Miller | LK030688U | Owner Manual | Miller S-74D CE Handleiding

Miller S-74D CE Handleiding
OM-1500-10/dut
207 748N
2009−02
Processen
MIG/MAG lassen
Lassen met gevulde draad (met
of zonder gasbescherming)
Beschrijving
Draadaanvoerkast
S-74S, S-74D
CE
HANDLEIDING
www.MillerWelds.com
Van Miller voor u
Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan de
slag en alles meteen goed doen. Wij weten dat u geen tijd heeft om het anders dan meteen goed te doen.
Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929 voor het eerst met het
bouwen van booglasapparatuur begon, er dan ook voor dat zijn producten
lang meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als u nu konden
zijn klanten toen zich geen mindere kwaliteit veroorloven. De producten
van Miller moesten het beste van het beste zijn. Zij moesten gewoon het
allerbeste zijn dat er te koop was.
Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen
die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service te
bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die in
1929 zijn vastgelegd.
Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te
kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de
veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen
tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We hebben ervoor gezorgd, dat u
de apparatuur snel en gemakkelijk kunt installeren. Bij Miller kunt u rekenen op jarenlange betrouwbare service en goed
onderhoud. En mocht uw apparatuur om wat
voor reden dan ook ooit moeten worden gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk Onderhoud &
Storingen precies nagaan wat het probleem is.
Aan de hand van de onderdelenlijst kunt u bepaMiller was de allereerste len welk onderdeel u precies nodig hebt om het
fabrikant van lasapparatuur in
de
VS die het ISO probleem te verhelpen. Ook vindt u de garantie
9001:2000-kwaliteitscertifien de onderhoudsinformatie voor uw specifieke
caat behaalde.
model bijgesloten.
Miller Electric maakt een complete lijn
lasapparaten en aanverwante
lasproducten. Wilt u meer informatie
over de andere kwaliteitsproducten van Miller, neem dan contact op met uw
Miller-leverancier. Hij heeft de nieuwste overzichtscatalogus en afzonderlijke
productleaflets voor u.
Elke krachtbron van Miller
gaat vergezeld de meest
probleemloze garantie in
onze bedrijfstak − u werkt er
hard genoeg voor.
INHOUDSOPGAVE
SECTIE 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. De risico’s van het booglassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 2 − DEFINITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Definities voor de waarschuwingslabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3. Symbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 3 − INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 4 − INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Keuze van de locatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Aansluitingen achterpaneel en kantelbaar draadaanvoermechanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3. Informatie over 14-pin stekker PLG12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4. Overzicht aanbevolen lastoortsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5. Tabel met draadtype, diameter en draadsnelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6. Lasdraad installeren en doorvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-7. Interne DIP-schakelaars instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-8. Apparatuur bij instellingen DIP-schakelaar (alleen voor modellen met meters) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 5 − WERKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Aan/uit schakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Jog/Purge (manuele draad-/gasaanvoer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Houdcontact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4. Spanningsregeling en digitale meters (alleen voor modellen met meters) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 6 − ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1. Routineonderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2. Diagnostiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3. Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 7 − ELECTRISCH SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 8 − ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
1
1
1
3
4
4
5
7
7
8
8
9
9
9
9
10
11
11
11
12
13
14
15
15
15
16
16
17
17
18
19
21
22
DECLARATION OF CONFORMITY
for European Community (CE marked) products.
MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914 U.S.A. declares that
the product(s) identified in this declaration conform to the essential requirements and
provisions of the stated Council Directive(s) and Standard(s).
Product/Apparatus Identification:
Product
Stock Number
S­74S
195057
195057012
195057021
300325
S­74D
195058
195058011
195058021
195058031
300326
Council Directives:
•
2006/95/EC Low Voltage
•
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
•
2006/42/EEC Machinery Directive
Standards:
•
IEC 60974­1 Arc Welding Equipment ­ Welding Power Sources: edition 3, 2005­07.
•
IEC 60974­5 Arc Welding Equipment – Wire Feeders: edition 1.1, 2002­02.
•
IEC 60974­10 Arc Welding Equipment ­ Electromagnetic Compatibility Requirements: edition 1.1,
2004­10.
US Signatory:
October 27, 2008
__________________________________________________________________________
David A. Werba
Date of Declaration
MANAGER, PRODUCT DESIGN COMPLIANCE
−4−
SECTIE 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR GEBRUIK
dut_som_2007−04
7
Bescherm uzelf en anderen tegen letsel; lees deze voorzorgsmaatregelen en volg ze op.
1-1. De betekenis van de symbolen
GEVAAR! − Duidt op een gevaarlijke situatie die moet
worden vermeden omdat hij anders leidt tot ernstig of
dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond
met bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
Duidt op een gevaarlijke situatie die moet worden vermeden omdat hij anders kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond met
bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
OPMERKING − Aanduiding voor mededelingen die niet zijn gerelateerd
aan persoonlijk letsel.
. Aanduiding voor speciale instructies.
Deze groep symbolen duidt op Waarschuwing! Kijk uit! Gevaar voor/
van mogelijke ELEKTRISCHE SCHOK, BEWEGENDE ONDERDELEN en HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om deze risico’s te vermijden.
1-2. De risico’s van het booglassen
Onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico s
aan te geven. Als u een dergelijk symbool ziet, wees dan voorzichtig en volg de bijbehorende instructies op om problemen
te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts
een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Sectie
{+}. Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften.
Alleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren,
bedienen, onderhouden en repareren.
Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven tijdens het gebruik van dit apparaat.
Een ELEKTRISCHE SCHOK kan dodelijk zijn
Het aanraken van onder stroom staande onderdelen
kan fatale schokken en ernstige brandwonden
veroorzaken. De elektrode en het werkstuk staan
onder stroom als de machine ingeschakeld is. Het
voedingsgedeelte en de interne circuits van de machine staan
eveneens onder stroom als het apparaat aan staat. Bij semi-automatisch of automatisch draadlassen staat het draad, de spoel, de ruimte
waar het lasdraad zich in de machine bevindt en alle metalen
onderdelen die in aanraking zijn met de lasdraad onder stroom.
Verkeerd geïnstalleerde of onvoldoende geaarde installaties kunnen
gevaren opleveren.
D Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan
D Draag droge, isolerende handschoenen en lichaamsbescherming
zonder gaten
D Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatiematjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk contact met
de grond of het werkstuk te voorkomen
D Gebruik geen wissel−(AC) uitgangsspanning in een vochtige omgeving, als u beperkte bewegingsvrijheid hebt of als het gevaar
bestaat dat u kunt vallen
D Gebruik ALLEEN wissel− (AC) uitgangsspanning als het lasproces dit vereist.
D Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
D Er zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig als zich een van de volgende elektrisch gevaarlijke omstandigheden voordoet: op
vochtige locaties of als u natte kleding draagt; op metalen constructies zoals vloeren, roosters of steigers; in een verkrampte
lichaamshouding bijvoorbeeld als u zit, knielt of ligt; of wanneer het
risico van onvermijdelijk of toevallig contact met het werkstuk of de
aarde groot is. Gebruik onder deze omstandigheden de volgende
apparatuur in de aangegeven volgorde: 1) een semi−automatisch
gelijkstroom (draad−) lasapparaat met constante spanning, 2) een
handbediend gelijkstroom (elektrode−) lasapparaat, of 3) een wisselstroom lasapparaat met een lagere spanning en open circuit. In
de meeste gevallen wordt het gebruik van een gelijkstroom lasapparaat met lagere spanning aanbevolen. En werk niet alleen!
D Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
D Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u deze installatie
installeert of nakijkt. Zet de stroom uit volgens OSHA 29 CFR
1910.147 (zie de Veiligheidsvoorschriften)
D Installeer en aard deze installatie volgens de Handleiding voor gebruikers en nationale of locale codes.
D Controleer altijd de aarding van de voeding en wees er zeker van
dat de aardingsgeleider van de voedingskabel goed aangesloten
is op de aansluitklem van het apparaat en dat de stekker van de
kabel aangesloten is op een correct geaarde contactdoos.
D Als u het apparaat aansluit op het net, verbind dan eerst de aardingsgeleider en controleer de aansluitingen grondig.
D Houd snoeren droog, vrij van olie en vet en bescherm deze tegen
heet metaal en vonken.
D Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen of openliggende bedrading en vervang de kabel onmiddellijk als deze
beschadigd is − openliggende bedrading kan dodelijk zijn.
D Zet alles af als het apparaat niet gebruikt wordt.
D Gebruik geen versleten, beschadigde, te korte of slecht verbonden kabels.
D Draag de kabels niet op uw lichaam.
D Als het werkstuk geaard moet worden, doe dit dan met een aparte
kabel- gebruik niet de massaklem of massakabel.
D Raak de elektrode niet aan als u in contact staat met het werkstuk,
de grond of een andere elektrode van een ander apparaat.
D Gebruik alleen goed onderhouden installaties. Repareer of vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Onderhoud het
apparaat zoals beschreven staat in de handleiding.
D Draag een veiligheidsharnas als u boven grond-niveau werkt
D Houd alle panelen en afdekplaten veilig op hun plaats.
D Klem de massakabel zo dicht mogelijk bij de las met een goed metaal-op-metaalcontact op het werkstuk of werktafel.
D Isoleer de massaklem wanneer deze niet is aangesloten op het
werkstuk om contact met een metalen object te voorkomen
D Sluit niet meer dan één elektrode of massakabel aan op één enkele lasbron.
OM-1500-10 Pagina 1
Na het afsluiten van de ingangsspanning staat er
nog EEN AANZIENLIJKE DC SPANNING op gelijkstroom-wisselstroomomzetters (inverter)
D Zet de gelijkstroom-wisselstroomomzetter uit, maak de voedingsstekker los en ontlaad de invoercondensatoren overenkomstig de
aanwijzingen in de Sectie Onderhoud, voordat u enig onderdeeel
aanraakt.
HETE ONDERDELEN kunnen ernstige brandwonden veroorzaken
D Hete onderdelen niet met blote handen aanraken
D Laat een pistool of een toorts altijd afkoelen
voor u eraan gaat werken.
D Gebruik de juiste gereedschappen om hete onderdelen beet te
pakken en/of draag zware geïsoleerde lashandschoenen en −
kleding om brandwonden te voorkomen.
ROOK EN GASSEN kunnen gevaarlijk
zijn.
Tijdens het lassen komen rook en gassen vrij. Het
inademen hiervan kan gevaarlijk zijn voor uw
gezondheid.
D Zorg ervoor dat u niet in de rook staat. Adem de rook niet in.
D Als u binnen last, ventileer de ruimte dan goed en/of zorg dat lasrook en gassen afgezogen worden.
D Als er een slechte ventilatie is, gebruik dan een goedgekeurd gasmasker.
D Lees de Materiaalveiligheids informatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor metalen, elektroden, elektrodebekledingen,
schoonmaakmiddelen en ontvetters.
D Werk alleen in een beslotenruimte als deze goed geventileerd
wordt. Of als u een beademingsapparaat draagt. Zorg ervoor dat
er altijd een ervaren persoon toekijkt. Lasdampen en gassen kunnen lucht verdringen en het zuurstofgehalte verlagen, wat
schadelijke invloed heeft op u lichaam en zelfs dodelijk kan zijn.
Zorg voor veilige ademlucht.
D Las niet in ruimtes waar dingen worden ontvet, schoongemaakt of
waar wordt gesproeid. De hitte en stralen van de boog kunnen reageren met dampen en op deze manier zwaar vergiftigde en
irriterende gassen vormen
D Las geen beklede metalen zoals gegalvaniseerd of met lood-of
cadmium bedekt staal, tenzij de bekleding verwijderd wordt van
het gedeelte dat gelast moet worden, de ruimte goed geventileerd
wordt en u, indien nodig, een gasmasker draagt. De belkedingen
en metalen die deze elementen bevatten kunnen giftige dampen
produceren als ze gelast worden.
De STRALEN UIT DE BOOG kunnen
ogen en huid verbranden
Boogstralen van het lasproces produceren zichbare
en onzichtbare (ultraviolette en infrarood) stralen die
uw ogen en huid kunnen verbranden. Tijdens het
lassen vliegen lasspatten en vonken in het rond.
D Draag een lashelm voorzien van een goed lasglas met de juiste tint
om u gezicht en ogen te beschermen als u last of toekijkt. (zie ANSI
Z49.1 en Z87.1 in de Veiligheidsvoorschriften)
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen onder
uw helm
D Gebruik beschermende lasgordijnen of schermen om anderen tegen flitsen en verblindend licht te beschermen ; waarschuw
anderen om niet in de boog te kijken.
D Draag beschermende kleding, gemaakt van duurzaam, brandwerend materiaal (leer en wol) en beschermend schoeisel
OM-1500-10 Pagina 2
LASSEN kan brand of explosies veroorzaken
Als er gelast wordt aan gesloten vaten zoals tanks,
trommels of pijpen, kunnen deze opgeblazen worden Er kunnen vonken van de lasboog afvliegen. De
rondvliegende vonken, de temperatuur van het
werkstuk en van het gereedschap kunnen brand en brandwonden
veroorzaken. Toevallig contact van een elektrode met metalen
voorwerpen kan vonken, explosies, oververhitting of brand veroorzaken. Controleer eerst of de omgeving veilig is voordat u gaat lassen.
D Verwijder alle brandbare materialen in een straal van 10 meter van
de lasboog. Als dit niet mogelijk is, dek ze dan goed af met brandwerende materialen.
D Las niet op plaatsen waar rondvliegende vonken brandbaar materiaal kunnen raken.
D Bescherm uzelf en anderen tegen rondvliegende vonken en heet
metaal.
D Wees erop attent dat vonken en hete materialen van het laswerk
gemakkelijk door kleine hoeken en gaten naar naastliggende ruimtes kunnen vliegen.
D Kijk goed uit voor brand en houd een brandblusser in de buurt
D Wees erop bedacht dat bij het lassen van plafonds, vloeren, scheidingswanden of tussenschotten brand kan ontstaan aan de
tegenovergestelde zijde
D Las niet aan gesloten vaten zoals tanks, trommels of pijpen, tenzij
ze voldoende voorbereid zijn volgens AWS F4.1 (zie veiligheidsvoorschriften)
D Niet lassen op plaatsen waar de omgevingslucht brandbaar stof,
gas of vloeistofdampen (bijv. van benzine) kan bevatten.
D Verbind de massakabel met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
plaats waar gelast moet worden, zodat de lasstroom een direkte
en korte weg aflegt en elektrische schokken en brandrisico’s vermeden kunnen worden
D Gebruik een lasapparaat niet om bevroren pijpen te ontdooien.
D Haal de elektrode uit de elektrodehouder of knip de lasdraad af aan
de contactbuis als niet gelast wordt.
D Draag olie-vrije beschermende kleding zoals leren handschoenen
leren schort, broek zonder omslag, hoge schoenen en een helm.
D Zorg ervoor dat u geen brandbare voorwerpen zoals aanstekers of
lucifers bij u draagt als u gaat lassen.
D Inspecteer de omgeving als u klaar bent met uw werk om er zeker
van te zijn dat er geen vonken, gloeiende sintels en vlammen zijn.
D Alleen de juiste zekeringen of contactverbrekers gebruiken; geen
zwaardere nemen of deze doorverbinden.
D Volg de vereisten in OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) en NFPA 51B voor
werken met hoge temperaturen, zorg dat er een brandmelder aanwezig is en dat u een blusapparaat onder handbereik hebt.
RONDVLIEGEND METAAL of STOF
kan de ogen verwonden.
D Door lassen, bikken, het gebruik van draadborstels en slijpen kunnen vonken en rodvliegende metaal-schilfers ontstaan. Als lasrupsen afkoelen, kunnen er slakresten rondvliegen.
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen, zelfs
onder uw lashelm.
GASVORMING kan schadelijk voor
de gezondheid of zelfs dodelijk zijn
D Draai de gastoevoer dicht, wanneer u geen gas
gebruikt.
D Zorg altijd voor ventilatie in enge ruimtes of gebruik goedgekeurde beademingsapparatuur
MAGNETISCHE VELDEN kunnen invloed hebben op geïmplanteerde medische apparatuur.
D Mensen die een pacemaker of een ander
geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten uit de buurt blijven.
D Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat
ze in de buurt komen van werkzaamheden met booglassen,
puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting.
LAWAAI kan het gehoor aantasten
Lawaai van bepaalde werkzaamheden of apparatuur kan uw gehoor aantasten
D Draag goedgekeurde gehoorbescherming als
het geluidsniveau te hoog is
GASFLESSEN kunnen exploderen
als ze beschadigd worden
D Bescherm gasflessen tegen hoge temperaturen, mechanische
schokken, slak, open vuur, vonken en vlambogen.
D Plaats de gasflessen rechtop in een rek of in de laskar zodat ze niet
kunnen vallen of omkantelen.
D Houd de flessen uit de buurt van alle las- of andere stroomkringen
D Hang nooit een elektrodehouder over een gasfles.
D Laat nooit een laselektrode in aanraking komen met een gasfles.
D Las nooit op een gasfles onder druk; een explosie zal het gevolg
zijn.
D Gebruik het juiste beschermgas, reduceerventielen, slangen en
hulpstukken die speciaal bedoeld zijn voor een bepaalde toepassing; onderhoud deze en bijhorende onderdelen goed.
D Draai bij het openen van de gasfles uw gezicht weg van het reduceerventiel.
D Laat de beschermende kap over het ventiel over het ventiel zitten
behalve als de fles gebruikt wordt of aangesloten is voor gebruik.
D Lees en volg de instructies op de flessen met gecomprimeerd gas,
bijbehorend materiaal en de CGA publikatie die in de Veiligheidsvoorschriften staat.
Gasflessen met beschermend gas bevatten gas
onder hoge druk. Als een gasfles beschadigd wordt,
kan deze exploderen. Aangezien gasflessen normaal gesproken een onderdeel uitmaken van het
van het lasproces moet u er voorzichtig mee
omgaan.
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
D Installeer of plaats het apparaat niet op, boven
of vlakbij ontbrandbare oppervlakken.
D Het apparaat niet in de buurt van brandbare
stoffen installeren.
D Overbelast de bedrading van het gebouw niet- controleer of het
voedingsnet sterk genoeg is, goed beschermd is en dit apparaat
aan kan.
STATISCHE ELEKTRICITEIT kan PCkaarten beschadigen
D Doe een geaarde polsband om VOORDAT u
printplaten of onderdelen aanraakt.
D Gebruik goede anti-statische zakken of dozen
voor het opslaan, verplaatsen of transporteren
van PC-printplaten.
EEN VALLEND APPARAAT kan letsel
veroorzaken
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
verwondingen veroorzaken
D Gebruik alleen het hijsoog om het apparaat op
te tillen, en NIET de laskar, gasflessen of andere accessoires.
D Gebruik gereedschap met voldoende capaciteit om het apparaat op te tillen en te ondersteunen.
D Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen
D Blijf uit de buurt van afknijppunten zoals aandrijfrollen.
D Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant
onder het apparaat uitsteken.
RONDVLIEGENDE VONKEN kunnen
verwondingen veroorzaken.
D Draag gezichtsbescherming om de ogen en
het gezicht te beschermen.
D Slijp de wolfraam elektrode alleen met een slijper die voorzien is van de juiste beschermkast
en op een veilige locatie. Draag hierbij de juiste
gezichts-, hand- en lichaamsbescherming.
D Vonken kunnen brand veroorzaken − brandbare stoffen uit de
buurt houden.
LASDRAAD kan letsel veroorzaken
D Bedien de toortsschakelaar pas als u de aanwijzing krijgt om dat te doen.
D Richt het pistool niet op enig lichaamsdeel, andere mensen of op enig materiaal als de draad
wordt ingevoerd.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
verwondingen veroorzaken
D Blijf uit de buurt van bewegende delen zoals
ventilatoren.
D Houd alle deuren, panelen, afdekplaten en
beschermingsplaten op hun plaats.
OM-1500-10 Pagina 3
LEES VOORSCHRIFTEN
D Lees eerst de handleiding voordat men het apparaat gaat gebruiken, of service gaat verlenen.
D Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen van de fabrikant.
H.F. STRALING kan storingen veroorzaken
D Hoog-frequente straling kan storing veroorzaken bij radio-navigatie, veiligheidsdiensten,
computers en communicatie-apparatuur.
D Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische
apparatuur deze installatie uitvoeren.
D De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddellijk herstel door
een bevoegd elektricien bij storingsproblemen als gevolg van de
installatie
D Als u van overheidswege klachten krijgt over storingen, stop dan
onmiddellijk met het gebruik van de apparatuur.
D Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden.
D Houd deuren en panelen van hoogfrequentbronnen stevig dicht,
houd de elektrodeafstand op de juiste instelling en zorg voor aarding en afscherming om de mogelijkheid van storingen tot een
minimum te beperken.
BOOGLASSEN
veroorzaken.
kan
interferentie
D Elektromagnetische energie kan interferentie
veroorzaken bij gevoelige elektronische
apparatuur
zoals
computers
en
computergestuurde apparatuur zoals robots.
D Zorg ervoor dat alle apparatuur in het lasgebied elektromagnetisch
compatibel is.
D Om mogelijke interferentie te verminderen moet u de laskabels zo
kort mogelijk houden, dicht bij elkaar en laag, bijvoorbeeld op de
vloer.
D Voer de laswerkzaamheden uit op 100 meter afstand van
gevoelige elektronische apparatuur.
D Zorg ervoor dat dit lasapparaat conform de aanwijzingen in deze
handleiding wordt geïnstalleerd en geaard.
D Als er dan nog steeds interferentie optreedt, dient de gebruiker
extra maatregelen te nemen, zoals verplaatsing van het
lasapparaat, gebruik van afgeschermde kabels, gebruik van
lijnfilters of afscherming van het werkterrein.
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen
Benzinemotoren:
Las- en snijapparatuur produceert dampen of gassen die chemicaliën bevatten waarvan het de Staat Californië bekend is
dat ze geboorteafwijkingen en, in sommige gevallen, kanker
veroorzaken. (California Health & Safety Code, sectie 25249.5
en volgend.)
Uitlaatgassen van motoren bevatten chemicaliën waarvan
het de Staat Califorrnië bekend is dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere voortplantingsproblemen veroorzaken.
Dieselmotoren:
Accupolen, -klemmen en soortgelijke accessoires bevatten
lood en loodverbindingen, chemicaliën waarvan het de Staat
Califorrnië bekend is dat ze kanker en geboorteafwijkingen of
andere voortplantingsproblemen veroorzaken. Was uw handen na aanraking.
Van uitlaatgassen van dieselmotoren en bepaalde bestanddelen ervan is het de Staat Califorrnië bekend dat ze kanker,
geboorteafwijkingen en andere voortplantings problemen
veroorzaken.
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Veiligheid bij lassen, snijden en aanverwante processen, ANSI-norm
Z49.1, van Global Engineering Documents (telefoon: 1-877-413-5184,
website: www.global.ihs.com).
Veiligheidsvoorschriften), Standards Sales, 5060 Mississauga,
Ontario, Canada L4W 5NS (telefoon: 800−463−6727 of in Toronto
416−747−4044,website: www.csa−international.org).
Aanbevolen veilige praktijken voor het voorbereiden van het lassen en
snijden van houders en buizen, American Welding Society-norm AWS
F4.1 van Global Engineering Documents (telefoon: 1-877-413-5184,
website: www.global.ihs.com).
Praktijk voor beroepsmatige en onderwijskundige bescherming van
ogen en gezicht, ANSI norm Z87.1 van het American National
Standards Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036−8002
USA (telefoon: 212−642−4900, website: www.ansi.org).
National Electrical Code, NFPA Veiligheidsvoorschriften 70, van de
National Fire Protection Association (Nationale Vereniging voor
Brandbescherming), Postbus 9101, Quincy, MA, 02269−9101 USA
(telefoon: 617−770−3000, website: www.nfpa.org en www.sparky.org).
Norm voor brandpreventie tijdens lassen, snijden en ander werk bij
hoge temperaturen, NFPA norm 51B van de National Fire Protection
Association, Postbus 9101, Quincy, MA 02269−9101 USA (telefoon:
617−770−3000,website: www.nfpa.org).
Veilig omgaan met gecomprimeerd gas in gasflessen, CGA pamflet
P-1, van de Compressed Gas Association (Vereniging van
Gecomprimeerd Gas), 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly, VA
20151 (phone: 703-788-2700, USA (telefoon: 703−412−0900, website:
www.cganet.com).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General
Industry, (Amerikaanse voorschriften voor veiligheid en gezondheid op
het werk, industrie algemeen) Titel 29, Code of Federal Regulations
(CFR), Deel 1910, Onderdeel Q en Deel 1926, Onderdeel J van de U.S.
Government Printing Office, Superintendent of Documents, Postbus
371954, Pittsburgh, PA 15250-7954 USA (er zijn 10 regionale kantoren
−− telefoon voor regio 5, Chicago, is 312−353−2220, website:
www.osha.gov).
Veiligheidsvoorschriften voor lassen en snijden, CSA norm W117.2,
van de Canadian Standards Association (Canadese Vereniging van
OM-1500-10 Pagina 4
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie)
Beschouwingen over lassen en de effecten van lage frequentie
elektrische en magnetische velden
1. Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te twisten of vast te
plakken of gebruik kabelbescherming.
Lasstroom die door laskabels stroomt veroorzaakt elektromagnetische
velden. Deze velden zijn altijd reden tot bezorgdheid geweest. Echter,
na bestudering van meer dan 500 onderzoeken, uitgevoerd tijdens een
periode van 17 jaar, is een speciaal comité van deskundigen van de
National Research Council tot de volgende conclusie gekomen: “Naar
het oordeel van het comité is niet aangetoond dat blootstelling aan
hoogfrequente elektrische en magnetische velden gevaar oplevert voor
de gezondheid van de mens.” Er wordt echter nog verder onderzoek op
dit gebied verricht en ook blijft men bewijzen bestuderen. Totdat er uit
het onderzoek definitieve conclusies kunnen worden getrokken, raden
we aan de blootstelling aan elektromagnetische velden tijdens het
lassen en snijden tot een minimum te beperken.
2. Leg de kabels aan een kant uit de buurt van de lasser.
Neem de volgende maatregelen om magnetische velden te
verminderen in de werkplaats:
3. Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
4. Houd de lasstroombron en de kabels zo ver mogelijk uit de buurt
van de lasser.
5. Verbind de massaklem met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
las.
Over geïmplanteerde medische apparatuur:
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun
arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat ze in de buurt
komen van werkzaamheden met booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting. Bij toestemming van de arts
wordt geadviseerd om bovenstaande procedures te volgen.
OM-1500-10 Pagina 5
OM-1500-10 Pagina 6
SECTIE 2 − DEFINITIES
2-1. Definities voor de waarschuwingslabels
1
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
Verwijder het label niet; verf het ook
niet over en dek het niet af.
Lees altijd de gebruikershandleiding
en volg de aanwijzingen op.
Zorg dat u geoefend raakt en lees de
aanwijzingen, voordat u aan de
machine gaat werken of gaat lassen.
Elektrische schokken kunnen dodelijk
zijn.
Draag
droge,
geïsoleerde
handschoenen. De elektrode niet met
de blote hand aanraken. Geen natte of
kapotte handschoenen dragen.
Bescherm uzelf tegen elektrische
schokken door uzelf te isoleren van
het werk en de aarde.
Haal de stekker van de machine uit
het stopcontact of zet de machine af,
voordat u aan de machine gaat
werken.
Het inademen van lasdampen kan
gevaarlijk zijn voor uw gezondheid.
Zorg ervoor dat u niet in de dampen
staat.
Gebruik actieve ventilatie of een
afvoersysteem om de dampen van de
werkplek af te voeren.
Gebruik een ventilator om de dampen
af te voeren.
Lasvonken kunnen ontploffingen of
brand veroorzaken.
Houd brandbare stoffen uit de buurt
van het laswerk. Niet lassen in de
buurt van brandbare stoffen.
Lasvonken
kunnen
brand
veroorzaken. Zorg dat er een
brandblusapparaat in de buurt is en
dat er een toezichthouder is die
klaarstaat om dit gebruiken.
Niet op vaten of dichte containers e.d.
lassen.
De stralen uit de boog kunnen ogen en
huid verbranden.
Draag een hoofddeksel en een
veiligheidsbril. Bescherm uw oren en
knoop de kraag van uw overhemd
dicht. Gebruik een lashelm met de
juiste
filtersterkte.
Draag
bescherming voor uw hele lichaam.
OM-1500-10 Pagina 7
2-2. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens
Het serienummer en de aansluitgegevens zijn bij dit product aan de voorzijde te vinden. Op het typeplaatje kunt u de elektrische spanning en het
vermogen aflezen dat de apparatuur nodig heeft, en welk vermogen het kan leveren. Wij raden aan het serienummer te noteren op de achterzijde van
deze handleiding, in het daarvoor bestemde vak, zodat u dit nummer altijd bij de hand hebt als u het in de toekomst nodig hebt.
2-3. Symbolen en definities
. Bepaalde symbolen worden alleen aangetroffen op CE-producten.
A
IP
Ampère
V
Hz
Wisselstroom
Hertz
Programma
Draadtoevoer
Manuele draadaanvoer
Uitgangsspanning
Toortsschakelaar
Lijnverbinding
Set Up
Volgorde
4 Takt
2 Takt
Manuele gasaanvoer
Druk om in te
stellen
Start
Kratervulling
Tijd
Gasvoorstroomtijd
Gasnastroomtijd
Lees de instructies
Beschermingsgraad
I1
Verhogen
U1
X
Volt
A
Primaire spanning
OM-1500-10 Pagina 8
B
Primaire stroomsterkte
Dual Schedule
(2 programma’s)
I2
Nominale stroomsterkte
U2
Inschakelduur
Lasspanning
SECTIE 3 − INLEIDING
3-1. Technische gegevens
Type ingangsvermogen
Type lasstroombron
24 V AC 1-fase
10 Ampères
50/60 Hertz
Constante Voltage (CV) DC
met 14-pinstekker en
contactorbediening
Bereik
draaddiameter
Snelheidsbereik
draadtoevoer
Standaard:
1,3 tot 19,8 mpm
0,6 tot 3,2 mm
Optionele hoge
snelheid:
2,3 tot 36,4 mpm
Maximum
spoelgewicht:
27 kg
Nominale
lasstroom
IP
graad
Algehele
afmetingen
Gewicht
100 V, 750 A,
100%
inschakelduur
IP 21
Lengte: 686 mm
20,41 kg
Breedte: 318 mm
Hoogte: 356 mm
SECTIE 4 − INSTALLATIE
4-1. Keuze van de locatie
3
!
De draadaanvoerkast niet
plaatsen waar de lasdraad de
cilinder raakt.
!
Beweeg het apparaat niet of
gebruik het niet op een
plaats waar het kan omslaan.
1
2
Draadaanvoerkast
Rubberpoten
4
1
5
Kies de gleuf waarbij alle
rubberpoten stevig boven op de
lasstroombron staan.
2
3
4
Draadspoel/haspel
Gasfles met slang en
gasontspanner (door de klant
geleverd)
. Druk
van het beschermgas
moet lager blijven dan 689 kPa
(6,89 Bar).
5
6
Lasstroombron
Rollend Onderstel
6
De getoonde draadaanvoerkast geeft slechts een indicatie en is niet representatief voor het werkelijke apparaat.
802 806-A
OM-1500-10 Pagina 9
4-2. Aansluitingen achterpaneel en kantelbaar draadaanvoermechanisme
1
2
14-pin controlekabel - 3,0 m
Beschermgasaansluiting
Sluit de door de klant geleverde
gasslang met rechtsdraaiende
5/8-18 schroefdraad aan.
. Druk
van het beschermgas
moet lager blijven dan 689 kPa
(6,89 Bar).
3
4
5
6
7
7
2
Laskabelklem
Laskabel
Draadaanvoermechanisme
Klemschroef voor het
roterende
draadaanvoermechanisme
Plaats van gegevenslabel
U draait het draadaanvoermecanisme door de schroef los te
draaien, het mechanisme te
draaien en de schroef weer vast te
draaien.
1
3
4
5
6
Benodigde gereedschappen:
9/16, 5/8”
3/16”
802 824-A / 802 825-A
OM-1500-10 Pagina 10
4-3. Informatie over 14-pin stekker PLG12
Pin*
AFSTANDSBEDIENDE 14
J
K
I
H
Pininformatie
A
24 V AC t.o.v. pin G.
B
Het sluiten van het contact naar A maakt het 24 V AC contactorstuurcircuit volledig en zorgt dat er
uitgangsspanning mogelijk is.
G
Gemeenschappelijke voor het 24 V AC circuit.
C
+10 V DC ingaand signaal van lasbron naar draadtoevoer t.o.v. D.
D
Gemeenschappelijke van het afstandsbedieningcircuit.
E
0 tot +10 V DC uitvoersignaal van lasbron naar draadtoevoer t.o.v. D.
H
Spanningsterugkoppeling; 0 tot +10 V DC, +1 volt per 10 V boogspanning.
F
Stroomterugkoppeling; 0 tot +10 V DC, +1 volt per 100 A lasstroom.
A
B
L C
M D
E
N
G
F
* De overige pinnen worden niet gebruikt.
4-4. Overzicht aanbevolen lastoortsen
Proces
Toorts
GMAW − Harde draden of
Gevulde draden
Roughneck C-Series toortsen:
300, 400, 500, en 600 Amp.
FCAW − Gasloze gevulde draden
FC-1260 of FC-1150
4-5. Tabel met draadtype, diameter en draadsnelheid
Motortype
Draadtype
Draaddiameter
Draadsnelheid
Standaard
Alle
0,6 tot 2 mm
1,3 tot 19,8 mpm
Standaard
Alle
2,4 tot 2,8 mm
1,3 tot 17,8 mpm
Standaard
Alle
3,2 mm
1,3 tot 7,6 mpm
Optionele hoge
snelheidsmotor
Alle
0,6 tot 2 mm
2,3 tot 36,6 mpm
OM-1500-10 Pagina 11
4-6. Lasdraad installeren en doorvoeren
Installeer de draadgeleiders
en de antislijtagegeleider.
Installeer draadspoel. Stel de spanmoer
zodanig in dat de elektrodedraad strak
blijft als de draadaanvoer stopt.
Installeer aandrijfrollen.
Drukindicatie
Aanpassen druk
achterste
rollen
Aanpassen druk
voorste
rollen
Draad glijdt
Draad glijdt niet
NIET-GELEIDEND
OPPERVLAK
NIET-GELEIDEND
OPPERVLAK
Aandrijfrollen
Benodigde gereedschappen:
3/16, 5/64”
Achterkant van
toorts
15/16, 3/8”
Uiteinde van de
draadgeleider
. Zorg
ervoor dat de uitgangsdraadgeleiding geschikt is voor de draaddiameter. Plaats bij het installeren van
de toorts de draadgeleiding (die
uitsteekt uit uitgangsdraadgeleider)
zo dicht mogelijk bij de aandrijfrollen
zonder dat deze worden geraakt.
Installeer de toorts. Leg de toortskabel zo
recht mogelijk. Knip einde van de draad af.
Duw de draad door de invoer naar de
aandrijfrollen; houd de draad vast. Druk op de
Jog-knop om de draad uit de toorts te voeren.
. Bij zachte draad of dunne roestvrij staal- . U
draad de druk van de achterste aandrijfrollen instellen op de helft van de druk
van de voorste aandrijfrollen.
kunt de druk van de aandrijfrollen
aanpassen door het toortseind ongeveer
51 mm van een niet-geleidende oppervlakte te houden en de toortsschakelaar
in te drukken om de draad tegen het
oppervlak te voeren. Aandraaien, zodat
de rollen niet op de draad glijden. Niet te
strak vastdraaien. Indien de draad
volledig klem raakt, moeten de
aandrijfrollen op de draad glijden (zie
aanpassen van de druk, hierboven). Knip
de draad af. Sluit de kap.
Ref. 156 929-A / Ref. 150 922 / Ref. 156 930 / S-0627-A
OM-1500-10 Pagina 12
4-7. Interne DIP-schakelaars instellen
Verwijder de beschermkap.
1
DIP-schakelaar S1 op motorkaart PC1
w Instellen van de functie Stroomdetectie
Uitschakelen (S1-1)
De functie Stroomdetectie Uitschakelen wordt
gebruikt om automatische Run-in inactief te
maken wanneer er een lasbron wordt gebruikt
die geen stroom- terugkoppeling via de 14-pin
aansluiting levert.
. Op machine,s die geen stroom/spanning
terugkoppeling bezitten , zijn de pennen F
en H op de 14 polige stekkerverbinding, niet
aangesloten.
Plaats de beschermkap terug als u klaar bent.
Deze afbeelding toont de
fabrieksinstelling van S1.
P1
1
. In de illustraties van de DIP-schakelaar S1 worden de bovenste
schuifjes van de schakelaars in wit weergegeven. De bovenstaande
schakelaars staan bijvoorbeeld allemaal in de Off-stand.
. Wanneer de instellingen van de DIP-schakelaars worden gewijzigd,
Benodigde gereedschappen:
1/4”
dient u het apparaat uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen voordat de nieuwe instellingen worden doorgevoerd. De DIPschakelaars worden alleen bij het opstarten gelezen.
Positie-instellingen en resultaten voor DIP-schakelaar S1 op PCI
Automatische run−in (AAN)
Automatische run−in (UIT)
(Fabrieksstandaard)
S1-1 en S1-2
Aan = Run−In snelheid is
ongeveer de helft van de ingestelde draadsnelheid
Stroomdetectie uitschakelen
(AAN)
S1-1 en S1-2
S1-1 en S1-2
Uit = Run−In snelheid wordt ingesteld d.m.v. pot.meter P1 op stuurprint PC1
Aan = Functie Stroom
detectie Uitschakelen.
Gebruik deze instelling bij
lasbronnen die geen
stroom-terugkoppeling via de
14-pin aansluiting leveren.
De Run-in is inactief.
Stroomdetectie uitschakelen
(UIT)
(Fabrieksstandaard)
S1-1 en S1-2
Uit = Stroom moet worden
gedetecteerd uit stroombronnen
die stroom-terugkoppling via de
14-pin aansluiting leveren om van
Run-in naar lasconditie over te
gaan. De Run-in is actief.
Ref. 805 426-A
OM-1500-10 Pagina 13
4-8. Apparatuur bij instellingen DIP-schakelaar (alleen voor modellen met meters)
Verwijder de beschermkap.
Plaats de beschermkap terug als u klaar bent.
Digitale Meterfuncties
4
3
2
1
1
2
3
4
5
Hoge Snelheidsmotor
Meter/minuut
5
Standaard Motor
Meter/minuut
Benodigde gereedschappen:
1/4”
Ref. 802 946
OM-1500-10 Pagina 14
SECTIE 5 − WERKING
5-1. Aan/uit schakelaar
1
Aan/uit schakelaar
1
802 827-A
5-2. Jog/Purge (manuele draad-/gasaanvoer)
1
2
3
Jog/Purge-drukknop
Draadsnelheidsregeling
Aansluiting voor de
toortsschakelaar
Druk op de Jog/Purge-schakelaar om
draad door te voeren zonder de lasstroom of het gasklepcircuit in te schakelen.
• De draad kan ook worden doorgevoerd met de toortsschakelaar. De
contactor wordt echter 3 seconden
ingeschakeld.
• Indien de lasboog niet ontsteekt binnen 3 seconden nadat de toortsschakelaar is ingedrukt, zal het apparaat
maximaal twee minuten draad doorvoeren. Indien de toortsschakelaar
na twee minuten nog steeds is ingedrukt, wordt het doorvoeren gestopt
om te voorkomen dat de draadrol helemaal wordt afgewikkeld, zoals in
het geval van een beschadigde
toorts.
2
3
1
• Terwijl het apparaat draad aan het
doorvoeren
is,
kan
de
doorvoersnelheid aangepast worden
met de draadsnelheidsregeling.
Tijdens het doorvoeren toont het
apparaat de doorvoersnelheid, mits
deze is voorzien van meters.
• Door op de Jog/Purge-knop te
drukken kunt u de gasleidingen
purgeren voordat u gaat lassen of het
gasdebiet instellen.
802 828-A
OM-1500-10 Pagina 15
5-3. Houdcontact
1
802 828-A
1
Houdcontact
Met deze functie kan de operator lassen
zonder de toortsschakelaar ingedrukt te
houden.
• Om de 4 takt-functie te kunnen gebruiken,
moet de schakelaar in de aan-stand worden
gezet.
• De operator moet de schakelaar minimaal
2 seconden en maximaal 6 seconden
ingedrukt houden alvorens deze weer los te
laten. Als de schakelaar wordt losgelaten
kan de operator blijven doorlassen.
• Druk nogmaals op de schakelaar om te
stoppen met lassen.
5-4. Spanningsregeling en digitale meters (alleen voor modellen met meters)
1
Voltmeter
De voltmeter toont het werkelijke of
vooraf ingestelde voltage uit de
lasbron via de 14−pin stuurkabel.
2
1
2
3
Draadsnelheidsmeter
De draadsnelheidsmeter is in de
fabriek reeds ingesteld op
inches/minuut. Voor een weergave
in meters/minuut, zie Sectie 4-8.
3
Spanningsregeling
Met deze regeling kan de spanning
van de lasbron worden aangepast.
.U
kunt de vooraf ingestelde
voltageweergave
op
de
draadaanvoerkast aanpassen
zodat deze overeenkomt met
de weergave van uw lasbron
door P2 op de motorbedieningskast PC1 aan te
passen. Zie Sectie 6-2 voor de
locatie van P2.
802 827-A
OM-1500-10 Pagina 16
SECTIE 6 − ONDERHOUD
6-1. Routineonderhoud
!
Ontkoppel de voeding voordat u met het onderhoud begint.
3 maanden
Maak de
lasaansluitklemmen
schoon en
draai ze aan.
Vervang
onleesbare
labels.
Vervang
onderdelen
waar barstjes
of scheurtjes
inzitten.
Controleer de
stuurkabel.
Repareer of
vervang
een kapotte
laskabel.
Controleer gasslang
en -aansluitingen.
Controleer de
toortskabel.
6 maanden
Blaas de binnenzijde
schoon of gebruik
daarvoor een stofzuiger. Reinig hem
maandelijks
bij
intensief gebruik.
Of
Reinig de aandrijfrollen.
Aantekeningen
OM-1500-10 Pagina 17
6-2. Diagnostiek
1
2
3
4
Beschermkap
Motorbedieningskaart PC1
LED3
P2
2
3
1
4
In de illustratie is voor de duidelijkheid het
frontpaneel verwijderd. Bij normaal gebruik
is het frontpaneel gewoon gemonteerd.
LED3 Cyclus op motorbedieningskaart PC1
Gemelde fout
HELP 1
1 x knipperen
Communicatiefout
HELP 2
2 x knipperen
Toortsschakelaarfout
HELP 3
3 x knipperen
Tachometerfout
HELP 4
*4 x knipperen
Motorfout
Weergave op meter
(Indien aanwezig)
*Vanwege het feit dat de indicatie On en de indicatie Off gelijk zijn
in een cyclus van vier knipperindicaties, komt deze over als een
constante knipperindicatie.
Ref. 805 084-A / 805 426-A
• Foutmeldingen
Fouten worden aangegeven door LED3 op
PC1 of op het scherm (op modellen met
meters). Om LED3 te zien, met u het apparaat
uitschakelen, de beschermkap verwijderen
en het apparaat aanzetten. U kunt LED3 het
beste vanaf de linkerzijde van het apparaat
bekijken.
De LED knippert in een cyclus van
2,5 seconden. Het type fout wordt
aangegeven door het aantal keren dat de LED
knippert.
De prioriteit van de foutmelding bepaalt het
aantal keren dat de LED knippert. Hoe vaker
de LED knippert, hoe ernstiger de fout (een
motorfout is de ernstigste fout). Een
ernstigere fout heeft prioriteit over een minder
OM-1500-10 Pagina 18
ernstige fout (bij een motorfout en een
communicatiefout, knippert de LED viermaal
om de motorfout aan te geven).
• De communicatiefout treedt op na
2,5 seconden na verlies van de
communicatie tussen de motor en de
meterkaart (indien aanwezig). De gebruiker
mag bij deze fout doorgaan met lassen. De
fout kan worden verholpen door het toestel
af te zetten, minimaal twee seconden te
wachten en daarna het toestel weer aan te
zetten.
• De toortsschakelaarfout treedt op als de
gebruiker de schakelaar meer dan twee
minuten vasthoudt zonder een boog te
maken (mits de functie “Stroomdetectie
Uitschakelen” niet is ingeschakeld), en
wanneer de gebruiker de schakelaar
ingedrukt houdt na de gasnastroomfase
tijdens een tijdsgeregelde las. Deze fout
treedt eveneens op wanneer de schakelaar
ingedrukt is op het moment dat de
draadaanvoerkast wordt ingeschakeld.
Laat de toortsschakelaar los.
• De tachometerfout treedt 2 seconden na
het wegvallen van tachometerterugkoppeling op. U kunt gewoon verder gaan
met lassen. De motorsnelheid wordt
gereguleerd aan de hand van het voltage en
de stroom.
• De motorfout geeft aan dat de motor te
lang te veel stroom heeft gebruikt. U kunt dit
oplossen door de draadsnelheid te verlagen
of door de belasting van de motor te
verminderen.
6-3. Storingen
!
Ontkoppel de voeding voordat u met het verhelpen van de storing begint.
Probleem
Oplossing
De draad voedt, het beschermgas
stroomt, maar elektrodedraad wordt
niet van stroom voorzien.
Controleer kabelaansluitingen. Controleer kabels op continuïteit en repareer of vervang kabels indien
nodig (zie Sectie 4-2).
De draadaanvoer staat aan, er brandt
geen lichtje, de motor loopt niet, de
gasklep en contractor van de lasbron
trekken niet in.
Controleer en reset circuitbreker bij de lasbron.
Tijden het lassen stopt de voeding
via de elektrodedraad of de voeding
verloopt niet correct.
Kijk de aansluiting van de schakelaar van het pistool na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van
het pistool.
Kijk de schakelaar van het pistool na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
Stel de naafspanning en de druk van de aandrijfrol opnieuw aan (zie Sectie 4-6).
Kies de aangepaste aandrijfrol (zie 4-6).
Reinig of vervang een vuile of versleten aandrijfrol.
Foute afmeting of versleten draadgeleiders.
Vervang de contacttip of de geleiding. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
Verwijder lasspatten of vreemde substantie rondom de opening van het toortseind.
Laat een door de fabriek erkende servicebureau de aandrijfmotor en printkaart PC1 nakijken.
Motor loopt langzaam.
Controleer op juiste ingangsvoltage.
De draadaanvoerkast staat aan, de
lichtjes branden, maar het apparaat
werkt niet.
Controleer de draden van de toortsschakelaar op continuïteit, en repareer de draden of vervang het
pistool.
OM-1500-10 Pagina 19
Aantekeningen
OM-1500-10 Pagina 20
SECTIE 7 − ELECTRISCH SCHEMA
202 246-C
Figuur 7-1. Stroomkringschema
OM-1500-10 Pagina 21
SECTIE 8 − ONDERDELENLIJST
. De bevestigingsmaterialen zijn algemeen gangbaar en alleen te bestellen als ze op de lijst staan.
6
7
5
8
9
10
11
12
11
10
13
15
16
4
17
14
Fig 8−3
3
2
1
18
19
20
21
Fig 8−2
802 943
Figuur 8-1. Hoofdassemblage
OM-1500-10 Pagina 22
Item
No.
Part
No.
Description
Quantity
Figuur 8-1. Hoofdassemblag
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
. . . . . . . . . . . . . . . 159 647
. . . . . . . . . . . . . . . 159 646
. . . . . . . . . . . . . . . 159 360
. . . . . . . . . . . . . Figuur 8-3
. . . . . . . . . . . . . . . 141 753
. . . . . . . . . . . . . . . 058 427
. . . . . . . . . . . . . . . 180 571
. . . . . . . . . . . . . . . 010 233
. . . . . . . . . . . . . . . 057 971
. . . . . . . . . . . . . . . 010 191
. . . . . . . . . . . . . . . 058 628
. . . . . . . . . . . . . . . 058 428
. . . . . . . . . . . . . . . 135 205
. . . . . . . . . . . . . . . 200 556
. . . . . . . . . . . . . . . 201 781
. . . . . . . . . . . . . . . 156 243
. . . . . . . . . . . . . . . 145 639
. . . . . . . . . . . . . . . 200 552
. . . . . . . . . . . . . . . 134 306
. . . . . . . . . . . . . . . 200 557
. . . . . . . . . . . . . Figuur 8-2
. . Insulator, Motor Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Clamp, Motor Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Insulator, Screw Machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Drive Assembly, Wire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Hub & Spindle Assembly, (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Ring, Retaining Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Shaft, Support Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Spring, Cprsn .970 Od X .120 Wire X 1.250pld . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Washer, Flat Stl Keyed 1.500Dia X .125thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Washer, Fbr .656 Id X 1.500 Od X .125thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Washer, Brake Stl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Hub, Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Nut, Stl Slflkg Hex Reg .625-11 W/Nylon Insert . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Support, Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Knob, W/Extension Clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Clamp, Motor Top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Strip, Buna N Compressed Sheet .062 X 4.000 X 4.000 . . . . . . . . . . . . .
. . Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Foot, Rubber 1.250 Dia X 1.375 High No 10 Screw . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Stiffener, Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Control Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-1500-10 Pagina 23
. De bevestigingsmaterialen zijn algemeen gangbaar en alleen te bestellen als ze op de lijst staan.
2
1
3
5
4
6
7 8
10
11 8
9
7
26
25
27
28
15
24
29
14
12
16
23
22
21
13
20
19
17
18
805 425-A
Figuur 8-2. Control Box
Item
No.
Diagram
marking
Part
No.
Description
Quantity
Model
S-74S S-74D
Figuur 8-2. Control Box (Figuur 8-1 Item 21)
... 1 ...............
... 2 ...............
... 3 ...............
. . . 4 . . . . PC60 . . . . .
... 5 ...............
... 6 ...............
.....................
... 7 ...............
... 8 ...............
... 9 ...............
. . . 10 . . . PLG12 . . . .
. . . . . . . . . . PLG3 . . . . .
. . . 11 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 13 . . . . GS1 . . . . .
. . . 14 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 15 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 16 . . . . . S1 . . . . . .
. . . 17 . . . . PC1 . . . . .
. . . 18 . . . . . S2 . . . . . .
. . . 19 . . . . . S3 . . . . . .
. . . 20 . . . . . . . . . . . . . . .
OM-1500-10 Pagina 24
200 555
238 487
115 443
237 042
010 494
057 357
240 644
163 519
139 041
079 739
141 162
115 093
200 554
605 227
228 035
134 201
200 551
111 997
238 469
200 295
201 642
203 216
. . Wrapper, Feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Label, Warning General Precautionary (CE/Domestic) . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Stand-Off, No 6-32 X .750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 4
. . Circuit Card Assembly, Meter W/Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1
. . Bushing, Snap-In Nyl 1.375 Id X 1.750 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Bushing, Snap-In Nyl .937 Id X 1.125 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Cable, Power (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Cable, Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5 Ft (3.5 m)
. . . . Strain Relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Conn, Circ Cpc Clamp Str Rlf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Housing Plug+Pins, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Enclosure, Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Nut, 750−14 Knurled1.68Dia .41H Nyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Valve, 34VDC 1Way .750−14 Thd 2mm Orf 100PSI . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Stand-Off Support, PC Card . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 6
. . Enclosure, Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Switch, Rocker Spst 10A 250 VAC On-Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Circuit Card Assy, Motor Control W/Program . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Switch, Rocker Spdt 15A 12V (On)-Off-(On) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Switch, Rocker Spdt 15A 12V On-None-On . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Nameplate, Lower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Item
No.
Diagram
marking
Part
No.
Description
Quantity
Model
S-74S S-74D
Figuur 8-2. Control Box (Figuur 8-1 Item 21)
. . . 21 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 23 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 23 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 25 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 26 . . . . RC13 . . . . .
. . . . . . . . . PLG8 . . . .
. . . . . . . . . . PLG9 . . . . .
. . . . . . . . . . PLG6 . . . . .
. . . . . . . . . . PLG1 . . . . .
. . . . . . . . . . PLG4 . . . . .
. . . . . . . . . PLG10 . . . .
. . . 27 . . . . . R1 . . . . . .
. . . 27 . . . . . R1 . . . . . .
. . . 28 . . . . R70 . . . . .
. . . . . . . . PLG7,27 . . .
. . . . . . . . PLG11, 61 . .
. . . . . . . . . PLG17 . . . .
. . . 29 . . . . . . . . . . . . . . .
213 134
119 951
171 007
213 134
203 212
203 214
203 216
202 237
048 282
131 054
201 665
115 094
202 592
136 810
130 203
208 399
224 597
224 597
115 091
131 055
158 719
211 989
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Knob, Encoder 1.670 Dia X .250 Id Push On W/Spring . . . . . . . .
Blank, Snap-in Nyl .437 Mtg Hole Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, Pointer 1.670 Dia X .250 Id W/Set Screwsplstc . . . . . . . .
Knob, Encoder 1.670 Dia X .250 Id Push On W/Spring . . . . . . . .
Nameplate, Upper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, Upper W/Meters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, Lower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rcpt W/Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Rcpt+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug Pins+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug Pins+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Potentiometer, Cp Std Slot 1t 2. W 10K Linear W/Frict Tabs . . .
Potentiometer, Cermet Std Flat 3.75t 2 W 10K Linear . . . . .
Potentiometer, Cermet Std Flat 3.75t 2 W 10K Linear . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitting, W/Screen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-1500-10 Pagina 25
. De bevestigingsmaterialen zijn algemeen gangbaar en alleen te bestellen als ze op de lijst staan.
13
19
11
14
15
16
See Table 9-1 For
Drive Roll & Wire Guide Kits
17
18
9
1
2
3
4
5
7
6
8
19
12
20
10
11
21
22
37
34
23
24
25
26
36
35
27
33
28
6
32
31
30
29
5
4
3
2
1
803 790-A
Figuur 8-3. Drive Assembly, Wire
Item
No.
Diagram
marking
Part
No.
Description
Quantity
Model
S-74S S-74D
Figuur 8-3. Drive Assembly, Wire (Figuur 8-1 Item 4)
. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 010 668
. . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 172 075
. . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . 149 962
. . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 149 486
. . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . 132 750
. . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . 150 520
. . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . 133 493
. . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . 133 350
. . . 9 . . . . . M1 . . . . . . 201 230
. . . 9 . . . . . M1 . . . . . . 201 231
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 491
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 492
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *153 493
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 136
. . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . 155 098
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 550
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 099
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 100
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 031
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 493
OM-1500-10 Pagina 26
. . Screw, Cap Stl Sch .250-20 X 1.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Carrier, Drive Roll W/Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Spacer, Carrier Drive Roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Pin, Rotation Arm Rocker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Arm, Pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Spacer, Flat Stl .257 Id X .619 Od X .105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Ring, Retaining Ext .250 Shaft X .025thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Pin, Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Motor, Gear 1/8Hp 24VDC Standard Speed . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Motor, Gear 1/8Hp 24VDC High Speed (Optional On S-74D) . . .
. . . . Kit, Brush Replacement (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . Cap, Brush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . Brush, Carbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Kit, Brush Holder Replacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Kit, Cover Motor Gearbox (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Cover, Motor Gearbox (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . Gasket, Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . Screw, Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Spacer, Locating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Ring, Rtng Ext .250 Shaft Grv X .025Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
2
2
2
2
1
1
0
1
2
2
1
1
1
1
5
2
1
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
4
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
5
2
1
Item
No.
Diagram
marking
Part
No.
Description
Quantity
Model
S-74S S-74D
Figuur 8-3. Drive Assembly, Wire (Continued)
.....................
. . . 11 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 13 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 14 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 15 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 16 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 17 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 18 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 19 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 20 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 21 . . . . PC51 . . . . .
. . . . . . . . . . PLG5 . . . . .
.....................
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . . .
.....................
. . . 23 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 25 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 26 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 27 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 28 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 29 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 30 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 31 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 32 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 33 . . . . . . . . . . . . . . .
.....................
. . . 34 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 35 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 36 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 37 . . . . . . . . . . . . . . .
203 631
203 641
182 415
203 640
182 156
182 155
132 746
203 633
203 632
133 739
203 637
237 048
131 204
604 311
132 611
603 115
167 387
168 825
133 308
134 834
149 959
179 265
108 940
604 538
151 437
151 290
179 277
196 956
601 872
602 213
602 243
601 966
. . Pressure Arm, S/L & Vert S/R 4 Roll (Consisting Of) . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Washer, Flat Indicator Spring Tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
. . . . Pin, Cotter Hair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Knob, W/Extension Short Pressure Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Spring, Cprsn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
. . . . Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
. . . . Bushing, Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
. . . . Shaft, Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Carrier, Shaft Dual Knob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Washer, Flat Buna .375 Id X .625 Od X .062thk . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
. . . . Knob, W/Extension Long Pressure Arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Circuit Card, Digital Tach (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1
. . . . Connector & Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1
. . . . Grommet, Rbr .250 Id X .375mtg Hole .062 Groove . . . . . . . . . 0 . . . . 1
. . Optical Encoder Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1
. . Weather Stripping, Adh .125 X .375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1
. . Spacer, Locating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
. . Drive, Pinion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 2
. . Ring, Retaining Ext .375 Shaft X .025thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Hose, Sae .187 Id X .410 Od (Order By Ft) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ft (0.6 m)
. . Fitting, Brs Barbed M 3/16Tbg X .312-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Adapter, Gun/Feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Screw, Cap Stl Hexhd .250-20 X .750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . 4
. . Washer, Flat Stl Sae .312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Knob, Plstc T 1.125 Lg X .312-18 X 1.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Screw, Mach Stl Hexwhd 10-32 X .500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 2
. . Cover, Drive Roll (Consisting Of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . Label, Warning Electric Shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Nut, Stl Hex Full Fnsh .375-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Washer, Lock Stl Split .375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Washer, Flat Stl Std .375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . Screw, Cap Stl Hexhd .375-16 X 1.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
*Recommended Spare Parts.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-1500-10 Pagina 27
Table 8-1. Drive Roll And Wire Guide Kits
OM-1500-10 Pagina 28
2.4 mm
2.8 mm
3.2 mm
3/32 in.
(.094 in.)
7/64 in.
(.110 in.)
1/8 in.
(.125 in.)
150 997
150 996
150 996
150 995
149 522
149 521
149 521
149 520
151 029
151 028
151 027
161 190
151 026
151 025
151 024
4 Roll Kit
053 699
053 698
053 697
053 700
053 695
087 130
Drive Roll
V-GROOVE
151 043
151 042
151 041
151 040
151 039
151 038
151 037
151 036
4 Roll Kit
053 707
053 705
053 703
053 704
053 706
053 702
053 701
072 000
Drive Roll
U-GROOVE
151 060
151 059
151 058
151 057
151 056
151 055
151 054
151 053
151 052
4 Roll Kit
132 963
132 962
132 961
132 960
132 959
132 955
132 956
132 957
132 958
Drive Roll
VK-GROOVE
Each kit contains an inlet guide, intermediate guide, and 045 233 antiwear guide W/604 612 setecrew 8-32 x .125, along with 4 drive rolls.
2.0 mm
149 520
150 995
.068-.072 in. 1.8 mm
5/64 in.
(.079 in.)
149 520
150 995
149 519
149 519
149 518
149 518
149 518
149 518
1.6 mm
1/16 in.
(.062 in.)
1.3/1.4 mm 150 994
.052 in.
150 993
1.1/1.2 mm 150 994
1.0 mm
.040 in.
150 993
150 993
150 993
Inlet Guide
.045 in.
0.9 mm
0.8 mm
.035 in.
.030 in.
.023-.025 in. 0.6 mm
Fraction Metric
Wire Size
Intermediate
Guide
151 076
151 075
151 074
151 073
151 072
151 071
151 070
4 Roll Kit
Ref. S-0527-C
053 712
053 711
053 709
053 710
053 708
083 490
083 489
Drive Roll
UC-GROOVE
Aantekeningen
Aantekeningen
Geldig vanaf 1 januari 2009
(Installaties waarvan het serienummer begint met “LK” of nieuwer)
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige Miller garanties en is exclusief zonder
andere expliciete of impliciete waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE − Afhankelijk van de onderstaande
bepalingen en voorwaarden garandeert Miller Electric Mfg.
Co., Appleton, Wisconsin, zijn erkende verdeler dat nieuwe
Miller installaties die verkocht zijn na de geldende datum van
deze beperkte garantie geen materiaal- en/of
fabricagefouten hebben. DEZE GARANTIE VERVANGT
UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID.
Binnen de onderstaande garantieperioden zal Miller alle
onderdelen of componenten die niet meer functioneren door
dergelijke fabricage- en materiaalfouten met garantie repareren of vervangen. Miller moet binnen dertig (30) dagen
schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een dergelijke
fout of storing, waarop Miller instructies zal geven over de
garantieclaim-procedure die hierop volgt.
*
*
*
Miller’s
Vervangende onderdelen (niet het werkloon)
Spoolmate Spoolguns
Beschermzeil
True Blue® Beperkte garantie geldt niet voor:
1.
Elektrodepunten, snijmondstukken, schakelaars, borstels, sleepringen, relais of andere onderdelen die niet
meer werken als gevolg van normale slijtage (Uitzondering: borstels, sleepringen en relais zijn wel onder garantie op de modellen Bobcat, Trailblazer en Legend)
6.
Onderdelen geleverd door Miller maar geproduceerd door anderen, zoals motoren of handelsaccessoires. Deze onderdelen vallen onder de
eventuele garanties door de fabrikanten.
1.
5 jaar onderdelen − 3 jaar arbeidsloon
* Originele hoofdgelijkrichters alleen de diodes hiervan, en de aparte gelijkrichtmodule,s
Installaties die veranderingen hebben ondergaan door
andere partijen dan Miller, of installaties die onjuist
geïnstalleerd of verkeerd gebruikt zijn volgens industrierichtlijnen, of installaties die geen redelijk en noodzakelijk onderhoud hebben gehad, of installaties die
gebruikt zijn voor andere dan de aangegeven toepassingen voor de installatie.
MILLER PRODUKTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP
EN GEBRUIK DOOR COMMERCIËLE/INDUSTRIËLE
GEBRUIKERS EN PERSONEN DIE OPGELEID ZIJN EN
ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN LASINSTALLATIES.
2.
3 jaar — onderdelen en arbeidsloon
* Transformator/gelijkrichter stroombronnen
* Stroombronnen plasmasnijders
* Procesbeheersingsapparatuur
* Semi-automatische en automatische draadaanvoereenheden
* Stroomvoorziening ondulatoren (tenzij anders vastgesteld)
* Waterkoelingssystemen (geïntegreerde)
* Intellitig
* Lasaggregaten met aandrijfmotor
(OPMERKING: Motoren vallen onder aparte garantie bij de fabrikant van de motor.)
In het geval van een garantieclaim gedekt door deze
garantie, zullen de exclusieve Miller-oplossingen zijn: (1)
repareren; of (2) vervangen; of, als dit schriftelijk door Miller
is toegestaan in bepaalde gevallen, (3) de redelijke kosten
van repareren of vervangen bij een goedgekeurd Miller
onderhoudsbedrijf; of (4) krediet of betaling van de
aankoopprijs (redelijke waardevermindering op basis van
het eigenlijke gebruik) bij het retourneren van de goederen
op risico en kosten van de klant. Miller’s optie van repareren
of vervangen zal f.o.b. zijn (met inbegrip van vervoerskosten
tot in de boot), naar de fabriek in Appleton, Wisconsin of f.o.b.
naar een door Miller goedgekeurd onderhoudsbedrijf zoals
bepaald is door Miller. Daarom zal er geen compensatie of
terugbetaling voor transportkosten worden toegestaan.
3.
1 jaar — onderdelen en arbeidsloon tenzij anders gespecifieerd
* Motoraangedreven pistolen (uitgezonderd de Spoolguns)
* Positionerings- en regelapparatuur
* Automatisch bewegende apparatuur
* RFCS Voetbediening
* IPKS stroombronnen, koeler, en opname apparatuur.
* Waterkoelingssystemen (niet-geïntegreerde)
* Gasontspanners en debietregelaars (geen arbeidsloon)
* HF apparaat
* Weerstandskasten
* Puntlasapparaten
* Elektrische belastingsbanken
* Rookafzuigers
* Stiftlasmachine en stiftlaspistool
* Laskar
* Laskarren/trailers
* Plasmasnijtoortsen (behalve APT, & SAF modellen)
* Inbouwopties
(OPMERKING: Field Options zijn gedekt onder True
Blue® voor de resterende garantieperiode van het
produkt waarin ze in geïnstalleerd zijn, of voor een minimum van één jaar — afhankelijk van welke van de
twee het langste duurt.)
* MIG-pistool - Bernard (geen arbeidsloon)
* TIG-lastoortsen - Weldcraft (geen arbeidsloon)
* Draadaanvoer-systemen voor het OP-lassen.
VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, STAAN ER GEEN
ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN OPEN DAN
DEGENE DIE HIER VOORZIEN ZIJN. IN GEEN GEVAL
ZAL MILLER CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE
DAAD, OF ANDERSZINS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE (HIERIN
BEGREPEN GEDERFDE WINST).
In het geval van een dergelijke storing binnen de garantieperiode zal Miller garantieclaims toestaan op installaties met
garantie die hieronder zijn vermeld. Alle garantieperioden
gelden vanaf de dag dat de installatie geleverd werd aan de
erkende verdeler, of achttien maanden nadat de installatie
naar een internationale distributeur gezonden is.
7.
MILLER VERWERPT EN SLUIT, M.B.T. ALLE
GEREEDSCHAP DAT DOOR HAAR GELEVERD WORDT,
ELKE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE HIER NIET
VOORZIEN IS, EN ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF
VERKLARING M.B.T. PRESTATIE, EN ELK VERHAAL OP
GROND VAN CONTRACTUELE WANPRESTATIE, UIT
ONRECHTMATIGE DAAD, OF DAT, WARE DEZE
BEPALING NIET OPGENOMEN, IMPLICIET, VAN
RECHTSWEGE, NAAR HANDELSGEWOONTE OF NAAR
AANLEIDING VAN DE CONCRETE OMSTANDIGHEDEN
VAN DE TRANSACTIE ZOU VOORTVLOEIEN UIT GELIJK
WELKE ANDERE RECHTSTHEORIE, HIERIN BEGREPEN
ELKE
GEÏMPLICEERDE
GARANTIE
M.B.T.
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD GEBRUIK, UIT.
4.
6 maanden — accu’s
Sommige staten in de V.S. staan geen beperkingen toe met
betrekking tot de duur van de garantie, noch uitsluiting van
bijkomende schade, indirecte schade, speciale schade of
gevolgschade, dus bovenstaande beperking kan mogelijk
niet van toepassing zijn voor u. Deze garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen eventueel ook andere
rechten van toepassing zijn; deze kunnen echter per staat
verschillen.
5.
90 dagen — onderdelen en arbeidsloon
* MIG-pistolen sen laskoppen voor het OP-lassen.
* Windingen en dekens voor inductieverwarming, kabels en handmatige bedieningen
* APT-, SAF-modellen plasmasnijtoortsen
* Afstandsbedieningen
* Toebehoren
In Canada biedt de wetgeving in enkele provincies bepaalde
extra garanties of oplossingen die afwijken van de bepalingen die hierin zijn opgenomen, en bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing,
voorzover er niet van mag worden afgezien. Deze Beperkte
Garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen
eventueel ook andere rechten zijn; deze kunnen echter per
provincie verschillen.
miller warr_dut 2009−01
Papieren van de eigenaar
S.v.p. volledig invullen en goed bewaren.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Service
Contacteer een verdeler of een service bureau
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Service en reparaties
Miller Electric Mfg. Co.
Vervangende onderdelen
Trainingen en opleidingen (scholen, videos,
boeken)
Technische handboeken (onderhoudsinformatie
en onderdelen)
Handboeken over lasprocessen
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens verscheping,
Neem contact op met de transportafdeling van uw
distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur
voor hulp bij het indienen en afhandelen van schadeclaims.
Vertaling van de originele instructies − UITGEGEVEN IN DE VS.
International Headquarters−USA
USA Phone: 920-735-4505 Auto-attended
USA & Canada FAX: 920-735-4134
International FAX: 920-735-4125
Voor internationale vestigingen bezoek
website: www.MillerWelds.com
Stroomkringschema’s
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
© 2009 Miller Electric Mfg. Co 2009−01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising