Fusion MS-RA670 Apollo Marine Entertainment System Kasutusjuhend

Fusion MS-RA670 Apollo Marine Entertainment System Kasutusjuhend
FUSION
Apollo™ MS-RA670
®
KÄYTTÖOPAS
®
SUOMI
FUSIONENTERTAINMENT.COM
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa
www.fusionentertainment.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , ANT , FUSION ja Fusion logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Apollo™, Connect IQ™, FUSION-Link™,
FUSION-Link Lite™ ja FUSION PartyBus™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
SM
Apple , AirPlay , iPhone ja iPod touch ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Android™ ja Google Play™ ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. BLUETOOTH sana ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön.
NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. SiriusXM , SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ ja kaikki niihin liittyvät merkit ja
logot ovat Sirius XM Radio Inc:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
M/N: A03657 IC: 1792A-03657
®
Sisällysluettelo
SiriusXM Vianmääritys
SiriusXM tietojen tyhjentäminen
7
8
Aloitus
1
DAB-toisto
8
Stereon säätimet
Stereonäyttö
Lähteen valitseminen
Tekstin kirjoittaminen
Taustavalon ja valitsimen kirkkauden säätäminen
Valmiustilan ottaminen käyttöön
1
1
1
2
2
2
Viritinalueen määrittäminen
DAB-asemien hakeminen
DAB-aseman vaihtaminen
DAB-aseman valitseminen luettelosta
DAB-aseman valitseminen luokasta
8
8
8
8
8
Äänen hallinta
2
Esiasetukset
8
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Kaikkien liitettyjen stereoiden mykistäminen
Äänten säätäminen
Vyöhykkeen Voimakas-asetuksen poistaminen käytöstä
Lisälaitteen herkkyyden säätäminen
Lähteen ja vyöhykkeen äänenvoimakkuustason synkronointi
Kaiutinalueet
Vyöhykkeen lisä-ääniasetusten säätäminen
Bassokaiuttimen suotimen säätäminen
DSP-asetukset
DSP-asetusten määrittäminen
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
Aseman tallentaminen esiasetukseksi
Esiasetuksen valitseminen luettelosta
Esiasetusten poistaminen
8
8
8
FUSION PartyBus verkko
8
Suoratoisto verkossa olevasta FUSION PartyBus stereosta
Verkon FUSION PartyBus laitteen suoratoiston
pysäyttäminen
Verkon UPnP-toisto
9
Yleiset asetukset
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Bluetooth toisto
4
Yhteensopivan Bluetooth laitteen yhdistäminen
Bluetooth kantamatiedot
Valitse jokin muu Bluetooth lähde
Bluetooth Lähdeasetukset
4
4
4
4
Kaiutinvyöhykeasetukset
Vyöhykkeen nimen määrittäminen
Vyöhykkeiden yhdistäminen
Vyöhykkeen 3 äänenvoimakkuuden hallinnan ottaminen
käyttöön yhdistetystä vahvistimesta
Vyöhykkeen poistaminen käytöstä
Sisäisten vahvistinten poistaminen käytöstä
Virta-asetukset
Verkkoasetukset
Stereon määrittäminen DHCP-palvelimeksi
Kiinteän IP-osoitteen määrittäminen
DHCP-asetukset
Verkkoasetusten nollaaminen
Päivitysasetukset
Mediasoittimen liittäminen
3
Apple laitteen yhdistäminen: AirPlay
AirPlay salasanan asettaminen
Lisälaitteen liittäminen
Optinen ääniliitäntä
UPnP-laitteen yhdistäminen
3
3
3
3
4
9
9
Toisto USB-laitteesta
4
Muut stereon hallintavaihtoehdot
11
USB-laitteiden yhteensopivuus
USB-lähteen musiikin toiston hallinta
USB-laitteen liittäminen
USB-lähdeasetukset
4
4
5
5
11
11
11
11
11
11
12
Radio
5
Viritinalueen määrittäminen
Radioaseman vaihtaminen
5
5
Yhteyden muodostaminen Garmin® kelloon
Yhdistäminen ARX70 kaukosäätimeen
Langaton FUSION-Link kaukosäädinsovellus
FUSION-Link™ verkkotekniikka
NMEA 2000 kaukosäädin ja näyttö
Valinnaisen langallisen kaukosäätimen määrittäminen
NMEA 2000 tiedot
SiriusXM Satellite Radio
5
Liite
12
SiriusXM lähteen ottaminen käyttöön
SiriusXM radiotunnuksen sijainti
SiriusXM tilauksen aktivoiminen
Luokan valitseminen
Replay Mode -tilan käyttäminen
Hälytykset
Esittäjä- tai kappalehälytyksen lisääminen
Joukkueiden lisääminen pelihälytyksiä varten
Aktiivisten hälytysten tarkasteleminen
Hälytysten hallinta
TuneMix™ ominaisuus
TuneMix kokoelman luominen ja mukauttaminen
TuneMix kokoelman käynnistäminen ja pysäyttäminen
SportsFlash ominaisuus
Joukkueiden lisääminen SportsFlash hälytysten
vastaanottamista varten
SportsFlash joukkueen prioriteetin muuttaminen
TuneStart™ toiminnon ottaminen käyttöön
Lapsilukko
Lapsilukon avaaminen
Kanavien lukitseminen
Tyhjennä kaikki lukitut kanavat
Lapsilukon salasanan vaihtaminen
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Apollo RA670 -laitteen rekisteröiminen
Ohjelmistopäivitykset
Vianmääritys
Stereo ei reagoi painikkeiden painalluksiin
Stereo lukittuu aina ollessaan yhteydessä Apple
laitteeseen
Stereo ei löydä yhdistettyä Apple laitetta
Apple AirPlay äänessä on lyhyitä taukoja
Bluetooth äänessä on lyhyitä taukoja
Stereo ei näytä kaikkia kappaletietoja Bluetooth lähteestä
Verkon vianmääritys
Verkon tilakuvakkeet
Tekniset tiedot
Stereon mittapiirrokset
Sivun mitat
Yläpuolen mitat
12
12
12
12
Hakemisto
14
Sisällysluettelo
7
7
7
7
7
7
7
7
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
i
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Stereon säätimet
Painike Toiminto
Valitsin • Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä tätä.
◦ Kun säädät äänenvoimakkuutta, voit vaihtaa vyöhykettä
painamalla tätä.
◦ Kun säädät äänenvoimakkuutta, säädä bassokaiuttimen
tasoa painamalla tätä vähintään sekunnin ajan.
• Kääntämällä tätä voit siirtyä valikoissa tai säätää asetusta.
• Valikossa voit valita korostetun vaihtoehdon painamalla
tätä.
• Kun olet näytössä, jossa on välilehtiä, voit avata toisen välilehden (kuten PARTYBUS-välilehden) painamalla tätä
vähintään sekunnin ajan.
• Käynnistä stereo painamalla tätä.
• Mykistä ja poista mykistys painamalla tätä.
• Sammuta stereo painamalla pitkään.
• Avaa valikko painamalla.
• Palaa edelliseen näyttöön valikosta painamalla tätä.
• Sulje valikko painamalla tätä pitkään.
• Vaihda lähde painamalla tätä.
• Avaa PARTYBUS valikko painamalla painiketta pitkään.
• Siirry kappaleen alkuun tai edelliseen kappaleeseen painamalla tätä, kun käytät soveltuvaa lähdettä.
• Kelaa kappaletta taaksepäin painamalla tätä pitkään, kun
käytät soveltuvaa lähdettä.
• AM-, FM- tai SiriusXM (Live Mode -tilassa) -lähde:
◦ Viritä edelliselle kanavalle tai edelliseen esiasetukseen
painamalla tätä.
◦ Viritä nopeammin painamalla tätä pitkään (vain manuaalinen tila).
• SiriusXM (Replay Mode -tilassa) -lähde:
◦ Siirry edelliseen kappaleeseen painamalla tätä.
◦ Kelaa nykyistä kappaletta taaksepäin painamalla tätä
pitkään.
• DAB-lähde:
◦ Palaa kokonaisuuden edelliseen DAB-asemaan painamalla tätä. Kun olet päässyt nykyisen kokonaisuuden
alkuun, stereo siirtyy automaattisesti edellisen kokonaisuuden viimeiseen käytettävissä olevaan asemaan.
◦ Vaihda kokonaisuutta painamalla tätä pitkään.
Painike Toiminto
• Toista mediasisältöä tai jatka mediatoistoa painamalla tätä.
• AM/FM:
◦ Selaa viritystiloja (automaattinen, manuaalinen ja esiasetukset) painamalla tätä.
◦ Tallenna valittu asema esiasetukseksi painamalla tätä
pitkään.
• SiriusXM-lähde:
◦ Vaihda Replay Mode- ja Live Mode -tilan välillä painamalla pitkään.
◦ Selaa Live Mode -tilassa viritystiloja (manuaalinen,
luokka ja esiasetukset) painamalla tätä.
◦ Keskeytä toisto ja toista Replay Mode -tilassa painamalla
tätä.
• DAB-lähde: hae DAB-asemia painamalla tätä.
• Siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla tätä, kun käytät
soveltuvaa lähdettä.
• Kelaa kappaletta eteenpäin painamalla tätä pitkään, kun
käytät soveltuvaa lähdettä.
• AM-, FM- tai SiriusXM (Live Mode -tilassa) -lähde:
◦ Viritä seuraavalle kanavalle tai seuraavaan esiasetukseen painamalla tätä.
◦ Viritä nopeammin painamalla tätä pitkään (vain manuaalinen tila).
• SiriusXM (Replay Mode -tilassa) -lähde:
◦ Siirry mahdollisuuksien mukaan seuraavaan kappaleeseen painamalla tätä.
◦ Kelaa nykyistä kappaletta mahdollisuuksien mukaan
eteenpäin painamalla tätä pitkään.
• DAB-lähde:
◦ Siirry kokonaisuuden seuraavaan DAB-asemaan painamalla tätä. Kun olet päässyt nykyisen kokonaisuuden
loppuun, stereo siirtyy automaattisesti seuraavan kokonaisuuden ensimmäiseen käytettävissä olevaan
asemaan.
◦ Vaihda kokonaisuutta painamalla tätä pitkään.
Stereonäyttö
Näytössä näkyvät tiedot vaihtelevat valitun lähteen mukaan.
Tässä esimerkissä laite toistaa kappaletta laitteesta, joka on
yhdistetty langattomalla Bluetooth tekniikalla.
®
Lähde
Verkon tila (Verkon tilakuvakkeet, sivu 12)
Albumitaide (jos saatavilla yhteensopivasta lähteestä)
Kappaleen tiedot
Kulunut aika, kappaleen kesto ja nykyisen kappaleen numero soittolistan kappaleiden kokonaismäärästä (jos käytettävissä)
Lähteen valitseminen
1 Valitse .
2 Korosta lähde kääntämällä valitsinta.
3 Valitse lähde painamalla valitsinta.
HUOMAUTUS: jotkin lähteet näkyvät lähteen
valintanäytössä, kun ne eivät ole yhteydessä stereoon. USBkuvake näkyy punaisena, kun USB-laitetta tai -kaapelia ei ole
liitetty.
Aloitus
1
Tekstin kirjoittaminen
1
2
3
4
5
Voit poistaa merkit kirjoittamista tukevasta kentästä
valitsemalla kentässä .
Tarvittaessa voit valita numerot tai kirjaimet valitsemalla
.
Tarvittaessa voit muuttaa kirjainkokoa valitsemalla .
Valitse merkki kääntämällä valitsinta ja valitse merkki
painamalla valitsinta.
Tallenna uusi teksti valitsemalla .
Vyöhykkeen Voimakas-asetuksen
poistaminen käytöstä
tai
Taustavalon ja valitsimen kirkkauden
säätäminen
HUOMAUTUS: jos olet liittänyt johdinsarjan himmennysjohtimen
veneen valokaapeliin, taustavalo ja valitsin himmenevät
automaattisesti, kun veneen valot palavat. Tämä saattaa
vaikuttaa kirkkausasetuksen säätämiseen.
> Asetukset > KIRKKAUS.
1 Valitse
2 Säädä kirkkautta.
Valmiustilan ottaminen käyttöön
Voit määrittää stereon siirtymään vähän virtaa käyttävään
valmiustilaan, kun virta katkaistaan virta-avaimesta tai painiketta painetaan pitkään. Kun virta kytketään virta-avaimesta
tai -painiketta painetaan uudelleen, käynnistyminen kestää
vähemmän kuin tavalliset 30 sekuntia.
HUOMAUTUS: kun stereo on valmiustilassa, se käyttää
edelleen akun virtaa. Suurin virrankulutus valmiustilassa on
50 mA.
Valitse
> Asetukset > VIRTA-ASETUKSET >
VALMIUSTILA.
Stereo siirtyy nyt valmiustilaan, kun -painiketta painetaan
pitkään.
Äänen hallinta
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä valitsinta.
2 Tarvittaessa voit vaihtaa vyöhykettä painamalla valitsinta.
VIHJE: voit hallita kaikkia vyöhykkeitä samanaikaisesti
painamalla valitsinta toistuvasti ja valitsemalla YLEINEN.
Kaikkien liitettyjen stereoiden mykistäminen
Voit mykistää tämän stereon tai kaikkien verkkoon yhdistettyjen
äänet nopeasti (FUSION PartyBus verkko, sivu 8).
1 Valitse missä tahansa lähteessä .
Mykistyskuvake tulee näyttöön ja kyseisen stereon ääni
hiljenee.
2 Paina valitsinta pitkään ja valitse MYKISTÄ JÄRJESTELMÄ.
Kaikkien yhdistettyjen stereoiden ääni hiljenee.
3 Paina valitsinta ja valitse POISTA JÄRJESTELMÄN
MYKISTYS.
Kaikkien yhdistettyjen stereoiden äänet palautuvat.
Äänten säätäminen
1
2
3
4
2
Valitse
> Asetukset > VYÖHYKE.
Valitse vyöhyke.
Valitse ÄÄNI.
Valitse vaihtoehto:
• Säädä kunkin äänen tasoa liukusäätimestä.
• Valitse ääni painamalla valitsinta ja säädä äänen tasoa
kääntämällä valitsinta.
VOIMAKAS-asetus säilyttää taajuusvasteen pienillä
äänenvoimakkuuksilla ja lisää voimakkuuden tuntua suurilla
äänenvoimakkuuksilla. Asetus on oletusarvoisesti käytössä
kaikilla vyöhykkeillä.
> Asetukset > VYÖHYKE.
1 Valitse
2 Valitse vyöhyke.
3 Poista valintaruudun valinta valitsemalla VOIMAKAS.
Lisälaitteen herkkyyden säätäminen
Voit säätää liitetyn lisälaitteen herkkyyttä, jotta saat samanlaisen
äänenvoimakkuustason kuin muissa medialähteissä. Voit säätää
herkkyyttä 1 dB kerrallaan. Digitaalisten lähteiden herkkyyttä voi
säätää myös optisen ääniliitännän kautta.
1 Valitse lisälaitelähde.
2 Valitse vaihtoehto:
• Lisää herkkyyttä valitsemalla .
• Vähennä herkkyyttä valitsemalla .
HUOMAUTUS: jotta saat parhaan äänenlaadun, kun käytät
kannettavaa mediasoitinta, jossa on kuulokeliitäntä, sinun
täytyy ehkä säätää mediasoittimen äänenvoimakkuutta
herkkyyden sijaan.
Lähteen ja vyöhykkeen äänenvoimakkuustason synkronointi
Joidenkin lähdelaitteiden (kuten Bluetooth lähteiden) yhteydessä
voit synkronoida yhden tai kaikkien vyöhykkeiden
äänenvoimakkuustason.
> Asetukset > VYÖHYKE > PUHELIMEN
1 Valitse
VOIMAKKUUSALUEIDEN SYNKRONOINTI.
2 Valitse jokin vyöhyke tai valitse YLEINEN.
Kun säädät lähdelaitteen äänenvoimakkuutta, myös valitun
vyöhykkeen äänenvoimakkuus muuttuu.
Kaiutinalueet
Voit määrittää tietyllä alueella olevat kaiuttimet
kaiutinvyöhykkeeksi. Siten voit hallita jokaisen vyöhykkeen
äänentasoa erikseen. Voit esimerkiksi laskea
äänenvoimakkuutta hytissä ja nostaa sitä kannella.
Voit määrittää kunkin vyöhykkeen nimen, tasapainon,
äänenvoimakkuusrajan, sävyn, bassokaiuttimen tason ja
bassokaiuttimen taajuuden sekä muita vyöhykekohtaisia
asetuksia (Kaiutinvyöhykeasetukset, sivu 9).
Vyöhykkeen lisä-ääniasetusten säätäminen
> Asetukset > VYÖHYKE.
1 Valitse
2 Valitse vyöhyke.
3 Valitse LISÄÄ.
4 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
• Voit rajoittaa kyseisen vyöhykkeen
enimmäisäänenvoimakkuutta valitsemalla
VOIMAKKUUSRAJA ja säätämällä tasoa.
• Voit määrittää kyseisen vyöhykkeen bassokaiuttimen
tason valitsemalla BASSOKAIUTTIMEN TASO ja
säätämällä tasoa.
• Voit säätää kyseisen vyöhykkeen vasemman ja oikean
kaiuttimen tasapainoa valitsemalla TASAPAINO ja
säätämällä tasapainoa.
Äänen hallinta
Bassokaiuttimen suotimen säätäminen
Bassokaiuttimen suodinasetuksen avulla voit hallita
bassokaiuttimen rajataajuutta kullakin vyöhykkeellä. Tämä voi
parantaa kaiuttimien ja bassokaiuttimen tuottaman äänen
yhdistelmää. Valitun taajuuden ylittäviä äänisignaaleja ei
lähetetä bassokaiuttimeen.
HUOMAUTUS: jos vyöhykkeellä on käytössä DSP-asetus, tätä
asetusta ei voi muuttaa stereossa. Voit tarkastella DSPohjaimen laskemaa optimaalisen rajataajuuden DSP-asetusta,
muttet voi muuttaa sitä.
> Asetukset > VYÖHYKE.
1 Valitse
2 Valitse vyöhyke.
3 Valitse BASSOKAIUTTIMEN TAAJUUS.
4 Valitse taajuus.
DSP-asetukset
Stereo käyttää digitaalista signaalinkäsittelyä (DSP). Voit
optimoida FUSION kaiutinten ja vahvistinten äänentoiston
valitsemalla niiden asennuspaikoissa esimääritetyt DSPasetukset.
Kaikki DSP-asetukset määritetään FUSION-Link™
kaukosäädinsovelluksella (Langaton FUSION-Link
kaukosäädinsovellus, sivu 11).
®
DSP-asetusten määrittäminen
Lataa ja asenna FUSION-Link kaukosäädinsovellus
yhteensopivaan Apple tai Android™ laitteeseen, jotta voit
määrittää DSP-asetukset (Langaton FUSION-Link
kaukosäädinsovellus, sivu 11).
Määrittämällä DSP-asetukset voit optimoida kullekin
vyöhykkeelle asennettujen kaiuttimien, vahvistimien ja
ympäristön äänen.
1 Yhdistä Apple tai Android laitteen asetusvalikosta stereoon
Bluetooth tekniikalla tai yhdistä samaan langattomaan
verkkoon kuin stereo.
2 Avaa FUSION-Link kaukosäädinsovellus yhteensopivassa
Apple tai Android laitteessa.
3 Valitse määritettävä stereo tarvittaessa.
4 Valitse Asetukset.
5 Valitse tarvittaessa MUSIC SETTINGS-välilehti.
6 Valitse Zone.
7 Valitse vyöhyke.
8 Valitse DSP SETTINGS.
9 Määritä tarvittavat DSP-asetukset vyöhykkeeseen
yhdistettyjen FUSION kaiuttimien ja vahvistimien mukaan.
10 Toista tämä kunkin vyöhykkeen kohdalla.
11 Kun olet määrittänyt kaikkien vyöhykkeiden DSP-asetukset,
valitse vaihtoehto:
• Valitse Apple laitteessa Asetukset > Zone > SETTINGS >
SEND DSP SETTINGS
• Valitse Android laitteessa Asetukset > Zone > SEND
DSP SETTINGS.
®
Mediasoittimen liittäminen
HUOMIO
Irrota mediasoitin aina stereosta, kun sitä ei käytetä, äläkä jätä
sitä alukseen. Tämä vähentää varkauksien ja äärilämpötilojen
aiheuttamien vahinkojen riskiä.
Älä irrota mediasoitinta tai käytä stereoita tavalla, joka häiritsee
aluksen ohjaamista. Tarkista kaikki käyttöön liittyvät veneilylait ja
noudata niitä.
Mediasoittimen liittäminen
Stereo tukee monenlaisia mediasoittimia, kuten älypuhelimia ja
muita mobiililaitteita. Yhteensopivan mediasoittimen voi yhdistää
langattomalla Bluetooth yhteydellä tai USB-kaapelilla USBporttiin. Stereo voi toistaa mediasisältöä UPnP (Universal Plug
and Play) -laitteista, kuten samaan verkkoon liitetyistä NAS
(Network Attached Storage) -laitteista. Stereo voi toistaa
mediasisältöä yhteensopivista Apple laitteista, jotka on
yhdistetty samaan verkkoon AirPlay ominaisuudella.
®
Apple laitteen yhdistäminen: AirPlay
1 Muodosta Apple laitteen asetusvalikossa yhteys verkkoon,
johon myös yhteensopiva FUSION stereo on yhdistetty.
HUOMAUTUS: jotkin Apple laitteet voi yhdistää verkkoon
myös langallisella Ethernet-yhteydellä, jos sellainen on
saatavilla. Saat lisätieotoja Applen verkkosivustosta.
2 Avaa Apple laitteessasi musiikkisovellus, jota haluat
suoratoistaa stereoissa.
3 Valitse musiikkisovelluksesta tai ohjelmasta tai ja
valitse stereosi nimi.
4 Aloita tarvittaessa musiikin toisto sovelluksessa.
Stereo siirtyy automaattisesti AirPlay-lähteeseen, ja alkaa
toistaa Apple laitteesi ääntä.
HUOMAUTUS: jos Apple laitteessa on käytössä AirPlay 2 ohjelmisto, voit muodostaa yhteyden useaan samassa
verkossa olevaan stereoon.
HUOMAUTUS: jos Apple laitteessa on käytössä
alkuperäinen AirPlay ohjelmisto, AirPlay-lähdettä ei voi
suoratoistaa muihin saman verkon stereoihin FUSION
PartyBus™ verkon avulla (FUSION PartyBus verkko,
sivu 8).
HUOMAUTUS: joissakin AirPlay laitteissa laitteen
äänenvoimakkuuden säätäminen vaikuttaa stereon
äänenvoimakkuuden tasoon.
AirPlay salasanan asettaminen
Voit määrittää salasanan, joka käyttäjän on annettava, kun hän
muodostaa yhteyttä stereoon AirPlay toiminnolla.
> Asetukset > AirPlay-SALASANA.
1 Valitse
2 Anna salasana.
HUOMAUTUS: AirPlay salasanan kirjainkoko on merkitsevä.
Kun käyttäjä muodostaa yhteyttä tähän stereoon AirPlay
toiminnolla, hänen on annettava salasana Apple laitteessaan.
Lisälaitteen liittäminen
Stereoon voi liittää monenlaisia lisälaitteita. Niissä voi olla RCAliittimet, linjalähtö tai kuulokeliitäntä.
1 Etsi lisäliittimet johdinsarjasta.
2 Liitä tarvittaessa RCA–3,5 mm:n sovitinkaapeli
lisälaitteeseen.
3 Liitä lisälaite johdinsarjan AUX IN -RCA-liitäntöihin.
4 Valitse lähteeksi Aux.
Optinen ääniliitäntä
Stereoon voi liittää optisella äänikaapelilla laitteita, joissa on
optinen äänilähtö. Televisioissa, DVD- ja CD-soittimissa sekä
muissa laitteissa saattaa olla digitaalinen optinen äänilähtö.
Tämä stereo tukee ainoastaan PCM-ääntä. Laitteen asetuksia
tarvitsee ehkä muuttaa PCM-äänen toistamista varten.
HUOMAUTUS: koska äänen suoratoisto FUSION PartyBus
verkon kautta aiheuttaa pienen viiveen, sisällön
suoratoistaminen televisiosta tai DVD-soittimesta ei välttämättä
onnistu hyvin. Tarvittaessa voit poistaa OPTINENsuoratoistolähteen käytöstä asetuksista (Yleiset asetukset,
sivu 9).
3
UPnP-laitteen yhdistäminen
Stereo on yhdistettävä verkkoon, jotta sillä voi toistaa
mediatiedostoja UPnP-laitteesta, kuten NAS-laitteesta.
1 Yhdistä UPnP-laite samaan verkkoon kuin stereo. Käytä
tarvittaessa UPnP-laitteen ja reitittimen mukana toimitettuja
ohjeita.
Valitse
UPnP-lähde stereossa (Lähteen valitseminen, sivu 1).
2
Voit selata ja toistaa UPnP-laitteen mediatiedostoja samalla
tavalla kuin USB-muistitikulta (USB-lähteen musiikin toiston
hallinta, sivu 4).
Bluetooth toisto
Voit yhdistää stereoon enintään kahdeksan Bluetooth
medialaitetta.
Voit hallita toistoa stereon säätimillä kaikissa Bluetooth
laitteissa, ja lisäksi voit selata joidenkin laitteiden
musiikkikokoelmaa stereon valikosta. Jos Bluetooth laite ei tue
mediatiedostojen selaamista, valitse kappale tai soittolista itse
medialaitteessa.
Kappaleen tietojen, kuten kappaleen ja esittäjän nimen,
kappaleen keston ja albumin kansikuvan, saatavuus riippuu
mediasoittimen ja musiikkisovelluksen ominaisuuksista.
Yhteensopivan Bluetooth laitteen
yhdistäminen
Voit toistaa mediasisältöä yhteensopivasta Bluetooth laitteesta
langattoman Bluetooth yhteyden kautta.
Voit hallita musiikin toistoa Bluetooth laitteen mediasovelluksella
tai FUSION-Link kaukosäädinsovelluksella (Langaton FUSIONLink kaukosäädinsovellus, sivu 11).
1 Valitse BT-lähde.
> ETSINTÄTILA, jotta stereo näkyy
2 Valitse
yhteensopivalle Bluetooth laitteelle.
3 Ota käyttöön Bluetooth yhteensopivassa Bluetooth laitteessa.
4 Tuo yhteensopiva Bluetooth laite enintään 10 metrin
(33 jalan) päähän stereosta.
5 Hae yhteensopivassa Bluetooth laitteessa Bluetooth laitteita.
6 Valitse yhteensopivassa Bluetooth laitteessa stereo
havaittujen laitteiden luettelosta.
7 Pariliitä ja yhdistä havaittuun stereoon yhteensopivassa
Bluetooth laitteessa näytön ohjeiden mukaisesti.
Pariliitettäessä yhteensopiva Bluetooth laite saattaa kehottaa
vahvistamaan koodin stereossa. Stereossa ei näy koodia,
mutta se muodostaa yhteyden oikein, kun vahvistat viestin
Bluetooth laitteessa.
8 Jos yhteensopiva Bluetooth laite ei muodosta yhteyttä
stereoon heti, toista vaiheita 1–7.
ETSINTÄTILA-asetus poistuu käytöstä automaattisesti kahden
minuutin kuluttua.
HUOMAUTUS: joissakin Bluetooth laitteissa laitteen
äänenvoimakkuuden säätäminen vaikuttaa stereon
äänenvoimakkuuden tasoon.
Bluetooth kantamatiedot
Kun olet pariliittänyt stereoihin useamman kuin yhden Bluetooth
laitteen, voit tarvittaessa valita toisen lähteen. Voit pariliittää
stereon enintään kahdeksaan Bluetooth laitteeseen.
4
Bluetooth Lähdeasetukset
Kun BT-lähde on valittu, valitse .
ETSINTÄTILA: sallii stereoiden näkyä muilleBluetooth laitteille.
Jotta äänentoisto ei keskeydy, voit poistaa tämän asetuksen
käytöstä, kun olet pariliittänyt Bluetooth laitteen stereoihin.
POISTA LAITE: poistaa Bluetooth laitteen stereosta. Pariliitos
on tehtävä uudelleen, jotta voit toistaa ääntäBluetooth
laitteesta.
TOISTO POIS: määrittää kappaleen tai kansion
uusintatoistotilan.
SEKOITUS POIS: toistaa kansion, albumin tai soittolistan
kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.
Toisto USB-laitteesta
Stereoihin voi liittää monenlaisia USB-mediasoittimia ja muistitikkuja sekä älypuhelimia. USB-lähteen käyttötapa riippuu
liitetyn mediasoittimen tai älypuhelimen tyypistä.
Mediasoitin
Lähdevalinnat
Android laite
MTP
Apple laite
IPOD
USB-flash-asema
USB
MP3-soitin (massamuistilaitteena)
USB
HUOMAUTUS: jos MP3-soittimesi
ei tue massamuistia USB-liitännän
kautta, se on liitettävä stereoihin
lisälaitteena (Lisälaitteen liittäminen, sivu 3).
HUOMAUTUS: kappaleen tietojen, esim. kappaleen ja esittäjän
nimen ja kappaleen keston, saatavuus riippuu mediasoittimen ja
musiikkisovelluksen ominaisuuksista.
USB-laitteiden yhteensopivuus
Voit liittää mediasoittimen tai mobiililaitteen USB-porttiin USBmuistitikun tai mediasoittimen mukana toimitetun USB-kaapelin
avulla.
Stereo tukee iAP2 Apple laitteita, kuten iPhone Xs Max, iPhone
Xs, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7
Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6
Plus, iPhone 6, iPhone 5s ja iPod touch (6. sukupolvi).
Stereo tukee Android laitteita, jotka tukevat MTP-tilaa.
Stereo tukee mediasoittimia ja muita USB-massamuistilaitteita,
kuten USB-muistitikkuja. USB-asemien musiikin on täytettävä
seuraavat vaatimukset:
• musiikkitiedostojen muodon on oltava MP3, AAC (.m4a) tai
FLAC
• mahdollinen kannettava kiintolevy on liitettävä ulkoiseen
virtalähteeseen kannettava kiintolevy ei saa virtaa stereon
USB-portista
• USB-massamuistilaite on alustettava jollakin seuraavista
järjestelmistä:
◦ Microsoft : NTFS1, VFAT, FAT2, MSDOS
◦ Apple: HFS, HFSPLUS
◦ Linux: EXT2, EXT3, EX4
®
®
USB-lähteen musiikin toiston hallinta
Valitse jokin muu Bluetooth lähde
ei tueta NTFS-tiedostojärjestelmässä.
.
®
Stereon ja langattomien Bluetooth laitteiden kantama on 10 m
(33 jalkaa). Suorituskyvyn optimoimiseksi langattomasta
Bluetooth laitteesta on lisäksi oltava suora näkyvyys stereoon.
1 Ohjelmistopäivityksiä
1 Kun BT-lähde on valittu, valitse
2 Valitse Bluetooth laite.
2 FAT
1 Liitä yhteensopiva USB-laite stereoon.
2 Valitse stereossa asianmukainen lähde.
sisältää useimmat FAT-tiedostojärjestelmätyypit, paitsi ei exFAT-järjestelmää.
Bluetooth toisto
3 Tarvittaessa voit valita
, jotta voit selata USB-laitteen
musiikkia.
4 Käynnistä musiikkisovellus tarvittaessa USB-laitteessa ja
aloita toisto.
Stereon säätimillä voit valita, toistaa, keskeyttää ja ohittaa
kappaleita.
USB-laitteen liittäminen
Stereon USB-porttiin voi liittää USB-laitteen.
1 Etsi stereon takaosassa oleva USB-portti.
2 Liitä USB-laite USB-porttiin.
3 Valitse USB-lähde.
USB-lähdeasetukset
Kun valittuna on USB-lähde, valitse .
UUSINTATOISTO: toistaa kappaleen tai kansion uudelleen.
SATUNNAISTOISTO: toistaa kansion, albumin tai soittolistan
kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.
Radio
Jos haluat kuunnella AM- tai FM-radiota, tarvitset sopivan
veneilyyn tarkoitetun AM-/FM-antennin, joka on liitetty
asianmukaisesti stereoihin ja joka on lähettävän aseman
toiminta-alueella. Katso AM-/FM-antennin liittämisohjeet
stereoiden asennusohjeista.
Jos haluat kuunnella SiriusXM radiota, tarvitset asianmukaiset
laitteet ja tilaukset (SiriusXM Satellite Radio, sivu 5). Katso
SiriusXM Connect ajoneuvovirittimen liittämisohjeet stereoiden
asennusohjeista.
Jos haluat kuunnella DAB-asemia, tarvitset asianmukaiset
laitteet (DAB-toisto, sivu 8). Katso DAB-sovittimen ja antennin liittämisohjeet sovittimen ja antennin asennusohjeista.
®
mainoksia sekä parhaat palat urheilusta, uutisista,
puheohjelmista, komediasta ja viihteestä. Tervetuloa
satelliittiradioon. Tarvitset SiriusXM ajoneuvovirittimen ja
tilauksen. Lisätietoja on osoitteessa www.siriusxm.com.
SiriusXM lähteen ottaminen käyttöön
Sinun on otettava SiriusXM lähde käyttöön, ennen kuin voit
kuunnella SiriusXM satelliittiradiota.
Valitse
> Asetukset > VIRITINALUE > USA.
SiriusXM radiotunnuksen sijainti
Tarvitset SiriusXM Connect Tuner -virittimen radiotunnuksen,
ennen kuin voit aktivoida SiriusXM tilauksesi. SiriusXM
radiotunnus löytyy SiriusXM Connect Tuner -virittimen
takapuolelta, pakkauksen takapuolelta tai virittämällä
karttaplotterin kanavalle 0.
Kun SiriusXM lähde on valittuna, valitse
> KANAVAT >
KAIKKI KANAVAT > 000 RADIO ID.
SiriusXM radiotunnus ei sisällä kirjaimia I, O, S tai F.
SiriusXM tilauksen aktivoiminen
1 Kun SiriusXM lähde on valittu, viritä kanavalle 1.
2
3
4
Viritinalueen määrittäminen
Valitse alue, jolla olet, jotta voit vastaanottaa AM- ja FM-asemia
kunnolla.
Jos stereot on liitetty yhteensopivaan SiriusXM virittimeen ja
antenniin ja sinulla on tilaus (ainoastaan Yhdysvallat), sinun on
valittava alue, jolla olet, jotta voit vastaanottaa SiriusXM asemia
kunnolla.
HUOMAUTUS: SiriusXM ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Jos stereot on liitetty yhteensopivaan DAB-moduuliin ja antenniin (lisävarusteita), sinun on valittava alue, jolla olet, jotta
voit vastaanottaa DAB-asemia kunnolla.
HUOMAUTUS: dAB-asemat eivät ole saatavilla kaikilla alueilla.
> Asetukset > VIRITINALUE.
1 Valitse
2 Valitse alue, jolla olet.
Radioaseman vaihtaminen
1 Valitse lähde, kuten FM.
2 Valitse ja valitse viritystila.
AUTOMAATTINEN-tilassa voit hakea asemia,
MANUAALINEN-tilassa voit virittää aseman manuaalisesti ja
ESIASETUS-tilassa voit valita seuraavan esiasetusaseman.
3 Viritä asemalle valitsemalla tai .
VIHJE: voit tallentaa valitun aseman tai kanavan nopeasti
pikavalinnaksi painamalla -painiketta pitkään.
SiriusXM Satellite Radio
Vain SiriusXM tarjoaa keskitetysti enemmän sitä, mitä haluat
kuunnella. Saat yli 140 kanavaa, kuten musiikkia ilman
Radio
5
Esikuuntelukanavan pitäisi kuulua. Jos niin ei ole, tarkista
SiriusXM Connect Tuner virittimen ja antennin asennus ja
liitännät ja yritä uudelleen.
Viritä kanavalle 0 ja etsi radiotunnus.
Ota yhteyttä SiriusXM kuuntelijoiden tukeen puhelimitse
numerossa (866) 635 2349 tai siirry osoitteeseen
www.siriusxm.com/activatenow, jos haluat rekisteröityä
käyttäjäksi Yhdysvalloissa. Ota yhteyttä SiriusXM palveluun
puhelimitse numerossa (877) 438 9677 tai siirry osoitteeseen
www.siriusxm.ca/activatexm, jos haluat rekisteröityä
käyttäjäksi Kanadassa.
Anna radiotunnus.
Aktivointi kestää tavallisesti 10 - 15 minuuttia, mutta se voi
viedä tunninkin. SiriusXM Connect Tuner -viritin voi
vastaanottaa aktivointiviestin vain, kun siihen on kytketty virta
ja se voi vastaanottaa SiriusXM signaalin.
Jos palvelua ei aktivoida tunnissa, katso lisätietoja
osoitteesta http://care.siriusxm.com/refresh tai soita SiriusXM
asiakaspalvelun numeroon 1-866-635-2349.
Luokan valitseminen
Voit valita, mitkä kanavaluokat ovat käytettävissä
käyttämälläLUOKKA-viritystapaa.
> LUOKKA.
1 Kun SiriusXM lähde on valittu, valitse
2 Valitse luokka.
Replay Mode -tilan käyttäminen
Replay Mode -tilan avulla voit hallita SiriusXM lähetyksen
toistoa.
HUOMAUTUS: laite ottaa Replay Mode -tilan käyttöön
automaattisesti toistaessaan tallennetuilta esiasetuskanavilta.
1 Tarvittaessa voit ottaa Replay Mode -tilan käyttöön
painamalla -painiketta pitkään.
Näytön alareunaan ilmestyy edistymispalkki.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit keskeyttää toiston ja jatkaa sitä painamalla kohtaa .
• Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin tietyin välein painamalla
kohtaa
tai .
HUOMAUTUS: jos kelaat tai siirryt edistymispalkin
loppuun, stereo poistuu Replay Mode -tilasta
automaattisesti.
5
• Voit kelata kappaletta eteen- tai taaksepäin painamalla
tai
pitkään.
kohtaa
• Voit poistua Replay Mode -tilasta painamalla kohtaa
pitkään.
Hälytykset
HUOMAUTUS: Esittäjä-, kappale- ja pelihälytysominaisuus
tukee SXV300-viritintä (myydään erikseen). Myös muut virittimet
voivat olla yhteensopivia, mutta ne saattavat rajoittaa
ominaisuuksia. SiriusXM virittimen käyttöoppaassa on tietoja
viritinmoduulin ominaisuuksista.
Esittäjä- tai kappalehälytyksen lisääminen
Voit määrittää hälytyksiä esittäjille ja kappaleille, jotta voit virittää
tietylle musiikkikanavalle, jos tietty kappale tai tietyn esittäjän
kappale alkaa kyseisellä kanavalla.
1 Kun tiettyä kappaletta tai tietyn esittäjän kappaletta
toistetaan, valitse
> LISÄÄ HÄLYTYS > TALLENNA
ESITTÄJÄ/KAPPALE.
2 Valitse kappale tai esittäjä.
Joukkueiden lisääminen pelihälytyksiä varten
Voit määrittää hälytyksiä urheilujoukkueille, jotta voit siirtyä
nopeasti urheilukanavalle, jos tallennetun joukkueen peli alkaa
sillä.
HUOMAUTUS: pelihälytys ei ole sama asia kuin SportsFlash™
hälytys. Pelihälytys ilmoittaa, kun peli alkaa, kun taas
SportsFlash hälytys ilmoittaa pelin aikaisesta kiinnostavasta
tilanteesta.
> LISÄÄ HÄLYTYS > PELIHÄLYTYS,
1 Valitse
JOUKKUEET.
2 Valitse urheiluliiga.
3 Valitse valintaruutu valitsemalla joukkue ja lisää pelihälytys.
4 Toista vaiheita 2 ja 3 kullekin joukkueelle, jotka haluat lisätä
pelihälytysluetteloon.
Joukkueiden lisääminen suorasta pelistä
Kun kuuntelet peliä, voit lisätä pelaavan joukkueen nopeasti
pelihälytysjoukkueiden luetteloon.
> LISÄÄ HÄLYTYS
1 Kun kuuntelet peliä kanavalta, valitse
> TALLENNA JOUKKUE.
Nykyisen pelin joukkueiden luettelo tulee näyttöön.
2 Valitse pelihälytykseen lisättävät joukkueet.
Aktiivisten hälytysten tarkasteleminen
Voit tarkastella aktiivisia esittäjä-, kappale- ja pelihälytyksiä.
> AKTIIVISET HÄLYTYKSET.
1 Valitse
2 Valitse luokka.
Hälytysten hallinta
Tallennettujen hälytysten hallinnassa voit valita, mitä hälytyksiä
haluat saada. Voit poistaa tallennettuja hälytyksiä, joita et halua.
> SiriusXM-ASETUKSET > HÄLYTYSTEN
1 Valitse
HALLINTA.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit ottaa käyttöön ainoastaan kappale-, esittäjä- tai
pelihälytykset valitsemalla OTA KÄYTTÖÖN TYYPIN
MUKAAN ja valitsemalla tyypin.
• Voit ottaa käyttöön ainoastaan tiettyjen esittäjien
tallennetut hälytykset valitsemalla OTA KÄYTTÖÖN
ESITTÄJÄT ja valitsemalla esittäjät.
• Voit ottaa käyttöön ainoastaan tiettyjen kappaleiden
tallennetut hälytykset valitsemalla OTA KÄYTTÖÖN
KAPPALEET ja valitsemalla kappaleet.
6
• Voit ottaa käyttöön tiettyjen joukkueiden tallennetut
pelihälytykset valitsemalla OTA KÄYTTÖÖN
JOUKKUEET ja valitsemalla joukkueet.
• Voit poistaa kaikki tallennetut kappale-, esittäjä- tai
joukkuehälytykset valitsemalla POISTA TYYPIN
MUKAAN ja valitsemalla tyypin.
• Voit poistaa tiettyjen esittäjien tallennetut hälytykset
valitsemalla POISTA ESITTÄJÄT ja valitsemalla esittäjät.
• Voit poistaa tiettyjen kappaleiden tallennetut hälytykset
valitsemalla POISTA KAPPALEET ja valitsemalla
kappaleet.
• Voit poistaa tiettyjen joukkueiden tallennetut hälytykset
valitsemalla POISTA JOUKKUEET ja valitsemalla
joukkueet.
TuneMix™ ominaisuus
HUOMAUTUS: TuneMix ominaisuus tukee SXV300-viritintä
(myydään erikseen). Myös muut virittimet voivat olla
yhteensopivia, mutta ne saattavat rajoittaa ominaisuuksia.
SiriusXM virittimen käyttöoppaassa on tietoja viritinmoduulin
ominaisuuksista.
TuneMix kokoelman luominen ja mukauttaminen
Stereoon voi luoda enintään 10 ainutkertaista TuneMix
kokoelmaa.
HUOMAUTUS: TuneMix kokoelman on sisällettävä vähintään
kaksi SiriusXM suosikkimusiikkikanavaasi.
> SiriusXM-ASETUKSET > TUNEMIX1 Valitse
MÄÄRITYS.
2 Valitse TuneMix kokoelma.
3 Valitse valintaruutu valitsemalla kanava ja lisää se TuneMix
kokoelmaan.
4 Kun TuneMix kokoelman mukautus on valmis, valitse .
5 Toista vaiheita 2–4 kunkin mukautettavan TuneMix
kokoelman kohdalla.
TuneMix kokoelman käynnistäminen ja
pysäyttäminen
Luo TuneMix kokoelma, jotta voit aloittaa sen toistamisen
(TuneMix kokoelman luominen ja mukauttaminen, sivu 6).
TuneMix toiminnolla voit mukauttaa kuuntelukokemusta
yhdistelemällä suosikkimusiikkikanaviasi.
> TUNEMIX.
1 Valitse
2 Valitse TuneMix kokoelma.
Stereo alkaa toistaa TuneMix kokoelmaa.
3 Keskeytä TuneMix kokoelman toistaminen valitsemalla
KANAVAT ja valitsemalla kanava.
Stereo lakkaa toistamasta TuneMix kokoelmaa ja alkaa
toistaa valitulta kanavalta.
>
SportsFlash ominaisuus
SportsFlash ominaisuus hälyttää lempijoukkueidesi keskeisistä
peliliikkeistä pelin aikana. Kiinnostavien pelitilanteiden
yhteydessä näyttöön tulee SportsFlash hälytys, ja voit virittää
lähetykseen ja kuunnella tilanteen. Kun SportsFlash hälytys
päättyy, voit palata edelliselle kanavalle tai pysyä pelin
kanavalla.
Jotta voit vastaanottaa SportsFlash hälytyksiä, tilauspakettisi on
sisällettävä niiden urheiluliigojen reaaliaikaisia urheilukanavia,
jotka haluat sisällyttää hälytyksiin.
Voit ottaa käyttöön, poistaa käytöstä ja poistaa lisäämiäsi
SportsFlash hälytyksiä (Hälytysten hallinta, sivu 6).
HUOMAUTUS: SportsFlash ei ole sama asia kuin pelihälytys.
SportsFlash hälytys ilmoittaa kiinnostavasta pelitilanteesta pelin
aikana, mutta pelihälytys ilmoittaa pelin alkamisajasta.
SiriusXM Satellite Radio
HUOMAUTUS: SportsFlash ominaisuus tukee SXV300-viritintä
(myydään erikseen). Myös muut virittimet voivat olla
yhteensopivia, mutta ne saattavat rajoittaa ominaisuuksia.
SiriusXM virittimen käyttöoppaassa on tietoja viritinmoduulin
ominaisuuksista.
Joukkueiden lisääminen SportsFlash hälytysten
vastaanottamista varten
> SPORTSFLASH > JOUKKUEEN VALINTA.
1 Valitse
2 Valitse urheiluliiga.
3 Valitse valintaruutu valitsemalla joukkue ja lisää SportsFlash
hälytys.
4 Toista vaiheita 2 ja 3 kullekin joukkueelle, jonka haluat lisätä
SportsFlash hälytysten luetteloon.
SportsFlash joukkueen prioriteetin muuttaminen
Jos moni joukkue, joille olet määrittänyt SportsFlash hälytyksiä,
pelaa samanaikaisesti, voit muuttaa joukkueiden prioriteettia,
jotta kuulet haluamasi joukkueen SportsFlash hälytykset
ensimmäisenä.
> SPORTSFLASH > JOUKKUEEN
1 Valitse
PRIORITEETIT.
Valitsemiesi SportsFlash joukkueiden luettelo tulee näyttöön
tärkeysjärjestyksessä.
2 Valitse joukkue, jotta voit siirtää sitä yhden prioriteettitason
verran ylemmäs luettelossa.
3 Toista sama kunkin uudelleen järjestettävän joukkueen
kohdalla, kunnes prioriteettiluettelo on haluamassasi
järjestyksessä.
TuneStart toiminnon ottaminen käyttöön
™
Kun otat käyttöön TuneStart ominaisuuden ja virität esiasetetulle
kanavalle, stereo aloittaa parhaillaan toistettavan kappaleen sen
alusta eikä siitä kohdasta, joka on meneillään suorassa
lähetyksessä.
HUOMAUTUS: TuneStart ominaisuus on käytettävissä
ainoastaan viritettäessä esiasetetuille kanaville.
Valitse tarvittaessa
> SiriusXM-ASETUKSET >
TUNESTART.
Kun TuneStart toiminto aloittaa kappaleen alusta, näyttöön tulee
edistymispalkki ja voit hallita kappaletta samoilla säätimillä kuin
Replay Mode -tilassa (Replay Mode -tilan käyttäminen, sivu 5).
käytössä, lukitut kanavat saa käyttöön vain antamalla
salasanan. Voit myös vaihtaa nelinumeroisen salasanan.
Lapsilukon avaaminen
Saat lukitut kanavat käyttöön avaamalla lapsilukon.
> LAPSILUKKO.
1 KunSiriusXM-lähde on valittu, valitse
2 Valitse AVAA-valintaruutu.
3 Anna salasana.
VIHJE: oletussalasana on 0000.
Lapsilukko pysyy avattuna kunnes lukitset sen uudelleen tai
sammutat ajoneuvon.
Kanavien lukitseminen
1 Kun SiriusXM-lähde on valittu, valitse
2 Valitse AVAA-valintaruutu.
3 Anna salasana.
> LAPSILUKKO.
VIHJE: oletussalasana on 0000.
4 Valitse LUKITSE/AVAA.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien kanavien luettelo.
5 Valitse vähintään yksi kanava, jotka haluat lukita, ja valitse
.
6 Poista valinta AVAA-valintaruudusta, jotta voit asettaa
lapsilukon.
Et voi käyttää lukittuja kanavia, kun lapsilukko on käytössä.
Avaa lapsilukko, jotta saat lukitut kanavat käyttöön.
Tyhjennä kaikki lukitut kanavat
1 Kun SiriusXM-lähde on valittu, valitse
> LAPSILUKKO >
AVAA.
2 Anna salasana.
> LAPSILUKKO > POISTA KAIKKI
3 Valitse
LUKITUKSET.
Lapsilukon salasanan vaihtaminen
1 KunSiriusXM-lähde on valittu, valitse
> LAPSILUKKO >
AVAA.
2 Anna salasana.
> LAPSILUKKO > VAIHDA PIN.
3 Valitse
4 Seuraa näytön ohjeita.
Lapsilukko
Lapsilukkotoiminnon avulla voit estää SiriusXM kanavien käytön,
mukaan lukien aikuisviihdekanavat. Kun lapsilukkotoiminto on
SiriusXM Vianmääritys
Neuvonta
Kuvaus
Tarkkuus
Tarkista antenni Radio on havainnut vian SiriusXM antennissa.
Antennijohto on saattanut irrota tai vahingoittua.
• Varmista, että antennijohto on yhdistetty SiriusXM ajoneuvovirittimeen.
• Tarkista, onko antennijohdossa vaurioita tai taittumia. Vaihda antenni, jos
johto on vaurioitunut. SiriusXM tuotteita on saatavilla autoradiojälleenmyyjältä tai osoitteesta www.shop.siriusxm.com.
Tarkista viritin
Stereot eivät yhdistä SiriusXM ajoneuvovirittimeen. Viritin on saattanut irrota tai vahingoittua.
Varmista, että SiriusXM ajoneuvovirittimen johto on kunnolla kiinni stereoissa.
Ei signaalia
SiriusXM ajoneuvoviritin ei vastaanotaSiriusXM
satelliittisignaalia..
•
•
•
•
Tilaus päivitetty Radio on havainnut muutoksen SiriusXM tilauksesi tilassa.
SiriusXM Satellite Radio
Tarkista, että SiriusXM ulkoantenni osoittaa esteettömästi taivaalle.
Tarkista, että SiriusXM antenni on tukevasti kiinnitetty.
Poista esteet SiriusXM antennin yläpuolelta ja sivuilta.
Tarkista, onko antennijohdossa vaurioita tai taittumia. Vaihda antenni, jos
johto on vaurioitunut. SiriusXM tuotteita on saatavilla autoradiojälleenmyyjältä tai osoitteesta www.shop.siriusxm.com.
• LisätietojaSiriusXM ajoneuvovirittimen asentamisesta saat virittimen asennusohjeista.
• Viesti poistuu, kun valitset minkä tahansa painikkeen.
• Lisätietoja tilauksestasi saat osoitteesta www.siriusxm.com tai soittamalla
numeroon 866-635-2349.
7
Neuvonta
Kuvaus
Kanava ei
käytettävissä
Valitsemasi kanava ei ole kelvollinen SiriusXM
Osoitteessa www.siriusxm.com saat lisätietoja SiriusXM kanavien hakemikanava, tai kuuntelemasi kanava ei ole enää
sesta.
saatavilla. Tämä viesti saattaa näkyä lyhyen ajan,
kun liität ensimmäistä kertaa uuden SiriusXM
ajoneuvovirittimen.
Tarkkuus
Kanavaa ei
tilattu
Valitsemasi kanava ei kuulu SiriusXM tilaukseesi
tai ei enää sisälly SiriusXM tilaukseesi.
Saat lisätietoja tilauksestasi tai voit tilata kanavan osoitteessa
www.siriusxm.com tai soittamalla numeroon 866-635-2349.
Kanava lukittu
Valitsemasi kanava on lukittu lapsilukolla.
Käyttöoppaan lapsilukko-osiossa on ohjeet kanavien avaamisesta.
SiriusXM tietojen tyhjentäminen
Voit poistaa kaikki annetut SiriusXM käyttäjätiedot, kuten
suosikkijoukkueet ja hälytykset.
Nollaa stereo asetusvalikon kohdasta TEHDASNOLLAUS
(Päivitysasetukset, sivu 10).
HUOMAUTUS: tehdasnollaus nollaa kaikki stereon tiedot,
kuten AM- ja FM-esiasetukset sekä vyöhykeasetukset, ja
lisäksi se poistaa kaikki SiriusXM käyttäjätiedot.
Kun liität Apollo RA670 stereolaitteeseen yhteensopivan DAB
(Digital Audio Broadcasting) -moduulin ja -antennin, kuten MSDAB100A, voit virittää ja toistaa DAB-asemia.
DAB-lähetykset eivät ole saatavilla kaikilla alueilla. Jos
stereolaitetta ei ole asetettu yhteensopivalle alueelle, DAB-lähde
ei ole käytettävissä.
Viritinalueen määrittäminen
Aseman tallentaminen esiasetukseksi
kanavalle.
2 Valitse ESIASETUKSET-välilehti painamalla valitsinta
pitkään.
3 Valitse .
VIHJE: voit tallentaa valitun aseman tai kanavan nopeasti
esiasetukseksi painamalla -painiketta pitkään.
DAB-asemien hakeminen
Jotta voit hakea DAB-asemia, sinun tarvitsee liittää
yhteensopiva DAB-moduuli ja -antenni (lisävarusteita)
stereoihin. Koska DAB-signaaleja lähetetään vain joissakin
maissa, sinun tarvitsee lisäksi asettaa virittimeen alue, jolla
DAB-signaaleja lähetetään.
1 Valitse DAB-lähde.
2 Hae käytettävissä olevat DAB-asemat valitsemalla .
Kun haku on valmis, toisto alkaa ensimmäisen löytyneen
kokonaisuuden ensimmäisestä asemasta.
HUOMAUTUS: kun ensimmäinen haku on valmis, voit hakea
DAB-asemia uudelleen valitsemalla . Kun uusi haku on
valmis, järjestelmä aloittaa toiston sen kokonaisuuden
ensimmäisestä asemasta, jota kuuntelit aloittaessasi uuden
haun.
Esiasetuksen valitseminen luettelosta
1 Kun sopiva lähde on valittu, valitse ESIASETUKSET-välilehti
painamalla valitsinta pitkään.
2 Valitse esiasetus luettelosta.
Esiasetusten poistaminen
1 Kun sopiva lähde on valittu, valitse ESIASETUKSET-välilehti
painamalla valitsinta pitkään.
2 Valitse .
3 Valitse poistettavat esiasetukset.
4 Kun olet poistanut kaikki tarvittavat esiasetukset, valitse .
FUSION PartyBus verkko
.
Kun olet päässyt nykyisen kokonaisuuden loppuun, stereo
siirtyy automaattisesti seuraavan kokonaisuuden
ensimmäiseen käytettävissä olevaan asemaan.
VIHJE: voit muuttaa kokonaisuutta painamalla kohtaa
tai
pitkään.
8
Voit tallentaa haluamasi AM- ja FM-radioasemat esiasetuksiksi,
jotta voit käyttää niitä helposti.
Voit tallentaa SiriusXM kanavia, jos olet liittänyt valinnaisen
SiriusXM virittimen ja antennin.
Voit tallentaa DAB-kanavia, jos olet liittänyt valinnaisen DABantennin.
1 Kun sopiva lähde on valittu, viritä stereo asemalle tai
Valitse alue, jolla olet, jotta voit vastaanottaa DAB-asemia
kunnolla.
> Asetukset > VIRITINALUE.
1 Valitse
2 Valitse alue, jolla olet.
DAB-aseman valitseminen luettelosta
1 Valitse DAB-lähde.
2 Hae tarvittaessa paikalliset DAB-asemat valitsemalla
> SELAA > ASEMAT.
3 Valitse
Valitse
asema
luettelosta.
4
.
Esiasetukset
DAB-toisto
DAB-aseman vaihtaminen
1 Valitse DAB-lähde.
2 Hae tarvittaessa paikalliset DAB-asemat valitsemalla
3 Voit vaihtaa asemaa valitsemalla tai .
DAB-aseman valitseminen luokasta
1 Valitse DAB-lähde.
2 Hae tarvittaessa paikalliset DAB-asemat valitsemalla
> SELAA > LUOKAT.
3 Valitse
4 Valitse luokka luettelosta.
5 Valitse asema luettelosta.
.
FUSION PartyBus verkkotoiminnolla voit liittää useita
yhteensopivia stereoita keskenään verkossa kiinteiden
liitäntöjen tai langattomien yhteyksien kautta.
Apollo RA670 stereo ei sisällä Wi‑Fi tekniikkaa. Jos haluat
käyttää FUSION PartyBus verkon langattomia toimintoja, liitä
stereo FUSION PartyBus verkkoon kiinteällä Ethernet-kaapelilla
ja yhdistä sen jälkeen Wi‑Fi tukiasema tai reititin FUSION
PartyBus verkkoon.
FUSION PartyBus stereo, kuten Apollo RA670 stereo, voi
suoratoistaa lähteiden sisältöä muihin verkkoon liitettyihin
FUSION PartyBus stereoihin. Lisäksi liitetyt FUSION PartyBus
stereot voivat ohjata FUSION PartyBus stereon mediatoistoa.
FUSION PartyBus vyöhykestereo, kuten Apollo SRX400
vyöhykestereo, voi suoratoistaa FUSION PartyBus stereosta,
®
DAB-toisto
mutta ei voi suoratoistaa lähteistä muihin verkon FUSION
PartyBus stereoihin.
FUSION PartyBus stereot eivät voi ohjata toisen stereon
kaiutinten äänenvoimakkuutta. Voit säätää ainoastaan suoraan
stereoon liitettyjen kaiutinten tai kaiutinalueiden
äänenvoimakkuutta.
Edellä olevassa kuvassa yksi Apollo RA670 stereo
muodostaa yhteyden langattomaan reitittimeen
ja kahteen
Apollo SRX400 vyöhykestereoon .
FUSION PartyBus vyöhykestereo, kuten Apollo SRX400, ohjaa
yhden kaiutinalueen äänenvoimakkuutta . FUSION PartyBus
stereo, kuten Apollo RA670 stereo, ohjaa usean kaiutinalueen
äänenvoimakkuutta , jotta kyseisellä stereolla voidaan kattaa
suurempi alue.
Suoratoisto verkossa olevasta FUSION
PartyBus stereosta
Jotta voit suoratoistaa FUSION PartyBus verkossa olevasta
stereosta, sinun tarvitsee asentaa ja määrittää FUSION
PartyBus stereot asennusohjeiden mukaisesti.
HUOMAUTUS: Apple AirPlay lähteestä ei voi suoratoistaa
muihin verkon stereoihin FUSION PartyBus toiminnolla.
Lisätietoja on Apple laitteen käyttöoppaassa.
1 Valitse .
2 Avaa PARTYBUS-välilehti painamalla valitsinta pitkään.
VIHJE: painamalla -painiketta pitkään voit näyttää
käytettävissä olevat FUSION PartyBus laitteet.
Laite näyttää verkossa käytettävissä olevien FUSION
PartyBus stereoiden luettelon.
3 Valitse stereo, josta haluat suoratoistaa.
Stereo alkaa suoratoistaa samasta lähteestä kuin yhdistetty
FUSION PartyBus stereo, ja laitteen näytön ympärille ilmestyy
vihreä reunus. Kaikki mediatoistotoiminnot vaikuttavat
molempiin laitteisiin.
Verkon FUSION PartyBus laitteen
suoratoiston pysäyttäminen
Voit poistua FUSION PartyBus verkosta ja toistaa stereoilla
paikallisista lähteistä.
1 Valitse .
2 Avaa PARTYBUS-välilehti painamalla valitsinta pitkään.
3 Valitse SULJE PARTYBUS.
Voit poistua nopeasti FUSION PartyBus verkosta painamalla
painiketta .
Verkon UPnP-toisto
Tällä stereolla voi toistaa sisältöä verkkoon liitetyistä UPnP
(Universal Plug and Play) -laitteista, kuten tietokoneista ja
mediapalvelimista. UPnP-laite on liitettävä samaan verkkoon
kuin stereo käyttämällä kiinteää liitäntää tai langatonta yhteyttä,
ja laite on määritettävä jakamaan mediatiedostoja verkon kautta.
Lisätietoja on UPnP-laitteen käyttöoppaassa.
Yleiset asetukset
Kun olet liittänyt UPnP-laitteen verkkoon ja määrittänyt sen
jakamaan mediatiedostoja, UPnP-lähde ilmestyy jokaisen
verkossa olevan stereon lähteen valintanäyttöön (Lähteen
valitseminen, sivu 1).
Yleiset asetukset
Valitse
> Asetukset.
HUOMAUTUS: kun valintaruutu on valittu, asetus on käytössä.
Kun valintaruutu on tyhjä, asetus ei ole käytössä.
VYÖHYKE: voit määrittää kaiutinvyöhykkeet
(Kaiutinvyöhykeasetukset, sivu 9).
KIRKKAUS: säätää näytön ja valitsimen taustavalon kirkkautta
(Taustavalon ja valitsimen kirkkauden säätäminen, sivu 2).
VIRITINALUE: voit määrittää alueet FM-, AM-, DAB- ja SiriusXM
lähteille.
KIELI: määrittää laitteen kielen.
LAITTEEN NIMI: määrittää tälle stereolle nimen.
PUHELINMYKISTYS: määrittää mykistystoiminnon toiminnan,
kun laite on yhteydessä handsfree-matkapuhelimeen.
Puhelun yhteydessä laite voi joko mykistää äänet tai toistaa
puhelun Aux-tulon kautta. Lisätietoja on handsfree-sarjan
ohjeissa.
HAETAAN: ottaa käyttöön FUSION Alpha Search Technology
(FAST) tekniikan, jolla voit hakea kappaleita nopeasti
kirjaimella tai numerolla. Voit ottaa käyttöön FAST-valikon
valitsemalla numeron, jos musiikkilaitteessa on valittua
numeroa enemmän kohteita.
AirPlay-SALASANA: määrittää salasanan, joka käyttäjän on
annettava, kun hän muodostaa yhteyttä stereoon AirPlay
toiminnolla (AirPlay salasanan asettaminen, sivu 3).
VIRTA-ASETUKSET: säätää virta-asetuksia, kuten
virransäästötilaa (Virta-asetukset, sivu 10).
LÄHDE: voit ottaa käyttöön lähteitä ja FUSION PartyBus lähteitä
sekä nimetä lähteet. Jotkin lähteet kannattaa ehkä poistaa
käytöstä (esimerkiksi AM), koska suoratoisto FUSION
PartyBus verkon kautta aiheuttaa pienen ääniviiveen, joka ei
ole hyvä asia kaikissa tilanteissa.
VERKKO: voit määrittää FUSION PartyBus verkkoasetukset
(Verkkoasetukset, sivu 10).
PÄIVITÄ: päivittää stereon tai liitetyt laitteet (Päivitysasetukset,
sivu 10).
TIETOJA: näyttää stereon ohjelmistoversion tiedot.
Kaiutinvyöhykeasetukset
Vyöhykkeen nimen määrittäminen
Voit helpottaa kaiutinvyöhykkeen tunnistamista määrittämällä
vyöhykkeelle nimen.
> Asetukset > VYÖHYKE.
1 Valitse
Valitse
vyöhyke.
2
3 Valitse VYÖHYKKEEN NIMI.
4 Kirjoita nimi näyttönäppäimistöllä ja valitse .
Vyöhykkeiden yhdistäminen
Voit pitää vyöhykkeiden 1 ja 2 äänenvoimakkuustasot
synkronoituina yhdistämällä vyöhykkeet. Toisen yhdistetyn
alueen äänenvoimakkuuden säätäminen vaikuttaa molempiin
alueisiin.
Valitse
> Asetukset > VYÖHYKE > VYÖHYKE 2 >
YHDISTÄ VYÖHYKKEESEEN 1.
Kun vyöhykkeet 1 ja 2 on yhdistetty, näkyy
äänenvoimakkuusnäytössä vyöhykkeiden 1 ja 2 välissä.
HUOMAUTUS: kun vyöhykkeet 1 ja 2 on yhdistetty, niiden
äänenvoimakkuutta ei voi säätää erikseen.
9
Vyöhykkeen 3 äänenvoimakkuuden hallinnan
ottaminen käyttöön yhdistetystä vahvistimesta
Stereo hallitsee vyöhykkeen 3 äänenvoimakkuutta
oletusarvoisesti, mutta sitä voi hallita myös yhdistetystä
vahvistimesta.
> Asetukset > VYÖHYKE.
1 Valitse
2 Valitse vyöhyke 3.
3 Poista valintaruudun valinta valitsemalla VOIMAKKUUDEN
SÄÄTÖ.
Vyöhykkeen äänisignaali siirretään vahvistimeen kiinteänä
linjatason lähtönä.
Vyöhykkeen poistaminen käytöstä
Voit poistaa käytöstä tarpeettoman vyöhykkeen ja poistaa sen
äänentasosivuilta. Kun vyöhyke on poistettu käytöstä, sen
asetuksia ei voi muuttaa. Vyöhykettä 1 ei voi poistaa käytöstä.
> Asetukset > VYÖHYKE.
1 Valitse
2 Valitse vyöhyke.
3 Poista valintaruudun valinta valitsemalla VYÖHYKE
KÄYTÖSSÄ.
Sisäisten vahvistinten poistaminen käytöstä
Jos et liitä kaiuttimia suoraan vyöhykkeisiin 1 ja 2, voit vähentää
virrankulutusta poistamalla sisäiset vahvistimet käytöstä.
> Asetukset > VYÖHYKE.
1 Valitse
2 Poista valintaruudun valinta valitsemalla SISÄINEN
VAHVISTIN KÄYTÖSSÄ.
Virta-asetukset
Valitse
> Asetukset > VIRTA-ASETUKSET.
HUOMAUTUS: kun valintaruutu on valittu, asetus on käytössä.
Kun valintaruutu on tyhjä, asetus ei ole käytössä.
VIRRANSÄÄSTÖ: säästää akkuvirtaa sammuttamalla LCDnäytön taustavalon, kun näyttöä ei ole käytetty minuuttiin.
VALMIUSTILA: käyttää vähän virtaa kuluttavaa valmiustilaa sen
sijaan, että stereo sammutettaisiin kokonaan. Kun tämä on
käytössä, stereo käynnistyy paljon tavallista nopeammin,
mutta se käyttää enemmän akun virtaa kuin sammutettuna
(Valmiustilan ottaminen käyttöön, sivu 2).
NRX-VIRTA: kytkee tai katkaisee virran, jota stereo antaa
valinnaiselle NRX sarjan kiinteille kaukosäätimille, jotka eivät
ole NMEA 2000 verkossa (Valinnaisen langallisen
kaukosäätimen määrittäminen, sivu 11).
SAMMUTA JÄRJESTELMÄ: lähettää kaikkiin verkkoon
yhdistettyihin laitteisiin sammutussignaalin.
®
Verkkoasetukset
Valitse
> Asetukset > VERKKO.
DHCP KÄYTÖSSÄ: määrittää laitteen DHCP-työasemaksi.
KIINTEÄ IP-OSOITE: voit määrittää laitteelle kiinteän IPosoitteen (Kiinteän IP-osoitteen määrittäminen, sivu 10).
TIEDOT: näyttää tietoja verkon määrityksistä.
LISÄASETUKSET: voit määrittää DHCP-palvelimen ja palauttaa
stereon kaikkien verkkoasetusten oletusarvot.
TALLENNA: voit tallentaa verkkoasetusten muutokset.
Stereon määrittäminen DHCP-palvelimeksi
Jos olet liittänyt kaksi FUSION PartyBus stereota yhteen
suoraan tai liittänyt useita stereoita yhteen verkkokytkimen tai
langattoman tukiaseman kautta etkä ole asentanut reititintä, vain
yksi FUSION PartyBus stereo tarvitsee määrittää DHCPpalvelimeksi.
> Asetukset > VERKKO > KIINTEÄ IP-OSOITE >
1 Valitse
TALLENNA.
10
Voit määrittää kiinteän IP-osoitteen (Kiinteän IP-osoitteen
määrittäminen, sivu 10).
> Asetukset > VERKKO > LISÄASETUKSET >
2 Valitse
DHCP‑PALVELIN > DHCP KÄYTÖSSÄ > TALLENNA.
Voit määrittää DHCP-palvelimen IP-osoitealueen (DHCPasetukset, sivu 10).
Kiinteän IP-osoitteen määrittäminen
Jos stereolle on määritetty kiinteä IP-osoite, sen IP-osoite on
automaattisesti 192.168.0.1. IP-osoitetta voi muuttaa.
Jos stereo on DHCP-työasema verkossa, ja et halua, että
DHCP-palvelin määrittää sille IP-osoitteen automaattisesti, voit
määrittää kiinteän IP-osoitteen.
HUOMAUTUS: kaikilla verkossa olevilla laitteilla on oltava
yksilöivä IP-osoite. Jos valitset kiinteän IP-osoitteen, joka on jo
käytössä verkossa, laitteet eivät toimi oikein.
> Asetukset > VERKKO > KIINTEÄ IP-OSOITE.
1 Valitse
Valitse
vaihtoehto:
2
• Voit määrittää IP-osoitteen valitsemalla IP ja kirjoittamalla
IP-osoitteen.
• Voit määrittää aliverkon peitteen valitsemalla PEITE ja
kirjoittamalla aliverkon peitteen.
HUOMAUTUS: aliverkon peitteen on vastattava kaikkia
muita verkossa olevia laitteita, jotta se toimii oikein.
Tyypillinen aliverkon peite on 255.255.255.0.
• Määritä oletusyhdyskäytävän IP-osoite valitsemalla
YHDYSKÄYTÄVÄ ja kirjoittamalla yhdyskäytävän IPosoite.
HUOMAUTUS: oletusyhdyskäytäväksi määritetään
tavallisesti verkon DHCP-palvelimen IP-osoite.
Valitse
TALLENNA.
3
DHCP-asetukset
Valitse
> Asetukset > VERKKO > LISÄASETUKSET >
DHCP‑PALVELIN.
DHCP KÄYTÖSSÄ: määrittää laitteen DHCP-palvelimeksi
verkossa.
ALOITUS-IP: määrittää DHCP-palvelimen IP-osoitealueen
ensimmäisen IP-osoitteen.
LOPETUS-IP: määrittää DHCP-palvelimen IP-osoitealueen
viimeisen IP-osoitteen.
Verkkoasetusten nollaaminen
Voit palauttaa kaikkien stereon verkkoasetusten oletusarvot.
Valitse
> Asetukset > VERKKO > NOLLAA > KYLLÄ.
Päivitysasetukset
Valitse
> Asetukset > PÄIVITÄ.
HUOMAUTUS
Älä sammuta stereota tai katkaise virransaantia
ohjelmistopäivityksen aikana. Jos virta katkaistaan
ohjelmistopäivityksen aikana, stereo voi lakata vastaamasta.
HUOMAUTUS:
• Päivitä stereon ohjelmisto USB-muistitikulta, joka on alustettu
FAT32-tiedostojärjestelmään. Jos stereo on yhdistetty
langattomaan verkkoon, ohjelmiston voi päivittää
älypuhelimen FUSION-Link sovelluksella.
• Älä katkaise virtaa stereosta päivityksen aikana.
• Stereo saattaa käynnistyä uudelleen muutaman kerran
ohjelmistopäivityksen aikana. Se on normaalia.
• Stereossa voi ohjelmoida vain uudempia ohjelmistoversioita.
STEREO: päivittää stereon käyttämällä kelvollista ohjelmiston
päivitystiedostoa liitetyltä USB-muistikortilta.
Yleiset asetukset
NRX-ETÄKÄYTTÖ: päivittää valinnaisen NRX kaukosäätimen,
joka on liitetty NMEA 2000 -porttiin tai yhdistetty NMEA 2000
verkkoon, käyttämällä kelvollista ohjelmiston
päivitystiedostoa liitetyltä USB-muistikortilta.
DAB-MODUULI: päivittää valinnaisen DAB-moduulin, joka on
liitetty SIRIUS XM -porttiin, käyttämällä kelvollista ohjelmiston
päivitystiedostoa liitetyltä USB-muistikortilta.
TEHDASNOLLAUS: palauttaa kaikkien asetusten
tehdasoletukset.
Muut stereon hallintavaihtoehdot
Yhteyden muodostaminen Garmin kelloon
®
Luettelo yhteensopivista Garmin kelloista on osoitteessa
www.fusionentertainment.com.
Lisätietoja kellosta on sen käyttöoppaassa osoitteessa
www.garmin.com/manuals.
1 Asenna kellon oppaan ohjeiden avulla FUSION-Link Lite™
sovellus Connect IQ™ kaupasta kelloon.
2 Valitse stereossa BT-lähde.
> ETSINTÄTILA.
3 Valitse
Stereo on havaittavissa kahden minuutin ajan.
4 Tuo kello enintään 3 metrin (10 jalan) päähän stereosta.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista
ANT laitteista pariliitoksen muodostamisen aikana.
5 Avaa kellossa FUSION-Link Lite sovellus.
Kun avaat sovelluksen kellossa ensimmäisen kerran, kello
muodostaa automaattisesti pariliitoksen ja yhteyden
stereolaitteeseen. Jos haluat pariliittää kellon johonkin
toiseen stereoon, valitse FUSION-Link Lite sovelluksessa
Asetukset > Pariliitä uusi.
6 Hallitse äänentoistoa kellon FUSION-Link Lite sovelluksella.
Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteydet toisiinsa
automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan
ja kun sovellus on auki kellossa.
®
Yhdistäminen ARX70 kaukosäätimeen
1 Valitse stereossa BT-lähde.
> ETSINTÄTILA.
2 Valitse
Tuo
ARX70
kaukosäädin enintään 10 metrin (33 jalan)
3
päähän stereosta.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista ANT
laitteista pariliitoksen muodostamisen aikana.
4 Paina ARX70 kaukosäätimen painiketta, kunnes tilan
merkkivalo alkaa vilkkua vuorotellen vihreänä ja punaisena.
Kaukosäädin etsii stereota. Kun kaukosäätimen pariliitos
onnistuu, tilan merkkivalo palaa hetken vihreänä ja sammuu.
Jos kaukosäädin ei löydä stereota, tilan merkkivalo palaa hetken
punaisena ja sammuu.
Langaton FUSION-Link kaukosäädinsovellus
FUSION-Link kaukosäädinsovelluksella voit säätää
yhteensopivan Apple tai Android laitteen kautta stereon
äänenvoimakkuutta, vaihtaa lähteen, hallita toistoa, valita ja
hallita radion esiasetuksia ja muuttaa joitakin stereon
asetuksia.Sovelluksella voi määrittää stereon DSP-profiileja.
Sovellus on yhteydessä stereoon mobiililaitteen langattoman
yhteyden kautta. Yhteensopiva laite on yhdistettävä stereoon
Bluetooth tai Wi‑Fi tekniikalla, jotta sovellusta voi käyttää.
Jos stereo on liitetty verkkoon Wi‑Fi tukiaseman kautta, sovellus
voi olla yhteydessä stereoon verkon kautta. Siten saadaan
käyttöön suurempi kantama kuin Bluetooth yhteydellä.
Muut stereon hallintavaihtoehdot
Katso lisätietoja FUSION-Link kaukosäädinsovelluksesta
yhteensopiviin Apple tai Android laitteisiin Apple App Store tai
Google Play™ kaupasta.
SM
FUSION-Link™ verkkotekniikka
FUSION-Link verkkotekniikan avulla voit hallita yhteensopivia
FUSION viihdejärjestelmiä kattavasti yhteensopivista
monitoiminäytöistä, joita on asennettu aluksen ohjauksen,
ohjaamon tai navigointiaseman lähelle. Se selkiyttää viihteen
hallintaa ja ohjaamon tilaa.
Lisäksi käytettävä monitoiminäyttö toimii portaalina, josta voit
hallita kaikkea aluksen äänentoistoa riippumatta siitä, mihin
aluksen kohtaan liitetty stereo on asennettu. FUSION-Link
yhteensopivan stereon voi asentaa pois näkyvistä, jos tilaa ei
ole paljon, ja käyttäjien tarvitsee päästä käsiksi stereoon
ainoastaan siirrettävä levyn vaihtamista varten.
Tämän laitteen FUSION-Link tekniikka pystyy käyttämään
yhteyksiä nykyisten alan standardiverkkojen kautta (esimerkiksi
Ethernet ja langaton Wi‑Fi tekniikka).
Tämän laitteen FUSION-Link tekniikka pystyy käyttämään
yhteyksiä nykyisten alan NMEA 2000 standardiverkkojen kautta.
Katso luettelo FUSION kumppaniyritysten valmistamista
FUSION-Link yhteensopivista laitteista osoitteesta
www.fusionentertainment.com.
NMEA 2000 kaukosäädin ja näyttö
Stereota voi hallita yhteensopivilla kiinteillä FUSION
kaukosäätimillä, jotka on asennettu veneen äänivyöhykkeille.
Viihdejärjestelmää käytetään kaukosäätimellä samalla tavalla
kuin päästereolaitteesta.
Kiinteät FUSION kaukosäätimet toimivat nykyisessä NMEA
2000 verkossa, joten niitä ei tarvitse liittää suoraan stereoon.
Stereota voi hallita kaikilla kaukosäätimillä, jotka ovat
yhteydessä samaan NMEA 2000 verkkoon kuin stereo.
Jos veneessä ei ole NMEA 2000 verkkoa, voit liittää yksittäisen
FUSION kaukosäätimen suoraan tai luoda FUSION
kaukosäädinverkon, jonka kautta voit liittää useita kiinteitä
FUSION kaukosäätimiä suoraan stereon NMEA 2000 liitäntään.
Lisätietoja on stereon ja kaukosäätimen mukana toimitetuissa
asennusohjeissa.
Kiinteää FUSION kaukosäädintä voi käyttää myös NMEA
näyttönä, jossa näkyy NMEA navigointitietoja tai veneen
suorituskykytietoja muista NMEA laitteista, jotka on liitetty
nykyiseen NMEA 2000 verkkoon. Kaukosäätimen mukana
toimitetuissa ohjeissa on lisätietoja tuetuista NMEA 2000 PGN
tiedoista.
®
Valinnaisen langallisen kaukosäätimen määrittäminen
HUOMAUTUS
Stereo on oletusarvoisesti määritetty toimimaan NMEA 2000
verkon kanssa, ja valinnaisen NRX-VIRTA vaihtoehdon saa
ottaa käyttöön ainoastaan, kun valinnainen kaukosäädin on
liitetty suoraan stereoon. Jos tämä vaihtoehto otetaan käyttöön,
kun stereo liitetty NMEA 2000 verkkoon, voi vioittaa muita
NMEA 2000 verkon laitteita.
Jos liität valinnaisen langallisen NRX kaukosäätimen suoraan
stereoon etkä NMEA 2000 verkon kautta, lisämääritystä
tarvitaan.
> Asetukset > NMEA.
1 Valitse
Valitse
vaihtoehto:
2
• Jos olet liittänyt sekä stereon että valinnaisen kiinteän
kaukosäätimen NMEA 2000 verkkoon, varmista että NRXVIRTA vaihtoehtoa ei ole valittu. Siten valinnainen
kaukosäädin saa virtaa NMEA 2000 verkosta.
• Jos olet liittänyt valinnaisen langallisen kaukosäätimen
suoraan stereoon NMEA 2000 liitännän kautta, valitse
11
NRX-VIRTA vaihtoehto. Siten valinnainen kaukosäädin
saa virtaa stereosta.
NMEA 2000 tiedot
NMEA 2000 on suorituin alusten välisen tiedonsiirron standardi.
Se on muodostunut standardiksi, jonka avulla navigointi- ja
moottorinhallintatietoja lähetetään alusten välillä. FUSION
esittelee alan ensimmäisen tuotteen, jonka äänen
kaukosäädinlaitteet sisältävät NMEA 2000 toiminnon. Sen
ansiosta käyttäjä voi seurata NMEA 2000 verkossa
käytettävissä olevien NMEA lauseiden sarjaa liitetyllä
kaukosäätimellä.
Voit tarkistaa tuettujen NMEA lauseiden täydellisen luettelon
osoitteesta www.fusionentertainment.com.
• Ota yhteys FUSION myyjään tai lähetä sähköpostia
osoitteeseen FUSION osoitteessa
www.fusionentertainment.com.
Apple AirPlay äänessä on lyhyitä taukoja
• Varmista, että Apple laitetta ei ole peitetty eikä sen lähellä ole
esteitä.
• Varmista, että Apple laitteesta on hyvä yhteys samaan Wi‑Fi
verkkoon, jossa stereo on.
• Varmista, että Apple laitetta ei ole yhdistetty stereoon
Bluetooth ja Wi‑Fi tekniikalla.
Sekä Bluetooth että Wi‑Fi yhteyden käyttäminen voi
aiheuttaa toistoon katkoja.
Bluetooth äänessä on lyhyitä taukoja
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen www.fusionentertainment.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
• Varmista, että mediasoitinta ei ole peitetty eikä sen lähellä
ole esteitä.
Bluetooth tekniikka toimii parhaiten, kun laitteiden välillä on
suora näköyhteys.
• Tuo mediasoitin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
stereosta.
• Poista ETSINTÄTILA-asetus käytöstä, kun olet pariliittänyt
Bluetooth laitteen stereoon.
Ohjelmistopäivitykset
Stereo ei näytä kaikkia kappaletietoja Bluetooth
lähteestä
Liite
Apollo RA670 -laitteen rekisteröiminen
Varmista yhteensopivuus päivittämällä kaikkien FUSION
laitteiden ohjelmisto asennusajankohtana.
Ohjelmiston voi päivittää USB-muistitikun avulla. Muistitikun ei
tarvitse olla alustettu NTFS-tiedostojärjestelmään. Voit tarkistaa
ohjelmistopäivitykset ja ohjeet laitteen päivittämiseen USBmuistitikun avulla laitteen tuotesivulta osoitteessa
www.fusionentertainment.com/marine.
Jos stereo on liitetty FUSION PartyBus verkkoon Wi‑Fi
reitittimen kautta, ohjelmiston voi päivittää myös FUSION-Link
kaukosäädinsovelluksella yhteensopivassa Apple tai Android
laitteessa. Voit ladata sovelluksen ja päivittää laitteen
ohjelmiston Apple App Store tai Google Play kaupasta.
Vianmääritys
Stereo ei reagoi painikkeiden painalluksiin
• Paina -painiketta, kunnes stereo sammuu, ja nollaa stereo
käynnistämällä se uudelleen.
• Nollaa stereo katkaisemalla siitä virta kahdeksi minuutiksi.
Stereo lukittuu aina ollessaan yhteydessä Apple
laitteeseen
• Nollaa stereo painamalla virtapainiketta pitkään.
• Nollaa Apple laite. Lisätietoja on osoitteessa www.apple.com.
• Varmista, että Apple laitteessa on uusin iTunes versio ja
käyttöohjelmisto.
®
Stereo ei löydä yhdistettyä Apple laitetta
• Varmista, että Apple laite tukee iAP2 (Interface Accessory
Protocol 2) -yhteyskäytäntöä. Tämä stereo ei tue iAP1laitteita.
• Varmista, että Apple laitteessa on uusin iTunes versio ja
käyttöohjelmisto.
• Varmista, että Apple laitteessa on uusin FUSION-Link
sovelluksen versio.
• Nollaa Apple laite.
Lisätietoja on osoitteessa www.apple.com.
Kappaleen tietojen, kuten kappaleen ja esittäjän nimen,
kappaleen keston ja albumin kansikuvan, saatavuus riippuu
mediasoittimen ja musiikkisovelluksen ominaisuuksista.
Verkon vianmääritys
Jos FUSION PartyBus laitteet eivät näy verkossa tai niihin ei
saa yhteyttä, tarkista seuraavat:
• Varmista, että vain yksi laite, stereo tai reititin, on määritetty
DHCP-palvelimeksi.
• Varmista, että kaikki FUSION PartyBus laitteet,
verkkokytkimet, reitittimet ja langattomat tukiasemat on liitetty
verkkoon ja että ne ovat käynnissä.
• Varmista, että langattomat FUSION PartyBus laitteet on
yhdistetty verkossa olevaan langattomaan reitittimeen tai
langattomaan tukiasemaan.
• Jos olet määrittänyt kiinteät IP-osoitteet, varmista että joka
laitteella on yksilöivä IP-osoite, että IP-osoitteiden
ensimmäiset kolme numeroa vastaavat toisiaan ja että
kaikissa laitteissa on sama aliverkon peite.
• Jos olet tehnyt kokoonpanomuutoksia, jotka voivat aiheuttaa
verkon ongelmia, palauta kaikki verkkoasetukset
oletusarvoihin.
Verkon tilakuvakkeet
Verkon tilakuvake näkyy joissakin stereon näytöissä. Tästä
taulukosta näet kuvakkeen ulkoasun, ja siitä on apua myös
FUSION PartyBus verkon vianmäärityksessä (Verkon
vianmääritys, sivu 12).
Stereo on liitetty suoraan verkkoon.
Stereo ei havaitse verkkoa. Ethernet-kaapelia ei ehkä ole liitetty tai
verkossa voi olla muita ongelmia.
Tekniset tiedot
Paino
750 g (26,5 unssia)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX6 ja IPX7 (vain stereon
etupaneeli oikein asennettuna)1
Käyttölämpötila
0–50°C (32–122°F)
Säilytyslämpötila
–20–70°C (–4–158°F)
1 Laite kestää satunnaisen upottamisen veteen enintään 1 metriin 30 minuutin ajaksi ja on suojattu voimakkailta vesisuihkuilta. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/waterrating.
12
Liite
Yläpuolen mitat
Tulojännite
10,8–16 Vdc
Virta (enintään)
15 A
Virta (mykistetty)
Alle 700 mA
Virta (sammuksissa, valmiustila käytössä)
50 mA
Virta (sammuksissa, valmiustila ei käytössä)
35 mA
Sulake
15 A, mini blade -tyyppinen
NMEA 2000 LEN (9 Vdc)
1 (50 mA)
Langaton käyttöalue Bluetooth Enintään 10 m (30 jalkaa)
Langaton käyttöalue ANT
Enintään 3 m (10 jalkaa)
Langattomat taajuudet/yhteyskäytännöt
Bluetooth 2,4 GHz (nimellinen 13,29
dBm–)
ANT 2,4 GHz (nimellinen 6,92 dBm–)
Kompassin turvaväli
20 cm (7,87 tuumaa)
Sisäinen, luokan D vahvistin
157 mm (6,18 tuumaa)
Musiikin toistoteho/kanava 4 x 70 W (enintään 2 ohm)
130 mm (5,10 tuumaa)
Toiston huipputeho
Enintään 280 W
Toistoteho/kanava
4 x 43 W RMS (tulo 14,4 Vdc, 2 ohm, 10
% THD)1
4 x 26 W RMS (tulo 14,4 Vdc, 4 ohm, 10
% THD)1
21 mm (0,83 tuumaa)
10 mm (0,39 tuumaa)
Linjalähdön taso (enintään) 5,5 V (huipputeho)
AUX-tulon taso (tyypillinen) 1 V RMS
Virittimen taajuudet
Viritin
Eurooppa
Australaasia
Yhdysvallat
Japani
FM-radion taajuus- 87,5–108 MHz
alue
87,5–107,9 MHz 76–95 MHz
FM-taajuuden
tarkkuus
200 kHz
50 kHz
AM-radion taajuus- 522–1620 kHz
alue
530–1710 kHz
522–1620 kHz
AM-taajuuden
tarkkuus
10 kHz
9 kHz
50 kHz
9 kHz
Stereon mittapiirrokset
Sivun mitat
21 mm (0,83 tuumaa)
102 mm (4,0 tuumaa)
68 mm (2,68 tuumaa)
49 mm (1,93 tuumaa)
1 Stereo
Liite
saattaa rajoittaa lähtötehoa, jotta vahvistin ei ylikuumene ja äänen dynamiikka säilyy.
13
Hakemisto
A
AirPlay 3
AM 5, 8
Android laite 4
Android laitteet 4, 11
ANT laitteet 11
Apple laite 4, 12
Apple laitteet 4, 11
asetukset 2, 3, 9, 10
B
basso 2
bassokaiutin 3
Bluetooth laitteet 3, 4, 11
V
vahvistin 10
valmiustila 2
verkko 4, 8–10, 12
verkon määritys 10
vianmääritys 12
voimakkuus 2, 9
säätäminen 2
W
Wi‑Fi tekniikka 10
Ä
ääni 2
D
DAB 5, 8
digitaalinen ääni 3
diskantti 2
DSP 3
E
esiasetukset 8
F
FM 5, 8
FUSION PartyBus verkko 8, 10, 12
FUSION-Link 11
H
herkkyys 2
hälytykset 6
K
kaiutinalueet 2
kaiutinvyöhykkeet 9, 10
kaukosäädin 11
kello 11
kieli 9
kirkkaus 2
kuvakkeet 12
L
laite, rekisteröinti 12
laitteen rekisteröiminen 12
lisälaitetulo 2, 3
lähde 1, 3, 9
M
mediasoitin 4
mykistys 2
N
NMEA 2000 11, 12
nollaaminen 8, 9
O
optinen ääni 3
R
radio
AM 5
FM 5
SiriusXM 5–8
S
SiriusXM 5, 8
lapsilukko 7
Satellite Radio 5, 7
T
taustavalo 2
tehdasasetukset 10
tuotteen rekisteröiminen 12
U
USB 4, 5
flash-asema 4
USB-laitteet 3, 4
14
Hakemisto
09 369 2900
1300 736 012
+44 (0) 370 850 1244
623 580 9000
+64 9 369 2900
®
FUSIONENTERTAINMENT.COM
Marraskuu 2019
Painettu Taiwanissa
190-02516-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement