Barco Quad DP12 Gebruikershandleiding

Barco Quad DP12 Gebruikershandleiding
Wodan
Gebruikershandleiding
ENABLING BRIGHT OUTCOMES
Registered address: Barco NV
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Barco NV
Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com/en/support
www.barco.com
Copyright ©
Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, gereproduceerd of
vertaald. Het mag niet anderszins worden opgenomen, verzonden of opgeslagen in een opvraagsysteem
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Barco.
Wijzigingen
Barco verstrekt deze handleiding 'as is' (in de aangeboden vorm), zonder enige expliciete of impliciete
garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties of verkoopbaarheid en geschiktheid
voor een bepaald doel. Het is Barco te allen tijde toegestaan om zonder kennisgeving verbeteringen en/of
wijzigingen aan te brengen aan het/de in deze publicatie beschreven product/producten en/of programma/
programma's.
Het kan zijn dat deze publicatie technische onjuistheden of typefouten bevat. Tussentijdse wijzigingen aan de
informatie opgenomen in deze publicatie worden verwerkt in nieuwe versies van deze publicatie.
De laatste versie van de Barco-handleidingen kan worden gedownload vanaf de Barco-website
www.barco.com of de beveiligde Barco-website https://www.barco.com/en/signin.
Trademarks
Merken en productnamen vermeld in deze manual zijn mogelijks handelsnamen of geregistreerde
handelsnamen of copyrights en behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars. Alle merk- en productnamen
gebruikt in deze manual zijn opgenomen als commentaar of als voorbeelden en dienen niet als advertentie
voor deze produkten of de producenten begrepen te worden.
Reactie op productveiligheidsincidenten
Als wereldwijd technologieleider zet Barco zich in voor het leveren van veilige oplossingen en services aan
onze klanten, waarbij het intellectuele eigendom van Barco beschermd wordt. Wanneer meldingen over
productveiligheid ons bereiken, wordt onmiddellijk het reactieproces voor productveiligheidsincidenten
geactiveerd. Om specifieke veiligheidsproblemen aan te pakken of om veiligheidsproblemen met Barcoproducten te melden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de contactgegevens op
https://www.barco.com/psirt. Om onze klanten te beschermen, maakt Barco kwetsbaarheden in de veiligheid
niet openbaar of bevestigt dit pas nadat Barco een analyse van het product heeft uitgevoerd en fixes en/of
beperkende maatregelen heeft aangebracht.
Patentbescherming
Raadpleeg www.barco.com/about-barco/legal/patents
Federal Communications Commission (FCC Statement)
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de grenzen vastgelegd voor een digitaal apparaat klasse 'A'
overeenkomstig deel 15 van de regels van de Federal Communications Commission FCC. Deze limieten zijn
ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen kwalijke storing als het apparaat wordt bediend in
een zakelijke omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan die uitstralen. Als
het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing kan het kwalijke storing aan
radiocommunicatie veroorzaken. Het gebruik van deze apparatuur in een woongebied kan schadelijke
interferentie veroorzaken. Gebruikers dienen dergelijke interferentie zelf en voor eigen rekening te verhelpen.
Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de verantwoordelijke voor de naleving,
kunnen de toelating tot het gebruik van de apparatuur nietig maken.
FCCverantwoordelijk:
Barco Inc.
3059 Premiere Parkway Suite 400
30097 Duluth GA, Verenigde Staten
Tel: +1 678 475 8000
EN55022/CISPR22 Class A ITE (Information Technology Equipment)
Klasse A ITE is een categorie vallend onder alle IT-apparaten die voldoen aan de limieten voor klasse A ITE,
maar niet aan de klasse B-limieten. De verkoop van dergelijke apparatuur behoeft niet te worden beperkt,
maar wel dient de volgende waarschuwing te worden opgenomen in de gebruiksaanwijzing ervan:
Waarschuwing: Dit is een klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken, in welk geval de gebruiker de nodige maatregelen zal moeten nemen. Neem contact op met de
installateur.
Waarschuwing: Dit apparaat voldoet aan klasse A CISPR 32. In een huishoudelijke omgeving kan dit
apparaat storing veroorzaken.
EMC-kennisgeving
EN55032/CISPR32 Klasse A MME (Multimedia-apparatuur)
Waarschuwing: deze apparatuur voldoet aan Klasse A van CISPR 32. In een huishoudelijke omgeving kan
deze apparatuur radiostoringen veroorzaken.
GB9254 Klasse A ITE (Information Technology Equipment)
Waarschuwing: dit is een klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken, in welk geval de gebruiker de nodige maatregelen zal moeten nemen.
Taiwanese verklaring BSMI Klasse A:
警告使用者 : 此為甲類資訊技術設備,於居住環境中使用 ,可能會造成射頻擾動,在此情況下,使用者會被要
求採取某些適當的對策。
Inhoud
1 Veiligheid ................................................................................................................................................................................................................9
1.1 Algemene overwegingen..............................................................................................................................................................10
1.2 Veiligheidstraining door de installateur.................................................................................................................................10
1.3 Belangrijke veiligheidsinstructies............................................................................................................................................. 11
1.4 Voorzorgsmaatregelen hoge helderheid: veiligheidsafstand (HD) .......................................................................15
1.5 Veiligheidsafstand (HD) voor volledig omheinde projectiesystemen...................................................................17
1.6 Veiligheidsafstand voor het wijzigen van de optica .......................................................................................................18
2 Pulse-afstandsbediening..........................................................................................................................................................................19
2.1 Afstandsbediening, installatie van de batterij....................................................................................................................20
2.2 Afstandsbediening, instelling protocol ..................................................................................................................................21
2.3 Afstandsbediening, aan/uit-knop .............................................................................................................................................22
2.4 Overzicht functies .............................................................................................................................................................................23
2.5 Functies van de "indicator knop ingedrukt" ........................................................................................................................23
2.6 Functie van de RGB-filterknop ..................................................................................................................................................24
2.7 Adressen weergeven en programmeren op de RCU ...................................................................................................24
2.8 De XLR connector van de RCU gebruiken.........................................................................................................................24
2.9 De ministekker van de RCU gebruiken ................................................................................................................................25
2.10 Silicone bescherming voor de RCU (optioneel)...............................................................................................................25
3 Invoer & communicatie..............................................................................................................................................................................27
3.1 Inleiding ..................................................................................................................................................................................................28
3.2 Lokaal toetsenblok en LCD-paneel ........................................................................................................................................29
3.3 Communicatieverbindingen ........................................................................................................................................................30
3.4 Verbindingen ingangsbron – Quad combo-ingang Mark II ........................................................................................32
3.5 Verbindingen ingangsbron – Quad combo-ingang Mk I ..............................................................................................37
3.6 Verbindingen ingangsbron – Quad DP 1.2-ingangsbord............................................................................................40
3.7 Tabel met betekenissen LED- en knopindicators ...........................................................................................................43
4 Aan de slag.........................................................................................................................................................................................................45
4.1 Projector aan .......................................................................................................................................................................................46
4.2 Wisselen naar stand-by.................................................................................................................................................................47
4.3 Projector uitschakelen....................................................................................................................................................................48
4.4 De RCU gebruiken ...........................................................................................................................................................................48
4.5 Projectoradres ....................................................................................................................................................................................49
4.5.1
De projector bedienen.................................................................................................................................................49
4.6 Snelle installatie via direct adres..............................................................................................................................................50
4.7 Software-update ................................................................................................................................................................................51
5 Grafische gebruikersinterface (GUI).................................................................................................................................................55
5.1 Overzicht................................................................................................................................................................................................56
R5906102NL /07 Wodan
5
5.2
5.3
Navigatie................................................................................................................................................................................................56
Testpatronen........................................................................................................................................................................................57
6 Basishandelingen..........................................................................................................................................................................................59
6.1 Eén bron weergeven.......................................................................................................................................................................60
6.2 Meerdere bronnen weergeven: gehechte lay-outs ........................................................................................................60
6.3 Connectorinstellingen.....................................................................................................................................................................62
6.4 Handmatig beeldniveaus instellen ..........................................................................................................................................64
6.5 De scherpte aanpassen ................................................................................................................................................................65
6.6 De gammacorrectie aanpassen................................................................................................................................................66
6.7 Een gecentreerd 16:9-beeld instellen ...................................................................................................................................67
6.8 De uitvoerresolutie instellen........................................................................................................................................................68
6.9 Lampverlichting..................................................................................................................................................................................68
6.10 Thema's..................................................................................................................................................................................................69
7 Geavanceerde bediening..........................................................................................................................................................................71
7.1 P7 echte kleur .....................................................................................................................................................................................72
7.2 HDR-materiaal weergeven – Perceptual Quantizer (PQ) ..........................................................................................74
7.3 De lens configureren, zoom-focus ..........................................................................................................................................75
7.4 De lens configureren, verplaatsen ..........................................................................................................................................76
7.5 De lens configureren, hoog contrast ......................................................................................................................................76
7.6 Oriëntatie ...............................................................................................................................................................................................77
7.7 Vervorming ...........................................................................................................................................................................................78
7.7.1
Over vervorming.............................................................................................................................................................78
7.7.2
Vervorming – Aan/Uit ...................................................................................................................................................78
7.7.3
Vervorming – Schermgrootte...................................................................................................................................79
7.7.4
Vervorming – aanpassing van 4 hoeken...........................................................................................................80
7.7.5
Vervorming – Boog........................................................................................................................................................82
7.7.6
Vervorming – Warp-bestanden...............................................................................................................................84
7.8 Mengen & maskeren.......................................................................................................................................................................86
7.8.1
Mengen & maskeren....................................................................................................................................................86
7.8.2
Bestanden voor mengen............................................................................................................................................89
7.8.3
Aanpassing basis zwartniveau...............................................................................................................................90
7.8.4
Bestanden Zwartniveau .............................................................................................................................................92
7.8.5
RGB-aanpassing............................................................................................................................................................93
7.9 3D-projectie..........................................................................................................................................................................................94
7.9.1
Actieve stereo & Passieve stereo.........................................................................................................................95
7.9.2
Configuratieproces 3D-projectie............................................................................................................................95
7.9.3
Aansluitmogelijkheden................................................................................................................................................96
7.9.4
De gewenste Beeldscherminstellingen kiezen..............................................................................................96
7.9.5
Configuratie Actieve 3D .............................................................................................................................................97
7.10 Communicatie, LAN-instelling ...................................................................................................................................................98
7.10.1 Inleiding op een netwerkverbinding.....................................................................................................................98
7.10.2 Configuratie bekabeld IP-adres .............................................................................................................................99
7.11 IR-bediening ..................................................................................................................................................................................... 100
7.11.1 Broadcast-adres .......................................................................................................................................................... 101
7.11.2 Projectoradres .............................................................................................................................................................. 101
7.11.3 IR-sensoren ................................................................................................................................................................... 102
7.12 GSM configuratie ........................................................................................................................................................................... 103
7.13 Een eigen projectornaam instellen....................................................................................................................................... 104
7.14 Menu Onderhoud........................................................................................................................................................................... 105
7.14.1 Geavanceerde instellingen – Kleur................................................................................................................... 105
7.14.2 Geavanceerde instellingen – Statistische informatie.............................................................................. 106
7.14.3 Lenskalibratie................................................................................................................................................................ 107
6
R5906102NL /07 Wodan
7.14.4 Flex-helderheid ............................................................................................................................................................ 108
7.15 Lensfuncties...................................................................................................................................................................................... 109
7.16 Reset......................................................................................................................................................................................................110
8 Onderhoud........................................................................................................................................................................................................113
8.1 De lens reinigen...............................................................................................................................................................................114
8.2 De buitenkant van de projector schoonmaken...............................................................................................................114
A Specificaties ....................................................................................................................................................................................................115
A.1 Afmetingen van een Wodan .....................................................................................................................................................116
A.2 Technische regulering ..................................................................................................................................................................116
B Milieu-informatie...........................................................................................................................................................................................117
B.1 Informatie voor de afdanking....................................................................................................................................................118
B.2 Turkse RoHS-naleving.................................................................................................................................................................118
B.3 Contactgegevens............................................................................................................................................................................119
C Overzicht videotijdsinstellingen voor video-interfaces................................................................................................... 121
C.1 Overzicht videotijdsinstellingen ............................................................................................................................................. 122
C.2 Overzicht videotijdsinstellingen SDI-ingangen.............................................................................................................. 123
C.3 Overzicht videotijdsinstellingen HDMI 2.0-ingangen ................................................................................................. 124
C.4 Overzicht videotijdsinstellingen DisplayPort 1.2-ingangen .................................................................................... 126
C.5 Overzicht videotijdsinstellingen HDBaseT-ingangen................................................................................................. 128
D DMX grafiek..................................................................................................................................................................................................... 131
D.1 Positionering ingangsbord DMX-grafiek ........................................................................................................................... 132
D.2 DMX grafiek, Basis ....................................................................................................................................................................... 132
D.3 DMX grafiek, Uitgebreid............................................................................................................................................................. 133
R5906102NL /07 Wodan
7
8
R5906102NL /07 Wodan
1
Veiligheid
Over dit hoofdstuk
Lees dit hoofdstuk aandachtig door. Het bevat belangrijke informatie over het voorkomen van persoonlijk
letsel bij het installeren en gebruiken van een Wodan-projector. Bovendien bevat dit hoofdstuk verschillende
waarschuwingen ter voorkoming van schade aan de Wodan-projector. Zorg ervoor dat u alle
veiligheidsvoorschriften, veiligheidsinstructies en waarschuwingen in dit hoofdstuk begrijpt en opvolgt voordat
u de Wodan-projector installeert. Volgend op dit hoofdstuk vindt u een aantal extra waarschuwingen en
aansporingen tot voorzichtigheid, afhankelijk van de installatieprocedure. Lees ook deze waarschuwingen en
aansporingen tot voorzichtigheid.
Uitleg over de term "Wodan" zoals die wordt gebruikt in dit document
Als er in dit document wordt verwezen naar de term "Wodan" dan is dit van toepassing op de volgende
producten van Barco:
•
Wodan
Naam certificering model
•
HDX 4K
Overzicht
•
•
•
•
•
•
Algemene overwegingen
Veiligheidstraining door de installateur
Belangrijke veiligheidsinstructies
Voorzorgsmaatregelen hoge helderheid: veiligheidsafstand (HD)
Veiligheidsafstand (HD) voor volledig omheinde projectiesystemen
Veiligheidsafstand voor het wijzigen van de optica
R5906102NL /07 Wodan
9
Veiligheid
1.1 Algemene overwegingen
WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met opgehangen ladingen.
WAARSCHUWING: Draag een hoofdbescherming om het risico op persoonlijk letsel te
verminderen.
WAARSCHUWING: Wees voorzichtig wanneer u met zware ladingen werkt.
WAARSCHUWING: Let op uw vingers als u met zware ladingen werkt.
Algemene veiligheidsinstructies
•
•
•
•
•
Lees voordat u deze apparatuur bedient eerst deze handleiding geheel door en bewaar de handleiding ter
referentie.
Installatie en aanpassingen vooraf moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel van Barco of door
bevoegde servicedealers van Barco.
Alle waarschuwingen op de projector en in de handleidingen dienen in acht te worden genomen.
Alle instructies voor de bediening en het gebruik van deze apparatuur dienen exact te worden opgevolgd.
Alle lokale installatiecodes dienen in acht te worden genomen.
Opmerking over veiligheid
Deze apparatuur is vervaardigd in overeenstemming met de vereisten van de internationale
veiligheidsnormen IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1 en CAN/CSA C22.2 nr.60950-1. Dit zijn de
veiligheidsnormen voor IT-apparatuur, met inbegrip van zakelijke elektrische apparatuur. Deze
veiligheidsnormen stellen belangrijke eisen aan het gebruik van veiligheidsgevoelige componenten,
materialen en isoleringen om de gebruiker of operator te beschermen tegen het risico op elektrische schokken
en gevaarlijke energie, en tegen de noodzaak van toegang tot onderdelen die onder spanning staan.
Veiligheidsnormen leggen bovendien beperkingen op aan de hoogte van interne en externe temperaturen,
stralingsniveaus, mechanische stabiliteit en sterkte, constructie van de behuizing en bescherming tegen
brandgevaar. Testsimulaties van foutcondities ("single fault condition") garanderen de gebruiker dat de
apparatuur veilig is zelfs wanneer de normale werking is verstoord.
1.2 Veiligheidstraining door de installateur
WAARSCHUWING: De installateur is verantwoordelijk voor het instrueren van de gebruiker. De
gebruiker tekent een document om te bevestigen dat de instructies ontvangen en begrepen zijn.
Definitie van gebruikers
De Wodan projector is bedoeld voor personen die zijn geïnstrueerd en getraind door een daarvoor opgeleid
persoon (installateur of onderhoudspersoneel) om energiebronnen vast te stellen die letsel kunnen
veroorzaken en om voorzorgsmaatregelen te treffen om onbedoeld contact met of blootstelling aan dergelijke
energiebronnen te voorkomen.
De daarvoor opgeleide persoon moet de gebruiker instrueren omtrent:
• Lichtstraal met hoge intensiteit. De gebruiker moet de gevarenzone in acht houden op basis van de
Veiligheidsafstand (HD) van de lichtstraal.
• Gevaarlijke energiebronnen in de projector. Het is de gebruiker niet toegestaan om kleppen van de
projector te verwijderen.
• Kleine glasdeeltjes kunnen de projector verlaten indien de lamp explodeert. Houd tijdens gebruik 1 meter
(40 inch) afstand tot de luchtuitlaat van de projector.
10
R5906102NL /07 Wodan
Veiligheid
•
•
De installatie, het onderhoud en reparaties mogen alleen door daarvoor opgeleide personen worden
uitgevoerd.
De eisen aan een locatie met beperkte toegang en een uitsluitingszone.
Locatie met beperkte toegang
Om ongetrainde personen en kinderen te beschermen, moet de projector op een locatie met beperkte
toegang worden geïnstalleerd. De definitie van een locatie met beperkte toegang is een locatie waar de
volgende twee kenmerken van toepassing zijn:
• De locatie is alleen toegankelijk voor opgeleide personen (installateur of onderhoudspersoneel) of
personen die door een opgeleid persoon zijn geïnstrueerd en getraind. De personen moeten zijn
geïnstrueerd aangaande de redenen voor de beperking en de voorzorgsmaatregelen die moeten worden
getroffen.
• Toegang vindt alleen plaats via het gebruik van de tool of slot met sleutel, of andere veiligheidsmethoden,
en staat onder toezicht van de autoriteit die verantwoordelijk is voor de locatie.
Waarom een locatie met beperkte toegang: dit is een RG3-product. Volgens de internationale eisen mag
niemand de projectiestraal binnengaan in de zone tussen de projectielens en de bijbehorende
veiligheidsafstand (HD). Dit moet fysiek onmogelijk worden gemaakt door voor voldoende scheidingshoogte
en -breedte te zorgen of door afzettingen te plaatsen. Gebruikers binnen de beperkte zone worden geacht
voldoende te zijn getraind. De toepasselijke scheidingshoogten en -breedtes worden behandeld in
“Voorzorgsmaatregelen hoge helderheid: veiligheidsafstand (HD)”, pagina 15.
Veiligheidszone
De projector straalt bij normale werking hitte uit via de externe oppervlakken en de ventilatieopeningen.
Plaatsing van ontvlambare of brandbare materialen in de nabijheid van deze projector kan spontane
ontbranding van dit materiaal tot gevolg hebben, waardoor brand kan ontstaan. Het is daarom absoluut
noodzakelijk om een veiligheidszone rondom de externe oppervlakken van de projector te handhaven waarin
geen ontvlambare of brandbare materialen aanwezig zijn:
•
De veiligheidszone moet ten minste 40 cm bedragen.
1.3 Belangrijke veiligheidsinstructies
Voorkoming van het risico op elektrische schokken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit product moet worden bediend met monofase wisselstroom. Controleer of het voltage en de capaciteit
van de netvoeding overeenkomen met de elektrische specificaties van de projector (110-130V/200-240V,
15A, 50-60Hz). Neem contact op met uw elektricien als u de vereiste netvoeding niet kunt installeren. Zorg
dat de aardingswerking van de aansluiting niet tenietgaat.
Dit apparaat dient te worden geaard via het meegeleverde 3-aderige netsnoer. Als de stekker niet in het
stopcontact past, neemt u contact op met een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen
volgens de lokale regelgevingen. Doe de aardingswerking van de aansluiting niet teniet.
Zorg dat er niets op het netsnoer wordt geplaatst. Plaats dit product niet zodanig dat het snoer in een
loopgebied ligt. Trek het snoer altijd aan de stekker uit de aansluiting. Trek nooit aan het snoer zelf.
Gebruik alleen het met het apparaat meegeleverde netsnoer. Hoewel andere netsnoeren hetzelfde kunnen
lijken, is de veiligheid van andere netsnoeren niet getest in de fabriek en mogen deze niet worden gebruikt
in combinatie met dit apparaat. Raadpleeg uw leverancier voor een vervangend netsnoer.
Bedien de projector niet indien het snoer is beschadigd. Vervang het snoer.
Bedien de projector niet indien de projector is gevallen of beschadigd, maar laat de projector in dat geval
eerst controleren door een bevoegd onderhoudspersoneel.
Plaats het snoer zodanig dat er niet over kan worden gestruikeld of aan getrokken en zorg ervoor dat het
niet in contact komt met hete oppervlakken.
Als bij dit product een verlengsnoer moet worden gebruikt, moet een snoer worden gebruikt met een
voltage dat ten minste gelijk is aan het voltage van de projector. Een snoer met een lagere stroomsterkte
dan de projector kan oververhit raken.
Schuif nooit objecten van welke aard ook via openingen in de behuizing in dit product, omdat punten met
gevaarlijke spanningsniveaus kunnen worden geraakt of kortsluiting van andere delen kan worden
veroorzaakt, waardoor het risico op brand of elektrische schokken ontstaat.
Stel de projector niet bloot aan regen of vocht.
R5906102NL /07 Wodan
11
Veiligheid
•
•
•
•
•
•
Zorg ervoor dat de projector niet wordt blootgesteld aan water of andere vloeistoffen of daarin wordt
ondergedompeld.
Zorg ervoor dat er geen vloeistof van welke aard ook op de projector terechtkomt.
Mochten vloeistoffen of vaste objecten in de behuizing terechtkomen, koppel het netsnoer dan los en laat
de set controleren door bevoegd onderhoudspersoneel voordat u de bediening hervat.
Demonteer deze projector niet zelf maar breng deze altijd naar gekwalificeerd onderhoudspersoneel voor
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.
Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.
Bliksem - Voor extra bescherming van dit videoproduct tijdens onweer of wanneer het gedurende een
langere periode niet wordt gebruikt, moet het product worden losgekoppeld van het stopcontact. Dit
voorkomt schade aan het product door blikseminslag en stroomstoten.
Voorkoming van persoonlijk letsel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
Voorkom letsel en fysieke schade en lees daartoe altijd deze handleiding en alle labels op het systeem
voordat u de projector inschakelt of de projector aanpast.
Voorkom letsel en houd rekening met het gewicht van de projector. Minimaal 2 personen zijn benodigd om
de projector te tillen. De projector weegt circa ±50 kg (±111 lbs) zonder lens en zonder tuigage.
Voorkom letsel en zorg ervoor dat de lens en alle afdekplaten correct zijn geïnstalleerd. Raadpleeg de
installatieprocedures.
Waarschuwing: lichtstraal met hoge intensiteit. Kijk NOOIT in de lens! De sterke straling kan het oog
beschadigen.
Waarschuwing: lampen met extreme helderheid: in deze projector zijn lampen met een extreme
helderheid gebruikt. Kijk nooit rechtstreeks in de lens of de lamp. Als de projectieafstand minder is dan 6
meter, moet de afstand tussen personen en het geprojecteerde beeld minimum 4 meter bedragen. Vermijd
weerspiegeling van dichtbij van het geprojecteerde beeld op reflecterende oppervlaktes (zoals glas,
metaal, ...). Het wordt sterk aanbevolen om tijdens het bedienen van de projector een veiligheidsbril te
dragen.
Volgens de internationale eisen mag niemand de projectiestraal binnengaan in de zone tussen de
projectielens en de bijbehorende veiligheidsafstand (HD). Dit moet fysiek onmogelijk worden gemaakt door
voor voldoende scheidingshoogte te zorgen of door afzettingen te plaatsen. Gebruikers binnen de
beperkte zone worden geacht voldoende te zijn getraind. De toepasselijke scheidingshoogten worden
besproken in “Voorzorgsmaatregelen hoge helderheid: veiligheidsafstand (HD)”, pagina 15.
Houd uw hand niet voor de straal.
Voordat u een van de afdekplaten van de projector probeert te verwijderen, moet u de projector uitzetten
en de stekker uit het stopcontact halen.
Wanneer u de projector moet uitschakelen voor toegang tot onderdelen binnenin het apparaat, moet u
altijd het netsnoer loskoppelen van het lichtnet.
De stroomtoevoer aan de zijkant van de projector wordt gezien als methode voor loskoppeling van het
apparaat. Wanneer u de projector moet uitschakelen voor toegang tot onderdelen binnenin het apparaat,
moet u altijd het netsnoer loskoppelen van de projector. Indien de stroomtoevoer aan de zijde van de
projector niet bereikbaar is (bijvoorbeeld bij plafondmontage), dient de contactdoos voor de projector zich
vlakbij het apparaat te bevinden en gemakkelijk bereikbaar te zijn, of moet een gemakkelijk bereikbaar
apparaat voor algemene stroomonderbreking in de vaste bedrading worden geïntegreerd.
Plaats nooit meer dan 2 Wodan projectoren in een hangende configuratie (tros) en plaats nooit meer dan 3
Wodan projectoren in een standaardconfiguratie (tafelmontage).
Wanneer de projector wordt gebruikt in een hangende configuratie, moet de montage altijd gebeuren met
twee veiligheidskabels. Zie de installatiehandleiding voor een correct gebruik van deze kabels.
Plaats dit apparaat niet op een onstabiele wagen, standaard of tafel. Het apparaat kan hierdoor vallen en
dit kan het product ernstig beschadigen en mogelijk persoonlijk letsel veroorzaken.
Bediening zonder lens of beschermkap is gevaarlijk. Beschermkappen, lenzen of UV-schermen dienen te
worden vervangen als ze zodanig zichtbaar beschadigd zijn dat de werking niet meer doeltreffend is,
bijvoorbeeld bij barsten of diepe krassen.
Waarschuwing: bescherming tegen uv-straling: kijk nooit direct in de lichtstraal. De lamp in dit product
is een intense licht- en hittebron. Een van de lichtcomponenten van deze lamp is UV-licht. Blootstelling aan
de UV-straling van de lamp vormt een risico voor ogen en huid. Voorkom onnodige blootstelling. Bescherm
uzelf en uw medewerkers door te wijzen op de gevaren en instructies voor bescherming te geven. De huid
kan worden beschermd door het dragen van dichtgewoven kleding en handschoenen. De ogen kunnen
tegen UV-straling worden beschermd door het dragen van een daartoe ontworpen veiligheidsbril. Naast de
UV-straling van het licht, moet bij de keuze van oogbescherming rekening worden gehouden met de
intensiteit van het zichtbare licht van de lamp.
R5906102NL /07 Wodan
Veiligheid
•
•
•
•
•
•
Blootstelling aan uv-straling: van sommige medicijnen is bekend dat ze extra gevoelig maken voor UVstraling. De American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) raadt beroepsmatige
blootstelling aan UV-straling van minder dan 0,1 microwatt per vierkante centimeter effectieve UV-straling
aan, uitgaande van een 8-urige werkdag. Een beoordeling van de werkplek wordt aangeraden om te
garanderen dat medewerkers niet worden blootgesteld aan cumulatieve stralingsniveaus die hoger liggen
dan deze overheidsrichtlijnen. Blootstelling aan UV-straling voor onderhoudspersoneel en gebruikers is
maximaal 1 uur per dag toegestaan.
Koelcircuit De projector bevat een koelcircuit dat is gevuld met verdunde blauwe antivries (1/3 ethanediol
– 2/3 gedemineraliseerd water).
Indien het koelcircuit lekt, schakelt u het apparaat uit en neemt u contact op met onderhoudspersoneel.
Deze vloeistof is niet bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Houd de vloeistof buiten bereik van kleine
kinderen. Schadelijk bij orale inname. Voorkom blootstelling aan zwangere vrouwen. Voorkom contact met
ogen, huid en kleding. Voorkom inademing van de schadelijke dampen.
Richt nooit licht of laat nooit licht op mensen of reflecterende voorwerpen schijnen binnen de HD-zone.
Monteer altijd een lensveiligheidskabel als de projector boven personen is gemonteerd.
Alle gebruikers moeten afdoende zijn getraind en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren.
Indien het product defect is, schakelt u de eenheid uit en neemt u contact op met Barco door een incident
te registreren in het logboek via de supportwebsite www.barco.com/en/support.
Brandgevaar voorkomen
•
•
•
•
•
•
•
•
Plaats geen ontvlambare of brandbare materialen in de buurt van de projector!
De Barco producten voor projectie op groot scherm zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming
met uiterst strenge veiligheidsvoorschriften. Deze projector straalt bij normale werking hitte uit via de
externe oppervlakken en de ventilatieopeningen. Dit is normaal en veilig. Plaatsing van ontvlambare of
brandbare materialen in de nabijheid van deze projector kan spontane ontbranding van dit materiaal tot
gevolg hebben, waardoor brand kan ontstaan. Het is daarom absoluut noodzakelijk om een veilige zone
rondom de externe oppervlakken van de projector te handhaven waarin geen ontvlambare of brandbare
materialen aanwezig zijn. Deze veiligheidszone moet minstens 40 cm (16") bedragen voor deze projector.
Plaats geen voorwerpen in de baan van het projectielicht, dichtbij de uitvoer van de projectielens. Het
geconcentreerde licht aan de uitvoer van de projectielens kan schade, brand of brandwonden
veroorzaken.
Zorg dat de projector stevig is gemonteerd zodat de baan van het projectielicht niet per ongeluk kan
worden gewijzigd.
Bedek de projector of de lens niet met enig materiaal terwijl de projector in werking is. . Monteer de
projector in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van ontstekingsbronnen en buiten het bereik van
rechtstreeks zonlicht. Stel de projector nooit bloot aan regen of vocht. Gebruik in geval van brand zand,
CO2 of brandblusapparatuur met droog poeder. Gebruik nooit water voor het doven van elektrisch vuur.
Laat onderhoud aan deze projector altijd uitvoeren door bevoegd onderhoudspersoneel van Barco. Zorg
ervoor dat altijd vervangende onderdelen van Barco worden gebruikt. Gebruik nooit vervangende
onderdelen die niet van Barco zijn, aangezien deze de veiligheid van deze projector negatief kunnen
beïnvloeden.
Sleuven en openingen in de behuizing zijn aangebracht voor ventilatie. Deze openingen mogen niet
worden geblokkeerd of bedekt, om een betrouwbare werking van de projector te garanderen en om het
product te beschermen tegen oververhitting. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door de
projector te dicht tegen een muur of soortgelijk oppervlak te plaatsen. Deze projector mag nooit vlakbij of
boven een radiator of warmterooster worden geplaatst. Deze projector mag niet in een inbouwinstallatie of
omsluiting worden geplaatst, tenzij voldoende ventilatie aanwezig is.
De projectieruimte moet goed geventileerd of gekoeld worden om accumulatie van hitte te voorkomen.
Hete lucht uit de projector en het koelsysteem moet buiten het gebouw worden afgevoerd.
Laat de projector volledig afkoelen voordat deze wordt opgeslagen. Koppel de snoeren los van de
projector wanneer deze wordt opgeslagen.
Exploderen van de batterij voorkomen
•
•
•
Bij onjuiste plaatsing van de batterij bestaat explosiegevaar.
Vervang de batterij uitsluitend door een batterij van hetzelfde type of een gelijkwaardig type dat door de
fabrikant wordt aangeraden.
Raadpleeg altijd de regelgeving ten aanzien van klein chemisch afval voor een juiste verwerking van
gebruikte batterijen.
R5906102NL /07 Wodan
13
Veiligheid
Schade aan de projector voorkomen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Deze projector is ontworpen voor gebruik met een specifiek type lamp (behuizing). Raadpleeg de
installatie-instructies voor het juiste type.
De luchtfilters van de projector moeten regelmatig worden gereinigd of vervangen (minimaal elke maand
een 'schone' behuizing). Indien dit niet gebeurt, kan de luchtstroom binnenin de projector verstoord raken
waardoor oververhitting kan optreden. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de projector tijdens de werking
wordt uitgeschakeld.
De projector moet altijd zodanig worden geplaatst dat lucht ongehinderd via de ventilatieopeningen naar
binnen kan stromen en dat de hete lucht van het koelsysteem ongehinderd naar buiten kan stromen.
De projector moet altijd worden bediend met alle afdekplaten bevestigd, ten einde het behoud van een
goede luchtstroming te garanderen en ervoor te zorgen dat het apparaat voldoet aan de vereisten voor
elektromagnetische compatibiliteit (EMC).
Sleuven en openingen in de behuizing zijn aangebracht voor ventilatie. Om een betrouwbare werking van
het product te garanderen en om het product te beschermen tegen oververhitting mogen deze openingen
niet worden geblokkeerd of bedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het apparaat op
een bed, sofa, kleed of soortgelijke ondergrond te plaatsen. Dit apparaat mag nooit vlakbij of boven een
radiator of warmterooster worden geplaatst. Dit apparaat mag niet in een inbouwinstallatie of omsluiting
worden geplaatst, tenzij voldoende ventilatie aanwezig is.
Zorg ervoor dat geen vloeistoffen op de projector worden gemorst en dat niets in de projector terechtkomt.
Schakel indien dit wel gebeurt, het apparaat direct uit en koppel de stroomtoevoer los. Bedien de projector
niet voordat het apparaat is gecontroleerd door bevoegd onderhoudspersoneel.
Blokkeer de ventilatoren van de projector of de vrije luchtuitstroom rond de projector niet. Losse vellen
papier of andere objecten moeten zich op een afstand van ten minste 10 centimeter van de projector
bevinden.
Gebruik deze apparatuur niet in de buurt van water.
Voorzichtig met laserstralen: extra voorzichtigheid moet in acht worden genomen wanneer DLPprojectoren worden gebruikt in dezelfde ruimte als krachtige laserapparatuur. Directe of indirecte inval van
een laserstraal op de lens kan de Digital Mirror DevicesTM ernstig beschadigen en garantievoorwaarden
doen vervallen.
Plaats de projector nooit in rechtstreeks zonlicht. Zonlicht op de lens kan de Digital Mirror DevicesTM
ernstig beschadigen en garantievoorwaarden doen vervallen.
Bewaar de originele verpakking en het verpakkingsmateriaal. Deze kunt u gebruiken als u de apparatuur
moet vervoeren. Voor maximale bescherming moet u de set op dezelfde manier verpakken als in de
fabriek.
Koppel dit product los van het stopcontact voordat u het reinigt. Gebruik geen vloeibare
schoonmaakmiddelen of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Gebruik nooit sterke
oplosmiddelen, zoals thinner of benzine, en gebruik geen schuurmiddelen: deze kunnen de behuizing
beschadigen. Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met een doek die licht is bevochtigd met een mild
schoonmaakmiddel.
Voor de hoogst mogelijke optische prestaties en resolutie zijn de projectielenzen speciaal behandeld met
een antireflecterende coating. Raak de lens derhalve niet aan. Gebruik een zachte, droge doek om stof
van de lens te verwijderen. Gebruik geen vochtige doek, schoonmaakmiddel of thinner.
Beoordeelde maximale omgevingstemperatuur, ta= 40°C (104°F).
De behuizing van de lamp moet worden vervangen als deze is beschadigd of vervormd door de hitte.
Onderhoud
•
•
•
•
14
Voer niet zelf onderhoudswerkzaamheden uit aan dit product. Bij het openen of verwijderen van
afdekplaten kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanningsniveaus of elektrische schokken.
Laat onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Pogingen om de in de fabriek ingestelde interne besturingselementen of andere dan in deze handleiding
besproken besturingselementen te wijzigen, kan permanente schade aan de projector veroorzaken en de
garantie tenietdoen.
In de volgende gevallen moet u de stroomtoevoer naar de projector volledig uitschakelen en onderhoud
overlaten aan bevoegde onderhoudstechnici:
- Als het netsnoer beschadigd of versleten is.
- Als vloeistof in de apparatuur terecht is gekomen.
- Als het product is blootgesteld aan regen of water.
- Als het product niet normaal werkt wanneer alle bedieningsinstructies worden opgevolgd. Pas alleen
die besturingselementen aan die in de bedieningsinstructies worden vermeld. Onjuiste instelling van
R5906102NL /07 Wodan
Veiligheid
•
•
andere besturingselementen kan beschadiging opleveren en vereist vaak uitgebreide werkzaamheden
door een bevoegd technicus om de normale werking te herstellen.
- Als het product is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- Als een duidelijke verandering in de werking van het product optreedt waarvoor onderhoud nodig is.
Vervangende onderdelen: Wanneer vervangende onderdelen benodigd zijn, controleer dan of de
servicemonteur de originele onderdelen van Barco ter vervanging heeft gebruikt, dan wel vervangende
onderdelen met dezelfde kenmerken als het oorspronkelijke Barco-onderdeel. Niet-geautoriseerde
vervangingen kunnen resulteren in verminderde prestaties en betrouwbaarheid, brand, elektrische
schokken of andere risico's. Het gebruik van niet-geautoriseerde vervangingen kan de garantie doen
vervallen.
Veiligheidscontrole: vraag de servicemonteur na het voltooien van onderhoud of reparatie om de
benodigde veiligheidscontroles uit te voeren om vast te stellen of de projector correct functioneert.
OPGELET: Xenon-kortebooglampen staan onder hoge druk. Indien ingeschakeld verhoogt de
normale bedieningstemperatuur van de gloeilamp de druk tot een dusdanige hoogte dat de lamp
kan exploderen indien de instructies van de fabrikant niet nauwgezet in acht worden genomen. De
gloeilamp is stabiel bij kamertemperatuur, maar kan nog steeds exploderen indien deze valt of op
andere wijze verkeerd wordt gehanteerd. Wanneer de lampbehuizing waarin zich een xenongloeilamp bevindt, moet worden gedemonteerd of wanneer de beschermende container of doek
van de xenon-gloeilamp moet worden verwijderd, MOET voorgeschreven beschermende kledij
worden gedragen!
1.4 Voorzorgsmaatregelen hoge helderheid:
veiligheidsafstand (HD)
HD
De veiligheidsafstand (HD, Hazard Distance) is de afstand tot de projectielens waarbij de intensiteit
van de energie per oppervlakte-eenheid lager wordt dan de maximaal toegestane blootstelling aan
huid en hoornvlies die van toepassing is. Blootstelling aan de lichtstraal wordt als onveilig
beschouwd als de afstand van een persoon tot de lichtbron korter is dan de HD.
Beperkingszone (RZ) op basis van de HD
De HD is afhankelijk van het aantal lumens dat de projector produceert en het type lens dat is geplaatst. Zie
volgend hoofdstuk“Veiligheidsafstand voor het wijzigen van de optica”, pagina 18.
Om onopgeleide eindgebruikers (zoals bioscoopbezoekers, toeschouwers) te beschermen, moet de installatie
aan de volgende vereisten voldoen: gebruikers moeten ervoor zorgen dat de toegang tot de straal binnen de
veiligheidsafstand blijft of dat het product op veilige hoogte voor het blikveld van toeschouwers wordt
geïnstalleerd. Het stralingsniveau is nooit hoger dan de toegestane limiet op een punt lager dan 2,0 meter
(SH) boven een oppervlak waarop personen anders dan operators, uitvoerenden of werknemers zouden
kunnen staan, of lager dan 1,0 meter (SW) laterale scheidingsafstand van een plaats waar dergelijke
personen zich mogen bevinden. In omgevingen waarin onbegrensde toegang redelijkerwijs kan worden
verwacht, dient de minimale scheidingshoogte 3,0 meter of meer te zijn om mogelijke blootstelling te
voorkomen, bijvoorbeeld wanneer een persoon binnen de veiligheidsafstand bij een ander op de schouders
zit.
Dit zijn minimumwaarden die gebaseerd zijn op de richtlijnen zoals voorzien in IEC 62471-5:2015 lid 6.6.3.5.
De installateur en de gebruiker moeten het risico begrijpen en veiligheidsmaatregelen toepassen gebaseerd
op de veiligheidsafstand die staat aangegeven op het label en in de gebruikershandleiding. De
installatiemethode, de scheidingshoogte, de afzetting en het detectiesysteem of andere toepasselijke
veiligheidsmaatregelen moeten de veiligheidsafstand waarborgen om gevaarlijke blootstelling aan straling te
voorkomen.
Projectoren met een veiligheidsafstand (HD) van meer dan 1 meter die licht uitstralen naar een onbeheerd
gebied waarin personen aanwezig kunnen zijn, moeten bijvoorbeeld conform de parameters voor vaste
projectorinstallatie worden geplaatst zodat een veiligheidsafstand ontstaat die niet binnen het
toeschouwersgebied valt, tenzij de straal zich ten minste 2 meter boven het vloerniveau bevindt. In
omgevingen waarin onbegrensde toegang redelijkerwijs kan worden verwacht, dient de minimale
scheidingshoogte 3,0 meter of meer te zijn om mogelijke blootstelling te voorkomen, bijvoorbeeld wanneer
R5906102NL /07 Wodan
15
Veiligheid
een persoon binnen de veiligheidsafstand bij een ander op de schouders zit. Een voldoende grote
scheidingshoogte kan worden gerealiseerd door de beeldprojector aan het plafond te bevestigen of door het
gebruik van fysieke afzettingen.
RA
TH
TH
SW
PR
RZ
HD
SW
RA
SH
RZ
PR
HD
SH
EXIT
1m
SW
SW
(A) SIDE VIEW
(B) TOP VIEW
Afbeelding 1-1
Ee- Zijaanzicht
n
B Bovenaanzicht
RA Locatie beperkte toegang (cabine van de
projector)
PR Projector
TH Zaal
RZ Beperkingszone in de zaal
SH Scheidingshoogte
SWScheidingsbreedte
Volgens de nationale eisen mag niemand de projectiestraal binnengaan in de zone tussen de projectielens en
de bijbehorende veiligheidsafstand (HD). Dit moet fysiek onmogelijk worden gemaakt door voor voldoende
scheidingshoogte te zorgen of door afzettingen te plaatsen. In de minimale scheidingshoogte is het oppervlak
in overweging genomen waarop personen anders dan de operator, uitvoerenden of werknemers
mogelijkerwijs zouden kunnen staan.
Op Afbeelding 1-2 wordt een standaard installatie weergegeven. Er moet bevestigd worden dat aan deze
minimumeisen is voldaan. Indien nodig moet een beperkingszone (RZ) in de zaal worden vastgesteld. Dit kunt
u doen door middel van een fysieke afzetting, bijvoorbeeld een rood touw, als geïllustreerd in Afbeelding 1-2.
De beperkingszonesticker kan worden vervangen door een sticker met alleen het symbool.
PR
RESTRICTED
AREA
RESTRICTED
AREA
Afbeelding 1-2
16
R5906102NL /07 Wodan
Veiligheid
1.5 Veiligheidsafstand (HD) voor volledig
omheinde projectiesystemen
HD
De veiligheidsafstand (HD, Hazard Distance) is de afstand tot de projectielens waarbij de intensiteit
van de energie per oppervlakte-eenheid lager wordt dan de maximaal toegestane blootstelling aan
huid en hoornvlies die van toepassing is. Blootstelling aan de lichtstraal wordt als onveilig
beschouwd als de afstand van een persoon tot de lichtbron korter is dan de HD.
Beperkingszone (RZ) op basis van de HD
RESTRICTED
AREA
sw
De projector is tevens geschikt voor toepassingen van achterprojectie waarbij een straal wordt geprojecteerd
op een vervaagd projectiescherm met coating. Zoals in Afbeelding 1-3 te zien is, moet met twee zones
rekening worden gehouden: de beperkte, omheinde projectiezone (Restricted Access, RA) en de
observatiezone (Theater, TH).
RA
TH
RESTRICTED
AREA
sw
HDDIFFUSE
RZ
PD
PR
sw
HD
sw
REFLECTION
Afbeelding 1-3
RA Locatie beperkte toegang (omheind
projectiegebied)
PR Projector
TH Zaal (observatiezone)
RZ Beperkingszone
PD Projectieafstand
SWScheidingsbreedte Moet minstens 1 meter
bedragen.
Voor dit type configuratie wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende veiligheidsafstanden:
•
•
•
HD als besproken in “Voorzorgsmaatregelen hoge helderheid: veiligheidsafstand (HD)”, pagina 15, van
toepassing op blootstelling aan binnenstralen.
HDreflectie: de afstand die beperkt moet worden in vergelijking met het gereflecteerde licht van het achterste
projectiescherm.
HDvervaging: de relevante afstand die men moet in acht moet nemen bij het observeren van het
vervagingsoppervlak van het achterste projectiescherm.
Zoals beschreven in “Voorzorgsmaatregelen hoge helderheid: veiligheidsafstand (HD)”, pagina 15 is het
verplicht een beperkte zone te maken binnen de straalgebieden die dichterbij zijn dan een HD. In het
omheinde projectiegebied is de combinatie van de twee beperkte zones relevant: de beperkte zone van de
geprojecteerde straal naar het scherm; waarbij u rekening houdt met een scheidingsbreedte (SW) van 1 meter
vanaf de straal. In combinatie met de beperkte zone van de achterste reflectie van het scherm (HDreflectie);
waarbij u ook rekening houdt met een laterale scheiding van 1 meter.
De HDreflectie-afstand staat gelijk aan 25% van het verschil tussen de bepaalde HD-afstand en de
projectieafstand naar het achterste projectiescherm. Zie de afbeeldingen in hoofdstuk “Veiligheidsafstand voor
het wijzigen van de optica”, pagina 18 om de HD-afstand te bepalen voor de gebruikte lens en het
projectormodel.
HDreflection = 25% (HD – PD)
R5906102NL /07 Wodan
17
Veiligheid
Het licht dat van het scherm af komt binnen de observatie is nooit meer dan de blootstellingslimiet voor RG2,
vastgesteld op 10 cm. De HDvervaging mag worden genegeerd als het gemeten licht van het schermoppervlak
minder is dan 5000 cd/m² of 15000 LUX.
1.6 Veiligheidsafstand voor het wijzigen van de
optica
TR (projectieverhouding)
De verhouding van de afstand tot het scherm (projectie) en tot de schermbreedte.
Veiligheidsafstand
8
7
6
HD [m]
5
4
3
2
1
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
TR
Afbeelding 1-4: HD (in meters) in functie van de projectieverhouding (TR)
18
R5906102NL /07 Wodan
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
10,0
Pulseafstandsbediening
2
Overzicht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Afstandsbediening, installatie van de batterij
Afstandsbediening, instelling protocol
Afstandsbediening, aan/uit-knop
Overzicht functies
Functies van de "indicator knop ingedrukt"
Functie van de RGB-filterknop
Adressen weergeven en programmeren op de RCU
De XLR connector van de RCU gebruiken
De ministekker van de RCU gebruiken
Silicone bescherming voor de RCU (optioneel)
R5906102NL /07 Wodan
19
Pulse-afstandsbediening
2.1 Afstandsbediening, installatie van de batterij
Waar kan ik de batterijen voor de afstandsbediening vinden?
De batterijen zijn niet in de afstandsbediening geplaatst om te voorkomen dat deze in de verpakking bediend
kan worden, wat tot een kortere levensduur van de batterij zou kunnen leiden. Bij levering bevinden de
batterijen zich in een aparte zak die aan de afstandsbediening is bevestigd. Plaats eerst de batterijen voordat
u de afstandsbediening gebruikt.
Hoe installeren
1.
Duw het batterijklepje met uw nagel iets naar achteren (1) en trek tegelijkertijd het klepje omhoog (2).
1
2
Afbeelding 2-1
2.
Plaats de twee AA batterijen, waarbij u ervoor zorgt dat de twee polen overeenkomen met de + en - tekens in
het batterijcompartiment.
Tip: Gebruik alkalinebatterijen voor een optimale werking en levensduur.
+
+
-
Afbeelding 2-2
3.
Plaats (1) beide onderste lipjes van het batterijklepje in de gaatjes onderin de afstandsbediening en druk (2)
op het klepje tot het vastklikt.
2
+
1
+
-
Afbeelding 2-3
Als u de batterijen vervangt, wordt het broadcast-adres van de RCU gereset naar de
standaardwaarde '0'.
20
R5906102NL /07 Wodan
Pulse-afstandsbediening
OPGELET: Vervang door het juiste type batterij. Gebruik twee AA batterijen. Er bestaat een risico
op explosie indien de batterij door een onjuist type wordt vervangen.
OPGELET: Vervang de batterij zoals hierboven uitgelegd. Er bestaat een risico op explosie indien
de batterij onjuist wordt geplaatst.
2.2 Afstandsbediening, instelling protocol
Over het gebruikte protocol
Het protocol is de code die door de afstandsbediening wordt verzonden wanneer u op een knop drukt. Op
basis van deze code kan de projector de signalen decoderen. De afstandsbediening kan met twee
verschillende protocollen worden gebruikt: RC5 en NEC. Afhankelijk van de projector die moet worden
bediend, kan de afstandsbediening wisselen tussen deze protocollen.
Welk protocol gebruiken
•
•
Het NEC-protocol moet worden gebruikt voor Barco-projectoren op basis van het Pulse-platform: F70,
F80, F90, HDX 4K, UDX, XDL enz.
Het RC5-protocol moet worden gebruikt voor alle legacy Barco-projectoren: HDQ 2k40, HDF, HDX W enz.
Hoe stel ik de lichtuitvoer in?
1.
Verwijder het deksel. Voor meer informatie hieromtrent, zie zie “Afstandsbediening, installatie van de batterij”,
pagina 20.
2.
Zet de schakelaar in de gewenste positie.
Afbeelding 2-4
Opmerkingen bij gebruik van het RC5-protocol
Omwille van nieuwe of bijgewerkte functies zijn niet alle knoppen van de Pulse RCU een op een compatibel
met de legacy RCU en projectoren van Barco. Houd rekening met de volgende beperkingen:
•
•
•
•
•
•
Knoppen Sluiter openen en Sluiter sluiten geven in de RC5-modus dezelfde code. Dit komt doordat de
legacy RCU's slechts 1 knop hadden voor de sluiterfuncties.
Knoppen Stroom aan en Stroom uit geven in de RC5-modus dezelfde code. Dit komt doordat de legacy
RCU's slechts 1 knop hadden voor de aan/uit-functie.
De knop RGB-filter wordt niet ondersteund.
De knop Ingangsselectie wordt niet ondersteund.
De knop Standaardwaarde wordt niet ondersteund.
De knop Macro wordt niet ondersteund.
R5906102NL /07 Wodan
21
Pulse-afstandsbediening
2.3 Afstandsbediening, aan/uit-knop
Doel van de aan/uit-knop van de afstandsbediening
De pulsafstandsbediening is aan de voorzijde uitgerust met een aan/uit-schakelaar (referentie 1 Afbeelding 25). Door de afstandsbediening uit te schakelen, vermijdt u dat er onbedoeld op de toetsen wordt gedrukt en zo
ongewenste opdrachten worden verzonden. Bovendien zal de batterij van de afstandsbediening langer
meegaan als u de RCU uitschakelt.
Om de afstandsbediening te activeren, drukt u op de aan/uit-knop.
Om de afstandsbediening te deactiveren, drukt u nogmaals op de aan/uit-knop.
Standaard wanneer u batterijen plaatst (vervangt) is "AAN".
1
Afbeelding 2-5
22
R5906102NL /07 Wodan
Pulse-afstandsbediening
2.4 Overzicht functies
Knoppen afstandsbediening (RCU)
1
2
24
3
23
4
22
5
21
6
20
7
19
8
18
25
26
9
10
11
12
17
13
14
16
15
Afbeelding 2-6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Indicator knop ingedrukt
Sluiter is geopend
Sluiter is gesloten
LCD-paneel aan/uit
Projectie bedieningspaneel aan/uit
Lenszoom
Lens verplaatsen
Menu openen/sluiten
Menuselectie, OK-knop
Navigatie menu
Invoerselectie
Adresknop
Numerieke knoppen
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Backspace (bij het invoeren van waarden)
XLR-connector
Decimaalteken (bij het invoeren van waarden)
Macroknop
Menu terug
Knop voor standaardwaarde
Lensfocus
RGB-filter
Test patterns
Aan
Uit
Stekker van 3,5 mm
RCU aan/uit
2.5 Functies van de "indicator knop ingedrukt"
Functies indicator knop ingedrukt
•
•
•
•
Knippert snel wanneer commando's worden verstuurd. Dat is de normale aanduiding van "knop ingedrukt".
Knippert 1 keer kort wanneer de afstandsbediening wordt ingeschakeld via de aan/uit-knop.
Brandt continu (tot 5 seconden) wanneer adresgegevens worden verwacht nadat op de ADDR-knop is
gedrukt.
Knippert traag (2 keer per seconde) als het batterijniveau laag is; doorgaans wanneer meer dan 85% van
de nuttige levensduur is verstreken.
R5906102NL /07 Wodan
23
Pulse-afstandsbediening
2.6 Functie van de RGB-filterknop
De kleur van het geprojecteerde beeld filteren
Als u op de RGB-filterknop op de RCU drukt, kunt u een kleurenfilter op de uitgang van de projector zetten.
Deze feature kan handig zijn tijdens de installatie en de configuratie van een opstelling met meerdere
projectoren of meerdere kanalen. Als u een projector een rood beeld laat projecteren en een andere een
groen beeld, kunt u het overlappende gedeelte gemakkelijker vinden en aanpassen.
Als u meerdere keren op deze knop drukt, krijgt u verschillende actieve filters in de volgende cyclus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rood + groen + blauw (standaard)
Alleen rood
Alleen groen
Alleen blauw
Rood + groen
Groen + blauw
Rood + blauw
Rood + groen + blauw
enz.
Na het opstarten worden de kleuren altijd teruggezet naar volledig RGB.
2.7 Adressen weergeven en programmeren op de
RCU
Het projectoradres weergeven op het scherm.
1.
Als de projector aan staat, druk dan op de menutoets en navigeer naar de pagina Status. U vindt het
projectoradres en het broadcastadres onder de kop Communicatie.
Het adres van de projector wordt weergeven op het LCD-statusscherm en/of de OSD.
Hoe programmeer ik een adres in de RCU?
1.
Druk op de knop Adres tot de Indicator knop ingedrukt continu brandt (ongeveer 5 seconden).
2.
Voer het adres in met de cijfertoetsen terwijl de indicator brandt (ook ongeveer 5 seconden).
Note: Het adres kan elke waarde zijn tussen 0 en 31.
Tip: Enkele voorbeelden:
Om adres 3 in te voeren, drukt u op cijfertoets "3" op de RCU om het adres van de RCU op 3 in te
stellen en wacht u tot de Indicator knop ingedrukt uit is. Anderzijds kunt u ook op "0" en "3" drukken.
Op deze manier gaat de Indicator knop ingedrukt onmiddellijk uit.
Om adres 31 in te voeren, drukt u op de cijfertoetsen "3" en "1" op de RCU. De Indicator knop
ingedrukt gaat onmiddellijk uit.
2.8 De XLR connector van de RCU gebruiken
Als u een kabel aansluit op de XLR-connector, zal het broadcast-adres van de RCU worden gereset
naar de standaardwaarde '0'.
Hoe gebruik ik de XLR connector?
1.
24
Verwijder het XLR klepje door hem naar achteren te trekken.
R5906102NL /07 Wodan
Pulse-afstandsbediening
Afbeelding 2-7
2.
Verbind een kabel met de XLR stekker en steek deze in de XLR connector van de RCU.
3.
Verbind het andere uiteinde van de kabel met de XLR invoer van de projector.
Note: Als de XLR-kabel is verbonden, is de IR-straal van de RCU uitgeschakeld.
2.9 De ministekker van de RCU gebruiken
Als u een kabel aansluit op de ministekker, zal het broadcast-adres van de RCU worden gereset
naar de standaardwaarde '0'.
Het gebruik van de ministekker
1.
Sluit een kabel met de ministekker (zie 2 Afbeelding 2-8) van de RCU aan.
2.
Sluit het andere uiteinde van de kabel met de ministekker aan op de ingang van de projector.
2
Afbeelding 2-8
Note: Als de kabel met ministekker is verbonden, is de IR-straal van de RCU uitgeschakeld.
2.10 Silicone bescherming voor de RCU (optioneel)
Inleiding
Barco biedt een perfect passende silicone bescherming aan voor de Pulse RCU. Het silicone materiaal zorgt
voor comfort, anti-slip en een zachte touch. Alle knoppen en gaten blijven toegankelijk. De bescherming kan
snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Voor informatie met betrekking tot bestellen, zie de website van
Barco.
Hoe installeren
1.
Trek het rubber XLR-deksel van de RCU.
R5906102NL /07 Wodan
25
Pulse-afstandsbediening
Afbeelding 2-9
2.
Plaats de achterzijde (XLR-zijde) van de RCU in de bescherming en trek de andere kant van de bescherming
over de voorzijde van de RCU.
Afbeelding 2-10
26
R5906102NL /07 Wodan
Invoer &
communicatie
3
R5906102NL /07 Wodan
27
Invoer & communicatie
3.1 Inleiding
Algemeen
De zijde van de projector voor ingang & communicatie bestaat uit een lokaal toetsenblok (1), een
communicatiepaneel (4) en een Quad Combo-ingangsbord (5). De vrije ingangssleuf kunt u gebruiken voor
optionele modules (bijv. De Quad DP 1.2-ingangsbord).
1
2
3
4
5
6
Afbeelding 3-1
1
2
3
28
Lokaal toetsenblok en LCD-paneel
Optionele antenne voor WiFi-verbinding
Optionele antenne voor GSM
R5906102NL /07 Wodan
4
5
6
Communicatiepaneel
Quad Combo-ingangsbord
Vrije ingangssleuf (hier met de Quad DP 1.2ingangsbord)
Invoer & communicatie
3.2 Lokaal toetsenblok en LCD-paneel
Overzicht
1
11
10
2
3
9
4
8
5
6
7
Afbeelding 3-2
1
2
3
4
5
6
Navigatie menu
Bevestiging menu, OK-knop
Menu openen/sluiten
Menu terug
Stroom aan/uit
Projectie bedieningspaneel aan/uit
7
8
9
10
11
Invoerselectie
Sluiter openen/sluiten
Test patterns
Lensaanpassing
LCD-paneel
Toetsenblok
Het toetsenblok biedt direct toegang tot verscheidene functies, buiten toegang tot het menusysteem.
Het toetsenblok heeft achtergrondverlichting die handmatig aan en uit kan worden gezet. Standaard wordt de
verlichting uitgeschakeld na 5 minuten.
De Aan/uit-knop en de Sluiterknoppen zijn uitgerust met LED-lampen met witte, blauwe en rode
achtergrondverlichting. De andere toetsen zijn alleen voorzien van LED-lampen met witte en blauwe
achtergrondverlichting. De LED-lampen worden bediend volgens de beschikbare functies.
LCD-paneel
Het LCD-paneel bevat twee hoofdfuncties:
1. Het toont de menu's, de informatie over aanpassingen en indien geactiveerd ook een weerspiegeling van
het bedieningspaneel zoals beschreven in Gebruikersinterface.
•
Informatie over de status van de projector, met deze gegevens:
• Projectorstatus
• Netwerkadres
• Actieve bron
• Huidige firmwareversie
• Gebruiksgegevens
• Actieve functies (ingeschakelde functies).
Wissel tussen de twee indicaties door de knop Menu op het toetsenblok of op de afstandsbediening te
gebruiken.
Het LCD-display zal 30 seconden na de laatste toetsaanslag worden uitgeschakeld.
R5906102NL /07 Wodan
29
Invoer & communicatie
3.3 Communicatieverbindingen
Communicatiepaneel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Afbeelding 3-3
1
2
3
4
5
6
7
Wifi-antenne voor draadloze IP (optioneel)
12V 1A uitvoer
Logboekbestanden firmware-update/USBdownload
10/100 base-T voor externe bediening via IP
en Art-Net
Invoer DMX-interface
Uitvoer DMX-interface
XLR-ingang voor bekabelde
projectorbediening
8
9
RS232 voor seriële communicatie
Sync uit 3D
10 Sync in 3D
11 Statuslampjes
12 Ontvangende IR-sensor
13 Invoer GSM-antenne (optioneel)
12 V-uitgang
12 V-uitgang, maximum 1A, beschikbaar als de projector niet in stand-by staat.
DMX-interface
DMX wordt als communicatie-bus gebruikt tussen verschillende apparaten in de lichttechniek. Elk apparaat
heeft een eigen in- en uitgang, waardoor de bus kan worden gelust tussen de verschillende apparaten.
Volgens deze standaard wordt een 5-kabel met CLR connector gebruikt.
U kunt de DMX-ingang gebruiken om een DMX apparaat (DMX console) aan te sluiten op de projector.
Hiermee kunt u de projector bedienen vanaf het desbetreffende DMX apparaat (console). De DMX
uitvoerpoort kan met het volgende apparaat in de lus worden verbonden.
Pen
Beschrijving
1
Aarding
2
Koud
3
Warm
4
Terug - (of niet in gebruik)
5
Terug + (of niet in gebruik)
DMX
DMX-512 verlichtingsprotocol voor RS-485 interface. Bevat informatie over 512 kanalen van een
verlichtingscontroller naar verlichtingsapparatuur. Gestandaardiseerd door USITT.
RS232-/RS422-ingang
De communicatie-interface van de projector uit de Wodan-serie ondersteunt seriële communicatie RS232 en
RS422 op twee verschillende soorten ingangsconnectoren, een Sub-D-connector en een USB-connector die
functioneert als RS-ingang als deze is verbonden met een USB-ingang van een pc.
30
R5906102NL /07 Wodan
Invoer & communicatie
U kunt de RS232/RS422-ingang gebruiken om verbinding te maken tussen een lokale pc en uw projector uit
de Wodan-serie. Hierdoor kunt u uw projector configureren en bedienen vanaf uw lokale pc.
Voordelen van het gebruik van RS232/RS422 seriële communicatie:
•
•
•
•
•
•
eenvoudig de projector configureren via de pc (of Mac).
het opslaan van meerdere projectorconfiguraties en instellingen.
groot aantal bedieningsmogelijkheden.
adresbereik van 0 tot 255.
gegevens verzenden naar de projector (update).
gegevens kopiëren van de projector (back-up).
RS232/422 ingang (Sub-D) aansluiting
Pen
Beschrijving
1
DCD: gegevensdrager detecteren
2
RXD-: ontvangen gegevens
3
TXD-: verzonden gegevens
4
DTR: Data Terminal Ready [RS232]
TXD+: verzonden gegevens [RS422]
5
GND: aarding
6
DSR: Data Set Ready [RS232]
RXD+: ontvangen gegevens [RS422]
7
— (niet verbonden) —
8
CTS: wissen om te verzenden
9
RI: ringindicator
RS232
Een seriële digitale interfacestandaard van de Electronic Industries Association (EIA) waarin de
kenmerken van het communicatiepad zijn gespecificeerd tussen twee apparaten die connectors
met D-SUB 9 pinnen of D-SUB 25 pinnen hebben. Deze standaard wordt gebruikt voor
communicatie op relatief korte afstand en omschrijft geen uitgebalanceerde controlelijnen. RS-232
is een seriële digitale controlestandaard met een aantal geleiders, datasnelheid, woordlengte en
soort te gebruiken connector. In deze standaard zijn de verbindingsstandaarden van het component
gespecificeerd met betrekking tot de computerinterface. Het wordt ook wel RS-232-C genoemd. Dit
is de derde versie van de RS-232 standaard en is qua functie identiek aan de CCITT V.24
standaard. Logische '0' is > + 3V, Logischel '1' is < - 3V. Het bereik tussen -3V en +3V is de
overgangszone.
RS422
Een seriële digitale interfacestandaard van de EIA waarin de elektriciteitskenmerken worden
beschreven van uitgebalanceerde (differentiële) spanning, digitale interfacecircuits. Deze standaard
kan over langere afstanden worden gebruikt dan de RS-232. Dit signaal zorgt voor de asynchrone
verzending van computergegevens met een snelheid van tot 920.000 bits per seconde. Deze wordt
ook gebruikt als standaard seriële poort voor Macintosh computers. Als het verschil tussen de twee
lijnen < - 0,2V is, dan staat dit gelijk aan een logische '0'. Als het verschil > +0,2V is, dan staat dit
gelijk aan een logische '1'..
USB-poort
De communicatie-interface is voorzien van een master USB-poort met connector type "A". Deze USB-poort
maakt onderhoudsprocedures gemakkelijker voor het bijwerken van firmware of voor het downloaden van de
logboekbestanden zonder netwerkverbinding.
R5906102NL /07 Wodan
31
Invoer & communicatie
Als het enige bestand op het USB-apparaat het firmware-bestand is (een "*. fw"-bestand), start de projector
automatisch een van de volgende processen.
•
•
cornet<version nr>.fw: de projector begint met upgraden of downgraden, afhankelijk van het
versienummer.
LogExtractor.fw: de logboekbestanden worden gedownload.
Zorg dat de gebruikte USB-stick compatibel is met FAT32 en geen andere bestanden of mappen
bevat.
3.4 Verbindingen ingangsbron – Quad comboingang Mark II
Over de Quad combo-ingang Mark II
Aangezien er op de markt vraag naar is, heeft Barco een tweede generatie van het ingangsbord gecreëerd ter
ondersteuning van 12G-ingang en alle SDI-connectoren. Vanaf de release van dit bord zal de Quad comboingang worden ondersteund en zal dit het standaard ingangsbord zijn in elk ingangs- &
communicatieapparaat, ter vervanging van de Mark I-variant.
De updates op dit nieuwe bord bestaan in vergelijking met zijn voorganger uit de volgende updates:
•
•
•
•
SDI Input A ondersteunt nu ook 12G ingangssignalen.
SDI Input C functioneert nu tevens als een doorlusuitvoer voor elk signaal dat geplaatst wordt op Input
A.
SDI Input D functioneert nu tevens als een doorlusuitvoer voor elk signaal dat geplaatst wordt op Input
B.
HDBaseT Input 1 ondersteunt nu ook netwerkconnectiviteit.
SDI Input & output – Hoe werkt het?
Wanneer een SDI-bron op de projector wordt aangesloten en het signaal HD of 3G is, kunt u kiezen uit elk van
de vier ingangsconnectoren.
Wanneer meerdere projectoren met hetzelfde signaal aangesloten worden, dan kunt u het signaal als volgt
aansluiten:
•
•
•
•
Sluit het bronsignaal aan op Input A of B van de eerste projector.
Als het bronsignaal is aangesloten op Input A, sluit dan Input/Output C aan op de ingang van de
volgende projector.
Als het bronsignaal is aangesloten op Input B, sluit dan Input/Output D aan op de ingang van de
volgende projector.
Ga op dezelfde manier door totdat alle projectoren aangesloten zijn.
Wanneer een 12G SDI-bron op de projector aangesloten wordt, dan kunt u die bron alleen op input A
aansluiten.
Alleen Input A accepteert 12G SDI-signalen. Hoewel het technisch mogelijk is om een 12G SDIbron op Input B aan te sluiten en die bron op een andere projector in lijn (met behulp van Input/
Output D), kan de eerste projector zelf het 12G-signaal niet verwerken.
32
R5906102NL /07 Wodan
Invoer & communicatie
HD, 3G & 12G
A
N.C.
HD & 3G
B
N.C.
IN 0
OUT 0
IN 1
OUT 1
IN 0
OUT 0
IN 1
OUT 1
FPGA
IN: HD & 3G
OUT: HD, 3G & 12G
C
SDI IN/OUT
N.C.
IN: HD & 3G
OUT: HD & 3G
D
IN 0
SDI OUT
SDI IN/OUT
N.C.
OUT 0
OUT 0
IN 0
SDI OUT
Afbeelding 3-4
Het verschil tussen de Mark I- en Mark II-ingangsborden vinden
Aangezien er projectoren zijn met het Mark I-ingangsbord en andere projectoren met het Mark II-ingangsbord,
is het belangrijk om de verschillen tussen de twee varianten te kennen.
Hoewel tussen beide kaarten enkele kleine en nauwelijks waarneembare verschillen zijn, bestaat er een
duidelijk visueel verschil om ze uit elkaar te houden. Op het Mark II-ingangsbord zijn zichtbare markeringen
aangebracht die aangeven welke connector 12G en welke alleen 3G ondersteunt.
SDI IN
SDI IN/OUT
SEL
SYNC
1
A
SYNC
SYNC
SYNC
C
B
SEL
SEL
SEL
D
Afbeelding 3-5: Mark 1 Quad Combo-ingangsbord, zonder markeringen boven de SDI-ingangen
SDI IN
3G/12G
SEL
SDI IN/OUT
3G
SYNC
SEL
3G
SYNC
SEL
3G
SYNC
SEL
SYNC
2
A
B
C
D
Afbeelding 3-6: Mark 2 Quad Combo-ingangsbord, met 3G-/12G-markeringen boven de SDI-ingangen/-uitgangen.
R5906102NL /07 Wodan
33
Invoer & communicatie
Overzicht Mark 2 Quad Combo-ingangsbord
SDI IN
3G/12G
SEL
SDI IN/OUT
3G
SYNC
3G
SEL
SYNC
SEL
3G
SYNC
SEL
SEL
1
B
C
2
3
SEL
SEL
SYNC
SYNC
DP
A
SEL
SYNC
HDMI
SYNC
HDBT 1
SYNC
HDBT 2
D
4
5
6
7
8
Afbeelding 3-7
1
2
3
4
Quad SDI-kanaal A: 3G-/12G-ingang
Quad SDI-kanaal B: 3G-ingang
Quad SDI-kanaal C: 3G SDI-ingang + 3G-/12Guitgang
Quad SDI-kanaal D: 3G SDI-ingang/-uitgang
5
6
7
8
DisplayPort-ingang
HDMI-ingang
HDBaseT-ingang 1
HDBaseT-ingang 2
Het gele ledlampje gaat branden wanneer een geldige invoersync is gedetecteerd.
Het groene ledlampje gaat branden wanneer de invoer is geselecteerd.
Het groene ledlampje knippert wanneer de ingang/uitgang is geselecteerd en als uitgang is
geconfigureerd.
Ingangspecificaties – SDI-ingangen
HD-SDI volgt de SMPTE 292M-standaard
3G SDI volgt de SMPTE 425M-standaard Niveau A
12G-SDI volgt de standaarden voor SMPTE ST-2082-1 en ST-2082-10.
Kleurruimte
YCbCr
Kleurdiepte
10 bpc
Chromabemonstering
4:2:2
Geluidsondersteuning
niet ondersteund
Voor toekomstige
release
•
•
•
Videotijdsinstellingen progressief1
Type
Type poort
Formaat
HD-SDI
Single link
Quad link
•
•
•
•
•
3G-SDI
"BarcoLink"
Single link
Quad link
1920 x 1200 bij 50 Hz, bij 59,94 Hz en bij
60 Hz
12G-SDI (alleen
Kanaal A)
Single link
3840 x 2160 bij 50 Hz en bij 60 Hz
4096 x 2160 bij 50 Hz en bij 60 Hz
1:
34
3D-ondersteuning
Geïnterlinieerde ondersteuning
Ondersteuning voor gesegmenteerde frames
Voor de volledige lijst met videotijdsinstellingen, zie de bijlage
R5906102NL /07 Wodan
Max. 1920 x 1080 bij 24 Hz
Max. 1920 x 1080 bij 25 Hz
Max. 1920 x 1080 bij 30 Hz
Max. 1280 x 720 bij 50 Hz
Max. 1280 x 720 bij 60 Hz
Invoer & communicatie
Ingangspecificaties – HDMI-ingang
Pixelverhouding
25 – 600 MHz pixelklok
HDCPondersteuning
•
•
•
HDCP 1.x
HDCP 2.2
RGB 4:4:4
Kleurruimte
•
•
•
•
YCbCr 4:2:0
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
RGB 4:4:4
Kleurdiepte
•
•
•
24 bpp
30 bpp
36 bpp
3D-ondersteuning
•
•
Veld sequentieel 3D (actieve 3D)
Passieve 3D niet ondersteund op deze kaart.
Voor toekomstige
release
•
Geïnterlinieerde ondersteuning
Geluid
Niet ondersteund
Videotimings1
•
•
•
•
•
•
Max. 4096 x 2160 bij 24 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 25 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 30 Hz
Max. 2048 x 1080 bij 48 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 50 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 60 Hz
Native
videotijdsinstellingen
•
•
•
UDX-U-series: 1600 x 1200 @60 Hz
UDX-W-series: 1920 x 1200 @60 Hz
UDX-4k-series: 3840 x 2400 @60 Hz
OPGELET: De HDBaseT-ingangen kunnen een afstand van 100 m overbruggen, maar zijn gevoelig
voor storing door elektromagnetische straling. Storing door elektromagnetische straling (bijv. door
mobiele telefoons of inductieve of capacitieve ladingen) binnen de grenzen van de
elektromagnetische compatibiliteit van 3 V/m, kan tot willekeurige flitsen of tijdelijk verlies van het
geprojecteerde beeld leiden.
Daarom worden beschermde CAT-6 kabels met metalen RJ-45 connectors aanbevolen. Kies een
kabellengte die niet langer is dan nodig en leid de HDBT kabel zo dat deze zo goed mogelijk is
afgeschermd van mogelijke bronnen van elektromagnetische straling.
Ingangspecificaties – HDBaseT-ingangen
Pixelverhouding
25 – 297 MHZ pixelklok
Kleurruimte
•
•
•
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
RGB 4:4:4
Kleurdiepte
•
•
•
24 bpp
30 bpp
36 bpp
HDCPondersteuning
HDCP 1.x ondersteund op HDBaseT Ingang 1
Netwerkondersteuning
Ja, op HDBaseT Ingang 1
Voor toekomstige
release
•
•
3D-ondersteuning
Geïnterlinieerde ondersteuning
R5906102NL /07 Wodan
35
Invoer & communicatie
Geluid
niet ondersteund
Videotijdsinstellingen progressief1
Lay-outmodus
Ondersteunde formaten
Standaardlay-out (layout 1x1)
•
•
•
•
•
•
Max. 4096 x 2160 bij 24 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 25 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 30 Hz
Max. 2048 x 1080 bij 48 Hz
Max. 2560 x 1600 bij 50 Hz
Max. 2560 x 1600 bij 60 Hz
Modus 2 Kolommen
(lay-out 2x1)
•
•
•
•
1920 x 2160 bij 50 Hz
1920 x 2160 bij 60 Hz
2048 x 2160 bij 50 Hz
2048 x 2400 bij 60 Hz
Native
videotijdsinstellingen
•
•
•
UDX-U-series: 1600 x 1200 @60 Hz
UDX-W-series: 1920 x 1200 @60 Hz
UDX-4k-series: 3840 x 2160 @60 Hz
OPGELET: Om via de DP1.2-ingang beelden in hoge resolutie te kunnen weergeven (bijv. 3.840 x
2.160 @ 60 Hz), moet de kwaliteit van de kabel voldoende zijn. Bovendien kan de lengte van de
kabel ook van invloed zijn op de kwaliteit. Indien er zich een probleem voordoet met een van deze
criteria, kan de automatische linktraining die door de DP-standaard wordt gestart, besluiten om over
te gaan op een lagere resolutie.
Ingangspecificaties – DisplayPort 1.2-ingang
36
Pixelverhouding
Tot 600 MHz pixelklok
Kleurruimte
•
•
•
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
RGB 4:4:4
Kleurdiepte
•
•
•
24 bpp
30 bpp
36 bpp
Ondersteuning
datasnelheid
•
•
•
1,62 Gbps: gereduceerde bitrate (RBR)
2,7 Gbps: hoge bitrate (HBR)
5,4 Gbps: hoge bitrate 2 (HBR2)
HDCPondersteuning
HDCP 1.4
Voor toekomstige
release
•
Geluid
niet ondersteund
3D-ondersteuning
•
•
Geïnterlinieerde ondersteuning
Veld sequentieel 3D (actieve 3D)
Passieve 3D niet ondersteund op deze kaart.
R5906102NL /07 Wodan
Invoer & communicatie
Videotijdsinstellingen progressief1
Native
videotijdsinstellingen
2D / 3D
Lay-outmodus
Ondersteunde formaten
2D
Standaardlay-out (layout 1x1)
•
•
•
•
•
•
Max. 4096 x 2160 bij 24 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 30 Hz
Max. 2048 x 1080 bij 48 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 50 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 60 Hz
Max. 2560 x 1600 bij 120 Hz
Actieve
3D
Standaardlay-out (layout 1x1)
•
•
•
1600 x 1200 bij 120 Hz
2560 x 1080 bij 120 Hz
2560 x 1600 bij 120 Hz
•
•
•
UDX-U-series: 1600 x 1200 @60 Hz
UDX-W-series: 1920 x 1200 @60 Hz
UDX-4k-series: 3840 x 2400 @60 Hz
3.5 Verbindingen ingangsbron – Quad comboingang Mk I
Overzicht Mark 1 Quad Combo-ingangskaart
SDI IN
SDI IN/OUT
SEL
SYNC
SYNC
SEL
SEL
SEL
SEL
1
C
B
2
3
SEL
SEL
SYNC
SYNC
SYNC
SYNC
DP
A
SEL
SYNC
HDMI
SYNC
HDBT 2
HDBT 1
D
4
5
6
7
8
Afbeelding 3-8
1
2
3
4
Quad SDI-kanaal A: 3G-ingang
Quad SDI-kanaal B: 3G-ingang
Quad SDI-kanaal C: 3G SDI-ingang/-uitgang
Quad SDI-kanaal D: 3G SDI-ingang/-uitgang
5
6
7
8
DisplayPort-ingang
HDMI-ingang
HDBaseT-ingang 1
HDBaseT-ingang 2
Het gele ledlampje gaat branden wanneer een geldige invoersync is gedetecteerd.
Het groene ledlampje gaat branden wanneer de invoer is geselecteerd.
Ingangspecificaties – SDI-ingangen
3G SDI volgt de SMPTE 425M-standaard Niveau A
HD-SDI volgt de SMPTE 292M-standaard
Kleurruimte
YCbCr
Kleurdiepte
10 bpc
Chromabemonstering
4:2:2
Niet ondersteund
•
•
•
•
Videotijdsinstellingen progressief2
Type
2:
Geluidsondersteuning
3D-ondersteuning
Geïnterlinieerde ondersteuning
Ondersteuning voor gesegmenteerde frames
Type poort
Formaat
Voor de volledige lijst met videotijdsinstellingen, zie de bijlage
R5906102NL /07 Wodan
37
Invoer & communicatie
HD-SDI
Single link
Quad link
Max. 1920 x 1080 bij 24 Hz
Max. 1920 x 1080 bij 25 Hz
Max. 1920 x 1080 bij 30 Hz
Max. 1280 x 720 bij 50 Hz
Max. 1280 x 720 bij 60 Hz
3G-SDI Niveau A
Single link
Quad link
Max. 2048 x 1080 bij 50 Hz
Max. 2048 x 1080 bij 60 Hz
3G-SDI
"BarcoLink"
Single link
Quad link
1920 x 1200 bij 50 Hz, bij 59,94 Hz en bij
60 Hz
Ingangspecificaties – HDMI-ingang
Pixelverhouding
25 – 600 MHz pixelklok
HDCPondersteuning
•
•
•
HDCP 1.x
HDCP 2.2
RGB 4:4:4
Kleurruimte
•
•
•
•
YCbCr 4:2:0
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
RGB 4:4:4
Kleurdiepte
•
•
•
24 bpp
30 bpp
36 bpp
3D-ondersteuning
•
•
Veld sequentieel 3D (actieve 3D)
Passieve 3D niet ondersteund op deze kaart.
Voor toekomstige
release
•
Geïnterlinieerde ondersteuning
Geluid
niet ondersteund
Videotimings2
•
•
•
•
•
•
Max. 4096 x 2160 bij 24 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 25 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 30 Hz
Max. 2048 x 1080 bij 48 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 50 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 60 Hz
Native
videotijdsinstellingen
•
•
•
UDX-U-series: 1600 x 1200 @60 Hz
UDX-W-series: 1920 x 1200 @60 Hz
UDX-4k-series: 3840 x 2400 @60 Hz
OPGELET: De HDBaseT-ingangen kunnen een afstand van 100 m overbruggen, maar zijn gevoelig
voor storing door elektromagnetische straling. Storing door elektromagnetische straling (bijv. door
mobiele telefoons of inductieve of capacitieve ladingen) binnen de grenzen van de
elektromagnetische compatibiliteit van 3 V/m, kan tot willekeurige flitsen of tijdelijk verlies van het
geprojecteerde beeld leiden.
Daarom worden beschermde CAT-6 kabels met metalen RJ-45 connectors aanbevolen. Kies een
kabellengte die niet langer is dan nodig en leid de HDBT kabel zo dat deze zo goed mogelijk is
afgeschermd van mogelijke bronnen van elektromagnetische straling.
38
R5906102NL /07 Wodan
Invoer & communicatie
Ingangspecificaties – HDBaseT-ingangen
Pixelverhouding
25 – 297 MHZ pixelklok
Kleurruimte
•
•
•
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
RGB 4:4:4
Kleurdiepte
•
•
•
24 bpp
30 bpp
36 bpp
HDCPondersteuning
HDCP 1.x ondersteund op HDBaseT Ingang 1
Netwerkondersteuning
Ja, op HDBaseT Ingang 1
Voor toekomstige
release
•
•
Geluid
niet ondersteund
Videotijdsinstellingen progressief2
Lay-outmodus
Ondersteunde formaten
Standaardlay-out (layout 1x1)
•
•
•
•
•
•
Max. 4096 x 2160 bij 24 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 25 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 30 Hz
Max. 2048 x 1080 bij 48 Hz
Max. 2560 x 1600 bij 50 Hz
Max. 2560 x 1600 bij 60 Hz
Modus 2 Kolommen
(lay-out 2x1)
•
•
•
•
1920 x 2160 bij 50 Hz
1920 x 2160 bij 60 Hz
2048 x 2160 bij 50 Hz
2048 x 2400 bij 60 Hz
Native
videotijdsinstellingen
•
•
•
3D-ondersteuning
Geïnterlinieerde ondersteuning
UDX-U-series: 1600 x 1200 @60 Hz
UDX-W-series: 1920 x 1200 @60 Hz
UDX-4k-series: 3840 x 2160 @60 Hz
OPGELET: Om via de DP1.2-ingang beelden in hoge resolutie te kunnen weergeven (bijv. 3.840 x
2.160 @ 60 Hz), moet de kwaliteit van de kabel voldoende zijn. Bovendien kan de lengte van de
kabel ook van invloed zijn op de kwaliteit. Indien er zich een probleem voordoet met een van deze
criteria, kan de automatische linktraining die door de DP-standaard wordt gestart, besluiten om over
te gaan op een lagere resolutie.
Ingangspecificaties – DisplayPort 1.2-ingang
Pixelverhouding
Tot 600 MHz pixelklok
Kleurruimte
•
•
•
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
RGB 4:4:4
Kleurdiepte
•
•
•
24 bpp
30 bpp
36 bpp
Ondersteuning
datasnelheid
•
•
•
1,62 Gbps: gereduceerde bitrate (RBR)
2,7 Gbps: hoge bitrate (HBR)
5,4 Gbps: hoge bitrate 2 (HBR2)
HDCPondersteuning
HDCP 1.4
R5906102NL /07 Wodan
39
Invoer & communicatie
Voor toekomstige
release
•
Geluid
niet ondersteund
3D-ondersteuning
•
•
Videotijdsinstellingen progressief2
2D / 3D
Lay-outmodus
Ondersteunde formaten
2D
Standaardlay-out (layout 1x1)
•
•
•
•
•
•
Max. 4096 x 2160 bij 24 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 30 Hz
Max. 2048 x 1080 bij 48 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 50 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 60 Hz
Max. 2560 x 1600 bij 120 Hz
Actieve
3D
Standaardlay-out (layout 1x1)
•
•
•
1600 x 1200 bij 120 Hz
2560 x 1080 bij 120 Hz
2560 x 1600 bij 120 Hz
Native
videotijdsinstellingen
Geïnterlinieerde ondersteuning
Veld sequentieel 3D (actieve 3D)
Passieve 3D niet ondersteund op deze kaart.
•
•
•
UDX-U-series: 1600 x 1200 @60 Hz
UDX-W-series: 1920 x 1200 @60 Hz
UDX-4k-series: 3840 x 2400 @60 Hz
3.6 Verbindingen ingangsbron – Quad DP 1.2ingangsbord
Quad DP 1.2-ingangsbord
SEL
DP A
SEL
SEL
DP B
SYNC
1
DP C
SYNC
2
SEL
DP D
SYNC
3
4
Afbeelding 3-9
1
2
3
4
Quad DisplayPort-ingang via kanaal A
Quad DisplayPort-ingang via kanaal B
Quad DisplayPort-ingang via kanaal C
Quad DisplayPort-ingang via kanaal D
Het gele ledlampje gaat branden wanneer een geldige invoersync is gedetecteerd.
Het groene ledlampje gaat branden wanneer de invoer is geselecteerd.
Ingangspecificaties – DisplayPort 1.2-ingangen
40
Pixelverhouding
Tot 600 MHz pixelklok
Kleurruimte
•
•
•
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
RGB 4:4:4
Kleurdiepte
•
•
•
24 bpp
30 bpp
36 bpp
Ondersteuning
datasnelheid
•
1,62 Gbps: gereduceerde bitrate (RBR)
R5906102NL /07 Wodan
SYNC
Invoer & communicatie
•
•
2,7 Gbps: hoge bitrate (HBR)
5,4 Gbps: hoge bitrate 2 (HBR2)
Voor toekomstige
release
•
•
Geïnterlinieerde ondersteuning
HDCP 1.4
Geluid
niet ondersteund
3D-ondersteuning
•
•
Veld sequentieel 3D (actieve 3D)
Passieve stereoscopische 3D (passieve stereo) geconverteerd naar actieve 3D
R5906102NL /07 Wodan
41
Invoer & communicatie
Videotijdsinstellingen progressief3
Native
videotijdsinstellingen
3:
42
2D / 3D
Lay-outmodus
Ondersteunde formaten
2D
Standaardlay-out (layout 1x1)
•
•
•
•
•
•
Max. 4096 x 2160 bij 24 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 30 Hz
Max. 2048 x 1080 bij 48 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 50 Hz
Max. 4096 x 2160 bij 60 Hz
Max. 2560 x 1600 bij 120 Hz
2D
Modus 2 Kolommen
(lay-out 2x1)
•
•
•
•
•
1920 x 2160 bij 60 Hz
1920 x 2160 bij 120 Hz
1920 x 2400 bij 60 Hz
2048 x 2160 bij 60 Hz
2048 x 2.160 bij 120 Hz
2D
Modus 4 Kwadranten
(lay-out 2x2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
960 x 1080 bij 120 Hz
960 x 1200 bij 120 Hz
1280 x 1080 bij 60 Hz
1280 x 1080 bij 120 Hz
1280 x 1600 bij 60 Hz
1280 x 1600 bij 120 Hz
1920 x 1080 bij 120 Hz
1920 x 1200 bij 120 Hz
2048 x 1080 bij 120 Hz
2D
Modus 4 Kolommen
(lay-out 4x1)
•
•
•
960 x 2160 bij 120 Hz
960 x 2400 bij 120 Hz
1024 x 2160 bij 60 Hz
Actieve
3D
Standaardlay-out (layout 1x1)
•
•
•
1600 x 1200 bij 120 Hz
2560 x 1080 bij 120 Hz
2560 x 1600 bij 120 Hz
Actieve
3D
Modus 2 Kolommen
(lay-out 2x1)
1920 x 2160 bij 120 Hz
Actieve
3D
Modus 4 Kwadranten
(lay-out 2x2)
•
•
•
1920 x 1080 bij 120 Hz
1920 x 1200 bij 120 Hz
2048 x 1080 bij 120 Hz
Actieve
3D
Modus 4 Kolommen
(lay-out 4x1)
•
•
•
960 x 2160 bij 120 Hz
960 x 2400 bij 120 Hz
1024 x 2160 bij 120 Hz
Passieve Standaardlay-out (laystereo
out 1x1)
3840 x 2160 bij 60 Hz
Passieve Modus 2 Kolommen
stereo
(lay-out 2x1)
1920 x 2160 bij 60 Hz
•
•
•
UDX-U-series: 1600 x 1200 @60 Hz
UDX-W-series: 1920 x 1200 @60 Hz
UDX-4k-series: 3840 x 2400 @60 Hz
Voor de volledige lijst met videotijdsinstellingen, zie de bijlage
R5906102NL /07 Wodan
Invoer & communicatie
3.7 Tabel met betekenissen LED- en
knopindicators
Status achtergrondkleur knop
Knop
Stand-byknop
Sluiterknop
Status kleur
Knippert WIT (langzaam)
Beschrijving
Knippert WIT (snel)
Firmware upgrade
WIT verlicht
Projector staat in stand-bystand
Knippert BLAUW
Projector gaat AAN
BLAUW verlicht
Projector staat AAN
Knippert ROOD
Foutconditie
Uit (geen kleur)
Projector staat UIT, start op of staat
in stand-bystand.
WIT verlicht
Projector staat AAN, sluiter is
geopend
ROOD verlicht
Projector staat AAN, sluiter is
gesloten
Status kleur
Uit
Beschrijving
Projector start op
ROOD
Projector staat stand-by
ORANJE
Projector is gereed
GROEN
Projector staat aan
Uit
Lamp staat uit
ROOD
Geen lamp geplaatst
Projector start op (opstarten)
Status LED-lamp
LED
PWR (aan/uit-LED)
LAMP (LED-verlichting)
ERR (error LED)
IR
ORANJE
Lamp staat aan in ECO modus
GROEN
Lamp staat aan in normale modus
GROEN-ORANJE
Lamp staat aan in CLO modus
Uit
Knippert ROOD
Geen fout
Fout
Knippert ORANJE
Waarschuwing
Firmware upgrade
ROOD
IR signaal ontvangen
GROEN
IR signaal bevestigd
R5906102NL /07 Wodan
43
Invoer & communicatie
44
R5906102NL /07 Wodan
4
Aan de slag
Hoe bedien ik de projector?
U kunt de projector bedienen via het toetsenblok, via de afstandsbediening of via de browsertoepassing.
Waar bevindt zich het toetsenblok?
Het toetsenblok bevindt zich aan de invoerzijde van de projector.
Functies van de afstandsbediening
Deze afstandsbediening is voorzien van een door een batterij aangedreven infraroodzender (IR-zender)
waarmee de gebruiker de projector op afstand kan bedienen. Deze afstandsbediening kunt u gebruiken om de
bron te selecteren, te bedienen, aan te passen en te configureren.
Andere functies van de afstandsbediening zijn:
• wisselen tussen stand-by en de gebruiksmodus.
• wisselen naar "pauze" (blanco beeld, volledige stroom voor direct opnieuw opstarten)
• direct toegang tot alle aangesloten bronnen.
Overzicht
•
•
•
•
•
•
•
Projector aan
Wisselen naar stand-by
Projector uitschakelen
De RCU gebruiken
Projectoradres
Snelle installatie via direct adres
Software-update
R5906102NL /07 Wodan
45
Aan de slag
4.1 Projector aan
Hoe zet ik de projector aan?
1.
Druk op de hoofdschakelaar op de achterkant van de projector om de projector aan te zetten.
Afbeelding 4-1: Aan/uit-schakelaar
•
•
De projector staat uit als de schakelaar op '0' staat.
De projector staat aan als de schakelaar op 'I' staat.
De projector start op in stand-bymodus. De Aan/uit-knop knippert tot de stand-bymodus is bereikt. Zodra de
stand-bymodus is bereikt, zal de aan/uit-knop WIT oplichten, maar is het display uitgeschakeld.
2.
Druk op de Aan/uit-knop op de projector of de Aan-knop op de afstandsbediening.
De projector zal opstarten. De Aan/uit-knop knippert tot de projector gereed is. De aan/uit-knop is BLAUW
verlicht als de projector gereed is.
Het opstartscherm wordt op het aanraakpaneel weergegeven en verandert in een scherm met een overzicht
zodra de projector geheel is opgestart.
1
2
Afbeelding 4-2
Het huidige voltage wordt in de voltmeter net boven de aan/uit-schakelaar weergegeven.
Het achtergrondbeeld van het opstartscherm en de informatieschermen kunnen met de set
hulpmiddelen van de projector en een geïnstalleerde Pulse plug-in worden gewijzigd.
Statusoverzicht
Zodra de projector is gestart drukt u op Status om een overzicht van de parameters te krijgen, zoals:
•
46
Gekozen bron
R5906102NL /07 Wodan
Aan de slag
•
•
•
•
•
•
•
•
Huidige resolutie en vernieuwingssnelheid
Serienummer en artikelnummer van het apparaat
Huidige firmwareversie en modelnaam
Huidige verlichting (in percentage)
Brandtijd lamp in uren
Gekozen communicatiemethode en IP-adres (indien aangesloten)
Vervormingsstatus
Omgevingstemperatuur
Projectie startbeeld
1.
Zorg ervoor dat de beschikbare bronnen zijn aangesloten op de juiste invoerpoorten.
Tip: Mits goed aangesloten, zal de LED-lamp “SYNC” ORANJE oplichten.
2.
Druk op de knop Invoerselectie op het toetsenblok of de afstandsbediening tot:
•
•
de LED-lamp van de geselecteerde bron (de “SEL” LED) GROEN is verlicht en
het beeld van de geselecteerde bron wordt geprojecteerd.
1
2
Afbeelding 4-3
4.2 Wisselen naar stand-by
Hoe wissel ik naar stand-by?
1.
Houd de Aan/uit-knop op het lokale toetsenblok 3 seconden ingedrukt of druk op de Uit-knop op de
afstandsbediening.
De projector gaat naar stand-bymodus. Na afkoelcyclus start (tot 300 seconden). De aan/uit-knop knippert
tijdens deze cyclus. Zodra de afkoelcyclus is beëindigd gaat de projector naar stand-bymodus en is de aan/
uit-knop WIT verlicht.
3s
300 s
Afbeelding 4-4
R5906102NL /07 Wodan
47
Aan de slag
4.3 Projector uitschakelen
OPGELET: Tijdens deze procedure wordt aangenomen dat de projector in stand-bymodus staat.
Hoe schakel ik de projector uit?
1.
U kunt de projector uitschakelen met de hoofdschakelaar. Druk op '0'.
Afbeelding 4-5
2.
Haal de stekker uit de projector.
4.4 De RCU gebruiken
Richt op het reflecterende scherm
1.
Richt de voorzijde van de RCU op het oppervlak van het reflecterende scherm.
F1
ADJ
F2
F3
7
PAUS
9
E
5
3
8
F4
1
0
4
ENTER
PHASE
VOL
BALANCE
CONTR
BRIGHTN
COLOR
TINT
SHARPN
EXIT
F5
TEXT
2
BASS
TREBLE
6
Afbeelding 4-6: IR-bediening via reflecterend scherm
Bekabeld aangesloten op de XLR invoer
1.
Steek één uiteinde van de kabel van de afstandsbediening in de connector onderaan de RCU.
2.
Steek het andere uiteinde in de grote connector van de communicatie-interface van de projector, waarop
‘CTRL afstandsbediening’ staat.
Note: Als u de afstandsbediening aansluit, zal het broadcast-adres van de afstandsbediening worden
gereset naar de standaardwaarde '0'. Dit is het enige broadcast-adres dat werkt als de
afstandsbediening bekabeld is. Als u het broadcast-adres wilt veranderen nadat u de
afstandsbediening heeft losgekoppeld.
48
R5906102NL /07 Wodan
Aan de slag
Richt direct op de IR-sensor
Wanneer u de draadloze afstandsbediening gebruikt, moet u binnen de gebruiksafstand blijven (30 m, 100 ft
in een rechte lijn). De afstandsbediening functioneert niet goed als sterk licht op het sensorscherm staat of als
er obstakels tussen de afstandsbediening en de IR-sensor van de projector staan.
45°
45°
F3
F2
45°
45°
F4
F1
F3
F2
F5
45°
45°
F4
F1
F3
F2
F5
F4
F1
ADJ
EXIT
ADJ
F5
EXIT
ADJ
ENTER
EXIT
ENTER
ENTER
PAUS E
TEXT
PAUS E
TEXT
PAUS E
PHASE
TEXT
PHASE
PHASE
9
0
SHARPN
9
0
SHARPN
7
8
TINT
7
8
TINT
6
5
3
4
2
1
TREBLE
COLOR
5
BRIGHTN
3
CONTR
1
BALANCE
6
4
2
TREBLE
9
0
7
COLOR
8
6
5
BRIGHTN
3
CONTR
4
2
1
VOL
BASS
TINT
COLOR
BRIGHTN
CONTR
BALANCE
TREBLE
BASS
SHARPN
BALANCE
VOL
BASS
VOL
Afbeelding 4-7: RCU naar een van de IR-sensors
4.5 Projectoradres
Projectoradres
Het adres dat in de projector is geïnstalleerd kunt u individueel bedienen.
Broadcast-adres
De projector voert altijd de opdracht uit die afkomstig is van een RCU die is geprogrammeerd met
dat broadcast-adres.
4.5.1 De projector bedienen
Waarom een projectoradres?
Omdat het mogelijk is om meer dan één projector in een ruimte te plaatsen moet elke projector afzonderlijk te
bedienen zijn met een RCU of computer. Daarom heeft elke projector zijn eigen adres.
Een individueel projectoradres instellen
U kunt een projectoradres instellen via de software.
Projectorbediening
Als het adres is ingesteld kunt u de projector bedienen:
• met de RCU: alleen voor adressen tussen 1 en 31.
Broadcast-adres
Elke projector heeft een (algemeen) broadcast-adres, '0' of '1'. Het standaardadres is '0'.
R5906102NL /07 Wodan
49
Aan de slag
De keuze voor '0' of '1' kan worden geselecteerd in de GUI: "Systeeminstellingen" → "Communicatie" → "IRbediening".
Als u nieuwe batterijen in de afstandsbediening plaatst of u verbindt de afstandsbediening met een
projector via een kabel, dan zal het adres automatisch worden gereset naar de standaardwaarde
'0'.
4.6 Snelle installatie via direct adres
Snelle bronselectie
1.
Druk op de knop Invoer op de afstandsbediening of het lokale toetsenblok.
I
I
Afbeelding 4-8
Het menu Bronselectie verschijnt op het LCD-display.
Afbeelding 4-9: Invoerselectie
2.
Gebruik de pijltoetsen om de gewenste bron te selecteren.
Selectie sneltestpatroon
1.
50
Druk op de knop Testpatroon op de afstandsbediening of het lokale toetsenblok.
R5906102NL /07 Wodan
Aan de slag
P
P
Afbeelding 4-10
Het menu Testpatronen verschijnt op het LCD-display.
2.
Gebruik de pijltoetsen om de gewenste testpatronen te selecteren.
4.7 Software-update
OPGELET: Schakel de projector niet uit en trek ook niet de stroomstekker los tijdens het updaten
van de software.
De software updaten
1.
Zet de projector aan. Wacht tot de Aan-uit-knop wit of blauw brandt.
2.
Download en installeer de nieuwste versie van Projector Toolset for Pulse. De software kan gratis gedownload
worden vanaf de website van Barco (URL: http://www.barco.com). Klik op myBarco en meld u aan voor
toegang tot beveiligde informatie. Registratie is noodzakelijk.
Als u nog niet geregistreerd bent, klik dan op Nieuw bij myBarco en volg de instructies. Met de
aanmeldgegevens en het wachtwoord die u heeft aangemaakt, is het mogelijk om u aan te melden en de
software te downloaden.
3.
Download de nieuwste firmware (extensie .fw) vanaf de website van Barco op dezelfde manier als voor
Projector Toolset.
4.
Start Projectortoolset en maak verbinding met de projector. Raadpleeg voor meer informatie de
gebruikershandleiding van de Projector Toolset.
5.
Selecteer het tabblad Instellingen updaten.
6.
Vul de naam in om bestand (1) te updaten
R5906102NL /07 Wodan
51
Aan de slag
Afbeelding 4-11: Update Pulse projector
of
Klik op het padselectie-pictogram (2) om een browservenster te openen.
7.
Blader naar de gewenste update-package (extensie .fw) en klik op Selecteer Update-package.
De naam wordt ingevuld in het invulveld naast Updatebestand.
8.
Klik op Updaten (3).
De update start. Deze bewerking kan lang duren. Een melding wordt weergegeven.
9.
Klik op Ja om door te gaan (4).
Het update-bestand wordt naar de projector verstuurd en geïnstalleerd. De projector wordt opnieuw opgestart.
Een melding wordt weergegeven. Klik op Ok om de melding te wissen.
De software updaten als de projector niet op het netwerk is aangesloten
1.
Zet de projector aan. Wacht tot de Aan-uit-knop wit of blauw brandt.
2.
Download het nieuwste firmware-bestand ( extensie .fw) vanaf de website van Barco. De firmware kan gratis
gedownload worden vanaf de website van Barco (URL: http://www.barco.com). Klik op myBarco en meld u
aan voor toegang tot beveiligde informatie. Registratie is noodzakelijk.
Als u nog niet geregistreerd bent, klik dan op Nieuw bij myBarco en volg de instructies. Met de
aanmeldgegevens en het wachtwoord die u heeft aangemaakt, is het mogelijk om u aan te melden en de
software te downloaden.
3.
Sla het firmware-bestand op een leeg USB-flashgeheugen op.
Note: Zorg dat het flash-geheugen compatibel is met FAT32 en er geen andere bestanden op het
flash-geheugen staan.
52
R5906102NL /07 Wodan
Aan de slag
4.
Sluit het flash-geheugen aan op de USB-aansluiting op het Communicatiepaneel.
Het update-bestand wordt naar de projector verstuurd en geïnstalleerd. De projector wordt na afloop opnieuw
opgestart.
Het kan een lange tijd duren voordat het update-proces voltooid is.
R5906102NL /07 Wodan
53
Aan de slag
54
R5906102NL /07 Wodan
Grafische
gebruikersinterface
(GUI)
5
Overzicht
• Overzicht
• Navigatie
• Testpatronen
R5906102NL /07 Wodan
55
Grafische gebruikersinterface (GUI)
5.1 Overzicht
GUI - Overzicht hoofdmenu
Het on screen display (OSD) van de projector is de primaire gebruikersinterface (UI). Van hieruit kunt u alle
instellingen van de projector en het beeld bekijken en wijzigen.
De OSD interface bestaat uit tabbladen om het hoofdmenu vorm te geven. Elk hoofdmenu bevat submenu's.
De OSD kan worden uitgeschakeld door op de OSD aan/uit-knop te drukken.
Afbeelding 5-1: Startmenu
Het softwareplatform van de projector bestaat uit toegangsniveaus met wat elke gebruiker kan doen. Een
standaard gebruiker heeft toegang tot alle functies van de projector. Een gecertificeerd onderhoudstechnicus
heeft ook toegang tot het onderhoudsmenu. Dit menu is beschermd met een wachtwoord.
5.2 Navigatie
Navigatie via de RCU of het lokale toetsenblok
Met de afstandsbediening of het lokale toetsenblok kunt u vrij navigeren door de OSD.
1
2
3
4
3
2
1
4
Afbeelding 5-2
Druk op MENU (1) om de menustructuur te openen.
Gebruik de pijltoetsen (Menunavigatieknoppen) om naar het gewenste menuonderdeel te navigeren (2). De
achtergrondkleur verandert in lichtblauw.
Druk op de knopMenuselectie (middelste toets van de pijltoetsen), ook wel de OK-knop genoemd, om het
onderdeel te activeren en één niveau dieper te gaan (3).
Gebruik de cijfertoetsen om waarden in te voeren of gebruik de pijltoetsen om de balk omhoog of omlaag te
brengen.
56
R5906102NL /07 Wodan
Grafische gebruikersinterface (GUI)
Druk op de Terug-knop om één niveau omhoog te gaan (4).
Afbeelding 5-3: Startmenu
Opmerking: een blauwe schuifbalk aan de rechterkant van het venster geeft aan dat er meer onderdelen zijn
dan er momenteel worden weergegeven.
Waarden definiëren
Menu-instellingen worden weergegeven middels selectievakjes, schuifbalken en vervolgkeuzelijsten.
Een waarde instellen:
• Druk op OK om een selectievakje te selecteren of deselecteren (een functie AAN of UIT te zetten).
• Gebruik de pijltoetsen om de schuifbalk omhoog of omlaag te zetten op de waarderegel. Voor een balk van
0-9 staat elke stap gelijk aan 10% van de totale waarde.
• Om een waarde in te voeren als een direct nummer, drukt u op OK, voert u de cijfers in en drukt u
nogmaals op OK om de waarde uit te voeren en de cursormodus te sluiten, bv. OK 79 OK.
Gebruik in een invoerveld de *-knop als backspace-knop om een ingevoerd cijfer te wissen. Gebruik de
#-knop om een punt (.) in te voeren.
Veranderde waarden worden dynamisch geïmplementeerd.
Om waarden in te voeren met het lokale toetsenbord gebruikt u de pijltoetsen om het eerste cijfer te
selecteren en drukt u op OK. Selecteer het tweede cijfer en druk op OK. Ga zo verder tot alle cijfers zijn
ingevoerd. Sluit de actie door de enter-knop (↵) te selecteren en op OK te drukken. Selecteer de backspaceknop en druk op OK om het laatst ingevoerde cijfer te wissen.
Menugeheugen
Zo lang de projector draait, onthoudt het OSD-menu het laatst geselecteerde subonderdeel. Het
menugeheugen wordt gereset zodra de projector opnieuw opstart vanuit stand-by.
5.3 Testpatronen
Testpatronen instellen
1.
Klik op Testpatronen in het hoofdmenu.
of
Druk op de knop Testpatronen op de afstandsbediening.
Afbeelding 5-4: Hoofdmenu, Testpatronen
R5906102NL /07 Wodan
57
Grafische gebruikersinterface (GUI)
2.
In het menu Testpatronen selecteert u Intern of Uitvoer testpatronen.
3.
In het gekozen submenu kiest u het gewenste testpatroon uit de lijst.
U kunt een van de volgende Interne testpatronen kiezen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kleurstaven
Schaakbord
Blauw / Groen / Rood / Wit
Convergentie
Focus
Aspect
Scheimpflug Wit / Groen
Gekruist
Monoscoop
3D-stereo
U kunt een van de volgende Uitvoer testpatronen kiezen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.
58
Vlekkenzone
Schaakbord
Kleurstaven
Convergentie
FIP
Volledig scherm zwart / wit / blauw / groen / rood / cyaan / magenta / geel
Rooster
Horizontale helling
Verticale helling
MTF
Keer terug naar het vorige menu om het testpatroon uit te schakelen.
R5906102NL /07 Wodan
Basishandelingen
6
Overzicht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eén bron weergeven
Meerdere bronnen weergeven: gehechte lay-outs
Connectorinstellingen
Handmatig beeldniveaus instellen
De scherpte aanpassen
De gammacorrectie aanpassen
Een gecentreerd 16:9-beeld instellen
De uitvoerresolutie instellen
Lampverlichting
Thema's
R5906102NL /07 Wodan
59
Basishandelingen
6.1 Eén bron weergeven
Over het selecteren van een bron
Vooraleer een bron kan worden geprojecteerd, moet het bronsignaal zijn verbonden met de broninvoer (en)
van het apparaat en moet op minstens één van de invoerconnectors naast het bronsignaal ook een
synchronisatiesignaal aanwezig zijn.
Hoe selecteer ik de bron?
1.
Druk op Menu om de menu's te activeren en selecteer Bron.
Afbeelding 6-1: Bron selecteren
2.
Druk op OK.
Het menu Selecteer bron wordt weergegeven, met de huidige beschikbare bronnen aangegeven.
Afbeelding 6-2: Invoerselectie
3.
Selecteer de gewenste invoer.
6.2 Meerdere bronnen weergeven: gehechte layouts
Over gehechte lay-outs
De eerste keer dat u een geselecteerde bron gebruikt, wordt die weergegeven in de native resolutie van de
projector. Als de resolutie van de bron verschilt van de resolutie van de projector, wordt het beeld uitgerekt of
gekrompen.
Het is evenwel mogelijk om twee of vier bronsignalen te configureren en weer te geven zodat één beeld wordt
weergegeven in de volledige native resolutie. Dit is een Gehechte lay-out: de bronnen worden
aaneengehecht.
De volgende table geeft een overzicht van de gehechte lay-outs die u kunt gebruiken, en vermeldt daarbij in
welke weergavemodi deze lay-outs kunnen worden gebruikt.
Onderstaande tabel beschrijft de verschillende Gehechte lay-outs en scanrichtingen.
60
R5906102NL /07 Wodan
Basishandelingen
Type lay-out
Beschrijving
Er wordt één bron weergegeven op
het volledige scherm
1
: enkelvoudig
1
Modus
Mono / A
stereo
V&AR-kaart:
• DisplayPort (4x)
V&AR-kaart:
• 2x DisplayPort
Mono / A
stereo
Er zijn vier ingangen nodig. De
bronnen worden in vier kwadranten
weergegeven.
V&H-kaart:
• 4x SDI-ingang
Mono / A
stereo
Er zijn vier ingangen nodig. De
bronnen worden naast elkaar
weergegeven.
V&AR-kaart:
• 4x DisplayPort
Mono / A
stereo
Er zijn twee ingangen nodig. De
bronnen worden boven elkaar
weergegeven.
V&AR-kaart:
• 2 x DisplayPort
Passiev
Er zijn vier ingangen nodig. Twee
V&AR-kaart:
bronnen worden naast elkaar
• 4x DisplayPort
weergegeven, terwijl de andere twee
boven de eerste twee worden
weergegeven
Passiev
Er zijn twee ingangen nodig. De
bronnen worden naast elkaar
weergegeven.
2
Beschikbare connectors
V&H-kaart:
• SDI (4x)
• HDBaseT (2x)
• Displaypoort
• HDMI
: dubbel 1 x 2
1
2
3
4
V&AR-kaart:
• 4x DisplayPort
: viervoudig 2 x 2
1 2 3 4
: viervoudig 1 x 4
1
: 2 x enkelvoudig
1
2
: 2 x dubbel 1 x 2
Ook als passieve-stereobronnen zijn geselecteerd, kan de uitvoer van deze projector alleen in 2D of
in Actieve stereo gebeuren. De geavanceerde beeldverwerking zorgt ervoor dat het beeld goed
wordt weergegeven.
Een gehechte lay-out selecteren
1.
Druk op Menu om de menu's te activeren en selecteer Bron.
Afbeelding 6-3: Bron selecteren
2.
Druk op OK.
Het menu Selecteer bron wordt weergegeven, met de werkelijk beschikbare bronnen aangegeven, waaronder
alle beschikbare gehechte lay-outopties.
R5906102NL /07 Wodan
61
Basishandelingen
Afbeelding 6-4: Menu Ingangsselectie
3.
Selecteer de gewenste hechtinvoer.
Tip: Als de V&AR-kaart is geïnstalleerd, blader dan volledig naar beneden in het menu
Ingangsselectie om te hechtopties op die kaart te bekijken.
Afbeelding 6-5: Menu Ingangsselectie, hechtopties
6.3 Connectorinstellingen
Over Connectorinstellingen
In het menu Connectorinstellingen kunt u de instellingen voor elke invoerconnector van de projector wijzigen.
Alle opties staan voor elke connector standaard op automatisch, net als de native identificatiegegevens voor
de uitgebreide weergave (EDID).
Als u het menu voor elke invoerconnector opent, kunt u het volgende wijzigen:
•
•
•
Kleurruimte
Signaalbereik
EDID
Een connector configureren
1.
Druk op Menu om de menu's te activeren en selecteer Bron.
Afbeelding 6-6: Bron selecteren
62
R5906102NL /07 Wodan
Basishandelingen
2.
Druk op OK.
Het menu Selecteer bron wordt weergegeven, met de huidige beschikbare bronnen aangegeven.
3.
Blader naar de onderkant van de lijst met beschikbare bronnen en selecteer Connectorinstellingen.
Afbeelding 6-7: Menu Bron, Connectorinstellingen
De beschikbare invoerconnectors worden weergegeven.
Afbeelding 6-8: Bron selecteren
4.
Selecteer de gewenste connector.
Het menu Connectorinstellingen voor deze connector wordt weergegeven.
Afbeelding 6-9: Voorbeeld van connectorinstellingen voor een HDMI-connector
5.
U kunt het volgende wijzigen:
•
•
•
Om een limiet te zetten op de kleurruimte, selecteert u een van de beschikbare kleurruimtes.
Om een limiet te zetten op het gebruikte signaalbereik, selecteert u een van de beschikbare
signaalbereiken.
Om een andere videotiming in te stellen dan de native videotiming voor de connector, selecteert u een van
de opties bij EDID.
Note: De EDID van SDI-connectors kan niet worden gewijzigd.
R5906102NL /07 Wodan
63
Basishandelingen
6.4 Handmatig beeldniveaus instellen
Doel
Contrast: het contrast wijzigen van het gehele uitvoersignaal (hoofdscherm en PiP-scherm samen) van het
geprojecteerde beeld.
Helderheid: de helderheid wijzigen van het gehele uitvoersignaal (hoofdscherm en PiP-scherm samen) van
het geprojecteerde beeld.
Verzadiging: de verzadiging wijzigen van het gehele uitvoersignaal (hoofdscherm en PiP-scherm samen) van
het geprojecteerde beeld.
Hoe stel ik het contrast in?
1.
Select Beeld → Contrast in het hoofdmenu.
Afbeelding 6-10: Beeldmenu — Contrast
2.
Gebruik de ◄ of ► toets om de contrastverbetering te wijzigen tot de gewenste waarde is bereikt (aan te
passen tussen 0 en 2).
Afbeelding 6-11: Contrastbalk
3.
Gebruik de ▲ of ▼ toets om de andere opties te selecteren waarmee u de afbeelding kunt aanpassen.
Het helderheidsniveau instellen
1.
Selecteer Beeld → Helderheid in het hoofdmenu.
Afbeelding 6-12: Beeldmenu — Helderheid
2.
64
Gebruik de ◄ of ► toets om de helderheid te wijzigen tot de gewenste waarde is bereikt (aan te passen tussen
-1 en 1).
R5906102NL /07 Wodan
Basishandelingen
Afbeelding 6-13: Helderheidsbalk
3.
Gebruik de ▲ of ▼ toets om de andere opties te selecteren waarmee u de afbeelding kunt aanpassen.
Het verzadigingsniveau instellen
1.
Selecteer Beeld → Verzadiging in het hoofdmenu.
Afbeelding 6-14: Beeldmenu — Helderheid
2.
Gebruik de ◄ of ► toets om de verzadiging te wijzigen tot de gewenste waarde is bereikt (aan te passen tussen
0 en 2).
Afbeelding 6-15: Verzadigingsbalk
3.
Gebruik de ▲ of ▼ toets om de andere opties te selecteren waarmee u de afbeelding kunt aanpassen.
6.5 De scherpte aanpassen
Over het aanpassen van de scherpte
Door de scherpte aan te passen worden de hoogfrequentie onderdelen in het beeld versterkt. Dat betekent
dat door de scherpte te verhogen, het beeld scherper wordt waargenomen en door ze te verlagen, het beeld
waziger wordt waargenomen.
De scherpte verhogen zal het beste effect hebben in beelden met hoog contrast, zoals een tabel met tekst en
randen.
In een natuurlijk beeld kan een hoge scherpte worden waargenomen als ruis, aangezien alle details in het
beeld worden versterkt.
R5906102NL /07 Wodan
65
Basishandelingen
Beschikbaar bereik: -2 tot 8.
Standaardwaarde: 0
Afbeelding 6-16: Effect van aanpassing van de scherpte
Hoe pas ik het zwartniveau aan?
1.
Selecteer Beeld → Geavanceerd → Scherpte in het hoofdmenu.
Afbeelding 6-17: Beeldmenu — Scherpte
2.
Gebruik de toets ◄ of ► om de scherpte te wijzigen tot de gewenste waarde is bereikt.
Afbeelding 6-18: Schuifregelaar voor scherpte
3.
Gebruik de ▲ of ▼ toets om de andere opties te selecteren waarmee u de afbeelding kunt aanpassen.
6.6 De gammacorrectie aanpassen
Over gammacorrectie
Gammacorrectie is een functie ter verbetering van de beeldkwaliteit die tot een rijker beeld leidt door de delen
van het beeld die donkerder zijn lichter te maken zonder de helderheid van de delen die helderder zijn te
wijzigen (verbeterd contrastgevoel).
Hoe pas ik het zwartniveau aan?
1.
66
Selecteer Beeld → Geavanceerd → Gamma in het hoofdmenu.
R5906102NL /07 Wodan
Basishandelingen
Afbeelding 6-19: Menu Geavanceerd – Gamma
2.
Gebruik de toets ◄ of ► om de gammawaarde aan te passen tussen 1,0 en 2,8. De standaardwaarde is 2,2.
Tip: De schuifbalk kan met een nauwkeurigheid van 0,1 worden aangepast.
Afbeelding 6-20: Schuifregelaar voor gamma
3.
Gebruik de ▲ of ▼ toets om de andere opties te selecteren waarmee u de afbeelding kunt aanpassen.
6.7 Een gecentreerd 16:9-beeld instellen
Over de voorinstelling Gecentreerde 16:9
De beeldverhouding 16:9 is de vaakst voorkomende beeldverhouding die wordt gebruikt voor HD-televisies en
-computerschermen. Deze beeldverhouding is evenwel kleiner dan wat de projector kan projecteren op het
scherm.
Als het beeld dat u moet projecteren een beeldverhouding van 16:9 heeft en u heeft de tijd of de kennis niet
om het geprojecteerde beeld te vervormen, dan kunt u nu de voorinstelling van 16:9 in het menu van de
projector gebruiken. Als u de voorinstelling voor gecentreerde 16:9 activeert, zullen alle andere
vervormingsopties genegeerd, wordt uw beeld bijgesneden volgens de beeldverhouding 16:9 en wordt het
gecentreerd.
Een gecentreerd 16:9-beeld activeren
1.
Selecteer Beeld → 16:9 Gecentreerd in het hoofdmenu.
Afbeelding 6-21: Menu Beeld — 16:9 gecentreerd
Het beeld wordt bijgesneden en gecentreerd volgens een beeldverhouding van 16:9.
R5906102NL /07 Wodan
67
Basishandelingen
6.8 De uitvoerresolutie instellen
De uitvoerresolutie kiezen
1.
Selecteer Beeld → Geavanceerd → Uitvoerresolutie in het hoofdmenu.
Afbeelding 6-22: Menu Geavanceerd, Uitvoerresolutie
Tip: De huidige actieve uitvoerresolutie wordt onderaan de selectieknop aangegeven.
Het menu Uitvoerresolutie wordt weergegeven.
Afbeelding 6-23: Menu Geavanceerd — Uitvoerresolutie
2.
Selecteer de gewenste uitvoerresolutie.
Mogelijke resoluties:
•
•
•
4K UHD: 4k-beelden, met de actuator aan een normale frequentie.
4K UHD S: extra scherpe 4k-beelden, met de actuator aan een hogere frequentie
WQXGA: 2k-beelden. In deze modus is de actuator uitgeschakeld.
Als het hoofddoel van de projectie beeld (beelden, film of soortgelijk doel) is, gebruikt u de
uitvoerresolutie 4K UHD voor het beste beeld met de hoogste lichtuitvoer.
Als het hoofddoel van de projectie tekst (spreadsheets, presentaties of soortgelijke doelen) is,
gebruikt u de uitvoerresolutie 4K UHD S voor de meest stabiele en scherpe uitvoer.
6.9 Lampverlichting
Wat kan ik hiermee doen?
Binnen een bepaalde krachtmodus kan de lichtuitvoer van de lamp worden verlaagd om de lampkracht te
verlagen.
Hoe verlaag ik de lichtuitvoer van de lamp?
1.
68
Selecteer Installatie → Verlichting → Kracht in het hoofdmenu.
R5906102NL /07 Wodan
Basishandelingen
Afbeelding 6-24: Menu Verlichting, Kracht
De werkelijke krachtinstelling wordt onderaan de knop Kracht aangegeven.
2.
Gebruik de schuifbalk om de waarde te wijzigen.
Afbeelding 6-25: Lampkracht aanpassen
6.10 Thema's
Over thema's
Thema's worden gebruikt om een vooraf gedefinieerde functie toe te passen op het OSD display. Er zijn twee
opties: licht of donker (standaard).
Hoewel het standaardthema donker is, zijn alle foto's in deze handleiding gemaakt met behulp van
het thema licht.
Een ander interfacethema selecteren
1.
Selecteer Systeeminstellingen →Thema's in het hoofdmenu.
Afbeelding 6-26: Menu Systeeminstellingen — Thema's.
2.
Selecteer het gewenste Thema in het menu Thema's.
U kunt een van de volgende opties kiezen: Licht, of Donker.
R5906102NL /07 Wodan
69
Basishandelingen
70
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde
bediening
7
Overzicht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P7 echte kleur
HDR-materiaal weergeven – Perceptual Quantizer (PQ)
De lens configureren, zoom-focus
De lens configureren, verplaatsen
De lens configureren, hoog contrast
Oriëntatie
Vervorming
Mengen & maskeren
3D-projectie
Communicatie, LAN-instelling
IR-bediening
GSM configuratie
Een eigen projectornaam instellen
Menu Onderhoud
Lensfuncties
Reset
R5906102NL /07 Wodan
71
Geavanceerde bediening
7.1 P7 echte kleur
Doel
Wanneer u beelden van meerdere projectoren mengt, kunt u de waargenomen kleurcoördinaten van elke
projector aanpassen naar het gewenste niveau zodat de geprojecteerde kleuren voor alle gebruikte
projectoren identiek zijn.
Als u niet weet hoe u de kleuren moet aanpassen volgens een specifieke instelling, kunt u ook gebruikmaken
van de beschikbare voorgeprogrammeerde instellingen waarmee de kleuruitvoer volgens specifieke
kleurnormen gebeurt.
De selectie van de voorgeprogrammeerde instellingen varieert naargelang het type van de projector en het
geïnstalleerde kleurenwiel.
Een van de voorgeprogrammeerde P7-instellingen kiezen
1.
Selecteer Beeld → Geavanceerd → P7 echte kleur in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-1: Menu Geavanceerd — P7 echte kleur
Het menu P7 wordt weergegeven.
Afbeelding 7-2: Menu P7 echte kleur
2.
Kies een van de vooraf gedefinieerde voorgeprogrammeerde instellingen:
•
•
•
•
•
72
Native: native kleurinstellingen van de projector. Standaardinstelling
DCI-P3: kleurnorm voor Cinema.
EBU: Europese kleurnorm voor broadcast
SMPTE-C: Amerikaanse kleurnorm voor broadcast
Rec. 709: kleurnorm voor high-definition-televisies (HDTV).
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-3
Note: Wanneer u een van de voorgeprogrammeerde instellingen kiest, worden alle andere opties in
het P7-menu uitgeschakeld.
Aangepaste P7-waarden instellen
1.
Selecteer Beeld → Geavanceerd → P7 echte kleur in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-4: Menu Geavanceerd — P7 echte kleur
Het menu P7 wordt weergegeven.
Afbeelding 7-5: Menu P7 echte kleur
2.
Selecteer de gewenste modus. Kies een van de volgende aangepaste opties:
•
•
•
3.
Aangepaste RGB: 3-puntskleurenconfiguratie.
In de RGB modus worden de C, M en Y coördinaten automatisch berekend op basis van de R, G en B
coördinaten.
Aangepaste RGBCMY: 6-puntskleurenconfiguratie (zowel RGB als CMY).
In de RGBCMY modus kan elke kleur een specifiek coördinaat gegeven worden binnen de gemeten
kleurendriehoek.
Aangepast WIT: configureer alleen de temperatuur van het wit.
Definieer de coördinaten voor elke beschikbare kleur.
Klik op een coördinaat en selecteer de huidige waarde. Voer de gewenste waarde in door de nummertoetsen
te gebruiken.
Note: U kunt alleen coördinaten kiezen binnen de gemeten kleurendriehoek.
R5906102NL /07 Wodan
73
Geavanceerde bediening
4.
Voor Aangepast wit klikt u op het witpunt en kiest u een van de volgende opties:
•
•
Coördinaten: configureer het witpunt via specifieke coördinaten.
Het witpunt is gespecificeerd met een x, y coördinaat in de CIE 1931 tabel.
Temperatuur: configureer het witpunt via een schuifbalk voor kleurtemperatuur.
Het witpunt wordt gespecificeerd op een Kelvin schaal tussen de 3200K en 13000K, die wordt gevolgd
over de zwarte body curve.
U kunt alle coördinaten terugzetten naar de standaardwaarden (naar native) door Modi terugzetten
naar native te selecteren. Druk op OK om dit te doen.
7.2 HDR-materiaal weergeven – Perceptual
Quantizer (PQ)
Over PQ
Perceptual Quantizer (PQ) is een niet-lineaire, elektro-optische overdrachtsfunctie (EOTF) waarmee inhoud
uit het Hoogdynamische bereik (HDR) met een luminantie van maximaal 10.000 cd/m² kan worden
weergegeven en dat kan worden gebruikt met de Rec. 2020 kleurruimte.
Hoe kunt u HDR-materiaal goed weergeven?
Als het aan u verstrekte HDR-materiaal bewerkt is met PQ (bijv. HDR10 en Dolby Vision), kunnen een paar
wijzigingen worden aangebracht om de bedoelde bewerking op het scherm te projecteren. Deze wijzigingen
zijn noodzakelijk omdat HDR-materiaal specifiek bewerkt is voor HDR-schermen die in woonkamers bekeken
worden. Deze condities verschillen van een niet-HDR-projector en donkere omgevingen, zoals in een
bioscoop.
Het geprojecteerde HDR-materiaal hangt van de volgende factoren af:
•
•
•
Luninantie bewerken: Dit is materiaalspecifiek en kan niet worden gewijzigd.
Schermluminantie: Elk projectiescherm heeft een specifieke luminantie (gemeten in nits of foot-lambert).
Het invullen van deze luminantie in de projector zal het materiaal aanpassen in de richting van het
beoogde HDR-resultaat.
HDR Boost: Een variabele "versterker" die de HDR-weergave kan versterken of afzwakken.
De PQ instellen?
1.
Selecteer Beeld → Geavanceerd → PQ in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-6
Het PQ-menu wordt weergegeven.
74
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-7
2.
Selecteer de gewenste Unit (nits of foot-lambert).
3.
Voer de luminantie van het scherm in (in nit of foot-lambert).
4.
Wijzig zo nodig de HDR-versterking. U kunt deze waarde ergens tussen 0,8 en 1,2 instellen.
7.3 De lens configureren, zoom-focus
Wat kan ik hiermee doen?
U kunt het geprojecteerde beeld wijzigen zodra er een lens in de projector is geplaatst.
Zoom - Focus
1.
Selecteer Installatie → Lens → Zoom focus in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-8: Menu Lens, Focus & Zoom
2.
Gebruik de ▲ of ▼ toets om met de lens in of uit te zoomen.
Gebruik de ◄ of ► toets om de lens scherp te laten stellen.
Afbeelding 7-9: Zoom en focus aanpassing
R5906102NL /07 Wodan
75
Geavanceerde bediening
7.4 De lens configureren, verplaatsen
Wat kan ik hiermee doen?
U kunt het beeld verschuiven door de lens verticaal en horizontaal te verplaatsen.
De lens verplaatsen is alleen mogelijk wanneer dat is gekalibreerd. Raadpleeg het hoofdstuk voor
lenskalibratie in het menu Systeeminstellingen → Lenskalibratie.
Verticaal en horizontaal verplaatsen
1.
Om de positie van het geprojecteerde beeld te wijzigen, selecteert u Installatie → Lens → Verplaatsen.
Afbeelding 7-10: Menu Lens, Lens verplaatsen
2.
Gebruik de ▲ of ▼ toets om de lens (het beeld) in verticale richting te verplaatsen.
Gebruik de ◄ of ► toets om de lens (het beeld) in horizontale richting te verplaatsen.
Afbeelding 7-11: Verplaatsingsaanpassing
3.
U kunt de lens in de middenpositie terugzetten door het selecteren van Middenste Positie en de selectie te
bevestigen.
Note: Wanneer u deze optie kiest, kalibreert de lens zichzelf en keert terug naar de middenpositie.
7.5 De lens configureren, hoog contrast
Wat kan ik hiermee doen?
U kunt de modus voor hoog contrast activeren of deactiveren.
Hoog contrast
1.
76
Om de modus hoog contrast te (de)activeren, selecteert u Installatie → Lens → Hoog contrast .
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-12: Menu Lens, Hoog contrast
Tip: De huidige status wordt onderaan de knop Hoog contrast aangegeven.
2.
Klik in het menu Hoog contrast op Aan of Uit om de modus Hoog contrast te activeren / deactiveren.
Afbeelding 7-13: Hoog contrast AAN-UIT
7.6 Oriëntatie
Wat kan ik hiermee doen?
De manier waarop een projector fysiek is geïnstalleerd kan worden ingegeven in de projector.
De volgende installaties zijn mogelijk:
• voor/tafel
• voor/plafond
• achter/tafel
• achter/plafond
Hoe stel ik de juiste oriëntatie in?
1.
Selecteer Installatie → Oriëntatie in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-14: Menu Installatie, Oriëntatie
Het menu Oriëntatie wordt weergegeven.
R5906102NL /07 Wodan
77
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-15: Menu Oriëntatie
2.
Gebruik de ▲ of ▼ toets om de gewenste montagepositie te selecteren en druk op OK om te activeren.
Gebruik de ▲ of ▼ toets om de gewenste projectiepositie te selecteren en druk op OK om te activeren.
7.7 Vervorming
7.7.1 Over vervorming
Overzicht
Beeldvervorming is een proces waardoor een beeld digitaal wordt gemanipuleerd om vervorming van het
scherm te compenseren. Daardoor kan het worden gebruikt om een beeld te genereren met een ongewone
vorm.
Hoewel een beeld op verschillende manieren kan worden getransformeerd heeft het vervormen zelf geen
invloed op de kleuren.
7.7.2 Vervorming – Aan/Uit
Over Vervorming Aan/Uit
Door te wisselen tussen Aan en Uit kunt u de vervormingsfunctie in- of uitschakelen.
Hoe wissel ik hiertussen?
1.
Selecteer Installatie → Vervorming in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-16: Menu Installatie, Vervorming
Het menu Vervorming wordt weergegeven.
78
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-17
2.
Klik in het menu Vervorming op Vervorming om te wisselen tussen Aan en Uit.
Afbeelding 7-18
Afbeelding 7-19
7.7.3 Vervorming – Schermgrootte
Over het aanpassen van de schermgrootte (Vervorming)
Als de gebruikte beeldverhouding van de bron verschilt van de beeldverhouding van de projector, bv. als de
bron 16:9 is en de projector 16:10, dan worden er zwarte balken geprojecteerd. In dit geval zal zowel bovenals onderaan het beeld een zwarte balk worden geprojecteerd. Het vervormingsgebied bevat niet alleen de
beeldinformatie, maar ook de zwarte balken. Het is bijvoorbeeld heel moeilijk om de actieve linkerbovenhoek
precies op het scherm te plaatsen door de 4 hoeken te vervormen omdat we dan de zwarte linkerbovenhoek
verplaatsen en geen controle hebben over de exacte positie van de linkerbovenhoek van het beeld. Door de
omtrek van de vervormde schermgrootte te verplaatsen naar de actieve beeldinformatie, bevinden de
hoekpunten van het vervormingsgebied zich precies op de hoekpunten van de actieve beeldinformatie en is
het veel eenvoudiger om te vervormen.
Afbeelding 7-20: Voorbeeld omtrek vervormen
Hoe pas ik het beeld aan?
1.
Selecteer Installatie → Vervorming → Schermgrootte in het hoofdmenu.
R5906102NL /07 Wodan
79
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-21: Menu Vervorming, Schermgrootte
Het menu Schermgrootte wordt weergegeven.
Afbeelding 7-22: Schermgrootte
2.
Selecteer Breedte scherm of Hoogte scherm.
3.
Stel de nieuwe waarde in om de breedte of de hoogte van de vervormde omtrek zodanig te verkleinen dat de
omtrekt gelijkloopt met de actieve bron.
Tip: Er wordt een rode rand geprojecteerd in het huidige beeld. Deze rand is een visueel hulpmiddel
en laat het resultaat van de aangepaste omtrek zien.
Tip: De waarde kan ook via de numerieke toetsen op de afstandsbediening worden ingevoerd. Druk
op * om de bestaande waarde te wissen en voer de nieuwe waarde in met de numerieke toetsen.
4.
Klik op Toepassen.
7.7.4 Vervorming – aanpassing van 4 hoeken
Over de aanpassing van 4 hoeken
De aanpassing van 4 hoeken wordt meestal gebruikt als de de projector wegens de mechanische installatie
niet haaks op het scherm kan projecteren. U kunt bijvoorbeeld het scherm overschieten en de aanpassing van
4 hoeken gebruiken om uw geprojecteerde beeld terug op het scherm te trekken.
Enkele voorbeelden:
80
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-23: Aanpassing van 4 hoeken
Hoe pas ik het beeld aan?
1.
Selecteer Installatie → Vervorming → 4 Hoeken in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-24: Menu Vervorming, 4 Hoeken
Het menu 4 Hoeken wordt weergegeven.
Afbeelding 7-25: Vervorming van 4 Hoeken
2.
Om vervorming van 4 Hoeken in te schakelen, zorgt u ervoor dat de schuifbalk 4 Hoeken op Aan staat.
Afbeelding 7-26
De schuifbalk is ingeschakeld als deze naar rechts staat en blauw gekleurd is.
3.
Gebruik de pijltoetsen om de vier hoeken te selecteren en bevestig. De hoeken zijn blauw gekleurd.
R5906102NL /07 Wodan
81
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-27
4.
Selecteer een van de vier hoeken en bevestig om een van de vier hoeken te vervormen.
5.
Stel de gewenste X- en Y-coördinaten van deze hoek in met de pijltoetsen en bevestig.
Afbeelding 7-28
Tip: Er wordt een rode hoekrand geprojecteerd in het huidige beeld. Deze rand is een visueel
hulpmiddel en laat het resultaat zien van de vervormde hoeken.
6.
Herhaal vanaf voor elke hoek tot alle hoeken in de gewenste positie zijn vervormd.
Om de aanpassing van de 4 hoeken te resetten, selecteert u Reset en drukt u op OK.
7.7.5 Vervorming – Boog
Over boogaanpassing
Een boogvervorming kan zodanig worden aangepast dat er een normaal beeld wordt weergegeven. Positieve
aanpassingen zorgen voor meer boogvervorming naar buiten. Negatieve aanpassingen zorgen voor meer
boogvervorming naar binnen.
82
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-29: Boogvervorming
Hoe pas ik het zwartniveau aan?
1.
Selecteer Installatie → Vervorming in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-30: Menu Installatie, Vervorming
2.
Selecteer Boog in het menu Vervorming.
Afbeelding 7-31: Menu Vervorming, Boog
Een vinkje in de rechterbenedenhoek geeft aan dat de boogfunctie is geactiveerd.
3.
Om boogcorrectie in te schakelen, zorgt u ervoor dat de schuifbalk Boog op Aan staat.
De schuifbalk is ingeschakeld als deze naar rechts staat en blauw gekleurd is.
R5906102NL /07 Wodan
83
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-32: Boogaanpassing
4.
Om symmetrische aanpassing in te schakelen, zorgt u ervoor dat de schuifbalk Symmetrisch op Aan staat.
De schuifbalk is ingeschakeld als deze naar rechts staat en blauw gekleurd is.
5.
Selecteer een punt voor aanpassing en gebruik de pijltoetsen om het aan te passen.
Als u een punt in het midden van een rand selecteert, kunt u de booghoek aanpassen.
Als u een punt op een hoek selecteert, kunt u de lineariteit aanpassen.
Om de boogaanpassingen te resetten, selecteert u Reset en drukt u op OK.
7.7.6 Vervorming – Warp-bestanden
Over aangepaste Warp-bestanden
Naast het instellen van uw specifieke Warp-configuratie in de GUI, kunt u ook een aangepast Warp-rooster in
XML-formaat uploaden of downloaden naar/van de projector. Deze optie bespaart tijd wanneer voor meerdere
projectors een identieke Wrap-configuratie moet worden ingesteld.
Om de Warp-bestanden te uploaden of te downloaden, gebruikt u de Projector Toolset of Prospectortool om
het Warp-rooster in het formaat van een XML-bestand te uploaden/downloaden. U kunt "bestandseindpunt"
rechtstreeks contacteren via het curl-programma of via een andere tool waarmee http-uploads mogelijk zijn.
Voor meer informatie over het uploaden/downloaden van Warp-bestanden met behulp van de Projector
Toolset, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de Projector Toolset.
Voor meer informatie over het uploaden/downloaden van Warp-bestanden met behulp van curl of andere tools
die HTTP-uploads ondersteunen, raadpleegt u de Pulse API-referentiegids.
Een geüpload Warp-rooster activeren?
1.
Selecteer Installatie → Warp in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-33: Menu Installatie, Warp
2.
84
Selecteer Bestanden in het menu Warp.
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-34: Menu Warp, Bestanden
Het menu Warp-bestanden wordt weergegeven.
Afbeelding 7-35
3.
Als er aangepaste Warp-bestanden beschikbaar zijn, selecteert u het gewenste Warp-bestand.
Afbeelding 7-36
4.
Klik op de aan/uit-knop bovenaan om het geselecteerde Warp-bestand te activeren.
R5906102NL /07 Wodan
85
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-37
7.8 Mengen & maskeren
Over mengen & maskeren
Mengen wordt gebruikt bij installaties met meerdere kanalen voor een naadloze overgang tussen de kanalen.
Door beelden te mengen, lijkt u één enkele weergave te krijgen. Hiermee bereikt u een realistisch resultaat
voor de meeste toepassingen met een groot scherm.
Het principe is dat de lichtintensiteit in de mengzone van elke projector individueel wordt aangepast zodat de
rendering op het scherm wordt ontvangen alsof het van één projector afkomstig is.
Width, Projector 1
Width, Projector 2
Picture frame
Projector 1
Picture frame
Projector 2
Overlap / Blend Zone
Afbeelding 7-38
Vanaf de startpositie (masker) kunt u de zone mengen per rand (links, boven, rechts, onder). Voor elke hoek
bevindt er zich een rand die overloopt in de mengzone.
7.8.1 Mengen & maskeren
Over maskeren en mengen van de breedte of de hoogte
Offset wordt gebruikt om het beeld aan een of meerdere zijden bij te snijden (maskeren). Dit is handig als u
delen van de afbeelding die niet op het scherm moeten worden getoond, wilt verbergen. Bijvoorbeeld: als de
bron een Windows-pc is, kunt u de menubalk verbergen.
Hoe groter de maskeerwaarde, hoe meer van het beeld aan de bijbehorende zijde gemaskeerd wordt (door
een zwarte balk). Met een masker aan de bovenkant van 100 worden bijv. de bovenste 100 regels leeg
gemaakt.
De hoogte of de breedte wordt gebruikt om een mengzone te maken met een vloeiend verloop van de
helderheid. Dit wordt gebruikt om de dubbele helderheid in de overlappende gebeiden te compenseren. De
waarde is de grootte van de gemengde gebieden in pixels.
86
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
Hoe pas ik de mengzones aan?
1.
Selecteer Installatie → Mengen en maskeren → Mengen – Maskeren in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-39: Menu Mengen en maskeren, Mengen – Maskeren
Het menu Mengen – Maskeren wordt weergegeven.
Afbeelding 7-40: Menu Mengen & maskeren
2.
Duw de schakelaar naar rechts om mengen in te schakelen. De kleur van de schakelaar wordt blauw als
deze is ingeschakeld.
3.
Om maskeerlijnen te projecteren op het scherm, zet u de schakelaar voor Lijnen tonen rechts. De kleur van
de schakelaar wordt blauw als deze is ingeschakeld.
4.
Bepaal de startpositie van het masker (1) voor de maskeerhoogte en -breedte, en het gewenste formaat van
het masker (2) om de breedte van de gemaskeerde zone te bepalen.
Als de menglijnen zijn geactiveerd, krijgt u een visuele indicatie van het scherm van het geïnstalleerde
menggebied.
R5906102NL /07 Wodan
87
Geavanceerde bediening
2
1
Afbeelding 7-41
1
2
Startpositie (masker)
Mengbreedte
5.
Selecteer een van de vier waarden voor de startpositie met de pijltjestoetsen en bevestig.
6.
Gebruik de pijltjestoetsen of de cijfertoetsen op de afstandsbediening om de waarde van het masker te
wijzigen en bevestig.
7.
Herhaal dit proces voor de gewenste breedte/hoogte.
8.
Herhaal dit proces voor alle andere zijden.
Vergeet de knop Lijnen tonen niet te deactiveren als u de gewenste mengzone heeft bereikt.
Voorbeeld van het gebruik van mengen
Als u een beeld projecteert met 2 of meer projectoren, is er altijd een kleine overlap die u moet corrigeren met
de mengfunctie.
Om met de mengfunctie een goed resultaat te boeken, wordt aanbevolen om de overlap /
maskeerzone minimaal 10% van de breedte van het beeld te maken.
Het basisprincipe is dat de overlappingsinstelling in de bron overeenkomt met de instelling van de
maskerbreedte van de projector. Dat betekent dat als de overlappingszone van de bron is ingesteld op 500
pixels, de breedte van de maskeerzone van de projector ook moet worden ingesteld op 500 pixels.
De eerste stap is het zo nauwkeurig mogelijk mechanisch uitlijnen van het beeld van de projectors, dus
zonder enige optische correcties. Tegelijkertijd stelt u een overlap van het beeld vast tussen de twee
schermen.
Vervolgens past u de overige onregelmatigheden aan door de functies verplaatsen en vervorming van de
projectors te gebruiken om de laatste verfijning van de uitlijning te doen.
Schakel mengen in en activeer Lijnen tonen.
Stel eerst de maskerbreedte in voor de rechter rand van de eerste projector. Voer een breedtewaarde in die
gelijk is aan het overlappende gebied (breedte 1).
Herhaal dit voor de linker rand van de tweede projector.
88
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
Pas de offset aan om het beeld aan beide kanten te knippen (maskeren).
Afbeelding 7-42: Configureren voor projector 1
Afbeelding 7-43: Configureren voor projector 2
7.8.2 Bestanden voor mengen
Over aangepaste Bestanden voor mengen
Naast het instellen van uw specifieke configuratie voor Mengen in de GUI, kunt u ook een aangepast
configuratiebestand voor Mengen in png-, jpg- of tiff-formaat uploaden of downloaden naar/van de projector.
Deze optie bespaart tijd wanneer voor meerdere projectoren een identieke configuratie voor mengen moet
worden ingesteld.
Om de configuratiebestanden voor Mengen te uploaden of te downloaden, gebruikt u de Projectortoolset of
uploadt/downloadt u het configuratiebestand voor Mengen in het formaat van een xml-bestand. U kunt
"bestandseindpunt" rechtstreeks contacteren via het curl-programma of via een andere tool waarmee httpuploads mogelijk zijn.
Voor meer informatie over het uploaden/downloaden van bestanden voor Mengen met behulp van de
Projectortoolset, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de Projectortoolset.
Voor meer informatie over het uploaden/downloaden van bestanden voor Mengen met behulp van curl of
andere tools die HTTP-uploads ondersteunen, raadpleegt u de Pulse API-referentiegids.
Een geüpload configuratiebestand voor Mengen activeren?
1.
Selecteer Installatie → Mengen en maskeren → Bestanden voor mengen in het hoofdmenu.
R5906102NL /07 Wodan
89
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-44: Menu Mengen en maskeren, Mengbestanden
Het menu Bestanden voor mengen wordt weergegeven.
Afbeelding 7-45
2.
Als er aangepaste Bestanden voor mengen beschikbaar zijn, selecteert u het gewenste bestand.
Afbeelding 7-46
3.
Klik aan de bovenkant op de schuifregelaar Activeren om het geselecteerde bestand voor mengen te
activeren.
7.8.3 Aanpassing basis zwartniveau
Het zwartniveau aanpassen
Het doel van het aanpassen van het zwartniveau is het uitlijnen van het zwartniveau in de overlappende delen
met de zwartniveaus van de andere delen.
Dit is nodig omdat de zwartniveaus in de mengzones feller zijn omdat meerdere projectors projecteren op
hetzelfde schermgebied.
De afmetingen van het zwartniveaugebied worden automatisch berekend vanuit de mengzones. Dit wordt
gedaan door de startpositie en de grootte van elke rand van het mengen te gebruiken en daar 8 pixels aan toe
te voegen om het effect te verminderen dat ook wel "zee van spiegels" genoemd wordt.
U kunt de offsets ook handmatig specificeren door de automatische berekening uit te schakelen. De
zwartniveauwaarde wordt in een resolutie van 8 bits aangepast van 0 tot 255.
Op onderstaande afbeelding is te zien hoe dit gebeurt in een configuratie zij aan zij en zonder correctie van
het zwartniveau.
90
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
Picture Left
Blend Zone
Picture Right
Afbeelding 7-47
Handmatig het zwartniveau aanpassen
1.
In het hoofdmenu, selecteer Installatie → Mengen en maskeren → Zwartniveau → Basis zwartniveau.
Afbeelding 7-48: Het menu Zwartniveau — Basis zwartniveau
Het menu Basis zwartniveau wordt weergegeven.
Afbeelding 7-49: Het menu Basis zwartniveau
2.
Activeer de knop Zwartniveau. Als u een visueel hulpmiddel wenst, activeer dan ook de knop Lijnen tonen.
3.
Breng de cursor naar de kant waar het overlappende gebied zich bevindt (links/rechts/boven/onder) en druk
op Enter.
4.
Pas het niveau aan met de pijltjestoetsen en druk op Enter wanneer u de gewenste zone voor zwartniveau
heeft bereikt.
of
Voer de waarde voor het zwartniveau in met de numerieke toetsen op de afstandsbediening.
5.
Breng de cursor naar "Niveau", druk op Enter en pas dit niveau aan totdat het zwartniveau gelijk is aan het
niveau in de mengzone.
Deze waarde kan ook via de numerieke toetsen op de afstandsbediening worden ingevoerd.
6.
Herhaal dezelfde procedure voor elke andere projector die op deze projector is aangesloten, maar aan de
andere kant.
R5906102NL /07 Wodan
91
Geavanceerde bediening
Note: Vergeet de knop Lijnen tonen niet te deactiveren als u de gewenste mengzone heeft bereikt.
7.8.4 Bestanden Zwartniveau
Over aangepaste Bestanden Zwartniveau
Naast het instellen van uw specifieke Aanpassing van het Zwartniveau in de GUI, kunt u ook een aangepast
bestand voor aanpassing van het Zwartniveau in png-, jpeg- of tiff-formaat uploaden of downloaden naar/van
de projector.
Om de bestanden voor aanpassing van het Zwartniveau te uploaden of te downloaden, gebruikt u de
Projectortoolset of uploadt/downloadt u het bestand voor aanpassing van het Zwartniveau in het formaat van
een XML-bestand. U kunt "bestandseindpunt" rechtstreeks contacteren via het curl-programma of via een
andere tool waarmee http-uploads mogelijk zijn.
Voor meer informatie over het uploaden/downloaden van bestanden voor Zwartniveau met behulp van de
Projectortoolset, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de Projectortoolset.
Voor meer informatie over het uploaden/downloaden van bestanden voor Zwartniveau met behulp van curl of
andere tools die HTTP-uploads ondersteunen, raadpleegt u de Pulse API-referentiegids.
Een geüpload bestand voor aanpassing van het Zwartniveau activeren?
1.
In het hoofdmenu, selecteer Installatie → Mengen en maskeren → Zwartniveau → Bestanden Zwartniveau.
Afbeelding 7-50: Menu Zwartniveau, Bestanden Zwartniveau
Het menu Bestanden Zwartniveau wordt weergegeven.
Afbeelding 7-51
2.
92
Als er aangepaste Bestanden voor aanpassing van het Zwartniveau beschikbaar zijn, selecteert u het
gewenste bestand.
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-52
3.
Klik op de schuifregelaar Activeren bovenaan om het geselecteerde aanpassingenbestand voor zwartniveau
te activeren.
7.8.5 RGB-aanpassing
Over RGB-aanpassing
Het doel van de correctie van zwart niveau is om te zorgen voor een uniform zwart niveau in meerdere
projectoropstellingen. Zelfs wanneer twee projectoren van hetzelfde type zijn, zal elke projector een iets
andere kleur voor zwart weergeven als gevolg van kleine verschillen in de optische onderdelen ervan. Als het
geprojecteerde beeld van de projectoren elkaar overlappen, zijn er drie verschillende zwartniveaus: één voor
de zone waar alleen de foto van de linkerprojector (zone 1)wordt weergegeven, één voor de mengzone (zone
2) en één voor de zone waar alleen de foto van de juiste projector wordt weergegeven (zone 3).
Picture Left
Blend Zone
Picture Right
Afbeelding 7-53
De zwartniveaus voor zone 1 en zone 3 worden meestal gecorrigeerd door een zwartniveaumasker te
definiëren dat op de beeldweergave van elke projector wordt toegepast. Dit systeem is al aanwezig, maar het
toegepaste masker is zwartwit.
Met behulp van het menu Basic Black Level kunt u het gebied van het masker en de inhoud ervan al
specificeren. Maar met behulp van de pagina RGB-aanpassing kunt u de vermenigvuldigingsfactoren
(versterkingen) voor de rode, groene en blauwe kleuren afzonderlijk opgeven.
Het uitvoeren van een RGB-aanpassing
1.
In het hoofdmenu, selecteer Installatie → Mengen en maskeren → Zwartniveau → RGB-aanpassing.
R5906102NL /07 Wodan
93
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-54: Het menu Zwartniveau, RGB-aanpassing
Het menu RGB-aanpassing wordt weergegeven.
Afbeelding 7-55: Het menu RGB-aanpassing
2.
Selecteer of u de kleuren rood, groen en blauw aan elkaar wilt koppelen. Activeer hiervoor Link RGB.
Door Link RGB te activeren kunt u de weergave van de drie kleuren tegelijkertijd aanpassen.
Afbeelding 7-56
3.
Selecteer een van de drie schuifregelaars.
4.
Gebruik de pijltoetsen links en rechts om de weergave van de gekozen kleur aan te passen.
5.
Herhaal dit voor elke schuifregelaar totdat het gewenste resultaat op het scherm bereikt is.
7.9 3D-projectie
3D-configuratie
De projector kan 3D-beelden en -films weergeven in actieve stereoscopische 3D.
Om een 3D-installatie te configureren, is geavanceerde kennis van 3D-systemen nodig, zowel voor de
projector als voor het systeem met de signaalbron. In een 3D-configuratie is het essentieel dat de
geprojecteerde beelden over het volledige signaalpad perfect synchroon verlopen, vanaf de signaalbron tot
aan het beeld dat met een 3D-bril wordt bekeken.
Om de juiste signaalbron te configureren, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor die specifieke unit.
94
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
7.9.1 Actieve stereo & Passieve stereo
Wat is Passieve stereo?
Passieve stereoscopische 3D (ook gekend als "Passieve stereo") is de standaardmethode waarbij binoculaire
dispariteit wordt gebruikt om de illusie van diepte in een beeld te scheppen.
Om stereoscopische beelden weer te geven, worden twee beelden bovenop elkaar geprojecteerd door
polarisatiefilters op hetzelfde scherm of op een beeldscherm met polarisatiefilters. Bij Digital Cinema wordt
een zilveren scherm gebruikt zodat de polarisatie wordt behouden. Op de meeste passieve beeldschermen is
elke andere rij met pixels gepolariseerd voor het ene oog of voor het andere. Deze methode wordt ook
interliniëring genoemd.
De kijker draagt een bril die twee tegengestelde polarisatiefilters bevat. Doordat elk filter alleen licht doorlaat
dat gelijk is gepolariseerd en het tegengestelde gepolariseerde licht tegenhoudt, ziet elk oog slechts één van
de beelden en wordt het effect bereikt.
Wat is Actieve stereo?
Veldsequentiële 3D (ook gekend als actieve 3D of Actieve stereo) is een techniek waarmee stereoscopische
3D-beelden worden weergegeven. Hierbij wordt alleen het beeld getoond dat is bedoeld voor het linkeroog en
wordt het zicht van het rechteroog geblokkeerd. Vervolgens wordt het beeld voor het rechteroog getoond en
wordt het linkeroog geblokkeerd. Dit wordt zo snel herhaald dat de onderbrekingen de waargenomen
versmelting van de twee beelden in één 3D-beeld niet hinderen.
In dit systeem wordt gebruikgemaakt van een sluiterbril met vloeibare kristallen (ook gekend als een actieve
sluiterbril). Het glas voor elk oog bevat een laag met vloeibare kristallen die doorzichtig is, maar ondoorzichtig
wordt als er spanning op wordt gezet. De bril wordt bediend via een tijdssignaal dat ervoor zorgt dat de glazen
afwisselend het ene en dan het andere oog blokkeren, en dat synchroon met de vernieuwingssnelheid van het
scherm. De timing synchroniseren met de videoapparatuur gebeurt door een signaal via een kabel of via
draadloze communicatie met een infrarood- of radiofrequentiezender (bv. Bluetooth, DLP-link).
Gebruikte projectiemethode
Deze projector kan alleen actieve 3D-beelden tonen door hem samen met een 3D-zender en een actieve
sluiterbril te gebruiken. Het is toegestaan om bronsignalen met passieve stereo aan te sluiten, maar de
beeldverwerking van de projector zal die signalen omzetten in een beeld dat compatibel is met actieve 3D.
Met de opties in de software van de projector kunt u de 3D-instellingen verfijnen volgens de specificaties van
de 3D-zender.
Als u een 3D-zender gebruikt die IR-stralen uitzendt, kunnen de IR-stralen de IR-communicatie
tussen de projector en de RCU verstoren. Indien dergelijke interferentie zich voordoet, moet u de
RCU op de projector aansluiten via de kabel van de afstandsbediening. Het is ook aanbevolen om
de IR-ontvangers van de projector uit te schakelen om interferentie van de 3D-zender te
voorkomen. Om de IR-ontvangers uit te schakelen, zie “Afstandsbediening, aan/uit-knop”, pagina
22.
7.9.2 Configuratieproces 3D-projectie
3D-projectie configureren
1.
Sluit de juiste bronkabels aan op de projector. Raadpleeg “Aansluitmogelijkheden”, pagina 96 voor meer
informatie.
2.
Configureer uw 3D-zender en sluit hem aan op de projector. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw 3Dzender voor meer informatie.
3.
Zet de projector volledig aan.
4.
Selecteer de juiste gekoppelde broningang in het menu Bron. Zie “Meerdere bronnen weergeven: gehechte
lay-outs”, pagina 60.
5.
Selecteer het gewenste Beeldschermformaat. Raadpleeg “De gewenste Beeldscherminstellingen kiezen”,
pagina 96 voor meer informatie.
6.
Pas de 3D-configuratie aan volgens de gekozen 3D-zender. Raadpleeg “Configuratie Actieve 3D”, pagina 97
voor meer informatie.
R5906102NL /07 Wodan
95
Geavanceerde bediening
7.9.3 Aansluitmogelijkheden
Momenteel zijn de DisplayPort -invoeren de enige die 3D ondersteunen op de V&H-kaart en op de
optionele V&AR-kaart. In een toekomstige release is het mogelijk dat nog andere invoeren ook 3D
ondersteunen.
Verbinding met de V&H-kaart
Er is slechts een manier om actieve stereoscopische 3D te projecteren met de V&H-kaart, en dat is met de
volgende configuratie:
•
•
•
•
•
Bron: actieve stereo (sequentiële L/R)
Lay-outmodus: standaardlay-out (lay-out 1x1)
Videotiming: 2.560 x 1.600 (WQXGA) @120 Hz
Kleurdiepte: 30 bpp
Connector: DisplayPort 1.2
Verbinding met de V&AR-kaart
U kunt een van de volgende methoden kiezen. Het resulterende beeld zal altijd een actieve-stereobeeld zijn.
Bron
Actieve stereo
(sequentiële L/R)
Actieve stereo
(sequentiële L/R)
Actieve stereo
(sequentiële L/R)
Passieve stereo
(afzonderlijke L/R)
Lay-outmodus
Standaardlay-out
(lay-out 1x1)
Modus 4 Kolommen
(lay-out 4x1)
Modus 4
Kwadranten (lay-out
2x2)
Standaardlay-out
(lay-out 1x1)
Videotiming / kabel Vaste configuratie?
2560 x 1600 bij 120
Hz
960 x 2.160 bij 120
Hz
1.920 x 1.080 bij 120
Hz
3840 x 2160 bij 60
Hz
•
•
Modus 2 Kolommen 1.920 x 2.160 bij 60
Passieve stereo
(dubbele leiding L/R) (lay-out 2x1)
Hz
•
•
•
•
Kleurdiepte
30 bpp
30 bpp
30 bpp
Kabel 1:
30 bpp
linkeroog
Kabel 2:
rechteroog
Kabel 1:
30 bpp
linkeroog, linker
kolom
Kabel 2:
linkeroog, rechter
kolom
Kabel 3:
rechteroog, linker
kolom
Kabel 4:
rechteroog,
rechter kolom
7.9.4 De gewenste Beeldscherminstellingen kiezen
Uitvoermodi
De volgende uitvoermodi zijn beschikbaar:
•
•
•
AutoStereo: automatische modus (2D-invoer = 2D-uitvoer, 3D-invoer = actieve stereo-uitvoer).
Mono: zendt alle bronsignalen naar 2D-uitvoer.
ActieveStereo: zendt alle bronsignalen naar actieve stereoscopische 3D.
Gebruik de volgende tabel als leidraad voor de weergavemodus die u wenst.
Bronsignaal
2D-bron
Actieve stereobron
Passieve stereobron
96
AutoStereo
Uitvoer is een 2D-beeld
Uitvoer is in actieve stereo
Uitvoer is in actieve stereo
R5906102NL /07 Wodan
Mono
Uitvoer is een 2D-beeld
Uitvoer is een 2D-beeld
Uitvoer is een 2D-beeld
ActieveStereo
Uitvoer is in actieve stereo
Uitvoer is in actieve stereo
Uitvoer is in actieve stereo
Geavanceerde bediening
Wanneer u een weergavemodus kiest die verschillend is ten opzichte van het bronsignaal (bv.
actieve stereobron met mono-uitvoer), zorgt de geavanceerde beeldverwerking ervoor dat het
gewenste beeld wordt weergegeven.
De gewenste projectiemethode selecteren
1.
Selecteer Installatie → Beeldscherminstellingen in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-57: Menu Installatie, Beeldscherminstellingen
Het menu Beeldscherminstellingen wordt weergegeven.
2.
Selecteer de gewenste weergavemodus:
•
•
•
AutoStereo (standaardinstelling)
Mono
ActieveStereo
Afbeelding 7-58
7.9.5 Configuratie Actieve 3D
Waarom de 3D-configuratie wijzigen?
Hoewel Barco bij deze projector een 3D-zender en een actieve sluiterbril aanbiedt als opties, bent u vrij om uw
eigen 3D-zender en actieve sluiterbril te gebruiken. Aangezien de technische gegevens van brillen en zenders
kunnen verschillen ten opzichte van die die door Barco worden aangeboden, kunt u in het 3Dconfiguratiemenu het uitgangsbeeld configureren volgens de technische gegevens van uw bril en zender. De
volgende zaken kunnen worden geconfigureerd:
•
•
•
Wisselen: u kunt ervoor kiezen om de stereo sync te inverteren.
Donkere tijd: u kunt selecteren hoeveel donkere tijd er tussen de frames van het geprojecteerd beeld
moet zitten. U kunt kiezen uit een van de opties tussen 1.000 µs en 2.500 µs.
Vertraging sync: u kunt de sync-vertraging verhogen of verlagen. De schaal gaat van –10.000 µs tot
+10.000 µs in stappen van 100 µs.
Als u een 3D-zender gebruikt die IR-stralen uitzendt, kunnen de IR-stralen de IR-communicatie
tussen de projector en de RCU verstoren. Indien dergelijke interferentie zich voordoet, moet u de
RCU op de projector aansluiten via de kabel van de afstandsbediening. Het is ook aanbevolen om
de IR-ontvangers van de projector uit te schakelen om interferentie van de 3D-zender te
voorkomen. Om de IR-ontvangers uit te schakelen, zie “Afstandsbediening, aan/uit-knop”, pagina
22.
R5906102NL /07 Wodan
97
Geavanceerde bediening
De projector afstemmen op de 3D-zender?
1.
Selecteer Installatie → Configuratie 3D in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-59: Menu Installatie, Configuratie 3D
Het 3D-configuratiemenu wordt weergegeven
Afbeelding 7-60
2.
Selecteer de gewenste Donkere stereotijd.
3.
Gebruik de schuifbalk om de gewenste vertraging voor stereo sync in te stellen.
4.
Inverteer indien nodig de stereo sync, klik op de optie Wisselen.
7.10 Communicatie, LAN-instelling
Over een netwerkverbinding
U kunt via een bekabelde verbinding of via de optionele draadloze eenheid een netwerkverbinding maken.
7.10.1 Inleiding op een netwerkverbinding
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP is een communicatieprotocol waarmee
netwerkbeheerders centraal de toewijzing van IP-adressen binnen het netwerk van een organisatie
kunnen beheren en automatiseren. Bij dit internetprotocol heeft elke machine die verbinding kan
maken met het netwerk een uniek IP-adres nodig. Wanneer een organisatie haar
computergebruikers een internetverbinding geeft moet elke machine worden voorzien van een IPadres. Zonder DHCP moet het IP-adres handmatig worden ingevoerd op elke computer. Als
computers daarnaast naar een andere locatie worden verplaatst in een ander deel van het netwerk
moet een nieuw IP-adres worden ingesteld. Met DHCP kunnen netwerkbeheerders IP-adressen
beheren en verspreiden vanaf één centraal punt en automatisch een nieuw IP-adres verzenden als
een computer op een andere plek binnen het netwerk wordt gebruikt.
IP
Internet Protocol. De netwerklaag van TCP/IP. Verplicht voor communicatie met het internet.
98
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
Subnetmasker
Een nummer dat wordt gebruikt om een subnetwerk te identificeren zodat IP-adressen binnen een
lokaal netwerkgebied kunnen worden gedeeld.
Standaardgateway
Een router die als toegangspunt naar en sluitpunt van een netwerk dient. Een lokaal netwerk (LAN)
kan bijvoorbeeld een gateway nodig hebben om deze met een draadloos netwerk (WAN) of het
internet te verbinden.
MAC adres
Media Access Control adres. Het unieke hardwarenummer, dat wordt gebruikt in combinatie met
het IP-adres om verbinding te maken met het netwerk (LAN of WAN).
Wat moet er worden ingesteld voor een ethernetadres?
Een adres kan op twee manieren worden toegewezen:
• gebruik de instelling Automatisch om automatisch een adres toe te wijzen.
• Handmatig een IP adres, Net-mask (subnet-mask) toewijzen, (standaard) gateway adres toewijzen.
- Stek het IP adres veld in op de gewenste waarde. Dit mag geen 0.0.0.0 zijn voor het statisch toewijzen
van IP-adressen. Het IP-adres identificeert de locatie van een projector binnen het netwerk op dezelfde
manier als een huisnummer in een straat wordt geïdentificeerd. Een IP-adres moet wereldwijd uniek
zijn en in een uniform formaat zijn, net als dat er bij een huisnummer sprake is van een uniek adres.
- Stel het Subnet-Mask in voor het lokale subnet.
- Stel de standaardgateway in op het IP-adres of de lokale router (MOET zich op het lokale subnet
bevinden!) op hetzelfde netwerk als deze projector. Deze moet gebruikt worden om verkeer door te
sturen naar bestemmingen buiten het lokale netwerk. Dit mag geen 0.0.0.0. zijn. Als er zich geen
andere router bevindt op het lokale subnet van de projector dan kunt u dit veld instellen op elk IP-adres
van het subnet.
7.10.2 Configuratie bekabeld IP-adres
Hoe stel ik het IP adres automatisch in?
1.
Selecteer Systeeminstellingen →Communicatie → LAN in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-61: Menu Communicatie, LAN
Het menu LAN wordt weergegeven
Afbeelding 7-62: Menu LAN
R5906102NL /07 Wodan
99
Geavanceerde bediening
2.
Duw de schakelaar naar rechts om Automatisch in te schakelen. De kleur van de schakelaar wordt blauw.
Er wordt automatisch een IP-adres toegewezen.
Als deze is aangesloten, wordt dit aangegeven met het verbindingssymbool en de melding Verbonden.
3.
Selecteer TOEPASSEN en klik op OK.
Hoe stel ik het IP adres handmatig in?
1.
Selecteer Systeeminstellingen →Communicatie → LAN in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-63: Menu Communicatie, LAN
Het menu LAN wordt weergegeven
Afbeelding 7-64: Menu LAN
2.
Schakel Automatisch uit. Duw de schakelaar naar links. De schakelaar wordt grijs.
3.
Gebruik de ▲ of ▼ toets om Adres te selecteren en druk op OK om het invoerveld te activeren.
4.
Gebruik de ▲ of ▼ toets om het geselecteerde teken te wijzigen.
Gebruik de ◄ of ► toets om een ander teken te selecteren.
Note: U kunt de cijfertoetsen op de afstandsbediening of het toetsenblok gebruiken om cijfers in te
voeren. Wanneer u zo een cijfer invoert wordt het volgende teken automatisch geselecteerd.
5.
Herhaal stap 4 en 5 voor het Subnet mask en de Default Gateway.
6.
Selecteer TOEPASSEN en klik op OK om alle wijzigingen te bevestigen.
Als de verbinding is gemaakt, wordt dit aangegeven met het verbindingssymbool en de melding Verbonden.
7.11 IR-bediening
Overzicht
• Broadcast-adres
• Projectoradres
• IR-sensoren
100
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
7.11.1 Broadcast-adres
Over het broadcast-adres
Het broadcast-adres is een algemeen adres dat kan worden ingesteld op de projector. Dat kan "0" of "1" zijn.
Opdrachten afkomstig van een afstandsbediening die met dat algemene adres is geprogrammeerd worden
uitgevoerd.
Het broadcast-adres wijzigen
1.
Selecteer Systeeminstellingen →Communicatie → IR-bediening in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-65: Menu Communicatie, IR-bediening
Het menu IR-bediening wordt weergegeven.
Afbeelding 7-66: Menu IR-bediening
2.
Om het broadcast-adres te wijzigen, selecteert u het gewenste keuzerondje.
De volgende keuzes zijn mogelijk:
• Generic IR (adres 0)
• Barco broadcast IR (adres 1)
3.
Selecteer TOEPASSEN en klik op OK om de wijzigingen toe te passen.
7.11.2 Projectoradres
Over het individuele projectoradres
Voordat een projector met de afstandsbediening kan worden bediend moet een individueel adres worden
ingevoerd in de projector.
Dit individuele projectoradres kan vervolgens worden gebruikt om de projector via de afstandsbediening te
bedienen.
Naast een individueel projectoradres heeft elke projector ook een broadcast-adres voor groepsbediening.
Het adres wijzigen
1.
Selecteer Systeeminstellingen →Communicatie → IR-bediening in het hoofdmenu.
R5906102NL /07 Wodan
101
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-67: Menu Communicatie, IR-bediening
Het menu IR-bediening wordt weergegeven.
Afbeelding 7-68: Menu IR-bediening
2.
Selecteer het huidige projectoradres en voer een nieuw adres in.
3.
Selecteer TOEPASSEN en klik op OK om de wijzigingen toe te passen.
Vanaf nu zal de projector alleen reageren op dit nieuwe adres en op het broadcast-adres.
7.11.3 IR-sensoren
Wat kan ik hiermee doen?
Elke IR-sensor kan individueel worden in- of uitgeschakeld.
Als alle sensoren uit staan, zal de projector niet meer reageren op signalen van de afstandsbediening. Om de
sensoren opnieuw in te schakelen, gebruikt u het menutoetsenblok op de projector.
Uitschakelen
1.
Selecteer Systeeminstellingen →Communicatie → IR-bediening in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-69: Menu Communicatie, IR-bediening
Het menu IR-bediening wordt weergegeven.
102
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-70: Menu IR-bediening
2.
Om een IR-sensor uit te schakelen, selecteert u de schuifbalk en sleept u hem naar links.
Een blauwe schuifbalk duidt op een actieve IR-sensor.
Een grijze schuifbalk duidt op een inactieve IR-sensor.
3.
Selecteer TOEPASSEN en klik op OK om de wijzigingen toe te passen.
7.12 GSM configuratie
Alleen mogelijk indien een GSM module met simkaart in de projector is geïnstalleerd.
Wat kan ik hiermee doen?
Om de projectorsoftware met de geïnstalleerde simkaart te configureren moet u een juiste pincode (4 cijfers)
invoeren.
Omdat de pincode niet kan worden gecontroleerd via de pincode op de simkaart moet u zeker
weten dat u de juiste pincode invoert.
Als uw simkaart geblokkeerd is moet u de simkaart uit de GSM-module verwijderen en in een
mobiele telefoon plaatsen zodat u de PUK-code kunt invoeren om de simkaart te deblokkeren.
Hoe activeer ik een draadloos netwerk?
1.
Selecteer Systeeminstellingen →Communicatie → GSM in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-71: Menu Communicatie, GSM
Het GSM-menu voor het invoeren van de pincode wordt weergegeven. Naast het invoerveld Pin wordt de
momenteel geconfigureerde pincode aangegeven. Als de pincode nog steeds dezelfde is, hoeft u ze niet
opnieuw in te voeren. Als het een andere pincode is, gaat u verder met de volgende stap.
R5906102NL /07 Wodan
103
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-72: Pincode invoeren
2.
Voer de 4 cijfers van de pincode in, selecteer TOEPASSEN en klik op OK.
7.13 Een eigen projectornaam instellen
Wat kan ik hiermee doen?
De standaardnaam van de projector is "Pulse". U kunt deze naam echter wijzigen om de projector makkelijke
terug te vinden in een netwerk met meerdere apparaten of projectoren.
Een andere hostnaam instellen
1.
Selecteer Systeeminstellingen → Communicatie → Hostnaam in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-73: Systeeminstellingen, Hostnaam
Het menu Hostnaam wordt weergegeven.
Afbeelding 7-74
2.
Druk in het menu Hostnaam op Bevestigen om het veld Hostnaam te wijzigen.
3.
Gebruik het digitale toetsenbord om de Hostnaam in de gewenste naam te wijzigen.
104
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-75
4.
Klik op OK om de ingevulde naam te bevestigen en klik op Toepassen om de naam te veranderen.
7.14 Menu Onderhoud
Over het menu Onderhoud
U kunt het menu Onderhoud alleen openen met een Onderhoudscode.
Afbeelding 7-76: Onderhoudscode
Als u een onderhoudscode heeft, selecteer dan Onderhoudscode met de pijltoetsen en klik vervolgens op OK
om de modus te openen. Voer de code in met de cijfertoetsen, selecteer OK en klik op OK om te bevestigen.
Selecteer anders WEIGEREN en klik op OK om terug te gaan naar het menu Systeeminstellingen.
Overzicht
•
•
•
•
Geavanceerde instellingen – Kleur
Geavanceerde instellingen – Statistische informatie
Lenskalibratie
Flex-helderheid
7.14.1 Geavanceerde instellingen – Kleur
OPGELET: De oorspronkelijke kleuren zijn gemeten en ingesteld tijdens de productie in de fabriek.
Wijzig deze alleen als onderdelen van het optische pad tijdens onderhoud zijn vervangen.
Als u de oorspronkelijke kleuren van het apparaat wilt wijzigen, voer dan een P7 kalibratie uit met
de Projector Toolset en een chromameter. Raadpleeg voor meer informatie over P7 kalibratie de
gids Referentie Projector Toolset
De native P7-instellingen aanpassen
1.
Ga in het hoofdmenu naar Systeeminstellingen → Onderhoud → Geavanceerde instellingen.
R5906102NL /07 Wodan
105
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-77: Onderhoudsmenu, Geavanceerde instellingen
2.
Selecteer Kleur in het menu Geavanceerde instellingen.
Afbeelding 7-78: Het menu Geavanceerde instellingen, Kleur
Het menu Kleur wordt weergegeven.
Afbeelding 7-79: Menu kleuren
3.
Selecteer de gewenste waarde die u wilt wijzigen en bevestig.
4.
Zet de waarden op de gewenste positie en houd daarbij rekening met de waarden van het kleurengamma.
5.
Selecteer TOEPASSEN en klik op OK.
7.14.2 Geavanceerde instellingen – Statistische informatie
Wat kan ik hier zien?
Het statistiekenscherm toont de algemene informatie over de projector.
De volgende onderdelen wordt weergegeven:
• Brandtijd lamp
• Lamp raken
• Draaitijd projector
• Systeemtijd
• Huidige bedrijfstijd
De statistieken weergeven
1.
106
Ga in het hoofdmenu naar Systeeminstellingen → Onderhoud → Geavanceerde instellingen.
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-80: Onderhoudsmenu, Geavanceerde instellingen
2.
Selecteer Statistieken in het menu Geavanceerde instellingen.
Afbeelding 7-81: Het menu Geavanceerde instellingen, Statistische informatie
De statistieken worden weergegeven.
Afbeelding 7-82: Het menu Statistische informatie
7.14.3 Lenskalibratie
Het kalibreren van de lens is een handeling die veel tijd kost.
Hoe kalibreer ik de lens?
1.
Selecteer Systeeminstellingen →Onderhoud in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-83
2.
Voer de onderhoudscode in.
3.
Selecteer Lensaanpassing in het menu Onderhoud.
R5906102NL /07 Wodan
107
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-84: Menu Systeeminstellingen — Lenskalibratie.
Het menu Lenskalibratie wordt weergegeven.
Afbeelding 7-85: Menu Lenskalibratie
4.
Selecteer in het menu Lenskalibratie de gewenste kalibratiemogelijkheid en klik op OK.
U kunt een van de volgende functies kiezen:
•
•
•
•
•
•
Horizontaal verplaatsen
Verticaal verplaatsen
Focus
Zoom
Sluiter
Hoog contrast
De tekst Kalibratie in uitvoering wordt naast de geselecteerde functie weergegeven tot de kalibratie is
voltooid.
Als een fout wordt gedetecteerd, verschijnt het bericht Kalibratiefout weergegeven naast de functie.
7.14.4 Flex-helderheid
Overzicht
Met de FLEX technologie kunnen eigenaars van projectors de lichtuitvoer op verschillende niveaus
vergrendelen. Deze vergrendeling kan op 3 verschillende manieren worden uitgevoerd:
•
•
•
Via de hulpmiddelenset van de projector indien een ethernetverbinding met de projector aanwezig is. Zie
de gebruikersgids van de Projectortoolset, hoofdstuk “"FLEX, lichtuitvoerbediening"”.
Via het OSD-menu van de projector zelf
Via een SMS-bericht dat naar de projector wordt gestuurd, indien voorzien van een optioneel GSM-bord.
Om een specifieke waarde te vergrendelen is een 4-cijferige code nodig. Deze codes kunnen door de
eigenaar van de projector worden aangemaakt in de hulpmiddelenset van de projector.
Activering lichtuitvoer via het OSD-menu
1.
108
Selecteer Systeeminstellingen →Onderhoud in het hoofdmenu.
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-86
2.
Voer de onderhoudscode in.
3.
Selecteer Flex in het menu Onderhoud.
Afbeelding 7-87
Het venster Flex-helderheid verschijnt.
Afbeelding 7-88
4.
Voer de code in via het OSD-menu, selecteer TOEPASSEN en klik op OK.
7.15 Lensfuncties
Wat kan ik hiermee doen?
Sommige lensfuncties kunnen worden uitgeschakeld zodra ze correct zijn uitgelijnd, zodanig dat een foutieve
uitlijning tijdens een voorstelling niet kan optreden.
Hoe schakel ik 3D in of uit?
1.
Selecteer Systeeminstellingen →Onderhoud in het hoofdmenu.
Afbeelding 7-89
2.
Voer de onderhoudscode in.
R5906102NL /07 Wodan
109
Geavanceerde bediening
3.
Selecteer Lensfuncties in het menu Onderhoud.
Afbeelding 7-90
Het menu Lensfuncties wordt weergegeven.
Afbeelding 7-91
Afhankelijk van het lenstype zijn er verschillende functies beschikbaar, zoals:
•
•
•
•
•
4.
Focus
Horizontaal verplaatsen van de lens
Verticaal verplaatsen van de lens
Sluiter
Zoom
Klik op de schuifbalk en sleep deze naar links om de functie uit te schakelen, of naar rechts om de functie in te
schakelen.
Als de functie is ingeschakeld, wordt de schuifbalk blauw.
Als de functie is uitgeschakeld, is de schuifbalk grijs.
7.16 Reset
Wat kan ik hiermee doen?
Alle instellingen en waarden van de projector kunnen naar de standaardwaarden worden hersteld. Dit kan
herhaaldelijk worden gedaan voor een of meer afzonderlijke instellingen of alle instellingen tegelijk
(fabrieksreset).
Standaardinstellingen
De volgende instellingen zijn standaardinstellingen:
110
Instelling
Standaardwaarde
Gebruikersinterface
Thema
Verlichting
Netwerk
Communicatie
LAN, automatische instellingen
Systeem
Eco-modus (indien van
toepassing)
Beschikbaar
R5906102NL /07 Wodan
Geavanceerde bediening
Instelling
Standaardwaarde
Time-out Gereed
auto
Scherm
Luminantie scherm - Unit
nits
Systeeminstellingen
Hoog contrast
Uit
Verlichting
Kracht
100%
Beeldconnector
Kleurruimte
auto
Signaalbereik
auto
Beeldresolutie
Uitvoerresolutie (indien van
toepassing)
4K UHD
Beeldvervorming
Schermgrootte
5120x3200 / 2560x1600
4 Hoeken
Boog
Vervorming uit, geen vervorming
Vervormingsbestanden
Beeldmenging
Uitgeschakeld, geen bestanden
geselecteerd
Meng-/maskerformaat
Zwartniveau
uitgeschakeld, alle waarden op nul
Bestanden Zwartniveau
Bestanden voor mengen
Uitgeschakeld, geen bestanden
geselecteerd
Echte kleur beeld
P7 echte kleur
alles naar native
BeeldStereo
Vertraging sync
0 µs
Wisselen
Uit
Donkere tijd
laagst beschikbare waarde
Beeldweergave
Weergavemodus
AutoStereo
Beeldoriëntatie
Oriëntatie
Tafel, Voor
Beeldbron
Bronbestanden
Standaard
Beeldfuncties
Contrast
gemiddelde waarde
Helderheid
gemiddelde waarde
Verzadiging
gemiddelde waarde
Scherpte
gemiddelde waarde
Gamma
gemiddelde waarde
Bijsnijden (indien van toepassing)
Uit
Beeldverhouding (indien van
toepassing)
16:9
Hoe kan ik alle instellingen van de projector resetten?
1.
Selecteer Systeeminstellingen → Reset in het hoofdmenu.
2.
Selecteer ALLE RESETTEN in het menu Reset en klik op OK.
Hoe kan ik een of meerdere instellingen van de projector resetten?
1.
Selecteer Systeeminstellingen → Reset in het hoofdmenu.
R5906102NL /07 Wodan
111
Geavanceerde bediening
Afbeelding 7-92: Menu Systeeminstellingen, Reset
Het menu Reset wordt weergegeven.
Afbeelding 7-93: Menu Reset
2.
Navigeer naar het selectievakje naast de instelling die moet worden gereset en druk op OK.
Meerdere selecties zijn mogelijk.
3.
112
Selecteer RESET en druk op OK om alle geselecteerde instellingen te resetten.
R5906102NL /07 Wodan
Onderhoud
8
Over dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk bevat algemene onderhoudsprocedures.
Overzicht
• De lens reinigen
• De buitenkant van de projector schoonmaken
R5906102NL /07 Wodan
113
Onderhoud
8.1 De lens reinigen
Volg de hierin beschreven reinigingsprocedure om het risico van schade aan de optische coating of
krassen op het lensoppervlak te verkleinen.
Benodigd gereedschap
•
•
•
Perslucht.
Schone Toraysee®-doek of andere microvezeldoek voor het reinigen van lenzen.
Schone katoenen doek.
Benodigde onderdelen
Lensreiniger (bv. Carl Zeiss lensreiniger, Purasol® of een andere lensreiniger op waterbasis)
Hoe maak ik de lens schoon?
1.
Blaas het stof weg met schone perslucht (of luchtdruk uit een blikje4).
2.
Gebruik een lensreiniger en een schone lensdoek om stof en eventueel vuil te verwijderen. Maak grote vegen
in één richting.
Warning: Veeg niet voor- en achteruit over het lensoppervlak. Hierdoor kan vuil door de coating heen
dringen.
3.
Gebruik een droge lensdoek om achtergebleven vocht of strepen te verwijderen. Poets in kleine cirkels.
4.
Als er nog steeds vingerafdrukken achterblijven op het oppervlak, veegt u deze eraf met lensreiniger en een
schone lensdoek. Poets nog een keer na met een droge doek.
Gebruik een andere doek als u vegen maakt op de lens tijdens het schoonmaken. Vegen zijn het
eerste teken van een vieze doek.
8.2 De buitenkant van de projector schoonmaken
Hoe maak ik de buitenkant van de projector schoon?
1.
Schakel de projector uit en haal de stekker van de projector uit het stopcontact.
2.
Maak de behuizing van de projector schoon met een vochtige doek. Hardnekkig vuil kan worden verwijderd
met een doek die licht is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
4:
114
Luchtdruk uit een blikje is niet efficiënt genoeg als er te veel stof op het oppervlak zit, omdat de druk dan te laag is
R5906102NL /07 Wodan
Specificaties
A
R5906102NL /07 Wodan
115
Specificaties
A.1 Afmetingen van een Wodan
Overzicht
CG0
373
383
413
Center of gravity
725
475
CG1
Center of gravity
CG2
Afbeelding A-1: Afmetingen, mm
CG0
CG1
CG2
Geometrisch midden
186,5
237,5
362,5
Midden zonder lens
170,0
241,0
370,0
Midden zonder lens
185,0
248,0
330,0
A.2 Technische regulering
Certificaten
AfbeeldingA-2: EAC
merk
Afbeelding A-3:
CE merk
Afbeelding A-8: SGS-merk
116
R5906102NL /07 Wodan
Afbeelding A-4:
ETL merk
Afbeelding A-5:
CCC merk
Afbeelding A-6:
FCC label
Afbeelding A-7:
RCM-merk
Milieu-informatie
B
Overzicht
• Informatie voor de afdanking
• Turkse RoHS-naleving
• Contactgegevens
R5906102NL /07 Wodan
117
Milieu-informatie
B.1 Informatie voor de afdanking
Informatie voor de afdanking
Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur
Dit symbool op het product geeft aan dat, uit hoofde van de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake afval
van elektrische en elektronische apparatuur, dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk
afval. Breng uw afvalapparatuur binnen bij een daartoe bestemd inzamelpunt voor de recyclage van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Om schade aan het milieu of aan de gezondheid van de
mens te voorkomen ten gevolge van het ongecontroleerd afdanken van apparatuur, dient u de apparatuur te
scheiden van andere soorten afval en moet ze op verantwoorde wijze worden gerecycleerd om het duurzaam
hergebruik van grondstoffen te stimuleren.
Voor meer informatie over het recycleren van dit product neemt u contact op met uw gemeentelijke diensten of
uw afvalverwerkingsmaatschappij.
Ga voor meer informatie naar de website van Barco op: http://www.barco.com/AboutBarco/weee
Weggooien van batterijen in het product
Dit product bevat batterijen die vallen onder Richtlijn 2006/66/EC en apart van ander huishoudelijk afval
moeten worden verzameld en weggegooid.
Als de batterij meer dan het gespecificeerde gehalte aan lood (Pb), kwik (Hg) of cadmium (Cd) bevat, worden
de chemische symbolen voor deze stoffen geplaatst onder het symbool van de afvalcontainer met een kruis
erdoor.
Door batterijen gescheiden in te zamelen zorgt u ervoor dat ze op de juiste wijze worden verwijderd en
voorkomt u eventuele negatieve effecten ervan voor het milieu of de gezondheid.
De lamp afvoeren
Lampen die stuk zijn en buiten de garantie vallen dienen volgens de nationale regelgeving te worden
afgevoerd. Zie ook de bijbehorende gebruikershandleiding van de lamp, welke meegeleverd is voor extra
begeleiding.
Er worden wegens functionele redenen bewust kleine hoeveelheden radioactief materiaal (< 10000 Bq per
lamp) aan Xenon lampen toegevoegd. Deze lampen zijn geproduceerd onder strenge regulering als
consumentenproduct volgens basisveiligheidsstandaard BSS 115 van de IAEA. Afvoer dient plaats te vinden
volgens nationale regelgeving, in Europa bijv. volgens de WEEE wetgeving. Zie ook de bijbehorende
gebruikershandleiding van de lamp, welke meegeleverd is voor extra begeleiding.
OPGELET: Zorg ervoor dat de lampen niet kunnen breken en verpak ze zorgvuldig wanneer u ze
opslaat of transporteert.
OPGELET: Lampen moeten gescheiden van het gewone huishoudelijke afval worden ingeleverd.
Raadpleeg de plaatselijke afvalverwerkende instantie voor informatie over het programma voor
hergebruik van HID-lampen (High Intensity Discharge) in uw regio.
B.2 Turkse RoHS-naleving
Naleving van de RoHS-richtlijn (Beperking Gevaarlijke Stoffen) in Turkije
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Republiek Turkije: conform de WEEE-richtlijn]
118
R5906102NL /07 Wodan
Milieu-informatie
B.3 Contactgegevens
Contactgegevens Barco
Geregistreerd adres hoofdkantoor: President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
Adresgegevens: Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
Contactgegevens importeur
Om uw plaatselijke importeur te vinden neemt u rechtstreeks contact op met Barco of een van de
regiokantoren van Barco. Deze gegevens staan op de website van Barco, www.barco.com.
R5906102NL /07 Wodan
119
Milieu-informatie
120
R5906102NL /07 Wodan
Overzicht
videotijdsinstellingen voor videointerfaces
C
R5906102NL /07 Wodan
121
Overzicht videotijdsinstellingen voor video-interfaces
C.1 Overzicht videotijdsinstellingen
Lijst met compatibele signalen
In de volgende tabel staan de videosignalen die de projector kan projecteren. Waar een "X" in de kolom
Compatibel signaal staat, wordt het signaal ondersteund door de projectoren van Barco Events.
Opmerking: ondersteuning voor vernieuwingssnelheden 24,00, 30,00 en 60,00 Hz houdt automatisch ook
ondersteuning van 1/1,001 x deze vernieuwingssnelheden in.
Compatibel signaal
122
Resolutie
Verticale
vernieuwingssnelheid (Hz)
640 x 480
HDMI 2.0ingangen
12G SDIingang op
Mk IIingangsbord
3G SDIingangen
DisplayPort
1.2ingangen
HDBaseT- &
HDMI 1.4ingangen
60
X
—
—
X
X
720 x 480
60
X
—
—
—
X
720 x 576
50
X
—
—
—
X
800 x 600
60
X
—
—
X
X
1024 x 768
60
X
—
—
X
X
1280 x 720
24
—
X
X
—
—
1280 x 720
25
—
X
X
—
—
1280 x 720
30
—
X
X
—
—
1280 x 720
50
X
X
X
X
X
1280 x 720
60
X
X
X
X
X
1280 x 800
60
X
—
—
X
X
1280 x 960
60
X
—
—
X
X
1280 x 1024
60
X
—
—
X
X
1400 x 1050
60
X
—
—
X
X
1600 x 1200
60
X
—
—
X
X
1600 x 1200
120
—
—
—
X
—
1920 x 1080
24
X
X
X
X
X
1920 x 1080
25
X
X
X
—
X
1920 x 1080
30
X
X
X
—
X
1920 x 1080
50
X
X
X
X
X
1920 x 1080
60
X
X
X
X
X
1920 x 1080
120
—
—
—
X
—
1920 x 1200
50
X
X
X
X
X
1920 x 1200
60
X
X
X
X
X
1920 x 1200
120
—
—
—
X
—
2048 x 1080
24
X
—
—
X
X
2048 x 1080
25
X
—
—
X
X
2048 x 1080
30
X
—
—
X
X
2048 x 1080
48
X
—
—
X
X
2048 x 1080
50
X
X
X
X
X
R5906102NL /07 Wodan
Overzicht videotijdsinstellingen voor video-interfaces
Compatibel signaal
Resolutie
Verticale
vernieuwingssnelheid (Hz)
2048 x 1080
HDMI 2.0ingangen
12G SDIingang op
Mk IIingangsbord
3G SDIingangen
DisplayPort
1.2ingangen
HDBaseT- &
HDMI 1.4ingangen
60
X
X
X
X
X
2048 x 1080
120
—
—
—
X
—
2560 x 1600
50
X
—
—
X
X
2560 x 1600
60
X
—
—
X
X
2560 x 1600
120
—
—
—
X
—
3840 x 2160
24
X
—
—
X
X
3840 x 2160
25
X
—
—
X
X
3840 x 2160
30
X
—
—
X
X
3840 x 2160
50
X
X
—
X
—
3840 x 2160
60
X
X
—
X
—
3840 x 2400
50
X
—
—
X
—
3840 x 2400
60
X
—
—
X
—
4096 x 2160
24
X
—
—
X
X
4096 x 2160
25
X
—
—
X
X
4096 x 2160
30
X
—
—
X
X
4096 x 2160
50
X
X
—
X
—
4096 x 2160
60
X
X
—
X
—
C.2 Overzicht videotijdsinstellingen SDI-ingangen
Overzicht
De volgende standaard videoformaten zijn beschikbaar voor de projector.
5:
Videotiming
(actieve pixels x
actieve regels)
Verticale
vernieuwingssnelheid
(Hz)5
Type
Type poort
1.280 x 720
24
HD-SDI
Enkelvoudige link &
viervoudige link
1.280 x 720
25
HD-SDI
Enkelvoudige link &
viervoudige link
1.280 x 720
30
HD-SDI
Enkelvoudige link &
viervoudige link
1.280 x 720
50
HD-SDI
Enkelvoudige link &
viervoudige link
1.280 x 720
60
HD-SDI
Enkelvoudige link &
viervoudige link
Ondersteuning voor vernieuwingssnelheden 24,00, 30,00 en 60,00 Hz houdt automatisch ook ondersteuning van 1/1,001 x deze
vernieuwingssnelheden in.
R5906102NL /07 Wodan
123
Overzicht videotijdsinstellingen voor video-interfaces
Videotiming
(actieve pixels x
actieve regels)
Verticale
vernieuwingssnelheid
(Hz)5
Type
Type poort
1.920 x 1.080
24
HD-SDI
Enkelvoudige link &
viervoudige link
1.920 x 1.080
25
HD-SDI
Enkelvoudige link &
viervoudige link
1.920 x 1.080
30
HD-SDI
Enkelvoudige link &
viervoudige link
1.920 x 1.080
50
3G-SDI
Enkelvoudige link &
viervoudige link
1.920 x 1.080
60
3G-SDI
Enkelvoudige link &
viervoudige link
1.920 x 1.200
50
3G-SDI "BarcoLink"
Enkelvoudige link &
viervoudige link
1.920 x 1.200
59,94
3G-SDI "BarcoLink"
Enkelvoudige link &
viervoudige link
1.920 x 1.200
60
3G-SDI "BarcoLink"
Enkelvoudige link &
viervoudige link
2.048 x 1.080
50
3G-SDI
Enkelvoudige link &
viervoudige link
2.048 x 1.080
60
3G-SDI
Enkelvoudige link &
viervoudige link
3.840 x 2.160
50
12G-SDI 6
Single Link
3.840 x 2.160
60
12G-SDI6
Single Link
4.096 x 2.160
50
12G-SDI6
Single Link
4.096 x 2.160
60
12G-SDI6
Single Link
C.3 Overzicht videotijdsinstellingen HDMI 2.0ingangen
Overzicht
De volgende standaard videoformaten zijn beschikbaar voor de projector.
Opmerking: ondersteuning voor vernieuwingssnelheden 24,00, 30,00 en 60,00 Hz houdt automatisch ook
ondersteuning van 1/1,001 x deze vernieuwingssnelheden in
Videotiming
(actieve pixels x actieve regels)
Verticale vernieuwingssnelheid
(Hz)
640 x 480
60
720 x 480
60
720 x 576
50
800 x 600
60
5:
6:
124
Ondersteuning voor 3D?
Ondersteuning voor vernieuwingssnelheden 24,00, 30,00 en 60,00 Hz houdt automatisch ook ondersteuning van 1/1,001 x deze
vernieuwingssnelheden in.
Alleen 12G SDI-kaart en alleen op kanaal A
R5906102NL /07 Wodan
Overzicht videotijdsinstellingen voor video-interfaces
Videotiming
(actieve pixels x actieve regels)
Verticale vernieuwingssnelheid
(Hz)
1.024 x 768
60
1.280 x 720
50
Frame packing
Boven – onder
1.280 x 720
60
Frame packing
Boven – onder
1.280 x 800
60
1.280 x 960
60
1.280 x 1.024
60
1.400 x 1.050
60
1.600 x 1.200
60
1.920 x 1.080
24
1.920 x 1.080
25
1.920 x 1.080
30
1.920 x 1.080
50
Naast elkaar (helft)
1.920 x 1.080
60
Naast elkaar (helft)
1.920 x 1.200
50
1.920 x 1.200
60
2.048 x 1.080
24
2.048 x 1.080
25
2.048 x 1.080
30
2.048 x 1.080
48
2.048 x 1.080
50
2.048 x 1.080
60
2.560 x 1.600
50
2.560 x 1.600
60
3.840 x 2.160
24
3.840 x 2.160
25
3.840 x 2.160
30
3.840 x 2.160
50
3.840 x 2.160
60
3.840 x 2.400
50
3.840 x 2.400
60
4.096 x 2.160
24
4.096 x 2.160
25
4.096 x 2.160
30
4.096 x 2.160
50
4.096 x 2.160
60
Ondersteuning voor 3D?
Frame packing
Boven – onder
R5906102NL /07 Wodan
125
Overzicht videotijdsinstellingen voor video-interfaces
C.4 Overzicht videotijdsinstellingen DisplayPort
1.2-ingangen
Overzicht
De volgende standaard videoformaten zijn beschikbaar voor de projector.
Opmerking: ondersteuning voor vernieuwingssnelheden 24,00, 30,00 en 60,00 Hz houdt automatisch ook
ondersteuning van 1/1,001 x deze vernieuwingssnelheden in
7:
126
Beschikbare lay-outmodi,
anders dan de
standaardlay-out (lay-out
1 x 1)7
Videotiming
(actieve pixels x
actieve regels)
Verticale
vernieuwingssnelheid (Hz)
640 x 480
60
800 x 600
60
960 x 1.080
120
Modus 4 Kwadranten (layout 2x2)
Actieve 3D
960 x 1.200
120
Modus 4 Kwadranten (layout 2x2)
Actieve 3D
960 x 2.160
120
Modus 4 Kolommen (layout 4x1)
Actieve 3D
960 x 2.400
120
Modus 4 Kolommen (layout 4x1)
Actieve 3D
1.024 x 768
60
1.024 x 2.160
60
Modus 4 Kolommen (layout 4x1)
1.024 x 2.160
120
Modus 4 Kolommen (layout 4x1)
1.280 x 720
50
1.280 x 720
60
1.280 x 800
60
1.280 x 960
60
1.280 x 1.024
60
1.280 x 1.080
60
Modus 4 Kwadranten (layout 2x2)
1.280 x 1.080
120
Modus 4 Kwadranten (layout 2x2)
1.280 x 1.600
60
Modus 4 Kwadranten (layout 2x2)
1.280 x 1.600
120
Modus 4 Kwadranten (layout 2x2)
1.400 x 1.050
60
1.600 x 1.200
60
1.600 x 1.200
120
1.920 x 1.080
50
Andere lay-outmodi zijn alleen beschikbaar op ingangsborden met meerdere DP-ingangen.
R5906102NL /07 Wodan
Ondersteuning voor
3D?
Actieve 3D
Actieve 3D
Actieve 3D
Actieve 3D
Overzicht videotijdsinstellingen voor video-interfaces
7:
Videotiming
(actieve pixels x
actieve regels)
Verticale
vernieuwingssnelheid (Hz)
1.920 x 1.080
60
1.920 x 1.080
120
1.920 x 1.200
50
1.920 x 1.200
60
1.920 x 1.200
Beschikbare lay-outmodi,
anders dan de
standaardlay-out (lay-out
1 x 1)7
Ondersteuning voor
3D?
Modus 4 Kwadranten (layout 2x2)
Actieve 3D
120
Modus 4 Kwadranten (layout 2x2)
Actieve 3D
1.920 x 2.160
60
Modus 2 Kolommen (layout 2x1)
Passieve stereo
1.920 x 2.160
120
Modus 2 Kolommen (layout 2x1)
Actieve 3D
1.920 x 2.400
60
Modus 2 Kolommen (layout 2x1)
2.048 x 1.080
24
2.048 x 1.080
25
2.048 x 1.080
30
2.048 x 1.080
48
2.048 x 1.080
50
2.048 x 1.080
60
2.048 x 1.080
120
Modus 4 Kwadranten (layout 2x2)
2.048 x 2.160
60
Modus 2 Kolommen (layout 2x1)
2.048 x 2.160
120
Modus 2 Kolommen (layout 2x1)
2.560 x 1.080
120
Actieve 3D
2.560 x 1.440
120
Actieve 3D
2.560 x 1.600
50
2.560 x 1.600
60
2.560 x 1.600
120
3.840 x 2.160
24
3.840 x 2.160
25
3.840 x 2.160
30
3.840 x 2.160
50
3.840 x 2.160
60
3.840 x 2.400
50
3.840 x 2.400
60
4.096 x 2.160
24
Actieve 3D
Actieve 3D
Passieve stereo
Andere lay-outmodi zijn alleen beschikbaar op ingangsborden met meerdere DP-ingangen.
R5906102NL /07 Wodan
127
Overzicht videotijdsinstellingen voor video-interfaces
Videotiming
(actieve pixels x
actieve regels)
Verticale
vernieuwingssnelheid (Hz)
4.096 x 2.160
25
4.096 x 2.160
30
4.096 x 2.160
50
4.096 x 2.160
60
Beschikbare lay-outmodi,
anders dan de
standaardlay-out (lay-out
1 x 1)7
Ondersteuning voor
3D?
C.5 Overzicht videotijdsinstellingen HDBaseTingangen
Overzicht
De volgende standaard videoformaten zijn beschikbaar voor de projector.
Opmerking: ondersteuning voor vernieuwingssnelheden 24,00, 30,00 en 60,00 Hz houdt automatisch ook
ondersteuning van 1/1,001 x deze vernieuwingssnelheden in.
Verticale vernieuwingssnelheid
(Hz)
640 x 480
60
720 x 480
60
720 x 576
50
800 x 600
60
1.024 x 768
60
1.280 x 720
50
1.280 x 720
60
1.280 x 800
60
1.280 x 960
60
1.280 x 1.024
60
1.400 x 1.050
60
1.600 x 1.200
60
1.920 x 1.080
24
1.920 x 1.080
25
1.920 x 1.080
30
1.920 x 1.080
50
1.920 x 1.080
60
1.920 x 1.200
50
1.920 x 1.200
60
1.920 x 2.160
50
Modus 2 Kolommen (lay-out 2x1)
1.920 x 2.160
60
Modus 2 Kolommen (lay-out 2x1)
7:
128
Beschikbare lay-outmodi,
anders dan de standaardlay-out
(lay-out 1 x 1)
Videotiming
(actieve pixels x actieve regels)
Andere lay-outmodi zijn alleen beschikbaar op ingangsborden met meerdere DP-ingangen.
R5906102NL /07 Wodan
Overzicht videotijdsinstellingen voor video-interfaces
Beschikbare lay-outmodi,
anders dan de standaardlay-out
(lay-out 1 x 1)
Videotiming
(actieve pixels x actieve regels)
Verticale vernieuwingssnelheid
(Hz)
2.048 x 1.080
24
2.048 x 1.080
25
2.048 x 1.080
30
2.048 x 1.080
48
2.048 x 1.080
50
2.048 x 1.080
60
2.048 x 2.160
50
Modus 2 Kolommen (lay-out 2x1)
2.048 x 2.160
60
Modus 2 Kolommen (lay-out 2x1)
2.560 x 1.600
50
2.560 x 1.600
60
3.840 x 2.160
24
3.840 x 2.160
25
3.840 x 2.160
30
4.096 x 2.160
24
4.096 x 2.160
25
4.096 x 2.160
30
R5906102NL /07 Wodan
129
Overzicht videotijdsinstellingen voor video-interfaces
130
R5906102NL /07 Wodan
DMX grafiek
D
R5906102NL /07 Wodan
131
DMX grafiek
D.1 Positionering ingangsbord DMX-grafiek
Over de ingangsborden
Er zijn 6 ingangsselectiebereiken gereserveerd in de DMX-grafiek per locatie van ingangsborden (L1 en L2).
Bij de huidige versie van DMX-ondersteuning is het belangrijk dat de ingangsborden in hun oorspronkelijke
sleuven blijven zitten.
1
2
Afbeelding D-1
1
2
Sleuf L1, hier met het Quad Combo-ingangsbord
Sleuf L2, hier met het Quad DP 1.2-ingangsbord
D.2 DMX grafiek, Basis
Overzicht
KaFunctie
Waarde
naal
1
Sluiter + intensiteit 0 - 7
8 - 255
2
Functie selecteren 0 - 7
8 - 15
16 - 23
24 - 31
32 - 39
40 - 47
48 - 55
56 - 63
64 - 71
72 - 79
80 - 87
88 - 95
96 - 103
104 - 111
112 - 119
120 - 127
128 - 135
8:
9:
132
Standaard
255
0
Actie
Sluit sluiter
Pas intensiteit aan
Geen functie
Activeer standaardmacro (volledig scherm) (indien ingedrukt
gedurende 1 seconde)
Activeer macro 2 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Activeer macro 3 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Activeer macro 4 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Activeer macro 5 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Activeer macro 6 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Activeer macro 7 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Activeer macro 8 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Activeer macro 9 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Activeer macro 10 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Selecteer ingang 1: HDMI-ingang (indien ingedrukt gedurende
1 seconde)9
Selecteer ingang 2: DisplayPort-ingang (indien ingedrukt
gedurende 1 seconde)9
Selecteer ingang 3: SDI-ingang A (indien ingedrukt gedurende
1 seconde)9
Selecteer ingang 4: SDI-ingang B (indien ingedrukt gedurende
1 seconde)9
Selecteer ingang 5: HDBaseT-ingang 1 (indien ingedrukt
gedurende 1 seconde)9
Selecteer ingang 6: viervoudige SDI-ingang (indien ingedrukt
gedurende 1 seconde)9
Zal beschikbaar zijn in een toekomstige versie.
Alleen wanneer het Quad Combo-ingangsbord is geïnstalleerd in sleuf L1
R5906102NL /07 Wodan
DMX grafiek
KaFunctie
naal
Waarde
Standaard
136 - 143
Actie
Selecteer ingang 7: viervoudige DP-bordingang A (indien
ingedrukt gedurende 1 seconde) 10
Selecteer ingang 8: viervoudige DP-bordingang B (indien
ingedrukt gedurende 1 seconde)10
Selecteer ingang 9: viervoudige DP-bordingang C (indien
ingedrukt gedurende 1 seconde)10
Selecteer ingang 10: viervoudige DP-bordingang D (indien
ingedrukt gedurende 1 seconde)10
Selecteer ingang 11: viervoudige DP-bordingang A-B (indien
ingedrukt gedurende 1 seconde) 10
Selecteer ingang 12: viervoudig DP-bord viervoudige
kolommodus (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)10
Gereserveerd voor toekomstige functies
Stroom aan/lichtbron aan (indien ingedrukt gedurende 5
seconden)
Stroom uit/lichtbron uit (indien ingedrukt gedurende 5
seconden)
Gereserveerd voor toekomstige functies
144 - 151
152 - 159
160 - 167
168 - 175
176 - 183
184 - 207
208 - 115
216 - 223
224 - 255
D.3 DMX grafiek, Uitgebreid
Overzicht
KaFunctie
naal
1
Sluiter + intensiteit
2
3
4
Helderheid
Contrast
Invoerselectie
Waarde
0-7
8 - 255
0 - 255
0 - 255
0-7
8 - 15
16 - 23
24 - 31
32 - 39
40 - 47
48 - 55
56 - 63
64 - 71
72 - 79
80 - 87
88 - 95
96 - 103
104 - 111
112 - 119
120 127
128 135
Standaard
255
128
128
0
Acties
Sluit sluiter
Pas intensiteit aan
Past de helderheid aan tussen 0 en 100% van invoer.
Past het contrast aan tussen 0 en 100% van invoer
Geen functie
Activeer standaardmacro (volledig scherm) (indien ingedrukt
gedurende 1 seconde)
Activeer macro 2 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Activeer macro 3 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Activeer macro 4 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Activeer macro 5 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Activeer macro 6 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Activeer macro 7 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Activeer macro 8 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Activeer macro 9 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Activeer macro 10 (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)8
Selecteer ingang 1: HDMI-ingang (indien ingedrukt gedurende
1 seconde)9
Selecteer ingang 2: DisplayPort-ingang (indien ingedrukt
gedurende 1 seconde)9
Selecteer ingang 3: SDI-ingang A (indien ingedrukt gedurende
1 seconde)9
Selecteer ingang 4: SDI-ingang B (indien ingedrukt gedurende
1 seconde)9
Selecteer ingang 5: HDBaseT-ingang 1 (indien ingedrukt
gedurende 1 seconde)9
Selecteer ingang 6: viervoudige SDI-ingang (indien ingedrukt
gedurende 1 seconde)9
10: Alleen wanneer het Quad DisplayPort-ingangsbord is geïnstalleerd in sleuf L2
R5906102NL /07 Wodan
133
DMX grafiek
KaFunctie
naal
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Focus (MSB)
Focus (LSB)
Zoom (MSB)
Zoom (LSB)
Verticale
verschuiving lens
(MSB)
Verticale
verschuiving lens
(LSB)
Horizontale
verschuiving lens
(MSB)
Horizontale
verschuiving lens
(LSB)
Vermogen
lichtbron12
Waarde
Standaard
Acties
136 143
144 151
152 159
160 167
168 175
176 183
184 255
0 - 255
0 - 255
0 - 255
0 - 255
0 - 255
Selecteer ingang 7: viervoudige DP-bordingang A (indien
ingedrukt gedurende 1 seconde) 10
Selecteer ingang 8: viervoudige DP-bordingang B (indien
ingedrukt gedurende 1 seconde)10
Selecteer ingang 9: viervoudige DP-bordingang C (indien
ingedrukt gedurende 1 seconde)10
Selecteer ingang 10: viervoudige DP-bordingang D (indien
ingedrukt gedurende 1 seconde)10
Selecteer ingang 11: viervoudige DP-bordingang A-B (indien
ingedrukt gedurende 1 seconde) 10
Selecteer ingang 12: viervoudig DP-bord viervoudige
kolommodus (indien ingedrukt gedurende 1 seconde)10
Gereserveerd voor toekomstige functies
128
128
128
128
128
Stel grove aanpassing lensfocus in11
Stel fijne aanpassing lensfocus in11
Stel grove aanpassing lenszoom in11
Stel fijne aanpassing lenszoom in11
Stel grove verschuiving lens in verticale richting in
0 - 255
128
Stel fijne verschuiving lens in verticale richting in
0 - 255
128
Stel grove verschuiving lens in horizontale richting in
0 - 255
128
Stel fijne verschuiving lens in horizontale richting in
0-3
4-7
8 - 11
12 - 15
16 - 20
21 - 23
24 - 27
28 - 31
32 - 35
36 - 39
40 - 43
44 - 47
48 - 51
52 - 55
56 - 59
60 - 63
64 - 67
68 - 71
72 - 75
76 - 79
80 - 87
0
Stel lichtbron in op 100%
Stel lichtbron in op 95%
Stel lichtbron in op 90%
Stel lichtbron in op 85%
Stel lichtbron in op 80%
Stel lichtbron in op 75%
Stel lichtbron in op 70%
Stel lichtbron in op 65%
Stel lichtbron in op 60%
Stel lichtbron in op 55%
Stel lichtbron in op 50%
Stel lichtbron in op 45%
Stel lichtbron in op 40%
Stel lichtbron in op 35%
Stel lichtbron in op 30%
Stel lichtbron in op 25%
Stel lichtbron in op 20%
Stel lichtbron in op 15%
Stel lichtbron in op 10%
Gereserveerd voor toekomstige functies
Stroom aan/lichtbron aan (indien ingedrukt gedurende 5
seconden)
11: Alleen wanneer de lens is gekalibreerd
12: Als de lichtbron gedwongen wordt tot uitvoer onder de minimumwaarde, blijft hij bij de minimale uitvoerwaarde
134
R5906102NL /07 Wodan
DMX grafiek
KaFunctie
naal
Waarde
Standaard
88 - 95
14
Allerlei
96 - 255
0-7
0
8 - 15
16 - 23
24 - 31
32 - 255
Acties
Stroom uit/lichtbron uit (indien ingedrukt gedurende 5
seconden)
Gereserveerd voor toekomstige functies
Gereserveerd voor toekomstige functies
Kalibreer lenszoom & -focus (indien ingedrukt gedurende 5
seconden)
Kalibreer horizontale en verticale verschuiving lens (indien
ingedrukt gedurende 5 seconden)
Kalibreer lens (zoom, focus en verschuiving)
Gereserveerd voor toekomstige functies
R5906102NL /07 Wodan
135
R5906102NL /07 | 2018-11-08
Registered address: Barco NV | President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgium
Barco NV | Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk, Belgium
www.barco.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement