Barco MDSC-2326 Korisnički vodič

Barco MDSC-2326 Korisnički vodič
MDSC-2326
Kirurški zaslon visoke svjetline i potpune HD kvalitete
Korisnički priručnik
MDSC-2326 MNA
MDSC-2326 DDI
MDSC-2326 LED
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
MDSC-2326 MNAH
MDSC-2326 DDIH
MDSC-2326 LEDH
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Registered address: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Sadržaj
1 Dobro došli! ..........................................................................................................................................................................................................7
1.1 O proizvodu.............................................................................................................................................................................................8
1.2 Sadržaj pakiranja .................................................................................................................................................................................8
1.3 Više o ovom korisničkom priručniku..........................................................................................................................................9
2 Pregled proizvoda.......................................................................................................................................................................................... 11
2.1 Pogled sprijeda ..................................................................................................................................................................................12
2.2 Pogled straga ......................................................................................................................................................................................13
2.3 Pregled priključka .............................................................................................................................................................................13
2.3.1
Verzija MDSC-2326 DDI(H) .....................................................................................................................................13
2.3.2
Verzija MDSC-2326 LED(H) ....................................................................................................................................14
2.3.3
Verzija MDSC-2326 MNA(H)...................................................................................................................................14
2.4 Raspodjela konektora priključka ..............................................................................................................................................15
2.4.1
Ulazni priključak napajanja.......................................................................................................................................15
2.4.2
Priključak DVI-1 (DVI-I) ..............................................................................................................................................16
2.4.3
Priključak DVI-2 (DVI-D) ............................................................................................................................................17
2.4.4
Priključak DVI izlaz (DVI-D) .....................................................................................................................................17
2.4.5
Priključak RS232............................................................................................................................................................18
2.4.6
Priključak USB tip A......................................................................................................................................................18
2.4.7
Mini USB priključak.......................................................................................................................................................19
2.4.8
Priključak DisplayPort..................................................................................................................................................19
2.4.9
Priključak za S-Video i S-Video izlazni ..............................................................................................................20
3 Postavljanje zaslona....................................................................................................................................................................................21
3.1 Montaža nosača VESA..................................................................................................................................................................22
3.2 Uklanjanje poklopca ........................................................................................................................................................................23
3.3 Priključak ulaznog videosignala................................................................................................................................................23
3.3.1
Verzija MDSC-2326 DDI(H) .....................................................................................................................................23
3.3.2
Verzija MDSC-2326 LED(H) ....................................................................................................................................24
3.3.3
Verzija MDSC-2326 MNA(H)...................................................................................................................................24
3.4 Priključak izlaznog videosignala...............................................................................................................................................25
3.4.1
Verzija MDSC-2326 DDI(H) .....................................................................................................................................25
3.4.2
Verzija MDSC-2326 LED(H) ....................................................................................................................................26
3.4.3
Verzija MDSC-2326 MNA(H)...................................................................................................................................26
3.5 Nexxis OR.............................................................................................................................................................................................27
3.6 Priključak napajanja ........................................................................................................................................................................27
3.7 Provođenje kabela ...........................................................................................................................................................................28
4 Svakodnevni rad.............................................................................................................................................................................................31
4.1 Aktivacija/deaktivacija tipkovnice.............................................................................................................................................32
4.2 Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice .........................................................................................................................................32
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
3
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
Promjena uključeno/isključeno..................................................................................................................................................33
Status LED lampice .........................................................................................................................................................................33
Aktivacija zaslonskog izbornika ................................................................................................................................................33
Kretanje zaslonskim izbornicima..............................................................................................................................................34
Funkcije prečaca ...............................................................................................................................................................................34
4.7.1
Odabir glavnog izvora .................................................................................................................................................35
4.7.2
Konfiguracija višestruke slike..................................................................................................................................35
4.7.3
Odabir faktora zooma..................................................................................................................................................35
4.7.4
Prilagodba svjetline ......................................................................................................................................................36
Funkcije proširene tipkovnice.....................................................................................................................................................36
4.8.1
Odabir glavnog izvora .................................................................................................................................................37
4.8.2
Odabir drugog izvora ...................................................................................................................................................37
4.8.3
Konfiguracija višestruke slike..................................................................................................................................38
4.8.4
Česte funkcije: odabir funkcija prijenosa ..........................................................................................................38
4.8.5
Česte funkcije: odabir veličina snimke...............................................................................................................38
4.8.6
Česte funkcije: odabir faktora zooma .................................................................................................................39
Zaključavanje/otključavanje izbornika...................................................................................................................................39
5 Napredni rad ......................................................................................................................................................................................................41
5.1 Izbornik zaslonskih slika ...............................................................................................................................................................42
5.1.1
Profil ......................................................................................................................................................................................42
5.1.2
Brightness (Svjetlina)...................................................................................................................................................42
5.1.3
Contrast (Kontrast)........................................................................................................................................................43
5.1.4
Zasićenost..........................................................................................................................................................................43
5.1.5
Temperatura boje...........................................................................................................................................................43
5.1.6
Gama ....................................................................................................................................................................................44
5.1.7
Oštrina..................................................................................................................................................................................44
5.2 Napredni izbornik za slike ............................................................................................................................................................44
5.2.1
Razina crne .......................................................................................................................................................................44
5.2.2
Raspon ulaza ...................................................................................................................................................................45
5.2.3
Smart Video ......................................................................................................................................................................45
5.2.4
Položaj slike ......................................................................................................................................................................45
5.2.5
Automatska prilagodba...............................................................................................................................................46
5.2.6
Faza.......................................................................................................................................................................................46
5.2.7
Sat/redak ............................................................................................................................................................................46
5.3 Prikaz izbornika formata ...............................................................................................................................................................46
5.3.1
Glavni izvor (primarni izvor) .....................................................................................................................................47
5.3.2
Način komponenti..........................................................................................................................................................47
5.3.3
Zoom.....................................................................................................................................................................................48
5.3.4
Veličina snimke ...............................................................................................................................................................48
5.3.5
Način druge slike............................................................................................................................................................48
5.3.6
Drugi izvori slike..............................................................................................................................................................49
5.3.7
Položaj druge slike ........................................................................................................................................................49
5.3.8
Zamjena slike ...................................................................................................................................................................50
5.4 Izbornik konfiguracije......................................................................................................................................................................50
5.4.1
Informacije .........................................................................................................................................................................50
5.4.2
Language (Jezik) ...........................................................................................................................................................50
5.4.3
Način prebacivanja na drugi izvor ........................................................................................................................51
5.4.4
Proširena tipkovnica.....................................................................................................................................................51
5.4.5
OSD setting (postavka OSD prikaza).................................................................................................................52
5.4.5.1
Vodoravni položaj zaslonskog izbornika.................................................................................52
5.4.5.2
Okomiti položaj zaslonskog izbornika......................................................................................52
5.4.5.3
Vremensko ograničenje zaslonskog prikaza........................................................................52
5.4.6
Opoziv profila ...................................................................................................................................................................52
4
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
5.5
5.4.7
Spremanje profila...........................................................................................................................................................53
Izbornik sustava.................................................................................................................................................................................53
5.5.1
Uključen DVI 1.................................................................................................................................................................53
5.5.2
Uključen DVI 2.................................................................................................................................................................54
5.5.3
DVI izlaz ..............................................................................................................................................................................54
5.5.4
Zaključavanje tipkovnice............................................................................................................................................55
5.5.5
Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice ......................................................................................................................56
5.5.6
Ušteda energije...............................................................................................................................................................56
6 Važne informacije...........................................................................................................................................................................................57
6.1 Sigurnosne informacije..................................................................................................................................................................58
6.2 Informacije u vezi s okolišem .....................................................................................................................................................61
6.3 Biološka opasnost i povrati..........................................................................................................................................................63
6.4 Informacije o usklađenosti s propisima.................................................................................................................................63
6.5 Obavijest o elektromagnetskoj kompatibilnosti................................................................................................................64
6.6 Čišćenje i dezinfekcija....................................................................................................................................................................67
6.7 Objašnjenje simbola........................................................................................................................................................................68
6.8 Izjava o odbijanju odgovornosti ................................................................................................................................................70
6.9 Tehničke specifikacije.....................................................................................................................................................................71
6.10 Informacije o licenci otvorenog koda......................................................................................................................................75
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
5
6
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Dobro došli!
1
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
7
Dobro došli!
1.1 O proizvodu
Pregled
Zaslon MDSC-2326 tvrtke Barco je 26 inčni kirurški zaslon koji nudi visoku (MDSC-2326 LED, MNA i DDI) i
vrlo visoku (MDSC-2326 LEDH, MNAH i DDIH) svjetlinu za poboljšanu vizualizaciju u svim uvjetima
okruženja. Namjenski izrađen za operacijsku dvoranu, MDSC-2326 nudi dizajn jednostavan za čišćenje,
pametnu mehaniku i najdetaljnije FHD slike u današnjim operacijskim dvoranama.
Bezbrižnost
Kalibrirane slike bez artefakata
Visoka svjetlina zaslona, visoki kontrast i kalibrirane boje pružaju kirurzima odličnu predodžbu dubine i
najtočnije slike dobivene od sustava kamera za FHD endoskopiju.
Prikaz slika iz više izvora na više zaslona
Monitor MDSC-2326 nudi veliki raspon mogućnosti ulaznog povezivanja i fleksibilno višemodalno promatranje
snimaka (PiP i PaP) u novim integriranim operacijskim dvoranama. Jedna od značajki je integrirani Barco
Nexxis dekoder (samo verzije MNA(H)) nudi najpouzdanije rješenje za vizualizaciju za nekomprimirani VoIP
(videoprijenos putem internetskog protokola) bez odgode.
Sigurnost, stabilnost i ponavljanje obavijesti
Zahvaljujući vrlo svijetlom LED pozadinskom osvjetljenju sa stabilizacijom izlazne svjetlosti, zaslon osigurava
dugi vijek trajanja i postojanost slike. Također nudi i programabilnu automatiziranu značajku za prebacivanje u
slučaju pogreške, koja osigurava da zaslon automatski prelazi na rezervni izvor u slučaju da se izgubi GLAVNI
signal. Zaslon će se automatski prebaciti na GLAVNI signal nakon što ponovno postane dostupan.
Jednostavna instalacija
MDSC-2326 dolazi uz pametni sustav upravljanja kabelima koji skriva kabele za postavljanje bez nereda.
Lagana izrada omogućuje lako montiranje na kirurške kutne podupirače i opružne nosače.
Jednostavna upotreba
Barcov monitor MDSC-2326 lako se čisti i dezinficiran zbog svoje glatke površine i kućišta otpornog na
prskanje. Načinjen je od visokoizdržljivog, prednjeg stakla otpornog na ogrebotine koje posjeduje odlična
optička radna svojstva.
Značajke
•
•
•
•
•
•
•
•
26-inčni široki LCD zaslon s punom HD razlučivosti i 10–bita po boji
Široki kut gledanja
Velika svjetlina LED pozadinskog osvjetljenja
Prednje staklo otporno na ogrebotine
Stabiliziranje pozadinskog osvjetljenja (BLOS)
Napredni, potpuno 10-bitni algoritmi za obradu slike s 12-bitnim LUT-om
Najširi raspon SD i HD ulaznih signala, uključujući 3G-SDI i DisplayPort
Lagane težine za jednostavno montiranje na nosač
Inovativne značajke također su dostupne i pružaju maksimalnu fleksibilnost prilikom montaže zaslona: DVI
izlaz koji se može konfigurirati i način rada s prebacivanjem na drugi izvor.
1.2 Sadržaj pakiranja
Pregled
Vaš zaslon MDSC-2326 isporučuje se sa sljedećim:
•
•
•
•
8
Korisnički priručnik za MDSC-2326
DVI kabel
Kabeli za napajanje izmjenične struje
Vanjsko napajanje
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Dobro došli!
•
4 vijka, 4 uvijena podloška i Allen ključ
Zadržite originalno pakiranje. Izrađeno je za ovaj zaslon i najbolja je zaštita tijekom transporta.
Korisnički priručnik dostupan je na drugim jezicima na web-mjestu www.barco.com.
1.3 Više o ovom korisničkom priručniku
Pregled
Ovaj priručnik pomaže korisniku tijekom instalacije, postavljanja i korištenja zaslona MDSC-2326. Ovisno o
dotičnoj verziji koja je kupljena, neke od značajki i opcija opisanih u ovom priručniku možda se neće odnositi
na zaslon koji posjedujete.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
9
Dobro došli!
10
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Pregled proizvoda
2
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
11
Pregled proizvoda
2.1 Pogled sprijeda
Pregled
1
2
3
4
5
6
7
Slika 2-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Izbornik za odabir načina unosa
Tipka za odabir više slika/tipka dolje
Tipka za zumiranje slike/tipka gore
Tipka za zaslonski izbornik/tipka za unos
Smanjenje svjetline/lijeva tipka
Povećanje svjetline/desna tipka
Tipka za stanje mirovanja
Kapacitivna tipkovnica sa 7 tipki smještena je na prednjem dijelu zaslona. Po zadanim je postavka vidljiva
samo tipka za stanje pripravnosti. Kako bi se izbjegla neželjena ili slučajna aktivacija zaslonske tipkovnice,
implementiran je mehanizam za zaključavanje/otključavanje. To znači da prije nego što se zaslonska
tipkovnica može koristiti za promjenu bilo koje postavke zaslona, mora biti otključana.
Za aktivaciju tipkovnice pogledajte poglavlje “Aktivacija/deaktivacija tipkovnice”, str. 32.
12
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Pregled proizvoda
2.2 Pogled straga
Pregled
1
1
2
1
1
3
4
5
Slika 2-2
1.
2.
3.
4.
5.
Rupe za vijke za pričvršćivanje VESA
Kanal za provođenje kabela
Produžetak za kanal za provođenje kabela
Poklopac odjeljka s priključcima
Vijak za pričvršćivanje poklopca odjeljka s priključcima
2.3 Pregled priključka
2.3.1 Verzija MDSC-2326 DDI(H)
Pregled
1
2
20
3
4
6
7
8
5
9
10
11
12
13
17
14
15
16
18
19
Slika 2-3
1. DVI-2
2. RS232
3. Ulazni priključak napajanja
4. DVI izlaz
5. DVI-1 (digitalni i analogni – HDMI videopodrška s HDCP-om)
6. SDI-2 izlaz
7. SDI-2
8. SDI-1 izlaz
9. SDI-1
10. DisplayPort (VESA std 1.1a)
11. Sync
12. CVBS
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
13
Pregled proizvoda
13. CVBS izlazni
14. R/Pr
15. G/Y
16. B/Pb
17. S-Video izlazni
18. S-Video
19. Usluga
20. Konektor za izjednačavanje potencijala (POAG: DIN42801)
2.3.2 Verzija MDSC-2326 LED(H)
Pregled
17
1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
14
11
12
13
15
14
15
16
20
17
18
19
21
16
Slika 2-4
1. RS232
2. Ulazni priključak napajanja
3. DVI izlaz
4. DVI-1 (digitalni i analogni – HDMI videopodrška s HDCP-om)
5. SDI-1 izlaz
6. SDI-1
7. DisplayPort (VESA std 1.1a)
8. Sync
9. CVBS
10. CVBS izlazni
11. R/Pr
12. G/Y
13. B/Pb
14. S-Video izlazni
15. S-Video
16. Usluga
17. Konektor za izjednačavanje potencijala (POAG: DIN42801)
2.3.3 Verzija MDSC-2326 MNA(H)
Pregled
3
1
2
5
4
23
6
7
8
Slika 2-5
1. Sučelje za optički 10Gb Ethernet SFP+*
14
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
9
11
10
12
13
22
Pregled proizvoda
2. LED2*
• Narančasto treperenje: aktivnost = (Tx) ili (Rx)
• Isključeno: nema mrežne aktivnosti
3. LED1*
• Zeleno: link je aktivan
• Isključeno: nema aktivne mrežne veze
4. LED3*
• Zeleno: uključeno, uobičajen rad
• Isključeno: sustav nije pod napajanjem
• Narančasto treperenje: pogreška
5. Mikro USB sučelje*
6. Sučelje USB 2.0 vrsta A*
7. RS232
8. Ulazni priključak napajanja
9. DVI izlaz
10. DVI-1 (digitalni i analogni – HDMI videopodrška s HDCP-om)
11. SDI-1 izlaz**
12. SDI-1**
13. DisplayPort (VESA std 1.1a)
14. Sync
15. CVBS
16. CVBS izlazni
17. R/Pr
18. G/Y
19. B/Pb
20. S-Video izlazni
21. S-Video
22. Usluga
23. Konektor za izjednačavanje potencijala (POAG: DIN42801)
(*) Funkcionalnost Nexxis OR: za detaljnije informacije o Barcovom integriranom rješenju Nexxis OR pročitajte
pojedinačne korisničke priručnike. Posjetite web-mjesto my.barco.com da biste preuzeli te korisničke vodiče.
(**) SDI nije uvijek prisutan u kombinaciji s Nexxis ulazom
2.4 Raspodjela konektora priključka
2.4.1 Ulazni priključak napajanja
Pregled
Slika 2-6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
GND
Nije priključeno
+24 VDC
GND
Zaštita
+24 VDC
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
15
Pregled proizvoda
Priključci uzemljenja i zaštite na priključku ulaza za napajanje nemaju funkciju zaštitnog uzemljenja.
Priključak zaštitnog uzemljenja omogućen je preko dotičnog zatika (pogledati “Priključak
napajanja”, str. 27).
2.4.2 Priključak DVI-1 (DVI-I)
Pregled
Slika 2-7
1. D2_Rx- (T.M.D.S.)
2. D2_Rx+ (T.M.D.S.)
3. GND (zaštita podataka 2)
4. Nije priključeno
5. Nije priključeno
6. SCL (za DDC)
7. SDA (za DDC)
8. Analogna vertikalna sinkronizacija
9. D1_Rx- (T.M.D.S.)
10. D1_Rx+ (T.M.D.S.)
11. GND (zaštita podataka 1)
12. Nije priključeno
13. Nije priključeno
14. +5V ulaz (DDC napajanje) (*)
15. GND (ispitivanje kabela)
16. Otkrivanje utikača za priključivanje i isključivanje bez prekida rada (*)
17. D0_Rx- (T.M.D.S.)
18. D0_Rx+ (T.M.D.S.)
19. GND (zaštita podataka 0)
20. Nije priključeno
21. Nije priključeno
22. GND (zaštita sata)
23. CK_Rx+ (T.M.D.S.)
24. CK_Rx- (T.M.D.S.)
25. C1: analogno crveno
26. C2: analogno zeleno
27. C3: analogno plavo
28. C4: analogna horizontalna sinkronizacija
29. C5: analogni GND povrat (analogno R, G, B)
(*) mogućnost odabira +5 VDC izlaza na zatiku 14 ili 16 preko zaslonskog izbornika. (+5 V ± 10 % @ 500 mA
(maks.))
PC analogni (VGA) ulazni izvor može se povezati s DVI-I ulaznim priključkom pomoću prilagodnika
DVI-I u VGA. Upotreba kabela za prilagodnik od najmanje 0.15 m omogućit će lako postavljanje
unutar poklopca za kabele.
16
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Pregled proizvoda
2.4.3 Priključak DVI-2 (DVI-D)
Pregled
Slika 2-8
1. D2_Rx- (T.M.D.S.)
2. D2_Rx+ (T.M.D.S.)
3. GND (zaštita podataka 2)
4. Nije priključeno
5. Nije priključeno
6. SCL (za DDC)
7. SDA (za DDC)
8. Nije priključeno
9. D1_Rx- (T.M.D.S.)
10. D1_Rx+ (T.M.D.S.)
11. GND (zaštita podataka 1)
12. Nije priključeno
13. Nije priključeno
14. +5V ulaz (DDC napajanje) (*)
15. GND (ispitivanje kabela)
16. Otkrivanje utikača za priključivanje i isključivanje bez prekida rada (*)
17. D0_Rx- (T.M.D.S.)
18. D0_Rx+ (T.M.D.S.)
19. GND (zaštita podataka 0)
20. Nije priključeno
21. Nije priključeno
22. GND (zaštita sata)
23. CK_Rx+ (T.M.D.S.)
24. CK_Rx- (T.M.D.S.)
(*) mogućnost odabira +5 VDC izlaza na zatiku 14 ili 16 preko zaslonskog izbornika. (+5 V ± 10 % @ 500 mA
(maks.))
2.4.4 Priključak DVI izlaz (DVI-D)
Pregled
Slika 2-9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
D2_Rx- (T.M.D.S.)
D2_Rx+ (T.M.D.S.)
GND (zaštita podataka 2)
Nije priključeno
Nije priključeno
SCL (za DDC)
SDA (za DDC)
Nije priključeno
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
17
Pregled proizvoda
9. D1_Rx- (T.M.D.S.)
10. D1_Rx+ (T.M.D.S.)
11. GND (zaštita podataka 1)
12. Nije priključeno
13. Nije priključeno
14. +5V izlaz (*)
15. GND (ispitivanje kabela)
16. Otkrivanje utikača za priključivanje i isključivanje bez prekida rada
17. D0_Rx- (T.M.D.S.)
18. D0_Rx+ (T.M.D.S.)
19. GND (zaštita podataka 0)
20. Nije priključeno
21. Nije priključeno
22. GND (zaštita sata)
23. CK_Rx+ (T.M.D.S.)
24. CK_Rx- (T.M.D.S.)
(*) +5 VDC izlaz uvijek je dostupan. (+5 V ± 10 % @ 500 mA (maks.))
2.4.5 Priključak RS232
Pregled
Slika 2-10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nije priključeno
Rx (pokreće ga glavno računalo)
Tx (pokreće ga zaslon)
Nije priključeno
Uzemljenje
Nije priključeno
Nije priključeno
Nije priključeno
Nije priključeno
2.4.6 Priključak USB tip A
Pregled
Slika 2-11
1.
2.
3.
4.
18
+5 VDC
Podaci Podaci +
GND
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Pregled proizvoda
2.4.7 Mini USB priključak
Pregled
54321
Slika 2-12
1.
2.
3.
4.
5.
+5 VDC
Podaci Podaci +
Nije priključeno
GND
2.4.8 Priključak DisplayPort
Pregled
19 17 15 13 11
9
20 18 16 14 12 10 8
7
5
6
3
4
1
2
Slika 2-13
1. ML_Lane 0 (p)
2. GND
3. ML_Lane 0 (n)
4. ML_Lane 1 (p)
5. GND
6. ML_Lane 1 (n)
7. ML_Lane 2 (p)
8. GND
9. ML_Lane 2 (n)
10. ML_Lane 3 (p)
11. GND
12. ML_Lane 3 (n)
13. CONFIG1
14. CONFIG2
15. AUX CH (p)
16. GND
17. AUX CH (n)
18. Utikač za priključivanje i isključivanje bez prekida rada
19. Povratak
20. DP_PWR (+3.3 VDC @ 500 mA maks.)
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
19
Pregled proizvoda
2.4.9 Priključak za S-Video i S-Video izlazni
Pregled
Slika 2-14
1.
2.
3.
4.
5.
20
Uzemljenje (Y)
Uzemljenje (C)
Svjetlina (Y)
Chroma (C)
SG: zaštićeno uzemljenje
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Postavljanje zaslona
3
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
21
Postavljanje zaslona
3.1 Montaža nosača VESA
Pregled
Zaslon podržava nosač i stalak u skladu sa standardom VESA 100 mm.
OPREZ: Upotrijebite zglobni nosač koji je u skladu sa standardom VESA.
OPREZ: Upotrijebite nosač koji može izdržati težinu od najmanje 10 kg (22.05 lbs).
Sučelje monitora VESA dizajnirano je za faktor sigurnosti 6 (podržava šesterostruku težinu
monitora). U medicinskom sustavu upotrijebite zglobni nosač s prikladnim faktorom sigurnosti
(IEC60601–1).
Pričvršćivanje zaslona na zglobni nosač
Dobro učvrstite zglobni nosač na panel zaslona pomoću 4 priložena vijka i podložaka. Upotrijebite priloženi
Alen ključ za pričvršćivanje vijaka.
Slika 3-1
Otvori za montažu na nosač VESA na stražnjoj strani zaslona imaju M4 tip slijepe svornjake za pričvršćivanje
VESA ploče za montažu. Ovisno o debljini ploče VESA (T) i debljini eventualnih podložaka (W), treba odabrati
drugu duljinu vijka (L).
Pridržavajte se sljedećeg pravila da biste odabrali odgovarajuću duljinu vijka:
•
•
Lmin = T + W + 16 mm
Lmax = T + W + 18 mm
T
W
Lmin
Lmax
Slika 3-2
22
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Postavljanje zaslona
3.2 Uklanjanje poklopca
Za uklanjanje poklopca odjeljka s priključcima
1. Otpustite vijak koji pričvršćuje poklopac odjeljka s priključcima.
2. Odmaknite poklopac prema dolje da biste ga uklonili sa zaslona.
1
2
2
Slika 3-3
3.3 Priključak ulaznog videosignala
O priključcima ulaznih videosignala
Monitor MDSC-2326 može imati više različitih povezanih videoulaza (ovisno o verziji zaslona). Prebacivanje
između različitih ulaza može se jednostavno provesti pritiskom na tipku za izravan pristup za to. Više
informacija pogledati u povezanom odjeljku.
Osim toga, ako je povezano više od jednog video izvora, funkcija slike u slici (PiP) i slike uz sliku (SbS)
postaje dostupna, tako da ćete moći pregledati dva različita video ulaza odjednom. U povezanom poglavlju
potražite više informacije o tome kako aktivirati i upotrebljavati značajke PiP i SbS na zaslonu MDSC-2326.
U ovom se poglavlju opisuje kako povezivati različite vrste videoulaza za svaku verziju MDSC-2326.
3.3.1 Verzija MDSC-2326 DDI(H)
Za spajanje video ulaza
1. Spojite jedan ili više dostupnih video izvora s odgovarajućim video ulazima pomoću odgovarajućih
videokabela.
• DVI 1 ili VGA (*): 6
• DVI 2: 1
• DisplayPort: 7
• SDI 1: 3
• SDI 2: 2
• R/G/B/S: 8/9/10/4
• R/G/B (SOG): 8/9/10
• Y/Pb/Pr: 9/10/8
• CVBS: 5
• S-Video: 11
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
23
Postavljanje zaslona
1
2
3
6
7
4
5
8
9
10
11
Slika 3-4
(*) PC analogni (VGA) ulazni izvor može se povezati s DVI-I ulaznim priključkom pomoću prilagodnika
DVI-I u VGA. Upotreba kabela za prilagodnik od najmanje 0.15 m omogućit će lako postavljanje unutar
poklopca za kabele.
3.3.2 Verzija MDSC-2326 LED(H)
Za spajanje video ulaza
1. Spojite jedan ili više dostupnih video izvora s odgovarajućim video ulazima pomoću odgovarajućih
videokabela.
• DVI ili VGA (*): 4
• DisplayPort: 5
• SDI: 1
• R/G/B/S: 6/7/8/2
• R/G/B (SOG): 6/7/8
• Y/Pb/Pr: 7/8/6
• CVBS: 3
• S-Video: 9
(*) PC analogni (VGA) ulazni izvor može se povezati s DVI-I ulaznim priključkom pomoću prilagodnika
DVI-I u VGA. Upotreba kabela za prilagodnik od najmanje 0.15 m omogućit će lako postavljanje unutar
poklopca za kabele.
1
4
5
2
3
6
7
8
Slika 3-5
3.3.3 Verzija MDSC-2326 MNA(H)
Za spajanje video ulaza
1. Spojite jedan ili više dostupnih video izvora s odgovarajućim video ulazima pomoću odgovarajućih
videokabela.
• Nexxis: 4
24
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
9
Postavljanje zaslona
• DVI ili VGA (*): 5
• DisplayPort: 6
• SDI (**): 1
• R/G/B/S: 6/7/8/2
• R/G/B (SOG): 7/8/9
• Y/Pb/Pr: 8/9/7
• CVBS: 3
• S-Video: 10
(*) PC analogni (VGA) ulazni izvor može se povezati s DVI-I ulaznim priključkom pomoću prilagodnika
DVI-I u VGA. Upotreba kabela za prilagodnik od najmanje 0.15 m omogućit će lako postavljanje unutar
poklopca za kabele.
(**) SDI nije uvijek prisutan u kombinaciji s Nexxis ulazom
1
4
5
6
2
3
7
8
9
10
Slika 3-6
3.4 Priključak izlaznog videosignala
O priključcima izlaznih videosignala
Pored priključaka za videoulaze, MDSC-2326 postoji i mogućnost videoizlaza što vam omogućuje ponavljanje
određenih videoulaza priključenih na MDSC-2326 na drugom zaslonu, projektoru, video snimaču...
U ovom se poglavlju opisuje kako se koriste priključci izlaznih videosignala za svaku verziju MDSC-2326.
3.4.1 Verzija MDSC-2326 DDI(H)
Da biste spojili videoizlaze
1. Spojite jedan ili više dostupnih video prijamnika s odgovarajućim video izlazima pomoću odgovarajućih
videokabela.
• SDI 1: 2
• SDI 2: 1
• CVBS: 3
• S-Video: 4
• DVI 1 ili DVI 2: 5 (za konfiguraciju na zaslonskom izborniku pogledati “Izbornik sustava”, str. 53)
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
25
Postavljanje zaslona
1
2
3
4
5
Slika 3-7
3.4.2 Verzija MDSC-2326 LED(H)
Da biste spojili videoizlaze
1. Spojite jedan ili više dostupnih video prijamnika s odgovarajućim video izlazima pomoću odgovarajućih
videokabela.
• SDI: 1
• CVBS: 2
• S-Video: 3
• DVI: 4 (za konfiguraciju na zaslonskom izborniku pogledati “Izbornik sustava”, str. 53)
1
2
3
4
Slika 3-8
3.4.3 Verzija MDSC-2326 MNA(H)
Da biste spojili videoizlaze
1. Spojite jedan ili više dostupnih video prijamnika s odgovarajućim video izlazima pomoću odgovarajućih
videokabela.
• SDI (*): 1
• CVBS: 2
• S-Video: 3
• DVI: 4 (za konfiguraciju na zaslonskom izborniku pogledati “Izbornik sustava”, str. 53)
• Nexxis na DVI: 4 (za konfiguraciju na zaslonskom izborniku pogledati “Izbornik sustava”, str. 53)
26
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Postavljanje zaslona
1
2
3
4
Slika 3-9
(*) SDI nije uvijek prisutan u kombinaciji s Nexxis ulazom
3.5 Nexxis OR
Pregled
Povezivanje vašeg uređaja MDSC-2326 i sustava Nexxis OR tvrtke Barco omogućuje vam da distribuirate
videozapise, grafičke sadržaje, audiozapise i računalne podatke preko IP mreže u neobrađenom,
nekomprimiranom formatu unutar operacijske dvorane i čak između kirurških odjela.
Da biste povezali svoj MDSC-2326 i sustav Nexxis OR tvrtke Barco, povežite Ethernet sučelje od 10 Gb sa
svojim Nexxis prekidačem. Više informacija o uređaju Nexxis OR ili kako konfigurirati MDSC-2326 u vašoj
mreži dostupno je u odgovarajućim korisničkim priručnicima. Posjetite web-mjesto www. barco. com da biste
preuzeli te korisničke vodiče.
Nexxis OR dostupan je samo na verziji MDSC-2326 MNA(H).
3.6 Priključak napajanja
Za priključivanje napajanja
1. Priključite priloženu jedinicu za vanjsko napajanje istosmjernom strujom na +24 VDC ulaz za napajanje
vašeg zaslona.
2. Priključite drugi kraj vanjskog napajanja istosmjernom strujom u uzemljenu zidnu utičnicu upotrijebivši
naponski kabel priložen u pakiranju.
Slika 3-10
OPREZ: Da bi se izbjegla opasnost od strujnog udara, vanjsko napajanje istosmjernom strujom
priključiti u strujne utičnice sa zaštitnim uzemljenjem. Uzemljenje na priključku ulaza istosmjerne
struje zaslona nema zaštitnu funkciju uzemljenja. Priključak zaštitnog uzemljena zaslona MDSC2326 omogućen je preko dotičnog zatika (pogledati sljedeće korake).
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
27
Postavljanje zaslona
Zaštitno uzemljenje
Uzemljite MDSC-2326 priključivanjem zatika zaštitnog uzemljenja u utičnicu s uzemljenjem pomoću žuto/
zelene AWG18 žice (maksimalno dopuštena dužina kabela u skladu s nacionalnim propisima).
1
Slika 3-11
OPREZ: Zaslon mora biti uzemljen.
Izjednačavanje potencijala
Kada je potrebno izjednačavanje potencijala između zaslona i drugih uređaja, tada spojite konektor za
izjednačavanje potencijala (POAG: DIN42801) na terminal za izjednačavanje potencijala.
Slika 3-12
3.7 Provođenje kabela
Za provlačenje kabela
1. Za zaslone koji će se montirati na zglobni nosač VESA uz interna pravila za provlačenje kabela, prevodite
sve kabele kroz kanal za provođenje kabela, zatim ponovno postavite odjeljak s priključcima.
28
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Postavljanje zaslona
8a
Slika 3-13
Za sve druge opcije montaže uklonite produžetak za kanal za provođenje kabela sa poklopca odjeljka s
priključcima i prevodite sve kabele kroz njega dok ponovno instalirate poklopac.
8b
Slika 3-14
UPOZORENJE: Kada je zaslon montiran na medicinski sustav, provjerite jesu li svi kabeli
pričvršćeni da izbjegnete neželjeno odvajanje komponenti.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
29
Postavljanje zaslona
30
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Svakodnevni rad
4
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
31
Svakodnevni rad
4.1 Aktivacija/deaktivacija tipkovnice
Za aktivaciju tipkovnice:
Kako bi se izbjegla neželjena ili slučajna aktivacija zaslonske tipkovnice, implementiran je mehanizam za
zaključavanje/otključavanje. To znači da prije nego što se zaslonska tipkovnica može koristiti za promjenu bilo
koje postavke zaslona, mora biti otključana. Postoje dvije opcije za aktiviranje tipkovnice:
1. Opcija 1: prijeđite prstom od zone gumba za napajanje ulijevo za 12 centimetara.
2. Opcija 2: pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje tijekom 3 sekunde i otpustite je unutar sljedeće 2
sekunde.
Tipke će se uključiti i biti dostupne za daljnje radnje. Međutim ako u roku 10 sekundi ne poduzmete
nikakvu radnju, svjetla tipaka ponovno će se prigušiti i zaključati.
Način pozadinskog osvjetljenja tipkovnice »Uvijek uključeno«
Kada se koristi s postavkom pozadinskog osvjetljenja tipkovnice »Uvijek uključeno« (tvornička postavka je
»Uključeno na dodir«), status zaključano/otključao na tipkovnici ne može se povezati sa statusom uključeno/
isključeno za pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (pozadinsko osvjetljenje uvijek je uključeno u tom načinu,
osim kada je u načinu Ušteda energije ili Postupno gašenje).
Stoga se status zaključivanja tipkovnice signalizira sporim treperenjem pozadinskog osvjetljenja tipkovnice
između uključenog i isključenog pri brzini od jednog ciklusa po sekundi. Tipkovnica će se automatski zaključati
nakon 10 minuta.
Tipkovnica zaključana
Tipkovnica je isključena
Vremensko ograničenje na
tipkovnici za automatsko
zaključivanje
Pozadinskoj osvjetljenje
tipkovnice »Uključivanje na
dodir« (zadane tvorničke
postavke)
Pozadinskoj osvjetljenje tipkovnice
je isključeno i ostaje isključeno dok
je tipka pritisnuta.
Pozadinskoj osvjetljenje
tipkovnice »Uvijek uključeno«
(prilagođene postavke)
Pozadinskoj osvjetljenje tipkovnice
je uključeno i počinje polagano
treperiti uključeno i zatim isključeno
dok je pritisnuta tipka.
Pozadinskoj osvjetljenje tipkovnice Pozadinskoj osvjetljenje tipkovnice
je uključeno i polagano se gasi dok je uključeno i polagano se gasi dok
je tipka pritisnuta.
je tipka pritisnuta.
10 sekundi
10 minuta
4.2 Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice
O pozadinskom osvjetljenju tipkovnice
Po zadanim je postavka vidljiva samo tipka za stanje pripravnosti. Nakon aktivacije tipkovnice, (pogledajte
“Aktivacija/deaktivacija tipkovnice”, str. 32), pozadinsko osvjetljenje svih tipki uključeno je tijekom nekoliko
sekundi. Kada ponovno dodirnete bilo koju od tih tipki dok je osvjetljenje upaljeno, izvršava se funkcija tipke.
Ako tijekom vremenske pauze niste aktivirali tipkovnicu, pozadinsko osvjetljenje tipkovnice ponovno se
isključuje.
32
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Svakodnevni rad
Funkcija postepenog gašenja pozadinskog osvjetljenja tipkovnice može se onemogućiti na
zaslonskom izborniku tako da je pozadinsko osvjetljenje tipkovnice uvijek uključeno (Pozadinsko
osvjetljenje tipkovnice).
4.3 Promjena uključeno/isključeno
Za uključivanje zaslona:
1. Aktivirajte napajanje putem prekidača lociranog na vanjskom napajanju.
2. Kada je zaslon isključen, pritisnite i držite tipku stanja pripravnosti tijekom približno 3 sekunde (ili dok
pozadinsko osvjetljenje prestane treperiti).
Da biste smanjili potrošnju energije, potrebno je isključiti i vanjsko napajanje.
Za isključivanje zaslona:
1. Dok je zaslon uključen, otključajte tipkovnicu (pogledati “Aktivacija/deaktivacija tipkovnice”, str. 32).
2. Pritisnite i držite tipku stanja pripravnosti tijekom približno 3 sekunde (ili dok pozadinsko osvjetljenje
prestane treperiti i isključi se).
Kada pritišćete tipku za stanje mirovanja za isključivanje zaslona, zatreperit će osvjetljenje prednje
tipke.
4.4 Status LED lampice
O statusu LED lampice
Ponašanje LED lampice pokazuje status jedinice:
•
•
•
•
•
Nije vidljiva nijedna LED lampica: status jedinice je potpuno ISKLJUČENA (prekidač napajanja je
ISKLJUČEN)
LED se lagano prigušuje između uključenog i isključenog: status jedinice je mekano ISKLJUČENO (kada
pritisnete gumb za mirovanje, jedinica je uključena ili isključena)
LED je potpuno narančast: jedinica je u načinu uštede energije (nema signala i omogućen je način uštede
energije)
LED treperi zeleno/narančasto: jedinica je u načinu pretraživanja (traži signal)
LED je potpuno zelen: jedinica ima sliku na zaslonu.
4.5 Aktivacija zaslonskog izbornika
Za aktivaciju zaslonskog izbornika
1. Ako to već nije učinjenu, uključite zaslon pritiskom i držanjem tipke za stanje mirovanja tijekom približno 3
sekunde.
2. Uključite osvjetljenje prednje tipke aktiviranjem tipkovnice (pogledati “Aktivacija/deaktivacija tipkovnice”,
str. 32).
3. Dodirnite tipku Izbornik/Enter .
Nakon toga, pojavit će se glavni zaslonski izbornik u donjem desnom kutu zaslona. Ako unutar sljedećih 30
sekunda ne poduzmete nikakve radnje, zaslonski će izbornik ponovno nestati.
Vremensko ograničenje automatskog zatvaranja zaslonskog prikaza može se prilagoditi ili
onemogućiti na zaslonskom izborniku (Vremensko ograničenje OSD prikaza (OSD Time-out)).
Položaj zaslonskog izbornika može se promijeniti u zaslonskom izborniku (Vodoravni zaslonski
(OSD Hor.) izbornik (Pos.) i Okomiti zaslonski (OSD Vert.) izbornik (Pos.)).
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
33
Svakodnevni rad
4.6 Kretanje zaslonskim izbornicima
Objašnjena struktura zaslonskog izbornika
Ispod je primjer strukture zaslonskog izbornika:
5
Picture
Profile
Factory
Brightness
1
50
Contrast
50
Saturation
30
Color temperature
6500K
Gamma
Native
Sharpness
6
10
DVI 1280x800@60Hz
2
3
4
Slika 4-1
Izbornik
Podizbornik
Statusna traka
Legenda (prikazuje funkcije povezane sa svakom
tipkom tipkovnice)
Alat za odabir/klizač
Stavka
1
2
3
4
5
6
Kako se kretati zaslonskim izbornikom
Slika 4-2
•
•
•
•
•
•
•
Pritisnite tipku da biste otvorili zaslonski izbornik.
Pomoću tipke ili pomaknite se na željenu stranicu izbornika.
Kada je željena stranica Izbornika istaknuta, pritisnite tipku da biste odabrali gornju stavku izbornika koja
će se istaknuti.
Upotrijebite tipke ili da biste se pomaknuli na druge Stavke izbornika, a potom pritisnite tipku za
odabir.
Ako se odabrana stavka izbornika kontrolira klizačem, tipkama ili prilagodite vrijednost stavke, a potom
pritisnite tipku radi potvrde.
Ako je odabir na izborniku višestruk, upotrijebite tipke ili da biste odabrali željenu opciju, a potom
pritisnite tipku za potvrdu.
Pritisnite ponovno ili da biste odabrali stavke na Izborniku ili napustili stranicu Izbornika pritiskom na
tipku .
4.7 Funkcije prečaca
O funkcijama prečaca
Koncept funkcija tipkovnih prečaca podrazumijeva odabir čestih funkcija koje su odmah dostupne bez potrebe
za navigaciju po zaslonskom izborniku.
34
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Svakodnevni rad
Različite dostupne funkcije tipkovnih prečaca su sljedeće:
•
•
•
•
Odabir glavnog izvora
Konfiguracija višestruke slike
Odabir faktora zooma
Prilagodba svjetline
Za razliku od funkcije proširene tipkovnice (opisano u sljedećem poglavlju), funkcija tipkovnih
prečaca odmah je dostupna bez potrebe da je prvi put omogućite u zaslonskom izborniku.
Kada je omogućena funkcija proširene tipkovnice, sve funkcije tipkovničkih prečaca opisane u
nastavku (osim za prilagodbu svjetline) više neće biti dostupne i zamijenit će ih odgovarajuće
proširene funkcije tipkovnice opisane u sljedećem poglavlju.
Pregled tipkovnih prečaca
1
2
3
4
5
Slika 4-3
1
2
3
4
5
Odabir glavnog izvora
Konfiguracija višestruke slike
Odabir faktora zooma
Smanjenje svjetline
Povećanje svjetline
4.7.1 Odabir glavnog izvora
Za brzi odabir glavnog izvora
1. Upotrijebite Izbornik za odabir načina unosa ( ) da biste navigaciju po svim mogućim ulaznim signalima
kako biste odabrali glavni ulazni signal.
Kada je omogućena funkcija proširene tipkovnice, funkcije tipkovničkih prečaca zamijenit će
odgovarajuće funkcije proširene tipkovnice opisane u sljedećem poglavlju.
4.7.2 Konfiguracija višestruke slike
Za brzi odabir konfiguracije višestruke slike
1. Upotrijebite tipku za odabir PiP-a ( ) pomoću koje ćete se pomicati kroz sve moguće konfiguracije slike-uslici (Picture-in-Picture, PiP) ili slika-do-slike (Side-by-Side, SbS).
Različite opcije PiP/SbS su sljedeće:
- Mali PiP: 30% primarne visine u gornjem desnom kutu
- Veliki PiP: 50% primarne visine u gornjem desnom kutu
- Slika-do-slike: primarni i sekundarni ulaz jednake visine
Putem ove funkcije tipkovničkih prečaca dostupan je samo jedan podskup postavki veličine slike.
Na zaslonskim izbornicima možete odabrati više postavki za višestruke slike.
Kada je omogućena funkcija proširene tipkovnice, funkcije tipkovničkih prečaca zamijenit će
odgovarajuće funkcije proširene tipkovnice opisane u sljedećem poglavlju.
4.7.3 Odabir faktora zooma
Za brzi odabir faktora zooma
1. Upotrijebite tipku za zumiranje slike ( ) za odabir jednog od dostupnih faktora zooma.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
35
Svakodnevni rad
Kada je omogućena funkcija proširene tipkovnice, funkcije tipkovničkih prečaca zamijenit će
odgovarajuće funkcije proširene tipkovnice opisane u sljedećem poglavlju.
4.7.4 Prilagodba svjetline
Za brzo prilagođavanje svjetline
1. Dok se na zaslonu ne prikazuje zaslonski izbornik, pritisnite tipku za smanjenje svjetline ( ) ili tipku za
povećanje svjetline ( ) da biste prilagodili svjetlinu po potrebi.
Brightness
50
Slika 4-4
Kada je omogućenja funkcionalnost proširene tipkovnice, ove funkcije prečaca ostat će dostupne.
4.8 Funkcije proširene tipkovnice
O funkcijama proširene tipkovnice
Koncept proširene tipkovnice podrazumijeva odabir funkcija koje su odmah dostupne korisniku bez potrebe za
navigaciju po zaslonskom izborniku.
Kada se jednom omogući putem zadužene funkcije zaslonskog izbornika, jednostavnim pritiskom na jednu od
prve tri tipke na lijevoj strani, korisniku se prikazuje popis novih odabira prikazanih na zaslonu; novi se odabiri
mogu odabrati korištenjem svake od tipki odmah ispod zaslonskog teksta.
Ako su za jednu tipku dostupne dvije opcije, prvi pritisak na tipku odabrat će gornju opciju, a drugi pritisak
donju opciju.
Različite dostupne funkcije proširene tipkovnice su sljedeće:
•
•
•
•
•
•
Odabir glavnog izvora
Odabir drugog izvora
Konfiguracija višestruke slike
Odabir temperature boje
Odabir veličine slike
Odabir faktora zooma
Za razliku od funkcija prečaca (opisanih prethodno), funkcionalnost proširene tipkovnice mora se
najprije omogućiti na zaslonskom izborniku da biste je mogli iskoristiti. Više informacija o tome kako
omogućiti/onemogućiti funkcije proširene tipkovnice potražite u odgovarajućem odjeljku u ovom
priručniku.
Kada je omogućenja funkcija proširene tipkovnice, sve funkcije ispitivačkog prečaca opisane u
prethodnom poglavlju (osim za prilagodbu svjetline) više neće biti dostupne i zamijenit će ih
odgovarajuće funkcije proširene tipkovnice opisane u nastavku.
Pregled proširene tipkovnice
1
2
3
Slika 4-5
1
36
Odabir glavnog izvora
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Svakodnevni rad
2
3
Odabir drugog izvora
Konfiguracija višestruke slike
Odabir temperature boje
Odabir veličine slike
Odabir faktora zooma
4.8.1 Odabir glavnog izvora
Za brzi odabir glavnog izvora
1. Dok se na zaslonu ne nalazi zaslonski izbornik, pritisnite tipku za odabir ulaza ( ) da biste pozvali izbornik
za brzi odabir izvora.
2. Uključite ili isključite opcije glavnog izvora pritiskom na tipku koja odgovara željenoj opciji.
Ako su za jednu tipku dostupne dvije opcije, prvi pritisak na tipku odabrat će gornju opciju, a drugi pritisak
donju opciju.
Trenutačni odabir označen je crvenom bojom.
3. Pritisnite tipku za stanje mirovanja ( ) da biste potvrdili svoj odabir i napustili izbornik za brzi odabir
glavnog izvora.
Main source
VGA
RGB
S-Video
DVI
DP
Y Pb Pr
CVBS
SDI
Nexxis
2nd Source
E
X
I
T
Slika 4-6
4.8.2 Odabir drugog izvora
Za brzi odabir drugog izvora
1. Dok se na zaslonu ne nalazi zaslonski izbornik, pritisnite tipku za odabir ulaza ( ) da biste pozvali izbornik
za brzi odabir izvora.
2. Pritisnite tipku da biste uključili izbornik za brzi odabir drugog izvora.
3. Uključite ili isključite opcije dostupnog drugog izvora pritiskom na tipku koja odgovara željenoj opciji.
Ako su za jednu tipku dostupne dvije opcije, prvi pritisak na tipku odabrat će gornju opciju, a drugi pritisak
donju opciju.
Trenutačni odabir označen je crvenom bojom.
4. Pritisnite tipku za stanje mirovanja ( ) da biste potvrdili svoj odabir i napustili izbornik za brzi odabir
drugog izvora.
2nd Source
VGA
RGB
S-Video
DVI
DP
Y Pb Pr
CVBS
SDI
Nexxis
Main source
E
X
I
T
Slika 4-7
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
37
Svakodnevni rad
4.8.3 Konfiguracija višestruke slike
Za brzi odabir konfiguracije višestruke slike
1. Dok se na zaslonu ne nalazi zaslonski izbornik, pritisnite tipku za odabir PiP-a ( ) da biste pozvali izbornik
za brzi odabir konfiguracije višestruke slike.
2. Uključite ili isključite dostupne postavke konfiguracije višestruke pritiskom na tipku koja odgovara željenoj
opciji.
Trenutačni odabir označen je crvenom bojom.
3. Pritisnite tipku za stanje mirovanja ( ) da biste potvrdili svoj odabir i napustili izbornik za brzi odabir
konfiguracije višestruke slike.
Multi image config.
Native
Aspect
Fill
Small
Large
None
E
X
I
T
Slika 4-8
4.8.4 Česte funkcije: odabir funkcija prijenosa
Za brzi odabir funkcije prijenosa
1. Dok se na zaslonu ne nalazi zaslonski izbornik, pritisnite tipku za zumiranje slike ( ) da biste pozvali
izbornik za brzi odabir uobičajenih funkcija.
2. Uključite ili isključite dostupne postavke prijenosa pritiskom na tipku koja odgovara željenoj opciji.
Trenutačni odabir označen je crvenom bojom.
3. Pritisnite tipku za stanje mirovanja ( ) da biste potvrdili svoj odabir i napustili izbornik za brzi odabir čestih
funkcija.
Common Functions
ITU 709
6500°K
DICOM
Native
Aspect
Zoom
10%
E
X
I
T
Slika 4-9
Putem ovog izbornika za brzi odabir dostupan je samo jedan podskup postavki za funkciju
prijenosa. Na zaslonskim izbornicima moguće je odabrati više postavki za funkciju prijenosa.
4.8.5 Česte funkcije: odabir veličina snimke
Za brzi odabir veličine snimke
1. Dok se na zaslonu ne nalazi zaslonski izbornik, pritisnite tipku za zumiranje slike ( ) da biste pozvali
izbornik za brzi odabir uobičajenih funkcija.
2. Uključite ili isključite dostupne postavke veličine snimke pritiskom na tipku koja odgovara željenoj opciji.
Trenutačni odabir označen je crvenom bojom.
3. Pritisnite tipku za stanje mirovanja ( ) da biste potvrdili svoj odabir i napustili izbornik za brzi odabir čestih
funkcija.
38
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Svakodnevni rad
Common Functions
ITU 709
6500°K
DICOM
Native
Aspect
Zoom
10%
E
X
I
T
Slika 4-10
Putem ovog izbornika za brzi odabir dostupan je samo jedan podskup postavki veličine slike. Na
zaslonskom izborniku možete odabrati više postavki veličine snimke.
4.8.6 Česte funkcije: odabir faktora zooma
Za brzi odabir faktora zooma
1. Dok se na zaslonu ne nalazi zaslonski izbornik, pritisnite tipku za zumiranje slike ( ) da biste pozvali
izbornik za brzi odabir uobičajenih funkcija.
2. Dostupne faktore zooma možete uključivati ili isključivati pritiskanjem tipke dok se ne prikaže željeni
faktor zooma.
3. Pritisnite tipku za stanje mirovanja ( ) da biste potvrdili svoj odabir i napustili izbornik za brzi odabir čestih
funkcija.
Common Functions
ITU 709
6500°K
DICOM
Native
Aspect
Zoom
10%
E
X
I
T
Slika 4-11
4.9 Zaključavanje/otključavanje izbornika
Za zaključavanje/otključavanje izbornika
Tipkovnica se može zaključati putem Izbornika tako da izbjegnete neželjeni pristup zaslonskim funkcijama.
Kada je tipkovnica ZAKLJUČANA, aktivne su samo zaslonska tipka izbornika ( ) i tipka za stanje mirovanja (
). Kada je tipka zaslonskog izbornika pritisnuta, prikazuje se okvir Izbornik je zaključan.
1. Da biste otključali tipkovnicu, pritisnite sljedeći niz tipaka:
, , ,
Svaki put kada se pritisne tipka, u pravokutnim se okvirima prikazuje zvjezdica.
Nakon pritiska na četvrtu tipku, ako je niz točan, aktivira se glavni zaslonski izbornik. Da biste trajno
otključali tipkovnicu, potrebna je određena zaslonska funkcija.
Keyboard lock
Sequence: 5 - 6 - 6 - 3
Slika 4-12
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
39
Svakodnevni rad
40
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Napredni rad
5
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
41
Napredni rad
5.1 Izbornik zaslonskih slika
Pregled
•
•
•
•
•
•
•
Profil
Brightness (Svjetlina)
Contrast (Kontrast)
Zasićenost
Temperatura boje
Gama
Oštrina
5.1.1 Profil
Više o profilima
Odabrati profil znači učitati niz unaprijed postavljenih parametara videoprikaza poput svjetline, kontrasta,
zasićenosti, odabira ulaza (primarni i sekundarni), odabira rasporeda višestrukih snimki itd.
Korisnik može izmijeniti zadane parametre za videozapise povezane sa svakim profilom i spremiti nove
postavke parametara pod profile Korisnik 1, Korisnik 2 ili Korisnik 3. Moguće je privremeno izmijeniti Tvornički
i Rendgenski profil, ali nije moguće pisati preko zadanih tvorničkih postavki koje je uvijek moguće opozvati
preko stavke izbornika profila opoziva.
Raspoloživi su profili za vaš zaslon sljedeći:
•
•
•
•
•
Tvornički
Rendgenski
Korisnik 1
Korisnik 2
Korisnik 3
Za odabir profila
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Slika.
Otvorite podizbornik Profil.
Odaberite jedan od raspoloživih profila i potvrdite.
5.1.2 Brightness (Svjetlina)
Za prilagodbu razine svjetline
1. Otvorite zaslonski izbornik.
2. Dođite do izbornika Slika.
3. Otvorite podizbornik Svjetlina.
Istaknuta je traka s naredbama Svjetlina.
4. Postavite željenu razinu svjetline i potvrdite.
Odabrana svjetlina održava se na konstantnoj razini pomoću funkcije automatske stabilizacije
pozadinskog osvjetljenja.
Razinu svjetline moguće je prilagoditi i preko funkcije prečaca.
Razina svjetline prilagođava se samo upravljanjem pozadinskim osvjetljenjem.
42
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Napredni rad
5.1.3 Contrast (Kontrast)
Za prilagodbu razine kontrasta
1. Otvorite zaslonski izbornik.
2. Dođite do izbornika Slika.
3. Otvorite podizbornik Kontrast.
Istaknuta je traka s naredbama Kontrast.
4. Postavite željenu razinu kontrasta i potvrdite.
5.1.4 Zasićenost
Za prilagodbu razine zasićenosti
1. Otvorite zaslonski izbornik.
2. Dođite do izbornika Slika.
3. Otvorite podizbornik Zasićenost.
Istaknuta je traka s naredbama Zasićenost.
4. Postavite željenu razinu zasićenosti i potvrdite.
5.1.5 Temperatura boje
Više o unaprijed postavljenim temperaturama boje
Raspoložive postavke za unaprijed postavljene temperature boje za vaš zaslon su sljedeće:
•
•
•
•
•
•
•
5600 K
6500 K
7600 K
9300 K
ITU 709
Native (Izvorno)
User (Korisnik)
Tvorničko kalibriranje – bijela točka:
Točke bijele boje povezane s temperaturom boje: 5600 K, 6500 K, 7600 K ili 9300 K tvornički su
kalibrirane s postupnim smanjenjem maksimalnog osvjetljenja u usporedbi s nativnom
temperaturom boje.
Tvorničko kalibriranje – prostor boja:
Kada je odabrana opcija ITU 709, bijele točke boje i primarne RGB boje prilagođavaju se u skladu s
ciljanim prostorom boje HDTV/sRGB definiranim u preporuci ITU-709. RGB primarno kalibriranje
provodi se unutar fizičkih ograničenja LCD zaslona koji se upotrebljava.
Samo ako je odabrana unaprijed postavljena opcija Korisnik, moguće je dobiti pristup naredbama
za regulaciju boje opisanima u nastavku.
Za odabir unaprijed postavljene temperature boje
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Slika.
Uđite u podizbornik Temperatura boje.
Odaberite jednu od raspoloživih unaprijed postavljenih temperatura boje i potvrdite.
Ako ste odabrali unaprijed postavljenu temperaturu boje za korisnika, prikazat će se novi izbornik u
kojem ćete moći ručno prilagoditi pojačavanje i pomak crvene, zelene i plave boje.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
43
Napredni rad
5.1.6 Gama
Više o zadanim gamma postavkama
Raspoložive zadane gamma postavke za vaš zaslon su sljedeće:
•
•
•
•
•
•
1.8
2.0
2.2
2.4
Nativno (ne primjenjuje se krivulja ispravka)
DICOM (razine nijansi sive pomno prate DICOM krivulju)
Za odabir unaprijed postavljene gamme
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Slika.
Uđite u podizbornik Gama.
Odaberite jednu od unaprijed postavljenih postavki za gamma i potvrdite.
5.1.7 Oštrina
Za prilagodbu oštrine
1. Otvorite zaslonski izbornik.
2. Dođite do izbornika Slika.
3. Otvorite podizbornik Oštrina.
Istaknuta je traka s naredbama Oštrina.
4. Postavite željenu razinu oštrine i potvrdite.
5.2 Napredni izbornik za slike
Pregled
•
•
•
•
•
•
•
Razina crne
Raspon ulaza
Smart Video
Položaj slike
Automatska prilagodba
Faza
Sat/redak
5.2.1 Razina crne
Više o razini crne
Ova naredba omogućuje dodavanje ili oduzimanje pomaka ulaznog videosignala (dostupno samo za video
formate).
Za prilagodbu razine crne
1. Otvorite zaslonski izbornik.
2. Dođite do izbornika Napredna slika.
3. Otvorite podizbornik Razina crne.
Istaknuta je traka s naredbama Razina crne.
4. Postavite željenu razinu crne i potvrdite.
44
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Napredni rad
5.2.2 Raspon ulaza
Više o rasponu ulaza
Ova naredba postavlja raspon RGB signala. Predlažemo da postavite raspon ulaza u skladu s rasponom
ulaznog signala.
Dostupni rasponi ulaza su:
•
•
•
0–255
16–235
16–255
Za odabir raspona ulaza
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Napredna slika.
Otvorite podizbornik Raspon ulaza.
Odaberite jedan od raspoloživih raspona ulaza i potvrdite.
5.2.3 Smart Video
O funkciji Smart Video
Ova funkcija omogućuje smanjenje kašnjenja videoslike na zaslonu ako je broj prikazani slika u rasponu od 50
- 60 Hz. Za postizanje minimalnog kašnjenja odaberite jedan od kirurških načina.
Raspoložive zadane Smart Video postavke za vaš zaslon su sljedeće:
•
•
•
Dijagnostički (najbolja kvaliteta slike)
Kirurški (malo kašnjenje)
Kirurški 1 (malo kašnjenje, optimizirano za snimke koje se brže kreću)
Više o kašnjenju
Kašnjenje videozapisa definirano je kao kašnjenje između vremena prijelaza ulaznog videozapisa monitora na
odgovarajući prijelaz izlaza svjetla na gornjem lijevom kutu zaslona.
Maksimalno kašnjenje u Kirurškom načinu kraće je od 1 slike u sekundi videozapisa za sve električne ulaze
na monitoru, a u Dijagnostičkom načinu kašnjenje je između 1 i 2 slike u sekundi videozapisa isključujući SVideo, CVBS analogni i SFP (verzije MNA(H)) optički ulaz koji imaju dodatno kašnjenje od maksimalno 1 slike
u sekundi videozapisa.
Za odabir unaprijed postavljene funkcije Smart Video
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Napredna slika.
Otvorite podizbornik Smart Video.
Odaberite jednu od unaprijed postavljenih postavki za funkciju Smart Video i potvrdite.
5.2.4 Položaj slike
Ova zaslonska opcija dostupna je samo kada je priključen VGA ulaz.
Za prilagođavanje položaja slike
1. Otvorite zaslonski izbornik.
2. Dođite do izbornika Napredna slika.
3. Otvorite podizbornik Položaj slike.
Aktivirat će se mali zaslonski izbornik koji će uputiti na okomiti i vodoravni položaj slike.
4. Upotrijebite tipke i da biste pomaknuli sliku prema gore ili dolje.
5. Upotrijebite tipke i tipke da biste pomaknuli sliku prema lijevo ili desno.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
45
Napredni rad
6. Kada ste gotovi, upotrijebite tipku
da biste izašli iz malog zaslonskog izbornika.
5.2.5 Automatska prilagodba
Ova zaslonska opcija dostupna je samo kada je priključen VGA ulaz.
O automatskoj prilagodbi
Kada je aktivirana automatska prilagodba, parametri faza i sata po retku automatski se prilagođavaju.
Za aktivaciju automatske prilagodba
1. Otvorite zaslonski izbornik.
2. Dođite do izbornika Napredna slika.
3. Unesite podizbornik Automatska prilagodba.
Kada je aktivirana automatska prilagodba slika: parametri faza i sata po retku automatski se prilagođavaju.
5.2.6 Faza
Ova zaslonska opcija dostupna je samo kada je priključen VGA ulaz.
O fazi
Ako rezultat postupka automatske prilagodbe nije zadovoljavajući, faza se može ručno prilagoditi ako slijedite
ovaj postupak.
Za ručno prilagođavanje faze
1. Otvorite zaslonski izbornik.
2. Dođite do izbornika Napredna slika.
3. Otvorite podzibornik Faza.
Naredbena traka Faza je istaknuta.
4. Postavite željenu fazu i potvrdite.
5.2.7 Sat/redak
Ova zaslonska opcija dostupna je samo kada je priključen VGA ulaz.
O satu/retku
Ako rezultat postupka automatske prilagodbe nije zadovoljavajući, sat/redak se može ručno prilagoditi ako
slijedite ovaj postupak.
Za ručno prilagođavanje faze
1. Otvorite zaslonski izbornik.
2. Dođite do izbornika Napredna slika.
3. Otvorite podzibornik Sat/redak.
Naredbena traka Sat/redak je istaknuta.
4. Postavite sat/redak po želji i potvrdite.
5.3 Prikaz izbornika formata
Pregled
• Glavni izvor (primarni izvor)
46
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Napredni rad
•
•
•
•
•
•
•
Način komponenti
Zoom
Veličina snimke
Način druge slike
Drugi izvori slike
Položaj druge slike
Zamjena slike
5.3.1 Glavni izvor (primarni izvor)
Više o glavnim izvorima
Raspoloživi glavni izvori za vaš zaslon su sljedeći:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Automatsko pretraživanje
Kompozitno
S-Video
Komponenta
PC analogno
DVI 1
DVI 2
SDI 1
SDI 2
Nexxis
DisplayPort
Dostupne opcije glavnog izvora ovise o modelu zaslona.
Glavni izvor također se može odabrati putem funkcije tipkovničkog prečaca ili funkcije proširene
tipkovnice.
Za odabir glavnog izvora
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Otvorite izbornik Format zaslona.
Otvorite podizbornik Glavni izvor.
Odaberite jedan od raspoloživih glavnih izvora i potvrdite.
Ako ste odabrali unaprijed zadanu postavku Auto Search zaslon će automatski otkriti povezani
signal.
5.3.2 Način komponenti
O načinima komponenti
Dostupni su sljedeći načini komponenti za vaš zaslon:
•
•
YPbPr
RGB
Za odabir načina komponenti
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Otvorite izbornik Format zaslona.
Otvorite podizbornik Način komponenti.
Odaberite jedan od raspoloživih načina komponente i potvrdite.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
47
Napredni rad
5.3.3 Zoom
O zoomu
Za vaš su zaslon dostupni sljedeći faktori zooma:
•
•
•
•
•
•
Nijedan
10%
20%
30%
40%
50%
Faktor zooma također se može odabrati putem funkcije tipkovničkog prečaca ili funkcije proširene
tipkovnice.
Za odabir faktora zooma
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Otvorite izbornik Format zaslona.
Uđite u podizbornik Zoom.
Odaberite jedan od dostupnih faktora zooma i potvrdite.
5.3.4 Veličina snimke
Više o veličini snimke
Raspoložive su veličine snimke za vaš zaslon sljedeće:
•
•
•
Potpuni zaslon (ispunjava zaslon, moguće je mijenjati omjer širine i visine slike)
Aspekt (ispunjava zaslon u najvećoj dimenziji, bez promjene omjera širine i visine snimke)
Nativno (ulazni piksel na mapiranje LCD zaslona, bez skaliranja)
U načinima Aspekt i Nativno, snimka može biti prikazana s crnim trakama gore/dolje ili lijevo/desno.
Veličina slike također se može odabrati putem funkcije proširene tipkovnice.
Za odabir veličine snimke
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Otvorite izbornik Format zaslona.
Otvorite podizbornik Veličina snimke.
Odaberite jednu od raspoloživih veličina snimke i potvrdite.
5.3.5 Način druge slike
O načinima druge slike
Dostupni su sljedeći načini druge slike za vaš zaslon:
•
•
•
•
•
•
48
Isključeno
Mali PiP: 30% primarne visine u gornjem desnom kutu
Veliki PiP: 50% primarne visine u gornjem desnom kutu
Slika-do-slike: primarni i sekundarni ulaz jednake visine
S.b.S. Nativno: 2 slike prikazane su uz mapiranje ulaznog piksela s LCD pikselom, uz obrezivanje slike po
potrebi
S.b.S. Ispuna: obje slike skalirane su tako da ispune polovicu zaslona, uz obrezivanje slike po potrebi
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Napredni rad
Način druge slike (u konfiguraciji višestruke slike) također se može odabrati putem funkcije
proširene tipkovnice.
Za odabir načina druge slike
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Otvorite izbornik Format zaslona.
Otvorite podizbornik Način druge slike.
Odaberite jedan od dostupnih načina druge slike i potvrdite.
Višestruka slika u punoj HD kvaliteti dostupna je s bilo kojom kombinacijom ulaznih izvora.
Višestruka slika u SD videozapisu dostupna je s bilo kojom kombinacijom ulaznog izvora osim
Kompozitnog i S-videa.
5.3.6 Drugi izvori slike
O drugim izvorima slike
Dostupni su drugi izvori slike za vaš zaslon:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Automatsko pretraživanje
Kompozitno
S-Video
Komponenta
PC analogno
DVI 1
DVI 2
SDI 1
SDI 2
Nexxis
DisplayPort
Izvor druge slike također se može odabrati putem funkcije proširene tipkovnice.
Funkcija neovisnog prijenosa:
Gamma i temperatura boje za drugi izvor slike uvijek su postavljene na nativno i 6500 K neovisno o
funkciji prijenosa koja se primjenjuje na glavni izvor slike. Za savršenu vizualizaciju DICOM slike
odaberite ulazni DICOM signal kao glavnu sliku i po potrebi videosliku kao drugu sliku.
Za odabir drugog izvora slike
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Otvorite izbornik Format zaslona.
Otvorite podizbornik Drugi izvor slike.
Odaberite jedan od raspoloživih drugih izvora slike i potvrdite.
5.3.7 Položaj druge slike
O položajima druge slike
Dostupni su sljedeći položaji druge slike za vaš zaslon:
•
•
•
•
Gore desno
Gore lijevo
Dolje desno
Dolje lijevo
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
49
Napredni rad
Za odabir položaja druge slike
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Otvorite izbornik Format zaslona.
Otvorite podizbornik Položaj druge slike.
Odaberite jedan od raspoloživih položaja druge slike i potvrdite.
5.3.8 Zamjena slike
O zamjeni slike
Zamijeniti slike podrazumijeva zamjenu glavne i druge slike.
Za zamjenu slika
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Otvorite izbornik Format zaslona.
Otvorite podizbornik Zamjena slike.
Odaberite željenu postavku i potvrdite.
5.4 Izbornik konfiguracije
5.4.1 Informacije
O informacijama
Za vaš su zaslon dostupne sljedeće informacije:
•
•
•
•
•
•
Model (identifikacijska oznaka komercijalnog tipa)
Sati rada (sati rada pozadinskog osvjetljenja)
Izdanje programske opreme (identifikacijska oznaka programske opreme)
Verzija hardvera (identifikacijska oznaka glavne ploče)
SDI opcija (identifikacija oznaka SDI modula)
Serijski broj: xxxxxxxxxxxx
Za pristup informacijama
1. Otvorite zaslonski izbornik.
2. Dođite do izbornika Konfiguracija (Configuration).
3. Uđite u podizbornik Informacije (Information).
Prikazuju se različite stavke s informacijama.
5.4.2 Language (Jezik)
Više o jezicima
Jezici dostupni za vaš zaslonski izbornik zaslona su:
•
•
•
•
•
engleski
francuski
njemački
španjolski
talijanski
Za odabir jezika
1.
2.
3.
4.
50
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Konfiguracija (Configuration).
Uđite u podizbornik Jezik.
Odaberite jedan od raspoloživih jezika i potvrdite.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Napredni rad
5.4.3 Način prebacivanja na drugi izvor
O načinu prebacivanja na drugi izvor
Ova funkcija omogućuje automatsko prebacivanje na definirani rezervni izvor kada nema signala s glavnog
ulaza.
Zaslon po povratku signala automatski vraća glavni ulaz.
Rezervni izvor je ulaz odabran u opcijama kao »Izvor druge slike« sa opcijom »Izvorom druge slike«
podešenom na »Isključeno«.
Ova kombinacija glavnog i rezervnog izvora pohranjena je u trenutku kada je funkcija »Način prebacivanja na
drugi izvor« postavljena na »Omogućeno«.
Način prebacivanja na drugi izvor ne može se odabrati kada je glavni izvor ili izvor druge slike postavljen na
»Automatsko traženje«.
Način prebacivanja na drugi izvor automatski se onemogućuje kada je promijenjen glavni izvor ili
drugi izvor slike. Na zaslonu se tijekom nekoliko sekundi prikazuje poruka upozorenja »Način
prebacivanja na drugi izvor isključen«.
Vraćanje na izvornu kombinaciju glavnog i rezervnog automatski će ponovno omogućiti značajku
načina prebacivanja na drugi izvor.
Samo na verziji MNA(H), način prebacivanja na drugi izvor aktivirat će se do 12 sekundi nakon što
Nexxis signal postane nedostupan (kašnjenje je potrebno da bi dopustilo promjenu oblika u
Nexxisu).
Za omogućivanje/onemogućivanje načina prebacivanja na drugi izvor
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Konfiguracija (Configuration).
Otvorite podizbornik Način prebacivanja na drugi izvor.
Omogućite/onemogućite način prebacivanja na drugi izvor po želi i potvrdite.
5.4.4 Proširena tipkovnica
O proširenoj tipkovnici
Koncept proširene tipkovnice podrazumijeva odabir funkcija koje su odmah dostupne korisniku bez potrebe za
navigaciju po zaslonskom izborniku.
Kada se jednom omogući jednostavnim pritiskom na jednu od prve tri tipke na lijevoj strani, korisniku se
prikazuje popis novih odabira prikazanih na zaslonu; novi se odabiri mogu odabrati korištenjem svake od tipki
odmah ispod zaslonskog teksta.
Ako su za jednu tipku dostupne dvije opcije, prvi pritisak na tipku odabrat će gornju opciju, a drugi pritisak
donju opciju.
Različite dostupne funkcije proširene tipkovnice su sljedeće:
•
•
•
•
•
•
Odabir glavnog izvora
Odabir drugog izvora
Konfiguracija višestruke slike
Odabir temperature boje
Odabir veličine slike
Odabir faktora zooma
Za omogućivanje/onemogućavanje proširene tipkovnice
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Konfiguracija (Configuration).
Otvorite podizbornik Proširena tipkovnica.
Omogućite/onemogućite proširenu tipkovnicu po želi i potvrdite.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
51
Napredni rad
5.4.5 OSD setting (postavka OSD prikaza)
5.4.5.1 Vodoravni položaj zaslonskog izbornika
Za prilagođavanje vodoravnog položaja zaslonskog izbornika
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Konfiguracija (Configuration).
Uđite u podizbornik Postavke zaslonskog prikaza.
Odaberite Vodo. zaslonski izbornik
Naredbena traka Okom. zaslonski Izbornik postaje istaknuta.
5. Postavite vodoravni položaj zaslonskog izbornika po želji i odaberite.
5.4.5.2 Okomiti položaj zaslonskog izbornika
Za prilagođavanje okomitog položaja zaslonskog izbornika
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Konfiguracija .
Uđite u podizbornik Postavke zaslonskog prikaza.
Odaberite Okomiti zaslonski izbornik
Naredbena traka Okomiti zaslonski Izbornik postaje istaknuta.
5. Postavite okomiti položaj zaslonskog izbornika po želji i odaberite.
5.4.5.3 Vremensko ograničenje zaslonskog prikaza
Više o vremenskom ograničenju zaslonskog prikaza
Zaslonski izbornik može se automatski zatvoriti nakon određenog vremena neaktivnosti nakon što je izvršen
zadnji odabir.
Dostupne vrijednosti za vremensko ograničenje zaslonskog prikaza za vaš zaslon su:
•
•
•
•
•
10 s
20 s
30 s
60 s
Onemogućeno (=5 minuta)
Za prilagođavanje vremenskog ograničenja zaslonskog prikaza
1.
2.
3.
4.
5.
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Konfiguracija .
Uđite u podizbornik Postavke zaslonskog prikaza.
Odaberite Vremensko ograničenje zaslonskog prikaza
Odaberite jednu od raspoloživih vrijednosti vremenskog ograničenja zaslonskog prikaza i potvrdite.
5.4.6 Opoziv profila
Više o opozivu profila
Opoziv profila znači vraćanje zadanih tvorničkih postavki (Tvornički i Rendgenski profili) ili opoziv korisnički
definiranih profila.
Raspoloživi profili za opoziv za vaš zaslon su sljedeći:
•
•
•
•
•
52
Tvornički
Rendgenski
Korisnik 1
Korisnik 2
Korisnik 3
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Napredni rad
Za opoziv profila
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Konfiguracija .
Otvorite podizbornik Opoziv profila.
Odaberite jedan od raspoloživih profila za opoziv i potvrdite.
5.4.7 Spremanje profila
Više o spremanju profila
Korisnik može izmijeniti zadane parametre za videozapise povezane sa svakim profilom i spremiti nove
postavke parametara pod profile Korisnik 1, Korisnik 2 ili Korisnik 3. Moguće je izmijeniti Tvornički i
Rendgenski profil, ali nije moguće pisati preko zadanih tvorničkih postavki te ih je uvijek moguće opozvati
preko stavke izbornika profila opoziva.
Raspoloživi profili za spremanje za vaš zaslon su sljedeći:
•
•
•
Korisnik 1
Korisnik 2
Korisnik 3
Za spremanje profila
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Konfiguracija .
Otvorite podizbornik Spremanje profila.
Odaberite jedan od raspoloživih profila za spremanje i potvrdite.
5.5 Izbornik sustava
Pregled
•
•
•
•
•
•
Uključen DVI 1
Uključen DVI 2
DVI izlaz
Zaključavanje tipkovnice
Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice
Ušteda energije
5.5.1 Uključen DVI 1
Više o uključenom DVI 1
Ova postavka omogućuje odabir konektora priključka DVI 1 na koji se primjenjuje +5 V napajanje
istosmjernom strujom.
Raspoložive opcije su:
•
•
•
Onemogućeno
+5 V na zatik 14
+5 V na zatik 16
Za odabir uključenog DVI 1
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Sustav.
Otvorite podizbornik Uključen DVI 1.
Odaberite jednu od raspoloživih opcija i potvrdite.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
53
Napredni rad
5.5.2 Uključen DVI 2
Više o uključenom DVI 2
Ova vam postavka omogućuje odabir konektora priključka DVI 2 na koji se primjenjuje +5 V napajanje
istosmjernom strujom.
Raspoložive opcije su:
•
•
•
Onemogućeno
+5 V na zatik 14
+5 V na zatik 16
Za odabir uključenog DVI 2
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Sustav.
Otvorite podizbornik Uključen DVI 2.
Odaberite jednu od raspoloživih opcija i potvrdite.
5.5.3 DVI izlaz
Više o DVI izlazu
Ova postavka omogućuje odabir digitalnog ulaza koji će se replicirati na izlaznom DVI priključku. Ovisno o
verziji zaslona i odabiru glavne i druge slike, opcije za DVI izlaz razlikovat će se. U sljedećim su tablicama
prikazane različite opcije za svaku verziju zaslona.
Ova značajka može sadržavati ograničenja u slučaju višestrukih snimki (PiP, SbS).
Verzija MDSC-2326 LED(H)
Glavna slika
Druga slika
DVI
DVI
SDI
Drugo
DVI
SDI
Drugo
DVI
SDI
Drugo
SDI
Drugo
»DVI«
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Opcija DVI izlaza
»Nijedna«
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Verzija MDSC-2326 DDI(H)
Glavna slika
Druga slika
DVI 1
DVI 1
DVI 2
SDI 1
SDI 2
Drugo
DVI 1
DVI 2
SDI 1
SDI 2
DVI 2
54
»DVI 1«
Da
Ne
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Opcija DVI izlaza
»DVI 2«
Da
Da
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
»Nijedna«
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Napredni rad
Glavna slika
SDI 1
SDI 2
Drugo
Druga slika
Drugo
DVI 1
DVI 2
SDI 1
SDI 2
Drugo
DVI 1
DVI 2
SDI 1
SDI 2
Drugo
DVI 1
DVI 2
SDI 1
SDI 2
Drugo
»DVI 1«
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Da
Ne
Ne
Da
Da
Da
Ne
Da
Da
Da
Opcija DVI izlaza
»DVI 2«
Da
Ne
Da
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
»Nijedna«
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
»DVI«
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Opcija DVI izlaza
»Nexxis«
Da
Ne
Da
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
»Nijedna«
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Verzija MDSC-2326 MNA(H)
Glavna slika
Druga slika
DVI
DVI
Nexxis
Drugo
DVI
Nexxis
Drugo
DVI
Nexxis
Drugo
Nexxis
Drugo
Za odabir DVI izlaza
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Sustav.
Otvorite podizbornik DVI izlaz.
Odaberite jednu od raspoloživih opcija i potvrdite.
5.5.4 Zaključavanje tipkovnice
O zaključavanju tipkovnice
Ova postavka omogućuje vam da onemogućite funkciju tipkovnice i izbjegnete neželjeni pristup zaslonskim
funkcijama.
Pristupanje zaslonskom izborniku moguće je jedino nakon pritiskanja niza tipaka. Pogledajte odgovarajuće
poglavlje za više pojedinosti (Zaključavanje/otključavanje tipkovnice).
Za omogućivanje/onemogućivanje zaključavanja tipkovnice
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Sustav.
Otvorite podizbornik Zaključavanje tipkovnice.
Po želji omogućite/onemogućite zaključavanje tipkovnice i potvrdite.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
55
Napredni rad
5.5.5 Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice
O pozadinskom osvjetljenju tipkovnice
Prema zadanim postavkama, ako u roku 5 sekundi ne poduzmete nikakvu radnju, pozadinska svjetla
tipkovnice će se nakon paljenja ponovno prigušiti. Međutim, to se može promijeniti tako da su pozadinska
svjetla tipkovnice uvijek uključena ili isključena.
Za prilagodbu pozadinskog osvjetljenja tipkovnice
1.
2.
3.
4.
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Sustav.
Otvorite podizbornik Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice.
Odaberite jednu od raspoloživih opcija i potvrdite.
5.5.6 Ušteda energije
Više o uštedi energije
Ako aktivni ulazi nedostaju, ova postavka omogućuje zaslonu da isključi pozadinsko osvjetljenje i prijeđe u
niskonaponski način rada. U ovom se statusu povremeno provjerava dostupnost odabranih ulaza.
Jedinica može izaći iz načina uštede energije u dva slučaja:
1. Kada se na odabrani ulaz primijeni signal (ili bilo koji ulaz kada se radi o automatskom načinu).
2. Aktiviranjem zaslonskog izbornika, pogledati “Aktivacija zaslonskog izbornika”, str. 33.
Omogućivanje/onemogućivanje uštede energije
1.
2.
3.
4.
56
Otvorite zaslonski izbornik.
Dođite do izbornika Sustav.
Otvorite podizbornik Ušteda energije.
Po želji omogućite/onemogućite uštedu energije i potvrdite.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Važne informacije
6
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
57
Važne informacije
6.1 Sigurnosne informacije
Opće preporuke
Pročitajte sigurnosne i upute za rad prije upotrebe uređaja.
Sačuvajte sigurnosne i upute za rad za naknadnu upotrebu.
Pridržavajte se svih upozorenja na uređaju i u priručniku s uputama za rad.
Pridržavajte se svih uputa za rad i upotrebu.
Električni udar ili opasnost od požara
Da biste spriječili električni udar ili opasnost od požara, ne uklanjajte poklopac.
Unutar uređaja nema dijelova koje treba servisirati. Servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju.
Uređaj nikada ne izlažite kiši ili vlazi.
Izmjene na jedinici
Ne mijenjajte ovu opremu bez odobrenja proizvođača.
Preventivno održavanje
Provođenje preventivnog održavanja nije ključno. Kako bi monitor bio u optimalnim stanju i kako bi se
osiguralo sigurno rukovanje ključno je redovno održavanje. Preporučujemo redovitu provjeru funkcionalnosti i
sigurnosti monitora (npr. najmanje jedanput godišnje).
Vrsta zaštite (električna)
Oprema s vanjskim napajanjem: oprema Klase I
Stupanj sigurnosti (zapaljiva anestetička mješavina)
Oprema nije prikladna za upotrebu u blizini zapaljive mješavine anestetičkih plinova u kombinaciji sa zrakom,
kisikom ili dušikovim oksidom.
Oprema koja ne služi za skrb o pacijentima
•
•
•
Oprema služi primarno za upotrebu u zdravstvenim ustanovama gdje nije izgledno da će doći u dodir s
pacijentima (bez primijenjenog dijela).
Oprema se ne smije koristiti s opremom za održavanje na životu.
Korisnik ne smije dodirivati opremu ni njezine priključke za ulaz signala (SIP)/priključke za izlaz signala
(SOP) i pacijenta istovremeno.
Primjene najveće važnosti za postupke
Ozbiljno preporučujemo da tijekom primjena od najveće važnosti uvijek imate spreman rezervni zaslon.
Korištenje električnih kirurških noževa
Osigurajte što je moguće veću udaljenost između elektrokirurškog generatora i druge elektroničke opreme
(poput monitora). Aktivirani elektrokirurški generator može uzrokovati smetnje na drugo opremi. Interferencija
može aktivirati zaslonski izbornik na zaslonu i samim time ometati funkciju zaslona.
Priključak za napajanje - oprema s vanjskim napajanjem istosmjernom strujom
napona 24 VDC
•
•
•
58
Zahtjevi napajanja: oprema se mora napajati s pomoću isporučenog, medicinski odobrenog napajanja od
24 VDC (
) SELV.
Medicinski odobren uređaj za napajanje istosmjernom strujom (
) mora se napajati putem glavnog
voda izmjenične struje (AC).
Napajanje je navedeno kao dio medicinske električne opreme ili je kombinacija navedena kao sustav
medicinske električne opreme.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Važne informacije
•
•
•
•
•
Da bi se izbjegla opasnost od strujnog udara, ova se oprema mora priključiti samo u strujne utičnice sa
zaštitnim uzemljenjem.
Opremu treba montirati u blizinu lako dostupne utičnice.
Oprema je namijenjena kontinuiranom radu.
Sukladnost ovog monitora s medicinskim sigurnosnim zahtjevima i zahtjevima za elektromagnetnu
kompatibilnost procijenjena je upotrebom vanjskog (opcijskog) Skynet medicinskog napajanja modela
BAR-A159. Ako će se koristiti drugačije napajanje, potrebno je provesti daljnje provjere sigurnosnih i
zahtjeva za elektromagnetsku kompatibilnost na razini sustava.
Sukladnost ovog monitora s medicinskim sigurnosnim zahtjevima i zahtjevima za elektromagnetsku
kompatibilnost procijenjena je upotrebom medicinskog napajanja i kabela.
Naponski kabeli:
•
•
•
•
Upotrijebite odvojive kabele s UL popisa, 3-žične, vrste SJ ili slične, 18 AWG min., nazivnog napona 250 V/
min, opremljene utikačima 5-15P za bolničku upotrebu konfiguriranima za upotrebu na 120 V ili 6-15P za
upotrebu na 240 V.
Nemojte preopteretiti zidne utičnice i produžne kabele jer to može uzrokovati požar ili električni udar.
Zaštita glavnih vodova (SAD: naponski kabel): naponski kabeli moraju se provući tako da se po njima ne
hoda te da se ne zaglavljuju u predmete postavljene na njih ili oslonjene o njih, pri čemu posebnu
pozornost treba posvetiti kabelima na utikačima i spremnicima.
Upotrijebite kabel napajanja koji odgovara naponu zidne utičnice, a odobren je i u skladu sa sigurnosnim
standardom vaše zemlje.
Prolazni prenapon
Ako se uređaj ne upotrebljava duže vrijeme, isključite ga iz zidne utičnice da biste izbjegli oštećenja zbog
prolaznog prenapona.
Da biste potpuno odvojili napajanje od uređaja, isključite naponski kabel iz utičnice izmjenične struje.
Priključci
Sve vanjske veze s drugim perifernim uređajima moraju slijediti uvjete odredbe 16 trećeg izdanja IEC60601-1
ili tablice BBB.201 iz IEC 60601-1-1 za medicinske električne sustave.
Voda i vlaga
Oprema je usklađena s IP21 (samo prednja strana IP45).
Napajanje nije odobreno za IP21. Napajanje je potrebno montirati u ravnini radi najbolje otpornosti
na tekućine.
Kondenzacija vlage
Ne koristite monitor u uvjetima brze promjene temperature ili vlage ili izbjegavajte izravan hladan dotok zrak iz
klimatizacijskog uređaja.
Vlažnost se može kondenzirati na površini ili na unutarnjoj strani uređaja, ili stvoriti magličasti sloj unutar
zaštitne ploče, ali to nije kvar samog proizvoda, iako može prouzročiti oštećenje monitora.
Ako se kondenzacija dogodi, neka monitor bude isključen sve dok se ne ukloni kondenzacija.
Provjetravanje
Ne pokrivajte i ne blokirajte otvore za provjetravanje na poklopcu kompleta. Kada uređaj postavljate u ormar ili
neki drugi zatvoreni prostor, ostavite dovoljno prostora između uređaja i stranica ormara.
Postavljanje
•
•
•
Opremu postavite na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu koja može izdržati težinu barem trostruko veću od
dotične opreme. Ako upotrijebite nestabilna kolica ili stalak, oprema može pasti, ozlijediti neko dijete ili
odraslu osobu i pritom se ozbiljno oštetiti.
Nemojte dopustiti da se bilo tko penje ili odmara na opremi.
Kada prilagođavate kut opreme, pomičite je sporo kako biste spriječili da se oprema premjesti ili isklizne sa
stalka ili nosača na kojem je montirana.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
59
Važne informacije
•
•
•
•
Kada je oprema pričvšćena na stalak, ne upotrebljavajte opremu na nosač ili dršku da biste je premjestili.
Pogledajte priručnik s uputama o staklu za upute o načinu na koji se premješta stalak s opremom.
Obratite pozornost na sigurnost tijekom montaže, redovitog održavanja i pregleda ove opreme.
Za montažu ove opreme potrebna je dovoljna stručnost, posebno za utvrđivanje čvrstoće VESA nosača
radi držanja težine zaslona. Obratite dovoljno pozornosti na sigurnost tijekom montaže i korištenja.
Barco nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili ozljedu uzrokovanu pogrešnim rukovanjem ili nepravilnom
montažom.
Kvarovi
Iskopčajte kabel napajanja opreme iz utičnice istosmjerne struje i povjerite servisiranje kvalificiranom
servisnom osoblju u sljedećim slučajevima:
•
•
•
•
•
•
Ako je kabel napajanja oštećen ili istrošen.
Ako je u opremu izlivena tekućina.
Ako je oprema bila izložena kiši ili vodi.
Ako oprema ne radi pravilno iako se pridržavate uputa za rad. Prilagodite samo one kontrole koje su
obuhvaćene uputama za rad jer nepravilna prilagodba drugih kontrola može dovesti do oštećenja, a
vraćanje proizvoda u uobičajeno radno stanje obično zahtijeva opsežan zahvat kvalificiranog servisnog
osoblja.
Ako je oprema pala ili se ormarić oštetio.
Ako proizvod pokaže jasnu promjenu u radu, što ukazuje na potrebu servisiranja.
Općenita upozorenja
•
•
Svi uređaji i potpuna konfiguracija moraju se testirati i validirati prije stavljanja u rad.
Na razini korištenja za krajnjeg korisnika, nužno je predvidjet rezervnu jedinicu u slučaju nestanka
videoslike.
Tehnički podaci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Monitor je namijenjen upotrebi u zatvorenim prostorima
Monitor je dizajniran za upotrebu u pejzažnom položaju uz nagib od -10° (prema natrag) i +10° (prema
naprijed)
Potrošnja energije: 24VDC 2.5A (za LED, DDI i MNA verziju), 24VDC 4A (za LEDH i DDIH verziju), 24VDC
5A (za MNAH verziju)
Radna temperatura: 10-35°C za rad / 0-40°C za sigurnost
Radna vlažnost: 10%-90% relativne vlage
Radna visina: 3000 m maks.
Pohrana: -20 ÷ +60°C; 10 ÷ 90% relativne vlažnosti
IP zaštita: IP21 (samo prednja strana IP45), maksimalni nagib ±10 stupnjeva
Oprema klase I, u skladu s vrstom zaštite od električnog udara
Sterilizacija monitora nije predviđena.
Monitor nema dijelove koji se primjenjuju na bolesniku, no prednji zaštitni zaslon i plastično kućište tretiraju
se kao dio koji se primjenjuje na bolesniku jer se smatra da bi ih bolesnik mogao slučajno dodirnuti u
trajanju manjem od 1 minute.
Uređaj je u skladu sa sljedećim standardima:
Medicinska oprema:
CE (MDD) klasa I, osnovni zahtjevi za MDD 93/42/EEC, verzija 2007 (na snazi od ožujka 2010.)
Sigurnost:
EN 60601-1 (izdanje 3) +A1: 2013 +A12: 2014
IEC 60601-1 (izdanje 3) +A1:2012
ANSI/AAMI ES 60601-1 (izdanje 3) +A1: 2012; C1:2009/(R)2012 i A2:2010/(R)2012
CSA CAN/CSA-C22.2 BR. 60601-1:14
Elektromagnetska kompatibilnost:
IEC 60601-1-2: 2014
60
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Važne informacije
EN 60601-1-2: 2015
EN 55011 / CISPR11 (MDSC-2326 MNA(H): klasa A; MDSC-2326 DDI(H) i MDSC-2326 LED(H): klasa B)
Nacionalna skandinavska odstupanja za CL. 1.7.2
Finska: »Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan«
Norveška: »Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt«
Švedska: »Apparaten skall anslutas till jordat uttag«
OPREZ: Kućište se mora provjeriti uslijed oštećenja nastalog nakon udarca, obratite se stručnom
tehničaru.
6.2 Informacije u vezi s okolišem
Informacije o odlaganju
Rabljena električna i elektronička oprema
Ovaj simbol na proizvodu označava da u skladu s europskom Direktivom 2012/19/EU, koja uređuje
pitanja elektroničkog i električnog otpada, ovaj proizvod ne smije biti odbačen s drugim komunalnim otpadom.
Odložite rabljenu opremu tako da je odnesete na propisano mjesto za prikupljanje elektroničkog i električnog
otpada radi recikliranja. Da biste spriječili moguće štetne posljedice za okoliš ili ljudsko zdravlje zbog
nekontroliranog odlaganja otpada, odvojite ove proizvode od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte u
cilju promicanja održive ponovne upotrebe materijalnih resursa.
Više informacija o recikliranju ovog proizvoda potražite u lokalnom gradskom uredu ili gradskoj službi za
odlaganje otpada.
Više pojedinosti potražite na web-mjestu Barco: http://www.barco.com/en/AboutBarco/weee
Usklađenost s direktivom o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u
električnim i elektroničkim uređajima (RoHS) u Turskoj
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Republika Turska: u skladu s propisima o elektroničkoj i električnoj opremi (EEE)]
中国大陆 RoHS
Kontinentalna Kina – RoHS
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了
Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标
准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。
Prema »Načinima upravljanja za ograničenje upotrebe opasnih tvari« (drugi naziv: RoHS za Kontinentalnu
Kinu), tablica u nastavku sadrži nazive i sadržaje otrovnih i/ili štetnih tvari koje Barcovi proizvodi mogu
sadržavati. RoHS za Kontinentalnu Kinu sadržan je u MCV standardu Ministarstva informatičke industrije
Kine, u odjeljku »Ograničenja za otrovne tvari u elektroničkim informatičkim proizvodima«.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
61
Važne informacije
零件项目(名称)
Naziv komponente
印制电路配件
Sklopovi tiskanih pločica
有毒有害物质或元素
Štetne tvari ili elementi
汞
铅
镉
Hg
Pb
Cd
X
O
O
六价铬
Cr6+
O
多溴联苯
PBB
O
多溴二苯醚
PBDE
O
X
O
O
O
O
O
液晶面板
LCD zaslon
X
O
O
O
O
O
外接电(线)缆
Vanjski kabeli
O
O
O
O
O
O
內部线路
Unutarnje ožičenje
O
O
O
O
O
O
金属外壳
Metalno kućište
O
O
O
O
O
O
塑胶外壳
Plastično kućište
O
O
O
O
O
O
散热片(器)
Hladnjaci
风扇
O
O
O
O
O
O
Ventilator
X
O
O
O
O
O
电源供应器
Jedinica napajanja
O
O
O
O
O
O
文件说明书
Papirnati priručnici
O
O
O
O
O
O
光盘说明书
Priručnik na CD-u
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
Ova je tablica pripremljena u skladu s odredbama SJ/T 11364.
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下.
O: označava da je količina predmetne otrovne ili štetne tvari sadržane u svim homogenim materijalima
predmetne komponente ispod ograničenja navedenog u GB/T 26572.
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求.
X: označava da je količina predmetne otrovne ili štetne tvari sadržane u barem jednom od homogenih
materijala predmetne komponente veća od ograničenja navedenog u GB/T 26572.
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要
求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使
用于指定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Svi elektronički informatički proizvodi (EIP) koji se prodaju u Kontinentalnoj Kini moraju biti označeni logotipom
Rok upotrebe u skladu s okolišem (EFUP) u skladu s »Oznakom za ograničenje upotrebe opasnih tvari u
električnom i elektroničkom proizvodu« Kontinentalne Kine. Broj u logotipu EFUP koji Barco upotrebljava
(pogledajte fotografiju) temelji se na »Općim smjernicama za rok upotrebe elektroničkih informatičkih
proizvoda u skladu s okolišem« Kontinentalne Kine.
10
RoHS
Direktiva 2011/65/EZ o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.
Prema deklaracijama naših dobavljača komponenti, ovaj je proizvod u skladu s direktivom RoHS.
62
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Važne informacije
6.3 Biološka opasnost i povrati
Pregled
Struktura i specifikacije ovog uređaja kao i materijali koji se koriste za njegovu proizvodnju olakšavaju njegovo
brisanje i čišćenje što ga čini prikladnim za različite primjene u bolnicama i ostalim medicinskim okruženjima, u
kojima su navedeni postupci za redovito čišćenje.
Međutim, normalna upotreba ne uključuje biološki onečišćena okruženja, kako bi se spriječilo širenje infekcija.
Stoga je upotreba ovog uređaja u takvim okruženjima isključivo na rizik kupca. U slučaju da se ovaj uređaj
upotrebljava u okruženjima u kojima nije moguće isključiti potencijalno biološko onečišćenje.
Kupac će primijeniti postupak dekontaminacije kako je navedeno u najnovijem izdanju norme ANSI/AAMI
ST35 na svakom pojedinom proizvodu koji je u kvaru te je vraćen prodavaču (ili ovlaštenom pružatelju usluga)
u svrhu servisa, popravka, prerade ili provjere kvara. Nalijepiti najmanje jednu žutu naljepnicu na gornju
stranu paketa proizvoda za povrat te priložiti izjavu koja dokazuje da je proizvod uspješno dekontaminiran.
Vraćene proizvode koji nemaju takve vanjske oznake dekontaminacije i/ili ako takva deklaracija nedostaje
prodavač (ili ovlašteni pružatelj usluga) može odbiti i vratiti natrag na trošak kupca.
6.4 Informacije o usklađenosti s propisima
Indikacije za upotrebu
Uređaj je namijenjen za upotrebu u operacijskim dvorana, za prikaz snimki s endoskopskih kamera, sobnih i
kamera na kutnim podupiračima te ultrazvučnih, kardioloških, PACS, anestezioloških i informacija o pacijentu.
Nije namijenjen za dijagnostičke svrhe.
Zemlja proizvodnje
Zemlja proizvodnje proizvoda navedena je na oznaci proizvoda (»Proizvedeno u …«).
Kontaktni podaci uvoznika
Kako biste pronašli svojeg lokalnog uvoznika, kontaktirajte jedan od regionalnih ureda tvrtke Barco putem
kontaktnih podataka navedenih na našem web-mjestu (www.barco.com).
FCC klasa B (valjano za verziju MDSC-2326 LED(H) i MDSC-2326 DDI(H))
Ovaj uređaj u skladu je s odjeljkom 15 FCC propisa. Rad uređaja mora zadovoljiti sljedeća dva uvjeta: (1)
uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući
smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.
Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima za digitalne uređaje Klase B, u skladu s odjeljkom 15 FCC
propisa. Ta ograničenja osmišljena su da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u rezidencijalnim
instalacijama. Oprema generira, upotrebljava i može emitirati radiofrekvencijsku energiju ako nije postavljena i
ne upotrebljava se u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje za radijske veze. Međutim, nema
jamstva da se smetnje ipak neće dogoditi u nekoj određenoj instalaciji. Ako oprema uzrokuje štetne smetnje
radijskom ili televizijskom prijamu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku
savjetujemo da smetnje pokuša ispraviti na jedan od sljedećih načina:
•
•
•
•
Okrenite ili premjestite prijamnu antenu.
Povećajte udaljenost između opreme i prijamnika.
Priključite opremu na utičnicu koja pripada krugu koji se razlikuje od kruga u koji je priključen prijamnik.
Obratite se prodavaču ili iskusnom tehničaru za radio/TV uređaje.
Odgovoran pred tijelom FCC: Barco Inc., 3059 Premiere Parkway Suite 400, 30097 Duluth GA, Sjedinjene
Države, tel: +1 678 475 8000
FCC klasa A (valjano za verziju MDSC-2326 MNA(H))
Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima za digitalne uređaje Klase A, u skladu s odjeljkom 15 FCC
propisa. Ova ograničenja osmišljena su kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji kada se oprema
upotrebljava u komercijalnim okruženjima. Oprema generira, upotrebljava i može emitirati radiofrekvencijsku
energiju ako nije postavljena i ne upotrebljava se u skladu s korisničkim priručnikom, može prouzročiti štetne
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
63
Važne informacije
smetnje za radijske veze. Rad ove opreme u rezidencijalnom području može uzrokovati štetne smetnje u
kojem je slučaju korisnik dužan smetnje ukloniti o vlastitom trošku.
Odgovoran pred tijelom FCC: Barco Inc., 3059 Premiere Parkway Suite 400, 30097 Duluth GA, Sjedinjene
Države, tel: +1 678 475 8000
Kanadsko upozorenje
Ovaj ISM uređaj u skladu je s kanadskim propisom ICES-001.
Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.
6.5 Obavijest o elektromagnetskoj kompatibilnosti
Opće informacije
Nema specifičnog zahtjeva za upotrebu vanjskih kabela ili drugog pribora osim napajanja.
Nakon instaliranja uređaja koristite samo isporučeno napajanje ili rezervne dijelove dostavljene od legalnog
proizvođača. Korištenje nekog drugog uređaja može dovesti do smanjenja razine otpornosti uređaja.
Elektromagnetske emisije
Uređaj MDSC-2326 namijenjen je za upotrebu u elektromagnetskom okruženju (IEC 60601-1-2 4. izdanje)
navedenom u nastavku. Kupac ili korisnik MDSC-2326 morao bi se pobrinuti da se koristi u takvoj sredini.
Ispitivanje emisija
RF emisije
CISPR 11
RF emisije
CISPR 11
Harmonijske emisije
IEC 61000-3-2
Fluktuacije napona/emisije
treperenja
IEC 61000-3-3
RF emisije
CISPR 11
Harmonijske emisije
IEC 61000-3-2
Fluktuacije napona/emisije
treperenja
IEC 61000-3-3
Elektromagnetska okolina –
smjernice
Skupina 1
Uređaj MDSC-2326 koristi RF
energiju samo za svoje unutarnje
funkcije. Nadalje, njegove
radiofrekvencijske emisije su vrlo
slabe i nije vjerojatno da
prouzročuju ikakve smetnje na
obližnjoj elektroničkoj opremi.
Klasa B
Verzije MDSC-2326 LED(H) i
MDSC-2326 DDI(H) prikladne su za
Nije primjenjivo: potrošnja energije korištenje u svim ustanovama,
uključno s kućanstvima kao i onima
manja od 75 W
koja su izravno spojena na javnu
Usklađen
niskonaponsku mrežu kojom se
zgrade služe za potrebe
kućanstava.
Klasa A
Verzija MDSC-2326 MNA(H)
prikladna je za korištenje u svim
Nije primjenjivo: potrošnja energije ustanovama, uključno s
kućanstvima kao i onima koja su
manja od 75 W
izravno spojena na javnu
Usklađen
niskonaponsku mrežu kojom se
zgrade služe za potrebe
kućanstava.
Usklađenost
Ovaj MDSC-2326 je uređaj u sukladnosti s odgovarajućim medicinskim standardima elektromagnetske
kompatibilnosti (EMC) o emisijama i štetnim smetnjama iz okolne opreme. Rad uređaja mora zadovoljiti
sljedeća dva uvjeta: (1) uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) uređaj mora prihvatiti sve primljene
smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.
Štetna smetnja može se odrediti uključivanjem i isključivanjem opreme.
Ako oprema uzrokuje štetne smetnje ili je izložena štetnim smetnjama okolne opreme, korisniku savjetujemo
da smetnje pokuša ispraviti putem jedne od sljedećih mjera:
•
•
•
•
64
Okrenite ili premjestite prijamnu antenu ili opremu.
Povećajte udaljenost između opreme i prijamnika.
Priključite opremu na utičnicu koja pripada krugu koji se razlikuje od kruga u koji je priključen prijamnik.
Obratite se prodavaču ili iskusnom tehničaru za pomoć.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Važne informacije
Elektromagnetska otpornost
Uređaj MDSC-2326 namijenjen je za upotrebu u elektromagnetskom okruženju (IEC 60601-1-2 4. izdanje)
navedenom u nastavku. Kupac ili korisnik MDSC-2326 morao bi se pobrinuti da se koristi u takvoj sredini.
IEC 60601-1-2 4. izdanje
(2014)
Razina usklađenosti
Ispitne razine
Elektrostatičko pražnjenje kontakt ± 8 kV
kontakt ± 8 kV
(ESD)
zrak ± 15 kV
zrak ± 15 kV
IEC 61000-4-2
Ispitivanje imuniteta
Električni brzi tranzijent/
prasak
IEC 61000-4-4
± 2 kV za vodove
napajanja
± 1 kV za ulazne/izlazne
vodove
± 2 kV za vodove
napajanja
± 1 kV za ulazne/izlazne
vodove
Udarni napon
IEC61000-4-5
± 1 kV vodova prema žici
± 2 kV vodova prema
zemlji
± 1 kV vodova prema žici
± 2 kV vodova prema
zemlji
Sniženja napona, kratki
prekidi i varijacije napona
da ulaznim vodovima
napajanja
IEC 61000-4-11
< 5 % UT 1(> 95 %
sniženje u UT) za ciklus od
0.5
40 % UT (60 % sniženje u
UT) za 5 ciklusa
70 % UT (30 % sniženje u
UT) za 25 ciklusa
< 5 % UT (>95 % sniženje
u UT) za 5 sekundi
< 5 % UT (> 95 % sniženje
u UT) za ciklus od 0.5
40 % UT (60 % sniženje u
UT) za 5 ciklusa
70 % UT (30 % sniženje u
UT) za 25 ciklusa
< 5 % UT (>95 % sniženje
u UT) za 5 sekundi
1:
Elektromagnetska
okolina – smjernice
Podovi moraju biti drveni,
betonski ili od keramičkih
pločica. Ako su podovi
pokriveni sintetičkim
materijalom, relativna
vlaga morala bi iznositi
najmanje 30%
Kvaliteta
elektroenergetske mreže
morala bi biti kao u
tipičnim komercijalnim ili
bolničkim sredinama
Kvaliteta
elektroenergetske mreže
morala bi biti kao u
tipičnim komercijalnim ili
bolničkim sredinama
Kvaliteta
elektroenergetske mreže
morala bi biti kao u
tipičnim komercijalnim ili
bolničkim sredinama. Ako
korisnik uređaja MDSC2326 zahtijeva neprekidan
rad tijekom prekida u
elektroenergetskoj mreži,
preporučuje se da se
MDSC-2326 napaja
uređajem za neprekidan
napon ili baterijom.
je napon glavnog električnog voda izmjenične struje prije primjene ispitne razine.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
65
Važne informacije
Ispitivanje imuniteta
Magnetsko polje
frekvencije napajanja (50/
60 Hz)
IEC 61000-4-8
Vođena RF
IEC 61000-4-6
Zračena RF
IEC 61000-4-3
IEC 60601-1-2 4. izdanje
(2014)
Razina usklađenosti
Ispitne razine
30 A/m
30 A/m
Elektromagnetska
okolina – smjernice
Magnetska polja
frekvencije napajanja
morala bi biti na razinama
karakterističnima za
tipičnu lokaciju u tipičnoj
komercijalnoj ili bolničkoj
sredini.
3 V/m (150 kHz do 80
3 V/m (150 kHz do 80
Prijenosna i pokretna
MHz)
MHz)
radiofrekvencijska
komunikacijska oprema,
9 do 28 V/m u kanalima
9 do 28 V/m u kanalima
komunikacijskih usluga do komunikacijskih usluga do uključno s kabelima, ne bi
se smjela koristiti blizu bilo
6 GHz
6 GHz
kojeg dijela MDSC-2326,
na udaljenosti bližoj od
preporučenog razmaka
odvajanja izračunatog
pomoću jednadžbe
primjenjive na frekvenciju
odašiljača. Preporučena
udaljenost razdvajanja
d=1.2√P
d = 1.2√P 80 MHz do 800
MHz
d = 2.3√P 800 MHz do 2.5
Ghz
Tamo gdje je P
maksimalna vrijednost
izlazne snage odašiljača u
vatima (W), prema
proizvođaču odašiljača, a
d je preporučena
udaljenost odvajanja u
metrima (m).
Jačina polja fiksnih RF
odašiljača, kao što je
određeno tijekom nadzora
elektromagnetske
lokacije,2 morala bi biti
manja od razine
usklađenosti u svakom
frekvencijskom opsegu.3
Do smetnji može doći u
blizini opreme označene
simbolom:
Na vrijednostima 80 MHz i 800 MHz, primjenjuje se viši frekvencijski raspon.
2:
3:
66
Jačina polja koju stvaraju fiksni odašiljači, kao što su bazne stanice za radio (celularni/bežični) telefoni i zemaljski pokretni radio
uređaji, radioamaterski uređaji i oprema za AM i FM radio prijenose, kao i TV prijenose, ne može se teoretski predvidjeti s točnošću.
Da bi se procijenila elektromagnetska okolina zbog fiksni RF odašiljača, trebalo bi razmotriti nadzor elektromagnetske lokacije. Ako
mjerena jačina polja na lokaciji u kojoj se koristi MDSC-2326 premašuje primjenjivu razinu RF usklađenosti navedenu iznad, MDSC2326 bi trebalo promatrati da se utvrdi normalan rad. Ako se primijeti nenormalan rad, moglo bi biti potrebno provesti dodatne mjere,
kao što su ponovno usmjeravanje ili premještanje MDSC-2326.
Iznad frekvencijskog opsega između 150 kHz i 80 MHz, jačina polja trebala bi biti niža od 3 V/m.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Važne informacije
Ove smjernice možda neće biti primjenjive u svim situacijama. Elektromagnetska propagacija je
pod utjecajem apsorpcije i odraza i odbijanja od struktura, predmeta i ljudi.
Preporučena udaljenost razdvajanja
Uređaj MDSC-2326 je namijenjen upotrebu u elektromagnetskom okruženju u kojem su zračeni
radiofrekvencijski poremećaji pod kontrolom. Kupac ili korisnik uređaja MDSC-2326 može spriječiti
elektromagnetske smetnje zadržavajući minimalan razmak između prijenosne i pokretne RF komunikacijske
opreme (odašiljača) i uređaja MDSC-2326 kako je preporučeno ispod, sukladno maksimalnoj izlaznoj snazi
komunikacijske opreme.
Maksimalna nazivna
Razmak razdvajanja sukladno frekvenciji odašiljača
izlazna snaga odašiljača
150 kHz do 80 MHz
80 MHz do 800 MHz
800 MHz do 2.5 GHz
4
d=1.2√P
d=1.2√P
d=2.3√P
W
0.01
0.1
1
10
100
0.12
0.38
1.2
3.8
12
0.12
0.38
1.2
3.8
12
0.23
0.73
2.3
7.3
23
Na 80 MHz i 800 MHz, primjenjuje se razmak odvajanja za raspone viših frekvencija.
Ove smjernice možda neće biti primjenjive u svim situacijama. Elektromagnetska propagacija je
pod utjecajem apsorpcije i odraza i odbijanja od struktura, predmeta i ljudi.
6.6 Čišćenje i dezinfekcija
Upute
•
•
•
•
Tijekom čišćenja LCD monitora obavezno iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice.
Pazite da prednju površinu ne izgrebete tvrdim ili abrazivnim materijalima.
Prašinu, otiske prstiju, masnoću itd. uklonite mekom vlažnom krpom (moguće je koristiti malu količinu
blagog deterdženta na mekoj vlažnoj krpi).
Odmah obrišite kapljice vode.
Moguća otopina za čišćenje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4:
70-postotni izopropilni alkohol
1.6 posto vodenog amonijaka
Sredstvo Cidex® (2.4 posto glutaraldehidna otopina)
Natrijev hipoklorit (izbjeljivač) 10 posto
“Zeleni sapun” (USP)
0.5-postotni klorheksidin u 70-postotnom izopropilnom alkoholu.
Like Cleansafe® tekućina za čišćenje optičkih površina
Surfanios
Sredstvo Bacillol AF
U slučaju odašiljača nazivne maksimalne izlazne snage koja nije navedena na gornjem popisu (m) procjena se može dobiti pomoću
jednadžbe primjenjive na frekvenciju odašiljača. Tamo gdje je P maksimalna vrijednost izlazne snage odašiljača u vatima (W) prema
proizvođaču odašiljača.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
67
Važne informacije
6.7 Objašnjenje simbola
Simboli na uređaju
Na uređaju ili napajanju možete pronaći sljedeće simbole (popis nije ograničen):
Označava da uređaj udovoljava zahtjevima primjenjivih direktiva EZ-a.
Označava usklađenost s odjeljkom 15 FCC propisa (Klasa A ili Klasa B)
Označava da je uređaj odobren u skladu s propisima UL priznanja
E346057
MEDICINSKI – OPĆENITO MEDICINSKI UREĐAJI
KOJI SE ODNOSI NA STRUJNI UDAR, POŽAR, MEHANIČKE OPASNOSTI SAMO
U SKLADU S ANSI/AAMI AS60601-1:2005/(R)2012, CSA CAN/CSA-C22.2 BR.
60601-1:14
Označava da je uređaj odobren u skladu s propisima UL Demko
Označava da je uređaj odobren u skladu s propisima CCC
S&E
Označava da je uređaj odobren u skladu s propisima VCCI
Označava da je uređaj odobren u skladu s propisima KC
Označava da je uređaj odobren u skladu s propisima BSMI
Označava da je uređaj odobren u skladu s propisima PSE
Označava da je uređaj odobren u skladu s propisima RCM
Označava da je uređaj odobren u skladu s propisima EAC
Upozorenje: savezni zakon (SAD) određuje da uređaj mogu prodavati samo liječnici ili
po njihovom nalogu.
IS 13252 (Part 1)
IEC 60950-1
Označava da je uređaj odobren u skladu s propisima BIS
R-xxxxxxxx
Označava da je uređaj odobren u skladu s propisima INMETRO
68
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Važne informacije
Označava USB priključke na uređaju
Označava DisplayPort priključke na uređaju
Označava legalnog proizvođača
Označava datum proizvodnje
yy
Označava ograničenja temperature5 da bi uređaj sigurno radio unutar specifikacija
xx
Označava serijski broj uređaja
Označava broj dijela ili kataloški broj uređaja
Upozorenje: opasan napon
Oprez
Pogledajte u upute za rad
Označava da uređaj ne smije biti bačen u smeće, već recikliran u skladu s europskom
Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE)
Označava istosmjernu struju (DC)
Označava izmjeničnu struju (AC)
Stanje pripravnosti
Ekvipotencijalnost
Zaštitno uzemljenje (masa)
ili
5:
Vrijednosti za xx i yy mogu se pronaći u odjeljku s tehničkim specifikacijama.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
69
Važne informacije
Simboli na kutiji
Na kutiji uređaja možete pronaći sljedeće simbole (popis nije ograničen):
Označava da se uređaj može slomiti ili oštetiti ako se njime ne rukuje pažljivo prilikom
skladištenja.
Označava da uređaj treba biti zaštićen od vlage prilikom skladištenja.
Označava smjer skladištenja kutije. Kutija se mora prevoziti, njome se mora rukovati i
ona se mora uskladištiti na takav način da su strelice uvijek usmjerene prema gore.
15
n
n
Označava maksimalan broj identičnih kutija koje se smiju složiti jedna na drugu, gdje
je »n« granični broj.
ili
Označava težinu kutije koju trebaju prenositi dvije osobe.
xx-yy Kg
ili
xx-yy
xx-yy
Označava da se kutija ne smije rezati nožem, rezačem ili bilo kojim drugim oštrim
predmetom.
yy °C
+60
Označava ograničenja temperature6 kojoj se uređaj može sigurno izložiti kada se
skladišti.
xx °C
-20
yy %
85
Označava raspon6 vlage kojoj se uređaj može sigurno izložiti kada se skladišti.
5x %
yyy kPa
106
Označava raspon6atmosferskog tlaka kojem se uređaj može sigurno izložiti kada se
skladišti.
xx kPa
50
6.8 Izjava o odbijanju odgovornosti
Obavijest o odbijanju odgovornosti
Iako su poduzete sve mjere kako bi se postigla tehnička točnost ovoga dokumenta, ne preuzimamo nikakvu
odgovornost za pronađene pogreške. Naš je cilj pružiti najtočniju i najpraktičniju dokumentaciju, ako
pronađete pogreške, obavijestite nas.
Barcovi softverski proizvodi vlasništvo su tvrtke Barco. Distribuiraju se s autorskim pravom tvrtke Barco NV ili
Barco, Inc. za upotrebu samo u skladu s uvjetima ugovora o softverskoj licenci između tvrtke Barco NV ili
Barco Inc. i korisnika licence. Nije dopušten bilo koji drugi vid upotrebe, kopiranja ili otkrivanja Barcovih
softverskih proizvoda u bilo kojem obliku.
Specifikacije Barcovih proizvoda podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.
Robne marke
Sve robne marke i registrirane robne marke vlasništvo su svojih vlasnika.
Obavijest o autorskom pravu
Ovaj je dokument zaštićen autorskim pravom. Sva prava pridržana. Ovaj dokument, ni bilo koji njegov dio, ne
smiju se reproducirati ili kopirati u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima – grafičkim, elektroničkim ili
6:
70
Vrijednosti za xx i yy mogu se naći u stavku s tehničkim specifikacijama.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Važne informacije
mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili pohranu informacija i sustave za oporavak – bez pisanog
odobrenja tvrtke Barco.
© 2018 Barco NV sva prava pridržana.
6.9 Tehničke specifikacije
Pregled
Zaslonska tehnologija
Veličina aktivnog zaslona
(dijagonala)
Veličina aktivnog zaslona (V x
O)
Omjer slike (V:O)
Razlučivost
Veličina piksela
Snimke u boji
Podrška za boju
Kut gledanja (V, O)
Maksimalna svjetlina
TFT AM LCD
660 mm (26.0")
576 x 324 mm (22.6 x 12.8")
16:9
2MP (1920 x 1080)
0.300 mm
Da
1073 milijuna
178°
MDSC-2326 LED, MNA i DDI: 500 cd/m² (uobičajeno)
MDSC-2326 LEDH, MNAH i DDIH: 900 cd/m² (tipično)
Zadano osvjetljenje @6500K & MDSC-2326 LED, MNA i DDI: 400 cd/m² (stabilizirano)
ITU-709
MDSC-2326 LEDH, MNAH i DDIH: 600 cd/m² (stabilizirano)
Omjer kontrasta
1400:1
Vrijeme odziva (Tr + Tf)
Vrijeme prijelaza iz crnog u bijelo Tr= 10 ms
Vrijeme prijelaza iz bijelog u crno Tf= 8 ms
Boja kućišta
Bijelo
Ulazni videosignali
DVI-I Single Link (digitalni i analogni – HDMI videopodrška s HDCP-om)
DisplayPort (VESA std 1.1a)
RGBS
VGA (prihvaćeni samo računalni VESA signali)
S-Video
Kompozitni video
Videokomponente
SDI/HD-SDI/3GSDI
Nexxis ulaz za optička vlakna
Izlazni videosignali
DVI
CVBS
S-Video
SDI
Preduvjeti napajanja za vanjsko 100-240V
napajanje (nominalno)
Preduvjeti napajanja za
MDSC-2326 LEDH i DDIH: 24VDC 4A
napajanje zaslona (nominalno) MDSC-2326 MNAH: 24VDC 5A
MDSC-2326 LED, MNA i DDI: 24VDC 2.5A
Potrošnja energije (nominalna) MDSC-2326 LEDH i DDIH: 65 W
od izmjeničnog izvora napajanje MDSC-2326 MNAH: 85 W
putem vanjskom modula
MDSC-2326 LED i DDI: 50 W
napajanja SKYNET. BAR-A159
MDSC-2326 MNA: 75 W
Način uštede energije
Da
Takt
165 MHz maks. (DVI)
Zaslonski jezici
engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
71
Važne informacije
Dimenzije zaslona bez stalka (Š 640 x 419 x 87 mm (25.20 x 16.48 x 3.42 in)
x V x D)
Dimenzije napajanja stalka (Š x 210 x 103 x 52 mm (8.27 x 4.06 x 2.05 in)
V x D)
Dimenzije pakiranja (Š x V x D) 730 x 560 x 170 mm (28.74 x 22.05 x 6.69 in)
Neto težina zaslona bez stalka 9.4 kg (20.7 lbs) (11.4 kg (25.13 lbs) uključujući napajanje i dodatnu
opremu)
Neto težina napajanja
1.5 kg (3.31 lbs)
Neto težina pakiranja bez stalka 13.0 kg (28.7 lbs)
Dužina kabela napajanja za DC 2.5 m (8.2 ft)
izlaz
Standard nosača
VESA (100 mm)
Zaštita zaslona
Zaštitni, nereflektirajući stakleni pokrov
Preporučeni modaliteti
Endoskopija, Laparoskopija, PACS, PM, US, CT, MR
Certifikati
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005; A1:2012 – Med. el. opr. 1. dio: općeniti uvj.
za osnovnu sigurnost i temeljnu radnu sposobnost, CAN/CSA-C22.2 br.
60601-1: 2014 Medicinska električna oprema – 1. dio: općeniti uvjeti za
osnovnu sigurnost i temeljnu radnu sposobnost (prilagođeni IEC 606011:2005, treće izdanje, 2005-12), IEC 60601-1: 2005 + CORR. 1:2006 +
CORR. 2:2007 + A1:2012 (Medicinska električna oprema – 1. dio: općeniti
uvjeti za osnovnu sigurnost i temeljnu radnu sposobnost), EN 60601-1:
2006 + A1:2013 + A12:2014 (Medicinska električna oprema. 1. dio: općeniti
uvjeti za sigurnost), INMETRO
Priloženi pribor
Korisnički priručnik
Videokabel (DVI Dual Link)
Strujni kabel (europski (CEBEC/KEMA), SAD (UL/CSA))
Vanjsko napajanje
Jamstvo
3 godina
Radna temperatura
Temperatura pohrane
Radna vlažnost
Vlažnost pohrane
Radna visina
Visina pohrane
10-35°C za izvedbu / 0-40°C za sigurnost
-20 ÷ +60°C
10 ÷ 90% (bez kondenzacije)
10 ÷ 90% (bez kondenzacije)
3000 m
12000 m maks.
Vrijeme za DVI-VGA
72
StaNaziv
vka
Piksel x
Linija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
720 x 487
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1280 x 720
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
480i
480p59
480p60
576i
576p
720p29
720p30
720p50
720p59
720p60
1080i25
1080i29
1080i30
1080p29
Format
Vodoravno Fr.
(kHz)
Okomito
Fr. (Hz)
NTSC
480p
480p
PAL I
576p
720p
720p
720p
720p
720p
1080i
1080i
1080i
1080p
15.734
31.47
31.5
15.625
31.25
22.48
22.5
37.5
44.96
45
28.13
33.72
33.75
33.72
59.94
59.94
60
50
50
29.97
30
50
59.94
60
50
59.94
60
29.97
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Vodo- Okomiravno to
DVI
Ukup- Ukupno
no
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
VGA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Važne informacije
Vodo- Okomiravno to
DVI
Ukup- Ukupno
no
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Y
(dijagonalni
način) 7
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Format
Vodoravno Fr.
(kHz)
Okomito
Fr. (Hz)
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1027 x 768
1024 x 768
1080p
1080p
1080p
1080p
VGA
VGA
VGA
VGA
SVGA
SVGA
SVGA
SVGA
SVGA
XGA
XGA
33.75
56.25
67.433
67.5
31.5
37.86
37.5
43.269
35.16
37.88
48.08
46.875
53.74
48.4
56.4
30
50
59.94
60
60
72.808
75
85.008
56.25
60.32
72.19
75
85.061
60
70
DMT1075
DMT1085
DMT1175
DMT1260G
DMT1275G
DMT1285G
DMT1660
CVR1460
CVT1460
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 1024
1600 x 1200
1400 x 1050
1400 x 1050
60
68.7
67.5
64
79.976
91.1
75
64.744
65.32
75
85
75
60
75.025
85
60
59.948
59.98
39
40
41
42
CVR1660D
CVT1660D
CVT
IBM
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1200
640 x 350
XGA
XGA
XGA+
SXGA
SXGA
SXGA
UXGA
SXGA+
SXGA+
(VESA)
WSXGA+1
WSXGA+2
WUXGA1
64.67
65.29
74.038
31.5
59.88
59.95
59.95
70
800
449
43
44
45
VESA
VESA
IBM
640 x 350
640 x 400
640 x 400
37.9
24.8
31.5
85
56.3
70.0
832
848
800
446
440
449
46
VESA
640 x 400
37.9
85.0
832
446
StaNaziv
vka
Piksel x
Linija
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1080p30
1080p50
1080p59
1080p60
DMT0660
DMT0672
DMT0675
DMT0685
DMT0856
DMT0860
DMT0872
DMT0875
DMT0885
DMT1060
DMT1070
30
31
32
33
34
35
36
37
38
7:
D
D
D
Y
(dijagonalni
način)7
D
N
Y
(dijagonalni
način)7
D
VGA
N
N
N
N
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Y
(dijagonalni
način) 7
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
N
D
D
N
D
Zaslonski Smart Video postavljen na »Dijagnostički«
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
73
Važne informacije
Vrijeme komp. - SOG
StaNaziv
vka
Piksel x
Linija
Format
VodoravOkomito
no Fr.
Fr. (Hz)
(kHz)
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
720 x 487
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
NTSC
480p
480p
PAL I
576p
720p
720p
720p
1080i
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
15.734
31.47
31.5
15.625
31.25
37.5
44.96
45
28.13
33.72
33.75
33.72
33.75
56.25
67.433
67.5
480i
480p59
480p60
576i
576p
720p50
720p59
720p60
1080i25
1080i29
1080i30
1080p29
1080p30
1080p50
1080p59
1080p60
59.94
59.94
60
50
50
50
59.94
60
50
59.94
60
29.97
30
50
59.94
60
Vodo- Okomiravno to
SOG
Ukup- Ukupno
no
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
RGBS /
YPbPr
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Timings SDI
StaNaziv
vka
Piksel x
Linija
Format
VodoravOkomito
no Fr.
Fr. (Hz)
(kHz)
1
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
720 x 487
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
NTSC
PAL I
720p
720p
720p
1080i
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
15.734
15.625
37.5
44.96
45
28.13
33.72
33.75
33.72
33.75
56.25
67.433
67.5
480i
576i
720p50
720p59
720p60
1080i25
1080i29
1080i30
1080p29
1080p30
1080p50
1080p59
1080p60
59.94
50
50
59.94
60
50
59.94
60
29.97
30
50
59.94
60
Vodoravno Okomito SDI
Ukup- Ukupno (Ypb)
no
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Usklađenost sa SDI standardom:
SMPTE 425M (razina A), SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601
SDI Video uzorkovanje:
Y Cb Cr 4:2:2
74
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
RGBS /
YPbPr
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Važne informacije
Dimenzije
640 mm (25.20”)
87 mm (3.42”)
100 mm (3.94”)
419 mm (16.48”)
100 mm (3.94”)
Slika 6-1
6.10 Informacije o licenci otvorenog koda
Informacije o licenci otvorenog koda
Ovaj proizvod sadrži softverske komponente s licencom otvorenog koda. Prihvaćate da ćete se pridržavati
uvjeta svake zasebne licence softvera otvorenog koda.
Popis komponenti softvera otvorenog koda dostupan je u primjenjivom Ugovoru o licenci za krajnjeg korisnika
(EULA), putem odjeljka »My Barco« web-mjesta tvrtke Barco ili putem drugih (mrežnih) sredstava.
Autorska prava na svaku komponentu softvera otvorenog koda pripadaju odgovarajućem nositelju autorskih
prava, svakom dodatnom suradniku i/ili njihovom odgovarajućem primatelju što se može utvrditi u
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
75
Važne informacije
odgovarajućoj dokumentaciji softvera otvorenog koda, izvornom kodu, datoteci PROČITAJME ili na druge
načine. Ne smijete ukloniti ili zatamniti ili na bilo koji drugi način izmijeniti predmetna autorska prava.
SVAKA KOMPONENTA SOFTVERA OTVORENOG KODA I SVA POVEZANA DOKUMENTACIJA
ISPORUČUJU SE U »VIĐENOM STANJU« BEZ IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG JAMSTVA ŠTO
UKLJUČUJE, ALI NIJE OGRANIČENO NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA TRŽIŠNOG POTENCIJALA I
PRIKLADNOST ODREĐENOJ SVRSI. NI U KOJEM SLUČAJU NOSITELJ AUTORSKIH PRAVA ILI BILO
KOJI OD SURADNIKA NE MOŽE BITI ODGOVORAN ZA IZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, KAZNENU ILI
POSLJEDIČNU ŠTETU, ČAK I AKO JE UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA, PROUZROČENIH
NA BILO KOJI NAČIN I PO BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI. VIŠE INFORMACIJA/POJEDINOSTI
MOGUĆE JE NAĆI U SVAKOJ ODREĐENOJ LICENCI OTVORENOG KODA.
U odnosu na GPL, LGPL ili slične licence s obzirom na odgovarajući pristup izvornom kodu i automatsku
primjenjivost licencnih odredbi:
•
•
76
Prihvaćate da ćete se pridržavati uvjeta svake takve specifične primjenjive licence softvera otvorenog
koda. Odgovorni ste za svoje vlastite dopune, promjene ili preinake bez ikakve odštete ili bilo kakvog
zahtjeva prema tvrtki Barco. Nadalje, vi priznajete da svaka od takvih dopuna, promjena ili preinaka može
narušiti sposobnost tvrtke Barco – po nahođenju tvrtke Barco - da nastavi pružati uslugu, jamstva,
ažuriranja softvera, ispravaka, održavanja, pristupa takvim ili sličnim mogućnostima, bez ikakve odštete ili
bilo kakvog zahtjeva upućenog tvrtki Barco.
Barco nudi pribavljanje odgovarajućeg izvornog koda, i omogućit će da vam izvorni kod postane dostupan
putem e-pošte ili poveznice za preuzimanje, osim tamo gdje vam primjenjiva licenca daje pravo da od
tvrtke Barco zahtijevate da vam dostavi odgovarajući izvorni kod materijalnom mediju, a u tom će vam
slučaju tvrtka Barco naplatiti stvarne troškove provedbe takve distribucije, kao što su troškovi za medij,
otpremu i manipulativni troškovi. Ovu opciju možete ostvariti slanjem pisanog zahtjeva u tvrtku Barco N.V,
na uvid pravnom odjelu, na adresu President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk (Belgium). Ova ponuda je
valjana u razdoblju od (3) godine od datuma distribucije ovog proizvoda od strane tvrtke Barco.
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
Važne informacije
K5902135HR (451920612564HR) /03 MDSC-2326
77
Barco NV
President Kennedypark 35
8500 Kortrijk
Belgium
K5902135HR (451920612564HR) /03 | 2018-10-18
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Registered address: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement