Miller | MF262203D | Owner Manual | Miller MIGMATIC 220 BASE/DX Lietotāja rokasgrāmata

Miller MIGMATIC 220 BASE/DX Lietotāja rokasgrāmata
OM‐246 691F/lav
2015-06
Procesi
Loka metināšana ar kūstošu
elektrodu gāzes (inertā) vidē MIG (GMAW)
Pulverserdes (FCAW) metināšana
Apraksts
Loka metināšanas strāvas avots
Stieples padeves mehānisms
MigMatic® 220/250 Base/DX
CE
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Apmeklējiet mūsu vietni
www.MillerWelds.com
Miller uzruna
Pateicamies, ka izvēlējāties Miller, un apsveicam ar pirkumu! Tagad varat
paveikt darbus labā kvalitātē. Mēs zinām, ka jums nav laika nekam
sliktākam.
Tādēļ, kad Nils Millers 1929. gadā sāka izstrādāt loka metināšanas
iekārtas, viņš piedāvāja izcilas kvalitātes izstrādājumus ar ilgtermiņa
vērtību. Tāpat kā jūs, arī viņa klienti nevarēja atļauties neko mazāk
vērtīgu. Miller izstrādājumiem bija jābūt vislabākajiem. Tiem bija jābūt
labākajiem no iekārtām, ko varēja iegādāties.
Mūsdienās cilvēki, kas ražo un pārdod Miller izstrādājumus, turpina šo
tradīciju. Viņi tikpat lielā mērā ir apņēmušies nodrošināt aprīkojumu un
pakalpojumus, kas atbilst 1929. gadā izveidotajiem augstajiem
kvalitātes un vērtības standartiem.
Šī lietotāja rokasgrāmata ir izstrādāta tā, lai palīdzētu jums efektīvi
izmantot savus Miller izstrādājumus. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet sadaļu
Drošības pasākumi. Tas palīdzēs aizsargāt sevi no iespējama
apdraudējuma darba vietā. Mēs esam parūpējušies, lai uzstādīšana un
lietošana būtu ātra un vienkārša. Izmantojot Miller aprīkojumu, varat
paļauties uz to, ka, veicot atbilstošu tehnisko apkopi, tas uzticami
darbosies daudzus gadus. Ja kāda iemesla dēļ iekārtai ir nepieciešams
remonts, sadaļā Problēmu novēršana varat skatīt iespējamos problēmas
cēloņus. Detaļu saraksts palīdzēs noskaidrot, kura detaļa jānomaina
problēmas novēršanai. Sniegta arī garantijas un tehniskā atbalsta
informācija jūsu modelim.
Miller Electric ražo pilnu metināšanas iekārtu
klāstu un ar metināšanu saistīto aprīkojumu.
Lai iegūtu informāciju par citiem Miller izstrādājumiem, sazinieties ar
vietējo Miller izplatītāju, lai saņemtu jaunāko pilna klāsta izstrādājumu
katalogu vai atsevišķus bukletus.
Tā kā strādājat intensīvi,
katram Miller metināšanas
iekārtas barošanas avotam
nodrošināta vienkāršākā un
saprotamākā garantija, kāda
ir šajā nozarē.
SATURS
1. SADAĻA - DROŠĪBAS PASĀKUMI - IZLASIET PIRMS LIETOŠANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐1. Simbolu lietojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐2. Loka metināšanas apdraudējums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐3. Papildu simboli saistībā ar uzstādīšanu, lietošanu un tehnisko apkopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐4. Brīdinājumi saskaņā ar Kalifornijas štata likumprojektu Nr. 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐5. Drošības pamatstandarti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐6. Informācija par elektromagnētiskajiem laukiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. SADAĻA - DEFINĪCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2‐1. Papildu drošības simboli un definīcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2‐2. Dažādi simboli un definīcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. SADAĻA - SPECIFIKĀCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐1. Sērijas numura un nominālo datu etiķetes novietojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐2. Specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
3
4
4
4
5
5
7
8
8
8
3‐3. Vides specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐4. Darba cikls un pārkaršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐5. Voltu-ampēru līknes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. SADAĻA - UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐1. Atrašanās vietas izvēle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐2. Gāzes padeves uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐3. Stieples spoles uzstādīšana un rumbas spriegojuma regulēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐4. Pārvienojumcilpu novietošana (230/400 V trīsfāzu modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐5. Elektroinstalācijas apkopes rokasgrāmata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐6. Ieejas barošanas pievienošana (vienfāzes un trīsfāzu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐7. Piedziņas ruļļu un stieples vadotnes uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐8. Metināšanas stieples ievēršana un piespiešanas ruļļa spriegojuma regulēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. SADAĻA - LIETOŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐1. MigMatic 220/250 vadīklas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐2. Atkvēlināšanas un punktmetināšanas laika regulatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐3. MigMatic 220 DX/250 DX vadīklas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐4. Atkvēlināšanas un punktmetināšanas laika regulatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐5. Metināšanas strāvas avota ieejas līnijas sprieguma regulēšana (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐6. Metināšanas strāvas avota iestatīšanas izvēlne (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐7. Trigera režīma atlase (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐8. Spoles pistoles režīms (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐9. Metināšanas stieples diametra atlase sinerģiskai MIG metināšanai (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . .
5‐10. Metināšanas stieples tipa atlase sinerģiskai MIG metināšanai (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐11. Gāzes atlase sinerģiskai MIG metināšanai (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐12. Manuālā MIG metināšanas režīma atlase (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐13. Sinerģiskā MIG metināšanas režīma atlase (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. SADAĻA - TEHNISKĀ APKOPE UN PROBLĒMU NOVĒRŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6‐1. Plānotā tehniskā apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6‐2. Ķēdes atvienotājs CB1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6‐3. Iekārtas pārslodze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6‐4. Problēmu novēršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. SADAĻA - ELEKTRISKĀS SHĒMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. SADAĻA - DETAĻU SARAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIJA
8
9
9
10
10
11
12
13
14
16
20
21
22
22
22
23
23
24
25
26
26
27
27
27
28
29
30
30
30
30
31
32
36
DECLARATION OF CONFORMITY
for European Community (CE marked) products.
ITW Welding Italy S.r.l Via Privata Iseo 6/E, 20098 San Giuliano M.se, (MI) Italy declares that the prod­
uct(s) identified in this declaration conform to the essential requirements and provisions of the stat­
ed Council Directive(s) and Standard(s).
Product/Apparatus Identification:
Product
Stock Number
MIGMATIC 220, 230VAC
MIGMATIC 220 DX, 230VAC
MIGMATIC 250 230/400VAC
MIGMATIC 250 DX, 230/400VAC
029015520
029015521
029015524
029015525
Council Directives:
·2006/95/EC Low Voltage
·2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
·2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Standards:
·IEC 60974-1:2012 Arc Welding Equipment – Part 1: Welding Power Sources
·IEC 60974-5:2007 Arc Welding Equipment – Part 5: Wire Feeders
·IEC 60974-10:2007 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic Compatibility Requirements
EU Signatory:
June 24th, 2015
___________________________________________________________________________________
Massimigliano Lavarini
Date of Declaration
ITW WELDING ITALY PRODUCTION MANAGER
956 172 214
1. SADAĻA - DROŠĪBAS PASĀKUMI - IZLASIET PIRMS LIETOŠANAS
som 2013-09
7
Pasargājiet sevi un citus no traumām - izlasiet, ievērojiet un saglabājiet šos svarīgos drošības pasākumus un lietošanas instrukcijas.
1‐1.
Simbolu lietojums
BĪSTAMI! - Norāda uz bīstamu situāciju, kuru nenovēršot
tiks izraisīta nāve vai nopietnas traumas. Iespējamie
apdraudējumi ir parādīti blakus esošajos simbolus vai
paskaidroti tekstā.
Norāda uz bīstamu situāciju, kuru nenovēršot var izraisīt
nāvi vai nopietnas traumas. Iespējamie apdraudējumi ir
parādīti blakus esošajos simbolus vai paskaidroti tekstā.
PAZIŅOJUMS - sniedz paziņojumus, kas nav saistīti ar miesas bojājumiem.
1‐2.
. Sniedz īpašus norādījumus.
Šī simbolu grupa nozīmē Brīdinājums! Uzmanieties! ELEKTRISKĀS
STRĀVAS TRIECIENA, KUSTĪGU DAĻU UN KARSTU DAĻU apdraudējums.
Skatiet tālāk esošos simbolus un saistītos norādījumus, lai uzzinātu,
kādas darbības jāveic apdraudējuma novēršanai.
Loka metināšanas apdraudējums
Tālāk norādītie simboli šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti, lai
pievērstu uzmanību iespējamam apdraudējumam un noteiktu
to. Kad redzat simbolu, ievērojiet piesardzību un rīkojieties
saskaņā ar saistītajiem norādījumiem, lai izvairītos no
apdraudējuma. Tālāk sniegtā drošības informācija ir tikai
kopsavilkums par detalizētu drošības informāciju, kas pieejama
drošības standartos, kuri norādīti 1‐5. sadaļā. Izlasiet un
ievērojiet visus drošības standartus.
Šo iekārtu drīkst uzstādīt, lietot, apkopt un labot tikai kvalificēti
darbinieki.
Lietošanas laikā iekārtas tuvumā nedrīkst atrasties nepiederošas
personas, īpaši bērni.
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENS var
būt nāvējošs.
Pieskaroties zem sprieguma esošām elektriskajām
daļām, var rasties letāls elektriskās strāvas trieciens vai
smagi apdegumi. Elektrods un darba elektriskā ķēde ir
zem sprieguma vienmēr, kad notiek metināšana. Arī
ieejas jaudas ķēde un iekārtas iekšējās ķēdes ir zem
sprieguma, kad ir ieslēgta barošana. Veicot
pusautomātisko vai automātisko metināšanu ar stiepli,
stieple, stieples spole, piedziņas ruļļa apvalks un visas
metāla daļas, kas saskaras ar metināšanas stiepli, ir zem
sprieguma. Nepareizi uzstādīts vai nepareizi iezemēts
aprīkojums ir bīstams.
D Nepieskarieties
zem
elektriskām daļām.
sprieguma
esošām
D Izmantojiet sausus izolējošus cimdus bez caurumiem un ķermeņa
aizsardzības.
D Izolējiet sevi no sagataves un virsmas, izmantojot sausus izolējošus
paklājus vai pārsegus, kas ir pietiekami lieli, lai novērstu fizisku saskari
ar darbu vai zemi.
D Nelietojiet maiņstrāvas izeju mitrās vietās, kurās ir ierobežota kustība
vai pastāv risks nokrist.
D Maiņstrāvas izeju izmantojiet TIKAI tad, ja tas nepieciešams
metināšanas procesam.
D Ja ir nepieciešama maiņstrāvas izeja, izmantojiet attālo izejas vadību,
ja tā pieejama iekārtā.
D Ja pastāv jebkurš no tālāk norādītajiem elektriskā apdraudējuma
stāvokļiem, ir nepieciešami papildu drošības pasākumi: mitrās vietās
vai valkājot mitru apģērbu; uz metāla struktūrām, piemēram, grīdām,
režģiem vai sastatnēm; atrodoties ierobežotās pozīcijās, piemēram,
sēžot, tupot vai guļot; ja ir liels risks netīši saskarties ar sagatavi vai
zemi. Ja pastāv šie apstākļi, izmantojiet šo aprīkojumu minētajā
secībā: 1) pusautomātiska līdzstrāvas nemainīga sprieguma
(stieples) metināšanas iekārta, 2) līdzstrāvas manuāla (stieņa
elektroda) metināšanas iekārta vai 3) maiņstrāvas metināšanas
iekārta ar samazinātu pārtrauktās ķēdes spriegumu. Vairumā
gadījumu ieteicams izmantot nemainīga sprieguma stieples
metināšanas iekārtu. Turklāt nedrīkst strādāt vienatnē!
D Atvienojiet ieejas jaudu un apturiet dzinēju, pirms uzstādāt šo
aprīkojumu vai veicat tā apkalpi. Bloķējiet ieejas barošanu saskaņā ar
OSHA 29 CFR 1910.147 (skatiet drošības standartus).
D Pareizi uzstādiet, iezemējiet un lietojiet šo aprīkojumu atbilstoši
norādījumiem lietotāja rokasgrāmatā un valsts, federālajiem un
vietējiem noteikumiem.
D Vienmēr pārbaudiet padeves zemējumu - nodrošiniet, lai ieejas
barošanas kabeļa zemējuma vads būtu pareizi savienots ar
zemējuma spaili atvienošanas kastē un kabeļa spraudnis būtu
savienots ar pareizi iezemētu kontaktligzdu.
D Veicot ieejas savienojumus, vispirms pievienojiet pareizu zemējuma
vadu - divreiz pārbaudiet savienojumus.
D Uzturiet kabeļus sausus, bez eļļas un smērvielas, kā arī aizsargājiet tos
no karsta metāla un dzirkstelēm.
D Regulāri aplūkojiet ieejas barošanas vadu un zemējuma vadu,
pārbaudot, vai tie nav bojāti un nav atsegti vadi. Ja konstatējat
bojājumus, nekavējoties veiciet nomaiņu, jo atsegti vadi var būt
nāvējoši.
D Izslēdziet visu aprīkojumu, kad tas netiek lietots.
D Neizmantojiet nolietotus, bojātus, pārāk maza izmēra vai labotus
kabeļus.
D Nenovietojiet kabeļus pār savu ķermeni.
D Ja nepieciešama sagataves iezemēšana, izmantojiet atsevišķu kabeli.
D Nepieskarieties elektrodam, kad esat saskarē ar sagatavi, zemi vai
citas iekārtas elektrodu.
D Nepieskarieties elektrodu turētājiem, kas vienlaikus pievienoti
divām metināšanas iekārtām, jo radīsies divkāršs pārtrauktās ķēdes
spriegums.
D Izmantojiet tikai labi uzturētu aprīkojumu. Ja ir bojātas detaļas,
labojiet vai nomainiet tās uzreiz. Nodrošiniet iekārtas apkopi saskaņā
ar rokasgrāmatu.
D Strādājot virs grīdas līmeņa, valkājiet drošības jostas.
D Visiem paneļiem un vākiem ir jābūt droši nostiprinātiem vietā.
D Nodrošiniet labu metāla virsmu kontaktu, pievienojot darba kabeli ar
skavām pie sagataves vai darba galda pēc iespējas tuvāk
metināšanas vietai.
D Izolējiet darba skavas, kad tās nav pievienotas sagatavei, lai novērstu
saskari ar jebkādu metāla priekšmetu.
D Nepievienojiet vairāk nekā vienu elektrodu vai darba kabeli jebkurai
atsevišķai metināšanas izejas spailei. Atvienojiet kabeli, kad iekārta
netiek izmantota.
D Izmantojiet GFCI aizsardzību, kad lietojat papildu aprīkojumu mitrā
vai slapjā vietā.
Pat PĒC ieejas jaudas atslēgšanas invertora
metināšanas iekārtu strāvas avotos saglabājas
AUGSTS LĪDZSTRĀVAS SPRIEGUMS.
D Pirms pieskaraties jebkurai detaļai, izslēdziet invertoru, atvienojiet
barošanu un izlādējiet ieejas kondensatorus atbilstoši norādījumiem
sadaļā Tehniskā apkope.
KARSTAS
DETAĻAS
apdegumus.
var
radīt
D Nepieskarieties sakarsušām detaļām ar kailām
rokām.
D Pirms darbojaties ar aprīkojumu, ļaujiet iekārtai
atdzist.
D Lai rīkotos ar karstām detaļām, izmantojiet
atbilstošus instrumentus un/vai biezus, izolētus
metināšanas cimdus un apģērbu, lai nepieļautu
apdegumus.
OM‐246 691 1. lpp.
DŪMI UN GĀZES var būt bīstami.
Metināšanas laikā rodas dūmi un gāzes. Šo dūmu un
gāzu ieelpošana var būt kaitīga veselībai.
D Neturiet galvu vietā, kur ir dūmi. Dūmus nedrīkst ieelpot.
D Ja strādājat iekštelpās, izvēdiniet tās un/vai izmantojiet vietējo
mākslīgo ventilāciju loka tuvumā, lai likvidētu metināšanas dūmus un
gāzes. Ieteicamais veids, kādā noteikt, vai ventilācija ir pietiekama, ir
paņemt paraugu, lai noteiktu dūmu un gāzu sastāvu un daudzumu,
kādam ir pakļauti darbinieki.
D Ja ventilācija ir nepietiekama, valkājiet apstiprinātu gaisu
piegādājošu respiratoru.
D Izlasiet un izprotiet drošības datu lapas (SDS) un ražotāja
norādījumus par līmvielām, pārklājumiem, tīrīšanas līdzekļiem,
palīgmateriāliem, dzesēšanas šķidrumiem, attaukošanas līdzekļiem,
kušņiem un metāliem.
D Norobežotā telpā strādājiet tikai tad, ja tā ir labi vēdināta vai arī
valkājat gaisu piegādājošu respiratoru. Tuvumā vienmēr ir jābūt
apmācītam uzraugam. Metināšanas dūmi un gāzes var izspiest gaisu
un pazemināt skābekļa līmeni, tādējādi radot kaitējumu organismam
vai izraisot nāvi. Pārliecinieties, vai elpojamais gaiss ir drošs.
D Nemetiniet vietās, kur blakus norit attaukošanas, tīrīšanas vai
smidzināšanas darbības. Loka karstums un starojums var reaģēt ar
tvaikiem, veidojot ļoti toksiskas un kairinošas gāzes.
D Nemetiniet uz pārklātiem metāliem, piemēram, uz cinkota, ar svinu
vai kadmiju pārklāta tērauda, ja vien no metināšanas apgabala
pārklājums nav noņemts, vieta ir labi vēdināta un valkājat gaisu
piegādājošu respiratoru. Šie pārklājumi un jebkādi metāli ar šiem
elementiem var izdalīt toksiskus dūmus, kad tos metina.
D Izņemiet stieņa elektrodu no turētāja vai nogrieziet metināšanas
stiepli pie kontaktuzgaļa, kad iekārtu nelietojat.
D Izmantojiet aizsargtērpu, kas izgatavots no izturīga, ugunsdroša
materiāla (ādas, biezas kokvilnas, vilnas). Aizsargtērps ietver apģērbu
bez­eļļas, piemēram, ādas cimdus, biezu kreklu, bikses bez atlokiem,
drošības apavus un cepuri.
D Pirms veicat jebkādus metināšanas darbus, atbrīvojieties no tādiem
uzliesmojošiem priekšmetiem kā butāna šķiltavas vai sērkociņi.
D Pēc darba pabeigšanas pārbaudiet apgabalu, lai pārliecinātos, vai
tajā nav dzirksteļu, kvēlojošu ogļu un liesmu.
D Izmantojiet tikai pareizos drošinātājus vai jaudas slēdžus. Neapejiet
tos un izmantojiet to nominālās vērtības.
D Ievērojiet OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) un NFPA 51B prasības attiecībā uz
darbu, kurā ir saskare ar liesmām. Tuvumā jāatrodas ugunsgrēka
uzraudzītājam un ugunsdzēšamajam aparātam.
D Izlasiet un izprotiet drošības datu lapas (SDS) un ražotāja
norādījumus par līmvielām, pārklājumiem, tīrīšanas līdzekļiem,
palīgmateriāliem, dzesēšanas šķidrumiem, attaukošanas līdzekļiem,
kušņiem un metāliem.
LIDOJOŠAS METĀLA DAĻAS vai NETĪRUMI
var radīt acu traumas.
D Metināšanas, virsmas attīrīšanas, tīrīšanas ar
stiepļu suku un slīpēšanas rezultātā rodas
dzirksteles un atlec metāla daļiņas. Metinājuma
šuvei atdziestot, var tikt atmesti izdedži.
D Pat zem metināšanas maskas lietojiet
apstiprinātas aizsargbrilles ar sānu aizsargiem.
GĀZES UZKRĀŠANĀS var radīt traumas
vai kļūt par nāves cēloni.
ELEKTRISKĀ LOKA STAROJUMS var
radīt acu un ādas apdegumus.
D
D
D
D
Elektriskā loka starojums no metināšanas procesa rada
redzamu un neredzamu (ultravioleto un infrasarkano)
starojumu, kas var radīt acu un ādas apdegumus.
Metināšanas procesā rodas dzirksteles.
Valkājiet apstiprinātu metināšanas masku ar atbilstoša toņa filtru,
lai aizsargātu seju un acis no elektriskā loka starojuma un
dzirkstelēm, kad metināt vai vērojat metināšanas procesu (skatiet
ANSI Z49.1 un Z87.1, kas norādīti drošības standartos).
Zem maskas lietojiet apstiprinātas aizsargbrilles ar sānu
aizsargiem.
Lai apkārtējos aizsargātu no uzliesmojuma, spilgtās gaismas un
dzirkstelēm, izmantojiet aizsargekrānus vai barjeras, kā arī brīdiniet
apkārtējos par to, ka nedrīkst skatīties uz elektrisko loku.
Izmantojiet aizsargtērpu, kas izgatavots no izturīga, ugunsdroša
materiāla (ādas, biezas kokvilnas, vilnas). Aizsargtērps ietver
apģērbu bez­eļļas, piemēram, ādas cimdus, biezu kreklu, bikses
bez atlokiem, drošības apavus un cepuri.
D Izslēdziet saspiestās gāzes padevi, ja tā netiek
lietota.
D Vienmēr vēdiniet slēgts telpas vai izmantojiet
apstiprinātu gaisu piegādājošu respiratoru.
ELEKTROMAGNĒTISKIE LAUKI (EML) var
ietekmēt implantēto medicīnas ierīču darbību.
D Personas ar elektrokardiostimulatoriem un citām
implantētām medicīnas ierīcēm nedrīkst
atrasties metināšanas vietā.
D Pirms tuvošanās vietai, kurā norit loka metināšanas,
punktmetināšanas, virsmas un plazmas loka griešanas vai
induktīvās karsēšanas darbības, personām ar implantētām
medicīnas ierīcēm ir jākonsultējas ar ārstu un ierīces ražotāju.
TROKSNIS var bojāt dzirdi.
Dažu procesu vai aprīkojuma izraisītais troksnis
var bojāt dzirdi.
D Ja trokšņu līmenis ir augsts, izmantojiet
apstiprinātus dzirdes aizsardzības līdzekļus.
METINĀŠANA var izraisīt ugunsgrēku vai
eksploziju.
Metinot uz slēgtiem rezervuāriem, piemēram,
cisternām, tvertnēm vai trubām, tās var eksplodēt. No
metināšanas elektriskā loka var atlekt dzirksteles.
Atlecošās dzirksteles, karstā sagatave un aprīkojums
var izraisīt ugunsgrēku un apdegumus. Nejauša elektroda saskare ar
metāla priekšmetiem var radīt dzirksteles, eksploziju, pārkaršanu vai
ugunsgrēku. Pirms jebkādiem metināšanas darbiem pārbaudiet un
pārliecinieties, vai vieta ir droša.
D Noņemiet visus ugunsnedrošos materiālus 35 pēdu (10,7 m)
attālumā no metināšanas iekārtas elektriskā loka. Ja tas nav
iespējams, cieši pārklājiet tos ar apstiprinātiem pārklājiem.
D Nemetiniet vietā, kurā lidojošas dzirksteles var trāpīt uz
ugunsnedroša materiāla.
D Pasargājiet sevi un citus no lidojošām dzirkstelēm un karsta metāla.
D Ņemiet vērā, ka metināšanas dzirksteles un metināšanas procesā
sakarsušie materiāli var viegli iztecēt cauri nelielām plaisām un
atvērumiem apkārtējā vidē.
D Esiet vērīgs, vai nerodas ugunsgrēks, un tuvumā turiet
ugunsdzēšamo aparātu.
D Ņemiet vērā, ka metināšana pie griestiem, starpsienas, nodalījuma
vai uz grīdas var izraisīt ugunsgrēku otrā telpas pusē.
D Nemetiniet uz rezervuāriem, kuros ir uzglabātas uzliesmojošas vielas,
vai uz slēgtiem rezervuāriem, piemēram, cisternām, tvertnēm vai
trubām, ja vien tās nav pareizi sagatavotas saskaņā ar AWS F4.1 un
AWS A6.0 (skatiet drošības standartus).
D Nemetiniet vietā, kur atmosfērā var būt uzliesmojoši putekļi, gāze vai
šķidruma tvaiki (piemēram, benzīns).
D Darba kabeli sagatavei pievienojiet pēc iespējas tuvāk metināšanas
vietai, lai novērstu garu un, iespējams, nezināmu strāvas ceļu, kas var
izraisīt elektriskās strāvas triecienu, dzirksteles un ugunsgrēka risku.
D Neizmantojiet metināšanas iekārtu, lai atlaidinātu sasalušas trubas.
OM‐246 691 2. lpp.
Ja BALONI ir bojāti, tie var eksplodēt.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Saspiestas gāzes balonos ir gāze zem augsta
spiediena. Ja balons tiek bojāts, tas var eksplodēt. Tā kā
gāzes baloni parasti ir nepieciešami metināšanas
procesā, rīkojieties ar tiem uzmanīgi.
Pasargājiet saspiestās gāzes balonus no pārmērīga karstuma,
mehāniskiem triecieniem, fiziskiem bojājumiem, izdedžiem,
atvērtām liesmām, dzirkstelēm un lokiem.
Balonus uzstādiet vertikālā pozīcijā, nostiprinot tos pie nekustīga
balsta vai balonu statīva, lai novērstu nokrišanu vai sagāšanos.
Sargājiet balonus no jebkādām metināšanas vai citām elektriskajām
ķēdēm.
Metināšanas degli nedrīkst pārkārt pāri gāzes balonam.
Metināšanas elektrods nekādā gadījumā nedrīkst saskarties ar
jebkādu balonu.
Nekādā gadījumā nemetiniet uz balona zem spiediena, jo notiks
eksplozija.
Izmantojiet tikai atbilstošus saspiestās gāzes balonus, regulatorus,
šļūtenes un stiprinājumus, kas paredzēti konkrētajam lietojumam;
uzturiet tos un saistītās detaļas labā stāvoklī.
Atverot balona vārstu, seju aizgrieziet prom no vārsta izplūdes.
Atverot vārstu, nestāviet regulatora priekšā vai aiz tā.
Vārstam vienmēr ir jābūt nosegtam ar aizsargvāciņu, izņemot tad, ja
balons tiek lietots vai pievienots vēlākai lietošanai.
Izmantojiet atbilstošo aprīkojumu, ievērojiet darbību secību, paceļot
un pārvietojot balonus, kā arī nodrošiniet šai darbībai pietiekamu
darbinieku skaitu.
Izlasiet un ievērojiet instrukcijas par saspiestās gāzes baloniem,
saistīto aprīkojumu, kā arī norādījumus organizācijas Saspiestās
gāzes asociācija (CGA) dokumentā P‐1, kas norādīts drošības
standartu sadaļā.
1‐3.
Papildu simboli saistībā ar uzstādīšanu, lietošanu un tehnisko apkopi
AKUMULATORA EKSPLOZIJA var radīt
traumas.
UGUNSGRĒKA VAI EKSPLOZIJAS risks.
D Neuzstādiet un nenovietojiet iekārtu uz, pāri vai
tuvu uzliesmojošām virsmām.
D Nenovietojiet iekārtu ugunsnedrošu materiālu
tuvumā.
D Nepārslogojiet ēkas elektroinstalāciju
nodrošiniet, ka
energoapgādes sistēma atbilst prasībām darbam ar šo iekārtu
attiecībā uz lielumu, klasi un aizsardzību.
KRĪTOŠS
traumas.
APRĪKOJUMS
var
radīt
D Pacelšanas stiprinājumu izmantojiet tikai
iekārtas pacelšanai un NEVIS ritošās daļas, gāzes
balonu vai citu piederumu pacelšanai.
D Iekārtas pacelšanai un atbalstam izmantojiet
atbilstošas kapacitātes aprīkojumu.
D Ja iekārtas pārvietošanai izmantojat dakšu pacēlāju, pārliecinieties,
vai dakšas ir pietiekami garas un sniedzas pāri iekārtas otrai pusei.
D Strādājot augstumā, aprīkojumu (kabeļus un vadus) turiet drošā
attālumā no braucošiem transportlīdzekļiem.
D Manuāli paceļot smagas detaļas vai aprīkojumu, ievērojiet
norādījumus lietošanas rokasgrāmatā, kurā aprakstīta pārskatītā
NIOSH versija metodei par balansēšanu pacelšanas laikā
(publikācijas Nr. 94-110).
PĀRĀK ILGA LIETOŠANA var izraisīt
PĀRKARŠANU
D Lietošanas laikā nodrošiniet pauzes atdzišanai;
ievērojiet nominālo darba ciklu.
D Pirms atkārtoti sākat metināt, samaziniet strāvu
vai samaziniet darba ciklu.
D Neaizsprostojiet un nefiltrējiet gaisa plūsmu uz
iekārtu.
D Neizmantojiet metināšanas iekārtu, lai uzlādētu
akumulatorus vai iedarbinātu transportlīdzekli,
ja vien tai nav akumulatora uzlādes funkcija, kas
paredzēta šim mērķim.
KUSTĪGĀS DAĻAS var radīt traumas.
D Netuvojieties kustīgajām daļām, piemēram,
ventilatoriem.
D Visām durtiņām, paneļiem, vākiem un
aizsargiem ir jābūt aizvērtiem un cieši
nostiprinātiem vietā.
D Durvis, paneļus, vākus un pārsegus tehniskās apkopes veikšanai un
problēmu novēršanai pēc nepieciešamības drīkst atvērt tikai
kvalificēti darbinieki.
D Kad tehniskā apkope ir pabeigta, atkārtoti uzstādiet durvis,
paneļus, vākus un aizsargus pirms atkārtotas barošanas
pieslēgšanas.
IZLASIET INSTRUKCIJAS.
D Uzmanīgi izlasiet un ievērojiet visu informāciju
uz etiķetēm un lietotāja rokasgrāmatā sniegtos
norādījumus pirms iekārtas uzstādīšanas,
lietošanas vai apkalpes. Izlasiet drošības
informāciju rokasgrāmatas sākumā un katrā
sadaļā.
D Izmantojiet tikai oriģinālās ražotāja rezerves daļas.
D Tehnisko apkopi un apkalpi veiciet saskaņā ar lietotāja
rokasgrāmatām, nozares standartiem un valsts, federālajiem un
vietējiem noteikumiem.
ATLECOŠAS DZIRKSTELES var radīt
traumas.
D Valkājiet sejas aizsargu, lai aizsargātu acis un seju.
D Volframa elektrodu profilējiet tikai uz
slīpmašīnas, kas atrodas drošā vietā un ir aprīkota
ar atbilstošiem aizsargiem, un izmantojiet
atbilstošus sejas, roku un ķermeņa aizsardzības
līdzekļus.
D Dzirksteles var izraisīt ugunsgrēku ugunsnedrošus materiālus
turiet drošā attālumā.
STATISKĀ ELEKTRĪBA (elektrostatiskā
izlāde) var sabojāt iespiedshēmas plates.
AF STAROJUMS var radīt traucējumus.
D
D
D
D
D PIRMS rīkojaties ar platēm vai detaļām, uzlieciet
iezemētu aproci.
D Izmantojiet atbilstošas antistatiskas somas un
kastes iespiedshēmu glabāšanai, pārvietošanai
vai nosūtīšanai.
LOKA METINĀŠANA var radīt traucējumus.
KUSTĪGĀS DAĻAS var radīt traumas.
D Netuvojieties kustīgajām daļām.
D Uzmanieties no vietām, kuras var saspiest,
piemēram, piedziņas ruļļa.
METINĀŠANAS
traumas.
STIEPLE
var
radīt
D Nespiediet pistoles trigeri, ja vien nav sniegti
attiecīgie norādījumi.
D Ievietojot metināšanas stiepli, nevērsiet pistoli
pret sevi, citām personām vai jebkādu metālu.
D Augstfrekvence (AF) var radīt traucējumus
radionavigācijas, drošības pakalpojumu, datoru
un saziņas iekārtu darbībā.
D Šo uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēti
darbinieki, kas pārzina elektronisko aprīkojumu.
Lietotājs ir atbildīgs par to, lai uzstādīšanas rezultātā radušās
traucējumu problēmas savlaicīgi novērstu kvalificēts elektriķis.
Saņemot paziņojumu no Federālās komunikāciju komisijas (FCC)
par traucējumiem, uzreiz pārtrauciet aprīkojuma lietošanu.
Uzstādītā iekārta ir regulāri jāpārbauda un jāveic tās apkope.
Augstfrekvences avotu durvis un paneļus turiet cieši noslēgtus,
nodrošiniet dzirksteļspraugu atbilstību prasībām un veiciet
iezemēšanu un ekranēšanu, lai samazinātu traucējumu
iespējamību.
D
D
D
D
D Elektromagnētiskā
enerģija
var
radīt
traucējumus tāda jutīga elektroniskā aprīkojuma
kā datoru un datoru vadīta aprīkojuma,
piemēram, robotu, darbībā.
D Pārliecinieties, vai visas iekārtas metināšanas
zonā ir savstarpēji elektromagnētiski saderīgas.
Lai samazinātu iespējamos traucējumus, izmantojiet pēc iespējas
īsākus metināšanas kabeļus, novietojiet tos tuvu vienu otram, kā arī
pēc iespējas zemāk, piemēram, uz grīdas.
Metināšanas darbam jānotiek 100 metru attālumā no jebkāda
jutīga elektroniskā aprīkojuma.
Nodrošiniet, ka šī metināšanas iekārta ir uzstādīta un iezemēta
saskaņā ar norādījumiem šajā rokasgrāmatā.
Ja traucējumi joprojām pastāv, lietotājam ir jāveic papildu
pasākumi, piemēram, jāpārvieto metināšanas iekārta, jāizmanto
ekranēti kabeļi, līnijas filtri vai jāveic darba zonas ekranēšana.
OM‐246 691 3. lpp.
1‐4.
Brīdinājumi saskaņā ar Kalifornijas štata likumprojektu Nr. 65
Metināšanas vai griešanas iekārtas rada dūmus vai gāzes, kas
satur ķimikālijas, kuras Kalifornijas štatā ir atzītas par iemeslu
iedzimtiem defektiem un dažos gadījumos vēzim. (Kalifornijas
štata veselības un drošības kodeksa sadaļa 25249.5 un
turpmākās)
1‐5.
Drošības pamatstandarti
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI standartu Z49.1, var
bez maksas lejupielādēt no Amerikas Metināšanas biedrības vietnē
http://www.aws.org vai iegādāties no Global Engineering Documents
(tālrunis: 1‐877‐413‐5184, vietne: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding and
Cutting, Amerikas Metināšanas biedrības (AWS) standarts F4.1, publicējis
uzņēmums Global Engineering Documents (tālrunis: 1‐877‐413‐5184,
vietne: www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held
Combustibles, Amerikas Metināšanas biedrības (AWS) standarts A6.0,
publicējis uzņēmums Global Engineering Documents (tālrunis:
1‐877‐413‐5184, vietne: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA standarts Nr. 70, publicējusi Nacionālā
Ugunsdrošības asociācija, Quincy, MA 02269 (tālrunis: 1‐800‐344‐3555,
vietne: www.nfpa.org un www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA brošūra P‐1,
publicējusi Saspiestās gāzes asociācija, 14501 George Carter Way, Suite
103, Chantilly, VA 20151 (tālrunis: 703‐788‐2700, vietne:
www.cganet.com).
1‐6.
Šis izstrādājums satur ķīmiskas vielas, tostarp svinu, kuras
Kalifornijas štatā ir atzītas par iemeslu vēža izraisīšanai,
iedzimtiem defektiem un citām reproduktīvās sistēmas
saslimšanām. Pēc lietošanas mazgājiet rokas.
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA standarts W117.2,
publicējusi Kanādas standartu asociācija, Standartu pārdošanas nodaļa:
5060 Spectrum Way, Suite 100, Ontario, Canada L4W 5NS (tālrunis:
800‐463‐6727, vietne: www.csa‐international.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection, ANSI
standarts Z87.1, publicējis Amerikas Nacionālais standartu institūts, 25
West 43rd Street, New York, NY 10036 (tālrunis: 212‐642‐4900, vietne:
www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work,
NFPA standarts 51B, publicējusi Nacionālā Ugunsdrošības asociācija,
Quincy, MA 02269 (tālrunis: 1‐800‐344‐3555, vietne: www.nfpa.org.
OSHA, Universālie darba drošības un veselības standarti, 29. sadaļa,
Federālo noteikumu kodekss (CFR), 1910. daļa, apakšdaļa Q, un 1926. daļa,
apakšdaļa J, publicējusi ASV Valdības tipogrāfija, Dokumentācijas
pārvaldība: P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250‐7954 (tālrunis:
1‐866‐512‐1800) (ir 10 OSHA reģionālie biroji - 5. reģiona Čikāgā tālrunis:
312‐353‐2220, vietne: www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, Nacionālais
darba drošības un veselības institūts (NIOSH), 1600 Clifton Rd, Atlanta, GA
30333 (tālrunis: 1‐800‐232‐4636, vietne: www.cdc.gov/NIOSH).
Informācija par elektromagnētiskajiem laukiem
Elektriskā strāva, kas plūst caur jebkuru vadītāju, rada lokalizētus
elektriskos un magnētiskos laukus (EML). Loka metināšanas (un līdzīgu
procesu, tostarp punktmetināšanas, virsmas un plazmas loka griešanas un
induktīvās karsēšanas) strāva rada elektromagnētisku lauku ap
metināšanas ķēdi. Elektromagnētiskie lauki var radīt traucējumus noteiktu
medicīnas implantātu, piemēram, elektrokardiostimulatoru, darbībā.
Personām ar medicīnas implantātiem jāpiemēro aizsardzības pasākumi.
Piemēram, ierobežojiet piekļuvi garāmgājējiem vai veiciet individuālu
riska novērtēšanu metinātājiem. Visiem metinātājiem jāizpilda tālāk
norādītās procedūras, lai samazinātu elektromagnētisko lauku ietekmi no
metināšanas ķēdes.
1.
Kabeļus turiet cieši kopā, tos savijot vai satinot ar līmlenti vai arī
izmantojot kabeļu pārklājus.
2.
Nedrīkst atrasties starp metināšanas kabeļiem. Novietojiet kabeļus
vienā pusē, drošā attālumā no lietotāja.
3.
Kabeļus nedrīkst aptīt ap ķermeni vai uzkārt sev virsū.
OM‐246 691 4. lpp.
4.
Turiet galvu un ķermeni pēc iespējas tālāk no metināšanas ķēdes
aprīkojuma.
5.
Pievienojiet darba skavas sagatavei pēc iespējas tuvāk metināšanas
šuvei.
6.
Nestrādājiet blakus metināšanas strāvas avotam, nesēdiet un
neuzgulieties uz tā.
7.
Nemetiniet, kad pārvietojat metināšanas strāvas avotu vai stieples
padevējierīci.
Par implantētajām medicīnas ierīcēm
Pirms tuvošanās vietai, kurā norit loka metināšanas, punktmetināšanas,
virsmas un plazmas loka griešanas vai induktīvās karsēšanas darbības, vai
pirms šo darbību veikšanas personām ar implantētām medicīnas ierīcēm
ir jākonsultējas ar ārstu un ierīces ražotāju. Ja no ārsta saņemta atļauja,
ieteicams ievērot iepriekš aprakstītās procedūras.
2. SADAĻA - DEFINĪCIJAS
2‐1.
Papildu drošības simboli un definīcijas
Brīdinājums! Uzmanieties! Tālāk norādīti iespējamie apdraudējumi, kas parādīti ar simboliem.
Safe1 2012-05
Izmantojiet sausus izolējošus cimdus. Nepieskarieties elektrodam ar kailām rokām. Neizmantojiet mitrus vai bojātus
cimdus.
Safe2 2012-05
Pasargājiet sevi no elektriskās strāvas trieciena, izolējot sevi no sagataves un zemes.
Safe3 2012-05
Pirms iekārtas tehniskās apkopes atvienojiet ieejas spraudni vai barošanu.
Safe5 2012-05
Neturiet galvu vietā, kur ir dūmi.
Safe6 2012-05
Lai likvidētu dūmus, izmantojiet mākslīgo ventilāciju vai vietējo izplūdi.
Safe8 2012-05
Lai likvidētu dūmus, izmantojiet ventilatoru.
Safe10 2012-05
Ugunsnedrošus materiālus turiet drošā attālumā no metināšanas zonas. Nemetiniet ugunsnedrošu materiālu tuvumā.
Safe12 2012-05
Metināšanas dzirksteles var izraisīt aizdegšanos. Tuvumā ir jābūt ugunsdzēšamajam aparātam, kā arī ugunsgrēka
uzraudzītājam, kurš ir gatavībā to izmantot.
Safe14 2012-05
Nenoņemiet un neaizkrāsojiet (neaizsedziet) apzīmējumu.
Safe20 2012-05
OM‐246 691 5. lpp.
Nemetiniet uz tvertnēm vai jebkādiem slēgtiem rezervuāriem.
Safe16 2012-05
Neizmetiet izstrādājumu (ja piemērojams) kopā ar sadzīves atkritumiem.
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (EEIA) atkārtoti izmantojiet vai pārstrādājiet, izmetot tos atbilstošajā
savākšanas vietā.
Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo pārstrādes biroju vai vietējo izplatītāju.
Safe37 2012-05
Pirms iekārtas tehniskās apkopes atvienojiet ieejas spraudni vai barošanu.
Safe30 2012-05
ÍÍ
ÍÍ
Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un iekšējās etiķetes, lai iegūtu informāciju par savienojumu vietām un procedūrām.
Safe67 2012-06
Ieejas jaudas prasības skatiet uz etiķetes ar nominālajiem datiem. Skatiet etiķeti ar nominālajiem datiem uz iekārtas
un pārbaudiet ieejas spriegumu darba vietā.
Safe34 2012-05
Metināšanas stieples un piedziņas daļas lietošanas laikā ir ar metināšanas spriegumu - turiet rokas un metāla
priekšmetus drošā attālumā.
Safe33 2012-05
<10°
Krītoša iekārta var radīt traumas. Nepārvietojiet un nelietojiet iekārtu vietās, kur tā var sasvērties.
Safe53 2012-05
3
1
Pārvietojiet pārvienojumcilpas, kā parādīts uz iekšējās etiķetes, lai
nodrošinātu atbilstību ieejas spriegumam darba vietā. Vispirms ir
jāpievieno zemējuma vads, un tam ir jābūt garākam par citiem vadiem.
Pievienojiet līnijas ieejas vadus, kā parādīts uz iekšējās etiķetes. Pirms
strāvas ieslēgšanas divreiz pārbaudiet visus savienojumus,
pārvienojumcilpu novietojumu un ieejas spriegumu.
Safe49 2012-05
Izmantojiet cepuri un aizsargbrilles. Izmantojiet dzirdes aizsardzības
līdzekļus un valkājiet pogājamu kreklu ar apkaklīti. Izmantojiet
metināšanas masku ar atbilstoša toņa filtru. Izmantojiet pilnu ķermeņa
aizsardzību.
Safe38 2012-05
Kasjf;laksf;lkasdf'l;aksdf;lkasd;flksadflkasd;lk
Kasjf;laksf;lkasdf'l;aksdf;lkasd;flksadflkasd;lk
Kasjf;laksf;lkasdf'l;aksdf;lkasd;flksadflkasd;lk
Pirms darbojaties ar iekārtu vai metināt, iegūstiet vajadzīgo apmācību
un izlasiet norādījumus.
Safe40 2012-05
OM‐246 691 6. lpp.
2‐2. Dažādi simboli un definīcijas
A
Strāvas stiprums
ampēros
V
Volti
Maiņstrāva (AC)
Līdzstrāva (DC)
Tālvadība
Ieslēgts
U1
I1max
I 1eff
U2
I2
X
Primārais
spriegums
Gāzes pievade
Nominālā
maksimālā
barošanas strāva
Gāzes izvade
Maksimālā efektīvā
barošanas strāva
Gāzes tips
Standarta
slogrežīma
spriegums
Ieejas spriegums
Nominālā
metināšanas strāva
Stieples padeves
spoles pistole
Darba cikls
Stieples padeve
Procenti
Izslēgts
Aizsargzemējums
(slēgums ar zemi)
Savienojums ar
barošanas līniju
Trīsfāze
Vienfāze
Loka metināšana ar
kūstošu elektrodu
gāzes (inertā) vidē
(GMAW)
Hz
Hercs
U0
Nominālais
pārtrauktas ķēdes
spriegums (OCV)
Lasiet lietotāja
rokasgrāmatu
IP
Aizsardzības
pakāpe
Stieples tips
Ķēdes atvienotājs
Diametrs
Trīsfāzu
transformators-tais
ngriezis
t
Punktmetināšanas
ilgums
Trigera darbība
divtaktu režīmā
Stieples
atkvēlināšanas
regulators
Trigera darbība
četrtaktu režīmā
Stieples padeves
ātruma regulators
OM‐246 691 7. lpp.
3. SADAĻA - SPECIFIKĀCIJAS
3‐1.
Sērijas numura un nominālo datu etiķetes novietojums
Sērijas numurs un izstrādājuma nominālo datu informācija atrodas iekārtas aizmugurē. Izmantojiet nominālo datu etiķeti, lai noteiktu ieejas jaudas prasības
un/vai nominālo izeju. Turpmākai atsaucei pierakstiet sērijas numuru vietā, kas nodrošināta uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.
3‐2.
Specifikācijas
. Informāciju iekārtas specifikāciju tabulā nedrīkst izmantot, lai noteiktu elektriskās apkalpes prasības. Informāciju par ieejas barošanas pievienošanu skatiet 4‐5.
un 4‐6. sadaļā.
Nominālā izejas jauda
Modelis
100%
60%
20%
220
230 V
maiņstrāva,
50/60 Hz
90 A
18,5 V
116 A
19,8 V
200 A
24,0 V
Maksimālais
pārtrauktas
ķēdes
spriegums
Līdzstrāvas
vērtību
diapazons
Izmērs (mm)
Svars (kg)
40.2
30-200 A
480 x 712 x 920
Neto: 66
Stieples padeves ātruma diapazons 1,3-20 m/min.
Nominālā izejas jauda
Modelis
100%
60%
35%
250
230/400 V
maiņstrāva,
50/60 Hz
145 A
21,0 V
190 A
23,0 V
250 A
26,5 V
Maksimālais
pārtrauktas
ķēdes
spriegums
Līdzstrāvas
vērtību
diapazons
Izmērs (mm)
Svars (kg)
43,0 V
30-250 A
480 x 712 x 920
Neto: 73
Stieples padeves ātruma diapazons 1,3-20 m/min.
3‐3.
Vides specifikācijas
A. IP klase
IP klase
IP23S
Šo iekārtu ir paredzēts lietot ārpus telpām.
Iekārtu drīkst uzglabāt ārpus telpām nokrišņu
laikā, taču nedrīkst izmantot metināšanai, ja vien
tā nav novietota zem nojumes.
Lietošanas temperatūras diapazons
No -10 līdz 40 °C (no 14 līdz 104 °F)
IP23S 2014-06
B. Informācija par elektromagnētisko saderību (EMS)
!
Šo iekārtu nedrīkst lietot plašākas sabiedrības locekļi, jo metināšanas laikā var tikt pārsniegti elektromagnētisko lauku ierobežojumi
attiecībā uz plašāku sabiedrību.
Šī iekārta ir izstrādāta saskaņā ar standartu EN 60974-1, un to ir paredzēts lietot tikai speciālistam vai apmācītam darbiniekam darba vidē (kur piekļuve
plašākai sabiedrībai ir aizliegta vai kur to regulē profesionālā pielietojuma noteikumiem līdzīgi noteikumi).
Stieples padeves ierīcēm un palīgaprīkojumam (piemēram, degļiem, šķidrumdzesēšanas sistēmām un loka iededzināšanas un stabilizēšanas ierīcēm),
kas ir daļa no metināšanas ķēdes, nevajadzētu būt nozīmīgiem elektromagnētisko lauku avotiem. Lai uzzinātu vairāk par elektromagnētisko lauku
ietekmi, skatiet lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju par visiem metināšanas ķēdes komponentiem.
S
S
Šīs iekārtas elektromagnētisko lauku ietekmes novērtējums tika veikts 0,5 metru attālumā.
1 metra attālumā elektromagnētisko lauku ietekmes vērtības bija par 20% mazākas nekā atļautās vērtības.
ce‐emf 1 2010‐10
C. Informācija par elektromagnētisko saderību (EMS)
!
Šī A klases iekārta nav paredzēta izmantošanai dzīvojamos rajonos, kur strāvas padevi nodrošina publiskā zemsprieguma padeves
sistēma. Šādās vietās var rasties grūtības nodrošināt elektromagnētisko saderību gan izraisītu, gan izstarotu traucējumu dēļ.
Šī iekārta atbilst standartu IEC 61000‐3‐11 un IEC 61000‐3‐12 prasībām.
ce‐emc 4 2014‐07
OM‐246 691 8. lpp.
Darba cikls un pārkaršana
Darba cikls ir laiks, kas izteikts procentos no
10 minūtēm, kādu iekārta var metināt bez
pārkaršanas, izmantojot nominālo slodzi.
METINĀŠANAS STRĀVA
3‐4.
Ja iekārta pārkarst, atveras termostats(-i),
vairs nenotiek apstrāde un darbojas
dzesēšanas
ventilators.
Uzgaidiet
piecpadsmit minūtes, kamēr atdziest
iekārta. Pirms metināšanas samaziniet
strāvas stiprumu, spriegumu vai darba ciklu.
PAZIŅOJUMS - Pārsniedzot darba ciklu, var
sabojāt iekārtu, kā arī tiek anulēta garantija.
DARBA CIKLS, %
35% darba cikls, izmantojot 250 ampēru strāvas stiprumu
Metināšana
3-1/2 Minutes
3,5 minūtes
Welding
100% darba cikls, izmantojot 145 ampēru strāvas stiprumu
AtpūtaMinutes
6,5 minūtes
6-1/2
Resting
Nepārtraukta metināšana
Pārkaršana
A vai V
0
15
VAI
samazināt darba ciklu
Minūtes
3‐5.
sduty1 5/95
Voltu-ampēru līknes
Model 220
Model 250
Līdzstrāva (volti)
Līdzstrāva (volti)
Voltu-ampēru līknes parāda metināšanas strāvas avota standarta minimālās un maksimālās sprieguma un strāvas stipruma izvades iespējas. Citu
iestatījumu līknes atrodas starp parādītajām līknēm.
Maks.
Min.
Līdzstrāva (ampēri)
Līdzstrāva (ampēri)
OM‐246 691 9. lpp.
4. SADAĻA - UZSTĀDĪŠANA
4‐1.
Atrašanās vietas izvēle
!
!
Nepārvietojiet un nelietojiet
iekārtu vietās, kur tā var
sasvērties.
1
Līnijas atvienošanas ierīce
Iekārtu novietojiet tuvu atbilstošam
ieejas jaudas avotam.
Nepārvietojiet un nelietojiet iekārtu
vietās, kur tā var sasvērties.
!
Ja iekārtas atrašanās vietā
atrodas benzīns vai gaistoši
šķidrumi, iespējams, jāievēro
īpašas uzstādīšanas prasības skatiet NEC direktīvas 511.
pantu vai CEC 20. sadaļu.
Gaisa plūsmas
attāluma prasības
1
460 mm
(18 collas)
460 mm
(18 collas)
OM‐246 691 10. lpp.
4‐2.
Gāzes padeves uzstādīšana
Gāzes balonu pieķēdējiet pie ritošās
daļas, sienas vai cita nekustīga
balsta, lai balons neapgāztos un
nenolauztu vārstu.
1
Regulators/plūsmas mērītājs
Uzstādiet tā, lai priekšējā virsma
būtu vertikālā stāvoklī.
2
3
1
Argona gāze
Gāzes šļūtenes savienojuma
vieta
Plūsmas regulēšana
Standarta plūsmas ātrums ir 0,9 litri
minūtē. Skatiet stieples ražotāja
ieteikto plūsmas ātrumu. Šo
plūsmas mērītāju var noregulēt
diapazonā no 2,36 līdz 11,8 litriem
minūtē.
VAI
2
3
CO2 gāze
Ref. ST‐148 265‐B / Ref. ST‐149 827‐B / Ref. ST‐158 697‐A
OM‐246 691 11. lpp.
4‐3.
Stieples spoles uzstādīšana un rumbas spriegojuma regulēšana
1
Starplikas
Izmantojiet tikai 5 kg spolei.
Turētāja montāža
1
15 kg stieples
spoles montāža
5 kg stieples
spoles montāža
Nepieciešamie
instrumenti:
Ref. D2
OM‐246 691 12. lpp.
Pārvienojumcilpu novietošana (230/400 V trīsfāzu modeļiem)
!
Pirms
pārvienojumcilpu
uzstādīšanas vai pārvietošanas
atvienojiet ieejas barošanu un veiciet
bloķēšanu/aizplombēšanu
Pārbaudiet, kāds ieejas spriegums pieejams
darba vietā.
1
Pārvienojumcilpu etiķete
Skatiet etiķeti - uz iekārtas ir tikai viena.
2
Pārvienojumcilpas
Pārvietojiet pārvienojumcilpas tā, lai
nodrošinātu atbilstību ieejas spriegumam.
Aizveriet un nofiksējiet piekļuves durtiņas.
230 volti
400 volti
400 volti
230 volti
4‐4.
956142718_3‐5
OM‐246 691 13. lpp.
4‐5.
Elektroinstalācijas apkopes rokasgrāmata
Elec Serv 2014-01
Neievērojot šos elektroinstalācijas apkopes rokasgrāmatas ieteikumus, pastāv elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka risks. Šie ieteikumi
ir paredzēti īpašai ķēdei ar atbilstošo metināšanas strāvas avota nominālo izejas jaudu un darba ciklu.
Ja tiek veikta īpašu ķēžu instalācija, saskaņā ar Valsts elektrostandartu (NEC) kontaktligzdas vai vada vērtība var būt mazāka par ķēdes
aizsardzības ierīces vērtību. Visiem ķēdes sistēmas komponentiem ir jābūt fiziski saderīgiem. Skatiet NEC 210.21., 630.11. un 630.12. pantu.
. Šīs iekārtas komplektācijā iekļautais barošanas kabelis ir paredzēts darbam ar 230 voltu spriegumu. Ja kabeļa garums pārsniedz 3 metrus, var būt nepieciešams
lielāka izmēra barošanas kabelis. Izpildiet valsts un vietējo noteikumu prasības.
220
50/60 Hz, vienfāzes
MigMatic modelis
250
50/60 Hz, trīsfāzu
Ieejas spriegums (V)
230
230
400
Ieejas strāvas stiprums (A), izmantojot nominālo izejas jaudu
34
28
16
Drošinātāji ar laika aizkavi 2
40
30
15
Parasti drošinātāji 3
Maksimālā ieteicamā standarta drošinātāja vērtība ampēros 1
50
40
25
Minimālais ieejas vada izmērs mm2 (AWG) 4
10 (8)
6 (10)
4 (12)
Maksimālais ieteicamais ieejas vada garums metros (pēdās)
41
(134)
38
(124)
69
(226)
Minimālais zemējuma vada izmērs mm2 (AWG) 4
6 (10)
6 (10)
4 (12)
Atsauce: 2014. gada Valsts elektrostandarts (NEC) (tostarp 630. pants)
1 Ja drošinātāja vietā tiek izmantots ķēdes atvienotājs, izvēlieties ķēdes atvienotāju ar ieteiktā drošinātāja līknēm atbilstošām laikstrāvas līknēm.
2 “Laika aizkaves” drošinātāji ir UL klases “RK5” drošinātāji. Skatiet UL 248.
3 “Parastie” drošinātāji (vispārēja mērķa, bez tīšas aizkaves) ir UL klases “K5” (60 ampēru un mazāk) un UL klases “H” (65 ampēru un vairāk) drošinātāji.
4 Vadu dati šajā sadaļā norāda vadu izmērus (izņemot lokano vadu vai kabeļu) starp sadales paneli un iekārtu saskaņā ar NEC tabulu 310.15(B)(16). Ja tiek
izmantots lokans vads vai kabelis, var palielināties minimālais vada izmērs. Prasības attiecībā uz lokanajiem vadiem un kabeļiem skatiet NEC tabulā
400.5(A).
Piezīmes
OM‐246 691 14. lpp.
Piezīmes
OM‐246 691 15. lpp.
4‐6.
Ieejas barošanas pievienošana (vienfāzes un trīsfāzu)
A. Vienfāzes
1
3
= GND/PE slēgums ar zemi
7
2
4
L1
L2
5
6
1
Nepieciešamie
instrumenti:
input4 2012-05 - Ref. D4
OM‐246 691 16. lpp.
A.
Vienfāzes ieejas barošanas pievienošana (turpinājums)
!
Uzstādīšanai jāatbilst visiem valsts un
vietējiem noteikumiem - šo uzstādīšanu
drīkst veikt tikai kvalificētas personas.
!
Pirms ieejas vadu atvienošanas no
iekārtas atvienojiet un bloķējiet ieejas
barošanu. Veicot bloķēšanas ierīču
uzstādīšanu un noņemšanu, ievērojiet
izstrādātās procedūras.
!
Vienmēr vispirms pievienojiet zaļo vai
zaļo/dzelteno vadu barošanas avota
zemējuma spailei nevis līnijas spailei.
Skatiet etiķeti ar nominālajiem datiem uz
iekārtas un pārbaudiet ieejas spriegumu darba
vietā.
Vispirms pievienojiet zaļo vai zaļo/dzelteno
zemējuma
vadu
atvienošanas
ierīces
zemējuma spailei.
1
Ieejas barošanas vads
Pievienojiet ieejas vadus L1 un L2 atvienošanas
ierīces līnijas spailēm.
2
Atvienošanas ierīce (slēdzis parādīts
pozīcijā OFF (Izslēgts))
7
3
Atvienošanas ierīces zemējuma spaile
4
Atvienošanas ierīces līnijas spailes
5
Melns un balts ieejas vads (L1 un L2)
6
Zaļš vai zaļš/dzeltens zemējuma vads
Pārstrāvas aizsardzība
Izvēlieties pārstrāvas aizsardzības ierīces tipu
un izmēru, izmantojot 4‐5. sadaļā sniegto
informāciju (attēlā parādīts atvienošanas
slēdzis ar drošinātāju).
Aizveriet un nofiksējiet atvienošanas ierīces
durtiņas. Lai sagatavotu iekārtu lietošanai,
veiciet izstrādātās bloķēšanas procedūras.
input4 2012-05
Piezīmes
Strādājiet kā
profesionālis!
Profesionāļi metina un
griež, ievērojot
drošību. Izlasiet
drošības
noteikumus šīs
rokasgrāmatas
sākumā.
OM‐246 691 17. lpp.
B. Trīsfāzu
3
= GND/PE slēgums ar zemi
4
7
2
L1
3
L2
5
L3
6
1
Nepieciešamie
instrumenti:
input2 2012-05 - Ref. D5
OM‐246 691 18. lpp.
B.
Trīsfāzu ieejas barošanas pievienošana (turpinājums)
!
Uzstādīšanai jāatbilst visiem valsts un
vietējiem noteikumiem - šo uzstādīšanu
drīkst veikt tikai kvalificētas personas.
!
Pirms ieejas vadu atvienošanas no
iekārtas atvienojiet un bloķējiet ieejas
barošanu. Veicot bloķēšanas ierīču
uzstādīšanu un noņemšanu, ievērojiet
izstrādātās procedūras.
!
Vienmēr vispirms pievienojiet zaļo vai
zaļo/dzelteno vadu barošanas avota
zemējuma spailei nevis līnijas spailei.
Skatiet etiķeti ar nominālajiem datiem uz
iekārtas un pārbaudiet ieejas spriegumu darba
vietā.
Trīsfāzu lietošanai
1
Ieejas barošanas vads.
2
Atvienošanas ierīce (slēdzis parādīts
pozīcijā OFF (Izslēgts))
3
Zaļš vai zaļš/dzeltens zemējuma vads
4
Atvienošanas ierīces zemējuma spaile
5
Ieejas vadi (L1, L2 un L3)
6
Atvienošanas ierīces līnijas spailes
Vispirms pievienojiet zaļo vai zaļo/dzelteno
zemējuma
vadu
atvienošanas
ierīces
zemējuma spailei.
Pievienojiet ieejas vadus L1, L2 un L3
atvienošanas ierīces līnijas spailēm.
7
Pārstrāvas aizsardzība
Izvēlieties pārstrāvas aizsardzības ierīces tipu
un izmēru, izmantojot 4‐5. sadaļā sniegto
informāciju (attēlā parādīts atvienošanas
slēdzis ar drošinātāju).
Aizveriet un nofiksējiet atvienošanas ierīces
durtiņas. Lai sagatavotu iekārtu lietošanai,
veiciet izstrādātās bloķēšanas procedūras.
input2 2012-05
Piezīmes
Strādājiet kā
profesionālis!
Profesionāļi metina un
griež, ievērojot
drošību. Izlasiet
drošības
noteikumus šīs
rokasgrāmatas
sākumā.
OM‐246 691 19. lpp.
4‐7.
Piedziņas ruļļu un stieples vadotnes uzstādīšana
1
2
Ieejas stieples vadotnes
fiksējošā skrūve
Ieejas stieples vadotne
Palaidiet vaļīgāk skrūvi. Bīdiet galu
pēc iespējas tuvāk piedziņas ruļļiem,
nesaskaroties ar tiem. Pievelciet
skrūvi.
3
Piedziņas rullis
Uz piedziņas ruļļa ir divas atšķirīga
izmēra gropes. Iespiestie marķējumi
uz piedziņas ruļļa gala virsmas
norāda uz gropi otrā piedziņas ruļļa
pusē. Tuvāk motora vārpstai esošā
grope ir tā, pa kuru notiek stieples
ievēršana.
2
4
1
Piedziņas ruļļa fiksējošā skrūve
Pievelciet skrūvi, lai nostiprinātu
piedziņas rulli.
3
4
Nepieciešamie
instrumenti:
2,5 mm
956142721_2‐2
Piezīmes
OM‐246 691 20. lpp.
4‐8.
Metināšanas stieples ievēršana un piespiešanas ruļļa spriegojuma regulēšana
1
2
3
4
5
6
7
4
Stieples spole
Metināšanas stieple
Ieejas stieples vadotne
Piespiešanas regulators
Piedziņas rullis
Izejas stieples vadotne
Pistoles pievienošanas kabelis
Iztaisnojiet pistoles kabeli.
7
1
Nepieciešamie instrumenti:
2
3
6
5
. Turiet stiepli stingri, lai tā
nesamudžinātos.
150 mm
(6 collas)
Atveriet piespiešanas bloku.
Pavelciet stiepli un turiet to. Nogrieziet galu.
. Lai iestatītu vajadzīgo piedziņas ruļļa
Pievelciet
piespiešanas pakāpi, izmantojiet
piespiešanas indikatora skalu.
1
2
3
4
Aizveriet un pievelciet
piespiešanas bloku un
atlaidiet stiepli.
Virziet stiepli caur vadotnēm
pistolē; turpiniet turēt stiepli.
Piespiešanas
indikatora
skala
Noņemiet pistoles sprauslu un kontaktuzgali.
Ieslēdziet iekārtu.
Pievelciet
KOKS
Spiediet pistoles trigeri, līdz no pistoles
gala parādās stieple. Atkārtoti uzstādiet
kontaktuzgali un sprauslu.
1
2
3
4
Padodiet stiepli, lai pārbaudītu piedziņas
ruļļa piespiešanas pakāpi.
Pievelciet rokturi tā, lai tas nekustētos.
Nogrieziet stiepli.
Aizveriet un aizslēdziet
durtiņas.
956142715_3-5/956142715_4-5
OM‐246 691 21. lpp.
5. SADAĻA - LIETOŠANA
5‐1.
MigMatic 220/250 vadīklas
1
Barošanas slēdzis S1
Izmantojiet slēdzi, lai ieslēgtu un
izslēgtu barošanu.
2
4
3
3
5
Sprieguma regulators S2
Grieziet regulatoru pulksteņrādītāju
kustības virzienā, lai palielinātu
spriegumu.
2
4
5
1
Augstas temperatūras
izslēgšanās indikators PL2
(oranža gaismas diode)
Barošanas indikators PL1 (balta
gaismas diode)
Stieples padeves ātruma
regulators R1
Grieziet regulatoru pulksteņrādītāju
kustības virzienā, lai palielinātu
stieples padeves ātrumu.
6
6
7
MIG degļa pievienošanas vieta
Eiropas
tipa
MIG
pievienošanas vieta.
7
pistoles
Pievienošanas vieta vadam uz
sagatavi
956142715_5‐5
5‐2.
Atkvēlināšanas un punktmetināšanas laika regulatori
1
Atkvēlināšanas regulators R3
Laiks, kādu metināšanas stieple ir
zem
sprieguma pēc trigera
atlaišanas.
1
2
2
Punktmetināšanas taimeris R2
Laiks, kādu metināšanas loks ir aktīvs
pirms automātiskas izslēgšanās.
Punktmetināšanas taimeris tiek
atiestatīts pēc trigera atlaišanas.
956142715_3‐5
OM‐246 691 22. lpp.
5‐3.
MigMatic 220 DX/250 DX vadīklas
1
Barošanas slēdzis S1
Izmantojiet slēdzi, lai ieslēgtu un izslēgtu barošanu.
2 Sprieguma regulators S2
4
9
Grieziet regulatoru pulksteņrādītāju kustības
virzienā, lai palielinātu spriegumu.
3
3
Augstas temperatūras izslēgšanās indikators
PL2 (oranža gaismas diode)
4 Barošanas indikators PL1 (balta gaismas
diode)
5 Stieples padeves ātruma (WFS)/korekcijas
(loka garuma) un ieejas līnijas sprieguma
regulators R1 (skatiet 5‐5. sadaļu)
6 MIG degļa pievienošanas vieta
Eiropas tipa MIG pistoles pievienošanas vieta.
2
5
10
1
8
11
12
6
7
8
14
13
9
7
Pievienošanas vieta vadam uz sagatavi
Spoles pistoles pievienošanas 7 kontaktu
ligzda
Digitālā rādītāja displejs
Tajā parādītas atlasītā metināšanas procesa
vērtības un parametri
10 Iestatīšanas poga
Izmantojiet pogu, lai atlasītu parametrus (V, A, olo)
un pārietu no manuālā uz sinerģisko MIG režīmu.
11 Trigera režīma poga
Izmantojiet šo regulatoru, lai atlasītu vajadzīgo
trigera režīmu (skatiet 5‐7. sadaļu).
12 Stieples diametra spiežampoga
Izmantojiet šo regulatoru, lai atlasītu vajadzīgo
metināšanas stieples diametru sinerģiskajam MIG
procesam (skatiet 5‐9. sadaļu).
13 Materiālu poga
Izmantojiet šo regulatoru, lai atlasītu materiāla
veidu sinerģiskajam MIG procesam (skatiet 5‐10.
sadaļu).
14 Gāzes tipa atlases poga
Izmantojiet šo regulatoru, lai atlasītu vajadzīgo
metināšanas gāzes tipu sinerģiskajam MIG
procesam (skatiet 5‐11. sadaļu).
956142718_5‐5
5‐4.
Atkvēlināšanas un punktmetināšanas laika regulatori
1
1
2
Atkvēlināšanas regulators R3
Izmantojiet šo regulatoru, lai
iestatītu, cik ilgu laiku metināšanas
stieple ir zem sprieguma pēc trigera
atlaišanas.
2
Stieples padeves ātruma
regulators R2
Izmantojiet šo regulatoru, lai
noteiktu metināšanas
stieples
padeves ātrumu pirms loka
aizdegšanās.
956142718_4‐5
OM‐246 691 23. lpp.
5‐5.
Metināšanas strāvas avota ieejas līnijas sprieguma regulēšana (tikai DX modeļiem)
1
2
3
3
4
2
4
Stieples padeves ātruma
(WFS)/korekcijas (loka garuma) un
ieejas līnijas sprieguma regulators
R1
Stieples padeves ātruma
indikatora skala (manuālajam
režīmam)
Ieejas līnijas sprieguma
regulēšanas centrālais indikators
(sinerģiskajam režīmam)
Ieejas līnijas sprieguma/stieples
ātruma regulēšanas indikatora
skala (sinerģiskajam režīmam)
Pirms ieslēgšanas regulatoru
pagrieziet centra pozīcijā.
1
R1
5 sekundes pēc strāvas ieslēgšanas
iekārta pārbauda
ieejas
līnijas
sprieguma vērtību un, ja nepieciešams,
veic korekciju atbilstoši iepriekš iestatīto
(sinerģisko) parametru procentiem.
6
7
9
8
5
6
Nepieciešamais ieejas sprieguma
korekcijas tips (plus vai mīnus) ir parādīts
digitālajā rādītājā, kā norādīts tālāk.
7
5
Barošanas indikators PL1
Digitālā rādītāja displejs
Negatīvas procentuālās vērtības
ieejas līnijas sprieguma
regulēšanas displeja indikators
• Domuzīme rādītāja kreisajā segmentā
un mirgojošs indikators PL1 norāda,
ka ir jāveic negatīva korekcija.
Pagrieziet R1 pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam, lai samazinātu
vērtību.
8
Pozitīvas procentuālās vērtības
ieejas līnijas sprieguma
regulēšanas displeja indikators
• Domuzīme rādītāja labajā segmentā
un mirgojošs indikators PL1 norāda,
ka ir jāveic pozitīva korekcija.
Pagrieziet
R1
pulksteņrādītāju
kustības virzienā, lai palielinātu
vērtību.
9
Pareiza ieejas līnijas sprieguma
displeja indikators
• Domuzīme
rādītāja
centrālajā
segmentā norāda,
ka
ieejas
spriegums ir pareizs.
Ieejas līnijas sprieguma kompensācija
tiek veikta katru reizi pēc iekārtas
ieslēgšanas.
. Ieejas līnijas sprieguma svārstības,
kas notiek vairāk nekā piecas
sekundes pēc strāvas ieslēgšanas,
netiek automātiski kompensētas.
Lietotājam ir manuāli jānoregulē
nepareizais ieejas līnijas spriegums,
pagriežot regulatoru R1.
Kad regulēšana ir veikta pareizi, to
apstiprina pīkstošs toņa vai vibrējošs
signāls, savukārt mirgojošs barošanas
indikators PL1 norāda, ka ieejas līnijas
spriegums ir nepareizs.
. Kamēr mirgo indikators PL1, iekārta
turpina darboties, bet var būt
ietekmēti metināšanas nominālie
parametri.
Pēc pareizas ieejas līnijas sprieguma
korekcijas rādītājā tiek parādīts skaitlis
220 vai 250 (atkarībā no modeļa).
. Katrā iekārtas ieslēgšanas reizē tiek
parādīts pēdējais iestatījums.
OM‐246 691 24. lpp.
5‐6.
Metināšanas strāvas avota iestatīšanas izvēlne (tikai DX modeļiem)
1
2
1
3
4
5 6
7
8
9
Stieples padeves ātruma
(WFS)/korekcijas (loka garuma)
un ieejas līnijas sprieguma
regulators R1
2 Sinerģiskā režīma indikators
3 Sprieguma gaismas diode
4 Digitālā rādītāja displejs
5 Strāvas stipruma gaismas diode
6 Stieples padeves ātruma
gaismas diode
7 Iestatīšanas poga
8 Manuālā režīma indikators
9 Sprieguma regulators
10 Trigera režīma poga
Izmantojiet iestatīšanas pogu, lai
atlasītu
vajadzīgo
parametru:
spriegumu, strāvas stiprumu vai
iepriekš iestatīto stieples padeves
ātrumu. Veicot atlasi, iedegas
attiecīgā gaismas diode (V, A vai olo).
Pagrieziet stieples padeves ātruma
(WFS)/korekcijas (loka garuma) un
ieejas līnijas sprieguma regulatoru,
lai mainītu stieples padeves ātrumu
vai strāvas stiprumu atkarībā no tā,
kurš parametrs ir aktīvs.
Pagrieziet sprieguma regulatoru, lai
mainītu spriegumu, kad deg
sprieguma gaismas diode.
10
Atlasītā parametra vērtība
parādīta rādītāja displejā.
tiek
. Iepriekš iestatītā stieples padeves
ātruma noklusējuma mērvienība
ir metri minūtē. Lai mērvienību
mainītu uz collām minūtē,
nospiediet un turiet iestatīšanas
un trigera funkciju pogas aptuveni
5 sekundes.
Manuālā vai sinerģiskā režīma
atlase
Nospiediet un turiet iestatīšanas
pogu aptuveni 3 sekundes, lai
pārslēgtos starp manuālo režīmu
(skatiet 5‐12. sadaļu) un sinerģisko
režīmu (skatiet 5‐13. sadaļu);
jāiedegas
atbilstošā
režīma
indikatora gaismas diodei.
OM‐246 691 25. lpp.
5‐7.
Trigera režīma atlase (tikai DX modeļiem)
. Trigera režīms jāatlasa obligāti.
1
Divtaktu trigera režīms
Nospiežot trigeri, tiek sākta metināšana.
Atlaižot trigeri, metināšana tiek pārtraukta.
1
2
2
Nospiežot trigeri, tiek sākta metināšana.
Atlaižot trigeri, metināšana turpinās. Otrreiz
nospiežot un atlaižot trigeri, metināšana tiek
pārtraukta.
4
3
3
Četrtaktu trigera režīms
Trigera režīma atlases poga
Nospiediet pogu, lai atlasītu vajadzīgo
trigera režīmu; jāiedegas atbilstošajai
gaismas diodei.
. Divtaktu
un četrtaktu trigera metodes
darbojas gan manuālajā, gan sinerģiskajā
režīmā.
5‐8.
4
Spoles pistoles režīms (skatiet 5‐8.
režīmu)
1
Spoles pistoles režīma indikatora
gaismas diode
Spoles pistoles režīms (tikai DX modeļiem)
Pievienojiet spoles pistoli 7 kontaktu spoles
pistoles ligzdai (skatiet 5‐3. sadaļu).
Kad ir pievienota spoles pistole un strāvas
avots ir manuālajā režīmā, deg manuālā
režīma indikatora gaismas diode (skatiet 5‐6.
sadaļu) un stieples padeves ātrumu kontrolē
spoles pistoles potenciometrs.
1
Kad ir aktīvs sinerģiskais režīms, deg
sinerģiskā režīma indikatora gaismas diode.
Sinerģiskajā režīmā izmantojiet tikai
alumīnija metināšanas stiepli.
. Kad ir pievienota spoles pistole, ir atspējoti
divtaktu un četrtaktu trigera režīmi.
. Informāciju
par divtaktu un četrtaktu
trigera darbību skatiet 5‐7. sadaļā.
OM‐246 691 26. lpp.
5‐9.
Metināšanas stieples diametra atlase sinerģiskai MIG metināšanai (tikai DX modeļiem)
1
2
Metināšanas stieples diametri
Metināšanas stieples diametra
poga
Nospiediet pogu, lai atlasītu
vajadzīgo stieples diametru: 0,6 mm,
0,8 mm, 1,0 mm vai 1,2 mm;
jāiedegas atbilstošajai gaismas
diodei.
1
2
5‐10.
Metināšanas stieples tipa atlase sinerģiskai MIG metināšanai (tikai DX modeļiem)
1
2
Metināšanas stieples tipi
Metināšanas stieples tipa poga
Nospiediet pogu, lai atlasītu
vajadzīgo stieples tipu: Fe (dzelzs),
CrNi (nerūsošais tērauds), Al
(alumīnijs) vai CuSi (vara-silikona
sakausējums); jāiedegas atbilstošajai
gaismas diodei.
1
2
5‐11.
Gāzes atlase sinerģiskai MIG metināšanai (tikai DX modeļiem)
1
2
Aizsarggāzes tipi
Gāzes tipa atlases poga
Nospiediet pogu, lai atlasītu
vajadzīgo aizsarggāzes tipu: CO2
(oglekļa dioksīds), gāzu maisījums
(ArCO2), Arg (argons); jāiedegas
atbilstošajai gaismas diodei.
1
2
OM‐246 691 27. lpp.
5‐12.
Manuālā MIG metināšanas režīma atlase (tikai DX modeļiem)
1
2
4
5
1
2
3
Iestatīšanas poga
Manuālā MIG režīma indikators
Nospiediet un turiet iestatīšanas pogu
aptuveni 3 sekundes, lai atlasītu
manuālo MIG režīmu; jāiedegas
indikatoram.
3
4
5
Sprieguma regulators S2
Stieples padeves ātruma
(WFS)/korekcijas (loka garuma)
un ieejas līnijas sprieguma
regulators R1
Digitālā rādītāja displejs
. Manuālajā MIG režīmā lietotājam,
iespējams, ir jānoregulē galvenie
metināšanas parametri konkrētām
loka īpašībām
6
Izmantojiet iestatīšanas pogu, lai
atlasītu
vajadzīgo
parametru:
spriegumu, strāvas stiprumu vai
iepriekš iestatīto stieples padeves
ātrumu. Veicot atlasi, iedegas attiecīgā
gaismas diode (V, A vai olo).
Atlasītā parametra
parādīta rādītājā.
vērtība
tiek
Grieziet
sprieguma
regulatoru
pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai
palielinātu spriegumu.
Grieziet stieples padeves ātruma
regulatoru pulksteņrādītāju kustības
virzienā, lai palielinātu stieples
padeves ātrumu.
Divtaktu vai četrtaktu trigera režīmu
atlasiet saskaņā ar norādījumiem 5‐7.
sadaļā.
Spoles pistoles lietošana
6
Spoles pistoles kontaktligzda
Informāciju par spoles pistoles
pievienošanu un lietošanu skatiet 5‐8.
sadaļā.
OM‐246 691 28. lpp.
5‐13.
Sinerģiskā MIG metināšanas režīma atlase (tikai DX modeļiem)
1
2
4
2
5
1
3
Iestatīšanas poga
Sinerģiskā MIG režīma indikators
Nospiediet un turiet iestatīšanas
pogu aptuveni 3 sekundes, lai atlasītu
sinerģisko MIG režīmu; jāiedegas
indikatoram.
3
4
5
Sprieguma regulators S2
Stieples padeves ātruma
(WFS)/korekcijas (loka garuma)
un ieejas līnijas sprieguma
regulators R1
Digitālā rādītāja displejs
. Sinerģiskajā
MIG
režīmā
lietotājam, iespējams, ir jānoregulē
metināšanas
parametri
konkrētām loka īpašībām. Parasti
pēc sprieguma noregulēšanas
sinerģiskā procesa laikā tiek
automātiski iestatīts atbilstošs
stieples padeves ātrums.
Izmantojiet iestatīšanas pogu, lai
atlasītu
vajadzīgo
parametru:
spriegumu, strāvas stiprumu vai
iepriekš iestatīto stieples padeves
ātrumu. Veicot atlasi, iedegas
attiecīgā gaismas diode (V, A vai olo).
10
Atlasītā parametra
parādīta rādītājā.
vērtība
tiek
Grieziet sprieguma regulatoru S2
pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai
palielinātu spriegumu.
6
7
8
9
Grieziet stieples padeves ātruma
regulatoru
R1
pulksteņrādītāju
kustības virzienā, lai palielinātu
stieples padeves ātrumu.
6
Trigera režīma poga
Izmantojiet pogu, lai atlasītu divtaktu
vai četrtaktu režīmu (skatiet 5‐7).
sadaļu.
7
Stieples diametra poga
Izmantojiet pogu, lai atlasītu
vajadzīgo stieples diametru.
8
Metināšanas stieples tipa poga
Izmantojiet pogu, lai atlasītu
atbilstošu metināšanas stieples tipu.
9
Gāzes tipa atlases poga
Izmantojiet pogu, lai atlasītu
vajadzīgo aizsarggāzes tipu.
Spoles pistoles lietošana
10 Spoles pistoles kontaktligzda
Informāciju par spoles pistoles
pievienošanu un lietošanu skatiet 5‐8.
sadaļā.
OM‐246 691 29. lpp.
6. SADAĻA - TEHNISKĀ APKOPE UN PROBLĒMU NOVĒRŠANA
6‐1.
Plānotā tehniskā apkope
!
. Smagu ekspluatācijas apstākļu
Pirms tehniskās apkopes
veikšanas
atvienojiet
barošanu.
gadījumā samaziniet tehniskās
apkopes intervālus.
Vienreiz 3 mēnešos
Nomainiet nesalasāmas etiķetes
Salabojiet vai nomainiet
ieplaisājušu
metināšanas kabeli
Notīriet un pievelciet metināšanas
spailes
Vienreiz 6 mēnešos
Noņemiet piedziņas rulli
un turētāju. Viegli ieeļojiet
vai ieziediet piedziņas
motora vārpstu.
Izpūtiet ar saspiestu gaisu vai iztīriet
ar putekļsūcēju.
VAI
6‐2.
Ķēdes atvienotājs CB1
1
Ķēdes atvienotājs CB1
CB1 aizsargā iekārtu no piedziņas
motora M1 pārslodzes. Ja CB1
atveras, stieples padeve tiek
pārtraukta.
1
2
Metināšanas pistole
Pārbaudiet, vai pistoles ieliktnis nav
nosprostots vai savijies.
3
2
Stieples piedziņas mezgls
Pārbaudiet, vai nav iesprūdis vads,
saliecies piedziņas zobrats vai arī
nobīdījušies piedziņas ruļļi attiecībā
viens pret otru.
Nodrošiniet pauzi atdzišanai un
atiestatiet atvienotāju. Aizveriet
durtiņas.
3
6‐3.
Iekārtas pārslodze
Termoslēdzis TP1 blokā SR1 un termoslēdzis TP2 blokā XFMR aizsargā iekārtu no pārkarsēšanas radītajiem bojājumiem. Ja
termoslēdža indikators deg, pagaidiet un ļaujiet darboties ventilatora motoram, līdz iekārta atdzist, un tikai pēc tam varat
metināt. Ja iekārta ir atdzisusi, bet ar to nevar turpināt metināt, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
OM‐246 691 30. lpp.
6‐4.
Problēmu novēršana
Problēma
Novēršanas metode
Nevar metināt; netiek padota Pārliecinieties, vai līnijas atvienotājs ir pozīcijā On (Ieslēgts) (skatiet 4‐6. sadaļu).
stieple.
Nomainiet ēkas līnijas drošinātāju vai atiestatiet ķēdes atvienotāju, ja tas ir atvērts (skatiet 4‐6. sadaļu).
Atiestatiet ķēdes atvienotāju CB1 (skatiet 6‐2. sadaļu).
Nostipriniet pistoles trigera savienojumus.
Pārbaudiet barošanas slēdža S1 veselumu un, ja nepieciešams, nomainiet to.
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu galveno transformatoru T1 attiecībā uz tinuma defektiem.
Pārbaudiet tinumu veselumu un savienojumu drošumu. Pārbaudiet sekundāro spriegumu. Nomainiet T1, ja
nepieciešams.
Pilnvarotā servisa centrā pārbaudiet termostatu TP1 un TP2 veselumu. Nomainiet TP1 un TP2, ja nepieciešams.
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu galveno vadības paneli PC1 un savienojumus. Ja nepieciešams,
veiciet nomaiņu.
Nevar metināt;
padota.
stieple
tiek Pievienojiet darba skavas, lai nodrošinātu labu metāla virsmu saskari.
Nomainiet kontaktuzgali (skatiet lietotāja rokasgrāmatu).
Radās pārslodze (skatiet 6‐3. sadaļu).
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu diodes galvenajā taisngriezī SR1. Ja nepieciešams, veiciet nomaiņu.
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu stabilizatoru Z1 attiecībā uz tinuma defektiem. Pārbaudiet tinumu
veselumu un savienojumus. Nomainiet Z1, ja nepieciešams.
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu galveno transformatoru T1 attiecībā uz tinuma defektiem.
Pārbaudiet tinumu veselumu un savienojumus. Pārbaudiet sekundāro spriegumu. Nomainiet T1, ja nepieciešams.
Pilnvarotā servisa centrā pārbaudiet sprieguma slēdžus. Nomainiet, ja nepieciešams.
Pārāk maza metināšanas strāva.
Pievienojiet iekārtu atbilstoša ieejas sprieguma avotam vai pārbaudiet, vai nav zems līnijas spriegums (skatiet 4‐4.
sadaļu).
Pārbaudiet ieejas sprieguma pārvienojumcilpas un, ja nepieciešams, labojiet pozīciju (skatiet 4‐4. sadaļu).
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu galveno taisngriezi SR1. Ja nepieciešams, veiciet nomaiņu.
Pilnvarotā servisa centrā pārbaudiet sprieguma slēdžus. Nomainiet, ja nepieciešams.
Noregulējiet ieejas līnijas spriegumu (skatiet 5‐5. sadaļu).
Pārāk mazs, liels vai nestabils Atkārtoti noregulējiet priekšējā paneļa iestatījumus (skatiet 5‐1. sadaļu).
stieples padeves ātrums.
Piedziņas ruļļus nomainiet uz pareizā izmēra ruļļiem.
Atkārtoti noregulējiet piedziņas ruļļa piespiešanas stiprumu (skatiet 4‐8. sadaļu).
Nomainiet ieejas vadotni, kontaktuzgali un/vai ieliktni, ja nepieciešams.
Pārbaudiet ieejas pārvienojumcilpu pozīciju (skatiet 4‐4. sadaļu).
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu stieples padeves ātruma regulatoru R1. Ja nepieciešams, veiciet
nomaiņu.
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu diodes galvenajā taisngriezī SR1. Ja nepieciešams, veiciet nomaiņu.
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu galveno vadības paneli PC1 un savienojumus. Ja nepieciešams,
veiciet nomaiņu.
Netiek padota stieple.
Atiestatiet ķēdes atvienotāju CB1 (skatiet 6‐2. sadaļu).
Pagrieziet stieples padeves ātruma regulatoru R1 uz lielāku iestatījumu (skatiet 5‐1. vai 5‐3. sadaļu).
Likvidējiet aizsprostojumus pistoles kontaktuzgalī vai ieliktnī (skatiet pistoles lietotāja rokasgrāmatu).
OM‐246 691 31. lpp.
7. SADAĻA - ELEKTRISKĀS SHĒMAS
956142709-C
7‐1. attēls. Migmatic 220 (230 V maiņstrāva) elektriskā principshēma
OM-246 691 32. lpp.
956142710-B
7‐2. attēls. Migmatic 250 (230/400 V maiņstrāva) elektriskā principshēma
OM-246 691 33. lpp.
956142711-F
7‐3. attēls. Migmatic 220 DX (230 V maiņstrāva) elektriskā principshēma
OM-246 691 34. lpp.
956142712-E
7‐4. attēls. Migmatic 250 DX (230/400 V maiņstrāva) elektriskā principshēma
OM-246 691 35. lpp.
14
15
16
19
20
17
18
21
13
21
1
2
12
3
4
11
7
10
5
6
19
9
10
8
8. SADAĻA - DETAĻU SARAKSTS
956142718_2-5-A
8‐1. attēls. Apvalka bloks, visi modeļi
OM-246 691 36. lpp.
Item
No.
Part
No.
Description
8‐1. attēls. Apvalka bloks, visi modeļi
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
6
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
. . . . . . . 156034005
. . . . . . . 156007042
. . . . . . . 156034007
. . . . . . . 156005156
. . . . . . . 000207235
. . . . . . . 956142682
. . . . . . . 956142684
. . . . . . . 956142683
. . . . . . . 956142685
. . . . . . . 000207291
. . . . . . . 156023157
. . . . . . . 056 054082
. . . . . . . 156009132
. . . . . . . 156012137
. . . . . . +156122080
. . . . . . . 056054083
. . . . . . . 356029212
. . . . . . . 156118060
. . . . . . . 656002019
. . . . . . . 156118061
. . . . . . . 356029210
. . . . . . . 356029209
. . . . . . . 000207233
. . . . . . +156122081
. . . . . . . 156009137
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Quantity
Base
Catch, side panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Side Panel, hinged . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cylinder Rack, upper support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, warning, tilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rating Plate, MigMatic 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rating Plate, MigMatic 220 DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rating Plate, MigMatic 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rating Plate, MigMatic 250 DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, primary power connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wheel, retaining clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wheel, rear, 200 O.D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Axle, rear wheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cover, right side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wheel/Caster, front 80 O.D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, lower, front, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plastic, lower, front, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plastic, upper, front, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, upper, front, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, upper, front, MigMatic 220 DX/250 DX . . . . . . . . . . . . . . .
Label, general precautionary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Side Panel, left side, lower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, D. 12 x 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
DX
....... 1
....... 1
....... 2
....... 1
....... 1
.........
....... 1
.........
....... 1
....... 1
....... 2
....... 2
....... 4
....... 1
....... 1
....... 2
....... 1
....... 1
....... 1
....... 1
.........
....... 1
....... 2
....... 1
....... 2
+Pasūtot komponentu, uz kura sākotnēji bija piesardzības pasākumu etiķete, ir jāpasūta arī šī etiķete.
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-246 691 37. lpp.
8‐2. attēls. MigMatic 220 galvenais bloks
OM-246 691 38. lpp.
24
23
19
25
20
21
22
956142716
18
14
13
12
26
27
28
29
30
11 10
9
8
6
45
31
7
4
32
33
35
5
34
36
3
1
38
46
37
2
47
48
39
49
40
50
51
41
52
53
42
43
44
54
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
8‐2. attēls. MigMatic 220 galvenais bloks
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
. . . . . . . . . . . 156 012 138
. . . . . . . . . . . 656 009 004
. . . . . . . . . . . 656 102 007
. . . . . . . . . . . 156 009 134
. . . . . . . . . . . 156 032 140
. . . . . . . . . . . 056 020 072
. . . . . . . . . . . 156 015 027
. . . . . . F1 . *056 092 097
. . . . . . . . . . . 000 207 076
. . . . . . . . . . . 356 029 214
. . . . . . . . . . . 156 008 040
. . . . . . . . . . . 057 021 023
. . . . . . . . . . . 556 090 042
. . . . . . . . . . . 057 052 047
. . . . . . . . . . . 956 142 714
. . . . . . . . . . . 116 039 030
. . . . . . S2 . 056 067 266
. . . . . R1 . 056 059 284
. . . . . PL1 . 056 072 079
. . . . . PL2 . 056 072 080
. . . . . . . . . . . 000 207 075
. . . . . . . . . . . 056 020 069
. . . . . . . . . . . 156 118 062
. . . . . . S1 . 056 067 267
. . . . . . . . . . . 056 076 260
. . . . . . T1 . . 058 021 146
. . . . . . Z . . 057 098 018
. . . . . R4 . 056 059 285
. . . . . . . . . . . 000 178 937
. . . . . . . . . . +156 122 082
. . . . . SR1 . 056 050 156
. . . . . TP1 . 056 159 026
. . . . . . . . . . . 656 026 127
. . . . . . . . . . . 156 005 146
. . . . . R2 . 056 059 286
. . . . . R3 . 056 059 287
. . . . . . . . . . . 056 092 098
. . . . . CB1 . 056 067 268
. . . . . PC1 . 057 084 142
. . . . . . T2 . . 058 021 147
. . . . . C1 . 056 082 100
. . . . . . . . . . . 056 070 041
. . . . . . W . . 057 079 036
. . . . . . . . . . . 156 005 147
. . . . . . . . . . . 000 155 436
. . . . . . . . . . . 156 118 063
. . . . . FM . 057 035 019
. . . . . . . . . . . 156 118 065
. . . . . . . . . . . 000 176 106
. . . . . GSV . 056 061 068
. . . . . . . . . . . 356 029 215
. . . . . . . . . . . . . . . 220 805
. . . . . . . . . . . 656 089 041
. . . . . . . . . . . 256 071 010
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Spool Holder, shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, 17x70, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer , flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, 17x3x6 L.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handwheel Reel, W/Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spool Nut, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse, 2A 5 0 0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, inner, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, wire feeder, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Drive System, 2 roll, d.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Guide, outlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connector, minieuro, quick female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, box consumable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Box Protection, pcb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, 25A 10 pos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potentiometer, 1Kohms, linear, straight pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pilot, 24V lamp, white . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pilot, 24V lamp, orange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, primary power on/off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dinse Socket, female, 50 mmq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformer, 230V, 60x80 Al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Choke, 230V, D.7, 340x60 Al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resistance, 3ohms, D.16 L90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, warning electric shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plate, baffle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rectifier, PMS 20/4/2F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermostat, 100 ° 10A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, gas, braided, black, D. 5x8, 10 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corner Seal, plastic, r. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potentiometer, 100 Kohms, W/Switch straight pins . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potentiometer, 10 Kohms, linear, straight pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse Holder, 6.3A 2 5 0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Breaker, 4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Board, control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformer, auxiliary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capacitor, 22000MF 63V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliary Contacts, BL/X2 N C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contactor, 24V 16A 4NA CN−1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plate, support, black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solenoid, gas valve, 24VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, rear, input gas, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Line Cable, neoprene, mt 3x4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
+Pasūtot komponentu, uz kura sākotnēji bija piesardzības pasākumu etiķete, ir jāpasūta arī šī etiķete.
*Ieteicamās rezerves daļas.
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-246 691 39. lpp.
956142719-A
8‐3. attēls. MigMatic 220 DX galvenais bloks
OM-246 691 40. lpp.
24
23
22
21
20
25
19
18
17
16
15
26
14
54
13
12
27
28
54
29
30
11
10
31
9
8
6
32
44
7
4
34
33
5
35
36
3
37
45
2
1
46
47
38
48
39
49
50
40
51
41
42
43
52
53
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
8‐3. attēls. MigMatic 220 DX galvenais bloks
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
. . . . . . . . . . . 156 012 138
. . . . . . . . . . . 656 009 004
. . . . . . . . . . . 656 102 007
. . . . . . . . . . . 156 009 134
. . . . . . . . . . . 156 032 136
. . . . . . . . . . . 056 020 072
. . . . . . . . . . . 156 015 027
. . . . . . F1 . *056 092 097
. . . . . . . . . . . 000 207 076
. . . . . . . . . . . 356 029 213
. . . . . . . . . . . 156 008 040
. . . . . . . . . . . 057 021 027
. . . . . . . . . . . 556 090 042
. . . . . . . . . . . 057 052 047
. . . . . . . . . . . 956 142 714
. . . . . . . . . . . 116 039 030
. . . . . PC2 . 057 084 143
. . . . . . S2 . 056 067 270
. . . . . R1 . 056 059 284
. . . . . . . . . . . 000 207 075
. . . . . RC1 . 056 076 261
. . . . . . . . . . . 056 020 069
. . . . . . . . . . . 156 118 066
. . . . . . S1 . 056 067 267
. . . . . . . . . . . 056 076 260
. . . . . HD1 . 056 167 007
. . . . . . T1 . . 058 021 146
. . . . . . Z . . 057 098 018
. . . . . R4 . 056 059 285
. . . . . . . . . . . 000 178 937
. . . . . . . . . . +156 122 082
. . . . . SR1 . 056 050 156
. . . . . TP1 . 056 159 028
. . . . . . . . . . . 656 026 123
. . . . . . . . . . . 156 005 146
. . . . . PC3 . 057 084 144
. . . . . . . . . . . 056 092 098
. . . . . PC1 . 057 084 185
. . . . . . T2 . . 058 021 147
. . . . . C1 . 056 082 100
. . . . . . . . . . . 056 070 041
. . . . . . W . . 057 079 036
. . . . . . . . . . . 156 005 147
. . . . . . . . . . . 000 155 436
. . . . . . . . . . . 156 118 063
. . . . . FM . 057 035 019
. . . . . . . . . . . 156 118 065
. . . . . . . . . . . 000 176 106
. . . . . GSV . 056 061 068
. . . . . . . . . . . 356 029 215
. . . . . . . . . . . . . . . 220 805
. . . . . . . . . . . 656 089 041
. . . . . . . . . . . 256 071 010
. . . . C3, C4 056 082 102
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Spool Holder, shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, 17x70, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer , flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, 17x3x6 L.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handwheel Reel, W/Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spool Nut, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse, 2A 5 0 0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, inner, MigMatic 250 DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, wire feeder, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Drive System, 2 roll, d.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Guide, outlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connector, minieuro, quick female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, box consumable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Box Protection, pcb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Board, digital volt/amp/wire speed display . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, 25A 10 pos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potentiometer, 1 Kohms, linear, straight pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receptacle, 7pin, spool gun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, primary power on/off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dinse Socket, female, 50 mmq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transducer, current 400A, module supply V+/−1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformer, 230V, 60x80 Al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Choke, 230V, D.7, 340x60 Al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resistance, 3ohms, D.16 L 9 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, warning electric shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plate, baffle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rectifier, PMS 20/4/2F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermostat, 100° 1 0 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, gas, braided, black, D. 5x8, 10 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corner Seal, plastic, r. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Board, Burn Back Time slope adjustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse Holder, 6.3A 2 5 0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Board, control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformer, auxiliary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capacitor, 22000MF 63V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliary Contacts, BL/X2 N C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contactor, 24V 16A 4NA CN−1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plate, support, black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solenoid, gas valve, 24VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, rear, input gas, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Line Cable, neoprene, mt 3x4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capacitor, MPW 0,1MF 10% 1000VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
+Pasūtot komponentu, uz kura sākotnēji bija piesardzības pasākumu etiķete, ir jāpasūta arī šī etiķete.
*Ieteicamās rezerves daļas.
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-246 691 41. lpp.
8‐4. attēls. MigMatic 250 galvenais bloks
OM-246 691 42. lpp.
20
24
23
22
21
956142717
25
19
18
17
16
14
13
26
12
27
11
10
28
9
8
44
6
29
7
30
33
5
31
4
32
34
3
1
36
45
35
2
46
47
37
48
38
49
50
39
51
40
52
42
43
53
41
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
8‐4. attēls. MigMatic 250 galvenais bloks
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
. . . . . . . . . . . 156 012 138
. . . . . . . . . . . 656 009 004
. . . . . . . . . . . 656 102 007
. . . . . . . . . . . 156 009 134
. . . . . . . . . . . 156 032 136
. . . . . . . . . . . 056 020 072
. . . . . . . . . . . 156 015 027
. . . . . . F1 . *056 092 097
. . . . . . . . . . . 000 207 076
. . . . . . . . . . . 356 029 214
. . . . . . . . . . . 156 008 040
. . . . . . . . . . . 057 021 023
. . . . . . . . . . . 556 090 042
. . . . . . . . . . . 057 052 047
. . . . . . . . . . . 956 142 714
. . . . . . . . . . . 116 039 030
. . . . . . S2 . 056 067 269
. . . . . R1 . 056 059 284
. . . . . PL1 . 056 072 079
. . . . . PL2 . 056 072 080
. . . . . . . . . . . 000 207 075
. . . . . . . . . . . 056 020 069
. . . . . . . . . . . 156 118 062
. . . . . . S1 . 056 067 267
. . . . . . . . . . . 056 076 260
. . . . . . T1 . . 058 021 148
. . . . . . . . . . . 000 178 937
. . . . . . . . . . +156 122 082
. . . . . SR1 . 056 050 157
. . . . . TP1 . 056 059 288
. . . . . . . . . . . 656 026 123
. . . . . . . . . . . 156 005 146
. . . . . R2 . 056 059 286
. . . . . R3 . 056 059 287
. . . . . . . . . . . 056 092 098
. . . . . CB1 . 056 067 268
. . . . . PC1 . 057 084 142
. . . . . . T2 . . 058 021 147
. . . . . . . . . . . 057 024 026
. . . . . . . . . . . 556 070 015
. . . . . . . . . . . 116 014 052
. . . . . . W . . 057 079 036
. . . . . . . . . . . 156 005 147
. . . . . . . . . . . 000 155 436
. . . . . . . . . . . 156 118 063
. . . . . FM . 057 035 019
. . . . . . . . . . . 156 118 065
. . . . . . . . . . . 000 176 106
. . . . . GSV . 056 061 068
. . . . . . . . . . . 356 029 215
. . . . . . . . . . . . . . . 220 805
. . . . . . . . . . . 656 089 041
. . . . . . . . . . . 256 071 011
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Spool Holder, shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, 17x70, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer , flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, 17x3x6 L.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handwheel Reel, W/Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spool Nut, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse, 2A 500V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, inner, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, wire feeder, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Drive System, 2 roll, d.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Guide, outlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connector, minieuro, quick female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, box consumable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Box Protection, pcb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, 20A SCH 9813 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potentiometer, 1Kohms, linear, straight pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pilot, 24V lamp, white . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pilot, 24V lamp, orange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, primary power on/off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dinse Socket, female, 50 mmq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformer, 3ph 230/400V, 60x60x150 Al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, warning electric shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plate, baffle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rectifier, PTS 24/3/2F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermostat, 100 ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, gas, braided, black, D. 5x8, 10 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corner Seal, plastic, r. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potentiometer, 100 Kohms, W/Switch straight pins . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potentiometer, 10 Kohms, linear, straight pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse Holder, 6.3A 250V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Breaker, 4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Board, control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformer, auxiliary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primary Power Terminal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Link, primary power terminal board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protection, primary power terminal board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contactor, 24V 16A 4NA CN−1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plate, support, black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solenoid, gas valve, 24VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, rear, input gas, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Line Cable, neoprene, mt 4x2,5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
+Pasūtot komponentu, uz kura sākotnēji bija piesardzības pasākumu etiķete, ir jāpasūta arī šī etiķete.
*Ieteicamās rezerves daļas.
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-246 691 43. lpp.
956142720-A
8‐5. attēls. MigMatic 250 DX galvenais bloks
OM-246 691 44. lpp.
24
23
22
21
20
25
19
18
17
16
15
26
14
53
13
27
12
28
11
10
29
9
8
30
43
7
6
31
5
32
4
33
34
3
35
44
2
1
45
46
36
47
37
48
49
38
50
51
39
41
42
52
40
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
8‐5. attēls. MigMatic 250 DX galvenais bloks
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
. . . . . . . . . . . . 156012138
. . . . . . . . . . . . 656009004
. . . . . . . . . . . . 656102007
. . . . . . . . . . . . 156009134
. . . . . . . . . . . . 156032136
. . . . . . . . . . . . 056020072
. . . . . . . . . . . . 156015027
. . . . . . F1 . . *056092097
. . . . . . . . . . . . 000207076
. . . . . . . . . . . . 356029213
. . . . . . . . . . . . 156008040
. . . . . . . . . . . . 057021027
. . . . . . . . . . . . 556090042
. . . . . . . . . . . . 057052047
. . . . . . . . . . . . 956142714
. . . . . . . . . . . . 116039030
. . . . . PC2 . . 057084143
. . . . . . S2 . . 056067271
. . . . . R1 . . 056059284
. . . . . . . . . . . . 000207075
. . . . . RC1 . . 056076261
. . . . . . . . . . . . 056020069
. . . . . . . . . . . . 156118066
. . . . . . S1 . . 056067267
. . . . . . . . . . . . 056076260
. . . . . HD1 . . 056167007
. . . . . . T1 . . . 058021148
. . . . . . . . . . . . 000178937
. . . . . . . . . . . +156122082
. . . . . SR1 . . 056050157
. . . . . TP1 . . 056059288
. . . . . . . . . . . . 656026123
. . . . . . . . . . . . 156005146
. . . . . PC3 . . 057084144
. . . . . . . . . . . . 056092098
. . . . . PC1 . . 057084184
. . . . . . T2 . . . 058021147
. . . . . . . . . . . . 057024026
. . . . . . . . . . . . 556070017
. . . . . . . . . . . . 116014052
. . . . . . W . . . 057079036
. . . . . . . . . . . . 156005147
. . . . . . . . . . . . 000155436
. . . . . . . . . . . . 156118063
. . . . . . . . . . . . 057035019
. . . . . . . . . . . . 156118065
. . . . . . . . . . . . 000176106
. . . . . GSV . . 056061068
. . . . . . . . . . . . 356029215
. . . . . . . . . . . . . . . 220805
. . . . . . . . . . . . 656089041
. . . . . . . . . . . . 256071011
. . . . C1, C2 . 056082102
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Spool Holder, shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, 17x70, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer , flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, 17x3x6 L.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handwheel Reel, W/Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spool Nut, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse, 2A 5 0 0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, inner, MigMatic 250 DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, wire feeder, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Drive System, 2 roll, d.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Guide, outlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connector, minieuro, quick female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, box consumable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Box Protection, pcb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Board, digital volt/amp/wire feed display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, 20A 10 pos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potentiometer, 1 Kohms, linear, straight pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receptacle, 7pin, spool gun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer, d.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, primary power on/off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dinse Socket, female, 50 mmq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transducer, current 400A, module supply V+/−12 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformer, 3ph 230/400V, 60x60x150 Al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, warning electric shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plate, baffle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rectifier, PTS 24/3/2F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermostat, 100 ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hose, gas, braided, black, D. 5x8, 10 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corner Seal, plastic, r. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Board, Burn Back Time slope adjustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse Holder, 6.3A 2 5 0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Board, control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformer, auxiliary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primary Power Terminal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Link, primary power terminal board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protection, primary power terminal board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contactor, 24V 16A 4NA CN−1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plate, support, black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solenoid, gas valve, 24VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, rear, input gas, MigMatic 220/250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Line Cable, neoprene, mt 4x2,5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capacitor, MPW 0,1MF 10% 1000VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
+Pasūtot komponentu, uz kura sākotnēji bija piesardzības pasākumu etiķete, ir jāpasūta arī šī etiķete.
*Ieteicamās rezerves daļas.
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-246 691 45. lpp.
40
39
2
1
38
2
14
37
5
4
36
6
7
3
35
19
12
13
9
19
11
34
8
10
17
27
29
30
26
20
28
19
31
32
33
18
16
27
15
24
21
23
25
21
22
956142721_1-A
8‐6. attēls. Stieples padeves bloks (2 ruļļi) - MigMatic 220/250 Models
OM-246 691 46. lpp.
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
8‐6. attēls. Stieples padeves bloks (2 ruļļi) - MigMatic 220/250 Models
1 . . . . . . . . . . . 056126079 . . Motor, 24VDC, 60W, 5300 rpm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 . . . . . . . . . . . 156018121 . . Nut, hex M5, Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 . . . . . . . . . . . 556075032 . . Cover, rear, gear box assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
4 . . . . . . . . . . . 156003034 . . Gear, reducer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
5 . . . . . . . . . . . 156012140 . . Pin, d. 4x35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
6 . . . . . . . . . . . 156003035 . . Gear, reducer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
7 . . . . . . . . . . . 156012142 . . Gear/Shaft, Nylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
8 . . . . . . . . . . . 656003014 . . Drive shaft, central gear/drive roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
9 . . . . . . . . . . . 156012141 . . Snap Ring, 10x16x0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
10 . . . . . . . . . . 156023164 . . Snap Ring, 10x16x1,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
11 . . . . . . . . . . 156017161 . . Bearing, d. 10x26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
12 . . . . . . . . . . 156012143 . . Pin, d. 3x13, knurled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
13 . . . . . . . . . . 156033035 . . Bushing, d.10x14, brass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
14 . . . . . . . . . . 156019776 . . Screw, M4x10, zinc steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
15 . . . . . . . . . . 156019777 . . Screw, M4x8, pan head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
16 . . . . . . . . . . 056002016 . . Upper Pressure Arm Housing, die cast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
17 . . . . . . . . . . 156032132 . . Spring, upper pressure arm housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
18 . . . . . . . . . . 156012144 . . Bushing, Upper pressure arm pivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
19 . . . . . . . . . . 756009061 . . Washer, insulator drive assembly through bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
20 . . . . . . . . . . 156012145 . . Pin, drive roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
21 . . . . . . . . . . 156009136 . . Washer, d. 10,5x4, brass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
22 . . . . . . . . . . 156053112 . . Drive Roll, upper pressure arm housing, d. 17x30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
23 . . . . . . . . . . 156033036 . . Bushing, upper drive roll assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
24 . . . . . . . . . . 156013050 . . Key, upper drive roll assembly, 3x3 L=15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
25 . . . . . . . . . . 156003036 . . Gear, upper drive roll assembly, d.17x32.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
26 . . . . . . . . . . 356052008 . . Housing, Adapter Gun/Feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
27 . . . . . . . . . . 156019778 . . Bolt, M5x50, through housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
28 . . . . . . . . . . 156023165 . . C clip, gear/shaft, d.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
29 . . . . . . . . . . 156013051 . . Key, lower drive roll assembly, d. 3x3 L=20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
30 . . . . . . . . . . 156003037 . . Gear, lower drive roll assembly, d.10x32,5, drive roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
31 . . . . . . . . . . 156053109 . . Wire drive Roll, d.30, see fig.7−6 refering to a table 7−1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
32 . . . . . . . . . . 656021268 . . O−Ring, d. 7,2x1,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
33 . . . . . . . . . . 656033010 . . Thumb screw, drive roll locator, d. M4x8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
34 . . . . . . . . . . 156019779 . . Screw, M4x4, wire inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
35 . . . . . . . . . *156090022 . . Wire Inlet Guide, see fig.7−6 refering to a table 7−1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
36 . . . . . . . . . . 656064003 . . Tension Arm threaded assembly, pinned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
37 . . . . . . . . . . 156032133 . . Sleeve, d. 6x6, spring housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
38 . . . . . . . . . . 156032134 . . Spring, wire tensioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
39 . . . . . . . . . . 056020075 . . Knob, Adjustment tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
40 . . . . . . . . . . 656033009 . . Nut, locating, tension knob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-246 691 47. lpp.
40
39
2
1
38
2
14
37
5
4
7
36
6
3
35
19
12
13
9
19
11
34
8
10
17
27
29
30
26
28
20
19
31
32
18
16
33
27
15
24
21
23
25
22
21
956142721_2-A
8‐7. attēls. Stieples padeves bloks (2 ruļļi) - MigMatic 220 DX/250 DX Models
OM-246 691 48. lpp.
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
8‐7. attēls. Stieples padeves bloks (2 ruļļi) - MigMatic 220 DX/250 DX Models
1 . . . . . . . . . . . 056126084 . . Motor, 24VDC, 60W, 5300 rpm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 . . . . . . . . . . . 156018121 . . Nut, hex M5, Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 . . . . . . . . . . . 556075032 . . Cover, rear, gear box assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
4 . . . . . . . . . . . 156003034 . . Gear, reducer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
5 . . . . . . . . . . . 156012140 . . Pin, d. 4x35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
6 . . . . . . . . . . . 156003035 . . Gear, reducer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
7 . . . . . . . . . . . 156012142 . . Gear/Shaft, Nylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
8 . . . . . . . . . . . 656003014 . . Drive shaft, central gear/drive roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
9 . . . . . . . . . . . 156012141 . . Snap Ring, 10x16x0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
10 . . . . . . . . . . 156023164 . . Snap Ring, 10x16x1,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
11 . . . . . . . . . . 156017161 . . Bearing, d. 10x26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
12 . . . . . . . . . . 156012143 . . Pin, d. 3x13, knurled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
13 . . . . . . . . . . 156033035 . . Bushing, d.10x14, brass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
14 . . . . . . . . . . 156019776 . . Screw, M4x10, zinc steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
15 . . . . . . . . . . 156019777 . . Screw, M4x8, pan head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
16 . . . . . . . . . . 056002016 . . Upper Pressure Arm Housing, die cast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
17 . . . . . . . . . . 156032132 . . Spring, upper pressure arm housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
18 . . . . . . . . . . 156012144 . . Bushing, Upper pressure arm pivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
19 . . . . . . . . . . 756009061 . . Washer, insulator drive assembly through bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
20 . . . . . . . . . . 156012145 . . Pin, drive roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
21 . . . . . . . . . . 156009136 . . Washer, d. 10,5x4, brass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
22 . . . . . . . . . . 156053112 . . Drive Roll, upper pressure arm housing, d. 17x30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
23 . . . . . . . . . . 156033036 . . Bushing, upper drive roll assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
24 . . . . . . . . . . 156013050 . . Key, upper drive roll assembly, 3x3 L=15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
25 . . . . . . . . . . 156003036 . . Gear, upper drive roll assembly, d.17x32.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
26 . . . . . . . . . . 356052008 . . Housing, Adapter Gun/Feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
27 . . . . . . . . . . 156019778 . . Bolt, M5x50, through housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
28 . . . . . . . . . . 156023165 . . C clip, gear/shaft, d.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
29 . . . . . . . . . . 156013051 . . Key, lower drive roll assembly, d. 3x3 L=20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
30 . . . . . . . . . . 156003037 . . Gear, lower drive roll assembly, d.10x32,5, drive roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
31 . . . . . . . . . . 156053109 . . Wire drive Roll, d.30, see fig.7−6 refering to a table 7−1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
32 . . . . . . . . . . 656021268 . . O−Ring, d. 7,2x1,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
33 . . . . . . . . . . 656033011 . . Thumb screw, drive roll locator, d. M4x8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
34 . . . . . . . . . . 156019779 . . Screw, M4x4, wire inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
35 . . . . . . . . . *156090022 . . Wire Inlet Guide, see fig.7−6 refering to a table 7−1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
36 . . . . . . . . . . 656064003 . . Tension Arm threaded assembly, pinned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
37 . . . . . . . . . . 156032133 . . Sleeve, d. 6x6, spring housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
38 . . . . . . . . . . 156032134 . . Spring, wire tensioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
39 . . . . . . . . . . 056020075 . . Knob, Adjustment tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
40 . . . . . . . . . . 656033 009 . . Nut, locating, tension knob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-246 691 49. lpp.
8‐1. tabula. Piedziņas ruļļu un stieples vadotņu komplekti (2 ruļļu modeļiem)
NOTE
Piedziņas ruļļu atlasi ieteicams veikt atbilstoši tālāk norādītajiem pielietojumiem.
1. Ruļļi ar V veida gropi cietai stieplei.
2. Ruļļi ar U veida gropi mīkstām stieplēm un elektrodiem ar mīkstu pārklājumu.
3. Ruļļi ar zobotām U veida gropēm ļoti mīkstām stieplēm vai elektrodiem ar mīkstu
pārklājumu (parasti ar rūdītu virsmu).
4. Ruļļi ar V veida ierobiem stieplēm ar cietu pārklājumu.
5. Piedziņas ruļļu veidus var kombinēt atbilstoši noteiktām vajadzībām (piemēram, ruļļi ar
V veida ierobiem kombinācijā ar ruļļiem ar U veida gropi).
Stieples diametrs
Piedziņas rullis
Stieples vadotne
Metriskā
Daļskaitlis
Decimāldaļskaitlis
Detaļas Nr.
Tips
0,6/0,8 mm*
0,023/0,030 collas.
0,023/0,030 collas.
156053051
V
0,8/1,0 mm*
0,030/0,035 collas.
0,030/0,035 collas.
156053109
V
1,0/1,2 mm*
0,035/0,045 collas.
0,035/0,045 collas.
156053052
V
0,8/1,0 mm**
0,035/0,045 collas.
0,030/0,035 collas.
156053053
U
1,2/1,6 mm**
0,045/0,065 collas.
0,035/0,065 collas.
156053054
U
1,0/1,2 mm*
0,035/0,045 collas.
0,035/0,045 collas.
1560531110
V-K
* Pieejams: tērauda, 30 mm diametrs
** Pieejams: neilona, 30 mm diametrs
OM-246 691 50. lpp.
Ieejas
156090022
Spēkā no 2015. gada 1. janvāra
(Iekārtām ar sērijas numuru, kas sākas ar MF, vai jaunākām iekārtām)
Šī ierobežotā garantija aizstāj visas iepriekšējās Miller garantijas un ir ekskluzīva, tas ir, nav spēkā nekādi citi
tieši vai netieši nodrošinājumi vai garantijas.
IEROBEŽOTĀ GARANTIJA - uz to attiecas tālāk norādītie noteikumi
un nosacījumi. Uzņēmums ITW Welding Products Italy garantē
sākotnējam mazumtirdzniecības pircējam, ka jaunā Miller iekārta,
kas iegādāta pēc šīs ierobežotās garantijas spēkā stāšanās datuma, ir
bez materiālu un ražošanas defektiem brīdī, kad to piegādā
uzņēmums Miller. AR ŠO GARANTIJU TIEK TIEŠI AIZSTĀTAS VISAS
CITAS TIEŠĀS VAI NETIEŠĀS GARANTIJAS, TOSTARP GARANTIJAS
PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN ATBILSTĪBU.
Tālāk norādītajā garantijas periodā uzņēmums Miller apņemas veikt
remontu vai nomainīt visas detaļas un komponentus, uz ko attiecas
garantija, kas nedarbojas pareizi materiālu vai ražošanas defektu
dēļ. Uzņēmums Miller rakstiski jāinformē trīsdesmit (30) dienu laikā
kopš defekta vai darbības traucējuma konstatēšanas, un Miller
sniegs norādījumus par darbībām, kas jāveic garantijas prasības
iesniegšanai. Ja paziņojums iesniegts kā tiešsaistes garantijas
prasība, tajā jāiekļauj detalizēts problēmas apraksts, kā arī jānorāda,
kādas problēmu novēršanas darbības veiktas, lai identificētu
bojātos komponentus un to darbības traucējumu iemeslu.
Uzņēmums Miller apņemas izpildīt garantijas prasības attiecībā uz
tālāk norādītajām iekārtām, uz ko attiecas garantija, ar nosacījumu,
ka darbības traucējums radies garantijas periodā. Visi garantijas
periodi sākas datumā, kurā iekārta tika piegādāta sākotnējam
mazumtirdzniecības pircējam, vai vienu gadu pēc iekārtas piegādes
Eiropas izplatītājam, vai divpadsmit mēnešus pēc iekārtas
nosūtīšanas starptautiskajam izplatītājam.
1.
5 gadi detaļām - 3 apkalpei
*
2.
3 gadi - detaļām un apkalpei
*
*
*
*
*
3.
*
*
Tumša aizsargmaska ar automātisko regulēšanu (bez
apkalpes)
Migmatic 175
AF ierīces
1 gads - detaļām un apkalpei, ja nav norādīts citādi
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5.
Metināšanas ģeneratori ar dzinēja piedziņu
(PIEZĪME. Dzinēja garantiju nodrošina atsevišķi
dzinēja ražotājs.)
Invertora strāvas avoti (ja nav norādīts citādi)
Procesa kontrolleri
Pusautomātiskie un automātiskie stieples padeves
mehānismi
Transformatora/taisngrieža strāvas avoti
2 gadi - detaļām
*
4.
Oriģinālie tīkla taisngrieži ietver tikai SCR, diodes un
diskrētos taisngrieža moduļus, izņemot STR, Si, STi, STH
un MPi sēriju.
Automehāniskās ierīces
Pārvietojamās papildiekārtas
(PIEZĪME. Pārvietojamās papildiekārtas sedz True
Blue) uz atlikušo tā izstrādājuma garantijas
periodu, kam tās uzstādītas, vai vismaz vienu gadu atkarībā no tā, kurš periods lielāks.)
Induktīvās karsēšanas strāvas avoti, dzesētāji un
elektroniskās vadības/reģistrēšanas ierīces
Pistoles ar motora piedziņu (izņemot tipa ”Spoolmate”
piedziņas degļus)
Pozicionēšanas ierīces un kontrolleri
Mehanizēta gaisa pūšanas ierīce ar gaisa attīrīšanas
respiratoru (PAPR) (bez apkalpes)
Statīvi
Ritošā daļa un ratiņi
Zemloka stieples piedziņas mezgli
Ūdens dzesēšanas sistēmas
Darbstacijas/metināšanas galdi (bez apkalpes)
6 mēneši - detaļām
*
Akumulatori
6.
90 dienas - detaļām
*
*
*
*
*
*
*
*
Piederumi (komplektā)
Brezenta pārsegi
Induktīvās karsēšanas tinumi un siltumaizsardzība
MIG pistoles
Tālvadības ierīces
Rezerves daļas (bez apkalpes)
Tipa ”Spoolmate” piedziņas degļi
Kabeļi un neelektroniskās vadības ierīces
Miller True Blue® ierobežotā garantija neattiecas uz tālāk norādīto.
1.
Izlietojamie komponenti, piemēram, kontaktuzgaļi,
griešanas uzgaļi, kontaktori, birstes, slēdži, slīdgredzeni,
releji vai detaļas, kas kļūst nederīgas normāla nodiluma
dēļ.
2.
Miller piegādātie, taču citu uzņēmumu ražotie izstrādājumi,
piemēram, dzinēji vai papildpiederumi. Uz šiem
izstrādājumiem attiecas ražotāja garantija, ja tāda ir.
3.
Iekārtas, ko modificējusi cita puse nevis uzņēmums Miller, vai
iekārtas, kas ir nepareizi uzstādītas, nepareizi lietotas vai
izmantotas neatbilstoši nozares standartiem, vai iekārtas,
kurām nav veikta pietiekama un nepieciešamā tehniskā
apkope, vai iekārtas, kas lietotas neatbilstoši iekārtas
specifikācijām.
MILLER IZSTRĀDĀJUMUS PAREDZĒTS IEGĀDĀTIES UN LIETOT
KOMERCLIETOTĀJIEM/RŪPNIECĪBAS NOZARES LIETOTĀJIEM UN
PERSONĀM, KAS IR APMĀCĪTAS UN AR PIEREDZI METINĀŠANAS
IEKĀRTU IZMANTOŠANĀ UN TEHNISKAJĀ APKOPĒ.
Ja šī garantija sedz iesniegto garantijas prasību, uzņēmums Miller
pēc saviem ieskatiem izvēlas kādu šiem prasības nodrošinājuma
līdzekļiem: (1) remonts; vai (2) nomaiņa; vai (3) saprātīga
kompensācija atbilstoši remonta izmaksām vai nomaiņa pilnvarotā
Miller servisa centrā (ja to pilnvaro rakstiska Miller vienošanās
attiecībā uz atbilstošiem gadījumiem); vai (4) samaksas atgriešana
vai kredīts atbilstoši pirkuma cenai (ņemot vērā vērtības krišanos
atkarībā no faktiskās ekspluatācijas), ja klients atgriež preces,
uzņemoties risku un izdevumus. Uzņēmums Miller ir tiesīgs
izvēlēties remontu vai nomaiņu ar franko borta opciju ITW Welding
Products Group Europe rūpnīcā vai franko borta opciju pilnvarotā
Miller servisa centrā pēc Miller ieskatiem. Tādēļ netiek izskatītas
nekādas kompensācijas vai atlīdzības par transportēšanas
izmaksām.
CIKTĀL TO PIEĻAUJ TIESĪBU AKTI, ŠAJĀ DOKUMENTĀ NORĀDĪTIE
PRASĪBAS NODROŠINĀJUMA LĪDZEKĻI IR VIENĪGIE UN EKSKLUZĪVIE
NODROŠINĀJUMA LĪDZEKĻI. UZŅĒMUMS MILLER NEKĀDĀ
GADĪJUMĀ NEATBILD PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, TĪŠIEM, NEJAUŠIEM
VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (TOSTARP PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM)
NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO PAMATĀ IR LĪGUMS, TIESĪBU
PĀRKĀPUMS VAI JEBKURA CITA JURIDISKĀ TEORIJA.
JEBKĀDAS TIEŠĀS GARANTIJAS, KAS NAV NORĀDĪTAS ŠAJĀ
DOKUMENTĀ,
UN
JEBKĀDAS
NETIEŠĀS
GARANTIJAS,
NODROŠINĀJUMS VAI PAZIŅOJUMS ATTIECĪBĀ UZ VEIKTSPĒJU, UN
JEBKURI NODROŠINĀJUMA LĪDZEKĻI ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMA,
TIESĪBU UN CITU JURIDISKO TEORIJU PĀRKĀPŠANU, UZ KURIEM,
NEESOT SPĒKĀ ŠIM DOKUMENTAM, VARĒTU NETIEŠI ATTIEKTIES
LIKUMS, TIRDZNIECĪBAS PRAKSE VAI DARĪJUMU PRAKSE, IESKAITOT
JEBKĀDAS NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI,
ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM ATTIECĪBĀ UZ VISĀM MILLER
PIEGĀDĀTAJĀM IEKĀRTĀM, IR IZSLĒGTAS, UN UZŅĒMUMS MILLER
ATSAKĀS NO TO SAISTĪBĀM.
Šīs garantijas oriģinālā versija ir sastādīta, izmantojot angļu
juridiskos terminus. Sūdzību vai strīdu gadījumā jāņem
vērā vārdu nozīme angļu valodā.
milan_warr 2015‐01
Informācija lietotājam
Lūdzu, aizpildiet un glabājiet kopā ar personīgajiem datiem.
Modeļa nosaukums
Pirkuma datums
Sērijas/izstrādājuma numurs
(Datums, kurā iekārta tika piegādāta sākotnējam klientam.)
Izplatītājs
Adrese
Valsts
Pasta indekss
Apkalpošana
Sazinieties ar tuvāko IZPLATĪTĀJU vai SERVISA CENTRU.
Vienmēr norādiet modeļa nosaukumu un
sērijas/izstrādājuma numuru.
Ar izplatītāju varat sazināties
šādos jautājumos:
Metināšanas izejvielas un materiāli
Papildaprīkojums un piederumi
Apkope un remonts
Rezerves daļas
Lietotāja rokasgrāmata
ITW Welding Italy S.r.l.
Ar piegādes pakalpojumu
sniedzēju sazinieties, lai:
Iesniegtu prasību par kravas pazaudēšanu
vai bojājumiem transportēšanas laikā.
Lai saņemtu palīdzību saistībā ar prasību iesniegšanu
vai nokārtošanu, sazinieties ar izplatītāju un/vai
aprīkojuma ražotāja transporta nodaļu.
ORIĢINĀLO INSTRUKCIJU TULKOJUMS - DRUKĀTAS ASV
© 2015 Miller Electric Mfg. Co. 2015-01
Via Privata Iseo, 6/E
20098 San Giuliano
Milanese, Italy
Tālrunis: 39 (0) 2982901
Fakss: 39 (0) 298290‐203
e-pasts: miller@itw-welding.it
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising