Miller | MG057985D | Owner Manual | Miller Mpi 220P CE Användarmanual

Miller Mpi 220P CE Användarmanual
OM-253918J/swe
2018−06
Processer
Multiprocesssvetsning
Beskrivning
MPi 220P
CE
ANVÄNDARHANDBOK
File: Multiprocess
www.MillerWelds.com
Från Miller till dig
Vi tackar för och gratulerar till ditt val av Miller. Nu kan du få jobbet
gjort och få det rätt gjort. Vi vet att du inte har tid att göra det på annat
sätt.
Det är därför som Niels Miller, när han först började bygga bågsvetsar
1929, såg till att hans produkter var ytterst hållbara och av allra högsta
kvalitet. Precis som du, hade hans kunder inte råd med mindre.
Miller-produkterna måste vara mer än det bästa de kunde vara. De måste
vara det bästa som stod att köpa.
De som idag bygger och säljer Miller-produkter fortsätter denna
tradition. De är lika engagerade i att tillhandahålla utrustning och service
som uppfyller de höga normer för kvalitet och värde som sattes 1929.
Denna bruksanvisning är upplagd att hjälpa dig få ut det mesta ur dina Miller-produkter. Läs noga igenom alla säkerhetsåtgärder. De hjälper dig att
skydda dig mot eventuella risker på arbetsplatsen. Vi har gjort installation
och drift så enkla som möjligt. Med rätt underhåll kan du med Miller räkna
med många års felfri drift. Och om apparaten av någon anledning behöver
repareras, finns ett felsökningskapitel som hjälper dig komma underfund
med problemet. Originaldelslistan hjälper dig bestämma exakt vilken del du
behöver för att rätta till problemet. Garanti- och serviceinformation för din
särskilda modell finns också.
Miller Electric tillverkar ett komplett
sortiment svetsaggregat och svetsrelaterad
utrustning. Information om Millers
övriga kvalitetsprodukter fås hos närmaste Miller-återförsäljare
där du kan få den senaste produktkatalogen och enskilda datablad.
Lika hårdarbetande som
du − varje strömkälla från
Miller backas upp av den
mest krångelfria garantin
i branschen.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
KAPITEL 1 − SÄKERHETSFÖRESKRIFTER − LÄS FÖRE ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. Symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. Risker vid bågsvetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Ytterligare symboler för installation, drift och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Föreskrifter enligt Proposition 65 i Kalifornien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Säkerhetsnormer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. EMF-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 2 − DEFINITIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Ytterligare säkerhetssymboler och definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Övriga symboler och definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 3 − SPECIFIKATIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Placering av serienummer− och märketikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Enhetens specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Intermittensfaktor och överhettning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Volt-Amperekurvor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5. Miljödata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 4 − INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Val av plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Installera gasförsörjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3. Anslutningar för svetskablar och kabelstorlekar* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4. Svetskabelsanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5. Process−/polaritetstabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6. Ändra polaritet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-7. Installera sladdspolen och justera navspänningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-8. Byta drivrullar och inloppsstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-9. Rikta in drivrullar och trådstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-10. Riktlinjer för elinstallation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-11. Ansluta 1-fasig 230 VAC matningsström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-12. Dra svetstråd och justera tryckrullspänning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 5 − DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Reglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Förbered enheten för pinnsvetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Förbered enheten för TIG−svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4. 2T − 4T Triggerlägesval (TIG−process) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-5. Förbered enheten för manuell MIG (GMAW och FCAW) svetsprocess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-6. Konfigureringsmeny för manuell MIG−svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-7. Triggerläge och spottidval (MIG−process) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-8. Förbered enheten för synergisk MIG (GMAW och FCAW) svetsprocess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-9. Konfigureringsmeny för synergisk MIG−svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10. Förbered enheten för synergisk pulserad MIG (GMAW och FCAW) svetsprocess . . . . . . . . . . . . . . .
5-11. Konfigureringsmeny för synergisk pulserad MIG−svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-12. 4T trigger−konfigureringsmeny (endast synergisk pulserad MIG−svetsning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-13. Svetstrådmatning − inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-14. Återställa aggregatet till standardinställningar från fabrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-15. Ladda ett program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-16. Ladda MIG−parametrar för operatörspunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17. Nominell nätström I1 = 16 A inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-18. Grundläggande inställningar för parametrar i konfigureringsmenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-19. Svetsparameterdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
3
4
4
4
5
5
7
8
8
8
8
9
10
11
11
12
13
13
13
14
15
16
17
17
18
20
21
21
22
23
24
25
26
28
29
30
32
34
35
36
37
37
38
39
40
41
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
KAPITEL 6 − UNDERHÅLL & FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1. Rutinunderhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2. Svetspistol och trådmatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3. Överbelastning av enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-4. Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 7 − KOPPLINGSSCHEMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 8 − RIKTLINJER FÖR GASMETALLBÅGSVETSNING (MIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-1. Typiska processanslutningar för gasmetallbågsvetsning (MIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-3. Fasthållning och placering av svetspistol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-4. Förhållanden som inverkar på svetssträngens form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-5. Pistolförflyttning under svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-6. Dåliga svetssträngsegenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-7. Goda svetssträngsegenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-8. Felsökning – för mycket sprut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-9. Felsökning – porositet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-10. Felsökning – för mycket inträngning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-11. Felsökning – ingen inträngning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-12. Felsökning – ofullständig sammansmältning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-13. Felsökning – genombränning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-14. Felsökning – vågig sträng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-15. Felsökning – deformering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-16. Vanliga avskärmande gaser för GMAW (MIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-17. Felsökningsguide för halvautomatisk svetsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 9 − RIKTLINJER FÖR METALLBÅGSVETSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-1. Procedur för metallbågsvetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-2. Tabell för val av elektrod och strömstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-3. Tända en båge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-4. Positionera elektrodhållaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-5. Dåliga svetssträngsegenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-6. Goda svetssträngsegenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-7. Förhållanden som inverkar på svetssträngens form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-8. Elektrodrörelse under svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-9. Svetsa överlappsfogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-10. Svetsa V−fogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-11. Svetsa T−fogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-12. Svetstest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-13. Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 10 − VÄLJA OCH BEREDA EN VOLFRAMELEKTROD FÖR
LIKSTRÖMS- ELLER VÄXELSTRÖMSSVETSNING MED OMFORMARAGGREGAT . . . . . . . . .
10−1. Välja volframelektrod (Bär rena handskar för att undvika förorening av volframelektroden) . . . . . . . .
10−2. Beredning av volframelektroder för likströmssvetsning med negativ elektrod (DCEN)
eller växelströmssvetsning med omformaraggregat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 11 − FÖRTECKNING ÖVER DELAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTI
42
42
42
42
43
46
48
48
49
49
50
50
50
51
51
51
52
52
52
53
53
54
55
56
56
57
57
58
58
58
59
59
59
60
60
61
61
63
63
64
66
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
för produkter för den europeiska gemenskapen (CE-märkta).
ITW Welding Italy S.r.l Via Privata Iseo 6/E, 20098 San Giuliano M.se, (MI) Italy försäkrar att
produkterna som anges i denna förklaring överensstämmer med de grundläggande kraven och
bestämmelserna i rådets angivna direktiv och standarder.
Produkt-/apparatidentifiering:
Lagernummer
059016014
Produkt
Mpi 220P 230VAC
Rådsdirektiv:
·2006/95/EC Low Voltage
·2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
·2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Standarder:
·IEC 60974-1:2012 Arc Welding Equipment – Part 1: Welding Power Sources
·IEC 60974-5:2007 Arc Welding Equipment – Part 5: Wire Feeders
·IEC 60974-10:2007 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic Compatibility Requirements
Undertecknare:
May 17th, 2018
_____________________________________
___________________________________________
Massimigliano Lavarini
Datum för överensstämmelse
ITW WELDING ITALY PRODUCTION MANAGER
956 172 281
EMS−DATABLAD FÖR BÅGSVETSNINGSKRAFTKÄLLA
Produkt/apparatidentifiering
Produkt
Lagernummer
MPi 220P CE
059016014
Sammanfattning av information om överensstämmelse
Tillämplig förordning
Direktiv 2014/35/EU
Referensgränser
Direktiv 2013/35/EU, rekommendation 1999/519/EC
Tillämpliga standarder
IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016
Avsedd användning
☒ för användning i arbetsmiljöö
☐ för användning av lekmän
Icke-termiska effekter måste beaktas vid arbetsplatsbedömning
☒ JA
☐ NEJ
Termiska effekter måste beaktas vid arbetsplatsbedömning
☐ JA
☒ NEJ
☒
Informationen är baserad på kraftkällans maximala kapacitet (gäller såvida inte inbyggd programvara/
maskinvara ändras)
☐
Informationen är baserad på sämsta möjliga inställning/program (gäller endast tills inställningsalternativ/
svetsprogram ändras)
☐
Informationen är baserad på flera inställningar/program (gäller endast tills inställningsalternativ/svetsprogram ändras)
☒ JA
☐ NEJ
(om NEJ gäller specifika krav på minsta avstånd)
Exponering på arbetsplats ligger under gränsvärdena för
exponering (ELV - Exposure Limit Values) för hälsoeffekter
vid standardkonfigurationerna
Exponering på arbetsplats ligger under gränsvärdena för
exponering (ELV - Exposure Limit Values) för sensoriska
effekter vid standardkonfigurationerna
☐ ej tillämpligt
☒ JA
☐ NEJ
(om tillämpligt och NEJ krävs specifika åtgärder)
Exponering på arbetsplats ligger under åtgärdsnivåerna
(AL - Action Levels) vid standardkonfigurationerna
☐ ej tillämpligt
☐ JA
☒ NEJ
(om tillämpligt och NEJ krävs specifik skyltning)
EMS-data för icke-termiska effekter
Exponeringsindex (EI - Exposure Indices) och avstånd till svetsningskrets (för varje driftsläge, som tillämpligt)
Huvud
Standardavstånd
ELV EI vid standardavstånd
Sensoriska
effekter
10 cm
0,15
Nödvändigt minsta avstånd
1 cm
Hälsoeffekter
Kropp
Lem (hand)
Lem (lår)
10 cm
0,14
10 cm
0,22
3 cm
0,13
3 cm
0,29
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
Avstånd där alla gränsvärden för exponering på arbetsplats faller under 0,20 (20 %)
Avstånd där alla gränsvärden för exponering vid allmän användning faller under 1,00 (100 %)
Testat av:
956172346
Tony Samimi.
Testdatum:
2018‐05‐24
2 cm
64 cm
KAPITEL 1 − SÄKERHETSFÖRESKRIFTER − LÄS FÖRE ANVÄNDNING
som_2018−01_swe
7
Skydda dig själv och andra mot skador — läs, följ och spara dessa viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner.
1-1. Symboler
FARA! − Anger en risksituation som om den inte
undviks resulterar i allvarliga eller dödliga skador.
Dessa möjliga risker förklaras med symboler eller
i texten.
Anger en risksituation som om den inte undviks
resulterar i allvarliga eller dödliga skador. Dessa
möjliga risker förklaras med symboler eller i texten.
OBS. − Uppgifter som inte relateras till personskador.
. Anger speciella anvisningar.
Denna grupp av symboler betyder Varning! Se upp! Fara för STÖTAR,
ROTERANDE OCH HETA DELAR. Studera nedanstående symboler
och anvisningar beträffande åtgärder för att undvika farorna.
1-2. Risker vid bågsvetsning
Symbolerna nedan används i denna handbok för att fästa
uppmärksamheten på och identifiera möjliga faror. När du ser
symbolen, se upp och följ anvisningarna för att undvika faror.
Nedanstående säkerhetsinformation är endast en
sammanfattning av den urförligare säkerhetsinformationen
i Säkerhetsnormer som återfinns i avsnittet 1-5. Läs och följ
alla säkerhetsnormer.
Endast kvalificerade personer bör installera, använda,
underhålla och reparera denna utrustning. En kvalificerad
person definieras som en person, vars innehav av en erkänd
examen, certifikat eller professionell ställning, eller vars
omfattande kunskaper, utbildning och erfarenhet, har
demonstrerat personens förmåga att lösa eller åtgärda
problem relaterade till ämnet, arbetet eller projektet och som
har erhållit säkerhetsutbildning i att känna igen och undvika
relevanta faror.
Under drift bör inga obehöriga, speciellt inte barn, befinna sig
i närheten.
STÖTAR kan döda.
Kontakt med strömförande elektriska delar kan
orsaka dödliga stötar eller svåra brännskador.
Elektroden och arbetskretsen är spänningsförande
när strömmen är påslagen. Primärkretsen och
maskinens
invändiga
kretsar
är
också
spänningsförande när strömmen är påslagen. I halvoch helautomatisk trådsvetsning är tråden,
trådrullen, rullhuset och alla metalldelar som vidrör
svetstråden, spänningsförande. Felaktigt installerad
eller otillräckligt jordad utrustning utgör en fara.
D Vidrör inte spänningsförande elektriska delar.
D Bär torra, hela gummihandskar och kroppsskydd.
D Isolera dig själv från arbete och jord med hjälp av torra, isolerande
mattor eller beklädnader som är stora nog att förhindra fysisk
kontakt med arbete och jord.
D Använd inte växelströmssvetseffekt i fuktiga områden, där
rörelsefriheten är begränsad eller där det finns risk för att falla.
D Använd växelström ENDAST om så fordras för svetsprocessen.
D Om växelström fordras, använd fjärrkontrollen om sådan finns
på enheten.
D Ytterligare säkerhetsåtgärder krävs om någon av följande
elektriska risker föreligger i fuktiga miljöer eller om du bär fuktiga
kläder, på metallstrukturer som golv, galler och ställningar.
Använd i sådana fall följande utrustning i angiven ordning:
1) halvautomatiskt likströmsaggregat (tråd) med konstant
spänning, 2) manuell elektrodsvets (pinnsvets) eller
3) växelströmsaggregat med reducerad tomgångsspänning.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Likströmstrådsvets med konstant spänning rekommenderas för
de flesta situationer. Arbeta inte ensam!
Koppla bort inkommande ström eller stäng av maskinen innan
du installerar eller reparerar denna utrustning OSHA 29
CFR 1910.147 (se säkerhetsnormerna).
Installera och jorda denna utrustning i enlighet med dess
bruksanvisning och nationella och lokala bestämmelser.
Kontrollera alltid jorden på spänningskällan. Se till att nätkabelns
jordledning är rätt ansluten till jorddonet i primäranslutningen eller
att kabelkontakten är ansluten till ett rätt jordat uttag.
När du gör inanslutningar, anslut först rätt jordledare −
kontrollera anslutningarna igen.
Håll sladdar torra, rena från olja och fett och skyddade mot heta
metaller och gnistor.
Inspektera regelbundet nätkabeln och titta efter skador och
frilagda ledare − byt omedelbart ut kabeln om den är skadad −
frilagda ledare kan döda.
Stäng av utrustning som inte används.
Använd inte slitna, skadade, underdimensionerade eller dåligt
reparerade kablar.
Dra inte kablar runt kroppen.
Jorda det direkt med en separat kabel om jordning
av arbetsstycket fordras.
Vidrör inte elektroden om du vidrör arbetet, jord eller en elektrod
från ett annat aggregat.
Vidrör inte elektrodhållare anslutna till två svetsaggregat samtidigt
då det ger dubbla tomgångsspänningen.
Använd endast väl underhållen utrustning. Reparera eller byt ut
skadad utrustning omedelbart. Underhåll enheten i enlighet med
handboken.
Bär säkerhetssele om du arbetar ovanför golvnivån.
Se till att alla paneler och kåpor sitter ordentligt på plats.
Kläm fast arbetskabeln med god kontakt metall mot metall på
arbetsstycket eller arbetsbordet så nära svetsen som är praktiskt
möjligt.
Isolera arbetsklämman när den inte är ansluten till arbetsstycket
för att förhindra kontakt med metallföremål.
Anslut inte mer än en elektrod eller arbetskabel till en
svetskabelsanslutning. Koppla bort kabeln när den inte används.
Använd jordfelsbrytare vid användning av utrustning på fuktiga
och våta platser.
HÖGA LIKSPÄNNINGAR ligger kvar i inverterkretsarna EFTER att nätspänningen kopplats bort.
D Stäng av enheten, koppla bort ineffekt och ladda ur
ingångskondensatorer i enlighet med anvisningarna i handboken
innan du vidrör någon del.
OM−253918 Sida 1
HETA DELAR kan brännas.
D Vidrör inte heta delar med bara händerna.
D Låt utrustningen kallna en tid innan du arbetar
med den.
D Använd lämpliga verktyg och/eller bär tjocka,
isolerade svetshandskar och klädsel för att
undvika brännskador.
RÖK OCH GASER kan vara hälsofarliga.
Svetsning producerar rök och gaser. Inandning
av dessa kan vara hälsofarligt.
D Håll huvudet ute ur röken. Andas inte in röken.
D Ventilera arbetsområdet och/eller använd utsug vid svetsbågen
för att avlägsna rök och gaser om du arbetar inomhus.
Rekommenderat sätt att kontrollera om ventilationen är tillräcklig
är att mäta innehåll och mängd rök och gaser som personalen
utsätts för.
D Använd godkänt andningsskydd om ventilationen är dålig.
D Studera tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) och anvisningar för
hantering av limmer, lacker, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial,
kylmedel, avfettningsmedel, flussmedel och metaller.
D Arbeta endast i slutna utrymmen om de är välventilerade eller om
du bär friskluftsmask. Ha alltid en utbildad person i närheten.
Svetsrök och gas kan tränga undan luft och sänka syreinnehållet
vilket kan orsaka skador eller dödsfall. Se till att den luft du andas
är säker.
D Svetsa inte på ställen där man avfettar, rengör eller sprutmålar.
Bågens värme och strålar kan reagera med ångorna, vilket kan
ge upphov till mycket giftig och irriterande gasutveckling.
D Svetsa inte på belagda metaller, som t.ex. galvaniserat,
blyöverdraget eller kadmiumpläterat stål, om inte beläggningen
avlägsnats från svetsområdet, att lokalen är välventilerad och bär
vid behov friskluftmask. Beläggningar och metaller som innehåller
dessa ingredienser kan avge giftiga ångor om de svetsas.
STRÅLAR FRÅN BÅGEN kan bränna
ögon och skinn.
Bågen från svetsprocessen producerar intensiva
synliga och osynliga (ultravioletta och infraröda)
strålar som kan bränna ögon och hud. Gnistor
hoppar från svetsen.
D Bär godkänd svetshjälm med rätt filter för att skydda ansiktet och
ögonen mot strålning och gnistor när du svetsar eller tittar på
(se ANSI Z49.1 och Z87.1 i Säkerhetsnormer).
D Bär godkända skyddsglasögon med sidoskydd under hjälmen.
D Använd skärmar för att skydda andra mot sken och bländande
ljus; varna dem från att titta direkt på bågen.
D Bär skyddsklädsel av kraftigt och flamsäkert material (läder, tjock
bomull, ylle). Skyddsklädseln omfattar oljefria material som
läderhandskar, tjock skjorta, byxor utan slag, höga skor och mössa.
SVETSNING kan orsaka brand eller
explosion.
Svetsning på slutna behållare, som t.ex. tankar,
fat eller rör kan få dem att explodera. Svetsloppor
kan flyga från svetsbågen. Flygande svetsloppor,
heta arbetsstycken och het utrustning kan orsaka
bränder och brännskador. En elektrod som vidrör metallföremål kan
orsaka gnistor, explosion, överhettning och brand. Kontrollera att
området är säkert innan du börjar arbeta.
D Avlägsna allt antändbart material inom 10 m från svetsbågen. Täck
sådant material med godkända skydd om detta inte är möjligt.
D Svetsa inte där flygande svetsloppor kan träffa antändbart
material.
D Skydda dig själv och andra mot kringflygande svetsloppor och het
metall.
D Kom ihåg att svetsloppor och hett material från svetsning lätt kan ta
sig igenom små sprickor och öppningar till närliggande områden.
D Se upp för brand och ha alltid en brandsläckare till hands.
D Kom ihåg att svetsning på tak, golv, skott eller skiljeväggar kan
orsaka brand på den andra sidan.
OM−253918 Sida 2
D Däckfälgar och hjul får inte skäras eller svetsas. Däcken kan
explodera om de värms upp. Reparerade fälgar och hjul kan
haverera. Se OSHA 29 CFR 1910.177 i Säkerhetsstandarder.
D Svetsa inte på slutna behållare som innehållit brandfarligt material,
som t.ex. tankar, fat eller rör, för så vitt de inte är förberedda
i enlighet med AWS F4.1 (se Säkerhetsnormer).
D Svetsa inte där luften kan innehålla brandfarligt damm, gaser eller
ångor från vätskor (bland annat bensin).
D Anslut återledaren till arbetet så nära svetsområdet som är
praktiskt möjligt så att svetsströmmen inte leds långa, ev. okända
vägar, där den kan ge upphov till stötar, gnistor och brand.
D Använd inte svetsen för att tina frusna rör.
D Ta bort elektroden från hållaren eller klipp av svetstråden
vid kontaktröret när den inte används.
D Bär skyddsklädsel av kraftigt och flamsäkert material (läder, tjock
bomull, ylle). Skyddsklädseln omfattar oljefria material som
läderhandskar, tjock skjorta, byxor utan slag, höga skor och mössa.
D Ta ut allt antändbart material, som t.ex. gaständare eller
tändstickor, ur dina fickor innan du börjar svetsa.
D Inspektera arbetsområdet efter svetsningen och se till att där inte
finns gnistor, glödande material och öppen eld.
D Använd endast rätt säkringar och säkerhetsbrytare. Använd inte
för stora och koppla inte förbi dem.
D Följ kraven i OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) och NFPA 51B
beträffande arbete med heta material och låt någon hålla uppsikt
efter brand och ha en brandsläckare lätt tillgänglig.
D Studera tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) och anvisningar för
hantering av limmer, lacker, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial,
kylmedel, avfettningsmedel, flussmedel och metaller.
KRINGFLYGANDE METALL och SMUTS
kan skada ögonen.
D Svetsning, mejsling, stålborstning och slipning
producerar gnistor och kringflygande metall.
När svetsen svalnar, kan slagg kastas
omkring.
D Bär godkända skyddsglasögon med sidoskydd också under
svetshjälm.
ANSAMLING AV GAS kan skada
hälsan eller döda.
D Stäng av gasen när den inte används.
D Ventilera alltid stängda lokaler eller bär godkänd
friskluftsmask.
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT
(EMF) kan påverka medicinska implantat.
D Personer med pacemaker och andra implantat
ska hålla sig på avstånd.
D Personer med medicinska implantat ska vända sig till läkare
och tillverkaren av apparaten innan de går nära bågsvets-,
punktsvets-,
mejsnings-,
plasmabågskärningsoch
induktionsvärmningsarbeten.
BULLER kan skada hörseln.
Buller från vissa processer kan skada hörseln.
D Använd godkända öronskydd om ljudnivån
är hög.
GASTUBER kan explodera om de
skadas.
Gastuber innehåller gas under högt tryck. Om en
tuben skadas, kan den explodera. Då gastuber
normalt används under svetsprocessen ska de
behandlas med försiktighet.
D Skydda gastuber mot hög värme, mekaniska stötar, skador, slagg,
öppen eld, gnistor och bågar.
D Placera gastuberna stående och fäst dem på ett stationärt stöd
eller ett gastubställ så att de inte kan tippa.
D Håll gastuber på avstånd från svets- och andra elkretsar.
D Lägg aldrig svetsbrännare på gastuber.
D Låt aldrig en svetselektrod vidröra gastuber.
D Svetsa aldrig på gastuber − explosion blir följden.
D Skyddskåpan ska alltid sitta på plats över kranen utom när tuben
används eller är ansluten för användning.
D Använd endast korrekta gastuber, regulatorer, slangar
och kopplingar avsedda för den specifika tillämpningen; håll dem
och tillhörande delar i gott skick.
D Använd korrekt utrustning, korrekta procedurer och tillräckligt
många personer när transporttuber ska lyftas, flyttas och
transporteras.
D Vänd bort ansiktet när du öppnar kranen på gastuben.
Stå inte framför eller bakom regulatorn när kranen öppnas.
D Läs och följ instruktionerna för gastuber, tillhörande utrustning.
CGA:s skrift P-1 som finns i listan med säkerhetsföreskrifter.
1-3. Ytterligare symboler för installation, drift och underhåll
BRAND- ELLER EXPLOSIONSRISK.
ROTERANDE DELAR kan skada dig.
D Placera inte enheten på, över eller nära
brandfarliga ytor.
D Placera inte enheten nära brandfarligt material.
D Överbelasta inte ledningsnätet − se till att starkströmsnätet
är rätt dimensionerat, klassat och skyddat för denna enhet.
D Håll dig på avstånd från roterande delar.
D Håll dig på avstånd från klämpunkter som t.ex.
drivrullar.
FALLANDE UTRUSTNING kan orsaka
skador.
D Använd lyftöglan endast för att lyfta enheten,
INTE för andra apparater, gascylindrar eller
andra tillbehör.
D Använd korrekta procedurer och utrustning
med tillräcklig kapacitet för att lyfta och bära
upp enheten.
D Om gaffeltruck används för att flytta enheten, måste gafflarna
vara så långa att de sticker ut på andra sidan av enheten.
D Håll utrustningen (kablar och sladdar) på avstånd från fordon
i rörelse vid arbeten över golvnivå.
D Följ riktlinjerna i handboken för de reviderade NIOSH
lyftberäkningarna (dokument nr. 94−110) vid manuella lyft av
tunga komponenter och utrustning.
HÅRD OCH LÅNGVARIG ANVÄNDNING kan orsaka ÖVERHETTNING
D En
avkylningsperiod
rekommenderas;
följ märkintermittensfaktorn.
D Reducera strömmen eller intermittensfaktorn
innan du börjar svetsa igen.
D Blockera eller filtrera inte luftflödet till enheten.
KRINGFLYGANDE GNISTOR kan skada ögonen.
D Bär skyddsmask som skydd för ögon och
ansikte.
D Forma
volframelektroden
endast
på
slipapparat försedd med lämpliga skydd på lämplig plats med
lämpliga skydd för ansikte, händer och kropp.
D Gnistor kan orsaka brand — håll brandfarliga material på
avstånd.
STATISK ELEKTRICITET (ESD) kan
skada kretskort.
D Sätt på dig jordade armband INNAN du
hanterar kort eller delar.
D Använd statiskt säkra fodral och boxar för att
förvara, flytta eller sända kretskort.
SVETSTRÅD kan skada dig.
D Tryck inte av handtaget innan du instrueras att
göra så.
D Rikta inte handtaget mot kroppsdelar, andra
människor eller mot metall när du matar in
svetstråden.
BATTERIEXPLOSION kan skada dig.
D Använd inte svetsaggregatet för att ladda
batterier eller som starthjälp om det inte är
försett med en funktion för ändamålet.
ROTERANDE DELAR kan skada dig.
D Håll dig på avstånd från roterande delar,
som t.ex. fläktar.
D Håll alla dörrar, paneler, lock och skydd
ordentligt på plats och stängda.
D Låt endast utbildad personal avlägsna dörrar, paneler, kåpor och
skydd efter behov vid underhåll och felsökning.
D Sätt tillbaka dörrar, paneler, kåpor och skydd när underhållet
är avslutat och innan strömmen kopplas in.
LÄS ANVISNINGARNA.
D Läs och följ märkningar och bruksanvisningen
innan aggregatet installeras, används eller
underhålls. Studera säkerhetsinformationen
i början av handboken och i varje avsnitt.
D Använd enbart originalreservdelar från tillverkaren.
D Utför installation, underhåll och service enligt bruksanvisningen,
branschstandarder och svenska normer och regler.
OM−253918 Sida 3
HÖGFREKVENSSTRÅLNING kan orsaka
störningar.
D Högfrekvens (H.F.) kan störa radionavigering,
räddningstjänster, datorer och kommunikationsutrustning.
D Denna installation bör endast utföras av utbildad personal med
kännedom om elektronisk utrustning.
D Det är användarens ansvar att se till att en behörig elektriker
omedelbart åtgärdar sådana störningsproblem som är uppstått
p g a denna installation.
D Upphör omedelbart med att använda utrustningen om
underrättats om störning.
D Låt regelbundet kontrollera och underhålla utrustningen.
D Håll dörrar och paneler som är källor till högfrekvens ordentligt
stängda, håll gnistgap på rätt inställning och använd jordning och
avskärmning för att minimera riskerna för störning.
BÅGSVETSNING kan orsaka störning.
D Elektromagnetisk energi kan störa känslig
elektronisk utrustning, som datorer och
datorstyrd utrustning som t.ex robotar.
D Se till att all utrustning i svetsområdet
är elektromagnetiskt kompatibel.
D För att minska ev. störning ska svetskablar hållas så korta som
möjligt, samlade och så lågt som möjligt, t.ex. på golvet.
D Svetsning bör inte utföras närmare än 100 meter från känslig
elektronisk utrustning.
D Se till att detta svetsaggregat installeras och jordas i enlighet
med denna handbok.
D Om störning ändå inträffar måste användaren vidta extra
åtgärder, som t.ex. att flytta svetsen, använda skärmade kablar,
använda linjefilter eller skärma av arbetsområdet.
1-4. Föreskrifter enligt Proposition 65 i Kalifornien
VARNING! Den är produkten kan exponera dig för kemikalier,
bland annat bly, som myndigheter i staten Kalifornien vet
orsakar cancer, missbildningar och andra fosterskador.
Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
1-5. Säkerhetsnormer
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
kan laddas ned från American Welding Society på http://www.aws.org
eller köpas från Global Engineering Documents (telefon:
+1−877−413−5184, hemsida: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1,
från Global Engineering Documents (telefon: +1−877−413−5184,
hemsida: www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held
Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0,
från Global Engineering Documents (telefon: 1−877−413−5184,
hemsida: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, från National Fire
Protection
Association,
Quincy,
MA
02169
(telefon:
+1−800−344−3555, hemsida: www.nfpa.org and www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
från Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way,
Suite 103, Chantilly, VA 20151 (telefon: +1−703−788−2700,
hemsida:www.cganet.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard W117.2,
från Canadian Standards Association, Standards Sales,
5060 Spectrum Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada L4W
5NS (telefon: +1−800−463−6727, hemsida: www.csagroup.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face
Protection, ANSI Standard Z87.1, från American National Standards
Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036
(telefon: +1−212−642−4900, hemsida: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other
Hot Work, NFPA Standard 51B, från National Fire Protection
Association, Quincy, MA 02169 (telefon: +1−800−344−3555,
hemsida: www.nfpa.org).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General
Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910.177
Subpart N, Part 1910 Subpart Q, and Part 1926, Subpart J, from U.S.
Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box
371954, Pittsburgh, PA 15250-7954 (phone: 1-866-512-1800) (there
are 10 OSHA Regional Offices—phone for Region 5, Chicago, is
312-353-2220, website: www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation,
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
1600 Clifton Rd, Atlanta, GA 30329−4027 (telefon: +1−800−232−4636,
hemsida: www.cdc.gov/NIOSH).
1-6. EMF-information
Elektrisk ström som flyter genom en ledare alstrar lokala elektriska och
magnetiska fält (EMF). Strömmen från bågsvetsning (och liknande
processer, bland andra punktsvetsning, mejsling, plasmabågskärning
och induktionsuppvärmning) alstrar ett elektromagnetiskt fält omkring
svetskretsen. Elektromagnetiska fält kan störa visa medicinska
implantat, bland annat pacemakrar. Säkerhetsåtgärder för personer
som bär medicinska implantat måste vidtas. Exempelvis så kan
tillgängligheten för förbipasserande begränsas och individuell
riskbedömning kan göras för svetsare kan göras. Alla svetsare ska
använda följande procedurer för att minimera exponeringen för
elektromagnetiska fält från svetskretsen:
3. Linda inte kablarna runt kroppen.
1. Håll kablar samlade genom att vrida eller tejpa ihop dem eller
använda en kabelkanal.
Medicinska implantat:
Personer med medicinska implantat ska kontakta sin läkare och tillverkaren av apparaten innan de kommer nära bågsvets-, punktsvets-,
mejslings-, plasmabågskärnings-, och induktionsuppvärmningsarbeten. Ovanstående procedurer rekommenderas om läkaren ger tillstånd.
2. Placera dig inte emellan svetskablarna. Lägg kablarna vid sidan
och på avstånd från operatören.
OM−253918 Sida 4
4. Håll huvud och kropp på så stort avstånd från aggregatet
som möjligt.
5. Sätt arbetsklämman på arbetsstycket så nära svetsen som
möjligt.
6. Arbeta inte intill, sitt inte på och luta dig inte mot svetsaggregatet.
7. Svetsa inte medan du bär på svetsaggregatet eller trådmataren.
KAPITEL 2 − DEFINITIONER
2-1. Ytterligare säkerhetssymboler och definitioner
. Vissa symboler finns bara på CE−produkter.
Varning! Se upp! Risker föreligger så som anges av symbolerna.
Safe1 2012−05
Bär torra gummihandskar. Vidrör inte elektroder med oskyddad hand. Bär inte våta eller skadade handskar.
Safe2 2017−04
Skydda dig själv mot stötar genom att isolera dig från arbetsstycke och jord.
Safe3 2017−04
Håll huvudet ute ur röken.
Safe6 2017−04
Ventilera eller använd en utsugningsanordning för att avlägsna rök.
Safe8 2012−05
Använd fläkt för att avlägsna rök.
Safe10 2012−05
Lättantändliga föremål ska hållas borta från svetsningen. Svetsa inte i närheten av lättantändliga föremål.
Safe12 2012−05
Svetsloppor kan orsaka brand. En brandsläckare ska finnas till hands och en observatör ska stå redo att
använda den.
Safe14 2012−05
Svetsa inte på fat och andra slutna behållare.
Safe16 2017−04
Avlägsna eller måla inte över etiketten.
Safe20 2017−04
OM−253918 Sida 5
Koppla bort väggkontakten eller nätspänningen före arbete på maskinen.
Safe5 2017−04
Kasta inte produkten (i förekommande fall) i hushållssoporna.
Återanvänd eller återvinn kasserade elektriska och elektroniska apparater genom att lämna dem
till en återvinningsstation.
Kommunens återvinningscentral eller närmaste återförsäljare kan bistå med ytterligare information.
Safe37 2017−04
Koppla bort väggkontakten eller nätspänningen före arbete på maskinen.
Safe30 2012−05
Lär dig maskinen och läs anvisningarna och etiketterna innan du arbetar på maskinen.
Safe35 2012−05
?
?
V
A
Se märketiketten för specifikationerna för matningsspänning.
Safe34 2012−05
Fingrar kan skadas av drivrullarna.
Safe32 2012−05
Svetstråd och drivkomponenter används vid svetsspänning − håll händer och metallföremål borta.
Safe33 2017−04
Använd hatt och skyddsglasögon. Använd öronskydd och
skjortkrage. Använd svetshjälm med rätt filtergrad. Använd komplett
kroppsskydd.
Safe38 2012−05
Lär dig maskinen och läs anvisningarna innan du svetsar eller
arbetar på maskinen.
Safe40 2012−05
3
OM−253918 Sida 6
1
Flytta bygellänkarna såsom visas på den interna etiketten för att
matcha inspänningen på jobbplatsen. Inkludera extra längd i
jordledaren och anslut jordledaren först. Anslut matningskontakterna
till ledarna såsom visas på den interna etiketten. Dubbelkolla alla
anslutningar, bygellänkar och inspänning innan strömmen tillförs.
Safe49 2012−05
2-2. Övriga symboler och definitioner
. Vissa symboler finns bara på CE−produkter.
A
V
Ampere
Volt
Växelström
Likström
Fjärr
Tillslagen
U1
I1max
I1eff
U2
I2
X
Nätspänning
Gas in
Nominell effektiv
nätström
Gas ut
Max. effektiv
nätström
Primärspänning
Konventionell
utgångsspänning
Trådmatarverk
Nominell
svetsström
Hz
Hertz
Intermittensfaktor
Primärspänning
Procent
Program
Märkspänning,
obelastad (OCV)
Läs
operatörshandbok
en
Skyddsklass
Trådbaktändnings−
kontroll
Säkring
Diameter
Enfas
Tvåstegsav−
tryckarfunktion
Öka/sänka
Gasmetallbåg−
svetsning
(GMAW)
Fyrstegsav−
tryckarfunktion
Variabel induktans
Frånslagen
Skyddsjordning
(jord)
Primäranslutning
Enfas, statisk
frekvens−
omvandlare-trans−
formator-likriktare
U0
IP
Anteckningar
OM−253918 Sida 7
KAPITEL 3 − SPECIFIKATIONER
3-1. Placering av serienummer− och märketikett
Serienumret och märkuppgifterna för denna produkt återfinns på undersidan. Använd märketiketten för att fastställa specifikationerna för
matningsspänning och/eller nominell effekt. För framtida bruk, skriv serienumret i utrymmet som tillhandahålls på baksidan av den här manualen.
3-2. Enhetens specifikationer
. Använd inte informationen i enhetens specifikationstabell för att fastställa de elektriska servicekraven. Se avsnitt 4-10 och 4-11 för information
om anslutning av matningsspänning.
Modell
MPi
220P
Ineffekt enfasig AC 50/60
Hz spänning
Utdata
100 %
60 %
30 %
230 Volt MIG
110 A
17,5 V
140 A
21,0 V
200 A
24,0 V
230 Volt PINN
100 A
24,0 V
130 A
25,2 V
200 A
26,8 V
230 Volt TIG
100 A
14,0 V
130 A
15,2 V
−−
25 %
−−
−−
200 A
18 V
Max. OCV
Ampere/volt−
intervall
likström
35 V
20 - 200 A
15,0 - 24,0 V
65 V
5 - 200 A
20,2 - 28,0 V
65 V
5 - 200 A
10,0 - 18,0 V
Dimension
(mm)
Vikt (kg)
L = 548
B = 237
H = 365
16
3-3. Intermittensfaktor och överhettning
Intermittensfaktorn är den procent
av 10 minuter som enheten kan
svetsa med nominell belastning
utan att överhetta.
250
Om enheten överhettar öppnas
termostaten/termostaterna,
utmatningen stannar och kylfläkten
går. Vänta i femton minuter tills
enheten har svalnat. Sänk ampere
eller
intermittensfaktorn
före
svetsningen.
200
175
150
100
MEDDELANDE − Om intermitte
nsfaktorn överskrids, kan enheten
eller pistolen skadas och garantin
annulleras.
50
% DRIFTCYKEL
60 % driftcykel vid 140 A
6 minuters svetsning
100 % driftcykel vid 110 A
4 minuters vila
Kontinuerlig svetsning
Överhettning
A eller V
0
15
Minuter
ELLER
reducera intermittensfaktorn
sduty1 5/95
OM−253918 Sida 8
3-4. Volt-Amperekurvor
Volt-Amperekurvor visar minmal och maximal spänning och amperekapacitet för svetsströmkällan. Kurvor för andra inställningar faller mellan
kurvorna som visas.
A. MIG
70
65
60
Spänning likström
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
Ström likström
B. TIG/Pinne
70
65
60
Spänning likström
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
Ström likström
OM−253918 Sida 9
3-5. Miljödata
A. IP−klass
IP−klass
IP22S
Denna utrustning är avsedd för inomhusbruk och är inte avsedd att användas eller förvaras utomhus.
IP22S 2014−06
B. Temperaturdata
Drifttemperatur*
Förvarings−/transporttemperatur
−10 till 40°C (14 till 104°F)
−20 till 55°C (−4 till 131°F)
*Uteffekten sjunker vid temperaturer över 40 °C (104 °F).
Temp_2016- 07
C. Information om elektromagnetiska fält (EMF)
!
Utrustningen ska inte användas av allmänheten då EMF−gränsvärden för allmän användning kan överskridas under svetsning.
Utrustningen är byggd enligt EN 60974−1 och är endast avsedd för yrkesmässig användning av experter eller utbildade personer (inom områden
där tillgängligheten för allmänheten är förbjuden eller begränsad).
Trådmatarverk och hjälputrustning (t.ex. brännare, vätskekylsystem och bågslags− och stabiliserande enheter) som del av svetskretsen kanske
inte bidrar avsevärt till EMF. Se användarhandböckerna för alla komponenterna på svetskretsen för ytterligare EMF−exponeringsinformation.
S
S
EMF för denna utrustning har mätts på ett avstånd på 0,5 meter.
EMF−värdena mätta på en meters avstånd var mindre än 20 % av tillåtna värden.
ce-emf 1 2010-10
D. Information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
!
Denna Klass A−utrustning är inte avsedd för användning i bostadsorter där den elektriska strömmen tillhandahålls av det
allmännyttiga lågspänningsförsörjningssystemet. Potentiella svårigheter kan uppstå med att säkerställa elektromagnetisk
kompatibilitet på sådan orter, p.g.a. både ledningsbundna och utstrålade störningar.
Denna utrustning uppfyller inte kraven i IEC 61000−3−12. Om utrustningen är ansluten till ett offentligt lågspänningssystem är det
utrustningsinstallatörens eller −användarens ansvar att se till, vid behov genom konsultering med distributionsnätverksoperatören, att
utrustningen går att ansluta. IEC/TS 61000-3-4 kan användas som guide vid installation av bågsvetsningsutrustning med ineffekt över 16 A i
ett lågspänningsnätverk.
ce-emc 2 2014-07
Anteckningar
OM−253918 Sida 10
KAPITEL 4 − INSTALLATION
4-1. Val av plats
Krav gällande
luftflödesavstånd
!
Flytta eller använd inte enheten
där den kan tippa.
1
!
Specialinstallation
kan
fordras i utrymmen med
bensin eller flyktiga vätskor –
se NEC artikel 511 eller CEC
avsnitt 20.
1
Lyfthandtag
2
Använd handtaget för att lyfta
enheten.
2
Primärfrånskiljare
Placera enheten nära ett lämpligt
nätuttag.
460 mm
(18 tum)
460 mm
(18 tum)
loc_small 2015-04Ref. 800 402-A / 956142881_4-A
OM−253918 Sida 11
4-2. Installera gasförsörjning
Erhåll gascylindern och kredja fast
den till löpvagn, vägg eller annan
stationär support så att cylindern
inte kan falla och bryta av värdet.
1
2
3
4
Argongas eller blandad gas
ELLER
1
5
7
2
3
8
9
CO2 gas
1
Lock
2
Flaskventil
Ta bort lock, stå bredvid ventilen
och öppna ventilen något.
Gasflödet blåser bort damm och
smuts från ventilen. Stäng
ventilen.
3
Cylinder
4
Regulator/Flödesmätare
Installera så att ytan är lodrät.
5
Gasslangskoppling för
regulator/flödesmätare
6
Gasslangskoppling för
svetsströmkälla
Anslut medföljande gasslang
mellan gasslanganslutningen på
regulatorn/flödesmätaren
och
kopplingen på baksidan av
svetsströmkällan.
7
Flödesjustering
Typisk flödeshastighet är 12-15
liter per minut. Kontrollera
trådtillverkarens
rekommenderade
flödeshastighet.
8
9
CO2 adapter (kundförsedd)
O-Ring (kundförsedd)
Installera adaptern med O-ringen
mellan regulatorn/flödesmätaren
och CO2−cylindern.
6
Bakpanel
Ref. 149 827-B / Ref. 956142881_1-B
OM−253918 Sida 12
4-3. Anslutningar för svetskablar och kabelstorlekar*
MEDDELANDE − Den totala kabellängden i svetskretsen (se tabellen nedan) är den kombinerade längden av båda svetskablarna. Om strömkällan
exempelvis är 30 m från arbetsstycket är den totala kabellängden i svetskretsen 60 meter (2 kablar x 30 m). Använd 60 m kolumnen för att fastställa
kabelstorleken.
Svetskabeldimension** och maximal total kabellängd (koppar)
i svetskretsen***
30 m (100 ft) eller
kortare
45 m
(150 ft)
60 m
(200 ft)
60 – 100 %
10 – 60 %
ininSvetsström termittens- termittensfaktor
(A)
faktor
70 m
(250 ft)
90 m
(300 ft)
105 m
(350 ft)
120 m
(400 ft)
10 – 100 % intermittensfaktor
mm2 (AWG)
mm2 (AWG)
mm2
(AWG)
100
20 (4)
20 (4)
20 (4)
30 (3)
35 (2)
50 (1)
60 (1/0)
60 (1/0)
150
30 (3)
30 (3)
35 (2)
50 (1)
60 (1/0)
70 (2/0)
95 (3/0)
95 (3/0)
200
30 (3)
35 (2)
50 (1)
60 (1/0)
70 (2/0)
95 (3/0)
120 (4/0)
120 (4/0)
35 (2)
50 (1)
60 (1/0)
70 (2/0)
95 (3/0)
120 (4/0)
2x70 (2x2/0)
2x70 (2x2/0)
250
* Detta diagram
är en allmän riktlinje och kanske inte passar alla tillämpningar. Om kabeln överhettar, använd en kabel av nästa större storlek.
**Svetskabeldimensionen (AWG) baseras på endera 4 V eller mindre spänningsfall eller en strömtäthet på minst 0,15 mm2 per ampere.
****Använd endast likström för avstånd mellan 30 m och upp till 60 m. För längre avstånd än vad som visas i denna guide, se AWS Fact Sheet
No. 39, Welding Cables, som finns tillgängligt från American Welding Society på http://www.aws.org.
Milan Ref. S-0007-M 2017−08
4-4. Svetskabelsanslutningar
!
Slå från strömmen före anslutning
av svetskablar.
!
Använd inte slitna, skadade,
underdimensionerade eller
reparerade kablar.
1
Positiv (+) svetskabelsanslutning
2
Negativ (–) svetskabelsanslutning
. Vanliga
anslutningar
för
svetskablaget beskrivs i avsnitt 5-2
och 5-3.
1
2
Ref. 956142881_-A
output term1 2015−02
4-5. Process−/polaritetstabell
Svetsmetod
Polaritet
Kabelanslutningar
Kabel till pistol
Kabel till arbete
GMAW fast tråd med avskärmande gas
DCEP omkastad polaritet
Anslut till positiv (+) kabelanslutning
Anslut till negativ (−) kabelanslutning
FCAW självskärmande tråd och
ingen avskärmande gas
DCEN rak polaritet
Anslut till negativ (−) kabelanslutning
Anslut till positiv (+) kabelanslutning
OM−253918 Sida 13
4-6. Ändra polaritet
1
Elektrodanslutningar för direkt
strömelektrodpositiv (DCEP)
2
Elektrodanslutningar för direkt
strömelektrodnegativ (DCEN)
Läs
och
följ
tillverkarens
rekommenderade polaritet och se
avsnitt 4-5.
956142881_2-A
OM−253918 Sida 14
4-7. Installera sladdspolen och justera navspänningen
1
Sladdspole 5 kg
2
Ratt
Möjliggör justering av navspänning.
Vrid ratten medurs för att öka
spänningen.
3
Spolhållarlock
Dra åt för att säkra sladdspolen.
1
3
2
Verktyg:
956142881_20-B
OM−253918 Sida 15
4-8. Byta drivrullar och inloppsstyrning
1
Låsskruv
2
Inloppsstyrning
Lossa ställskruven. Skjut spetsen
på guiden så nära drivrullarna som
möjligt utan att de vidrörs. Dra åt
ställskruven.
3
Drivrulle
Drivrullen består av två skåror av
olika storlek. De stämplade
märkena på drivrullens ändyta
hänvisar till skåran på motsatta
sidan av drivrullen. Skåran närmast
motoraxeln är rätt skåra att dra
svetstråden genom.
4
Fästlock på drivrulle
Vrid locket medurs för att säkra
druvrullen.
1
2
4
3
Verktyg:
2,5 mm
956142881_19-A
OM−253918 Sida 16
4-9. Rikta in drivrullar och trådstyrning
!
3
1
Korrekt
Fel
4
2
5
Stäng av och koppla bort
matningsströmmen
Vyn är från ovansidan av
drivrullarna sett nedåt med
tryckenheten öppen.
1
2
3
4
5
Fästmutter på drivrulle
Drivrulle
Trådstyrning
Svetstråd
Drivkugghjul
Sätt in skruvmejsel och vrid
skruven in eller ut tills drivrullens
skåra
är
inriktad
med
trådstyrningen.
Stäng tryckrullenheten.
Verktyg:
2,5 mm
Ref. 800 412-A
4-10. Riktlinjer för elinstallation
Elec Serv 2017−01
Elstötar och risk för brand kan uppstå om dessa rekommendationer inte följs. Rekommendationerna gäller för kretsar dimensionerade
för märkeffekten och intermittensfaktorn för svetsmaskinen.
För installationer anslutna till dedicerade kretsar medger National Electrical Code (NEC) att märkspänning och −ström för kontakter
och ledare får vara lägre än märkspänning och −ström för säkringen i kretsen. Alla komponenter i kretsen måste passa samman fysiskt.
Se NEC-artiklarna 210.21, 630.11 och 630.12.
50/60 Hz
1−fasig
Inspänning (V)
230
Nominell effektiv nätström I1max (A)
31,2
Max. effektiv nätström I1eff (A)
18,5
Max. rekommenderad standardsäkring eller automatsäkring i ampere1
Tröga säkringar2
Normala
säkringar3
35
45
Min. nätkabelarea i AWG4 (mm2)
12 (4)
Max. rekommenderad nätkabellängd i fot (meter)
64 (19)
Min. jordledare i AWG
1
2
3
4
4
12 (4)
Referens: 2017 National Electrical Code (NEC) (inklusive artikel 630)
Välj en säkerhetsbrytare med tid/strömkurvor jämförbara med rekommenderade säkringar om en säkerhetsbrytare används i stället för säkring.
“Tröga” säkringar är i UL-klass “RK5”. Se UL 248.
“Normala” (generella − ingen avsiktlig fördröjning) säkringar är i UL-klass “K5” (upp till och med 60 A) och UL-klass “H” (65 A och högre).
Ledaruppgifterna i detta avsnitt anger ledarstorlek (utom sladd eller kabel) mellan panelen och utrustningen per NEC tabell 310.15 (B)(16) och är
baserad på tillåten strömtålighet för isolerade kopparledare med en temperaturklassificering på 75°C (167 °F) med högst tre enskilda strömförande
ledare i en löpbana. Om en sladd eller kabel används kan den minimala ledarstorleken öka. Se NEC tabell 400.5(A) beträffande kraven för sladd och
kabel.
OM−253918 Sida 17
4-11. Ansluta 1-fasig 230 VAC matningsström
1
3
=GND/PE jordf
7
2
4
L1
L2
5
6
1
Verktyg:
input4 2012−05 − Ref. 803 766-C / 956142881_5-A
OM−253918 Sida 18
4-11. Ansluta 1-fasig 230 VAC matningsström (forts.)
!
!
!
Installationen måste göras enligt
svenska regler och normer – enligt lag
får endast behöriga personer utföra
installationen.
Koppla ur och utför lockout/tagout av
matningsspänningen innan du ansluter
matningskontakter från enheten. Följ
etablerade
rutiner
beträffande
installation och borttagning av locko
ut/tagout−enheter.
Anslut alltid den gröna eller gröngula
ledningen till jordanslutningen, aldrig
till en fas.
Se märketiketten på maskinen och mät
nätspänningen på platsen.
1
Nätkabel
2
Frånskiljare (brytaren visas i läge OFF)
3
Jordanslutning på frånskiljaren
4
Ledare på frånskiljaren
5
Svart och vit nätkabel (L1 och L2)
6
Grön eller grön/gul jordkontakt
Koppla först grön eller grön/gul jordledare till
jordkontakten på frånskiljaren.
Koppla matningsledningarna L1 och L2 till
kontakterna på frånskiljaren.
7
Överströmsskydd
Välj typ och storlek på överströmsskyddet
enligt avsnitt 4-10 (frånskiljare med säkring
visas i bilden).
Stäng och spärra luckan på frånskiljaren. Följ
upprättade lockout/tagout−rutiner för att
driftsätta enheten.
input4 2012−05 − 803 766-C
Anteckningar
Arbeta som ett
proffs!
Svetsa och skär
försiktigt. Läs
säkerhetsreglerna i början
av den här
handboken.
OM−253918 Sida 19
4-12. Dra svetstråd och justera tryckrullspänning
1
2
3
4
5
6
7
Sladdspole
Svetstråd
Inloppsstyrning
Tryckjusteringsratt
Drivrulle
Utloppsstyrning
Pistolledningskabel
Lägg ut pistolkabeln rakt.
3
4
7
Verktyg:
1
2
5
6
. Håll tråden stadigt så att
den inte lindar upp sig.
150 mm
(6 tum)
Öppna tryckenheten.
Dra och håll tråden; skär av änden.
. Använd
Dra åt
tryckindikatorskalan för
att ställa in önskat
drivrullstryck.
1
2
3
4
Stäng och dra åt tryckenheten
och släpp tråden.
Tryck tråden genom
styrningarna in i pistolen;
fortsätt att hålla i tråden.
Tryckindik
atorskala
Ta bort pistolmunstycke och kontaktspets.
Dra åt
TRÄ
Tryck på pistoltriggern tills tråden
kommer ut ur pistolen. Sätt tillbaka
kontaktspetsen och munstycket
OM−253918 Sida 20
1
2
3
4
Mata tråden för att kontrollera drivullstryck.
Dra åt ratten tillräckligt för att förhindra att
den slirar.
Skär av tråden. Stäng
och spärra luckan.
Ref. 956142881_3-A
KAPITEL 5 − DRIFT
5-1. Reglage
1
Strömbrytare S1
Används för att slå enheten på och
av.
2
Trådhastighet/sätta upp
justeringskontroll
Använd kontrollen för att justera
trådhastighet och ändra värden i
uppsättningsläget.
4
3
5
3
7
2
Reglage för justering av
ampere/arbetsstycktjocklek
Använd reglaget för att justera
svetsamperetalet i TIG− och
PINN−läge (se avsnitt 5-2 eller 5-3)
eller tjockleken på arbetsstycket i
MIG−läge (se avsnitt 5-5).
4
Digital displaymätare
Visar värden och parametrar för val
av svetsprocess.
6
5
Processvalomkopplare
Använd omkopplaren för att välja
process, TIG, PINN eller MIG.
6
Program−/sekvenseraromkop
plare
Använd omkopplaren för att välja
program
och
rulla
genom
sekvenserarparametrarna
i
MIG−läge (se avsnitt 5-5).
8
7
Sekvenserarvalomkopplare
Använd omkopplaren för att rulla
genom sekvenserarparametern i
MIG−läge.
8
9
10
11
Anslutning av MIG−brännare
Anslutning för
europeisk typ.
9
MIG−pistol
av
Negativt svetskabeluttag
För pinn− och MIG−svetsning,
anslut arbetskabeln till detta uttag.
För
TIG−svetsning,
anslut
brännaren till detta uttag.
10 Pistoltriggeruttag
11 Positivt svetskabeluttag
1
För
pinnsvetsning,
anslut
elektrodkabeln till detta uttag. För
TIG−svetsning,
anslut
arbetskabeln till detta uttag.
956142881_6-B
OM−253918 Sida 21
5-2. Förbered enheten för pinnsvetsning
1
2
3
8
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9
10
11
13
Positiv svetskabelsanslutning
Pistoltriggeruttag
Negativ
svetskabelsanslutning
Justeringsratt för Hot Start
Strömreglage
Digital mätardisplay
Processval P1 tryckknapp
Svetsamperetal
Svetsspänning
Pinnsvetsningssymbol
Ställ in ampere (effekt på)
Justeringsreglage för Hot
Start
Sekvenserare konfigurering
P2 tryckknapp
Förbered
enheten
för
pinnsvetsning på följande sätt:
Tryck in och släpp P1
Tryck in och släpp P2
Tryck in och släpp P2
Anslut återledarklämman till den
negativa svetskabelsanslutningen.
Slå på strömmen. Låt enheten
slutföra startcykeln.
6
7
5
Anslut elektrodhållaren till det
positiva svetskabeluttaget.
Tryck
in
och
släpp
upp
tryckknappen processval P1 för att
välja pinnsvetsning. Motsvarande
symbol visas.
. Ställ
4
12
13
in utsignalen på av i
pinnläget. Uteffekten slås
av/sätts på genom att trycka in
och släppa upp sekvenserare
konfigurering P2 tryckknapp.
När uteffekten slås på ställer du in
amperetalet med amperejusteringsr
atten. Vrid ratten medurs för att öka
amperetalet (min - max).
Hot Start−inställning
1
Använd Hot Start för att öka
utgångs−amperetalet i början av
svetsningen för att förhindra att
elektroderna fastnar.
Gör så här för att ändra Hot
Start−inställningen:
3
2
Använd
strömreglaget
eller
−brytaren för att ändra amperetalet
från 0 till 50 procent av den
förinställda amperen, med 20
procent
som
standardvärde,
maximala Hot Start−amperevärdet
är 250 ampere.
Exempel: om förinställd ampere är
90 ampere: 0 % = 90 ampere, 50 %
= 135 ampere.
Ref. 956142881_7-B
OM−253918 Sida 22
5-3. Förbered enheten för TIG−svetsning
1
2
3
8
Positiv svetskabelsanslutning
Pistoltriggeruttag
Negativ
svetskabelsanslutning
4 Justeringsratt för Hot Start
5 Strömreglage
6 Digital mätardisplay
7 Processvalomkopplare
8 Svetsamperetal
9 Svetsspänning
10 TIG−svetsningssymbol
11 Ställ in ampere
12 Justeringsreglage för Hot
Start
9
10
11
Förbered
enheten
för
TIG−svetsning på följande sätt:
Anslut elektrodhållaren till det
negativa svetskabeluttaget.
Anslut återledarklämman till den
positiva svetskabelsanslutningen.
Slå på strömmen. Låt enheten
slutföra startcykeln.
6
5
7
4
12
Tryck
in
och
släpp
upp
processorvalknappen för att välja
TIG−svetsning.
Motsvarande
symbol
visas.
Använd
amperejusteringsrattenför att ställa
in önskat amperevärde. Vrid ratten
medurs för att öka amperetalet (min
- max).
Slope down−inställning
Gör så här för att ändra Slope
down−inställningen:
Använd amperejusteringsratten
eller växla för att sänka amperen
under en viss tidsperiod (0 - 20
sekunder) i slutet av svetsningen.
Standardinställningen
är
2
sekunder.
Tillämpning
1
3
Slope−down tid ska användas vid
TIG−svetsning av material som har
lätt för att spricka och/eller där
svetsaren vill eliminera kratern i
slutet av svetsen.
2
Ref. 956142881_7-B
OM−253918 Sida 23
5-4. 2T − 4T Triggerlägesval (TIG−process)
1
2
3
4
Processval P1 tryckknapp
Sekvenserare konfigurering
P2 tryckknapp
Sekvenserarjustering P3
tryckknappar
Justeringsratt av
trådmatningshastighet
I TIG−läge väljer du önskat
triggerläge på följande sätt:
Tryck
in
och
släpp
upp
P2−tryckknappen för att öppna
konfigureringsmenyn
för
triggerläget. Välj önskat triggerläge
genom
att
använda
P3
tryckknappar eller WFS−justering
sknapp.
5
Slope Up−tid
Använd kontrollen för att välja hur
lång tid det ska ta att utföra slope
up/down från ursprungligt ampere till
svetsampere. Ställ in på 0 för att
inaktivera. När denna post väljs
använder du justeringsratten för
trådmatningshastighet eller sekven
serarjustering P3 tryckknappar för att
ändra värdet. Standard = 2 sekunder
(min = 0 sek, max = 20,0 sek).
Konfigureringsmeny
för triggerläge
6
Använd kontrollen för att välja hur
lång tid det ska ta att utföra slope
up/down från svetsampere till
slutampere. Ställ in på 0 för att
inaktivera. När denna post väljs
använder du justeringsratten för
trådmatningshastighet eller sekv
enserarjustering P3 tryckknappar
för att ändra värdet. Standard = 2
sekunder (min = 0 sek, max = 20,0
sek). Tryck på P1 tryckknappen för
att spara och avsluta från
konfigureringsmenyn.
2T
1
4
Slope Down−tid
3
2
Tryck in och släpp
Tillämpning
RULLA GENOM SEKVENSERARE (2T och 4T triggerläge)
Slope−down−tid ska användas vid
TIG−svetsning av material som har
lätt för att spricka och/eller där
svetsaren vill eliminera kratern i
slutet av svetsen.
2T
7
4T
5
5
6
0,5S
6
7
0,5S
0,6S
0,6S
40A
Sluteffekt
Använd reglaget för att välja den
ampere mot vilken amperen antingen
lutar uppåt eller nedåt. När denna
post
väljs
använder
du
justeringsratten för trådmatningsha
stighet eller sekvenserarjustering P3
tryckknapp för att ändra värdet.
Standard = 20 ampere (min = 0 A,
max = 200 A). Tryck på P1 för att
spara
och
avsluta
från
konfigurerignsmenyn.
3
4
2
Ref. 956142881_21-B
OM−253918 Sida 24
5-5. Förbered enheten för manuell MIG (GMAW och FCAW) svetsprocess
Gör så här
MIG−svetsning:
för
att
välja
Förbered enheten enligt avsnitt 4.
Använd en kabel med rätt adapter,
anslut
pistolen
på
MIG−pistolkontakten.
För GMAW−processen:
Anslut trådmatarelektroden till
positiv kabelanslutning. Anslut
återledarklämman till
negativ
kabelanslutning. Se avsnitt 4-5 för
GMAW fast tråd med avskärmande
gas. Se avsnitt 4-2 för installation
av gasförsörjning.
För FCAW−process:
Anslut trådmatarelektroden till
negativ kabelanslutning. Anslut
återledarklämman till
positiv
kabelanslutning. Se avsnitt 4-5 för
FCAW självavskärmande tråd utan
avskärmande gas.
1
2
3
4
4
SYN OFF
1
5
3
2
Tryck in och släpp
Processval P1 tryckknapp
Sekvenserare konfigurering
P2 tryckknapp
Sekvenserarjustering/operatör
spunktinställning P3
tryckknappar (se avsnitt 5-16)
Justeringsratt för
svetsspänning
Använd ratten för att välja önskad
svetsspänning. Vrid ratten medurs
för att öka utspänningsvärdet (min
= 10 Volt DC, max = 35 Volt DC).
5
Justeringsratt av
trådmatningshastighet
Använd ratten för att välja önskad
trådmatningshastighet. Vrid ratten
medurs
för
att
öka
trådmatningshastigheten(min =
0 mpm, max = 20,9 mpm).
Ställ in MIG−svetsningsprocessen
med användning av processval P1
tryckknapp. För att starta manuellt
MIG−läge, tryck och släpp upp
sekvenserarens P2−tryckknapp.
Använd
sekvenserarens
P3−tryckknapp tills det står
SYN−OFF. Tryck in och släpp upp
P2 på nytt för att bekräfta valet.
.I
manuellt MIG−läge kan
operatören behöva justera de
huvudsakliga
svetsparametrarna
för
specifika
bågegenskaper.
Trådmatningshastigheten och
bågspänningen visas på den
digitala mätardisplayen.
Ref. 956142881_8-A
OM−253918 Sida 25
5-6. Konfigureringsmeny för manuell MIG−svetsning
4
2
3
1
Tryck och håll inne
RULLA GENOM SEKVENSERARE
5
2T
6
0,02S
3
3
0
0
3
0
7
0
8
0,0S
3
2
1
Tryck in och släpp
9
Gör så här för att öppna
konfigureringsmenyn för MIG−sv
etsning:
1 Sekvenserare konfigurering
P2 tryckknapp
2 Justeringsratt av
trådmatningshastighet
I konfigureringsmenyn använder
du justeringsratten för att ändra
sekvenserarparametrar.
3 Sekvenserarjustering/operatör
spunktinställning P3
tryckknappar (se avsnitt 5-16)
4 Processval P1 tryckknapp
Tryck in och håll intryckt
P2−tryckknappen för att öppna
konfigureringsmenyn.
Sekvenserare kommer att visas på
den digitala mätardisplayen. För att
ändra parametrarna använder du
P3−tryckknapparna eller justerin
gsratten för trådmatningshastighet.
För att rulla genom sekvenserarna
trycker du in och släpper upp
P2−tryckknappen. Om du vill
avsluta från konfigureringsmenyn
trycker du in och släpper upp
P1−tryckknappen för processval
så
lagras
de
önskade
parametrarna.
5 Triggerläge (2T/4T)
Använd
justeringsratten
för
trådmatningshastighet eller P3−tr
yckknappen för sekvenserarjuste
ring för att ändra värdet (se avsnitt
5-7).
6 Slope Time
Använd kontrollen för att välja hur
lång tid det ska ta att utföra slope
up/down från ursprungligt ampere
till svetsampere. Ställ in på 0 för att
inaktivera. När denna post väljs
använder du justeringsratten för
trådmatningshastighet eller sekv
enserarjustering P3−tryckknappar
na för att ändra värdet. Standard =
0,2 sekunder (min = 0 sek, max =
1,5 sek).
7 Tillbakabränningstid (BBT,
Burnback Time)
Tiden som svetstråden förblir
strömförande efter triggern har
släppts upp. Detta är ett
förutbestämt värde i MIG−läge och
går inte att ändra.
8 Svetskabelinduktans
Använd reglaget för att välja
induktansvärde.
När
detta
alternativ väljs använder du
justeringsratten för trådmatnings
hastighet eller sekvenserarjusteri
ng P3 tryckknappar för att ändra
värdet. Standard = 0 (min = 0, max
= 11). Låg induktans används för de
flesta korta bågtillämpningar. Hög
induktans är avsedd för rostfri stål
och spraybågstillämpningar.
Ref. 956142881_9-A
OM−253918 Sida 26
5-6. Konfigureringsmeny för manuell MIG−svetsning (forts.)
. Vid
kortbågssvetsning med
gasmetall innebär en ökad
induktans
nedsatt
antal
kortbågsöverföringar
per
sekund (förutsatt att inga andra
ändringar görs) och ökad tid
med
bågen
på.
Ökad
båge-på−tiden för svetspölen
mer flytande.
9
Gasefterströmningstid
Använd reglaget för att ställa in den
tid gasen flödar efter svetsningen
upphör för att skydda svetspölen.
När denna post väljs använder du
justeringsratten
för
trådmatningshastighetför att ändra
värdet. Standard = 0,3 sekunder
(min = 0 sek, max = 3 sek).
OM−253918 Sida 27
5-7. Triggerläge och spottidval (MIG−process)
. Välj alltid ett triggerläge.
1
2
3
1
4
3
Digital displaymätare
Sekvenserare
P3−konfigureringsknappar
Justeringsratt av
trådmatningshastighet
Sekvenserarjustering/operatör
spunktinställning
P2−tryckknapp
Gör så här för att välja triggerläge
och punktsvetstimer:
2
Tryck in och håll intryckt
P2−tryckknappen för att öppna
konfigureringsmenyn. Sekvenser
are kommer att visas på den
digitala mätardisplayen. För att
ändra parametrarna använder du
P3−tryckknapparna eller justerin
gsratten för trådmatningshastighet.
4
5
2T−triggerläge
När triggern trycks in börjar
svetsningen. När triggern släpps
upp upphör svetsningen.
6
4T−triggerläge
När triggern trycks in börjar
svetsningen. När triggern släpps
upp fortsätter svetsningen. När
triggern trycks in och släpps upp en
andra gång upphör svetsningen.
5
2T
6
4T
7
7
Punktsvetsningstid
Använd reglaget för att ställa in det
tid som svetsbågen är aktiv innan
den stängs av automatiskt. När
detta alternativ väljs använder du
justeringsratten
för
P3−tryckknapparna
för
trådmatningshastighet
eller
sekvenserare för att ändra värdet.
Standard = 2,2 sekunder (min = 0
sek, max = 10 sek).
. Efter du slår PÅ enheten visas
det senaste valda triggerläget
på displaymätaren. Standard
är 2T.
Ref. 956142881_10-A
OM−253918 Sida 28
5-8. Förbered enheten för synergisk MIG (GMAW och FCAW) svetsprocess
Gör så här
MIG−svetsning:
för
att
välja
Förbered enheten enligt avsnitt 4.
Använd en kabel med rätt adapter,
anslut
pistolen
på
MIG−pistolkontakten.
För GMAW−processen:
Anslut trådmatarelektroden till
positiv kabelanslutning. Anslut
återledarkabeln
till
negativ
kabelanslutning. Se avsnitt 4-5 för
GMAW fast tråd med avskärmande
gas. Se avsnitt 4-2 för installation
av gasförsörjning.
För FCAW−process:
Anslut trådmatarelektroden till
negativ kabelanslutning. Anslut
återledarklämman till
positiv
kabelanslutning. Se avsnitt 4-5 för
FCAW självavskärmande tråd utan
avskärmande gas.
1
2
3
4
Programval (se
avsnitt 5-15)
Trådtyp
och gas
4
1
SYN MIG
Tjocklek på
arbetsstycke
5
3
Justering med
båglängdsratt
2
Tryck in och släpp
Processval P1 tryckknapp
Sekvenserare konfigurering
P2 tryckknapp
Sekvenserarjustering/operatör
spunktinställning P3
tryckknappar (se avsnitt 5-16)
Justeringsratt för tjocklek på
arbetsstycke
Använd ratten för att välja önskad
tjocklek på arbetsstycke. Vrid
ratten medurs för att öka värdet på
tjockleken.
5
Båglängdsreglage
Använd ratten för att välja önskat
båglängdsvärde. Det är avståndet
från änden på trådelektroden till
arbetsstycket. Vrid ratten medurs
för att öka båglängdsvärdet (min =
−40, max = +40). Det möjliggör
inställning av induktans i MIG−läge.
I pulsläget ändrar den här
justeringen bågkonen genom att
justera de förprogrammerade
fabrikspulsdata.
Ställ in MIG−svetsningsprocessen
med användning av processval P1
tryckknapp.
För
att
starta
synergiskt MIG−läge, tryck och
släpp
upp
sekvenserarens
P2−tryckknapp.
Använd
sekvenserarens P3−tryckknapp
tills det står SYN−MIG. Tryck in och
släpp upp P2 på nytt för att bekräfta
inställningen.
.I
synergiskt MIG−läge kan
operatören behöva justera
svetsdata
(trådtyp,
tråddiameter och gastyp) samt
endast en svetsparameter.
Allmänt
sett
justeras
trådmatningshastigheten och
den synergiska processen
ställer
automatiskt
in
svetsspänningen. Synergisk
svetsning ställer automatiskt in
många
sekundära
svetsparametrar för förbättrad
svetskvalitet.
956142881_11-A
OM−253918 Sida 29
5-9. Konfigureringsmeny för synergisk MIG−svetsning
Gör så här för att
konfigureringsmenyn
MIG−svetsning:
1
2
öppna
för
Sekvenserare konfigurering
P2 tryckknapp
Båglängdsreglage
I konfigureringsmenyn använder
du justeringsratten för att ändra
sekvenserarparametrar.
3
4
Sekvenserarjustering/operatör
spunktinställning P3
tryckknappar (se avsnitt 5-16)
Processval P1 tryckknapp
Tryck in och håll intryckt
P2−tryckknappen för att öppna
konfigureringsmenyn.
Sekvenserare kommer att visas på
den digitala mätardisplayen. För att
ändra parametrarna använder du
P3−tryckknapparna eller ratten för
båglängdskontroll. För att rulla
genom sekvenserarna trycker du in
och släpper upp P2−tryckknappen.
Om
du
vill
avsluta
konfigureringsmenyn trycker du in
och släpper upp P1−tryckknappen
för
processval.
Önskade
parametrar kommer att lagras.
5
4
6
3
1
Tryck och håll inne
7
RULLA GENOM SEKVENSERARE
2T
6
3
3
0
0
0
7
Tillbakabränningstid (BBT,
Burnback Time)
Använd
justeringsratten
för
båglängd för att välja hur länge
svetstråden ska förbli strömsatt
efter triggern släpps upp. När den
är vald ändrar du värdet med
justeringsratten för båglängd.
Standard = 5 (min = 0, max = 10)
0,02S
3
Slope Time
Använd
justeringsratten
för
båglängd för att välja hur lång tid det
ska ta att utföra slope up/down från
ursprungligt
ampere
till
svetsampere. Ställ in på 0 för att
inaktivera. När den är vald
använder du P3−tryckknapparna
för justeringsratten för båglängd
eller sekvenserarjustering för att
ändra värdet, standard = 0,2
sekunder (min = 0 sek, max = 1,5
sek).
2
5
Triggerläge (2T/4T)
Använd P3−tryckknappen för
justeringsratten för båglängd eller
sekvenserare för att ändra värdet
(se avsnitt 5-7).
KONFIGURERINGSMENY
0%
8
0S
3
9
2
1
Tryck in och släpp
Ref. 956142881_12-A
OM−253918 Sida 30
5-9. Konfigureringsmeny för synergisk MIG−svetsning (forts.)
8
Procent av svetskabelinduktans
Använd justeringsratten för båglängd för
att
välja
procentsatsen
för
svetsinduktansvärdet.
När
detta
alternativ väljs använder du ratten eller
sekvenserar−P3−tryckknapparna för att
ändra värdet. Standard = 0 % (min =
−10 %, max = +10 %). Låg induktans
används
för
de
flesta
kortbågstillämpningar; hög induktans är
avsedd för tillämpningar med rostfritt stål
och spraybåge.
. Vid
kortbågssvetsning
med
gasmetall innebär en ökad
induktans
nedsatt
antal
kortbågsöverföringar per sekund
(förutsatt att inga andra ändringar
görs) och ökad tid med bågen på.
Ökad båge-på−tiden för svetspölen
mer flytande.
9
Gasefterströmningstid
Använd justeringsratten för båglängd att
ställa in den tid gasen flödar efter
svetsningen upphör för att skydda
svetspölen. När denna post väljs
använder du justeringsratten för
trådmatningshastighet för att ändra
värdet. Standard = 0,3 sekunder (min =
0 sek, max = 3 sek).
OM−253918 Sida 31
5-10. Förbered enheten för synergisk pulserad MIG (GMAW och FCAW) svetsprocess
Gör så här
MIG−svetsning:
för
att
välja
Förbered enheten enligt avsnitt 4.
Använd en kabel med rätt adapter,
anslut
pistolen
på
MIG−pistolkontakten.
För GMAW−processen:
Anslut trådmatarelektroden till
positiv kabelanslutning. Anslut
återledarkabeln
till
negativ
kabelanslutning. Se avsnitt 4-5 för
GMAW fast tråd med avskärmande
gas. Se avsnitt 4-2 för installation
av gasförsörjning.
För FCAW−process:
Anslut trådmatarelektroden till
negativ kabelanslutning. Anslut
återledarklämman till
positiv
kabelanslutning. Se avsnitt 4-5 för
FCAW självavskärmande tråd utan
avskärmande gas.
1
2
3
Programval
(se avsnitt 5-15)
Trådtyp
och gas
4
1
PULSERAD
Tjocklek på
arbetsstycke
5
3
Justering med
båglängdsratt
2
Tryck in och släpp
4
Processval P1 tryckknapp
Sekvenserare konfigurering
P2 tryckknapp
Sekvenserarjustering/operatör
spunktinställning P3
tryckknappar (se avsnitt 5-16)
Justeringsratt för tjocklek på
arbetsstycke
Använd justeringsratten för tjocklek
på arbetsstycke för att välja önskad
tjocklek på arbetsstycke. Vrid
ratten medurs för att öka värdet på
tjockleken.
5
Båglängdsreglage
Använd ratten för att välja önskat
båglängdsvärde. Det är avståndet
från änden på trådelektroden till
arbetsstycket. Vrid ratten medurs
för att öka båglängdsvärdet (min =
−40, max = +40). Det möjliggör
inställning av induktans i MIG−läge.
I pulsläget ändrar den här
justeringen bågkonen genom att
justera de förprogrammerade
fabrikspulsdata.
Ref. 956142881_13-A
OM−253918 Sida 32
5-10. Förbered enheten för synergisk pulserad MIG (GMAW och FCAW) svetsprocess (forts.)
Ställ in MIG−svetsningsprocessen
med användning av processval P1
tryckknapp.
För
att
starta
synergiskt pulserat MIG−läge,
tryck
och
släpp
upp
sekvenserarens P2−tryckknapp.
Använd
sekvenserarens
P3−tryckknapp tills det står
PULSED. Tryck in och släpp upp
P2 på nytt för att bekräfta
inställningen.
. Synergisk
pulserad MIG−svets
ning är en högkvalitativ
svetsprocess som producerar
mycket litet stänk eftersom
tråden inte vidrör svetspölen.
Tillämpningar som är lämpligast
för pulserad MIG är de som för
närvarande använder kortbågs
överföring för svetsstål, 14 G
(1,8 mm) och större. Denna
process fungerar väl på tunna
metaller såsom rostfritt stål och
aluminium.
. I pulserat synergiskt MIG−läge
kan operatören behöva justera
svetsdata (trådtyp, tråddiame
ter och gastyp) samt endast en
svetsparameter. Allmänt sett
justeras trådmatningshastigh
eten och den synergiska
processen ställer automatiskt
in svetsspänningen. Synergisk
svetsning ställer automatiskt in
många sekundära svetspara
metrar för förbättrad svetskv
alitet.
OM−253918 Sida 33
5-11. Konfigureringsmeny för synergisk pulserad MIG−svetsning
Gör så här för att
konfigureringsmenyn
MIG−svetsning:
1
2
öppna
för
Sekvenserare konfigurering
P2 tryckknapp
Båglängdsreglage
I konfigureringsmenyn använder
du justeringsratten för att ändra
sekvenserarparametrar.
3
4
Sekvenserarjustering/operatör
spunktinställning P3
tryckknappar (se avsnitt 5-16)
Processval P1 tryckknapp
Tryck in och håll intryckt
P2−tryckknappen för att öppna
konfigureringsmenyn.
Sekvenserare kommer att visas på
den digitala mätardisplayen. För att
ändra parametrarna använder du
P3−tryckknapparna eller ratten för
båglängdskontroll. För att rulla
genom sekvenserarna trycker du in
och släpper upp P2−tryckknappen.
Om
du
vill
avsluta
konfigureringsmenyn trycker du in
och släpper upp P1−tryckknappen
för
processval.
Önskade
parametrar kommer att lagras.
5
4
6
3
1
Tryck och håll inne
7
RULLA GENOM SEKVENSERARE
8
0S
8
0,02S
1
7
3
Tillbakabränningstid (BBT,
Burnback Time)
Detta värde är inställt på 1 sekund.
5
6
Slope Time
Använd
justeringsratten
för
båglängd för att välja hur lång tid det
ska ta att utföra slope up/down från
ursprungligt
ampere
till
svetsampere. Ställ in på 0 för att
inaktivera. När den är vald
använder du P3−tryckknapparna
för justeringsratten för båglängd
eller sekvenserarjustering för att
ändra värdet, standard = 0,2
sekunder (min = 0 sek, max = 1,5
sek).
2
2T
Triggerläge (2T/4T)
Använd P3−tryckknappen för
justeringsratten för båglängd eller
sekvenserare för att ändra värdet
(se avsnitt 5-7).
KONFIGURERINGSMENY
Gasefterströmningstid
Använd
justeringsratten
för
båglängd att ställa in den tid gasen
flödar efter svetsningen upphör för
att skydda svetspölen. När denna
post
väljs
använder
du
justeringsratten för trådmatnings
hastighet för att ändra värdet.
Standard = 0,3 sekunder (min = 0
sek, max = 3 sek).
.I
synergisk pulserad MIG kan
svetsinduktansen inte ställas in.
2
1
Tryck in och släpp
Ref. 956142881_14-A
OM−253918 Sida 34
5-12. 4T trigger−konfigureringsmeny (endast synergisk pulserad MIG−svetsning)
Så
öppnar
du
trigger−konfigureringsmenyn:
4T
Följ anvisningarna i avsnitt 5-7.
1
2
Gasefterströmningstid (se
avsnitt 5-11)
Bågeffekt (Hot Start) −
procent
Procentuell
ökning
av
svetsströmmen för att göra
bågstarten enklare. När denna post
väljs använder du justeringsratten
för båglängd eller P3−tryckknap
parna för sekvenserarjustering för
att ändra värdet. Standard = 120 %
(min = 100 %, max = 150 %).
3
Svetsström − procent
Procentuell reducering av svetss
trömmen under kraterfyllnadspro
cessen. När denna post väljs
använder du justeringsratten för
båglängd eller P3−tryckknapparna
för sekvenserarjustering för att
ändra värdet. Standard = 80 % (min
= 30 %, max = 100 %).
4
Slope Down−tid
Tiden som krävs för sänkning av
strömmen vid användning av slope
down−reglaget. När denna post
väljs använder du justeringsratten
för båglängd eller P3−tryckknap
parna för sekvenserarjustering för
att ändra värdet. Standard = 0,5
sekunder (min = 0,1 sek, max = 2,0
sek).
‘
KONFIGURERINGSMENY
Tryck in och släpp
RULLA GENOM PARAMETRAR
3,0S
1
2
12,6%
48%
3
1,4S
4
Tryck in och släpp
Ref. 956142881_15-A
OM−253918 Sida 35
5-13. Svetstrådmatning − inställningar
Förbered enheten för matning av
svetstråd på följande sätt:
S Installera sladdspolen och
justera navets spänning (se avsnitt
4-7).
S Använd rätt drivrullar
trådstyrning (se avsnitt 4-8).
och
S Dra svetstråden och justera
tryckrullsspänningen (se avsnitt
4-12).
Utan att starta en svets trycker du
och håller inne brännartriggern i tre
sekunder för att mata in
svetstråden.
. Efter du trycker in och håller
inne
brännartriggern
inaktiveras
gasventilen.
Svetstråden laddas med ett
trådmatningsvärde på ca 11
mpm.
Trådmatningshastigheten
mäts endast i meter per minut.
Släpp brännartriggern för att sluta
mata tråden.
Ref. 956142881_16-A
OM−253918 Sida 36
5-14. Återställa aggregatet till standardinställningar från fabrik
. Detta förfarande
tar bort alla
operatörspecificerade
parametrar och återkalla alla
fabriksparametrar.
1
P2
H
Strömbrytare
Använd strömbrytaren för att slå på
enheten. Tryck och släpp upp
sekvenserarens P2−tryckknapp
när det står Miller på displayen.
Grundläggande konfigureringsme
ny visas. Tryck och håll inne P2 tills
OK visas genom att återställa
parametrarna. Standardfabriksins
tällningarna är nu återställda.
Tryck och håll inne
1
956142881_24-B
5-15. Ladda ett program
Programnummer
P3
PULSERAD
P2
0,6
PRG#001
PRG#001
För att ladda program trycker du in
och släpper upp P2−tryckknappen
för sekvenserarens konfigurering
(se avsnitt 5-8 och avsnitt 5-10) tills
programnumret visas. Använd
sekvenserarens P3−tryckknapp
för att välja önskat program. Tryck
på P2−tryckknappen för att
bekräfta det valda programmet.
0
Tryck in och släpp
Ref. 956142887-A
OM−253918 Sida 37
5-16. Ladda MIG−parametrar för operatörspunkt
. Denna
inställning är endast
tillgänglig i MIG−läge. Den låter
operatören ladda och spara
önskade
angivna
svetsparametrar och återkalla
dem vid behov.
P1
Lagra parametrar:
Tryck
in
och
släpp
upp
P3−tryckknapparna samtidigt för
att öppna konfigureringsmenyn för
operatör. Använd P3−tryckknapp
arna för att välja önskad position
där parametrarna kommer att
lagras. Tryck in och håll
P2−tryckknappen för sekvensera
ren intryckt i ca 10 sekunder för att
spara parametrar. Saving OK
(Spara OK) kommer att visas på
den digitala mätaren. Tryck in och
släpp upp P1−tryckknappen för
processval
för
att
stänga
konfigureringsmenyn.
P3
P2
Återkalla parametrar:
Tryck
in
och
släpp
upp
P3−tryckknapparna samtidigt för
att öppna konfigureringsmenyn för
operatör. Använd P3−tryckknapp
arna för att välja önskade lagrade
parametrar. Tryck in och släpp upp
P2−tryckknappen för sekensering
för att ladda parametrar.
Tryck in och släpp (öppna
konfigureringsmeny)
Tryck in och håll inne
(spara program)
ELLER
Tryck in och
släpp
Tryck in
och släpp
Tryck och släpp
(Ladda ett program)
Ref. 956142881_22-A
OM−253918 Sida 38
5-17. Nominell nätström I1 = 16 A inställning
Denna inställning gör det möjligt för
operatören att använda enheten
med högst 16 Ampere nominell
nätström I1.
Innan du ställer
nätström I1,
1
P1
P3
in
nominell
!
Följ informationen beträffa
nde
elektromagnetisk
kompatibilitet i avsnitt 3-5D.
!
Anslut enfasig nätström, se
avsnitt 4-11.
. Genom att
ställa in en lägre
nominell nätström I1 kan
enheten inte uppnå samma
prestanda som i avsnitt 3-2 och
4-10
under
normala
driftsförhållanden.
P2
1
H
L
Strömbrytare
Använd strömbrytaren för att slå på
enheten. Tryck och släpp upp
sekvenserarens P2−tryckknapp
när det står Miller på displayen.
Enheten har standardinställning H
(hög nominell nätström I1). Använd
P3−tryckknapparna för justering av
sekvenserarparameter för att ställa
in enheten på L (låg nominell
nätström I1, max värde = −16
Ampere). Tryck in och släpp upp P2
för att bekräfta inställningen. Tryck
in och släpp upp P1−tryckknappen
för processval för att stänga
menyn.
Nästa gång enheten slås på har de
senaste inställningarna sparats.
. Se avsnitt 5-14 för information
om hur du återgår
fabriksinställningar.
till
ELLER
Tryck in och släpp
(öppna konfigureringsmeny)
Tryck in och
släpp
Tryck in
och släpp
(för att ändra parameter)
Ref. 956142881_23-B
OM−253918 Sida 39
5-18. Grundläggande inställningar för parametrar i konfigureringsmenyn
1
Strömbrytare
Använd strömbrytaren för att slå på
enheten. Tryck och släpp upp
sekvenserarens P2−tryckknapp
när det står Miller på displayen.
Grundläggande konfigureringsme
ny visas.
1
P1
2
Inställningar för inledande
trådmatningshastighet
Tryck
in
och
släpp
upp
P2−tryckknappen för att välja önskad
parametrar. Använd P3−tryckknapp
arna för att ändra värde. Detta värde
är antingen “reducerat” eller
“normalt”. Standardinställningen är
“reducerat”.
P3
P2
3
Inställningar för
trådmatningshastighetens
måttenheter
Tryck
in
och
släpp
upp
P2−tryckknappen för att välja
önskad
parametrar.
Använd
P3−tryckknapparna för att ändra
värde. Tillgängliga måttenheter är
antingen MPM (meter per minut)
eller IPM (inches per minute, tum
per minut). Standardinställningen
är “MPM”.
4
Se
avsnitt 5-17
H
ÅTERSTÄLLER
Se
avsnitt 5-17
L
2
3
4
5
6
Tryck in och släpp
(öppnar
konfigureringsmeny)
Tryck
in
och
släpp
upp
P2−tryckknappen för att välja
önskad
parametrar.
Använd
P3−tryckknapparna för att ändra
värde. Detta värde är antingen
“OFF” (av) eller “ON” (på).
Standardinställningenär “ON”.
5
ELLER
Tryck in och
släpp
Tryck in
och släpp
(för att ändra parameter)
Inställningar för
spänningssänkningsenhet
Inställning för digital
mätardisplay
Tryck
in
och
släpp
upp
P2−tryckknappen för att välja
önskad
parametrar.
Använd
P3−tryckknapparna för att ändra
värde. Detta värde är antingen
“OFF” (av) eller “ON” (på).
Standardinställningenär “ON”.
6
Inställningar för LCD−kontrast
Tryck
in
och
släpp
upp
P2−tryckknappen för att välja
önskad
parametrar.
Använd
P3−tryckknapparna för att ändra
värde. Standardinställningen är
“51” (min = 30, max = 63).
Tryck
in
och
släpp
upp
P1−tryckknappen för processval
för att stänga menyn.
Nästa gång enheten slås på har de
senaste inställningarna sparats.
. Se avsnitt 5-14 för information
om hur du återgår
fabriksinställningar.
till
Ref. 956142881_23-B
OM−253918 Sida 40
5-19. Svetsparameterdiagram
956.142.897-A
OM−253918 Sida 41
KAPITEL 6 − UNDERHÅLL & FELSÖKNING
6-1. Rutinunderhåll
!
n = kontrollera
Z = ändra
* Ska utföras av auktoriserad verkstad
~ = rengör
Bryt strömmen före
underhåll.
. Underhåll
oftare under
hårda förhållanden.
l = byt
Referens
Var 3:e
månad
l Svårlästa etiketter
Var 6:e
månad
~ Svetsanslutningar
nl Svetskablar
n Applicera ett tunt lager
olja eller fett på drivmotoraxeln
~ Rengör drivrullar
ELLER
~ Inuti enheten
6-2. Svetspistol och trådmatare
1
Svetspistol
Undersök
pistolfodret
med
avseende på igentäppningar och
böjningar.
2
Tråddrivaggregat
Undersök om tråden har fastnat,
drivkugghjulet
kärvar
eller
drivrullarna är felinriktade.
Låt svalna. Stäng luckan.
1
2
956142881_3-A
6-3. Överbelastning av enheten
Termiska brytare TP1 och TP2 som sitter på den primära och sekundära kylflänsen skyddar enheten från skada orsakad av överhettning. Om TP1
och/eller TP2 har öppnats p.g.a. överhettning ska du vänta tills enheten har svalnat så att fläktmotorn kan köras innan du försöker svetsa. Om enheten
är kall och brist på svetseffekt fortsätter kontaktar du fabriksauktoriserad serviceagent.
OM−253918 Sida 42
6-4. Felsökning
A. Metallbågsvetsning (MIG/MAG)
Problem
Åtgärd
Ingen svetseffekt; tråden matas inte.
Se till att ledningens frånskiljare är på (se avsnitt 4-11).
Byt ut byggnadens säkring eller återställ kretsbrytaren om den är öppen (se avsnitt 4-11).
Säkra pistoltriggeranslutningar (se handboken för svetspistolen).
Kontrollera kontinuiteten hos strömbrytare S1 och byt ut vid behov.
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka huvudtransformator T1 med avseende på tecken på
misslyckad lindning. Kontrollera kontinuiteten hos lindningar och undersök att anslutningarna är korrekta.
Kontrollera sekundär spänning. Byt ut T1 vid behov.
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka kontinuiteten hos termostat TP1 och TP2. Byt ut TP1
och/eller TP2 vid behov.
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka huvudkontrollpanel PC2 och anslutningar och byt ut vid
behov.
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka alla panelanslutningar och huvudkontrollpanelen.
Ingen svetseffekt; tråden matas fram.
Anslut återledarklämman för att upprätta god metall−mot−metall−kontakt.
Byt ut kontaktspetsen (se handboken för svetspistolen).
Ett överbelastningstillstånd inträffade (se avsnitt 6-3).
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka enhetens primära och sekundära strömkrets.
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka huvudtransformator T1 med avseende på tecken på
misslyckad lindning. Kontrollera kontinuiteten hos lindningar och undersök att anslutningarna är korrekta.
Kontrollera sekundär spänning. Byt ut T1 vid behov.
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka spänningsomkopplarna och byt ut vid behov.
Låg svetseffekt.
Anslut enheten till rätt inspänning eller kontrollera om nätspänningen är låg (se avsnitt 4-11).
Låg, hög eller oregelbunden trådhas- Justera om frontpanelinställningarna (se avsnitt 5).
tighet.
Byt till drivrullar med korrekt dimensioner (se avsnitt 4-8).
Justera om drivrullstrycket (se avsnitt 4-12).
Byt ut inloppsstyrningen, kontaktspetsen och/eller fodret vid behov (se handboken för svetspistolen).
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka trådhastighetskontrollen och byt ut vid behov.
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka motorkontrollpanel PC4 och anslutningar och byt ut vid
behov.
Ingen trådmatning.
Vrid trådhastighetsreglaget till en högre inställning (se avsnitt 5).
Rensa hindret i pistolens kontaktspets eller foder (se handboken för svetspistolen).
Justera om drivrullstrycket (se avsnitt 4-12).
Byt till drivrullar med korrekt dimensioner (se avsnitt 4-8).
Trä om svetstråd (se avsnitt 4-12).
Kontrollera pistoltrigger och elektroder. Reparera eller byt ut pistolen vid behov.
Låt fabriksauktoriserad serviceagent undersöka huvudkontrollpanelen.
OM−253918 Sida 43
B. Manuell bågsvetsning (MMA)
Problem
Åtgärd
Hårda starter, dåliga svetsegenskaper, Använd rätt elektrodtyp och −storlek.
ovanligt stänk.
Kontrollera elektrodens polaritet och kasta om den vid behov; kontrollera och åtgärda dåliga anslutningar.
Se till att en fjärrkontroll inte är ansluten.
C. TIG−svetsning
Problem
Åtgärd
Vandrande båge, hårda starter, dåliga Använd rätt volframtyp och −storlek.
svetsegenskaper, stänkproblem.
Använd rätt preparerat volfram.
Kontrollera elektrodpolariteten och kasta om den vid behov.
Volframelektroden oxideras och förblir Skydda svetsområdet mot drag.
inte ren efter svetsning.
Kontrollera att rätt typ av avskärmande gas används.
Kontrollera och dra åt gasanslutningarna.
Kontrollera elektrodpolariteten och kasta om den vid behov.
OM−253918 Sida 44
Anteckningar
OM−253918 Sida 45
KAPITEL 7 − KOPPLINGSSCHEMAN
Bild 7-1. Kretsschema för svetsströmkälla
OM−253918 Sida 46
956142882-B
OM−253918 Sida 47
KAPITEL 8 − RIKTLINJER FÖR
GASMETALLBÅGSVETSNING (MIG)
8-1. Typiska processanslutningar för gasmetallbågsvetsning (MIG)
!
Regulator/
Flödesmätar
e
Svetsströmmen kan skada
elektroniska delar i fordon.
Koppla
ur
båda
baterrikablarna innan du
utför svetsarbete på ett
fordon.
Placera
återledarklämman så nära
svetsen som möjligt.
Trådmatare/
strömkälla
Pistol
Skydds− gas
Gas
Arbetsstycke
Återledarklämma
GMAW1 2018−01 (GMAW only) − Ref. 801 909-A
8-2.
Processkontrollinställningar för typisk GMAW−process (MIG)
. Dessa inställningar är endast avsedda som riktlin1
1/16 eller
0.0625 tum
jer. Inställningarna påverkas av material− och trådtyp, fogdesign, passform, position, avskärmande
gas etc. Testa fogsvetsarna för att säkerställa att
de uppfyller specifikationerna.
1
Materialtjocklek
Materialtjockleken bestämmer svetsparametrarna.
Omvanlda materialtjocklek till ampere (A):
0.001 tum (0.025 mm) = 1 ampere
0.0625 tum (1.59 mm) ÷ 0.001 = 62.5 A
2
Välj trådstorlek
Se tabellen nedan.
2
3
Välj trådhastighet (ampere)
Trådhastigheten (amperetalet)
trängningen.
reglerar
svetsin-
Se tabellen nedan.
4
Välj spänning
Spänningen reglerar svetssträngens höjd och bredd.
Låg spänning: trådstumpar in i arbetet
Hög spänning: bågen är ostabil (sprut)
4
3
Ställ in spänningen halvvägs mellan hög/låg spänning.
Tråddimension
Strömstyrka
Rekommendation
Trådmatningshastighet*
0.023 tum (0.58 mm)
30−90 A
3.5 tum (89 mm) per amp
3.5 x 62.5 A = 219 ipm (5.56 mpm)
0.030 tum (0.76 mm)
40−145 A
2 tum (51 mm) per amp
2 x 62.5 A = 125 ipm (3.19 mpm)
0.035 tum (0.89 mm)
50−180 A
1.6 tum (41 mm) per amp
1.6 x 62.5 A = 100 ipm (2.56 mpm)
*62.5 A baserat på 1/16 tum materialtjocklek
OM−253918 Sida 48
ipm = inches per minute(tum per minut); mpm = meters per minut
8-3.
Fasthållning och placering av svetspistol
. Svetstråden
strömsätts när
pistoltriggern trycks in. Innan du
sänker hjälmen och trycker in
triggern ska du se till att tråden
sticker ut högst
1/2 tum (13 mm) bortom
munstyckets ände och att
spetsen på tråden är placerad
korrekt på sömmen.
1
1
3
2
2
3
4
5
5
4
0°-15°
90°
Håll pistolen och styr
avtryckaren
Arbetsstycke
Återledarklämma
Trådutstick (utstickande del) fast
tråd − 3/8 till 1/2 tum (9 till 13 mm)
Stöd pistolen och vila handen på
arbetsstycket
0°-15°
45°
90°
45°
Arbetsvinkel sedd från änden
Pistolvinkel sedd från sidan
Arbetsvinkel sedd från änden
Stumfogsvetsar
Pistolvinkel sedd från sidan
Kälfogsvetsar
S-0421-A
8-4.
Förhållanden som inverkar på svetssträngens form
. Svetssträngens form
beror
på pistolvinkeln, arbetsriktningen, trådutstick (utstickande del), framföringshastigheten, grundmaterialets
tjocklek, trådmatningshastighet (svetsström) och
spänning.
10°
10°
Skjut
Drag
Vinkelrätt
Pistolvinklar Och Svetssträngsprofiler
Kort
Normal
Långt
Kort
Trådutstick (Utstickande Del)
Låg
Normal
Långt
Trådutstick (Utstickande Del), Kälsvets
Normal
Hög
Framföringshastighet Av Pistol
S-0634
OM−253918 Sida 49
8-5.
Pistolförflyttning under svetsning
. Vanligen
1
är en enda sträng
tillräckligt för de flesta smala
fogar; för breda fogar eller för
överbryggning av gap fungerar
en sicksacksträng eller flera
strängar emellertid bättre.
2
1
2
3
3
Raksträng – jämn förflyttning
längs sömmen
Sicksacksträng – förflyttning
från sida till sida längs
sömmen
Sicksackmönster
Använd sicksackmönster för att
täck ett brett område i en
genomgång.
S-0054-A
8-6.
Dåliga svetssträngsegenskaper
1
2
3
1
2
3
4
5
Stora sprutstänk
Grov, ojämn sträng
Svag krater under svetsning
Dålig överlappning
Dålig inträngning
4
S-0053-A
5
8-7.
Goda svetssträngsegenskaper
1
2
3
Svetsa en ny sträng eller skikt för
var 3,2 mm tjocklek i de metaller
som svetsas.
1
2
3
4
5
Ingen överlappning
God inträngning i
grundmaterialet
4
5
OM−253918 Sida 50
Fina sprutstänk
Jämn sträng
Måttlig krater under svetsning
S-0052-B
8-8.
Felsökning – för mycket sprut
För mycket sprut – smälta metallpartiklar som stelnar till
massiv form nära svetssträngen.
S-0636
Möjlig orsak
Åtgärd
Trådmatningshastigheten för hög
Välj lägre trådmatningshastighet.
För hög spänning
Välj lägre spänningsområde.
Trådutstick (utstickande delen) för långt
Använd kortare trådutstick (utstickande delen).
Arbetsstycket smutsigt
Avlägsna fett, olja, fukt, rost, färg, ytbehandling och smuts från arbetsstycket före svetsning.
För lite skyddsgas vid svetsbågen
Öka skyddsgasmängden vid regulatorn/mängdmätaren och/eller förhindra drag nära svetsbågen.
Smutsig svetstråd
Använd ren, torr svetstråd.
Hindra svetstråden från att ta till sig olja eller smörjmedel från matarverk o.d.
Felaktig polaritet.
8-9.
Kontrollera polariteten som krävs av svetstråden och ändra till korrekt polaritet vid svetsströmkällan.
Felsökning – porositet
Porositet – små urgröpningar eller hål som uppstått p.g.a.
gasfickor i svetsgodset.
S-0635
Möjlig orsak
Åtgärd
För lite skyddsgas vid svetsbågen
Öka skyddsgasmängden vid regulatorn/mängdmätaren och/eller förhindra drag nära
svetsbågen.
Avlägsna sprut från munstycket.
Kontrollera att gasslangarna inte läcker.
Placera munstycket 1/4 till 1/2 tum (6-13 mm) från arbetsstycket.
Håll pistolen nära strängen vid svetsänden tills den smälta metallen hårdnar.
Fel gas
Använd skyddsgas av svetsklass: byt till annan gas.
Smutsig svetstråd
Använd ren, torr svetstråd.
Hindra svetstråden från att ta till sig olja eller smörjmedel från matarverk o.d.
Arbetsstycket smutsigt
Avlägsna fett, olja, fukt, rost, färg, ytbehandling och smuts från arbetsstycket före svetsning.
Använd en mer desoxiderande svetstråd (kontakta leverantören).
Svetstråden sticker ut för långt ur munstycket.
Se till att svetstråden inte sticker ut mer än 13 mm ur munstycket.
8-10. Felsökning – för mycket inträngning
För mycket inträngning – svetsgodset smälter genom
grundmaterialet och hänger under svetsen.
För mycket inträngning Bra inträngning
Möjlig orsak
För hög värme.
S-0639
Åtgärd
Välj lägre spänningsområde och sänk trådmatningshastigheten.
Höj framföringshastigheten.
OM−253918 Sida 51
8-11. Felsökning – ingen inträngning
Ingen inträngning – grund sammansmältning av
svetsgods och grundmaterial.
Dålig inträngning
Bra inträngning
S-0638
Möjlig orsak
Åtgärd
Fel fogpreparation
Material för tjockt. Fogpreparation och konstruktion måste medge åtkomst till botten av fogen och
samtidigt bibehålla rätt trådutstick och bågegenskaper.
Fel svetsningsteknik
Håll pistolen i normal vinkel på 0 till 15 grader för maximal inträngning.
Håll bågen på svetssmältans framkant.
Se till att svetstråden inte sticker ut mer än 13 mm ur munstycket.
För låg värme.
Välj högre trådmatningshastighet och/eller högre spänningsområde.
Sänk framföringshastigheten.
Felaktig polaritet.
Kontrollera polariteten som krävs av svetstråden och ändra till korrekt polaritet vid svetsströmkällan.
8-12. Felsökning – ofullständig sammansmältning
Ofullständig sammansmältning – svetsgodset smälter inte helt
samman med grundmaterialet eller föregående svetssträng.
S-0637
Möjlig orsak
Åtgärd
Arbetsstycket smutsigt
Avlägsna fett, olja, fukt, rost, färg, ytbehandling och smuts från arbetsstycket före svetsning.
För låg värme.
Välj högre trådmatningshastighet och/eller högre spänningsområde.
Fel svetsningsteknik.
Placera strängen på rätt plats(er) vid fogen under svetsning.
Justera arbetsvinkeln eller gör fogen bredare så att du kommer åt botten under svetsning.
Håll bågen en kort stund på fogens sidoväggar vid användning av sicksacktekniken.
Håll bågen på svetssmältans framkant.
Använd rätt pistolvinkel på 0 till 15 grader.
8-13. Felsökning – genombränning
Genombränning – svetsgodset smälter helt genom grundmaterialet
vilket resulterar i hål där ingen metall finns kvar.
S-0640
Möjlig orsak
För hög värme.
Åtgärd
Välj lägre spänningsområde och sänk trådmatningshastigheten.
Höj och/eller bibehåll jämn framföringshastighet.
OM−253918 Sida 52
8-14. Felsökning – vågig sträng
Vågig sträng – svetsgods som inte är parallellt och inte täcker fogen
formad av grundmaterialet.
S-0641
Möjlig orsak
Åtgärd
Svetstråden sticker ut för långt ur munstycket.
Se till att svetstråden inte sticker ut mer än 13 mm ur munstycket.
Ostadig hand.
Stöd handen på ett fast underlag eller använd bägge händer.
8-15. Felsökning – deformering
Deformering – sammandragning av svetsgodset under svetsning,
vilket tvingar grundmaterial är flytta sig.
Grundmaterialet flyttar sig
mot
svetssträngen.
Möjlig orsak
För hög värme.
S-0642
Åtgärd
Använd fastspänningsdon (klämma) för att hålla grundmaterialet på plats.
Häftsvetsa längs fogen före svetsning.
Välj lägre spänningsområde och/eller sänk trådmatningshastigheten.
Höj framföringshastigheten.
Svetsa små segment och låt svalna mellan svetsningar.
Anteckningar
OM−253918 Sida 53
8-16. Vanliga avskärmande gaser för GMAW (MIG)
Detta är ett allmänt diagram för vanliga gaser och var de används. Många olika kombinationer (blandningar) av
avskärmande gaser har utvecklats under årens lopp. De vanligaste avskärmande gaserna anges i följande tabell.
Tillämpning
Gas
Spraybåge−stål
Kortbåge−
stål
Spraybåge−
rostfritt stål
Kortbåge−
stål (rostfritt)
Argon
Spraybåge−
aluminium
Kortbåge−
aluminium
GMAW-P
Alla lägen
Alla lägen
Alla lägen
Argon + 1 %
O2
Plan och
Horisontell
kälsvets
Plan och
Horisontell
kälsvets
Alla lägen
Argon + 2 %
O2
Plan och
Horisontell
kälsvets
Plan och
Horisontell
kälsvets
Alla lägen
Argon + 5 %
O2
Plan och
Horisontell
kälsvets
Argon + 10 %
CO2
Plan och
Horisontell
kälsvets
Alla lägen
Alla lägen
Argon + 25 %
CO2
Alla lägen
Argon + 50 %
CO2
Alla lägen
CO2
Alla lägen
Alla lägen
Helium
Alla lägen1
Argon +
Helium
Alla lägen1
Tri-Mix2
1
Tung tjocklek
2
90 % HE + 7-1/2 % AR + 2-1/2 % CO2
OM−253918 Sida 54
Alla lägen
8-17. Felsökningsguide för halvautomatisk svetsutrustning
Problem
Möjlig orsak
Trådmatningsmotorn
fungerar men tråden matas inte
fram.
För lite tryck på trådmatningsrullarna.
Öka tryckinställningen på trådmatningsrullarna.
Fel trådmatningsrullar.
Kontrollera storleken som är stämplad på trådmatningsrullarna, byt ut dem så att trådens dimension och typ
stämmer.
För högt sladdspolbromstryck.
Sänk bromstrycket på sladdspolen.
Restriktion i pistolen och/eller enheten.
Kontrollera och byt ut kabeln, pistolen och kontaktspetsen om det föreligger skada. Kontrollera kontaktspetsens och kabelfodrets dimension; byt ut vid behov.
För högt tryck på trådmatningsrullarna.
Sänk tryckinställningen på trådmatningsrullarna.
Tråden ringlar sig framför
trådmatningsrullarna (fågelbo).
Tråden matas ut men ingen
gas flödar.
Åtgärd
Fel dimensioner på kabelfoder eller pistolens kontakt- Kontrollera kontaktspetsens och kabelfodrets längd och
spets.
diameter; byt ut vid behov.
Pistoländen ej insatt i drivhuset på rätt sätt.
Lossa pistolfästebulten i drivhuset och tryck in pistoländen i huset precis så mycket att det inte vidrör trådmatningsrullarna.
Smutsigt eller skadat (bockat) foder.
Byt ut fodret.
Gascylinder tom.
Byt ut tom gascylinder.
Gasmunstycke igentäppt.
Rengör eller byt ut gasmunstycke.
Gascylinderventil ej öppen eller flödesmätaren ej ju- Öppna gasventilen vid cylindern och justera flödeshassterad.
tigheten.
Svetsbågen ej stabil.
Restriktion i gasledningen.
Kontrollera gasslangen mellan flödesmätaren och trådmataren samt gasslangs− och kabelenheten.
Ledningar till gassolenoid lösa eller sönder.
Låt en fabriksauktoriserad serviceagent reparera ledningarna.
Gassolenoidventilen fungerar inte.
Låt en fabriksauktoriserad serviceagent byta ut gassolenoidventilen.
Felaktig primärspänning ansluten till svetsströmkälla.
Kontrollera primär spänning och länka om svetsströmkällan för korrekt spänning.
Tråden slirar i drivrullarna.
Justera tryckinställningen på trådmatningsrullarna. Byt
ut slitna drivrullar vid behov.
Fel dimension på pistolfoder eller kontaktspets.
Matcha foder− och kontaktspets efter trådstorlek och
−typ.
Fel spänningsinställning för markerad trådmatningshas- Justera svetsparametrarna på nytt.
tighet på svetsströmkällan.
Lösa anslutningar vid pistolsvetskabeln eller arbetska- Kontrollera och dra åt alla anslutningar.
beln.
Pistol i dåligt skick eller lösa anslutningar inuti pistolen.
Reparera eller byt ut pistolen efter behov.
OM−253918 Sida 55
KAPITEL 9 − RIKTLINJER FÖR METALLBÅGSVETSNING
9-1.
Procedur för metallbågsvetsning
!
Svetsströmmen startar när
elektroden
berör
arbetsstycket.
!
Svetsströmmen kan skada
elektroniska
delar
i
fordonet. Koppla bort båda
batterikablarna
innan
svetsning utförs på ett
fordon.
Placera
återledarklämman så nära
svetsen som möjligt.
Nödvändig utrustning:
Nödvändiga verktyg:
. Använd
1
alltid
lämpliga
personliga skyddskläder.
Arbetsstycke
Se till att arbetsstycket är rent före
svetsning.
2
Svetsaggregat med
konstant ström
3
5
4
2
3
6
7
Elektrod
Innan bågen tänds måste en
elektrod föras in i elektrodhållaren.
En elektrod med en liten diameter
kräver en lägre ström än en stor.
Följ rekommendationerna från
elektrodtillverkaren vid inställning
av svetsströmmen (se avsnitt 9-2).
4
1
Återledarklämma
Placera så nära svetsen som
möjligt.
Isolerad elektrodhållare
5
Position för elektrodhållare
6
Båglängd
Båglängden är avståndet från
elektroden till arbetsstycket. En
kort båge med rätt amperetal ger
ett skarpt, sprakande ljud. Rätt
båglängd
är
kopplad
till
elektrodens diameter. Undersök
svetssträngen för att fastställa om
båglängden är korrekt.
Båglängden för elektroder med
diametern 1/16 och 3/32 tum ska
vara cirka 1/16 tum (1,6 mm);
båglängden för elektroder med
diametern 1/8 och 5/32 tum ska
vara cirka 1/8 tum (3 mm).
7
Slagg
Använd en slagghammare och en
stålborste för att avlägsna slagg.
Avlägsna slagg och kontrollera
svetssträngen
innan
nästa
svetssträng görs.
Stick 2018−01 swe − 151593
OM−253918 Sida 56
7014
7018
7024
Ni-Cl
308L
3/32
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
1/16
5/64
3/32
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
3/32
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
3/32
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
3/32
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
3/32
1/8
5/32
3/16
3/32
1/8
5/32
DEEP
ALL
DEEP
6013
EP,EN
ALL
LOW
GENERAL
7014
EP,EN
ALL
MED
7018
EP
ALL
MED
SMOOTH, EASY,
FAST
LOW HYDROGEN,
STRONG
7024
EP,EN
FLAT
HORIZ*
LOW
SMOOTH, EASY,
FASTER
NI-CL
EP
ALL
LOW
CAST IRON
308L
EP
ALL
LOW
STAINLESS
USAGE
ALL
EP
AC
EP
6011
DC*
6010
ELECTRODE
450
400
350
300
250
200
150
PENETRATION
6013
POSITION
6010
&
6011
100
50
DIAMETER
AMPERAGE
RANGE
Tabell för val av elektrod och strömstyrka
ELECTRODE
9-2.
MIN. PREP, ROUGH
HIGH SPATTER
*EP = ELECTRODE POSITIVE (REVERSE POLARITY)
EN = ELECTRODE NEGATIVE (STRAIGHT POLARITY)
Ref. S-087 985-A
9-3.
Tända en båge
1
!
Svetsströmmen startar när
elektroden berör arbetsstycket.
1
2
3
Elektrod
Arbetsstycke
Båge
Skrapteknik
2
3
Dra elektroden över arbetsstycket,
på samma sätt som du tänder en
tändsticka, och lyft elektroden något
när den har berört arbetsstycket. Om
bågen släcks lyftes elektroden för
högt. Lossa elektroden genom att
vrida den om den fastnar på
arbetsstycket.
Tappteknik
1
2
För elektroden rakt nedåt mot
arbetsstycket och lyft den något för
att tända bågen. Om bågen släcks
lyftes elektroden för högt. Lossa
elektroden genom att vrida den om
den fastnar på arbetsstycket.
3
S-0049 / S-0050
OM−253918 Sida 57
9-4.
Positionera elektrodhållaren
1
2
Öva på att skapa svetssträngar
på plana plattor med en hel
elektrod när du har lärt dig att
tända en båge.
1
10°-30°
90°
Arbetsvinkel sedd från
änden
Elektrodvinkel sedd från
sidan
2
Det kan hjälpa att hålla
elektroden nästan vinkelrätt mot
arbetsstycket men luta den
något
framåt
(i
rörelseriktningen).
90°
. För
bästa resultat − Håll
bågen kort, rör elektroden
med jämn hastighet och
mata elektroden nedåt med
en konstant hastighet när
den smälter.
V−fogar
10°-30°
45°
1
2
45°
Kälfogar
S-0060
9-5.
Dåliga svetssträngsegenskaper
1
2
3
4
5
Stora sprutstänk
Grov, ojämn sträng
Svag krater under svetsning
Dålig överlappning
Dålig inträngning
4
2
3
5
1
S-0053-A
9-6.
Goda svetssträngsegenskaper
1
2
3
Fina sprutstänk
Jämn sträng
Måttlig krater under svetsning
Svetsa en ny sträng eller skikt för
varje 1/8 tum (3,2 mm) i tjocklek i
de metaller som svetsas.
2
3
4
5
4
5
Ingen överlappning
God inträngning i
grundmaterialet
1
S-0052-B
OM−253918 Sida 58
9-7.
Förhållanden som inverkar på svetssträngens form
. Svetssträngens
form
påverkas av elektrodvinkeln,
båglängden,
rörelsehastigheten
och
tjockleken på grundmaterialet.
Rätt vinkel
10° - 30°
För liten vinkel
För stor vinkel
Elektrodvinkel
Dra
Stänk
Båglängd
För kort
Normal
För lång
Låg
Normal
Hög
Rörelsehastighet
S-0061
9-8.
Elektrodrörelse under svetsning
. Vanligen
2
1
1
2
3
3
är en enda sträng
tillräckligt för de flesta smala
fogar; för breda fogar eller för
överbryggning av mellanrum
fungerar en sicksacksträng
eller flera strängar emellertid
bättre.
Raksträng − jämn förflyttning
längs sömmen
Sicksacksträng − förflyttning
från sida till sida längs
sömmen
Sicksackmönster
Använd sicksackmönster för att
täcka ett brett område med en
enda
passering.
Låt
inte
sicksackbredden överskrida 2-1/2
gånger diametern på elektroden.
S-0054-A
9-9.
Svetsa överlappsfogar
1
2
Elektrod
Enkel kälfog
Rör elektroden i en cirkulär rörelse.
30°
eller mindre
30°
eller mindre
1
1
2
3
Kälfog med flera lager
Svetsa ett andra lager om en
kraftigare kälfog krävs. Avlägsna
slagg innan en andra passering
görs. Svetsa båda sidorna av
fogen för maximal styrka.
3
S-0063 / S-0064
OM−253918 Sida 59
9-10. Svetsa V−fogar
1
Häftsvetsar
Förhindra att V−fogen förvrängs
genom att häftsvetsa materialet på
plats före den slutliga svetsningen.
En förvrängning av arbetsstycket sker
när värme appliceras lokalt till en fog.
En sida av metallplattan ”kryper” upp
mot svetsen. Förvridning gör också att
kanterna på en V−fog dras ihop
framför elektroden när svetsen
svalnar.
1
2
2
V−fog med rät kant
3
V−fog
4
Dubbel V−fog
Material med en tjocklek på upp till
3/16 tum (5 mm) kan oftast svetsas
utan förberedelse med en V−fog med
rät kant. Vid svetsning av tjockare
material kan det dock vara nödvändigt
att förbereda kanterna på V−fogen för
att säkerställa en bra svetsning.
1/16 tum
(1,6 mm)
30°
Den enkla eller dubbla V−fogen är bra
för material med en tjocklek på upp till
3/16 − 3/4 tum (5-19 mm). Generellt
gäller att den enkla V−fogen används
på material med en tjocklek på upp till
3/4 tum (19 mm) och när du, oavsett
tjocklek, endast kan svetsa från en
sida. Skapa en 30 graders avfasning
med hjälp av en acetylen− eller
plasmaskärutrustning.
Avlägsna
flagor från materialet efter skärningen.
Det går även att använda en vinkelslip
för att förbereda avfasningar.
4
3
S-0062
9-11. Svetsa T−fogar
1
2
Elektrod
Kälfog
Håll bågen kort och rör elektroden
med en fast hastighet.
Håll
elektroden såsom visas för att
säkerställa smältning in i hörnet.
Rät kant på svetsytan.
Svetsa båda sidorna på det
upprätta stycket för maximal
styrka.
3
1
2
45°
eller
mindre
1
2
Påförande med flera lager
Svetsa ett andra lager om en
kraftigare kälfog krävs. Använd
något av sicksackmönstren som
visas i avsnitt 9-8. Avlägsna slagg
innan en andra passering görs.
3
S-0060 / S-0058-A / S-0061
OM−253918 Sida 60
9-12. Svetstest
3
3
2 till 3 tum
(51−76 mm)
1/4 tum
(6,4 mm)
2
1
2 till 3 tum
(51−76 mm)
2
1
1 Skruvstycke
2 Svetsfog
3 Hammare
Slå till svetssträngen i riktningen som visas. En bra
svets böjs men bryts inte av.
Undersök orsaken om svetsen bryts av.
Om svetsen är porös (många hål) var båglängden
troligtvis för lång.
Om svetsen innehåller bitar av slagg kan bågen ha
varit för lång eller så rördes elektroden på fel sätt vilket
gjorde att smält slagg fastnade i svetsen. Detta kan
inträffa på en V−fog som gjorts i flera lager vilket kräver
extra rensning mellan lagren.
Om den ursprungliga avfasade ytan är synlig smältes
inte materialet helt vilket oftast orsakas av otillräcklig
värme eller för hög rörelsehastighet.
S-0057-B
9-13. Felsökning
Porositet − små urgröpningar eller hål som uppstått p.g.a. gasfickor i svetsgodset.
Möjlig orsak
Åtgärd
För lång båglängd.
Minska båglängden.
Fuktig elektrod.
Använd en torr elektrod.
Smutsigt arbetsstycke.
Avlägsna fett, olja, fukt, rost, färg, ytbehandling, slagg och smuts från arbetsstycket före svetsning.
För mycket stänk − spridning av smälta metallpartiklar som stelnar till en fast form nära
svetssträngen.
Möjlig orsak
Åtgärd
För högt amperetal för elektroden.
Sänk amperetalet eller välj en större elektrod.
För lång båglängd eller för hög spänning.
Minska båglängden eller spänningen.
Ofullständig sammansmältning − svetsgodset smälter inte helt samman med grundmaterialet
eller föregående svetssträng.
Möjlig orsak
Åtgärd
För låg värme.
Öka amperetalet. Välj en större elektrod och öka amperetalet.
Fel svetsningsteknik.
Placera strängen på rätt plats vid fogen under svetsning.
Justera arbetsvinkeln eller gör fogen bredare så att du kommer åt botten under svetsning.
Håll bågen en kort stund på fogens sidoväggar vid användning av sicksacktekniken.
Håll bågen på svetssmältans framkant.
Smutsigt arbetsstycke.
Avlägsna fett, olja, fukt, rost, färg, ytbehandling, slagg och smuts från arbetsstycket före svetsning.
OM−253918 Sida 61
Ingen inträngning − grund sammansmältning av svetsgods och grundmaterial.
Dålig inträngning
God inträngning
Möjlig orsak
Åtgärd
Fel fogpreparation
För tjockt material. Förberedelse av fog och konstruktion måste ge tillgång till botten av spåret.
Fel svetsningsteknik
Håll bågen på svetssmältans framkant.
För låg värme.
Öka amperetalet. Välj en större elektrod och öka amperetalet.
Sänk framföringshastigheten.
För mycket inträngning − svetsgodset smälter genom grundmaterialet och hänger under
svetsen.
För mycket inträngning God inträngning
Möjlig orsak
Åtgärd
För hög värme.
Väl ett lägre amperetal. Använd en mindre elektrod.
Höj och/eller bibehåll jämn framföringshastighet.
Genombränning − svetsgodset smälter helt genom grundmaterialet vilket resulterar i hål där
ingen metall finns kvar.
Möjlig orsak
Åtgärd
För hög värme.
Väl ett lägre amperetal. Använd en mindre elektrod.
Höj och/eller bibehåll jämn framföringshastighet.
Vågig sträng − svetsgods som inte är parallellt och inte täcker fogen formad av grundmaterialet.
Möjlig orsak
Åtgärd
Ostadig hand.
Använd båda händerna. Öva på tekniken.
Deformering − sammandragning av svetsgodset under svetsning, vilket tvingar grundmaterial är
flytta sig.
Grundmaterialet flyttar
sig i svetssträngens
riktning.
Möjlig orsak
Åtgärd
För hög värme.
Använd fastspänningsdon (klämma) för att hålla grundmaterialet på plats.
Häftsvetsa längs fogen före svetsning.
Välj ett lägre amperetal för elektroden.
Öka rörelsehastigheten.
Svetsa små segment och låt svalna mellan svetsningar.
OM−253918 Sida 62
KAPITEL 10 − VÄLJA OCH BEREDA EN
VOLFRAMELEKTROD FÖR LIKSTRÖMS- ELLER
VÄXELSTRÖMSSVETSNING MED OMFORMARAGGREGAT
gtaw_Inverter_2018−01_swe
Svetsa alltid när så är praktiskt och möjligt med likström istället för växelström.
10−1. Välja volframelektrod (Bär rena handskar för att undvika förorening av volframelektroden)
A. Välja volframelektrod
. Inte alla tillverkare av volframelektroder använder samma färger för att beteckna volframtypen. Vänd dig till tillverkaren eller studera förpackningen
för att identifiera volframtypen som du använder.
Strömstyrka − Gastyp♦ − Polaritet
Elektroddiameter
(DCEN) − argon
Växelström − argon
Likström med negativ elektrod
Obalanserad våg
(Vid svetsning av aluminium)
(Svetsning av stål och rostfritt stål)
Volframlegeringar med 2 % cerium, 1,5 % lantan eller 2 % torium
0,25 mm
Upp till 15
Upp till 15
0,5 mm
5−20
5−20
1 mm
15−80
15−80
1,6 mm
70−150
70−150
2,4 mm
150−250
140−235
3,2 mm
250−400
225−325
4,0 mm
400−500
300−400
4,8 mm
500−750
400−500
6,4 mm
750−1000
500−630
♦Typiskt skyddsgasflöde är 10 till 25 cfh (kubikfot per timme) eller 5 − 12 liter per minut.
Upptagna siffror är avsedda som vägledning och är en sammanställning av rekommendationer från American Welding Society (AWS)
och elektrodtillverkare.
B. Elektrodkomposition.
Volframstyp
2 % cerium
(grå*)
1,5−2 % lantan
(gul/blå)
2 % torium
(röd)
Ren volfram
(grön)
Tillämpningsanteckningar
Bra mångsidig volfram för både AC− och DC−svetsning.
Utmärkta starter med lågt amperetal för AC− och DC−svetsning.
Används vanligtvis för DC−svetsning, inte idealisk för AC.
Rekommenderas inte för omriktare!
Använd för bästa resultat i de flesta tillämpningar en spetsig cerium− eller lantanelektrod för AC− och DC−svetsning.
* Färgen kan variera beroende på tillverkare, läs om färgbeteckningar i tillverkarens guide.
OM−253918 Sida 63
10−2. Beredning av volframelektroder för likströmssvetsning med negativ elektrod
(DCEN) eller växelströmssvetsning med omformaraggregat
Vid slipning av volframelektroder produceras damm och gnistor som kan orsaka skador och starta bränder.
Använd lokal utsugningsanordning (fläktventilation) vid slipmaskinen eller bär godkänt andningsskydd.
Säkerhetsinformation återfinns i Faktablad om materialsäkerhet. Överväg att använda volfram med cerium,
lantan eller yttrium i stället för torium. Slipdamm från elektroder med toriumlegering innehåller
lågradioaktivt material. Deponera slipdamm på miljövänligt säkert sätt. Bär ordentliga ansikts-, hand- och
kroppsskydd. Håll antändbart material på avstånd.
1
Radiell slipning
orsakar vandrande båge
2
Slipskiva
Slipa volframänden med en finkorning, hård
slipskiva före svetsning. Använd inte skivan
för andra jobb, volframmaterialet kan
förorenas vilket kan orsaka en sämre
svetskvalitet.
1−1/2 till 4 gånger
elektroddiametern
4
2
3
15° till 30°
Volframelektrod
Volfram med 2 % cerium rekommenderas
3
Idealisk vinkel på slipskivan: 15° till 30°
. 30
grader är den rekommenderade
elektrodslipvinkeln.
1
Fel volframberedning
OM−253918 Sida 64
Idealisk volframförberedning − stabil båge
4
Rak slipning
Slipa längs med, inte radiellt.
Anteckningar
OM−253918 Sida 65
KAPITEL 11 − FÖRTECKNING ÖVER DELAR
. Maskindelar är allmänna och
51
52
34
35
30
21
1
2
3
56
4
24
28
23
29
22
18
19
31
32
20
16
17
8
7
6
5
27
10
11
26
33
12
25
13
14
15
36
37
38
54
55
39
53
40
41
42
48
49
43
47
50
46
39
45
44
finns inte om inte förtecknade.
956142881_17-D
Bild 11-1. Main Assembly
OM−253918 Sida 66
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Bild 11-1. Main Assembly
. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 207233 . Label, General Precautionary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 2 . . . . . . . . . . 156034005 . Slide Clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 3 . . . . . . . . . . 156034007 . Hinge, Plastic, 40x40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 4 . . . . . . . . . +156007045 . Panel, LH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 5 . . . . . . . . . +156015027 . Threaded Ring, Spool Holder, 5kg Spool, D. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 6 . . . . . . . . . . 056020078 . Handwheel, Reel, w/Ring M8x20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 7 . . . . . . . . . . 156032145 . Spring, 17x2, 6x5sp.L=28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 8 . . . . . . . . . . 156009134 . Clamp, Holder 16X39 − 5 mm Thick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Number Not Used
. . . 10 . . . . . . . . . . 656102009 . Spool Holder, C/W 5kg Thread Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 11 . . . . . . . . . . 656009004 . Clutch Disc, PVC 17x70, Reel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 12 . . . . . . . . . . 156012173 . Spool Holder Shaft D. 50 5kg D. 16 L=53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 13 . . . . . . . . . +156122090 . Plate, Baffle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 14 . . . . . . . . . . 000155436 . Label, Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 15 . . . . . . . . . . . . . . 176106 . Label, Moving Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 16 . . . . . . . . . . 956142877 . Label, Warning Changing Polarity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 17 . . . . . . . . . . 057094073 . Kit, Gas/No Gas Change Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 18 . . . . . . . . . . 056020079 . 4 Lobes d.30 Handwheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 19 . . . . . . . . . . 116039031 . Box Protection, PCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 20 . . . . . . . . . . 000178937 . Label, Warning Electric Shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 21 . . . PC5 . . 057084174 . Circuit Card, Encoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 22 . . . . . . . . . . 057021025 . Wire Drive System, c/w 0.8−1.0 Rolls, 4 Rolls (see Fig. ) . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 23 . . . . . . . . . . 556090045 . Wire Guide, 2x5, L69, Outlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 24 . . . . . . . . . . 057052052 . Connector, Mini−Euro, Quick Female, L17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 25 . . . . . . . . . . 356029245 . Nameplate, MPi 220 Lower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 26 . . . . . . . . . . 056076270 . Dinse, Socket, Female, 25MMQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 27 . . . . . . . . . . 056076271 . Receptacle, 2P, Gun Trigger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 28 . . . . . . . . . . 956142876 . Nameplate, Mpi 220P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 29 . . . . . . . . . . 156118081 . Bezel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 30 . . . . . . . . . . 156118079 . Panel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 31 . . . . . . . . . . . . . . 193919 . Knob, Pointer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 32 . . . . . . . . . . 356029244 . Nameplate, Mpi 220 Upper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 33 . . . PC3 . . 057084175 . Circuit Card, Meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 34 . . . . . . . . . . 156006080 . Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 35 . . . PC2 . . 028069126 . Circuit Card, Power Interconnecting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 36 . . . PC1 . . 057084176 . Circuit Card, Inverter Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 37 . . . PC4 . . 057084177 . Circuit Card, Motor Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 38 . . . GSV . 056061071 . Valve, Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 39 . . . . . . . . . . 156005146 . Corner Seal, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 40 . . . . . . . . . +156118086 . Panel, Rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 41 . . . . . . . . . . 956172254 . Rating Plate, Mpi 220P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 42 . . . . . . . . . . 356029246 . Nameplate, Rear, Mpi 220P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 43 . . . . . . . . . . 656089046 . Strain Relief, M 25x1.5, Primary Cord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 44 . . . . . . . . . . 256071014 . Primary Cable, 3 Core 2,5 Mq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 45 . . . . . . . . . . . . . . 220805 . Nut, Gas Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 46 . . . . S1 . . . . . . 124511 . Switch, 40A 600VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 47 . . . . . . . . . . 156008044 . Spacer, Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
. . . 48 . . . . . . . . . . 057035022 . Fan, 120x120 24VDC c/w Wire Harness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 49 . . . . . . . . . . . . . . 208015 . Handle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 50 . . . . . . . . . +156122092 . Panel RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 51 . . . . . . . . . . . . . . 207291 . Label, Primary Power Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 52 . . . . . . . . . . 656110015 . Foot, Rubber Mount, D.45 H=25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
. . . 53 . . . . . . . . . . 057052053 . Hose, Connector, ⅝” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 54 . . . . . . . . . . 256124039 . Plug, 2P, TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 55 . . . . . . . . . . 656043048 . Cap, Plastic D.8,5−14 Head D.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 56 . . . . . . . . . . 956142897 . Label, Weld Parameters Chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
+ When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM−253918 Sida 67
See Drive Roll And Wire Guide Kits
. Maskindelar är allmänna och
finns inte om inte förtecknade.
956142881_18-A
Bild 11-2. Wire Drive Assembly
OM−253918 Sida 68
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Bild 11-2. Wire Drive Assembly
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
.... M ...
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
056126081
156018121
556075033
156033035
656003014
156012154
156017161
156018126
156012142
156003035
156012140
156003034
156003039
156019776
356052009
156012155
156023172
156012145
356052010
156019777
156009136
156013050
156033036
156003036
156053112
156019805
756009061
656033010
656021268
156053109
156003037
156013051
156023165
156019779
156090026
156023173
156019806
356052011
156090027
656064004
156032138
156032134
056020075
656033009
356052012
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Motor, Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, Hex M5, Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cover, Rear, Gear Box Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bushing, d.10x14, Brass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drive Shaft, Central Gear/Drive Roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snap Ring, TR.PL AL ES.12 L=54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bearing, d.10x26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, Hex M4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin, d.4x25 SM.0,3x45∅ C40 RETT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear, Reducer, D32Z30 D17Z12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin, d.4x35 SM.0,3x45∅ C40 RETT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear, Reducer, D24Z30 D14Z12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear, Reducer, D23Z38 D12Z14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, M4x10, Zinc Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing, Adapter Gun/Feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing, Adapter Gun/Feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O−Ring, 10x16x0,2 DIN 988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin, Drive Roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upper RH Pressure Arm Housing, Die Cast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, M4x8, Pan Head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, d.10,5x4, Brass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Key, Upper Drive Roll Assembly, 3x3 L=15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bushing, Upper Drive Roll Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear, Upper Drive Roll Assembly, d.17x32.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drive Roll, Upper Pressure Arm Housing, d.17x30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolt, M5x25, Through Housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, Insulator Drive Assembly Through Bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thumb Screw, Drive Roll Locator, d. M4x8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O−Ring, d.7,2x1,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Drive Roll, d.30, See Bild 11-2 and Tabell 11-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gear, Lower Drive Roll Assembly d.10x32,5, Drive Roll . . . . . . . . . . . . . . . .
Key, Lower Drive Roll Assembly d. 3x3 L=20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C−Clip, Gear/Shaft, d.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, M4x4, Wire Inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wire Inlet Guide, See Bild 11-2 and Tabell 11-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C−Clip, Tension Arm, d.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, M4 Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bracket, Tension Arm Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin, d.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tension Arm, Pinned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sleeve, d.7x7 Spring Housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, 10x1.3 L 30, Wire Tensioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, Adjustment Tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, Locating, Tension Knob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upper LH Pressure Arm Housing, Die Cast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
3
1
2
2
2
1
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM−253918 Sida 69
Tabell 11-1. Drive Roll And Wire Guide Kits
. Base selection of drive rolls upon the following recommended usages:
1.
2.
3.
4.
V-Grooved rolls for hard wire.
U-Grooved rolls for soft and soft shelled cored wires.
V-Knurled rolls for hard shelled cored wires.
Drive roll types may be mixed to suit particular requirements (example: V-Knurled roll in combination with U-Grooved).
Wire Diameter
Drive Roll
Wire Guide
Metric
Fraction
Decimal
Part No.
Type
0.6/0.8 mm*
0.023/0.030 in.
0.023/0.030 in.
156053051
V
0.8/1.0 mm*
0.030/0.035 in.
0.030/0.035 in.
156053109
V
1.0/1.2 mm*
0.035/0.045 in.
0.035/0.045 in.
156053052
V
0.8/1.0 mm**
0.030/0.045 in.
0.030/0.035 in.
156053053
U
0.8/1.0 mm*
0.030/0.045 in.
0.030/0.035 in.
156053121
U
1.2/1.6 mm**
0.045/0.065 in
0.035/0.065 in
156053054
U
1.0/1.2 mm*
0.035/0.045 in.
0.035/0.045 in.
156053110
V-K
*Available in steel 30 mm diameter
**Available in nylon 30 mm diameter
Anteckningar
OM−253918 Sida 70
Inlet
156090026
Anteckningar
Anteckningar
Gäller från 1 januari 2018
(produkter med serienummer som inleds med “MJ” eller nyare)
Denna garanti ersätter alla tidigare Miller−garantier, såväl uttryckliga som underförstådda.
BEGRÄNSAD GARANTI − ITW Welding Products Italy
garanterar enligt villkoren nedan för den ursprungliga köparen
att ny Miller−utrustning som säljs efter giltighetsdatum för denna
begränsade garanti är fria från defekter i material och
yrkesmässighet vid tiden tå den skickas av Miller. DENNA
GARANTI ERSÄTTER UTTRYCKLIGEN ALLA ANDRA
GARANTIER,
BÅDE
UTTRYCKLIGA
OCH
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER GÄLLANDE
SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET.
Under de garantiperioder som anges nedan kommer Miller att
reparera eller byta ut eventuella garantiomfattade delar och
komponenter som går sönder p.g.a. sådana defekter i material
eller yrkesmässighet. Miller måste underrättas skriftligen inom
trettio (30) dagar efter sådan defekt eller fel inträffar, vid vilken tid
Miller kommer att tillhandahålla anvisningar beträffande
garantianspråket. Om garantiersättning begärs via internet
måste begäran innehålla en utförlig beskrivning av felet och de
felsökningsåtgärder som vidtagits för att hitta trasiga
komponenter och orsaken till att de gått sönder.
Miller ska fullgöra garantianspråk på garantiomfattad utrustning
nedan i händelse av ett sådant fel inträffar under
garantitidsperioden. Alla garantitidsperioder börjar den dag
utrustningen levererades till den ursprungliga köparen eller ett år
efter det att utrustningen skickas till en europeisk distributör eller
tolv månader efter det att utrustningen skickas till en
internationell distributör.
1.
3 år — delar och arbete
*
*
*
*
*
3.
Autonedbländande hjälmlinser (inget arbete)
Migmatic 175
HF−enheter
1 år — delar och arbete om inget annat anges
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5.
Motordrivna svetsgeneratorer
(OBS! Motorerna har separata garantier från
motortillverkaren.)
Kraftenheter till omformare (om inget annat anges)
Processtyrenheter
Hel− och halvautomatiska matarverk
Omformare/likriktare strömkällor
2 år — delar
*
*
*
4.
Originalnätlikriktare inkluderar endast SCR:er,
dioder och diskreta likriktarmoduler med undantag
för serie STR, Si, STi, STH och MPi.
Automatiska rörelseanordningar
Tillval
(OBS! Tillvalen täcks av True Blue) under
återstoden av garantiperiod för produkten i
vilken de är installerade, eller i minst ett år —
beroende på vilket som är längst.)
Induktionsvärme
strömkällor,
kylare
och
elektroniska kontroller/inspelare
Motordriva pistoler (med undantag för Spoolmate
spolpistoler)
Lägesställare och styrenheter
Eldriven luftrenande andningsutrustning (PAPR) −
blåsarenhet (ej arbete)
Ställ
Löpverk och ställ
Subarc trådmatarenheter
Vattenkylsystem
Arbetsstationer/svetsbord (ej arbete)
90 dagar — delar
*
Tillbehörssatser
*
Skydd
*
Induktionsspolar och filtar
*
MIG−pistoler
*
Fjärrkontroller
*
Ersättningsdelar (ej arbete)
*
Spoolmate spolpistoler
*
Kablar och icke−elektroniska kontroller
Miller’s True Blue® begränsade garanti gäller inte för:
1.
Förbruksartiklar,
som
t.ex.
kontaktrör,
skärmunstycken, kontaktorer, borstar, släpringar,
reläer eller delar som går sönder p.g.a. normal
förslitning.
2.
Artiklar som tillhandahålls av Miller men tillverkas av andra,
exempelvis motorer och tillbehör. Dessa artiklar täcks av
eventuell garanti utfärdad av tillverkaren.
3.
Utrustning som modifierats av annan än Miller, eller som
installerats eller använts på fel sätt eller som inte skötts i
enlighet med industristandarderna, eller som inte fått skälig
och nödvändig vård, eller som använts för annan drift är
sådan för vilken den är avsedd enligt specifikationerna.
5 år delar — 3 år arbete
*
2.
6.
MILLER−PRODUKTER ÄR AVSEDDA FÖR KOMMERSIELLA
OCH INDUSTRIELLA ANVÄNDARE SOM HAR UTBILDNING
OCH ERFARENHET AV ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV
SVETSUTRUSTNING.
Den enda gottgörelsen för garantianspråk är, efter Milers eget
bedömande, antingen: (1) reparation; eller (2) utbyte; eller, med
skriftligt godkännande från Miller, (3) förutbestämd kostnad för
reparation eller utbyte vid en auktoriserad Miller−servicestation;
eller (4) betalning av eller kredit för kredit för inköpspriset (minus
rimlig avskrivning baserad på användning). Produkter får inte
returneras utan skriftligt godkännande från Miller. Returfrakt ska
ske på kundens risk och bekostnad.
Ovanstående gottgörelse sker FOB fabriken på ITW Welding
Products Group Europe eller Millers auktoriserade
serviceanläggning. Transport och frakt är kundens ansvar. I
DEN
UTSTRÄCKNING
LAGEN
TILLÅTER
ÄR
GOTTGÖRELSERNA HÄRI DE ENDA GOTTGÖRELSERNA
OAVSETT LAGTEORI. MILLER SKA UNDER INGA
OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA,
INDIREKTA,
SPECIELLA
ELLER
FÖLJDSKADOR
(INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST), OAVSETT LAGTEORI.
ALLA GARANTIER SOM INTE UTFÄSTS HÄRI OCH
EVENTUELL
UNDERFÖRSTÅDD
GARANTI
ELLER
FRAMSTÄLLNING,
INKLUSIVE
EVENTUELL
UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLANDE SÄLJBARHET
ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL,
UTESLUTS OCH AVSÄGS AV MILLER.
6 månader — delar
*
Batterier
milan_warr 2018−01
Ägarens register
V.g. fyll i och förvara med dina personliga papper.
Modellnamn
Serie−/Typnummer
Inköpsdatum
(det datum produkten levererades till den första köparen.)
Distributör
Adress
Land
Postnummer
För service
Kontakta en DISTRIBUTÖR eller SERVICEAGENT nära dig.
Uppge alltid modellnamn och serienummer.
Kontakta din distributör för:
Svets− och förbrukningsartiklar
Tillval och tillbehör
Service och reparation
Utbytesdelar
Användarhandböcker
ITW Welding Italy S.r.l.
Kontakta transportfirman för att:
Lämna anmälan för förlust eller skada
som uppstått under transporten.
För hjälp att fylla i eller avgöra reklamationer,
kontakta din distributör och/eller produkttillverkarens
transportavdelning.
ORIGINALANVISNINGAR − TRYCKTA I USA
© 2018 Miller Electric Mfg. LLC 2018−01
Via Privata Iseo, 6/E
20098 San Giuliano
Milanese, Italien
Telefon: 39 (0) 2982901
Fax: 39 (0) 298290-203
e−post: miller@itw−welding.it
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising