Miller | MD088326D | Owner Manual | Miller MIGMATIC 175 CE Handleiding

Miller MIGMATIC 175 CE Handleiding
OM-259 158B/dut
2013-02
Processen
MIG/MAG lassen (GTAW)
Lassen met gevulde draad
(FCAW)
Beschrijving
Lasstroombron met draadaanvoersysteem
Migmatic 175
CE
www.MillerWelds.com
Van Miller voor u
Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan
de slag en alles meteen goed doen. Wij weten dat u geen tijd heeft om
het anders dan meteen goed te doen.
Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929 voor het eerst met het
bouwen van booglasapparatuur begon, er dan ook voor dat zijn
producten lang meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als u
nu konden zijn klanten toen zich geen mindere kwaliteit veroorloven. De
producten van Miller moesten het beste van het beste zijn. Zij moesten
gewoon het allerbeste zijn dat er te koop was.
Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service
te bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die
in 1929 zijn vastgelegd.
Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te
kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de
veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We hebben ervoor gezorgd, dat u de apparatuur snel en gemakkelijk kunt installeren. Bij
Miller kunt u rekenen op jarenlange betrouwbare service en goed onderhoud. En mocht uw apparatuur om wat voor reden dan ook ooit moeten
worden gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk Onderhoud & Storingen precies nagaan wat het probleem is. Aan de hand van de onderdelenlijst kunt u bepalen welk onderdeel u precies nodig hebt om het probleem te verhelpen. Ook vindt u de garantie en de onderhoudsinformatie
voor uw specifieke model bijgesloten.
Miller Electric maakt een complete lijn
lasapparaten en aanverwante
lasproducten. Wilt u meer informatie over
de andere kwaliteitsproducten van Miller, neem dan contact op met uw
Miller-leverancier. Hij heeft de nieuwste overzichtscatalogus en
afzonderlijke productleaflets voor u.
Elke krachtbron van
Miller gaat vergezeld
de meest probleemloze garantie in onze
bedrijfstak − u werkt er
hard genoeg voor.
INHOUDSOPGAVE
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. De risico’s van het booglassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Aanvullende veiligheidssymbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Diverse symbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 3 − INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Belangrijke informatie betreffende CE-producten (voor verkoop binnen de EU) . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Keuze van de locatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5. Inschakelduur en oververhitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-6. Stroom-spanning-grafieklijnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-7. De gastoevoer installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-8. De aandrijfrol en de draadinvoergeleider verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-9. De aandrijfrollen en de draadgeleider uitlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-10. Lasdraad invoeren en de spanning van de drukrol afstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-11. Leidraad voor elektrotechnisch onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-12. Aansluiten op enkelfase voeding 230 V AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 4 − BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Bedieningsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 5 − ONDERHOUD EN STORINGEN VERHELPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Overbelasting van de unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 6 − ELECTRISCH SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 7 − ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
1
1
1
3
4
5
5
7
7
8
9
9
9
10
10
11
11
12
13
13
14
15
16
18
18
19
19
19
20
22
DECLARATION OF CONFORMITY
for European Community (CE marked) products.
ITW Welding Products Italy S.r.l Via Privata Iseo 6/E, 20098 San Giuliano M.se, (MI) Italy declares that
the product(s) identified in this declaration conform to the essential requirements and provisions of
the stated Council Directive(s) and Standard(s).
Product/Apparatus Identification:
Product
Stock Number
MIGMATIC 175, 230VAC
029015550
Council Directives:
•2006/95/EC Low Voltage
•2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
•2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Standards:
•IEC 60974-1 Arc Welding Equipment - Welding Power Sources: edition 3, 2005-07.
•IEC 60974-5 Arc Welding Equipment – Wire Feeders: edition 2, 2007-11.
•IEC 60974-10 Arc Welding Equipment - Electromagnetic Compatibility Requirements: edition 2.0, 2007-08.
•EN 50445:2008 Product family standard to demonstrate compliance of equipment for resistance welding, arc welding and allied processes with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields
(0Hz-300Hz)
EU Signatory:
February 25th, 2013
___________________________________________________________________________________
Massimigliano Lavarini
Date of Declaration
ELECTRONIC ENGINEER R&D TECH. SUPPORT
956 172 099
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR
GEBRUIK
dut_som_2011−10
7
Bescherm uzelf en anderen tegen letsel — Lees deze belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies, volg ze
op en bewaar ze.
1-1. De betekenis van de symbolen
GEVAAR! − Duidt op een gevaarlijke situatie die moet
worden vermeden omdat hij anders leidt tot ernstig of
dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond
met bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
Duidt op een gevaarlijke situatie die moet worden vermeden omdat hij anders kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond met
bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
OPGELET − Aanduiding voor mededelingen die niet zijn gerelateerd
aan persoonlijk letsel.
Aanduiding voor speciale instructies.
Deze groep symbolen duidt op Waarschuwing! Kijk uit! Gevaar voor/
van mogelijke ELEKTRISCHE SCHOK, BEWEGENDE ONDERDELEN en HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om deze risico’s te vermijden.
1-2. De risico’s van het booglassen
Onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico’s
aan te geven. Als u een dergelijk symbool ziet, wees dan voorzichtig en volg de bijbehorende instructies op om problemen
te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts
een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Sectie
{+}. Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften.
Alleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren,
bedienen, onderhouden en repareren.
Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven tijdens het gebruik van dit apparaat.
Een ELEKTRISCHE SCHOK kan dodelijk zijn
Het aanraken van onder stroom staande onderdelen
kan fatale schokken en ernstige brandwonden
veroorzaken. De elektrode en het werkstuk staan
onder stroom als de machine ingeschakeld is. Het
voedingsgedeelte en de interne circuits van de
machine staan eveneens onder stroom als het
apparaat aan staat. Bij semi-automatisch of automatisch draadlassen staat het draad, de spoel, de
ruimte waar het lasdraad zich in de machine bevindt
en alle metalen onderdelen die in aanraking zijn met
de lasdraad onder stroom. Verkeerd geïnstalleerde
of onvoldoende geaarde installaties kunnen gevaren opleveren.
Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan
Draag droge, isolerende handschoenen en lichaamsbescherming
zonder gaten
Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatiematjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk contact met
de grond of het werkstuk te voorkomen
Gebruik geen wissel−(AC) uitgangsspanning in een vochtige omgeving, als u beperkte bewegingsvrijheid hebt of als het gevaar
bestaat dat u kunt vallen
Gebruik ALLEEN wissel− (AC) uitgangsspanning als het lasproces dit vereist.
Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
Er zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig als zich een van de volgende elektrisch gevaarlijke omstandigheden voordoet: op
vochtige locaties of als u natte kleding draagt; op metalen constructies zoals vloeren, roosters of steigers; in een verkrampte
lichaamshouding bijvoorbeeld als u zit, knielt of ligt; of wanneer het
risico van onvermijdelijk of toevallig contact met het werkstuk of de
aarde groot is. Gebruik onder deze omstandigheden de volgende
apparatuur in de aangegeven volgorde: 1) een semi−automatisch
gelijkstroom (draad−) lasapparaat met constante spanning, 2) een
handbediend gelijkstroom (elektrode−) lasapparaat, of 3) een wisselstroom lasapparaat met een lagere spanning en open circuit. In
de meeste gevallen wordt het gebruik van een gelijkstroom lasapparaat met lagere spanning aanbevolen. En werk niet alleen!
Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u deze installatie
installeert of nakijkt. Zet de stroom uit volgens OSHA 29 CFR
1910.147 (zie de Veiligheidsvoorschriften)
Installeer, aard en bedien deze installatie in overeenstemming met
de Handleiding voor gebruikers en landelijke of lokale voorschriften.
Controleer altijd de aarding van de voeding en wees er zeker van
dat de aardingsgeleider van de voedingskabel goed aangesloten
is op de aansluitklem van het apparaat en dat de stekker van de
kabel aangesloten is op een correct geaarde contactdoos.
Als u het apparaat aansluit op het net, verbind dan eerst de aardingsgeleider en controleer de aansluitingen grondig.
Houd snoeren droog, vrij van olie en vet en bescherm deze tegen
heet metaal en vonken.
Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen of openliggende bedrading en vervang de kabel onmiddellijk als deze
beschadigd is − openliggende bedrading kan dodelijk zijn.
Zet alles af als het apparaat niet gebruikt wordt.
Gebruik geen versleten, beschadigde, te korte of slecht verbonden kabels.
Draag de kabels niet op uw lichaam.
Als het werkstuk geaard moet worden, doe dit dan met een aparte
kabel- gebruik niet de massaklem of massakabel.
Raak de elektrode niet aan als u in contact staat met het werkstuk,
de grond of een andere elektrode van een ander apparaat.
Gebruik alleen goed onderhouden installaties. Repareer of vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Onderhoud het
apparaat zoals beschreven staat in de handleiding.
Draag een veiligheidsharnas als u boven grond-niveau werkt
Houd alle panelen en afdekplaten veilig op hun plaats.
Klem de massakabel zo dicht mogelijk bij de las met een goed metaal-op-metaalcontact op het werkstuk of werktafel.
Isoleer de massaklem wanneer deze niet is aangesloten op het
werkstuk om contact met een metalen object te voorkomen
Sluit niet meer dan één elektrode of massakabel aan op één enkele lasbron. Haal de kabel los voor het proces dat niet wordt
gebruikt.
OM-259 158 Pagina 1
Er staat ook NA het afsluiten van de voedingsspanning nog een AANZIENLIJKE GELIJKSPANNING
op het voedingsgedeelte van de inverter lasstroombronnen.
Zet de gelijkstroom-wisselstroomomzetter uit, maak de voedingsstekker los en ontlaad de invoercondensatoren overenkomstig de
aanwijzingen in de Sectie Onderhoud, voordat u enig onderdeeel
aanraakt.
Door HETE ONDERDELEN kunnen
brandwonden ontstaan.
Hete onderdelen niet met blote handen aanraken
Laat apparatuur altijd afkoelen, voor u eraan gaat werken.
Gebruik de juiste gereedschappen om hete onderdelen beet te
pakken en/of draag zware geïsoleerde lashandschoenen en
−kleding om brandwonden te voorkomen.
ROOK EN GASSEN kunnen gevaarlijk
zijn.
Tijdens het lassen komen rook en gassen vrij. Het
inademen hiervan kan gevaarlijk zijn voor uw
gezondheid.
LASSEN kan brand of explosies veroorzaken
Als er gelast wordt aan gesloten vaten zoals tanks,
trommels of pijpen, kunnen deze opgeblazen
worden Er kunnen vonken van de lasboog afvliegen.
De rondvliegende vonken, de temperatuur van het
werkstuk en van het gereedschap kunnen brand en brandwonden
veroorzaken. Toevallig contact van een elektrode met metalen
voorwerpen kan vonken, explosies, oververhitting of brand veroorzaken. Controleer eerst of de omgeving veilig is voordat u gaat
lassen.
Verwijder alle brandbare materialen in een straal van 10 meter van
de lasboog. Als dit niet mogelijk is, dek ze dan goed af met brandwerende materialen.
Las niet op plaatsen waar rondvliegende vonken brandbaar materiaal kunnen raken.
Bescherm uzelf en anderen tegen rondvliegende vonken en heet
metaal.
Wees erop attent dat vonken en hete materialen van het laswerk
gemakkelijk door kleine hoeken en gaten naar naastliggende ruimtes kunnen vliegen.
Kijk goed uit voor brand en houd een brandblusser in de buurt
Wees erop bedacht dat bij het lassen van plafonds, vloeren, scheidingswanden of tussenschotten brand kan ontstaan aan de
tegenovergestelde zijde
Als u binnen last, ventileer de ruimte dan goed en/of zorg dat lasrook en gassen afgezogen worden.
Las niet aan containers waarin ooit brandbare stoffen zijn opgeslagen of aan besloten ruimtes −zoals tanks, vaten of buizen tenzij ze
voldoende voorbereid zijn conform AWS F4.1 en AWS 6.0 (zie Veiligheidsvoorschriften).
Als er een slechte ventilatie is, gebruik dan een goedgekeurd gasmasker.
Niet lassen op plaatsen waar de omgevingslucht brandbaar stof,
gas of vloeistofdampen (bijv. van benzine) kan bevatten.
Lees de Materiaalveiligheids informatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor metalen, elektroden, elektrodebekledingen,
schoonmaakmiddelen en ontvetters.
Verbind de massakabel met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
plaats waar gelast moet worden, zodat de lasstroom een direkte
en korte weg aflegt en elektrische schokken en brandrisico’s vermeden kunnen worden
Zorg ervoor dat u niet in de rook staat. Adem de rook niet in.
Werk alleen in een beslotenruimte als deze goed geventileerd
wordt. Of als u een beademingsapparaat draagt. Zorg ervoor dat
er altijd een ervaren persoon toekijkt. Lasdampen en gassen kunnen lucht verdringen en het zuurstofgehalte verlagen, wat
schadelijke invloed heeft op u lichaam en zelfs dodelijk kan zijn.
Zorg voor veilige ademlucht.
Las niet in ruimtes waar dingen worden ontvet, schoongemaakt of
waar wordt gesproeid. De hitte en stralen van de boog kunnen reageren met dampen en op deze manier zwaar vergiftigde en
irriterende gassen vormen
Las geen beklede metalen zoals gegalvaniseerd of met lood-of
cadmium bedekt staal, tenzij de bekleding verwijderd wordt van
het gedeelte dat gelast moet worden, de ruimte goed geventileerd
wordt en u, indien nodig, een gasmasker draagt. De belkedingen
en metalen die deze elementen bevatten kunnen giftige dampen
produceren als ze gelast worden.
De STRALEN UIT DE BOOG kunnen
ogen en huid verbranden
Boogstralen van het lasproces produceren zichbare
en onzichtbare (ultraviolette en infrarood) stralen die
uw ogen en huid kunnen verbranden. Tijdens het
lassen vliegen lasspatten en vonken in het rond.
Draag tijdens het lassen of toekijken tijdens het lassen een lashelm voorzien van een lasglas met de juiste tint om uw gezicht en
ogen tegen boogstralen en vonken te beschermen. (zie ANSI
Z49.1 en Z87.1 in de Veiligheidsvoorschriften).
Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen onder
uw helm
Gebruik beschermende lasgordijnen of schermen om anderen tegen flitsen en verblindend licht te beschermen ; waarschuw
anderen om niet in de boog te kijken.
Draag beschermende kleding, gemaakt van duurzaam, brandwerend materiaal (leer en wol) en beschermend schoeisel
OM-259 158 Pagina 2
Gebruik een lasapparaat niet om bevroren pijpen te ontdooien.
Haal de elektrode uit de elektrodehouder of knip de lasdraad af aan
de contactbuis als niet gelast wordt.
Draag olie-vrije beschermende kleding zoals leren handschoenen
leren schort, broek zonder omslag, hoge schoenen en een helm.
Zorg ervoor dat u geen brandbare voorwerpen zoals aanstekers of
lucifers bij u draagt als u gaat lassen.
Inspecteer de omgeving als u klaar bent met uw werk om er zeker
van te zijn dat er geen vonken, gloeiende sintels en vlammen zijn.
Alleen de juiste zekeringen of contactverbrekers gebruiken; geen
zwaardere nemen of deze doorverbinden.
Volg de vereisten in OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) en NFPA 51B voor
werken met hoge temperaturen, zorg dat er een brandmelder aanwezig is en dat u een blusapparaat onder handbereik hebt.
RONDVLIEGEND METAAL of STOF
kan de ogen verwonden.
Door lassen, bikken, het gebruik van draadborstels en slijpen kunnen vonken en rodvliegende metaal-schilfers ontstaan. Als lasrupsen afkoelen, kunnen er slakresten rondvliegen.
Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen, zelfs
onder uw lashelm.
GASVORMING kan schadelijk voor
de gezondheid of zelfs dodelijk zijn
Draai de persgastoevoer dicht, wanneer u
geen gas gebruikt.
Zorg altijd voor ventilatie in enge ruimtes of gebruik goedgekeurde beademingsapparatuur
ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN
kunnen van invloed zijn op geïmplanteerde
medische apparatuur.
Mensen die een pacemaker of een ander
geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten uit de buurt blijven.
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten hun arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen
voordat ze in de buurt komen van werkzaamheden met
booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of
inductieverwarmen.
LAWAAI kan het gehoor aantasten
Lawaai van bepaalde werkzaamheden of apparatuur kan uw gehoor aantasten
Draag goedgekeurde gehoorbescherming als
het geluidsniveau te hoog is
GASFLESSEN kunnen exploderen
als ze beschadigd worden
Persgasflessen bevatten gas dat onder hoge druk
staat. Als een gasfles beschadigd wordt, kan deze
exploderen. Aangezien gasflessen normaal gesproken een onderdeel uitmaken van het van het
lasproces moet u er voorzichtig mee omgaan.
Bescherm gasflessen tegen hoge temperaturen, mechanische
schokken, slak, open vuur, vonken en vlambogen.
Plaats de gasflessen rechtop in een rek of in de laskar zodat ze niet
kunnen vallen of omkantelen.
Houd de flessen uit de buurt van alle las- of andere stroomkringen
Hang nooit een elektrodehouder over een gasfles.
Laat nooit een laselektrode in aanraking komen met een gasfles.
Las nooit op een gasfles onder druk; een explosie zal het gevolg
zijn.
Gebruik het juiste beschermgas, reduceerventielen, slangen en
hulpstukken die speciaal bedoeld zijn voor een bepaalde toepassing; onderhoud deze en bijhorende onderdelen goed.
Draai bij het openen van de gasfles uw gezicht weg van het reduceerventiel.
Laat de beschermende kap over het ventiel over het ventiel zitten
behalve als de fles gebruikt wordt of aangesloten is voor gebruik.
Gebruik de juiste apparatuur, de juiste procedures en een voldoende aantal personen om gasflessen te tillen en verplaatsen
Lees en volg de instructies op de flessen met gecomprimeerd gas,
bijbehorend materiaal en de CGA publikatie die in de Veiligheidsvoorschriften staat.
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
Installeer of plaats het apparaat niet op, boven
of vlakbij ontbrandbare oppervlakken.
Het apparaat niet in de buurt van brandbare
stoffen installeren.
Overbelast de bedrading van het gebouw niet- controleer of het
voedingsnet sterk genoeg is, goed beschermd is en dit apparaat
aan kan.
TE LANGDURIG GEBRUIK kan leiden
tot OVERVERHITTING.
Laat het apparaat goed afkoelen; houd u aan
de nominale inschakelduur.
Verminder de stroomsterkte of de inschakelduur voordat u opnieuw begint met lassen.
Blokkeer of filter de luchtaanvoer naar het apparaat niet.
VALLENDE APPARATUUR kan letsel
veroorzaken.
Gebruik alleen het hijsoog om het apparaat op
te tillen, en NIET de laskar, gasflessen of andere accessoires.
Gebruik gereedschap met voldoende capaciteit om het apparaat op te tillen en te ondersteunen.
Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant onder het apparaat uitsteken.
Let er bij het werken in de open lucht op dat kabels en snoeren niet
in aanraking kunnen komen met rijdende voertuigen.
Volg bij het handmatig optillen van zware onderdelen of apparatuur
de Amerikaanse ARBO−richtlijn getiteld Applications Manual for
the Revised NIOSH Lifting Equation (Publication No. 94–110).
RONDVLIEGENDE
LASSPATTEN
kunnen letsel veroorzaken.
Draag gezichtsbescherming om de ogen en
het gezicht te beschermen.
Slijp de wolfraam elektrode alleen met een slijper die voorzien is
van de juiste beschermkast en op een veilige locatie. Draag hierbij de juiste gezichts-, hand- en lichaamsbescherming.
Vonken kunnen brand veroorzaken − brandbare stoffen uit de
buurt houden.
STATISCHE ELEKTRICITEIT kan PCkaarten beschadigen
Doe een geaarde polsband om VOORDAT u
printplaten of onderdelen aanraakt.
Gebruik goede anti-statische zakken of dozen
voor het opslaan, verplaatsen of transporteren
van PC-printplaten.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
letsel veroorzaken.
Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen
Blijf uit de buurt van afknijppunten zoals aandrijfrollen.
OM-259 158 Pagina 3
LASDRAAD kan letsel veroorzaken
Bedien de toortsschakelaar pas als u de aanwijzing krijgt om dat te doen.
Richt het pistool niet op enig lichaamsdeel, andere mensen of op enig materiaal als de draad
wordt ingevoerd.
ONTPLOFFEN VAN DE ACCU kan
letsel veroorzaken.
Gebruik het lasapparaat niet om accu’s op te
laden of om voertuigen te starten tenzij het een
acculaadvoorziening heeft die hiervoor
speciaal is bedoeld.
LEES DE INSTRUCTIES.
Lees nauwkeurig de gebruikershandleiding en
alle waarschuwingslabels, voordat u de
machine installeert, gebruikt of er onderhoud
aan pleegt, en volg de aanwijzingen steeds op.
Lees de veiligheidsinformatie aan het begin
van de handleiding en in elk hoofdstuk.
Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen van de fabrikant.
Voer onderhoud en service uit zoals vermeld in de Handleidingen, de industriële normen en de landelijke en ter plekke geldende regelgeving.
H.F. STRALING kan storingen veroorzaken
Hoog-frequente straling kan storing veroorzaken bij radio-navigatie, veiligheidsdiensten, computers en communicatie-apparatuur.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
letsel veroorzaken
Blijf uit de buurt van bewegende delen zoals
ventilatoren.
Laat deuren, panelen, deksels en
beschermplaten alleen verwijderen door
bevoegd personeel indien nodig voor
onderhoud en storingzoeken.
Laat deuren, panelen, deksels en beschermplaten alleen verwijderen door bevoegd personeel indien nodig voor onderhoud
en storingzoeken.
Breng eerst deuren, panelen, deksels en beschermplaten weer
aan na afloop van het onderhoud en sluit pas dan de voeding
weer aan.
RONDVLIEGENDE LASSPATTEN
kunnen letsel veroorzaken.
Draag gezichtsbescherming voor ogen en gezicht te beschermen.
Slijp de wolfraam elektrode alleen met een slijper die voorzien is
van de juiste beschermkast en die op een veilige locatie staat.
Draag tijdens het slijpen de nodige gezichts-, hand- en lichaamsbescherming.
Vonken kunnen brand veroorzaken − brandbare stoffen uit de
buurt houden.
Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische
apparatuur deze installatie uitvoeren.
De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddellijk herstel door
een bevoegd elektricien bij storingsproblemen als gevolg van de
installatie
Als u van overheidswege klachten krijgt over storingen, stop dan
onmiddellijk met het gebruik van de apparatuur.
Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden.
Houd deuren en panelen van hoogfrequentbronnen stevig dicht,
houd de elektrodeafstand op de juiste instelling en zorg voor aarding en afscherming om de mogelijkheid van storingen tot een
minimum te beperken.
BOOGLASSEN
veroorzaken.
kan
interferentie
Elektromagnetische energie kan interferentie
veroorzaken bij gevoelige elektronische
apparatuur
zoals
computers
en
computergestuurde apparatuur zoals robots.
Zorg ervoor dat alle apparatuur in het lasgebied elektromagnetisch
compatibel is.
Om mogelijke interferentie te verminderen moet u de laskabels zo
kort mogelijk houden, dicht bij elkaar en laag, bijvoorbeeld op de
vloer.
Voer de laswerkzaamheden uit op 100 meter afstand van
gevoelige elektronische apparatuur.
Zorg ervoor dat dit lasapparaat conform de aanwijzingen in deze
handleiding wordt geïnstalleerd en geaard.
Als er dan nog steeds interferentie optreedt, dient de gebruiker
extra maatregelen te nemen, zoals verplaatsing van het
lasapparaat, gebruik van afgeschermde kabels, gebruik van
lijnfilters of afscherming van het werkterrein.
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen
Las- en snijapparatuur produceert dampen of gassen die chemicaliën bevatten waarvan het de Staat Californië bekend is
dat ze geboorteafwijkingen en, in sommige gevallen, kanker
veroorzaken. (California Health & Safety Code, sectie 25249.5
en volgend.)
OM-259 158 Pagina 4
Dit product bevat chemicaliën, waaronder lood waarvan het
de Staat Californië bekend is dat het kanker, geboorteafwijkingen of andere voortplantingsproblemen veroorzaakt. Was
na gebruik uw handen.
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
is available as a free download from the American Welding Society at
http://www.aws.org or purchased from Global Engineering Documents
(phone: 1-877-413-5184, website: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1, from Global Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184, website:
www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0, from Global
Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184,
website: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, from National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 (phone: 1-800-344-3555, website:
www.nfpa.org and www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
from Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way, Suite
103, Chantilly, VA 20151 (phone: 703-788-2700, website:www.cganet.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard
W117.2, from Canadian Standards Association, Standards Sales, 5060
Spectrum Way, Suite 100, Ontario, Canada L4W 5NS (phone:
800-463-6727, website: www.csa-international.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection, ANSI Standard Z87.1, from American National Standards Institute,
25 West 43rd Street, New York, NY 10036 (phone: 212-642-4900, website: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot
Work, NFPA Standard 51B, from National Fire Protection Association,
Quincy, MA 02269 (phone: 1-800-344-3555, website: www.nfpa.org.
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910, Subpart Q,
and Part 1926, Subpart J, from U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954
(phone: 1-866-512-1800) (there are 10 OSHA Regional Offices—
phone for Region 5, Chicago, is 312-353-2220, website:
www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600
Clifton Rd, Atlanta, GA 30333 (phone: 1-800-232-4636, website:
www.cdc.gov/NIOSH).
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie)
Elektrische stroom die door een draad stroomt veroorzaakt plaatselijk
elektrische en magnetische velden (EMV). Lasstroom veroorzaakt een
elektromagnetischveld rond de lasstroomkring en de lasapparatuur.
Elektromagnetischevelden kunnen interferentie veroorzaken bij
bepaalde medische implantaten zoals pacemakers. Voor personen die
medische implantaten hebben moeten beschermende maatregelen
worden genomen, bijv. toegangsbeperking voor passanten of een
risicoanalyse voor iedere afzonderlijke lasser. Beperk bijvoorbeeld de
toegang voor omstanders of voer afzonderlijke risicobeoordelingen uit
voor lassers. Alle lassers moeten de volgende procedures naleven om
zo blootstelling aan elektro−magnetischevelden van de lasstroomkring
tot een minimum te beperken:
1. Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te twisten of vast te
plakken of gebruik kabelbescherming.
2. Kom niet met uw lichaam tussen de laskabels. Leg de kabel aan
één kant en weg van de gebruiker.
3. Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
4. Houd hoofd en romp zo ver mogelijk verwijderd van de
apparatuur in de lasstroomkring.
5. Monteer de massaklem aan het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
las.
6. Niet direct naast de lasstroombron werken, er niet op gaan zitten
en er niet op leunen.
7. Niet lassen terwijl u de lasstroombron of het
draadaanvoersysteem draagt.
Over geïmplanteerde medische apparatuur:
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun
arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat ze in de buurt
komen van werkzaamheden met booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting. Bij toestemming van de arts
wordt geadviseerd om bovenstaande procedures te volgen.
OM-259 158 Pagina 5
OM-259 158 Pagina 6
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIES
2-1. Aanvullende veiligheidssymbolen en definities
Bepaalde symbolen worden alleen aangetroffen op CE-producten.
Waarschuwing! Pas op! Kans op gevaar (zie de symbolen).
Safe1 2012-05
Het product niet meegeven met het gewone afval (waar van toepassing).
Hergebruik of recycle elektrische en elektronische apparatuur die niet langer wordt gebruikt (WEEE).
Voer het af naar een daarvoor inleverstation.
Neem contact op met de gemeente of uw lokale dealer voor nadere informatie.
Safe37 2012-05
Draag droge, geïsoleerde handschoenen. De elektrode niet met de blote hand aanraken. Geen natte of kapotte
handschoenen dragen.
Safe2 2012-05
Bescherm uzelf tegen elektrische schokken door uzelf te isoleren van het werk en de aarde.
Safe3 2012-05
Haal de stekker van de machine uit het stopcontact, voordat u aan de machine gaat werken.
Safe5 2012-05
Zorg ervoor dat u niet in de rook staat.
Safe6 2012-05
Gebruik actieve ventilatie of een afvoersysteem om de rookgassen van de werkplek af te voeren.
Safe8 2012-05
Gebruik een ventilator om de rookgassen af te voeren.
Safe10 2012-05
Houd brandbare stoffen uit de buurt van het laswerk. Niet lassen vlakbij brandbare stoffen.
Safe12 2012-05
Lasvonken kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er een brandblusapparaat in de buurt is en zorg dat er een
toezichthouder is die klaarstaat om dit gebruiken.
Safe14 2012-05
OM-259 158 pagina 7
Niet op vaten of dichte containers e.d. lassen.
Safe16 2012-05
Verwijder het label niet; verf het ook niet over en dek het niet af.
Safe20 2012-05
<10°
Als het apparaat valt, kan het letsel veroorzaken. Het apparaat niet plaatsen of bedienen op plaatsten waar het
om kan vallen.
Safe53 2012-05
Draag een hoofddeksel en een veiligheidsbril. Gebruik
gehoorbescherming en knoop de kraag van uw overhemd
dicht. Gebruik een lashelm met de juiste filtersterkte.
Draag bescherming voor uw hele lichaam.
Safe38 2012-05
Kasjf;laksf;lkasdf'l;aksdf;lkasd;flksadflkasd;lk
Kasjf;laksf;lkasdf'l;aksdf;lkasd;flksadflkasd;lk
Kasjf;laksf;lkasdf'l;aksdf;lkasd;flksadflkasd;lk
Raak bekend met het apparaat door eerst de handleiding
door te lezen voordat men aan deze machine gaat werken
of mee gaat lassen.
Safe40 2012-05
2-2. Diverse symbolen en definities
A
U1
I2
IP
Ampère
V
Volt
Wisselstroom (AC)
Gelijkstroom (DC)
Geschikt om te
lassen in een
omgeving met een
verhoogd risico op
elektrische
schokken
S
Gasvoorraad
Voorzichtig
GMAW-toorts met
schakelaar
Afstandsbediening
Aan
Uit
Aarding
Netaansluiting
Enkelfase
transformator/
gelijkrichter
Enkelfase
MIG/MAG lassen
U2
I1max
Maximale nominale
netstroom
Nominale
lasstroom
X
Inschakelduur
Percent
U0
Nominale
nullastspanning
(gemiddeld)
Beschermingsgraad
Ingangsspanning
Draadaanvoer
Hz
Hertz
Lees de gebruikershandleiding
Gasinvoer
Gasuitvoer
Positief
Negatief
Ingang
OM-259 158 pagina 8
I1eff
Maximale
effectieve
netstroom
Primaire spanning
Uitgangsspanning
belast
Type gas
HOOFDSTUK 3 − INSTALLATIE
3-1. Belangrijke informatie betreffende CE-producten (voor verkoop binnen de EU)
!
Deze apparatuur mag niet worden gebruikt door het grote publiek aangezien de EMV-grenzen voor het grote publiek mogelijk
kunnen worden overschreden tijdens het lassen.
Deze apparatuur is gebouwd conform EN 60974-1 en is louter bedoeld voor beroepsmatig gebruik (waar het grote publiek geen toegang heeft
of waar toegang zodanig is geregeld dat dit gelijk is aan beroepsmatig gebruik) en alleen door een deskundig gebruiker of iemand die hiertoe
is opgeleid.
Draadaanvoersystemen en aanvullende apparatuur (zoals toortsen, vloeistofkoelsystemen en lasboog ontsteek- en stabilisatieapparatuur)
die onderdeel uitmaken van het lascircuit mogen geen belangrijke bijdrage leveren aan het EMV. Zie de gebruikershandleidingen van alle
onderdelen van de lasstroomkring voor meer informatie over EMV-blootstelling.
!
De meting van de EMV voor deze apparatuur vond plaats op een afstand van 0,5 meter.
Op een afstand van 1 meter waren de waarden van de EMV-blootstelling minder dan 20% van de toegestane waarden.
Deze Klasse A apparatuur is niet bedoeld voor gebruik op plaatsen in woongebieden waar de elektrische stroom afkomstig is van
het openbaar laagspanningsnetwerk. Op dergelijke plaatsen ontstaan er mogelijk problemen met de elektromagnetische
compatibiliteit als gevolg van storingen door geleiding en straling.
Deze apparatuur voldoet aan IEC 61000-3-12.
ce-emc 4 2011-09
3-2. Technische gegevens
Model
Ingangs
vermogen
enkelfase
wisselstroom
AC 50/60 Hz
spanning
Nominale uitgangsbelasting
100%
MigMatic
175
60%
Max. open
spanning
34 V
100 A
19 V
IP
graad
Afmeting
Gewicht
IP21S*
L=769 mm
(30.3 in.)
B=447 mm
(17.6 in.)
H=561 mm
(22.1 in.)
Netto
gewicht:
43,3 kg
(95.5 lb)
Verzendgewicht:
45,4 kg
(100 lb)
30%
230 volt MIG
60 A
17 V
Stroom/
spanningsbereik DC
30-150 A
15,5-21,0 V
150 A
21 V
Bereik draadaanvoersnelheid: 1,8 m/min tot 18 m/min.
* Deze apparatuur is ontworpen voor buitengebruik. Opslag is toegestaan, maar buitengebruik bij regen of andere neerslag mag alleen onder
een afdak.
Temperatuurbereik voor bediening: -10C (14F) tot 40C (104F).
De waarden werden bepaald bij een omgevingstemperatuur van 20C (68F) tot 25C (77F)
Aantekeningen
OM-259 158 pagina 9
3-3. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens
Het serienummer en de aansluitgegevens zijn bij dit product op de achterkant te vinden. Op het typeplaatje kunt u vereisten voor het ingaande
vermogen aflezen en./of het nominale uitgaande vermogen. Wij raden aan het serienummer te noteren op de achterzijde van deze handleiding,
in het daarvoor bestemde vak, zodat u dit nummer altijd bij de hand hebt als u het in de toekomst nodig hebt.
3-4. Keuze van de locatie
1
Werkschakelaar
Plaats het apparaat in de buurt
van een juiste netaansluiting.
!
!
Omvallen
Verplaats het apparaat
niet naar en gebruik het
niet op plaatsen waar
het kan omvallen.
Mogelijk is een speciale
installatie nodig, wanneer er
benzine of vluchtige vloeistoffen aanwezig zijn - zie het
Amerikaanse NEC Article 511
(National Electrical Code) of
het Canadese CEC Section 20
(Canadian Electrical Code) en
equivalente Europese voorschriften.
Plaats
1
460 mm
460 mm
loc_2 3/96 - Ref. 956142985-2-A
OM-259 158 pagina 10
3-5. Inschakelduur en oververhitting
De inschakelduur is het percentage
van 10 minuten dat het apparaat kan
lassen met nominaal vermogen zonder
oververhit te raken.
Nominale uitgangsbelasting
Als het apparaat oververhit raakt, zorgt
een thermostaat (thermostaten) ervoor
dat er geen uitgangsspanning meer is,
en gaat de koelventilator draaien.
Wacht vijftien minuten om het apparaat
te laten afkoelen. Verlaag de
stroomsterkte, de spanning of
inschakelduur voordat u gaat lassen.
250
200
150
OPMERKING − Het overschrijden
van de inschakelduur kan de unit
beschadigen en de garantie vervalt
dan.
100
50
25
30
35 40
50
60
70
80 90 100
% INSCHAKELDUUR
60% inschakelduur bij 100 ampère
6 minuten lassen
100% inschakelduur bij 60 ampère
4 minuten rusten
Continuous Welding
Oververhitting
A of V
0
15
OF
verlaag de inschakelduur
minuten
duty1 4/95 - SB-150 215
3-6. Stroom-spanning-grafieklijnen
1
40
Model 175
Normale stroom/spanning-grafieklijnen
30
De stroom/spanning-grafieklijnen geven de normale
minimaal
en
de
maximaal
mogelijke
uitgangsspanning en -stroom aan van de
lasstroombron. De grafieklijnen van de andere
instellingen vallen tussen de aangegeven krommen.
20
2
10
50
100
150
200
Overbelastings-volt - ampère grafieklijnen
Wanneer het apparaat buiten zijn vermogensbereik
komt, dan detecteert een bepaalt circuit de
overbelasting en schakelt het uitgangsvermogen uit.
Laat de toortsschakelaar los en verlaag de
lasspanningsinstelling voordat u weer probeert te
lassen, Dit circuit beschermt de interne circuits en
onderdelen tegen schade door overbelasting.
OM-259 158 pagina 11
3-7. De gastoevoer installeren
Bevestig de gasfles met een ketting
aan het wielonderstel, de wand of een
andere vaste ondersteuning, zodat de
cilinder niet kan vallen en de kraan
kan afbreken.
1
Kap
2
Gasfleskraan
Verwijder de kap, ga aan de zijkant
van de kraan staan en draai het een
stukje open. De gasstroom blaast stof
en vuil uit de kraan. Draai de kraan
weer dicht.
2
3
4
Argon gas of een gasmengsel
3
Cilinder
4
Drukregelaar/
gasstromingsmeter
Installeer deze zodanig
voorzijde verticaal zit.
OF
1
5
1
7
5
Aansluiting gasslang
drukregelaar/stromingsmeter
6
Aansluiting gaslang
lasstroombron
2
de
Sluit de meegeleverde gasslang aan
tussen de gasslangaansluiting op de
drukregelaar/stromingsmeter en de
fitting aan de achterzijde van de
lasstroombron.
3
8
dat
9
7
CO2 gas
Stroming afstellen
Een typische gasstroming ligt tussen
15 en 20 liter per minuut. Controleer
de door de fabrikant aanbevolen
hoeveelheid.
8
9
CO2 tussenstuk
(te verzorgen door de klant)
O-ring (te verzorgen door de klant)
Installeer het tussenstuk met de o-ring
tussen de drukregelaar/stromingsmeter en de CO2 cilinder.
6
Achterpaneel
Ref. 148 265-B / Ref. 149 827-B / Ref. 156 697-A / Ref. 956142985-2-A
OM-259 158 pagina 12
3-8. De aandrijfrol en de draadinvoergeleider verwisselen
1
2
Borgschroef van de draadgeleider
Draadinvoergeleider
Draai de schroef los. Laat de schuine
voorkant zo dicht mogelijk tot bij de
aandrijfrollen komen zonder dat ze deze
raken. Draai de schroef vast.
3
Aandrijfrol
De aandrijfrol heeft twee verschillende
maten groeven. De waardeaanduiding op
de voorzijde van de aandrijfrol verwijst
naar de groeven aan de andere zijde van
de aandrijfrol. De groeven die het dichtst
bij de motoras zitten, zijn de juiste
groeven voor de lasdraad.
4
Borgschroef aandrijfrol
Draai de schroef los en verwijder
de aandrijfrol.
2
Benodigde gereedschappen:
1
4
3
Benodigde gereedschappen:
2,5 mm (0.1 in.)
956142945-5-A
3-9. De aandrijfrollen en de draadgeleider uitlijnen
!
Juist
3
Onjuist
4
2
1
5
Benodigde gereedschappen:
Schakel de voeding uit en haal
stekker uit de wandcontactdoos.
Het aanzicht is vanaf de bovenkant van
de aandrijfrollen omlaag gezien met het
druksysteem open.
1
2
3
4
5
Borgmoer aandrijfrol
Aandrijfrol
Draadgeleider
Lasdraad
Aandrijftandwiel
Draai met een schroevendraaier de
schroef naar binnen of naar buiten tot de
groef van de aandrijfrol op één lijn zit
met de draadgeleider.
Sluit het klemmechanisme.
Ref. 800 412-A
OM-259 158 pagina 13
3-10. Lasdraad invoeren en de spanning van de drukrol afstellen
2
3
1
2
3
4
5
6
7
4
7
Draadspoel
Lasdraad
Draadinvoergeleider
Drukafstelknop
Aandrijfrol
Uitgaande draadgeleider
Toortskabel
Leg de kabel van de toorts in een
rechte lijn.
6
5
1
Benodigde gereedschappen:
Houd
de draad strak
om te voorkomen dat hij
van de spoel schiet.
150 mm
(6 in.)
Trek de draad aan en houd hem tegen;
knip het uiteinde eraf.
Open het aandrukmechanisme.
Vastdraaien
Duw de draad door de geleiders de toorts
in; blijf de draad vasthouden.
Stel de gewenste druk van
de aandrijfrol in met behulp
van de drukindicator.
Drukindicatie
Sluit het aandrukmechanisme,
zet hem vast en laat de draad los.
Verwijder het gasmondstuk en contacttip van de toorts.
Zet hem aan.
Vastdraaien
HOUT
Druk de toortsschakelaar in tot er draad
uit de toorts komt. Monteer de contacttip
en het gasmondstuk.
Voer draad aan om de druk van de aandrijfrol
te controleren. Draai de knop vast genoeg
om slippen van de draad te voorkomen.
Knip de draad af. Sluit
en vergrendel de kap.
958142985_6-A
OM-259 158 pagina 14
3-11. Leidraad voor elektrotechnisch onderhoud
Elec Serv 2011-08
Het niet opvolgen van deze elektrische adviezen kan leiden tot elektrische schokken en brandgevaar. Deze adviezen gelden
voor een specifiek circuit ontworpen voor het nominale uitgangsvermogen en inschakelduur van de lasstroombron.
In specifieke circuits staat het Amerikaanse voorschrift de National Electrical Code (NEC) toe om lagere waardes voor stekkerdozen
en geleiders te gebruiken dan de waarde van de circuitbeveiliging. Alle onderdelen van het circuit moeten op elkaar zijn afgestemd.
Zie de NEC-artikelen 210.21, 630.11 en 630.12.
MigMatic 175 50/60
enkelfase
MigMatic model
Voedingsspanning (V)
230
Stroomopname (A) bij nominaal uitgangsvermogen
Max. aanbevolen standaard zekeringswaarde in
Trage zekeringen2
25
3
30
Normale zekeringen
Min. afmeting voedingskabel in
20
ampère1
AWG 4
4 (12)
Max. aanbevolen lengte voedingskabel in meter (voet)
86 (26)
Min. draaddikte aarddraad in AWG (10 AWG = 6 mm2) 4
4 (12)
Referentie: Amerikaanse National Electrical Code (NEC) voor 2011 (met inbegrip van artikel 630)
1 Als er een automatische zekering wordt gebruikt in plaats van een smeltzekering, gebruik dan een automatische zekering met een tijd/
stroomkromme die vergelijkbaar is met de aanbevolen smeltzekering.
2 De “trage” zekeringen zijn van klasse UL “RK5”. Zie UL 248.
3 De “normale” zekeringen zijn van klasse UL “K5” (t/m 60 A), en UL “H” (65 A en meer).
4 De kabel gegevens in dit hoofdstuk geven de doorsnede aan van de geleider (m.u.v. flexibel snoer of kabel) tussen de zekeringkast en de apparatuur
conform NEC Tabel 310.15(B)(16). Als er een flexibel snoer of kabel wordt gebruikt, moet de minimumdoorsnede van de geleider mogelijk groter zijn.
Zie NEC-tabel 400.5(A) voor de vereisten bij een snoer of kabel.
Aantekeningen
OM-259 158 pagina 15
3-12. Aansluiten op enkelfase voeding 230 V AC
1
3
= GND/PE aarding
7
2
4
L1
L2
5
6
1
Benodigde gereedschappen:
input4 2012-05 - Ref. 803 766-C / 956142985_2-A
OM-259 158 pagina 16
3-12. Aansluiten op enkelfase ingaande voeding voor 230 VAC (vervolg)
!
!
!
De installatie moet voldoen aan alle
nationale en lokale regels en
voorschriften - alleen daartoe bevoegde
personen mogen deze installatie
uitvoeren.
Ontkoppel en vergrendel/schakel uit
de netvoeding voordat u de voedingskabel aansluit. Volg de gangbare
procedures voor wat betreft de
installatie en het verwijderen van
vergrendel/uitschakelapparaten.
Sluit altijd eerst de groene of groengele
draad aan op een massaklem en nooit
op een netaansluitklem.
Kijk op het label op het apparaat
voor de stroomvereisten
en controleer
de aansluitspanning die op de werkplek
beschikbaar is.
1
2
3
4
5
6
Voedingskabel
Werkschakelaar
(getekend in de UIT-stand)
Aarde-aansluitklem
van de werkschakelaar
Fase-aansluitklemmen
van de werkschakelaar
Zwart-witte ingaande draad (L1 en L2)
Groene of groengele aarddraad
Sluit eerst de groene of groengele aarddraad
aan op de aardklem van de werkschakelaar.
Sluit de ingaande draden L1 en L2 aan
op de klemmen van de werkschakelaar.
7
Maximale stroombeveiliging
Bepaal het type en de maat van de maximale
stoombeveiliging aan de hand van
hoofdstuk 3-11 (afgebeeld: gezekerde
werkschakelaar).
Sluit en vergrendel de behuizing van
de werkschakelaar. Volg de vastgelegde
vergrendelingsprocedures om het apparaat
in gebruik te nemen.
input4 2012-05
Aantekeningen
OM-259 158 pagina 17
HOOFDSTUK 4 − BEDIENING
4-1. Bedieningsfuncties
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Handgreep
Draadsnelheidsregeling
6 Spanningsstanden
Lampje thermische overbelasting
Lampje invoerspanning
Aan/uit schakelaar
Negatieve lasconnector
Positieve lasconnector
Kabel polariteitswisseling
Werkstukaansluiting
Toortsconnector
2
11
3
4
5
6
8
7
9
10
Ref. 956142985_2-A
OM-259 158 pagina 18
HOOFDSTUK 5 − ONDERHOUD EN STORINGEN VERHELPEN
!
Geef
vaker een onderhoudsbeurt als het apparaat
zwaar belast wordt.
Verbreek de verbinding
met de netvoeding
voordat u met het
onderhoud begint.
= Controleren
= Verversen
= Reinigen
= Vervangen
* Moet worden verricht door een door de fabriek erkend servicebedrijf
Elke 3
maanden
Elke 6
maanden
Vervang onleesbare labels.
Repareer of vervang
kapotte laskabels
Maak de lasconnectoren
schoon en draai ze aan
Reinig maandelijks bij intensief gebruik.
OF
Blaas de binnenzijde
uit of gebruik een stofzuiger
5-1. Overbelasting van de unit
Als het apparaat buiten zijn capaciteit moet werken (buitensporige draadaanvoer, kortgesloten lasuitgang, enz.) is er wel draadaanvoer,
maar geen lasspanning. Laat de toortsschakelaar los en reset deze toestand.
5-2. Storingen
Probleem
Oplossing
Geen lasuitgangsspanning; geen draad Zorg dat de werkschakelaar aan staat (zie Hoofdstuk 3-12).
aanvoer.
Vervang de netzekering of reset de automatische zekering als die open staat (zie Hoofdstuk 3-12).
Zet de toortsschakelaaraansluitingen goed vast.
Controleer en vervang zonodig de voedingsschakelaar.
Geen lasspanning; oververhittingslampje Thermostaat TP1 open (oververhitting).Laat de ventilator draaien, de thermostaat gaat dicht als de unit
brandt.
is afgekoeld (zie hoofdstuk 3-5).
Er is sprake van overbelasting. Laat de toorts los (zie Hoofdstuk 5-1).
Laag lasuitgangsvermogen.
Sluit de machine aan op de juiste netspanning of controleer of er sprake is van een lage netspanning
(zie Hoofdstuk 3-12).
Geen draadaanvoer.
Draai de draadsnelheidsregelaar op een hogere stand (zie Hoofdstuk 4-1).
Reinig de verstopping in de contacttip of de voering.
Stel de druk van de aandrijfrol opnieuw af.
Kies het juiste formaat aandrijfrollen (zie Hoofdstuk 3-8).
Controleer de toortsschakelaar en de draden. Repareer of vervang de toorts indien nodig.
Laat een door de fabriek erkende serviceagent de stuurprint nakijken.
Slecht lasbad of de lasdraad is aan het Controleer de polariteitsinstelling voor het type draad dat u gebruikt.
bami-lassen.
OM-259 158 pagina 19
HOOFDSTUK 6 − ELECTRISCH SCHEMA
Ref. 956142984_A
Afbeelding 6-1. Circuit Diagram For MigMatic 175
OM-259 158 pagina 20
Aantekeningen
OM-259 158 pagina 21
HOOFDSTUK 7 − ONDERDELENLIJST
3
13
12
1
2
11
10
9
8
47
7
6
4
5
48
16
46
44
17
49
45
18
15
14
42
20
38
50
43
51
21
19
23
28
22
41
52
40
27 26
29
53
39
24
25
56
54
38
51
55
34
30
31
19
57
58
35
37
36
32
Ref. 956142985-3-A
33
Afbeelding 7-1. Main Assembly
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Afbeelding 7-1. Main Assembly
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
. . . . . . . . . . . . . . . . 207235
. . . . . . . . . . . . . 156121045
. . . . . . . . . . . . . 156002050
. . . . . . . . . . . . . . . . 176106
. . . . . . . . . . . . . 156012166
. . . . . . . . . . . . . 656009004
. . . . . . . . . . . . . 656102007
. . . . . . . . . . . . . 156009134
. . . . . . . . . . . . . 156032140
. . . . . . . . . . . . . 056020072
. . . . . . . . . . . . . 156023170
. . . . . . . . . . . . . 156023171
. . . . . . . . . . . . . 156015027
. . . . . . . . . . . . . . . +178937
. . . . . . . . . . . . . 156008040
. . . . . . . . . . . . . 057021026
. . . . . . . . . . . . +156007046
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Label, Warning Tilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spool Holder, Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, 17x70, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, Flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, 17x2, 8x6 L=40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handwheel Reel, w/Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, Spool Holder D.50 H.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, Spool Holder D.50 H.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spool Nut, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, Warning Electric Shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing, Motor Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Drive System, 2 Rolls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Side Panel, LH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-259 158 pagina 22
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Afbeelding 7-1. Main Assembly (Continued)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
. . . . . . . . . . . . . 156034005
. . . . . . . . . . . . . . . . 207233
. . . . PC1 . . . 057084040
. . . . . . . . . . . . . 756084030
. . . . . . . . . . . . +156118087
. . . . . . . . . . . . . 956142921
. . . . . . . . . . . . . 056020069
. . . . . . . . . . . . . . . . 207076
. . . . . . . . . . . . . 556090046
. . . . . . . . . . . . . 556090047
. . . . . . . . . . . . . 057052055
. . . . . . . . . . . . . 656014015
. . . . . . . . . . . . . 756008017
. . . . . . . . . . . . . 156118088
. . . . . . . . . . . . . 756008018
. . . . . . . . . . . . . 156118089
. . . . . PL2 . . . 056072082
. . . . . PL1 . . . 056072078
. . . . . . . . . . . . . 056076270
. . . . . S1 . . . . 056067267
. . . . . . . . . . . . . 056091041
. . . . . S2 . . . . 056067162
. . . . GSV . . . 056061037
. . . . SR1 . . . 056050112
. . . . . TP2 . . . 056159030
. . . . . FM . . . . 057035012
. . . . . . . . . . . . +156122093
. . . . . . . . . . . . . 156118090
. . . . . . . . . . . . . 956142989
. . . . . . . . . . . . . 156123006
. . . . . . . . . . . . . 156005183
. . . . . . . . . . . . . 656026143
. . . . . . . . . . . . . 057014274
. . . . . . . . . . . . . 056054082
. . . . . . . . . . . . . 156012167
. . . . . TP1 . . . 056159006
. . . . . T1 . . . . 058021159
. . . . . L1 . . . . 057098012
. . . . . . . . . . . . +156006086
. . . . . . . . . . . . . 056054091
. . . . . . . . . . . . +156122094
. . . Latch, Side Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Label, General Precautionary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Circuit Board, Motor Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . PCB Insulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Panel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Nameplate, MigMatic 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Knob, Pointer, D.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Knob, Pointer, D.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Wire Guide, 2x5, L.78 Outlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Spacer, L.26, Mini−Euro Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Connector, Mini−Euro, Quick Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Plastic, Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Spacer, Upper Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Frame, LH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Spacer, Lower Frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Frame, RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Pilot, 230 VAC Lamp, Orange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Pilot, 230 VAC Lamp, White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Dinse, Socket, Female, 25MMQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Switch, Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Strain Relief, D.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Switch, 16A 6 Pos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Solenoid, Gas Valve, 4W 230 VAC 50 HZ 1/8” FF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Rectifier, PMS 12/4/2 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Thermostat, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Fan, 230 VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Plate, Baffle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Panel, Rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Rating Plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Chain, D.4 L=660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Cylinder rack, Upper Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Hose, D.5x10, 5 L=2500, Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Line Cable, PVC, 3x2.5 M.2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Wheel, D.200, Hole D.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Axle, Wheel Rear D.20 L.447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Thermostat, 12716A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Transformer, 230 VAC 45x90 AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Choke, D.6 50x50 AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Wheel, Caster D.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Side Panel, RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-259 158 pagina 23
34
33
32
31
30
5
2
16
6
3
7
29
8
9
10
28
1
27
25
2
16
26
11
13
12
4
14
24
16
15
35
26
21
20
23
22
19 18
17
16
36
37
Ref. 956142985_4-A
Afbeelding 7-2. Wire Drive Roll (2 Rolls)
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Afbeelding 7-2. Wire Drive Roll (2 Rolls)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
......M ....
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
056126082
156018119
656161008
156019818
156012140
156003040
156008050
156003041
156012142
156003042
156033035
656003014
156012168
156017161
656161009
156019819
156121046
156009154
156019820
156019821
156053047
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Motor, Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, Hex M4, Zinc Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cover, Rear, Gear Box Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, M3x 8, Zinc Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin, D.4x 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear, Reducer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear, Reducer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin, D.4x 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear, Reducer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bushing, D.10x 14, Brass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drive Shaft, Central Gear / Drive Roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snap Ring, L.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bearing, D.10x 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing, Adapter Gun / Feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, M4x 60, Through Housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roll Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, D.4 Zinced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, 3.5x 9.5 Zinc Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, M5x 8 Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Drive Roll, D.9x 30, 0.6−0.8 Knurled, See Figure 7-2, Table 7-1 . .
1
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-259 158 pagina 24
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Quantity
Description
Afbeelding 7-2. Wire Drive Roll (2 Rolls) (Continued)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
156017168
156012169
156009155
656002020
156019822
656081028
056100110
156012170
156032141
156032142
156032143
656002021
156018120
656081029
156019823
656081030
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Bearing D.8x 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin, D.8x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, D.14, Upper Pressure Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upper Pressure Arm Housing, PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, 2.9x 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cover, Wire Liner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liner, Inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tension Arm Threaded Assembly, Pinned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, Tension Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sleeve, Spring Housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, Wire Tensioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, Adjustment Tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, Tension Knob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cover, Euro Adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, M4x 85 Zinc Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bracket, Euro Adapter Pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
Table 7-1. Drive Roll And Wire Guide Kits (2 Roll Model)
Base selection of drive rolls upon the following recommended usages:
1. V−Grooved rolls for hard wire.
2. U−Grooved rolls for soft and soft shelled cored wires.
3. U−Cogged rolls for extremely soft shelled wires (usually hard surfacing types).
4. V−Knurled rolls for hard shelled cored wires.
5. Drive roll types may be mixed to suit particular requirements (example: V−Knurled roll in combination with U−Grooved).
Wire Diameter
Drive Roll
Wire Guide
Metric
Fraction
Decimal
Part No.
Type
0.6 / 0.8 mm
(.023 / .030 in.)
(.023 / .030 in.)
156053046*
V
0.6 / 0.8 mm
(.023 / .030 in.)
(.023 / .030 in.)
156053047
V−K
0.8 / 1.0 mm
(.030 / .040 in.)
(.030 / .040 in.)
156053081
U
Inlet
056100110
* Included with power source.
OM-259 158 pagina 25
Aantekeningen
Geldig vanaf 1 januari 2013
(Installaties waarvan het serienummer begint met “MD” of nieuwer)
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige Miller garanties en is exclusief zonder
andere expliciete of impliciete waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE − Afhankelijk van de onderstaande
bepalingen en voorwaarden garandeert ITW Weldiing
Products Italy S.r.l., zijn erkende verdeler dat nieuwe Miller
installaties die verkocht zijn na de geldende datum van deze
beperkte garantie geen materiaal- en/of fabricagefouten
hebben. DEZE GARANTIE VERVANGT UITDRUKKELIJK
ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET,
VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID.
Binnen de onderstaande garantieperioden zal Miller alle
onderdelen of componenten die niet meer functioneren door
dergelijke fabricage- en materiaalfouten met garantie repareren of vervangen. Miller moet binnen dertig (30) dagen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een dergelijke fout of
storing, waarop Miller instructies zal geven over de garantieclaim-procedure die hierop volgt.
In het geval van een dergelijke storing binnen de garantieperiode zal MILLER garantiesclaims toestaan op installaties met garantie die hieronder zijn vermeld. Alle garantieperioden gelden
vanaf de dag dat de installatie geleverd werd aan de oorspronkelijke kleinhandelkoper, of één jaar nadat een installatie
naar een Europese distributeur gezonden is, of achttien maanden nadat de installatie naar een internationale distributeur gezonden is.
1.
3 jaar — op onderdelen en arbeidsloon
*
*
*
*
*
*
3.
*
*
*
Automatisch verduisterende helmlenzen
(geen arbeidsloon)
Migmatic 175
HF Units
Waterkoelsystemen (EU modellen, niet geïntegreerd)
1 jaar — op onderdelen en arbeidsloon tenzij anders
aangegeven
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5.
Lasaggregaten met aandrijfmotor
(OPMERKING: Motoren vallen onder een aparte
garantie, bij de fabrikant van de motor.)
Inverter stroombronnen (tenzij anders aangegeven)
Procesbeheersingsapparatuur
Semiautomatische en automatische draadaanvoereenheden
Transformator/gelijkrichter −stroombronnen
Waterkoelingsystemen (geïntegreerd)
2 jaar — op onderdelen
*
4.
De thyristoren , diodes en afzonderlijke gelijkrichtmodules in de originele hoofdstroom gelijkrichters
met uitzondering van de STR, SI, STi, STH en MPi
series.
Automatisch bewegende apparatuur
Inbouwopties
(OPMERKING: Inbouwopties zijn gedekt onder
True Blue® voor de resterende garantieperiode van
het product waarin ze in geïnstalleerd zijn, of voor een
minimum van één jaar — afhankelijk van welke van de
twee het langste duurt.)
Stroombronnen voor inductieverwarming, koelers
en elektronische regelapparatuur/recorders
Motoraangedreven laspistolen
(m.u.v. de Spoolmate −laspistolen)
Positionerings en regelapparatuur
Powered Air Purifying Respirator (PAPR) de ventilatorunit (geen arbeidsloon)
Rekken
Wielonderstellen en trailers
Onderpoederdek−draadaanvoersystemen
Waterkoelsystemen
(Amerikaanse modellen, niet geïntegreerd)
Werkstations/Lastafels (geen arbeidsloon)
6 maanden — op onderdelen
*
Accu’s
90 dagen — op onderdelen
*
*
*
*
*
*
*
*
Toebehoren (sets)
Beschermzeilen
Windingen en dekens voor inductieverwarming
MIG−pistolen
Afstandsbedieningen
Vervangende onderdelen (geen arbeidsloon)
Spoolmate pistolen
Kabels en niet-elektronische regelingen
Millers True Blue® beperkte garantie geldt niet voor:
1.
Slijtonderdelen zoals contacttips, snijmondstukken,
magneetschakelaars, koolborstels, schakelaars,
sleepringen, relais of andere onderdelen die niet
meer goed werken als gevolg van normale slijtage.
2.
Items furnished by Miller, but manufactured by others,
such as engines or trade accessories. These items are
covered by the manufacturer’s warranty, if any.
3.
Onderdelen geleverd door Miller maar geproduceerd door
anderen, zoals motoren of handelsaccessoires. Deze onderdelen vallen onder de eventuele garanties door de fabrikanten.
4.
Installaties die veranderingen hebben ondergaan door
andere partijen dan Miller, of installaties die onjuist
geïnstalleerd of verkeerd gebruikt zijn volgens industrierichtlijnen, of installaties die geen redelijk en noodzakelijk
onderhoud hebben gehad, of installaties die gebruikt zijn
voor andere dan de aangegeven toepassingen voor de installatie.
5 jaar op onderdelen — 3 jaar op arbeidsloon
*
2.
6.
MILLER PRODUKTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP
EN GEBRUIK DOOR COMMERCIËLE/INDUSTRIËLE
GEBRUIKERS EN PERSONEN DIE OPGELEID ZIJN EN ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK EN ONDERHOUD
VAN LASINSTALLATIES.
In het geval van een garantieclaim gedekt door deze garantie,
zullen de exclusieve Miller-oplossingen zijn: (1) repareren; of
(2) vervangen; of, als dit schriftelijk door Miller is toegestaan in
bepaalde gevallen, (3) de redelijke kosten van repareren of
vervangen bij een goedgekeurd Miller onderhoudsbedrijf; of
(4) krediet of betaling van de aankoopprijs (redelijke
waardevermindering op basis van het eigenlijke gebruik) bij het
retourneren van de goederen op risico en kosten van de klant.
Miller’s optie van repareren of vervangen zal f.o.b. zijn (met
inbegrip van vervoerskosten tot in de boot), naar de fabriek in
ITW Welding Products Group Europe of f.o.b. naar een door
Miller goedgekeurd onderhoudsbedrijf zoals bepaald is door
Miller. Daarom zal er geen compensatie of terugbetaling voor
transportkosten worden toegestaan.
VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, STAAN ER GEEN
ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN OPEN DAN DEGENE DIE HIER VOORZIEN ZIJN. IN GEEN GEVAL ZAL MILLER CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE DAAD, OF
ANDERSZINS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE (HIERIN BEGREPEN
GEDERFDE WINST).
MILLER
VERWERPT
EN
SLUIT,
M.B.T.
ALLE
GEREEDSCHAP DAT DOOR HAAR GELEVERD WORDT,
ELKE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE HIER NIET
VOORZIEN IS, EN ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF
VERKLARING M.B.T. PRESTATIE, EN ELK VERHAAL OP
GROND VAN CONTRACTUELE WANPRESTATIE, UIT
ONRECHTMATIGE DAAD, OF DAT, WARE DEZE BEPALING
NIET OPGENOMEN, IMPLICIET, VAN RECHTSWEGE,
NAAR HANDELSGEWOONTE OF NAAR AANLEIDING VAN
DE
CONCRETE
OMSTANDIGHEDEN
VAN
DE
TRANSACTIE ZOU VOORTVLOEIEN UIT GELIJK WELKE
ANDERE RECHTSTHEORIE, HIERIN BEGREPEN ELKE
GEÏMPLICEERDE GARANTIE M.B.T. VERKOOPBAARHEID
OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK, UIT.
milan_warr_dut2013−01
Papieren van de eigenaar
S.v.p. volledig invullen en goed bewaren.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Service
Contacteer een verdeler of een service bureau
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Service en reparaties
Vervangende onderdelen
ITW Welding Italy S.r.l.
Handleiding
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
Via Privata Iseo, 6/E
20098 San Giuliano
Milanese, Italy
Tel: 39 (0) 2982901
Fax: 39 (0) 298290-203
email: miller@itw−welding.it
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens verscheping,
Neem contact op met de transportafdeling van uw distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur voor hulp bij het
indienen en afhandelen van schadeclaims.
Vertaling van de originele instructies − UITGEGEVEN IN DE VS.
© 2013 Miller Electric Mfg. Co
2013−01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising