Miller | MD026806D | Owner Manual | Miller HYDRAMATE 1 AND 2 Handleiding

Miller HYDRAMATE 1 AND 2 Handleiding
OM-229 039F/dut
Processen
TIG-lassen (GTAW)
MIG/MAG lassen
Beschrijving
Hydramate 1
Hydramate 2
CE
HANDLEIDING
2013−01
Van Miller voor u
Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan
de slag en alles meteen goed doen. Wij weten dat u geen tijd heeft om
het anders dan meteen goed te doen.
Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929 voor het eerst met het
bouwen van booglasapparatuur begon, er dan ook voor dat zijn
producten lang meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als u
nu konden zijn klanten toen zich geen mindere kwaliteit veroorloven. De
producten van Miller moesten het beste van het beste zijn. Zij moesten
gewoon het allerbeste zijn dat er te koop was.
Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service
te bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die
in 1929 zijn vastgelegd.
Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te
kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de
veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We hebben ervoor gezorgd, dat u de apparatuur snel en gemakkelijk kunt installeren. Bij
Miller kunt u rekenen op jarenlange betrouwbare service en goed onderhoud. En mocht uw apparatuur om wat voor reden dan ook ooit moeten
worden gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk Onderhoud & Storingen precies nagaan wat het probleem is. Aan de hand van de onderdelenlijst kunt u bepalen welk onderdeel u precies nodig hebt om het probleem te verhelpen. Ook vindt u de garantie en de onderhoudsinformatie
voor uw specifieke model bijgesloten.
Miller Electric maakt een complete lijn
lasapparaten en aanverwante
lasproducten. Wilt u meer informatie over
de andere kwaliteitsproducten van Miller, neem dan contact op met uw
Miller-leverancier. Hij heeft de nieuwste overzichtscatalogus en
afzonderlijke productleaflets voor u.
Elke krachtbron van
Miller gaat vergezeld
de meest probleemloze garantie in onze
bedrijfstak − u werkt er
hard genoeg voor.
DECLARATION OF CONFORMITY
for European Community (CE marked) products.
ITW Welding Products Italy S.r.l Via Privata Iseo 6/E, 20098 San Giuliano M.se, (MI) Italy declares that
the product(s) identified in this declaration conform to the essential requirements and provisions of
the stated Council Directive(s) and Standard(s).
Product/Apparatus Identification:
Product
Stock Number
HYDRAMATE 1 V.115 50/60HZ
028042097
HYDRAMATE 1 V.230 50/60HZ
028042098
HYDRAMATE 2 V.115 50/60HZ
028042099
HYDRAMATE 2 V.230 50/60HZ
028042100
Council Directives:
•
2006/95/EC Low Voltage
•
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
•
2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Standards:
•
IEC 60974-1 Arc Welding Equipment - Welding Power Sources: edition 3, 2005-07.
•
IEC 60974-2 Arc Welding Equipment – Liquid Cooling Systems: edition 2.0, 2007-11.
•
IEC 60974-10 Arc Welding Equipment - Electromagnetic Compatibility Requirements: edition 2.0, 2007-08.
•
EN 50445:2008 Product family standard to demonstrate compliance of equipment for resistance welding, arc
welding and allied processes with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields
(0Hz-300Hz)
EU Signatory:
January 2nd , 2013
___________________________________________________________________________________
Massimigliano Lavarini
Date of Declaration
ELECTRONIC ENGINEER R&D TECH. SUPPORT
956 172 039
INHOUDSOPGAVE
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. De risico’s van het booglassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Meer veiligheidssymbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Diverse symbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 3 − TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Belangrijke informatie betreffende CE-producten (voor verkoop binnen de EU) . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Technische gegevens* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Omstandigheden gebruik en opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 4 − INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Keuze van de locatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 5 − WERKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Regelpaneel Hydramate 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Regelpaneel Hydramate 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 6 − ONDERHOUD EN STORINGEN VERHELPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1. Routineonderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2. Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 7 − ELECTRISCH SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 8 − ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
1
1
1
3
4
5
5
7
7
8
9
9
9
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12
13
14
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR
GEBRUIK
dut_som_2011−10
7
Bescherm uzelf en anderen tegen letsel — Lees deze belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies, volg ze
op en bewaar ze.
1-1. De betekenis van de symbolen
GEVAAR! − Duidt op een gevaarlijke situatie die moet
worden vermeden omdat hij anders leidt tot ernstig of
dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond
met bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
Duidt op een gevaarlijke situatie die moet worden vermeden omdat hij anders kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond met
bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
OPGELET − Aanduiding voor mededelingen die niet zijn gerelateerd
aan persoonlijk letsel.
Aanduiding voor speciale instructies.
Deze groep symbolen duidt op Waarschuwing! Kijk uit! Gevaar voor/
van mogelijke ELEKTRISCHE SCHOK, BEWEGENDE ONDERDELEN en HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om deze risico’s te vermijden.
1-2. De risico’s van het booglassen
Onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico’s
aan te geven. Als u een dergelijk symbool ziet, wees dan voorzichtig en volg de bijbehorende instructies op om problemen
te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts
een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Sectie
{+}. Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften.
Alleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren,
bedienen, onderhouden en repareren.
Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven tijdens het gebruik van dit apparaat.
Een ELEKTRISCHE SCHOK kan dodelijk zijn
Het aanraken van onder stroom staande onderdelen
kan fatale schokken en ernstige brandwonden
veroorzaken. De elektrode en het werkstuk staan
onder stroom als de machine ingeschakeld is. Het
voedingsgedeelte en de interne circuits van de
machine staan eveneens onder stroom als het
apparaat aan staat. Bij semi-automatisch of automatisch draadlassen staat het draad, de spoel, de
ruimte waar het lasdraad zich in de machine bevindt
en alle metalen onderdelen die in aanraking zijn met
de lasdraad onder stroom. Verkeerd geïnstalleerde
of onvoldoende geaarde installaties kunnen gevaren opleveren.
Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan
Draag droge, isolerende handschoenen en lichaamsbescherming
zonder gaten
Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatiematjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk contact met
de grond of het werkstuk te voorkomen
Gebruik geen wissel−(AC) uitgangsspanning in een vochtige omgeving, als u beperkte bewegingsvrijheid hebt of als het gevaar
bestaat dat u kunt vallen
Gebruik ALLEEN wissel− (AC) uitgangsspanning als het lasproces dit vereist.
Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
Er zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig als zich een van de volgende elektrisch gevaarlijke omstandigheden voordoet: op
vochtige locaties of als u natte kleding draagt; op metalen constructies zoals vloeren, roosters of steigers; in een verkrampte
lichaamshouding bijvoorbeeld als u zit, knielt of ligt; of wanneer het
risico van onvermijdelijk of toevallig contact met het werkstuk of de
aarde groot is. Gebruik onder deze omstandigheden de volgende
apparatuur in de aangegeven volgorde: 1) een semi−automatisch
gelijkstroom (draad−) lasapparaat met constante spanning, 2) een
handbediend gelijkstroom (elektrode−) lasapparaat, of 3) een wisselstroom lasapparaat met een lagere spanning en open circuit. In
de meeste gevallen wordt het gebruik van een gelijkstroom lasapparaat met lagere spanning aanbevolen. En werk niet alleen!
Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u deze installatie
installeert of nakijkt. Zet de stroom uit volgens OSHA 29 CFR
1910.147 (zie de Veiligheidsvoorschriften)
Installeer, aard en bedien deze installatie in overeenstemming met
de Handleiding voor gebruikers en landelijke of lokale voorschriften.
Controleer altijd de aarding van de voeding en wees er zeker van
dat de aardingsgeleider van de voedingskabel goed aangesloten
is op de aansluitklem van het apparaat en dat de stekker van de
kabel aangesloten is op een correct geaarde contactdoos.
Als u het apparaat aansluit op het net, verbind dan eerst de aardingsgeleider en controleer de aansluitingen grondig.
Houd snoeren droog, vrij van olie en vet en bescherm deze tegen
heet metaal en vonken.
Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen of openliggende bedrading en vervang de kabel onmiddellijk als deze
beschadigd is − openliggende bedrading kan dodelijk zijn.
Zet alles af als het apparaat niet gebruikt wordt.
Gebruik geen versleten, beschadigde, te korte of slecht verbonden kabels.
Draag de kabels niet op uw lichaam.
Als het werkstuk geaard moet worden, doe dit dan met een aparte
kabel- gebruik niet de massaklem of massakabel.
Raak de elektrode niet aan als u in contact staat met het werkstuk,
de grond of een andere elektrode van een ander apparaat.
Gebruik alleen goed onderhouden installaties. Repareer of vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Onderhoud het
apparaat zoals beschreven staat in de handleiding.
Draag een veiligheidsharnas als u boven grond-niveau werkt
Houd alle panelen en afdekplaten veilig op hun plaats.
Klem de massakabel zo dicht mogelijk bij de las met een goed metaal-op-metaalcontact op het werkstuk of werktafel.
Isoleer de massaklem wanneer deze niet is aangesloten op het
werkstuk om contact met een metalen object te voorkomen
Sluit niet meer dan één elektrode of massakabel aan op één enkele lasbron. Haal de kabel los voor het proces dat niet wordt
gebruikt.
OM-229 039 Pagina 1
Er staat ook NA het afsluiten van de voedingsspanning nog een AANZIENLIJKE GELIJKSPANNING
op het voedingsgedeelte van de inverter lasstroombronnen.
Zet de gelijkstroom-wisselstroomomzetter uit, maak de voedingsstekker los en ontlaad de invoercondensatoren overenkomstig de
aanwijzingen in de Sectie Onderhoud, voordat u enig onderdeeel
aanraakt.
Door HETE ONDERDELEN kunnen
brandwonden ontstaan.
Hete onderdelen niet met blote handen aanraken
Laat apparatuur altijd afkoelen, voor u eraan gaat werken.
Gebruik de juiste gereedschappen om hete onderdelen beet te
pakken en/of draag zware geïsoleerde lashandschoenen en
−kleding om brandwonden te voorkomen.
ROOK EN GASSEN kunnen gevaarlijk
zijn.
Tijdens het lassen komen rook en gassen vrij. Het
inademen hiervan kan gevaarlijk zijn voor uw
gezondheid.
LASSEN kan brand of explosies veroorzaken
Als er gelast wordt aan gesloten vaten zoals tanks,
trommels of pijpen, kunnen deze opgeblazen
worden Er kunnen vonken van de lasboog afvliegen.
De rondvliegende vonken, de temperatuur van het
werkstuk en van het gereedschap kunnen brand en brandwonden
veroorzaken. Toevallig contact van een elektrode met metalen
voorwerpen kan vonken, explosies, oververhitting of brand veroorzaken. Controleer eerst of de omgeving veilig is voordat u gaat
lassen.
Verwijder alle brandbare materialen in een straal van 10 meter van
de lasboog. Als dit niet mogelijk is, dek ze dan goed af met brandwerende materialen.
Las niet op plaatsen waar rondvliegende vonken brandbaar materiaal kunnen raken.
Bescherm uzelf en anderen tegen rondvliegende vonken en heet
metaal.
Wees erop attent dat vonken en hete materialen van het laswerk
gemakkelijk door kleine hoeken en gaten naar naastliggende ruimtes kunnen vliegen.
Kijk goed uit voor brand en houd een brandblusser in de buurt
Wees erop bedacht dat bij het lassen van plafonds, vloeren, scheidingswanden of tussenschotten brand kan ontstaan aan de
tegenovergestelde zijde
Als u binnen last, ventileer de ruimte dan goed en/of zorg dat lasrook en gassen afgezogen worden.
Las niet aan containers waarin ooit brandbare stoffen zijn opgeslagen of aan besloten ruimtes −zoals tanks, vaten of buizen tenzij ze
voldoende voorbereid zijn conform AWS F4.1 en AWS 6.0 (zie Veiligheidsvoorschriften).
Als er een slechte ventilatie is, gebruik dan een goedgekeurd gasmasker.
Niet lassen op plaatsen waar de omgevingslucht brandbaar stof,
gas of vloeistofdampen (bijv. van benzine) kan bevatten.
Lees de Materiaalveiligheids informatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor metalen, elektroden, elektrodebekledingen,
schoonmaakmiddelen en ontvetters.
Verbind de massakabel met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
plaats waar gelast moet worden, zodat de lasstroom een direkte
en korte weg aflegt en elektrische schokken en brandrisico’s vermeden kunnen worden
Zorg ervoor dat u niet in de rook staat. Adem de rook niet in.
Werk alleen in een beslotenruimte als deze goed geventileerd
wordt. Of als u een beademingsapparaat draagt. Zorg ervoor dat
er altijd een ervaren persoon toekijkt. Lasdampen en gassen kunnen lucht verdringen en het zuurstofgehalte verlagen, wat
schadelijke invloed heeft op u lichaam en zelfs dodelijk kan zijn.
Zorg voor veilige ademlucht.
Las niet in ruimtes waar dingen worden ontvet, schoongemaakt of
waar wordt gesproeid. De hitte en stralen van de boog kunnen reageren met dampen en op deze manier zwaar vergiftigde en
irriterende gassen vormen
Las geen beklede metalen zoals gegalvaniseerd of met lood-of
cadmium bedekt staal, tenzij de bekleding verwijderd wordt van
het gedeelte dat gelast moet worden, de ruimte goed geventileerd
wordt en u, indien nodig, een gasmasker draagt. De belkedingen
en metalen die deze elementen bevatten kunnen giftige dampen
produceren als ze gelast worden.
De STRALEN UIT DE BOOG kunnen
ogen en huid verbranden
Boogstralen van het lasproces produceren zichbare
en onzichtbare (ultraviolette en infrarood) stralen die
uw ogen en huid kunnen verbranden. Tijdens het
lassen vliegen lasspatten en vonken in het rond.
Draag tijdens het lassen of toekijken tijdens het lassen een lashelm voorzien van een lasglas met de juiste tint om uw gezicht en
ogen tegen boogstralen en vonken te beschermen. (zie ANSI
Z49.1 en Z87.1 in de Veiligheidsvoorschriften).
Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen onder
uw helm
Gebruik beschermende lasgordijnen of schermen om anderen tegen flitsen en verblindend licht te beschermen ; waarschuw
anderen om niet in de boog te kijken.
Draag beschermende kleding, gemaakt van duurzaam, brandwerend materiaal (leer en wol) en beschermend schoeisel
OM-229 039 Pagina 2
Gebruik een lasapparaat niet om bevroren pijpen te ontdooien.
Haal de elektrode uit de elektrodehouder of knip de lasdraad af aan
de contactbuis als niet gelast wordt.
Draag olie-vrije beschermende kleding zoals leren handschoenen
leren schort, broek zonder omslag, hoge schoenen en een helm.
Zorg ervoor dat u geen brandbare voorwerpen zoals aanstekers of
lucifers bij u draagt als u gaat lassen.
Inspecteer de omgeving als u klaar bent met uw werk om er zeker
van te zijn dat er geen vonken, gloeiende sintels en vlammen zijn.
Alleen de juiste zekeringen of contactverbrekers gebruiken; geen
zwaardere nemen of deze doorverbinden.
Volg de vereisten in OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) en NFPA 51B voor
werken met hoge temperaturen, zorg dat er een brandmelder aanwezig is en dat u een blusapparaat onder handbereik hebt.
RONDVLIEGEND METAAL of STOF
kan de ogen verwonden.
Door lassen, bikken, het gebruik van draadborstels en slijpen kunnen vonken en rodvliegende metaal-schilfers ontstaan. Als lasrupsen afkoelen, kunnen er slakresten rondvliegen.
Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen, zelfs
onder uw lashelm.
GASVORMING kan schadelijk voor
de gezondheid of zelfs dodelijk zijn
Draai de persgastoevoer dicht, wanneer u
geen gas gebruikt.
Zorg altijd voor ventilatie in enge ruimtes of gebruik goedgekeurde beademingsapparatuur
ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN
kunnen van invloed zijn op geïmplanteerde
medische apparatuur.
Mensen die een pacemaker of een ander
geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten uit de buurt blijven.
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten hun arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen
voordat ze in de buurt komen van werkzaamheden met
booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of
inductieverwarmen.
LAWAAI kan het gehoor aantasten
Lawaai van bepaalde werkzaamheden of apparatuur kan uw gehoor aantasten
Draag goedgekeurde gehoorbescherming als
het geluidsniveau te hoog is
GASFLESSEN kunnen exploderen
als ze beschadigd worden
Persgasflessen bevatten gas dat onder hoge druk
staat. Als een gasfles beschadigd wordt, kan deze
exploderen. Aangezien gasflessen normaal gesproken een onderdeel uitmaken van het van het
lasproces moet u er voorzichtig mee omgaan.
Bescherm gasflessen tegen hoge temperaturen, mechanische
schokken, slak, open vuur, vonken en vlambogen.
Plaats de gasflessen rechtop in een rek of in de laskar zodat ze niet
kunnen vallen of omkantelen.
Houd de flessen uit de buurt van alle las- of andere stroomkringen
Hang nooit een elektrodehouder over een gasfles.
Laat nooit een laselektrode in aanraking komen met een gasfles.
Las nooit op een gasfles onder druk; een explosie zal het gevolg
zijn.
Gebruik het juiste beschermgas, reduceerventielen, slangen en
hulpstukken die speciaal bedoeld zijn voor een bepaalde toepassing; onderhoud deze en bijhorende onderdelen goed.
Draai bij het openen van de gasfles uw gezicht weg van het reduceerventiel.
Laat de beschermende kap over het ventiel over het ventiel zitten
behalve als de fles gebruikt wordt of aangesloten is voor gebruik.
Gebruik de juiste apparatuur, de juiste procedures en een voldoende aantal personen om gasflessen te tillen en verplaatsen
Lees en volg de instructies op de flessen met gecomprimeerd gas,
bijbehorend materiaal en de CGA publikatie die in de Veiligheidsvoorschriften staat.
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
Installeer of plaats het apparaat niet op, boven
of vlakbij ontbrandbare oppervlakken.
Het apparaat niet in de buurt van brandbare
stoffen installeren.
Overbelast de bedrading van het gebouw niet- controleer of het
voedingsnet sterk genoeg is, goed beschermd is en dit apparaat
aan kan.
TE LANGDURIG GEBRUIK kan leiden
tot OVERVERHITTING.
Laat het apparaat goed afkoelen; houd u aan
de nominale inschakelduur.
Verminder de stroomsterkte of de inschakelduur voordat u opnieuw begint met lassen.
Blokkeer of filter de luchtaanvoer naar het apparaat niet.
VALLENDE APPARATUUR kan letsel
veroorzaken.
Gebruik alleen het hijsoog om het apparaat op
te tillen, en NIET de laskar, gasflessen of andere accessoires.
Gebruik gereedschap met voldoende capaciteit om het apparaat op te tillen en te ondersteunen.
Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant onder het apparaat uitsteken.
Let er bij het werken in de open lucht op dat kabels en snoeren niet
in aanraking kunnen komen met rijdende voertuigen.
Volg bij het handmatig optillen van zware onderdelen of apparatuur
de Amerikaanse ARBO−richtlijn getiteld Applications Manual for
the Revised NIOSH Lifting Equation (Publication No. 94–110).
RONDVLIEGENDE
LASSPATTEN
kunnen letsel veroorzaken.
Draag gezichtsbescherming om de ogen en
het gezicht te beschermen.
Slijp de wolfraam elektrode alleen met een slijper die voorzien is
van de juiste beschermkast en op een veilige locatie. Draag hierbij de juiste gezichts-, hand- en lichaamsbescherming.
Vonken kunnen brand veroorzaken − brandbare stoffen uit de
buurt houden.
STATISCHE ELEKTRICITEIT kan PCkaarten beschadigen
Doe een geaarde polsband om VOORDAT u
printplaten of onderdelen aanraakt.
Gebruik goede anti-statische zakken of dozen
voor het opslaan, verplaatsen of transporteren
van PC-printplaten.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
letsel veroorzaken.
Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen
Blijf uit de buurt van afknijppunten zoals aandrijfrollen.
OM-229 039 Pagina 3
LASDRAAD kan letsel veroorzaken
Bedien de toortsschakelaar pas als u de aanwijzing krijgt om dat te doen.
Richt het pistool niet op enig lichaamsdeel, andere mensen of op enig materiaal als de draad
wordt ingevoerd.
ONTPLOFFEN VAN DE ACCU kan
letsel veroorzaken.
Gebruik het lasapparaat niet om accu’s op te
laden of om voertuigen te starten tenzij het een
acculaadvoorziening heeft die hiervoor
speciaal is bedoeld.
LEES DE INSTRUCTIES.
Lees nauwkeurig de gebruikershandleiding en
alle waarschuwingslabels, voordat u de
machine installeert, gebruikt of er onderhoud
aan pleegt, en volg de aanwijzingen steeds op.
Lees de veiligheidsinformatie aan het begin
van de handleiding en in elk hoofdstuk.
Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen van de fabrikant.
Voer onderhoud en service uit zoals vermeld in de Handleidingen, de industriële normen en de landelijke en ter plekke geldende regelgeving.
H.F. STRALING kan storingen veroorzaken
Hoog-frequente straling kan storing veroorzaken bij radio-navigatie, veiligheidsdiensten, computers en communicatie-apparatuur.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
letsel veroorzaken
Blijf uit de buurt van bewegende delen zoals
ventilatoren.
Laat deuren, panelen, deksels en
beschermplaten alleen verwijderen door
bevoegd personeel indien nodig voor
onderhoud en storingzoeken.
Laat deuren, panelen, deksels en beschermplaten alleen verwijderen door bevoegd personeel indien nodig voor onderhoud
en storingzoeken.
Breng eerst deuren, panelen, deksels en beschermplaten weer
aan na afloop van het onderhoud en sluit pas dan de voeding
weer aan.
RONDVLIEGENDE LASSPATTEN
kunnen letsel veroorzaken.
Draag gezichtsbescherming voor ogen en gezicht te beschermen.
Slijp de wolfraam elektrode alleen met een slijper die voorzien is
van de juiste beschermkast en die op een veilige locatie staat.
Draag tijdens het slijpen de nodige gezichts-, hand- en lichaamsbescherming.
Vonken kunnen brand veroorzaken − brandbare stoffen uit de
buurt houden.
Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische
apparatuur deze installatie uitvoeren.
De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddellijk herstel door
een bevoegd elektricien bij storingsproblemen als gevolg van de
installatie
Als u van overheidswege klachten krijgt over storingen, stop dan
onmiddellijk met het gebruik van de apparatuur.
Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden.
Houd deuren en panelen van hoogfrequentbronnen stevig dicht,
houd de elektrodeafstand op de juiste instelling en zorg voor aarding en afscherming om de mogelijkheid van storingen tot een
minimum te beperken.
BOOGLASSEN
veroorzaken.
kan
interferentie
Elektromagnetische energie kan interferentie
veroorzaken bij gevoelige elektronische
apparatuur
zoals
computers
en
computergestuurde apparatuur zoals robots.
Zorg ervoor dat alle apparatuur in het lasgebied elektromagnetisch
compatibel is.
Om mogelijke interferentie te verminderen moet u de laskabels zo
kort mogelijk houden, dicht bij elkaar en laag, bijvoorbeeld op de
vloer.
Voer de laswerkzaamheden uit op 100 meter afstand van
gevoelige elektronische apparatuur.
Zorg ervoor dat dit lasapparaat conform de aanwijzingen in deze
handleiding wordt geïnstalleerd en geaard.
Als er dan nog steeds interferentie optreedt, dient de gebruiker
extra maatregelen te nemen, zoals verplaatsing van het
lasapparaat, gebruik van afgeschermde kabels, gebruik van
lijnfilters of afscherming van het werkterrein.
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen
Las- en snijapparatuur produceert dampen of gassen die chemicaliën bevatten waarvan het de Staat Californië bekend is
dat ze geboorteafwijkingen en, in sommige gevallen, kanker
veroorzaken. (California Health & Safety Code, sectie 25249.5
en volgend.)
OM-229 039 Pagina 4
Dit product bevat chemicaliën, waaronder lood waarvan het
de Staat Californië bekend is dat het kanker, geboorteafwijkingen of andere voortplantingsproblemen veroorzaakt. Was
na gebruik uw handen.
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
is available as a free download from the American Welding Society at
http://www.aws.org or purchased from Global Engineering Documents
(phone: 1-877-413-5184, website: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1, from Global Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184, website:
www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0, from Global
Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184,
website: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, from National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 (phone: 1-800-344-3555, website:
www.nfpa.org and www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
from Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way, Suite
103, Chantilly, VA 20151 (phone: 703-788-2700, website:www.cganet.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard
W117.2, from Canadian Standards Association, Standards Sales, 5060
Spectrum Way, Suite 100, Ontario, Canada L4W 5NS (phone:
800-463-6727, website: www.csa-international.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection, ANSI Standard Z87.1, from American National Standards Institute,
25 West 43rd Street, New York, NY 10036 (phone: 212-642-4900, website: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot
Work, NFPA Standard 51B, from National Fire Protection Association,
Quincy, MA 02269 (phone: 1-800-344-3555, website: www.nfpa.org.
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910, Subpart Q,
and Part 1926, Subpart J, from U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954
(phone: 1-866-512-1800) (there are 10 OSHA Regional Offices—
phone for Region 5, Chicago, is 312-353-2220, website:
www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600
Clifton Rd, Atlanta, GA 30333 (phone: 1-800-232-4636, website:
www.cdc.gov/NIOSH).
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie)
Elektrische stroom die door een draad stroomt veroorzaakt plaatselijk
elektrische en magnetische velden (EMV). Lasstroom veroorzaakt een
elektromagnetischveld rond de lasstroomkring en de lasapparatuur.
Elektromagnetischevelden kunnen interferentie veroorzaken bij
bepaalde medische implantaten zoals pacemakers. Voor personen die
medische implantaten hebben moeten beschermende maatregelen
worden genomen, bijv. toegangsbeperking voor passanten of een
risicoanalyse voor iedere afzonderlijke lasser. Beperk bijvoorbeeld de
toegang voor omstanders of voer afzonderlijke risicobeoordelingen uit
voor lassers. Alle lassers moeten de volgende procedures naleven om
zo blootstelling aan elektro−magnetischevelden van de lasstroomkring
tot een minimum te beperken:
1. Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te twisten of vast te
plakken of gebruik kabelbescherming.
2. Kom niet met uw lichaam tussen de laskabels. Leg de kabel aan
één kant en weg van de gebruiker.
3. Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
4. Houd hoofd en romp zo ver mogelijk verwijderd van de
apparatuur in de lasstroomkring.
5. Monteer de massaklem aan het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
las.
6. Niet direct naast de lasstroombron werken, er niet op gaan zitten
en er niet op leunen.
7. Niet lassen terwijl u de lasstroombron of het
draadaanvoersysteem draagt.
Over geïmplanteerde medische apparatuur:
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun
arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat ze in de buurt
komen van werkzaamheden met booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting. Bij toestemming van de arts
wordt geadviseerd om bovenstaande procedures te volgen.
OM-229 039 Pagina 5
OM-229 039 Pagina 6
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIES
2-1. Meer veiligheidssymbolen en definities
Bepaalde symbolen worden alleen aangetroffen op CE-producten.
Waarschuwing! Pas op! Kans op gevaar (zie de symbolen).
Safe1 2012−05
Het product niet meegeven met het gewone afval (waar van toepassing).
Hergebruik of recycle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-regels). Voer de apparaten
af naar een daarvoor bestemd inleverstation.
Neem contact op met de gemeente of uw lokale dealer voor nadere informatie.
Safe37 2012−05
Haal de stekker van de machine uit het stopcontact, voordat u aan de machine gaat werken.
Safe5 2012−05
Verwijder het label niet; verf het ook niet over en dek het niet af.
Safe20 2012−05
Recycle.
Safe103 2012−09
Gebruik het koelmiddel dat door de fabrikant wordt aangeraden.
XXXXX
Safe52 2012−05
De vloeistof volgens de instructies aftappen a.u.b.
Safe 111 2012−05
Lees ten behoeve van de veiligheid bij het lassen de labels op de
lasstroombron, de draadaanvoer en andere belangrijke apparatuur.
Safe71 2012−06
Lees de handleiding voordat u met de machine gaat werken.
Safe70 2012−06
OM-229 039 Pagina 7
Een verstopt filter of verstopte slangen kunnen oververhitting
van de stroombron en de toorts veroorzaken.
Safe50 2012−05
100 h. std
Controleer en reinig het filter en controleer de staat van de slangen
om de 100 uur.
Safe51 2012−05
2-2. Diverse symbolen en definities
A
V
Ampère
Wisselstroom
Ingangsspanning
Circulatie-unit met
pomp voor
koelvloeistof
Volt
Waterinvoer
(koelvloeistof)
Waterafvoer
(koelvloeistof)
Lijnverbinding
Beschermende
aarde (massa)
Aan
OM-229 039 Pagina 8
IP
Beschermingsgraad
Uit
I1
U1
Primaire
stroomsterkte
Primaire spanning
Hz
Hertz
Monofase
HOOFDSTUK 3 − TECHNISCHE GEGEVENS
3-1. Belangrijke informatie betreffende CE-producten (voor verkoop binnen de EU)
!
Deze apparatuur mag niet worden gebruikt door het algemene publiek aangezien de EMV-grenzen voor het algemene publiek
mogelijk kunnen worden overschreden tijdens het lassen.
Deze apparatuur is gebouwd conform EN 60974−1 en is louter bedoeld voor beroepsmatig gebruik (waar het algemene publiek geen toegang
heeft of waar toegang zodanig is geregeld dat deze gelijk is aan beroepsmatig gebruik) en alleen door een deskundig gebruiker of iemand die
hiertoe is opgeleid.
Draadaanvoersystemen en aanvullende apparatuur (zoals toortsen, vloeistofkoelsystemen en lasboog− en stabilisatieapparatuur) die onderdeel
uitmaken van het lascircuit mogen geen belangrijke bijdrage leveren aan het EMV. Zie de gebruikershandleidingen van alle onderdelen van de
lasstroomkring voor meer informatie over EMV-blootstelling.
De meting van de EMV voor deze apparatuur vond plaats op een afstand van 0,5 meter.
Op een afstand van 1 meter waren de waarden van de EMV-blootstelling minder dan 20% van de toegestane waarden.
ce-emf 1 2010-10
3-2. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens
Het serienummer en de aansluitgegevens zijn bij dit product aan de voorzijde te vinden. Op het typeplaatje kunt u de elektrische spanning en het
vermogen aflezen dat de apparatuur nodig heeft, en welk vermogen het kan leveren. Wij raden aan het serienummer te noteren op de achterzijde van
deze handleiding, in het daarvoor bestemde vak, zodat u dit nummer altijd bij de hand hebt als u het in de toekomst nodig hebt.
3-3. Technische gegevens*
Model
Inhoud
koelvloeistoftank
Hydramate 1
Hydramate 2
Maximum
koelcapaciteit
Nominale
koelcapaciteit
Voeding
8L
3923 Watt
(13,375 BTU/u)
4,0 l/min
(4.2 qt/min)
860 Watt
(2900 BTU/u)
1,0 l/min
(1.1 qt/min)
1 fase
115 VAC
50/60 Hz
2,5 ampère
8L
3923 Watt
(13,375 BTU/u)
4,0 l/min
(4.2 qt/min)
860 Watt
(2900 BTU/u)
1,0 l/min
(1.1 qt/min)
8L
3525 Watt
(12,020 BTU/u)
3,8 l/min
(4.0 qt/min)
8L
3525 Watt
(12,020 BTU/u)
3,8 l/min
(4.0 qt/min)
Voedingskabel
met stekker
Afmetingen
Gewicht
3m
Lengte: 280 mm
Hoogte: 705 mm
Breedte: 267 mm
22,2 kg
1 fase
230 VAC
50/60 Hz
1,3 ampère
3m
Lengte: 280 mm
Hoogte: 705 mm
Breedte: 267 mm
22,2 kg
1305 Watt
(4450 BTU/u)
1,0 l/min
(1.1 qt/min)
1 fase
115 VAC
50/60 Hz
2,5 ampère
3m
Lengte: 585 mm
Hoogte: 286 mm
Breedte: 324 mm
21,0 kg
1305 Watt
(4450 BTU/u)
1,0 l/min
(1.1 qt/min)
1 fase
230 VAC
50/60 Hz
1,3 ampère
3m
Lengte: 585 mm
Hoogte: 286 mm
Breedte: 324 mm
21,0 kg
*IEC koelcapaciteit bepaalt dat de waterinlaattemperatuur niet hoger mag komen dan 40° C boven de omgevingstemperatuur
bij een stroomsnelheid van 1l/ Min.
Koelsysteem met hercirculerende koelvloeistof voor watergekoelde TIG−toortsen en MIG−pistolen.
Te gebruiken met pistolen/toortsen tot maximaal 600 A
3-4. Omstandigheden gebruik en opslag
IP graad
Toegelaten temperaturen bij gebruik
Toegelaten temperaturen bij opslag
−10 tot 40 °C (14 tot 104 °F)
20 tot 25 °C (68 to 77 °F)
Toegelaten temperaturen bij gebruik
Toegelaten temperaturen bij opslag
−10 tot 40 °C (14 tot 104 °F)
20 tot 25 °C (68 to 77 °F)
Hydramate 1 − IP21
Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik
binnen, en niet voor opslag of gebruik buiten.
IP graad
Hydramate 2 − IP23
Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik
buiten. Opslag is toegestaan,
maar buitengebruik bij regen of andere
neerslag mag alleen onder een afdak.
OM-229 039 Pagina 9
HOOFDSTUK 4 − INSTALLATIE
4-1. Keuze van de locatie
De koeler plaatsen zodanig dat de lucht kan circuleren.
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
956124844_1−6, 956124844_4−6
OM-229 039 Pagina 10
HOOFDSTUK 5 − WERKING
5-1. Regelpaneel Hydramate 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Zekering (CB1)
Hoofdschakelaar voeding
LED lampje ; apparaat aan
LED lampje; waterdruk
Stroomindicator
Snelkoppeling; Water In
Snelkoppeling; Water uit
Koelwater niveau
Tank vulopening
2
3
4
5
9
6
8
7
956142844_2-6
5-2. Regelpaneel Hydramate 2
1
2
3
4
5
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tank vulopening
Stroomindicator
LED lampje; waterdruk
LED lampje ; apparaat aan
Hoofdschakelaar voeding
Koelwater niveau
Zekering (CB1)
Snelkoppeling; Water uit
Snelkoppeling; Water In
8
9
6
Voor
Zijkant
956142844_5-6
OM-229 039 Pagina 11
HOOFDSTUK 6 − ONDERHOUD EN STORINGEN
VERHELPEN
6-1. Routineonderhoud
!
Ontkoppel de voeding voordat u
met het onderhoud begint.
= Controleer
= Vervangen
= Reinigen
= Vervang
* uit laten voeren door een door de fabriek erkende onderhoudsmonteur.
elke 3
maanden
OPGELET − Reinig de zeef voor het koelmiddel. Bij zware omstandigheden
moet u mogelijk vaker reinigen (bij continu gebruik, hoge/lage temperaturen,
een vuile omgeving, enz.). Als u de zeef voor het koelmiddel niet goed reinigt, vervalt daarmee de garantie op de pomp.
Filter voor koelvloeistof
Onderdelen met barstjes
of scheurtjes
Ververs de koelvloeistof (bij gebruik van water)
Labels
elke 12
maanden
Ververs de koelvloeistof (bij gebruik van koelvloeistof (B)050024004)
6-2. Storingen
Probleem
Oplossing
Het koelsysteem werkt niet.
Controleer of de voedingsstekker in de stekkerdoos zit.
Controleer de automatische zekeringen op de koeler en de lasstroombron en reset deze indien
noodzakelijk.
Motor oververhit. De unit gaat draaien als de motor is afgekoeld.
Laat een door de fabriek erkende servicemonteur hoofdschakelaar, de condensator en de motor
nakijken.
Er stroomt minder of geen
koelvloeistof.
Koelvloeistof bijvullen.
Kijk of er slangen verstopt of beschadigd zijn.
Kijk het ingebouwde filter na en reinig het zo nodig.
OM-229 039 Pagina 12
Gevaar voor
electrische schok
Waarschuwing
Enkel bevoegde personen de installatie, het gebruik
en het onderhoud laten doen.
Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u
deze installatie installeert of nakijkt.
Niet doen werken met het plaatwerk verwijderd.
Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan.
HOOFDSTUK 7 − ELECTRISCH SCHEMA
956142550-D
OM-229 039 Pagina 13
HOOFDSTUK 8 − ONDERDELENLIJST
21
15
16
9
8
1
10
11
12
7
6
5
4
3
2
13
14
30
29
29
35
36
32
31
28
27
37
34
26
17
33
20
25
24
23
22
18
19
De bevestigingsmaterialen zijn algemeen gangbaar en alleen te bestellen als ze op de lijst staan.
Figuur 8-1. Hoofdmontage, Hydramate 1
OM-229 039 Pagina 14
956142844-A
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Figuur 8-1. Hoofdmontage, Hydramate 1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
. . . FM . . V56126161
. . . FM . . . 056126077
. . . . . . . . . . . 056082099
. . . . . . . . . . . 656026113
. . . . . . . . . . . 656026110
. . . . . . . . . . . 556049400
. . . . S2 . . . 056061062
. . . . . . . . . . . 556049406
. . . . . . . . . . . 000207290
. . . . . . . . . . . 956142539
. . . . . . . . . . . 000180663
. . . . . . . . . . +156121029
. . . . . . . . . . . 556049405
. . . . . . . . . . . 556049402
. . . . . . . . . . . 316029711
. . . . . . . . . . . 027042002
. . . . . . . . . . . 157029015
. . . . . . . . . . . 656110013
. . . . . . . . . . . 756089008
. . . . . . . . . . . 027112306
. . . . . . . . . . . 027112312
. . . M1 . . . 057010059
. . . M1 . . . 057010060
. . . . . . . . . . . V57011071
. . . . . . . . . . . 656026110
. . . . . . . . . . . 000176106
. . . . . . . . . . . 156006043
. . . . . . . . . . . . . . 195585
. . . . L1 . . . 056072078
. . . . . . . . . . . 756007013
. . . . S1 . . . 056067251
. . . . . . . . . . . 656026108
. . . . . . . . . . . 116117079
. . . . . . . . . . . 156033034
. . . . L2 . . . 056072077
. . . . . . . . . . . 000215279
. . . . . . . . . . . 316029710
. . . . . . . . . . . 000166564
. . . . . . . . . . . 656026106
. . . . . . . . . . . . . . 083432
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Fan Assy, Radiator Cooling 115 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fan Assy, Radiator Cooling 230 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radiator Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, 6 x11 x 400 Red Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, 6 x 11 x 300 Blue Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, Pressure NOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T−Connector, Pressure Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, Advisory Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, Coolant Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label Warning Primary Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wrapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Water Connection, Quick Connect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Water Connection, Quick Connect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tank, Water 8 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radiator Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foot, Rubber Mount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strain Relief, Primary Cord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plug, Primary, Duplex 3−pin 115 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plug, Primary, Duplex 3−pin 230 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor, 170 W, 115 VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor, 170 W, 230 VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pump Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, 6 x 11 x 700 Blue Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, Fan Warning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Front, Base & Rear Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handle Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LED, White, Power Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cover, Switch 37 x 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, Power On/Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, 6 x 11 x 400 Blue Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fan Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boot, Rubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LED, Orange, Over Pressure Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flow Indicator, Paddle Wheel Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, Upper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filter, In−line Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, 6 x 11 x 60 Blue Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Breaker, Circuit 10 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
♦Optional
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-229 039 Pagina 15
De bevestigingsmaterialen zijn algemeen gangbaar en alleen te bestellen als ze op de lijst staan.
2
1
33
32
3
31
4
27
30
5
6
29
28
36
35
37
34
7
38
8
13
26
9
25
10
24
11
19
18
23
22
17
16
21
15
39
20
14
12
956142844-6-6
Figuur 8-2. Hoofdmontage, Hydramate 2
OM-229 039 Pagina 16
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Figuur 8-2. Hoofdmontage, Hydramate 2
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
. . . . . . . . . . . . . . 195585
. . . . . . . . . . +156121028
. . . . . . . . . . . 056082099
. . . . . . . . . . . 656026109
. . . . . . . . . . . 656026112
. . . . . . . . . . . 000176106
. . . . . . . . . . . 116117079
. . . FM . . V56126161
. . . FM . . . 056126077
. . . . . . . . . . . 316029712
. . . . . . . . . . . 956142539
. . . . . . . . . . . 116039029
. . . . . . . . . . . 156006042
. . . . . . . . . . . 000215279
. . . . . . . . . . . 656110013
. . . . S1 . . . 056067251
. . . . L2 . . . 056072077
. . . . L1 . . . 056072078
. . . . . . . . . . . 656026109
. . . . . . . . . . . 656026108
. . . M1 . . . 057010059
. . . M1 . . . 057010060
. . . . . . . . . . . V57011071
. . . . . . . . . . . 656026119
. . . . . . . . . . . 656026108
. . . . . . . . . . . 000166564
. . . . . . . . . . . 756089008
. . . . . . . . . . . 027112306
. . . . . . . . . . . 027112312
. . . . . . . . . . . 156033034
. . . CB1 . . . . . . 083432
. . . . . . . . . . . 556049402
. . . . . . . . . . . 556049405
. . . . . . . . . . . 956142541
. . . . . . . . . . . 000180663
. . . . . . . . . . . 000207290
. . . . . . . . . . . 556049400
. . . . . . . . . . . 556049406
. . . . S2 . . . 056061062
. . . . . . . . . . . 027042002
. . . . . . . . . . . 156122064
. . . . . . . . . . . 756007013
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Handle Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wrapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radiator Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, 6 x 11 x 500 Blue Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, 6 x 11 x 250 Red Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, Fan Warning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fan Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fan Assy, Radiator Cooling 115 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fan Assy, Radiator Cooling 230 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, Coolant Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Air Vent Cover, Louver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Front, Base & Rear Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flow Indicator, Paddle Wheel Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foot, Rubber Mount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, Power On/Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LED, Orange, Over Pressure Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LED, White, Power Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, 6 x 11 x 500 Blue Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, 6 x 11 x 400 Blue Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor, 170 W, 115 VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor, 170 W, 230 VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pump Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, 6 x 11 x 180 Blue Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, 6 x 11 x 400 Blue Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filter, In−line Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strain Relief, Primary Cord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plug, Primary, Duplex 3−pin 115 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plug, Primary, Duplex 3−pin 230 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boot, Rubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Breaker, Circuit 10A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Water Connection, Quick Connect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Water Connection, Quick Connect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, Rear, Water Terminals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, Warning Primary Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, Advisory Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T−connector, Pressure Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, Pressure NOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tank, Water 8 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mounting Bracket, Tank Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cover, Switch 37 x 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
♦Optional
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-229 039 Pagina 17
Aantekeningen
Geldig vanaf 1 januari 2013
(Installaties waarvan het serienummer begint met “MD” of nieuwer)
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige Miller garanties en is exclusief zonder
andere expliciete of impliciete waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE − Afhankelijk van de onderstaande
bepalingen en voorwaarden garandeert ITW Weldiing
Products Italy S.r.l., zijn erkende verdeler dat nieuwe Miller
installaties die verkocht zijn na de geldende datum van deze
beperkte garantie geen materiaal- en/of fabricagefouten
hebben. DEZE GARANTIE VERVANGT UITDRUKKELIJK
ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET,
VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID.
Binnen de onderstaande garantieperioden zal Miller alle
onderdelen of componenten die niet meer functioneren door
dergelijke fabricage- en materiaalfouten met garantie repareren of vervangen. Miller moet binnen dertig (30) dagen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een dergelijke fout of
storing, waarop Miller instructies zal geven over de garantieclaim-procedure die hierop volgt.
In het geval van een dergelijke storing binnen de garantieperiode zal MILLER garantiesclaims toestaan op installaties met garantie die hieronder zijn vermeld. Alle garantieperioden gelden
vanaf de dag dat de installatie geleverd werd aan de oorspronkelijke kleinhandelkoper, of één jaar nadat een installatie
naar een Europese distributeur gezonden is, of achttien maanden nadat de installatie naar een internationale distributeur gezonden is.
1.
3 jaar — op onderdelen en arbeidsloon
*
*
*
*
*
*
3.
*
*
*
Automatisch verduisterende helmlenzen
(geen arbeidsloon)
Migmatic 175
HF Units
Waterkoelsystemen (EU modellen, niet geïntegreerd)
1 jaar — op onderdelen en arbeidsloon tenzij anders
aangegeven
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5.
Lasaggregaten met aandrijfmotor
(OPMERKING: Motoren vallen onder een aparte
garantie, bij de fabrikant van de motor.)
Inverter stroombronnen (tenzij anders aangegeven)
Procesbeheersingsapparatuur
Semiautomatische en automatische draadaanvoereenheden
Transformator/gelijkrichter −stroombronnen
Waterkoelingsystemen (geïntegreerd)
2 jaar — op onderdelen
*
4.
De thyristoren , diodes en afzonderlijke gelijkrichtmodules in de originele hoofdstroom gelijkrichters
met uitzondering van de STR, SI, STi, STH en MPi
series.
Automatisch bewegende apparatuur
Inbouwopties
(OPMERKING: Inbouwopties zijn gedekt onder
True Blue® voor de resterende garantieperiode van
het product waarin ze in geïnstalleerd zijn, of voor een
minimum van één jaar — afhankelijk van welke van de
twee het langste duurt.)
Stroombronnen voor inductieverwarming, koelers
en elektronische regelapparatuur/recorders
Motoraangedreven laspistolen
(m.u.v. de Spoolmate −laspistolen)
Positionerings en regelapparatuur
Powered Air Purifying Respirator (PAPR) de ventilatorunit (geen arbeidsloon)
Rekken
Wielonderstellen en trailers
Onderpoederdek−draadaanvoersystemen
Waterkoelsystemen
(Amerikaanse modellen, niet geïntegreerd)
Werkstations/Lastafels (geen arbeidsloon)
6 maanden — op onderdelen
*
Accu’s
90 dagen — op onderdelen
*
*
*
*
*
*
*
*
Toebehoren (sets)
Beschermzeilen
Windingen en dekens voor inductieverwarming
MIG−pistolen
Afstandsbedieningen
Vervangende onderdelen (geen arbeidsloon)
Spoolmate pistolen
Kabels en niet-elektronische regelingen
Millers True Blue® beperkte garantie geldt niet voor:
1.
Slijtonderdelen zoals contacttips, snijmondstukken,
magneetschakelaars, koolborstels, schakelaars,
sleepringen, relais of andere onderdelen die niet
meer goed werken als gevolg van normale slijtage.
2.
Items furnished by Miller, but manufactured by others,
such as engines or trade accessories. These items are
covered by the manufacturer’s warranty, if any.
3.
Onderdelen geleverd door Miller maar geproduceerd door
anderen, zoals motoren of handelsaccessoires. Deze onderdelen vallen onder de eventuele garanties door de fabrikanten.
4.
Installaties die veranderingen hebben ondergaan door
andere partijen dan Miller, of installaties die onjuist
geïnstalleerd of verkeerd gebruikt zijn volgens industrierichtlijnen, of installaties die geen redelijk en noodzakelijk
onderhoud hebben gehad, of installaties die gebruikt zijn
voor andere dan de aangegeven toepassingen voor de installatie.
5 jaar op onderdelen — 3 jaar op arbeidsloon
*
2.
6.
MILLER PRODUKTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP
EN GEBRUIK DOOR COMMERCIËLE/INDUSTRIËLE
GEBRUIKERS EN PERSONEN DIE OPGELEID ZIJN EN ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK EN ONDERHOUD
VAN LASINSTALLATIES.
In het geval van een garantieclaim gedekt door deze garantie,
zullen de exclusieve Miller-oplossingen zijn: (1) repareren; of
(2) vervangen; of, als dit schriftelijk door Miller is toegestaan in
bepaalde gevallen, (3) de redelijke kosten van repareren of
vervangen bij een goedgekeurd Miller onderhoudsbedrijf; of
(4) krediet of betaling van de aankoopprijs (redelijke
waardevermindering op basis van het eigenlijke gebruik) bij het
retourneren van de goederen op risico en kosten van de klant.
Miller’s optie van repareren of vervangen zal f.o.b. zijn (met
inbegrip van vervoerskosten tot in de boot), naar de fabriek in
ITW Welding Products Group Europe of f.o.b. naar een door
Miller goedgekeurd onderhoudsbedrijf zoals bepaald is door
Miller. Daarom zal er geen compensatie of terugbetaling voor
transportkosten worden toegestaan.
VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, STAAN ER GEEN
ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN OPEN DAN DEGENE DIE HIER VOORZIEN ZIJN. IN GEEN GEVAL ZAL MILLER CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE DAAD, OF
ANDERSZINS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE (HIERIN BEGREPEN
GEDERFDE WINST).
MILLER
VERWERPT
EN
SLUIT,
M.B.T.
ALLE
GEREEDSCHAP DAT DOOR HAAR GELEVERD WORDT,
ELKE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE HIER NIET
VOORZIEN IS, EN ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF
VERKLARING M.B.T. PRESTATIE, EN ELK VERHAAL OP
GROND VAN CONTRACTUELE WANPRESTATIE, UIT
ONRECHTMATIGE DAAD, OF DAT, WARE DEZE BEPALING
NIET OPGENOMEN, IMPLICIET, VAN RECHTSWEGE,
NAAR HANDELSGEWOONTE OF NAAR AANLEIDING VAN
DE
CONCRETE
OMSTANDIGHEDEN
VAN
DE
TRANSACTIE ZOU VOORTVLOEIEN UIT GELIJK WELKE
ANDERE RECHTSTHEORIE, HIERIN BEGREPEN ELKE
GEÏMPLICEERDE GARANTIE M.B.T. VERKOOPBAARHEID
OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK, UIT.
milan_warr_dut2013−01
Papieren van de eigenaar
S.v.p. volledig invullen en goed bewaren.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Service
Contacteer een verdeler of een service bureau
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Service en reparaties
Vervangende onderdelen
ITW Welding Italy S.r.l.
Handleiding
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
Via Privata Iseo, 6/E
20098 San Giuliano
Milanese, Italy
Tel: 39 (0) 2982901
Fax: 39 (0) 298290-203
email: miller@itw−welding.it
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens verscheping,
Neem contact op met de transportafdeling van uw distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur voor hulp bij het
indienen en afhandelen van schadeclaims.
Vertaling van de originele instructies − UITGEGEVEN IN DE VS.
© 2013 Miller Electric Mfg. Co
2013−01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising