Miller | MD320211G | Owner Manual | Miller PROHEAT ROLLING INDUCTOR Handleiding

Miller PROHEAT ROLLING INDUCTOR Handleiding
OM-261 823A/dut
2013−10
Processen
Inductie Verwarming
Beschrijving
Inductie Verwarming Toebehoren
)
ProHeat Rolling Inductor
HANDLEIDING
www.MillerWelds.com
Van Miller voor u
Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan de
slag en alles meteen goed doen. Wij weten dat u geen tijd heeft om het anders dan meteen goed te doen.
Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929 voor het eerst met het
bouwen van booglasapparatuur begon, er dan ook voor dat zijn producten
lang meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als u nu konden
zijn klanten toen zich geen mindere kwaliteit veroorloven. De producten
van Miller moesten het beste van het beste zijn. Zij moesten gewoon het
allerbeste zijn dat er te koop was.
Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen
die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service te
bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die in
1929 zijn vastgelegd.
Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te
kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de
veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen
tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We hebben ervoor gezorgd, dat u
de apparatuur snel en gemakkelijk kunt installeren. Bij Miller kunt u rekenen op jarenlange betrouwbare service en goed
onderhoud. En mocht uw apparatuur om wat
voor reden dan ook ooit moeten worden gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk Onderhoud &
Storingen precies nagaan wat het probleem is.
Aan de hand van de onderdelenlijst kunt u bepaMiller was de allereerste len welk onderdeel u precies nodig hebt om het
fabrikant van lasapparatuur in
de VS die het ISO 9001 probleem te verhelpen. Ook vindt u de garantie
kwaliteitscertificaat behaal- en de onderhoudsinformatie voor uw specifieke
de.
model bijgesloten.
Miller Electric maakt een complete lijn
lasapparaten en aanverwante
lasproducten. Wilt u meer informatie
over de andere kwaliteitsproducten van Miller, neem dan contact op met uw
Miller-leverancier. Hij heeft de nieuwste overzichtscatalogus en afzonderlijke
productleaflets voor u.
Elke krachtbron van Miller
gaat vergezeld de meest
probleemloze garantie in
onze bedrijfstak − u werkt er
hard genoeg voor.
TABLE OF CONTENTS
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN - LEES DIT VÓÓR GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. De risico’s van het booglassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 2 − TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Technische gegevens van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Afmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 3 − STROOMBRON/SYSTEEM INSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Aansluitingen koelmiddelslang op kabel met één uitvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Aansluitingen koelmiddelslang naar dubbele uitgaande kabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Stroombron/Systeem instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3-1 Instelling voor handbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Montagearm op een standaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 4 − BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Opzet en inschakelduur bij systeem met één verhittingsapparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 5 − ONDERHOUD EN STORINGEN VERHELPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Routineonderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Codes begrenzingstoestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 6 − ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
1
1
1
2
3
3
3
5
5
5
6
6
7
8
8
9
10
10
11
11
11
11
12
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN - LEES DIT
VÓÓR GEBRUIK
ihom_2013−09_dut
Bescherm uzelf en anderen tegen letsel — Lees deze belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies, volg ze
op en bewaar ze.
1-1. De betekenis van de symbolen
GEVAAR! − Duidt op een gevaarlijke situatie die moet
worden vermeden omdat hij anders leidt tot ernstig of
dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond
met bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
Duidt op een gevaarlijke situatie die moet worden vermeden omdat hij anders kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond met
bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
OPGELET − Aanduiding voor mededelingen die niet zijn gerelateerd
aan persoonlijk letsel.
Aanduiding voor speciale instructies.
Deze groep symbolen duidt op Waarschuwing! Kijk uit! Gevaar voor/
van mogelijke ELEKTRISCHE SCHOK, BEWEGENDE ONDERDELEN en HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om deze risico’s te vermijden.
1-2. De risico’s van het booglassen
Onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico s
aan te geven. Als u een dergelijk symbool ziet, wees dan voorzichtig en volg de bijbehorende instructies op om problemen
te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts
een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Hoofdstuk 1-5. Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften.
Alleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren,
bedienen, onderhouden en repareren.
Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven tijdens het gebruik van dit apparaat.
Een ELECTRISCHE
dodelijk zijn.
SCHOK
kan
Het aanraken van elektrische onderdelen kan fatale
schokken en ernstige brandwonden veroorzaken.
het voedingscircuit, uitgangsbussen en aansluitingen staan onder stroom als de machine staat
ingeschakeld.De netaansluiting staat ook onder spanning . Verkeerde
aansluitingen en aarding kunnen gevaar op leveren.
Houd snoeren droog, vrij van olie en vet en bescherm deze tegen
heet metaal en vonken.
Controleer regelmatig de netkabel op beschadiging of openliggende
bedrading. Vervang deze als nodig. Aanraking kan dodelijk zijn.
Zet alle apparatuur uit als men deze niet gebruikt.
Gebruik geen versleten, beschadigde of te dunne kabels.
Draag de kabels niet op uw lichaam.
Raak het netstroomcircuit niet aan als je in kontakt staat met werkstuk, aarde of stroomcircuit van een ander apparaat.
Gebruik alleen goed onderhouden apparatuur.Repareer of vervang
beschadigde onderdelen gelijk. Onderhoud plegen volgens handleiding.
Draag en valgordel, wanneer men op hoogle werkt.
Zorg dat alle panelen en beplating vast zit.
Er staat ook NA het afsluiten van de voedingsspanning nog een AANZIENLIJKE GELIJKSPANNING op
het voedingsgedeelte van de inverter lasstroombronnen.
Raak geen onderdelen ann die onder stroom staan.
Maak geen verbindingen los van kabels en koelslangen om kontakt
te vermijden.
Draag geïsoleerde- handschoenen en lichaambescherming.
Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatie−
matjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk kontakt
te vermijden.
Extra veiligheidsmaatregelen zijn nodig als de volgende elektrisch
gevaarlijke omstandigheden voor doen; vochtige omgeving, het
dragen van natte kleding, metalen constructie’s zoals vloeren,roosters of steigers. Een verkrampte lichaamshouding zoals,
knielen,zitten of liggen. Of als er een verhoogd risico is om met het
werkstuk of aarde in kontakt te komen. En werk nooit alleen
Onderbreek de netvoeding voordat men de apparatuur gaat installeren of service gaat verlenen.Haal stekker uit wandkontaktdoos, of
verwijder zekeringen uit meterkast.
Gebruik alleen niet−geleidende koelslangen met een lengte van
457 mm om voor een goede isolatie te zorgen.
Installeer, aard en bedien deze installatie in overeenstemming met de
Handleiding voor gebruikers en landelijke of lokale voorschriften.
Controleer altijd de aardaansluiting van het net, en kabel−
aansluitingen in de eventuele werkschakelaar, vooral de aarde.
Wanneer de voeding aangesloten wordt, verbind als eerste de
aardleiding en controleer de aansluiting grondig.
Zet de inverter uit, verwijder netstekker en ontlaadt de condensatoren volgens de instructies die staan bij het hoofdstuk onderhoud,
voordat men enig inwendig onderdeel aanraakt.
ROOK EN GASSEN kunnen gevaarlijk
zijn.
Induction Heating of certain materials, adhesives,
and fluxes can produce fumes and gases. Breathing
these fumes and gases can be hazardous to your
health.
Ga niet in de rook staan. Adem de rook niet in.
Als u binnen bent ,ventileer de ruimte en/of zuig de rook ter plekke af
door een afzuigsysteem.
Gebruik bij slechte ventilatie goedgekeurde beademingsapparatuur.
Lees de veiligheidsvoorschriften van de gebruikte materialen en instructies van de fabrikant betreft lijmen, vulmiddelen, metalen
slijtdelen, lakken, schoonmaakmiddelen en ontvetters.
Werk alleen in een afgesloten ruimte als deze goed geventileerd is
of als men beademingsapparatuur gebruikt. Zorg dat er altijd toezicht is.
Rook en gassen kunnen lucht verplaatsen zodat er een tekort aan
zuurstof ontstaat dat letsel of dood tot gevolg kan hebben. Zorg dat
de inademlucht veilig is.
OM-261 823 Pagina 1
Gebruik het inductieverwarmen niet in de omgeving waar wordt ontvet, schoongemaakt of waar wordt gesproeid. De hitte kan een
chemische
Gegalvaniseerd of met lood of cadmium bedekt staal niet te warm
maken. tenzij de bekleding ver genoeg wordt verwijderd van de opwarmings−plaats, de omgeving goed geventileerd is of als er
beademingsapparatuurwordt gedragen. Deze materialen kunnen
bij verhitting giftige rook
INDUCTIEVERHITTING
kan brandwonden veroorzaken.
Hete onderdelen niet met blote handen aanraken.
Laat de apparatuur altijd afkoelen, voordat u
onderdelen aanraakt of hiermee gaat werken.
Als de inductie kop/spoel in gebruik is deze niet
aanraken of verplaatsen tenzij het zodanig
daarvoor ontworpen is en op een manier zoals
beschreven in de handleiding.
BRAND- OF EXPLOSIEGEVAAR.
Maak onderdelen en lijmen niet te warm.
Kijk uit met vuur; houdt brandblusser in de
buurt.
Houdt brandbare stoffen uit de buurt.
Plaats het apparaat niet in de buurt van brandbare oppervlakken.
Gebruik apparaat niet in een ruimte met explosiegevaar.
Niet gebruiken op plaatsen waar de omgevingslucht brandbaar
stof, gas of vloeistofdampen (bijv. van benzine) kan bevatten.
Inspecteer de omgeving als u klaar bent met uw werk om er zeker
van te zijn dat er geen vonken, gloeiende sintels en vlammen zijn.
Alleen de juiste zekeringen of contactverbrekers gebruiken; geen
zwaardere nemen of deze doorverbinden.
Houd metalen sierraden en andere persoonlijke metalen zaken
tijdens het werk uit de buurt van de kop/spoel.
Gebruik de juiste gereedschappen om hete onderdelen beet te
pakken en/of draag zware geïsoleerde lashandschoenen en
−kleding om brandwonden te voorkomen.
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
VALLENDE APPARATUUR kan letsel
veroorzaken.
Gebruik de handgreep en laat iemand die sterk
genoeg is het apparaat optillen.
Verplaats het apparaat met behulp van een
handkar of een soortgelijk hulpmiddel.
Gebruik bij machines zonder handgreep, hijsapparatuur met voldoende capaciteit om het apparaat op te tillen en te ondersteunen.
Let er bij het werken in de open lucht op dat kabels en snoeren niet
in aanraking kunnen komen met rijdende voertuigen.
Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant
onder het apparaat uitsteken.
Volg bij het handmatig optillen van zware onderdelen of apparatuur de Amerikaanse ARBO−richtlijn getiteld Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation (Publication No.
94–110).
RONDVLIEGEND METAAL of STOF
kan de ogen verwonden.
Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met
zijbescherming of gelaatsscherm.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
letsel veroorzaken.
Blijf uit de buurt van ventilatoren.
Sluit alle toegangsdeuren en panelen.
Laat deuren, panelen, deksels en beschermplaten alleen verwijderen door bevoegd personeel indien nodig voor onderhoud
en storingzoeken.
Breng eerst deuren, panelen, deksels en beschermplaten weer
aan na afloop van het onderhoud en sluit pas dan de voeding
weer aan.
OM-261 823 Pagina 2
ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN
(EMV) kunnen
van
invloed
zijn
op
geïmplanteerde medische apparatuur.
Mensen die een pacemaker of een ander
geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten uit de buurt blijven.
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat
ze in de buurt komen van werkzaamheden met booglassen,
puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting.
Oververhitting bij langdurig gebruik
Laat apparaat goed afkoelen.
Verminder uitgangsvermogen en inschakelduur voordat met weer opstart.
Houdt inschakelduur in de gaten.
STATISCHE ELEKTRICITEIT (ESD)
Dit kan printplaten beschadigen. Gebruik daarom altijd een geaarde polsband.
Gebruik antistatische zakken of dozen om printen op te slaan of te versturen.
LEES DE INSTRUCTIES.
H.F. STRALING kan storing veroorzaken.
Lees nauwkeurig de gebruikershandleiding en
alle waarschuwingslabels, voordat u de
machine installeert, gebruikt of er onderhoud
aan pleegt, en volg de aanwijzingen steeds op.
Lees de veiligheidsinformatie aan het begin
van de handleiding en in elk hoofdstuk.
Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen van de fabrikant.
Voer onderhoud en service uit zoals vermeld in de Handleidingen, de industriële normen en de landelijke en ter plekke geldende regelgeving.
Hoogfrequente straling kan storen op radio−
navigatie, veiligheids, computer en communicatieapparatuur.
Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische apparatuur deze installatie uitvoeren.
De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddelijk herstel door
een bevoegd persoon bij storings problemen.
Als u van overheidwege klachten krijgt over storing, stop onmiddelijk met gebruik van de apparatuur.
Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden.
Sluit de deuren en panelen van de HF bron goed af.
ONTPLOFFEN VAN DE ACCU kan letsel
veroorzaken.
Gebruik het lasapparaat niet om accu’s op te
laden of om voertuigen te starten tenzij het een
acculaadvoorziening heeft die hiervoor
speciaal is bedoeld.
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen
Dit product bevat chemicaliën, waaronder lood waarvan het
de Staat Californië bekend is dat het kanker, geboorteafwijkingen of andere voortplantingsproblemen veroorzaakt. Was na
gebruik uw handen.
Las- en snijapparatuur produceert dampen of gassen die chemicaliën bevatten waarvan het de Staat Californië bekend is
dat ze geboorteafwijkingen en, in sommige gevallen, kanker
veroorzaken. (California Health & Safety Code, sectie 25249.5
en volgend.)
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
is available as a free download from the American Welding Society at
http://www.aws.org or purchased from Global Engineering Documents
(phone: 1-877-413-5184, website: www.global.ihs.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard
W117.2, from Canadian Standards Association, Standards Sales, 5060
Spectrum Way, Suite 100, Ontario, Canada L4W 5NS (phone:
800-463-6727, website: www.csa-international.org).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General Industry,
Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910, Subpart Q, and
Part 1926, Subpart J, from U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954
(phone: 1-866-512-1800) (there are 10 OSHA Regional Offices—phone
for Region 5, Chicago, is 312-353-2220, website: www.osha.gov).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, from National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 (phone: 1-800-344-3555, website:
www.nfpa.org and www. sparky.org).
Canadian Electrical Code Part 1, CSA Standard C22.1, from Canadian
Standards Association, Standards Sales, 5060 Spectrum Way, Suite
100, Mississauga, Ontario, Canada L4W 5NS (phone: 800-463-6727,
website: www.csa-international.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection, ANSI Standard Z87.1, from American National Standards Institute,
25 West 43rd Street, New York, NY 10036 (phone: 212-642-4900, website: www.ansi.org).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600 Clifton
Rd, Atlanta, GA 30333 (phone: 1-800-232-4636, website: www.cdc.gov/
NIOSH).
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie)
Elektrische stroom die door een draad stroomt veroorzaakt plaatselijk
elektrische en magnetische velden (EMV). Lasstroom veroorzaakt een
elektromagnetischveld rond de lasstroomkring en de lasapparatuur.
Elektromagnetischevelden kunnen interferentie veroorzaken bij
bepaalde medische implantaten zoals pacemakers. Voor personen die
medische implantaten hebben moeten beschermende maatregelen
worden genomen, bijv. toegangsbeperking voor passanten of een
risicoanalyse voor iedere afzonderlijke lasser. Beperk bijvoorbeeld de
toegang voor omstanders of voer afzonderlijke risicobeoordelingen uit
voor lassers. Alle lassers moeten de volgende procedures naleven om
zo blootstelling aan elektro−magnetischevelden van de lasstroomkring
tot een minimum te beperken:
1
2
Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te twisten of vast te
plakken of gebruik kabelbescherming.
Kom niet met uw lichaam tussen de laskabels. Leg de kabel aan
één kant en weg van de gebruiker.
3
4
5
6
7
Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
Houd hoofd en romp zo ver mogelijk verwijderd van de
apparatuur in de lasstroomkring.
Monteer de massaklem aan het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
las.
Niet direct naast de lasstroombron werken, er niet op gaan zitten
en er niet op leunen.
Niet lassen terwijl u de lasstroombron of het
draadaanvoersysteem draagt.
Over geïmplanteerde medische apparatuur:
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun
arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat ze in de buurt
komen van werkzaamheden met booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting. Bij toestemming van de arts wordt
geadviseerd om bovenstaande procedures te volgen.
OM-261 823 Pagina 3
OM-261 823 Pagina 4
HOOFDSTUK 2 − TECHNISCHE GEGEVENS
2-1. Technische gegevens van het apparaat
Nominaal uitgangsvermogen @ 70° F (21° C)
280 A bij 100% inschakelduur
350 A bij 45% inschakelduur
Bereik omgevingstemperaturen:
Opslag:
-40° F tot 180° F (-40° C tot 82° C)
Gebruik:
32° F tot 140° F (0° C tot 60° C)
Maximum voorverhittingstemperatuur van het onderdeel:
600 ° F (315 ° C)*
Koeler
Miller Heavy-duty Inductiekoeler (195406 met koelmiddel 300355)
*LET OP - Temperaturen van onderdelen boven de 600 F (315 C) kunnen de Rolling Inductor beschadigen en/of zijn levensduur verkorten.
2-2. Afmetingen
Gewicht: 18.1 kg
133 mm
9144 mm
168 mm
262 413-B
OM-261 823 Page 5
HOOFDSTUK 3 − STROOMBRON/SYSTEEM INSTELLEN
3-1. Aansluitingen koelmiddelslang op kabel met één uitvoer
Enkele vloeistofgekoelde
uitgangsaansluiting
2
1
1
2
Naar de
koeler
3
3
2
4
4
5
804 435-A
1
Stroombron/koeler
2
Rolling Inductor, uitvoerkabel
3
Beschermkap
4
Slang koelmiddel
5
Zware inductiekoeler
Sluit de uitgaande kabel aan op Uitvoer #1
op de stroombron. Sluit de beschermplug
aan op Uitvoer #2 op de stroombron.
OM-261 823 Page 6
Sluit de snelkoppelingen van beide
koelmiddelslangen die vanaf de koeler
komen aan op de fittingen die op
de uitgaande kabel zitten.
Stop
de
koelpomp
voordat
u koelmiddelslangen ontkoppelt.
Om koelmiddelslangen te verwijderen
moet u de zwarte ring op de fitting van
de koelmiddelslang vastpakken en deze
wegtrekken vanaf de fitting op de
uitgaande kabel. De snelkoppeling van
de koelmiddelslang komt los van de fitting
van de uitgaande kabel.
Snelkoppelingen
hebben verende
kleppen van binnen die sluiten als
deze
wordt
ontkoppeld
om
koelmiddellekken tot een minimum
te beperken.
3-2. Aansluitingen koelmiddelslang naar dubbele uitgaande kabels
Dubbele vloeistofgekoelde
uitgangsaansluiting
1
2
1
2
2
3
Naar de
koeler
3
2
4
2
3
4
5
3
804 436-A
Werkstukken
moeten van hetzelfde
formaat en materiaal zijn, wanneer
twee Rolling Inductoren op één
stroombron worden aangesloten.
1 Stroombron/koeler
2 Rolling Inductor, uitvoerkabel
3 Slang koelmiddel
4 Dubbele uitgaande kabel
van de koelmiddelslang
5 Zware inductiekoeler
Sluit de uitgaande kabels aan op uitvoer #1
en uitvoer #2 op de stroombron.
Koelmiddelslangen tussen uitgaande
kabels en koeler moeten in serie worden
aangesloten om te kunnen werken
met dubbele uitvoer. Sluit de extra
koelmiddelslang aan op de fittingen
van uitvoerkabel #1 en uitvoerkabel #2.
Sluit de snelkoppeling van beide
koelmiddelslangen vanaf de koeler aan
op de fittingen van de overgebleven
uitgaande kabels.
Stop
de koelpomp voordat
koelmiddelslangen ontkoppelt.
u
Om koelmiddelslangen te verwijderen
moet u de zwarte ring op de fitting van de
koelmiddelslang vastpakken en deze
wegtrekken vanaf de fitting op de
uitgaande kabel. De snelkoppeling van
de koelmiddelslang komt los van de fitting
van de uitgaande kabel.
Snelkoppelingen
hebben verende
kleppen van binnen die sluiten als
deze
wordt
ontkoppeld
om
koelmiddellekken tot een minimum
te beperken.
OM-261 823 Page 7
3-3. Stroombron/Systeem instellen
Zie de Handleiding voor de eigenaar van de stroombron voor alle instructies m.b.t. de bediening van de stroombron.
Sluit de Rolling Inductor aan op de stroombron voordat u hem aanzet.
kW
A
V
Hz
Om het scherm Systeeminstelling te bekijken moet u tegelijkertijd de Parameterstoets
en de Programmatoets
indrukken waarna
het volgende scherm op de display verschijnt:
SCHERM SYSTEEMINSTELLING
Deg eenheden.:>
F
Tolerantie.:
±25
Type invoer:
K TC
Max uitgangsvermogen: 35 KW
SYSTEEMINSTELLING
Regelingsvorm ....... : Handmatig
Systeemvergrendeling : Nee
3-3-1 Instelling voor handbediening
Druk op de cursortoets
om de cursor naar de parameter Regelingsvorm te verplaatsen. Druk op de Verhogen−
of Verlagen−
toets om de parameter op handbediening te zetten.
Druk op cursortoets
om Maximale uitgangsvermogen te kiezen. Druk op de Verhogen-
of Verlagen−
toets
om de maximum waarde in te stellen.
Druk eenmaal op de Programmatoets
om in het Rolling Inductor programmascherm te komen.
Het scherm moet eruitzien zoals hieronder aangegeven (de eigenlijke waarden kunnen verschillen)
Rolling Inductor programmascherm
Modus....: Handmatig
Voeding: 0,0 KW
Opdracht:
>0,0 KW
Stroom:
Looptijd:
00:03:00
Spanning: 0 V
0 A
Frequentie: 4,5 kHz
Gebruik de cursortoetsen
en de Verhogen/verlagentoetsen
/
om het Commando en de Looptijd op de gewenste
waarden te zetten.
Om te zorgen voor een juiste aarding moet u een geaarde driepolige thermokoppel- verlengkabel gebruiken tussen de Proheat
stroombron en de Rolling Inductor.
Sluit de stekker van de thermokoppel verlengkabel aan op TC5 van de stroombron en het andere uiteinde achter in de Rolling Inductor
Als u twee Rolling Inductoren laat draaien op dezelfde stroombron, sluit dan een tweede thermokoppel verlengkabel aan vanaf de tweede Rolling
Inductor op TC6 van de stroombron.
LET OP − TC5 en TC6 zijn de beveiligingsmeters van de Rolling Inductor en niet de buistemperatuur. De Proheat zal het uitgaande vermogen
begrenzen als de interne temperatuur 320 F (160 C) bereikt, en hij zal het uitgaande vermogen uitschakelen als de interne temperatuur 340 F
(171 C ) bereikt. De buistemperatuur moet nog altijd worden bewaakt met behulp van een temperatuurmeetmethode.
Werkstukken moeten van hetzelfde formaat en materiaal zijn, wanneer twee Rolling Inductoren op één stroombron worden aangesloten.
OM-261 823 Page 8
3-4. Montagearm op een standaard
6
5
8
9
3
4
11
7
2
1
10
De buisstandaard zal rechtop
kunnen blijven staan zonder dat hij
kantelt als de montagearm en de
rolinductor zijn geïnstalleerd.
1
2
Buisstandaard
(aangeleverd door de klant)
Buis (aangeleverd door de klant)
Buitendiameter 1,50
(38,1 tot 50,8 mm).
3
4
Rolling Inductor
Handvatbuis
5
Draaias
6
7
Montagearm
Borgpen
tot
2,00
inch
Bevestig de Rolling Inductor aan de
montagearm door de handvatbuis over de
Draaias te schuiven en hem vast te zetten
met de borgpen.
8 Knop
Draai de knop aan om de arm vast te
zetten.
9 Oogbout
Maak de uitvoerkabel vast aan de oogbout
met een kabelbandje.
10 Wielen vergrendelen
Als de standaard wielen heeft, vergrendel
deze als de Rolling Inductor in de juiste
positie staat t.o.v. het werkstuk.
11 Verstelbare duimschroeven
Draai de schroeven vaster of losser om de
beweging van de draai-as te regelen. Als hij
op een kniestuk zit, draai dan de schroef
aan de kniestukzijde van de arm vast om te
voorkomen dat de inductor naar beneden
draait als het kniestuk roteert.
LET OP − Als u de Rolling Inductor van het
werkstuk afhaalt, zet de hendel dan pas in
vrij als de Rolling Inductor zich in een
ruststand bevindt (recht vooruit of
achterover gebogen). Als u de Rolling
Inductor laat vallen, kan hij beschadigd
raken.
Controleer of de instelling van
de standaard stabiel is voordat
u de apparatuur laat draaien.
264 043-C
OM-261 823 Page 9
HOOFDSTUK 4 − BEDIENING
4-1. Opzet en inschakelduur bij systeem met één verhittingsapparaat
Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan.
In bedrijf zijnde inductiespoelen/-snoeren of -kabels niet
aanraken.
Houd metalen juwelen, horloges, ringen, schoenen met
stalen punten en ander metalen onderdelen uit de buurt van
inductiespoelen/ verhittingsapparaten als deze in bedrijf zijn.
De ProHeat 35 inductiestroombron is ontwikkeld om een volledig
uitgaand vermogen te leveren van 35kW bij een 100% inschakelduur;
de vloeistofgekoelde Rolling Inductor is echter NIET gemaakt voor
werking op 100% inschakelduur op het volledig vermogen van 35kW.
LET OP − Een opstelling van een systeem met één Rolling Inductor
vereist een thermokoppel verlengkabel tussen Rolling Inductor en
stroombron.
LET OP − De stroomsterkte tijdens bedrijf mag niet boven 280 A
komen bij gebruik van één Rolling Inductor gedurende een lange
inschakelduur.
LET OP − Start de buisrotatie voordat u op Run drukt op de
stroombron. Als u dit niet doet kan de apparatuur en/of het werkstuk
beschadigd raken. De buis moet wegdraaien van de Rolling Inductor,
zoals aangegeven.
Netvoeding
LET OP − Gebruik de Rolling Inductor alleen met een Miller ProHeat
stroombron.
Zorg ervoor dat alle vier de wielen het werkstuk raken wanneer
u het apparaat opstelt teneinde optimale resultaten te behalen.
Tijdens het draaien is het mogelijk dat alle vier de wielen het
werkobject niet tegelijkertijd raken als gevolg van
onvolkomenheden en/of de vorm van het werkstuk.
Secondaire
Isolatiebescherming
ProHeat
stroombron
Geaarde driepolige
thermokoppel
verlengkabel
Optioneel Aan/Uit
afstandsbediening
Zie de handleiding voor de eigenaar van de ProHeat 35 voor een
volledige beschrijving van het op- en instellen van de ProHeat.
262 458-B
OM-261 823 Page 10
HOOFDSTUK 5 − ONDERHOUD EN STORINGEN VERHELPEN
5-1. Routineonderhoud
Verbreek de verbinding met de netvoeding voordat u met het onderhoud
begint.
Geef vaker een onderhoudsbeurt als het apparaat zwaar belast wordt.
= Controleren
= Veranderen
= Reinigen
Δ = Repareren
* Moet worden verricht door een door de fabriek erkend servicebedrijf
Voor elk
gebruik
Controleer de Rolling Inductor en alle
kabels op blootliggende geleiders.
Δ
= Vervangen
Controleer de slijtplaat op scheurtjes, Kijk het apparaat visueel na op beschadiging
Δ
slijtage, gaten, vuil, etc.
of Zie de onderdelenlijst (Onderdeel 20)
Voor
zover
nodig
Zie de onderdelenlijst (Onderdeel 20)
Labels
Indien beschadigd of versleten
5-2. Codes begrenzingstoestand
Begrenzingstoestand
L14: Temperatuurgrens toebehoren
Aanvullende informatie
Controleer de TC-aansluiting van toebehoren.
Wacht tot toebehoren is afgekoeld.
5-3. Foutcodes
Aard van de fout
Aanvullende informatie
F79: Toebehoren 1 Fout: te hoge temperatuur
Controleer de TC-aansluiting van toebehoren.
Wacht tot toebehoren is afgekoeld.
F80: Toebehoren 2 Fout: te hoge temperatuur
Controleer de TC-aansluiting van toebehoren.
Wacht tot toebehoren is afgekoeld.
OM-261 823 Page 11
HOOFDSTUK 6 − ONDERDELENLIJST
De bevestigingsmaterialen zijn algemeen gangbaar en alleen te bestellen als ze op de lijst staan.
Hardware is common and not available unless listed.
7
8
6
11
5
13
21
12
9
4
3
2
27
23
14
24 22
1
15
25
16
26
25
22
24
1
2
4
3
17
5
10
18
19
20
Ref. 263 983-B
Afbeelding 6-1. Volledige installatie
OM-261 823 Pagina 12
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Afbeelding 6-1. Volledige installatie
. . . 1 . . . . . . . . . . 262163 . . Plate, Side W/Pems Rolling Inductor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 2 . . . . . . . . . . 263693 . . Bearing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
. . . 3 . . . . . . . . . . 263696 . . Washer, Thrust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
. . . 4 . . . . . . . . . . 263530 . . Wheel, Rolling Inductor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
. . . 5 . . . . . . . . . . 263213 . . Bracket, Mtg Temperature Feedback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 6 . . . . . . . . . . 262268 . . Plate,Top W/Coating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 7 . . . . . . . . . . 262166 . . Handle, Plastic Rolling Inductor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 8 . . . . . . . . . . 263689 . . Bracket, Strain Relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 9 . . . . . . . . . . 263690 . . Spacer, Glass Polyester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 10 . . . . . . . . . . 263271 . . Coil Assy, 8 Turn 2 Layer W/Leads Molded 30ft Leads (Includes) . . . . . . . . . . 1
. . . 11 . . . . . . . . . . 204954 . . . . Ftg, Plstc Nipple Qdisc X 1/4 Npt Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 12 . . . . . . . . . . 210912 . . . . Cap, Protective Rbr Quick Connect Nipple Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 13 . . . . . . . . . . . 264119 . . . . Shell Assy, Connector - Rolling Inductor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 14 . . . . . . . . . . 254886 . . . . Collar, Coupling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 15 . . . . . . . . . . 136343 . . . . Screw, K5 0x 20 Pan Hd-phl Stl Pld Pt Thread Forming . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 16 . . . . . . . . . . 221099 . . . . Clamp, Strain Relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 17 . . . . . . . . . . 263904 . . . . Label,Warning Flexible Induction Cords 9672 PSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 18 . . . . . . . . . . 194962 . . . . Connector, TC Type K 3-pin Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 19 . . . . . . . . . . 262174 . . Insulation, Bottom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 20 . . . . . . . . . . 262194 . . Wearplate, Mica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 21 . . . . . . . . . . 262172 . . Handle Assy, Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 22 . . . . . . . . . . 259455 . . Spacer, Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 23 . . . . . . . . . . 263732 . . Hinge, Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 24 . . . . . . . . . . 263697 . . Extrusion, W/Rivnuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 25 . . . . . . . . . . 262173 . . Insert, Extrusion Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 26 . . . . . . . . . . 262183 . . Insulation, Top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 27 . . . . . . . . . . 263986 . . Spacer, Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . 263854 . . Bracket, Mtg IR Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-261 823 Seite 13
Ersatzteile sind allgemein erhältlich und können von uns nur, falls aufgelistet, bestellt werden.
7
6
1
8
4
2
5
9
3
1
2
264 092-B
Afbeelding 6-2. Mounting Arm Assembly
OM-261 823 Pagina 14
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Afbeelding 6-2. Mounting Arm Assembly
. . . 1 . . . . . . . . . . 263529 . . Plate, Swivel Induction Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 2 . . . . . . . . . . 263665 . . Bushing, Swivel Induction Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 3 . . . . . . . . . . 263533 . . Assy, Swivel Shaft Induction Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 4 . . . . . . . . . . 264044 . . Screw, Thumb Sst 10-32 X 1.00 Knurled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 5 . . . . . . . . . . 263528 . . Housing, Swivel Induction Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 6 . . . . . . . . . . 261778 . . Hinge, Spring Induction Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 7 . . . . . . . . . . 263534 . . Assy, Induction Arm Attachment Welded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 8 . . . . . . . . . . 124778 . . Knob, T 2.000 Bar W/.312-18 Stud 1.000 Lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 9 . . . . . . . . . . 259968 . . Bolt, Eye Shld Thd Stem .375-16 X 1.500 Fbrgls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-261 823 Seite 15
Geldig vanaf 1 januari 2013
(Installaties waarvan het serienummer begint met “MD” of nieuwer)
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige Miller garanties en is exclusief zonder andere expliciete of impliciete
waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE − Afhankelijk van de onderstaande bepalingen en voorwaarden garandeert Miller Electric Mfg. Co., Appleton, Wisconsin, zijn erkende verdeler dat nieuwe Miller installaties
die verkocht zijn na de geldende datum van deze beperkte garantie
geen materiaal- en/of fabricagefouten hebben. DEZE GARANTIE
VERVANGT UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID.
Binnen de onderstaande garantieperioden zal Miller alle onderdelen of componenten die niet meer functioneren door dergelijke fabricage- en materiaalfouten met garantie repareren of vervangen.
Miller moet binnen dertig (30) dagen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een dergelijke fout of storing, waarop Miller instructies zal geven over de garantieclaim-procedure die hierop
volgt.
In het geval van een dergelijke storing binnen de garantieperiode
zal Miller garantieclaims toestaan op installaties met garantie die
hieronder zijn vermeld. Alle garantieperioden gelden vanaf de dag
dat de installatie geleverd werd aan de erkende verdeler, of achttien maanden nadat de installatie naar een internationale distributeur gezonden is.
1.
2.
3.
4.
5 jaar onderdelen — 3 jaar arbeidsloon
* Originele gelijkrichters van de hoofdvoeding alleen
thyristoren, diodes en losse gelijkrichtcellen
3 jaar — Onderdelen en arbeidsloon
* Automatisch
verduisterende
helmlenzen
(uitgezonderd de Classic-serie) (geen arbeidsloon)
* Lasaggregaten met verbrandingsmotor
(LET OP: Motoren vallen onder een aparte garantie
van de motorfabrikant.)
* Voedingsbronnen van invertermachines (tenzij anders
aangegeven)
* Toortsen voor autogeen snijden (geen arbeidsloon)
* Stroombronnen plasmasnijders
* Procesregelapparatuur
* Semi-automatische en automatische draadaanvoersystemen
* Smith 30-serie manometers, stromingsmeters
en reduceerventielen (geen arbeidsloon)
* Transformator/gelijkrichter stroombronnen
* Waterkoelingssystemen (geïntegreerd)
2 jaar — Onderdelen en arbeidsloon
* Automatisch verduisterende helmlenzen − alleen
Classic-serie (geen arbeidsloon)
* Rookafzuigers − Filtair 400 en Industrial
Collector-serie
1 jaar — Onderdelen en arbeidsloon tenzij gespecificeerd
* Automatisch bewegende apparatuur
* CoolBelt en CoolBand blaasapparaten (geen
arbeidsloon)
* Externe bewakingsapparatuur en sensoren
* Inbouwopties
(LET OP: Field Options zijn gedekt voor de resterende
garantieperiode van het product waarin ze in
geïnstalleerd zijn, of voor een minimum van één jaar
— afhankelijk van welke van de twee het langste
duurt.)
* Reduceerventielen met manometers en stromingsmeters (geen arbeidsloon)
* RFCS voetbedieningen (m.u.v. RFCS-RJ45)
* Rookafzuigers − Filtair 130, MWX- en SWX-serie
* HF units
* ICE/XT plasmasnijdtoortsen (geen arbeidsloon)
* Stroombronnen voor inductieverwarming, koelers
(LET OP: Digitale recorders vallen onder aparte
garantie van de fabrikant.)
* Belastingsbanken
* Motoraangedreven pistolen (m.u.v. de Spoolmate
pistolen)
* PAPR blaasunit (geen arbeidsloon)
* Positionerings- en regelapparatuur
* Rekken
* Wielonderstellen/trailers
* Puntlasapparatuur
*
*
*
*
*
Draadaanvoer systemen voor onder poederdek
lassen
Waterkoelingssystemen (niet geïntegreerd)
Weldcraft TIG toortsen (geen arbeidsloon)
Draadloze voet-/hand-afstandsbediening en ontvangers
Werkstations/Lastafels (geen arbeidsloon)
Millers True Blue® beperkte garantie geldt niet voor:
1.
Slijtonderdelen zoals contacttips, snijmondstukken,
magneetschakelaars, koolborstels, relais, bovenbladen
van werkstations en lasgordijnen of andere onderdelen
die niet meer goed werken als gevolg van normale
slijtage. (Uitzondering: borstels en relais zijn wel gedekt
bij alle motoraangedreven producten.)
2.
Onderdelen geleverd door Miller maar geproduceerd door anderen, zoals motoren of handelsaccessoires. Deze onderdelen vallen onder de eventuele garanties door de fabrikanten.
3.
Installaties die veranderingen hebben ondergaan door andere
partijen dan Miller, of installaties die onjuist geïnstalleerd of
verkeerd gebruikt zijn volgens industrierichtlijnen, of installaties die geen redelijk en noodzakelijk onderhoud hebben gehad, of installaties die gebruikt zijn voor andere dan de
aangegeven toepassingen voor de installatie.
MILLER PRODUKTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP EN
GEBRUIK DOOR COMMERCIËLE/INDUSTRIËLE GEBRUIKERS EN PERSONEN DIE OPGELEID ZIJN EN ERVARING
HEBBEN MET HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN LASINSTALLATIES.
In het geval van een garantieclaim gedekt door deze garantie,
zullen de exclusieve Miller-oplossingen zijn: (1) repareren; of (2)
vervangen; of, als dit schriftelijk door Miller is toegestaan in
bepaalde gevallen, (3) de redelijke kosten van repareren of
vervangen bij een goedgekeurd Miller onderhoudsbedrijf; of (4)
krediet of betaling van de aankoopprijs (redelijke
waardevermindering op basis van het eigenlijke gebruik) bij het
retourneren van de goederen op risico en kosten van de klant.
Miller’s optie van repareren of vervangen zal f.o.b. zijn (met
inbegrip van vervoerskosten tot in de boot), naar de fabriek in
Appleton, Wisconsin of f.o.b. naar een door Miller goedgekeurd
onderhoudsbedrijf zoals bepaald is door Miller. Daarom zal er geen
compensatie of terugbetaling voor transportkosten worden
toegestaan.
VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, STAAN ER GEEN ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN OPEN DAN DEGENE DIE
HIER VOORZIEN ZIJN. IN GEEN GEVAL ZAL MILLER CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS,
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE (HIERIN BEGREPEN GEDERFDE WINST).
MILLER VERWERPT EN SLUIT, M.B.T. ALLE GEREEDSCHAP
DAT
DOOR
HAAR
GELEVERD
WORDT,
ELKE
UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE HIER NIET VOORZIEN IS,
EN ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF VERKLARING
M.B.T. PRESTATIE, EN ELK VERHAAL OP GROND VAN
CONTRACTUELE WANPRESTATIE, UIT ONRECHTMATIGE
DAAD, OF DAT, WARE DEZE BEPALING NIET OPGENOMEN,
IMPLICIET, VAN RECHTSWEGE, NAAR HANDELSGEWOONTE
OF
NAAR
AANLEIDING
VAN
DE
CONCRETE
OMSTANDIGHEDEN
VAN
DE
TRANSACTIE
ZOU
VOORTVLOEIEN
UIT
GELIJK
WELKE
ANDERE
RECHTSTHEORIE,
HIERIN
BEGREPEN
ELKE
GEÏMPLICEERDE GARANTIE M.B.T. VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK, UIT.
Sommige staten in de V.S. staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van de garantie, noch uitsluiting van bijkomende
schade, indirecte schade, speciale schade of gevolgschade, dus
bovenstaande beperking kan mogelijk niet van toepassing zijn
voor u. Deze garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen eventueel ook andere rechten van toepassing zijn; deze kunnen echter per staat verschillen.
In Canada biedt de wetgeving in enkele provincies bepaalde extra
garanties of oplossingen die afwijken van de bepalingen die hierin
zijn opgenomen, en bovenstaande beperkingen en uitsluitingen
zijn mogelijk niet van toepassing, voorzover er niet van mag worden afgezien. Deze Beperkte Garantie biedt specifieke wettelijke
rechten en er kunnen eventueel ook andere rechten zijn; deze kunnen echter per provincie verschillen.
miller warr_dut 2013−01
Papieren van de eigenaar
S.v.p. volledig invullen en goed bewaren.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Service
Contacteer een verdeler of een service bureau
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Service en reparaties
Miller Electric Mfg. Co.
Vervangende onderdelen
Trainingen en opleidingen (scholen, videos,
boeken)
Technische handboeken (onderhoudsinformatie
en onderdelen)
Handboeken over lasprocessen
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens verscheping,
Neem contact op met de transportafdeling van uw
distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur
voor hulp bij het indienen en afhandelen van schadeclaims.
Vertaling van de originele instructies − UITGEGEVEN IN DE VS.
International Headquarters−USA
USA Phone: 920-735-4505 Auto-attended
USA & Canada FAX: 920-735-4134
International FAX: 920-735-4125
Voor internationale vestigingen bezoek
website: www.MillerWelds.com
Stroomkringschema’s
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
© 2013 Miller Electric Mfg. Co 2013-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising