Miller | MG270167L | Owner Manual | Miller DYNASTY 280 Användarmanual

Miller DYNASTY 280 Användarmanual
OM-253086L/swe
2016−06
Processer
TIG-svetsning (GTAW)
Manuell bågsvetsning (SMAW)
Beskrivning
208−575 V-modeller W/AutolineR
Bågsvetsningsströmkälla
Dynasty 280
Maxstar 280
R
R
CE och icke-CE modeller
INSTRUKTIONSMANUAL
www.MillerWelds.com
Från Miller till dig
Vi tackar för och gratulerar till ditt val av Miller. Nu kan du få jobbet
gjort och få det rätt gjort. Vi vet att du inte har tid att göra det på annat
sätt.
Det är därför som Niels Miller, när han först började bygga bågsvetsar
1929, såg till att hans produkter var ytterst hållbara och av allra högsta
kvalitet. Precis som du, hade hans kunder inte råd med mindre.
Miller-produkterna måste vara mer än det bästa de kunde vara.
De måste vara det bästa som stod att köpa.
De som idag bygger och säljer Miller-produkter fortsätter denna
tradition. De är lika engagerade i att tillhandahålla utrustning och
service som uppfyller de höga normer för kvalitet och värde som
sattes 1929.
Denna bruksanvisning är upplagd att hjälpa dig få ut det mesta ur dina
Miller-produkter. Läs noga igenom alla säkerhetsåtgärder. De hjälper
dig att skydda dig mot eventuella risker på arbetsplatsen. Vi har gjort
installation och drift så enkla som möjligt.
Med rätt underhåll kan du med Miller räkna
med många års felfri drift. Och om apparaten
av någon anledning behöver repareras, finns
ett felsökningskapitel som hjälper dig komma
Miller är den första svetsutrust- underfund med problemet. Originaldelslistan
ningstillverkaren i U.S.A. som hjälper dig bestämma exakt vilken del du
blivit ISO 9001-certifierade.
behöver för att rätta till problemet. Garantioch serviceinformation för din särskilda
modell finns också.
Miller Electric tillverkar ett komplett
sortiment svetsaggregat och svetsrelaterad
utrustning. Information om Millers
övriga kvalitetsprodukter fås hos närmaste Miller-återförsäljare
där du kan få den senaste produktkatalogen och enskilda datablad.
Du kan söka närmaste återförsäljare eller verkstad på telefon
1−800−4−A−Miller eller www.MillerWelds.com.
Mil_Thank 2009−09
Lika hårdarbetande som
du − varje strömkälla från
Miller backas upp av den
mest krångelfria garantin
i branschen.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
KAPITEL 1 − SÄKERHETSÅTGÄRDER − LÄS FÖRE ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. Symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. Risker vid bågsvetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Ytterligare symboler för installation, drift och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Föreskrifter enligt Proposition 65 i Kalifornien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Säkerhetsnormer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. EMF-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 2 − DEFINITIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Ytterligare säkerhetssymboler och definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Övriga symboler och definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 3 − INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Placering av serienummer- och märketikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Statiska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Mått, vikter och monteringsalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5. Miljödata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-6. Intermittensfaktor och överhettning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 4 − INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Val av plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Välja kablagedimension* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3. Svetskabelsanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4. Anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5. Kylaranslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6. Riktlinjer för elanslutning (Dynasty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-7. Riktlinjer för elinstallation (Maxstar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-8. Anslutning av trefasmatningskabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-9. Anslutning av enfas nätkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-10. Information om 14-poligt fjärruttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-11. Enkel automatiseringstillämpning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-12. Programvaruuppdateringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 5 − DYNASTY 280, DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Dynasty 280, reglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Kontrollpanelmenyn: AC TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Kontrollpanelmenyn: DC TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4. Kontrollpanelmenyn: Växelström och elektrodsvetsning med likström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-5. Meny för användarinställningar: Växelström och likström-TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-6. Meny för användarinställningar: Växelström och elektrodsvetsning med likström . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 6 − DYNASTY 280DX DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1. Dynasty 280 DX, reglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2. Kontrollpanelmenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3. Menyn användarinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-4. Oberoende expansion för växelström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5. Välja allmän (GEN) volfram för att ändra programmerbara startparametrar för TIG . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 7 − MAXSTAR 280, DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-1. Maxstar 280, reglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-2. Reglagepanelmenyn: DC TIG HF och Lift Arc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-3. Reglagepanelmenyn: Likström elektrod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-4. Menyn användarinställningar: DC TIG HF och Lift−Arc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
3
4
4
4
5
5
8
9
9
9
10
11
12
13
14
14
15
15
16
17
18
19
20
22
24
24
25
27
27
28
29
29
30
31
33
33
34
36
37
38
39
39
40
41
42
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
7-5. Menyn användarinställningar: Likström elektrod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 8 − MAXSTAR 280DX, DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-1. Maxstar 280 DX, reglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-2. Kontrollpanelmenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-3. Menyn användarinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 9 − MENYN AVANCERADE FUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-1. Ta fram Tech-menyn för Dynasty/Maxstar 280-modellerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-2. Tech Menu för Dynasty/Maxstar 280DX-modellerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-3. Sekvenserare och svetstidur för DX-modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-4. Styrning av utgång och avtryckarfunktioner för DX-modellerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-5. Spärrfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-6. Definierade spärrnivåer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 10 − UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10-1. Rutinunderhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10-2. Meddelanden på voltmeter-/amperemeterdisplayerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10-3. Felsökningstabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10-4. Renblåsning av enheten invändigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10-5. Underhåll av kylmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 11 − RESERVDELSLISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11-1. Rekommenderade reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 12 − KRETSSCHEMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 13 − HÖGFREKVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13-1. Svetsmetoder som fordrar högfrekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13-2. Installation som visar möjliga källor till högfrekvensstörningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13-3. Rekommenderad installation för att reducera högfrekvensstörningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 14 − VÄLJA OCH BEREDA EN VOLFRAMELEKTROD FÖR LIKSTRÖMSELLER VÄXELSTRÖMSSVETSNING MED OMFORMARAGGREGAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14−1. Välja volframelektrod (Bär rena handskar för att undvika förorening av volframelektroden) . . . . . . . .
14−2. Beredning av volframelektroder för likströmssvetsning med negativ elektrod (DCEN)
eller växelströmssvetsning med omformaraggregat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 15 − TIG-METODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-1. Startprocedurer för Lift-Arc och HF TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-2. Pulsreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 16 − RIKTLINJER FÖR SVETSNING MED ELEKTROD (SMAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-1. Tabell för val av elektrod och strömstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
GARANTI
43
45
45
46
48
49
49
50
52
53
56
56
57
57
58
59
60
60
61
61
62
64
64
64
65
66
66
66
67
67
68
69
69
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
för produkter för den europeiska gemenskapen (CE-märkta).
MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914 U.S.A. försäkrar att
produkterna som anges i denna förklaring överensstämmer med de grundläggande kraven och
bestämmelserna i rådets angivna direktiv och standarder.
Produkt-/apparatidentifiering:
Produkt
Dynasty 280 DX w/CPS CE
Maxstar 280 DX w/CPS CE
Lagernummer
907514002
907539002
Rådsdirektiv:
• 2006/95/EC Low Voltage
• 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
• 2011/65/EU Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
Standarder:
• IEC 60974­1: 2012 Arc Welding Equipment – Part 1: Welding Power Sources
• IEC 60974­3: 2007 Arc Welding Equipment – Part 3: Arc Striking and Stabilizing Devices
• IEC 60974­10: 2007 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic Compatibility Requirements
Undertecknare:
August 4, 2014
_____________________________________
___________________________________________
David A. Werba
Datum för överensstämmelse
CHEF, ÖVERENSSTÄMMELSE AV PRODUKTDESIGN
269368A
EMS-DATABLAD FÖR BÅGSVETSNINGSKRAFTKÄLLA
Produkt/apparatidentifiering
Lagernummer
Produkt
DYNASTY 280 DX (AUTO-LINE 208-575), CPS, CE
907514002
Sammanfattning av information om överensstämmelse
Tillämplig förordning
Direktiv 2014/35/EU
Referensgränser
Direktiv 2013/35/EU, rekommendation 1999/519/EC
Tillämpliga standarder
IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016
Avsedd användning
☒ för användning i arbetsmiljöö
☐ för användning av lekmän
Icke-termiska effekter måste beaktas vid arbetsplatsbedömning
☒ JA
☐ NEJ
Termiska effekter måste beaktas vid arbetsplatsbedömning
☐ JA
☒ NEJ
☒
Informationen är baserad på kraftkällans maximala kapacitet (gäller såvida inte inbyggd programvara/
maskinvara ändras)
☐
Informationen är baserad på sämsta möjliga inställning/program (gäller endast tills inställningsalternativ/
svetsprogram ändras)
☐
Informationen är baserad på flera inställningar/program (gäller endast tills inställningsalternativ/svetsprogram ändras)
☒ JA
☐ NEJ
(om NEJ gäller specifika krav på minsta avstånd)
Exponering på arbetsplats ligger under gränsvärdena för
exponering (ELV - Exposure Limit Values) för hälsoeffekter
vid standardkonfigurationerna
Exponering på arbetsplats ligger under gränsvärdena för
exponering (ELV - Exposure Limit Values) för sensoriska
effekter vid standardkonfigurationerna
☐ ej tillämpligt
☒ JA
☐ NEJ
(om tillämpligt och NEJ krävs specifika åtgärder)
Exponering på arbetsplats ligger under åtgärdsnivåerna
(AL - Action Levels) vid standardkonfigurationerna
☐ ej tillämpligt
☒ JA
☐ NEJ
(om tillämpligt och NEJ krävs specifik skyltning)
EMS-data för icke-termiska effekter
Exponeringsindex (EI - Exposure Indices) och avstånd till svetsningskrets (för varje driftsläge, som tillämpligt)
Huvud
Standardavstånd
ELV EI vid standardavstånd
Sensoriska
effekter
10 cm
0,12
Nödvändigt minsta avstånd
1 cm
Hälsoeffekter
Kropp
Lem (hand)
Lem (lår)
10 cm
0,11
10 cm
0,18
3 cm
0,10
3 cm
0,23
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
Avstånd där alla gränsvärden för exponering på arbetsplats faller under 0,20 (20 %)
Avstånd där alla gränsvärden för exponering vid allmän användning faller under 1,00 (100 %)
Testat av:
275608-A
.2016-02-18
Testdatum:
2016-02-18
9 cm
124 cm
EMS-DATABLAD FÖR BÅGSVETSNINGSKRAFTKÄLLA
Produkt/apparatidentifiering
Lagernummer
Produkt
MAXSTAR 280 DX (AUTO-LINE 208-575), CPS, CE
907539002
Sammanfattning av information om överensstämmelse
Tillämplig förordning
Direktiv 2014/35/EU
Referensgränser
Direktiv 2013/35/EU, rekommendation 1999/519/EC
Tillämpliga standarder
IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016
Avsedd användning
☒ för användning i arbetsmiljöö
☐ för användning av lekmän
Icke-termiska effekter måste beaktas vid arbetsplatsbedömning
☒ JA
☐ NEJ
Termiska effekter måste beaktas vid arbetsplatsbedömning
☐ JA
☒ NEJ
☒
Informationen är baserad på kraftkällans maximala kapacitet (gäller såvida inte inbyggd programvara/
maskinvara ändras)
☐
Informationen är baserad på sämsta möjliga inställning/program (gäller endast tills inställningsalternativ/
svetsprogram ändras)
☐
Informationen är baserad på flera inställningar/program (gäller endast tills inställningsalternativ/svetsprogram ändras)
☒ JA
☐ NEJ
(om NEJ gäller specifika krav på minsta avstånd)
Exponering på arbetsplats ligger under gränsvärdena för
exponering (ELV - Exposure Limit Values) för hälsoeffekter
vid standardkonfigurationerna
Exponering på arbetsplats ligger under gränsvärdena för
exponering (ELV - Exposure Limit Values) för sensoriska
effekter vid standardkonfigurationerna
☐ ej tillämpligt
☒ JA
☐ NEJ
(om tillämpligt och NEJ krävs specifika åtgärder)
Exponering på arbetsplats ligger under åtgärdsnivåerna
(AL - Action Levels) vid standardkonfigurationerna
☐ ej tillämpligt
☒ JA
☐ NEJ
(om tillämpligt och NEJ krävs specifik skyltning)
EMS-data för icke-termiska effekter
Exponeringsindex (EI - Exposure Indices) och avstånd till svetsningskrets (för varje driftsläge, som tillämpligt)
Huvud
Standardavstånd
ELV EI vid standardavstånd
Sensoriska
effekter
10 cm
0,10
Nödvändigt minsta avstånd
1 cm
Hälsoeffekter
Kropp
Lem (hand)
Lem (lår)
10 cm
0,09
10 cm
0,14
3 cm
0,08
3 cm
,017
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
Avstånd där alla gränsvärden för exponering på arbetsplats faller under 0,20 (20 %)
Avstånd där alla gränsvärden för exponering vid allmän användning faller under 1,00 (100 %)
Testat av:
275609-A
.Tony Samimi
Testdatum:
2016-02-17
5 cm
135 cm
KAPITEL 1 − SÄKERHETSÅTGÄRDER − LÄS FÖRE ANVÄNDNING
swe_som 2015−09
7
Skydda dig själv och andra mot skador — läs, följ och spara dessa viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner.
1-1. Symboler
FARA! − Anger en risksituation som om den inte
undviks resulterar i allvarliga eller dödliga skador.
Dessa möjliga risker förklaras med symboler eller
i texten.
Anger en risksituation som om den inte undviks
resulterar i allvarliga eller dödliga skador. Dessa
möjliga risker förklaras med symboler eller i texten.
OBS. − Uppgifter som inte relateras till personskador.
. Anger speciella anvisningar.
Denna grupp av symboler betyder Varning! Se upp! Fara för STÖTAR,
ROTERANDE OCH HETA DELAR. Studera nedanstående symboler
och anvisningar beträffande åtgärder för att undvika farorna.
1-2. Risker vid bågsvetsning
Symbolerna nedan används i denna handbok för att fästa
uppmärksamheten på och identifiera möjliga faror. När du ser
symbolen, se upp och följ anvisningarna för att undvika faror.
Nedanstående säkerhetsinformation är endast en
sammanfattning av den urförligare säkerhetsinformationen
i Säkerhetsnormer som återfinns i avsnittet 1-5. Läs och följ
alla säkerhetsnormer.
Endast kvalificerade personer bör installera, använda,
underhålla och reparera denna enhet.
Under drift bör inga obehöriga, speciellt inte barn, befinna sig
i närheten.
STÖTAR kan döda.
Kontakt med strömförande elektriska delar kan
orsaka dödliga stötar eller svåra brännskador.
Elektroden och arbetskretsen är spänningsförande
när strömmen är påslagen. Primärkretsen och
maskinens
invändiga
kretsar
är
också
spänningsförande när strömmen är påslagen. I halvoch helautomatisk trådsvetsning är tråden,
trådrullen, rullhuset och alla metalldelar som vidrör
svetstråden, spänningsförande. Felaktigt installerad
eller otillräckligt jordad utrustning utgör en fara.
D Vidrör inte spänningsförande elektriska delar.
D Bär torra, hela gummihandskar och kroppsskydd.
D Isolera dig själv från arbete och jord med hjälp av torra, isolerande
mattor eller beklädnader som är stora nog att förhindra fysisk
kontakt med arbete och jord.
D Använd inte växelström i fuktiga områden, där rörelsefriheten
är begränsad eller där det finns risk för att falla.
D Använd växelström ENDAST om så fordras för svetsprocessen.
D Om växelström fordras, använd fjärrkontrollen om sådan finns
på enheten.
D Ytterligare säkerhetsåtgärder krävs om någon av följande
elektriska risker föreligger i fuktiga miljöer eller om du bär fuktiga
kläder, på metallstrukturer som golv, galler och ställningar.
Använd i sådana fall följande utrustning i angiven ordning:
1) halvautomatiskt likströmsaggregat (tråd) med konstant
spänning, 2) manuell elektrodsvets (pinnsvets) eller
3) växelströmsaggregat med reducerad tomgångsspänning.
Likströmstrådsvets med konstant spänning rekommenderas för
de flesta situationer. Arbeta inte ensam!
D Koppla bort inkommande ström eller stäng av maskinen innan
du installerar eller reparerar denna utrustning OSHA 29
CFR 1910.147 (se säkerhetsnormerna).
D Installera och jorda denna utrustning i enlighet med dess
bruksanvisning och nationella och lokala bestämmelser.
D Kontrollera alltid jorden på spänningskällan. Se till att nätkabelns
jordledning är rätt ansluten till jorddonet i primäranslutningen eller
att kabelkontakten är ansluten till ett rätt jordat uttag.
D När du gör inanslutningar, anslut först rätt jordledare −
kontrollera anslutningarna igen.
D Håll sladdar torra, rena från olja och fett och skyddade mot heta
metaller och gnistor.
D Inspektera regelbundet nätkabeln och titta efter skador och
frilagda ledare − byt omedelbart ut kabeln om den är skadad −
frilagda ledare kan döda.
D Stäng av utrustning som inte används.
D Använd inte slitna, skadade, underdimensionerade eller dåligt
reparerade kablar.
D Dra inte kablar runt kroppen.
D Jorda det direkt med en separat kabel om jordning
av arbetsstycket fordras.
D Vidrör inte elektroden om du vidrör arbetet, jord eller en elektrod
från ett annat aggregat.
D Vidrör inte elektrodhållare anslutna till två svetsaggregat samtidigt
då det ger dubbla tomgångsspänningen.
D Använd endast väl underhållen utrustning. Reparera eller byt ut
skadad utrustning omedelbart. Underhåll enheten i enlighet med
handboken.
D Bär säkerhetssele om du arbetar ovanför golvnivån.
D Se till att alla paneler och kåpor sitter ordentligt på plats.
D Kläm fast arbetskabeln med god kontakt metall mot metall på
arbetsstycket eller arbetsbordet så nära svetsen som är praktiskt
möjligt.
D Isolera arbetsklämman när den inte är ansluten till arbetsstycket
för att förhindra kontakt med metallföremål.
D Anslut inte mer än en elektrod eller arbetskabel till en
svetskabelsanslutning. Koppla bort kabeln när den inte används.
D Använd jordfelsbrytare vid användning av utrustning på fuktiga
och våta platser.
HÖGA LIKSPÄNNINGAR ligger kvar i inverterkretsarna EFTER att nätspänningen kopplats bort.
D Stäng av invertern, koppla bort primär och ladda
ur ingångskondensatorer i enlighet med anvisningarna i kapitlet
Underhåll innan du vidrör någon del.
HETA DELAR kan brännas.
D Vidrör inte heta delar med bara händerna.
D Låt utrustningen kallna en tid innan du arbetar
med den.
D Använd lämpliga verktyg och/eller bär tjocka,
isolerade svetshandskar och klädsel för att
undvika brännskador.
OM−253086 Sida 1
RÖK OCH GASER kan vara hälsofarliga.
Svetsning producerar rök och gaser. Inandning
av dessa kan vara hälsofarligt.
D Håll huvudet ute ur röken. Andas inte in röken.
D Ventilera och/eller använd utsug vid svetsbågen för att avlägsna
rök och gaser om du arbetar inomhus. Rekommenderat sätt att
kontrollera om ventilationen är tillräcklig är att mäta innehåll och
mängd rök och gaser som personalen utsätts för.
D Använd godkänt andningsskydd om ventilationen är dålig.
D Studera tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) och anvisningar för
hantering av limmer, lacker, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial,
kylmedel, avfettningsmedel, flussmedel och metaller.
D Arbeta endast i slutna utrymmen om de är välventilerade eller om
du bär friskluftsmask. Ha alltid en utbildad person i närheten.
Svetsrök och gas kan tränga undan luft och sänka syreinnehållet
vilket kan orsaka skador eller dödsfall. Se till att den luft du andas
är säker.
D Svetsa inte på ställen där man avfettar, rengör eller sprutmålar.
Bågens värme och strålar kan reagera med ångorna, vilket kan
ge upphov till mycket giftig och irriterande gasutveckling.
D Svetsa inte på belagda metaller, som t.ex. galvaniserat,
blyöverdraget eller kadmiumpläterat stål, om inte beläggningen
avlägsnats från svetsområdet, att lokalen är välventilerad och bär
vid behov friskluftmask. Beläggningar och metaller som innehåller
dessa ingredienser kan avge giftiga ångor om de svetsas.
STRÅLAR FRÅN BÅGEN kan bränna
ögon och skinn.
Bågen från svetsprocessen producerar intensiva
synliga och osynliga (ultravioletta och infraröda)
strålar som kan bränna ögon och hud. Gnistor
hoppar från svetsen.
D Bär godkänd svetshjälm med rätt filter för att skydda ansiktet och
ögonen mot strålning och gnistor när du svetsar eller tittar på
(se ANSI Z49.1 och Z87.1 i Säkerhetsnormer).
D Bär godkända skyddsglasögon med sidoskydd under hjälmen.
D Använd skärmar för att skydda andra mot sken och bländande
ljus; varna dem från att titta direkt på bågen.
D Bär skyddsklädsel av kraftigt och flamsäkert material (läder, tjock
bomull, ylle). Skyddsklädseln omfattar oljefria material som
läderhandskar, tjock skjorta, byxor utan slag, höga skor och mössa.
SVETSNING kan orsaka brand eller
explosion.
Svetsning på slutna behållare, som t.ex. tankar,
fat eller rör kan få dem att explodera. Svetsloppor
kan flyga från svetsbågen. Flygande svetsloppor,
heta arbetsstycken och het utrustning kan orsaka
bränder och brännskador. En elektrod som vidrör metallföremål kan
orsaka gnistor, explosion, överhettning och brand. Kontrollera att
området är säkert innan du börjar arbeta.
D Avlägsna allt antändbart material inom 10 m från svetsbågen. Täck
sådant material med godkända skydd om detta inte är möjligt.
D Svetsa inte där flygande svetsloppor kan träffa antändbart
material.
D Skydda dig själv och andra mot kringflygande svetsloppor och het
metall.
D Kom ihåg att svetsloppor och hett material från svetsning lätt kan ta
sig igenom små sprickor och öppningar till närliggande områden.
D Se upp för brand och ha alltid en brandsläckare till hands.
D Kom ihåg att svetsning på tak, golv, skott eller skiljeväggar kan
orsaka brand på den andra sidan.
D Svetsa inte på slutna behållare som innehållit brandfarligt material,
som t.ex. tankar, fat eller rör, för så vitt de inte är förberedda
i enlighet med AWS F4.1 (se Säkerhetsnormer).
D Svetsa inte där luften kan innehålla brandfarligt damm, gaser eller
ångor från vätskor (bland annat bensin).
D Anslut återledaren till arbetet så nära svetsområdet som är
praktiskt möjligt så att svetsströmmen inte leds långa, ev. okända
vägar, där den kan ge upphov till stötar, gnistor och brand.
D Använd inte svetsen för att tina frusna rör.
D Ta bort elektroden från hållaren eller klipp av svetstråden
vid kontaktröret när den inte används.
OM−253086 Sida 2
D Bär skyddsklädsel av kraftigt och flamsäkert material (läder, tjock
bomull, ylle). Skyddsklädseln omfattar oljefria material som
läderhandskar, tjock skjorta, byxor utan slag, höga skor och mössa.
D Ta ut allt antändbart material, som t.ex. gaständare eller
tändstickor, ur dina fickor innan du börjar svetsa.
D Inspektera arbetsområdet efter svetsningen och se till att där inte
finns gnistor, glödande material och öppen eld.
D Använd endast rätt säkringar och säkerhetsbrytare. Använd inte
för stora och koppla inte förbi dem.
D Följ kraven i OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) och NFPA 51B
beträffande arbete med heta material och låt någon hålla uppsikt
efter brand och ha en brandsläckare lätt tillgänglig.
D Studera tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) och anvisningar för
hantering av limmer, lacker, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial,
kylmedel, avfettningsmedel, flussmedel och metaller.
KRINGFLYGANDE METALL och SMUTS
kan skada ögonen.
D Svetsning, mejsling, stålborstning och slipning
producerar gnistor och kringflygande metall.
När svetsen svalnar, kan slagg kastas
omkring.
D Bär godkända skyddsglasögon med sidoskydd också under
svetshjälm.
ANSAMLING AV GAS kan skada
hälsan eller döda.
D Stäng av gasen när den inte används.
D Ventilera alltid stängda lokaler eller bär godkänd
friskluftsmask.
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT
(EMF) kan påverka medicinska implantat.
D Personer med pacemaker och andra implantat
ska hålla sig på avstånd.
D Personer med medicinska implantat ska vända sig till läkare
och tillverkaren av apparaten innan de går nära bågsvets-,
punktsvets-,
mejsnings-,
plasmabågskärningsoch
induktionsvärmningsarbeten.
BULLER kan skada hörseln.
Buller från vissa processer kan skada hörseln.
D Använd godkända öronskydd om ljudnivån
är hög.
GASTUBER kan explodera om de
skadas.
Gastuber innehåller gas under högt tryck. Om en
tuben skadas, kan den explodera. Då gastuber
normalt används under svetsprocessen ska de
behandlas med försiktighet.
D Skydda gastuber mot hög värme, mekaniska stötar, skador, slagg,
öppen eld, gnistor och bågar.
D Placera gastuberna stående och fäst dem på ett stationärt stöd
eller ett gastubställ så att de inte kan tippa.
D Håll gastuber på avstånd från svets- och andra elkretsar.
D Lägg aldrig svetsbrännare på gastuber.
D Låt aldrig en svetselektrod vidröra gastuber.
D Svetsa aldrig på gastuber − explosion blir följden.
D Använd endast korrekta gastuber, regulatorer, slangar
och kopplingar avsedda för den specifika tillämpningen; håll dem
och tillhörande delar i gott skick.
D Vänd bort ansiktet när du öppnar kranen på gastuben.
Stå inte framför eller bakom regulatorn när kranen öppnas.
D Skyddskåpan ska alltid sitta på plats över kranen utom när tuben
används eller är ansluten för användning.
D Använd korrekt utrustning, korrekta procedurer och var tillräckligt
många personer när gastuber ska lyftas och flyttas.
D Läs och följ instruktionerna för gastuber, tillhörande utrustning.
CGA:s skrift P-1 som finns i listan med säkerhetsföreskrifter.
1-3. Ytterligare symboler för installation, drift och underhåll
BRAND- ELLER EXPLOSIONSRISK.
D Placera inte enheten på, över eller nära
brandfarliga ytor.
D Placera inte enheten nära brandfarligt material.
D Överbelasta inte ledningsnätet − se till att starkströmsnätet
är rätt dimensionerat, klassat och skyddat för denna enhet.
BATTERIEXPLOSION kan skada dig.
D Använd inte svetsaggregatet för att ladda
batterier eller som starthjälp om det inte är
försett med en funktion för ändamålet.
ROTERANDE DELAR kan skada dig.
FALLANDE UTRUSTNING kan orsaka
skador.
D Använd lyftöglan endast för att lyfta enheten,
INTE för andra apparater, gascylindrar eller
andra tillbehör.
D Använd utrustning med tillräcklig kapacitet
för att lyfta och stötta enheten.
D Om gaffeltruck används för att flytta enheten, måste gafflarna
vara så långa att de sticker ut på andra sidan av enheten.
D Håll utrustningen (kablar och sladdar) på avstånd från fordon
i rörelse vid arbeten över golvnivå.
D Följ riktlinjerna i handboken för de reviderade NIOSH
lyftberäkningarna (dokument nr. 94−110) vid manuella lyft av
tunga komponenter och utrustning.
HÅRD OCH LÅNGVARIG ANVÄNDNING kan orsaka ÖVERHETTNING
D En
avkylningsperiod
rekommenderas;
följ märkintermittensfaktorn.
D Reducera strömmen eller intermittensfaktorn
innan du börjar svetsa igen.
D Blockera eller filtrera inte luftflödet till enheten.
KRINGFLYGANDE GNISTOR kan skada ögonen.
D Bär skyddsmask som skydd för ögon och
ansikte.
D Forma
volframelektroden
endast
på
slipapparat försedd med lämpliga skydd på lämplig plats med
lämpliga skydd för ansikte, händer och kropp.
D Gnistor kan orsaka brand — håll brandfarliga material på
avstånd.
STATISK ELEKTRICITET (ESD) kan
skada kretskort.
D Sätt på dig jordade armband INNAN du
hanterar kort eller delar.
D Använd statiskt säkra fodral och boxar för att
förvara, flytta eller sända kretskort.
ROTERANDE DELAR kan skada dig.
D Håll dig på avstånd från roterande delar.
D Håll dig på avstånd från klämpunkter som t.ex.
drivrullar.
SVETSTRÅD kan skada dig.
D Tryck inte av handtaget innan du instrueras att
göra så.
D Rikta inte handtaget mot kroppsdelar, andra
människor eller mot metall när du matar in
svetstråden.
D Håll dig på avstånd från roterande delar,
som t.ex. fläktar.
D Håll alla dörrar, paneler, lock och skydd
ordentligt på plats och stängda.
D Låt endast utbildad personal avlägsna dörrar, paneler, kåpor och
skydd efter behov vid underhåll och felsökning.
D Sätt tillbaka dörrar, paneler, kåpor och skydd när underhållet
är avslutat och innan strömmen kopplas in.
LÄS ANVISNINGARNA.
D Läs och följ märkningar och bruksanvisningen
innan aggregatet installeras, används eller
underhålls. Studera säkerhetsinformationen
i början av handboken och i varje avsnitt.
D Använd enbart originalreservdelar från tillverkaren.
D Utför installation, underhåll och service enligt bruksanvisningen,
branschstandarder och svenska normer och regler.
HÖGFREKVENSSTRÅLNING kan orsaka
störningar.
D Högfrekvens (H.F.) kan störa radionavigering,
räddningstjänster, datorer och kommunikationsutrustning.
D Denna installation bör endast utföras av utbildad personal med
kännedom om elektronisk utrustning.
D Det är användarens ansvar att se till att en behörig elektriker
omedelbart åtgärdar sådana störningsproblem som är uppstått
p g a denna installation.
D Upphör omedelbart med att använda utrustningen om
underrättats om störning.
D Låt regelbundet kontrollera och underhålla utrustningen.
D Håll dörrar och paneler som är källor till högfrekvens ordentligt
stängda, håll gnistgap på rätt inställning och använd jordning och
avskärmning för att minimera riskerna för störning.
BÅGSVETSNING kan orsaka störning.
D Elektromagnetisk energi kan störa känslig
elektronisk utrustning, som datorer och
datorstyrd utrustning som t.ex robotar.
D Se till att all utrustning i svetsområdet
är elektromagnetiskt kompatibel.
D För att minska ev. störning ska svetskablar hållas så korta som
möjligt, samlade och så lågt som möjligt, t.ex. på golvet.
D Svetsning bör inte utföras närmare än 100 meter från känslig
elektronisk utrustning.
D Se till att detta svetsaggregat installeras och jordas i enlighet
med denna handbok.
D Om störning ändå inträffar måste användaren vidta extra
åtgärder, som t.ex. att flytta svetsen, använda skärmade kablar,
använda linjefilter eller skärma av arbetsområdet.
OM−253086 Sida 3
1-4. Föreskrifter enligt Proposition 65 i Kalifornien
Svets- och skärutrustning genererar rök och gaser som
innehåller kemikalier som i staten Kalifornien är kända för att
orsaka fosterskador och i vissa fall cancer. (California Health
& Safety Code Section 25249.5 et seq.)
Produkten innehåller kemikalier, bland annat bly, som
myndigheter i staten Kalifornien vet orsakar cancer,
missbildningar och andra fosterskador. Tvätta händerna
efter arbetet.
1-5. Säkerhetsnormer
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
kan laddas ned från American Welding Society på http://www.aws.org
eller köpas från Global Engineering Documents (telefon:
+1−877−413−5184, hemsida: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1,
från Global Engineering Documents (telefon: +1−877−413−5184,
hemsida: www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held
Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0,
från Global Engineering Documents (telefon: 1−877−413−5184,
hemsida: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, från National Fire
Protection
Association,
Quincy,
MA
02269
(telefon:
+1−800−344−3555, hemsida: www.nfpa.org and www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
från Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way,
Suite 103, Chantilly, VA 20151 (telefon: +1−703−788−2700,
hemsida:www.cganet.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard W117.2,
från Canadian Standards Association, Standards Sales,
5060 Spectrum Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada L4W
5NS (telefon: +1−800−463−6727, hemsida: www.csagroup.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face
Protection, ANSI Standard Z87.1, från American National Standards
Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036
(telefon: +1−212−642−4900, hemsida: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other
Hot Work, NFPA Standard 51B, från National Fire Protection
Association, Quincy, MA 02269 (telefon: +1−800−344−3555,
hemsida: www.nfpa.org).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General
Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910,
Subpart Q, and Part 1926, Subpart J, från U.S. Government Printing
Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh,
PA 15250−7954 (telefon: +1−866−512−1800) (det finns 10 OSHAregionkontor-telefon, region 5, Chicago, är +1−312−353−2220,
hemsida: www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation,
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
1600 Clifton Rd, Atlanta, GA 30329−4027 (telefon: +1−800−232−4636,
hemsida: www.cdc.gov/NIOSH).
1-6. EMF-information
Elektrisk ström som flyter genom en ledare alstrar lokala elektriska och
magnetiska fält (EMF). Strömmen från bågsvetsning (och liknande
processer, bland andra punktsvetsning, mejsling, plasmabågskärning
och induktionsuppvärmning) alstrar ett elektromagnetiskt fält omkring
svetskretsen. Elektromagnetiska fält kan störa visa medicinska
implantat, bland annat pacemakrar. Säkerhetsåtgärder för personer
som bär medicinska implantat måste vidtas. Exempelvis så kan
tillgängligheten för förbipasserande begränsas och individuell
riskbedömning kan göras för svetsare kan göras. Alla svetsare ska
använda följande procedurer för att minimera exponeringen för
elektromagnetiska fält från svetskretsen:
3. Linda inte kablarna runt kroppen.
1. Håll kablar samlade genom att vrida eller tejpa ihop dem eller
använda en kabelkanal.
Medicinska implantat:
Personer med medicinska implantat ska kontakta sin läkare och tillverkaren av apparaten innan de kommer nära bågsvets-, punktsvets-,
mejslings-, plasmabågskärnings-, och induktionsuppvärmningsarbeten. Ovanstående procedurer rekommenderas om läkaren ger tillstånd.
2. Placera dig inte emellan svetskablarna. Lägg kablarna vid sidan
och på avstånd från operatören.
OM−253086 Sida 4
4. Håll huvud och kropp på så stort avstånd från aggregatet
som möjligt.
5. Sätt arbetsklämman på arbetsstycket så nära svetsen som
möjligt.
6. Arbeta inte intill, sitt inte på och luta dig inte mot svetsaggregatet.
7. Svetsa inte medan du bär på svetsaggregatet eller trådmataren.
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 2 − DEFINITIONER
2-1. Ytterligare säkerhetssymboler och definitioner
. Vissa symboler finns bara på CE-märkta produkter.
Varning! Se upp! Risker föreligger så som anges av symbolerna.
Säkerhet1 2012−05
Bär torra gummihandskar. Vidrör inte elektroder med oskyddad hand. Bär inte våta eller skadade handskar.
Säkerhet2 2012−05
Skydda dig själv mot stötar genom att isolera dig från arbetsstycke och jord.
Säkerhet3 2012−05
Koppla bort väggkontakten eller nätspänningen före arbete på maskinen.
Säkerhet5 2012−05
Håll huvudet ute ur röken.
Säkerhet6 2012−05
Ventilera eller använd en utsugningsanordning för att avlägsna rök.
Säkerhet8 2012−05
Använd fläkt för att avlägsna rök.
Säkerhet10 2012−05
Håll antändbart material på avstånd från svetsområdet. Svetsa inte i närheten av antändbart material.
Säkerhet12 2012−05
Svetsloppor kan orsaka brand. Ha alltid en brandsläckare i beredskap och se till att en person i närheten
står klar att använda den.
Säkerhet14 2012−05
Svetsa inte på fat och andra slutna behållare.
Säkerhet16 2012−05
OM−253086 Sida 5
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
Avlägsna eller måla inte över etiketten.
Säkerhet20 2012−05
När strömmen slås till kan defekta delar explodera eller få andra delar att explodera.
Säkerhet26 2012−05
Flygande bitar av delar kan orsaka skador. Bär alltid ansiktsskydd vid service på enheten.
Säkerhet27 2012−05
Bär alltid långa ärmar och knäpp kragen vid service på enheten.
Säkerhet28 2012−05
Efter att ha vidtagit rätta säkerhetsåtgärder, slå på strömmen till enheten.
Säkerhet29 2012−05
Koppla bort väggkontakten eller nätspänningen före arbete på maskinen.
Säkerhet30 2012−05
Använd inte bara ett handtag för att lyfta eller bära upp enheten.
Säkerhet31 2012−05
Kasta inte produkten (i förekommande fall) i hushållssoporna.
Återanvänd eller återvinn kasserade elektriska och elektroniska apparater genom att lämna dem
till en återvinningsstation.
Kommunens återvinningscentral eller närmaste återförsäljare kan bistå med ytterligare information.
Säkerhet37 2012−05
Användningsperiod för miljöskydd (Kina)
Safe123 2016−06
Bär skyddshjälm samt ögon- och öronskydd. Knäpp skjortkragen.
Använd svetsmask med rätt filter. Bär hel skyddsdräkt.
Säkerhet38 2012−05
Lär dig maskinen och läs anvisningarna innan du svetsar
eller arbetar på maskinen.
Säkerhet40 2012−05
OM−253086 Sida 6
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
V
V
>60s
Farlig spänning finns kvar på ingångskondensatorerna efter att
strömmen stängts av. Vidrör ej fulladdade ingångskondensatorer.
Vänta alltid 60 sekunder efter att strömmen stängts av innan arbete
inleds på apparaten, ELLER mät spänningen över kondensatorerna
och kontrollera att den är nära noll innan någon del vidrörs.
V
= < 60°
Säkerhet42 2012−05
Lyft och bär alltid upp enheten med bägge handtagen.
Håll lyftanordningens vinkel till mindre än 60 grader.
Använd rätt vagn för att flytta enheten.
Säkerhet44 2012−05
Svetsström genererar elektriska och magnetiska fält (EMF)
omkring svetskretsen och svetsaggregatet.
Säkerhet72 2012−06
Anteckningar
OM−253086 Sida 7
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
2-2. Övriga symboler och definitioner
A
Ampere
Gas in
Panelinställning
TIG-svetsning
(GTAW)
Manuell
bågsvetsning
(MMA)
V
Hz
Gas ut
I2
X
Volt
Hertz
Hämta från minnet
Nominell
svetsström
Bågtryck (DIG)
Intermittensfaktor
HF-impulständning (TIG)
Likström
Nedramp
Primäranslutning
Primärspänning
Slutström
3-fas frekvensomformare-transformator-likriktare
Utspänning
Strömbrytare
Fjärr
Lift-Arc-tändning
(GTAW)
Skyddsjordning
(jord)
Gasefterströmning
U2
U1
IP
I1max
Konventionell
utgångsspänning
Pulsprocent i tid
Nätspänning
Startramp
Skyddsklass
Kontaktorstyrning
(MMA)
Nominell effektiv
nätström
I1eff
Max. effektiv
nätström
U0
Märkspänning,
obelastad
(genomsnitt)
Puls Av-På
TIG-svetsström
och toppström
vid pulsning
Pulsfrekvens
Bottenström
vid pulsning
Bakgrundsström
Gasförströmning
Startström
Process
S
Sekunder
Ökning/Minskning
av kvantitet
Normal
avtryckarfunktion
(TIG)
Sekvens
Frånslagen
Tvåstegsavtryckarfunktion (TIG)
Sekundärspänning
Positiv
Fyrstegsavtryckarfunktion (TIG)
Justera
Procent
Lämplig för
områden med
ökad risk för
stötar
Tillslagen
Negativ
Växelström
OM−253086 Sida 8
Pulsfunktion
S
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 3 − INSTALLATION
3-1. Placering av serienummer- och märketikett
Information om serienummer och märkparametrar för aggregatet finns på dess översida. Använd informationen för att bestämma kraven
på nätspänning och −ström och/eller utspänning och -ström. Skriv serienumret på baksidan av handboken för framtida referens.
3-2. Tekniska data
A. Dynasty
. Använd inte information i enhetsdatatabellen för att bestämma kraven på nätmatningen. Information om hur nätmatningen ska kopplas in finns
i avsnitten 4-6, 4-8 och4-9.
Svetsströmområde
Max. tomgångsspänning, (Uo)
Låg tomgångsspänning (Uo)
Märktändspänning (Up)
1−280*
60♦
8−15***
15 kV**
*Svetsområde för elektrodsvetsning är 5−280 A. För TIG är strömområdet beroende av volframelektrodens diameter (se kapitlen 5-5
och/eller 6-3) beroende på modell.
** Bågstartenhet är konstruerad för manuellt styrda operationer.
*** Låg tomgångsspänning vid TIG Lift-Arct, eller vid elektrodsvetsning med låg tomgångsspänning vald.
♦ Normal tomgångsspänning (60) finns vid elektrodsvetsning med normal tomgångsspänning vald.
Ingångstyp
Process
Ström (A)
Spänning
(likspänning)
Intermittensfaktor
280
31,2
15%
33,9
30,7
200
28
60%
22,5
160
26,4
100%
280
21,2
235
19,4
200
18,0
kW
KVA
16,7
14,9
12,1
11,8
12,2
20,0
11,2
9,9
8,0
7,9
8,2
17,5
15,4
8,8
7,7
6,2
6,1
6,3
25%
25,0
22,1
12,7
11,2
9,9
7,8
8,0
60%
19,4
17,5
10,1
8,8
7,0
6,7
7,0
100%
15,9
14,8
8,3
7,2
5,9
5,5
5,7
Tomgång (utan kylare)
0,25
0,27
0,38
0,37
0,40
0,18
0,43
Tomgång (med kylare)
1,09
1,06
1,08
1,06
1,26
0,48
1,25
TIG
Väntläge
Enfas
Elektrod
TIG
208V* 230V 400V
Matningsspänning
460V 575V
Elektrod
Trefas
Ström vid märkeffekt
50/60 Hz
Märkeffekt
0,11
0,11
0,13
0,19
0,20
0,17
0,19
280
31,2
10%
59,0
52,8
29,5
25,3
20,2
12,0
12,3
180
27,2
60%
34,0
30,7
17,2
14,6
11,7
7,0
7,1
160
(145)*
26,4
(25,8)*
100%
26,5
26,4
15,0
12,9
10,4
6,0
(5,5)*
6,1
(5,5)*
280
21,2
25%
42,5
38,6
21,3
18,9
15,0
8,7
8,8
235
19,4
60%
33,1
29,8
16,8
14,7
11,7
6,8
6,9
200
(190)*
18,0
(17,6)*
5,7
(5,3)*
25,3
24,5
14,1
12,0
9,7
5,6
(5,2)*
Tomgång (utan kylare)
0,34
0,35
0,38
0,39
0,38
0,08
0,24
Tomgång (med kylare)
1,80
1,63
1,43
1,43
1,60
0,40
0,92
Väntläge
0,08
0,09
0,10
0,11
0,12
0,07
0,07
100%
* Värden inom parentes gäller för enfas, 208 V matningsspänning.
OM−253086 Sida 9
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
B. Maxstar
. Använd inte information i enhetsdatatabellen för att bestämma kraven på nätmatningen. Information om hur nätmatningen ska kopplas in finns
i avsnitten 4-7, 4-8 och4-9.
Svetsströmområde
Max.
tomgångsspänning, (Uo)
Låg tomgångsspänning
(Uo)
Märktändspänning (Up)
IP-klass
1−280*
60♦
8−15***
15 kV**
23
*Svetsområde för elektrodsvetsning är 5−280 A. För TIG är strömområdet beroende av volframelektrodens diameter (se kapitlen 7-4
och/eller 8-3) beroende på modell.
** Bågstartenhet är konstruerad för manuellt styrda operationer.
*** Låg tomgångsspänning vid TIG Lift-Arct, eller vid elektrodsvetsning med låg tomgångsspänning vald.
♦ Normal tomgångsspänning (60) finns vid elektrodsvetsning med normal tomgångsspänning vald.
Ingångstyp
Process
Ström vid märkeffekt
50/60 Hz
Märkeffekt
Ström (A)
Spänning
(likspänning)
Intermittensfaktor
280
31,2
15%
31,1
27,6
200
28
60%
20,2
160
26,4
100%
280
21,2
235
19,4
200
18,0
460V 575V
kW
KVA
15,7
13,6
10,9
10,8
11,1
17,8
10,2
8,9
7,0
7,0
7,2
15,3
13,7
8,0
6,9
5,7
5,3
5,5
25%
21,9
19,8
11,3
9,7
7,8
7,7
8,0
60%
17,0
15,2
8,7
7,5
6,0
6,0
6,2
100%
13,9
12,3
7,2
6,2
5,3
4,8
5,0
Tomgång (utan kylare)
0,24
0,24
0,24
0,23
0,28
0,12
0,28
Tomgång (med kylare)
0,97
0,94
1,07
1,09
1,19
0,38
1,19
Väntläge
0,06
0,13
0,13
0,12
0,13
0,11
0,13
Trefas
Elektrod
TIG
Elektrod
Enfas
TIG
208V* 230V 400V
Matningsspänning
280
31,2
10%
52,3
46,5
26,5
22,8
18,4
10,9
11,0
180
27,2
60%
29,9
26,8
15,0
13,1
10,6
6,2
6,2
160
(145)*
26,4
(25,8)*
100%
23,1
23,3
13,2
11,6
9,3
5,3
(4,8)*
5,3
(4,8)*
280
21,2
25%
37,1
33,9
18,8
16,3
13,3
7,7
7,8
235
19,4
60%
28,4
26,3
14,7
12,8
9,8
6,0
6,0
200
(190)*
18,0
(17,6)*
4,8
(4,6)*
21,7
20,7
11,8
10,4
8,3
4,7
(4,5)*
Tomgång (utan kylare)
0,3
0,29
0,35
0,26
0,42
0,07
0,24
Tomgång (med kylare)
1,58
1,46
1,35
1,35
1,53
0,33
0,88
Väntläge
0,04
0,21
0,15
0,15
0,15
0,06
0,09
100%
* Värden inom parentes gäller för enfas, 208 V matningsspänning.
3-3. Statiska data
Statiska (ut) data för svetsaggregatet kan beskrivas som avtagande vid elektrod- och TIG-svetsning. Statiska data påverkas också
av inställningarna (inklusive progamvara), elektrod, skyddsgas, svetsmaterial och andra faktorer. Vänd dig till fabriken för att få specifik
information och aggregatets statiska data.
OM−253086 Sida 10
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
3-4. Mått, vikter och monteringsalternativ
A. Svetsaggregat
Mått
A
A
346 mm
B
219 mm
C
569 mm
Vikt
C
Maxstar: 21,3 kg
B
m/CPS 22,7 kg
Dynasty: 23,6 kg
m/CPS 25,0 kg
Ref. 805 497−A
B. Svetsaggregat med vagn och kylare
Mått
A
B
A
851 mm
B
493 mm
C
1052 mm
C
Tomvikt
Dynasty: 64,4 kg
Maxstar: 62,1 kg
805 503−A
OM−253086 Sida 11
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
C. Monteringsalternativ
Mått
B
C
E
1
A
D
A
392 mm
B
244 mm mellan hålcentrum
C
8 mm
D
444 mm
E
95 mm
F
5 mm
1. Fästdetaljer
2
Ta bort fästdetaljerna för att dela på aggregat och kylare.
Sätt tillbaka fästdetaljerna.
F
2. Fäste
Använd fästet för att montera aggregatet på kylaren.
Fästet medföljer kylaren.
. Fästet kan
805 505−A
köpas separat för att montera aggregatet
på andra platser. Montera fästet enligt måtten i tabellen.
3-5. Miljödata
A. IP-klass
IP-klass
Drifttemperatur
Förvaringstemperatur
−10 till 40°C
−20 till 55°C
IP23
Aggregatet är avsett för utomhusanvändning.
Det får förvaras men är inte avsett för för
svetsning utomhus vid nederbörd om det
inte skyddas.
IP23 2014−06
B. Information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Denna utrustning i klass A är inte avsedd för användning i hemmiljö där elströmmen levereras via det allmänna elnätet. Det kan
finnas möjliga svårigheter att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet på dessa platser, på grund av både ledningsburna och
strålade störningar.
Utrustningen uppfyller IEC 61000-3-11 och IEC 61000-3-12 och kan anslutas till det allmänna elnätet, förutsatt att impedansen Zmax i det allmänna
elnätet i den gemensamma kopplingspunkten är lägre än 36,3 mW (eller att kortslutningseffekten Ssc är högre än 4,4 MVA) vid inkoppling till 400 V
trefas, ELLER är lägre än 16,2 mOhm (kortslutningseffekten Ssc är högre än 3,4 MVA) vid inkoppling till 230 V enfas. Det åligger installatören eller
användaren av utrustningen att se till, om nödvändigt efter konsultation med nätleverantören, att impedansen följer impedansbegränsningarna.
Ref. ce−emc 1 2014−07
OM−253086 Sida 12
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
C. Information om farliga ämnen för kinesiskt EEP−tillstånd (exit and entry permit)
质
量
Information om farliga ämnen för kinesiskt EEP−tillstånd (exit and entry permit)
质
Farligt ämne
部 Komponentnamn
(适)
(om tillämpligt)
铅
Pb
Hg
镉
Cd
铬
Cr6
PBB
醚
PBDE
黄铜铜部
Mässings− och koppardelar
O
O
O
O
O
O
装
Kopplingsanordningar
X
O
O
O
O
O
!"装
Elkopplare
O
O
X
O
O
O
#$#$配
Kablar och kabeltillbehör
X
O
O
O
O
O
%
Batterier
X
O
O
O
O
O
&表'*+SJ/T 11364 规-.0.
Den här tabellen är upprättad i enlighet med China SJ/T 11364.
O:
表5该
质7该部8 9质:; 量97GB/T26572规- 限量要?@A.
Indikerar att koncentrationen av det farliga ämnet i alla homogena material i delen ligger under det relevanta tröskelvärdet för China GB/T
26572.
X:
表5该
质CD7该部 EF9质:; 量超HGB/T26572规- 限量要?.
Indikerar att koncentrationen av det farliga ämnet i minst ett homogent material i delen ligger över det relevanta tröskelvärdet för China GB/T
26572.
IKLM限*+SJ/Z11388 规-O-.
EEP_2016−06
EFUP−värdet av detta EEP−tillstånd är definierat i enlighet med China SJ/Z 11388.
3-6. Intermittensfaktor och överhettning
300
Intermittensfaktorn är den procent
av 10 minuter som enheten kan
svetsa med nominell belastning
utan att överhetta.
Elektrod (3Φ matning)
TIG (≥ 230 V matning)
Utström
250
Om enheten överhettar, stängs
uteffekten av och ett hjälpmeddelande visas (se kapitel
10-2). Fläkten går igång. Vänta i 15
minuter tills enheten svalnat. Reducera strömmen, spänningen eller
intermittensfaktorn
innan
du
svetsar igen.
200
150
100
− − −TIG (208 V matning)
Elektrod (≥ 230 V, 1Φ matning)
− − Elektrod (208 V, 1Φ matning)
OBS! − Om intermittensfaktorn
överskrids, kan enheten skadas
och garantin upphöra att gälla.
50
0
10
% intermittensfaktor
100
250 A vid 60 % intermittensfaktor för elektrodsvetsning
250 A vid 60 % intermittensfaktor för TIG-svetsning
6 minuters svetsning
4 minuters vila
247 219−B
Överhettning
A eller V
0
15
Minuter
ELLER reducera
intermittensfaktorn
OM−253086 Sida 13
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 4 − INSTALLATION
4-1. Val av plats
Förflyttning, placering och luftflöde
!
Specialinstallation
kan
fordras i utrymmen med
bensin eller flyktiga vätskor
– se NEC artikel 511 eller
CEC kapitel 20.
1
Bärrem
3
Använd bärremmen enbart för att
bära aggregatet. Använd den inte
för att lyfta aggregatet när det sitter
på vagnen/kylaren.
1
2
460 mm
3
460 mm
Lyfthandtag
Använd lyfthandtaget för att flytta
och lyfta svetsaggregatet/vagnen/
kylaren.
!
Använd inte lyfthandtaget
för att lyfta aggregatet när
gastuben och tillbehör är anslutna.
3
Primärfrånskiljare
Placera enheten nära ett lämpligt
nätuttag.
2
460 mm
460 mm
!
Flytta eller använd inte enheten där den kan tippa.
loc_dynasty 2015-04
OM−253086 Sida 14
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-2. Välja kablagedimension*
Svetskabeldimension** och maximal total kabellängd (koppar) i svetskretsen
30 m eller kortare****
45 m
60 m
10 − 60 %
intermittensfaktor
60 − 100 %
intermittensfaktor
mm2
mm2
100
4 (20)
4 (20)
4 (20)
3 (30)
150
3 (30)
3 (30)
2 (35)
1 (50)
200
3 (30)
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
250
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
300
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
Svetsström***
* Denna tabell
10 − 100 % intermittensfaktor
mm2
ger allmänna riktlinjer och passar ev. inte alla tillämpningar. Byt till nästa större kabeldimension om kabeln överhettas.
**Svetskabeldimensionen (mm2) baseras på endera 4 V eller mindre spänningsfall eller en strömtäthet på minst 0,15 mm2 per ampere.
( ) = mm2 metriskt
*** Välj svetskabeldimension för pulstillämpning efter toppströmsvärde.
****Använd endast likström för avstånd mellan 30 m och upp till 60 m. Vänd dig till en tillämpningsspecialist vid fabriken för information
om längre avstånd än så +1−920−735−4505 (Miller) eller +1−800−332−3281 (Hobart).
Ref. S−0007−L 2015−02 (TIG)
4-3. Svetskabelsanslutningar
!
Slå
från
strömmen
anslutning av svetskablar.
!
Använd inte slitna, skadade,
underdimensionerade eller reparerade kablar.
1
Återledarkontakt
2
TIG− eller elektrodhandtag
före
. Vanliga
anslutningar
för
svetskablaget beskrivs i avsnitten
4-4 och 4-5.
1
2
Ref.805 496-B output term1 2015−02
OM−253086 Sida 15
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-4. Anslutning
!
Stäng av strömmen före
inkoppling.
Dynasty, anslutningar
1
2
Kontakt för fjärrstyrning
(se kapitel 4-10)
Gaskoppling till handtag
Kräver 11/16-tumsnyckel.
3
4
5
Dynasty, frontpanel
Sätt på och stäng av aggregatet
med strömbrytaren.
Maxstar, frontpanel
6
7
1
2
3
1
9
4
Återledarkontakt
TIG- eller elektrodhandtag
Strömbrytare
2
10
Matningskontakt för tillbehöret
Coolmate 1.3 kraftaggregat
Skydd för Coolmate 1.3
kraftaggregat
Medföljer tillbehöret kontakt för
Coolmate 1.3 kraftsggregat.
8
Gas in-koppling
Kopplingen har en 5/8−18-tums
högergänga och kräver normalt en
11/16-tumsnyckel. Maximalt tryck
är 8,6 bar.
9
Bakpanel
8
6
5
7
12
11
Återledarkontakt för
TIG-svetsning. Elektrohållarkontakt för elektrodsvetsning
10 TIG-handtagkontakt för
TIG-svetsning/återledarkontakt för elektrodsvetsning
11 Ethernet (endast
Insight−modellerna)
RJ-45−porten är avsedd för
trådbunden inkoppling till Internet
via
DHCP
eller
statiska
IP−inställningar efter valen som
gjordes
när
enheten
konfigurerades.
12 USB A (endast
Insight−modellerna)
Använd denna port vid installation
av fast programvara.
Verktyg:
Ref. 805 496−A
OM−253086 Sida 16
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-5.
Kylaranslutningar
Vagn och kylare är tillbehör.
1
1
2
Coolmate 1.3 matningskontakt
Kylarmatningssladd
Matar 115 VAC till kylaren.
3
2
Elektrodsvetsningsutgångskontakt (−svetskontakt på
Maxstar-modellerna)
Anslut TIG-handtaget till elektrodsvetskontakten.
4
Gas ut-koppling
Anslut TIG-handtagets gasslang
till gas ut-kopplingen.
5
Återledarkontakt
(+svetskontakt på Maxstarmodellerna)
Anslut
återledarkabeln
återledarkontakten
6
till
Vatten ut-koppling
(till handtaget)
Koppla
handtagets
vattenmatningsslang (blå) till kylarens
vatten ut-koppling.
7
Vatten in-koppling
(från handtaget)
Koppla handtagets vattenreturslang (röd) till kylarens vatten
in-koppling.
5
4
6
3
7
Verktyg:
Tillämpning
4,7
liter
TIG eller då HF* används
21 mm för CE-enheter
Lågkonduktivt kylmedel
nr. 043 810**, Destillerat eller
avjoniserat vatten OK över 0° C
Kylmedel
*HF: Högfrekvensström
**Kylmedel 043 810, lösning 50/50 skyddar ned till -38°C och motstår algtillväxt.
OBS! − Användning av andra kylmedel än de i tabellen upphäver garantin för alla
komponenter som kommer i kontakt med kylmedlet (pump, kylare m.m.).
805 505−A
OM−253086 Sida 17
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-6. Riktlinjer för elanslutning (Dynasty)
A. Riktlinjer för elanslutning vid trefasdrift
Elstötar och risk för brand kan uppstå om dessa rekommendationer inte följs. Rekommendationerna gäller för kretsar dimensionerade
för märkeffekten och intermittensfaktorn för svetsmaskinen.
För installationer anslutna till dedicerade kretsar medger National Electrical Code (NEC) att märkspänning och −ström för kontakter
och ledare får vara lägre än märkspänning och −ström för säkringen i kretsen. Alla komponenter i kretsen måste passa samman fysiskt.
Se NEC-artiklarna 210.21, 630.11 och 630.12.
. Verklig matningsspänning får inte falla under 188 VAC eller bli högre än 632 VAC. Enheten arbetar eventuellt inte enligt angivna data om verklig
matningsspänning faller utanför dessa gränser.
Trefas, 100 % intermittens
Inspänning (V)
Matningsström (A) vid nominell effekt
Max. rekommenderad standardsäkring eller automatsäkring i ampere
208
230
400
460
575
34
31
17
15
12
40
35
20
15
15
50
45
25
20
20
12
12
14
14
14
54 (17)
66 (20)
135 (41)
176 (54)
275 (84)
12
12
14
14
14
1
Tröga säkringar 2
Normala säkringar 3
Min. nätkabelarea i AWG 4
Max. rekommenderad nätkabellängd i meter
Min. jordledare i AWG 4
Referens: 2014 National Electrical Code (NEC) (inklusive artikel 630)
1 Välj en säkerhetsbrytare med tid/strömkurvor jämförbara med rekommenderade säkringar om en säkerhetsbrytare används i stället för säkring.
2 “Tröga” säkringar är i UL-klass “RK5”. Se UL 248.
3 “Normala” (generella − ingen avsiktlig fördröjning) säkringar är i UL-klass “K5” (upp till och med 60 A) och UL-klass “H” (65 A och högre).
4 Ledardata i detta kapitel anger ledararea (ej böjlig ledning eller kabel) mellan panel och aggregat enligt NEC tabell 310.15(B)(16). Minsta ledararea
kan bli högre om böjliga ledare och kabel används. Kraven på böjliga ledare och kablar finns i NEC tabell 400.5(A).
B. Riktlinjer för elanslutning vid enfasdrift
Elstötar och risk för brand kan uppstå om dessa rekommendationer inte följs. Rekommendationerna gäller för kretsar dimensionerade
för märkeffekten och intermittensfaktorn för svetsmaskinen.
För installationer anslutna till dedicerade kretsar medger National Electrical Code (NEC) att märkspänning och −ström för kontakter
och ledare får vara lägre än märkspänning och −ström för säkringen i kretsen. Alla komponenter i kretsen måste passa samman fysiskt.
Se NEC-artiklarna 210.21, 630.11 och 630.12.
. Verklig matningsspänning får inte falla under 188 VAC eller bli högre än 632 VAC. Enheten arbetar eventuellt inte enligt angivna data om verklig
matningsspänning faller utanför dessa gränser.
Enfas, 100 % intermittens
Inspänning (V)
208
230
400
460
575
Matningsström (A) vid nominell effekt
59
53
30
25
20
70
60
35
30
25
90
80
45
35
30
10
10
14
14
14
45
(14)
55
(17)
65
(20)
90
(27)
141
(43)
10
10
14
14
14
Max. rekommenderad standardsäkring eller automatsäkring i ampere 1
Tröga säkringar 2
Normala säkringar 3
Min. nätkabelarea i AWG 4
Max. rekommenderad nätkabellängd i meter
Min. jordledare i AWG 4
Referens: 2014 National Electrical Code (NEC) (inklusive artikel 630)
1 Välj en säkerhetsbrytare med tid/strömkurvor jämförbara med rekommenderade säkringar om en säkerhetsbrytare används i stället för säkring.
2 “Tröga” säkringar är i UL-klass “RK5”. Se UL 248.
3 “Normala” (generella − ingen avsiktlig fördröjning) säkringar är i UL-klass “K5” (upp till och med 60 A) och UL-klass “H” (65 A och högre).
4 Ledardata i detta kapitel anger ledararea (ej böjlig ledning eller kabel) mellan panel och aggregat enligt NEC tabell 310.15(B)(16). Minsta ledararea
kan bli högre om böjliga ledare och kabel används. Kraven på böjliga ledare och kablar finns i NEC tabell 400.5(A).
OM−253086 Sida 18
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-7. Riktlinjer för elinstallation (Maxstar)
A. Riktlinjer för elanslutning vid trefasdrift
Elstötar och risk för brand kan uppstå om dessa rekommendationer inte följs. Rekommendationerna gäller för kretsar dimensionerade
för märkeffekten och intermittensfaktorn för svetsmaskinen.
För installationer anslutna till dedicerade kretsar medger National Electrical Code (NEC) att märkspänning och −ström för kontakter
och ledare får vara lägre än märkspänning och −ström för säkringen i kretsen. Alla komponenter i kretsen måste passa samman fysiskt.
Se NEC-artiklarna 210.21, 630.11 och 630.12.
. Verklig matningsspänning får inte falla under 188 VAC eller bli högre än 632 VAC. Enheten arbetar eventuellt inte enligt angivna data om verklig
matningsspänning faller utanför dessa gränser.
Trefas, 100 % intermittens
Inspänning (V)
Matningsström (A) vid nominell effekt
Max. rekommenderad standardsäkring eller automatsäkring i ampere
208
230
400
460
575
31
28
16
14
11
35
35
20
15
10
45
40
25
20
15
12
14
14
14
14
59 (18)
47 (14)
144 (44)
189 (58)
299 (91)
12
14
14
14
14
1
Tröga säkringar 2
Normala säkringar 3
Min. nätkabelarea i AWG 4
Max. rekommenderad nätkabellängd i meter
Min. jordledare i AWG 4
Referens: 2014 National Electrical Code (NEC) (inklusive artikel 630)
1 Välj en säkerhetsbrytare med tid/strömkurvor jämförbara med rekommenderade säkringar om en säkerhetsbrytare används i stället för säkring.
2 “Tröga” säkringar är i UL-klass “RK5”. Se UL 248.
3 “Normala” (generella − ingen avsiktlig fördröjning) säkringar är i UL-klass “K5” (upp till och med 60 A) och UL-klass “H” (65 A och högre).
4 Ledardata i detta kapitel anger ledararea (ej böjlig ledning eller kabel) mellan panel och aggregat enligt NEC tabell 310.15(B)(16). Minsta ledararea
kan bli högre om böjliga ledare och kabel används. Kraven på böjliga ledare och kablar finns i NEC tabell 400.5(A).
B. Riktlinjer för elanslutning vid enfasdrift
Elstötar och risk för brand kan uppstå om dessa rekommendationer inte följs. Rekommendationerna gäller för kretsar dimensionerade
för märkeffekten och intermittensfaktorn för svetsmaskinen.
För installationer anslutna till dedicerade kretsar medger National Electrical Code (NEC) att märkspänning och −ström för kontakter
och ledare får vara lägre än märkspänning och −ström för säkringen i kretsen. Alla komponenter i kretsen måste passa samman fysiskt.
Se NEC-artiklarna 210.21, 630.11 och 630.12.
. Verklig matningsspänning får inte falla under 188 VAC eller bli högre än 632 VAC. Enheten arbetar eventuellt inte enligt angivna data om verklig
matningsspänning faller utanför dessa gränser.
Enfas, 100 % intermittens
Inspänning (V)
208
230
400
460
575
Matningsström (A) vid nominell effekt
52
47
27
23
18
60
50
30
25
20
80
70
40
35
25
10
10
14
14
14
50
(15)
61
(19)
72
(22)
98
(30)
155
(47)
10
10
14
14
14
Max. rekommenderad standardsäkring eller automatsäkring i ampere 1
Tröga säkringar 2
Normala säkringar 3
Min. nätkabelarea i AWG 4
Max. rekommenderad nätkabellängd i meter
Min. jordledare i AWG 4
Referens: 2014 National Electrical Code (NEC) (inklusive artikel 630)
1 Välj en säkerhetsbrytare med tid/strömkurvor jämförbara med rekommenderade säkringar om en säkerhetsbrytare används i stället för säkring.
2 “Tröga” säkringar är i UL-klass “RK5”. Se UL 248.
3 “Normala” (generella − ingen avsiktlig fördröjning) säkringar är i UL-klass “K5” (upp till och med 60 A) och UL-klass “H” (65 A och högre).
4 Ledardata i detta kapitel anger ledararea (ej böjlig ledning eller kabel) mellan panel och aggregat enligt NEC tabell 310.15(B)(16). Minsta ledararea
kan bli högre om böjliga ledare och kabel används. Kraven på böjliga ledare och kablar finns i NEC tabell 400.5(A).
OM−253086 Sida 19
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-8. Anslutning av trefasmatningskabel
3
= GND/PE jord
4
7
2
L1
3
L2
5
L3
6
1
Verktyg:
input2 2011−03 − 803 766−C / Ref. 805 496−A
OM−253086 Sida 20
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-8.
!
!
!
Anslutning av trefaskabel (forts.)
Installationen måste göras enligt
nationella och lokalt gällande regler
och normer − endast enligt lag
kvalificerade personer får utföra
installationen.
Koppla bort, lås och märk upp nätmatningen innan matningskablaget
kopplas till maskinen. Använd vanliga
procedurer för installation och
demontering av låset/märkningen.
Anslut alltid den gröna eller gröngula
ledningen till jordanslutningen, aldrig
till en fas.
OBS! − Automatiska nätkretsen i aggregatet
anpassar automatiskt
maskinen
till
nätspänningen som kopplas in. Mär
nätspänningen på platsen. Maskinen kan
kopplas till alla spänningar mellan 208 och
575 VAC utan att kåpan behöver tas bort och
maskinen kopplas om.
Se märketiketten på maskinen och mät
nätspänningen på platsen.
Trefasdrift:
1 Nätkabel
2 Frånskiljare (brytaren visas i läge OFF)
3 Grön eller grön/gul jordkontakt
4 Jordanslutning på frånskiljaren
5
Matningskontakter (L1, L2 och L3)
6
Ledare på frånskiljaren
Koppla först grön eller grön/gul jordledare
till jordkontakten på frånskiljaren.
Koppla matningsledningarna L1, L2 och L3
till matningskontakterna på frånskiljaren.
7
Överströmsskydd
Välj typ och storlek på överströmsskyddet
enligt kapitel 4-6 (frånskiljare med säkring
visas i bilden).
Stäng och lås locket på frånskiljaren.
Följ normala låsnings-/märkningsprocedurer
för att ta enheten i bruk.
input2 2012−05
Anteckningar
Arbeta som
ett proffs!
Proffs svetsar och
skär på ett säkert
sätt. Studera
säkerhetsanvis­
ningarna i början
av handboken.
OM−253086 Sida 21
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-9. Anslutning av enfas nätkabel
1
8
=GND/PE jordf
10
7
9
L1
L2
1
3
1
6
2
3
6
5
4
Verktyg:
input1 2011−03 − 803 766−C / Ref. 805 496−A
OM−253086 Sida 22
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-9.
!
!
!
Anslutning av enfas nätkabel (forts.)
Installationen måste göras enligt
nationella och lokalt gällande regler
och normer − endast enligt lag
kvalificerade personer får utföra
installationen.
nätspänningen som kopplas in. Mär
nätspänningen på platsen. Maskinen kan
kopplas till alla spänningar mellan 208 och
575 VAC utan att kåpan behöver tas bort och
maskinen kopplas om.
Koppla bort, lås och märk upp nätmatningen innan matningskablaget kopplas till maskinen. Använd vanliga
procedurer för installation och
demontering av låset/märkningen.
Se märketiketten på maskinen och mät
nätspänningen på platsen.
Anslut alltid den gröna eller gröngula
ledningen till jordanslutningen, aldrig
till en fas.
OBS! − Automatiska nätkretsen i aggregatet
anpassar
automatiskt
maskinen
till
1
2
3
4
5
Svart och vit nätkabel (L1 och L2)
Röd nätkabel
Grön eller grön/gul jordkontakt
Isolerande hölje
Eltejp
Isolera den röda kabeln så som visas.
6 Nätkabel
7
8
9
Frånskiljare (brytaren visas i läge OFF)
Jordanslutning på frånskiljaren
Ledare på frånskiljaren
Koppla först grön eller grön/gul jordledare
till jordkontakten på frånskiljaren.
Koppla matningsledningarna L1 och L2
till kontakterna på frånskiljaren.
10 Överströmsskydd
Välj typ och storlek på överströmsskyddet
enligt kapitel 4-6 (frånskiljare med säkring
visas i bilden).
Stäng och lås locket på frånskiljaren.
Följ normala låsnings-/märkningsprocedurer
för att ta enheten i bruk.
Input2 2012−05
Anteckningar
Arbeta som
ett proffs!
Proffs svetsar och
skär på ett säkert
sätt. Studera
säkerhetsanvis­
ningarna i början
av handboken.
OM−253086 Sida 23
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-10. Information om 14-poligt fjärruttag
FJÄRR 14
Uttag
15 VOLT LIKSTRÖM
TILLSLAG
(KONTAKTOR)
A
B
K
J
A
Kontaktorstyrning +15 VDC, referens till G.
B
Kontaktslutning till A sluter 15 VDC kontaktstyrningskretsen och aktiverar utgången.
C
Spänning till fjärrkontroll; +10 volt likström
till fjärrkontrollen.
D
Fjärrkontrollskrets gemensam.
E
0 till +10 volt insignal från fjärrkontroll.
*Kan göras om till ingång för aktivera utgång
(svetsstopp) − används för att fjärrstoppa svetsningen utanför normala svetscykeln. Anslutningen
till D-kontakten måste alltid upprätthållas.
Bryts kontakten avbryts svetsningen och
Auto Stop visas.
F
Strömåterkoppling, +1 VDC per 100 A.
H
Spänningsåterkoppling; +1 VDC per 10 V
bågspänning.
I*
Giltig bågindikering stängd till kontakt G med giltig
båge. Elektriska data: transistor med öppen
kollektor (kopplingsexempel finns i kapitel 4-11).
J*
Båglängdsstyrning låst med stängd till kontakt G
under start- och slutström och ramp och under
bakgrundstiden för pulsformer med <=10 Hz.
Elektriska data: transistor med öppen kollektor
(kopplingsexempel finns i kapitel 4-11).
G
Retur för alla utgångssignaler: F, H, I, J och A.
K
Chassi
I
H
C L N
M
D
G
E F
FJÄRRKONTROLL
Utgångssignaler
805 497−A
GEMENSAM
CHASSI
Seriell
kommunikation
Buss
Uttagsinformation
L**
Modbus gemensam (RS485 gemensam)
M**
Modbus D1 (RS485 B+)
N**
Modbus D0 (RS485 A−)
Kontakterna G och K är elektriskt isolerade från varandra.
. Ett strömvärde över minimivärdet måste anges på fjärrkontrollen innan panel- eller fjärrkontaktorn sätts på om en handfjärrkontroll,
t.ex. RHC−14, is connected kopplas till fjärrkontakten 14. Görs inte detta styrs strömmen av reglaget på panelen och handfjärrkontrollen
fungerar inte.
*Finns med tillbehöret automatiseringsexpansionsminneskort.
**Finns med tillbehöret Modbus expansionsminneskort. Modbus seriell kommunikation ger åtkomst till alla parametrar på frontpanelen
och aggregatets funktioner. En lista med registren i Modbus finns i bruksanvisningen 265415. Modbus-expansionen inkluderar funktionerna
i expansionerna för automatisering och oberoende amplitud (endast Dynasty).
4-11. Enkel automatiseringstillämpning
Spolmotståndet plus
CR1 R ska väljas så att
strömmen begränsas
till 75 mA
R
CR1
+
−
Stift I, J: kollektor
Stift G: emitter
OM−253086 Sida 24
Spänning
tillhandahållen
av användaren
upp till 27 VDC
toppspänning
Till användarens
utrustning
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-12. Programvaruuppdateringar
A. Anledningar till att ladda ned programuppdateringar
• För att få de senaste förbättringarna av funktioner och programvara med framtida programuppdateringar.
• Vid alla kretskortbyten krävs en programuppdatering för att säkerställa korrekt funktion.
• En programuppdatering krävs för att säkerställa korrekt programexpansionsfunktion för alla köpta tilläggsfunktioner.
B. Krav
. Dator
med SD−minneskortuttag eller en SD−
minneskortläsare krävs för nedladdning av programuppdateringar.
SD-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör
SD−3C LLC.
C. Ladda ned programuppdateringar
1. Starta din webbläsare och gå till http://www.millerwelds.com/products/tig/tigsoftware.php
2. Välj systeminstallationsanvisningar (PDF) och följ anvisningarna.
1
2
OM−253086 Sida 25
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
D. Programvaruinstallation
1
2
. Programuppdateringar
kan
eventuellt återställa maskinen
till standardinställningar.
Kortkrav:
Fullstort minneskort krävs.
1
2
Plats för minneskort
Indikatorlampa
Sätt i kortet med den nya
programvaran i uttaget medan
maskinen är påslagen (men inte
under svetsning). Sätts kortet
i under svetsning så avbryts
svetsningen.
Indikatorlampan blinkar
grön
medan maskinen läser eller skriver
på kortet och mätardisplayerna
släcks. Uppdateringstiden varierar
och kan vara upp till tre minuter.
Ta inte ur kortet medan lampan
blinkar grön.
När läsning eller skrivning till kortet
lyckats, växlar knapplamporna till
fast grönt sken och mätarna tänds.
Aggregatet är nu klart för
användning.
Felsökning
Indikatorlampan blinkar
röd:
Fel vid programuppdatering eller
fel programvara. Försök att ta ur
kortet och sätta tillbaka det.
Indikatorlampan lyser röd med fast
sken: Kan inte läsa kortet.
Kortet kan vara trasigt.
Dynasty 280 DX visas
805 496−A
OM−253086 Sida 26
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 5 − DYNASTY 280, DRIFT
5-1. Dynasty 280, reglage
1
3
4
5
2
6
7
247 222−A
8
1
Knapp för vänteläge
Används för att sätta på maskinen och
för daglig drift.
2
Strömreglage
Använd reglaget för att ändra förinställt
strömvärde. Förinställt strömvärde är det
maximalt tillgängliga värdet om fjärrkontroll
används. Reglaget fungerar också som
reglage för ändring av parametrar
i menyläge (se kapitlen 5-2 t.o.m. 5-6).
3
Minnekortuttag och indikator
Uttaget används för att lägga till funktioner
till maskinen och uppdatering av
programvara på korten i maskinen.
Indikatorn är tänd när kortet läses eller
skrivs till (se kapitel 4-12D).
4
Voltmeter
Visar verklig likriktad genomsnittsspänning
när det ligger spänning över svetsutgångarna. Den används också för att visa
parameterbeskrivningar i menyläge.
5
Amperemeter
Visar verklig likriktad genomsnittsström
under svetsning och förinställt strömvärde
vid tomgång. Den används också för att
visa parameteralternativ i menyläge.
6
Menyknapp
Tryck på knappen för att bläddra mellan
tillgängliga parametrar för vald svetsmetod.
Håll inne knappen för att gå in i
inställningsläge (se kapitlen 5-2 t.o.m. 5-6).
7
Utgång aktiv-indikator
Blå indikator tänds när utgången är aktiv.
8
Svetsmetodväljare
Används för att välja en av följande
svetsmetoder:
• AC TIG − för svetsning i aluminium.
• DC TIG − (DCEN) för stål och rostfritt
stål.
• DC Stick − (DCEP) för svetsning i stål.
• AC Stick − för svetsning i stål om blåseffekt är ett problem med DC Stick.
Minneskortuttaget passar för SD-minneskort.
SD-logotypen är ett registrerat varumärke
som tillhör SD−3C LLC.
OM−253086 Sida 27
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
5-2. Kontrollpanelmenyn: AC TIG
1
2
3
1
4
Menyknapp
Tryck på menyknappen och bläddra
genom parametrarna som kan
ställas in.
2
3
4
Parameterdisplay
Inställningsdisplay
Kodare/Ratt
Vrid kodaren och ställ in parametern.
. Parametern återgår automatiskt
till ströminställningen efter
15 sekunders inaktivitet med
kodaren.
150A
AC AV
Strömreglage
Reglerar genomsnittliga svetsströmmen vid växelströmsvetsning.
Begränsar maximala strömmen för
en fjärrströmsenhet.
Vid växelström ställer användaren in
likriktat
genomsnittsvärde
för
växelströmmen ([AC AV] visas).
BAL
FREQ
POST
75%
120H
AUTO
*PRO−SET ger professionellt utvecklade
inställningar för svetsmetoden. Tryck på
menyknappen så att parametern visas
och vrid på kodaren tills PRO−SET
blinkar på displayen när du vill använda
funktionen. PRO−SET blinkar en gång
och avslöjar professionella inställningen
för parametern.
[BAL] balansstyrning:* (% EN)
Reglerar oxidrengöringen
Högre inställning minskar oxidrengöringen.
Intervallet är 60 till 80 %. (Se tips nedan)
[FREQ]* Frekvensstyrning:
Högre inställning minskar bågbredden. Intervallet är
70 till 150 Hz. (Se tips nedan)
[POST] gasefterströmning:
Styr tiden som gasen strömmar efter att svetsningen
avslutats. Intervallet är AUTO, OFF − 50T
(sekunder). AUTO beräknar tiden utifrån maximala
strömmen för varje svetscykel. Minimitiden är åtta
sekunder. Auto = maximal ström/10.
TIPS: AC Balance reglerar rengöringsförloppet. Balansen är för högt ställd om
svarta fläckar uppträder i svetssmältan.
Vrid ner balansen tills smältan blir klar.
TIPS: AC Frequency reglerar bredden
på bågkonen. Ställ in frekvensen på
120 Hz för tunna fyllsvetsar (mindre än
sex millimeter). Denna frekvens ger en
koncentrerad och stabil båge och ger en
smal svets. För utvändiga hörn och
spårsvetsar i grova material kan en bred
svets krävas. Sänk frekvensen till mellan
70 och 100 Hz. Denna frekvensinställning
ger en bredare svets.
247 222−A
OM−253086 Sida 28
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
5-3. Kontrollpanelmenyn: DC TIG
1
Menyknapp
Tryck på menyknappen och bläddra genom
parametrarna som kan ställas in.
2
3
2
3
4
4
1
Parameterdisplay
Inställningsdisplay
Kodare/Ratt
Vrid kodaren och ställ in parametern.
. Parametern
återgår automatiskt till
ströminställningen efter 15 sekunders
inaktivitet med kodaren.
Strömreglage
150A
Reglerar svetsströmmen. Begränsar maximala
strömmen för en fjärrströmsenhet.
[PPS]* Pulsstyrning:
Minskar värmetillförseln för att minimera
deformering och öka svetshastigheten. Ange PPS
(pulser per sekund). Området är OFF-250 PPS.
Bakgrundsströmmen och toppströmmen kan inte
ställas in. Bakgrundsströmmen är 25 % av
toppströmmen. Toppströmstiden är 40 %.
[POST] gasefterströmning:
Reglerar hur länge gasen strömmar efter att
svetsningen avslutats. Intervallet är AUTO,
OFF−50T (sekunder). AUTO beräknar tiden utifrån
maximala strömmen i varje svetscykel. Kortaste
tiden är åtta sekunder. Auto = maximala
strömmen/10.
PPS OFF
POST AUTO
*PRO−SET: ger professionellt utvecklade inställningar för svetsmetoden. Tryck på menyknappen så
att parametern visas och vrid på kodaren tills
PRO−SET blinkar på displayen när du vill använda
funktionen. PRO−SET blinkar en gång och indikerar
den professionella inställningen för parametern.
5-4. Kontrollpanelmenyn: Växelström och elektrodsvetsning med likström
1
Menyknapp
Tryck på menyknappen och bläddra
genom parametrarna som kan ställas in.
2
3
4
2
3
4
Parameterdisplay
Inställningsdisplay
Kodare/Ratt
Vrid kodaren och ställ in parametern.
. Parametern återgår
1
150A
automatiskt till
ströminställningen efter 15 sekunders
inaktivitet med kodaren.
Strömreglage
Reglerar genomsnittliga svetsströmmen. Begränsar
maximala strömmen för en fjärrströmsenhet.
Vid växelström ställer användaren in likriktat
genomsnittsvärde för växelströmmen ([AC AV] visas).
[DIG]* Bågtryckreglering:
Reglerar mängden ytterligare ström vid låga spänningar
(kort båge). Ställ in bågtrycket för olika fogar och
elektroder. Intervallet är OFF till 100 %. PRO−SETvärden finns för både 6010- och 7018-elektroder finns.
Vid växelström ställer användaren in likriktat
genomsnittsvärde för växelströmmen ([AC AV] visas).
eller
DIG
30 %
*PRO−SET ger professionellt utvecklade inställningar
för svetsmetoden. Tryck på menyknappen så att
parametern visas och vrid på kodaren tills PRO−SET
blinkar på displayen när du vill använda funktionen.
PRO−SET blinkar en gång och indikerar professionella
inställningen för parametern.
OM−253086 Sida 29
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
5-5. Meny för användarinställningar: Växelström och likström-TIG
1
2
3
1
4
Menyknapp
Tryck på menyknappen i cirka
två sekunder för att komma till
menyerna för konfigurationsinställningar.
Bläddra
mellan
inställningarna med menyknappen.
2
3
4
Parameterdisplay
Inställningsdisplay
Kodare/Ratt
Vrid kodaren
parametern.
USER
och
ställ
in
. Tryck
på menyknappen tills
Menu Off visas för att lämna
menyerna.
MENU
eller
STRT
TUNG
RMT
HF
3/32
STD
Val av bågtändningsmetod:
[STRT] [HF]
Bågtändning utan kontakt.
[STRT] [LIFT]
Bågtändning med kontakt (se kapitel15-1).
Väl av volframdiameter:
Varje volframstorlek har förinställda startparametrar
för den diameter för att optimera tändningen.
Intervallet är 0,020 tum till 1/8 tum eller 0,5 mm till
3,2 mm
Val av avtryckarfunktion:
[RMT] [STD]
247 222−A
Används vanligen med hand- eller fotmanövrerad
fjärrkontroll. RMT STD kräver bibehållen stängd
kontakt för att aktivera svetsspänningen. Strömmen
kan regleras med en fjärrpotentiometer eller ställas
in på reglagepanelen.
[RMT] [HOLD]
Avtryckarkontakt krävs. Låter operatören svetsa
utan att avtryckaren hålls inne. Svetsningen startas
med avtryckaren som sedan släpps. Svetsningen
avbryts genom att avtryckaren trycks in och släpps
igen. I detta läge styrs utgångskontaktorn med
avtryckaren. Strömmen måste ställas in på
reglagepanelen.
[OUT] [ON]
Utgången aktiverad. (endast Lift)
!
Svetsutgången är alltid aktiverad när
displayen visar [OUT] [ON].
Fjärrkontroll eller avtryckare behövs inte. Strömmen
kan regleras från reglagepanelen eller med en
fjärrpotentiometer. Blå indikator tänd anger att
utgången är aktiverad.
OM−253086 Sida 30
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
5-6. Meny för användarinställningar: Växelström och elektrodsvetsning med likström
1
2
3
Tryck på menyknappen i cirka två
sekunder för att komma till
menyerna för inställningar. Bläddra
mellan
inställningarna
med
menyknappen.
1
4
Menyknapp
2
3
4
Parameterdisplay
Inställningsdisplay
Kodare/Ratt
Vrid kodaren
parametern.
USER
och
ställ
in
. Tryck
på menyknappen tills
Menu Off visas för att lämna
menyerna.
MENU
eller
HOTS
ON
Val av bågtändningsmetod:
OUT
ON
[HOTS OFF]
[HOTS] [ON]
Ger extra ström under tändning för att förhindra
att elektroden fastnar.
Ingen ytterligare ström som hjälp att tända bågen.
Val av avtryckarfunktion:
[RMT] [STD]
Används vanligen med hand- eller fotmanövrerad
fjärrkontroll. RMT STD kräver bibehållen stängd
kontakt för att aktivera svetsspänningen. Strömmen
kan regleras med en fjärrpotentiometer eller ställas
in på reglagepanelen.
[OUT] [ON]
!
Svetsutgången är alltid aktiverad när
displayen visar [OUT] [ON].
Fjärrkontroll eller avtryckare behövs inte.
Strömmen kan regleras från reglagepanelen
eller med en fjärrpotentiometer. Blå indikator
tänd anger att utgången är aktiverad.
247 222−A
OM−253086 Sida 31
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
Anteckningar
OM−253086 Sida 32
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 6 − DYNASTY 280DX DRIFT
6-1.
Dynasty 280 DX, reglage
4
1
3
5
2
6
227 220−C
. Gäller
alla touch-knappreglage på
frontpanelen: tryck på touch-knappen
för att tända lampan och aktivera
funktionen.
. Grönt
på namnplåten anger en
TIG-funktion, grått anger en manuell
bågsvetsningsfunktion.
1 Knapp för vänteläge
Används för att sätta på maskinen och
för daglig drift.
2 Kodare/Ratt
Använd kodaren tillsammans med tillämpliga funktionsknappar på frontpanelen för att
ställa in värden för funktionen.
3 Minnekortuttag och indikator
Uttaget är avsett för att lägga till funktioner
i aggregatet och uppdatera programvaran
på korten i det. Indikatorlampan tänds när
kortet läses eller skrivs på.
4 Voltmeter
Visar verklig likriktad genomsnittsspänning
när det ligger spänning över svetsutgångarna. Den används också för att visa
parameterbeskrivningar i menyläge.
5 Amperemeter
Visar verklig likriktad genomsnittsström
under svetsning och förinställt strömvärde
vid tomgång. Den används också för att visa
parameteralternativ i menyläge.
6
Strömreglage
Använd reglaget tillsammans med kodaren
för att ställa in genomsnittlig svetsström
eller toppströmmen om pulsfunktionen är
aktiverad.
OM−253086 Sida 33
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
6-2.
Kontrollpanelmenyn
1
2
3
4
2
3
4
1
Strömknapp
Parameterdisplay
Inställningsdisplay
Kodare/Ratt
Vrid kodaren
parametern.
och
ställ
in
Strömreglage
Reglerar svetsströmmen. Begränsar
maximala strömmen från en
fjärrströmenhet.
Vid växelström ställer användaren
in
likriktat
medelvärde
för
växelströmmen, ([AC AV] visas).
150A
AC AV
150A
Val av polaritet
247 220−C
Välj växelström (AC) eller likström (DC). När likström är valt blir elektroden negativ (DCEN)
för TIG och positiv (DCEP) för elektrodsvetsning.
Val av svetsmetod
TIG HF-impuls − är en bågtändningsmetod utan kontakt för växelström och TIG likström
(se kapitel 15-1).
TIG Lift−Arc − är en bågtändningsmetod med kontakt för växelström och TIG likström
(se kapitel 15-1).
Stick − Välj växelström eller likströmsvetsning med elektrod (SMAW).
Val av avtryckarfunktion (ytterligare alternativa avtryckarfunktioner finns i kapitel 9-4).
[RMT] [STD]
Används vanligen med avtryckarkontakt eller fotmanövrerad fjärrkontroll. RMT STD kräver
bibehållen stängd kontakt för att aktivera svetsspänningen. Strömmen kan regleras med en
fjärrpotentiometer eller ställas in på reglagepanelen.
[RMT] 2T [HOLD]
Fjärrstyrning krävs. Låter operatören svetsa utan att avtryckaren hålls inne. Svetsningen startas med
avtryckaren som sedan släpps. Svetsningen avbryts genom att avtryckaren trycks in och släpps igen.
I detta läge styrs utgångskontaktorn med avtryckaren. Strömmen måste ställas in på reglagepanelen.
(se kapitel 9-4).
[OUT] [ON]
Utgången aktiverad. (endast Lift)
!
Svetsutgången är alltid aktiverad när displayen visar [OUT] [ON].
Fjärrkontroll eller avtryckare behövs inte. Strömmen kan regleras från reglagepanelen eller med
en fjärrpotentiometer. Blå indikator tänd anger att utgången är aktiverad.
OM−253086 Sida 34
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
. *PRO−SET ger professionellt utvecklade inställningar för svetsmetoden
PRO−SET blinkar en gång och avslöjar den professionella inställningen
för parametern.
PPS
PK T
BK A
100
40%
25%
Pulsstyrning
Pulsning finns för TIG-svetsning. Reglagen kan
ställas in under svetsning.
Minskar värmetillförseln för att minimera
deformationer och öka svetshastigheten. Intervallet
är 0,1 till 500 (pulser per sekund).
Tryck på väljaren för att aktivera pulsfunktionen.
[PPS]* Pulser per sekund: Intervallet är 0,1 till 500.
[PK T]* Toppströmstid: Intervallet är 5 till 95 %
[BK A]* Bakgrundströmstid: Intervallet är 5 till 95 %
av toppströmmen.
. Ytterligare information om pulsfunktionen finns
i kapitel 15-2 och på
http:/www.millerwelds.com/resources/
improving−your−skills/
Sekvensreglage
INTL
20A
ISLP
OFF
FSLP
OFF
FNL
10A
Svetsutgången kan programmeras till specifika
strömvärden och tider för repetitiva tillämpningar.
Sekvensreglering kan bara användas med TIG-metoden. Sekvensreglaget är inaktiverat om fjärrkontroll med variabel ström är kopplad till aggregatet.
[INTL] Startström: Intervallet är från min. till 280 A.
[ISLP] Startramptid: Intervallet är OFF till 50,0T
(sekunder).
[FSLP] Stoppramptid: Intervallet är OFF till 50,0T
(sekunder).
[FNL] Slutström: Intervallet är min. till 280 A.
(Se kapitlen 9-2 och 9-3 beträffande inställning av
svetstid.)
Gas/DIG-styrning
[PRE] Förströmningstid:
Styr hur länge gasen strömmar innan bågen tänds.
Intervallet är OFF−25T (sekunder).
[POST] Efterströmningstid:
PRE
0.2T
POST
AUTO
DIG
30%
Högre inställning ger längre efterströmningstid efter
att svetsningen avslutats. Intervallet är AUTO,
OFF−50T (sekunder). AUTO beräknar tiden utifrån
maximala strömmen i varje svetscykel. Kortaste
tiden är åtta sekunder. Auto = maximala
strömmen/10.
[DIG]* Bågtryckreglering:
Reglerar mängden ytterligare ström vid låga
spänningar (kort båge). Ställ in bågtrycket för olika
fogar och elektroder. Intervallet är OFF till 100 %.
PRO−SET-värden finns för både 6010- och
7018-elektroder finns
Range, 0−100 %
Styrning av växelströmmens vågform
[BAL] Balansstyrning (%EN) endast TIG:
BAL
75%
FREQ
120H
Styr oxidrengörningen. Högre inställning minskar
oxidrengörningen. Intervallet är BALL, 50 till 99 %.
Elektrod är fast värde 50 %. “BALL” ställer in
balansen till 30 %. Det medger operatören att forma
en kula på toppen av volframspetsen. Den är inte
avsedd för normal svetsning. (Se tips i kapitel 5-2).
[FREQ] Växelströmsfrekvens (Hz):
Styr bågbredden. Högre inställning ger smalare
båge. Intervallet bär 20 till 400 Hz. (Se tips i kapitel
5-2).
OM−253086 Sida 35
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
6-3.
Menyn användarinställningar
1
2
3
4
5
3
4
Tryck
in
ström(A)
och
Gas/DIG-reglagen samtidigt tills
[USER] [MENU] visas för att komma åt
användarfunktionerna. Knappa på
Gas/DIG-reglaget för att bläddra
genom menyalternativen.
1
5
Strömknapp
Gas/Dig-knapp
Parameterdisplay
Inställningsdisplay
Kodare/Ratt
Vrid kodaren och ställ in parametern.
Tryck in ström- och Gas/DIG-reglagen
samtidigt och släpp, eller stäng av
strömmen för att gå ur menyn.
USER MENU
247 220−C
Val av volframdiameter
2
TUNG
RMT
ENEP
AC
HOTS
3/32
2T
SAME
SOFT
ON
Varje volframstorlek har förinställda startparametrar
för diametern för att optimera tändningen. Intervallet
är 0,020 tum till 1/8 tum eller 0,5 mm till 3,2 mm,
se kapitel 6-5.
Avtryckarfunktioner
Omkonfigurering
i kapitel 9-4.
av
RMT-funktionerna
beskrivs
Oberoende amplitudstyrning (endast CE-modeller)
[ENEP] [SAME] − standardfunktion för reglering
av ströminställningen.
[ENEP] [INDP] − för växelström TIG-svetsning medges
att operatören ställer in EP-strömamplituden oberoende
av EN-strömamplituden. När [ON] väljs, kan operatören
ställa in EP-vågformen (sinus, fyrkant, triangel)
oberoende av EN-vågformen (sine, square, triangle)
(se kapitel 6-4).
AC Val av vågform:
Välj mellan avancerad fyrkantvåg [ADVS], mjuk
fyrkantvåg [SOFT], sinusvåg [SINE] och triangelvåg
[TRI]. Standardvalet är mjuk fyrkantsvåg.
Tillämpning: Välj avancerad fyrkantvåg när en mera
koncentrerad båge krävs för bättre riktningskontroll.
Välj mjuk fyrkantvåg när en mjukare båge med mera
flytande smälta önskas. Välj sinusvåg för att simulera ett
konventionellt aggregat. Välj triangelvåg när effekterna
av toppström med minskad total värmetillförsel krävs för
att motverka deformering av tunna material.
Val av bågtändningssätt (elektrod)
[HOTS] [ON]
Ger extra ström under tändning för att förhindra att
elektroden fastnar.
[HOTS] [OFF]
Ingen ytterligare ström som hjälp att tända bågen.
OM−253086 Sida 36
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
6-4. Oberoende expansion för växelström
. Oberoende expansion för växelström finns
i DX-modellerna med SD-expansionskort
och i CE-modeller med funktionen tillgänglig
via användarmenyn (se kapitel 6-3).
A. Oberoende amplitud för växelström
1
4
EN
EP
AC Vågformsstyrning
Tryck på väljaren tills önskad funktion väljs.
3
150 A
150 A
2
3
4
Kodare (ställ in värde)
Amperemeter (visar värde)
Voltmeter (val av parameter)
EN-ström [EN] − Används med AC TIG endast
för att välja strömvärde för negativ elektrod.
EP-ström [EP] − Används med AC TIG endast
för att välja strömvärde för positiv elektrod.
2
. Både
balans- och växelströmsfrekvenslamporna tänds när endera EN- eller EP-ström
väljs.
5
5
Strömreglage
Reglering av genomsnittsström: Inställning
av EN-ström, EP-ström, balans och frekvens
genererar en genomsnittsström. Operatören kan
ändra genomsnittsströmvärdet medan samma
förhållande, mellan EN- och EP-ström, bibehålls
vid befintlig balans och frekvens. Tryck på
strömknapparna och vrid kodare för att ändra
genomsnittsströmmen. Ändrat genomsnittsvärde
visas på amperemetern. Exempel: Om EN-strömmen är 150, EP-strömmen 100, balansen 75 % och
frekvensen 120, bli genomsnittsströmmen 138 A.
Om du trycker på strömknapparna och vrider
kodarreglaget tills 69 A visas, blir EN-strömmen
75 och EP-strömmen 50. Balansen 75 % bibehålls,
frekvensen är fortfarande 120 och förhållandet 1 till
1,5 mellan EN- och EP-strömmarna bibehålls.
1
B. Oberoende vågform för växelström
3
USER
1
5
4
. Ytterligare
information om användarmenyn finns i kapitel 6-3. Alternativet
[ACEN], [ACEP] ersätter [AC]-alternativet.
1
2
3
MENU
Strömreglering (A)
Gas/DIG-styrning
Parameterdisplay
Tryck på Gas/DIG-knapparna tills [ACEN]
visas. Växla mellan [ACEN] och [ACEP] med
A-knappen.
4
5
Inställningsdisplay
Kodare/Ratt
Välj mellan avancerad fyrkantvåg [ADVS],
mjuk fyrkantvåg [SOFT], sinusvåg [SINE],
och triangelvåg
[TRI]
med
kodaren.
Standardvalet är [SOFT].
ACEN
SOFT
ACEP
SOFT
2
OM−253086 Sida 37
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
6-5. Välja allmän (GEN) volfram för att ändra programmerbara startparametrar för TIG
1
2
3
Kodare/Ratt
Parameterdisplay
Strömknapp
När
menyn
för
inställning
av maskinen är framme kan
volframparametrarna
ändras
manuellt genom att man bläddrar
genom inställningsbara parametrar
med strömknappen. Ändra värdet
med kodaren.
2
1
TUNG
GEN
3
Ström (A)
Tillgängliga parametervärden
Startström
Förinställd minimiström
Starttid
Startflanktid
Parameter
• Startpolaritet (POL)
• Startström (STRT)
• Starttid (TIME)
• Startflank (SSLP)
• Förinställd minimiström
(PMIN)
OM−253086 Sida 38
Standard växelström
Standard likström
Intervall
• EP (positiv elektrod)
• EN (negativ elektrod)
• EP / EN
• 30 A
• 25 A
• 5−200 A
• 120 ms
• 120 ms
• 0−250 ms
• 120 ms
• 100 ms
• 0−250 ms
• 10 A
• 10 A
• 1 (DC) 2 (AC) −25 A
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 7 − MAXSTAR 280, DRIFT
7-1. Maxstar 280, reglage
1
3
4
5
2
6
5
HF START
LIFT ARC
Hold for Setup
Schedule 1
Schedule 2
247 218-B
8
. Gäller alla touch-knappreglage på front-
panelen: tryck på touch-knappen för att
tända lampan och aktivera funktionen.
. Grönt
på namnplåten anger en
TIG-funktion, grått anger en manuell
bågsvetsningsfunktion.
1
Knapp för väntläge
Används för att sätta på maskinen och
för daglig drift.
2
Strömreglage
Använd reglaget för att ändra förinställt
strömvärde. Förinställt strömvärde är
maximalt tillgänglig svetsström om
fjärrkontroll används. Reglaget används
också för att ändra parametrar i menyläge
(se kapitel 7-2 t.o.m. 7-5).
3
Minnekortuttag och indikator
Uttaget används för att lägga till funktioner till
maskinen och uppdatering av programvara
på kretskorten i maskinen. Indikatorn är tänd
när kortet läses från eller skrives till.
4
Voltmeter
Visar verklig spänning när det ligger spänning
över svetsutgångarna. Den används också för
att visa parameterbeskrivningar i menyläge.
5
Amperemeter
Visar verklig ström under svetsning och
förinställt strömvärde vid tomgång.
Den används
också
för
att
visa
parameteralternativ i menyläge.
6 Menyknapp
Tryck på knappen för att bläddra mellan
tillgängliga parametrar för vald svetsmetod.
Håll inne knappen när önskad parameter
visas för att gå in i inställningsläge
(se kapitlen 7-2 t.o.m. 7-5).
7 Svetsutgången aktiverad-indikator
Blå indikator tänds när utgången är aktiv.
8 Svetsmetodväljare
Används för att välja en av följande
svetsmetoder:
• DC TIG HF − för svetsning i stål och rostfritt stål. Bågtändning utan kontakt.
• DC TIG Lift − används när högfrekvens
kan störa närliggande utrustning.
DC Stick (2 lägen) − för svetsning i stål.
. Två
scheman medger att operatören
har två aktiva parameteruppsättningar
som är enkla att välja mellan.
OM−253086 Sida 39
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
7-2. Reglagepanelmenyn: DC TIG HF och Lift Arc
1
2
3
1
4
Menyknapp
Tryck på menyknappen och
bläddra genom parametrarna som
kan ställas in.
2
3
4
Parameterdisplay
Inställningsdisplay
Kodare/Ratt
Vrid kodaren
parametern.
och
ställ
in
. Parametern
återgår automatiskt till ströminställningen efter
15 sekunders inaktivitet med
kodaren.
150A
eller
HF START
LIFT ARC
Hold for Setup
Schedule 1
Schedule 2
150A
PPS
OFF
POST
AUTO
Strömreglage
Reglerar svetsströmmen. Begränsar maximala
strömmen för en fjärrströmsenhet.
[PPS]* Pulsstyrning:
Minskar värmetillförseln för att minimera deformering och öka svetshastigheten. Ange PPS (pulser
per sekund). Området är OFF-250 PPS. Bakgrundsströmmen och toppströmmen kan inte ställas
in. Bakgrundsströmmen är 25 % av toppströmmen.
Toppströmstiden är 40 %.
[POST] gasefterströmning:
Styr tiden som gasen strömmar efter att svetsningen
avslutats. Intervallet är AUTO, OFF − 50T
(sekunder). AUTO beräknar tiden utifrån maximala
strömmen för varje svetscykel. Minimitiden är åtta
sekunder. Auto = maximal ström/10.
*PRO−SET
ger
professionellt
utvecklade
inställningar för svetsmetoden. Tryck på
menyknappen så att parametern visas och vrid på
kodaren tills PRO−SET blinkar på displayen när du
vill använda funktionen. PRO−SET blinkar en gång
och indikerar professionella inställningen för
parametern.
247 218−B
OM−253086 Sida 40
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
7-3. Reglagepanelmenyn: Likström elektrod
1
2
3
4
1
Menyknapp
Tryck på menyknappen och
bläddra genom parametrarna som
kan ställas in.
2
3
4
Parameterdisplay
Inställningsdisplay
Kodare/Ratt
Vrid kodaren
parametern.
och
ställ
in
. Parametern
återgår automatiskt till ströminställningen
efter 15 sekunders inaktivitet
med kodaren.
110A
HF START
LIFT ARC
Hold for Setup
Schedule 1
eller
Schedule 2
110A
DIG
30%
Strömreglage
Reglerar svetsströmmen. Begränsar maximala
strömmen för en fjärrströmsenhet.
[DIG]* Bågtrycksstyrning:
Reglerar mängden ytterligare ström vid låga
spänningar (kort båge). Ställ in bågtrycket för olika
fogar och elektroder. Intervallet är OFF till 100 %.
PRO−SET-värden finns för både 6010- och
7018-elektroder finns
*PRO−SET
ger
professionellt
utvecklade
inställningar för svetsmetoden. Tryck på
menyknappen så att parametern visas och vrid på
kodaren tills PRO−SET blinkar på displayen när du
vill använda funktionen. PRO−SET blinkar en gång
och indikerar professionella inställningen för
parametern.
247 218−B
OM−253086 Sida 41
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
7-4. Menyn användarinställningar: DC TIG HF och Lift−Arc
1
2
3
1
4
Menyknapp
Tryck på menyknappen i cirka två
sekunder för att komma till
menyerna för inställningar. Bläddra
mellan inställningarna med menyknappen.
2
3
4
Parameterdisplay
Inställningsdisplay
Kodare/Ratt
Vrid kodaren
parametern.
USER
och
ställ
in
. Tryck
på menyknappen tills
Menu Off visas för att lämna
menyerna.
MENU
eller
HF START
LIFT ARC
Hold for Setup
Schedule 1
Schedule 2
TUNG
3/32
RMT
STD
Väl av volframdiameter:
Varje volframstorlek har förinställda startparametrar
för diametern för att optimera tändningen. Intervallet
är 0,020 tum till 1/8 tum eller 0,5 mm till 3,2 mm.
Manuell inställning av startparametrar beskrivs
i kapitel 6-5.
Val av avtryckarfunktion (ytterligare avtryckarfunktioner beskrivs i kapitel 9-4).
[RMT] [STD]
Används vanligen med avtryckarkontakt eller
fotmanövrerad fjärrkontroll. RMT STD kräver
bibehållen stängd kontakt för att aktivera
svetsspänningen. Strömmen kan regleras med
en fjärrpotentiometer
eller
ställas
in
på
reglagepanelen.
[RMT] [HOLD]
Fjärrstyrning krävs. Låter operatören svetsa utan att
avtryckaren hålls inne. Svetsningen startas med
avtryckaren som sedan släpps. Svetsningen
avbryts genom att avtryckaren trycks in och släpps
igen. I detta läge styrs utgångskontaktorn med
avtryckaren. Strömmen måste ställas in på
reglagepanelen. (se kapitel 9-4).
[OUT] [ON]
Utgången aktiverad. (endast Lift)
!
Svetsutgången är alltid aktiverad när
displayen visar [OUT] [ON].
Fjärrkontroll eller avtryckare behövs inte. Strömmen
kan regleras från reglagepanelen eller med en fjärrpotentiometer. Blå indikator tänd anger att utgången
är aktiverad. Gäller ej vid högfrekvenständning.
247 218−B
OM−253086 Sida 42
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
7-5. Menyn användarinställningar: Likström elektrod
1
2
3
1
4
Menyknapp
Tryck på menyknappen i cirka
två sekunder för att komma till
menyerna för inställningar. Bläddra
mellan
inställningarna
med
menyknappen.
2
3
4
Parameterdisplay
Inställningsdisplay
Kodare/Ratt
Vrid kodaren
parametern.
USER
ställ
in
. Tryck
på menyknappen tills
Menu Off visas för att lämna
menyerna.
MENU
HF START
och
LIFT ARC
Hold for Setup
Schedule 1
eller
Schedule 2
HOTS
ON
OUT
ON
Val av bågtändningsfunktion:
[HOTS] [ON]
Ger extra ström under tändning för att förhindra
att elektroden fastnar.
[HOTS] [OFF]
Ingen ytterligare ström som hjälp att tända bågen.
Val av avtryckarfunktion:
[RMT] [STD]
Används vanligen med avtryckarkontakt eller
fotmanövrerad fjärrkontroll. RMT STD kräver
bibehållen stängd kontakt för att aktivera
svetsspänningen. Strömmen kan regleras med en
fjärrpotentiometer eller ställas in på reglagepanelen.
[OUT] [ON]
!
Svetsutgången är alltid aktiverad när
displayen visar [OUT] [ON].
Fjärrkontroll eller avtryckare behövs inte. Strömmen
kan regleras från reglagepanelen eller med en
fjärrpotentiometer. Blå indikator tänd anger att
utgången är aktiverad.
247 223−B
OM−253086 Sida 43
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
Anteckningar
OM−253086 Sida 44
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 8 − MAXSTAR 280DX, DRIFT
8-1.
Maxstar 280 DX, reglage
4
1
3
5
2
6
227 220−C
. Gäller
alla touch-knappreglage på
frontpanelen: tryck på touch-knappen
för att tända lampan och aktivera
funktionen.
. Grönt
på namnplåten anger en
TIG-funktion, grått anger en manuell
bågsvetsningsfunktion.
1
Knapp för vänteläge
Används för att sätta på maskinen och
för daglig drift.
2 Kodare/Ratt
Använd kodaren tillsammans
med
tillämpliga funktionsknappar på frontpanelen för att ställa in värden för
funktionen.
3 Minnekortuttag och indikator
Uttaget är avsett för att lägga till funktioner
i aggregatet och uppdatera programvaran
på korten i det. Indikatorlampan tänds när
kortet läses eller skrivs på.
4 Voltmeter
Visar verklig spänning när det ligger
spänning över svetsutgångarna. Den
används också för att visa parameterbeskrivningar i menyläge.
5
Amperemeter
Visar verklig ström under svetsning och
förinställt strömvärde vid tomgång. Den
används också för att visa parameteralternativ i menyläge.
6
Strömreglage
Använd reglaget tillsammans med kodaren
för att ställa in svetsströmmen eller
toppströmmen om pulsfunktionen är
aktiverad.
OM−253086 Sida 45
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
8-2.
Kontrollpanelmenyn
1
2
3
4
2
3
4
1
Strömknapp
Parameterdisplay
Inställningsdisplay
Kodare/Ratt
Vrid kodaren
parametern.
och
ställ
in
Strömreglaget reglerar svetsströmmen
och
begränsar
maximala strömmen från en
fjärrströmenhet.
150A
150A
247 220−C
Val av svetsmetod:
TIG HF-impuls − är en bågtändningsmetod utan kontakt för TIG-svetsning
(se kapitel 15-1).
TIG Lift−Arc − är en kontakttändningsmetod för TIG-svetsning (se kapitel 15-1).
Stick − Välj för likströmssvetsning med elektrod (SMAW). Elektrodpolariteten bestäms
av svetskabelinkopplingen.
Val av avtryckarfunktion: (ytterligare avtryckarfunktioner beskrivs i kapitel 9-4).
[RMT] [STD]
Används vanligen med avtryckarkontakt eller fotmanövrerad fjärrkontroll. RMT STD kräver
bibehållen stängd kontakt för att aktivera svetsspänningen. Strömmen kan regleras med
en fjärrpotentiometer eller ställas in på reglagepanelen.
[RMT] 2T [HOLD]
Fjärrstyrning krävs. Låter operatören svetsa utan att avtryckaren hålls inne. Svetsningen
startas med avtryckaren som sedan släpps. Svetsningen avbryts genom att avtryckaren
trycks in och släpps igen. I detta läge styrs utgångskontaktorn med avtryckaren. Strömmen
måste ställas in på reglagepanelen. (se kapitel 9-4).
[OUT] [ON]
Utgången aktiverad. (endast Lift)
!
Svetsutgången är alltid aktiverad när displayen visar [OUT] [ON].
Fjärrkontroll eller avtryckare behövs inte. Strömmen kan regleras från reglagepanelen
eller med en fjärrpotentiometer. Blå indikator tänd anger att utgången är aktiverad.
OM−253086 Sida 46
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
. * PRO−SET ger professionellt utvecklade inställningar för svetsmetoden.
PRO−SET blinkar en gång och indikerar den professionella inställningen
för parametern.
PPS
100
PK T
40%
BK A
25%
Pulsstyrning
Pulsning kan användas vid TIG-svetsning.
Inställningarna kan ändras under svetsning.
Minskar värmetillförseln för att minimera
deformationer och öka svetshastigheten.
Intervallet är 0,1 till 500 (pulser per sekund).
Tryck på väljaren för att aktivera pulsfunktionen.
[PPS]* Pulser per sekund: Intervallet är 0,1 till
500.
[PK T]* Toppströmstid: Intervallet är 5 till 95 %
[BK A]* Bakgrundströmstid: Intervallet är 5 till
95 % av toppströmmen.
. Ytterligare information
INTL
20A
ISLP
OFF
FSLP
OFF
FNL
10A
om pulsfunktionen
finns i kapitel 15-2 och på http:/www.millerwelds.com/resources/improving−your−
skills/
Sekvensreglage
Svetsutgången kan programmeras till specifika
strömvärden och tider för repetitiva tillämpningar.
Sekvensreglering kan bara användas med
TIG-metoden. Sekvensreglaget är inaktiverat
om fjärrkontroll med variabel ström är kopplad till
aggregatet.
[INTL] Startström: Intervallet är min. till 280 A.
[ISLP] Startramptid: Intervallet är OFF till 25T
(sekunder).
[FSLP] Stoppramptid: Intervallet är OFF till 25T
(sekunder).
[FNL] Slutström: Intervallet är min. till 280 A.
(Se kapitlen 9-2 och 9-3 beträffande inställning
av svetstid.)
Gas/DIG-styrning
[PRE] Förströmningstid:
PRE
0.2T
POST
AUTO
DIG
30%
Styr hur länge gasen strömmar innan bågen
tänds.
Intervallet är OFF till 50T (sekunder).
[POST] Efterströmningstid:
Högre inställning ger längre efterströmningstid
efter att svetsningen avslutats. Intervallet är
AUTO, OFF−50T (sekunder). AUTO beräknar
tiden utifrån maximala strömmen i varje
svetscykel. Kortaste tiden är åtta sekunder.
Auto = maximala strömmen/10.
[DIG]* Bågtryckreglering:
Reglerar mängden ytterligare ström vid låga
spänningar (kort båge). Ställ in bågtrycket
för olika fogar och elektroder. Intervallet är OFF
till 100 %. PRO−SET-värden finns för både 6010och 7018-elektroder finns
OM−253086 Sida 47
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
8-3.
Menyn användarinställningar
1
2
3
4
5
3
4
1
5
Strömknapp
Gas/Dig-knapp
Parameterdisplay
Inställningsdisplay
Kodare/Ratt
Tryck in ström- (A) och Gas/
DIG-reglagen samtidigt tills [USER]
[MENU] visas för att komma åt
användarfunktionerna. Knappa på
Gas/DIG-reglaget för att bläddra
genom menyalternativen.
Vrid kodaren
parametern.
och
ställ
in
. Parametern
återgår automatiskt till ströminställningen
efter 15 sekunders inaktivitet
med kodaren.
USER MENU
Tryck in ström- (A) och Gas/DIGreglagen samtidigt och släpp,
eller stäng av strömmen för att gå
ur menyn.
2
247 220−C
TUNG
RMT
HOTS
3/32
2T
ON
Väl av volframdiameter:
Varje volframstorlek har förinställda startparametrar för
diametern för att optimera tändningen. Intervallet är 0,020 tum
till 1/8 tum eller 0,5 mm till 3,2 mm, se kapitel 6-5.
Avtryckarfunktioner:
Omkonfigurering av RMT-funktionerna beskrivs i kapitel 9-4.
Val av bågtändningsfunktion:
[HOTS] [ON]
Ger extra ström under tändning för att förhindra att elektroden
fastnar.
[HOTS] [OFF]
Ingen ytterligare ström som hjälp att tända bågen.
OM−253086 Sida 48
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 9 − MENYN AVANCERADE FUNKTIONER
9-1. Ta fram Tech-menyn för Dynasty/Maxstar 280-modellerna
1
2
3
4
1
2
3
4
TECH
MENU
Menyknapp
Tryck på menyknappen i cirka fyra
sekunder för att komma förbi
användarmenyn till Tech-menyn.
Bläddra mellan inställningsbara
parametrar med menyknappen.
Parameterdisplay
Inställningsdisplay
Kodare/Ratt
Vrid kodaren
parametern.
och
ställ
in
. Dynasty
280 visas, Maxstarmenyerna ser likadana ut.
Menyordningen kan variera.
Tryck in menyknappen i cirka en
sekund eller stäng av strömmen för
att lämna teknikermenyn.
. Inställningarna på Tech-menyn
är globala, vilket innebär att
de kan påverka alla eller vissa
av metoderna.
ARC
ERR
SLEP
STUC
OCV
COOL
SOFT
T/CY
LOG
OFF
OFF
NORM
AUTO
RSET
WARE
SERL
NUM
MACH
[ARC] [T/CY] Bågtimer: Övervakar hur länge en giltig båge varit tänd i
timmar, minuter och sekunder. Vrid på kodaren för att visa. Vrid kodaren tills
[RESET] [YES] visas för att återställa. Tryck på menyknappen så att
[RESET] [Done] visas. Displayen växlar till [000] [000].
[ERR] [LOG] Fellogg: Används för avläsning av de senaste felen. Varje
inträffat fel kan generera flera felkoder. Se avsnitt 10-3.
[SLEP] Vilotimer: Stänger av strömmen när programmerad tomgångstid
förlöpt utan att någon åtgärd gjorts. Sätt på strömmen med Standby-knappen.
Ställ in och ändra tiden med kodaren till önskat värde. l Intervallet är: 1, 5, 10,
20, 30, 45 minuter eller en timma.
[STUC] Elektrod fastnat: Upptäcker om elektroden har fastnat eller
kortslutits till arbetsstycket. Svetsspänningen stängs av för att underlätta
frigörning av elektroden. Sätt på med kodaren. Rekommenderas inte för
kolbågsvetsning och elektroder med stora diametrar.
[OCV] Tomgångsspänning: Operatören kan välja mellan Normal (NORM)
och låg tomgångsspänning. Låg sänker tomgångsspänningen till mellan
åtta och tolv volt. Välj med kodaren.
[COOL] Kylarströmförsörjning (tillbehör): Väljer mellan [OFF] och
[AUTO]. [OFF] stänger av matningen till kontakten. [AUTO] aktiverar
matningen till kontakten när TIG-metoden är aktiverad.
[MACH] [RESET] Återställning: Återställer alla värden i maskinen till
fabriksinställningar. Vrid kodaren till [RESET] [YES] för att återställa. Tryck
sedan på menyknappen. [RESET] [DONE] visas när återställningen
genomförts och fabriksinställningar införts.
[SOFT] [WARE] Programvarunummer: Programvarunummer och
revisionsnummer visas.
[SERL] [NUM] Serienummer: Kontakta en auktoriserad verkstad om visat
serienummer inte matchar aggregatets serienummer. Se avsnitt 10-3.
OM−253086 Sida 49
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
9-2. Tech Menu för Dynasty/Maxstar 280DX-modellerna
1
2
3
4
5
1
Tryck in ström- (A) och Gas/Digknapparna i cirka två sekunder för
att komma förbi användarmenyn till
Tech-menyn.
Bläddra
genom
inställbara parametrar med Gas/Digknappen.
3
4
5
TECH MENU
Strömknapp
Gas/Dig-knapp
Parameterdisplay
Inställningsdisplay
Kodare/Ratt
Vrid kodaren och ställ in parametern.
. Dynasty 280DX visas. Maxstarmenyerna ser likadana ut.
Menyordningen kan variera.
Tryck samtidigt på ström− och Gas/
DIG−knapparna för att gå ur
teknikermenyn.
2
ARC
T/CY
ERR
LOG
SLEP
STUC
OFF
OFF
OCV
NORM
WELD
TMRS
OFF
COOL
LOCK
AUTO
OFF
METR
V/A
EXPC
OFF
MACH
SOFT
RSET
WARE
SERL
NUM
247 220−A
OM−253086 Sida 50
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
[ARC] [T/CY] Bågtimer: Övervakar hur länge en giltig båge varit tänd i timmar, minuter och sekunder. Vrid på kodaren för att visa.
Vrid kodaren tills [RESET] [YES] visas för att återställa. Tryck på menyknappen så att [RESET] [Done] visas. Displayen växlar till [000] [000].
[ERR] [LOG] Fellogg: Används för avläsning av de senaste felen. Varje inträffat fel kan generera flera felkoder. Se avsnitt 10-3.
[SLEP] Vilotimer: Stänger av strömmen när programmerad tomgångstid förlöpt utan att någon åtgärd gjorts. Sätt på strömmen med Standbyknappen. Ställ in och ändra tiden med kodaren till önskat värde.l Intervallet är: 1, 5, 10, 20, 30, 45 minuter eller en timma.
[STUC] Elektrod fastnat: Upptäcker om elektroden har fastnat eller kortslutits till arbetsstycket. Svetsspänningen stängs av för att underlätta
frigörning av elektroden. Sätt på med kodaren. Rekommenderas inte för kolbågsvetsning och elektroder med stora diametrar.
[OCV] Tomgångsspänning: Operatören kan välja mellan Normal (NORM) och låg tomgångsspänning. Låg sänker tomgångsspänningen till
mellan åtta och tolv volt. Välj med kodaren.
[WELD] [TMRS] Svetstidur: [ON] aktiverar och [OFF] stänger av funktionen. Information om svetstidur finns i kapitel 9-3 . Svetstiduren
fungerar med och utan sekvensfunktionen.
[COOL] Kylarströmförsörjning (tillbehör): Väljer mellan [OFF] och [AUTO]. [OFF] stänger av matningen till kontakten. [AUTO] aktiverar
matningen till kontakten när TIG-metoden är aktiverad.
[LOCK]: Begränsar operatörens kontroll över och möjligheter till inställning av maskinen. Hur funktionen används beskrivs i kapitel 9-5.
[METR] Mätarvisning vid pulsning: Mätarna kan ställas in att visa följande:
[V/A] − Svetsning: medelspänning och −ström
Förinställd: toppström
[OFF] − Svetsning: [PULS] [WELD]
Förinställd: toppström
[AVG] − Svetsning: medelspänning och −ström
Förinställd: medelström
[EXPC] Externa pulsstyrningskommandon: Aktivera när det är önskvärt att styra maskinen från en extern källa. När funktionen är
aktiverad motsvarar en styrspänning på mellan 0 och 10 V noll till 280 A.
[MACH] [RESET] Återställning: Återställer alla värden i aggregatet till fabriksinställningar. Vrid kodaren till [RESET] [YES] för att återställa.
Tryck sedan på strömknappen. [RESET] [DONE] visas när återställningen genomförts och fabriksinställningar införts.
[SOFT] [WARE] Programvarunummer: Programvarunummer och revisionsnummer visas.
[SERL] [NUM] Serienummer: Kontakta en auktoriserad verkstad om visat serienummer inte matchar aggregatets serienummer. Se avsnitt
10-3.
OM−253086 Sida 51
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
9-3. Sekvenserare och svetstidur för DX-modellen
INTL
20A
INTL
OFF
ISLP
FSLP
OFF
FNL
FNL
WELD
OM−253086 Sida 52
OFF
10A
OFF
OFF
Sekvensstyrning
aktiverade
med
svetstiduren
Funktionen är tillgänglig vid TIG-svetsning
men är avstängd när hand- eller
fotfjärrkontroller är anslutna i läge RMT STD.
Aktiverad styr sekvenseraren följande
parametrar i svetscykeln:
Startström
Intervallet är 2−280 A växelström,1−280 A
likström
Starttid*
Intervallet är OFF till 25,0T (sekunder)
Startramptid
Intervallet är OFF till 50,0T (sekunder)
Slutramptid
Intervallet är OFF till 50,0T (sekunder)
Slutström
Intervallet är 2−280 A växelström,1−280 A
likström
Sluttid*
Intervallet är OFF till 25,0T (sekunder)
. När
en fjärrbrytare är ansluten till
svetsströmkällan styrs svetscykeln av
fjärrbrytaren. Strömmen regleras av
svetsströmkällan.
*aktiverade funktioner med
påslaget, (se kapitel 9-2).
svetstiduret
Svetstidur
Tryck på strömknappen (A) när svetstiduret är
aktiverat och ställ in svetstiden med kodaren.
Intervallet är Off eller 0,1−99,9 och 100−999
(sek.) (se kapitel 9-2).
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
9-4. Styrning av utgång och avtryckarfunktioner för DX-modellerna
A. Fjärr (standard), 2T, och handtagsfunktion 4TE
Ström (A)
Huvudström
Startramp
Nedramp
Startström
Tid
Avslutningsström
Gasefterströmning
Gasförströmning
Standard
P&H
T och H = Tryck in och håll inne avtryckaren
R
Fot- eller
fingerfjärrkontroll
R
Bibehållen brytare
S = Släpp avtryckaren
. När ett fot- eller fingerfjärrströmreglage är anslutet, regleras startsvetsström, startramp, slutramp och avslutningsström
av fjärreglaget, inte av svetsströmkällan.
Fjärr-2T
P&R
P&R
T och S = Tryck in och släpp avtryckaren.
. Maskinen återgår till läge RMT STD (standard fjärrstyrning) om avtryckaren hålls inne mer än tre sekunder.
Fjärr-4TE
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
T/S = Tryck in och släpp avtryckaren. Tryck och släpp under slutflanken släcker bågen och efterflödet startas
. Avtryckarcykeln avslutas om avtryckaren hålls inne längre tid än tre sekunder första gången den trycks in och släpps.
. När
en fjärrbrytare är ansluten till svetsströmkällan styrs svetscykeln av fjärrbrytaren. Strömmen regleras
av svetsströmkällan.
Tillämpning:
Använd 4T momentan-avtryckarmetoden när funktionerna hos en strömfjärrkontroll önskas, men endast fjärrkontroll
till/från finns.
OM−253086 Sida 53
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
B.
3T-specifik avtryckarmetod
Ström (A)
Fjärravtryckarfunktion
*
*
*
A
Gasförströmning
*
*
*
*
B
Startström/startramp
C
Huvudström
D
Slutramp/slutström
E
Gasefterströmning
* Bågen kan släckas när som helst genom att både start- och slutbrytarna trycks in och släpps, eller genom att handtaget lyfts
så att bågen bryts.
1 3T (specifik avtryckarmetod)
Sekvenser fordras för att omkonfigurera
för 3T.
3T kräver en speciell typ av fjärrkontroll
med två oberoende återgående brytare.
En kallas startbrytare och ska kopplas mellan
stift A och B i fjärrkontakten 14. Den andra
kallas slutbrytare och ska kopplas mellan stift
D och E i fjärrkontakten 14.
2 Kodare/Ratt
Vrid på kodare och välj 3T.
Definitioner
Startramptid är hastigheten för strömändringen som bestäms av startström,
startramptid och huvudström.
Slutramptid är hastigheten för strömändringen som bestäms av startström,
startramptid och slutström.
OM−253086 Sida 54
DRIFT
A. Tryck på startbrytaren och släpp den inom
trekvarts sekund så att gasförflödet
startas. Tryck och släpp slutbrytaren för
att avbryta gasförflödessekvensen innan
förflödestiden gått ut (25 sekunder).
Gasförflödestiduret
återställs
och
svetssekvensen kan startas igen.
. Gasflödet avbryts, tiduret återställs och
startbrytaren måste tryckas in och
släppas igen för att starta svetssekvensen på nytt om inte startbrytaren
aktiveras innan förflödestiden gått ut.
B. Tryck på startbrytaren för att tända bågen
med startströmvärdet. Hålls brytaren
intryckt ändras strömmen med startramphastigheten (slapp brytaren för att
svetsa med önskat strömstyrka).
C. När huvudströmstyrkan
startbrytaren släppas.
nåtts
kan
D. Tryck in och håll inne slutbrytaren för att
minska strömmen med slutramphastighet
(släpp brytaren för att svetsa med önskad
strömstyrka).
E. När slutströmströmmen nåtts släcks
bågen och gas strömmar under inställd
gasefterflödestid.
Tillämpning:
Med två fjärrbrytare istället för potentiometrar
ger 3T operatören möjlighet att utan
begränsningar öka, minska, göra paus och
hålla strömmen inom intervallet som anges
av start-, huvud- och slutströmvärdena.
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
C. 4T och 4TL specifik avtryckarmetod
4T-tillämpning:
Använd 4T-avtryckarmetoden när
funktionerna hos en strömfjärrkontroll önskas, men endast fjärrkontroll till/från finns.
4T medger att operatören växlar
mellan svetsström och slutström.
4T-funktion
Ström (A)
. När en fjärrbrytare är ansluten
till svetsströmkällan styrs
svetscykeln av fjärrbrytaren.
Strömmen
regleras
av
svetsströmkällan.
Huvudström
Startramp
Nedramp
Gasförströmning
P/H
4TL-tillämpning:
Möjligheten att ändra strömAvslutningsström
nivåerna utan antingen start- eller
Gasefterström- slutramper, ger svetsaren tillfälle
ning
att justera tillsatsmetall utan att
bryta bågen.
Startström
R
P/H
P/R
P/R
R
4TL (minilogik) låter svetsaren
växla mellan startflank eller
huvudström
och
startström.
Slutström kan inte nås. Slutrampen
går alltid till minimiström och
avslutar cykeln.
. När en fjärrbrytare är ansluten
T/H = tryck in och håll inne avtryckaren, S = släpp avtryckaren,
T/S = tryck in avtryckaren och släpp inom trekvarts sekund
till svetsströmkällan styrs
svetscykeln av fjärrbrytaren.
Strömmen
regleras
av
svetsströmkällan.
4TL-funktion
Ström (A)
Huvudström
Startramp
*
Startström
Gasförströmning
P/H
R
*
*
*
P/R P/R
Nedramp
P/R
P/R
Gasefterströmning
P/R
P/H
T/H = tryck in och håll inne avtryckaren, S = släpp avtryckaren, T/S = tryck in avtryckaren och släpp inom trekvarts sekund
* = Bågen kan när som helst släckas med slutramphastighet genom att avtryckaren trycks in och hålls inne
OM−253086 Sida 55
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
9-5.
Spärrfunktioner
Information hur man kommer
spärrfunktionerna finns i kapitel 9-2.
åt
Det finns fyra (1−4) olika spärrnivåer.
Varje successiv nivå ger svetsaren mer
flexibilitet.
1
. Kontrollera att alla procedurer
och
parametrar är inställda innan
spärrnivåerna ställs in. Möjligheterna
till inställning av parametrar är
begränsad
när
spärrnivåerna
aktiverats.
LOCK
CODE
Aktivering av spärrfunktionen går till
så här:
OFF
1
2
2
Kodare/Ratt
Strömreglering (A)
Växla mellan visning av spärr aktiverad
och kod avstängd. Bläddra tills [CODE]
[OFF] visas
Vrid kodaren och välj ett spärrkodnummer. Välj ett tal mellan 1 och 999.
Numret visas i amperedisplayen till
höger.
. Lägg numret på minnet (skriv ner),
då du behöver det för att stänga av
funktionen eller ändra inställningar.
Bläddra med strömreglaget tills [LOCK]
visas. Du kan nu välja spärrnivå.
I tabellen nedan anges i vilken
utsträckning inställningar medges för
respektive spärrnivå. Ändra avancerade
funktioner enligt anvisningarna i
kapitel 9-2.
Spärrfunktionen inaktiveras så här:
Vrid strömreglaget tills koden visas.
Använd kodarreglaget för att föra
in samma kodnummer som användes
för aktivering av spärrfunktionen.
Tryck på strömreglaget. Amperemetern
visar nu [OFF]. Spärren är nu frigjord.
Lämna avancerade funktioner enligt
kapitel 9-2.
9-6. Definierade spärrnivåer
Justerbarhetsgrad
Minimium justerbarhet
Spärrnivå 1
Justerbar
Spärrad
Spärrnivå 2
Justerbar
Panelström
Spärrad
Panelström
Maximala möjligheter
att göra inställningar
Spärrnivå 3
Justerbar
Spärrad
Panelström +/− 10%
Spärrnivå 4
Justerbar
Spärrad
Fjärrström (min−panel)
Panelström +/− 10%
Polaritet
(endast dyn)
Polaritet
(endast dyn)
Polaritet
(endast dyn)
Polaritet
(endast dyn)
Svetsmetod
Svetsmetod
Svetsmetod
Svetsmetod
Svetsspänning
Svetsspänning
Svetsspänning
Pulsfunktion
(endast av-på)
Pulsfunktion
(endast av-på)
Svetsspänning
Pulsfunktion
Pulsfunktion
Sekvenserare
Sekvenserare
Sekvenserare
Sekvenserare
Gas/DIG
Gas/DIG
Gas/DIG
Gas/DIG
Vågform
Vågform
Vågform
Vågform
OM−253086 Sida 56
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 10 − UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING
10-1. Rutinunderhåll
!
Bryt strömmen före underhåll.
. Utför underhåll oftare under hårda förhållanden.
A. Svetsaggregat
n = Kontrollera
Z = Byt
* Ska utföras av auktoriserad verkstad
~ = Rengör
Δ = Reparera
l = Sätt tillbaka
Δ = Reparera
l = Sätt tillbaka
Var 3:e
månad
nl Etiketter
n l Gasslangar
Var 3:e
månad
nΔ lKablage och ledningar
Var 6:e
månad
!
Ta inte av kåpan vid renblåsning av enhetens insida.
~:Vid tungt arbete, rengör varje månad.
B. Tillbehöret kylare
n = Kontrollera
Z = Byt ~ = Rengör
* Ska utföras av auktoriserad verkstad
Var 3:e
månad
~Kylmedelssil, rengör oftare
vid hård användning.
~ Blås av värmeväxlarflänsarna
nKontrollera kylmedelsnivån.
Fyll vid behov på destillerat
eller avjoniserat vatten.
Var 6:e
månad
nlSlangar
nl Etiketter
Var
12:e
månad
ZByt ut kylmedlet.
OM−253086 Sida 57
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
10-2. Meddelanden på voltmeter-/amperemeterdisplayerna
1
2
Kvarstående fel:
RELE
ASE
CHEK
INPT
TRIG
GER
WELD
CABL
Avlägsna kortslutning på utgången
UN S
HORT
OUTP
3
4
Släpp avtryckaren
UT
1
[RELE] [ASE] / [TRIG] [GER]
Kontaktorstyrning via fjärrkontrollkontakt
14 (stiften A-B måste kopplas isär innan
du fortsätter).
2
[UN S] [HORT] / [OUTP] [UT]
Kortslutningen över utgångskontakterna
måste avlägsnas innan du fortsätter. Se avsnitt 10-3 om felet visas efter att kortslutning konstaterats inte finns över utgången.
3
[OVER] [TEMP]
För hög temperatur. Felet försvinner när
temperaturen nått acceptabel nivå.
OM−253086 Sida 58
PWR
}
Ej giltig
NOT
VALD
Spärrnivå
LOCK
7
framsida. Alla kretsar som omnämns
sitter inuti enheten.
COOL
5
TEMP
. Alla positioner refererar till enhetens
O.M.
6
Övertemperaturfel
OVER
SEE
Kvarstående
fel:
LEV1
Ogiltig programvara
SOFT
WARE
NOT
VALD
4 Låsande fel:
Standby−lampan blinkar när något av
följande fel uppstått. Återställ med Standby−knappen eller stäng av strömmen. Se
avsnitt 10-3 om felet inte försvinner eller om
det ofta återkommer.
[CHEK] [INPT] Kontrollera nätspänningen
För hög eller för låg nätspänning.
Låt behörig elektriker mäta nätspänningen.
[WELD] [CABL] Svetskablage
Ett fel relaterat till svetskablaget har
uppstått. Räta
ut
eller
förkorta
svetskablaget.
[SEE] [O.M.] Se bruksanvisningen: Se avsnitt 10-3.
[COOL] [PWR] kylarströmförsörjning
Ett fel relaterat till CoolMate 1.3 strömförsörjningen har uppstått. Om felet inte
går att ta bort eller återkommer ofta kan
kylaren matas från ett 115 VAC-uttag eller
aggregatet köras utan kylarströmförsörjning. Stäng
av
kylarströmförsörjningen (se kapitel 9-1).
5
[NOT] [VALID]
Meddelandet visas när man försöker göra
en ogiltig inställning, t.ex. trycka på
växelströmsvågform i likströmsläge.
6
[LOCK] [LEV1], 2, 3, 4
Visas när man försöker göra inställningar
som inte kan göras med aktiv vald låsnivå.
7
[SOFT] [WARE] [NOT] [VALD]
Ett programfel har upptäckts. Programvaran behöver uppdateras (se avsnitt 4-12,
Programuppdateringar). Se avsnitt 10-3
om det visas i displayen efter att programvaran uppdaterats.
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
10-3. Felsökningstabell
Problem
Ingen svetseffekt; enheten
ej manövrerbar.
Åtgärd
Slå på nätfrånskiljaren (se kapitel 4-8 eller 4-9).
Kontrollera och byt vid behov ut säkringen(arna) eller återställ automatsäkringen (se kapitel 4-8
eller 4-9).
Kontrollera att nätanslutningarna är korrekta (se kapitel 4-8 eller 4-9).
Ingen svetseffekt; digitaldisplayerna
lyser.
Om fjärrkontrollen används, se till att rätt process aktiverats för att ge styrning vid det 14-poliga
fjärruttaget (se kapitel 4-10 som tillämpligt).
Primärspänningen ligger utanför godtagbart variationsområde (se kapitel 4-6).
Kontrollera, reparera eller byt ut fjärrkontrollen.
Enheten överhettar. Låt enheten svalna med fläkten På (se kapitel 3-6).
Oregelbunden eller fel svetseffekt.
Använd svetskabel av rätt storlek och typ (se kapitel 4-2).
Rengör och dra åt alla svetskabelsanslutningar (se kapitel 10-1).
Fläkten fungerar inte.
Kontrollera och avlägsna föremål som blockerar fläktens rörelse.
Låt en fabriksauktoriserad serviceagent kontrollera fläktmotorn.
Vandrande båge.
Använd volfram av rätt storlek (se kapitel 14).
Använd rätt preparerat volfram (se kapitel 14).
Reducera gasflödet.
Volframelektroden oxideras och förblir Skydda svetsområdet mot drag.
inte ren efter avslutad svetsning.
Förläng eftergastiden.
Kontrollera och dra åt alla gasanslutningar. (se kapitel 10-1A).
Vatten i handtaget. Se handtagshandboken.
Tom display.
Kontrollera nätmatningen till maskinen.
Programvaran kan behöva uppgraderas (se avsnitt 4-12 Programvaruuppgradering). Vänd dig till en
auktoriserad verkstad om displayen är tom efter att programvaran uppgraderats.
Felmeddelandet [ERR] [LOG] visas.
Vänd dig till en av fabriken auktoriserad verkstad, som kan förklara vad felkoden betyder.
Låsfel, se avsnitt 10-2.
Vänd dig till en av fabriken auktoriserad verkstad om felet inte försvinner eller uppträder ofta.
Felmeddelandet [SEE] [O.M.] visas.
Vänd dig till en auktoriserad verkstad
Teknikermeny
(se
avsnitt
9) Vänd dig till en auktoriserad verkstad
[SERL][NUM] är vald och serienumret
som visas är inte samma som
maskinens serienummer.
Felmeddelandet [UN S] [HORT] / Vänd dig till en auktoriserad verkstad om felet visas efter att kortslutning konstaterats inte finns över
[OUTP] [UT] visas.
utgången.
Felmeddelandet [SOFT] [WARE] [NOT] Vänd dig till en auktoriserad verkstad om displayen visar detta efter programvaruuppdatering.
[VALD] visas.
OM−253086 Sida 59
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
10-4. Renblåsning av enheten invändigt
!
Ta inte av kåpan vid
renblåsning av enhetens
insida.
Rikta luftflödet genom bakre och
främre gallret vid renblåsning,
som i bilden.
805 497−A
10-5. Underhåll av kylmedel
!
Bryt
strömmen
underhåll.
1
Kylmedelsfilter
före
Skruva av huset för rengöring
av filtret.
1
Byta kylmedel: Töm ut kylmedlet
genom att tippa enheten framåt
eller använd pump. Fyll på med rent
vatten och kör i 10 minuter.
Töm och fyll på kylmedel.
. Använd
nya slangar som är
kompatibla med etylenglykol,
som t.ex. buna-N, neopren
eller hypalon om slangarna ska
bytas ut. Slangar är inte
kompatibla med produkter som
innehåller etylenglykol.
Tillämpning
TIG eller då HF* används
Låg konduktivt kylmedel 043 810**, destillerat eller avjoniserat vatten
över 0 °C
Verktyg:
T25 Torx
805 502−A
Kylmedel
*HF: Högfrekvensström
**Kylmedel 043 810, lösning 50/50, skyddar till −38 °C och motverkar algpåväxt.
OBS! − Användning av andra kylmedel än de listade i tabellen upphäver garantin för alla komponenter som kommer i kontakt med kylmedlet
(pump, kylare m.m.).
OM−253086 Sida 60
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 11 − RESERVDELSLISTA
11-1. Rekommenderade reservdelar
Dia.
Mkgs.
Art.
nr.
Beskrivning
Antal
Rekommenderade reservdelar
. . . . . . . . . . . . . . . . 239494 . . . . Screen, Filter Lp Cyl 100x100x0.0045 SST a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . 043810 . . . . Coolant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Anteckningar
OM−253086 Sida 61
KAPITEL 12 − KRETSSCHEMAN
Bild 12-1. Kretsschema för Dynasty 280
OM−253086 Sida 62
255980-D
Bild 12-2. Kretsschema för Maxstar 280
255 981-F
OM−253086 Sida 63
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 13 − HÖGFREKVENS
13-1. Svetsmetoder som fordrar högfrekvens
1
Högfrekvensspänning
TIG − hjälper bågen hoppa över
luftgapet mellan brännaren och
arbetsstycket och/eller stabiliserar
bågen.
1
Arbetsstycke
TIG
high_freq 5/10 − S−0693
13-2. Installation som visar möjliga källor till högfrekvensstörningar
Svetszon
11, 12
50 ft
(15 m)
10
14
9
8
7
3
2
13
1
4
5
6
Bästa
metoderna
används inte
Källor till direkt högfrekvensstrålning
Källor till högfrekvensöverföring
1
7
8
9
2
3
4
5
6
Högfrekvenskälla (svetsströmkälla
med inbyggd HF eller separat
HF-enhet)
Svetskablar
Handtag
Återledarklämma
Arbetsstycke
Arbetsbord
OM−253086 Sida 64
Nätkabel
Primärfrånskiljare
Strömförsörjningskablar
Källor till återutstrålning
av högfrekvens
10 Ojordade metallföremål
11 Belysning
12 Kablar
13 Vattenrör och fixturer
14 Telefon- och elledningar
S−0694
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
13-3. Rekommenderad installation för att reducera högfrekvensstörningar
7
Svetszon
3
15 m
15 m
5
1
6
2
8
4
8
Jorda alla metallföremål och
all ledningsdragning inom
svetszonen med ledare med
minst 3 mm2 ledningsarea.
Jorda arbetsstycket om
normerna så fordrar.
Icke-metallbyggnad
Bästa metoderna används
9
Metallbyggnad
8
8
11
10
Ref. S-0695 / Ref. S-0695
1
Högfrekvenskälla (svetsströmkälla
med inbyggd HF eller separat
HF-enhet)
Jorda aggregatets metallhölje (skrapa bort
färg från omkring ett hål i höljet och använd
skruven i höljet), återledaren, strömbrytaren,
matningskabeln och arbetsbordet.
2
Svetszonens mittpunkt
Mittpunkten mellan högfrekvenskällan och
svetshandtaget.
3
Svetszon
En 15 m cirkel från mittpunkten i alla
riktningar.
4
Svetskablar
Håll kablarna korta och samlade.
5
Ledarförbindning och jordning
Förbind elektriskt alla ledarsektioner med
kopparband eller kopparflätor. Jorda var
15:e meter.
6
Vattenrör och fixturer
Jorda vattenrör var 15:e m.
7
El- och telefonledningar
Placera högfrekvenskällan på minst
15 meters avstånd från telefon- och
elledningar.
8
Jordspett
Följ svenska föreskrifter för elektriska
installationer.
Krav för metallbyggnader
9
Förbindningsmetoder för metallpaneler
Bulta eller svetsa ihop panelerna, installera
kopparband eller flätade ledare längs
fogarna och jorda ramen.
10 Fönster och portgångar
Täck alla fönster och portgångar med jordat
kopparnät med högst 6,4 mm maskvidd.
11 Dörrskena i taket
Jorda skenan.
OM−253086 Sida 65
KAPITEL 14 − VÄLJA OCH BEREDA EN
VOLFRAMELEKTROD FÖR LIKSTRÖMS- ELLER
VÄXELSTRÖMSSVETSNING MED OMFORMARAGGREGAT
gtaw_Inverter_2013−10
Svetsa alltid när så är praktiskt och möjligt med likström istället för växelström.
14−1. Välja volframelektrod (Bär rena handskar för att undvika förorening av volframelektroden)
. Inte alla tillverkare av volframelektroder använder samma färger för att beteckna volframtypen. Vänd dig till tillverkaren eller studera förpackningen
för att identifiera volframtypen som du använder.
Strömstyrka − Gastyp♦ − Polaritet
Elektroddiameter
(DCEN) − argon
Växelström − argon
Likström med negativ elektrod
Balansstyrning vid 65 %, negativ elektrod
(Vid svetsning av aluminium)
(Svetsning av stål och rostfritt stål)
Volframlegeringar med 2 % cerium, 1,5 % lantan eller 2 % torium
0,25 mm
Upp till 25
Upp till 20
0,5 mm
15−40
15−35
1 mm
25−85
20−80
1,6 mm
50−160
50−150
2,4 mm
130−250
135−235
3,2 mm
250−400
225−360
4,0 mm
400−500
300−450
4,8 mm
500−750
400−500
6,4 mm
750−1000
600−800
♦Typiskt skyddsgasflöde är 11 till 35 cfh (kubikfot per timme) eller 6 − 16 liter per minut.
Upptagna siffror är avsedda som vägledning och är en sammanställning av rekommendationer från American Welding Society (AWS)
och elektrodtillverkare.
14−2. Beredning av volframelektroder för likströmssvetsning med negativ elektrod
(DCEN) eller växelströmssvetsning med omformaraggregat
Vid slipning av volframelektroder produceras damm och gnistor som kan orsaka skador och starta bränder.
Använd lokal utsugningsanordning (fläktventilation) vid slipmaskinen eller bär godkänt andningsskydd.
Säkerhetsinformation återfinns i Faktablad om materialsäkerhet. Överväg att använda volfram med cerium,
lantan eller yttrium i stället för torium. Slipdamm från elektroder med toriumlegering innehåller
lågradioaktivt material. Deponera slipdamm på miljövänligt säkert sätt. Bär ordentliga ansikts-, hand- och
kroppsskydd. Håll antändbart material på avstånd.
Radiell slipning
orsakar vandrande
båge
2
2−1/2 gånger
elektroddiametern
1
3
1
Slipskiva
Slipa volframänden på fin, slipande skiva
före svetsning. Använd inte slipskivan för
andra jobb annars kan volframet förorenas
och ge sämre svetskvalitet.
2
Volframelektrod
Volfram med 2 % cerium rekommenderas
Fel
volframberedning
4
Idealisk volframförberedning − stabil båge
3
Plan
Denna plana ytas diameter bestämmer
stömkapaciteten.
4
Rak slipning
Slipa längs med, inte radiellt.
OM-253086 Sida 66
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 15 − TIG-METODER
gtaw_Inverter_2011−06
. Mer information om svetsning finns på http://www.millerwelds.com/resources/improving−your−skills
15-1. Startprocedurer för Lift-Arc och HF TIG
Lift-Arc-start
När Lift-Arct-knappens lysdiod
är tänd, starta bågen så här:
1 TIG-elektrod
2
Lift-Arc-startmetoden
1
“”Vidrör””
1−2
sekunder
Stryk INTE som en tändsticka!
2
Arbetsstycke
Håll volframelektroden på arbetsstycket vid svetsstartpunkten och
starta med brännaravtryckaren,
fotreglage eller handreglage. Håll
elektroden mot arbetsstycket i 1-2
sekunder och lyft den sedan
långsamt. Båge bildas när elektroden
lyfts.
Normal tomgångsspänning finns inte
förrän volframelektroden
vidrör
arbetsstycket; det finns bara en
lågspänning mellan elektroden och
arbetsstycket. Kontaktorn aktiveras
inte förrän
elektroden
vidrör
arbetsstycket. På så vis kan
elektroden vidröra arbetsstycket utan
att bränna fast eller förorenas.
Tillämpning:
Lift-Arc används för likströmselektrod
eller TIG-processen med växelström,
när HF-startmetoden inte är tillåten
eller för att ersätta TIG-metoden.
HF-start
När HF-startknappens lysdiod är
tänd, starta bågen så här:
Högfrekvens slås på för att starta
bågen. Högfrekvens slås av när
bågen startat och slås på om bågen
bryts för att starta den igen.
Tillämpning:
HF-start används för TIG-processen
DC negativ elektrod när en
startmetod utan anliggning fordras.
OM−253 086 Sida 67
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
15-2.
Pulsreglage
3
2
1
4
Procent (%) pulsvidd
Pulsningsvågformer
PPS
Topp 50 %/bakgrund 50 %
Balanserad 50 %
Topp A
Bakgrundsström
Mer tid på
pulsvidd
(80%)
Mer tid på
(20%)
bakgrundsström
1 Pulsreglage
Pulsning kan användas med TIG-metoden. Reglagen
kan användas under svetsning.
Tryck på väljaren för att aktivera pulsfunktionen.
På − När denna lysdiod är tänd, är pulsfunktionen
tillslagen.
Tryck på väljaren tills önskad parameterlysdiod tänds.
Tryck och släpp knappen tills På-lampan släcks för att
stänga av pulsfunktionen.
2 Kodare (ställ in värde)
3 Amperemeter (visar värde)
Alla
pulsfunktionsparameterområden
beskrivs
i avsnitten 6-2 och 8-2.
PPS (P/SEK.) − Pulsfrekvens eller pulser per sekund,
är antalet pulscykler per sekund. Pulsfrekvensen bidrar
till att minska värmetillförseln, motverkar deformering
och ger snygga svetssträngar. Ju högre pulsfrekvensinställning, desto slätare rippling, smalare svetssträng
och bättre kylning. Sätts pulsfrekvensen i lägre området
blir pulsfrekvensen lägre och svetssträngen bredare.
Låg pulsfrekvens bidrar till att röra om svetssmältan så
att innesluten gas i svetssmältan frigörs och ger mindre
porositet (mycket användbart vid svetsning i aluminium).
En del nybörjare använder lägre pulsfrekvens
(2−4 p/sek.) får att få hjälp med timingen vid påföring
av tillsatsmaterial. Erfarna svetsare kan ha mycket
högre pulsfrekvens, beroende på egna önskemål och
efter vad de vill åstadkomma.
PEAK t (TOPP t) − (TOPP t) är procentandelen av varje
cykel då strömmen har toppvärde (huvudströmstyrka).
Toppström ställs in med strömreglaget (se avsnitt 8-1).
Om man svetsar med en puls per sekund och
toppströmtiden är inställd på 50 %, svetsas med
toppström under en halv sekund och resterande 50 %
med bakgrundsström. Ökad toppströmtid förlänger tiden
med toppström, vilket ökar värmetillförseln till
arbetsstycket. Ett bra startvärde för toppströmtid är
ungefär 50−60 %. Du måste experimentera lite för att
hitta ett bra förhållande men tanken är att minska
värmetillförseln till arbetsstycket och få snyggare
svetsar.
BKGND A − (bakgrundsström) anges som en
procentandel av toppströminställningen. Om toppströmmen
ställs in till 200 och bakgrundsströmmen till 50 % blir
bakgrundsströmmen 100 A när maskinen kör
i bakgrundsdelen av pulscykeln. Lägre bakgrundsström
bidrar till att minska värmetillförseln. Öka och minska
bakgrundsströmmen ökar och minskar totala
genomsnittsströmmen, vilket bidrar till att bestämma hur
flytande svetssmältan är under bakgrundsströmdelen
av pulscykeln. Du vill totalt sett att svetssmältan ska
krympa till ungefär hälften men fortfarande vara flytande.
Börja med att ställa bakgrundsströmmen till omkring
20−30 % för rostfritt stål/kolstål och omkring 35−50 %
för aluminiumlegeringar.
4 Pulsningsvågformer
Exemplet visar den effekt en ändring av pulsvidden
har på pulsningsvågformen.
Tillämpning:
Pulsning är den växlande höjningen och sänkningen av
svetseffekten med en specifik hastighet. De upphöjda
delarna av svetseffekten regleras i bredd, höjd och
frekvens och bildar pulser av svetseffekt. Dessa pulser
och den lägre strömnivån mellan dem (kallad
bakgrundsström) värmer och kyler svetssmältan
växelvis. Den kombinerade effekten ger svetsaren bättre
kontroll över inträngning, strängbredd, bombering,
smältdiken och värmetillförsel. Reglagen kan justeras
under svetsning.
Pulsning kan även användas vid träning av
materialtillsättningsteknik.
. Funktionen är aktiverad när lampan lyser
OM−253 086 Sida 68
KAPITEL 16 − RIKTLINJER FÖR SVETSNING
MED ELEKTROD (SMAW)
6013
7014
7018
7024
Ni-Cl
308L
DEEP
ALL
DEEP
6013
EP,EN
ALL
LOW
GENERAL
7014
EP,EN
ALL
MED
7018
EP
ALL
MED
SMOOTH, EASY,
FAST
LOW HYDROGEN,
STRONG
7024
EP,EN
NI-CL
EP
FLAT
HORIZ
FILLET
ALL
308L
EP
ALL
USAGE
ALL
EP
AC
EP
6011
DC*
6010
ELECTRODE
450
400
350
300
AMPERAGE
RANGE
250
200
150
PENETRATION
3/32
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
1/16
5/64
3/32
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
3/32
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
3/32
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
3/32
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
3/32
1/8
5/32
3/16
3/32
1/8
5/32
POSITION
6010
&
6011
100
50
DIAMETER
ELECTRODE
16-1. Tabell för val av elektrod och strömstyrka
MIN. PREP, ROUGH
HIGH SPATTER
LOW
SMOOTH, EASY,
FASTER
LOW
CAST IRON
LOW
STAINLESS
*EP = ELECTRODE POSITIVE (REVERSE POLARITY)
EN = ELECTRODE NEGATIVE (STRAIGHT POLARITY)
Ref. S−087 985−A
. Mer information om svetsning finns på http://www.millerwelds.com/resources/improving−your−skills
OM−253086 Sida 69
Anteckningar
Gäller från 01 januari 2016
(produkter med serienummer som inleds med MG eller nyare)
Denna garanti ersätter alla tidigare Miller-garantier, såväl uttryckliga som underförstådda.
Garantifrågor?
Ring
1-800-4-A-MILLER
eller din lokale
Miller-distributör.
Din distributör ger dig
också ...
Service
Du får alltid den snabba,
tillförlitliga service du
behöver. De flesta
ersättningsdelar är dig
till hands inom 24 timmar.
Stöd
Vill du få snabba svar
på svåra svetsfrågor?
Kontakta din distributör.
Hans och Millers expertis
står dig alltid till tjänst.
BEGRÄNSAD GARANTI − Under förutsättning att nedanstående
villkor är uppfyllda, garanterar Miller Electric Mfg. Co., Appleton,
Wisconsin, originalinköparen att ny Miller-utrustning, såld efter
det att denna begränsade garanti trätt i kraft, är fri från defekter
i material och utförande när den levereras av Miller. DENNA
UTTRYCKLIGA GARANTI ERSÄTTER ALLA ANDRA,
UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER,
INKLUSIVE SÅDANA SOM AVSER SÄLJBARHET OCH
LÄMPLIGHET.
5.
6 månader — Komponenter
* Batterier
* Bernard-svetspistol (ej arbete)
* Tregaskiss-svetspistol (ej arbete)
6.
90 dagar — delar
* Tillbehörssatser
* Kapell
* Induktionsuppvämningsspolar och -mattor, kablar, och
icke-elektroniska reglage
* M−handtag
* MIG−svetshandtag och Subarc svetshandtag (SAW)
* Fjärrkontroller och RFCS−RJ45
* Ersättningsdelar (ej arbete)
* Roughneck-svetspistol
* Spoolmate-svetspistol med spole
Inom nedanstående garantiperioder reparerar eller byter Miller ut
garanterade delar eller komponenter som gått sönder p g a
defekter i material eller utförande. Miller måste erhålla skriftligt
meddelande om sådan defekt inom trettio (30) dagar, varpå Miller
skickar instruktioner om de reklamationsprocedurer som ska
följas. Om garantiersättning begärs via internet måste begäran
innehålla en utförlig beskrivning av felet och de
felsökningsåtgärder som vidtagits för att hitta trasiga
komponenter och orsaken till att de gått sönder.
Miller accepterar reklamationer för nedan förtecknade apparater
som täcks av garanti. Alla garantiperioder startar på dagen för
leverans av apparaten till den förste ägaren, eller ett år efter det att
apparaten sänts till en nordamerikansk distributör eller arton
månader efter det att apparaten sänts till en internationell
distributör.
1. 5 år delar — 3 år arbete
* Likriktare för nätdrift, omfattande enbart tyristorbryggor,
dioder och komponentuppbyggda likriktarmoduler
2. 3 år — delar och arbete
* Glas till automatiskt avbländande hjälmar (utom
Classic-serien) (ej arbete)
* Motordrivna svetsaggregat/omformare (OBS: Motorer
garanteras separat av motortillverkaren.)
* Kraftenheter till omformare (om inget annat anges)
* Strömkällor för plasmaskärning
* Processkontrollenheter
* Hel- och halvautomatiska trådmatare
* Omformare/likriktare strömkällor
3. 2 år — delar och arbete
* Glas till automatiskt avbländande hjälmar − endast
Classic-serien (ej arbete)
* Svetsrökutsug − serierna Fume Extractors − Capture 5,
Filtair 400 och Industrial Collector
4. 1 år — delar och arbete om inget annat anges
* Automatiska rörelseanordningar
* Fläktenheterna CoolBelt och CoolBand Blower
(ej arbete)
* Luftavfuktningssystem med torkmedel
* Extern övervakningsutrustning och givare
* Tillval (OBS: Tillvalen täcks av den garantin på den
produkt i vilken de är installerade, eller i minst ett år —
beroende på vilket som är längst.)
* RFCS fotreglage (Utom RFCS−RJ45)
* Svetsrökutsug − serierna Filtair 130, MWX och SWX
* HF-enheter
* ICE/XT plasmaskärhandtag (ej arbete)
* Strömförsörjning
till
induktionsvärmare,
kylare
(OBS.: Garantier för digitala inspelare lämnas
separat av tillverkaren.)
* LiveArc Welding Performance Management System
* Belastningsmotstånd
* Motordrivna pistoler (utom Spoolmate-handtag med spole)
* PAPR fläkt (ej arbete)
* Lägesställare och styrenheter
* Rack
* Hjulsatser/Vagnar
* Punktsvetsar
* Subarc trådmatarenheter
* Vattenkylsystem
* TIG-handtag (ej arbete)
* Trådlösa fjärrstyrhandtag/-pedaler och mottagare
* Arbetsstationer/svetsbord (ej arbete)
Millers True Blue® begränsade garanti gäller inte för:
1.
2.
3.
Förbrukningsmateriel som munstycken, skärmunstycken, borstar, reläer, svetsbordskivor och svetsgardiner
och komponenter som går sönder på grund av normalt
slitage. (Undantag: borstar och reläer omfattas av
garantin på alla motordrivna produkter.)
Artiklar levererade av Miller, men tillverkade av andra, som
t.ex. motorer eller handelstillbehör. Sådana artiklar täck av
tillverkarens garanti, om sådan finns.
Utrustning som modifierats av annan än Miller, eller som installerats eller använts på fel sätt eller som inte skötts i enlighet med industristandarderna, eller som inte fått skälig och
nödvändig vård, eller som använts för annan drift är sådan
för vilken den är avsedd enligt specifikationerna.
MILLER-PRODUKTER ÄR AVSEDDA FÖR KOMMERSIELLA/
INDUSTRIELLA KUNDER OCH PERSONER SOM HAR
KUNSKAP OCH ERFARENHET AV ANVÄNDNING OCH
UNDERHÅLL AV SVETSUTRUSTNING.
I händelse av reklamation som täcks av denna garanti, skall de
enda gottgörelserna bestå av: (1) reparation; eller (2) byte; eller,
i fall där Miller skriftligen så medger, (3) skälig ersättning för
reparation eller byte vid auktoriserad Miller servicestation, eller
(4) betalning av eller kredit för inköpskostnaden (minus skälig
avskrivning grundad på verkligt bruk) efter retur av varan på
kundens bekostnad. Millers reparations- eller bytesoption är
FOB, fabriken i Appleton, Wisconsin eller FOB till en
Miller-auktoriserad serviceanläggning som fastställs av Miller.
Därför medges ingen kompensation för eller ersättning av
transportkostnader av något slag.
I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER ÄR HÄR
UTTRYCKTA
GOTTGÖRELSER
DE
ENDA
GOTTGÖRELSERNA. I INGET FALL SKALL MILLER HÅLLAS
ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA ELLER
FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE VINSTFÖRLUST), VARE SIG
GRUNDADE PÅ KONTRAKT, KRÄNKNING ELLER ANNAN
LAGTEORI.
ANNAN UTTRYCKLIG GARANTI LÄMNAS INTE. UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE SÅDANA SOM AVSER
SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT
ÄNDAMÅL, BETRAKTAS SOM OGILTIGA AV MILLER.
Vissa stater i U.S.A. godkänner inte begränsning av hur länge en
underförstådd garanti gäller och vissa tillåter inte undantagande
eller begränsning av ansvaret för följdskador, så ovanstående
gäller därför inte alla köpare. Denna garanti ger specifika legala
rättigheter, men det kan även finnas andra rättigheter som
varierar från stat till stat.
I vissa provinser i Kanada medger lagstiftningen andra, extra
garantier eller gottgörelser än de som uppgivits här, och i de fall
dessa inte kan åsidosättas, gäller ovanstående begränsningar
och undantag eventuellt inte. Denna begränsade garanti ger
specifika legala rättigheter, men det kan även finnas andra
rättigheter som varierar från provins till provins.
De ursprungliga garantivillkoren har utformats med juridiska
termer på engelska. I händelse av klagomål eller oenighet om
tolkning gäller den engelska betydelsen.
miller_warr 2016−01
Ägarens register
V.g. fyll i och förvara med dina personliga papper.
Modellnamn
Serie-/Typnummer
Inköpsdatum
(Den dag produkten levererades till den första köparen.)
Distributör
Adress
Ort
Land
Postnummer
För service
Uppge alltid modellnamn och serienummer.
Kontakta din distributör för:
Svets- och förbrukningsartiklar
Tillval och tillbehör
Personlig säkerhetsutrustning
Service och reparation
Utbytesdelar
Utbildning (kurser, videor, böcker)
Tekniska handböcker
(reparationsinformation och delar)
Kopplingsscheman
Svetsprocesshandböcker
Ring 1-800-4-A-Miller (USA) eller se vår
webbplats på www.MillerWelds.com för
uppgift om närmast DISTRIBUTÖR eller
SERVICEVERKSTAD.
Miller Electric Mfg. Co.
Ett Illinois Tool Works-bolag
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 U.S.A.
Internationellt huvudkontor−U.S.A.
U.S.A. tel: 920-735-4505
U.S.A. & Kanada FAX: 920-735-4134
Internationell FAX: 920-735-4125
Europeiskt huvudkontor −
Storbritannien
Tel: +44 (0) 1204-593493
FAX: 44 (0) 1204-598066
www.MillerWelds.com
Kontakta transportfirman för:
Lämna anmälan för förlust eller skada som
uppstått under transporten.
För hjälp att fylla i eller avgöra reklamationer, kontakta
din distributör och/eller produkttillverkarens transportavdelning.
ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALANVISNINGAR − TRYCKT I U.S.A.
© 2016 Miller Electric Mfg. Co. 2016-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising