Barco MDSC-8358 instrukcja

Barco MDSC-8358 instrukcja
MDSC-8358
Przewodnik użytkownika
MDSC-8358 RLH
MDSC-8358 RLG
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
MDSC-8358 RLF
MDSC-8358 RL
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Registered office: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Spis treści
1 Witamy! ....................................................................................................................................................................................................................5
1.1 Informacje o produkcie .....................................................................................................................................................................6
1.2 Zawartość opakowania.....................................................................................................................................................................6
1.3 Informacje o tym przewodniku użytkownika .........................................................................................................................7
2 Części, elementy sterowania i złącza..................................................................................................................................................9
2.1 Widok z przodu...................................................................................................................................................................................10
2.2 Widok z tyłu .......................................................................................................................................................................................... 11
2.3 Widok złącza ....................................................................................................................................................................................... 11
2.4 Przeznaczenie styków złącza....................................................................................................................................................12
2.4.1
Złącze DVI-D z jednym/dwoma łączami ...........................................................................................................12
2.4.2
Złącze RS232 ..................................................................................................................................................................13
3 Instalacja monitora .......................................................................................................................................................................................15
3.1 Montaż wspornika wysięgnika...................................................................................................................................................16
3.2 Instalacja mocowania VESA ......................................................................................................................................................18
3.3 Połączenie wejścia wideo ............................................................................................................................................................19
3.4 Połączenie wyjścia wideo.............................................................................................................................................................19
3.5 Połączenie zasilacza ......................................................................................................................................................................20
4 Codzienna obsługa .......................................................................................................................................................................................21
4.1 Włączanie/wyłączanie....................................................................................................................................................................22
4.2 Stan diody LED zasilania..............................................................................................................................................................22
4.3 Regulacja jasności ...........................................................................................................................................................................22
4.4 Aktywacja menu ekranowego....................................................................................................................................................23
4.5 Nawigacja w menu ekranowym ................................................................................................................................................23
4.6 Odblokowanie menu ekranowego...........................................................................................................................................23
5 Obsługa zaawansowana ...........................................................................................................................................................................25
5.1 Informacje o produkcie ..................................................................................................................................................................26
5.2 Informacje o stanie...........................................................................................................................................................................26
5.3 Informacje o jasności ......................................................................................................................................................................26
5.4 Funkcja przesyłania.........................................................................................................................................................................27
5.5 Ustawienia temperatury koloru .................................................................................................................................................27
5.6 Ustawienia gammy koloru............................................................................................................................................................27
5.7 Wybór kanału wejścia.....................................................................................................................................................................27
5.7.1
Menu kanału wejściowego........................................................................................................................................28
5.7.2
Wejście awaryjne ...........................................................................................................................................................28
5.8 Menu ustawień menu ekranowego.........................................................................................................................................29
5.8.1
Automatyczne zamykanie menu ekranowego...............................................................................................29
5.8.2
Blokada menu ekranowego .....................................................................................................................................29
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
3
5.9
Menu konfiguracji..............................................................................................................................................................................30
6 Ważne informacje ..........................................................................................................................................................................................31
6.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa.................................................................................................................................32
6.2 Ochrona środowiska .......................................................................................................................................................................35
6.3 Zagrożenie biologiczne i zwroty ...............................................................................................................................................37
6.4 Informacje na temat zgodności z przepisami....................................................................................................................37
6.5 Czyszczenie i dezynfekcja...........................................................................................................................................................38
6.6 Wyjaśnienie używanych symboli..............................................................................................................................................38
6.7 Wyłączenie odpowiedzialności .................................................................................................................................................41
6.8 Dane techniczne................................................................................................................................................................................41
6.9 Informacje o licencji Open Source...........................................................................................................................................44
7 Dodatek A ............................................................................................................................................................................................................47
7.1 Protokół RS-232 ................................................................................................................................................................................48
4
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Witamy!
1
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
5
Witamy!
1.1 Informacje o produkcie
Informacje ogólne
Seria Barco MDSC-8358 klasy medycznej to kolorowe monitory LCD wysokiej rozdzielczości, specjalnie
zaprojektowane do wyświetlania obrazów medycznych.
MDSC-8358 to 58-calowy kolorowy monitor płasko panelowy, przeznaczony do zastąpienia typowych
konfiguracji wielu monitorów w zastosowaniach medycznych, tam gdzie oprócz wysokiej rozdzielczości
wymagany jest również duży rozmiar, oferujący dzięki zgodności ze standardem DICOM tak samo dobre
możliwości renderowania czarno-białych obrazów medycznych. Został zaprojektowany do potrzeb typowej
konfiguracji monitorów w pomieszczeniach do badań, gdzie monochromatyczne i kolorowe obrazy muszą być
wyświetlane i swobodnie ustawiane na ekranie monitora podczas przetwarzania przez odpowiedni silnik
graficzny.
MDSC-8358 oferuje rozdzielczość ekranu 8 megapikseli, wysoką jasność oraz obsługę wejść cyfrowych,
zgodnie ze standardem DVI, przy natywnej rozdzielczości panelu wynoszącej 3840 x 2160.
MDSC-8358 może pracować jako dekoder lub monitor Dual Link.
Inne ważne cechy, takie jak bardzo duży kąt widzenia, wysoki poziom jasności, stabilizacja podświetlenia,
korekta skali szarości i zgodność ze standardami DICOM, pozwolą użytkownikom uniknąć błędów w
interpretacji podczas diagnostyki medycznej.
MDSC-8358 jest również odpowiedni do wyświetlania wielu rodzajów zawartości, ponieważ dostępne są
funkcje regulacji temperatury i gammy koloru. Monitorem można również sterować za pomocą pilota zdalnego
sterowania, połączenia szeregowego lub sieci Ethernet. MDSC-8358 powinien zostać dostarczony z
interfejsami mocowania VESA 400.
MDSC-8358 jest dostępny w czterech wersjach:
•
•
•
•
MDSC-8358RL: 2 zasilania, bez szkła, bez rozgałęźnika DVI
MDSC-8358RLG: 2 zasilania, ze szkłem, bez rozgałęźnika DVI
MDSC-8358RLF: 2 zasilania, bez szkła, z rozgałęźnikiem DVI
MDSC-8358RLH: 2 zasilania, ze szkłem, z rozgałęźnikiem DVI
1.2 Zawartość opakowania
Informacje ogólne
Monitor MDSC-8358 dostarczany jest z następującymi elementami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MDSC-8358 przewodnik użytkownika
Wspornik wysięgnika (2 szt.)
Śruby do wspornika wysięgnika (8 szt.)
Uszczelki o przekroju kołowym do śrub wspornika wysięgnika (8 szt.) stosowane w przypadku monitora z
szybą ochronną
Plastikowe zatyczki (8 szt.) stosowane w przypadku monitora bez szyby ochronnej
Śruby do mocowania VESA (16 szt.)
Uszczelki o przekroju kołowym do śrub do mocowania VESA (16 szt.)
Kable DVI Dual Link 1.8 m (2 szt.)
Kable zasilania sieciowego (1 szt. europejska i 1 szt. amerykańska)
Zachować oryginalne opakowanie. Zostało ono zaprojektowane specjalnie dla tego monitora i
stanowi idealne zabezpieczenie na czas transportu.
Niniejszy przewodnik użytkownika dostępny jest w innych językach na stronie www.barco.com.
6
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Witamy!
1.3 Informacje o tym przewodniku użytkownika
Informacje ogólne
Niniejsza instrukcja ma na celu pomóc użytkownikowi podczas instalacji, konfiguracji i eksploatacji monitora
MDSC-8358. W zależności od zakupionej wersji, niektóre funkcje i opcje opisane w niniejszym dokumencie
mogą nie mieć zastosowania do monitora posiadanego przez użytkownika.
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
7
Witamy!
8
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Części, elementy
sterowania i złącza
2
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
9
Części, elementy sterowania i złącza
2.1 Widok z przodu
Informacje ogólne
1
2
3
4
5
Obraz 2-1
1.
2.
3.
4.
5.
Włącznik/wyłącznik zasilania
Klawisz Wprowadź
Przycisk W dół
Przycisk W górę
Klawisz Esc
5-przyciskowa klawiatura pojemnościowa znajduje się na spodzie monitora.
10
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Części, elementy sterowania i złącza
2.2 Widok z tyłu
Informacje ogólne
1
1
1
1
1
2
Obraz 2-2
1. Otwory montażowe na śruby VESA
2. Położenie złącza
2.3 Widok złącza
Złącza
7
1
2
9
6 10
7
9
7
6
6
7
9
7
7
6 10
3
8
4
5
9
Obraz 2-3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dodatkowy bolec uziemienia ochronnego
Wejściowe złącze zasilania
Złącze RS-232
Przełącznik (pomiędzy RS-232 a Ethernet)
Złącze Ethernet do sterowania zdalnego monitora
Złącze DVI-D Single Link / Dual Link (*)
Złącze wyjściowe +5 V
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
11
Części, elementy sterowania i złącza
8. Złącze DisplayPort
9. Złącze wyjściowe rozgałęźnika DVI
10. Złącze wejściowe rozgałęźnika DVI
(*) 4 złącza DVI z numerami od 1 do 4 od prawej do lewej; wszystkie złącza trzeba zainstalować w trybie SL;
DVI 1 i 3 lub 2 i 4 trzeba zainstalować w trybie DL.
Złącza 5 V przeznaczone są do zasilania zewnętrznego przedłużacza DVI.
Żadne inne zastosowanie złączy +5 V nie jest dozwolone.
Każde złącze wyjścia +5 V podłącza się do najbliższego gniazda, ale każda para jest niezależna
(maks. 500 mA).
Jeśli para DVI jest wyłączona, ani złącze, ani gniazdo podłączone do złącza DVI nie mają zasilania.
2.4 Przeznaczenie styków złącza
2.4.1 Złącze DVI-D z jednym/dwoma łączami
Informacje ogólne
Obraz 2-4
12
Styk
1
2
3
4
5
6
7
Funkcja
D2_Rx- (T.M.D.S.)
D2_Rx+ (T.M.D.S.)
GND (ekranowanie danych 2)
D4_RX- (T.M.D.S.)
D4_RX+ (T.M.D.S.)
SCL (dla DDC)
SDA (dla DDC)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Nie podłączone
D1_Rx- (T.M.D.S.)
D1_Rx+ (T.M.D.S.)
GND (ekranowanie danych 1)
D3_RX- (T.M.D.S.)
D3_RX+ (T.M.D.S)
Wejście +5 V (z systemu źródła wideo)
GND
Zasilanie +5 V dla przedłużaczy DVI
D0_Rx- (T.M.D.S.)
D0_Rx+ (T.M.D.S.)
GND (ekranowanie danych 0)
D5_RX- (T.M.D.S.)
D5_RX+ (T.M.D.S.)
GND (ekranowanie zegara)
CK_Rx+ (T.M.D.S.)
CK_Rx- (T.M.D.S.)
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Części, elementy sterowania i złącza
2.4.2 Złącze RS232
Informacje ogólne
Obraz 2-5
Styk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Funkcja
Niepodłączony
Rx (sterowane hostem)
Tx (sterowane monitorem)
Niepodłączony
Uziemienie
Niepodłączony
Niepodłączony
Niepodłączony
Niepodłączony
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
13
Części, elementy sterowania i złącza
14
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Instalacja monitora
3
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
15
Instalacja monitora
3.1 Montaż wspornika wysięgnika
OSTRZEŻENIE: W zestawie akcesoriów znajdują się dwa wsporniki przeznaczone do użytku
wyłącznie przez personel serwisu.
OSTRZEŻENIE: Ze wsporników wysięgnika należy korzystać tylko podczas instalacji monitora.
Mocowanie i używanie wspornika wysięgnika do monitora
1.
Przymocuj wsporniki do monitora za pomocą śrub dostarczonych w zestawie akcesoriów. Sprawdź, czy śruby
są dobrze przykręcone i moment dokręcania jest równy 4 N/m.
2.
Przenieś monitor w sposób pokazany na poniższej ilustracji.
16
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Instalacja monitora
3.
Po zakończeniu transportu można zdemontować wsporniki, a 8 otworów montażowych można zaślepić przy
użyciu 8 plastikowych zatyczek (wersja bez szyby ochronnej) lub przy użyciu tych samych śrub, dodając
odpowiednie uszczelki o przekroju kołowym (wersja z szybą ochronną).
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
17
Instalacja monitora
3.2 Instalacja mocowania VESA
Informacje ogólne
Monitor obsługuje ramię mocujące i stojaki zgodne ze standardem VESA 400 mm.
PRZESTROGA: Należy użyć ramienia zgodnego z wymaganiami VESA.
PRZESTROGA: Interfejs VESA monitora został tak zaprojektowany, by jego współczynnik
bezpieczeństwa wynosił 6 (wytrzymałość 6-krotności ciężaru monitora). W systemie medycznym
należy użyć ramienia o odpowiednim współczynniku bezpieczeństwa (IEC60601–1).
PRZESTROGA: Poziom ochrony IP21 (dla wersji z szybą ochronną) wymaga, aby wszystkie
otwory montażowe VESA (z tyłu monitora) były zamknięte 16 śrubami (M6) i 16 uszczelkami o
przekroju kołowym, które dostarczono w ZESTAWIE instalacyjnym
PRZESTROGA: Ramię lub stojak nie zostały dostarczone. Stabilność produktu należy sprawdzić w
określonych warunkach użycia (zgodnie z normą IEC 60601-1 klauzula 9.4.2.2)
Mocowanie monitora do stojaka ramienia
1.
Przymocować dobrze ramię mocujące lub stojak do monitora przy użyciu przynajmniej 6 śrub (M6)
wskazanych czerwonymi strzałkami na poniższej ilustracji. Śruby można wkręcić na maksymalnie 11 mm i
minimalnie 8 mm.
Obraz 3-1
18
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Instalacja monitora
3.3 Połączenie wejścia wideo
OSTRZEŻENIE: Po zamontowaniu monitora w systemie medycznym należy zająć się
przymocowaniem wszystkich przewodów, aby uniknąć niepożądanego odłączenia.
Podłączanie wejść wideo
1.
Podłącz dostępny(e) wyświetlacz(e) do odpowiednich wejść wideo za pomocą stosowanych kabli wideo.
3
1
3
1
1
1
2
Obraz 3-2
Omówienie możliwych wejść
1. DVI
2. DisplayPort
3. Rozgałęźnik DVI
3.4 Połączenie wyjścia wideo
OSTRZEŻENIE: Po zamontowaniu monitora w systemie medycznym należy zająć się
przymocowaniem wszystkich przewodów, aby uniknąć niepożądanego odłączenia.
Podłączanie wyjść wideo
1.
Podłącz dostępny(e) wyświetlacz(e) do odpowiednich wyjść wideo za pomocą stosowanych kabli wideo.
Obraz 3-3
Omówienie możliwych wyjść
1. Rozgałęźnik DVI
Kable łączące DVI Single Link 0.5 m znajdujące się w opakowaniu można użyć do podłączenia
dwóch wyjść rozgałęźnika wideo do dwóch wejść monitora.
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
19
Instalacja monitora
3.5 Połączenie zasilacza
Podłączanie zasilacza
1.
Podłącz zestaw kabla zasilania do zasilacza sieciowego
2.
Podłącz złącze zasilania zasilacza do gniazda zasilania w monitorze.
Obraz 3-4
3.
20
Aby uzyskać dodatkowe uziemienie, należy uziemić monitor poprzez podłączenie styku uziemienia
ochronnego do uziemionego gniazdka sieciowego przy użyciu kabla o minimalnym rozmiarze AWG18
(zgodnie z krajowymi wymaganiami dotyczącymi maksymalnej dopuszczalnej długości kabla). Do
przymocowania kabla do styku uziemienia ochronnego należy użyć dostarczonych śrub M4.
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Codzienna obsługa
4
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
21
Codzienna obsługa
4.1 Włączanie/wyłączanie
Informacje o zarządzaniu energią
Monitor ma 2 klawisze:
•
•
Główny przełącznik zasilania (umożliwiający wyłączenie całego zasilania monitora).
Przycisk wejścia/wyjścia z trybu wyłączenia zasilania.
Monitor może przejść w trzy różne stany:
•
•
•
Działanie: Monitor znajduje się w tym stanie, gdy wejście wideo jest prawidłowe i wyświetlany jest obraz.
W tym stanie wszystkie obwody są zasilane, a zużycie energii zależy od poziomu podświetlenia.
Gotowość: Monitor znajduje się w tym stanie, gdy wejście wideo nie jest obecne; podświetlanie jest
wyłączone. Wszystkie obwodu pozostają zasilane, ale zużycie energii jest niskie. Ten stan należy włączyć
w menu ekranowym (patrz “Automatyczne zamykanie menu ekranowego”, strona 29).
Wyłączenie zasilania: Monitor może zostać ustawiony w trybie wyłączenia zasilania poprzez naciśnięcie
klawisza włączenia/wyłączenia zasilania. Gdy monitor znajduje się w trybie wyłączenia zasilania,
wszystkie obwody są wyłączone, podświetlenie jest wyłączone, a zużycie energii jest niskie. Aktywny
pozostaje jedynie procesor (aby wykryć, kiedy monitor musi wyjść z tego trybu po naciśnięciu klawisza
włączenia/wyłączenia zasilania).
Zmiana stanu monitora:
1.
Włącz zasilanie za pomocą przełącznika znajdującego się z tyłu monitora.
2.
Gdy monitor jest wyłączony, wciśnij klawisz włączenia/wyłączenia zasilania na 3 sekundy.
Monitor przejdzie do stanu działania. Jeśli nie wykryte zostanie żadne prawidłowe wejście, monitor przejdzie
do trybu gotowości.
Aby włączyć/wyłączyć monitor:
1.
Gdy monitor jest włączony, wyłącz zasilanie za pomocą głównego przełącznika zasilania.
lub
Gdy monitor jest wyłączony, włącz zasilanie za pomocą głównego przełącznika zasilania.
4.2 Stan diody LED zasilania
Informacje o stanie diody LED zasilania
Zachowanie diody LED zasilania odzwierciedla stan urządzenia:
•
•
•
•
•
•
Dioda LED jest ZIELONA: Prawidłowe czasy wideo i kalibracja.
Dioda LED jest ZIELONA (miga): Faza rozruchu przy włączaniu zasilania (około 5 sekund, lub około 15
sekund przy włączonym ekranie powitalnym).
Dioda LED jest POMARAŃCZOWA: Brak kalibracji.
Dioda LED jest POMARAŃCZOWA (miga): Nieprawidłowe czasy wideo (dla przynajmniej jednego z
czterech wejść)
Dioda LED jest CZERWONA: Gotowość
Dioda LED jest CZERWONA (miga): Błąd diagnostyczny (PWS, temperatury panelu). W przypadku tego
ostrzeżenia należy skontaktować się z serwisem w celu uzyskania pomocy.
4.3 Regulacja jasności
Szybka regulacja jasności
1.
22
Gdy menu ekranowe jest wyświetlane na ekranie, naciśnij klawisz W górę/W dół, aby dostosować jasność
stosownie do potrzeb. Jasność zostanie wyświetlona w oknie w lewym górnym rogu.
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Codzienna obsługa
Jednoczesne naciśnięcie klawiszy W górę/W dół spowoduje przywrócenie domyślnej jasności (400
cd/m² w trybach DICOM i 57% w trybach KOLORU).
Zakres jasności wynosi od 40 cd/m² do 600 cd/m² w trybach DICOM i od 5% (około 90 cd/m²) do
100% (około 700 cd/m²) w trybach KOLORU.
4.4 Aktywacja menu ekranowego
Aktywowanie menu ekranowego
1.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, włącz monitor.
2.
Dotknij klawisza Wprowadź.
Spowoduje to wyświetlenie menu ekranowego. Jeśli żadne czynności nie zostaną wykonane w ciągu 30
sekund, menu ekranowe ponownie zniknie.
Limit czasu funkcji automatycznego zamykania menu ekranowego można wyregulować lub
wyłączyć w menu ekranowym (Limit czasu menu ekranowego).
Pozycję menu ekranowego można ustawić w menu ekranowym (Pozycja menu ekranowego w
poziomie i Pozycja menu ekranowego w pionie).
Dostęp do menu ekranowego można zablokować, patrz “Blokada menu ekranowego”, strona 29.
Aby odblokować menu ekranowe poprzez wprowadzenie hasła, patrz “Odblokowanie menu
ekranowego”, strona 23.
4.5 Nawigacja w menu ekranowym
Nawigacja po menu ekranowym
•
•
•
•
•
•
•
Naciśnij klawisz wprowadzania, aby otworzyć menu ekranowe.
Użyj klawisza w górę/w dół do przewinięcia się do żądanej strony menu.
Po podświetleniu żądanej strony menu, naciśnij klawisz wprowadzania, aby wybrać pozycję menu
głównego, która zostanie podświetlona.
Użyj klawisza w górę/w dół do przejścia do innych pozycji menu, a następnie naciśnij klawisz
wprowadzania, aby ją wybrać.
Jeśli żądana pozycja menu jest sterowana suwakiem, użyj klawiszy w górę/w dół, aby dostosować wartość
pozycji, a następnie naciśnij klawisz wprowadzania, aby potwierdzić.
Jeśli żądana pozycja menu to menu wyboru wielu pozycji, użyj klawiszy w górę/w dół, aby wybrać żądaną
opcję, a następnie naciśnij klawisz wprowadzania, aby potwierdzić.
Naciśnij klawisz wyjścia, aby wyjść ze strony menu.
4.6 Odblokowanie menu ekranowego
Informacje na temat blokady menu ekranowego
Dostęp do menu ekranowego można zablokować, patrz “Blokada menu ekranowego”, strona 29. Jeśli
blokada menu ekranowego jest włączona, przy próbie wejścia do menu ekranowego wyświetlany będzie
komunikat „Żądanie wprowadzenia hasła”.
Odblokowanie menu ekranowego
1.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, włącz monitor.
2.
Dotknij klawisza Wprowadź.
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
23
Codzienna obsługa
Jeśli menu ekranowe jest chronione hasłem, spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego pokazanego
poniżej, patrz “Blokada menu ekranowego”, strona 29.
ENTER PASSWORD: _ _ _ _
3.
Wprowadź hasło za pomocą czterech klawiszy po prawej stronie klawiatury, które można oznaczyć cyframi 1,
2, 3 i 4 (od lewej do prawej). Jeśli więc hasło to „4444”, oznacza to, że należy czterokrotnie nacisnąć klawisz
Esc.
1
2
3
4
Jeśli wprowadzone hasło jest nieprawidłowe, na ekranie zostanie wyświetlony następujący komunikat.
WRONG PASSWORD!
Domyślne hasło to 1-3-3-4.
24
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Obsługa
zaawansowana
5
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
25
Obsługa zaawansowana
5.1 Informacje o produkcie
Informacje na temat informacji o produkcie
Poniżej wymieniono pozycje informacyjne dostępne dla monitora:
•
•
•
HWREL: Wersja sprzętu
FWREL: Wersja oprogramowania wbudowanego
S/N: Numer seryjny
Aby wyświetlić informacje o produkcie
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Nawiguj do menu Informacje o produkcie.
3.
Przejdź do podmenu Informacje o produkcie.
5.2 Informacje o stanie
Informacje dotyczące opcji informacji o stanie
Poniżej wymieniono pozycje informacyjne dostępne dla monitora:
•
•
•
•
TRYB WYJŚCIA
GODZINY PRACY
GODZINY DZIAŁANIA PODŚWIETLENIA
KONFIGURACJA: fabryczna lub użytkownika
Aby wyświetlić informacje o stanie
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Nawiguj do menu Informacje o stanie.
3.
Przejdź do podmenu Informacje o stanie.
5.3 Informacje o jasności
Informacje dotyczące opcji informacji o jasności
Poniżej wymieniono pozycje informacyjne dostępne dla monitora:
•
•
•
•
MIN: jasność minimalna
ZALECANA: jasność zalecana
MAKS: jasność maksymalna
BIEŻĄCA: aktualnie ustawiona jasność
Aby wyświetlić informacje o jasności
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Nawiguj do menu Informacje o jasności.
3.
Przejdź do podmenu Informacje o jasności.
26
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Obsługa zaawansowana
5.4 Funkcja przesyłania
Informacje o funkcji przesyłania
Dostępne są trzy różne funkcje przesyłania:
•
•
•
•
Natywna: funkcja przesyłania jest przezroczysta (żadna korekta nie jest stosowana).
DICOM (fabryczna): krzywa wyjściowa jest zgodna z funkcją przesyłania DICOM i dostosowywana
automatycznie do bieżącej jasności.
Gamma (fabryczna): krzywa wyjściowa jest zgodna z funkcją przesyłania gamma; wartość można wybrać
z przedziału od 1 do 4.l Wartość domyślna to 2.42.
LUT użytkownika: wyjście monitora jest korygowane zgodnie z wstępnie zdefiniowaną tablicą LUT
użytkownika, którą można pobrać do monitora.
Aby wybrać funkcję przesyłania
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Nawiguj do menu Przesyłanie.
3.
Przejdź do podmenu Przesyłanie.
4.
Wybierz jedną z dostępnych funkcji i potwierdź.
5.5 Ustawienia temperatury koloru
Informacje o ustawieniach temperatury koloru
Bieżącą temperaturę koloru można ustawić w zakresie od 2000°K do 12000°K w krokach co 100°K.
Aby zmienić ustawienia temperatury koloru:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Temperatura koloru.
3.
Przejdź do podmenu Temperatura koloru.
4.
Zmień temperaturę koloru stosownie do potrzeb za pomocą klawiszy W górę/W dół i potwierdź.
5.6 Ustawienia gammy koloru
Informacje dotyczące ustawiania gammy koloru
Bieżącą gammę koloru można ustawić w zakresie od 1 do 4 w krokach co 0.1. Może to być przydatne np. do
regulacji obrazu gamma w zależności od typu zawartości wyświetlanej na monitorze.
Aby zmienić ustawienia gammy koloru:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Nawiguj do menu Gamma.
3.
Przejdź do podmenu Gamma.
4.
Zmień kompensację gammy stosownie do potrzeb za pomocą klawiszy W górę/W dół i potwierdź.
5.7 Wybór kanału wejścia
Informacje ogólne
• Menu kanału wejściowego
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
27
Obsługa zaawansowana
• Wejście awaryjne
5.7.1 Menu kanału wejściowego
Informacje o menu kanału wejściowego
Możliwość wyboru poniższych wejść:
•
•
•
•
•
•
•
•
DISPLAYPORT
DISPLAYPORT FAILOVER
DVI 1
DVI 2
DVI 3
DVI 4
4 DVI Single Link
2 DVI Dual Link
Wybieranie wejścia
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Wejście .
3.
Przejdź do podmenu Wejście .
4.
Wybierz jedno z dostępnych wejść i potwierdź.
5.7.2 Wejście awaryjne
Informacje o wejściu awaryjnym
Ta funkcja umożliwia automatyczne przełączenie monitora na źródło awaryjne (zapasowe) w przypadku braku
źródła głównego wejścia DisplayPort. Monitor automatycznie przywróci źródło główne, gdy tylko sygnał
powróci.
Poniżej wymieniono dostępne w monitorze wejścia awaryjne:
•
•
DVI1
DVI3
Wejście awaryjne zostanie aktywowane w ciągu 1 sekundy od utraty wejścia głównego
(DisplayPort).
Podczas transmisji z wejścia głównego do awaryjnego i odwrotnie, wyświetlany jest komunikat
informujący użytkownika.
Źródło główne można zmienić, podczas gdy źródło awaryjne pozostaje niezmienione. Podczas
wyboru i synchronizacji nowego źródła głównego, funkcja awaryjna jest tymczasowo (na 7 sekund)
wyłączana.
Wybieranie wejścia awaryjnego
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Przejdź do menu Wejście .
28
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Obsługa zaawansowana
3.
Wybierz jedno z dostępnych wejść awaryjnych i potwierdź.
5.8 Menu ustawień menu ekranowego
5.8.1 Automatyczne zamykanie menu ekranowego
Informacje o automatycznym zamykaniu menu ekranowego
Jeśli po wyświetleniu menu ekranowego nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, zniknie ono po upływie czasu
ustawionego w tym menu. Można wybrać jedną spośród następujących wartości: 10 s, 20 s, 30 s, 45 s, 60 s,
90 s lub wyłączone. Jeśli automatyczne zamykanie menu ekranowego zostanie wyłączone, menu ekranowe
nie zniknie do czasu, gdy użytkownik nie wyjdzie z menu ekranowego naciskając klawisz Esc.
OSTRZEŻENIE: W przypadku wyłączenia funkcji automatycznego zamykania może dojść do
wypalenia obrazu.
Regulacja automatycznego zamykania menu ekranowego:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Nawiguj do menu OSD.
3.
Przejdź do podmenu OSD.
4.
Nawiguj do podmenu ZAMYKANIE AUTOMATYCZNE.
5.
Przejdź do podmenu ZAMYKANIE AUTOMATYCZNE.
6.
Zmień automatyczne zamykanie menu ekranowego stosownie do potrzeb za pomocą klawiszy W górę/W dół i
potwierdź.
5.8.2 Blokada menu ekranowego
Informacje o blokadzie menu ekranowego
Blokada menu ekranowego umożliwia ochronę menu ekranowego hasłem na różnych poziomach menu.
Poniżej przedstawiono możliwe opcje:
•
•
•
WYŁĄCZONA: Blokada jest wyłączona, na żadnym poziomie nie jest wymagane wprowadzenie hasła.
SERWIS: Hasło wymagane jest do przejścia do poziomu podmenu Serwis.
PEŁNA: Hasło wymagane jest do przejścia do poziomu menu głównego.
Jeśli blokada menu ekranowego jest włączona, przy próbie wejścia do menu ekranowego wyświetlany będzie
komunikat „Żądanie wprowadzenia hasła”. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat odblokowywania
menu ekranowego, patrz“Odblokowanie menu ekranowego”, strona 23.
Regulacja blokady menu ekranowego:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Nawiguj do menu OSD.
3.
Przejdź do podmenu OSD.
4.
Nawiguj do podmenu Blokada.
5.
Przejdź do podmenu Blokada.
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
29
Obsługa zaawansowana
6.
Zmień stan blokady menu ekranowego stosownie do potrzeb i potwierdź.
5.9 Menu konfiguracji
Informacje dotyczące menu konfiguracji
Poniżej wymieniono pozycje informacyjne dostępne dla monitora:
•
•
FABRYCZNE: ustawienia fabryczne
UŻYTKOWNIKA: ustawienia użytkownika
Aby wybrać konfigurację:
1.
Wyświetl główne menu ekranowe.
2.
Nawiguj do menu Konfiguracja.
3.
Przejdź do podmenu Konfiguracja.
4.
Wybierz jeden z dostępnych profilów i potwierdź.
30
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Ważne informacje
6
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
31
Ważne informacje
6.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zalecenia ogólne
Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję obsługi.
Zachowaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.
Stosuj się do wszelkich ostrzeżeń pojawiających się na urządzeniu i w instrukcji obsługi.
Przestrzegaj instrukcji podczas użytkowania i eksploatacji.
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, nie wolno zdejmować pokrywy.
Wewnątrz nie a żadnych części podlegających serwisowaniu. Serwis należy powierzyć wykwalifikowanemu
personelowi.
Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
Modyfikacje urządzenia
Nie należy modyfikować niniejszego sprzętu bez upoważnienia producenta.
Konserwacja zapobiegawcza
Wykonywanie konserwacji zapobiegawczej nie jest wymagane. Okresowe kontrole konserwacyjne są istotne
dla utrzymania monitora w optymalnym stanie i zapewnienia bezpiecznego działania. Zalecamy
przeprowadzanie testów funkcjonalnych i bezpieczeństwa monitora w regularnych odstępach czasu (np. raz
do roku).
Typ zabezpieczenia (elektrycznego)
Sprzęt z wewnętrznym zasilaczem: urządzenie klasy I
Stopień bezpieczeństwa (mieszanina łatwopalnych środków znieczulających)
Urządzenie nie może być użytkowane w sąsiedztwie mieszaniny łatwopalnych środków znieczulających z
tlenem lub tlenkiem dwuazotu.
Urządzenie nie może być wykorzystywane do sprawowania opieki na pacjentem.
•
•
•
Urządzenie jest przede wszystkim przeznaczone do użytkowania w placówce opieki zdrowotnej, w
miejscach, gdzie kontakt z pacjentem jest mało prawdopodobny (nie jest to urządzenie mające kontakt z
ciałem pacjenta).
Sprzęt nie powinien być stosowany ze sprzętem do podtrzymywania życia.
Użytkownik nie powinien jednocześnie dotykać sprzętu ani jego portów sygnałów wejściowych (SIP)/
portów sygnałów wyjściowych (SOP) i pacjenta.
Zastosowania krytyczne
W przypadku zastosowań krytycznych zalecamy, aby zapasowy monitor był dostępny do natychmiastowego
użycia.
Użycie elektrycznych noży chirurgicznych
Pomiędzy generatorem elektrochirurgicznym a innym sprzętem elektronicznym (takim jak monitory) należy
zachować możliwie największą odległość. Aktywny generator elektrochirurgiczny może zakłócać ich pracę.
Zakłócenia mogą aktywować menu ekranowe monitora i w ten sposób zakłócać jego funkcjonalność.
Podłączenie zasilania — Sprzęt z wewnętrznym zasilaczem
•
•
•
•
32
Ten sprzęt musi być uziemiony.
Wymagania w zakresie zasilania: sprzęt musi być zasilany zmiennym napięciem sieciowym.
Sprzęt należy instalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.
Sprzęt przeznaczony jest do pracy ciągłej.
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Ważne informacje
Przewody zasilające:
•
•
•
•
Użyj odłączanego przewodu zasilającego zgodnego z UL, 3-żyłowego, typu SJ lub odpowiednika, min. 18
AWG, o napięciu znamionowym min. 250 V, z dołączoną konfiguracją typu szpitalnej wtyczki 5-15P dla
napięcia zasilania 120 V, lub 6-15P dla napięcia zasilania 240 V.
Nie przeciążaj gniazdek ściennych ani przedłużaczy, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie
prądem.
Zabezpieczenie przewodów zasilających: przewody zasilające powinny być tak poprowadzone, aby nie
chodzono po nich ani aby nie zostały przytrzaśnięte przez przedmioty położone na nich lub w poprzek
nich; należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca przy wtyczkach i gniazdkach.
Należy użyć przewodu zasilającego, który odpowiada napięciu sieciowemu i który został zatwierdzony i
jest zgodny z normami bezpieczeństwa, obowiązującymi w danym kraju.
Połączenia
Wszelkie połączenia zewnętrzne z innymi urządzeniami peryferyjnymi muszą być zgodne z wymaganiami
klauzuli 16 normy IEC60601-1 wyd. 3 lub tabeli BBB.201 normy IEC 60601-1-1 dotyczącej medycznych
systemów elektrycznych.
Połączenie systemu PEMS za pośrednictwem sieci/łącza danych z innym sprzętem
(tylko wersja MDSC-8358)
•
•
•
•
Połączenie systemu PEMS do sieci/łącza danych, które zawiera inny sprzęt może stwarzać nieokreślone
wcześniej ryzyko dla pacjentów, operatorów lub stron trzecich.
Odpowiedzialna organizacja powinna zidentyfikować, przeanalizować, ocenić i kontrolować te ryzyka.
Kolejne zmiany w sieci/połączeniu danych mogą stwarzać nowe ryzyka i wymagać dodatkowej analizy.
Zmiany w sieci/połączeniu danych obejmują:
- zmiany w konfiguracji sieci/połączenia danych;
- podłączenie dodatkowych elementów do konfiguracji sieci/połączenia danych;
- odłączenie elementów od konfiguracji sieci/połączenia danych;
- aktualizacja sprzętu podłączonego do konfiguracji sieci/połączenia danych;
- uaktualnienie sprzętu podłączonego do konfiguracji sieci/połączenia danych
Woda i wilgoć
Sprzęt jest zgodny z IP20 (IP21 dla wersji z szybą ochronną).
Kondensacja wilgoci
Nie należy używać monitora w miejscach, w których temperatura i wilgotność zmienia się gwałtownie, a także
należy unikać narażania na bezpośrednie podmuchy zimnego powietrza z klimatyzatora.
Może dojść do kondensacji wilgoci na powierzchni lub wewnątrz sprzętu, co może spowodować pozostanie
wilgoci na szybie przedniej. Chociaż nie oznacza to awarii produktu, może doprowadzić do uszkodzenia
monitora.
W przypadku wystąpienia kondensacji należy odłączyć monitor od źródła zasilania i pozostawić go na czas
wymagany przy przywrócenia jego normalnego stanu (tzn. do momentu ustąpienia kondensacji), po czym
dopiero monitor będzie można ponownie włączyć.
Wentylacja
Nie wolno przykrywać ani blokować żadnych otworów wentylacyjnych w obudowie zestawu. Podczas
montażu urządzenia w szafie lub innym zamkniętym miejscu należy zwrócić uwagę na zachowanie
niezbędnej odległości między monitorem i ściankami szafki.
Instalacja
•
•
•
Połóż urządzenie na płaskiej, solidnej i nieruchomej powierzchni, która może wytrzymać wagę co najmniej
3 urządzeń. Przy korzystaniu z niestabilnego wózka lub stojaka urządzenie może spaść, powodując
poważne obrażenia u dzieci lub dorosłych oraz poważne uszkodzenie sprzętu.
Nie wolno wspinać się ani opierać o sprzęt.
Podczas regulacji kąta ustawienia sprzętu należy przesuwać go powoli, aby zapobiec jego przesuwaniu
lub zsunięciu ze stojaka lub ramienia.
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
33
Ważne informacje
•
•
•
•
Gdy sprzęt jest przymocowany do ramienia, nie wolno go używać jako uchwytu ani chwytać w celu
przesunięcia sprzętu. Zapoznaj się z instrukcją obsługi ramienia w celu uzyskania instrukcji na temat
przesuwania ramienia ze sprzętem.
Podczas montażu, okresowej konserwacji i sprawdzania niniejszego sprzętu należy zwracać szczególną
uwagę na bezpieczeństwo.
Montaż sprzętu wymaga specjalistycznej wiedzy, w szczególności w celu określenia, czy ściana wytrzyma
ciężar monitora. Mocowanie niniejszego sprzętu należy powierzyć licencjonowanemu podwykonawcy
firmy Barco i podczas montażu oraz eksploatacji zwracać uwagę na bezpieczeństwo.
Barco nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub obrażenia spowodowane
niewłaściwą obsługą lub nieprawidłową instalacją.
Awarie
Odłączyć przewód zasilania urządzenia od gniazda zasilania i zlecić serwis wykwalifikowanym technikom
serwisowym w razie wystąpienia poniższych stanów:
•
•
•
•
•
•
Uszkodzony lub postrzępiony przewód zasilania.
Rozlanie płynu na urządzenie.
Narażenie urządzenia na działanie deszczu lub wody.
Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo nawet, gdy przestrzegane są zalecenia z instrukcji obsługi.
Wyregulować tylko te elementy sterowania, które zostały ujęte w instrukcji obsługi, ponieważ
nieprawidłowa regulacja innych elementów sterowania może doprowadzić do uszkodzenia i przywrócenie
stanu operacyjnego urządzenia będzie wymagało przeprowadzenia rozległych prac ze strony
wykwalifikowanego technika.
Upuszczenie urządzenia lub uszkodzenie jego obudowy.
Wyraźna zmiana w działaniu urządzenia wymaga przeprowadzenia czynności serwisowych.
Ogólne ostrzeżenia
•
•
Wszystkie urządzenia oraz pełną konfigurację należy przetestować i zatwierdzić przed rozpoczęciem
eksploatacji.
Instalator musi wziąć pod uwagę system zapasowy w przypadku oderwania się tego systemu wideo.
Dane techniczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Monitor przeznaczony jest do użycia w pomieszczeniu
Monitor został zaprojektowany do użycia w pozycji poziomej.
Zużycie energii: 250 W (w zależności od poziomu podświetlenia)
Temperatura robocza: 10–35°C w celu zachowania wydajności / 0–40°C w celu zachowania
bezpieczeństwa
Wilgotność robocza: 10%–90% wilgotności względnej
Wysokość robocza nad poziomem morza: maks. 3000 m
Przechowywanie: -20 ÷ +60°C; 10 ÷ 90% wilgotności względnej
Ochrona IP: IP20 (IP21 dla wersji z szybą ochronną)
Sprzęt klasy I, zgodnie z typem ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
Monitor nie jest przeznaczony do sterylizacji
Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami:
Sprzęt medyczny:
MDD 93/42/EEC ze zmianami wprowadzonymi przez 2007/47/EC, klasa I
Bezpieczeństwo
IEC 60601-1 wyd. 3.1 (2012)
EN 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014
ANSI/AAMI ES60601-1: A1:2012, C1:2009/(R)2012
A2:2010/(R)2012 CSA CAN/CSA-C22.2 NR 60601-1:14
EMC
IEC/EN 60601-1-2: 2014
34
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Ważne informacje
EN 55011 / CISPR11 (klasa A)
FCC CFR 47 część 15 podczęść B (klasa A)
Oznaczenia:
CE; DEMKO; c-UR-us
Odstępstwa w krajach skandynawskich dla CL. 1.7.2
Finlandia: „Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan”
Norwegia: „Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt”
Szwecja: „Apparaten skall anslutas till jordat uttag”
6.2 Ochrona środowiska
Usuwanie zużytych urządzeń
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że zgodnie z Dyrektywą europejską 2012/19/UE
dotyczącą odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, niniejszego produktu nie należy usuwać wraz
z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt należy oddać w wyspecjalizowanym punkcie zbierającym zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzkiego
powstałym na skutek niekontrolowanego usuwania sprzętu, należy oddzielić go od odpadów innego rodzaju
i poddać odpowiedzialnemu recyklingowi, promując w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie
zasobów.
Więcej informacji na temat recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta oraz
przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Barco:
http://www.barco.com/AboutBarco/weee
Turcja: Zgodność z dyrektywą RoHS
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Republika Turcji: zgodność z dyrektywą WEEE]
中国大陆 ROHS (RoHS dla Chin kontynentalnych)
根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了
Barco产品中可能包含的有毒和/或有害物质的名称和含量。中国大陆RoHS指令包含在中国信息产业部MCV标
准:“电子信息产品中有毒物质的限量要求”中。
Zgodnie z „Metodami zarządzania ograniczeniami w zakresie stosowania substancji niebezpiecznych w
produktach elektrycznych i elektronicznych” (nazywanymi również dyrektywą RoHS dla Chin kontynentalnych)
poniższa tabela zawiera listę nazw i zawartości toksycznych i/lub niebezpiecznych substancji, które produkt
firmy Barco może zawierać. Dyrektywa RoHS dla Chin kontynentalnych uwzględniona jest w normie MCV
Ministerstwa Przemysłu Informacyjnego Chin w sekcji „Wymagania dotyczące limitu toksycznych substancji w
elektronicznych produktach informacyjnych”.
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
35
Ważne informacje
零件项目(名称)
Nazwa komponentu
印制电路配件
Zespoły obwodów drukowanych
有毒有害物质或元素
Substancje i pierwiastki niebezpieczne
汞
铅
镉
六价铬
Hg
Pb
Cd
Cr6+
X
O
O
O
多溴联苯
PBB
O
多溴二苯醚
PBDE
O
X
O
O
O
O
O
液晶面板
Panel LCD
X
O
O
O
O
O
外接电(线)缆
Kable zewnętrzne
X
O
O
O
O
O
內部线路
Okablowanie wewnętrzne
O
O
O
O
O
O
金属外壳
Metalowa obudowa
O
O
O
O
O
O
塑胶外壳
Plastikowa obudowa
O
O
O
O
O
O
散热片(器)
Radiatory
风扇
O
O
O
O
O
O
Wentylator
X
O
O
O
O
O
电源供应器
Jednostka zasilacza
O
O
O
O
O
O
文件说明书
Papierowe instrukcje
O
O
O
O
O
O
光盘说明书
Instrukcja na płycie CD
本表格依据SJ/T 11364的规定编制
Niniejsza tabela została przygotowana zgodnie z postanowieniami SJ/T 11364.
o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下.
o: Wskazuje, że poziom zawartości danej substancji toksycznej lub niebezpiecznej we wszystkich
materiałach homogenicznych użytych w danej części jest niższy, niż określa wymóg GB/T 26572.
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求.
x: Wskazuje, że poziom zawartości danej substancji toksycznej lub niebezpiecznej w przynajmniej jednym z
materiałów homogenicznych użytych w danej części jest wyższy, niż określa wymóg GB/T 26572.
在中国大陆销售的相应电子信息产品(EIP)都必须遵照中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要
求》标准贴上环保使用期限(EFUP)标签。Barco产品所采用的EFUP标签(请参阅实例,徽标内部的编号使
用于指定产品)基于中国大陆的《电子信息产品环保使用期限通则》标准。
Wszystkie elektroniczne produkty informacyjne (EIP) sprzedawane na terytorium Chin kontynentalnych
muszą być zgodne z „Oznaczeniem dotyczącym ograniczeń w zakresie stosowania substancji
niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych” dla Chin kontynentalnych i być oznaczone
logo Okresu przyjaznej dla środowiska eksploatacji (EFUP). Używana przez firmę Barco liczba umieszczona
pośrodku logo EFUP (patrz zdjęcie) bazuje na „Ogólnych wytycznych dotyczących okresu przyjaznej dla
środowiska eksploatacji elektronicznych produktów informacyjnych” dla Chin kontynentalnych.
10
RoHS
Dyrektywa 2011/65/EC dotycząca ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym.
36
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Ważne informacje
Zgodnie z deklaracjami naszych dostawców komponentów, niniejszy produkt jest zgodny z normą RoHS.
6.3 Zagrożenie biologiczne i zwroty
Informacje ogólne
Struktura i specyfikacja tego urządzenia, a także materiały użyte do produkcji, ułatwiają wycieranie i
czyszczenie, dzięki czemu jest ono odpowiednie do użycia w szeregu zastosować w szpitalach i innych
środowiskach medycznych, gdzie obowiązują procedury częstego czyszczenia.
Jednakże normalne użycie
rozprzestrzeniania infekcji.
powinno
wykluczać
środowiska
skażone
biologicznie,
aby
uniknąć
Dlatego wyłączną odpowiedzialność za użycie tego urządzenia w takim środowisku ponosi klient. W
przypadku użycia tego urządzenia w warunkach, w których nie można wykluczyć potencjalnego skażenia
biologicznego.
Klient powinien wdrożyć proces odkażania zdefiniowany w najnowszej wersji normy ANSI/AAMI ST35 dla
każdego uszkodzonego produktu, który jest zwracany do serwisu, naprawy, przebudowy lub celem analizy
usterki do nabywcy (lub do autoryzowanego dostawcy usług). Na wierzchu opakowania zwracanego produktu
należy przymocować przynajmniej jedną żółtą etykietę samoprzylepną oraz oświadczenie stwierdzające
pomyślne odkażenie produktu.
Zwracane produkty, które nie będą posiadać takiej zewnętrznej etykiety informującej o odkażeniu i/lub nie
będą posiadać takiego oświadczenia, mogą zostać odrzucone przez sprzedawcę (lub przez autoryzowanego
dostawcę usług) i odesłane do klienta na jego koszt.
6.4 Informacje na temat zgodności z przepisami
Wskazanie do zastosowania
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do stosowania w salach operacyjnych, do wyświetlania obrazów z
kamer endoskopowych, kamer w pomieszczeniach i na wysięgnikach, z ultrasonografu, kardiologicznych,
PACS, anestezjologicznych oraz informacji o pacjencie. Nie jest przeznaczone do diagnostyki.
Kraj producenta
Kraj producenta produktu znajduje się na etykiecie produktu (“Made in …”).
Dane kontaktowe importerów
Aby znaleźć lokalnego importera, należy skontaktować się z regionalnym biurem Barco za pośrednictwem
danych kontaktowych umieszczonych na naszej stronie internetowej (www.barco.com).
FCC, klasa A
Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i odpowiada normom klasy A dla urządzeń cyfrowych, stosownie
do części 15 przepisów FCC. Celem tych ograniczeń jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed
szkodliwymi zakłóceniami w środowisku komercyjnym. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może
promieniować fale o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane poprawnie lub jest użytkowane
niezgodnie z instrukcją obsługi, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Korzystanie z tego
urządzenia w miejscach zamieszkanych może z dużym prawdopodobieństwem spowodować szkodliwe
zakłócenia. Użytkownik będzie musiał w takiej sytuacji usunąć skutki zakłóceń na własny koszt.
Informacja dotycząca Kanady
To urządzenie ISM jest zgodne z kanadyjską normą ICES-001.
Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
37
Ważne informacje
6.5 Czyszczenie i dezynfekcja
Instrukcje
•
•
•
•
Podczas czyszczenia monitora LCD należy odłączyć przewód zasilający od zasilania sieciowego.
Należy uważać, aby nie podrapać przedniej powierzchni twardym lub ściernym materiałem.
Kurz, ślady palców, tłuszcz itp. można usunąć miękką, wilgotną ściereczką (na wilgotną ściereczkę można
nałożyć niewielkiej ilości łagodnego detergentu).
Krople wody należy niezwłocznie zetrzeć.
Możliwe środki czyszczące
•
•
•
•
•
•
•
70-procentowy alkohol izopropylowy
1,6-procentowy wodny amoniak
Cidex® (2,4-procentowy roztwór aldehyd glutarowy)
10-procentowy podchloryn sodowy (wybielacz)
„Zielone mydło” (USP)
0,5-procentowa chlorheksydyna w 70-procentowym alkoholu izopropylowym.
Podobne do płynu do czyszczenia optyki Cleansafe®
6.6 Wyjaśnienie używanych symboli
Symbole na urządzeniu
Na urządzeniu lub zasilaczu można znaleźć następujące symbole (lista niewyczerpująca):
Wskazuje, że urządzenie spełnia wymogi mających zastosowanie dyrektyw WE.
Wskazuje zgodność z częścią 15 zasad FCC (klasa A lub klasa B)
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami UL Recognition
MEDYCZNY – OGÓLNY SPRZĘT MEDYCZNY
W ODNIESIENIU DO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻARU I
ZAGROŻEŃ MECHANICZNYCH
ZGODNIE Z NORMAMI ANSI/AAMI AS60601-1:2005/(R)2012, CSA CAN/CSAC222.2 nr 60601-1:14
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami UL Demko
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami CCC
S&E
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami VCCI
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami KC
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami BSMI
38
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Ważne informacje
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami PSE
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami RCM
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami EAC
Przestroga: Prawo federalne (Stanów Zjednoczonych) ogranicza sprzedaż tego
urządzenia przez pracownika służby zdrowia lub na jego zlecenie.
IS 13252 (Part 1)
IEC 60950-1
Wskazuje, że urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z przepisami BIS
R-xxxxxxxx
www.bis.gov.in
Wskazuje lokalizację złącz USB na urządzeniu
Wskazuje lokalizację złącz DisplayPort na urządzeniu
Wskazuje producenta
Wskazuje datę produkcji
yy
Wskazuje ograniczenia temperatury1 dla urządzenia, zapewniające bezpieczną pracę
w zakresie danych technicznych.
xx
SN
REF
Wskazuje numer seryjny urządzenia
Wskazuje numer części lub numer katalogowy urządzenia
Ostrzeżenie: niebezpieczne napięcie
Przestroga
Sprawdzić w instrukcji obsługi
Wskazuje, że urządzenie nie może być wyrzucane do śmieci, ale musi zostać
poddane recyklingowi zgodnie z europejską dyrektywą WEEE (Utylizacja odpadów
elektrycznych i elektronicznych)
1:
Wartości xx i yy można znaleźć w sekcji z danymi technicznymi.
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
39
Ważne informacje
Wskazuje prąd stały (DC)
Wskazuje prąd zmienny (AC)
Gotowość
Ekwipotencjalność
Uziemienie ochronne
lub
Symbole na opakowaniu
Na opakowaniu urządzenia można znaleźć następujące symbole (lista niewyczerpująca):
Oznacza urządzenie, które można uszkodzić w przypadku nieprawidłowego
obchodzenia się z nim w czasie przechowywania.
Oznacza urządzenie, które należy chronić przed wilgocią w czasie przechowywania.
Oznacza kierunek przechowywania opakowania. Opakowanie należy przewozić,
obchodzić się z nim i przechowywać w taki sposób, aby strzałki zawsze były
skierowane w górę.
15
n
n
Oznacza maksymalną liczbę identycznych opakować, które można ułożyć na sobie,
gdzie „n” to liczba graniczna.
lub
Oznacza ciężar opakowania i konieczność jego niesienia przez dwie osoby.
xx-yy Kg
xx-yy
xx-yy
lub
Oznacza, że opakowania nie można przecinać nożem, ani innym ostrym
przedmiotem.
yy °C
+60
Oznacza ograniczenia temperatury2 na którą urządzenie można bezpiecznie narazić w
czasie przechowywania.
xx °C
-20
yy %
85
Oznacza zakres2 wilgotności, na którą urządzenie można bezpiecznie narazić w
czasie przechowywania.
5x %
yyy kPa
106
Oznacza zakres2ciśnienia atmosferycznego, na którą urządzenie można bezpiecznie
narazić w czasie przechowywania.
xx kPa
50
2:
40
Wartości xx i yy można znaleźć w sekcji z danymi technicznymi.
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Ważne informacje
6.7 Wyłączenie odpowiedzialności
Informacja dotycząca wyłączenie odpowiedzialności
Choć dochowano wszelkich starań, aby zapewnić poprawność techniczną niniejszego dokumentu, nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy. Naszym celem jest zapewnienie jak najbardziej
poprawnej i użytecznej dokumentacji; w przypadku znalezienia błędów prosimy o kontakt.
Produkty programowe Barco stanowią własność firmy Barco. Są one rozprowadzane wraz z gwarancją
ochrony praw autorskich dla Barco NV lub Barco, Inc., do wykorzystania wyłącznie w zgodzie z określonymi
warunkami i na podstawie umowy licencyjnej pomiędzy Barco NV lub Barco, Inc. a licencjobiorcą.
Jakiekolwiek inne korzystanie, kopiowanie lub publikowanie produktów programowych firmy Barco jest
zabronione.
Specyfikacje produktów firmy Barco mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.
Prawa autorskie
Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument ani
żadna jego część nie mogą być odtwarzane ani kopiowane w żadnej formie ani przy użyciu żadnych środków
— graficznych, elektronicznych czy mechanicznych, łącznie z powielaniem, przepisywaniem czy zapisem
informacji lub wykorzystaniem systemów pozyskiwania danych — bez pisemnej zgody firmy Barco.
© 2019 Barco NV Wszelkie prawa zastrzeżone.
6.8 Dane techniczne
MDSC-8358
Technologia ekranu
Matryca aktywna a-si TFT
Aktywny rozmiar ekranu
(przekątna)
1473 mm (58.0 cali)
Aktywny rozmiar ekranu (szer.
x wys.)
1270.08 x 721.44 mm (50 x 28.4 cala)
Proporcje (szer.:wys.)
16:9
Rozdzielczość
8 megapikseli (3840 x 2160)
Rozmiar piksela
0.33075 mm (szer.) x 0.334 mm (wys.)
Wyświetlanie obrazu w kolorze
Tak
Obsługa koloru
16 milionów
Kąt widzenia (poz., pion.)
88°
Maksymalna luminancja
700 cd/m² (typowa)
Współczynnik kontrastu
typ. 4000:1
Czas reakcji
9.5 ms (typowy)
Kolor obudowy
Czarna
Dźwięk
Słuchawki
Mikrofon
Dźwięk (wejście i wyjście)
Połączenie PC
Interfejs micro USB typu OTG
Tryb urządzenia: nie zdefiniowanego maksymalnego poboru prądu
Tryb hosta: maks. 2.5 W
Klawiatura i mysz
Interfejs USB-A (USB V2.0), maks. 2.5 W (3)
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
41
Ważne informacje
Cyfrowy interfejs wizualny
Wyjście DVI-D Dual Link
Wymagania dotyczące
zasilania dla wejścia zasilania
monitora (nominalne)
100–240 V AC, 50/60 Hz, 5.0 A–2.0 A
Zużycie energii (maks.)
500 W
Zużycie energii (gotowość)
130 W
Tryb oszczędzania energii
Tak
Zegar punktów 80
260 MHz DVI dual link (preferowane)
Języki menu ekranowego
Angielski
Uziemienie
Bolec uziemiający (gwint M4 na wtyczkę uziemiającą)
Wymiary monitora (szer. x wys. 1326.5 x 778 x 153.7 mm
x gł.)
42
Wymiary po spakowaniu (szer.
x wys. x gł.)
1540 x 413 x 940 mm
Waga netto monitora
46 – 59 kg (zależnie od wersji)
Waga netto z opakowaniem
68.5 – 83 kg (zależnie od wersji)
Standard mocowania
VESA (400 mm)
Osłona ekranu
Ochronna, nieodblaskowa pokrywa szklana
Zalecane zastosowania
Endoskopia, laparoskopia, PACS, PM, US, CT, MR
Certyfikaty
CE: MDD 93/42/WE; A1:2007/47/WE wyrób medyczny klasy I; 2014/30/UE
(EMC); 2011/65/UE (RoHS)
IEC 60601-1-2 (2014)
EN 60601-1-2 (2015)
IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (wydanie drugie)
IEC 60601-1:2005 +POPR. 1:2006 +POPR.2:2007 +A1:2012 (wyd. 3.1)
EN 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014
ANSI/AAMI ES60601-1: A1:2012 +C1:2009/(R)2012 +A2:2010/(R)2012
CAN/CSA-C22.2 NR 60601-1:2014
FCC CFR 47 część 15 podczęść B (klasa A)
ICES-001 / NMB-001 poziom A
Wyrób klasy I FDA
CCC: GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008
BIS: IS13252 (PART1):2010 +A1:2013 +A2:2015
Oznaczenia: CE; DEMKO; UL; CCC; BIS
Dostarczone akcesoria
Przewodnik użytkownika
Gwarancja
2 lata
Temperatura robocza
10–35°C dla wydajności / 0–40°C dla bezpieczeństwa (zmiana temperatury
< 1°C/min.; bez kondensacji)
Temperatura przechowywania
20–60°C (zmiana temperatury <1°C/min.; bez kondensacji)
Wilgotność robocza
10%–90% RH (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania
10%–90% RH (bez kondensacji)
Wysokość robocza nad
poziomem morza
700 hPa–1060 hPa (3000 m maks.)
Wysokość przechowywania i
transportu nad poziomem
morza
700 hPa–1060 hPa
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Ważne informacje
145.8
Wymiary
776
75
1318.5
400
200
459.25
188
400
200
188
459.25
Obraz 6-1
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
43
82.2
778
153.7
Ważne informacje
1326.5
400
200
483.25
189
400
200
189
483.25
Obraz 6-2
6.9 Informacje o licencji Open Source
Informacje o licencji Open Source
Niniejszy produkt zawiera składniki oprogramowania wydane w ramach licencji Open Source. Należy
dostosować się do warunków każdej odrębnej licencji oprogramowania Open Source.
Lista użytych komponentów oprogramowania Open Source jest dostępna w mającej zastosowanie licencji
EULA, dostępnej na stronie internetowej firmy Barco (sekcja „My Barco”) lub innymi metodami (online).
Prawa autorskie do każdego komponentu oprogramowania Open Source należą do pierwszego posiadacza
tych praw autorskich, każdego dodatkowego współtwórcy i/lub ich odpowiednich cesjonariuszy, którzy mogą
być określeni w odpowiedniej dokumentacji oprogramowania Open Source, kodzie źródłowym, pliku
README, lub w inny sposób. Nie należy usuwać ani maskować, bądź w inny sposób zmieniać tych praw
autorskich.
KAŻDY ODRĘBNY ELEMENT OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE I CAŁA POWIĄZANA
DOKUMENTACJA SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ
44
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Ważne informacje
GWARANCJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI, DOROZUMIANEJ GWARANCJI POKUPNOŚCI I
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH
ANI INNY WSPÓŁTWÓRCA NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE,
SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE, NAWET JEŚLI UDZIELONO INFORMACJI O
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY I NA PODSTAWIE
JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI. WIĘCEJ INFORMACJI/SZCZEGÓŁÓW MOŻNA
ZNALEŹĆ W KAŻDEJ KONKRETNEJ LICENCJI OPEN SOURCE.
W odniesieniu do licencji GPL, LGPL lub podobnych, w związku z dostępem do odpowiedniego kodu
źródłowego i możliwości automatycznego zastosowania postanowień licencyjnych:
•
•
Należy dostosować się do warunków każdej takiej szczególnej, mającej zastosowanie licencji
oprogramowania Open Source. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne dodatki, zmiany lub
modyfikacje, bez możliwości odwołania się lub kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Barco.
Użytkownik ponadto potwierdza, że wszelkie takie dodatki, zmiany lub modyfikacje mogą negatywnie
wpłynąć na możliwość firmy Barco — stosownie do decyzji firmy Barco — do kontynuowania świadczenia
usług, gwarancji, aktualizacji oprogramowania, poprawek, konserwacji, dostępu lub podobnych usług, bez
możliwości odwołania się lub kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Barco.
Firma Barco oferuje możliwość dostarczenia odpowiedniego kodu źródłowego i udostępni odpowiedni kod
źródłowy za pośrednictwem poczty e-mail lub łącza pobierania, z wyjątkiem sytuacji, w których właściciele
stosownych licencji wymagają od firmy Barco dostarczenia odpowiedniego kodu źródłowego na nośniku
trwałym, w którym to przypadku firma Barco obciąży użytkownika rzeczywistymi kosztami
przeprowadzenia takiej dystrybucji, czyli kosztami nośnika, transportu i obsługi. Można skorzystać z tej
opcji, wysyłając pisemną prośbę na adres Barco N.V, attn. legal department, President Kennedypark 35,
8500 Kortrijk (Belgia). Ta oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty dystrybucji tego produktu
przez firmę Barco.
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
45
Ważne informacje
46
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Dodatek A
7
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
47
Dodatek A
7.1 Protokół RS-232
Informacje dotyczące protokołu RS-232
Protokół komunikacyjny monitora opiera się na poleceniach właściwych dla użytkownika oraz poleceniach
właściwych dla fabryki. Poniższy opis dotyczy poleceń właściwych dla użytkownika i jest oparty na
poleceniach użytkowników monitorów MDSC-8358.
Notes:
<ESC> oznacza kod ASCII 1B, szesnastkowo
<ACK> oznacza kod ASCII 06, szesnastkowo
<NACK> oznacza kod ASCII 15, szesnastkowo
<CR> oznacza kod ASCII 0D, szesnastkowo
<LF> oznacza kod ASCII 0A, szesnastkowo
Ustawienia komunikacji
•
•
•
•
•
•
Szybkość transmisji: 9600
Bity danych: 8
Parzystość: brak
Bity startu: 1
Bity stopu: 1
Uzgadnianie: brak
Dostępne polecenia:
1a) Pobierz numer modelu:
PC > monitor: <ESC> rh
monitor > PC: „ciąg” <ACK>
gdzie „ciąg” to: 12-cyfrowy ciąg ASCII zawierający 12-cyfrowy numer modelu (na przykład: „991932051391”).
1b) Pobierz numer seryjny:
PC > monitor: <ESC> rs
monitor > PC: „ciąg” <ACK>
gdzie „ciąg” to: 14-znakowy ciąg ASCII zawierający 14-znakowy numer seryjny (na przykład:
„AN000631000001”).
1c) Pobierz wersję sprzętu:
PC > monitor: <ESC> r1 <CR>
monitor > PC: „ciąg” <CR><LF>
gdzie „ciąg” to: ciąg ASCII zawierający wersję sprzętu (na przykład: „VEGA-LP1”).
1d) Pobierz wersję oprogramowania wbudowanego:
PC > monitor: <ESC> r2 <CR>
monitor > PC: „ciąg” <CR><LF>
gdzie „ciąg” to: ciąg ASCII zawierający wersję oprogramowania wbudowanego (na przykład: „FW 1.05”).
2a) Pobierz bieżącą funkcję przesyłania:
PC > monitor: <ESC> O <CR>
monitor > PC: (znak) <CR><LF>
gdzie (znak) ma następujące znaczenie:
48
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Dodatek A
(znak)
0 (zero)
1
2
3
Bieżąca funkcja przesyłania
NATYWNA
DICOM
GAMMA 1
GAMMA 2
znak O w sekwencji polecenia to wielka litera „o”.
2b) Ustaw funkcję przesyłania:
PC > monitor: <ESC> O (znak)
monitor > PC: <ACK>
gdzie (znak) ma następujące znaczenie:
(znak)
0 (zero)
1
2
3
Bieżąca funkcja przesyłania
NATYWNA
DICOM
GAMMA 1
GAMMA 2
3a) Pobierz bieżącą jasność podświetlenia:
PC > monitor: <ESC> b?
monitor > PC: „ciąg” <ACK>
gdzie „ciąg” to 3-znakowy ciąg ASCII, zawierający bieżącą jasność podświetlenia z zakresu od 200 do 350
(cd/m²) (na przykład: „300”).
3b) Ustaw jasność podświetlenia:
PC > monitor: <ESC> b „ciąg”
monitor > PC: <ACK>
gdzie „ciąg” to 3-znakowy ciąg ASCII, zawierający żądaną jasność podświetlenia z zakresu od 200 do 350
(cd/m²) (na przykład: „300”).
4a) Włączenie/wyłączenie blokady:
PC > monitor: <ESC> k (znak)
monitor > PC: <ACK>
gdzie (znak) ma następujące znaczenie:
(znak)
0 (zero)
1
Blokada
Wyłączona
Włącz
4b) Stan blokady:
PC > monitor: <ESC> k?
monitor > PC: (znak)
gdzie (znak) ma następujące znaczenie:
(znak)
0 (zero)
1
Blokada
Wyłączona
Włącz
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
49
Dodatek A
4c) Kod blokady:
PC > monitor: <ESC> v????
monitor > PC: <ACK>
gdzie „?” to liczba z przedziału od 1 do 4, która stanowi kod klucza zgodny z poniższą tabelą:
Znak „?”
1
2
3
4
klawisz
▼
▲
☼–
☼+
5) Wersja FPGA:
PC > monitor: <ESC> r3 <CR>
monitor > PC: „ciąg” <CR><LF>
gdzie „ciąg” to: ciąg ASCII zawierający wersję FPGA (na przykład: „FPGA REV: 3”).
6) Godziny pracy monitora:
PC > monitor: <ESC> rWH <CR>
monitor > PC: „ciąg” <CR> <LF>
gdzie „ciąg” to: ciąg ASCII zawierający liczbę godzin pracy monitora (na przykład: „67”).
7a) Stan zasilania:
PC > monitor: <ESC> sP <CR>
monitor > PC: „ciąg” <CR> <LF>
gdzie „ciąg” to: ciąg ASCII zawierający stan zasilania (na przykład: „OK”).
7b) Stan wentylatorów:
PC > monitor: <ESC> sF <CR>
monitor > PC: „ciąg” <CR> <LF>
gdzie „ciąg” to: ciąg ASCII zawierający stan wentylatorów (na przykład: „OK”).
7c) Stan temperatury wewnętrznej:
PC > monitor: <ESC> sT <CR>
monitor > PC: „ciąg” <CR> <LF>
gdzie „ciąg” to: ciąg ASCII zawierający stan czujnika temperatury (na przykład: „OK”).
50
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
Dodatek A
K5902150PL (451920612553PL) /02 MDSC-8358
51
Barco NV
President Kennedypark 35
8500 Kortrijk
Belgium
K5902150PL (451920612553PL) /02 | 2019-05-10
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Registered office: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement