub wykorzystaniem systemów pozyskiwania danych — bez pisemnej zgody firmy
Barco.
© 2018 Barco NV Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ochrona patentowa
Zob. www.barco.com/about-barco/legal/patents
7.7
Dane techniczne
MDCG-5221
50
Technologia ekranu
Dwudomenowy ekran z aktywną matrycą a-si TFT IPS
Aktywny rozmiar ekranu
(przekątna)
540 mm (21.3 cala)
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
7. Ważne informacje
Aktywny rozmiar ekranu
(szer. x wys.)
422.4 mm × 337.9 mm (16.5 × 13.3 cala)
Proporcje (szer.:wys.)
5:4
Rozdzielczość
5MP (2560 × 2048)
Rozmiar piksela
0.1650 mm
Wyświetlanie obrazu w
kolorze
Nie
Wyświetlanie obrazu w
skali szarości
Tak
Liczba odcieni szarości
(LUT wej./LUT wyj.)
1024 poziomów szarości (10/12)
Kąt widzenia (poz., pion.)
170°
Jednorodność na piksel
(PPU)
Tak
Kompensacja jasności
otoczenia (ALC)
Tak
Stabilizacja siły
podświetlenia (BLOS)
Tak
I-Guard
Tak
Maksymalna luminancja
1200 cd/m² typowa
Jasność skalibrowana dla
DICOM
600 cd/m²
Współczynnik kontrastu
1200:1 typowy
Czas reakcji (Tr + Tf)
25 ms, typowy
Wejściowe sygnały wideo
DVI-D Dual Link / DisplayPort
Porty USB
1 odbiorczy, 2 nadawcze
Standard USB
2.0
Zużycie energii
(nominalne)
46 W
Tryb oszczędzania energii
Tak
Wymiary ze stojakiem
(szer. × wys. × gł.)
Pionowo: 407 x 523~623 x 235 mm
Poziomo: 493.5 x 479~579 x 235 mm
Wymiany bez stojaka (szer. 407 × 493.5 × 84 mm
× wys. × gł.)
Masa netto ze stojakiem
13.6 kg
Standard mocowania
VESA (100 mm)
Osłona ekranu
Ochronna, nieodblaskowa pokrywa szklana
Zalecane zastosowania
CT, MR, US, DR, CR, NM, klisza
Certyfikaty
CE0120 (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EC produkt klasy IIb),
CE - 2014/30/EU, CE - 93/42/EEC; A1:2007/47/EC klasa II b,
IEC 60950-1:2005 + A1:2009 (2. EDYCJA), IEC 60601-1:2005
+ A1:2012,ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + C1:2009 + A1:2012,
CAN/CSAC22.2 No. 60601-1-08:2008, DEMKO - EN 60601-1:2006,
EN 60601-1-2:2007, CCC - GB9254-2008 + GB4943.1-2011 +
GB17625.1-2003, KC, VCCI, FCC klasa B, ICES-001 poziom B, FDA
510(k), RoHS
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
51
7. Ważne informacje
Dostarczone akcesoria
Przewodnik użytkownika
Podręcznik szybkiej instalacji
Kable wideo (1 × DVI Dual Link + 1 × DisplayPort)
Kable sieciowe (Wielka Brytania, Europa (CEBEC/KEMA), Stany
Zjednoczone (UL/CSA; wtyczka przejściówki NEMA 5-15P), Chiny
(CCC))
Kabel USB 2.0
Zasilacz zewnętrzny
7.8
Akcesoria opcjonalne
Brak
Oprogramowanie QA
MediCal QAWeb
Gwarancja
5 lat
Informacje o licencji Open Source
Informacje o licencji Open Source
Niniejszy produkt zawiera składniki oprogramowania wydane w ramach licencji Open Source. Należy
dostosować się do warunków każdej odrębnej licencji oprogramowania Open Source.
Lista użytych komponentów oprogramowania Open Source jest dostępna w mającej zastosowanie licencji
EULA, dostępnej na stronie internetowej firmy Barco (sekcja „My Barco”) lub innymi metodami (online).
Prawa autorskie do każdego komponentu oprogramowania Open Source należą do pierwszego
posiadacza tych praw autorskich, każdego dodatkowego współtwórcy i/lub ich odpowiednich cesjonariuszy, którzy mogą być określeni w odpowiedniej dokumentacji oprogramowania Open Source, kodzie
źródłowym, pliku README, lub w inny sposób. Nie należy usuwać ani maskować, bądź w inny sposób
zmieniać tych praw autorskich.
KAŻDY ODRĘBNY ELEMENT OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE I CAŁA POWIĄZANA
DOKUMENTACJA SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ
GWARANCJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI, DOROZUMIANEJ GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH
ANI INNY WSPÓŁTWÓRCA NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE, NAWET JEŚLI UDZIELONO INFORMACJI
O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I NA PODSTAWIE
JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI. WIĘCEJ INFORMACJI/SZCZEGÓŁÓW MOŻNA
ZNALEŹĆ W KAŻDEJ KONKRETNEJ LICENCJI OPEN SOURCE.
W odniesieniu do licencji GPL, LGPL lub podobnych, w związku z dostępem do odpowiedniego kodu
źródłowego i możliwości automatycznego zastosowania postanowień licencyjnych:
•
52
Należy dostosować się do warunków każdej takiej szczególnej, mającej zastosowanie licencji
oprogramowania Open Source. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne dodatki, zmiany lub
modyfikacje, bez możliwości odwołania się lub kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Barco.
Użytkownik ponadto potwierdza, że wszelkie takie dodatki, zmiany lub modyfikacje mogą negatywnie
wpłynąć na możliwość firmy Barco — stosownie do decyzji firmy Barco — do kontynuowania
świadczenia usług, gwarancji, aktualizacji oprogramowania, poprawek, konserwacji, dostępu lub
podobnych usług, bez możliwości odwołania się lub kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec firmy
Barco.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
7. Ważne informacje
•
Firma Barco oferuje możliwość dostarczenia odpowiedniego kodu źródłowego i udostępni odpowiedni
kod źródłowy za pośrednictwem poczty e-mail lub łącza pobierania, z wyjątkiem sytuacji, w
których właściciele stosownych licencji wymagają od firmy Barco dostarczenia odpowiedniego
kodu źródłowego na nośniku trwałym, w którym to przypadku firma Barco obciąży użytkownika
rzeczywistymi kosztami przeprowadzenia takiej dystrybucji, czyli kosztami nośnika, transportu i
obsługi. Można skorzystać z tej opcji, wysyłając pisemną prośbę na adres Barco N.V, attn. legal
department, President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk (Belgia). Ta oferta jest ważna przez okres
trzech (3) lat od daty dystrybucji tego produktu przez firmę Barco.
K5902074PL CORONIS 5MP LED DISPLAY 26/01/2018
53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement