Barco MUIP-2112 Lietotāja rokasgrāmata

Barco MUIP-2112 Lietotāja rokasgrāmata
MUIP-2112
12.5 collu šķidro kristālu displeja (LCD) lietotāja interfeiss
Lietošanas pamācība
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Registered office: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Satura rādītājs
1 Laipni lūdzam!.....................................................................................................................................................................................................5
1.1 Kastes saturs..........................................................................................................................................................................................6
1.2 Izstrādājuma pārskats.......................................................................................................................................................................6
2 Uzstādīšana...........................................................................................................................................................................................................9
2.1 Kabeļu savienojumi .........................................................................................................................................................................10
2.2 Kabeļu izvilkšana .............................................................................................................................................................................. 11
2.3 Uzstādīšana uz darbvirsmas balsta (papildiespēja)......................................................................................................12
3 Apkope ..................................................................................................................................................................................................................15
3.1 Plānotā apkope ..................................................................................................................................................................................16
3.2 Tīrīšana ..................................................................................................................................................................................................16
4 Svarīga informācija.......................................................................................................................................................................................17
4.1 Drošības informācija .......................................................................................................................................................................18
4.2 Vides aizsardzības informācija..................................................................................................................................................21
4.3 Bioloģiskais apdraudējums un ierīces nodošana atpakaļ pārdevējam...............................................................24
4.4 Normatīvu informācija ....................................................................................................................................................................24
4.5 Simbolu skaidrojums.......................................................................................................................................................................25
4.6 Juridiska atruna..................................................................................................................................................................................27
4.7 Tehniskie dati.......................................................................................................................................................................................27
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
3
4
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
Laipni lūdzam!
1
Ievads
MUIP-2112 skārienekrāna skaitļošanas modulis ir vieds 12.5 collu displejs, kas paredzēts medicīniskam
lietojumam un ir aprīkots ar operētājsistēmu Windows Embedded. Displeja izturīgā konstrukcija, nelielais
izmērs un skārienekrāna interfeiss padara to piemērotu sistēmas vadības elementu izmantošanai. MUIP-2112
nav paredzēts kā pārnēsājama ierīce. Iekšējais akumulators galvenokārt paredzēts tam, lai nepieļautu
operētājsistēmas avarēšanu, ja rodas pēkšņs sprieguma kritums elektrotīklā. Iekšējais akumulators maksimāli
spēj nodrošināt aptuveni vienas stundas ilgu ierīces darbības laiku. Ja MUIP-2112 izmanto sistēmā uz VESA
balsta vai darbvirsmas balsta ar barošanas pieslēgumu un pievienotiem LAN kabeļiem, iekšējais akumulators
vienmēr tiek pilnībā uzlādēts un netiek pakļauts biežiem uzlādes-izlādes cikliem.
Brīdinājumi, piesardzības norādījumi, piezīmes un padomi
Šajā lietošanas pamācībā var būt izmantoti četri piesardzības vai ieteikumu paziņojumu līmeņi. Dilstošā
svarīguma secībā tie ir šādi:
BRĪDINĀJUMS. Apraksta bīstamas situācijas vai apdraudējumu, kas var radīt smagu vai nāvējošu
traumu.
UZMANĪBU! Apraksta bīstamas situācijas, kas var radīt izstrādājuma bojājumus.
Sniedz papildinformāciju par aprakstīto tēmu.
Sniedz papildu ieteikumus par aprakstīto tēmu.
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
5
Laipni lūdzam!
1.1 Kastes saturs
Pārskats
•
•
•
•
MUIP-2112 12.5 collu skārienekrāna skaitļošanas modulis
Barošanas bloks: 19 V, 65 W. Maiņstrāvas-līdzstrāvas (AC-DC) 19 V 65 W ārējais barošanas bloks
Divi elektrotīkla barošanas kabeļi (ES un ASV variants)
Viena lietošanas pamācība
Saglabājiet oriģinālos iepakojuma materiālus. Tie ir paredzēti šim displejam un nodrošina ideālu
displeja aizsardzību pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā.
1.2 Izstrādājuma pārskats
Priekšpuse
3
Attēls 1-1
1. MUIP-2112
2. Barošanas poga:
Nospiediet, lai IESLĒGTU un IZSLĒGTU aprīkojumu.
3. Darbvirsmas balsts (papildiespēja)
6
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
1
2
Laipni lūdzam!
Aizmugurējā daļa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
1
1
12
2
Attēls 1-2
1. Aizmugurējā pārsega fiksācijas skrūvju atveres (2x)
2. Aizmugurējais pārsegs (standarta versijā atvērts/papildiespējas versijā aizvērts)
3. Atiestates poga (aktivizēšana ar spraudīti vai skavu)
4. Audio, mikrofona ieejas ligzda
5. Audio līnijas izejas stereo ligzda
6. Video izeja, mini DP++ interfeiss (ārējā DP vai HDMI monitora pievienošanai)
7. Viena USB 2.0 pieslēgvieta, A tipa savienotājs
8. Viena USB 3.0 pieslēgvieta, A tipa savienotājs
9. Gigabit Ethernet savienotājs (LAN1)
10. Gigabit Ethernet savienotājs (LAN2)
11. Barošanas ligzdas ieejas savienotājs (diapazons: 12–24 V DC, nominālais parametrs: 19 V DC)
12. VESA 75 mm stiprinājuma skrūvju atveres (4x)
13. Spriegojuma atbrīvošanas kabelis (tikai papildiespējas versijā ar aizvērtu aizmugurējo pārsegu)
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
7
Laipni lūdzam!
8
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
2
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS. Pirms uzstādīt un lietot monitoru, izlasiet visu svarīgo drošības informāciju. Skatiet
attiecīgo nodaļu šajā lietošanas pamācībā.
BRĪDINĀJUMS. Lai uzstādītu šo aprīkojumu, ir nepieciešama pietiekama pieredze. Visas ierīces un
konfigurācija vispirms jāpārbauda pirms ierīču lietošanas.
UZMANĪBU! Pēc displeja uzstādīšanas medicīniskajā sistēmā nostipriniet visus kabeļus, lai
nepieļautu to nevēlamu atvienošanu.
UZMANĪBU! Aprīkojumu nav paredzēts sterilizēt.
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
9
Uzstādīšana
2.1 Kabeļu savienojumi
Aizmugurējā pārsega atvēršana un aizvēršana
1.
Noņemiet abus gumijas vāciņus, kas pārklāj fiksācijas skrūves.
2.
Izskrūvējiet abas fiksācijas skrūves un noņemiet aizmugurējo pārsegu no MUIP-2112.
Attēls 2-1
3.
Lai pareizi aizvērtu aizmugurējo pārsegu, vispirms izvietojiet kabeļus, kā aprakstīts šeit: “Kabeļu izvilkšana”,
lappuse 11. Uzlieciet aizmugurējo pārsegu un veiciet iepriekš aprakstītās darbības pretējā secībā.
Barošanas un LAN pieslēgums
1.
MUIP-2112 skārienekrāna skaitļošanas modulis, kas darbojas kā inteliģents lietotāja interfeiss, parasti tiek
pievienots sistēmai, izmantojot Ethernet LAN savienojumu un/vai USB interfeisa savienojumu.
Ievietojiet barošanas savienotāju barošanas ieejas ligzdā.
Attēls 2-2
2.
Ievietojiet LAN savienotāju LAN ieejā.
Attēls 2-3
10
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
Uzstādīšana
Citi kabeļu savienojumu piemēri (tikai versijā ar atvērtu aizmugurējo pārsegu)
1.
Ievietojiet USB 3.0 savienotāju USB 3.0 ieejā.
Attēls 2-4
2.2 Kabeļu izvilkšana
Versija ar atvērtu aizmugurējo pārsegu
1.
Kabeļus var izvietot divos dažādos veidos:
Izvelciet kabeļus taisni uz leju (kā parādīts zemāk).
Attēls 2-5
2.
Izvietojiet kabeļus aiz tapas (kā parādīts zemāk).
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
11
Uzstādīšana
Attēls 2-6
Šo izvietojumu var izvēlēties tikai tad, ja tiek izmantoti vismaz 3 kabeļi.
Versija ar aizvērtu aizmugurējo pārsegu (papildiespēja)
1.
Tā kā LAN un barošanas kabeli iekļauj spriegojuma atbrīvošanas kabelis, kas izvilkts cauri kvadrātveida
atverei aizvērtajā aizmugurējā pārsegā, īpaša izvietošana nav nepieciešama.
Attēls 2-7
2.3 Uzstādīšana uz darbvirsmas balsta
(papildiespēja)
Orientācija
Darbvirsmas balsts var tikt iekļauts MUIP-2112 W00 komplektā. Šo balstu var uzstādīt divās atšķirīgās
orientācijās, ļaujot novietot aprīkojumu dažādos leņķos.
12
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
Uzstādīšana
Attēls 2-8
Uzstādīšana
1.
Novietojiet darbvirsmas balstu vēlamajā orientācijā.
2.
Uzstādiet MUIP-2112 uz darbvirsmas balsta horizontāli.
3.
Ievietojiet un pievelciet četras VESA 75 mm stiprinājuma skrūves.
Attēls 2-9
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
13
Uzstādīšana
Attēls 2-10
14
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
Apkope
3
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
15
Apkope
3.1 Plānotā apkope
Par
MUIP-2112 nav jāveic ne plānota apkope, nedz kalibrācija. Ja neesat pārliecināti, lūdzu, sazinieties ar Barco
Healthcare.
3.2 Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS. Pirms sākat tīrīt displeju, atvienojiet no elektrotīkla displeja barošanas kabeli.
UZMANĪBU! Uzmanieties, lai nesabojātu vai nesaskrāpētu šķidro kristālu displeja priekšējo stiklu.
Uzmanieties, valkājot gredzenus vai citas rotaslietas, un neizmantojiet pārmērīgu spiedienu uz
šķidro kristālu displeja priekšējo stiklu.
UZMANĪBU! Nelietojiet un nesmidziniet šķidrumu tieši uz displeja, jo pārmērīgs šķidruma
daudzums var sabojāt iekšējās elektronikas daļas. Tā vietā samitriniet ar šķidrumu tīrīšanas drānu.
Displeja tīrīšana
Tīriet displeju ar sūkli, tīrīšanas drānu vai mīkstu salveti, kas nedaudz samitrināta medicīniskajām iekārtām
paredzētā tīrīšanas līdzeklī. Izlasiet un ievērojiet visus norādījumus tīrīšanas līdzekļa uzlīmē. Ja rodas šaubas
par konkrēta tīrīšanas līdzekļa iedarbību, lietojiet parastu ūdeni.
Iespējamie tīrīšanas līdzekļi:
•
•
•
•
•
•
•
70% izopropilspirts
1.6% ožamā spirta
Cidex® (2.4% glutaraldehīda šķīduma)
Nātrija hipohlorīts (balinātājs), 10%
“Zaļās ziepes” (USP)
0.5% hlorheksidīns 70% procentu izopropilspirtā
Optikas tīrīšanas šķidrums Cleansafe®
Neizmantojiet šādus izstrādājumus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Spirtu/šķīdinātājus, kuru koncentrācija ir: > 70%
Spēcīgu sārmu, spēcīgus šķīdinātājus
Skābi
Mazgāšanas līdzekļus ar fluorīdu
Mazgāšanas līdzekļus ar amonjaku, kura koncentrācija ir: > 1.6%
Mazgāšanas līdzekļus ar abrazīvām piedevām
Dzelzs skaidas
Abrazīvu sūkli
Tērauda asmeņus
Drānu ar tērauda diegiem
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
Svarīga informācija
4
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
17
Svarīga informācija
4.1 Drošības informācija
Vispārīgi ieteikumi
Pirms lietot ierīci, izlasiet drošības un lietošanas norādījumus.
Saglabājiet drošības un lietošanas norādījumus turpmākām uzziņām.
Ievērojiet visus brīdinājumus uz ierīces un lietošanas norādījumu rokasgrāmatā.
Ievērojiet visus darbības un lietošanas norādījumus.
Elektrotrauma vai aizdegšanās bīstamība
Lai nepieļautu elektrotraumas vai aizdegšanos, nenoņemiet pārsegu.
Ierīces iekšpusē nav apkopei paredzētu detaļu. Uzticiet apkopi kvalificētiem darbiniekiem.
Nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
Ierīces pārveidošana
Nepārveidojiet šo ierīci bez ražotāja atļaujas.
Aizsardzības veids (elektrisks):
Monitors ar iekšējo barošanas bloku: II klases aprīkojums.
Drošības pakāpe (ugunsnedrošs anestēzijas līdzekļa maisījums):
Aprīkojumu nedrīkst lietot vidē, kurā ir ugunsnedrošs anestēzijas līdzekļa maisījums ar gaisu, skābekli, vai
slāpekļa oksīdu.
Aprīkojumu nedrīkst izmantot, ja skābekļa saturs gaisā pārsniedz 25%.
Aprūpes aprīkojums, kas nav paredzēts pacientiem
•
•
•
Aprīkojums jāizmanto galvenokārt veselības aprūpes iestādē, tostarp pacientu zonā.
Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot ar dzīvības uzturēšanas iekārtām.
Lietotājs nedrīkst vienlaikus pieskarties signāla ievades pieslēgvietām (Signal Input Ports, SIP) vai signāla
izvades pieslēgvietām (Signal Output Ports, SOP) un pacientam. Aizmugurējam pārsegam jābūt aizvērtam
un pieskrūvētam.
Būtiski svarīgie lietojumi
Mēs stingri iesakām sagatavot rezerves displeju, kas ir tūlītēji pieejams svarīgos lietojumos.
Elektrisko skalpeļu lietošana
Nodrošiniet iespējami lielāku atstatumu starp elektroķirurģisko ģeneratoru un citu elektronisko aprīkojumu
(piemēram, monitoriem). Ieslēgts elektroķirurģiskais ģenerators var radīt šī aprīkojuma darbības traucējumus
un ietekmēt displeja darbību.
Pieslēgums barošanas avotam — aprīkojums ar ārēju 19 V DC barošanu
•
•
•
•
•
•
•
18
Prasības barošanas avotam: aprīkojums jāpieslēdz atbilstošam medicīniskām vajadzībām apstiprinātam
AC/DC (maiņstrāvas/līdzstrāvas) barošanas avotam (II klase).
Medicīniskām vajadzībām apstiprinātam AC/DC barošanas avotam jābūt nodrošinātam ar maiņstrāvas
(AC) elektrotīkla spriegumu.
Barošanas bloks ir norādīts kā ME aprīkojuma daļa, vai kombinācija ir norādīta kā ME sistēma.
Aprīkojums jāuzstāda blakus viegli pieejamai sienas kontaktligzdai.
Lai atslēgtu ierīci no elektrotīkla, atvienojiet maiņstrāvas barošanas bloku.
Aprīkojums paredzēts nepārtrauktai izmantošanai.
Aprīkojuma atbilstība medicīniskās drošības un EMS prasībām ir izvērtēta saskaņā ar nodrošināto
medicīniskās klases barošanas avotu. Izmantojot citu barošanas avotu, sistēmas līmenī jāveic drošības un
EMS prasību atbilstības pārbaude.
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
Svarīga informācija
•
•
Neizmantojiet komplektā iekļauto maiņstrāvas barošanas bloku citu ierīču darbināšanai.
Nepārvietojiet aprīkojumu, kad ir pievienots barošanas kabelis un savienojuma kabeļi. Pretējā gadījumā
var rasties aprīkojuma, barošanas kabeļa un savienojuma kabeļu bojājums, kā arī aizdegšanās vai
elektrotrauma.
Īslaicīgs pārspriegums
Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet barošanas kabeli no maiņstrāvas kontaktligzdas.
Savienojumi
Jebkuram ārējam savienojumam ar citām perifērijas ierīcēm jāatbilst standarta IEC60601-1 3. izd.
16. klauzulas prasībām vai standarta IEC 60601-1-1 tabulas BBB.201 prasībām attiecībā uz medicīniskām
elektrosistēmām.
Lai nodrošinātu atbilstību EMS noteikumiem, savienojumam ar perifērijas ierīcēm lietojiet tikai ekranētus
saskarnes kabeļus.
Barošanas kabeļi:
•
•
•
•
Lūdzu, izmantojiet šī aprīkojuma komplektā iekļauto barošanas kabeli. Ja barošanas kabelis šī aprīkojuma
komplektā nav iekļauts, sazinieties ar piegādātāju. Citos gadījumus izmantojiet barošanas kabeli, kas
atbilst maiņstrāvas elektrotīkla sprieguma parametriem un spēkā esošiem konkrētās valsts drošības
standartiem.
Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas un pagarinājuma kabeļus, jo var notikt aizdegšanās vai rasties
elektrotrauma.
Elektrotīkla barošanas kabeļa aizsardzība: barošanas kabeļi jāizvelk tā, lai uz tiem nevarētu uzkāpt vai tos
iespiest ar uz kabeļiem novietotiem priekšmetiem, pievēršot īpašu uzmanību kabeļiem pie spraudņiem un
kontaktligzdām.
Barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai apstiprināts operators.
Zemējuma uzticamība
Zemējuma uzticamību var panākt tikai tad, ja aprīkojums ir pievienots atbilstošai kontaktligzdai.
Šķidrumi un mitrums
Nekādā gadījumā nepakļaujiet aprīkojumu šķidrumu vai mitruma iedarbībai.
Nekad nelietojiet aprīkojumu ūdens tuvumā, piemēram, pie vannas, izlietnes, peldbaseinā, pie virtuves
izlietnes, veļas mazgājamās mašīnas vai mitrā pagrabā.
Šis aprīkojums atbilst IPx3 klasei. Barošana atbilst IPx0 klasei.
Mitruma kondensācija
Nelietojiet aprīkojumu vietās ar krasām temperatūras un mitruma līmeņa izmaiņām un nenovietojiet
aprīkojumu tieši aukstā gaisa plūsmas ceļā no gaisa kondicionēšanas sistēmas izvada.
Mitrums var radīt kondensāciju uz aprīkojuma virsmas vai tā iekšpusē, un aizsargplāksne var norasot. Tā nav
izstrādājuma darbības kļūme, tomēr aprīkojums var tikt bojāts.
Ja rodas kondensācija, atvienojiet aprīkojumu no elektrotīkla un uzgaidiet, līdz kondensācija izzūd.
Ventilācija
Nepārklājiet un nenosprostojiet ierīces pārsegā esošās ventilācijas atveres. Uzstādot ierīci skapī vai citā
slēgtā vietā, atstājiet pietiekami daudz brīvas vietas starp ierīci un skapja sāniem.
Šķidro kristālu displeja panelis ierīces darbības laikā sasilst. Tā nav kļūme. Nodrošiniet atbilstošu gaisa
cirkulāciju, lai pazeminātu aprīkojuma temperatūru.
Uzstādīšana
•
•
Novietojiet aprīkojumu uz plakanas, cietas un stabilas virsmas, kas var noturēt vismaz 3 ierīču svaru. Ja
izmantojat nestabilus ratiņus vai statīvu, aprīkojums var nokrist, radot smagu traumu bērnam vai
pieaugušajam un/vai sabojājot aprīkojumu.
Neļaujiet nevienam kāpt vai sēdēt uz aprīkojuma.
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
19
Svarīga informācija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pēc aprīkojuma piestiprināšanas balstam, neizmantojiet aprīkojumu kā rokturi, lai pārvietotu aprīkojumu.
Norādījumus par to, kā pārvietot balstu ar aprīkojumu, skatiet balsta norādījumu rokasgrāmatā.
Šī aprīkojuma uzstādīšanas, regulārās apkopes un pārbaudes laikā pievērsiet īpašu uzmanību drošībai.
Lai uzstādītu šo aprīkojumu, ir nepieciešama pietiekama pieredze, it īpaši, nosakot sienas, balsta vai
griestu piekares izturību displeja svara noturēšanai. Uzticiet šī aprīkojuma uzstādīšanu pie sienas tikai
prasmīgam tehniķim un pievērsiet uzmanību drošībai uzstādīšanas un lietošanas laikā.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radušās neatbilstīgas vai
nepareizas uzstādīšanas dēļ.
Pēc displeja uzstādīšanas medicīniskajā sistēmā nostipriniet to, lai nepieļautu nevēlamu ierīces
atvienošanu.
Aprīkojums jāuzstāda blakus viegli pieejamā vietā. Neuzstādiet vai neatstājiet aprīkojumu vietās ar
ārkārtējām temperatūrām, piemēram, tuvu radiatoram, siltā gaisa atverēm, vai vietās, kas pakļautas
mehāniskai vibrācijai vai triecieniem. Pakļaujot šķidro kristālu displeju pārmērīgām temperatūrām, var
rasties ierīces korpusa deformācija vai darbības traucējumi.
Nenovietojiet ierīci tuvu aprīkojumam, kas rada spēcīgu elektromagnētisko lauku, piemēram, ķirurģiskajam
nazim vai citām medicīniskām ierīcēm.
Tāpat nenovietojiet ierīci vietās, kur ir daudz putekļu, netīrumu vai smilšu, piemēram, tuvu atvērtam logam
vai durvīm.
Ja ierīci īslaicīgi uzstādāt ārpus telpām, nodrošiniet aizsardzību pret gaisā esošiem putekļiem un
netīrumiem. Pretējā gadījumā var rasties neatgriezeniski darbības traucējumi.
Lietošana
Nespiediet un neskrāpējiet priekšējo aizsargekrānu. Nenovietojiet uz aprīkojuma smagus priekšmetus.
Ja aprīkojumu izmantojat zemā temperatūrā, ekrānā var parādīties atlikušais attēls. Tā nav kļūme. Ekrāns
pārslēgsies parastas darbības režīmā, kad temperatūra paaugstināsies līdz atbilstošam līmenim.
Ja ilgstoši tiek parādīts nekustīgs attēls, kādu brīdi var rādīt atlikušo attēlu. Pēc zināma brīža atlikušais attēls
pazudīs.
Transportēšana
Atvienojiet kabeli no aprīkojuma, kad transportēsit ierīci.
Kad transportējat aprīkojumu, turiet to stingri ar abām rokām. Ja aprīkojums nokrīt, var tikt gūta trauma vai
rasties aprīkojuma bojājumi.
Nogādājot aprīkojumu remontam vai pārvadājot to, izmantojiet oriģinālo kartona kasti un iepakojuma
materiālus.
Akumulatori
•
•
•
Šajā ierīcē tiek izmantots RTC akumulators (mod. CR-2032) un litija jonu akumulatora (mod. BN2012350001LPA-01). Abus akumulatorus/baterijas nav paredzēts mainīt lietotājam. Nemēģiniet tos nomainīt;
sazinieties ar Barco pilnvarotu remonta uzņēmumu.
Šajā aprīkojumā izmantoto akumulatoru/bateriju atbilstība ir pārbaudīta, un akumulatorus/baterijas drīkst
nomainīt tikai ar apstiprinātiem akumulatoriem/baterijām.
Akumulatorus/baterijas nav paredzēts uzlādēt, izmantojot citus elektrības avotus. Uzlāde var radīt gāzi un
iekšēju īsslēgumu, izraisot akumulatora plaisāšanu, noplūdi, pārkaršanu, sprādzienu vai aizdegšanos.
PEMS savienojums tīkla/datu savienojumam ar citu aprīkojumu (tikai MNA versijai).
•
•
•
•
PEMS savienojums ar tīkla/datu savienojumu, kas ietver citu aprīkojumu, var radīt iepriekš nenorādītus
riskus pacientiem, operatoriem vai trešajām pusēm.
Atbildīgajai organizācijai jānorāda, jāanalizē, jāizvērtē un jāuzrauga šādi riski.
Turpmākas tīkla/datu savienojuma izmaiņas var radīt jaunus RISKUS, tādēļ ir nepieciešama papildu
analīze.
Izmaiņas TĪKLA/DATU SAVIENOJUMĀ ietver:
- izmaiņas TĪKLA/DATU SAVIENOJUMA konfigurācijā;
-
20
papildu elementu pieslēgšanu TĪKLA/DATU SAVIENOJUMĀ;
elementu atvienošanu no TĪKLA/DATU SAVIENOJUMA;
TĪKLA/DATU SAVIENOJUMAM pievienota aprīkojuma atjaunināšanu;
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
Svarīga informācija
-
TĪKLA/DATU SAVIENOJUMA konfigurācijai pievienota aprīkojuma jaunināšanu.
Vispārīgi brīdinājumi
•
•
•
•
Visas ierīces un konfigurācija kopumā vispirms jāpārbauda un jāapstiprina pirms ierīču lietošanas.
Lietošanas līmenī ir nepieciešams nodrošināt rezerves ierīci, ja rodas šī aprīkojuma atteice.
Pārbaudiet, vai korpusam nav radušies sadursmes izraisīti bojājumi; uzdodiet to veikt kvalificētiem
apkopes darbiniekiem.
Nepievienojiet ierīci internetam, ja pirms tam nav instalēta pretvīrusu programmatūra un interneta
ugunsmūris, kas aizsargā Barco lietotāja interfeisu pret vīrusiem.
Tehniskie dati
•
•
•
•
•
Aprīkojumu paredzēts lietot tikai telpās.
Aprīkojums paredzēts izmantošanai ainavas orientācijā.
II klases aprīkojums, saskaņā ar aizsardzību pret elektrotraumu.
Aprīkojumu nav paredzēts sterilizēt.
Aprīkojumam nav atvienojamu daļu. Aprīkojuma priekšdaļa un plastmasas ietvars tiek uzskatīts par
uzstādāmām daļām, jo pacients tām var nejauši pieskarties uz laiku līdz <1 minūtei.
Šis aparāts atbilst šādiem standartiem:
Drošība:
•
•
•
•
IEC 60601-1: 2012 3.1. izdevums (Medicīniskais elektroaprīkojums — 1. daļa: Vispārīgās prasības
attiecībā uz pamata drošību un veiktspēju)
EN 60601-1: 2006 +A1:2013 (Medicīniskais elektroaprīkojums. 1. daļa — Vispārīgās prasības attiecībā uz
pamata drošību un veiktspēju)
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012 un A1:2012, C1:2009/(R)2012 un A2:2010/(R)2012 — Med. el.
apr., 1. daļa — Vispārīgās pras. attiecībā uz pamata drošību un veiktspēju.
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1: 14 Medicīniskais elektroaprīkojums — 1. daļa: Vispārīgās prasības attiecībā
uz pamata drošību un veiktspēju (saskaņots ar 3.1. izdevumu)
EMS:
•
•
•
IEC/EN 60601-1-2: 2014
EN 55011/CISPR11 (B klase)
FCC CFR 47 15. daļas B apakšdaļa (B klase)
Skandināvijas valstu atkāpes saistībā ar CL. 1.7.2
Somija: “Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan”
Norvēģija: “Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt”
Zviedrija: “Apparaten skall anslutas till jordat uttag”
UZMANĪBU! Ja MUIP-2112 tiek iekļauts medicīniskajā dzīvības uzturēšanas aprīkojumā kā
komponents, jāievēro nepieciešamie drošības norādījumi, lai nepieļautu aprīkojuma bojājumu, kā
arī traumu rašanos pacientiem. MUIP-2112 nav svarīgs veiktspējas komponents, un nodrošinātā
Windows operētājsistēma nav A klases programmatūra.
UZMANĪBU! Pārbaudiet, vai korpusam nav radušies sadursmes izraisīti bojājumi; uzdodiet to veikt
kvalificētiem apkopes darbiniekiem.
4.2 Vides aizsardzības informācija
Disposal Information
Waste Electrical and Electronic Equipment
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
21
Svarīga informācija
This symbol on the product indicates that, under the European Directive 2012/19/EU governing waste
from electrical and electronic equipment, this product must not be disposed of with other municipal waste.
Please dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of
waste electrical and electronic equipment. To prevent possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
For more information about recycling of this product, please contact your local city office or your municipal
waste disposal service.
For details, please visit the Barco website at: http://www.barco.com/AboutBarco/weee
Atbrīvojieties no monētas veida baterijas, kas ievietota MUIP-2112
MONĒTAS VEIDA BATERIJA: uz bateriju lietošanu var attiekties valsts vai vietējie normatīvi. Lūdzu, ievērojiet
attiecīgo normatīvu norādījumus. Kad litija baterijas ir pilnībā vai gandrīz pilnībā izlādējušās, izmetiet tās kā
parastos nekaitīgos atkritumus. Federālā vides aizsardzības aģentūra (Federal Environmental Protection
Agency, EPA) (uz ko attiecas Resursu saglabāšanas un atjaunošanas akts (Resource Conservation and
Recovery Act, RCRA)) neiekļauj litiju bīstamo atkritumu sarakstā. Taču, ja izmestās litija baterijas joprojām ir
pilnībā vai tikai daļēji izlādētas, tās var tikt uzskatītas par reaktīviem kaitīgiem atkritumiem, jo izlietotajās
baterijās saglabājas būtisks nepatērētās enerģijas daudzums. Šādas baterijas jāneitralizē, nododot tās
apstiprinātiem otrreizējās pārstrādes uzņēmumiem, kuros tās tiks savāktas un izmestas kā bīstamie atkritumi
(kā to pieprasa 1984. gada ASV sauszemes aizlieguma ierobežojumu grozījumi attiecībā uz bīstamajiem un
cietajiem atkritumiem). Otrreizējās apstrādes uzņēmumi saņem šīs baterijas kā bīstamus atkritumus saskaņā
ar kodu “D003 — reaktīvi”. Pogas veida baterijas ir izņēmums, jo tās satur maz litija, un tādēļ šīs baterijas var
izmest parastos sadzīves atkritumos. Lai utilizētu lielu daudzumu neizlādētu litija bateriju, sazinieties ar
profesionālu atkritumu apstrādes uzņēmumu. NEDEDZINIET baterijas un nepakļaujiet tās 212 ° F
temperatūras ietekmei. Pretējā gadījumā baterijas var saplaisāt.
Turkey RoHS compliance
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Republic of Turkey: In conformity with the WEEE Regulation]
中国大陆 RoHS
Ķīnas kontinentālās daļas RoHS
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了
Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标
准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。
Zemāk tabulā saskaņā ar dokumentu “Pārvaldības metodes bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanai
elektriskajos un elektroniskajos izstrādājumos” (Management Methods for the Restriction of the Use of
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products), ko dēvē arī par Ķīnas kontinentālās daļas
RoHS, ir uzskaitīti toksisku un/vai bīstamu vielu nosaukumi un saturs, kas var būt Barco izstrādājumos. Ķīnas
kontinentālās daļas RoHS ir iekļauts arī Ķīnas Informācijas nozares ministrijas MCV standarta sadaļā
“Toksisko vielu ierobežošanas prasības attiecībā uz elektroniskajiem informācijas izstrādājumiem.”
零件项目(名称)
Komponenta nosaukums
印制电路配件
Iespiesto plašu mezgli
液晶面板
Šķidro kristālu displeja panelis
外接电(线)缆
22
有毒有害物质或元素
Bīstamas vielas un elementi
汞
铅
镉
Hg
Pb
Cd
x
o
o
六价铬
Cr6+
o
多溴联苯
PBB
o
多溴二苯醚
PBDE
o
x
o
o
o
o
o
x
o
o
o
o
o
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
Svarīga informācija
零件项目(名称)
Komponenta nosaukums
Ārējie kabeļi
內部线路
Iekšējais vadojums
金属外壳
Metāla ietvars
塑胶外壳
Plastmasas ietvars
有毒有害物质或元素
Bīstamas vielas un elementi
汞
铅
镉
Hg
Pb
Cd
六价铬
Cr6+
多溴联苯
PBB
多溴二苯醚
PBDE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
散热片(器)
Radiatori
x
o
电源供应器
Barošanas bloks
风扇
o
o
Ventilators
o
o
文件说明书
Papīra rokasgrāmatas
o
o
光盘说明书
Rokasgrāmatas kompaktdisks
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
Šī tabula ir sagatavota saskaņā ar SJ/T 11364 noteikumiem.
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下.
o: norāda, ka šī toksiskā vai bīstamā viela, ko satur visi homogēnie materiāli attiecīgajā detaļā, nesasniedz
robežvērtību, kas noteikta standartā GB/T 26572.
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求.
x: norāda, ka šī toksiskās vai bīstamās vielas daudzums, kas ir vismaz vienā no šīs detaļas homogēnajiem
materiāliem, pārsniedz ierobežojuma prasības, kas noteiktas standartā GB/T 26572.
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要
求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使
用于指定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Visiem elektroniskajiem informācijas izstrādājumiem (Electronic Information Products, EIP), kas tiek pārdoti
Ķīnas kontinentālajā daļā, jāatbilst “bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanas elektriskajos un
elektroniskajos izstrādājumos marķējumam”, kas apzīmēti ar Videi draudzīgs izmantošanas periods
(Environmental Friendly Use Period, EFUP) logotipu. Numurs EFUP logotipa iekšpusē, ko izmanto Barco
(skatiet fotoattēlu), atbilst Ķīnas kontinentālās daļas dokumentam “Vispārīgas pamatnostādnes par videi
draudzīgu elektronisko informācijas izstrādājumu izmantošanas periodu.”
10
RoHS
Direktīva 2011/65/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskajās un elektroniskajās
ierīcēs. Saskaņā ar mūsu komponentu piegādātāju sniegto informāciju šis izstrādājums atbilst RoHS (The
Restriction of Hazardous Substances).
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
23
Svarīga informācija
4.3 Bioloģiskais apdraudējums un ierīces
nodošana atpakaļ pārdevējam
Pārskats
Šīs ierīces konstrukcija un parametri, kā arī ražošanā izmantotie materiāli atvieglo ierīces slaucīšanu un
tīrīšanu, tādēļ šie materiāli ir piemēroti lietošanai dažādiem mērķiem slimnīcās un citās medicīniskās vidēs,
kurās nepieciešama bieža tīrīšana.
Tomēr, lai nepieļautu infekcijas izplatīšanu, nelietojiet monitoru vidē ar bioloģisku piesārņojumu.
Tādēļ atbildība par šīs ierīces izmantošanu šādā vidē ir jāuzņemas tikai un vienīgi klientam. Ja šī ierīce tiek
lietota vietā, kur var būt bioloģisks piesārņojums
Klientam jāveic attīrīšana, kā noteikts standarta ANSI/AAMI ST35 pēdējā izlaidumā attiecībā uz katru
izstrādājumu ar darbības traucējumiem, kas nodots atpakaļ pārdevējam (vai pilnvarotam pakalpojumu
sniedzējam) apkopei, remontam, pārstrādei vai kļūdu izpētei. Nododamā izstrādājuma iepakojuma augšpusē
jābūt piestiprinātai vismaz vienai dzeltenai uzlīmei un pievienotam paziņojumam, ka izstrādājums ir pilnībā
attīrīts.
Pārdevējs (vai pilnvarots pakalpojumu sniedzējs) var noraidīt izstrādājumu un nosūtīt to atpakaļ klientam uz
klienta rēķina, ja uz izstrādājuma nebūs šādas attīrīšanas uzlīmes un/vai šāda paziņojuma.
4.4 Normatīvu informācija
Lietošanas norādījumi
MUIP-2112 paredzēts izmantot kā skaitļošanas un attēlošanas platformu trešo pušu programmatūrām, kas
nodrošina medicīnisko sistēmu vadības lietotāja interfeisu, izmantojot Ethernet savienojumu. Aprīkojumu lieto
ķirurģijas vajadzībām CathLab izmeklēšanas telpās un vadības telpās, operāciju zālēs un hibrīda operāciju
zālēs — gan pacientu zonas iekšpusē, gan ārpusē. Aprīkojums nav piemērots medicīnisko attēlu skatīšanai,
kā arī diagnostikai.
FCC B klase
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Uz lietošanu attiecas šādi divi nosacījumi: (1) šī ierīce
nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkuri traucējumi, tostarp traucējumi, kas var
izraisīt nevēlamu darbību.
Šī ierīce ir pārbaudīta un tika konstatēts, ka tā atbilst B klases digitālās ierīces darbības ierobežojumiem
saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu piemērotu aizsardzību pret
kaitīgiem traucējumiem apdzīvotās vietās. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radio frekvenču enerģiju
un, ja ierīci neuzstāda un nelieto saskaņā ar norādījumiem, tā var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus.
Tomēr nav iespējams garantēt, ka traucējumi netiks radīti konkrētā instalācijā. Ja ierīce rada kaitīgus
traucējumus radio vai televīzijas signālu uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam
jāmēģina novērst traucējumus, rīkojoties šādi.
•
•
•
•
Pagrieziet vai novietojiet citur signālu uztveršanas antenu.
Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
Pieslēdziet ierīci kontaktligzdai ķēdē, kurai nav pieslēgts uztvērējs.
Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio vai televīzijas tehniķi.
Veicot izmaiņas vai pārveidošanu, ko nav apstiprinājusi puse, kas atbild par atbilstību, var tikt anulētas
tiesības izmantot šo aprīkojumu.
Par atbilstību FCC atbildīgais: Barco Inc., 3059 Premiere Parkway Suite 400, 30097 Duluth GA, ASV, Tālr.:
+1 678 475 8000
Paziņojums lietotājiem Kanādā
Šī ISM ierīce atbilst Kanādas standartam ICES-001.
Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.
24
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
Svarīga informācija
4.5 Simbolu skaidrojums
Simboli uz ierīces
Uz ierīces vai barošanas bloka var būt šādi simboli (saraksts nav ierobežojošs).
Norāda, ka ierīce atbilst spēkā esošo EK direktīvu prasībām.
Norāda atbilstību FCC noteikumu 15. daļas prasībām (A vai B klase)
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar UL Recognition noteikumiem
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar UL Demko noteikumiem
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar CCC noteikumiem
S&E
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar VCCI noteikumiem
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar KC noteikumiem
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar BSMI noteikumiem
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar PSE noteikumiem
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar EAC noteikumiem
Uzmanību! Federālie likumi (ASV) atļauj pārdot šo ierīci tikai licencētam veselības
aprūpes speciālistam vai pēc tā pasūtījuma.
Norāda, ka ierīce ir apstiprināta saskaņā ar INMETRO noteikumiem
Norāda ierīces USB savienotājus
Norāda ierīces DisplayPort savienotājus
Norāda juridisko ražotāju
Norāda ražošanas datumu
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
25
Svarīga informācija
yy
Norāda temperatūras ierobežojumus1 ierīces drošai darbībai tehnisko datu diapazonā.
xx
Norāda ierīces sērijas numuru
Norāda ierīces detaļas numuru vai kataloga numuru
Brīdinājums. Bīstams spriegums
Uzmanību!
Skatiet lietošanas norādījumus
Norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest sadzīves atkritumos; tā jāpārstrādā saskaņā ar
Eiropas Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīvu (Waste Electrical and
Electronic Equipment, WEEE)
Norāda līdzstrāvu (Direct Current, DC)
Norāda maiņstrāvu (Alternating Current, AC)
Gaidstāve
Potenciāla izlīdzinājums
Aizsargzemējums (zemējums)
vai
Simboli uz iepakojuma kastes
Uz ierīces iepakojuma kastes var būt šādi simboli (saraksts nav ierobežojošs).
Norāda, ka ierīce var tikt salauzta vai sabojāta, ja ar to nerīkojas pareizi, ierīci
uzglabājot.
Norāda, ka ierīce, to uzglabājot, jāaizsargā pret mitrumu.
Norāda ierīces uzglabāšanas virzienu kastē. Kaste jāpārvadā, jāuzglabā un jānovieto
tā, lai bultiņas vienmēr būtu vērstas augšup.
1:
26
xx un yy vērtības var atrast tehnisko datu sadaļā.
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
Svarīga informācija
Norāda, cik daudz kastu drīkst novietot vienu uz otras, kur “n” ir ierobežojuma numurs.
15
n
n
vai
Norāda kastes svaru un to, ka kaste jāpārvieto diviem cilvēkiem.
xx-yy Kg
xx-yy
xx-yy
vai
Norāda, kas kasti nedrīkst griezt ar nazi, griezni vai citu asu priekšmetu.
Norāda temperatūras diapazonu,2 kādam ierīci var droši pakļaut, to uzglabājot.
yy °C
+60
xx °C
-20
yy %
85
Norāda mitruma diapazonu,2 kādam ierīci var droši pakļaut, to uzglabājot.
5x %
yyy kPa
106
Norāda atmosfēras spiediena ierobežojumu,2kādam ierīci var droši pakļaut, to
uzglabājot.
xx kPa
50
4.6 Juridiska atruna
Atruna
Kaut arī ir pielikts daudz pūļu, lai panāktu tehnisku precizitāti šajā dokumentā, mēs tomēr neuzņemsimies
atbildību par kļūdām, kas var tikt atrastas. Mūsu mērķis ir nodrošināt iespējami precīzāku un izmantojamu
dokumentāciju; ja atrodat kļūdas, lūdzu, informējiet mūs.
Barco programmatūra ir Barco īpašums. Tā tiek izplatīta, pamatojoties uz Barco NV vai Barco Inc.
autortiesībām, un to paredzēts lietot tikai saskaņā ar programmatūras licences līguma, kas noslēgts starp
uzņēmumu Barco NV vai Barco Inc. un licences īpašnieka, noteikumiem. Citu veidu Barco programmatūras
lietošana, pavairošana vai atklāšana jebkurā formā nav atļauta.
Preču zīmes
Visas preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir attiecīgo īpašnieku īpašums.
Paziņojums par autortiesībām
Šo dokumentu aizsargā autortiesības. Visas tiesības paturētas. Ne šo dokumentu kopumā, ne kādu tā daļu
nedrīkst pavairot vai kopēt jebkurā formā un ar jebkuriem līdzekļiem — grafiskiem, elektroniskiem vai
mehāniskiem, tostarp, izmantojot fotokopēšanas, pierakstīšanas vai uzglabāšanas un izgūšanas sistēmas —
bez Barco rakstiskas atļaujas.
© 2019 Barco NV, visas tiesības paturētas.
4.7 Tehniskie dati
Pārskats
Procesors (SoC)
Intel ® Celeron® N2930, Quad Core @1.83 GHz, 2 MB kešatmiņa.
BIOS
INSYDE
Operētājsistēma
Microsoft Windows 7 Embedded/Windows 10 ioT
2:
xx un yy vērtības var atrast tehnisko datu sadaļā.
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
27
Svarīga informācija
Tīkls
Iebūvēti Gigabit Ethernet LAN interfeisi (2 pieslēgvietas)
Atmiņa
4 GB Dual-Channel DDR3L, 1333 MHz RAM (sistēmā)
Vietējā atmiņa
32 GB SATA, sistēmas SSD
Šķidro kristālu displeja
(LCD) paneļa raksturlielumi
12.5”w TFT LCD, 1920×1080 pikseļu izšķirtspēja, eDP I/F
Audio sistēma
Audio interfeiss ar mikrofonu. Ieejas un līnijas izejas stereo ligzdas
USB
Viena USB 2.0 A tipa pieslēgvieta un viena USB 3.0 A tipa pieslēgvieta
zem aizmugurējā kabeļu pārsega.
Pogas un vadības elementi
Barošanas poga apakšā pa labi; atiestates tapas caurums zem
savienojumu pārsega
Ievades ierīce
Vairākskārienu ekrāns (PCAP tehnoloģija)
Izeja
mini DP++ interfeiss savienojumam ar ārējo monitoru
Barošanas avota
pieslēgvieta
19 V DC, 1.5 A
Iekšējais akumulators
2270 mAh/7.2 V DC (neizņemama); ļauj izvairīties no UI avārijas
elektroenerģijas krituma gadījumā
Aizsardzība pret
elektrotraumām
II klase
Barošanas bloks
Ārējais AC-DC barošanas bloks
Darba temperatūra
10–35 °C veiktspējas laikā/10–35 °C drošībai (ar rezerves akumulatoru)
Darbības vides mitrums
20–80% veiktspējas laikā/5–95% drošībai (ar rezerves akumulatoru)
Uzglabāšanas temperatūra
-20 °C līdz 60 °C
Uzglabāšanas vides
mitrums
5–95%
Darbības augstums
3000 m (maks.)
Aizsardzība pret apkārtējās
vides iedarbību
IPx3
Izturība
Izturīga prettriecienu konstrukcija
Svars
1.75 kg (standarta)
Izmēri (P × A × D)
312 × 200 × 37 mm
Identifikācijas uzlīmes novietojums
Izstrādājuma identifikācijas uzlīme atrodas MUIP-2112 aizmugurē, kā parādīts zemāk.
28
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
Svarīga informācija
Attēls 4-1
Koda numurs (12NC): (modeļa nr.)
Sērijas numurs: AN00yyww000000
•
•
•
•
•
AN = oriģinālais kods (FIMI)
00 = tehniskais līmenis
yy = gads
ww = nedēļa (01 līdz 52), ražotājs, datums
000000 = sešu ciparu proporcionāli augošs skaitlis
K5902132LV (451920612533LV) /02 MUIP-2112
29
Barco NV
President Kennedypark 35
8500 Kortrijk
Belgium
K5902132LV (451920612533LV) /02 | 2019-06-07
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Registered office: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement