Miller | MF120184G | Owner Manual | Miller PROHEAT DIGITAL RECORDER Handleiding

Miller PROHEAT DIGITAL RECORDER Handleiding
OM-222096L/dut
Proces
Inductie Verwamen
Omschrijving
Digitale recorder voor Inductie
stroombron
[
Proheat Digitale
Recorder CE
Neem voor garantieclaims en technische ondersteuning contact op met:
Sure Controls
N981 Tower View Drive
Greenville, WI 54942 USA
Tel : 920-757-0500
E-mail: service@surecontrols.com
HANDLEIDING
2016−01
INHOUDSOPGAVE
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN - LEES DIT VÓÓR GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. De risico’s van het booglassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Meer veiligheidssymbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Diverse symbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 3 − SPECIFICATIE’S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Specificatie’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Omstandigheden gebruik en opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 4 − INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Recorder Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Aansluiten op de stroombron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3. Aansluitgegevens van 14 polige stekkerverbinding RC9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 5 − INSTELLEN EN WERKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Bediening Digitale Recorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Tijd Datum instelling − Digitaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2-1. Inloggen als Technicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2-2. Ga naar gebruiker scherm (Operator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2-3. Instellen van plaats (Locale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2-4. Tijd en datum instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2-5. Inloggen als gebruiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2-6. Ga terug naar het startsherm (Home) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2-7. Kanalen in uit schakelen en notitie’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Werking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-1. Batch opslag door de Recorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-1-1. Log in als “User” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-1-2. “Batch Name” invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-1-3. Invoeren stoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-1-4. Opslaan van data op een floppydisk (Aanbevolen na iedere “Batch”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-1-5. Dataopslag naar een PC (Alternatief voor Media) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-2. Herstellen bij een onderbreking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-3. Data bekijken In QuickChart Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-3-1. Installeren van Software en eerste Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-3-2. Opslaan van Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-4. Gebruik van de QuickChart Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4. De recorder van graden Fahrenheit omzetten naar graden Celcius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 6 − ONDERHOUD & STORINGZOEKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1. Periodiek onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2. Apparatuur voor het kalibreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3. Kalibratieprocedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3-1. Voorbereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3-2. Gegevens van de recorder opvragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3-3. De recorder voorbereiden voor de verificatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3-4. De kalibratie uitvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3-5. De procedure afsluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
14
14
14
16
16
27
31
31
31
31
32
32
32
32
32
INHOUDSOPGAVE
6-4. De batterij van de recorder vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5. Storingzoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-6. Diagnostische procedures voor de recorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-6-1. De recorder gaat niet aan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-6-2. De recorder toont een kanaalfout (“Channel Error”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 7 − ELECTRISCH SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 8 − ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
35
36
36
36
36
37
38
DECLARATION OF CONFORMITY
for European Community (CE marked) products.
MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914 U.S.A. declares that the
product(s) identified in this declaration conform to the essential requirements and provisions of
the stated Council Directive(s) and Standard(s).
Product/Apparatus Identification:
Stock Number
195374
300698
Product
DIGITAL 6 CHANNEL RECORDER (CE)
DIGITAL 12 CHANNEL RECORDER (CE)
Council Directives:
• 2014/35/EU Low Voltage
• 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility
• 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Standards:
• IEC 60974-10:2007 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Signatory:
July 13, 2015
_____________________________________
___________________________________________
David A. Werba
Date of Declaration
MANAGER, PRODUCT DESIGN COMPLIANCE
272705A
−1−
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN - LEES DIT
VÓÓR GEBRUIK
ihom_2015−09_dut
Bescherm uzelf en anderen tegen letsel — Lees deze belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies, volg ze
op en bewaar ze.
1-1. De betekenis van de symbolen
GEVAAR! − Duidt op een gevaarlijke situatie die moet
worden vermeden omdat hij anders leidt tot ernstig of
dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond
met bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
Duidt op een gevaarlijke situatie die moet worden vermeden omdat hij anders kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond met
bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
LET OP − Aanduiding voor mededelingen die niet zijn gerelateerd aan
persoonlijk letsel.
. Aanduiding voor speciale instructies.
Deze groep symbolen duidt op Waarschuwing! Kijk uit! Gevaar voor/
van mogelijke ELEKTRISCHE SCHOK, BEWEGENDE ONDERDELEN en HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om deze risico’s te vermijden.
1-2. De risico’s van het booglassen
Onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico’s
aan te geven. Als u een dergelijk symbool ziet, wees dan voorzichtig en volg de bijbehorende instructies op om problemen
te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts
een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Hoofdstuk 1-5. Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften.
Alleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren,
bedienen, onderhouden en repareren.
Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven
tijdens het gebruik van dit apparaat.
Een ELECTRISCHE
dodelijk zijn.
SCHOK
kan
Het aanraken van elektrische onderdelen kan fatale
schokken en ernstige brandwonden veroorzaken.
het voedingscircuit, uitgangsbussen en aansluitingen staan onder stroom als de machine staat
ingeschakeld. De netaansluiting staat ook onder spanning . Verkeerde
aansluitingen en aarding kunnen gevaar op leveren.
D
D
D
D
D
Raak geen onderdelen aan die onder stroom staan.
Maak geen verbindingen los van kabels en koelslangen om kontakt
te vermijden.
Draag geïsoleerde- handschoenen en lichaambescherming.
Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatie−
matjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk kontakt
te vermijden.
Extra veiligheidsmaatregelen zijn nodig als de volgende elektrisch
gevaarlijke omstandigheden voor doen; vochtige omgeving, het
dragen van natte kleding, metalen constructie’s zoals vloeren,roosters of steigers. Een verkrampte lichaamshouding zoals,
knielen,zitten of liggen. Of als er een verhoogd risico is om met het
werkstuk of aarde in kontakt te komen. En werk nooit alleen
Onderbreek de netvoeding voordat men de apparatuur gaat installeren of service gaat verlenen. Haal stekker uit wandkontaktdoos, of
verwijder zekeringen uit meterkast.
D Gebruik alleen niet−geleidende koelslangen met een lengte van
457 mm om voor een goede isolatie te zorgen.
D Installeer, aard en bedien deze installatie in overeenstemming met de
Handleiding voor gebruikers en landelijke of lokale voorschriften.
D Controleer altijd de aardaansluiting van het net, en kabel−
aansluitingen in de eventuele werkschakelaar, vooral de aarde.
D Wanneer de voeding aangesloten wordt, verbind als eerste de
aardleiding en controleer de aansluiting grondig.
D
D
Houd snoeren droog, vrij van olie en vet en bescherm deze tegen
heet metaal en vonken.
D
Controleer regelmatig de netkabel op beschadiging of openliggende
bedrading. Vervang deze als nodig. Aanraking kan dodelijk zijn.
Zet alle apparatuur uit als men deze niet gebruikt.
Gebruik geen versleten, beschadigde of te dunne kabels.
Draag de kabels niet op uw lichaam.
Raak het netstroomcircuit niet aan als je in kontakt staat met werkstuk, aarde of stroomcircuit van een ander apparaat.
Gebruik alleen goed onderhouden apparatuur.Repareer of vervang
beschadigde onderdelen gelijk. Onderhoud plegen volgens handleiding.
Draag en valgordel, wanneer men op hoogle werkt.
D
D
D
D
D
D
D
D
Zorg dat alle panelen en beplating vast zit.
Maak gebruik van aardlekbescherming wanneer u hulpapparatuur
gebruikt in vochtige of natte locaties.
Er staat ook NA het afsluiten van de
voedingsspanning
nog een AANZIENLIJKE
GELIJKSPANNING op het voedingsgedeelte van de
inverter lasstroombronnen.
D
Zet de inverter uit, verwijder netstekker en ontlaadt de condensatoren volgens de instructies die staan bij het hoofdstuk onderhoud,
voordat men enig inwendig onderdeel aanraakt.
ROOK EN GASSEN kunnen gevaarlijk
zijn.
Bij inductieverwarming van bepaalde materialen,
hechtmiddelen en flux kunnen dampen en gassen
ontstaan. Het inademen van deze dampen en
gassen kan gevaarlijk voor de gezondheid zijn.
D
D
D
D
D
Ga niet in de rook staan. Adem de rook niet in.
Als u binnen bent ,ventileer de ruimte en/of zuig de rook ter plekke af
door een afzuigsysteem.
Gebruik bij slechte ventilatie goedgekeurde beademingsapparatuur.
Lees de veiligheidsvoorschriften van de gebruikte materialen en instructies van de fabrikant betreft lijmen, vulmiddelen, metalen
slijtdelen, lakken, schoonmaakmiddelen en ontvetters.
Werk alleen in een afgesloten ruimte als deze goed geventileerd is
of als men beademingsapparatuur gebruikt. Zorg dat er altijd toezicht is.
Rook en gassen kunnen lucht verplaatsen zodat er een tekort aan
zuurstof ontstaat dat letsel of dood tot gevolg kan hebben. Zorg dat
de inademlucht veilig is.
OM-222096 Pagina 1
Gebruik het inductieverwarmen niet in de omgeving waar wordt ontvet, schoongemaakt of waar wordt gesproeid. De hitte kan een
chemische
Gegalvaniseerd of met lood of cadmium bedekt staal niet te warm
maken. tenzij de bekleding ver genoeg wordt verwijderd van de opwarmings−plaats, de omgeving goed geventileerd is of als er
beademingsapparatuurwordt gedragen. Deze materialen kunnen
bij verhitting giftige rook
D
D
slijtdelen, koelmiddelen, ontvetters, fluxpoeder en metalen en zorg
dat u alles goed begrijpt.
Draag lichaamsbescherming die is gemaakt van duurzaam
vuurbestendig materiaal (leer, zware katoen, wol). Lichaamsbescherming houdt ook olievrije kleding in zoals leren handschoenen,
een zwaar overhemd, een broek zonder omslag, hoge schoenen
en een pet.
D
INDUCTIEVERHITTING
kan brandwonden veroorzaken.
BRAND- OF EXPLOSIEGEVAAR.
D Maak onderdelen en lijmen niet te warm.
D Kijk uit met vuur; houdt brandblusser in de
buurt.
D Houdt brandbare stoffen uit de buurt.
D Plaats het apparaat niet in de buurt van brandbare oppervlakken.
D Gebruik apparaat niet in een ruimte met explosiegevaar.
D Las nooit waar de lucht brandbaar stof, gas of vloeistofdamp (bijvoorbeeld benzinedamp) kan bevatten.
D Inspecteer de omgeving als u klaar bent met uw werk om er zeker
van te zijn dat er geen vonken, gloeiende sintels en vlammen zijn.
D Alleen de juiste zekeringen of contactverbrekers gebruiken; geen
zwaardere nemen of deze doorverbinden.
D Lees de Materiaalveiligheidsinformatiebladen en de instructies van
de fabrikant voor hechtmiddelen, coatings, schoonmaakmiddelen,
D Hete onderdelen niet met blote handen aanraken.
D Laat de apparatuur altijd afkoelen, voordat u
onderdelen aanraakt of hiermee gaat werken.
Als de inductie kop/spoel in gebruik is deze niet aanraken of verplaatsen tenzij het zodanig daarvoor ontworpen is en op een
manier zoals beschreven in de handleiding.
Houd metalen sierraden en andere persoonlijke metalen zaken
tijdens het werk uit de buurt van de kop/spoel.
Gebruik de juiste gereedschappen om hete onderdelen beet te
pakken en/of draag zware geïsoleerde lashandschoenen en
−kleding om brandwonden te voorkomen.
D
D
D
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN
(EMV) kunnen
van
invloed
zijn
op
geïmplanteerde medische apparatuur.
VALLENDE APPARATUUR kan letsel
veroorzaken.
D
D
D
D
D Gebruik de handgreep en laat iemand die sterk
genoeg is het apparaat optillen.
D Verplaats het apparaat met behulp van een
handkar of een soortgelijk hulpmiddel.
Gebruik bij machines zonder handgreep, hijsapparatuur met voldoende capaciteit om het apparaat op te tillen en te ondersteunen.
Let er bij het werken in de open lucht op dat kabels en snoeren niet
in aanraking kunnen komen met rijdende voertuigen.
Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant
onder het apparaat uitsteken.
Volg bij het handmatig optillen van zware onderdelen of apparatuur de Amerikaanse ARBO−richtlijn getiteld Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation (Publication No.
94–110).
RONDVLIEGEND METAAL of STOF
kan de ogen verwonden.
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met
zijbescherming of gelaatsscherm.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
letsel veroorzaken.
D
D
D Blijf uit de buurt van ventilatoren.
D Sluit alle toegangsdeuren en panelen.
Laat deuren, panelen, deksels en beschermplaten alleen verwijderen door bevoegd personeel indien nodig voor onderhoud
en storingzoeken.
Breng eerst deuren, panelen, deksels en beschermplaten weer
aan na afloop van het onderhoud en sluit pas dan de voeding
weer aan.
OM-222096 Pagina 2
D Mensen die een pacemaker of een ander
geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten uit de buurt blijven.
D Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat
ze in de buurt komen van werkzaamheden met booglassen,
puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting.
STOOM EN HEET KOELMIDDEL kan
brandwonden veroorzaken.
De slang kan scheuren als het koelmiddel te heet
wordt.
D
D
D
D
Ontkoppel nooit beide einden van een slang als dat is
aangesloten op een heet werkstuk.
Als het koelmiddel stopt met stromen laat u één kant van de slang
aangesloten, zodat het koelmiddel terug kan naar de koeler en de
druk wordt afgebouwd.
Verwijder de slang van het hete werkstuk om schade te
voorkomen.
Inspecteer voor elk gebruik de toestand van slangen, snoeren en
kabels. Gebruik geen beschadigde slangen, snoeren of kabels.
Oververhitting bij langdurig gebruik
D Laat apparaat goed afkoelen.
D Verminder uitgangsvermogen en inschakelduur voordat met weer opstart.
D Houdt inschakelduur in de gaten.
LEES DE INSTRUCTIES.
STATISCHE ELEKTRICITEIT (ESD)
D Dit kan printplaten beschadigen. Gebruik daarom altijd een geaarde polsband.
D Gebruik antistatische zakken of dozen om printen op te slaan of te versturen.
D Lees nauwkeurig de gebruikershandleiding en
alle waarschuwingslabels, voordat u de
machine installeert, gebruikt of er onderhoud
aan pleegt, en volg de aanwijzingen steeds op.
Lees de veiligheidsinformatie aan het begin
van de handleiding en in elk hoofdstuk.
D Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen van de fabrikant.
D Voer installatie, onderhoud en service uit in overeenstemming
met de gebruikershandleidingen, de industriële normen en de
landelijke en ter plekke geldende regelgeving.
H.F. STRALING kan storing veroorzaken.
D
D
D
D
D
D Hoogfrequente straling kan storen op radio−
navigatie, veiligheids, computer en communicatieapparatuur.
Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische apparatuur deze installatie uitvoeren.
De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddelijk herstel door
een bevoegd persoon bij storings problemen.
Als u van overheidwege klachten krijgt over storing, stop onmiddelijk met gebruik van de apparatuur.
Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden.
Sluit de deuren en panelen van de HF bron goed af.
ONTPLOFFEN VAN DE ACCU kan letsel
veroorzaken.
D Gebruik het lasapparaat niet om accu’s op te
laden of om voertuigen te starten tenzij het een
acculaadvoorziening heeft die hiervoor
speciaal is bedoeld.
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen
Dit product bevat chemicaliën, waaronder lood waarvan het
de Staat Californië bekend is dat het kanker, geboorteafwijkingen of andere voortplantingsproblemen veroorzaakt. Was na
gebruik uw handen.
Las- en snijapparatuur produceert dampen of gassen die chemicaliën bevatten waarvan het de Staat Californië bekend is
dat ze geboorteafwijkingen en, in sommige gevallen, kanker
veroorzaken. (California Health & Safety Code, sectie 25249.5
en volgend.)
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
is available as a free download from the American Welding Society at
http://www.aws.org or purchased from Global Engineering Documents
(phone: 1-877-413-5184, website: www.global.ihs.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard
W117.2, from Canadian Standards Association, Standards Sales, 5060
Spectrum Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada L4W 5NS
(phone: 800-463-6727, website: www.csagroup.org).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General Industry,
Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910, Subpart Q, and
Part 1926, Subpart J, from U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954
(phone: 1-866-512-1800) (there are 10 OSHA Regional Offices—phone
for Region 5, Chicago, is 312-353-2220, website: www.osha.gov).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, from National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 (phone: 1-800-344-3555, website:
www.nfpa.org and www. sparky.org).
Canadian Electrical Code Part 1, CSA Standard C22.1, from Canadian
Standards Association, Standards Sales, 5060 Spectrum Way, Suite
100, Mississauga, Ontario, Canada L4W 5NS (phone: 800-463-6727,
website: www.csagroup.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection, ANSI Standard Z87.1, from American National Standards Institute,
25 West 43rd Street, New York, NY 10036 (phone: 212-642-4900, website: www.ansi.org).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600 Clifton
Rd, Atlanta, GA 30329-4027 (phone: 1-800-232-4636, website:
www.cdc.gov/NIOSH).
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie)
Elektrische stroom die door een draad stroomt veroorzaakt plaatselijk
elektrische en magnetische velden (EMV). Lasstroom veroorzaakt een
elektromagnetischveld rond de lasstroomkring en de lasapparatuur.
Elektromagnetische velden (EMV) kunnen invloed hebben op medische
implantaten, zoals pacemakers. Voor personen die medische
implantaten hebben moeten beschermende maatregelen worden
genomen, bijv. toegangsbeperking voor passanten of een risicoanalyse
voor iedere afzonderlijke lasser. Beperk bijvoorbeeld de toegang voor
omstanders of voer afzonderlijke risicobeoordelingen uit voor lassers.
Alle lassers moeten de volgende procedures naleven om zo
blootstelling aan elektro−magnetischevelden van de lasstroomkring tot
een minimum te beperken:
1
2
Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te twisten of vast te
plakken of gebruik kabelbescherming.
Kom niet met uw lichaam tussen de laskabels. Leg de kabel aan
één kant en weg van de gebruiker.
3
4
5
6
7
Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
Houd hoofd en romp zo ver mogelijk verwijderd van de
apparatuur in de lasstroomkring.
Monteer de massaklem aan het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
las.
Niet direct naast de lasstroombron werken, er niet op gaan zitten
en er niet op leunen.
Niet lassen terwijl u de lasstroombron of het
draadaanvoersysteem draagt.
Over geïmplanteerde medische apparatuur:
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun
arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat ze in de buurt
komen van werkzaamheden met booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting. Bij toestemming van de arts wordt
geadviseerd om bovenstaande procedures te volgen.
OM-222096 Pagina 3
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIES
2-1. Meer veiligheidssymbolen en definities
. Bepaalde symbolen worden alleen aangetroffen op CE-producten.
Waarschuwing! Pas op! Kans op gevaar (zie de symbolen).
Safe1 2012−05
Verwijder het label niet; verf het ook niet over en dek het niet af.
Safe20 2012−05
Het product niet meegeven met het gewone afval (waar van toepassing).
Hergebruik of recycle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-regels). Voer de apparaten
af naar een daarvoor bestemd inleverstation.
Neem contact op met de gemeente of uw lokale dealer voor nadere informatie.
Safe37 2012−05
2-2. Diverse symbolen en definities
Netverbinding
Enkelfasig
U1
OM-222096 Pagina 4
Primaire spanning
I1max
P1max
Maximale primaire
stroom
Maximaal opgenomen vermogen
IP
Hz
Beveiligings graad
Hertz
HOOFDSTUK 3 − SPECIFICATIE’S
3-1. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens
Het serienummer en de aansluitgegevens zijn bij dit product aan de voorzijde te vinden. Op het typeplaatje kunt u de elektrische spanning en het
vermogen aflezen dat de apparatuur nodig heeft, en welk vermogen het kan leveren. Wij raden aan het serienummer te noteren op de achterzijde van
deze handleiding, in het daarvoor bestemde vak, zodat u dit nummer altijd bij de hand hebt als u het in de toekomst nodig hebt.
3-2. Specificatie’s
Specificatie
Omschrijving
Globale afmetingen
Hoogte: 254 mm; Breedte: 268 mm; Diepte: 330 mm
Gewicht
Net: 10.2 kg
Voeding
85-265 Volts AC, 47-63 Hz
Lees de controller en recorderhandleiding voor aanvullende informatie.
3-3. Omstandigheden gebruik en opslag
A. IP-graad
IP-graad
Gebruikstemperatuur
Opslagtemperatuur
5 tot 40°C
-20 tot 50°C
IP23
Deze apparatuur is ontworpen voor
buitengebruik. Opslag is toegestaan, maar
buiten lassen bij regen of andere neerslag
mag alleen onder een afdak.
IP23S 2014−06
B. Informatie over Elektromagnetische Velden (EMV)
!
Deze apparatuur mag niet worden gebruikt door het grote publiek aangezien de EMV-grenzen voor het grote publiek mogelijk
kunnen worden overschreden tijdens het lassen.
Deze apparatuur is gebouwd conform EN 60974-1 en is louter bedoeld voor beroepsmatig gebruik (waar het grote publiek geen toegang heeft
of waar toegang zodanig is geregeld dat hij gelijk is aan beroepsmatig gebruik) en alleen door een deskundig gebruiker of iemand die hiertoe
is opgeleid.
Draadaanvoersystemen en aanvullende apparatuur (zoals toortsen, vloeistofkoelsystemen en lasboog ontsteek- en stabilisatieapparatuur) die
onderdeel uitmaken van het lascircuit mogen geen belangrijke bijdrage leveren aan het EMV. Zie de gebruikershandleidingen van alle onderdelen
van de lasstroomkring voor meer informatie over EMV-blootstelling.
S
S
De meting van de EMV voor deze apparatuur vond plaats op een afstand van 0,5 meter.
Op een afstand van 1 meter waren de waarden van de EMV-blootstelling minder dan 20% van de toegestane waarden.
ce−emf 1 2010−10
C. Informatie over Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)
!
Deze Klasse A apparatuur is niet bedoeld voor gebruik op plaatsen in woongebieden waar de elektrische stroom afkomstig is van
het openbaar laagspanningsnetwerk. Op dergelijke plaatsen ontstaan er mogelijk problemen met de elektromagnetische
compatibiliteit als gevolg van storingen door geleiding en straling.
ce−emc 3 2014-07
OM-222096 Pagina 5
HOOFDSTUK 4 − INSTALLATIE
4-1. Recorder Installatie
1
3
!
Zet voeding uit en verwijder
stekker.
!
Gebruik de handgreep niet
om totale systeem op te
tillen, maar alleen de recorder
1
2
3
Recorder
Stroombron
Montageplaat
Monteer de montageplaat op de
stroombron op de aangegeven
plaats aan de bovenkant.
2
Monteer de recorder op de montageplaat d.m.v. schroeven aan de achterzijde van de plaat.
804 408-B
Aantekeningen
OM-222096 Pagina 6
4-2. Aansluiten op de stroombron
4
3
1
2
!
Zet machine uit en verwijder
stekker uit WCD
1
Recorder
2
Verbindingskabel
3
14-Polige stekker
4
Uitsparing
5
14 polige chassideel (Zie
hoofdstuk 4-3).
Let bij het aansluiten van de stekker
op de uitsparing en draai de wartel
stevig aan .
6
Voedingskabel
7
115 VAC kontaktdoos
Sluit de voedingskabel aan.
5
7
6
803 999-C
OM-222096 Pagina 7
4-3. Aansluitgegevens van 14 polige stekkerverbinding RC9
Pen Mummer
Pen Informatie
1
Thermokoppel Nr. 1 (TC1), 0-10 volt DC signaal (0V = −50°F, 10V = 1500° F)8
2
Thermokoppel Nr. 2 (TC2), 0-10 volt DC signaal (0V = −50°F, 10V = 1500° F)*
3
Thermokoppel Nr. 3 (TC3), 0-10 volt DC signaal (0V = −50°F, 10V = 1500° F)*
4
Thermokoppel Nr. 4 (TC4), 0-10 volt DC signaal (0V = −50°F, 10V = 1500° F)*
5
Gemeenschappelijke massa
6
Thermokoppel Nr. 5 (TC5), 0-10 volt DC signaal (0V = −50°F, 10V = 1500° F)*
7
Thermokoppel Nr. 6 (TC6), 0-10 volt DC signaal (0V = −50°F, 10V = 1500° F)*
8
Ongebruikt
9
Ongebruikt
10
Chassis aarde
11
Ongebruikt
12
Ongebruikt
13
Ongebruikt
14
Ongebruikt
* De omrekening van spanning naar temperatuur is:
(spanning x 155) − 50 = °F
(spanning x 86,1) − 45,4 = °C
De nauwkeurigheid van de temperatuurweergave van de recorder moet ±5 °F of ±3 °C zijn.
Aantekeningen
OM-222096 Pagina 8
HOOFDSTUK 5 − INSTELLEN EN WERKING
5-1. Bediening Digitale Recorder
8
9
3
4
5
2
10
11
1
6
7
!
Houdt alle panelen, deuren afschermingen gesloten tijdens
programmeren
1
Pagina omhoog
2
Pagina omlaag
3
Links
4
Rechts
5
Optie
6
Menu
7
Toegangsdeur voor aansluiting
van een extern geheugen
Toegevoegde sleutels die verschijnen,
die nodig zijn voor speciale toepassingen zijn:
8
Sluit map
9
Open map
10 Cursor links
11 Cursor rechts
803 997-C
5-2. Tijd Datum instelling − Digitaal
5-2-1. Inloggen als Technicus
1
Druk op linker bovenhoek (Logged Out) of (User).
2
Druk op text (pull down menu) naast “User”.
3
Druk op “Engineer” (technicus)
4
Druk op “Password” veld.
5
Druk op “Numeric”.
6
Druk op 1, dan 0, tenslotte “Ok”. “Engineer” verschijnt in linker bovenhoek van het scherm.
5-2-2. Ga naar gebruiker scherm (Operator)
1
Druk op menu
2
Druk op “Operator”.
toets in rechter onderhoek om “Root Menu” te openen.
5-2-3. Instellen van plaats (Locale)
1
Druk op “System”.
2
Druk op “Locale”.
3
Druk op scrool menu tot “Country”.
4
Druk op het land waar men zich bevindt.
5
Druk op scrool menu naar “Time Zone”.
6
Druk op juiste tijdzone. Zie “http://www.timeanddate.com” voor meer informatie.
7
Stel DST (Daylight Savings Time) in indien aanwezig. Plaats een “X” in de box naast “Use Summertime (DST)” om deze optie vast in
te stellen.
. In het algemeen geldt voor de plaatsen waar DST (zomertijd) wordt
gebruikt
DST begint om 2:00 uur op de eerste zondag van April.
DST einde om 2:00 uur op de laatste zondag van Oktober.
Zie “http://deil.lang.uiuc.edu/web.pages/holidays/DST.html” voor uitzonderingen.
8
Druk op “Apply” (toepassen).
5-2-4. Tijd en datum instellen
1
Druk op “System”.
2
Druk op “Clock” (Klok).
3
Stel tijd en datum in, indien nodig.
OM-222096 Pagina 9
4
Druk op “Apply”.
5-2-5. Inloggen als gebruiker
1
Druk op linker bovenhoek (Engineer).
2
Druk op pagina omlaag tot “User”.
3
Druk op naam van gebruiker op de lijst.
5-2-6. Ga terug naar het startsherm (Home)
1
Druk de Menu
2
Druk op “Home”.
toets in, in de rechter benedenhoek on het “Root Menu” te openen.
5-2-7. Kanalen in uit schakelen en notitie’s
Wanneer de grafieken worden getoond is het mogelijk om elk thermokoppel in en uit te schakelen door deze te aktiveren met “Channel Cycling On
” optie. Wanneer deze op ”off” staat, geeft het recorderscherm alleen de waarde van de gekozen thermokoppels weer.
Het in en uit schakelen van “Channel Cycling”:
1
Druk op de Optie
toest om het optiemenu te openen.
2
Druk op ”channel cycling On” om in te schakelen, of druk op ”channel cycling Off” om uit te schakelen.
Om een keuze te maken welke
thermokoppel er wordt getoond,
druk op TC veld.
Notities kunnen worden toegevoegd
tijdens het bekijken van het scherm
door:
Druk op de “Option Menu” toets.
Druk op “Note”.
Druk het veld in naast “Operator
Note”
Druk op “OK”.
Druk nogmaals op “OK”.
De notitie is toegevoegd aan de
kaart
De notitie kan worden bekeken aan
de onderkant van het scherm of in
het “history” scherm
Druk op de optietoets, en druk op
“Enter History”.
Om te eindigen druk op de optitoets
en druk op “Exit History”.
scrn34
OM-222096 Pagina 10
5-3. Werking
5-3-1. Batch opslag door de Recorder
De batch file aangemaakt door de recorder bestaat uit:
GroupDescriptor~BatchName~TimeDateStamp.uhh
De standaard “Group Descriptor” is ingesteld op “Group”. Deze instelling kan veranderd worden in iets dat te maken heeft met de toepassing zoals
o.a. Bedrijf, Kontrakt, of Projectnaam.
Om deze “Group Descriptor”” te veranderen, ga verder als volgt:
1
Log in als een “Engineer” (zie Hoofdstuk 5-2-1).
2
Druk op “Menu” (rechts onder).
3
Druk op “Operator”.
4
Druk op “Confing”.
5
Druk op “Groups”.
6
Druk op veld naast “Descriptor”, een toetsenbord verschijnt op het scherm.
7
Vul de gewenste naam in en druk op “Ok”.
8
Druk op “Apply”.
9
Druk op “Menu” (rechts beneden).
10
Drul op “Home”
De “Batch Name” wordt door de gebruiker ingevuld. Dit zal een unieke naam zijn die aangeeft wat voor werkstuk wordt behandeld Aangevuld kan
worden de procedure zoals Pre−heat (P), Bakeout (B), en Stress (S) . De batchname krijgt dan toegevoegd de letter “P”,”B”, of “S”, afhankelijk van het
soort proces.
De”Time Date Stamp” en .uhh file worden automatisch door de recorder toegevoegd.
Invullen van de “Batch”:
5-3-1-1. Log in als “User”
1
Druk op linkse bovenhoek.
2
Druk op pagina omlaag toets tot ”User” verschijnt.
3
Druk op ”User” in de lijst.
5-3-1-2. “Batch Name” invoeren
1
Druk op “No Batch In Progress”.
2
Druk op “New”.
3
Druk op het veld naast ”Job # (Batch Name). ”Hier komt de “Batch Name”.
4
Vul de naam in (zie Hoofdstuk 5-3-1).
5
Druk op “Ok”.
6
Druk op veld naast “User ID”.
7
Vul de gebruiker ID in.
8
Druk op “Ok”.
9
Druk op het veld naast “Comments”.
10
Vul opmerking in , of druk tenminste op de spatietoets.
11
Druk op “Ok”.
12
Scroll naar de onderkant van het scherm.
13
Raak het veld aan naast het MAC−adres, d.w.z. 00:0A:8D:00:XX:XX.
14
Druk op de spatietoets (rechtsonder op toetsenbord).
15
Druk op “Ok”.
16
Druk op “Start”.
17
Drul op “Close”.
5-3-1-3. Invoeren stoppen
1
Druk op blok met “batch name”.
2
Druk op “Stop”.
OM-222096 Pagina 11
3
Raak “Close” aan − het scherm gaat terug naar het beginscherm en er wordt “No Batch In Progress” weergegeven.
. Als er geen ”batch file” is ingevoerd zal de temperatuuropname gewoon doorgaan, maar de gegevens worden niet vermeld.
5-3-1-4. Opslaan van data op een floppydisk (Aanbevolen na iedere “Batch”)
1
Plaats het medium in de recorder.
2
Log in als “User” (zie Hoofdstuk 5-3-1-1).
3
Druk op
4
Druk op “Operator”.
5
Druk op “Archive”.
6
Druk op “Local”.
7
Kies het type medium in het scrollmenu naast Media.
8
Kies hoeveel gegevens op het medium moeten worden bewaard (normaal alleen de laatste dag).
menutoets in de recher onderhoek “Root Menu” te openen.
De laatste dag slaat op van 12:00 am tot huidige tijd. Afgelopen week slaat op van 12:00 am maandag tot nu.
Scroll naar beneden en wacht tot het archief veranderd van aktief naar inaktief.
. Verwijder floppy disk niet voordat het datatransport klaar is.
9
Druk op
10
Druk op “Home”.
11
Verwijder het medium.
12
Om data te bekijken ga naar Hoofdstuk 5-3-4.
menutoets in de recher onderhoek “Root Menu” te openen.
5-3-1-5. Dataopslag naar een PC (Alternatief voor Media)
5-3-1-5-1.
Herzien van Software eerste keer
1
Start “Bekijk” de software.
2
Klik op “Instrument”, “Setup”, “TCP/IP”.
3
Klik op “Add Instrument”.
4
In het “TCP/IP Address of Host Name:” veld, typ “192.168.111.222”.
5
In het “Identifier:” veld, typ “Generic”.
6
Klik op “OK”.
5-3-1-5-2.
Maak een snelkoppeling eerste keer
Local Area Network Connection (WindowsR 2000 en XP)
1
Klik op “Start”, “Instellingen”, “Configuratiescherm”.
2
Open “Netwerk en Inbelverbindingen”.
3
Klik met rechter muisknop op “Local Area Connection”.
4
Kies “Snelkoppeling maken op bureaublad”.
5
Klik op “Ja” om een een snelkoppeling te maken naar desktop.
6
Sluit het “Netwerk en Inbelverbinding” blad.
7
Sluit het “Configuratie scherm”.
Local Area Network Connection (Windows) VISTA)
1
Klik op “Start”, “Settings”, “Control Panel”.
2
Open “Netwerk en Deelcentrum”.
3
Klik op “Netwerkaansluiting beheren”.
4
Klik met rechter muisknop op “Local Area Connection”.
5
Kies “Snelkoppeling maken op bureaublad”.
6
Klik op “Ja” om een een snelkoppeling te maken naar desktop.
OM-222096 Pagina 12
7
Sluit het venster “Netwerkaansluitingen”.
8
Sluit het venster “Netwerk en deelcentrum”.
9
Sluit het “Regelpaneel”.
5-3-1-5-3.
Verenderen van IP Addres om verbinding te maken de Recorder
Voor Windows® 2000 en XP
1
Sluit alle netwerk toepassingen.
2
Dubbelklik opsnelkoppeling “Local Area Connection” op desktop.
3
Klik op “Eigenshappen”.
4
Scroll naar beneden naar “Internet Protocol (TCP/IP)”.
5
Klik op “Internet Protocol (TCP/IP)” tzodat deze oplicht.
6
Klik op “Eigenshappen”.
7
Klik op “Gebruik het volgende IP addres:”.
8
Typ in het “IP addres” veld, “192.168.111.221”.
9
Klik op “OK”.
10
Klik op “OK” voor toevoegen aan “subnet mask”.
11
Het “Subnet mask:” veld toont “255.255.255.0”.
12
Klik op “OK”.
13
Klik op “OK”.
14
Klik op “Sluiten” om het blad “Local Area Connection” te sluiten..
5-3-1-5-4.
Het downloaden van recordergegevens
1
Sluit een crossoverkabel aan tussen de recorder en de PC (een crossoverkabel is een speciale netwerkkabel met de oranje en groene paren
omgekeerd aan één uiteinde).
2
Start “Review” software.
3
Klik op “Instrument”, “File Services”.
4
Klik op “Generic”.
5
Ga naar gebruiker “user” (Laat veld van wachtwoord leeg).
6
Klik op “OK”.
7
Met rechtermuisknop klikken op gewenste “files’ en verplaats deze
5-3-1-5-5.
Problemen met verbinding opsporen
1
Klik op “Start”, “Alle Programma’s”, “Bureau Accesoires”, “Opdracht Prompt”.
2
Typ “ping 192.168.111.222”.
3
Drul op “Enter”.
Als het bericht “Timed Out” 4 keer verschijnt, reageert de recorder niet. Controleer de machine-opbouw en de verbindingskabels of alles juist is
aangesloten.
5-3-1-5-6.
Resetten van IP Addres (Noodzakelijk om weer verbinding te krijgen met bedrijfsnetwerk.)
Voor Windows) 2000, XP, en VISTA
1
Sluit alle netwerk toepassingen.
2
Dubbelklik op snelkoppeling “Local Area Connection” op de desktop.
3
Klik op “Eigenschappen”.
4
Scroll naar beneden naar “Internet Protocol (TCP/IP)”.
5
Klik op “Internet Protocol (TCP/IP)” om deze te laten oplichten.
6
Klik op “Eigenschappen”.
7
Klik op “automatisch een IP addres kiezen”
8
Klik op “OK”.
OM-222096 Pagina 13
9
Klik op “OK”.
10
Klik op “Sluiten” om de map “Local Area Connection” te sluiten.
5-3-2. Herstellen bij een onderbreking
Als er een “batch” aan het lopen was, zal de recorder automatisch een nieuwe map met dezelfde batchnaam aanmaken en verder gaan.
5-3-3. Data bekijken In QuickChart Software
5-3-3-1. Installeren van Software en eerste Setup
Plaats de “Review Full and Review QuickChart Full” CD in de computer.
Als het installatie programma niet automatisch start, zoek op de CD “My Computer” en dubbelklik op “Setup.exe”.
Kies een taal voor het software programma. Klik op de pijl om het menu open te klappen en kies de gewenste taal voor het software programma.
Kies gewenste taal voor het software programa, en klik op “OK”.
Klik op “OK” nadat de taal is
gekozen.
QCS01
Om verder te gaan met de installatie
druk op “Next>”.
QCS02
OM-222096 Pagina 14
.U
moet de licentie overeenkomst accepteren om de software te kunnen installeren.
Kies of u de licentie overeenkomst
accepteert en klik op “Next>”.
QCS03
Selecteur “Complete”.
Klik op “Next>”.
. Nadat de software is geïnstalleerd, start PC opnieuw op
QCS04
Deze handleiding zal u leiden door de verschillende stappen van het in kaart brengen en opslaan van een ”batch” map. Informati e over de software
kan gevonden worden door te klikken op “Help/Help Topics” nadat software geïnstallerd is.
Aanvullende informatie over de
software kan men vinden door te
klikken op “Help” en “Help Topics”.
QCS05
OM-222096 Pagina 15
5-3-3-2. Opslaan van Data
QuickChart software leest data van geselecteerde file(s) . Nadat een grafiekkaart is gemaakt, moet het opgeslagen worden in het procedure archief van uw bedrijf.
5-3-4. Gebruik van de QuickChart Software
Selecteer “Start\Programs\Eurotherm\QuickChart”.
QCS06
Standaard optie instellingen kunnen geopend worden met voor−
gaande kaart. Selecteer “Options”
en “Settings”.
QCS07
”Interpolatie”kan “aan” of uit” gezet
worden“ (zachtere lijnovergang).
Houdt traject vrij van tijd registratie’s, zorg ervoor dat de tijdregistratie zichtbaar is.
“Hoofdraster eenheid:” kan verandert worden. Stand 30 resulteert
in 50_ toename bij een overbrugging van 0−1500_ F.
Selecteur “OK” nadat gewenste instellingen zijn gemaakt.
QCS08
OM-222096 Pagina 16
Plaats het medium dat het gewenste bestand bevat in de PC.
Selecteer “File”, “New QuickChart”, en “From Removable Media”.
QCS09
Selecteer “Batch”.
Selecteer “Find Batches”.
Selecteer “Batch Name” van het
scrolmenu.
Als er tijdens de batchopname een
voedingsonderbreking is geweest,
of het was een lange opname, kunnen er meerdere mappen aangemaakt zijn met dezelfde naam. Al
deze mappen worden geopend.
Selecteer “OK”.
QCS10
De kaart opent in een map.
maximaliseer beide
mappen om beter to
bekijken.
QCS11
OM-222096 Pagina 17
De kaart verschijnt op een volledig
scherm.
Data label geeft “No data”
wanneer de cursor rechts
naast de grafieklijn staat.
Klik op een datagrafieklijn om de
waardes te zien op dat punt.
QCS12
Om een grafieklijn te verwijderen
van de kaart selecteer “Chart” en
“Setup”.
QCS13
OM-222096 Pagina 18
Kies thermokoppel om te verwijderen.
Select eer“Delete Point”.
Selecteer “OK”.
QCS14
Notitie’s kunnen worden toegevoegd aan de kaart.
Selecteer “Chart” en “Annotate”.
QCS15
OM-222096 Pagina 19
Selecteer de tijd en datum waar de
notitie moet worden geplaatst.
Vul de notitie’s in het “Annotation:”
veld.
Selecteer “OK”.
QCS16
Als eenmaal een notitie is toegevoegd kan deze niet meer worden
verwijderd.
Selecteer “OK” voor vastleggen.
QCS17
OM-222096 Pagina 20
De notitie is gemaakt op de kaart.
Om eigenschappen toe te voegen,
klik rechts op het kanaal.
Als interpolatie is ingeschakeld,
wordt een “I” toegevoegd. Men ziet
een geleidelijk overgaande lijn
i.p.v. stippellijn.
“Span” geeft aan het bereik waartussende temperaturen worden
weergeven.
Selecteer “OK” als dit goed is.
QCS18 / QCS19
OM-222096 Pagina 21
Selecteer “File” en “Save QuickChart” om kaart op te slaan.
QCS20
Ga naar een locatie die wordt ondersteund door het netwerksysteem van
uw bedrijf.
De “Batch” naam is al ingevuld als File name:” Deze is aangevuld met
.urq en bevat de data van de recorder recorder .uhh file, de kaart optie’s en de notitie’s die zijn toegevoegd.
Selecteer “Save” om op te slaan.
QCS21
OM-222096 Pagina 22
Selecteer “File” en “Print” om de
kaart af te drukken.
Selecteer “Print” om kaart af te
drukken.
QCS22 / QCS23
OM-222096 Pagina 23
Alternatieve methode om een kaart te maken
Als er al bestanden bestaan op de PC, selecteer “File”, “New QuickChart”, en
“From Folders”.
QCS24
Zoek naar de map die ”.uhh” bestanden
bezit.
Selecteer “Find Batches”.
Selecteer de “Batch Name” van het scrollmenu.
Selecteer “OK”.
De kaart zal zich openen gelijk aan de
“From Removable Media” methode.
QCS25
OM-222096 Pagina 24
Als een ”batch file” niet wordt gestart , dan is
de recorder data aan het laden.
Om een kaart te maken van deze bestanden, selecteer “File”, “New QuickChart”,
en “From Files”.
QCS26
Klik op “Details” om tijd en datum te zien
(wanneer het bestand is gemaakt.)
QCS27
Verstel het scherm door de cursor te plaatsen op rechter onderhoek.Druk op linker
muistoets en houdt deze vast en sleep de
muis zodat de grootte veranderd.
Selecteer de bestanden waarvan een
kaart gemaakt moet worden.
Selecteer “Open”.
QCS28
OM-222096 Pagina 25
De kaart toont het temperatuur verloop zonder “Batch” informatie.
Notitie’s kunnen worden toegevoegd volgens dezelfde wijze als
voorheen.
QCS29
Wanneer een kaart van een bestand wordt op geslagen, de “Batch
name” word de “File name:”.
QCS30
OM-222096 Pagina 26
5-4. De recorder van graden Fahrenheit omzetten naar graden Celcius
Log in als “Engineer” (zie Hoofdstuk 5-2-1).
Druk op “Menu” (rechtsonder op
schem).
Selecteer “Operator”.
Selecteer “Save/Restore“.
Selecteer “Restore” .
Druk op het veld naast ‘File Name’
(config).
Druk op het gewenste config−
bestand (Deg C of Deg F).
Selecteer “Open“. Het configuratie−
bestand wordt geladen.
Selecteer “Menu”.
Selecteer “Home”.
OM-222096 Pagina 27
De instellingen voor de kanaalconfiguratie bekijken:
Log in als “Engineer”
Hoofdstuk 5-2-1).
(zie
Selecteer “Menu” (rechtsonder op
schem).
Selecteer “Operator”.
Selecteer “Config“.
Selecteer “Channels” von scroll
menu.
OM-222096 Pagina 28
Graden C configuratie
OM-222096 Pagina 29
Graden F configuratie
OM-222096 Pagina 30
HOOFDSTUK 6 − ONDERHOUD & STORINGZOEKEN
6-1. Periodiek onderhoud
!
Verwijder voedingsaansluiting voordat men met onderhoud begint.
. Pleeg meer onderhoud bij
zware omstandigheden.
3 Maanden
Repareer of vervang
beschadigde kabels en snoeren.
6 Maanden
Vervang onleesbare labels
Uitblazen of uitzuigen
binnenzijde van Wind
Tunnel.
12 Maanden
Vervang de batterij elke 3
jaar, en ook bij een indicatie
dat de batterij bijna leeg is.
Kalibreer het
apparaat
6-2. Apparatuur voor het kalibreren
1
3
2
1. Een nauwkeurige digitale voltmeter
2. Een instelbare gelijkspanningsbron
Aangeraden typen: Agilent Multimeter of
Hewlett Packard Multimeter Model
34401A of gelijkwaardig. De digitale voltmeter moet de spanning kunnen meten en
weergeven met drie cijfers achter de
komma (0,000).
De spanningsbron moet gelijkspanningen
kunnen afgeven van 2,787 V DC, 6,012 V
DC en 9,239 V DC +1 V.
3. Kalibratielabel
4
Als kalibratielabel wordt het type
QCC306BU van Q−Cee’s Product
Corporation aanbevolen, of een gelijkwaardig product.
4. Verbindingskabel
MILLER onderdeelnr. 300168 kan worden
gebruikt om de recorder aan te sluiten op
de gelijkspanningsbron.
6-3. Kalibratieprocedure
De kalibratie moet eenmaal per jaar worden gedaan. Gebruik een geschikt kalibratiecertificaat om de kalibratiegegevens vast te leggen. Het is ook
nuttig een rekenblad−programma (bijv. MS Excel) te gebruiken voor het vastleggen van de gegevens.
OM-222096 Pagina 31
6-3-1.
Voorbereiding
Sluit de recorder en de gelijkstroombron aan op de netspanning.
Sluit de digitale voltmeter aan parallel met de spanningsbron.
6-3-2.
Gegevens van de recorder opvragen
1.
Druk op de toets in de linkerbovenhoek (“Logged Out” of “Operator”).
2.
Druk op “Logged Out” naast “User” of “User I.D.”.
3.
Kies uit de keuzelijst de optie “Engineer”.
4.
Druk op het vak naast “Password”.
5.
Kies tabblad “Numeric”.
6.
Druk op 1 en daarna op 0.
7.
Druk op OK.
8.
Druk op de toets in de rechteronderhoek om naar het startmenu (“Root Menu”) te gaan.
9.
Druk op “Operator”.
10.
Druk op “Network”.
11.
Kies uit de keuzelijst de optie “Adres”.
12.
Vul het instrumentnummer in op het certificaat.
13.
Vul het MAC−adres in op het certificaat.
6-3-3.
De recorder voorbereiden voor de verificatie
1.
Druk op de toets in de rechteronderhoek om naar het startmenu (“Root Menu”) te gaan.
2.
Druk op “Home” (om de trendgrafiek weer te geven).
3.
Druk op de toets in de linkeronderhoek (om de kanalen TC1−TC6 weer te geven).
6-3-4.
De kalibratie uitvoeren
1.
Sluit de spanningsbron aan op de 14 pens connector RC9, aan de achterzijde van de recorder. De rode meetpen op aansluitbus 1 en de
zwarte op 5.
2.
Stel de spanningsbron zo nauwkeurig mogelijk af op 2,787 V gelijkspanning (aflezing in drie decimalen), met behulp van de digitale voltmeter
die op de uitgang is aangesloten.
De omrekening van spanning naar temperatuur is:
(spanning x 155) − 50 = °F
(spanning x 86,1) − 45,4 = °C
3.
Noteer de ingestelde spanning onder “Voltage In DC” in het certificaat.
4.
Verifieer dat de weergegeven temperatuur voor TC1 382,0 (+5) 5F of 194,5 (+3) 5C bedraagt.
5.
Herhaal de stappen 1.−4. voor de aansluitingen voor TC2 − TC6. De bijbehorende temperatuur verschijnt op de display.
1.
Sluit voor TC2 de rode pen aan op aansluiting 2 van connector RC9.
2.
Sluit voor TC3 de rode pen aan op aansluiting 3 van connector RC9.
3.
Sluit voor TC4 de rode pen aan op aansluiting 4 van connector RC9.
4.
Sluit voor TC5 de rode pen aan op aansluiting 6 van connector RC9.
5.
Sluit voor TC6 de rode pen aan op aansluiting 7 van connector RC9.
6.
Noteer de afgelezen waarden van de recorder op het certificaat.
7.
Herhaal de stappen 1.−6. met de spanningsbron zo nauwkeurig mogelijk afgesteld op 6,013 volt gelijkspanning. Controleer of de afgelezen
temperatuurwaarde 882,0 (+5) 5F of 472,2 (+3) 5C bedraagt.
8.
Herhaal de stappen 1.−6. met de spanningsbron zo nauwkeurig mogelijk afgesteld op 9,239 volt gelijkspanning. Controleer of de afgelezen
temperatuurwaarde 1382,0 (+5) 5F of 750,0 (+3) 5C bedraagt.
6-3-5.
De procedure afsluiten
1.
Koppel de voeding van de recorder af.
2.
Maak de gekalibreerde spanningsbron weer los van de connector.
3.
Vul het kalibratielabel verder in en plak het op het apparaat net boven de display van TC1.
I.D. No. (serienummer van de recorder)
By (uw initialen) Date (de datum van vandaag)
Due (datum van 1 jaar na nu)
4.
Druk een kopie van het certificaat af voor verzending met de recorder.
5.
Als de gegevens in een rekenblad worden vastgelegd, sla dit dan op.
OM-222096 Pagina 32
OM-222096 Pagina 33
Certified By:
Instrument Number:
MAC Address: 08:00:80:72:
1
2
3
4
5
6
A−232171−B 09/09/08
Serial Number:
Calibrated Multimeter: Model Nam e and Num ber
In strum en tation Used:
CHANNEL
CHANNEL
CHANNEL
CHANNEL
CHANNEL
CHANNEL
PRIMARY ST ANDARD
Voltage
Equivalent
In (DC)
T emp (°F)
PRIMARY ST ANDARD
Voltage
Equivalent
In (DC)
Temp (°F)
PRIMARY ST ANDARD
Voltage
Equivalent
In (DC)
Temp (°F)
Com pany nam e :
does hereby certify the above instrum ent was calibrated against standards
m aintained by Com pany nam e :
and m eets or exceeds all published specifications.
T he accuracy of these standards is directly traceable to the National Institute of Standards and T echnology.
Unit Model Number: 195374
Unit Serial Number:
Calibration Date:
Re−Calibration Date:
CERTIFICATE OF CALIBRATION
Com pany Nam e
Street
PO Box
City, State, Zip Code
OM-222096 Pagina 34
Certified By:
Instrument Number:
MAC Address: 08:00:80:72:
1
2
3
4
5
6
A−232171−B 09/09/08
Serial Number:
Calibrated Multimeter: Model Nam e and Num ber
In strum en tation Used:
CHANNEL
CHANNEL
CHANNEL
CHANNEL
CHANNEL
CHANNEL
PRIMARY ST ANDARD
Voltage
Equivalent
In (DC)
Temp (°C)
PRIMARY ST ANDARD
Voltage
Equivalent
In (DC)
Temp (°C)
PRIMARY ST ANDARD
Voltage
Equivalent
In (DC)
Temp (°C)
Com pany nam e :
does hereby certify the above instrum ent was calibrated against standards
m aintained by Com pany nam e :
and m eets or exceeds all published specifications.
T he accuracy of these standards is directly traceable to the National Institute of Standards and T echnology.
Unit Model Number: 195374
Unit Serial Number:
Calibration Date:
Re−Calibration Date:
CERTIFICATE OF CALIBRATION
Com pany Nam e
Street
PO Box
City, State, Zip Code
6-4. De batterij van de recorder vervangen
!
Haal de voedingsstekker uit de
recorder.
1. Beschermkap
1
2. Afdekdopjes
3. Borgschroeven van de recorder
4. Recorder
5. Bevestigingsschroeven van het
bovendeksel van de recorder
6. Bovendeksel van de recorder
2
7. Batterij van de recorder
Verwijder de kap. Verwijder de
klikpluggen uit het achterpaneel en
gebruik een lange schroevendraaier om
de bevestigingsschroeven voor de
recorder los te halen.
3
Maak alle aansluitingen van de recorder
los. Duw de recorder uit de voorkant van
de behuizing.
6
4
Maak de bevestigingsschroeven van
het bovendeksel van de recorder los.
Duw het deksel naar achteren en til het
van de recorder.
Zoek de batterij op de printplaat.
. Alle gegevens in het geheugen, dat
door de batterij onder spanning
werd gehouden, zullen verloren
gaan tijdens het vervangen van de
batterij.
Verwijder de oude batterij en plaats een
nieuwe.
5
Miller Part No. 237113
Model BR2330
7
805 203-B
OM-222096 Pagina 35
6-5. Storingzoeken
Storing
Recorder doet niets bij inschakelen.
Oplossing
Controleer 115 volt ac op de voedingskabel.
Is de voedingsaansluiting geschakeld?
Controleer voedingsspanning van stroombron, 3 fasen 400V.
Vervang netzekering of reset automaat.
Recorder heeft 115 volt AC, maar Zie Hoofdstuk 6-6-1.
maar schakelt niet in.
Recorder geeft kanaalstoring.
Zie Hoofdstuk 6-6-2.
Temperatuur uitlezing gaat naar Controleer op verwisselde rood (−) en geel (+) bedrading van de 2−pens thermokoppel, herstel deze.
beneden inplaats van omhoog.
Temperatuur stijgt niet.
Controleer op kortsuiting van de thermokoppel bedrading.
Recorder scherm knippert bij Schermcalibratie moet herteld worden. Zet voedingsschakelaar uit. Schakel deze weer in terwijl het het
aanraken, maar gaat niet naar het scherm wordt aangeraakt. Doe dit ongeveer 45 seconden totdat het configuratiescherm verschijnt. Druk op
volgende scherm
“Touch Cal” en wacht een paar minuten tot ”Touch Cal”scherm verschijnt. Gebruik een puntig voorwerp en
druk op elke set met kruisjes om het scherm te calibreren. Zet de voeding uit en weer aan als calibratie klaar
is.
De recorder herkent het opslag- USB flash−drives maken gebruik van softwaredrivers voor de communicatie tussen geheugenmedia
medium niet
en de recorder. De drivers van bepaalde nieuwere geheugenmedia worden niet ondersteund door
Eurotherm. Probeer het met een ander geheugenmedium of neem contact op met www.Eurotherm.com voor
een flash−drive die werkt met uw recorder.
6-6. Diagnostische procedures voor de recorder
6-6-1.
De recorder gaat niet aan
Zet de schakelaar van de voeding in de uit−stand (Off). Open de toegangsdeur van het geheugenmedium. Zet de schakelaar van de voeding in de
aan−stand (On).
Controleer of het lampje van het geheugenmedium gaat branden. Als het lampje brandt, plaats dan de recorder terug. Als het lampje niet brandt, ga dan
als volgt te werk:
Haal de kap van de recorder.
Controleer of de recorder wel spanning krijgt (115 V) en zorg dat de stekker aan de achterzijde van het apparaat er goed in zit.
Als er geen spanning is, moet de voedingskabel vervangen worden.
Als er wel spanning staat op de stekker aan de achterkant van de recorder, controleer dan of de groene led brandt,
door via de koelingssleuven aan de zijkant van de recorder naar binnen te kijken.
De groene led moet binnenin zichtbaar zijn.
Als de groene led niet brandt, moet de recorder vervangen worden.
6-6-2.
De recorder toont een kanaalfout (“Channel Error”)
De recorder werkt niet bij een temperatuur onder de 05 C. Laat de recorder 15−30 opwarmen of verplaats hem naar een minder koude plaats.
Haal de kap van de recorder. Verwijder het rode deksel van de achterzijde van de recorder.
Controleer dat de aansluitstrook aan de achterzijde van de recorder goed vast zit.
Het kan zijn dat de lintkabel binnen in de recorder bij eerder onderhoud is losgemaakt.
Sluit die dan weer aan.Als met het bovenstaande het probleem niet op te lossen is, moet de recorder vervangen worden.
OM-222096 Pagina 36
HOOFDSTUK 7 − ELECTRISCH SCHEMA
232 243-B
Afbeelding 7-1. Circuit schema voor de 6 Kanaals Digitale Recorder
OM-222096 Pagina 37
HOOFDSTUK 8 − ONDERDELENLIJST
. De bevestigingsmaterialen zijn algemeen gangbaar en alleen te bestellen als ze op de lijst staan.
12 Channel
TC & Board
27
28
3
2
4
1
7
6
5
21
22
18
26
24
23
8
20
18
25
19
17
9
10
11
16
15
13
14
12
Ref. 804 409-E
Afbeelding 8-1. Totale samenstelling
OM-222096 Pagina 38
Quantity
Model
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
6
Ch
12
Ch
Afbeelding 8-1. Totale samenstelling
. . . 1 . . . . . . . . . . . . . +220790
. . . 2 . . . . . . . . . . . . . +220786
. . . 3 . . . . . . . . . . . . . . 208015
. . . 4 . . . . . . . . . . . . . . 227665
. . . 5 . . . . . . . . . . . . . . 209948
. . . 6 . . . . . . . . . . . . . . 220794
. . . 7 . . . . . . . . . . . . . . 220795
. . . 8 . . . . . . . . . . . . . . 220972
. . . 9 . . . . . . . . . . . . . . 224042
. . . 10 . . . PC1 . . . . . . 232099
. . . 11 . . . . . . . . . . . . . . 019663
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . . 226610
. . . 13 . . . . . . . . . . . . . . 225068
. . . 14 . . . . . . . . . . . . . . 173997
. . . 15 . . . . . . . . . . . . . . 220789
. . . 16 . . . . . . . . . . . . . . 230274
. . . 16 . . . . . . . . . . . . . . 246745
. . . 17 . . . . . . . . . . . . . . 220787
. . . 18 . . . . . . . . . . . . . . 220788
. . . 19 . . . . . . . . . . . . . . 143797
. . . 20 . . . . . . . . . . . . . . 227591
. . . 21 . . . . . . . . . . . . . . 220785
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . . 220791
. . . 23 . . . . . . . . . . . . . . 214532
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . 227112
. . . 25 . . . . . . . . . . . . . . 057359
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 047636
. . . 26 . . . . . . . . . . . . . . 245229
. . . 27 . . PC7-12 . . . . 245210
. . . 28 . . . . . . . . . . . . . . 198893
. . Cover, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . Wrapper, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . Handle, Rubberized Carrying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . Label, Warning Falling Equipment Can Cause Serious . . . . . . . . . 1 . . . .
. . Brkt, Mtg Receptacle RJ45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . Cover, Receptacle Weatherproof Single Rcpt . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . Cable, Power 2.0m 18ga 3c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . Cable, Interconnecting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . Conn, Circ Cpc Protective Cap Size 17 Plastic . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . Circuit Card Assy, Filter Recorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . Mount, Nprn 15/16ODx3/8 Rec 3/16x3/8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . .
. . Bracket, Mtg Recorder W Hardware (Including) . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . . . Screw, 250−20x .23 Thumb Knurled Stl Pld Captive . . . . . . . . . 2 . . . .
. . . . Retainer, Screw No 12 Nylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . .
. . Panel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . Recorder, Temperature/Digital 6 channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Recorder, Temperature/Digital 12 channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Plate, Mtg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . Mount, Nprn 100mm Recorder 45 Durometer . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . .
. . Spacer, Nylon .312 OD X .194 ID X .437 Lg . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . .
. . Plate, Mtg Recorder Back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . Case Section Layout, Front/Bottom/Rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . Knob, Clamping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . .
. . Cable Assy, Interconnecting RJ45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . Receptacle, 115V,Iec 320−c14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . Blank, Snap−in Nyl .375 Mtg Hole Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . .
. . Housing Plug + Pins, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . .
. . Cover, TC Receptacle Blank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Circuit Card Assy, Recorder TC Filter Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Receptacle, Thermocouple Type K Panel Mount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
2
1
1
1
2
8
1
1
2
1
1
2
2
6
6
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-222096 Pagina 39
SOCKET/WRENCH SELECTION TABLE
(U.S. STANDARD)
Specifications
Socket or Wrench Size
SOCKET/WRENCH SELECTION TABLE
(METRIC)
Specifications
Socket or Wrench Size
Bolt
Diameter
Decimal
Equivalent
Bolt
Nut
Bolt
Diameter
U.S.
Decimal
Equivalent
Bolt
Nut
1/4 in
.250 in
3/8 in
7/16 in
6 mm
.2362 in
10 mm
10 mm
5/16 in
.3125 in
1/2 in
9/16 in
8 mm
.3150 in
14 mm
14 mm
3/8 in
.375 in
9/16 in
5/8 in
10 mm
.3937 in
17 mm
17 mm
7/16 in
.4375 in
5/8 in
3/4 in
12 mm
.4724 in
19 mm
19 mm
1/2 in
.500 in
3/4 in
13/16 in
14 mm
.5512 in
22 mm
22 mm
9/16 in
.5625 in
7/8 in
7/8 in
16 mm
.6299 in
24 mm
24 mm
5/8 in
.625 in
15/16 in
1 in
18 mm
.7087 in
27 mm
27 mm
3/4 in
.750 in
1-1/8 in
1-1/8 in
22 mm
.8661 in
32 mm
32 mm
7/8 in
.875 in
1-5/16 in
1-5/16 in
24 mm
.9449 in
36 mm
36 mm
1 in
1.000 in
1-1/2 in
1-1/2 in
Aantekeningen
OM-222096 Pagina 40
Aantekeningen
Aantekeningen
Garantie
Geldig vanaf 1 januari 2016
(Installaties waarvan het serienummer begint met MG of nieuwer)
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige fabrieksgaranties en is exclusief zonder andere expliciete of impliciete waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE − Afhankelijk van de onderstaande bepalingen
en voorwaarden garandeert Miller Electric Mfg. Co., Appleton, Wisconsin,
zijn erkende distributeur dat nieuwe Miller installaties die verkocht zijn na
de geldende datum van deze beperkte garantie geen materiaal- en/of
fabricagefouten hebben op het moment dat ze worden verzonden vanuit
de fabriek DEZE GARANTIE VERVANGT UITDRUKKELIJK ALLE
ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN
VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID.
Binnen de onderstaande garantieperioden zal de fabrikant alle onder
de garantie vallende onderdelen of componenten die niet meer
functioneren door constructie- en materiaalfouten repareren of
vervangen. De fabrikant moet binnen dertig (30) dagen schriftelijk op
de hoogte worden gebracht van een dergelijke fout of storing, waarop
de fabrikant instructies zal geven over de te volgen
garantieclaim-procedure. Wanneer een melding wordt ingediend als
een online garantieclaim, moet de claim een gedetailleerde
omschrijving bevatten van de storing en de stappen die zijn genomen
om de defecte onderdelen en de oorzaak van het defect te
identificeren.
De fabrikant zal garantieclaims voor onderstaande apparatuur
waarop garantie wordt gegeven nakomen, mocht zich een probleem
binnen de garantieperiode voordoen. Alle garanties beginnen op de
dag dat de apparatuur wordt afgeleverd bij de oorspronkelijke
eindgebruiker/koper. Deze datum mag niet later zijn dan één jaar na
verzending van de fabriek naar de wederverkoper.
1.
2.
3.
4.
5.
5 jaar onderdelen — 3 jaar arbeidsloon
* Originele gelijkrichters van de hoofdvoeding bestaande uit
thyristoren, diodes en losse gelijkrichtcellen
3 jaar — onderdelen en arbeidsloon
* Automatisch verduisterende helmlenzen (uitgezonderd
de Classic−serie) (geen arbeidsloon)
* Lasaggregaten met verbrandingsmotor
(OPMERKING: Motoren vallen onder aparte
garantie bij de fabrikant van de motor.)
* Voedingsbronnen van inverter machines
(Tenzij anders aangegeven)
* Stroombronnen plasmasnijders
* Procesregelapparatuur
* Semi-automatische en automatische draadaanvoersystemen
* Transformator/gelijkrichter stroombronnen
2 jaar — onderdelen
* Automatisch verduisterende helmlenzen – alleen
Classic−serie (geen arbeidsloon)
* Rookafzuigers – Capture 5, Filtair 400 en Industrial
Collector−serie
1 jaar — onderdelen en arbeidsloon tenzij gespecificeerd
* Automatisch bewegende apparatuur
* CoolBelt en CoolBand blaasapparaten (Geen arbeidsloon)
* Luchtdroogsysteem met droogmiddel
* Externe bewakingsapparatuur en sensoren
* Inbouwopties (OPMERKING: Field Options zijn
gedekt voor de resterende garantieperiode van het
product waarin ze in geïnstalleerd zijn, of voor een
minimum van één jaar — afhankelijk van welke van
de twee het langste duurt.)
* RFCS voetbesturingen (m.u.v. RFCS−RJ45)
* Rookafzuigers − Filtair 130, MWX en SWX−serie
* HF units
* ICE/XT plasmasnijdtoortsen (Geen arbeidsloon)
* Stroombronnen voor inductieverwarming, koelers
(OPMERKING: Digitale recorders vallen onder
aparte garantie van de fabrikant.)
* LiveArc Welding Performance Management System
* Belastingsbanken
* Motoraangedreven pistolen (m.u.v. de Spoolmate
spoolguns)
* PAPR blaasunit (Geen arbeidsloon)
* Positionerings- en regelapparatuur
* Rekken
* Wielonderstellen/trailers
* Puntlasapparatuur
* Draadaanvoer systemen voor onder poederdek lassen
* Waterkoelingssystemen
* TIG toortsen (Geen arbeidsloon)
* Draadloze voet-/hand-afstandsbediening en ontvangers
* Werkstations/Lastafels (Geen arbeidsloon)
6 maanden — onderdelen
* Accu’s
6.
* Bernard-pistolen (Geen arbeidsloon)
* Tregaskiss-pistolen (Geen arbeidsloon)
90 dagen — onderdelen
* Toebehoren (sets)
* Canvas hoezen
* Verwarmingsspoelen, dekens, kabels en nietelektronische regelingen voor inductie verwarmen
* M−pistolen
* MIG−toortsen en Subarc−toortsen (SAW)
* Afstandsbediening en RFCS−RJ45
* Vervangende onderdelen (niet het werkloon)
* Roughneck−pistolen
* Spoolmate−pistolen
De beperkte garantie geldt niet voor:
1.
2.
3.
Slijtonderdelen zoals contacttips, snijmondstukken,
magneetschakelaars, koolborstels, sleepringen, relais,
bovenbladen van werkstations en lasgordijnen of
andere onderdelen die niet meer goed werken als
gevolg van normale slijtage. (Uitzondering: borstels en
relais zijn gedekt op alle producten met
motoraandrijving.)
Onderdelen die worden geleverd door de fabrikant maar die
zijn geproduceerd door anderen, zoals motoren of
handelsaccessoires. Deze onderdelen vallen onder de
eventuele garanties door de fabrikanten.
Apparatuur die veranderingen heeft ondergaan door andere
partijen dan de fabrikant, of apparatuur die onjuist geïnstalleerd
of verkeerd gebruikt zijn volgens de industrierichtlijnen, of
apparatuur die geen redelijk en noodzakelijk onderhoud hebben
gehad, of installaties die gebruikt zijn voor andere dan de
aangegeven toepassingen voor de apparatuur.
DE PRODUKTEN VAN DE FABRIKANT ZIJN BEDOELD VOOR
VERKOOP EN GEBRUIK DOOR COMMERCIËLE/INDUSTRIËLE
GEBRUIKERS EN PERSONEN DIE OPGELEID ZIJN EN
ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN
LASAPPARATUUR.
Bij een garantieclaim die onder de garantie valt, mag uitsluitend de
fabrikant bepalen voor welke hersteloptie wordt gekozen: (1) reparatie; of
(2) vervanging; of wanneer hiervoor schriftelijk toestemming is verleend
door de fabrikant (3) de redelijke vergoeding voor reparatie of vervanging
bij een erkend servicestation; of (4) terugbetaling van of krediet voor de
aankoopprijs (minus een redelijke afschrijving gebaseerd op werkelijk
gebruik) na terugzending van de goederen op kosten en voor risico van
de klant. De reparatieoptie voor de fabrikant is franco de fabriek in
Appleton, Wisconsin, of franco naar een erkende servicefaciliteit te
bepalen door de fabrikant. Om die reden is er geen vergoeding of
terugbetaling toegestaan van transportkosten van enigerlei aard.
TOT DE OMVANG TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN DE HIERIN
OPGENOMEN OPLOSSINGEN DE ENIGE EN EXCLUSIEVE
OPLOSSINGEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE FABRIKANT
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIAL,
INCIDENTELE
OF
OPEENVOLGENDE
BESCHADIGINGEN
(INCLUSIEF VERLIES VAN WINST), OF DIT NU GEBASEERD IS OP
EEN CONTRACT, ON RECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE
JURIDISCHE THEORIE.
DE FABRIKANT VERWERPT EN SLUIT, M.B.T. ALLE GEREEDSCHAP
DAT DOOR HAAR GELEVERD WORDT, ELKE UITDRUKKELIJKE
GARANTIE DIE HIER NIET VOORZIEN IS, EN ELKE GEÏMPLICEERDE
GARANTIE OF VERKLARING M.B.T. PRESTATIE, EN ELK VERHAAL
OP GROND VAN CONTRACTUELE WANPRESTATIE, UIT
ONRECHTMATIGE DAAD, OF DAT, WARE DEZE BEPALING NIET
OPGENOMEN,
IMPLICIET,
VAN
RECHTSWEGE,
NAAR
HANDELSGEWOONTE OF NAAR AANLEIDING VAN DE CONCRETE
OMSTANDIGHEDEN VAN DE TRANSACTIE ZOU VOORTVLOEIEN
UIT GELIJK WELKE ANDERE RECHTSTHEORIE, HIERIN BEGREPEN
ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE M.B.T. VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK, UIT.
Sommige staten in de V.S. staan geen beperkingen toe met
betrekking tot de duur van de garantie, noch uitsluiting van
bijkomende schade, indirecte schade, speciale schade of
gevolgschade, dus bovenstaande beperking kan mogelijk niet van
toepassing zijn voor u. Deze garantie biedt specifieke wettelijke
rechten en er kunnen eventueel ook andere rechten van toepassing
zijn; deze kunnen echter per staat verschillen.
In Canada biedt de wetgeving in enkele provincies bepaalde extra
garanties of oplossingen die afwijken van de bepalingen die hierin
zijn opgenomen, en bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn
mogelijk niet van toepassing, voor zover er niet van mag worden
afgezien. Deze Beperkte Garantie biedt specifieke wettelijke rechten
en er kunnen eventueel ook andere rechten zijn; deze kunnen echter
per provincie verschillen.
brand_warr 2016−01
Papieren van de eigenaar
S.v.p. volledig invullen en goed bewaren.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenummer
(Datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Service
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer.
Ga naar uw leverancier voor:
Lastoebehoren en slijtdelen
Optionele apparatuur en accessoires
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Service en reparaties
Vervangende onderdelen
Handleidingen voor de gebruiker
Stroomkringschema’s
Neem contact op met de expediteur
met betrekking tot:
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies
of beschadiging tijdens verscheping.
Neem contact op met de transportafdeling van uw
distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur voor
hulp bij het indienen en afhandelen van schadeclaims.
ORIGINELE INSTRUCTIES − GEDRUKT IN DE VS
2016−01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising