Miller | MG393613D | Owner Manual | Miller HYDRACOOL 2 CE Handleiding

Miller HYDRACOOL 2 CE Handleiding
OM-254203E/dut
2016−09
Processen
TIG-lassen (GTAW)
MIG/MAG lassen (GTAW)
Beschrijving
Hydracool 1
Hydracool 2
CE
HANDLEIDING
www.MillerWelds.com
Van Miller voor u
Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan
de slag en alles meteen goed doen. Wij weten dat u geen tijd heeft om
het anders dan meteen goed te doen.
Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929 voor het eerst met het
bouwen van booglasapparatuur begon, er dan ook voor dat zijn
producten lang meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als u
nu konden zijn klanten toen zich geen mindere kwaliteit veroorloven. De
producten van Miller moesten het beste van het beste zijn. Zij moesten
gewoon het allerbeste zijn dat er te koop was.
Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service
te bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die
in 1929 zijn vastgelegd.
Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te
kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de
veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We hebben ervoor gezorgd, dat u de apparatuur snel en gemakkelijk kunt installeren. Bij
Miller kunt u rekenen op jarenlange betrouwbare service en goed onderhoud. En mocht uw apparatuur om wat voor reden dan ook ooit moeten
worden gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk Onderhoud & Storingen precies nagaan wat het probleem is. Aan de hand van de onderdelenlijst kunt u bepalen welk onderdeel u precies nodig hebt om het probleem te verhelpen. Ook vindt u de garantie en de onderhoudsinformatie
voor uw specifieke model bijgesloten.
Miller Electric maakt een complete lijn
lasapparaten en aanverwante
lasproducten. Wilt u meer informatie over
de andere kwaliteitsproducten van Miller, neem dan contact op met uw
Miller-leverancier. Hij heeft de nieuwste overzichtscatalogus en
afzonderlijke productleaflets voor u.
Elke krachtbron van
Miller gaat vergezeld
de meest probleemloze garantie in onze
bedrijfstak − u werkt er
hard genoeg voor.
INHOUDSOPGAVE
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. Gevaren bij koelapparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Aanvullende veiligheidssymbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Diverse symbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 3 − TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Technische gegevens* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Specificaties koelvloeistof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Omstandigheden gebruik en opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 4 − INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Een locatie kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 5 − BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Bedienings paneel Hydracool 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Bedienings paneel Hydracool 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 6 − ONDERHOUD & PROBLEMEN VERHELPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1. Routineonderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2. Onderhoud aan de koelvloeistof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3. Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 7 − ELECTRISCH SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 8 − ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
1
1
1
1
2
2
3
3
4
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8
9
10
11
DECLARATION OF CONFORMITY
for European Community (CE marked) products.
ITW Welding Italy S.r.l Via Privata Iseo 6/E, 20098 San Giuliano M.se, (MI) Italy declares that the prod­
uct(s) identified in this declaration conform to the essential requirements and provisions of the stat­
ed Council Directive(s) and Standard(s).
Product/Apparatus Identification:
Product
Stock Number
HYDRACOOL 1 V.115 50/60HZ
HYDRACOOL 1 V.230 50/60HZ
HYDRACOOL 2 V.115 50/60HZ
HYDRACOOL 2 V.230 50/60HZ
028042103
028042104
028042105
028042106
Council Directives:
·2006/95/EC Low Voltage
·2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
·2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Standards:
·IEC 60974-1:2012 Arc Welding Equipment – Part 1: Welding Power Sources
·IEC 60974-2:2013 Arc Welding Equipment – Part 2: Liquid cooling systems
·IEC 60974-10:2007 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic Compatibility Requirements
EU Signatory:
June 30th, 2015
___________________________________________________________________________________
Massimigliano Lavarini
Date of Declaration
ITW WELDING ITALY PRODUCTION MANAGER
956 172 232
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR
GEBRUIK
Cooler 2016-08dut
7
Bescherm uzelf en anderen tegen letsel — Lees deze belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies, volg ze
op en bewaar ze.
1-1. De betekenis van de symbolen
GEVAAR! − Duidt op een gevaarlijke situatie die moet
worden vermeden omdat hij anders leidt tot ernstig of
dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond
met bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
Duidt op een gevaarlijke situatie die moet worden vermeden omdat hij anders kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond met
bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
LET OP − Aanduiding voor mededelingen die niet zijn gerelateerd aan
persoonlijk letsel.
Aanduiding voor speciale instructies.
Deze groep symbolen duidt op Waarschuwing! Kijk uit! Gevaar voor/
van mogelijke ELEKTRISCHE SCHOK, BEWEGENDE ONDERDELEN en HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om deze risico’s te vermijden.
1-2. Gevaren bij koelapparatuur
Onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico’s
aan te geven. Als u een dergelijk symbool ziet, wees dan voorzichtig en volg de bijbehorende instructies op om problemen
te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts
een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Sectie
1-5. Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften.
Alleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren,
bedienen, onderhouden en repareren.
Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven tijdens het gebruik van dit apparaat.
Door HETE ONDERDELEN kunnen
brandwonden ontstaan.
Hete onderdelen niet met blote handen aanraken.
Laat apparatuur altijd afkoelen, voor u eraan
gaat werken.
Gebruik de juiste gereedschappen om hete onderdelen beet te
pakken en/of draag zware geïsoleerde lashandschoenen en
−kleding om brandwonden te voorkomen.
RONDVLIEGEND METAAL of STOF
kan de ogen verwonden.
Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met
zijschermen, zelfs onder uw lashelm.
Een ELEKTRISCHE SCHOK kan dodelijk zijn.
Het aanraken van onder stroom staande onderdelen
kan fatale schokken en ernstige brandwonden
veroorzaken. Het voedingsgedeelte en de interne
circuits van de machine staan eveneens onder
stroom als het apparaat aan staat. Verkeerd geïnstalleerde of
onvoldoende geaarde installaties kunnen gevaren opleveren.
Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan.
Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u deze installatie
installeert of nakijkt. Zet de stroom uit volgens OSHA 29 CFR
1910.147 (zie de Veiligheidsvoorschriften).
Installeer, aard en bedien deze installatie in overeenstemming met
de Handleiding voor gebruikers en landelijke of lokale voorschriften.
Controleer altijd de aarding van de voeding en wees er zeker van
dat de aardingsgeleider van de voedingskabel goed aangesloten
is op de aansluitklem van het apparaat en dat de stekker van de
kabel aangesloten is op een correct geaarde contactdoos.
Houd snoeren droog, vrij van olie en vet en bescherm deze tegen
heet metaal en vonken.
Controleer de ingaande voedingskabel en de massakabel
regelmatig op beschadigingen of blootliggende bedrading − en
vervang de kabel onmiddellijk als deze beschadigd is − blootliggende bedrading kan dodelijk zijn.
Zet alles af als het apparaat niet gebruikt wordt.
Gebruik alleen goed onderhouden installaties. Repareer of vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Onderhoud het
apparaat zoals beschreven staat in de handleiding.
Isoleer de massaklem wanneer deze niet is aangesloten op het
werkstuk om contact met een metalen object te voorkomen.
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
VALLENDE APPARATUUR kan letsel
veroorzaken.
Gebruik gereedschap met voldoende capaciteit om het apparaat op te tillen en te ondersteunen.
Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant
onder het apparaat uitsteken.
Let er bij het werken in de open lucht op dat kabels en snoeren
niet in aanraking kunnen komen met rijdende voertuigen.
Volg bij het handmatig optillen van zware onderdelen of
apparatuur de Amerikaanse ARBO−richtlijn getiteld
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation
(Publication No. 94–110).
LEES DE INSTRUCTIES.
Lees nauwkeurig de gebruikershandleiding en
alle waarschuwingslabels, voordat u de
machine installeert, gebruikt of er onderhoud
aan pleegt, en volg de aanwijzingen steeds op.
Lees de veiligheidsinformatie aan het begin
van de handleiding en in elk hoofdstuk.
Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen van de
fabrikant.
Voer installatie, onderhoud en service uit in overeenstemming
met de gebruikershandleidingen, de industriële normen en de
landelijke en ter plekke geldende regelgeving.
Lees de Materiaalveiligheidsinformatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor hechtmiddelen, coatings, schoonmaakmiddelen, slijtdelen, koelmiddelen, ontvetters, fluxpoeder en
metalen en zorg dat u alles goed begrijpt.
OM-254203 Pagina 1
TE LANGDURIG GEBRUIK kan leiden
tot OVERVERHITTING.
Laat het apparaat goed afkoelen; houd u aan
de nominale inschakelduur.
Blokkeer of filter de luchtaanvoer naar het apparaat niet.
STOOM EN HETE KOELVLOEISTOF
kunnen brandwonden veroorzaken.
De slang kan scheuren als de koelvloeistof te heet
wordt.
Voer voor gebruik een visuele controle uit van de toestand van
de slangen. Gebruik geen beschadigde slangen.
Laat de apparatuur altijd afkoelen, voordat u ermee gaat werken.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
letsel veroorzaken
Blijf uit de buurt van bewegende delen zoals
ventilatoren.
Laat deuren, panelen, deksels en beschermplaten alleen verwijderen door bevoegd personeel indien nodig voor onderhoud
en storingzoeken.
Laat deuren, panelen, deksels en beschermplaten alleen verwijderen door bevoegd personeel indien nodig voor onderhoud
en storingzoeken.
Breng eerst deuren, panelen, deksels en beschermplaten weer
aan na afloop van het onderhoud en sluit pas dan de voeding
weer aan.
VLOEISTOF ONDER HOGE DRUK kan
verwondingen of de dood veroorzaken.
Koelvloeistof kan onder hoge druk staan.
Verlaag de druk voordat u aan de koeler gaat
werken.
Ga onmiddellijk naar een arts als er OOK MAAR EEN BEETJE
vloeistof binnendringt in de huid of het lichaam.
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen
Las- en snijapparatuur produceert dampen of gassen die chemicaliën bevatten waarvan het de Staat Californië bekend is
dat ze geboorteafwijkingen en, in sommige gevallen, kanker
veroorzaken. (California Health & Safety Code, sectie 25249.5
en volgend.)
Dit product bevat of produceert chemische stoffen die
bekend zijn bij de staat California, die kanker of geboorteaf-
wijkingen kunnen veroorzaken (of ander letsel kunnen
voortbrengen) (California Health & Safety Code Section
25249.5 et seq.)
Dit product bevat chemicaliën, waaronder lood waarvan het
de Staat Californië bekend is dat het kanker, geboorteafwijkingen of andere voortplantingsproblemen veroorzaakt. Was
na gebruik uw handen.
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
is available as a free download from the American Welding Society at
http://www.aws.org or purchased from Global Engineering Documents
(phone: 1-877-413-5184, website: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1, from Global Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184, website:
www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0, from Global
Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184,
website: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, from National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 (phone: 1-800-344-3555, website:
www.nfpa.org and www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
from Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way, Suite
103, Chantilly, VA 20151 (phone: 703-788-2700, website:
www.cganet.com).
OM-254203 Pagina 2
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard
W117.2, from Canadian Standards Association, Standards Sales, 5060
Spectrum Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada L4W 5NS
(phone: 800-463-6727, website: www.csagroup.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection, ANSI Standard Z87.1, from American National Standards Institute,
25 West 43rd Street, New York, NY 10036 (phone: 212-642-4900, website: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot
Work, NFPA Standard 51B, from National Fire Protection Association,
Quincy, MA 02269 (phone: 1-800-344-3555, website: www.nfpa.org).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910, Subpart Q,
and Part 1926, Subpart J, from U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954
(phone: 1-866-512-1800) (there are 10 OSHA Regional Offices—
phone for Region 5, Chicago, is 312-353-2220, website:
www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600
Clifton Rd, Atlanta, GA 30329-4027 (phone: 1-800-232-4636, website:
www.cdc.gov/NIOSH).
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIES
2-1. Aanvullende veiligheidssymbolen en definities
Bepaalde symbolen worden alleen aangetroffen op CE-producten.
Waarschuwing! Pas op! Kans op gevaar (zie de symbolen).
Safe1 2012−05
Het product niet meegeven met het gewone afval (waar van toepassing).
Hergebruik of recycle elektrische en elektronische apparatuur die niet langer wordt gebruikt (WEEE).
Voer het af naar een daarvoor inleverstation.
Neem contact op met de gemeente of uw lokale dealer voor nadere informatie.
Safe37 2012−05
Haal de stekker van de machine uit het stopcontact, voordat u aan de machine gaat werken.
Safe5 2012−05
Verwijder het label niet; verf het ook niet over en dek het niet af.
Safe20 2012−05
Recycle.
Safe103 2012−09
Gebruik het koelmiddel dat door de fabrikant wordt aangeraden.
XXXXX
Safe52 2012−05
Tap de vloeistof af volgens de instructies.
2012−05
Lees ten behoeve van de veiligheid bij het lassen de labels op de
lasstroombron, het draadaanvoerapparaat en andere belangrijke
apparatuur.
Safe71 2012−06
Lees de handleiding voordat u met de machine gaat werken.
Safe70 2012−06
OM-254203 Pagina 4
Een verstopt filter of verstopte slangen kunnen oververhitting
van de stroombron en de toorts veroorzaken.
Safe50 2012−05
100 u. std.
Controleer en reinig het filter en controleer de staat van de slangen
om de 100 uur.
Safe51 2012−05
2-2. Diverse symbolen en definities
A
Uitgang
koelvloeistof
Ampère
Wisselstroom
Hz
Aan
Netaansluiting
Ingangsspanning
Uit
Aarding
Circulatie-unit met
koelvloeistofpomp
V
Volt
Ingang
koelvloeistof
IP
I1
Aantekeningen
OM-254203 Pagina 5
Beschermingsgraa
d
Primaire
stroomsterkte
Hertz
U1
Primaire spanning
Eenfasig
HOOFDSTUK 3 − TECHNISCHE GEGEVENS
3-1. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens
Het serienummer en de aansluitgegevens zijn bij dit product op het achter paneel te vinden. Op het plaatje kunt u de elektrische spanning en het
vermogen aflezen dat de apparatuur nodig heeft, en welk vermogen het kan leveren. Wij raden aan het serienummer te noteren op de achterzijde
van deze handleiding, in het daarvoor bestemde vak, zodat u dit nummer altijd bij de hand hebt als u het in de toekomst nodig hebt.
3-2. Technische gegevens*
Model
Inhoud koelvloeistoftank
Maximum
koelcapaciteit
Voeding
Hydracool 1
8L
1670 Watt
(5698 BTU/u)
1,0 L/min
(1.1 qt/min)
Eenfasig
115 VAC
50/60 Hz
2,5 ampères
8L
1670 Watt
(5698 BTU/u)
1,0 L/min
(1.1 qt/min)
8L
8L
Hydracool 2
Voedingskabel
met stekker
Afmetingen
Gewicht
2m
Lengte: 305 mm
Hoogte: 674 mm
Breedte: 263 mm
20,7 kg
Eenfasig
230 VAC
50/60 Hz
1,3 ampères
2 m**
Lengte: 305 mm
Hoogte: 674 mm
Breedte: 263 mm
20,7 kg
1760 Watt
(6005 BTU/u)
1,0 L/min
(1.1 qt/min)
Eenfasig
115 VAC
50/60 Hz
2,5 ampères
2m
Lengte: 585 mm
Hoogte: 286 mm
Breedte: 324 mm
20,8 kg
1760 Watt
(6005 BTU/u)
1,0 L/min
(1.1 qt/min)
Eenfasig
230 VAC
50/60 Hz
1,3 ampères
2 m**
Lengte: 585 mm
Hoogte: 286 mm
Breedte: 324 mm
20,8 kg
* IEC koelcapaciteit bepaalt dat de waterinlaattemperatuur niet hoger mag komen dan 40° C boven de omgevingstemperatuur
bij een stroomsnelheid van 1l/ Min.
** De stekker wordt geleverd door de klant.
Koelsysteem met her circulerende koelvloeistof voor watergekoelde TIG-toortsen en MIG-pistolen.
Te gebruiken met pistolen/toortsen tot maximaal 600 A
3-3. Specificaties koelvloeistof
Gebruik geen geleidende koelvloeistof.
Toepassing
GTAW of waar hoge frequentie−stroom gebruikt wordt
Koelvloeistof
Koelvloeistof 050024004
Koelvloeistof met lage geleiding 043810*
Gedestilleerd of gedeïoniseerd water oké boven 0°C (32°F)
GMAW of waar hoge frequentie−stroom niet wordt gebruikt
Koelvloeistof 050024004
Koelvloeistof met lage geleiding 043810*
Aluminium−beschermende koelvloeistof 043809*
Gedestilleerd of gedeïoniseerd water oké boven 0°C (32°F)
Waar de koelvloeistof in contact komt met aluminium
onderdelen
Aluminium−beschermende koelvloeistof 043809*
*Koelvloeistoffen 043810 en 043809 beschermen tot -38°C (-37°F) en bieden weerstand tegen de groei van algen.
LET OP − Het gebruik van een andere koelvloeistof dan in de tabel vermeld staat zorgt ervoor dat de garantie komt te vervallen op alle onderdelen
die met de koelvloeistof in aanraking komen (pomp, radiateur enz.).
3-4. Omstandigheden gebruik en opslag
A. IP-graad
IP graad
Hydracool 1 - IP21
Deze apparatuur is ontworpen voor binnen gebruik, en niet voor opslag of gebruik buiten.
IP graad
Hydracool 2 - IP23
Deze apparatuur is ontworpen voor buitengebruik. Opslag is toegestaan, maar buitengebruik bij regen of andere neerslag mag alleen onder
een afdak.
OM-254203 Pagina 6
B. Informatie over Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)
!
Deze Klasse A apparatuur is niet bedoeld voor gebruik op plaatsen in woongebieden waar de elektrische stroom afkomstig is van
het openbaar laagspanningsnetwerk. Op dergelijke plaatsen ontstaan er mogelijk problemen met de elektromagnetische
compatibiliteit als gevolg van storingen door geleiding en straling.
Deze apparatuur voldoet aan IEC 61000-3-11 en IEC 61000−3−12.
ce−emc 4 2014-07
C. Temperatuurspecificaties
Bereik bedrijfstemperatuur
Opslag/Transport temperatuurbereik
-10 tot 40° C (14 tot 104° F)
20 tot 25° C (68 tot 77° F)
Temp_2016- 07
De correctiefactor op het koelvermogen bij een omgevingstemperatuur van 405C (1045F) is 0,625.
HOOFDSTUK 4 − INSTALLATIE
4-1. Een locatie kiezen
!
Verplaats het apparaat niet naar en gebruik
het niet op plaatsen waar het kan omvallen.
Plaats het apparaat zo dat de lucht kan circuleren.
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
OM-254203 Pagina 7
956142899_1−A, 956142900_1−A
HOOFDSTUK 5 − BEDIENING
5-1. Bedienings paneel Hydracool 1
1
2
3
4
5
6
7
Snelkoppeling, waterinstroom
Snelkoppeling, wateruitstroom
Stroomindicator
Automatische zekering (CB1)
Voedingsschakelaar (aan/uit)
Vulopening van tank
Peilglas van de koelvloeistof
6
7
1
2
5
4
3
956142899_2−
A
5-2. Bedienings paneel Hydracool 2
1
2
3
4
5
6
7
4
3
Stroomindicator
Voedingsschakelaar (aan/uit)
Automatische zekering CB1
Vulopening van tank
Peil koelmiddel
Snelkoppeling, wateruitstroom
Snelkoppeling, waterinstroom
2
6
7
1
5
Voorzijde
Achterzijde
956142900_2−A
OM-254203 Pagina 8
HOOFDSTUK 6 − ONDERHOUD & PROBLEMEN VERHELPEN
6-1. Routineonderhoud
!
Verbreek de verbinding met de
netvoeding voordat u met het
onderhoud begint.
= Controleren
= Verversen
= Reinigen
= Vervangen
* Moet worden verricht door een door de fabriek erkend servicebedrijf
Elke drie
maanden
Referentie
LET OP − Reinig het koelvloeistof filter. Bij zware omstandigheden
moet u mogelijk vaker reinigen (bij continu gebruik, hoge/lage
temperaturen, een vuile omgeving, enz.). Als u het koelvloeistof filter
niet goed reinigt, vervalt de garantie op de pomp.
*Koelvloeistof filter
Elke zes
maanden
Onderdelen met barsten
of scheurtjes
Ververs de koelvloeistof
(bij gebruik van water)
Vervang onleesbare labels
Elke 12
maanden
Ververs de koelvloeistof
6-2. Onderhoud aan de koelvloeistof
!
Koppel de koelstekker los uit het stopcontact voor de lasstroom voordat u onderhoud verricht.
!
Voer de gebruikte koelvloeistof af conform de nationale, regionale en lokale wetgeving. Giet de koelvloeistof niet in de afvoer.
Koelvloeistof verversen
Voer de oude koelvloeistof af door het apparaat naar voren te kantelen. Vul de koeler met schoon water en laat deze 10 minuten lopen. Giet
het water eruit en vul de koeler opnieuw.
LET OP − Indien slangen vervangen moeten worden, gebruik dan slangen die geschikt zijn voor ethyleenglycol, zoals Buna-n, Neopreen of
Hypalon. Slangen van oxy-acetyleen zijn niet geschikt voor ethyleenglycol−houdende producten.
Reinig het koelvloeistof filter − Moet worden verricht door een door de fabriek erkend servicebedrijf.
Red. coolmaint_2016-08
OM-254203 Pagina 9
6-3. Problemen oplossen
Probleem
Oplossing
Het koelsysteem werkt niet.
Controleer of de voedingsstekker in de stekkerdoos zit.
Controleer de automatische zekeringen op de koeler en de lasstroombron en reset deze indien
noodzakelijk.
Motor oververhit. De unit gaat draaien als de motor is afgekoeld.
Laat een door de fabriek erkende servicemonteur hoofdschakelaar, de condensator en de motor nakijken.
Er stroomt minder of geen
koelvloeistof.
Koelvloeistof bijvullen.
Kijk of er slangen verstopt of beschadigd zijn.
Kijk het ingebouwde filter na en reinig het zo nodig.
OM-254203 Pagina 10
HOOFDSTUK 7 − ELECTRISCH SCHEMA
956142901_B
OM-229 039 Page 10
HOOFDSTUK 8 − ONDERDELENLIJST
De
28
12
13
14
15
16
17
18
19
6
5
7
9
10
3
8
11
2
1
20
21
22
23
24
25
27
26
bevestigingsmaterialen zijn algemeen
gangbaar en alleen te bestellen als ze op de
lijst staan.
956142899_3-A
Afbeelding 8-1. Hoofdassemblage, Hydracool 1
OM-254 203 Pagina 11
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Afbeelding 8-1. lHoofdassemblage, Hydracool 1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
. . . FM . . . . . . 213072
. . . FM . . . 056126077
. . . . . . . . . . +116117082
. . . . . . . . . . . 056082099
. . . . . . . . . . . 956142629
. . . . . . . . . . . . . . 207290
. . . . . . . . . . . 956142621
. . . . . . . . . . . . . . 180663
. . . . . . . . . . +156121044
. . . . . . . . . . . 656049051
. . . . . . . . . . . 156009079
. . . . . . . . . . . 027042002
. . . M1 . . . 057010059
. . . M1 . . . 057010060
. . . . . . . . . . . 556049386
. . . . . . . . . . . . . . 166564
. . . CB1 . . . . . . 083431
. . . . . . . . . . . 556049410
. . . . . . . . . . . . . . 215279
. . . . S1 . . . 056067251
. . . . . . . . . . . 316029721
. . . . . . . . . . . 756007013
. . . . . . . . . . . 156033034
. . . . . . . . . . . . . . 195585
. . . . . . . . . . . 556049409
. . . . . . . . . . . 156006074
. . . . . . . . . . . V57011071
. . . . . . . . . . . 027112327
. . . . . . . . . . . 027112328
. . . . . . . . . . . 156009147
. . . . . . . . . . . 656110013
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Fan, muffin 115V 60HZ 3400 RPM 6.378 mtg holes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fan Assy, Radiator Cooling 230 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fan Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radiator Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, warning moving parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, advisory service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, coolant level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, Warning Primary Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wrapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barb, hose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tank, water 8 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor, 170 W, 230 VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor, 170 W, 230 VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connector, male 3/8 d.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filter, in−line low profile 100 screen 3/8 hose bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Breaker, Circuit 5A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Water Connection, Quick Connect, blue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicator, flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, Power On/Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, front, hydracool 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cover, Switch 37 x 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boot, Rubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handle Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Water Connection, quick connect, red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Front, Base & Rear Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pump Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cable, primary, 115VAC c/w strain relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cable, primary, 230VAC c/w strain relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mounting Bracket, Tank Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foot, Rubber Mount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-254 203 Pagina 12
3
De bevestigingsmaterialen zijn algemeen gangbaar en alleen
te bestellen als ze op de lijst staan.
2
1
4
12
10
11
9
8
7
6
5
18
17
19
16
20
15
14
21
13
22
29
23
24
28
27
25
26
Afbeelding 8-2. Hoofdassemblage, Hydracool 2
956142900_3-A
OM-254 203 Pagina 13
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Afbeelding 8-2. Hoofdassemblage, Hydracool 2
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
. . . . . . . . . . . . . . 207290
. . . . . . . . . . +156121028
. . . . . . . . . . . . . . 195585
. . . . . . . . . . . . . . 180663
. . . M1 . . . 057010059
. . . M1 . . . 057010060
. . . . . . . . . . . . . . 166564
. . . . . . . . . . . V57011071
. . . . . . . . . . . 556049386
. . . FM . . . . . . 213072
. . . FM . . . 056126077
. . . . . . . . . . +116117082
. . . . . . . . . . . 956142629
. . . . . . . . . . . 056082099
. . . . . . . . . . . 956142621
. . . . . . . . . . . 316029722
. . . CB1 . . . . . . 083431
. . . . . . . . . . . 027042002
. . . . . . . . . . . 116122306
. . . . . . . . . . . 956142908
. . . . . . . . . . . 556049410
. . . . . . . . . . . 556049409
. . . . . . . . . . . 027112327
. . . . . . . . . . . 027112328
. . . . . . . . . . . 156006075
. . . . . . . . . . . 656049051
. . . . . . . . . . . 156009079
. . . . S1 . . . 056067251
. . . . . . . . . . . 656110013
. . . . . . . . . . . . . . 215279
. . . . . . . . . . . 756007013
. . . . . . . . . . . 156033034
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Label, advisory service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wrapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handle Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, warning primary connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor, 170 W, 115 VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor, 170 W, 230 VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filter, in−line low profile 100 screen 3/8 hose bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pump Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connector, male 3/8 d.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fan, Muffin 115V 60HZ 3400 rpm 6.378 mtg holes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fan Assy, Radiator Cooling 230 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fan Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, warning moving parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radiator Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, coolant level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, front, Hydracool 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Breaker, Circuit 5A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tank, Water 8 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mounting Bracket, tank assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, rear, water terminals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Water Connection, quick connect, blue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Water Connection, Quick Connect, red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cable, primary, 115VAC c/w strain relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cable, primary, 230VAC c/w strain relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barb, hose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, Power On/Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foot, Rubber Mount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicator, flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cover, Switch 37 x 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boot, Rubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
1
1
1
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-254 203 Pagina 14
Geldig vanaf 1 januari 2016
(Installaties waarvan het serienummer begint met “MG” of nieuwer)
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige Miller garanties en is exclusief zonder
andere expliciete of impliciete waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE − Afhankelijk van de onderstaande
bepalingen en voorwaarden garandeert ITW Weldiing
Products Italy S.r.l., zijn erkende verdeler dat nieuwe Miller
installaties die verkocht zijn na de geldende datum van deze
beperkte garantie geen materiaal- en/of fabricagefouten
hebben. DEZE GARANTIE VERVANGT UITDRUKKELIJK
ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET,
VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID.
Binnen de onderstaande garantieperioden zal Miller alle
onderdelen of componenten die niet meer functioneren door
dergelijke fabricage- en materiaalfouten met garantie repareren of vervangen. Miller moet binnen dertig (30) dagen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een dergelijke fout of
storing, waarop Miller instructies zal geven over de garantieclaim-procedure die hierop volgt. Wanneer een melding wordt
ingediend als een online garantieclaim, moet de claim een gedetailleerde omschrijving bevatten van de storing en de
stappen die zijn genomen om de defecte onderdelen en de
oorzaak van het defect te identificeren.
In het geval van een dergelijke storing binnen de garantieperiode zal MILLER garantiesclaims toestaan op installaties met
garantie die hieronder zijn vermeld. Alle garantieperioden
gelden vanaf de dag dat de installatie geleverd werd aan de
oorspronkelijke kleinhandelkoper, of één jaar nadat een installatie naar een Europese distributeur gezonden is, of twaalf
maanden nadat de installatie naar een internationaal distributeur gezonden is.
1.
5 jaar op onderdelen — 3 jaar op arbeidsloon
*
De thyristoren, diodes en afzonderlijke gelijkrichtmodules in de originele hoofdstroom gelijkrichters met
uitzondering van de STR, SI, STi, STH en MPi series.
2.
3 jaar — op onderdelen en arbeidsloon
* Lasaggregaten met aandrijfmotor
(OPMERKING: Motoren vallen onder een aparte
garantie, bij de fabrikant van de motor.)
* Inverter stroombronnen (tenzij anders aangegeven)
* Procesbeheersingsapparatuur
* Semiautomatische en automatische draadaanvoereenheden
* Transformator/gelijkrichter−stroombronnen
3.
2 jaar — op onderdelen
* Automatisch verduisterende helmlenzen
(geen arbeidsloon)
* Migmatic 175
* HF Units
4.
1 jaar — op onderdelen en arbeidsloon tenzij anders aangegeven
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5.
Automatisch bewegende apparatuur
Inbouwopties
(OPMERKING: Inbouwopties zijn gedekt onder
True Blue) voor de resterende garantieperiode
van het product waarin ze in geïnstalleerd zijn, of
voor een minimum van één jaar — afhankelijk van
welke van de twee het langste duurt.)
Stroombronnen voor inductieverwarming, koelers
en elektronische regelapparatuur/recorders
Motoraangedreven laspistolen (m.u.v. de Spoolmate
−laspistolen)
Positionerings en regelapparatuur
Powered Air Purifying Respirator (PAPR) de ventilatorunit (geen arbeidsloon)
Rekken
Wielonderstellen en trailers
Onderpoederdek−draadaanvoersystemen
Waterkoelsystemen
Werkstations/Lastafels (geen arbeidsloon)
6 maanden — op onderdelen
*
Accu’s
6.
90 dagen — op onderdelen
* Toebehoren (sets)
* Beschermzeilen
* Kabels en dekens voor inductieverwarming
* MIG−pistolen
* Afstandsbedieningen
* Vervangende onderdelen (geen arbeidsloon)
* Spoolmate pistolen
* Kabels en niet-elektronische regelingen
Millers True Blue® beperkte garantie geldt niet voor:
1.
Slijtonderdelen zoals contacttips, snijmondstukken,
magneetschakelaars, koolborstels, schakelaars,
sleepringen, relais of andere onderdelen die niet
meer goed werken als gevolg van normale slijtage.
2.
Onderdelen geleverd door Miller maar geproduceerd
door anderen, zoals motoren of handelsaccessoires.
Deze onderdelen vallen onder de eventuele garanties
door de fabrikanten.
3.
Installaties die veranderingen hebben ondergaan door
andere partijen dan Miller, of installaties die onjuist
geïnstalleerd of verkeerd gebruikt zijn volgens industrierichtlijnen, of installaties die geen redelijk en noodzakelijk onderhoud hebben gehad, of installaties die gebruikt
zijn voor andere dan de aangegeven toepassingen voor
de installatie.
MILLER PRODUKTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP
EN GEBRUIK DOOR COMMERCIËLE/INDUSTRIËLE
GEBRUIKERS EN PERSONEN DIE OPGELEID ZIJN EN
ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN LASINSTALLATIES.
In het geval van een garantieclaim gedekt door deze garantie,
zullen de exclusieve Miller-oplossingen zijn: (1) repareren; of
(2) vervangen; of, als dit schriftelijk door Miller is toegestaan
in bepaalde gevallen, (3) de redelijke kosten van repareren of
vervangen bij een goedgekeurd Miller onderhoudsbedrijf; of
(4) krediet of betaling van de aankoopprijs (redelijke
waardevermindering op basis van het eigenlijke gebruik) bij
het retourneren van de goederen op risico en kosten van de
klant. Miller’s optie van repareren of vervangen zal f.o.b. zijn
(met inbegrip van vervoerskosten tot in de boot), naar de
fabriek in ITW Welding Products Group Europe of f.o.b. naar
een door Miller goedgekeurd onderhoudsbedrijf zoals
bepaald is door Miller. Daarom zal er geen compensatie of
terugbetaling voor transportkosten worden toegestaan.
VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, STAAN ER GEEN
ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN OPEN DAN
DEGENE DIE HIER VOORZIEN ZIJN. IN GEEN GEVAL ZAL
MILLER CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE DAAD,
OF ANDERSZINS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE (HIERIN
BEGREPEN GEDERFDE WINST).
MILLER VERWERPT EN SLUIT,
M.B.T. ALLE
GEREEDSCHAP DAT DOOR HAAR GELEVERD WORDT,
ELKE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE HIER NIET
VOORZIEN IS, EN ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF
VERKLARING M.B.T. PRESTATIE, EN ELK VERHAAL OP
GROND VAN CONTRACTUELE WANPRESTATIE, UIT
ONRECHTMATIGE DAAD, OF DAT, WARE DEZE
BEPALING NIET OPGENOMEN, IMPLICIET, VAN
RECHTSWEGE, NAAR HANDELSGEWOONTE OF NAAR
AANLEIDING VAN DE CONCRETE OMSTANDIGHEDEN
VAN DE TRANSACTIE ZOU VOORTVLOEIEN UIT GELIJK
WELKE ANDERE RECHTSTHEORIE, HIERIN BEGREPEN
ELKE
GEÏMPLICEERDE
GARANTIE
M.B.T.
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD GEBRUIK, UIT.
Deze originele garantie is in Engelse juridische begrippen geschreven. Bij klachten of onenigheid heeft de betekenis van
de woorden in het Engels voorrang.
milan_warr_dut2016−01
Eigendomspapieren
Volledig invullen en goed bewaren a.u.b.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Service
Neem contact op met een distributeur of servicebedrijf
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Service en reparaties
Vervangende onderdelen
ITW Welding Italy S.r.l.
Handleiding
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens transport.
Neem contact op met de transportafdeling van uw distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur voor hulp bij het
indienen en afhandelen van schadeclaims.
Vertaling van de originele instructies − UITGEGEVEN IN DE VS.
© 2016 Miller Electric Mfg. Co
2016-01
Via Privata Iseo, 6/E
20098 San Giuliano
Milanese, Italy
Tel: 39 (0) 2982901
Fax: 39 (0) 298290-203
email: miller@itw−welding.it
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising