Geemarc CL8510 Gebruikershandleiding

Geemarc CL8510 Gebruikershandleiding
Versterkte
openklapbare
mobiele telefoon
met dubbel LCD
scherm en camera
Nederlands
INHOUDSOPGAVE
Raadpleeg onze website www.geemarc.com voor een bijgewerkte
handleiding, want er kunnen belangrijke herzieningen en
wijzigingen zijn waarvan u zich bewust dient te zijn.
INHOUDSOPGAVE .............................................. 1
INLEIDING ........................................................... 5
De telefoon uitpakken .................................................... 6
OMSCHRIJVING .................................................. 7
Algemene beschrijving ................................................... 7
Beschrijving van de lcd-scherm .................................. 12
Menunavigatie ............................................................. 14
Menuoverzicht ............................................................. 14
Netwerkdiensten & Wachtwoord ................................. 16
OPSTELLEN; SIM kaart, batterij en
micro-SD kaart installeren ....................................... 17
De batterij opladen ...................................................... 18
AAN/UIT zetten & Batterijgebruik ................................ 20
DE TELEFOON GEBRUIKEN; Stand-by stand,
Lemand bellen ........................................................... 21
Iemand bellen vanuit de oproeplijst & het
telefoonboek................................................................ 22
Iemand bellen m.b.v de geheugentoetsen .................. 23
Iemand bellen vanuit de lijst van gebelde nummers ... 23
Een oproep aannemen of weigeren,
alarmen uitzetten......................................................... 24
2
INHOUDSOPGAVE
Opties tijdens een gesprek ......................................... 24
Ontvangstvolume ........................................................ 25
Belvolume ................................................................... 25
Gesprekstimer ............................................................. 26
SMS....................................................................26
Een tekstbericht (SMS) versturen ............................... 26
Een tekstbericht (SMS) ontvangen ............................. 26
Opgeslagen tekstberichten (uit het Postbus IN)
opnieuw bekijken ....................................................... 27
Verzonden berichten ................................................... 27
Kladblok ...................................................................... 28
Een tekstbericht (SMS) wissen ................................... 28
Instellingen voor tekstberichten .................................. 29
Informatieberichten ..................................................... 30
VOICE-MAIL ......................................................31
Nummerinstelling van de voice-mail ........................... 31
Voice-mail afluisteren .................................................. 31
TELEFOONBOEK ..............................................32
Een registratie in het telefoonboek maken ................. 32
Een registratie in het telefoonboek maken
vanuit stand-by ............................................................ 34
Een registratie in het telefoonboek bekijken ............... 34
Opties in het telefoonboek .......................................... 35
Een registratie in het foto-telefoonboek maken .......... 36
Een registratie in het foto-telefoonboek bellen ........... 36
3
INHOUDSOPGAVE
Een snelkiesnummer opslaan ..................................... 37
Een snelkiesnummer draaien ..................................... 37
LIJST van GESPREKKEN .................................38
Gemiste oproepen tonen ............................................ 38
Gedraaide oproepen tonen ......................................... 39
Ontvangen oproepen tonen ........................................ 39
Oproeplog wissen ....................................................... 40
Gespreksinstellingen ................................................... 40
HANDSET INSTELLINGEN ...............................43
IGN (in geval van nood) ....................................43
Versterkingsinstellingen .............................................. 43
Profielen ...................................................................... 43
‘Een aanslag’ nummers............................................... 44
Dubbele SIM instellingen ............................................ 44
Telefooninstellingen .................................................... 44
Netwerkinstellingen ..................................................... 45
Beveiligingsinstellingen ............................................... 45
Verbinding ................................................................... 46
Instellingen herstellen ................................................. 46
SOS ....................................................................46
SOS functie ................................................................. 46
SOS nummers instellen .............................................. 47
SOS bericht opnemen ................................................. 47
SOS Tekstbericht ........................................................ 48
4
INHOUDSOPGAVE
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN ...................49
Organisator ................................................................. 49
Multimedia ................................................................... 50
Bestandsbeheer .......................................................... 50
PROBLEMEN OPLOSSEN ................................52
VEILIGHEIDSINFORMATIE ...............................55
INFORMATIE OVER GEHOORAPPARATEN.....58
NETWERKDIENSTEN ........................................59
GARANTIE .........................................................60
RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK ................62
5
INLEIDING
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Geemarc CL8510
telefoon. Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten.
Deze telefoon biedt vele functies zoals een alarm, kalender,
camera, video, SMS tekstberichten, (foto-) telefoonboek,
stemopties met een sprekend toetsenbord, handenvrij telefonie
en sneldraaitoetsen. Er is ook een optie waarin zes nummers
geprogrammeerd kunnen worden als contactnummers voor
noodgevallen. In geval van nood kunnen deze contactnummers
gebeld worden en een SMS bericht naar hen gestuurd worden
met maar één druk op de betreffende knop.
De lettergrootte op de gekleurde LCD display is groot en de
knoppen van het toetsenbord zijn goed te zien en gemakkelijk
te gebruiken. Deze mobiele telefoon geeft een luid belsignaal
en
een
sterke
trilinstelling.
Het
heeft
regelbaar
ontvangstvolume dat een bereik heeft tot max. 40dB met een
versterkingstoets. Al deze kenmerken maken deze telefoon
zeer geschikt voor ouderen, hardhorende of slechtziende
mensen of mensen die eenvoudigweg met het grootste gemak
contact willen houden.
Om alle mogelijkheden van uw Geemarc telefoon volledig te
benutten, is het van belang dat u eerst de onderstaande
instructies leest. Bewaar deze gebruikshandleiding voor
toekomstige raadpleging op een veilige plek.
Deze handleiding legt u uit hoe u de telefoon moet gebruiken.
GSM CL8510
6
INLEIDING
De telefoon uitpakken
When unpacking the telephone, you should find the
following in the box:





1 GSM CL8510 mobile telephone handset
1 Tafeloplader
1 Adapter voor de netvoeding
1 x Li-polymeer oplaadbare batterij
1 Gebruikshandleiding
Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze
website op www.geemarc.com.
Telefoon 01707 387602
of fax 01707 832529
7
OMSCHRIJVING
Algemene beschrijving
Omschrijving van de handset
Gehoordopje
Scherm
Rechter softkey
Einde- / Aan-Uit toets
Navigatietoetsen
of camera functie
SOS toets
Bevestiging
Linker softkey
Beltoets
M1, M2, M3
Toetsenbord
Luidspreker
Batterijklepje
8
OMSCHRIJVING
Omschrijving van de handset
Koptelefoon
aansluiting
Zaklamp- /
versterkerknop
Micro USB
poort
Volume
▲/▼ knop
Laadcontacten
Laadcontacten
Micro-USB poort
9
OMSCHRIJVING
Één-toets geheugens
Een telefoonnummer kan aan elk van deze
toetsen toegewezen worden. Om een
nummer te kiezen hoeft u slechts éénmaal
op de knop te drukken en het nummer wordt
dan automatisch gekozen.
Aan/Uit-toets / Einde-gesprek
Lang indrukken zal de telefoon AAN of UIT
zetten
Een gesprek beëindigen
Annuleert het huidige proces en brengt de
telefoon terug naar stand-by.
Navigatieknop
‘Omhoog’ toets
Door lijsten en menu opties naar boven
scrollen.
In de stand-by stand is dit een
functiegebonden toets. Het kan ingesteld
worden in handset-instellingen of
camerafunctie in de stand-by stand.
‘Omlaag’ toets
Door lijsten en menu opties naar beneden
scrollen.
In de stand-by stand is dit een
functiegebonden toets. Het kan ingesteld
worden in handset-instellingen.
‘Naar rechts’ toets
In de stand-by stand is dit een
functiegebonden toets. Het kan ingesteld
worden in handset-instellingen.
10
OMSCHRIJVING
‘Naar links’ toets
In de stand-by stand is dit een
functiegebonden toets. Het kan ingesteld
worden in handset-instellingen.
Beltoets
Iemand oproepen nadat u het nummer
gekozen heeft.
Een gesprek aannemen.
Links/rechts toets
Dit zijn zgn. ‘softkeys’, m.a.w. ze zullen
afhankelijk van het getoonde menu een
andere functie aannemen. De betreffende
functie wordt getoond door de tekst direct
boven de toets.
Sterretje toets
Druk op deze toets om een of meer
symbolen in te voegen tijdens het
samenstellen van een bericht of tijdens het
bewerken van een naam in het
telefoonboek. Gebruik daarna de
navigatietoetsen om het in te voegen
symbool te kiezen.
Hekjetoets
Druk op deze toets om tussen verschillende
invoeringen te wisselen tijdens het
samenstellen van een tekstbericht of tijdens
het bewerken van de naam van een contact.
11
OMSCHRIJVING
Versterkerstoets
Druk tijdens een gesprek op deze zich aan
de rechterkant van de telefoon bevindende
toets om het volume te verhogen.
Volume omhoog/omlaag toets
Gebruik deze toets om het belvolume te
verhogen wanneer u toegang heeft tot
Profielen of wanneer u een binnenkomend
gesprek ontvangt. Het volume van de
oortelefoon / luidspreker tijdens een gesprek
verhogen. Er zijn 7 volumeniveau’s.
Volume omlaag toets
Gebruik deze toets om het belvolume te
verlagen wanneer u toegang heeft tot
Profielen of wanneer u een binnenkomend
gesprek ontvangt. Het volume van de
oortelefoon / luidspreker tijdens een gesprek
verlagen. Er zijn 7 volumeniveau’s.
12
OMSCHRIJVING
Beschrijving van de LCD scherm
De LCD scherm is verdeeld in drie aparte gebieden:
Het pictogram gebied: Dit bevindt zich aan de bovenkant
van
het
scherm.
Het
toont
de
verschillende
systeempictogrammen die u helpen bij het gebruik van de
telefoon.
Het hoofdgebied: Dit bevindt zich in het midden van het
scherm. Het toont de volgende informatie:
 het nummer dat u kiest
 ID informatie van degene die u belt
 het telefoonboek
 menu informatie
 de huidige tijd en datum en de naam van de
provider in de stand-by stand
Het ‘softkey’ gebied: Dit bevindt zich aan de onderkant van
het scherm.
Pictogram van de signaalsterkte
Dit wordt altijd getoond als uw telefoon AAN staat. Het
toont de huidige signaalsterkte. Meer balkjes betekent
meer signaalsterkte. Er is een pictogram voor elke SIM
kaart.
Wekkerpictogram
De wekker kan ingesteld worden om op een bepaalde
tijd af te gaan.
13
OMSCHRIJVING
Pictogram van de batterijstatus
Dit wordt altijd getoond als uw telefoon AAN staat. Het
toont het niveau van de batterijlading. Meer balkjes
betekent meer batterijlading.
Roaming pictogram
Er vindt een uitgaand of binnenkomend roaming
gesprek (bijv. een internationaal gesprek) plaats.
SMS pictogram
Een nieuw SMS tekstbericht is ontvangen.
MUTE pictogram
De microfoon is tijdens een gesprek tijdelijk in de MUTE
(ruggespraak)-stand gezet.
STIL pictogram
De telefoon staat in de stille stand. Er zal geen oproepalarm
gegeven worden.
Pictogram van de koptelefoon
De koptelefoon is verbonden met de telefoon.
Gemiste oproep
14
OMSCHRIJVING
Menunavigatie
De MENU ‘softkey’ of middelste vierkante toets wordt gebruikt
om het menu te activeren. De TERUG ‘softkey’ wordt gebruikt
om in het menu een stap terug te doen. Druk op
om
vanuit welk menu dan ook het menu uit te schakelen en terug
te keren naar de stand-by stand.
De ▼ en ▲ toetsen worden gebruikt om door het menu te
scrollen.
▲ terug in het menu
▼ vooruit in het menu
Soms worden < en > gebruikt om door de menu’s te surfen.
De OK ‘softkey’ wordt gebruikt om op een scherm een
handeling / keuze te bevestigen of te kiezen.
De vierkante toets in het midden wordt gebruikt om naar het
Menu te gaan of om op een scherm een handeling / keuze te
bevestigen of te kiezen.
Menuoverzicht
Telefoonboek
Picture Phonebook
Normal Phonebook
(telefoonboek)
15
OMSCHRIJVING
Berichten
Bericht schrijven
Postvak in
Concepten
Postvak UIT
Verzonden berichten
Broadcast-bericht
Berichtinstellingen
Oproepcentrum
Gespreksgeschiedenis
Oproepinstellingen
SOS
SOS
Record SOS MSG
SOS SMS
Instellingen
ICE (in geval van nood)
Super Hearing
Profielen
Sneltoetsen
Instellingen voor dubbele SIM
Telefooninstellingen
Netwerkinstellingen
Veiligheidsinstellingen
Verbindingen
Instellingen herstellen
Organisator
Torch (zaklamp)
Rekenmachine
stem assistent
Kalender
Taken
16
OMSCHRIJVING
Wekker
Bluetooth
Wereldklok
Snelkoppelingen
Diensten
Internetdienst
(provider) Services
SIM gereedschapskist
Multimedia
Camera
Beeldviewer
Videorecorder
Videospeler
Audiospeler
Geluidsrecorder
FM Radio
Bestandsbeheer
Telefoon
Geheugenkaart
Netwerkdiensten
Om deze telefoon te gebruiken moet u zich voor diensten bij
een provider registreren. Verschillende providers bieden
verschillende diensten aan (tegen variërende kosten). Dit kan
de voorzieningen, die op u uw mobiele telefoon ter beschikking
staan, beïnvloeden.
Wachtwoorden
Deze mobiele telefoon stelt u in staat om wachtwoorden in te
voeren die uw telefoon tegen oneigenlijk gebruik beschermen.
17
INSTALLATIE
De PIN en PIN2 codes worden met uw SIM kaart meegeleverd.
De PIN code beschermt de SIM kaart tegen oneigenlijk
gebruik. De PIN2 code is nodig om toegang te verkrijgen tot
bepaalde diensten.
De PUK en PUK2 codes kunnen met de SIM kaart worden
meegeleverd. Als u de PIN code drie keer achter elkaar verkeerd
heeft ingevoerd, dan is de PUK nodig. Als de codes niet zijn
meegeleverd, neem dan contact op met uw provider.
SIM kaart en batterij installeren
Schakel de telefoon altijd uit en verbreek de verbinding met de
oplader voordat u de batterij verwijdert.
Ga voorzichtig te werk met de SIM kaart. De SIM kaart en de
contacten ervan kunnen gemakkelijk door krassen of
verbuigingen worden beschadigd.
Schuif het deksel van het batterijvakje in de aangegeven
richting en verwijder deze om bij de batterij te komen.
Verwijder de batterij (als er al een batterij in zit).
Schuif een SIM kaart met de gouden contactpunten naar
beneden gericht onder de zilverkleurige SIM-houder (zoals te
zien hieronder).
18
INSTALLATIE
U kunt één
micro-SD kaart
plaatsen om
foto’s te bewaren
(max. 4G)
U kunt 2 SIM-kaarten in deze telefoon steken. Er zijn vele
redenen om dit te doen. Een belangrijke reden is echter dat u
waarschijnlijk beter netwerkdekking krijgt als u twee SIMkaarten van verschillende providers gebruikt. Maar met één
SIM kaart werkt u telefoon ook perfect!
Let op de batterijcontacten (de goudgekleurde contacten
moeten naar linksboven gericht zijn) en zet de batterij erin.
Positioneer het batterijdeksel en druk deze lichtjes naar beneden.
De batterij opladen
Opladen via de micro-USB ingang
Steek de oplader in een wandcontactdoos .
Verbind de kabel van de oplader met de micro-USB ingang
aan de zijkant van de telefoon. Tijdens het opladen begint het
19
INSTALLATIE
batterijpictogram
zich te vullen.
Opladen via de oplaadeenheid
Steek de oplader in een wandcontactdoos.
Verbind de kabel van de oplader met de micro-USB-ingang op
de oplaadeenheid.
Zet de mobiele telefoon in de oplaadeenheid.
NB: Gebruik alleen maar de met de telefoon meegeleverde
batterijen en oplader. De garantie vervalt als een niet
goedgekeurde kabel wordt gebruikt. Houd de contacten van de
batterij schoon en vrij van vuil. Probeer verwijdering van de
batterij te vermijden omdat dit kortsluiting kan veroorzaken.
20
INSTALLATIE
Als de batterij volledig ontladen is, kan het een paar seconden
duren voordat de oplaadindicatie op de display verschijnt of
oproepen kunnen worden gemaakt.
Voordat de handset voor de eerste keer gebruikt kan
worden, moet de batterij minstens 4 uur lang worden
opgeladen.
AAN/UIT zetten
Druk 3 seconden op
of langer om de telefoon AAN te
zetten.
Als de telefoon nog geen SIM kaart bevat, verschijnt
BEPERKTE SERVICE op de display. Alleen noodoproepen
(112) kunnen gedaan worden, zolang als er geen SIM kaart in
zit.
Druk nogmaals 3 seconden op
om de telefoon UIT te zetten.
Gebruik van de batterij
Het
pictogram wordt voortdurend getoond in de rechter
bovenhoek van de LCD display. Het pictogram geeft de status
van de batterijvoeding aan. Hoe meer balkjes er getoond
worden, des te meer voeding is er.
Wanneer de batterijvoeding laag is, wordt een waarschuwing
getoond. De displayverlichting en bepaalde andere functies
kunnen ophouden te werken. Als de batterij te zwak is om de
telefoon te gebruiken, zal de handset automatisch UIT gaan.
21
DE TELEFOON GEBRUIKEN
De spreek- en stand-by tijden van de batterij zijn aan
veranderingen onderhevig. Vervang de batterij als de
batterijvoeding merkbaar achteruit is gegaan (dit vraagt om
meer frequent opladen).
Stand-by stand
Als de telefoon klaar is om te gebruiken maar u heeft nog geen
enkel teken ingevoerd, dan is de telefoon in de stand-by stand. U
kunt de telefoon in de stand-by stand zetten door op
drukken.
Iemand bellen
te
Klap het klepje open en toets het nummer in.
Druk op de WISSEN ‘softkey’ om een onjuist teken te
wissen.
Druk op
Druk op
en het nummer wordt automatisch gebeld.
om het gesprek te beëindigen.
Om een internationale oproep te doen, moet u vóór de
landcode de + indrukken. Daartoe drukt u tweemaal op de *
toets. Sommige buitenlandse telefoonnetwerken hebben lijnen
met directe nummers die niet gebeld kunnen worden als
‘doorbellen’ maar ingevoerd moeten worden vanaf het
22
DE TELEFOON GEBRUIKEN
toetsenbord. Om deze toch direct te bellen drukt u vlug
driemaal op * na het telefoonnummer. Het p teken zal dan
verschijnen en u kunt het directe nummer dan invoeren.
Iemand bellen vanuit de oproeplijst
U kunt gebelde nummers of ontvangen of gemiste oproepen
terugvinden in de oproeplijst.
1. Menu  Oproepcentrum  Gespreksgeschiedenis  Kies
de gewenste lijst  Kies het gewenste telefoonnummer
2. Als u het gewenste nummer heeft gevonden dan drukt u op
en het nummer wordt automatisch gekozen.
3. Druk op
om het gesprek te beëindigen.
Iemand bellen vanuit het telefoonboek
Als u nummers heeft opgeslagen in uw telefoonboek kunt u
deze nummers bellen door het telefoonboek te gebruiken.
1. Menu  Telefoonboek  Picture Phonebook of Normal
Phonebook  Kies het gewenste telefoonnummer.
2. Als u het gewenste nummer heeft gevonden dan drukt u op
en het nummer wordt automatisch gekozen.
3. Druk op
om het gesprek te beëindigen.
23
DE TELEFOON GEBRUIKEN
Iemand bellen m.b.v de
geheugentoetsen
Als u nummers onder de geheugentoetsen heeft opgeslagen,
druk dan 3 seconden lang op M1, M2 of M3 (afhankelijk van
wie u wilt bellen). Het gekozen telefoonnummer wordt dan
automatisch gebeld.
Iemand bellen vanuit de lijst van gebelde
nummers
Druk op
om de lijst van alle gebelde nummers te
tonen.
Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het
gewenste nummer vindt.
Druk nogmaals op
en het nummer wordt
automatisch gebeld.
Een gesprek aannemen
Als er een binnenkomend gesprek wordt ontvangen, zal de
telefoon overgaan. Normaal gesproken zal het
telefoonnummer van de beller op de display verschijnen,
tenzij deze het nummer heeft onderdrukt. Als het nummer
van degene die u belt in het telefoonboek opgeslagen is, zal
de bijbehorende naam ook getoond worden.
24
DE TELEFOON GEBRUIKEN
Druk op
om de oproep te beantwoorden.
Om het gesprek te beëindigen drukt u op
het klepje dicht.
of klapt u
Een gesprek weigeren
Om een binnenkomende oproep te weigeren, drukt u op
of de STIL ‘softkey’ en daarna op WEIGEREN.
Alarmsignalen uitschakelen
U kunt alle alarmsignalen en trilfuncties van een
binnenkomende oproep tijdelijk uitschakelen.
Als u een binnenkomende oproep ontvangt, drukt u op de
STIL ‘softkey’.
Opties tijdens een gesprek
U kunt tijdens een gesprek een aantal functies gebruiken door
op de OPTIE ‘softkey’ te drukken.
U kunt kiezen uit de volgende opties:

Een gesprek in de wachtstand zetten

Een van de actieve gesprekken beëindigen

Het telefoonboek openen

De gespreksgeschiedenis bekijken

Berichten
25
DE TELEFOON GEBRUIKEN

Geluidsopnemer – een gesprek opnemen
Neem contact op met u provider omdat de functies ‘Gesprek
doorschakelen’,
‘Meerdere
deelnemersgesprekken’
en
‘Gesprek in de wachtstand’ netwerkondersteuning vereisen.
Ontvangstvolume
U kunt tijdens een gesprek het luistervolume aanpassen
m.b.v. de zich aan de rechterzijde bevindende V+ en Vknoppen. Er zijn 7 volumeniveaus. De zich aan de rechterzijde
bevindende
knop versterkt het volume tot maximaal
40dB.
Handenvrij spreken functie
U kunt tijdens een gesprek de in de telefoon ingebouwde
luidspreker aanzetten door de Naar Rechts ‘softkey’ in te
drukken. In deze stand is het niet nodig de handset vast te
houden. U hoort de ander door de luidspreker en de microfoon
vangt uw stem op.
NB: Zorg ervoor dat de luidspreker is uitgezet voordat u de
handset tegen uw oor houdt.
Belvolume
Als de telefoon bij een binnenkomende oproep overgaat, kunt
u het belvolume aanpassen door op V+ of V- te drukken. Dit
heft tijdelijk de ‘geluiden’ instelling op van het belvolume dat
momenteel gebruikt wordt.
26
SMS
Gesprekstimer
Uw handset neemt automatisch de tijdsduur op van elk extern
gesprek. Die tijdsduur wordt getoond tijdens het gesprek en
enkele seconden nadat het gesprek is beëindigd.
Een tekstbericht (SMS) versturen
Een tekstbericht vanaf deze telefoon kan maximaal 160 tekens
bevatten. Dit is inclusief spaties.
1. Menu  Berichten  Bericht schrijven  Tekstbericht
of MMS
2. Typ uw tekstbericht (zie Tekstinvoer in het ‘Telefoonboek’
hoofdstuk).
3. Opties Verstuur naar Voer een nummer in: voer het
eigenlijke nummer in of kies er een uit de lijst van het
telefoonboek.
4. Opties  Versturen
Een tekstbericht (SMS) ontvangen
Als u een tekstbericht ontvangt, zal een oproeptoon hoorbaar
worden. Het LCD display zal 1 ONGELEZEN BERICHT tonen.
1. Druk op de BEKIJKEN ‘softkey’ en dan op vierkante toets in
het midden om het bericht te tonen.
2. Druk op de OPTIE ‘softkey’ om alle opties te zien die u uit
kunt voeren met het gekozen tekstbericht.
27
SMS
3. Deze opties zijn Antwoorden per SMS, Antwoorden met
MMS, Verzender opbellen, Doorsturen, Verwijderen,
Geavanceerde.
Opgeslagen tekstberichten (uit
Postbus IN) opnieuw bekijken
het
1. Menu  Berichten  Postvak in
2. Scrol naar het bericht dat u opnieuw wilt bekijken.
3. Druk op de vierkante toets in het midden om het te bekijken.
4. Druk op de OPTIE ‘softkey’ om alle opties te zien die u uit
kunt voeren met het gekozen tekstbericht.
5. Deze opties zijn Antwoorden per SMS, Antwoorden met
MMS, Verzender opbellen, Doorsturen, Verwijderen,
Geavanceerde.
Verzonden berichten
Het Postvak UIT bewaart berichten die met succes zijn
verstuurd en bewaard (als de telefoon in Berichteninstellingen
ingesteld is op het bewaren van verzonden berichten).
1. Menu  Berichten  Verzonden berichten
2. Scrol naar het bericht dat u opnieuw wilt bekijken.
3. Druk op de vierkante toets in het midden om het te bekijken.
4. Druk op de OPTIE ‘softkey’ om alle opties te zien die u uit
kunt voeren met het gekozen tekstbericht.
28
SMS
5. Deze opties zijn Bekijken, Doorsturen, Verwijderen,
Alles verwijderen, Diverse verwijderen.
Kladblok
Het Kladblok slaat berichten op die u bewaard heeft maar nog
niet heeft verzonden. U krijgt nu de kans om het bericht te
versturen, om bewerken te hervatten of om het te wissen.
1. Menu  Berichten  Concepten
2. Scrol naar het bericht dat u opnieuw wilt bekijken.
3. Druk op de vierkante toets in het midden om het te bekijken.
4. Druk op de OPTIE ‘softkey’ om alle opties te zien die u uit
kunt voeren met het gekozen tekstbericht.
5. Deze opties zijn Bekijken, Verzenden, Bewerken,
Verwijderen, Alles verwijderen, Diverse verwijdere.
Een tekstbericht (SMS) wissen
U kunt berichten uit het Postbus IN, het Postbus UIT, het
Kladblok of Verstuurde berichten wissen.
1. Menu  Berichten  Kies Postvak IN, Concepten, Postvak
UIT of Verzonden berichten  Opties  Alles verwijderen
 Ja
29
SMS
Instellingen voor tekstberichten
Dienstencentra distribueren SMS berichten. In het
geheugen van uw mobiele telefoon moet het
telefoonnummer
van
het
dienstencentrum
geprogrammeerd zijn. In het algemeen geldt dat dit al
door uw provider is ingesteld.
Er zijn veel instellingsmogelijkheden:
SIM – hierin kunt u instellingen veranderen zoals:
Profielinstellingen:
Kies het juiste profiel.
Geldigheidsduur
U kunt bepalen hoelang een afleveringspoging van een
bericht mag duren.
Type bericht
U kunt het type bericht uit de lijst kiezen.
Afleveringsverslag
Elke keer dat u een bericht verstuurt, krijgt u een
mededeling dat het al dan niet met succes verstuurd is.
Antwoordpad
U kunt deze functie activeren bij het beantwoorden van
een bericht. De verzendkosten zijn dan voor rekening van
de ontvanger i.p.v. uzelf.
Voorkeursverbinding
U kunt kiezen uit GPRS & GSM verbindingen of alleen
GSM verbinding.
Voice-mail Server
Stel de locatie van de voice-mail server in.
30
SMS
Geheugenstoestand
Een nuttige optie is om op te vragen hoeveel geheugen van
zowel de SIM kaart als de telefoon is gebruikt en hoeveel er
nog vrij is (bijv.
17/40, 2/40).
SMS teller
Verzonden bericht opslaan
Aanbevolen opslag
Als u SIM kiest, dan wordt een nieuw bericht standaard op
de SIM kaart opgeslagen. Als de SIM kaart vol is, dan
worden nieuwe berichten in de telefoon opgeslagen.
Informatieberichten
Deze telefoon ondersteunt uitzendingsberichten, m.a.w.
informatiediensten van uw dienstverlener.
Menu  Berichten  Broadcast-bericht  SIM1 of 2 
Berichten lezen
Samen met kanaalinstellingen kunt u o.a. de volgende
opties kiezen: Deze berichten ontvangen en De taal van de
uitzending
31
VOICE-MAIL
Nummerinstelling van de voice-mail
De voice-mail functie stelt u in staat om voice-mail berichten
die andere mensen voor u hebben ingesproken af te luisteren.
De voice-mailbox is een netwerkdienst waarop u zich mogelijk
moet abonneren. Neem contact op met uw provider als u hier
twijfels over heeft.
Indien uw dienstverlener u toegang tot voice-mail verleent, dan
is normaal gesproken het telefoonnummer dat toegang geeft
tot het voice-mail systeem op uw telefoon geïnstalleerd. Als dat
niet het geval is wanneer u voor het eerst naar een bericht
luistert, dan wordt u aangespoord om de naam- en
nummerinstellingen in te voeren om toegang te krijgen tot uw
provider’s voice-mail systeem.
Voice-mail beluisteren
Als u een oproep gemist heeft, zal de display van de telefoon
het bericht 1 GEMISTE GESPREKKEN tonen. Druk op
BEKIJKEN en u zult een lijst van alle gemiste oproepen in de
oproeplijst zien.
In de stand-by stand kunt u toegang krijgen tot voice-mail door
de ‘1’ ingedrukt te houden. U wordt dan verbonden met de
voice-mail en kunt uw berichten afluisteren. Volg de instructies
die uw provider u geeft om het voice-mail systeem te
gebruiken.
32
TELEFOONBOEK
Telefoonnummers en namen kunnen in het telefoonboek
opgeslagen worden. Dit kan bewaard worden op de SIM kaart
of in het geheugen van de telefoon. Het stelt u in staat om
regelmatig gebruikte nummers op te slaan zodat u gemakkelijk
iemand kunt bellen zonder dat u zich het telefoonnummer moet
herinneren of het telkens opnieuw moet invoeren. U kunt
nummers opzoeken en terugvinden om iemand te bellen, een
bericht te sturen of een nummer te gebruiken als een contact in
noodgevallen. Het telefoonboek kan minstens 300 nummers
(registraties) bevatten. Als u probeert een nieuw nummer toe te
voegen terwijl het geheugen vol is, dan zal er een
waarschuwing getoond worden. U zult dan een bestaand
nummer moeten wissen om het nieuwe telefoonnummer te
kunnen toevoegen. De in het geheugen van de SIM kaart
bewaarde contacten worden aangegeven met SIM. Het
voordeel van dusdanig bewaarde contacten is dat u de
informatie op een andere telefoon kunt overzetten door de
SIM-kaart over te zetten.
Een nummer in het telefoonboek
opslaan
1. MenuTelefoonboekNormal Phonebook Contact
toevoegen en druk op het midden van de navigatietoets
2. Selecteer  SIM of telefoon
3. Voer een naam in voor de telefoonregistratie m.b.v. het
numerieke toetsenbord (zie hieronder).
33
TELEFOONBOEK
4. Druk op de Omlaag toets en voer een nummer in voor de
telefoonregistratie.
5. Opties  Opslaan
Het numerieke toetsenbord heeft ook letters op de toetsen.
Deze letters worden gebruikt om tekst in te voeren voor een
registratie (of de verandering ervan) in het telefoonboek,
SMS berichten en wanneer contacten in het telefoonboek
opgezocht worden.
Druk op een willekeurige toets het relevante aantal keren
om de benodigde letter te krijgen, bijv. druk één keer op ‘5’
om de letter J te krijgen en druk vier keer snel achter elkaar
op ‘7’ om de letter S te krijgen.
Om naar de volgende letter te gaan wacht u een paar
seconden en de cursor zal als een | verschijnen achter de
laatst ingevoerde letter. Nu mag u de volgende letter
invoeren. Gebruik de
toets om van hoofdletters naar
kleine letters (en v.v.) te wisselen. M.b.v. de
toets kunt u
ook naar de nummers gaan. De invoermodus wordt aan de
rechterkant van het veld voor de naamsregistratie
aangegeven door een potlood.
Druk op ‘0’ om een spatie in te voeren.
Druk op de WISSEN ‘softkey’ om het laatst getypte teken te
wissen terwijl u een nummer of naam invoert. Houd de
WISSEN ‘softkey’ lang ingedrukt om alles te wissen (leeg
scherm).
34
TELEFOONBOEK
Een nummer in het telefoonboek opslaan
vanuit stand-by
Voer het nummer (altijd inclusief het lokale netnummer)
m.b.v. het numerieke toetsenbord in.
1. Opties  Opslaan in telefoonboek
2. Selecteer SIM of telefoon
3. Voer een naam in voor de telefoonregistratie m.b.v. het
numerieke toetsenbord (zie hierboven).
5. Opties  Opslaan
Als u het contact bewaart in de telefoon krijgt u veel meer
opties om extra gegevens te bewaren zoals:
E-mailadres
Foto van oproeper
Beltoon van oproeper
Een
registratie
bekijken
in
het
telefoonboek
1. Menu  Telefoonboek  Normal Phonebook 
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het
gewenste contact vindt. U kunt ook een contact in het
telefoonboek vinden door alfabetisch te zoeken. Typ de
eerste letter van de naam en u komt automatisch in het
juiste gedeelte van het telefoonboek.
35
TELEFOONBOEK
Opties in het telefoonboek
1. Menu  Telefoonboek  Normaal telefoonboek 
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het
gewenste contact vindt.
3. Druk op de Opties ‘softkey’.
4. Op dat contact uit te voeren opties zijn:
BEKIJKEN
Bericht verzenden SMS
MMS Versturen
Oproepen
Bewerken
Verwijderen
Kopiëren
Toevoegen aan zwarte lijst
Groep van oproepers
Telefoonboekinstellingen
U kunt het volgende doen in de telefoonboekinstellingen:
1) De standaard opslaglocatie bepalen (SIM, telefoon of
beiden)
2) Telefoonboekregistraties toewijzen aan een
snelkiesnummer (u kunt een telefoonnummer toewijzen
aan cijfer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9)
3) De hoeveelheid opslagruimte die gebruikt is op de SIM
kaart en op de telefoon bekijken.
4) Contacten tussen de telefoon en de SIM kaart kopiëren
of overzetten en v.v.
5) Alle contacten wissen.
36
TELEFOONBOEK
Een registratie in het foto-telefoonboek
maken
U kunt ook een registratie in the telefoonboek maken met
een bijbehorende foto. Dit is bijzonder handig wanneer u een
binnenkomende oproep ontvangt: de foto wordt getoond op
het binnenscherm. Door naar de foto te kijken kunt u zien wie
er belt.
1. Menu  Telefoonboek Picture Phonebook “Fototelefoonboek”  Voeg toe (Gebruik ▼ en ▲ om de
groene knop te vinden)  Voeg toe  Picture “Foto”
2. Neem een foto van de persoon die u toevoegt aan het
telefoonboek (druk op de vierkante toets in het midden).
Druk op de Opslaan ‘softkey’.
3.Name “Naam” Creëer een naam voor de
telefoonregistratie m.b.v. het numerieke toetsenbord (zie
hierboven).
4. Voer een nummer in voor de telefoonregistratie.
5. Opslaan  Terug
Een registratie in het foto-telefoonboek
bellen
Gebruik < en > om naar de gewenste foto te gaan en deze
te bellen.
Druk op
.
37
TELEFOONBOEK
Een snelkiesnummer opslaan
U kunt een snelkiesnummer aan een registratie in het
telefoonboek toekennen. Dit houdt in dat u heel gemakkelijk
een oproep kunt maken door eenvoudigweg het
bijbehorende nummer in te drukken.
1. Menu  Instellingen  ‘Sneltoetsen
2. Kies M1, M2 of M3.
3. De naam wordt automatisch ingevuld – NIET bewerken!
4. Opties  Toevoegen uit telefoonboek of Nummer
bewerken, het gewenste nummer toevoegen  OK 
Opslaan?  Ja
Een snelkiesnummer kiezen
Houd de gewenste toets (M1, M2 of M3) ingedrukt om het
bijbehorende nummer te kiezen.
Informatie over alle oproepen van en naar deze telefoon is
opgeslagen in de lijst van gesprekken (oproeplijst). Deze
oproepen zijn:
Gemiste oproepen
Gekozen nummers
Ontvangen oproepen
38
LIJST van GESPREKKEN
Gemiste oproepen tonen
Als u een oproep gemist heeft, wordt er het bericht n
GEMISTE OPROEPEN op de display getoond,
bijvoorbeeld: 3 GEMISTE OPROEPEN. Druk op de
BEKIJKEN ‘softkey’ om de details te bekijken of druk op
ANNULEREN om af te sluiten. U kunt ook alle gemiste
oproepen bekijken via het menu. Daartoe doet u het
volgende:
1. Menu  Oproepcentrum  Gesprekgeschiedenis 
Gemiste gesprekken
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het
gewenste contact vindt.
3. Druk op de OPTIES ‘softkey’ om één van de volgende
handelingen op die registratie in de oproeplijst uit te
voeren:
Bekijken
Oproepen
Bericht verzenden SMS
MMS Versturen
Opslaan in telefoonboek
Aan zwarte lijst toevoegen
Verwijderen
39
LIJST van GESPREKKEN
Gekozen nummers tonen
1. Menu  Oproepcentrum  Gesprekgeschiedenis 
Uitgaande gesprekken
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het
gewenste contact vindt.
3. Druk op de OPTIES ‘softkey’ om één van de volgende
handelingen op die registratie in de oproeplijst uit te
voeren:
Bekijken
Oproepen
Bericht verzenden SMS
MMS Versturen
Opslaan in telefoonboek
Aan zwarte lijst toevoegen
Verwijderen
Ontvangen oproepen tonen
1. Menu  Oproepcentrum  Gesprekgeschiedenis 
Inkomende gesprekken
2. Gebruik ▼ en ▲ om door de lijst te scrollen totdat u het
gewenste contact vindt.
3. Druk op de OPTIES ‘softkey’ om één van de volgende
handelingen op die registratie in de oproeplijst uit te
voeren:
Bekijken
Oproepen
Bericht verzenden SMS
MMS Versturen
Opslaan in telefoonboek
40
LIJST van GESPREKKEN
Aan zwarte lijst toevoegen
Verwijderen
Oproeplogboek wissen
1. Menu  Oproepcentrum  Gesprekgeschiedenis 
Verslag wissen
2. Kies Gemiste gesprekken, Uitgaande gesprekken,
Inkomende gesprekken of Alle gesprekken om deze
op nul te zetten.
Gespreksinstellingen
Er zijn twee keuzes in de gespreksinstellingen: SIM
oproepinstellingen en Geavanceerde instellingen.
U krijgt toegang tot de SIM oproepinstellingen op de
volgende manier:
Menu  Oproepcentrum  Oproepinstellingen 
Oproepinstellingen SIM
Er zijn veel instellingsmogelijkheden:
ID van oproeper: U kunt kiezen of dit is ingesteld op
Verbergen of Tonen per netwerk.
Gesprek in de wacht: Dit kan aan- of uitgezet worden.
Controleert u echter of uw provider deze dienst aanbiedt. U
kunt NAVRAGEN om uit te zoeken of uw provider deze
dienst aanbiedt.
Gesprek doorverbinden Binnenkomende oproepen
kunnen doorgeschakeld worden naar een ander
telefoonnummer (meestal het voice-mail nummer). U kunt
voor deze functie uit 5 opties kiezen:
41
LIJST van GESPREKKEN
 Alle spra(a)k verbindingen: alle binnenkomende
oproepen worden doorgeschakeld.
 Indien onbereikbaar: alle binnenkomende oproepen
worden doorgeschakeld als uw telefoon uit staat of als u
buiten bereik bent.
 Indien geen antwoord: alle binnenkomende oproepen
worden doorgeschakeld als u een oproep niet
aanneemt.
 Indien bezet: alle binnenkomende oproepen worden
doorgeschakeld als u in gesprek bent.
 Alle gegevensverbindingen
 Alle doorverbindingen annuleren
Gesprek blokkeren: U kunt het aantal binnenkomende en
uitgaande gesprekken beperken. U kunt voor deze functie
uit 4 opties kiezen:
 Uitgaande gesprekken: er kunnen geen uitgaande
oproepen gedaan worden.
 Inkomende gesprekken: er kunnen geen
binnenkomende oproepen ontvangen worden.
 Alles annuleren
 Wachtwoord om blokkade te veranderen
Van lijn wisselen: Om Lijn 1 of Lijn 2 te selecteren.
42
LIJST van GESPREKKEN
U krijgt toegang tot de Geavanceerde instellingen op de
volgende manier:
Menu  Oproepcentrum  Oproepinstellingen 
Geavanceerde instellingen
Er zijn veel instellingsmogelijkheden:
Lijst van geblokkeerde nummers (zwarte lijst): Geeft u
de mogelijkheid om nummers te weigeren en op de zwarte
lijst te zetten.
Automatisch opnieuw kiezen: Als u deze instelling
activeert, wordt na een door u bepaalde tijd het gedraaide
nummer herhaald als u geen gehoor krijgt of de lijn bezet is.
Dit gebeurt zolang als u niet opgehangen heeft.
Weergave van gespreksduur
Herinneren aan gespreksduur: - Aan te passen als u een
herinnering wilt krijgen hoe lang u in gesprek bent geweest.
Automatisch snel beëindigen: Sluit de telefoonklep om
een binnenkomend gesprek te beëindigen
Antwoordstand:
 Antwoord bedekken: Als u deze instelling activeert,
kunt u eenvoudigweg de telefoon openklappen om een
binnenkomende oproep aan te nemen.
 Willekeurige toets: Als u deze instelling activeert, kunt u
een willekeurige toets indrukken om een binnenkomende
oproep aan te nemen.
 Automatisch beantwoorden als het in de
Koptelefoonstand staat.
43
HANDSET INSTELLINGEN
I.C.E.
–
In Case of Emergency
In Geval van Nood
/
U kunt vier namen en nummers van mensen toevoegen die
benaderd moeten worden in geval van nood.
Menu  Instellingen  I.C.E  Contacten
U kunt alle informatie (bijv. naam, adres, ziektes, allergieën,
bloedgroep, dokter) van de eigenaar van de telefoon invoeren.
Menu  Instellingen  I.C.E  Persoonlijke gegevens
Versterkingsinstellingen
De versterkingsfunctie kan standaard 'aan' gezet worden elke
keer dat u een oproep aanneemt of iemand belt.
Menu

Instellingen

Super
hearing
Activeren ('aan') of Inactiveren ('uit')
Profielen
Er zijn 4 soorten profielen:
Algemeen
Stil
Vergadering
Buitenshuis
Menu  Instellingen  Profielen
U kunt de instellingen van het gekozen geluid veranderen.
Een geluid is opgebouwd uit de volgende instellingen:
Meldingstype, Beltype, SIM1 binnenkomende oproep, SIM2
binnenkomende oproep, Beltoonvolume, SIM 1 bericht,
44
HANDSET INSTELLINGEN
SIM 2 bericht, Berichtvolume, Toetsenbord, Geluidssterkte
van toetstoon, Inschakelen, Uitschakelen, Deksel open,
Deksel dicht, Systeemmelding.
‘Eén aanslag’ nummers (M1 / M2 / M3)
U kunt een snelkiesnummer aan een registratie in het
telefoonboek toekennen. Dit betekent dat u heel gemakkelijk
een nummer kunt draaien wanneer u maar wilt door op M1, M2
of M3 te drukken.
Menu  Instellingen  Sneltoetsen  Kies M1, M2 of M3
Dubbele SIM instellingen
Stel de instelling in op het gebruik van één of twee SIM
kaarten.
Telefooninstellingen
U kunt de volgende functies aanpassen in de
telefoonboekinstellingen:
Tijd en Datum: Stel woonplaats in, tijd en datum, formaat
(12- of 24-uurs en DDMMJJJJ, MMDDJJJJ of JJJJMMDD) en
stel de tijdszone in.
In en uitschakelen plannen
Taal: U kunt u uit 14 menutalen kiezen, t.w. Nederlands,
Engels, Frans, Spaans, Duits, enz.
Voorkeursmethode voor invoer bijv. hoofdletters of kleine
letters
Weergave: U kunt de Achtergrond instellen, de weergave bij
in- of uitschakelen wijzigen en de display van de analoge of
digitale klok op de voorklep wijzigen.
Toegekende toetsen: U kunt de telefoon zo instellen dat u
45
HANDSET INSTELLINGEN
slechts één navigatietoets hoeft in te drukken om toegang te
krijgen tot het gewenste menu van de telefoon.
Automatisch tijd bijwerken: De tijd wordt automatisch
ingesteld.
Vluchtstand / Vliegtuigstand
Diverse Instellingen: Helderheid en de duur van verlichting
Netwerkinstellingen
SIM en GPRS-instellingen kunnen veranderd worden.
Veiligheidsinstellingen
Deze mobiele telefoon stelt u in staat om wachtwoorden in te
voeren die uw telefoon tegen oneigenlijk gebruik beschermen.
SIM beveiliging: De PIN en PIN2 codes worden met uw SIM
kaart meegeleverd. De PIN code beschermt de SIM kaart
tegen oneigenlijk gebruik. De PIN2 code is nodig om toegang
te verkrijgen tot bepaalde diensten.
Automatische toetsenbordvergrendeling:
U kunt instellen dat het toetsenbord automatisch na een
instelbare tijd 'op slot' gaat.
Om een vergrendeld toetsenbord te ontsluiten, drukt u op Deblo...
(= Deblokkeren) toets en daarna op STOP (=
).
Beveiliging Telefoon:
Indien deze functie is geactiveerd, vraagt uw telefoon aan
het begin om een wachtwoord. Het standaard wachtwoord is
0000, maar u kunt uw eigen wachtwoord instellen (Tip:
noteert u het nieuwe wachtwoord!)
46
SOS
Verbindingen
Voer de informatie van de gegevensaccount in.
Instellingen herstellen
U kunt alle veranderingen, die u op uw telefoon heeft
ingesteld, ongedaan maken en de fabrieksinstellingen
herstellen. Het standaard wachtwoord is ‘0000’.
SOS functie
In een noodgeval kunt u gedurende 3 seconden de SOS knop
voor hulp indrukken.
Als u vooraf een SOS tekstbericht en de SOS ONTVANGER
(gewoonlijk een ander mobiel telefoonnummer) heeft ingesteld,
stuurt de telefoon het SOS bericht naar de ontvanger zodra u
de SOS knop indrukt.
Maximaal 5 nummers kunnen in de SOS nummerlijst
ingevoerd worden. De telefoon zal deze SOS nummers
automatisch na elkaar draaien. Als er een ‘in gesprek’ toon
klinkt of de oproep wordt door de gebruiker gestopt, dan wordt
het volgende nummer direct of na 30 seconden gedraaid, als
de SOS oproep niet wordt gevalideerd door op een van de
toetsen 0 tot 9 te drukken. De telefoon draait deze nummers
totdat de handset uitgezet wordt of geen voeding meer heeft.
Als u de SOS stand wilt verlaten, drukt u opnieuw 3 seconden
op de SOS knop.
NB: Als SOS AAN staat, kunt u de telefoon niet UIT zetten.
Eerst moet u de SOS stand UIT zetten voordat u de telefoon
uit kunt zetten.
47
SOS
SOS nummers instellen
U kunt maximaal 5 SOS nummers of het nummer van een
Callcenter instellen.
1. Menu  SOS  SOS  STEL SOS nummers  Stel 5
nummers in
of
Bel centraal nummer (afhankelijk van wie u wilt bellen in
geval van nood).
2. Menu  SOS  SOS  Stel SOS nummers  Bewerken
 Van telefoonboek toevoegen of Geef nummer op
of
3. Menu  SOS  Callcenter’s nummer  Voer het
Callcenter’s nummer in m.b.v. het numerieke toetsenbord
SOS bericht opnemen
Neem een informatief bericht op die uw helpers assisteert in
geval van nood bijv. “Dit is Jannie Smit, ik heb mijzelf verwond.
Kom a.u.b. naar mijn huis en help mij.”
Menu  SOS  Record SOS MSG  Spreek uw bericht
duidelijk in  Druk op Stop als u klaar bent (het bericht kan
max. 20 seconden lang zijn)
48
SOS
SOS Tekstbericht
U kunt het SOS-tekstbericht invoeren. Dat wordt verstuurd
naar de mobiele nummers in uw lijst.
Menu  SOS  SOS SMS  Typ een informatief bericht
 Opties  OK
49
GEAVANCEERDE FUNCTIES
Organisator
De organisator heeft veel handige functies.
Torch (zaklamp)
Rekenmachine
Stem assistent
U kunt instellen:
-- Besturing met menselijke stem,
-- Intelligente melding van gesprek (telefoonnummer wordt
aangekondigd wanneer een oproep wordt ontvangen),
-- Key verslag nr. (spraakmelding van de ingedrukte toets)
-- Geluidssterkte (volume van stem aankondiging).
Kalender
U kunt de kalender bekijken, snel naar een bepaalde datum
gaan en zonodig evenementen toevoegen (met een alarm).
Taken
U kunt een Takenlijst ('Te Doen') lijst instellen (desgewenst
met prioriteiten en waarschuwingsherinneringen).
Wekker
Indien gewenst, kan ook een wekker ingesteld worden om op
bepaalde tijden af te gaan. De wekker kan ingesteld worden om
één keer of herhaaldelijk in een wekelijks schema af te gaan. Vijf
verschillende wektijden kunnen ingesteld worden. Druk op een
willekeurige toets om het geluid van de wekker te stoppen. De
wekker zal elke 5 minuten afgaan totdat u de wekker
daadwerkelijk UIT zet of M1 of gewoon
indrukt.
De wekker zal nog steeds werken als de telefoon uit staat.
50
GEAVANCEERDE FUNCTIES
Zorg er echter voor dat de belsignalen niet in de stille stand
staan want anders hoort u de wekker niet!
Bluetooth
De CL8510 ondersteunt Bluetooth. Andere Bluetooth
apparaten kunnen opgezocht worden en evenzo kan de
CL8510 gevonden worden. Het Bluetooth wachtwoord is 0000.
U kunt verbinding maken met een Bluetooth koptelefoon of
wellicht met een andere telefoon. Dit maakt bestandsoverdracht
(bijv. foto’s, MP3 en MP4 bestanden) mogelijk via Bluetooth.
U kunt ook de Bluetooth functie uitzetten zodat andere apparaten
uw telefoon niet ‘zien’.
Wereldklok
Kijk naar een kaart van de wereld, zoek de gewenste plaats op
en bekijk wat de tijd daar is.
Snelkoppelingen
Maak een lijst met functies waartoe u vlug toegang wilt
verkrijgen via het Snelkoppelingen menu.
Multimedia
De CL8510 heeft uitstekende multimedia opties:
Een camera, beeldviewer (foto's bekijken), videorecorder,
videospeler, audiospeler, geluidsrecorder en een FM-radio
Bestandsbeheer
Bestandsbeheer bevat alle bestanden die gebruikt worden
door de vele telefoonapplicaties. Er is een map voor elk van de
volgende applicaties:
Answering machine (antwoordapparaat)
Audio (geluid)
51
GEAVANCEERDE FUNCTIES
Downloads
Photos (foto’s)
Video’s
U kunt standaard de bestanden manipuleren voor elk van de
bestanden in de map bijv. Bekijken, Opnieuw Benoemen,
Wissen, Sorteren, Kopiëren, Verplaatsen, Details, Versturen.
52
PROBLEMEN OPLOSSEN
Telefoon kan niet AAN gezet worden.
 Controleer of er een batterij in zit en controleer dat deze er
op de juiste manier ingestoken is.
Er verschijnt niets op de display


Controleer of de handset is ingeschakeld.
Controleer of de batterij en de SIM kaart er ingestoken zijn.
De display staat op slot terwijl de telefoon aanstaat.
 Voer de PUK in om de SIM kaart te ontgrendelen.
Er wordt geen signaalpictogram getoond.


Er is geen verbinding met het netwerk. Verplaats u om te
proberen of u in een gebied komt waar wel verbinding is.
Neem contact op met uw netwerkleverancier.
Ik krijg een bericht dat een bepaalde functie
onmogelijk is.
 Uw dienstverlener kan de gevraagde functie niet verlenen of
u moet zich op die dienst abonneren. Neem contact op met
de provider.
Geen display tijdens het opladen
 Het lading van de batterij is zeer laag. Wacht een paar
minuten.
Het bericht “Steek er een SIM kaart in” of “Beperkte
dienstverlening” wordt getoond.
53
PROBLEMEN OPLOSSEN
 Zorg ervoor dat de SIM kaart er op de juiste manier in
ingestoken.
De batterij ontlaadt snel of kan helemaal niet
worden opgeladen.


Laadt de batterij voor 4 uur.
Zet de telefoon op de juiste manier in de oplaadeenheid of
verbindt de oplaadeenheid op de juiste manier. Maak de
contactpuntjes van uw mobiele telefoon en de
oplaadeenheid schoon met een zachte, droge doek.
 Probeer een nieuwe batterij.
De telefoon opladen is onmogelijk


Controleer de adapterverbindingen.
Als de temperatuur lager is dan -10° of hoger dan 55°, ga
dan naar een plek zonder zulke extreme temperaturen.
 Probeer een nieuwe batterij.
Verbinding met het netwerk is mislukt.

Het signaal is te zwak of er kan interferentie van radio’s zijn.
 Is de SIM kaart op de juiste manier geïnstalleerd of
beschadigd? Als de SIM kaart beschadigd is, vraag dan een
vervanging van uw dienstverlener.
Ik kan niet opbellen.




Controleer of de rekening(en) voor de telefoon zijn betaald.
Controleer of de SIM kaart geldig is.
Controleer of Oproepnummerbeperking is ingesteld.
Verzeker u ervan dat u de groene knop hebt ingedrukt.
54
PROBLEMEN OPLOSSEN
 Is de SIM kaart geregistreerd op het netwerk?


Zijn de balkjes van uitgaande gesprekken actief?
Er kan een probleem zijn met het netwerk. Neem contact op
met uw provider.
 Controleer het nummer van de provider, het lokale
netnummer of het NMC nummer (zie de Handset
Instellingen).
Ik kan geen gesprek aannemen.





Controleer of de rekening(en) voor de telefoon zijn betaald.
Controleer of de SIM kaart geldig is.
Controleer of Oproepnummerbeperking is ingesteld.
Zijn de balkjes van binnenkomende gesprekken actief?
Is de functie ‘doorschakelen’ actief?
De toetsen lijken op slot te staan.
 Schakel de telefoon uit en daarna weer aan.
Het nummer van de beller wordt niet getoond

Verzeker u ervan dat u op deze service geabonneerd bent.
Neem contact op met uw dienstverlener.
 Degene die u belt kan zijn gegevens geblokkeerd hebben.
 Laat de telefoon een paar keer overgaan, want er kan
vertraging optreden in de ontvangst van de
nummerweergave informatie.
Andere, niet hierboven genoemde problemen

Controleer de gehele gebruiksaanwijzing.
 Schakel de telefoon uit en daarna weer aan.
55
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Algemeen
Gebruik alleen de met het product meegeleverde voeding.
Gebruik alleen de meegeleverde en goedgekeurde
oplaadbare batterij.
Maak het basisstation of de handset niet open (behalve
voor het vervangen van de batterijen van de handset of de
SIM kaart). Neem voor alle reparaties contact op met de
helpdesk.
Gooi nooit batterijen in vuur. Er bestaat dan ernstig risico op
explosie en/of het vrijkomen van giftige chemicaliën.
Verwijder de batterij als u zeker weet dat u de telefoon voor
meer dan een maand niet zult gebruiken.
Schoonmaken
Maak de telefoon met een zachte doek schoon. Houdt de
oplaadcontacten van het basisstation en de handset
schoon. Nooit schuur- of schoonmaakmiddelen gebruiken.
Deze kunnen de afwerklaag of de elektrische onderdelen
aan de binnenkant beschadigen.
Omgeving
Nooit aan direct zonlicht blootstellen.
Zorg er altijd voor dat er een vrije luchtstroom over de
oppervlakten van de telefoon is.
Zet geen enkel deel van uw product in water en gebruik het
niet in vochtige of natte omstandigheden zoals bijvoorbeeld in
badkamers.
Stel uw product niet bloot aan vuur of andere gevaarlijke
56
VEILIGHEIDSINFORMATIE
condities.
De telefoon is ontworpen te werken bij een
temperatuurbereik van -10C tot 55C.
Gebruik
Samenvattend, lees deze eenvoudige
gebruiksaanwijzingen. Het negeren van deze richtlijnen
kan gevaarlijk of illegaal zijn.
VEILIG AANZETTEN
Zet het apparaat niet aan als het gebruik van draadloze
telefoons verboden is of als het interferentie of gevaar kan
veroorzaken.
VERKEERSVEILIGHEID OP DE EERSTE PLAATS
Houdt u aan alle plaatselijke wetten. Houdt altijd de handen
vrij om een voertuig te besturen terwijl u rijdt. Terwijl u rijdt
moet verkeersveiligheid altijd voorrang hebben.
INTERFERENTIE
Alle draadloze apparaten kunnen vatbaar zijn voor
interferentie. Dit kan de prestatie beïnvloeden.
UITZETTEN IN ZIEKENHUIZEN
Volg elke beperking op. Zet het apparaat uit nabij medische
apparatuur.
UITZETTEN IN VLIEGTUIGEN
57
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Volg elke beperking op. Draadloze apparaten kunnen
interferentie in vliegtuigen veroorzaken.
UITZETTEN TIJDENS TANKEN
Gebruik het apparaat niet in tankstops. Niet gebruiken in de
buurt van brandstof of chemicaliën.
UITZETTEN WAAR GEWERKT WORDT MET
EXPLOSIEVEN
Volg elke beperking op. Gebruik het apparaat niet op
plaatsen waar gewerkt wordt met explosieve stoffen.
VERSTANDIG GEBRUIK
Alleen gebruiken in de normale stand zoals uitgelegd in de
documentatie van het product.
BACK-UP KOPIEEN
Denk eraan back-up kopieën of een geschreven verslag
van alle belangrijke informatie te maken.
OPLADEN
Gebruik de telefoon niet tijdens het opladen.
58
INFO OVER GEHOORAPPARATEN
Sommige telefoons worden getest op compatibiliteit met
gehoorapparaten. Als de doos van uw model een label met
‘Geclassificeerd voor Gehoorapparaten’ heeft, dan geldt de
volgende verklaring. Gebruikers kunnen een zoemend,
gonzend of gierend geluid horen wanneer sommige
mobiele telefoons worden gebruikt dichtbij sommige
gehoorapparaten (zoals een cochleair implantaat).
Sommige gehoorapparaten zijn minder gevoelig voor deze
interferentie dan andere apparaten en telefoons kunnen
ook verschillende hoeveelheden interferentie opwekken. De
draadloze telefoonbranche heeft classificaties ontwikkeld
voor sommige mobiele telefoons om gebruikers van
gehoorapparaten te helpen bij het vinden van telefoons die
compatibel zijn met hun gehoorapparaten. Niet alle
telefoons zijn geclassificeerd. Geclassificeerde telefoons
hebben hun classificatie op de doos of op een label op de
doos. Deze classificaties zijn geen garanties. De resultaten
zullen afhankelijk van het gebruiker’s gehoorapparaat en
het niveau van gehoorsverlies variëren. Als uw
gehoorapparaat gevoelig is voor interferentie, dan kan het
gebeuren dat u een geclassificeerde telefoon niet tot
onverdeeld genoegen kan gebruiken. De telefoon
uitproberen met uw gehoorapparaat is de beste manier om
erachter te komen of het aan uw persoonlijke behoeften
voldoet.
59
NETWERKDIENSTEN
Om de telefoon te gebruiken moet u de service hebben van
een dienstverlener van draadloze diensten. Vele functies
van dit apparaat hangen af van de kenmerken van het
draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zouden niet
beschikbaar kunnen zijn in alle netwerken of u moet
specifieke overeenkomsten met uw dienstverlener sluiten
voordat u bepaalde netwerkdiensten kunt gebruiken. Het
kan nodig zijn dat uw dienstverlener u extra instructies over
het gebruik ervan geeft en uitlegt welke onkosten dit met zich
meebrengt. Sommige netwerken kunnen beperkingen
hebben die van invloed zijn op het gebruik van
netwerkdiensten. Bijvoorbeeld, niet alle netwerken
ondersteunen alle tekens en diensten die taalafhankelijk zijn.
Uw dienstverlener kan hebben vereist dat bepaalde functies
in uw apparaat niet in werking worden gesteld of niet worden
geactiveerd. Als dit het geval is dan zullen zij niet in het
menu van uw apparaat verschijnen. Uw apparaat kan ook
speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan
veranderingen
in
menunamen,
menuvolgorde
en
pictogrammen omvatten. Neem contact op met uw provider
voor meer informatie.
60
GARANTIE
Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht,
garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode
zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze)
gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact
op met onze Helpdesk of ga naar onze website op
www.geemarc.com. Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan
welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt.
Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar
gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc
vertegenwoordiger is. De Geemarc garantie beperkt op geen
enkele manier uw wettelijke rechten.
BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS
ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD
EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U
GARANTIE CLAIMT.
VERKLARING:
Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de
essentiële vereisten en andere relevante condities van de
Richtlijn
2014/53/EG
betreffende
radioen
telecommunicatie-eindapparatuur.
61
GARANTIE
Elektrische verbinding:
Dit apparaat is ontworpen om slechts te functioneren met
230V/50Hz voeding. (Geclassificeerd als ‘gevaarlijk voltage’
volgens de EN60950 norm.) Het apparaat heeft geen
geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Om de voeding uit te
schakelen moet u de voeding van het lichtnet uitschakelen
of de wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos halen.
Zorg er bij installatie voor dat u gemakkelijk bij de
contactdoos van het lichtnet kunt komen.
62
RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK
De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten
die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op
de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.
Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan
niet weg met uw huisvuil.
Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:
- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe
geschikte AEEA container. Gooi het product in een
daartoe geschikte AEEA container.
- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar.
Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.
Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de
menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.
Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze
website op www.geemarc.com.
Telefoon 01707 387602
of fax 01707 832529
63
UGCL8510_NL_v1.1
64
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement