Miller | MJ255029U | Owner Manual | Miller S-74 MPA PLUS CE Användarmanual

Miller S-74 MPA PLUS CE Användarmanual
OM-273245L/swe
2018−05
Processer
Metallbågsvetsning (MIG/MAG)
Pulsad MIG/MAG
Rörtrådsbågsvetsning (FCAW)
(Skyddsgas och självskärmade)
Beskrivning
Trådmatarverk
Aluminium tryck//dragkapacitet
S-74 MPa Plus
CE
INSTRUKTIONSMANUAL
File: MIG (GMAW)
www.MillerWelds.com/ams
Från Miller till dig
Vi tackar för och gratulerar till ditt val av Miller. Nu kan du få jobbet
gjort och få det rätt gjort. Vi vet att du inte har tid att göra det på annat
sätt.
Det är därför som Niels Miller, när han först började bygga bågsvetsar
1929, såg till att hans produkter var ytterst hållbara och av allra högsta
kvalitet. Precis som du, hade hans kunder inte råd med mindre.
Miller-produkterna måste vara mer än det bästa de kunde vara.
De måste vara det bästa som stod att köpa.
De som idag bygger och säljer Miller-produkter fortsätter denna
tradition. De är lika engagerade i att tillhandahålla utrustning och
service som uppfyller de höga normer för kvalitet och värde som
sattes 1929.
Denna bruksanvisning är upplagd att hjälpa dig få ut det mesta ur dina
Miller-produkter. Läs noga igenom alla säkerhetsåtgärder. De hjälper
dig att skydda dig mot eventuella risker på arbetsplatsen. Vi har gjort
installation och drift så enkla som möjligt.
Med rätt underhåll kan du med Miller räkna
med många års felfri drift. Och om apparaten
av någon anledning behöver repareras, finns
ett felsökningskapitel som hjälper dig komma
underfund med problemet. Originaldelslistan
hjälper dig bestämma exakt vilken del du
behöver för att rätta till problemet. Garantioch serviceinformation för din särskilda
modell finns också.
Miller är den första svetsutrustningstillverkaren i U.S.A. som
blivit ISO 9001-certifierade.
Miller Electric tillverkar ett komplett
sortiment svetsaggregat och svetsrelaterad
utrustning. Information om Millers
övriga kvalitetsprodukter fås hos närmaste Miller-återförsäljare
där du kan få den senaste produktkatalogen och enskilda datablad.
Du kan söka närmaste återförsäljare eller verkstad på telefon
1−800−4−A−Miller eller www.MillerWelds.com.
Lika hårdarbetande som
du − varje strömkälla från
Miller backas upp av den
mest krångelfria garantin
i branschen.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
KAPITEL 1 − SÄKERHETSFÖRESKRIFTER − LÄS FÖRE ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. Symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. Risker vid bågsvetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Ytterligare symboler för installation, drift och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Föreskrifter enligt Proposition 65 i Kalifornien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Säkerhetsnormer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. EMF-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 2 − DEFINITIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Ytterligare säkerhetssymboler och definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Övriga symboler och definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 3 − SPECIFIKATIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Placering av serienummer− och märketikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Enhetens specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Miljödata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 4 − INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Val av plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Kopplingsschema för utrustningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3. Bakpanelanslutningar och roterande drivaggregat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4. 14-stifts kontaktinformation för anslutning av trådmatarverk till strömkälla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5. Tabell över trådtyp, tråddimensioner och optimal trådmatningshastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6. Montera svetspistolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-7. Installera och gängad svetstråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 5 − DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Strömbrytare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Stöt−/rensningskontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Frontpanelsreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4. Vänster skärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-5. Höger skärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-6. Justerreglage vänster/höger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-7. Tryckknapp för konfigurering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-8. Tryckknapp för Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-9. Tryckknapp för Krater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10. Tryckknapp för programval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-11. Meny för val av strömkälla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-12. Driftstermer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 6 − STÄLLA IN SEKVENSPARAMETRAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1. Sekvensparametrar i ett program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 7 − PROGRAMMERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-1. Menyn Setup (Konfigurering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-2. Menyn Setup Nivå 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-3. Ställa in en startsekvens: i synergisk puls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-4. Ställa in en startsekvens i icke−synergisk puls eller MIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-5. Ställa in en kraterfyllnadssekvens i synergisk puls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-6. Ställa in en kraterfyllnadssekvens i icke−synergisk puls eller MIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-7. Profilpuls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 8 − UNDERHÅLL & FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-1. Rutinunderhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-2. Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-3. Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 9 − KOPPLINGSSCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 10 − RESERVDELSLISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTI
1
1
1
3
4
4
4
5
5
7
8
8
8
8
10
10
11
12
13
13
14
15
16
16
16
17
18
18
19
19
19
19
19
20
21
22
22
23
23
24
25
26
27
28
29
30
30
30
31
32
34
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
för produkter för den europeiska gemenskapen (CE-märkta).
MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914 U.S.A. försäkrar att
produkterna som anges i denna förklaring överensstämmer med de grundläggande kraven och
bestämmelserna i rådets angivna direktiv och standarder.
Produkt-/apparatidentifiering:
Produkt
Lagernummer
S­74 MPA PLUS
300577
Rådsdirektiv:
• 2014/35/EU Low voltage
• 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
• 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Standarder:
• IEC 60974­5:2013 Arc Welding equipment – Part 5: Wire feeders
• IEC 60974­10:2014 Arc Welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility requirements
Undertecknare:
March 27, 2017
_____________________________________
___________________________________________
David A. Werba
Datum för överensstämmelse
CHEF, ÖVERENSSTÄMMELSE AV PRODUKTDESIGN
250868D
KAPITEL 1 − SÄKERHETSFÖRESKRIFTER − LÄS FÖRE ANVÄNDNING
som_2018−01_swe
7
Skydda dig själv och andra mot skador — läs, följ och spara dessa viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner.
1-1. Symboler
FARA! − Anger en risksituation som om den inte
undviks resulterar i allvarliga eller dödliga skador.
Dessa möjliga risker förklaras med symboler eller
i texten.
Anger en risksituation som om den inte undviks
resulterar i allvarliga eller dödliga skador. Dessa
möjliga risker förklaras med symboler eller i texten.
OBS. − Uppgifter som inte relateras till personskador.
. Anger speciella anvisningar.
Denna grupp av symboler betyder Varning! Se upp! Fara för STÖTAR,
ROTERANDE OCH HETA DELAR. Studera nedanstående symboler
och anvisningar beträffande åtgärder för att undvika farorna.
1-2. Risker vid bågsvetsning
Symbolerna nedan används i denna handbok för att fästa
uppmärksamheten på och identifiera möjliga faror. När du ser
symbolen, se upp och följ anvisningarna för att undvika faror.
Nedanstående säkerhetsinformation är endast en
sammanfattning av den urförligare säkerhetsinformationen
i Säkerhetsnormer som återfinns i avsnittet 1-5. Läs och följ
alla säkerhetsnormer.
Endast kvalificerade personer bör installera, använda,
underhålla och reparera denna utrustning. En kvalificerad
person definieras som en person, vars innehav av en erkänd
examen, certifikat eller professionell ställning, eller vars
omfattande kunskaper, utbildning och erfarenhet, har
demonstrerat personens förmåga att lösa eller åtgärda
problem relaterade till ämnet, arbetet eller projektet och som
har erhållit säkerhetsutbildning i att känna igen och undvika
relevanta faror.
Under drift bör inga obehöriga, speciellt inte barn, befinna sig
i närheten.
STÖTAR kan döda.
Kontakt med strömförande elektriska delar kan
orsaka dödliga stötar eller svåra brännskador.
Elektroden och arbetskretsen är spänningsförande
när strömmen är påslagen. Primärkretsen och
maskinens
invändiga
kretsar
är
också
spänningsförande när strömmen är påslagen. I halvoch helautomatisk trådsvetsning är tråden,
trådrullen, rullhuset och alla metalldelar som vidrör
svetstråden, spänningsförande. Felaktigt installerad
eller otillräckligt jordad utrustning utgör en fara.
D Vidrör inte spänningsförande elektriska delar.
D Bär torra, hela gummihandskar och kroppsskydd.
D Isolera dig själv från arbete och jord med hjälp av torra, isolerande
mattor eller beklädnader som är stora nog att förhindra fysisk
kontakt med arbete och jord.
D Använd inte växelströmssvetseffekt i fuktiga områden, där
rörelsefriheten är begränsad eller där det finns risk för att falla.
D Använd växelström ENDAST om så fordras för svetsprocessen.
D Om växelström fordras, använd fjärrkontrollen om sådan finns
på enheten.
D Ytterligare säkerhetsåtgärder krävs om någon av följande
elektriska risker föreligger i fuktiga miljöer eller om du bär fuktiga
kläder, på metallstrukturer som golv, galler och ställningar.
Använd i sådana fall följande utrustning i angiven ordning:
1) halvautomatiskt likströmsaggregat (tråd) med konstant
spänning, 2) manuell elektrodsvets (pinnsvets) eller
3) växelströmsaggregat med reducerad tomgångsspänning.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Likströmstrådsvets med konstant spänning rekommenderas för
de flesta situationer. Arbeta inte ensam!
Koppla bort inkommande ström eller stäng av maskinen innan
du installerar eller reparerar denna utrustning OSHA 29
CFR 1910.147 (se säkerhetsnormerna).
Installera och jorda denna utrustning i enlighet med dess
bruksanvisning och nationella och lokala bestämmelser.
Kontrollera alltid jorden på spänningskällan. Se till att nätkabelns
jordledning är rätt ansluten till jorddonet i primäranslutningen eller
att kabelkontakten är ansluten till ett rätt jordat uttag.
När du gör inanslutningar, anslut först rätt jordledare −
kontrollera anslutningarna igen.
Håll sladdar torra, rena från olja och fett och skyddade mot heta
metaller och gnistor.
Inspektera regelbundet nätkabeln och titta efter skador och
frilagda ledare − byt omedelbart ut kabeln om den är skadad −
frilagda ledare kan döda.
Stäng av utrustning som inte används.
Använd inte slitna, skadade, underdimensionerade eller dåligt
reparerade kablar.
Dra inte kablar runt kroppen.
Jorda det direkt med en separat kabel om jordning
av arbetsstycket fordras.
Vidrör inte elektroden om du vidrör arbetet, jord eller en elektrod
från ett annat aggregat.
Vidrör inte elektrodhållare anslutna till två svetsaggregat samtidigt
då det ger dubbla tomgångsspänningen.
Använd endast väl underhållen utrustning. Reparera eller byt ut
skadad utrustning omedelbart. Underhåll enheten i enlighet med
handboken.
Bär säkerhetssele om du arbetar ovanför golvnivån.
Se till att alla paneler och kåpor sitter ordentligt på plats.
Kläm fast arbetskabeln med god kontakt metall mot metall på
arbetsstycket eller arbetsbordet så nära svetsen som är praktiskt
möjligt.
Isolera arbetsklämman när den inte är ansluten till arbetsstycket
för att förhindra kontakt med metallföremål.
Anslut inte mer än en elektrod eller arbetskabel till en
svetskabelsanslutning. Koppla bort kabeln när den inte används.
Använd jordfelsbrytare vid användning av utrustning på fuktiga
och våta platser.
HÖGA LIKSPÄNNINGAR ligger kvar i inverterkretsarna EFTER att nätspänningen kopplats bort.
D Stäng av enheten, koppla bort ineffekt och ladda ur
ingångskondensatorer i enlighet med anvisningarna i handboken
innan du vidrör någon del.
OM−273245 Sida 1
HETA DELAR kan brännas.
D Vidrör inte heta delar med bara händerna.
D Låt utrustningen kallna en tid innan du arbetar
med den.
D Använd lämpliga verktyg och/eller bär tjocka,
isolerade svetshandskar och klädsel för att
undvika brännskador.
RÖK OCH GASER kan vara hälsofarliga.
Svetsning producerar rök och gaser. Inandning
av dessa kan vara hälsofarligt.
D Håll huvudet ute ur röken. Andas inte in röken.
D Ventilera arbetsområdet och/eller använd utsug vid svetsbågen
för att avlägsna rök och gaser om du arbetar inomhus.
Rekommenderat sätt att kontrollera om ventilationen är tillräcklig
är att mäta innehåll och mängd rök och gaser som personalen
utsätts för.
D Använd godkänt andningsskydd om ventilationen är dålig.
D Studera tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) och anvisningar för
hantering av limmer, lacker, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial,
kylmedel, avfettningsmedel, flussmedel och metaller.
D Arbeta endast i slutna utrymmen om de är välventilerade eller om
du bär friskluftsmask. Ha alltid en utbildad person i närheten.
Svetsrök och gas kan tränga undan luft och sänka syreinnehållet
vilket kan orsaka skador eller dödsfall. Se till att den luft du andas
är säker.
D Svetsa inte på ställen där man avfettar, rengör eller sprutmålar.
Bågens värme och strålar kan reagera med ångorna, vilket kan
ge upphov till mycket giftig och irriterande gasutveckling.
D Svetsa inte på belagda metaller, som t.ex. galvaniserat,
blyöverdraget eller kadmiumpläterat stål, om inte beläggningen
avlägsnats från svetsområdet, att lokalen är välventilerad och bär
vid behov friskluftmask. Beläggningar och metaller som innehåller
dessa ingredienser kan avge giftiga ångor om de svetsas.
STRÅLAR FRÅN BÅGEN kan bränna
ögon och skinn.
Bågen från svetsprocessen producerar intensiva
synliga och osynliga (ultravioletta och infraröda)
strålar som kan bränna ögon och hud. Gnistor
hoppar från svetsen.
D Bär godkänd svetshjälm med rätt filter för att skydda ansiktet och
ögonen mot strålning och gnistor när du svetsar eller tittar på
(se ANSI Z49.1 och Z87.1 i Säkerhetsnormer).
D Bär godkända skyddsglasögon med sidoskydd under hjälmen.
D Använd skärmar för att skydda andra mot sken och bländande
ljus; varna dem från att titta direkt på bågen.
D Bär skyddsklädsel av kraftigt och flamsäkert material (läder, tjock
bomull, ylle). Skyddsklädseln omfattar oljefria material som
läderhandskar, tjock skjorta, byxor utan slag, höga skor och mössa.
SVETSNING kan orsaka brand eller
explosion.
Svetsning på slutna behållare, som t.ex. tankar,
fat eller rör kan få dem att explodera. Svetsloppor
kan flyga från svetsbågen. Flygande svetsloppor,
heta arbetsstycken och het utrustning kan orsaka
bränder och brännskador. En elektrod som vidrör metallföremål kan
orsaka gnistor, explosion, överhettning och brand. Kontrollera att
området är säkert innan du börjar arbeta.
D Avlägsna allt antändbart material inom 10 m från svetsbågen. Täck
sådant material med godkända skydd om detta inte är möjligt.
D Svetsa inte där flygande svetsloppor kan träffa antändbart
material.
D Skydda dig själv och andra mot kringflygande svetsloppor och het
metall.
D Kom ihåg att svetsloppor och hett material från svetsning lätt kan ta
sig igenom små sprickor och öppningar till närliggande områden.
D Se upp för brand och ha alltid en brandsläckare till hands.
D Kom ihåg att svetsning på tak, golv, skott eller skiljeväggar kan
orsaka brand på den andra sidan.
OM−273245 Sida 2
D Däckfälgar och hjul får inte skäras eller svetsas. Däcken kan
explodera om de värms upp. Reparerade fälgar och hjul kan
haverera. Se OSHA 29 CFR 1910.177 i Säkerhetsstandarder.
D Svetsa inte på slutna behållare som innehållit brandfarligt material,
som t.ex. tankar, fat eller rör, för så vitt de inte är förberedda
i enlighet med AWS F4.1 (se Säkerhetsnormer).
D Svetsa inte där luften kan innehålla brandfarligt damm, gaser eller
ångor från vätskor (bland annat bensin).
D Anslut återledaren till arbetet så nära svetsområdet som är
praktiskt möjligt så att svetsströmmen inte leds långa, ev. okända
vägar, där den kan ge upphov till stötar, gnistor och brand.
D Använd inte svetsen för att tina frusna rör.
D Ta bort elektroden från hållaren eller klipp av svetstråden
vid kontaktröret när den inte används.
D Bär skyddsklädsel av kraftigt och flamsäkert material (läder, tjock
bomull, ylle). Skyddsklädseln omfattar oljefria material som
läderhandskar, tjock skjorta, byxor utan slag, höga skor och mössa.
D Ta ut allt antändbart material, som t.ex. gaständare eller
tändstickor, ur dina fickor innan du börjar svetsa.
D Inspektera arbetsområdet efter svetsningen och se till att där inte
finns gnistor, glödande material och öppen eld.
D Använd endast rätt säkringar och säkerhetsbrytare. Använd inte
för stora och koppla inte förbi dem.
D Följ kraven i OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) och NFPA 51B
beträffande arbete med heta material och låt någon hålla uppsikt
efter brand och ha en brandsläckare lätt tillgänglig.
D Studera tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) och anvisningar för
hantering av limmer, lacker, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial,
kylmedel, avfettningsmedel, flussmedel och metaller.
KRINGFLYGANDE METALL och SMUTS
kan skada ögonen.
D Svetsning, mejsling, stålborstning och slipning
producerar gnistor och kringflygande metall.
När svetsen svalnar, kan slagg kastas
omkring.
D Bär godkända skyddsglasögon med sidoskydd också under
svetshjälm.
ANSAMLING AV GAS kan skada
hälsan eller döda.
D Stäng av gasen när den inte används.
D Ventilera alltid stängda lokaler eller bär godkänd
friskluftsmask.
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT
(EMF) kan påverka medicinska implantat.
D Personer med pacemaker och andra implantat
ska hålla sig på avstånd.
D Personer med medicinska implantat ska vända sig till läkare
och tillverkaren av apparaten innan de går nära bågsvets-,
punktsvets-,
mejsnings-,
plasmabågskärningsoch
induktionsvärmningsarbeten.
BULLER kan skada hörseln.
Buller från vissa processer kan skada hörseln.
D Använd godkända öronskydd om ljudnivån
är hög.
GASTUBER kan explodera om de
skadas.
Gastuber innehåller gas under högt tryck. Om en
tuben skadas, kan den explodera. Då gastuber
normalt används under svetsprocessen ska de
behandlas med försiktighet.
D Skydda gastuber mot hög värme, mekaniska stötar, skador, slagg,
öppen eld, gnistor och bågar.
D Placera gastuberna stående och fäst dem på ett stationärt stöd
eller ett gastubställ så att de inte kan tippa.
D Håll gastuber på avstånd från svets- och andra elkretsar.
D Lägg aldrig svetsbrännare på gastuber.
D Låt aldrig en svetselektrod vidröra gastuber.
D Svetsa aldrig på gastuber − explosion blir följden.
D Skyddskåpan ska alltid sitta på plats över kranen utom när tuben
används eller är ansluten för användning.
D Använd endast korrekta gastuber, regulatorer, slangar
och kopplingar avsedda för den specifika tillämpningen; håll dem
och tillhörande delar i gott skick.
D Använd korrekt utrustning, korrekta procedurer och tillräckligt
många personer när transporttuber ska lyftas, flyttas och
transporteras.
D Vänd bort ansiktet när du öppnar kranen på gastuben.
Stå inte framför eller bakom regulatorn när kranen öppnas.
D Läs och följ instruktionerna för gastuber, tillhörande utrustning.
CGA:s skrift P-1 som finns i listan med säkerhetsföreskrifter.
1-3. Ytterligare symboler för installation, drift och underhåll
BRAND- ELLER EXPLOSIONSRISK.
ROTERANDE DELAR kan skada dig.
D Placera inte enheten på, över eller nära
brandfarliga ytor.
D Placera inte enheten nära brandfarligt material.
D Överbelasta inte ledningsnätet − se till att starkströmsnätet
är rätt dimensionerat, klassat och skyddat för denna enhet.
D Håll dig på avstånd från roterande delar.
D Håll dig på avstånd från klämpunkter som t.ex.
drivrullar.
FALLANDE UTRUSTNING kan orsaka
skador.
D Använd lyftöglan endast för att lyfta enheten,
INTE för andra apparater, gascylindrar eller
andra tillbehör.
D Använd korrekta procedurer och utrustning
med tillräcklig kapacitet för att lyfta och bära
upp enheten.
D Om gaffeltruck används för att flytta enheten, måste gafflarna
vara så långa att de sticker ut på andra sidan av enheten.
D Håll utrustningen (kablar och sladdar) på avstånd från fordon
i rörelse vid arbeten över golvnivå.
D Följ riktlinjerna i handboken för de reviderade NIOSH
lyftberäkningarna (dokument nr. 94−110) vid manuella lyft av
tunga komponenter och utrustning.
HÅRD OCH LÅNGVARIG ANVÄNDNING kan orsaka ÖVERHETTNING
D En
avkylningsperiod
rekommenderas;
följ märkintermittensfaktorn.
D Reducera strömmen eller intermittensfaktorn
innan du börjar svetsa igen.
D Blockera eller filtrera inte luftflödet till enheten.
KRINGFLYGANDE GNISTOR kan skada ögonen.
D Bär skyddsmask som skydd för ögon och
ansikte.
D Forma
volframelektroden
endast
på
slipapparat försedd med lämpliga skydd på lämplig plats med
lämpliga skydd för ansikte, händer och kropp.
D Gnistor kan orsaka brand — håll brandfarliga material på
avstånd.
STATISK ELEKTRICITET (ESD) kan
skada kretskort.
D Sätt på dig jordade armband INNAN du
hanterar kort eller delar.
D Använd statiskt säkra fodral och boxar för att
förvara, flytta eller sända kretskort.
SVETSTRÅD kan skada dig.
D Tryck inte av handtaget innan du instrueras att
göra så.
D Rikta inte handtaget mot kroppsdelar, andra
människor eller mot metall när du matar in
svetstråden.
BATTERIEXPLOSION kan skada dig.
D Använd inte svetsaggregatet för att ladda
batterier eller som starthjälp om det inte är
försett med en funktion för ändamålet.
ROTERANDE DELAR kan skada dig.
D Håll dig på avstånd från roterande delar,
som t.ex. fläktar.
D Håll alla dörrar, paneler, lock och skydd
ordentligt på plats och stängda.
D Låt endast utbildad personal avlägsna dörrar, paneler, kåpor och
skydd efter behov vid underhåll och felsökning.
D Sätt tillbaka dörrar, paneler, kåpor och skydd när underhållet
är avslutat och innan strömmen kopplas in.
LÄS ANVISNINGARNA.
D Läs och följ märkningar och bruksanvisningen
innan aggregatet installeras, används eller
underhålls. Studera säkerhetsinformationen
i början av handboken och i varje avsnitt.
D Använd enbart originalreservdelar från tillverkaren.
D Utför installation, underhåll och service enligt bruksanvisningen,
branschstandarder och svenska normer och regler.
OM−273245 Sida 3
HÖGFREKVENSSTRÅLNING kan orsaka
störningar.
D Högfrekvens (H.F.) kan störa radionavigering,
räddningstjänster, datorer och kommunikationsutrustning.
D Denna installation bör endast utföras av utbildad personal med
kännedom om elektronisk utrustning.
D Det är användarens ansvar att se till att en behörig elektriker
omedelbart åtgärdar sådana störningsproblem som är uppstått
p g a denna installation.
D Upphör omedelbart med att använda utrustningen om
underrättats om störning.
D Låt regelbundet kontrollera och underhålla utrustningen.
D Håll dörrar och paneler som är källor till högfrekvens ordentligt
stängda, håll gnistgap på rätt inställning och använd jordning och
avskärmning för att minimera riskerna för störning.
BÅGSVETSNING kan orsaka störning.
D Elektromagnetisk energi kan störa känslig
elektronisk utrustning, som datorer och
datorstyrd utrustning som t.ex robotar.
D Se till att all utrustning i svetsområdet
är elektromagnetiskt kompatibel.
D För att minska ev. störning ska svetskablar hållas så korta som
möjligt, samlade och så lågt som möjligt, t.ex. på golvet.
D Svetsning bör inte utföras närmare än 100 meter från känslig
elektronisk utrustning.
D Se till att detta svetsaggregat installeras och jordas i enlighet
med denna handbok.
D Om störning ändå inträffar måste användaren vidta extra
åtgärder, som t.ex. att flytta svetsen, använda skärmade kablar,
använda linjefilter eller skärma av arbetsområdet.
1-4. Föreskrifter enligt Proposition 65 i Kalifornien
VARNING! Den är produkten kan exponera dig för kemikalier,
bland annat bly, som myndigheter i staten Kalifornien vet
orsakar cancer, missbildningar och andra fosterskador.
Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
1-5. Säkerhetsnormer
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
kan laddas ned från American Welding Society på http://www.aws.org
eller köpas från Global Engineering Documents (telefon:
+1−877−413−5184, hemsida: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1,
från Global Engineering Documents (telefon: +1−877−413−5184,
hemsida: www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held
Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0,
från Global Engineering Documents (telefon: 1−877−413−5184,
hemsida: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, från National Fire
Protection
Association,
Quincy,
MA
02169
(telefon:
+1−800−344−3555, hemsida: www.nfpa.org and www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
från Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way,
Suite 103, Chantilly, VA 20151 (telefon: +1−703−788−2700,
hemsida:www.cganet.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard W117.2,
från Canadian Standards Association, Standards Sales,
5060 Spectrum Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada L4W
5NS (telefon: +1−800−463−6727, hemsida: www.csagroup.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face
Protection, ANSI Standard Z87.1, från American National Standards
Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036
(telefon: +1−212−642−4900, hemsida: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other
Hot Work, NFPA Standard 51B, från National Fire Protection
Association, Quincy, MA 02169 (telefon: +1−800−344−3555,
hemsida: www.nfpa.org).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General
Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910.177
Subpart N, Part 1910 Subpart Q, and Part 1926, Subpart J, from U.S.
Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box
371954, Pittsburgh, PA 15250-7954 (phone: 1-866-512-1800) (there
are 10 OSHA Regional Offices—phone for Region 5, Chicago, is
312-353-2220, website: www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation,
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
1600 Clifton Rd, Atlanta, GA 30329−4027 (telefon: +1−800−232−4636,
hemsida: www.cdc.gov/NIOSH).
1-6. EMF-information
Elektrisk ström som flyter genom en ledare alstrar lokala elektriska och
magnetiska fält (EMF). Strömmen från bågsvetsning (och liknande
processer, bland andra punktsvetsning, mejsling, plasmabågskärning
och induktionsuppvärmning) alstrar ett elektromagnetiskt fält omkring
svetskretsen. Elektromagnetiska fält kan störa visa medicinska
implantat, bland annat pacemakrar. Säkerhetsåtgärder för personer
som bär medicinska implantat måste vidtas. Exempelvis så kan
tillgängligheten för förbipasserande begränsas och individuell
riskbedömning kan göras för svetsare kan göras. Alla svetsare ska
använda följande procedurer för att minimera exponeringen för
elektromagnetiska fält från svetskretsen:
3. Linda inte kablarna runt kroppen.
1. Håll kablar samlade genom att vrida eller tejpa ihop dem eller
använda en kabelkanal.
Medicinska implantat:
Personer med medicinska implantat ska kontakta sin läkare och tillverkaren av apparaten innan de kommer nära bågsvets-, punktsvets-,
mejslings-, plasmabågskärnings-, och induktionsuppvärmningsarbeten. Ovanstående procedurer rekommenderas om läkaren ger tillstånd.
2. Placera dig inte emellan svetskablarna. Lägg kablarna vid sidan
och på avstånd från operatören.
OM−273245 Sida 4
4. Håll huvud och kropp på så stort avstånd från aggregatet
som möjligt.
5. Sätt arbetsklämman på arbetsstycket så nära svetsen som
möjligt.
6. Arbeta inte intill, sitt inte på och luta dig inte mot svetsaggregatet.
7. Svetsa inte medan du bär på svetsaggregatet eller trådmataren.
KAPITEL 2 − DEFINITIONER
2-1. Ytterligare säkerhetssymboler och definitioner
. Vissa symboler finns bara på CE-märkta produkter.
Varning! Se upp! Risker föreligger så som anges av symbolerna.
Safe1 2012−05
Kasta inte produkten (i förekommande fall) i hushållssoporna.
Återanvänd eller återvinn kasserade elektriska och elektroniska apparater genom att lämna dem
till en återvinningsstation.
Kommunens återvinningscentral eller närmaste återförsäljare kan bistå med ytterligare information.
Safe37 2017−04
Bär torra gummihandskar. Vidrör inte elektroder med oskyddad hand. Bär inte våta eller skadade handskar.
Safe2 2017−04
Skydda dig själv mot stötar genom att isolera dig från arbetsstycke och jord.
Safe3 2017−04
Koppla bort väggkontakten eller nätspänningen före arbete på maskinen.
Safe5 2017−04
Håll huvudet ute ur röken.
Safe6 2017−04
Ventilera eller använd en utsugningsanordning för att avlägsna rök.
Safe60 2012−06
Använd fläkt för att avlägsna rök.
Safe61 2012−06
Lättantändliga föremål ska hållas borta från svetsningen. Svetsa inte i närheten av lättantändliga föremål.
Safe62 2012−06
OM-273245 Sida 5
Svetsloppor kan orsaka brand. En brandsläckare ska finnas till hands och en observatör ska stå redo att
använda den.
Safe63 2012−06
Svetsa inte på fat och andra slutna behållare.
Safe16 2017−04
Avlägsna eller måla inte över etiketten.
Safe20 2017−04
Fingrar kan skadas av drivrullarna.
Safe32 2012−05
Svetstråd och drivkomponenter används vid svetsspänning − håll händer och metallföremål borta.
Safe33 2017−04
Användningsperiod för miljöskydd (Kina)
Safe123 2016−06
Använd hatt och skyddsglasögon. Använd öronskydd och
skjortkrage. Använd svetshjälm med rätt filtergrad. Använd komplett
kroppsskydd.
Safe66 2012−06
Lär dig maskinen och läs anvisningarna innan du svetsar eller
arbetar på maskinen.
Safe65 2012−06
Anteckningar
OM-273245 Sida 6
2-2. Övriga symboler och definitioner
. Vissa symboler finns bara på CE−produkter.
A
IP
Hz
Ampere
Likström
I2
Nominell
svetsström
Program
Skyddsklass
Svetsspänning
X
I1
Driftcykel
Hertz
Gasförström−
ningstid
Sätt upp
Primäranslutning
Trådtyp
Konventionell
utgångsspänning
Båglängd
Öka
Svetsmetod
U2
Kall vridning (tum)
mot arbetsstycket
Gasefterström−
ningstid
Kretsbrytare
Gas in
Rensa enligt gas
Enfas
Trådmatarverk
Tid
U1
Primärström
Läs anvisningarna
V
Volt
Sekvens
Start
Nätspänning
Krater
Konstant
spänning
Anteckningar
OM-273245 Sida 7
KAPITEL 3 − SPECIFIKATIONER
3-1. Placering av serienummer− och märketikett
Serienumret och märkuppgifterna för denna produkt återfinns på bakpanelen. Använd märketiketten för att fastställa specifikationerna för
matningsströmmen och/eller nominell effekt. För framtida bruk, skriv serienumret i utrymmet som tillhandahålls på baksidan av den här manualen.
3-2. Enhetens specifikationer
Typ av
matnings−
ström
24 V
växelström
enfas
10 ampere
50/60 Hertz
Typ av
svetsströmkälla
Trådmatnings−
hastighet*
Tråddiameter−
intervall
Märkuppgifter för
svetskrets
Konstant spänning
(CV) DC med 14-stift
och kontaktorstyrning
Standard:
55 till 770 ipm
(1,4 till 19,6 mpm)
0,035 till
5/64 tum
(0,9 till 2 mm)
100 Volt,
600 ampere, 100 %
intermittensfaktor
Max
spolkapacitet:
18 tum
(457 mm)
Mått
Vikt
Längd: 27 tum
(686 mm)
45 pund
(20,4 kg)
Bredd:
12-1/2 tum.
(318 mm)
Höjd: 14 tum.
(356 mm)
Max spolvikt:
27 kg (60 lb)
*Se kapitel 4-5 för detaljerade uppgifter beträffande trådtyp, tråddimensioner och trådmatningshastighet.
3-3. Miljödata
A. IP−klass
IP−klass
IP2X
Denna utrustning är avsedd för inomhusbruk och är inte avsedd att användas eller förvaras utomhus.
IP2X 2014−06
B. Information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
!
Denna Klass A−utrustning är inte avsedd för användning i bostadsorter där den elektriska strömmen tillhandahålls av det
allmännyttiga lågspänningsförsörjningssystemet. Potentiella svårigheter kan uppstå med att säkerställa elektromagnetisk
kompatibilitet på sådan orter, p.g.a. både ledningsbundna och utstrålade störningar.
ce-emc 3 2014-07
C. Temperaturdata
OM-273245 Sida 8
Drifttemperatur
Förvarings−/transporttemperatur
−10 till 40°C (14 till 104°F)
−20 till 55°C (−4 till 131°F)
Temp_2016- 07
D. Information om farliga ämnen för kinesiskt EEP−tillstånd (exit and entry permit)
质
量
Information om farliga ämnen för kinesiskt EEP−tillstånd (exit and entry permit)
质
Farligt ämne
部 Komponentnamn
(适)
(om tillämpligt)
铅
Pb
Hg
镉
Cd
铬
Cr6
PBB
醚
PBDE
黄铜铜部
Mässings− och koppardelar
X
O
O
O
O
O
装
Kopplingsanordningar
X
O
O
O
O
O
!"装
Elkopplare
O
O
X
O
O
O
#$#$配
Kablar och kabeltillbehör
X
O
O
O
O
O
%
Batterier
X
O
O
O
O
O
&表'*+SJ/T 11364 规-.0.
Den här tabellen är upprättad i enlighet med China SJ/T 11364.
O:
表5该
质7该部8 9质:; 量97GB/T26572规- 限量要?@A.
Indikerar att koncentrationen av det farliga ämnet i alla homogena material i delen ligger under det relevanta tröskelvärdet för China GB/T
26572.
X:
表5该
质CD7该部 EF9质:; 量超HGB/T26572规- 限量要?.
Indikerar att koncentrationen av det farliga ämnet i minst ett homogent material i delen ligger över det relevanta tröskelvärdet för China GB/T
26572.
IKLM限*+SJ/Z11388 规-O-.
EFUP−värdet av detta EEP−tillstånd är definierat i enlighet med China SJ/Z 11388.
EEP_2016−06
Anteckningar
OM-273245 Sida 9
KAPITEL 4 − INSTALLATION
4-1. Val av plats
!
Ställ inte mataren där
svetstråden träffar cylindern.
. Trådmataren på bilden är
endast avsedd som exempel
och kanske inte återspeglar
den faktiska enheten.
3
2
1
Trådmatarverk
2
Sladdspole/−rullar
3
Gascylinder med slang och
regulator (tillhandahålls av
användaren)
. Tryck
5
i avskärmande gas får
inte överstiga 100 PSI (689
kPa).
1
4
4
Svetsströmkälla
5
6
Löpvagn
Vattenkylningssystem
6
!
Flytta eller använd inte enheten där den kan tippa.
loc_matare/löpvagn 2015-05
OM-273245 Sida 10
4-2. Kopplingsschema för utrustningen
1
Svetsströmkälla
. Välj
svetsströmkälla
avsnitt 5-11.
enligt
2
Kontaktorstyrning/nätkabel
3
Positiv (+) svetskabel
4
Negativ (−) svetskabel
5
Arbetsstycke
6
Svetspistol
7
Trådmatarverk
8
Gasslang
9
Gascylinder och regulator
(tillhandahålls av användaren)
. Tryck
i avskärmande gas får
inte överstiga 100 PSI (689
kPa).
1
9
2
3
4
8
5
7
6
246040-C
OM-273245 Sida 11
4-3. Bakpanelanslutningar och roterande drivaggregat
!
Slå från strömmen före
anslutning av svetskablar.
!
Underlåtenhet att ansluta
svetskablar på rätt sätt kan
orsaka kraftig värme och
starta en brand eller skada
maskinen.
1
14-stifts kontrollkabel - 15 fot
(4,6 m)
Avskärmande
gasventilkopplingar
2
Kopplingen måste ha 5/8-18
högergängor. Anslut gasslangen
(tillhandahålls av kunden).
3
4
5
6
2
Svetskabelsanslutning
Svetsledare
Drivaggregat
Vridratt för drivaggregat
För att vrida drivaggregatet, lossa
drivaggregatets vridratt,
vrid
drivaggregatet, och dra åt ratten.
7
Gasslang (tillhandahålls av
kunden)
7
3
4
1
4
5
6
Nödvändiga verktyg:
9/16, 5/8 tum
3/16 tum
246041-D
OM-273245 Sida 12
4-4. 14-stifts kontaktinformation för anslutning av trådmatarverk till strömkälla
Stift*
I
J
H
G
K
A
B
L C
M D
E
N
F
Stiftinformation
A
24 V AC med avseende på uttag G.
B
Kontaktslutning till A sluter 24 V kontaktorstyrningskretsen.
G
Krets gemensam för 24 V krets.
C
+10 V DC insignal från strömkälla til trådmatarverk med avseende på sockel D.
D
Fjärrkontrollskrets gemensam.
E
0 till +10 V DC utsignal från trådmatarverk till strömkälla med avseende på sockel D.
H
Spänningsåterkoppling; 0 till +10 V likström, 1 V per 10 V bågvolt.
F
Strömåterkoppling, 0 till +10 V DC, 1 V per 100 A.
L
0 till +10 V DC utsignal från trådmatarverk till strömkälla med avseende på sockel N.
M
CC/CV välj 0 till +10 V DC.
N
Matarkommun.
K
Används ej.
*Återstående stift används ej.
4-5. Tabell över trådtyp, tråddimensioner och optimal trådmatningshastighet
Motorhastighet
Trådtyp
Tråddimension
Nominellt hastighetsområde
(per IEC 60974−5)
Standard
Alla
0,035 till 0,062 tum (0,9 till 1,57 mm)
55 till 770 ipm (1,4 till 19,6 mpm)
Standard
Alla
5/64 tum (2 mm)
55 till 700 ipm (1,4 till 17,8 mpm)
Anteckningar
OM-273245 Sida 13
4-6. Montera svetspistolen
1
2
3
4
6
7
Strömklämratt
Pistollåsflik
Strömstiftsskåra
Pistolanslutningsände
Montera
pistol
Accu-Mate−anslutningen
med
Lossa strömklämratten så att
strömstiftet på pistolen går fri vid
pistollåsfliken.
Tryck
in
strömstiftet
i
strömklämman så långt det går för
att rikta in spåret i strömstiftet på
pistolen med pistollåsfliken.
Säkra pistolen genom att dra åt
strömklämratten.
4
Montera pistol utan Accu-Mate
−anslutningen
När du använder en pistol utan
spåret i
strömstiftet,
lossa
strömklämratten
och
vrid
pistollåsfliken 180 grader. Det
förhindrar att låsfliken sticker in i
strömstiftpistolanslutningen.
3
Tryck
in
strömstiftet
strömklämman så långt det går.
1
Säkra pistolen genom att dra åt
strömklämratten.
Montera pistol utan
Accu-Mate−anslutningen
Montera pistol med
Accu-Mate−anslutningen
2
i
5
1
2
Pistolkontrollkabel
Sätt
in
kontakten
i
pistolkontrolluttaget och dra åt den
gängade kragen.
6
7
Tryckblockeringsklämma
Tomma tryckplatser
Montera en tryck−/dragpistol
När
du
använder
en
tryck−/dragpistol,
lämnar
du
tryckblockeringsklämman på plats.
Justera inte trycket enligt avsnitt
4-7.
Montera en drag−endast−pistol
Vid
användning
av
en
drag−endast−pistol,
ta
bort
blockeringsklämmorna och placera
dem i de tomma tryckplatserna för
förvaring och justera trycket enligt
avsnitt 4-7.
5
245985-B / Ref. 246040-C
OM-273245 Sida 14
4-7. Installera och gängad svetstråd
Installera trådstyrningar
och anti-slitagestyrning.
Installera sladdspole. Justera spännmuttern
så tråden är spänd när trådmatningen stannar.
Installera drivrullarna.
Tryck
Justera
bakre
rullarna
Tryckindik
-atorskala
Tryck
Justera
främre
rullarna
Inget trådglir
Trådglir
ICKELEDANDE
YTA
ICKELEDANDE
YTA
Nödvändiga verktyg:
Drivrullar
3/16, 5/64 tum
Baksidan av pistolen
15/16, 3/8 tum
Slut på fodret
. För optimal trådmatningsprestanda, se
till
att
utloppskabeln
har
rätt
foderdimension för den svetstrådstorlek
som används. När pistolen installeras
ska fodret som sträcker sig från baksidan
av pistolen vara så nära drivrullarna som
möjligt utan att att de vidrörs.
Installera pistolen. Lägg ut pistolkabeln rakt.
Skär av änden på tråden. Tryck tråden genom
styrningarna upp till drivrullarna; fortsätt att
hålla i tråden. Tryck på Stöt−knappen för att
mata ut tråden ur pistolen.
. När
du använder en tryck−/dragpistol
och tryckblockeringsklämmor, ska du
inte justera trycket.
. För
aluminiumtråd ställer du in
tryckindikatorskalan så lätt som möjligt.
. För
att justera drivrollstrycket, håll
munstycket ca 2 tum (51 mm) från
ickeledande yta och tryck på
pistoltriggern för att mata tråden mot
ytan. Dra åt ratten så att tråden inte glirar.
Dra inte åt för hårt. Om kontaktspetsen är
hel blockerad ska tråden slira vid
mataren (se tryckjustering ovan). Skär
av tråden. Stäng locket.
Ref. 156 929-A / Ref. 150 922 / Ref. 156 930 / S-0627-A
OM-273245 Sida 15
KAPITEL 5 − DRIFT
5-1. Strömbrytare
1
Strömbrytare
1
Ref. 246039-C
5-2. Stöt−/rensningskontakt
1
Stöt−/rensningskontakt
1
Ref. 246039-C
Genom att trycka på Stöt/rensa−omkopplaren
kan användaren stöta fram tråd utan att
strömsätta
svetsströmkretsen
eller
gasventilkretsen.
• Enheten tillhandahåller kapaciteten att stöta
trådmataren med pistoltriggern eller
Stöt/rensa−omkopplaren.
• Svetsbågen inte initierar 3 sekunder efter
pistoltriggern aktiveras kommer enheten
OM-273245 Sida 16
utföra en stötåtgärd i högst två minuter. Om
pistoltriggern fortfarande är aktiverad efter
två minuter avbryts stötåtgärden för att
förhindra fullständig avspolning av tråden, i
händelse av att pistolen är skadad.
• På enheten visas meddelandet “TRIG
ERR“ för att meddela användaren att
triggern är aktiverad.
• Stöthastigheten
kan
justeras
med
justerreglaget när enheten stöter fram tråd.
Enheten visar stöthastigheten när enheten
stöts.
• Stötning kan även utföras genom att trycka
på knappen Stöt/rensa.
• Genom att trycka på knappen Stöt/rensa
kan användaren även rensa gasledningar
före svetsningen samt för att göra en
förinställningar av gastrycket på regulatorn.
5-3. Frontpanelsreglage
1
2
3
4
5
6
7
8
Ref. 271 487-A
1
Vänster skärm (se avsnitt 5-4)
2
Höger skärm (se avsnitt 5-5)
3
Justerreglage vänster (se avsnitt 5-6)
4
5
6
Justerreglage höger (se avsnitt 5-6)
Tryckknapp för programval (se
avsnitt 5-10)
Tryckknapp för konfigurering (se
avsnitt 5-7)
7
Tryckknapp för start (se avsnitt 5-8)
8
Tryckknapp för krater (se avsnitt 5-9)
OM-273245 Sida 17
5-4. Vänster skärm
1
2
3
1
2
3
Vänster skärm
Båglängd−LED
Spännings−LED
viss strömkälla, se avsnittet 5-11 Meny
för val av strömkälla.
. För att ställa in korrekt spänningsområde
för en
Vänster skärm
Den vänstra skärmen visar spänning eller
båglängd. Enheten visar både förinställd och
faktisk bågspänning. När enheten är försatt i
svetstillstånd
visas
den
faktiska
bågspänningen.
. Se
avsnitt 7-2 beträffande val av
båglängd och visning av spänning.
5-5. Höger skärm
1
3
2
1 Höger skärm
Den
högra
skärmen
visar
trådmatningshastigheten eller
ampere.
Enheten visar och justerar endast förinställd
trådmatningshastighet vid tomgång. När
enheten är i ett svetstillstånd visas den
faktiska trådmatningshastigheten för den
aktiva svetssekvensen.
2 Trådmatningshastighet−lampa
3 Ampere−LED
LED−lamporna nedanför skärmen tänds för
OM-273245 Sida 18
att indikera vilket värde som visas.
• Om enheten är i ett svetstillstånd som inte
involverar matartråd visar enheten
svetssekvensens trådmatningshastighet.
Trådmatningshastigheten
i
svetssekvensen kan justeras och kringgå
den
förinställda
trådmatningshastighetsskärmen när som
helst under svetsningen. Om justerreglaget
med andra ord aktiveras under svetsningen
visar och tillåter enheten justering av
svetssekvensens
trådmatarhastighet
oavsett den aktiva svetssekvensen.
• När enheten visar ampere tänds
Ampere−LED. Ampere visas endast om
enheten är i ett svetstillstånd och ampere är
över ett minimalt värde på 25 Ampere.
5-6. Justerreglage vänster/höger
1
Justerreglage
Använd justerreglaget för att ändra
diverse
parametrar
eller
menyposter.
Använd vänster reglage för att
justera spänning eller båglängd.
1
Använd höger reglage för att
justera
amperetalet
eller
trådmatningshastigheten.
5-7. Tryckknapp för konfigurering
1
2
Tryckknapp för konfigurering
Konfigurerings−LED
När konfigureringsknappem trycks in
tänds LED för tryckknapp för
konfigurering.
2
Tryck på knappen för att öppna
grundläggande
konfigureringsfunktioner. Hålle inne
knappen för att öppna mer
avancerade konfigureringsfunktioner
1
5-8. Tryckknapp för Start
1
2
Tryckknapp för Start
Start−LED
Tryck
på knappen för att
aktivera/inaktivera startparametrar.
LED är tänd när starten är aktiverad.
Tryck och håll inne knappen i 1
sekund för att komma åt
startparametermenyn.
2
1
5-9. Tryckknapp för Krater
1
2
Tryckknapp för Krater
Krater−LED
Tryck på knappen för att
aktivera/inaktivera
kraterparametrar. Tryck och håll
inne knappen i 1 sekund för att
komma åt kraterparametermenyn.
2
1
5-10. Tryckknapp för programval
1
2
Tryckknapp för programval
Programindikerande
LED−lampor
. Programval
2
är
för
konfigureringsjusteringar och
initial svetsning. Aktiv funktion
(TPS eller Dual Schedule)
åsidosätter tidigare funktioner.
1
OM-273245 Sida 19
5-11. Meny för val av strömkälla
1
2
Vänster skärm
Höger skärm
. När
mataren är på, kan
användaren
välja
standardinställd strömkälla på
menyn för val av strömkälla.
När
du
väljer
en
standardinställd
strömkälla
ställs korrekt Vmin och Vmax in
för att justera utspänningen på
strömkällan.
2
1
Första gången matarverket slås
på
Matarverket går automatiskt in i
menyn för val av strömkälla.
Mataren visar “MPA” på den
vänstra skärmen och “35X” på den
högra skärmen, vilket betyder att
en MPa 350 A−maskin är den
standardinställda strömkällan och
har ett spänningsområde på 10V
som Vmin och 38V som Vmax.
* * Strömkälla
Invision/XMT 35X MPa
Vänster skärm
Höger skärm
MPa
35X
Spänningsområde
Vmin =10
Vmax =38
Invision/XMT 450 MPa
MPa
450
Vmin =10
Vmax =38
Deltaweld 302
DELT
302
Vmin =10
Vmax =32
Deltaweld 452
DELT
452
Vmin =10
Vmax =38
Deltaweld 652
DELT
652
Vmin =10
Vmax =44
Dimension 302
DIM
302
Vmin =10
Vmax =32
Dimension NT 450
DIM
450
Vmin =10
Vmax =38
Dimension 452
DIM
452
Vmin =10
Vmax =38
Dimension 652
DIM
652
Vmin =10
Vmax =65
XMT 304
XMT
304
Vmin =10
Vmax =35
XMT 350
XMT
350
Vmin =10
Vmax =38
XMT 456
XMT
456
Vmin =10
Vmax =38
Invision 456
INV
456
Vmin =10
Vmax =38
Invision 354
INV
354
Vmin =10
Vmax =35
Optima
OPT
IMA
Vmin =10
Vmax =38
Anpassad
CUST
PWR.S
Vmin =10
Vmax =38
När strömmen slås på har
användaren tre sekunder på sig att
välja en standardinställd strömkälla
från listan som visas på skärmen.
Användaren kan rulla igenom listan
på strömkällor med användning av
justerreglaget. När användaren har
valt en strömkälla har den tre
sekunder på sig att växla till en
annan strömkälla eller börja svetsa.
När du stänger av matarverket
sparas den standardinställda
strömkällan.
Nästa gång matarverket slås på
Matarverket visar den senast
inställda strömkällan. Användaren
har tre sekunder på sig att välja en
annan strömkälla eller trycka på
Program−knappen för att avsluta
menyn för val av strömkälla.
** För eventuella strömkällor som inte står med, välj ett matchande
spänningsområde eller se avsnitt 5-6 för att ställa in Vmin och Vmax.
Ref. 271 487-A
OM-273245 Sida 20
5-12. Driftstermer
Här följer en lista på termer med de definitioner som används med avseende på denna trådmatare:
Allmänna villkor:
Kall trådvridning
Matartråd utan strömsatt kontaktor eller gasventil.
Sekvens
En del av svetsprogrammet, t.ex. gasförströmning, inkörning, start, svets, krater, tillbakabränning och
gasefterströmning.
Svetsprogram
En grupp sekvenser som utgör en svetscykel.
MIG
CV−svetsprocess med individuella inställningar för spänning och trådmatningshastighet.
Pulsad MIG
CC−svetsprocess med fabriksinställda data som använder topp− och bakgrundsström, pulsbredd och
pulsar per sekund. Adaptiva pulskontrollmetoder modulerar en eller flera av de inställda
dataparametrarna för att reglera eller bibehålla en fast båglängd.
Synergisk
Syftar på systemets förmåga att matcha effektinställningen enligt den inställda
trådmatningshastigheten via ett enskilt reglage. I synergisk pulsad MIG ökas eller minskas
pulsparametrarna automatiskt så att strömeffekten matchar den inställda trådmatningshastigheten.
Icke- synergisk
Syftar på oberoende kontroll av trådmatningshastighet och strömeffekt. I icke−synergiskt läge kräver
ökning eller sänkning av den inställda trådmatningshastigheten en motsvarande justering av
båglängden eller spänningen.
STD
Grundläggande triggerfunktion, svetssekvensen startar när triggern trycks in och avbryts när triggern
släpps upp.
Trigger nedtryckt
Triggerfunktionen som gör det möjligt för operatören att svetsa utan att trycka in pistoltriggern
kontinuerligt. I läget Trigger nedtryckt trycker du in pistoltriggern tillfälligt tills en båge bildas och
svetsningen fortsätter tills pistoltriggern trycks in tillfälligt på nytt.
Spot
Triggerfunktion som automatiskt stänger av svetsningen efter en viss tid. Svetsningen avbryts när
den inställda tiden har gått ut eller triggern släpps upp. Punktsvetstiden återställs när triggern släpps
upp.
Båglängd
Syftar på det fysiska avståndet mellan trådelektrod och svetspöl. Begreppet representerar även
justeringar i den pulsade MIG−svetsprocessen.
Dual Schedule
Möjliggör valet av ett par svetsparameterinställningar som kan användas tillsammans.
Gasförströmning
Tiden som den avskärmande gasen flödar efter triggern har tryckts in och innan svetsbågen tillåts
vara aktiv.
Gasefterströmning
Den tid som den avskärmande gasen flödar när bågen har stängts av.
Start
Tillhandahåller spänning/båglängd, trådmatningshastighet och tidvärden för modifierad bågstart.
Profilpuls
Profilpuls optimerar aluminiumsvetssträngens utseende genom att producera svetsningar med
rippelmönster med jämna avstånd, liknande GTAW.
OM-273245 Sida 21
KAPITEL 6 − STÄLLA IN SEKVENSPARAMETRAR
6-1. Sekvensparametrar i ett program
Sekvens
Parametrar
Volt
IPM
Sekunder
1. Gasförströmning
Tum
0-5,0
2. Run-In
X
x0,1-x1,00
3. Start
X
X
0,1-0,5
4. Svets
X
X
0-100,0
5. Krater
X
X
0,00-5,00
6. Gasefterströmning
0,0-10,0
7. Dra tillbaka
0,0-1,5
X = Inställning tillgänglig.
Svetstid
Gasför−
ström−
ningstid
Kratertid
Gasefter−
ström−
ningstid
Starttid
Dra
tillbaka
om
markerad
Tid
Gasförströmning Inkörning Start
Trigger
tryckt
OM-273245 Sida 22
Svets
Krater
Trigger
släppt
Gasefterströmning
Sekvensslut
KAPITEL 7 − PROGRAMMERING
7-1. Menyn Setup (Konfigurering)
För att öppna MENYN SETUP, tryck och
håll inne knappen SETUP. INDIKATORN
FÖR MENYN SETUP och INDIKATORN
FÖR KNAPPEN SETUP tänds.
Vrid Vänster justeringsratt för att välja
olika menyposter som visas på VÄNSTER
SKÄRM.
Vrid
HÖGER
JUSTERINGSRATT för att ändra
menypostvärdena som visas på HÖGER
SKÄRM.
För att stänga MENYN SETUP, tryck och
håll inne knappen SETUP.
Följande poster kan justeras i denna meny:
Triggerkontroll (TRIG) − Ställer in
pistoltriggerkontroll. Triggerkontrollen kan
konfigureras som (STD, HOLD eller
SPOT).
Fördröjning för trigger nedtryckt
(HOLD) − Ytterligare triggerinställning som
endast visas i menyn när triggerkontrollen
är
inställd
på
(TRIG
HOLD).
Fördröjningstiden för trigger nedtryckt är
den minimala tidsmängd som triggern
måste hållas intryckt för att trigger
nedtryckt ska aktiveras. Det finns en
inbyggd maximal trigger nedtryckt−tid
inom vilken triggern måste släppas upp för
att trigger nedtryckt ska aktiveras. Den
maximala trigger nedtryckt−tiden är alltid
4,0 sekunder efter fördröjningstiden för
trigger
nedtryckt.
Om
trigger
nedtryckt−tiden exempelvis är inställd på
2,0 sekunder måste triggern hållas intryckt
i minst 2,0 sekunder och släppas upp inom
6,0 sekunder för att trigger nedtryckt ska
aktiveras.
När
trigger
nedtryckt−funktionen är aktiv kommer
trådmataren att mata tråd tills triggern
trycks in och släpps upp på nytt.
Trigger 4T − Gör det möjligt för operatören
att välja mellan svetsparametrar och
kraterparametrar med användning av
pistoltriggern. Kratertiden måste ställas in
på minst 0,2 sekunder för att den här
funktionen ska kunna användas. Om
pistoltriggern
släpps
upp
under
svetsningen försätts enheten i trigger
nedtryckt; om triggern trycks in och hålls
nedtryckt på nytt gör att enheten förblir i
kratern tills triggern släpps upp och tiden
för kraterparametern går ut.
Trigger Spot Time (SPOT) (punkttimer)
− Ytterligare triggerinställning som endast
visas i menyn när triggerkontrollen är
inställd på (TRIG HOLD). SPOT−tid är
längden på den kombinerade tiden för
starten
(om
tillämpligt)
och
svetssekvensen. Svetsningen avbryts när
den inställda tiden har gått ut eller triggern
släpps upp. Punktsvetstiden återställs när
triggern släpps upp.
Val av fjärrprocess − För MIG (MIG) drift,
visas spänningen på den vänstra skärmen.
För Pulsad MIG (PULS) drift väljer
alternativet Second Level Setup Menu
Display (PULS) huruvida spänningen
(VOLT) eller båglängden (ARC.L) i den
vänstra skärmen.
. Ett
Val av fjärrprocess−kapabel
strömkälla växlar automatiskt till den
valda svetsprocessen när detta
alternativ ändras på trådmataren.
Valen av tråd− och gasprogramval för
varje svetsprocess måste ställas in på
strömkällan.
. När Val av triggerschema (se avsnitt
7-2)
är
aktiverat
kan
svetsprocessalternativet ställas in
självständigt för varje schema. Det gör
det möjligt för operatören att per
distans ändra svetsprocessen vid
trådmataren och strömkällan med
bara
en
knackning
på
svetspistoltriggern.
Gasförströmning (PRE) − Tiden som den
avskärmande gasen flödar efter triggern
har tryckts in och innan svetsbågen tillåts
vara aktiv. Området för denna inställning är
från (0,0 till 5,0) sekunder.
Gasefterströmning (POST) − Den tid
som den avskärmande gasen flödar när
bågen har stängts av. Området för denna
inställning är från (0,0 till 10,0) sekunder.
Trådinkörningshastighet (R−IN)
−
Trådmatningshastigheten
innan
svetsbågen träffas. Denna inställning är en
procent av den trådmatningshastighet som
enheten är inställd på för svetsning.
Området för denna inställning är från
(X0,10 till X0,99 till AV). Exempel: Om
svetstrådhastigheten är 200 och R−IN är
X0,50, blir inkörningstrådhastigheten 100.
Baktändning (B.BAK) − Baktändning
ställer in en tid mellan 0 och 0,25 sekunder
i inkrement av 0,01 sekunder. Detta är den
tid bågen tillåts vara på efter tråden slutar
att matas.
Baktändningsvolt (VLTS) − Ställer in
spänningen som används för baktändning.
Området är samma som den valda
strömkällan. Mätt i 0,1 volts inkrement.
Dra tillbaka (RTRK) − När den är
aktiverad kan användaren ställa in ett
avstånd från 0 till 1,5 tum. Detta är
avståndet som tråden backar efter
svetsningen stannar.
Profilpuls PÅ/AV − När Profilpuls är På
samarbetar
pulsparametrarna
och
trådhastigheten så att det skapas ett
konsekvent rippelmönster.
. Ytterligare
PROFILPULS−menyposter
kan visas i MENYN SETUP när
PROFILPULS är aktiv. Se kapitel 7-7.
OM-273245 Sida 23
7-2. Menyn Setup Nivå 2
För att öppna MENYN SETUP SETUP
NIVÅ 2, tryck och håll inne knappen
SETUP. INDIKATORN FÖR MENYN
SETUP
och
INDIKATORN
FÖR
KNAPPEN SETUP tänds.
Vrid Vänster justeringsratt för att välja
olika menyposter som visas på VÄNSTER
SKÄRM.
Vrid
HÖGER
JUSTERINGSRATT
för
att ändra
menypostvärdena som visas på HÖGER
SKÄRM.
För att stänga MENYN SETUP SETUP
NIVÅ 2, tryck och släpp upp knappen
SETUP.
Följande poster kan justeras i denna meny:
Parameterlås (LOCK) − När det är inställt
på (ON) är parametrarna Trigger, Process,
Gasförströmning,
Gasefterströmning,
Inkörning, Start och Krater låsta och kan
inte justeras. Om du försöker ändra en låst
parameter gör det att skärmen tillfälligt visar
(LOCK).
Områdesgränser (LMTS) − När det är
inställt
på
(ON),
är
trådmatningshastigheten och båglängden
eller
spänningssvetsinställningarna
begränsade till minimala och maximala
justerbara områden. Minimala och
maximala områdesinställningar visas
sedan i menyn när (LMTS) är inställt på
(ON). När de är inställda på (OFF), är
områdesgränserna inaktiva och visas inte
i menyn.
Trådmatningsområdesgräns (MIN) −
Indikeras i VÄNSTER SKÄRM med
INDIKATORN
FÖR
TRÅDMATNINGSHASTIGHET
tänd.
Ställer
in
den
minimala
trådmatningshastigheten. Området för
denna inställning är 70 till 780 IPM.
Trådmatningsområdesgräns (MAX) −
Indikeras i VÄNSTER SKÄRM med
INDIKATORN
FÖR
TRÅDMATARHASTIGHET tänd. Ställer in
den maximala trådmatningshastigheten.
Området för denna inställning är mellan
(MIN) inställning och 780 IPM.
Båglängdområdesgräns
(MIN)
−
Indikeras i VÄNSTER SKÄRM med
INDIKATORN FÖR BÅGLÄNGD tänd.
Ställer in minimal båglängd. Området för
denna inställning är 0 till 100.
Båglängdområdesgräns
(MAX)
−
Indikeras i VÄNSTER SKÄRM med
INDIKATORN FÖR BÅGLÄNGD tänd.
Ställer in maximal båglängd. Området för
denna inställning är mellan (MIN)
inställning och 100.
. När
alternativet pulsskärm (PULS) i
MENYN SETUP NIVÅ 2 är inställd på
(VOLT),
ersätts
båglängdområdesgränsen
av
spänningsområdesgränser.
Spänningsområdesgräns (MIN)
−
Indikeras i VÄNSTER SKÄRM med
VOLTINDIKATORN tänd. Ställer in minimal
spänning. Området för denna inställning är
beroende
av
strömkällans
OM-273245 Sida 24
spänningsområde i MIG−processen och
varierar med tråd− och gasprogramvalet i
PULSAD
MIG−processen.
Om
strömkällans svetsprocess är inställd på
PULSAD MIG, ändras inställningen för det
minimala spänningsområdet om tråd− och
gasprogramvalet ändras.
Spänningsområdesgräns (MAX)
−
Indikeras i VÄNSTER SKÄRM med
VOLTINDIKATORN tänd. Ställer in
maximal spänning. Området för denna
inställning är beroende av strömkällans
spänningsområde i MIG−processen och
varierar med tråd− och gasprogramvalet i
PULSAD
MIG−processen.
Om
strömkällans svetsprocess är inställd på
PULSAD MIG, ändras inställningen för det
maximala spänningsområdet om tråd− och
gasprogramvalet ändras.
Synergiskt läge för strömkälla (PWR.S)
− Ställer in det synergiska läget på (AUTO)
eller manuell (MAN). När det är inställt på
(AUTO), fungerar trådmataren och en
synergikapabel strömkällsfunktion som ett
synergiskt pulsat MIG−system. När det är
inställt på (MAN), fungerar strömkällan och
trådmatarfunktionen
som
ett
icke−synergiskt MIG− eller pulsat
MIG−svetsningssystem.
S För korrekt funktion ska denna inställning
ställas in så att den matchar
pulslägesinställningen
(PULS)
för
strömkällan.
Pulsskärm (PULS) − Möjliggör justering av
förinställd svetsparameter som spänning
eller båglängd. Denna inställning påverkar
bara skärmvisningen och påverkar inte
funktionen. (PULS)−inställningen ska
ställas in så att den matchar
strömkällsskärmen. När den är inställd på
(VOLT),
visas
det
förinställda
spänningsbörvärdet i vänster skärm med
VOLTINDIKATORN tänd. När den är
inställd på (ARC.L), visas den förinställda
båglängden
med
BÅGLÄNGDINDIKATORN tänd.
Val av triggerprogram (T.PGM) − Aktivera
(JA/NEJ) ställer in valet av triggerprogram.
Detta är en global inställning och ställer in
en sida vänster eller höger antingen JA
“PÅ” eller AV “NEJ”. Genom att ställa in den
här funktionen kan programmen ändras när
svetsning inte utförs genom att knacka på
triggern.
. Ett
program kan endast väljas om
gasförströmningen är över 0,2
sekunder.
Triggerschema
(SCHD)
−
Låter
operatören välja det alternativa schemat
genom att snabbt knacka på pistoltriggern
vid svetsning. När den är inställd på (OFF)
är triggerschema avaktiverat. När den är
inställd på (TRIG) väljs schemat genom att
man knackar på pistoltriggern vid
svetsning. Dragningen och frisläppningen
av pistoltriggern måste ske inom 0,2
sekunder för att schemat ska ändras. När
den är inställd på (DSS) aktiveras pistoler
med omkopplare för dubbelschema. Detta
val tillåts endast i PGM 1 eller 3.
Profilpulsmeny (PROF) − Tillåter att
profilpulsen visas i konfigureringsmenyn.
När den är inställd på (NO), visas inte
(PROF) i konfigureringsmenyn. När den är
inställd på (YES), visas (PROF) i
konfigureringsmenyn.
Profilpulsparametrar kan inte justeras när
parameterlåset är inställt på (ON).
Dra tillbaka (RTRK) − Aktiverar
tillbakadragningfunktionen
(JA/NEJ).
Tillbakadragningsavståndet är inställt på
menukonfigurering 1. Inställningen görs i
tum av tillbakadragningen.
Menylåskoden (CODE) − Gör det möjligt
att ställa in en numerisk lösenordskod för
att förhindra åtkomst till Menyn Setup Nivå
2. Som standard är (CODE) (OFF), vilket
gör det möjligt att komma åt menyn utan att
ange ett lösenord. Lösenordet kan
programmeras med värden mellan 0 och
999. När lösenordet har programmerats
måste det matas in på nytt varje gång
menyn
öppnas.
Ett
misslyckat
lösenordsförsök orsakar att skärmen
tillfälligt visar (DENY). (CODE) fortsätter att
visas på skärmen tills rätt lösenord anges
eller strömmen cyklas.
. När menyn stängs med (CODE OFF)
krävs en särskild sekvens innan ett nytt
lösenord kan ställas in. Medan (CODE
OFF) visas på skärmen, tryck och håll
ner konfigureringsknappen och vrid
höger justeringsratt för att ställa in
lösenordet på (0123). Släpp upp
konfigureringsknappen; på skärmen
bör det stå (CODE 0000). Lösenordet
kan nu ställas in på ett nytt värde.
Svetstid − Denna inställning visar
svetstiden för varje matarsida. Du kan rulla
igenom menyn genom att vrida den högra
knappen i menyn. Vänster sidotid, höger
sidotid och total tid visas sekventiellt.
Svetskörningar − Denna inställning visar
svetscykler för varje matarsida. Du kan
rulla igenom menyn genom att vrida den
högra
knappen
i
menyn.
Vänstersidocykler, högersidocykler och
totala svetscykler visas sekventiellt.
Life Zero − Denna inställning raderar
vänster och höger svetstid och svetscykler.
Total tid och totala cykler återställs inte.
Tidsåterställning initieras genom att vrida
höger knapp, vilket initierar en andra
räknare. När “Life Done” visas måste du
avsluta menyn genom att trycka på
konfigureringsknappen.
5−Sekundräknaren kan återställas genom
att du vrider tillbaka högerknappen innan
“Life Done” visas.
Strömkällsmeny (P.MEN) − Denna
inställning slår strömmen “ON” eller “OFF”
när strömmen går på.
Produktversionsinformation (INFO) −
Ger
information
om
firmwarerevisionsnivåerna
för
motorkontroll
och
användargränssnitt−PCB. Standardvärdet
är
(INFO
NONE).
Avläs
firmwareversionerna genom att vrida
Höger justeringsratt tills det står (INFO
MOTR) eller (INFO FRNT). Motsvarande
firmwarerevisionsnivå visas tillfälligt efter
en kort fördröjning.
7-3. Ställa in en startsekvens: i synergisk puls
Slå på en startsekvens: genom att trycka
på
START−knappen. START
ON
INDICATOR tänds, vilket indikerar att
starten är aktiv.
Slå av startsekvensen genom att trycka på
START−knappen.
START
ON
INDICATOR släcks, vilket indikerar att
starten är inaktiv.
. Fabriksstandardläget
för Start är
(AUTO). (AUTO) inställningen har
förinställda parametrar. Start kan även
ställas in på (MAN) för manuella
inställningar. Startläget kan ändras i
STARTMENYN.
För att öppna STARTMENYN trycker du in
och håller ner START−knappen tills
STARTMENY INDIKATORN tänds.
Vrid VÄNSTER JUSTERINGSRATT för att
välja olika menyposter som visas på
VÄNSTER SKÄRM. Vrid HÖGER
JUSTERINGSRATT
för
att ändra
menypostvärdena som visas på HÖGER
SKÄRM.
För att stänga STARTMENYN, tryck och
håll inne knappen START.
Följande poster kan justeras i denna meny:
Startläge (STRT) − Ställer in Startläget på
(AUTO eller MAN). När Startläget är inställt
på (AUTO) används fabriksparametrarna.
(AUTO)−parametervärdena visas i menyn
men går inte att justera. När Startläget är
inställt på (MAN) kan respektive parameter
justeras.
Starta trådmatningshastighet (WFS) −
Ställer in trådmatningshastigheten som ska
användas under starttiden. Denna
inställning är en procent av den
trådmatningshastighet som enheten är
inställd på för svetsning. Området för denna
inställning är från (X0,5 till X2,50) Exempel:
Om svetstrådhastigheten är 200 och WFS
är X1,50, blir starttrådmatningshastigheten
300.
Startbåglängd (ARC.L) − Ställer in
båglängden så att den är längre eller
kortare under starttiden. Denna inställning
är en procent av den båglängd som
enheten är inställd på för svetsning.
Området för denna inställning är från
(X0,50 till X1,50). Exempel: Om
svetsbåglängden är inställd på 50 och
ARC.L är X0,50 är startbåglängden 25.
. När
alternativet PULS i MENYN
SETUP NIVÅ 2 ställs in på VOLT
ersätts Startbåglängdinställningen av
Startspänningsinställningen(VOLT).
Startspänning (VOLT) − Ställer in
spänningen under starttiden. Området för
denna inställning varierar med det valda
tråd− och gasprogrammet i PULSAD
MIG−processen. När svetsprocessen är
inställd på PULSAD MIG, ändras
inställningen
för
startspänningsinställningen om tråd− och
gasprogramvalet ändras.
Starttid
(TIME)
−
Den
tid
trådmatningshastigheten är aktiv i
startinställningen. Området för denna
inställning är från (0,1 till 0,5) sekunder.
Startramptiden (RAMP) − Den tid det tar
att gå från starten till inställningen för
svetstrådmatningshastighet. Området för
denna inställning är från (0,1 till 5,0)
sekunder.
HOT START
START WFS
SVETS WFS
CRATER WFS
RUN−IN WFS
GASFÖR−
STRÖM−
NINGSTID
TRIGGER
TRYCKT
RUN−IN
START−
TID
SVETS
START
START−
RAMPTID
SVETS
CRATER RAMP
TIME
TRIGGER
SLÄPPT
KRATERTID
GASEFTER−
STRÖM−
NINGSTID
SVETSSLUT
SEKVENSSLUT
OM-273245 Sida 25
7-4. Ställa in en startsekvens i icke−synergisk puls eller MIG
Slå på en startsekvens: genom att trycka
på
START−knappen. START
ON
INDICATOR tänds, vilket indikerar att
starten är aktiv.
Slå av startsekvensen genom att trycka på
START−knappen.
START
ON
INDICATOR släcks, vilket indikerar att
starten är inaktiv.
För att öppna STARTMENYN trycker du in
och håller ner START−knappen tills
STARTMENY INDIKATORN tänds.
Vrid VÄNSTER JUSTERINGSRATT för att
välja olika menyposter som visas på
VÄNSTER SKÄRM. Vrid HÖGER
JUSTERINGSRATT
för
att ändra
. När MIG är valt i Menyn Setup Nivå 1,
menypostvärdena som visas på HÖGER
SKÄRM.
ersätts startbåglängdinställningen av
startspänningen (VOLT).
Startspänning (VOLT) − Ställer in
spänningen under starttiden. Området för
denna inställning beror på strömkällans
spänningsområde eller spänningsområdet
för det valda pulsprogrammet.
Starttid
(TIME)
−
Den
tid
trådmatningshastigheten är aktiv i
startinställningen. Området för denna
inställning är från (0,1 till 0,5) sekunder.
Startramptiden (RAMP) − Den tid det tar
att gå från starten till inställningen för
svetstrådmatningshastighet. Området för
denna inställning är från (0,1 till 5,0)
sekunder.
För att stänga STARTMENYN, tryck och
håll inne knappen START.
Följande poster kan justeras i denna meny:
Starta trådmatningshastighet (WFS) −
Ställer in trådmatningshastigheten som ska
användas under starttiden. Området för
denna inställning är (70 till 780 IPM).
Startbåglängd (ARC.L) − Ställer in
båglängden under starttiden. Området för
denna inställning är från (0,0 till 100,0) och
nivån ställs in så att den matchar
start−WFS.
HOT START
START WFS
SVETS WFS
CRATER WFS
RUN−IN WFS
GASFÖR−
STRÖM−
NINGSTID
TRIGGER
TRYCKT
OM-273245 Sida 26
RUN−IN
START−
TID
SVETS
START
STARTR−
AMPTID
SVETS
CRATER RAMP
TIME
TRIGGER
SLÄPPT
KRATERTID
GASEFTER−
STRÖM−
NINGSTID
SVETSSLUT
SEKVENSSLUT
7-5. Ställa in en kraterfyllnadssekvens i synergisk puls
Tryck på KRATER−knappen för att slå på
kraterfyllnad. KRATER PÅ−INDIKATORN
tänds, vilket indikerar att kraterfyllnad är
aktiv.
Tryck på KRATER−knappen för att stänga
av
kraterfyllnad.
KRATER
PÅ−INDIKATORN släcks, vilket indikerar
att kraterfyllnad är inaktiv.
. Fabriksstandardläget
för
Krater
Kraterfyllnad är (AUTO). (AUTO)
inställningen
har
förinställda
parametrar. Kraterfyllnad kan även
ställas in på (MAN) för manuella
inställningar. Kraterlägesinställningen
kan ändras i KRATERMENYN.
. Kratetacktiden (TACK) kan justeras i
både AUTO− och MAN−läge.
För att öppna KRATERMENYN trycker du
in och håller ner KRATER−knappen tills
KRATERMENYINDIKATORN tänds.
Vrid VÄNSTER JUSTERINGSRATT för att
välja olika menyposter som visas på
VÄNSTER SKÄRM. Vrid HÖGER
JUSTERINGSRATT
för
att ändra
menypostvärdena som visas på HÖGER
SKÄRM.
För att stänga KRATERMENYN, tryck och
. När
håll inne knappen KRATER.
alternativet PULS i MENYN
SETUP NIVÅ 2 ställs in på VOLT
ersätts
kraterbåglängden
av
kraterspänningsinställningen(VOLT).
Kraterspänning (VOLT) − Ställer in
spänningen under kraterfyllnadstiden.
Området för denna inställning är beroende
av strömkällan i MIG−processen och
varierar med tråd− och gasprogramvalet i
PULSAD
MIG−processen.
Om
strömkällans svetsprocess är inställd på
PULSAD MIG, ändras inställningen för
kraterspänning
om
tråd−
och
gasprogramvalet ändras.
Kraterramptiden (RAMP) − Den tid det tar
att gå från svetsen till inställningen för
kraterns trådmatningshastighet. Området
för denna inställning är från (0,1 till 5,0)
sekunder.
Kraterfyllnadstid (TIME) − Den tid
trådmatningshastigheten är aktiv i
kraterinställningen. Området för denna
inställning är från (0,1 till 5,0) sekunder.
Kratertacktid (TACK) − Denna inställning
är för tacksvetsning utan kraterfyllnad.
Kraterfyllnad är inte aktiv om bågtiden är
lägre än den inställda tiden. Området för
denna inställning är från (0,1 till 5,0)
sekunder.
Följande poster kan justeras i denna meny:
Kraterläge (CRTR) − Ställer in kraterläget
på (AUTO eller MAN). När kraterläget är
inställt
på
(AUTO)
används
fabriksparametrarna. (AUTO)−parameter−
värdena visas i menyn men går inte att
justera. När kraterläget är inställt på (MAN)
kan respektive parameter justeras.
Kratertrådmatningshastighet (WFS) −
Ställer in trådmatningshastigheten för
kraterfyllnad. Denna inställning är en
procent av den trådmatningshastighet som
enheten är inställd på för svetsning.
Området för denna inställning är från
(X0,30 till X1,00). Exempel: Om
svetstrådhastigheten är 200 och WFS är
X0,50, blir kratertrådmatningshastigheten
100.
Kraterbåglängd (ARC.L) − Ställer in
båglängden så att den är längre eller
kortare under kraterfyllnadstiden. Denna
inställning är en procent av den båglängd
som enheten är inställd på för svetsning.
Området för denna inställning är från
(X0,50 till X1,50). Exempel: Om
svetsbåglängden är inställd på 50 och
ARC.L är X0,50 är kraterbåglängden 25.
START WFS
KRATERFYLLNAD
SVETS WFS
CRATER WFS
RUN−IN WFS
GASFÖR−
STRÖM−
NINGSTID
TRIGGER
TRYCKT
RUN−IN
START−
TID
SVETS
START
STARTRAMPTID
SVETS
CRATER RAMP
TIME
TRIGGER
SLÄPPT
KRATER−
TID
GASEFTER−
STRÖM−
NINGSTID
SVETSSLUT
SEKVENSSLUT
OM-273245 Sida 27
7-6. Ställa in en kraterfyllnadssekvens i icke−synergisk puls eller MIG
Tryck på KRATER−knappen för att slå på
kraterfyllnad. KRATER PÅ−INDIKATORN
tänds, vilket indikerar att kraterfyllnad är
aktiv.
Tryck på KRATER−knappen för att stänga
av
kraterfyllnad.
KRATER
PÅ−INDIKATORN släcks, vilket indikerar
att kraterfyllnad är inaktiv.
För att öppna KRATERMENYN trycker du
in och håller ner KRATER−knappen tills
KRATERMENYINDIKATORN tänds.
Vrid VÄNSTER JUSTERINGSRATT för att
välja olika menyposter som visas på
VÄNSTER SKÄRM. Vrid HÖGER
JUSTERINGSRATT
för
att ändra
menypostvärdena som visas på HÖGER
SKÄRM.
För att stänga KRATERMENYN, tryck och
strömkällan eller spänningsområdet för den
valda strömkällan.
håll inne knappen KRATER.
Följande poster kan justeras i denna meny:
Kraterramptiden (RAMP) − Den tid det tar
att gå från svetsen till inställningen för
kraterns trådmatningshastighet. Området
för denna inställning är från (0,1 till 5,0)
sekunder.
Kratertrådmatningshastighet (WFS) −
Ställer in trådmatningshastigheten för
kraterfyllnad.
Kraterbåglängden (ARC.L) − Ställer in
båglängden under kratertiden. Området för
denna inställning är från (0,0 till 100,0) och
nivån ställs in så att den matchar
krater−WFS.
Kraterfyllnadstid (TIME) − Den tid
trådmatningshastigheten är aktiv i
kraterinställningen. Området för denna
inställning är från (0,1 till 5,0) sekunder.
. När MIG är valt i Menyn Setup Nivå 1,
Kratertacktid (TACK) − Denna inställning
är för tacksvetsning utan kraterfyllnad.
Kraterfyllnad är inte aktiv om bågtiden är
lägre än den inställda tiden. Området för
denna inställning är från (0,1 till 5,0)
sekunder.
ersätts kratertbåglängdinställningen
av kraterspänningen (VOLT).
Kraterspänning (VOLT) − Ställer in
spänningen under kraterfyllnadstiden.
Området för denna inställning beror på
START WFS
KRATERFYLLNAD
SVETS WFS
CRATER WFS
RUN−IN WFS
GASFÖR−
STRÖM−
NINGSTID
TRIGGER
TRYCKT
OM-273245 Sida 28
RUN−IN
START−
TID
SVETS
START
STARTRAMPTID
SVETS
CRATER RAMP
TIME
TRIGGER
SLÄPPT
KRATER−
TID
GASEFTER−
STRÖM−
NINGSTID
SVETSSLUT
SEKVENSSLUT
7-7. Profilpuls
Profilpuls
optimerar
aluminiumsvetssträngens
utseende
genom att producera svetsningar med
rippelmönster med jämna avstånd,
liknande GTAW. Denna funktion är avsedd
att användas i ett synergiskt pulsat
MIG−system.
Det
konsekventa
rippelmönstret uppnås genom att periodvis
byta både trådmatningshastigheten och
effektnivån. Medeltrådmatarhastigheten
bestäms av värdet som enheten är inställd
på för svetsning.
. Som
standard
döljs
profilpulsparametrarnai menyn Setup.
För att visa parametrarna måste
(PROF)−inställningen i Menyn Setup
Nivå 2 vara inställd på (YES). Se
avsnitt 7-2.
Följande profilpulsposter som kan justeras
i menyn Setup:
Profilpuls ON/OFF (PROF) − Gör det
möjligt att slå på eller stänga av profilpuls.
Profilpulsfrekvens (P.FRQ) − Ställer in
mellanrummet mellan krusningar på
svetssträngen. Området för denna
inställning är från (0,1 till 5,0) pulsar per
sekund. Se figur 1 och 2 nedan.
Ändra profilpulstrådhastighet (P.WFS) −
Ställer in procenten för ändringen över och
under trådmatningshastigheten som
enheten är inställd på för svetsning.
Området för denna inställning är (X0,00 till
X0,30).
Exempel:
Om
trådmatningshastigheten är 200 och
(P.WFS) är inställd på to (X0,10), kommer
trådmatningshastigheten att växla mellan
180 och 220 ipm.
Profilpulsbåglängd (P.AL) − Ställer in en
korrigeringsfaktor för båglängden för den
lägre
trådmatarhastigheten..
Denna
inställning är en procent av den båglängd
som enheten är inställd på för svetsning.
Området för denna inställning är från (X0,5
till X1,5) Exempel: Om båglängden för
svetsning är inställd på 50 och (P.AL) är
inställd på (X1,1), är båglängdinställningen
för den lägre trådmatningshastigheten 55.
Bild 1
Konstant framföringshastighet med P.FRQ
inställd på 0,1
Bild 2
Konstant framföringshastighet med P.FRQ
inställd på 5,0
OM-273245 Sida 29
KAPITEL 8 − UNDERHÅLL & FELSÖKNING
8-1. Rutinunderhåll
!
n = Kontrollera
~ = Rengör
Bryt strömmen före underhåll.
l = Byt ut
Varje
trådspole
eller
trådbyte
n~ Pistolfoder
Var
3:e
månad
l Svårlästa etiketter
~ Svetsanslutningar
nl Svetskabel
n 14−stiftssladd
n Gasslang och kopplingar
nl Pistolkabel
Var
6:e
månad
L Spruckna delar
eller
~ Inuti enheten
~ Drivrullar
8-2. Diagnostik
Följande felmeddelanden visas på skärmarna för att ange specifika fel. Förklaringarna står i texten nedan:
TRIG
ERR
Anger ett triggerfel. Ett triggerfel inträffar om användaren håller triggern nedtryckt i över två minuter
utan att slå en båge. Detta fel inträffar även om triggern hålls inne medan mataren slås på. Felet kan
rensas genom att släppa triggern.
VIPPA
ERR
Indikerar ett stötkontaktfel. Ett stötkontaktfel inträffar om användaren håller stötkontakten nedtryckt i
mer än två minuter. Detta fel inträffar även om stötkontakten hålls inne medan mataren slås på. Felet
kan rensas genom att släppa stötkontakten.
PURG
ERR
Indikerar ett rensningskontaktfel. Ett rensningskontaktfel inträffar om användaren håller stötkontakten
nedtryckt i mer än en minut. Detta fel inträffar även om rensningskontakten hålls inne medan mataren
slås på. Felet kan rensas genom att släppa rensningskontakten.
COOL
ERR
Indikerar ett vattenflödeskontaktfel. Ett flödesomkopplarfel inträffar om inget vattenflöde detekteras
medan triggern trycks in. Stöt− och rensningskontakter beter sig normalt även om inget vattenflöde
detekteras. Dip−omkopplare 2 på motorkontroll−pcb måste vara inställd så att detta fel aktiveras.
Felet rensas när vattenflöde detekteras eller när felet är inaktiverat.
TEST
ERR.1 eller
ERR.2
Indikerar ett självdiagnostiskt fel vid påslagning av strömmen. Numret tillhandahåller information beträffande felet. Om detta fel inträffar, kontakta en auktoriserad serviceagent.
COMM
ERR
Indikerar ett seriekommunikationsfel. Ett kommunikationsfel inträffar 2 sekunder efter förlust av
kommunikation mellan motorkontroll−pcv och frontpanel−pcb.
1234
ERR.M
Indikerar ett motorkontrollpcb−fel. Om detta fel inträffar, kontakta en auktoriserad serviceagent.
1234
ERR.F
Indikerar ett frontpanel−pcb−fel. Om detta fel inträffar, kontakta en auktoriserad serviceagent.
R.Tac
ERR
Indikerar höger tryckmotorvarvräknarkretsen har ett fel.
L.Tac
ERR
Indikerar vänster tryckmotorvarvräknarkretsen har ett fel.
G.Tac
ERR
Indikerar fel på varvräknaren i tryck-dragpistolen.
OM-273245 Sida 30
8-3. Felsökning
!
Bryt strömmen före felsökning.
Problem
Åtgärd
Mataren strömsätts inte av att Säkra pluggen från pistolkontrollkabeln till pistolkontrolluttaget på mataren (se avsnitt 4-6).
pistoltriggern trycks in. Avskärmande
gas flödar inte och trådmatarverk matas Låt närmaste fabriksauktoriserad serviceagent kontrollera vattenflödesomkopplaren (tillval), om
tillämpligt.
inte.
Tråden matas fram, den avskärmande Kontrollera om jordningsklämman eller svetskabeln är ansluten.
gasen flödar, men svetstråden är inte
strömsatt.
Tråden matas fram ryckigt.
Kontrollera att rätt trådstorlek har valts (se avsnitt 7-2).
Kontrollera drivrullstrycket i trådmataren och pistolen (se avsnitt 4-7).
Rengör eller ersätt drivrullarna efter behov.
Kontrollera och ersätt fodret efter behov.
Bågen varierar och svetstråden är Kontrollera att rätt trådstorlek har valts (se avsnitt 7-2).
veckad när den matas ut ur pistolen.
Ingen svetseffekt; pistolen/mataren Kontrollera pistolkontrollkabelanslutningen på trådmatarens frontpanel (se avsnitt 4-6).
fungerar inte.
Oregelbunden svetseffekt.
Dra åt och rengör alla anslutningar.
Byt ut kontaktspetsen.
Kontrollera att rätt trådstorlek har valts (se avsnitt 7-2).
Kontrollera drivrullstrycket i trådmataren och pistolen (se avsnitt 4-7).
Kontrollera och ersätt fodret efter behov.
När du svetsar aluminium, är det viktigt att använda minimalt drivrullstryck och minimal bromsspänning
för att uppnå konsekvent trådmatning.
Tråden matas inte fram; baktändning i Verifiera att storleken på drivrullen är korrekt.
kontaktspetsen.
Kontrollera drivrullstrycket i trådmataren och pistolen (se avsnitt 4-7).
Kontrollera och ersätt fodret efter behov.
Pistolen överhettas
(vattenkylda modeller).
Se till att flödeshastigheten för kylmedlet är minst 1 qt/min.
Motorn går inte runt.
Kontrollera drivrullstrycket i trådmataren och pistolen (se avsnitt 4-7).
Uppbyggnad av korrosion i pistol med nedsatt flödeshastighet för kylmedlet. Backspolning av
kylsystemet, rengör kylmedlets systemfilter och rengör kopplingarna.
Kontrollera och ersätt fodret efter behov.
Låt en fabriksauktoriserad serviceagent kontrollera mataren.
Pistolkalibrering
G. Cal ERR.1
Räta ut pistolkabeln.
Kontrollera drivrullstrycket i trådmataren och pistolen (se avsnitt 4-7).
Kontrollera att rätt trådstorlek har valts (se avsnitt 7-2).
Kontrollera och ersätt fodret efter behov.
Låt en fabriksauktoriserad serviceagent kontrollera tachåterkoppling.
Pistolkalibrering
G. Cal ERR.2
Kontrollera att tråden matas in genom kontaktspetsen.
Kontrollera drivrullstrycket i trådmataren och pistolen (se avsnitt 4-7).
Verifiera att storleken på drivrullen är korrekt.
Låt en fabriksauktoriserad serviceagent kontrollera tachåterkoppling.
OM-273245 Sida 31
KAPITEL 9 − KOPPLINGSSCHEMA
Bild 10-1. Kopplingsschema
OM-273245 Sida 32
Left Gun
Trigger Connector
Right Gun
Trigger Connector
244 221-G
OM-273245 Sida 33
KAPITEL 10 − RESERVDELSLISTA
. Maskindelar är allmänna och
finns inte om inte förtecknade.
6
7
8
5
9
10
11
12
11
10
9
14
13
16
17
4
18
Bild 11-3
15
3
19
2
1
20
21
22 − Bild 11-2
246042-D
Bild 10-1. Main Assembly
OM-273245 Sida 34
Item
No.
Part
No.
Description
Quantity
Bild 10-1. Main Assembly
... 1 ...............
... 2 ...............
... 3 ...............
.....................
... 4 ...............
... 5 ...............
... 6 ...............
... 7 ...............
... 8 ...............
... 9 ...............
. . . 10 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 11 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 13 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 14 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 15 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 16 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 17 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 18 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 19 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 20 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 21 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . . .
159647
159646
159360
278751
Fig 11-3
141753
058427
180571
010233
057971
010191
058628
058428
248974
135205
200556
201781
156243
275686
200552
134306
200557
Fig 11-2
. . Insulator, Motor Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Clamp, Motor Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Insulator, Screw Machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Washer, Fbr .281 Id X .625 Od X .065 Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Drive Assembly, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Hub+Spindle Assy, (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Ring, Retaining Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Shaft, Support Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Spring, Cprsn .970 Od X .120 Wire X 1.250Pld . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Washer, Flat Stl Keyed 1.500Dia X .125Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Washer, Fbr .656 Id X 1.500 Od X .125Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Washer, Brake Stl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Hub, Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Tubing, Stl .875 x 12 Ga Wall x .562 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Nut, Stl Slflkg Hex Reg .625-11 W/Nylon Insert . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Support, Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Knob, W/Extension Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Clamp, Motor Top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Pad, Neoprene .250 X 3.000 X 4.000 Du70A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Foot, Rubber 1.250 Dia X 1.375 High No 10 Screw . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Stiffener, Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Control Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
4
4
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
+Vid beställning av en del som ursprungligen hade en varningsetikett, ska denna etikett också beställas.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-273245 Sida 35
. Maskindelar är allmänna och
finns inte om inte förtecknade.
1
6
10 11
3
9
7
5
8
4
13
19
12
2
20
16
17
26
18
14
25
27
15
21
24
22
23
246043-F
Bild 10-2. Control Box
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Bild 10-2. Control Box (Bild 10-1 Item 22)
. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 235211
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274964
. . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 010494
. . . 3 . . . . PC5 . . . . . 244200
. . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 273799
. . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . 006086
. . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . 244581
. . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . 139041
. . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . 280203
. . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . 163520
. . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . 079739
. . . 11 . . . PLG12 . . . . . 141162
. . . . . . . . . PLG74 . . . . . 115092
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 211989
. . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . 220805
. . . 14 . . . . GS1 . . . . . 228036
. . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . 273846
. . . 16 . . . . . S1 . . . . . . . 111997
. . . 17 . . . . PC1 . . . . . 272237
. . . 18 . . . . PC6 . . . . . 244207
. . . 19 . . . . PC2 . . . . . 272230
. . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . 231470
. . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . 271481
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . 243910
OM-273245 Sida 36
. . Wrapper, Feeder (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Label, Warning General Precautionary (EN/FR/SP) . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bushing, Snap−in Nyl 1.375 Id X 1.750 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, 14 Pin Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Nameplate, Rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Blank, Snap−in Nyl 1.500 Mtg Hole Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Cable, Power (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Bushing, Strain Relief .450/.709 Id X1.115 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Nut, Pg21 1.406 Hex X .281 Thk Nylon Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Cable, Port No 18−14 11/C Type Awm 2−14 9−18 Cndct . . . . . . . . . .
. . . . Conn, Circ Cpc Clamp Str Rlf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Housing Plug+Pins, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Fitting, W/Screen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Nut, 750−14 Nps 1.48Hex .41H Nyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Valve, 24VAC 1Way .750−14 Thd 2.0mm Orf 100 psi . . . . . . . . . . . . . . .
. . Enclosure, Control/Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Switch, Rocker Spst 10A 250VAC On-Off Visi Red Rock . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, Motor Control W/Prgm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, Trigger Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, User Interface W/Prgm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Nut, Adapter Encoder Shaft Mtg 375−32 To 500−28 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Panel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Nameplate, Lower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Bild 10-2. Control Box (Bild 10-1 Item 22) (Continued)
...
...
...
...
...
23
24
25
26
27
. . . . . . . . . . . . . . . 200295 . .
. . . . . . . . . . . . . . . 245663 . .
. . . . . . . . . . . . . . . 231469 . .
..........................
. . . . . . . . . . . . . . . 246559 . .
Switch, Rocker Spdt 15A 12V (On)−Off−(On) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, Encoder 1.250 Dia X .250 Id Push On W/Spring Clip . . . . . . . . . .
Nut, 500−28 .69Hex .28H Brs Conical Knurl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, Upper (Order By Model And Serial Number) . . . . . . . . . . . .
Strap, Grounding 3.50 In Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2
2
1
1
+Vid beställning av en del som ursprungligen hade en varningsetikett, ska denna etikett också beställas.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
Dia.
Part
Mkgs.
No.
Description
Quantity
Harness Connectors/Receptacles
. . . . . . . . PLG6,106 . . . . 115094
. . . . . . . PLG10,110 . . 130203
. . . . . . . . . PLG72 . . . . . 115092
. . . . . . . . PLG4,104 . . . 136810
. . . . PLG11, 21,71,111 131055
. . PLG1,77,78,79,101 202592
. . . . . PLG3,75,76,103 . 115093
. . . . . . . . . PLG51 . . . . 174824
. . . . . PLG7,27,67,107 . 115091
. . . . . . . . . PLG73 . . . . 148439
. . . . . . . . PLG17,70 . . . 158719
. . . . . . . . PLG117 . . . 165404
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Rcpt+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug Pins+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug Pins+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Rcpt+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OM-273245 Sida 37
. Maskindelar är allmänna och
finns inte om inte förtecknade.
14
20
See Table 10-1 For
Drive Roll & Wire Guide Kits
2
1
3 4
5
12
15
16
11
17
13
7
6
9
8
18
12
19
20
21
22
10
23
24
38
27
26
25
28
37
31
36
40
41
35
34
33
29
39
32
2
30
3
4
6
5
1
245244-D
Bild 10-3. Drive Assembly, Wire
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Bild 10-3. Drive Assembly, Wire (Bild 10-1 Item 4)
.....................
... 1 ...............
... 2 ...............
... 3 ...............
... 4 ...............
... 5 ...............
... 6 ...............
... 7 ...............
... 8 ...............
. . . 9 . . . M101 . . . . .
.....................
.....................
.....................
.....................
. . . 10 . . . . . . . . . . . . . . .
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
. . . 11 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 11 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 13 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 14 . . . . . . . . . . . . . . .
OM-273245 Sida 38
244585
010668
172075
149962
149486
244584
150520
133493
133350
275439
153491
153492
*153493
184136
155098
153550
155099
155100
154031
133493
203642
203631
203641
182415
203640
. . Drive Assy, Wire S/L 4 Roll W/Tach Accu−Mate (Items 1-38) . . . . . . . . . .
. . Screw, Cap Stl Sch .250-20 X 1.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Carrier, Drive Roll W/Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Spacer, Carrier Drive Roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Pin, Rotation Arm Rocker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Arm, Pressure LH Chamfered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Spacer, Flat Stl .257 Id X .619 Od X .105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Ring, Retaining Ext .250 Shaft X .025Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Pin, Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Motor, Gear 1/8HP 24VDC Standard Speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Kit, Brush Replacement (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . Cap, Brush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . Brush, Carbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Kit, Brush Holder Replacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Kit, Cover Motor Gearbox (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Cover, Motor Gearbox (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . Gasket, Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . Screw, Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Spacer, Locating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Ring, Rtng Ext .250 Shaft Grv X .025Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Pressure Arm, R & Vert L 4 Roll (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Pressure Arm, S/L & Vert S/R 4 Roll (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Washer, Flat Indicator Spring Tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Pin, Cotter Hair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Knob, W/Extension Short Pressure Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4
4
4
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
5
2
1
1
1
2
1
1
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Bild 10-3. Drive Assembly, Wire (Continued)
. . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . 182156
. . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . 182155
. . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . 132746
. . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 203633
. . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . 246098
. . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . 203632
. . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . 133739
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . 203637
. . . 23 . . . PC151 . . . . . 237048
. . . . . . . . . PLG5 . . . . . 131204
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604311
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 132611
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279896
. . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . 167387
. . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 168825
. . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . 133308
. . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . 134834
. . . 29 . . . . . . . . . . . . . . . 281490
. . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 281140
. . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 281141
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281132
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281131
. . . 31 . . . . . . . . . . . . . . . 149959
. . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . 278295
. . . 33 . . . . . . . . . . . . . . . 242261
. . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . 231232
. . . 35 . . . . . . . . . . . . . . . 151437
. . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . 151290
. . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . 167788
. . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . 601966
. . . 39 . . . . . . . . . . . . . . . 234073
. . . 40 . . . . . . . . . . . . . . . 280558
. . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . 179277
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275806
. . . . Spring, Cprsn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . . Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . . Bushing, Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . . Shaft, Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . Clip, Spring Pressure Blocking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . . Shaft Carrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . Washer, Flat Buna .375 Id X .625 Od X .062Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . . Knob, W/Extension Long Pressure Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Circuit Card, Digital Tach (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . Connector & Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . Grommet, Rbr .250 Id X .375Mtg Hole .062 Groove . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Optical Encoder Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Weather Stripping, Adh .125 Thk 2.4375 Dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Spacer, Locating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . Drive, Pinion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Ring, Retaining Ext .375 Shaft X .025Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Hose, Sae .187 Id X .410 Od (Order By Ft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Ft (0.6 m)
. . Screw, 250−20X .75 Truswhd Soc Stl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
. . Kit, Adapter Assy Gun/Feeder LH ACCU−MATE (Includes) . . . . . . . . . . . 1
. . Kit, Adapter Assy Gun/Feeder RH ACCU−MATE (Includes) . . . . . . . . . . . 1
. . . . Adapter Assy, LH (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . Adapter Assy, RH (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . Fitting, Brs Barbed M 3/16Tbg X .312-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . Clamp, Power Pin Cast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . Lock, Power Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . Washer, Flat .344 ID X 0.688 OD X .065 T Stl Pld ANSI.312 Clr . . . 1
. . . . . Knob, Plstc T 1.125 Lg X .312-18 X 1.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . Screw, Mach Stl Hexwhd 10-32 X .500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . . . Nut, 375−16 .56 Hex .34H Stl Pld Sem Cone WSHR.88 D . . . . . . . . 1
. . . . . Screw, Cap Stl Hexhd .375-16 X 1.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Pin, Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Pin, Cotter Hair .047 X .625 Zinc Pld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Cover, Drive Roll (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . Label, Warning Hot Surfaces And Moving Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
*Rekommenderade reservdelar.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-273245 Sida 39
Table 10-1. Drive Roll And Wire Guide Kits
OM-273245 Sida 40
Inlet Guide
221030
221030
221030
229919
229919
Wire Sizes
.023 to .040 in. (0.6 to 1.0mm)
.045 to .052 in. (1.1 to 1.4mm)
1/16 to 5/64 in. (1.6 to 2mm)
3/32 to 7/64 in. (2.4 to 2.8mm)
1/8 in. (3.2mm)
Wire Guides
*Accommodates .045 and .047 (3/64 in) wire
**Requires a low *speed wire feeder
149522
149521
149520
149519
149518
Intermediate Guide
151042
151043**
151076**
151075
151074
151073
151072
151071
151070
”U” COGGED FOR
EXTREMELY SOFT
WIRE OR SOFT*
SHELLED CORED
WIRES
1/16 in. (1.6mm)
.047 in. (1.2mm)
.035 in. (0.9mm)
Wire Size
221912
221912
221912
Inlet Guide
Nylon Wire Guides for Feeding Aluminum Wire
151060**
151059
151058
1/8 in. (3.2 mm)
151055
7/64 in. (2.8 mm)
151039
151054
151053
151041
151029
1/16 in. (1.6 mm)
151038
151037*
3/32 in. (2.4 mm)
151028
.052 in. (1.3/1.4 mm)
151057
151027
.045 in. (1.1/1.2 mm)
151056
161190
.040 in. (1.0 mm)
151052
151040
151026
.035 in. (0.9 mm)
”V” KNURLED FOR
HARD*SHELLED
CORED WIRES
5/64 in. (2.0 mm)
151025
.030 in. (0.8 mm)
”U” GROOVE FOR
SOFT*SHELLED
CORED WIRES
.068/.072 in. (1.8 mm)
151024
.023/.025 in. (0.6 mm)
WIRE SIZE
”V” GROOVE FOR
HARD WIRE
205937
205936
242417
Intermediate Guide
265257
265256*
265255
POLISHED
”U” GROOVE FOR
ALUMINUM WIRES
CONTAINS NYLON
WIRE GUIDES
Anteckningar
Anteckningar
Gäller från 01 januari 2018
(produkter med serienummer som inleds med “MJ” eller nyare)
Denna garanti ersätter alla tidigare Miller-garantier, såväl uttryckliga som underförstådda.
Garantifrågor?
Ring
1-800-4-A-MILLER
eller din lokale
Miller-distributör.
Din distributör ger dig
också ...
Service
Du får alltid den snabba,
tillförlitliga service du
behöver. De flesta
ersättningsdelar är dig
till hands inom 24 timmar.
Stöd
Vill du få snabba svar
på svåra svetsfrågor?
Kontakta din distributör.
Hans och Millers expertis
står dig alltid till tjänst.
BEGRÄNSAD GARANTI − Under förutsättning att nedanstående
villkor är uppfyllda, garanterar Miller Electric Mfg. LLC, Appleton,
Wisconsin, originalinköparen att ny Miller-utrustning, såld efter
det att denna begränsade garanti trätt i kraft, är fri från defekter
i material och utförande när den levereras av Miller. DENNA
UTTRYCKLIGA GARANTI ERSÄTTER ALLA ANDRA,
UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER,
INKLUSIVE SÅDANA SOM AVSER SÄLJBARHET OCH
LÄMPLIGHET.
5.
6.
Inom nedanstående garantiperioder reparerar eller byter Miller ut
garanterade delar eller komponenter som gått sönder p g a
defekter i material eller utförande. Miller måste erhålla skriftligt
meddelande om sådan defekt inom trettio (30) dagar, varpå Miller
skickar instruktioner om de reklamationsprocedurer som ska
följas. Om garantiersättning begärs via internet måste begäran
innehålla en utförlig beskrivning av felet och de
felsökningsåtgärder som vidtagits för att hitta trasiga
komponenter och orsaken till att de gått sönder.
Miller accepterar reklamationer för nedan förtecknade apparater
som täcks av garanti. Alla garantiperioder startar på dagen för
leverans av apparaten till den förste ägaren, eller ett år efter det att
apparaten sänts till en nordamerikansk distributör eller arton
månader efter det att apparaten sänts till en internationell
distributör.
1. 5 år delar — 3 år arbete
* Likriktare för nätdrift, omfattande enbart tyristorbryggor,
dioder och komponentuppbyggda likriktarmoduler
2. 3 år — delar och arbete
* Glas till automatiskt avbländande hjälmar (utom
Classic-serien) (ej arbete)
* Motordrivna svetsaggregat/omformare (OBS: Motorer
garanteras separat av motortillverkaren.)
* Kraftenheter till omformare
* Strömkällor för plasmaskärning
* Processkontrollenheter
* Hel- och halvautomatiska trådmatare
* Omformare/likriktare strömkällor
3. 2 år — delar och arbete
* Glas till automatiskt avbländande hjälmar − endast
Classic-serien (ej arbete)
* Autonedbländande svetsmasker (ej arbete)
* Svetsrökutsug − serierna Fume Extractors − Capture 5,
Filtair 400 och Industrial Collector
4. 1 år — delar och arbete om inget annat anges
* AugmentedArc och LiveArc svetssystem
* Automatiska rörelseanordningar
* Bernard BTB luftkylda MIG−pistoler (inget arbete)
* Fläktenheterna CoolBelt och CoolBand Blower
(ej arbete)
* Luftavfuktningssystem med torkmedel
* Extern övervakningsutrustning och givare
* Tillval (OBS: Tillvalen täcks av den garantin på den
produkt i vilken de är installerade, eller i minst ett år —
beroende på vilket som är längst.)
* RFCS fotreglage (Utom RFCS−RJ45)
* Svetsrökutsug − serierna Filtair 130, MWX och SWX
* HF-enheter
* ICE/XT plasmaskärhandtag (ej arbete)
* Strömförsörjning
till
induktionsvärmare,
kylare
(OBS.: Garantier för digitala inspelare lämnas
separat av tillverkaren.)
* Belastningsmotstånd
* Motordrivna pistoler (utom Spoolmate-handtag med spole)
* PAPR fläkt (ej arbete)
* Lägesställare och styrenheter
* Rack
* Hjulsatser/Vagnar
* Punktsvetsar
* Subarc trådmatarenheter
* TIG-handtag (ej arbete)
* Tregaskiss-svetspistol (ej arbete)
* Vattenkylningssystem
* Trådlösa fjärrstyrhandtag/-pedaler och mottagare
* Arbetsstationer/svetsbord (ej arbete)
6 månader — Komponenter
*
Batterier
90 dagar — delar
*
Tillbehörssatser
*
Kapell
*
Induktionsuppvämningsspolar och -mattor, kablar, och
icke-elektroniska reglage
*
M−handtag
*
MIG−pistoler, Subarc (SAW) brännare och externa beklädnadshuvud
*
Fjärrkontroller och RFCS−RJ45
*
Ersättningsdelar (ej arbete)
*
Spoolmate-svetspistol med spole
Millers True Blue® begränsade garanti gäller inte för:
1.
Förbrukningsmateriel som munstycken, skärmunstycken, borstar, reläer, svetsbordskivor och svetsgardiner
och komponenter som går sönder på grund av normalt
slitage. (Undantag: borstar och reläer omfattas av
garantin på alla motordrivna produkter.)
2.
Artiklar levererade av Miller, men tillverkade av andra, som
t.ex. motorer eller handelstillbehör. Sådana artiklar täck av
tillverkarens garanti, om sådan finns.
3.
Utrustning som modifierats av annan än Miller, eller som installerats eller använts på fel sätt eller som inte skötts i enlighet med industristandarderna, eller som inte fått skälig och
nödvändig vård, eller som använts för annan drift är sådan
för vilken den är avsedd enligt specifikationerna.
MILLER−PRODUKTER ÄR AVSEDDA FÖR KOMMERSIELLA
OCH INDUSTRIELLA ANVÄNDARE SOM HAR UTBILDNING OCH
ERFARENHET AV ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV SVETSUTRUSTNING.
Den enda gottgörelsen för garantianspråk är, efter Milers eget
bedömande, antingen: (1) reparation; eller (2) utbyte; eller, med
skriftligt godkännande från Miller, (3) förutbestämd kostnad för
reparation eller utbyte vid en auktoriserad Miller−servicestation;
eller (4) betalning av eller kredit för kredit för inköpspriset (minus
rimlig avskrivning baserad på användning). Produkter får inte
returneras utan skriftligt godkännande från Miller. Returfrakt ska
ske på kundens risk och bekostnad.
Ovanstående gottgörelse sker FOB. Appleton, WI eller Millers
auktoriserade serviceanläggning. Transport och frakt är kundens
ansvar. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER ÄR
GOTTGÖRELSERNA HÄRI DE ENDA GOTTGÖRELSERNA
OAVSETT LAGTEORI. MILLER SKA UNDER INGA
OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA,
INDIREKTA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE
UTEBLIVEN
VINST),
OAVSETT
LAGTEORI.
ALLA
GARANTIER SOM INTE UTFÄSTS HÄRI OCH EVENTUELL
UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER FRAMSTÄLLNING,
INKLUSIVE EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI
GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT
VISST ÄNDAMÅL, UTESLUTS OCH AVSÄGS AV MILLER.
Vissa stater i U.S.A. godkänner inte begränsning av hur länge en
underförstådd garanti gäller och vissa tillåter inte undantagande
eller begränsning av ansvaret för följdskador, så ovanstående
gäller därför inte alla köpare. Denna garanti ger specifika legala
rättigheter, men det kan även finnas andra rättigheter som
varierar från stat till stat.
I vissa provinser i Kanada medger lagstiftningen andra, extra
garantier eller gottgörelser än de som uppgivits här, och i de fall
dessa inte kan åsidosättas, gäller ovanstående begränsningar
och undantag eventuellt inte. Denna begränsade garanti ger
specifika legala rättigheter, men det kan även finnas andra
rättigheter som varierar från provins till provins.
De ursprungliga garantivillkoren har utformats med juridiska
termer på engelska. I händelse av klagomål eller oenighet om
tolkning gäller den engelska betydelsen.
miller_warr 2018−01
Ägarens register
V.g. fyll i och förvara med dina personliga papper.
Modellnamn
Serie-/Typnummer
Inköpsdatum
(Den dag produkten levererades till den första köparen.)
Distributör
Adress
Ort
Land
Postnummer
För service
Uppge alltid modellnamn och serienummer.
Kontakta din distributör för:
Svets- och förbrukningsartiklar
Tillval och tillbehör
Personlig säkerhetsutrustning
Service och reparation
Utbytesdelar
Utbildning (kurser, videor, böcker)
Tekniska handböcker
(reparationsinformation och delar)
Kopplingsscheman
Svetsprocesshandböcker
Ring 1-800-4-A-Miller (USA) eller se vår
webbplats på www.MillerWelds.com för
uppgift om närmast DISTRIBUTÖR eller
SERVICEVERKSTAD.
Miller Electric Mfg. LLC
Ett Illinois Tool Works-bolag
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 U.S.A.
Internationellt huvudkontor−U.S.A.
U.S.A. tel: 920-735-4505
U.S.A. & Kanada FAX: 920-735-4134
Internationell FAX: 920-735-4125
Europeiskt huvudkontor −
Storbritannien
Tel: +44 (0) 1204-593493
FAX: 44 (0) 1204-598066
www.MillerWelds.com
Kontakta transportfirman för:
Lämna anmälan för förlust eller skada som
uppstått under transporten.
För hjälp att fylla i eller avgöra reklamationer, kontakta
din distributör och/eller produkttillverkarens transportavdelning.
ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALANVISNINGAR − TRYCKT I U.S.A.
© 2018 Miller Electric Mfg. LLC 2018-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising