Miller | LC062166 | Owner Manual | Miller DELTAWELD 302 Handleiding

Miller DELTAWELD 302 Handleiding
OM-223/dut
166 538Z
Maart 2002
Processen
MIG/MAG lassen
Pulserende MIG (GMAW-P)
Lassen met gevulde draad (met
of zonder gasbescherming)
Onder Poederdek lassen
(modellen 602 en 852)
Gutsen
(modellen 602 en 852)
Beschrijving
Lasstroombron
R
Deltaweld Series
402, 602, 852 (50/60 Hz)
Bezoek onze website:
www.MillerWelds.com
HANDLEIDING
Van Miller voor u
Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan de
slag en alles meteen goed doen. Wij weten dat u geen tijd heeft om het anders dan meteen goed te doen.
Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929 voor het eerst met het
bouwen van booglasapparatuur begon, er dan ook voor dat zijn producten
lang meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als u nu konden
zijn klanten toen zich geen mindere kwaliteit veroorloven. De producten
van Miller moesten het beste van het beste zijn. Zij moesten gewoon het
allerbeste zijn dat er te koop was.
Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen
die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service te
bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die in
1929 zijn vastgelegd.
Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te
kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de
veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen
tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We hebben ervoor gezorgd, dat u
de apparatuur snel en gemakkelijk kunt installeren. Bij Miller kunt u rekenen op jarenlange betrouwbare service en goed
onderhoud. En mocht uw apparatuur om wat
voor reden dan ook ooit moeten worden gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk Onderhoud &
Storingen precies nagaan wat het probleem is.
Aan de hand van de onderdelenlijst kunt u bepaMiller was de allereerste len welk onderdeel u precies nodig hebt om het
fabrikant van lasapparatuur in
de VS die het ISO 9001-kwali- probleem te verhelpen. Ook vindt u de garantie
teitscertificaat behaalde.
en de onderhoudsinformatie voor uw specifieke
model bijgesloten.
Miller Electric maakt een complete lijn
lasapparaten en aanverwante
lasproducten. Wilt u meer informatie
over de andere kwaliteitsproducten van Miller, neem dan contact op met uw
Miller-leverancier. Hij heeft de nieuwste overzichtscatalogus en afzonderlijke
productleaflets voor u.
Elke krachtbron van Miller
gaat vergezeld de meest
probleemloze garantie in
onze bedrijfstak – u werkt er
hard genoeg voor.
INHOUDSOPGAVE
SECTIE 1 – VEILIGHEIDSMAATREGELEN - LEES DIT VÓÓR GEBRUIK . .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. De risico’s van het booglassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . .
1-4. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV-informatie) . .
SECTIE 2 – DEFINITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Definities voor de waarschuwingslabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Waarschuwingslabel voor het aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3. Elektrische schok- en Ventilatielabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4. Label met veiligheidssymbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5. Gegevenslabel voor CE-producten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-6. Symbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 3 – INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Inschakelduur en oververhitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Stroom-spannings grafieklijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Keuze van de locatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5. Afmetingen en Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-6. Omvallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-7. 115 Volt AC duplex contrastekker en automatische zekeringen . . . . . . .
3-8. Aansluitklemmen van de laskabels en het kiezen van de
kabelafmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-9. Aansluiting op de 14-pin contrastekker RC8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-10. Informatie over de 14-pin contrastekker RC8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-11. Leidraad voor elektrotechnisch onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-12. Het plaatsen van de brugjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-13. Het aansluiten van de voedingsspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 4 – BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Bediening (niet CE-modellen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Bediening (CE-modellen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 5 – ONDERHOUD & PROBLEMEN VERHELPEN . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Routine-onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Smeltveiligheid F1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Kortsluitbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4. Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 6 – ELECTRISCH SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 7 – ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
1
1
1
3
4
4
5
5
6
6
6
7
8
9
9
9
10
11
11
12
12
13
14
14
15
16
17
18
18
18
19
19
19
19
20
21
22
Verklaring van conformiteit voor
producten voor de Europese
Gemeenschap (CE)
OPMERKING
Deze informatie wordt verschaft voor apparaten met een CE-certificatie
(zie het gegevenslabel op het apparaat).
Miller Electric Mfg. Co.
Naam van de fabrikant:
1635 W. Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
Adres van de fabrikant:
Deltaweld 402, 602, en 852
Verklaart dat het product:
in overeenstemming is met de volgende richtlijnen en normen:
Richtlijnen
Laagspanningsrichtlijn: 73/23/EEC
Richtlijnen voor Elektromagnetische Compatibiliteit: 89/336/EEC, 92/31/EEC
Machine Richtlijnen: 89/392/EEC,91/368/EEC, 93/C 133/04, 93/68/EEC
Normen
Veiligheidsvoorschriften voor booglasapparatuur Deel 1: EN 60974-1: 1989
Booglasapparatuur deel I: Lasstroombronnen: IEC 974-1
(April 1995 – conceptrevisie)
Beschermingsniveaus geboden door de omhulsels (IP-code): IEC 529: 1989
Isolatie-coördinatie voor onderdelen met laagspanningssystemen:
Deel 1: Principes, vereisten en testen: IEC 664-1: 1992
Elektromagnetische Compatibiliteits (EMC) Productnorm voor booglasapparatuur: EN50199: December 1995
Plasmasnijsystemen voor Manueel Gebruik; EN 50192: 1995
Europese contactpersoon:
Telefoon:
Fax:
dec_con1 1/96
Dhr. Danilo Fedolfi, directeur
MILLER Europe S.r.l.
Via Privata Iseo 6/E
20098 San Giuliano
Milaan, Italië
39(02)98290-1
39(02)98290-203
SECTIE 1 – VEILIGHEIDSMAATREGELEN LEES DIT VÓÓR GEBRUIK
som _nd_dut 4/98
1-1. De betekenis van de symbolen
Dit betekent waarschuwing! Kijk uit! Er zijn risico’s tijdens
deze procedure! De mogelijke risico’s worden getoond in
de begeleidende symbolen.
Y Dit symbool geeft een speciale veiligheidsboodschap aan.
. Betekent OPMERKING; heeft niets met de veiligheidsmaatregelen
te maken.
Deze groep symbolen betekent Waarschuwing! Kijk uit! Mogelijke
ELEKTRISCHE SCHOK EN BEWEGENDE OF HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om
deze risico’s te vermijden.
1-2. De risico’s van het booglassen
Y De onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico’s
aan te geven. Als u een symbool ziet, wees dan voorzichtig en
volg de bijbehorende instructies om problemen te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Sectie 1-4. Lees en
volg alle veiligheidsvoorschriften.
Y Alleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren,
bedienen, onderhouden en repareren.
Y Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven
tijdens het gebruik van dit apparaat.
Een ELEKTRISCHE
dodelijk zijn.
SCHOK
kan
Het aanraken van onder stroom staande onderdelen
kan fatale schokken en ernstige brandwonden
veroorzaken. De elektrode en het werkstuk staan
onder stroom als de uitgangsspanning aan staat.
Het voedingsgedeelte en de interne circuits van de machine staan
eveneens onder stroom als het apparaat aan staat. Bij semi-automatisch of automatisch draadlassen staan het draad, de spoel, de ruimte
waar het lasdraad zich in de machine bevindt en alle metalen
onderdelen die in aanraking zijn met de lasdraad onder stroom.
Verkeerd geïnstalleerde of onvoldoende geaarde installaties kunnen
gevaren opleveren.
D Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan.
D Draag droge, isolerende handschoenen en lichaamsbescherming
zonder gaten.
D Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatiematjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk contact
met de grond of het werkstuk te voorkomen.
D Gebruik geen wissel- (AC) uitgangsspanning in een vochtige omgeving, als u beperkte bewegingsvrijheid hebt of als het gevaar bestaat dat u kunt vallen.
D Gebruik ALLEEN wissel- (AC) uitgangsspanning als het lasproces dit vereist.
D Als er wissel- (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
D Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u deze installatie
installeert of nakijkt. Zet de stroom uit volgens OSHA 29 CFR
1910.147 (zie de Veiligheidsvoorschriften).
D Installeer en aard deze installatie volgens de Handleiding voor gebruikers en nationale of locale codes.
D Controleer altijd de aarding van de voeding en wees er zeker van
dat de aardingsgeleider van de voedingskabel goed aangesloten
is op de geaarde aansluitklem van het apparaat en dat de stekker
van de kabel aangesloten is op een correct geaarde contactdoos.
D Als u het apparaat aansluit op het net verbind dan eerst de aardingsgeleider en controleer de aansluitingen grondig.
D Controleer de kabels regelmatig op beschadigingen of openliggende bedrading en vervang de kabel onmiddellijk als deze
beschadigd is.
D Zet alles af als het apparaat niet gebruikt wordt.
D Gebruik geen versleten, beschadigde, te korte of slecht verbonden kabels.
D Draag de kabels niet op uw lichaam.
D Als het werkstuk geaard moet worden, doe dit dan met een aparte
kabel – gebruik niet de massaklem of de massakabel.
D Raak de elektrode niet aan als u in contact staat met het werkstuk,
de grond of een andere elektrode van een ander apparaat.
D Gebruik alleen goed onderhouden installaties. Repareer of vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Onderhoud het apparaat zoals beschreven staat in de handleiding.
D Draag een veiligheidsharnas als u boven grond-niveau werkt.
D Houd alle panelen en afdekplaten veilig op hun plaats.
D Klem de massakabel zo dicht mogelijk bij de las met een goed
metaal-op-metaal contact op het werkstuk of werktafel.
D Isoleer de massaklem wanneer deze niet is aangesloten op het
werkstuk om contact met een metalen object te voorkomen.
D Sluit niet meer dan één elektrode of massakabel aan op één enkele lasborn.
Na het afsluiten van de ingangsspanning staat er
nog EEN AANZIENLIJKE DC SPANNING op gelijkstroom-wisselstroomomzetters (inverter).
D Zet de gelijkstroom-wisselstroomomzetter uit, maak de voedingsstekker los en ontlaad de invoercondensatoren overeenkomstig
de aanwijzingen in de Sectie Onderhoud, voordat u enig onderdeel
aanraakt.
ROOK EN GASSEN kunnen gevaarlijk
zijn.
Tijdens het lassen komen rook en gassen vrij. Het
inademen hiervan kan gevaarlijk zijn voor uw
gezondheid.
D Zorg ervoor dat u niet in de rook staat. Adem de rook niet in.
D Als u binnen last, ventileer de ruimte dan goed en/of zorg dat de
lasrook en gassen afgezogen worden.
D Als er een slechte ventilatie is, gebruik dan een goedgekeurd gasmasker.
D Lees de Materiaalveiligheids informatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor metalen, elektroden, elektrodebekledingen,
schoonmaakmiddelen en ontvetters.
D Werk alleen in een besloten ruimte als deze goed geventileerd
wordt, of als u een beademingsapparaat draagt. Zorg ervoor dat er
altijd een ervaren persoon toekijkt. Lasdampen en gassen kunnen
lucht verdringen en het zuurstofgehalte verlagen, wat schadelijke
invloed heeft op uw lichaam en zelfs dodelijk kan zijn. Zorg ervoor
dat de in te ademen lucht veilig is.
OM-223 Pagina 1
D Las niet in ruimtes waar dingen worden ontvet, schoongemaakt of
waar wordt gesproeid. De hitte en stralen van de boog kunnen reageren met dampen en op deze manier zwaar vergiftigde en irriterende gassen vormen.
D Las geen beklede metalen zoals gegalvaniseerd of met lood- of
cadmium bedekt staal, tenzij de bekleding verwijderd wordt van
het gedeelte dat gelast moet worden, de ruimte goed geventileerd
wordt en u, indien nodig, een gasmasker draagt. De bekledingen
en metalen die deze elementen bevatten kunnen giftige dampen
produceren als ze gelast worden.
De STRALEN UIT DE BOOG kunnen
ogen en huid verbranden.
Boogstralen van het lasproces produceren zichtbare en onzichtbare (ultraviolette en infrarood)
stralen die uw ogen en huid kunnen verbranden.
Tijdens het lassen vliegen lasspatten en vonken in
het rond.
D Draag een lashelm voorzien van een goed lasglas met de juiste tint
om uw gezicht en ogen de beschermen als u last of toekijkt (zie
ANSI Z49.1 en Z87.1 in de Veiligheidsvoorschriften).
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen onder
uw helm.
D Gebruik beschermende lasgordijnen of schermen om anderen tegen flitsen en verblindend licht te beschermen; waarschuw anderen om niet in de boog te kijken.
D Draag beschermende kleding gemaakt van duurzaam, brandwerend materiaal (leer en wol) en beschermend schoeisel.
LASSEN kan brand of explosies
veroorzaken.
Als er gelast wordt aan gesloten vaten zoals tanks,
trommels of pijpen, kunnen deze opgeblazen
worden. Er kunnen vonken van de lasboog
afvliegen. De rondvliegende vonken, de
temperatuur van het werkstuk en van het gereedschap kunnen brand
en brandwonden veroorzaken. Toevallig contact van een elektrode
met metalen voorwerpen kan vonken, explosies, oververhitting of
brand veroorzaken. Controleer eerst of de omgeving veilig is voordat
u begint met lassen.
D Bescherm uzelf en anderen tegen rondvliegende gensters en heet
metaal.
D Las niet op plaatsen waar rondvliegende gensters brandbaar
materiaal kunnen raken.
D Verwijder alle brandbare materialen in een straal van 10,7 m
(35 ft.) van de lasboog. Als dit niet mogelijk is, dek ze dan goed af
met brandwerende materialen.
D Wees erop attent dat vonken en hete materialen van het lassen gemakkelijk door kleine hoeken en gaten naar naastliggende ruimtes
kunnen vliegen.
D Kijk goed uit voor brand en houd een brandblusser in de buurt.
RONDVLIEGEND METAAL kan de
ogen verwonden.
D Door lassen, bikken, het gebruik van draadborstels en slijpen kunnen vonken en rondvliegende metaalschilfers ontstaan. Als lasrupsen afkoelen, kunnen er slakresten rondvliegen.
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen, zelfs
onder uw lashelm.
GASVORMING kan schadelijk voor
de gezondheid of zelfs dodelijk zijn.
D Draai de gastoevoer dicht, wanneer u geen gas
gebruikt.
D Zorg altijd voor ventilatie in enge ruimtes of gebruik goedgekeurde beademingsapparatuur.
HETE ONDERDELEN kunnen ernstige brandwonden veroorzaken.
D Hete onderdelen niet met blote handen aanraken.
D Laat een pistool of een toorts altijd afkoelen,
voor u eraan gaat werken.
MAGNETISCHE VELDEN kunnen van
invloed zijn op pacemakers.
D Personen die een pacemaker dragen moeten
wegblijven.
D Pacemakerdragers moeten hun dokter
raadplegen voordat ze in de buurt komen van
activiteiten die met booglassen, gutsen of puntlassen te maken hebben.
LAWAAI kan het gehoor aantasten.
Lawaai van bepaalde werkwijzen of apparatuur kan
uw gehoor aantasten.
D Draag goedgekeurde gehoorbescherming als
het geluidsniveau te hoog is.
GASFLESSEN kunnen exploderen
als ze beschadigd worden.
Gasflessen met beschermend gas bevatten gas
onder hoge druk. Als een gasfles beschadigd wordt,
kan deze exploderen. Aangezien gasflessen normaal gesproken een onderdeel uitmaken van het lasproces moet u er
voorzichtig mee omgaan.
D Bescherm gasflessen tegen hoge temperaturen, mechanische
schokken, slak, open vuur, vonken en vlambogen.
D Wees erop bedacht dat bij het lassen van plafonds, vloeren, scheidingswanden of tussenschotten brand kan ontstaan aan de tegenovergestelde kant.
D Plaats de gasflessen rechtop in een rek of in de laskar zodat ze niet
kunnen vallen of omkantelen.
D Las niet aan gesloten vaten zoals tanks, trommels of pijpen, tenzij
ze voldoende voorbereid zijn volgens AWS F4.1 (zie Veiligheidsvoorschriften).
D Hang nooit een elektrodehouder over een gasfles.
D Verbind de massakabel met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
plaats waar gelast moet worden, zodat de lasstroom een directe
en korte weg aflegt en elektrische schokken en brandrisico’s vermeden kunnen worden.
D Las nooit op een gasfles onder druk; een explosie zal het gevolg
zijn.
D Houd de flessen uit de buurt van alle las- of andere stroomkringen.
D Laat nooit een laselektrode in aanraking komen met een gasfles.
D Gebruik een lasapparaat niet om bevroren pijpen te ontdooien.
D Gebruik het juiste beschermgas, reduceerventielen, slangen en
hulpstukken die speciaal bedoeld zijn voor een bepaalde toepassing; onderhoud deze en bijbehorende onderdelen goed.
D Haal de elektrode uit de elektrodehouder of snij de lasdraad af aan
de contactbuis als niet gelast wordt.
D Draai bij het openen van de gasfles uw gezicht weg van het
reduceerventiel van de gasfles.
D Draag olie-vrije beschermende kledingstukken zoals leren handschoenen, leren schort, broek zonder omslagen, hoge schoenen
en een helm.
D Laat de beschermende dop over het ventiel zitten, behalve als de
fles gebruikt wordt of aangesloten is voor gebruik.
D Zorg ervoor dat u geen brandbare voorwerpen zoals aanstekers of
lucifers bij u draagt als u gaat lassen.
OM-223 Pagina 2
D Lees en volg de instructies op de flessen met gecomprimeerd gas,
bijbehorend materiaal en de CGA publikatie P-1 die in de Veiligheidsvoorschriften staat.
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR.
D Installeer of plaats het apparaat niet op, boven
of vlakbij ontbrandbare oppervlakken.
D Het apparaat niet in de buurt van brandbare
stoffen installeren.
D Overbelast de bedrading van het gebouw niet – controleer of het
voedingsnet sterk genoeg is, goed beschermd is en dit apparaat
aankan.
EEN VALLEND APPARAAT kan letsel
veroorzaken.
D Gebruik alleen het hijsoog om het apparaat op
te tillen, en NIET de laskar, gasflessen of andere accessoires.
D Gebruik gereedschap met voldoende
capaciteit om het apparaat op te tillen en te
ondersteunen.
D Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant
onder het apparaat uitsteken.
TE LANGDURIG GEBRUIK kan leiden
tot OVERVERHITTING
D Laat het apparaat goed afkoelen; houd u aan
de nominale inschakelduur.
D Verminder de stroomsterkte of de inschakelduur voordat u opnieuw begint met lassen.
D Blokkeer of filter de luchtaanvoer naar het apparaat niet.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
verwondingen veroorzaken.
D Blijf uit de buurt van bewegende delen zoals
ventilatoren.
D Houd alle deuren, panelen, afdekplaten en
beschermingsplaten op hun plaats.
H.F.-straling
veroorzaken.
kan
interferentie
D Hoog-frequente (H.F.) straling kan interferentie
veroorzaken bij radionavigatie, veiligheidsdiensten, computers en communicatie-apparatuur.
D Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische apparatuur deze installatie uitvoeren.
D De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddellijk herstel door
een bevoegd elektricien bij interferentieproblemen als gevolg
van de installatie.
D Als u van overheidswege klachten krijgt over interferentie, stop
dan onmiddellijk met het gebruik van de apparatuur.
D Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden.
D Houd deuren en panelen van hoogfrequentiebronnen stevig
dicht, houd de elektrodeafstand op de juiste instelling en zorg
voor aarding en afscherming om de mogelijkheid van interferentie tot een minimum te beperken.
STATISCHE ELEKTRICITEIT (ESD)
kan PC-kaarten beschadigen.
D Doe een geaarde polsband om VOORDAT u
printplaten of onderdelen aanraakt.
D Gebruik goede anti-statische zakken of dozen
voor het opslaan, verplaatsen of transporteren
van PC printplaten.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
verwondingen veroorzaken.
D Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.
D Blijf uit de buurt van afknijppunten zoals aandrijfrollen.
LASDRAAD kan letsel veroorzaken.
D Haal de schakelaar van het pistool pas over als
u de aanwijzing krijgt om dat te doen.
D Richt het pistool niet op enig lichaamsdeel,
andere mensen of op enig metaal wanneer u
lasdraad snijdt.
BOOGLASSEN
veroorzaken.
kan
interferentie
D Elektromagnetische energie kan interferentie
veroorzaken bij gevoelige elektronische apparatuur zoals computers en computergestuurde
apparatuur zoals robots.
D Zorg ervoor dat alle apparatuur in het lasgebied elektromagnetisch compatibel is.
D Om mogelijke interferentie te verminderen moet u de laskabels
zo kort mogelijk houden, dicht bij elkaar en laag, bijvoorbeeld op
de vloer.
D Voer de laswerkzaamheden uit op 100 meter afstand van gevoelige elektronische apparatuur.
D Zorg ervoor dat dit lasapparaat conform de aanwijzingen in
deze handleiding wordt geïnstalleerd en geaard.
D Als er dan nog steeds interferentie optreedt, dient de gebruiker
extra maatregelen te nemen, zoals het lasapparaat verplaatsen,
gebruik van afgeschermde kabels, gebruik van lijnfilters of afscherming van het werkterrein.
OM-223 Pagina 3
1-4. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Safety in Welding and Cutting, ANSI Standard Z49.1, van de American
Welding Society (Amerikaanse Vereniging voor lassen), 550 N.W.
LeJeune Rd, Miami FL 33126
Safety and Health Standards, OSHA 29 CFR 1910, van de afdeling Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office,
Washington, D.C. 20402.
Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers That Have Held Hazardous Substances, AWS Veiligheidsvoorschriften F4.1 van de American Welding Society, 550 N.W.
LeJeune Rd, Miami, FL 33126
National Electrical Code, NFPA Veiligheidsvoorschriften 70, van de National Fire Protection Association (Nationale Vereniging voor Brandbescherming), Batterymarch Park, Quincy , MA 02269.
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamflet P-1,
van de Compressed Gas Association (Vereniging van Gecomprimeerd
Gas), 1235 Jefferson Davis Highway, Suite 501, Arlington, VA 22202.
Code for Safety in Welding and Cutting, CSA Standard W117.2 , van de
Canadian Standards Association (Canadese Vereniging van Veiligheidsvoorschriften), Standards Sales, 178 Rexdale Boulevard, Rexdale, Ontario, Canada M9W 1R3.
Safe Practices For Occupation And Educational Eye And Face
Protection, ANSI Veiligheidsvoorschriften Z87.1, van het American National Standards Institute (Amerikaans Nationaal Instituut voor Veiligheidsvoorschriften), 1430 Broadway, New York, NY 10018.
Cutting And Welding Processes, NFPA Veiligheidsvoorschriften 51B,
van de National Fire Protection Association (Nationale Vereniging voor
Brandbescherming), Batterymarch Park, Quincy , MA 02269.
1-5. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV-informatie)
Beschouwingen over lassen en de effecten van lage frequentie elektrische en magnetische velden
Lasstroom die door laskabels stroomt, veroorzaakt elektromagnetische velden. Er is altijd enige bezorgdheid geweest over dergelijke velden en die is er bij sommigen nog. Echter, na bestudering van meer dan
500 onderzoeken, uitgevoerd gedurende een onderzoeksperiode van
17 jaar, is een speciaal comité van deskundigen van de National Research Council tot de conclusie gekomen dat: “Het totaal aan bewijzen
heeft naar het oordeel van het comité niet aangetoond dat blootstelling
aan hoogfrequentie elektrische en magnetische velden gevaar oplevert
voor de menselijke gezondheid.” Er lopen echter nog steeds onderzoeken en bewijzen moeten bestudeerd blijven worden. Tot de eindconclusies van het onderzoek er zijn, is het mogelijk aan te raden om de
blootstelling aan elektromagnetische velden tijdens lassen en snijden
tot een minimum te beperken.
Neem de volgende maatregelen om magnetische velden te verminderen in de werkplaats:
OM-223 Pagina 4
1. Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te draaien of vast
te plakken.
2. Leg de kabels aan 40 één kant en uit de buurt van de lasser.
3. Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
4. Houd de lasstroombron en de kabels zo ver uit de buurt van de
lasser als kan.
5. Verbind de massaklem met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
las.
Over pacemakers:
Dragers van pacemakers moeten eerst contact opnemen met hun arts.
Als die toestemming geeft, is het aan te bevelen bovenstaande procedures to volgen.
SECTIE 2 – DEFINITIES
2-1. Definities voor de waarschuwingslabels
Waarschuwing! Pas op! Kans op gevaar (zie de symbolen).
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
5
6
Een elektrische schok van een
laselektrode of de bedrading
kan dodelijk zijn.
Draag droge, geïsoleerde
handschoenen. De elektrode
niet met de blote hand
aanraken. Geen natte of
kapotte handschoenen dragen.
Bescherm uzelf tegen
elektrische schokken door
uzelf te isoleren van het werk
en de aarde.
Haal de stekker van de
machine uit het stopcontact of
uit de machine, voordat u aan
de machine gaat werken.
Het inademen van lasdampen
kan gevaarlijk zijn voor uw
gezondheid.
Zorg ervoor dat u niet in de
rook staat.
Gebruik actieve ventilatie of
een afvoersysteem om de
dampen van de werkplek af te
voeren.
Gebruik een ventilator om de
dampen af te voeren.
Lasvonken kunnen
ontploffingen of brand
veroorzaken.
Houd brandbare stoffen uit de
buurt van het laswerk. Niet
lassen vlakbij brandbare
stoffen.
Lasvonken kunnen brand
veroorzaken. Zorg dat er een
brandblusapparaat in de buurt
is en zorg dat er een
toezichthouder is die klaarstaat
om dit gebruiken.
Niet op vaten of dichte
containers e.d. lassen.
De stralen uit de boog kunnen
ogen en huid verbranden.
Draag een hoofddeksel en een
veiligheidsbril. Bescherm uw
oren en knoop de kraag van
uw overhemd dicht. Gebruik
een lashelm met de juiste
filtersterkte. Draag
bescherming voor uw hele
lichaam.
Zorg dat u geoefend raakt en
lees de aanwijzingen, voordat
u aan de machine gaat werken
of gaat lassen.
Verwijder het label niet; verf
het ook niet over en dek het
niet af.
OM-223 Pagina 5
2-2. Waarschuwingslabel voor het aansluiten
1
1/96
2
3
4
1
Waarschuwing! Pas op! Kans
op gevaar (zie de symbolen).
Een elektrische schok van de
bedrading kan dodelijk zijn.
Haal de stekker van de
machine uit het stopcontact of
uit de machine, voordat u aan
de machine gaat werken.
.De handleiding lezen
vooraleer aan de machine te
beginnen werken.
Het gegevenslabel raadplegen voor het aansluitvermogen te kennen en nakijken of
het beschikbare vermogen
voldoende is.
De handleiding lezen om de
aansluitprocedure na te
volgen.
De brugjes plaatsen volgens
het label en de beschikbare
voedingsspanning.
De aardingsgeleider een extra
lus doen maken en steeds als
eerste aansluiten.
De invoergeleiders aansluiten
zoals aangeduid op het label,
alle verbindingen, brugposities
en voedingsspanning een
extra keer nakijken
2
3
4
5
1
2
?
V
?
A
3
V
ÍÍÍÍ
ÍÍÍÍ
ÍÍÍÍ
ÍÍ
ÍÍ
5
?
6
5
7
3
8
4
S-179 290
9
6
7
8
9
2-3. Elektrische schok- en Ventilatielabel
1
2
1
3
2
3
Waarschuwing! Pas op! Kans
op gevaar (zie de symbolen).
Een elektrische schok van de
bedrading kan dodelijk zijn.
De klep dichtklappen
vooraleer de machine aan te
zetten.
S-179 563
1/96
2-4. Label met veiligheidssymbolen
1
1
1
2
3
4
5
2
3
6
5
4
6
Waarschuwing! Pas op! Kans
op gevaar (zie de symbolen).
Een elektrische schok van de
bedrading of van de
lasuitgangen kan dodelijk zijn.
Lasvonken kunnen ontploffing
of brand veroorzaken – kabels ontkoppelen die niet bij
het lasprocédé gebruikt worden.
De handleiding lezen voor de
verbindingsprocedures.
Een elektrische schok van de
bedrading kan dodelijk zijn.
Haal de stekker van de
machine uit het stopcontact
vooraleer u aan de machine of
aan de aansluitstrip begint te
werken.
Nameplate D-179 389
OM-223 Pagina 6
2-5. Gegevenslabel voor CE-producten
. Kies het label dat overeenstemt
met uw machine. Zie Sectie 3-4.
OM-223 Pagina 7
2-6. Symbolen en definities
A
V
U0
Ampère
Voltage-stelknop /
paneel
MIG/MAG lassen
Temperatuur
Uitgangsspanning
Automatische
zekering
Van op afstand
Aan
Positieve
lasuitgang met
hoge inductantie
(self)
Positieve
lasuitgang met
lage inductantie
(self)
Negatieve
lasuitgang
Ingangsspanning
Volt
Uit
Draadaanvoer
Beschermende
aarde (massa)
Conventionele
belastingsspanning
Lijnverbinding
Inschakelduur
3 fasen
transformator–gelij
krichter
KVA
Gelijkstroom
Nominale
nullastspanning
(gemiddeld)
U1
Primaire spanning
I1
Primaire
stroomsterkte
I2
Nominale
lasstroom
IP
Beschermingsgraad
Percent
OM-223 Pagina 8
Wisselstroom
U2
X
S1
SECTIE 3 – INLEIDING
3-1. Technische gegevens
Nominaal uitgangsvermogen
Modellen
Spanningsbereik
Max.
spanning
open circuit
IP
graad
200 V
230 V
380 V
400 V
440 V
460 V
575 V
KVA
KW
Ingaande stroom bij nominale uitgangs- belasting,
50/60Hz, driefasen
300 Amp
300 A @ 32
(29) VDC,
100%
inschakelduur
10 – 32
42
21M
48
3,7*
42
3,2*
27
1,8*
25
1,7*
23
1,6*
21
1,6*
17
1,3*
16,9
1,26*
12,9
0,21*
450 Amp
450 A @ 38
(36,5) VDC,
100%
inschakelduur
10 – 38
48
21M
72
3,2*
63
2,7*
39
2,6*
37
2,2*
33
2,1*
32
1,4*
25
1,1*
25,1
1,09*
21,1
0,26*
650 Amp
650 A @ 44
VDC, 100%
inschakelduur
10 – 44
54
21M
--
96
3,2*
58
3,3*
54
3,0*
50
2,8*
48
1,6*
38
1,3*
38,2
1,26*
34,2
0,35*
*In stationaire toestand
( ) Waarde voor CE modellen
3-2. Inschakelduur en oververhitting
De inschakelduur is het percentage
van 10 minuten dat het apparaat
kan lassen op nominale belasting
zonder oververhit te raken.
STROOM
Als het apparaat oververhit raakt,
gaat (gaan) de thermostaat
(thermostaten) open, is er geen
uitgangsspanning meer en gaat de
koelventilator draaien. Wacht
vijftien minuten om het apparaat te
laten afkoelen. Verlaag de
stroomsterkte of de inschakelduur
voor u gaat lassen.
Y Door overschrijding van de
inschakelduur
kan
het
apparaat
beschadigd
worden en daarmee komt de
garantie te vervallen.
% INSCHAKELDUUR
100% Inschakelduur
Ononderbroken lassen
Oververhitting
V
0
15
Minuten
OF
Verlaag de inschakelduur
duty1 4/95 / SA-168 918
OM-223 Pagina 9
3-3. Stroom-spannings grafieklijnen
De stroom–spannings grafieklijnen
geven de minimaal en de maximaal
mogelijke uitgangsspanning en stroom aan van het apparaat. De
grafieklijnen van de andere instellingen vallen tussen de aangegeven krommen.
A. 300 Amp Modellen
B. 450 Amp Modellen
C. 650 Amp Modellen
va_curve1 – 4/95 – ST-171 224 / ST-171 225 / ST-171 226
OM-223 Pagina 10
3-4. Keuze van de locatie
1
2
Hefgrepen
Hefvorken
Gebruik hefvorken of het liftoog om
het apparaat te verplaatsen.
Verplaatsing
Indien hefvorken gebruikt worden,
gebruik hefvorken om het apparaat te
verplaatsen.
1
3
Technische gegevens (niet
CE-modellen)
Gebruik het identificatielabel om het
benodigde invoervermogen te bepalen. Label is gesitueerd onder de klep
aan de voorkant.
OF
2
4
Plaats
Identificatielabel (CE-modellen)
Label is gesitueerd onder de klep aan
de voorkant.
6
5
3
Technische gegevens
(CE-modellen)
Gebruik het identificatielabel om het
benodigde invoervermogen te bepalen. Label is gesitueerd op de klep
aan de achterkant (zie Sectie 2-5).
6
460 mm
Lijnscheidingsmechanisme
Plaats het apparaat in de buurt van
een stroombron die de juiste voeding
biedt.
4
Y Mogelijk is een speciale installatie nodig, wanneer er benzine of vluchtige vloeistoffen
aanwezig zijn – zie NEC artikel
511 of CEC sectie 20
5
460 mm
Ref. ST-800 453-A
3-5. Afmetingen en Gewicht
Afmetingen
D
C
E
4 gaten
A
Hoogte
692 mm
Breedte
565 mm
Lengte*
908 mm
A**
889 mm
B***
32 mm
C
537 mm
D
29 mm
E
11 mm diameter
*300 Amp Modellen = 718 mm
**300 Amp Modellen = 699 mm
***300 Amp Modellen = 19 mm
Gewicht
801 530
300 Amp
147 kg
450 Amp
174 kg
650 Amp
214 kg
OM-223 Pagina 11
3-6. Omvallen
Y Wees voorzichtig indien de
machine zich bevindt op een
oneffen vloer.
3-7. 115 Volt AC duplex contrastekker en automatische zekeringen
Y Zet de machine af vooraleer
op de 115V stekker aan te
sluiten.
1
3
2
115V 15A AC contrastekker
RC9
Het vermogen is verdeeld tussen
RC9 en 14-pin contrastekker RC8
(zie Sectie 3-9).
2
3
Automatische zekering CB1
Automatische zekering CB2
CB1 beveiligt het 115VAC deel van
RC8 en RC9 tegen overbelasting.
1
CB2 beveiligt het 24VAC deel van
RC8 tegen overbelasting.
Druk op de knop om de zekering terug te stellen.
Ref. ST-800 166-D
OM-223 Pagina 12
3-8. Aansluitklemmen van de laskabels en het kiezen van de kabelafmetingen
Maximale lengte van de kabel (koper) in de lasstroomkring.
Y Aansluitklemmen van
lasuitgangsspanning
30 m of minder
Y Het apparaat uitschakelen vooraleer de laskabels aan te sluiten.
60 m
70 m
90 m
105 m
120 m
10 – 60%
inschakelduur
60 – 100%
inschakelduur
100
20
20
20
30
35
50
60
60
150
30
30
35
50
60
70
95
95
200
30
35
50
60
70
95
120
120
250
35
50
60
70
95
120
2x70
2x70
300
50
60
70
95
120
2x70
2x95
2x95
350
60
70
95
120
2x70
2x95
2x95
2x120
400
60
70
95
120
2x70
2x95
2x120
2x120
500
70
95
120
2x70
2x95
2x120
3x95
3x95
600
95
120
2x70
2x95
2x120
3x95
3x120
3x120
700
120
2x70
2x95
2x120
3x95
3x120
3x120
4x120
LasY Geen versleten, be- stroom
schadigde, ondergedimensionneerde
of
slecht gemonteerde kabels gebruiken.
45 m
10 – 100% inschakelduur
Negatief
Positief
Hoge
Inductantie
Positief
Lage
Inductantie
De laskabelsektie in mm2 is gebaseerd op een spanningsval van 4 volt of minder.
S-0007-D
OM-223 Pagina 13
3-9. Aansluiting op de 14-pin contrastekker RC8
Y Zet de machine af vooraleer
op de 115V stekker aan te
sluiten.
1
14-pin contrastekker RC8
De draadafrolkast aansluiten op
RC8.
1
A
B
K
J
I
H
C L N
D M
G
E F
Ref. ST-800 166-D / Ref. S-0004-A
3-10. Informatie over de 14-pin contrastekker RC8
Pin
Pininformatie
A
24 volt AC. Beveiligd door CB2.
B
Het sluiten van het contact naar A maakt het 24 V/AC contactorstuurcircuit en
zorgt dat er uitgangsspanning mogelijk is.
C
+ 10 Volt DC naar afstandsbediening.
D
Gemeenschappelijke afstandsbedieningscircuit.
E
0 tot +10 volt DC invoercommandosignaal van afstandsbediening.
A/V
F
Stroomterugkoppeling; +1 volt per 100 ampère.
STROOMSTERKTE (AMPERAGE)
SPANNING (VOLTAGE)
H
Spanningsterugkoppeling; +1 volt per 10 boogspanning.
I
115 V, 15 A, 60 Hz ac. Beveiligd door CB1.
J
Het sluiten van het contact naar I maakt het 115 V/AC contactorstuurcircuit en
zorgt dat er uitgangsspanning mogelijk is.
K
Gemeenschappelijke chassis
G
Gemeenschappelijke voor 24V en 115V AC circuits.
Uitgangsspanning
Contactschakelaar
24 V AC
Van op afstand
UITGANGS- REGELING
Uitgangsspanning
Contactschakelaar
115 V AC
GND
*
AFSTANDSBEDIENING ON/OFF
VOLTAGEMETING VAN OP AFSTAND
* Niet gebruikt
OM-223 Pagina 14
*
Naar aan/uit–schakelaar van afstandsbediening.
*
Voltage op de negatieve (–) lasuitgang.
*
Voltage op de positieve (+) lasuitgang.
3-11. Leidraad voor elektrotechnisch onderhoud
60 Hz modellen
300 Amp Modellen
450 Amp Modellen
650 Amp Modellen
Ingaande spanning (V)
200
230
460
575
200
230
460
575
230
460
575
Ingaande stroomsterkte bij de nominale uitgangsspanning (A)
48
42
21
17
72
63
32
25
96
48
38
Traag 2
60
50
25
20
90
70
40
30
110
60
45
Normaal 3
70
60
30
25
110
90
45
40
70
60
Min. formaat invoerconductor in mm2
10
10
6
4
25
16
10
6
27,3
10
10
Max. aanbevolen lengte invoerconductor in
meters
34
45
120
114
50
43
112
115
51
270
109
Min. formaat aardingsconductor in mm2
10
6
6
4
16
10
6
6
16
10
6
Max. aanbevolen standaard zekering of grenswaarde van onderbreker in ampères 1
150
Reference: 1999 National Electrical Code (NEC)
1 De fabriek raadplegen voor andere beveiligingen.
2 De trage zekering zijn van klasse UL “RK5”
3 De normale zekeringen zijn van klasse UL “K5” (tot 60A), en UL “H” (65A en meer).
50 Hz modellen
300 Amp Modellen
Ingaande spanning (V)
380
400
440
380
400
440
380
400
440
Ingaande stroomsterkte bij de nominale uitgangsspanning (A)
27
25
23
39
37
33
58
54
50
Traag 2
30
30
25
45
45
40
70
60
60
Normaal 3
40
35
35
60
50
50
90
80
80
Min. formaat invoerconductor in mm2
6
6
6
10
10
10
16
16
16
Max. aanbevolen lengte invoerconductor in
meters
82
90
109
76
84
102
74
82
99
Min. formaat aardingsconductor in mm2
6
6
6
6
6
6
10
10
10
450 Amp Modellen
650 Amp Modellen
Max. aanbevolen standaard zekering of grenswaarde
van onderbreker in ampères 1
Reference: 1999 National Electrical Code (NEC)
1 De fabriek raadplegen voor andere beveiligingen.
2 De trage zekering zijn van klasse UL “RK5”
3 De normale zekeringen zijn van klasse UL “K5” (tot 60A), en UL “H” (65A en meer).
OM-223 Pagina 15
3-12. Het plaatsen van de brugjes
Y De voeding afschakelen en
vergrendelen vooraleer de
voedingskabel van het apparaat aan te sluiten.
Controleer de ter plaatse beschikbare netspanning.
1
Het brugplaatsingslabel
Controleer het label – er is slechts
één op het apparaat.
2
Brugjes
De brugjes plaatsen zodat het overeenkomt met de netspanning.
De toegangsdeurt weer sluiten en
verdergaan met Sectie 3-13.
200 VOLTS
230 VOLTS
460 VOLTS
Ref. S-174 976-A
230 VOLTS
460 VOLTS
575 VOLTS
1
Ref. S-174 973-A
220 VOLTS
380 VOLTS
400 VOLTS
440 VOLTS
(FACTORY OPTION)
Ref. S-174 975-A
2
Benodigde gereedschappen:
3/8”
De brugjes (jumper) niet overdreven vastschroeven.
3/8”
Ref. ST-800 103-A
OM-223 Pagina 16
3-13. Het aansluiten van de voedingsspanning
Y De voeding afschakelen en vergrendelen vooraleer de voedingskabel van het apparaat aan te sluiten.
Y Enkel bevoegde personen deze installatie laten uitvoeren.
GND/PE aarding
Controleer de invoerspanning die op de
werkplek beschikbaar is.
1
1
2
3
De sectie en lengte van de invoerkabel
bepalen d.m.v. Sectie 3-12. De conductoren moeten voldoen aan de nationale en
locale electrische richtlijnen. Indien toepasbaar, een ringterminal van aangepaste
diameter en stroomcapaciteit gebruiken.
9
8
4
4
7
Spanningsontlasting
De kabel door de spanningsontlasting leiden.
3
Bij het aansluiten van het lijnscheidingsmechanisme, eerst
de groene of geel/groene aardingsgeleider aansluiten.
5
6
Eerst de groene of geel/groene aardingsgeleider aansluiten op de aardeklem van
de lasstroombron. Daarna pas de invoergeleiders aansluiten.
BELANGRIJK
6
Eerst de aansluitingen maken
aan de lasstroombron, daarna pas aan het net.
Aardeaansluiting
Lijnaansluitingen
Y De invoeraansluitingen maken aan
de lasstroombron vooraleer aan te
sluiten op een uitgeschakeld lijnscheidingsmechanisme.
Deze conductoren aansluiten
op een spanningsloos lijnscheidingsmechanisme.
3
Ingangscontactor
De toegangsdeur vastschroeven.
7
L1 (U)
2 L2 (V)
8
L3 (W)
3
10
Lijnscheidingsmechanisme
Invoerconductoren
Aardingsconductor
3
5
GND/ PE Eerst de groene of geel/groene
aardingsgeleider (GND) aansluiten.
Lijnscheidingsmechanisme met
Aardeaansluiting (zich aan te
werven)
Invoeraansluitingen van het
lijnscheidingsmechanisme
Y Met het uitgeschakelde lijnscheidingsmechanisme, de groene of
geel/groene aardegeleider eerst
aansluiten op de aardeklem van het
spanningsnet, nooit op een lijnaansluiting! Zich vergewissen dat de
aardeklem wel degelijk verbonden
is met een goede aarde.
De invoergeleiders verbinden met de drie
lijnaansluitingen van het lijnscheidingsmechanisme.
9
Benodigde gereedschappen:
3/8”
3/8”
Overbelastingsbeveiliging
Het type en grootte van de beveiliging kiezen d.m.v. Sectie 3-12 (scheidingsmechanisme met smeltveiligheden afgebeeld).
De toegangsdeur van het lijnscheidingsmechanisme sluiten.
10 Aardegeleider
Als de machine uitgerust is met de optionele aardstroomdetector, de aardgeleider
twee maal doorheen de detector leiden en
verbinden met een aardeaansluiting.
De toegangsdeur vastschroeven.
ST-800 103-B / Ref. ST-801 116
OM-223 Pagina 17
SECTIE 4 – BEDIENING
4-1. Bediening (niet CE-modellen)
1
2
Ref. ST-162 503-C
6
1
Voltage stelknop
Draai de stelknop wijzerszin om de lasspanning te verhogen. De spanningswaarde op de
V-meter verandert wanneer men de stelknop
verdraait. De spanningsregeling mag tijdens
het lassen uitgevoerd worden.
2
Digitale meters
De V–meter geeft de vooringestelde spanningswaarde aan als de hoofdcontactor open
staat, en geeft de actuele spanning weer tij-
3
4
5
dens het lassen (contactor gesloten).
6
3
4
5
In de bovenste stand plaatsen om de contactor
te sluiten. In de onderste stand wordt de contactor van op afstand bediend met behulp van
een afstandsbediening. (zie Sectie 3-9).
Aan/uit-schakelaar met lampje
Oververhittingslampje
Keuzeschakelaar voor paneel– of
afstandsbediening
Voor paneelbediening, de schakelaar in de bovenste stand plaatsen. Voor afstandsbediening, de schakelaar in de onderste stand plaatsen en een afstandsbediening aansluiten (zie
Sectie 3-9).
Contactorbediening
Y De lasuitgangen staan onder spanning
enkel als de contactor gesloten is.
Y De machine afzetten vooraleer de afstandsbediening aan te sluiten.
4-2. Bediening (CE-modellen)
1
Ref. ST-173 449-B
1
6
2
Voltage stelknop
Digitale meters
De V–meter geeft de vooringestelde spanningswaarde aan als de hoofdcontactor open
staat, en geeft de actuele spanning weer tij-
OM-223 Pagina 18
4
5
Draai de stelknop wijzerszin om de lasspanning te verhogen. De spanningswaarde op de
V-meter verandert wanneer men de stelknop
verdraait. De spanningsregeling mag tijdens
het lassen uitgevoerd worden.
2
3
dens het lassen (contactor gesloten).
6
3
4
5
In de bovenste stand plaatsen om de contactor
te sluiten. In de onderste stand wordt de contactor van op afstand bediend met behulp van
een afstandsbediening. (zie Sectie 3-9).
Aan/uit-schakelaar met lampje
Oververhittingslampje
Keuzeschakelaar voor paneel– of
afstandsbediening
Voor paneelbediening, de schakelaar in de bovenste stand plaatsen. Voor afstandsbediening, de schakelaar in de onderste stand plaatsen en een afstandsbediening aansluiten (zie
Sectie 3-9).
Contactorbediening
Y De lasuitgangen staan onder spanning
enkel als de contactor gesloten is.
Y De machine afzetten vooraleer de afstandsbediening aan te sluiten.
SECTIE 5 – ONDERHOUD & PROBLEMEN VERHELPEN
5-1. Routine-onderhoud
Y Ontkoppel de voeding voor u met het onderhoud begint.
3 maanden
Repareer of
vervang een
kapotte
laskabel
Vervang
onleesbare
labels
Maak de
lasbornen
schoon en
draai ze
aan
6 maanden
Blaas de binnenzijde schoon of
gebruik daarvoor een
stofzuiger.
Reinig hem maandelijks bij
intensief gebruik.
of
5-2. Smeltveiligheid F1
Y De machine afzetten vooraleer het toegangspoortje
aan de achterkant te openen.
1
2
Smeltveiligheidsdeksel
Smeltveiligheid (zie stuklijst
voor het type)
De smeltveiligheid F1 beschermt
de hulptransformator tegen overbelasting. Indien F1 opent, stopt de
lasuitgang en de ventilator. Vervang F1.
Benodigde gereedschappen:
2
1
3/8 in
Draai
Uittrekken en vervangen (de
vlakke kant in het deksel
plaatsen)
Draai
Ref. ST-800 101-C
5-3. Kortsluitbeveiliging
Als de kontakttip kortgesloten is met het werkstuk, dan valt de machine terug op een veilig uitgangsniveau. Ter samenvatting, de toortsschakelaar loslaten, de machine afzetten en de kontakttip scheiden van het werkstuk. De kontakttip
nakijken en vervangen indien nodig. De machine weer aanzetten en vervolgen.
OM-223 Pagina 19
5-4. Storingen
Probleem
Geen uitgangsspanning voor het lassen; het apparaat werkt totaal niet.
Oplossing
Zet de lijnscheidingsschakelaar aan (zie Sectie 3-13).
Controleer smeltveiligheid F1 en vervang indien nodig (zie Sectie 5-2).
Controleer de lijnzekering(en) en vervang ze indien noodzakelijk; of stel de stroomonderbreker weer
in (zie Sectie 3-13).
Controleer of de voeding goed is aangesloten (zie Sectie 3-13).
Controleer de posities van de brugjes (zie Sectie 3-13).
Geen uitgangsspanning voor het lassen; Aan/uit lampje aan, ventilator
draait.
Indien een draadafrolkast gebruikt wordt, de contactorbedieningsschakelaar in de juiste stand plaatsen en de draadafrolkast aansluiten (zie Secties 3-10 en 3-9). Als er geen draadafrolkast gebruikt
wordt, de bedieningsschakelaar in de paneelstand plaatsen (zie Sectie 4-1).
Controleer, repareer of vervang de draadafrolkast (zie handleiding van de draadafrolkast).
Het apparaat is oververhit. Laat het apparaat afkoelen met de ventilator aan (zie Sectie 3-2).
Laat een door de fabriek erkende service agent kaart PC1 controleren.
De machine levert enkel minimum of
maximum vermogen.
Laat een door de fabriek erkende service agent kaart PC1 controleren.
Onregelmatige of onjuiste lasuitgangsspanning.
Gebruik een laskabel van het juiste formaat en type (zie Sectie 3-8).
Reinig alle laskoppelingen en draai ze vast.
Controleer de aansluiting van de draadafrolkast.
Laat een door de fabriek erkende service agent kaart PC1 en de thyristoren controleren.
Geen 115V AC uitgangsspanning bij de Stel de zekering CB1 opnieuw in (zie Sectie 3-7).
duplex contrastekker of de
“Remote 14”-contrastekker.
Geen 24 volt AC uitgangsspanning bij
de “Remote 14”-contrastekker.
Stel de zekering CB2 opnieuw in (zie Sectie 3-7).
De ventilator werkt niet. Opmerking: de
ventilator draait enkel als afkoeling nodig is.
Kijk of er iets is dat de ventilator blokkeert, waardoor hij niet kan draaien.
OM-223 Pagina 20
Laat een door de fabriek erkende servicemonteur de motor van de ventilator nakijken.
SECTIE 6 – ELECTRISCH SCHEMA
. Voor de primaire zijde van het circuit, zie het schema aan de binnenzijde van het plaatwerk.
SC-207 211
Figuur 6-1. Stroomkringschema
OM-223 Pagina 21
SECTIE 7 – ONDERDELENLIJST
23
. De bevestigingsmaterialen zijn
32 (Fig. 7-3 & 4)
23
31 (Fig. 7-2)
25
26
1
30
3
2
4
27
29
28
5
24
6
7
8
9
10
4
11
13
12
14
16
15
17 18
3
20
22
21
19 (Fig.7–5)
algemeen gangbaar en alleen
te bestellen als ze op de lijst
staan.
Figuur 7-1 Hoofdassemblage (452 Modellen)
OM-223 Pagina 22
ST-800 992-F
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Model
302 452 652
Figuur 7-1 Hoofdassemblage (452 Modellen)
. . . 1 . . . . . . . . . . . . +179 430
. . . 1 . . . . . . . . . . . . +179 432
. . . 2 . . . . . . . . . . . . . 179 429
. . . 2 . . . . . . . . . . . . . 179 431
. . . 3 . . . . . . . . . . . . . 164 699
. . . 3 . . . . . . . . . . . . . 164 903
. . . 4 . . . . . . . . . . . . . 162 816
. . . 5 . . . . . . . . . . . . . 162 820
. . . 6 . . . . . . . . . . . . . 162 830
. . . 7 . . . . . . . . . . . . . 177 279
. . . 8 . . . . . . . . . . . . . 604 536
. . . 9 . . . . . Z1 . . . . 166 362
. . . 9 . . . . . Z1 . . . . 166 364
. . . 9 . . . . . Z1 . . . . 180 066
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 717
. . . 10 . . . . HD1 . . . . 168 829
. . . 11 . . . . CR6 . . . . 160 966
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . 173 605
. . . 13 . . . C21-23 . . 163 906
. . . 14 . . . . . T2 . . . . 159 042
. . . 14 . . . . . T2 . . . . 159 041
. . . 14 . . . . . T2 . . . . 159 043
. . . 15 . . . . TE1 . . . . 159 244
. . . 16 . . . . . . . . . . . . . 601 835
. . . 17 . . . . . . . . . . . . . 038 887
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 913
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 835
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 618
. . . 18 . . . . . . . . . . . . . 159 034
. . . 19 . . . . . . . . . . . . . . Fig 7-5
. . . 20 . . . . . F1 . . . *156 065
. . . 21 . . . . . W . . . . . 160 760
. . . 21 . . . . . W . . . . . 160 793
. . . 21 . . . . . W . . . . . 160 794
. . . 22 . . . . CR4 . . ♦140 750
. . . 23 . . . . . . . . . . . . . 134 464
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . 163 533
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . 163 359
. . . 25 . . . . . C1 . . . . 182 661
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 535
. . . . . . . . . . . R6 . . . . 140 002
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 817
. . . 26 . . . . . . . . . . . . . 182 660
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 799
. . . 27 . . . . . T1 . . . . 189 832
. . . 28 . . . . . . . . . . . . . 166 439
. . . 29 . . . . . . . . . . . . . 166 438
. . . 27 . . . . . T1 . . . . 189 833
. . . 28 . . . . . . . . . . . . . 172 303
. . . 29 . . . . . . . . . . . . . 172 302
. . . 27 . . . . . T1 . . . . 189 835
. . . 28 . . . . . . . . . . . . . 166 442
. . . 29 . . . . . . . . . . . . . 166 441
. . . 27 . . . . . T1 . . . . 189 836
. . . 28 . . . . . . . . . . . . . 172 309
. . . 29 . . . . . . . . . . . . . 172 308
. . PANEL, side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . PANEL, side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . .
. . COVER, top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . COVER, top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . .
. . BAFFLE, air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . 2
. . BAFFLE, air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . CHANNEL, upright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . 4 . . .
. . BAR, mtg lift eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . 2 . . .
. . LIFT EYE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . GASKET, lift eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . SCREW, .312-18 x 1.75 hexhd-pln gr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . 2 . . .
. . STABILIZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . STABILIZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . STABILIZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . BUS BAR, stabilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . TRANSDUCER, current 1000A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . CONTACTOR, def prp 25A 2P 24VDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . BRACKET, mtg contactor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . CAPACITOR, 50 and 60Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . 3 . . .
. . TRANSFORMER, control 50VA 24V 230/460/575 (60Hz) . . . 1 . . . 1 . . .
. . TRANSFORMER, control 50VA 24V 200/230/460 (60Hz) . . . . . . . . . 1
. . TRANSFORMER, control 50A 24V (50Hz) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . PRIMARY BOX, (consisting of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . . . NUT, 10-32 brs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . 24 . .
. . . . STUD, pri bd brs 10-32 x 1.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . 24 . .
. . WASHER, flat .218 ID brs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . 24 . .
. . NUT, 10-32 brs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . 24 . .
. . LINK, jumper term bd pri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . 8 . . .
. . HOLDER, fuse mintr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . PANEL, rear w/components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . FUSE, crtg .5A 600V time delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . CONTACTOR, def prp 40A 3P 24VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . CONTACTOR, def prp 60A 3P 24VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . CONTACTOR, def prp 75A 3P 24V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . SWITCH, reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . LABEL, warning general precautionary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . 2 . . .
. . BASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . BASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . .
. . CAPACITOR ASSEMBLY, (consisting of) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . . . CAPACITOR, elctlt 16000uf 60VDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . 6 . . .
. . . . RESISTOR, WW fxd 10W 500 ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . . . BUS BAR, capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . 2 . . .
. . . . BUS BAR, mtg capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . 4 . . .
. . BRACKET, mtg capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . TRANSFORMER, pwr main 200/230/460 (consisting of) . . . . 1
. . . . COIL, pri/sec 200/230/460 (center & RH) . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . . COIL, pri/sec 200/230/460 (LH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . TRANSFORMER, pwr main 230/460/575 (consisting of) . . . . 1
. . . . COIL, pri/sec 230/460/575 (center & RH) . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . . COIL, pri/sec 230/460/575 (LH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . TRANSFORMER, pwr main 200/230/460 (consisting of) . . . . . . . . . . 1
. . . . COIL, pri/sec 200/230/460 (center & RH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . . COIL, pri/sec 200/230/460 (LH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . TRANSFORMER, pwr main 230/460/575 (consisting of) . . . . . . . . . . 1
. . . . COIL, pri/sec 230/460/575 (center & RH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . . COIL, pri/sec 230/460/575 (LH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2
1
2
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
24
24
24
24
8
1
1
1
1
1
2
1
1
6
1
2
4
OM-223 Pagina 23
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Model
302 452 652
Figuur 7-1 Hoofdassemblage (452 Modellen) (vervolg)
. . . 27 . . . . . T1 . . . . 189 839
. . . 28 . . . . . . . . . . . . . 172 315
. . . 29 . . . . . . . . . . . . . 172 314
. . . 27 . . . . . T1 . . . . 189 834
. . . 28 . . . . . . . . . . . . . 172 421
. . . 29 . . . . . . . . . . . . . 172 420
. . . 27 . . . . . T1 . . . . 189 837
. . . 28 . . . . . . . . . . . . . 172 427
. . . 29 . . . . . . . . . . . . . 172 426
. . . 27 . . . . . T1 . . . . 189 838
. . . 28 . . . . . . . . . . . . . 172 433
. . . 29 . . . . . . . . . . . . . 172 432
. . . . . . . . . TP1,2 . . . 175 405
. . . . . . . . . TP4,5 . . . 168 891
. . . . . . . . . PLG13 . . 189 873
. . . . . . . . . RC13 . . . 189 874
. . . . . . . . . PLG6 . . . 168 847
. . . . . . . . . . RC6 . . . . 168 845
. . . 30 . . . . . . . . . . . . . 161 294
. . . 31 . . . . . . . . . . . . . . Fig 7-2
. . . 32 . . . . SR1 . . . . 175 070
. . . 32 . . . . SR1 . . . . 192 672
. . . 32 . . . . SR1 . . . . 192 671
. . . . . . . . . PLG14 . . 115 094
. . . . . . . . . PLG7 . . . 152 249
. . . . . . . . . . RC7 . . . . 168 846
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 467
. . . . . . . . . . . R7 . ♦♦114 808
. . TRANSFORMER, pwr main 230/460/575 (consisting of) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . COIL, pri/sec 230/460/575 (center & RH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . COIL, pri/sec 230/460/575 (LH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . TRANSFORMER, pwr main 380/400/440 (consisting of) . . . . 1
. . . . COIL, pri/sec (center & RH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . . COIL, pri/sec (LH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . TRANSFORMER, pwr main 380/400/440 (consisting of) . . . . . . . . . . 1
. . . . COIL, pri/sec (center & RH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . . COIL, pri/sec (LH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . TRANSFORMER, PWR MAIN 380/400/440 (consisting of) . . . . . . . . . . . . .
. . . . COIL, pri/sec (center & RH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . COIL, pri/sec (LH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . THERMOSTAT, NC (Included w/T1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . 2 . . .
. . THERMOSTAT, NC (Included w/T1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . 2 . . .
. . CONNECTOR & PINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . CONNECTOR & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . CONNECTOR & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . CONNECTOR & PINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . BRACKET, mtg rectifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . 2 . . .
. . PANEL, front w/components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . RECTIFIER, si diode (Fig 7-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . RECTIFIER, SCR main (Fig 7-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . RECTIFIER, SCR main (Fig 7-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . CONNECTOR & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . CONNECTOR & PINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . CONNECTOR & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . CONNECTOR, clamp cable 1.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . RESISTOR, WW fxd 375W 5 ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
♦Part of Option 195 048 Ground Current Sensor
♦♦Part of Option 043 286 Additional Resistor
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
*Recommended Spare Parts.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-223 Pagina 24
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Model
302 452 652
Figuur 7-2 Panel, Front w/Components (Fig 7-1 Item 33)
. . . 1 . . . . . . . . . . . . . 159 863
. . . 2 . . . . PC1 . . . . 208 769
. . . 2 . . . . PC1 . . . . 208 197
. . . 2 . . . . PC1 . . . . 208 772
. . . 2 . . . . PC1 . . . . 208 770
. . . 2 . . . . PC1 . . . . 208 771
. . . 2 . . . . PC1 . . . . 208 773
. . . . . . . . . PLG1 . . . 158 720
. . . . . . . . . PLG3 . . . 169 240
. . . . . . . . . PLG4 . . . 148 439
. . . . . . . . . PLG5 . . . 152 249
. . . 3 . . . . CR3 . . . . 052 964
. . . 4 . . . . CR5 . . . . 006 393
. . . 5 . . . CB1,2 . . . 093 995
. . . 6 . . . . RC9 . . . . 604 176
. . . 7 . . . . . . . . . . . . . 163 855
. . . . . . . . . . RC8 . . . . 143 976
. . . . . . . . . . . C3 . . . . 163 863
. . . . . . . . . . . C6 . . . . 163 861
. . . . . . . . . . C13 . . . . 163 858
. . . . . . . . . . C14 . . . . 163 857
. . . 8 . . . . . . . . . . . . . . 204143
. . ELECTRONICS BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . CIRCUIT CARD, control (60Hz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . CIRCUIT CARD, control (60Hz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . CIRCUIT CARD, control (60Hz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . CIRCUIT CARD, control (50Hz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . CIRCUIT CARD, control (50Hz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . CIRCUIT CARD, control (50Hz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . CONNECTOR & SOCKETS, (see Fig 7-3 & 4)
. . CONNECTOR & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . CONNECTOR & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . CONNECTOR & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . RELAY, encl 24VDC DPDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . RELAY, encl 24VAC DPDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . CIRCUIT BREAKER, man reset 1P 15A 250VAC . . . . . . . . . . 2 . . . 2 . . .
. . RECEPTACLE, str dx grd 2P3W 15A 125V . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . CONNECTOR/CAPACITOR, w/leads (consisting of) . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . . . CONNECTOR & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . . . LEAD ASSEMBLY, elect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . . . LEAD ASSEMBLY, elect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . . . LEAD ASSEMBLY, elect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . . . LEAD ASSEMBLY, elect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
. . PANEL, front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
. De bevestigingsmaterialen zijn
algemeen gangbaar en alleen
te bestellen als ze op de lijst
staan.
ST-800 993-E
Figuur 7-2 Panel, Front w/Components (452 Model Illustrated)
OM-223 Pagina 25
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Model
302 452 652
Figuur 7-2 Panel, Front w/Components (Fig 7-1 Item 33)
(vervolg)
. . . 9 . . . . POS . . . 181 245 . .
. . . 10 . . . C2,4,5 . . . 128 750 . .
. . . 11 . . . . . . . . . . . . . 161 303 . .
. . . 13 . . . . NEG . . . 181 246 . .
. . . 14 . . . . . . . . . . . . . 174 936 . .
. . . 18 . . . . . . . . . . . . . 162 891 . .
. . . 19 . . . . . . . . . . . . +172 587 . .
. . . 20 . . . . . . . . . . . . . 160 935 . .
. . . 21 . . . . . . . . . . . . . 601 835 . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 913 . .
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . 038 887 . .
. . . 23 . . . . S3,4 . . . . 011 609 . .
. . . 24 . . . . . R1 . . . . 035 897 . .
. . . 25 . . . . PC2 . . . . 178 130 . .
. . . 25 . . . . PC2 . . . . 177 909 . .
. . . 25 . . . . PC2 . . . . 178 131 . .
. . . . . . . . . PLG10 . . 153 501 . .
. . . . . . . . . PLG11 . . . 148 439 . .
. . . 26 . . . . . . . . . . . . . 192 174 . .
. . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 28 . . . . . S2 . . . . 159 039 . .
. . . . . . . . . PLG2 . . . 185 626 . .
. . . 29 . . . . PL2 . . . . 159 522 . .
. . . 30 . . . . . . . . . . . . . 159 036 . .
. . . 31 . . . . . . . . . . . . . 097 924 . .
. . . 32 . . . . SN1 . . . . 197 868 . .
TERMINAL, pwr output red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . 2 . . .
CAPACITOR, cer disc .1uf 500VDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . 3 . . .
SPRING, cprsn .600 OD x .072 wire x 1.500 lg . . . . . . . . . . . . 3 . . . 3 . . .
TERMINAL, pwr output black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
PLATE, control lower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
LABEL, warning electric shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
COVER, stud output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
CLIP, spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . 3 . . .
NUT, 10-32 brs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . 2 . . .
WASHER, flat .218 ID x .460 OD x .031thk brs . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
STUD, pri bd brs 10-32 x 1.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
SWITCH, tgl SPDT 15A 125VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . 2 . . .
POTENTIOMETER, CP std slot 1/T 2W 1K ohm . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
CIRCUIT CARD, digital meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
CIRCUIT CARD, digital meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
CIRCUIT CARD, digital meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONNECTOR & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
CONNECTOR & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
STAND-OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . 4 . . .
NAMEPLATE, (order by model and serial number) . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
SWITCH, rocker SPDT 15A 125VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
CONNECTOR, body 56 series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
LED, yellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
LENS, LED clear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
KNOB, pointer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
SNUBBER, assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . .
2
3
3
1
1
1
1
3
2
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-223 Pagina 26
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
SR1
175 070
. . . 1 . . . . C7-12 . . . .
... 2 ...............
... 3 ...............
... 4 ...............
. . . 5 . . . . . TP3 . . . . .
. . . 6 . . . . . TP6 . . . . .
. . . 7 . . . SCR1-6 . . .
. . . . . . . . . . PLG1 . . . .
... 8 ...............
Description
Quantity
Figuur 7-3 Rectifier, Si Diode (302 Model) (Fig 7-1 Item 34)
048 420
177 316
177 317
166 667
185 679
185 680
161 668
158 720
188 692
3
..
..
..
..
..
..
..
..
..
CAPACITOR, cer disc .01uf 1000VDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAT SINK, rect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAT SINK, rect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLAMP, thyristor rect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
THERMOSTAT, NC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
THERMOSTAT, NC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
THYRISTOR, SCR 300A 300V hockey puck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONNECTOR & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLAMP, thyristor rectifier 4.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3
2
3
1
1
6
1
3
4
5
1
2
6
7
2
3
1
ST-800 697-C
8
Figuur 7-3 Rectifier, Si Diode SR1 (302 Model)
4
5
. De bevestigingsmaterialen zijn
algemeen gangbaar en alleen
te bestellen als ze op de lijst
staan.
6
ST-802 351
Figuur 7-4 Rectifier, SCR Main SR1 (452 & 652 Model)
Item
No.
Dia.
Mkgs.
SR1
Part
No.
Description
Figuur 7-4 Rectifier, SCR Main (452 & 652 Model)
(Fig 7-1 Item 34)
Quantity
192 672 192 671
. . . 1 . . . . C7-12 . . . . 048 420 . . CAPACITOR, cer disc .01uf 1000VDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 6
. . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 191 989 . . BAR, mtg rectifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
. . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . 188 691 . . CLAMP, thyristor rectifier 5.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3
. . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 188 839 . . HEAT SINK, rectifier snowflake .800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . 12
. . . 5 . . . SCR1-6 . . . 161 668 . . THYRISTOR, SCR 300A 300V hockey puck . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
. . . 5 . . . SCR1-6 . . . 148 091 . . THYRISTOR, SCR 865A 300V hockey puck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
. . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . 166 667 . . CLAMP, spring thyristor rectifier 5.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 3
. . . . . . . . . . PLG1 . . . . 158 720 . . CONNECTOR & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . . . . . . . . TP3 . . . . . 192 673 . . THERMOSTAT, rectifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . . . . . . . . TP6 . . . . . 192 674 . . THERMOSTAT, rectifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-223 Pagina 27
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figure Figuur 7-5 Panel, Rear w/Components (Fig 7-1 Item 19)
. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 173 283
. . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 180 165
. . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . 162 807
. . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 168 343
. . . 5 . . . . . . . . . . . . . . +162 818
. . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . 168 384
. . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . 602 177
. . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . 124 274
. . . 9 . . . . . R3 . . . . . . 114 808
. . . 10 . . . . . FM . . . . . 116 190
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 467
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
CHAMBER, plenum 14 in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLADE, fan 14 in 3wg 28deg .375 bore CCW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANEL, rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HINGE, door primary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOOR, access primary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LABEL, warning electric shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCREW, set .250-20 x .250knrlpt sch stl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRACKET, mtg fan motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESISTOR, WW fxd 375W 5 ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOTOR, 1/12HP 230V 1550RPM 50/60Hz 1.5A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONNECTOR, clamp cable 1.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
. De bevestigingsmaterialen zijn
algemeen gangbaar en alleen
te bestellen als ze op de lijst
staan.
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
4
5
6
2
1
7
8
10
9
ST-800 707-A
Figuur 7-5 Panel, Rear w/Components
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-223 Pagina 28
Notities
Notities
Geldig vanaf 1 januari 2001
(Installaties waarvan het serienummer begint met “LB” of nieuwer)
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige Miller garanties en is exclusief zonder
andere expliciete of impliciete waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE – Afhankelijk van de onderstaande
bepalingen en voorwaarden garandeert Miller Electric Mfg.
Co., Appleton, Wisconsin, zijn erkende verdeler dat nieuwe
Miller installaties die verkocht zijn na de geldende datum van
deze beperkte garantie geen materiaal- en/of
fabricagefouten hebben. DEZE GARANTIE VERVANGT
UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID.
Binnen de onderstaande garantieperioden zal Miller alle
onderdelen of componenten die niet meer functioneren door
dergelijke fabricage- en materiaalfouten met garantie repareren of vervangen. Miller moet binnen dertig (30) dagen
schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een dergelijke
fout of storing, waarop Miller instructies zal geven over de
garantieclaim-procedure die hierop volgt.
In het geval van een dergelijke storing binnen de garantieperiode zal Miller garantieclaims toestaan op installaties met
garantie die hieronder zijn vermeld. Alle garantieperioden
gelden vanaf de dag dat de installatie geleverd werd aan de
erkende verdeler, of achttien maanden nadat de installatie
naar een internationale distributeur gezonden is.
1.
5 jaar onderdelen – 3 jaar arbeidsloon
* Originele hoofdgelijkrichters
* Ondulatoren (alleen ingangs- en uitgangsspanningsgelijkrichters)
2.
3 jaar — onderdelen en arbeidsloon
* Transformator/gelijkrichter stroombronnen
* Stroombronnen plasmasnijders
* Semi-automatische en automatische draadaanvoereenheden
* Stroomvoorziening ondulatoren
* Intellitig
* Lasaggregaten met aandrijfmotor
(OPMERKING: Motoren vallen onder aparte garantie bij de fabrikant van de motor.)
3.
1 jaar — onderdelen en arbeidsloon
* Draadaanvoersysteem DS-2
* Motoraangedreven pistolen (uitgezonderd de
Spoolguns)
* Procesbeheersingsapparatuur
* Positionerings- en regelapparatuur
* Automatisch bewegende apparatuur
* RFCS Foot Control
* IPKS stroombronnen
* Waterkoelingssystemen
* HF units
* Weerstandskasten
* Maxstar 140
* Puntlasapparaten
* Elektrische belastingsbanken
* Miller Cyclomatic-apparatuur
* Laskarren/trailers
* Plasmasnijtoortsen (behalve APT, & SAF modellen)
* Inbouwopties
(OPMERKING: Field Options zijn gedekt onder True
Blue voor de resterende garantieperiode van het
produkt waarin ze in geïnstalleerd zijn, of voor een
minimum van één jaar — afhankelijk van welke van
de twee het langste duurt.)
4.
6 maanden — accu’s
5.
90 dagen — onderdelen en arbeidsloon
* MIG-pistolen/Tig-lastoortsen
* Windingen en dekens voor inductieverwarming
* APT-, ZIPCUT- & PLAZCUT-modellen plasmasnijtoortsen
* Afstandsbedieningen
* Toebehoren
* Vervangende onderdelen (niet het werkloon)
* Spoolmate Spoolguns
* Beschermzeil
Miller’s True Blue Beperkte garantie geldt niet voor:
1.
Elektrodepunten, snijmondstukken, schakelaars, borstels, sleepringen, relais of andere onderdelen die niet
meer werken als gevolg van normale slijtage.
2.
Onderdelen geleverd door Miller maar geproduceerd door anderen, zoals motoren of handelsaccessoires. Deze onderdelen vallen onder de
eventuele garanties door de fabrikanten.
3.
Installaties die veranderingen hebben ondergaan door
andere partijen dan Miller, of installaties die onjuist
geïnstalleerd of verkeerd gebruikt zijn volgens industrierichtlijnen, of installaties die geen redelijk en noodzakelijk onderhoud hebben gehad, of installaties die
gebruikt zijn voor andere dan de aangegeven toepassingen voor de installatie.
MILLER PRODUKTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP
EN GEBRUIK DOOR COMMERCIËLE/INDUSTRIËLE
GEBRUIKERS EN PERSONEN DIE OPGELEID ZIJN EN
ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN LASINSTALLATIES.
In het geval van een garantieclaim gedekt door deze
garantie, zullen de exclusieve Miller-oplossingen zijn: (1)
repareren; of (2) vervangen; of, als dit schriftelijk door Miller
is toegestaan in bepaalde gevallen, (3) de redelijke kosten
van repareren of vervangen bij een goedgekeurd Miller
onderhoudsbedrijf; of (4) krediet of betaling van de
aankoopprijs (redelijke waardevermindering op basis van
het eigenlijke gebruik) bij het retourneren van de goederen
op risico en kosten van de klant. Miller’s optie van repareren
of vervangen zal f.o.b. zijn (met inbegrip van vervoerskosten
tot in de boot), naar de fabriek in Appleton, Wisconsin of f.o.b.
naar een door Miller goedgekeurd onderhoudsbedrijf zoals
bepaald is door Miller. Daarom zal er geen compensatie of
terugbetaling voor transportkosten worden toegestaan.
VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, STAAN ER GEEN
ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN OPEN DAN
DEGENE DIE HIER VOORZIEN ZIJN. IN GEEN GEVAL
ZAL MILLER CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE
DAAD, OF ANDERSZINS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE (HIERIN
BEGREPEN GEDERFDE WINST).
MILLER VERWERPT EN SLUIT, M.B.T. ALLE
GEREEDSCHAP DAT DOOR HAAR GELEVERD WORDT,
ELKE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE HIER NIET
VOORZIEN IS, EN ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF
VERKLARING M.B.T. PRESTATIE, EN ELK VERHAAL OP
GROND VAN CONTRACTUELE WANPRESTATIE, UIT
ONRECHTMATIGE DAAD, OF DAT, WARE DEZE
BEPALING NIET OPGENOMEN, IMPLICIET, VAN
RECHTSWEGE, NAAR HANDELSGEWOONTE OF NAAR
AANLEIDING VAN DE CONCRETE OMSTANDIGHEDEN
VAN DE TRANSACTIE ZOU VOORTVLOEIEN UIT GELIJK
WELKE ANDERE RECHTSTHEORIE, HIERIN BEGREPEN
ELKE
GEÏMPLICEERDE
GARANTIE
M.B.T.
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD GEBRUIK, UIT.
Sommige staten in de V.S. staan geen beperkingen toe met
betrekking tot de duur van de garantie, noch uitsluiting van
bijkomende schade, indirecte schade, speciale schade of
gevolgschade, dus bovenstaande beperking kan mogelijk
niet van toepassing zijn voor u. Deze garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen eventueel ook andere
rechten van toepassing zijn; deze kunnen echter per staat
verschillen.
In Canada biedt de wetgeving in enkele provincies bepaalde
extra garanties of oplossingen die afwijken van de bepalingen die hierin zijn opgenomen, en bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing,
voorzover er niet van mag worden afgezien. Deze Beperkte
Garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen
eventueel ook andere rechten zijn; deze kunnen echter per
provincie verschillen.
miller_warr_dut 10/01
Papieren van de eigenaar
S.v.p. volledig invullen en goed bewaren.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Beschikbare middelen
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Service en reparaties
Miller Electric Mfg. Co.
Vervangende onderdelen
Trainingen en opleidingen (scholen, videos,
boeken)
Technische handboeken (onderhoudsinformatie
en onderdelen)
Stroomkringschema’s
Handboeken over lasprocessen
An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
International Headquarters–USA
USA Phone: 920-735-4505 Auto-attended
USA & Canada FAX: 920-735-4134
International FAX: 920-735-4125
European Headquarters –
United Kingdom
Phone: 44 (0) 1204-593493
FAX: 44 (0) 1204-598066
www.MillerWelds.com
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens verscheping,
Neem contact op met de transportafdeling van uw
distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur
voor hulp bij het indienen en afhandelen van schadeclaims.
PRINTED IN USA
 2002 Miller Electric Mfg. Co 1/02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising