Miller | LC203769 | Owner Manual | Miller S-74D CE Handleiding

Miller S-74D CE Handleiding
OM-1500-10/dut
207 748A
Juli 2002
Processen
MIG/MAG lassen
Lassen met gevulde draad (met
of zonder gasbescherming)
Beschrijving
Draadaanvoerkast
S-74S, S-74D
Bezoek onze website:
www.MillerWelds.com
HANDLEIDING
Van Miller voor u
Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan de
slag en alles meteen goed doen. Wij weten dat u geen tijd heeft om het anders dan meteen goed te doen.
Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929 voor het eerst met het
bouwen van booglasapparatuur begon, er dan ook voor dat zijn producten
lang meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als u nu konden
zijn klanten toen zich geen mindere kwaliteit veroorloven. De producten
van Miller moesten het beste van het beste zijn. Zij moesten gewoon het
allerbeste zijn dat er te koop was.
Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen
die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service te
bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die in
1929 zijn vastgelegd.
Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te
kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de
veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen
tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We hebben ervoor gezorgd, dat u
de apparatuur snel en gemakkelijk kunt installeren. Bij Miller kunt u rekenen op jarenlange betrouwbare service en goed
onderhoud. En mocht uw apparatuur om wat
voor reden dan ook ooit moeten worden gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk Onderhoud &
Storingen precies nagaan wat het probleem is.
Aan de hand van de onderdelenlijst kunt u bepaMiller was de allereerste len welk onderdeel u precies nodig hebt om het
fabrikant van lasapparatuur in
de
VS die het ISO probleem te verhelpen. Ook vindt u de garantie
9001:2000-kwaliteitscertifien de onderhoudsinformatie voor uw specifieke
caat behaalde.
model bijgesloten.
Miller Electric maakt een complete lijn
lasapparaten en aanverwante
lasproducten. Wilt u meer informatie
over de andere kwaliteitsproducten van Miller, neem dan contact op met uw
Miller-leverancier. Hij heeft de nieuwste overzichtscatalogus en afzonderlijke
productleaflets voor u.
Elke krachtbron van Miller
gaat vergezeld de meest
probleemloze garantie in
onze bedrijfstak – u werkt er
hard genoeg voor.
INHOUDSOPGAVE
SECTIE 1 – VEILIGHEIDSMAATREGELEN - LEES DIT VÓÓR GEBRUIK . .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. De risico’s van het booglassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . .
1-4. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV-informatie) . .
SECTIE 2 – DEFINITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Definities voor de waarschuwingslabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Gegevenslabel voor CE-producten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3. Symbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 3 – INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 4 – INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Keuze van de locatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Aansluitingen achterpaneel en kantelbaar draadaanvoermechanisme .
4-3. Informatie over 14-pin stekker PLG12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4. Overzicht aanbevolen lastoortsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5. Tabel met draadtype, diameter en draadsnelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6. Lasdraad installeren en doorvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-7. Interne DIP-schakelaars instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-8. Apparatuur bij instellingen DIP-schakelaar (alleen voor modellen met
meters) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 5 – WERKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Aan/uit schakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Jog/Purge (manuele draad-/gasaanvoer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Houdcontact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4. Spanningsregeling en digitale meters (alleen voor modellen met
meters) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 6 – ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1. Routineonderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2. Diagnostiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3. Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 7 – ELECTRISCH SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 8 – ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
1
1
1
3
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7
8
9
9
9
10
11
12
13
13
13
14
14
15
15
16
17
18
20
Verklaring van conformiteit voor
producten voor de Europese
Gemeenschap (CE)
OPMERKING
Deze informatie wordt verschaft voor apparaten met een CE-certificatie
(zie het gegevenslabel op het apparaat).
Miller Electric Mfg. Co.
Naam van de fabrikant:
1635 W. Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
Adres van de fabrikant:
Verklaart dat het product:
S-74S, S-74D
in overeenstemming is met de volgende richtlijnen en normen:
Richtlijnen
Laagspanningsrichtlijn: 73/23/EEC
Richtlijnen voor Elektromagnetische Compatibiliteit: 89/336/EEC
Machine Richtlijnen: 89/392/EEC,91/368/EEC, 93/C 133/04, 93/68/EEC
Normen
Booglasapparatuur deel I: Lasstroombronnen: IEC 60974-1
(September 1998 – Second Edition)
Booglasapparatuur: Systemen met elektrodedraadtoevoer: IEC 974-4
(September 1997 – conceptrevisie)
Beschermingsniveaus geboden door de omhulsels (IP-code): IEC 529: November 1989 – First Edition)
Isolatie-coördinatie voor onderdelen met laagspanningssystemen:
Deel 1: Principes, vereisten en testen: IEC 664-1: (Oktober1992 – First Edition)
Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC): EN 50199 (Augustus 1995)
Europese contactpersoon:
Telefoon:
Fax:
dec_con1 1/96
Dhr. Danilo Fedolfi, directeur
MILLER Europe S.r.l.
Via Privata Iseo 6/E
20098 San Giuliano
Milaan, Italië
39(02)98290-1
39(02)98290-203
SECTIE 1 – VEILIGHEIDSMAATREGELEN LEES DIT VÓÓR GEBRUIK
som _nd_dut 7/02
1-1. De betekenis van de symbolen
Dit betekent waarschuwing! Kijk uit! Er zijn risico’s tijdens
deze procedure! De mogelijke risico’s worden getoond in
de begeleidende symbolen.
Y Dit symbool geeft een speciale veiligheidsboodschap aan.
. Betekent OPMERKING; heeft niets met de veiligheidsmaatregelen
te maken.
Deze groep symbolen betekent Waarschuwing! Kijk uit! Mogelijke
ELEKTRISCHE SCHOK EN BEWEGENDE OF HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om
deze risico’s te vermijden.
1-2. De risico’s van het booglassen
Y De onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico’s
aan te geven. Als u een symbool ziet, wees dan voorzichtig en
volg de bijbehorende instructies om problemen te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Sectie 1-4. Lees en
volg alle veiligheidsvoorschriften.
Y Alleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren,
bedienen, onderhouden en repareren.
Y Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven
tijdens het gebruik van dit apparaat.
Een ELEKTRISCHE
dodelijk zijn.
SCHOK
kan
Het aanraken van onder stroom staande onderdelen
kan fatale schokken en ernstige brandwonden
veroorzaken. De elektrode en het werkstuk staan
onder stroom als de uitgangsspanning aan staat.
Het voedingsgedeelte en de interne circuits van de machine staan
eveneens onder stroom als het apparaat aan staat. Bij semi-automatisch of automatisch draadlassen staan het draad, de spoel, de ruimte
waar het lasdraad zich in de machine bevindt en alle metalen
onderdelen die in aanraking zijn met de lasdraad onder stroom.
Verkeerd geïnstalleerde of onvoldoende geaarde installaties kunnen
gevaren opleveren.
D Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan.
D Draag droge, isolerende handschoenen en lichaamsbescherming
zonder gaten.
D Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatiematjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk contact
met de grond of het werkstuk te voorkomen.
D Gebruik geen wissel- (AC) uitgangsspanning in een vochtige omgeving, als u beperkte bewegingsvrijheid hebt of als het gevaar bestaat dat u kunt vallen.
D Gebruik ALLEEN wissel- (AC) uitgangsspanning als het lasproces dit vereist.
D Als er wissel- (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
D Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u deze installatie
installeert of nakijkt. Zet de stroom uit volgens OSHA 29 CFR
1910.147 (zie de Veiligheidsvoorschriften).
D Installeer en aard deze installatie volgens de Handleiding voor gebruikers en nationale of locale codes.
D Controleer altijd de aarding van de voeding en wees er zeker van
dat de aardingsgeleider van de voedingskabel goed aangesloten
is op de geaarde aansluitklem van het apparaat en dat de stekker
van de kabel aangesloten is op een correct geaarde contactdoos.
D Als u het apparaat aansluit op het net verbind dan eerst de aardingsgeleider en controleer de aansluitingen grondig.
D Controleer de kabels regelmatig op beschadigingen of openliggende bedrading en vervang de kabel onmiddellijk als deze
beschadigd is.
D Zet alles af als het apparaat niet gebruikt wordt.
D Gebruik geen versleten, beschadigde, te korte of slecht verbonden kabels.
D Draag de kabels niet op uw lichaam.
D Als het werkstuk geaard moet worden, doe dit dan met een aparte
kabel – gebruik niet de massaklem of de massakabel.
D Raak de elektrode niet aan als u in contact staat met het werkstuk,
de grond of een andere elektrode van een ander apparaat.
D Gebruik alleen goed onderhouden installaties. Repareer of vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Onderhoud het apparaat zoals beschreven staat in de handleiding.
D Draag een veiligheidsharnas als u boven grond-niveau werkt.
D Houd alle panelen en afdekplaten veilig op hun plaats.
D Klem de massakabel zo dicht mogelijk bij de las met een goed
metaal-op-metaal contact op het werkstuk of werktafel.
D Isoleer de massaklem wanneer deze niet is aangesloten op het
werkstuk om contact met een metalen object te voorkomen.
D Sluit niet meer dan één elektrode of massakabel aan op één enkele lasborn.
Na het afsluiten van de ingangsspanning staat er
nog EEN AANZIENLIJKE DC SPANNING op gelijkstroom-wisselstroomomzetters (inverter).
D Zet de gelijkstroom-wisselstroomomzetter uit, maak de voedingsstekker los en ontlaad de invoercondensatoren overeenkomstig
de aanwijzingen in de Sectie Onderhoud, voordat u enig onderdeel
aanraakt.
ROOK EN GASSEN kunnen gevaarlijk
zijn.
Tijdens het lassen komen rook en gassen vrij. Het
inademen hiervan kan gevaarlijk zijn voor uw
gezondheid.
D Zorg ervoor dat u niet in de rook staat. Adem de rook niet in.
D Als u binnen last, ventileer de ruimte dan goed en/of zorg dat de
lasrook en gassen afgezogen worden.
D Als er een slechte ventilatie is, gebruik dan een goedgekeurd gasmasker.
D Lees de Materiaalveiligheids informatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor metalen, elektroden, elektrodebekledingen,
schoonmaakmiddelen en ontvetters.
D Werk alleen in een besloten ruimte als deze goed geventileerd
wordt, of als u een beademingsapparaat draagt. Zorg ervoor dat er
altijd een ervaren persoon toekijkt. Lasdampen en gassen kunnen
lucht verdringen en het zuurstofgehalte verlagen, wat schadelijke
invloed heeft op uw lichaam en zelfs dodelijk kan zijn. Zorg ervoor
dat de in te ademen lucht veilig is.
OM-1500-10 Pagina 1
D Las niet in ruimtes waar dingen worden ontvet, schoongemaakt of
waar wordt gesproeid. De hitte en stralen van de boog kunnen reageren met dampen en op deze manier zwaar vergiftigde en irriterende gassen vormen.
D Las geen beklede metalen zoals gegalvaniseerd of met lood- of
cadmium bedekt staal, tenzij de bekleding verwijderd wordt van
het gedeelte dat gelast moet worden, de ruimte goed geventileerd
wordt en u, indien nodig, een gasmasker draagt. De bekledingen
en metalen die deze elementen bevatten kunnen giftige dampen
produceren als ze gelast worden.
De STRALEN UIT DE BOOG kunnen
ogen en huid verbranden.
Boogstralen van het lasproces produceren zichtbare en onzichtbare (ultraviolette en infrarood)
stralen die uw ogen en huid kunnen verbranden.
Tijdens het lassen vliegen lasspatten en vonken in
het rond.
D Draag een lashelm voorzien van een goed lasglas met de juiste tint
om uw gezicht en ogen de beschermen als u last of toekijkt (zie
ANSI Z49.1 en Z87.1 in de Veiligheidsvoorschriften).
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen onder
uw helm.
D Gebruik beschermende lasgordijnen of schermen om anderen tegen flitsen en verblindend licht te beschermen; waarschuw anderen om niet in de boog te kijken.
D Draag beschermende kleding gemaakt van duurzaam, brandwerend materiaal (leer en wol) en beschermend schoeisel.
LASSEN kan brand of explosies
veroorzaken.
Als er gelast wordt aan gesloten vaten zoals tanks,
trommels of pijpen, kunnen deze opgeblazen
worden. Er kunnen vonken van de lasboog
afvliegen. De rondvliegende vonken, de
temperatuur van het werkstuk en van het gereedschap kunnen brand
en brandwonden veroorzaken. Toevallig contact van een elektrode
met metalen voorwerpen kan vonken, explosies, oververhitting of
brand veroorzaken. Controleer eerst of de omgeving veilig is voordat
u begint met lassen.
D Bescherm uzelf en anderen tegen rondvliegende gensters en heet
metaal.
D Las niet op plaatsen waar rondvliegende gensters brandbaar
materiaal kunnen raken.
D Verwijder alle brandbare materialen in een straal van 10,7 m
(35 ft.) van de lasboog. Als dit niet mogelijk is, dek ze dan goed af
met brandwerende materialen.
D Wees erop attent dat vonken en hete materialen van het lassen gemakkelijk door kleine hoeken en gaten naar naastliggende ruimtes
kunnen vliegen.
D Kijk goed uit voor brand en houd een brandblusser in de buurt.
RONDVLIEGEND METAAL kan de
ogen verwonden.
D Door lassen, bikken, het gebruik van draadborstels en slijpen kunnen vonken en rondvliegende metaalschilfers ontstaan. Als lasrupsen afkoelen, kunnen er slakresten rondvliegen.
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen, zelfs
onder uw lashelm.
GASVORMING kan schadelijk voor
de gezondheid of zelfs dodelijk zijn.
D Draai de gastoevoer dicht, wanneer u geen gas
gebruikt.
D Zorg altijd voor ventilatie in enge ruimtes of gebruik goedgekeurde beademingsapparatuur.
HETE ONDERDELEN kunnen ernstige brandwonden veroorzaken.
D Hete onderdelen niet met blote handen aanraken.
D Laat een pistool of een toorts altijd afkoelen,
voor u eraan gaat werken.
MAGNETISCHE VELDEN kunnen van
invloed zijn op pacemakers.
D Personen die een pacemaker dragen moeten
wegblijven.
D Pacemakerdragers moeten hun dokter
raadplegen voordat ze in de buurt komen van
activiteiten die met booglassen, gutsen of puntlassen te maken hebben.
LAWAAI kan het gehoor aantasten.
Lawaai van bepaalde werkwijzen of apparatuur kan
uw gehoor aantasten.
D Draag goedgekeurde gehoorbescherming als
het geluidsniveau te hoog is.
GASFLESSEN kunnen exploderen
als ze beschadigd worden.
Gasflessen met beschermend gas bevatten gas
onder hoge druk. Als een gasfles beschadigd wordt,
kan deze exploderen. Aangezien gasflessen normaal gesproken een onderdeel uitmaken van het lasproces moet u er
voorzichtig mee omgaan.
D Bescherm gasflessen tegen hoge temperaturen, mechanische
schokken, slak, open vuur, vonken en vlambogen.
D Wees erop bedacht dat bij het lassen van plafonds, vloeren, scheidingswanden of tussenschotten brand kan ontstaan aan de tegenovergestelde kant.
D Plaats de gasflessen rechtop in een rek of in de laskar zodat ze niet
kunnen vallen of omkantelen.
D Las niet aan gesloten vaten zoals tanks, trommels of pijpen, tenzij
ze voldoende voorbereid zijn volgens AWS F4.1 (zie Veiligheidsvoorschriften).
D Hang nooit een elektrodehouder over een gasfles.
D Verbind de massakabel met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
plaats waar gelast moet worden, zodat de lasstroom een directe
en korte weg aflegt en elektrische schokken en brandrisico’s vermeden kunnen worden.
D Las nooit op een gasfles onder druk; een explosie zal het gevolg
zijn.
D Houd de flessen uit de buurt van alle las- of andere stroomkringen.
D Laat nooit een laselektrode in aanraking komen met een gasfles.
D Gebruik een lasapparaat niet om bevroren pijpen te ontdooien.
D Gebruik het juiste beschermgas, reduceerventielen, slangen en
hulpstukken die speciaal bedoeld zijn voor een bepaalde toepassing; onderhoud deze en bijbehorende onderdelen goed.
D Haal de elektrode uit de elektrodehouder of snij de lasdraad af aan
de contactbuis als niet gelast wordt.
D Draai bij het openen van de gasfles uw gezicht weg van het
reduceerventiel van de gasfles.
D Draag olie-vrije beschermende kledingstukken zoals leren handschoenen, leren schort, broek zonder omslagen, hoge schoenen
en een helm.
D Laat de beschermende dop over het ventiel zitten, behalve als de
fles gebruikt wordt of aangesloten is voor gebruik.
D Zorg ervoor dat u geen brandbare voorwerpen zoals aanstekers of
lucifers bij u draagt als u gaat lassen.
OM-1500-10 Pagina 2
D Lees en volg de instructies op de flessen met gecomprimeerd gas,
bijbehorend materiaal en de CGA publikatie P-1 die in de Veiligheidsvoorschriften staat.
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR.
D Installeer of plaats het apparaat niet op, boven
of vlakbij ontbrandbare oppervlakken.
D Het apparaat niet in de buurt van brandbare
stoffen installeren.
D Overbelast de bedrading van het gebouw niet – controleer of het
voedingsnet sterk genoeg is, goed beschermd is en dit apparaat
aankan.
EEN VALLEND APPARAAT kan letsel
veroorzaken.
D Gebruik alleen het hijsoog om het apparaat op
te tillen, en NIET de laskar, gasflessen of andere accessoires.
D Gebruik gereedschap met voldoende
capaciteit om het apparaat op te tillen en te
ondersteunen.
D Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant
onder het apparaat uitsteken.
TE LANGDURIG GEBRUIK kan leiden
tot OVERVERHITTING
D Laat het apparaat goed afkoelen; houd u aan
de nominale inschakelduur.
D Verminder de stroomsterkte of de inschakelduur voordat u opnieuw begint met lassen.
D Blokkeer of filter de luchtaanvoer naar het apparaat niet.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
verwondingen veroorzaken.
D Blijf uit de buurt van bewegende delen zoals
ventilatoren.
D Houd alle deuren, panelen, afdekplaten en
beschermingsplaten op hun plaats.
H.F.-straling
veroorzaken.
kan
interferentie
D Hoog-frequente (H.F.) straling kan interferentie
veroorzaken bij radionavigatie, veiligheidsdiensten, computers en communicatie-apparatuur.
D Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische apparatuur deze installatie uitvoeren.
D De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddellijk herstel door
een bevoegd elektricien bij interferentieproblemen als gevolg
van de installatie.
D Als u van overheidswege klachten krijgt over interferentie, stop
dan onmiddellijk met het gebruik van de apparatuur.
D Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden.
D Houd deuren en panelen van hoogfrequentiebronnen stevig
dicht, houd de elektrodeafstand op de juiste instelling en zorg
voor aarding en afscherming om de mogelijkheid van interferentie tot een minimum te beperken.
STATISCHE ELEKTRICITEIT (ESD)
kan PC-kaarten beschadigen.
D Doe een geaarde polsband om VOORDAT u
printplaten of onderdelen aanraakt.
D Gebruik goede anti-statische zakken of dozen
voor het opslaan, verplaatsen of transporteren
van PC printplaten.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
verwondingen veroorzaken.
D Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.
D Blijf uit de buurt van afknijppunten zoals aandrijfrollen.
LASDRAAD kan letsel veroorzaken.
D Haal de schakelaar van het pistool pas over als
u de aanwijzing krijgt om dat te doen.
D Richt het pistool niet op enig lichaamsdeel,
andere mensen of op enig metaal wanneer u
lasdraad snijdt.
BOOGLASSEN
veroorzaken.
kan
interferentie
D Elektromagnetische energie kan interferentie
veroorzaken bij gevoelige elektronische apparatuur zoals computers en computergestuurde
apparatuur zoals robots.
D Zorg ervoor dat alle apparatuur in het lasgebied elektromagnetisch compatibel is.
D Om mogelijke interferentie te verminderen moet u de laskabels
zo kort mogelijk houden, dicht bij elkaar en laag, bijvoorbeeld op
de vloer.
D Voer de laswerkzaamheden uit op 100 meter afstand van gevoelige elektronische apparatuur.
D Zorg ervoor dat dit lasapparaat conform de aanwijzingen in
deze handleiding wordt geïnstalleerd en geaard.
D Als er dan nog steeds interferentie optreedt, dient de gebruiker
extra maatregelen te nemen, zoals het lasapparaat verplaatsen,
gebruik van afgeschermde kabels, gebruik van lijnfilters of afscherming van het werkterrein.
OM-1500-10 Pagina 3
1-4. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
van de American Welding Society (Amerikaanse Vereniging voor lassen), 550 N.W. LeJeune Rd, Miami FL 33126 (phone: 305-443-9353,
website: www.aws.org).
Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers and Piping, AWS Veiligheidsvoorschriften F4.1 van
de American Welding Society, 550 N.W. LeJeune Rd, Miami, FL 33126
(phone: 305-443-9353, website: www.aws.org).
National Electrical Code, NFPA Veiligheidsvoorschriften 70, van de National Fire Protection Association (Nationale Vereniging voor Brandbescherming), Batterymarch Park, Quincy, MA 02269–9101 (phone:
617–770–3000, website: www.nfpa.org and www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamflet P-1,
van de Compressed Gas Association (Vereniging van Gecomprimeerd
Gas), 1735 Jefferson Davis Highway, Suite 1004, Arlington, VA
22202–4102 (phone: 703–412–0900, website: www.cganet.com).
Code for Safety in Welding and Cutting, CSA Standard W117.2 , van de
Canadian Standards Association (Canadese Vereniging van Veilig-
heidsvoorschriften), Standards Sales, 178 Rexdale Boulevard, Rexdale, Ontario, Canada M9W 1R3. (phone: 800–463–6727 or in Toronto
416–747–4044, website: www.csa–international.org).
Safe Practices For Occupation And Educational Eye And Face
Protection, ANSI Veiligheidsvoorschriften Z87.1, van het American National Standards Institute (Amerikaans Nationaal Instituut voor Veiligheidsvoorschriften), 11 West 42nd Street, New York, NY 10036–8002
(phone: 212–642–4900, website: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot
Work, NFPA Standard 51B, from National Fire Protection Association,
P.O. Box 9101, 1 Battery March Park, Quincy, MA 02269–9101 (phone:
617–770–3000, website: www.nfpa.org and www. sparky.org).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910, Subpart Q,
and Part 1926, Subpart J, from U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250 (there
are 10 Regional Offices––phone for Region 5, Chicago, is
312–353–2220, website: www.osha.gov).
1-5. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV-informatie)
Beschouwingen over lassen en de effecten van lage frequentie elektrische en magnetische velden
Lasstroom die door laskabels stroomt, veroorzaakt elektromagnetische velden. Er is altijd enige bezorgdheid geweest over dergelijke velden en die is er bij sommigen nog. Echter, na bestudering van meer dan
500 onderzoeken, uitgevoerd gedurende een onderzoeksperiode van
17 jaar, is een speciaal comité van deskundigen van de National Research Council tot de conclusie gekomen dat: “Het totaal aan bewijzen
heeft naar het oordeel van het comité niet aangetoond dat blootstelling
aan hoogfrequentie elektrische en magnetische velden gevaar oplevert
voor de menselijke gezondheid.” Er lopen echter nog steeds onderzoeken en bewijzen moeten bestudeerd blijven worden. Tot de eindconclusies van het onderzoek er zijn, is het mogelijk aan te raden om de
blootstelling aan elektromagnetische velden tijdens lassen en snijden
tot een minimum te beperken.
Neem de volgende maatregelen om magnetische velden te verminderen in de werkplaats:
OM-1500-10 Pagina 4
1. Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te draaien of vast
te plakken.
2. Leg de kabels aan 40 één kant en uit de buurt van de lasser.
3. Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
4. Houd de lasstroombron en de kabels zo ver uit de buurt van de
lasser als kan.
5. Verbind de massaklem met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
las.
Over pacemakers:
Dragers van pacemakers moeten eerst contact opnemen met hun arts.
Als die toestemming geeft, is het aan te bevelen bovenstaande procedures to volgen.
SECTIE 2 – DEFINITIES
2-1. Definities voor de waarschuwingslabels
A. Waarschuwing! Pas op! Kans op
gevaar zoals door de symbolen
wordt aangegeven.
A
B
B. Aandrijfrollen kunnen de vingers
verwonden.
C
C. De lasdraad en de onderdelen
van de aandrijving staan tijdens
het lassen op las- spanning – houd
handen en metalen objecten uit
de buurt ervan.
1
1
1.1
1.2
Elektrische schokken kunnen
dodelijk zijn.
1.1 Draag droge, geïsoleerde handschoenen. De elektrode niet met
de blote hand aan- raken. Geen
natte of kapotte handschoenen
dragen.
1.3
1.2 Bescherm uzelf tegen elektrische
schokken door uzelf te isoleren
van het werk en de aarde.
2
2.1
2.2
1.3 Haal de stekker van de machine
uit het stopcontact of zet de
machine af, voordat u aan de
machine gaat werken.
2.3
2
Het inademen van lasdampen kan
gevaarlijk zijn voor uw gezondheid.
2.1 Zorg ervoor dat u niet in de rook
staat.
3
3.1
3.2
2.2 Gebruik actieve ventilatie of een
afvoersysteem om de dampen
van de werkplek af te voeren.
3.3
2.3 Gebruik een ventilator om de
dampen af te voeren.
3
4
3.1 Houd brandbare stoffen uit de
buurt van het laswerk. Niet lassen
in de buurt van brandbare stoffen.
4.1
+
5
+
Lasvonken kunnen ontplof- fingen
of brand veroorzaken.
+
3.2 Lasvonken kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er een brandblusapparaat in de buurt is en dat er
een toezichthouder is die
klaarstaat om dit te gebruiken.
6
3.3 Niet op vaten of dichte containers
e.d. lassen.
+
4
S-178 936
De stralen uit de boog kunnen
ogen en huid verbranden.
4.1 Draag een hoofddeksel en een
veiligheidsbril. Bescherm uw
oren en knoop de kraag van uw
over- hemd dicht. Gebruik een
lashelm met de juiste filtersterkte.
Draag bescherming voor uw hele
lichaam.
5
6
Zorg dat u geoefend raakt en lees
de aanwijzingen, voordat u aan
de machine gaat werken of gaat
lassen.
Verwijder het label niet; verf het
ook niet over en dek het niet af.
OM-1500-10 Pagina 5
2-2. Gegevenslabel voor CE-producten
Plaats van het label,
zie Sectie 4-2.
Serienummer:
U1 24 V
=I1= 10.0A
50/60
U2 100 V
=
1
I2= 750 A
50/60 Hz
IP 21
X 100 %
ST-178 794-A
2-3. Symbolen en definities
Opmerking
A
IP
Ampère
Bepaalde symbolen worden alleen aangetroffen op CE-producten.
V
Hz
Wisselstroom
Hertz
Programma
Draadtoevoer
Manuele draadaanvoer
Uitgangsspanning
Toortsschakelaar
Lijnverbinding
Set Up
Volgorde
4 Takt
2 Takt
Manuele gasaanvoer
Druk om in te
stellen
Start
Kratervulling
Tijd
Gasvoorstroomtijd
Gasnastroomtijd
Lees de instructies
Beschermingsgraad
I1
Verhogen
U1
X
Volt
A
Primaire spanning
OM-1500-10 Pagina 6
B
Primaire stroomsterkte
Dual Schedule
(2 programma’s)
I2
Nominale stroomsterkte
U2
Inschakelduur
Lasspanning
SECTIE 3 – INLEIDING
3-1. Technische gegevens
Type ingangsvermogen
Type lasstroombron
24 V AC 1-fase
10 Ampères
50/60 Hertz
Constante Voltage (CV) DC
met 14-pinstekker en
contactorbediening
Bereik
draaddiameter
Snelheidsbereik
draadtoevoer
Standaard:
1,3 tot 19,8 mpm
0,6 tot 3,2 mm
Optionele hoge
snelheid:
2,3 tot 36,6 mpm
Maximum
spoelgewicht:
27 kg
Nominale
lasstroom
IP
graad
Algehele
afmetingen
Gewicht
100 V, 750 A,
100%
inschakelduur
IP 21
Lengte: 686 mm
20,41 kg
Breedte: 318 mm
Hoogte: 356 mm
SECTIE 4 – INSTALLATIE
4-1. Keuze van de locatie
Y De draadaanvoerkast niet
plaatsen waar de lasdraad de
cilinder raakt.
3
4
Y Beweeg het apparaat niet of
gebruik het niet op een
plaats waar het kan omslaan.
1
5
1
Draadaanvoerkast
2
Rubberpoten
Kies de gleuf waarbij alle
rubberpoten stevig boven op de
lasstroombron staan.
2
3
Draadspoel/haspel
4
Gasfles met slang en
gasontspanner (door de klant
geleverd)
5
Lasstroombron
6
Rollend Onderstel
6
De getoonde draadaanvoerkast
geeft slechts een indicatie en is
niet representatief voor het
werkelijke apparaat.
802 806-A
OM-1500-10 Pagina 7
4-2. Aansluitingen achterpaneel en kantelbaar draadaanvoermechanisme
1
2
14-pin controlekabel - 10 Ft
Beschermgasaansluiting
Sluit de door de klant geleverde
gasslang met rechtsdraaiende
5/8-18 schroefdraad aan.
3
4
5
6
7
7
Laskabelklem
Laskabel
Draadaanvoermechanisme
Klemschroef voor het
roterende
draadaanvoermechanisme
Plaats van gegevenslabel
U draait het draadaanvoermecanisme door de schroef los te
draaien, het mechanisme te
draaien en de schroef weer vast te
draaien.
2
1
3
4
5
6
Benodigde gereedschappen:
9/16, 5/8”
3/16”
802 824-A / 802 825-A
OM-1500-10 Pagina 8
4-3. Informatie over 14-pin stekker PLG12
Pin*
AFSTANDSBEDIENDE 14
J
K
I
H
Pininformatie
A
24 V AC t.o.v. pin G.
B
Het sluiten van het contact naar A maakt het 24 V AC contactorstuurcircuit volledig en zorgt dat er
uitgangsspanning mogelijk is.
G
Gemeenschappelijke voor het 24 V AC circuit.
C
+10 V DC ingaand signaal van lasbron naar draadtoevoer t.o.v. D.
D
Gemeenschappelijke van het afstandsbedieningcircuit.
E
0 tot +10 V DC uitvoersignaal van lasbron naar draadtoevoer t.o.v. D.
H
Spanningsterugkoppeling; 0 tot +10 V DC, +1 volt per 10 V boogspanning.
F
Stroomterugkoppeling; 0 tot +10 V DC, +1 volt per 100 A lasstroom.
A
B
L C
M D
E
N
G
F
* De overige pinnen worden niet gebruikt.
4-4. Overzicht aanbevolen lastoortsen
Proces
Toorts
GMAW – Harde draden of
Gevulde draden
Roughneck C-Series toortsen:
300, 400, 500, en 600 Amp.
FCAW – Gasloze gevulde draden
FC-1260 of FC-1150
4-5. Tabel met draadtype, diameter en draadsnelheid
Motortype
Draadtype
Draaddiameter
Draadsnelheid
Standaard
Alle
0,6 tot 2 mm
1,3 tot 19,8 mpm
Standaard
Alle
2,4 tot 2,8 mm
1,3 tot 17,8 mpm
Standaard
Alle
3,2 mm
1,3 tot 7,6 mpm
Optionele hoge
snelheidsmotor
Alle
0,6 tot 2 mm
2,3 tot 36,6 mpm
OM-1500-10 Pagina 9
4-6. Lasdraad installeren en doorvoeren
Installeer de draadgeleiders
en de antislijtagegeleider.
Installeer draadspoel. Stel de spanmoer
zodanig in dat de elektrodedraad strak
blijft als de draadaanvoer stopt.
Installeer aandrijfrollen.
Drukindicatie
Aanpassen druk
achterste
rollen
Aanpassen druk
voorste
rollen
Draad glijdt
Draad glijdt niet
NIET-GELEIDEND
OPPERVLAK
NIET-GELEIDEND
OPPERVLAK
Aandrijfrollen
Benodigde gereedschappen:
3/16, 5/64”
Achterkant van
toorts
15/16, 3/8”
Uiteinde van de
draadgeleider
. Zorg
ervoor dat de uitgangsdraadgeleiding geschikt is voor de draaddiameter. Plaats bij het installeren van
de toorts de draadgeleiding (die
uitsteekt uit uitgangsdraadgeleider)
zo dicht mogelijk bij de aandrijfrollen
zonder dat deze worden geraakt.
Installeer de toorts. Leg de toortskabel zo
recht mogelijk. Knip einde van de draad af.
Duw de draad door de invoer naar de
aandrijfrollen; houd de draad vast. Druk op de
Jog-knop om de draad uit de toorts te voeren.
. Bij zachte draad of dunne roestvrij staal- . U
draad de druk van de achterste aandrijfrollen instellen op de helft van de druk
van de voorste aandrijfrollen.
kunt de druk van de aandrijfrollen
aanpassen door het toortseind ongeveer
51 mm van een niet-geleidende oppervlakte te houden en de toortsschakelaar
in te drukken om de draad tegen het
oppervlak te voeren. Aandraaien, zodat
de rollen niet op de draad glijden. Niet te
strak vastdraaien. Indien de draad
volledig klem raakt, moeten de
aandrijfrollen op de draad glijden (zie
aanpassen van de druk, hierboven). Knip
de draad af. Sluit de kap.
Ref. 156 929-A / Ref. 150 922 / Ref. 156 930 / S-0627-A
OM-1500-10 Pagina 10
4-7. Interne DIP-schakelaars instellen
Verwijder de beschermkap.
1
DIP-schakelaar S1 op
motorkaart PC1
Plaats de beschermkap terug als u
klaar bent.
Deze afbeelding toont de
fabrieksinstelling van S1.
1
. In de illustraties van de DIP-scha-
kelaar S1 worden de bovenste
schuifjes van de schakelaars in
wit weergegeven. De bovenstaande schakelaars staan bijvoorbeeld allemaal in de Off-stand.
. Wanneer de instellingen van de DIP-schakelaars worden
gewijzigd, dient u het apparaat uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen voordat de nieuwe instellingen
worden doorgevoerd. De DIP-schakelaars worden alleen bij
het opstarten gelezen.
Benodigde gereedschappen:
1/4”
Positie-instellingen en resultaten voor DIP-schakelaar S1
Fabrieksstandaard
S1-1 en S1-2
Off = Stroom moet worden gedetecteerd uit
stroombronnen die stroom-terugkoppling via de
14-pin aansluiting leveren om van automatische
Run-in naar lasconditie over te gaan.
Fabriekingestelde, automatische Run-in
draadsnelheid is actief.
Ref. 802 946 / Ref. 802 944
OM-1500-10 Pagina 11
4-8. Apparatuur bij instellingen DIP-schakelaar (alleen voor modellen met meters)
Verwijder de beschermkap.
Plaats de beschermkap terug als u klaar bent.
Digitale Meterfuncties
4
3
2
1
1
2
3
4
5
Hoge Snelheidsmotor
Meter/minuut
5
Standaard Motor
Meter/minuut
Benodigde gereedschappen:
1/4”
Ref. 802 946
OM-1500-10 Pagina 12
SECTIE 5 – WERKING
5-1. Aan/uit schakelaar
1
Aan/uit schakelaar
1
802 827-A
5-2. Jog/Purge (manuele draad-/gasaanvoer)
1
2
3
Jog/Purge-drukknop
Draadsnelheidsregeling
Aansluiting voor de
toortsschakelaar
2
3
1
802 828-A
Druk op de Jog/Purge-schakelaar om draad
door te voeren zonder de lasstroom of het
gasklepcircuit in te schakelen.
• De draad kan ook worden doorgevoerd
met de toortsschakelaar. De contactor
wordt echter 3 seconden ingeschakeld.
ingedrukt, zal het apparaat maximaal twee
minuten draad doorvoeren. Indien de
toortsschakelaar na twee minuten nog
steeds is ingedrukt, wordt het doorvoeren
gestopt om te voorkomen dat de draadrol
helemaal wordt afgewikkeld, zoals in het
geval van een beschadigde toorts.
• Indien de lasboog niet ontsteekt binnen
3 seconden nadat de toortsschakelaar is
• Terwijl het apparaat draad aan het
doorvoeren is, kan de doorvoersnelheid
aangepast
worden
met
de
draadsnelheidsregeling. Tijdens het
doorvoeren toont het apparaat de
doorvoersnelheid, mits deze is voorzien
van meters.
• Door op de Jog/Purge-knop te drukken
kunt u de gasleidingen purgeren voordat u
gaat lassen of het gasdebiet instellen.
OM-1500-10 Pagina 13
5-3. Houdcontact
1
802 828-A
1
Houdcontact
Met deze functie kan de operator lassen
zonder de toortsschakelaar ingedrukt te
houden.
• Om de 4 takt-functie te kunnen gebruiken,
moet de schakelaar in de aan-stand worden
gezet.
• De operator moet de schakelaar minimaal
2 seconden en maximaal 6 seconden
ingedrukt houden alvorens deze weer los te
laten. Als de schakelaar wordt losgelaten
kan de operator blijven doorlassen.
• Druk nogmaals op de schakelaar om te
stoppen met lassen.
5-4. Spanningsregeling en digitale meters (alleen voor modellen met meters)
1
Voltmeter
De voltmeter toont het werkelijke of
vooraf ingestelde voltage uit de
lasbron via de 14–pin stuurkabel.
2
1
2
3
Draadsnelheidsmeter
De draadsnelheidsmeter is in de
fabriek reeds ingesteld op
inches/minuut. Voor een weergave
in meters/minuut, zie Sectie 4-8.
3
Spanningsregeling
Met deze regeling kan de spanning
van de lasbron worden aangepast.
.U
kunt de vooraf ingestelde
voltageweergave
op
de
draadaanvoerkast aanpassen
zodat deze overeenkomt met
de weergave van uw lasbron
door P2 op de motorbedieningskast PC1 aan te
passen. Zie Sectie 6-2 voor de
locatie van P2.
802 827-A
OM-1500-10 Pagina 14
SECTIE 6 – ONDERHOUD
6-1. Routineonderhoud
Y Ontkoppel de voeding voordat u met het onderhoud begint.
3 maanden
Maak de
lasaansluitklemmen
schoon en
draai ze aan.
Vervang
onleesbare
labels.
Vervang
onderdelen
waar barstjes
of scheurtjes
inzitten.
Controleer de
stuurkabel.
Repareer of
vervang
een kapotte
laskabel.
Controleer gasslang
en -aansluitingen.
Controleer de
toortskabel.
6 maanden
Blaas de binnenzijde
schoon of gebruik
daarvoor een stofzuiger. Reinig hem
maandelijks
bij
intensief gebruik.
Of
Reinig de aandrijfrollen.
Aantekeningen
OM-1500-10 Pagina 15
6-2. Diagnostiek
1
2
3
4
Beschermkap
Motorbedieningskaart PC1
LED3
P2
2
3
1
4
In de illustratie is voor de duidelijkheid het
frontpaneel verwijderd. Bij normaal gebruik
is het frontpaneel gewoon gemonteerd.
LED3 Cyclus op motorbedieningskaart PC1
Gemelde fout
HELP 11
1 x knipperen
Communicatiefout
HELP 12
2 x knipperen
Toortsschakelaarfout
HELP 13
3 x knipperen
Tachometerfout
HELP 14
*4 x knipperen
Motorfout
Weergave op meter
(Indien aanwezig)
*Vanwege het feit dat de indicatie On en de indicatie Off gelijk zijn
in een cyclus van vier knipperindicaties, komt deze over als een
constante knipperindicatie.
Ref. 802 687
• Foutmeldingen
Fouten worden aangegeven door LED3 op
PC1 of op het scherm (op modellen met
meters). Om LED3 te zien, met u het apparaat
uitschakelen, de beschermkap verwijderen
en het apparaat aanzetten. U kunt LED3 het
beste vanaf de linkerzijde van het apparaat
bekijken.
De LED knippert in een cyclus van
2,5 seconden. Het type fout wordt
aangegeven door het aantal keren dat de LED
knippert.
De prioriteit van de foutmelding bepaalt het
aantal keren dat de LED knippert. Hoe vaker
de LED knippert, hoe ernstiger de fout (een
motorfout is de ernstigste fout). Een
ernstigere fout heeft prioriteit over een minder
OM-1500-10 Pagina 16
ernstige fout (bij een motorfout en een
communicatiefout, knippert de LED viermaal
om de motorfout aan te geven).
• De communicatiefout treedt op na
2,5 seconden na verlies van de
communicatie tussen de motor en de
meterkaart (indien aanwezig). De gebruiker
mag bij deze fout doorgaan met lassen. De
fout kan worden verholpen door het toestel
af te zetten, minimaal twee seconden te
wachten en daarna het toestel weer aan te
zetten.
• De toortsschakelaarfout treedt op als de
gebruiker de schakelaar meer dan twee
minuten vasthoudt zonder een boog te
maken (mits de functie “Stroomdetectie
Uitschakelen” niet is ingeschakeld), en
wanneer de gebruiker de schakelaar
ingedrukt houdt na de gasnastroomfase
tijdens een tijdsgeregelde las. Deze fout
treedt eveneens op wanneer de schakelaar
ingedrukt is op het moment dat de
draadaanvoerkast wordt ingeschakeld.
Laat de toortsschakelaar los.
• De tachometerfout treedt 2 seconden na
het wegvallen van tachometerterugkoppeling op. U kunt gewoon verder gaan
met lassen. De motorsnelheid wordt
gereguleerd aan de hand van het voltage en
de stroom.
• De motorfout geeft aan dat de motor te
lang te veel stroom heeft gebruikt. U kunt dit
oplossen door de draadsnelheid te verlagen
of door de belasting van de motor te
verminderen.
6-3. Storingen
Y Ontkoppel de voeding voordat u met het verhelpen van de storing begint
Probleem
Oplossing
De draad voedt, het beschermgas
stroomt, maar elektrodedraad wordt
niet van stroom voorzien.
Controleer kabelaansluitingen. Controleer kabels op continuïteit en repareer of vervang kabels indien
nodig (zie Sectie 4-2).
De draadaanvoer staat aan, er brandt
geen lichtje, de motor loopt niet, de
gasklep en contractor van de lasbron
trekken niet in.
Controleer en reset circuitbreker bij de lasbron.
Tijden het lassen stopt de voeding
via de elektrodedraad of de voeding
verloopt niet correct.
Kijk de aansluiting van de schakelaar van het pistool na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van
het pistool.
Kijk de schakelaar van het pistool na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
Stel de naafspanning en de druk van de aandrijfrol opnieuw aan (zie Sectie 4-6).
Kies de aangepaste aandrijfrol (zie 4-6).
Reinig of vervang een vuile of versleten aandrijfrol.
Foute afmeting of versleten draadgeleiders.
Vervang de contacttip of de geleiding. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
Verwijder lasspatten of vreemde substantie rondom de opening van het toortseind.
Laat een door de fabriek erkende servicebureau de aandrijfmotor en printkaart PC1 nakijken.
Motor loopt langzaam.
Controleer op juiste ingangsvoltage.
De draadaanvoerkast staat aan, de
lichtjes branden, maar het apparaat
werkt niet.
Controleer de draden van de toortsschakelaar op continuïteit, en repareer de draden of vervang het
pistool.
OM-1500-10 Pagina 17
SECTIE 7 – ELECTRISCH SCHEMA
202 246
Figuur 7-1. Stroomkringschema
OM-1500-10 Pagina 18
Notities
OM-1500-10 Pagina 19
SECTIE 8 – ONDERDELENLIJST
6
. De bevestigingsmaterialen zijn
algemeen gangbaar en alleen
te bestellen als ze op de lijst
staan.
7
5
8
9
10
11
12
11
10
13
15
16
4
17
14
Fig 8–3
3
2
1
18
19
20
21
Fig 8–2
802 943
Figuur 8-1. Hoofdassemblage
OM-1500-10 Pagina 20
Item
No.
Part
No.
Description
Quantity
Figuur 8-1. Hoofdassemblage
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
. . . . . . . . . . . . . . . 159 647
. . . . . . . . . . . . . . . 159 646
. . . . . . . . . . . . . . . 159 360
. . . . . . . . . . . . . Figuur 8-3
. . . . . . . . . . . . . . . 141 753
. . . . . . . . . . . . . . . 058 427
. . . . . . . . . . . . . . . 180 571
. . . . . . . . . . . . . . . 010 233
. . . . . . . . . . . . . . . 057 971
. . . . . . . . . . . . . . . 010 191
. . . . . . . . . . . . . . . 058 628
. . . . . . . . . . . . . . . 058 428
. . . . . . . . . . . . . . . 135 205
. . . . . . . . . . . . . . . 200 556
. . . . . . . . . . . . . . . 201 781
. . . . . . . . . . . . . . . 156 243
. . . . . . . . . . . . . . . 145 639
. . . . . . . . . . . . . . . 200 552
. . . . . . . . . . . . . . . 134 306
. . . . . . . . . . . . . . . 200 557
. . . . . . . . . . . . . Figuur 8-2
. . INSULATOR, motor clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . CLAMP, motor base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . INSULATOR, screw machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . DRIVE ASSEMBLY, wire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . HUB & SPINDLE ASSEMBLY, (consisting of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . RING, retaining spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . SHAFT, support spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . SPRING, cprsn .970 OD x .120 wire x 1.250pld . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . WASHER, flat stl keyed 1.500dia x .125thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . WASHER, fbr .656 ID x 1.500 OD x .125thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . WASHER, brake stl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . HUB, spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . NUT, stl slflkg hex reg .625-11 w/nylon insert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . SUPPORT, spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . KNOB, w/extension clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . CLAMP, motor top . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . STRIP, buna N compressed sheet .062 x 4.000 x 4.000 . . . . . . . . . . . . .
. . BASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . FOOT, rubber 1.250 dia x 1.375 high no 10 screw . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . STIFFENER, base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . CONTROL BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-1500-10 Pagina 21
. De bevestigingsmaterialen zijn
1
algemeen gangbaar en alleen
te bestellen als ze op de lijst
staan.
2
3
5
4
6
7 8
11
7
9
10
8
25
26
27
28
24
15
14
12
16
23
22
21
13
20
19
17
18
802 945-A
Figuur 8-2. Control Box
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Model
S-74S S-74D
Figuur 8-2. Control Box (Figuur 8-1 Item 21)
... 1 ...............
... 2 ...............
... 2 ...............
... 3 ...............
. . . 4 . . . . PC60 . . . . .
... 5 ...............
... 6 ...............
... 7 ...............
... 8 ...............
... 9 ...............
.....................
. . . 10 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 11 . . . PLG12 . . . .
. . . . . . . . . . PLG3 . . . . .
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 13 . . . . GS1 . . . . .
. . . 14 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 15 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 16 . . . . . S1 . . . . . .
. . . 17 . . . . PC1 . . . . .
. . . 18 . . . . . S2 . . . . . .
. . . 19 . . . . . S3 . . . . . .
. . . 20 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 20 . . . . . . . . . . . . . . .
OM-1500-10 Pagina 22
200 555
134 464
178 936
115 443
210 563
010 494
057 357
163 519
139 041
200 554
204 910
079 739
141 162
115 093
605 227
200 333
134 201
200 551
111 997
210 555
200 295
201 642
203 216
206 296
. . WRAPPER, feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . LABEL, General Precautionary for Static & Wire Feed . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . LABEL, General Precautionary Wordless CE WF (CE Version) . 1 . . . . 1
. . STAND-OFF, no 6-32 x .750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 4
. . CIRCUIT CARD ASSEMBLY, meter w/program . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1
. . BUSHING, snap–in nyl 1.375 id x 1.750 mtg hole . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . BUSHING, snap–in nyl .937 id x 1.125 mtg hole . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . CABLE, port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5 ft
. . . . STRAIN RELIEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . ENCLOSURE, motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . CABLE, power (consisting of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . CONN, circ cpc clamp str rlf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . HOUSING PLUG+PINS, (service kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . . . HOUSING PLUG+SKTS, (service kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . NUT, 750–14 knurled1.68dia .41h nyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . VALVE, 34 VDC 2 way custom port 1/8 orf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . STAND–OFF SUPPORT, pc card . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 6
. . ENCLOSURE, control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . SWITCH, rocker spst 10A 250 VAC on–off . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . CIRCUIT CARD ASSY, motor control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . SWITCH, rocker spdt 15A 12V (on)–off–(on) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . SWITCH, rocker spdt 15A 12V on–none–on . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . NAMEPLATE, Lower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
. . NAMEPLATE, Lower (CE Version) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Model
S-74S S-74D
Figuur 8-2. Control Box (Figuur 8-1 Item 21)
. . . 21 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 23 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 25 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 26 . . . . RC13 . . . . .
. . . . . . . . . PLG8 . . . .
. . . . . . . . . . PLG9 . . . . .
. . . . . . . . . . PLG6 . . . . .
. . . . . . . . . . PLG1 . . . . .
. . . . . . . . . . PLG4 . . . . .
. . . . . . . . . PLG10 . . . .
. . . 27 . . . . . R1 . . . . . .
. . . 27 . . . . . R1 . . . . . .
. . . 28 . . . . R70 . . . . .
. . . . . . . . PLG7,27 . . .
. . . . . . . . PLG11, 61 . .
. . . . . . . . . PLG17 . . . .
171 007
119 951
171 007
203 212
206 432
203 214
206 295
203 216
206 296
202 237
048 282
131 054
201 665
115 094
202 592
136 810
130 203
073 562
603 856
603 856
115 091
131 055
158 719
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
KNOB, pointer 1.670 dia x .250 id w/set screwsplstc . . . . . . . . .
BLANK, snap-in nyl .437 mtg hole black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KNOB, pointer 1.670 dia x .250 id w/set screwsplstc . . . . . . . . .
NAMEPLATE, upper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAMEPLATE, upper (CE Version) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAMEPLATE, upper w/meters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAMEPLATE, upper w/meters (CE Version) . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAMEPLATE, lower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAMEPLATE, lower (CE Version) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANEL, front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RCPT W/SKTS, (service kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOUSING RCPT+SKTS, (service kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOUSING PLUG+SKTS, (service kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOUSING PLUG+SKTS, (service kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOUSING PLUG PINS+SKTS, (service kit) . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOUSING PLUG PINS+SKTS, (service kit) . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOUSING PLUG+SKTS, (service kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POTENTIOMETER, cp std slot 1t 2w 10k linear . . . . . . . . . . . . . .
POTENTIOMETER, ww sltd sft 10/T 2w 10k ohm . . . . . . . . . . . .
POTENTIOMETER, ww sltd sft 10/T 2w 10k ohm . . . . . . . . . . . .
HOUSING PLUG+SKTS, (service kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOUSING PLUG+SKTS, (service kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOUSING PLUG+SKTS, (service kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-1500-10 Pagina 23
. De bevestigingsmaterialen zijn
13
14
algemeen gangbaar en alleen
te bestellen als ze op de lijst
staan.
15
16
17
18
See Table 8-1 For
Drive Roll & Wire Guide Kits
19
20
9
1
2
3
5
4
7
6
8
21
12
22
10
11
23
24
39
25
38
36
27
28
37
26
29
35
30
34
6
32
33
5
31
4
3
2
1
802 950
Figuur 8-3. Drive Assembly, Wire
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Model
S-74S S-74D
Figuur 8-3. Drive Assembly, Wire (Figuur 8-1 Item 4)
. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 010 668
. . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 172 075
. . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . 149 962
. . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 149 486
. . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . 132 750
. . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . 150 520
. . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . 133 493
. . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . 133 350
. . . 9 . . . . . M1 . . . . . . 201 230
. . . 9 . . . . . M1 . . . . . . 201 231
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 491
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 492
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *153 493
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 136
. . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . 155 098
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 550
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 099
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 100
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 031
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 493
OM-1500-10 Pagina 24
. . SCREW, cap stl sch .250-20 x 1.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . CARRIER, drive roll w/components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . SPACER, carrier drive roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . PIN, rotation arm rocker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ARM, pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . SPACER, flat stl .257 ID x .619 OD x .105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . RING, retaining ext .250 shaft x .025thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . PIN, hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . MOTOR, gear 1/8hp 24VDC standard speed . . . . . . . . . . . . . . . .
. . MOTOR, gear 1/8hp 24VDC high speed (optional on S-74D) . . .
. . . . KIT, brush replacement (consisting of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . CAP, brush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . BRUSH, carbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . KIT, brush holder replacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . KIT, cover motor gearbox (consisting of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . COVER, motor gearbox (consisting of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . GASKET, cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . SCREW, cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . SPACER, locating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . RING, rtng ext .250 shaft grv x .025thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
2
2
2
2
1
1
0
1
2
2
1
1
1
1
5
2
1
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
4
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
5
2
1
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Model
S-74S S-74D
Figuur 8-3. Drive Assembly, Wire (vervolg)
.....................
. . . 11 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 13 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 14 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 15 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 16 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 17 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 18 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 19 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 20 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 21 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 23 . . . . PC51 . . . . .
. . . . . . . . . . PLG5 . . . . .
.....................
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . .
.....................
. . . 25 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 26 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 27 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 28 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 29 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 30 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 31 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 32 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 33 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 34 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 35 . . . . . . . . . . . . . . .
.....................
. . . 36 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 37 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 38 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 39 . . . . . . . . . . . . . . .
173 837
182 414
182 415
203 640
602 200
604 772
182 156
182 155
132 746
181 522
132 747
133 739
203 637
201 225
131 204
604 311
132 611
603 115
167 387
168 825
133 308
134 834
149 959
179 265
108 940
604 538
151 437
151 290
179 277
178 937
601 872
602 213
602 243
601 966
. . PRESSURE ARM (consisting of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . . . WASHER, flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . . . PIN, cotter hair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . . . KNOB, w/extension short pressure arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . . . WASHER, lock stl split No. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . . . WASHER, flat stl SAE No. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . . . SPRING, cprsn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . .
. . . . SPRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . .
. . . . BUSHING, spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . .
. . . . SHAFT, spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . . . CARRIER, shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . . . WASHER, flat buna .375 ID x .625 OD x .062thk . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . . . KNOB, w/extension long pressure arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . CIRCUIT CARD, digital tach (consisting of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . .
. . . . CONNECTOR & SOCKETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . .
. . . . GROMMET, rbr .250 ID x .375mtg hole .062 groove . . . . . . . . 0 . . . .
. . OPTICAL ENCODER DISC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . .
. . WEATHER STRIPPING, adh .125 x .375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . .
. . SPACER, locating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . .
. . DRIVE, pinion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . RING, retaining ext .375 shaft x .025thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . HOSE, SAE .187 ID x .410 OD (order by ft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ft
. . FITTING, brs barbed M 3/16tbg x .312-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . ADAPTER, gun/feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . SCREW, cap stl hexhd .250-20 x .750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . .
. . WASHER, flat stl SAE .312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . KNOB, plstc T 1.125 lg x .312-18 x 1.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . SCREW, mach stl hexwhd 10-32 x .500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . .
. . COVER, drive roll (consisting of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . . . LABEL, warning electric shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . NUT, stl hex full fnsh .375-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . WASHER, lock stl split .375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . WASHER, flat stl std .375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
. . SCREW, cap stl hexhd .375-16 x 1.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
1
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
*Recommended Spare Parts.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-1500-10 Pagina 25
Table 8-1. Drive Roll And Wire Guide Kits
OM-1500-10 Pagina 26
2.4 mm
2.8 mm
3.2 mm
3/32 in.
(.094 in.)
7/64 in.
(.110 in.)
1/8 in.
(.125 in.)
150 997
150 996
150 996
150 995
149 522
149 521
149 521
149 520
151 029
151 028
151 027
161 190
151 026
151 025
151 024
4 Roll
Kit
053 699
053 698
053 697
053 700
053 695
087 130
Drive
Roll
V-GROOVE
151 043
151 042
151 041
151 040
151 039
151 038
151 037
151 036
4 Roll
Kit
053 707
053 705
053 703
053 704
053 706
053 702
053 701
072 000
Drive
Roll
U-GROOVE
151 060
151 059
151 058
151 057
151 056
151 055
151 054
151 053
151 052
4 Roll
Kit
132 963
132 962
132 961
132 960
132 959
132 955
132 956
132 957
132 958
Drive
Roll
VK-GROOVE
Each Kit Contains An Inlet Guide, Intermediate Guide, And 045 233 Antiwear Guide w/604 612 Setscrew 8-32 x .125, along with 4 Drive Rolls.
2.0 mm
149 520
150 995
.068-.072 in. 1.8 mm
5/64 in.
(.079 in.)
149 520
150 995
149 519
149 519
149 518
149 518
149 518
149 518
1.6 mm
1/16 in.
(.062 in.)
1.3/1.4 mm 150 994
.052 in.
150 993
1.1/1.2 mm 150 994
1.0 mm
.040 in.
150 993
150 993
150 993
Inlet
Guide
.045 in.
0.9 mm
0.8 mm
.035 in.
.030 in.
.023-.025 in. 0.6 mm
Fraction Metric
Wire Size
Intermediate
Guide
151 076
151 075
151 074
151 073
151 072
151 071
151 070
4 Roll
Kit
Ref. S-0527-C
053 712
053 711
053 709
053 710
053 708
083 490
083 489
Drive
Roll
UC-GROOVE
Geldig vanaf 1 januari 2002
(Installaties waarvan het serienummer begint met “LC” of nieuwer)
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige Miller garanties en is exclusief zonder
andere expliciete of impliciete waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE – Afhankelijk van de onderstaande
bepalingen en voorwaarden garandeert Miller Electric Mfg.
Co., Appleton, Wisconsin, zijn erkende verdeler dat nieuwe
Miller installaties die verkocht zijn na de geldende datum van
deze beperkte garantie geen materiaal- en/of
fabricagefouten hebben. DEZE GARANTIE VERVANGT
UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID.
Binnen de onderstaande garantieperioden zal Miller alle
onderdelen of componenten die niet meer functioneren door
dergelijke fabricage- en materiaalfouten met garantie repareren of vervangen. Miller moet binnen dertig (30) dagen
schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een dergelijke
fout of storing, waarop Miller instructies zal geven over de
garantieclaim-procedure die hierop volgt.
In het geval van een dergelijke storing binnen de garantieperiode zal Miller garantieclaims toestaan op installaties met
garantie die hieronder zijn vermeld. Alle garantieperioden
gelden vanaf de dag dat de installatie geleverd werd aan de
erkende verdeler, of achttien maanden nadat de installatie
naar een internationale distributeur gezonden is.
1.
2.
3.
4.
5.
5 jaar onderdelen – 3 jaar arbeidsloon
* Originele hoofdgelijkrichters
* Ondulatoren (alleen ingangs- en uitgangsspanningsgelijkrichters)
3 jaar — onderdelen en arbeidsloon
* Transformator/gelijkrichter stroombronnen
* Stroombronnen plasmasnijders
* Semi-automatische en automatische draadaanvoereenheden
* Stroomvoorziening ondulatoren
* Intellitig
* Lasaggregaten met aandrijfmotor
(OPMERKING: Motoren vallen onder aparte garantie bij de fabrikant van de motor.)
1 jaar — onderdelen en arbeidsloon tenzij anders gespecifieerd
* Draadaanvoersysteem DS-2
* Motoraangedreven pistolen (uitgezonderd de Spoolguns)
* Procesbeheersingsapparatuur
* Positionerings- en regelapparatuur
* Automatisch bewegende apparatuur
* RFCS Foot Control
* IPKS stroombronnen
* Waterkoelingssystemen
* Gasontspanners en debietregelaars (geen arbeidsloon)
* HF units
* Weerstandskasten
* Maxstar 85, 140
* Puntlasapparaten
* Elektrische belastingsbanken
* Racks
* Laskarren/trailers
* Plasmasnijtoortsen (behalve APT, & SAF modellen)
* Inbouwopties
(OPMERKING: Field Options zijn gedekt onder True
Blue voor de resterende garantieperiode van het
produkt waarin ze in geïnstalleerd zijn, of voor een minimum van één jaar — afhankelijk van welke van de
twee het langste duurt.)
6 maanden — accu’s
90 dagen — onderdelen en arbeidsloon
* MIG-pistolen/Tig-lastoortsen
* Windingen en dekens voor inductieverwarming
* APT-, ZIPCUT- & PLAZCUT-modellen plasmasnijtoortsen
* Afstandsbedieningen
* Toebehoren
* Vervangende onderdelen (niet het werkloon)
* Spoolmate Spoolguns
* Beschermzeil
Miller’s True Blue Beperkte garantie geldt niet voor:
1.
Elektrodepunten, snijmondstukken, schakelaars, borstels, sleepringen, relais of andere onderdelen die niet
meer werken als gevolg van normale slijtage (Uitzondering: borstels, sleepringen en relais zijn wel onder garantie op de modellen Bobcat, Trailblazer en Legend)
6.
Onderdelen geleverd door Miller maar geproduceerd door anderen, zoals motoren of handelsaccessoires. Deze onderdelen vallen onder de
eventuele garanties door de fabrikanten.
7.
Installaties die veranderingen hebben ondergaan door
andere partijen dan Miller, of installaties die onjuist
geïnstalleerd of verkeerd gebruikt zijn volgens industrierichtlijnen, of installaties die geen redelijk en noodzakelijk onderhoud hebben gehad, of installaties die
gebruikt zijn voor andere dan de aangegeven toepassingen voor de installatie.
MILLER PRODUKTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP
EN GEBRUIK DOOR COMMERCIËLE/INDUSTRIËLE
GEBRUIKERS EN PERSONEN DIE OPGELEID ZIJN EN
ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN LASINSTALLATIES.
In het geval van een garantieclaim gedekt door deze
garantie, zullen de exclusieve Miller-oplossingen zijn: (1)
repareren; of (2) vervangen; of, als dit schriftelijk door Miller
is toegestaan in bepaalde gevallen, (3) de redelijke kosten
van repareren of vervangen bij een goedgekeurd Miller
onderhoudsbedrijf; of (4) krediet of betaling van de
aankoopprijs (redelijke waardevermindering op basis van
het eigenlijke gebruik) bij het retourneren van de goederen
op risico en kosten van de klant. Miller’s optie van repareren
of vervangen zal f.o.b. zijn (met inbegrip van vervoerskosten
tot in de boot), naar de fabriek in Appleton, Wisconsin of f.o.b.
naar een door Miller goedgekeurd onderhoudsbedrijf zoals
bepaald is door Miller. Daarom zal er geen compensatie of
terugbetaling voor transportkosten worden toegestaan.
VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, STAAN ER GEEN
ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN OPEN DAN
DEGENE DIE HIER VOORZIEN ZIJN. IN GEEN GEVAL
ZAL MILLER CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE
DAAD, OF ANDERSZINS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE (HIERIN
BEGREPEN GEDERFDE WINST).
MILLER VERWERPT EN SLUIT, M.B.T. ALLE
GEREEDSCHAP DAT DOOR HAAR GELEVERD WORDT,
ELKE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE HIER NIET
VOORZIEN IS, EN ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF
VERKLARING M.B.T. PRESTATIE, EN ELK VERHAAL OP
GROND VAN CONTRACTUELE WANPRESTATIE, UIT
ONRECHTMATIGE DAAD, OF DAT, WARE DEZE
BEPALING NIET OPGENOMEN, IMPLICIET, VAN
RECHTSWEGE, NAAR HANDELSGEWOONTE OF NAAR
AANLEIDING VAN DE CONCRETE OMSTANDIGHEDEN
VAN DE TRANSACTIE ZOU VOORTVLOEIEN UIT GELIJK
WELKE ANDERE RECHTSTHEORIE, HIERIN BEGREPEN
ELKE
GEÏMPLICEERDE
GARANTIE
M.B.T.
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD GEBRUIK, UIT.
Sommige staten in de V.S. staan geen beperkingen toe met
betrekking tot de duur van de garantie, noch uitsluiting van
bijkomende schade, indirecte schade, speciale schade of
gevolgschade, dus bovenstaande beperking kan mogelijk
niet van toepassing zijn voor u. Deze garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen eventueel ook andere
rechten van toepassing zijn; deze kunnen echter per staat
verschillen.
In Canada biedt de wetgeving in enkele provincies bepaalde
extra garanties of oplossingen die afwijken van de bepalingen die hierin zijn opgenomen, en bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing,
voorzover er niet van mag worden afgezien. Deze Beperkte
Garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen
eventueel ook andere rechten zijn; deze kunnen echter per
provincie verschillen.
miller_warr_dut 6/02
Papieren van de eigenaar
S.v.p. volledig invullen en goed bewaren.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Beschikbare middelen
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Service en reparaties
Miller Electric Mfg. Co.
Vervangende onderdelen
Trainingen en opleidingen (scholen, videos,
boeken)
Technische handboeken (onderhoudsinformatie
en onderdelen)
Stroomkringschema’s
Handboeken over lasprocessen
An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
International Headquarters–USA
USA Phone: 920-735-4505 Auto-attended
USA & Canada FAX: 920-735-4134
International FAX: 920-735-4125
European Headquarters –
United Kingdom
Phone: 44 (0) 1204-593493
FAX: 44 (0) 1204-598066
www.MillerWelds.com
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens verscheping,
Neem contact op met de transportafdeling van uw
distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur
voor hulp bij het indienen en afhandelen van schadeclaims.
PRINTED IN USA
 2002 Miller Electric Mfg. Co 1/02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising