Miller | MJ255029U | Owner Manual | Miller S-74D CE Handleiding

Miller S-74D CE Handleiding
OM-1500-10/dut
207748AG
2018−05
Processen
MIG/MAG lassen
Lassen met gevulde draad (met
of zonder gasbescherming)
Beschrijving
Draadaanvoerkast
S-74S, S-74D
CE
HANDLEIDING
www.MillerWelds.com/ams
Van Miller voor u
Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan de
slag en alles meteen goed doen. Wij weten dat u geen tijd heeft om het anders dan meteen goed te doen.
Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929 voor het eerst met het
bouwen van booglasapparatuur begon, er dan ook voor dat zijn producten
lang meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als u nu konden
zijn klanten toen zich geen mindere kwaliteit veroorloven. De producten
van Miller moesten het beste van het beste zijn. Zij moesten gewoon het
allerbeste zijn dat er te koop was.
Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen
die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service te
bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die in
1929 zijn vastgelegd.
Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te
kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de
veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen
tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We hebben ervoor gezorgd, dat u
de apparatuur snel en gemakkelijk kunt installeren. Bij Miller kunt u rekenen op jarenlange betrouwbare service en goed
onderhoud. En mocht uw apparatuur om wat
voor reden dan ook ooit moeten worden gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk Onderhoud &
Storingen precies nagaan wat het probleem is.
Aan de hand van de onderdelenlijst kunt u bepalen welk onderdeel u precies nodig hebt om het
probleem te verhelpen. Ook vindt u de garantie
en de onderhoudsinformatie voor uw specifieke
model bijgesloten.
Miller was de allereerste
fabrikant van lasapparatuur in
de VS die het ISO 9001
kwaliteitscertificaat behaalde.
Miller Electric maakt een complete lijn
lasapparaten en aanverwante
lasproducten. Wilt u meer informatie
over de andere kwaliteitsproducten van Miller, neem dan contact op met uw
Miller-leverancier. Hij heeft de nieuwste overzichtscatalogus en afzonderlijke
productleaflets voor u.
Elke krachtbron van Miller
gaat vergezeld de meest
probleemloze garantie in
onze bedrijfstak − u werkt er
hard genoeg voor.
INHOUDSOPGAVE
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. De risico’s van het booglassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Aanvullende veiligheidssymbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Diverse symbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 3 − TECHNISCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Tabel met draadtype, diameter en draadsnelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Omstandigheden gebruik en opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 4 − INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Keuze van de locatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Aansluitingen achterpaneel en kantelbaar draadaanvoermechanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3. Informatie over 14-pin stekker PLG12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4. Het installeren van de lastoorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5. Lasdraad installeren en doorvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6. Interne DIP-schakelaars instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-7. Apparatuur bij instellingen DIP-schakelaar (alleen voor modellen met meters) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 5 − WERKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Aan/uit schakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Jog/Purge (manuele draad-/gasaanvoer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Houdcontact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4. Spanningsregeling en digitale meters (alleen voor modellen met meters) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 6 − ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1. Routineonderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2. Diagnostiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3. Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 7 − ELECTRISCH SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 8 − ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
1
1
1
3
5
5
5
6
6
8
9
9
9
9
9
11
11
12
13
13
14
15
16
17
17
17
18
18
19
19
20
21
23
24
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
voor producten in de Europese Gemeenschap (gemarkeerd met EC).
MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street Appleton, WI 54914 VS verklaart dat het product
of de producten in deze verklaring voldoen aan de basisvereisten van de genoemde richtlijn(en)
en norm(en).
Product-/apparaatidentificatie:
Product
Serienummer
S­74S FEEDER
S­74S FEEDER W/HIGH SPEED MOTOR
S­74S FEEDER W/CE,EURO
S­74D FEEDER
S­74D FEEDER W/HIGH SPEED MOTOR
S­74D FEEDER W/CE,EURO
300616
300616001
300616002
300617
300617001
300617003
Richtlijnen:
• 2014/35/EU Low voltage
• 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
• 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Normen:
• IEC 60974­5:2013 Arc welding equipment – Part 5: Wire feeders
• IEC 60974­10:2014 Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility requirements
Ondertekenaar:
March 27, 2017
_____________________________________
___________________________________________
David A. Werba
Datum van verklaring
MANAGER, PRODUCTONTWERPNALEVING
241320H
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR
GEBRUIK
som_2018−01_dut
7
Bescherm uzelf en anderen tegen letsel — Lees deze belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies, volg ze
op en bewaar ze.
1-1. De betekenis van de symbolen
GEVAAR! − Duidt op een gevaarlijke situatie die moet
worden vermeden omdat hij anders leidt tot ernstig of
dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond
met bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
Duidt op een gevaarlijke situatie die moet worden vermeden omdat hij anders kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond met
bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
LET OP − Aanduiding voor mededelingen die niet zijn gerelateerd aan
persoonlijk letsel.
. Aanduiding voor speciale instructies.
Deze groep symbolen duidt op Waarschuwing! Kijk uit! Gevaar voor/
van mogelijke ELEKTRISCHE SCHOK, BEWEGENDE ONDERDELEN en HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om deze risico’s te vermijden.
1-2. De risico’s van het booglassen
Onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico’s
aan te geven. Als u een dergelijk symbool ziet, wees dan voorzichtig en volg de bijbehorende instructies op om problemen
te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts
een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Sectie
1-5. Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften.
Alleen bevoegde personen mogen deze apparatuur installeren, bedienen, onderhouden en repareren. Een bevoegde
persoon is degene die, door middel van een erkend diploma,
certificaaat of beroepsbekwaamheid, of die door middel van
uitgebreide kennis, training en ervaring, met succes zijn/haar
vaardigheden heeft aangetoond om problemen op te lossen
met betrekking tot het onderwerp, het werk of het project en
veiligheidstraining heeft ontvangen om de bijbehorende
gevaren te herkennen en vermijden.
Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven
tijdens het gebruik van dit apparaat.
Een ELEKTRISCHE SCHOK kan dodelijk zijn
Het aanraken van onder stroom staande onderdelen
kan fatale schokken en ernstige brandwonden
veroorzaken. De elektrode en het werkstuk staan
onder stroom als de machine ingeschakeld is. Het
voedingsgedeelte en de interne circuits van de
machine staan eveneens onder stroom als het
apparaat aan staat. Bij semi-automatisch of automatisch draadlassen staat het draad, de spoel, de
ruimte waar het lasdraad zich in de machine bevindt
en alle metalen onderdelen die in aanraking zijn met
de lasdraad onder stroom. Verkeerd geïnstalleerde
of onvoldoende geaarde installaties kunnen gevaren opleveren.
D Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan
D Draag droge, isolerende handschoenen en lichaamsbescherming
zonder gaten
D Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatiematjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk contact met
de grond of het werkstuk te voorkomen
D Gebruik geen AC−lasuitgangsvermogen in een vochtige, natte of
beperkte omgeving of als het gevaar bestaat dat u kunt vallen.
D Gebruik ALLEEN wissel− (AC) uitgangsspanning als het lasproces dit vereist.
D Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
D Er zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig als zich een van de volgende elektrisch gevaarlijke omstandigheden voordoet: op
vochtige locaties of als u natte kleding draagt; op metalen constructies zoals vloeren, roosters of steigers; in een verkrampte
lichaamshouding bijvoorbeeld als u zit, knielt of ligt; of wanneer het
risico van onvermijdelijk of toevallig contact met het werkstuk of de
aarde groot is. Gebruik onder deze omstandigheden de volgende
apparatuur in de aangegeven volgorde: 1) een semi−automatisch
gelijkstroom (draad−) lasapparaat met constante spanning, 2) een
handbediend gelijkstroom (elektrode−) lasapparaat, of 3) een wisselstroom lasapparaat met een lagere spanning en open circuit. In
de meeste gevallen wordt het gebruik van een gelijkstroom lasapparaat met lagere spanning aanbevolen. En… werk niet alleen!
D Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
D Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u deze installatie
installeert of nakijkt. Zet de stroom uit volgens OSHA 29 CFR
1910.147 (zie de Veiligheidsvoorschriften)
D Installeer, aard en bedien deze installatie in overeenstemming met
de Handleiding voor gebruikers en landelijke of lokale voorschriften.
D Controleer altijd de aarding van de voeding en wees er zeker van
dat de aardingsgeleider van de voedingskabel goed aangesloten
is op de aansluitklem van het apparaat en dat de stekker van de
kabel aangesloten is op een correct geaarde contactdoos.
D Controleer de ingaande voedingskabel en de massakabel
regelmatig op beschadigingen of blootliggende bedrading − en
vervang de kabel onmiddellijk als deze beschadigd is − blootliggende bedrading kan dodelijk zijn.
D Houd snoeren droog, vrij van olie en vet en bescherm deze tegen
heet metaal en vonken.
D Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen of openliggende bedrading en vervang de kabel onmiddellijk als deze
beschadigd is − openliggende bedrading kan dodelijk zijn.
D Zet alles af als het apparaat niet gebruikt wordt.
D Gebruik geen versleten, beschadigde, te korte of slecht verbonden kabels.
D Draag de kabels niet op uw lichaam.
D Als het werkstuk geaard moet worden, doe dit dan met een aparte
kabel- gebruik niet de massaklem of massakabel.
D Raak de elektrode niet aan als u in contact staat met het werkstuk,
de grond of een andere elektrode van een ander apparaat.
D Gebruik alleen goed onderhouden installaties. Repareer of vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Onderhoud het
apparaat zoals beschreven staat in de handleiding.
D Draag een veiligheidsharnas als u boven grond-niveau werkt
D Houd alle panelen en afdekplaten veilig op hun plaats.
D Klem de massakabel zo dicht mogelijk bij de las met een goed metaal-op-metaalcontact op het werkstuk of werktafel.
OM−1500−10 Pagina 1
D Isoleer de massaklem wanneer deze niet is aangesloten op het
werkstuk om contact met een metalen object te voorkomen
D Sluit niet meer dan één elektrode of massakabel aan op één enkele lasbron. Haal de kabel los voor het proces dat niet wordt
gebruikt.
D Maak gebruik van aardlekbescherming wanneer u hulpapparatuur
gebruikt in vochtige of natte locaties.
Er staat ook NA het afsluiten van de
voedingsspanning
nog een AANZIENLIJKE
GELIJKSPANNING op het voedingsgedeelte van de
inverter lasstroombronnen.
D Zet de eenheid uit, haal de stekker uit het stopcontact en ontlaad
de primaire voedings−condensatoren overeenkomstig de aanwijzingen in de handleiding, voordat u enig onderdeel aanraakt.
Door HETE ONDERDELEN kunnen
brandwonden ontstaan.
D Hete onderdelen niet met blote handen aanraken
D Laat apparatuur altijd afkoelen, voor u eraan
gaat werken.
D Gebruik de juiste gereedschappen om hete onderdelen beet te
pakken en/of draag zware geïsoleerde lashandschoenen en
−kleding om brandwonden te voorkomen.
ROOK EN GASSEN kunnen gevaarlijk
zijn.
Tijdens het lassen komen rook en gassen vrij. Het
inademen hiervan kan gevaarlijk zijn voor uw
gezondheid.
D Zorg ervoor dat u niet in de rook staat. Adem de rook niet in.
D Ventileer de werkruimte goed en/of zorg dat de las− en snijddamp
en −gassen worden afgezogen met behulp van actieve ventilatie
bij de boog. De aanbevolen manier om te bepalen of er voldoende
ventilatie is, is monsters te nemen van de dampen en gassen
waaraan het personeel wordt blootgesteld en deze te analyseren
op samenstelling en hoeveelheid.
D Als er een slechte ventilatie is, gebruik dan een goedgekeurd gasmasker.
D Lees de Materiaalveiligheidsinformatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor hechtmiddelen, coatings, schoonmaakmiddelen, slijtdelen, koelmiddelen, ontvetters, fluxpoeder en
metalen en zorg dat u alles goed begrijpt.
D Werk alleen in een beslotenruimte als deze goed geventileerd
wordt. Of als u een beademingsapparaat draagt. Zorg ervoor dat
er altijd een ervaren persoon toekijkt. Lasdampen en gassen kunnen lucht verdringen en het zuurstofgehalte verlagen, wat
schadelijke invloed heeft op u lichaam en zelfs dodelijk kan zijn.
Zorg voor veilige ademlucht.
D Las niet in ruimtes waar dingen worden ontvet, schoongemaakt of
waar wordt gesproeid. De hitte en stralen van de boog kunnen reageren met dampen en op deze manier zwaar vergiftigde en
irriterende gassen vormen
D Las geen beklede metalen zoals gegalvaniseerd of met lood-of
cadmium bedekt staal, tenzij de bekleding verwijderd wordt van
het gedeelte dat gelast moet worden, de ruimte goed geventileerd
wordt en u, indien nodig, een gasmasker draagt. De belkedingen
en metalen die deze elementen bevatten kunnen giftige dampen
produceren als ze gelast worden.
OM−1500−10 Pagina 2
De STRALEN UIT DE BOOG kunnen
ogen en huid verbranden
Boogstralen van het lasproces produceren zichbare
en onzichtbare (ultraviolette en infrarood) stralen die
uw ogen en huid kunnen verbranden. Tijdens het
lassen vliegen lasspatten en vonken in het rond.
D Draag tijdens het lassen of toekijken tijdens het lassen een lashelm voorzien van een lasglas met de juiste tint om uw gezicht en
ogen tegen boogstralen en vonken te beschermen. (zie ANSI
Z49.1 en Z87.1 in de Veiligheidsvoorschriften).
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen onder
uw helm
D Gebruik beschermende lasgordijnen of schermen om anderen tegen flitsen en verblindend licht te beschermen ; waarschuw
anderen om niet in de boog te kijken.
D Draag lichaamsbescherming die is gemaakt van duurzaam
vuurbestendig materiaal (leer, zware katoen, wol). Lichaamsbescherming houdt ook olievrije kleding in zoals leren
handschoenen, een zwaar overhemd, een broek zonder omslag,
hoge schoenen en een pet.
LASSEN kan brand of explosies veroorzaken
Als er gelast wordt aan gesloten vaten zoals tanks,
trommels of pijpen, kunnen deze opgeblazen
worden Er kunnen vonken van de lasboog afvliegen.
De rondvliegende vonken, de temperatuur van het
werkstuk en van het gereedschap kunnen brand en brandwonden
veroorzaken. Toevallig contact van een elektrode met metalen
voorwerpen kan vonken, explosies, oververhitting of brand veroorzaken. Controleer eerst of de omgeving veilig is voordat u gaat
lassen.
D Verwijder alle brandbare materialen in een straal van 10 meter van
de lasboog. Als dit niet mogelijk is, dek ze dan goed af met brandwerende materialen.
D Las niet op plaatsen waar rondvliegende vonken brandbaar materiaal kunnen raken.
D Bescherm uzelf en anderen tegen rondvliegende vonken en heet
metaal.
D Wees erop attent dat vonken en hete materialen van het laswerk
gemakkelijk door kleine hoeken en gaten naar naastliggende ruimtes kunnen vliegen.
D Kijk goed uit voor brand en houd een brandblusser in de buurt
D Wees erop bedacht dat bij het lassen van plafonds, vloeren, scheidingswanden of tussenschotten brand kan ontstaan aan de
tegenovergestelde zijde.
D Velgen of wielen mogen niet worden gesneden of gelast. Bij verhitting kunnen banden exploderen. Gerepareerde velgen en wielen
kunnen defect raken. Zie OSHA 29 CFR 1910.177 in Veiligheidsstandaarden.
D Las niet aan containers waarin ooit brandbare stoffen zijn opgeslagen of aan besloten ruimtes −zoals tanks, vaten of buizen tenzij ze
voldoende voorbereid zijn conform AWS F4.1 en AWS 6.0 (zie Veiligheidsvoorschriften).
D Las nooit waar de lucht brandbaar stof, gas of vloeistofdamp (bijvoorbeeld benzinedamp) kan bevatten.
D Verbind de massakabel met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
plaats waar gelast moet worden, zodat de lasstroom een direkte
en korte weg aflegt en elektrische schokken en brandrisico’s vermeden kunnen worden
D Gebruik een lasapparaat niet om bevroren pijpen te ontdooien.
D Haal de elektrode uit de elektrodehouder of knip de lasdraad af aan
de contactbuis als niet gelast wordt.
D Draag lichaamsbescherming die is gemaakt van duurzaam
vuurbestendig materiaal (leer, zware katoen, wol). Lichaamsbescherming houdt ook olievrije kleding in zoals leren
handschoenen, een zwaar overhemd, een broek zonder omslag,
hoge schoenen en een pet.
D Zorg ervoor dat u geen brandbare voorwerpen zoals aanstekers of
lucifers bij u draagt als u gaat lassen.
D Inspecteer de omgeving als u klaar bent met uw werk om er zeker
van te zijn dat er geen vonken, gloeiende sintels en vlammen zijn.
D Alleen de juiste zekeringen of contactverbrekers gebruiken; geen
zwaardere nemen of deze doorverbinden.
LAWAAI kan het gehoor aantasten
D Volg de vereisten in OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) en NFPA 51B voor
werken met hoge temperaturen, zorg dat er een brandmelder aanwezig is en dat u een blusapparaat onder handbereik hebt.
Lawaai van bepaalde werkzaamheden of apparatuur kan uw gehoor aantasten
D Draag goedgekeurde gehoorbescherming als
het geluidsniveau te hoog is
D Lees de Materiaalveiligheidsinformatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor hechtmiddelen, coatings, schoonmaakmiddelen, slijtdelen, koelmiddelen, ontvetters, fluxpoeder en
metalen en zorg dat u alles goed begrijpt.
GASFLESSEN kunnen exploderen
als ze beschadigd worden
RONDVLIEGEND METAAL of STOF
kan de ogen verwonden.
D Door lassen, bikken, het gebruik van draadborstels en slijpen kunnen vonken en rodvliegende metaal-schilfers ontstaan. Als lasrupsen afkoelen, kunnen er slakresten rondvliegen.
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen, zelfs
onder uw lashelm.
GASVORMING kan schadelijk voor
de gezondheid of zelfs dodelijk zijn
D Draai de persgastoevoer dicht, wanneer u
geen gas gebruikt.
D Zorg altijd voor ventilatie in enge ruimtes of gebruik goedgekeurde beademingsapparatuur
ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE
VELDEN kunnen van invloed zijn op
geïmplanteerde medische apparatuur.
D Mensen die een pacemaker of een ander
geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten uit de buurt blijven.
D Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten hun arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen
voordat ze in de buurt komen van werkzaamheden met
booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of
inductieverwarmen.
Persgasflessen bevatten gas dat onder hoge druk
staat. Als een gasfles beschadigd wordt, kan deze
exploderen. Aangezien gasflessen normaal gesproken een onderdeel uitmaken van het van het
lasproces moet u er voorzichtig mee omgaan.
D Bescherm gasflessen tegen hoge temperaturen, mechanische
schokken, slak, open vuur, vonken en vlambogen.
D Plaats de gasflessen rechtop in een rek of in de laskar zodat ze
niet kunnen vallen of omkantelen.
D Houd de flessen uit de buurt van alle las- of andere stroomkringen
D Hang nooit een elektrodehouder over een gasfles.
D Laat nooit een laselektrode in aanraking komen met een gasfles.
D Las nooit op een gasfles onder druk; een explosie zal het gevolg
zijn.
D Gebruik het juiste beschermgas, reduceerventielen, slangen en
hulpstukken die speciaal bedoeld zijn voor een bepaalde toepassing; onderhoud deze en bijhorende onderdelen goed.
D Draai uw gezicht weg van de uitgang van het ventiel wanneer u
het cilinderventiel opent. Niet vóór of achter de regelaar gaan
staan wanneer u het ventiel opent.
D Laat de beschermende kap over het ventiel over het ventiel zitten behalve als de fles gebruikt wordt of aangesloten is voor gebruik.
D Gebruik de juiste apparatuur, de juiste procedures en een voldoende aantal personen om gasflessen te tillen, verplaatsen en
vervoeren.
D Lees en volg de instructies op de flessen met gecomprimeerd
gas, bijbehorend materiaal en de CGA publikatie die in de Veiligheidsvoorschriften staat.
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
VALLENDE APPARATUUR kan letsel
veroorzaken.
D Installeer of plaats het apparaat niet op, boven
of vlakbij ontbrandbare oppervlakken.
D Het apparaat niet in de buurt van brandbare
stoffen installeren.
D Overbelast de bedrading van het gebouw niet- controleer of het
voedingsnet sterk genoeg is, goed beschermd is en dit apparaat
aan kan.
D
D
D
D
D Gebruik alleen het hijsoog om het apparaat op
te tillen, en NIET de laskar, gasflessen of andere accessoires.
Gebruik de juiste procedures en hijsapparatuur met voldoende
capaciteit om het apparaat op te tillen en te ondersteunen.
Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant
onder het apparaat uitsteken.
Let er bij het werken in de open lucht op dat kabels en snoeren
niet in aanraking kunnen komen met rijdende voertuigen.
Volg bij het handmatig optillen van zware onderdelen of
apparatuur de Amerikaanse ARBO−richtlijn getiteld
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation
(Publication No. 94–110).
OM−1500−10 Pagina 3
TE LANGDURIG GEBRUIK kan leiden
tot OVERVERHITTING.
D Laat het apparaat goed afkoelen; houd u aan
de nominale inschakelduur.
D Verminder de stroomsterkte of de inschakelduur voordat u opnieuw begint met lassen.
D Blokkeer of filter de luchtaanvoer naar het apparaat niet.
RONDVLIEGENDE
LASSPATTEN
kunnen letsel veroorzaken.
D Draag gezichtsbescherming om de ogen en
het gezicht te beschermen.
D Slijp de wolfraam elektrode alleen met een slijper die voorzien is
van de juiste beschermkast en op een veilige locatie. Draag hierbij de juiste gezichts-, hand- en lichaamsbescherming.
D Vonken kunnen brand veroorzaken − brandbare stoffen uit de
buurt houden.
LEES DE INSTRUCTIES.
D Lees nauwkeurig de gebruikershandleiding en
alle waarschuwingslabels, voordat u de
machine installeert, gebruikt of er onderhoud
aan pleegt, en volg de aanwijzingen steeds op.
Lees de veiligheidsinformatie aan het begin
van de handleiding en in elk hoofdstuk.
D Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen van de fabrikant.
D Voer installatie, onderhoud en service uit in overeenstemming
met de gebruikershandleidingen, de industriële normen en de
landelijke en ter plekke geldende regelgeving.
H.F. STRALING kan storingen veroorzaken
STATISCHE ELEKTRICITEIT kan PCkaarten beschadigen
D Doe een geaarde polsband om VOORDAT u
printplaten of onderdelen aanraakt.
D Gebruik goede anti-statische zakken of dozen
voor het opslaan, verplaatsen of transporteren
van PC-printplaten.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
letsel veroorzaken.
D Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen
D Blijf uit de buurt van afknijppunten zoals aandrijfrollen.
LASDRAAD kan letsel veroorzaken
D Bedien de toortsschakelaar pas als u de aanwijzing krijgt om dat te doen.
D Richt het pistool niet op enig lichaamsdeel, andere mensen of op enig materiaal als de draad
wordt ingevoerd.
ONTPLOFFEN VAN DE ACCU kan
letsel veroorzaken.
D Gebruik het lasapparaat niet om accu’s op te
laden of om voertuigen te starten tenzij het een
acculaadvoorziening heeft die hiervoor
speciaal is bedoeld.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
letsel veroorzaken
D Blijf uit de buurt van bewegende delen zoals
ventilatoren.
D Laat deuren, panelen, deksels en beschermplaten alleen verwijderen door bevoegd personeel indien nodig voor onderhoud
en storingzoeken.
D Laat deuren, panelen, deksels en beschermplaten alleen verwijderen door bevoegd personeel indien nodig voor onderhoud
en storingzoeken.
D Breng eerst deuren, panelen, deksels en beschermplaten weer
aan na afloop van het onderhoud en sluit pas dan de voeding
weer aan.
OM−1500−10 Pagina 4
D
D
D
D
D Hoog-frequente straling kan storing veroorzaken bij radio-navigatie, veiligheidsdiensten, computers en communicatie-apparatuur.
Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische apparatuur deze installatie uitvoeren.
De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddellijk herstel door
een bevoegd elektricien bij storingsproblemen als gevolg van de
installatie
Als u van overheidswege klachten krijgt over storingen, stop dan
onmiddellijk met het gebruik van de apparatuur.
Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden.
D Houd deuren en panelen van hoogfrequentbronnen stevig dicht,
houd de elektrodeafstand op de juiste instelling en zorg voor aarding en afscherming om de mogelijkheid van storingen tot een
minimum te beperken.
BOOGLASSEN
veroorzaken.
kan
interferentie
D Elektromagnetische energie kan interferentie
veroorzaken bij gevoelige elektronische
apparatuur
zoals
computers
en
computergestuurde apparatuur zoals robots.
D Zorg ervoor dat alle apparatuur in het lasgebied elektromagnetisch compatibel is.
D Om mogelijke interferentie te verminderen moet u de laskabels
zo kort mogelijk houden, dicht bij elkaar en laag, bijvoorbeeld op
de vloer.
D Voer de laswerkzaamheden uit op 100 meter afstand van
gevoelige elektronische apparatuur.
D Zorg ervoor dat dit lasapparaat conform de aanwijzingen in deze
handleiding wordt geïnstalleerd en geaard.
D Als er dan nog steeds interferentie optreedt, dient de gebruiker
extra maatregelen te nemen, zoals verplaatsing van het
lasapparaat, gebruik van afgeschermde kabels, gebruik van
lijnfilters of afscherming van het werkterrein.
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen
WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen, zoals lood. Deze stof kan volgens de staat
Californië kanker en geboorteafwijkingen en andere reproductieve schade veroorzaken.
Kijk voor meer informatie op www.P65Warnings.ca.gov.
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
is available as a free download from the American Welding Society at
http://www.aws.org or purchased from Global Engineering Documents
(phone: 1-877-413-5184, website: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1, from Global Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184, website:
www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0, from Global
Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184,
website: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, from National Fire Protection Association, Quincy, MA 02169 (phone: 1-800-344-3555, website:
www.nfpa.org and www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
from Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way, Suite
103, Chantilly, VA 20151 (phone: 703-788-2700, website:www.cganet.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard
W117.2, from Canadian Standards Association, Standards Sales, 5060
Spectrum Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada L4W 5NS
(phone: 800-463-6727, website: www.csagroup.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection, ANSI Standard Z87.1, from American National Standards Institute,
25 West 43rd Street, New York, NY 10036 (phone: 212-642-4900, website: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot
Work, NFPA Standard 51B, from National Fire Protection Association,
Quincy, MA 02169 (phone: 1-800-344-3555, website: www.nfpa.org).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910.177 Subpart
N, Part 1910 Subpart Q, and Part 1926, Subpart J, from U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954,
Pittsburgh, PA 15250-7954 (phone: 1-866-512-1800) (there are 10 OSHA Regional Offices—phone for Region 5, Chicago, is 312-353-2220,
website: www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600
Clifton Rd, Atlanta, GA 30329-4027 (phone: 1-800-232-4636, website:
www.cdc.gov/NIOSH).
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie)
Elektrische stroom die door een draad stroomt veroorzaakt plaatselijk
elektrische en magnetische velden (EMV). De stroom bij booglassen
(en verwante processen zoals puntlassen, gutsen, plasmasnijden
en inductieverwarmingsprocessen) zorgt voor een elektromagnetisch
veld rondom het lascircuit. Elektromagnetische velden (EMV) kunnen
invloed hebben op medische implantaten, zoals pacemakers. Voor personen die medische implantaten hebben moeten beschermende
maatregelen worden genomen, bijv. toegangsbeperking voor passanten of een risicoanalyse voor iedere afzonderlijke lasser. Beperk
bijvoorbeeld de toegang voor omstanders of voer afzonderlijke risicobeoordelingen uit voor lassers. Alle lassers moeten de volgende
procedures naleven om zo blootstelling aan elektro−magnetischevelden van de lasstroomkring tot een minimum te beperken:
1. Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te twisten of vast te
plakken of gebruik kabelbescherming.
2. Kom niet met uw lichaam tussen de laskabels. Leg de kabel aan
één kant en weg van de gebruiker.
3. Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
4. Houd hoofd en romp zo ver mogelijk verwijderd van de
apparatuur in de lasstroomkring.
5. Monteer de massaklem aan het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
las.
6. Niet direct naast de lasstroombron werken, er niet op gaan zitten
en er niet op leunen.
7. Niet lassen terwijl u de lasstroombron of het
draadaanvoersysteem draagt.
Over geïmplanteerde medische apparatuur:
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun
arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat ze in de buurt
komen van werkzaamheden met booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting. Bij toestemming van de arts
wordt geadviseerd om bovenstaande procedures te volgen.
OM−1500−10 Pagina 5
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIES
2-1. Aanvullende veiligheidssymbolen en definities
. Bepaalde symbolen worden alleen aangetroffen op CE−producten.
Waarschuwing! Pas op! Kans op gevaar (zie de symbolen).
Safe1 2012−05
Het product niet meegeven met het gewone afval (waar van toepassing).
Hergebruik of recycle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-regels). Voer de apparaten
af naar een daarvoor bestemd inleverstation.
Neem contact op met de gemeente of uw lokale dealer voor nadere informatie.
Safe37 2017−04
Draag droge, geïsoleerde handschoenen. De elektrode niet met de blote hand aanraken. Geen natte of kapotte
handschoenen dragen.
Safe2 2017−04
Bescherm uzelf tegen elektrische schokken door uzelf te isoleren van het werk en de aarde.
Safe3 2017−04
Haal de stekker van de machine uit het stopcontact, voordat u aan de machine gaat werken.
Safe5 2017−04
Zorg ervoor dat u niet in de rook staat.
Safe6 2017−04
Gebruik actieve ventilatie of een afvoersysteem om de dampen van de werkplek af te voeren.
Safe60 2012−06
Gebruik een ventilator om de dampen af te voeren.
Safe61 2012−06
Houd brandbare stoffen uit de buurt van het laswerk. Niet lassen vlakbij brandbare stoffen.
Safe62 2012−06
OM-1500-10 Pagina 6
Lasvonken kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er een brandblusapparaat in de buurt is en zorg dat er een
toezichthouder is die klaarstaat om dit gebruiken.
Safe63 2012−06
Niet aan vaten of dichte containers e.d. lassen.
Safe16 2017−04
Verwijder het label niet; verf het ook niet over en dek het niet af.
Safe20 2017−04
Aandrijfrollen kunnen de vingers verwonden.
Safe32 2012−05
De lasdraad en de onderdelen van de aandrijving staan tijdens het lassen onder lasspanning - houd handen
en metalen objecten uit de buurt ervan.
Safe33 2017−04
Milieubescherming Gebruiksperiode (China)
Safe123 2016−06
Draag een hoofddeksel en een veiligheidsbril. Bescherm uw oren en
knoop de kraag van uw overhemd dicht. Gebruik een lashelm met de
juiste filtersterkte. Draag bescherming voor uw hele lichaam.
Safe66 2012−06
Begin uw opleiding door de handleiding door te lezen vooraleer het
werk aan de machine aan te vatten of vóór het lassen.
Safe65 2012−06
OM-1500-10 Pagina 7
2-2. Diverse symbolen en definities
. Bepaalde symbolen worden alleen aangetroffen op CE−producten.
A
IP
Hz
Ampère
Gelijkstroom (DC)
Verstelbare inductantie
Beschermingsgraad
Gasvoorstroomtijd
Set Up
Netaansluiting
Proces
U1
U2
X
Gasnastroomtijd
Inschakelduur
Ingang
Uitgangsspanning
belast
Constante stroom
Draadaanvoer
Tijd
Primaire spanning
Uitgang
Hertz
Verhogen
Driefasen
Programma
Draad verplaatsen
naar het werkstuk
toe (zonder boog)
Automatische zekering
Gasinvoer
Houdfunctie van
de toortsschakelaar aan
Percent
Sequence
I1
Houdfunctie van
de toortsschakelaar uit
Primaire
stroomsterkte
Draadtype
Boogregeling
Enkelfase
I2
OM-1500-10 Pagina 8
Doorspoelen met
gas
Type gas
Constante
spanning
Toortsschakelaar
Nominale lasstroom
Lees de instructies
V
Volt
HOOFDSTUK 3 − TECHNISCHE
3-1. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens
Het serienummer en de aansluitgegevens zijn bij dit product aan de voorzijde te vinden. Op het typeplaatje kunt u de elektrische spanning en het
vermogen aflezen dat de apparatuur nodig heeft, en welk vermogen het kan leveren. Wij raden aan het serienummer te noteren op de achterzijde van
deze handleiding, in het daarvoor bestemde vak, zodat u dit nummer altijd bij de hand hebt als u het in de toekomst nodig hebt.
3-2. Technische gegevens
Type ingangsvermogen
Type lasstroombron
Spoelspecificatie
24 V AC 1-fase 10
Ampères 50/60
Hertz
Constante Voltage (CV) DC met
14-pinstekker en contactorbediening
Max. Spoelcapaciteit: 457 mm
Max. Spoelgewicht: 27 kg
Nominale lasstroom
Algehele afmetingen
Gewicht
100 V, 600 A,
100% inschakelduur
Lengte: 686 mm
20,41 kg
Breedte: 318 mm
Hoogte: 356 mm
3-3. Tabel met draadtype, diameter en draadsnelheid
Motortype
Draadtype
Draaddiameter
Draadsnelheid
Draadsnelheid (IEC 60974−5)
Standaard
Alle
0,6 tot 2 mm
1,3 tot 19,8 mpm
1,4 tot 19,6 mpm
Lage snelheid
Alle
2 tot 3,2 mm
0,4 tot 7,6 mpm
1,4 tot 7,6 mpm
Hoge snelheid
Alle
0,6 tot 2 mm
2,3 tot 36,6 mpm
2,3 tot 36,5 mpm
3-4. Omstandigheden gebruik en opslag
A. IP graad
IP graad
IP2X
Deze apparatuur is ontworpen voor binnen gebruik, en niet voor opslag of gebruik buiten.
IP2X 2014−06
B. Temperatuurspecificaties
Bereik bedrijfstemperatuur
Opslag/Transport temperatuurbereik
−10 tot 40°C (14 tot 104°F )
−20 tot 55°C (−4 tot 131°F )
Temp_2016- 07
C. Informatie over Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)
!
Deze Klasse A apparatuur is niet bedoeld voor gebruik op plaatsen in woongebieden waar de elektrische stroom afkomstig is van
het openbaar laagspanningsnetwerk. Op dergelijke plaatsen ontstaan er mogelijk problemen met de elektromagnetische
compatibiliteit als gevolg van storingen door geleiding en straling.
ce−emc 3 2014-07
OM-1500-10 Pagina 9
D. China EEP Informatie gevaarlijke substanties
质
量
China EEP Informatie gevaarlijke substanties
质
Gevaarlijke substantie
部 Naam onderdeel
(适)
(indien van toepassing)
铅
Pb
Hg
镉
Cd
铬
Cr6
PBB
醚
PBDE
黄铜铜部
Onderdelen van messing en
koper
X
O
O
O
O
O
装
Koppelapparaten
X
O
O
O
O
O
!"装
Schakelapparaten
O
O
X
O
O
O
#$#$配
Kabel en kabelaccessoires
X
O
O
O
O
O
%
Batterijen
X
O
O
O
O
O
&表'*+SJ/T 11364 规-.0.
Deze tabel is opgesteld conform China SJ/T 11364.
O:
表5该
质7该部8 9质:; 量97GB/T26572规- 限量要?@A.
geeft aan dat de concentratie van de gevaarlijke substantie in alle homogene materialen van het onderdeel lager is dan de relevante grenswaarde China GB/T 26572.
X:
表5该
质CD7该部 EF9质:; 量超HGB/T26572规- 限量要?.
geeft aan dat de concentratie van de gevaarlijke substantie in minstens één homogeen materiaal van het onderdeel hoger is dan de relevante
grenswaarde China GB/T 26572.
IKLM限*+SJ/Z11388 规-O-.
De EFUP−waarde van deze EEP is gedefinieerd conform China SJ/Z 11388.
Aantekeningen
OM-1500-10 Pagina 10
EEP_2016−06
HOOFDSTUK 4 − INSTALLATIE
4-1. Keuze van de locatie
!
De draadaanvoerkast niet
plaatsen waar de lasdraad de
cilinder raakt.
. De
getoonde draadaanvoerkast geeft slechts een indicatie
en is niet representatief voor
het werkelijke apparaat.
3
1
2
4
Draadaanvoerkast
Rubberpoten
Kies de gleuf waarbij alle
rubberpoten stevig boven op de
lasstroombron staan.
1
3
4
5
2
Draadspoel/haspel
Gasfles met slang en
gasontspanner (door de klant
geleverd)
. Druk
van het beschermgas
moet lager blijven dan 689 kPa
(6,89 Bar).
5
6
Lasstroombron
Rollend Onderstel
6
!
Beweeg het apparaat niet of gebruik het niet op
een plaats waar het kan omslaan.
loc_feeder/cart 2015-05
OM-1500-10 Pagina 11
4-2. Aansluitingen achterpaneel en kantelbaar draadaanvoermechanisme
!
Schakel apparaat uit voordat
men de laskabels aansluit op de
tabs of klemmen van de lasuitgang.
!
Als u de laskabels niet goed
aansluit, kan dat sterke verhitting en brand veroorzaken of
uw machine beschadigen.
1
2
14-pin controlekabel - 3,0 m
Beschermgasaansluiting
Sluit de door de klant geleverde
gasslang met rechtsdraaiende 5/8-18
schroefdraad aan.
7
. Druk van het beschermgas moet
lager blijven dan 689 kPa (6,89
Bar).
3
4
5
6
2
7
Laskabelklem
Laskabel
Draadaanvoermechanisme
Klemschroef voor het roterende
draadaanvoermechanisme
Plaats van gegevenslabel
U
draait
het
draadaanvoermecanisme door de schroef los te
draaien, het mechanisme te draaien
en de schroef weer vast te draaien.
1
3
4
5
6
Benodigde gereedschappen:
9/16, 5/8”
3/16”
802824-B / 802825-A / 246041-A
OM-1500-10 Pagina 12
4-3. Informatie over 14-pin stekker PLG12
AFSTANDSBEDIENDE 14
I
J
K
H
G
A
B
L C
M D
E
N
F
Pin*
Pininformatie
A
24 V AC t.o.v. pin G.
B
Het sluiten van het contact naar A maakt het 24 V AC contactorstuurcircuit volledig en zorgt dat er
uitgangsspanning mogelijk is.
G
Gemeenschappelijke voor het 24 V AC circuit.
C
+10 V DC ingaand signaal van lasbron naar draadtoevoer t.o.v. D.
D
Gemeenschappelijke van het afstandsbedieningcircuit.
E
0 tot +10 V DC uitvoersignaal van lasbron naar draadtoevoer t.o.v. D.
H
Spanningsterugkoppeling; 0 tot +10 V DC, +1 volt per 10 V boogspanning.
F
Stroomterugkoppeling; 0 tot +10 V DC, +1 volt per 100 A lasstroom.
* De overige pinnen worden niet gebruikt.
4-4. Het installeren van de lastoorts
1
2
3
4
6
Vergrendeling−pal voor pistool
Vergrendelknop
Aansluiting lastoorts
Uitsparing in aansluitpen
Aansluiten van toorts met
Accu−Mate
5
Draai de vergrendelknop los zodat
de vergrendel−lip vrijkomt.
Duw de aansluitpen van de toorts
zo ver mogelijk naar binnen, zodat
de groef gelijk komt met de vergrendel−lip.
Draai de vergrendelknop weer aan.
De aansluitpen zit nu vast.
Aansluiten van toorts zonder
Accu−Mate
4
3
Als de aansluitpen geen groef
heeft, draait u de vergrendelknop
los en draait de vergrendellip 180
graden. Hierdoor zal de vergrendellip niet uitsteken in de groef van de
aansluitpen.
Duw de aansluitpen zo ver mogelijk
in de aansluiting.
Aansluiten van toorts
met Accu−Mate
1
Draai de vergrendelknop weer aan.
De aansluitpen zit nu vast.
Aansluiten van toorts
zonder Accu−Mate
2
1
2
5
6
Lege sleuven
Drukblokkeerclips
Ref. 249398-B
OM-1500-10 Pagina 13
4-5. Lasdraad installeren en doorvoeren
Installeer de draadgeleiders
en de antislijtagegeleider.
Installeer draadspoel. Stel de spanmoer
zodanig in dat de elektrodedraad strak
blijft als de draadaanvoer stopt.
Installeer aandrijfrollen.
Aanpassen druk
achterste
rollen
Drukindicatie
Aanpassen druk
voorste
rollen
Draad glijdt
Draad glijdt niet
NIET-GELEIDEND
OPPERVLAK
NIET-GELEIDEND
OPPERVLAK
Aandrijfrollen
Benodigde gereedschappen:
3/16, 5/64”
Achterkant van
toorts
15/16, 3/8”
Uiteinde van de
draadgeleider
. Zorg
ervoor dat de uitgangsdraadgeleiding geschikt is voor de draaddiameter. Plaats bij het installeren van
de toorts de draadgeleiding (die
uitsteekt uit uitgangsdraadgeleider)
zo dicht mogelijk bij de aandrijfrollen
zonder dat deze worden geraakt.
Installeer de toorts. Leg de toortskabel zo
recht mogelijk. Knip einde van de draad af.
Duw de draad door de invoer naar de
aandrijfrollen; houd de draad vast. Druk op de
Jog-knop om de draad uit de toorts te voeren.
. Bij zachte draad of dunne roestvrij staal- . U
draad de druk van de achterste aandrijfrollen instellen op de helft van de druk
van de voorste aandrijfrollen.
kunt de druk van de aandrijfrollen
aanpassen door het toortseind ongeveer
51 mm van een niet-geleidende oppervlakte te houden en de toortsschakelaar
in te drukken om de draad tegen het
oppervlak te voeren. Aandraaien, zodat
de rollen niet op de draad glijden. Niet te
strak vastdraaien. Indien de draad
volledig klem raakt, moeten de
aandrijfrollen op de draad glijden (zie
aanpassen van de druk, hierboven). Knip
de draad af. Sluit de kap.
Ref. 156 929-A / Ref. 150 922 / Ref. 156 930 / S-0627-A
OM-1500-10 Pagina 14
4-6. Interne DIP-schakelaars instellen
Verwijder de beschermkap.
1
DIP-schakelaar S1 op motorkaart PC1
w Instellen van de functie Stroomdetectie
Uitschakelen (S1-1)
De functie Stroomdetectie Uitschakelen wordt
gebruikt om automatische Run-in inactief te
maken wanneer er een lasbron wordt gebruikt
die geen stroom- terugkoppeling via de 14-pin
aansluiting levert.
. Op machine,s die geen stroom/spanning
terugkoppeling bezitten , zijn de pennen F
en H op de 14 polige stekkerverbinding, niet
aangesloten.
Plaats de beschermkap terug als u klaar bent.
Deze afbeelding toont de
fabrieksinstelling van S1.
P1
1
. In de illustraties van de DIP-schakelaar S1 worden de bovenste
schuifjes van de schakelaars in wit weergegeven. De bovenstaande
schakelaars staan bijvoorbeeld allemaal in de Off-stand.
. Wanneer de instellingen van de DIP-schakelaars worden gewijzigd,
Benodigde gereedschappen:
1/4”
dient u het apparaat uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen voordat de nieuwe instellingen worden doorgevoerd. De DIPschakelaars worden alleen bij het opstarten gelezen.
Positie-instellingen en resultaten voor DIP-schakelaar S1 op PCI
Automatische run−in (AAN)
Automatische run−in (UIT)
(Fabrieksstandaard)
S1-1 en S1-2
Aan = Run−In snelheid is
ongeveer de helft van de ingestelde draadsnelheid
Stroomdetectie uitschakelen
(AAN)
S1-1 en S1-2
S1-1 en S1-2
Uit = Run−In snelheid wordt ingesteld d.m.v. pot.meter P1 op stuurprint PC1
Aan = Functie Stroom
detectie Uitschakelen.
Gebruik deze instelling bij
lasbronnen die geen
stroom-terugkoppeling via de
14-pin aansluiting leveren.
De Run-in is inactief.
Stroomdetectie uitschakelen
(UIT)
(Fabrieksstandaard)
S1-1 en S1-2
Uit = Stroom moet worden
gedetecteerd uit stroombronnen
die stroom-terugkoppling via de
14-pin aansluiting leveren om van
Run-in naar lasconditie over te
gaan. De Run-in is actief.
Ref. 805 426-B
OM-1500-10 Pagina 15
4-7. Apparatuur bij instellingen DIP-schakelaar (alleen voor modellen met meters)
Verwijder de beschermkap.
Plaats de beschermkap terug als u klaar bent.
Digitale Meterfuncties
4
3
2
1
1
2
3
4
5
Hoge Snelheidsmotor
Meter/minuut
5
Standaard Motor
Meter/minuut
Benodigde gereedschappen:
1/4”
Ref. 802946-B
OM-1500-10 Pagina 16
HOOFDSTUK 5 − WERKING
5-1. Aan/uit schakelaar
1
1
Aan/uit schakelaar
802827-B
5-2. Jog/Purge (manuele draad-/gasaanvoer)
1
2
3
Jog/Purge-drukknop
Draadsnelheidsregeling
Aansluiting voor de
toortsschakelaar
Druk op de Jog/Purge-schakelaar om
draad door te voeren zonder de lasstroom of het gasklepcircuit in te schakelen.
• De draad kan ook worden doorgevoerd met de toortsschakelaar. De
contactor wordt echter 3 seconden
ingeschakeld.
• Indien de lasboog niet ontsteekt binnen 3 seconden nadat de toortsschakelaar is ingedrukt, zal het apparaat
maximaal twee minuten draad doorvoeren. Indien de toortsschakelaar
na twee minuten nog steeds is ingedrukt, wordt het doorvoeren gestopt
om te voorkomen dat de draadrol helemaal wordt afgewikkeld, zoals in
het geval van een beschadigde
toorts.
2
3
1
• Terwijl het apparaat draad aan het
doorvoeren
is,
kan
de
doorvoersnelheid aangepast worden
met de draadsnelheidsregeling.
Tijdens het doorvoeren toont het
apparaat de doorvoersnelheid, mits
deze is voorzien van meters.
• Door op de Jog/Purge-knop te
drukken kunt u de gasleidingen
purgeren voordat u gaat lassen of het
gasdebiet instellen.
802828-B
OM-1500-10 Pagina 17
5-3. Houdcontact
1
1
Houdcontact
Met deze functie kan de operator lassen
zonder de toortsschakelaar ingedrukt te
houden.
802828-B
• Om de 4 takt-functie te kunnen gebruiken,
moet de schakelaar in de aan-stand worden
gezet.
• De operator moet de schakelaar minimaal
2 seconden en maximaal 6 seconden
ingedrukt houden alvorens deze weer los te
laten. Als de schakelaar wordt losgelaten
kan de operator blijven doorlassen.
• Druk nogmaals op de schakelaar om te
stoppen met lassen.
5-4. Spanningsregeling en digitale meters (alleen voor modellen met meters)
1
Voltmeter
De voltmeter toont het werkelijke of
vooraf ingestelde voltage uit de
lasbron via de 14−pin stuurkabel.
2
Draadsnelheidsmeter
De draadsnelheidsmeter is in de
fabriek reeds ingesteld op
inches/minuut. Voor een weergave
in meters/minuut, zie Sectie 4-7.
1
2
3
3
Spanningsregeling
Met deze regeling kan de spanning
van de lasbron worden aangepast.
.U
kunt de vooraf ingestelde
voltageweergave
op
de
draadaanvoerkast aanpassen
zodat deze overeenkomt met
de weergave van uw lasbron
door P2 op de motorbedieningskast PC1 aan te
passen. Zie Sectie 6-2 voor de
locatie van P2.
802827-B
OM-1500-10 Pagina 18
HOOFDSTUK 6 − ONDERHOUD
6-1. Routineonderhoud
!
n = Controleer
~ = Reinigen
Ontkoppel de voeding voordat u met het onderhoud begint.
l = Vervang
Bij elke
nieuwe
haspel
of andere
draad
n~ Draadgeleiding
Every
3
Months
Every
6
Months
l Labels
~ Laskoppelingen
nl Kapotte laskabel
n Stuurkabel
n Gasslangen
n Toortskabel
l Onderdelen waar barstjes of scheurtjes inzitten
Or
~ Binnenzijde
~ Aan- drijfrollen
Aantekeningen
OM-1500-10 Pagina 19
6-2. Diagnostiek
1
2
3
4
Beschermkap
Motorbedieningskaart PC1
LED3
P2
2
3
1
4
In de illustratie is voor de duidelijkheid het
frontpaneel verwijderd. Bij normaal gebruik
is het frontpaneel gewoon gemonteerd.
LED3 Cyclus op motorbedieningskaart PC1
Gemelde fout
HELP 1
1 x knipperen
Communicatiefout
HELP 2
2 x knipperen
Toortsschakelaarfout
HELP 3
3 x knipperen
Tachometerfout
HELP 4
*4 x knipperen
Motorfout
Weergave op meter
(Indien aanwezig)
*Vanwege het feit dat de indicatie On en de indicatie Off gelijk zijn
in een cyclus van vier knipperindicaties, komt deze over als een
constante knipperindicatie.
Ref. 805084-A / 805426-B
• Foutmeldingen
Fouten worden aangegeven door LED3 op
PC1 of op het scherm (op modellen met
meters). Om LED3 te zien, met u het apparaat
uitschakelen, de beschermkap verwijderen
en het apparaat aanzetten. U kunt LED3 het
beste vanaf de linkerzijde van het apparaat
bekijken.
De LED knippert in een cyclus van
2,5 seconden. Het type fout wordt
aangegeven door het aantal keren dat de LED
knippert.
De prioriteit van de foutmelding bepaalt het
aantal keren dat de LED knippert. Hoe vaker
de LED knippert, hoe ernstiger de fout (een
motorfout is de ernstigste fout). Een
ernstigere fout heeft prioriteit over een minder
OM-1500-10 Pagina 20
ernstige fout (bij een motorfout en een
communicatiefout, knippert de LED viermaal
om de motorfout aan te geven).
• De communicatiefout treedt op na
2,5 seconden na verlies van de
communicatie tussen de motor en de
meterkaart (indien aanwezig). De gebruiker
mag bij deze fout doorgaan met lassen. De
fout kan worden verholpen door het toestel
af te zetten, minimaal twee seconden te
wachten en daarna het toestel weer aan te
zetten.
• De toortsschakelaarfout treedt op als de
gebruiker de schakelaar meer dan twee
minuten vasthoudt zonder een boog te
maken (mits de functie “Stroomdetectie
Uitschakelen” niet is ingeschakeld), en
wanneer de gebruiker de schakelaar
ingedrukt houdt na de gasnastroomfase
tijdens een tijdsgeregelde las. Deze fout
treedt eveneens op wanneer de schakelaar
ingedrukt is op het moment dat de
draadaanvoerkast wordt ingeschakeld.
Laat de toortsschakelaar los.
• De tachometerfout treedt 2 seconden na
het wegvallen van tachometerterugkoppeling op. U kunt gewoon verder gaan
met lassen. De motorsnelheid wordt
gereguleerd aan de hand van het voltage en
de stroom.
• De motorfout geeft aan dat de motor te
lang te veel stroom heeft gebruikt. U kunt dit
oplossen door de draadsnelheid te verlagen
of door de belasting van de motor te
verminderen.
6-3. Storingen
!
Ontkoppel de voeding voordat u met het verhelpen van de storing begint.
Probleem
Oplossing
De draad voedt, het beschermgas
stroomt, maar elektrodedraad wordt
niet van stroom voorzien.
Controleer kabelaansluitingen. Controleer kabels op continuïteit en repareer of vervang kabels indien
nodig (zie Sectie 4-2).
De draadaanvoer staat aan, er brandt
geen lichtje, de motor loopt niet, de
gasklep en contractor van de lasbron
trekken niet in.
Controleer en reset circuitbreker bij de lasbron.
Tijden het lassen stopt de voeding via
de elektrodedraad of de voeding
verloopt niet correct.
Kijk de aansluiting van de schakelaar van het pistool na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van
het pistool.
Kijk de schakelaar van het pistool na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
Stel de naafspanning en de druk van de aandrijfrol opnieuw aan (zie Sectie 4-5).
Kies de aangepaste aandrijfrol (zie 4-5).
Reinig of vervang een vuile of versleten aandrijfrol.
Foute afmeting of versleten draadgeleiders.
Vervang de contacttip of de geleiding. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
Verwijder lasspatten of vreemde substantie rondom de opening van het toortseind.
Laat een door de fabriek erkende servicebureau de aandrijfmotor en printkaart PC1 nakijken.
Motor loopt langzaam.
Controleer op juiste ingangsvoltage.
De draadaanvoerkast staat aan, de
lichtjes branden, maar het apparaat
werkt niet.
Controleer de draden van de toortsschakelaar op continuïteit, en repareer de draden of vervang het
pistool.
Aantekeningen
OM-1500-10 Pagina 21
Aantekeningen
OM-1500-10 Pagina 22
HOOFDSTUK 7 − ELECTRISCH SCHEMA
Figuur 7-1. Stroomkringschema
202246-D
OM-1500-10 Pagina 23
HOOFDSTUK 8 − ONDERDELENLIJST
6
. De
bevestigingsmaterialen zijn algemeen
gangbaar en alleen te bestellen als ze op de lijst staan.
7
5
8
9
10
11
12
11
10
9
14
13
16
17
4
18
Fig 9-3
15
3
2
1
19
20
21
22
Fig 9-2
802943-B
Figuur 8-1. Main Assembly
OM-1500-10 Pagina 24
Item
No.
Part
No.
Description
Quantity
Figuur 8-1. Main Assembly
. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 159647
. . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 159646
. . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . 159360
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278751
. . . 4 . . . . . . . . . . . . . Figuur 8-3
. . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . 141753
. . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . 058427
. . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . 180571
. . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . 010233
. . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . 057971
. . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . 010191
. . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . 058628
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . 058428
. . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . 248974
. . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . 135205
. . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . 200556
. . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . 201781
. . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . 156243
. . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 275686
. . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . 200552
. . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . 134306
. . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . 200557
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . Figuur 8-2
. . Insulator, Motor Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Clamp, Motor Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Insulator, Screw Machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Washer, Fbr .281 ID x .625 OD x .065 THK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Drive Assembly, Wire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Hub & Spindle Assembly, (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Ring, Retaining Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Shaft, Support Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Spring, Cprsn .970 Od X .120 Wire X 1.250 Pld . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Washer, Flat Stl Keyed 1.500Dia X .125 Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Washer, Fbr .656 Id X 1.500 Od X .125 Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Washer, Brake Stl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Hub, Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Tubing, Stl .875 OD x 12 Ga Wall x .562 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Nut, Stl Slflkg Hex Reg .625-11 W/Nylon Insert . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Support, Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Knob, W/Extension Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Clamp, Motor Top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Pad, Neoprene .250 X 3.000 X 4.000 Du70A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Foot, Rubber 1.250 Dia X 1.375 High No 10 Screw . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Stiffener, Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Control Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
4
4
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-1500-10 Pagina 25
. De
bevestigingsmaterialen zijn algemeen
gangbaar en alleen te bestellen als ze op de lijst staan.
2
1
3
5
4
6
7 9
11
12 8
10
7
27
26
28
29
16
25
30
15
13
17
24
23
22
14
21
20
18
19
805425-C
Figuur 8-2. Control Box
Item
No.
Diagram
marking
Part
No.
Description
Quantity
Model
S-74S S-74D
Figuur 8-2. Control Box (Figuur 8-1 Item 21)
. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 200555
. . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 274964
. . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 115443
. . . 4 . . . . PC60 . . . . . 237042
. . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . 010494
. . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . 057357
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240644
. . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . 163519
. . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . 139041
. . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . 280203
. . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . 079739
. . . 11 . . . PLG12 . . . . . 141162
. . . . . . . . . . PLG3 . . . . . . 115092
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . 200554
. . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . 605227
. . . 14 . . . . GS1 . . . . . 228035
. . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . 134201
. . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . 200551
. . . 17 . . . . . S1 . . . . . . . 111997
. . . 18 . . . . PC1 . . . . . 238469
. . . 19 . . . . . S2 . . . . . . 200295
. . . 20 . . . . . S3 . . . . . . 201642
. . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . 203216
OM-1500-10 Pagina 26
. . Wrapper, Feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Label, Warning General Precautionary (EN/FR/SP) . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Stand-Off, No 6-32 X .750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 4
. . Circuit Card Assembly, Meter W/Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1
. . Bushing, Snap-In Nyl 1.375 Id X 1.750 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Bushing, Snap-In Nyl .937 Id X 1.125 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Cable, Power (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Cable, Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5 Ft (3.5 m)
. . . . Strain Relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Nut, Pg21 1.406 Hex X .281 Thk Nylon Black . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Conn, Circ Cpc Clamp Str Rlf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Housing Plug+Pins, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Enclosure, Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Nut, 750−14 Knurled1.68Dia .41H Nyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Valve, 34VDC 1Way .750−14 Thd 2mm Orf 100PSI . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Stand-Off Support, PC Card . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 6
. . Enclosure, Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Switch, Rocker Spst 10A 250 VAC On-Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Circuit Card Assy, Motor Control W/Program . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Switch, Rocker Spdt 15A 12V (On)-Off-(On) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Switch, Rocker Spdt 15A 12V On-None-On . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Nameplate, Lower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Item
No.
Diagram
marking
Part
No.
Description
Quantity
Model
S-74S S-74D
Figuur 8-2. Control Box (Figuur 8-1 Item 21)
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . 213134
. . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . . 119951
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . 171007
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . 213134
. . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . 203212
. . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . 203214
. . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . 203216
. . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 202237
. . . 27 . . . . RC13 . . . . . 048282
. . . . . . . . . PLG8 . . . . 131054
. . . . . . . . . . PLG9 . . . . . 201665
. . . . . . . . . . PLG6 . . . . . . 115094
. . . . . . . . . . PLG1 . . . . . 202592
. . . . . . . . . . PLG4 . . . . . 136810
. . . . . . . . . PLG10 . . . . 130203
. . . 28 . . . . . R1 . . . . . . 208399
. . . 28 . . . . . R1 . . . . . . 224597
. . . 29 . . . . R70 . . . . . 224597
. . . . . . . . PLG7,27 . . . . 115091
. . . . . . . . PLG11, 61 . . 131055
. . . . . . . . . PLG17 . . . . 158719
. . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 211989
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Knob, Encoder 1.670 Dia X .250 Id Push On W/Spring . . . . . . . .
Blank, Snap-in Nyl .437 Mtg Hole Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, Pointer 1.670 Dia X .250 Id W/Set Screwsplstc . . . . . . . . .
Knob, Encoder 1.670 Dia X .250 Id Push On W/Spring . . . . . . . .
Nameplate, Upper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, Upper W/Meters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, Lower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rcpt W/Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Rcpt+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug Pins+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug Pins+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potentiometer, Cp Std Slot 1t 2. W 10K Linear W/Frict Tabs . . .
Potentiometer, Cermet Std Flat 3.75t 2 W 10K Linear . . . . .
Potentiometer, Cermet Std Flat 3.75t 2 W 10K Linear . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitting, W/Screen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-1500-10 Pagina 27
13
. De
bevestigingsmaterialen zijn algemeen
gangbaar en alleen te bestellen als ze op de lijst staan.
19
11
14
15
See Tabel 8-1 For
Drive Roll & Wire Guide Kits
16
17
18
9
1
2
3
4
8
7
6
5
19
20
12
10
11
21
22
24
25
35
23
26
38
34
28
33
37
30
31
29
39
32
36
4
5
6
3
27
2
1
803790-F
Figuur 8-3. Drive Assembly, Wire
Item
No.
Diagram
marking
Part
No.
Description
Quantity
Model
S-74S S-74D
Figuur 8-3. Drive Assembly, Wire (Figuur 8-1 Item 4)
... 1 ...............
... 2 ...............
... 3 ...............
... 4 ...............
... 5 ...............
... 6 ...............
... 7 ...............
... 8 ...............
. . . 9 . . . . . M1 . . . . . .
. . . 9 . . . . . M1 . . . . . .
.....................
.....................
.....................
.....................
. . . 10 . . . . . . . . . . . . . . .
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
OM-1500-10 Pagina 28
010668
172075
149962
149486
132750
150520
133493
133350
275439
201231
153491
153492
*153493
184136
155098
153550
155099
155100
154031
133493
. . Screw, Cap Stl Sch .250-20 X 1.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Carrier, Drive Roll W/Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Spacer, Carrier Drive Roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Pin, Rotation Arm Rocker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Arm, Pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Spacer, Flat Stl .257 Id X .619 Od X .105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Ring, Retaining Ext .250 Shaft X .025Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Pin, Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Motor, Gear 1/8Hp 24VDC Standard Speed . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Motor, Gear 1/8Hp 24VDC High Speed (Optional On S-74D) . . .
. . . . Kit, Brush Replacement (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . Cap, Brush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . Brush, Carbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Kit, Brush Holder Replacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Kit, Cover Motor Gearbox (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Cover, Motor Gearbox (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . Gasket, Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . Screw, Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Spacer, Locating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Ring, Rtng Ext .250 Shaft Grv X .025Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
2
2
2
1
1
1
0
1
2
2
1
1
1
1
5
2
1
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
4
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
5
2
1
Item
No.
Diagram
marking
Part
No.
Description
Quantity
Model
S-74S S-74D
Figuur 8-3. Drive Assembly, Wire (Continued)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203631
. . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . 203641
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . 182415
. . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . 203640
. . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . 182156
. . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . 182155
. . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . 132746
. . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . 203633
. . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 203632
. . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . 133739
. . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . 203637
. . . 21 . . . . PC51 . . . . . 237048
. . . . . . . . . . PLG5 . . . . . 131204
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604311
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282892
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 132611
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279896
. . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . 167387
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . 168825
. . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . 133308
. . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 134834
. . . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . 281140
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281132
. . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . 149959
. . . 29 . . . . . . . . . . . . . . . 278295
. . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . 242261
. . . 31 . . . . . . . . . . . . . . . 231232
. . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . 151437
. . . 33 . . . . . . . . . . . . . . . 151290
. . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . 167788
. . . 35 . . . . . . . . . . . . . . . 601966
. . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . 234073
. . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . 280558
. . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . 179277
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275806
. . . 39 . . . . . . . . . . . . . . . 281490
. . Pressure Arm, S/L & Vert S/R 4 Roll (Consisting Of) . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Washer, Flat Indicator Spring Tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
. . . . Pin, Cotter Hair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Knob, W/Extension Short Pressure Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Spring, Cprsn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
. . . . Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
. . . . Bushing, Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
. . . . Shaft, Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Carrier, Shaft Dual Knob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Washer, Flat Buna .375 Id X .625 Od X .062 Thk . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
. . . . Knob, W/Extension Long Pressure Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Circuit Card, Digital Tach (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1
. . . . Connector & Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1
. . . . Grommet, Rbr .250 Id X .375Mtg Hole .062 Groove . . . . . . . . . 0 . . . . 1
. . Screw, 006−32X .25 Flathd−Slt Stl Pld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Optical Encoder Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1
. . Weather Stripping, Adh .125 Thk 2.4375 Dia . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1
. . Spacer, Locating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
. . Drive, Pinion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 2
. . Ring, Retaining Ext .375 Shaft X .025 Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Hose, Sae .187 Id X .410 Od (Order By Ft) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ft (0.6 m)
. . Kit, Adapter Assy Gun/Feeder LH ACCU−MATE (Includes) . . . . 1 . . . . 1
. . . . Adapter Assy, LH (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . . Fitting, Brs Barbed M 3/16Tbg X .312-24 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . . Clamp, Power Pin Cast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . . Lock, Power Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . . Washer, Flat .344idx0.688odx.065T Stl Pld Ansi.312 . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . . Knob, Plstc T 1.125 Lg X .312-18 X 1.500 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . . Screw, Mach Stl Hexwhd 10-32 X .500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
. . . . . Nut, 375−16 .56Hex .34H Stl Pld Sem Cone Wshr.88D . . . . 1 . . . . 1
. . . . . Screw, Cap Stl Hexhd .375-16 X 1.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Pin, Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Pin, Cotter Hair .047 X .625 Zinc Pld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Cover, Drive Roll (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Label, Warning Hot Surfaces And Moving Parts . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Screw, 250−20X .75 Truswhd Soc Stl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 4
*Recommended Spare Parts.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-1500-10 Pagina 29
Tabel 8-1. Drive Roll And Wire Guide Kits
OM-1500-10 Pagina 30
Inlet Guide
221030
221030
221030
229919
229919
Wire Sizes
.023 to .040 in. (0.6 to 1.0mm)
.045 to .052 in. (1.1 to 1.4mm)
1/16 to 5/64 in. (1.6 to 2mm)
3/32 to 7/64 in. (2.4 to 2.8mm)
1/8 in. (3.2mm)
Wire Guides
*Accommodates .045 and .047 (3/64 in) wire
**Requires a low *speed wire feeder
149522
149521
149520
149519
149518
Intermediate Guide
151042
151043**
151076**
151075
151074
151073
151072
151071
151070
”U” COGGED FOR
EXTREMELY SOFT
WIRE OR SOFT*
SHELLED CORED
WIRES
1/16 in. (1.6mm)
.047 in. (1.2mm)
.035 in. (0.9mm)
Wire Size
221912
221912
221912
Inlet Guide
Nylon Wire Guides for Feeding Aluminum Wire
151060**
151059
151058
1/8 in. (3.2 mm)
151055
7/64 in. (2.8 mm)
151039
151054
151053
151041
151029
1/16 in. (1.6 mm)
151038
151037*
3/32 in. (2.4 mm)
151028
.052 in. (1.3/1.4 mm)
151057
151027
.045 in. (1.1/1.2 mm)
151056
161190
.040 in. (1.0 mm)
151052
151040
151026
.035 in. (0.9 mm)
”V” KNURLED FOR
HARD*SHELLED
CORED WIRES
5/64 in. (2.0 mm)
151025
.030 in. (0.8 mm)
”U” GROOVE FOR
SOFT*SHELLED
CORED WIRES
.068/.072 in. (1.8 mm)
151024
.023/.025 in. (0.6 mm)
WIRE SIZE
”V” GROOVE FOR
HARD WIRE
205937
205936
242417
Intermediate Guide
265257
265256*
265255
POLISHED
”U” GROOVE FOR
ALUMINUM WIRES
CONTAINS NYLON
WIRE GUIDES
Geldig vanaf 1 januari 2018 (Installaties waarvan het serienummer begint met “MJ” of nieuwer)
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige Miller garanties en is exclusief zonder andere expliciete of impliciete waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE − Afhankelijk van de onderstaande bepalin* Waterkoelsystemen
gen en voorwaarden garandeert Miller Electric Mfg. LLC, Appleton,
* Draadloze voet-/hand-afstandsbediening en ontvangers
Wisconsin, zijn erkende verdeler dat nieuwe Miller installaties die ver* Werkstations/Lastafels (geen arbeidsloon)
kocht zijn na de geldende datum van deze beperkte garantie geen 5. 6 maanden — op onderdelen
materiaal- en/of fabricagefouten hebben. DEZE GARANTIE VER* Accu’s
VANGT UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET
6. 90 dagen — op onderdelen
OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID.
* Toebehoren (sets)
Binnen de onderstaande garantieperioden zal Miller alle onderdelen of
* Beschermzeilen
componenten die niet meer functioneren door dergelijke fabricage- en
* Inductieverwarmingsspoelen en dekens, kabels en niet
materiaalfouten met garantie repareren of vervangen. Miller moet binelektronische regelapparatuur
nen dertig (30) dagen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van
* M−pistolen
een dergelijke fout of storing, waarop Miller instructies zal geven over
* MIG−pistolen, Subarc (SAW) −toortsen en
de garantieclaim-procedure die hierop volgt. Wanneer een melding
buitenbekledingskoppen
wordt ingediend als een online garantieclaim, moet de claim een gede* Afstandsbedieningen en RFCS−RJ45
tailleerde omschrijving bevatten van de storing en de stappen die zijn
* Vervangende onderdelen (geen arbeidsloon)
genomen om de defecte onderdelen en de oorzaak van het defect te
* Spoolmate pistolen
identificeren.
Millers True Blue® beperkte garantie geldt niet voor:
In het geval van een dergelijke storing binnen de garantieperiode zal
Miller garantieclaims toestaan op installaties met garantie die hieron- 1. Slijtonderdelen zoals contacttips, snijmondstukken, magneetschakelaars, koolborstels, relais, bovenbladen van
der zijn vermeld. Alle garantieperioden gelden vanaf de dag dat de inwerkstations en lasgordijnen of andere onderdelen die niet
stallatie geleverd werd aan de erkende verdeler, of 18 maanden nadat
meer goed werken als gevolg van normale slijtage. (Uitzonde installatie naar een internationale distributeur gezonden is.
dering: borstels en relais zijn wel gedekt bij alle motoraan1. 5 jaar onderdelen — 3 jaar arbeidsloon
gedreven producten.)
* Originele gelijkrichters van de hoofdvoeding alleen
2. Onderdelen geleverd door Miller maar geproduceerd door andethyristoren, diodes en losse gelijkrichtcellen
ren, zoals motoren of handelsaccessoires. Deze onderdelen val2. 3 jaar — Onderdelen en arbeidsloon
len onder de eventuele garanties door de fabrikanten.
* Automatisch verduisterende helmlenzen (uitgezonderd de
3. Installaties die veranderingen hebben ondergaan door andere
Classic-serie) (geen arbeidsloon)
partijen dan Miller, of installaties die onjuist geïnstalleerd of ver* Lasapparaten/generatoren met motor
keerd gebruikt zijn volgens industrierichtlijnen, of installaties die
(OPMERKING: Motoren vallen onder een aparte garantie
geen redelijk en noodzakelijk onderhoud hebben gehad, of instalvan de motorfabrikant.)
laties die gebruikt zijn voor andere dan de aangegeven toepas* Voedingsbronnen van invertermachines
singen voor de installatie.
* Stroombronnen plasmasnijders
DE PRODUCTEN VAN MILLER ZIJN BESTEMD VOOR COMMER* Procesregelapparatuur
CIËLE EN INDUSTRIËLE DOELEINDEN DOOR GEBRUIKERS DIE
* Semi-automatische en automatische draadaanvoer- OPGELEID ZIJN VOOR EN ERVARING HEBBEN IN HET GEBRUIK EN
systemen
ONDERHOUD VAN LASAPPARATUUR.
* Transformator/gelijkrichter stroombronnen
De reparaties die door deze garantie worden geboden zijn, zoals Miller
3. 2 jaar — Onderdelen en arbeidsloon
dit verkiest: (1) reparatie; of (2) vervanging; of, na schriftelijke
* Automatisch verduisterende helmlenzen − alleen goedkeuring van Miller (3), de vooraf goedgekeurde kosten voor de
reparatie of vervanging bij een door Miller aangewezen
Classic-serie (geen arbeidsloon)
* Lasmaskers met automatisch donkerfilter (geen arbeidsloon) servicecentrum; of (4) de betaling van of kredietverlening voor de
* Rookafzuigers − Capture 5 Filtair 400 en Industrial aankoopprijs (minus de redelijke afschrijvingskosten op basis van het
gebruik). Producten mogen niet worden geretourneerd zonder de
Collector-serie
goedkeuring van Miller. Retourzendingen zijn voor risico en kosten
4. 1 jaar — Onderdelen en arbeidsloon tenzij gespecificeerd
van de klant.
* AugmentedArc− en LiveArc−lassystemen
Bovenstaande reparaties zijn F.O.B. Appleton, WI, of een door Miller
* Automatisch bewegende apparatuur
aangewezen servicecentrum. De klant is verantwoordelijk voor trans* Bernard BTB luchtgekoelde MIG−pistolen (geen werk)
port− en vrachtkosten. DE HIER GENOEMDE DOOR HET TOEPAS* CoolBelt en CoolBand blaasapparaten (geen arbeidsloon)
SELIJKE RECHT TOEGESTANE REPARATIES VORMEN DE
ENIGE EN EXCLUSIEVE REPARATIES ONGEACHT DE RECHTS* Luchtdroogsysteem met droogmiddel
THEORIE. IN GEEN GEVAL ZAL MILLER AANSPRAKELIJK ZIJN
* Externe bewakingsapparatuur en sensoren
VOOR DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE
* Inbouwopties
(WAARONDER VERLIES VAN INKOMSTEN), ONGEACHT DE
(OPMERKING: Field Options zijn gedekt voor de
RECHTSTHEORIE. ELKE HIERIN NIET GENOEMDE GARANTIE
resterende garantieperiode van het product waarin ze in EN ELKE IMPLICIETE GARANTIE, BORGSTELLING OF VERTEgeïnstalleerd zijn, of voor een minimum van één jaar — GENWOORDIGING, INCLUSIEF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE
afhankelijk van welke van de twee het langste duurt.)
VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BE* RFCS voetbedieningen (m.u.v. RFCS-RJ45)
PAALD DOEL, IS UITGESLOTEN EN ONTKEND DOOR MILLER.
* Rookafzuigers − Filtair 130, MWX- en SWX-serie
Sommige staten in de V.S. staan geen beperkingen toe met betrekking
* HF units
tot de duur van de garantie, noch uitsluiting van bijkomende schade,
indirecte schade, speciale schade of gevolgschade, dus bovenstaan* ICE/XT plasmasnijdtoortsen (geen arbeidsloon)
de beperking kan mogelijk niet van toepassing zijn voor u. Deze ga* Stroombronnen voor inductieverwarming, koelers
rantie
biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen eventueel ook
(OPMERKING: Digitale recorders vallen onder aparte
andere rechten van toepassing zijn; deze kunnen echter per staat vergarantie van de fabrikant.)
schillen.
* Belastingsbanken
In Canada biedt de wetgeving in enkele provincies bepaalde extra ga* Motoraangedreven pistolen (m.u.v. de Spoolmate pistolen)
ranties of oplossingen die afwijken van de bepalingen die hierin zijn op* PAPR blaasunit (geen arbeidsloon)
genomen, en bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk
* Positionerings- en regelapparatuur
niet van toepassing, voorzover er niet van mag worden afgezien.
* Rekken
Deze Beperkte Garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kun* Wielonderstellen/trailers
nen eventueel ook andere rechten zijn; deze kunnen echter per pro* Puntlasapparatuur
vincie verschillen.
* Draadaanvoer systemen voor onder poederdek lassen
Deze originele garantie is in Engelse juridische begrippen ge* TIG toortsen (geen arbeidsloon)
schreven. Bij klachten of onenigheid heeft de betekenis van de
woorden in het Engels voorrang.
* Tregaskiss pistolen (geen arbeidsloon)
miller warr_dut 2018−01
Eigendomspapieren
Volledig invullen en goed bewaren a.u.b.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Service
Neem contact op met een distributeur of servicebedrijf
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Service en reparaties
Vervangende onderdelen
Trainingen en opleidingen (scholen, videos,
boeken)
Technische handboeken (onderhoudsinformatie
en onderdelen)
Stroomkringschema’s
Handboeken over lasprocessen
Wanneer u een dealer of servicebedrijf zoekt, ga naar
www.millerwelds.com of bel 1−800−4−A−Miller
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens transport.
Neem contact op met de transportafdeling van uw distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur voor hulp bij het
indienen en afhandelen van schadeclaims.
Vertaling van de originele instructies − UITGEGEVEN IN DE VS.
© 2018 Miller Electric Mfg. LLC 2018-01
Miller Electric Mfg. LLC
An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
International Headquarters−USA
USA Phone: 920-735-4505 Auto-attended
USA & Canada FAX: 920-735-4134
International FAX: 920-735-4125
Voor internationale vestigingen bezoek
website: www.MillerWelds.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising