Barco MDSC-2242 Упътване за употреба

Barco MDSC-2242 Упътване за употреба
MDSC-2242
Ръководство на потребителя
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Registered office: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Съдържание
1 Добре дошли!.....................................................................................................................................................................................................7
1.1 За продукта............................................................................................................................................................................................8
1.2 Съдържание на кутията ................................................................................................................................................................8
1.3 За това ръководство на потребителя ..................................................................................................................................9
2 Части, контролери и конектори........................................................................................................................................................ 11
2.1 Изглед отпред ...................................................................................................................................................................................12
2.2 Изглед отзад ......................................................................................................................................................................................13
2.3 Дистанционно управление.......................................................................................................................................................13
2.4 Изглед на конектори .....................................................................................................................................................................14
2.4.1
MDSC-2242 LED версия..........................................................................................................................................14
2.4.2
MDSC-2242 MNA версия ........................................................................................................................................15
2.5 Задания на конекторни пинове .............................................................................................................................................16
2.5.1
DVI-1 конектор (DVI-I) ...............................................................................................................................................16
2.5.2
DVI изходен конектор (DVI-D) .............................................................................................................................17
2.5.3
RS232 конектор.............................................................................................................................................................17
2.5.4
Конектор USB тип A ...................................................................................................................................................18
2.5.5
DisplayPort конектор ..................................................................................................................................................18
2.5.6
S-Video и S-Video-изходен конектор...............................................................................................................18
3 Инсталиране на дисплея .......................................................................................................................................................................21
3.1 Инсталиране на стойка VESA ................................................................................................................................................22
3.2 Входна видео връзка ...................................................................................................................................................................22
3.2.1
MDSC-2242 LED версия..........................................................................................................................................23
3.2.2
MDSC-2242 MNA версия ........................................................................................................................................23
3.3 Изходна видео връзка.................................................................................................................................................................24
3.3.1
MDSC-2242 LED версия..........................................................................................................................................24
3.3.2
MDSC-2242 MNA версия ........................................................................................................................................25
3.4 Nexxis OR.............................................................................................................................................................................................25
3.5 Електрозахранваща връзка ....................................................................................................................................................26
3.6 Изравняване на потенциал......................................................................................................................................................26
3.6.1
MDSC-2242 LED версия..........................................................................................................................................26
3.6.2
MDSC-2242 MNA версия ........................................................................................................................................27
4 Ежедневна работа.......................................................................................................................................................................................29
4.1 Включване/изключване ..............................................................................................................................................................30
4.2 Състояние на индикатора за захранване ......................................................................................................................30
4.3 Активиране на екранното меню............................................................................................................................................30
4.4 Навигация в екранното меню .................................................................................................................................................30
4.5 Бързи функции .................................................................................................................................................................................31
4.5.1
Избор на главен източник ......................................................................................................................................32
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
3
4.6
4.7
4.5.2
Конфигурация за множество изображения ...............................................................................................32
4.5.3
Избор на коефициент на мащабиране .........................................................................................................32
4.5.4
Регулиране на яркостта ..........................................................................................................................................32
Заключване/отключване на клавиатурата.....................................................................................................................33
Дистанционно управление.......................................................................................................................................................33
5 Разширена работа.......................................................................................................................................................................................35
5.1 Меню за картина на екранното меню ...............................................................................................................................36
5.1.1
Профил...............................................................................................................................................................................36
5.1.2
Яркост..................................................................................................................................................................................36
5.1.3
Контраст.............................................................................................................................................................................37
5.1.4
Наситеност.......................................................................................................................................................................37
5.1.5
Температура на цвета ..............................................................................................................................................37
5.1.6
Гама ......................................................................................................................................................................................38
5.1.7
Острота...............................................................................................................................................................................38
5.2 Разширено меню за картина...................................................................................................................................................38
5.2.1
Ниво на черния цвят..................................................................................................................................................38
5.2.2
Smart Video (Интелигентно видео)...................................................................................................................39
5.2.3
Позиция на изображението ..................................................................................................................................39
5.2.4
Автоматична настройка ..........................................................................................................................................40
5.2.5
Фаза ......................................................................................................................................................................................40
5.2.6
Тактови импулси на линия.....................................................................................................................................40
5.3 Меню с формат на дисплея.....................................................................................................................................................41
5.3.1
Главен източник (първичен източник) ...........................................................................................................41
5.3.2
Компонентен режим...................................................................................................................................................41
5.3.3
Мащабиране ...................................................................................................................................................................42
5.3.4
Размер на изображението.....................................................................................................................................42
5.3.5
Режим на 2-ра картина.............................................................................................................................................43
5.3.6
2-ри източник на картина........................................................................................................................................43
5.3.7
Позиция на 2-ра картина ........................................................................................................................................44
5.3.8
Замяна на картини......................................................................................................................................................44
5.4 Меню за конфигурация...............................................................................................................................................................44
5.4.1
Информация ...................................................................................................................................................................44
5.4.2
Език .......................................................................................................................................................................................45
5.4.3
Режим за превключване при отказ ..................................................................................................................45
5.4.4
Настройки на екранното меню ...........................................................................................................................46
5.4.4.1
Хоризонтална позиция на екранното меню.....................................................................46
5.4.4.2
Вертикална позиция на екранното меню ..........................................................................46
5.4.4.3
Време на изчакване на екранното меню ...........................................................................46
5.4.5
Извикване на профил ...............................................................................................................................................46
5.4.6
Запазване на профил ...............................................................................................................................................47
5.5 Системно меню................................................................................................................................................................................47
5.5.1
Мощност по DVI 1........................................................................................................................................................47
5.5.2
DVI изходен сигнал.....................................................................................................................................................48
5.5.3
Заключване на клавиатурата ..............................................................................................................................48
5.5.4
Пестене на енергия....................................................................................................................................................48
6 Важна информация....................................................................................................................................................................................51
6.1 Информация за безопасност..................................................................................................................................................52
6.2 Информация за околната среда...........................................................................................................................................55
6.3 Биологична опасност и връщане.........................................................................................................................................57
6.4 Информация за нормативно съответствие ..................................................................................................................57
6.5 Почистване и дезинфекция .....................................................................................................................................................58
6.6 Обяснение на символите ..........................................................................................................................................................58
4
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
6.7
6.8
6.9
Юридически отказ от права.....................................................................................................................................................61
Технически спецификации .......................................................................................................................................................61
Информация за лицензите с отворен изходен код..................................................................................................66
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
5
6
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Добре дошли!
1
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
7
Добре дошли!
1.1 За продукта
Общ преглед
MDSC-2242 на Barco е 42-инчов хирургичен дисплей. Специално разработен за операционната зала,
MDSC-2242 се отличава с лесно почистващ се дизайн, интелигентна механика и най-детайлните
изображения в операционните зали днес.
Надеждност
MDSC-2242 се предоставя със смартсистема за управление на кабели. Дизайнът позволява лесно
монтиране на рамена/система за окачване. Наличен в два модела, този хирургичен дисплей притежава
редица опции за свързване и дистанционно управление.
Лесен монтаж
MDSC-2242 се предоставя със смартсистема за управление на кабели. Неговото ниско тегло позволява
лесно монтиране за хирургически греди и пружинни рамене. Наличен в два модела, този хирургичен
дисплей притежава редица опции за свързване и дистанционно управление.
Лекота на използването
MDSC-2242 на Barco позволява лесно почистване и пълна дезинфекция благодарение на гладката си
повърхност и защитното стъкло на екрана. Дизайнът без вентилатор избягва разпространяването на
контаминанти (валидно само за MDSC-2242 с LED).
Характеристики
•
•
•
•
•
•
42-инчов широкоекранен LCD с full HD резолюция и 10 бита на цвят
Широк зрителен ъгъл
Ярко LED задно осветяване
Усъвършенствани алгоритми за обработка на 10-битови изображения с 12-битови цветови таблици
Най-широк диапазон от SD и HD входни сигнали, включващи 3G-SDI и DisplayPort
Ниско тегло за лесно монтиране за напречна греда
Предлагат се и новаторски функции за максимална гъвкавост при монтиране на дисплея като:
конфигурируем DVI изход и режим на превключване при отказ
1.2 Съдържание на кутията
Общ преглед
Вашият дисплей MDSC-2242 се доставя с:
•
•
•
•
•
•
Ръководство на потребителя за MDSC-2242
DVI кабел
AC захранващи кабели
12 винта
Дистанционно управление
1 батерия за дистанционно управление CR2032
Запазете оригиналната опаковка. Тя е специално предназначена за този дисплей и е
идеалната защита по време на транспортиране.
8
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Добре дошли!
1.3 За това ръководство на потребителя
Общ преглед
Това ръководство предоставя помощ за потребителя при монтаж, настройка и използване на дисплея
MDSC-2242. В зависимост от специфичната версия, която сте купили, някои от функциите и опциите,
описани в този документ, може да не са налични в дисплея, който притежава потребителят.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
9
Добре дошли!
10
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Части, контролери
и конектори
2
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
11
Части, контролери и конектори
2.1 Изглед отпред
Общ преглед
1
2
3
4
5
6
7
Изображение 2-1
От дясната страна на дисплея е разположена клавиатура със 7 клавиша.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
12
Клавиш за избор на входящ сигнал
Клавиш за избор на множество изображения / клавиш надолу
Клавиш за мащабиране на изображение / клавиш нагоре
Клавиш за извеждане на екранното меню / клавиш за въвеждане
Намаляване на яркостта / клавиш наляво
Увеличаване на яркостта / клавиш надясно
Клавиш за режим на готовност
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Части, контролери и конектори
2.2 Изглед отзад
Общ преглед
1
1
1
1
1
1
2
Изображение 2-2
1. Отвори за винтове за VESA стойка
2. Местоположение на конектора
2.3 Дистанционно управление
Общ преглед
1
2
3
4
OK
6
5
7
8
9
10
11
12
Изображение 2-3
1. Режим на готовност (Вкл./Изкл.)
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
13
Части, контролери и конектори
2. Екранно меню (Въвеждане/Изход)
3. Нагоре (мащабиране +)
4. Ляво
5. Надолу
6. Дясно
7. Ok (Избор)
8. Избор на входен сигнал
9. Яркост +
10. Отзад
11. PiP размяна
12. Яркост –
2.4 Изглед на конектори
2.4.1 MDSC-2242 LED версия
Общ преглед
8
1
2
3
4
Изображение 2-4
1. Входящо електрозахранване
2. Заземяване
3. SDI-1 изход
4. SDI-1 вход
5. DVI изход
6. DVI-1 вход
7. Display Port вход
8. Пин за изравняване на потенциала (POAG: DIN 42801)
9. Sync/Cr вход
10. CVBS/Y вход
11. CVBS изход
12. R/Pr
13. G/Y/SOG
14. B/Pb
15. S-Video изход
16. S-Video
17. RS232 вход
18. Обслужване
14
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
5
6
7
9
10
11
15
17
12
13
14
16
18
Части, контролери и конектори
2.4.2 MDSC-2242 MNA версия
Общ преглед
2
1
4
3 5
8
6
7
10
9
12
11
15
13
14
16
17
18
22
24
19
20
21
23
25
Изображение 2-5
1.
2.
3.
4.
Входящо електрозахранване
Заземяване
Оптичен 10Gb Ethernet SFP+ интерфейс*
LED2*
• Оранжева премигваща светлина: Активност = (Tx) или (Rx)
• Изкл.: няма мрежова активност
5. LED1*
• Зелена: връзката е активна
• Изкл.: няма активна мрежова връзка
6. Капачка
7. LED3*
• Зелена: включена мощност, нормална работа
• Изкл.: системата не получава захранване
• Премигваща оранжева светлина: грешка
8. Micro USB интерфейс*
9. USB 2.0 тип A интерфейс*
10. Капачка
11. DVI изход
12. Капачка
13. DVI-1 вход
14. DisplayPort (VESA стандарт 1.1a)
15. Пин за изравняване на потенциала (POAG: DIN 42801)
16. Sync/Cr вход
17. CVBS/Y вход
18. CVBS изход
19. R/Pr
20. G/Y/SOG
21. B/Pb
22. S-Video изход
23. S-Video вход
24. RS232 вход
25. Обслужване
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
15
Части, контролери и конектори
(*) Nexxis OR функционалност: за по-подробна информация вижте специалните ръководства на
потребителя. Посетете www.barco.com, за да видите тези ръководства на потребителя.
2.5 Задания на конекторни пинове
2.5.1 DVI-1 конектор (DVI-I)
Общ преглед
Изображение 2-6
1. D2_Rx- (T.M.D.S.)
2. D2_Rx+ (T.M.D.S.)
3. GND (екран за данни 2)
4. Не е свързан
5. Не е свързан
6. SCL (за DDC)
7. SDA (за DDC)
8. Аналогова вертикална синхронизация
9. D1_Rx- (T.M.D.S.)
10. D1_Rx+ (T.M.D.S.)
11. GND (екран за данни 1)
12. Не е свързан
13. Не е свързан
14. +5V вход (DDC захранване) (*)
15. GND (кабелен сензор)
16. Откриване на активна връзка (*)
17. D0_Rx- (T.M.D.S.)
18. D0_Rx+ (T.M.D.S.)
19. GND (екран за данни 0)
20. Не е свързан
21. Не е свързан
22. GND (екран на тактови импулси)
23. CK_Rx+ (T.M.D.S.)
24. CK_Rx- (T.M.D.S.)
25. C1: аналогов червен
26. C2: аналогов зелен
27. C3: аналогов син
28. C4: аналогова хоризонтална синхронизация
29. C5: аналогово GND връщане (аналогов R, G, B)
(*) +5 VDC изход може да се избере от щифт 14 или 16 чрез екранното меню. (+5V ± 10% при 500 mA
(макс.))
Компютърен аналогов (VGA) входен сигнал може да бъде свързан към DVI-I входния конектор
с помощта на DVI-I към VGA адаптер. Използването на адаптерен кабел с минимална
дължина 0,15 m ще позволи лесно поставяне под капака за кабели.
16
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Части, контролери и конектори
2.5.2 DVI изходен конектор (DVI-D)
Общ преглед
Изображение 2-7
1. D2_Rx- (T.M.D.S.)
2. D2_Rx+ (T.M.D.S.)
3. GND (екран за данни 2)
4. Не е свързан
5. Не е свързан
6. SCL (за DDC)
7. SDA (за DDC)
8. Не е свързан
9. D1_Rx- (T.M.D.S.)
10. D1_Rx+ (T.M.D.S.)
11. GND (екран за данни 1)
12. Не е свързан
13. Не е свързан
14. +5V изход (*)
15. GND (кабелен сензор)
16. Откриване на активна връзка
17. D0_Rx- (T.M.D.S.)
18. D0_Rx+ (T.M.D.S.)
19. GND (екран за данни 0)
20. Не е свързан
21. Не е свързан
22. GND (екран на тактови импулси)
23. CK_Rx+ (T.M.D.S.)
24. CK_Rx- (T.M.D.S.)
(*) +5 VDC изход е винаги наличен. (+5V ± 10% при 500 mA (макс.))
2.5.3 RS232 конектор
Общ преглед
Изображение 2-8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Не е свързан
Rx (задвижван от хоста)
Tx (задвижван от дисплея)
Не е свързан
Земя
Не е свързан
Не е свързан
Не е свързан
Не е свързан
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
17
Части, контролери и конектори
2.5.4 Конектор USB тип A
Общ преглед
Изображение 2-9
1.
2.
3.
4.
+5 VDC
Данни Данни +
GND (маса)
2.5.5 DisplayPort конектор
Общ преглед (пинове с потъващи страни)
19 17 15 13 11
9
20 18 16 14 12 10 8
7
5
6
3
4
1
2
Изображение 2-10
1. ML_Lane 3 (n)
2. GND (маса)
3. ML_Lane 3 (p)
4. ML_Lane 2 (n)
5. GND (маса)
6. ML_Lane 2 (p)
7. ML_Lane 1 (n)
8. GND (маса)
9. ML_Lane 1 (p)
10. ML_Lane 0 (n)
11. GND (маса)
12. ML_Lane 0 (p)
13. CONFIG1
14. CONFIG2
15. AUX CH (p)
16. GND (маса)
17. AUX CH (n)
18. Активна връзка
19. Връщане
20. DP_PWR (+3.3 VDC @ 500 mA максимум)
2.5.6 S-Video и S-Video-изходен конектор
Общ преглед
Изображение 2-11
1. Маса (Y)
18
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Части, контролери и конектори
2.
3.
4.
5.
Маса (C)
Осветеност (Y)
Наситеност (C)
SG: Екранирана маса
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
19
Части, контролери и конектори
20
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Инсталиране на
дисплея
3
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
21
Инсталиране на дисплея
3.1 Инсталиране на стойка VESA
Общ преглед
Дисплеят поддържа рамо и стойки съгласно стандарта VESA 600 мм и 200 мм
ВНИМАНИЕ: Използвайте рамо/система за окачване, одобрени от VESA.
ВНИМАНИЕ: VESA интерфейсът на монитора е разработен за коефициент на безопасност 6
(с цел поддръжка на 6 пъти теглото на монитора). В медицинската система използвайте рамо
с подходящ коефициент на безопасност (IEC60601–1).
За да монтирате дисплея към стойка с рамо
1.
Прикрепете стойката за рамото здраво към рамото/системата за окачване чрез 6-те винта (M6 x 12 мм)
спрямо използвания стандарт VESA (VESA 200 мм или 600 мм).
600mm VESA
200mm VESA
200mm VESA
Изображение 3-1
ВНИМАНИЕ: 12-те винта, предоставени с този дисплей (M6 x 12 мм), могат да се използват
за интерфейс на външно VESA рамо/окачване с дебелина до 4 мм.
Ако поради дебелината на интерфейса на външното VESA рамо (=V), дължината на
предоставените винтове (=L) не е подходяща, вземете под внимание следното правило:
Lmin = V + 8 мм
Lmax = V + 15 мм
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оценката за IP защита на дисплея е гарантирана само ако 12-те отвори
за VESA са затворени (напр. чрез винтовете, предоставени с дисплея).
3.2 Входна видео връзка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При сглобяване на дисплея в медицинската система, обърнете
внимание на фиксирането на всички кабели, за да избегнете неволно прекъсване на
връзката.
22
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Инсталиране на дисплея
За входните видео връзки
MDSC-2242 може да има множество различни свързани входни видео сигнали (в зависимост от
версията на дисплея). Превключването между различните входове може да бъде лесно осъществено
чрез натискане на директния клавиш за достъп до него. Вижте отделния раздел за повече информация.
В допълнение, ако е свързан повече от един видео източник, функциите Картина в картината (Picture in
Picture) (PiP) и Един до друг (Side-by-Side) (SbS) стават налични, позволявайки ви да видите два
различни входни видео сигнала едновременно. Направете справка с отделната глава за повече
информация за това как да активирате и използвате функциите PiP и SbS на вашия MDSC-2242.
Тази глава описва как да свързвате различните видове видео входни сигнали за всяка версия на
MDSC-2242.
3.2.1 MDSC-2242 LED версия
За да свържете видео входовете
1.
Свържете един или повече от наличните видео източници към съответните видео входове, използвайки
подходящите видео кабели.
1
4
5
2
3
6
7
8
9
Изображение 3-2
DVI или VGA (*)
DisplayPort
SDI
R/G/B/S
R/G/B (SOG)
Y/Pb/Pr
CVBS
S-Video
4
5
1
6/7/8/2
6/7/8
7/8/6
3
9
(*) Компютърен аналогов (VGA) входен сигнал може да бъде свързан към DVI-I входния конектор с
помощта на DVI-I към VGA адаптер. Използването на адаптерен кабел с минимална дължина 0.15 m
ще позволи лесно поставяне под капака за кабели.
3.2.2 MDSC-2242 MNA версия
За да свържете видео входовете
1.
Свържете един или повече от наличните видео източници към съответните видео входове, използвайки
подходящите видео кабели.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
23
Инсталиране на дисплея
1
4
5
2
3
6
7
8
9
Изображение 3-3
Nexxis
DVI или VGA (*)
DisplayPort
R/G/B/S
Y/Pb/Pr
CVBS
S-Video
1
4
5
6/7/8/2
7/8/6
3
9
(*) Компютърен аналогов (VGA) входен сигнал може да бъде свързан към DVI-I входния конектор с
помощта на DVI-I към VGA адаптер. Използването на адаптерен кабел с минимална дължина 0.15 m
ще позволи лесно поставяне под капака за кабели.
3.3 Изходна видео връзка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При сглобяване на дисплея в медицинската система, обърнете
внимание на фиксирането на всички кабели, за да избегнете неволно прекъсване на
връзката.
За изходните видео връзки
Освен входните видео връзки MDSC-2242 също така има възможност за извеждане на видео, което ви
позволява да превъртате някои свързани входни видео сигнали с MDSC-2242 до друг дисплей,
записващо видео устройство, ...
В тази глава е описано как да използвате изходните видео връзки, налични за всяка версия на MDSC2242.
3.3.1 MDSC-2242 LED версия
За да свържете видео изходите
1.
24
Свържете един или повече от наличните видео връзки към съответните видео изходи, използвайки
подходящите видео кабели.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Инсталиране на дисплея
2
1
3
4
Изображение 3-4
SDI
CVBS
S-Video
DVI
1
2
3
4 (конфигурира се в екранното меню)
3.3.2 MDSC-2242 MNA версия
За да свържете видео изходите
1.
Свържете един или повече от наличните видео връзки към съответните видео изходи, използвайки
подходящите видео кабели.
2
3
1
Изображение 3-5
DVI
Nexxis
CVBS
S-Video
1 (конфигурира се в екранното меню)
1 (конфигурира се в екранното меню)
2
3
3.4 Nexxis OR
Общ преглед
Свързването на вашия MDSC-2242 към Nexxis OR система на Barco ви позволява да разпространявате
видео, графични, аудио и компютърни данни в IP мрежата в необработен некомпресиран формат в
операционната зала и дори между хирургични кабинети.
За да свържете своя MDSC-2242 към Nexxis OR системата на Barco, свържете 10 Gb Ethernet
интерфейса към вашия Nexxis превключвател. Можете да намерите повече информация за Nexxis OR
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
25
Инсталиране на дисплея
и как да конфигурирате MDSC-2242 във вашата мрежа в конкретните ръководства на потребителя.
Посетете www.barco.com, за да видите тези ръководства на потребителя.
Nexxis OR е налична само в MDSC-2242 MNA версията.
3.5 Електрозахранваща връзка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При сглобяване на дисплея в медицинската система, обърнете
внимание на фиксирането на всички кабели, за да избегнете неволно прекъсване на
връзката.
За свързване на електрозахранването и пина за предпазно заземяване
1.
Свържете електрозахранването на вашия дисплей MDSC-2242 към заземен контакт чрез подходящия
захранващ кабел, доставен с пакета.
2
1
Изображение 3-6
2.
Дисплеят MDSC-2242 се предоставя с допълнителен пин за предпазно заземяване, ако е необходимо,
свържете пина за заземяване към заземен контакт чрез проводник AWG18 (макс. дължина 6 фута/
1.8 м).
3.6 Изравняване на потенциал
За изравняването на потенциала
Когато се изисква изравняване на потенциала между дисплея и други устройства, свържете пина за
изравняване на потенциал (POAG: DIN 42801) към терминала за изравняване на потенциал на
оборудването.
3.6.1 MDSC-2242 LED версия
За свързване на пина за изравняване на потенциал
1.
Свържете пина за изравняване на потенциал (POAG: DIN 42801) към терминала за изравняване на
потенциал на оборудването.
Изображение 3-7
26
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Инсталиране на дисплея
3.6.2 MDSC-2242 MNA версия
За свързване на пина за изравняване на потенциал
1.
Свържете пина за изравняване на потенциал (POAG: DIN 42801) към терминала за изравняване на
потенциал на оборудването.
Изображение 3-8
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
27
Инсталиране на дисплея
28
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Ежедневна работа
4
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
29
Ежедневна работа
4.1 Включване/изключване
За да включите/изключите дисплея:
1.
Включвайте/изключвайте своя дисплей, като използвате превключвателя на захранването, който се
намира на гърба на дисплея.
Докато дисплеят е включен, натиснете и задръжте клавиша за режим на готовност за
приблизително 2 секунди, за да въведете дисплея в режим на готовност.
Докато дисплеят е в режим на готовност, натиснете и задръжте клавиша за режим на
готовност за приблизително 3 секунди, за да активирате дисплея.
4.2 Състояние на индикатора за захранване
За състоянието на индикатора за захранване
Поведението на индикатора за захранването показва състоянието на дисплея:
•
•
•
•
•
Не се вижда индикатор: състоянието на дисплея е изключено (превключвателят за захранване е
изключен)
Индикаторът избледнява между включен и изключен: състоянието на дисплея е временно изключен
(когато натиснете бутона за режим на готовност, дисплеят е включен или изключен)
Индикаторът свети в оранжево: дисплеят е в режим на пестене на енергия (няма сигнал и е
активиран режим на пестене на енергия)
Индикаторът премигва в зелено/оранжево: дисплеят е в режим на търсене (търси сигнал)
Индикаторът е зелен: дисплеят има изображение на екрана.
4.3 Активиране на екранното меню
За да активирате екранното меню
1.
Ако вече не сте го направили, включете дисплея и се уверете, че не е в режим на готовност (вижте
“Включване/изключване”, страница 30.
2.
Натиснете клавиша за Меню/въвеждане .
В резултат на това екранното меню се появява в долния десен ъгъл на екрана. Ако в рамките на 30
секунди не предприемете никакво действие, екранното меню отново ще изчезне.
Времето на изчакване на функцията за автоматично затваряне на екранното меню може да
бъде регулирано или да бъде деактивирано в екранното меню (Време на изчакване на
екранното меню).
Позицията на екранното меню може да се регулира в екранното меню (Хориз. позиция на
екранното меню и Верт. позиция на екранното меню).
4.4 Навигация в екранното меню
Обяснение на структурата на екранното меню
По-долу сме дали пример как изглежда структурата на екранното меню:
30
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Ежедневна работа
5
Picture
Profile
Factory
Brightness
1
50
Contrast
50
Saturation
30
Color temperature
6500K
Gamma
Native
Sharpness
6
10
DVI 1280x800@60Hz
2
3
4
Изображение 4-1
1
2
3
4
5
6
Меню
Подменю
Лента на състоянието
Легенда (показва функциите на бутоните)
Селектор/плъзгач
Елемент
За да се придвижвате в екранното меню
Изображение 4-2
•
•
•
•
•
•
•
Натиснете клавиша , за да отворите екранното меню.
Използвайте клавиша или , за да превъртите до желаната страница на менюто.
Когато желаната страница на Менюто е маркирана, натиснете клавиша , за да изберете горния
елемент от менюто, който ще бъде маркиран.
Използвайте клавишите или , за да се придвижвате в други елементи от менюто, след което
натиснете клавиша , за да го изберете.
Ако избраният елемент от менюто се контролира от плъзгач, използвайте клавишите или , за да
настройвате стойността на елемента, след което натиснете клавиша , за да потвърдите.
Ако избраният елемент от менюто е меню с множество избори, използвайте клавишите или , за
да изберете желаната опция, след което натиснете клавиша , за да потвърдите.
Натиснете отново клавиша или , за да изберете други елементи от менюто или да излезете от
страницата на Менюто, като натиснете клавиша .
4.5 Бързи функции
За бързите функции
Концепцията за бързите функции цели да представи набор от често използвани функции, налични на
момента, без необходимост от придвижване в екранното меню.
Различните налични бързи функции са:
•
•
•
•
Избор на главен източник
Конфигурация за множество изображения
Избор на коефициент на мащабиране
Регулиране на яркостта
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
31
Ежедневна работа
Общ преглед на бързите клавиши
1
2
3
4
5
Изображение 4-3
1
2
3
4
5
Избор на главен източник
Конфигурация за множество изображения
Избор на коефициент на мащабиране
Понижаване на яркостта
Повишаване на яркостта
4.5.1 Избор на главен източник
За да изберете бързо главния източник
1.
Използвайте клавиша за избор на вход ( ), за да превъртите през всички възможни входни сигнали и
да изберете главния входен източник.
Наличните опции за главен източник зависят от модела на дисплея.
4.5.2 Конфигурация за множество изображения
За да изберете бързо конфигурацията за множество изображения
1.
Използвайте клавиша за избор на PiP ( ), за да превъртите през всички възможни конфигурации на
“Картина-в-картина” (Picture-in-Picture (PiP)) и “Една-до-друга” (Side-by-Side (SbS)).
Различните PiP/SbS опции са:
- Small PiP (Малка картина-в-картина): 30% от първичната височина в горния десен ъгъл
- Large PiP (Голяма картина-в-картина): 50% от първичната височина в горния десен ъгъл
- Side-by-Side (Една до друга): първичният и вторичният вход са с равна височина
Чрез функцията на този съкратен клавиш е налично само едно подмножество от
конфигурационни настройки за множество изображения. В екранните менюта могат да бъдат
избрани повече конфигурационни настройки за множествени изображения.
4.5.3 Избор на коефициент на мащабиране
За да изберете коефициента на мащабиране
1.
Използвайте клавиша за мащабиране на изображението ( ), за да изберете един от наличните
коефициенти на мащабиране.
4.5.4 Регулиране на яркостта
За да регулирате бързо яркостта
1.
32
Докато няма екранно меню на екрана, натиснете клавиша за намаляване на яркостта ( ) или
увеличаване на яркостта ( ), за да зададете желаната степен на яркост.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Ежедневна работа
Brightness
50
Изображение 4-4
4.6 Заключване/отключване на клавиатурата
За да заключите/отключите клавиатурата
1.
Клавиатурата може да бъде заключена от Менюто, за да избегнете нежелания достъп до функциите на
екранното меню. Когато клавиатурата е заключена (LOCKED), само клавишът на екранното меню ( ) и
клавишът за режим на готовност ( ) са активни. При натискане на клавиша на екранното меню се
появява прозорецът Заключена клавиатура (Keyboard Locked).
За да отключите клавиатурата, трябва да натиснете следната последователност от клавиши:
, , ,
При всяко натискане на клавиш в квадратните полета се появява звездичка.
След натискане на четвъртия клавиш, ако последователността е правилна, се активира екранното
меню. За да отключите клавиатурата трайно, е необходима специфичната функция на екранното меню.
Keyboard lock
Sequence: 5 - 6 - 6 - 3
Изображение 4-5
4.7 Дистанционно управление
За дистанционното управление
Дистанционното управление на Barco работи на базиран на инфрачервени вълни (IR) трансмитер. Ако
няма прекъсване на зрителната линия до приемника, дистанционното управление на Barco може да
функционира на разстояния до 30 фута (около 9 метра).
Дистанционното управление дублира функциите на клавиатурата.
За батерията
1.
Когато дистанционното управление спре да работи или обхватът изглежда намален, може да е
необходима подмяна на батерията. Следвайте стъпките по-долу, за да подмените батерията.
Вкарайте монета в слота на задния капак на гърба на дистанционното управление и я завъртете по
посока, обратна на часовниковата стрелка.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
33
Ежедневна работа
2.
Отстранете използваната батерия и я подменете с нова батерия (CR2032) със символа (+) с лице
нагоре.
3.
Поставете обратно капака и завъртете слота на капака по посока на часовниковата стрелка, докато се
заключи на мястото си.
Подмяната на батерията трябва да се извършва както е описано на гърба на дистанционното
управление. Използвайте литиева батерия тия CR2032 3 V.
ВНИМАНИЕ: Подменете с правилния вид батерия, съществува риск от експлозия, ако
батерията бъде подменена с неправилен вид.
34
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Разширена работа
5
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
35
Разширена работа
5.1 Меню за картина на екранното меню
Преглед
•
•
•
•
•
•
•
Профил
Яркост
Контраст
Наситеност
Температура на цвета
Гама
Острота
5.1.1 Профил
За профилите
Да изберете профил означава да заредите набор от предварително зададени видео параметри като
яркост, контраст, наситеност, избор на вход (главен и второстепенен), избор на оформление на
множество изображения и други.
Потребителят може да промени видео параметрите по подразбиране, свързвани с всеки профил, и да
запази новата настройка на параметрите под профил User 1 (Потребител 1), User 2 (Потребител 2) или
User 3 (Потребител 3). Профилите Factory (Фабричен) и X Ray (Рентген) могат да бъдат временно
променени, но фабричните настройки по подразбиране не могат да бъдат презаписани и винаги могат
да бъдат извикани чрез извикване на елемента от менюто на профила.
Наличните профили за вашия дисплей са:
•
•
•
•
•
Фабричен
X Ray (Рентген)
Потребител 1
Потребител 2
Потребител 3
За да изберете профил
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Картина.
3.
Влезте в подменюто Профил.
4.
Изберете един от наличните профили и потвърдете.
5.1.2 Яркост
За да регулирате нивото на яркостта
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Картина.
3.
Влезте в подменюто Яркост.
Лентата с команди Яркост се осветява.
4.
Изберете желаното ниво на яркост и потвърдете.
Нивото на яркостта може да бъде регулирано и чрез функция на съкратения клавиш.
Нивото на яркостта се регулира само чрез контролиране на задното осветяване.
36
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Разширена работа
5.1.3 Контраст
За да регулирате нивото на контраста
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Картина.
3.
Влезте в подменюто Контраст.
Лентата с команди Контраст се осветява.
4.
Изберете желаното ниво на контраст и потвърдете.
5.1.4 Наситеност
За да регулирате нивото на наситеността
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Картина.
3.
Влезте в подменюто Наситеност.
Лентата с команди Наситеност се осветява.
4.
Изберете желаното ниво на наситеност и потвърдете.
5.1.5 Температура на цвета
За предварително зададените настройки за температура на цвета
Наличните предварително зададени настройки за температура на цвета са:
•
•
•
•
•
•
•
5600K
6500K
7600K
9300K
ITU 709
Присъща
User (Потребителска)
Фабрично калибриране - бяла точка:
Точките на белия цвят, свързани с температурата на цвета - 5600K, 6500K, 7600K или 9300K са фабрично калибрирани с последващо намаляване на максималната осветеност, сравнено
с присъщата температура на цвета.
Фабрично калибриране - пространственост на цвета:
Когато е избрано ITU 709, основните настройки на точката на белия цвят и RGB цвета се
регулират според целевата HDTV / sRGB пространственост на цвета, дадена в препоръката
за ITU-709. Калибрирането на основната RGB стойност се извършва с физическото
ограничение на използвания LCD панел.
Само ако е била избрана предварително зададената настройка User (Потребителска), е
възможно да получите достъп до командите за регулиране на цвета, описани по-долу.
За да изберете предварително зададена настройка за температура на цвета
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Картина.
3.
Влезте в подменюто Температура на цвета.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
37
Разширена работа
4.
Изберете един от наличните предварително зададени настройки за температура на цвета и
потвърдете.
Note: Ако изберете предварително зададената настройка за температура на цвета User
(Потребителска), ще се покаже ново меню, позволяващо ви ръчно да регулирате усилването и
компенсацията на червения, зеления и синия цвят.
5.1.6 Гама
За предварително зададените настройки за гама
Наличните предварително зададени настройки за гама са:
•
•
•
•
•
•
1.8
2.0
2.2
2.4
Native (Присъща) (не се прилага градационна крива)
Рентгенова (нивата на скалата на сивия цвят следват плътно DICOM кривата)
За да изберете предварително зададена настройка за гама
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Картина.
3.
Влезте в подменюто Гама.
4.
Изберете една от наличните предварително зададени настройки за гама и потвърдете.
5.1.7 Острота
За да регулирате нивото на остротата
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Картина.
3.
Влезте в подменюто Острота.
Лентата с команди Острота се осветява.
4.
Изберете желаното ниво на остротата и потвърдете.
5.2 Разширено меню за картина
Преглед
•
•
•
•
•
•
Ниво на черния цвят
Smart Video (Интелигентно видео)
Позиция на изображението
Автоматична настройка
Фаза
Тактови импулси на линия
5.2.1 Ниво на черния цвят
За нивото на черния цвят
Тази команда позволява добавянето или изваждането на компенсаторна стойност към входния видео
сигнал (налично само при видео формати).
38
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Разширена работа
За да регулирате нивото на черния цвят
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Разширени функции за картина.
3.
Влезте в подменюто Ниво на черния цвят.
Лентата с команди Ниво на черния цвят се осветява.
4.
Изберете желаното ниво на черния цвят и потвърдете.
5.2.2 Smart Video (Интелигентно видео)
За Smart Video (Интелигентно видео)
Тази функция ви позволява да намалите времето за изчакване на видеото на монитора, ако честотата
на кадрите е в диапазона от 50 до 60 Hz. За да постигнете минимално време на изчакване, изберете
един от следните хирургични режими.
Наличните предварително зададени настройки за Smart Video (Интелигентно видео) са:
•
•
•
Диагностика (най-добро качеството на картината)
Surgical (Хирургичен) (кратко време на изчакване)
Surgical 1 (Хирургичен 1) (кратко време на изчакване, оптимизиран за бързо движещи се
изображения)
За латентността
Видео латентността се дефинира като забавянето от момента на преходна на входното видео ниво на
монитора до съответния преход с извеждане на светлина на горния ляв ъгъл на екрана.
Максималната латентност в хирургичен режим е по-малко от 1 период на видео кадър за всички
електрически входни сигнали на монитора, а в диагностичен режим латентността е между 1 до 2
периода на видео кадър, с изключение на входни сигнали S-Video, CVBS аналогов и SFP оптичен
(версии MNA), които имат допълнително забавяне от максимум 1 период на видео кадър.
За да изберете предварително зададена настройка за Smart Video (Интелигентно
видео)
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Разширени функции за картина.
3.
Влезте в подменюто Smart Video.
4.
Изберете една от наличните предварително зададени настройки за Smart Video (Интелигентно видео) и
потвърдете.
5.2.3 Позиция на изображението
Този елемент от менюто е наличен само при избор на VGA вход.
За да регулирате позицията на изображението
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Разширени функции за картина.
3.
Влезте в подменюто Позиция на изображението.
Ще се активира малко екранно меню, указващо изместването на хоризонталната и вертикалната
позиция на изображението.
4.
Използвайте клавишите
и , за да преместите картината нагоре и надолу.
5.
Използвайте клавишите
и , за да преместите картината наляво и надясно.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
39
Разширена работа
6.
Когато завършите, използвайте клавиша , за да излезете от малкото екранно меню.
5.2.4 Автоматична настройка
Този елемент от менюто е наличен само при избор на VGA вход.
За автоматичната настройка
Когато е активирана автоматичната настройка, параметрите за фаза и брой тактови импулси на линия
се настройват автоматично.
За да активирате автоматичната настройка
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Разширени функции за картина.
3.
Влезте в подменюто Автоматична настройка.
Автоматичната настройка се активира: параметрите за фаза и брой тактови импулси на линия се
настройват автоматично.
5.2.5 Фаза
Този елемент от менюто е наличен само при избор на VGA вход.
За фазата
Ако резултатът от процедурата за автоматична настройка, описана по-горе, не е задоволителен,
фазата може да бъде ръчно настроена чрез следната процедура.
За да регулирате ръчно фазата
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Разширени функции за картина.
3.
Влезте в подменюто Фаза.
Лентата с команди Фаза се осветява.
4.
Изберете желаната фаза и потвърдете.
5.2.6 Тактови импулси на линия
Този елемент от менюто е наличен само при избор на VGA вход.
За тактовите импулси на линия
Ако резултатът от процедурата за автоматична настройка, описана по-горе, не е задоволителен,
тактовите импулси на линия могат да бъдат ръчно настроени чрез следната процедура.
За да регулирате ръчно фазата
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Разширени функции за картина.
3.
Влезте в подменюто Тактови импулси на линия.
Лентата с команди Тактови импулси на линия се осветява.
40
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Разширена работа
4.
Изберете желаните тактови импулси на линия и потвърдете.
5.3 Меню с формат на дисплея
Преглед
•
•
•
•
•
•
•
•
Главен източник (първичен източник)
Компонентен режим
Мащабиране
Размер на изображението
Режим на 2-ра картина
2-ри източник на картина
Позиция на 2-ра картина
Замяна на картини
5.3.1 Главен източник (първичен източник)
За главните източници
Наличните главни източници за вашия дисплей са:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Auto Search (Автоматично търсене)
Composite (Съставeн)
S-Video
Component (Компонентен)
PC Analog (Компютърен аналог)
DVI 1
SDI 1
Nexxis
DisplayPort
Наличните главни източници зависят от модела на дисплея.
Главният източник може да бъде регулиран и чрез функция на бързия клавиш.
За да изберете главния източник
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Формат на дисплея.
3.
Влезте в подменюто Главен източник.
4.
Изберете един от наличните главни източници и потвърдете.
Note: Ако изберете предварително зададената настройка Автоматично търсене, дисплеят
автоматично ще открие свързания сигнал.
5.3.2 Компонентен режим
За компонентните режими
Наличните компонентни режими за вашия дисплей са:
•
•
YPbPr
RGB
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
41
Разширена работа
За да изберете компонентния режим
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Формат на дисплея.
3.
Влезте в подменюто Компонентен режим.
4.
Изберете един от наличните компонентни режими и потвърдете.
5.3.3 Мащабиране
За мащабирането
Наличните коефициенти на мащабиране за вашия дисплей са:
•
•
•
•
•
•
Без
10%
20%
30%
40%
50%
Коефициентът на мащабиране може да бъде регулиран и чрез функция на бързия клавиш.
За да изберете коефициент на мащабиране
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Формат на дисплея.
3.
Влезте в подменюто Мащабиране.
4.
Изберете един от наличните коефициенти на мащабиране и потвърдете.
5.3.4 Размер на изображението
За размера на изображението
Наличните размери на изображението за вашия дисплей са:
•
•
•
Пълен екран (запълва екрана, аспектното съотношение на изображението може да бъде
променено)
Aspect (Аспект) (запълва екрана при най-големите размери, не е възможна промяна на аспектното
съотношение)
Native (Присъща) (съпоставяне на пиксел към LCD пиксел, няма скалиране)
В режими Аспект и Native (Присъща) изображението може да бъде изведено с черни ленти
отгоре/отдолу и отляво/отдясно.
За да изберете размера на изображението
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Формат на дисплея.
3.
Влезте в подменюто Размер на изображението.
4.
Изберете един от наличните размери на изображението и потвърдете.
42
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Разширена работа
5.3.5 Режим на 2-ра картина
За режима на 2-ра картина
Наличните режими за 2-ра картина за вашия дисплей са:
•
•
•
•
•
•
Изкл.
Small PiP (Малка картина-в-картина): 30% от първичната височина в горния десен ъгъл
Large PiP (Голяма картина-в-картина): 50% от първичната височина в горния десен ъгъл
Side-by-Side (Една до друга): първичният и вторичният вход са с равна височина
S.b.S. Native (Присъща): 2-те изображения се показват със съпоставяне на входен пиксел към LCD
пиксел, с изрязване на изображението ако е необходимо
S.b.S. Fill (Една до друга със запълване): двете изображения се скалират, за да запълнят
половината от екрана, с изрязване на изображението ако е необходимо
За да изберете режима на 2-ра картина
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Формат на дисплея.
3.
Влезте в менюто Режим на 2-ра картина.
4.
Изберете един от наличните режими за 2-ра картина и потвърдете.
Множествените изображения в пълна HD резолюция са налични с всяка комбинация от
входни източници.
Множествените изображения във видео режим със стандартна дефиниция са налични с
всяка комбинация от входни източници освен Composite (Съставен) и S-Video.
5.3.6 2-ри източник на картина
За 2-рия източник на картина
Наличните 2-ри източници на картина за вашия дисплей са:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Auto Search (Автоматично търсене)
Composite (Съставeн)
S-Video
Component (Компонентен)
PC Analog (Компютърен аналог)
DVI 1
SDI 1
Nexxis
DisplayPort
Независима функция за прехвърляне:
Гамата и температурата на цвета за 2-рия източник на картина са винаги Native (Присъща) и
6500K независимо от функцията за прехвърляне, приложена към главния източник на
картина. За идеална визуализация на рентгеново изображение изберете рентгенов входен
сигнал като главна картина и, ако е необходимо, видео изображението като 2-ра картина.
За да изберете 2-рия източник на картина
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Формат на дисплея.
3.
Влезте в менюто 2-ри източник на картина.
4.
Изберете един от наличните 2-ри източници на картина и потвърдете.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
43
Разширена работа
5.3.7 Позиция на 2-ра картина
За позицията на 2-рата картина
Наличните позиции на 2-рата картина за вашия дисплей са:
•
•
•
•
Горе вдясно
Горе вляво
Долу вдясно
Долу вляво
За да изберете позицията на 2-ра картина
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Формат на дисплея.
3.
Влезте в менюто Позиция на 2-ра картина.
4.
Изберете една от наличните позиции за 2-ра картина и потвърдете.
5.3.8 Замяна на картини
За замяната на картини
Да замените картини означава да смените (замените) главната и 2-рата картина.
За да замените картините
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Формат на дисплея.
3.
Влезте в подменюто Замяна на картини.
4.
Изберете желаната настройка и потвърдете.
5.4 Меню за конфигурация
Преглед
•
•
•
•
•
•
Информация
Език
Режим за превключване при отказ
Настройки на екранното меню
Извикване на профил
Запазване на профил
5.4.1 Информация
За информацията
Наличните елементи на информацията за вашия дисплей са:
•
•
•
•
•
•
44
Модел (тип търговска идентификация)
Работни часове (часове на работата на задното осветяване)
Версия на фърмуера (идентификация на фърмуера)
Версия на хардуера (идентификация на главната платка)
Опции на SDI (идентификация на SDI модула)
Сериен номер: ANxxxxxxxxxxxx
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Разширена работа
За да отидете до информацията
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация.
3.
Влезте в подменюто Информация.
Показват се различните информационни елементи.
5.4.2 Език
За езиците
Наличните езици за екранното меню на вашия дисплей са:
•
•
•
•
•
Английски
Френски
Немски
Испански
Италиански
За да изберете език
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация.
3.
Влезте в подменюто Език.
4.
Изберете един от наличните езици и потвърдете.
5.4.3 Режим за превключване при отказ
За режима за превключване при отказ
Тази функция позволява автоматичното превключване към зададен резервен източник, когато главният
входен сигнал липсва.
Дисплеят автоматично ще възстанови главния входен източник веднага след връщането на сигнала.
Резервният източник е входът, избран като “2nd Picture Source” (2-ри източник на картина) с “2nd Picture
Mode” (2-ри режим на картина) = “Off” (Изкл.).
Тази комбинация от главен и резервен източник се запазва в момента на настройка на “Режим за
превключване при отказ” като “Активиран”.
Режимът за превключване при отказ не може да се избере, когато или главният източник, или 2-рият
източник на картина е зададен като “Auto search” (Автоматично търсене).
Режимът се деактивира автоматично, когато или главният източник, или 2-рият източник на
картина бъде променен. За няколко секунди на екрана се появява предупредително
съобщение “Failover off” (Режим за превключване при отказ изключен).
Връщането към първоначалната комбинация между главен и резервен източник автоматично
ще активира отново режима за превключване при отказ.
Само при MNA версията режимът за превключване при отказ ще бъде активиран до 12
секунди след загуба на Nexxis сигнала (забавяне, необходимо за активиране на промяната на
Nexxis оформлението).
За да активирате/деактивирате режима за превключване при отказ
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация.
3.
Влезте в подменюто Режим за превключване при отказ.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
45
Разширена работа
4.
Активирайте/деактивирайте режима за превключване при отказ и потвърдете.
5.4.4 Настройки на екранното меню
5.4.4.1 Хоризонтална позиция на екранното меню
За да регулирате хоризонталната позиция на екранното меню
1.
2.
3.
4.
Изведете главното екранно меню.
Отидете до менюто Конфигурация.
Влезте в подменюто Настройка на екранното меню.
Изберете Хориз. позиция на екранното меню.
Лентата с команди Хориз. позиция на екранното меню се осветява.
5. Изберете желаната хоризонтална позиция на екранното меню и потвърдете.
5.4.4.2 Вертикална позиция на екранното меню
За да регулирате вертикалната позиция на екранното меню
1.
2.
3.
4.
Изведете главното екранно меню.
Отидете до менюто Конфигурация.
Влезте в подменюто Настройка на екранното меню.
Изберете Верт. позиция на екранното меню.
Лентата с команди Верт. позиция на екранното меню се осветява.
5. Изберете желаната вертикална позиция на екранното меню и потвърдете.
5.4.4.3 Време на изчакване на екранното меню
За времето на изчакване на екранното меню
Екранното меню може да се затвори автоматично след определено време неактивност, след като е
направен последният избор.
Наличните предварително зададени стойности за времето на изчакване на екранното меню за вашия
дисплей са:
•
•
•
•
•
10 Sec. (10 сек.)
20 Sec. (20 сек.)
30 Sec. (30 сек.)
60 Sec. (60 сек.)
Disabled (Деактивирано) (=5 минути)
За да регулирате времето на изчакване на екранното меню
1.
2.
3.
4.
5.
Изведете главното екранно меню.
Отидете до менюто Конфигурация.
Влезте в подменюто Настройка на екранното меню.
Изберете Време на изчакване на екранното меню
Изберете една от наличните предварително зададени стойности за време на изчакване на
екранното меню и потвърдете.
5.4.5 Извикване на профил
За извикването на профили
Да извикате профил означава да възстановите фабричните настройки по подразбиране (профили
Factory (Фабричен) и X Ray (Рентген)) или да извикате профили, определени от потребителя.
Наличните профили за извикване за вашия дисплей са:
•
•
•
46
Фабричен
X Ray (Рентген)
Потребител 1
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Разширена работа
•
•
Потребител 2
Потребител 3
За да извикате профил
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация.
3.
Влезте в подменюто Извикване на профил.
4.
Изберете един от наличните профили за извикване и потвърдете.
5.4.6 Запазване на профил
За запазването на профили
Потребителят може да промени видео параметрите по подразбиране, свързвани с всеки профил, и да
запази новата настройка на параметрите под профил User 1 (Потребител 1), User 2 (Потребител 2) или
User 3 (Потребител 3). Профилите Factory (Фабричен) и X Ray (Рентген) могат да бъдат променени, но
фабричните настройки по подразбиране не могат да бъдат презаписани и винаги могат да бъдат
извикани чрез извикване на елемента от менюто на профила.
Наличните профили за запазване за вашия дисплей са:
•
•
•
Потребител 1
Потребител 2
Потребител 3
За да запазите профил
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Конфигурация.
3.
Влезте в подменюто Запазване на профил.
4.
Изберете един от наличните профили за запазване и потвърдете.
5.5 Системно меню
Преглед
•
•
•
•
Мощност по DVI 1
DVI изходен сигнал
Заключване на клавиатурата
Пестене на енергия
5.5.1 Мощност по DVI 1
За мощността по DVI 1
Тази настройка ви позволява да изберете щифта на DVI порт 1 конектора, върху който да се приложи
+5V DC електрозахранване.
Наличните опции са:
•
•
•
Disabled (Деактивирано)
+5V on Pin 14 (+5V по щифт 14)
+5V on Pin 16 (+5V по щифт 16)
За да изберете мощност по DVI 1
1.
Изведете главното екранно меню.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
47
Разширена работа
2.
Отидете до менюто Система.
3.
Влезте в подменюто Мощност по DVI 1.
4.
Изберете една от наличните опции и потвърдете.
5.5.2 DVI изходен сигнал
За DVI изходния сигнал
Тази настройка ви позволява да изберете кой цифров вход да репликирате на DVI изхода.
Наличните опции са (в зависимост от версията на вашия дисплей):
•
•
DVI 1
Nexxis
Тази функция подлежи на ограничения в случай на множествено изображение (PiP, SbS).
За да изберете DVI изхода
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Система.
3.
Влезте в подменюто DVI изходен сигнал.
4.
Изберете една от наличните опции и потвърдете.
5.5.3 Заключване на клавиатурата
За заключването на клавиатурата
Тази настройка ви позволява да деактивирате функцията на клавиатурата и да избегнете нежелания
достъп до функциите на екранното меню.
Достъпът до екранното меню е възможен само след натискане на последователност от клавиши. Вижте
конкретния раздел за повече информация (Заключване/отключване на клавиатурата).
За да активирате/деактивирате заключването на клавиатурата
1.
Изведете главното екранно меню.
2.
Отидете до менюто Система.
3.
Влезте в подменюто Заключване на клавиатурата.
4.
Активирайте/деактивирайте заключването на клавиатурата и потвърдете.
5.5.4 Пестене на енергия
За пестенето на енергия
Когато активният (те) сигнал (и) липсва (т), тази настройка позволява на дисплея да изключи задното
осветяване и да навлезе в режим на пестене на енергия. В това състояние наличността на избрания
входен сигнал се проверява периодично.
Устройството може да излезе от режим за пестене на енергия в два случая:
1. Когато към избрания вход постъпи сигнал (или всякакъв входен сигнал при автоматичен
режим).
2. Чрез активиране на екранното меню; вижте “Активиране на екранното меню”, страница 30.
За да активирате/деактивирате пестенето на енергия
1.
48
Изведете главното екранно меню.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Разширена работа
2.
Отидете до менюто Система.
3.
Влезте в подменюто Пестене на енергия.
4.
Активирайте/деактивирайте пестенето на енергия и потвърдете.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
49
Разширена работа
50
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Важна
информация
6
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
51
Важна информация
6.1 Информация за безопасност
Общи препоръки
Прочетете инструкциите за безопасност и експлоатация, преди да работите с устройството.
Запазете инструкциите за безопасност и експлоатация за бъдещи справки.
Спазвайте всички предупреждения по устройството и в ръководството с инструкции за работа.
Следвайте всички инструкции за работа и употреба.
Риск от токов удар или пожар
За да избегнете риска от токов удар или пожар, не отстранявайте капака.
Във вътрешността няма части за обслужване от потребителя. За обслужване се обърнете към
квалифициран персонал.
Не излагайте този апарат на дъжд или влага.
Промени по устройството
Не променяйте това оборудване без разрешението на производителя.
Превантивна поддръжка
Извършването на превантивната поддръжка не е жизненонеобходимо. Периодични инспекции за
поддръжка са жизненонеобходими, за да се запази мониторът в оптимално състояние и да се
гарантира безопасна работа. Препоръчваме функционален тест и тест на безопасността на монитора
на редовни интервали (напр. поне веднъж годишно).
Степен на безопасност (смес от запалими анестетици)
Оборудването не е подходящо за използване при наличието на запалима смес от анестетици с въздух,
кислород или азотен окис.
Оборудване за непациентска грижа
•
•
•
Оборудване, предназначено за използване предимно в здравни заведения, където вероятността за
контакт с пациента е малка (няма приложни части).
Оборудването не трябва да се използва с животоподдържащи системи.
Потребителят не трябва да докосва едновременно оборудването, нито портовете за входен сигнал
(SIP)/портовете за изходен сигнал (SOP), и пациента.
Приложения в критични моменти
Строго препоръчваме да има резервен дисплей за непосредствена употреба при приложения в
критични моменти.
Електрозахранваща връзка – оборудване с вътрешно електрозахранване
•
•
•
•
Оборудването трябва да бъде заземено.
Изисквания към захранването: Оборудването трябва да се захранва от промеливотоково
захранващо напрежение.
Оборудването трябва да бъде монтирано близо до лесно достъпен електрически контакт.
Оборудването е предназначено за продължителна работа.
Захранващи кабели:
•
•
52
Използвайте одобрен от UL, подвижен захранващ кабел, 3-жилен, тип SJ или еквивалентен, 18
AWG мин., с минимален номинал 250 V, предоставен с 5-15P конфигурация за включване на
медицинско оборудване за приложения със 120 V или 6-15P за приложения с 240 V.
Не претоварвайте стенните контакти и удължителните кабели, тъй като това може да причини пожар
или токов удар.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Важна информация
•
•
Защита на електрозахранващите кабели (САЩ: захранващи кабели): захранващите кабели трябва
да бъдат пренасочени, така че да не може да се стъпва по тях или да се притискат от предмети,
поставени върху тях или срещу тях, като обърнете особено внимание на кабелите с щепсели и
гнезда.
Използвайте захранващ кабел, който отговаря на напрежението на контакта, бил е одобрен и
съответства на стандартите за безопасност във вашата страна.
Преходно пренапрежение
Ако устройството не се използва за дълъг период от време, извадете кабела от AC контакта, за да
избегнете повреда от преходно пренапрежение.
За да изключите напълно захранването към устройството, извадете захранващия кабел от AC контакта.
Връзки
Всички външни връзки с други периферни устройства трябва да спазват изискванията на клауза 16 от
IEC60601-1, 3-то издание, или Таблица BBB.201 на IEC 60601-1-1 за медицинските електрически
системи.
Вода и влага
Оборудването съответства на IP21 (IPx5 само от предната страна).
Кондензиране на влага
Не използвайте монитора при условие на бърза промяна на температурата и влагата или избягвайте
попадането на студен въздух от климатик директно върху контакта.
Може да кондензира влага по повърхността или вътре в апарата, или да създаде остатък от мъгла в
защитната плака, като това не е повреда на самия продукт, макар че може да причини щети на
монитора.
Ако настъпи кондензация, оставете монитора изключен от мрежата, докато кондензацията изчезне.
Вентилация
Не покривайте или блокирайте никакви вентилационни отвори в капака на устройството. Когато
монтирате устройството в шкаф или друго затворено пространство, оставете необходимата пролука
между устройството и страните на шкафа.
Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
Поставете оборудването върху плоска, твърда и стабилна повърхност, която може да издържи
теглото на поне 3 устройства. Ако използвате нестабилна количка или стойка, оборудването може
да падне, като причини сериозно нараняване на дете или възрастен и сериозна повреда на
оборудването.
Не позволявайте катерене или отпускане върху оборудването.
Когато настройвате ъгъла на оборудването, го придвижвайте бавно, така че да предотвратите
движение на оборудването или изплъзване от стойката или рамото му.
Когато оборудването е прикрепено към рамо, не използвайте оборудването като дръжка и не
захващайте, за да премествате оборудването. Направете справка с ръководството с инструкции на
рамото за инструкции относно това как да премествате рамото с оборудването.
Обърнете пълно внимание на безопасността по време на инсталирането, периодичната поддръжка
и прегледа на това оборудване.
Необходими са достатъчно познания за инсталиране на това оборудване, особено за определяне
на здравината на стената за издържане на теглото на дисплея. Уверете се, че поверявате
прикрепването на това оборудване на лицензирано лице с договор с Barco и обръщайте адекватно
внимание на безопасността по време на инсталация и употреба.
Barco не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна работа или
неправилна инсталация.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
53
Важна информация
Неизправности
Изключете захранващия кабел на устройството от AC контакта и се обърнете за помощ към
квалифицирани сервизни техници при следните условия:
•
•
•
•
•
•
Ако захранващият кабел или щепселът е повреден или изкривен.
Ако в оборудването е разлята течност.
Ако оборудването е било изложено на дъжд или вода.
Ако оборудването не работи нормално при спазване на инструкциите за работа. Регулирайте само
тези контроли, които са обхванати от инструкциите за работа, тъй като неправилното регулиране на
други контроли може да доведе до повреда и често ще изисква значителна работа от квалифициран
техник, за да се възстанови нормалното функциониране на продукта.
Ако оборудването е изпуснато или панелът е повреден.
Ако продуктът прояви съществена промяна в работните характеристики, което показва
необходимост от сервизно обслужване.
Общи предупреждения
•
•
•
Всички устройства и цялостната конфигурация трябва да се тестват и проверят преди въвеждане в
експлоатация.
На нивото на приложение от краен потребител е необходимо да се предвиди резервно устройство в
случай на падане на дисплея.
Корпусът трябва да се провери при повреда от сблъсък. Направете справка с квалифициран
сервизен персонал.
Технически данни
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Мониторът е предназначен за употреба на закрито
Мониторът е проектиран да се използва в пейзажно оформление
Оценка на захранването: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 1.2 – 0.9 A
Работна температура: 10 – 35°C за работа / 0 – 40°C за безопасност
Работна влага: 10% – 90% RH
Работна надморска височина: максимум 3000 m
Съхранение: -20 ÷ +60°C; 10 ÷ 90%RH
IP защита: IP21 (IPx5 само от предната страна)
Оборудване от клас I според вида на защита срещу токов удар
Мониторът не е предназначен да бъде стерилизиран
Тази апаратура отговаря на:
Медицинско оборудване:
Директива 93/42/EEC с изменения от 2007/47/EC
Електрическа безопасност
IEC 60601–1:2005, 3-то издание
EN 60601–1:2006, 3-то издание
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005, 3-то издание
CAN/CSA-C22.2 No 60601.1-08
EMC:
IEC / EN 60601-1-2: 2007
EN 55011 / CISPR11 клас B
FCC 47 CFR част 15
Национални скандинавски отклонения за CL. 1.7.2
Финландия: “Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan”
Норвегия: “Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt”
Швеция: “Apparaten skall anslutas till jordat uttag”
54
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Важна информация
6.2 Информация за околната среда
Disposal Information
Waste Electrical and Electronic Equipment
This symbol on the product indicates that, under the European Directive 2012/19/EU governing waste
from electrical and electronic equipment, this product must not be disposed of with other municipal waste.
Please dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of
waste electrical and electronic equipment. To prevent possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
For more information about recycling of this product, please contact your local city office or your municipal
waste disposal service.
For details, please visit the Barco website at: http://www.barco.com/AboutBarco/weee
Disposal of batteries in the product
This product contains batteries covered by the Directive 2006/66/EC which must be collected and
disposed of separately from municipal waste.
If the battery contains more than the specified values of lead (Pb), mercury (Hg) or cadmium (Cd), these
chemical symbols will appear below the crossed-out wheeled bin symbol.
By participating in separate collection of batteries, you will help to ensure proper disposal and to prevent
potential negative effects on the environment and human health.
Turkey RoHS compliance
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Republic of Turkey: In conformity with the WEEE Regulation]
中国大陆 ROHS (Ограничение на опасните вещества (RoHS) за континентален
Китай)
根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》(也称为中国大 陆RoHS), 以下部分列出了Barco 产品中
可能包含的有毒和/ 或有 害物质的名称和含量。中国大陆RoHS 指令包含在中国信息产业部 MCV 标准:“ 电子
信息产品中有毒物质的限量要求" 中。
Съгласно “Администрацията на Китай за контрол на замърсяването, причинено от електронните
информационни продукти (China Administration on Control of Pollution Caused by Electronic Information
Products)” (наричано още “RoHS за континентален Китай”) в таблицата по-долу са изброени
наименованията и съдържанието на токсичните и/или опасни вещества, които продуктът на Barco може
да съдържа. Ограничението на опасните вещества за континентален Китай е включено в MCV
стандарта на Министерството на информацията на Китай, в раздела “Изкисвания за ограничение на
токсичните вещества в електронните информационни продукти”.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
55
Важна информация
零件项目(名称)
Название на компонента
印制电路配件
Сборни печатни платки
有毒有害物质或元素
Опасни вещества и елементи
汞
铅
镉
Hg
Pb
Cd
X
O
O
六价铬
Cr6+
O
多溴联苯
PBB
O
多溴二苯醚
PBDE
O
X
O
O
O
O
O
液晶面板
LCD панел
X
O
O
O
O
O
外接电(线)缆
Външни кабели
O
O
O
O
O
O
內部线路
Вътрешни проводници
O
O
O
O
O
O
金属外壳
Метална кутия
O
O
O
O
O
O
塑胶外壳
Пластмасова кутия
O
O
O
O
O
O
散热片(器)
Топлоотводи
风扇
O
O
O
O
O
O
Вентилатор
X
O
O
O
O
O
电源供应器
Устройство за електрозахранване
O
O
O
O
O
O
文件说明书
Хартиени ръководства
O
O
O
O
O
O
光盘说明书
Ръководство на CD
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下.
О: Указва, че това токсично или опасно вещество, съдържащо се във всички хомогенни материали за
тази част, е под изискването за допустими стойности в SJ/T11363-2006.
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求.
Х: Указва, че това токсично или опасно вещество, съдържащо се в поне един от хомогенните
материали, използвани за тази част, е под изискването за допустими стойности на SJ/T11363-2006
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子信息产品污染控制标识要求》标准贴
上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使用于制定产
品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Всички електронни информационни продукти (EIP), продавани на територията на континентален Китай,
трябва да спазват “Стандарта за обозначаване и контрол на замърсяването с електронни
информационни продукти” за континентален Китай и да са маркирани с емблемата за период на
екологично благоприятно използване (EFUP). Номерът в EFUP емблемата, която Barco използва (вж.
снимката), е базиран на “Стандарта за период за благоприятна за околната среда употреба на
електронни информационни продукти” на континентален Китай.
Изображение 6-1
RoHS
Директива 2011/65/EО за ограничаване на определени опасни вещества в електрическо и електронно
оборудване.
Според обявеното от доставчиците на компонентите ни този продукт отговаря на RoHS.
56
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Важна информация
6.3 Биологична опасност и връщане
Общ преглед
Структурата и спецификациите на това устройство, както и материалите, използвани за производство,
го правят лесно за избърсване и почистване и по тази причина - подходящо за използване за различни
приложения в болници и друга медицинска среда, където са определени процедури за често
почистване.
Въпреки това, нормалното използване следва да изключва биологично заразени среди, за да се
предотврати разпространението на зарази.
По тази причина използването на устройството в такава среда е отговорност на клиента. В случай на
използване на това устройство в среда, където не може да бъде изключена потенциална биологична
зараза.
Клиентът трябва да извърши процеса на обеззаразяване, даден в последното издание на стандарта
ANSI/AAMI ST35 за всеки отделен повреден продукт, който се връща на продавача (или на
оторизирания сервизен доставчик) за обслужване, ремонт, преработка или оценка на повреда. Поне
един залепващ се жълт етикет трябва да бъде прикрепен към горната страна на опаковката на
върнатия продукт, който трябва също да бъде придружен от декларация в случай, че продуктът е бил
успешно обеззаразен.
Върнатите продукти, които не са снабдени с външен етикет за обеззаразяване, и/или при които липсва
такава декларация, могат да бъдат отхвърлени от продавача (или оторизирания сервизен доставчик) и
да бъдат изпратени обратно за сметка на клиента.
6.4 Информация за нормативно съответствие
Предназначение
Това устройство е предназначено за използване в операционни зали, за показване на изображения от
ендоскопски камери, стайни камери и камери на статив, ултразвук, кардиологична, PACS,
анестезиологична и пациентска информация. Той не е предназначен за диагностика.
Страна на производство
Страната на производство на продукта е посочена върху етикета на продукта (“Made in
…”(Произведено в/ъв…)).
Информация за връзка с вносителите
За да намерите вашия локален вносител, се свържете с някой от регионалните офиси на Barco чрез
информацията за контакт, предоставена на нашия уеб сайт (www.barco.com).
FCC клас B
Това устройство съответства на част 15 от правилата на FCC (Федералната комисия по комуникациите
на САЩ). Работата подлежи на следните две условия: (1) това устройство да не предизвиква вредни
смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, в това число и
смущения, които могат да предизвикат нежелана работа.
Това оборудване е било тествано и установено като отговарящо на ограниченията за цифрово
устройство от клас B съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са с цел да предоставят
разумна защита срещу вредните смущения в една битова инсталация. Това оборудване генерира,
използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не се монтира и използва в съответствие с
инструкциите, може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Въпреки това няма
гаранция, че няма да възникне такова смущение в конкретна инсталация. Ако това оборудване
причинява вредни смущения в радио или телевизионен приемник, което може да бъде установено чрез
изключване и включване на оборудването, съветваме потребителя да коригира смущението чрез една
или повече от следните мерки:
•
•
•
Да преориентира или да премести приемната антена.
Да увеличи разстоянието между оборудването и приемника.
Да свърже оборудването в контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
57
Важна информация
•
Да се консултира с търговец или опитен радио/телевизионен техник за помощ.
Изявление за Канада
Това ISM устройство отговаря на канадския стандарт ICES-001.
Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.
6.5 Почистване и дезинфекция
Инструкции
•
•
•
•
Задължително извадете захранващия кабел от електрозахранващата мрежа, когато почиствате LCD
монитора.
Внимавайте да не надраскате предната повърхност с твърд или абразивен материал.
Прахът, отпечатъците от пръсти, мазните петна и други могат да бъдат отстранени с мека влажна
кърпа (може да се използва малко количество меко почистващо средство върху влажната кърпа).
Избършете капките вода незабавно.
Позволени почистващи разтвори
•
•
•
•
•
•
•
70 процента изопропилов алкохол
1,6 процента воден разтвор на амоняк
Cidex® (2,4 процента глутаралдехиден разтвор)
Натриев хипохлорит (белина) 10 процента
“Зелен сапун” (USP)
0,5 процента хлорхексидин в 70 процента изопропилов алкохол.
Като Cleansafe® оптична почистваща течност
6.6 Обяснение на символите
Символи по устройството
По устройството или електрозахранването можете да намерите следните символи (неизчерпателен
списък):
Указва, че устройството отговаря на изискванията на приложимите директиви на
ЕС.
Указва съответствие с част 15 от правилата на FCC (клас A или клас B)
Указва, че устройството е одобрено според нормативите за одобрение на UL
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на UL за Канада и САЩ
E160779
Указва, че устройството е одобрено според нормативите Demko на UL
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на CCC
S&E
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на VCCI
58
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Важна информация
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на KC
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на BSMI
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на PSE
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на RCM
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на EAC
Внимание: Федералното законодателство (Съединени американски щати)
ограничава продажбата на това изделие да се извършва от лицензиран
медицински специалист или по предписание от такъв.
IS 13252 (Part 1)
IEC 60950-1
Указва, че устройството е одобрено според нормативите на BIS
R-xxxxxxxx
www.bis.gov.in
Указва USB конекторите на устройството
Указва DisplayPort конекторите на устройството
Указва законния производител
Указва датата на производство
yy
Указва пределната температура1 за безопасна работа на устройството в рамките
на спецификациите.
xx
SN
REF
Указва серийния номер на устройството
Указва номера на частта на устройството или каталожния номер
Предупреждение: опасно напрежение
1:
Стойностите за xx и yy могат да бъдат намерени в параграфа с техническите спецификации.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
59
Важна информация
Внимание
Вижте инструкциите за работа
Указва, че това устройство не трябва да бъде изхвърляно с битовата смет, а да
се рециклира според европейската директива за отпадно електрическо и
електронно оборудване
Указва прав ток (DC)
Указва променлив ток (AC)
Режим на готовност
Еквипотенциалност
Гръмоотвеждане (заземяване)
или
Символи по кутията
Върху кутията на устройството можете да намерите следните символи (неизчерпателен списък):
Указва устройство, което може да бъде счупено или повредено, ако с него не се
борави внимателно при съхранение.
Указва устройство, което трябва да бъде защитено от влага при съхранение.
Указва посоката на съхранение на кутията. Кутията трябва да се транспортира,
носи и съхранява по такъв начин, че стрелките винаги да сочат нагоре.
15
n
n
Указва максималния брой идентични кутии, които могат да бъдат подреждат един
върху друга, като “n” е максимално допустимият брой.
или
Показва теглото на кутията и че трябва да бъде пренасяна от две лица.
xx-yy Kg
или
xx-yy
xx-yy
Указва, че кутията не трябва да се разрязва с нож, резец или друг остър предмет.
yy °C
+60
Указва пределната температура,2 на която устройството може да бъде безопасно
излагано при съхранение.
xx °C
-20
60
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Важна информация
yy %
85
Указва диапазона2 на влажност, в чийто граници устройството може да бъде
безопасно излагано при съхранение.
5x %
yyy kPa
106
Указва диапазона2на атмосферно налягане, в чийто граници устройството може
да бъде безопасно излагано при съхранение.
xx kPa
50
6.7 Юридически отказ от права
Заявление за отказ от отговорност
Въпреки че са положени всички усилия за постигане на техническа точност на този документ, ние не
носим отговорност за грешки, които могат да бъдат открити. Нашата цел е да ви предоставим възможно
най-точната и използваема документация; ако откриете грешки, ви молим да ни уведомите.
Софтуерните продукти на Barco са собственост на Barco. Те се разпространяват под авторско право на
Barco N. V. или Barco, Inc., за използване само при специфичните условия на софтуерно лицензно
споразумение между Barco N. V. или Barco Inc. и притежателя на лиценза. Не се позволява никакво
друго използване, дублиране или разпространение на информация за софтуерните продукти на Barco
в каквато и да е форма.
Спецификациите на продуктите на Barco подлежат на промяна без предизвестие.
Търговски марки
Всички търговски марки и регистрирани търговски марки са собственост на съответните им
притежатели.
Заявление за авторско право
Този документ е защитен от авторско право. Всички права са запазени. Нито този документ, нито която
и да е част от него, могат да бъдат възпроизвеждани или копирани в каквато и да е форма или с
каквито и да е средства - графични, електронни или механични, в това число системи за фотокопиране,
запис на лента или съхранение и извличане на информация - без писменото позволение на Barco.
© 2019 Barco N.V. Всички права запазени.
6.8 Технически спецификации
Общ преглед
Технология на екрана
Размер на активния екран (по
диагонал)
Размер на активния екран
(хоризонтал х вертикал)
Аспектно съотношение
(хоризонтал : вертикал)
Резолюция
Стъпка на пиксела
Поддръжка за цветове
Цветова гама
Зрителен ъгъл (хоризонтал,
вертикал)
Максимална осветеност
2:
TFT AM LCD
1067 мм (42.0 инча)
930 x 523 мм (36.6 x 20.6 инча)
16:9
2MP (1920 x 1080)
0.4845 мм
1073 милиона (10-bit)
72% NTSC
178°
500 cd/м² (типично)
Стойностите за xx и yy могат да бъдат намерени в параграфа с техническите спецификации.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
61
Важна информация
Контрастно съотношение
Време на реакция (Tr + Tf)
Гама
Цвят на корпуса
Клавиатура
Входни видеосигнали (LED
версия)
Изходни видеосигнали (LED
версия)
Входни видеосигнали (MNA
версия)
Изходни видеосигнали (MNA
версия)
Входни видео формати
Дистанционно управление
Източник на захранване
(интегрирано
електрозахранване)
Консумация на енергия
(номинална)
Управление на захранване
Точков часовник
Екранни езици
Размери на дисплея (Ш х В х
Д)
62
4000:1 (типично)
8 мсек
Присъща, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, рентген
Бял RAL 9003
7-клавишна мембранна, дясна страна
DVI-I единична връзка (цифров и аналогов – HDMI видео поддръжка с
HDCP)
DisplayPort (VESA стандарт 1.1a)
S-video (4-пинов Mini DIN)
Composite video (1x BNC)
Компонентно видео RGBS / YPbPr (4x BNC)
3G-SDI (1x BNC)
DVI-D
Composite video (1x BNC)
S-video (4-пинов Mini DIN)
3G-SDI (1x BNC)
DVI-I единична връзка (цифров и аналогов – HDMI видео поддръжка с
HDCP)
DisplayPort (VESA стандарт 1.1a)
S-video (4-пинов Mini DIN)
Composite video (1x BNC)
Компонентно видео RGBS / YPbPr (4x BNC)
Интегриран мрежов адаптер Barco NEXXIS
DVI-D
Composite video (1x BNC)
S-video (4-пинов Mini DIN)
(може да се избере NEXXIS на DVI порт)
VGA и DVI : До 1920x1200 при 60 Hz (редуцирано бланкиране)
• Максимален часовник за пиксели: 165MHz
• Максимална хор. чест.: 90 kHz
• Максимална верт. чест: 75 Hz
Стандартно PAL и NTSC за S-Video, Composite и компонентно
Компонентно YPbPr/ RGBS: HDTV – до 1080i и 1080p
Поддържан SDI формат: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
SDI съответствие: SMPTE 425M (ниво A), SMPTE 424M, SMPTE 292M,
SMPTE 259M-C, SMPTE 296M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601
Displayport 1.1a: до 1920 x 1200 60 Hz
Инфрачервено дистанционно управление/сериен RS-232 интерфейс
(D-sub 9-пина)
100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz автоматично превключване
LED версия: <100 W
MNA версия: <110 W
Поддържани DVI-DMPM състояния
Включено състояние
Активно изключено състояние
165 MHz
Английски, френски, немски, испански, италиански
1015.5 x 608.5 x 88 мм (40 инча x 23.95 инча x 3.46 инча)
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Важна информация
Размери на опаковката (Ш х В
х Д)
Нето тегло на дисплея без
стойка
Нето тегло на опаковката без
стойка
Стандарт за закачване
Защита на екрана
1120 x 790 x 310 мм (44.09 инча x 31.10 инча x 12.2 инча)
24 кг (<52.9 фунта)
29.7 кг (65.47 фунта)
VESA (600 мм и 200 мм)
Предпазно, неотразяващо темперирано стъкло
Сертификации
Одобрения/маркировки:
CE, C-UL-US, DEMKO, CCC
Медицинско оборудване:
MDD 93/42/EEC с изменения от 2007/47/EC, клас I
IEC 60601-1 (изд. 3); изм. 1
EN 60601–1: 2006 + A11:2011 + A1:2013 + A12:2014
ANSI/AAMI ES 60601-1 (изд. 3) + A1:2012; C1:2009/(R)2012 и A2:2010/
(R)2012
CAN/CSA-C22.2 No 60601–1:14
EMC:
IEC / EN 60601-1-2: 2014
EN 55011 / CISPR11 клас B
FCC 47 CFR част 15
CCC:
GB1943 1–2011
GB9254–2008
GB17652 1–2012
Доставени принадлежности
Ръководство на потребителя (английски език) – други езици (немски,
френски, италиански, испански, шведски, японски, опростен китайски)
налични като pdf файлове
Видеокабел (DVI Dual Link) 3.0 м
Захранващи кабели за Европа (CEBEC/KEMA), за САЩ (UL/CSA), за
Китай (Z3487500 “китайски” захранващ кабел L=1500)
ИЧ дистанционно управление
Гаранция
3 години
Работна температура
10-35°C за работа / 0-40°C за безопасност
Температура на съхранение -20 – +60°C
Работна влажност
10 – 90% (без кондензация)
Влажност на съхранение
5 – 90% (без кондензация)
Работна надморска височина макс. 3000 м
Надморска височина за
макс. 12000 м
съхранение
Изисквания за зелена енергия в съответствие с ROHS-2, REACH, WEEE
Ниво на защита
IP21 / Лице: IPx5
Времена за DVI-VGA
Елемент
1
2
3
4
5
6
Наименова- Пиксел х
ред
ние
Формат
480i
480p59
480p60
576i
576p
720p29
NTSC
480p
480p
PAL I
576p
720p
720 x 487
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
Хориз.
чест.
(kHz)
15734
31.47
31.5
15625
31.25
22.48
Верт. чест Хориз. Верт.
(Hz)
общо общо
DVI
VGA
59.94
59.94
60
50
50
29.97
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
Не
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
63
Важна информация
Елемент
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Наименова- Пиксел х
ред
ние
Формат
720p30
720p50
720p59
720p60
1080i25
1080i29
1080i30
1080p29
1080p30
1080p50
1080p59
1080p60
DMT0660
DMT0672
DMT0675
DMT0685
DMT0856
DMT0860
DMT0872
DMT0875
DMT0885
DMT1060
DMT1070
1280 x 720
1280 x 720
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1027 x 768
1024 x 768
720p
720p
720p
720p
1080i
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
VGA
VGA
VGA
VGA
SVGA
SVGA
SVGA
SVGA
SVGA
XGA
XGA
30
31
32
33
34
35
36
37
38
DMT1075
DMT1085
DMT1175
DMT1260G
DMT1275G
DMT1285G
DMT1660
CVR1460
CVT1460
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 1024
1600 x 1200
1400 x 1050
1400 x 1050
39
40
41
42
CVR1660D
CVT1660D
CVT
IBM
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1200
640 x 350
XGA
XGA
XGA+
SXGA
SXGA
SXGA
UXGA
SXGA+
SXGA+
(VESA)
WSXGA+1
WSXGA+2
WUXGA1
43
44
45
VESA
VESA
IBM
46
VESA
Хориз.
чест.
(kHz)
22.5
37.5
44.96
45
28.13
33.72
33.75
33.72
33.75
56.25
67433
67.5
31.5
37.86
37.5
43269
35.16
37.88
48.08
46875
53.74
48.4
56.4
Верт. чест Хориз. Верт.
(Hz)
общо общо
DVI
VGA
30
50
59.94
60
50
59.94
60
29.97
30
50
59.94
60
60
72808
75
85008
56.25
60.32
72.19
75
85061
60
70
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
(диаг.
режим)
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да (диаг.
режим) 3
60
68.7
67.5
64
79976
91.1
75
64744
65.32
75
85
75
60
75025
85
60
59948
59.98
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
64.67
65.29
74038
31.5
59.88
59.95
59.95
70
800
449
Да
Да
Да
Да
(диаг.
режим)
Да
Да
Да
Не
640 x 350
640 x 400
640 x 400
37.9
24.8
31.5
85
56.3
70.0
832
848
800
446
440
449
640 x 400
37.9
85.0
832
446
3
3
Да
Да
Не
Да
Да
Не
(диаг.
режим)
3
3:
64
OSD Smart Video зададено на “Диагностика”
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Да
Да
Важна информация
Компоненти на времената - SOG
Елемент
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Наименован- Пиксел х
ред
ие
Формат
480i
480p59
480p60
576i
576p
720p50
720p59
720p60
1080i25
1080i29
1080i30
1080p29
1080p30
1080p50
1080p59
1080p60
NTSC
480p
480p
PAL I
576p
720p
720p
720p
1080i
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
720 x 487
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
Хориз.
чест.
(kHz)
15734
31.47
31.5
15625
31.25
37.5
44.96
45
28.13
33.72
33.75
33.72
33.75
56.25
67433
67.5
Верт. чест Хориз. Верт.
(Hz)
общо общо
SOG
RGBS /
YPbPr
59.94
59.94
60
50
50
50
59.94
60
50
59.94
60
29.97
30
50
59.94
60
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Верт. чест Хориз. Верт.
(Hz)
общо общо
SDI
(Ypb)
RGBS /
YPbPr
59.94
50
50
59.94
60
50
59.94
60
29.97
30
50
59.94
60
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Времена SDI
Елемент
1
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Наименован- Пиксел х
ред
ие
Формат
480i
576i
720p50
720p59
720p60
1080i25
1080i29
1080i30
1080p29
1080p30
1080p50
1080p59
1080p60
NTSC
PAL I
720p
720p
720p
1080i
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
720 x 487
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
Хориз.
чест.
(kHz)
15734
15625
37.5
44.96
45
28.13
33.72
33.75
33.72
33.75
56.25
67433
67.5
Съответствие със стандарт SDI:
SMPTE 425M (ниво A), SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601
SDI видеообработка:
Y Cb Cr 4:2:2
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
65
Важна информация
89.6
Handles included
Размери
88
Handles
excluded
41.1
142.8
608.5
1015.5
Handles
Изображение 6-2
6.9 Информация за лицензите с отворен
изходен код
Информация за лицензите с отворен изходен код
Този продукт съдържа софтуерни компоненти, разпространявани под лиценз с отворен изходен код.
Вие потвърждавате, че ще се придържате към условията на всеки софтуерен лиценз с отворен изходен
код.
Списък с използваните софтуерните компоненти с отворен изходен код е наличен в приложимото
ЛСКП чрез раздела “My Barco” на уебсайта на Barco или чрез други (онлайн) средства.
Авторското право за всеки софтуерен компонент с отворен изходен код принадлежи на съответния
първоначален притежател на авторското право, всеки допълнителен сътрудник и/или съответния (те)
66
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
Важна информация
пълномощник (ци), който (ито) може да е (са) определен (и) в съответната документация, изходен код,
файл README или по друг начин. Нямате право да отстранявате, препречвате или променяте по друг
начин съответните авторски права.
ВСЕКИ ОТДЕЛЕН СОФТУЕРЕН КОМПОНЕНТ С ОТВОРЕН ИЗХОДЕН КОД И ВСЯКА СВЪРЗАНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИ ФОРМА БЕЗ ИЗРИЧНА ИЛИ
КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛЯТ НА
АВТОРСКОТО ПРАВО ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДРУГ СЪТРУДНИК НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
ДИРЕКТНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАЗИДАТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ДОРИ АКО ТЕ
СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО КАК СА ПРИЧИНЕНИ
И ОТ КАКВАТО И ДА БИЛА ДРУГА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ/
ПОДРОБНОСТИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ВЪВ ВСЕКИ КОНКРЕТЕН ЛИЦЕНЗ С ОТВОРЕН ИЗХОДЕН
КОД.
По отношение на GPL, LGPL или други подобни лицензи във връзка със съответния достъп на
изходния код и автоматичната приложимост на лицензионните правила:
•
•
Вие потвърждавате, че ще се придържате към условията на всеки един конкретен, приложим
софтуерен лиценз с отворен изходен код. Вие носите отговорност за вашите собствени допълнения,
промени или модификации без каквито и да било обратни искове или претенции към Barco. Освен
това потвърждавате, че такива допълнения, промени или модификации могат да нарушат
възможността на Barco – по собствено усмотрение на Barco – да продължи да предоставя услуги,
гаранции, софтуерни актуализации, поправки, поддръжка, достъп или подобни възможности без
каквито и да било обратни искове или претенции към Barco.
Barco предлага да предостави съответния изходен код и ще предостави съответния изходен код по
имейл или чрез връзка за изтегляне, освен ако съответният лиценз не ви позволява да изискате от
Barco да предостави изходения код на материален носител, в който случай Barco ще ви таксува за
действителните разходи за извършване на такова разпространение, като например разходите за
носител, доставка и обработка. Може да се възползва от тази опция с писмено заявление до Barco
N.V, attn. legal department, President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk (Белгия). Това предложение е
валидно за период от три (3) години от датата на разпространение на този продукт от Barco.
K5903030BG (451920611336BG) /05 MDSC-2242
67
Barco NV
President Kennedypark 35
8500 Kortrijk
Belgium
K5903030BG (451920611336BG) /05 | 2019-06-07
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Registered office: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement