Miller | MJ119335D | Owner Manual | Miller MIGMATIC 300 Lietotāja rokasgrāmata

Miller MIGMATIC 300 Lietotāja rokasgrāmata
OM‐251958F/lav
2018-02
Procesi
Loka metināšana ar kūstošu
elektrodu gāzes (inertā) vidē MIG (GMAW)
Pulverserdes (FCAW) metināšana
Apraksts
Loka metināšanas strāvas avots
Stieples padeves mehānisms
MigMatic® 300/380 un DX
CE
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
www.MillerWelds.com
Miller uzruna
Pateicamies, ka izvēlējāties Miller, un apsveicam ar pirkumu! Tagad varat
paveikt darbus labā kvalitātē. Mēs zinām, ka jums nav laika nekam
sliktākam.
Tādēļ, kad Nils Millers 1929. gadā sāka izstrādāt loka metināšanas
iekārtas, viņš piedāvāja izcilas kvalitātes izstrādājumus ar ilgtermiņa
vērtību. Tāpat kā jūs, arī viņa klienti nevarēja atļauties neko mazāk
vērtīgu. Miller izstrādājumiem bija jābūt vislabākajiem. Tiem bija jābūt
labākajiem no iekārtām, ko varēja iegādāties.
Mūsdienās cilvēki, kas ražo un pārdod Miller izstrādājumus, turpina šo
tradīciju. Viņi tikpat lielā mērā ir apņēmušies nodrošināt aprīkojumu un
pakalpojumus, kas atbilst 1929. gadā izveidotajiem augstajiem
kvalitātes un vērtības standartiem.
Šī lietotāja rokasgrāmata ir izstrādāta tā, lai palīdzētu jums efektīvi
izmantot savus Miller izstrādājumus. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet sadaļu
Drošības pasākumi. Tas palīdzēs aizsargāt sevi no iespējama
apdraudējuma darba vietā. Mēs esam parūpējušies, lai uzstādīšana un
lietošana būtu ātra un vienkārša. Izmantojot Miller aprīkojumu, varat
paļauties uz to, ka, veicot atbilstošu tehnisko apkopi, tas uzticami
darbosies daudzus gadus. Ja kāda iemesla dēļ iekārtai ir nepieciešams
remonts, sadaļā Problēmu novēršana varat skatīt iespējamos problēmas
cēloņus. Detaļu saraksts palīdzēs noskaidrot, kura detaļa jānomaina
problēmas novēršanai. Sniegta arī garantijas un tehniskā atbalsta
informācija jūsu modelim.
Miller Electric ražo pilnu metināšanas iekārtu
klāstu un ar metināšanu saistīto aprīkojumu.
Lai iegūtu informāciju par citiem Miller izstrādājumiem, sazinieties ar
vietējo Miller izplatītāju, lai saņemtu jaunāko pilna klāsta izstrādājumu
katalogu vai atsevišķus bukletus.
Tā kā strādājat intensīvi,
katram Miller metināšanas
iekārtas barošanas avotam
nodrošināta vienkāršākā un
saprotamākā garantija, kāda
ir šajā nozarē.
SATURS
1. SADAĻA - DROŠĪBAS PASĀKUMI - IZLASIET PIRMS LIETOŠANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐1. Simbolu lietojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐2. Loka metināšanas apdraudējums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐3. Papildu simboli saistībā ar uzstādīšanu, lietošanu un tehnisko apkopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐4. Brīdinājumi saskaņā ar Kalifornijas štata likumprojektu Nr. 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐5. Drošības pamatstandarti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐6. Informācija par elektromagnētiskajiem laukiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. SADAĻA - DEFINĪCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2‐1. Papildu drošības simboli un definīcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2‐2. Dažādi simboli un definīcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. SADAĻA - SPECIFIKĀCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐1. Sērijas numura un nominālo datu etiķetes novietojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐2. Specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐3. Darba cikls un pārkaršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐4. Voltu-ampēru līknes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐5. Vides specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. SADAĻA - UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐1. Gāzes padeves uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐2. Stieples spoles uzstādīšana un rumbas spriegojuma regulēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐3. Pārvienojumcilpu novietošana (230/400 V trīsfāzu modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐4. Elektroinstalācijas apkopes rokasgrāmata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐5. Trīsfāzu ieejas barošanas pievienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐6. Piedziņas ruļļu un ieejas stieples vadotnes maiņa (MigMatic 380 modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐7. Piedziņas ruļļu un stieples vadotnes salāgošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐8. Metināšanas stieples ievēršana un piespiešanas ruļļa spriegojuma regulēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. SADAĻA - LIETOŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐1. MigMatic 300 vadīklas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐2. MigMatic 380 vadīklas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐3. Parametru atlase (MigMatic 300 un 380 modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐4. Sekvencera kontroles iestatījumi (MigMatic 300 un 380 modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐5. Trigera režīma un punktmetināšanas ilguma atlase (MigMatic 300 un 380 modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . .
5‐6. Metināšanas stieples uzpildes iestatījumi (MigMatic 300 un 380 modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐7. Iekārtas atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem (MigMatic 300 un 380 modeļiem) . . . . . . .
5‐8. MigMatic 300DX vadīklas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐9. MigMatic 380DX vadīklas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐10. Atkārtotas sadegšanas un piestrādes vadības ierīces (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐11. Metināšanas strāvas avota ieejas līnijas sprieguma regulēšana (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐12. Metināšanas strāvas avota iestatīšanas izvēlne (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐13. Trigera režīma atlase (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐14. Metināšanas stieples diametra atlase sinerģiskai MIG metināšanai (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . .
5‐15. Metināšanas stieples tipa atlase sinerģiskai MIG metināšanai (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐16. Gāzes atlase sinerģiskai MIG metināšanai (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐17. Manuālā MIG metināšanas režīma atlase (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐18. Sinerģiskā MIG metināšanas režīma atlase (tikai DX modeļiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. SADAĻA - TEHNISKĀ APKOPE UN PROBLĒMU NOVĒRŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6‐1. Plānotā tehniskā apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6‐2. Metināšanas pistoles un stieples piedziņas mezgls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6‐3. Iekārtas pārslodze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6‐4. Problēmu novēršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. SADAĻA - ELEKTRISKĀS SHĒMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. SADAĻA - DETAĻU SARAKSTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIJA
1
1
1
3
4
4
4
5
5
7
8
8
8
8
9
10
11
11
12
13
14
16
18
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34
35
35
36
37
38
38
38
38
39
40
48
DECLARATION OF CONFORMITY
for European Community (CE marked) products.
ITW Welding Italy S.r.l Via Privata Iseo 6/E, 20098 San Giuliano M.se, (MI) Italy declares that the prod­
uct(s) identified in this declaration conform to the essential requirements and provisions of the stat­
ed Council Directive(s) and Standard(s).
Product/Apparatus Identification:
Product
Stock Number
MIGMATIC 300, 400VAC
MIGMATIC 300 DX, 400VAC
MIGMATIC 300, 230/400VAC
MIGMATIC 300 DX, 230/400VAC
MIGMATIC 380, 400VAC
MIGMATIC 380 DX, 400VAC
MIGMATIC 380, 230/400VAC
MIGMATIC 380 DX, 230/400VAC
029015540
029015541
029015545
029015546
029015542
029015543
029015547
029015548
Council Directives:
·2006/95/EC Low Voltage
·2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
·2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Standards:
·IEC 60974-1:2012 Arc Welding Equipment – Part 1: Welding Power Sources
·IEC 60974-5:2007 Arc Welding Equipment – Part 5: Wire Feeders
·IEC 60974-10:2007 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic Compatibility Requirements
EU Signatory:
July 1st, 2015
___________________________________________________________________________________
Massimigliano Lavarini
Date of Declaration
ITW WELDING ITALY PRODUCTION MANAGER
956 172 215
ELEKTROMAGNĒTISKO LAUKU DATU LAPA
LOKA METINĀŠANAS STRĀVAS AVOTAM
Izstrādājuma/aparāta identifikācija
Krājuma numurs
029015542
029015543
029015547
029015548
Izstrādājums
MIGMATIC 380, 400VAC
MIGMATIC 380 DX, 400VAC
MIGMATIC 380, 230/400VAC
MIGMATIC 380 DX, 230/400VAC
Atbilstības informācijas kopsavilkums
Piemērojamie noteikumi
Direktīva 2014/35/ES
Atsauces robežvērtības
Direktīva 2013/35/ES, Ieteikums 1999/519/EK
Piemērojamie standarti
IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016
Paredzētais lietojums
☒ profesionāļiem
☐ nespeciālistiem
Darbvietas novērtējumā jāņem vērā ietekme, kas nav saistīta ar siltumefektiem
☒ JĀ
☐ NĒ
Darbvietas novērtējumā jāņem vērā ietekme, kas ir saistīta ar siltumefektiem
☐ JĀ
☒ NĒ
☒
Dati ir balstīti uz maksimālo strāvas avota iespēju (derīgi, ja nav mainīta programmaparatūra/aparatūra)
☐
Dati ir balstīti uz sliktākā gadījuma iestatījumu/programmu (derīgi tikai līdz brīdim, kad tiek mainītas iestatījumu opcijas/
metināšanas programmas)
☐
Dati ir balstīti uz vairākiem iestatījumiem/programmām (derīgi tikai līdz brīdim, kad tiek mainītas iestatījumu opcijas/
metināšanas programmas)
Iedarbība darba vietā ir zemāka nekā standarta konfigurācijas
☒ JĀ
☐ NĒ
ietekmes uz veselību iedarbības robežvērtības (IRV)
(ja NĒ, stājas spēkā noteiktas minimālā attāluma vērtības)
Iedarbība darba vietā ir zemāka nekā standarta konfigurācijas
ietekmes uz uztveri iedarbības robežvērtības (IRV)
☐ n.a.
☒ JĀ
☐ NĒ
(ja šis vienums ir piemērojams un izvēlētā atbilde ir NĒ,
nepieciešami noteikti mērījumi)
Iedarbība darba vietā ir zemāka nekā standarta
konfigurācijas iedarbības līmeņi (AL)
☐ n.a.
☐ JĀ
☒ NĒ
(ja šis vienums ir piemērojams un izvēlētā atbilde ir NĒ,
nepieciešams noteikts paraksts)
Elektromagnētisko lauku dati par ietekmi, kas nav saistīta ar siltumefektiem
Iedarbības indeksi (II) un attāluma vērtības līdz metināšanas kontūram (katram darbības režīmam, kā piemērojams)
Galva
Standarta attālums
IRV standarta attālumā
Nepieciešamais minimālais attālums
Ietekme uz
uztveri
10 cm
0,06
Ietekme uz
veselību
10 cm
0,02
1 cm
1 cm
Ķermenis
Ekstremitāte
(roka)
Ekstremitāte
(augšstilbs)
10 cm
0,02
3 cm
0,02
3 cm
0,03
1 cm
1 cm
1 cm
Attālums, kurā visas iedarbības indeksu IRV darba vietā ir zemākas par 0,20 (20%)
Attālums, kurā visas iedarbības indeksu IRV plašākai sabiedrībai ir zemākas par 1,00 (100%)
Pārbaudīja:
956172333
Tony Samimi
Pārbaudes datums: 2017‐02‐20
1 cm
10 cm
ELEKTROMAGNĒTISKO LAUKU DATU LAPA
LOKA METINĀŠANAS STRĀVAS AVOTAM
Izstrādājuma/aparāta identifikācija
Krājuma numurs
029015540
029015541
029015545
029015546
Izstrādājums
MIGMATIC 300, 400VAC
MIGMATIC 300 DX, 400VAC
MIGMATIC 300, 230/400VAC
MIGMATIC 300 DX, 230/400VAC
Atbilstības informācijas kopsavilkums
Piemērojamie noteikumi
Direktīva 2014/35/ES
Atsauces robežvērtības
Direktīva 2013/35/ES, Ieteikums 1999/519/EK
Piemērojamie standarti
IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016
Paredzētais lietojums
☒ profesionāļiem
☐ nespeciālistiem
Darbvietas novērtējumā jāņem vērā ietekme, kas nav saistīta ar siltumefektiem
☒ JĀ
☐ NĒ
Darbvietas novērtējumā jāņem vērā ietekme, kas ir saistīta ar siltumefektiem
☐ JĀ
☒ NĒ
☒
Dati ir balstīti uz maksimālo strāvas avota iespēju (derīgi, ja nav mainīta programmaparatūra/aparatūra)
☐
Dati ir balstīti uz sliktākā gadījuma iestatījumu/programmu (derīgi tikai līdz brīdim, kad tiek mainītas iestatījumu opcijas/
metināšanas programmas)
☐
Dati ir balstīti uz vairākiem iestatījumiem/programmām (derīgi tikai līdz brīdim, kad tiek mainītas iestatījumu opcijas/
metināšanas programmas)
Iedarbība darba vietā ir zemāka nekā standarta konfigurācijas
☒ JĀ
☐ NĒ
ietekmes uz veselību iedarbības robežvērtības (IRV)
(ja NĒ, stājas spēkā noteiktas minimālā attāluma vērtības)
Iedarbība darba vietā ir zemāka nekā standarta konfigurācijas
ietekmes uz uztveri iedarbības robežvērtības (IRV)
☐ n.a.
☒ JĀ
☐ NĒ
(ja šis vienums ir piemērojams un izvēlētā atbilde ir NĒ,
nepieciešami noteikti mērījumi)
Iedarbība darba vietā ir zemāka nekā standarta
konfigurācijas iedarbības līmeņi (AL)
☐ n.a.
☐ JĀ
☒ NĒ
(ja šis vienums ir piemērojams un izvēlētā atbilde ir NĒ,
nepieciešams noteikts paraksts)
Elektromagnētisko lauku dati par ietekmi, kas nav saistīta ar siltumefektiem
Iedarbības indeksi (II) un attāluma vērtības līdz metināšanas kontūram (katram darbības režīmam, kā piemērojams)
Galva
Standarta attālums
IRV standarta attālumā
Nepieciešamais minimālais attālums
Ietekme uz
uztveri
10 cm
0,06
Ietekme uz
veselību
10 cm
0,02
1 cm
1 cm
Ķermenis
Ekstremitāte
(roka)
Ekstremitāte
(augšstilbs)
10 cm
0,02
3 cm
0,02
3 cm
0,03
1 cm
1 cm
1 cm
Attālums, kurā visas iedarbības indeksu IRV darba vietā ir zemākas par 0,20 (20%)
Attālums, kurā visas iedarbības indeksu IRV plašākai sabiedrībai ir zemākas par 1,00 (100%)
Pārbaudīja:
956172332
Tony Samimi
Pārbaudes datums: 2018‐01‐24
1 cm
16 cm
1. SADAĻA - DROŠĪBAS PASĀKUMI - IZLASIET PIRMS LIETOŠANAS
som_2018-01_lav
7
Pasargājiet sevi un citus no traumām - izlasiet, ievērojiet un saglabājiet šos svarīgos drošības pasākumus un lietošanas instrukcijas.
1‐1.
Simbolu lietojums
BĪSTAMI! - Norāda uz bīstamu situāciju, kuru nenovēršot
tiks izraisīta nāve vai nopietnas traumas. Iespējamie
apdraudējumi ir parādīti blakus esošajos simbolus vai
paskaidroti tekstā.
Norāda uz bīstamu situāciju, kuru nenovēršot var izraisīt
nāvi vai nopietnas traumas. Iespējamie apdraudējumi ir
parādīti blakus esošajos simbolus vai paskaidroti tekstā.
PAZIŅOJUMS - sniedz paziņojumus, kas nav saistīti ar miesas bojājumiem.
1‐2.
. Sniedz īpašus norādījumus.
Šī simbolu grupa nozīmē Brīdinājums! Uzmanieties! ELEKTRISKĀS
STRĀVAS TRIECIENA, KUSTĪGU DAĻU UN KARSTU DAĻU apdraudējums.
Skatiet tālāk esošos simbolus un saistītos norādījumus, lai uzzinātu,
kādas darbības jāveic apdraudējuma novēršanai.
Loka metināšanas apdraudējums
Tālāk norādītie simboli šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti, lai
pievērstu uzmanību iespējamam apdraudējumam un noteiktu
to. Kad redzat simbolu, ievērojiet piesardzību un rīkojieties
saskaņā ar saistītajiem norādījumiem, lai izvairītos no
apdraudējuma. Tālāk sniegtā drošības informācija ir tikai
kopsavilkums par detalizētu drošības informāciju, kas pieejama
drošības standartos, kuri norādīti 1‐5. sadaļā. Izlasiet un
ievērojiet visus drošības standartus.
Šo iekārtu drīkst uzstādīt, lietot, apkopt un labot tikai
kvalificētas personas. Kvalificēta persona ir tāda persona, kura,
iegūstot atzītu grādu, sertifikātu vai profesionālo stāvokli, vai
iegūstot plašas zināšanas, apmācību un pieredzi, ir pierādījusi
savas spējas risināt un atrisināt problēmas attiecīgajā tematā,
darbā vai projektā, un ir ieguvusi drošības apmācību, lai spētu
atpazīt un izvairīties no iespējamām briesmām.
Lietošanas laikā iekārtas tuvumā nedrīkst atrasties nepiederošas
personas, īpaši bērni.
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENS var
būt nāvējošs.
Pieskaroties zem sprieguma esošām elektriskajām
daļām, var rasties letāls elektriskās strāvas trieciens vai
smagi apdegumi. Elektrods un darba elektriskā ķēde ir
zem sprieguma vienmēr, kad notiek metināšana. Arī
ieejas jaudas ķēde un iekārtas iekšējās ķēdes ir zem
sprieguma, kad ir ieslēgta barošana. Veicot
pusautomātisko vai automātisko metināšanu ar stiepli,
stieple, stieples spole, piedziņas ruļļa apvalks un visas
metāla daļas, kas saskaras ar metināšanas stiepli, ir zem
sprieguma. Nepareizi uzstādīts vai nepareizi iezemēts
aprīkojums ir bīstams.
D Nepieskarieties
zem
elektriskām daļām.
sprieguma
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
esošām
D Izmantojiet sausus izolējošus cimdus bez caurumiem un ķermeņa
aizsardzības.
D Izolējiet sevi no sagataves un virsmas, izmantojot sausus izolējošus
paklājus vai pārsegus, kas ir pietiekami lieli, lai novērstu fizisku saskari
ar darbu vai zemi.
D Nelietojiet maiņstrāvas metinātāja izeju mitrās vai slapjās vietās, vai
vietās, kur ir ierobežota kustība vai pastāv risks nokrist.
D Maiņstrāvas izeju izmantojiet TIKAI tad, ja tas nepieciešams
metināšanas procesam.
D Ja ir nepieciešama maiņstrāvas izeja, izmantojiet attālo izejas vadību,
ja tā pieejama iekārtā.
D Ja pastāv jebkurš no tālāk norādītajiem elektriskā apdraudējuma
stāvokļiem, ir nepieciešami papildu drošības pasākumi: mitrās vietās
vai valkājot mitru apģērbu; uz metāla struktūrām, piemēram, grīdām,
režģiem vai sastatnēm; atrodoties ierobežotās pozīcijās, piemēram,
sēžot, tupot vai guļot; ja ir liels risks netīši saskarties ar sagatavi vai
zemi. Ja pastāv šie apstākļi, izmantojiet šo aprīkojumu minētajā
secībā: 1) pusautomātiska līdzstrāvas nemainīga sprieguma
(stieples) metināšanas iekārta, 2) līdzstrāvas manuāla (stieņa
D
D
D
D
D
D
elektroda) metināšanas iekārta vai 3) maiņstrāvas metināšanas
iekārta ar samazinātu pārtrauktās ķēdes spriegumu. Vairumā
gadījumu ieteicams izmantot nemainīga sprieguma stieples
metināšanas iekārtu. Turklāt nedrīkst strādāt vienatnē!
Atvienojiet ieejas jaudu un apturiet dzinēju, pirms uzstādāt šo
aprīkojumu vai veicat tā apkalpi. Bloķējiet ieejas barošanu saskaņā ar
OSHA 29 CFR 1910.147 (skatiet drošības standartus).
Pareizi uzstādiet, iezemējiet un lietojiet šo aprīkojumu atbilstoši
norādījumiem lietotāja rokasgrāmatā un valsts, federālajiem un
vietējiem noteikumiem.
Vienmēr pārbaudiet padeves zemējumu - nodrošiniet, lai ieejas
barošanas kabeļa zemējuma vads būtu pareizi savienots ar
zemējuma spaili atvienošanas kastē un kabeļa spraudnis būtu
savienots ar pareizi iezemētu kontaktligzdu.
Veicot ieejas savienojumus, vispirms pievienojiet pareizu zemējuma
vadu - divreiz pārbaudiet savienojumus.
Uzturiet kabeļus sausus, bez eļļas un smērvielas, kā arī aizsargājiet tos
no karsta metāla un dzirkstelēm.
Regulāri aplūkojiet ieejas barošanas vadu un zemējuma vadu,
pārbaudot, vai tie nav bojāti un nav atsegti vadi. Ja konstatējat
bojājumus, nekavējoties veiciet nomaiņu, jo atsegti vadi var būt
nāvējoši.
Izslēdziet visu aprīkojumu, kad tas netiek lietots.
Neizmantojiet nolietotus, bojātus, pārāk maza izmēra vai labotus
kabeļus.
Nenovietojiet kabeļus pār savu ķermeni.
Ja nepieciešama sagataves iezemēšana, izmantojiet atsevišķu kabeli.
Nepieskarieties elektrodam, kad esat saskarē ar sagatavi, zemi vai
citas iekārtas elektrodu.
Nepieskarieties elektrodu turētājiem, kas vienlaikus pievienoti
divām metināšanas iekārtām, jo radīsies divkāršs pārtrauktās ķēdes
spriegums.
Izmantojiet tikai labi uzturētu aprīkojumu. Ja ir bojātas detaļas,
labojiet vai nomainiet tās uzreiz. Nodrošiniet iekārtas apkopi saskaņā
ar rokasgrāmatu.
Strādājot virs grīdas līmeņa, valkājiet drošības jostas.
Visiem paneļiem un vākiem ir jābūt droši nostiprinātiem vietā.
Nodrošiniet labu metāla virsmu kontaktu, pievienojot darba kabeli ar
skavām pie sagataves vai darba galda pēc iespējas tuvāk
metināšanas vietai.
Izolējiet darba skavas, kad tās nav pievienotas sagatavei, lai novērstu
saskari ar jebkādu metāla priekšmetu.
Nepievienojiet vairāk nekā vienu elektrodu vai darba kabeli jebkurai
atsevišķai metināšanas izejas spailei. Atvienojiet kabeli, kad iekārta
netiek izmantota.
Izmantojiet GFCI aizsardzību, kad lietojat papildu aprīkojumu mitrā
vai slapjā vietā.
Pat PĒC ieejas jaudas atslēgšanas invertora
metināšanas iekārtu strāvas avotos saglabājas
AUGSTS LĪDZSTRĀVAS SPRIEGUMS.
D Pirms pieskaraties jebkurai detaļai, izslēdziet iekārtu, atvienojiet
barošanu un izlādējiet ieejas kondensatorus atbilstoši norādījumiem
Rokasgrāmatā.
OM‐251958 1 lpp.
KARSTAS
DETAĻAS
apdegumus.
var
radīt
D Nepieskarieties sakarsušām detaļām ar kailām
rokām.
D Pirms darbojaties ar aprīkojumu, ļaujiet iekārtai
atdzist.
D Lai rīkotos ar karstām detaļām, izmantojiet
atbilstošus instrumentus un/vai biezus, izolētus
metināšanas cimdus un apģērbu, lai nepieļautu
apdegumus.
DŪMI UN GĀZES var būt bīstami.
Metināšanas laikā rodas dūmi un gāzes. Šo dūmu un
gāzu ieelpošana var būt kaitīga veselībai.
D Neturiet galvu vietā, kur ir dūmi. Dūmus nedrīkst ieelpot.
D Vēdiniet darba vietu un/vai izmantojiet vietējo mākslīgo ventilāciju
loka tuvumā, lai likvidētu metināšanas dūmus un gāzes. Ieteicamais
veids, kādā noteikt, vai ventilācija ir pietiekama, ir paņemt paraugu,
lai noteiktu dūmu un gāzu sastāvu un daudzumu, kādam ir pakļauti
darbinieki.
D Ja ventilācija ir nepietiekama, valkājiet apstiprinātu gaisu
piegādājošu respiratoru.
D Izlasiet un izprotiet drošības datu lapas (SDS) un ražotāja
norādījumus par līmvielām, pārklājumiem, tīrīšanas līdzekļiem,
palīgmateriāliem, dzesēšanas šķidrumiem, attaukošanas līdzekļiem,
kušņiem un metāliem.
D Norobežotā telpā strādājiet tikai tad, ja tā ir labi vēdināta vai arī
valkājat gaisu piegādājošu respiratoru. Tuvumā vienmēr ir jābūt
apmācītam uzraugam. Metināšanas dūmi un gāzes var izspiest gaisu
un pazemināt skābekļa līmeni, tādējādi radot kaitējumu organismam
vai izraisot nāvi. Pārliecinieties, vai elpojamais gaiss ir drošs.
D Nemetiniet vietās, kur blakus norit attaukošanas, tīrīšanas vai
smidzināšanas darbības. Loka karstums un starojums var reaģēt ar
tvaikiem, veidojot ļoti toksiskas un kairinošas gāzes.
D Nemetiniet uz pārklātiem metāliem, piemēram, uz cinkota, ar svinu
vai kadmiju pārklāta tērauda, ja vien no metināšanas apgabala
pārklājums nav noņemts, vieta ir labi vēdināta un valkājat gaisu
piegādājošu respiratoru. Šie pārklājumi un jebkādi metāli ar šiem
elementiem var izdalīt toksiskus dūmus, kad tos metina.
ELEKTRISKĀ LOKA STAROJUMS var
radīt acu un ādas apdegumus.
D
D
D
D
Elektriskā loka starojums no metināšanas procesa rada
redzamu un neredzamu (ultravioleto un infrasarkano)
starojumu, kas var radīt acu un ādas apdegumus.
Metināšanas procesā rodas dzirksteles.
Valkājiet apstiprinātu metināšanas masku ar atbilstoša toņa filtru,
lai aizsargātu seju un acis no elektriskā loka starojuma un
dzirkstelēm, kad metināt vai vērojat metināšanas procesu (skatiet
ANSI Z49.1 un Z87.1, kas norādīti drošības standartos).
Zem maskas lietojiet apstiprinātas aizsargbrilles ar sānu
aizsargiem.
Lai apkārtējos aizsargātu no uzliesmojuma, spilgtās gaismas un
dzirkstelēm, izmantojiet aizsargekrānus vai barjeras, kā arī brīdiniet
apkārtējos par to, ka nedrīkst skatīties uz elektrisko loku.
Izmantojiet aizsargtērpu, kas izgatavots no izturīga, ugunsdroša
materiāla (ādas, biezas kokvilnas, vilnas). Aizsargtērps ietver
apģērbu bez­eļļas, piemēram, ādas cimdus, biezu kreklu, bikses
bez atlokiem, drošības apavus un cepuri.
METINĀŠANA var izraisīt ugunsgrēku vai
eksploziju.
Metinot uz slēgtiem rezervuāriem, piemēram,
cisternām, tvertnēm vai trubām, tās var eksplodēt. No
metināšanas elektriskā loka var atlekt dzirksteles.
Atlecošās dzirksteles, karstā sagatave un aprīkojums
var izraisīt ugunsgrēku un apdegumus. Nejauša elektroda saskare ar
metāla priekšmetiem var radīt dzirksteles, eksploziju, pārkaršanu vai
ugunsgrēku. Pirms jebkādiem metināšanas darbiem pārbaudiet un
pārliecinieties, vai vieta ir droša.
D Noņemiet visus ugunsnedrošos materiālus 35 pēdu (10,7 m)
attālumā no metināšanas iekārtas elektriskā loka. Ja tas nav
iespējams, cieši pārklājiet tos ar apstiprinātiem pārklājiem.
D Nemetiniet vietā, kurā lidojošas dzirksteles var trāpīt uz
ugunsnedroša materiāla.
D Pasargājiet sevi un citus no lidojošām dzirkstelēm un karsta metāla.
D Ņemiet vērā, ka metināšanas dzirksteles un metināšanas procesā
sakarsušie materiāli var viegli iztecēt cauri nelielām plaisām un
atvērumiem apkārtējā vidē.
OM‐251958 2 lpp.
D Esiet vērīgs, vai nerodas ugunsgrēks, un tuvumā turiet
ugunsdzēšamo aparātu.
D Ņemiet vērā, ka metināšana pie griestiem, starpsienas, nodalījuma
vai uz grīdas var izraisīt ugunsgrēku otrā telpas pusē.
D Negrieziet un nemetiniet uz riteņu stīpām vai diskiem. Riepas
uzsilstot var eksplodēt. Atjaunotas stīpas vai diski var nedarboties
pareizi. Skatīt OSHA 29 CFR 1910.177., kas minēts Drošības
standartos.
D Nemetiniet uz rezervuāriem, kuros ir uzglabātas uzliesmojošas vielas,
vai uz slēgtiem rezervuāriem, piemēram, cisternām, tvertnēm vai
trubām, ja vien tās nav pareizi sagatavotas saskaņā ar AWS F4.1 un
AWS A6.0 (skatiet drošības standartus).
D Nemetiniet vietā, kur atmosfērā var būt uzliesmojoši putekļi, gāze vai
šķidruma tvaiki (piemēram, benzīns).
D Darba kabeli sagatavei pievienojiet pēc iespējas tuvāk metināšanas
vietai, lai novērstu garu un, iespējams, nezināmu strāvas ceļu, kas var
izraisīt elektriskās strāvas triecienu, dzirksteles un ugunsgrēka risku.
D Neizmantojiet metināšanas iekārtu, lai atlaidinātu sasalušas trubas.
D Izņemiet stieņa elektrodu no turētāja vai nogrieziet metināšanas
stiepli pie kontaktuzgaļa, kad iekārtu nelietojat.
D Izmantojiet aizsargtērpu, kas izgatavots no izturīga, ugunsdroša
materiāla (ādas, biezas kokvilnas, vilnas). Aizsargtērps ietver apģērbu
bez­eļļas, piemēram, ādas cimdus, biezu kreklu, bikses bez atlokiem,
drošības apavus un cepuri.
D Pirms veicat jebkādus metināšanas darbus, atbrīvojieties no tādiem
uzliesmojošiem priekšmetiem kā butāna šķiltavas vai sērkociņi.
D Pēc darba pabeigšanas pārbaudiet apgabalu, lai pārliecinātos, vai
tajā nav dzirksteļu, kvēlojošu ogļu un liesmu.
D Izmantojiet tikai pareizos drošinātājus vai jaudas slēdžus. Neapejiet
tos un izmantojiet to nominālās vērtības.
D Ievērojiet OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) un NFPA 51B prasības attiecībā uz
darbu, kurā ir saskare ar liesmām. Tuvumā jāatrodas ugunsgrēka
uzraudzītājam un ugunsdzēšamajam aparātam.
D Izlasiet un izprotiet drošības datu lapas (SDS) un ražotāja
norādījumus par līmvielām, pārklājumiem, tīrīšanas līdzekļiem,
palīgmateriāliem, dzesēšanas šķidrumiem, attaukošanas līdzekļiem,
kušņiem un metāliem.
LIDOJOŠAS METĀLA DAĻAS vai NETĪRUMI
var radīt acu traumas.
D Metināšanas, virsmas attīrīšanas, tīrīšanas ar
stiepļu suku un slīpēšanas rezultātā rodas
dzirksteles un atlec metāla daļiņas. Metinājuma
šuvei atdziestot, var tikt atmesti izdedži.
D Pat zem metināšanas maskas lietojiet
apstiprinātas aizsargbrilles ar sānu aizsargiem.
GĀZES UZKRĀŠANĀS var radīt traumas
vai kļūt par nāves cēloni.
D Izslēdziet saspiestās gāzes padevi, ja tā netiek
lietota.
D Vienmēr vēdiniet slēgts telpas vai izmantojiet
apstiprinātu gaisu piegādājošu respiratoru.
ELEKTROMAGNĒTISKIE LAUKI (EML) var
ietekmēt implantēto medicīnas ierīču darbību.
D Personas ar elektrokardiostimulatoriem un citām
implantētām medicīnas ierīcēm nedrīkst
atrasties metināšanas vietā.
D Pirms tuvošanās vietai, kurā norit loka metināšanas,
punktmetināšanas, virsmas un plazmas loka griešanas vai
induktīvās karsēšanas darbības, personām ar implantētām
medicīnas ierīcēm ir jākonsultējas ar ārstu un ierīces ražotāju.
TROKSNIS var bojāt dzirdi.
Dažu procesu vai aprīkojuma izraisītais troksnis
var bojāt dzirdi.
D Ja trokšņu līmenis ir augsts, izmantojiet
apstiprinātus dzirdes aizsardzības līdzekļus.
Ja BALONI ir bojāti, tie var eksplodēt.
Saspiestas gāzes balonos ir gāze zem augsta
spiediena. Ja balons tiek bojāts, tas var eksplodēt. Tā kā
gāzes baloni parasti ir nepieciešami metināšanas
procesā, rīkojieties ar tiem uzmanīgi.
D Pasargājiet saspiestās gāzes balonus no pārmērīga karstuma,
mehāniskiem triecieniem, fiziskiem bojājumiem, izdedžiem,
atvērtām liesmām, dzirkstelēm un lokiem.
D Balonus uzstādiet vertikālā pozīcijā, nostiprinot tos pie nekustīga
balsta vai balonu statīva, lai novērstu nokrišanu vai sagāšanos.
D Sargājiet balonus no jebkādām metināšanas vai citām elektriskajām
ķēdēm.
D Metināšanas degli nedrīkst pārkārt pāri gāzes balonam.
D Metināšanas elektrods nekādā gadījumā nedrīkst saskarties ar
jebkādu balonu.
D Nekādā gadījumā nemetiniet uz balona zem spiediena, jo notiks
eksplozija.
D Izmantojiet tikai atbilstošus saspiestās gāzes balonus, regulatorus,
šļūtenes un stiprinājumus, kas paredzēti konkrētajam lietojumam;
uzturiet tos un saistītās detaļas labā stāvoklī.
D Atverot balona vārstu, seju aizgrieziet prom no vārsta izplūdes.
Atverot vārstu, nestāviet regulatora priekšā vai aiz tā.
1‐3.
D Vārstam vienmēr ir jābūt nosegtam ar aizsargvāciņu, izņemot tad, ja
balons tiek lietots vai pievienots vēlākai lietošanai.
D Izmantojiet atbilstošo aprīkojumu, ievērojiet darbību secību, kā arī
nodrošiniet pietiekamu darbinieku skaitu balonu pacelšanai,
pārvietošanai, un transportēšanai.
D Izlasiet un ievērojiet instrukcijas par saspiestās gāzes baloniem,
saistīto aprīkojumu, kā arī norādījumus organizācijas Saspiestās
gāzes asociācija (CGA) dokumentā P‐1, kas norādīts drošības
standartu sadaļā.
Papildu simboli saistībā ar uzstādīšanu, lietošanu un tehnisko apkopi
UGUNSGRĒKA VAI EKSPLOZIJAS risks.
D Neuzstādiet un nenovietojiet iekārtu uz, pāri vai
tuvu uzliesmojošām virsmām.
D Nenovietojiet iekārtu ugunsnedrošu materiālu
tuvumā.
D Nepārslogojiet ēkas elektroinstalāciju
nodrošiniet, ka
energoapgādes sistēma atbilst prasībām darbam ar šo iekārtu
attiecībā uz lielumu, klasi un aizsardzību.
KRĪTOŠS
traumas.
APRĪKOJUMS
var
radīt
D Pacelšanas stiprinājumu izmantojiet tikai
iekārtas pacelšanai un NEVIS ritošās daļas, gāzes
balonu vai citu piederumu pacelšanai.
D Iekārtas pacelšanai un atbalstam izmantojiet
pareizas darbības un aprīkojumu ar atbilstošām
spējām.
D Ja iekārtas pārvietošanai izmantojat dakšu pacēlāju, pārliecinieties,
vai dakšas ir pietiekami garas un sniedzas pāri iekārtas otrai pusei.
D Strādājot augstumā, aprīkojumu (kabeļus un vadus) turiet drošā
attālumā no braucošiem transportlīdzekļiem.
D Manuāli paceļot smagas detaļas vai aprīkojumu, ievērojiet
norādījumus lietošanas rokasgrāmatā, kurā aprakstīta pārskatītā
NIOSH versija metodei par balansēšanu pacelšanas laikā
(publikācijas Nr. 94-110).
PĀRĀK ILGA LIETOŠANA var izraisīt
PĀRKARŠANU
D Lietošanas laikā nodrošiniet pauzes atdzišanai;
ievērojiet nominālo darba ciklu.
D Pirms atkārtoti sākat metināt, samaziniet strāvu
vai samaziniet darba ciklu.
D Neaizsprostojiet un nefiltrējiet gaisa plūsmu uz
iekārtu.
ATLECOŠAS DZIRKSTELES var radīt
traumas.
D Valkājiet sejas aizsargu, lai aizsargātu acis un seju.
D Volframa elektrodu profilējiet tikai uz
slīpmašīnas, kas atrodas drošā vietā un ir aprīkota
ar atbilstošiem aizsargiem, un izmantojiet
atbilstošus sejas, roku un ķermeņa aizsardzības
līdzekļus.
D Dzirksteles var izraisīt ugunsgrēku ugunsnedrošus materiālus
turiet drošā attālumā.
STATISKĀ ELEKTRĪBA (elektrostatiskā
izlāde) var sabojāt iespiedshēmas plates.
D PIRMS rīkojaties ar platēm vai detaļām, uzlieciet
iezemētu aproci.
D Izmantojiet atbilstošas antistatiskas somas un
kastes iespiedshēmu glabāšanai, pārvietošanai
vai nosūtīšanai.
KUSTĪGĀS DAĻAS var radīt traumas.
D Netuvojieties kustīgajām daļām.
D Uzmanieties no vietām, kuras var saspiest,
piemēram, piedziņas ruļļa.
METINĀŠANAS
traumas.
STIEPLE
var
radīt
D Nespiediet pistoles trigeri, ja vien nav sniegti
attiecīgie norādījumi.
D Ievietojot metināšanas stiepli, nevērsiet pistoli
pret sevi, citām personām vai jebkādu metālu.
AKUMULATORA EKSPLOZIJA var radīt
traumas.
D Neizmantojiet metināšanas iekārtu, lai uzlādētu
akumulatorus vai iedarbinātu transportlīdzekli,
ja vien tai nav akumulatora uzlādes funkcija, kas
paredzēta šim mērķim.
KUSTĪGĀS DAĻAS var radīt traumas.
D Netuvojieties kustīgajām daļām, piemēram,
ventilatoriem.
D Visām durtiņām, paneļiem, vākiem un
aizsargiem ir jābūt aizvērtiem un cieši
nostiprinātiem vietā.
D Durvis, paneļus, vākus un pārsegus tehniskās apkopes veikšanai un
problēmu novēršanai pēc nepieciešamības drīkst atvērt tikai
kvalificēti darbinieki.
D Kad tehniskā apkope ir pabeigta, atkārtoti uzstādiet durvis,
paneļus, vākus un aizsargus pirms atkārtotas barošanas
pieslēgšanas.
IZLASIET INSTRUKCIJAS.
D Uzmanīgi izlasiet un ievērojiet visu informāciju
uz etiķetēm un lietotāja rokasgrāmatā sniegtos
norādījumus pirms iekārtas uzstādīšanas,
lietošanas vai apkalpes. Izlasiet drošības
informāciju rokasgrāmatas sākumā un katrā
sadaļā.
D Izmantojiet tikai oriģinālās ražotāja rezerves daļas.
D Uzstādīšanu, tehnisko apkopi un apkalpi veiciet saskaņā ar lietotāja
rokasgrāmatām, nozares standartiem un valsts, federālajiem un
vietējiem noteikumiem.
OM‐251958 3 lpp.
AF STAROJUMS var radīt traucējumus.
D
D
D
D
D Augstfrekvence (AF) var radīt traucējumus
radionavigācijas, drošības pakalpojumu, datoru
un saziņas iekārtu darbībā.
D Šo uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēti
darbinieki, kas pārzina elektronisko aprīkojumu.
Lietotājs ir atbildīgs par to, lai uzstādīšanas rezultātā radušās
traucējumu problēmas savlaicīgi novērstu kvalificēts elektriķis.
Saņemot paziņojumu no Federālās komunikāciju komisijas (FCC)
par traucējumiem, uzreiz pārtrauciet aprīkojuma lietošanu.
Uzstādītā iekārta ir regulāri jāpārbauda un jāveic tās apkope.
Augstfrekvences avotu durvis un paneļus turiet cieši noslēgtus,
nodrošiniet dzirksteļspraugu atbilstību prasībām un veiciet
iezemēšanu un ekranēšanu, lai samazinātu traucējumu
iespējamību.
1‐4.
LOKA METINĀŠANA var radīt traucējumus.
D
D
D
D
D Elektromagnētiskā
enerģija
var
radīt
traucējumus tāda jutīga elektroniskā aprīkojuma
kā datoru un datoru vadīta aprīkojuma,
piemēram, robotu, darbībā.
D Pārliecinieties, vai visas iekārtas metināšanas
zonā ir savstarpēji elektromagnētiski saderīgas.
Lai samazinātu iespējamos traucējumus, izmantojiet pēc iespējas
īsākus metināšanas kabeļus, novietojiet tos tuvu vienu otram, kā arī
pēc iespējas zemāk, piemēram, uz grīdas.
Metināšanas darbam jānotiek 100 metru attālumā no jebkāda
jutīga elektroniskā aprīkojuma.
Nodrošiniet, ka šī metināšanas iekārta ir uzstādīta un iezemēta
saskaņā ar norādījumiem šajā rokasgrāmatā.
Ja traucējumi joprojām pastāv, lietotājam ir jāveic papildu
pasākumi, piemēram, jāpārvieto metināšanas iekārta, jāizmanto
ekranēti kabeļi, līnijas filtri vai jāveic darba zonas ekranēšana.
Brīdinājumi saskaņā ar Kalifornijas štata likumprojektu Nr. 65
BRĪDINĀJUMS. Šis izstrādājums satur ķīmiskas vielas (tostarp
svinu), kas Kalifornijas štatā ir atzītas par iemeslu vēža
izraisīšanai, iedzimtiem defektiem un citām reproduktīvās
sistēmas saslimšanām.
Plašāku informāciju skatiet vietnē www.P65Warnings.ca.gov.
1‐5.
Drošības pamatstandarti
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI standartu Z49.1, var
bez maksas lejupielādēt no Amerikas Metināšanas biedrības vietnē
http://www.aws.org vai iegādāties no Global Engineering Documents
(tālrunis: 1‐877‐413‐5184, vietne: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding and
Cutting, Amerikas Metināšanas biedrības (AWS) standarts F4.1, publicējis
uzņēmums Global Engineering Documents (tālrunis: 1‐877‐413‐5184,
vietne: www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held
Combustibles, Amerikas Metināšanas biedrības (AWS) standarts A6.0,
publicējis uzņēmums Global Engineering Documents (tālrunis:
1‐877‐413‐5184, vietne: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA standarts Nr. 70, publicējusi Nacionālā
Ugunsdrošības asociācija, Quincy, MA 02169 (tālrunis: 1‐800‐344‐3555,
vietne: www.nfpa.org un www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA brošūra P‐1,
publicējusi Saspiestās gāzes asociācija, 14501 George Carter Way, Suite
103, Chantilly, VA 20151 (tālrunis: 703‐788‐2700, vietne:
www.cganet.com).
1‐6.
Informācija par elektromagnētiskajiem laukiem
Elektriskā strāva, kas plūst caur jebkuru vadītāju, rada lokalizētus
elektriskos un magnētiskos laukus (EML). Loka metināšanas (un līdzīgu
procesu, tostarp punktmetināšanas, virsmas un plazmas loka griešanas un
induktīvās karsēšanas) strāva rada elektromagnētisku lauku ap
metināšanas ķēdi. Elektromagnētiskie lauki var radīt traucējumus noteiktu
medicīnas implantātu, piemēram, elektrokardiostimulatoru, darbībā.
Personām ar medicīnas implantātiem jāpiemēro aizsardzības pasākumi.
Piemēram, ierobežojiet piekļuvi garāmgājējiem vai veiciet individuālu
riska novērtēšanu metinātājiem. Visiem metinātājiem jāizpilda tālāk
norādītās procedūras, lai samazinātu elektromagnētisko lauku ietekmi no
metināšanas ķēdes.
1.
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA standarts W117.2,
publicējusi Kanādas standartu asociācija, Standartu pārdošanas nodaļa:
5060 Spectrum Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada L4W 5NS
(tālrunis: 800‐463‐6727, vietne: www.csagroup.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection, ANSI
standarts Z87.1, publicējis Amerikas Nacionālais standartu institūts, 25
West 43rd Street, New York, NY 10036 (tālrunis: 212‐642‐4900, vietne:
www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work,
NFPA standarts 51B, publicējusi Nacionālā Ugunsdrošības asociācija,
Quincy, MA 02169 (tālrunis: 1‐800‐344‐3555, vietne: www.nfpa.org.
OSHA, Universālie darba drošības un veselības standarti, 29. sadaļa,
Federālo noteikumu kodekss (CFR), 1910.177. daļa, apakšdaļa N, 1910.
daļa, apakšdaļa Q, un 1926. daļa, apakšdaļa J, publicējusi ASV Valdības
tipogrāfija, Dokumentācijas pārvaldība: P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA
15250‐7954 (tālrunis: 1‐866‐512‐1800) (ir 10 OSHA reģionālie biroji — 5.
reģiona Čikāgā tālrunis: 312‐353‐2220, vietne:www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, Nacionālais
darba drošības un veselības institūts (NIOSH), 1600 Clifton Rd, Atlanta, GA
30329‐4027 (tālrunis: 1‐800‐232‐4636, vietne: www.cdc.gov/NIOSH).
Kabeļus turiet cieši kopā, tos savijot vai satinot ar līmlenti vai arī
izmantojot kabeļu pārklājus.
2.
Nedrīkst atrasties starp metināšanas kabeļiem. Novietojiet kabeļus
vienā pusē, drošā attālumā no lietotāja.
3.
Kabeļus nedrīkst aptīt ap ķermeni vai uzkārt sev virsū.
OM‐251958 4 lpp.
4.
Turiet galvu un ķermeni pēc iespējas tālāk no metināšanas ķēdes
aprīkojuma.
5.
Pievienojiet darba skavas sagatavei pēc iespējas tuvāk metināšanas
šuvei.
6.
Nestrādājiet blakus metināšanas strāvas avotam, nesēdiet un
neuzgulieties uz tā.
7.
Nemetiniet, kad pārvietojat metināšanas strāvas avotu vai stieples
padevējierīci.
Par implantētajām medicīnas ierīcēm
Pirms tuvošanās vietai, kurā norit loka metināšanas, punktmetināšanas,
virsmas un plazmas loka griešanas vai induktīvās karsēšanas darbības, vai
pirms šo darbību veikšanas personām ar implantētām medicīnas ierīcēm
ir jākonsultējas ar ārstu un ierīces ražotāju. Ja no ārsta saņemta atļauja,
ieteicams ievērot iepriekš aprakstītās procedūras.
2. SADAĻA - DEFINĪCIJAS
2‐1.
Papildu drošības simboli un definīcijas
. Daži simboli ir norādīti tikai uz izstrādājumiem ar CE marķējumu.
Brīdinājums! Uzmanieties! Tālāk norādīti iespējamie apdraudējumi, kas parādīti ar simboliem.
Safe1 2012-05
Neizmetiet izstrādājumu (ja piemērojams) kopā ar sadzīves atkritumiem.
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (EEIA) atkārtoti izmantojiet vai pārstrādājiet, izmetot tos atbilstošajā
savākšanas vietā.
Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo pārstrādes biroju vai vietējo izplatītāju.
Safe37 2017-04
Izmantojiet sausus izolējošus cimdus. Nepieskarieties elektrodam ar kailām rokām. Neizmantojiet mitrus vai bojātus
cimdus.
Safe2 2017-04
Pasargājiet sevi no elektriskās strāvas trieciena, izolējot sevi no sagataves un zemes.
Safe3 2017-04
Pirms iekārtas tehniskās apkopes atvienojiet ieejas spraudni vai barošanu.
Safe5 2017-04
Neturiet galvu vietā, kur ir dūmi.
Safe6 2017-04
Lai likvidētu dūmus, izmantojiet mākslīgo ventilāciju vai vietējo izplūdi.
Safe8 2012-05
Lai likvidētu dūmus, izmantojiet ventilatoru.
Safe10 2012-05
Ugunsnedrošus materiālus turiet drošā attālumā no metināšanas zonas. Nemetiniet ugunsnedrošu materiālu tuvumā.
Safe12 2012-05
OM‐251958 5 lpp.
Metināšanas dzirksteles var izraisīt aizdegšanos. Tuvumā ir jābūt ugunsdzēšamajam aparātam, kā arī ugunsgrēka
uzraudzītājam, kurš ir gatavībā to izmantot.
Safe14 2012-05
Nemetiniet uz tvertnēm vai jebkādiem slēgtiem rezervuāriem.
Safe16 2017-04
Nenoņemiet un neaizkrāsojiet (neaizsedziet) apzīmējumu.
Safe20 2017-04
Pirms iekārtas tehniskās apkopes atvienojiet ieejas spraudni vai barošanu.
Safe30 2012-05
Piedziņas ruļļi var savainot pirkstus.
Safe32 2012-05
Metināšanas stieples un piedziņas daļas lietošanas laikā ir ar metināšanas spriegumu - turiet rokas un metāla
priekšmetus drošā attālumā.
Safe33 2017-04
Ieejas jaudas prasības skatiet uz etiķetes ar nominālajiem datiem. Skatiet etiķeti ar nominālajiem datiem uz iekārtas
un pārbaudiet ieejas spriegumu darba vietā.
Safe34 2012-05
Pirms iekārtas lietošanas iegūstiet vajadzīgo apmācību un izlasiet norādījumus un apzīmējumus.
Safe35 2012-05
Izmantojiet cepuri un aizsargbrilles. Izmantojiet dzirdes aizsardzības
līdzekļus un valkājiet pogājamu kreklu ar apkaklīti. Izmantojiet
metināšanas masku ar atbilstoša toņa filtru. Izmantojiet pilnu ķermeņa
aizsardzību.
Safe38 2012-05
Kasjf;laksf;lkasdf'l;aksdf;lkasd;flksadflkasd;lk
Kasjf;laksf;lkasdf'l;aksdf;lkasd;flksadflkasd;lk
Kasjf;laksf;lkasdf'l;aksdf;lkasd;flksadflkasd;lk
Pirms darbojaties ar iekārtu vai metināt, iegūstiet vajadzīgo apmācību
un izlasiet norādījumus.
Safe40 2012-05
OM‐251958 6 lpp.
3
Pārvietojiet pārvienojumcilpas, kā parādīts uz iekšējās etiķetes, lai
nodrošinātu atbilstību ieejas spriegumam darba vietā. Vispirms ir
jāpievieno zemējuma vads, un tam ir jābūt garākam par citiem vadiem.
Pievienojiet līnijas ieejas vadus, kā parādīts uz iekšējās etiķetes. Pirms
strāvas ieslēgšanas divreiz pārbaudiet visus savienojumus,
pārvienojumcilpu novietojumu un ieejas spriegumu.
1
Safe49 2012-05
<10
Krītoša iekārta var radīt traumas. Nepārvietojiet un nelietojiet iekārtu vietās, kur tā var sasvērties.
Safe53 2017-04
2‐2. Dažādi simboli un definīcijas
A
V
Strāvas stiprums
ampēros
Volti
Maiņstrāva (AC)
Līdzstrāva (DC)
I 1eff
U2
I2
X
Izslēgts
Aizsargzemējums
(slēgums ar zemi)
U1
I1max
Ieejas spriegums
Standarta
slogrežīma
spriegums
Stieples padeve
Nominālā
metināšanas strāva
Hz
Hercs
Darba cikls
Ieeja
Procenti
Lasiet lietotāja
rokasgrāmatu
U0
Nominālais
pārtrauktas ķēdes
spriegums (OCV)
Stieples tips
IP
Aizsardzības
pakāpe
Diametrs
Tālvadība
Ieslēgts
Maksimālā efektīvā
barošanas strāva
Ķēdes atvienotājs
t
Punktmetināšanas
ilgums
Savienojums ar
barošanas līniju
Trīsfāzu
transformators-tais
ngriezis
Stieples
atkvēlināšanas
regulators
Trīsfāze
Trigera darbība
divtaktu režīmā
Stieples padeves
ātruma regulators
Vienfāze
Trigera darbība
četrtaktu režīmā
Zema induktivitāte
Loka metināšana ar
kūstošu elektrodu
gāzes (inertā) vidē
(GMAW)
Gāzes pievade
Augsta
induktivitāte
Primārais
spriegums
Gāzes izvade
Gāzes padeves
laiks pirms
metināšanas
Nominālā
maksimālā
barošanas strāva
Gāzes tips
Gāzes padeves
laiks pēc
metināšanas
OM‐251958 7 lpp.
3. SADAĻA - SPECIFIKĀCIJAS
3‐1.
Sērijas numura un nominālo datu etiķetes novietojums
Sērijas numurs un izstrādājuma nominālo datu informācija atrodas iekārtas aizmugurē. Izmantojiet nominālo datu etiķeti, lai noteiktu ieejas jaudas prasības
un/vai nominālo izeju. Turpmākai atsaucei pierakstiet sērijas numuru vietā, kas nodrošināta uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.
3‐2. Specifikācijas
. Informāciju iekārtas specifikāciju tabulā nedrīks tizmantot, lai noteiktu elektroniskās apkalpes prasības. Informāciju par ieejas barošanas pievienošanu skatiet
4-4. un 4-5. sadaļā.
. Šis aprīkojums nodrošinās nominālo jaudu 40 °C (104 °F) apkārtējās vides temperatūrā.
Modelis
100%
60%
35%
Maksimālais
pārtrauktas ķēdes
spriegums
Līdzstrāvas
vērtību
diapazons
Izmērs (mm)
Svars (kg)
300*
230/400 V maiņstrāva,
50/60 Hz
180 A
23 V
230 A
25,5 V
300 A
29,0 V
43,5
30-300 A
471 x 825 x 1066
Neto: 88
Līdzstrāvas
vērtību
diapazons
Izmērs (mm)
Svars (kg)
30-350 A
471 x 825 x 1066
Neto:
102,6
Nominālā izejas jauda
Stieples padeves ātruma diapazons 1,3–26 m/min.
Modelis
100%
60%
35%
Maksimālais
pārtrauktas ķēdes
spriegums
380*
230/400 V maiņstrāva,
50/60 Hz
210 A
24,5 V
270 A
27,5 V
350 A
31,5 V
43,0 V
Nominālā izejas jauda
Stieples padeves ātruma diapazons 1,3–26 m/min.
Darba cikls un pārkaršana
Darba cikls ir laiks, kas izteikts procentos no
10 minūtēm, kādu iekārta var metināt bez
pārkaršanas, izmantojot nominālo slodzi.
METINĀŠANAS STRĀVA
3‐3.
Ja iekārta pārkarst, atveras termostats(-i),
vairs nenotiek apstrāde un darbojas
dzesēšanas
ventilators.
Uzgaidiet
piecpadsmit minūtes, kamēr atdziest
iekārta. Pirms metināšanas samaziniet
strāvas stiprumu, spriegumu vai darba ciklu.
Paziņojums. Pārsniedzot darba ciklu, var
sabojāt iekārtu, kā arī tiek anulēta garantija.
DARBA CIKLS, %
60% darba cikls, izmantojot 270 ampēru strāvas stiprumu
Metināšana 6 minūtes
100% darba cikls, izmantojot 210 ampēru strāvas stiprumu
Nepārtraukta metināšana
Atpūta 4 minūtes
Pārkaršana
A vai V
0
15
Minūtes
OM‐251958 8 lpp.
VAI
samazināt darba ciklu
sduty1 5/95
Voltu-ampēru līknes
Voltu-ampēru
līknes
parāda
metināšanas strāvas avota standarta
minimālās un maksimālās sprieguma
un strāvas stipruma izvades iespējas.
Citu iestatījumu līknes atrodas starp
parādītajām līknēm.
MigMatic 300
50
45
Līdzstrāva (volti)
40
35
Maks.
30
25
20
15
Min.
10
5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
Līdzstrāva (ampēri)
MigMatic 380
50
45
40
Līdzstrāva (volti)
3‐4.
35
30
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
80
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420
Līdzstrāva (ampēri)
OM‐251958 9 lpp.
3‐5.
Vides specifikācijas
A. IP klase
IP klasė
IP22S
Šī iekārta ir paredzēta lietošanai iekštelpās, un to nedrīkst lietot vai uzglabāt ārpus telpām.
IP22S 2017−02
B. Temperatūras specifikācijas
Lietošanas temperatūras diapazons*
Uzglabāšanas/transportēšanas temperatūras diapazons
-10 līdz 40 C (14 līdz 104 F)
-20 līdz 55 C (-4 līdz 131 F)
*Izeja tiek pārtraukta, ja temperatūra ir virs 104 F (40 C).
Temp_2016‐07
C. Informācija par elektromagnētisko saderību (EMS)
!
Šī A klases iekārta nav paredzēta izmantošanai dzīvojamos rajonos, kur strāvas padevi nodrošina publiskā zemsprieguma padeves
sistēma. Šādās vietās var rasties grūtības nodrošināt elektromagnētisko saderību gan izraisītu, gan izstarotu traucējumu dēļ.
Šī iekārta atbilst standarta IEC61000‐3‐11 un IEC 61000-3-12 prasībām, un to var pievienot publiskām zemsprieguma sistēmām ar nosacījumu, ja
publiskās zemsprieguma sistēmas impedance Zmax pievienošanas vietā ir mazāka par 40,7mW (vai īsslēguma jauda Ssc ir lielāka par 3 931 913 158 VA).
Iekārtas uzstādītājs vai lietotājs ir atbildīgs par sistēmas impedances atbilstību impedances ierobežojumiem, nepieciešamības gadījumā konsultējoties
ar sadales tīkla operatoru.
ce‐emc 1 2014‐07
Piezīmes
OM‐251958 10 lpp.
4. SADAĻA - UZSTĀDĪŠANA
4‐1.
Gāzes padeves uzstādīšana
Gāzes balonu pieķēdējiet pie ritošās
daļas, sienas vai cita nekustīga
balsta, lai balons neapgāztos un
nenolauztu vārstu.
1
2
1
Vāciņš
2
Balona vārsts
Noņemiet vāciņu, nostājieties
sāniski pie vārsta un nedaudz
atveriet vārstu. Ar gāzes plūsmu no
vārsta tiek izpūsti putekļi un
netīrumi. Aizveriet vārstu.
3
Balons
4
Regulators/plūsmas mērītājs
Uzstādiet tā, lai priekšējā virsma
būtu vertikālā stāvoklī.
3
5
Regulatora/plūsmas mērītāja
gāzes šļūtenes pievienošanas
vieta
6
Metināšanas strāvas avota
gāzes šļūtenes pievienošanas
vieta
4
Argona gāze vai jaukta gāze
VAI
1
5
7
2
Vienu komplektācijā iekļautās gāzes
šļūtenes
galu
pievienojiet
regulatora/plūsmas
mērītāja
savienojuma vietai, bet otru galu savienojumam metināšanas strāvas
avota aizmugurē.
7
3
8
9
CO2 gāze
Plūsmas regulēšana
Standarta plūsmas ātrums ir 15–20
litri minūtē. Skatiet stieples ražotāja
ieteikto plūsmas ātrumu.
8
9
CO2 adapteris (pieejamību
nodrošina klients)
Gredzenblīve (pieejamību
nodrošina klients)
Uzstādiet adapteri ar gredzenblīvi
starp regulatoru/plūsmas mērītāju
un CO2 balonu.
6
Ref. 148 265‐B / Ref. 149 827‐B / Ref. 158 697‐A
Aizmugurējais panelis
OM‐251958 11 lpp.
4‐2.
Stieples spoles uzstādīšana un rumbas spriegojuma regulēšana
1
Starplikas
Izmantojiet tikai 5 kg spolei.
Turētāja montāža
1
15 kg stieples
spoles montāža
5 kg stieples
spoles montāža
Nepieciešamie
instrumenti:
Ref. D2
OM‐251958 12 lpp.
Pārvienojumcilpu novietošana (230/400 V trīsfāzu modeļiem)
!
Pirms ieejas vadu atvienošanas
no iekārtas atvienojiet un
bloķējiet ieejas barošanu. Veicot
bloķēšanas ierīču uzstādīšanu un
noņemšanu,
ievērojiet
izstrādātās procedūras.
Pārbaudiet, kāds ieejas spriegums
pieejams darba vietā.
230 volti
400 volti
1
Pārvienojumcilpu etiķete
Skatiet etiķeti - uz iekārtas ir tikai viena.
2
Pārvienojumcilpas
Pārvietojiet pārvienojumcilpas tā, lai
nodrošinātu
atbilstību
ieejas
spriegumam.
400 volti
230 volti
4‐3.
Aizveriet un nofiksējiet piekļuves
durtiņas.
Lai sagatavotu iekārtu lietošanai,
veiciet
izstrādātās
bloķēšanas
procedūras.
956142845_5_14_A
OM‐251958 13 lpp.
4‐4.
Elektroinstalācijas apkopes rokasgrāmata
Elec Serv 2017-01
Neievērojot šos elektroinstalācijas apkopes rokasgrāmatas ieteikumus, pastāv elektrotrieciena vai ugunsgrēka risks. Šie ieteikumi ir paredzēti
īpašai shēmai ar atbilstošo metināšanas barošanas avota nominālo jaudu un darba ciklu.
Ja tiek veikta īpašas shēmas instalācija, saskaņā ar Valsts elektrostandartu (NEC) rozetes vai elektriskā vadītāja vērtība var būt mazāka par
shēmas aizsardzības ierīces vērtību. Visiem ķēdes sistēmas komponentiem ir jābūt fiziski saderīgiem. Skatiet NEC 210.21., 630.11. un 630.12.
pantu.
. Šīs iekārtas komplektācijā iekļautais barošanas vads ir paredzēts darbam ar 230 voltu spriegumu. Ja vada garums pārsniedz 3 metrus, var būt nepieciešams
lielāka izmēra barošanas vads. Izpildiet valsts un vietējo noteikumu prasības.
300
50/60 Hz, trīsfāzu
380
50/60 Hz, trīsfāzu
Ievades spriegums (V)
220
400
220
400
Nominālā maksimālā barošanas strāva I1max (A)
35,7
20,5
40
23
Maksimālā efektīvā barošanas strāva I1eff (A)
21,1
12,1
23,7
13,6
Drošinātāji ar laika aizkavi2
40
25
50
25
Parasti drošinātāji3
50
30
60
30
4
10
14
10
14
31
(102)
39
(127)
25
(82)
31
(101)
10
14
10
14
MigMatic modelis
Maksimālā ieteicamā standarta drošinātāja vērtība ampēros1
Minimālais ievades elektriskā vadītāja lielums AWG
Maksimālais ieteicamais ievades elektriskā vadītāja garums metros (pēdās)
Minimālais zemējuma elektriskā vadītāja lielums AWG 4
Atsauce: 2017. gada Valsts elektrostandarts (NEC) (tostarp 630. pants)
1 Ja drošinātāja vietā tiek izmantots jaudas slēdzis, izvēlieties jaudas slēdzi ar laikstrāvas līknēm, kas ir salīdzināmas ar ieteikto drošinātāju.
2 “Laika aizkaves” drošinātāji ir UL klases “RK5” drošinātāji. Skatiet UL 248.
3 “Parastie” drošinātāji (vispārēja mērķa, bez tīšas aizkaves) ir UL klases “K5” (60 ampēru un mazāk) un UL klases “H” (65 ampēru un vairāk) drošinātāji.
4 Elektriskā vadītāja dati šajā sadaļā norāda elektriskā vadītāja lielumu (izņemot lokano vadu vai kabeļu) starp sadales paneli un iekārtu saskaņā ar NEC tabulu
310.15(B)(16) Ja tiek izmantots lokanais vads vai kabelis, minimālais elektriskā vadītāja lielums var palielināties. Prasības attiecībā uz lokanajiem vadiem un
kabeļiem skatiet NEC tabulā 400.5(A).
Piezīmes
OM‐251958 14 lpp.
Piezīmes
OM‐251958 15 lpp.
4‐5.
Trīsfāzu ieejas barošanas pievienošana
3
= GND/PE slēgums ar zemi
4
7
2
L1
3
L2
5
L3
6
1
Nepieciešamie instrumenti:
input2 2012-05 - Ref. 803 766‐C / Ref. 956142845_5_14_A
OM‐251958 16 lpp.
4‐5.
Trīsfāzu ieejas barošanas pievienošana (turpinājums)
!
Uzstādīšanai jāatbilst visiem valsts un
vietējiem noteikumiem - šo uzstādīšanu
drīkst veikt tikai kvalificētas personas.
!
Pirms ieejas vadu atvienošanas no
iekārtas atvienojiet un bloķējiet ieejas
barošanu. Veicot bloķēšanas ierīču
uzstādīšanu un noņemšanu, ievērojiet
izstrādātās procedūras.
!
Vienmēr vispirms pievienojiet zaļo vai
zaļo/dzelteno vadu barošanas avota
zemējuma spailei nevis līnijas spailei.
Skatiet etiķeti ar nominālajiem datiem uz
iekārtas un pārbaudiet ieejas spriegumu darba
vietā.
Trīsfāzu lietošanai
1
Ieejas barošanas vads
2
Atvienošanas ierīce (slēdzis parādīts
pozīcijā OFF (Izslēgts))
3
Zaļš vai zaļš/dzeltens zemējuma vads
4
Atvienošanas ierīces zemējuma spaile
5
Ieejas vadi (L1, L2 un L3)
6
Atvienošanas ierīces līnijas spailes
Vispirms pievienojiet zaļo vai zaļo/dzelteno
zemējuma
vadu
atvienošanas
ierīces
zemējuma spailei.
Pievienojiet ieejas vadus L1, L2 un L3
atvienošanas ierīces līnijas spailēm.
7
Pārstrāvas aizsardzība
Izvēlieties pārstrāvas aizsardzības ierīces tipu
un izmēru, izmantojot 4‐4. sadaļā sniegto
informāciju (attēlā parādīts atvienošanas
slēdzis ar drošinātāju).
Aizveriet un nofiksējiet atvienošanas ierīces
durtiņas. Lai sagatavotu iekārtu lietošanai,
veiciet izstrādātās bloķēšanas procedūras.
input2 2012-05
Piezīmes
Strādājiet kā
profesionālis!
Profesionāļi metina un
griež, ievērojot
drošību. Izlasiet
drošības
noteikumus šīs
rokasgrāmatas
sākumā.
OM‐251958 17 lpp.
4‐6.
Piedziņas ruļļu un ieejas stieples vadotnes maiņa (MigMatic 380 modeļiem)
1
2
Ieejas stieples vadotnes
fiksējošā skrūve
Ieejas stieples vadotne
Palaidiet vaļīgāk skrūvi. Bīdiet galu
pēc iespējas tuvāk piedziņas ruļļiem,
nesaskaroties ar tiem. Pievelciet
skrūvi.
3
Piedziņas rullis
Uz piedziņas ruļļa ir divas atšķirīga
izmēra gropes. Iespiestie marķējumi
uz piedziņas ruļļa gala virsmas
norāda uz gropi otrā piedziņas ruļļa
pusē. Tuvāk motora vārpstai esošā
grope ir tā, pa kuru notiek stieples
ievēršana.
1
4
Piedziņas ruļļa fiksējošais
uzgrieznis
Pagrieziet uzgriezni līdz pirmajam
klikšķim, lai fiksētu piedziņas rulli.
2
5
Eiropas tipa adaptera fiksējošā
skrūve
4
3
5
1/4 collas
956142845_7_14_A
OM‐251958 18 lpp.
4‐6.
Piedziņas ruļļu un ieejas stieples vadotnes maiņa (MigMatic 300 modeļiem) (turpinājums)
1
2
Ieejas stieples vadotnes
fiksējošā skrūve
Ieejas stieples vadotne
Palaidiet vaļīgāk skrūvi. Bīdiet galu
pēc iespējas tuvāk piedziņas ruļļiem,
nesaskaroties ar tiem. Pievelciet
skrūvi.
3
1
Piedziņas rullis
Uz piedziņas ruļļa ir divas atšķirīga
izmēra gropes. Iespiestie marķējumi
uz piedziņas ruļļa gala virsmas
norāda uz gropi otrā piedziņas ruļļa
pusē. Tuvāk motora vārpstai esošā
grope ir tā, pa kuru notiek stieples
ievēršana.
4
Piedziņas ruļļa fiksējošais
uzgrieznis
Pagrieziet uzgriezni līdz pirmajam
klikšķim, lai fiksētu piedziņas rulli.
5
Eiropas tipa adaptera fiksējošā
skrūve
2
3
4
5
1/4 collas
956142845_6_14_A
OM‐251958 19 lpp.
4‐7.
Piedziņas ruļļu un stieples vadotnes salāgošana
!
Pareizi
3
Nepareizi
Attēlā parādīts skats no augšas uz
piedziņas ruļļiem, kad piespiešanas
bloks ir atvērts.
1
4
2
1
5
Izslēdziet un atvienojiet ieejas
barošanu
2
3
4
5
Piedziņas ruļļa fiksējošais
uzgrieznis
Piedziņas rullis
Stieples vadotne
Metināšanas stieple
Piedziņas zobrats
Ievietojiet skrūvgriezi un pievelciet
vai palaidiet vaļīgāk skrūvi, līdz
piedziņas ruļļa gropes salāgojas ar
stieples vadotni.
Aizveriet piespiešanas ruļļa bloku.
Nepieciešamie instrumenti:
Ref. 800 412‐A
Piezīmes
Strādājiet kā
profesionālis!
Profesionāļi metina un
griež, ievērojot
drošību. Izlasiet
drošības
noteikumus šīs
rokasgrāmatas
sākumā.
OM‐251958 20 lpp.
4‐8.
Metināšanas stieples ievēršana un piespiešanas ruļļa spriegojuma regulēšana
1
2
3
4
5
6
7
3
4
Stieples spole
Metināšanas stieple
Ieejas stieples vadotne
Piespiešanas regulators
Piedziņas rullis
Izejas stieples vadotne
Pistoles pievienošanas kabelis
Iztaisnojiet pistoles kabeli.
7
1
2
5
6
Nepieciešamie instrumenti:
. Turiet stiepli stingri, lai tā
nesamudžinātos.
150 mm
(6 collas)
Atveriet piespiešanas bloku.
Pavelciet stiepli un turiet to. Nogrieziet galu.
. Lai iestatītu vajadzīgo piedziņas ruļļa
Pievelciet
piespiešanas pakāpi, izmantojiet
piespiešanas indikatora skalu.
1
2
3
4
Aizveriet un pievelciet
piespiešanas bloku un
atlaidiet stiepli.
Virziet stiepli caur vadotnēm
pistolē; turpiniet turēt stiepli.
Piespiešanas
indikatora
skala
Noņemiet pistoles sprauslu un kontaktuzgali.
Ieslēdziet iekārtu.
Pievelciet
KOKS
Spiediet pistoles trigeri, līdz no pistoles
gala parādās stieple. Atkārtoti uzstādiet
kontaktuzgali un sprauslu.
1
2
3
4
Padodiet stiepli, lai pārbaudītu piedziņas
ruļļa piespiešanas pakāpi.
Pievelciet rokturi tā, lai tas nekustētos.
Nogrieziet stiepli.
Aizveriet un aizslēdziet
durtiņas.
956142856_8‐14_A
OM‐251958 21 lpp.
5. SADAĻA - LIETOŠANA
5‐1.
MigMatic 300 vadīklas
1
Barošanas slēdzis S1
Izmantojiet slēdzi, lai ieslēgtu un
izslēgtu barošanu.
2
Sprieguma diapazona regulators
S2
Ļauj atlasīt spriegumu divos bāzes
diapazonos - A vai B.
7
5
6
3
4
2
9
1
4
Augstas temperatūras
izslēgšanās indikators PL2
(oranža gaismas diode)
PL2 iedegas, kad iekārta pārkarst un
izslēdzas.
5
Barošanas indikators PL1 (balta
gaismas diode)
PL1 deg, kad ir ieslēgta strāvas
padeve.
8
10
Sprieguma regulators S3
Ar šo regulatoru var veikt 10
sprieguma iestatījumus katrā no
abiem bāzes sprieguma diapazoniem
(A vai B), ko nodrošina regulators S2.
6
3
Stieples padeves ātruma
regulators R1
Grieziet regulatoru pulksteņrādītāju
kustības virzienā, lai palielinātu
stieples padeves ātrumu.
Ar šo regulatoru var regulēt arī
sekvencera parametrus (skatiet 5‐4.
sadaļu).
7
Digitālā rādītāja displejs
Tajā parādītas atlasītā metināšanas
procesa vērtības un parametri.
11
12
8
Iestatīšanas poga
Izmantojiet pogu, lai atlasītu
parametrus (V, A, olo) un sekvencera
regulatoru.
9
Sekvencera kontroles gaismas
diodes
Skatiet 5‐4. sadaļu.
10 Trigera režīma poga
Izmantojiet šo regulatoru, lai atlasītu
vajadzīgo trigera režīmu (skatiet 5‐5.
sadaļu).
11 MIG degļa pievienošanas vieta
Eiropas
tipa
MIG
pievienošanas vieta.
pistoles
12 Pievienošanas vieta vadam uz
sagatavi
Ref. 956142845_1_14_A / 356029235_C
OM‐251958 22 lpp.
5‐2.
MigMatic 380 vadīklas
1
Barošanas slēdzis S1
Izmantojiet slēdzi, lai ieslēgtu un
izslēgtu barošanu.
2
Sprieguma diapazona regulators
S2
Ļauj atlasīt spriegumu trīs bāzes
diapazonos - A, B vai C.
3
7
Sprieguma regulators S3
Ar šo regulatoru var veikt 10
sprieguma iestatījumus katrā no trīs
bāzes sprieguma diapazoniem (A, B
vai C), ko nodrošina regulators S2.
5
4
6
2
9
1
4
Augstas temperatūras
izslēgšanās indikators PL2
(oranža gaismas diode)
PL2 iedegas, kad iekārta pārkarst un
izslēdzas.
5
Barošanas indikators PL1 (balta
gaismas diode)
PL1 deg, kad ir ieslēgta strāvas
padeve.
8
10
6
3
12
Stieples padeves ātruma
regulators R1
Grieziet regulatoru pulksteņrādītāju
kustības virzienā, lai palielinātu
stieples padeves ātrumu.
Ar šo regulatoru var regulēt arī
sekvencera parametrus (skatiet 5‐4.
sadaļu).
7
Digitālā rādītāja displejs
Tajā parādītas atlasītā metināšanas
procesa vērtības un parametri.
11
13
8
Iestatīšanas poga
Izmantojiet pogu, lai atlasītu
parametrus (V, A, olo) un sekvencera
regulatoru.
9
Sekvencera kontroles gaismas
diodes
Skatiet 5‐4. sadaļu.
10 Trigera režīma poga
Izmantojiet šo regulatoru, lai atlasītu
vajadzīgo trigera režīmu (skatiet 5‐5.
sadaļu).
11 MIG degļa pievienošanas vieta
Eiropas
tipa
MIG
pievienošanas vieta.
pistoles
12 Zemas induktivitātes
metināšanas iekārtas negatīvā (-)
izejas spaile
Pievienojiet šeit vadu uz sagatavi,
veicot metināšanu ar īsu loku.
13 Augstas induktivitātes
metināšanas iekārtas negatīvā (-)
izejas spaile
Pievienojiet šeit vadu uz sagatavi,
veicot loka metināšanu ar nerūsošā
tērauda
elektrodiem
un
izsmidzināšanu.
Ref. 956142845_2_14_A / 356029237_C
OM‐251958 23 lpp.
5‐3.
Parametru atlase (MigMatic 300 un 380 modeļiem)
1
2
3
Parametru gaismas diodes
Digitālā rādītāja displejs D1
Iestatīšanas poga P1
Lai atlasītu metināšanas parametrus,
rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
Nospiediet
un
atlaidiet
spiežampogu P1, lai atlasītu
vajadzīgo parametru (V, A vai olo);
jāiedegas atbilstošajam gaismas
diodes
indikatoram.
Atlasītais
parametrs tiek parādīts rādītāja
displejā D1.
2
3
1
f = gaismas
diode izslēgta
VOLTI
F = gaismas
diode ieslēgta
AMPĒRI
F = gaismas diode
mirgo
STIEPLES
PADEVES ĀTRUMS
Ref. 956142856_2_14_A / 356029237_C
OM‐251958 24 lpp.
5‐4.
Sekvencera kontroles iestatījumi (MigMatic 300 un 380 modeļiem)
6
1 Sekvencera kontroles gaismas diodes
2 Digitālā rādītāja displejs D1
3 Iestatīšanas poga P1
4 Parametru S gaismas diodes (sekundes)
5 Stieples padeves ātruma regulators R1
6 Iestatīšanas izvēlnes gaismas diode
Lai atvērtu sekvencera kontroles iestatīšanas
režīmu un skatītu parametrus, nospiediet
iestatīšanas pogu P1 un turiet to nospiestu trīs
sekundes. Iestatīšanas izvēlne sāk mirgot.
Atlasītais parametrs tiks parādīts rādītājā un
atbilstošajos gaismas diožu indikatoros.
Atrodaties iestatīšanas režīmā, parametrus
vienu pēc otra var skatīt, nospiežot un atlaižot
iestatīšanas pogu P1.
4
5
. Ja vairāk nekā piecas sekundes netiek noteikta
neviena darbība, ierīce automātiski aizver
iestatīšanas izvēlni. Lai atkārtoti atvērtu
iestatīšanas režīmu, nospiediet un turiet
iestatīšanas pogu P1.
7 Laika regulatora gaismas diode gāzes
padevei pirms metināšanas
Izmantojiet šo regulatoru, lai iestatītu gāzes
padeves ilgumu pirms loka aizdegšanās. Kad tas
ir atlasīts, izmantojiet stieples padeves ātruma
regulatoru R1, lai mainītu vērtību. Noklusējuma
vērtība ir 0,3 sekundes (min. = 0 s, maks. = 5,0 s).
8 Stieples padeves ātruma regulatora
gaismas diode
Izmantojiet šo regulatoru, lai noteiktu
metināšanas stieples padeves ātrumu pirms
loka aizdegšanās. Kad tas ir atlasīts, izmantojiet
stieples padeves ātruma regulatoru R1, lai
mainītu vērtību. Noklusējuma vērtība = 100%
(min. = 25%, maks. = 100%)
2
3
. Padeves regulators ir aktīvs tikai tad, ja strāvas
1
f = gaismas
diode izslēgta
F = gaismas
diode ieslēgta
F = gaismas diode mirgo
IESTATĪŠANAS
IZVĒLNE
8
7
SEKVENCERA
PARAMETRU SKATĪŠANA
Indikators deg,
Skatīšanas
ja ir atlasīts
virziens
stieples
padeves
9 10 11 12
ātrums
P1
P1
Nospiediet
un turiet
Nospiediet
un atlaidiet
stipruma
palielināšanas/samazināšanas
vērtība ir iestatīta uz 0 sek.
9 Strāvas stipruma
palielināšanas/samazināšanas regulatora
gaismas diode
Izmantojiet regulatoru, lai atlasītu laika ilgumu
strāvas stipruma palielināšanai/samazināšanai
no sākotnējā līdz metināšanas strāvas
stiprumam. Lai atspējotu, iestatiet to uz 0. Kad
tas ir atlasīts, izmantojiet stieples padeves
ātruma regulatoru R1, lai mainītu vērtību.
Noklusējuma vērtība = 0 sekundes (min. = 0 s,
maks. = 5 s).
10 Atkvēlināšanas laika regulatora gaismas
diode
Izmantojiet regulatoru, lai atlasītu laika ilgumu,
kādu metināšanas stieple paliek zem sprieguma
pēc trigera atlaišanas. Kad tas ir atlasīts,
izmantojiet stieples padeves ātruma regulatoru
R1, lai mainītu vērtību. Noklusējuma vērtība =
0,03 sekundes (min. = 0,03 s, maks. = 0,25 s).
11 Laika regulatora gaismas diode gāzes
padevei pēc metināšanas
Izmantojiet vadīklu, lai iestatītu laika ilgumu,
kādu gāze tiek padota pēc metināšanas
pārtraukšanas ar nolūku aizsargāt metināšanas
vannu. Kad tas ir atlasīts, izmantojiet stieples
padeves ātruma regulatoru R1, lai mainītu
vērtību. Noklusējuma vērtība = 3,0 sekundes
(min. = 0 s, maks. = 10,0 s).
12 Punktmetināšanas laika regulatora
gaismas diode
Izmantojiet regulatoru, lai iestatītu laiku, kādu
metināšanas loks ir aktīvs pirms automātiskas
izslēgšanās. Kad tas ir atlasīts, izmantojiet
stieples padeves ātruma regulatoru R1, lai
mainītu vērtību. Noklusējuma vērtība = 1,0
sekunde (min. = 1 s, maks. = 120 s). Informāciju
par šī regulatora atlasi skatiet 5‐5. sadaļā.
Ref. 956142856_2_14_A / 356029237_C
OM‐251958 25 lpp.
5‐5.
Trigera režīma un punktmetināšanas ilguma atlase (MigMatic 300 un 380 modeļiem)
. Trigera režīms jāatlasa obligāti.
1
2
Digitālā rādītāja displejs D1
Trigera režīma atlases poga P2
Lai atlasītu trigera režīmu un
punktmetināšanas
ilgumu,
rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
Nospiediet
un
atlaidiet
spiežampogu P2. Rādītāja displejā
D1 tiek parādīts vajadzīgais trigera
režīms, divtaktu (2-t) vai četrtaktu
(4-t), vai arī punktmetināšanas
ilgums (Spt).
1
2
3
Divtaktu trigera režīms
Nospiežot trigeri, tiek sākta
metināšana.
Atlaižot
trigeri,
metināšana tiek pārtraukta.
4
Četrtaktu trigera režīms
Nospiežot trigeri, tiek sākta
metināšana.
Atlaižot
trigeri,
metināšana
turpinās.
Otrreiz
nospiežot un atlaižot trigeri,
metināšana tiek pārtraukta.
5
Punktmetināšanas režīms
Informāciju par vērtību iestatīšanu
skatiet 5‐4. sadaļā.
. Ieslēdzot iekārtu, rādītāja displejā
D1 uz 1 sekundi tiek parādīts
pēdējais atlasītais trigera režīms.
Noklusējuma vērtība ir divtaktu
režīms (2-t).
3
4
Divtaktu režīms
2-t
D1
P1
Punktmetināšanas
režīms
Četrtaktu režīms
4-t
D1
P1
Nospiediet
un atlaidiet
5
Spt
D1
P1
Nospiediet
un atlaidiet
Nospiediet
un atlaidiet
Ref. 956142856_2_14_A / 356029237_C
OM‐251958 26 lpp.
5‐6.
Metināšanas stieples uzpildes iestatījumi (MigMatic 300 un 380 modeļiem)
1
Iestatīšanas poga P1
Sagatavojiet iekārtu metināšanas
stieples uzpildei, kā norādīts tālāk.
1
S
Uzstādiet stieples spoli un
noregulējiet
turētāja
spriegojumu
(skatiet
4‐2.
sadaļu).
S
Izmantojiet
atbilstošus
piedziņas ruļļus un stieples
vadotni (skatiet 4‐6. sadaļu).
S
Ieveriet metināšanas stiepli un
noregulējiet piespiešanas ruļļa
spriegojumu
(skatiet
4‐8.
sadaļu).
Nesākot metināt, nospiediet degļa
trigeri un turiet to nospiestu trīs
sekundes, lai uzpildītu metināšanas
stiepli.
. Nospiežot un turot degļa trigeri,
tiek atspējota gāzes vārsta un
ieejas strāvas kontaktora darbība.
Šī
metode
novērš
loka
aizdegšanās risku, kas var rasties,
saskaroties ar vadītājdaļām
stieples
uzpildes
laikā.
Metināšanas stieple tiks uzpildīta
ar ātrumu aptuveni 11 metru
minūtē (m/min.). Stieples padeves
ātrums tiek mērīts tikai metros
minūtē.
Lai apturētu stieples uzpildi, atlaidiet
gāzes trigeri.
Stieples uzpilde
Nospiediet
un turiet
Stieples uzpildes apturēšana
Atlaidiet
Ref. 956142856_2_14_A / 356029237_C
OM‐251958 27 lpp.
5‐7.
Iekārtas atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem
(MigMatic 300 un 380 modeļiem)
. Veicot šo procedūru, tiks dzēsti visi
lietotāja norādītie parametri un
tiks atjaunoti visi rūpnīcas
parametri.
1
Trigera režīma selektorslēdzis P2
Nospiežot un turot nospiestu pogu
P2,
tiks
atjaunoti
rūpnīcas
noklusējuma iestatījumi.
1
Ref. 956142856_2_14_A / 356029237_C
OM‐251958 28 lpp.
5‐8.
MigMatic 300DX vadīklas
1
Barošanas slēdzis S1
Izmantojiet slēdzi, lai ieslēgtu un izslēgtu
barošanu.
2
7
5
3
4
Sprieguma regulators S3
Ar šo regulatoru var veikt 10 sprieguma
iestatījumus katrā no abiem bāzes
sprieguma diapazoniem (A vai B), ko
nodrošina regulators S2.
4
6
Sprieguma diapazona regulators S2
Ļauj atlasīt spriegumu divos bāzes
diapazonos - A vai B.
2
Augstas temperatūras izslēgšanās
indikators PL2 (oranža gaismas
diode)
PL2 iedegas, kad iekārta pārkarst un
izslēdzas.
1
8
5
PL1 deg, kad ir ieslēgta strāvas padeve.
6
3
9
Stieples padeves ātruma
(WFS)/korekcijas (loka garuma) un
ieejas līnijas sprieguma regulators
R1
Skatiet 5‐11. sadaļu.
10
7
11
Digitālā rādītāja displejs
Tajā parādītas atlasītā metināšanas
procesa vērtības un parametri.
12
8
13
Barošanas indikators PL1 (balta
gaismas diode)
14
Iestatīšanas poga
Izmantojiet pogu, lai atlasītu parametrus
(V, A, olo) un sekvencera regulatoru.
9
Trigera režīma poga
Izmantojiet šo regulatoru, lai atlasītu
vajadzīgo trigera režīmu (skatiet 5‐13.
sadaļu).
10 Stieples diametra spiežampoga
Izmantojiet šo regulatoru, lai atlasītu
vajadzīgo metināšanas stieples diametru
sinerģiskajam MIG procesam (skatiet
5‐14. sadaļu).
11 Materiālu poga
Izmantojiet šo regulatoru, lai atlasītu
materiāla veidu sinerģiskajam MIG
procesam (skatiet 5‐15. sadaļu).
12 Gāzes tipa atlases poga
Izmantojiet šo regulatoru, lai atlasītu
vajadzīgo metināšanas gāzes tipu
sinerģiskajam MIG procesam (skatiet
5‐16. sadaļu).
13 MIG degļa pievienošanas vieta
Eiropas tipa MIG pistoles pievienošanas
vieta.
14 Pievienošanas vieta vadam uz
sagatavi
Ref. 956142845_3_14_A / 356029236_C
OM‐251958 29 lpp.
5‐9.
MigMatic 380DX vadīklas
1
Barošanas slēdzis S1
Izmantojiet slēdzi, lai ieslēgtu un izslēgtu
barošanu.
2
7
3
5
trīs
bāzes
Sprieguma regulators S3
Ar šo regulatoru var veikt 10 sprieguma
iestatījumus katrā no trīs bāzes sprieguma
diapazoniem (A, B vai C), ko nodrošina
regulators S2.
4
4
6
Sprieguma diapazona regulators S2
Ļauj atlasīt spriegumu
diapazonos - A, B vai C.
2
Augstas temperatūras izslēgšanās
indikators PL2 (oranža gaismas
diode)
PL2 iedegas, kad iekārta pārkarst un
izslēdzas.
1
8
5
PL1 deg, kad ir ieslēgta strāvas padeve.
6
9
Barošanas indikators PL1 (balta
gaismas diode)
3
Stieples padeves ātruma
(WFS)/korekcijas (loka garuma) un
ieejas līnijas sprieguma regulators R1
Skatiet 5‐11. sadaļu.
10
7
11
Tajā parādītas atlasītā metināšanas
procesa vērtības un parametri.
14
12
8
Digitālā rādītāja displejs
Iestatīšanas poga
Izmantojiet pogu, lai atlasītu parametrus
(V, A, olo) un sekvencera regulatoru.
13
15
9
Trigera režīma poga
Izmantojiet šo regulatoru, lai atlasītu
vajadzīgo trigera režīmu (skatiet 5‐13.
sadaļu).
10 Stieples diametra spiežampoga
Izmantojiet šo regulatoru, lai atlasītu
vajadzīgo metināšanas stieples diametru
sinerģiskajam MIG procesam (skatiet 5‐14.
sadaļu).
11 Materiālu poga
Izmantojiet šo regulatoru, lai atlasītu
materiāla veidu sinerģiskajam MIG
procesam (skatiet 5‐15. sadaļu).
12 Gāzes tipa atlases poga
Izmantojiet šo regulatoru, lai atlasītu
vajadzīgo metināšanas gāzes tipu
sinerģiskajam MIG procesam (skatiet 5‐16.
sadaļu).
13 MIG degļa pievienošanas vieta
Eiropas tipa MIG pistoles pievienošanas
vieta.
14 Zemas induktivitātes metināšanas
iekārtas negatīvā (-) izejas spaile
Pievienojiet šeit vadu uz sagatavi, veicot
metināšanu ar īsu loku.
15 Augstas induktivitātes metināšanas
iekārtas negatīvā (-) izejas spaile
Pievienojiet šeit vadu uz sagatavi, veicot
loka metināšanu ar nerūsošā tērauda
elektrodiem un izsmidzināšanu.
Ref. 956142845_4_14_A / 356029238_C
OM‐251958 30 lpp.
5‐10. Atkārtotas sadegšanas un piestrādes vadības ierīces (tikai DX modeļiem)
1
1
2
Atkvēlināšanas regulators R3
Izmantojiet šo regulatoru, lai
iestatītu, cik ilgu laiku metināšanas
stieple ir zem sprieguma pēc trigera
atlaišanas.
2
Stieples padeves ātruma
regulators R2
Izmantojiet šo regulatoru, lai
noteiktu metināšanas
stieples
padeves ātrumu pirms loka
aizdegšanās.
956142856_8_14_A
Piezīmes
OM‐251958 31 lpp.
5‐11. Metināšanas strāvas avota ieejas līnijas sprieguma regulēšana (tikai DX modeļiem)
1
2
3
3
4
6
7
9
8
4
2
1
Stieples padeves ātruma
(WFS)/korekcijas (loka garuma) un
ieejas līnijas sprieguma regulators R1
Stieples padeves ātruma indikatora
skala (manuālajam režīmam)
Ieejas līnijas sprieguma regulēšanas
centrālais indikators (sinerģiskajam
režīmam)
Ieejas līnijas sprieguma/stieples
ātruma regulēšanas indikatora skala
(sinerģiskajam režīmam)
Pirms ieslēgšanas regulatoru R1 pagrieziet
centra pozīcijā.
5
5 sekundes pēc strāvas ieslēgšanas iekārta
pārbauda ieejas līnijas sprieguma vērtību
un, ja nepieciešams, veic korekciju
atbilstoši iepriekš iestatīto (sinerģisko)
parametru procentiem.
5
6
Barošanas indikators PL1
Digitālā rādītāja displejs
Nepieciešamais
ieejas
sprieguma
korekcijas tips (plus vai mīnus) ir parādīts
digitālajā rādītājā, kā norādīts tālāk.
7
Negatīvas procentuālās vērtības
ieejas līnijas sprieguma regulēšanas
displeja indikators
Domuzīme rādītāja kreisajā segmentā un
mirgojošs indikators PL1 norāda, ka ir
jāveic negatīva korekcija. Pagrieziet R1
pretēji
pulksteņrādītāju
kustības
virzienam, lai samazinātu vērtību.
8
Pozitīvas procentuālās vērtības ieejas
līnijas sprieguma regulēšanas
displeja indikators
Domuzīme rādītāja labajā segmentā un
mirgojošs indikators PL1 norāda, ka ir
jāveic pozitīva korekcija. Pagrieziet R1
pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai
palielinātu vērtību.
9
Pareiza ieejas līnijas sprieguma
displeja indikators
Domuzīme rādītāja centrālajā segmentā
norāda, ka ieejas spriegums ir pareizs.
Ieejas līnijas sprieguma kompensācija tiek
veikta katru reizi pēc iekārtas ieslēgšanas.
. Ieejas līnijas sprieguma svārstības, kas
notiek vairāk nekā piecas sekundes pēc
strāvas ieslēgšanas, netiek automātiski
kompensētas. Lietotājam ir manuāli
jānoregulē nepareizais ieejas līnijas
spriegums, pagriežot regulatoru R1.
Kad regulēšana ir veikta pareizi, to
apstiprina pīkstošs toņa vai vibrējošs
signāls, savukārt mirgojošs barošanas
indikators PL1 norāda, ka ieejas līnijas
spriegums ir nepareizs.
. Kamēr
mirgo indikators PL1, iekārta
turpina darboties, bet var būt ietekmēti
metināšanas nominālie parametri.
Pēc pareizas ieejas līnijas sprieguma
korekcijas rādītājā tiek parādīts skaitlis 300
vai 380 (atkarībā no modeļa).
. Katrā
iekārtas ieslēgšanas reizē tiek
parādīts pēdējais iestatījums.
Ref. 956142845_4_14_A / 356029236_C
OM‐251958 32 lpp.
5‐12. Metināšanas strāvas avota iestatīšanas izvēlne (tikai DX modeļiem)
1
3
1
2
4
5
6
7
8
10
9
Stieples padeves ātruma
(WFS)/korekcijas (loka garuma)
un ieejas līnijas sprieguma
regulators R1
2 Sinerģiskā režīma indikators
3 Sprieguma gaismas diode
4 Digitālā rādītāja displejs
5 Strāvas stipruma gaismas diode
6 Stieples padeves ātruma
gaismas diode
7 Iestatīšanas poga
8 Manuālā režīma indikators
9 Sprieguma regulators
10 Trigera režīma poga
Izmantojiet iestatīšanas pogu, lai
atlasītu
vajadzīgo
parametru:
spriegumu, strāvas stiprumu vai
iepriekš iestatīto stieples padeves
ātrumu. Veicot atlasi, iedegas
attiecīgā gaismas diode (V, A vai olo).
Pagrieziet stieples padeves ātruma
(WFS)/korekcijas (loka garuma) un
ieejas līnijas sprieguma regulatoru,
lai mainītu stieples padeves ātrumu
vai strāvas stiprumu atkarībā no tā,
kurš parametrs ir aktīvs.
Pagrieziet sprieguma regulatoru, lai
mainītu spriegumu, kad deg
sprieguma gaismas diode.
Atlasītā parametra vērtība
parādīta rādītāja displejā.
tiek
. Iepriekš iestatītā stieples padeves
ātruma noklusējuma mērvienība
ir metri minūtē. Lai mērvienību
mainītu uz collām minūtē,
nospiediet un turiet iestatīšanas
un trigera funkciju pogas aptuveni
5 sekundes.
Manuālā vai sinerģiskā režīma
atlase
Nospiediet un turiet iestatīšanas
pogu aptuveni 3 sekundes, lai
pārslēgtos starp manuālo režīmu
(skatiet 5‐16. sadaļu) un sinerģisko
režīmu (skatiet 5‐17. sadaļu);
jāiedegas
atbilstošā
režīma
indikatora gaismas diodei.
Ref. 956142845_4_14_A / 356029236_C
OM‐251958 33 lpp.
5‐13. Trigera režīma atlase (tikai DX modeļiem)
. Trigera režīms jāatlasa obligāti.
1
Divtaktu trigera režīms
Nospiežot trigeri, tiek sākta metināšana.
Atlaižot trigeri, metināšana tiek pārtraukta.
2
Četrtaktu trigera režīms
Nospiežot trigeri, tiek sākta metināšana.
Atlaižot trigeri, metināšana turpinās. Otrreiz
nospiežot un atlaižot trigeri, metināšana tiek
pārtraukta.
1
2
3
Trigera režīma atlases poga
Nospiediet pogu, lai atlasītu vajadzīgo
trigera režīmu; jāiedegas atbilstošajai
gaismas diodei.
. Divtaktu
3
un četrtaktu trigera metodes
darbojas gan manuālajā, gan sinerģiskajā
režīmā.
5‐14. Metināšanas stieples diametra atlase sinerģiskai MIG metināšanai (tikai DX modeļiem)
1
2
Metināšanas stieples diametri
Metināšanas stieples diametra
poga
Nospiediet pogu, lai atlasītu
vajadzīgo stieples diametru: 0,6 mm,
0,8 mm, 1,0 mm vai 1,2 mm;
jāiedegas atbilstošajai gaismas
diodei.
1
2
OM‐251958 34 lpp.
5‐15. Metināšanas stieples tipa atlase sinerģiskai MIG metināšanai (tikai DX modeļiem)
1
2
Metināšanas stieples tipi
Metināšanas stieples tipa poga
Nospiediet pogu, lai atlasītu
vajadzīgo stieples tipu: Fe (dzelzs),
CrNi (nerūsošais tērauds), Al
(alumīnijs) vai CuSi (vara-silikona
sakausējums); jāiedegas atbilstošajai
gaismas diodei.
1
2
5‐16. Gāzes atlase sinerģiskai MIG metināšanai (tikai DX modeļiem)
1
2
Aizsarggāzes tipi
Gāzes tipa atlases poga
Nospiediet pogu, lai atlasītu
vajadzīgo aizsarggāzes tipu: CO2
(oglekļa dioksīds), gāzu maisījums
(ArCO2), Arg (argons); jāiedegas
atbilstošajai gaismas diodei.
1
2
OM‐251958 35 lpp.
5‐17. Manuālā MIG metināšanas režīma atlase (tikai DX modeļiem)
1
2
Iestatīšanas poga
Manuālā MIG režīma indikators
Nospiediet un turiet iestatīšanas
pogu aptuveni 3 sekundes, lai
atlasītu manuālo MIG režīmu;
jāiedegas indikatoram.
5
3
4
4
5
1
2
3
Sprieguma regulators S2
Stieples padeves ātruma
(WFS)/korekcijas (loka garuma)
un ieejas līnijas sprieguma
regulators R1
Digitālā rādītāja displejs
. Manuālajā
MIG
režīmā
lietotājam,
iespējams,
ir
jānoregulē galvenie metināšanas
parametri konkrētām
loka
īpašībām.
Izmantojiet iestatīšanas pogu, lai
atlasītu
vajadzīgo
parametru:
spriegumu, strāvas stiprumu vai
iepriekš iestatīto stieples padeves
ātrumu. Veicot atlasi, iedegas
attiecīgā gaismas diode (V, A vai olo).
Atlasītā parametra
parādīta rādītājā.
vērtība
tiek
Grieziet sprieguma regulatoru
pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai
palielinātu spriegumu.
Grieziet stieples padeves ātruma
regulatoru pulksteņrādītāju kustības
virzienā, lai palielinātu stieples
padeves ātrumu.
Divtaktu vai četrtaktu trigera režīmu
atlasiet saskaņā ar norādījumiem
5‐13. sadaļā.
Ref. 956142845_4_14_A / 356029238_C
OM‐251958 36 lpp.
5‐18. Sinerģiskā MIG metināšanas režīma atlase (tikai DX modeļiem)
1
2
Iestatīšanas poga
Sinerģiskā MIG režīma indikators
Nospiediet un turiet iestatīšanas pogu
aptuveni 3 sekundes, lai atlasītu sinerģisko
MIG režīmu; jāiedegas indikatoram.
10
3
4
5
5
Sprieguma regulators S2
Stieples padeves ātruma
(WFS)/korekcijas (loka garuma) un
ieejas līnijas sprieguma regulators R1
Digitālā rādītāja displejs
. Sinerģiskajā
MIG režīmā lietotājam,
iespējams, ir jānoregulē metināšanas
parametri konkrētām loka īpašībām.
Parasti pēc sprieguma noregulēšanas
sinerģiskā
procesa
laikā
tiek
automātiski iestatīts atbilstošs stieples
padeves ātrums.
4
2
1
Izmantojiet iestatīšanas pogu, lai atlasītu
vajadzīgo parametru: spriegumu, strāvas
stiprumu vai iepriekš iestatīto stieples
padeves ātrumu. Veicot atlasi, iedegas
attiecīgā gaismas diode (V, A vai olo).
6
7
8
9
3
Atlasītā parametra vērtība tiek parādīta
rādītājā.
Grieziet sprieguma regulatoru S2
pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai
palielinātu spriegumu.
Grieziet stieples padeves ātruma
regulatoru R1 pulksteņrādītāju kustības
virzienā, lai palielinātu stieples padeves
ātrumu.
6
Trigera režīma poga
Izmantojiet pogu, lai atlasītu divtaktu vai
četrtaktu režīmu (skatiet 5‐13. sadaļu).
7
Stieples diametra poga
Izmantojiet pogu, lai atlasītu atbilstošu
metināšanas stieples tipu (skatiet 5‐14.
sadaļu).
8
Metināšanas stieples tipa poga
Izmantojiet pogu, lai atlasītu atbilstošu
metināšanas stieples tipu (skatiet 5‐15.
sadaļu).
9
Gāzes tipa atlases poga
Izmantojiet pogu, lai atlasītu vajadzīgo
aizsarggāzes tipu (skatiet 5‐16. sadaļu).
10 Augstas/zemas induktivitātes
gaismas diodes (tikai 380 DX
modeļiem)
Kad ir aktīvs sinerģiskais režīms, attiecīgais
gaismas diodes indikators norāda, kāda
induktivitātes vērtība jāizmanto iekārtas
negatīvās izejas spailei - lielāka vai
mazāka. Informāciju par pievienošanas
vietu vadam uz sagatavi skatiet 5‐8. un 5‐9.
sadaļā.
. Lietotājs
var
izvēlēties
citu
induktivitātes
vērtību
iekārtas
negatīvās izejas spailei, taču tādā
gadījumā netiek garantēts optimāls
sniegums.
Ref. 956142845_4_14_A / 356029238_C
OM‐251958 37 lpp.
6. SADAĻA - TEHNISKĀ APKOPE UN PROBLĒMU NOVĒRŠANA
6-1. Plānotā tehniskā apkope
!
Pirms tehniskās apkopes
veikšanas
atvienojiet
barošanu.
n = pārbaudīt
Z = mainīt
~ = tīrīt
* Jāveic pilnvarotam rūpnīcas apkopes dienesta pārstāvim
. Smagu
ekspluatācijas
gadījumā samaziniet
apkopes intervālus.
apstākļu
tehniskās
l = aizstāt
= labot
Reizi
trīs
mēnešos
nl Marķējumi
~ Metināšanas spailes
Reizi
trīs
mēnešos
n lKabeļi un vadi
Reizi
sešos
mēnešos
Noņemiet piedziņas
veltni un turētāju. Viegli
ieeļļojiet vai ieziediet
piedziņas
dzinēja
vārpstu.
VAI
~:Smagas noslodzes gadījumā, tīriet reizi mēnesī.
6‐2.
Metināšanas pistoles un stieples piedziņas mezgls
1
Metināšanas pistole
Pārbaudiet, vai pistoles ieliktnis nav
nosprostots vai savijies.
2
Stieples piedziņas mezgls
Pārbaudiet, vai nav iesprūdis vads,
saliecies piedziņas zobrats vai arī
nobīdījušies piedziņas ruļļi attiecībā
viens pret otru.
1
Nodrošiniet pauzi atdzišanai un
atiestatiet atvienotāju. Aizveriet
durtiņas.
2
956142845_8_14_A
6‐3.
Iekārtas pārslodze
Termoslēdzis TP4 blokā SR1 un termoslēdzis TP5 blokā XFMR aizsargā iekārtu no pārkarsēšanas radītajiem bojājumiem. Ja
termoslēdža indikators deg, pagaidiet un ļaujiet darboties ventilatora motoram, līdz iekārta atdzist, un tikai pēc tam varat
metināt. Ja iekārta ir atdzisusi, bet ar to nevar turpināt metināt, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
OM‐251958 38 lpp.
6‐4.
Problēmu novēršana
Problēma
Novēršanas metode
Nevar metināt; netiek padota Pārliecinieties, vai līnijas atvienotājs ir pozīcijā On (Ieslēgts) (skatiet 4‐5. sadaļu).
stieple.
Nomainiet ēkas līnijas drošinātāju vai atiestatiet ķēdes atvienotāju, ja tas ir atvērts (skatiet 4‐5. sadaļu).
Nostipriniet pistoles trigera savienojumus.
Pārbaudiet barošanas slēdža S1 veselumu un, ja nepieciešams, nomainiet to.
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu galveno transformatoru T1 attiecībā uz tinuma defektiem.
Pārbaudiet tinumu veselumu un savienojumu drošumu. Pārbaudiet sekundāro spriegumu. Nomainiet T1, ja
nepieciešams.
Pilnvarotā servisa centrā pārbaudiet termostatu TP4 un TP5 veselumu. Nomainiet TP4 un TP5, ja nepieciešams.
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu galveno vadības paneli PC1 un savienojumus. Ja nepieciešams,
veiciet nomaiņu.
Nevar metināt;
padota.
stieple
tiek Pievienojiet darba skavas, lai nodrošinātu labu metāla virsmu saskari.
Nomainiet kontaktuzgali (skatiet lietotāja rokasgrāmatu).
Radās pārslodze (skatiet 6‐3. sadaļu).
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu diodes galvenajā taisngriezī SR1. Ja nepieciešams, veiciet nomaiņu.
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu stabilizatoru Z1 attiecībā uz tinuma defektiem. Pārbaudiet tinumu
veselumu un savienojumus. Nomainiet Z1, ja nepieciešams.
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu galveno transformatoru T1 attiecībā uz tinuma defektiem.
Pārbaudiet tinumu veselumu un savienojumus. Pārbaudiet sekundāro spriegumu. Nomainiet T1, ja nepieciešams.
Pilnvarotā servisa centrā pārbaudiet sprieguma slēdžus. Nomainiet, ja nepieciešams.
Pārāk maza metināšanas strāva.
Pievienojiet iekārtu atbilstoša ieejas sprieguma avotam vai pārbaudiet, vai nav zems līnijas spriegums (skatiet 4‐3.
sadaļu).
Pārbaudiet ieejas sprieguma pārvienojumcilpas un, ja nepieciešams, labojiet pozīciju (skatiet 4‐3. sadaļu).
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu galveno taisngriezi SR1. Ja nepieciešams, veiciet nomaiņu.
Pilnvarotā servisa centrā pārbaudiet sprieguma slēdžus. Nomainiet, ja nepieciešams.
Noregulējiet ieejas līnijas spriegumu (skatiet 5‐11. sadaļu).
Pārāk mazs, liels vai nestabils Atkārtoti noregulējiet priekšējā paneļa iestatījumus (skatiet 5. sadaļu).
stieples padeves ātrums.
Piedziņas ruļļus nomainiet uz pareizā izmēra ruļļiem (skatiet 4‐6. sadaļu).
Atkārtoti noregulējiet piedziņas ruļļa piespiešanas stiprumu (skatiet 4‐8. sadaļu).
Nomainiet ieejas vadotni, kontaktuzgali un/vai ieliktni, ja nepieciešams.
Pārbaudiet ieejas pārvienojumcilpu pozīciju (skatiet 4‐3. sadaļu).
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu stieples padeves ātruma regulatoru R1. Ja nepieciešams, veiciet
nomaiņu.
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu diodes galvenajā taisngriezī SR1. Ja nepieciešams, veiciet nomaiņu.
Vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai pārbaudītu galveno vadības paneli PC1 un savienojumus. Ja nepieciešams,
veiciet nomaiņu.
Netiek padota stieple.
Atiestatiet ķēdes atvienotāju CB1 (skatiet 6‐2. sadaļu).
Pagrieziet stieples padeves ātruma regulatoru R1 uz lielāku iestatījumu (skatiet 5‐1., 5‐2., 5‐8. vai 5‐9. sadaļu).
Likvidējiet aizsprostojumus pistoles kontaktuzgalī vai ieliktnī (skatiet pistoles lietotāja rokasgrāmatu).
OM‐251958 39 lpp.
7. SADAĻA - ELEKTRISKĀS SHĒMAS
956142850-B
7‐1. attēls. Migmatic 300 (230/400 V maiņstrāva) elektriskā principshēma
OM-251958 40 lpp.
956142846-B
7‐2. attēls. Migmatic 300 (400 V maiņstrāva) elektriskā principshēma
OM-251958 41 lpp.
956142852-B
7‐3. attēls. Migmatic 380 (230/400 V maiņstrāva) elektriskā principshēma
OM-251958 42 lpp.
956142848-B
7‐4. attēls. Migmatic 380 (400 V maiņstrāva) elektriskā principshēma
OM-251958 43 lpp.
956142851-C
7‐5. attēls. Migmatic 300 DX (230/400 V maiņstrāva) elektriskā principshēma
OM-251958 44 lpp.
956142847-C
7‐6. attēls. Migmatic 300 DX (400 V maiņstrāva) elektriskā principshēma
OM-251958 45 lpp.
956142853-C
7‐7. attēls. Migmatic 380 DX (230/400 V maiņstrāva) elektriskā principshēma
OM-251958 46 lpp.
956142849-C
7‐8. attēls. Migmatic 380 DX (400 V maiņstrāva) elektriskā principshēma
OM-251958 47 lpp.
8. SADAĻA - DETAĻU SARAKSTS
956142845_11_14_A
8‐1. attēls. Apvalka bloks, MigMatic 300/380
Item
No.
Part
No.
Description
Quantity
Model
8‐1. attēls. Apvalka bloks, MigMatic 300/380
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
6
6
6
7
8
9
10
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
156034005
156007043
156034007
000207235
156005156
956142856
956142862
956142858
956142860
000207291
156023157
056054085
156009132
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
300
380
Latch, Side Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . 2
Side Panel, Hinged . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . 2
Label, Warning, Tilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Cylinder Rack, Upper Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Rating Plate, MigMatic 300 V.400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . .
Rating Plate, MigMatic 300 V.230/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . .
Rating Plate, MigMatic 380 V.400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Rating Plate, MigMatic 380 V.230/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Label, Primary Power Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Wheel, Retaining Clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . 2
Wheel, D.250, Hole D.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . 2
Washer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . 4
+Pasūtot komponentu, uz kura sākotnēji bija piesardzības pasākumu etiķete, ir jāpasūta arī šī etiķete.
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-251958 48 lpp.
Item
No.
Part
No.
Description
Quantity
Model
8‐1. attēls. Apvalka bloks, MigMatic 300/380
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
21
22
. . . . . . . 156012152
. . . . . . . 000207233
. . . . . . +156122087
. . . . . . . 056054058
. . . . . . . . . . 229616
. . . . . . . 656088002
. . . . . . . . . . 231553
. . . . . . . . . . 231554
. . . . . . . 356029242
. . . . . . . 356029243
. . . . . . . 056067267
. . . . . . . 356029235
. . . . . . . 356029237
. . . . . . +156122088
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
300
380
Axle, Wheel Rear D.20 L.471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Label, General Precautionary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . 2
Cover, Right Side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Wheel, Caster D.100, M.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . 2
Bezel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Cover, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Handle, RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Handle, LH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Nameplate, Front, Lower MigMatic 300/300DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . .
Nameplate, Front, Lower MigMatic 380/380DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Switch, Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Nameplate, Front, Upper MigMatic 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . .
Nameplate, Front, Upper MigMatic 380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Side Panel, Left Side, Lower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
+Pasūtot komponentu, uz kura sākotnēji bija piesardzības pasākumu etiķete, ir jāpasūta arī šī etiķete.
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
Piezīmes
OM-251958 49 lpp.
956142845_13_14_B
8‐2. attēls. MigMatic 300 galvenais bloks
Quantity
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Model
Part
No.
Description
230/400
400
8‐2. attēls. MigMatic 300 galvenais bloks
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
. . . . . . . . . . . 156012138
. . . . . . . . . . . 656009004
. . . . . . . . . . . 656102007
. . . . . . . . . . . 156009134
. . . . . . . . . . . 156032140
. . . . . . . . . . . 056020072
. . . . . . . . . . . 156015027
. . . . . . . . . . . 156023170
. . . . . . . . . . . 156023171
. . . . F1 . . *056092097
. . . . . . . . . . . 356029240
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Spool Holder, Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, 17 x 70, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, Flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, 17 x 2.6 x 6 L.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handwheel Reel, w/Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spool Nut, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, Spool Holder D.50 H.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, Spool Holder D.50 H.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse, 2A 250V 5 x 20 T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, Fuse, MigMatic 300/380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+Pasūtot komponentu, uz kura sākotnēji bija piesardzības pasākumu etiķete, ir jāpasūta arī šī etiķete.
*Ieteicamās rezerves daļas.
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-251958 50 lpp.
Quantity
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Model
Part
No.
Description
230/400
400
8‐2. attēls. MigMatic 300 galvenais bloks
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
46
47
48
49
50
51
51
52
53
54
55
56
57
58
. . . . . . . . . . . . . +178937
. . . . . . . . . . . 156005166
. . . . M . . . . 057010052
. . . . . . . . . . . 656005031
. . . . . . . . . . . 028033032
. . . . . . . . . . . 156008042
. . . . . . . . . . . 057052050
. . . . . . . . . . . 156090028
. . . . . . . . . . . 656014014
. . . . . . . . . . +156122089
. . . . . . . . . . . 656026127
. . . . . . . . . . . 116039030
. . . PC1 . . . 057084166
. . . . . . . . . . . 000207075
. . . . . . . . . . . 056020069
. . . . . . . . . . +156118076
. . . . . . . . . . . 056076260
. . . . . . . . . . . 056059291
. . . . S2 . . . 056067269
. . . . S3 . . . 056067278
. . . SR1 . . . 056050162
. . . TP4 . . . 056159029
. . . TP1 . . . 056159026
. . . . T1 . . . 058021156
. . . . Z . . . . 057098023
. . . CB1 . . . 056067283
. . . . . . . . . . . 056092098
. . . PC2 . . . 057084167
. . . FM1 . . . 057035021
. . . GSV . . 056061068
. . . . . . . . . . . 156005146
. . . . T2 . . . 058021157
. . . . . . . . . . . 057024026
. . . . . . . . . . . 556070015
. . . . W . . . . 057079040
. . . . W . . . . 057079042
. . . . . . . . . . . 156005167
. . . . . . . . . . . 116014052
. . . . . . . . . . . 356029239
. . . . . . . . . . . 000220805
. . . . . . . . . . . 256071011
. . . . . . . . . . . 256071012
. . . . . . . . . . . 656089041
. . . . . . . . . . +156118077
. . . . . . . . . . . 956142629
. . . . . . . . . . +156006071
. . . . . . . . . . . 000155436
. . C4,C5 . . 056082102
. . . . LF . . . 156160003
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Label, Warning Electric Shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Housing, Motor Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Motor, Gear 24VDC 60W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Insulator, Plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Wire Drive System, 2 Rolls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Spacer, D.19 L.52, Mini-Euro Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Connector, Mini-Euro, Quick Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Wire Guide, 2 x 5, L.143,5 Outlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Plastic, Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Plate, Baffle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Hose, Gas Braided, D.5 x 9, Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Box Protection, PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Circuit Board, Motor Control & Display Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Knob, Pointer, D.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Knob, Pointer, D.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
Panel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Dinse, Socket, Female, 50MMQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Shunt, 300A 60MV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Switch, 20A SCH9813 10 Pos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Switch, 20A SCH966 2 Pos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Rectifier, PTS 24/6/2 + C + R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Thermostat, 70, 5MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Thermostat, 100, 10A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Transformer, 400V, 60 x 70 x 150, AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Choke, MigMatic 380, D.8.50 L.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Breaker, 5A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Holder, Fuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Circuit Board, F.O.D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Fan, 230VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Solenoid, Gas Valve, 24VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Corner Seal, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
Transformer, Auxiliary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Primary Power Terminal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Link, Primary Power Terminal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . .
Contactor, 24V 25A CN−18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Contactor, 24V CU−32R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Plate, Support, Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Protection, Primary Power Terminal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Nameplate, Rear, MigMatic 300/380 Base/DX . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Nut, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Line Cable, Neoprene, 4 x 2,5, MT. 3,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Line Cable, Neoprene, 4 x 4 MT. 3,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Panel, Rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Label, Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Label, Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Capacitor, MPW 0,1MF 10% 1000VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
Core, Toroidal, 13x26x28,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
+Pasūtot komponentu, uz kura sākotnēji bija piesardzības pasākumu etiķete, ir jāpasūta arī šī etiķete.
*Ieteicamās rezerves daļas.
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-251958 51 lpp.
956142845_13_14_B
8‐3. attēls. MigMatic 380 galvenais bloks
Quantity
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Model
Part
No.
Description
230/400
400
8‐3. attēls. MigMatic 380 galvenais bloks
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
. . . . . . . . . . . 156012138
. . . . . . . . . . . 656009004
. . . . . . . . . . . 656102007
. . . . . . . . . . . 156009134
. . . . . . . . . . . 156032140
. . . . . . . . . . . 056020072
. . . . . . . . . . . 156015027
. . . . . . . . . . . 156023170
. . . . . . . . . . . 156023171
. . . . F1 . . *056092097
. . . . . . . . . . . 356029240
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Spool Holder, Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, 17 x 70, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, Flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, 17 x 2.6 x 6 L.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handwheel Reel, w/Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spool Nut, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, Spool Holder D.50 H.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, Spool Holder D.50 H.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse, 2A 250V 5 x 20 T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, Fuse, MigMatic 300/380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+Pasūtot komponentu, uz kura sākotnēji bija piesardzības pasākumu etiķete, ir jāpasūta arī šī etiķete.
*Ieteicamās rezerves daļas.
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-251958 52 lpp.
Quantity
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Model
Part
No.
Description
230/400
400
8‐3. attēls. MigMatic 380 galvenais bloks
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
46
47
48
49
50
51
51
52
53
54
55
56
57
58
. . . . . . . . . . . . . +178937
. . . . . . . . . . . 156005166
. . . . M . . . . 057010052
. . . . . . . . . . . 656005032
. . . . . . . . . . . 028033033
. . . . . . . . . . . 156008043
. . . . . . . . . . . 057052050
. . . . . . . . . . . 156090029
. . . . . . . . . . . 656014014
. . . . . . . . . . +156122089
. . . . . . . . . . . 656026127
. . . . . . . . . . . 116039030
. . . PC1 . . . 057084166
. . . . . . . . . . . 000207075
. . . . . . . . . . . 056020069
. . . . . . . . . . +156118076
. . . . . . . . . . . 056076260
. . . . . . . . . . . 056059291
. . . . S2 . . . 056067269
. . . . S3 . . . 056067272
. . . SR1 . . . 056050163
. . . TP4 . . . 056159029
. . . TP1 . . . 056159026
. . . . T1 . . . 058021158
. . . . Z . . . . 057098023
. . . CB1 . . . 056067283
. . . . . . . . . . . 056092098
. . . PC2 . . . 057084167
. . . FM1 . . . 057035021
. . . GSV . . 056061068
. . . . . . . . . . . 156005146
. . . . T2 . . . 058021157
. . . . . . . . . . . 057024026
. . . . . . . . . . . 556070015
. . . . W . . . . 057079041
. . . . W . . . . 057079043
. . . . . . . . . . . 156005167
. . . . . . . . . . . 116014052
. . . . . . . . . . . 356029239
. . . . . . . . . . . 000220805
. . . . . . . . . . . 256071012
. . . . . . . . . . . 256071013
. . . . . . . . . . . 656089041
. . . . . . . . . . +156118077
. . . . . . . . . . . 000176106
. . . . . . . . . . +156006071
. . . . . . . . . . . 000155436
. . C4,C5 . . 056082102
. . . . LF . . . 156160003
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Label, Warning Electric Shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Housing, Motor Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Motor, Gear 24VDC 60W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Insulator, Plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Wire Drive System, 4 Rolls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Spacer, D.19 L.72, Mini-Euro Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Connector, Mini-Euro, Quick Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Wire Guide, 2 x 5, L.155,5 Outlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Plastic, Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Plate, Baffle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Hose, Gas Braided, D.5 x 9, Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Box Protection, PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Circuit Board, Motor Control & Display Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Knob, Pointer, D.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Knob, Pointer, D.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
Panel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Dinse, Socket, Female, 50MMQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
Shunt, 300A 60MV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Switch, 20A SCH9813 10 Pos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Switch, 20A SCH966 3 Pos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Rectifier, PTS 30/6/2 + C + R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Thermostat, 70, 5MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Thermostat, 100, 10A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Transformer, 400V, 50 x 100 x 150, AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Choke, MigMatic 380, D.8.50 L.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Circuit Breaker, 5A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Holder, Fuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Circuit Board, F.O.D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Fan, 230VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Solenoid, Gas Valve, 24VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Corner Seal, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
Transformer, Auxiliary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Primary Power Terminal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Link, Primary Power Terminal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . .
Contactor, 24V CU−38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Contactor, 24V CU−40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Plate, Support, Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Protection, Primary Power Terminal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Nameplate, Rear, MigMatic 300/380 Base/DX . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Nut, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Line Cable, Neoprene, 4 x 4, MT. 3,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Line Cable, Neoprene, 4 x 6 MT. 3,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Panel, Rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Label, Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Label, Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Capacitor, MPW 0,1MF 10% 1000VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
Core, Toroidal, 13x26x28,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
+Pasūtot komponentu, uz kura sākotnēji bija piesardzības pasākumu etiķete, ir jāpasūta arī šī etiķete.
*Ieteicamās rezerves daļas.
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-251958 53 lpp.
956142845_11_14_A
8‐4. attēls. Apvalka bloks, MigMatic 300DX/380DX
Item
No.
Part
No.
Description
Quantity
Model
8‐4. attēls. Apvalka bloks, MigMatic 300DX/380DX
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
6
6
6
7
8
9
10
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
156034005
156007043
156034007
000207235
156005156
956142857
956142861
956142859
956142863
000207291
156023157
056054085
156009132
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
300
380
Latch, Side Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . 2
Side Panel, Hinged . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . 2
Label, Warning, Tilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Cylinder Rack, Upper Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Rating Plate, MigMatic 300DX V.400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . .
Rating Plate, MigMatic 300DX V.230/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . .
Rating Plate, MigMatic 380DX V.400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Rating Plate, MigMatic 380DX V.230/400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Label, Primary Power Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Wheel, Retaining Clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . 2
Wheel, D.250, Hole D.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . 2
Washer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . 4
+Pasūtot komponentu, uz kura sākotnēji bija piesardzības pasākumu etiķete, ir jāpasūta arī šī etiķete.
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-251958 54 lpp.
Item
No.
Part
No.
Description
Quantity
Model
8‐4. attēls. Apvalka bloks, MigMatic 300DX/380DX
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
21
22
. . . . . . . 156012152
. . . . . . . 000207233
. . . . . . +156122087
. . . . . . . 056054058
. . . . . . . . . . 229616
. . . . . . . 656088002
. . . . . . . . . . 231553
. . . . . . . . . . 231554
. . . . . . . 356029242
. . . . . . . 356029243
. . . . . . . 056067267
. . . . . . . 356029236
. . . . . . . 356029238
. . . . . . +156122088
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
300
380
Axle, Wheel Rear D.20 L.471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Label, General Precautionary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . 2
Cover, Right Side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Wheel, Caster D.100, M.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . 2
Bezel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Cover, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Handle, RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Handle, LH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Nameplate, Front, Lower MigMatic 300/300DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . .
Nameplate, Front, Lower MigMatic 380/380DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Switch, Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
Nameplate, Front, Upper MigMatic 300DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . .
Nameplate, Front, Upper MigMatic 380DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Side Panel, Left Side, Lower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1
+Pasūtot komponentu, uz kura sākotnēji bija piesardzības pasākumu etiķete, ir jāpasūta arī šī etiķete.
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
Piezīmes
OM-251958 55 lpp.
956142845_14_14_B
8‐5. attēls. MigMatic 300DX galvenais bloks
Quantity
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Model
Part
No.
Description
230/400
400
8‐5. attēls. MigMatic 300DX galvenais bloks
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
. . . . . . . . . . . 156012138
. . . . . . . . . . . 656009004
. . . . . . . . . . . 656102007
. . . . . . . . . . . 156009134
. . . . . . . . . . . 156032140
. . . . . . . . . . . 056020072
. . . . . . . . . . . 156015027
. . . . . . . . . . . 156023170
. . . . . . . . . . . 156023171
. . . . F1 . . *056092097
. . . . . . . . . . . 000207076
. . . . . . . . . . . 356029213
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Spool Holder, Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, 17 x 70, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, Flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, 17 x 2.6 x 6 L.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handwheel Reel, w/Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spool Nut, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, Spool Holder D.50 H.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, Spool Holder D.50 H.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse, 2A 250V 5 x 20 T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, Pointer, D.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, Inner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
+Pasūtot komponentu, uz kura sākotnēji bija piesardzības pasākumu etiķete, ir jāpasūta arī šī etiķete.
*Ieteicamās rezerves daļas.
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-251958 56 lpp.
Quantity
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Model
Part
No.
Description
230/400
400
8‐5. attēls. MigMatic 300DX galvenais bloks
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
49
50
51
52
53
54
54
55
56
57
58
59
60
. . . . . . . . . . . . . +178937
. . . . . . . . . . . 156005166
. . . . M . . . . 057010052
. . . . . . . . . . . 656005031
. . . . . . . . . . . 028033032
. . . . . . . . . . . 156008042
. . . . . . . . . . . 057052050
. . . . . . . . . . . 156090028
. . . . . . . . . . . 656014014
. . . . . . . . . . +156122089
. . . . . . . . . . . 656026127
. . . . . . . . . . . 116039030
. . . PC2 . . . 057084168
. . . . . . . . . . . . . . 207075
. . . . . . . . . . . 056020069
. . . . . . . . . . +156118078
. . . . . . . . . . . 056076260
. . . HP . . . 056167009
. . C4,C5 . . 056082102
. . . . S2 . . . 056067271
. . . . S3 . . . 056067279
. . . SR1 . . . 056050162
. . . TP4 . . . 056159029
. . . TP1 . . . 056159026
. . . . T1 . . . 058021156
. . . . Z . . . . 057098023
. . . PC3 . . . 057084169
. . . . . . . . . . . 056092098
. . . PC1 . . . 057084170
. . . PC4 . . . 057084167
. . . FM1 . . . 057035021
. . . GSV . . 056061068
. . . . . . . . . . . 156005146
. . . . T2 . . . 058021157
. . . . . . . . . . . 057024026
. . . . . . . . . . . 556070015
. . . . W . . . . 057079040
. . . . W . . . . 057079042
. . . . . . . . . . . 156005167
. . . . . . . . . . . 116014052
. . . . . . . . . . . 356029239
. . . . . . . . . . . 000220805
. . . . . . . . . . . 256071011
. . . . . . . . . . . 256071012
. . . . . . . . . . . 656089041
. . . . . . . . . . +156118077
. . . . . . . . . . . 000176106
. . . . . . . . . . +156006071
. . . . . . . . . . . 000155436
. . . . LF . . . 156160003
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Label, Warning Electric Shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Housing, Motor Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Motor, Gear 24VDC 60W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Insulator, Plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Wire Drive System, 2 Rolls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Spacer, D.19 L.52, Mini-Euro Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Connector, Mini-Euro, Quick Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Wire Guide, 2 x 5, L.143,5 Outlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Plastic, Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Plate, Baffle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Hose, Gas Braided, D.5 x 9, Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Box Protection, PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Circuit Board, Digital Volt/Amp/Wire Speed Display . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Knob, Pointer, D.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Knob, Pointer, D.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
Panel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Dinse, Socket, Female, 50MMQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Transducer, Current 400A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Capacitor, MPW 0,1MF 10% 100VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
Switch, 20A SCH9899 10 Pos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Switch, 20A SCH966 2 Pos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Rectifier, PTS 24/6/2 + C + R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Thermostat, 70, 5MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Thermostat, 100, 10A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Transformer, 400V, 60 x 70 x 150, AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Choke, MigMatic 380, D.8.50 L.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Board, Burnback Time Slope Adjustment . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Holder, Fuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Circuit Board, Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Circuit Board, F.O.D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Fan, 230VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Solenoid, Gas Valve, 24VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Corner Seal, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
Transformer, Auxiliary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Primary Power Terminal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Link, Primary Power Terminal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . .
Contactor, 24V 25A CN−18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Contactor, 24V CU−32R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Plate, Support, Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Protection, Primary Power Terminal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Nameplate, Rear, MigMatic 300/380 Base/DX . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Nut, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Line Cable, Neoprene, 4 x 2,5, MT. 3,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Line Cable, Neoprene, 4 x 4 MT. 3,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Panel, Rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Label, Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Label, Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Core, Toroidal, 13x26x28,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
+Pasūtot komponentu, uz kura sākotnēji bija piesardzības pasākumu etiķete, ir jāpasūta arī šī etiķete.
*Ieteicamās rezerves daļas.
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-251958 57 lpp.
956142845_14_14_B
8‐6. attēls. MigMatic 380DX galvenais bloks
Quantity
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Model
Part
No.
Description
230/400
400
8‐6. attēls. MigMatic 380DX galvenais bloks
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
. . . . . . . . . . . 156012138
. . . . . . . . . . . 656009004
. . . . . . . . . . . 656102007
. . . . . . . . . . . 156009134
. . . . . . . . . . . 156032140
. . . . . . . . . . . 056020072
. . . . . . . . . . . 156015027
. . . . . . . . . . . 156023170
. . . . . . . . . . . 156023171
. . . . F1 . . *056092097
. . . . . . . . . . . 000207076
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Spool Holder, Shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, 17 x 70, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, Flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, 17 x 2.6 x 6 L.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handwheel Reel, w/Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spool Nut, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, Spool Holder D.50 H.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, Spool Holder D.50 H.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuse, 2A 250V 5 x 20 T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, Pointer, D.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
+Pasūtot komponentu, uz kura sākotnēji bija piesardzības pasākumu etiķete, ir jāpasūta arī šī etiķete.
*Ieteicamās rezerves daļas.
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-251958 58 lpp.
Quantity
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Model
Part
No.
Description
230/400
400
8‐6. attēls. MigMatic 380DX galvenais bloks
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
49
50
51
52
53
54
54
55
56
57
58
59
60
. . . . . . . . . . . 356029213
. . . . . . . . . . . . . +178937
. . . . . . . . . . . 156005166
. . . . M . . . . 057010052
. . . . . . . . . . . 656005032
. . . . . . . . . . . 028033033
. . . . . . . . . . . 156008043
. . . . . . . . . . . 057052050
. . . . . . . . . . . 156090029
. . . . . . . . . . . 656014014
. . . . . . . . . . +156122089
. . . . . . . . . . . 656026127
. . . . . . . . . . . 116039030
. . . PC2 . . . 057084171
. . . . . . . . . . . . . . 207075
. . . . . . . . . . . 056020069
. . . . . . . . . . +156118078
. . . . . . . . . . . 056076260
. . . HP . . . 056167009
. . C4,C5 . . 056082102
. . . . S2 . . . 056067271
. . . . S3 . . . 056067280
. . . SR1 . . . 056050163
. . . TP4 . . . 056159029
. . . TP1 . . . 056159026
. . . . T1 . . . 058021158
. . . . Z . . . . 057098023
. . . PC3 . . . 057084169
. . . . . . . . . . . 056092098
. . . PC1 . . . 057084172
. . . PC2 . . . 057084167
. . . FM1 . . . 057035021
. . . GSV . . 056061068
. . . . . . . . . . . 156005146
. . . . T2 . . . 058021157
. . . . . . . . . . . 057024026
. . . . . . . . . . . 556070015
. . . . W . . . . 057079041
. . . . W . . . . 057079043
. . . . . . . . . . . 156005167
. . . . . . . . . . . 116014052
. . . . . . . . . . . 356029239
. . . . . . . . . . . 000220805
. . . . . . . . . . . 256071012
. . . . . . . . . . . 256071013
. . . . . . . . . . . 656089041
. . . . . . . . . . +156118077
. . . . . . . . . . . 000176106
. . . . . . . . . . +156006071
. . . . . . . . . . . 000155436
. . . . LF . . . 156160003
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Nameplate, Inner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Label, Warning Electric Shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Housing, Motor Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Motor, Gear 24VDC 60W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Insulator, Plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Wire Drive System, 4 Rolls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Spacer, D.19 L.72, Mini-Euro Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Connector, Mini-Euro, Quick Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Wire Guide, 2 x 5, L.155,5 Outlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Plastic, Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Plate, Baffle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Hose, Gas Braided, D.5 x 9, Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Box Protection, PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Circuit Board, Digital Volt/Amp/Wire Speed Display . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Knob, Pointer, D.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Knob, Pointer, D.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
Panel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Dinse, Socket, Female, 50MMQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
Transducer, Current 400A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Capacitor, MPW 0,1MF 10% 100VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
Switch, 20A SCH9899 10 Pos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Switch, 20A 3 Pos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Rectifier, PTS 30/6/2 + C + R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Thermostat, 70, 5MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Thermostat, 100, 10A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Transformer, 400V, 50 x 100 x 150, AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Choke, MigMatic 380, D.8.50 L.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Circuit Board, Burnback Time Slope Adjustment . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Holder, Fuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Circuit Board, Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Circuit Board, F.O.D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Fan, 230VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Solenoid, Gas Valve, 24VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Corner Seal, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
Transformer, Auxiliary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Primary Power Terminal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Link, Primary Power Terminal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . .
Contactor, 24V CU−38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Contactor, 24V CU−40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Plate, Support, Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Protection, Primary Power Terminal Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Nameplate, Rear, MigMatic 300/380 Base/DX . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Nut, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Line Cable, Neoprene, 4 x 4, MT. 3,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Line Cable, Neoprene, 4 x 6 MT. 3,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Panel, Rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Label, Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Label, Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Core, Toroidal, 13x26x28,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
+Pasūtot komponentu, uz kura sākotnēji bija piesardzības pasākumu etiķete, ir jāpasūta arī šī etiķete.
*Ieteicamās rezerves daļas.
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-251958 59 lpp.
Skatiet 8‐1. tabula. ”Piedziņas ruļļu un
stieples vadotņu komplekti”
. Sarakstā norādīti
parasta tipa
komponenti, un ir pieejami tikai
sarakstā norādītie komponenti.
12
27
11
10
9
8
7
30
6
31
26
25
14
13
28
24
17
4
5
23
15
3
2
29
1
19
16
22
18
20
32
21
956142845_9_14_A
8‐7. attēls. Stieples padeves bloks (2 ruļļi)
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
8‐7. attēls. Stieples padeves bloks (2 ruļļi)
. . . 1 . . . . . . . . . . 174609 . . Screw, M4−.7 x 12 Cheese HD BLK DIN 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 2 . . . . . . . . . . 173619 . . Carrier, Drive Roll w/Components 24 Pitch 10mm Shaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 3 . . . . . . . 156019695 . . Screw, M6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
. . . 4 . . . . . . . . . . 192029 . . Washer, Flat .250 ID x 0.437 OD x 0.15T STL PLN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
. . . 5 . . . . . . . . . . 173620 . . Bushing, MTG Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
. . . 6 . . . . . . . . . . 221912 . . Guide, Wire Inlet Nylon .023 − .052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 7 . . . . . . . . . . 010224 . . Pin, Spring CS .187 x 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 8 . . . . . . . . . . 225718 . . Fastener, Pinned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 9 . . . . . . . . . . 196896 . . Cup Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 10 . . . . . . . . . . 196897 . . Spring, CPRSN .695 OD x .95 Wire x 1.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 11 . . . . . . . . . . 196895 . . Knob, Tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 12 . . . . M 0570100052 . . Motor, Gear 24VDC 60W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 13 . . . . . . . . . . 228828 . . Lever, MTG Pressure Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 14 . . . . . . . . . . 166072 . . Spacer, Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 15 . . . . . . . . . . 172075 . . Carrier, Drive Roll w/Components 24 Pitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 16 . . . . . . . . . . 602009 . . Screw, 250−20 x 1.25 SOC HD−HEX Gr8 PLN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 17 . . . . . . . . . . 151828 . . Pin, Cotter Hair .42 x .750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-251958 60 lpp.
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
8‐7. attēls. Stieples padeves bloks (2 ruļļi)
. . . 18 . . . . . . . . . . 079634 . . Pin, Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 19 . . . . . . . . . . 230801 . . Spring, Torsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 20 . . . . . . . . . . 228826 . . Housing, Adapter Drive Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 21 . . . . . . . 156019804 . . Screw, 5/16−18 x 1 Alloy Steel Socket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 22 . . . . . . . 156018023 . . Locknut, M8 x 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 23 . . . . . . . 156019803 . . Screw, M8 x 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 24 . . . . . . . 156018024 . . Nut, M8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 25 . . . . . . . 156009080 . . Washer, Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 26 . . . . . . . 156090008 . . Washer, Flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 27 . . . . . . . 656005031 . . Insulator Plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 28 . . . . . . . 756084028 . . Spacer, MTG Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 29 . . . . . . . 756033039 . . Bushing, Snap−in D.22.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 30 . . . . . . . V56033124 . . Bushing, Snap−in D.34.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 31 . . . . . . . . . . 054263 . . Screw, Thumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 32 . . . . . . . 156009145 . . Washer, Flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
Piezīmes
OM-251958 61 lpp.
Skatiet 8‐2. tabula. ”Piedziņas ruļļu un
stieples vadotņu komplekti”
. Sarakstā norādīti
parasta tipa
komponenti, un ir pieejami tikai
sarakstā norādītie komponenti.
956142845_10_14_B
8‐8. attēls. Stieples padeves bloks (4 ruļļi)
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
8‐8. attēls. Stieples padeves bloks (4 ruļļi)
. . . 1 . . . . M 057010052 . . Motor, Gear 24VDC 60W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 2 . . . . . . . . . . 601966 . . Screw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 3 . . . . . . . . . . 602213 . . Washer, Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 4 . . . . . . . . . . 010910 . . Washer, Flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 5 . . . . . . . 656005032 . . Insulator Plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 6 . . . . . . . 156019746 . . Screw, M6 x 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
. . . 7 . . . . . . . 656005027 . . Insulator, Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 8 . . . . . . . . . . 238728 . . Lever, MTG Pressure Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 9 . . . . . . . . . . 238726 . . Housing, Adapter Drive Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 10 . . . . . . . . . . 221654 . . Washer, Shldr Insulating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 11 . . . . . . . 156019200 . . Screw, M6 x 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 12 . . . . . . . . . . 173618 . . Carrier Drive, Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 13 . . . . . . . . . . 602200 . . Washer, Medium Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 14 . . . . . . . . . . 124609 . . Screw, M4 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 15 . . . . . . . . . . 602209 . . Screw, 250−20 x 1.25 SOC HD−HEX Gr8 PLN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 16 . . . . . . . . . . 172075 . . Carrier, Drive Roll w/Components 24 Pitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
. . . 17 . . . . . . . . . . 601872 . . Nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 18 . . . . . . . 156009124 . . Washer, D5 x 15 x 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
OM-251958 62 lpp.
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
8‐8. attēls. Stieples padeves bloks (4 ruļļi)
. . . 19 . . . . . . . . . . 010224 . . Pin, Spring CS .187 x 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 20 . . . . . . . . . . 230691 . . Lever, MTG Pressure Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 21 . . . . . . . . . . 225718 . . Fastener, Pinned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 22 . . . . . . . . . . 198080 . . Cup, Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 23 . . . . . . . . . . 196897 . . Spring, CPRSN .695 OD x .095 Wire x 1.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 24 . . . . . . . . . . 196895 . . Knob, Tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 25 . . . . . . . . . . 203562 . . Screw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 26 . . . . . . . . . . 166072 . . Spacer, Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
. . . 27 . . . . . . . . . . 151828 . . Pin, Cotter Hair .042 x .750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 28 . . . . . . . . . . 079634 . . Pin, Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 29 . . . . . . . 156019804 . . Screw, 5/16−18 x 1 Alloy Steel Socket Head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 30 . . . . . . . 156009145 . . Washer, Flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 31 . . . . . . . . . . 221912 . . Guide, Wire Inlet Nylon .023 − .052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 32 . . . . . . . . . . 233843 . . Inlet, Wire Intermediate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 33 . . . . . . . . . . 054263 . . Screw, Thumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 34 . . . . . . . 756033039 . . Bushing, Snap−in D.22.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 35 . . . . . . . V56033124 . . Bushing, Snap−in D.34.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Lai saglabātu sākotnējo iekārtas veiktspēju, izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas. Pasūtot detaļas no
vietējā izplatītāja, jānorāda modeļa un sērijas numuri.
Piezīmes
OM-251958 63 lpp.
. Piedziņas ruļļu atlasi ieteicams veikt atbilstoši tālāk norādītajiem pielietojumiem.
1. Ruļļi ar V veida gropi cietai stieplei.
2. Ruļļi ar U veida gropi mīkstām stieplēm un elektrodiem ar mīkstu pārklājumu.
3. Ruļļi ar zobotām U veida gropēm ļoti mīkstām stieplēm vai elektrodiem ar mīkstu pārklājumu (parasti ar rūdītu virsmu).
4. Ruļļi ar V veida ierobiem stieplēm ar cietu pārklājumu.
5. Piedziņas ruļļu veidus var kombinēt atbilstoši noteiktām vajadzībām (piemēram, ruļļi ar V veida ierobiem kombinācijā ar ruļļiem ar U veida gropi).
8‐1. tabula. Piedziņas ruļļu un stieples vadotņu komplekti (2 ruļļu modeļiem)
Stieples diametrs
Piedziņas rullis
Stieples vadotne
Metriskā
Daļskaitlis
Decimāldaļskaitlis
Komplekta
Nr.
Detaļas Nr.
Tips
Ieejas
0,6 mm
0,023/0,025 collas.
0,023/0,025 collas.
087 132
087 130
V veida grope
056 192
0,8/1,0 mm
0,030/0,035 collas.
0,030/0,035 collas.
204 579
203 526
V veida grope
056 192
0,8 mm
0,030 collas.
0,030 collas.
079 594
053 695
V veida grope
056 192
1,0 mm
0,035 collas.
0,035 collas.
079 595
053 700
V veida grope
056 193
1,0/1,2 mm
0,035/0,045 collas.
0,035/0,045 collas.
N/A
189 285
V veida grope
056 192
1,2 mm
0,045 collas.
0,045 collas.
079 596
053 696
V veida grope
056 193
1,0 mm
0,035 collas.
0,035 collas.
044 749
072 000
U veida grope
056 192
1,2 mm
0,045 collas.
0,045 collas.
079 599
053 701
U veida grope
056 193
1,0 mm
0,035 collas.
0,035 collas.
079 606
132 958
V veida ierobi
056 192
1,2 mm
0,045 collas.
0,045 collas.
079 607
132 957
V veida ierobi
056 193
083 489
U veida zobotas
gropes
056 193
1,2 mm
0,045 collas.
0,045 collas.
083 318
8‐2. tabula. Piedziņas ruļļu un stieples vadotņu komplekti (4 ruļļu modeļiem)
Stieples diametrs
Metriskā
Daļskaitlis
Decimāldaļskaitlis
Komplekta
Nr.
Piedziņas rullis
Stieples vadotne
Detaļas Nr.
Tips
Ieejas
Starpposma
0,6 mm
0,023/0,025 collas.
0,023/0,025 collas.
087 132
087 130
V veida grope
056 192
056 206
0,8/1,0 mm
0,030/0,035 collas.
0,030/0,035 collas.
N/A
203 526
V veida grope
056 192
056 206
0,8 mm
0,030 collas.
0,030 collas.
046 780
053 695
V veida grope
056 192
056 206
1,0 mm
0,035 collas.
0,035 collas.
046 781
053 700
V veida grope
156 193
056 207
1,0/1,2 mm
0,035/0,045 collas.
0,035/0,045 collas.
N/A
189 285
V veida grope
156 193
056 207
1,2 mm
0,045 collas.
0,045 collas.
046 782
053 697
V veida grope
056 193
056 207
1,0 mm
0,035 collas.
0,035 collas.
044 750
072 000
U veida grope
156 192
056 206
1,2 mm
0,045 collas.
0,045 collas.
044 750
072 000
U veida grope
056 192
056 206
1,0 mm
0,035 collas.
0,035 collas.
046 785
053 701
V veida ierobi
056 192
056 206
1,2 mm
0,045 collas.
0,045 collas.
046 792
132 958
V veida ierobi
056 192
056 206
1,2 mm
0,045 collas.
0,045 collas.
083 319
083 489
U veida zobotas
gropes
056 193
056 207
OM-251958 64 lpp.
Spēkā no 2018. gada 1. janvāra
(Iekārtām ar sērijas numuru, kas sākas ar MJ, vai jaunākām iekārtām)
Šī ierobežotā garantija aizstāj visas iepriekšējās Miller garantijas un ir ekskluzīva, tas ir, nav spēkā nekādi citi
tieši vai netieši nodrošinājumi vai garantijas.
IEROBEŽOTĀ GARANTIJA - uz to attiecas tālāk norādītie noteikumi
un nosacījumi. Uzņēmums ITW Welding Products Italy garantē
sākotnējam mazumtirdzniecības pircējam, ka jaunā Miller iekārta,
kas iegādāta pēc šīs ierobežotās garantijas spēkā stāšanās datuma, ir
bez materiālu un ražošanas defektiem brīdī, kad to piegādā
uzņēmums Miller. AR ŠO GARANTIJU TIEK TIEŠI AIZSTĀTAS VISAS
CITAS TIEŠĀS VAI NETIEŠĀS GARANTIJAS, TOSTARP GARANTIJAS
PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN ATBILSTĪBU.
Tālāk norādītajā garantijas periodā uzņēmums Miller apņemas veikt
remontu vai nomainīt visas detaļas un komponentus, uz ko attiecas
garantija, kas nedarbojas pareizi materiālu vai ražošanas defektu
dēļ. Uzņēmums Miller rakstiski jāinformē trīsdesmit (30) dienu laikā
kopš defekta vai darbības traucējuma konstatēšanas, un Miller
sniegs norādījumus par darbībām, kas jāveic garantijas prasības
iesniegšanai. Ja paziņojums iesniegts kā tiešsaistes garantijas
prasība, tajā jāiekļauj detalizēts problēmas apraksts, kā arī jānorāda,
kādas problēmu novēršanas darbības veiktas, lai identificētu
bojātos komponentus un to darbības traucējumu iemeslu.
Uzņēmums Miller apņemas izpildīt garantijas prasības attiecībā uz
tālāk norādītajām iekārtām, uz ko attiecas garantija, ar nosacījumu,
ka darbības traucējums radies garantijas periodā. Visi garantijas
periodi sākas datumā, kurā iekārta tika piegādāta sākotnējam
mazumtirdzniecības pircējam, vai vienu gadu pēc iekārtas piegādes
Eiropas izplatītājam, vai divpadsmit mēnešus pēc iekārtas
nosūtīšanas starptautiskajam izplatītājam.
1.
3 gadi - detaļām un apkalpei
*
*
*
*
*
3.
*
*
Tumša aizsargmaska ar automātisko regulēšanu (bez
apkalpes)
Migmatic 175
AF ierīces
1 gads - detaļām un apkalpei, ja nav norādīts citādi
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5.
Metināšanas ģeneratori ar dzinēja piedziņu
(PIEZĪME. Dzinēja garantiju nodrošina atsevišķi
dzinēja ražotājs.)
Invertora strāvas avoti (ja nav norādīts citādi)
Procesa kontrolleri
Pusautomātiskie un automātiskie stieples padeves
mehānismi
Transformatora/taisngrieža strāvas avoti
2 gadi - detaļām
*
4.
Oriģinālie tīkla taisngrieži ietver tikai SCR, diodes un
diskrētos taisngrieža moduļus, izņemot STR, Si, STi, STH
un MPi sēriju.
Automehāniskās ierīces
Pārvietojamās papildiekārtas
(PIEZĪME. Pārvietojamās papildiekārtas sedz True
Blue) uz atlikušo tā izstrādājuma garantijas
periodu, kam tās uzstādītas, vai vismaz vienu gadu atkarībā no tā, kurš periods lielāks.)
Induktīvās karsēšanas strāvas avoti, dzesētāji un
elektroniskās vadības/reģistrēšanas ierīces
Pistoles ar motora piedziņu (izņemot tipa ”Spoolmate”
piedziņas degļus)
Pozicionēšanas ierīces un kontrolleri
Mehanizēta gaisa pūšanas ierīce ar gaisa attīrīšanas
respiratoru (PAPR) (bez apkalpes)
Statīvi
Ritošā daļa un ratiņi
Zemloka stieples piedziņas mezgli
Ūdens dzesēšanas sistēmas
Darbstacijas/metināšanas galdi (bez apkalpes)
6 mēneši - detaļām
*
Akumulatori
90 dienas - detaļām
*
Piederumi (komplektā)
*
Brezenta pārsegi
*
Induktīvās karsēšanas tinumi un siltumaizsardzība
*
MIG pistoles
*
Tālvadības ierīces
*
Rezerves daļas (bez apkalpes)
*
Tipa ”Spoolmate” piedziņas degļi
*
Kabeļi un neelektroniskās vadības ierīces
Miller True Blue ierobežotā garantija neattiecas uz tālāk norādīto.
1.
Izlietojamie komponenti, piemēram, kontaktuzgaļi,
griešanas uzgaļi, kontaktori, birstes, slēdži, slīdgredzeni,
releji vai detaļas, kas kļūst nederīgas normāla nodiluma
dēļ.
2.
Miller piegādātie, taču citu uzņēmumu ražotie izstrādājumi,
piemēram, dzinēji vai papildpiederumi. Uz šiem
izstrādājumiem attiecas ražotāja garantija, ja tāda ir.
3.
Iekārtas, ko modificējusi cita puse nevis uzņēmums Miller, vai
iekārtas, kas ir nepareizi uzstādītas, nepareizi lietotas vai
izmantotas neatbilstoši nozares standartiem, vai iekārtas,
kurām nav veikta pietiekama un nepieciešamā tehniskā
apkope, vai iekārtas, kas lietotas neatbilstoši iekārtas
specifikācijām.
5 gadi detaļām - 3 apkalpei
*
2.
6.
KOMPĀNIJAS “MILLER ELECTRIC” PRODUKTI IR
PAREDZĒTI
APMĀCĪTIEM
UN
PIEREDZĒJUŠIEM
KOMERCIĀLAJIEM UN RŪPNIECĪBAS LIETOTĀJIEM, KĀ ARĪ
METINĀŠANAS APRĪKOJUMA APKOPEI.
Saskaņā ar kompānijas garantijas līguma noteikumiem
ekskluzīvie aizsardzības līdzekļi ir: (1) remonts; vai (2) maiņa; ja
kompānija “Miller Electronic” ir sniegusi rakstisku
apstiprinājumu, (3) pirms apstiprinājuma izmaksas par remontu
vai maiņu autorizētā kompānijas apkopes centrā; vai (4)
samaksu vai kredītu par pirkumu (atbilstoši nolietojumam).
Produkti netiek atgriezti atpakaļ bez “Miller” rakstiska
apstiprinājuma. Par atgriešanas sūtījuma iespējamiem riskiem
un izmaksām ir atbildīgs klients.
Augstāk minētie aizsardzības līdzekļi ir kompāniju “F.O.B.”, ITW
Metināšanas produktu grupas Eiropā rūpnīcas vai “Miller
Electric” autorizētu centru iekārtas. Par transportēšanas un
kravu pārvadājumiem ir atbildīgs klients. ŠEIT MINĒTIE
AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI IR VIENĪGIE UN EKSKLUZĪVIE, TIE
NAV ATTIECINĀMI UZ LIKUMDOŠANĀ NOTEIKTAJĀM
NORMĀM. KOMPĀNIJA “MILLER ELECTRONIC” NEATBILD
PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, TĪŠIEM, NEJAUŠIEM VAI
IZRIETOŠIEM
ZAUDĒJUMIEM
(TOSTARP
PEĻŅAS
ZUDUMU) NEATKARĪGI NO LIKUMDOŠANĀ NOTEIKTAJĀM
NORMĀM. KOMPĀNIJA “MILLER ELECTRONIC” NEPIEĻAUJ
UN NOLIEDZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJAS VAI NETIEŠAS
GARANTIJAS, GALVOJUMUS, TO ATVEIDES, TOSTARP
JEBKĀDA VEIDA NETIEŠAS GARANTIJAS PAR TIRGUS
PAKALPOJUMIEM VAI PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM
NOLŪKAM, KAS NAV ŠEIT MINĒTS.
Šīs garantijas oriģinālā versija ir sastādīta, izmantojot angļu
juridiskos terminus. Sūdzību vai strīdu gadījumā jāņem
vērā vārdu nozīme angļu valodā.
milan_warr 2018-01
Informācija lietotājam
Lūdzu, aizpildiet un glabājiet kopā ar personīgajiem datiem.
Modeļa nosaukums
Pirkuma datums
Sērijas/izstrādājuma numurs
(Datums, kurā iekārta tika piegādāta sākotnējam klientam.)
Izplatītājs
Adrese
Valsts
Pasta indekss
Apkalpošana
Sazinieties ar tuvāko IZPLATĪTĀJU vai SERVISA CENTRU.
Vienmēr norādiet modeļa nosaukumu un
sērijas/izstrādājuma numuru.
Ar izplatītāju varat sazināties
šādos jautājumos:
Metināšanas izejvielas un materiāli
Papildaprīkojums un piederumi
Apkope un remonts
Rezerves daļas
Lietotāja rokasgrāmata
ITW Welding Italy S.r.l.
Ar piegādes pakalpojumu
sniedzēju sazinieties, lai:
Iesniegtu prasību par kravas pazaudēšanu
vai bojājumiem transportēšanas laikā.
Lai saņemtu palīdzību saistībā ar prasību iesniegšanu
vai nokārtošanu, sazinieties ar izplatītāju un/vai
aprīkojuma ražotāja transporta nodaļu.
ORIĢINĀLO INSTRUKCIJU TULKOJUMS - DRUKĀTAS ASV
 2018 Miller Electric Mfg. LLC 2018-01
Via Privata Iseo, 6/E
20098 San Giuliano
Milanese, Italy
Tālrunis: 39 (0) 2982901
Fakss: 39 (0) 298290‐203
e-pasts: miller@itw-welding.it
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising