Barco MDSC-8255 Užívateľská príručka

Barco MDSC-8255 Užívateľská príručka
MDSC-8255
55-palcový farebný chirurgický monitor UHD 4K
Používateľská príručka
MDSC-8255 LED
MDSC-8255 MNA
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Registered address: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Obsah
1 Vitajte.........................................................................................................................................................................................................................5
1.1 Informácie o produkte........................................................................................................................................................................6
1.2 Obsah balenia........................................................................................................................................................................................6
1.3 Informácie o tejto používateľskej príručke .............................................................................................................................7
2 Časti, ovládacie prvky a konektory ......................................................................................................................................................9
2.1 Pohľad spredu ....................................................................................................................................................................................10
2.2 Pohľad zozadu ................................................................................................................................................................................... 11
2.3 Pohľad na konektory ....................................................................................................................................................................... 11
2.3.1
Verzia MDSC-8255 LED ............................................................................................................................................ 11
2.3.2
Verzia MDSC-8255 MNA...........................................................................................................................................12
2.4 Priradenie kolíkov na konektoroch..........................................................................................................................................12
2.4.1
Konektor DVI (DVI-D)..................................................................................................................................................12
2.4.2
Konektor USB typ A......................................................................................................................................................13
2.4.3
Konektor USB typ B......................................................................................................................................................13
2.4.4
Konektor micro-USB ....................................................................................................................................................13
2.4.5
Konektor DisplayPort...................................................................................................................................................14
2.4.6
Konektor HDMI................................................................................................................................................................14
2.4.7
Konektor DC out .............................................................................................................................................................15
3 Inštalácia displeja ..........................................................................................................................................................................................17
3.1 Pripojenie rozhrania ........................................................................................................................................................................18
3.1.1
Verzia MDSC-8255 LED ............................................................................................................................................18
3.1.2
Verzia MDSC-8255 MNA...........................................................................................................................................19
3.2 Konektor napájania..........................................................................................................................................................................20
3.3 Inštalácia na držiak VESA............................................................................................................................................................21
4 Bežné používanie...........................................................................................................................................................................................23
4.1 Zapnutie/vypnutie .............................................................................................................................................................................24
4.2 Dióda LED režimu napájania .....................................................................................................................................................24
4.3 Aktivácia ponuky displeja na obrazovke..............................................................................................................................24
4.4 Navigácia v ponuke displeja na obrazovke ........................................................................................................................24
4.5 Funkcie klávesových skratiek ....................................................................................................................................................25
4.5.1
Výber hlavného zdroja ................................................................................................................................................26
4.5.2
Nastavenie jasu ..............................................................................................................................................................26
4.6 Blokovanie ovládania: uzamknutie/odomknutie ponuky OSD.................................................................................26
5 Pokročilé ovládanie......................................................................................................................................................................................29
5.1 Ponuka Obraz (Picture).................................................................................................................................................................30
5.1.1
Profil ......................................................................................................................................................................................30
5.1.2
Brightness ..........................................................................................................................................................................30
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
3
5.2
5.3
5.4
5.5
5.1.3
Contrast...............................................................................................................................................................................30
5.1.4
Saturation...........................................................................................................................................................................31
5.1.5
Color temperature..........................................................................................................................................................31
5.1.6
Farebný priestor .............................................................................................................................................................31
5.1.7
Gama ....................................................................................................................................................................................32
5.1.8
Sharpness..........................................................................................................................................................................32
Ponuka Picture advanced ............................................................................................................................................................32
5.2.1
Black Level ........................................................................................................................................................................32
5.2.2
Latencia...............................................................................................................................................................................32
5.2.3
Rozsah vstupu.................................................................................................................................................................33
5.2.4
Image Size.........................................................................................................................................................................33
5.2.5
Prevrátenie obrazu........................................................................................................................................................33
5.2.6
Rozlíšenie obrazovky ..................................................................................................................................................34
Ponuka výberu vstupu....................................................................................................................................................................34
5.3.1
Hlavný zdroj ......................................................................................................................................................................34
5.3.2
Režim DisplayPort.........................................................................................................................................................35
5.3.3
Automatické vyhľadávanie .......................................................................................................................................35
5.3.4
Záložný vstup ...................................................................................................................................................................35
5.3.5
Vstup pre funkciu obraz vedľa obrazu................................................................................................................36
5.3.6
Vstup pre funkciu obraz v obraze .........................................................................................................................37
5.3.7
Režim obrazu v obraze...............................................................................................................................................37
5.3.8
Pozícia obrazu v obraze ............................................................................................................................................37
5.3.9
Priehľadnosť obrazu v obraze ................................................................................................................................38
Ponuka Konfigurácia (Configuration) ....................................................................................................................................38
5.4.1
Informácie ..........................................................................................................................................................................38
5.4.2
Language ...........................................................................................................................................................................38
5.4.3
OSD Time-out ..................................................................................................................................................................39
5.4.4
Recall Profile ....................................................................................................................................................................39
5.4.5
Save Profile.......................................................................................................................................................................39
Ponuka System..................................................................................................................................................................................40
5.5.1
Power on DVI ...................................................................................................................................................................40
5.5.2
Napájanie rozhrania DisplayPort ..........................................................................................................................40
5.5.3
Zámok OSD ......................................................................................................................................................................40
5.5.4
Úspora energie................................................................................................................................................................41
5.5.5
Výstup DVI.........................................................................................................................................................................41
5.5.6
Prevádzkový čas ............................................................................................................................................................41
6 Dôležité informácie .......................................................................................................................................................................................43
6.1 Informácie o bezpečnosti .............................................................................................................................................................44
6.2 Informácie o ochrane životného prostredia........................................................................................................................47
6.3 Biologické nebezpečenstvo a vrátenie produktu ............................................................................................................48
6.4 Údržba.....................................................................................................................................................................................................49
6.4.1
Čistenie a dezinfekcia .................................................................................................................................................49
6.5 Informácie o dodržiavaní regulačných predpisov ...........................................................................................................49
6.6 Vysvetlenie symbolov.....................................................................................................................................................................50
6.7 Právne vyhlásenie ............................................................................................................................................................................53
6.8 Technické parametre ......................................................................................................................................................................53
4
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Vitajte
1
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
5
Vitajte
1.1 Informácie o produkte
Prehľad
Barco MDSC-8255 je 55-palcový chirurgický monitor navrhnutý špeciálne na sledovanie viacnásobného
obrazu s vysokým rozlíšením v digitálnej operačnej sále.
Vďaka vysoko kvalitnému obrazu a ľahkej konštrukcii s malou hrúbkou a tenkým rámikom predstavuje ideálnu
súčasť každého pokročilého systému na distribúciu obrazu pre operačné sály.
Veľká uhlopriečka a rozlíšenie UHD na referenčné zobrazovanie
Je dobrou voľbou z hľadiska zachovania úžitkových vlastností do budúcnosti. MDSC-8255 ponúka referenčné
zobrazovacie schopnosti pre operačné sály a dokáže prezentovať všetky informácie, ktoré sa doteraz museli
zobrazovať na štyroch 27” monitoroch, na jednej veľkej obrazovke, pričom každý zo štyroch obrazov má
rozlíšenie Full HD.
Vďaka integrovanému dekodéru 4K (iba verzia MNA) ponúka možnosť úplnej integrácie s riešením „Videoover-IP“ Barco Nexxis.
Možnosť montáže na stenu
Vďaka malej hrúbke, tenkému rámiku a nízkej hmotnosti je možné MDSC-8255 namontovať na stenu.
Je dostupný aj bez ochranného skla na inštaláciu do steny.
Kvalitný obraz na veľkej obrazovke
Farebne kalibrovaný obraz bez artefaktov v rozlíšení 4K: MDSC-8255 poskytuje chirurgom presný a
realistický obraz s vynikajúcim dojmom hĺbky.
Pokročilé funkcie na spracovanie obrazu a algoritmy na redukciu šumu plus úplný 10-bitový reťazec
spracovania obrazu robia z tohto monitora ideálny nástroj na prezeranie rôznych druhov referenčných
medicínskych snímok na operačnej sále.
Funkcie
•
•
•
•
•
•
•
•
55-palcový širokouhlý LCD monitor s rozlíšením UHD 4K
Široký pozorovací uhol
Široká farebná škála a kalibrované farebné priestory ITU709, DCI-P3 D65, BT. 2020
Veľká farebná hĺbka vďaka 10-bitovému spracovaniu každej farby
Priebežná stabilizácia jasu podsvietenia
Pokročilé algoritmy na plne 10-bitové spracovanie obrazu so 14-bitovou tabuľkou LUT
Akceptuje rozlíšenie UHD (3840x2160), Full HD a staršie typy vstupov
Dostupný s ochranným sklom alebo bez neho
K dispozícii sú tiež inovatívne prvky ako núdzový režim v prípade poruchy, ktoré poskytujú maximálnu
flexibilitu pri inštalácii monitora a zabezpečujú dostupnosť záložného signálu na bezpečné vykonávanie
chirurgických zákrokov.
1.2 Obsah balenia
Prehľad
Displej MDSC-8255 sa dodáva s týmito položkami:
•
•
•
•
Používateľská príručka k MDSC-8255 (brožúra)
2x kábel DisplayPort
Kábel HDMI (iba pre MDSC-8255 LED)
Napájacie káble
Používateľská príručka v iných jazykoch je dostupná na adrese www.barco.com/support.
6
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Vitajte
Odložte si pôvodné balenie. Je navrhnuté pre tento displej a je ideálnou ochranou počas prepravy.
1.3 Informácie o tejto používateľskej príručke
Prehľad
Tento návod poskytuje podporu používateľovi počas inštalácie, nastavenia a využívania displeja MDSC-8255.
V závislosti od zakúpenej verzie sa nemusia niektoré funkcie a možnosti opísané v tomto dokumente
vzťahovať na váš monitor.
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
7
Vitajte
8
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Časti, ovládacie
prvky a konektory
2
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
9
Časti, ovládacie prvky a konektory
2.1 Pohľad spredu
Prehľad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Obrázok 2-1
Na pravej strane monitora sa nachádza klávesnica so 7 tlačidlami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Tlačidlo na výber vstupu
Tlačidlo na výber viacerých obrazov/nadol
Tlačidlo na priblíženie obrazu/nahor
Tlačidlo ponuky displeja na obrazovke/Enter
Tlačidlo na zníženie jasu/doľava
Tlačidlo na zvýšenie jasu/doprava
Tlačidlo pohotovostného režimu
Dióda LED režimu napájania
Prijímač infračerveného signálu (na diaľkové ovládanie – dostupné v budúcnosti)
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Časti, ovládacie prvky a konektory
2.2 Pohľad zozadu
Prehľad
1
2
Obrázok 2-2
1. Otvory na skrutky pre držiak VESA (VESA 200 mm a viac)
2. Ochranný uzemňovací kolík (na doplnkové uzemnenie)
2.3 Pohľad na konektory
2.3.1 Verzia MDSC-8255 LED
Prehľad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
Obrázok 2-3
1. Vstup SDI
2. Výstup SDI
3. Vstup HDMI2 2.0
4. Vstup HDMI1 2.0
5. Výstup +5 V jednosmerne – 2A
6. Rozhranie USB 2.0 typ A
7. Rozhranie USB 2.0 typ micro-B
8. Hlavný vstup (pravý) DisplayPort
9. Vstup DVI-D
10. Výstup DVI-D
11. Konektor na vyrovnávanie potenciálu (POAG)
12. Sekundárny vstup (ľavý) DisplayPort
13. Vstup napájania 100-240 V striedavo (50-60 Hz)
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
11
Časti, ovládacie prvky a konektory
2.3.2 Verzia MDSC-8255 MNA
Prehľad
2nd
(2)
1 2 3 4
5
6
7
Main
(1)
8
9
10
11
12
5
13
14
15
16 17
Obrázok 2-4
1. Výstup na slúchadlá
2. Vstup pre mikrofón
3. Zvukový linkový výstup
4. Zvukový linkový vstup
5. Rozhranie USB 2.0 typ A (4 x)
6. Rozhranie USB 2.0 typ micro-B (len na servisné účely)
7. (2) Sekundárne optické rozhranie Ethernet SFP+ 10 Gbit
8. (1) Hlavné optické rozhranie Ethernet SFP+ 10 Gbit
9. Tlačidlo identifikácie
10. Vstup SDI
11. Výstup SDI
12. Výstup +5 V jednosmerne – 2A
13. Hlavný vstup (pravý) DisplayPort
14. Vstup DVI-D
15. Výstup DVI-D
16. Konektor na vyrovnávanie potenciálu (POAG)
17. Sekundárny vstup (ľavý) DisplayPort
18. Vstup napájania 100-240 V striedavo (50-60 Hz)
Vstupy a výstupy 1 až 9 sú pripojené priamo k vstavanému dekodéru Nexxis.
2.4 Priradenie kolíkov na konektoroch
2.4.1 Konektor DVI (DVI-D)
Prehľad
Obrázok 2-5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
12
D2_Rx- (T.M.D.S.)
D2_Rx+ (T.M.D.S.)
Uzemnenie (údaje 2 tienenie)
Nepripojený
Nepripojený
SCL (pre DDC)
SDA (pre DDC)
Nepripojený
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
18
Časti, ovládacie prvky a konektory
9. D1_Rx- (T.M.D.S.)
10. D1_Rx+ (T.M.D.S.)
11. Uzemnenie (údaje 1 tienenie)
12. Nepripojený
13. Nepripojený
14. +5 V výstup (*)
15. Uzemnenie (zisťovanie kábla)
16. Zisťovanie pripojenia za prevádzky (*)
17. D0_Rx- (T.M.D.S.)
18. D0_Rx+ (T.M.D.S.)
19. Uzemnenie (údaje 0 tienenie)
20. Nepripojený
21. Nepripojený
22. Uzemnenie (tienenie taktovania)
23. CK_Rx+ (T.M.D.S.)
24. CK_Rx- (T.M.D.S.)
(*) +5 V výstup jednosmerného prúdu je voliteľný na kolíku 14 alebo 16 prostredníctvom ponuky displeja na
obrazovke. (+5 V ± 10 % pri 500 mA (maximálne))
2.4.2 Konektor USB typ A
Prehľad
Obrázok 2-6
1.
2.
3.
4.
+5 V jednosmerne
Dáta Dáta +
Uzemnenie
2.4.3 Konektor USB typ B
Prehľad
1 2
3 4
Obrázok 2-7
1.
2.
3.
4.
Dáta +5 V jednosmerne
Dáta +
Uzemnenie
2.4.4 Konektor micro-USB
Prehľad
54321
Obrázok 2-8
1. +5 V jednosmerne
2. Dáta 3. Dáta +
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
13
Časti, ovládacie prvky a konektory
4. Uzemnenie
5. Nepripojený
2.4.5 Konektor DisplayPort
Prehľad
19 17 15 13 11
9
20 18 16 14 12 10 8
7
5
6
3
4
1
2
Obrázok 2-9
1. ML_Lane 0 (p)
2. Uzemnenie
3. ML_Lane 0 (n)
4. ML_Lane 1 (p)
5. Uzemnenie
6. ML_Lane 1 (n)
7. ML_Lane 2 (p)
8. Uzemnenie
9. ML_Lane 2 (n)
10. ML_Lane 3 (p)
11. Uzemnenie
12. ML_Lane 3 (n)
13. CONFIG1
14. CONFIG2
15. AUX CH (p)
16. Uzemnenie
17. AUX CH (n)
18. Pripojenie za prevádzky
19. Návrat
20. DP_PWR (+3.3 VDC, max. 500 mA)
2.4.6 Konektor HDMI
Prehľad
19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
18 16 14 12 10 8 6 4 2
Obrázok 2-10
1. T.M.D.S. Data2+
2. T.M.D.S. Tienenie Data2
3. T.M.D.S. Data24. T.M.D.S. Data1+
5. T.M.D.S. Tienenie Data1
6. T.M.D.S. Data17. T.M.D.S. Data0+
8. T.M.D.S. Tienenie Data0
9. T.M.D.S. Data010. T.M.D.S. Clock+
11. T.M.D.S. Tienenie Clock
12. T.M.D.S. Clock-
14
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Časti, ovládacie prvky a konektory
13. CEC
14. Nepripojený
15. DDC_SCL
16. DDC_SDA
17. Uzemnenie DDC/CEC
18. NAPÁJANIE +5VDC
19. HDP
2.4.7 Konektor DC out
Prehľad
1
2
Obrázok 2-11
1. +5 V jednosmerne
2. Uzemnenie
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
15
Časti, ovládacie prvky a konektory
16
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Inštalácia displeja
3
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
17
Inštalácia displeja
3.1 Pripojenie rozhrania
Popis
K displeju MDSC-8255 môže byť pripojených viacero videovstupov. Prepínať medzi rôznymi vstupmi môžete
jednoducho pomocou tlačidla Zdroj ( ).
Okrem toho, ak je pripojených niekoľko videozdrojov, k dispozícii bude funkcia obraz v obraze, ktorá
umožňuje zobrazenie dvoch rôznych videovstupov súčasne. Viac informácií nájdete v časti “Vstup pre funkciu
obraz vedľa obrazu”, strana 36 a “Vstup pre funkciu obraz v obraze”, strana 37.
Okrem pripojení videovstupov ponúka monitor MDSC-8255 aj možnosť videovýstupu, ktorá umožňuje
presmerovanie alebo niektorých videovstupov pripojených k displeju alebo zduplikovanie obrazového signálu
na výstupný port DVI, čo umožňuje jednoduché pripojenie iného displeja, projektora, videorekordéra atď.
Táto kapitola opisuje pripojenie rôznych typov videorozhrania k displeju MDSC-8255.
UPOZORNENIE: Keď displej montujete v zdravotníckom systéme, pozorne upevnite všetky káble,
aby ste predišli nechcenému odpojeniu.
Nexxis OR
Pripojením MDSC-8255 k systému Barco Nexxis OR môžete distribuovať obrazové, grafické, zvukové a
počítačové dáta cez sieť IP v surovom nekomprimovanom formáte v rámci operačnej sály alebo medzi
viacerými chirurgickými jednotkami.
Ak chcete pripojiť MDSC-8255 do systému Barco Nexxis OR, pripojte rozhranie Ethernet 10 Gbit do
prepínača Nexxis. Ďalšie informácie o systéme Nexxis OR a postupe konfigurácie monitora MDSC-8255 v
sieti nájdete v príslušných používateľských príručkách. Tieto používateľské príručky nájdete na stránke
www.barco.com.
Systém Nexxis OR je dostupný iba pri verzii MDSC-8255 MNA.
3.1.1 Verzia MDSC-8255 LED
Pripojenie rozhraní
1. Pripojte jeden alebo viacero zdrojov videosignálu k príslušných videovstupom na displeji.
Videosignál v kvalite UHD 4K možno pripojiť tromi spôsobmi:
• kábel DisplayPort 1.2 MST pripojený do hlavného vstupu DisplayPort,
• 2 x kábel DisplayPort 1.1 pripojený k hlavnému a druhému vstupu DisplayPort, pričom každý vstup
poskytuje signál pre jednu polovicu (pravú/ľavú) obrazovky,
• kábel HDMI pripojený do vstupu HDMI1 alebo HDMI2.
2. Keď je pripojený videovstup SDI, do výstupu SDI možno pripojiť dodatočný video modul SDI (=
presmerovanie vstupu SDI).
3. Klonovanie obrazu na displeji: celý obraz na obrazovke (vrátane OSD ponuky) možno duplikovať ako
signál v kvalite Full HD (1080p/1080i) na výstupný konektor DVI, do ktorého možno pripojiť ďalší video
modul DVI.
4. Po pripojení rozhrania micro-USB k pracovnej stanici môžete využívať protokol diaľkového ovládania,
aktualizovať firmvér monitora alebo pripájať do konektorov USB na monitore periférne zariadenia USB.
5. Periférne zariadenia USB (klávesnicu, myš, webovú kameru a pod.) môžete používať po pripojení do
rozhrania USB (vyžaduje sa hostiteľský počítač pripojený do portu micro-USB na monitore).
6. Konektor +5 VDC – 2A na napájanie príslušenstva (na pripojenie konektora HIROSE RP34L-5PA- 2SC
(1857) (71)).
18
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Inštalácia displeja
4
6
3
+5VDC
2
5
1
Obrázok 3-1
VÝSTRAHA: Odporúčame používať káble DisplayPort s certifikátom VESA DP 1.2 na prenosovú
rýchlosť 5.4 Gbit/s HBR2.
Výstup DVI musí byť povolený v ponuke OSD (pozrite časť “Výstup DVI”, strana 41).
3.1.2 Verzia MDSC-8255 MNA
Pripojenie rozhraní
1. Pripojte jeden alebo viacero zdrojov videosignálu k príslušných videovstupom na displeji.
Videosignál v kvalite UHD 4K možno pripojiť tromi spôsobmi:
• 1 x kábel DisplayPort 1.2 MST pripojený do hlavného vstupu DisplayPort,
• 2 x kábel DisplayPort 1.1 pripojený k hlavnému a druhému vstupu DisplayPort, pričom každý vstup
poskytuje signál pre jednu polovicu (pravú/ľavú) obrazovky,
• Nexxis link: 2 x 10 Gbit Ethernet pripojený k hlavnému a sekundárnemu optickému rozhraniu ethernet
SFP+ 10Gbit, pričom každý vstup poskytuje signál pre jednu polovicu (pravú/ľavú) obrazovky.
2. Keď je pripojený videovstup SDI, do výstupu SDI možno pripojiť dodatočný video modul SDI (=
presmerovanie vstupu SDI).
3. Klonovanie obrazu na displeji: celý obraz na obrazovke (vrátane OSD ponuky) možno duplikovať ako
signál v kvalite Full HD (1080p/1080i) na výstupný konektor DVI, do ktorého možno pripojiť ďalší video
modul DVI.
4. Periférne zariadenia USB (klávesnica, myš, webová kamera a pod.) môžete používať po pripojení do
dostupných konektorov USB.
5. Konektor +5 VDC – 2A na napájanie príslušenstva (na pripojenie konektora HIROSE RP34L-5PA- 2SC
(1857)(71))
6. Po pripojení slúchadiel do príslušného výstupu môžete počúvať zvukový signál prenášaný
prostredníctvom systému Nexxis.
7. Po pripojení mikrofónu do príslušného vstupu môžete prenášať hovorený zvuk prostredníctvom systému
Nexxis.
8. Po pripojení reproduktorov k výstupnému konektoru môžete počúvať zvuk prenášaný prostredníctvom
systému Nexxis.
9. K vstupnému linkovému konektoru môžete pripojiť akýkoľvek zvukový prehrávač a prenášať zvuk
prostredníctvom systému Nexxis.
10. Po pripojení monitora pomocou systému Nexxis môžete využívať protokol na diaľkové ovládanie alebo
aktualizovať firmvér monitora.
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
19
Inštalácia displeja
2nd
(2)
Main
(1)
6
7
4
3
4
5
+5VDC
8
1
9
10
2
1
MP3
Obrázok 3-2
VÝSTRAHA: Odporúčame používať káble DisplayPort s certifikátom VESA DP 1.2 na prenosovú
rýchlosť 5.4 Gbit/s HBR2.
Výstup DVI musí byť povolený v ponuke OSD (pozrite časť “Výstup DVI”, strana 41).
Nový protokol DDC na pomocnom kanáli rozhrania DVI a DisplayPort1 je k dispozícii aj sústava
príkazov protokolu diaľkového ovládania.
3.2 Konektor napájania
Pripojenie napájania
Pripojte monitor do uzemnenej elektrickej zásuvky pomocou vhodného napájacieho kábla dodaného s
monitorom.
2nd
(2)
Main
(1)
Obrázok 3-3
UPOZORNENIE: Displej musí byť uzemnený.
Vyrovnávanie potenciálu
Keď sa vyžaduje vyrovnanie potenciálu medzi displejom a inými zariadeniami, pripojte konektor vyrovnávania
potenciálu (POAG) ku konektoru na vyrovnávanie potenciálu zariadenia.
20
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Inštalácia displeja
2nd
(2)
Main
(1)
Obrázok 3-4
Doplnkové ochranné uzemnenie
Ak chcete monitor dodatočne uzemniť, pripojte kolík ochranného uzemnenia do uzemnenej elektrickej
zásuvky pomocou kábla s minimálnym prierezom AWG18 (maximálnu dĺžku zvoľte v súlade s platnými
bezpečnostnými predpismi). Kábel pripojte k ochrannému uzemňovaciemu kolíku pomocou dodanej skrutky
M4.
Obrázok 3-5
3.3 Inštalácia na držiak VESA
Inštalácia displeja na závesné riešenie VESA
Monitor možno pripevniť na rameno alebo držiak VESA 200 mm alebo VESA 600 mm.
Obrázok 3-6
Montážne otvory na pripevnenie platničky VESA na zadnej strane monitora sú vybavené záslepkami typu M6.
V závislosti od hrúbky platničky VESA (T) a hrúbky prípadných podložiek (W) použite správnu dĺžku skrutiek
(L).
Pri výbere dĺžky skrutiek sa riaďte nasledujúcim pravidlom:
•
•
Lmin = T + W + 8 mm
Lmax = T + W + 11 mm
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
21
Inštalácia displeja
T
W
Lmin
Lmax
Obrázok 3-7
UPOZORNENIE: Používajte rameno, ktoré spĺňa požiadavky štandardu VESA.
UPOZORNENIE: Rozhranie VESA monitora bolo navrhnuté s bezpečnostným faktorom 6 (aby
malo nosnosť 6-krát vyššiu ako je hmotnosť monitora). V zdravotníckom systéme používajte
rameno s vhodným bezpečnostným faktorom (IEC60601–1).
22
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Bežné používanie
4
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
23
Bežné používanie
4.1 Zapnutie/vypnutie
Zapnutie/vypnutie monitora:
1. Monitor zapnete/vypnete pomocou hlavného vypínača na zadnej strane monitora.
Keď je monitor zapnutý, stlačením a podržaním tlačidla pohotovostného režimu približne na 1
sekundu prepnete monitor do pohotovostného režimu.
Keď je monitor v pohotovostnom režime, stlačením a podržaním tlačidla pohotovostného režimu
približne na 1 sekundu monitor aktivujete.
4.2 Dióda LED režimu napájania
Informácie o dióde LED režimu napájania
Správanie diódy LED napájania znázorňuje stav jednotky:
Nesvieti
Tvrdé vypnutie (odpojený napájací kábel alebo vypnuté napájanie
pomocou kolískového vypínača)
Pomalé blikanie
Dočasné vypnutie (vypnutie pomocou tlačidla pohotovostného
naoranžovo
režimu ( ))
Svietenie
Displej je v režime úspory energie (podsvietenie a displej LCD sú
naoranžovo
vypnuté)
Blikanie nazeleno/ Vyhľadávanie signálu
naoranžovo
Poznámka: Keď je zapnutý režim úspory energie, displej sa
automaticky prepne do režimu úspory energie po 10 sekundách
vyhľadávania bez signálu.
Svieti na zeleno
Displej prijíma platný vstupný signál.
4.3 Aktivácia ponuky displeja na obrazovke
Aktivácia ponuky displeja na obrazovke
Stlačte tlačidlo
na monitore.
Výsledkom bude, že sa v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazí hlavná ponuka displeja na obrazovke. Ak
v nasledujúcich 30 sekundách nič neurobíte, ponuka displeja na obrazovke znova zmizne.
Ak sa po stlačení klávesu zobrazí okno OSD zamknuté (OSD lock), znamená to, že bol aktivovaný zámok
displeja na obrazovke. Ďalšie informácie a pokyny na odomknutie ponuky displeja na obrazovke nájdete
v časti “Blokovanie ovládania: uzamknutie/odomknutie ponuky OSD”, strana 26.
Časový limit funkcie automatického zavretia ponuky displeja na obrazovke možno upraviť alebo
vypnúť v ponuke displeja na obrazovke (funkcia Časový limit OSD (OSD Time-out)).
Pozíciu ponuky displeja na obrazovke možno upraviť v ponuke displeja na obrazovke (funkcia OSD
Hor. Pos. a OSD Vert. Pos.).
4.4 Navigácia v ponuke displeja na obrazovke
Vysvetlenie štruktúry ponuky displeja na obrazovke
Tu je príklad štruktúry ponuky displeja na obrazovke:
24
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Bežné používanie
3
4
Picture
Picture
1024x768@100 Hz
Profile
Picture
advanced
1
Factory
Brightness
Input
select
Configuration
System
50
Contrast
50
Saturation
30
Color temperature
6500K
Color space
ITU709
Gamma
Native
Sharpness
5
10
2
Obrázok 4-1
1.
2.
3.
4.
5.
Stránky ponuky
Podponuky (položky ponuky)
Stavový riadok
Selektor/jazdec
Položka
Sivo zobrazené položky nie sú na niektorých verziách monitora dostupné.
Navigácia v ponuke displeja na obrazovke
Obrázok 4-2
•
•
•
•
•
•
•
Stlačením klávesu otvorte ponuku displeja na obrazovke.
Pomocou klávesu alebo prejdite na požadovanú stránku ponuky.
Keď sa zvýrazní požadovaná stránka ponuky, stlačením klávesu vyberte najvyššiu položku ponuky, ktorá
sa zvýrazní.
Pomocou klávesu alebo prejdite na ďalšie položky ponuky a stlačením klávesu položku vyberte.
Ak sa vybratá položka ponuky ovláda pomocou jazdca, pomocou klávesu alebo upravte hodnotu
položky a nastavenie potvrďte stlačením klávesu .
Ak vybratá položka ponuky je ponuka s možnosťou výberu z viacerých položiek, pomocou klávesu alebo
vyberte požadovanú možnosť a stlačením klávesu voľbu potvrďte.
Opätovným stláčaním klávesu alebo vyberte iné položky ponuky alebo opustite stránku ponuky
stlačením klávesu .
4.5 Funkcie klávesových skratiek
Informácie o funkciách klávesových skratiek
Cieľom koncepcie funkcie klávesových skratiek je poskytnúť na výber bežne používané funkcie tak, aby boli
okamžite k dispozícii bez nutnosti hľadať v ponuke displeja na obrazovke.
K dispozícii sú tieto rôzne funkcie klávesových skratiek:
•
•
Výber hlavného zdroja
Nastavenie jasu
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
25
Bežné používanie
Prehľad klávesových skratiek
1
2
3
Obrázok 4-3
1. Výber hlavného zdroja
2. Zníženie jasu
3. Zvýšenie jasu
4.5.1 Výber hlavného zdroja
Rýchly výber hlavného zdroja
Stlačením tlačidla
môžete postupne prepínať medzi všetkými dostupnými vstupnými signálmi a rýchlo si
vybrať hlavný zdroj.
Dostupné možnosti pre hlavný zdroj sa môžu líšiť v závislosti od modelu displeja.
Ak chcete zabrániť nechcenému alebo náhodnému aktivovaniu niektorej funkcie stlačením tlačidla,
môžete všetky tlačidlá okrem tlačidla napájania uzamknúť pomocou funkcie ponuky OSD (pozrite
“Blokovanie ovládania: uzamknutie/odomknutie ponuky OSD”, strana 26).
4.5.2 Nastavenie jasu
Rýchle nastavenie jasu
Keď nie je na obrazovke zobrazená ponuka displeja na obrazovke, stláčaním tlačidiel
potreby upraviť jas.
alebo
môžete podľa
Brightness
50
Obrázok 4-4
4.6 Blokovanie ovládania: uzamknutie/odomknutie
ponuky OSD
Informácie týkajúce sa uzamknutia ponuky OSD
Monitor umožňuje uzamknúť ponuku OSD, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu. Postup je opísaný v
časti “Zámok OSD”, strana 40. Keď je ponuka OSD uzamknutá, po stlačení tlačidla
po odomknutí
klávesnice sa nezobrazí ponuka OSD, ale oznámenie OSD zamknuté (OSD lock). Prístup k ponuke OSD je
možný iba po stlačení sekvencie tlačidiel.
26
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Bežné používanie
OSD lock
Sequence: 5 - 6 - 6 - 3
Obrázok 4-5
Zamknutie/odomknutie ponuky
Keď sa zobrazí oznámenie OSD zamknuté (OSD lock), ponuku odomknete stlačením nasledujúcej sekvencie
tlačidiel:
, , ,
Po každom stlačení klávesu sa v štvorcových poliach zobrazí hviezdička.
Po stlačení štvrtého klávesu, ak je sekvencia správna, sa aktivuje hlavná ponuka displeja na obrazovke. Po
skončení sa ponuka OSD znovu automaticky uzamkne.
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
27
Bežné používanie
28
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Pokročilé ovládanie
5
Niektoré funkcie opísané v kapitole „Pokročilá prevádzka“ nemusia byť dostupné. Funkcie, ktoré nie
sú dostupné v niektorých verziách softvéru, sa v ponuke OSD zobrazujú sivou farbou.
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
29
Pokročilé ovládanie
5.1 Ponuka Obraz (Picture)
5.1.1 Profil
Informácie o profiloch
Výber profilu znamená načítanie množiny vopred definovaných parametrov videa, ako je Brightness, Contrast,
Saturation, výber vstupu (primárny a sekundárny), výber rozloženia viacerých obrazov atď.
Používateľ môže upraviť predvolené parametre videa priradené jednotlivým profilom a uložiť nové nastavenie
parametrov ako profil User 1, User 2 alebo User 3. Profily Factory a X Ray možno dočasne upraviť, ale
predvolené výrobné hodnoty nemožno prepísať a je možné ich vždy znova opätovne načítať prostredníctvom
položky ponuky na opätovné načítanie profilu.
Profily dostupné pre displej sú:
•
•
•
•
•
Factory
X Ray (výberom tohto profilu sa položky Gama (Gamma) a Farebná teplota (Color temperature)
automaticky nastavia na DICOM, respektíve Native)
User 1
User 2
User 3
Výber profilu
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Obraz (Picture).
Prejdite do podponuky Profile.
Vyberte jeden z dostupných profilov a voľbu potvrďte.
5.1.2 Brightness
Nastavenie úrovne jasu
1. Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
2. Prejdite do ponuky Obraz (Picture).
3. Prejdite do podponuky Brightness.
Zvýrazní sa príkazový riadok Brightness.
4. Podľa potreby nastavte úroveň jasu a nastavenie potvrďte.
Vybratý jas sa udržiava na konštantnej úrovni pomocou funkcie automatickej stabilizácie
podsvietenia.
Úroveň jasu možno tiež upraviť prostredníctvom funkcie klávesovej skratky.
Úroveň jasu sa nastavuje iba ovládaním podsvietenia.
5.1.3 Contrast
Nastavenie úrovne kontrastu
1. Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
2. Prejdite do ponuky Obraz (Picture).
3. Prejdite do podponuky Contrast.
Zvýrazní sa príkazový riadok Contrast.
4. Podľa potreby nastavte úroveň kontrastu a nastavenie potvrďte.
30
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Pokročilé ovládanie
5.1.4 Saturation
Nastavenie úrovne sýtosti
1. Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
2. Prejdite do ponuky Obraz (Picture).
3. Prejdite do podponuky Saturation.
Zvýrazní sa príkazový riadok Saturation.
4. Podľa potreby nastavte úroveň sýtosti a nastavenie potvrďte.
5.1.5 Color temperature
Informácie o predvoľbách farebnej teploty
Predvoľby farebnej teploty dostupné pre displej sú:
•
•
•
•
•
•
5600K
6500K
7600K
9300K
Native
User
Výrobná kalibrácia – biely bod:
Biele body priradené farebnej teplote: 5600K, 6500K, 7600K alebo 9300K sú nakalibrované vo
výrobe s následnou redukciou maximálnej luminancie v porovnaní s farebnou teplotou Native.
Prístup k príkazom na nastavenie farieb na účely nastavenia zisku a posunu primárnych farieb
(červenej, zelenej a modrej) je možný iba v prípade výberu predvoľby Používateľské (User).
Výber predvoľby farebnej teploty
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Obraz (Picture).
Prejdite do podponuky Color Temperature.
Vyberte jednu z dostupných predvolieb farebnej teploty a voľbu potvrďte.
Ak vyberiete predvoľbu farebnej teploty User, zobrazí sa nová ponuka, ktorá vám umožní manuálne
upraviť zisk a posun červenej, zelenej a modrej farby.
5.1.6 Farebný priestor
Informácie o predvoľbách farebného priestoru
Monitor poskytuje nasledujúceho predvoľby farebného priestoru:
•
•
•
•
Natívny (primárne farby LCD bez kalibrácie)
ITU709
BT.2020
DCI-P3 D65
Výrobná kalibrácia – farebný priestor:
Kalibrácia primárnych farieb RGB podľa vybraného štandardu sa uskutoční v rámci fyzických
obmedzení použitého panela LCD.
Výber predvoľby farebného priestoru
1. Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
2. Prejdite do ponuky Obraz (Picture).
3. Prejdite do podponuky Farebný priestor (Color Space).
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
31
Pokročilé ovládanie
4. Vyberte jednu z dostupných predvolieb farebného priestoru a voľbu potvrďte.
5.1.7 Gama
Informácie o predvoľbách hodnoty gama
Predvoľby hodnoty gama dostupné pre displej sú:
•
•
•
•
•
•
1.8
2.2
2.4
Video (funkcia prenosu je prispôsobená videokamerám a poskytuje vylepšené úrovne tmavých odtieňov)
Native (neuplatňuje sa žiadna korekčná krivka)
DICOM (úrovne sivej škály presne kopírujú krivku DICOM – iba na referenčné účely, nie diagnostiku)
Výber predvoľby hodnoty gama
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Obraz (Picture).
Prejdite do podponuky Gamma.
Vyberte jednu z dostupných predvolieb hodnoty gama a voľbu potvrďte.
5.1.8 Sharpness
Nastavenie úrovne ostrosti
1. Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
2. Prejdite do ponuky Obraz (Picture).
3. Prejdite do podponuky Sharpness.
Zvýrazní sa príkazový riadok Sharpness.
4. Podľa potreby nastavte úroveň ostrosti a nastavenie potvrďte.
Nastavenie ostrosti nie je dostupné, keď je zvolený režim DisplayPort DP 1.1 dual (pozrite časť
“Režim DisplayPort”, strana 35).
5.2 Ponuka Picture advanced
5.2.1 Black Level
Informácie o úrovni čiernej farby
Tento príkaz umožňuje pridať alebo ubrať posun vstupného videosignálu (k dispozícii iba pri formátoch videa).
Nastavenie úrovne čiernej farby
1. Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
2. Prejdite do ponuky Picture advanced.
3. Prejdite do podponuky Black Level.
Zvýrazní sa príkazový riadok Black Level.
4. Podľa potreby nastavte úroveň čiernej farby a nastavenie potvrďte.
5.2.2 Latencia
Informácie o latencii
Latencia videa je definovaná ako oneskorenie medzi časom prechodu vstupného videosignálu na príslušný
svetelný výstup na obrazovke.
32
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Pokročilé ovládanie
Dostupné režimy latencie pre displej sú:
•
•
Diagnostic: najlepšia kvalita obrazu
Surgical: nízka latencia, optimalizované pre pohyblivý obraz
Výber latencie
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Pokročilé nastavenia obrazu (Picture advanced).
Prejdite do podponuky Latencia (Latency).
Vyberte jeden z dostupných režimov latencie a voľbu potvrďte.
5.2.3 Rozsah vstupu
Informácie o rozsahu vstupu
Tento príkaz umožňuje nastaviť rozsah signálu RGB pre vstupy DVI a SDI. Rozsah vstupného signálu
nastavte podľa rozsahu vstupného signálu.
Dostupné rozsahy vstupného signálu sú:
•
•
•
0–255
16–235
16–255
Výber rozsahu vstupu
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Pokročilé nastavenia obrazu (Picture advanced).
Vstúpte do podponuky Rozsah vstupu (Input range) submenu.
Vyberte jeden z dostupných rozsahov vstupného signálu a potvrďte voľbu.
Ovládanie rozsahu vstupu je dostupné iba vtedy, keď je ako hlavný zdroj vybraná možnosť (pozrite
časť “Hlavný zdroj”, strana 34) DVI alebo SDI.
5.2.4 Image Size
Informácie o veľkosti obrazu
Veľkosti obrazu dostupné pre displej sú:
•
•
Aspect (obrazovka sa vyplní podľa najväčšieho rozmeru, nedochádza k zmene pomeru strán obrazu)
Native (mapovanie vstupných pixelov na pixely displeja LCD, bez zmeny mierky)
V režime Aspect a Native sa obraz môže zobraziť s čiernymi pásmi v hornej/dolej alebo ľavej/pravej
časti.
Výber veľkosti obrazu
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Pokročilé nastavenia obrazu (Picture advanced).
Prejdite do podponuky Image Size.
Vyberte jednu z dostupných veľkostí obrazu a voľbu potvrďte.
5.2.5 Prevrátenie obrazu
Informácie o funkcii prevrátenia obrazu
Táto funkcia umožňuje prevrátiť obraz na displeji.
Dostupné možnosti sú:
•
Disabled (obraz nie je prevrátený)
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
33
Pokročilé ovládanie
•
•
Mirror (obraz je prevrátený vodorovne, čiže ľavý roh sa zobrazuje vpravo a naopak)
Rotation (otočenie obrazu o 180°)
Keď vyberiete funkciu rotácie obrazu, latencia sa zvýši o 20 milisekúnd. Zrkadlové prevrátenie
obrazu nespôsobuje zvýšenie latencie.
Zapnutie/vypnutie vodorovného prevrátenia
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Pokročilé nastavenia obrazu (Picture advanced).
Prejdite do podponuky Prevrátenie obrazu (Image Flip).
Vyberte jednu z dostupných možností a voľbu potvrďte.
5.2.6 Rozlíšenie obrazovky
Informácie o rozlíšení obrazovky
Táto funkcia umožňuje nastaviť rozlíšenie obrazu podľa dostupných predvolieb časovania uvedených v EDID,
ktorý bude prenášaný na vstup DP a do integrovaného dekodéra Nexxis.
Dostupné možnosti sú:
•
•
4K (17:9) (rozlíšenie obrazu 4096 x 2160)
UHD (16:9) (rozlíšenie obrazu 3840 x 2160)
Predvolené rozlíšenie obrazu preferovaného režimu (časovania) uvedené v EDID na portoch
HDMI-1 a HDMI-2 je nasledovné: HDMI-1 = 16:9; HDMI-2 = 17:9.
Zapnutie/vypnutie vodorovného prevrátenia
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Pokročilé nastavenia obrazu (Picture advanced).
Vyberte podponuku Rozlíšenie obrazovky (Screen Resolution).
Vyberte jednu z dostupných možností a voľbu potvrďte.
5.3 Ponuka výberu vstupu
5.3.1 Hlavný zdroj
Informácie o hlavných zdrojoch
Hlavné zdroje dostupné pre displej sú:
•
•
•
•
•
•
DVI
SDI
DisplayPort
HDMI–1 (iba verzia MDSC-8255 LED)
HDMI–2 (iba verzia MDSC-8255 LED)
Nexxis (iba verzia MDSC-8255 MNA)
Dostupné možnosti pre hlavný zdroj sa môžu líšiť v závislosti od modelu displeja.
Hlavný zdroj tiež možno rýchlo zvoliť pomocou tlačidla výberu zdroja ( ) bez potreby vstupovať do
ponuky OSD.
Výber hlavného zdroja
1. Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
34
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Pokročilé ovládanie
2. Prejdite do ponuky Výber vstupu (Input select).
3. Prejdite do podponuky Main Source.
4. Vyberte jeden z dostupných hlavných zdrojov a voľbu potvrďte.
5.3.2 Režim DisplayPort
Informácie o režime DisplayPort
Dostupné režimy DisplayPort (DP) pre displej sú:
•
•
•
DP 1.2 MST
DP 1.1 main
DP 1.1 dual
Prehľad o akceptovaných formátoch videa nájdete v technických parametroch.
Výber režimu DisplayPort
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Výber vstupu (Input select).
Prejdite do podponuky Režim DP (DP mode).
Vyberte jeden z dostupných režimov DisplayPort a voľbu potvrďte.
5.3.3 Automatické vyhľadávanie
Informácie o automatickom vyhľadávaní
Keď zapnete funkciu automatického vyhľadávania vstupu, monitor automaticky deteguje pripojený zdroj
signálu a zobrazí ho na obrazovke.
Zapnutie/vypnutie automatického vyhľadávania
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Výber vstupu (Input select).
Prejdite do podponuky Automatické vyhľadávanie (Auto search).
Podľa potreby zapnite/vypnite automatické vyhľadávanie a voľbu potvrďte.
5.3.4 Záložný vstup
Informácie o záložnom vstupe
Táto funkcia umožňuje displeju automaticky prepnúť na záložný vstup v prípade prerušenia signálu z
hlavného zdroja (Display, HDMI, Nexxis). Displej automaticky obnoví hlavný vstup okamžite, keď bude signál
znova k dispozícii.
Dostupné záložné vstupné zdroje pre displej sú:
•
•
•
None
DVI
SDI
Záložný zdroj možno vybrať iba po splnení nasledujúcich podmienok:
1. funkcia Automatické vyhľadávanie (Auto search) je vypnutá (pozrite časť “Automatické
vyhľadávanie”, strana 35),
2. funkcia Režimy obrazu v obraze (PiP/PaP Modes) je vypnutá (pozrite časť “Vstup pre funkciu
obraz vedľa obrazu”, strana 36 a “Vstup pre funkciu obraz v obraze”, strana 37).
Ak je jedna z uvedených funkcií zapnutá, režim záložného zdroja sa deaktivuje a nebude dostupný.
Po vypnutí oboch funkcií sa režim záložného zdroja aktivuje a bude dostupný pre vybraný záložný
zdroj signálu.
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
35
Pokročilé ovládanie
Záložný vstup sa aktivuje do 7 sekúnd potom, ako sa stratí signál hlavného zdroja.
Počas prechodu z hlavného zdroja na záložný a naspäť sa zobrazí hlásenie, ktoré o tom informuje
používateľa.
Hlavný zdroj možno zmeniť, pričom záložný zdroj zostane bez zmeny. Počas výberu
a synchronizácie nového hlavného zdroja je možnosť „Failover“ dočasne (na 7 s) vypnutá.
Výber záložného vstupu
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Výber vstupu (Input select).
Vyberte podponuku Záložný vstup (Failover Input).
Vyberte jeden z dostupných záložných vstupov a voľbu potvrďte.
5.3.5 Vstup pre funkciu obraz vedľa obrazu
Informácie o funkcii vstup pre funkciu obraz vedľa obrazu
Táto funkcia umožňuje zobrazovať druhý vstupný signál v ľavej časti displeja. Primárny vstup (hlavný zdroj) sa
súčasne zobrazuje v pravej polovici obrazovky.
Dostupné kombinácie pre funkciu obraz vedľa obrazu medzi primárnym vstupom (hlavným zdrojom) a
sekundárnym vstupom (obraz v obraze) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Primárny vstup
Sekundárny vstup
DP 1.1
•
•
•
•
HDMI 2.0–1
HDMI 2.0–2
DVI
SDI
HDMI 2.0–1
HDMI 2.0–2
•
•
•
DP 1.1 / Dual
DVI
SDI
DVI
SDI
•
•
•
DP 1.1 / Dual
HDMI 2.0–1
HDMI 2.0–2
Maximálne rozlíšenie primárneho aj sekundárneho zdroja je obmedzené na Full HD.
Obrazové parametre použité na primárny zdroj obrazu sa aplikujú aj na sekundárny zdroj.
Sekundárny zdroj obrazu bude mať rovnakú veľkosť (natívnu/pomer strán) ako primárny zdroj
obrazu.
Výber vstupu pre funkciu obraz vedľa obrazu
1.
2.
3.
4.
36
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Výber vstupu (Input select).
Vyberte podponuku Vstup pre PaP (PaP Input).
Vyberte jeden z dostupných vstupných signálov pre PaP (alebo žiadny) a potvrďte voľbu.
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Pokročilé ovládanie
5.3.6 Vstup pre funkciu obraz v obraze
Informácie o funkcii vstup pre funkciu obraz v obraze
Táto funkcia umožňuje zobrazovať na displeji druhý vstupný signál, a to v okne umiestnenom v obraze z
hlavného vstupu.
Dostupné kombinácie pre funkciu obraz v obraze medzi primárnym vstupom (hlavným zdrojom) a
sekundárnym vstupom (obraz v obraze) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Primárny vstup
Sekundárny vstup
DP 1.2 MST / 1.1 / Dual
HDMI 2.0–1
HDMI 2.0–2
•
•
DVI
SDI
Položky Gamma a Color temperature pre zdroj signálu pre funkciu obraz v obraze sú vždy
nastavené na možnosti Native a 6500 K nezávisle od funkcie prenosu použitej pre primárny zdroj
obrazu.
Výber vstupu pre funkciu obraz v obraze
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Výber vstupu (Input select).
Vyberte podponuku Vstup pre PiP (PiP Input).
Vyberte jeden z dostupných vstupných signálov pre PiP (alebo žiadny) a potvrďte voľbu.
5.3.7 Režim obrazu v obraze
Informácie o režime obrazu v obraze
Displej ponúka nasledovné režimy obrazu v obraze:
•
•
Veľký obraz v obraze: 35% vodorovnej šírky obrazu v pravom hornom alebo dolnom rohu
Malý obraz v obraze: 25% vodorovnej šírky obrazu v pravom hornom alebo dolnom rohu
Výber režimu obrazu v obraze
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Výber vstupu (Input select).
Prejdite do podponuky Režim obrazu v obraze (Picture in Picture Mode).
Vyberte jeden z dostupných režimov obrazu v obraze a voľbu potvrďte.
5.3.8 Pozícia obrazu v obraze
Informácie o pozícii obrazu v obraze
Dostupné pozície obrazu v obraze displeja sú:
•
•
Bottom Right (Vpravo dole)
Top right (Vpravo hore)
Výber pozície obraz v obraze
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Výber vstupu (Input select).
Vyberte podponuku Pozícia PiP (PiP Position).
Vyberte jednu z dostupných pozícií obrazu v obraze a voľbu potvrďte.
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
37
Pokročilé ovládanie
5.3.9 Priehľadnosť obrazu v obraze
Informácie o priehľadnosti obrazu v obraze
K dispozícii je nasledovný rozsah priehľadnosti obrazu v obraze:
•
•
0: Žiadna priehľadnosť
10: Maximálna priehľadnosť (približne 37%)
Výber režimu obrazu v obraze
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Výber vstupu (Input select).
Vyberte podponuku Priehľadnosť PiP (PiP transparency).
Vyberte jednu z dostupných hodnôt priehľadnosti obrazu v obraze a potvrďte voľbu.
5.4 Ponuka Konfigurácia (Configuration)
5.4.1 Informácie
O informáciách
K dispozícii sú nasledujúce informácie o monitore:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Model (identifikácia komerčného typu)
Softvérový balík (identifikácia firmvéru monitora)
Vydanie hlavnej dosky plošných spojov (identifikácia hardvéru a firmvéru)
Vydanie MNA (identifikácia firmvéru)
Eth1 hlavný (IP adresa hlavného portu ethernet (1) monitora)
Eth2 sekundárny (IP adresa sekundárneho portu ethernet (2) monitora)
Vydanie klávesnice (identifikácia hardvéru a firmvéru)
Vydanie modulu SDI (identifikácia hardvéru a firmvéru)
Sériové číslo (sériové číslo zariadenia)
Vydanie hlavného FPGA (identifikácia firmvéru)
Prístup k informáciám
1. Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
2. Prejdite do ponuky Konfigurácia (Configuration).
3. Prejdite do podponuky Informácie (Information).
5.4.2 Language
Informácie o jazykoch
Jazyky dostupné pre ponuku displeja na obrazovke sú:
•
•
•
•
•
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Výber jazyka
1.
2.
3.
4.
38
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Configuration.
Prejdite do podponuky Language.
Vyberte jeden z dostupných jazykov a voľbu potvrďte.
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Pokročilé ovládanie
5.4.3 OSD Time-out
Informácie o časovom limite displeja na obrazovke
Ponuka displeja na obrazovke sa môže automaticky zavrieť po určitom čase nečinnosti po uskutočnení
posledného výberu.
Hodnoty časového limitu displeja na obrazovke dostupné pre displej sú:
•
•
•
•
•
10 Sec.
20 Sec.
30 Sec.
60 Sec.
Disabled (= 5 minút)
Nastavenie časového limitu displeja na obrazovke
1.
2.
3.
4.
5.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Configuration.
Prejdite do podponuky OSD setting.
Vyberte položku OSD Time-out.
Vyberte jednu z dostupných hodnôt časového limitu displeja na obrazovke a voľbu potvrďte.
5.4.4 Recall Profile
Informácie o opätovnom načítavaní profilov
Opätovné načítanie profilu znamená obnovenie predvolených výrobných nastavení (profilov Factory a X Ray)
alebo opätovné načítanie profilov definovaných používateľom.
Profily dostupné na opätovné načítanie v displeji sú:
•
•
•
•
•
Factory
X Ray
User 1
User 2
User 3
Opätovné načítanie profilu
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Configuration.
Prejdite do podponuky Recall Profile.
Vyberte jeden z dostupných profilov, ktorý chcete znova načítať, a voľbu potvrďte.
5.4.5 Save Profile
Informácie o ukladaní profilov
Používateľ môže upraviť predvolené parametre videa priradené jednotlivým profilom a uložiť nové nastavenia
parametrov ako profil User 1, User 2 alebo User 3. Profily Factory a X Ray možno upraviť, ale predvolené
výrobné hodnoty nemožno prepísať a je možné ich vždy znova opätovne načítať prostredníctvom položky
ponuky na opätovné načítanie profilu.
Profily dostupné na uloženie v displeji sú:
•
•
•
User 1
User 2
User 3
Uloženie profilu
1. Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
2. Prejdite do ponuky Configuration.
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
39
Pokročilé ovládanie
3. Prejdite do podponuky Save Profile.
4. Vyberte jeden z dostupných profilov, ktorý chcete uložiť, a voľbu potvrďte.
5.5 Ponuka System
5.5.1 Power on DVI
Informácie o napájaní cez konektor DVI
Toto nastavenie umožňuje vybrať kolík konektora portu DVI, ktorý bude napájaný napätím +5 V s
jednosmerným prúdom.
Dostupné možnosti sú:
•
•
•
Disabled
+5V on Pin 14
+5V on Pin 16
Výber napájania cez konektor DVI
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Systém (System).
Prejdite do podponuky Power on DVI.
Vyberte jednu z dostupných možností a voľbu potvrďte.
5.5.2 Napájanie rozhrania DisplayPort
Informácie o napájaní rozhrania DisplayPort
Toto nastavenie umožňuje vybrať, či bude zapnuté napájanie +3V3 jednosmerne na rozhraní DisplayPort.
Dostupné možnosti sú:
•
•
Disabled
+3V3 on DP main
Výber napájania cez konektor DisplayPort
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Systém (System).
Prejdite do podponuky Napájanie DP (Power on DP).
Vyberte jednu z dostupných možností a voľbu potvrďte.
5.5.3 Zámok OSD
Informácie o uzamknutí OSD
Toto nastavenie umožňuje zabrániť nechcenej aktivácii funkcie pomocou tlačidla. Po aktivovaní zámku
ovládania možno predné tlačidlá používať iba po stlačení určitej sekvencie tlačidiel. Prečítajte si časť
“Blokovanie ovládania: uzamknutie/odomknutie ponuky OSD”, strana 26.
Zapnutie/vypnutie zámku OSD
1.
2.
3.
4.
40
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Systém (System).
Prejdite do podponuky Uzamknutie ovládania (Control Lock).
Podľa potreby zapnite/vypnite zamykanie ovládania a voľbu potvrďte.
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Pokročilé ovládanie
5.5.4 Úspora energie
Informácie o úspore energie
Keď nie je k dispozícii signál na zvolenom vstupe (hlavný, sekundárny a záložný), toto nastavenie umožňuje
monitoru vypnúť podsvietenie a prejsť do režimu nízkej spotreby energie. Keď bude na zvolenom vstupe
znovu signál, monitore deaktivuje úsporný režim a zobrazí obraz. Úsporný režim sa ukončí aj aktivovaním
ponuky OSD.
Keď je funkcia Automatické vyhľadávanie (Auto search) zapnutá, displej neprejde do úsporného
režimu ani v prípade, že nie je dostupný vstupný signál.
Zapnutie/vypnutie režimu úspory energie
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Systém (System).
Prejdite do podponuky Power Saving.
Podľa potreby zapnite/vypnite úsporu energie a voľbu potvrďte.
5.5.5 Výstup DVI
Informácie o výstupe DVI
Toto nastavenie umožňuje zapnúť alebo vypnúť výstup DVI na monitore. Po zapnutí výstupu DVI sa zduplikuje
celý obraz na obrazovke (vrátane OSD) do signálu Full HD (1080p/1080i) na výstupnom konektore DVI. V
prípade obrazu 4K bude znížená stredná časť obrazu na rozlíšenie Full HD.
Zapnutie/vypnutie výstupu DVI
1.
2.
3.
4.
Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
Prejdite do ponuky Systém (System).
Prejdite do podponuky DVI output.
Podľa potreby zapnite/vypnite výstup DVI a voľbu potvrďte.
5.5.6 Prevádzkový čas
Informácie o prevádzkovom čase
Táto položka poskytuje informácie o prevádzkovom čase vášho monitora.
Zobrazenie informácie o prevádzkovom čase
1. Zobrazte hlavnú ponuku displeja na obrazovke.
2. Prejdite do ponuky Systém (System).
3. Prevádzkový čas monitora sa zobrazuje v spodnej časti ponuky.
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
41
Pokročilé ovládanie
42
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Dôležité informácie
6
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
43
Dôležité informácie
6.1 Informácie o bezpečnosti
Všeobecné odporúčania
Pred používaním zariadenia si prečítajte bezpečnostné pokyny a návod na používanie.
Bezpečnostné pokyny a návod na používanie si uchovajte na použitie v budúcnosti.
Dodržte všetky varovania na zariadení a v návode na používanie.
Postupujte podľa pokynov na ovládanie a používanie.
Riziko úrazu elektrickým prúdom alebo riziko požiaru
Aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom alebo riziku požiaru, neodstraňujte kryt.
Vo vnútri nie sú žiadne opraviteľné súčiastky. Servis prenechajte kvalifikovanému personálu.
Toto zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti.
Úpravy jednotky
Zariadenie neupravujte bez oprávnenia od výrobcu.
Preventívna údržba
Vykonávanie preventívnej údržby nie je nevyhnutné. Pravidelné kontrolné prehliadky sú nevyhnutné na
udržanie monitora v optimálnom stave a na zaručenie bezpečnej prevádzky. Odporúčame funkčné
a bezpečnostné testy monitora v pravidelných intervaloch (napríklad aspoň jedenkrát ročne).
Typ ochrany (elektrická)
Zariadenie s externým zdrojom napájania: zariadenie triedy I
Stupeň bezpečnosti (horľavá anestetická zmes)
Zariadenie nie je vhodné na používanie v prítomnosti horľavej anestetickej zmesi so vzduchom alebo
s kyslíkom, prípadne s oxidom dusným.
Vybavenie s iným určením ako je starostlivosť o pacienta
•
•
•
Vybavenie primárne na používanie v zdravotníckom zariadení, ktoré je určené na používanie v situáciách,
keď nie je pravdepodobný kontakt s pacientom (žiadna časť nie je použitá).
Vybavenie nemožno používať so zariadením na podporu základných životných procesov.
Používateľ by sa nemal zároveň dotýkať vybavenia, ani jeho portov pre vstup/výstup signálov, a pacienta.
Kritické aplikácie
Dôrazne odporúčame, aby ste pri kritických aplikáciách mali okamžite k dispozícii náhradný displej.
Používanie elektrických skalpelov
Zabezpečte maximálnu možnú vzdialenosť medzi elektrochirurgickým generátorom a inými elektronickými
zariadeniami (napríklad monitormi). Aktívny elektrochirurgický generátor ich môže rušiť. Rušenie môže
aktivovať ponuku displeja na obrazovke a narušiť fungovanie displeja.
Pripojenie napájania – zariadenie s interným zdrojom napájania
•
•
•
•
Toto zariadenie musí byť uzemnené.
Požiadavky elektrického napájania: zariadenie musí byť napájané z elektrickej siete.
Zariadenie by malo byť nainštalované v blízkosti jednoducho prístupnej zásuvky.
Zariadenie je určené na nepretržitú prevádzku.
Napájacie káble:
•
44
Európa: Kábel H05VV-F alebo H05VVH2-F PVC so správnou zástrčkou pre EÚ.
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Dôležité informácie
•
USA a Kanada: Je nutné použiť súpravu káblov „triedy určenej pre nemocnice“ spolu s pokynmi, ktoré
uvádzajú, že spoľahlivé uzemnenie možno dosiahnuť iba vtedy, keď je zariadenie pripojené k vhodnej
zásuvke označenej iba na použitie v nemocnici alebo k zásuvke triedy určenej pre nemocnice. Tieto
pokyny musia byť uvedené na zariadení alebo na štítku na napájacom kábli.
Prechodové prepätie
Ak zariadenie dlho nepoužívate, odpojte ho od elektrickej zásuvky, aby ste predišli poškodeniu prechodovým
prepätím.
Aby ste celkom prerušili prívod elektrickej energie do zariadenia, odpojte napájací kábel od elektrickej
zásuvky.
Pripojenia
Všetky externé pripojenia k iným periférnym zariadeniam musia dodržiavať požiadavky článku 16 normy
IEC60601-1, 3. vydanie, alebo tabuľky BBB.201 normy IEC 60601-1-1 pre zdravotnícke elektrické systémy.
Pripojenie PEMS cez sieť/dátové pripojenie k inému vybaveniu (iba verzia MDSC8255 MNA)
•
•
•
•
Pripojenie PEMS k sieti/dátovému pripojeniu, ktoré zahŕňa iné vybavenie môže mať za následok predtým
neidentifikované riziká pre pacientov, operátorov alebo tretie strany.
Zodpovedná organizácia by mala tieto riziká identifikovať, analyzovať, vyhodnotiť a riadiť.
Následné zmeny siete/dátového pripojenia môžu priniesť nové riziká a vyžadujú ďalšiu analýzu.
Zmeny siete/dátového pripojenia zahŕňajú:
- zmeny konfigurácie siete/dátového pripojenia,
- pripojenie ďalších prvkov do existujúcej sieťovej konfigurácie/dátového pripojenia,
- odpojenie prvkov z existujúcej sieťovej konfigurácie/dátového pripojenia,
- aktualizácia vybavenia pripojeného do existujúcej sieťovej konfigurácie/dátového pripojenia,
- inovácia prvkov do existujúcej sieťovej konfigurácie/dátového pripojenia.
Voda a vlhkosť
Zariadenie vyhovuje norme IP20. Predná strana monitora vyhovuje norme IPX5 (iba verzie s predným
ochranným sklom).
Kondenzácia vlhkosti
Nepoužívajte monitor v prostredí s rýchlou zmenou teploty a vlhkosti, a zabráňte priamemu fúkaniu chladného
vzduchu z klimatizácie na zariadenie.
Na povrchu zariadenia alebo v jeho vnútri sa môže kondenzovať vlhkosť, alebo sa môže vnútorná strana
ochranného skla zahmliť. Nie je to porucha produktu, hoci to môže mať za následok poškodenie monitora.
V prípade, že dôjde ku kondenzácii vlhkosti, nechajte monitor stáť nezapojený, kým kondenzácia nezmizne.
Ventilácia
Nezakrývajte ani neblokujte ventilačné otvory v kryte súpravy. Keď inštalujete zariadenie v skrinke alebo na
inom uzavretom mieste, dodržte potrebný priestor medzi súpravou a stenami skrinky.
Inštalácia
•
•
•
•
•
Umiestnite zariadenie na plochý, pevný a stabilný povrch, ktorý dokáže udržať hmotnosť aspoň 3
jednotiek. Ak používate nestabilný vozík alebo stojan, zariadenie môže spadnúť a spôsobiť vážne
poranenie dieťaťa alebo dospelej osoby a môže sa vážne poškodiť.
Nedovoľte, aby sa na zariadenie niekto šplhal alebo oň opieral.
Pri upravovaní uhla zariadenia ním pohybujte pomaly, aby ste zabránili posunu alebo skĺznutiu zariadenia
zo stojana alebo ramena.
Keď je zariadenie nasadené na ramene, nepoužívajte zariadenie ako držadlo ani úchyt, keď ním chcete
pohnúť. V návode na používanie ramena si prečítajte pokyny na pohybovanie ramenom s nasadeným
zariadením.
Venujte úplnú pozornosť bezpečnosti počas inštalácie, pravidelnej údržbe a kontrole tohto zariadenia.
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
45
Dôležité informácie
•
•
Na inštaláciu tohto zariadenia je potrebná dostatočná odbornosť, a to najmä na určenie nosnosti závesu
na stenu, rameno alebo strop tak, aby udržal hmotnosť displeja. Montáž tohto zariadenia na stenu musíte
zveriť technikovi s dostatočnou odbornosťou a venovať dostatočnú pozornosť bezpečnosti počas
inštalácie a používania.
Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu ani poranenie spôsobené nesprávnou manipuláciou
alebo inštaláciou.
Poruchy
Odpojte napájací kábel zariadenia od prívodu napätia AC a obráťte sa na kvalifikovaných servisných
technikov za týchto podmienok:
•
•
•
•
•
•
Ak je poškodený alebo roztrhnutý napájací kábel alebo zástrčka.
Ak do zariadenia natiekla kvapalina.
Ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vode.
Ak pri dodržaní prevádzkových pokynov zariadenie nefunguje správne. Nastavte iba tie ovládacie prvky,
ktoré sú obsiahnuté v návode na obsluhu, lebo nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov môže
spôsobiť poškodenie a často vyžaduje rozsiahle práce kvalifikovaného technika na obnovenie normálneho
chodu výrobku.
Ak došlo k pádu prístroja alebo k poškodeniu skrinky.
Ak výrobok vykazuje výraznú zmenu výkonu, čo naznačuje nutnosť servisu.
Všeobecné varovania
•
•
Pred použitím v prevádzke musia byť všetky zariadenia a celá zostava otestované a overené.
Na úrovni používateľskej aplikácie je potrebné počítať so zálohou pre prípad zlyhania monitora.
Technické údaje
•
•
•
•
•
•
Monitor je určený na používanie v interiéri.
Monitor bol navrhnutý na používanie na šírku.
Zariadenie triedy I podľa typu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.
Monitor nie je určený na sterilizáciu.
Na monitore nie sú žiadne úžitkové súčiastky.
Po poškodení nárazom je nutné skontrolovať kryt. Obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál.
Tento prístroj spĺňa:
Zdravotnícke vybavenie:
•
•
•
•
IEC 60601-1: 2012 vydanie 3.1 (Zdravotnícke elektrické vybavenie – časť 1: Všeobecné požiadavky na
základnú bezpečnosť a nevyhnutný výkon)
EN 60601-1: 2006 + A1:2013 (Zdravotnícke elektrické vybavenie. Časť 1: Všeobecné požiadavky na
základnú bezpečnosť a nevyhnutný výkon)
ANSI/AAMI ES 60601-1: 2005/(R)2012 a A1:2012, C1:2009/(R)2012 a A2:2010/(R)2012 – zdravotnícke
elektrické vybavenie, časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutný výkon.
CAN/CSA-C22.2 č. 60601-1: 14 Zdravotnícke elektrické vybavenie – časť 1: Všeobecné požiadavky na
základnú bezpečnosť a nevyhnutný výkon (harmonizované s vydaním 3.1)
Elektromagnetická kompatibilita:
•
•
IEC 60601-1-2 (4. vydanie)
EN 55011/CISPR11 (MDSC-8255: trieda B)
Vnútroštátne škandinávske odchýlky pre CL. 1.7.2
Fínsko: „Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan“
Nórsko: „Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt“
Švédsko: „Apparaten skall anslutas till jordat uttag“
46
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Dôležité informácie
6.2 Informácie o ochrane životného prostredia
Informácie o likvidácii
Odpad z elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol na výrobku označuje, že podľa smernice EÚ 2015/863, ktorou sa riadi odpad
z elektrických a elektronických zariadení, sa tento výrobok nesmie likvidovať s iným komunálnym odpadom.
Svoje zariadenie zlikvidujte tým, že ho odovzdáte v určenom zbernom stredisku na recykláciu odpadu
z elektrických a elektronických zariadení. Na zabránenie možným škodám na životnom prostredí alebo zdraví
človeka z nekontrolovanej likvidácie odpadu oddeľte tieto položky od ostatných typov odpadu a recyklujte ho
zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opakované používanie materiálov.
Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na príslušnom miestnom zastupiteľstve alebo od
príslušných služieb na likvidáciu komunálneho odpadu.
Podrobné informácie nájdete na webovej stránke: http://www.barco.com/en/AboutBarco/weee
Dodržiavanie smernice RoHS v Turecku
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Turecká republika: V súlade s nariadením OEEZ]
中国大陆 RoHS
Chinese Mainland RoHS
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了
Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标
准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。
V súlade s „Metódami riadenia na obmedzenie používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických
produktoch“ (nazývaná tiež smernica RoHS pevninovej Číny) sú v tabuľke uvedené názvy a obsah toxických
a/alebo nebezpečných látok, ktoré môže Barco výrobok obsahovať, Smernica RoHS pevninskej Číny je
zahrnutá v norme MCV Ministerstva informačného priemyslu Číny v časti „Požiadavky na limit toxických látok
v elektronických informačných produktoch“.
零件项目(名称)
Názov zložky
印制电路配件
Sústavy plošných spojov
液晶面板
Panel LCD
外接电(线)缆
Externé káble
內部线路
Interné vedenie
金属外壳
Kovový kryt
塑胶外壳
Plastový kryt
散热片(器)
Chladiče
有毒有害物质或元素
Nebezpečné látky a prvky
汞
铅
镉
Hg
Pb
Cd
X
O
O
六价铬
Cr6+
O
多溴联苯
PBB
O
多溴二苯醚
PBDE
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
47
Dôležité informácie
零件项目(名称)
Názov zložky
有毒有害物质或元素
Nebezpečné látky a prvky
汞
铅
镉
Hg
Pb
Cd
O
O
O
六价铬
Cr6+
O
多溴联苯
PBB
O
多溴二苯醚
PBDE
O
风扇
Ventilátor
X
O
O
O
O
O
电源供应器
Jednotka zdroja napájania
O
O
O
O
O
O
文件说明书
Tlačené príručky
O
O
O
O
O
O
光盘说明书
Príručka na disku CD
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
Táto tabuľka je vyhotovená v súlade s ustanoveniami SJ / T 11364.
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下.
O: Indikuje, že množstvo tejto toxickej alebo nebezpečnej látky obsiahnutej vo všetkých homogénnych
materiáloch tejto súčiastky je nižšie ako limit požadovaný normou GB/T 26572.
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求.
X: Indikuje, že množstvo tejto toxickej alebo nebezpečnej látky obsiahnutej aspoň v jednom z homogénnych
materiálov použitých v tejto súčiastke presahuje limit požadovaný normou GB/T 26572.
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要
求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使
用于指定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Všetky elektronické informačné produkty predávané na území pevninskej Číny musia spĺňať podmienku
„označovania pre obmedzenie používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických výrobkoch“
pevninskej Číny a byť označené logom EFUP (Environmental Friendly Use Period). Číslo v logu EFUP, ktoré
používa spoločnosť Barco (pozrite si fotografiu), vychádza zo „Všeobecných pravidiel doby využívania
elektronických informačných produktov s dôrazom na ekológiu“ pevninskej Číny.
10
Smernica RoHS
Smernica 2011/65/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických
zariadeniach.
Na základe vyhlásení našich dodávateľov súčiastok tento produkt je v súlade so smernicou RoHS.
6.3 Biologické nebezpečenstvo a vrátenie
produktu
Prehľad
Štruktúra a technické parametre tohto zariadenia, ako aj materiály použité pri výrobe, umožňujú jeho
jednoduché utieranie a čistenie, a preto je vhodné na používanie pri rôznych aplikáciách v nemocniciach
a iných zdravotníckych prostrediach, pre ktoré sú stanovené postupy častého čistenia.
Normálne používanie však vylučuje biologicky kontaminované prostredia, aby sa zabránilo šíreniu infekcií.
Preto používanie tohto zariadenia v takýchto prostrediach je na výhradné riziko zákazníka. V prípade, že sa
toto zariadenie používa v prostredí, kde nemožno vylúčiť možnú biologickú kontamináciu.
Zákazník musí použiť dekontaminačný postup v zmysle definície v najnovšom vydaní normy ANSI/AAMI ST35
na každom jednom nefunkčnom produkte, ktorý vracia do servisu, opravy, na prepracovanie alebo prešetrenie
48
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Dôležité informácie
zlyhania predajcovi (alebo autorizovanému poskytovateľovi servisu). Minimálne jedna žltá nálepka musí byť
prilepená na hornej strane balenia vráteného produktu a sprevádzaná vyhlásením dokazujúcim, že produkt
bol úspešne dekontaminovaný.
Vrátené produkty, ktoré nebudú označené takouto externou dekontaminačnou nálepkou, alebo vždy, keď
bude takéto vyhlásenie chýbať, môže predajca (alebo autorizovaný poskytovateľ servisu) produkt odmietnuť
a odoslať ho naspäť na náklady zákazníka.
6.4 Údržba
6.4.1 Čistenie a dezinfekcia
Pokyny
•
•
•
•
Pri čistení monitora LCD musíte odpojiť napájací kábel od elektrickej siete.
Dajte pozor, aby ste nepoškriabali predný povrch žiadnymi tvrdými ani drsnými materiálmi.
Prach, odtlačky prstov, mastnotu atď. možno odstrániť pomocou mäkkej navlhčenej tkaniny (na navlhčenej
tkanine môžete použiť malé množstvo mierneho saponátu).
Okamžite zotrite kvapky vody.
Prípustné čistiace roztoky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Chlórový roztok 250 ppm
0,9 % roztok NaCl – chlorid sodný 00-236
Bacillol AF
1,6-percentný vodný roztok amoniaku
Cidex® (2,4-percentný roztok glutaraldehydu)
Chlórnan sodný (bielidlo) 10 %
„Zelené mydlo“ (USP)
Kvapalina na čistenie optiky ako Cleansafe®
Izopropanol
Roztok Haemosolu (1 % v 1 l vody)
Chlórhexidín 0,5 % v 70 % etanolu
6.5 Informácie o dodržiavaní regulačných
predpisov
Indikácie používania
Toto zariadenie je určené na používanie v operačných sálach na zobrazovanie obrazu z endoskopických
kamier, kamier v miestnosti a na ramenách, ultrazvuku, kardiológie, PACS, anestéziológie a informácií
o pacientovi. Nie je určené na diagnostiku.
Krajina výroby
Krajina, kde bol produkt vyrobený, je vyznačená na štítku produktu („Made in …“).
Kontaktné údaje dovozcu
Ak chcete zistiť dovozcu našich produktov do vašej krajiny, kontaktujte jednu z oblastných kancelárií pomocou
kontaktných údajov uvedených na našej webovej stránke (www.barco.com).
Trieda B pravidiel FCC
Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Na používanie zariadenia sa vzťahujú tieto dve podmienky:
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie
vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduci vplyv na fungovanie.
Toto zariadenie bolo testované a potvrdilo sa, že je v súlade s obmedzeniami pre digitálne zariadenie triedy B
podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú určené na poskytnutie primeranej ochrany pred škodlivým
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
49
Dôležité informácie
rušením pri inštalácii v obytnom prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať
rádiofrekvenčnú energiu a v prípade, že nie je nainštalované a používané podľa pokynov, môže mať rušivé
účinky na rádiovú komunikáciu. Neexistuje však záruka, že sa pri konkrétnej inštalácii rušenie nevyskytne. Ak
toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo možno zistiť
vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie pomocou
jedného alebo niekoľkých z týchto opatrení:
•
•
•
•
Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímajúcej antény.
Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
Pripojte zariadenie k zásuvke v inom elektrickom obvode, ako je pripojený prijímač.
Obráťte sa so žiadosťou o pomoc na predajcu alebo na skúseného technika rozhlasových/televíznych
prijímačov.
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu
viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa používať toto vybavenie.
Kanadské oznámenie:
CAN ICES-1/NMB-1
6.6 Vysvetlenie symbolov
Symboly na zariadení
Na zariadení alebo zdroji napájania môžete nájsť nasledujúce symboly (neúplný zoznam):
Označuje, že zariadenie spĺňa požiadavky platných smerníc ES.
Označuje súlad s časťou 15 pravidiel FCC (trieda A alebo trieda B)
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov o označení UL
Recognition
ZDRAVOTNÍCKE – VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍCKE VYBAVENIE
IBA V SÚVISLOSTI SO ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POŽIAROM A
MECHANICKÝMI RIZIKAMI
V SÚLADE S NORMOU ANSI/AAMI AS60601-1:2005/(R)2012, CSA CAN/CSAC222.2 Č. 60601-1:14
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov spoločnosti UL Demko
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov o certifikácii CCC
S&E
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov organizácie VCCI
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov o označení KC
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov organizácie BSMI
50
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Dôležité informácie
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov o označení PSE
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov RCM
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov EAC
IS 13252 (Part 1)
IEC 60950-1
Varovanie: Federálny zákon (Spojené štáty americké) obmedzuje predaj tohto
zariadenia na objednávku alebo na základe pokynu licencovaného zdravotníckeho
lekára.
Označuje, že zariadenie je schválené na základe predpisov BIS
R-xxxxxxxx
Označuje konektory USB na zariadení
Označuje konektory DisplayPort na zariadení
Označuje zákonného výrobcu
Označuje dátum výroby
yy
Označuje teplotné limity,1 aby zariadenie fungovalo bezpečne v rámci parametrov.
xx
SN
REF
Označuje sériové číslo zariadenia
Označuje číslo súčiastky alebo katalógové číslo zariadenia
Varovanie: nebezpečné napätie
Upozornenie
Pozrite si návod na používanie
Označuje, že toto zariadenie nesmie byť vyhodené do odpadu, ale musí byť
recyklované podľa európskej smernice OEEZ (o odpade z elektrických
a elektronických zariadení)
1:
Hodnoty xx a yy možno nájsť v odseku s technickými parametrami.
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
51
Dôležité informácie
Označuje jednosmerný prúd
Označuje striedavý prúd
Pohotovostný režim
Ekvipotencialita
Ochranné uzemnenie
alebo
Symboly na obale
Na obale zariadenia môžete nájsť nasledujúce symboly (neúplný zoznam):
Označuje, že zariadenia sa môže poškodiť alebo zničiť, ak sa s ním nebude pri
skladovaní manipulovať opatrne.
Označuje, že zariadenie je potrebné pri skladovaní chrániť pred vlhkosťou.
Označuje polohu pri skladovaní. Škatuľa sa musí prepravovať, skladovať a
manipulovať s ňou takým spôsobom, aby šípka vždy smerovala nahor.
15
n
n
Označuje maximálny počet rovnakých škatúľ, ktoré možno postaviť na seba, kde „n“ je
limit.
alebo
Označuje hmotnosť škatule a to, že ju musia niesť dve osoby.
xx-yy Kg
alebo
xx-yy
xx-yy
Označuje, že škatuľa sa nesmie rezať nožom, orezávačom ani žiadnym iným ostrým
predmetom.
yy °C
+60
Označuje teplotné limity,2 ktorým môže byť zariadenie bezpečne vystavené počas
skladovania.
xx °C
-20
yy %
85
Označuje rozsah2 vlhkosti, ktorej môže byť zariadenie bezpečne vystavené počas
skladovania.
5x %
yyy kPa
106
Označuje rozsah2atmosférického tlaku, ktorému môže byť zariadenie bezpečne
vystavené počas skladovania.
xx kPa
50
2:
52
Hodnoty xx a yy možno nájsť v odseku s technickými parametrami.
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Dôležité informácie
6.7 Právne vyhlásenie
Oznámenie o zrieknutí sa zodpovednosti
Hoci bolo vynaložené maximálne úsilie na dosiahnutie technickej presnosti v tomto dokumente, nenesieme
žiadnu zodpovednosť za chyby, ktoré môžete nájsť. Naším cieľom je poskytnúť vám najpresnejšiu
a najpoužiteľnejšiu možnú dokumentáciu, ak objavíte chyby, informujte nás, prosím.
Softvérové produkty Barco sú vlastníctvom spoločnosti Barco. Sú distribuované na základe autorských práv
spoločnosťou Barco NV alebo Barco Inc. na používanie výhradne na základe konkrétnych podmienok
licenčnej zmluvy na softvér medzi spoločnosťou Barco NV alebo Barco Inc. a príjemcom licencie. Žiadne iné
používanie, duplikovanie ani poskytnutie softvérového produktu Barco v žiadnej forme nie je schválené.
Technické parametre produktov Barco podliehajú zmene bez upozornenia.
Ochranné známky
Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Informácia o autorských právach
Na tento dokument sa vzťahujú autorské práva. Všetky práva vyhradené. Túto príručku ani žiadnu jej časť nie
je dovolené reprodukovať ani kopírovať žiadnym spôsobom ani pomocou žiadnych prostriedkov: grafických,
elektronických ani mechanických vrátane fotokopírovania a prepisovania, ani pomocou úložiska informácií
a systému na vyhľadávanie informácií bez písomného súhlasu spoločnosti Barco.
© 2018 Barco NV všetky práva vyhradené.
6.8 Technické parametre
MDSC-8255 LED
Technológia obrazovky
Veľkosť aktívnej obrazovky LCD
panela (uhlopriečka)
Veľkosť aktívnej obrazovky LCD
panela (v x š)
Pomer strán LCD panela
(vodorovne : zvislo)
Rozlíšenie LCD panela
Rozstup pixelov
Podpora farieb
Farebná škála
Pozorovací uhol (vodorovne,
zvislo)
Jas
Snímač podsvietenia
Kontrastný pomer
Čas odozvy LCD (Tr + Tf)
Biely bod
Gama
Farba krytu
Ochrana obrazovky
Klávesnica
TFT AM LCD/technológia IPS/podsvietenie pomocou LED diód
54.6” / 1388 mm
1210 x 640 mm
16:9
3840 x 2160
0.315
1073 miliónov (10 bitov)
Natívna: široká farebná škála (96% DCI-P3)
Kalibrovaná farebná škála: ITU 709 (predvolene), BT. 2020, DCI-P3 D65
178° horizontálne / 178° vertikálne
Natívny: 500 cd/m² (priemerná hodnota)
Predvolené nastavenie: 380 cd/m² pri stabilizovanej farebnej teplote 6500 K
Automatická stabilizácia podsvietenia
1400:1 (priemerná hodnota)
8 ms (priemerná hodnota)
Natívny: 10000K (priemerná hodnota)
Kalibrovaný: 5600K, 6500K, 7600K, 9300K
Natívna, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, DICOM, Video
RAL 9003
2-stranné antireflexné alkalicko-aluminosilikátové sklo (verzie NG bez
ochranného skla)
Membránová klávesnica
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
53
Dôležité informácie
Vstupné videosignály
Výstupné videosignály
Formáty videa
Diaľkové ovládanie
Príkon (max.)
Požiadavky na elektrické
napájanie
Výstup jednosmerného
napájania
Správa napájania
Vstup 4K-UHD
• 1x DP 1.1 až do 3840 x 2160 pri 30Hz
• 2x DP 1.1 až do 1920 x 2160 pri 50Hz/60Hz
• 1x DP 1.2 MST až do 3840 x 2160 pri 50Hz/60Hz
• 2 x HDMI 2.0 až do 3840 x 2160 pri 50Hz/60Hz
Vstup Full HD (s prepočítaním na UHD)
• 1x DVI
• 1x 3G-SDI
1x 3G-SDI (presmerovanie vstupu 3G-SDI)
1x DVI (obraz z obrazovky prepočítaný na Full HD)
• Display Port 1.2 MST (10 bitov) až do 3840x2160 pri 60Hz RGB 30
bitov/pixel
• Dual stream DP 1.1 (10 bitov) až do 1920x2160 x2 pri 60Hz RGB 30
bitov/pixel
• HDMI 2.0 až do 3840x2160 pri 60Hz RGB/YCbCr (4:2:0/4:2:2/4:4:4) s
podporou HDCP 2.2 a 1.4
• HDMI 1.4 až do 3840x2160 pri 30Hz RGB/YCbCr (4:2:2/4:4:4) s
podporou HDCP 1.4
Port USB typu B na prevzatie firmvéru a protokol DDC na pomocnom kanáli
DVI a DP (na hlavnom konektore DP)
145 W ± 10%
100-240 VAC / 50-60 Hz / 1.3-0.7 A
DVI konektor: +5V na kolíkoch 14 a 16 / 500mA
DP konektor: +3.3V / 500mA
Konektor DC out: +5V / 2A
Režim úspory energie: 18 W (priemerná hodnota)
Vypnuté: ~ 1 W
Rozmery displeja (š × v × h)
Čistá hmotnosť displeja
1265 x 770 x 85 mm (49.8 x 30.3 x 3.3 in)
S predným ochranným sklom: 33.0 kg (72.8 lbs)
Bez predného ochranného skla: 24.0 kg (52.9 lbs)
S predným ochranným sklom: 39.5 kg (87.1 lbs)
Čistá hmotnosť zabaleného
produktu
Bez predného ochranného skla: 30.5 kg (67.2 lbs)
VESA (200 mm, 600 mm)
Štandard montáže na stenu
Certifikáty
• ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012 a A1:2012, C1:2009/(R)2012 a
A2:2010/(R)2012 – zdravotnícke elektrické vybavenie, časť 1:
Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutný výkon.
• CAN/CSA-C22.2 č. 60601-1: 14 Zdravotnícke elektrické vybavenie –
časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutný
výkon (harmonizované s vydaním 3.1)
• IEC 60601-1: 2012 vydanie 3.1 (Zdravotnícke elektrické vybavenie –
časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutný
výkon)
• EN 60601-1: 2006 + A1:2013 (Zdravotnícke elektrické vybavenie – časť
1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť)
• Elektromagnetická kompatibilita: normy elektromagnetickej kompatibility
pre zdravotníctvo: IEC60601-1-2 (4. vydanie), EN55011/CISPR 11, FCC
CFR47 časť 15 a 18/trieda B
• Schválenia/označenie: CE c-UL-us, DEMKO, KCC, CCC
• Súlad so smernicami ROHS-2, REACH, OEEZ, CEL
Prevádzková teplota
0 ÷ +35 °C (pracovná), 0 ÷ +40 °C (bezpečnostná)
Teplota pri uskladnení
–20 ÷ +60 °C
Prevádzková vlhkosť vzduchu 10 ÷ 90 % (nekondenzujúca)
Vlhkosť vzduchu pri uskladnení 5 ÷ 90 % (nekondenzujúca)
54
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Dôležité informácie
MDSC-8255 MNA
Technológia obrazovky
Veľkosť aktívnej obrazovky LCD
panela (uhlopriečka)
Veľkosť aktívnej obrazovky LCD
panela (v x š)
Pomer strán LCD panela
(vodorovne : zvislo)
Rozlíšenie LCD panela
Rozstup pixelov
Podpora farieb
Farebná škála
Pozorovací uhol (vodorovne,
zvislo)
Jas
TFT AM LCD/technológia IPS/podsvietenie pomocou LED diód
54.6” / 1388 mm
1210 x 640 mm
16:9
3840 x 2160
0.315
1073 miliónov (10 bitov)
Natívna: široká farebná škála (96% DCI-P3)
Kalibrovaná farebná škála: ITU 709 (predvolene), BT. 2020, DCI-P3 D65
178° horizontálne / 178° vertikálne
Natívny: 500 cd/m² (priemerná hodnota)
Predvolené nastavenie: 380 cd/m² pri stabilizovanej farebnej teplote 6500 K
Snímač podsvietenia
Automatická stabilizácia podsvietenia
Kontrastný pomer
1400:1 (priemerná hodnota)
8 ms (priemerná hodnota)
Čas odozvy LCD (Tr + Tf)
Biely bod
Natívny: 10000K (priemerná hodnota)
Kalibrovaný: 5600K, 6500K, 7600K, 9300K
Gama
Natívna, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, DICOM, Video
Farba krytu
RAL 9003
Ochrana obrazovky
2-stranné antireflexné alkalicko-aluminosilikátové sklo (verzie NG bez
ochranného skla)
Klávesnica
Membránová klávesnica
Vstupné videosignály
Vstup 4K-UHD
• 1x DP 1.1 až do 3840 x 2160 pri 30Hz
• 2x DP 1.1 až do 1920 x 2160 pri 50Hz/60Hz
• 1x DP 1.2 MST až do 3840 x 2160 pri 50Hz/60Hz
2x FO SFP+ pre Nexxis link 4K-UHD
Vstup Full HD (s prepočítaním na UHD)
• 1x DVI
• 1x 3G-SDI
Výstupné videosignály
1x 3G-SDI (presmerovanie vstupu 3G-SDI)
1x DVI (obraz z obrazovky prepočítaný na Full HD)
Formáty videa
• Display Port 1.2 MST (10 bitov) až do 3840x2160 pri 60Hz RGB 30
bitov/pixel
• Dual stream DP 1.1 (10 bitov) až do 1920x2160 x2 pri 60Hz RGB 30
bitov/pixel
• HDMI 2.0 až do 3840x2160 pri 60Hz RGB/YCbCr (4:2:0/4:2:2/4:4:4) s
podporou HDCP 2.2 a 1.4
• HDMI 1.4 až do 3840x2160 pri 30Hz RGB/YCbCr (4:2:2/4:4:4) s
podporou HDCP 1.4
Integrovaný dekodér Nexxis 4k Integrovaný dekodér MNA-240
Diaľkové ovládanie
Preberanie firmvéru, protokol DDC na pomocnom kanáli DVI a DP (na
hlavnom konektore DP) a riadiaci protokol prostredníctvom sieťového
pripojenia
Príkon (max.)
170 W ± 10%
Požiadavky na elektrické
napájanie
Výstup jednosmerného
napájania
100-240 VAC / 50-60 Hz / 1.8-0.9 A
DVI konektor: +5V na kolíkoch 14 a 16 / 500mA
DP konektor: +3.3V / 500mA
USB konektor: +5V / 1A
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
55
Dôležité informácie
Konektor DC out: +5V / 2A
Správa napájania
Režim úspory energie: 52 W (priemerná hodnota)
Vypnuté: ~ 1 W
Rozmery displeja (š × v × h)
Čistá hmotnosť displeja
1265 x 770 x 85 mm (49.8 x 30.3 x 3.3 in)
S predným ochranným sklom: 33.6 kg (74.1 lbs)
Bez predného ochranného skla: 24.6 kg (54.2 lbs)
S predným ochranným sklom: 40.1 kg (88.4 lbs)
Čistá hmotnosť zabaleného
produktu
Bez predného ochranného skla: 31.1 kg (68.6 lbs)
VESA (200 mm, 600 mm)
Štandard montáže na stenu
Certifikáty
• ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012 a A1:2012, C1:2009/(R)2012 a
A2:2010/(R)2012 – zdravotnícke elektrické vybavenie, časť 1:
Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutný výkon.
• CAN/CSA-C22.2 č. 60601-1: 14 Zdravotnícke elektrické vybavenie –
časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutný
výkon (harmonizované s vydaním 3.1)
• IEC 60601-1: 2012 vydanie 3.1 (Zdravotnícke elektrické vybavenie –
časť 1: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutný
výkon)
• EN 60601-1: 2006 + A1:2013 (Zdravotnícke elektrické vybavenie – časť
1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť)
• Elektromagnetická kompatibilita: normy elektromagnetickej kompatibility
pre zdravotníctvo: IEC60601-1-2 (4. vydanie), EN55011/CISPR 11, FCC
CFR47 časť 15 a 18/trieda B
• Schválenia/označenie: CE c-UL-us, DEMKO, KCC, CCC
• Súlad so smernicami ROHS-2, REACH, OEEZ, CEL
Prevádzková teplota
0 ÷ +35 °C (pracovná), 0 ÷ +40 °C (bezpečnostná)
Teplota pri uskladnení
–20 ÷ +60 °C
Prevádzková vlhkosť vzduchu 10 ÷ 90 % (nekondenzujúca)
Vlhkosť vzduchu pri uskladnení 5 ÷ 90 % (nekondenzujúca)
Časovanie Full HD a 4MP
56
Formát
SDI
DVI
HDMI
DP 1.1
720x487i pri 59.94Hz (NTSC)
Á
N
N
N
720x480p pri 59.94Hz
N
Á
Á
Á
720x480p pri 60.00Hz
N
Á
Á
Á
720x576i pri 50.00Hz (PAL I)
Á
N
N
Á
720x576p pri 50.00Hz
N
Á
Á
Á
800x600p pri 56.25Hz
N
Á
N
Á
800x600p pri 60.317Hz
N
Á
N
Á
800x600p pri 72.19Hz
N
Á
N
Á
800x600p pri 75.00Hz
N
Á
N
Á
1024x768p pri 60.004Hz
N
Á
N
Á
1024x768p pri 70.069Hz
N
Á
N
Á
1024x768p pri 75.029Hz
N
Á
N
Á
1024x768p pri 85.00Hz
N
Á
N
Á
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
Dôležité informácie
1152x864p pri 75.00Hz
N
Á
N
Á
1280x720p pri 29.97Hz
N
Á
N
Á
1280x720p pri 30.00Hz
N
Á
N
Á
1280x720p pri 50.00Hz
Á
Á
Á
Á
1280x720p pri 59.94Hz
Á
Á
Á
Á
1280x720p pri 60.00Hz
Á
Á
Á
Á
1280x1024p pri 60.013Hz
N
Á
N
Á
1280x1024p pri 75.025Hz
N
Á
N
Á
1280x1024p pri 85.00Hz
N
Á
N
Á
1400x1050p pri 60.00Hz
N
Á
N
Á
1600x1200p pri 60.00Hz
N
Á
N
Á
1680x1050p pri 59.95Hz
N
Á
N
Á
1920X1080i pri 50Hz
Á
Á
Á
Á
1920X1080i pri 59.94Hz
Á
Á
Á
Á
1920X1080i pri 60Hz
Á
Á
Á
Á
1920x1080p pri 25Hz
Á
Á
Á
Á
1920x1080p pri 29.97Hz
Á
Á
Á
Á
1920x1080p pri 30.00Hz
Á
Á
Á
Á
1920x1080p pri 50.00Hz
Á
Á
Á
Á
1920x1080p pri 59.94Hz
Á
Á
Á
Á
1920x1080p pri 60.00Hz
Á
Á
Á
Á
1920x1200p pri 60.00Hz
Á
Á
Á
Á
2048x1536p pri 60.00Hz
N
N
N
Á
2560x1440p pri 60.00Hz
N
N
Á
Á
2560x1600p pri 60.00Hz
N
N
Á
Á
Časovanie UHD/4K
Formát
HDMI
DP 1.1
DP 1.2 MST
3840x2160 pri 25.00Hz
Á
Á
Á
3840x2160 pri 30.00Hz
Á
Á
Á
3840x2160 pri 50.00Hz
Á
N
Á
3840x2160 pri 60.00Hz
Á
N
Á
K5902133SK (451920612483SK)-02 MDSC-8255
57
Barco NV
President Kennedypark 35
8500 Kortrijk
Belgium
K5902133SK (451920612483SK)-02 | 06/09/2018
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Registered address: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement