Geemarc RINGER595 U.L.E Gebruikershandleiding

Geemarc RINGER595 U.L.E Gebruikershandleiding
OVERZICHT V/D BELVERLENGING
1. Knipperend LED lampje (wit)
 Knippert als het een binnenkomende oproep ontvangt of
als de aangemelde toestellen geactiveerd worden.
2. Luidspreker
3. LED indicatoren (

)
Groen als de belverlenging aangezet is.

Rood als de batterijvoeding te laag is.

Amber terwijl de signaalsterkte gecontroleerd wordt.
4. Schakeltoetsen aan de zijkant
_ Verschuif deze toets om te switchen tussen de
belvolumes (laag, medium of hoog).
BEKNOPTE HANDLEIDING
Raadpleeg onze website www.geemarc.com voor een
bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke
herzieningen en wijzigingen zijn waarvan u zich bewust
dient te zijn.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Wanneer u uw apparatuur gebruikt, moet u altijd de
voorzorgsmaatregelen m.b.t. de veiligheid in acht nemen om
gevaren van brand, elektrische schokken en verwonding te
minimaliseren waaronder het volgende:
1. Plaats dit product NIET op een instabiele plank, standaard,
tafel of een ander oppervlak.
2. Gebruik de belverlenging van de bewegingsdetectie NIET in
de volgende gebieden die vervorming, storing of uitval
kunnen veroorzaken:
 Onder direct zonlicht
 Blootstelling aan vettigheid of stoom (bijv. keukens(
 In de buurt van vuur of verwarmingstoestellen
 Onderhevig aan extreme temperatuurschommelingen (bijv.
in de buurt van airconditioners)
 Met infrarood (IR) ondoorlaatbare of weerspiegelende
objecten die de voor detectie benodigde IR energie
kunnen blokkeren.
 Waar de temperatuur beinvloedt wordt door sterk
verlichtende objecten (bijv. halogeenlampen)
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
WAT ZIT ER IN DE DOOS
_ Verschuif deze toets om the switchen tussen
de alarmstanden (alleen knipperen (
(
), knipperen & melodie (
)).
5. Verbindingsknop
 Druk hierop en houdt het 5 seconden ingedrukt om de
verbindingstand te verkrijgen.
6. Stekerbus voor de voeding
VOORAFGAAND AAN GEBRUIK
Batterij-installatie (apart aangeschaft)
1. Duw omlaag om het deksel van de muurbevestiging aan
de achterkant te verwijderen.
2. Plaats drie AA batterijen in het batterijvakje; let
op de polariteitmarkeringen (+ en -) in het
batterijvakje.
De belverlenging
aanzetten
Steek de kleine stekker
van de adapter in de
stekerbus van de
belverlenging en de
grote stekker in de
contactdoos.
Uw verpakking bevat de bovenstaande artikelen. Bewaar uw
aankoopbewijs en de originele verpakking voor het geval dat
gegarandeerde dienstverlening nodig is.
1
) of alles uit (
_ Verschuif deze toets om the switchen tussen drie
verschillende belmelodieën.
Voedingsadapter
Belverlenging
), alleen melodie
2
EEN BELVERLENGING TOEVOEGEN EN
REGISTREREN
Voeg uw nieuwe Ringer595 U.L.E belverlenging toe aan het
basisstation van uw telefoon. U moet deze aanmelden als dit een
extra belverlenging is die niet in de verpakking van uw originele
belverlenging zat. Een nieuwe belverlenging moet voor gebruik
aangemeld worden op het basisstation van uw AD595 U.L.E
telefoon.
De belverlenging aanmelden:
1. Verzeker u ervan dat de belverlenging aan staat met batterijof gelijkstroomvoeding voordat u het registreert op
basisstation van de telefoon.
2. Druk op
/ Handset Opzoeker op het basisstation van
de telefoon en houdt deze ingedrukt totdat u een pieptoon
hoort.
3. Druk op de verbindingsknop
(5) aan de zijkant van de
belverlenging en houdt deze ingedrukt totdat het groene
knipperende LED lampje
(3) begint te knipperen.
4. U hoort pieptonen ter bevestiging als de belverlenging met
succes op het basisstation is aangemeld.
Een belverlenging vervangen
Als u deze nieuwe Ringer595 U.L.E belverlenging heeft gekocht
ter vervanging van een oude belverlenging moet u eerst de
aangemelde belverlenging afmelden en daarna deze nieuwe
belverlenging aanmelden op het basisstation van uw AD595
U.L.E telefoon.
ALGEMENE VERZORGING V/H PRODUCT
Uw belverlenging verzorgen
Uw belverlenging bevat geavanceerde elektronische en optische
onderdelen en u moet het daarom met zorg behandelen.
Vermijdt ruwe behandeling
Zet de belverlenging voorzichtig neer. Bewaar het originele
verpakkingsmateriaal om uw telefoon te beschermen als u het
ooit moet opsturen.
Vermijd water
Uw belverlenging kan beschadigd worden als die nat wordt. De
belverlenging NIET buiten gebruiken in de regen en NIET
behandelen met natte handen. Het belverlenging NIET installeren
vlakbij een gootsteen, badkuip of douche.
Onweer
Onweer kan soms overspanning veroorzaken die schadelijk zijn
voor elektronische apparaten. Wees voorzichtig voor uw eigen
veiligheid met het gebruik van elektrische apparaten tijdens
onweer.
Uw belverlenging schoonmaken
Uw belverlenging heeft een duurzame plastic behuizing die haar
glans vele jaren lang behoudt. Maak het alleen schoon met een
droge, niet-schurende doek. Gebruik geen vochtige doek of
schoonmaakmiddelen van ongeacht welk soort dan ook.
OPSLAG
Als u de belverlenging voor langere tijd niet gebruikt, moet u de
batterijen uit de belverlenging nemen. Sla de belverlenging op in
een koele, droge plek.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Hieronder staan veelgevraagde vragen over de belverlenging.
Probleem
Oplossing
 Verzeker u ervan dat er AA batterijen in zitten
De
of verbonden is met de netspanning.
belverlenging
werkt niet met  De belverlenging kan afgemeld zijn van uw
de apparatuur
telefoonsysteem. Raadpleeg Een
van het
belverlenging toevoegen en registreren en
telefoonregistreer de belverlenging opnieuw.
systeem
 De belverlenging kan buiten bereik zijn.
Verplaats de belverlenging dichterbij uw
telefoonsysteem.
 Als de vorige suggesties niet werken, meld dan
alle toestellen af en meld ze opnieuw aan op
het basisstation van de telefoon.
3
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Kristal gecontroleerde PLL
synthesizer
Zendfrequentie
1881,792 MHz – 1897,344 MHz
Kanalen
10
Nominaal
effectief Op het moment van gebruik kan
het bereik variëren afhankelijk van
bereik
de omgevingssituatie.
Input: 100-240V~ 50/60Hz 150mA
Voedingsadapter
Output: 6V/450mA
Voedingsvereisten
3 AA alkaline batterijen
Frequentie controle
GARANTIE
Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht,
garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode
zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis.
Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op
met onze Helpdesk of ga naar onze website op
www.geemarc.com.
Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan
ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet
geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald
worden door iemand die niet een erkende Geemarc
vertegenwoordiger is.
De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw
wettelijke rechten.
BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL
VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND
WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.
NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd
Koninkrijk.
VERKLARINGEN
CE Richtlijnen
Hierbij verklaart Geemarc Telecom SA dat dit product voldoet
aan de essentiële vereisten en andere relevante condities
van de Radio en Telecommunicatie Eindapparatuur Richtlijn.
De nakomingsverklaring kan ingezien worden op
www.geemarc.com.
Recycle richtlijnen
De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten
die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de
beste manier voor hergebruik geschikt te maken.
Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan
niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende
stortingsopties:
- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe
geschikte AEEA container.
Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u
een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.
Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de
menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.
Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website
op www.geemarc.com.
Telefon 00 49(0) 228 548 89 932
QUGRINGER595 U.L.E_NL_A4_V1.0
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement