Fusion MS-RA670 Apollo Marine Entertainment System Handleiding

Fusion MS-RA670 Apollo Marine Entertainment System Handleiding
FUSION
Apollo™ MS-RA670
®
GEBRUIKERSHANDLEIDING
®
NEDERLANDS
FUSIONENTERTAINMENT.COM
© 2019 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin
behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of
organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.fusionentertainment.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit
product.
Garmin , ANT , FUSION en het Fusion logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Apollo™, Connect IQ™,
FUSION-Link™, FUSION-Link Lite™ en FUSION PartyBus™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder
uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
®
®
SM
Apple ,AirPlay , iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd
in de Verenigde Staten en andere landen. Android™ en Google Play™ zijn handelsmerken van Google Inc. Het BLUETOOTH woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor
het gebruik van deze merken door Garmin is een licentie verkregen. NMEA 2000 en het NMEA 2000 logo zijn geregistreerde handelsmerken van de National Marine Electronics Association.
SiriusXM , SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™ en alle desbetreffende woordmerken en logo's zijn handelsmerken van Sirius XM Radio Inc. Alle rechten voorbehouden. Overige handelsmerken
en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
®
®
®
®
®
®
®
M/N: A03657 IC: 1792A-03657
Inhoudsopgave
De code voor ouderlijk toezicht wijzigen
SiriusXM Problemen oplossen
SiriusXM gegevens wissen
8
8
8
Aan de slag
1
Bedieningselementen op de stereo
Stereo-scherm
Een bron selecteren
Tekst invoeren
De helderheid van het scherm en de knop aanpassen
Stand-bymodus inschakelen
1
1
1
2
2
2
DAB afspelen
8
De tunerregio instellen
Zoeken naar DAB-stations
Een ander DAB-station kiezen
Een DAB-station in een lijst selecteren
Een DAB-station selecteren in een categorie
8
8
8
9
9
Audiobediening
2
Voorinstellingen
9
Het volume aanpassen
Alle aangesloten stereo's dempen
Tonen aanpassen
De instelling Luid uitschakelen voor een zone
De versterking aanpassen voor een extern toestel
Het volume van bron en zone synchroniseren
Luidsprekerzones
Extra audio-instellingen voor een zone aanpassen
Het subwooferfilter aanpassen
DSP-instellingen
De DSP-instellingen configureren
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
Een zender als voorinstelling instellen
Een voorinstelling in een lijst selecteren
Voorinstellingen verwijderen
9
9
9
FUSION PartyBus netwerken
9
Mediaspeler aansluiten
3
Een Apple toestel verbinden met gebruik van AirPlay
Een AirPlay wachtwoord instellen
Een extern toestel aansluiten
Optische audio-aansluiting
Een UPnP-toestel verbinden
3
3
3
4
4
Afspelen op Bluetooth mediatoestellen
4
Een compatibel Bluetooth toestel verbinden
Informatie over het bereik van Bluetooth
Een andere Bluetooth bron selecteren
Bluetooth broninstellingen
4
4
4
4
Afspelen via een USB-toestel
4
Compatibiliteit USB-toestel
Muziek afspelen vanaf een USB-bron
Aansluiten op een USB-toestel
Instellingen USB-bron
5
5
5
5
Radio
5
De tunerregio instellen
Een andere radiozender kiezen
5
5
SiriusXM Satellite Radio
5
De SiriusXM bron inschakelen
De SiriusXM radio-id zoeken
Een SiriusXM abonnement activeren
Een categorie selecteren
De Replay modus gebruiken
Waarschuwingen
Een waarschuwing voor een artiest of nummer
toevoegen
Teams voor wedstrijdwaarschuwingen toevoegen
Actieve waarschuwingen weergeven
Waarschuwingen beheren
TuneMix™ functie
Een TuneMix verzameling maken en aanpassen
Een TuneMix verzameling starten en stoppen
SportsFlash functie
Teams toevoegen om SportsFlash waarschuwingen te
ontvangen
SportsFlash teamprioriteit wijzigen
De TuneStart™ functie inschakelen
Ouderlijk toezicht
Ontgrendelen van ouderlijk toezicht
Kanalen vergrendelen
Alle vergrendelde kanalen vrijgeven
5
5
5
6
6
6
Inhoudsopgave
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
Streamen van een FUSION PartyBus stereo op het netwerk
9
Het streamen van een FUSION PartyBus toestel op het netwerk
stoppen
9
UPnP-weergave via het netwerk
10
Algemene instellingen
10
Instellingen voor luidsprekerzone
Een zonenaam instellen
Zones koppelen
Volumeregeling van zone 3 inschakelen vanaf een
aangesloten versterker
Een zone uitschakelen
De interne versterkers uitschakelen
Voedingsopties
Netwerkinstellingen
De stereo instellen als de DHCP-server
Een vast IP-adres instellen
DHCP-instellingen
Netwerkinstellingen herstellen
Opties bijwerken
10
10
10
Extra stereobedieningsopties
11
Verbinden met een Garmin® horloge
Verbinding maken met een ARX70 afstandsbediening
FUSION-Link Draadloze afstandsbedienings-app
FUSION-Link™ netwerktechnologie
NMEA 2000 Afstandsbediening en scherm
Bekabelde afstandsbediening configureren
Informatie over NMEA 2000
11
12
12
12
12
12
12
Appendix
12
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
Uw Apollo RA670 registreren
12
Software-updates
13
Problemen oplossen
13
De stereo reageert niet op het indrukken van knoppen
13
De stereo wordt steeds afgesloten na aansluiting op een
Apple toestel
13
De stereo kan mijn verbonden Apple toestel niet vinden
13
Mijn Apple AirPlay audio wordt steeds kort onderbroken
13
Mijn Bluetooth audio wordt steeds kort onderbroken
13
Op de stereo wordt niet alle informatie over de nummers op
mijn Bluetooth bron weergegeven
13
Netwerkproblemen oplossen
13
Netwerkstatuspictogrammen
13
Specificaties
13
Tekeningen stereo-afmeting
14
Afmetingen zijkant
14
Afmetingen bovenkant
14
Index
15
i
Aan de slag
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Bedieningselementen op de stereo
Knop Functie
Knop • Draai om het volume aan te passen.
◦ Als u het volume aanpast, drukt u op de knop om te
schakelen tussen zones.
◦ Houd de knop ten minste één seconde ingedrukt om het
subwooferniveau aan te passen als u het volume aanpast.
• Draai de knop om door de menu's te bladeren of een instelling aan te passen.
• Druk in een menu op de knop om de gemarkeerde optie te
selecteren.
• Op een scherm met tabbladen houdt u een tabblad, zoals het
tabblad PARTYBUS, minstens één seconde ingedrukt om dit
te open.
• Druk op deze knop om de stereo in te schakelen.
• Druk om het geluid te dempen of weer hoorbaar te maken.
• Houd deze knop ingedrukt om de stereo uit te schakelen.
• Druk in om het menu te openen.
• Druk op deze knop als u wilt terugkeren naar het vorige
scherm in het menu.
• Houd deze knop ingedrukt om het menu te sluiten.
• Druk hierop om de bron te wijzigen.
• Houd deze knop ingedrukt om het menu PARTYBUS te
openen.
• Druk in om naar het begin van de track of naar de vorige
track te gaan als u een geschikte bron gebruikt.
• Houd deze knop ingedrukt om het nummer terug te spoelen
als u een geschikte bron gebruikt.
• AM, FM of SiriusXM (in de Live modus) bron:
◦ Druk in om af te stemmen op de vorige zender of voorkeuzezender.
◦ Houd ingedrukt om sneller af te stemmen (alleen in handmatige modus).
• SiriusXM (in Replay modus) bron:
◦ Druk in om naar het vorige nummer te gaan.
◦ Houd deze knop ingedrukt om de huidige track terug te
spoelen.
• DAB bron:
◦ Druk hierop om terug te gaan naar het vorige DAB-station
in de verzameling. Als u het begin van de huidige verzameling bereikt, schakelt de stereo automatisch over naar het
laatst beschikbare station in de vorige verzameling.
◦ Houd deze knop ingedrukt om de verzameling te wijzigen.
Knop Functie
• Druk hierop om afspelen te pauzeren of te hervatten.
• AM/FM:
◦ Druk hierop om de afstemmodi te doorlopen (automatisch,
handmatig en voorkeuzezenders).
◦ Houd deze knop ingedrukt om de geselecteerde zender in
te stellen als voorkeuzezender.
• SiriusXM bron:
◦ Houd deze knop ingedrukt om te schakelen tussen de
Replay modus en de Live modus.
◦ Druk in de Live modus op deze knop om de afstemmodi te
doorlopen (handmatig, categorie en voorkeuzezenders).
◦ Druk in de Replay modus op deze knop om te pauzeren en
af te spelen.
• DAB bron: Druk in om te zoeken naar DAB-stations.
• Druk in om naar het volgende nummer te gaan als u een
geschikte bron gebruikt.
• Houd ingedrukt om de track vooruit te spoelen als u een
geschikte bron gebruikt.
• AM, FM of SiriusXM (in de Live modus) bron:
◦ Druk in om af te stemmen op de volgende zender of voorkeuzezender.
◦ Houd ingedrukt om sneller af te stemmen (alleen in handmatige modus).
• SiriusXM (in Replay modus) bron:
◦ Druk in om naar het volgende nummer te gaan, indien van
toepassing.
◦ Houd deze knop ingedrukt om de huidige track door te
spoelen.
• DAB bron:
◦ Druk hierop om verder te gaan naar het volgende DABstation in de verzameling. Als u het einde van de huidige
verzameling bereikt, schakelt de stereo automatisch over
naar het eerste beschikbare station in de volgende verzameling.
◦ Houd deze knop ingedrukt om de verzameling te wijzigen.
Stereo-scherm
De informatie die wordt weergegeven op het scherm varieert
afhankelijk van de geselecteerde bron. In dit voorbeeld speelt
het toestel een track af op een toestel dat is verbonden met
Bluetooth draadloze technologie.
®
Bron
Netwerkstatus (Netwerkstatuspictogrammen, pagina 13)
Artwork van album (indien beschikbaar van een compatibele bron)
Trackdetails
Verstreken tijd, afspeelduur en het huidige tracknummer van het
totale aantal tracks in de afspeellijst (indien beschikbaar)
Een bron selecteren
1 Selecteer .
2 Draai de knop om een bron te selecteren.
3 Druk op de knop om de bron te selecteren.
OPMERKING: Sommige bronnen worden weergegeven in
het bronselectiescherm wanneer ze niet zijn aangesloten op
de stereo. Het USB-pictogram is rood wanneer er geen USBtoestel of -kabel is aangesloten.
Aan de slag
1
Tekst invoeren
1
2
3
4
5
Selecteer in een veld waarin u tekst kunt invoeren om de
bestaande tekens te wissen.
Selecteer indien nodig of om cijfers of letters te
gebruiken.
Selecteer indien nodig om te wijzigen.
Draai de knop om een teken te kiezen en druk op de knop
om deze te selecteren.
Selecteer om de nieuwe tekst op te slaan.
De helderheid van het scherm en de knop
aanpassen
OPMERKING: Als u de dimdraad op de kabelgeleider hebt
aangesloten op de verlichtingsdraad van de boot, worden de
schermverlichting en de knop automatisch gedimd wanneer de
lichten van de boot aanstaan. Dit kan invloed hebben op de
instelling van de helderheid.
> Instellingen > HELDERHEID.
1 Selecteer
2 Pas de helderheid aan.
Stand-bymodus inschakelen
U kunt de stereo instellen op een stand-bymodus met laag
energieverbruik wanneer u de startschakelaar uitschakelt of
ingedrukt houdt. Wanneer u de startschakelaar inschakelt of
opnieuw op drukt, duurt het minder lang dan de gebruikelijke
30 seconden om in te schakelen.
OPMERKING: Als de stereo is ingesteld op de stand-bymodus
met laag energieverbruik, verbruikt deze nog steeds stroom uit
de accu. Het maximale opgenomen vermogen in de standbymodus is 50 mA.
Selecteer
> Instellingen > VOEDINGSOPTIES >
STAND-BYMODUS.
De stereo schakelt over naar stand-bymodus als u ingedrukt
houdt.
Audiobediening
Het volume aanpassen
1 Draai de knop om het volume aan te passen.
2 Druk indien nodig op de knop om tussen zones te schakelen.
TIP: Als u alle zones tegelijk wilt bedienen, drukt u de knop
herhaaldelijk in om GLOBAAL te selecteren.
Alle aangesloten stereo's dempen
U kunt snel het geluid dempen van deze stereo of van alle
stereo's die op het netwerk zijn aangesloten (FUSION PartyBus
netwerken, pagina 9).
1 Selecteer op een bron.
Het dempsymbool verschijnt en het geluid van deze stereo
wordt onderdrukt.
2 Druk op de knop en houd deze ingedrukt om DEMP
SYSTEEM te selecteren.
Het geluid van alle aangesloten stereo's wordt onderdrukt.
3 Druk op de knop om MAAK DEMPEN ONGEDAAN te
selecteren.
Het geluid van alle aangesloten stereo's wordt hersteld.
Tonen aanpassen
1
2
3
4
2
Selecteer
> Instellingen > ZONE.
Selecteer een zone.
Selecteer TOON.
Selecteer een optie:
• Gebruik de schuifregelaar om het niveau van elke toon
aan te passen.
• Druk op de knop om een toon te selecteren en draai de
knop om het niveau voor de toon aan te passen.
De instelling Luid uitschakelen voor een
zone
De instelling LUID behoudt de frequentieweergave bij lage
volumes en verhoogt de waargenomen luidheid bij hoge
volumes. Deze instelling is standaard ingeschakeld in alle
zones.
> Instellingen > ZONE.
1 Selecteer
2 Selecteer een zone.
3 Selecteer LUID om het selectievakje uit te schakelen.
De versterking aanpassen voor een extern
toestel
U kunt de versterking voor een aangesloten extern toestel
aanpassen om een volumeniveau te bereiken dat gelijk is aan
dat van andere mediabronnen. U kunt de versterking aanpassen
in stappen van 1 dB. U kunt ook de versterking voor digitale
bronnen instellen met behulp van een optische audioverbinding.
1 Selecteer een externe bron.
2 Selecteer een optie:
• Selecteer
om de versterking te vergroten.
• Selecteer
om de versterking te verkleinen.
OPMERKING: Om bij gebruik van een draadbare
mediaspeler met hoofdtelefoonuitgang de audiokwaliteit te
optimaliseren kan het nodig zijn om de volumeregeling op de
mediaspeler aan te passen in plaats van de versterking.
Het volume van bron en zone
synchroniseren
U kunt de volumeniveaus op één of alle zones synchroniseren
met bepaalde brontoestellen, zoals een Bluetooth bron.
> Instellingen > ZONE > TELEFOONVOLUME
1 Selecteer
ZONE SYNC.
2 Selecteer een zone of GLOBAAL.
Wanneer u het volume op het brontoestel aanpast, wordt het
volume op de geselecteerde zone ook aangepast.
Luidsprekerzones
U kunt luidsprekers in één gebied groeperen in een
luidsprekerzone. Hierdoor kunt u het geluidsniveau van de
zones apart regelen. U kunt bijvoorbeeld het geluid in de cabine
zachter zetten en aan dek harder.
U kunt de balans, het maximale volume, de toon, het
subwooferniveau, de subwooferfrequentie en de naam van elke
zone instellen en de andere zonespecifieke instellingen
configureren (Instellingen voor luidsprekerzone, pagina 10).
Extra audio-instellingen voor een zone aanpassen
> Instellingen > ZONE.
1 Selecteer
2 Selecteer een zone.
3 Selecteer MEER.
4 Selecteer een of meer opties:
OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle
zones.
• Als u het maximumvolume voor deze zone wilt beperken,
selecteert u VOLUMELIMIET en stelt u het niveau in.
• Als u het subwooferniveau voor deze zone wilt instellen,
selecteert u SUBWOOFERNIVEAU en stelt u het niveau
in.
Audiobediening
• Als u de balans van rechter- en linkerluidspreker voor
deze zone wilt bijstellen, selecteert u BALANS en stelt u
de balans in.
Het subwooferfilter aanpassen
U kunt via de instelling voor het subwooferfilter de
subwooferafsluitfrequentie voor elke zone regelen om de door
luidsprekers en subwoofer geproduceerde geluidsmix te
verbeteren. Audiosignalen boven de geselecteerde frequentie
worden niet doorgegeven aan de subwoofer.
OPMERKING: Als een DSP-instelling is toegepast op een zone,
kan deze instelling niet worden gewijzigd op de stereo. U kunt
de DSP-instelling voor de optimale afsluitfrequentie weergeven
zoals berekend door de DSP-controller, maar u kunt deze niet
aanpassen.
> Instellingen > ZONE.
1 Selecteer
2 Selecteer een zone.
3 Selecteer SUBWOOFERFREQUENTIE.
4 Selecteer een frequentie.
DSP-instellingen
Dit toestel is voorzien van DSP (Digital Signal Processing, ofwel
digitale signaalverwerking). U kunt vooraf geconfigureerde DSPinstellingen voor FUSION luidsprekers en versterkers
selecteren om geluidsreproductie op de geïnstalleerde locaties
te optimaliseren.
Alle DSP-instellingen worden geconfigureerd met gebruik van
de FUSION-Link™ app op afstand (FUSION-Link Draadloze
afstandsbedienings-app, pagina 12).
®
De DSP-instellingen configureren
U moet de FUSION-Link afstandsbedienings-app downloaden
en installeren op uw compatibele Apple of Android™ toestel
voordat u de DSP-instellingen kunt configureren (FUSION-Link
Draadloze afstandsbedienings-app, pagina 12).
U kunt de DSP-instellingen configureren om het geluid van elke
zone te optimaliseren met de geïnstalleerde luidsprekers,
versterkers en omgeving.
1 Via het instellingenmenu op uw Apple of Android toestel kunt
u verbinding maken met de stereo via Bluetooth technologie
of verbinding maken met hetzelfde draadloze netwerk als de
stereo.
2 Open de FUSION-Link afstandsbedienings-app op uw
compatibele Apple of Android toestel.
3 Selecteer indien nodig de stereo die u wilt configureren.
4 Selecteer Instellingen.
5 Selecteer indien nodig het tabblad MUSIC SETTINGS.
6 Selecteer Zone.
7 Selecteer een zone.
8 Selecteer DSP SETTINGS.
9 Configureer indien nodig de DSP-instellingen, afhankelijk van
de modellen van de FUSION luidsprekers en versterkers die
zijn aangesloten op de zone.
10 Herhaal deze stappen voor elke zone.
11 Nadat u klaar bent met het configureren van de DSPinstellingen voor alle zones, selecteert u een optie:
• Selecteer op een Apple toestel Instellingen > Zone >
SETTINGS > SEND DSP SETTINGS
• Selecteer op een Android toestel Instellingen > Zone >
SEND DSP SETTINGS.
®
Mediaspeler aansluiten
Mediaspeler aansluiten
VOORZICHTIG
Verwijder de mediaspeler altijd uit de stereo-installatie als u
deze niet gebruikt. Laat het toestel niet achter in uw vaartuig. Dit
verkleint de kans op diefstal en schade door extreme
temperaturen.
Verwijder de mediaspeler niet tijdens het varen en voorkom dat
de stereo-installatie u op enige manier kan afleiden terwijl u het
vaartuig bestuurt. Houd u aan alle wetgeving voor watersport die
betrekking heeft op het gebruik.
De stereo is geschikt voor verschillende mediaspelers,
waaronder smartphones en andere mobiele toestellen. U kunt
een compatibele mediaspeler aansluiten via een Bluetooth
draadloze verbinding of een USB-kabel op de USB-poort. De
stereo kan media afspelen van Universal Plug and Play (UPnP)
toestellen, zoals een Network Attached Storage (NAS) toestel,
die zijn verbonden met hetzelfde netwerk. De stereo kan media
afspelen vanaf een compatibel Apple toestel dat is verbonden
met hetzelfde netwerk, met de AirPlay functie.
®
Een Apple toestel verbinden met gebruik van
AirPlay
1 Via het instellingenmenu op uw Apple toestel maakt u
verbinding met hetzelfde draadloze netwerk als uw
compatibele FUSION stereo.
OPMERKING: U kunt sommige Apple toestellen op het
netwerk aansluiten via een bekabelde Ethernet-verbinding,
indien van toepassing. Ga naar de Apple-website voor meer
informatie.
2 Open op uw Apple toestel de muziek-app die u wilt streamen
naar de stereo.
3 Selecteer in de muziek-app of het muziekprogramma of
en selecteer de naam van de stereo.
4 Begin, indien nodig, muziek af te spelen via de app.
De stereo schakelt automatisch over op de AirPlay bron en
speelt de audio van uw Apple toestel.
OPMERKING: Als uw Apple toestel AirPlay 2 software
gebruikt, kunt u verbinding maken met meerdere stereo's op
hetzelfde netwerk.
OPMERKING: Als uw Apple toestel de originele AirPlay
software gebruikt, kunt u de AirPlay-bron niet via het FUSION
PartyBus™ netwerk naar andere stereo's streamen (FUSION
PartyBus netwerken, pagina 9).
OPMERKING: Op sommige AirPlay toestellen past u met het
toestelvolume het volume van de stereo aan.
Een AirPlay wachtwoord instellen
U kunt een wachtwoord instellen dat een gebruiker moet
invoeren om verbinding te maken met de stereo met behulp van
de AirPlay functie.
> Instellingen > AirPlay WACHTWOORD.
1 Selecteer
2 Voer een wachtwoord in.
OPMERKING: Het AirPlay wachtwoord is
hoofdlettergevoelig.
Wanneer u met behulp van de AirPlay functie verbinding maakt
met deze stereo moet de gebruiker het wachtwoord op zijn of
haar Apple toestel invoeren.
Een extern toestel aansluiten
U kunt verschillende hulptoestellen aansluiten op de stereo.
Deze toestellen hebben RCA-connectors, een lijnuitgang of een
hoofdtelefoonconnector.
1 Zoek de connectors voor externe toestellen op de
kabelboom.
3
2 Sluit zo nodig een RCA-naar-3,5 mm verloopkabel aan op
het externe toestel.
3 Sluit het externe toestel aan op de AUX IN RCA-connectors
op de kabelgeleider.
Selecteer
de Aux bron.
4
Optische audio-aansluiting
U kunt toestellen met een optische audio-uitgang aansluiten op
de stereo via een optische audiokabel. Televisies, dvd-spelers,
cd-spelers en andere toestellen kunnen mogelijk digitale
optische output leveren.
Deze stereo ondersteunt alleen PCM-audio. Mogelijk moet u de
instellingen op uw toestel wijzigen om PCM-audio uit te voeren.
OPMERKING: Omdat het streamen van audio via het FUSION
PartyBus netwerk een lichte vertraging oplevert, is streamen van
inhoud van een televisie of dvd-speler mogelijk niet ideaal. Zo
nodig kunt u OPTISCH als streaming-bron uitschakelen in de
instellingen (Algemene instellingen, pagina 10).
Een UPnP-toestel verbinden
U moet uw stereo met een netwerk verbinden om media van
een UPnP-toestel af te spelen, zoals een NAS-toestel.
1 Verbind uw UPnP-toestel met hetzelfde netwerk als de
stereo, indien nodig door middel van de instructies die bij uw
UPnP-toestel en router zijn meegeleverd.
2 Selecteer de UPnP-bron op de stereo (Een bron selecteren,
pagina 1).
U kunt media van een UPnP-toestel op dezelfde manier
bekijken en afspelen zoals u dat met een USB-flashstation
zou doen (Muziek afspelen vanaf een USB-bron,
pagina 5).
Afspelen op Bluetooth mediatoestellen
U kunt de stereo koppelen met maximaal acht Bluetooth
mediatoestellen.
U kunt het afspelen bedienen via de stereobedieningselementen op alle Bluetooth toestellen, en op
sommige toestellen kunt u door de muziekcollectie bladeren
vanuit het menu op de stereo. Op Bluetooth toetellen die geen
mediabestanden ondersteunen, moet u het nummer of de
afspeellijst op het mediatoestel selecteren.
De beschikbaarheid van informatie bij nummers, zoals titel,
naam artiest, afspeelduur en albumhoes, hangt af van de
functionaliteit van de mediaspeler en de muziekapplicatie.
Een compatibel Bluetooth toestel verbinden
U kunt media afspelen met een compatibel Bluetooth toestel via
de draadloze Bluetooth verbinding.
U kunt het afspelen van muziek bedienen met de media-app op
een Bluetooth toestel of met de FUSION-Link app op afstand
(FUSION-Link Draadloze afstandsbedienings-app, pagina 12).
1 Selecteer de BT bron.
> ZICHTBAAR om de stereo zichtbaar te
2 Selecteer
maken op uw compatibele Bluetooth toestel.
3 Schakel Bluetooth in op uw compatibele Bluetooth toestel.
4 Breng het compatibele Bluetooth toestel binnen 10 m (33 ft.)
van de stereo.
5 Zoek op uw compatibele Bluetooth toestel naar Bluetooth
toestellen.
6 Selecteer op uw compatibele Bluetooth toestel de stereo uit
de lijst met gedetecteerde toestellen.
4
7 Volg op uw compatibele Bluetooth toestel de instructies op
het scherm voor het koppelen en verbinden met de gevonden
stereo.
Tijdens het koppelen vraagt uw compatibele Bluetooth toestel
mogelijk om een code op te stereo te bevestigen. De stereo
geeft geen code weer, maar maakt wel verbinding als u het
bericht op het Bluetooth toestel bevestigt.
8 Als uw compatibele Bluetooth toestel niet direct verbinding
maakt met de stereo, herhaalt u de stappen 1 t/m 7.
De instelling ZICHTBAAR wordt na twee minuten automatisch
uitgezet.
OPMERKING: Op sommige Bluetooth toestellen past u met het
toestelvolume het volume van de stereo aan.
Informatie over het bereik van Bluetooth
De stereo en draadloze Bluetooth toestellen hebben een bereik
van 10 m (33 ft.). Zorg voor optimale prestaties dat er zich geen
voorwerpen tussen het draadloze Bluetooth toestel en de stereo
bevinden.
Een andere Bluetooth bron selecteren
Als meerdere Bluetooth toestellen zijn gekoppeld met de stereo,
kunt u zo nodig een andere bron selecteren. U kunt de stereo
koppelen met maximaal acht Bluetooth toestellen.
1 Als de BT bron is geselecteerd, kiest u .
2 Selecteer een Bluetooth toestel.
Bluetooth broninstellingen
Als de BT bron is geselecteerd, kiest u .
ZICHTBAAR: Maakt de stereo zichtbaar op Bluetooth
toestellen. Om onderbreking van audiostreaming te
voorkomen dient u de instelling uit te schakelen nadat u een
Bluetooth toestel hebt gekoppeld met de stereo.
VERWIJDER TOESTEL: Hiermee koppelt u het Bluetooth
toestel los van de stereo. Als u op dit Bluetooth toestel weer
naar audio wilt luisteren, moet u het toestel weer koppelen.
HERHALEN UIT: Hiermee wordt de herhaalmodus voor het
nummer of de map ingesteld.
SHUFFLE UIT: Hiermee wordt de willekeurige volgorde-modus
voor het nummer of de map ingesteld.
Afspelen via een USB-toestel
U kunt verschillende USB-mediaspelers, USB-flashstations en
smartphones aansluiten op de stereo. Hoe u toegang krijgt tot
de USB-bron hangt af van het type mediaspeler of smartphone
dat is aangesloten.
Mediaspeler
Bronselecties
Android toestel
MTP
Apple toestel
IPOD
USB-flashstation
USB
MP3 mediaspeler (als toestel voor USB
massaopslag)
OPMERKING: Als uw MP3 mediaspeler geen massaopslag ondersteunt via een USB-verbinding,
moet u de speler aansluiten op de
stereo als extern toestel (Een
extern toestel aansluiten,
pagina 3).
OPMERKING: De beschikbaarheid van informatie bij nummers,
zoals titel, naam artiest en afspeelduur hangt af van de
functionaliteit van de mediaspeler en de muziekapplicatie.
Afspelen op Bluetooth mediatoestellen
Compatibiliteit USB-toestel
Met een USB-flashstation of de USB-kabel die bij uw
mediaspeler is meegeleverd, kunt u een mediaspeler of mobiel
toestel aansluiten op de USB-poort.
De stereo is compatibel met iAP2 Apple toestellen zoals de
iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8
Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s
Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s en iPod
touch (6e generatie).
De stereo is compatibel met Android toestellen die de MTPmodus ondersteunen.
De stereo is compatibel met mediaspelers en andere USBtoestellen voor massaopslag, zoals USB-flashstations. Voor het
afspelen van muziek vanaf USB-flashstations gelden de
volgende voorwaarden:
• Muziekbestanden moeten de indeling MP3, AAC (.m4a) of
FLAC hebben.
• Als u een draagbare harde schijf aansluit, dient u deze aan te
sluiten op een externe voedingsbron. De USB-poort op deze
stereo kan geen voeding leveren voor een draagbare harde
schijf.
• Het USB-toestel voor massaopslag moet zijn ingedeeld met
een van de volgende systemen:
◦ Microsoft : NTFS1, VFAT, FAT2, MSDOS
◦ Apple: HFS, HFSPLUS
◦ Linux: EXT2, EXT3, EXT4
®
®
®
Muziek afspelen vanaf een USB-bron
1 Een compatibel USB-toestel aansluiten op de stereo.
2 Selecteer de juiste bron op de stereo.
om door de muziek op het USB3 Selecteer indien nodig
toestel te bladeren.
4 Start indien nodig een muziekapplicatie op het USB-toestel
en begin met afspelen.
Met de bedieningselementen op de stereo kunt u nummers
afspelen, pauzeren en overslaan.
Aansluiten op een USB-toestel
U kunt een USB-toestel aansluiten op de USB-poort van de
stereo.
1 Zoek de USB-poort op de achterzijde van de stereo.
2 Sluit het USB-toestel aan op de USB-poort.
3 Selecteer de USB-bron.
Als u DAB-stations wilt beluisteren, moet u beschikken over de
juiste apparatuur (DAB afspelen, pagina 8). Raadpleeg de
installatie-instructies bij uw adapter en antenne voor instructies
voor het aansluiten van een DAB-adapter en -antenne.
De tunerregio instellen
U moet de regio selecteren waar u zich bevindt om AM- en FMzenders goed te ontvangen.
Als u verbinding hebt met een compatibele SiriusXM tuner en
antenne en een abonnement hebt (alleen in de VS), moet u de
regio selecteren waar u bent om SiriusXM stations goed te
ontvangen.
OPMERKING: SiriusXM is niet beschikbaar in alle regio's.
Als u verbinding hebt met een compatibele DAB-module en antenne (niet meegeleverd), moet u de regio selecteren waar u
bent om DAB-stations goed te ontvangen.
OPMERKING: DAB-stations zijn niet in alle regio's beschikbaar.
> Instellingen > REGIO TUNER.
1 Selecteer
Selecteer
de
regio
waar u bent.
2
Een andere radiozender kiezen
1 Selecteer een toepasselijke bron, zoals FM.
2 Selecteer om een afstemmodus te selecteren.
U kunt de modus AUTO gebruiken om zenders te scannen,
de modus HANDMATIG om handmatig een zender in te
stellen en de modus VOORINSTELLINGEN om de volgende
voorkeuzezender te selecteren.
3 Selecteer of om op de zender af te stemmen.
TIP: U kunt het geselecteerde station of kanaal snel opslaan
als voorinstelling door
ingedrukt te houden.
SiriusXM Satellite Radio
Alleen SiriusXM brengt u meer van uw favoriete muziek op één
plaats. Meer dan 140 zenders, inclusief de beste zenders
zonder reclame en zenders op het gebied van sport, nieuws,
actualiteit, comedy en entertainment. Welkom in de wereld van
satellietradio. Een SiriusXM Vehicle Tuner en abonnement zijn
vereist. Ga voor meer informatie naar www.siriusxm.com.
De SiriusXM bron inschakelen
U moet de SiriusXM bron inschakelen, voordat u SiriusXM
satellietradio kunt beluisteren.
Selecteer
> Instellingen > REGIO TUNER > VS.
Instellingen USB-bron
De SiriusXM radio-id zoeken
Als de USB bron is geselecteerd, kiest u .
HERHALEN: Hiermee herhaalt u het nummer of de map.
SHUFFLE: Hiermee wordt de willekeurige volgorde-modus voor
het nummer of de map ingesteld.
U hebt de radio-id van uw SiriusXM Connect Tuner nodig om uw
SiriusXM abonnement te activeren. U vindt de SiriusXM radio-id
op de achterkant van de SiriusXM Connect Tuner of op de
verpakking of door uw stereo af te stemmen op kanaal 0.
Radio
Selecteer de SiriusXM bron en vervolgens
> KANALEN >
ALLE KANALEN > 000 RADIO ID.
De SiriusXM radio-id bevat niet de letters I, O, S of F.
Als u AM- of FM-radio wilt beluisteren, moet op de stereo een
geschikte nautische AM/FM-antenne zijn aangesloten en moet
het toestel zich binnen bereik van een zendstation bevinden.
Raadpleeg de installatiehandleiding bij de stereo voor instructies
over het aansluiten van een AM/FM-antenne.
Als u SiriusXM radio wilt beluisteren, moet u beschikken over
de juiste apparatuur en een bijbehorend abonnement (SiriusXM
Satellite Radio, pagina 5). Raadpleeg de
installatiehandleiding bij de stereo voor instructies over het
aansluiten van een SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
®
1 Software-updates
Radio
worden niet ondersteund met het NTFS-bestandssysteem.
2 FAT
Een SiriusXM abonnement activeren
1 Als u de SiriusXM bron hebt geselecteerd, stemt u af op
kanaal 1.
U hoort dan het preview-kanaal. Zo niet, controleer dan de
SiriusXM Connect Tuner, de antenne-installatie en de
aansluitingen en probeer het nogmaals.
2 Stem af op kanaal 0 om de radio-id te zoeken.
omvat de meeste typen FAT-bestandssystemen, behalve exFAT.
5
3 Neem telefonisch contact op met SiriusXM ondersteuning
voor luisteraars op (866) 635-2349 of ga naar
www.siriusxm.com/activatenow om u te registreren indien u
in de Verenigde Staten woont. Neem telefonisch contact op
met SiriusXM op (877) 438-9677 of ga naar www.siriusxm.ca
/activatexm om u te registreren indien u in Canada woont.
4 Geef de radio-id op.
Activering duurt meestal 10 tot 15 minuten, maar kan soms
wel een uur duren. De SiriusXM Connect Tuner moet zijn
ingeschakeld en het SiriusXM signaal ontvangen om het
activeringsbericht te kunnen ontvangen.
5 Indien de service niet binnen een uur wordt geactiveerd, gaat
u naar http://care.siriusxm.com/refresh of neemt u telefonisch
contact op met SiriusXM ondersteuning voor luisteraars op
1-866-635-2349.
Een categorie selecteren
U kunt bepalen welke categorieën kanalen beschikbaar zijn door
afstemmen op CATEGORIE te gebruiken.
>
1 Selecteer de SiriusXM bron en vervolgens de
CATEGORIE.
2 Selecteer een categorie.
De Replay modus gebruiken
U kunt de Replay modus gebruiken om het afspelen van een
SiriusXM uitzending te bedienen.
OPMERKING: Het toestel schakelt de Replay modus
automatisch in bij het afspelen van opgeslagen
voorkeuzekanalen.
1 Houd indien nodig ingedrukt om de Replay modus te
activeren.
Een voorgangsbalk wordt onder aan het scherm
weergegeven.
2 Selecteer een optie:
• Druk op om het afspelen te pauzeren en te hervatten.
• Druk op
of op
om in stappen terug of vooruit te
gaan.
OPMERKING: Als u vooruitspoelt of naar het einde van
de voortgangsbalk gaat, verlaat de stereo automatisch de
Replay modus.
• Houd
of
ingedrukt om de track terug of vooruit te
spoelen.
• Houd ingedrukt om de Replay modus te verlaten.
Waarschuwingen
OPMERKING: De waarschuwingsfunctie voor artiest, nummer
en game is compatibel met de SXV300 tuner (afzonderlijk
verkrijgbaar). Andere tuners zijn compatibel, maar kunnen de
functies mogelijk beperken. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van uw SiriusXM tuner voor meer
informatie over de functies die beschikbaar zijn voor uw
tunermodule.
Een waarschuwing voor een artiest of nummer
toevoegen
U kunt waarschuwingen instellen voor artiesten en nummers,
zodat wanneer een bepaald nummer of een nummer van een
bepaalde artiest op een muziekkanaal wordt afgespeeld, u snel
kunt afstemmen op dat kanaal.
1 Selecteer terwijl een bepaald nummer of een nummer van
een bepaalde artiest wordt afgespeeld
> VOEG
MELDING TOE > SLA ARTIEST/NUMMER OP.
2 Selecteer het nummer of de artiest.
6
Teams voor wedstrijdwaarschuwingen toevoegen
U kunt waarschuwingen instellen voor sportteams, zodat
wanneer een wedstrijd met een opgeslagen team wordt
afgespeeld op een sportkanaal, u snel kunt afstemmen op dat
kanaal.
OPMERKING: Een Wedstrijdwaarschuwing is anders dan een
SportsFlash™ waarschuwing. Een Wedstrijdwaarschuwing
waarschuwt u wanneer een wedstrijd begint, terwijl een
SportsFlash waarschuwing u laat weten wanneer een
spannende actie optreedt tijdens een wedstrijd.
> VOEG MELDING TOE > GAMEMELDING
1 Selecteer
TEAMS.
2 Selecteer een sportcompetitie.
3 Selecteer een team om het selectievakje in te vullen en een
Wedstrijdwaarschuwing toe te voegen.
4 Herhaal stap 2 en 3 voor elk team dat u wilt toevoegen aan
de lijst met Wedstrijdwaarschuwingen.
Teams toevoegen uit een Live wedstrijd
Terwijl u luistert naar een wedstrijd, kunt u snel een team aan
uw lijst met teams voor Wedstrijdwaarschuwingen toevoegen.
1 Terwijl u luistert naar een wedstrijd op een kanaal, selecteert
u
> VOEG MELDING TOE > SLA TEAM OP.
Er wordt een lijst weergegeven met teams die in de huidige
wedstrijd spelen.
2 Selecteer het team of de teams die u aan uw lijst met teams
voor Wedstrijdmeldingen wilt toevoegen.
Actieve waarschuwingen weergeven
U kunt actieve artiest, actief nummer en
wedstrijdwaarschuwingen bekijken.
> ACTIEVE MELDINGEN.
1 Selecteer
2 Selecteer een categorie.
Waarschuwingen beheren
U kunt uw opgeslagen waarschuwingen beheren om te
selecteren welke u wilt ontvangen. U kunt ongewenste
opgeslagen waarschuwingen verwijderen.
> SiriusXM-INSTELLINGEN >
1 Selecteer
MELDINGENBEHEER.
2 Selecteer een optie:
• Als u opgeslagen waarschuwingen voor alleen nummers,
alleen artiesten of alleen games wilt inschakelen,
selecteert u INSCHAKELEN PER TYPE en selecteert u
een type.
• Als u opgeslagen waarschuwingen voor alleen bepaalde
artiesten wilt inschakelen, selecteert u SCHAKEL
ARTIESTEN IN en selecteert u de artiesten.
• Als u opgeslagen waarschuwingen voor alleen bepaalde
nummers wilt inschakelen, selecteert u SCHAKEL
NUMMERS IN en selecteert u de nummers.
• Als u opgeslagen wedstrijdwaarschuwingen voor alleen
bepaalde teams wilt inschakelen, selecteert u TEAMS
INSCHAKELEN en selecteert u de teams.
• Als u alle opgeslagen waarschuwingen voor nummers,
artiesten of teams wilt verwijderen, selecteert u
VERWIJDEREN PER TYPE en selecteert u een type.
• Als u alle opgeslagen waarschuwingen voor bepaalde
artiesten wilt verwijderen, selecteert u WIS ARTIESTEN
en selecteert u de artiesten.
• Als u opgeslagen waarschuwingen voor bepaalde
nummers wilt verwijderen, selecteert u WIS NUMMERS
en selecteert u de nummers.
• Als u opgeslagen waarschuwingen voor alleen bepaalde
teams wilt verwijderen, selecteert u VERWIJDER TEAMS
en selecteert u de teams.
SiriusXM Satellite Radio
TuneMix™ functie
OPMERKING: De TuneMix functie is compatibel met de
SXV300 tuner (afzonderlijk verkrijgbaar). Andere tuners zijn
compatibel, maar kunnen de functies mogelijk beperken.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw SiriusXM tuner
voor meer informatie over de functies die beschikbaar zijn voor
uw tunermodule.
Een TuneMix verzameling maken en aanpassen
Teams toevoegen om SportsFlash waarschuwingen
te ontvangen
> SPORTSFLASH > TEAM SELECTEREN.
1 Selecteer
2 Selecteer een sportcompetitie.
3 Selecteer een team om het selectievakje in te vullen en een
SportsFlash waarschuwing toe te voegen.
4 Herhaal stap 2 en 3 voor elk team dat u wilt toevoegen aan
de lijst met SportsFlash waarschuwingen.
U kunt maximaal 10 unieke TuneMix verzamelingen op de
stereo maken.
OPMERKING: Een TuneMix verzameling moet ten minste twee
van uw favoriete SiriusXM muziekkanalen bevatten.
> SiriusXM-INSTELLINGEN > TUNEMIX
1 Selecteer
INSTELLEN.
2 Selecteer een TuneMix verzameling.
3 Selecteer een kanaal om het selectievakje in te vullen en
voeg deze toe aan de TuneMix verzameling.
4 Nadat u klaar bent met het aanpassen van de TuneMix
verzameling, selecteert u .
Herhaal
stap 2 t/m 4 voor elke TuneMix verzameling die u
5
wilt aanpassen.
SportsFlash teamprioriteit wijzigen
Een TuneMix verzameling starten en stoppen
De TuneStart™ functie inschakelen
Voordat u kunt beginnen met het afspelen van een TuneMix
verzameling, moet u een verzameling maken (Een TuneMix
verzameling maken en aanpassen, pagina 7).
Met de TuneMix functie kunt u uw favoriete muziekkanalen
mixen om een aangepaste luisterervaring te maken.
> TUNEMIX.
1 Selecteer
2 Selecteer een TuneMix verzameling.
De stereo begint met het afspelen van de TuneMix
verzameling
3 Om het afspelen van een TuneMix verzameling te stoppen,
selecteert u
> KANALEN en selecteert u een kanaal.
De stereo stopt met spelen van de TuneMix verzameling en
speelt het geselecteerde kanaal.
SportsFlash functie
De SportsFlash functie waarschuwt u voor belangrijke
momenten van uw favoriete teams tijdens een live wedstrijd.
Wanneer een spannende actie gebeurt, wordt er een
SportsFlash waarschuwing weergegeven. Zo kunt u afstemmen
op de uitzending en de actie horen. Wanneer de SportsFlash
waarschuwing eindigt, kunt u ervoor kiezen om terug te keren
naar het vorige kanaal, of kunt u ervoor kiezen om afgestemd te
blijven op de wedstrijd.
Om SportsFlash waarschuwingen te ontvangen, moet uw
abonnementspakket play-by-play sportkanalen bevatten voor de
sportcompetities die u wilt opnemen in de waarschuwingen.
U kunt SportsFlash waarschuwingen die u hebt toegevoegd
inschakelen, uitschakelen of verwijderen (Waarschuwingen
beheren, pagina 6).
OPMERKING: Een SportsFlash is anders dan een
Wedstrijdwaarschuwing. Een SportsFlash waarschuwing laat u
weten wanneer een spannende actie optreedt tijdens een
wedstrijd, terwijl een Wedstrijdwaarschuwing u laat weten
wanneer een wedstrijd begint.
OPMERKING: De SportsFlash functie is compatibel met de
SXV300 tuner (afzonderlijk verkrijgbaar). Andere tuners zijn
compatibel, maar kunnen de functies mogelijk beperken.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw SiriusXM tuner
voor meer informatie over de functies die beschikbaar zijn voor
uw tunermodule.
Als meer dan één team waarvoor SportsFlash u
waarschuwingen hebt ingesteld op hetzelfde tijdstip speelt, kunt
u de prioriteit van het team aanpassen om eerst SportsFlash
waarschuwingen van uw voorkeurteam te horen.
> SPORTSFLASH > TEAMPRIORITEITEN.
1 Selecteer
Er verschijnt een lijst met uw geselecteerde SportsFlash
teams op volgorde van prioriteit.
2 Selecteer een team om het één prioriteitsniveau in de lijst
naar boven te verplaatsen.
3 Herhaal de vorige stap met elk team waarvan u de volgorde
wilt wijzigen, totdat de prioriteitenlijst is ingedeeld op basis
van uw voorkeur.
Wanneer u de TuneStart functie inschakelt en afstemt op een
kanaal, speelt de stereo het huidige nummer vanaf het begin
van het nummer af in plaats vanaf het punt van de liveuitzending.
OPMERKING: De TuneStart functie is alleen beschikbaar bij het
afstemmen op voorkeuzezenders.
Selecteer indien nodig
> SiriusXM-INSTELLINGEN >
TUNESTART.
Wanneer de TuneStart functie een nummer vanaf het begin
afspeelt, wordt er een voortgangsbalk weergegeven en kunt u
het nummer met dezelfde knoppen als Replay modus bedienen
(De Replay modus gebruiken, pagina 6).
Ouderlijk toezicht
Met de functie Ouderlijk toezicht kunt u de toegang tot SiriusXM
kanalen beperken, waaronder kanalen voor volwassenen. Als
de functie Ouderlijk toezicht is ingeschakeld, moet u een code
invoeren om af te kunnen stemmen op de vergrendelde
kanalen. U kunt de 4-cijferige code ook wijzigen.
Ontgrendelen van ouderlijk toezicht
U kunt ouderlijk toezicht ontgrendelen om toegang te krijgen tot
vergrendelde kanalen.
>
1 Selecteer de SiriusXM bron en vervolgens
OUDERLIJK TOEZICHT.
2 Schakel het selectievakje ONTGRENDEL in.
3 Voer de code in.
TIP: De standaardcode is 0000.
De instellingen voor ouderlijk toezicht blijven ontgrendeld tot u
het voertuig uitzet of tot u deze opnieuw vergrendelt.
Kanalen vergrendelen
1 Selecteer de SiriusXM bron en vervolgens
2
3
4
5
SiriusXM Satellite Radio
>
OUDERLIJK TOEZICHT.
Schakel het selectievakje ONTGRENDEL in.
Voer de code in.
TIP: De standaardcode is 0000.
Selecteer VERGRENDEL/ONTGRENDEL.
Er wordt een lijst met beschikbare kanalen weergegeven.
Selecteer een of meer kanalen om te vergrendelen en
selecteer .
7
6 Schakel het selectievakje ONTGRENDEL uit om ouderlijk
toezicht te vergrendelen.
U hebt geen toegang tot vergrendelde kanalen zolang ouderlijk
toezicht is vergrendeld. U moet ouderlijk toezicht ontgrendelen
voor toegang tot vergrendelde kanalen.
Alle vergrendelde kanalen vrijgeven
1 Selecteer de SiriusXM bron en vervolgens
OUDERLIJK TOEZICHT > ONTGRENDEL.
2 Voer de code in.
3 Selecteer
ALLES.
> OUDERLIJK TOEZICHT > ONTGRENDEL
De code voor ouderlijk toezicht wijzigen
>
1 Selecteer de SiriusXM bron en vervolgens
OUDERLIJK TOEZICHT > ONTGRENDEL.
2 Voer de code in.
> OUDERLIJK TOEZICHT > WIJZIG PIN.
3 Selecteer
4 Volg de instructies op het scherm.
>
SiriusXM Problemen oplossen
Advies
Beschrijving
Oplossingen
Antenne
controleren
De radio heeft een probleem met de SiriusXM
antenne gedetecteerd. De antennekabel is
mogelijk beschadigd of niet aangesloten.
• Controleer of de antennekabel is aangesloten op de SiriusXM Connect
Vehicle Tuner.
• Controleer de antennekabel op beschadigingen en knikken. Vervang de
antenne als de kabel is beschadigd. SiriusXM producten zijn verkrijgbaar bij
uw lokale auto-audio winkel of op www.shop.siriusxm.com.
Controleer de
tuner
De stereo heeft problemen met de communicatie
met de SiriusXM Connect Vehicle Tuner. De
tuner is mogelijk beschadigd of niet aangesloten.
Controleer of de kabel van de SiriusXM Connect Vehicle Tuner goed is aangesloten op de stereo.
Geen signaal
De SiriusXM Connect Vehicle Tuner heeft
problemen met het ontvangen van het SiriusXM
satellietsignaal.
•
•
•
•
Abonnement
bijgewerkt
De radio heeft een wijziging in de status van uw
SiriusXM abonnement geconstateerd.
• Selecteer een knop om het bericht te wissen.
• Ga naar www.siriusxm.com of bel 866-635-2349 als u vragen hebt over uw
abonnement.
Kanaal niet
beschikbaar
Het door u gezochte kanaal is geen geldig
Ga naar www.siriusxm.com voor meer informatie over het instellen van het
SiriusXM kanaal of het kanaal waarnaar u
SiriusXM kanaal.
luisterde is niet meer beschikbaar. Dit bericht kan
kort worden weergegeven als u een nieuwe
SiriusXM Connect Vehicle Tuner aansluit.
Controleer of de SiriusXM antenne zich buiten in de open lucht bevindt.
Controleer of de SiriusXM antenne stevig is bevestigd.
Verwijder obstakels boven of naast de SiriusXM antenne.
Controleer de antennekabel op beschadigingen en knikken. Vervang de
antenne als de kabel is beschadigd. SiriusXM producten zijn verkrijgbaar bij
uw lokale auto-audio winkel of op www.shop.siriusxm.com.
• Raadpleeg de installatie-instructies bij de SiriusXM Connect Vehicle Tuner
voor meer informatie over het installeren van de antenne.
Geen abonne- Het door u gezochte kanaal valt niet onder uw
ment voor
SiriusXM abonnementpakket of het kanaal dat u
kanaal
beluisterde maakt geen deel meer uit van uw
SiriusXM abonnementpakket.
Ga naar www.siriusxm.com of bel 866-635-2349 voor meer informatie over uw
abonnementpakket of om een abonnement te nemen op het kanaal.
Kanaal
vergrendeld
Raadpleeg het hoofdstuk over Ouderlijk toezicht in de gebruikershandleiding
om kanalen te ontgrendelen.
Het door u gezochte kanaal is vergrendeld door
de functie Ouderlijk toezicht.
SiriusXM gegevens wissen
U kunt alle ingevoerde SiriusXM gebruikersgegevens wissen,
zoals favoriete teams en waarschuwingen.
Gebruik de optie HERSTEL FABRIEKSINSTELLINGEN in
het instellingenmenu om de instellingen van de stereo te
herstellen (Opties bijwerken, pagina 11).
OPMERKING: De functie voor fabrieksinstellingen herstellen
herstelt alle gegevens van de stereo, waaronder AM- en FMinstellingen, zone-instellingen, enz., en wist alle SiriusXM
gebruikersgegevens.
DAB afspelen
Wanneer u een compatibele Digital Audio Broadcasting (DAB)module en -antenne installeert, zoals de MS-DAB100A met de
Apollo RA670 stereo, kunt u afstemmen op DAB-stations.
DAB-uitzendingen zijn niet in alle regio's beschikbaar. Als de
stereo niet is ingesteld op een compatibele regio, is de DAB
bron niet beschikbaar.
De tunerregio instellen
U moet de regio selecteren waar u zich bevindt om DABstations goed te ontvangen.
> Instellingen > REGIO TUNER.
1 Selecteer
8
2 Selecteer de regio waar u bent.
Zoeken naar DAB-stations
Voordat u kunt zoeken naar DAB-stations, moet u een
compatibele DAB-module en -antenne (apart verkrijgbaar) op
uw stereo aansluiten. Omdat DAB-signalen alleen in bepaalde
landen worden uitgezonden, moet u de tunerregio instellen op
een land waarin deze worden uitgezonden.
1 Selecteer de DAB bron.
2 Selecteer om te zoeken beschikbare DAB-stations.
Als het zoeken is voltooid, wordt het eerste station in de
verzameling afgespeeld.
OPMERKING: Nadat de eerste scan is voltooid, kunt u
opnieuw selecteren om opnieuw te zoeken naar DABstations. Nadat het opnieuw zoeken is voltooid, speelt het
systeem het eerste station in de verzameling waarnaar u
luisterde voordat u begon met zoeken af.
Een ander DAB-station kiezen
1 Selecteer de DAB bron.
2 Selecteer indien nodig om te zoeken naar lokale DABstations.
3 Selecteer
of
om een ander station te kiezen.
DAB afspelen
Als u het einde van de huidige verzameling bereikt, schakelt
de stereo automatisch over naar het eerste beschikbare
station in de volgende verzameling.
TIP: Houd
of
ingedrukt om de verzameling te wijzigen.
Een DAB-station in een lijst selecteren
1 Selecteer de DAB bron.
2 Selecteer indien nodig om te zoeken naar lokale DABstations.
> BLADER > ZENDERS.
3 Selecteer
4 Selecteer een station in de lijst.
Een DAB-station selecteren in een categorie
1 Selecteer de DAB bron.
2 Selecteer indien nodig om te zoeken naar lokale DAB-
ethernetverbinding en vervolgens een Wi‑Fi toegangspunt of
router op het FUSION PartyBus netwerk aansluiten.
Een FUSION PartyBus stereo, zoals de Apollo RA670 stereo,
kan bronnen streamen naar andere FUSION PartyBus
toestellen die op het netwerk zijn aangesloten. Aangesloten
FUSION PartyBus toestellen kunnen ook media afspelen op de
FUSION PartyBus stereo.
Een FUSION PartyBus zonestereo, zoals een Apollo SRX400
zonestereo kan streamen vanaf een FUSION PartyBus stereo,
maar kan geen bronnen streamen naar andere FUSION
PartyBus stereo's op het netwerk.
FUSION PartyBus stereo's kunnen niet het luidsprekervolume
van een andere stereo regelen. U kunt alleen het volume
aanpassen van luidsprekers of luidsprekerzones die
rechtstreeks zijn aangesloten op de stereo.
stations.
> BLADER > CATEGORIEËN.
3 Selecteer
4 Selecteer een categorie in de lijst.
5 Selecteer een station in de lijst.
Voorinstellingen
U kunt uw favoriete AM- en FM-stations opslaan als
voorkeuzezenders.
U kunt uw favoriete SiriusXM kanalen opslaan als u verbonden
bent met een optionele SiriusXM tuner en antenne.
U kunt uw favoriete DAB-stations opslaan als u verbinding hebt
met een optionele DAB-antenne.
Een zender als voorinstelling instellen
1 Selecteer een geschikte bron en stem de stereo af op een
station of een kanaal.
2 Houd de knop ingedrukt om het tabblad
VOORINSTELLINGEN te selecteren.
3 Selecteer .
TIP: U kunt het geselecteerde station of kanaal snel opslaan als
voorinstelling door
ingedrukt te houden.
Een voorinstelling in een lijst selecteren
1 Terwijl een geschikte bron die is geselecteerd, houdt u de
knop ingedrukt om het tabblad VOORINSTELLINGEN te
selecteren.
2 Selecteer een voorinstelling in de lijst.
Voorinstellingen verwijderen
1 Terwijl een geschikte bron die is geselecteerd, houdt u de
knop ingedrukt om het tabblad VOORINSTELLINGEN te
selecteren.
2 Selecteer .
3 Selecteer elke voorinstelling die u wilt verwijderen.
4 Als u klaar bent met het verwijderen van voorinstellingen,
selecteert u .
FUSION PartyBus netwerken
Gebruik de functie FUSION PartyBus netwerken om meerdere
compatibele stereo's samen aan te sluiten op een netwerk, met
gebruik van een combinatie van kabelverbindingen en draadloze
verbindingen.
De Apollo RA670 stereo heeft geen ingebouwde Wi‑Fi
technologie. Als u de draadloze functies van het FUSION
PartyBus netwerk wilt gebruiken, moet u de stereo op het
FUSION PartyBus netwerk aansluiten via een bekabelde
®
Voorinstellingen
In de bovenstaande afbeelding is één Apollo RA670 stereo
verbonden met een draadloze router
en met twee Apollo
SRX400 zonestereo's .
Een FUSION PartyBus zonestereo, zoals de Apollo SRX400,
regelt het volume in één luidsprekerzone . Een FUSION
PartyBus stereo, zoals een Apollo RA670-stereo, regelt het
volume op meerdere luidsprekerzones
zodat deze stereo een
groter gebied bereikt.
Streamen van een FUSION PartyBus stereo
op het netwerk
Voordat u van een stereo op het FUSION PartyBus netwerk
kunt streamen, dient u uw FUSION PartyBus stereo's in te
stellen en te configureren volgens de installatie-instructies.
OPMERKING: U kunt de Apple AirPlay bron niet streamen naar
andere stereo's op het netwerk met behulp van de FUSION
PartyBus functie. Raadpleeg de handleiding van uw Apple
toestel voor meer informatie.
1 Selecteer .
2 Houd de knop ingedrukt om het tabblad PARTYBUS te
openen.
TIP: U kunt
ingedrukt houden om de beschikbare FUSION
PartyBus toestellen te tonen.
Het toestel geeft een lijst met beschikbare FUSION PartyBus
stereo's op het netwerk weer.
3 Selecteer de stereo waarvan u wilt streamen.
De stereo begint dezelfde bron te streamen als de aangesloten
FUSION PartyBus stereo en er verschijnt een groene rand rond
het toestelscherm. Alle functies voor het afspelen van media
betreffen beide toestellen.
Het streamen van een FUSION PartyBus
toestel op het netwerk stoppen
U kunt de verbinding met het FUSION PartyBus netwerk
verbreken om lokale bronnen op de stereo af te spelen.
1 Selecteer .
2 Houd de knop ingedrukt om het tabblad PARTYBUS te
openen.
3 Selecteer VERLAAT PARTYBUS.
9
U kunt
ingedrukt houden om snel het FUSION PartyBus
netwerk te verlaten.
UPnP-weergave via het netwerk
Deze stereo kan inhoud afspelen van Universal Plug and Play
(UPnP) toestellen die zijn aangesloten op het netwerk, zoals
computers en mediaservers. U moet uw UPnP-toestel
aansluiten op hetzelfde netwerk als de stereo via een bekabelde
of draadloze verbinding, en u moet het toestel configureren om
media te delen via het netwerk. Raadpleeg de handleiding van
uw UPnP-toestel voor meer informatie.
Nadat u uw UPnP-toestel hebt aangesloten op het netwerk en
geconfigureerd om media te delen, verschijnt de UPnP-bron op
het bronkeuzescherm van elke stereo op het netwerk (Een bron
selecteren, pagina 1).
Algemene instellingen
Selecteer
> Instellingen.
OPMERKING: Als een selectievakje is gevuld, is de optie
ingeschakeld. Als het selectievakje leeg is, is de optie
uitgeschakeld.
ZONE: Hiermee configureert u de luidsprekerzones (Instellingen
voor luidsprekerzone, pagina 10).
HELDERHEID: Hiermee past u de helderheid van het scherm
en de knop aan (De helderheid van het scherm en de knop
aanpassen, pagina 2).
REGIO TUNER: Hiermee stelt u de regio in die wordt gebruikt
door de FM, AM, DAB en SiriusXM bronnen.
TAAL: Hiermee kunt u de taal op het toestel instellen.
TOESTELNAAM: Hiermee stelt u een naam in voor deze
stereo.
TELE-DEMPEN: Hiermee stelt u het gedrag van de dempfunctie
in als het toestel is verbonden met een handsfree mobiele
telefoon. Als een oproep wordt ontvangen, kan het toestel de
audio-uitvoer dempen of de oproep weergeven via de Aux
ingang. Raadpleeg de instructies bij uw handsfree set.
ZOEKEN: Hiermee schakelt u de FUSION Alpha Search
Technology (FAST) in, waarmee u snel tracks kunt zoeken
op letters of cijfers. U kunt een cijfer selecteren om het menu
FAST in te schakelen als uw muziekspeler meer nummers
bevat dan geselecteerd.
AirPlay WACHTWOORD: Hiermee kunt u een wachtwoord
instellen dat een gebruiker moet invoeren om verbinding te
maken met de stereo met behulp van de AirPlay functie (Een
AirPlay wachtwoord instellen, pagina 3).
VOEDINGSOPTIES: Hiermee kunt u voedingsinstellingen
aanpassen, zoals de energiebesparende modus
(Voedingsopties, pagina 10).
BRON: Hiermee kunt u bronnen inschakelen, bronnen voor het
FUSION PartyBus netwerk inschakelen en de bronnen een
naam geven. Mogelijk wilt u sommige bronnen uitschakelen,
bijvoorbeeld AM, omdat streamen via het FUSION PartyBus
netwerk een kleine audio-vertraging introduceert die niet
wenselijk is in sommige situaties.
NETWERK: Hiermee configureert u de FUSION PartyBus
netwerkinstellingen (Netwerkinstellingen, pagina 11).
BIJWERKEN: Hiermee worden de stereo of de verbonden
toestellen bijgewerkt (Opties bijwerken, pagina 11).
OVER: Geeft de softwareversie-informatie van de stereo weer.
Instellingen voor luidsprekerzone
Een zonenaam instellen
U kunt een naam voor een luidsprekerzone instellen om deze
gemakkelijker te kunnen identificeren.
10
1
2
3
4
Selecteer
> Instellingen > ZONE.
Selecteer een zone.
Selecteer ZONENAAM.
Voer een naam in met behulp van het toetsenbord op het
scherm en selecteer .
Zones koppelen
U kunt de zones 1 en 2 koppelen om de volumeniveaus
gesynchroniseerd te houden. Als u het volume van een van de
gekoppelde zones aanpast, wordt het volume voor beide zones
gewijzigd.
Selecteer
> Instellingen > ZONE > ZONE 2 > KOPPEL
AAN ZONE 1.
Als de zones 1 en 2 zijn gekoppeld, wordt weergegeven op
zones 1 en 2 op het volumescherm.
OPMERKING: Nadat de zones 1 en 2 zijn gekoppeld, kunt u het
volume van de zones niet apart aanpassen.
Volumeregeling van zone 3 inschakelen vanaf een
aangesloten versterker
Standaard wordt het volume van zone 3 geregeld door de
stereo, maar in plaats daarvan kunt u het volume van de zone
ook regelen met de aangesloten versterker.
> Instellingen > ZONE.
1 Selecteer
Selecteer
zone
3.
2
3 Selecteer VOLUMEREGELING om het selectievakje uit te
schakelen.
Het audiosignaal van de zone wordt aan de versterker geleverd
als uitvoer met een vast lijnuitgangsniveau.
Een zone uitschakelen
U kunt een ongebruikte zone uitschakelen en uit de
audioniveaupagina's verwijderen. Als een zone is uitgeschakeld,
kunt u geen wijzigingen aanbrengen in de instellingen voor die
zone. U kunt zone 1 niet uitschakelen.
> Instellingen > ZONE.
1 Selecteer
2 Selecteer een zone.
3 Selecteer ZONE INGESCHAKELD om het selectievakje uit
te schakelen.
De interne versterkers uitschakelen
Als u geen luidsprekers direct aansluit op zone 1 en 2, kunt u de
interne versterkers uitschakelen om het stroomverbruik te
verlagen.
> Instellingen > ZONE.
1 Selecteer
Selecteer
INTERNE
VERSTERKER AAN om het
2
selectievakje uit te schakelen.
Voedingsopties
Selecteer
> Instellingen > VOEDINGSOPTIES.
OPMERKING: Als het selectievakje is gevuld, is de optie
ingeschakeld. Als het selectievakje leeg is, is de optie
uitgeschakeld.
ENERGIE BESPAREN: Schakelt de LCD-verlichting na één
minuut inactiviteit uit om de batterij te sparen.
STAND-BYMODUS: Hiermee schakelt u een
energiebesparende stand-bymodus in zonder de stereo
volledig uit te schakelen. Indien geactiveerd, kunt u de stereo
sneller inschakelen, maar de stereo verbruikt meer
batterijvermogen wanneer de stand-bymodus is ingeschakeld
dan wanneer de stereo is uitgeschakeld (Stand-bymodus
inschakelen, pagina 2).
NRX-VOEDING: Hiermee schakelt u de voeding in en uit die de
stereo levert aan optionele bekabelde afstandsbedieningen
uit de NRX serie die niet zijn verbonden met een NMEA
Algemene instellingen
2000 netwerk (Bekabelde afstandsbediening configureren,
pagina 12).
SYSTEEM UIT: Verzendt een signaal om alle toestellen die zijn
verbonden met het netwerk uit te schakelen.
®
Netwerkinstellingen
Selecteer
> Instellingen > NETWERK.
DHCP INGESCHAKELD: Hiermee stelt u het toestel in als
DHCP-client.
STATISCHE IP: Hiermee kunt u een statisch IP-adres voor het
toestel instellen (Een vast IP-adres instellen, pagina 11).
DETAILS: Geeft informatie over de netwerkconfiguratie weer.
GEAVANCEERD: Hiermee kunt u de DHCP-server configureren
en alle netwerkinstellingen voor deze stereo herstellen naar
de fabrieksinstellingen.
SLA OP: Hiermee kunt u wijzigingen in de netwerkinstellingen
opslaan.
De stereo instellen als de DHCP-server
Als u twee FUSION PartyBus stereo's rechtstreeks op elkaar
hebt aangesloten of als u meer dan twee toestellen via een
netwerkswitch of draadloos toegangspunt hebt aangesloten en
geen router hebt geïnstalleerd, dient u slechts één FUSION
PartyBus stereo te configureren als de DHCP-server.
> Instellingen > NETWERK > STATISCHE IP
1 Selecteer
> SLA OP.
U kunt het statische IP-adres configureren (Een vast IP-adres
instellen, pagina 11).
> Instellingen > NETWERK >
2 Selecteer
GEAVANCEERD > DHCP-SERVER > DHCP
INGESCHAKELD > SLA OP.
U kunt het IP-adresbereik van de DHCP-server configureren
(DHCP-instellingen, pagina 11).
Een vast IP-adres instellen
Als de stereo is geconfigureerd als statische IP, wordt
automatisch het IP-adres 192.168.0.1 toegewezen. U kunt dit
IP-adres wijzigen.
Als de stereo een DHCP-client op het netwerk is en u niet wilt
dat de DHCP-server automatisch een IP-adres toewijst aan de
stereo, kunt u een vast IP-adres instellen.
OPMERKING: Elk toestel op het netwerk moet een uniek IPadres hebben. Als u een vast IP-adres selecteert dat hetzelfde
is als het IP-adres op het netwerk, werken de toestellen niet
goed.
> Instellingen > NETWERK > STATISCHE IP.
1 Selecteer
2 Selecteer een optie:
• Als u het IP-adres wilt instellen, selecteert u IP en voert u
het IP-adres in.
• Als u het subnetmasker wilt instellen, selecteert u
MASKER en voert u het subnetmasker in.
OPMERKING: Het subnetmasker moet overeenkomen
met alle andere toestellen op het netwerk om goed te
werken. Een veelgebruikt subnetmasker is 255.255.255.0.
• Als u het IP-adres van de standaardgateway wilt instellen,
selecteert u GATEWAY en voert u het IP-adres van de
gateway in.
OPMERKING: De standaardgateway wordt doorgaans
ingesteld als het IP-adres van de DHCP-server op het
netwerk.
Selecteer
SLA OP.
3
DHCP INGESCHAKELD: Hiermee stelt u het toestel in als de
DHCP-server op het netwerk.
START-IP: Hiermee stelt u het eerste IP-adres in het IPadresbereik van de DHCP-server in.
EIND-IP: Hiermee stelt u het laatste IP-adres in het IPadresbereik van de DHCP-server in.
Netwerkinstellingen herstellen
U kunt de fabrieksinstellingen van alle netwerkinstellingen voor
deze stereo herstellen.
Selecteer
> Instellingen > NETWERK > HERSTEL > JA.
Opties bijwerken
Selecteer
> Instellingen > BIJWERKEN.
LET OP
Schakel de stereo niet uit en koppel de voeding niet los tijdens
een software-update. Als u de stroom tijdens een softwareupdate uitschakelt, kan dat ertoe leiden dat de stereo niet meer
reageert.
OPMERKING:
• U kunt de software bijwerken via een USB-flashstation dat
met FAT32 is geformatteerd. Als de stereo is verbonden met
een draadloos netwerk, kunt u de software bijwerken met de
FUSION-Link app op een smartphone.
• Schakel de stereo niet uit tijdens de update.
• Tijdens de software-update wordt de stereo mogelijk enkele
keren opnieuw opgestart. Dat is normaal.
• U kunt alleen nieuwere versies van software op de stereo
programmeren.
STEREO: Hiermee kunt u de stereo bijwerken via een geldig
software-updatebestand op een aangesloten USBflashstation.
NRX-AFSTANDSBEDIENING: Hiermee kunt u een optionele
NRX afstandsbediening updaten die is aangesloten op de
NMEA 2000 poort of het NMEA 2000 netwerk met behulp
van een geldig software-updatebestand op een aangesloten
USB-flashstation.
DAB MODULE: Hiermee kunt u een aangesloten DAB-module
updaten die is aangesloten op de SIRIUS XM poort met
behulp van een geldig software-updatebestand op een
aangesloten USB-flashstation.
HERSTEL FABRIEKSINSTELLINGEN: Hiermee zet u alle
instellingen van het toestel terug op de fabriekswaarden.
Extra stereobedieningsopties
Verbinden met een Garmin horloge
®
Ga voor een lijst van compatibele Garmin horloges naar
www.fusionentertainment.com.
Raadpleeg voor meer informatie over het horloge de
horlogehandleiding op www.garmin.com/manuals.
1 Installeer aan de hand van de instructies in de
horlogehandleiding de FUSION-Link Lite™ app uit de Connect
IQ™ store op het horloge.
2 Selecteer de BT bron op de stereo.
> ZICHTBAAR.
3 Selecteer
De stereo blijft gedurende twee minuten detecteerbaar.
4 Breng het horloge binnen 3 m (10 ft.) van de stereo.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij
andere ANT toestellen vandaan bent tijdens het koppelen.
5 Open de FUSION-Link Lite app op het horloge.
Als u de app op het horloge de eerste keer opent, wordt het
horloge automatisch gekoppeld en verbonden met de stereo.
®
DHCP-instellingen
Selecteer
> Instellingen > NETWERK > GEAVANCEERD >
DHCP-SERVER.
Extra stereobedieningsopties
11
Als u het horloge wilt koppelen met een andere stereo,
selecteert u in de FUSION-Link Lite app Instellingen >
Koppel nieuwe.
6 Via de FUSION-Link Lite app op het horloge kunt u muziek
afspelen.
Als de toestellen gekoppeld, ingeschakeld en binnen bereik zijn,
worden ze automatisch verbonden en wordt de app op het
horloge geopend.
Verbinding maken met een ARX70 afstandsbediening
1 Selecteer de BT bron op de stereo.
> ZICHTBAAR.
2 Selecteer
3 Plaats de ARX70 afstandsbediening binnen een afstand van
10 m (33 ft.) van de stereo.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij
andere ANT toestellen vandaan bent tijdens het koppelen.
4 Houd op de ARX70 afstandsbediening ingedrukt totdat het
statuslampje afwisselend groen en rood knippert.
De afstandsbediening zoekt naar de stereo. Wanneer de
afstandsbediening is gekoppeld, wordt het statuslampje kort
groen en gaat het vervolgens uit.
Als de afstandsbediening de stereo niet kan vinden, wordt het
statuslampje kort rood en gaat het vervolgens uit.
FUSION-Link Draadloze afstandsbedieningsapp
U kunt de FUSION-Link app op afstand op uw compatibele
Apple of Android toestel gebruiken, of het stereovolume
aanpassen, de bron wijzigen, het afspelen bedienen,
radiovoorinstellingen selecteren en beheren, en sommige
stereo-instellingen aanpassen.U kunt de app gebruiken om
DSP-profielen op de stereo in te stellen en te configureren.
De app communiceert met de stereo via een draadloze
verbinding voor het mobiele toestel. U moet uw compatibele
toestel via Wi‑Fi of Wi‑Fi technologie met de stereo verbinden
om de app te gebruiken.Bluetooth
Als de stereo is verbonden met het netwerk via een Wi‑Fi
toegangspunt, kan de app communiceren met de stereo via het
netwerk voor een groter bereik dan bij een Bluetooth verbinding.
Ga voor informatie over de FUSION-Link app op afstand voor
compatibele Apple of Android toestellen naar de Apple App
Store of de Google Play™ store.
SM
FUSION-Link™ netwerktechnologie
Dankzij FUSION-Link netwerktechnologie kunt u aan het roer,
op de flybridge of in het navigatiestation van het vaartuig
compatibele FUSION entertainmentsystemen op compatibele
multifunctionele schermen volledig bedienen. Op een
overzichtelijke console kunt u de ingebouwde
entertainmentsystemen eenvoudig bedienen.
Het compatibele multifunctionele scherm wordt het portaal
waarop alle audiofuncties op het schip worden bediend,
ongeacht waar de aangesloten stereo op de boot is geplaatst.
De stereo met FUSION-Link technologie kan uit zicht worden
geplaatst bij beperkte ruimte. Gebruikers hebben alleen toegang
nodig tot de stereo om verwisselbare media te vervangen.
De FUSION-Link technologie op dit toestel kan communiceren
via bestaande industriestandaard netwerkverbindingen,
waaronder Ethernet en Wi‑Fi draadloze technologie.
De FUSION-Link technologie in dit toestel werkt via bestaande
industriestandaard NMEA 2000 netwerken.
Een lijst van FUSION-Link compatibele producten van bedrijven
die samenwerken met FUSION kunt u vinden op
www.fusionentertainment.com.
12
NMEA 2000 Afstandsbediening en scherm
De stereo kan worden bediend via compatibele FUSION
bekabelde afstandsbedieningen die zijn geïnstalleerd in de
audiozones over het hele schip. Via de afstandsbediening is het
entertainmentsysteem even gemakkelijk te bedienen als via de
hoofdstereo-installatie.
FUSION bekabelde afstandsbedieningen werken via een
bestaand NMEA 2000 netwerk en hoeven dus niet direct op de
stereo te worden aangesloten. U kunt de stereo bedienen met
alle afstandsbedieningen die op hetzelfde NMEA 2000 netwerk
als de stereo zijn aangesloten.
Als uw vaartuig geen NMEA 2000 netwerk heeft, kunt u één
FUSION afstandsbediening direct aansluiten of een FUSION
netwerk voor afstandsbediening maken om meerdere FUSION
bekabelde afstandsbedieningen direct aan te sluiten op de
NMEA 2000-connector op de stereo. Zie voor meer informatie
de installatie-instructies die bij de stereo en afstandsbediening
zijn geleverd.
De FUSION afstandsbediening kan ook fungeren als een
NMEA display waarop NMEA navigatiegegevens of nautische
prestatiegegevens afkomstig van andere NMEA toestellen in
een bestaand NMEA 2000 netwerk worden weergegeven.
Raadpleeg de instructies van uw afstandsbediening voor
informatie over ondersteunde NMEA 2000 PGN-informatie.
®
Bekabelde afstandsbediening configureren
LET OP
De stereo is standaard geconfigureerd voor een NMEA 2000
netwerk en de optie NRX-VOEDING moet alleen worden
ingeschakeld als een optionele afstandsbediening direct met de
stereo is verbonden. Als u deze optie inschakelt wanneer de
stereo met een NMEA 2000 netwerk is verbonden, kunnen
andere toestellen in het NMEA 2000 netwerk beschadigd raken.
Aanvullende configuratie is nodig als u een optionele, bekabelde
NRX afstandsbediening rechtstreeks op de stereo aansluit, in
plaats van via een NMEA 2000 netwerk.
> Instellingen > NMEA.
1 Selecteer
Selecteer
een
optie:
2
• Als u zowel uw stereo als uw optionele bekabelde
afstandsbediening hebt aangesloten op een NMEA 2000
netwerk, moet u zorgen dat de optie NRX-VOEDING is
uitgeschakeld. Op deze manier kan de afstandsbediening
stroom ontvangen van het NMEA 2000 netwerk.
• Als u de optionele bekabelde afstandsbediening
rechtstreeks met de NMEA 2000 connector op de stereo
hebt aangesloten, selecteert u de optie NRX-VOEDING.
Op deze manier kan de stereo de optionele
afstandsbediening voorzien van stroom.
Informatie over NMEA 2000
NMEA 2000 is de meest gangbare protocol voor
datacommunicatie op schepen. Het is de standaard geworden
voor de uitwisseling van navigatie- en motorbeheergegevens op
schepen.Als eerste in de industrie heeft FUSION op afstand te
bedienen audiosystemen gelanceerd die zijn voorzien van
NMEA 2000 functionaliteit. Zo kan de gebruiker een reeks
beschikbare NMEA telegrammen volgen op het NMEA 2000
netwerk met een aangesloten afstandsbediening.
Ga naar www.fusionentertainment.com voor een volledige lijst
met ondersteunde NMEA telegrammen.
Appendix
Uw Apollo RA670 registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen
helpen.
Appendix
• Ga naar www.fusionentertainment.com.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.
Software-updates
U bereikt de beste resultaten en garandeert compatibiliteit als u
tijdens de installatie de software bijwerkt in alle FUSION
toestellen.
U kunt de software bijwerken met een USB-flashstation dat niet
is geformatteerd naar het NTFS-bestandssysteem. Softwareupdates en instructies over het bijwerken van het toestel met
gebruik van het USB-flashstation vindt u op de productpagina
van het toestel op www.fusionentertainment.com/marine.
Als de stereo is verbonden met een FUSION PartyBus netwerk
met een Wi‑Fi router, kunt u de software ook bijwerken met
behulp van de FUSION-Link afstandsbedienings-app op uw
compatibele Apple of Android toestel. Als u de app wilt
downloaden en de toestelsoftware wilt bijwerken, gaat u naar de
Apple App Store of de Google Play store.
Problemen oplossen
De stereo reageert niet op het indrukken van knoppen
• Houd ingedrukt totdat de stereo wordt uitgeschakeld en
schakel de stereo opnieuw in om de stereo te herstellen.
• Houd de stroomvoorziening van de stereo gedurende twee
minuten losgekoppeld om het toestel opnieuw in te stellen.
De stereo wordt steeds afgesloten na aansluiting op
een Apple toestel
• Houd de aan-uitknop ingedrukt om de stereo te resetten.
• Reset het Apple toestel. Ga naar www.apple.com voor meer
informatie.
• Controleer of de nieuwste versies van iTunes en het
besturingssysteem op uw Apple toestel zijn geïnstalleerd.
®
De stereo kan mijn verbonden Apple toestel niet
vinden
• Zorg ervoor dat uw Apple toestel Interface Accessoire
Protocol 2 (iAP2) ondersteunt. Deze stereo is niet compatibel
met iAP1 toestellen.
• Controleer of de nieuwste versies van iTunes en het
besturingssysteem op uw Apple toestel zijn geïnstalleerd.
• Controleer of de nieuwste versie van de FUSION-Link
applicatie op uw Apple toestel is geïnstalleerd.
• Reset het Apple toestel.
Ga naar www.apple.com voor meer informatie.
• Neem contact op met uw FUSION dealer of stuur een e-mail
naar FUSION via www.fusionentertainment.com.
Bluetooth technologie werkt het best als het signaal een
rechte weg aflegt.
• Plaats de mediaspeler binnen een afstand van 10 m (33 ft.)
van de stereo.
• Schakel de instelling ZICHTBAAR uit nadat een Bluetooth
toestel met de stereo is gekoppeld.
Op de stereo wordt niet alle informatie over de
nummers op mijn Bluetooth bron weergegeven
De beschikbaarheid van informatie bij nummers, zoals titel,
naam artiest, afspeelduur en artwork albumomslag hangt af van
de functionaliteit van de mediaspeler en de muziekapplicatie.
Netwerkproblemen oplossen
Controleer het volgende als u de FUSION PartyBus toestellen
niet ziet op het netwerk of er niet mee kunt verbinden:
• Controleer of slechts één toestel, hetzij een stereo of een
router, is geconfigureerd als een DHCP-server.
• Controleer of alle FUSION PartyBus toestellen,
netwerkschakelaars, routers en draadloze toegangspunten
zijn ingeschakeld en verbonden met het netwerk.
• Controleer of draadloze FUSION PartyBus toestellen zijn
verbonden met een draadloze router of een draadloos
toegangspunt in het netwerk.
• Als u vaste IP-adressen configureert, controleert u of elk
toestel een uniek IP-adres heeft, dat de eerste drie sets
cijfers in de IP-adressen overeenkomen en dat de
subnetmaskers op elk toestel identiek zijn.
• Herstel de standaardwaarden van alle netwerkinstellingen als
u configuratiewijzigingen hebt aangebracht die mogelijk de
oorzaak van de netwerkproblemen zijn.
Netwerkstatuspictogrammen
Op sommige schermen van de stereo wordt een
netwerkstatuspictogram weergegeven. U kunt deze tabel
raadplegen om de weergave van het pictogram te begrijpen en
om problemen met het FUSION PartyBus netwerk op te lossen
(Netwerkproblemen oplossen, pagina 13).
De stereo is correct aangesloten op een netwerk.
De stereo kan het netwerk niet detecteren. Een Ethernet-kabel is
mogelijk niet aangesloten of er kunnen andere problemen zijn met
het netwerk.
Specificaties
Gewicht
750 g (26,5 oz.)
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX6 en IPX7 (alleen
voorkant stereo, indien juist geïnstalleerd)1
Bedrijfstemperatuurbereik
Van 0 tot 50°C (van 32 tot 122°F)
Mijn Apple AirPlay audio wordt steeds kort
onderbroken
Bereik opslagtemperatuur
Van -20 tot 70°C (van -4 tot 158°F)
Ingangsspanning
Van 10,8 tot 16 V gelijkstroom
• Zorg ervoor dat het Apple toestel niet bedekt of belemmerd
is.
• Zorg ervoor dat het Apple toestel een goede verbinding heeft
met hetzelfde Wi‑Fi netwerk als de stereo.
• Zorg ervoor dat het Apple toestel niet is verbonden met de
stereo met zowel Bluetooth technologie als Wi‑Fi.
Door zowel een verbinding via Bluetooth als via Wi‑Fi te
gebruiken, kunnen afspeelproblemen ontstaan.
Stroom (max.)
15 A
Stroom (gedempt)
Minder dan 700 mA
Stroom (uit, stand-bymodus
ingeschakeld)
50 mA
Stroom (uit, stand-bymodus
uitgezet)
35 mA
Zekering
15 A, klein en plat
Mijn Bluetooth audio wordt steeds kort onderbroken
• Controleer of de mediaspeler niet wordt afgedekt of
geblokkeerd.
NMEA 2000LEN bij 9 V gelijk- 1 (50 mA)
stroom
Bluetooth draadloos bereik
Tot 10 m (30 ft.)
ANT draadloos bereik
Tot 3 m (10 ft.)
1 Het toestel weerstaat incidentele blootstelling aan water tot maximaal 1 m diepte gedurende maximaal 30 minuten en is beschermd tegen krachtige waterstralen. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
Appendix
13
Draadloze frequenties/
draadloze protocollen
Bluetooth 2,4 GHz bij vanaf 13,29 dBm
nominaal
ANT 2,4 GHz bij vanaf 6,92 dBm
nominaal
Kompasveilige afstand
20 cm (7,87 in.)
Afmetingen bovenkant
Ingebouwde klasse D versterker
Uitgangsvermogen muziek
per kanaal
4 x 70 W max. 2 ohm
Totale output piekvermogen 280 W max.
Uitgangsvermogen per
kanaal
4 x 43 W RMS bij 14,4 Vdc invoer, 2
ohm, 10% THD1
4 x 26 W RMS bij 14,4 Vdc invoer, 4
ohm, 10% THD1
Lijnuitgangsniveau (max.)
5,5 V (piek-naar-piek)
Aux-ingangsniveau
(normaal)
1 V RMS
157 mm (6,18 in.)
Tunerfrequenties
130 mm (5,10 in.)
Tuner
Europa en
Australazië
VS
Japan
Bereik FM-radiofrequenties
87,5 tot 108 MHz
87,5 tot
107,9 MHz
76 tot 95 MHz
FM-frequentiestap
50 kHz
200 kHz
50 kHz
Bereik AM-radiofrequenties
522 tot 1620 kHz
530 tot
1710 kHz
522 tot
1620 kHz
AM-frequentiestap
9 kHz
10 kHz
9 kHz
21 mm (0,83 in.)
10 mm (0,39 inch)
Tekeningen stereo-afmeting
Afmetingen zijkant
21 mm (0,83 in.)
102 mm (4,0 in.)
68 mm (2,68 in.)
49 mm (1,93 in.)
1 De
14
stereo kan het uitgangsvermogen beperken om te voorkomen dat de versterker oververhit raakt en de audiodynamiek behouden blijft.
Appendix
Index
A
afstandsbediening 12
AirPlay 3
AM 5, 9
Android toestel 4
Android toestellen 5, 12
ANT toestellen 11, 12
Apple toestel 4, 13
Apple toestellen 5, 12
aux-ingang 2, 3
V
versterker 10
versterking 2
volume 2, 10
aanpassen 2
voorinstellingen 9
W
waarschuwingen 6
Wi‑Fi technologie 11
B
Bluetooth toestellen 3, 4, 12
bron 1, 3, 9
D
DAB 5, 8, 9
dempen 2
digitale audio 4
DSP 3
F
fabrieksinstellingen 11
FM 5, 9
FUSION PartyBus netwerk 9, 11, 13
FUSION-Link 12
H
helderheid 2
herstellen 8, 10
hoge tonen 2
horloge 11
I
instellingen 2, 3, 10, 11
L
lage tonen 2
luidsprekerzones 2, 10
M
mediaspeler 5
N
netwerk 4, 9–11, 13
netwerkconfiguratie 11
NMEA 2000 12
O
optische audio 4
P
pictogrammen 13
problemen oplossen 13
productregistratie 12
R
radio
AM 5
FM 5
SiriusXM 5–8
S
schermverlichting 2
SiriusXM 5, 9
ouderlijk toezicht 7, 8
Satellite Radio 5, 6, 8
stand-by 2
subwoofer 3
T
taal 10
toestel, registratie 12
toestel registreren 12
toon 2
U
USB 4, 5
flashstation 4, 5
USB-toestellen 3, 5
Index
15
ONDERSTEUNING FUSION
Nieuw-Zeeland
Australië
Europa
Verenigde Staten
Pacifisch gebied
09 369 2900
1300 736 012
+44 (0) 370 850 1244
623 580 9000
+64 9 369 2900
®
FUSIONENTERTAINMENT.COM
November 2019
Gedrukt in Taiwan
190-02516-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement