Barco MDRC-2222 Option TS Kasutusjuhend

Barco MDRC-2222 Option TS Kasutusjuhend
Eonis
22-tolline kliiniline kuvar
Kasutusjuhend
MDRC-2222 (valik BL)
MDRC-2222 (valik TS)
MDRC-2222 (valik WP)
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Registered office: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Sisukord
1 Tere tulemast! ......................................................................................................................................................................................................5
1.1 Mis karbis sisaldub?...........................................................................................................................................................................7
1.2 Toote ülevaade......................................................................................................................................................................................7
2 Paigaldamine .......................................................................................................................................................................................................9
2.1 Juhtmeühendused............................................................................................................................................................................10
2.2 Kuvari asendi reguleerimine ....................................................................................................................................................... 11
2.3 VESA klambri kinnitamine ........................................................................................................................................................... 11
3 Töötamine ...........................................................................................................................................................................................................13
3.1 Soovitused igapäevaseks kasutamiseks.............................................................................................................................14
3.2 Ooterežiimile lülitumine .................................................................................................................................................................14
3.3 OSD-menüü kasutamine ..............................................................................................................................................................14
3.4 Toite oleku LED-tuli..........................................................................................................................................................................15
3.5 Juhtketta lukustamine/lukust avamine..................................................................................................................................15
3.6 Sisendallika valik...............................................................................................................................................................................15
3.7 Valgustuse reguleerimine.............................................................................................................................................................16
3.8 sRGB värviruum ................................................................................................................................................................................16
3.9 QAWeb-i eelsätted ...........................................................................................................................................................................16
3.10 Kuvafunktsioonid...............................................................................................................................................................................16
3.11 Valge punkti valimine ......................................................................................................................................................................17
3.12 Analoogvideo sätted........................................................................................................................................................................18
3.13 Energiasäästurežiim .......................................................................................................................................................................18
3.14 OSD-menüü keel...............................................................................................................................................................................18
3.15 OSD-menüü paigutus.....................................................................................................................................................................19
3.16 Tehasesätete taastamine .............................................................................................................................................................19
4 Hooldus.................................................................................................................................................................................................................21
4.1 Planeeritud hooldus.........................................................................................................................................................................22
4.2 Puhastamine........................................................................................................................................................................................22
5 Oluline teave......................................................................................................................................................................................................23
5.1 Ohutusteave ........................................................................................................................................................................................24
5.2 Keskkonnaalane teave ..................................................................................................................................................................26
5.3 Bioloogiline oht ja tagastused ....................................................................................................................................................28
5.4 Normatiividele vastavuse teave................................................................................................................................................28
5.5 EMÜ teatis ............................................................................................................................................................................................29
5.6 Sümbolite seletused........................................................................................................................................................................31
5.7 Juriidiline lahtiütlus...........................................................................................................................................................................34
5.8 Tehnilised andmed ...........................................................................................................................................................................34
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
3
4
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
1
Tere tulemast!
Sissejuhatus
Täname, et valisite selle Eonis (MDRC-2222) kuvari!
See 2-megapiksline kliiniline kuvar on loodud tervishoiuspetsialiste silmas pidades. Sellel on püsivalt kõrge
pildikvaliteet ja atraktiivne ning mitmekülgne disain ja võrguühendusega kvaliteeditagamine.
Kuvaril on 3 versiooni:
• MDRC-2222 valik BL: must versioon
• MDRC-2222 valik TS: must versioon, millel on kaitsev mahtuvuslik peegeldumisvastane puuteekraan
• MDRC-2222 valik WP: valge versioon, millel on peegeldumisvastane ekraan
Kõrge pildikvaliteet
See kõrgekvaliteediline kuvar esitab teravaid, heledaid pilte. Kuvaril on unikaalne eesmine püsivusandur, mis
kohandab automaatselt pildi kvaliteeti iga kord, kui kuvar lülitatakse sisse. Pildi püsivus muudab lihtsamaks
koostöö erinevate spetsialistide vahel. Nad saavad arutleda pildi üle oma kolleegidega, kes asuvad erinevates
kohtades, teades, et igaüks näeb ühesugust pilti.
Tsentraliseeritud kvaliteeditagamine
Eonis kuvaritel on Barco pilvepõhine MediCal QAWeb tarkvara – automaatse kalibreerimise,
kvaliteeditagamise ja haldamise internetiteenus. MediCal QAWeb, mida hindavad haiglad üle maailma,
võimaldab tervishoiuasutuse IT- ja PACS-halduritel keskselt ja kaugjuhtimisega hallata pildikvaliteeti kogu
tervishoiuasutuses kõigest nupuvajutusega.
Nutikas disain, eesmärgipäraselt loodud
Barco MDRC-2222 kuvaril on mitmed kinnitus- ja ühendusvõimalused. Kasutajasõbralik jala kõrguse, kalde- ja
pöördenurga reguleerimine võimaldab kuvarit paigutada nii, et see oleks maksimaalselt mugavas asendis ja ei
kurnaks arste pikkadel tööpäevadel.
ETTEVAATUST: Lugege enne toote MDRC-2222 paigaldamist ja kasutamist kogu olulist
ohutusteavet. Vaadake selle kasutusjuhendi vastavat peatükki.
Hoiatused, ettevaatused, märkused ja soovitused
Selles kasutusjuhendis võidakse kasutada neljal tasemel hoiatusi või soovitusi. Kahanevas olulisuse
järjekorras on need:
HOIATUS: Kirjeldab ohte ja riske, mis võivad põhjustada kehavigastusi või surma.
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
5
Tere tulemast!
ETTEVAATUST: Kirjeldab ohte, mis võivad toodet kahjustada.
Annab lisateavet kirjeldatud teema kohta.
Annab lisasoovitusi kirjeldatud teema kohta.
6
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
Tere tulemast!
1.1 Mis karbis sisaldub?
Ülevaade
•
•
•
•
•
•
MDRC-2222 kuvar
1x USB-juhe
1x DisplayPort videokaabel
vahelduvvoolutoitejuhtmete komplekt (sõltuvalt kasutuspiirkonnast)
1x kasutusjuhend
1x CD-plaat, millel on rakendus MediCal QAWeb Agent ja tõlgitud kasutusjuhendid
Kasutusjuhend on teistes keeltes saadaval aadressil www.barco.com/support
Hoidke originaalpakend alles. See on mõeldud kuvarile ja on ideaalne selle kaitsmiseks
transportimise ajal.
1.2 Toote ülevaade
Esikülg
3
4
1
2
Pilt 1-1
1. Kuvari jalg
2. Juhtketas
• Pikk vajutus (5 sekundit):
- ooterežiimi viimiseks
• Lühike vajutus:
- ooterežiimist väljumiseks
- OSD-menüü aktiveerimiseks
- OSD-menüü valikute kinnitamiseks
• Päripäeva pööramine
- OSD-menüüs alla kerimiseks
- OSD-menüüs väärtuste suurendamiseks
• Vastupäeva pööramine
- OSD-menüüs üles kerimiseks
- OSD-menüüs väärtuste vähendamiseks
3. Eesmine andur
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
7
Tere tulemast!
4. Toite oleku LED-tuli
• Väljas: kuvaril puudub toide või kuvar on sees, aga toite LED-tuli on OSD-menüüs keelatud (vt “Toite
oleku LED-tuli”, lk 15)
• Püsivalt roheline: kuvar töötab
• Vilkuv roheline: kuvar läheb ooterežiim
• Püsivalt oranž: kuvar on ooterežiimis
Tagasi
9
1
2
3
4
5
6
7
8
Pilt 1-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
8
Kensingtoni turvapilu
Ülesvoolu USB-B 2.0 konnektor
Allavoolu USB-A 2.0 konnektorid (2x)
DisplayPort videosisend
Maanduskontakt
DVI-I videosisend
100 - 240 V vahelduvvoolu toitesisend (IEC C14)
Reguleeritava kõrgusega juhtmete paigutamise klamber
VESA 100 mm kinnituse kruviaugud (4x)
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
2
Paigaldamine
HOIATUS: Lugege enne kuvari paigaldamist ja kasutamist kogu olulist ohutusteavet. Vaadake selle
kasutusjuhendi vastavat peatükki.
HOIATUS: Selle seadme paigaldamiseks on vajalikud piisavad kogemused. Kõiki seadmeid ja
lõplikku seadistust tuleb katsetada enne kasutuselevõttu.
ETTEVAATUST: Kuvari meditsiinisüsteemi monteerimisel kinnitage kõik juhtmed, et vältida nende
soovimatut lahtitulekut.
ETTEVAATUST: Kuvar ei ole mõeldud steriliseerimiseks.
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
9
Paigaldamine
2.1 Juhtmeühendused
Juhtmete ühendamise juhised
1.
Ühendage üks või mitu videoallikat vastavate videosisenditega. Kasutage selleks sobivaid videokaableid.
Kuvatava sisendallika saab valida OSD-menüüs (vt “Sisendallika valik”, lk 15).
Pilt 2-1
2.
Ühendage kuvari USB ülesvoolu konnektor arvuti USB-hostiga, kui soovite kasutada QAWeb-i või mõnda
kuvari allavoolu USB-konnektorit (nt klaviatuuri, hiire või muu irdseadme ühendamiseks).
Pilt 2-2
3.
Ühendage toitesisend maandatud pistikupesaga.
Pilt 2-3
4.
Kui see on teie rakenduses vajalik, maandage MDRC-2222, ühendades maanduse kontakti maandatud
pistikupesaga, kasutades kollast/rohelist AWG18 juhet (maksimaalne lubatud juhtme pikkus vastavalt riiklikele
määrustele).
Pilt 2-4
10
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
Paigaldamine
5.
Viige kõik juhtmed läbi kaasasoleva juhtmete suunamise klambri, mis asub kuvari jala taga.
2.2 Kuvari asendi reguleerimine
Kuvari asendi reguleerimiseks toimige järgmiselt.
Kuvarit saab ohutult vastavalt soovidele kallutada, pöörata, tõsta ja langetada.
Pilt 2-5
HOIATUS: Kuvar peab pööramiseks olema kõrgeimas asendis.
Videosisendi standardpaigutus on horisontaalne. Kui kasutate kuvarit vertikaalrežiimis, tehke
kindlasti videosisendi paigutuse muudatused arvuti ekraanisätetes.
2.3 VESA klambri kinnitamine
Kuvari kinnitamine VESA tugijalale
Kuvari paneel, mis standardselt kinnitatakse jala külge, vastab VESA 100 mm standardile.
1. Keerake lahti neli kinnituskruvi, et eemaldada paneel jalalt.
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
11
Paigaldamine
Pilt 2-6
2. Kasutage paneeli VESA kinnitusega tugijalale kinnitamiseks 4 M4 kruvi. Järgige sobiva kruvi pikkuse
valimisel järgmist reeglid:
• Lmin = T + W + 8 mm
• Lmax = T + W + 14 mm
T
W
Lmin
Lmax
Pilt 2-7
12
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
Töötamine
3
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
13
Töötamine
3.1 Soovitused igapäevaseks kasutamiseks
Optimeerige kuvari kasutusiga
Lubades kuvaril kuvari toitehalduse süsteemi (Display Power Management System, DPMS), optimeeritakse
kuvari kasutusiga automaatselt, lülitades tagantvalgustuse välja, kui kuvarit teatud aja jooksul ei kasutata.
Vaikimisi on DPMS kuvaril lubatud, kuid see tuleb tööjaamas ka aktiveerida. Selle tegemiseks minge
Juhtpaneelis valikusse Toitevalikute omadused.
Barco soovitab seadistada DMPS-i aktiveerimine 20 minutilise kasutamata seismise järel.
Kujutise kuvarile jäädvustumise vältimiseks kasutage ekraanisäästjat
LCD-kuvari ekraanil pikaajaliselt sama sisu kasutamine võib põhjustada kuvarile kujutise jäädvustumise.
Selle fenomeni esinemist saate vältida või seda märkimisväärselt vähendada, kui kasutate ekraanisäästjat.
Ekraanisäästja saate aktiveerida tööjaama aknas Kuvari omadused.
Barco soovitab ekraanisäästja aktiveerida pärast 5-minutilist kasutamata seismist. Hea
ekraanisäästja kuvab liikuvat sisu.
Juhul kui töötate sama kujutisega või staatilise kujutise rakendusega püsivalt mitmeid tunde (ja seda nii, et
ekraanisäästjat ei aktiveerita), muutke regulaarselt kujutise sisu, et vältida staatiliste elementide
jäädvustumist.
Pikslitehnoloogia tutvustus
LCD-kuvarid kasutavad pikslitel põhinevat tehnoloogiat. LCD-kuvarite tootmisel esineva normaalse hälbe
juures võivad mõned pikslid jääda tumedaks või püsivalt helendama ilma toote talitlust mõjutamata. Toote
optimaalse kvaliteedi tagamiseks kasutab Barco oma LCD-paneelidel rangeid valikukriteeriume.
Lisateavet LCD-tehnoloogia ja puuduvate pikslite kohta lugege vastavatest dokumentidest, mis on
leitavad aadressilt www.barco.com/healthcare.
Kvaliteeditagamise suurendamine
QAWeb tagab optimaalse ja stabiilse pildikvaliteedi igas erapraksises.
Toote MDRC-2222 eesmine andur töötab veatult QAWeb-iga, et tagada püsivalt ühtlane pildikvaliteet. See
stabiliseerib automaatselt pildi hetkel, kui lülitate kuvari sisse. Lisaks pakub QAWeb kohest tagasisidet kuvari
oleku kohta.
3.2 Ooterežiimile lülitumine
Teave
•
•
Kuvari ooterežiimi viimiseks vajutage pikalt (5 sekundit) juhtketast
Ooterežiimist väljumiseks ja kuvari aktiveerimiseks vajutage hetkeks (1 sekund) juhtketast
3.3 OSD-menüü kasutamine
OSD-menüü avamise juhised
OSD-menüü avamiseks tavapärasel kasutamiseks vajutage hetkeks juhtkettale. Kui juhtketas on lukustatud,
avage see esmalt nagu kirjeldatud peatükis “Juhtketta lukustamine/lukust avamine”, lk 15.
Seejärel avatakse OSD peamenüü ekraani vasakul ülaosas. Kui järgmise 20 sekundi möödudes ei tehta
ühtegi toimingut, kaob OSD-menüü uuesti (ja klaviatuur lukustub, kui see on lubatud).
14
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
Töötamine
OSD-menüüs navigeerimise juhised
•
•
Keerake juhtketast vastu- või päripäeva, et kerida läbi erinevate menüülehtede, muuta väärtusi või teha
valikuid.
Vajutage juhtkettale, et minna alammenüüsse või kinnitada reguleerimised ja valikud.
3.4 Toite oleku LED-tuli
Ülevaade
Kuvari toite olekut näitab kuvari ees asuv LED-tuli. Allpool on toodud erinevad LED-tule värvirežiimide
ülevaade:
•
•
•
•
Väljas: toide puudub
Püsivalt roheline*: töötab
Vilkuv roheline*: läheb ooterežiimi
Püsivalt oranž: on ooterežiimis
* Seda vaikimisi käitumist on võimalik muuta nii, et toite oleku LED-tuli on väljas ka ajal, mil kuvar töötab või
läheb ooterežiimi.
Toite oleku LED-tule käitumise muutmine
1.
Avage OSD peamenüü.
2.
Navigeerige menüüsse Reguleerimised > Sätted.
3.
Sisenege alammenüüsse Toite oleku LED.
4.
Muutke toite oleku LED-tule käitumist vastavalt oma eelistustele ja kinnitage muudatus.
3.5 Juhtketta lukustamine/lukust avamine
Teave
Juhtketta soovimatu või kogemata aktiveerimise vältimiseks on võimalik lubada lukustamismehhanism. See
mehhanism lukustab klaviatuuri automaatselt, v.a OSD-menüüde kasutamise ajal.
Juhtketta lukustamise juhised
1.
2.
3.
4.
Avage OSD peamenüü.
Navigeerige menüüsse Korrigeerimised > > Sätted > Klaviatuurilukk.
Lülitage klaviatuurilukk sisse või välja.
Valitud suvandi aktiveerimiseks väljuge OSD-menüüst.
Juhtketta lukust avamise juhised
Tavapärasel kasutamisel pöörake ja hoidke juhtketast 5 sekundit päripäeva, kuni kuvatakse teade OSD
lukust avatud.
3.6 Sisendallika valik
Sisendallika valiku teave
Kuvariga MDRC-2222 saab ühendada mitut videosisendit. Erinevate sisendite vahel saab lülituda mugavalt
OSD-menüü kaudu.
Sisendallika valimise juhised
1. Avage OSD peamenüü.
2. Navigeerige menüüsse Sisendi valimine.
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
15
Töötamine
3. Valige üks kasutatavatest sisendallikatest ja kinnitage valikut.
3.7 Valgustuse reguleerimine
Valgustuse reguleerimise juhised
1. Avage OSD peamenüü.
2. Navigeerige menüüsse Reguleerimised > Valgustus.
3. Seadistage soovitud valgustuse väärtus ja kinnitage see.
3.8 sRGB värviruum
sRGB värviruumi teave
sRGB värviruum kombineerib kuvafunktsiooni ja valge punkti valimise ja on mõeldud sobima tüüpilise kogu- ja
bürookeskkonnaga. Seda kasutatakse laialdaselt enamustes arvutirakendustes.
Kui valite sRGB, keelatakse menüüs Reguleerimised valikuvõimalused Kuvafunktsioon ja Valge
punkt.
sRGB värviruumi valimise juhised
1.
Avage OSD peamenüü.
2.
Navigeerige menüüsse Reguleerimised.
3.
Valige sRGB ja kinnitage.
3.9 QAWeb-i eelsätted
QAWeb-i eelsätete teave
Kuvari kuvafunktsiooni, valge punkti valimist ja keskkonnavalgustuse tingimusi saab rakendada rakenduses
MediCal QAWeb.
Kui valite QAWeb, keelatakse menüüs Korrigeerimised valikuvõimalused Kuvafunktsioon ja Valge
punkt.
QAWeb-i eelsätete valimise juhised
1.
Avage OSD peamenüü.
2.
Navigeerige menüüsse Reguleerimised.
3.
Valige QAWeb ja kinnitage.
QAWeb-i eelsätete rakendamiseks peab olema kuvari ülesvoolu USB-port olema ühendatud
arvutiga, millesse on installitud QAWeb.
3.10 Kuvafunktsioonid
Kuvafunktsiooni valimine on keelatud, kui menüüs Korrigeerimised on valitud sRGB või QAWeb.
16
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
Töötamine
Teave kuvafunktsioonide kohta
Oma, korrigeerimata paneelid kuvavad kõiki hallskaala/värvide tasemeid heleduse suurenemisega, mis ei ole
olulise diagnostilise info jaoks optimaalsed. Uuringud on siiski näidanud, et meditsiinilistel kujutistel sisaldavad
hallskaala/värvilised osad rohkem diagnostilist teavet kui teised. Nendele järeldustele reageerimiseks on
kuvafunktsioonid määratletud. Need funktsioonid keskenduvad neile osadele, mis sisaldavad olulist
diagnostilist infot, korrigeerides loomuliku paneeli omadusi.
MDRC-2222 jaoks kasutatavad kuvafunktsiooni on järgmised.
• Oma: kui valite Oma, ei korrigeerita paneeli oma käitumist.
• Gamma 1.8 või 2.2: valige üks nendest kuva funktsioonidest, vastavalt gamma 1.8 või 2.2 juhul, kui kuva
peab asendama CRT kuva.
• DICOM: DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) on rahvusvaheline standard, mis loodi
radioloogias digitaalkuvamise ja infovahetuse kvaliteedi parandamiseks. Lühidalt võimaldab DICOM
funktsiooni kasutamine saavutada kujutistes paremini nähtava hallskaala. Barco soovitab valida DICOM
kuva funktsioon enamike meditsiiniliste kuvarakenduste jaoks.
DICOM-i kuvafunktsiooni rakendatakse keskkonnavalguse kompensatsioonile (ALC), mis arvestab
lugemisruumi keskkonnavalguse tingimustega. Kasutatavad lugemisruumi valikud on järgmised:
- Pimik: valib DICOM-i kalibreeritud funktsiooni, mis on optimeeritud pimiku tingimustele (0 luks)
- Büroo: valib DICOM-i kalibreeritud funktsiooni, mis on optimeeritud büroo tingimustele (60-180 luks)
- Operatsiooniruum: valib DICOM-i funktsiooni, mis on optimeeritud operatsiooniruumi tingimustele (300400 luks)
Kuva seadistused tuleb kohandada visualiseerimise tarkvara nõuetele sobivaks. Küsimuste korral
võtke ühendust tarkvara edasimüüjaga.
Kuvafunktsiooni valimise juhised
1.
Avage OSD peamenüü.
2.
Navigeerige menüüsse Reguleerimised > Kuvafunktsioon.
3.
Valige üks kasutatavatest kuvafunktsioonidest ja kinnitage valikut.
3.11 Valge punkti valimine
Valge punkti valimine on keelatud, kui menüüs Korrigeerimised on valitud sRGB või QAWeb.
Valge punkti valimise teave
See säte võimaldab teil muuta kuvari valget punkti, mida kasutatakse kõikide muude kuvatavate värvide
võrdlusena.
Kuvaril kasutatavad valge punkti sätted on järgmised:
•
•
•
•
Oma: LCD paneeli muutmata värvitemperatuuri oma valge.
Sinine baas: simuleerib sinise baasiga filmi värvitemperatuuri.
Selge baas: simuleerib selge baasiga filmi värvitemperatuuri.
Programmeeritav: selle säte valimisel saate reguleerida käsitsi eraldi alammenüüdes video punase,
rohelise ja sinise kanali võimendust.
Valge punkti valimise juhised
1.
Avage OSD peamenüü.
2.
Navigeerige menüüsse Reguleerimised > Valge punkt.
3.
Valige üks kasutatavatest valge punkti eelsätetest ja kinnitage valikut.
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
17
Töötamine
3.12 Analoogvideo sätted
Järgmised sätted on saadaval ainult siis, kui valitud on analoogvideo sisendallikas (DVI-A).
Analoogvideo sätete teave
Kui analoogvideo sisendallikas on aktiivne, muutuvad kasutatavaks mitmed analoogvideo sätted:
•
•
•
Automaatne reguleerimine: analoogvideo sätteid reguleeritakse automaatselt
Geomeetria: võimaldab käsitsi reguleerida analoogvideo geomeetriasätteid (taktsagedus, taktifaas,
horisontaalne asend, vertikaalne asend)
Tasand: võimaldab käsitsi reguleerida analoogvideo kontrastsuse ja heleduse tasemeid
Analoogvideo sätete reguleerimine
1.
Avage OSD peamenüü.
2.
Navigeerige menüüsse Korrigeerimised > Analoog.
3.
Reguleerige vastavalt eelistustele saadaolevaid analoogivideo sätteid.
3.13 Energiasäästurežiim
Energiasäästurežiimi teave
Energiasäästurežiimi lubamine seadmel MDRC-2222 optimeerib kuvari eluiga, lülitades taustavalgustuse
automaatselt välja, kui umbes 10 sekundi möödumisel ei tuvastata ühtegi videosignaali.
Energiasäästu lubamise/keelamise juhised
1.
Avage OSD peamenüü.
2.
Navigeerige menüüsse Reguleerimised > Sätted.
3.
Sisenege alammenüüsse Energiasääst.
4.
Valige vastavalt soovile Sees või Väljas ja kinnitage valikut.
3.14 OSD-menüü keel
Teave OSD-menüü keele kohta
Vaikimisi avaneb OSD-menüü ingliskeelsena. Kuid MDRC-2222 OSD-menüü jaoks on võimalik kasutada palju
teisi keeli.
OSD-menüü keele muutmise juhised
1.
Avage OSD peamenüü.
2.
Navigeerige menüüsse Reguleerimised > Sätted.
3.
Sisenege alammenüüsse OSD keel.
4.
Valige üks pakutavatest keeltest.
18
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
Töötamine
3.15 OSD-menüü paigutus
Teave OSD-menüü paigutuse kohta
OSD-menüü paigutust saab muuta sõltuvalt kuvari paigutusest (horisontaalne või vertikaalne).
OSD-menüü paigutuse muutmise juhised
1.
Avage OSD peamenüü.
2.
Navigeerige menüüsse Reguleerimised > Sätted.
3.
Sisenege alammenüüsse OSD paigutus.
4.
Valige vastavalt soovile Vertikaalne või Horisontaalne ja kinnitage valikut.
3.16 Tehasesätete taastamine
Tehasesätete taastamise teave
Tehasesätete taastamine võimaldab taastada täielikult kuvaril selle algsed tehasesätted.
Tehasesätete taastamise tegemise juhised
1.
Avage OSD peamenüü.
2.
Navigeerige menüüsse Reguleerimised > Sätted.
3.
Sisenege alammenüüsse Tehasesätete taastamine.
4.
Valige vastavalt soovile Jah või Ei ja kinnitage valikut.
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
19
Töötamine
20
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
Hooldus
4
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
21
Hooldus
4.1 Planeeritud hooldus
Teave
MDRC-2222 ei vaja planeeritud hooldust ega kalibreerimist. Me soovitame kasutada QAWeb-i koos Barco
vaikimisi kontrollide ja sagedustega, et kuvarit kalibreerida ja hooldada, või viige kuvar Barco volitatud
hooldajale. Küsimuste korral võtke ühendust Barco Healthcare’iga.
4.2 Puhastamine
HOIATUS: Eemaldage enne kuvari puhastamist toitekaabel vooluvõrgust.
ETTEVAATUST: Olge ettevaatlik, et te LCD-kuvari klaasi ei kahjustaks ega kriimustaks. Olge
sõrmuste ning muude ehetega ettevaatlikud ja ärge rakendage LCD-ekraani klaasile liigset survet.
ETTEVAATUST: Ärge kandke vedelikku kuvari peale ega pihustage seda kuvarile, liigne vedelik
võib sisemisi elektroonikakomponente kahjustada. Selle asemel kandke vedelik puhastuslapile.
Kuvari puhastamine
Puhastage korpust svammiga, puhastuslapiga või pehme paberrätikuga, mida on kergelt niisutatud
tunnustatud meditsiiniseadmete puhastusvahendiga. Lugege ja järgige puhastustoote etiketil olevaid juhiseid.
Kui teil on mõnede puhastustoodete osas kõhklusi, kasutage puhast vett.
Võimalikud puhastuslahused:
•
•
•
•
•
•
•
70% isopropüülalkoholi
1.6% ammoniaagi vesilahus
Cidex® (2.4% glutaraaldehüüdi lahus)
Naatriumhüpoklorit (pleegiti) 10%
„Roheline seep” (USP)
0.5% kloorheksidiini 70% isopropüülalkoholis.
Nagu Cleansafe® optika puhastusvedelik
Ärge kasutage järgmisi tooteid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
22
Alkohol/lahustid, mille kontsentratsioon on üle 70%
Tugevad leelised, tugevad lahustid
Happed
Fluoriididega pesuvahendid
Kontsentratsiooniga üle > 1.6% ammoniaagiga pesuvahendid
Abrasiivainetega pesuvahendid
Terasvill
Abrasiivne svamm
Terasest terad
Terasõmblustega lapid
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
Oluline teave
5
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
23
Oluline teave
5.1 Ohutusteave
Üldised soovitused
Lugege enne seadme kasutamist ohutus- ja kasutusjuhiseid.
Hoidke ohutus- ja kasutusjuhised hilisemaks lugemiseks alles.
Järgige kõiki seadmel ja kasutusjuhendis toodud hoiatusi.
Järgige kasutamisel kõiki juhiseid.
Elektrilöögi- või süttimisoht
Elektrilöögi- ja süttimisohu ennetamiseks ärge eemaldage katet.
Sees ei ole hooldavaid osi. Viige seade hooldamiseks kvalifitseeritud tehnikule.
Ärge laske sellel seadmel puutuda kokku vihma ega niiskusega.
Seadme ümber ehitamine
Ärge ehitage seadet ilma tootja nõusolekuta ümber.
Kaitse tüüp (elektriline):
Sisemise toiteplokiga kuvar: I klassi seade.
Kaitsetase (süttiv anesteetiline segu):
Seade ei sobi kasutamiseks keskkonnas, kus esineb süttiva anesteetilise aine ja õhu või hapniku või
lämmastikoksiidi segu.
Seadet ei ole lubatud kasutada, kui õhu hapnikusisaldus on suurem kui 25%.
Ei ole patsiendi vahetu raviga kokku puutuv seade
•
•
•
Seade, mis on mõeldud kasutamiseks peamiselt tervishoiuasutuses, kus kokkupuude patsiendiga on
ebatõenäoline (puudub kokkupuutuv osa).
Seadet ei ole lubatud kasutada koos elutoe seadmega.
Kasutaja ei tohi puudutada seadet või selle signaalide sisendporte (SIP) / signaalide väljundporte (SOP) ja
patsienti samal ajal.
Missioonikriitilised rakendused
Missioonikriitilistes rakendustes soovitame, et viivitamatult oleks kasutatav asenduskuvar.
Elektriliste kirurginugade kasutamine
Tagage võimalikult suur vahemaa elektrokirurgilise generaatori ja muude elektroonikaseadmete (nagu
kuvarid) vahel. Aktiveeritud elektrokirurgiline generaator võib tekitada häireid ja häirida kuvari tööd.
Toite ühendamine – sisemise toiteplokiga seade
•
•
•
See seade peab olema maandatud.
Toitenõuded: seade peab saama toite vahelduvvooluvõrgust.
Seade on mõeldud pidevaks töötamiseks.
Siirdeliigpinge
Seadme toite täielikuks katkestamiseks ühendage toitejuhe alalisvoolu sisendist lahti.
Ühendused
Iga välisühendus muude irdseadmetega peab järgima standardi IEC60601-1 3. väljaande punkti 16 või
meditsiiniliste elektrisüsteemide standardi IEC 60601-1-1 tabeli BBB.201 nõuetele.
24
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
Oluline teave
EMÜ määruse nõuetele vastavuse tagamiseks kasutage irdseadmetega ühendamisel ainult varjestatud
liidesekaableid.
Toitejuhtmed
•
•
•
•
•
Euroopa: H05VV-F või H05VVH2-F PVC-juhe sobiva EL-i pistikuga.
USA ja Kanada: kasutama peab „haiglaklassiga” juhtmekomplekti koos maandamise juhistega ainult
juhtudel, kui seade ühendatakse ainult haiglale või haiglaklassile mõeldud pistikupesasse. Need juhised
tuleb märkida kas seadmele või sildiga toitejuhtme külge.
Ärge koormake pistikupesasid ega pikendusjuhtmeid üle, sest see võib põhjustada süttimist või
elektrilööki.
Voolujuhtme kaitsmine: toitejuhtmed tuleb paigutada nii, et nendel ei kõnnita peal või nende vastu
paigutatud esemed ei pigistaks neid, pöörates erilist tähelepanu juhtmetele pistikute ja pistikupesade
läheduses.
Toitejuhet võib asendada ainult vastav spetsialist.
Kasutage toitejuhet, mis sobib pistikupesa pingega ja mis on tunnustatud ja vastab konkreetse riigi
ohutusstandarditele.
Maanduse usaldusväärsus
Usaldusväärset maandust saab tagada ainult siis, kui seade on ühendatud ekvivalentse pistikupesaga.
Vedelikud ja niiskus
Ärge laske kuvaril kunagi puutuda kokku vedelike ja niiskusega.
Ärge kasutage kunagi kuvarit vee lähedal – nt vanni, valamu, basseini, köögivalamu, pesuvanni lähedal ega
niiskes keldris.
Seade vastab klassile IP20.
Niiskuse kondenseerumine
Ärge kasutage kuvarit keskkonnas, kus esineb kiiret temperatuuri või õhuniiskuse muutumist ja vältige otse
kliimaseadmest tulevat külma õhku.
Niiskus võib kondenseeruda seadme sisemusse või tekitada kaitseplaadi sees jääkudu, mis ei ole küll toote
talitlushäire, kuid võib kuvarit kahjustada.
Kondensatsiooni tekkimisel laske kuvaril seista vooluvõrku ühendamata kuni kondensatsiooni enam ei esine.
Ventilatsioon
Ärge katke ega blokeerige seadme katte ventilatsiooniavasid. Kui paigaldate seadme kappi või teise suletud
kohta, pöörake tähelepanu vajalikule ruumile seadme ja kapi külgede vahel.
Paigaldamine
Paigutage seade tasasele, tugevale ja stabiilsele pinnale, mis suudab kanda vähemalt 3 seadme raskust. Kui
kasutate ebastabiilset käru või statiivi, võib seade maha kukkuda ja põhjustada lapsele või täiskasvanule
tõsiseid vigastusi ja kahjustada tõsiselt seadet ennast.
Kuvar on mõeldud kasutamiseks horisontaal- ja vertikaalpaigutuses -5° kuni 22° nurga all.
Kui seade on kinnitatud tugijalale, ärge liigutage seadet sellest haarates. Tugijala, millele on paigaldatud
seade, liigutamise juhiseid vaadake tugijala kasutusjuhendist.
Tõrked
Ühendage seadme toitejuhe vahelduvvooluvõrgust lahti ja edastage hooldamiseks kvalifitseeritud tehnikule
järgmistel juhtudel:
•
•
•
•
Kui toitejuhe või pistik on kahjustunud või narmastunud.
Kui seadmesse on sattunud vedelikku.
Kui seade on olnud vihma käes või puutunud kokku veega.
Kui seade ei tööta normaalselt hoolimata kasutusjuhiste järgimisest. Kohandage ainult neid juhtseadiseid,
mida kajastavad kasutusjuhised, sest muude juhtseadiste vale reguleerimine võib põhjustada kahjustusi ja
sageli nõuab kvalifitseeritud tehniku sekkumist toote normaalse töötamise taastamiseks.
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
25
Oluline teave
•
•
Kui seade on maha kukkunud või korpus kahjustunud.
Kui tootel esineb ilmselgeid muutusi jõudluses ja mis tähendavad hooldamise vajadust.
Üldised hoiatused
•
•
Kõiki seadmeid ja lõplikku seadistust tuleb katsetada ja kontrollida enne kasutuselevõttu.
Lõppkasutaja rakenduses tuleb tagada varuseade juhuks, kui videoühendus katkeb.
Skandinaavia siseriiklikud kõrvalekalded CL-le. 1.7.2
Soome: "Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan"
Norra: "Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt"
Rootsi: "Apparaten skall anslutas till jordat uttag"
ETTEVAATUST: Pärast kokkupõrget tuleb korpust lasta kontrollida kvalifitseeritud hooldustehnikul.
5.2 Keskkonnaalane teave
Kasutusest kõrvaldamise teave
Elektri- ja elektroonikaseadmete romud
See tootel olev sümbol näitab, et vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL, mis puudutab elektri- ja
elektroonikaseadmete romusid, ei ole seda toodet lubatud visata ära koos muude olmejäätmetega. Oma
seadmeromu kasutusest kõrvaldamiseks viige see ettenähtud kogumiskohta elektri- ja elektroonikaseadmete
romude ümber töötlemiseks. Kontrollimata jäätmekäitlusest tingitud keskkonna ja inimeste tervise
kahjustamise vältimiseks eraldage need osad muudest jäätmetest ja töödelge need vastutustundlikult ümber,
et aidata kaasa materjaliressursside jätkusuutlikule korduvkasutusele.
Lisateavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest või jäätmekäitlusettevõttest.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage Barco veebilehte aadressil
http://www.barco.com/AboutBarco/weee
Türgi RoHS-i vastavus
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Türgi Vabariik: vastab WEEE määrusele]
中国大陆 RoHS
Mandri-Hiina RoHS
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了
Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标
准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。
Vastavalt määrusele „Ohtlike ainete elektri- ja elektroonikatoodetes kasutamise piiramise meetodite
haldamine” (nimetatakse ka Mandri-Hiina RoHS-iks) on allolevas tabelis toodud mürgiste ja/või ohtlike ainete,
mida Barco toode võib sisaldada, nimetused ja sisaldus. Mandi-Hiina RoHS kuulub Hiina Infotööstuse
ministeeriumi MCV-standardi jaotisse „Elektrooniliste infotoodete mürgiste ainete piirangud”.
26
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
Oluline teave
零件项目(名称)
Komponendi nimi
印制电路配件
Trükkplaadid
液晶面板
LCD-paneel
外接电(线)缆
Välised kaablid
內部线路
Sisemine juhtmestik
金属外壳
Metallkorpus
塑胶外壳
Plastkorpus
有毒有害物质或元素
Ohtlikud ained ja elemendid
汞
铅
镉
Hg
Pb
Cd
x
o
o
六价铬
Cr6+
o
多溴联苯
PBB
o
多溴二苯醚
PBDE
o
x
o
o
o
o
o
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
散热片(器)
Jahutid
x
o
o
o
o
o
电源供应器
Toiteplokk
风扇
o
o
o
o
o
o
Ventilaator
o
o
o
o
o
o
文件说明书
Paberil kasutusjuhendid
o
o
o
o
o
o
光盘说明书
CD kasutusjuhend
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
Käesolev tabel on koostatud vastavalt SJ/T 11364 nõuetele.
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下.
o: tähistab, et see toksiline või ohtlik aine, mis sisaldub antud osa kõikides homogeensetes materjalides, on
alla GB/T 26572 sätestatud piirmäära.
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求.
x: tähistab, et see toksiline või ohtlik aine, mis sisaldub antud osa vähemalt ühes homogeenses materjalis, on
üle GB/T 26572 sätestatud piirmäära.
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要
求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使
用于指定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Kõik elektroonilised infotooted (EIP), mida müüakse Mandri-Hiinas, peavad vastama Mandri-Hiina määrusele
„Ohtlike ainete elektri- ja elektroonikatoodetes kasutamise piirangu märgistamine” ja olema tähistatud
keskkonnasõbraliku kasutusperioodi (EFUP) logoga. Number EFUP-logo, mida Barco kasutab (vt allolevat
pilti), sees põhineb Mandri-Hiina määrusele „Elektrooniliste infotoodete keskkonnasõbraliku kasutamise
perioodi üldised juhised”.
10
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
27
Oluline teave
5.3 Bioloogiline oht ja tagastused
Ülevaade
Selle seadme konstruktsioon ja tehnilised näitajad ning tootmises kasutatud materjalid muudavad selle lihtsalt
pühitavaks ja puhastatavaks ja seetõttu sobib seda kasutada erinevates haigla ja muude
meditsiinikeskkondade rakendustes, kus on sätestatud sagedased puhastusprotseduurid.
Samas ei ole infektsiooni leviku takistamise tõttu tavapärane kasutamine lubatud bioloogiliselt saastatud
keskkondades.
Seetõttu on selle seadme kasutamine sellises keskkonnas ainult kliendi ainuvastutusel. Kui seadet
kasutatakse keskkonnas, kus potentsiaalset bioloogilist saastet ei ole võimalik vältida,
peab klient rakendama saastatuse kõrvaldamise protseduure, mis on määratletud ANSI/AAMI ST35 viimases
standardis, iga tõrkega toote puhul, mis tagastatakse müüjale (või volitatud teenusepakkujale) hoolduseks,
remontimiseks, ümberehitamiseks või tõrke uurimiseks. Vähemalt üks kollane kleebis peab olema kinnitatud
tagastatava toote pakendi pealmisele küljele ja lisatud kinnitus selle kohta, et toode on edukalt saastest
vabastatud.
Tagastatud toodetest, mis ei ole nimetatud välise saastest vabastamise märgisega tähistatud ja/või kui
nimetatud kinnitus puudub, võib müüja (või volitatud teenusepakkuja) keelduda ja tagastada kliendile tema
kulul.
5.4 Normatiividele vastavuse teave
Kasutusnäidustused
See kuvar on mõeldud meditsiinitöötajatele meditsiiniliste piltide vaatamiseks. See kuvar on mõeldud
kasutamiseks patsiendilähedases keskkonnas, kus patsiendid on teadvusel.
See kuvar ei ole mõeldud otseseks diagnoosimiseks ega terapeutiliselt sekkuvaks radioloogiaks.
Tootmisriik
Toote tootmisriik on näidatud toote etiketil („Made in …”).
Importijate kontaktandmed
Kohaliku importija leidmiseks võtke ühendust mõne Barco kohaliku esindusega, kasutades kontaktandmeid,
mis on toodud meie veebilehel (www.barco.com).
FCC klass B
See seade vastab FCC reeglite osale 15. Kasutamine on lubatud kahel järgmisel tingimusel: (1) see seade ei
või põhjustada ohtlikke häireid ja (2) see seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sh häired, mis võivad
põhjustada soovimatut töötamist.
Seda seadet on katsetatud ja leitud, et see vastab klassi B digiseadmete piirangutele vastavalt FCC reeglite
osale 15. Need piirangud on loodud pakkuma mõistlikku kaitset ohtlike häirete eest eluhoonetes. See seade
tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt
juhistele, võib see põhjustada ohtlikke raadiosidehäireid. Samas ei ole ühtegi garantiid, et häired ei esine
mõnes kindlas olukorras. Kui see seade põhjustab ohtlikke häireid raadio ja teleri vastuvõtule, mida saab
tuvastada seadme välja ja sisse lülitamisega, tuleb kasutajal proovida häired kõrvaldada mõne alloleva
meetmega:
•
•
•
•
Suunake või paigutage ümber vastuvõtuantenn.
Suurendage seadme ja vastuvõtja vahekaugust.
Ühendage seade vastuvõtjast erineva vooluahela pistikupessa.
Võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.
Muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole selgesõnaliselt vastavuse eest vastutava poole poolt lubatud,
võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.
FCC vastavuse eest vastutav isik: Barco Inc., 3059 Premiere Parkway Suite 400, 30097 Duluth GA, United
States, Tel: +1 678 475 8000
28
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
Oluline teave
Kanada märkus
CAN ICES-1/NMB-1
5.5 EMÜ teatis
Üldinfo
See seade on mõeldud kasutamiseks ainult professionaalses tervishoiuasutuse keskkonnas.
Seadme paigaldamisel kasutage ainult kaasasolevaid pikendusjuhtmeid ja toiteplokki või juriidilise tootja poolt
tarnitud varuosasid. Muude seadiste kasutamine võib vähendada selle seadme häirekindlust.
HOIATUS: Selle seadme kasutamist teiste seadmete kõrval või peal tuleks vältida, sest see võib
põhjustada soovimatut töötamist. Kui selline kasutamine on vajalik, tuleb seda seadet ja teisi
seadmeid jälgida, kas need töötavad tavapäraselt.
HOIATUS: Lisatarvikute, muundurite ja kaablite, mida tootja ei ole ette näinud või tarninud,
kasutamine võib suurendada selle seadme elektromagnetkiirgust või vähendada elektromagnetilist
häirekindlust ja põhjustada soovimatut töötamist.
HOIATUS: Portatiivsed raadiosageduslikud sideseadmed (sh irdosad, nagu antennide kaablid ja
välised antennid) ei tohiks olla ühelegi toote MDRC-2222 osale, sh tootja poolt näidatud kaablid,
lähemal kui 30 cm (12 tolli). Vastasel juhul võib see põhjustada selle seadme töötamise
halvenemist.
Elektromagnetkiirgus
MDRC-2222 on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või toote
MDRC-2222 kasutaja peab tagama, et toodet kasutatakse sellises keskkonnas.
Kiirguse katsetused
Vastavus
Raadiosageduslik kiirgus
CISPR 11
Rühm 1
Raadiosageduslik kiirgus
CISPR 11
Harmooniline kiirgus
IEC 61000-3-2
Pingekõikumised / vilkekiirgus
IEC 61000-3-3
Klass B
Elektromagnetiline keskkond –
juhised
MDRC-2222 kasutab
raadiosageduslikku energiat ainult
sisemisteks funktsioonideks.
Seetõttu on raadiosageduslik
kiirgus väga madal ja on
ebatõenäoline, et see põhjustab
häireid lähedalasuvatele
elektroonikaseadmetele.
MDRC-2222 sobib kasutamiseks
kõikides hoonetes, sh eluhoonetes
ja nendes, mis on otse ühendatud
üldkasutatava
madalpingevooluvõrguga, mis
varustab eluhoonetena
kasutatavaid hooneid.
Pole rakendatav1
Vastav
See MDRC-2222 vastab asjakohastele kiirguse ja lähedalasuvate seadmete häiringute meditsiini EMÜ
standarditele. Kasutamine on lubatud kahel järgmisel tingimusel: (1) see seade ei või põhjustada ohtlikke
häireid ja (2) see seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sh häired, mis võivad põhjustada soovimatut
töötamist.
Häireid saab tuvastada, lülitades seadme välja ja sisse.
Kui see seade põhjustab ohtlikke häireid lähedalasuvatele seadmetele või saab nendelt ohtlikke häireid, tuleb
kasutajal proovida häired kõrvaldada mõne alloleva meetmega:
•
•
•
1:
Suunake või paigutage ümber vastuvõtuantenn või seade.
Suurendage seadme ja vastuvõtja vahekaugust.
Ühendage seade vastuvõtjast erineva vooluahela pistikupessa.
Toote MDRC-2222 võimsus on alla 75 W
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
29
Oluline teave
•
Võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või kogenud tehnikuga.
Elektromagnetiline häirekindlus
MDRC-2222 on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või toote
MDRC-2222 kasutaja peab tagama, et toodet kasutatakse sellises keskkonnas.
Häirekindluse katsetus
IEC 60601 katsetasemed Vastavustase
Elektrostaatiline laeng
(ESD)
IEC 61000-4-2
± 8 kV kontaktist
± 8 kV kontaktist
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15
kV õhust
kV õhust
Vastuvõtlikkus kiiretele
voolu muutustele /
impulssidele
IEC 61000-4-4
± 2 kV elektriliinide korral
± 1 kV sisend-/
väljundliinide korral
100 kHz kordussagedus
± 2 kV elektriliinide korral
± 1 kV sisend-/
väljundliinide korral
100 kHz kordussagedus
Pingemuhk
IEC61000-4-5
Kahefaasiline: ± 0.5 kV, ±
1 kV
Ühefaasiline: ± 0.5 kV, ± 1
kV, ± 2 kV
Kahefaasiline: ± 0.5 kV, ±
1 kV
Ühefaasiline: ± 0.5 kV, ± 1
kV, ± 2 kV
Pingelohud, lühiajalised
katkestused ja
pingekõikumised toiteploki
sisendliinidel
IEC 61000-4-11
0% jääkpinge 0.5 perioodil
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° ja 315° korral
0% jääkpinge 1 perioodil
0° korral
70% jääkpinge 25
perioodil 0° korral
Pingekatkestused: 0%
jääkpinge 250 perioodil 0°
korral
0% jääkpinge 0.5 perioodil
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° ja 315° korral
0% jääkpinge 1 perioodil
0° korral
70% jääkpinge 25
perioodil 0° korral
Pingekatkestused: 0%
jääkpinge 250 perioodil 0°
korral
Voolusageduse (50/60 Hz) 30 A/m
magnetväli
IEC 61000-4-8
Pole rakendatav 2
Korraldatud
raadiosageduslik katsetus
IEC 61000-4-6
Kiiratav raadiosagedus
IEC 61000-4-3
3 Vrms (6 Vrms ISM
ribades)
2:
30
3 Vrms (6 Vrms ISM
ribades)
150 kHz kuni 80 MHz
3 V/m
80 MHz kuni 2.7 GHz
MDRC-2222 ei sisalda magnetväljale tundlikke komponente.
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
10 V/m
Elektromagnetiline
keskkond – juhised
Põrandad peaksid olema
puidust, betoonist või
keraamilistest kividest. Kui
põrandatel on sünteetiline
kattematerjal, peaks
suhteline õhuniiskus
olema vähemalt 30%.
Vooluvõrgu näitajad
peaksid vastama tüüpilise
kommerts- või
haiglakeskkonna
näitajatele.
Vooluvõrgu näitajad
peaksid vastama tüüpilise
kommerts- või
haiglakeskkonna
näitajatele.
Võrgutoite kvaliteet peab
vastama tüüpilises
kaubanduslikus või
haiglakeskkonnas
kasutatavale. Kui seadme
MDRC-2222 kasutaja
vajab katkematut
kasutamist
voolukatkestuste korral,
on soovitatav kasutada
seadme MDRC-2222 toite
jaoks katkematut
toiteallikat või akut.
Voolusageduse
magnetväljad peaksid
olema tasemel, mis on
tüüpilises kommerts- või
haiglakeskkonnas.
-
Oluline teave
Raadiosageduslike juhmevabade sideseadmete häirekindlus
Maksimaalne võimsus
(W)
Vahekaugus
(m)
Häirekindluse katsetase
(V/m)
Impulssmodulatsioon 18
Hz
1.8
0.3
27
GMRS 460,
FRS 460
FM ± 5 kHz
hälve
1 kHz siinus
2
0.3
28
704 – 787
LTE riba 13,
17
Impulssmodulatsioon
217 Hz
0.2
0.3
9
800 – 960
GSM 800/
900, TETRA
800, iDEN
820, CDMA
850, LTE riba
5
Impulssmodulatsioon 18
Hz
2
0.3
28
1700 – 1990
GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,
DECT, LTE
riba 1/3/4/25,
UMTS
Impulssmodulatsioon
217 Hz
2
0.3
28
2450
2400 – 2570
Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE riba 7
Impulssmodulatsioon
217 Hz
2
0.3
28
5240
5100 – 5800
W LAN
802.11 a/n
Impulssmodulatsioon
217 Hz
0.2
0.3
9
Katsesagedus (MHz)
Ribalaius
(MHz)
Teenindus
385
380 – 390
TETRA 400
450
430 – 470
710
745
Modulatsioon
780
810
870
930
1720
1845
1970
5500
5785
5.6 Sümbolite seletused
Seadmel olevad sümbolid
Seadmelt või toiteplokilt võite leida järgmised sümbolid (loetelu ei ole piiratud):
Näitab, et seade vastab rakenduvate EÜ direktiivide nõuetele.
Tähistab FCC reeglite (klass A või klass B) osa 15 vastavust
Näitab, et seade on tunnustatud vastavalt UL-i tunnustamise määrustele
Näitab, et seade on tunnustatud vastavalt UL Demko määrustele
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
31
Oluline teave
Näitab, et seade on tunnustatud vastavalt CCC määrustele
S&E
Näitab, et seade on tunnustatud vastavalt VCCI määrustele
Näitab, et seade on tunnustatud vastavalt KC määrustele
Näitab, et seade on tunnustatud vastavalt BSMI määrustele
Näitab, et seade on tunnustatud vastavalt PSE määrustele
Näitab, et seade on tunnustatud vastavalt EAC määrustele
Ettevaatust: Föderaalseadused (Ameerika Ühendriigid) lubavad seda seadet osta või
tellida ainult litsentseeritud tervishoiutöötajal.
Näitab, et seade on tunnustatud vastavalt INMETRO määrustele
Tähistab seadme USB-konnektoreid
Tähistab seadme DisplayPorti konnektoreid
Tähistab seadusejärgset tootjat
Tähistab tootmiskuupäeva
yy
Tähistab temperatuurpiiranguid3 seadme ohutuks töötamiseks tehniliste andmete
piirides.
xx
Tähistab seadme seerianumbrit
Tähistab seadme osa numbrit või katalooginumbrit
3:
32
Xx ja yy väärtused leiate tehniliste andmete peatükist.
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
Oluline teave
Hoiatus: ohtlik pinge
Ettevaatust
Vaadake kasutusjuhendit
Näitab, et seda seadet ei ole lubatud visata prügi hulka, vaid see tuleb töödelda ümber
vastavalt Euroopa WEEE (elektri- ja elektroonikaseadmete romude) direktiivile
Tähistab alalisvoolu (DC)
Tähistab vahelduvvoolu (AC)
Ooterežiim
Ekvipotentsiaal
Kaitsemaandus
või
Karbil olevad sümbolid
Seadme karbilt võite leida järgmised sümbolid (loetelu ei ole piiratud):
Näitab, et seade võib puruneda või kahjustuda, kui seda ei käsitseta hoiustamisel
ettevaatlikult.
Näitab, et seadet tuleb kaitsta hoiustamisel niiskuse eest.
Näitab kasti hoiustamissuunda. Kasti tuleb transportida, käsitseda ja hoiustada alati
nii, et nooled osutavad üles.
15
n
n
Näitab maksimaalsel arvul ühesuguseid kaste, mida võib teineteise peale virnastada,
kus „n” on piirarv.
või
Näitab kasti kaalu ja kas seda tuleb kanda kahe inimesega.
xx-yy Kg
või
xx-yy
xx-yy
Näitab, et kasti ei tohi lõigata noaga, lõikuriga ega muu terava esemega.
yy °C
+60
Tähistab temperatuurpiiranguid4 millega on seadmel hoiustamisel ohutu kokku
puutuda.
xx °C
-20
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
33
Oluline teave
yy %
85
Tähistab4 õhuniiskuse vahemikku, millega on seadmel hoiustamisel ohutu kokku
puutuda.
5x %
yyy kPa
106
Tähistab4õhurõhu vahemikku, millega on seadmel hoiustamisel ohutu kokku puutuda.
xx kPa
50
5.7 Juriidiline lahtiütlus
Lahtiütlus
Kuigi rakendatud on kõiki meetmeid, et tagada selle dokumendi tehniline täpsus, ei vastuta me leiduvate
vigade eest. Meie eesmärgiks on pakkuda teile võimalikult täpset ja kasutatavat dokumenti; vigade leidmisel
võtke meiega ühendust.
Barco tarkvaratooted kuuluvad Barcole. Neid levitatakse Barco NV või Barco Inc autoriõiguste alusel
kasutamiseks ainult kindlatel Barco NV või Barco Inc ja litsentsiaadi vahelise tarkvaralitsentsi lepingu
tingimustel. Kõik muud Barco tarkvaratoote kasutusviisid, duplitseerimised või avaldamised mistahes viisil
tuleb eelnevalt kooskõlastada.
Kaubamärgid
Kõik kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.
Autoriõiguste märkus
See dokument on kaitstud autoriõigustega. Kõik õigused kaitstud. Seda dokumenti ega ühtegi selle osa ei ole
lubatud reprodutseerida ega kopeerida mistahes vormis või viisil – graafiliselt, elektrooniliselt või
mehaaniliselt, sh fotokoopia, lindistamine või info salvestamise ja otsimise süsteemid – ilma Barco eelneva
kirjaliku nõusolekuta.
© 2018 Barco NV kõik õigused kaitstud.
5.8 Tehnilised andmed
MDRC-2222 (valik BL)
Ekraani tehnoloogia
LCD
Ekraani suurus (diagonaal)
546 mm (21.5")
Ekraani suurus (H x V)
476 x 268 mm (18.7 x 10.5")
Kuvasuhe (H:V)
16:9
Eraldusvõime
2 MP (1920 x 1080 pikslit)
Piksli samm
0.248 mm
Värvilised kujutised
Jah
Hallid kujutised
Jah
Bitisügavus
30 bitti
Vaatenurk (H, V)
178°
Ümbritseva valguse
eelsätted
Jah, kasutatava ruumi valimine
4:
34
Xx ja yy väärtused leiate tehniliste andmete peatükist.
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
Oluline teave
Eesmine andur
Jah, eesmine järjepidevuse andur
Maksimaalne heledus
(tüüpilisel paneelil)
300 cd/m²
DICOMi kalibreeritud
heledus
180 cd/m²
Kontrastisuhe (tüüpilisel
paneelil)
1000:1
Reageerimisaeg ((Tr + Tf)/2)
(tüüpiliselt)
7.5 ms
Korpuse värv
RAL 9004
Video sisendsignaalid
1x DVI-I
1x DisplayPort
USB-pordid
1x USB 2.0 ülesvoolu (lõpp-punkt)
2x USB 2.0 allavoolu
Voolu andmed
100-240 V AC, 50-60 Hz, 0.6-0.4 A
Energiakulu
20 W (nimiandmed)
< 0.5 W (ooterežiim)
< 0.5 W (ooterežiim)
Mõõtmed koos jalaga (L x K
x S)
Vertikaalne: 337 x 525~602 x 201 mm
Horisontaalne: 514 x 388~498 x 201 mm
Mõõtmed ilma jalata (L x K x
S)
Vertikaalne: 315 x 514 x 67 mm
Horisontaalne: 514 x 315 x 67 mm
Mõõtmed pakendis (L x K x
S)
700 x 240 x 460 mm
Netokaal koos jalaga
5.6 kg
Netokaal ilma jalata
3.3 kg
Netokaal pakendis
7.0 kg (lisavarustuseta)
Kaldenurk
-5° kuni +22°
Pöörlemine
90°
Kõrguse
reguleerimisvahemik
110 mm
Kinnitamisstandard
VESA (100 mm)
Ekraani kaitse
Pole rakendatav
Soovitatavad rakendused
Kogu digitaalne pildindus, v.a digitaalne mammograafia
Sertifikaadid
FDA üldradioloogia nimistu R015753
CE (MDD 93/42/EMÜ; A1:2007/47/EÜ klassi I toode)
CCC (Hiina), Inmetro (Brasiilia), BIS (India)
Ohutuse standardid:
IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013
EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
IEC 60601-1:2005 + A1:2012
EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014
ANSI/AAMI ES 60601-1: A1:2012 +C1:2009/(R)2012 +A2:2010/(R)2012
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
35
Oluline teave
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:2014
Häirekindluse standardid:
IEC 60601-1-2: 2014 (ed.4)
EN 60601-1-2: 2015 (ed.4)
FCC osa 15 klass B
ICES-003 tase B
VCCI (Jaapan)
Keskkonna standardid:
Hiina energiamärgis, EÜ RoHS, Hiina RoHS, REACH, Kanada
Terviseamet, WEEE, pakendidirektiiv
Tarnitud lisatarvikud
Kasutusjuhend
Süsteemi plaat
DisplayPorti kaabel
USB-juhe
Vahelduvvoolutoitejuhe (sõltuvalt piirkonnast)
Kvaliteedihindamise
tarkvara
MediCal QAWeb
Garantii
3 aastat
Töötemperatuur
0 °C kuni 40 °C
Hoiustamistemperatuur
-20 °C kuni 60 °C
Suhteline niiskus töö ajal
8% kuni 85% (mittekondenseeruv)
Suhteline niiskus
hoiustamisel
5% kuni 95% (mittekondenseeruv)
Töörõhk
70 kPa
Hoiustamisrõhk
50–106 kPa
MDRC-2222 (valik TS)
36
Ekraani tehnoloogia
LCD
Ekraani suurus (diagonaal)
546 mm (21.5")
Ekraani suurus (H x V)
476 x 268 mm (18.7 x 10.5")
Kuvasuhe (H:V)
16:9
Eraldusvõime
2 MP (1920 x 1080 pikslit)
Piksli samm
0.248 mm
Värvilised kujutised
Jah
Hallid kujutised
Jah
Bitisügavus
30 bitti
Vaatenurk (H, V)
178°
Ümbritseva valguse
eelsätted
Jah, kasutatava ruumi valimine
Eesmine andur
Jah, eesmine järjepidevuse andur
Maksimaalne heledus
(tüüpilisel paneelil)
300 cd/m²
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
Oluline teave
DICOMi kalibreeritud
heledus
180 cd/m²
Kontrastisuhe (tüüpilisel
paneelil)
1000:1
Reageerimisaeg ((Tr + Tf)/2)
(tüüpiliselt)
7.5 ms
Korpuse värv
RAL 9004
Video sisendsignaalid
1x DVI-I
1x DisplayPort
USB-pordid
1x USB 2.0 ülesvoolu (lõpp-punkt)
2x USB 2.0 allavoolu
Voolu andmed
100-240 V AC, 50-60 Hz, 0.6-0.4 A
Energiakulu
20 W (nimiandmed)
< 0.5 W (ooterežiim)
< 0.5 W (ooterežiim)
Mõõtmed koos jalaga (L x K
x S)
Vertikaalne: 337 x 525~602 x 201 mm
Horisontaalne: 514 x 388~498 x 201 mm
Mõõtmed ilma jalata (L x K x
S)
Vertikaalne: 315 x 514 x 67 mm
Horisontaalne: 514 x 315 x 67 mm
Mõõtmed pakendis (L x K x
S)
700 x 240 x 460 mm
Netokaal koos jalaga
6.5 kg
Netokaal ilma jalata
4.2 kg
Netokaal pakendis
7.9 kg (lisavarustuseta)
Kaldenurk
-5° kuni +22°
Pöörlemine
90°
Kõrguse
reguleerimisvahemik
110 mm
Kinnitamisstandard
VESA (100 mm)
Ekraani kaitse
Pole rakendatav
Soovitatavad rakendused
Kogu digitaalne pildindus, v.a digitaalne mammograafia
Sertifikaadid
FDA üldradioloogia nimistu R015753
CE (MDD 93/42/EMÜ; A1:2007/47/EÜ klassi I toode)
CCC (Hiina), Inmetro (Brasiilia), BIS (India)
Ohutuse standardid:
IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013
EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
IEC 60601-1:2005 + A1:2012
EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014
ANSI/AAMI ES 60601-1: A1:2012 +C1:2009/(R)2012 +A2:2010/(R)2012
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:2014
Häirekindluse standardid:
IEC 60601-1-2: 2014 (ed.4)
EN 60601-1-2: 2015 (ed.4)
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
37
Oluline teave
FCC osa 15 klass B
ICES-003 tase B
VCCI (Jaapan)
Keskkonna standardid:
Hiina energiamärgis, EÜ RoHS, Hiina RoHS, REACH, Kanada
Terviseamet, WEEE, pakendidirektiiv
Tarnitud lisatarvikud
Kasutusjuhend
Süsteemi plaat
DisplayPorti kaabel
USB-juhe
Vahelduvvoolutoitejuhe (sõltuvalt piirkonnast)
Kvaliteedihindamise
tarkvara
MediCal QAWeb
Garantii
3 aastat
Töötemperatuur
0 °C kuni 40 °C
Hoiustamistemperatuur
-20 °C kuni 60 °C
Suhteline niiskus töö ajal
8% kuni 85% (mittekondenseeruv)
Suhteline niiskus
hoiustamisel
5% kuni 95% (mittekondenseeruv)
Töörõhk
70 kPa
Hoiustamisrõhk
50–106 kPa
MDRC-2222 (valik WP)
38
Ekraani tehnoloogia
LCD
Ekraani suurus (diagonaal)
546 mm (21.5")
Ekraani suurus (H x V)
476 x 268 mm (18.7 x 10.5")
Kuvasuhe (H:V)
16:9
Eraldusvõime
2 MP (1920 x 1080 pikslit)
Piksli samm
0.248 mm
Värvilised kujutised
Jah
Hallid kujutised
Jah
Bitisügavus
30 bitti
Vaatenurk (H, V)
178°
Ümbritseva valguse
eelsätted
Jah, kasutatava ruumi valimine
Eesmine andur
Jah, eesmine järjepidevuse andur
Maksimaalne heledus
(tüüpilisel paneelil)
300 cd/m²
DICOMi kalibreeritud
heledus
180 cd/m²
Kontrastisuhe (tüüpilisel
paneelil)
1000:1
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
Oluline teave
Reageerimisaeg ((Tr + Tf)/2)
(tüüpiliselt)
7.5 ms
Korpuse värv
RAL 9016
Video sisendsignaalid
1x DVI-I
1x DisplayPort
USB-pordid
1x USB 2.0 ülesvoolu (lõpp-punkt)
2x USB 2.0 allavoolu
Voolu andmed
100-240 V AC, 50-60 Hz, 0.6-0.4 A
Energiakulu
20 W (nimiandmed)
< 0.5 W (ooterežiim)
< 0.5 W (ooterežiim)
Mõõtmed koos jalaga (L x K
x S)
Vertikaalne: 337 x 525~602 x 201 mm
Horisontaalne: 514 x 388~498 x 201 mm
Mõõtmed ilma jalata (L x K x
S)
Vertikaalne: 315 x 514 x 67 mm
Horisontaalne: 514 x 315 x 67 mm
Mõõtmed pakendis (L x K x
S)
700 x 240 x 460 mm
Netokaal koos jalaga
6.4 kg
Netokaal ilma jalata
4.1 kg
Netokaal pakendis
7.8 kg (lisavarustuseta)
Kaldenurk
-5° kuni +22°
Pöörlemine
90°
Kõrguse
reguleerimisvahemik
110 mm
Kinnitamisstandard
VESA (100 mm)
Ekraani kaitse
Kaitsev, peegeldumisvastane klaasikate
Soovitatavad rakendused
Kogu digitaalne pildindus, v.a digitaalne mammograafia
Sertifikaadid
FDA üldradioloogia nimistu R015753
CE (MDD 93/42/EMÜ; A1:2007/47/EÜ klassi I toode)
CCC (Hiina), Inmetro (Brasiilia), BIS (India)
Ohutuse standardid:
IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013
EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
IEC 60601-1:2005 + A1:2012
EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014
ANSI/AAMI ES 60601-1: A1:2012 +C1:2009/(R)2012 +A2:2010/(R)2012
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:2014
Häirekindluse standardid:
IEC 60601-1-2: 2014 (ed.4)
EN 60601-1-2: 2015 (ed.4)
FCC osa 15 klass B
ICES-003 tase B
VCCI (Jaapan)
Keskkonna standardid:
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
39
Oluline teave
Hiina energiamärgis, EÜ RoHS, Hiina RoHS, REACH, Kanada
Terviseamet, WEEE, pakendidirektiiv
40
Tarnitud lisatarvikud
Kasutusjuhend
Süsteemi plaat
DisplayPorti kaabel
USB-juhe
Vahelduvvoolutoitejuhe (sõltuvalt piirkonnast)
Kvaliteedihindamise
tarkvara
MediCal QAWeb
Garantii
3 aastat
Töötemperatuur
0 °C kuni 40 °C
Hoiustamistemperatuur
-20 °C kuni 60 °C
Suhteline niiskus töö ajal
8% kuni 85% (mittekondenseeruv)
Suhteline niiskus
hoiustamisel
5% kuni 95% (mittekondenseeruv)
Töörõhk
70 kPa
Hoiustamisrõhk
50–106 kPa
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
Oluline teave
K5902146ET (451920612623ET) /02 Eonis
41
Barco NV
President Kennedypark 35
8500 Kortrijk
Belgium
K5902146ET (451920612623ET) /02 | 2019-05-09
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Registered office: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement