Miller | MH071227L | Owner Manual | Miller MAXSTAR 210 Používateľská príručka

Miller MAXSTAR 210 Používateľská príručka
OM-270536F/cze
2017-01
Procesy
Svařování netavící se elektrodou
v ochranné atmosféře inertního
plynu (TIG/GTAW)
Ruční obloukové svařování
obalenou elektrodou (SMAW)
Popis
Modely 120–480 voltů s Autoline®
Zdroj svařovacího proudu
Dynasty 210
Maxstar 210
Modely CE a jiné než CE
NÁVOD K POUŽITÍ
Soubor: TIG (GTAW)
Navštivte náš web na adrese
www.MillerWelds.com
Vzkaz společnosti Miller
Děkujeme a blahopřejeme Vám, že jste si vybrali výrobek
společnosti Miller. S ním svou práci zvládnete a uděláte ji dobře.
Víme, že nemáte čas se zdržovat něčím jiným.
Proto se Niels Miller již v roce 1929, kdy začal vyrábět obloukové
svářečky, zaměřil na to, aby jeho výrobky byly kvalitní a dlouho
vydržely. Stejně jako Vy se i jeho zákazníci nehodlali spokojit s
něčím jiným. Výrobky značky Miller musely být nejen na nejvyšší
možné úrovni. Musely zároveň být tím nejlepším, co se vůbec dalo
koupit.
Lidé, kteří výrobky Miller vyrábějí a prodávají dnes, v této tradici
pokračují. I oni vynakládají maximální úsilí, aby mohli nabízet
zařízení a služby, které vyhovují vysokým nárokům na hodnotu
a kvalitu, které firma zavedla už v roce 1929.
S tímto návodem k použití budete své produkty Miller moci využít
na maximum. Přečtěte si prosím pozorně část věnovanou
bezpečnostním opatřením. Pomůže Vám to s ochranou před
možným nebezpečím na pracovišti. Zajistili
jsme, aby instalace a provoz byly rychlé a
snadné. Pokud budete své produkty Miller
dobře udržovat, budou Vám spolehlivě
sloužit řadu let. Pokud z nějakého důvodu
Miller je první výrobce
bude jednotka potřebovat opravu, můžete v
svářeček v USA
části věnované řešení problémů zjistit, co se
zaregistrovaný pro
normu jakosti ISO 9001.
stalo.
V seznamu dílů potom najdete díl, který
budete k vyřešení problému potřebovat.
Uvedeny jsou
i záruční a servisní informace ke konkrétním modelům.
Společnost Miller Electric vyrábí kompletní
řadu svářeček a svařovacího vybavení.
Další informace o jiných kvalitních
produktech firmy Miller získáte od místního distributora, který
vám zajistí nejnovější katalog nebo jednotlivé specifikace.
Nejbližšího distributora nebo servis najdete tak, že zavoláte
na číslo 1-800-4-A-Miller nebo navštívíte webové stránky
www.MillerWelds.com.
Mil_Thank 2009-09
Pracují stejně tvrdě jako
vy – všechny napájecí
zdroje společnosti Miller
mají tu nejbezproblémo
vější záruku v oboru.
OBSAH
ČÁST 1 – BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ – PŘEČTĚTE SI JE, NEŽ ZAČNETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐1. Použité symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐2. Nebezpečí související se svařovacím obloukem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐3. Další symboly týkající se instalace, provozu a údržby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐4. Upozornění zákona California Proposition 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐5. Hlavní bezpečnostní normy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐6. Informace o EMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČÁST 2 – Definice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2‐1. Další bezpečnostní symboly a definice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2‐2. Různé symboly a definice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČÁST 3 – SPECIFIKACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐1. Umístění výrobního štítku se sériovým číslem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐2. Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐3. Pracovní cyklus a přehřívání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐4. Statické charakteristiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐5. Požadavky na okolní prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČÁST 4 – INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐1. Výběr vhodného místa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐2. Rozměry, hmotnosti a možnosti montáže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐3. Výběr velikostí kabelů* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐4. Připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐5. Připojení chlazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐6. Pokyny pro elektroinstalaci (Dynasty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐7. Pokyny pro elektroinstalaci (Maxstar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐8. Připojení třífázového napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐9. Připojení jednofázového napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐10. Informace o 14kolíkové zásuvce pro dálkové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐11. Jednoduchá aplikace pro automatizaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐12. Aktualizace softwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČÁST 5 – PROVOZ MODELU DYNASTY 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐1. Ovládání modelu Dynasty 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐2. Nabídka ovládacího panelu: AC TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐3. Nabídka ovládacího panelu: DC TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐4. Nabídka ovládacího panelu: AC a DC Stick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐5. Nabídka uživatelského nastavení: AC a DC TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐6. Nabídka uživatelského nastavení: AC a DC Stick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČÁST 6 – PROVOZ MODELU DYNASTY 210 DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6‐1. Ovládání modelu Dynasty 210 DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6‐2. Nabídka ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6‐3. Nabídka uživatelského nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6‐4. Rozšíření AC Independent Expansion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČÁST 7 – PROVOZ MODELU MAXSTAR 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7‐1. Ovládání modelu Maxstar 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7‐2. Nabídka ovládacího panelu: DC TIG HF a Lift-Arc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7‐3. Nabídka ovládacího panelu: DC Stick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
3
4
4
4
5
5
8
9
9
9
12
13
13
14
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26
26
28
28
29
30
30
31
32
33
33
34
36
37
38
38
39
40
7‐4. Nabídka uživatelského nastavení: DC TIG a Lift-Arc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7‐5. Nabídka uživatelského nastavení: DC Stick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
42
OBSAH
ČÁST 8 – PROVOZ MODELU MAXSTAR 210 STR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8‐1. Ovládání modelu Maxstar 210 STR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8‐2. Nabídka ovládacího panelu: DC TIG Lift-Arc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8‐3. Nabídka ovládacího panelu: DC Stick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8‐4. Nabídka uživatelského nastavení: DC TIG Lift-Arc a DC Stick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČÁST 9 – PROVOZ MODELU MAXSTAR 210 DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9‐1. Ovládání modelu Maxstar 210 DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9‐2. Nabídka ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9‐3. Nabídka uživatelského nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČÁST 10 – POKROČILÉ FUNKCE NABÍDKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10‐1. Technická nabídka pro modely Dynasty/Maxstar 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10‐2. Technická nabídka pro modely Dynasty/Maxstar 210 DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10‐3. Sekvencer a časovač svařování u modelu DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10‐4. Funkce pro řízení a přepínání výstupu u modelů DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10‐5. Funkce zablokování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10‐6. Určení úrovní blokování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČÁST 11 – ÚDRŽBA A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11‐1. Běžná údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11‐2. Zprávy zobrazené na voltmetru nebo ampérmetru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11‐3. Tabulka pro řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11‐4. Vzduchové čištění vnitřku jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11‐5. Údržba chladicí kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČÁST 12 – SEZNAM DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12‐1. Doporučené náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČÁST 13 – ELEKTRICKÁ SCHÉMATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČÁST 14 – VYSOKÉ FREKVENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14‐1. Svařovací procesy vyžadující vysoké frekvence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14‐2. Instalace s možnými zdroji vysokofrekvenční interference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14‐3. Doporučený způsob instalace kvůli snížení vysokofrekvenční interference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČÁST 15 – VÝBĚR A PŘÍPRAVA WOLFRAMOVÉ ELEKTRODY PRO SVAŘOVÁNÍ DC NEBO AC
S INVERTOREM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15‐1. Volba wolframové elektrody (pracujte v čistých rukavicích, aby nedošlo ke kontaminaci wolframu).
15‐2. Příprava wolframové elektrody pro DC svařování s přímou polaritou (DCEN) nebo AC svařování
s invertorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČÁST 16 – POSTUPY TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16‐1. Postupy dotykového a vysokofrekvenčního zapalování u TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16‐2. Ovládání impulzového generátoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16‐3. Výběr obecné elektrody (GEN) při změně programovatelných počátečních parametrů TIG
(pouze modely DX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČÁST 17 – POKYNY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ (SMAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17‐1. Tabulka pro výběr elektrod a proudu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÚPLNÝ SEZNAM DÍLŮ: dostupný na stránkách at www.MillerWelds.com
ZÁRUKA
43
43
44
45
46
47
47
48
50
51
51
52
54
55
58
58
59
59
60
61
62
62
63
63
64
66
66
66
67
68
68
69
70
70
71
72
73
73
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
výrobků pro Evropské společenství (s označením CE).
Společnost MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914 USA prohlašuje,
že výrobky specifikované v tomto prohlášení jsou v souladu se základními požadavky
a ustanoveními uvedených směrnic a norem Rady.
Identifikace výrobku/přístroje:
Výrobek
Skladové číslo
DYNASTY 210 DX (AUTO-LINE 120-480 V) CPS
(CE)
MAXSTAR 210 DX (AUTO-LINE 120-480 V) (CE)
907686003
907684001
Směrnice Rady:
• 2014/35/EU Low Voltage
• 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility
• 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Normy:
• IEC 60974-1: 2012 Arc Welding Equipment – Part 1: Welding Power Sources
• IEC 60974-3: 2007 Arc Welding Equipment – Part 3: Arc Striking and Stabilizing Devices
• IEC 60974-10: 2007 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic Compatibility Requirements
Podepisující osoba:
August 25, 2015
_____________________________________
___________________________________________
David A. Werba
Datum prohlášeníí
ŘEDITEL, ZAJIŠTĚNÍ SHODY PRODUKTOVÉHO DESIGNU
273551A
LIST S ÚDAJI O ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍCH (EMF)
NAPÁJECÍHO ZDROJE OBLOUKOVÉHO SVAŘOVÁNÍ
Identifikace výrobku/Přístroje
Výrobek
DYNASTY 210 DX (AUTO-LINE 120-480 V) CPS (CE)
Skladové číslo
907686003
Souhrn informací o shodě
Použitelný předpis
Směrnice 2014/35/EU
Referenční meze
Směrnice 2013/35/EU, doporučení 1999/519/ES
Použité normy
IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016
Zamýšlené použitíí
☒ pro pracovní využitíí
☐ pro použití neodborníky
Nutnost při posuzování pracoviště zvážit jiné než tepelné vlivy
☒ ANO
☐ NE
Nutnost při posuzování pracoviště zvážit tepelné vlivy
☐ ANO
☒ NE
☒
Údaje jsou založeny na maximálním výkonu napájecího zdroje (platí, dokud nedojde ke změně firmwaru/hardwaru)
☐
Údaje jsou založeny na nejnáročnějším nastavení/programu (platí, dokud nedojde ke změně nastavení možností /
svařovacích programů)
☐
Údaje jsou založeny na využití více nastavení/programů (platí, dokud nedojde ke změně nastavení možností /
svařovacích programů)
Expozice na pracovišti je pod limitními hodnotami expozice (ELV)
☒ ANO
☐ NE
pro účinky na zdraví u standardizovaných konfiguracíí
(pokud je zaškrtnuta možnost NE,
platí konkrétní požadované minimální vzdálenosti)
Expozice na pracovišti je pod limitními hodnotami expozice (ELV)
pro smyslové účinky u standardizovaných konfiguracíí
Expozice na pracovišti je pod akčními hodnotami (AL)
u standardizovaných konfiguracíí
☐ nevztahuje se
☒ ANO
☐ NE
(pokud se vztahuje a je zvolena možnost NE,
jsou zapotřebí zvláštní opatření)
☐ nevztahuje se
☐ ANO
☒ NE
(pokud se vztahuje a je zvolena možnost NE,
je vyžadováno specifické značení)
Údaje o elektromagnetických polích (EMF) pro jiné než tepelné vlivy
Indexy expozice (EI) a vzdálenosti od svařovacího obvodu (pro veškeré provozní režimy, pokud je to relevantní)
Hlava
Standardizovaná vzdálenost
Limitní hodnoty expozice (ELV)
a indexy expozice (EI) při
standardizované vzdálenosti
Požadovaná minimální vzdálenost
Smyslové
účinky
10 cm
Účinky na
zdraví
10 cm
Trup
Končetina
(ruka)
Končetina
(stehno)
10 cm
3 cm
3 cm
0,13
0,12
0,20
0,11
0,26
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
Vzdálenost, při které veškeré indexy exp. pro limit. hodn. exp. (ELV)
na pracovišti poklesnou pod 0,20 (20 %)
10 cm
Vzdálenost, při které veškeré indexy exp. pro limit. hodn. exp. (ELV)
pro běžnou veřejnost poklesnou pod 1,0 (100 %)
120 cm
Testování provedl:
275605-A
..Tony Samimi
Datum testování:
2016-02-18
LIST S ÚDAJI O ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍCH (EMF)
NAPÁJECÍHO ZDROJE OBLOUKOVÉHO SVAŘOVÁNÍ
Identifikace výrobku/Přístroje
Výrobek
MAXSTAR 210 DX (AUTO-LINE 120-480 V) (CE)
Skladové číslo
907684001
Souhrn informací o shodě
Použitelný předpis
Směrnice 2014/35/EU
Referenční meze
Směrnice 2013/35/EU, doporučení 1999/519/ES
Použité normy
IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016
Zamýšlené použitíí
☒ pro pracovní využitíí
☐ pro použití neodborníky
Nutnost při posuzování pracoviště zvážit jiné než tepelné vlivy
☒ ANO
☐ NE
Nutnost při posuzování pracoviště zvážit tepelné vlivy
☐ ANO
☒ NE
☒
Údaje jsou založeny na maximálním výkonu napájecího zdroje (platí, dokud nedojde ke změně firmwaru/hardwaru)
☐
Údaje jsou založeny na nejnáročnějším nastavení/programu (platí, dokud nedojde ke změně nastavení možností /
svařovacích programů)
☐
Údaje jsou založeny na využití více nastavení/programů (platí, dokud nedojde ke změně nastavení možností /
svařovacích programů)
Expozice na pracovišti je pod limitními hodnotami expozice (ELV)
☒ ANO
☐ NE
pro účinky na zdraví u standardizovaných konfiguracíí
(pokud je zaškrtnuta možnost NE,
platí konkrétní požadované minimální vzdálenosti)
Expozice na pracovišti je pod limitními hodnotami expozice (ELV)
pro smyslové účinky u standardizovaných konfiguracíí
Expozice na pracovišti je pod akčními hodnotami (AL)
u standardizovaných konfiguracíí
☐ nevztahuje se
☒ ANO
☐ NE
(pokud se vztahuje a je zvolena možnost NE,
jsou zapotřebí zvláštní opatření)
☐ nevztahuje se
☒ ANO
☐ NE
(pokud se vztahuje a je zvolena možnost NE,
je vyžadováno specifické značení)
Údaje o elektromagnetických polích (EMF) pro jiné než tepelné vlivy
Indexy expozice (EI) a vzdálenosti od svařovacího obvodu (pro veškeré provozní režimy, pokud je to relevantní)
Hlava
Standardizovaná vzdálenost
Limitní hodnoty expozice (ELV)
a indexy expozice (EI) při
standardizované vzdálenosti
Požadovaná minimální vzdálenost
Smyslové
účinky
10 cm
Účinky na
zdraví
10 cm
Trup
Končetina
(ruka)
Končetina
(stehno)
10 cm
3 cm
3 cm
0,09
0,08
0,13
0,08
0,17
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
Vzdálenost, při které veškeré indexy exp. pro limit. hodn. exp. (ELV)
na pracovišti poklesnou pod 0,20 (20 %)
5 cm
Vzdálenost, při které veškeré indexy exp. pro limit. hodn. exp. (ELV)
pro běžnou veřejnost poklesnou pod 1,0 (100 %)
88 cm
Testování provedl:
275606-A
.Tony Samimi
Datum testování:
2016-02-17
ČÁST 1 – BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ – PŘEČTĚTE SI JE,
NEŽ ZAČNETE
som 2015-09
7
Chraňte sebe i ostatní před úrazy – přečtěte si a dodržujte tato důležitá bezpečnostní opatření a provozní pokyny.
1‐1. Použité symboly
NEBEZPEČÍ! – označuje nebezpečnou situaci, která,
pokud se jí nevyhnete, povede k úmrtí nebo vážnému
zranění. Možná nebezpečí jsou označena dalšími
symboly nebo vysvětlena v textu.
Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí
nevyhnete, může vést k úmrtí nebo vážnému zranění.
Možná nebezpečí jsou označena dalšími symboly nebo
vysvětlena v textu.
POZNÁMKA – označuje sdělení nesouvisející s úrazy.
Označuje speciální pokyny.
Tato skupina symbolů označuje nebezpečí: Varování! Pozor! ÚRAZ
ELEKTRICKÝM PROUDEM, POHYBLIVÉ SOUČÁSTI a HORKÉ
SOUČÁSTI. Úkony potřebné k tomu, abyste se mohli nebezpečí
vyhnout, zjistíte ze symbolů a souvisejících pokynů.
1‐2. Nebezpečí související se svařovacím obloukem
Níže uvedené symboly v rámci tohoto návodu upozorňují na
možná nebezpečí. Když symbol uvidíte, přečtěte si pozorně
příslušné pokyny a dodržujte je. Informace o bezpečnosti
uvedené níže jsou pouze shrnutím úplnějších informací
v oddílu bezpečnostních norem v části 1‐5. Přečtěte si
a dodržujte všechny bezpečnostní normy.
Jednotky mohou instalovat, provozovat,
a opravovat pouze kvalifikované osoby.
udržovat
Při provozu nepovolte nikomu, zvláště dětem, přístup.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM
může zabíjet.
Sahání na elektrické součásti pod proudem může
způsobit smrtelný úraz nebo velmi vážné popáleniny.
Elektroda a pracovní obvod jsou vždy pod proudem,
pokud je zapnutý výstup. Pokud je zapnuté napájení,
je pod proudem také vstupní napájecí obvod a vnitřní
obvody zařízení. Při poloautomatickém nebo
automatickém svařování drátem jsou drát, cívka
drátu, kryt hnacího válce a všechny kovové součásti
dotýkající se drátu pod proudem. Nesprávně
nainstalované nebo uzemněné vybavení představuje
nebezpečí.
Součástí pod proudem se nedotýkejte.
Používejte suché a neděravé ochranné rukavice a ochranu těla.
Izolujte se od pracovní zóny a země pomocí dostatečně velkých
suchých izolačních podložek nebo obalů, které zabrání
jakémukoli fyzickému kontaktu s obrobkem nebo zemí.
Nepoužívejte AC výstup na vlhkých místech, v případě omezení
pohybu nebo pokud existuje nebezpečí pádu.
AC výstup používejte POUZE tehdy, kdy je to pro svařovací
proces nutné.
Pokud je AC výstup nutný, používejte dálkové ovládání, pokud je
jednotka obsahuje.
Pokud existují jakékoli z následujících nebezpečných podmínek a
situací, je nutné dodržovat další bezpečnostní opatření: práce na
vlhkých místech nebo ve vlhkém oděvu, na kovových
konstrukcích (podlahy, mřížky nebo lešení), ve stísněné poloze
(například vsedě, vkleče nebo vleže) nebo v případě vysokého
rizika nevyhnutelného nebo nechtěného kontaktu s obrobkem
nebo zemí. V takových případech používejte následující vybavení
v tomto pořadí: 1) poloautomatickou (drátovou) svářečku s
konstantním DC napětím, 2) ruční DC obloukovou svářečku nebo
3) AC svářečku se sníženým napětím naprázdno. Ve většině
situací se doporučuje použít drátovou svářečku s konstantním DC
napětím. Nepracujte sami!
Před instalací nebo prováděním servisu zařízení odpojte napájení
a zastavte motory. Přívod napájení zablokujte a označte podle
normy OSHA 29 CFR 1910.147 (viz bezpečnostní normy).
Zařízení správně nainstalujte, uzemněte a provozujte podle tohoto
návodu k použití a státních a místních nařízení.
Vždy zkontrolujte uzemnění a zajistěte, aby byl zemnicí drát
napájení správně připojen k zemnicí svorce ve skříni zařízení pro
odpojení nebo aby byla zástrčka připojena ke správně uzemněné
zásuvce.
Při připojování vstupů připojte nejprve správný zemnicí vodič a
veškerá spojení dvakrát zkontrolujte.
Kabely musí být suché, neumaštěné a chráněné před horkými
kovy a jiskrami.
Napájecí kabely a zemnicí vodiče často kontrolujte kvůli
poškození nebo výskytu holých drátů (poškozené okamžitě
vyměňte – holé dráty mohou zabíjet).
Veškeré vybavení, které se nepoužívá, vždy vypněte.
Nepoužívejte opotřebované, poškozené, s malým průřezem nebo
opravované kabely.
Neomotávejte kabely kolem sebe.
Pokud je třeba uzemnit obrobek, proveďte to přímo samostatným
kabelem.
Nedotýkejte se elektrody, pokud se dotýkáte obrobku, země nebo
jiné elektrody v jiném zařízení.
Nedotýkejte se současně držáků elektrod připojených ke dvěma
svářečkám, protože jsou pod napětím naprázdno.
Používejte pouze dobře udržované vybavení. Poškozené části
okamžitě vyměňte nebo opravte. Údržbu provádějte podle
návodu.
Pokud pracujete nad zemí, používejte bezpečnostní postroj.
Všechny panely, kryty a obaly musí být bezpečně zajištěny.
Upevněte pracovní kabel tak, aby měl dobrý kontakt kov na kov s
obrobkem nebo pracovním stolem co nejblíže ke svařování.
Izolujte pracovní upevnění, když není připojeno k obrobku, aby
nedošlo ke kontaktu s kovovými objekty.
Nepřipojujte k žádné výstupní svorce svařování více než jednu
elektrodu nebo pracovní kabel. Pokud proces nepoužíváte,
odpojte kabely.
Při práci s dodatečným vybavením na vlhkých nebo mokrých
místech používejte ochranu GFCI.
V napájecích zdrojích invertoru existuje i PO
odpojení přívodu napájení VÝZNAMNÉ DC NAPĚTÍ.
Než se začnete některých součástí dotýkat, vypněte invertor,
odpojte napájení a vybijte vstupní kondenzátory podle pokynů v
části zabývající se údržbou.
HORKÉ SOUČÁSTI mohou způsobit
popáleniny.
Nedotýkejte se jich holýma rukama.
Před zahájením práce na vybavení je nechte
vychladnout.
Při manipulaci s horkými součástmi používejte vhodné nástroje
a/nebo silné svařovací rukavice a oděvy, abyste se vyhnuli
popáleninám.
OM−270 536
DÝM A PLYNY mohou být nebezpečné.
Při svařování vzniká dým a plyny. Vdechování
těchto výparů a plynů může být nebezpečné pro
vaše zdraví.
Držte hlavu mimo dým. Nevdechujte jej.
Pokud pracujete uvnitř, větrejte a/nebo používejte u oblouku
nucenou místní ventilaci, abyste dým a plyny odstranili.
Doporučeným způsobem, jak zjistit přiměřenost ventilace, je
vzorkování složení a množství dýmu a plynů, kterým jsou
pracovníci vystaveni.
V případě nedostatečné ventilace používejte schválený respirátor
s přívodem vzduchu.
Přečtěte si a seznamte se s bezpečnostními listy (SDS) a pokyny
výrobce pro lepidla, nátěry, čisticí prostředky, spotřební materiály,
chladiva, odmašťovadla, tavidla a kovy.
Ve stísněných prostorech pracujte jen tehdy, pokud mají dobrou
ventilaci nebo pokud máte respirátor s přívodem vzduchu. Vždy
zajistěte vyškolený dohled. Svařovací dým a plyny mohou vytěsnit
vzduch a snížit množství kyslíku a způsobit tak úraz nebo smrt.
Zajistěte, aby byl vdechovaný vzduch bezpečný.
Nesvařujte blízko míst, kde se provádí odmašťování, čištění nebo
sprejování. Teplo a záření oblouku může reagovat s výpary za
vzniku vysoce toxických a dráždivých plynů.
Nesvařujte na potažených kovech, například pozinkované,
olovnaté nebo kadmiové oceli, pokud není povlak mimo svařovací
zónu, oblast nemá zajištěné dobré větrání a nepoužíváte
respirátor s přívodem vzduchu. Povlaky a kovy obsahující tyto
prvky mohou při svařování uvolňovat toxické výpary.
PAPRSKY ZE SVAŘOVACÍHO OBL
OUKU mohou popálit oči a pokožku.
Při svařování vznikají intenzivní viditelné a
neviditelné (ultrafialové a infračervené) paprsky,
které mohou popálit oči a pokožku. Od svařování
odletují jiskry.
Pokud svařujete nebo proces sledujete, používejte schválenou
svářečskou kuklu s vhodným odstínem filtrovacího štítu, abyste
se před paprsky a jiskrami chránili (viz ANSI Z49.1 a Z87.1 v
bezpečnostních normách).
Pod kuklou používejte ochranné brýle s bočním stíněním.
Ostatní před záblesky, září a jiskrami chraňte pomocí
ochranných zástěn a bariér a upozorněte je, aby se na oblouk
nedívali.
Používejte ochranu těla vyrobenou z odolných a ohnivzdorných
materiálů (kůže, silná bavlna, vlna). K ochraně těla patří
neumaštěné oděvy, například kožené rukavice, silné košile,
kalhoty bez záložek, vysoké boty a přilba.
SVAŘOVÁNÍ může způsobit požár
nebo výbuch.
Svařování na uzavřených nádobách, například
nádržích, barelech nebo potrubí, může způsobit
jejich výbuch. Od svařovacího oblouku odletují
jiskry. Odletující jiskry, horký obrobek a horké
vybavení mohou způsobit popáleniny a požáry. Nechtěný kontakt
elektrody s kovovými objekty může způsobit vznik jisker, výbuch,
přehřátí nebo požár. Před svařováním místo prohlédněte a
zkontrolujte, že je bezpečné.
Zajistěte, aby v okruhu nejméně 10,7 m od svařovacího oblouku
nebyly žádné hořlaviny. Pokud to není možné, dobře je zakryjte
schválenými obaly.
Nesvařujte tam, kde mohou odletující jiskry zasáhnout hořlavé
materiály.
Chraňte sebe i ostatní před odletujícími jiskrami a horkými kovy.
Nezapomeňte, že jiskry a horké svařovací materiály mohou
snadno proniknout malými otvory a prasklinami.
Při práci sledujte, zda něco nehoří, a mějte připravený hasicí
přístroj.
Mějte na paměti, že svařování na stropu, podlaze, přepážce nebo
příčce může způsobit požár na druhé skryté straně.
Nesvařujte na nádobách, které obsahovaly hořlaviny, nebo na
uzavřených nádobách, například nádržích, barelech nebo potrubí,
pokud nejsou vhodně připraveny podle AWS F4.1 a AWS A6.0 (viz
bezpečnostní normy).
Nesvařujte tam, kde může atmosféra obsahovat hořlavý prach,
plyny nebo páry (například benzínové).
Připojte pracovní kabely co nejblíže ke svařovací zóně, aby se
zkrátila cesta svařovacího proudu a kabely nevedly přes možná
neznámá místa a nemohly způsobit úraz elektrickým proudem,
vznik jisker nebo požáru.
Pomocí svářečky nerozmrazujte zamrzlé potrubí.
OM−270 536 Strana 2
Nepoužívané elektrody vyjměte z držáku a nepoužívané
svařovací dráty ustřihněte u kontaktní špičky.
Používejte ochranu těla vyrobenou z odolných a ohnivzdorných
materiálů (kůže, silná bavlna, vlna). K ochraně těla patří
neumaštěné oděvy, například kožené rukavice, silné košile,
kalhoty bez záložek, vysoké boty a přilba.
Před svařováním odložte veškeré hořlaviny, například
zapalovače nebo zápalky.
Po dokončení práce zkontrolujte, zda na místě nejsou jiskry,
žhnoucí uhlíky nebo plameny.
Používejte pouze vhodné pojistky nebo jističe. Zajistěte, aby
nebyly nadměrné a neobcházely se.
Dodržujte požadavky norem OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) a NFPA
51B pro práci s horkými objekty a zajistěte požární dohled a hasicí
přístroj.
Přečtěte si a seznamte se s bezpečnostními listy (SDS) a pokyny
výrobce pro lepidla, nátěry, čisticí prostředky, spotřební materiály,
chladiva, odmašťovadla, tavidla a kovy.
ODLETUJÍCÍ KOVY nebo NEČISTOTY
mohou způsobit poranění očí.
Svařování, odsekávání, kartáčování a
broušení může způsobit vznik jisker a
odletujících částí kovů. Z chladnoucích svarů
může odpadávat struska.
Pod kuklou používejte ochranné brýle s
bočním stíněním.
HROMADĚNÍ PLYNŮ může
způsobit úraz nebo smrt.
Pokud nepoužíváte stlačené plyny, vypněte
přívod.
Ve stísněných prostorech vždy zajistěte
ventilaci nebo používejte respirátor s přívodem
vzduchu.
ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE (EMF)
mohou ovlivňovat funkci implantovaných
zdravotnických přístrojů.
Uživatelé kardiostimulátorů a jiných implant
ovaných přístrojů se musí držet stranou.
Uživatelé implantovaných zdravotnických přístrojů se musí
předtím, než se budou pohybovat v blízkosti provozu
obloukového svařování, bodového svařování, drážkování,
řezání plazmou nebo indukčního ohřevu poradit se svým
lékařem.
HLUK může poškodit sluch.
Hluk vznikající při některých procesech a u
některých zařízení může poškozovat sluch.
Pokud je úroveň hluku vysoká, používejte
schválenou ochranu sluchu.
TLAKOVÉ
LÁHVE
mohou
poškození vybuchnout.
při
Plynové láhve obsahují vysoce stlačené plyny. Při
poškození mohou vybuchnout. Protože láhve jsou
běžnou součástí svařovacího procesu, nakládejte s
nimi opatrně.
Chraňte je před nadměrným teplem, mechanickými rázy, fyzickým
poškozením, struskou, otevřeným ohněm, jiskrami a oblouky.
Instalujte je ve vzpřímené poloze se zajištěním pomocí
nepohyblivých podpěr nebo stojanů, aby se nepřevrátily a
nespadly.
Udržujte láhve stranou svařování nebo jiných elektrických
obvodů.
Nikdy na láhve nezavěšujte svařovací hořáky.
Nikdy nedovolte, aby se láhve dotkla svařovací elektroda.
Nikdy nesvařujte na tlakové láhvi – dojde k výbuchu.
Používejte pouze správné tlakové láhve, regulátory, hadice a
armatury zkonstruované pro daný účel. Udržujte je v dobrém
stavu.
Při otevírání ventilu láhve se od výstupu ventilu odvraťte. Při
otevírání ventilu nestůjte před nebo za regulátorem.
Pro ventil používejte ochranné víčko (pokud se právě nepoužívá
nebo není připojen).
Láhve zvedejte a přesouvejte pouze pomocí vhodného vybavení,
správných postupů a dostatečného množství osob.
Přečtěte si a dodržujte pokyny týkající se láhví se stlačenými plyny
a souvisejícího vybavení a publikaci Compressed Gas
Association (CGA) P-1 uvedenou v bezpečnostních normách.
1‐3. Další symboly týkající se instalace, provozu a údržby
VÝBUCH BATERIE může způsobit
úraz.
Nebezpečí POŽÁRU NEBO VÝBUCHU
Neinstalujte a neumisťujte jednotku na hořlavé
povrchy nebo blízko nich.
Neinstalujte ji blízko hořlavých látek.
Nepoužívejte svářečku k nabíjení baterií nebo
startování vozidel, pokud nemá k tomu
určenou funkci.
Nepřetěžujte elektroinstalaci budovy – zkontrolujte, zda má
odpovídající velikost, jmenovité hodnoty a ochranu, kterou tato
jednotka vyžaduje.
PADAJÍCÍ PŘEDMĚTY mohou
způsobit úraz.
Závěsné oko používejte pouze ke zvedání
jednotky, NE spuštěných zařízení, tlakových
láhví nebo jiného příslušenství.
Ke zvedání a podpírání jednotky používejte
vybavení s odpovídající kapacitou.
Pokud jednotku přesouváte pomocí vysokozdvižného vozíku,
zajistěte, aby zdvihadla byla dostatečně dlouhá, aby sahala až
za druhý konec jednotky.
Při práci na vyvýšeném místě udržujte vybavení (kabely a
šňůry) stranou od projíždějících vozidel.
Při ručním zvedání těžkých předmětů nebo vybavení se řiďte
pokyny v publikaci Applications Manual for the Revised NIOSH
Lifting Equation (č. publikace 94-110).
NADMĚRNÉ POUŽÍVÁNÍ může
způsobit PŘEHŘÁTÍ.
Nechávejte zařízení vychladnout a řiďte se
jmenovitým pracovním cyklem.
Než znovu začnete svařovat, snižte proud
nebo zkraťte pracovní cyklus.
Neblokujte a nefiltrujte proudění vzduchu do
jednotky.
POHYBLIVÉ
SOUČÁSTI
způsobit úraz.
Držte se stranou pohybujících se součástí
zařízení, například ventilátorů.
Veškeré panely, dvířka, obaly a kryty musí být
uzavřeny, zabezpečeny a zajištěny.
Dvířka, panely, obaly a kryty mohou pro účely údržby a řešení
problémů odnímat pouze kvalifikované osoby.
Po skončení údržby a před připojením napájení dvířka, panely,
obaly a kryty znovu zajistěte.
PŘEČTĚTE SI POKYNY.
Před instalací, provozem nebo servisem
jednotky si přečtěte všechny štítky a návod k
použití a řiďte se uvedenými pokyny. Přečtěte
si bezpečnostní informace na začátku návodu
a v rámci každé části.
Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce.
Instalaci, údržbu a servis provádějte podle návodu k použití,
oborových norem a státních a místních nařízení.
HF ZÁŘENÍ může způsobit rušení.
ODLETUJÍCÍ JISKRY mohou
způsobit úraz.
Chraňte si obličej a oči obličejovým štítem.
Wolframové elektrody tvarujte pouze na
bruskách s vhodnou ochranou na bezpečném
místě a s vhodnou ochranou obličeje, rukou a
těla.
Jiskry mohou způsobit požár – udržujte hořlaviny stranou.
ELEKTROSTATICKÉ VÝBOJE (ESD)
mohou poškodit plošné spoje.
PŘED manipulací s deskami plošných spojů
nebo podobnými součástmi si nasaďte
uzemněný pásek na zápěstí.
Ke skladování, přesouvání nebo dopravě
desek plošných spojů používejte vhodné
antistatické obaly.
SVAŘOVACÍ DRÁT může způsobit
zranění.
Netiskněte spínač pistole, dokud k tomu
nedostanete pokyn.
Nemiřte pistolí na žádné části těla, jiné osoby
nebo kovy při navlékání svařovacího drátu.
Vysokofrekvenční (HF) záření může rušit
rádiovou navigaci, bezpečnostní služby,
počítače a komunikační zařízení.
Instalaci mohou provádět pouze kvalifikované
osoby, které mají zkušenosti s elektronickými
zařízeními.
Uživatel má povinnost požádat kvalifikovaného elektrotechnika
o neprodlenou opravu případného problému s rušením, který při
instalaci může vzniknout.
Pokud od FCC dostanete oznámení o rušení, přestaňte zařízení
okamžitě používat.
Zajistěte pravidelnou kontrolu a údržbu instalace.
Dvířka a panely vysokofrekvenčního zdroje musí být dobře
uzavřené, jiskřiště musí být správně nastavená a možnost
rušení je nutné snížit na minimum pomocí uzemnění a stínění.
OBLOUKOVÉ
SVAŘOVÁNÍ
způsobit rušení.
POHYBLIVÉ SOUČÁSTI mohou
způsobit úraz.
Držte se stranou pohybujících se součástí
zařízení.
Nepřibližujte se k bodům ohybu, například k
hnacím válcům.
mohou
může
Elektromagnetická energie může rušit citlivá
elektronická zařízení, například počítače a
počítačově řízená zařízení (například roboty).
Zajistěte, aby veškeré vybavení ve svařovací
zóně bylo elektromagneticky kompatibilní.
Abyste snížili možnost rušení na minimum, zajistěte, aby byly
svařovací kabely co nejkratší, blízko sebe a nízko umístěné
(například na podlaze).
Svařování provádějte ve vzdálenosti 100 metrů od citlivých
elektronických zařízení.
Zajistěte, aby bylo svařovací zařízení nainstalováno a
uzemněno podle tohoto návodu.
Pokud přesto dochází k rušení, uživatel musí přijmout
dodatečná opatření, například svářečku přesunout, použít
stíněné kabely či síťové filtry nebo pracovní zónu odstínit.
OM−270 536
1‐4. Upozornění zákona California Proposition 65
Při použití svařovacích a řezacích zařízení vzniká dým nebo
plyny, o kterých je státu Kalifornie známo, že způsobují
poškození plodu a v některých případech také rakovinu.
(dokument: California Health & Safety Code Section 25249.5
et seq.)
Tento produkt obsahuje chemické látky (včetně olova), o
nichž je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu,
poškození plodu či jiné poruchy reprodukce. Po použití si
umyjte ruce.
1‐5. Hlavní bezpečnostní normy
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
je k dispozici volně ke stažení od organizace American Welding Society
na adrese http://www.aws.org nebo k zakoupení od organizace Global
Engineering Documents
(telefon:
1-877-413-5184,
web:
www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1, od
organizace Global Engineering Documents (telefon: 1-877-413-5184,
web: www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held
Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0, od
organizace Global Engineering Documents (telefon: 1-877-413-5184,
web: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, od organizace National
Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 (telefon:
1-800-344-3555, web: www.nfpa.org a www.sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
od organizace Compressed Gas Association, 14501 George Carter
Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151 (telefon: 703-788-2700, web:
www.cganet.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard
W117.2, od organizace Canadian Standards Association, Standards
Sales, 5060 Spectrum Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada
L4W 5NS (telefon: 800-463-6727, web: www.csagroup.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face
Protection, ANSI Standard Z87.1, od organizace American National
Standards Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036 (telefon:
212-642-4900, web: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot
Work, NFPA Standard 51B, od organizace National Fire Protection
Association, Quincy, MA 02269 (telefon: 1-800-344-3555, web:
www.nfpa.org).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General
Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910,
Subpart Q, a Part 1926, Subpart J, od organizace U.S. Government
Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954,
Pittsburgh, PA 15250-7954 (telefon: 1-866-512-1800) (existuje 10
regionálních kanceláří OSHA – telefon pro region 5, Chicago, je
312-353-2220, web: www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, The
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600
Clifton Rd, Atlanta, GA 30329-4027 (telefon: 1-800-232-4636, web:
www.cdc.gov/NIOSH).
1‐6. Informace o EMF
Elektrický proud ve vodičích způsobuje vznik lokalizovaných
elektrických a magnetických polí (EMF). Proud při obloukovém
svařování (a podobných procesech, včetně bodového svařování,
drážkování, řezání plazmou a indukčního ohřevu) způsobuje vznik
EMF kolem svařovacího obvodu. EMF mohou rušit některé
zdravotnické implantáty, například kardiostimulátory. Pro osoby, které
je používají, je nutné zajistit ochranná opatření. Příkladem je omezení
přístupu pro kolemjdoucí nebo individuální vyhodnocení rizik pro
svářeče. Všichni svářeči musí dodržovat následující postupy, aby
snížili expozici EMF ze svařovacího obvodu na minimum:
4. Udržujte hlavu a tělo co nejdále od zařízení ve svařovacím
obvodu.
1. Zajistěte, aby kabely byly u sebe (kroucením nebo slepením
nebo pomocí krytu).
Informace o implantovaných zdravotnických přístrojích:
Uživatelé implantovaných zdravotnických přístrojů se musí předtím,
než se budou pohybovat v blízkosti provozu obloukového svařování,
bodového svařování, drážkování, řezání plazmou nebo indukčního
ohřevu (nebo tyto úkony sami provádět) poradit se svým lékařem.
Pokud to lékař schválí, doporučujeme dodržovat výše uvedené
postupy.
2. Nepohybujte se mezi svařovacími kabely. Umístěte kabely na
jednu stranu směrem od uživatele.
3. Neomotávejte kabely kolem sebe.
OM−270 536 Strana 4
5. Připojte pracovní upevnění k obrobku co nejblíže ke svaru.
6. Nepracujte vedle napájecího zdroje, neseďte na něm a
neopírejte se o něj.
7. Pokud právě nesete zdroj napájení nebo podavač drátu,
nesvařujte.
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
ČÁST 2 – Definice
2‐1. Další bezpečnostní symboly a definice
Některé symboly se vyskytují pouze u výrobků CE.
Varování! Pozor! Tyto symboly označují možné nebezpečí.
Safe1 2012-05
Používejte suché ochranné rukavice. Nedotýkejte se elektrod holýma rukama. Nepoužívejte vlhké nebo
poškozené rukavice.
Safe2 2012-05
Izolujte se od obrobku a země, abyste se ochránili před úrazem elektrickým proudem.
Safe3 2012-05
Před zahájením práce na zařízení odpojte vstupní zástrčku či přívod proudu.
Safe5 2012-05
Držte hlavu mimo dým.
Safe6 2012-05
Odstraňujte dým pomocí nucené ventilace nebo místního odsávání.
Safe8 2012-05
Odstraňujte dým pomocí ventilátoru.
Safe10 2012-05
Uchovávejte hořlaviny mimo svařovací pracoviště. Nesvařujte blízko hořlavých látek.
Safe12 2012-05
Jiskry ze svařování mohou způsobit požár. Zajistěte, aby byl poblíž připraven hasicí přístroj a zajištěn dohled.
Safe14 2012-05
Nesvařujte na barelech nebo jiných uzavřených kontejnerech.
Safe16 2012-05
OM−270 536 Strana 5
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
Neodstraňujte ani nezakrývejte štítek.
Safe20 2012-05
Při zapnutí napájení mohou vadné díly explodovat nebo způsobit výbuch jiných dílů.
Safe26 2012-05
Odletující části dílů mohou způsobit úraz. Při provádění servisu jednotky vždy používejte obličejový štít.
Safe27 2012-05
Při provádění servisu jednotky vždy noste dlouhé rukávy a zapnutý límec.
Safe28 2012-05
Po zajištění příslušných opatření připojte k jednotce napájení.
Safe29 2012-05
Před zahájením práce na zařízení odpojte vstupní zástrčku či přívod proudu.
Safe30 2012-05
Nepoužívejte ke zvedání či podpírání jednotky pouze jedno držadlo.
Safe31 2012-05
Nevyhazujte výrobky do běžného odpadu.
Odpadní elektrická a elektronická zařízení znovu použijte nebo recyklujte v označených sběrnách.
Další informace získáte od místního recyklačního úřadu nebo distributora.
Safe37 2012-05
Doba používání z hlediska ochrany životního prostředí (Čína)
Safe123 2016−06
Noste přilbu a ochranné brýle. Používejte ochranu sluchu a zapněte
si límec košile. Používejte svářečskou kuklu se správným odstínem
filtru. Noste kompletní ochranu těla.
Safe38 2012-05
Před zahájením práce na zařízení nebo svařování se proškolte a
přečtěte si pokyny.
Safe40 2012-05
OM−270 536 Strana 6
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
V
V
>60 s
= < 60°
Na vstupních kondenzátorech zůstává po vypnutí napájení
nebezpečné napětí. Plně nabitých kondenzátorů se nedotýkejte. Před
zahájením práce na zařízení vždy počkejte 60 sekund po odpojení
napájení NEBO zkontrolujte napětí na vstupních kondenzátorech a
nedotýkejte se žádných dílů, dokud nebude téměř nulové.
V
Safe42 2012-05
Jednotku vždy zvedejte a podpírejte pomocí obou držadel. Zvedací
zařízení musí být pod úhlem menším než 60 stupňů.
Jednotku přesouvejte pomocí vhodného vozíku.
Safe44 2012-05
Svařovací proud vytváří kolem svařovacího obvodu a zařízení
elektrické a magnetické pole.
Safe72 2012-06
Poznámky
OM−270 536 Strana 7
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
2‐2. Různé symboly a definice
A
Střídavý proud
Panel – místní
Vstup plynu
Načtení z paměti
Výstup plynu
Stabilizace
svařovacího
proudu (DIG)
Svařování
netavící se
elektrodou v
ochranné
atmosféře
inertního plynu
(GTAW)
Ruční obloukové
svařování
(SMAW)
V
Hz
Ampéry
I2
X
Zapalování vyso­
kofrekvenčním
impulzem
(GTAW)
Jmenovitý
svařovací proud
Pracovní cyklus
Konečný sklon
Stejnosměrný
proud
Volty
Vstupní napětí
Hertzy
Konečný proud
Přípojné vedení
% pulzu v čase
3fázový statický
frekvenční měničtransformátorusměrňovač
U2
Konvenční napětí
při zatížení
Výstupní napětí
U1
Primární napětí
Jistič
IP
Stupeň ochrany
Dálkové
Dotykové
zapalování
(GTAW)
Ochranné
uzemnění
S
I1max
I1eff
U0
Počáteční sklon
Ovládání stykače
(SMAW)
Impulzový
generátor
zap./vyp.
Jmenovitý
maximální
napájecí proud
Svařovací a
špičkové proudy
TIG při pulzech
Maximální
efektivní napájecí
proud
Pulzní frekvence
Jmenovité napětí
naprázdno (OCV)
Pozaďový proud
Časovač pro
druhotný přítok
plynu
Pulzní pozaďový
proud
Časovač pro
předběh dodávky
plynu
Počáteční proud
Sekundy
Zvýšení/snížení
množství
Zapnuto
Normální spoušť
provozu (GTAW)
Vypnuto
Dvoukroková
spoušť provozu
(GTAW)
Kladné
Čtyřkroková
spoušť provozu
(GTAW)
Proces
Impulzový
generátor
Sekvence
Výstup
Úprava
Záporné
OM−270 536 Strana 8
Procenta
S
Vhodné pro místa
se zvýšeným
nebezpečím
úrazu elektrickým
proudem
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
ČÁST 3 – SPECIFIKACE
3‐1. Umístění výrobního štítku se sériovým číslem
Sériové číslo a informace o zdroji napájení jsou uvedeny na štítku na horní části zařízení. Pomocí štítku můžete určit požadavky na vstupní výkon
a/nebo jmenovitý výkon. Sériové číslo si zapište do místa na zadní straně této příručky k dalšímu nahlédnutí.
3‐2. Specifikace
A. Dynasty
Nepoužívejte informace v tabulce specifikací jednotek ke stanovení požadavků na elektroinstalaci. Informace o připojení napájení naleznete v
částech 4‐6, 4‐8 a 4‐9.
Rozsah svařovacího proudu
Max. napětí naprázdno (Uo)
Min. napětí naprázdno (Uo)
Jmenovité maximální průrazné
napětí (Up)
1–210*
80
8–15***
15 kV**
*Rozsah pro ruční obloukové svařování (STICK) je 5–210 ampérů. U TIG závisí rozsah proudu na průměru elektrody (viz části 7‐4 a 9‐3).
** Zařízení pro zapálení oblouku je určeno pro ruční operace.
*** Jde o minimální napětí naprázdno při použití TIG Lift Arc nebo při ručním obloukovém svařování s vybraným minimálním napětím na­
prázdno.
Odběr proudu (A)
Při jmenovitém vstupním napětí (V)
Jmenovité hodnoty
Proces
STICK
Proud (A)
Napětí (V)
Pracovní
cyklus
210
28,4
30 %
160
125
210
26,4
25
18,4
Vstupní výkon
Fáze
208 V
240 V
400 V
480 V
kW
kVA
1
40
34
20
17
8,3
8,3
3
23
20
12
10
8,0
8,4
1
29
25
15
12
6,0
6,0
3
17
15
9
7
5,8
6,1
1
22
18
11
9
4,4
4,5
3
13
11
7
6
4,5
4,6
1
28
24
14
12
5,8
5,8
3
16
14
9
7
5,8
6,0
1
22
19
12
10
4,6
4,6
3
13
11
7
6
4,6
4,8
60 %
100 %
60 %
TIG
175
17
100 %
Odběr výkonu (W)
1
83
83
91
96
3
93
96
101
111
Naprázdno s
vypnutým
výstupem
1
23
25
32
35
3
29
29
43
42
Pohotovostní
režim
1
9
11
19
25
3
13
14
28
39
Napětí
naprázdno
0
77,5
OM-270 536 Strana 9
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
3‐2. Specifikace Dynasty (pokračování)
Odběr proudu (A)
Při jmenovitém vstupním napětí (V)
Jmenovité hodnoty
Proces
Vstupní výkon
Proud (A)
Napětí (V)
Pracovní
cyklus
Fáze
120 V
kW
kVA
100
24
40 %
1
31
3,7
3,7
90
23,6
60 %
1
28
3,3
3,3
75
23
100 %
1
23
2,7
2,7
150
16
40 %
1
33
3,9
3,9
125
15
60 %
1
26
3,1
3,2
100
14
100 %
1
21
2,4
2,5
STICK
TIG
Odběr výkonu (W)
Napětí
naprázdno
0
77,5
1
85
Naprázdno s
vypnutým
výstupem
1
24
Pohotovostní
režim
1
8
B. Maxstar
Nepoužívejte informace v tabulce specifikací jednotek ke stanovení požadavků na elektroinstalaci. Informace o připojení napájení naleznete v
částech 4‐7, 4‐8 a 4‐9.
Rozsah svařovacího
proudu
Max. napětí naprázdno
(Uo)
Min. napětí naprázdno
(Uo)
Jmenovité maximální
průrazné napětí (Up)
Krytí
1–210*
80
8–15***
15 kV**
23
*Rozsah pro ruční obloukové svařování (STICK) je 5–210 ampérů. U TIG závisí rozsah proudu na průměru elektrody (viz části 7‐4 a 9‐3).
** Zařízení pro zapálení oblouku je určeno pro ruční operace.
*** Jde o minimální napětí naprázdno při použití TIG Lift Arc nebo při ručním obloukovém svařování s vybraným minimálním napětím na­
prázdno.
Odběr proudu (A)
Při jmenovitém vstupním napětí (V)
Jmenovité hodnoty
Proces
Proud (A)
Napětí (V)
Pracovní
cyklus
210
28,4
30 %
STICK
160
125
210
26,4
25
18,4
Vstupní výkon
Fáze
208 V
240 V
400 V
480 V
kW
kVA
1
36
30
18
15
7,3
7,4
3
21
18
10
9
7,1
7,4
1
26
22
13
11
5,3
5,3
3
15
13
8
6
5,2
5,5
1
19
16
10
8
3,9
4,0
3
11
10
6
5
3,9
4,1
1
24
20
12
10
4,9
4,9
3
14
12
7
6
4,9
5,2
1
19
17
10
8
4,0
4,0
3
12
10
6
5
4,0
4,2
60 %
100 %
60 %
TIG
175
OM-270 536 Strana 10
17
100 %
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
3‐2. Specifikace Maxstar (pokračování)
Odběr výkonu (W)
1
83
83
91
96
3
93
96
101
111
Naprázdno s
vypnutým
výstupem
1
23
25
32
35
3
29
29
43
42
Pohotovostní
režim
1
9
11
19
25
3
13
14
28
39
Napětí
naprázdno
0
77,5
Odběr proudu (A)
Při jmenovitém vstupním napětí (V)
Jmenovité hodnoty
Proces
STICK
TIG
Vstupní výkon
Proud (A)
Napětí (V)
Pracovní
cyklus
Fáze
120 V
kW
kVA
100
24
40 %
1
25
3,0
3,0
90
23,6
60 %
1
23
2,8
2,8
75
23
100 %
1
19
2,3
2,3
150
16
40 %
1
27
3,3
3,3
125
15
60 %
1
22
2,6
2,6
100
14
100 %
1
17
2,0
2,0
Odběr výkonu (W)
Napětí
naprázdno
0
77,5
1
85
Naprázdno s
vypnutým
výstupem
1
24
Pohotovostní
režim
1
8
Poznámky
OM-270 536 Strana 11
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
3‐3. Pracovní cyklus a přehřívání
Pracovní cyklus je procentuální
podíl z 10 minut, ve kterém může
jednotka svařovat při jmenovitém
zatížení bez přehřátí.
Pokud se jednotka přehřeje,
přestane pracovat, zobrazí se
pomocná zpráva (viz část 11‐2) a
spustí se chladicí ventilátor.
Počkejte patnáct minut, než se
jednotka ochladí. Před svařováním
snižte proud nebo napětí, či zkraťte
pracovní cyklus.
UPOZORNĚNÍ:Překročenípraco
vního cyklu může poškodit zařízení
nebo hořák a zrušit platnost záruky.
TIG (vstup . 208 V)
Výstupní proud
200
STICK (vstup . 208 V)
150
TIG (vstup 120 V)
STICK (vstup 120 V)
100
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
% pracovního cyklu
Přehřívání
A nebo V
0
15
Minuty
NEBO
zkraťte pracovní cyklus
247 219-B
OM-270 536 Strana 12
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
3‐4. Statické charakteristiky
Statické (výstupní) charakteristiky napájecího zdroje pro svařování lze při procesech SMAW a GTAW popsat jako poklesávající. Ovlivňuje je
také nastavení (včetně softwaru), elektrody, ochranný plyn, svařovací materiál a další faktory. Konkrétní informace o statických charakteristi­
kách napájecího zdroje získáte od továrny.
3‐5. Požadavky na okolní prostředí
A. Krytí
Krytí
IP23
Toto vybavení je určeno pro venkovní použití. Může se skladovat, ale není určeno k použití pro svařování venku při srážkách, pokud není kry­
to.
IP23 2014-06
B. Specifikace teploty
Rozsah provozních teplot
Rozsah skladovacích teplot
-4 až 131 °F (-20 až 55 °C)
14 až 104 °F (-10 až 40 °C)
Temp_2016‐07
C. Informace o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
!
Toto zařízení třídy A není určeno k použití v obydlených lokalitách, kde je elektrická energie dodávána veřejným nízkonapěťovým
vedením. Na těchto místech může dojít k potížím se zajištěním elektromagnetické kompatibility kvůli rušení vedením a zářením.
Toto zařízení splňuje normy IEC61000-3-11 a IEC 61000-3-12 a může být připojeno k veřejné nízkonapěťové síti za předpokladu, že její
impedance Zmax ve společném napájecím bodě je méně než 52 mW (nebo je zkratový výkon Ssc větší než 3,1 MVA). Povinností osoby provádějící
instalaci nebo uživatele zařízení je zajistit (po konzultaci s operátorem rozvodné sítě, pokud je to nutné), aby impedance systému vyhovovala
uvedeným omezením.
ce-emc 1 2014-07
D. China EEP – Informace o nebezpečných látkách
质称量
China EEP – Informace o nebezpečných látkách
质
Nebezpečné látky
部称
Název součásti
(适)
(je-li to vhodné)
铅
Pb
Hg
镉
Cd
铬
Cr6
联苯
PBB
苯醚
PBDE
黄铜铜部
Mosazné a měděné součásti
X
O
O
O
O
O
耦!装置
Spojky
X
O
O
O
O
O
"#装置
Spínací prvky
O
O
X
O
O
O
线缆线缆配
Kabely a příslušenství
kabelů
X
O
O
O
O
O
$
Baterie
X
O
O
O
O
O
%表&'+SJ/T 11364规;编<.
Tato tabulka je vytvořena v souladu s normou China SJ/T 11364.
O:
表示该质=该部>?质@K量?=GB/T26572规;限量要QWY.
Uvádí, že koncentrace nebezpečných látek ve všech homogenních materiálech dané součásti je nižší než relevantní prahová hodnota normy
China GB/T 26572.
X:
表示该质至[=该部\]?质@K量超^GB/T26572规;限量要Q.
Uvádí, že koncentrace nebezpečných látek v alespoň jednom homogenním materiálu dané součásti je nižší než relevantní prahová hodnota
normy China GB/T 26572.
`q{|限'+SJ/Z11388规;};.
Hodnota EFUP tohoto EEP je definována v souladu s normou China SJ/Z 11388.
EEP_2016−06
OM-270 536 Strana 13
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
ČÁST 4 – INSTALACE
4‐1. Výběr vhodného místa
Přesouvání, umístění a přístup vzduchu
!
V
případě
přítomnosti
benzínu nebo těkavých
tekutin může být nutná
zvláštní instalace – viz
článek NEC 511 nebo část
CEC 20.
1
Přenášecí popruh
3
Popruh používejte pouze k
přenášení napájecího zdroje.
Nezvedejte pomocí něj zdroj, když
je připojen k vozíku nebo chladiči.
1
2
Zvedací držadlo
Držadlo používejte ke zvedání
svářečky/vozíku/chladiče a k
pohybu s nimi.
460 mm
3
!
Nezvedejte s ním jednotku,
pokud je připojena plynová
láhev a příslušenství.
3
Zařízení pro odpojení vedení
Umístěte jednotku u vhodného
vstupního zdroje napájení.
2
460 mm
460 mm
460 mm
!
Neumisťujte jednotku tak, aby se mohla převrátit.
805 497-A / 805 503-B loc_dynasty 2015-04
OM-270 536 Strana 14
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
4‐2. Rozměry, hmotnosti a možnosti montáže
A. Zdroj svařovacího proudu
Rozměry
A
B
A
C
346 mm
219 mm
569 mm – Dynasty and Maxstar CE
495 mm – Maxstar (non CE)
Hmotnost
C
B
Maxstar: 17,2 kg
Maxstar CE: 18.8 kg
Dynasty: 21,3 kg
Ref. 805 497-A
s CPS 22,7 kg
B. Zdroj svařovacího proudu s vozíkem a chlazením
Rozměry
A
A
B
C
851 mm
B
493 mm
C
1 052 mm
Hmotnost naprázdno
Dynasty: 62,1 kg
805 503-B
OM-270 536 Strana 15
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
C. Možnosti montáže
Rozměry
A
B
C
E
1
A
D
B
392 mm
244 mm střed na střed
C
8 mm
D
444 mm
E
95 mm
F
5 mm
1. Montážní pomůcky
Odmontujte šrouby, pokud chcete odpojit napájecí zdroj od
chladiče.
Následně šrouby znovu namontujte.
2. Montážní držák
2
Pomocí držáku namontujte napájecí zdroj na chladič. Držák
je dodáván s chladičem.
F
3. Montážní držák (Maxstar) (není zobrazen)
Pomocí držáku namontujte napájecí zdroj na chladič. Držák
zakupte samostatně (číslo dílu 301312).
Držák
805 505-A
je možné zakoupit samostatně a namontovat
zařízení na jiný povrch. Použijte držák odpovídající
uvedeným rozměrům.
804 642 C
4‐3. Výběr velikostí kabelů*
UPOZORNĚNÍ:Celková délka kabelů ve svařovacím obvodu (viz následující tabulku) je součet délek obou svařovacích kabelů. Pokud je
například zdroj napájení ve vzdálenosti 30 m od obrobku, je celková délka kabelů ve svařovacím obvodu 60 m (2 kabely po 30 m). Velikost
kabelů určíte podle sloupce pro 60 m.
Průřez svařovacích kabelů** a celková délka kabelů (z mědi) v obvodu nepřekročí
(30 m) nebo méně****
45 m
60–100 % pracovního cyk­
lu
60 m
Svařovací
proud***
10–60 % pracovního cyklu
100
4 (20)
4 (20)
4 (20)
3 (30)
150
3 (30)
3 (30)
2 (35)
1 (50)
200
3 (30)
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
250
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
* Tato tabulka
AWG
(mm2)
10–100 % pracovního cyklu
AWG (mm2)
AWG (mm2)
je orientační a nemusí vyhovovat všem způsobům použití. Pokud se kabely přehřívají, použijte další větší velikost.
** Průřez kabelů (v jednotkách AWG) je založen na poklesu o 4 volty nebo méně nebo na proudové hustotě minimálně 0,15 mm² na ampér.
( ) = mm2 (pro metrické jednotky)
*** Vyberte průřez kabelů pro impulzy při maximálním proudu.
**** Pro vzdálenosti delší než 30 m až do 60 m používejte pouze stejnosměrný proud (DC). Ohledně delších vzdáleností, než jaké jsou zde
uvedeny, kontaktujte zástupce pro tovární využití na čísle 920-735-4505 (Miller) nebo 1-800-332-3281 (Hobart).
Ref. S-0007-L 2015-02 (TIG)
OM-270 536 Strana 16
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
4‐4. Připojení
!
Před připojením výstupních
svorek vypněte napájení.
!
Nepoužívejte opotřebované,
poškozené, příliš malé nebo
opravované kabely.
Připojení Dynasty
1
2
Zásuvka pro dálkové ovládání
(viz část 4‐10)
Připojení plynu k hořáku
Vyžaduje 17 mm klíč.
3
4
5
Připojení pracovní elektrody
Připojení držáku elektrody
nebo hořáku TIG
Hlavní vypínač
Pomocí vypínače zapnete nebo
vypneěte zařízení.
6
Zadní panel
Přední panel Dynasty
5
7
7
8
6
1
2
Dodává se s volitelnou napájecí
zásuvkou Coolmate 1.3 (pouze
Dynasty).
8
3
Volitelná napájecí zásuvka
Coolmate 1.3 (pouze
Dynasty)
Doplňkový chránič pro
napájecí zásuvku
Coolmate 1.3
Přívod plynu
K montáži jsou určeny pravotočivé
závity M18x2, obvykle je nutné
použít 17 mm klíč. Max. je 125.
(Není součástí modelů Maxstar
STR.)
4
9
Připojení pracovní elektrody
pro svařování TIG; připojení
držáku elektrody pro ruční
obloukové svařování
10 Připojení hořáku pro
svařování TIG / připojení
pracovní elektrody pro ruční
obloukové svařování
Přední panel Maxstar
1
2
9
10
Potřebné nástroje:
Ref. 805 496-A
OM-270 536 Strana 17
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
4‐5.
Připojení chlazení
Vozík a chlazení jsou volitelné
vybavení.
1
Napájecí zásuvka Coolmate
1.3
Napájecí kabel chlazení
1
2
Zajišťuje napájení chlazení
115 VAC.
3
2
Výstupní svorky elektrod
(svařovací výstupní svorky (-)
na modelech Maxstar)
K výstupní svorce
připojte hořák TIG.
4
elektrody
Odvod plynu
Připojte plynovou hadici hořáku
TIG k výstupu.
5
Výstupní pracovní svorky
(svařovací výstupní svorky
(+) na modelech Maxstar)
K pracovní výstupní
pracovní elektrodu.
6
svorce
Odvod vody (do hořáku)
Připojte vodní hadici hořáku
(modrou) k odvodu vody v
chlazení.
7
Přívod vody (z hořáku)
Připojte vodní hadici hořáku
(červenou) k přívodu vody v
chlazení.
4
5
6
3
7
Potřebné nástroje:
Způsob použití
4,75
L
GTAW nebo při použití HF*
21 mm
Chladicí kapalina s nízkou
vodivostí č. 043 810**;
Destilovaná nebo
deionizovaná voda je OK nad
32 °F (0 °C)
Chladicí kapalina
*HF: Vysokofrekvenční proud
**Chladicí kapalina 043 810, roztok 50/50, ochrana do -37 °F (-38 °C) a odolnost proti růstu řas
UPOZORNĚNÍ:Pokud použijete jinou chladicí kapalinu, než jaká je uvedena v tabulce, přijdete
o záruku u všech dílů, které se s ní dostanou do kontaktu (pumpa, chladič a podobně).
OM-270 536 Strana 18
805 504-C
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
4‐6. Pokyny pro elektroinstalaci (Dynasty)
A. Pokyny pro elektroinstalaci při třífázovém provozu
Nedodržení těchto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Tato doporučení platí pro vyhrazený
obvod s odpovídající velikostí pro jmenovitý výkon a pracovní cyklus napájecího zdroje.
Ve vyhrazených obvodech může podle státní elektrotechnické normy (National Electrical Code (NEC)) být jmenovitá hodnota zásuvky
nebo vodiče menší než u ochranného obvodu. Všechny součásti obvodu musí být fyzicky kompatibilní. Viz články NEC 210.21, 630.11
a 630.12.
Skutečné vstupní napětí nesmí být menší než 108 voltů AC nebo vyšší než 528 voltů AC. Pokud se dostane mimo tento rozsah, nemusí jednotka
fungovat podle specifikací.
Třífázový provoz
Vstupní napětí (V)
208
240
400
480
Jmenovitý maximální napájecí proud I1max (A)
23
20
11,8
9,8
13,2
11,4
6,8
5,7
25
25
10
10
35
30
15
15
14
14
14
14
52
(16)
69
(21)
195
(60)
284
(86)
14
14
14
14
Maximální efektivní napájecí proud I1eff (A)
Max. doporučená standardní hodnota pojistky v ampérech
1
Pojistky s časovou prodlevou 2
Normální pojistky
Min. průřez vstupního vodiče v jednotkách AWG
3
4
Max. doporučená délka vstupního vodiče v metrech
Min. průřez zemnicího vodiče v jednotkách AWG 4
1
2
3
4
Reference: 2017 National Electrical Code (NEC) (včetně článku 630)
Pokud se místo pojistky použije jistič, vyberte takový, který má podobné křivky čas-proud jako doporučená pojistka.
Pojistky s časovou prodlevou mají třídu UL RK5. Viz UL 248.
Normální pojistky (pro obecné použití bez záměrné prodlevy) mají třídu UL K5 (až do 60 ampérů) a H (65 ampérů a více).
Data o vodiči v této části určují průřez vodiče (bez ohebné šňůry nebo kabelu) mezi panelem a zařízením podle tabulky NEC 310.15(B)(16) a jsou
založena na přípustných zatížitelnostech izolovaných měděných vodičů s teplotní třídou 755 °C (1675 °F) a maximálně třemi vodiči vedoucími
proud v kabelové cestě. Pokud použijete ohebnou šňůru nebo kabel, může se minimální průřez vodiče zvětšit. Požadavky na ohebné šňůry a kabely
naleznete v tabulce NEC 400.5(A).
B. Pokyny pro elektroinstalaci při jednofázovém provozu (Dynasty)
Nedodržení těchto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Tato doporučení platí pro vyhrazený
obvod s odpovídající velikostí pro jmenovitý výkon a pracovní cyklus napájecího zdroje.
Ve vyhrazených obvodech může podle státní elektrotechnické normy (National Electrical Code (NEC)) být jmenovitá hodnota zásuvky
nebo vodiče menší než u ochranného obvodu. Všechny součásti obvodu musí být fyzicky kompatibilní. Viz články NEC 210.21, 630.11
a 630.12.
Skutečné vstupní napětí nesmí být menší než 108 voltů AC nebo vyšší než 528 voltů AC. Pokud se dostane mimo tento rozsah, nemusí jednotka
fungovat podle specifikací.
Jednofázový provoz
Vstupní napětí (V)
120
208
240
400
480
Jmenovitý maximální napájecí proud I1max (A)
33
40
34,3
19,8
16,6
22,7
22,3
19,1
11,5
9,5
40
50
40
20
20
Normální pojistky 3
50
60
50
30
25
4
10
10
12
14
14
46
(14)
65
(20)
53
(16)
98
(30)
140
(43)
10
10
12
14
14
Maximální efektivní napájecí proud I1eff (A)
Max. doporučená standardní hodnota pojistky v ampérech
1
Pojistky s časovou prodlevou 2
Min. průřez vstupního vodiče v jednotkách AWG
Max. doporučená délka vstupního vodiče v metrech
Min. průřez zemnicího vodiče v jednotkách AWG 4
1
2
3
4
Reference: 2017 National Electrical Code (NEC) (včetně článku 630)
Pokud se místo pojistky použije jistič, vyberte takový, který má podobné křivky čas-proud jako doporučená pojistka.
Pojistky s časovou prodlevou mají třídu UL RK5. Viz UL 248.
Normální pojistky (pro obecné použití bez záměrné prodlevy) mají třídu UL K5 (až do 60 ampérů) a H (65 ampérů a více).
Data o vodiči v této části určují průřez vodiče (bez ohebné šňůry nebo kabelu) mezi panelem a zařízením podle tabulky NEC 310.15(B)(16) a jsou
založena na přípustných zatížitelnostech izolovaných měděných vodičů s teplotní třídou 755 °C (1675 °F) a maximálně třemi vodiči vedoucími
proud v kabelové cestě. Pokud použijete ohebnou šňůru nebo kabel, může se minimální průřez vodiče zvětšit. Požadavky na ohebné šňůry a kabely
naleznete v tabulce NEC 400.5(A).
OM-270 536 Strana 19
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
4‐7. Pokyny pro elektroinstalaci (Maxstar)
A. Pokyny pro elektroinstalaci při třífázovém provozu
Nedodržení těchto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Tato doporučení platí pro vyhrazený
obvod s odpovídající velikostí pro jmenovitý výkon a pracovní cyklus napájecího zdroje.
Ve vyhrazených obvodech může podle státní elektrotechnické normy (National Electrical Code (NEC)) být jmenovitá hodnota zásuvky
nebo vodiče menší než u ochranného obvodu. Všechny součásti obvodu musí být fyzicky kompatibilní. Viz články NEC 210.21, 630.11
a 630.12.
Skutečné vstupní napětí nesmí být menší než 108 voltů AC nebo vyšší než 528 voltů AC. Pokud se dostane mimo tento rozsah, nemusí jednotka
fungovat podle specifikací.
Třífázový provoz
Vstupní napětí (V)
208
240
400
480
Jmenovitý maximální napájecí proud I1max (A)
20,5
17,7
10,4
8,7
11
10
6
5
25
20
10
10
30
25
15
15
Maximální efektivní napájecí proud I1eff (A)
Max. doporučená standardní hodnota pojistky v ampérech
1
Pojistky s časovou prodlevou 2
Normální pojistky
Min. průřez vstupního vodiče v jednotkách AWG
3
4
Max. doporučená délka vstupního vodiče v metrech
Min. průřez zemnicího vodiče v jednotkách AWG 4
1
2
3
4
14
14
14
14
58 (18)
78 (24)
221 (67)
319(97)
14
14
14
14
Reference: 2017 National Electrical Code (NEC) (včetně článku 630)
Pokud se místo pojistky použije jistič, vyberte takový, který má podobné křivky čas-proud jako doporučená pojistka.
Pojistky s časovou prodlevou mají třídu UL RK5. Viz UL 248.
Normální pojistky (pro obecné použití bez záměrné prodlevy) mají třídu UL K5 (až do 60 ampérů) a H (65 ampérů a více).
Data o vodiči v této části určují průřez vodiče (bez ohebné šňůry nebo kabelu) mezi panelem a zařízením podle tabulky NEC 310.15(B)(16) a jsou
založena na přípustných zatížitelnostech izolovaných měděných vodičů s teplotní třídou 755 °C (1675 °F) a maximálně třemi vodiči vedoucími
proud v kabelové cestě. Pokud použijete ohebnou šňůru nebo kabel, může se minimální průřez vodiče zvětšit. Požadavky na ohebné šňůry a kabely
naleznete v tabulce NEC 400.5(A).
B. Pokyny pro elektroinstalaci při jednofázovém provozu (Maxstar)
Nedodržení těchto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru. Tato doporučení platí pro vyhrazený
obvod s odpovídající velikostí pro jmenovitý výkon a pracovní cyklus napájecího zdroje.
Ve vyhrazených obvodech může podle státní elektrotechnické normy (National Electrical Code (NEC)) být jmenovitá hodnota zásuvky
nebo vodiče menší než u ochranného obvodu. Všechny součásti obvodu musí být fyzicky kompatibilní. Viz články NEC 210.21, 630.11
a 630.12.
Skutečné vstupní napětí nesmí být menší než 108 voltů AC nebo vyšší než 528 voltů AC. Pokud se dostane mimo tento rozsah, nemusí jednotka
fungovat podle specifikací.
Jednofázový provoz
Vstupní napětí (V)
120
208
240
400
480
Jmenovitý maximální napájecí proud I1max (A)
27,4
35,8
29,9
17,6
14,6
Maximální efektivní napájecí proud I1eff (A)
17,3
20
17
10
8
Pojistky s časovou prodlevou 2
30
40
35
20
15
3
40
50
45
25
20
12
12
12
14
14
33
(10)
44
(13)
60
(18)
111
(34)
160
(49)
12
12
12
14
14
Max. doporučená standardní hodnota pojistky v ampérech 1
Normální pojistky
Min. průřez vstupního vodiče v jednotkách AWG 4
Max. doporučená délka vstupního vodiče v metrech
Min. průřez zemnicího vodiče v jednotkách AWG 4
1
2
3
4
Reference: 2017 National Electrical Code (NEC) (včetně článku 630)
Pokud se místo pojistky použije jistič, vyberte takový, který má podobné křivky čas-proud jako doporučená pojistka.
Pojistky s časovou prodlevou mají třídu UL RK5. Viz UL 248.
Normální pojistky (pro obecné použití bez záměrné prodlevy) mají třídu UL K5 (až do 60 ampérů) a H (65 ampérů a více).
Data o vodiči v této části určují průřez vodiče (bez ohebné šňůry nebo kabelu) mezi panelem a zařízením podle tabulky NEC 310.15(B)(16) a jsou
založena na přípustných zatížitelnostech izolovaných měděných vodičů s teplotní třídou 755 °C (1675 °F) a maximálně třemi vodiči vedoucími
proud v kabelové cestě. Pokud použijete ohebnou šňůru nebo kabel, může se minimální průřez vodiče zvětšit. Požadavky na ohebné šňůry a kabely
naleznete v tabulce NEC 400.5(A).
OM-270 536 Strana 20
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
229895
Poznámky
MĚŘIDLO TLOUŠŤKY
MATERIÁLU
OM-270 536 Strana 21
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
4‐8. Připojení třífázového napájení
3
= GND/PE uzemnění
4
7
2
L1
3
L2
5
L3
6
1
Potřebné nástroje:
input2 2012-05 - 803 766-C / Ref. 805 496-A
OM-270 536 Strana 22
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
4‐8.
Připojení třífázového napájení (pokračování)
!
Instalace musí vyhovovat všem
státním a místním normám a mohou ji
provádět jen kvalifikované osoby.
Zkontrolujte dostupné vstupní napětí.
Jednotku lze připojit k napětí od 120 do 480
VAC bez odstraňování krytu a přepojování
zdroje.
Nejprve připojte zelený nebo žlutozelený
zemnicí vodič k zemnicí svorce zařízení pro
odpojení.
!
Před připojením vstupních vodičů
jednotky odpojte a zablokujte a
označte napájení. Při instalaci a
odstraňování zařízení pro blokování a
označení
postupujte
podle
zavedených postupů.
Zkontrolujte štítek na jednotce a vstupní
napětí na pracovišti.
Potom připojte vstupní vodiče L1, L2 a L3 ke
svorkám elektrického vedení zařízení pro
odpojení.
!
Vždy připojte nejprve zelený nebo
žlutozelený vodič k zemnicí svorce,
nikdy k elektrickému vedení.
UPOZORNĚNÍ:Obvody
Auto-Line
v
jednotce automaticky přizpůsobí napájecí
zdroj použitému primárnímu napětí.
Třífázový provoz
1
2
3
4
5
6
Vstupní napájecí kabel
Zařízení pro odpojení vedení (přepínač
v poloze vypnuto)
Zelený nebo žlutozelený zemnicí vodič
Zemnicí svorka zařízení pro odpojení
Vstupní vodiče (L1, L2 a L3)
Svorky elektrického vedení zařízení
pro odpojení
7
Nadproudová ochrana
Vyberte typ a velikost ochrany proti
nadproudu pomocí části 4‐6 (na obrázku je
spínač s pojistkami).
Zavřete a zajistěte dvířka zařízení pro
odpojení. Uveďte jednotku do provozu
pomocí
zavedených
postupů
pro
zablokování a označení.
input2 2012-05
Poznámky
Pracujte jako
profík!
Profesionálové při
svařování a řezání
postupují
bezpečně.
Přečtěte si
pravidla pro
bezpečnost na
začátku této
příručky.
OM-270 536 Strana 23
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
4‐9. Připojení jednofázového napájení
1
8
!
Instalace musí vyhovovat všem
státním a místním normám a
mohou
ji
provádět
jen
kvalifikované osoby.
!
Před připojením vstupních vodičů
jednotky odpojte a zablokujte a
označte napájení. Při instalaci a
odstraňování
zařízení
pro
blokování a označení postupujte
podle zavedených postupů.
!
Vždy připojte nejprve zelený nebo
žlutozelený vodič k zemnicí
svorce, nikdy k elektrickému
vedení.
= GND/PE uzemnění
10
UPOZORNĚNÍ:Obvody Auto-Line v
jednotce automaticky přizpůsobí napájecí
zdroj použitému primárnímu napětí.
Zkontrolujte dostupné vstupní napětí.
Jednotku lze připojit k napětí od 120 do
480 VAC bez odstraňování krytu a
přepojování zdroje.
7
L1 9
L2
1
Zkontrolujte štítek na jednotce a vstupní
napětí na pracovišti.
3
1
2
3
1
6
2
4
5
4
Izolujte červený vodič jako na obrázku.
6 Vstupní napájecí kabel
7 Zařízení pro odpojení vedení
(přepínač v poloze vypnuto)
8 Zemnicí svorka zařízení pro
odpojení
9 Svorky elektrického vedení zařízení
pro odpojení
3
6
5
Černý a bílý vstupní vodič (L1 a L2)
Červený vstupní vodič
Zelený nebo žlutozelený zemnicí
vodič
Izolační bužírka
Elektroizolační páska
Nejprve připojte zelený nebo žlutozelený
zemnicí vodič k zemnicí svorce zařízení
pro odpojení.
Potom připojte vstupní vodiče L1 a L2 ke
svorkám elektrického vedení zařízení pro
odpojení.
10 Nadproudová ochrana
Vyberte typ a velikost ochrany proti
nadproudu pomocí části 4‐6 (na obrázku
je spínač s pojistkami).
Zavřete a zajistěte dvířka zařízení pro
odpojení. Uveďte jednotku do provozu
pomocí zavedených postupů pro
zablokování a označení.
Potřebné nástroje:
input1 2012-05 - 803 766-C / Ref. 805 496-A
OM-270 536 Strana 24
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
4‐10. Informace o 14kolíkové zásuvce pro dálkové ovládání
Zá­
suvka
15 VOLTŮ DC
VÝSTUPNÍ
STYKAČ
A
B
K
C L N
D M
E
J
DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ
VÝSTUPU
I
H
F
A
Ovládání stykače +15 voltů DC, odkaz na G
B
Kontakt s A uzavře ovládací obvod 15voltového
DC stykače a aktivuje výstup.
C
Výstup na dálkové ovládání; +10 voltů DC na dál­
kové ovládání
D
Společná část obvodu dálkového ovládání
E
0 až +10 voltů DC – vstupní signál od dálkového
ovládání
*Dá se překonfigurovat na vstup pro aktivaci vý­
stupu (zastavení svařování) – používá se k dál­
kovému zastavení svařování mimo normální cyk­
lus. Vždy je nutné udržovat spojení se zásuvkou
D. Při jeho přerušení se výstup zastaví a zobrazí
se zpráva automatického zastavení.
F
Proudová zpětná vazba; +1 volt DC na 100
ampérů
H
Napěťová zpětná vazba; +1 volt DC na 10 voltů
výstupu
I*
Označení funkčního oblouku (při jeho vzniku
dojde k uzavření obvodu se zásuvkou G); elek­
trické specifikace: tranzistor s otevřeným kolekto­
rem (příklad v části 4‐11)
J*
Blokování ovládání délky oblouku s uzavřením
obvodu se zásuvkou G při počátečním a kon­
covém proudu a sklonu a při pozaďovém čase
pulzní vlny < = 10 Hz; elektrické specifikace:
tranzistor s otevřeným kolektorem (příklad v části
4‐11)
Detekce Touch Sense s uzavřením obvodu se
zásuvkou G s povolenou funkcí Touch Sense
sběrnice Modbus a při svařovacím zdroji ne­
spuštěném pro svařovací výstup.
G
Výstupní
signály
J*
805 497-A
Informace o zásuvce
**
SPOLEČNÉ
G
Návrat pro všechny výstupní signály: F, H, I, J a A
KOSTRA
K
Kostra
Sériová komuni­
kační sběrnice
L**
Společný Modbus (společný RS485)
M**
Modbus D1 (RS485 B+)
N**
Modbus D0 (RS485 A-)
Zásuvky G a K jsou vzájemně elektricky izolovány.
Pokud do 14kolíkové zásuvky dálkového ovládání připojíte ruční dálkové ovládání, například RHC-14, bude na něm nutné před zapnutím
panelového nebo dálkového stykače nastavit vyšší než minimální hodnotu proudu. Pokud to neuděláte, bude proud řízen panelovým
ovladačem a dálkové ovládání nebude fungovat.
*Dostupné s volitelnou paměťovou kartou Automation Expansion.
**Dostupné s volitelnou paměťovou kartou Modbus Expansion; sériová komunikace Modbus umožňuje přístup ke všem parametrům předního
panelu a funkcím zařízení. Seznam registrů Modbus naleznete v návodu k použití (265415). Rozšíření Modbus také obsahuje funkce rozšíření
automatizace a nezávislá amplituda střídavého proudu (pouze Dynasty) s rozšířeným nastavením předehřátého drátu a teplého startu
OM-270 536 Strana 25
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
4‐11. Jednoduchá aplikace pro automatizaci
Odpor cívky
CR1 plus R
je třeba vybrat
tak, aby byl
proud omezen na
75 mA
R
CR1
+
Do zařízení
Dodávaný
výkon
až 27 voltů DC
-
Kolík I, J: kolektor
Kolík G: emitor
4‐12. Aktualizace softwaru
A. Důvody ke stahování softwarových aktualizací
• Můžete získat nejnovější vylepšení funkcí a softwaru.
• U všech náhradních obvodových desek je nutná aktualizace softwaru, aby jednotka správně fungovala.
• Aktualizace jsou také nutné pro správnou funkci všech zakoupených softwarových rozšíření.
B. Požadavky
Ke stahování aktualizací softwaru je třeba počítač
s portem na paměťové karty SD nebo jejich
čtečkou.
Logo SD je registrovanou ochrannou známkou SD-3C
LLC.
OM-270 536 Strana 26
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
C. Postup stažení softwarových aktualizací
1. Ve webovém prohlížeči vyhledejte adresu http://www.millerwelds.com/support/system-setup-and-software/tig-software.
2. Vyberte možnost System Installation Instructions (PDF) a postupujte podle pokynů.
1
2
D. Instalace softwaru
1
2
Aktualizace
vyprázdní. Aktualizace může trvat
až tři minuty. Dokud LED zeleně
bliká, nevyjímejte kartu.
Požadavky na kartu:
Po úspěšném zápisu nebo čtení
karty bude LED místo blikání
zeleně svítit a měřiče se rozsvítí.
Zařízení pak bude připraveno k
použití.
softwaru mohou
zařízení obnovit na výchozí
hodnoty.
Je nutná paměťová karta v plné
velikosti.
1
2
Port paměťové karty
LED
Řešení problémů:
Vložte kartu s novým softwarem do
portu zapnutého zařízení (ale ne při
svařování). Pokud ji vložíte během
svařování, bude přerušeno.
LED bliká červeně: Při aktualizaci
softwaru došlo k chybě nebo
software není kompatibilní. Zkuste
kartu vyjmout a znovu vložit.
Až bude zařízení připraveno na
zápis nebo čtení karty, LED začne
zeleně blikat a displeje měřičů se
LED svítí červeně: Kartu nelze
přečíst.
Karta
je
možná
poškozena.
Na obrázku je Dynasty 210 DX.
805 496-A
OM-270 536 Strana 27
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
ČÁST 5 – PROVOZ MODELU DYNASTY 210
5‐1. Ovládání modelu Dynasty 210
1
3
4
5
2
6
7
247 222-A
8
1 Vypínač
Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení při
běžném provozu.
2 Ovladač pro úpravu proudu
Pomocí
ovladače
změníte
přednastavenou hodnotu proudu. Pokud
používáte
dálkové
ovládání,
je
přednastavená hodnota proudu maximální
dostupnou výstupní hodnotou proudu.
Tento ovladač také funguje jako ovladač
pro změnu parametrů v režimu nabídky (viz
části 5‐2 až 5‐6).
3 Port a indikátor paměťové karty
Tento port slouží k přidávání funkcí k
zařízení a aktualizaci softwaru. Pokud
zařízení přistupuje ke kartě, indikátor svítí
(viz část 4‐12D).
4
Voltmetr
7
Indikátor výstupu
Zobrazuje
skutečnou
usměrněnou
průměrnou
hodnotu
napětí
mezi
výstupními svorkami. Slouží také k
zobrazování popisů parametrů v nabídce.
Modrý indikátor se rozsvítí, pokud je aktivní
výstup.
5
Umožňuje výběr jednoho z následujících
procesů:
Ampérmetr
Zobrazuje proud při svařování a
přednastavený proud při běhu naprázdno.
Slouží také k zobrazování možností výběru
parametrů v nabídce.
6
Tlačítko nabídky
Stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat
dostupné parametry u vybraného procesu.
Podržením tlačítka aktivujete režim
nastavení (viz části 5‐2 až 5‐6).
8
Výběr procesu
• AC TIG – používá se pro svařování
hliníku.
• DC TIG – (DCEN) používá se pro
svařování měkké a nerezové oceli.
• DC Stick – (DCEP) používá se pro
svařování oceli.
• AC Stick – používá se pro svařování
oceli, pokud jsou při použití režimu DC
Stick problémy s rušením oblouku.
Port paměťové karty je určen pro
paměťové karty SD.
Logo SD je registrovanou ochrannou
známkou SD-3C LLC.
OM-270 536 Strana 28
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
5‐2. Nabídka ovládacího panelu: AC TIG
1
Tlačítko nabídky
Stisknutím tlačítka nabídky můžete
přepínat nastavitelné parametry.
2
3
1
4
2
3
4
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Otočením
kodéru
upravíte
nastavení vybraného parametru.
15 sekund potom, co přestanete
kodér používat, se parametr
automaticky vrátí na nastavení
proudu.
150A
BAL
FREQ
POST
75%
120H
AUTO
*PRO-SET nastaví pro proces svařování
profesionálně určené hodnoty. Chcete-li
funkci PRO-SET použít, stiskněte tlačítko
nabídky, aby se zobrazil parametr, a
upravte kodér, aby na displeji blikla
hodnota PRO-SET. PRO-SET jednou
blikne a zobrazí se profesionální
nastavení parametru.
Ovladač proudu:
Ovládá průměrný výstupní proud
AC při svařování. Omezuje
maximální výstup
dálkového
zařízení pro úpravu proudu.
[BAL] Ovládání rovnováhy:* (% EN)
Řídí čištění oxidů.
Zvýšením nastavení se sníží čištění oxidů. Rozsah
je 60 až 80 %. (Viz tipy níže.)
[FREQ]* Ovladač frekvence:
Zvýšením nastavení se zúží oblouk. Rozsah je 70
až 150 hertzů. (Viz tipy níže.)
[POST] Ovládání druhotného přítoku plynu:
Určuje dobu, po kterou se přivádí plyn po ukončení
svařování. Rozsah je AUTO, OFF – 50T (sekundy).
Možnost AUTO vypočítá čas podle maximálního
proudu každého svařovacího cyklu. Minimální doba
je 8 sekund. AUTO = maximální proud/10.
TIP: AC rovnováha řídí čištění. Pokud se
ve svarové lázni objevují černé skvrny, je
nastavení rovnováhy příliš vysoké.
Snižte je, aby se svarová lázeň vyčistila.
TIP: AC frekvence řídí šířku kuželu
oblouku. U tenkých koutových svarů
(méně než 0,635 cm) nastavte frekvenci
na 120 Hz. Toto nastavení frekvence
zajistí soustředěný stabilní oblouk a úzký
svar. U vnějších rohů nebo drážkových
svarů u těžkých materiálů může být nutný
širší svar. Snižte frekvenci na 70 až 100
Hz. Při tomto nastavení vznikne širší
svar.
247 222-A
OM-270 536 Strana 29
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
5‐3. Nabídka ovládacího panelu: DC TIG
1
Tlačítko nabídky
Stisknutím tlačítka nabídky můžete přepínat
nastavitelné parametry.
2
3
2
3
4
4
1
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Otočením kodéru upravíte
vybraného parametru.
nastavení
15 sekund potom, co přestanete kodér
používat, se parametr automaticky vrátí
na nastavení proudu.
Ovladač proudu:
Ovládá výstupní proud při svařování. Omezuje
maximální výstup dálkového zařízení pro úpravu
proudu.
150A
[PPS]* Ovládání impulzů:
Redukuje vznikající teplo, aby se minimalizovaly
deformace a zvýšila rychlost. Nastavujte PPS
(pulzy za sekundu). Rozsah je OFF – 250 PPS.
Pozaďový proud a dobu maximálního proudu nelze
upravit. Pozaďový proud odpovídá 25 %
maximálního proudu. Doba maximálního proudu je
40 %.
[POST] Ovládání druhotného přítoku plynu:
Určuje dobu, po kterou se přivádí plyn po ukončení
svařování. Rozsah je AUTO, OFF – 50T (sekundy).
Možnost AUTO vypočítá čas podle maximálního
proudu každého svařovacího cyklu. Minimální doba
je 8 sekund. AUTO = maximální proud/10.
PPS OFF
POST AUTO
*PRO-SET: nastaví pro proces svařování
profesionálně určené hodnoty. Chcete-li funkci
PRO-SET použít, stiskněte tlačítko nabídky, aby se
zobrazil parametr, a upravte kodér, aby na displeji
blikla hodnota PRO-SET. PRO-SET jednou blikne a
zobrazí se profesionální nastavení parametru.
5‐4. Nabídka ovládacího panelu: AC a DC Stick
1
Tlačítko nabídky
Stisknutím tlačítka nabídky můžete
přepínat nastavitelné parametry.
2
3
4
2
3
4
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Otočením
kodéru
upravíte
nastavení vybraného parametru.
1
150A
15 sekund potom, co přestanete
kodér používat, se parametr
automaticky vrátí na nastavení
proudu.
Ovladač proudu:
Ovládá průměrný výstupní proud při svařování.
Omezuje maximální výstup dálkového zařízení pro
úpravu proudu.
[DIG]* Stabilizace svařovacího proudu:
nebo
DIG
OM-270 536 Strana 30
30%
Určuje velikost dodatečného proudu při nízkém
napětí (krátká délka oblouku). Stabilizuje oblouk u
různých konfigurací a elektrod. Rozsah je OFF –
100 %. Obsahuje hodnoty PRO-SET pro elektrody
6010 a 7018.
V případě AC uživatel nastavuje usměrněnou
průměrnou hodnotu AC proudu. Zobrazí se [AC AV].
*PRO-SET nastaví pro proces svařování
profesionálně určené hodnoty. Chcete-li funkci
PRO-SET použít, stiskněte tlačítko nabídky, aby se
zobrazil parametr, a upravte kodér, aby na displeji
blikla hodnota PRO-SET. PRO-SET jednou blikne a
zobrazí se profesionální nastavení parametru.
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
5‐5. Nabídka uživatelského nastavení: AC a DC TIG
1
2
3
Stisknutím a podržením tlačítka
nabídky přibližně na dvě sekundy
zobrazíte nabídky konfigurace
zařízení.
Stisknutím
tlačítka
nabídky
můžete
přepínat
nastavitelné parametry.
1
4
Tlačítko nabídky
2
3
4
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Otočením
kodéru
upravíte
nastavení vybraného parametru.
USER
Nabídku
zavřete tak, že
stisknete a podržíte tlačítko
nabídky, dokud se nezobrazí
Menu Off.
MENU
nebo
Výběr metody zapalování oblouku:
STRT
HF
TUNG
RMT
3/32
STD
247 222-A
[STRT] [HF]
Bezdotyková metoda zapalování (viz část 16‐1).
[STRT] [LIFT]
Dotyková metoda zapalování (viz část 16‐1).
Výběr průměru elektrody:
Každá velikost elektrody má přednastavené
počáteční parametry, které jsou pro daný průměr
specificky určeny, aby bylo zapalování optimální.
Rozsah je 0,5–3,2 mm.
Výběr režimu spuštění:
[RMT] [STD]
Obvykle se používá s dálkovým ručním nebo
nožním ovládáním. RMT STD vyžaduje při
svařování udržování kontaktu. Proud je možné
nastavit dálkovým potenciometrem nebo na
ovládacím panelu.
[RMT] [HOLD]
Je nutné použít dálkové ovládání. Operátor může
svařovat, aniž by musel držet přepínač. Svařování
se zahájí stisknutím a uvolněním přepínače. Zastaví
se dalším stisknutím a uvolněním přepínače. V
tomto režimu je dálkovým ovládáním řízen jen
výstupní stykač. Proud je nutné nastavit na
ovládacím panelu.
[OUT] [ON]
Výstup je aktivován. (pouze při dotykovém
zapalování)
!
Pokud je na displeji uvedeno [OUT] [ON],
jsou výstupní svorky neustále pod
proudem.
Není třeba použít dálkové ovládání ani přepínač.
Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem
nebo na ovládacím panelu. Aktivní výstup je
označen modrým indikátorem LED.
OM-270 536 Strana 31
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
5‐6. Nabídka uživatelského nastavení: AC a DC Stick
1
2
3
Stisknutím a podržením tlačítka
nabídky přibližně na dvě sekundy
zobrazíte nabídky konfigurace
zařízení.
Stisknutím
tlačítka
nabídky
můžete
přepínat
nastavitelné parametry.
1
4
Tlačítko nabídky
2
3
4
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Otočením
kodéru
upravíte
nastavení vybraného parametru.
USER
Nabídku
zavřete tak, že
stisknete a podržíte tlačítko
nabídky, dokud se nezobrazí
Menu Off.
MENU
nebo
HOTS
ON
Výběr metody zapalování oblouku:
OUT
ON
[HOTS OFF]
[HOTS] [ON]
Zajistí dodatečný proud při škrtnutí elektrodou, aby
se nepřilepila.
Pro zapalování se nepoužije žádný dodatečný
startovací proud.
Výběr režimu spuštění:
[RMT] [STD]
Obvykle se používá s dálkovým ručním nebo
nožním ovládáním. RMT STD vyžaduje při
svařování udržování kontaktu. Proud je možné
nastavit dálkovým potenciometrem nebo na
ovládacím panelu.
[OUT] [ON]
!
Pokud je na displeji uvedeno [OUT] [ON],
jsou výstupní svorky neustále pod
proudem.
Není třeba použít dálkové ovládání ani
přepínač. Proud je možné nastavit dálkovým
potenciometrem nebo na ovládacím panelu.
Aktivní výstup je označen modrým indikátorem
LED.
247 222-A
OM-270 536 Strana 32
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
ČÁST 6 – PROVOZ MODELU DYNASTY 210 DX
6‐1.
Ovládání modelu Dynasty 210 DX
4
1
3
5
2
6
227 220-C
Platí pro všechny přepínací ovladače
na předním panelu: stisknutím
přepínače zapnete světelnou indikaci a
funkci.
Zelený štítek označuje funkci TIG, šedý
funkci STICK.
1 Vypínač
Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení při
běžném provozu.
2 Ovladač kodéru
Pomocí ovladače kodéru ve spojení s
příslušným přepínačem funkce na předním
panelu změníte hodnotu dané funkce.
3 Port a indikátor paměťové karty
Tento port slouží k přidávání funkcí k
zařízení a aktualizaci softwaru. Pokud
zařízení přistupuje ke kartě, indikátor svítí.
4 Voltmetr
Zobrazuje
skutečnou
usměrněnou
průměrnou hodnotu napětí mezi výstupními
svorkami. Slouží také k zobrazování popisů
parametrů v nabídce.
5 Ampérmetr
Zobrazuje proud při svařování a
přednastavený proud při běhu naprázdno.
Slouží také k zobrazování možností výběru
parametrů v nabídce.
6
Ovladač proudu
Tento ovladač použijte spolu s kodérem k
nastavení průměrného svařovacího proudu
nebo maximálního proudu, pokud je aktivní
impulzový generátor.
OM-270 536 Strana 33
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
6‐2.
Nabídka ovládacího panelu
1
2
3
4
2
3
4
1
Tlačítko proudu
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Otočením
kodéru
upravíte
nastavení vybraného parametru.
Ovladač proudu
Ovládá výstupní proud při
svařování. Omezuje maximální
výstup dálkového zařízení pro
úpravu proudu.
150A
150A
247 220-C
Výběr polarity
Vyberte typ výstupu (AC nebo DC). Pokud vyberete DC, bude elektroda záporná (DCEN) v režimu
TIG a kladná (DCEP) v režimu STICK.
Výběr procesu
TIG HF Impulse – jedná se o bezdotykovou metodu zapalování pro svařování TIG AC a DC (viz část
16‐1).
TIG Lift-Arc – představuje dotykovou metodu zapalování pro svařování TIG AC a DC (viz část 16‐1).
Stick – vyberte režim AC nebo DC ručního obloukového svařování (SMAW).
Výběr režimu spuštění – další možnosti funkce spuštění naleznete v části 10‐4.
[RMT] [STD]
Obvykle se používá s dálkovým ručním nebo nožním ovládáním. RMT STD vyžaduje při svařování
udržování kontaktu. Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem nebo na ovládacím panelu.
[RMT] 2T [HOLD] (pouze TIG)
Je nutné použít dálkové ovládání. Operátor může svařovat, aniž by musel držet přepínač. Svařování
se zahájí stisknutím a uvolněním přepínače. Zastaví se dalším stisknutím a uvolněním přepínače.
V tomto režimu je dálkovým ovládáním řízen jen výstupní stykač. Proud je nutné nastavit na
ovládacím panelu. Viz část 10‐4.
[OUT] [ON]
Výstup je aktivován. (pouze proti přilepení a dotykové zapalování TIG)
!
Pokud je na displeji uvedeno [OUT] [ON], jsou výstupní svorky neustále pod proudem.
Není třeba použít dálkové ovládání ani přepínač. Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem
nebo na ovládacím panelu. Aktivní výstup je označen modrým indikátorem LED.
OM-270 536 Strana 34
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
*PRO-SET nastaví pro proces svařování profesionálně určené hodnoty.
PRO-SET jednou blikne a zobrazí se profesionální nastavení parametru.
PPS
PK T
100
40%
Ovládání impulzového generátoru
Impulzový generátor je k dispozici při použití
procesu TIG. Ovládání je možné upravovat během
svařování.
Redukuje vznikající teplo, aby se minimalizovaly
deformace a zvýšila rychlost. Rozsah je 0,1 až 500
(pulzy za sekundu).
Impulzový generátor zapnete přepínačem.
[PPS]* Pulzy za sekundu: Rozsah je 0,1–500.
[PK T]* Doba maximálního proudu: Rozsah je 5–95 %.
[BK A]* Doba pozaďového proudu: Rozsah je
5–95 % doby maximálního proudu.
Další
BK A
INTL
ISLP
25%
20A
OFF
informace o impulzovém generátoru
naleznete v části 16‐2 nebo na adrese
http:/www.millerwelds.com/resources/
improving-your-skills/.
Ovladač sekvenceru:
U opakovaných způsobů použití je možné
svařování naprogramovat na konkrétní proudy
a doby trvání. Sekvencer je k dispozici pouze
při použití procesu TIG. Není dostupný, pokud
je k zařízení připojeno dálkové ovládání s
proměnným proudem.
[INTL] Počáteční proud: Rozsah je min. až 210
ampérů.
[ISLP] Počáteční čas sklonu: Rozsah je OFF –
50,0T (sekundy).
[FSLP] Koncový čas sklonu: Rozsah je OFF –
50,0T (sekundy).
FSLP
OFF
FNL
10A
[FNL] Konečný proud: Rozsah je min. až 210
ampérů.
(Dobu svařování nastavíte podle části 10‐2 a
10‐3.)
Ovladač plynu/DIG
[PRE] Čas pro předběh dodávky plynu:
Určuje dobu, po kterou se přivádí plyn před
začátkem svařování.
Rozsah je OFF – 25T (sekundy).
PRE
0.2T
POST
AUTO
DIG
30%
[POST] Čas druhotného přítoku plynu:
Zvýšením nastavení se prodlouží doba, po
kterou se přivádí plyn po ukončení svařování.
Rozsah je OFF – 50T (sekundy). Možnost AUTO
vypočítá čas podle maximálního proudu každého
svařovacího cyklu. Minimální doba je 8 sekund.
AUTO = maximální proud/10.
[DIG]* Stabilizace svařovacího proudu:
Určuje velikost dodatečného proudu při nízkém
napětí (krátká délka oblouku). Stabilizuje oblouk
u různých konfigurací a elektrod. Rozsah je
OFF – 100 %. Pro elektrody 6010 a 7018 jsou
dostupné hodnoty PRO-SET.
Rozsah je 0–100 %.
Ovládání tvaru křivky AC
BAL
75%
FREQ
120H
[BAL] Ovládání rovnováhy (% EN) – pouze TIG:
Řídí čištění oxidů. Zvýšením nastavení se sníží
čištění oxidů. Rozsah je BALL, 50 až 99 %.
Režim STICK má pevnou hodnotu 50 %. BALL
nastaví rovnováhu na 30 %. Operátor tak může
na špičce elektrody vytvořit kuličku. Nastavení
není určeno pro běžný provoz při svařování. (Viz
tipy v části 5‐2.)
[FREQ] Frekvence AC (Hz):
Nastavuje šířku oblouku. Zvýšením nastavení se
zúží oblouk. Rozsah je 20 až 400 hertzů. (Viz tipy
v části 5‐2.)
OM-270 536 Strana 35
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
6‐3.
Nabídka uživatelského nastavení
1
2
3
4
5
3
4
1
5
Tlačítko proudu
Tlačítko plynu/DIG
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Uživatelské funkce zobrazíte tak,
že stisknete a podržíte ovladače
proudu (A) a plynu/DIG, dokud se
nezobrazí [USER] [MENU]. Mezi
funkcemi uživatelské nabídky
můžete přepínat stisknutím a
uvolněním ovladače plynu/DIG.
Otočením
kodéru
upravíte
nastavení vybraného parametru.
Uživatelskou nabídku zavřete tak,
že stisknete zároveň ovladače
proudu a plynu/DIG a potom je
uvolníte nebo vypnete napájení.
USER MENU
247 220-C
2
TUNG
RMT
ENEP
AC
HOTS
OM-270 536 Strana 36
3/32
2T
SAME
WAVE
ON
Výběr průměru elektrody
Každá velikost elektrody má přednastavené počáteční
parametry, které jsou pro daný průměr specificky
určeny, aby bylo zapalování optimální. Rozsah je
0,5–3,2 mm. Počáteční parametry nastavíte ručně
pomocí části 16‐3.
Funkce režimu spuštění výstupu
Funkce RMT můžete znovu nakonfigurovat podle části
10‐4.
Nezávislá regulace intenzity proudu (pouze modely CE)
[ENEP] [SAME] – toto je standardní režim řízení
nastavení AC proudu.
[ENEP] [INDP] – u svařování AC TIG může uživatel
nastavit intenzitu proudu EP nezávisle na intenzitě
proudu EN. Pokud je funkce zapnuta ([ON]), uživatel
může nastavit tvar křivky EP (sinusoidu, čtverec,
trojúhelník) nezávisle na EP (viz část 6‐4).
Výběr tvaru křivky AC:
Pomocí kodéru si můžete vybrat mezi pokročilou
obdélníkovou vlnou [ADVS], měkkou obdélníkovou
vlnou [SOFT], sinusovou vlnou [SINE] nebo
trojúhelníkovou vlnou [TRI]. Výchozí nastavení je Soft.
Způsob použití: Pokročilou obdélníkovou vlnu použijte,
když potřebujete lépe řídit směr se soustředěnějším
obloukem. Měkkou vlnu použijte, pokud chcete
dosáhnout jemnějšího oblouku s tekutější svarovou
lázní. Pomocí sinusové vlny můžete simulovat běžné
napájecí zdroje. Trojúhelníkovou vlnu použijte tehdy, kdy
potřebujete efekt maximálního proudu s menším
množstvím vznikajícího tepla k řešení deformací
tenkých materiálů.
Výběr režimu zapalování oblouku (STICK)
[HOTS] [ON]
Zajistí dodatečný proud při škrtnutí elektrodou, aby se
nepřilepila.
[HOTS] [OFF]
Pro zapalování se nepoužije žádný dodatečný startovací
proud.
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
6‐4. Rozšíření AC Independent Expansion
Rozšíření AC Independent Expansion je
dostupné u modelů DX s SD kartou rozšíření
a u modelů CE po zapnutí funkce
pomocí uživatelské nabídky (viz část 6‐3).
A. Nezávislá intenzita střídavého proudu
1
4
3
2
3
4
150 A
150 A
EN
EP
Ovládání tvaru křivky AC
Stisknutím přepínače vyberete požadovanou
funkci.
Ovládání kodéru (nastavení hodnoty)
Ampérmetr (zobrazení hodnoty)
Voltmetr (výběr parametru)
EN proud [EN] – tuto možnost použijte pouze u AC
TIG k výběru hodnoty proudu záporné elektrody.
2
EP proud [EP] – tuto možnost použijte pouze u AC
TIG k výběru hodnoty proudu kladné elektrody.
Při výběru možnosti EN nebo EP proudu se
5
rozsvítí LED rovnováhy a AC frekvence.
5
Ovladač proudu
Ovladač průměrného proudu: Při nastavení
hodnot EN a EP proudu, rovnováhy a frekvence
vznikne nastavení průměrného proudu. Operátor
může změnit hodnotu průměrného proudu a přitom
udržet stejný poměr EN proudu ku EP při stávající
rovnováze a frekvenci. Průměrnou hodnotu
změníte stisknutím přepínače proudu a otočením
kodéru. Měnící se průměrná hodnota se zobrazí na
ampérmetru. Příklad: Pokud je EN proud 150, EP
proud 100, rovnováha 75 % a frekvence 120, bude
průměrný proud 138 ampérů. Pokud stisknete
přepínač proudu a otočíte kodér, aby se zobrazila
hodnota 69 ampérů, bude EN proud 75 a EP proud
50. Rovnováha zůstane na 75 % a frekvence na
120 a poměr EN proudu ku EP proudu 1,5 : 1
zůstane zachován.
1
B. Nezávislý tvar křivky AC
3
1
5
4
Další informace o nabídce uživatelského
nastavení naleznete v části 6‐3. Možnost
[ACEN], [ACEP] nahrazuje možnost [AC].
1
2
3
USER
MENU
Ovladač proudu (A)
Ovladač plynu/DIG
Zobrazení parametru
Stisknutím přepínače plynu/DIG zobrazte
funkci [ACEN]. Stisknutím přepínače A můžete
přepnout mezi [ACEN] a [ACEP].
4
5
Zobrazení nastavení
Ovladač kodéru
Pomocí kodéru si můžete vybrat mezi
pokročilou obdélníkovou vlnou [ADVS],
měkkou obdélníkovou vlnou [SOFT],
sinusovou vlnou [SINE] nebo trojúhelníkovou
vlnou [TRI]. Výchozí nastavení je [SOFT].
ACEN
SOFT
ACEP
SOFT
2
OM-270 536 Strana 37
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
ČÁST 7 – PROVOZ MODELU MAXSTAR 210
7‐1. Ovládání modelu Maxstar 210
1
3
4
5
2
6
5
HF START
LIFT ARC
Hold for Setup
Schedule 1
Schedule 2
247 218-B
8
Platí pro všechny přepínací ovladače
na předním panelu: stisknutím
přepínače zapnete světelnou indikaci a
funkci.
3
4
Zelený štítek označuje funkci TIG, šedý
1
Voltmetr
funkci STICK.
Zobrazuje skutečnou hodnotu napětí mezi
výstupními svorkami. Slouží také k
zobrazování popisů parametrů v nabídce.
Vypínač
5
Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení při
běžném provozu.
2
Port a indikátor paměťové karty
Tento port slouží k přidávání funkcí k
zařízení a aktualizaci softwaru. Indikátor
během přístupu ke kartě svítí.
Ovladač pro úpravu proudu
Pomocí ovladače změníte přednastavenou
hodnotu proudu. Pokud používáte dálkové
ovládání, je přednastavená hodnota proudu
maximální dostupnou výstupní hodnotou
proudu. Tento ovladač také funguje jako
ovladač pro změnu parametrů v režimu
nabídky (viz části 7‐2 až 7‐5).
OM-270 536 Strana 38
Ampérmetr
Zobrazuje proud při svařování a
přednastavený proud při běhu naprázdno.
Slouží také k zobrazování možností výběru
parametrů v nabídce.
6 Tlačítko nabídky
Stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat
dostupné parametry u vybraného procesu.
Podržením tlačítka u požadovaného
parametru aktivujete režim nastavení (viz
části 7‐2 až 7‐5).
7 Indikátor výstupu
Modrý indikátor se rozsvítí, pokud je aktivní
výstup.
8 Ovladač pro výběr procesu
Umožňuje výběr jednoho z následujících
procesů:
• DC TIG HF – používá se pro svařování
měkké a nerezové oceli. Oblouk se
zapaluje bezdotykově.
• DC TIG Lift – používá se v případě, že HF
může být rušeno okolním vybavením.
• DC Stick (2 polohy) – používá se pro
svařování oceli.
Díky možnostem dvou plánů si uživatel
může nastavit dvě sady parametrů a
vždy jednu z nich vybrat.
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
7‐2. Nabídka ovládacího panelu: DC TIG HF a Lift-Arc
1
Tlačítko nabídky
Stisknutím tlačítka nabídky můžete
přepínat nastavitelné parametry.
2
3
4
1
2
3
4
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Otočením
kodéru
upravíte
nastavení vybraného parametru.
15
sekund
potom,
co
přestanete kodér používat, se
parametr automaticky vrátí na
nastavení proudu.
110A
nebo
HF START
LIFT ARC
Hold for Setup
Schedule 1
Schedule 2
Ovladač proudu:
110A
PPS
OFF
POST
AUTO
Ovládá výstupní proud při svařování. Omezuje
maximální výstup dálkového zařízení pro úpravu
proudu.
[PPS]* Ovládání impulzů:
Redukuje vznikající teplo, aby se minimalizovaly
deformace a zvýšila rychlost. Nastavujte PPS (pulzy za
sekundu). Rozsah je OFF – 250 PPS. Pozaďový proud
a dobu maximálního proudu nelze upravit. Pozaďový
proud odpovídá 25 % maximálního proudu. Doba
maximálního proudu je 40 %.
[POST] Ovládání druhotného přítoku plynu:
Určuje dobu, po kterou se přivádí plyn po ukončení
svařování. Rozsah je AUTO, OFF – 50T (sekundy).
Možnost AUTO vypočítá čas podle maximálního
proudu každého svařovacího cyklu. Minimální doba je
8 sekund. AUTO = maximální proud/10.
*PRO-SET nastaví pro proces svařování
profesionálně určené hodnoty. Chcete-li funkci
PRO-SET použít, stiskněte tlačítko nabídky, aby se
zobrazil parametr, a upravte kodér, aby na displeji
blikla hodnota PRO-SET. PRO-SET jednou blikne a
zobrazí se profesionální nastavení parametru.
247 218-B
OM-270 536 Strana 39
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
7‐3. Nabídka ovládacího panelu: DC Stick
1
Tlačítko nabídky
Stisknutím tlačítka nabídky můžete
přepínat nastavitelné parametry.
2
3
4
1
2
3
4
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Otočením
kodéru
upravíte
nastavení vybraného parametru.
15
sekund
potom,
co
přestanete kodér používat, se
parametr automaticky vrátí na
nastavení proudu.
110A
HF START
LIFT ARC
Hold for Setup
Schedule 1
Schedule 2
nebo
Ovladač proudu:
110A
DIG
30%
Ovládá výstupní proud při svařování. Omezuje
maximální výstup dálkového zařízení pro úpravu
proudu.
[DIG]* Stabilizace svařovacího proudu:
Určuje velikost dodatečného proudu při nízkém
napětí (krátká délka oblouku). Stabilizuje oblouk u
různých konfigurací a elektrod. Rozsah je OFF –
100 %. Pro elektrody 6010 a 7018 jsou dostupné
hodnoty PRO-SET.
*PRO-SET nastaví pro proces svařování
profesionálně určené hodnoty. Chcete-li funkci
PRO-SET použít, stiskněte tlačítko nabídky, aby se
zobrazil parametr, a upravte kodér, aby na displeji
blikla hodnota PRO-SET. PRO-SET jednou blikne a
zobrazí se profesionální nastavení parametru.
247 218-B
OM-270 536 Strana 40
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
7‐4. Nabídka uživatelského nastavení: DC TIG a Lift-Arc
1
2
3
Stisknutím a podržením tlačítka
nabídky přibližně na dvě sekundy
zobrazíte nabídky konfigurace
zařízení.
Stisknutím
tlačítka
nabídky
můžete
přepínat
nastavitelné parametry.
1
4
Tlačítko nabídky
2
3
4
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Otočením
kodéru
upravíte
nastavení vybraného parametru.
USER
Nabídku
zavřete tak, že
stisknete a podržíte tlačítko
nabídky, dokud se nezobrazí
Menu Off.
MENU
nebo
HF START
LIFT ARC
Hold for Setup
Schedule 1
Schedule 2
Výběr průměru elektrody:
TUNG
3/32
RMT
STD
Každá velikost elektrody má přednastavené
počáteční parametry, které jsou pro daný průměr
specificky určeny, aby bylo zapalování optimální.
Rozsah je 0,5–3,2 mm. Počáteční parametry
nastavíte ručně pomocí části 16‐3.
Výběr režimu spuštění – další možnosti funkce
spuštění naleznete v části 10‐4.
[RMT] [STD]
Obvykle se používá s dálkovým ručním nebo
nožním ovládáním. RMT STD vyžaduje při
svařování udržování kontaktu. Proud je možné
nastavit dálkovým potenciometrem nebo na
ovládacím panelu.
[RMT] [HOLD]
Je nutné použít dálkové ovládání. Operátor může
svařovat, aniž by musel držet přepínač. Svařování
se zahájí stisknutím a uvolněním přepínače.
Zastaví se dalším stisknutím a uvolněním
přepínače. V tomto režimu je dálkovým ovládáním
řízen jen výstupní stykač. Proud je nutné nastavit
na ovládacím panelu. Viz část 10‐4.
[OUT] [ON]
Výstup je aktivován. (pouze při dotykovém
zapalování)
!
Pokud je na displeji uvedeno [OUT] [ON],
jsou výstupní svorky neustále pod
proudem.
Není třeba použít dálkové ovládání ani přepínač.
Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem
nebo na ovládacím panelu. Aktivní výstup je
označen
modrým
indikátorem
LED.
U
vysokofrekvenčního zapalování to neplatí.
247 218-B
OM-270 536 Strana 41
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
7‐5. Nabídka uživatelského nastavení: DC Stick
1
2
3
Stisknutím a podržením tlačítka
nabídky přibližně na dvě sekundy
zobrazíte nabídky konfigurace
zařízení.
Stisknutím
tlačítka
nabídky
můžete
přepínat
nastavitelné parametry.
1
4
Tlačítko nabídky
2
3
4
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Otočením
kodéru
upravíte
nastavení vybraného parametru.
USER
Nabídku
zavřete tak, že
stisknete a podržíte tlačítko
nabídky, dokud se nezobrazí
Menu Off.
MENU
HF START
LIFT ARC
Hold for Setup
Schedule 1
Schedule 2
nebo
HOTS
OUT
ON
Výběr režimu zapalování oblouku:
ON
[HOTS] [OFF]
[HOTS] [ON]
Zajistí dodatečný proud při škrtnutí elektrodou, aby se
nepřilepila.
Pro zapalování se nepoužije žádný dodatečný
startovací proud.
Výběr režimu spuštění:
[RMT] [STD]
Obvykle se používá s dálkovým ručním nebo
nožním ovládáním. RMT STD vyžaduje při
svařování udržování kontaktu. Proud je možné
nastavit dálkovým potenciometrem nebo na
ovládacím panelu.
[OUT] [ON]
!
Pokud je na displeji uvedeno [OUT] [ON],
jsou výstupní svorky neustále pod
proudem.
Není třeba použít dálkové ovládání ani přepínač.
Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem
nebo na ovládacím panelu. Aktivní výstup je
označen modrým indikátorem LED.
247 218-B
OM-270 536 Strana 42
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
ČÁST 8 – PROVOZ MODELU MAXSTAR 210 STR
8‐1. Ovládání modelu Maxstar 210 STR
1
3
4
5
2
6
5
271 723-A
8
Platí pro všechny přepínací ovladače
3
Zelený štítek označuje funkci TIG, šedý
4
na předním panelu: stisknutím
přepínače zapnete světelnou indikaci a
funkci.
funkci STICK.
1
Vypínač
Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení při
běžném provozu.
2
Ovladač pro úpravu proudu
Pomocí ovladače změníte přednastavenou
hodnotu proudu. Pokud používáte dálkové
ovládání, je přednastavená hodnota proudu
maximální dostupnou výstupní hodnotou
proudu. Tento ovladač také funguje jako
ovladač pro změnu parametrů v režimu
nabídky (viz části 7‐2 až 7‐5).
Port a indikátor paměťové karty
Tento port slouží k přidávání funkcí k
zařízení a aktualizaci softwaru. Indikátor
během přístupu ke kartě svítí.
Voltmetr
Zobrazuje skutečnou hodnotu napětí mezi
výstupními svorkami. Slouží také k
zobrazování popisů parametrů v nabídce.
5
Ampérmetr
Zobrazuje proud při svařování a
přednastavený proud při běhu naprázdno.
Slouží také k zobrazování možností výběru
parametrů v nabídce.
6 Tlačítko nabídky
Stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat
dostupné parametry u vybraného procesu.
Podržením tlačítka u požadovaného
parametru aktivujete režim nastavení (viz
části 7‐2 až 7‐5).
7 Indikátor výstupu
Modrý indikátor se rozsvítí, pokud je aktivní
výstup.
8 Ovladač pro výběr procesu
Umožňuje výběr jednoho z následujících
procesů:
• DC TIG Lift (2 polohy) – používá se pro
svařování měkké a nerezové oceli.
• DC Stick (2 polohy) – používá se pro
svařování oceli.
Díky možnostem dvou plánů si uživatel
může nastavit dvě sady parametrů a
vždy jednu z nich vybrat.
OM-270 536 Strana 43
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
8‐2. Nabídka ovládacího panelu: DC TIG Lift-Arc
1
Tlačítko nabídky
Stisknutím tlačítka nabídky můžete
přepínat nastavitelné parametry.
2
3
4
1
2
3
4
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Otočením
kodéru
upravíte
nastavení vybraného parametru.
15
sekund
potom,
co
přestanete kodér používat, se
parametr automaticky vrátí na
nastavení proudu.
150A
NOT
VALD
Modely STR nemají žádnou nabídku DC TIG Lift-Arc. Při
stisknutí tlačítka nabídky se zobrazí [NOT] [VALD].
271 723-A
OM-270 536 Strana 44
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
8‐3. Nabídka ovládacího panelu: DC Stick
1
Tlačítko nabídky
Stisknutím tlačítka nabídky můžete
přepínat nastavitelné parametry.
2
3
4
1
2
3
4
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Otočením
kodéru
upravíte
nastavení vybraného parametru.
15
sekund
potom,
co
přestanete kodér používat, se
parametr automaticky vrátí na
nastavení proudu.
110A
nebo
Ovladač proudu:
110A
DIG
30%
Ovládá výstupní proud při svařování. Omezuje
maximální výstup dálkového zařízení pro úpravu
proudu.
[DIG]* Stabilizace svařovacího proudu:
Určuje velikost dodatečného proudu při nízkém
napětí (krátká délka oblouku). Stabilizuje oblouk u
různých konfigurací a elektrod. Rozsah je OFF –
100 %. Pro elektrody 6010 a 7018 jsou dostupné
hodnoty PRO-SET.
*PRO-SET nastaví pro proces svařování
profesionálně určené hodnoty. Chcete-li funkci
PRO-SET použít, stiskněte tlačítko nabídky, aby se
zobrazil parametr, a upravte kodér, aby na displeji
blikla hodnota PRO-SET. PRO-SET jednou blikne a
zobrazí se profesionální nastavení parametru.
271 723-A
OM-270 536 Strana 45
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
8‐4. Nabídka uživatelského nastavení: DC TIG Lift-Arc a DC Stick
1
2
3
Stisknutím a podržením tlačítka
nabídky přibližně na dvě sekundy
zobrazíte nabídky konfigurace
zařízení.
Stisknutím
tlačítka
nabídky
můžete
přepínat
nastavitelné parametry.
1
4
Tlačítko nabídky
2
3
4
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Otočením
kodéru
upravíte
nastavení vybraného parametru.
USER
OUT
Nabídku
zavřete tak, že
stisknete a podržíte tlačítko
nabídky, dokud se nezobrazí
Menu Off.
MENU
ON
Výběr režimu spuštění
[RMT] [STD]
Obvykle se používá s dálkovým ručním nebo
nožním ovládáním. RMT STD vyžaduje při
svařování udržování kontaktu. Proud je možné
nastavit dálkovým potenciometrem nebo na
ovládacím panelu.
[OUT] [ON]
Výstup je aktivován.
!
Pokud je na displeji uvedeno [OUT] [ON],
jsou výstupní svorky neustále pod
proudem.
Není třeba použít dálkové ovládání ani přepínač.
Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem
nebo na ovládacím panelu. Aktivní výstup je
označen modrým indikátorem LED.
271 723-A
OM-270 536 Strana 46
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
ČÁST 9 – PROVOZ MODELU MAXSTAR 210 DX
9‐1.
Ovládání modelu Maxstar 210 DX
4
1
3
5
2
6
227 220-C
Platí pro všechny přepínací ovladače
na předním panelu: stisknutím
přepínače zapnete světelnou indikaci a
funkci.
2
3
Zelený štítek označuje funkci TIG, šedý
1
Ovladač kodéru
Pomocí ovladače kodéru ve spojení s
příslušným přepínačem funkce na předním
panelu změníte hodnotu dané funkce.
Port a indikátor paměťové karty
funkci STICK.
Tento port slouží k přidávání funkcí k
zařízení a aktualizaci softwaru. Pokud
zařízení přistupuje ke kartě, indikátor svítí.
Vypínač
4
Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení při
běžném provozu.
Voltmetr
Zobrazuje skutečnou hodnotu napětí mezi
výstupními svorkami. Slouží také k
zobrazování popisů parametrů v nabídce.
5
Ampérmetr
Zobrazuje proud při svařování a
přednastavený proud při běhu naprázdno.
Slouží také k zobrazování možností výběru
parametrů v nabídce.
6
Ovladač proudu
Tento ovladač použijte spolu s kodérem k
nastavení svařovacího proudu nebo
maximálního proudu, pokud je aktivní
impulzový generátor.
OM-270 536 Strana 47
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
9‐2.
Nabídka ovládacího panelu
1
2
3
4
2
3
4
1
Tlačítko proudu
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Otočením
kodéru
upravíte
nastavení vybraného parametru.
Ovladač
proudu
nastavuje
výstupní svařovací proud a
omezuje
maximální
výstup
dálkového ovládání proudu.
150A
150A
247 220-C
Výběr procesu:
TIG HF Impulse – jedná se o bezdotykovou metodu zapalování pro svařování TIG (viz část
16‐1).
TIG Lift-Arc – představuje dotykovou metodu zapalování pro svařování TIG (viz část 16‐1).
Stick – vyberte pro režim DC ručního obloukového svařování (SMAW). Polarita elektrody
bude určena zapojením svařovacích kabelů.
Výběr režimu spuštění: Další možnosti funkce spuštění naleznete v části 10‐4.
[RMT] [STD]
Obvykle se používá s dálkovým ručním nebo nožním ovládáním. RMT STD vyžaduje při
svařování udržování kontaktu. Proud je možné nastavit dálkovým potenciometrem nebo na
ovládacím panelu.
[RMT] 2T [HOLD] (pouze TIG)
Je nutné použít dálkové ovládání. Operátor může svařovat, aniž by musel držet přepínač.
Svařování se zahájí stisknutím a uvolněním přepínače. Zastaví se dalším stisknutím a
uvolněním přepínače. V tomto režimu je dálkovým ovládáním řízen jen výstupní stykač.
Proud je nutné nastavit na ovládacím panelu. Viz část 10‐4.
[OUT] [ON]
Výstup je aktivován. (pouze proti přilepení a dotykové zapalování TIG)
!
Pokud je na displeji uvedeno [OUT] [ON], jsou výstupní svorky neustále pod
proudem.
Není třeba použít dálkové ovládání ani přepínač. Proud je možné nastavit dálkovým
potenciometrem nebo na ovládacím panelu. Aktivní výstup je označen modrým indikátorem
LED.
OM-270 536 Strana 48
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
*PRO-SET nastaví pro proces svařování profesionálně určené hodnoty. PRO-SET jednou blikne a
zobrazí se profesionální nastavení parametru.
PPS
PK T
100
40%
Ovládání impulzového generátoru
Impulzový generátor je k dispozici při použití
procesu TIG. Ovládání je možné upravovat
během svařování.
Redukuje vznikající teplo, aby se minimalizovaly
deformace a zvýšila rychlost. Rozsah je 0,1 až
500 (pulzy za sekundu).
Impulzový generátor zapnete přepínačem.
[PPS]* Pulzy za sekundu: Rozsah je 0,1–500.
BK A
25%
[PK T]* Doba maximálního proudu: Rozsah je 5
až 95 %.
[BK A]* Doba pozaďového proudu: Rozsah je
5–95 % doby maximálního proudu.
Další informace o impulzovém generátoru
INTL
ISLP
FSLP
FNL
20A
OFF
OFF
10A
naleznete v části 16‐2 nebo na adrese
http:/www.millerwelds.com/resources/impr
oving-your-skills/.
Ovladač sekvenceru:
U opakovaných způsobů použití je možné
svařování naprogramovat na konkrétní proudy a
doby trvání. Sekvencer je k dispozici pouze při
použití procesu TIG. Není dostupný, pokud je k
zařízení připojeno dálkové ovládání s
proměnným proudem.
[INTL] Počáteční proud: Rozsah je min. až 210
ampérů.
[ISLP] Počáteční čas sklonu: Rozsah je OFF –
25T (sekundy).
[FSLP] Koncový čas sklonu: Rozsah je OFF –
25T (sekundy).
[FNL] Konečný proud: Rozsah je min. až 210
ampérů.
(Dobu svařování nastavíte podle části 10‐2 a
10‐3.)
PRE
0.2T
POST
AUTO
DIG
30%
Ovladač plynu/DIG
[PRE] Čas pro předběh dodávky plynu:
Určuje dobu, po kterou se přivádí plyn před
začátkem svařování.
Rozsah je OFF – 50T (sekundy).
[POST] Čas druhotného přítoku plynu:
Zvýšením nastavení se prodlouží doba, po
kterou se přivádí plyn po ukončení svařování.
Rozsah je OFF – 50T (sekundy). Možnost AUTO
vypočítá čas podle maximálního proudu
každého svařovacího cyklu. Minimální doba je 8
sekund. AUTO = maximální proud/10.
[DIG]* Stabilizace svařovacího proudu:
Určuje velikost dodatečného proudu při nízkém
napětí (krátká délka oblouku). Stabilizuje oblouk
u různých konfigurací a elektrod. Rozsah je OFF
– 100 %. Pro elektrody 6010 a 7018 jsou
dostupné hodnoty PRO-SET.
OM-270 536 Strana 49
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
9‐3.
Nabídka uživatelského nastavení
1
2
3
4
5
3
4
1
5
Tlačítko proudu
Tlačítko plynu/DIG
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Uživatelské funkce zobrazíte tak,
že stisknete a podržíte ovladače
proudu (A) a plynu/DIG, dokud se
nezobrazí [USER] [MENU]. Mezi
funkcemi uživatelské nabídky
můžete přepínat stisknutím a
uvolněním ovladače plynu/DIG.
Otočením
kodéru
upravíte
nastavení vybraného parametru.
15
sekund
potom,
co
přestanete kodér používat, se
parametr automaticky vrátí na
nastavení proudu.
USER MENU
Uživatelskou nabídku zavřete tak,
že stisknete zároveň ovladače
proudu a plynu/DIG a potom je
uvolníte nebo vypnete napájení.
2
247 220-C
TUNG
RMT
HOTS
3/32
2T
Výběr průměru elektrody:
Každá velikost elektrody má přednastavené počáteční
parametry, které jsou pro daný průměr specificky určeny, aby
bylo zapalování optimální. Rozsah je 0,5–3,2 mm. Počáteční
parametry nastavíte ručně pomocí části 16‐3.
Funkce režimu spuštění výstupu:
Funkce RMT můžete znovu nakonfigurovat podle části 10‐4.
ON
Výběr režimu zapalování oblouku:
[HOTS] [ON]
Zajistí dodatečný proud při škrtnutí elektrodou, aby se
nepřilepila.
[HOTS] [OFF]
Pro zapalování se nepoužije žádný dodatečný startovací proud.
OM-270 536 Strana 50
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
ČÁST 10 – POKROČILÉ FUNKCE NABÍDKY
10‐1. Technická nabídka pro modely Dynasty/Maxstar 210
1
2
3
4
1
2
3
4
TECH
MENU
Tlačítko nabídky
Stisknutím a podržením tlačítka
nabídky přibližně na čtyři sekundy
přejdete přes uživatelskou nabídku
k technické nabídce. Stisknutím
tlačítka nabídky můžete přepínat
nastavitelné parametry.
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Otočením
kodéru
upravíte
nastavení vybraného parametru.
Na obrázku je model Dynasty
210, nabídky Maxstar jsou
stejné. Pořadí položek v
nabídce se může lišit.
Nabídku zavřete tak, že stisknete a
podržíte tlačítko nabídky přibližně
po jednu sekundu nebo vypnete
napájení.
Nastavení v technické nabídce
je globální, týká se tedy celého
procesu nebo jeho části.
ARC
ERR
SLEP
STUC
OCV
COOL
SOFT
T/CY
LOG
OFF
OFF
NORM
AUTO
RSET
WARE
SERL
NUM
MACH
[ARC] [T/CY] Časovač oblouku: Měří dobu funkčního oblouku v
hodinách, minutách a cyklech. Hodnoty si můžete prohlédnout
otočením kodéru. Reset provedete tak, že otočíte kodér, aby se
zobrazilo [RESET] [YES]. Stiskněte tlačítko nabídky, aby se
zobrazilo [RESET] [Done]. Zobrazení se změní na [000] [000].
[ERR] [LOG] Chybový protokol: Zobrazí posledních osm
zaznamenaných chyb. U každé události může být uvedeno více
chybových kódů. Viz část 11‐3.
[SLEP] Časovač režimu spánku: Vypne napájení, jakmile zařízení
překročí naprogramovanou dobu běhu naprázdno. Napájení znovu
zapnete pomocí vypínače. Čas můžete nastavit nebo změnit
otočením kodéru na požadovanou hodnotu. Rozsah časovače: 1, 5,
10, 20, 30, 45 minut nebo jedna hodina
[STUC] Přichycená elektroda: Detekuje přichycenou elektrodu k
obrobku. Vypne svařování, aby ji bylo možné lépe oddělit. Funkci
zapnete otočením kodéru. Nedoporučuje se u uhlíkového oblouku
nebo elektrod s velkým průměrem.
[OCV] Napětí naprázdno: Umožňuje výběr mezi normálním
(NORM) a nízkým napětím naprázdno. Nízké napětí sníží napětí
naprázdno na 8 až 12 voltů. Možnost vyberete otočením kodéru.
[COOL] Napájení chlazení (volitelné): Je možné vybrat [OFF]
nebo [AUTO]. [OFF] vypne napájení zásuvky. [AUTO] zapne
napájení zásuvky během aktivního procesu TIG.
[MACH] [RESET] Reset zařízení: Resetuje všechny hodnoty v
zařízení na výchozí. Reset provedete tak, že otočíte kodér, aby se
zobrazilo [RESET] [YES]. Potom stiskněte tlačítko nabídky. Po
dokončení resetu a obnovení výchozích nastavení se zobrazí
[RESET] [DONE].
[SOFT] [WARE] Číslo softwaru: Zobrazí se číslo a revize
softwaru.
[SERL] [NUM] Sériové číslo: Pokud zobrazené sériové číslo
neodpovídá sériovému číslu zařízení, přečtěte si část 11‐3.
OM-270 536 Strana 51
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
10‐2. Technická nabídka pro modely Dynasty/Maxstar 210 DX
1
2
3
4
5
1
Stisknutím a podržením tlačítka
proudu a plynu/DIG přibližně na
dvě sekundy přejdete přes
uživatelskou nabídku k technické
nabídce.
Stisknutím
tlačítka
plynu/DIG
můžete
přepínat
nastavitelné parametry.
3
4
5
TECH MENU
Tlačítko proudu
Tlačítko plynu/DIG
Zobrazení parametru
Zobrazení nastavení
Kodér
Otočením
kodéru
upravíte
nastavení vybraného parametru.
Na obrázku je model Dynasty
210DX. Nabídky Maxstar jsou
stejné. Pořadí položek v
nabídce se může lišit.
Technickou nabídku zavřete tak,
že stisknete zároveň ovladače
proudu a plynu/DIG.
2
ARC
T/CY
COOL
ERR
LOG
LOCK
AUTO
OFF
SLEP
STUC
OFF
OFF
EXPC
OFF
OCV
NORM
RSET
WELD
MACH
SOFT
TMRS
WARE
SERL
NUM
OFF
247 220-A
OM-270 536 Strana 52
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
[ARC] [T/CY] Časovač oblouku: Měří dobu funkčního oblouku v hodinách, minutách a cyklech. Různé prvky si můžete prohlédnout
otočením kodéru. Reset provedete tak, že otočíte kodér, aby se zobrazilo [RESET] [YES]. Stiskněte tlačítko nabídky, aby se zobrazilo
[RESET] [Done]. Zobrazení se změní na [000] [000].
[ERR] [LOG] Chybový protokol: Zobrazí posledních osm zaznamenaných chyb. U každé události může být uvedeno více chybových kódů.
Viz část 11‐3.
[SLEP] Časovač režimu spánku: Vypne napájení, jakmile zařízení překročí naprogramovanou dobu běhu naprázdno. Napájení znovu
zapnete pomocí vypínače. Čas můžete nastavit nebo změnit otočením kodéru na požadovanou hodnotu. Rozsah časovače: 1, 5, 10, 20,
30, 45 minut nebo jedna hodina
[STUC] Přichycená elektroda: Detekuje přichycenou elektrodu k obrobku. Vypne svařování, aby ji bylo možné lépe oddělit. Funkci zapnete
otočením kodéru. Nedoporučuje se u uhlíkového oblouku nebo elektrod s velkým průměrem.
[OCV] Napětí naprázdno: Umožňuje výběr mezi normálním (NORM) a nízkým napětím naprázdno. Nízké napětí sníží napětí naprázdno na 8
až 12 voltů. Možnost vyberete otočením kodéru.
[WELD] [TMRS] Časovače svařování: [ON] zapne a [OFF] vypne funkci. Informace o nastavení časovačů naleznete v části 10‐3.
Časovače svařování fungují s funkcí sekvenceru nebo bez.
[COOL] Pomocné napájení chlazení (volitelné): Je možné vybrat [OFF] nebo [AUTO]. [OFF] vypne napájení zásuvky. [AUTO] zapne
napájení zásuvky během aktivního procesu TIG.
[LOCK]: Omezí možnosti nastavení zařízení uživatelem. Pokyny k provozu naleznete v části 10‐5.
[EXPC] Příkazy pro řízení externích pulzů: Funkci zapněte v případě, že chcete ovládat zařízení z externího zdroje. Když je zapnutá,
odpovídá řídicí napětí 0–10 voltů DC vypnutí až 210 ampérům.
[MACH] [RESET] Reset zařízení: Resetuje všechny hodnoty v zařízení na výchozí. Reset provedete tak, že otočíte kodér, aby se
zobrazilo [RESET] [YES]. Potom stiskněte tlačítko proudu. Po dokončení resetu a obnovení výchozích nastavení se zobrazí [RESET]
[DONE].
[SOFT] [WARE] Číslo softwaru: Zobrazí se číslo a revize softwaru.
[SERL] [NUM] Sériové číslo: Pokud zobrazené sériové číslo neodpovídá sériovému číslu zařízení, přečtěte si část 11‐3.
OM-270 536 Strana 53
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
10‐3. Sekvencer a časovač svařování u modelu DX
INTL
20A
INTL
OFF
Ovladač sekvenceru
časovačem svařování
se
zapnutým
Tato funkce je dostupná při použití procesu
TIG, ale je vypnutá, pokud je v režimu RMT
STD připojeno dálkové nožní nebo ruční
ovládání. Pokud je aktivní, řídí sekvencer
následující parametry svařovacího cyklu:
Počáteční proud
Rozsah je 2–210 ampérů AC, 1–210 ampérů
DC.
ISLP
FSLP
OFF
Počáteční čas*
Rozsah je OFF – 25,0T (sekundy).
Počáteční čas sklonu
OFF
Rozsah je OFF – 50,0T (sekundy).
Konečný čas sklonu
Rozsah je OFF – 50,0T (sekundy).
Konečný proud
FNL
10A
Rozsah je 2–210 ampérů AC, 1–210 ampérů
DC.
Konečný čas*
Rozsah je OFF – 25,0T (sekundy).
FNL
WELD
OM-270 536 Strana 54
OFF
OFF
Když je ke zdroji napájení připojen dálkový
přepínač, můžete pomocí něj řídit svařovací
cyklus. Proud je řízen svařovacím napájecím
zdrojem.
*aktivované funkce se zapnutým časovačem
svařování (viz část 10‐2).
Časovač svařování
Se zapnutým časovačem svařování stiskněte
tlačítko proudu (A) a nastavte čas svařování
otočením kodéru. Rozsah je OFF nebo 0,1–99,9
a 100–999 (sekundy; viz část 10‐2).
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
10‐4. Funkce pro řízení a přepínání výstupu u modelů DX
A. Dálkový (standardní) provoz, 2T a 4TE provoz s přepínáním hořáku
Proud (A)
Hlavní proud
Počáteční sklon
Konečný sklon
Počáteční proud
Čas
Konečný proud
Druhotný přítok
plynu
Předběh
dodávky
plynu
Standard
St. a dr.
U
Nožní nebo ruční
dálkové ovládání
U
Držený spínač
St. a dr. = stiskněte a držte spínač
U = uvolněte spínač
Když je ke svařovacímu napájecímu zdroji připojeno nožní nebo ruční dálkové ovládání, bude řídit
počáteční a koncový proud a sklon místo napájecího zdroje.
Dálkové 2T
St. a uv.
St. a uv.
St. a uv. = stiskněte a uvolněte spínač
Pokud podržíte
spínač hořáku déle než 3 sekundy, provoz se vrátí do režimu RMT STD (dálkový
standardní).
Dálkový 4TE
St./uv.
St./uv.
St./uv.
*St./uv.
St./uv.
St./uv. = spouštěč stisknout a uvolnit;
*Při stisknutí a uvolnění během závěrečného poklesu svařovacího proudu dojde k přerušení oblouku a přechodu do
fáze dofuku
Při prvním stisknutí a uvolnění spínače hořáku cyklus přepínání skončí, pokud spínač podržíte déle než 3 sekundy.
Když je ke zdroji napájení připojen dálkový přepínač, můžete pomocí něj řídit svařovací cyklus. Proud je řízen
svařovacím napájecím zdrojem.
Způsob použití:
Pokud potřebujete funkce dálkového řízení proudu, ale k dispozici je pouze dálkové vypnutí/zapnutí, použijte metodu
chvilkového sepnutí 4T.
OM-270 536 Strana 55
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
B.
Specifická metoda sepnutí 3T
Proud (A)
Provoz dálkového spínače
*
*
*
*
*
*
A
Předběh
dodávky
plynu
*
B
Počáteční proud/sklon
C
Hlavní proud
D
Konečný sklon/proud
E
Druhotný
přítok
plynu
* Oblouk lze kdykoliv zrušit stisknutím a uvolněním počátečního i koncového spínače nebo zvednutím hořáku.
1 Specifický způsob sepnutí 3T
Novou konfiguraci pro 3T je nutné určit
pomocí sekvenceru.
3T vyžaduje určitý typ dálkového ovládání
se dvěma nezávislými přepínači pro
chvilkový kontakt. Jeden bude označen
jako počáteční spínač a musí být zapojen
mezi kolíky zásuvky dálkového ovládání A a
B. Druhý se označí jako koncový spínač a
musí být zapojen mezi kolíky zásuvky
dálkového ovládání D a E.
2 Ovladač kodéru
Možnost 3T vyberete otočením kodéru.
Definice:
Velikost počátečního sklonu označuje
míru změny proudu určenou počátečním
proudem, časem počátečního sklonu a
hlavním proudem.
Velikost konečného sklonu označuje míru
změny proudu určenou hlavním proudem,
časem konečného sklonu a konečným
proudem.
OM-270 536 Strana 56
Provoz:
A. Stisknutím a uvolněním počátečního
spínače během 3/4 sekundy spusťte
proud ochranného plynu. Chcete-li
sekvenci předběhu toku plynu zastavit,
než celá proběhne (25 sekund), stiskněte
a uvolněte koncový spínač. Časovač
předběhu se resetuje a celou sekvenci
bude možné spustit znovu.
Pokud před vypršením času předběhu
nebude znovu použit počáteční spínač,
proudění plynu se zastaví, časovač se
resetuje a k novému spuštění svařovací
sekvence bude nutné stisknout a uvolnit
počáteční spínač.
B. Stisknutím počátečního spínače zapálíte
oblouk při počátečním proudu. Podržením
spínače zvýšíte proud podle velikosti
počátečního sklonu (uvolněním použijete
ke svařování příslušný proud).
C. Po dosažení úrovně hlavního proudu lze
počáteční spínač uvolnit.
D. Podržením koncového spínače snížíte
proud podle velikosti konečného sklonu
(uvolněním použijete ke svařování
příslušný proud).
E. Po dosažení konečného proudu oblouk
zhasne a po dobu nastavenou u
druhotného přítoku plynu bude přiváděn
ochranný plyn.
Způsob použití:
Díky dvěma dálkovým spínačům místo
potenciometrů může operátor u 3T bez
omezení zvětšovat, zmenšovat nebo
udržovat proud v rozsahu určeném
počátečním, hlavním a konečným proudem.
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
C. Specifický způsob sepnutí 4T, 4Tm a 4TL
Použití chvilkového sepnutí 4T a
4Tm:
Pokud
potřebujete
funkce
dálkového řízení proudu, ale k
dispozici je pouze dálkové
vypnutí/zapnutí, použijte metodu
chvilkového sepnutí 4T a 4Tm
(upraveno).
Metoda chvilkového sepnutí 4T a 4Tm
Proud (A)
Metoda 4T* umožňuje operátorovi
přepínat mezi svařovacím a
konečným proudem.
Hlavní proud
Když
Počáteční sklon
Konečný sklon
Počáteční proud
Předběh
dodávky
plynu
Konečný proud
Druhotný
přítok plynu
je ke zdroji napájení
připojen dálkový přepínač,
můžete pomocí něj řídit
svařovací cyklus. Proud je
řízen svařovacím napájecím
zdrojem.
Způsob použití 4TL:
St./dr.
U
*St./uv
.
*St./uv
.
St./dr
.
Díky možnosti změny proudu bez
počátečního nebo konečného
sklonu může operátor upravovat
výplňový kov bez přerušení
oblouku.
U
4TL (logika mini) umožňuje
uživateli
přepínání
mezi
počátečním sklonem nebo hlavním
proudem a počátečním proudem.
Konečný proud není k dispozici.
Konečný sklon vždy klesá k
minimálnímu proudu a ukončuje
cyklus.
St./dr. = stiskněte a držte spínač; U = uvolněte spínač;
*pouze 4T: St./uv. = stiskněte a uvolněte spínač
během 3/4 sekundy
Když
je ke zdroji napájení
připojen dálkový přepínač,
můžete pomocí něj řídit
svařovací cyklus. Proud je
řízen svařovacím napájecím
zdrojem.
Způsob sepnutí hořáku 4TL
Proud (A)
Hlavní proud
Konečný sklon
Počáteční sklon
**
Počáteční proud
Předběh
dodávky
plynu
St./dr. U
**
**
**
St./uv. St./uv. St./uv.
Druhotný přítok plynu
St./uv.
St./uv.
St./dr.
St./dr. = stiskněte a držte spínač; U = uvolněte spínač; St./uv. = stiskněte a uvolněte spínač během 3/4 sekundy
** = Oblouk lze kdykoliv přerušit rychlostí konečného sklonu stisknutím a podržením spínače.
OM-270 536 Strana 57
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
10‐5.
Funkce zablokování
Informace o přístupu k funkcím blokování
naleznete v části 10‐2.
Existují čtyři různé úrovně zablokování
(1–4). Každá další úroveň dává
operátorovi více možností.
1
Před
aktivací úrovní blokování
zkontrolujte, že jsou zavedeny
všechny postupy a parametry.
Úprava parametru je při zablokování
omezena.
Funkci zablokování zapnete takto:
LOCK
CODE
1
2
OFF
2
Ovladač kodéru
Ovladač proudu (A)
Stisknutím ovladače proudu (A) přepnete
mezi zobrazením zámku a kódu.
Přepínejte zobrazení,
dokud
se
nezobrazí [CODE] [OFF].
Otočením
kodéru
vyberte
číslo
blokovacího kódu. Vyberte si číslo od 1
do 999. Číslo se zobrazí na proudovém
(pravém) displeji.
Kód
si zapište nebo zapamatujte,
protože jej budete potřebovat k
vypnutí této funkce a k úpravě
nastavení.
Přepínejte přepínač proudu, dokud se
nezobrazí [LOCK]. Nyní můžete vybrat
úroveň zablokování. Míru možností
úprav spojenou s jednotlivými úrovněmi
najdete v následující tabulce. Ukončete
pokročilé funkce podle části 10‐2.
Funkci zablokování vypnete takto:
Přepínejte přepínač proudu, dokud se
nezobrazí [CODE].
Pomocí kodéru zadejte kód, který jste
použili při zapnutí funkce.
Potom stiskněte tlačítko proudu. Displej
ampérmetru se přepne na [OFF].
Blokování bude nyní vypnuté. Ukončete
pokročilé funkce podle části 10‐2.
10‐6. Určení úrovní blokování
Určitá míra úprav
Minimální úpravy
Úroveň zablokování 1
Upravitelné
Zablokované
Úroveň zablokování 2
Upravitelné
Proud na panelu
Zablokované
Proud na panelu
Maximální úpravy
Úroveň zablokování 3
Upravitelné
Zablokované
Úroveň zablokování 4
Upravitelné
Proud na panelu
Proud dálkově (min-
+/-10 %
panel)
Zablokované
Proud na panelu
+/-10 %
Polarita (pouze Dyn)
Polarita (pouze Dyn)
Polarita (pouze Dyn)
Polarita (pouze Dyn)
Proces
Proces
Proces
Proces
Výstup
Výstup
Výstup
Impulzový
Impulzový generátor
Impulzový generátor
generátor
(pouze zap./vyp.)
(pouze zap./vyp.)
Výstup
Impulzový generátor
Sekvencer
Sekvencer
Sekvencer
Sekvencer
Plyn/DIG
Plyn/DIG
Plyn/DIG
Plyn/DIG
Tvar křivky
Tvar křivky
Tvar křivky
Tvar křivky
OM-270 536 Strana 58
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
ČÁST 11 – ÚDRŽBA A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
11‐1. Běžná údržba
!
Před údržbou odpojte napájení.
Pokud
zařízení používáte v náročných podmínkách,
provádějte údržbu častěji.
A. Zdroj svařovacího proudu
= zkontrolujte
= nahraďte
= vyčistěte
* Musí provádět autorizovaný servisní pracovník
Δ = opravte
= vyměňte
Každé
3
měsíce
Štítky
Plynové hadice
Každé
3
měsíce
Δ
Každé
6
měsíce
!
Kabely a šňůry
Při vzduchovém čištění vnitřku jednotky nesundávejte kryt.
Při náročném provozu provádějte čištění každý měsíc.
B. Volitelné chlazení
= zkontrolujte
= nahraďte
= vyčistěte
* Musí provádět autorizovaný servisní pracovník
Každé
3
měsíce
Filtr chladicí kapaliny
– při náročném provozu
provádějte čištění častěji.
Δ = opravte
= vyměňte
Vyfoukejte žebra výměníku tepla.
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
V případě potřeby ji doplňte destilovanou
nebo deionizovanou vodou.
Každé
6
měsíce
Hadice
Štítky
Každé
12
měsíce
Vyměňte chladicí kapalinu.
OM-270 536 Strana 59
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
11‐2. Zprávy zobrazené na voltmetru nebo ampérmetru
1
4
Uvolněte spínač
Problémy s přídrží:
RELE
ASE
CHEK
INPT
TRIG
GER
WELD
CABL
SEE
O.M.
COOL
PWR
2
Odstraňte zkrat ve výstupu
UN S
HORT
5
OUTP
NOT
6
Chyba z přehřátí
OVER
TEMP
Všechny pokyny se týkají přední části
jednotky. Veškeré zmiňované obvody
jsou uvnitř jednotky.
1
[RELE] [ASE] / [TRIG] [GER]
Před pokračováním je nutné otevřít
ovladač stykače zásuvky dálkového
ovládání (kolíky A a B).
2
[UN S] [HORT] / [OUTP] [UT]
Před pokračováním je nutné odstranit zkrat
v zapojení výstupu. Pokud jste spojení
zkontrolovali a ověřili, že není zkratové, a
tato zpráva se na displeji přesto zobrazuje,
přečtěte si část 11‐3.
3
[OVER] [TEMP]
Došlo k přehřátí. Chyba zmizí, až teplota
klesne na přijatelnou úroveň.
OM-270 536 Strana 60
VALD
Úroveň zablokování
LOCK
7
s přídrží:
Neplatné
UT
3
}
Problémy
LEV1
Software není platný
SOFT
WARE
NOT
VALD
4 Problémy s přídrží:
Pokud dojde k jedné z následujících chyb,
začne blikat LED vypínače. Chybu
odstraníte tak, že stisknete tlačítko
vypínače nebo vypnete napájení. Pokud to
chybu neodstraní nebo pokud k ní dochází
často, přečtěte si část 11‐3.
[CHEK] [INPT] Zkontrolujte vstup
Bylo zjištěno vysoké nebo nízké napětí.
Nechte kvalifikovanou osobu napětí
zkontrolovat.
[WELD] [CABL] Svařovací kabel
Byla zjištěna chyba související se
svařovacími kabely. Narovnejte je nebo
zkraťte.
[SEE] [O.M.] Přečtěte si návod k použití:
Viz část 11‐3.
[COOL] [PWR] Napájení chlazení
Byla zjištěna chyba související s
napájením CoolMate 1.3. Pokud chyba
nezmizí nebo k ní dochází často, můžete
chlazení zapojit do blízké 115voltové AC
zásuvky nebo můžete zařízení použít bez
chlazení a chlazení vypnout (viz část 10‐1).
5
[NOT] [VALD]
Zpráva se zobrazí, když se pokusíte
provést
nekompatibilní
nastavení,
například stisknout tlačítko pro tvar křivky
AC v režimu DC.
6
[LOCK] [LEV1], 2, 3, 4
Zobrazí se, když se pokusíte provést
úpravy, které nejsou kompatibilní s aktivní
úrovní blokování.
7
[SOFT] [WARE] [NOT] [VALD]
Byla zjištěna chyba kompatibility softwaru.
Je nutné provést aktualizaci softwaru (viz
část 4‐12 zabývající se aktualizacemi).
Pokud se chyba zobrazí po provedení
aktualizace, přečtěte si část 11‐3.
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
11‐3. Tabulka pro řešení problémů
Problém
Žádný výstup; jednotka je zcela mimo
provoz.
Náprava
Zapněte přepínač zařízení pro odpojení (viz část 4‐8 nebo 4‐9).
Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte pojistky nebo zapněte jistič (viz část 4‐8 nebo 4‐9).
Zkontrolujte správné zapojení napájení (viz část 4‐8 nebo 4‐9).
Žádný výstup; displej měřičů je
zapnutý.
Pokud používáte dálkové ovládání, zkontrolujte, že je aktivován správný proces pro dálkové ovládání
pomocí 14kolíkové zásuvky (viz část 4‐10).
Vstupní napětí je mimo přijatelný rozsah odchylky (viz část 4‐6).
Zkontrolujte, opravte nebo vyměňte dálkové ovládání.
Jednotka je přehřátá. Nechte jednotku ochladit se zapnutým ventilátorem (viz část 3‐3).
Nepravidelný nebo nepřijatelný
výstup při svařování
Použijte svařovací kabely vhodné velikosti a typu (viz část 4‐3).
Vyčistěte a dotáhněte veškerá spojení (viz část 11‐1).
Ventilátor nefunguje.
Zkontrolujte ventilátor a odstraňte cokoliv, co jej blokuje.
Nechte autorizovaného servisního zástupce zkontrolovat motor ventilátoru.
Nestabilní oblouk
Použijte vhodnou velikost elektrody (viz část 15).
Použijte vhodně připravenou elektrodu (viz část 15).
Snižte rychlost toku plynu.
Elektroda se oxiduje a po dokončení Ochraňte svařovací zónu před průvanem.
svařování nezůstává lesklá.
Prodlužte druhotný přítok plynu.
Zkontrolujte a dotáhněte veškeré plynové spojky (viz část 11‐1A).
V hořáku je voda. Přečtěte si návod k hořáku.
Displej je prázdný.
Zkontrolujte napájení zařízení.
Možná bude nutné provést aktualizaci softwaru (viz část 4‐12 zabývající se aktualizacemi). Pokud displej
zůstane prázdný po provedení aktualizace, kontaktujte výrobce.
Zobrazuje se chyba [ERR] [LOG].
Kontaktujte autorizovaného servisního zástupce, který vám vysvětlí kód chyby.
Problémy s přídrží – viz část 11‐2.
Pokud chyba přetrvává nebo pokud k ní dochází často, kontaktujte autorizovaného servisního zástupce.
Zobrazuje se chyba [SEE] [O.M.].
Kontaktujte autorizovaného servisního zástupce.
V technické nabídce (viz část 10) je vy­ Kontaktujte autorizovaného servisního zástupce.
brána možnost [SERL][NUM] a zob­
razené sériové číslo neodpovídá séri­
ovému číslu zařízení.
Zobrazuje se chybová zpráva [UN S] Pokud jste spojení zkontrolovali a ověřili, že není zkratové, a tato zpráva se na displeji přesto zobrazuje,
[HORT] / [OUTP] [UT].
kontaktujte autorizovaného servisního zástupce.
Zobrazuje se chybová zpráva [SOFT] Pokud se chyba zobrazí po provedení aktualizace, kontaktujte autorizovaného servisního zástupce.
[WARE] [NOT] [VALD].
OM-270 536 Strana 61
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
11‐4. Vzduchové čištění vnitřku jednotky
!
Při vzduchovém čištění
vnitřku
jednotky
nesundávejte kryt.
Jednotku vyfoukejte tak, že
nasměrujete proud vzduchu přes
přední a zadní mřížku jako na
obrázku.
805 497-A
11‐5. Údržba chladicí kapaliny
!
Před
údržbou
napájení.
1
Filtr chladicí kapaliny
odpojte
Odšroubujte kryt, abyste mohli filtr
vyčistit.
1
Výměna
chladicí
kapaliny:
Nakloňte jednotku, aby chladicí
kapalina odtekla, nebo ji odsajte
čerpadlem. Naplňte ji čistou vodou
a nechte 10 minut běžet. Vodu
nechte odtéct a jednotku naplňte
chladicí kapalinou.
Způsob
použití
Pokud vyměňujete hadice,
použijte hadice kompatibilní s
ethylenglykolem,
například
Buna-n,
Neopren
nebo
Hypalon.
Oxyacetylenové
hadice nejsou s produkty
obsahujícími
ethylenglykol
kompatibilní.
GTAW nebo při použití HF*
Chladicí kapalina s nízkou vodivostí č. 043 810**; destilovaná nebo
deionizovaná voda je OK nad 32 °F (0 °C)
Potřebné nástroje:
Křížový šroubovák T25
Chladicí
kapalina
805 502-A
*HF: Vysokofrekvenční proud
**Chladicí kapalina 043 810, roztok 50/50, ochrana do -37 °F (-38 °C) a odolnost proti růstu řas
UPOZORNĚNÍ:Pokud použijete jinou chladicí kapalinu, než jaká je uvedena v tabulce, přijdete o záruku u všech dílů, které se s ní dostanou
do kontaktu (pumpa, chladič a podobně).
OM-270 536 Strana 62
Úplný seznam dílů je dostupný na stránkách www.MillerWelds.com.
ČÁST 12 – SEZNAM DÍLŮ
12‐1. Doporučené náhradní díly
Znač.
prům.
Č.
dílu
Popis
Množství
Doporučené náhradní díly
. . . . . . . . . . . . . . . . 239494 . . . . Screen, Filter Lp Cyl 100x100x0.0045 SST a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . 043810 . . . . Coolant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Poznámky
Pracujte jako
profík!
Profesionálové při
svařování a řezání
postupují
bezpečně.
Přečtěte si
pravidla pro
bezpečnost na
začátku této
příručky.
OM-270 536 Strana 63
ČÁST 13 – ELEKTRICKÁ SCHÉMATA
255980-E
Obrázek 13‐1. Schéma zapojení pro model Dynasty 210
OM−270 536 Strana 64
255 981-F
Obrázek 13‐2. Schéma zapojení pro model Maxstar 210
OM−270 536 Strana 65
ČÁST 14 – VYSOKÉ FREKVENCE
14‐1. Svařovací procesy vyžadující vysoké frekvence
1
Vysokofrekvenční napětí
TIG – umožňuje oblouku přeskočit
vzduchovou
mezeru
mezi
hořákem a obrobkem a/nebo
stabilizaci oblouku.
1
Obrobek
TIG
high_freq 5/10 - S-0693
14‐2. Instalace s možnými zdroji vysokofrekvenční interference
Svařovací zóna
11, 12
15 m
10
14
9
8
7
3
2
13
1
4
5
6
Nedodržení
vhodných
postupů
Zdroje přímého vysokofrekvenčního
záření
1 Vysokofrekvenční zdroj (napájecí
zdroj pro svařování se zabudovanou
nebo samostatnou vysokofrekvenční
jednotkou)
2 Svařovací kabely
3 Hořák
4 Uchycení obrobku
5 Obrobek
6 Pracovní stůl
OM−270 536 Strana 66
Zdroje vedení vysokofrekvenčního
záření
Zdroje zpětného vyzařování
vysokofrekvenčního záření
7
Vstupní napájecí kabel
10 Neuzemněné kovové objekty
8
9
Zařízení pro odpojení vedení
Vstupní napájecí elektroinstalace
11 Osvětlení
12 Elektrické vedení
13 Vodovody
14 Vnější telefonní a elektrická vedení
S-0694
14‐3. Doporučený způsob instalace kvůli snížení vysokofrekvenční interference
7
Svařovací zóna
3
15 m
15 m
5
1
6
2
8
4
8
Uzemněte všechny kovové
objekty a kabely ve svařovací
zóně pomocí drátů #12 AWG
(průměr 2 mm, průřez 3,3 mm²)
Nekovová
budova
Uzemněte obrobek,
pokud to vyžadují
předpisy.
9
Dodržení vhodných postupů
Kovová budova
8
8
11
10
Ref. S-0695 / Ref. S-0695
1
Vysokofrekvenční zdroj (napájecí
zdroj pro svařování se zabudovanou
nebo samostatnou vysokofrekvenční
jednotkou)
Uzemněte
kovovou
skříň
zařízení
(odstraňte nátěr kolem otvoru ve skříni a
použijte příslušný šroub), pracovní svorku,
zařízení pro odpojení vedení, vstupní
napájení a pracovní stůl.
2 Střed svařovací zóny
Střed mezi vysokofrekvenčním zdrojem a
svařovacím hořákem
3 Svařovací zóna
Kruh do vzdálenosti 15 m od středu ve
všech směrech
4 Výstupní svařovací kabely
Kabely by měly být krátké a blízko u sebe.
5
Spoje a uzemnění elektroinstalačních
trubek
Spojte všechny části trubek proužky mědi
nebo opleteným drátem. Uzemněte vedení
po každých 15 m.
6
Vodovody
Uzemněte vodovody po každých 15 m.
7
Metody spojení panelů v kovových
budovách
Přišroubujte
nebo
svařte
panely
dohromady, na spoje umístěte proužky
mědi nebo opletený drát a uzemněte celou
kostru.
Zakryjte všechna okna a dveře uzemněnou
měděnou clonou s velikostí mřížky do
6,4 mm.
11 Dveřní kolejnice
Zemnicí tyč
Vyhledejte potřebné specifikace
státních elektrotechnických normách.
9
10 Okna a dveře
Vnější telefonní a elektrická vedení
Umístěte vysokofrekvenční zdroj alespoň
15 m od vnějších telefonních a elektrických
vedení.
8
Požadavky na kovové budovy
ve
Uzemněte kolejnici.
OM−270 536 Strana 67
ČÁST 15 – VÝBĚR A PŘÍPRAVA WOLFRAMOVÉ ELEKTRODY
PRO SVAŘOVÁNÍ DC NEBO AC S INVERTOREM
gtaw_Inverter_2016-10
Pokud je to možné, používejte při svařování stejnosměrný proud (DC) místo střídavého (AC).
15‐1. Volba wolframové elektrody (pracujte v čistých rukavicích, aby nedošlo ke kontaminaci
wolframu )
A. Volba wolframové elektrody
Ne všichni výrobci wolframových elektrod používají k určení typu wolframu stejná barevná označení. Druh použité elektrody zjistíte od výrobce
nebo z balení výrobku.
Rozsah proudu – typ plynu♦ – polarita
Průměr elektrody
(DCEN) – argon
AC – argon
Elektroda pro stejnosměrný proud s přímou
polaritou
Nevyvážená vlna
(pro hliník)
(pro měkkou nebo nerezovou ocel)
Slitiny wolframu se 2 % využitím ceru, 1,5 % lanthanu nebo 2 % thoria
0,25 mm
Až 15
Až 15
0,50 mm
5–20
5–20
1 mm
15–80
15–80
1,6 mm
70–150
70–150
2,4 mm
150–250
140–235
3,2 mm
250–400
225–325
4,0 mm
400–500
300–400
4,8 mm
500–750
400–500
6,4 mm
750–1000
500–630
♦Typický průtok ochranného argonového plynu je 0,30–0,70 m³/min.
Uvedené hodnoty jsou orientační a jedná se o soubor doporučení organizace American Welding Society (AWS) a výrobců elektrod.
B. Složení elektrody.
Typ wolframové elektrody
2 % ceru
(šedá*)
1,5-2 % lanthanu
(žlutá/modráƒ)
2 % thoria
(červená)
Čistý wolfram
(zelená)
Poznámky ke způsobům použití
Univerzální wolframová elektroda, která je vhodná pro svařování střídavým i stejnosměrným proudem.
Vynikající zapalování oblouku nízkým proudem při svařování střídavým i stejnosměrným proudem.
Běžně používaná pro svařování stejnosměrným proudem, méně vhodná pro svařování střídavým proudem.
Nedoporučuje se pro použití s invertory!
Ve většině případů lze při svařování střídavým i stejnosměrným proudem dosáhnout nejlepších výsledků pomocí
elektrody s přísadou ceru nebo lanthanu.
* Barva se může lišit v závislosti na výrobci. Odpovídající barvy jsou uvedeny v příručce od výrobce.
OM−270536 Strana 68
15‐2. Příprava wolframové elektrody pro DC svařování s přímou polaritou (DCEN) nebo
AC svařování s invertorem
Při obrušování wolframové elektrody vzniká prach a odletující jiskry, které mohou způsobit poranění nebo
požár. Používejte u brusky místní odsávání (nucenou ventilaci) nebo schválený respirátor. Bezpečnostní
informace naleznete v bezpečnostním listu MSDS. Zvažte použití wolframu s obsahem ceru, lanthanu nebo
yttria místo thoria. Prach vznikající z elektrod s thoriem obsahuje nízkoúrovňový radioaktivní materiál.
Prach z brusky likvidujte ekologicky šetrným způsobem. Používejte vhodné ochranné prostředky pro
obličej, ruce a tělo. Uchovávejte hořlaviny mimo pracoviště.
1
1–1/2 až 4násobek
průměru elektrody
Radiální broušeníí vede
k nestabilitě oblouku
2
2
4
3
15° až 30°
1
Nesprávná
příprava elektrody
Brusný kotouč
Před svařováním obrušte konec elektrody
na jemném tvrdém kotouči. Kotouč
nepoužívejte pro jiné pracovní úkony.Mohlo
by dojít ke kontaminaci elektrody a snížení
kvality svaru.
Ideální příprava elektrody – stabilní oblouk
Wolframová elektroda
Doporučuje se používat wolframové
elektrody s 2 % obsahem ceru.
3
Ideální rozsah úhlu obroušení: 15° až
30°
Doporučený úhel obroušení elektrody je
30 stupňů.
4
Rovné broušení
Brušte elektrodu podélně, ne radiálně.
OM−270536 Strana 69
ČÁST 16 – POSTUPY TIG
gtaw_Inverter_2011-06
Další informace o svařování naleznete na adrese http://www.millerwelds.com/resources/improving-your-skills.
16‐1. Postupy dotykového a vysokofrekvenčního zapalování u TIG
Dotykové zapalování
Metoda dotykového zapalování
1
Dotyk
2
1–2 sekundy
Neškrtejte o povrch jako zápalkou!
Když svítí tlačítko Lift-Arc, zapálíte
oblouk takto:
1 Elektroda TIG
2 Obrobek
Dotkněte se wolframovou elektrodou
obrobku v místě začátku svařování,
zapněte výstup a ochranný plyn
pomocí přepínače hořáku, nožního
nebo ručního ovládání. Podržte
elektrodu u obrobku na 1–2
sekundy a potom elektrodu pomalu
zvedněte. Při zvedání elektrody
vznikne oblouk.
Předtím, než se wolframová
elektroda dotkne obrobku, není v
obvodu normální napětí naprázdno;
mezi elektrodou a obrobkem je jen
nízké detekční napětí. Výstupní
stykač bude pod napětím až poté, co
se elektroda dotkne obrobku. Díky
tomu je možné se elektrodou obrobku
dotknout, aniž by došlo k přehřátí,
přichycení nebo kontaminaci.
Způsob použití:
Dotykové zapalování se používá pro
proces DCEN nebo AC GTAW,
pokud není povolena vysokofrekve
nční metoda nebo místo metody
náškrabem.
Bezdotykové vysokofrekvenční
zapalování
Když svítí tlačítko HF Start, zapálíte
oblouk takto:
Vysokofrekvenční zapalování je k
dispozici při zapnutí výstupu. Po
vzniku oblouku se vypne a při
případném přerušení oblouku se
znovu zapne.
Způsob použití:
Vysokofrekvenční zapalování se
používá pro proces DCEN GTAW,
když je nutná bezdotyková metoda
zapalování oblouku.
OM−270 536 Strana 70
16‐2.
Ovládání impulzového generátoru
3
2
1
4
Nastavení ovladače % času
s maximálním proudem
Průběhy pulzního výstupu
PPS
Max. 50 % / pozadí 50 %
50 % vyvážení
Max. proud
Pozaďový proud
Více času s
maximálním
proudem
Více času s
pozaďovým
proudem
(80 %)
(20 %)
1 Ovládání impulzového generátoru
Impulzový generátor je k dispozici při použití procesu
TIG. Ovládání je možné upravovat během svařování.
Impulzový generátor zapnete přepínačem.
ON – pokud tato LED svítí, je impulzový generátor
zapnutý.
Stisknutím přepínače vyberete LED požadovaného
parametru.
Chcete-li impulzový generátor vypnout, stiskněte
přepínač, dokud se LED ON nevypne.
2 Ovládání kodéru (nastavení hodnoty)
3 Ampérmetr (zobrazení hodnoty)
Rozsah všech parametrů impulzového generátoru
naleznete v části 6‐2 nebo 9‐2.
PPS – označuje pulzní frekvenci neboli počet pulzních
cyklů za sekundu. Správně nastavená pulzní frekvence
pomáhá redukovat vznikající teplo a deformaci dílů a
zlepšuje kosmetiku svarových housenek. Čím vyšší je
nastavení PPS, tím je efekt zvlnění hladší, svarová
housenka užší a chlazení vyšší. Při nastavení nízké
PPS budou pulzy pomalejší a svarové housenky širší.
Pomalé pulzy pomáhají promíchat svarovou lázeň, aby
se uvolnil zachycený plyn, a snížit pórovitost (to je velmi
užitečné při svařování hliníku). Někteří začátečníci
používají pomalejší pulzy (2–4 PPS), aby si usnadnili
časování při přidávání výplňového materiálu. Zkušený
svářeč si může nastavit mnohem vyšší PPS podle
osobní preference a podle toho, čeho se snaží
dosáhnout.
PEAK t – označuje procentuální část každého cyklu s
maximálním proudem (hlavním proudem). Maximální
proud se nastavuje příslušným ovladačem (viz část 9‐1).
Pokud použijete jeden pulz za sekundu a nastavíte tuto
hodnotu na 50 %, bude použití maximálního proudu trvat
půl sekundy a ve zbylých 50 % (tedy druhé polovině
sekundy) se použije pozaďové napětí. Při zvýšení této
hodnotu se zvýší doba použití špičkového proudu a tím
i množství vznikajícího tepla. Dobrou počáteční
hodnotou je přibližně 50–60 %. Vhodný poměr zjistíte
experimentálně; cílem je zredukovat množství
vznikajícího tepla a zlepšit kosmetické vlastnosti svaru.
BKGND A – (pozaďový proud) nastavuje se jako
procentuální podíl nastavení maximálního proudu.
Pokud nastavíte maximální proud na 200 a pozaďový na
50 %, bude při pulzu v pozaďové části cyklu použito 100
ampérů pozaďového proudu. Při použití nižší hodnoty se
snižuje množství vznikajícího tepla. Zvýšením nebo
snížením pozaďového proudu se zvýší nebo sníží
celkový průměrný proud, pomocí čehož je možné určit,
jak tekutá bude svarová lázeň na pozaďovém konci
pulzního cyklu. Celkově je žádoucí, aby se svarová
lázeň zmenšila přibližně na polovinu, ale zůstala tekutá.
Pro začátek nastavte pozaďový proud na přibližně
20–30 % pro nerezovou nebo uhlíkovou ocel nebo na
35–50 % pro hliníkové slitiny.
4 Průběhy pulzního výstupu
Příklady znázorňují účinek, který má změna nastavení
hodnoty času pro maximální proud na průběh pulzního
výstupu.
Způsob použití:
Pulzy označují střídavé zvyšování a klesání
svařovacího výkonu určitou rychlostí. U zvýšených částí
výstupního výkonu se řídí šířka, výška a frekvence, čímž
se vytvářejí pulzy svařovacího výkonu. Tyto pulzy a nižší
velikost proudu mezi nimi (pozaďový proud) střídavě
zahřívají a ochlazují svarovou lázeň. Díky celkovému
efektu má operátor větší kontrolu nad penetrací, šířkou
housenky, zakončením, podříznutím a vznikajícím
teplem. Ovládání je možné upravovat během svařování.
Impulzy lze také využití při cvičení postupu přidávání
výplňového materiálu.
Funkce je zapnutá, když svítí LED.
OM−270 536 Strana 71
16‐3. Výběr obecné elektrody (GEN) při změně programovatelných počátečních parametrů TIG
(pouze modely DX)
1
2
3
2
Ovladač kodéru
Zobrazení parametru
Tlačítko proudu
V nabídce nastavení zařízení
můžete ručně změnit parametry
elektrody stisknutím přepínače
proudu, který přepíná mezi
upravitelnými hodnotami. Hodnoty
změníte otočením kodéru.
1
TUNG
GEN
3
Proud (A)
Dostupná nastavení parametrů
Počáteční proud
Přednastavený minimální proud
Počáteční
čas
Počáteční čas
sklonu
Parametr
• Počáteční výstupní
polarita (POL)
• Počáteční proud (STRT)
• Počáteční čas (TIME)
• Počáteční sklon (SSLP)
• Přednastavený minimální
proud (PMIN)
OM−270 536 Strana 72
Výchozí AC
Výchozí DC
Rozsah
• EP (kladná elektroda)
• EN (záporná elektroda)
• EP / EN
• 30 A
• 25 A
• 5–200 A
• 120 ms
• 120 ms
• 0–250 ms
• 120 ms
• 100 ms
• 0–250 ms
• 10 A
• 10 A
• 1 (DC) 2 (AC) –25 A
ČÁST 17 – POKYNY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ
SVAŘOVÁNÍ (SMAW)
6010
&
6011
6013
7014
7018
7024
Ni−Cl
308L
3/32
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
1/16
5/64
3/32
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
3/32
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
3/32
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
3/32
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
3/32
1/8
5/32
3/16
3/32
1/8
5/32
6010
EP
VŠECHNY
6011
EP
VŠECHNY
HLUBOKÁ
MIN. PŘÍPRAVA,
HLUBOKÁ HRUBÉ, HODNĚ JISKER
6013 EP, EN
VŠECHNY
NÍZKÁ
7014 EP, EN
VŠECHNY
STŘEDNÍ
VŠECHNY
STŘEDNÍ
7018
EP
7024 EP, EN
VYUŽITÍ
PENETRACE
POLOHA
AC
DC*
ELEKTRODA
450
400
350
300
ROZSAH
PROUDU
250
200
150
100
50
PRŮMĚR
ELEKTRODA
17‐1. Tabulka pro výběr elektrod a proudu
PLOCHÉ
NÍZKÁ
VODOROVNÉ*
VŠEOBECNÉ
HLADKÉ,
SNADNÉ, RYCHLÉ
NÍZKÉ MNOŽSTVÍ
VODÍKU, PEVNÉ
HLADKÉ, SNADNÉ,
RYCHLEJŠÍ
NI-CL
EP
VŠECHNY
NÍZKÁ
LITINA
308L
EP
VŠECHNY
NÍZKÁ
NEREZ
*EP = ELEKTRODA POZITIVNÍ (OBRÁCENÁ POLARITA)
EN = ELEKTRODA NEGATIVNÍ (PŘÍMÁ POLARITA)
Ref. S-087 985-A
Další informace o svařování naleznete na adrese http://www.millerwelds.com/resources/improving-your-skills.
OM‐270536 Strana 73
Poznámky
Platí od 1. ledna 2017
(Zařízení se sériovým číslem začínajícím na MH nebo novějším)
Tato omezená záruka nahrazuje všechny předchozí záruky Miller a nevylučuje se s jinými výslovnými nebo
Máte k záruce dotazy?
Pomocí čísla
1-800-4-A-MILLER
můžete kontaktovat
místního distributora
společnosti Miller.
Distributor vám také
zajišťuje...
Servis
Vždy dostanete rychlou a
spolehlivou odpověď.
Většina náhradních dílů
se k vám může dostat do
24 hodin.
Podporu
Potřebujete rychlé
odpovědi na těžké otázky
týkající se svařování?
Kontaktujte distributora.
Distributor a společnost
Miller jsou se svými
odbornými znalostmi
připraveni vám kdykoliv
pomoci.
předpokládanými zárukami.
OMEZENÁ ZÁRUKA – v souladu s níže uvedenými podmínkami
zaručuje společnost Miller Electric Mfg. Co., Appleton, Wisconsin,
původnímu maloobchodnímu kupujícímu, že nové zařízení Miller
prodané po datu začátku účinnosti této omezené záruky bude v
době, kdy je společnost Miller doručí, bez vad materiálu a
zpracování. TATO ZÁRUKA VÝSLOVNĚ NAHRAZUJE VŠECHNY
OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ,
VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI.
V rámci níže uvedených záručních lhůt společnost Miller vymění
nebo opraví všechny součásti nebo díly, na které se vztahuje
záruka a které v důsledku případných vad materiálu nebo
zpracování selžou. Společnost Miller je nutné na takovou vadu
nebo selhání do 30 dní písemně upozornit. Společnost Miller
následně zajistí pokyny pro reklamaci, kterými je třeba se řídit.
Případná reklamace odeslaná online musí obsahovat podrobný
popis vady a použitého způsobu identifikace vadných dílů a příčiny
jejich selhání.
Společnost Miller přijme během záruční doby reklamace níže
uvedených zařízení, na která se vztahuje záruka, pokud dojde k
selhání. Všechny záruční lhůty začínají datem doručení zařízení
původnímu kupujícímu a ne později než 12 měsíců po dodání
zařízení distributorovi v Severní Americe nebo 18 měsíců po
dodání mezinárodnímu distributorovi.
1. 5 let na díly, 3 roky na opravu
* Pouze originální usměrňovače proudu včetně SCR, diod a
oddělených usměrňovacích modulů
2. 3 roky na díly a opravu
* Samozatmívací skla svářečských kukel (kromě klasické
série) (bez oprav)
* Motorem poháněné svářečky/generátory
(POZNÁMKA: Na motor se vztahuje samostatná
záruka od jeho výrobce.)
* Napájecí zdroje invertorů (pokud není uvedeno jinak)
* Napájecí zdroje pro řezání plazmou
* Regulátory procesů
* Poloautomatické a automatické podavače drátů
* Napájecí zdroje pro transformátory/usměrňovače
3. 2 roky na díly a opravu
* Samozatmívací skla svářečských kukel (pouze klasická
série) (bez oprav)
* Odsavače dýmu – série Capture 5, Filtair 400 a Industrial
Collector
4. 1 rok – díly a oprava, pokud není uvedeno jinak
* Svařovací systémy AugmentedArc a LiveArc
* Automatická pohybová zařízení
* Vzduchem chlazené MIG svařovací pistole Bernard BTB
(bez nákladů na práci)
* Ventilátorové jednotky CoolBelt a CoolBand (bez oprav)
* Vysoušecí systémy
* Externí monitorovací zařízení a senzory
* Doplňkové vybavení
(POZNÁMKA: Doplňkové vybavení je kryto zbývající
záruční lhůtou produktu, ve kterém je nainstalováno, nebo
minimálně jeden rok, podle toho, která doba je delší.)
* Nožní ovládání RFCS (kromě RFCS-RJ45)
* Odsavače dýmu – série Filtair 130, MWX a SWX
* Vysokofrekvenční jednotky
* Plazmové řezací hořáky ICE/XT (bez oprav)
* Napájecí zdroje pro indukční ohřev, chladiče
(POZNÁMKA: Na digitální rekordéry se vztahuje
samostatná záruka od jejich výrobců.)
* Zátěže
* Motorem poháněné svařovací pistole (kromě Spoolmate)
* Ventilátorové jednotky PAPR (bez oprav)
* Polohovadla a regulátory
* Stojany
* Pojezdy/závěsy
* Bodové svářečky
* Zařízení SubArc pro podávání drátu
* Hořáky TIG (bez oprav)
* Pistole Tregaskiss (bez oprav)
* Systémy vodního chlazení
* Bezdrátové dálkové nožní či ruční ovládání a přijímače
* Pracovní stanice / svařovací stoly (bez oprav)
5.
6 měsíců na díly
* Baterie
6. 90 dní na díly
* Příslušenství (sady)
* Krycí plachty
* Cívky a potahy pro indukční ohřev, kabely a neelektronické
ovládání
* Pistole M-Gun
* MIG svařovací pistole hořáky Subarc (SAW) a procesní
hlavy pro vnější navařování
* Dálková ovládání a RFCS-RJ45
* Náhradní díly (bez oprav)
* Pistole Roughneck
* Pistole Spoolmate
Omezená záruka Miller's True Blue® neplatí pro:
1. Spotřební položky, například kontaktní špičky, řezací
trysky, stykače, kartáče, relé, stolové desky a svařovací
clony nebo díly, které selžou v důsledku normálního
opotřebení. (výjimka: kartáče a relé jsou kryty u všech
motorem poháněných produktů).
2. Položky dodávané společností Miller, ale vyrobené někým
jiným (například motory nebo příslušenství). Tyto položky jsou
kryty zárukou výrobce, pokud existuje.
3. Vybavení, které bylo upraveno jinou stranou než společností
Miller, nebo vybavení, které bylo nesprávně nainstalováno,
provozováno nebo používáno (s ohledem na oborové
standardy), nebo zařízení, které neprošlo přiměřenou a
potřebnou údržbou nebo které bylo použito pro provoz mimo
své specifikace.
PRODUKTY SPOLEČNOSTI MILLER JSOU URČENY PRO
KOMERČNÍ/PRŮMYSLOVÉ UŽIVATELE A OSOBY, KTERÉ
BYLY PROŠKOLENY A MAJÍ ZKUŠENOSTI S POUŽÍVÁNÍM A
ÚDRŽBOU SVAŘOVACÍHO VYBAVENÍ.
V případě reklamace, na kterou se vztahuje tato záruka, může
společnost Miller využít tyto výhradní opravné prostředky: (1)
opravu nebo (2) výměnu nebo (v případě písemného oprávnění od
společnosti Miller ve vhodných případech) (3) zaplacení
přiměřených nákladů na opravu nebo výměnu v autorizovaném
servisu společnosti Miller (4) nebo zaplacení či připsání částky
odpovídající nákupní ceně (po odečtení přiměřených odpisů podle
míry používání) při vrácení zboží na riziko a náklady zákazníka.
Společnost Miller může provést opravu nebo výměnu Free on
Board (FOB) v továrně v Appletonu ve Wisconsinu nebo FOB v
autorizovaném servisu společnosti Miller podle jejího určení.
Nejsou tedy povoleny žádné náhrady přepravních nákladů.
V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JSOU ZDE UVEDENÉ
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY JEDINÝMI A VÝHRADNÍMI
OPRAVNÝMI PROSTŘEDKY. SPOLEČNOST MILLER V
ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ,
NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
(VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU), AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY,
PŘEČINU NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE.
SPOLEČNOST MILLER VE VZTAHU K VEŠKERÉMU VYBAVENÍ,
KTERÉ DODÁVÁ, VYLUČUJE A ZŘÍKÁ SE JAKÉKOLIV
VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, KTERÁ ZDE NENÍ STANOVENA, A
JAKÉKOLIV
PŘEDPOKLÁDANÉ
ZÁRUKY
NEBO
REPREZENTACE S OHLEDEM NA VÝKON A VŠECH MOŽNÝCH
NÁPRAV PRO SITUACE SOUVISEJÍCÍ S NEDODRŽENÍM
SMLOUVY NEBO JINOU PRÁVNÍ TEORIÍ, KTERÉ BY V PŘÍPADĚ
NEEXISTENCE TOHOTO USTANOVENÍ MOHLY VYVSTAT
JAKO DŮSLEDKY, V RÁMCI PŮSOBENÍ PRÁVA, OBCHODNÍCH
ZVYKŮ ČI PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, VČETNĚ JAKÝCHKOLIV
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO
VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
Některé státy v USA nepovolují omezení doby trvání omezené
záruky nebo vyloučení náhodných, nepřímých, zvláštních nebo
následných škod, a proto pro vás nemusí výše uvedená omezení
nebo výjimky platit. Tato záruka zajišťuje určitá zákonná práva;
mohou být k dispozici i další práva, která se ale mohou u
jednotlivých států lišit.
V některých kanadských provinciích jsou legislativou stanoveny
určité další záruky nebo opravné prostředky, které se od těch zde
uvedených liší, a do té míry, že se jich nelze vzdát, nemusí výše
uvedená omezení a výjimky platit. Tato omezená záruka zajišťuje
určitá zákonná práva; mohou být k dispozici i další práva, která se
ale mohou u jednotlivých provincií lišit.
miller_warr 2017−01
Záznam pro majitele
Tento záznam vyplňte a uchovávejte ve svých osobních záznamech.
Název modelu
Číslo série/stylu
Datum zakoupení
(datum, kdy bylo zařízení doručeno původnímu zákazníkovi)
Distributor
Adresa
Město
Stát
PSČ
Servis
Kontaktujte nejbližšího DISTRIBUTORA nebo SERVISNÍ FIRMU.
Vždy uveďte název modelu a číslo série/stylu.
Kontaktujte distributora, pokud
potřebujete
Spotřební materiál pro svařování
Doplňky a příslušenství
Osobní ochranné pomůcky
Servis a opravy
Miller Electric Mfg. Co.
Náhradní díly
Výukové materiály (školení, videa, knihy)
Technické příručky (servisní informace a díly)
Schémata zapojení
Příručky ke svařovacím procesům
An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
Mezinárodní centrála: USA
Telefon pro USA: 920-735-4505 s
automatickým spojením
Fax pro USA a Kanadu: 920-735-4134
Mezinárodní fax: 920-735-4125
Pro mezinárodní lokality:
Distributory nebo servisní firmy naleznete na
adrese www.millerwelds.com; můžete také
zavolat na číslo 1-800-4-A-Miller.
Kontaktujte doručovatele, pokud
potřebujete
www.MillerWelds.com
Reklamovat ztrátu nebo poškození
během doručování.
Pomoc při vyplňování a vyřizování reklamací
získáte od dopravního oddělení výrobce zařízení
nebo distributora.
ORIGINÁLNÍ POKYNY – VYTIŠTĚNO V USA
© 2017 Miller Electric Mfg. Co.
2017-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising