Miller | MF262203D | Owner Manual | Miller MIGMATIC 220 BASE/DX Användarmanual

Miller MIGMATIC 220 BASE/DX Användarmanual
OM-246691F/swe
2015−06
Processer
Metallbågsvetsning (MIG/MAG)
Rörtrådsbågsvetsning (FCAW)
Beskrivning
Bågsvetsningsströmkälla
Trådmatarverk
R
MigMatic 220/250 Base/DX
CE
INSTRUKTIONSMANUAL
www.MillerWelds.com
File: MIG (GMAW)
Från Miller till dig
Vi tackar för och gratulerar till ditt val av Miller. Nu kan du få jobbet
gjort och få det rätt gjort. Vi vet att du inte har tid att göra det på annat
sätt.
Det är därför som Niels Miller, när han först började bygga bågsvetsar
1929, såg till att hans produkter var ytterst hållbara och av allra högsta
kvalitet. Precis som du, hade hans kunder inte råd med mindre.
Miller-produkterna måste vara mer än det bästa de kunde vara. De måste
vara det bästa som stod att köpa.
De som idag bygger och säljer Miller-produkter fortsätter denna
tradition. De är lika engagerade i att tillhandahålla utrustning och service
som uppfyller de höga normer för kvalitet och värde som sattes 1929.
Denna bruksanvisning är upplagd att hjälpa dig få ut det mesta ur dina Miller-produkter. Läs noga igenom alla säkerhetsåtgärder. De hjälper dig att
skydda dig mot eventuella risker på arbetsplatsen. Vi har gjort installation
och drift så enkla som möjligt. Med rätt underhåll kan du med Miller räkna
med många års felfri drift. Och om apparaten av någon anledning behöver
repareras, finns ett felsökningskapitel som hjälper dig komma underfund
med problemet. Originaldelslistan hjälper dig bestämma exakt vilken del du
behöver för att rätta till problemet. Garanti- och serviceinformation för din
särskilda modell finns också.
Miller Electric tillverkar ett komplett
sortiment svetsaggregat och svetsrelaterad
utrustning. Information om Millers
övriga kvalitetsprodukter fås hos närmaste Miller-återförsäljare
där du kan få den senaste produktkatalogen och enskilda datablad.
Lika hårdarbetande som
du − varje strömkälla från
Miller backas upp av den
mest krångelfria garantin
i branschen.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
KAPITEL 1 − SÄKERHETSÅTGÄRDER − LÄS FÖRE ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. Symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. Risker vid bågsvetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Ytterligare symboler för installation, drift och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Föreskrifter enligt Proposition 65 i Kalifornien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Säkerhetsnormer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. EMF-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION 2 − DEFINITIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Ytterligare säkerhetssymboler och definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Övriga symboler och definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 3 − SPECIFIKATIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Placering av serienummer− och märketikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
3
4
4
4
5
5
7
8
8
8
3-3. Miljödata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Driftcykel och överhettning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5. Volt-Amperekurvor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 4 − INSTALLATON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Val av plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Installera gasförsörjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3. Installera sladdspolen och justera navspänningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4. Placera bygellänkar (230/400V 3-fasiga modeller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5. Elhandbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6. Ansluta nätström (1-fasig och 3-fasig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-7. Installera drivrullar och trådstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-8. Dra svetstråd och justera tryckrullspänning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 5 − DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Reglage för MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Timerreglage för tillbakabränning och punktsvetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Reglage för MigMatic 220 DX / 250 DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4. Timerreglage för tillbakabränning och punktsvetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-5. Justering av nätmatning till svetsaggregat (endast modell DX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-6. Menyn för konfigurering av svetsströmkällorna (endast modell DX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-7. Avtryckarfunktion (endast modell DX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-8. Spolpistolläge (endast modell DX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-9. Val av svetstråddiameter för synergisk MIG (endast modell DX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10. Val av svetstrådtyp för synergisk MIG (endast modell DX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-11. Gasval för synergisk MIG (endast modell DX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-12. Val av manuell MIG−svetsning (endast modell DX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-13. Val av synergistisk MIG−svetsning (endast modell DX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 6 − UNDERHÅLL & FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1. Rutinunderhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2. Kretsbrytare CB1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3. Överbelastning av enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-4. Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 7 − KRETSSCHEMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 8 − FÖRTECKNING ÖVER DELAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTI
8
9
9
10
10
11
12
13
14
16
20
21
22
22
22
23
23
24
25
26
26
27
27
27
28
29
30
30
30
30
31
32
36
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
för produkter för den europeiska gemenskapen (CE-märkta).
ITW Welding Italy S.r.l Via Privata Iseo 6/E, 20098 San Giuliano M.se, (MI) Italy försäkrar att produk­
terna som anges i denna förklaring överensstämmer med de grundläggande kraven och bestämm­
elserna i rådets angivna direktiv och standarder.
Produkt-/apparatidentifiering:
Produkt
MIGMATIC 220, 230VAC
MIGMATIC 220 DX, 230VAC
MIGMATIC 250 230/400VAC
MIGMATIC 250 DX, 230/400VAC
Lagernummer
029015520
029015521
029015524
029015525
Rådsdirektiv:
·2006/95/EC Low Voltage
·2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
·2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Standarder:
·IEC 60974-1:2012 Arc Welding Equipment – Part 1: Welding Power Sources
·IEC 60974-5:2007 Arc Welding Equipment – Part 5: Wire Feeders
·IEC 60974-10:2007 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic Compatibility Requirements
Undertecknare:
June 24th, 2015
___________________________________________________________________________________
Massimigliano Lavarini
Datum för överensstämmelse
ITW WELDING ITALY PRODUCTION MANAGER
956 172 214
KAPITEL 1 − SÄKERHETSÅTGÄRDER − LÄS FÖRE ANVÄNDNING
som 2013−09
7
Skydda dig själv och andra mot skador — läs, följ och spara dessa viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner.
1-1. Symboler
FARA! − Anger en risksituation som om den inte
undviks resulterar i allvarliga eller dödliga skador.
Dessa möjliga risker förklaras med symboler eller
i texten.
Anger en risksituation som om den inte undviks
resulterar i allvarliga eller dödliga skador. Dessa
möjliga risker förklaras med symboler eller i texten.
OBS. − Uppgifter som inte relateras till personskador.
. Anger speciella anvisningar.
Denna grupp av symboler betyder Varning! Se upp! Fara för STÖTAR,
ROTERANDE OCH HETA DELAR. Studera nedanstående symboler
och anvisningar beträffande åtgärder för att undvika farorna.
1-2. Risker vid bågsvetsning
Symbolerna nedan används i denna handbok för att fästa
uppmärksamheten på och identifiera möjliga faror. När du ser
symbolen, se upp och följ anvisningarna för att undvika faror.
Nedanstående säkerhetsinformation är endast en
sammanfattning av den urförligare säkerhetsinformationen
i Säkerhetsnormer som återfinns i avsnittet 1-5. Läs och följ
alla säkerhetsnormer.
Endast kvalificerade personer bör installera, använda,
underhålla och reparera denna enhet.
Under drift bör inga obehöriga, speciellt inte barn, befinna sig
i närheten.
STÖTAR kan döda.
Kontakt med strömförande elektriska delar kan
orsaka dödliga stötar eller svåra brännskador.
Elektroden och arbetskretsen är spänningsförande
när strömmen är påslagen. Primärkretsen och
maskinens
invändiga
kretsar
är
också
spänningsförande när strömmen är påslagen. I halvoch helautomatisk trådsvetsning är tråden,
trådrullen, rullhuset och alla metalldelar som vidrör
svetstråden, spänningsförande. Felaktigt installerad
eller otillräckligt jordad utrustning utgör en fara.
D Vidrör inte spänningsförande elektriska delar.
D Bär torra, hela gummihandskar och kroppsskydd.
D Isolera dig själv från arbete och jord med hjälp av torra, isolerande
mattor eller beklädnader som är stora nog att förhindra fysisk
kontakt med arbete och jord.
D Använd inte växelström i fuktiga områden, där rörelsefriheten
är begränsad eller där det finns risk för att falla.
D Använd växelström ENDAST om så fordras för svetsprocessen.
D Om växelström fordras, använd fjärrkontrollen om sådan finns
på enheten.
D Ytterligare säkerhetsåtgärder krävs om någon av följande
elektriska risker föreligger i fuktiga miljöer eller om du bär fuktiga
kläder, på metallstrukturer som golv, galler och ställningar.
Använd i sådana fall följande utrustning i angiven ordning:
1) halvautomatiskt likströmsaggregat (tråd) med konstant
spänning, 2) manuell elektrodsvets (pinnsvets) eller
3) växelströmsaggregat med reducerad tomgångsspänning.
Likströmstrådsvets med konstant spänning rekommenderas för
de flesta situationer. Arbeta inte ensam!
D Koppla bort inkommande ström eller stäng av maskinen innan
du installerar eller reparerar denna utrustning OSHA 29
CFR 1910.147 (se säkerhetsnormerna).
D Installera och jorda denna utrustning i enlighet med dess
bruksanvisning och nationella och lokala bestämmelser.
D Kontrollera alltid jorden på spänningskällan. Se till att nätkabelns
jordledning är rätt ansluten till jorddonet i primäranslutningen eller
att kabelkontakten är ansluten till ett rätt jordat uttag.
D När du gör inanslutningar, anslut först rätt jordledare −
kontrollera anslutningarna igen.
D Håll sladdar torra, rena från olja och fett och skyddade mot heta
metaller och gnistor.
D Inspektera regelbundet nätkabeln och titta efter skador och
frilagda ledare − byt omedelbart ut kabeln om den är skadad −
frilagda ledare kan döda.
D Stäng av utrustning som inte används.
D Använd inte slitna, skadade, underdimensionerade eller dåligt
reparerade kablar.
D Dra inte kablar runt kroppen.
D Jorda det direkt med en separat kabel om jordning
av arbetsstycket fordras.
D Vidrör inte elektroden om du vidrör arbetet, jord eller en elektrod
från ett annat aggregat.
D Vidrör inte elektrodhållare anslutna till två svetsaggregat samtidigt
då det ger dubbla tomgångsspänningen.
D Använd endast väl underhållen utrustning. Reparera eller byt ut
skadad utrustning omedelbart. Underhåll enheten i enlighet med
handboken.
D Bär säkerhetssele om du arbetar ovanför golvnivån.
D Se till att alla paneler och kåpor sitter ordentligt på plats.
D Kläm fast arbetskabeln med god kontakt metall mot metall på
arbetsstycket eller arbetsbordet så nära svetsen som är praktiskt
möjligt.
D Isolera arbetsklämman när den inte är ansluten till arbetsstycket
för att förhindra kontakt med metallföremål.
D Anslut inte mer än en elektrod eller arbetskabel till en
svetskabelsanslutning. Koppla bort kabeln när den inte används.
D Använd jordfelsbrytare vid användning av utrustning på fuktiga
och våta platser.
HÖGA LIKSPÄNNINGAR ligger kvar i inverterkretsarna EFTER att nätspänningen kopplats bort.
D Stäng av invertern, koppla bort primär och ladda
ur ingångskondensatorer i enlighet med anvisningarna i kapitlet
Underhåll innan du vidrör någon del.
HETA DELAR kan brännas.
D Vidrör inte heta delar med bara händerna.
D Låt utrustningen kallna en tid innan du arbetar
med den.
D Använd lämpliga verktyg och/eller bär tjocka,
isolerade svetshandskar och klädsel för att
undvika brännskador.
OM−246691 Sida 1
RÖK OCH GASER kan vara hälsofarliga.
Svetsning producerar rök och gaser. Inandning
av dessa kan vara hälsofarligt.
D Håll huvudet ute ur röken. Andas inte in röken.
D Ventilera och/eller använd utsug vid svetsbågen för att avlägsna
rök och gaser om du arbetar inomhus. Rekommenderat sätt att
kontrollera om ventilationen är tillräcklig är att mäta innehåll och
mängd rök och gaser som personalen utsätts för.
D Använd godkänt andningsskydd om ventilationen är dålig.
D Studera tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) och anvisningar för
hantering av limmer, lacker, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial,
kylmedel, avfettningsmedel, flussmedel och metaller.
D Arbeta endast i slutna utrymmen om de är välventilerade eller om
du bär friskluftsmask. Ha alltid en utbildad person i närheten.
Svetsrök och gas kan tränga undan luft och sänka syreinnehållet
vilket kan orsaka skador eller dödsfall. Se till att den luft du andas
är säker.
D Svetsa inte på ställen där man avfettar, rengör eller sprutmålar.
Bågens värme och strålar kan reagera med ångorna, vilket kan
ge upphov till mycket giftig och irriterande gasutveckling.
D Svetsa inte på belagda metaller, som t.ex. galvaniserat,
blyöverdraget eller kadmiumpläterat stål, om inte beläggningen
avlägsnats från svetsområdet, att lokalen är välventilerad och bär
vid behov friskluftmask. Beläggningar och metaller som innehåller
dessa ingredienser kan avge giftiga ångor om de svetsas.
STRÅLAR FRÅN BÅGEN kan bränna
ögon och skinn.
Bågen från svetsprocessen producerar intensiva
synliga och osynliga (ultravioletta och infraröda)
strålar som kan bränna ögon och hud. Gnistor
hoppar från svetsen.
D Bär godkänd svetshjälm med rätt filter för att skydda ansiktet och
ögonen mot strålning och gnistor när du svetsar eller tittar på
(se ANSI Z49.1 och Z87.1 i Säkerhetsnormer).
D Bär godkända skyddsglasögon med sidoskydd under hjälmen.
D Använd skärmar för att skydda andra mot sken och bländande
ljus; varna dem från att titta direkt på bågen.
D Bär skyddsklädsel av kraftigt och flamsäkert material (läder, tjock
bomull, ylle). Skyddsklädseln omfattar oljefria material som
läderhandskar, tjock skjorta, byxor utan slag, höga skor och mössa.
SVETSNING kan orsaka brand eller
explosion.
Svetsning på slutna behållare, som t.ex. tankar,
fat eller rör kan få dem att explodera. Svetsloppor
kan flyga från svetsbågen. Flygande svetsloppor,
heta arbetsstycken och het utrustning kan orsaka
bränder och brännskador. En elektrod som vidrör metallföremål kan
orsaka gnistor, explosion, överhettning och brand. Kontrollera att
området är säkert innan du börjar arbeta.
D Avlägsna allt antändbart material inom 10 m från svetsbågen. Täck
sådant material med godkända skydd om detta inte är möjligt.
D Svetsa inte där flygande svetsloppor kan träffa antändbart
material.
D Skydda dig själv och andra mot kringflygande svetsloppor och het
metall.
D Kom ihåg att svetsloppor och hett material från svetsning lätt kan ta
sig igenom små sprickor och öppningar till närliggande områden.
D Se upp för brand och ha alltid en brandsläckare till hands.
D Kom ihåg att svetsning på tak, golv, skott eller skiljeväggar kan
orsaka brand på den andra sidan.
D Svetsa inte på slutna behållare som innehållit brandfarligt material,
som t.ex. tankar, fat eller rör, för så vitt de inte är förberedda
i enlighet med AWS F4.1 (se Säkerhetsnormer).
D Svetsa inte där luften kan innehålla brandfarligt damm, gaser eller
ångor från vätskor (bland annat bensin).
D Anslut återledaren till arbetet så nära svetsområdet som är
praktiskt möjligt så att svetsströmmen inte leds långa, ev. okända
vägar, där den kan ge upphov till stötar, gnistor och brand.
D Använd inte svetsen för att tina frusna rör.
D Ta bort elektroden från hållaren eller klipp av svetstråden
vid kontaktröret när den inte används.
OM−246691 Sida 2
D Bär skyddsklädsel av kraftigt och flamsäkert material (läder, tjock
bomull, ylle). Skyddsklädseln omfattar oljefria material som
läderhandskar, tjock skjorta, byxor utan slag, höga skor och mössa.
D Ta ut allt antändbart material, som t.ex. gaständare eller
tändstickor, ur dina fickor innan du börjar svetsa.
D Inspektera arbetsområdet efter svetsningen och se till att där inte
finns gnistor, glödande material och öppen eld.
D Använd endast rätt säkringar och säkerhetsbrytare. Använd inte
för stora och koppla inte förbi dem.
D Följ kraven i OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) och NFPA 51B
beträffande arbete med heta material och låt någon hålla uppsikt
efter brand och ha en brandsläckare lätt tillgänglig.
D Studera tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) och anvisningar för
hantering av limmer, lacker, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial,
kylmedel, avfettningsmedel, flussmedel och metaller.
KRINGFLYGANDE METALL och SMUTS
kan skada ögonen.
D Svetsning, mejsling, stålborstning och slipning
producerar gnistor och kringflygande metall.
När svetsen svalnar, kan slagg kastas
omkring.
D Bär
godkända
skyddsglasögon
med
sidoskydd också under svetshjälm.
ANSAMLING AV GAS kan skada
hälsan eller döda.
D Stäng av gasen när den inte används.
D Ventilera alltid stängda lokaler eller bär godkänd
friskluftsmask.
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT
(EMF) kan påverka medicinska implantat.
D Personer med pacemaker och andra implantat
ska hålla sig på avstånd.
D Personer med medicinska implantat ska vända sig till läkare
och tillverkaren av apparaten innan de går nära bågsvets-,
punktsvets-,
mejsnings-,
plasmabågskärningsoch
induktionsvärmningsarbeten.
BULLER kan skada hörseln.
Buller från vissa processer kan skada hörseln.
D Använd godkända öronskydd om ljudnivån
är hög.
GASTUBER kan explodera om de
skadas.
Gastuber innehåller gas under högt tryck. Om en
tuben skadas, kan den explodera. Då gastuber
normalt används under svetsprocessen ska de
behandlas med försiktighet.
D Skydda gastuber mot hög värme, mekaniska stötar, skador, slagg,
öppen eld, gnistor och bågar.
D Placera gastuberna stående och fäst dem på ett stationärt stöd
eller ett gastubställ så att de inte kan tippa.
D Håll gastuber på avstånd från svets- och andra elkretsar.
D Lägg aldrig svetsbrännare på gastuber.
D Låt aldrig en svetselektrod vidröra gastuber.
D Svetsa aldrig på gastuber − explosion blir följden.
D Använd endast korrekta gastuber, regulatorer, slangar
och kopplingar avsedda för den specifika tillämpningen; håll dem
och tillhörande delar i gott skick.
D Vänd bort ansiktet när du öppnar kranen på gastuben.
Stå inte framför eller bakom regulatorn när kranen öppnas.
D Skyddskåpan ska alltid sitta på plats över kranen utom när tuben
används eller är ansluten för användning.
D Använd korrekt utrustning, korrekta procedurer och var tillräckligt
många personer när gastuber ska lyftas och flyttas.
D Läs och följ instruktionerna för gastuber, tillhörande utrustning.
CGA:s skrift P-1 som finns i listan med säkerhetsföreskrifter.
1-3. Ytterligare symboler för installation, drift och underhåll
BRAND- ELLER EXPLOSIONSRISK.
BATTERIEXPLOSION kan skada dig.
D Placera inte enheten på, över eller nära
brandfarliga ytor.
D Placera inte enheten nära brandfarligt material.
D Överbelasta inte ledningsnätet − se till att starkströmsnätet
är rätt dimensionerat, klassat och skyddat för denna enhet.
D Använd inte svetsaggregatet för att ladda
batterier eller som starthjälp om det inte är
försett med en funktion för ändamålet.
ROTERANDE DELAR kan skada dig.
FALLANDE UTRUSTNING kan orsaka
skador.
D Använd lyftöglan endast för att lyfta enheten,
INTE för andra apparater, gascylindrar eller
andra tillbehör.
D Använd utrustning med tillräcklig kapacitet
för att lyfta och stötta enheten.
D Om gaffeltruck används för att flytta enheten, måste gafflarna
vara så långa att de sticker ut på andra sidan av enheten.
D Håll utrustningen (kablar och sladdar) på avstånd från fordon
i rörelse vid arbeten över golvnivå.
D Följ riktlinjerna i handboken för de reviderade NIOSH
lyftberäkningarna (dokument nr. 94−110) vid manuella lyft av
tunga komponenter och utrustning.
HÅRD OCH LÅNGVARIG ANVÄNDNING kan orsaka ÖVERHETTNING
D En
avkylningsperiod
rekommenderas;
följ märkintermittensfaktorn.
D Reducera strömmen eller intermittensfaktorn
innan du börjar svetsa igen.
D Blockera eller filtrera inte luftflödet till enheten.
D Håll dig på avstånd från roterande delar,
som t.ex. fläktar.
D Håll alla dörrar, paneler, lock och skydd
ordentligt på plats och stängda.
D Låt endast utbildad personal avlägsna dörrar, paneler, kåpor och
skydd efter behov vid underhåll och felsökning.
D Sätt tillbaka dörrar, paneler, kåpor och skydd när underhållet
är avslutat och innan strömmen kopplas in.
LÄS ANVISNINGARNA.
D Läs och följ märkningar och bruksanvisningen
innan aggregatet installeras, används eller
underhålls. Studera säkerhetsinformationen
i början av handboken och i varje avsnitt.
D Använd enbart originalreservdelar från tillverkaren.
D Utför underhåll och service enligt bruksanvisningen,
branschstandarder och svenska normer och regler.
HÖGFREKVENSSTRÅLNING kan orsaka
störningar.
KRINGFLYGANDE GNISTOR kan skada ögonen.
D Bär skyddsmask som skydd för ögon och
ansikte.
D Forma
volframelektroden
endast
på
slipapparat försedd med lämpliga skydd på lämplig plats med
lämpliga skydd för ansikte, händer och kropp.
D Gnistor kan orsaka brand — håll brandfarliga material på
avstånd.
STATISK ELEKTRICITET (ESD) kan
skada kretskort.
D Sätt på dig jordade armband INNAN du
hanterar kort eller delar.
D Använd statiskt säkra fodral och boxar för att
förvara, flytta eller sända kretskort.
ROTERANDE DELAR kan skada dig.
D Håll dig på avstånd från roterande delar.
D Håll dig på avstånd från klämpunkter som t.ex.
drivrullar.
SVETSTRÅD kan skada dig.
D Tryck inte av handtaget innan du instrueras att
göra så.
D Rikta inte handtaget mot kroppsdelar, andra
människor eller mot metall när du matar in
svetstråden.
D
D
D
D
D Högfrekvens (H.F.) kan störa radionavigering,
räddningstjänster, datorer och kommunikationsutrustning.
D Denna installation bör endast utföras av
utbildad personal med kännedom om
elektronisk utrustning.
Det är användarens ansvar att se till att en behörig elektriker
omedelbart åtgärdar sådana störningsproblem som är uppstått
p g a denna installation.
Upphör omedelbart med att använda utrustningen om
underrättats om störning.
Låt regelbundet kontrollera och underhålla utrustningen.
Håll dörrar och paneler som är källor till högfrekvens ordentligt
stängda, håll gnistgap på rätt inställning och använd jordning och
avskärmning för att minimera riskerna för störning.
BÅGSVETSNING kan orsaka störning.
D Elektromagnetisk energi kan störa känslig
elektronisk utrustning, som datorer och
datorstyrd utrustning som t.ex robotar.
D Se till att all utrustning i svetsområdet
är elektromagnetiskt kompatibel.
D För att minska ev. störning ska svetskablar hållas så korta som
möjligt, samlade och så lågt som möjligt, t.ex. på golvet.
D Svetsning bör inte utföras närmare än 100 meter från känslig
elektronisk utrustning.
D Se till att detta svetsaggregat installeras och jordas i enlighet
med denna handbok.
D Om störning ändå inträffar måste användaren vidta extra
åtgärder, som t.ex. att flytta svetsen, använda skärmade kablar,
använda linjefilter eller skärma av arbetsområdet.
OM−246691 Sida 3
1-4. Föreskrifter enligt Proposition 65 i Kalifornien
Svets- och skärutrustning genererar rök och gaser som
innehåller kemikalier som i staten Kalifornien är kända för att
orsaka fosterskador och i vissa fall cancer. (California Health
& Safety Code Section 25249.5 et seq.)
Produkten innehåller kemikalier, bland annat bly, som
myndigheter i staten Kalifornien vet orsakar cancer,
missbildningar och andra fosterskador. Tvätta händerna
efter arbetet.
1-5. Säkerhetsnormer
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
kan laddas ned från American Welding Society på http://www.aws.org
eller köpas från Global Engineering Documents (telefon:
+1−877−413−5184, hemsida: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1,
från Global Engineering Documents (telefon: +1−877−413−5184,
hemsida: www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held
Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0,
från Global Engineering Documents (telefon: 1−877−413−5184,
hemsida: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, från National Fire
Protection
Association,
Quincy,
MA
02269
(telefon:
+1−800−344−3555, hemsida: www.nfpa.org and www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
från Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way,
Suite 103, Chantilly, VA 20151 (telefon: +1−703−788−2700,
hemsida:www.cganet.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard W117.2,
från Canadian Standards Association, Standards Sales,
5060 Spectrum Way, Suite 100, Ontario, Canada L4W 5NS
(telefon: +1−800−463−6727, hemsida: www.csa−international.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face
Protection, ANSI Standard Z87.1, från American National Standards
Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036
(telefon: +1−212−642−4900, hemsida: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other
Hot Work, NFPA Standard 51B, från National Fire Protection
Association, Quincy, MA 02269 (telefon: +1−800−344−3555,
hemsida: www.nfpa.org.
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General
Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910,
Subpart Q, and Part 1926, Subpart J, från U.S. Government Printing
Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh,
PA 15250−7954 (telefon: +1−866−512−1800) (det finns 10 OSHAregionkontor-telefon, region 5, Chicago, är +1−312−353−2220,
hemsida: www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation,
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
1600 Clifton Rd, Atlanta, GA 30333 (telefon: +1−800−232−4636,
hemsida: www.cdc.gov/NIOSH).
1-6. EMF-information
Elektrisk ström som flyter genom en ledare alstrar lokala elektriska och
magnetiska fält (EMF). Strömmen från bågsvetsning (och liknande
processer, bland andra punktsvetsning, mejsling, plasmabågskärning
och induktionsuppvärmning) alstrar ett elektromagnetiskt fält omkring
svetskretsen. Elektromagnetiska fält kan störa vissa medicinska
implantat, bland annat pacemakrar. Säkerhetsåtgärder för personer
som bär medicinska implantat måste vidtas. Exempelvis så kan
tillgängligheten för förbipasserande begränsas och individuell
riskbedömning kan göras för svetsare kan göras. Alla svetsare ska
använda följande procedurer för att minimera exponeringen för
elektromagnetiska fält från svetskretsen:
3. Linda inte kablarna runt kroppen.
1. Håll kablar samlade genom att vrida eller tejpa ihop dem eller
använda en kabelkanal.
Medicinska implantat:
Personer med medicinska implantat ska kontakta sin läkare och tillverkaren av apparaten innan de kommer nära bågsvets-, punktsvets-,
mejslings-, plasmabågskärnings-, och induktionsuppvärmningsarbeten. Ovanstående procedurer rekommenderas om läkaren ger tillstånd.
2. Placera dig inte emellan svetskablarna. Lägg kablarna vid sidan
och på avstånd från operatören.
OM−246691 Sida 4
4. Håll huvud och kropp på så stort avstånd från aggregatet
som möjligt.
5. Sätt arbetsklämman på arbetsstycket så nära svetsen som
möjligt.
6. Arbeta inte intill, sitt inte på och luta dig inte mot svetsaggregatet.
7. Svetsa inte medan du bär på svetsaggregatet eller trådmataren.
SECTION 2 − DEFINITIONER
2-1. Ytterligare säkerhetssymboler och definitioner
Varning! Se upp! Risker föreligger så som anges av symbolerna.
Safe1 2012−05
Bär torra gummihandskar. Vidrör inte elektroder med oskyddad hand. Bär inte våta eller skadade handskar.
Safe2 2012−05
Skydda dig själv mot stötar genom att isolera dig från arbetsstycke och jord.
Safe3 2012−05
Koppla bort väggkontakten eller nätspänningen före arbete på maskinen.
Safe5 2012−05
Håll huvudet ute ur röken.
Safe6 2012−05
Ventilera eller använd en utsugningsanordning för att avlägsna rök.
Safe8 2012−05
Använd fläkt för att avlägsna rök.
Safe10 2012−05
Håll antändbart material på avstånd från svetsområdet. Svetsa inte i närheten av antändbart material.
Safe12 2012−05
Svetsloppor kan orsaka brand. Ha alltid en brandsläckare i beredskap och se till att en person i närheten
står klar att använda den.
Safe14 2012−05
Avlägsna eller måla inte över etiketten.
Safe20 2012−05
OM-246 691 Sida 5
Svetsa inte på fat och andra slutna behållare.
Safe16 2012−05
Kasta inte produkten (i förekommande fall) i hushållssoporna.
Återanvänd eller återvinn kasserade elektriska och elektroniska apparater genom att lämna dem
till en återvinningsstation.
Kommunens återvinningscentral eller närmaste återförsäljare kan bistå med ytterligare information.
Safe37 2012−05
Koppla bort väggkontakten eller nätspänningen före arbete på maskinen.
Safe30 2012−05
Läs användarhandboken och interna etiketter beträffande anslutningspunkter och rutiner.
ÍÍ
ÍÍ
?
?
Safe67 2012−06
V
A
Se märketiketten för specifikationerna för matningsspänning.
Safe34 2012−05
Svetstråd och drivkomponenter används vid svetsspänning − håll händer och metallföremål borta.
Safe33 2012−05
<10°
En fallande enhet kan skada dig. Flytta eller använd inte enheten där den kan tippa.
Safe53 2012−05
3
1
Flytta bygellänkarna såsom visas på den interna etiketten för att
matcha inspänningen på jobbplatsen. Inkludera extra längd i
jordledaren och anslut jordledaren först. Anslut matningskontakterna
till ledarna såsom visas på den interna etiketten. Dubbelkolla alla
anslutningar, bygellänkar och inspänning innan strömmen tillförs.
Safe49 2012−05
Bär skyddshjälm samt ögon- och öronskydd. Knäpp skjortkragen.
Använd svetsmask med rätt filter. Bär hel skyddsdräkt.
Safe38 2012−05
Lär dig maskinen och läs anvisningarna innan du svetsar
eller arbetar på maskinen.
Safe40 2012−05
OM-246 691 Sida 6
2-2. Övriga symboler och definitioner
A
V
Ampere
Volt
Växelström
Likström
Fjärr
I1max
I1eff
U2
I2
X
På
Gas ut
Max. effektiv
nätström
Gastyp
Konventionell
utgångsspänning
Primärspänning
Nominell
svetsström
Trådmatnings−
spolpistol
Driftcykel
Trådmatarverk
Procent
U0
IP
Hz
Hertz
Märkspänning,
obelastad (OCV)
Läs operatörs−
handboken
Skydds−
klass
Trådtyp
Primäranslutning
Kretsbrytare
Diameter
Trefas
Trefasig
transformator/
likriktare
Enfas
Tvåstegsav−
tryckarfunktion
Trådbaktändnings−
kontroll
Gasmetallbåg−
svetsning
(GMAW)
Fyrstegsav−
tryckarfunktion
Hastighetsreglage
för trådinkörning
Nätspänning
Gas in
Av
Skyddsjordning
(jord)
U1
Nominell effektiv
nätström
t
Punktsvets−
ningstid
OM-246 691 Sida 7
KAPITEL 3 − SPECIFIKATIONER
3-1. Placering av serienummer− och märketikett
Serienumret och märkuppgifterna för denna produkt återfinns på bakpanelen. Använd märketiketten för att fastställa specifikationerna för
matningsström och/eller nominell effekt. För framtida bruk, skriv serienumret i utrymmet som tillhandahålls på baksidan av den här manualen.
3-2. Specifikationer
. Använd inte informationen i enhetens specifikationstabell för att fastställa de elektriska servicekraven. Se kapitel 4-5 och 4-6 för information om
anslutning av matningsström.
Max.
Tomgångs−
spänning
Strömstyrka
likström
Dimension (mm)
Vikt (kg)
40,2
30-200 A
480 x 712 x 920
66 netto
Max.
Tomgångs−
spänning
Strömstyrka
likström
Dimension (mm)
Vikt (kg)
43,0 V
30-250 A
480 x 712 x 920
73 netto
Märkeffekt
Modell
100 %
60 %
20 %
220
230 VAC
50/60 Hz
90 A
18,5 V
116 A
19,8 V
200 A
24,0 V
Trådmatningshastighetsområde 1,3 mpm till 20 mpm.
Märkeffekt
Modell
100 %
60 %
35%
250
230/400 VAC
50/60 Hz
145 A
21,0 V
190 A
23,0 V
250 A
26,5 V
Trådmatningshastighetsområde 1,3 mpm till 20 mpm.
3-3. Miljödata
A. IP−klass
IP−klass
IP23S
Denna utrustning är avsedd för utomhusbruk.
Den kan ställas på förråd, men den är inte
avsedd för användning vid svetsning utomhus
vid regn/snö såvida den inte är skyddad.
Drifttemperatur
−10 till 40 °C (14 till 104 °F)
IP23S 2014−06
B. Information om elektromagnetiska fält (EMF)
!
Utrustningen ska inte användas av allmänheten då EMF−gränsvärden för allmän användning kan överskridas under svetsning.
Utrustningen är byggd enligt EN 60974−1 och är endast avsedd för yrkesmässig användning av experter eller utbildade personer (inom områden
där tillgängligheten för allmänheten är förbjuden eller begränsad).
Trådmatarverk och hjälputrustning (t.ex. brännare, vätskekylsystem och bågtändnings− och stabiliserande enheter) som del av svetskretsen
kanske inte bidrar avsevärt till EMF. Se användarhandböckerna för alla komponenterna på svetskretsen för ytterligare
EMF−exponeringsinformation.
S
S
EMF för denna utrustning har mätts på ett avstånd på 0,5 meter.
EMF−värdena mätta på en meters avstånd var mindre än 20 % av tillåtna värden.
ce-emf 1 2010-10
C. Information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
!
Denna Klass A−utrustning är inte avsedd för användning i bostadsorter där den elektriska strömmen tillhandahålls av det
allmännyttiga lågspänningsförsörjningssystemet. Potentiella svårigheter kan uppstå med att säkerställa elektromagnetisk
kompatibilitet på sådan orter, p.g.a. både ledningsbundna och utstrålade störningar.
Utrustningen uppfyller IEC 61000-3-11 och IEC 61000-3-12.
ce-emc 4 2014-07
OM-246 691 sida 8
3-4. Driftcykel och överhettning
SVETSSTRÖM (A)
Driftcykeln är den procent av 10
minuter som enheten kan svetsa
med nominell belastning utan att
överhetta.
Om enheten överhettar öppnas
termostaten/termostaterna,
utmatningen stannar och kylfläkten
går. Vänta i femton minuter tills
enheten har svalnat. Sänk ampere
eller spänning eller driftcykeln före
svetsningen.
OBSERVERA − Om driftcykeln
överskrids, kan enheten skadas
och garantin annulleras.
% DRIFTCYKEL
35 % driftcykel vid 250 A
3-1/2 minuters svetsning
100 % driftcykel vid 145 A
6-1/2 minuters svetsning
Kontinuerlig svetsning
Överhettning
A eller V
0
15
ELLER
reducera driftcykeln
Minuter
sduty1 5/95
3-5. Volt-Amperekurvor
Volt-Amperekurvor visar normal minimal och maximal spänning och amperekapacitet för svetsströmkällan. Kurvor för andra inställningar faller
mellan kurvorna som visas.
Modell 250
Modell 220
VOLT
VOLT
MAX.
MIN.
AMPERE
AMPERE
OM-246 691 sida 9
KAPITEL 4 − INSTALLATON
4-1. Val av plats
!
Krav gällande
luftflödesavstånd
!
Flytta eller använd inte
enheten där den kan tippa.
1
Primärfrånskiljare
Placera enheten nära ett lämpligt
nätuttag.
Flytta eller använd inte
enheten där den kan tippa.
!
Specialinstallation
kan
fordras i utrymmen med
bensin eller flyktiga vätskor –
se NEC artikel 511 eller CEC
avsnitt 20.
1
460 mm
(18 tum)
460 mm
(18 tum)
OM-246 691 sida 10
4-2. Installera gasförsörjning
Kedja fast gascylindern på
löpvagn, vägg eller annan stationär
support så att cylindern inte kan
falla och bryta av ventilen.
1
Regulator/flödesmätare
Installera så att ytan är lodrät.
2
3
1
Argongas
Gasslangskoppling
Flödesjustering
Typisk flödeshastighet är 0,9 liter
per
minut.
Kontrollera
trådtillverkarens rekommenderade
flödeshastighet.
Denna
flödesmätare kan justeras mellan
2,36 och 11,8 liter per minut.
ELLER
2
3
CO2 gas
Ref. ST-148 265-B / Ref. ST-149 827-B / Ref. ST-158 697-A
OM-246 691 sida 11
4-3. Installera sladdspolen och justera navspänningen
1
Brickor
Använd endast för 5 kg
spole.
Navenhet
1
15 kg
trådspolenhet
5 kg
trådspolenhet
Nödvändiga
verktyg:
Ref. D2
OM-246 691 sida 12
4-4. Placera bygellänkar (230/400V 3-fasiga modeller)
!
Koppla
ur
och
utför
lockout/tagout
av
matningsspänningen innan
du installerar eller flyttar
bygellänkar.
Kontrollera primärspänningen på
installationsplatsen.
1
Bygellänketikett
Kontrollera etiketten − endast en
etikett på etiketten.
2
Bygellänkar
Flytta bygellänkarna så att de
matchar inmatningsspänningen.
Stäng och spärra åtkomstluckan.
400 Volt
400 Volt
230 Volt
956142718_3-5
OM-246 691 sida 13
230 Volt
4-5. Elhandbok
Elec Serv 2014−01
Underlåtenhet att följa dessa rekommendationer för elektrisk service kan skapa en elektrisk stöt eller brandfara. Dessa
rekommendationer är avsedda för en dedikerad krets som är anpassad efter den nominella effekten och driftcykeln hos
svetsströmkällan.
I dedikerade kretsinstallationer tillåter National Electrical Code (NEC) att uttaget eller konduktormärkningen att vara mindre än
märkningen hos kretsskyddet.Koppla ur och utför lockout/tagout av matningsströmmen innan du ansluter matningskontakter från
enheten. Alla komponenter i kretsen måste vara fysiskt kompatibla. Se NEC−artiklar 210.21, 630.11 och 630.12.
. Medföljande nätkabel är dimensionerad för 230 V drift. Större nätkabel kan behövas för kabellängder över 3 meter. Konsultera nationella eller
lokala bestämmelser.
220
50/60 Hz enfasig
MigMatic−modell
250
50/60 Hz trefasig
230
230
400
34
28
16
Tröga säkringar2
40
30
15
Normala säkringar3
50
40
25
10 (8)
6 (10)
4 (12)
Max. rekommenderad nätkabellängd i meter (fot)
41
(134)
38
(124)
69
(226)
Min. jordledarstorlek i mm2 (AWG)4
6 (10)
6 (10)
4 (12)
Inspänning (V)
Matningsström (A) vid nominell effekt
Max. rekommenderad standardsäkring i
Min. nätkabelarea i mm2
1
2
3
4
ampere1
(AWG)4
Referens: 2014 National Electrical Code (NEC) (inklusive artikel 630)
Välj en kretsbrytare med tid/strömkurvor jämförbara med rekommenderade säkringar om en kretsbrytare används i stället för säkring.
Tröga säkringar är i UL−klass “RK5”. Se UL 248.
Normala (generella – ingen avsiktlig fördröjning) säkringar är i UL−klass K5 (upp till och med 60 A) och UL−klass H (65 A och högre).
Konduktordata i detta kapitel avser konduktorns storlek (exklusive flexibel sladd eller kabel) mellan panelen och utrustningen per NEC−tabell
310.15(B)(16). Om en flexibel sladd eller kabel används kan den minimala konduktorstorleken öka. Se NEC−tabell 400.5(A) för flexibla sladd− och
kabelkrav.
Anteckningar
OM-246 691 sida 14
Anteckningar
OM-246 691 sida 15
4-6. Ansluta nätström (1-fasig och 3-fasig)
A. 1-fasig
1
3
= GND/PE jordf
7
2
4
L1
L2
5
6
1
Nödvändiga verktyg:
input4 2012−05 − Ref. D4
OM-246 691 sida 16
A.
!
!
!
Anslutning av 1−fasig nätström (forts.)
Installationen måste göras enligt
svenska regler och normer – enligt lag
får endast behöriga personer utföra
installationen.
Koppla ur och utför lockout/tagout av
matningsströmmen innan du ansluter
matningskontakter från enheten. Följ
etablerade
rutiner
beträffande
installation och borttagning av
lockout/tagout−enheter.
Anslut alltid den gröna eller gröngula
ledningen till jordterminalen, aldrig till
en fas.
Koppla först grön eller grön/gul jordledare till
jordkontakten på frånskiljaren.
Se märketiketten på maskinen och mät
nätspänningen på platsen.
Koppla matningsledningarna L1 och L2 till
kontakterna på frånskiljaren.
1
2
3
Nätkabel
Frånskiljare (brytaren visas i läge AV)
Jordanslutning på frånskiljaren
7
4
5
6
Ledare på frånskiljaren
Svart och vit nätkabel (L1 och L2)
Grön eller grön/gul jordkontakt
Överströmsskydd
Välj typ och storlek på överströmsskyddet
enligt avsnitt 4-5 (frånskiljare med säkring
visas i bilden).
Stäng och spärra luckan på frånskiljaren. Följ
upprättade lockout/tagout−rutiner för att
driftsätta enheten.
input4 2012−05
Anteckningar
Arbeta som ett
proffs!
Svetsa och skär
försiktigt. Läs
säkerhetsreglerna i
början av den
här handboken.
OM-246 691 sida 17
B. 3-fasig
3
= GND/PE jord
4
7
2
L1
3
L2
5
L3
6
1
Nödvändiga verktyg:
input2 2012−05 − Ref. D5
OM-246 691 sida 18
B.
!
!
!
Anslutning av 3−fasig nätström (forts.)
Installationen måste göras enligt
svenska regler och normer – enligt lag
får endast behöriga personer utföra
installationen.
Koppla ur och utför lockout/tagout av
matningsströmmen innan du ansluter
matningskontakter från enheten. Följ
etablerade
rutiner
beträffande
installation och borttagning av
lockout/tagout−enheter.
Anslut alltid den gröna eller gröngula
ledningen till jordterminalen, aldrig till
en fas.
Koppla först grön eller grön/gul jordledare till
jordkontakten på frånskiljaren.
Se märketiketten på maskinen och mät
nätspänningen på platsen.
Koppla matningsledningarna L1, L2 och L3 till
matningskontakterna på frånskiljaren.
Trefasdrift
1
2
3
4
5
6
Nätkabel
Frånskiljare (brytaren visas i läge AV)
Grön eller grön/gul jordkontakt
Jordanslutning på frånskiljaren
Matningskontakter (L1, L2 och L3)
Ledare på frånskiljaren
7
Överströmsskydd
Välj typ och storlek på överströmsskyddet
enligt avsnitt 4-5 (frånskiljare med säkring
visas i bilden).
Stäng och spärra luckan på frånskiljaren. Följ
upprättade lockout/tagout−rutiner för att
driftsätta enheten.
input2 2012−05
Anteckningar
Arbeta som ett
proffs!
Svetsa och skär
försiktigt. Läs
säkerhetsreglerna i
början av den
här handboken.
OM-246 691 sida 19
4-7. Installera drivrullar och trådstyrning
1
2
Säkringsskruv för
inloppstrådstyrning
Inloppstrådstyrning
Lossa skruven. Fös spetsen så
nära drivrullarna som möjligt utan
att de vidrörs. Dra åt skruven.
3
Drivrulle
Drivrullen består av två skåror av
olika storlek. De stämplade
märkena på ändytan av drivrullen
syftar på skåran på motsatta sidan
av drivrullen. Skåran närmast
motoraxeln är den skåra som ska
gängas.
2
4
1
Säkringsskruv för drivrulle
Dra åt skruven för att fästa
drivrullen.
3
4
Nödvändiga verktyg:
2,5 mm
956142721_2-2
Anteckningar
OM-246 691 sida 20
4-8. Dra svetstråd och justera tryckrullspänning
1
2
3
4
5
6
7
4
Sladdspole
Svetstråd
Inloppstrådstyrning
Tryckjusteringsratt
Drivrulle
Utloppsstyrning
Pistolledningskabel
Lägg ut pistolkabeln rakt.
7
1
Nödvändiga verktyg:
2
3
5
6
. Håll tråden stadigt så att
den inte lindar upp sig.
150 mm
(6 tum)
Öppna tryckenheten.
Dra och håll tråden; skär av änden.
. Använd tryckindikatorskalan för att
Dra åt
ställa in önskat drivrullstryck.
1
2
3
4
Stäng och dra åt tryckenheten
och släpp tråden.
Tryck tråden genom
styrningarna in i pistolen;
fortsätt att hålla i tråden.
Tryckindikatorskala
Ta bort pistolmunstycke och kontaktspets.
Slå på.
Dra åt
TRÄ
Tryck på pistoltriggern tills tråden
kommer ut ur pistolen. Sätt
tillbaka kontaktspetsen och
munstycket
1
2
3
4
Mata tråden för att kontrollera drivullstryck.
Dra åt ratten tillräckligt för att förhindra att
den slirar.
Skär av tråden. Stäng
och spärra luckan.
956142715_3-5/956142715_4-5
OM-246 691 sida 21
KAPITEL 5 − DRIFT
5-1. Reglage för MigMatic 220/250
1
Strömbrytare S1
Används för att slå enheten på och
av.
2
4
3
3
5
4
2
5
1
Avstängning för hög temperatur
Lampa PL2 (orange LED)
Strömindikatorlampa PL1 (vit
LED−lampa)
Trådmatningshastighetsreglage
R1
Vrid reglaget medurs för att öka
trådmatningshastigheten.
6
6
Spänningsreglage S2
Vrid reglaget medurs för att öka
spänningen.
Anslutning av MIG−brännare
Anslutning för
europeisk typ.
7
7
MIG−pistol
av
Återledarkontakt
956142715_5-5
5-2. Timerreglage för tillbakabränning och punktsvetsning
1
1
Baktändningskontroll R3
Tiden som svetstråden förblir
strömförande efter triggern har
släppts upp.
2
2
Punktsvetsningstimer R2
Den tid som svetsbågen är aktiv
innan den stängs av automatiskt.
Punkttimern
återställs
pistoltriggern släpps upp.
när
956142715_3-5
OM-246 691 sida 22
5-3. Reglage för MigMatic 220 DX / 250 DX
1
Strömbrytare S1
Används för att slå enheten på och av.
2
4
9
Vrid reglaget
spänningen.
3
3
5
4
2
5
10
1
8
11
12
6
Spänningsreglage S2
6
medurs
för
att
öka
Avstängning för hög temperatur
Lampa PL2 (orange LED)
Strömindikatorlampa PL1 (vit
LED−lampa)
Trådmatningshastighet (WFS)/Trim
(båglängd) och reglage för justering
av ledningsinmatning R1 (se avsnitt
5-5)
Anslutning av MIG−brännare
14
Anslutning för MIG−pistol av europeisk typ.
13
7
8
9
7
Återledarkontakt
7−stiftsuttag för spolpistolsanslutning
Digital displaymätare
Visar värden och parametrar för val av
svetsprocess
10 Konfigureringsknapp
Använd knappen för att välja parametrar
(V, A, %) och för att ändra frn manuella till
synergiska MIG−lägen.
11 Knappen Avtryckarfunktion
Använd reglaget för att välja önskad
avtryckarfunktion (se avsnitt 5-7).
12 Tryckknapp för tråddiameter
Använd reglaget för att välja önskad
svetstråddiameter
för
synergisk
MIG−process (se avsnitt 5-9).
13 Knappen Material
Använd reglaget för att välja materialtyp för
synergisk MIG−process (se avsnitt 5-10).
14 Knapp för val av gas
Använd reglaget för att välja önskad
svetsgastyp för synergisk MIG−process
(se avsnitt 5-11).
956142718_5-5
5-4. Timerreglage för tillbakabränning och punktsvetsning
1
1
2
Baktändningskontroll R3
Använd reglaget för att ställa in hur
länge svetstråden ska förbli
strömsatt efter triggern släpps upp.
2
Hastighetsreglage för
trådinkörning R2
Använd reglaget för att avgöra
hastigheten
med
vilken
svetstråden innan en båge inleds.
956142718_4-5
OM-246 691 sida 23
5-5. Justering av nätmatning till svetsaggregat (endast modell DX)
1
2
3
3
4
2
4
Trådmatningshastighet
(WFS)/Trim (båglängd) och
reglage för justering av
ledningsinmatning R1
Skala för trådmatningshastighet
(manuellt läge)
Centrumindikator för
nätmatning till svetsaggregat
(synergiskt läge)
Centrumindikator för
svetsaggregatets
nätmatning/trådhastighet
(synergiskt läge)
Före påslagning ska reglage R1
vridas till mittläget.
1
6
7
9
8
Inom 5 sekunder efter påslagning
bekräftar enheten värdet på
nätspänningen och, vid behov, gör en
korrigering baserat på en procent av
de
förinställda
(synergiska)
parametrarna.
5
6
Strömindikatorlampa PL1
Digital mätardisplay
Nödvändig
typ
av
nätspänningskorrigering (plus eller
minus) visas på den digitala mätaren
så här:
7
5
Displayindikator för justering av
negativ procent av nätmatning
• Ett streck i det vänstra segmentet
på mätaren och en blinkande PL1
indikerar behov av en negativ
korrigering. Vrid R1 moturs för att
öka värdet.
8
Displayindikator för justering av
positiv procent av nätmatning
• Ett streck i det högra segmentet på
mätaren och en blinkande PL1
indikerar behov av en positiv
korrigering. Vrid R1 medurs för att
sänka värdet.
9
Displayindikator för korrekt
justering av nätmatning
• Ett streck i mittsegmentet på
mätaren
indikerar
att
nätspänningen är korrekt.
Nätspänningskompensationer görs
varje gång enheten slås på.
. Variationer i
nätspänning som
inträffar mer än fem sekunder
efter påslagning kompenseras
inte automatiskt. Operatören
måste manuellt justera felaktig
nätspänning genom att vrida R1.
Korrekt justering begränsas med en
pipsignal eller summer, och en
blinkande strömindikatorlampa PL1
indikerar en felaktig nätspänning.
. Medan
PL1 blinkar fortsätter
maskinen att fungera men
svetseffektegenskaperna kan
påverkas.
När korrekt nätspänning har
upprättats visas 220 eller 250
(beroende på modellen) på mätaren.
. Varje
gång maskinen slås på
visas den sista inställningen
OM-246 691 sida 24
5-6. Menyn för konfigurering av svetsströmkällorna (endast modell DX)
1
2
1
3
4
5 6
7
8
9
Trådmatningshastighet
(WFS)/Trim (båglängd) och
reglage för justering av
ledningsinmatning R1
2 Indikator för synergiskt läge
3 Spännings−lampa
4 Digital displaymätare
5 Ampere−lampa
6 Trådmatningshastighet−lampa
7 Konfigureringsknapp
8 Indikator för manuellt läge
9 Spänningsreglage
10 Knappen Avtryckarfunktion
Använd konfigureringsknappen för
att välja önskad parameter:
spänning, ampere eller förinställd
trådhastighet och linjen som
motsvarar LED (V, A, eller %).
Vrid reglaget för justering av
trådmatningshastighet (WFS)/Trim
(båglängd) och ledningsinmatning
för att ändra trådmatningshastighet
eller ampere, beroende på vilken
parameter som är aktiv.
Vrid spänningsreglaget för att
ändra
spänningen
när
spänningslampan är tänd.
Värdet på
den
markerade
parametern
visas
på
displaymätaren.
10
. Standardvärdet för
förinställd
trådmatningshastighet
är
meter per minut. Om du vill
växla till tum per minut, tryck
och håll inne knapparna för
konfigurerar
och
triggerfunktioner i ca 5
sekunder.
Välja manuellt eller synergiskt
läge
Tryck
in
och
intryckt
konfigureringsknappen i ca 3
sekunder för att växla mellan
manuellt läge (se avsnitt 5-12) och
synergiskt läge (se avsnitt 5-13) så
att lampan för respektive läge
tänds.
OM-246 691 sida 25
5-7. Avtryckarfunktion (endast modell DX)
. Välj alltid ett triggerläge.
1
1
2
4
3
2T−triggerläge
När triggern trycks in börjar svetsningen.
När triggern släpps upp upphör
svetsningen.
2
4T−triggerläge
När triggern trycks in startar svetsningen.
När triggern släpps upp fortsätter
svetsningen. När triggern trycks in och
släpps upp en andra gång upphör
svetsningen.
3
Knappen Val av avtryckarfunktion
Tryck på knappen för att välja önskad
avtryckarfunktion så att motsvarande
lampa tänds.
. 2T−
och
4T−avtryckarmetoder
fungerar i både manuella och
synergiska lägen.
4
Spolpistolläge (se avsnitt 5-8)
1
Indikatorlampa för spolpistolläge
5-8. Spolpistolläge (endast modell DX)
Anslut spolpistol till det 7-stiftige
spolpistolanslutning (se avsnitt 5-3).
Med spolpistolen ansluten och strömkällan
i manuellt läge tänds lampan för manuellt
läge
(se
avsnitt
5-6)
och
trådmatningshastigheten
styrs
med
potentiometern på spolpistolen.
1
I det synergiska läget tänds lampan för
synergiskt
läge.
Använd
endast
aluminiumsvetsningstråden
i
det
synergiska läget.
. När
spolpistolen ansluts inaktiveras
2T− och 4T−triggerlägen.
. För 2T− och 4T−avtryckarfunktionen
hänvisas till avsnitt 5-7.
OM-246 691 sida 26
5-9. Val av svetstråddiameter för synergisk MIG (endast modell DX)
1
2
Svetstrådsdiametrar
Knappen Svetstrådsdiameter
Tryck på knappen för att välja önskad
tråddiameter: 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm
eller 1,2 mm så att motsvarande lampa
tänds.
1
2
5-10. Val av svetstrådtyp för synergisk MIG (endast modell DX)
1
2
Svetstrådstyper
Knappen Svetstrådstyp
Tryck på knappen för att välja
önskad trådtyp: Fe (järn), CrNi
(rostfritt stål), Al (aluminium) eller
CuSi (kopparsilikon), och tänd
motsvarande lampa.
1
2
5-11. Gasval för synergisk MIG (endast modell DX)
1
2
Avskärmande gastyper
Knapp för val av gas
Tryck på knappen för att välja
önskad avskärmande gastyp: CO2
(koldioxi), Blandning (ArCO2), Arg
(argon) och motsvarande lampa.
1
2
OM-246 691 sida 27
5-12. Val av manuell MIG−svetsning (endast modell DX)
1
2
4
5
1
2
3
Konfigureringsknapp
Indikator för manuellt MIG−läge
Tryck och håll inne knappen i ca 3
sekunder för att välja manuellt
MIG−läge och tända lampan.
3
4
5
Spänningsreglage S2
Trådmatningshastighet
(WFS)/Trim (båglängd) och
reglage för justering av
ledningsinmatning R1
Digital displaymätare
.I
manuellt MIG−läge kan
operatören behöva justera de
huvudsakliga
svetsparametrarna för specifika
bågegenskaper.
6
Använd konfigureringsknappen för
att välja önskad parameter:
spänning, ampere eller förinställd
trådhastighet och linjen som
motsvarar LED (V, A, eller %).
Värdet
på
den
markerade
parametern visas på mätaren.
Vrid spänningsreglaget medurs för
att öka spänningen.
Vrid
reglaget
för
trådmatningshastighetmedurs för att
öka trådmatningshastigheten.
Välj triggerläge 2T eller 4T enligt
avsnitt 5-7.
Spolpistolfunktion:
6
Spolpistoluttag
För
spolpistolanslutning
och
−funktion hänvisas till avsnitt 5-8.
OM-246 691 sida 28
5-13. Val av synergistisk MIG−svetsning (endast modell DX)
1
2
4
2
5
1
3
Konfigureringsknapp
Indikator för synergiskt
MIG−läge
Tryck och håll inne knappen i ca 3
sekunder för att välja synergiskt
MIG−läge och tända lampan.
3
4
5
Spänningsreglage S2
Trådmatningshastighet
(WFS)/Trim (båglängd) och
reglage för justering av
ledningsinmatning R1
Digital displaymätare
.I
synergiskt MIG−läge kan
operatören behöva justera
svetsdata
för
specifika
bågegenskaper. Allmänt sett
justeras spänningen och den
synergiska processen ställer
automatiskt
in
trådmatningshastigheten.
Använd konfigureringsknappen för
att välja önskad parameter:
spänning, ampere eller förinställd
trådhastighet och linjen som
motsvarar LED (V, A, eller %).
10
Värdet
på
den
markerade
parametern visas på mätaren.
Vrid spänningsreglaget S2 medurs
för att öka spänningen.
6
7
8
9
Vrid
reglage
R1
för
trådmatningshastighet medurs för
att öka trådmatningshastigheten.
6
Knappen Avtryckarfunktion
Använd knappen för att välja 2T eller
4T (se avsnitt 5-7).
7
Knappen Tråddiameter
Tryck på knappen för att välja
önskad tråddiameter.
8
Knappen Svetstrådstyp
Tryck på knappen för att välja rätt
svetstrådtyp.
9
Knapp för val av gas
Tryck på knappen för att välja
önskad avskärmande gas.
Spolpistolfunktion:
10 Spolpistoluttag
För
spolpistolanslutning
och
−funktion hänvisas till avsnitt 5-8.
OM-246 691 sida 29
KAPITEL 6 − UNDERHÅLL & FELSÖKNING
6-1. Rutinunderhåll
!
. Underhåll oftare under hårda
Bryt strömmen före
underhåll.
förhållanden.
3 månader
Byt ut svårlästa etiketter.
Reparera eller byt
ut
sprucken
svetskabel
Rengör och dra åt svetsanslutningar
6 månader
Ta bort drivrullen och
hållaren. Applicera ett
tunt lager olja eller fett
på drivmotoraxeln
Blås ut eller dammsug inuti.
ELLER
6-2. Kretsbrytare CB1
1
Kretsbrytare CB1
CB1 skyddar enheten från
överbelastning av drivmotor M1.
Om
CB1
öppnas
stannar
trådmatningen.
1
2
Svetspistol
Undersök
pistolfodret
med
avseende på igentäppningar och
böjningar.
3
2
Tråddrivaggregat
Undersök om tråden har fastnat,
drivkugghjulet
kärvar
eller
drivrullarna är felinriktade.
Låt
svalna
och
återställ
automatsäkringen. Stäng luckan.
3
6-3. Överbelastning av enheten
Termiska brytare TP1 i SR1 och TP2 i XFMR skyddar enheten från skada på grund av överhettning. Om den termiska
indikatorn tänds ska du vänta tills enheten har svalnat så att fläktmotorn kan köras innan du försöker svetsa. Om
enheten är kall och brist på svetseffekt fortsätter kontaktar du fabriksauktoriserad serviceagent.
OM-246 691 sida 30
6-4. Felsökning
Problem
Åtgärd
Ingen svetseffekt; tråden matas inte.
Se till att ledningens frånskiljare är på (se avsnitt 4-6).
Byt ut byggnadens säkring eller återställ kretsbrytaren om den är öppen (se avsnitt 4-6).
Återställ automatsäkring CB1 (se kapitel 6-2).
Dra åt pistoltriggeranslutningarna.
Kontrollera kontinuiteten hos strömbrytare S1 och byt ut vid behov.
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka huvudtransformator T1 med avseende på tecken på
misslyckad lindning. Kontrollera kontinuiteten hos lindningar och undersök att anslutningarna är korrekta.
Kontrollera sekundär spänning. Byt ut T1 vid behov.
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka kontinuiteten hos termostat TP1 och TP2. Byt ut TP1
och TP2 vid behov.
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka huvudkontrollpanel PC1 och anslutningar och byt ut vid
behov.
Ingen svetseffekt; tråden matas fram.
Anslut återledarklämman för att upprätta god metall−mot−metall−kontakt.
Byt ut kontaktspetsen (se användarhandboken för pistolen).
Ett överbelastningstillstånd inträffade (se avsnitt 6-3).
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka dioder i huvudlikriktare SR1 och byt ut vid behov.
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka stabilisator T1 med avseende på tecken på misslyckad
lindning. Kontrollera kontinuiteten hos lindningar och undersök anslutningarna. Byt ut Z1 vid behov.
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka huvudtransformator T1 med avseende på tecken på
misslyckad lindning. Kontrollera kontinuiteten hos lindningar och undersök anslutningarna. Kontrollera
sekundär spänning. Byt ut T1 vid behov.
Låt en fabriksauktoriserad serviceagent kontrollera kontrollera spänningsomkopplarna. Byt ut vid behov.
Låg svetseffekt.
Anslut enheten till rätt inspänning eller kontrollera om nätspänningen är låg (se avsnitt 4-4).
Kontrollera bygellänkar för nätspänningen och korrigera positionen vid behov (se avsnitt 4-4).
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka huvudlikriktare SR1 och byt ut vid behov.
Låt en fabriksauktoriserad serviceagent kontrollera kontrollera spänningsomkopplarna. Byt ut vid behov.
Justera nätspänningen (se avsnitt 5-5).
Låg, hög eller oregelbunden trådhas- Justera om frontpanelinställningarna (se avsnitt 5-1).
tighet.
Byt till drivrullar med korrekt dimensioner.
Justera om drivrullstrycket (se avsnitt 4-8).
Byt ut inloppsstyrningen, kontaktspetsen och/eller fodret vid behov.
Kontrollera positionen hos bygellänkarna (se avsnitt 4-4).
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka trådhastighetskontroll R1 och byt ut vid behov.
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka dioder i huvudlikriktare SR1 och byt ut vid behov.
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka huvudkontrollpanel PC1 och anslutningar och byt ut vid
behov.
Ingen trådmatning.
Återställ automatsäkring CB1 (se kapitel 6-2).
Vrid trådhastighetsreglage R1 till en högre inställning (se avsnitt 5-1 och 5-3).
Rensa hindret i pistolens kontaktspets eller foder (se användarhandboken för pistolen).
OM-246 691 sida 31
KAPITEL 7 − KRETSSCHEMAN
956142709-C
Bild. 7-1. Kopplingsschema för Migmatic 220 (230 VAC)
OM-246 691 Sida 32
956142710-B
Bild. 7-2. Kopplingsschema för Migmatic 250 (230/400 VAC)
OM-246 691 Sida 33
956142711-F
Bild. 7-3. Kopplingsschema för Migmatic 220 DX (230 VAC)
OM-246 691 Sida 34
956142712-E
Bild. 7-4. Kopplingsschema för Migmatic 250 DX (230/400 VAC)
OM-246 691 Sida 35
14
15
16
19
20
17
18
21
13
21
1
2
12
3
4
11
7
10
5
6
19
9
10
8
KAPITEL 8 − FÖRTECKNING ÖVER DELAR
956142718_2-5-A
Bild. 8-1. Wrapper Assembly, All Models
OM-246 691 Sida 36
Item
No.
Part
No.
Description
Bild. 8-1. Wrapper Assembly, All Models
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
6
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
. . . . . . . 156034005
. . . . . . . 156007042
. . . . . . . 156034007
. . . . . . . 156005156
. . . . . . . 000207235
. . . . . . . 956142682
. . . . . . . 956142684
. . . . . . . 956142683
. . . . . . . 956142685
. . . . . . . 000207291
. . . . . . . 156023157
. . . . . . . 056 054082
. . . . . . . 156009132
. . . . . . . 156012137
. . . . . . +156122080
. . . . . . . 056054083
. . . . . . . 356029212
. . . . . . . 156118060
. . . . . . . 656002019
. . . . . . . 156118061
. . . . . . . 356029210
. . . . . . . 356029209
. . . . . . . 000207233
. . . . . . +156122081
. . . . . . . 156009137
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Quantity
Base
Catch, side panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Side Panel, hinged . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cylinder Rack, upper support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, warning, tilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rating Plate, MigMatic 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rating Plate, MigMatic 220 DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rating Plate, MigMatic 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rating Plate, MigMatic 250 DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, primary power connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wheel, retaining clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wheel, rear, 200 O.D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Axle, rear wheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cover, right side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wheel/Caster, front 80 O.D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, lower, front, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plastic, lower, front, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plastic, upper, front, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, upper, front, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, upper, front, MigMatic 220 DX/250 DX . . . . . . . . . . . . . . .
Label, general precautionary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Side Panel, left side, lower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, D. 12 x 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
DX
....... 1
....... 1
....... 2
....... 1
....... 1
.........
....... 1
.........
....... 1
....... 1
....... 2
....... 2
....... 4
....... 1
....... 1
....... 2
....... 1
....... 1
....... 1
....... 1
.........
....... 1
....... 2
....... 1
....... 2
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-246 691 Sida 37
Bild. 8-2. Main Assembly for MigMatic 220
OM-246 691 Sida 38
24
23
19
25
20
21
22
956142716
18
14
13
12
26
27
28
29
30
11 10
9
8
6
45
31
7
4
32
33
35
5
34
36
3
1
38
46
37
2
47
48
39
49
40
50
51
41
52
53
42
43
44
54
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Bild. 8-2. Main Assembly for MigMatic 220
. . . 1 . . . . . . . . . . . 156 012 138 . . Spool Holder, shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 2 . . . . . . . . . . . 656 009 004 . . Washer, 17x70, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 3 . . . . . . . . . . . 656 102 007 . . Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 4 . . . . . . . . . . . 156 009 134 . . Washer , flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 5 . . . . . . . . . . . 156 032 140 . . Spring, 17x3x6 L.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 6 . . . . . . . . . . . 056 020 072 . . Handwheel Reel, W/Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 7 . . . . . . . . . . . 156 015 027 . . Spool Nut, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 8 . . . . . . F1 . *056 092 097 . . Fuse, 2A 5 0 0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 9 . . . . . . . . . . . 000 207 076 . . Knob, pointer, d.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 10 . . . . . . . . . . . 356 029 214 . . Nameplate, inner, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 11 . . . . . . . . . . . 156 008 040 . . Spacer, wire feeder, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 12 . . . . . . . . . . . 057 021 023 . . Wire Drive System, 2 roll, d.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 13 . . . . . . . . . . . 556 090 042 . . Wire Guide, outlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 14 . . . . . . . . . . . 057 052 047 . . Connector, minieuro, quick female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 15 . . . . . . . . . . . 956 142 714 . . Label, box consumable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 16 . . . . . . . . . . . 116 039 030 . . Box Protection, pcb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 17 . . . . . . S2 . 056 067 266 . . Switch, 25A 10 pos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 18 . . . . . R1 . 056 059 284 . . Potentiometer, 1Kohms, linear, straight pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 19 . . . . . PL1 . 056 072 079 . . Pilot, 24V lamp, white . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 20 . . . . . PL2 . 056 072 080 . . Pilot, 24V lamp, orange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 21 . . . . . . . . . . . 000 207 075 . . Knob, pointer, d.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 22 . . . . . . . . . . . 056 020 069 . . Knob, pointer, d.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 23 . . . . . . . . . . . 156 118 062 . . Panel, front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 24 . . . . . . S1 . 056 067 267 . . Switch, primary power on/off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 25 . . . . . . . . . . . 056 076 260 . . Dinse Socket, female, 50 mmq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 26 . . . . . . T1 . . 058 021 146 . . Transformer, 230V, 60x80 Al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 27 . . . . . . Z . . 057 098 018 . . Choke, 230V, D.7, 340x60 Al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 28 . . . . . R4 . 056 059 285 . . Resistance, 3ohms, D.16 L90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 29 . . . . . . . . . . . 000 178 937 . . Label, warning electric shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 30 . . . . . . . . . . +156 122 082 . . Plate, baffle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 31 . . . . . SR1 . 056 050 156 . . Rectifier, PMS 20/4/2F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 32 . . . . . TP1 . 056 159 026 . . Thermostat, 100 ° 10A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 33 . . . . . . . . . . . 656 026 127 . . Hose, gas, braided, black, D. 5x8, 10 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 34 . . . . . . . . . . . 156 005 146 . . Corner Seal, plastic, r. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 35 . . . . . R2 . 056 059 286 . . Potentiometer, 100 Kohms, W/Switch straight pins . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 36 . . . . . R3 . 056 059 287 . . Potentiometer, 10 Kohms, linear, straight pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 37 . . . . . . . . . . . 056 092 098 . . Fuse Holder, 6.3A 2 5 0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 38 . . . . . CB1 . 056 067 268 . . Circuit Breaker, 4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 39 . . . . . PC1 . 057 084 142 . . Circuit Board, control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 40 . . . . . . T2 . . 058 021 147 . . Transformer, auxiliary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 41 . . . . . C1 . 056 082 100 . . Capacitor, 22000MF 63V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
. . . 42 . . . . . . . . . . . 056 070 041 . . Auxiliary Contacts, BL/X2 N C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 43 . . . . . . W . . 057 079 036 . . Contactor, 24V 16A 4NA CN−1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 44 . . . . . . . . . . . 156 005 147 . . Plate, support, black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 45 . . . . . . . . . . . 000 155 436 . . Label, ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 46 . . . . . . . . . . . 156 118 063 . . Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 47 . . . . . FM . 057 035 019 . . Motor, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 48 . . . . . . . . . . . 156 118 065 . . Panel, rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 49 . . . . . . . . . . . 000 176 106 . . Label, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 50 . . . . . GSV . 056 061 068 . . Solenoid, gas valve, 24VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 51 . . . . . . . . . . . 356 029 215 . . Nameplate, rear, input gas, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 52 . . . . . . . . . . . . . . . 220 805 . . Nut, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 53 . . . . . . . . . . . 656 089 041 . . Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 54 . . . . . . . . . . . 256 071 010 . . Line Cable, neoprene, mt 3x4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
*Recommended Spare Parts.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-246 691 Sida 39
956142719-A
Bild. 8-3. Main Assembly for MigMatic 220 DX
OM-246 691 Sida 40
24
23
22
21
20
25
19
18
17
16
15
26
14
54
13
12
27
28
54
29
30
11
10
31
9
8
6
32
44
7
4
34
33
5
35
36
3
37
45
2
1
46
47
38
48
39
49
50
40
51
41
42
43
52
53
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Bild. 8-3. Main Assembly for MigMatic 220 DX
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
. . . . . . . . . . . 156 012 138
. . . . . . . . . . . 656 009 004
. . . . . . . . . . . 656 102 007
. . . . . . . . . . . 156 009 134
. . . . . . . . . . . 156 032 136
. . . . . . . . . . . 056 020 072
. . . . . . . . . . . 156 015 027
. . . . . . F1 . *056 092 097
. . . . . . . . . . . 000 207 076
. . . . . . . . . . . 356 029 213
. . . . . . . . . . . 156 008 040
. . . . . . . . . . . 057 021 027
. . . . . . . . . . . 556 090 042
. . . . . . . . . . . 057 052 047
. . . . . . . . . . . 956 142 714
. . . . . . . . . . . 116 039 030
. . . . . PC2 . 057 084 143
. . . . . . S2 . 056 067 270
. . . . . R1 . 056 059 284
. . . . . . . . . . . 000 207 075
. . . . . RC1 . 056 076 261
. . . . . . . . . . . 056 020 069
. . . . . . . . . . . 156 118 066
. . . . . . S1 . 056 067 267
. . . . . . . . . . . 056 076 260
. . . . . HD1 . 056 167 007
. . . . . . T1 . . 058 021 146
. . . . . . Z . . 057 098 018
. . . . . R4 . 056 059 285
. . . . . . . . . . . 000 178 937
. . . . . . . . . . +156 122 082
. . . . . SR1 . 056 050 156
. . . . . TP1 . 056 159 028
. . . . . . . . . . . 656 026 123
. . . . . . . . . . . 156 005 146
. . . . . PC3 . 057 084 144
. . . . . . . . . . . 056 092 098
. . . . . PC1 . 057 084 185
. . . . . . T2 . . 058 021 147
. . . . . C1 . 056 082 100
. . . . . . . . . . . 056 070 041
. . . . . . W . . 057 079 036
. . . . . . . . . . . 156 005 147
. . . . . . . . . . . 000 155 436
. . . . . . . . . . . 156 118 063
. . . . . FM . 057 035 019
. . . . . . . . . . . 156 118 065
. . . . . . . . . . . 000 176 106
. . . . . GSV . 056 061 068
. . . . . . . . . . . 356 029 215
. . . . . . . . . . . . . . . 220 805
. . . . . . . . . . . 656 089 041
. . . . . . . . . . . 256 071 010
. . . . C3, C4 056 082 102
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Spool Holder, shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, 17x70, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer , flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, 17x3x6 L.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handwheel Reel, W/Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spool Nut, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse, 2A 5 0 0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, inner, MigMatic 250 DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, wire feeder, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Drive System, 2 roll, d.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Guide, outlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connector, minieuro, quick female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, box consumable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Box Protection, pcb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Board, digital volt/amp/wire speed display . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, 25A 10 pos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potentiometer, 1 Kohms, linear, straight pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receptacle, 7pin, spool gun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, primary power on/off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dinse Socket, female, 50 mmq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transducer, current 400A, module supply V+/−1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformer, 230V, 60x80 Al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Choke, 230V, D.7, 340x60 Al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resistance, 3ohms, D.16 L 9 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, warning electric shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plate, baffle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rectifier, PMS 20/4/2F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermostat, 100° 1 0 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, gas, braided, black, D. 5x8, 10 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corner Seal, plastic, r. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Board, Burn Back Time slope adjustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse Holder, 6.3A 2 5 0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Board, control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformer, auxiliary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capacitor, 22000MF 63V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliary Contacts, BL/X2 N C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contactor, 24V 16A 4NA CN−1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plate, support, black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solenoid, gas valve, 24VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, rear, input gas, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Line Cable, neoprene, mt 3x4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capacitor, MPW 0,1MF 10% 1000VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
*Recommended Spare Parts.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-246 691 Sida 41
Bild. 8-4. Main Assembly for MigMatic 250
OM-246 691 Sida 42
20
24
23
22
21
956142717
25
19
18
17
16
14
13
26
12
27
11
10
28
9
8
44
6
29
7
30
33
5
31
4
32
34
3
1
36
45
35
2
46
47
37
48
38
49
50
39
51
40
52
42
43
53
41
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Bild. 8-4. Main Assembly for MigMatic 250
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
. . . . . . . . . . . 156 012 138
. . . . . . . . . . . 656 009 004
. . . . . . . . . . . 656 102 007
. . . . . . . . . . . 156 009 134
. . . . . . . . . . . 156 032 136
. . . . . . . . . . . 056 020 072
. . . . . . . . . . . 156 015 027
. . . . . . F1 . *056 092 097
. . . . . . . . . . . 000 207 076
. . . . . . . . . . . 356 029 214
. . . . . . . . . . . 156 008 040
. . . . . . . . . . . 057 021 023
. . . . . . . . . . . 556 090 042
. . . . . . . . . . . 057 052 047
. . . . . . . . . . . 956 142 714
. . . . . . . . . . . 116 039 030
. . . . . . S2 . 056 067 269
. . . . . R1 . 056 059 284
. . . . . PL1 . 056 072 079
. . . . . PL2 . 056 072 080
. . . . . . . . . . . 000 207 075
. . . . . . . . . . . 056 020 069
. . . . . . . . . . . 156 118 062
. . . . . . S1 . 056 067 267
. . . . . . . . . . . 056 076 260
. . . . . . T1 . . 058 021 148
. . . . . . . . . . . 000 178 937
. . . . . . . . . . +156 122 082
. . . . . SR1 . 056 050 157
. . . . . TP1 . 056 059 288
. . . . . . . . . . . 656 026 123
. . . . . . . . . . . 156 005 146
. . . . . R2 . 056 059 286
. . . . . R3 . 056 059 287
. . . . . . . . . . . 056 092 098
. . . . . CB1 . 056 067 268
. . . . . PC1 . 057 084 142
. . . . . . T2 . . 058 021 147
. . . . . . . . . . . 057 024 026
. . . . . . . . . . . 556 070 015
. . . . . . . . . . . 116 014 052
. . . . . . W . . 057 079 036
. . . . . . . . . . . 156 005 147
. . . . . . . . . . . 000 155 436
. . . . . . . . . . . 156 118 063
. . . . . FM . 057 035 019
. . . . . . . . . . . 156 118 065
. . . . . . . . . . . 000 176 106
. . . . . GSV . 056 061 068
. . . . . . . . . . . 356 029 215
. . . . . . . . . . . . . . . 220 805
. . . . . . . . . . . 656 089 041
. . . . . . . . . . . 256 071 011
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Spool Holder, shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, 17x70, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer , flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, 17x3x6 L.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handwheel Reel, W/Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spool Nut, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse, 2A 500V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, inner, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, wire feeder, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Drive System, 2 roll, d.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Guide, outlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connector, minieuro, quick female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, box consumable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Box Protection, pcb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, 20A SCH 9813 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potentiometer, 1Kohms, linear, straight pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pilot, 24V lamp, white . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pilot, 24V lamp, orange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, primary power on/off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dinse Socket, female, 50 mmq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformer, 3ph 230/400V, 60x60x150 Al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, warning electric shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plate, baffle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rectifier, PTS 24/3/2F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermostat, 100 ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, gas, braided, black, D. 5x8, 10 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corner Seal, plastic, r. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potentiometer, 100 Kohms, W/Switch straight pins . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potentiometer, 10 Kohms, linear, straight pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse Holder, 6.3A 250V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Breaker, 4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Board, control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformer, auxiliary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primary Power Terminal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Link, primary power terminal board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protection, primary power terminal board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contactor, 24V 16A 4NA CN−1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plate, support, black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solenoid, gas valve, 24VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, rear, input gas, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Line Cable, neoprene, mt 4x2,5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
*Recommended Spare Parts.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-246 691 Sida 43
956142720-A
Bild. 8-5. Main Assembly for MigMatic 250 DX
OM-246 691 Sida 44
24
23
22
21
20
25
19
18
17
16
15
26
14
53
13
27
12
28
11
10
29
9
8
30
43
7
6
31
5
32
4
33
34
3
35
44
2
1
45
46
36
47
37
48
49
38
50
51
39
41
42
52
40
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Bild. 8-5. Main Assembly for MigMatic 250 DX
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
. . . . . . . . . . . . 156012138
. . . . . . . . . . . . 656009004
. . . . . . . . . . . . 656102007
. . . . . . . . . . . . 156009134
. . . . . . . . . . . . 156032136
. . . . . . . . . . . . 056020072
. . . . . . . . . . . . 156015027
. . . . . . F1 . . *056092097
. . . . . . . . . . . . 000207076
. . . . . . . . . . . . 356029213
. . . . . . . . . . . . 156008040
. . . . . . . . . . . . 057021027
. . . . . . . . . . . . 556090042
. . . . . . . . . . . . 057052047
. . . . . . . . . . . . 956142714
. . . . . . . . . . . . 116039030
. . . . . PC2 . . 057084143
. . . . . . S2 . . 056067271
. . . . . R1 . . 056059284
. . . . . . . . . . . . 000207075
. . . . . RC1 . . 056076261
. . . . . . . . . . . . 056020069
. . . . . . . . . . . . 156118066
. . . . . . S1 . . 056067267
. . . . . . . . . . . . 056076260
. . . . . HD1 . . 056167007
. . . . . . T1 . . . 058021148
. . . . . . . . . . . . 000178937
. . . . . . . . . . . +156122082
. . . . . SR1 . . 056050157
. . . . . TP1 . . 056059288
. . . . . . . . . . . . 656026123
. . . . . . . . . . . . 156005146
. . . . . PC3 . . 057084144
. . . . . . . . . . . . 056092098
. . . . . PC1 . . 057084184
. . . . . . T2 . . . 058021147
. . . . . . . . . . . . 057024026
. . . . . . . . . . . . 556070017
. . . . . . . . . . . . 116014052
. . . . . . W . . . 057079036
. . . . . . . . . . . . 156005147
. . . . . . . . . . . . 000155436
. . . . . . . . . . . . 156118063
. . . . . . . . . . . . 057035019
. . . . . . . . . . . . 156118065
. . . . . . . . . . . . 000176106
. . . . . GSV . . 056061068
. . . . . . . . . . . . 356029215
. . . . . . . . . . . . . . . 220805
. . . . . . . . . . . . 656089041
. . . . . . . . . . . . 256071011
. . . . C1, C2 . 056082102
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Spool Holder, shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, 17x70, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer , flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, 17x3x6 L.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handwheel Reel, W/Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spool Nut, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse, 2A 5 0 0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, inner, MigMatic 250 DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, wire feeder, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Drive System, 2 roll, d.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Guide, outlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connector, minieuro, quick female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, box consumable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Box Protection, pcb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Board, digital volt/amp/wire feed display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, 20A 10 pos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potentiometer, 1 Kohms, linear, straight pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receptacle, 7pin, spool gun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, primary power on/off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dinse Socket, female, 50 mmq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transducer, current 400A, module supply V+/−12 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformer, 3ph 230/400V, 60x60x150 Al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, warning electric shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plate, baffle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rectifier, PTS 24/3/2F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermostat, 100 ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, gas, braided, black, D. 5x8, 10 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corner Seal, plastic, r. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Board, Burn Back Time slope adjustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse Holder, 6.3A 2 5 0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Board, control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformer, auxiliary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primary Power Terminal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Link, primary power terminal board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protection, primary power terminal board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contactor, 24V 16A 4NA CN−1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plate, support, black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solenoid, gas valve, 24VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, rear, input gas, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Line Cable, neoprene, mt 4x2,5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capacitor, MPW 0,1MF 10% 1000VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
*Recommended Spare Parts.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-246 691 Sida 45
40
39
2
1
38
2
14
37
5
4
36
6
7
3
35
19
12
13
9
19
11
34
8
10
17
27
29
30
26
20
28
19
31
32
33
18
16
27
15
24
21
23
25
21
22
956142721_1-A
Bild. 8-6. Drive Assembly, Wire (2 Roll) − MigMatic 220/250 Models
OM-246 691 Sida 46
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Bild. 8-6. Drive Assembly, Wire (2 Roll) − MigMatic 220/250 Models
1 . . . . . . . . . . . 056126079
2 . . . . . . . . . . . 156018121
3 . . . . . . . . . . . 556075032
4 . . . . . . . . . . . 156003034
5 . . . . . . . . . . . 156012140
6 . . . . . . . . . . . 156003035
7 . . . . . . . . . . . 156012142
8 . . . . . . . . . . . 656003014
9 . . . . . . . . . . . 156012141
10 . . . . . . . . . . 156023164
11 . . . . . . . . . . 156017161
12 . . . . . . . . . . 156012143
13 . . . . . . . . . . 156033035
14 . . . . . . . . . . 156019776
15 . . . . . . . . . . 156019777
16 . . . . . . . . . . 056002016
17 . . . . . . . . . . 156032132
18 . . . . . . . . . . 156012144
19 . . . . . . . . . . 756009061
20 . . . . . . . . . . 156012145
21 . . . . . . . . . . 156009136
22 . . . . . . . . . . 156053112
23 . . . . . . . . . . 156033036
24 . . . . . . . . . . 156013050
25 . . . . . . . . . . 156003036
26 . . . . . . . . . . 356052008
27 . . . . . . . . . . 156019778
28 . . . . . . . . . . 156023165
29 . . . . . . . . . . 156013051
30 . . . . . . . . . . 156003037
31 . . . . . . . . . . 156053109
32 . . . . . . . . . . 656021268
33 . . . . . . . . . . 656033010
34 . . . . . . . . . . 156019779
35 . . . . . . . . . *156090022
36 . . . . . . . . . . 656064003
37 . . . . . . . . . . 156032133
38 . . . . . . . . . . 156032134
39 . . . . . . . . . . 056020075
40 . . . . . . . . . . 656033009
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Motor, 24VDC, 60W, 5300 rpm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, hex M5, Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cover, rear, gear box assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear, reducer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin, d. 4x35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear, reducer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear/Shaft, Nylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drive shaft, central gear/drive roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snap Ring, 10x16x0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snap Ring, 10x16x1,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bearing, d. 10x26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin, d. 3x13, knurled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bushing, d.10x14, brass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, M4x10, zinc steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, M4x8, pan head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upper Pressure Arm Housing, die cast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, upper pressure arm housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bushing, Upper pressure arm pivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, insulator drive assembly through bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin, drive roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, d. 10,5x4, brass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drive Roll, upper pressure arm housing, d. 17x30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bushing, upper drive roll assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Key, upper drive roll assembly, 3x3 L=15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear, upper drive roll assembly, d.17x32.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing, Adapter Gun/Feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolt, M5x50, through housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C clip, gear/shaft, d.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Key, lower drive roll assembly, d. 3x3 L=20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear, lower drive roll assembly, d.10x32,5, drive roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire drive Roll, d.30, see fig.7−6 refering to a table 7−1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O−Ring, d. 7,2x1,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thumb screw, drive roll locator, d. M4x8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, M4x4, wire inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Inlet Guide, see fig.7−6 refering to a table 7−1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tension Arm threaded assembly, pinned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sleeve, d. 6x6, spring housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, wire tensioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, Adjustment tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, locating, tension knob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-246 691 Sida 47
40
39
2
1
38
2
14
37
5
4
7
36
6
3
35
19
12
13
9
19
11
34
8
10
17
27
29
30
26
28
20
19
31
32
18
16
33
27
15
24
21
23
25
22
21
956142721_2-A
Bild. 8-7. Drive Assembly, Wire (2 Roll) − MigMatic 220 DX/250 DX Models
OM-246 691 Sida 48
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Bild. 8-7. Drive Assembly, Wire (2 Roll) − MigMatic 220 DX/250 DX Models
1 . . . . . . . . . . . 056126084
2 . . . . . . . . . . . 156018121
3 . . . . . . . . . . . 556075032
4 . . . . . . . . . . . 156003034
5 . . . . . . . . . . . 156012140
6 . . . . . . . . . . . 156003035
7 . . . . . . . . . . . 156012142
8 . . . . . . . . . . . 656003014
9 . . . . . . . . . . . 156012141
10 . . . . . . . . . . 156023164
11 . . . . . . . . . . 156017161
12 . . . . . . . . . . 156012143
13 . . . . . . . . . . 156033035
14 . . . . . . . . . . 156019776
15 . . . . . . . . . . 156019777
16 . . . . . . . . . . 056002016
17 . . . . . . . . . . 156032132
18 . . . . . . . . . . 156012144
19 . . . . . . . . . . 756009061
20 . . . . . . . . . . 156012145
21 . . . . . . . . . . 156009136
22 . . . . . . . . . . 156053112
23 . . . . . . . . . . 156033036
24 . . . . . . . . . . 156013050
25 . . . . . . . . . . 156003036
26 . . . . . . . . . . 356052008
27 . . . . . . . . . . 156019778
28 . . . . . . . . . . 156023165
29 . . . . . . . . . . 156013051
30 . . . . . . . . . . 156003037
31 . . . . . . . . . . 156053109
32 . . . . . . . . . . 656021268
33 . . . . . . . . . . 656033011
34 . . . . . . . . . . 156019779
35 . . . . . . . . . *156090022
36 . . . . . . . . . . 656064003
37 . . . . . . . . . . 156032133
38 . . . . . . . . . . 156032134
39 . . . . . . . . . . 056020075
40 . . . . . . . . . . 656033 009
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Motor, 24VDC, 60W, 5300 rpm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, hex M5, Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cover, rear, gear box assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear, reducer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin, d. 4x35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear, reducer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear/Shaft, Nylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drive shaft, central gear/drive roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snap Ring, 10x16x0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snap Ring, 10x16x1,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bearing, d. 10x26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin, d. 3x13, knurled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bushing, d.10x14, brass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, M4x10, zinc steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, M4x8, pan head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upper Pressure Arm Housing, die cast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, upper pressure arm housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bushing, Upper pressure arm pivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, insulator drive assembly through bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin, drive roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, d. 10,5x4, brass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drive Roll, upper pressure arm housing, d. 17x30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bushing, upper drive roll assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Key, upper drive roll assembly, 3x3 L=15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear, upper drive roll assembly, d.17x32.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing, Adapter Gun/Feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolt, M5x50, through housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C clip, gear/shaft, d.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Key, lower drive roll assembly, d. 3x3 L=20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear, lower drive roll assembly, d.10x32,5, drive roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire drive Roll, d.30, see fig.7−6 refering to a table 7−1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O−Ring, d. 7,2x1,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thumb screw, drive roll locator, d. M4x8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, M4x4, wire inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Inlet Guide, see fig.7−6 refering to a table 7−1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tension Arm threaded assembly, pinned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sleeve, d. 6x6, spring housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, wire tensioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, Adjustment tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, locating, tension knob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-246 691 Sida 49
Tabell 8-1. Satser med drivrulle och trådstyrning (modeller med 2 rullar)
OBS
Basera valet av drivrullarna på följande rekommenderade tillämpningsområden:
1. V-rillade rullar för hård tråd.
2. U-rillade rullar för mjuka och mjukskaliga urkärnade trådar.
3. U−tandade rullar för extremt mjukskaliga trådar (vanligtvis med hård
ytbeläggning).
4. V−räfflade rullar för hårdskaliga urkärnade trådar.
5. En blandning av drivrullstyper kan användas för att passa särskilda krav
(exempel: V-räfflad rulle i kombination med U-rillad)
Tråddiameter
Drivrulle
Trådstyrning
Metrisk
Fraktion
Decimal
Art.nr.
Typ
0,6/0,8 mm*
0,023/0,030 tum
0,023/0,030 tum
156053051
V
0,8/1,0 mm*
0,030/0,035 tum
0,030/0,035 tum
156053109
V
1,0/1,2 mm*
0,035/0,045 tum
0,035/0,045 tum
156053052
V
0,8/1,0 mm**
0,035/0,045 tum
0,030/0,035 tum
156053053
U
1,2/1,6 mm**
0,045/0,065 tum
0,035/0,065 tum
156053054
U
1,0/1,2 mm*
0,035/0,045 tum
0,035/0,045 tum
1560531110
V-K
* Tillgänglig i: stål, 30 mm diameter
**Tillgänglig i: nylon, 30 mm diameter
OM-246 691 Sida 50
Intag
156090022
Gäller från 1 januari 2015
(produkter med serienummer som inleds med “MF” eller nyare)
Denna garanti ersätter alla tidigare Miller−garantier,
såväl uttryckliga som underförstådda.
BEGRÄNSAD GARANTI − ITW Welding Products Italy
garanterar enligt villkoren nedan för den ursprungliga köparen
att ny Miller−utrustning som säljs efter giltighetsdatum för denna
begränsade garanti är fria från defekter i material och
yrkesmässighet vid tiden tå den skickas av Miller. DENNA
GARANTI ERSÄTTER UTTRYCKLIGEN ALLA ANDRA
GARANTIER,
BÅDE
UTTRYCKLIGA
OCH
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER GÄLLANDE
SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET.
Under de garantiperioder som anges nedan kommer Miller att
reparera eller byta ut eventuella garantiomfattade delar och
komponenter som går sönder p.g.a. sådana defekter i material
eller yrkesmässighet. Miller måste underrättas skriftligen inom
trettio (30) dagar efter sådan defekt eller fel inträffar, vid vilken tid
Miller kommer att tillhandahålla anvisningar beträffande
garantianspråket. Om garantiersättning begärs via internet
måste begäran innehålla en utförlig beskrivning av felet och de
felsökningsåtgärder som vidtagits för att hitta trasiga
komponenter och orsaken till att de gått sönder.
Miller ska fullgöra garantianspråk på garantiomfattad utrustning
nedan i händelse av ett sådant fel inträffar under
garantitidsperioden. Alla garantitidsperioder börjar den dag
utrustningen levererades till den ursprungliga köparen eller ett år
efter det att utrustningen skickas till en europeisk distributör eller
tolv månader efter det att utrustningen skickas till en
internationell distributör.
1.
5 år delar — 3 år arbete
*
2.
3 år — delar och arbete
*
*
*
*
*
3.
Autonedbländande hjälmlinser (inget arbete)
Migmatic 175
HF−enheter
1 år — delar och arbete om inget annat anges
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5.
Motordrivna svetsgeneratorer
(OBS! Motorerna har separata garantier från
motortillverkaren.)
Kraftenheter till omformare (om inget annat anges)
Processtyrenheter
Hel− och halvautomatiska matarverk
Omformare/likriktare strömkällor
2 år — delar
*
*
*
4.
Originalnätlikriktare inkluderar endast SCR:er,
dioder och diskreta likriktarmoduler med undantag
för serie STR, Si, STi, STH och MPi.
Automatiska rörelseanordningar
Tillval
(OBS! Tillvalen täcks av True Blue) under
återstoden av garantiperiod för produkten i
vilken de är installerade, eller i minst ett år —
beroende på vilket som är längst.)
Induktionsvärme
strömkällor,
kylare
och
elektroniska kontroller/inspelare
Motordriva pistoler (med undantag för Spoolmate
spolpistoler)
Lägesställare och styrenheter
Eldriven luftrenande andningsutrustning (PAPR) −
blåsarenhet (ej arbete)
Ställ
Löpverk och ställ
Subarc trådmatarenheter
Vattenkylsystem
Arbetsstationer/svetsbord (ej arbete)
6 månader — delar
*
Batterier
6.
90 dagar — delar
*
Tillbehörssatser
*
Skydd
*
Induktionsspolar och filtar
*
MIG−pistoler
*
Fjärrkontroller
*
Ersättningsdelar (ej arbete)
*
Spoolmate spolpistoler
*
Kablar och icke−elektroniska kontroller
Miller’s True Blue® begränsade garanti gäller inte för:
1.
Förbruksartiklar,
som
t.ex.
kontaktrör,
skärmunstycken, kontaktorer, borstar, släpringar,
reläer eller delar som går sönder p.g.a. normal
förslitning..
2.
Artiklar som tillhandahålls av Miller men tillverkas av andra,
exempelvis motorer och tillbehör. Dessa artiklar täcks av
eventuell garanti utfärdad av tillverkaren.
3.
Utrustning som modifierats av annan än Miller, eller som
installerats eller använts på fel sätt eller som inte skötts i
enlighet med industristandarderna, eller som inte fått skälig
och nödvändig vård, eller som använts för annan drift är
sådan för vilken den är avsedd enligt specifikationerna.
MILLER−PRODUKTER
ÄR
AVSEDDA
FÖR
KOMMERSIELLA/INDUSTRIELLA
KUNDER
OCH
PERSONER SOM HAR KUNSKAP OCH ERFARENHET AV
ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV SVETSUTRUSTNING.
I händelse av att ett garantianspråk täcks av denna garanti ska
den exklusiva gottgörelsen vara den av följande gottgörelser
som Miller väljer: (1) reparation; eller (2) byte; eller, vid skriftlig
auktorisering från Miller i lämpliga fall, (3) rimlig kostnad för
reparation eller byte på en auktoriserad Miller−servicestation;
eller (4) betalning av eller kredit för inköpspriset (minus rimlig
nedskrivning baserat på faktisk användning) vid returnering av
varorna på kundens risk och omkostnad. Millers val av
reparation eller byte är F.O.B., fabriken vid ITW Welding
Products Group Europe eller F.O.B. vid en Miller−auktoriserad
serviceanläggning såsom bestäms av Miller. Därför tillåts inte
någon kompensation eller restitution för transportkostnader av
något slag.
I
DEN
UTSTRÄCKNING
LAGEN
TILLÅTER
ÄR
GOTTGÖRELSERNA HÄRI DE ENDA GOTTGÖRELSERNA.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA MILLER VARA
ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA,
TILLFÄLLIGA
ELLER
FÖLJDSKADOR
(INKLUSIVE
UTEBLIVEN INTÄKT), OAVSETT OM DET ÄR BASERAT PÅ
BASED ON AVTALSRÄTT, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER
NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI.
EVENTUELL UTTRYCKLIG GARANTI SOM INTE LÄMNAS
HÄRI OCH EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI
ELLER UTFÄSTELSE MED AVSEENDE PÅ PRESTANDA,
SAMT EVENTUELL GOTTGÖRELSE FÖR AVTALSBROTT,
SKADESTÅND ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI,
VILKEN KAN UPPSTÅ IMPLICIT ELLER PÅ GRUND AV LAG,
GENOM HANDELSKUTYM ELLER GENOM TIDIGARE
UTBYTE, INKLUSIVE EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD
GARANTI GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET
FÖR NÅGOT SPECIELLT SYFTE, MED AVSEENDE PÅ ALL
EVENTUELL UTRUSTNING SOM TILLHANDAHÅLLS AV
MILLER, UTESLUTS OCH AVSÄGS AV MILLER.
milan_warr 2015-01
Ägarens register
V.g. fyll i och förvara med dina personliga papper.
Modellnamn
Serie−/Typnummer
Inköpsdatum
(det datum produkten levererades till den första köparen.)
Distributör
Adress
Land
Postnummer
För service
Kontakta en DISTRIBUTÖR eller SERVICEAGENT nära dig.
Uppge alltid modellnamn och serienummer.
Kontakta din distributör för:
Svets− och förbrukningsartiklar
Tillval och tillbehör
Service och reparation
Utbytesdelar
Användarhandböcker
ITW Welding Italy S.r.l.
Kontakta transportfirman för att:
Lämna anmälan för förlust eller skada
som uppstått under transporten.
För hjälp att fylla i eller avgöra reklamationer,
kontakta din distributör och/eller produkttillverkarens
transportavdelning.
ORIGINALANVISNINGAR − TRYCKTA I USA
© 2015 Miller Electric Mfg. Co. 2015−01
Via Privata Iseo, 6/E
20098 San Giuliano
Milanese, Italien
Telefon: 39 (0) 2982901
Fax: 39 (0) 298290-203
e−post: miller@itw−welding.it
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising