Miller | LJ450400U | Owner Manual | Miller I-22 CE Handleiding

Miller I-22 CE Handleiding
OM-186 895U/dut
2008−10
Processen
MIG (GMAW)-lassen
Lassen met gevulde draad (met
of zonder gasbescherming)
Beschrijving
Draadaanvoerkast
I-22 & I-24
CE
HANDLEIDING
www.MillerWelds.com
Van Miller voor u
Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan de
slag en alles meteen goed doen. Wij weten dat u geen tijd heeft om het anders dan meteen goed te doen.
Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929 voor het eerst met het
bouwen van booglasapparatuur begon, er dan ook voor dat zijn producten
lang meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als u nu konden
zijn klanten toen zich geen mindere kwaliteit veroorloven. De producten
van Miller moesten het beste van het beste zijn. Zij moesten gewoon het
allerbeste zijn dat er te koop was.
Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen
die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service te
bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die in
1929 zijn vastgelegd.
Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te
kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de
veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen
tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We hebben ervoor gezorgd, dat u
de apparatuur snel en gemakkelijk kunt installeren. Bij Miller kunt u rekenen op jarenlange betrouwbare service en goed
onderhoud. En mocht uw apparatuur om wat
voor reden dan ook ooit moeten worden gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk Onderhoud &
Storingen precies nagaan wat het probleem is.
Aan de hand van de onderdelenlijst kunt u bepaMiller was de allereerste len welk onderdeel u precies nodig hebt om het
fabrikant van lasapparatuur in
de
VS die het ISO probleem te verhelpen. Ook vindt u de garantie
9001:2000-kwaliteitscertifien de onderhoudsinformatie voor uw specifieke
caat behaalde.
model bijgesloten.
Miller Electric maakt een complete lijn
lasapparaten en aanverwante
lasproducten. Wilt u meer informatie
over de andere kwaliteitsproducten van Miller, neem dan contact op met uw
Miller-leverancier. Hij heeft de nieuwste overzichtscatalogus en afzonderlijke
productleaflets voor u.
Elke krachtbron van Miller
gaat vergezeld de meest
probleemloze garantie in
onze bedrijfstak − u werkt er
hard genoeg voor.
INHOUDSOPGAVE
SECTIE 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. De risico’s van het booglassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 2 − DEFINITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Definities voor de waarschuwingslabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3. Symbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 3 − INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Keuze van de locatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Overzicht aanbevolen pistolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Aansluitschema’s voor de apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5. 14-pin contrastekker, draad voor de gasbescherming en optionele spanningssensor . . . . . . . . . . . .
3-6. Informatie over de 14-pin contrastekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-7. Laspistool en laskabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-8. Instellingen optionele meterprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-9. Motorstart- en draadnabrandregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-10. De draadgeleider en de aandrijfrol installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-11. Lasdraad installeren en doorvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 4 − BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Bedieningsfuncties op het voorpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Optionele bedieningsfuncties op het zijpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 5 − ONDERHOUD & PROBLEMEN VERHELPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Routine-onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Overbelastingsbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 6 − ELECTRISCH SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 7 − ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
1
1
1
3
4
4
5
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
12
13
14
15
16
16
17
17
17
18
18
19
20
DECLARATION OF CONFORMITY
for European Community (CE marked) products.
MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914 U.S.A. declares that
the product(s) identified in this declaration conform to the essential requirements and
provisions of the stated Council Directive(s) and Standard(s).
Product/Apparatus Identification:
Product
Stock Number
I‐22
186494
I‐24
186493
Council Directives:
•
2006/95/EC Low Voltage
•
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
•
2006/42/EEC Machinery Directive
Standards:
•
IEC 60974­1 Arc Welding Equipment ­ Welding Power Sources: edition 3, 2005­07.
•
IEC 60974­5 Arc Welding Equipment – Wire Feeders: edition 1.1, 2002­02.
•
IEC 60974­10 Arc Welding Equipment ­ Electromagnetic Compatibility Requirements: edition 1.1,
2004­10.
US Signatory:
October 27, 2008
__________________________________________________________________________
David A. Werba
Date of Declaration
MANAGER, PRODUCT DESIGN COMPLIANCE
241323‐A
SECTIE 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR GEBRUIK
dut_som_2007−04
7
Bescherm uzelf en anderen tegen letsel; lees deze voorzorgsmaatregelen en volg ze op.
1-1. De betekenis van de symbolen
GEVAAR! − Duidt op een gevaarlijke situatie die moet
worden vermeden omdat hij anders leidt tot ernstig of
dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond
met bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
Duidt op een gevaarlijke situatie die moet worden vermeden omdat hij anders kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond met
bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
OPMERKING − Aanduiding voor mededelingen die niet zijn gerelateerd
aan persoonlijk letsel.
. Aanduiding voor speciale instructies.
Deze groep symbolen duidt op Waarschuwing! Kijk uit! Gevaar voor/
van mogelijke ELEKTRISCHE SCHOK, BEWEGENDE ONDERDELEN en HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om deze risico’s te vermijden.
1-2. De risico’s van het booglassen
Onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico s
aan te geven. Als u een dergelijk symbool ziet, wees dan voorzichtig en volg de bijbehorende instructies op om problemen
te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts
een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Sectie
{+}. Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften.
Alleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren,
bedienen, onderhouden en repareren.
Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven tijdens het gebruik van dit apparaat.
Een ELEKTRISCHE SCHOK kan dodelijk zijn
Het aanraken van onder stroom staande onderdelen
kan fatale schokken en ernstige brandwonden
veroorzaken. De elektrode en het werkstuk staan
onder stroom als de machine ingeschakeld is. Het
voedingsgedeelte en de interne circuits van de machine staan
eveneens onder stroom als het apparaat aan staat. Bij semi-automatisch of automatisch draadlassen staat het draad, de spoel, de ruimte
waar het lasdraad zich in de machine bevindt en alle metalen
onderdelen die in aanraking zijn met de lasdraad onder stroom.
Verkeerd geïnstalleerde of onvoldoende geaarde installaties kunnen
gevaren opleveren.
D Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan
D Draag droge, isolerende handschoenen en lichaamsbescherming
zonder gaten
D Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatiematjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk contact met
de grond of het werkstuk te voorkomen
D Gebruik geen wissel−(AC) uitgangsspanning in een vochtige omgeving, als u beperkte bewegingsvrijheid hebt of als het gevaar
bestaat dat u kunt vallen
D Gebruik ALLEEN wissel− (AC) uitgangsspanning als het lasproces dit vereist.
D Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
D Er zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig als zich een van de volgende elektrisch gevaarlijke omstandigheden voordoet: op
vochtige locaties of als u natte kleding draagt; op metalen constructies zoals vloeren, roosters of steigers; in een verkrampte
lichaamshouding bijvoorbeeld als u zit, knielt of ligt; of wanneer het
risico van onvermijdelijk of toevallig contact met het werkstuk of de
aarde groot is. Gebruik onder deze omstandigheden de volgende
apparatuur in de aangegeven volgorde: 1) een semi−automatisch
gelijkstroom (draad−) lasapparaat met constante spanning, 2) een
handbediend gelijkstroom (elektrode−) lasapparaat, of 3) een wisselstroom lasapparaat met een lagere spanning en open circuit. In
de meeste gevallen wordt het gebruik van een gelijkstroom lasapparaat met lagere spanning aanbevolen. En werk niet alleen!
D Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
D Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u deze installatie
installeert of nakijkt. Zet de stroom uit volgens OSHA 29 CFR
1910.147 (zie de Veiligheidsvoorschriften)
D Installeer en aard deze installatie volgens de Handleiding voor gebruikers en nationale of locale codes.
D Controleer altijd de aarding van de voeding en wees er zeker van
dat de aardingsgeleider van de voedingskabel goed aangesloten
is op de aansluitklem van het apparaat en dat de stekker van de
kabel aangesloten is op een correct geaarde contactdoos.
D Als u het apparaat aansluit op het net, verbind dan eerst de aardingsgeleider en controleer de aansluitingen grondig.
D Houd snoeren droog, vrij van olie en vet en bescherm deze tegen
heet metaal en vonken.
D Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen of openliggende bedrading en vervang de kabel onmiddellijk als deze
beschadigd is − openliggende bedrading kan dodelijk zijn.
D Zet alles af als het apparaat niet gebruikt wordt.
D Gebruik geen versleten, beschadigde, te korte of slecht verbonden kabels.
D Draag de kabels niet op uw lichaam.
D Als het werkstuk geaard moet worden, doe dit dan met een aparte
kabel- gebruik niet de massaklem of massakabel.
D Raak de elektrode niet aan als u in contact staat met het werkstuk,
de grond of een andere elektrode van een ander apparaat.
D Gebruik alleen goed onderhouden installaties. Repareer of vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Onderhoud het
apparaat zoals beschreven staat in de handleiding.
D Draag een veiligheidsharnas als u boven grond-niveau werkt
D Houd alle panelen en afdekplaten veilig op hun plaats.
D Klem de massakabel zo dicht mogelijk bij de las met een goed metaal-op-metaalcontact op het werkstuk of werktafel.
D Isoleer de massaklem wanneer deze niet is aangesloten op het
werkstuk om contact met een metalen object te voorkomen
D Sluit niet meer dan één elektrode of massakabel aan op één enkele lasbron.
OM-186 895 Pagina 1
Na het afsluiten van de ingangsspanning staat er
nog EEN AANZIENLIJKE DC SPANNING op gelijkstroom-wisselstroomomzetters (inverter)
D Zet de gelijkstroom-wisselstroomomzetter uit, maak de voedingsstekker los en ontlaad de invoercondensatoren overenkomstig de
aanwijzingen in de Sectie Onderhoud, voordat u enig onderdeeel
aanraakt.
HETE ONDERDELEN kunnen ernstige brandwonden veroorzaken
D Hete onderdelen niet met blote handen aanraken
D Laat een pistool of een toorts altijd afkoelen
voor u eraan gaat werken.
D Gebruik de juiste gereedschappen om hete onderdelen beet te
pakken en/of draag zware geïsoleerde lashandschoenen en −
kleding om brandwonden te voorkomen.
ROOK EN GASSEN kunnen gevaarlijk
zijn.
Tijdens het lassen komen rook en gassen vrij. Het
inademen hiervan kan gevaarlijk zijn voor uw
gezondheid.
D Zorg ervoor dat u niet in de rook staat. Adem de rook niet in.
D Als u binnen last, ventileer de ruimte dan goed en/of zorg dat lasrook en gassen afgezogen worden.
D Als er een slechte ventilatie is, gebruik dan een goedgekeurd gasmasker.
D Lees de Materiaalveiligheids informatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor metalen, elektroden, elektrodebekledingen,
schoonmaakmiddelen en ontvetters.
D Werk alleen in een beslotenruimte als deze goed geventileerd
wordt. Of als u een beademingsapparaat draagt. Zorg ervoor dat
er altijd een ervaren persoon toekijkt. Lasdampen en gassen kunnen lucht verdringen en het zuurstofgehalte verlagen, wat
schadelijke invloed heeft op u lichaam en zelfs dodelijk kan zijn.
Zorg voor veilige ademlucht.
D Las niet in ruimtes waar dingen worden ontvet, schoongemaakt of
waar wordt gesproeid. De hitte en stralen van de boog kunnen reageren met dampen en op deze manier zwaar vergiftigde en
irriterende gassen vormen
D Las geen beklede metalen zoals gegalvaniseerd of met lood-of
cadmium bedekt staal, tenzij de bekleding verwijderd wordt van
het gedeelte dat gelast moet worden, de ruimte goed geventileerd
wordt en u, indien nodig, een gasmasker draagt. De belkedingen
en metalen die deze elementen bevatten kunnen giftige dampen
produceren als ze gelast worden.
De STRALEN UIT DE BOOG kunnen
ogen en huid verbranden
Boogstralen van het lasproces produceren zichbare
en onzichtbare (ultraviolette en infrarood) stralen die
uw ogen en huid kunnen verbranden. Tijdens het
lassen vliegen lasspatten en vonken in het rond.
D Draag een lashelm voorzien van een goed lasglas met de juiste tint
om u gezicht en ogen te beschermen als u last of toekijkt. (zie ANSI
Z49.1 en Z87.1 in de Veiligheidsvoorschriften)
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen onder
uw helm
D Gebruik beschermende lasgordijnen of schermen om anderen tegen flitsen en verblindend licht te beschermen ; waarschuw
anderen om niet in de boog te kijken.
D Draag beschermende kleding, gemaakt van duurzaam, brandwerend materiaal (leer en wol) en beschermend schoeisel
OM-186 895 Pagina 2
LASSEN kan brand of explosies veroorzaken
Als er gelast wordt aan gesloten vaten zoals tanks,
trommels of pijpen, kunnen deze opgeblazen worden Er kunnen vonken van de lasboog afvliegen. De
rondvliegende vonken, de temperatuur van het
werkstuk en van het gereedschap kunnen brand en brandwonden
veroorzaken. Toevallig contact van een elektrode met metalen
voorwerpen kan vonken, explosies, oververhitting of brand veroorzaken. Controleer eerst of de omgeving veilig is voordat u gaat lassen.
D Verwijder alle brandbare materialen in een straal van 10 meter van
de lasboog. Als dit niet mogelijk is, dek ze dan goed af met brandwerende materialen.
D Las niet op plaatsen waar rondvliegende vonken brandbaar materiaal kunnen raken.
D Bescherm uzelf en anderen tegen rondvliegende vonken en heet
metaal.
D Wees erop attent dat vonken en hete materialen van het laswerk
gemakkelijk door kleine hoeken en gaten naar naastliggende ruimtes kunnen vliegen.
D Kijk goed uit voor brand en houd een brandblusser in de buurt
D Wees erop bedacht dat bij het lassen van plafonds, vloeren, scheidingswanden of tussenschotten brand kan ontstaan aan de
tegenovergestelde zijde
D Las niet aan gesloten vaten zoals tanks, trommels of pijpen, tenzij
ze voldoende voorbereid zijn volgens AWS F4.1 (zie veiligheidsvoorschriften)
D Niet lassen op plaatsen waar de omgevingslucht brandbaar stof,
gas of vloeistofdampen (bijv. van benzine) kan bevatten.
D Verbind de massakabel met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
plaats waar gelast moet worden, zodat de lasstroom een direkte
en korte weg aflegt en elektrische schokken en brandrisico’s vermeden kunnen worden
D Gebruik een lasapparaat niet om bevroren pijpen te ontdooien.
D Haal de elektrode uit de elektrodehouder of knip de lasdraad af aan
de contactbuis als niet gelast wordt.
D Draag olie-vrije beschermende kleding zoals leren handschoenen
leren schort, broek zonder omslag, hoge schoenen en een helm.
D Zorg ervoor dat u geen brandbare voorwerpen zoals aanstekers of
lucifers bij u draagt als u gaat lassen.
D Inspecteer de omgeving als u klaar bent met uw werk om er zeker
van te zijn dat er geen vonken, gloeiende sintels en vlammen zijn.
D Alleen de juiste zekeringen of contactverbrekers gebruiken; geen
zwaardere nemen of deze doorverbinden.
D Volg de vereisten in OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) en NFPA 51B voor
werken met hoge temperaturen, zorg dat er een brandmelder aanwezig is en dat u een blusapparaat onder handbereik hebt.
RONDVLIEGEND METAAL of STOF
kan de ogen verwonden.
D Door lassen, bikken, het gebruik van draadborstels en slijpen kunnen vonken en rodvliegende metaal-schilfers ontstaan. Als lasrupsen afkoelen, kunnen er slakresten rondvliegen.
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen, zelfs
onder uw lashelm.
GASVORMING kan schadelijk voor
de gezondheid of zelfs dodelijk zijn
D Draai de gastoevoer dicht, wanneer u geen gas
gebruikt.
D Zorg altijd voor ventilatie in enge ruimtes of gebruik goedgekeurde beademingsapparatuur
MAGNETISCHE VELDEN kunnen invloed hebben op geïmplanteerde medische apparatuur.
D Mensen die een pacemaker of een ander
geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten uit de buurt blijven.
D Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat
ze in de buurt komen van werkzaamheden met booglassen,
puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting.
LAWAAI kan het gehoor aantasten
Lawaai van bepaalde werkzaamheden of apparatuur kan uw gehoor aantasten
D Draag goedgekeurde gehoorbescherming als
het geluidsniveau te hoog is
GASFLESSEN kunnen exploderen
als ze beschadigd worden
D Bescherm gasflessen tegen hoge temperaturen, mechanische
schokken, slak, open vuur, vonken en vlambogen.
D Plaats de gasflessen rechtop in een rek of in de laskar zodat ze niet
kunnen vallen of omkantelen.
D Houd de flessen uit de buurt van alle las- of andere stroomkringen
D Hang nooit een elektrodehouder over een gasfles.
D Laat nooit een laselektrode in aanraking komen met een gasfles.
D Las nooit op een gasfles onder druk; een explosie zal het gevolg
zijn.
D Gebruik het juiste beschermgas, reduceerventielen, slangen en
hulpstukken die speciaal bedoeld zijn voor een bepaalde toepassing; onderhoud deze en bijhorende onderdelen goed.
D Draai bij het openen van de gasfles uw gezicht weg van het reduceerventiel.
D Laat de beschermende kap over het ventiel over het ventiel zitten
behalve als de fles gebruikt wordt of aangesloten is voor gebruik.
D Lees en volg de instructies op de flessen met gecomprimeerd gas,
bijbehorend materiaal en de CGA publikatie die in de Veiligheidsvoorschriften staat.
Gasflessen met beschermend gas bevatten gas
onder hoge druk. Als een gasfles beschadigd wordt,
kan deze exploderen. Aangezien gasflessen normaal gesproken een onderdeel uitmaken van het
van het lasproces moet u er voorzichtig mee
omgaan.
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
D Installeer of plaats het apparaat niet op, boven
of vlakbij ontbrandbare oppervlakken.
D Het apparaat niet in de buurt van brandbare
stoffen installeren.
D Overbelast de bedrading van het gebouw niet- controleer of het
voedingsnet sterk genoeg is, goed beschermd is en dit apparaat
aan kan.
STATISCHE ELEKTRICITEIT kan PCkaarten beschadigen
D Doe een geaarde polsband om VOORDAT u
printplaten of onderdelen aanraakt.
D Gebruik goede anti-statische zakken of dozen
voor het opslaan, verplaatsen of transporteren
van PC-printplaten.
EEN VALLEND APPARAAT kan letsel
veroorzaken
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
verwondingen veroorzaken
D Gebruik alleen het hijsoog om het apparaat op
te tillen, en NIET de laskar, gasflessen of andere accessoires.
D Gebruik gereedschap met voldoende capaciteit om het apparaat op te tillen en te ondersteunen.
D Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen
D Blijf uit de buurt van afknijppunten zoals aandrijfrollen.
D Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant
onder het apparaat uitsteken.
RONDVLIEGENDE VONKEN kunnen
verwondingen veroorzaken.
D Draag gezichtsbescherming om de ogen en
het gezicht te beschermen.
D Slijp de wolfraam elektrode alleen met een slijper die voorzien is van de juiste beschermkast
en op een veilige locatie. Draag hierbij de juiste
gezichts-, hand- en lichaamsbescherming.
D Vonken kunnen brand veroorzaken − brandbare stoffen uit de
buurt houden.
LASDRAAD kan letsel veroorzaken
D Bedien de toortsschakelaar pas als u de aanwijzing krijgt om dat te doen.
D Richt het pistool niet op enig lichaamsdeel, andere mensen of op enig materiaal als de draad
wordt ingevoerd.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
verwondingen veroorzaken
D Blijf uit de buurt van bewegende delen zoals
ventilatoren.
D Houd alle deuren, panelen, afdekplaten en
beschermingsplaten op hun plaats.
OM-186 895 Pagina 3
LEES VOORSCHRIFTEN
D Lees eerst de handleiding voordat men het apparaat gaat gebruiken, of service gaat verlenen.
D Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen van de fabrikant.
H.F. STRALING kan storingen veroorzaken
D Hoog-frequente straling kan storing veroorzaken bij radio-navigatie, veiligheidsdiensten,
computers en communicatie-apparatuur.
D Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische
apparatuur deze installatie uitvoeren.
D De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddellijk herstel door
een bevoegd elektricien bij storingsproblemen als gevolg van de
installatie
D Als u van overheidswege klachten krijgt over storingen, stop dan
onmiddellijk met het gebruik van de apparatuur.
D Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden.
D Houd deuren en panelen van hoogfrequentbronnen stevig dicht,
houd de elektrodeafstand op de juiste instelling en zorg voor aarding en afscherming om de mogelijkheid van storingen tot een
minimum te beperken.
BOOGLASSEN
veroorzaken.
kan
interferentie
D Elektromagnetische energie kan interferentie
veroorzaken bij gevoelige elektronische
apparatuur
zoals
computers
en
computergestuurde apparatuur zoals robots.
D Zorg ervoor dat alle apparatuur in het lasgebied elektromagnetisch
compatibel is.
D Om mogelijke interferentie te verminderen moet u de laskabels zo
kort mogelijk houden, dicht bij elkaar en laag, bijvoorbeeld op de
vloer.
D Voer de laswerkzaamheden uit op 100 meter afstand van
gevoelige elektronische apparatuur.
D Zorg ervoor dat dit lasapparaat conform de aanwijzingen in deze
handleiding wordt geïnstalleerd en geaard.
D Als er dan nog steeds interferentie optreedt, dient de gebruiker
extra maatregelen te nemen, zoals verplaatsing van het
lasapparaat, gebruik van afgeschermde kabels, gebruik van
lijnfilters of afscherming van het werkterrein.
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen
Benzinemotoren:
Las- en snijapparatuur produceert dampen of gassen die chemicaliën bevatten waarvan het de Staat Californië bekend is
dat ze geboorteafwijkingen en, in sommige gevallen, kanker
veroorzaken. (California Health & Safety Code, sectie 25249.5
en volgend.)
Uitlaatgassen van motoren bevatten chemicaliën waarvan
het de Staat Califorrnië bekend is dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere voortplantingsproblemen veroorzaken.
Dieselmotoren:
Accupolen, -klemmen en soortgelijke accessoires bevatten
lood en loodverbindingen, chemicaliën waarvan het de Staat
Califorrnië bekend is dat ze kanker en geboorteafwijkingen of
andere voortplantingsproblemen veroorzaken. Was uw handen na aanraking.
Van uitlaatgassen van dieselmotoren en bepaalde bestanddelen ervan is het de Staat Califorrnië bekend dat ze kanker,
geboorteafwijkingen en andere voortplantings problemen
veroorzaken.
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Veiligheid bij lassen, snijden en aanverwante processen, ANSI-norm
Z49.1, van Global Engineering Documents (telefoon: 1-877-413-5184,
website: www.global.ihs.com).
Veiligheidsvoorschriften), Standards Sales, 5060 Mississauga,
Ontario, Canada L4W 5NS (telefoon: 800−463−6727 of in Toronto
416−747−4044,website: www.csa−international.org).
Aanbevolen veilige praktijken voor het voorbereiden van het lassen en
snijden van houders en buizen, American Welding Society-norm AWS
F4.1 van Global Engineering Documents (telefoon: 1-877-413-5184,
website: www.global.ihs.com).
Praktijk voor beroepsmatige en onderwijskundige bescherming van
ogen en gezicht, ANSI norm Z87.1 van het American National
Standards Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036−8002
USA (telefoon: 212−642−4900, website: www.ansi.org).
National Electrical Code, NFPA Veiligheidsvoorschriften 70, van de
National Fire Protection Association (Nationale Vereniging voor
Brandbescherming), Postbus 9101, Quincy, MA, 02269−9101 USA
(telefoon: 617−770−3000, website: www.nfpa.org en www.sparky.org).
Norm voor brandpreventie tijdens lassen, snijden en ander werk bij
hoge temperaturen, NFPA norm 51B van de National Fire Protection
Association, Postbus 9101, Quincy, MA 02269−9101 USA (telefoon:
617−770−3000,website: www.nfpa.org).
Veilig omgaan met gecomprimeerd gas in gasflessen, CGA pamflet
P-1, van de Compressed Gas Association (Vereniging van
Gecomprimeerd Gas), 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly, VA
20151 (phone: 703-788-2700, USA (telefoon: 703−412−0900, website:
www.cganet.com).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General
Industry, (Amerikaanse voorschriften voor veiligheid en gezondheid op
het werk, industrie algemeen) Titel 29, Code of Federal Regulations
(CFR), Deel 1910, Onderdeel Q en Deel 1926, Onderdeel J van de U.S.
Government Printing Office, Superintendent of Documents, Postbus
371954, Pittsburgh, PA 15250-7954 USA (er zijn 10 regionale kantoren
−− telefoon voor regio 5, Chicago, is 312−353−2220, website:
www.osha.gov).
Veiligheidsvoorschriften voor lassen en snijden, CSA norm W117.2,
van de Canadian Standards Association (Canadese Vereniging van
OM-186 895 Pagina 4
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie)
Beschouwingen over lassen en de effecten van lage frequentie
elektrische en magnetische velden
1. Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te twisten of vast te
plakken of gebruik kabelbescherming.
Lasstroom die door laskabels stroomt veroorzaakt elektromagnetische
velden. Deze velden zijn altijd reden tot bezorgdheid geweest. Echter,
na bestudering van meer dan 500 onderzoeken, uitgevoerd tijdens een
periode van 17 jaar, is een speciaal comité van deskundigen van de
National Research Council tot de volgende conclusie gekomen: “Naar
het oordeel van het comité is niet aangetoond dat blootstelling aan
hoogfrequente elektrische en magnetische velden gevaar oplevert voor
de gezondheid van de mens.” Er wordt echter nog verder onderzoek op
dit gebied verricht en ook blijft men bewijzen bestuderen. Totdat er uit
het onderzoek definitieve conclusies kunnen worden getrokken, raden
we aan de blootstelling aan elektromagnetische velden tijdens het
lassen en snijden tot een minimum te beperken.
2. Leg de kabels aan een kant uit de buurt van de lasser.
Neem de volgende maatregelen om magnetische velden te
verminderen in de werkplaats:
3. Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
4. Houd de lasstroombron en de kabels zo ver mogelijk uit de buurt
van de lasser.
5. Verbind de massaklem met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
las.
Over geïmplanteerde medische apparatuur:
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun
arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat ze in de buurt
komen van werkzaamheden met booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting. Bij toestemming van de arts
wordt geadviseerd om bovenstaande procedures te volgen.
OM-186 895 Pagina 5
OM-186 895 Pagina 6
SECTIE 2 − DEFINITIES
2-1. Definities voor de waarschuwingslabels
1
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
Verwijder het label niet; verf het ook
niet over en dek het niet af.
Lees altijd de gebruikershandleiding
en volg de aanwijzingen op.
Zorg dat u geoefend raakt en lees de
aanwijzingen, voordat u aan de
machine gaat werken of gaat lassen.
Elektrische schokken kunnen dodelijk
zijn.
Draag
droge,
geïsoleerde
handschoenen. De elektrode niet met
de blote hand aanraken. Geen natte of
kapotte handschoenen dragen.
Bescherm uzelf tegen elektrische
schokken door uzelf te isoleren van
het werk en de aarde.
Haal de stekker van de machine uit
het stopcontact of zet de machine af,
voordat u aan de machine gaat
werken.
Het inademen van lasdampen kan
gevaarlijk zijn voor uw gezondheid.
Zorg ervoor dat u niet in de dampen
staat.
Gebruik actieve ventilatie of een
afvoersysteem om de dampen van de
werkplek af te voeren.
Gebruik een ventilator om de dampen
af te voeren.
Lasvonken kunnen ontploffingen of
brand veroorzaken.
Houd brandbare stoffen uit de buurt
van het laswerk. Niet lassen in de
buurt van brandbare stoffen.
Lasvonken
kunnen
brand
veroorzaken. Zorg dat er een
brandblusapparaat in de buurt is en
dat er een toezichthouder is die
klaarstaat om dit gebruiken.
Niet op vaten of dichte containers e.d.
lassen.
De stralen uit de boog kunnen ogen en
huid verbranden.
Draag een hoofddeksel en een
veiligheidsbril. Bescherm uw oren en
knoop de kraag van uw overhemd
dicht. Gebruik een lashelm met de
juiste
filtersterkte.
Draag
bescherming voor uw hele lichaam.
OM-186 895 Pagina 7
2-2. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens
Het serienummer en de aansluitgegevens zijn bij dit product aan de voorzijde te vinden. Op het typeplaatje kunt u de elektrische spanning en het
vermogen aflezen dat de apparatuur nodig heeft, en welk vermogen het kan leveren. Wij raden aan het serienummer te noteren op de achterzijde van
deze handleiding, in het daarvoor bestemde vak, zodat u dit nummer altijd bij de hand hebt als u het in de toekomst nodig hebt.
2-3. Symbolen en definities
. Bepaalde symbolen worden alleen aangetroffen op CE-producten.
Aan
A
IP
Uit
Ingangsspanning
Volt
Wisselstroom
Hertz
Automatische
zekering
Toevoer van
elektrodedraad
Primaire spanning
Pistool voor
MIG-lassen
(GMAW-lassen)
Lijnverbinding
Manuele
gasaanvoer
Puntlastijd
Puntlassen
Continu-lassen
Nabrandtijd
Gasvoorstroomtijd
Gasnastroomtijd
Lees de instructies
Ampère
Beschermingsgraad
Manuele
draadaanvoer
U2
Lasspanning
OM-186 895 Pagina 8
V
Hz
U1
I1
Primaire
stroomsterkte
I2
Nominale
stroomsterkte
Uitgangsspanning
X
U1
Inschakelduur
Primaire spanning
SECTIE 3 − INSTALLATIE
3-1. Specificaties
Type
ingangsvermogen
Type
lasstroombron
24 V AC 1-fase
7 A 50/60 Hz
Constante
Voltage (CV) DC
met
14-pinstekker en
kontaktorkontrole
SnelheidsBereik
bereik
draaddiameter
draadtoevoer
100 V,
500 A, 100%
inschakelduur
0,6 - 2 mm
1,9 - 19 mpm
Nominale
lasstroom
Max. gewicht
spoel: 27 kg
IP-waarde
Algehele
afmetingen
Gewicht
Lengte: 597 mm
Breedte: 273 mm
IP 21
15,9 kg
Hoogte: 279 mm
3-2. Keuze van de locatie
5
6
1
1
Draadtoevoer
2
Hefoog
3
Rubberpoten
4
Gleuf
Kies de gleuf waarbij alle rubberpoten stevig boven op de lasstroombron staan.
7
5
Draadspoel/haspel
6
Gascilinder (door klant zelf
aan te schaffen)
. Druk
van het beschermgas
moet lager blijven dan 689 kPa
(100 PSI).
2
4
3
7
Lasstroombron
!
De draadaanvoerkast niet
plaatsen waar de lasdraad de
cilinder raakt.
!
Zet het apparaat niet of
gebruik het niet op een
plaats waar het kan omslaan.
8
Hefgreep
!
Gebruik de hefgreep als u de
draadaanvoerkast met de
hand wilt verplaatsen of
even wilt optillen.
!
Til het apparaat niet met een
hefhaak of een ander mechanisme op aan de handgreep. Hang het apparaat
ook niet aan de handgreep
op.
8
801 920-C / Ref. 152 468-A / 155 242 / 801 919-C / 188 674
OM-186 895 Pagina 9
3-3. Overzicht aanbevolen pistolen
Proces
Pistool
MIG (GMAW) − hard of snoerdraad
M25 of M40
FCAW − zelfbeschermende draden
GA-40GL
3-4. Aansluitschema’s voor de apparatuur
1
CV-lasstroombron met 24 V/AC vermogen
2
3
4
5
6
CV-lasstroombron zonder 24 V/AC vermogen
115 V/AC / 24 V/AC stroomadapter
14-pin besturingskabel
Laskabel (noodzakelijk)
Werkstuk
1
4
6
3
5
2
115 V/AC
4
6
Kontaktschakelaar
5
3-5. 14-pin contrastekker, draad voor de gasbescherming en optionele
spanningssensor
1
3
2
Gasslang met 5/8-18 fittingen met
rechtsdraaiend schroefdraad (door
klant zelf aan te schaffen)
. Druk van het beschermgas moet lager blijven dan 689 kPa (100 PSI).
2
14-pin contrastekker RC9
Gebruik het verbindingssnoer om de
verbinding met de lasstroombron te
maken.
3
Benodigd gereedschap:
Hoofdschakelaar van de voeding
1
5/8, 11/16 inch
801 921-C
OM-186 895 Pagina 10
3-6. Informatie over de 14-pin contrastekker
Pin*
J
I
B
N
H
G
A
K
L
C
M
F
D
E
Pininformatie
A
24 V/AC t.o.v. pen G.
B
Het sluiten van het contact naar A maakt het 24 V/AC contactorstuurcircuit.
G
Gemeenschappelijke voor het 24 V/AC circuit.
C
+10 V/DC naar afstandsbediening t.o.v. pen D.
D
Normaal afstandsbedieningscircuit.
E
0 tot +10 V/DC ingaand stuursignaal vanaf de afstandsbediening t.o.v. pen D.
F
Stroomterugkoppeling; 0 tot 10 V/DC, 1 V/100 A.
H
Spanningsterugkoppeling; 0 tot 10 V/DC, 1 V/10 boogspanning.
* De overige pinnen worden niet gebruikt.
Ref. S-0004-A
3-7. Laspistool en laskabel aansluiten
1
Adapter voor pistool/toevoerapparaat
2
Stekker pistoolaansluiting
Steek de stekker van het pistool in de adapter.
Draai de borgring vast.
3
Laskabelklem
4
Laskabel vanuit lasstroombron
1
2
4
3
Benodigd gereedschap:
9/16, 5/8 inch
ST-801 922
OM-186 895 Pagina 11
3-8. Instellingen optionele meterprint
1
Meterprint
2
Mini-instelschakelaar S2
Plaats de instelschakelaars in
gewenste posities naargelang
gebruikte lasbron en naargelang
gewenste
aflezing
van
draadsnelheid (zie illustratie).
de
de
de
de
Breng het omhulsel weer aan.
1
2
1
2
X Houdt in dat de stand van de
schakelaar geen invloed heeft op de
gespecificeerde functie.
Houdt in dat de schakelaar in deze
stand moet staan.
Spanningssensorfunctie
Gebruik van de spanningssensordraad: Plaats de
instelschakelaars zoals afgebeeld en verbind
PLG42 en PLG43. Plug PLG41 blijft vrijhangende.
Digitale meterdisplay
Meter/minuut
1
1
2
3
4
2
Of
Gebruik van de 14-pin kabel voor de feedback van de
lasspanning: Plaats de instelschakelaars zoals
afgebeeld en verbind PLG42 en PLG41. Plug PLG43
blijft vrijhangende.
2
3
4
5
Of
Inch/minuut
1
1
3
5
4
2
3
4
5
5
Benodigd gereedschap:
1/4 inch
801 925-C / Ref. 186 266
OM-186 895 Pagina 12
3-9. Motorstart- en draadnabrandregeling
Om de startsnelheid van de draadtoevoer te wijzigen moet u als volgt te
werk gaan:
Zet het apparaat en de lasstroombron
uit.
1
Verwijder het omhulsel.
1
2
Motorkaart PC1
Potentiometer R73 van de
startregeling van de motor
Het wit rubber kapje verwijderen. Regel
potentiometer R73 met een kleine
geïsoleerde schroevedraaier. In uurwijzersrichting draaien om de tijd, nodig
voor de motor om zijn gewenste draaisnelheid te bereiken, te verhogen.
3
2
Potentiometer R42 voor de
nabrandtijd
Het wit rubber kapje verwijderen. Regel
potentiometer R42 met een kleine
geïsoleerde schroevedraaier. In uurwijzersrichting draaien om de burnback
tijd te verhogen.
Breng het omhulsel weer aan.
Benodigd gereedschap:
3
Niet-geleidend
1/4 inch
801 925-C / 192 653
OM-186 895 Pagina 13
3-10. De draadgeleider en de aandrijfrol installeren
Installeer de inlaatdraadgeleider op
beide rollen en zet hem vast. Zet de
tussendraadgeleider alleen vast op
aandrijfrol 4. Installeer de aandrijfrollen
en draai de aandrijfrolmoer één klik.
Tijdens de onderhoudsperioden moet u
de aandrijfrollen verwijderen en de
groeven met een draadborstel reinigen.
De aandrijfrollen zijn versleten indien er
putvorming optreedt of indien de groefdiepte te groot geworden is.
Benodigd gereedschap:
3/8 inch
801 923-C
OM-186 895 Pagina 14
3-11. Lasdraad installeren en doorvoeren
1
2
Klemring
Stelmoer voor naafspanning
Indien nodig, zet dan de naaf op een
steun om een ander formaat draadspoel te kunnen gebruiken.
1
2
Verwijder de klemring en installeer de
spoel zodanig, dat de naafpen in het
gat in de spoel past. Breng de klemring weer aan.
3
Stel de spanmoer zodanig, dat de
elektrodedraad strakgetrokken staat
als de draadaanvoer stopt.
3
Stelknop voor de drukeenheid
Leg de kabel van het pistool in een
rechte lijn.
A. Het druksysteem openen, de
draad stevig vasthouden en het
draadeinde afknijpen. De draad
door de draadgeleiders in de
toorts duwen.
B. Het druksysteem weer in plaats
brengen en aandraaien indien
nodig. Op de manuele
draadaanvoerknop drukken tot
de draad uit de lastoorts komt.
C. Om de aandrijfroldruk te kunnen
regelen, de draad aanvoeren
tegen een houten oppervlak.
Aandraaien zodat de draad
regelmatig aangevoerd wordt.
Knip de draad af. Sluit de deur.
A
B
C
Vastdraaien
HOUT
Benodigd gereedschap:
15/16 inch
Ref. 801 924-B / S-0627-A
OM-186 895 Pagina 15
SECTIE 4 − BEDIENING
4-1. Bedieningsfuncties op het voorpaneel
1
Optionele spannings- en
draadsnelheidsmeter.
2
Optionele spannings- en
draadsnelheidsschakelaar.
1
2
Gebruik deze om boogspanning of
de draadsnelheid te zien.
3
3
4
Optionele afstandsbediende
spanningsregeling.
Gebruik deze om de spanning van
de lasstroombron bij de draadtoevoer in te stellen. De nummers
zijn alleen ter referentie.
4
Draadsnelheidsregeling.
5
JOG/PURGE-schakelaar.
Gebruik de JOG-stand om even
lasdraad aan te laten voeren op de
snelheid die is ingesteld op de
draadsnelheidsregeling, zonder
het lascircuit of het gasventiel te activeren.
5
Gebruik de PURGE-stand om het
gasventiel even te activeren om
lucht uit het pistool te verwijderen of
de gasregelaar bij de stellen.
6
Houdkontakt.
Omhoogdrukken om te kunnen lassen zonder de schakelaar
gedurende de gehele lascyclus
ingedrukt te hoeven houden.
6
Om de lascyclus te starten moet u
de schakelaar van het pistool
indrukken en loslaten binnen drie
seconden na het ontstaan van een
boog. Stop met lassen door de
schakelaar van het pistool in te
drukken en los te laten.
De hoofdschakelaar voor de
voeding zit op het achterpaneel (zie
Sectie 3-5).
Ref. SC-188 340-A
OM-186 895 Pagina 16
4-2. Optionele bedieningsfuncties op het zijpaneel
1
Gasvoorstroomregeling
Deze functie stelt de tijd in dat er
gas stroomt voor het lassen. De
tijd is in te stellen van 0 t/m
5 seconden.
1
2
Gasnastroomregeling
Deze functie stelt de tijd in dat er
gas stroomt na de voltooiing van de
las. De tijd is in te stellen van 0 t/m
5 seconden.
2
3
Puntlastijdregeling
De puntlastijd is in de fabriek
ingesteld op 0,25 t/m 5 seconden.
Wanneer u de knop volledig naar
links draait, last u continu.
Sluit de zijdeur.
3
Ref. 801 923-C / Ref. 186 589
SECTIE 5 − ONDERHOUD & PROBLEMEN VERHELPEN
5-1. Routine-onderhoud
!
Ontkoppel de voeding voor u met het onderhoud begint.
3 maanden
Repareer of
vervang een
kapotte
laskabel
Vervang
onleesbare
labels
Maak de
lasbornen
schoon en
draai ze
aan
Vervang onderdelen
waar barstjes of
scheurtjes inzitten
14-pin snoer
Pistoolsnoer
Gasslang
6 maanden
Reinig de
aandrijfrollen
OF
Blaas de binnenzijde schoon of
gebruik daarvoor een
stofzuiger.
Reinig hem maandelijks bij
intensief gebruik.
OM-186 895 Pagina 17
5-2. Overbelastingsbeveiliging
1
!
Zet de draadtoevoer en de
lasstroombron uit. Zet de
motor van de lasgenerator
uit.
1
Zekering F1
F1 beschermt het toevoermechanisme voor de elektrodedraad
tegen
overbelasting.
Vervang F1 als deze stuk is.
2
Automatische zekering CB1
CB1 beschermt de motor tegen
overbelasting.
Herstel het probleem en zet de
onderbreker handmatig weer goed.
801 921-C
5-3. Storingen
Probleem
Er is geen elektrodedraadtoevoer,
het hele apparaat werkt niet.
Oplossing
Zet de hoofschakelaar op On.
Controleer de aansluitingen van de 14-pens contrastekker RC9.
Controleer de voedingsstroom.
Er komt geen elektrodedraad uit.
Controleer automatische zekering CB1 (zie Sectie 5-2).
Kijk de aansluiting van de schakelaar van het pistool na bij de draadtoevoer. Kijk de draden van de trekker
van het pistool en de schakelaar na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
Laat een door de fabriek erkende servicemonteur de aandrijfmotor en printkaart PC1 nakijken.
De toevoer van elektrodedraad is
onregelmatig.
Stel de naafspanning en de druk van de aandrijfrol opnieuw aan (zie Sectie 3-11).
Gebruik het correcte formaat aandrijfrol (zie de onderdelenlijst).
Reinig of vervang een vuile of versleten aandrijfrol (zie Sectie 3-10).
Verwijder lasspatten rond de opening waar de draad uitkomt.
Vervang de contacttip of de geleiding. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
Laat een door de fabriek erkende servicemonteur de aandrijfmotor en printkaart PC1 nakijken.
Er komt draad uit als de jog-schakelaar Kijk de aansluiting van de schakelaar van het pistool na bij de draadtoevoer. Kijk de draden van de trekker
wordt ingedrukt, maar niet wanneer de van het pistool en de schakelaar na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
schakelaar van het pistool wordt
ingedrukt.
Er komt draad uit, zodra de stroom wordt Kijk de schakelaar van het pistool na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
ingeschakeld.
Er komt pas draad uit als de schakelaar Controleer of er kortsluiting is tussen de draden van de schakelaar van het pistool en de laskabel. Repawordt ingedrukt, maar de aanvoer blijft reer of vervang de draden van de schakelaar van het pistool.
doorgaan ook nadat u de schakelaar
heeft losgelaten.
Het gasventiel rammelt behoorlijk hard Controleer of er kortsluiting is tussen de draden van de schakelaar van het pistool en de laskabel. Repaen de toevoer van elektrodedraad is reer of vervang de draden van de schakelaar van het pistool.
traag en onregelmatig.
Het gas stroomt niet, maar er is wel Controleer het gasventiel en de gasontspanner.
toevoer van elektrodedraad.
OM-186 895 Pagina 18
SECTIE 6 − ELECTRISCH SCHEMA
210 937-A
Figuur 6-1. Aansluitschema voor draadtoevoermechanisme met optionele apparatuur
OM-186 895 Pagina 19
SECTIE 7 − ONDERDELENLIJST
7
8
6
9
10
11
12
3
13
2
12
11
5
1
14
4
15
16
50
23
22
49
17
21
20
24
18
19
Figuur 7-2
& Figuur 7-3 − 48
51
52
25
53
26
47
27
55
46
28
29
30
45
39
40
41
42
44
23
43
37
36
54
32
33
34
35
31
38
. De bevestigingsmaterialen zijn algemeen gangbaar
en alleen te bestellen als ze op de lijst staan.
Figuur 7-1. Hoofdassemblage
OM-186 895 Pagina 20
801 990-G
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figuur 7-1. Hoofdassemblage
. . . 1 . . . . . . . . . . . . . 089 899 . . . Latch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 2 . . . . . . . . . . . . +198 650 . . . Wrapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 873 . . . Bumper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 3 . . . . . . . . . . . . . 178 936 . . . Label, Warning Electric Shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 4 . . . . . . . . . . . . . 187 909 . . . Handle, Lifting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 423 . . . Grip, Handle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 5 . . . . . . . . . . . . . 188 674 . . . Label, Caution Incorrect Lifting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 6 . . . . . . . . . . . . . 072 094 . . . Hub & Spindle Assembly, (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 7 . . . . . . . . . . . . . 058 427 . . . . Ring, Retaining Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 8 . . . . . . . . . . . . . 180 572 . . . . Shaft, Spool Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 9 . . . . . . . . . . . . . 010 233 . . . . Spring, Cprsn .970 Od X .120 Wire X 1.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 10 . . . . . . . . . . . . . 057 971 . . . . Washer, Flat Stl Keyed 1.500Dia X .125Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 11 . . . . . . . . . . . . . 010 191 . . . . Washer, Fbr .656 Id X 1.500 Od X .125Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . 058 628 . . . . Washer, Brake Stl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 13 . . . . . . . . . . . . . 058 428 . . . . Hub, Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 14 . . . . . . . . . . . . . 135 205 . . . . Nut, Stl Slflkg Hex Reg .625-11 W/Nylon Insert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 15 . . . . . . . . . . . . . 137 461 . . . Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 16 . . . . . . . . . . . . . 134 306 . . . Foot, Rbr 1.250dia X 1.375 High . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 17 . . . . PC1 . . . . 240 352 . . . Circuit Card Assy, Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . PLG1 . . . 115 093 . . . Connector & Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . PLG3 . . . 115 092 . . . Connector & Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . PLG4 . . . 115 091 . . . Connector & Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . PLG5 . . . 130 203 . . . Connector & Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 18 . . . . . . . . . . . . . 134 201 . . . Stand-Off Support, PC Card . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 19 . . . . . . . . . . . . . 131 181 . . . Wire Guide & Nut (22A Model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 20 . . . . PC3 . . ♦240 355 . . . Circuit Card Assy, Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ♦098 691 . . . Stand-Off, No 6-32 x .500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . PLG1 . ♦115 093 . . . Connector & Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . PLG3 . ♦135 409 . . . Connector & Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . PLG33 . ♦115 092 . . . Connector & Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . PLG51 . ♦115 091 . . . Connector & Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 21 . . . . . . . . . . . ♦176 518 . . . Fitting, Pipe Brs Elb 1/4Npt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 22 . . . . . . . . . . . ♦188 408 . . . Fitting, Barb Flow Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 23 . . . . . . . . . . . ♦188 442 . . . Washer, Shldr .515 Id 1.000 Od x .094Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 24 . . . . . . . . . . . ♦163 603 . . . Switch, Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 25 . . . . . . . . . . . ♦601 881 . . . Nut, .500-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 26 . . . . S1 . . . . . 111 997 . . . Switch, Rocker Spst 10A 250VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 27 . . . . . . . . . . . . . 112 863 . . . Fitting, Hose Brs Barbed M 1/4tbg X 5/8-18 Sae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 28 . . . . . . . . . . . ♦126 693 . . . Cable, Sensing 15Ft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 29 . . . . . . . . . . . . . 220 805 . . . Nut, 750-14 Nps 1.48Hex .41H Nyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 30 . . . . CB1 . . . . 161 078 . . . Circuit Breaker, Man Reset 1P 7A 250VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 31 . . . . M1 . . . . 193 188 . . . Motor, Gear 24VDC 146RPM (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . *136 745 . . . . Brush & Spring Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 32 . . . . GS1 . . . . 228 036 . . . Valve, 24VAC 1Way .750−14 Thd 2mm Orf 100PSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 33 . . . . RC9 . . . . 152 492 . . . Receptacle W/Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 34 . . . . R1 . . . . . 073 562 . . . Potentiometer, C Sltd Sft1/T 2W 10K Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 35 . . . . R50 . . ♦035 897 . . . Potentiometer, C Sltd Sft1/T 2W 1K Linear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 36 . . . . S2 . . . . . 211 476 . . . Switch, Tgl Sptt 6A 125VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 37 . . . . S3 . . . . . 134 847 . . . Switch, Tgl Spdt 15A 125VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 577 . . . Cover, Opening Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ♦133 644 . . . Frame, Snap-In Switch Rocker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
2
2
8
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
OM-186 895 Pagina 21
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figuur 7-1. Hoofdassemblage (vervolg)
. . . 38 . . . . PC2 . . ♦240 356 . . . Circuit Card Assy, Control (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . LCD1 . . . 181 355 . . . . Meter, Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . PLG15 . ♦115 092 . . . Connector & Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . PLG16 . ♦131 055 . . . Connector & Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ♦115 443 . . . Stand-Off, 6-32 X .750 Lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 39 . . . . . . . . . . . . . 197 328 . . . Case Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 40 . . . LED1 . ♦179 203 . . . Led, 5100 2.0V 20Ma Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nameplate (Order By Model And Serial Number) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 42 . . . . . . . . . . . . . 097 924 . . . Knob, Pointer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 43 . . . . . . . . . . . ♦097 924 . . . Knob, Pointer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 44 . . . . . . . . . . . ♦162 736 . . . Fitting, Pipe Brs Qdisc Fem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ♦082 367 . . . Fitting, Brs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ♦188 428 . . . Hose, Water 15.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ♦188 429 . . . Hose, Water 25.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 45 . . . . . . . . . . . . . 187 246 . . . Adapter, Gun/Feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 46 . . . . . . . . . . . . . 196 956 . . . Label, Warning Electric Shock And Pinch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 47 . . . . . . . . . . . . . 192 875 . . . Plate, Insulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 48 . . . . . . . . Fig 7-2 & 7-3 . . . Wire Drive Assemblies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 49 . . . . . . . . . . . . . 188 149 . . . Guide, Wire Inlet(Consisting Of) (4 Drive Roll) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 50 . . . . . . . . . . . . . 082 050 . . . . Liner, Monocoil Inlet Wire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 082 036 . . . . Guide, Wire Inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 421 . . . Tube, Guide .030-.035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 422 . . . Tube, Guide .045-.062 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 51 . . . . . . . . . . . . . 010 291 . . . Washer, Flat .625 X 1.250 Od X .125Thk Nylafil (22A Model) . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ♦191 002 . . . Kit, Gun Connection (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . RC2 . . . . 048 282 . . . . Receptacle W/Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 52 . . . . . . . . . . . ♦093 551 . . . Knob, Pointer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 53 . . . . . . . . . . . ♦186 587 . . . Plate, Control Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 54 . . . . . . . . . . . ♦138 044 . . . Strain Relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 55 . . . . . . . . . . . . . 211 989 . . . Fitting, W/Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
♦OPTIONAL
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-186 895 Pagina 22
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figuur 7-2. Drive Assembly, Wire (2 Drive Roll) (Fig 7-1 Item 48)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
602 009 . . .
172 075 . . .
054 263 . . .
010 224 . . .
166 072 . . .
089 562 . . .
085 244 . . .
089 477 . . .
085 243 . . .
166 071 . . .
151 828 . . .
079 634 . . .
144 172 . . .
172 391 . . .
048 449 . . .
124 778 . . .
605 308 . . .
079 625 . . .
121 271 . . .
172 076 . . .
092 865 . . .
SCREW, .250-20 x 1.250 soc hd hex gr 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARRIER, drive roll w/component 24 pitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCREW, thumb stl .250-20 x .500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIN, spring CS .187 x 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPACER, gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FASTENER, pinned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WASHER, cupped stl .328 ID x .812 OD x .125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRING, cprsn .770 OD x .105 wire x 1.225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KNOB, adjustment tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEVER, mtg pressure gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIN, cotter hair .054 x .750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIN, hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FITTING, hose brs barbed m 3/16 tbg x .250-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOUSING, adapter gun/feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WASHER, shldr nyl .363 OD x .194 ID x .703 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KNOB, T 2.000 bar w/.312-18 x 1.000lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RING, rtng ext .500 shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WASHER, wave .500 ID x .750 OD x .015thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCREW, .250-20 x .500 soc hd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARRIER, drive roll w/components 24 pitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KEY, stl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
10
11
7
12
6
4
5
3
2
1
13
14
21
20
15
19
17
16
18
802 019-A
Figuur 7-2. Drive Assembly, Wire (2 Drive Roll )
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-186 895 Pagina 23
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figuur 7-3. Drive Assembly, Wire(4 Drive Roll) (Fig 7-1 Item 48)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
602 009 . . .
172 075 . . .
166 072 . . .
054 263 . . .
010 224 . . .
089 562 . . .
085 244 . . .
089 477 . . .
085 243 . . .
166 071 . . .
079 634 . . .
151 828 . . .
166 338 . . .
605 308 . . .
187 325 . . .
144 172 . . .
166 337 . . .
168 590 . . .
072 010 . . .
124 778 . . .
079 625 . . .
092 865 . . .
172 077 . . .
121 271 . . .
SCREW, .250-20 x 1.250 soc hd hex gr 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARRIER, drive roll w/component 24 pitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPACER, gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCREW, thumb stl .250-20 x .500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIN, spring CS .187 x 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FASTENER, pinned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WASHER, cupped stl .328 ID x .812 OD x .125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRING, cprsn .770 OD x .105 wire x 1.225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KNOB, adjustment tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEVER, mtg pressure gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIN, hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIN, cotter hair .054 x .750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LEVER, mtg pressure gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RING, rtng ext .500 shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSULATOR, drive assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FITTING, hose brs barbed m 3/16 tbg x .250-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOUSING, adapter gun/feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BUSHING, insulating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WASHER, shldr .316 ID x .812 OD x .187thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KNOB, T 2.000 bar w/.312-18 x 1.000lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WASHER, wave .500 ID x .750 OD x .015thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KEY, stl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARRIER, drive roll keyed 24 pitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCREW, .250-20 x .500 soc hd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
11
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
13
9
14
8
7
6
5
15
4
3
16
2
1
21
24
22
23
20
19
18
17
802 018-A
Figuur 7-3. Drive Assembly, Wire (4 Drive Roll )
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-186 895 Pagina 24
Table 7-1. Drive Roll And Wire Guide Kits (2 Drive Roll)
NOTE
Base selection of drive rolls upon the following recommended usages:
1. V-Grooved rolls for hard wire.
2. U-Grooved rolls for soft and soft shelled cored wires.
3. U-Cogged rolls for extremely soft shelled wires (usually hard surfacing types).
4. V-Knurled rolls for hard shelled cored wires.
5. Drive roll types may be mixed to suit particular requirements (example:
V-Knurled roll in combination with U-Grooved).
Wire Diameter
Fraction
Decimal
Metric
Kit No.
Drive Roll
Part No.
Type
Inlet
Wire Guide
.023/.025 in
.023/.025 in
0.6 mm
087 131
087 130
V-Grooved
056 192
.030 in
.030 in
0.8 mm
079 594
053 695
V-Grooved
056 192
.035 in
.035 in
0.9 mm
079 595
053 700
V-Grooved
056 192
.040 in
.040 in
1.0 mm
161 189
053 696
V-Grooved
056 192
.045 in
.045 in
1.2 mm
079 596
053 697
V-Grooved
056 193
.052 in
.052 in
1.3 mm
079 597
053 698
V-Grooved
056 193
1/16 in
.062 in
1.6 mm
079 598
053 699
V-Grooved
056 195
.035 in
.035 in
0.9 mm
044 749
072 000
U-Grooved
056 192
.045 in
.045 in
1.2 mm
079 599
053 701
U-Grooved
056 193
.052 in
.052 in
1.3 mm
079 600
053 702
U-Grooved
056 193
1/16 in
5/64 in
.062 in
.079 in
1.6 mm
2.0 mm
079 601
079 602
053 706
053 704
U-Grooved
U-Grooved
056 195
056 195
.035 in
.035 in
0.9 mm
079 606
132 958
V-Knurled
056 192
.045 in
.045 in
1.2 mm
079 607
132 957
V-Knurled
056 193
.052 in
.052 in
1.3 mm
079 608
132 956
V-Knurled
056 193
1/16 in
.062 in
1.6 mm
079 609
132 955
V-Knurled
056 195
.068-.072 in
.068-.072 in
1.8 mm
089 984
132 959
V-Knurled
056 195
5/64 in
.079 in
2.0 mm
079 610
132 960
V-Knurled
056 195
.045 in
.045 in
1.2 mm
083 318
083 489
U-Cogged
056 193
.052 in
.052 in
1.3 mm
083 317
083 490
U-Cogged
056 193
1/16 in
.062 in
1.6 mm
079 614
053 708
U-Cogged
056 195
5/64 in
.079 in
2.0 mm
079 615
053 710
U-Cogged
056 195
S-0157-C
OM-186 895 Pagina 25
Table 7-2. Drive Roll & Wire Guide Kits (4 Drive Roll)
NOTE
Base selection of drive rolls upon the following recommended usages:
1. V-Grooved rolls for hard wire.
2. U-Grooved rolls for soft and soft shelled cored wires.
3. U-Cogged rolls for extremely soft shelled wires (usually hard surfacing types).
4. V-Knurled rolls for hard shelled cored wires.
5. Drive roll types may be mixed to suit particular requirements (example:
V-Knurled roll in combination with U-Grooved).
Wire Diameter
Fraction
Decimal
.023/.025 in
.023/.025 in
Metric
Kit No.
Drive Roll
Part No.
Type
Wire Guide
Inlet
Intermediate
0.6 mm
087 132
087 130
V-Grooved
056 192
056 206
.030 in
.030 in
0.8 mm
046 780
053 695
V-Grooved
056 192
056 206
.035 in
.035 in
0.9 mm
046 781
053 700
V-Grooved
056 192
056 206
.040 in
.040 in
1.0 mm
191 917
053 696
V-Grooved
056 192
056 206
.045 in
.045 in
1.2 mm
046 782
053 697
V-Grooved
056 193
056 207
.052 in
.052 in
1.3 mm
046 783
053 698
V-Grooved
056 193
056 207
1/16 in
.062 in
1.6 mm
046 784
053 699
V-Grooved
056 195
056 209
.035 in
.035 in
0.9 mm
044 750
072 000
U-Grooved
056 192
056 206
.045 in
.045 in
1.2 mm
046 785
053 701
U-Grooved
056 193
056 207
.052 in
.052 in
1.3 mm
046 786
053 702
U-Grooved
056 193
056 207
1/16 in
5/64 in
.062 in
.079 in
1.6 mm
2.0 mm
046 787
046 788
053 706
053 704
U-Grooved
U-Grooved
056 195
056 195
056 209
056 209
.035 in
.035 in
0.9 mm
046 792
132 958
V-Knurled
056 192
056 206
.045 in
.045 in
1.2 mm
046 793
132 957
V-Knurled
056 193
056 207
.052 in
.052 in
1.3 mm
046 794
132 956
V-Knurled
056 193
056 207
1/16 in
.062 in
1.6 mm
046 795
132 955
V-Knurled
056 195
056 209
.068-.072 in .068-.072 in
1.8 mm
089 985
132 959
V-Knurled
056 195
056 209
5/64 in
.079 in
2.0 mm
046 796
132 960
V-Knurled
056 195
056 209
.045 in
.045 in
1.2 mm
083 319
083 489
U-Cogged
056 193
056 207
.052 in
.052 in
1.3 mm
083 320
083 490
U-Cogged
056 193
056 207
1/16 in
.062 in
1.6 mm
046 800
053 708
U-Cogged
056 195
056 209
5/64 in
.079 in
2.0 mm
046 801
053 710
U-Cogged
056 195
056 209
Ref. S-0025-D
OM-186 895 Pagina 26
Geldig vanaf 1 januari 2008
(Installaties waarvan het serienummer begint met “LJ” of nieuwer)
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige Miller garanties en is exclusief zonder
andere expliciete of impliciete waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE − Afhankelijk van de onderstaande
bepalingen en voorwaarden garandeert Miller Electric Mfg.
Co., Appleton, Wisconsin, zijn erkende verdeler dat nieuwe
Miller installaties die verkocht zijn na de geldende datum van
deze beperkte garantie geen materiaal- en/of
fabricagefouten hebben. DEZE GARANTIE VERVANGT
UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID.
Binnen de onderstaande garantieperioden zal Miller alle
onderdelen of componenten die niet meer functioneren door
dergelijke fabricage- en materiaalfouten met garantie repareren of vervangen. Miller moet binnen dertig (30) dagen
schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een dergelijke
fout of storing, waarop Miller instructies zal geven over de
garantieclaim-procedure die hierop volgt.
*
*
*
Miller’s
Vervangende onderdelen (niet het werkloon)
Spoolmate Spoolguns
Beschermzeil
True Blue® Beperkte garantie geldt niet voor:
1.
Elektrodepunten, snijmondstukken, schakelaars, borstels, sleepringen, relais of andere onderdelen die niet
meer werken als gevolg van normale slijtage (Uitzondering: borstels, sleepringen en relais zijn wel onder garantie op de modellen Bobcat, Trailblazer en Legend)
6.
Onderdelen geleverd door Miller maar geproduceerd door anderen, zoals motoren of handelsaccessoires. Deze onderdelen vallen onder de
eventuele garanties door de fabrikanten.
1.
5 jaar onderdelen − 3 jaar arbeidsloon
* Originele hoofdgelijkrichters alleen de diodes hiervan, en de aparte gelijkrichtmodule,s
Installaties die veranderingen hebben ondergaan door
andere partijen dan Miller, of installaties die onjuist
geïnstalleerd of verkeerd gebruikt zijn volgens industrierichtlijnen, of installaties die geen redelijk en noodzakelijk onderhoud hebben gehad, of installaties die
gebruikt zijn voor andere dan de aangegeven toepassingen voor de installatie.
MILLER PRODUKTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP
EN GEBRUIK DOOR COMMERCIËLE/INDUSTRIËLE
GEBRUIKERS EN PERSONEN DIE OPGELEID ZIJN EN
ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN LASINSTALLATIES.
2.
3 jaar — onderdelen en arbeidsloon
* Transformator/gelijkrichter stroombronnen
* Stroombronnen plasmasnijders
* Procesbeheersingsapparatuur
* Semi-automatische en automatische draadaanvoereenheden
* Stroomvoorziening ondulatoren (tenzij anders vastgesteld)
* Waterkoelingssystemen (geïntegreerde)
* Intellitig
* Lasaggregaten met aandrijfmotor
(OPMERKING: Motoren vallen onder aparte garantie bij de fabrikant van de motor.)
In het geval van een garantieclaim gedekt door deze
garantie, zullen de exclusieve Miller-oplossingen zijn: (1)
repareren; of (2) vervangen; of, als dit schriftelijk door Miller
is toegestaan in bepaalde gevallen, (3) de redelijke kosten
van repareren of vervangen bij een goedgekeurd Miller
onderhoudsbedrijf; of (4) krediet of betaling van de
aankoopprijs (redelijke waardevermindering op basis van
het eigenlijke gebruik) bij het retourneren van de goederen
op risico en kosten van de klant. Miller’s optie van repareren
of vervangen zal f.o.b. zijn (met inbegrip van vervoerskosten
tot in de boot), naar de fabriek in Appleton, Wisconsin of f.o.b.
naar een door Miller goedgekeurd onderhoudsbedrijf zoals
bepaald is door Miller. Daarom zal er geen compensatie of
terugbetaling voor transportkosten worden toegestaan.
3.
1 jaar — onderdelen en arbeidsloon tenzij anders gespecifieerd
* Motoraangedreven pistolen (uitgezonderd de Spoolguns)
* Positionerings- en regelapparatuur
* Automatisch bewegende apparatuur
* RFCS Voetbediening
* IPKS stroombronnen, koeler, en opname apparatuur.
* Waterkoelingssystemen (niet-geïntegreerde)
* Gasontspanners en debietregelaars (geen arbeidsloon)
* HF apparaat
* Weerstandskasten
* Puntlasapparaten
* Elektrische belastingsbanken
* Stiftlasmachine en stiftlaspistool
* Laskar
* Laskarren/trailers
* Plasmasnijtoortsen (behalve APT, & SAF modellen)
* Inbouwopties
(OPMERKING: Field Options zijn gedekt onder True
Blue® voor de resterende garantieperiode van het
produkt waarin ze in geïnstalleerd zijn, of voor een minimum van één jaar — afhankelijk van welke van de
twee het langste duurt.)
* MIG-pistool - Bernard (geen arbeidsloon)
* TIG-lastoortsen - Weldcraft (geen arbeidsloon)
* Draadaanvoer-systemen voor het OP-lassen.
VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, STAAN ER GEEN
ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN OPEN DAN
DEGENE DIE HIER VOORZIEN ZIJN. IN GEEN GEVAL
ZAL MILLER CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE
DAAD, OF ANDERSZINS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE (HIERIN
BEGREPEN GEDERFDE WINST).
In het geval van een dergelijke storing binnen de garantieperiode zal Miller garantieclaims toestaan op installaties met
garantie die hieronder zijn vermeld. Alle garantieperioden
gelden vanaf de dag dat de installatie geleverd werd aan de
erkende verdeler, of achttien maanden nadat de installatie
naar een internationale distributeur gezonden is.
7.
MILLER VERWERPT EN SLUIT, M.B.T. ALLE
GEREEDSCHAP DAT DOOR HAAR GELEVERD WORDT,
ELKE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE HIER NIET
VOORZIEN IS, EN ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF
VERKLARING M.B.T. PRESTATIE, EN ELK VERHAAL OP
GROND VAN CONTRACTUELE WANPRESTATIE, UIT
ONRECHTMATIGE DAAD, OF DAT, WARE DEZE
BEPALING NIET OPGENOMEN, IMPLICIET, VAN
RECHTSWEGE, NAAR HANDELSGEWOONTE OF NAAR
AANLEIDING VAN DE CONCRETE OMSTANDIGHEDEN
VAN DE TRANSACTIE ZOU VOORTVLOEIEN UIT GELIJK
WELKE ANDERE RECHTSTHEORIE, HIERIN BEGREPEN
ELKE
GEÏMPLICEERDE
GARANTIE
M.B.T.
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD GEBRUIK, UIT.
4.
6 maanden — accu’s
Sommige staten in de V.S. staan geen beperkingen toe met
betrekking tot de duur van de garantie, noch uitsluiting van
bijkomende schade, indirecte schade, speciale schade of
gevolgschade, dus bovenstaande beperking kan mogelijk
niet van toepassing zijn voor u. Deze garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen eventueel ook andere
rechten van toepassing zijn; deze kunnen echter per staat
verschillen.
5.
90 dagen — onderdelen en arbeidsloon
* MIG-pistolen sen laskoppen voor het OP-lassen.
* Windingen en dekens voor inductieverwarming, kabels en handmatige bedieningen
* APT-, SAF-modellen plasmasnijtoortsen
* Afstandsbedieningen
* Toebehoren
In Canada biedt de wetgeving in enkele provincies bepaalde
extra garanties of oplossingen die afwijken van de bepalingen die hierin zijn opgenomen, en bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing,
voorzover er niet van mag worden afgezien. Deze Beperkte
Garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen
eventueel ook andere rechten zijn; deze kunnen echter per
provincie verschillen.
miller warr_dut 2008-01
Papieren van de eigenaar
S.v.p. volledig invullen en goed bewaren.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Service
Contacteer een verdeler of een service bureau
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Service en reparaties
Miller Electric Mfg. Co.
Vervangende onderdelen
Trainingen en opleidingen (scholen, videos,
boeken)
Technische handboeken (onderhoudsinformatie
en onderdelen)
Stroomkringschema’s
Handboeken over lasprocessen
An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
International Headquarters−USA
USA Phone: 920-735-4505 Auto-attended
USA & Canada FAX: 920-735-4134
International FAX: 920-735-4125
European Headquarters −
United Kingdom
Phone: 44 (0) 1204-593493
FAX: 44 (0) 1204-598066
www.MillerWelds.com
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens verscheping,
Neem contact op met de transportafdeling van uw
distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur
voor hulp bij het indienen en afhandelen van schadeclaims.
PRINTED IN USA
© 2008 Miller Electric Mfg. Co 2008−01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising