Miller | MF090288G | Owner Manual | Miller PROHEAT HEAVY DUTY INDUCTION COOLER (48 VOLT) Handleiding

Miller PROHEAT HEAVY DUTY INDUCTION COOLER (48 VOLT) Handleiding
OM-227 169N/dut
2015−02
Processen
Inductieverhitting
Omschrijving
Zware Inductiekeoler
Zware Inductiekoeler
CE
HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER
www.MillerWelds.com
Van Miller voor u
Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan de
slag en alles meteen goed doen. Wij weten dat u geen tijd heeft om het anders dan meteen goed te doen.
Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929 voor het eerst met het
bouwen van booglasapparatuur begon, er dan ook voor dat zijn producten
lang meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als u nu konden
zijn klanten toen zich geen mindere kwaliteit veroorloven. De producten
van Miller moesten het beste van het beste zijn. Zij moesten gewoon het
allerbeste zijn dat er te koop was.
Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen
die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service te
bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die in
1929 zijn vastgelegd.
Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te
kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de
veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen
tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We hebben ervoor gezorgd, dat u
de apparatuur snel en gemakkelijk kunt installeren. Bij Miller kunt u rekenen op jarenlange betrouwbare service en goed
onderhoud. En mocht uw apparatuur om wat
voor reden dan ook ooit moeten worden gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk Onderhoud &
Storingen precies nagaan wat het probleem is.
Aan de hand van de onderdelenlijst kunt u bepaMiller was de allereerste len welk onderdeel u precies nodig hebt om het
fabrikant van lasapparatuur in
de VS die het ISO 9001 probleem te verhelpen. Ook vindt u de garantie
kwaliteitscertificaat behaal- en de onderhoudsinformatie voor uw specifieke
de.
model bijgesloten.
Miller Electric maakt een complete lijn
lasapparaten en aanverwante
lasproducten. Wilt u meer informatie
over de andere kwaliteitsproducten van Miller, neem dan contact op met uw
Miller-leverancier. Hij heeft de nieuwste overzichtscatalogus en afzonderlijke
productleaflets voor u.
Elke krachtbron van Miller
gaat vergezeld de meest
probleemloze garantie in
onze bedrijfstak − u werkt er
hard genoeg voor.
INHOUDSOPGAVE
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN - LEES DIT VÓÓR GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. De risico’s van het booglassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Meer veiligheidssymbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Diverse symbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 3 − SPECIFICATIE’S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Specificatie’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Omstandigheden gebruik en opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Koelvloeistof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 4 − INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Het installeren van de stroombron op de koeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Koelslangverbindingen met koeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3. Montage koelvloeistofslangen op enkelvoudige uitgangskabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4. Montage koelvloeistofslangen op 2 uitgangskabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 5 − ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Periodiek onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Koelvloeistof onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Richting van koelvloeistofstroming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4. Problemen opsporen en oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 5 − ELECTRISCH SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 6 − ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
1
1
1
2
3
3
3
5
5
6
7
7
7
7
7
8
8
9
10
11
12
12
13
14
14
15
16
DECLARATION OF CONFORMITY
for European Community (CE marked) products.
MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914 U.S.A. declares that the
product(s) identified in this declaration conform to the essential requirements and provisions of
the stated Council Directive(s) and Standard(s).
Product/Apparatus Identification:
Product
COOLER,HEAVY DUTY INDUCTION
Stock Number
195406
Council Directives:
 2006/95/EC Low Voltage
 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Standards:




IEC 60974­1:2005 Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
IEC 60974­2:2007 Arc welding equipment – Part 2: Liquid cooling systems
IEC 60974­10:2007 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
EN 50445:2008 Product family standard to demonstrate compliance of equipment for resistance welding,
arc welding and allied processes with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic
fields (0 Hz – 300Hz)
Signatory:
October 8, 2012
_____________________________________
___________________________________________
David A. Werba
Date of Declaration
MANAGER, PRODUCT DESIGN COMPLIANCE
240845D
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN - LEES DIT
VÓÓR GEBRUIK
ihom_2013−09_dut
Bescherm uzelf en anderen tegen letsel — Lees deze belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies, volg ze
op en bewaar ze.
1-1. De betekenis van de symbolen
GEVAAR! − Duidt op een gevaarlijke situatie die moet
worden vermeden omdat hij anders leidt tot ernstig of
dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond
met bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
Duidt op een gevaarlijke situatie die moet worden vermeden omdat hij anders kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond met
bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
OPGELET − Aanduiding voor mededelingen die niet zijn gerelateerd
aan persoonlijk letsel.
. Aanduiding voor speciale instructies.
Deze groep symbolen duidt op Waarschuwing! Kijk uit! Gevaar voor/
van mogelijke ELEKTRISCHE SCHOK, BEWEGENDE ONDERDELEN en HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om deze risico’s te vermijden.
1-2. De risico’s van het booglassen
Onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico s
aan te geven. Als u een dergelijk symbool ziet, wees dan voorzichtig en volg de bijbehorende instructies op om problemen
te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts
een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Hoofdstuk 1-5. Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften.
Alleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren,
bedienen, onderhouden en repareren.
Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven tijdens het gebruik van dit apparaat.
Een ELECTRISCHE
dodelijk zijn.
SCHOK
kan
Het aanraken van elektrische onderdelen kan fatale
schokken en ernstige brandwonden veroorzaken.
het voedingscircuit, uitgangsbussen en aansluitingen staan onder stroom als de machine staat
ingeschakeld.De netaansluiting staat ook onder spanning . Verkeerde
aansluitingen en aarding kunnen gevaar op leveren.
D
D
D
D
D
Houd snoeren droog, vrij van olie en vet en bescherm deze tegen
heet metaal en vonken.
D
D
Controleer regelmatig de netkabel op beschadiging of openliggende
bedrading. Vervang deze als nodig. Aanraking kan dodelijk zijn.
Zet alle apparatuur uit als men deze niet gebruikt.
Gebruik geen versleten, beschadigde of te dunne kabels.
Draag de kabels niet op uw lichaam.
Raak het netstroomcircuit niet aan als je in kontakt staat met werkstuk, aarde of stroomcircuit van een ander apparaat.
Gebruik alleen goed onderhouden apparatuur.Repareer of vervang
beschadigde onderdelen gelijk. Onderhoud plegen volgens handleiding.
Draag en valgordel, wanneer men op hoogle werkt.
D
Zorg dat alle panelen en beplating vast zit.
D
D
D
D
D
Er staat ook NA het afsluiten van de voedingsspanning nog een AANZIENLIJKE GELIJKSPANNING op
het voedingsgedeelte van de inverter lasstroombronnen.
D
Raak geen onderdelen ann die onder stroom staan.
Maak geen verbindingen los van kabels en koelslangen om kontakt
te vermijden.
Draag geïsoleerde- handschoenen en lichaambescherming.
Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatie−
matjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk kontakt
te vermijden.
Extra veiligheidsmaatregelen zijn nodig als de volgende elektrisch
gevaarlijke omstandigheden voor doen; vochtige omgeving, het
dragen van natte kleding, metalen constructie’s zoals vloeren,roosters of steigers. Een verkrampte lichaamshouding zoals,
knielen,zitten of liggen. Of als er een verhoogd risico is om met het
werkstuk of aarde in kontakt te komen. En werk nooit alleen
Onderbreek de netvoeding voordat men de apparatuur gaat installeren of service gaat verlenen.Haal stekker uit wandkontaktdoos, of
verwijder zekeringen uit meterkast.
D Gebruik alleen niet−geleidende koelslangen met een lengte van
457 mm om voor een goede isolatie te zorgen.
D Installeer, aard en bedien deze installatie in overeenstemming met de
Handleiding voor gebruikers en landelijke of lokale voorschriften.
D Controleer altijd de aardaansluiting van het net, en kabel−
aansluitingen in de eventuele werkschakelaar, vooral de aarde.
D Wanneer de voeding aangesloten wordt, verbind als eerste de
aardleiding en controleer de aansluiting grondig.
D
D
Zet de inverter uit, verwijder netstekker en ontlaadt de condensatoren volgens de instructies die staan bij het hoofdstuk onderhoud,
voordat men enig inwendig onderdeel aanraakt.
ROOK EN GASSEN kunnen gevaarlijk
zijn.
Bij inductieverwarming van bepaalde materialen,
hechtmiddelen en flux kunnen dampen en gassen
ontstaan. Het inademen van deze dampen en
gassen kan gevaarlijk voor de gezondheid zijn.
D
D
D
D
D
Ga niet in de rook staan. Adem de rook niet in.
Als u binnen bent ,ventileer de ruimte en/of zuig de rook ter plekke af
door een afzuigsysteem.
Gebruik bij slechte ventilatie goedgekeurde beademingsapparatuur.
Lees de veiligheidsvoorschriften van de gebruikte materialen en instructies van de fabrikant betreft lijmen, vulmiddelen, metalen
slijtdelen, lakken, schoonmaakmiddelen en ontvetters.
Werk alleen in een afgesloten ruimte als deze goed geventileerd is
of als men beademingsapparatuur gebruikt. Zorg dat er altijd toezicht is.
Rook en gassen kunnen lucht verplaatsen zodat er een tekort aan
zuurstof ontstaat dat letsel of dood tot gevolg kan hebben. Zorg dat
de inademlucht veilig is.
OM-227 169 Pagina 1
D
D
Gebruik het inductieverwarmen niet in de omgeving waar wordt ontvet, schoongemaakt of waar wordt gesproeid. De hitte kan een
chemische
Gegalvaniseerd of met lood of cadmium bedekt staal niet te warm
maken. tenzij de bekleding ver genoeg wordt verwijderd van de opwarmings−plaats, de omgeving goed geventileerd is of als er
beademingsapparatuurwordt gedragen. Deze materialen kunnen
bij verhitting giftige rook
D
INDUCTIEVERHITTING
kan brandwonden veroorzaken.
D Hete onderdelen niet met blote handen aanraken.
D Laat de apparatuur altijd afkoelen, voordat u
onderdelen aanraakt of hiermee gaat werken.
D Als de inductie kop/spoel in gebruik is deze niet
aanraken of verplaatsen tenzij het zodanig
daarvoor ontworpen is en op een manier zoals
beschreven in de handleiding.
BRAND- OF EXPLOSIEGEVAAR.
D Maak onderdelen en lijmen niet te warm.
D Kijk uit met vuur; houdt brandblusser in de
buurt.
D Houdt brandbare stoffen uit de buurt.
D
D
D
D
Plaats het apparaat niet in de buurt van brandbare oppervlakken.
Gebruik apparaat niet in een ruimte met explosiegevaar.
Niet gebruiken op plaatsen waar de omgevingslucht brandbaar
stof, gas of vloeistofdampen (bijv. van benzine) kan bevatten.
Inspecteer de omgeving als u klaar bent met uw werk om er zeker
van te zijn dat er geen vonken, gloeiende sintels en vlammen zijn.
Alleen de juiste zekeringen of contactverbrekers gebruiken; geen
zwaardere nemen of deze doorverbinden.
D
D
Houd metalen sierraden en andere persoonlijke metalen zaken
tijdens het werk uit de buurt van de kop/spoel.
Gebruik de juiste gereedschappen om hete onderdelen beet te
pakken en/of draag zware geïsoleerde lashandschoenen en
−kleding om brandwonden te voorkomen.
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
VALLENDE APPARATUUR kan letsel
veroorzaken.
D
D
D
D
D Gebruik de handgreep en laat iemand die sterk
genoeg is het apparaat optillen.
D Verplaats het apparaat met behulp van een
handkar of een soortgelijk hulpmiddel.
Gebruik bij machines zonder handgreep, hijsapparatuur met voldoende capaciteit om het apparaat op te tillen en te ondersteunen.
Let er bij het werken in de open lucht op dat kabels en snoeren niet
in aanraking kunnen komen met rijdende voertuigen.
Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant
onder het apparaat uitsteken.
Volg bij het handmatig optillen van zware onderdelen of apparatuur de Amerikaanse ARBO−richtlijn getiteld Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation (Publication No.
94–110).
RONDVLIEGEND METAAL of STOF
kan de ogen verwonden.
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met
zijbescherming of gelaatsscherm.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
letsel veroorzaken.
D
D
D Blijf uit de buurt van ventilatoren.
D Sluit alle toegangsdeuren en panelen.
Laat deuren, panelen, deksels en beschermplaten alleen verwijderen door bevoegd personeel indien nodig voor onderhoud
en storingzoeken.
Breng eerst deuren, panelen, deksels en beschermplaten weer
aan na afloop van het onderhoud en sluit pas dan de voeding
weer aan.
OM-227 169 Pagina 2
ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN
(EMV) kunnen
van
invloed
zijn
op
geïmplanteerde medische apparatuur.
D Mensen die een pacemaker of een ander
geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten uit de buurt blijven.
D Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat
ze in de buurt komen van werkzaamheden met booglassen,
puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting.
Oververhitting bij langdurig gebruik
D Laat apparaat goed afkoelen.
D Verminder uitgangsvermogen en inschakelduur voordat met weer opstart.
D Houdt inschakelduur in de gaten.
STATISCHE ELEKTRICITEIT (ESD)
D Dit kan printplaten beschadigen. Gebruik daarom altijd een geaarde polsband.
D Gebruik antistatische zakken of dozen om printen op te slaan of te versturen.
LEES DE INSTRUCTIES.
H.F. STRALING kan storing veroorzaken.
D
D
D
D
D
D Lees nauwkeurig de gebruikershandleiding en
alle waarschuwingslabels, voordat u de
machine installeert, gebruikt of er onderhoud
aan pleegt, en volg de aanwijzingen steeds op.
Lees de veiligheidsinformatie aan het begin
van de handleiding en in elk hoofdstuk.
D Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen van de fabrikant.
D Voer onderhoud en service uit zoals vermeld in de Handleidingen, de industriële normen en de landelijke en ter plekke geldende regelgeving.
D Hoogfrequente straling kan storen op radio−
navigatie, veiligheids, computer en communicatieapparatuur.
Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische apparatuur deze installatie uitvoeren.
De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddelijk herstel door
een bevoegd persoon bij storings problemen.
Als u van overheidwege klachten krijgt over storing, stop onmiddelijk met gebruik van de apparatuur.
Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden.
Sluit de deuren en panelen van de HF bron goed af.
ONTPLOFFEN VAN DE ACCU kan letsel
veroorzaken.
D Gebruik het lasapparaat niet om accu’s op te
laden of om voertuigen te starten tenzij het een
acculaadvoorziening heeft die hiervoor
speciaal is bedoeld.
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen
Dit product bevat chemicaliën, waaronder lood waarvan het
de Staat Californië bekend is dat het kanker, geboorteafwijkingen of andere voortplantingsproblemen veroorzaakt. Was na
gebruik uw handen.
Las- en snijapparatuur produceert dampen of gassen die chemicaliën bevatten waarvan het de Staat Californië bekend is
dat ze geboorteafwijkingen en, in sommige gevallen, kanker
veroorzaken. (California Health & Safety Code, sectie 25249.5
en volgend.)
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
is available as a free download from the American Welding Society at
http://www.aws.org or purchased from Global Engineering Documents
(phone: 1-877-413-5184, website: www.global.ihs.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard
W117.2, from Canadian Standards Association, Standards Sales, 5060
Spectrum Way, Suite 100, Ontario, Canada L4W 5NS (phone:
800-463-6727, website: www.csa-international.org).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General Industry,
Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910, Subpart Q, and
Part 1926, Subpart J, from U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954
(phone: 1-866-512-1800) (there are 10 OSHA Regional Offices—phone
for Region 5, Chicago, is 312-353-2220, website: www.osha.gov).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, from National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 (phone: 1-800-344-3555, website:
www.nfpa.org and www. sparky.org).
Canadian Electrical Code Part 1, CSA Standard C22.1, from Canadian
Standards Association, Standards Sales, 5060 Spectrum Way, Suite
100, Mississauga, Ontario, Canada L4W 5NS (phone: 800-463-6727,
website: www.csa-international.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection, ANSI Standard Z87.1, from American National Standards Institute,
25 West 43rd Street, New York, NY 10036 (phone: 212-642-4900, website: www.ansi.org).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600 Clifton
Rd, Atlanta, GA 30333 (phone: 1-800-232-4636, website: www.cdc.gov/
NIOSH).
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie)
Elektrische stroom die door een draad stroomt veroorzaakt plaatselijk
elektrische en magnetische velden (EMV). Lasstroom veroorzaakt een
elektromagnetischveld rond de lasstroomkring en de lasapparatuur.
Elektromagnetischevelden kunnen interferentie veroorzaken bij
bepaalde medische implantaten zoals pacemakers. Voor personen die
medische implantaten hebben moeten beschermende maatregelen
worden genomen, bijv. toegangsbeperking voor passanten of een
risicoanalyse voor iedere afzonderlijke lasser. Beperk bijvoorbeeld de
toegang voor omstanders of voer afzonderlijke risicobeoordelingen uit
voor lassers. Alle lassers moeten de volgende procedures naleven om
zo blootstelling aan elektro−magnetischevelden van de lasstroomkring
tot een minimum te beperken:
1
2
Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te twisten of vast te
plakken of gebruik kabelbescherming.
Kom niet met uw lichaam tussen de laskabels. Leg de kabel aan
één kant en weg van de gebruiker.
3
4
5
6
7
Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
Houd hoofd en romp zo ver mogelijk verwijderd van de
apparatuur in de lasstroomkring.
Monteer de massaklem aan het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
las.
Niet direct naast de lasstroombron werken, er niet op gaan zitten
en er niet op leunen.
Niet lassen terwijl u de lasstroombron of het
draadaanvoersysteem draagt.
Over geïmplanteerde medische apparatuur:
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun
arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat ze in de buurt
komen van werkzaamheden met booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting. Bij toestemming van de arts wordt
geadviseerd om bovenstaande procedures te volgen.
OM-227 169 Pagina 3
OM-227 169 Pagina 4
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIONS
2-1. Meer veiligheidssymbolen en definities
. Bepaalde symbolen worden alleen aangetroffen op CE-producten.
Waarschuwing! Pas op! Kans op gevaar (zie de symbolen).
Safe1 2012−05
Verwijder het label niet; verf het ook niet over en dek het niet af.
Safe20 2012−05
Het product niet meegeven met het gewone afval (waar van toepassing).
Hergebruik of recycle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-regels). Voer de apparaten
af naar een daarvoor bestemd inleverstation.
Neem contact op met de gemeente of uw lokale dealer voor nadere informatie.
Safe37 2012−05
Recycle.
Safe103 2012−09
Lees ten behoeve van de veiligheid bij het lassen de labels op de
lasstroombron, de draadaanvoer en andere belangrijke apparatuur.
Safe71 2012−06
Lees de handleiding voordat u met de machine gaat werken.
Safe70 2012−06
Een verstopt filter of verstopte slangen kunnen oververhitting
van de stroombron en de toorts veroorzaken.
Safe50 2012−05
100 h. std
Controleer en reinig het filter en controleer de staat van de slangen
om de 100 uur.
Safe51 2012−05
Haal de stekker van de machine uit het stopcontact, voordat u aan de machine gaat werken.
Safe30 2012−05
Gebruik het koelmiddel dat door de fabrikant wordt aangeraden.
XXXXX
Safe52 2012−05
OM-227 169 Page 5
2-2. Diverse symbolen en definities
. Bepaalde symbolen staan alleen op CE producten.
A
V
Koelvloeistof retour
Ampère
Volt
IP
Aarding
Ingeschakeld
U2
Uitgangsspanning
belast
Wisselstroom
OM-227 169 Page 6
I2
Beveiligings graad
I1
U1
Primaire stroom
Primaire spanning
Uitgeschakeld
Circulatiesysteem
met koelpomp
Uitgangsstroom
Netaansluiting
Ingangsspanning
Koelvloeistof
aanvoer
Hz
Hertz
Een fase
HOOFDSTUK 3 − SPECIFICATIE’S
3-1. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens
Het serienummer en de aansluitgegevens zijn bij dit product aan de voorzijde te vinden. Op het typeplaatje kunt u de elektrische spanning en het
vermogen aflezen dat de apparatuur nodig heeft, en welk vermogen het kan leveren. Wij raden aan het serienummer te noteren op de achterzijde van
deze handleiding, in het daarvoor bestemde vak, zodat u dit nummer altijd bij de hand hebt als u het in de toekomst nodig hebt.
3-2. Specificatie’s
Ingangsvermogen
Pomp
Buitendiameter
Ventilator
48 Volts DC Commutated
Length (A): 30 in
(762 mm)
Width (B): 21-1/4 in
(540 mm)
Height (C): 12-3/4 in
(324 mm)
48 Volts DC
Gewicht
Netto
Bruto
105 lb
(48 kg)
122 lb
(55 kg)
3-3. Omstandigheden gebruik en opslag
A. IP graad
IP-graad
Bedrijfstemperatuurbereik
Opslagtemperatuurbereik
5 tot 40C (41 tot 104F)
−20 tot 50C (−4 tot 122F)
IP23
Deze apparatuur is ontworpen voor
buitengebruik. Opslag is toegestaan, maar
buiten lassen bij regen of andere neerslag
mag alleen onder een afdak.
IP23 2014−06
B. Informatie over Elektromagnetische Velden (EMV)
!
Deze apparatuur mag niet worden gebruikt door het grote publiek aangezien de EMV-grenzen voor het grote publiek mogelijk
kunnen worden overschreden tijdens het lassen.
Deze apparatuur is gebouwd conform EN 60974-1 en is louter bedoeld voor beroepsmatig gebruik (waar het grote publiek geen toegang heeft
of waar toegang zodanig is geregeld dat hij gelijk is aan beroepsmatig gebruik) en alleen door een deskundig gebruiker of iemand die hiertoe
is opgeleid.
Draadaanvoersystemen en aanvullende apparatuur (zoals toortsen, vloeistofkoelsystemen en lasboog ontsteek- en stabilisatieapparatuur) die
onderdeel uitmaken van het lascircuit mogen geen belangrijke bijdrage leveren aan het EMV. Zie de gebruikershandleidingen van alle onderdelen
van de lasstroomkring voor meer informatie over EMV-blootstelling.
S
S
De meting van de EMV voor deze apparatuur vond plaats op een afstand van 0,5 meter.
Op een afstand van 1 meter waren de waarden van de EMV-blootstelling minder dan 20% van de toegestane waarden.
ce−emf 1 2010−10
C. Informatie over Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)
!
Deze Klasse A apparatuur is niet bedoeld voor gebruik op plaatsen in woongebieden waar de elektrische stroom afkomstig is van
het openbaar laagspanningsnetwerk. Op dergelijke plaatsen ontstaan er mogelijk problemen met de elektromagnetische
compatibiliteit als gevolg van storingen door geleiding en straling.
ce−emc 3 2014-07
3-4. Koelvloeistof
Koelvloeistof (lage geleiding) No. 043 810*
*Koelvloeistof 043 810 beschermt tot -38C en betand
tegen alggroei.
OPGELET − Gebruik van elk andere koelvloeistof dan aangegeven, zal garantieverlies opleveren voor de onderdelen
die in kontakt komen met de vloeistof (pomp, radiator, enz.).
Koelvloeistof
OM-227 169 Pagina 7
HOOFDSTUK 4 − INSTALLATIE
4-1. Het installeren van de stroombron op de koeler
2
1
3
4
5
Gereedschap
3/8 in.
801 190-B
!
Zet de stroombron uit en haal
stekker uit het stopkontakt.
1. Stroombron
2. Hijsoog
3. Verbindingskabel van koeler
4. Koeler
5. Schroef 0.250−20 (8)
Verwijder de schroeven van het rechter
zijpaneel, maak stekkerverbinding los, en
verwijder rechterzijpaneel van de
stroombron.
OM-227 169 Pagina 8
Verwijder kapje op de uitsparing aan de
onderkant van de stroombron.
Zoek de verbindingskabel aan binnenzijde
van de stroombron en maak deze los.
Breng de kabel door het gat aan de
onderzijde. Monteer doorvoertule.
Gebruik het hijsoog om de stroombron
boven de koeler te plaatsen. Monteer de
stekkers van verbindingskabel met koeler
!
Kijk uit met je handen en vingers
tijdens het laten zakken van de
stroombron op de koeler.
Laat de stroombron langzaam zakken op
de bovenkant van de koeler, en zorg
ervoor dat de bedrading nitklem komt te
zitten tussen de stroombron en koeler
Monteer de 8 meegeleverde schroeven
om de machine’s te koppelen.
Maak de stekkerverbinding van de ventilator Monteer het zijpaneel van de
stroombron .
4-2. Koelslangverbindingen met koeler
1
5
2
3
6
4
2
804 434-A
1. Stroombron met koeler
2. Koelslang
3. Koelvloeistof aansluiting “Uit”
4. Koelvloeistof aansluiting “Retour”
5. Koelvloeistoftank−afsluitdop
. De fittingen van de koelvloeistofslan-
gen zijn voorzien van linkse draad.
Monteer de koelslangen op de koeler. Zie
hoofdstuk 3-4 voor de koelvloeistof specificatie’s en vul de tank tot onderkant van de
vulopening.
6. Doorstromingssensor.
Deze sensor draait om aan te geven dat er
doorstroming is in het systeem. Als de
doorstroming beneden de 1,14 liter per
minuut is zal de stroombron afslaan.
OM-227 169 Pagina 9
4-3. Montage koelvloeistofslangen op enkelvoudige uitgangskabel
Enkelvoudige vloeistof gekoelde
Uitgangsverbinding
2
1
1
2
3
naar
koeler
3
2
4
4
804 435-A
1. Stroombron met koeler
2. Vloeistofgekoelde uitgangskabel
3. Beveiligingskap
4. Koelslang
Monteer de uitgangskabel op uitgang #1
OM-227 169 Pagina 10
van stroombron. Monteer de beveiligingskap op uitgang #2. Druk de koelslangen in
de de snelkoppelingen van de uitgangskabel.
De koelslangen zijn eenvoudig te ontkoppelen door aan de zwarte ring te trekken.
. De koppelingen
bezitten afsluitkleppen Deze zorgen ervoor dat er geen
koelvloeistof uit de slangen loopt bij
ontkoppelen.
4-4. Montage koelvloeistofslangen op 2 uitgangskabels
Tweevoudige vloeistofgekoelde
Uitgangsverbinding
1
2
1
2
2
3
naar
koeler
3
4
2
2
3
4
3
804 436-A
1. Stroombron met koeler
2. Vloeistofgekoelde uitgangskabel
. moeten even lang zijn: 10 ft (3 m), 25
ft (7.6 m), of 50 ft (15.2 m).
3. Beveiligingskap
4. Koelslang
Monteer de uitgangskabel op uitgang #1
van stroombron. Monteer de beveiligingskap op uitgang #2.
Druk de koelslangen in de de snelkoppelingen van de uitgangskabel.
De koelslangen zijn eenvoudig te ontkoppelen door aan de zwarte ring te trekken.
. De koppelingen
bezitten afsluitkleppen Deze zorgen ervoor dat er geen
koelvloeistof uit de slangen loopt bij
ontkoppelen.
. De
verwarmingkabels moeten even
lang zijn: 30ft (9,1 m), 50 ft (15,2 m),
80ft (24,2 m) of 140 ft (42,7 m).
. De totale lengte van de verwarming−
en verlengkabels mag de 360 ft (110
m) niet overschrijden. De verlengkabel
wordt twee keer geteld omdat er een
aanvoer− en een retourslang is.
OM-227 169 Pagina 11
HOOFDSTUK 5 − ONDERHOUD
5-1. Periodiek onderhoud
!
Verbreek de verbinding met
het net, voor onderhoud
3 Maanden
OPGELET − Reinig het koelvloeistoffilter. Bij
zware omstandigheden, vaker reinigen. (Continue gebruik, hoge/lage temperaturen, vervuilde
omgeving enz.) Als het filter niet tijdig wordt gereinigd vervalt de garantie van de pomp
Schoonblazen
van radiator
6 Maanden
Vervang gescheurde slangen
Vervang onleesbare Labels
12 Maanden
Vervang koelvloeistof als 043 810 vloeistof wordt gebruikt
OM-227 169 Pagina 12
5-2. Koelvloeistof onderhoud
1. Koelvloeistoffilter
Schroef behuizing los om te reinigen.
Verwijder vloeistof uit de behuizing.
Spoel filter en behuizing schoon.
Vervangen van koelvloeistof: Kantel
unit voorover, vul met schoon water, en
10 minuten laten lopen, aftappen en
opnieuw vullen.
. Als men slangen moet vervangen,
gebruik originele onderdelen. Zie
onderdelenlijst hoofdstuk 6
1
1
804 437-A
OM-227 169 Pagina 13
5-3. Richting van koelvloeistofstroming
Inductie
spoel
Pomp
Filter
Omleiding
StromingsSensor
Radiator
Filter
Tank
5-4. Problemen opsporen en oplossen
Probleem
Koelsysteem werkt niet.
Oplossing
Controleer de verbindingskabels naar de stroombron.
Zijn deze goed aangesloten? (zie hoofdstuk 4-1).
Controleer netzekeringen of automaten, en vervang deze indien nodig.
Laat een gekwalifiseerd monteur de motor controleren.
Lage of geen koelvloeistofstroming
Vul koelvloeistof bij.
Controleer op verstopping van slangen of filter. Reinig filter of vervang slangen indien nodig.
Demonteer pomp en controleer de koppeling. Vervang deze indien nodig.
OM-227 169 Pagina 14
HOOFDSTUK 6 − ELECTRISCH SCHEMA
Ref. 218 057-G
Figuur 5-1. Circuit schema
OM-227 169 Pagina 15
HOOFDSTUK 7 − ONDERDELENLIJST
. De bevestigingsmaterialen zijn algemeen gangbaar en alleen te bestellen als ze op de lijst staan
4
17
22
6
12
Zie Afbeelding 6-2
17
21
3
21
14
17
17
19
17
20
10
17
17
13
12
20
14
2
11
20
5
21
17
10
9
17
21
17
24
17
23
8
7
16
18
17
16
20
15
22
Zie Afbeelding 6-3
25
1
26
28
27
17
804 438-B
Afbeelding 6-1. Hoofd samenstelling
OM-227 169 Pagina 16
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Afbeelding 6-1. Hoofd samenstelling
. . . 1 . . . . . . . . . +213 312
. . . 2 . . . . . . . . . . 216 258
. . . 3 . . . . . . . . . . 216 259
. . . 4 . . . . . . . . . . 213 314
. . . 5 . . . . . . . . . . 253 233
. . . 6 . . . . . . . . . . 216 257
. . . 7 . . . . . . . . . . 173 955
. . . 8 . . . . . . . . . . 166 608
. . . 9 . . . . . . . . . . 227 026
. . . . . . . . . . . . . . . . 239 494
. . . 10 . . . . . . . . . . 213 317
. . . 11 . . . . . . . . . . 219 968
. . . 12 . . . . . . . . . . 249 587
. . . 13 . . . . . . . . . . 081 543
. . . 14 . . . . . . . . . . 030 170
. . . 15 . . . . . . . . . . 178 610
. . . 16 . . . . . . . . . . 126 978
. . . 17 . . . . . . . . . . 023 562
. . . 18 . . . . . . . . . . 227 103
. . . 19 . . . . . . . . . . 227 104
. . . 20 . . . . . . . . . . 227 105
. . . 21 . . . . . . . . . . 227 106
. . . 22 . . . . . . . . . . 227 107
. . . 23 . . . . . . . . . . 203 990
. . . 24 . . . . . . . . . . 180 663
. . . 25 . . . . . . . . . . 188 980
. . . 26 . . . . . . . . . . 178 910
. . . 27 . . . . . . . . . . 227 149
. . . 28 . . . . . . . . . . 227 150
. . . 29 . . . . . . . . . . 027 657
. . . 30 . . . . . . . . . . 227 958
. . . 31 . . . . . . . . . . 221 604
. . BASE, assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . PANEL, center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . BAFFLE, air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . COVER, top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . FAN/MOTOR Assy, 48 VDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . RADIATOR, heat exchanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . TANK, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . CAP, tank screw-in w/vent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . FILTER, in-line high temp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . SCREEN, filter lp cyl 100x100x0.0045 sst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . BRACKET, filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . MOUNT, support motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . SPACER, washer .31 ID X 1.00 OD X .25 THK rubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . FTG, coolant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . BUSHING, snap-in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . FTG, brs tee 3/8 NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . FTG, brs barbed 3/8 NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . CLAMP, hose .312-.875 clp dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . HOSE, .375 ID x 4.50 lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . HOSE, .375 ID x 12.00 lg v-cut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . HOSE, .375 ID x 17.00 lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . HOSE, .375 ID x 22.00 lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . HOSE, .375 ID x 28.00 lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . LABEL, warning general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . LABEL, warning general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . LABEL, caution incorrect coolant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . LABEL, caution incorrect coolant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . LABEL, coolant in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . LABEL, coolant out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . LABEL, ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . HOSE, .375 ID X .660 OD X 19.000 lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . HOSE, .375 ID X .660 OD X 15.875 lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
6
1
3
1
3
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
*Recommended Spare Parts.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-227 169 Page 17
8
6
6
5
6
2
4
1
7
3
804 440-A
Afbeelding 6-2. Motor/pomp samenstelling
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Afbeelding 6-2. Motor/pomp samenstelling
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
212 743
226 987
203 937
134 795
226 988
126 978
226 843
216 647
. . . . . MOTOR, 1/4 hp brushless 48 VDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . PUMP, coolant 35 gph 150 psi bypass (including) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . CLAMP, v-band . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . COUPLER, drive pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . VALVE, bypass coolant 99 psi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . FTG, brs barbed nipple close 3/8 NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . FTG, pipe brs nipple close 3/8 NPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . PUMP, coolant w/fittings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
3
1
1
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-227 169 Pagina 18
804 439-C
Afbeelding 6-3. Filter/Stromingssensor samenstelling
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Afbeelding 6-3. Filter/Stromingssensor samenstelling
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
213 574
228 307
213 573
227 936
023 562
217 782
227 026
081 543
239 494
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
HOUSING, flow sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDICATOR, flow w fittings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRACKET, mounting flow sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
THERMISTOR, NTC 30k ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLAMP, hose .312-.875 clp dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOSE, nitrile .375 ID x 1.75 lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FILTER, in-line high temp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FTG, coolant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCREEN, filter lp cyl 100x100x0.0045 sst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
4
2
1
1
1
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-227 169 Page 19
2
1
804 441-A
Afbeelding 6-4. Koelslang voor enkelvoudige uitgang
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Afbeelding 6-4. Stromingssensor samenstelling
. . . 1 . . . . . . . . . . . 201 430 . . . . . HOSE ASSY, coolant 36 in LH thread to quick connect . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 2 . . . . . . . . . . . 204 955 . . . . . . . FTG, plstc qdisc coupler x 1/4 npt female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
2
1
2
804 442-A
Afbeelding 6-5. Koelslang voor 2−voudige uitgang
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Afbeelding 6-6. Koelslang voor 2−voudige uitgang
. . . 1 . . . . . . . . . . . 227 601 . . . . . HOSE ASSY, coolant quick connect to quick connect (including) . . . . . . . 1
. . . 2 . . . . . . . . . . . 204 955 . . . . . . . FTG, plstc qdisc coupler x 1/4 npt female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-227 169 Pagina 20
Aantekeningen
OM-227 169 Pagina 21
Aantekeningen
OM-227 169 Pagina 22
Geldig vanaf 1 januari 2015 (Installaties waarvan het serienummer begint met “MF” of nieuwer)
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige Miller garanties en is exclusief zonder andere expliciete of impliciete waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE − Afhankelijk van de onderstaande bepalin- 6. 90 dagen — op onderdelen
gen en voorwaarden garandeert Miller Electric Mfg. Co., Appleton,
* Toebehoren (sets)
Wisconsin, zijn erkende verdeler dat nieuwe Miller installaties die ver* Beschermzeilen
kocht zijn na de geldende datum van deze beperkte garantie geen
* Inductieverwarmingsspoelen en dekens, kabels en niet
materiaal- en/of fabricagefouten hebben. DEZE GARANTIE VERelektronische regelapparatuur
VANGT UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET
* M−pistolen
OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID.
* MIG−toortsen en Subarc−toortsen (SAW)
* Afstandsbedieningen en RFCS−RJ45
Binnen de onderstaande garantieperioden zal Miller alle onderdelen of
* Vervangende onderdelen (geen arbeidsloon)
componenten die niet meer functioneren door dergelijke fabricage- en
materiaalfouten met garantie repareren of vervangen. Miller moet bin* Roughneck−pistolen
nen dertig (30) dagen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van
* Spoolmate pistolen
een dergelijke fout of storing, waarop Miller instructies zal geven over Millers True Blue beperkte garantie geldt niet voor:
de garantieclaim-procedure die hierop volgt. Wanneer een melding
wordt ingediend als een online garantieclaim, moet de claim een gede- 1. Slijtonderdelen zoals contacttips, snijmondstukken, magneetschakelaars, koolborstels, relais, bovenbladen van
tailleerde omschrijving bevatten van de storing en de stappen die zijn
werkstations en lasgordijnen of andere onderdelen die niet
genomen om de defecte onderdelen en de oorzaak van het defect te
meer goed werken als gevolg van normale slijtage. (Uitzonidentificeren.
dering: borstels en relais zijn wel gedekt bij alle motoraanIn het geval van een dergelijke storing binnen de garantieperiode zal
gedreven producten.)
Miller garantieclaims toestaan op installaties met garantie die hieron2.
Onderdelen geleverd door Miller maar geproduceerd door andeder zijn vermeld. Alle garantieperioden gelden vanaf de dag dat de inren, zoals motoren of handelsaccessoires. Deze onderdelen valstallatie geleverd werd aan de erkende verdeler, of 18 maanden nadat
len onder de eventuele garanties door de fabrikanten.
de installatie naar een internationale distributeur gezonden is.
3. Installaties die veranderingen hebben ondergaan door andere
1. 5 jaar onderdelen — 3 jaar arbeidsloon
partijen dan Miller, of installaties die onjuist geïnstalleerd of ver* Originele gelijkrichters van de hoofdvoeding alleen
keerd gebruikt zijn volgens industrierichtlijnen, of installaties die
thyristoren, diodes en losse gelijkrichtcellen
geen redelijk en noodzakelijk onderhoud hebben gehad, of instal2. 3 jaar — Onderdelen en arbeidsloon
laties die gebruikt zijn voor andere dan de aangegeven toepas* Automatisch verduisterende helmlenzen (uitgezonderd de
singen voor de installatie.
Classic-serie) (geen arbeidsloon)
MILLER PRODUKTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP EN GE* Lasapparaten/generatoren met motor
BRUIK DOOR COMMERCIËLE/INDUSTRIËLE GEBRUIKERS EN
(OPMERKING: Motoren vallen onder een aparte garantie PERSONEN DIE OPGELEID ZIJN EN ERVARING HEBBEN MET
van de motorfabrikant.)
HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN LASINSTALLATIES.
* Voedingsbronnen van invertermachines (tenzij anders In het geval van een garantieclaim gedekt door deze garantie, zullen
aangegeven)
de exclusieve Miller-oplossingen zijn: (1) repareren; of (2) vervangen;
* Stroombronnen plasmasnijders
of, als dit schriftelijk door Miller is toegestaan in bepaalde gevallen, (3)
de redelijke kosten van repareren of vervangen bij een goedgekeurd
* Procesregelapparatuur
* Semi-automatische en automatische draadaanvoer- Miller onderhoudsbedrijf; of (4) krediet of betaling van de aankoopprijs
(redelijke waardevermindering op basis van het eigenlijke gebruik) bij
systemen
het retourneren van de goederen op risico en kosten van de klant.
* Transformator/gelijkrichter stroombronnen
Miller’s optie van repareren of vervangen zal f.o.b. zijn (met inbegrip
3. 2 jaar — Onderdelen en arbeidsloon
van vervoerskosten tot in de boot), naar de fabriek in Appleton,
* Automatisch verduisterende helmlenzen − alleen Wisconsin of f.o.b. naar een door Miller goedgekeurd
Classic-serie (geen arbeidsloon)
onderhoudsbedrijf zoals bepaald is door Miller. Daarom zal er geen
* Rookafzuigers − Capture 5 Filtair 400 en Industrial compensatie of terugbetaling voor transportkosten worden
toegestaan.
Collector-serie
4. 1 jaar — Onderdelen en arbeidsloon tenzij gespecificeerd
VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, STAAN ER GEEN ANDERE
VERHAALSMOGELIJKHEDEN OPEN DAN DEGENE DIE HIER
* Automatisch bewegende apparatuur
VOORZIEN ZIJN. IN GEEN GEVAL ZAL MILLER CONTRACTUEEL,
* CoolBelt en CoolBand blaasapparaten (geen arbeidsloon)
UIT ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS, AAN* Luchtdroogsysteem met droogmiddel
SPRAKELIJK
ZIJN
VOOR
RECHTSTREEKSE,
ON* Externe bewakingsapparatuur en sensoren
RECHTSTREEKSE,
BIJZONDERE,
INCIDENTELE,
OF
* Inbouwopties
GEVOLGSCHADE (HIERIN BEGREPEN GEDERFDE WINST).
(OPMERKING: Field Options zijn gedekt voor de
MILLER VERWERPT EN SLUIT, M.B.T. ALLE GEREEDSCHAP DAT
resterende garantieperiode van het product waarin ze in DOOR HAAR GELEVERD WORDT, ELKE UITDRUKKELIJKE
geïnstalleerd zijn, of voor een minimum van één jaar — GARANTIE DIE HIER NIET VOORZIEN IS, EN ELKE
afhankelijk van welke van de twee het langste duurt.)
GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF VERKLARING M.B.T.
* RFCS voetbedieningen (m.u.v. RFCS-RJ45)
PRESTATIE, EN ELK VERHAAL OP GROND VAN CONTRACTUELE
WANPRESTATIE, UIT ONRECHTMATIGE DAAD, OF DAT, WARE
* Rookafzuigers − Filtair 130, MWX- en SWX-serie
DEZE BEPALING NIET OPGENOMEN, IMPLICIET, VAN
* HF units
RECHTSWEGE, NAAR HANDELSGEWOONTE OF NAAR
* ICE/XT plasmasnijdtoortsen (geen arbeidsloon)
AANLEIDING VAN DE CONCRETE OMSTANDIGHEDEN VAN DE
* Stroombronnen voor inductieverwarming, koelers
TRANSACTIE ZOU VOORTVLOEIEN UIT GELIJK WELKE ANDERE
(OPMERKING: Digitale recorders vallen onder aparte RECHTSTHEORIE, HIERIN BEGREPEN ELKE GEÏMPLICEERDE
garantie van de fabrikant.)
GARANTIE M.B.T. VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
* Belastingsbanken
VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK, UIT.
* Motoraangedreven pistolen (m.u.v. de Spoolmate pistolen)
Sommige staten in de V.S. staan geen beperkingen toe met betrekking
* PAPR blaasunit (geen arbeidsloon)
tot de duur van de garantie, noch uitsluiting van bijkomende schade,
* Positionerings- en regelapparatuur
indirecte schade, speciale schade of gevolgschade, dus bovenstaande beperking kan mogelijk niet van toepassing zijn voor u. Deze ga* Rekken
rantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen eventueel ook
* Wielonderstellen/trailers
andere rechten van toepassing zijn; deze kunnen echter per staat ver* Puntlasapparatuur
schillen.
* Draadaanvoer systemen voor onder poederdek lassen
In Canada biedt de wetgeving in enkele provincies bepaalde extra ga* Waterkoelingssystemen
ranties of oplossingen die afwijken van de bepalingen die hierin zijn op* TIG toortsen (geen arbeidsloon)
genomen, en bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk
* Draadloze voet-/hand-afstandsbediening en ontvangers
niet van toepassing, voorzover er niet van mag worden afgezien.
* Werkstations/Lastafels (geen arbeidsloon)
Deze Beperkte Garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kun* LiveArc- een computer las-help systeem
nen eventueel ook andere rechten zijn; deze kunnen echter per provincie verschillen.
5. 6 maanden — op onderdelen
* Accu’s
Deze originele garantie is in Engelse juridische begrippen ge* Bernard pistolen (geen arbeidsloon)
schreven. Bij klachten of onenigheid heeft de betekenis van de
woorden in het Engels voorrang.
* Tregaskiss pistolen (geen arbeidsloon)
miller warr_dut 2015−01
Eigendomspapieren
Volledig invullen en goed bewaren a.u.b.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Service
Neem contact op met een distributeur of servicebedrijf
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Service en reparaties
Vervangende onderdelen
Trainingen en opleidingen (scholen, videos,
boeken)
Technische handboeken (onderhoudsinformatie
en onderdelen)
Stroomkringschema’s
Handboeken over lasprocessen
Wanneer u een dealer of servicebedrijf zoekt, ga naar
www.millerwelds.com of bel 1−800−4−A−Miller
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens transport.
Neem contact op met de transportafdeling van uw distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur voor hulp bij het
indienen en afhandelen van schadeclaims.
Vertaling van de originele instructies − UITGEGEVEN IN DE VS.
 2015 Miller Electric Mfg. Co 2015-01
Miller Electric Mfg. Co.
An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
International Headquarters−USA
USA Phone: 920-735-4505 Auto-attended
USA & Canada FAX: 920-735-4134
International FAX: 920-735-4125
Voor internationale vestigingen bezoek
website: www.MillerWelds.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising