Miller | MG430384L | Owner Manual | Miller DYNASTY 350 ALL OTHER CE AND NON-CE MODELS Instrukcja obsługi

Miller DYNASTY 350 ALL OTHER CE AND NON-CE MODELS Instrukcja obsługi
OM‐216869AL/pol
2016-10
Procesy
Spawanie metodą TIG (GTAW)
Spawanie elektrodą otuloną
(metodą SMAW)
Opis
Modele 208/575 V z Auto‐Linet
Modele trójfazowe 380/575 V
z Auto‐Linet (CE)
Źródło zasilania dla spawania łukowego
R
Dynasty 350, 700
R
Maxstar 350, 700
Z opcjonalnym wózkiem i chłodnicą
Modele CE i bez‐CE
INSTRUKCJA OBSLUGI
Plik: TIG (GTAW)
www.MillerWelds.com
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
produktów dla Wspólnoty Europejskiej (z oznakowaniem CE).
MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914, USA oświadcza, że wyroby
wskazane w niniejszej deklaracji są zgodne z podstawowymi wymaganiami i postanowieniami
określonych dyrektyw Rady i norm.
Identyfikacja produktu/urządzenia:
Nr katalogowy
907204021
907334021
907101021
907103021
Produkt
Dynasty 350
Maxstar 350
Dynasty 700
Maxstar 700
Dyrektywy Rady:
 2014/35/EU Low Voltage
 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility
 2011/65/EU Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
Normy:
 IEC 60974-1: 2012 Arc Welding Equipment – Part 1: Welding Power Sources
 IEC 60974-3: 2007 Arc Welding Equipment – Part 3: Arc Striking and Stabilizing Devices
 IEC 60974-10: 2007 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic Compatibility Requirements
Podpis:
July 21, 2015
_____________________________________
___________________________________________
David A. Werba
Data deklaracji
KIEROWNIK DS. ZGODNOŚCI PROJEKTÓW WYROBÓW
241512G
SPIS TREŚCI
CZESC 1 - ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA - PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐1. Zastosowanie symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1‐2. Zagrożenia związane ze spawaniem łukowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐3. Dodatkowe symbole w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3
1‐4. Kalifornijska ustawa Proposition 65 Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐5. Podstawowe normy bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐6. Informacje dotyczące EMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
5
CZESC 2 - DEFINICJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2‐1. Dodatkowe symbole bezpieczeństwa i definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
2‐2. Różne symbole i definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZESC 3 - SPECYFIKACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
3‐1. Umiejscowienie numeru seryjnego i tabliczki znamionowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐2. Specyfikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐3. Wymiary, masy i układ otworów montażowych podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
12
3‐4. Specyfikacja środowiskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐5. Cykl pracy i przegrzewanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
3‐6. Krzywe woltoamperów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZESC 4 - INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
4‐1. Wybór miejsca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐2. Zaciski wyjściowe spawania i dobór przekrojów kabli* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
4‐3. Wyjściowe zaciski spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐4. Informacje dotyczące gniazda zdalnego sterowania 14
(używanego bez połączenia automatycznego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
4‐5. Połączenie automatyczne (dla gniazda 28-pinowego, jeżeli jest zamontowane). . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐6. Wejścia zdalnego wyboru pamięci (dla gniazda 28-pinowego, jeżeli jest obecne) . . . . . . . . . . . . . . .
4‐7. Typowe zastosowanie automatyki dla Odcięcia sterowania długością
prawidłowego łuku i Wskazania końcowego nachylenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐8. Gniazdo chłodnicy 115 V AC, dodatkowy bezpiecznik CB1 i wyłącznik zasilania. . . . . . . . . . . . . . . .
19
22
23
23
4‐9. Podłączenie gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐10. Podłączenia Impuls HF TIG/ Lift‐Arc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐11. Podłączenia chłodnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
25
4‐12. Podłączenia Dynasty z elektrodą otuloną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐13. Podłączenia Maxstar z elektrodą otuloną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
4‐14. Poradnik dotyczący elektrycznych prac serwisowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐15. Podłączanie zasilania do modeli 350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
31
4‐16. Podłączanie zasilania do modeli 700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZESC 5 - OBSŁUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
36
5‐1. Układ sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐2. Sterowanie koderem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐3. Sterowanie natężeniem prądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
37
37
5‐4. Wyświetlacz amperomierza i parametrów oraz wyświetlacz woltomierza i wybranych parametrów.
5‐5. Sterowanie biegunowością (tylko modele Dynasty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
37
5‐6. Sterowanie procesem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐7. Procedury zajarzania Lift‐Arc i HF TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
38
5‐8. Sterowanie wyjściem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐9. Sterowanie impulsatorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐10. Sterowanie sekwenserem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
40
41
5‐11. Sterowanie gazem/opadaniem prądu (DIG) (Wstępny przepływ/Wypływ resztkowy/ Opadanie
prądu/Oczyszczanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
5‐12. Kształt przebiegu prądu przemiennego (tylko modele Dynasty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐13. Pamięć (Lokalizacji pamięci programowej 1‐9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
44
18
SPIS TREŚCI
5‐14. Wartości fabryczne parametrów oraz zakres i rozdzielczość dla modeli 350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
5‐15. Wartości fabryczne parametrów oraz zakres i rozdzielczość dla modeli 700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
5‐16. Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
5‐17. Wyświetlanie oprogramowania i wersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
5‐18. Wyświetlacz zegara/licznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
CZESC 6 - ZAAWANSOWANE FUNKCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
6‐1. Dostęp do zaawansowanych funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
6‐2. Programowalne parametry zajarzania TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
6‐3. Programowalne parametry zajarzania TIG dla modeli z funkcjami automatyki zaawansowanej . . . .
54
6‐4. Sterowanie wyjściem i funkcje wlacznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
6‐5. Wybór kształtu przebiegu AC (tylko modele Dynasty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
6‐6. Niezależny wybór amplitudy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
6‐7. Aktywowanie funkcji punktowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
6‐8. Wybór napięcia jałowego (OCV) dla elektrody otulonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
6‐9. Wybór kontroli przywarcia elektrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
6‐10. Funkcje blokady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
6‐11. Opcje wyświetlacza spawania impulsowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
6‐12. Kalibracja miernika DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
CZESC 7 - KONSERWACJA ORAZ WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
7‐1. Konserwacja rutynowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
7‐2. Przedmuchiwanie wnętrza urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
7‐3. Utrzymanie chłodziwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
7‐4. Wykrywanie i usuwanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
CZESC 8 - LISTA CZĘŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
8‐1. Zalecane części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
CZESC 9 - SCHEMAT ELEKTRYCZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
CZESC 10 - WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
10‐1. Procesy spawalnicze wymagające wysokiej częstotliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
10‐2. Instalacja ze wskazaniem możliwych źródeł zakłóceń wysokiej częstotliwości (HF) . . . . . . . . . . . . .
74
10‐3. Zalecana instalacja służąca ograniczeniu zakłóceń wysokiej częstotliwości (HF) . . . . . . . . . . . . . . .
75
CZESC11 - DOBÓR I PRZYGOTOWANIE ELEKTRODY WOLFRAMOWEJ DO SPAWANIA DC LUB AC PRZY
UŻYCIU MASZYN INWERTOROWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
11‐1. Dobór elektrody wolframowej (Nosić czyste rękawice, aby zapobiec zanieczyszczeniu wolframu) .
76
11‐2. Przygotowanie elektrody wolframowej do spawania prądem stałym przy ujemniej elektrodzie (DCEN) lub
spawania AC przy użyciu maszyn inwertorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
KOMPLETNA LISTA CZĘŚCI - dostępna na stronie www.MillerWelds.com
GWARANCJA
ARKUSZ DANYCH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
ŹRÓDŁA ZASILANIA SPAWANIA ŁUKOWEGO
Identyfikacja produktu/Urządzenia
Produkt
MAXSTAR 700 (AUTO-LINE 380-575)CE
Nr katalogowy
907103021
Podsumowanie informacji na temat zgodności
Obowiązujące rozporządzenie
Dyrektywa 2014/35/UE
Limity odniesienia
Dyrektywa 2013/35/UE, zalecenie 1999/519/WE
Obowiązujące normy
IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016
Docelowe zastosowanie
☒ do użytku specjalistycznego
☐ do użytku amatorskiego
Konieczne uwzględnienie skutków innych niż cieplne w ramach oceny miejsca pracy
☒ TAK
☐ NIE
Konieczne uwzględnienie skutków cieplnychw ramach oceny miejsca pracy
☐ TAK
☒ NIE
☒
Dane są oparte na maksymalnej wydajności źródła zasilania (aktualne do momentu zmiany oprogramowania
wewnętrznego/sprzętu)
Dane są oparte na najmniej optymalnym ustawieniu/programie (aktualne tylko do momentu zmiany opcji
ustawień/programów spawania)
Dane są oparte na wielu ustawieniach/programach (aktualne tylko do momentu zmiany opcji ustawień/programów
spawania)
Narażenie zawodowe jest niższe niż wartości limitów narażenia dla skutków
☒ TAK
☐ NIE
zdrowotnych w konfiguracjach znormalizowanych
(jeśli NIE, obowiązują określone wymagania
dotyczące minimalnych odległości)
Narażenie zawodowe jest niższe niż wartości limitów narażenia dla
☐ nie dotyczy
☒TAK
☐ NIE
efektów sensorycznych w konfiguracjach znormalizowanych
(jeśli dotyczy i wybrano odpowiedź NIE,
wymagane są konkretne środki)
Narażenie zawodowe jest niższe niż poziomy działań (AL)
☐ nie dotyczy
☐ TAK
☒ NIE
w konfiguracjach znormalizowanych
(jeśli dotyczy i wybrano odpowiedź NIE,
wymagane są konkretne oznakowania)
Dane pól elektromagnetycznych dotyczące skutków innych niż cieplne
Wskaźniki narażenia (EI) i odległości do obwodu spawania (dla każdego trybu pracy, jeśli dotyczy)
Głowa
Znormalizowana odległość
Wskaźniki narażenia ELV przy
odległości znormalizowanej
Wymagana minimalna odległość
Korpus
Kończyna
(ręka)
Kończyna
(udo)
10 cm
3 cm
3 cm
0,15
0,24
0,14
0,31
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
Efekty
sensoryczne
10 cm
Skutki
zdrowotne
10 cm
0,24
1 cm
Odległość, przy której wszystkie wskaźniki narażenia zawodowego ELV spadają poniżej 0,20 (20%)
Odległość, przy której wszystkie ogólne publiczne wskaźniki narażenia zawodowego
ELV spadają poniżej 1,00 (100%)
Osoba testująca:
275614-A
.Tony Samimi
Data testu: 2016-02-08
13 cm
280 cm
ARKUSZ DANYCH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
ŹRÓDŁA ZASILANIA SPAWANIA ŁUKOWEGO
Identyfikacja produktu/Urządzenia
Produkt
DYNASTY 700 (AUTO-LINE 380-575)CE
Nr katalogowy
907101021
Podsumowanie informacji na temat zgodności
Obowiązujące rozporządzenie
Dyrektywa 2014/35/UE
Limity odniesienia
Dyrektywa 2013/35/UE, zalecenie 1999/519/WE
Obowiązujące normy
IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016
Docelowe zastosowanie
☒ do użytku specjalistycznego
☐ do użytku amatorskiego
Konieczne uwzględnienie skutków innych niż cieplne w ramach oceny miejsca pracy
☒ TAK
☐ NIE
Konieczne uwzględnienie skutków cieplnychw ramach oceny miejsca pracy
☐ TAK
☒ NIE
☒
Dane są oparte na maksymalnej wydajności źródła zasilania (aktualne do momentu zmiany oprogramowania
wewnętrznego/sprzętu)
Dane są oparte na najmniej optymalnym ustawieniu/programie (aktualne tylko do momentu zmiany opcji
ustawień/programów spawania)
Dane są oparte na wielu ustawieniach/programach (aktualne tylko do momentu zmiany opcji ustawień/programów
spawania)
Narażenie zawodowe jest niższe niż wartości limitów narażenia dla skutków
☒ TAK
☐ NIE
zdrowotnych w konfiguracjach znormalizowanych
(jeśli NIE, obowiązują określone wymagania
dotyczące minimalnych odległości)
Narażenie zawodowe jest niższe niż wartości limitów narażenia dla
☐ nie dotyczy
☒ TAK
☐ NIE
efektów sensorycznych w konfiguracjach znormalizowanych
(jeśli dotyczy i wybrano odpowiedź NIE,
wymagane są konkretne środki)
Narażenie zawodowe jest niższe niż poziomy działań (AL)
☐ nie dotyczy
☐ TAK
☒ NIE
w konfiguracjach znormalizowanych
(jeśli dotyczy i wybrano odpowiedź NIE,
wymagane są konkretne oznakowania)
Dane pól elektromagnetycznych dotyczące skutków innych niż cieplne
Wskaźniki narażenia (EI) i odległości do obwodu spawania (dla każdego trybu pracy, jeśli dotyczy)
Głowa
Znormalizowana odległość
Wskaźniki narażenia ELV przy
odległości znormalizowanej
Wymagana minimalna odległość
Korpus
Kończyna
(ręka)
Kończyna
(udo)
10 cm
3 cm
3 cm
0,31
0,50
0,29
0,65
2 cm
3 cm
1 cm
2 cm
Efekty
sensoryczne
10 cm
Skutki
zdrowotne
10 cm
0,31
2 cm
Odległość, przy której wszystkie wskaźniki narażenia zawodowego ELV spadają poniżej 0,20 (20%)
Odległość, przy której wszystkie ogólne publiczne wskaźniki narażenia zawodowego
ELV spadają poniżej 1,00 (100%)
Osoba testująca:
275613-A
.Tony Samimi
Data testu: 2016-02-11
36 cm
317 cm
ARKUSZ DANYCH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
ŹRÓDŁA ZASILANIA SPAWANIA ŁUKOWEGO
Identyfikacja produktu/Urządzenia
Produkt
MAXSTAR 350 (AUTO-LINE 380-575) CE
Nr katalogowy
907334021
Podsumowanie informacji na temat zgodności
Obowiązujące rozporządzenie
Dyrektywa 2014/35/UE
Limity odniesienia
Dyrektywa 2013/35/UE, zalecenie 1999/519/WE
Obowiązujące normy
IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016
Docelowe zastosowanie
☒ do użytku specjalistycznego
☐ do użytku amatorskiego
Konieczne uwzględnienie skutków innych niż cieplne w ramach oceny miejsca pracy
☒ TAK
☐ NIE
Konieczne uwzględnienie skutków cieplnychw ramach oceny miejsca pracy
☐ TAK
☒ NIE
☒
Dane są oparte na maksymalnej wydajności źródła zasilania (aktualne do momentu zmiany oprogramowania
wewnętrznego/sprzętu)
Dane są oparte na najmniej optymalnym ustawieniu/programie (aktualne tylko do momentu zmiany opcji
ustawień/programów spawania)
Dane są oparte na wielu ustawieniach/programach (aktualne tylko do momentu zmiany opcji ustawień/programów
spawania)
Narażenie zawodowe jest niższe niż wartości limitów narażenia dla skutków
☒ TAK
☐ NIE
zdrowotnych w konfiguracjach znormalizowanych
(jeśli NIE, obowiązują określone wymagania
dotyczące minimalnych odległości)
Narażenie zawodowe jest niższe niż wartości limitów narażenia dla
☐ nie dotyczy
☒ TAK
☐ NIE
efektów sensorycznych w konfiguracjach znormalizowanych
(jeśli dotyczy i wybrano odpowiedź NIE,
wymagane są konkretne środki)
Narażenie zawodowe jest niższe niż poziomy działań (AL)
☐ nie dotyczy
☐ TAK
☒ NIE
w konfiguracjach znormalizowanych
(jeśli dotyczy i wybrano odpowiedź NIE,
wymagane są konkretne oznakowania)
Dane pól elektromagnetycznych dotyczące skutków innych niż cieplne
Wskaźniki narażenia (EI) i odległości do obwodu spawania (dla każdego trybu pracy, jeśli dotyczy)
Głowa
Znormalizowana odległość
Wskaźniki narażenia ELV przy
odległości znormalizowanej
Wymagana minimalna odległość
Korpus
Kończyna
(ręka)
Kończyna
(udo)
10 cm
3 cm
3 cm
0,12
0,19
0,11
0,24
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
Efekty
sensoryczne
10 cm
Skutki
zdrowotne
10 cm
0,16
1 cm
Odległość, przy której wszystkie wskaźniki narażenia zawodowego ELV spadają poniżej 0,20 (20%)
Odległość, przy której wszystkie ogólne publiczne wskaźniki narażenia zawodowego
ELV spadają poniżej 1,00 (100%)
Osoba testująca:
275612-A
.Tony Samimi
Data testu: 2016-02-10
9 cm
198 cm
ARKUSZ DANYCH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
ŹRÓDŁA ZASILANIA SPAWANIA ŁUKOWEGO
Identyfikacja produktu/Urządzenia
Produkt
DYNASTY 350 (AUTO-LINE 380-575)CE
Nr katalogowy
907204021
Podsumowanie informacji na temat zgodności
Obowiązujące rozporządzenie
Dyrektywa 2014/35/UE
Limity odniesienia
Dyrektywa 2013/35/UE, zalecenie 1999/519/WE
Obowiązujące normy
IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016
Docelowe zastosowanie
☒ do użytku specjalistycznego
☐ do użytku amatorskiego
Konieczne uwzględnienie skutków innych niż cieplne w ramach oceny miejsca pracy
☒ TAK
☐ NIE
Konieczne uwzględnienie skutków cieplnychw ramach oceny miejsca pracy
☐ TAK
☒ NIE
☒
Dane są oparte na maksymalnej wydajności źródła zasilania (aktualne do momentu zmiany oprogramowania
wewnętrznego/sprzętu)
Dane są oparte na najmniej optymalnym ustawieniu/programie (aktualne tylko do momentu zmiany opcji
ustawień/programów spawania)
Dane są oparte na wielu ustawieniach/programach (aktualne tylko do momentu zmiany opcji ustawień/programów
spawania)
Narażenie zawodowe jest niższe niż wartości limitów narażenia dla skutków
☒ TAK
☐ NIE
zdrowotnych w konfiguracjach znormalizowanych
(jeśli NIE, obowiązują określone wymagania
dotyczące minimalnych odległości)
Narażenie zawodowe jest niższe niż wartości limitów narażenia dla
☐ nie dotyczy
☒ TAK
☐ NIE
efektów sensorycznych w konfiguracjach znormalizowanych
(jeśli dotyczy i wybrano odpowiedź NIE,
wymagane są konkretne środki)
Narażenie zawodowe jest niższe niż poziomy działań (AL)
☐ nie dotyczy
☐ TAK
☒ NIE
w konfiguracjach znormalizowanych
(jeśli dotyczy i wybrano odpowiedź NIE,
wymagane są konkretne oznakowania)
Dane pól elektromagnetycznych dotyczące skutków innych niż cieplne
Wskaźniki narażenia (EI) i odległości do obwodu spawania (dla każdego trybu pracy, jeśli dotyczy)
Głowa
Znormalizowana odległość
Wskaźniki narażenia ELV przy
odległości znormalizowanej
Wymagana minimalna odległość
Korpus
Kończyna
(ręka)
Kończyna
(udo)
10 cm
3 cm
3 cm
0,16
0,26
0,15
0,33
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
Efekty
sensoryczne
10 cm
Skutki
zdrowotne
10 cm
0,21
1 cm
Odległość, przy której wszystkie wskaźniki narażenia zawodowego ELV spadają poniżej 0,20 (20%)
Odległość, przy której wszystkie ogólne publiczne wskaźniki narażenia zawodowego
ELV spadają poniżej 1,00 (100%)
Osoba testująca:
275611-A
.Tony Samimi
Data testu: 2016-02-09
15 cm
183 cm
CZESC 1 - ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA - PRZECZYTAĆ
PRZED UŻYCIEM
som 2015−09
Należy chronić siebie i innych przed obrażeniami - należy przeczytać niniejsze ważne środki ostrożności i instrukcję obsługi,
stosować się do nich i zachować je.
1‐1. Zastosowanie symboli
NIEBEZPIECZEŃSTWO! - Wskazuje na występowanie
niebezpiecznej sytuacji, która doprowadzi do śmierci lub
poważnych obrażeń, jeżeli jej nie unikniemy. Możliwe
zagrożenia przedstawiono na symbolach umieszczonych
obok tekstu lub wyjaśniono w tekście.
Wskazuje na występowanie niebezpiecznej sytuacji, która
może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń,
jeżeli jej nie unikniemy. Możliwe zagrożenia przedstawiono
na symbolach umieszczonych obok tekstu lub wyjaśniono
w tekście.
NOTYFIKACJA - Wskazuje na stwierdzenia niedotyczące obrażeń
ciała.
. Wskazuje na szczególne instrukcje.
Ta grupa symboli oznacza Ostrzeżenie! Uwaga! zagrożenia
spowodowane PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,
RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI i GORĄCYMI CZĘŚCIAMI. W celu
zapoznania się z niezbędnymi działaniami służącymi uniknięciu
zagrożeń należy sprawdzać poniżej symbole i powiązane z nimi
instrukcje.
1‐2. Zagrożenia związane ze spawaniem łukowym
Przedstawione poniżej symbole są stosowane w całym
niniejszym podręczniku w celu zwrócenia uwagi i
zidentyfikowania możliwych zagrożeń. Widząc symbol należy
uważać i stosować się do związanych z nim instrukcji, aby
uniknąć zagrożenia. Podane poniżej informacje dotyczące
bezpieczeństwa stanowią jedynie streszczenie bardziej
kompletnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, które
można znaleźć w normach bezpieczeństwa wymienionych w
czesci 1‐5. Należy przeczytać i stosować się do wszystkich norm
bezpieczeństwa.
D
Jedynie wykwalifikowane osoby powinny zajmować się
instalacją, obsługą, konserwacją i naprawą niniejszym
urządzeniem.
Podczas obsługi nie należy nikogo dopuszczać w pobliże
urządzenia, zwłaszcza dzieci.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
może zabić.
Dotknięcie części elektrycznych pod napięciem
może spowodować śmiertelne porażenie lub
poważnie oparzenia. Elektroda i obwód roboczy są
pod napięciem elektrycznym zawsze, gdy włączona
jest moc wyjściowa. Obwód zasilania i wewnętrzne
obwody maszyny również są pod napięciem, gdy
włączone
jest
zasilanie.
Podczas
półautomatycznego lub automatycznego spawania
drutem, drut, zwój drutu, obudowa walców
ciągnących i wszystkie części metalowe dotykające
drutu do spawania są pod napięciem elektrycznym.
Niewłaściwie zainstalowane lub nieprawidłowo uziemione urządzenie
stanowi zagrożenie.
D Nie należy dotykać części elektrycznych pod napięciem.
D Nosić suche, nieuszkodzone rękawice izolacyjne i ochronę ciała.
D Odizolować się od przedmiotu obrabianego i od ziemi za pomocą
suchych mat izolacyjnych lub pokryw dostatecznie dużych, aby
zapobiegać wszelkiemu fizycznemu kontaktowi z przedmiotem
obrabianym lub ziemią.
D Nie używać wyjścia AC w wilgotnych przestrzeniach, jeżeli ruch
jest ograniczony lub jeżeli występuje niebezpieczeństwo upadku.
D Wyjścia AC używać JEDYNIE, jeżeli jest to wymagane dla
procesu spawania.
D Jeżeli wyjście AC jest niezbędne, należy używać zdalnego
sterowania wyjściem, jeżeli jest dostępne w urządzeniu.
D Wymagane są dodatkowe środki bezpieczeństwa wtedy, gdy
występują dowolne z następujących warunków zagrożenia
elektrycznego:
w wilgotnych miejscach lub gdy nosimy mokrą odzież; na
metalowych konstrukcjach takich jak podłogi, kraty lub
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
rusztowania; w pozycji krępującej ruchy takiej jak siedzenie,
klęczenie lub leżenie; lub wtedy, gdy występuje duże ryzyko
nieuniknionego lub przypadkowego kontaktu z przedmiotem
obrabianym lub uziemieniem. W tychwarunkach należy stosować
następujące urządzenia w przedstawionej kolejności: 1)
półautomatyczną spawarkę (drutową) DC o stałym napięciu, 2)
ręczną spawarkę (z elektrodą otuloną) DC lub 3) spawarkę AC z
ograniczonym napięciem jałowym. W większości sytuacji zaleca
się użycie spawarki drutowej DC o stałym napięciu. I nie należy
pracować samemu!
Odłączyć zasilanie lub zatrzymać silnik przed instalowaniem lub
serwisowaniem tego urządzenia. Odciąć zasilanie i wywiesić
tablice ostrzegawcze zgodnie z normą OSHA 29 CFR 1910.147
(patrz normy bezpieczeństwa).
Prawidłowo zainstalować, uziemić i obsługiwać to urządzenie
zgodnie z Podręcznikiem właściciela oraz krajowymi, stanowymi i
lokalnymi przepisami.
Należy zawsze sprawdzać uziemienie zasilania - sprawdzić i
upewnić się, że przewód uziomowy wejściowego przewodu
zasilającego jest prawidłowo podłączony do zacisku uziomowego
w skrzynce rozdzielczej lub że wtyczka przewodu jest podłączona
do prawidłowo uziemionego gniazda sieciowego.
Wykonując połączenia wejściowe należy najpierw przymocować
prawidłowy przewód uziemiający - należy dwa razy sprawdzić
połączenia.
Przewody muszą być suche, wolne od oleju i tłuszczu a także
zabezpieczone przed gorącym metalem i iskrami.
Często sprawdzać wejściowy przewód zasilający i przewód
uziemiający pod kątem uszkodzeń lub nieizolowanych drutów - w
razie uszkodzenia natychmiast wymienić - nieizolowane druty
mogą doprowadzic do smierci.
Wyłączać wszystkie nieużywane urządzenia.
Nie używać kabli zużytych, uszkodzonych, o zbyt małym
przekroju lub naprawianych.
Nie zawieszać kabli na swoim ciele.
Jeżeli konieczne jest uziemienie przedmiotu obrabianego,
uziemić go bezpośrednio używając osobnego kabla.
Nie dotykać elektrody, jeżeli stykamy się z przedmiotem
obrabianym, ziemią lub inną elektrodą w innej maszynie.
Nie dotykać uchwytów do elektrody podłączonych jednocześnie
do dwóch spawarek, ponieważ obecne będzie podwójne napięcie
jałowe.
Używać jedynie prawidłowo konserwowanych urządzeń. Od razu
naprawiać lub wymieniać uszkodzone części. Przeprowadzać
konserwację urządzenia zgodnie z podręcznikiem.
Zakładać pasy bezpieczeństwa na czas pracy powyżej poziomu
podłogi.
OM‐216869 Strona 1
D Wszystkie panele i pokrywy muszą byc pewnie przymocowane na
swoim miejscu.
D Zamocować kabel roboczy do przedmiotu obrabianego lub stołu
roboczego jak najbliżej spoiny zapewniając dobry kontakt metalu
z metalem.
D Odizolować zacisk roboczy, gdy nie jest podłączony do
przedmiotu obrabianego, aby zapobiec zetknięciu się z
jakimkolwiek metalowym przedmiotem.
D Nie podłączać więcej niż jednej elektrody lub kabla roboczego do
żadnego pojedynczego zacisku wyjściowego spawania.
Odłączyć kabel dla nieużywanego procesu.
D Używać zabezpieczenia GFCI (ziemnozwarciowy przerywacz
obwodu) podczas obsługiwania urządzeń pomocniczych w
miejscach wilgotnych lub mokrych.
ZNACZNE NAPIĘCIE PRĄDU STAŁEGO jest obecne
w źródłach zasilania dla spawania inwertorowego PO
odjęciu zasilania.
D Wyłączyć inwertor, odłączyć zasilanie i rozładować kondensatory
wejściowe zgodnie z instrukcjami zawartymi w Sekcji
Konserwacja przed dotknięciem jakichkolwiek części.
GORĄCE CZĘŚCI mogą oparzyć.
D Nie dotykać gorących części gołymi dłońmi.
D Przed przystąpieniem do pracy na
urządzeniach odczekać, aż upłynie czas
chłodzenia.
D W celu manipulowania gorącymi częściami należy użyć
właściwych narzędzi i/lub założyć ciężkie, izolowane rękawicei
odzież spawalniczą, aby zapobiec oparzeniom.
DYMY I GAZY mogą być niebezpieczne.
Podczas spawania wytwarzane są dymy i gazy.
Wdychanie tych dymów i gazów może stanowić
zagrożenie dla zdrowia.
D Nie trzymać głowy w dymie. Nie wdychać dymu.
D Wewnątrz pomieszczenia przewietrzyć obszar i/lub używać
lokalnej wentylacji mechanicznej przy łuku, aby usuwać dymy i
gazy spawalnicze. Zalecany sposób ustalenie, jaka jest
odpowiednia wentylacja, polega na pobraniu próbek na skład i
ilość dymów i gazów, na które narażeni są pracownicy.
D W przypadku niedostatecznej wentylacji należy nosić
zatwierdzoną maskę oddechową z doprowadzeniem powietrza.
D Należy przeczytać i zrozumieć karty charakterystyki (SDS) oraz
instrukcje producenta dotyczące klejów, powłok, środków
czyszczących, materiałów eksploatacyjnych, chłodziw, środków
odtłuszczających, topników i metali.
D W zamkniętych pomieszczeniach można pracować tylko, jeżeli są
dobrze wentylowane lub nosząc maskę oddechową z
doprowadzeniem powietrza. Zawsze zapewnić sobie w pobliżu
obecność osoby obserwującej. Dymy i gazy spawalnicze mogą
wypierać powietrze i obniżać poziom tlenu, powodującobrażenia
lub śmierć. Upewnić się, że powietrze do oddychania jest
bezpieczne.
D Nie spawać w miejscach, w pobliżu których odbywają się
czynności odtłuszczania, czyszczenia lub natryskiwania. Żar i
promienie z łuku mogą reagować z oparami, tworząc wysoce
toksyczne i drażniące gazy.
D Nie spawać na metalach powlekanych takich jak stal
ocynkowana, pokryta ołowiem lub kadmowana, chyba że powłoka
została usunięta z obszaru spawania, obszar jest dobrze
wietrzony, a spawacz nosi maskę oddechową z doprowadzeniem
powietrza. Powłoki i wszelkie metale zawierające te elementy
mogą wydzielać podczas spawania toksyczne opary.
OM‐216869 Strona 2
PROMIENIE ŁUKU mogą
oparzenia oczu i skóry.
powodować
Promienie łuku w procesie spawania wytwarzają
intensywne widzialne i niewidzialne (ultrafioletowe i
podczerwone) promienie, które mogą poparzyć
oczy i skórę. Iskry lecą od spoiny.
D Nosić zatwierdzoną przyłbicę spawalniczą wyposażoną w filtr o
odpowiednim kolorze, aby chronić twarz i oczy przed promieniami
łuku i iskrami podczas spawania lub obserwowania (patrz ANSI
Z49.1 i Z87.1 wymienione na liście norm bezpieczeństwa).
D Pod przyłbicą nosić zatwierdzone okulary ochronne z bocznymi
osłonami.
D Używać ochronnych ekranów lub barier, aby chronić inne osoby
przed błyskiem, blaskiem i iskrami; ostrzegać inne osoby, aby nie
patrzyły na łuk.
D Nosić ochronę ciała wykonaną z trwałego, ognioodpornego
materiału (skóry, grubej bawełny, wełny). Do ochrony ciała zalicza
się odzież niezawierającą ­oleju taką jak skórzane rękawice,
grube koszule, spodnie bez mankietów, wysokie buty i czapkę.
SPAWANIE może spowodować pożar lub
wybuch.
Spawanie na zamkniętych pojemnikach takich jak
zbiorniki, beczki lub rury może spowodować ich
wybuch. Iskry mogą lecieć od łuku spawalniczego.
Lecące iskry, gorący przedmiot obrabiany i gorące
urządzenia mogą spowodować pożary i oparzenia. Przypadkowe
zetknięcie się elektrody z metalowymi przedmiotami może
spowodować, wybuch, przegrzanie lub pożar. Przedprzystąpieniem
do spawania należy dokonać sprawdzenia obszarui upewnić się, że
jest on bezpieczny.
D Usunąć wszystkie łatwopalne materiały w odległości do 35 stóp
(10,7 m) od łuku spawalniczego. Jeżeli jest to niemożliwe, należy
przykryć je szczelnie, używając zatwierdzonych pokryć.
D Nie spawać w miejscach, gdzie lecące iskry mogą uderzać w
łatwopalny materiał.
D Chronić siebie i innych przed lecącymi iskrami i gorącym metalem.
D Być czujnym i uważać na to, że iskry spawalnicze i gorące
materiały ze spawania mogą łatwo przedostawać się przez małe
pęknięcia i otwory do przylegających obszarów.
D Uważać na pożary i trzymać gaśnicę w pobliżu.
D Mieć świadomość, że spawanie na suficie, podłodze, przegrodzie
lub ścianie działowej może spowodować pożar poukrytej stronie.
D Nie spawać na pojemnikach, w których znajdowały sięsubstancje
palne, ani na zamkniętych pojemnikach takich jak zbiorniki, beczki
lub rury, chyba że zostały prawidłowo przygotowane zgodnie z
AWS F4.1 i AWS A6.0 (patrz normy bezpieczeństwa).
D Nie spawa– w miejscach, gdzie w atmosferze może znajdowa– się
łatwopalny pył, gaz lub opary cieczy (takiej jak benzyna).
D Podłączyć kabel roboczy do przedmiotu obrabianego możliwie jak
najbliżej obszaru spawania, aby zapobiec sytuacji, w której prąd
spawania przenosi się po długich, być może nieznanych trasach i
powoduje porażenie, iskry i zagrożenie pożarowe.
D Nie używać spawarki do rozmrażania zamrożonych rur.
D Wyjąć elektrodę otuloną z uchwytu lub odciąć drut spawalniczy
przy końcówce stykowej, gdy nie są używane.
D Nosić ochronę ciała wykonaną z trwałego, ognioodpornego
materiału (skóry, grubej bawełny, wełny). Do ochrony ciała zalicza
się odzież niezawierającą ­olej taką jakskórzane rękawice, grube
koszule, spodnie bez mankietów, wysokie buty i czapkę.
D Odłożyć wszelkie noszone przy sobie przedmioty palne takie jak
zapalniczka na butan lub zapałki przed przystąpieniem do
spawania.
D Po ukończeniu pracy należy przeprowadzić inspekcję obszaru,
aby upewnić się, że nie ma w nimiskier, żarzących się węgielków i
płomieni.
D Używać wyłącznie prawidłowych bezpieczników lub wyłączników
automatycznych. Nie używać zbyt dużych bezpieczników ani ich
nie mostkować.
D Stosować się do wymagań zawartych w OSHA 1910.252 (a) (2)
(iv) i NFPA 51B w zakresie prac stwarzających zagrożenie
pożarowe i mieć w pobliżu obserwatora uważającego na pożary
oraz gaśnicę.
D Należy przeczytać i zrozumieć karty charakterystyki (SDS) oraz
instrukcje producenta dotyczące klejów, powłok, środków
czyszczących, materiałów eksploatacyjnych, chłodziw, środków
odtłuszczających, topników i metali.
LECĄCY METAL lub BRUD
spowodować obrażenia oczu.
mogą
D Spawanie, ścinanie,
szczotkowanie
i
szlifowanie mogą powodować iskry i lecący
metal. W miarę stygnięcia spoin mogą one
wyrzucać żużel.
D Nosić zatwierdzone okulary ochronne z bocznymi osłonami
nawet pod przyłbicą spawalniczą.
GROMADZĄCY SIĘ GAZ może powodować
obrażenia lub zabić.
D Odciąć doprowadzenie sprężonego gazu, gdy
nie jest w użyciu.
D Zawsze
dobrze
wietrzyć
zamknięte
pomieszczenia lub używać zatwierdzonejmaski
oddechowej z doprowadzeniem powietrza.
POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE
(EMF) mogą wpływać na działanie
wszczepionych urządzeń medycznych.
D Osoby mające rozrusznik serca i inne
wszczepione urządzenia medyczne nie
powinny się zbliżać.
D Osoby mające wszczepione urządzenia medyczne powinny
skonsultować się ze swoim lekarzem oraz producentem
urządzenia, zanim będą się zbliżały do miejsc przeprowadzania
operacji spawania łukowego, spawania punktowego, żłobienia,
cięcia plazmowego lub nagrzewania indukcyjnego.
HAŁAS może uszkodzić słuch.
Hałas powodowany przez niektóre procesylub
urządzenia może uszkodzić słuch.
D Należy nosić zatwierdzone ochraniacze
uszu w przypadku wysokiego poziomu
hałasu.
Uszkodzone BUTLE mogą wybuchnąć.
Butle do sprężonych gazów zawierają gaz pod
wysokim ciśnienie. W razie uszkodzenia butla może
wybuchnąć. Ponieważ butle gazowe są zazwyczaj
częścią procesu spawania, należy upewnić się, że
obchodzimy się z nimi ostrożnie.
D Chronić butle ze sprężonym gazem przed nadmiernym gorącem,
mechanicznymi uderzeniami, uszkodzeniami fizycznymi, żużlem,
otwartymi płomieniami, iskrami i łukami.
D Ustawić butle w pozycji pionowej, przymocowując je do
stacjonarnego podparcia lub stojaka na butle, aby zapobiec ich
upadkowi lub przechyleniu.
D Trzymać butle z dala od wszelkich obwodów spawalniczych lub
innych obwodów elektrycznych.
D Nigdy nie zawieszać palnika spawalniczego na butli z gazem.
D Nigdy nie dopuszczać do tego, aby elektroda spawalnicza
dotknęła jakiejkolwiek butli.
D Nigdy nie spawać na butli pod ciśnieniem - dojdzie do wybuchu.
D Używać wyłącznie prawidłowych butli ze sprężonych gazem,
regulatorów, węży i osprzętu przeznaczonych do określonego
zastosowania; utrzymywać je i związane z nimi części w dobrym
stanie.
D Otwierając zawór butli, należy odwrócić twarz od wylotu zaworu.
Nie stać przed regulatorem ani za nim podczas otwierania zaworu.
D Nie zdejmować kołpaka ochronnego z zaworu, z wyjątkiem
sytuacji, gdy butla jest w użyciu lub jest podłączana w celu użycia.
D Butle podnosić i przenosić przy użyciu właściwych urządzeń,
zastosowaniu prawidłowych procedur iprzy pomocy dostatecznej
liczby osób.
D Przeczytać instrukcje dotyczące butli ze sprężonych gazem,
powiązanych urządzeń oraz publikację Compressed Gas
Association (CGA - Federacja Gazu Sprężonego) P‐1
wymienioną na liście norm bezpieczeństwa i stosować się do nich.
1‐3. Dodatkowe symbole w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji
Zagrożenie POŻAREM LUB WYBUCHEM.
D Nie instalować ani nie umieszczać urządzenia
na, nad ani w pobliżu powierzchni palnych.
D Nie instalować urządzenia w pobliżu
materiałów łatwopalnych.
D Nie przeciążać instalacji elektrycznej w budynku - upewnić się,
że układ zasilania ma prawidłowe przekroje,dane znamionowe i
zabezpieczenia, aby mógł obsługiwać niniejsze urządzenie.
UPADAJĄCE URZĄDZENIA mogą
spowodować obrażenia.
D Do podnoszenia urządzenia należy używać
jedynie ucha do podnoszenia, a NIE układu
jezdnego, butli gazowych ani żadnych innych
akcesoriów.
D Podczas podnoszenia ręcznego ciężkich części lub sprzętu
stosować się do wytycznych zawartych w podręczniku
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation
(Podręcznik zastosowań dla zmodyfikowanego równania
dźwigania NIOSH; publikacja nr 94-110).
NADMIERNE UŻYCIE może spowodować
PRZEGRZANIE.
D Odczekać, aż upłynie czas chłodzenia;
stosować się do znamionowego cyklu pracy.
D Zmniejszyć prąd lub skrócić cykl pracy przed
ponownym przystąpieniem do spawania.
D Nie blokować ani nie filtrować powietrza przepływającego do
urządzenia.
D Używać sprzętu o dostatecznym udźwigu do podnoszenia i
podpierania niniejszego urządzenia.
D Używając podnośnika widłowego do przenoszenia urządzenia
upewnić się, że widły są dostatecznie długie i będą wystawały
poza przeciwną stronę urządzenia.
D Trzymać sprzęt (kable i przewody) z dala od poruszających się
pojazdów podczas prac w powietrzu.
OM‐216869 Strona 3
LECĄCE
ISKRY
obrażenia.
mogą
powodować
D Po zakończeniu konserwacji, a przed ponownym podłączeniem
zasilania należy ponownie zamontować drzwiczki, panele,
pokrywy lub osłony.
D Nosić przylbice spawalnicza, aby chronić oczy
i twarz.
D Elektrodę wolframową kształtować jedynie na
szlifierce z właściwymi osłonami w
bezpiecznym miejscu, nosząc właściwą
ochronę twarzy, dłoni i ciała.
D Iskry mogą powodować pożary —trzymać materiały łatwopalne
daleko.
ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE (ESD wyładowania
elektrostatyczne)
mogą
uszkadzać płytki obwodu drukowanego.
D PRZED przenoszeniem płytek lub części
założyć opaskę uziemiającą na nadgarstek.
D Używać właściwych toreb lub pudełek odpornych na ładunki
elektrostatyczne do przechowywania, przenoszenia lub
przesyłania płytek obwodu drukowanego.
RUCHOME CZĘŚCI mogą powodować
obrażenia.
D Nie zbliżać się do ruchomych części.
D Nie zbliżać się do miejsc, gdzie występuje
ryzyko przytrzaśnięcia/zmiażdżenia takich jak
walce ciągnące.
PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE.
D Przed przystąpieniem do instalacji, obsługi lub
serwisowania urządzenia należy uważnie
przeczytać wszystkie etykiety i Podręcznik
właściciela i stosować się do nich. Przeczytać
informacje
dotyczące
bezpieczeństwa
znajdujące się na początku tego podręcznika i
w każdej jego czesci.
D Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych
pochodzących od producenta.
D Przeprowadza– konserwację i serwisowanie zgodnie z
Podręcznikiem właściciela, normami branżowymi oraz
krajowymi, stanowymi i lokalnymi kodeksami.
PROMIENIOWANIE WYSOKIEJ CZĘSTO­
TLIWOŚCI może powodować zakłócenia.
D Wysoka częstotliwość (H.F. - high‐frequency)
może zakłócać działanie nawigacji radiowej,
służb bezpieczeństwa, komputerów i sprzętu
komunikacyjnego.
D Na przeprowadzenie tej instalacji należy zezwolić wyłącznie
wykwalifikowanym osobom zaznajomionym ze sprzętem
elektronicznym.
DRUT SPAWALNICZY może spowodować
obrażenia.
D Użytkownik jest odpowiedzialny za to, aby wykwalifikowany
elektryk niezwłocznie korygował wszelkie problemy związane z
zakłóceniem wynikającej z tej instalacji.
D W razie powiadomienia przez FCC o zakłóceniach należy od
razu zaprzestać używania sprzętu.
D Nie naciskać spustu pistoletu dopóty, dopóki
nie otrzymamy takiego polecenia.
D Nie kierować pistoletu w stronę żadnej części
swojego ciała, innych ludzi ani żadnego metalu
podczas nawlekania drutu spawalniczego.
D Należy zlecać regularne kontrole i konserwację instalacji.
D Drzwiczki i panele źródeł wysokiej częstotliwości muszą być
szczelnie zamknięte, utrzymywać iskierniki na prawidłowym
ustawieniu a także używać uziemienia i osłon do
minimalizowania możliwości zakłóceń.
WYBUCH
AKUMULATORÓW
spowodować obrażenia.
może
SPAWANIE ŁUKOWE może spowodować
zakłócenia.
D Nie używać spawarki do ładowania
akumulatorów ani do odpalania pojazdów,
chyba że jest ona wyposażona w funkcję
ładowania akumulatorów przeznaczoną do
tego celu.
RUCHOME CZĘŚCI mogą powodować
obrażenia.
D Nie zbliżać się do ruchomych części takich jak
wentylatory.
D Wszystkie drzwiczki, panele, pokrywy i osłony
muszą być zamknięte i pewnie trzymać się na
swoim miejscu.
D Zezwalać tylko wykwalifikowanym osobom na to, aby w razie
konieczności zdejmowały drzwiczki, panele, pokrywy lub osłony
na potrzeby konserwacji oraz wykrywania i usuwania usterek.
D Energia elektromagnetyczna może zakłócać
działanie
wrażliwych
urządzeń
elektronicznych takich jak komputery i
urządzenia sterowane komputerowo np.
roboty.
D Należy
upewnić
się,
że
wszystkie
urządzenia
w obszarze spawania są kompatybilne elektromagnetycznie.
D W celu ograniczenia możliwych zakłóceń należy stosować
możliwie najkrótsze kable, układać je blisko siebie i nisko na
przykład na podłodze.
D Operację spawania przeprowadzać w odległości 100 od
jakichkolwiek wrażliwych urządzeń elektronicznych.
D Upewnić się, że niniejszą spawarkę zainstalowano i uziemiono
zgodnie z niniejszą instrukcją.
D Jeżeli zakłócenia nadal występują, użytkownik musi podjąć
dodatkowe środki takie jak przesunięcie spawarki, zastosowanie
kabli ekranowanych lub osłon dla miejsca pracy.
1‐4. Kalifornijska ustawa Proposition 65 Ostrzeżenia
Urządzenia do spawania lub cięcia wytwarzają opary lub gazy
zawierające chemikalia, co do których stan Kalifornia posiada
wiedzę, że powodują wady wrodzone i w niektórych przypadkach
raka. (California Health & Safety Code - kalifornijski kodeks
bezpieczeństwa i higieny pracy Sekcja 25249.5 i następne)
OM‐216869 Strona 4
Niniejszy produkt zawiera chemikalia, w tym ołów, co do których
stan Kalifornia posiada wiedzę, że powodują raka, wady
wrodzone oraz inne szkodliwe skutki dla rozrodczości. Należy
umyć dłonie po użyciu.
1‐5. Podstawowe normy bezpieczeństwa
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes (Bezpieczeństwo w
procesach spawania, cięcia i procesach pokrewnych), norma ANSI
Z49.1, można ją pobrać nieodpłatnie ze strony amerykańskiego
towarzystwa
spawalniczego
American
Welding
Society
http://www.aws.org lub zakupić od Global Engineering Documents (tel.:
1‐877‐413‐5184, strona www: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting (Bezpieczne praktyki przygotowywania pojemników i rur do
spawania i cięcia), norma amerykańskiego towarzystwa
spawalniczego American Welding Society AWS F4.1, z Global
Engineering Documents (tel.: 1‐877‐413‐5184, strona www:
www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held
Combustibles (Bezpieczne praktyki spawania i cięcia pojemników, w
których znajdowały się substancje palne), norma amerykańskiego
towarzystwa spawalniczego American Welding Society AWS A6.0, z
Global Engineering Documents (tel.: 1‐877‐413‐5184, strona www:
www.global.ihs.com).
National Electrical Code (Krajowy kodeks elektryczny), norma NFPA
70, od Krajowego Stowarzyszenia d/s Ochrony Przeciwpożarowej National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 (tel.:
1‐800‐344‐3555, strona www: www.nfpa.org i www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders (Bezpieczne
postępowanie ze sprężonymi gazami w butlach), norma CGA Pamphlet
P‐1, od Federacji Gazu Sprężonego — Compressed Gas Association,
14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151 (tel.:
703‐788‐2700, strona www: www.cganet.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes (Bezpieczeństwo w
procesach spawania, cięcia i procesach pokrewnych), norma CSA
W117.2, od Kanadyjskiego Towarzystwa Normalizacyjnego -
Canadian Standards Association, Standards Sales, 5060 Spectrum
Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada L4W 5NS (tel.:
800‐463‐6727, strona www: www.csagroup.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face
Protection (Bezpieczna praktyka w zakresie ochrony oczu i twarzy w
pracy i edukacji), norma ANSI Z87.1, od Amerykańskiego Instytutu
Normalizacyjnego - American National Standards Institute, 25 West
43rd Street, New York, NY 10036 (tel.: 212‐642‐4900, strona
www: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot
Work (Norma dla zapobiegania pożarom podczas spawania, cięcia i
innych prac stwarzających zagrożenie pożarowe), norma NFPA 51B,
od Krajowego Stowarzyszenia d/s Ochrony Przeciwpożarowej National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 (tel.:
1‐800‐344‐3555, strona www: www.nfpa.org).
OSHA, Occupational Safety andHealth Standards for General Industry
(Normy bezpieczeństwa i higieny pracydla ogólnego przemysłu), Tytuł
29, Kodeks Przepisów Federalnych (Code of Federal Regulations CFR), Część 1910, Podczęść Q i Część 1926, Podczęść J, od
amerykańskiej drukarni rządowej U.S. Government Printing Office,
Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA
15250‐7954 (tel.: 1‐866‐512‐1800) (OSHA ma 10 Biur Regionalnych—
tel. dla Regionu 5, Chicago, to 312‐353‐2220, strona www:
www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation
(Podręcznik zastosowań dla zmodyfikowanego równania dźwigania
NIOSH), Państwowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - The
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600
Clifton Rd, Atlanta, GA 30329-4027 (tel.: 1‐800‐232‐4636, strona
www: www.cdc.gov/NIOSH).
1‐6. Informacje dotyczące EMF
Prąd elektryczny przepływający przez dowolny przewodnik powoduje
powstanie miejscowych pól elektrycznych i magnetycznych (EMF).
Prąd ze spawania łukowego (i procesów pokrewnych w tym operacji
spawania punktowego, żłobienia, cięcia plazmowego i nagrzewania
indukcyjnego) wytwarza pole EMF wokół obwodu spawalniczego. Pola
elektromagnetyczne mogą źle wpływa– na działanie niektórych
implantów medycznych, np. rozruszników serca. Należy podjąć środki
ochronne dla osób mających implanty medyczne. Na przykład
ograniczyć dostęp dla przechodniów lub przeprowadzać indywidualną
ocenę ryzyka dla spawaczy. Wszyscy spawacze powinni stosować
następujące procedury w celu minimalizowania narażenia na polaEMF
pochodzące od obwodu spawalniczego:
1. Kable muszą być trzymane blisko siebie - należy je skręcić lub
zaczepić razem lub użyć osłony kablowej.
2. Nie ustawiać się pomiędzy kablami spawalniczymi.
Ułożyć kable po jednej stronie i daleko od operatora.
3. Nie owijać ani nie zawieszać kabli na swoim ciele.
4. Trzymać głowę i tułów możliwie jak najdalej od urządzeń w
obwodzie spawalniczym.
5. Połączyć zacisk roboczy z przedmiotem obrabianym możliwie
jak najbliżej spoiny.
6. Nie pracować obok źródła zasilania dla spawania, nie siadać na
nim ani nie opierać się na nim.
7. Nie spawać w czasie noszenia źródła zasilania dla spawania lub
podajnika drutu.
Informacje dotyczące wszczepionych urządzeń medycznych:
Osoby mające wszczepione urządzenia medyczne powinny
skonsultować się ze swoim lekarzem oraz producentem urządzenia,
zanim będą przeprowadzały lub zbliżały się do miejsc
przeprowadzania operacji spawania łukowego, spawaniapunktowego,
żłobienia, cięcia plazmowego lub nagrzewania indukcyjnego. W razie
uzyskania zezwolenia lekarskiego zaleca się stosowanie powyższych
procedur.
OM‐216869 Strona 5
OM‐216869 Strona 6
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
CZESC 2 - DEFINICJE
2‐1. Dodatkowe symbole bezpieczeństwa i definicje
. Niektóre symbole można znaleźć wyłącznie na produktach CE.
Ostrzeżenie! Uwaga! Istnieją możliwe zagrożenia wskazane przez symbole.
Safe1 2012-05
Nosić suche izolowane rękawice. Nie dotykać elektrody gołymi dłońmi.
Nie nosić mokrych ani uszkodzonych rękawic.
Safe2 2012-05
Chronić siebie przed porażeniem prądem elektrycznych izolując siebie od pracy i ziemi.
Safe3 2012-05
Przed przystąpieniem do prac na maszynie odłączyć wtyczkę lub zasilanie.
Safe5 2012-05
Nie trzymać głowy w dymie.
Safe6 2012-05
Używać wentylacji mechanicznej lub miejscowego wywiewu do usuwania dymów.
Safe8 2012-05
Używać wywietrznika do usuwania dymów.
Safe10 2012-05
Trzymać materiały łatwopalne z daleka od spawania. Nie spawać w pobliżu materiałów łatwopalnych.
Safe12 2012-05
Iskry ze spawania mogą powodować pożary. Trzymać gaśnicę w pobliżu.
Zapewnić sobie obecność osoby obserwującej, która będzie gotowa do użycia gaśnicy.
Safe14 2012-05
Nie spawać na beczkach ani na żadnych zamkniętych pojemnikach.
Safe16 2012-05
Nie usuwać etykiety ani jej nie zamalowywać (zakrywać).
Safe20 2012-05
OM‐216869 Strona 7
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
Nie wyrzucać produktu (gdy to ma zastosowanie) razem z ogólnymi odpadami.
Używać ponownie lub przetwarzać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) oddając do wyznaczonego
punktu odbioru odpadów.
Skontaktować się z lokalnym biurem ds. recyklingu lub swoim lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania
dalszych informacji.
Safe37 2012-05
Przed przystąpieniem do prac na maszynie odłączyć wtyczkę lub zasilanie.
Safe30 2012-05
Po wlaczeniu zasilania uszkodzone części mogą wybuchnąć lub spowodować wybuch innych części.
Safe26 2012-05
Zawsze nosić długie rękawy i zapinać kołnierzyk na guzik na czas serwisowania urządzenia.
Safe28 2012-05
Po podjęciu pokazanych właściwych środków ostrożności podłączyć zasilanie do urządzenia.
Safe29 2012-05
Nie używać jednego uchwytu do podnoszenia lub podpierania urządzenia.
Safe31 2012-05
okres bezpiecznej dla środowiska eksploatacji (Chiny)
Safe123 2016−06
= < 60
Do podnoszenia i podpierania urządzenia zawsze używać
obu uchwytów. Kąt urządzenia podnoszącego utrzymywać
na poziomie poniżej 60 stopni.
Używać właściwego wózka do przewożenia urządzenia.
Safe44 2012-05
V
V
>60 s
V
Niebezpieczne napięcie pozostaje na kondensatorach wejściowych
po wyłączeniu zasilania. Nie dotykać w pełni naładowanych konden­
satorów. Zawsze odczekać 60 sekund po wyłączeniu zasilania przed
przystąpieniem do prac na urządzeniu LUB sprawdzić napięcie
kondensatora wejściowego i upewnić się, że jest ono bliskie 0
przed dotknięciem jakichkolwiek części.
Safe42 2012-05
Odbyć przeszkolenie i przeczytać instrukcje przed przystąpieniem
do prac na maszynie lub do spawania.
Safe40 2012-05
Nosić czapkę i okulary ochronne. Używać ochraniaczy uszu i zapinać
na guziki kołnierzyk u koszuli. Używać przyłbicy spawalniczej
z prawidłowym odcieniem filtra. Nosić kompletną ochronę ciała.
Safe38 2012-05
OM‐216869 Strona 8
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
2‐2.
Różne symbole i definicje
. Niektóre symbole można znaleźć wyłącznie na produktach CE.
A
Wylot gazu
Rozruch impulsowy
(GTAW)
Znamionowy prąd
spawania
Końcowe nachylenie
Cykl pracy
Końcowy prąd
w amperach
Spawanie elektrodą
otuloną (SMAW)
Prąd stały
Procent impulsu
w czasie
Wolty
Podłączenie do sieci
Początkowe
nachylenie
Konwencjonalne
napięcie obciążenia
Sterowanie
kształtem przebiegu
prądu przemiennego
Prąd w amperach
Wyjście
Spawanie elektrodą
wolframową
w osłonie gazu
obojętnego (GTAW)
Wejście
3-fazowy statyczny
przemiennik
częstotliwości‐transf
ormator‐prostownik
Wyjście
Dodatkowe
zabezpieczenie
Zdalny
Lift-Arc (dotykowe
zajarzenie łuku)
(GTAW)
S
I2
X
U2
U1
IP
I1max
I1eff
U0
Napięcie pierwotne
Prąd w amperach
o biegunowości
dodatniej
Stopień ochrony
Znamionowy
maksymalny
prąd zasilania
Częstotliwość
impulsów
Maksymalny
skuteczny
prąd zasilania
Przedmiot obrabiany
Znamionowe
napięcie jałowe
(średnie)
Elektroda
Uziemienie
ochronne
(uziemienie)
Sterowanie
biegunowością
Zegar wypływu
resztkowego
Początkowe
natężenie prądu
Zegar wstępnego
przepływu gazu
Zwiększanie/
zmniejszanie ilości
Sekundy
Remote Standard
(Zdalny
standardowy)
Włączone
Remote 2T Hold
(Zdalne
trzymanie 2T)
Wyłączone
Regulacja
gazu/opadania
prądu (DIG)
Dodatnie
Procent
Hz
Impulsator
Prąd w amperach
o biegunowości
ujemnej
Proces
Urządzenia można
używać w otoczeniu
o zwiększonym
zagrożeniu
porażeniem prądem
elektrycznym
Sekwencja
Prąd tła w amperach
f
Częstotliwość prądu
zmiennego
Herc
Wlot wody
(chłodziwa)
Prąd zmienny
Przywołanie
z pamięci
Wylot wody
(chłodziwa)
Wlot gazu
Ciśnienie łuku (DIG)
Jednostka
cyrkulacyjna z
pompą chłodziwa
Ujemne
OM‐216869 Strona 9
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
CZESC 3 - SPECYFIKACJA
3‐1. Umiejscowienie numeru seryjnego i tabliczki znamionowej
Numer seryjny i informacje znamionowe dotyczące źródła zasilania umieszczono z przodu maszyny. Należy wykorzystać tabliczki znamionowe
do ustalenia wymagań dotyczących mocy pobieranej i/lub znamionowej mocy użytecznej. Należy zapisać na przyszłość numer seryjny na tylnej
okładce niniejszej instrukcji w przeznaczonym do tego miejscu.
3‐2. Specyfikacja
. Urządzenie zapewnia wydajność znamionową przy temperaturze otaczającego powietrza do 1045F (405C).
A. Modele Dynasty 350
. Nie należy używa– informacji ze specyfikacji jednostki do określenia wymogów elektrycznych. Informacje dotyczące podłączania mocy
pobieranej znajdują się w sekcjach 4‐14A i 4‐15A, B.
Zasilanie
Znamionowa moc
Wyjście
Zakres
natężenia
prądu
250 A przy 30 V,
cykl pracy 100%
Trój­
fazowe
300 A przy 32 V,
cykl pracy 60%
3-350
225 A przy 29 V,
cykl pracy 60%
Znamionowe
szczytowe
napięcie
zajarzenia (Up)
75
15 KV**
Prad pobierany przy znamionowym obciążeniu wyjściowym 50/60 Hz
208 V
230 V
380 V
400 V
460 V
575 V
KVA
29
26
16
15
13
10
10.3
KW
9.9
*(.06)
10-15
36
32
19
18
16
13
12.7
12.1
*(.06)
180 A przy 27,2 V,
cykl pracy 100%
Jedno­
fazowe
Maks.
napięcie
jałowe DC
(Uo)
35
75
3-350
32
--
--
15
12
7.4
6.8
*(.06)
15 KV**
10-15
47
43
--
--
21
16
9.8
9.1
*(.06)
*Na biegu jałowym
** Urządzenie do zajarzania łuku jest przeznaczone do operacji sterowanych ręcznie.
Niskie napięcie jałowe na TIG Lift Arct lub przy elektrodzie otulonej z wybranym niskim napięciem jałowym (patrz Sekcja 6‐8).
Normalne napięcie jałowe (75 V) jest obecne przy elektrodzie otulonej z wybranych normalnym napięciem jałowym (patrz Sekcja 6‐8).
. Niniejsze urządzenie jest wyposażone Auto‐Linet. Auto‐Line to wewnętrzny inwertorowy obwód źródła zasilania, który automatycznie lączy źródło zasilania
z dowolnym pierwotnym napięciem wejściowego w zakresie od 190 do 625 V, jedno- lub trzyfazowym, 50 lub 60 herców. Dokonuje on również regulacji względem
duzych skoków napięcia w całym zakresie.
B. Modele Maxstar 350
. Nie należy używa– informacji ze specyfikacji jednostki do określenia wymogów elektrycznych. Informacje dotyczące podłączania mocy
pobieranej znajdują się w sekcjach 4‐14B i 4‐15A, B.
Zasilanie
Znamionowa moc
moc użyteczna
Zakres
natężenia
prądu
250 A przy 30 V,
cykl pracy 100%
Trój­
fazowe
300 A przy 32 V,
cykl pracy 60%
75
3-350
225 A przy 29 V,
cykl pracy 60%
Znamionowe
szczytowe
napięcie
zajarzenia (Up)
Prad pobierany przy znamionowym obciążeniu wyjściowym 50/60 Hz
208 V
230 V
380 V
400 V
460 V
575 V
KVA
27
24
15
14
12
9
9.7
9.3
*(.06)
15 KV**
10-15
KW
33
30
18
17
15
12
12
11.5
*(.06)
180 A przy 27,2 V,
cykl pracy 100%
Jedno­
fazowe
Maks.
napięcie
jałowe DC
(Uo)
32
75
3-350
10-15
29
--
--
14
11
6.4
6
*(.06)
15 KV**
43
39
--
--
19
14
8.6
8.2
*(.06)
*Na biegu jałowym
** Urządzenie do zajarzania łuku jest przeznaczone do operacji sterowanych ręcznie.
Niskie napięcie jałowe na TIG Lift Arct lub przy elektrodzie otulonej z wybranym niskim napięciem jałowym (patrz Sekcja 6‐8).
Normalne napięcie jałowe (75 V) jest obecne przy elektrodzie otulonej z wybranych normalnym napięciem jałowym (patrz Sekcja 6‐8).
. Niniejsze urządzenie jest wyposażone Auto‐Linet. Auto‐Line to wewnętrzny inwertorowy obwód źródła zasilania, który automatycznie lączy źródło zasilania
z dowolnym pierwotnym napięciem wejściowego w zakresie od 190 do 625 V, jedno- lub trzyfazowym, 50 lub 60 herców. Dokonuje on również regulacji względem
duzych skoków napięcia w całym zakresie.
OM‐216869 Strona 10
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
C. Modele Dynasty 700
. Nie należy używa– informacji ze specyfikacji jednostki do określenia wymogów elektrycznych. Informacje dotyczące podłączania mocy
pobieranej znajdują się w sekcjach 4‐14C i 4‐16B, C.
Zasilanie
Znamionowa moc
moc użyteczna
Zakres
natężenia
prądu
500 A przy 40 V,
cykl pracy 100%
Trój­
fazowe
600 A przy 44 V,
cykl pracy 60%
450 A przy 38 V,
cykl pracy 60%
Znamionowe
szczytowe
napięcie
zajarzenia (Up)
Prad pobierany przy znamionowym obciążeniu wyjściowym 50/60 Hz
208 V
230 V
380 V
400 V
460 V
575 V
KVA
75
68
41
39
34
27
27
5-700
KW
26
*(.08)
75
15 KV **
10-15
98
88
53
51
43
33
35
34
*(.08)
360 A przy 34 V,
cykl pracy 100%
Jedno­
fazowe
Maks.
napięcie
jałowe DC
(Uo)
82
74
--
--
37
30
17
5-700
16
*(.08)
75
10-15
15 KV **
119
105
--
--
50
38
24
22
*(.08)
*Na biegu jałowym
** Urządzenie do zajarzania łuku jest przeznaczone do operacji sterowanych ręcznie.
Niskie napięcie jałowe na TIG Lift Arct lub przy elektrodzie otulonej z wybranym niskim napięciem jałowym (patrz czesc 6‐8).
Normalne napięcie jałowe (75 V) jest obecne przy elektrodzie otulonej z wybranych normalnym napięciem jałowym (patrz czesc 6‐8).
. Niniejsze urządzenie jest wyposażone Auto‐Linet. Auto‐Line to wewnętrzny inwertorowy obwód źródła zasilania, który automatycznie lączy źródło zasilania
z dowolnym pierwotnym napięciem wejściowego w zakresie od 190 do 625 V, jedno- lub trzyfazowym, 50 lub 60 herców. Dokonuje on również regulacji względem
duzych skoków napięcia w całym zakresie.
D. Modele Maxstar 700
. Nie należy używa– informacji ze specyfikacji jednostki do określenia wymogów elektrycznych. Informacje dotyczące podłączania mocy
pobieranej znajdują się w sekcjach 4‐14D i 4‐16A, C.
Zasilanie
Znamionowa moc
użyteczna spawania
Zakres
natężenia
prądu
500 A przy 40 V,
cykl pracy 100%
Trój­
fazowe
600 A przy 44 V,
cykl pracy 60%
450 A przy 38 V,
cykl pracy 60%
Znamionowe
szczytowe
napięcie
zajarzenia (Up)
Prad pobierany przy znamionowym obciążeniu wyjściowym 50/60 Hz
208 V
230 V
380 V
400 V
460 V
575 V
KVA
67
60
36
35
30
24
24
5-700
10-15
KW
23
*(.08)
75
15 KV**
89
80
49
46
40
31
32
31
*(.08)
360 A przy 34 V,
cykl pracy 100%
Jedno­
fazowe
Maks.
napięcie
jałowe DC
(Uo)
77
75
5-700
10-15
70
--
--
35
28
16
15
*(.08)
15 KV**
108
95
--
--
45
35
22
21
*(.08)
*Na biegu jałowym
** Urządzenie do zajarzania łuku jest przeznaczone do operacji sterowanych ręcznie.
Niskie napięcie jałowe na TIG Lift Arct lub przy elektrodzie otulonej z wybranym niskim napięciem jałowym (patrz czesc 6‐8).
Normalne napięcie jałowe (75 V) jest obecne przy elektrodzie otulonej z wybranych normalnym napięciem jałowym (patrz czesc 6‐8).
. Niniejsze urządzenie jest wyposażone Auto‐Linet. Auto‐Line to wewnętrzny inwertorowy obwód źródła zasilania, który automatycznie lączy źródło zasilania
z dowolnym pierwotnym napięciem wejściowego w zakresie od 190 do 625 V, jedno- lub trzyfazowym, 50 lub 60 herców. Dokonuje on również regulacji względem
duzych skoków napięcia w całym zakresie.
OM‐216869 Strona 11
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
3‐3. Wymiary, masy i układ otworów montażowych podstawy
. Wymiary gabarytowe (A, B i C) obejmują ucho do podnoszenia, uchwyty, okucia itp.
A. Spawalnicze źródło zasilania
Wymiary
A
A
B
C
D
G
F
C
24‐3/4 cala (654 mm) modele 350 A
34‐5/8 cala (879 mm) modele 700 A
B
13‐3/4 cala (349 mm)
C
22 cala (559 mm)
D
20‐1/2 cala (521 mm)
E
1 cal (25 mm)
F
11‐3/4 cala (298 mm)
G
1/2 cala śred. (13 mm śred.)
4 otwory
E
Masa
Masa
135,5 funta (61,5 kg)
198 funtów (89,8 kg)
803 914‐A
B. Spawalnicze źródło zasilania z wózkiem i chłodnicą
Wymiary
A
Modele 350
Modele 700
43‐3/4 cala (1111 mm)
53‐3/4 cala (1365 mm)
A
B
B
23‐1/8 cala (587 mm)
C
41‐3/4 cala (1060 mm)
C
804 642‐C
OM‐216869 Strona 12
Ciezar dla modeli 350
Ciezar dla modeli 700
250,5 funta (113,6 kg)
313 funtów (142 kg)
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
3‐4. Specyfikacja środowiskowa
A. Klasa ochrony IP (wszystkie modele)
Klasa ochrony IP
Zakres temperatur roboczych
Zakres temperatur przechowywania
od 14 do 104°F (od -10 do 40°C)
od -4 do 131°F (od -20 do 55°C)
IP23
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do
użytku na wolnym powietrzu. Może być ono
przechowywane, lecz nie jest przeznaczone
do użycia do spawania na zewnątrz podczas
opadów bez zadaszenia.
IP23 2014−06
B. Informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (Dynasty 350)
!
Niniejsze urządzenie Klasy A nie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie energia elektryczna jest
dostarczana przez publiczny układ elektroenergetyczny niskiego napięcia. Mogą pojawić się potencjalne trudności dotyczące zapewnienia
kompatybilności elektromagnetycznej w takich miejscach ze względu na zakłócenia przewodzone jak i promieniowane.
Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami IEC61000‐3‐11 i IEC 61000-3-12 i może być podłączane do publicznych układów
elektroenergetycznych niskiego napięcia pod warunkiem, że impedancja publicznego układu niskiego napięcia Zmaks w punkcie wspólnego
połączenia wynosi mniej niż 38,63 mW (lub moc zwarciowa Ssc jest większa niż 4,1 MVA). To instalator lub użytkownik urządzenia odpowiada
za dopilnowanie, w razie konieczności po konsultacji z operatorem sieci rozdzielczej, aby impedancja układu byłą zgodna z ograniczeniami
impedancji.
ce‐emc 1 2014‐07
C. Informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (Maxstar 350)
!
Niniejsze urządzenie Klasy A nie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie energia elektryczna jest
dostarczana przez publiczny układ elektroenergetyczny niskiego napięcia. Mogą pojawić się potencjalne trudności dotyczące zapewnienia
kompatybilności elektromagnetycznej w takich miejscach ze względu na zakłócenia przewodzone jak i promieniowane.
Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami IEC61000‐3‐11 i IEC 61000-3-12 i może być podłączane do publicznych układów
elektroenergetycznych niskiego napięcia pod warunkiem, że impedancja publicznego układu niskiego napięcia Zmaks w punkcie wspólnego
połączenia wynosi mniej niż 119,38 mW (lub moc zwarciowa Ssc jest większa niż 1,3 MVA). To instalator lub użytkownik urządzenia odpowiada
za dopilnowanie, w razie konieczności po konsultacji z operatorem sieci rozdzielczej, aby impedancja układu byłą zgodna z ograniczeniami
impedancji.
ce‐emc 1 2014‐07
D. Informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (Dynasty 700)
!
Niniejsze urządzenie Klasy A nie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie energia elektryczna jest
dostarczana przez publiczny układ elektroenergetyczny niskiego napięcia. Mogą pojawić się potencjalne trudności dotyczące zapewnienia
kompatybilności elektromagnetycznej w takich miejscach ze względu na zakłócenia przewodzone jak i promieniowane.
Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami IEC61000‐3‐11 i IEC 61000-3-12 i może być podłączane do publicznych układów
elektroenergetycznych niskiego napięcia pod warunkiem, że impedancja publicznego układu niskiego napięcia Zmaks w punkcie wspólnego
połączenia wynosi mniej niż 17,03 mW (lub moc zwarciowa Ssc jest większa niż 9,4 MVA). To instalator lub użytkownik urządzenia odpowiada
za dopilnowanie, w razie konieczności po konsultacji z operatorem sieci rozdzielczej, aby impedancja układu byłą zgodna z ograniczeniami
impedancji.
ce‐emc 1 2014‐07
E. Informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (Maxstar 700)
!
Niniejsze urządzenie Klasy A nie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie energia elektryczna jest
dostarczana przez publiczny układ elektroenergetyczny niskiego napięcia. Mogą pojawić się potencjalne trudności dotyczące zapewnienia
kompatybilności elektromagnetycznej w takich miejscach ze względu na zakłócenia przewodzone jak i promieniowane.
Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami IEC61000‐3‐11 i IEC 61000-3-12 i może być podłączane do publicznych układów
elektroenergetycznych niskiego napięcia pod warunkiem, że impedancja publicznego układu niskiego napięcia Zmaks w punkcie wspólnego
połączenia wynosi mniej niż 49,09 mW (lub moc zwarciowa Ssc jest większa niż 3,3 MVA). To instalator lub użytkownik urządzenia odpowiada
za dopilnowanie, w razie konieczności po konsultacji z operatorem sieci rozdzielczej, aby impedancja układu byłą zgodna z ograniczeniami
impedancji.
ce‐emc 1 2014‐07
OM‐216869 Strona 13
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
F. Informacje dotyczące substancji niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych
(ang. Electrical and Electronic Products, EEP) w Chinach
电电物质的称量
Informacje dotyczące substancji niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych w Chinach
物质
Substancja niebezpieczna
部称
Nazwa podzespołu
(适用)
(jeśli dotyczy)
铅
Pb
汞
Hg
镉
Cd
铬
Cr6
"溴联苯
PBB
"溴#苯醚
PBDE
黄铜$铜部
części z mosiądzu lub
miedzi
O
O
O
O
O
O
耦&装置
urządzenia sprzęgające
X
O
O
O
O
O
'+装置
urządzenia przełączające
O
O
X
O
O
O
线缆$线缆配
przewody i akcesoria do
przewodów
X
O
O
O
O
O
电池
baterie
X
O
O
O
O
O
<表格=>SJ/T 11364的规?编@.
Tabelę opracowano zgodnie z chińską normą SJ/T 11364.
O:
表示该物质X该部[\质]^的量\XGB/T26572规?的限量要求_`.
oznacza, że stężenie substancji niebezpiecznej we wszystkich materiałach jednorodnych danej części jest niższe od wartości progowej
określonej w chińskiej normie GB/T 26572.
X:
表示该物质至{X该部的某|\质]^的量超}GB/T26572规?的限量要求.
oznacza, że stężenie substancji niebezpiecznej w co najmniej jednym materiale jednorodnym danej części jest wyższe od wartości progowej
określonej w chińskiej normie GB/T 26572.
电电的环~用€限=>SJ/Z11388的规?确?.
EEP_2016-06
Okres bezpiecznego dla środowiska użytkowania (ang. Environment Friendly Use Period,
EFUP) określono zgodnie z normą SJ/Z 11388.
3‐5.
Cykl pracy i przegrzewanie
Cykl pracy to procent 10 minut,
w ciągu których urządzenie
może spawać przy obciążeniu
znamionowym
bez
przegrzewania się.
Natezenie wyjściowe
700
600
700 3-fazowy
Jeżeli urządzenie przegrzewa
się, następuje zatrzymanie
mocy wyjściowej, wyświetlony
zostaje
komunikat
Help
(Pomoc) (patrz Sekcja 7‐4) i
uruchamia się
wentylator
chłodzący. Należy odczekać
przez piętnaście minut, aby
urządzenie ostygło. Ograniczyć
natężenie prądu lub napięcie
lub
cykl
pracy
przed
przystąpieniem do spawania.
500
400
300
700
1-fazowy
350
3-fazowy
200
350 1-fazowy
100
0
Przegrzanie
10
20
30
40
%Cykl pracy
0
50
60 70 80 90 100
NOTYFIKACJA
Przekroczenie cyklu pracy
może uszkodzić urządzenie i
spowodować utratę ważności
gwarancji.
A lub V
15
Minuty
OM‐216869 Strona 14
LUB
Ograniczyć cykl pracy
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
3‐6. Krzywe woltoamperów
Krzywe woltoamperów pokazują
minimalne
i
maksymalne
wydajności napięcia i natężenia
prądu urządzenia. Krzywe innych
ustawień wypadają pomiędzy
pokazanymi krzywymi.
Dynasty 350 DC
80
70
60
TIG maks
Dynasty 350 AC
DC wolty
50
40
TIG min
30
80
70
El.otul. maks
DIG min
El.otul. min DIG maks
10
0
215 138‐A
0
50 100 150 200 250 300 350 400
DC natezenie
30
TIG maks
20
10
0
El.otul. maks
DIG maks
60
El.otul. min
40
Maxstar 350 DC
80
70
El.otul. maks
50
AC napiecie
20
TIG min
60
215 139-A
0
50 100 150 200 250 300 350 400
AC ampery
50
40
El.otul. min DIG maks
30
20
TIG min
10
90
224 527‐A
0
50 100 150 200 250 300 350 400
Dynasty 700 DC
80
70
50
20
El.otul. min DIG maks
El.otul. maks
DIG maks
TIG min
10
213 342‐A
TIG maks
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
DC natezenie
El.otul. maks
TIG min
TIG maks
El.otul. min
0
100
200 300 400 500 600 700 800
AC ampery
213 344‐A
Maxstar 700 DC
80
70
60
DC wolty
DC wolty
60
40
30
Dynasty 700 AC
AC napiecie
0
TIG maks
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
50
40
30
20
10
0
El.otul. maks
DIG maks
El.otul. min DIG maks
TIG min
TIG maks
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
DC natezenie
215 126-A
OM‐216869 Strona 15
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
CZESC 4 - INSTALACJA
4-1. Wybór miejsca
!
Przemieszczanie
Nie przenosić urządzenia ani nie
obsługiwać go w miejscach, w których
mogłoby się przechylić.
1
LUB
2
Ustawienie i przepływ powietrza
!
Szczególna instalacja może być
niezbędna w miejscach, gdzie
znajduje się benzyna lub lotne
ciecze - patrz NEC (Krajowy
Kodeks Elektryczny) Artykuł 511
lub CEC (Kanadyjski Kodeks
Elektryczny) Sekcja 20.
1
2
Ucho do podnoszenia
Podnośnik widłowy
3
18 cali (460 mm)
Używać ucha do podnoszenia lub
podnośnika
widłowego
do
przenoszenia urządzenia.
W przypadku użycia podnośnika
widłowego ustawić widły tak, aby
wystawały poza przeciwną stronę
urządzenia.
3
18 cali (460 mm)
Odłącznik liniowy
Umieścić urządzenie
prawidłowego zasilania.
w
pobliżu
loc_large 2015-04 / 803 900-B
OM‐216869 Strona 16
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
4‐2. Zaciski wyjściowe spawania i dobór przekrojów kabli*
NOTYFIKACJA - Całkowita długość kabla w obwodzie spawalniczym (patrz tabela poniżej) to łączna długość obu kabli spawalniczych. Na przykład,
jeżeli źródło zasilania znajduje się w odległości 100 ft (30 m) od przedmiotu obrabianego, całkowita długość kabla w obwodzie spawalniczym wynosi
200 ft (2 kable x 100 ft). W celu ustalenia przekroju kabla należy skorzystać z kolumny 200 ft (60 m).
Przekrój kabla spawalniczego** i całkowita długość kabla (miedź) w obwodzie spawalniczym nie
przekraczające
100 ft (30 m) lub mniej****
150 ft
(45 m)
200 ft
(60 m)
10 - cykl pracy 60%
60 - cykl pracy 100%
10 - cykl pracy 100%
AWG (mm2)
AWG (mm2)
AWG (mm2)
100
4 (20)
4 (20)
4 (20)
3 (30)
150
3 (30)
3 (30)
2 (35)
1 (50)
200
3 (30)
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
250
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
300
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
350
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
400
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
500
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
600
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
700
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
800
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
900
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
3x3/0 (3x95)
Ampery spawania***
* Niniejsza tablica
stanowi ogólne wytyczne i może nie odpowiadać wszystkim zastosowaniom. Jeżeli kabel przegrzewa się, użyć kabla
o kolejnym większym przekroju.
**Przekrój kabla spawalniczego (AWG) oparty jest albo na spadku wynoszącym 4 V lub mniej albo na gęstości prądu wynoszącej
co najmniej 300 circular mil (milicale kołowe) na amper.
( ) = mm2 do użytku metrycznego
*** Wybrać przekrój kabla spawalniczego do zastosowania impulsowego przy szczytowej wartości natężenia prądu.
****W przypadku odległości większych niż 100 ft (30 m) maksymalnie do 200 ft (60 m), używać wyłącznie wyjścia prądu stałego (DC).
W przypadku odległości większych niż przedstawiono w tym przewodniku należy zadzwonić do przedstawiciela fabryki ds. zastosowań
na numer 920‐735‐4505 (Miller) lub 1‐800‐332‐3281 (Hobart).
Ref. S‐0007‐L 2015-02 (TIG)
4‐3.
Wyjściowe zaciski spawania
3
!
Wyłączy–
zasilanie
przed
podłączeniem
do
zacisków
wyjściowych spawania.
!
Nie używa– kabli zużytych,
uszkodzonych, o zbyt małym
przekroju lub naprawianych.
1
Zacisk wyjściowy spawania
przedmiotu obrabianego
(modele Dynasty)
(+) Dodatni zacisk wyjściowy
spawania (modele Maxstar)
Zacisk wyjściowy spawania
elektrody (modele Dynasty)
(-) Ujemny zacisk wyjściowy
spawania (modele Maxstar)
Gniazdo zdalnego sterowania 14
(wszystkie modele)
2
2
1
3
Schematy połączeń - patrz czesc od
4‐10 do 4‐13.
803 900‐B
OM‐216869 Strona 17
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
4‐4.
Informacje dotyczące gniazda zdalnego sterowania 14 (używanego bez połączenia
automatycznego)
Gniazdko*
A
B
K
J
A
Sterowanie stycznikiem, 15 V DC
B
Zamknięcie styku do A dopełnia obwód
sterowania stycznikiem 15 V DC i
umożliwia uzyskanie mocy wyjściowej.
C
+10 V DC
D
Wspólny obwód zdalnego sterowania
E
Wejściowy sygnał sterujący od 0 do
+10 V DC zdalnego sterowania
F
Prądowy sygnał zwrotny; +1 V DC
na 100 amperów
NATĘŻENIE
PRĄDU
NAPIĘCIE
H
Napięciowy sygnał zwrotny; +1 V DC
na 10 V gniazda wyjściowego
PODSTAWA
K
Wspólna podstawa.
UZIEMIENIE
G
+15 V DC (A) wspólne
15 V DC
I
WYJŚCIE
(STYCZNIK)
H
C L N
D M
G
E F
Informacje nt. gniazdka
GNIAZDO
ZDALNEGO
STEROWANIA WYJŚCIE
A/V
803 900‐A / 218 716‐A
* Pozostałe gniazdka nie są używane.
. Jeżeli do gniazda zdalnego sterowania 14 pinowego podłączone zostanie ręczne urządzenie do zdalnego sterowania, niektóre wartości prądu
powyżej min. muszą zostać ustawione na urządzeniu do zdalnego sterowania przed włączeniem stycznika Panelu lub Sterowania zdalnego.
Niedopilnowanie tego spowoduje, że sterowanie prądem będzie odbywało się z poziomu panelu, a ręczne urządzenie do sterowania ręcznego
nie będzie działało.
OM‐216869 Strona 18
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
4‐5.
Połączenie automatyczne (dla gniazda 28-pinowego, jeżeli jest zamontowane)
A. Podstawowy tryb automatyczny
Używać tego trybu wtedy, gdy wymagane są tylko podstawowe funkcje tablicy automatycznej. Do tych funkcji zalicza się
Uruchomienie/zatrzymanie, Wskazanie prawidłowego łuku, Sterowanie gazem, Wyłączenie startu łuku wysokiej częstotliwości
oraz Zdalny wybór pamięci. Źródło zasilania dla spawania działa jako urządzenie standardowe. Trybu automatycznego 2 należy
używać wtedy, gdy potrzebny jest zewnętrznie sterowany kształt przebiegu impulsu lub gdy na natężenie prądu spawania
wpływają zakłócenia wprowadzane do okablowania pomiędzy urządzeniem zdalnym a spawarką.
3
8
14
20
7
2
1
6
1
3
1
9
1
2
1
8
25 2
4
2
28
7
4
5
1
1
1
7
2
3
1
0
1
6
2
2
9
15
21
26
803 900‐A / 218 716‐A
Pin
Kierunek
sygnału
1
Wejście
Uruchomienie/zatrzymanie = Utrzymane połączenie do pinu 8 uruchamia cykl spawania. Otwarcie połączenia zatrzymuje
cykl spawania. Dla chwilowej operacji zamknięcia ustawić urządzenie na 2T. Chwilowe zamknięcie na dłużej niż 100 ms
lecz krócej niż 3/4 sekundy uruchamia i zatrzymuje moc użyteczną spawania.
3
Wejście
Sterowanie gazem = To wejście służy do sterowania przepływem gazu poza ustawieniami przepływu początkowego i/lub
wypływu resztkowego ustawionymi w maszynie. Połączenie z pinem 8 włącza gaz.
4
Wyjście
Wskazanie prawidłowego łuku = Sparowany z pinem 9. To wyjście służy do sygnalizowania osprzętowi zewnętrznemu, że
maszyna wykryła prawidłowy łuk. Pin zostaje zamknięty do pinu 9 wtedy, gdy moc wyjściowa jest włączona i jest mniej niż
65 V obciążenia. Specyfikacja elektryczna: maksymalne wartości tranzystora z otwartym kolektorem szczyt 27 V DC przy
75 mA. (Typowe zastosowanie - patrz czesc 4‐7).
5
Wyjście
Skalowane rzeczywiste napięcie spawania = +1 V DC na 10 V mocy wyjściowej z odniesieniem do pinu 11.
6
Wyjście
Skalowane rzeczywiste natężenie prądu spawania = +1 V DC na 100 amperów mocy wyjściowej z odniesieniem do pinu 11.
7
Wyjście
+15 V DC w stosunku do pinu 11. (pin A w gnieździe 14-pinowym)
8
Wyjście
PIN referencyjny = Ten pin jest sygnałem referencyjnym dla pinów 1, 2, 3, 10, 15, 16.
9
Wyjście
Odniesienie dla wskazania prawidłowego łuku = Sparowany z pinem 4. Podłączyć do zewnętrznego wspólnego przewodu
doprowadzenia napięcia użytkownika. (Typowe zastosowanie - patrz czesc4‐7).
10
Wejście
Wybór pamięci = Służy do wybierania spośród numerów pamięci. Używany razem z pinem 15 i 16.
(Patrz czesc 4­14 i 5­14.)
11
Wyjście
Odniesienie dla sterowania natężeniem prądu = dla pinów 5,6,7,17 i 18. (pin D w gnieździe 14-pinowym)
12
Wyjście
Obudowa spawarki = Uziemienie. Podłączony tylko, jeżeli potrzebne są wspólne potencjały pomiędzy urządzeniem
użytkownika a spawarką.
13
Wyjście
Odcięcie sterowania długością łuku = Sparowany z pinem 14. Służy do wysyłania sygnału do automatycznego sterowania
napięciem w trakcie pewnych sytuacji. Pin zostaje zamknięty do pinu 14 wtedy, gdy cykl spawania jest w czasie
Początkowego natężenia prądu, Początkowego nachylenia, Końcowego nachylenia, Końcowego natężenia prądu
i Impulsowego tła. Specyfikacja elektryczna: maksymalne wartości tranzystora z otwartym kolektorem szczyt 27 V DC
przy 75 mA. (Typowe zastosowanie - patrz czesc 4‐7)
14
Wyjście
Odniesienie dla odcięcia sterowania długością łuku = Sparowany z pinem 13. Podłączyć do zewnętrznego wspólnego
przewodu doprowadzenia napięcia użytkownika. (Typowe zastosowanie - patrz czesc 4­17).
15
Wejście
Wybór pamięci = Służy do wybierania spośród numerów pamięci. Używany razem z pinem 10 i 16.
(Patrz czesc 4­15 i 5­14.)
16
Wejście
Wybór pamięci = Służy do wybierania spośród numerów pamięci. Używany razem z pinem 10 i 15.
(Patrz czesc 4­15 i 5­14.)
17
Wejście
Sterowanie natężeniem prądu = od 0 do +10 V DC w stosunku do pinu 11. 10 V reprezentuje wartość natężenia prądu
ustawioną na mierniku maszyny. (Pin E w gnieździe 14-pinowym)
Informacje nt. pinów dla 28-pinowego gniazda RC28
Ciąg dalszy na następnej stronie
OM‐216869 Strona 19
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
Ciąg dalszy ze strony poprzedniej czesci A
18
Wyjście
+10 V DC = w stosunku do pinu 11 do użycia z zewnętrznym potencjometrem do zmieniania sygnału do pinu 17 (Pin C w
gnieździe 14-pinowym)
19
Wejście
Wyłączenie startu łuku wysokiej częstotliwości = Uniemożliwia aktywowanie urządzenia do zajarzania łuku po podłączeniu
do pinu 8.
23
Wyjście
Wskazanie sekwencji końcowego nachylenia = Sparowany z pinem 24. Pin zostaje zamknięty do pinu 24 w czasie
Końcowego nachylenia. Specyfikacja elektryczna: maksymalne wartości tranzystora z otwartym kolektorem szczyt 27 V DC
przy 75 mA. (Typowe zastosowanie - patrz czesc 4‐7).
24
Wyjście
Odniesienie dla wskazania sekwencji końcowego nachylenia = Sparowany z pinem 23. Podłączyć do zewnętrznego
wspólnego przewodu doprowadzenia napięcia użytkownika. (Typowe zastosowanie - patrz Sekcja4‐7).
Wszystkie pozostałe piny nie są używane.
B. Tryb automatyczny sterowany spawarką (pin 20 podłączony do pinu 8) Automatyka 1
Używać tego trybu wtedy, gdy wymagane są tylko podstawowe funkcje tablicy automatycznej lub gdy, jest potrzeba, aby spawarka
sterowania początkowym i końcowym zegarem spawania. Do tych funkcji zalicza się Uruchomienie/zatrzymanie, Wskazanie
prawidłowego łuku, Sterowanie gazem, Wyłączenie startu łuku wysokiej częstotliwości, Zdalny wybór pamięci i Awaryjne
zatrzymanie spawania. Spawalnicze źródło zasilania działa jako urządzenie standardowe. Trybu automatycznego 2 należy
używać wtedy, gdy potrzeby jest zewnętrznie sterowany kształt przebiegu impulsu lub gdyna natężenie prądu spawania wpływają
zakłócenia wprowadzane do okablowania pomiędzy urządzeniem zdalnym a spawarką.
3
8
14
20
7
2
1
6
1
3
1
9
1
2
1
8
25 2
4
2
28
7
4
5
1
1
1
7
2
3
1
0
1
6
2
2
9
15
21
26
803 900‐A / 218 716‐A
Pin
Kierunek
sygnału
1
Wejście
Uruchomienie/zatrzymanie = Utrzymane połączenie do pinu 8 uruchamia cykl spawania. Otwarcie połączenia zatrzymuje
cykl spawania. Dla chwilowej operacji zamknięcia ustawić urządzenie na 2T. Chwilowe zamknięcie na dłużej niż 100 ms
lecz krócej niż 3/4 sekundy uruchamia i zatrzymuje moc użyteczną spawania.
2
Wejście
Awaryjne zatrzymanie spawania = Służy do zdalnego zatrzymywania spawania poza normalnym cyklem spawania
(np. lekkie zasłony lub zewnętrzne zatrzymanie awaryjne E­Stop). Podłączenie do pinu 8 musi być utrzymywane przez cały
czas. Jeżeli połączenie zostanie przerwane, następuje zatrzymanie mocy wyjściowej, rozpoczyna się wypływ resztkowy
i na wszystkich miernikach zostanie wyświetlony komunikat AUTO STOP (Automatyczne zatrzymanie).
3
Wejście
Sterowanie gazem = To wejście służy do sterowania przepływem gazu poza ustawieniami przepływu początkowego
i/lub wypływu resztkowego ustawionymi w maszynie. Połączenie z pinem 8 włącza gaz.
4
Wyjście
Wskazanie prawidłowego łuku = Sparowany z pinem 9. To wyjście służy do sygnalizowania osprzętowi zewnętrznemu, że
maszyna wykryła prawidłowy łuk. Pin zostaje zamknięty do pinu 9 wtedy, gdy moc wyjściowa jest włączona i jest mniej niż
65 V obciążenia. Specyfikacja elektryczna: maksymalne wartości tranzystora z otwartym kolektorem szczyt 27 V DC przy
75 mA. (Typowe zastosowanie - patrz czesc 4‐7).
5
Wyjście
Skalowane rzeczywiste napięcie spawania = +1 V DC na 10 V mocy wyjściowej z odniesieniem do pinu 11.
6
Wyjście
Skalowane rzeczywiste natężenie prądu spawania = +1 V DC na 100 amperów mocy wyjściowej z odniesieniem do pinu 11.
7
Wyjście
+15 V DC = w stosunku do pinu 11 (Pin A w gnieździe 14-pinowym)
8
Wyjście
PIN referencyjny = Ten pin jest sygnałem referencyjnym dla pinów 1, 2, 3, 10, 15, 16
9
Wyjście
Odniesienie dla wskazania prawidłowego łuku = Sparowany z pinem 4. Podłączyć do zewnętrznego wspólnego przewodu
doprowadzenia napięcia użytkownika. (Typowe zastosowanie - patrz czesc4‐7).
10
Wejście
Wybór pamięci = Służy do wybierania spośród numerów pamięci. Używany razem z pinami 15 i 16. (Patrz Sekcje 4­14 i
5­14.)
11
Wyjście
Odniesienie dla sterowania natężeniem prądu = dla pinów 5,6,7,17 i 18. (Pin D w gnieździe 14-pinowym)
12
Wyjście
Obudowa spawarki = Uziemienie. Podłączony tylko, jeżeli potrzebne są wspólne potencjały pomiędzy urządzeniem
użytkownika a spawarką.
13
Wyjście
Odcięcie sterowania długością łuku = Sparowany z pinem 14. Służy do wysyłania sygnału do automatycznego sterowania
napięciem w trakcie pewnych sytuacji. Pin zostaje zamknięty do pinu 14 wtedy, gdy cykl spawania jest w czasie
Początkowego natężenia prądu, Początkowego nachylenia, Końcowego nachylenia, Końcowego natężenia prądu
i Impulsowego tła. Specyfikacja elektryczna: maksymalne wartości tranzystora z otwartym kolektorem szczyt 27 V DC
przy 75 mA. (Typowe zastosowanie - patrz czesc 4‐7)
Informacje nt. pinów dla 28-pinowego gniazda RC28
Ciąg dalszy na następnej stronie
OM‐216869 Strona 20
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
Ciąg dalszy ze strony poprzedniej czesci B.
14
Wyjście
Odniesienie dla odcięcia sterowania długością łuku = Sparowany z pinem 13. Podłączyć do zewnętrznego wspólnego
przewodu doprowadzenia napięcia użytkownika. (Typowe zastosowanie - patrz czesc4‐7).
15
Wejście
Wybór pamięci = Służy do wybierania spośród numerów pamięci. Używany razem z pinem 10 i 16. (Patrz Sekcje 4­15 i
5­14.)
16
Wejście
Wybór pamięci = Służy do wybierania spośród numerów pamięci. Używany razem z pinem 10 i 15. (Patrz Sekcje 4­15 i
5­14.)
17
Wejście
Sterowanie natężeniem prądu = od 0 do +10 V DC w stosunku do pinu 11. 10 V reprezentuje wartość natężenia prądu
ustawioną na mierniku maszyny. (pin E w gnieździe 14-pinowym)
18
Wyjście
+10 V DC = w stosunku do pinu 11 do użycia z zewnętrznym potencjometrem do zmieniania sygnału do pinu 17
(pin C w gnieździe 14-pinowym)
19
Wejście
Wyłączenie startu łuku wysokiej częstotliwości = Uniemożliwia aktywowanie urządzenia do zajarzania łuku po podłączeniu
do pinu 8.
20
Wejście
Wybór sterowania spawarką = Połączyć z pinem 8 w celu aktywowania tego trybu.
23
Wyjście
Wskazanie sekwencji końcowego nachylenia = Sparowany z pinem 24. Pin zostaje zamknięty do pinu 24 w czasie
Końcowego nachylenia. Specyfikacja elektryczna: maksymalne wartości tranzystora z otwartym kolektorem szczyt
27 V DC przy 75 mA. (Typowe zastosowanie - patrz czesc 4‐7).
24
Wyjście
Odniesienie dla wskazania sekwencji końcowego nachylenia = Sparowany z pinem 23. Podłączyć do zewnętrznego
wspólnego przewodu doprowadzenia napięcia użytkownika. (Typowe zastosowanie - patrz Sekcja4‐7).
Wszystkie pozostałe piny nie są używane.
C. Tryb automatyczny sterowany przez użytkownika (pin 25 podłączony do pinu 8) Automatyka 2
Tryb ten obejmuje wszystkie podstawowe funkcje tablicy automatycznej, a także daje spawaczowi możliwość sterowania
kształtem przebiegu impulsu lub AC lub możliwość zminimalizowania zakłóceń wprowadzanych dospawarki z układu sterowania i
kabli. Do tych funkcji zalicza się Uruchomienie/zatrzymanie, Wskazanie prawidłowego łuku, Sterowanie gazem, Wyłączenie startu
łuku wysokiej częstotliwości i Awaryjne zatrzymanie spawania.
3
8
14
20
7
1
3
1
9
2
1
6
1
2
1
8
25 2
4
2
28
7
4
5
1
1
1
7
2
3
1
0
1
6
2
2
9
15
21
26
803 900‐A / 218 716‐A
Pin
Kierunek
sygnału
1
Wejście
Uruchomienie/zatrzymanie = Utrzymane połączenie do pinu 8 uruchamia cykl spawania. Otwarcie połączenia zatrzymuje
cykl spawania. Dla chwilowej operacji zamknięcia ustawić urządzenie na 2T. Chwilowe zamknięcie na dłużej niż 100 ms
lecz krócej niż 3/4 sekundy uruchamia i zatrzymuje moc użyteczną spawania.
2
Wejście
Awaryjne zatrzymanie spawania = Służy do zdalnego zatrzymywania spawania poza normalnym cyklem spawania
(np. lekkie zasłony lub zewnętrzne zatrzymanie awaryjne E­Stop). Podłączenie do pinu 8 musi być utrzymywane przez cały
czas. Jeżeli połączenie zostanie przerwane, następuje zatrzymanie mocy wyjściowej, rozpoczyna się wypływ resztkowy i
na wszystkich miernikach zostanie wyświetlony komunikat AUTO STOP (Automatyczne zatrzymanie).
3
Wejście
Sterowanie gazem = To wejście służy do sterowania przepływem gazu poza ustawieniami przepływu początkowego i/lub
wypływu resztkowego ustawionymi w maszynie. Połączenie z pinem 8 włącza gaz.
4
Wyjście
Wskazanie prawidłowego łuku = Sparowany z pinem 9. To wyjście służy do sygnalizowania osprzętowi zewnętrznemu, że
maszyna wykryła prawidłowy łuk. Pin zostaje zamknięty do pinu 9 wtedy, gdy moc wyjściowa jest włączona i jest mniej niż
65 V obciążenia. Specyfikacja elektryczna: maksymalne wartości tranzystora z otwartym kolektorem szczyt 27 V DC przy
75 mA. (Typowe zastosowanie - patrz Sekcja 4‐7).
5
Wyjście
Skalowane rzeczywiste napięcie spawania = +1 V DC na 10 V mocy wyjściowej z odniesieniem do pinu 11.
6
Wyjście
Skalowane rzeczywiste natężenie prądu spawania = +1 V DC na 100 amperów mocy wyjściowej z odniesieniem do pinu 11.
7
Wyjście
+15 V DC = w stosunku do pinu 11 (pin A w gnieździe 14-pinowym)
8
Wyjście
PIN referencyjny = Ten pin jest sygnałem referencyjnym dla pinów 1, 2, 3, 10, 15, 16
9
Wyjście
Odniesienie dla wskazania prawidłowego łuku = Sparowany z pinem 4. Podłączyć do zewnętrznego wspólnego przewodu
doprowadzenia napięcia użytkownika. (Typowe zastosowanie - patrz Sekcja4‐7).
Informacje nt. pinów dla 28-pinowego gniazda RC28
OM‐216869 Strona 21
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
Ciąg dalszy na następnej stronie
Ciąg dalszy ze strony poprzedniej czesci C.
11
Wyjście
Odniesienie dla sterowania dla pinów 5 i 6.
12
Wyjście
Obudowa spawarki = Uziemienie. Podłączony tylko, jeżeli potrzebne są wspólne potencjały pomiędzy urządzeniem
użytkownika a spawarką.
19
Wejście
Wyłączenie startu łuku wysokiej częstotliwości = Uniemożliwia aktywowanie urządzenia do zajarzania łuku po podłączeniu
do pinu 8.
21
Wejście
Odizolowane wspólne natężenie prądu EN = Sparowany z pinem 22.
22
Wejście
Komenda odizolowanego natężenia prądu EN = Sparowany z pinem 21. Ustawia wartość wyjściowego natężenia prądu dla
urządzenia MAXstar oraz wartość natężenia prądu EN dla urządzenia Dynasty. Wartość powinna mieścić się w przedziale
od 0,3 do 10 V, czyli od minimum do maksimum maszyny.
25
Wejście
Wybór automatyki sterowanej przez użytkownika = Połączyć z pinem 8 w celu aktywowania tego trybu.
26
Wejście
Komenda odizolowanego natężenia prądu EP (tylko modele Dynasty) = Sparowany z pinem 27. Ustawia wartość
wyjściowego natężenia prądu EP(czyszczenie). Wartość powinna mieścić się w przedziale od 0,3 do 10 V, czyli od
minimum do maksimum maszyny.
27
Wejście
Odizolowane wspólne natężenie prądu EP (tylko modele Dynasty) = Sparowany z pinem 26.
28
Wejście
Generowanie kształtu przebiegu AC (tylko modele Dynasty) ­ Sterowana przez użytkownika biegunowość (EN lub EP),
częstotliwość (20­400 HZ) i równowaga kształtu przebiegu AC. Gdy ten pin nie jest połączony z pinem 8, wyjście spawania
to EN. Gdy ten pin jest połączony z pinem 8, wyjście spawania to EP. Łączenie i odłączanie na przemian w różnych
odstępach czasu wytwarza częstotliwość i równowagę kształtu przebiegu.
Wszystkie pozostałe piny nie są używane.
4‐6. Wejścia zdalnego wyboru pamięci (dla gniazda 28-pinowego, jeżeli jest obecne)
28‐pinowe gniazdo RC28
Oznaczenia gniazdek 0 = brak podłączenia /
1 = podłączone do uziemienia (pin 8)
3
1
8
10
16
15
9
Off
Funkcja
0
0
0
15
Pamięć 1
0
0
1
Pamięć 2
0
1
0
Pamięć 3
0
1
1
Pamięć 4
1
0
0
Pamięć 5
1
0
1
Pamięć 6
1
1
0
Pamięć 7
1
1
1
4
14
20
25
21
28
OM‐216869 Strona 22
26
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
4‐7. Typowe zastosowanie automatyki dla Odcięcia sterowania długością prawidłowego łuku
i Wskazania końcowego nachylenia
CR1
Rezystancję cewki R
wybrać tak aby
ograniczyć prąd
do 75 mA
R
CR1
+
−
Typowe wyjście 28-pinowe
Do urządzenia
użytkownika
Zasilanie
doprowadzane przez
użytkownika do
szczytu 27 V DC
Kolektor
Piny 4, 13, 23
Piny 9, 14, 24
Nadajnik
4‐8.
Gniazdo chłodnicy 115 V AC, dodatkowy bezpiecznik CB1 i wyłącznik zasilania
1
Gniazdo chłodnicy AC
Gniazdo RC2 dostarcza jednofazowe
zasilanie 115 V 10 A.
. RC2
3
to gniazdo o oznaczonym
zastosowaniu
przeznaczone
wyłącznie
do
dostarczania
zasilania prądem przemiennym
do chłodnicy zatwierdzonej przez
firmę Miller.
1
2
2
Dodatkowy bezpiecznik CB1
CB1 zabezpiecza gniazdo chłodnicy
przed przeciążeniem. Gdy wyłącznik
automatyczny otwiera się, gniazdonie
działa. Nacisnąć przycisk, aby
zresetować ochronnik.
3
Wyłącznik zasilania
803 901‐A
OM‐216869 Strona 23
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
4‐9.
Podłączenie gazu
1
Łącznik do gazu
Łączniki mają gwinty prawoskrętne
5/8‐18.
2
1
4
Zawór butli
Otworzyć nieco zawór tak, aby
przepływ gazu zdmuchnął brud z
zaworu. Zamknąć zawór.
3
2
3
4
Regulator/przepływomierz
Regulacja przepływu
Typowa prędkość przepływu wynosi
15 cfh (stóp sześciennych na
godzinę).
Podłączyć wąż gazu doprowadzanego
przez klienta pomiędzy regulator/
przepływomierz a łącznik do gazu
umieszczony z tyłu urządzenia.
Potrzebne narzędzia:
11/16, 1‐1/8 cala
803 901‐A
4‐10.
Podłączenia Impuls HF TIG/ Lift‐Arc
!
Wyłączyć zasilanie przed
wykonywaniem połączeń.
1
Zacisk wyjściowy spawania
elektrody
Podłączyć uchwyt TIG do zacisku
wyjściowego spawania elektrody.
5
2
Podłączenie wylotowe gazu
Podłączyć wąż gazu dla uchwytu
do łącznika wylotowego gazu.
3
Zacisk wyjściowy spawania
przedmiotu obrabianego
Podłączyć przewód do masy do
zacisku wyjściowego spawania
przedmiotu obrabianego.
4
1
4
Gniazdo zdalnego sterowania
14 pinowe
Jeżeli sobie tego życzymy, można
podłączyć urządzenie zdalnego
sterowania do gniazda zdalnego
sterowania 14 pinowego (patrz
czesc 4‐4).
5
2
3
Podłączenie wlotowe gazu
Podłączyć wąż gazu od doprowad­
zenia gazu do łącznika wlotowego
gazu (patrz czesc 4‐9).
Potrzebne narzędzia:
11/16 cala
(21 mm dla urządzeń CE)
803 915‐B
OM‐216869 Strona 24
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
4‐11.
Podłączenia chłodnicy
Wózek i chłodnica stanowią
wyposażenie opcjonalne.
1
Gniazdo chłodnicy AC RC2
. RC2 to gniazdo o oznaczonym
1
zastosowaniu przeznaczone
wyłącznie do dostarczania
zasilania prądem przemiennym
do chłodnicy zatwierdzonej
przez firmę Miller.
2
2
Kabel 115 VAC
Doprowadza 115 VAC w celu
zasilania chłodnicy.
3
Zacisk wyjściowy spawania
elektrody (-zacisk wyjściowy
spawania w modelach
Maxstar)
Podłączyć uchwyt TIG do zacisku
wyjściowego spawania elektrody.
4
Podłączenie wylotowe gazu
Podłączyć wąż gazu dla palnika TIG
do łącznika wylotowego gazu.
5
Zacisk wyjściowy spawania
przedmiotu obrabianego
(+zacisk wyjściowy spawania
w modelach Maxstar)
Podłączyć przewód do masy do
zacisku wyjściowego spawania
przedmiotu obrabianego.
6
4
Podłączenie wylotowe wody
(do palnika)
Podłączyć
wąż
(niebieski)
doprowadzający wodę dla palnika do
podłączenie wylotowego wody w
źródle zasilania dla spawania.
3
5
7
Podłączenie wlotowe wody
(z palnika)
Podłączyć
wąż
(czerwony)
wyprowadzający
wodę
do
podłączenia wlotowego wody w
źródle zasilania dla spawania.
7
6
804 753-C
Potrzebne narzędzia:
Zastosowanie
3-1/2
galon
GTAW lub tam,
gdzie używana jest HF*
11/16 cala (21 mm dla urządzeń CE)
Chłodziwo o niskiej
konduktywności nr 043 810**;
Woda destylowana lub
dejonizowana OK powyżej
32°F (0°C)
Chłodziwo
*HF: prąd wysokiej częstotliwości
**Chłodziwo 043 810, roztwór 50/50, ochrona do ‐37°F (‐38°C) i powstrzymanie wzrostu glonów.
NOTYFIKACJA - Stosowanie jakichkolwiek chłodziw innych niż chłodziwa wymienione w tabeli
powoduje utratę ważności gwarancji dla wszelkich części, które stykają się z chłodziwem (pompa,
chłodnica, itp.).
OM‐216869 Strona 25
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
4‐12.
Podłączenia Dynasty z elektrodą otuloną
!
Wyłączyć
zasilanie
wykonywaniem połączeń.
przed
. Przedstawione połączenia odnoszą
się do modeli Dynasty.
1
3
Podłączyć przewód do masy do zacisku
wyjściowego spawania przedmiotu
obrabianego.
2
2
Zacisk wyjściowy spawania
przedmiotu obrabianego
Zacisk wyjściowy spawania
elektrody
Podłączyć uchwyt elektrody do zacisku
wyjściowego spawania elektrody.
3
Gniazdo zdalnego sterowania
14 pinowe
Jeżeli sobie tego życzymy, można
podłączyć
urządzenie
zdalnego
sterowania do gniazda zdalnego 14
(patrz Sekcja 4‐4).
1
803 916‐C
4‐13.
Podłączenia Maxstar z elektrodą otuloną
!
Wyłączyć
zasilanie
wykonywaniem połączeń.
przed
. Przedstawione połączenia odnoszą
się do modeli Maxstar.
1
+ Zacisk wyjściowy spawania
Podłączyć przewód elektrody do
dodatniego zacisku wyjścia spawania (+).
2
3
2
- Zacisk wyjściowy spawania
Podłączyć przewód do masy do
ujemnego
zacisku
wyjściowego
spawania (-).
3
Gniazdo zdalnego sterowania 14
pinowe
Jeżeli sobie tego życzymy, można
podłączyć
urządzenie
zdalnego
sterowania do gniazda zdalnego
sterowania 14 pinowego (patrz czesc
4‐4).
1
803 916‐C
OM‐216869 Strona 26
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
4‐14. Poradnik dotyczący elektrycznych prac serwisowych
A. Modele Dynasty 350
. Rzeczywiste napięcie wejściowe nie powinno byc mniejsze
niż 10% minimalnego napięcia wejściowe (5% dla modeli CE 380 V) i/lub nie powinno
być większe o niż 10% niż maksymalne napięcia wejściowe wymienione w tabeli. Jeżeli rzeczywiste napięcie wejściowe wypada poza tym
przedziałem, moc wyjściowa może nie być dostępna.
NOTYFIKACJA - NIEPRAWIDŁOWE ZASILANIE może uszkodzić źródło zasilania dla spawania. Napięcie faza-ziemia nie może przekraczać o
więcej niż 10% znamionowego napięcia wejściowego.
Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w niniejszym poradniku dotyczącym elektrycznych prac serwisowych. Zalecenia te dotyczą
dedykowanego obwodu o wymiarach dla znamionowej mocy uzyskiwanej i cyklu pracy źródła zasilania dla spawania.
W przypadku instalacji dedykowanego obwodu Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC) zezwala na to, aby wartości znamionowe gniazda lub
przewodu były niższe niż wartości znamionowe zabezpieczenia obwodu. Wszystkie komponenty obwodu muszą być fizycznie kompatybilne.
Patrz NEC artykuły 210.21, 630.11 i 630.12.
Sprzęt oznaczony CE może by– używany tylko w trzyfazowej sieci zasilającej, czteroprzewodowej z przewodem neutralnym.
Trójfazowe
Napięcie wejściowe (V)
208
230
380
400
460
575
Natezenie wejściowe (A) przy mocy znamionowej - 300 A przy 32 V
36
32
19
18
16
13
Bezpieczniki zwłoczne2
40
35
20
20
20
15
Bezpieczniki działające normalnie3
50
45
30
25
25
20
Maks. zalecane standardowe wartości znamionowe bezpiecznika w amperach1
Min. przekrój przewodu wejściowego w
AWG4
Maks. zalecana długość przewodu wejściowego w stopach (metrach)
Min. przekrój przewodu uziemiającego w AWG4
10
10
12
14
14
14
88
(27)
107
(33)
177
(54)
127
(39)
168
(51)
262
(80)
10
10
12
14
14
14
Odwołania: Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC) (włącznie z artykułem 630)
1 Jeżeli zamiast bezpiecznika używa jest wyłącznik automatyczny (CF), należy wybrać wyłącznik o krzywych czasowo-prądowych porównywalnych
z krzywymi zalecanego bezpiecznika.
2 Bezpieczniki Ęzwłoczne” są klasy UL ĘRK5” . Patrz UL 248.
3 Bezpieczniki Ędziałające normalnie” (uniwersalne - bez zamierzonej zwłoki) są klasy UL ĘK5” (do 60 A włącznie) oraz klasy UL ĘH”
(od 65 A w górę).
4 Dane przewodu w tej sekcji określają przekrój przewodu (z wyjątkiem giętkiego sznura lub kabla) pomiędzy tablicą panelu a wyposażeniem
wg Tabeli NEC 310.15(B)(16). W przypadku użycia giętkiego sznura lub kabla może zwiększyć się minimalny przekrój przewodu. Patrz Tabela
NEC 400.5(A) dotycząca wymagań dla giętkich sznurów i kabli.
Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w niniejszym poradniku dotyczącym elektrycznych prac serwisowych. Zalecenia te dotyczą
dedykowanego obwodu o wymiarach dla znamionowej mocy uzyskiwanej i cyklu pracy źródła zasilania dla spawania.
W przypadku instalacji dedykowanego obwodu Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC) zezwala na to, aby wartości znamionowe gniazda lub
przewodu były niższe niż wartości znamionowe zabezpieczenia obwodu. Wszystkie komponenty obwodu muszą być fizycznie kompatybilne.
Patrz NEC artykuły 210.21, 630.11 i 630.12.
Jednofazowe
Napięcie wejściowe (V)
208
230
460
575
Natezenie wejściowe (A) przy mocy znamionowej - 225 A przy 29 V
47
43
21
16
50
50
25
20
70
60
30
25
8
8
12
14
88
(27)
108
(33)
172
(52)
174
(53)
8
10
12
14
Maks. zalecane standardowe wartości znamionowe bezpiecznika w amperach1
Bezpieczniki zwłoczne2
Bezpieczniki działające
normalnie3
Min. przekrój przewodu wejściowego w AWG4
Maks. zalecana długość przewodu wejściowego w stopach (metrach)
Min. przekrój przewodu uziemiającego w AWG4
1
2
3
4
Odwołania: Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC) (włącznie z artykułem 630)
Jeżeli zamiast bezpiecznika używa jest wyłącznik automatyczny (CF), należy wybrać wyłącznik o krzywych czasowo-prądowych porównywalnych
z krzywymi zalecanego bezpiecznika.
Bezpieczniki Ęzwłoczne” są klasy UL ĘRK5” . Patrz UL 248.
Bezpieczniki Ędziałające normalnie” (uniwersalne - bez zamierzonej zwłoki) są klasy UL ĘK5” (do 60 A włącznie) oraz klasy UL ĘH”
(od 65 A w górę).
Dane przewodu w tej sekcji określają przekrój przewodu (z wyjątkiem giętkiego sznura lub kabla) pomiędzy tablicą panelu a wyposażeniem
wg Tabeli NEC 310.15(B)(16). W przypadku użycia giętkiego sznura lub kabla może zwiększyć się minimalny przekrój przewodu. Patrz Tabela
NEC 400.5(A) dotycząca wymagań dla giętkich sznurów i kabli.
OM‐216869 Strona 27
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
B. Modele Maxstar 350
. Rzeczywiste napięcie wejściowe nie powinno byc mniejsze
niż 10% minimalnego napięcia wejściowe (5% dla modeli CE 380 V) i/lub nie powinno
być większe o niż 10% niż maksymalne napięcia wejściowe wymienione w tabeli. Jeżeli rzeczywiste napięcie wejściowe wypada poza tym
przedziałem, moc wyjściowa może nie być dostępna.
NOTYFIKACJA - NIEPRAWIDŁOWE ZASILANIE może uszkodzić źródło zasilania dla spawania. Napięcie faza-ziemia nie może przekraczać o
więcej niż 10% znamionowego napięcia wejściowego.
Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w niniejszym poradniku dotyczącym elektrycznych prac serwisowych. Zalecenia te dotyczą
dedykowanego obwodu o wymiarach dla znamionowej mocy uzyskiwanej i cyklu pracy źródła zasilania dla spawania.
W przypadku instalacji dedykowanego obwodu Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC) zezwala na to, aby wartości znamionowe gniazda lub
przewodu były niższe niż wartości znamionowe zabezpieczenia obwodu. Wszystkie komponenty obwodu muszą być fizycznie kompatybilne.
Patrz NEC artykuły 210.21, 630.11 i 630.12.
Sprzęt oznaczony CE może by– używany tylko w trzyfazowej sieci zasilającej, czteroprzewodowej z przewodem neutralnym.
Trójfazowe
Napięcie wejściowe (V)
208
230
380
400
460
575
Natezenie wejściowe (A) przy mocy znamionowej - 300 A przy 32 V
33
30
18
17
15
12
40
35
20
20
15
15
50
45
25
25
20
20
Maks. zalecane standardowe wartości znamionowe bezpiecznika w
amperach1
Bezpieczniki zwłoczne2
Bezpieczniki działające
Min. przekrój przewodu wejściowego w
normalnie3
AWG4
Maks. zalecana długość przewodu wejściowego w stopach (metrach)
Min. przekrój przewodu uziemiającego w AWG4
1
2
3
4
10
10
14
14
14
14
93
(28)
113
(35)
121
(37)
134
(41)
177
(54)
276
(84)
10
10
14
14
14
14
Odwołania: Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC) (włącznie z artykułem 630)
Jeżeli zamiast bezpiecznika używa jest wyłącznik automatyczny (CF), należy wybrać wyłącznik o krzywych czasowo-prądowych porównywalnych
z krzywymi zalecanego bezpiecznika.
Bezpieczniki Ęzwłoczne” są klasy UL ĘRK5” . Patrz UL 248.
Bezpieczniki Ędziałające normalnie” (uniwersalne - bez zamierzonej zwłoki) są klasy UL ĘK5” (do 60 A włącznie) oraz klasy UL ĘH”
(od 65 A w górę).
Dane przewodu w tej sekcji określają przekrój przewodu (z wyjątkiem giętkiego sznura lub kabla) pomiędzy tablicą panelu a wyposażeniem wg
Tabeli NEC 310.15(B)(16). W przypadku użycia giętkiego sznura lub kabla może zwiększyć się minimalny przekrój przewodu. Patrz Tabela
NEC 400.5(A) dotycząca wymagań dla giętkich sznurów i kabli.
Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w niniejszym poradniku dotyczącym elektrycznych prac serwisowych. Zalecenia te dotyczą
dedykowanego obwodu o wymiarach dla znamionowej mocy uzyskiwanej i cyklu pracy źródła zasilania dla spawania.
W przypadku instalacji dedykowanego obwodu Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC) zezwala na to, aby wartości znamionowe gniazda lub
przewodu były niższe niż wartości znamionowe zabezpieczenia obwodu. Wszystkie komponenty obwodu muszą być fizycznie kompatybilne.
Patrz NEC artykuły 210.21, 630.11 i 630.12.
Jednofazowe
Napięcie wejściowe (V)
208
230
460
575
Natezenie wejściowe (A) przy mocy znamionowej - 225 A przy 29 V
43
39
19
14
50
45
20
15
60
60
30
20
8
10
14
14
99
(30)
79
(24)
124
(38)
194
(59)
10
10
14
14
Maks. zalecane standardowe wartości znamionowe bezpiecznika w
amperach1
Bezpieczniki zwłoczne2
Bezpieczniki działające
normalnie3
Min. przekrój przewodu wejściowego w AWG4
Maks. zalecana długość przewodu wejściowego w stopach (metrach)
Min. przekrój przewodu uziemiającego w AWG4
1
2
3
4
Odwołania: Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC) (włącznie z artykułem 630)
Jeżeli zamiast bezpiecznika używa jest wyłącznik automatyczny (CF), należy wybrać wyłącznik o krzywych czasowo-prądowych porównywalnych
z krzywymi zalecanego bezpiecznika.
Bezpieczniki Ęzwłoczne” są klasy UL ĘRK5” . Patrz UL 248.
Bezpieczniki Ędziałające normalnie” (uniwersalne - bez zamierzonej zwłoki) są klasy UL ĘK5” (do 60 A włącznie) oraz klasy UL ĘH”
(od 65 A w górę).
Dane przewodu w tej sekcji określają przekrój przewodu (z wyjątkiem giętkiego sznura lub kabla) pomiędzy tablicą panelu a wyposażeniem wg
Tabeli NEC 310.15(B)(16). W przypadku użycia giętkiego sznura lub kabla może zwiększyć się minimalny przekrój przewodu. Patrz Tabela
NEC 400.5(A) dotycząca wymagań dla giętkich sznurów i kabli.
OM‐216869 Strona 28
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
C. Modele Dynasty 700
. Rzeczywiste napięcie wejściowe nie powinno byc mniejsze
niż 10% minimalnego napięcia wejściowe (5% dla modeli CE 380 V) i/lub nie powinno
być większe o niż 10% niż maksymalne napięcia wejściowe wymienione w tabeli. Jeżeli rzeczywiste napięcie wejściowe wypada poza tym
przedziałem, moc wyjściowa może nie być dostępna.
NOTYFIKACJA - NIEPRAWIDŁOWE ZASILANIE może uszkodzić źródło zasilania dla spawania. Napięcie faza-ziemia nie może przekraczać o
więcej niż 10% znamionowego napięcia wejściowego.
Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w niniejszym poradniku dotyczącym elektrycznych prac serwisowych. Zalecenia te dotyczą
dedykowanego obwodu o wymiarach dla znamionowej mocy uzyskiwanej i cyklu pracy źródła zasilania dla spawania.
W przypadku instalacji dedykowanego obwodu Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC) zezwala na to, aby wartości znamionowe gniazda lub
przewodu były niższe niż wartości znamionowe zabezpieczenia obwodu. Wszystkie komponenty obwodu muszą być fizycznie kompatybilne.
Patrz NEC artykuły 210.21, 630.11 i 630.12.
Sprzęt oznaczony CE może by– używany tylko w trzyfazowej sieci zasilającej, czteroprzewodowej z przewodem neutralnym.
Trójfazowe
Napięcie wejściowe (V)
208
230
380
400
460
575
Natezenie wejściowe (A) przy mocy znamionowej - 600 A przy 44 V
98
88
53
51
44
33
Bezpieczniki zwłoczne2
110
100
60
60
50
40
Bezpieczniki działające normalnie3
150
125
80
80
70
50
Maks. zalecane standardowe wartości znamionowe bezpiecznika w amperach1
Min. przekrój przewodu wejściowego w
AWG4
Maks. zalecana długość przewodu wejściowego w stopach (metrach)
Min. przekrój przewodu uziemiającego w AWG4
4
4
8
8
8
10
118
(36)
144
(44)
160
(49)
177
(54)
235
(72)
240
(73)
6
6
8
8
8
10
Odwołania: Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC) (włącznie z artykułem 630)
1 Jeżeli zamiast bezpiecznika używa jest wyłącznik automatyczny (CF), należy wybrać wyłącznik o krzywych czasowo-prądowych porównywalnych
z krzywymi zalecanego bezpiecznika.
2 Bezpieczniki Ęzwłoczne” są klasy UL ĘRK5” . Patrz UL 248.
3 Bezpieczniki Ędziałające normalnie” (uniwersalne - bez zamierzonej zwłoki) są klasy UL ĘK5” (do 60 A włącznie) oraz klasy UL ĘH”
(od 65 A w górę).
4 Dane przewodu w tej sekcji określają przekrój przewodu (z wyjątkiem giętkiego sznura lub kabla) pomiędzy tablicą panelu a wyposażeniem
wg Tabeli NEC 310.15(B)(16). W przypadku użycia giętkiego sznura lub kabla może zwiększyć się minimalny przekrój przewodu. Patrz Tabela
NEC 400.5(A) dotycząca wymagań dla giętkich sznurów i kabli.
Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w niniejszym poradniku dotyczącym elektrycznych prac serwisowych. Zalecenia te dotyczą
dedykowanego obwodu o wymiarach dla znamionowej mocy uzyskiwanej i cyklu pracy źródła zasilania dla spawania.
W przypadku instalacji dedykowanego obwodu Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC) zezwala na to, aby wartości znamionowe gniazda lub
przewodu były niższe niż wartości znamionowe zabezpieczenia obwodu. Wszystkie komponenty obwodu muszą być fizycznie kompatybilne.
Patrz NEC artykuły 210.21, 630.11 i 630.12.
Jednofazowe
Napięcie wejściowe (V)
208
230
460
575
Ampery wejściowe (A) przy mocy znamionowej - 450 A przy 38 V
119
105
50
38
Bezpieczniki zwłoczne2
125
125
60
50
Bezpieczniki działające normalnie3
175
150
80
60
Maks. zalecane standardowe wartości znamionowe bezpiecznika w amperach1
Min. przekrój przewodu wejściowego w
AWG4
Maks. zalecana długość przewodu wejściowego w stopach (metrach)
Min. przekrój przewodu uziemiającego w AWG4
3
4
8
8
107
(33)
107
(33)
178
(54)
279
(85)
6
6
8
10
Odwołania: Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC) (włącznie z artykułem 630)
1 Jeżeli zamiast bezpiecznika używa jest wyłącznik automatyczny (CF), należy wybrać wyłącznik o krzywych czasowo-prądowych porównywalnych
z krzywymi zalecanego bezpiecznika.
2 Bezpieczniki Ęzwłoczne” są klasy UL ĘRK5” . Patrz UL 248.
3 Bezpieczniki Ędziałające normalnie” (uniwersalne - bez zamierzonej zwłoki) są klasy UL ĘK5” (do 60 A włącznie) oraz klasy UL ĘH”
(od 65 A w górę).
4 Dane przewodu w tej sekcji określają przekrój przewodu (z wyjątkiem giętkiego sznura lub kabla) pomiędzy tablicą panelu a wyposażeniem wg
Tabeli NEC 310.15(B)(16). W przypadku użycia giętkiego sznura lub kabla może zwiększyć się minimalny przekrój przewodu. Patrz Tabela
NEC 400.5(A) dotycząca wymagań dla giętkich sznurów i kabli.
OM‐216869 Strona 29
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
D. Modele Maxstar 700
. Rzeczywiste napięcie wejściowe nie powinno byc mniejsze
niż 10% minimalnego napięcia wejściowe (5% dla modeli CE 380 V) i/lub nie powinno
być większe o niż 10% niż maksymalne napięcia wejściowe wymienione w tabeli. Jeżeli rzeczywiste napięcie wejściowe wypada poza tym
przedziałem, moc wyjściowa może nie być dostępna.
NOTYFIKACJA - NIEPRAWIDŁOWE ZASILANIE może uszkodzić źródło zasilania dla spawania. Napięcie faza-ziemia nie może przekraczać o
więcej niż 10% znamionowego napięcia wejściowego.
Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w niniejszym poradniku dotyczącym elektrycznych prac serwisowych. Zalecenia te dotyczą
dedykowanego obwodu o wymiarach dla znamionowej mocy uzyskiwanej i cyklu pracy źródła zasilania dla spawania.
W przypadku instalacji dedykowanego obwodu Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC) zezwala na to, aby wartości znamionowe gniazda lub
przewodu były niższe niż wartości znamionowe zabezpieczenia obwodu. Wszystkie komponenty obwodu muszą być fizycznie kompatybilne.
Patrz NEC artykuły 210.21, 630.11 i 630.12.
Sprzęt oznaczony CE może by– używany tylko w trzyfazowej sieci zasilającej, czteroprzewodowej z przewodem neutralnym.
Trójfazowe
Napięcie wejściowe (V)
208
230
380
400
460
575
Natezenie wejściowe (A) przy mocy znamionowej - 600 A przy 44 V
89
80
49
46
40
31
Bezpieczniki zwłoczne2
110
100
60
50
50
40
Bezpieczniki działające normalnie3
125
125
70
70
60
50
Maks. zalecane standardowe wartości znamionowe bezpiecznika w amperach1
Min. przekrój przewodu wejściowego w
AWG4
Maks. zalecana długość przewodu wejściowego w stopach (metrach)
Min. przekrój przewodu uziemiającego w AWG4
4
6
8
8
8
10
129
(39)
101
(31)
175
(53)
194
(59)
257
(78)
263
(80)
6
6
8
8
10
10
Odwołania: Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC) (włącznie z artykułem 630)
1 Jeżeli zamiast bezpiecznika używa jest wyłącznik automatyczny (CF), należy wybrać wyłącznik o krzywych czasowo-prądowych porównywalnych
z krzywymi zalecanego bezpiecznika.
2 Bezpieczniki Ęzwłoczne” są klasy UL ĘRK5” . Patrz UL 248.
3 Bezpieczniki Ędziałające normalnie” (uniwersalne - bez zamierzonej zwłoki) są klasy UL ĘK5” (do 60 A włącznie) oraz klasy UL ĘH”
(od 65 A w górę).
4 Dane przewodu w tej sekcji określają przekrój przewodu (z wyjątkiem giętkiego sznura lub kabla) pomiędzy tablicą panelu a wyposażeniem
wg Tabeli NEC 310.15(B)(16). W przypadku użycia giętkiego sznura lub kabla może zwiększyć się minimalny przekrój przewodu. Patrz Tabela
NEC 400.5(A) dotycząca wymagań dla giętkich sznurów i kabli.
Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w niniejszym poradniku dotyczącym elektrycznych prac serwisowych. Zalecenia te dotyczą
dedykowanego obwodu o wymiarach dla znamionowej mocy uzyskiwanej i cyklu pracy źródła zasilania dla spawania.
W przypadku instalacji dedykowanego obwodu Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC) zezwala na to, aby wartości znamionowe gniazda lub
przewodu były niższe niż wartości znamionowe zabezpieczenia obwodu. Wszystkie komponenty obwodu muszą być fizycznie kompatybilne.
Patrz NEC artykuły 210.21, 630.11 i 630.12.
Jednofazowe
Napięcie wejściowe (V)
208
230
460
575
Ampery wejściowe (A) przy mocy znamionowej - 450 A przy 38 V
108
95
45
35
Bezpieczniki zwłoczne2
125
110
50
45
Bezpieczniki działające normalnie3
150
150
70
60
Maks. zalecane standardowe wartości znamionowe bezpiecznika w amperach1
Min. przekrój przewodu wejściowego w
AWG4
Maks. zalecana długość przewodu wejściowego w stopach (metrach)
Min. przekrój przewodu uziemiającego w AWG4
4
4
8
10
94
(29)
115
(35)
189
(58)
194
(59)
6
6
8
10
Odwołania: Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC) (włącznie z artykułem 630)
1 Jeżeli zamiast bezpiecznika używa jest wyłącznik automatyczny (CF), należy wybrać wyłącznik o krzywych czasowo-prądowych porównywalnych
z krzywymi zalecanego bezpiecznika.
2 Bezpieczniki Ęzwłoczne” są klasy UL ĘRK5” . Patrz UL 248.
3 Bezpieczniki Ędziałające normalnie” (uniwersalne - bez zamierzonej zwłoki) są klasy UL ĘK5” (do 60 A włącznie) oraz klasy UL ĘH”
(od 65 A w górę).
4 Dane przewodu w tej sekcji określają przekrój przewodu (z wyjątkiem giętkiego sznura lub kabla) pomiędzy tablicą panelu a wyposażeniem
wg Tabeli NEC 310.15(B)(16). W przypadku użycia giętkiego sznura lub kabla może zwiększyć się minimalny przekrój przewodu. Patrz Tabela
NEC 400.5(A) dotycząca wymagań dla giętkich sznurów i kabli.
OM‐216869 Strona 30
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
4‐15.
Podłączanie zasilania do modeli 350
A. Podłączanie zasilania trójfazowego
3
= uziemienie/
uziemienie ochronne
!
Instalacja musi spełniać wymagania
wszystkich kodeksów krajowych
i lokalnych - przeprowadzenie tej
instalacji należy zlecić wyłącznie
osobom wykwalifikowanym.
!
Odłączyć oraz zablokować zasilanie
i wywiesić tablice ostrzegawcze
przed podłączaniem przewodów
wejściowych z urządzenia. Stosować
się do ustalonych procedur odnośnie
do instalacji oraz zdejmowania
blokady/tablic ostrzegawczych.
!
Zawsze należy podłączyć zielony lub
zielono-żółty przewód najpierw do
zacisku uziomowego zasilania,
a nigdy do zacisku liniowego.
4
7
. Zespół
obwodów Auto‐Line w
tym urządzeniu
automatycznie
przystosowuje źródło zasilania do
przykładanego napięcia pierwotnego.
Sprawdzić
napięcie
wejściowe
dostępne na miejscu. Niniejsze
urządzenie można podłączyć do
dowolnego zasilania w przedziale od
208 do 575 VAC bez zdejmowania
pokrywy w celu zmiany połączeń
źródła zasilania.
2
L1
3
L2
L3
6
5
Należy zapoznać się z tabliczką
znamionową na urządzeniu i sprawdzić
napięcie wejściowe dostępne na miejscu.
Dla pracy trójfazowej
1
1
2
3
4
5
6
Wejściowy przewód zasilający
Odłącznik (wyłącznik przedstawiony
w pozycji wyłączenia)
Zielony lub zielono-żółty przewód
uziemiający
Zacisk uziemienia odłącznika
Przewody wejściowe (L1, L2 i L3)
Zaciski liniowe odłącznika
Podłączyć zielony lub zielono-żółty
przewód uziemiający najpierw do zacisku
uziomowego odłącznika.
Podłączyć przewody wejściowe L1, L2
i L3 do zacisków liniowych odłącznika.
7
Zabezpieczenie nadprądowe
Wybrać rodzaj i rozmiar zabezpieczenia
nadprądowego według Sekcji 4‐14
(pokazano odłącznik bezpiecznikowy).
Zamknąć i zabezpieczyć drzwiczki
na odłączniku. Zastosować ustalone
procedury blokady/wywieszania tablic
ostrzegawczych, aby oddać urządzenie
do eksploatacji.
Potrzebne narzędzia:
Ref. wejście 2 2012-12 / Ref. 804 746‐B
OM‐216869 Strona 31
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
B. Podłączanie zasilania jednofazowego
!
Instalacja musi spełniać wymagania
wszystkich kodeksów krajowych
i lokalnych — przeprowadzenie tej
instalacji należy zlecić wyłącznie
osobom wykwalifikowanym.
!
Odłączyć oraz zablokować zasilanie
i wywiesić tablice ostrzegawcze
przed podłączaniem przewodów
wejściowych z urządzenia. Stosować
się do ustalonych procedur odnośnie
do instalacji oraz zdejmowania
blokady/tablic ostrzegawczych.
!
Zawsze należy podłączyć zielony lub
zielono-żółty przewód najpierw
do zacisku uziomowego zasilania,
a nigdy do zacisku liniowego.
1
8
= uziemienie/uziemienie ochronne
10
. Zespół
obwodów Auto‐Line w
tym urządzeniu
automatycznie
przystosowuje źródło zasilania do
przykładanego napięcia pierwotnego.
Sprawdzić
napięcie
wejściowe
dostępne na miejscu. Niniejsze
urządzenie można podłączyć do
dowolnego zasilania w przedziale od
208 do 575 VAC bez zdejmowania
pokrywy w celu zmiany połączeń
źródła zasilania.
7
9
L1
L2
1
1
3
2
6
3
Należy zapoznać się z tabliczką
znamionową na urządzeniu i sprawdzić
napięcie wejściowe dostępne na miejscu.
1
2
3
6
5
4
4
5
Czarny i biały przewód wejściowy
(L1 i L2)
Czerwony przewód wejściowy
Zielony lub zielono-żółty przewód
uziemiający
Osłona izolacyjna
Taśma elektryczna
Zaizolować i oddzielić czerwony przewód
tak, jak pokazano.
6 Wejściowy przewód zasilający.
7 Odłącznik (wyłącznik przedstawiony
w pozycji wyłączenia)
8 Zacisk uziemienia odłącznika
9 Zaciski liniowe odłącznika
Podłączyć zielony lub zielono-żółty
przewód uziemiający najpierw do zacisku
uziomowego odłącznika.
Podłączyć przewody wejściowe L1 i L2
do zacisków liniowych odłącznika.
10 Zabezpieczenie nadprądowe
Wybrać rodzaj i rozmiar zabezpieczenia
nadprądowego według Sekcji 4‐14
(pokazano odłącznik bezpiecznikowy).
Zamknąć i zabezpieczyć drzwiczki na
odłączniku.
Zastosować
ustalone
procedury blokady/wywieszania tablic
ostrzegawczych, aby oddać urządzenie
do eksploatacji.
Potrzebne narzędzia:
Wejście1 2012-05 / Ref. 804 746‐B / 803 766‐A
OM‐216869 Strona 32
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
4‐16.
Podłączanie zasilania do modeli 700
A. Podłączanie zasilania trójfazowego do modeli Maxstar 700
6
5
4
!
Instalacja musi spełniać wymagania wszystkich
kodeksów
krajowych
i
lokalnych
przeprowadzenie tej instalacji należy zlecić
wyłącznie osobom wykwalifikowanym.
!
Odłączyć oraz zablokować zasilanie i wywiesić
tablice ostrzegawcze przed podłączaniem
przewodów wejściowych z urządzenia. Stosować
się do ustalonych procedur odnośnie do instalacji
oraz zdejmowania blokady/tablic ostrzegawczych.
!
Najpierw
wykonać
podłączenia
do spawalniczego źródła zasilania.
!
Zawsze należy podłączyć zielony lub zielono-żółty
przewód najpierw do zacisku uziomowego
zasilania, a nigdy do zacisku liniowego.
3
2
zasilania
Należy zapoznać się z tabliczką znamionową na
urządzeniu i sprawdzić napięcie wejściowe dostępne
na miejscu (patrz Sekcja 4‐1).
1
1
3
7
= uziemienie/
uziemienie ochronne
9
11
8
10
Wybrać przekrój i długość przewodów według
Sekcji 4‐14. Przewody muszą spełniać wymagania
krajowych, stanowych i lokalnych kodeksów
elektrycznych. W stosownej sytuacji użyć uch o
właściwej obciążalności prądowej i prawidłowym
rozmiarze otworu.
Podłączenia zasilania wejściowego dla spawalniczego
źródła zasilania
2
4
Przepust odciążający
Przeprowadzić przewody (przewód) przez przepust
odciążający i dokręcić wkręty.
3
Zacisk uziomowy maszyny
4
Zielony lub zielono-żółty przewód uziemiający
Najpierw podłączyć zielony lub zielono-żółty przewód
uziemiający do zacisku uziomowego spawalniczego
źródła zasilania.
5
Zaciski liniowe spawalniczego źródła zasilania
(Przełącznik S1)
6
Przewody wejściowe L1 (U), L2 (V) i L3 (W)
Podłączyć przewody wejściowe L1 (U), L2 (V) i L3 (W)
do zacisków liniowych spawalniczego źródła zasilania.
7
6
Wejściowe przewody zasilające
(przewód dostarczany przez klienta)
Opaska zaciskowa do kabli (tylko CE)
Zabezpieczyć druty za pomocą dostarczonej opaski
zaciskowej.
Zamontować pokrywę.
Podłączenia zasilania dla odłącznika
8
Odłącznik (wyłącznik pokazany w pozycji
wyłączenia)
9
Zacisk uziomowy (zasilania) odłącznika
Podłączyć zielony lub zielono-żółty przewód
uziemiający najpierw do zacisku uziomowego
odłącznika.
10 Zaciski liniowe odłącznika
Podłączyć przewody wejściowe L1 (U), L2 (V) i L3 (W)
do zacisków liniowych odłącznika.
11 Zabezpieczenie nadprądowe
Wybrać rodzaj i rozmiar zabezpieczenianadprądowego
według
Sekcji
4‐14
(pokazano
odłącznik
bezpiecznikowy).
Zamknąć i zabezpieczyć drzwiczki na odłączniku
liniowym.
Zastosować
ustalone
procedury
blokady/wywieszania tablic ostrzegawczych, aby
oddać urządzenie do eksploatacji.
Potrzebne narzędzia:
Ref. wejście3 2012-12 / 805 473‐A
OM‐216869 Strona 33
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
B. Podłączanie zasilania trójfazowego do modeli Dynasty 700
7
6
5
4
2
!
Instalacja musi spełniać wymagania wszystkich
kodeksów
krajowych
i
lokalnych
przeprowadzenie tej instalacji należy zlecić
wyłącznie osobom wykwalifikowanym.
!
Odłączyć oraz zablokować zasilanie i wywiesić
tablice ostrzegawcze przed podłączaniem
przewodów wejściowych z urządzenia. Stosować
się do ustalonych procedur odnośnie do instalacji
oraz zdejmowania blokady/tablic ostrzegawczych.
!
Najpierw wykonać podłączenia zasilania do
spawalniczego źródła zasilania.
!
Zawsze należy podłączyć zielony lub zielono-żółty
przewód najpierw do zacisku uziomowego
zasilania, a nigdy do zacisku liniowego.
Należy zapoznać się z tabliczką znamionową na
urządzeniu i sprawdzić napięcie wejściowe dostępne
na miejscu (patrz Sekcja 4‐1).
1
1
3
3
8
10
= uziemienie/
uziemienie ochronne
12
9
Wejściowe przewody zasilające (przewód
dostarczany przez klienta)
Wybrać przekrój i długość przewodów według
Sekcji 4‐14. Przewody muszą spełniać wymagania
krajowych, stanowych i lokalnych kodeksów
elektrycznych. W stosownej sytuacji użyć uch
o właściwej obciążalności prądowej i prawidłowym
rozmiarze otworu.
Podłączenia zasilania wejściowego dla spawalniczego
źródła zasilania
2
Przepust odciążający
Przeprowadzić przewody (przewód) przez przepust
odciążający i dokręcić wkręty.
3
Zacisk uziomowy maszyny
4
Zielony lub zielono-żółty przewód uziemiający
Najpierw podłączyć zielony lub zielono-żółty przewód
uziemiający do zacisku uziomowego spawalniczego
źródła zasilania.
5
Rdzeń ferrytowy F9 (tylko CE)
. W modelach Dynasty owinąć 4 razy zielono-żółty
przewód uziemiający przez dostarczony ferryt F9
tak, jak pokazano.
11
4
6
6
Zaciski liniowe spawalniczego źródła zasilania
(Przełącznik S1)
7
Przewody wejściowe L1 (U), L2 (V) i L3 (W)
Podłączyć przewody wejściowe L1 (U), L2 (V) i L3 (W)
do zacisków liniowych spawalniczego źródła zasilania.
8
Opaska zaciskowa do kabli (tylko CE)
Zabezpieczyć druty za pomocą dostarczonej opaski
zaciskowej.
Zamontować pokrywę.
Podłączenia zasilania dla odłącznika
9
Odłącznik (wyłącznik pokazany w pozycji
wyłączenia)
10 Zacisk uziomowy (zasilania) odłącznika
Podłączyć zielony lub zielono-żółty przewód
uziemiający najpierw do zacisku uziomowego
odłącznika.
11 Zaciski liniowe odłącznika
Podłączyć przewody wejściowe L1 (U), L2 (V) i L3 (W)
do zacisków liniowych odłącznika.
12 Zabezpieczenie nadprądowe
Wybrać rodzaj i rozmiar zabezpieczenianadprądowego
według
Sekcji
4‐14
(pokazano
odłącznik
bezpiecznikowy).
Zamknąć i zabezpieczyć drzwiczki na odłączniku
liniowym.
Zastosować
ustalone
procedury
blokady/wywieszania tablic ostrzegawczych, aby
oddać urządzenie do eksploatacji.
Potrzebne narzędzia:
Wejście3 2012-12 / 805 470‐B
OM‐216869 Strona 34
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
C. Podłączanie zasilania jednofazowego
6
5
4
2
!
Instalacja musi spełniać wymagania
wszystkich kodeksów krajowych i
lokalnych - przeprowadzenie tej instalacji
należy
zlecić
wyłącznie
osobom
wykwalifikowanym.
!
Odłączyć oraz zablokować zasilanie i
wywiesić tablice ostrzegawcze przed
podłączaniem przewodów wejściowych z
urządzenia. Stosować się do ustalonych
procedur
odnośnie
do
instalacji
oraz
zdejmowania
blokady/tablic
ostrzegawczych.
!
Najpierw wykonać podłączenia zasilania
do spawalniczego źródła zasilania.
!
Zawsze należy podłączyć zielony lub
zielono-żółty przewód najpierw do zacisku
uziomowego zasilania, a nigdy do zacisku
liniowego.
1
Należy zapoznać się z tabliczką znamionową
na urządzeniu i sprawdzić napięcie wejściowe
dostępne na miejscu (patrz Sekcja 4‐1).
1
3
1
8
= uziemienie/uziemienie ochronne
Wejściowe przewody zasilające
(przewód dostarczany przez klienta)
Wybrać przekrój i długość przewodów według
Sekcji 4‐14. Przewody muszą spełniać
wymagania krajowych, stanowych i lokalnych
kodeksów elektrycznych. W stosownej sytuacji
użyć uch o właściwej obciążalności prądowej
i prawidłowym rozmiarze otworu.
Podłączenia
zasilania
wejściowego
dla spawalniczego źródła zasilania
10
2
7
9
6
Przepust odciążający
Przeprowadzić przewody (przewód) przez
przepust odciążający i dokręcić wkręty.
3
Zacisk uziomowy maszyny
4
Zielony lub zielono-żółty przewód
uziemiający
Najpierw podłączyć zielony lub zielono-żółty
przewód uziemiający do zacisku uziomowego
spawalniczego źródła zasilania.
5
Zaciski liniowe spawalniczego źródła
zasilania (Przełącznik S1)
6
Przewody wejściowe L1 (U) i L2 (V)
Podłączyć przewody wejściowe L1 (U) i L2 (V)
do zacisków liniowych spawalniczego źródła
zasilania.
4
Zamontować pokrywę.
Podłączenia zasilania dla odłącznika
7
Odłącznik (wyłącznik pokazany w pozycji
wyłączenia)
8
Zacisk uziomowy (zasilania) odłącznika
Podłączyć zielony lub zielono-żółty przewód
uziemiający najpierw do zacisku uziomowego
odłącznika.
9
Zaciski liniowe odłącznika
Podłączyć przewody wejściowe L1 (U) i L2 (V)
do zacisków liniowych odłącznika.
10 Zabezpieczenie nadprądowe
Wybrać rodzaj i rozmiar zabezpieczenia
nadprądowego według Sekcji 4‐14 (pokazano
odłącznik bezpiecznikowy).
Zamknąć i zabezpieczyć drzwiczki na
odłączniku liniowym. Zastosować ustalone
procedury
blokady/wywieszania
tablic
ostrzegawczych, aby oddać urządzenie do
eksploatacji.
Potrzebne narzędzia:
Ref. 803 927‐D
OM‐216869 Strona 35
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
CZESC 5 - OBSŁUGA
5‐1.
Układ sterowania
2
3
1
13
11
12
4
5
8
7
6
9
10
. Sterowanie
biegunowością i kształtem
przebiegu prądu przemiennego jest
dostępne jedynie w modelach Dynasty.
226 868‐B / Ref. 803 901‐A
14
Tylny panel
. Dla wszystkich elementów sterowania z
tabliczką przełącznikową na panelu
przedniego:
nacisnąć
tabliczkę
przełącznikową, aby włączyć lampkę i
umożliwić normalne działanie.
. Kolor
zielony na tabliczce firmowej
wskazuje na funkcję TIG, a kolor szary
wskazuje na normalną funkcję
elektrody otulonej.
1
Sterowanie koderem
2
Wyświetlacz amperomierza
i parametrów
4
Sterowanie biegunowością
(tylko Dynasty)
10 Kształt przebiegu prądu przemiennego
(tylko Dynasty)
Patrz czesc 5‐5.
Patrz czesc 5‐12.
5
11 Sterowanie natężeniem prądu i
czasem punktowym
Sterowanie procesem
Patrz czesc 5‐6.
6
Sterowanie wyjściem
Patrz czesc 5‐8.
7
Sterowanie impulsatorem
Patrz Sekcja 5‐9.
8
Sterowanie sekwenserem
Sterowanie natężeniem prądu - patrz
czesc 5‐3.
Sterowanie czasem punktowym - patrz
czesc 6‐7.
12 Pamięć
Patrz czesc 5‐13.
13 Wyświetlacz pamięci
Patrz czesc 5‐4.
Patrz Sekcja 5‐10.
Wyświetla aktywną pamięć.
3
9
14 Wyłącznik zasilania
Wyświetlacz woltomierza i wybranych
parametrów
Patrz czesc 5‐4.
OM‐216869 Strona 36
Sterowanie gazem/opadaniem prądu
(DIG)
Patrz czesc 5‐11.
Używać
wyłącznika
wyłączania urządzenia.
do
włączania/
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
5‐2.
Sterowanie koderem
1
1
Sterowanie koderem
Używać elementu sterowniczego
razem z właściwą tabliczką
przełącznikową
na
panelu
przednim do ustawiania wartości
dla tej funkcji.
5‐3.
Sterowanie natężeniem prądu
3
2
1
1
2
3
A (sterowanie natężeniem prądu)
Sterowanie koderem
Amperomierz
W czesci 5‐14 podano zakres
sterowania natężeniem prądu.
Nacisnąć tabliczkę przełącznikową
natężenia prądu i obrócić pokrętło
sterowania koderem, aby ustawić
natężenie prądu spawania lub
szczytowe natężenie prądu, gdy
aktywna jest funkcja impulsatora
(patrz czesc 5‐9).
. Funkcje
AC
czesci 5‐12.
5‐4.
omówiono
w
Wyświetlacz amperomierza i parametrów oraz wyświetlacz woltomierza i wybranych
parametrów
2
1
1
Amperomierz
Amperomierza
pokazuje
rzeczywiste
natężenie
prądu
podczas spawania. Wyświetla
również regulowane parametry dla
wszystkich funkcji.
2
Woltomierz
Wyświetla napięcie wyjściowe lub
jałowe. Pokazuje również skróty
słowne dla wybranych parametrów.
5‐5.
Sterowanie biegunowością (tylko modele Dynasty)
1
Sterowanie biegunowością
Naciskać
tabliczkę
przełącznikową, aż zaświeci się
żądana dioda LED.
1
DC - Wybrać DC dla spawania
prądem stałym. Wyjście elektrody
w maszynach jest DCEN dla TIG
i DCEP dla elektrody otulonej.
AC - Wybrać AC dla spawania
prądem przemiennym.
OM‐216869 Strona 37
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
5‐6.
Sterowanie procesem
1
Sterowanie procesem
Naciskać tabliczkę przełącznikową, aż zaświeci
się żądana dioda LED procesu:
TIG HF Impulse - Impuls HF TIG - to impulsowa
metoda zajarzania łuku wysokiej częstotliwości
(patrz czesc 5‐7), którą można wykorzystywać
przy
spawaniu
TIG
zarówno
prądem
przemiennym, jak i stałym. Wykonać podłączenia
zgodnie z Sekcją 4‐10.
TIG Lift‐Arct - dotykowe zajarzenie łuku to metoda zajarzania łuku, w której elektrodamusi
zetknąć się z przedmiotem obrabianym (patrz
Sekcja 5‐7). Tę metodę można stosować przy
spawaniu TIG prądem przemiennym lub stałym.
Wykonać podłączenia zgodnie z Sekcją 4‐10.
1
Stick (SMAW) - spawanie elektrodą otuloną
(metodą SMAW) - tę metodę można stosować przy
spawaniu elektrodą otuloną prądem przemiennym
lub stałym. Wykonać podłączenia zgodnie z
Sekcją 4‐12.
5‐7. Procedury zajarzania Lift‐Arc i HF TIG
Zajarzanie Lift‐Arc
Gdy lampka przycisku Lift‐Arct jest włączona,
zajarzyć łuk w następujący sposób:
Metoda zajarzania Lift‐Arc
1
“Dotyk”
1-2
sekund
2
1
Elektroda TIG
2
Przedmiot obrabiany
Dotknąć elektrodą wolframową przedmiotu
obrabianego w punkcie początkowym spoiny,
włączyć wyjście i gaz osłonowy za pomocą języka
spustowego palnika, pedału sterującego lub
sterownika ręcznego. Przytrzymać elektrodę tak,
aby dotykała przedmiotu obrabianego przez 1 do
2 sekund i powoli podnieść elektrodę. Łuk
powstanie w momencie podniesienia elektrody.
Normalne napięcie jałowe nie jest obecne zanim
elektroda wolframowa nie dotknie przedmiotu
obrabianego; tylko niskie napięcie funkcyjne jest
obecne pomiędzy elektrodą a przedmiotem
obrabianym.
Półprzewodnikowy
stycznik
wyjściowy nie zasila energią dopóty, dopóki
elektroda nie przestanie dotykać przedmiotu
obrabianego.
Dzięki
temu
prawidłowo
przygotowana elektroda (patrz Sekcja 11‐2) może
dotykać
przedmiotu
obrabianego
bez
przegrzewania
się,
przywierania
lub
zanieczyszczenia się.
Zastosowanie:
NIE pocierać tak jak zapałką!
Lift‐Arc stosuje się dla procesu DCEN lub AC
GTAW, gdy niedozwolona jest metoda HF Start lub
w celu zastąpienia metody zajarzania przez
pocieranie.
HF Start
Gdy włączona jest lampka przycisku HF Start,
zajarzyć łuk w następujący sposób:
Wysoka częstotliwość włącza się, aby zajarzyć łuk,
gdy włączone jest wyjście. Wysoka częstotliwość
wyłącza się po zajarzeniu łuku i włącza się za
każdym razem, gdy nastąpi przerwanie łuku,
aby wspomóc ponowne zajarzenie łuku.
Zastosowanie:
HF start stosuje się dla procesu DCEN GTAW lub
AC GTAW, gdy wymagana jest niedotykowa
metoda zajarzania łuku.
OM‐216869 Strona 38
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
5‐8.
Sterowanie wyjściem
2
1
1
Sterowanie wyjściem
Naciskać tabliczkę przełącznikową,
aż zaświeci się żądana dioda LED
parametru:
RMT STD (Remote Standard - zdalny
standardowy)
Zastosowanie: Używać zdalnego spustu
(standard) z pedałem nożnym lub
palcowym sterownikiem natężenia prądu
(patrz Sekcja 6‐4A).
. Gdy
podłączone jest nożne lub
palcowe zdalne urządzenie do stero­
wania prądem, to zdalne urządzenie
umożliwia sterowanie początkowymi
amperami, początkowym nachyle­
niem, końcowym nachyleniem
końcowymi amperami.
i
UWAGA: Jeżeli używany jest spust
dwustawny, to musi to być wyłącznik,
który utrzymuje swoją pozycję po
przełączeniu.
Wszystkie
funkcje
Sekwensera zostają aktywowane i muszą
być ustawiane przez operatora.
RMT 2T HOLD (Zdalne trzymanie 2)
Zastosowanie:
Używać
zdalnego
trzymania spustu (2T) dla długich
rozciągniętych spoin.
Jeżeli nożne lub palcowe urządzenie
do sterowania prądem jest podłączone
do spawalniczego źródła zasilania,
czynne jest tylko wejście spustu (patrz
Sekcja 6‐4B).
. Funkcję przełącznika można skonfi­
gurować ponownie dla sterowania 3T,
4T, 4T Momentary (chwilowe)
lub Mini Logic (mini logiczne)
(Patrz Sekcje 6‐4C, D, E lub F)
ON (wł.)
Wyjście zostanie zasilone po dwóch
sekundach od wybrania.
Zastosowanie: Używać włączonego
wyjścia dla spawania elektrodą otuloną
(SMAW) lub dla Lift‐Arc bez użycia
zdalnego sterowania (patrz Sekcja 6‐4H).
2
Dioda Wł.
Niebieska dioda Włączenia świeci się
zawsze, gdy Wyjście jest włączone.
Uwagi
OM‐216869 Strona 39
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
5‐9.
Sterowanie impulsatorem
1
3
2
Sterowanie impulsatorem
Impulsowanie jest dostępne w czasie używania procesu TIG.
Układ sterowania można regulować podczas spawania.
Nacisnąć tabliczkę przełącznikową, aby załączyć impulsator.
ON - Ta dioda, gdy się świeci, wskazuje, że impulsator jest
włączony.
Naciskać tabliczkę przełącznikową, aż zaświeci się żądana
dioda LED parametru:
Aby wyłączyć Impulsator, nacisnąć i zwolnić tabliczkę
przełącznikową, aż dioda Wł. wyłączy się.
2
Sterowanie koderem (nastawianie wartości)
3
Amperomierz (wyświetla wartość)
Wszystkie zakresy parametrów Impulsatora podano w
Sekcji 5‐14.
PPS - Częstotliwość impulsu lub impulsy na sekundę to liczba
cykli impulsów na sekundę. Częstotliwość impulsu pomaga
zmniejszyć wprowadzenie ciepła, wypaczenie części
i przyczynia się do kosmetyki ściegu spoiny. Im wyższe
ustawienie PPS, tym gładsze sfalowanie, tym węższy ścieg
spoiny i więcej chłodzenia. Ustawiając PPS na niższym krańcu
uzyskujemy wolniejszy impuls i szerszy ścieg spoiny.
To powolne impulsowanie pomaga mieszać jeziorko
spawalnicze, aby uwalniać gaz uwięziony w złączu spawanym
i przyczynia się do zmniejszenia porowatości (bardzo przydatne
w spawaniu aluminium). Niektórzy początkujący spawacze
stosują mniejszą szybkość impulsów (2‐4 pps), dzięki czemu
łatwiej im uzupełniać materiał dodatkowy we właściwym
momencie. Doświadczony spawacz może mieć znacznie
wyższe ustawienie PPS, w zależności od swoich preferencji
i zamierzeń.
1
4
Ustawienie sterowania
procentowego czasu
szczytowego (%)
Kształty przebiegu impulsowego mocy
PPS
Szczyt 50%/Tło 50%
Zrównoważone 50%
Więcej czasu ze
szczytowym
natężeniem prądu
Więcej czasu
z natężeniem
prądu tła
(80%)
(20%)
Ampery
szczyt.
Ampery tła
PEAK t - (czas szczytowy) to procent czasu w każdym cyklu ze
szczytowym natężeniem prądu (główne natężenie prądu).
Szczytowe natężenie prądu ustawia się za pomocą Sterowania
natężeniem prądu (patrz Sekcja 5‐3). Jeżeli używa się jednego
impulsu na sekundę, a czas szczytowy jest ustawiony na 50%,
przez pół sekundy mamy szczytowe natężenie prądu, a przez
pozostałe 50% lub pół sekundy mamy natężenie prądu tła.
Zwiększenie czasu szczytowego powoduje wydłużenie czasu
ze szczytowym natężeniem prądu, co powoduje zwiększenie
ciepła wprowadzanego do części. Dobrym punktem
początkowym dla czasu szczytowego jest około 50‐60%.
W celu uzyskania dobrej proporcji potrzeba trochę
poeksperymentować, lecz koncepcja polega na tym, aby
zmniejszać ilość ciepła wprowadzanego do części, a poprawiać
kosmetykę spoiny.
BKGND A - (ampery tła) ustawia się jako procent ustawienia
szczytowych amperów. Jeżeli ampery szczytowe ustawiono na
200 a ampery tła na 50%, wówczas ampery tła wynoszą 100 A
wtedy, gdy maszyna impulsuje w tle cyklu. Niższe natężenie
prądu tła przyczynia się do ograniczania ilości wprowadzanego
ciepła. Zwiększanie lub zmniejszanie amperów tła zwiększa lub
zmniejsza całkowite średnie natężenie prądu, co pomaga
ustalić, jak płynne jest jeziorko spawalnicze w czasie tła cyklu
impulsu. Ogólnie rzecz biorąc chcemy, aby jeziorko skurczyło
się do około połowy wielkości, lecz nadal pozostało płynne.
Na początek należy ustawić ampery tła na około 20‐30% dla
stali nierdzewnej/węglowej lub na około 35‐50% dla stopów
aluminium.
4
Kształty przebiegu impulsowego mocy
Na przykładzie pokazano, w jaki sposób zmiana sterowaniem
czasem szczytowym wpływa na kształt przebiegu impulsowego
mocy.
Zastosowanie:
Impulsowanie odnosi się do naprzemiennego podnoszenia
i obniżania mocą spawania z określoną szybkością.
Podwyższone części mocy podlegają sterowaniu pod
względem szerokości, wysokości i częstotliwości, tworząc
impulsy mocy spawania. Te impulsy i niższy poziom natężenia
prądu pomiędzy nimi (zwany natężeniem prądu tła)
naprzemiennie nagrzewają i schładzają stopione jeziorko
spawalnicze. Łączny efekt umożliwia operatorowi lepsze
sterowanie penetracją, szerokością ściegu, beczułkowatością,
podcinaniem oraz wprowadzanym ciepłem.
Impulsowanie można również stosować na potrzeby szkolenia
techniki uzupełniania materiału dodatkowego.
. Funkcja zostaje załączona, gdy dioda się świeci.
OM‐216869 Strona 40
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
5‐10.
Sterowanie sekwenserem
1
4
Sterowanie sekwenserem
Sekwencjonowanie jest dostępne podczas
używania procesu TIG, lecz zostaje wyłączone,
jeżeli zdalne nożne lub palcowe urządzenie do
sterowania prądem jest podłączone do gniazda
zdalnego w trybie RMT STD.
3
2
Naciskać tabliczkę przełącznikową, aż zaświeci się
żądana dioda LED parametru.
2
Sterowanie koderem (nastawianie wartości)
Obrócić pokrętło, aby ustawić wartości dla
parametrów sekwensera.
3
5
Amperomierz (wyświetla wartość)
Wszystkie zakresy parametrów
podano w Sekcji 5‐14.
4
Sekwensera
Voltomierz
Wyświetla skróty
parametrów.
słowne
dla
wybranych
INITIAL A (Początkowe natężenie prądu) [INTL] Użyć sterowania do wybrania początkowego
natężenia prądu, który jest inny od natężenia prądu
spawania.
Zastosowanie:
1
Początkowe natężenie prądu można używać do
wspomagania wstępnego podgrzewania zimnego
materiału
przed
osadzaniem
materiału
dodatkowego lub w celu zapewnienia płynnego
rozruchu.
INITIAL t (Początkowy czas) [INTL] (Dostępny tyko
z opcją automatyki) - Ponownie nacisnąć
sterowanie i obrócić koder, aby ustawić ilość czasu
potrzebną na początku spoiny.
INITIAL SLOPE t (Czas początkowego nachylenia)
[ISLP] Używać sterowania do ustawienia ilości
czasu, w ciągu którego następuje przejście od
początkowego natężenia prądu do natężenia prądu
spawania. W celu wyłączenia ustawić na 0.
5
Tabliczka przełącznikowa natężenia prądu
Weld Time - Czas spawania (Dostępny tyko z opcją
automatyki) - Nacisnąć tabliczkę przełącznikową
natężenia prądu dwa razy. Ustawić żądany czas
spawania.
Spot Time - Czas punktowy - Nacisnąć przełącznik
natężenia prądu dwa razy. Ustawić żądany czas
punktowy.
FINAL SLOPE t (Czas końcowego nachylenia)
[FSLP] - Użyć sterowania do ustawienia ilości
czasu, w ciągu którego następuje przejście od
natężenia prądu spawania do końcowego natężenia
prądu. W celu wyłączenia ustawić na 0.
Zastosowanie:
Końcowe nachylenie należy używać podczas
spawania materiałów, które mają skłonność do
pękania, lub w celu wyeliminowania krateru na
końcu spoiny.
FINAL A (Końcowe natężenie prądu) [FNL] - Służy
do ustawiania natężenia prądu, do którego przejdzie
natężenie prądu dla spawania.
FINAL t (Końcowy czas) [FNL] (Dostępny tyko z
opcją automatyki) - Ponownie nacisnąć sterowanie
i obrócić koder, aby ustawić czas końcowego
natężenia prądu.
OM‐216869 Strona 41
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
5‐11.
Sterowanie gazem/opadaniem prądu (DIG) (Wstępny przepływ/Wypływ resztkowy/
Opadanie prądu/Oczyszczanie)
1
3
4
Sterowanie gazem/opadaniem prądu (DIG)
Naciskać tabliczkę przełącznikową, aż zaświeci się
żądana dioda LED funkcji.
2
3
Sterowanie koderem (nastawianie wartości)
Amperomierz (wyświetla wartość)
Wszystkie zakresy parametrów regulacji podano
w Sekcji 5‐14.
4
Voltomierz
Wyświetla skróty słowne dla wybranych parametrów.
2
PREFLOW [PRE] - Wstępny przepływ Jeżeli proces
TIG HF jest aktywny (patrz Sekcja 5‐6), a na panelu
sterowania pokazany jest wstępny przepływ, użyć
sterowania do ustawienia długości czasu, w ciągu
którego gaz przepływa przed zainicjowaniem łuku.
Zastosowanie: Wstępny przepływ
oczyszczania obszaru spawania i
zajarzenie łuku.
służy do
wspomaga
POST FLOW [POST] - Wypływ resztkowy - Jeżeli
proces TIG jest aktywny (patrz Sekcja 5‐6), użyć
sterowania do ustawienia długości czasu, w ciągu
którego gaz wypływa po zatrzymaniu spawania.
1
AUTO POST FLOW - Automatyczny wypływ
resztkowy - Tworzy czas wypływu resztkowego
według skali 1 sekunda na 10 A szczytowego
natężenia prądu spawania dla danego cyklu spawania.
Automatyczny wypływ resztkowy ograniczony jest do
minimum 8 sekund lub do maksymalnego wstępnie
ustawionego czasu wypływu resztkowego.
Zastosowanie:
Wypływ resztkowy jest niezbędny do chłodzenia
wolframu i spoiny oraz do zapobiegania
zanieczyszczeniu wolframu i spoiny. Należy wydłużyć
czas wypływu resztkowego, jeżeli wolfram lub spoina
wyglądają na ciemne.
DIG - Jeżeli aktywny jest proces spawania elektrodą
otuloną (patrz Sekcja 5‐6), użyć sterowania do
ustawienia ilości DIG. Przy ustawieniu na 0zwarciowe
natężenie prądu przy niskim napięciu łuku jest takie
samo jak normalne natężenie prądu spawania.
Zwiększenie ustawienia powoduje zwiększenie
zwarciowego natężenia prądu przy niskim napięciu
łuku.
Zastosowanie:
Sterowanie wspomaga zajarzanie łuku lub
wykonywanie spoin pionowych lub w górze poprzez
zwiększanie natężenia prądu przy niskim napięciu łuku
i redukuje przywieranie elektrody podczas spawania.
PURGE [PURG] - Oczyszczanie - W celu
aktywowania zaworu gazu i uruchomienia funkcji
oczyszczania należy nacisnąć i przytrzymać tabliczkę
przełącznikową sterowania gazem/DIG dla żądanej
ilości czasu. Aby ustawić w zakresieod 1 do 50 sekund
czasu oczyszczania, należy przytrzymać tabliczkę
przełącznikową sterowania gazem/DIG obracając
pokrętło sterowania koderem. Domyślne ustawienie to
0.
Gdy Oczyszczanie jest aktywne, na lewym
wyświetlaczu widnieje napis [PURG], a czas
oczyszczania jest pokazany na prawymwyświetlaczu.
Naciśnięcie dowolnej tabliczki przełącznikowej
zakończy wyświetlanie oczyszczania, lecz gaz będzie
nadal wypływać aż do końca wstępnie ustawionego
czasu.
Zastosowanie: Oczyszczanie służy do czyszczenia
przewodów gazowych.
OM‐216869 Strona 42
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
5‐12.
Kształt przebiegu prądu przemiennego (tylko modele Dynasty)
1
4
Sterowanie kształtem przebiegu prądu
przemiennego
Naciskać tabliczkę przełącznikową, aż zaświeci się
żądana dioda LED funkcji.
3
2
Sterowanie koderem (nastawianie wartości)
3
Amperomierz (wyświetla wartość)
Wszystkie zakresy parametrów Kształtu przebiegu
prądu przemiennego podano w czesci 5‐14.
EN Amperage [EN] - natężenie prądu elektrody
ujemnej. Użyć z AC TIG tylko do wybrania ujemnej
wartości natężenia prądu dla elektrody.
2
EP Amperage [EP] - natężenie prądu elektrody
dodatniej. Użyć z AC TIG tylko do wybrania dodatniej
wartości natężenia prądu dla elektrody.
5
Uwaga: Patrz czesc 6‐1 - nastawianie sterowania taką
samą amplitudą [ENEP].
Natężenie prądu EN i natężenie prądu EP umożliwiają
operatorowi niezależne sterowanie wielkością
natężenia prądu w ujemnej i dodatniej połowach cyklu.
Stosunek EN do EP wynoszący 1,5 do 1 jest dobrym
punktem wyjścia. To zapewnia czynność czyszczenia,
lecz kieruje więcej energii do przedmiotu obrabianego
i daje większe szybkości przesuwu.
4
1
f
Sterowanie natężeniem prądu
Sterowanie średnim natężeniem prądu: Ustawianie
wartości natężenia prądu EN, natężenia prądu EP,
Zrównoważenia i częstotliwości daje średnie natężenie
prądu. Operator może zmienić średnią wartość
natężenia prądu, zachowując ten sam stosunek
natężenia prądu EN do natężenia prądu EP przy
dotychczasowym zrównoważeniu i częstotliwości. Aby
zmienić średnią wartość natężenia prądu, należy
nacisnąć tabliczkę przełącznikową natężenia prądu
i obrócić pokrętło sterowania koderem. Zmieniająca się
wartość średnia zostaje wyświetlona na amperomierzu.
Przykład: jeżeli natężenie prądu EN wynosi 300,
natężenie prądu EP wynosi 150, zrównoważenie
wynosi 60%, a częstotliwość 120, średnie natężenie
prądu wynosi 240 A. Jeżeli naciśniemy tabliczkę
przełącznikową natężenia prądu i obrócimy pokrętło
sterowania koderem aż zostanie wyświetlone 480 A,
wówczas natężenie prądu EN będzie wynosić 600,
a natężenie prądu EP 300. Zrównoważenie nadal
wynosi 60%, a częstotliwość 120 i utrzymany zostaje
stosunek natężenia prądu EN do natężenia prądu EP
równy 2 do 1.
Balance [BAL] - Sterowanie zrównoważeniem AC jest
aktywowane tylko w AC TIG w celu ustawienia procentu
czasu, w ciągu którego biegunowość elektrody jest
ujemna. Ustawić sterowanie na około 75% i od tego
ustawienia nastawiać precyzyjnie.
5
Voltomierz
Wyświetla skróty słowne dla wybranych parametrów.
Zastosowanie:
Podczas spawania na materiałach tworzących tlenki
takich jak aluminium lub magnez nadmierne
czyszczenie nie jest konieczne. Do wytworzenia dobrej
spoiny wymagane jest zaledwie 0.10 cala (2,5 mm)
wytrawionego obszaru wzdłuż brzegów spoiny.
Używać Zrównoważenia AC
szerokości obszaru trawienia.
do
regulowania
Konfiguracja, ustawienie, zmienne procesowe oraz
grubość tlenku mogą razem wywierać wpływ na
nastawę.
AC Frequency [FREQ] - Częstotliwość AS - Używać
sterowania do ustawiania częstotliwości prądu
przemiennego (cykle na sekundę).
Zastosowanie:
Częstotliwość AC służy do sterowania szerokościąłuku
oraz sterowania kierunkiem. W miarę zmniejszania
częstotliwości AC łuk staje się szerszy i mniej skupiony,
co ogranicza możliwość sterowania kierunkiem.
W miarę zwiększania częstotliwości AC łuk staje się
węższy i bardziej skupiony zwiększając możliwość
sterowania kierunkiem. Szybkość przesuwu może
zwiększać się wraz ze wzrostem częstotliwości AC.
OM‐216869 Strona 43
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
5‐13.
Pamięć (Lokalizacji pamięci programowej 1‐9)
1
2
3
1
Tabliczka przełącznikowa
pamięci (pamięci programowej
1-9)
Tabliczka przełącznikowa
biegunowości (tylko Dynasty)
Tabliczka przełącznikowa
procesu
W celu utworzenia, zmiany lub
przywołania programu parametrów
spawania należy postępować w
następujący sposób:
Po pierwsze naciskać tabliczkę
przełącznikową
Pamięci,
aż
zostanie wyświetlona
żądana
lokalizacja pamięci programowej
(1‐9).
1.
Po drugie naciskać tabliczkę
przełącznikową Biegunowości, aż
zostanie zaświeci się dioda żądanej
biegunowości, AC lub DC.
2
Po trzecie naciskać tabliczkę
przełącznikową
Procesu,
aż
zaświeci się dioda żądanego
procesu, TIG HF Impulse, TIG Lift
Arc lub Stick (elektr. otul.).
3.
2.
3
. Sterowanie biegunowością i kształtem przebiegu prądu przemiennego jest dostępne
jedynie w modelach Dynasty.
TIG (HF lub Lift)
AC
i
Stick
Lokalizacje
pamięci 1-9
i
TIG (HF lub Lift)
DC
i
Stick
W przypadku modeli Dynasty każda lokalizacja pamięci (od 1 do 9) może
przechowywać parametry dla obu biegunowości (AC i DC), a każda
biegunowość może przechowywać parametry dla obu procesów (TIG i Stick)
dla 36 programów łącznie.
Lokalizacje
pamięci 1-9
TIG (HF lub Lift)
DC
i
Stick
W przypadku Modeli Maxstar każda lokalizacja pamięci (od 1 do 9) może
przechowywać parametry dla obu procesów (TIG i Stick) dla 18 programów
łącznie.
OM‐216869 Strona 44
Program w wybranej lokalizacji, dla
żądanej biegunowości i procesu,
jest teraz aktywnym programem.
Po czwarte zmienić lub ustawić
wszystkie
żądane
parametry
(parametry - patrz Sekcja 5‐14).
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
5‐14.
Wartości fabryczne parametrów oraz zakres i rozdzielczość dla modeli 350
Parametr
PAMIĘĆ
Wartość
domyślna
Zakres i rozdzielczość
1
1-9
AC
AC / DC
PROCES
TIG HF Impulse
TIG HF Impulse / TIG Lift / Stick
WYJŚCIE
RMT STD
RMT STD / RMT 2T / ON
**RMT 2T
2T
Można zmienić konfigurację RMT 2T dla: 2T / 3T / 4T /
Mini Logic / 4T Momentary (patrz Sekcja 6‐4)
(TYLKO DYNASTY) BIEGUNOWOŚĆ
A GŁÓWNE / SZCZYTOWE
(TYLKO DYNASTY)
AC TIG
150 A
3 - 350 A
(TYLKO DYNASTY)
AC STICK
110 A
3 - 350 A
DC TIG
150 A
3 - 350 A
DC STICK
110 A
3 - 350 A
*Punkt
WYŁ.
WŁ./WYŁ.
*Czas punktowy
0T
0 - 999 sekund
**Czas spawania
0T
0 - 999 sekund
IMPULSATOR
Wył.
ZAŁ./WYŁ.
PPS
100 Hz
DC: 0,1 - 5000 PPS
AC: 0,1 - 500 PPS
Czas SZCZYTOWY
40%
5 - 95 procent
A TŁA
25%
5 - 95 procent
SEKWENSER
POCZĄTKOWE A
20 A
3 - 350 A
**Początkowy czas
0T
0,0 - 25,0 sekund
Czas POCZĄTKOWEGO NACHYLENIA
0T
0,0 - 50,0 sekund
Czas KOŃCOWEGO NACHYLENIA
0T
0,0 - 50,0 sekund
KOŃCOWE A
5A
3 - 350 A
**Końcowy czas
0T
0,0 - 25,0 sekund
REGULACJA
WSTĘPNY PRZEPŁYW
0,2 T
0,0 - 25,0 sekund
WYPŁYW RESZTKOWY
Auto
Auto 1 - 50 sekund
DIG
30%
0 - 100 procent
*Kształt przebiegu
Trapezowy
Ampery EN
150A
Trapezowy, Zaawansowany prostokątny,
Sinusoidalny, Trójkątny
Ampery EP
150A
3 - 350 A
ZRÓWNOWAŻENIE
75%
3 - 350 A
CZĘSTOTLIWOŚĆ
120 Hz
30 - 99 procent
EN/EP
Niezależne
(TYLKO DYNASTY)
KSZTAŁT PRZEBIEGU AC
20 - 400 Hz
Takie same/Niezależne
OM‐216869 Strona 45
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
Wartości fabryczne parametrów oraz zakres i rozdzielczość dla modeli 350 (ciąg dalszy)
*Parametry zajarzania TIG dla każdego programu (1‐9)
DC:
*Wolfram
.094
***Biegunowość (TYLKO DYNASTY)
EN
EP / EN
60 A
3 - 200 A
***Czas
1 ms
1 - 200 milisekund
***Czas nachylenia dla zajarzenia
40 ms
0 - 250 milisekund
***Wstępnie nastawione minimalne
natężenie prądu
5A
3 - 25 A
*Wolfram
.094
GEN, 0,020, 0,040, 0,062, 0,094, 0,125, 0,156, 0,187
***Biegunowość
EP
EP / EN
***Natężenie prądu
GEN, 0,020, 0,040, 0,062, 0,094, 0,125, 0,156, 0,187
AC: (TYLKO DYNASTY)
***Natężenie prądu
130 A
3 - 200 A
***Czas
20 ms
1 - 200 milisekund
***Czas nachylenia dla zajarzenia
20 ms
0 - 250 milisekund
***Wstępnie nastawione minimalne
natężenie prądu
5A
3 - 25 A
*Parametry zajarzania TIG dla automatyki zaawansowanej
DC:
**WYŁ.
WYŁ.
ON (wł.)
**Natężenie prądu
50 A
3 - 200 A
30 ms
10 - 200 milisekund
**Czas
AC: (TYLKO DYNASTY)
**WYŁ./ZAŁ.
WYŁ.
ON (wł.)
**Natężenie prądu
30 A
3 - 200 A
30 ms
10 - 200 milisekund
**Czas
* Parametr regulowany tylko za pomocą konfiguracji Zaawansowanych Funkcji (patrz czesc6).
** Parametr stosowany tylko z opcją automatyki.
*** Parametr regulowany tylko w ustawieniu GEN (patrz czesc 6‐2).
5‐15.
Wartości fabryczne parametrów oraz zakres i rozdzielczość dla modeli 700
Parametr
Wartość
domyślna
Zakres i rozdzielczość
PAMIĘĆ
1
1-9
(TYLKO DYNASTY) BIEGUNOWOŚĆ
AC
AC / DC
PROCES
TIG HF Impulse
TIG HF Impulse / TIG Lift / Stick
WYJŚCIE
RMT STD
RMT STD / RMT 2T / ON
**RMT 2T
2T
Można zmienić konfigurację RMT 2T dla: 2T / 3T / 4T /
Mini Logic / 4T Momentary / Spot (patrz Sekcja 6‐4)
A GŁÓWNE / SZCZYTOWE
(TYLKO DYNASTY)
AC TIG
500 A
5 - 700 A
(TYLKO DYNASTY)
AC STICK
110 A
5 - 700 A
DC TIG
500 A
5 - 700 A
DC STICK
110 A
5 - 700 A
*Punkt
Wył.
Wł./Wył.
Czas punktowy
0T
0,0 - 999 sekund
**Czas spawania
0T
0,0 - 999 sekund
IMPULSATOR
Wył.
ZAŁ./WYŁ.
PPS
100 Hz
DC: 0,1 - 5000 PPS
AC: 0,1 - 500 PPS
Czas SZCZYTOWY
40%
5 - 95 procent
A TŁA
25%
5 - 95 procent
OM‐216869 Strona 46
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
Wartości fabryczne parametrów oraz zakres i rozdzielczość dla modeli 700 (ciąg dalszy)
SEKWENSER
POCZĄTKOWE A
20 A
5 - 700 A
**Początkowy czas
0T
0,0 - 25,0 sekund
Czas POCZĄTKOWEGO NACHYLENIA
0T
0,0 - 50,0 sekund
Czas KOŃCOWEGO NACHYLENIA
0T
0,0 - 50,0 sekund
KOŃCOWE A
5A
5 - 700 A
**Końcowy czas
0T
0,0 - 25,0 sekund
REGULACJA
WSTĘPNY PRZEPŁYW
0,2 T
0,0 - 25,0 sekund
WYPŁYW RESZTKOWY
Auto
DIG
30%
Auto 1 - 50,0 sekund przy rozdzielczości
1-sekundowej
0 - 100 procent
(TYLKO DYNASTY) KSZTAŁT PRZEBIEGU AC
*Kształt przebiegu
Trapezowy
Ampery EN
500A
Trapezowy, Zaawansowany prostokątny,
Sinusoidalny, Trójkątny
Ampery EP
500A
5 - 700 A
ZRÓWNOWAŻENIE
75%
5 - 700 A
CZĘSTOTLIWOŚĆ
120 Hz
30 - 99 procent
*EN/EP
Niezależne
20 - 400 Hz
Takie same/Niezależne
*Parametry zajarzania TIG dla każdego programu (1‐9)
DC:
*Wolfram
.094
***Biegunowość (TYLKO DYNASTY)
EN
EP / EN
60 A
5 - 200 A
***Czas
1 ms
1 - 200 milisekund
**Czas nachylenia dla zajarzenia
40 ms
0 - 250 milisekund
5A
5 - 25 A
.094
GEN, 0,040, 0,062, 0,094, 0,125, 0,156, 0,187, 0,250
***Natężenie prądu
***Wstępnie nastawione minimalne
natężenie prądu
AC: (TYLKO DYNASTY)
*Wolfram
GEN, 0,040, 0,062, 0,094, 0,125, 0,156, 0,187, 0,250
EP
EP / EN
***Biegunowość
130 A
5 - 200 A
***Natężenie prądu
20 ms
1 - 200 milisekund
***Czas
20 ms
0 - 250 milisekund
***Czas nachylenia dla zajarzenia
5 ms
5 - 25 A
***Wstępnie nastawione minimalne
natężenie prądu
*Parametry zajarzania TIG dla automatyki zaawansowanej
DC:
**WYŁ.
WYŁ.
ON (wł.)
**Natężenie prądu
50 A
5 - 200 A
30 ms
10 - 200 milisekund
**Czas
AC: (TYLKO DYNASTY)
**WYŁ./ZAŁ.
WYŁ.
ON (wł.)
**Natężenie prądu
30 A
5 - 200 A
30 ms
10 - 200 milisekund
Czas
* Parametr regulowany tylko za pomocą konfiguracji Zaawansowanych Funkcji (patrz Sekcja6).
** Parametr stosowany tylko z opcją automatyki
*** Parametr regulowany tylko w ustawieniu GEN (patrz Sekcja 6‐2).
OM‐216869 Strona 47
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
5‐16.
Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych
1
2
3
4
Tabliczka przełącznikowa
procesu
Tabliczka przełącznikowa
wyjścia
Tabliczka przełącznikowa
gazu/opadania prądu (DIG)
Wyłącznik zasilania
Zresetowanie aktywnej pamięci,
biegunowości i procesu, aby
przywrócić oryginalne ustawienia
fabryczne, wymaga wyłączenia
funkcji blokady (patrz Sekcja 6‐10).
Włączyć zasilanie, a następnie
nacisnąć i przytrzymać tabliczki
przełącznikowe Procesu, Wyjścia
i Gazu/DIG, zanim nazwa maszyny
zniknie z mierników.
4
1
2
3
V
Tylny panel
5‐17.
Wyświetlanie oprogramowania i wersji
1
2
Wyłącznik zasilania
Tabliczka przełącznikowa
procesu
W celu uzyskania dostępu do
numerów oprogramowanie należy
włączyć zasilanie, a następnie
nacisnąć i przytrzymać tabliczkę
przełącznikową
Procesu,
aż
zniknie nazwa maszyny. Najpierw
przez dwie sekundy będzie
wyświetlany
komunikat
[SOFT][NUM], a potem przez pięć
sekund numer oprogramowania.
1
V
2
OM‐216869 Strona 48
Tylny panel
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
5‐18.
Wyświetlacz zegara/licznika
3/4
1234 Hour
1
f
1
2
i
V
Tylny panel
1
Sterowanie wyjściem i natężeniem
prądu
2 Wyłącznik zasilania
W celu wyświetlenia zegara/licznika łuku
należy włączyć wyłącznik zasilania,
nacisnąć
i
przytrzymać
tabliczki
przełącznikowe Sterowania natężeniem
prądu oraz Sterowania wyjściem, aż
nazwa maszyny zniknie z mierników.
3
Wyświetlacz zegara łuku
Czas łuku będzie wyświetlany przez
5 sekund jako [0‐9999][godz], a następnie
[0‐59][min].
4 Licznik łuku
Po 5 sekundach zostanie wyświetlony
licznik łuku i będzie wyświetlany przez
kolejne 5 sekund jako wartość od [0cy] do
[9999][99cy].
OM‐216869 Strona 49
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
CZESC 6 - ZAAWANSOWANE FUNKCJE
6‐1.
Dostęp do zaawansowanych funkcji
3
1
f
2
1
Tabliczka przełącznikowa natężenia
prądu
2
Gaz/Dig
3
Sterowanie koderem
W
celu
uzyskania
dostępu
do
zaawansowanych funkcji należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk przełącznika
natężenia prądu (A), a potem nacisnąć
przycisk przełącznika gazu/(DIG). Aby
przewijać zaawansowane funkcje, należy
nacisnąć i zwolnić przycisk przełącznika
Gazu /DIG. Użyć pokrętła sterowania
koderem do zmieniania parametrów dla
poszczególnych funkcji.
Zaawansowane funkcje:
 Programowalne parametry zajarzania
TIG (patrz czesc 6‐2 lub 6‐3) umożliwia ustawianie rozmiaru elektrody
wolframowej,
natezenia,
czasu,
biegunowości i wstępnie ustawionego
minimalnego natężenia prądu w celu
dostosowania zajarzania łuku do
różnych elektrod wolframowych.
 Funkcje zdalnego utrzymania wyjścia
i wyzwalania (patrz czesc 6‐4) -
OM‐216869 Strona 50
do rekonfigurowania RMT 2T Hold dla
3T, 4T Momentary lub Mini Logic.
 Wybór kształtu przebiegu AC tylko w
modelach Dynasty (patrz czesc 6‐5) umożliwia ustawienie trapezowego,
sinusoidalnego,
trójkątnego
lub
zaawansowanego kształtu przebiegu
AC dla poszczególnych lokalizacji
pamięci, jeżeli tego chcemy.
 Niezależny wybór amplitudy tylko w
modelach Dynasty (patrz czesc 6‐6) umożliwia ustawienie amplitudy kształtu
przebiegu AC jednakowej dla obu
połówek cyklu spawania, dodatniej i
ujemnej, lub dokonanie niezależnych
ustawień.
 Aktywowanie funkcji punktowej (patrz
czesc 6‐7) - umożliwia włączenie funkcji
punktowej, która będzie dostępna dla
wszystkich programów.
 Wybór OCV dla elektrody otulonej (patrz
Sekcja 6‐8) - umożliwia wybór niskiego
lub normalnego OCV (napięcie jałowe).
 Wybór kontroli przywarcia elektrody
(patrz Sekcja 6‐9) - Gdy włączona
jest kontrola przywarcia elektrody,
a
elektroda
(pręt)
spawalnicza
przywarła, wyjście zostaje wyłączone,
aby spróbować uratować pręt na
potrzeby powtórnego użycia.
 Funkcje blokady (patrz Sekcja 6‐10) umożliwia włączenie i wyłączenie funkcji
blokady oraz regulowanie poziomów
blokady.
 Wyświetlacze
mierników
(patrz
Sekcja 6‐11) - umożliwia ustawienie
mierników na wyświetlanie napięcia i
natężenia prądu dla spawania lub
pustych mierników podczas spawania
impulsowego. Umożliwia także wybór
wstępnie ustawionego natężenia prądu
dla wartości szczytowej lub średniego
natężenia prądu dla impulsu DC TIG.
 Kalibracja
miernika
DC
(patrz
Sekcja 6‐12) - umożliwia kalibrowanie
napięcia/natężenia prądu dla miernika
DC.
Aby wyjść z funkcji zaawansowanych,
należy nacisnąć i przytrzymać tabliczkę
przełącznikową natężenia prądu (A),
a
następnie
nacisnąć
tabliczkę
przełącznikową Gazu/DIG.
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
6‐2.
Programowalne parametry zajarzania TIG
. Każdy wybór pamięci i biegunowości ma swoje własne programowalne parametry.
A. Wybór elektrody wolframowej
3
Prąd (A)
Natężenie prądu
zajarzania
Wstępnie nastawione
minimalne natężenie
prądu
2
.094
TUNG
1
Czas zajarzania
1
Czas nachylenia
dla zajarzania
Tabliczka przełącznikowa natężenia
prądu
2
Sterowanie koderem
3
Amperomierz
Wstępnie
nastawione
zajarzania TIG
parametry
Użyć pokrętła sterowania doderem do
wybrania rozmiaru elektrody wolframowej
spośród następujących wartości: 0,020,
B.
0,040, 0,062 (1/16 cale), 0,094 (3/32 cala)
lub 0,125 (1/8 cala), 0,156 (5/32 cala),
0,187 (3/16 cala), [0,250 (1/4 cala) tylko
w Modelach 700] (wartość domyślna
to 0,094). Po wybraniu jednego z
wymienionych
rozmiarów
elektrody
wolframowej następujące parametry
zajarzania TIG zostaną nastawione
wstępnie:
natężenie
prądu,
czas
zajarzania, czas nachylenia dla zajarzania
oraz wstępnie nastawione minimalne
natężenie prądu. Istnieją osobne zestawy
parametrów dla prądu przemiennego
i stałego (wybór biegunowości - patrz
Sekcja C).
Jeżeli konieczne lub pożądane jest ręczne
ustawienie parametrów zajarzania TIG,
należy obrócić koder, aż na amperomierzu
wyświetlony zostanie komunikat GEN, a
dioda tabliczki przełącznikowej natężenia
prądu (A) zaświeci się (patrz Sekcja B).
Wybór GEN
2
Związki pomiędzy domyślnymi parametrami zajarzania TIG AC dla GEN
Prąd (A)
zajarzania
120 A
Natężenie prądu
TUNG
GEN
1
3
Wstępnie nastawione minimalne natężenie prądu 5 A
20 ms
Czas
zajarzania
Zaleznosci pomiędzy domyślnymi parametrami zajarzania TIG DC dla GEN
Prąd (A)
Natężenie prądu
60 A
zajarzania
10 ms
Czas nachylenia
dla zajarzania
Wstępnie nastawione minimalne
natężenie prądu 5 A
1 ms
Czas
zajarzania
40 ms
Czas nachylenia
dla zajarzania
1
2
3
Sterowanie koderem
Amperomierz
Tabliczka przełącznikowa natężenia
prądu
W przypadku wybrania i wyświetlenia[GEn]
na amperomierzu parametry zajarzania TIG
dla elektrody wolframowej 0,094 mają
wartości domyślne, a dla biegunowości AC
są to: biegunowość zajarzania = EP,
natężenie prądu zajarzania = 120 A, czas
zajarzania = 20 ms, czas nachylenia dla
zajarzania = 10 ms, wstępnie nastawione
minimalne ampery = 5 A. Dla biegunowości
DC są to: biegunowość zajarzania = EN,
natężenie prądu zajarzania = 60 A, czas
zajarzania = 1 ms, czas nachylenia dla
zajarzania = 40 ms, wstępnie nastawione
minimalne ampery = 5 A. Te parametry
można zmieniać ręcznie, naciskając
tabliczkę przełącznikową natężenia prądu,
aby przechodzić przez poszczególne
regulowane parametry. Aby zmienić
parametry, patrz Sekcje C, D, E, F i G.
OM‐216869 Strona 51
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
C.
Zmiana programowalnej biegunowości dla zajarzania TIG (tylko modele Dynasty)
3
2
POL
En
1
Prąd (A)
Biegunowość
zajarzania
1
Tabliczka przełącznikowa natężenia
prądu
W celu wyregulowania biegunowości
zajarzania TIG należy postępować
w następujący sposób:
2
Sterowanie koderem
3
Amperomierz
Naciskać przycisk przełącznika natężenia
prądu, aż na wyswietlaczu zostanie
wyświetlona
aktualna
biegunowość
D.
zajarzania, (SEL] [E-] lub [SEL] [EP]
i będzie można ją wyregulować (patrz
czesc
5‐14),
obracając
pokrętło
sterowania koderem.
Aby zmienić natężenie prądu zajarzania,
należy przejść do czesci D.
Zmiana programowalnego natężenia prądu zajarzania TIG
3
2
STRT
20A
1
Prąd (A)
Natężenie prądu
zajarzania
1
Tabliczka przełącznikowa natężenia
prądu
2
Sterowanie koderem
3
Amperomierz
OM‐216869 Strona 52
W celu wyregulowania natężenia prądu
zajarzania TIG należy postępować
w następujący sposób:
Naciskać przycisk przełącznika natężenia
prądu, aż na amperomierzu zostanie
wyświetlone aktualne natężenie prądu
zajarzania i będzie można je wyregulować
(patrz czesc 5‐14), obracając pokrętło
sterowania koderem.
Aby zmienić czas zajarzania, należy
przejść do Sekcji E.
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
E. Zmiana programowalnego czasu zajarzania
3
Prąd (A)
TIME
2
10m
1
Czas zajarzania
1
Tabliczka przełącznikowa natężenia
prądu
2
Sterowanie koderem
3
Amperomierz
F.
W celu wyregulowania programowalnego
czasu zajarzania należy powstępować
w następujący sposób:
Naciskać przycisk przełącznika natężenia
prądu, aż na amperomierzu zostanie
wyświetlony w milisekundach aktualny
czas zajarzania i będzie można go
wyregulować,
obracając
pokrętło
sterowania koderem (patrz czesc 5‐14).
Aby zmienić czas nachylenia dla
zajarzania, należy przejść do czesci F.
Zmiana czasu nachylenia dla zajarzania
3
Prąd (A)
2
SSLP 20m
1
Czas nachylenia dla zajarzania
1
Tabliczka przełącznikowa natężenia
prądu
W celu wyregulowania czasu nachylenia
dla zajarzania należy postępować
w następujący sposób:
nachylenia dla zajarzania i będzie można
go wyregulować (patrz czesc 5‐14),
obracając pokrętło sterowania koderem.
2
Sterowanie koderem
3
Amperomierz
Naciskać przycisk przełącznika natężenia
prądu, aż na amperomierzu zostanie
wyświetlony w milisekundach czas
Aby zmienić wstępnie nastawione
minimalne natężenie prądu, należy przejść
do Sekcji G.
G.
Zmiana wstępnie nastawionego minimalnego natężenia prądu
3
2
Prąd (A)
PMIN
5A
1
Wstępnie nastawione minimalne natężenie prądu
1
2
3
Tabliczka przełącznikowa natężenia
prądu
Sterowanie koderem
Amperomierz
W
celu
wyregulowania
Wstępnie
nastawionego minimalnego natężenia
prądu należy postępować w następujący
sposób:
Naciskać przycisk przełącznika natężenia
prądu, aż na amperomierzu zostanie
wyświetlony
Wstępnie
nastawione
minimalne natężenie prądu i będzie można
je wyregulować (patrz czesc 5‐14),
obracając pokrętło sterowania koderem.
Wstępnie nastawiony minimalne natężenie
prądu można nastawiać niezależnie dla
prądu przemiennego i dla prądu stałego.
. Jakiekolwiek
natężenie
prądu
zostanie wybrane jako wstępnie
nastawione minimalne natężenie
prądu, to będzie minimalne natężenie
prądu, jaki maszyna będzie podawała
albo jako prąd przemienny albo jako
prąd stały.
OM‐216869 Strona 53
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
6‐3.
A.
Programowalne parametry zajarzania TIG dla modeli z funkcjami automatyki
zaawansowanej
WYŁ./ZAŁ. (Natężenie prądu zajarzania i czas zajarzania) dla modeli z funkcjami automatyki
zaawansowanej
3
Prąd (A)
2
Natężenie prądu
zajarzania
STAT OFF
1
Czas
zajarzania
Gdy wybrano pin 25 w 28-pinowym
gnieździe podłączania automatyki (patrz
Sekcja 4‐5), można włączyć natężenie
prądu zajarzania i czas zajarzania
w automatyce zaawansowanej TIG.
Domyślne ustawienie to wyłączenie (Off).
Użyć sterowania koderem, aby wybrać
włączenie (On). Po wybraniu włączenia
zaświeci
się
dioda
tabliczki
przełącznikowej natężenia prądu.
Modele Dynasty mają osoby zestaw
parametrów dla prądu przemiennego
i prądu stałego.
Parametry AC i DC są wybierane zdalnie
za pośrednictwem pinu 28 w 28-pinowym
gnieździe automatyki, gdzie EP (elektroda
naładowana dodatnio) = AC i EN (elektroda
naładowana ujemnie) = DC
1 Tabliczka przełącznikowa natężenia
prądu
2 Sterowanie koderem
3 Amperomierz
Wstępnie
nastawione
parametry
zajarzania
TIG
w
automatyce
zaawansowanej
Wstepne ustawione wartości natężenia
prądu zajarzania i czasu zajarzania TIG w
automatyce
zaawansowanej
są
następujące: natężenie prądu zajarzania
AC = 50 A, czas zajarzania AC = 30 ms.
natężenie prądu zajarzania DC = 30A
i czas zajarzania DC = 30 ms.
Jeżeli konieczna lub pożądana jest zmiana
wartości natężenia prądu zajarzania
i czasu zajarzania TIG w automatyce
zaawansowanej, należy nacisnąć przycisk
przełącznika natężenia prądu, aby przejść
przez
poszczególne
regulowane
parametry (patrz czesc B i C).
B. Zmiana programowalnego natężenia prądu zajarzania TIG dla modeli z funkcjami
automatyki zaawansowanej
3
Prąd (A)
Natężenie
prądu
zajarzania
2
STRT
20A
1
1
Tabliczka przełącznikowa natężenia
prądu
W celu wyregulowania natężenia prądu
zajarzania TIG należy postępować
w następujący sposób:
2
Sterowanie koderem
3
Amperomierz
Naciskać przycisk przełącznika natężenia
prądu, aż zostanie wyświetlone aktualne
natężenie prądu zajarzania. Aktualne
OM‐216869 Strona 54
natężenie prądu zajarzania zostaje
wyświetlone na amperomierzu i można je
wyregulować
(patrz
czesc
5‐14),
obracając pokrętło sterowania koderem.
Aby zmienić czas zajarzania, należy
przejść do Sekcji C.
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
C. Zmiana programowalnego czasu zajarzania dla modeli z funkcjami automatyki zaawansowanej
3
Prąd (A)
TIME
2
10m
1
Czas
zajarzania
1
Tabliczka przełącznikowa natężenia
prądu
2
Sterowanie koderem
3
Amperomierz
6‐4.
W celu wyregulowania programowalnego
czasu zajarzania należy powstępować
w następujący sposób:
czas zajarzania. Aktualny czas zajarzania
zostaje wyświetlony w milisekundach na
amperomierzu i można go wyregulować,
obracając pokrętło sterowania koderem
(patrz czesc 5‐14).
Naciskać przycisk przełącznika natężenia
prądu, aż zostanie wyświetlony aktualny
Sterowanie wyjściem i funkcje wlacznika
A. Obsługa zdalnego (standardowego) wlacznika uchwytu
Prąd (A)
Natezenie zasadnicze
Początkowe
nachylenie
Końcowe nachylenie
Natezenie
początkowe
Końcowe ampery
Wypływ resztkowy
Wstępny
przepływ
P/H
P/H = Nacisnąć wlacznik i przytrzymać
R = Zwolnić wlacznik
R
Wyłącznik utrzymujący swoją
pozycję po przełączeniu
R
Nożne lub reczne urządzenie
do zdalnego sterowania
. Gdy nożne lub reczne urządzenie zdalnego sterowania prądem jest podłączone do spawalniczego źródła zasilania, to zdalne
urządzenie umożliwia sterowanie natezeniem początkowym, początkowym nachyleniem, końcowym nachyleniem i natezeniem
końcowym.
B. Obsługa zdalnego wylacznika 2T uchwytu
Prąd (A)
Natezenie zasadnicze
Początkowe
nachylenie
Końcowe nachylenie
Natezenie
początkowe
Końcowe ampery
Wstępny
przepływ
Wypływ resztkowy
P/R
P/R = Nacisnąć spust i zwolnić.
P/R
. Przytrzymanie wylacznika uchwytu dłużej niż przez 3 sekundy powoduje powrót do trybu pracy
RMT STD (zdalny standardowy).
OM‐216869 Strona 55
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
C.
Specyficzna metoda spustu 3T
1
Prąd (A)
3T
RMT
Obsługa zdalnego wylacznika
2
= 3T
*
*
*
A
*
*
B
Wstępny
przepływ
*
*
Natezenie początkowe /
nachylenie początkowe
C
D
Natezenie
zasadnicze
Końcowe nachylenie/
Końcowe ampery
E
Wypływ
resztkowy
* Łuk można wygasić w dowolnym momencie naciskając i zwalniając oba wyłączniki początkowy i końcowy lub podnosząc
palnik i przerywając łuk.
1 3T (specyficzna obsługa spustu)
Konieczna jest
zmiana
konfiguracji
Sekwensera dla 3T.
3T wymaga
specyficznego
rodzaju
urządzenia zdalnego sterowania z dwoma
niezależnymi wyłącznikami chwilowymi.
Jeden będzie oznaczony jako wyłącznik
początkowy i musi on zostać podłączony
pomiędzy piny A i B gniazda zdalnego 14.
Drugi będzie oznaczony jako wyłącznik
końcowy i musi on zostać podłączony
pomiędzy pinami D i E gniazda zdalnego14.
2 Sterowanie koderem
Aby wybrać 3T, należy obrócić pokrętłem
sterowania koderem.
Definicje:
Szybkość nachylenia początkowego to
szybkość
zmiany
natężenia
prądu
wyznaczana przez początkowe natężenie
prądu, czas początkowego nachylenia i
główne natężenie prądu.
Szybkość nachylenia końcowego to
szybkość
zmiany
natężenia
prądu
wyznaczana przez główne natężenie prądu,
czas końcowego nachylenia i końcowe
natężenie prądu.
Obsługa:
A. Nacisnąć i zwolnić wyłącznik początkowy
w przeciągu 3/4 sekundy, aby rozpocząć
przepływ gazu osłonowego. Aby
zatrzymać
sekwencję
wstępnego
przepływu zanim upłynie czas wstępnego
przepływu (25 sekund), należy nacisnąć i
zwolnić wyłącznik końcowy. Zegar
wstępnego
przepływu
zostanie
wyzerowany i będzie można ponownie
rozpocząć sekwencję spawania.
C. Gdy osiągnięty zostaje główny poziom
natężenia prądu, można zwolnić
wyłącznik początkowy.
D. Nacisnąć i przytrzymać wyłącznik
końcowy, aby zmniejszyć natężenie
prądu
z
szybkością
końcowego
nachylenia (zwolnić wyłącznik, aby
spawać na żądanym poziomie natężenia
prądu).
E. Gdy osiągnięte zostało końcowe
natężenie prądu, następuje wygaszenie
łuku, a gaz osłony wypływa przez czas
ustawiony na sterowaniu wypływem
resztkowym.
. Jeżeli przed upływem czasu wstępnego
przepływu wyłącznik początkowy nie
zostanie zamknięty ponownie, wówczas
zatrzymuje się przepływ gazu, zeruje się
zegar i konieczne jest naciśnięcie i
zwolnienie wyłącznika końcowego,
aby ponownie rozpocząć sekwencję
spawania.
Zastosowanie:
Dzięki zastosowaniu dwóch zdalnych
wyłączników zamiast potencjometrów 3T
daje
operatorowi
możliwość
nieograniczonego
zwiększania,
zmniejszania
lub
przerywania
i
utrzymywania natężenia prądu w zakresie
wyznaczonym przez początkowe, główne i
końcowe natężenie prądu.
B. Nacisnąć wyłącznik początkowy, aby
zajarzyć
łuk
przy
początkowych
amperach. Przytrzymanie wyłącznika
spowoduje zmianę natężenia prądu z
szybkością początkowego nachylenia
(zwolnić wyłącznik w celu spawania na
żądanym poziomie natężenia prądu).
D. Specyficzna metoda wylacznika 4T
1
RMT
4T
2
1
2
Aby wybrać 4T, należy obrócić pokrętłem
sterowania koderem.
= 4T
Obsługa wylacznika uchwytu wygląda tak, jak
pokazano.
Prąd (A)
4T umożliwia operatorowi przełączanie
pomiędzy prądem spawania a prądem
końcowym.
Obsługa wylacznika uchwytu
Natezenie zasadnicze
Początkowe
nachylenie
Natezenie
Wstępny początkowe
przepływ
4T (specyficzna obsługa spustu)
Sterowanie koderem
. Gdy zdalny wyłącznik jest podłączony do
Końcowe
nachylenie
Końcowe ampery
Wypływ
resztkowy
spawalniczego źródła spawania, należy
użyć zdalnego wyłącznika do sterowania
cyklem spawania. Natężeniem prądu
steruje spawalnicze źródło zasilania.
Zastosowanie:
Używać metody wylacznika 4T, gdy pożądane
są funkcje zdalnego sterowania prądem, lecz
dostępne jest tylko dwustawne urządzenie do
P/H
R
P/R
P/H
R
P/R
zdalnego sterowania.
P/H = Nacisnąć i przytrzymać spust; R = Zwolnić spust; P/R = Nacisnąć spust i zwolnić w czasie krótszym niż 3/4 sekundy
OM‐216869 Strona 56
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
E. Obsługa Mini Logic
1
RMT
2
1
2
Wyświetlacz miernika Mini Logic
Sterowanie koderem
Aby wybrać Mini Logic, należy obrócić pokrętło sterowania koderem.
4TL
Obsługa wylacznika uchwytu wygląda tak, jak pokazano.
=
Mini Logic
Mini logic umożliwia operatorowi przełączanie pomiędzy początkowym
nachyleniem lub głównymi amperami a początkowymi amperami.
Końcowe natężenie prądu nie jest dostępne. Końcowe nachylenie
będzie zawsze opadało do minimalnego natężenia prądu i kończyło
cykl.
. Gdy zdalny wyłącznik jest podłączony do spawalniczego źródła
spawania, należy użyć zdalnego wyłącznika do sterowania cyklem
spawania. Natężeniem prądu steruje spawalnicze źródło zasilania.
Zastosowanie: Ta zdolność zmieniania poziomów prądu albo bez
początkowego nachylenia albo bez końcowego daje operatorowi
możliwość regulowania metalu dodatkowego bez przerywania łuku.
Obsługa wylacznika uchwytu
Natezenie zasadnicze
Początkowe
nachylenie
Końcowe nachylenie
*
Natezenie początkowe
P/H
*
*
Wstępny przepływ
*
Wypływ resztkowy
P/R
P/R
P/H
R
P/R P/R P/R
P/H = Nacisnąć i przytrzymać spust; R = Zwolnić spust; P/R = Nacisnąć spust i zwolnić w czasie krótszym niż 3/4 sekundy
* = Łuk można wygasić z szybkością końcowego nachylenia w dowolnym momencie naciskając i przytrzymując spust
F. Obsługa 4T Momentary
1
4TE
RMT
1
2
2
Wyświetlacz miernika 4T Momentary
Sterowanie koderem
Aby wybrać 4T Momentary, należy obrócić pokrętło sterowania
koderem.
Obsługa spustu uchwytu 4T Momentary wygląda tak, jakpokazano.
= 4T Momentary
. Gdy zdalny wyłącznik jest podłączony do spawalniczego źródła
Główne
spawania, należy użyć zdalnego wyłącznika do sterowania
cyklem spawania. Natężeniem prądu steruje spawalnicze źródło
zasilania.
Zastosowanie:
Używać metody spustu 4T Momentary, gdy pożądane są funkcje
zdalnego sterowania prądem, lecz dostępne jest tylko dwustawne
urządzenie do zdalnego sterowania.
Prąd (A)
Natezenie zasadnicze
Początkowe
nachylenie
Końcowe nachylenie
Natezenie
początkowe
Końcowe ampery
*
Wypływ resztkowy
Wstępny przepływ
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R = Nacisnąć i zwolnić spust; * = Naciśnięcie i zwalnianie w trakcie końcowego nachylenia spowoduje przerwanie łuku i przejście
do wypływu resztkowego
. Jeżeli przy pierwszym naciśnięciu i zwolnieniu spustu palnika przytrzymamy spust dłużej niż przez 3 sekundy, cykl spustu zostanie
zakończony.
OM‐216869 Strona 57
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
G. Specyficzna metoda wyzwalania, Zmodyfikowana 4T
1
2
RMT 4Tm
1
= Zmodyfikowana 4T
2
Zmodyfikowana 4T (specyficzna
operacja wyzwalania)
Sterowanie enkoderem
Aby wybrać opcję Zmodyfikowana 4T, należy
włączyć sterowanie enkoderem.
Natężenie (A)
Operacja wyzwalania palnika wygląda zgodnie
z ilustracją.
Operacja wyzwalania palnika
. Po podłączeniu przełącznika zdalnego do
Natężenie główne
Stok
początkowy
zasilacza
spawania
należy
użyć
przełącznika zdalnego do sterowania
cyklem spawania.
Stok końcowy
Natężenie początkowe
Przepływ wstępny
Natężenie końcowe
Przepływ końcowy
N/P
N/P
Z
N/P = nacisnąć i przytrzymać wyzwalacz; Z = zwolnić wyzwalacz
Z
Zastosowanie:
Metody wyzwalania Zmodyfikowana 4T należy
użyć, jeśli potrzebne są funkcje zdalnego
sterowania natężeniem, ale dostępne jest
jedynie
zdalne
sterowanie
włączaniem/wyłączaniem.
H. Obsługa włączonego spustu
Napięcie (V)
ON (wł.)
2 sek.
Prąd (A)
Stick
Dotknąć elektrodą otuloną
Prąd
(A)
Początkowe
natężenie
prądu
Podnieść elektrodę
otuloną
Lift
Główne natężenie prądu
Początkowe nachylenie
*Końcowe nachylenie
Prąd dotknięcia
*Końcowe natężenie
prądu
Dotknąć elektrodą
wolframową
OM‐216869 Strona 58
Lekko unieść elektrodę
wolframową
Unieść elektrodę wolframową
*Staje się aktywne przy
załączonym Czasie punktowym.
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
6‐5.
Wybór kształtu przebiegu AC (tylko modele Dynasty)
1
1
AC
Soft
2
= Przebieg trapezowy
= Przebieg zaawansowany prostokątny
= Przebieg sinusoidalny
1
Tabliczka przełącznikowa Pamięci
. Podczas
normalnej pracy, gdy
wybrane jest natężenie prądu EN lub
EP, na lewym ekranie parametrów
wyświetlony będzie aktywny kształt
przebiegu [ADVS],, [Soft], [Sine] lub
[TRI] oraz niezależny wybór amplitudy
(patrz Sekcja 6‐6) dla przypomnienia.
Każda lokalizacja pamięci może wybrać
dowolny spośród czterech przebiegów.
2
Koder
Użyć Kodera, w dowolnej spośród
dziewięciu lokalizacji pamięci, aby wybrać
przebieg zaawansowany prostokątny
[ADVS], trapezowy [SOFT] (domyślny),
sinusoidalny [Sine] lub trójkątny [TRI].
6‐6.
= Przebieg trójkątny
Zastosowanie:
Używać
przebiegu
zaawansowanego prostokątnego, gdy
potrzebny jest bardziej skupiony łuk dla
umożliwienia
lepszego
sterowania
Niezależny wybór amplitudy
1
2
2
ENEP
6‐7.
kierunkowego.
Używać
przebiegu
trapezowego, gdy pożądany jest bardziej
miękki łuk z bardziej płynnym jeziorkiem.
Używać przebiegu sinusoidalnego w celu
symulowania konwencjonalnego źródła
zasilania. Używać przebiegu trójkątnego
wtedy, gdy potrzebne są efekty działania
szczytowego natężenia
prądu
ze
zredukowaną
całkowitą
ilością
wprowadzanego ciepła, aby przyczynić się
do ograniczania zniekształceń na cienkich
materiałach.
Same
1
Sterowanie koderem
Wybór parametrów amperomierza
Aby przełączać pomiędzy takim samym [Same]
a niezależnym [INDP] nastawieniem amplitudy,
należy obracać pokrętło sterowania koderem.
Zastosowanie: Używać takiego samego nastawienia,
jeżeli chcemy mieć to samo natężenie prądu
nastawione dla obu połówek cyklu - z elektrodą
naładowaną ujemnie (EN) i z elektrodą naładowaną
dodatnio (EP). Używać nastawienia niezależnego,
jeżeli chcemy nastawić inne natężenie prądu dla
każdej połowy cyklu spawania, aby mieć większą
kontrolę nad czynnością czyszczenia i większą
żywotność elektrody wolframowej (patrz Sekcja
5‐12).
Aktywowanie funkcji punktowej
1
2
3
2
Spot
Off
1
3
Koder
Wybór parametrów amperomierza
Tabliczka przełącznikowa natężenia prądu
Obracać pokrętło sterowania koderem, aby włączać
i wyłączać funkcję punktową. Po włączeniu jej należy
wyjść z konfiguracji i dwa razy nacisnąć tabliczkę
przełącznikową natężenia prądu i obrócić pokrętło
sterowania koderem, aby ustawić czas punktowy.
Domyślna wartość czasu punktowego wynosi zero
dla każdego programu. Aktywowanie funkcji
punktowej działa tylko w trybach RMT STD i RMT2T
Hold. Gdy podłączone jest nożne urządzenie
sterujące, natężeniem prądu steruje się na poziomie
maszyny, a nie urządzenia do zdalnego sterowania.
Zastosowanie: Stosuje się do szczepiania i do
łączenia cienkich blach.
OM‐216869 Strona 59
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
6‐8. Wybór napięcia jałowego (OCV) dla elektrody otulonej
2
1
OCV LOW
1
2
Sterowanie koderem
metrach.
Wyświetlacz metrów
Po wybraniu niskiego OCV dla elektrody
otulonej napięcie jałowe mieści się w
przedziale od 9 do 14 V. Gdy wybrane jest
normalne OCV dla elektrody otulonej,
napięcie jałowe wynosi około 72 V.
Obracać Koder, aby przełączać pomiędzy
niskim a normalnym napięciem jałowym.
Aktywny wybór jest wyświetlany w
Zastosowanie:Dla większości zastosowań
z elektrodą otuloną należy używać niskiego
napięcia jałowego. Stosować normalne
napięcie jałowe dla elektrod otulonych,
które sie trudno zajarza lub jeżeli jest to
wymagane dla konkretnego zastosowania.
6‐9. Wybór kontroli przywarcia elektrody
1
2
STUC
1
2
Zastosowanie:
Dla
większości
zastosowań z elektrodą otuloną należy
mieć wyłączoną kontrolę przywarcia
elektrody. Gdy włączona jest kontrola
przywarcia elektrody, a elektroda (pręt)
spawalnicza przywarła, wyjście zostaje
wyłączone, aby spróbować uratować pręt
na potrzeby powtórnego użycia. Dzięki
temu operator zyskuje czas na oderwanie
pręta lub odłączenie uchwytu pręta od
pręta bez pojawienia się łuku. Należy
Sterowanie koderem
Wyświetlacz wyboru parametrów
natezenia
Obracać koderem, aby przełączać na
wyświetlaczu pomiędzy włączeniem [ON]
a wyłączeniem [OFF] kontroli przywarcia
elektrody.
Gdy włączona jest kontrola przywarcia
elektrody, a elektroda (pręt) spawalnicza
przywarła, wyjście zostaje wyłączone.
6‐10.
ON
włączyć kontrolę przywarcia elektrody,
gdy ta funkcja jest pożądana.
.W
niektórych
zastosowaniach
konieczne może być wyłączenie
kontroli przywarcia elektrody. Na
przykład: duże elektrody otulone
pracujące przy wysokich natężeniach
prądu
wymagałyby
wyłączenia
kontroli przywarcia elektrody.
Funkcje blokady
A. Dostęp do funkcji blokady
Przełączanie
1
2
Lock
OFF
Wybrać poziom blokady 1, 2, 3 lub 4
Przełączanie
Code
W czesci 5‐1 znajdują się objaśnienia elementów sterowania,
o którym mowa w całej czesci 6‐10.
Są cztery (1-4) różne poziomy blokady. Każdy kolejny poziom daje
operatorowi większą elastyczność.
. Przed aktywowaniem poziomów blokady należy się upewnić,
OFF
Wybrać numer kodu od 1 do 999
numer w przedziale od [1]do [999]. WAŻNE: należy zapamiętać ten
numer kodu, ponieważ będzie potrzebny do wyłączenia funkcji
blokady.
Przełączać przełącznik natężenia prądu (A), aż zostanie
wyświetlona blokada. Teraz można wybrać poziom blokady.
że ustalono wszystkie procedury i parametry. Regulacja
parametrów w czasie, gdy poziomy blokady są aktywne, jest
ograniczona.
Dostępne są cztery poziomy blokady. Obracać pokrętło sterowania
koderem, aby wybrać poziom blokady (opisy poziomów - patrz
czesc 6‐10B).
W celu włączenia funkcji blokady należy postępować w następujący
sposób:
Po wprowadzeniu żądanych trzech cyfr i wybraniu poziomu blokady
należy wyjść z trybu funkcji zaawansowanych (patrz czesc 6‐1).
1
2
W celu wyłączenia funkcji
w następujący sposób:
Sterowanie koderem
Przycisk przełącznika natężenia prądu (A)
Naciskać przycisk przełącznika natężenia prądu (A),
aby przełączać pomiędzy blokada i kodem. Przełączać przełącznik,
aż zostanie wyświetlony kod.
Obracać pokrętło sterowania koderem, aby wybrać numer kodu
blokady. Na wyswietlaczu pojawi się numer kodu. Wybraćdowolny
OM‐216869 Strona 60
blokady
należy
postępować
Użyć pokrętła sterowania koderem, aby wprowadzić ten sam numer
kodu, którego użyto do włączenia funkcji blokady.
Nacisnąć przycisk przełącznika natężenia prądu (A). Na
wyświetlaczu miernika natężenia prądu (po prawej) nastąpi zmiana
na [OFF]. Funkcja blokady jest teraz wyłączona.
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
B. Poziomy blokady
Poziomy 1, 2 i 3
L3
Użyć pokrętła sterowania koderem,
aby wyregulować natężenie prądu
o 10% od wstępnie nastawionej
wartości.
L2
Wskazuje, które funkcje są dostępne
dla danego poziomu blokady.
L2
L2
L1
L3
Poziom 4
A
B
K
J
I
H
C L N
D M
G
E F
. Przed
aktywowaniem poziomów
blokady należy się upewnić, że
ustalono wszystkie procedury i
parametry. Regulacja parametrów w
czasie, gdy poziomy blokady są
aktywne, jest ograniczona.
Poziom 1
. Zdalne sterowanie natężeniem prądu
nie jest dostępne na poziomie 1.
Wybór wyjścia TIG
Jeżeli w momencie aktywowania poziomu
blokady 1 aktywny był albo proces TIG HF
Impulse albo TIG Lift Arc(patrz Sekcja 5‐6),
operator może wybrać albo RMT STD
(Zdalny standardowy) lub RMT 2T HOLD
(Zdalne trzymanie 2T) (patrz Sekcja 5‐8).
Funkcja włączenia jest również dostępna,
jeżeli aktywny był proces TIG Lift Arc.
Wybór funkcji dla elektrody otulonej (Stick)
Jeżeli proces Stick był aktywny, gdy
aktywowano poziom blokady 1, operator
może wybrać RMT STD lub On
(włączenie).
Gdy zmiana lub wybór parametru są
ograniczone przez poziom blokady 1, dla
przypomnienia wyświetlany jest komunikat
[LOCK][LEV1].
Poziom 2
. Zdalne sterowanie natężeniem prądu
nie jest dostępne na poziomie 2.
Obejmuje wszystkie funkcje poziomu 1 plus
Wybór Pamięci, Biegunowości i Procesu
(patrz Sekcje 5‐5 i 5‐6).
Gdy zmiana lub wybór parametru są
ograniczone przez poziom blokady2,
dla przypomnienia wyświetlany jest
komunikat [LOCK][LEV2].
Poziom 3
. Zdalne sterowanie natężeniem prądu
nie jest dostępne na poziomie 3.
Obejmuje wszystkie funkcje poziomów 1 i 2
oraz następujące:
Regulacja wstępnie ustawionego pradu
spawania TIG lub Stick o +10%
Wybrać żądany proces, TIG lub Stick,
i użyć pokrętła sterowania koderem,
aby wyregulować natężenie prądu o  10%
od wstępnie nastawionej wartości
natężenia prądu, aż do wartości
granicznych maszyny. Jeżeli operator
spróbuje przekroczyć granicę 10%, na
wyswietlaczu natężenia prądu (prawym)
zostanie wyświetlony dla przypomnienia
komunikat [LOCK][LEV3].
Sterowanie zał./wył. pulsera
Daje operatorowi możliwość włączania/
wyłączania sterowania pulsera.
Gdy zmiana lub wybór parametru są
ograniczone przez poziom blokady 3, dla
przypomnienia wyświetlany jest komunikat
[LOCK][LEV3].
Poziom 4
Obejmuje wszystkie funkcje poziomów 1,
2 i 3 oraz następujące:
Zdalne sterowanie natężeniem prądu
Umożliwia
operatorowi
używanie
urządzenia do zdalnego sterowania
natężeniem prądu, jeżeli jest to pożądane.
Zdalne sterowanie działa w zakresie od
minimalnej do maksymalnej wstępnie
nastawionej wartości natężenia prądu.
Urządzenie do zdalnego sterowania należy
podłączyć zgodnie z Sekcją 4‐4.
Gdy zmiana lub wybór parametru są
ograniczone przez poziom blokady 4, dla
przypomnienia wyświetlany jest komunikat
[LOCK][LEV4].
OM‐216869 Strona 61
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
6‐11. Opcje wyświetlacza spawania impulsowego
2
METR
1
Sterowanie koderem
2
Wyświetlacz wyboru parametrów
natezenia
Obracać koderem, aby przełączać
pomiędzy opcjami wyświetlacza spawania
impulsowego [V/A], [OFF] i [AVG].
[V/A]
Wstępnie nastawione natężenie prądu
pokazuje szczytowe natężenie prądu dla
impulsatora TG zarówno AC jak i DC.
Podczas spawania impulsowego przy
jednym impulsie na sekundę i więcej w TIG
DC, mierniki wyświetlają średnie napięcie
i natężenie prądu. Podczas spawania
1
V/A
impulsowego w TIG AC wyświetlacz
miernika może nie być stabilny i służy
jedynie jako odniesienie.
[OFF]
Wstępnie nastawione natężenie prądu
wyświetla szczytowe natężenie prądu dla
impulsatora TIG zarówno AC jak i DC. Na
miernikach wyświetla się komunikat
[PULS] [WELD] podczas spawania
impulsowego. Dezaktywowana
jest
funkcja wstrzymania miernika (Meter
Hold). W trybie spawania nieimpulsowego
funkcje wyświetlacza napięcia spawania i
natężenia prądu oraz wstrzymania
miernika nie są realizowane.
[AVG]
Wstępnie nastawione natężenie prądu
pokazuje średnie natężenie prądu dla
impulsatora TG DC i szczytowe natężenie
prądu dla impulsatora TIG AC. Podczas
spawania impulsowego przy jednym
impulsie na sekundę i więcej w TIG DC,
mierniki wyświetlają średnie napięcie
i natężenie prądu. Podczas spawania
impulsowego w TIG AC wyświetlacz
miernika może nie być stabilny i służy
jedynie jako odniesienie.
6‐12. Kalibracja miernika DC
2
MCAL
OA
MCAL
OV
1
Sterowanie koderem
2
Wyświetlacz wyboru parametrów
natezenia
Kalibracja natężenia prądu:
Zakres kalibracji natężenia prądu to 10 A.
W celu skalibrowania miernika natężenia
prądu w maszynie do miernika natężenia
prądu obciążnicy należy dodać lub odjąć
różnicę między natężeniem prądu na mierniku
w maszynie i na mierniku na obciążnicy.
Na przykład:
OM‐216869 Strona 62
Miernik
maszyny
Miernik
obciążnicy
4
Ustawić
ampery
MCAL
100 A
105 A
+5 A
100 A
95 A
-5 A
3 Tabliczka przełącznikowa natężenia
prądu
4 Wyświetlacz wyboru parametrów
napięcia
Kalibracja napięcia:
Zakres kalibracji napięcia wynosi 9,9 V.
W celu skalibrowania napięcia należy
nacisnąć tabliczkę przełącznikową natężenia
prądu i zostanie wyświetlony komunikat
[MCAL] [OV].
1
3
Aby skalibrować miernika napięcia w
maszynie do miernika napięcia w obciążnicy,
należy dodać lub odjąć różnicę między
napięciem na mierniku napięcia w maszynie
i na mierniku napięcia w obciążnicy.
Na przykład:
Miernik
Miernik
Ustawić
maszyny
obciążnicy
wolty
MCAL
10,0 V
10,5 V
+0,5 V
10,0 V
9,5 V
-0,5 V
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
CZESC 7 - KONSERWACJA ORAZ WYKRYWANIE I
USUWANIE USTEREK
7‐1. Konserwacja rutynowa
!
Przed konserwacją odłączyć zasilanie.
A. Spawalnicze źródło zasilania
n = Sprawdzić
Z = Zmienić
~ = Wyczyścić
* Wykonuje autoryzowany agent serwisowy fabryki
= Naprawić
l = Wymienić
Co 3
miesiące
nl Etykiety
~ Końcówki do spawania
n l Węże do gazu
Co 3
miesiące
n lKable i przewody
Co 6
miesięcy
~:W trakcie ciężkiej eksploatacji czyścić co miesiąc.
B. Chłodnica
n = Sprawdzić
Z = Zmienić
~ = Wyczyścić
* Wykonuje autoryzowany agent serwisowy fabryki
Co 3
miesiące
~Filtr siatkowy chłodziwa,
w trakcie ciężkiej eksploatacji
czyścić częściej.
= Naprawić
l = Wymienić
~ Przedmuchać żeberka wymiennika ciepła.
nSprawdzić poziom chłodziwa.
W razie konieczności uzupełnić
destylowaną lub dejonizowaną wodą.
Co 6
miesięcy
nlWęże
nl Etykiety
Co 12
miesięcy
ZWymienić chłodziwo.
OM‐216869 Strona 63
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
7‐2. Przedmuchiwanie wnętrza urządzenia
!
Nie zdejmować obudowy
podczas
przedmuchiwania
wnętrza urządzenia.
W celu przedmuchania urządzenia
skierować przepływ powietrza
przez przednie i tylne szczeliny
wentylacyjne tak, jak pokazano.
803 900‐B
7‐3. Utrzymanie chłodziwa
!
Odłączyć
zasilanie
konserwacją.
1
Filtr chłodziwa
przed
Odkręcić obudowę, aby wyczyścić filtr.
1
Zmiana chłodziwa: Spuścić chłodziwo
przechylając urządzenie do tyłu lub
użyć pompy ssącej. Napełnić czystą
wodą i włączyć na 10 minut. Spuścić i
ponownie napełnić chłodziwem (patrz
Sekcja 4‐11).
. Wymieniając
węże użyć węży
kompatybilnych
z
glikolem
etylenowym np. Buna‐n, neopren
lub Hypalon. Węże tlenowoacetylenowe nie są kompatybilne z
żadnym produktem zawierającym
glikol etylenowy.
Potrzebne narzędzia:
Klucz z końcówką Torx m30
804 649‐A / Ref. 801 194
OM‐216869 Strona 64
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
7‐4. Wykrywanie i usuwanie usterek
A. Wyświetlacze pomocy dla woltomierza/amperomierza i chłodnicy
1
V
HELP
A
30
. Wszystkie
kierunki podane są w
odniesieniu do przodu urządzenia. Cały
wspomniany zespół obwodów znajduje
się wewnątrz urządzenia.
1
Typowe numery pomocy wyświetlane
dla woltomierza/amperomierza numery 30 dotyczą modeli 350 lub
górnego silnika w modelach 700.
Numery 40 dotyczą dolnego silnika
w modelach 700.
w Widok Help 30
Wskazuje zwarcie lub otwarty obwód
w zespole obwodów zabezpieczenia
termicznego umieszczonym w przewodzie
wejściowym urządzenia. W przypadku
wyświetlenia
tego
widoku
należy
skontaktować się z autoryzowanym agentem
serwisowym fabryki.
w Widok Help 31
Wskazuje usterkę w pierwotnym obwodzie
zasilania
spowodowaną
przez
stan
przetężenia w pierwotnym obwodzie
przełącznikowym IGBT. W przypadku
wyświetlenia
tego
widoku
należy
skontaktować się z autoryzowanym agentem
serwisowym fabryki.
2
Typowe słowa pomocy wyświetlane
dla woltomierza/amperomierza.
Po komunikacie zostanie wyświetlone
słowo [TOP] (górny) lub [BOT] (dolny),
aby zidentyfikować silnik w modelach
700, którego dotyczy problem.
w [Over][Temp]
Włączone przez dwie sekundy, a potem miga:
[Sec] - wskazuje, że przegrzała się lewa
strona urządzenia. Urządzenie wyłączyło się,
aby wentylator mógł je schłodzić (patrz
Sekcja 3‐5). Praca będzie kontynuowana po
wystygnięciu urządzenia.
[PRI] - wskazuje, że przegrzała się prawa
strona urządzenia. Urządzenie wyłączyło się,
aby wentylator mógł je schłodzić (patrz
Sekcja 3‐5). Praca będzie kontynuowana po
wystygnięciu urządzenia.
w Widok Help 32
Wskazuje zwarcie lub otwarty obwód w
zespole
obwodów
zabezpieczenia
termicznego umieszczonym po lewej stronie
urządzenia. W przypadku wyświetlenia tego
widoku należy skontaktować się z
autoryzowanym
agentem
serwisowym
fabryki.
w Widok Help 34
Wskazuje zwarcie lub otwarty obwód w
zespole
obwodów
zabezpieczenia
termicznego umieszczonym po prawej
stronie
urządzenia.
W
przypadku
wyświetlenia
tego
widoku
należy
skontaktować się z autoryzowanym agentem
serwisowym fabryki.
w Widok Help 8
Wskazuje usterkę we wtórnym obwodzie
zasilania urządzenia. Występuje wysoki stan
otwartego
obwodu.
W
przypadku
wyświetlenia
tego
widoku
należy
skontaktować się z autoryzowanym agentem
serwisowym fabryki.
w Widok Help 14
Urządzenie nie jest gotowe. Szyna zbiorcza
pierwotnego obwodu nie ma pełnej mocy.
w Widok Help 16
Zbyt wysokie wtórne napięcie zaciskania.
Wyprostować lub skrócić kable spawalnicze.
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany
w ten sposób, należy skontaktować się z
autoryzowanym
agentem
serwisowym
fabryki.
roboczym (10%). W przypadku wyświetlenia
tego widoku należy zlecić elektrykowi
sprawdzenie napięcia wejściowego.
i obrócić koder lub zajarzyć łuk, aby
wykasować ostatni warunek pomocy.
w [HIGH][LINE]
Wskazuje, że napięcie wejściowe jest zbyt
wysokie i urządzenie wyłączyło się
automatycznie. Praca będzie kontynuowana,
gdy napięcie będzie mieściło się w zakresie
roboczym (10%). W przypadku wyświetlenia
tego widoku należy zlecić elektrykowi
sprawdzenie napięcia wejściowego.
w [REL][RMT]
Wskazuje, że spust palnika jest naciśnięty.
Zwolnić spust, aby kontynuować.
w [not][VALD]
Wskazuje niedopuszczalne ustawienie na
panelu przednim.
[InD] - Wskazuje, że przegrzał się
przewód wejściowy. Urządzenie wyłączyło
się, aby wentylator mógł je schłodzić (patrz
Sekcja 3‐5). Praca będzie kontynuowana po
wystygnięciu urządzenia.
w [AUTO][STop]
w [LOW][LINE]
w [Out][LIMT]
Wskazuje, że napięcie wejściowe jest zbyt
niskie
i
urządzenie
wyłączyło
się
automatycznie. Praca będzie kontynuowana,
gdy napięcie będzie mieściło się w zakresie
Wskazuje
stan
przekroczenia
mocy
pierwotnej. Prąd wyjściowy zostaje obniżony,
aby ograniczyć pobór mocy pierwotnej.
Nacisnąć dowolną tabliczkę przełącznikową
Otwarta dezaktywacja wyjścia powodująca
zatrzymanie wyjścia spawania, lecz gaz
nadal płynie.
w Widok Help 20
Wskazuje, że zasilacze dla pierwotnych
napędów uległy uszkodzeniu. W przypadku
wyświetlenia
tego
widoku
należy
skontaktować się z autoryzowanym agentem
serwisowym fabryki.
w
Widok Help 21
Wskazuje, że napięciowy lub prądowy sygnał
zwrotny został wykryty przy wyłączonym
styczniku. W przypadku wyświetlenia tego
widoku należy skontaktować się z
autoryzowanym
agentem
serwisowym
fabryki.
w
Widok Help 22
Brak napięcia i prądu przy włączonym
styczniku. W przypadku wyświetlenia tego
widoku należy skontaktować się z
autoryzowanym
agentem
serwisowym
fabryki.
w
Widok Help 24
Wskazuje na usterkę zasilacza płyty
sterowania i interfejsu PC6. Możliwą
przyczyną jest zwarcie w Pinie A lub Pinie B
zdalnego sterowania.
w [ADV][AUTO]
Wskazuje na niedopuszczalne ustawienie
na przednim panelu ze względu na to,
że aktywny jest wybór automatyki
zaawansowanej (patrz Sekcja 6).
w [LOCK][LEV 1] 2, 3 lub 4
Wskazuje na niedopuszczalne ustawienie na
przednim panelu ze względu na aktualny
wybór blokady (patrz Sekcja 6‐10).
w [ERR][GND]
Wyłączyć zasilanie i zlecić osobie
wykwalifikowanej przeprowadzenie inspekcji
urządzenia. Aby wykasować błąd, wyłączyć
zasilanie i ponownie je włączyć.
Błąd jest wyświetlany tylko, jeżeli opcja jest
zainstalowana i wystąpi błąd.
Err GND wskazuje, że na zielonym lub
żółto-zielonym przewodzie uziomowy obecny
jest prąd. W efekcie wyjście spawalnicze
maszyny zostaje wyłączone.
ERR GND może być spowodowane tym, że
przewód pod napięciem styka się z podstawą.
ERR GND może być spowodowane tym,
że zacisk roboczy nie jest podłączony do
przedmiotu obrabianego.
OM‐216869 Strona 65
. Kompletna lista części dostępna jest na stronie www.MillerWelds.com
B. Tabela wykrywania i usuwania usterek
Problem
Rozwiązanie
Brak mocy spawania; urządzenie
wcale nie działa.
Przestawić rozłącznik liniowy na pozycję włączenia (patrz Sekcja 4‐15).
Sprawdzić i wymienić bezpiecznik(i) liniowe, jeżeli jest to konieczne, lub zresetować wyłącznik
automatyczny (patrz Sekcja 4‐15).
Sprawdzić, czy podłączenia zasilania są prawidłowe (patrz Sekcja 4‐15).
Brak mocy spawania; wyświetlacz
mierników wł.
Używając zdalnego sterowania upewnić się, że aktywowany jest prawidłowy proces, aby zapewnić
sterowanie wyjściem w gnieździe zdalnym 14 (patrz Sekcje 5‐1 i 4‐4).
Napięcie wejściowe wypada poza dopuszczalnym zakresem wahań (patrz Sekcja4‐14).
Sprawdzić, naprawić lub wymienić urządzenie do zdalnego sterowania.
Urządzenie przegrzało się i wyświetlane są słowa [Over][Temp]. Umożliwić schłodzenie urządzenia
przy włączonym wentylatorze (patrz Sekcja 3‐5).
Błędne lub niewłaściwe wyjście
spawalnicze.
Użyć kabla spawalniczego o właściwym przekroju i rodzaju (patrz Sekcja 4‐2).
Wyczyścić i dokręcić wszystkie podłączenia spawalnicze i gazowe.
Brak wyjścia 115 V AC w gnieździe
chłodnicy.
Zresetować wyłącznik automatyczny CB1 (patrz Sekcja 4‐8).
Wentylator nie działa. Wentylator
działa tylko wtedy, gdy konieczne
jest chłodzenie.
Sprawdzić, czy coś nie blokuje ruchu wentylatora i usunąć blokujący element.
Zlecić sprawdzenie silnika wentylatora autoryzowanemu agentowi serwisowemu fabryki.
Użyć elektrody wolframowej o właściwym rozmiarze (patrz Sekcja 11‐1).
Nieregularny łuk
Użyć prawidłowo przygotowanej elektrody wolframowej (patrz Sekcja11‐2).
Zmniejszyć szybkość przepływu gazu.
Elektroda wolframowa utlenia się i nie Osłonić strefę spawania przed przeciągami.
jest już jasna po zakończeniu spawania.
Wydłużyć czas wypływu resztkowego (patrz Sekcja 5‐11).
Sprawdzić i dokręcić wszystkie złączki gazowe.
Woda w uchwycie. Patrz instrukcja uchwytu.
CZESC 8 - LISTA CZĘŚCI
8‐1. Zalecane części zamienne
Śred.
Mkgs.
Nr
części
Opis
Iloś–
Zalecane części zamienne
. . . . . . . . . . . . . . . . 257415 . . . . Screen, Filter
................................................. 1
. Kompletna lista części jest dostępna on‐line na stronie www.MillerWelds.com
OM‐216869 Strona 66
CZESC 9 − SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Ilustracja 9‐1. Schemat połączeń dla modeli Dynasty 350
243 217-D
OM‐216869 Strona 67
Ilustracja 9‐2. Schemat połączeń dla modeli Maxstar 350
OM‐216869 Strona 68
243 215-D
243 218-D
Ilustracja 9‐3. Schemat połączeń dla modeli Dynasty 700 (część 1 z 2)
OM‐216869 Strona 69
243 218-D
Ilustracja 9‐4. Schemat połączeń dla modeli Dynasty 700 (część 2 z 2)
OM‐216869 Strona 70
243 216-D
Ilustracja 9‐5. Schemat połączeń dla modeli Maxstar 700 (część 1 z 2)
OM‐216869 Strona 71
243 216-D
Ilustracja 9‐6. Schemat połączeń dla modeli Maxstar 700 (część 2 z 2)
OM‐216869 Strona 72
228 525-C
Ilustracja 9‐7. Schemat połączeń dla chłodnicy
OM‐216869 Strona 73
CZESC 10 - WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ
10‐1. Procesy spawalnicze wymagające wysokiej częstotliwości
1
1
Przedmiot obrabiany
Napięcie wysokiej
częstotliwości
TIG - wspomaga przeskakiwanie
łuku przez przerwę powietrzną
pomiędzy
palnikiem
a
przedmiotem obrabianym i/lub
stabilizuje łuk.
TIG
high_freq 5/10 − S-0693
10‐2. Instalacja ze wskazaniem możliwych źródeł zakłóceń wysokiej częstotliwości (HF)
Strefa spawania
12
50 stóp
(15 m)
10
14
9
8
7
3
2
13
1
4
5
6
Nie zastosowano
najlepszych
praktyk
Źródła bezpośredniego promieniowania
wysokiej częstotliwości
Źródło przewodzenia wysokiej
częstotliwości
Źródła odpromieniowania wysokiej
częstotliwości
1
7
8
9
10 Nieuziemione przedmioty metalowe
2
3
4
5
6
Źródło wysokiej częstotliwości
(źródło zasilania dla spawania z
wbudowaną lub osobną jednostką
HF)
Kable spawalnicze
Uchwyt
Zacisk roboczy
Przedmiot obrabiany
Stół roboczy
OM‐216869 Strona 74
Kabel mocy pobieranej
Odłącznik liniowy
Oprzewodowanie wejściowe
zasilania
11 Oświetlenie
12 Przewody instalacji elektrycznej
13 Rury i armatura do wody
14 Zewnętrzne linie telefoniczne i
elektroenergetyczne
0694
10‐3. Zalecana instalacja służąca ograniczeniu zakłóceń wysokiej częstotliwości (HF)
7
Strefa spawania
3
50 stóp
(15 m)
50 stóp
(15 m)
5
1
6
2
8
4
8
Uziemić
wszystkie
metalowe
przedmioty i wszystkie przewody
instalacji elektrycznej w sferze
spawania, używając drutu nr 12 AWG.
Uziemić przedmiot obrabiany,
jeżeli wymagają tego kodeksy.
Obudowa
niemetalowy
9
Zastosowano najlepsze
praktyki
Obudowa metalowy
8
8
11
Ref. S-0695 / Ref. S-0695
10
1
Źródło wysokiej częstotliwości (źródło
zasilania dla spawania z wbudowaną
lub osobną jednostką HF)
4
Uziemić metalową obudowę maszyny
(wyczyścić farbę znajdującą się wokół
otworu w obudowie i użyć śruby obudowy),
roboczy zacisk wyjściowy, odłącznik
liniowy, doprowadzenie zasilania i stół
roboczy.
5
2
6
Punkt centralny sfery spawania
Punkt środkowy pomiędzy źródłem
wysokiej częstotliwości a uchwytem
spawalniczym.
3
Strefa spawania
Koło o promieniu 50 stóp (15 m) od punktu
centralnego we wszystkich kierunkach
Wyjściowe kable spawalnicze
Stosować krótkie kable i układać je blisko
siebie nawzajem.
Wspólne łączenie i uziemienie
kanałów
Elektrycznie połączyć wszystkie odcinki
kanałów przy użyciu miedzianych opasek
lub przewodu oplecionego. Uziemić kanał
co 50 stóp (15 m).
Rury i armatura do wody
Uziemić rury do wody do 50 stóp (15 m).
7
Zewnętrzne linie elektroenergetyczne
lub telefoniczne
Umieścić źródło wysokiej częstotliwości
co najmniej 50 stóp (15 m) od linii
elektroenergetycznych i telefonicznych.
8
Sprawdzić specyfikację
Kodeksie Elektrycznym.
w
Krajowym
Wymagania dla obudów metalowych
9
Sposoby łączenia metalowych paneli
budowlanych
Połączyć śrubami lub zespawać panele
budowlane ze sobą, na szwach i ramie
uziemiającej założyć miedziane opaski lub
przewód opleciony.
10 Okna i otwory drzwiowe
Zakryć wszystkie okna i otwory drzwiowe
uziemioną miedzianą zasłoną o oczku nie
większym niż 1/4 cala (6,4 mm).
11 Tor drzwi podnoszonych
Uziemić tor.
Pręt uziemiający
OM‐216869 Strona 75
CZESC11 - DOBÓR I PRZYGOTOWANIE ELEKTRODY WOLFRAMOWEJ
DO SPAWANIA DC LUB AC PRZY UŻYCIU MASZYN INWERTOROWYCH
gtaw_Inverter_2013-10
Zawsze, gdy jest to możliwe i wykonalne, należy używać wyjścia spawalniczego DC zamiast wyjścia
spawalniczego AC.
11‐1. Dobór elektrody wolframowej (Nosić czyste rękawice, aby zapobiec zanieczyszczeniu wolframu)
. Nie wszyscy producenci elektrod wolframowych używają tych samych kolorów do oznaczenia typu wolframu. Należy skontaktować się
z producentem elektrod wolframowych lub sprawdzić informacje podane na opakowaniu produktu, aby zidentyfikować używany wolfram.
Zakres prądu w amperach - rodzaj gazur - biegunowość
Średnica elektrody
(DCEN) - Argon
AC - Argon
Prąd stały elektroda ujemna
Regulacja wyważenia na 65% elektroda ujemna
(Do stosowania z aluminium)
(Do stosowania ze stalą miękką lub nierdzewną)
Wolframy z dwutlenkiem ceru 2%, lantanem 1,5% lub stopem toru 2%
0,010 cala (0,25 mm)
Do 25
Do 20
0,020 cala (0,50 mm)
15‐40
15‐35
0,040 cala (1 mm)
25‐85
20‐80
1/16 cala (1,6 mm)
50‐160
50‐150
3/32 cala (2,4 mm)
130‐250
135‐235
1/8 cala (3,2 mm)
250‐400
225‐360
5/32 cala (4,0 mm)
400‐500
300‐450
3/16 cala (4,8 mm)
500‐750
400‐500
1/4 cala (6,4 mm)
750‐1000
600‐800
Typowe prędkości przepływu argonu jako gazu osłonowego wynoszą od 11 do 35 CFH (stóp sześciennych na godzinę).
Wymienione liczby służą jedynie jako wskazówki i stanowią połączenie zaleceń amerykańskiego towarzystwa spawalniczego (American Welding
Society - AWS) i producentów elektrod.
11‐2. Przygotowanie elektrody wolframowej do spawania prądem stałym przy ujemniej
elektrodzie (DCEN) lub spawania AC przy użyciu maszyn inwertorowych
Podczas szlifowania elektrody wolframowej wytwarzany jest pył i iskry, które mogą powodować obrażenia i pożary.
Używać miejscowego wywiewu (wentylacji mechanicznej) przy szlifierce lub nosić zatwierdzoną maskę
oddechową. Przeczytać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS), aby zapoznać się z informacjami
dotyczącymi bezpieczeństwa. Rozważyć użycie wolframu zawierającego dwutlenek ceru, lantan lub tritlenek diitru
zamiast dwutlenku toru. Pył pochodzący ze szlifowania elektrod torowanych zawiera niskoaktywny materiał
radioaktywny. Należy prawidłowo usuwać pył ze szlifierki w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Należy
nosić właściwą ochronę twarzy, dłoni i ciała. Trzymać materiały łatwopalne daleko.
1
Szlifowanie
poprzeczne powoduje
nieregularny łuk
2-1/2 razy
średnica elektrody
2
3
1
2
Niewłaściwe
przygotowanie
wolframu
4
Idealne przygotowanie wolframu - stabilny łŠ uk
Ściernica
Szlifować końcówkę wolframowej elektrody
na twardej tarczy ściernej o drobnym ziarnie
przed spawaniem. Nie używać tarczy do
żadnych innych zadań, w przeciwnym razie
może dojść do zanieczyszczenia wolframu,
co obniży jakość spawania.
Elektroda wolframowa
Zaleca się stosowanie wolframu
zawartości dwutlenku ceru 2%.
3
Płaszczyzna
Średnica tej płaszczyzny wyznacza
pojemność prądu w amperach.
4
Szlifowanie proste
Szlifować wzdłużnie, nie poprzecznie.
OM‐216869 Strona 76
o
Pytania dotyczące
gwarancji?
Zadzwoń pod numer
1‐800‐4‐A‐MILLER
do lokalnego
dystrybutora firmy
Miller.
Dystrybutor oferuje także ...
Serwis
Zawsze otrzymają Państwo
szybką i rzetelną
odpowiedź. Większość
części zamiennych może
być dostarczona w ciągu 24
godzin.
Wsparcie
Potrzebujesz szybkiej
odpowiedzi na trudne
pytania dotyczące
spawania? Skontaktuj się ze
swoim dystrybutorem.
Wiedza i doświadczenie
dystrybutora i firmy Miller
są do Twojej dyspozycji na
każdym etapie procesu.
Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
(Urządzenia o numerze seryjnym zaczynającym się od MG lub nowsze)
Niniejsza ograniczona gwarancja zastępuje wszystkie poprzednie gwarancje firmy Miller i stanowi wyłączną gwarancję. Nie są udzielane
żadne inne gwarancje bądź rękojmie wyraźne ani dorozumiane.
OGRANICZONA GWARANCJA — zgodnie z warunkami i zasadami
podanymi poniżej, firma Miller Electric Mfg. Co., z siedzibą w Appleton w
stanie Wisconsin, gwarantuje pierwszemu nabywcy detalicznemu, że nowe
urządzenie firmy Miller sprzedane po dniu rozpoczęcia obowiązywania
niniejszej gwarancji będzie wolne od wad materiałowych i wykonawczych
w momencie wysłania przez firmę Miller. NINIEJSZA GWARANCJA
ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE,
W TYM GWARANCJE POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI.
W okresach objętych gwarancją wyszczególnionych poniżej firma Miller
naprawi lub wymieni wszelkie części objęte gwarancją, które uległy awarii z
powodu wad materiałowych lub wykonania. Firma Miller musi być
powiadomiona o takiej awarii w formie pisemnej w ciągu trzydziestu (30)
dni, w którym to czasie dostarczy instrukcje dotyczące procedur reklamacji
gwarancyjnej, według których należy postępować. Jeśli powiadomienie
zostanie dostarczone w postaci reklamacji gwarancyjnej online, reklamacja
musi zawierać szczegółowy opis awarii i czynności mających na celu
identyfikację wadliwych podzespołów oraz przyczynę ich awarii.
Firma Miller uzna roszczenia gwarancyjne dotyczące wymienionych
poniżej urządzeń objętych gwarancją, jeżeli uszkodzenie nastąpi w okresie
obowiązywania gwarancji. Wszystkie okresy obowiązywania gwarancji
rozpoczynają się w dniu dostarczenia urządzeń do pierwszemu nabywcy
końcowego i nie mogą przekroczyć dwunastu miesięcy od dnia wysłania
urządzeń do dystrybutora w Ameryce Północnej lub osiemnastu miesięcy
od dnia wysłania urządzeń do dystrybutora międzynarodowego.
1. 5 lat na części — 3 lata na wykonanie
* Oryginalne główne prostowniki zasilające, obejmuje tylko
tyrystory (SCR), diody i moduły sterujące prostownika.
2. 3 lata — na części i wykonanie
* Samościemniające szkła przyłbicy spawalniczej (za wyjątkiem serii
Classic) (nie obejmuje wykonania)
* Agregaty spawalnicze / generatory
(UWAGA: silniki są objęte oddzielną gwarancją wytwórcy
silnika.)
* Inwerterowe źródła prądu spawalniczego (jeśli nie jest to
określone inaczej)
* Źródła prądu do cięcia plazmą
* Sterowniki procesów
* Półautomatyczne i automatyczne podajniki drutu
* Transformatorowe / prostownikowe źródła prądu
3. 2 lata — na części i wykonanie
* Samościemniające szkła przyłbicy spawalniczej tylko seria Classic
(nie obejmuje wykonania)
* Wyciągi dymu — Capture 5, Filtair 400 i seria wyciągów
przemysłowych
4. 1 rok — na części i wykonanie, jeśli nie określono inaczej
* Ruchome urządzenia automatyczne
* Dmuchawa CoolBelt i CoolBand (nie obejmuje wykonania)
* System osuszania powietrza Desiccant
* Zewnętrzne urządzenia monitorujące i czujniki
* Opcje terenowe
(UWAGA: opcje terenowe są objęte gwarancją przez pozostały
okres gwarancji produktu, w którym są zamontowane lub
przez minimum jeden rok – w zależności od tego, który termin
upływa później.)
* Sterowniki nożne RFCS (oprócz RFCS-RJ45)
* Wyciągi dymu — Filtair 130, serii MWX i SWX
* Moduły wysokiej częstotliwości (HF)
* Palniki do cięcia plazmowego ICE/XT (nie obejmuje wykonania)
* Źródła prądu podgrzewania indukcyjnego, chłodnice
(UWAGA: rejestratory cyfrowe są objęte oddzielną gwarancją
producenta.)
* System sterowania wydajnością spawania LiveArc
* Stacje obciążeniowe
* Uchwyty spawalnicze napędzane silnikami (oprócz uchwytów
spawalniczych Spoolmate)
* Zespół dmuchawy PAPR (nie obejmuje wykonania)
* Pozycjonery i urządzenia sterujące
* Stojaki
* Sprzęt do transportu / wózki
* Zgrzewarki punktowe
* Zespoły podawania drutu do spawania łukiem krytym
* Sytemy chłodzenia wodą (cieczą)
* Uchwyty TIG (nie obejmuje wykonania)
* Bezprzewodowe nożne/ręczne sterowniki i odbiorniki
* Stanowiska robocze/ stoły spawalnicze (nie obejmuje wykonania)
5. 6 miesięcy — na części
* Akumulatory
6.
* Uchwyty spawalnicze Bernard (nie obejmuje wykonania)
* Uchwyty spawalnicze Tregaskiss (nie obejmuje wykonania)
90 dni — na części
* Akcesoria (zestawy)
* Pokrowce brezentowe
* Cewki i koce do podgrzewania indukcyjnego, kable i sterowniki
inne niż elektroniczne
* Uchwyty spawalnicze M
* Uchwyty spawalnicze MIG i palniki do spawania łukiem krytym
(SAW)
* Sterowniki zdalnego sterowania i RFCS-RJ45
* Części zamienne (nie obejmuje wykonania)
* Uchwyty spawalnicze Roughneck
* Spoolmate Spoolguns
Ograniczona gwarancja True Blue® firmy Miller nie obejmuje:
1. Materiałów eksploatacyjnych, takich jak końcówki prądowe,
dysze palników do cięcia, styczniki, szczotki, przekaźniki, blaty
stanowisk roboczych i kurtyny spawalnicze lub części
uszkodzone w wyniku normalnego zużycia. (Wyjątek: szczotki i
przekaźniki są objęte gwarancją w przypadku urządzeń
napędzanych silnikami.)
2. Elementy dostarczane przez firmę Miller, ale wyprodukowane przez
innych wytwórców takie, jak silniki lub akcesoria. Te elementy są
objęte gwarancją producenta, jeśli jest udzielana.
3. Urządzenia, które zostały zmodyfikowane przez stronę inną niż Miller,
lub urządzenia nieprawidłowo zamontowane, nieprawidłowo
obsługiwane lub obsługiwane niezgodnie z przeznaczeniem i
standartami branżowymi lub urządzenia, które nie były
konserwowane w sposób należyty i konieczny, lub urządzenia, które
były użytkowane w sposób wykraczający poza specyfikacje dla
urządzenia.
PRODUKTY FIRMY MILLER SĄ PRZEZNACZONE DO ZAKUPU I
UŻYTKOWANIA
PRZEZ
UŻYTKOWNIKÓW
KOMERCYJNYCH
/
PRZEMYSŁOWYCH I OSOBY PRZESZKOLONE I DOŚWIADCZONE W
ZAKRESIE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI URZĄDZEŃ SPAWALNICZYCH.
W przypadku roszczeń gwarancyjnych objętych niniejszą gwarancją,
wyłączne środki naprawcze są, według uznania Millera: (1) naprawa lub (2)
wymiana, lub po pisemnym upoważnieniu udzielonym przez firmę Miller w
odpowiednich przypadkach (3) uzasadniony koszt naprawy lub wymiany w
autoryzowanym serwisie firmy Miller, lub (4) wypłacenie ceny zakupu (po
odjęciu uzasadnionej wartości amortyzacji opartej na rzeczywistym
zużyciu) po zwrocie towaru na koszt i ryzyko klienta. Naprawa lub wymiana
po decyzji firmy Miller zostanie przeprowadzona w fabryce w Appleton,
Wisconsin, lub autoryzowanym serwisie firmy Miller wskazanym przez firmę
Miller. Dlatego nie przewiduje się żadnych rekompensat ani zwrotu
kosztów transportu lub innego rodzaju kosztów.
W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO ZADOŚĆUCZYNIENIA
WYMIENIONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE STANOWIĄ JEDYNE I
WYŁĄCZNE ZADOŚĆUCZYNIENIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA MILLER
NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE ANI WYNIKOWE (W TYM ZA UTRATĘ
ZYSKÓW), NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY WYNIKA TO Z UMOWY, DELIKTU LUB
INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ.
FIRMA MILLER WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WYRAŹNEJ
GWARANCJI
NIEZAWARTEJ
W NINIEJSZYM DOKUMENCIE I
DOROZUMIANEJ GWARANCJI LUB ZAPEWNIENIA DOTYCZĄCYCH
DZIAŁANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA WARUNKÓW
UMOWY LUB W OPARCIU O INNĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, KTÓRE MOGŁY
POWSTAĆ Z TEGO POWODU POPRZEZ DOROZUMIENIE, STOSOWANIE
PRZEPISÓW
PRAWA
ZWYCZAJOWEGO
LUB
HANDLOWEGO,
DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, W TYM DOROZUMIANEJ GWARANCJI
MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W
ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH DOSTARCZONYCH URZĄDZEŃ.
Niektóre stany USA nie dopuszczają ograniczeń dotyczących okresu
trwania ograniczonej gwarancji lub wyłączenia przypadkowych,
pośrednich, specjalnych lub wynikowych uszkodzeń, stąd powyższe
ograniczenia lub wyłączenia mogą nie obowiązywać. Niniejsza gwarancja
ustala szczególne prawa, ponadto mogą obowiązywać inne prawa, które
mogą być różne w zależności od stanu.
Prawodawstwo kanadyjskie w niektórych prowincjach zapewnia pewne
dodatkowe gwarancje lub środki zaradcze, inne niż tu opisane, i w zakresie,
w jakim nie mogą być odrzucone, ograniczenia i wyłączenia określone
powyżej mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza ograniczona gwarancja
określa szczególne prawa, ponadto mogą obowiązywać inne prawa, które
mogą być różne w zależności od prowincji.
Niniejsza oryginalna gwarancja została napisana na podstawie angielskiej
terminologii prawnej. W przypadku jakichkolwiek reklamacji lub
niezgodności obowiązuje znaczenie słów angielskich.
miller_warr 2016−01
Karta właściciela
Prosimy wypełnić i zachować w swojej dokumentacji.
Nazwa modelu
Numer seryjny/typu
Data zakupu
(data dostarczenia urządzenia do pierwszego klienta)
Dystrybutor
Adres
Miejscowość
Państwo
Kod pocztowy
Serwis
Należy skontaktować się z pobliskim DYSTRYBUTOREM lub
AGENCJĄ SERWISOWĄ.
Należy zawsze podawać nazwę modelu oraz numer seryjny/typu.
Prosimy o kontakt z
dystrybutorem w sprawie:
Materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych do spawania
Opcje i akcesoria
Sprzęt ochrony osobistej
Serwis i naprawy
Miller Electric Mfg. Co.
Firma należąca do Illinois Tool Works
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
Części zamiennych
Szkoleń (szkoły, filmy, książki)
Podręczników technicznych (informacje dot. serwisowania
i części)
Schematów połączeń
Siedziby zagraniczne wskazano na
stronie www.MillerWelds.com
Podręczników dot. procesów spawalniczych
W celu zlokalizowania dystrybutora lub agencji serwisowej zapraszamy
do odwiedzenia strony www.millerwelds.com or call 1‐800‐4‐A‐Miller
Prosimy o kontakt z
przewoźnikiem w celu:
Zgłoszenia roszczenia z tytułu straty lub szkody
w trakcie wysyłki.
W celu uzyskania pomocy w składaniu lub rozstrzyganiu roszczeń
prosimy o kontakt z dystrybutorem i/lub Działem Transportu producenta
urządzenia.
TŁUMACZENIE ORYGINALNYCH INSTRUKCJI - WYDRUKOWANO W USA
 2016 Miller Electric Mfg. Co.
Centrala międzynarodowa USA
Tel. w USA: 920‐735‐4505 obsługa
automatyczna
FAKS w USA i Kanadzie: 920‐735‐4134
FAKS międzynarodowy: 920‐735‐4125
2016-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising