Miller | LB152812 | Owner Manual | Miller SPECTRUM 2255 CE (400 V) Handleiding

Miller SPECTRUM 2255 CE (400 V) Handleiding
OM-193 410J/dut
April 2001
Processen
Plasmasnijden
en plasmagutsen
Beschrijving
Plasmasnijmachine
R
Spectrum 3080
en Spectrum 2255
(400 Volt Modellen)
HANDLEIDING
Bezoek onze website:
www.MillerWelds.com
Van Miller voor u
Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan de slag en alles meteen goed doen.
Wij weten dat u geen tijd heeft om het anders dan
meteen goed te doen.
Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929
voor het eerst met het bouwen van booglasapparatuur
begon, er dan ook voor dat zijn producten lang
meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als
u nu konden zijn klanten toen zich geen mindere
kwaliteit veroorloven. De producten van Miller moesten het beste van het
beste zijn. Zij moesten gewoon het allerbeste zijn dat er te koop was.
Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen
die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service te
bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die in
1929 zijn vastgelegd.
Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te
kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de
veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen
tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We
hebben ervoor gezorgd, dat u de apparatuur snel
en gemakkelijk kunt installeren. Bij Miller kunt
u rekenen op jarenlange betrouwbare service en
goed onderhoud. En mocht uw apparatuur om
wat voor reden dan ook ooit moeten worden
gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk
Miller was de allereerste
fabrikant van lasapparatuur in Onderhoud & Storingen precies nagaan wat het
de VS die het ISO 9001-kwali- probleem is. Aan de hand van de onderdelenlijst
teitscertificaat behaalde.
kunt u bepalen welk onderdeel u precies nodig
hebt om het probleem te verhelpen. Ook vindt u
de garantie en de onderhoudsinformatie voor uw
specifieke model
bijgesloten.
Miller Electric maakt een complete lijn lasapparaten en aanverwante
lasproducten. Wilt u meer informatie over de andere kwaliteitsproducten
van Miller, neem dan contact op met uw Miller-leverancier. Hij heeft de
nieuwste overzichtscatalogus en afzonderlijke productleaflets voor u.
Elke krachtbron van Miller
gaat vergezeld de meest
probleemloze garantie in
onze bedrijfstak – u werkt er
hard genoeg voor.
INHOUDSOPGAVE
SECTIE 1 – VEILIGHEIDSMAATREGELEN - LEES DIT VÓÓR GEBRUIK .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. Waarschuwingen voor plasmasnijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . .
1-4. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV-informatie) . .
SECTIE 2 – DEFINITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Definities van de waarschuwingslabels van de fabrikant . . . . . . . . . . . . .
2-2. Kenplaatje van de fabrikant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3. Symbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 3 – INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Inschakelduur en oververhitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Snijsnelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Een locatie kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5. Aansluiting van de massaklem en de lucht/gastoevoer . . . . . . . . . . . . . .
3-6. Leidraad voor elektrotechnisch onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-7. Aansluitvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 4 – BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Bedieningsfuncties Spectrum 3080 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Bedieningsfuncties Spectrum 2255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3. De gas/perslucht-drukregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4. Bedieningsvolgorde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 5 – ONDERHOUD EN STORINGEN VERHELPEN . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Routine-onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Storingslampjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Controle van het cup/toortsbeveiligingssysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4. Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 6 – ELECTRISCH SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 7 – ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
1
1
1
3
4
4
5
5
7
7
8
8
8
9
10
11
11
12
13
13
14
15
16
17
17
18
18
19
21
22
Verklaring van conformiteit voor
producten voor de Europese
Gemeenschap (CE)
OPMERKING
Naam van de fabrikant:
Adres van de fabrikant:
Verklaart dat het product:
Deze informatie wordt verschaft voor apparaten met een CE-certificatie
(zie het gegevenslabel op het apparaat).
Miller Electric Mfg. Co.
1635 W. Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
SPECTRUM 2255 en
SPECTRUM 3080
in overeenstemming is met de volgende richtlijnen en normen:
Richtlijnen
Richtlijnen voor Elektromagnetische Compatibiliteit: 89/336/EEC, 92/31/EEC
Laagspanningsrichtlijn: 73/23/EEC
Machine Richtlijnen: 89/392/EEC,91/368/EEC, 93/C 133/04, 93/68/EEC
Normen
Elektromagnetische Compatibiliteits (EMC) Productnorm voor booglasapparatuur: EN50199: Augustus1995
Veiligheidsvoorschriften voor booglasapparatuur Deel 1: EN 60974-1: 1989
Booglasapparatuur deel I: Lasstroombronnen: CEI/IEC 60974-1
(september 1998 conceptrevisie)
Beschermingsniveaus geboden door de omhulsels (IP-code): IEC 529: november1989
Plasmasnijsystemen voor Manueel Gebruik; EN 50192: 1995
Europese contactpersoon:
Telefoon:
Fax:
dec_con1 1/96
Dhr. Danilo Fedolfi, directeur
MILLER Europe S.r.l.
Via Privata Iseo 6/E
20098 San Giuliano
Milaan, Italië
39(02)98290-1
39(02)98290-203
SECTIE 1 – VEILIGHEIDSMAATREGELEN LEES DIT VÓÓR GEBRUIK
pom _nd_9/98
1-1. De betekenis van de symbolen
Dit betekent waarschuwing! Kijk uit! Er zijn risico’s tijdens
deze procedure! De mogelijke risico’s worden getoond in
de begeleidende symbolen.
Y Dit symbool geeft een speciale veiligheidsboodschap aan.
. Betekent OPMERKING; heeft niets met de veiligheidsmaatregelen
te maken.
Deze groep symbolen betekent Waarschuwing! Kijk uit! Mogelijke
ELEKTRISCHE SCHOK EN BEWEGENDE OF HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om
deze risico’s te vermijden.
1-2. Waarschuwingen voor plasmasnijden
Y De onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico’s
aan te geven. Als u een symbool ziet, wees dan voorzichtig en
volg de bijbehorende instructies om problemen te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts een
samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Sectie 1-4.
Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften.
Y Alleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren,
bedienen, onderhouden en repareren.
Y Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven
tijdens het gebruik van dit apparaat.
PLASMASNIJDEN kan brand en
explosie veroorzaken.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Heet metaal en vonken vliegen uit het werkstuk
tijdens het plasmasnijden. Deze, alsook het heet
werkstuk, kunnen brand en brandwonden veroorzaken. Controleer eerst of de omgeving veilig is
voordat u begint te snijden.
Bescherm uzelf en anderen tegen rondvliegende gensters en heet
metaal.
Snij niet op plaatsen waar rondvliegende gensters brandbaar materiaal kunnen raken.
Verwijder alle brandbare materialen in een straal van 10,7 m
(35 ft.) van de plasmaboog. Als dit niet mogelijk is, dek ze dan goed
af met brandwerende materialen.
Wees erop attent dat vonken en hete materialen van het snijden
gemakkelijk door kleine hoeken en gaten naar naastliggende ruimtes kunnen vliegen.
Kijk goed uit voor brand en houd een brandblusser in de buur
Wees erop bedacht dat bij het snijden van plafonds, vloeren,
scheidingswanden of tussenschotten brand kan ontstaan aan de
tegenovergestelde kant.
Niet snijden op vaten zoals tanks en trommels.
Verbind de massakabel met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
plaats waar gesneden moet worden, zodat de stroom een directe
en korte weg aflegt en elektrische schokken en brandrisico’s vermeden kunnen worden.
Nooit vaten snijden die mogelijk ontvlambare stoffen bevatten.
Deze moeten eerst geledigt en gereinigd worden.
Niet snijden in een omgeving waar explosief stof of dampen aanwezig zijn.
Niet snijden op drukvaten.
Niet op vaten snijden die voordien brandbare stoffen bevatten.
Draag olie–vrije beschermingskledij zoals lederen handschoenen,
aangepaste
werkkledij,
hoge
schoenen
en
hoofdbescherming.
De machine niet op brandbare oppervlakken zetten.
Verwijder alle brandbare stoffen zoals stekjes en briquets vooraleer te snijden.
Een ELEKTRISCHE
dodelijk zijn.
SCHOK
kan
Het aanraken van onder stroom staande onderdelen
kan fatale schokken en ernstige brandwonden
veroorzaken. De toorts en het werkstuk staan onder
stroom als de uitgangsspanning aan staat. Het
voedingsgedeelte en de interne circuits van de machine staan
eveneens onder stroom als het apparaat aan staat. Het plasmasnijden gebruikt hogere spanningen om te starten en te snijden (200 tot
400V DC is courant) vergeleken met het lassen. Maar men gebruikt
ook toortsen met een beveiligingssysteem die de machine stopzet in
geval de cup van de toorts los gemaakt wordt. Verkeerd geïnstalleerde of onvoldoende geaarde installaties kunnen gevaren opleveren.
D Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan.
D Draag droge, isolerende handschoenen en lichaamsbescherming
zonder gaten.
D Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatiematjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk contact
met de grond of het werkstuk te voorkomen.
D De toortsonderdelen niet aanraken indien men in kontakt is met de
grond of het werkstuk.
D Zet het apparaat af vooraleer de toortsonderdelen aan te raken.
D Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u deze installatie
installeert of nakijkt. Zet de stroom uit volgens OSHA 29 CFR
1910.147 (zie de Veiligheidsvoorschriften).
D Installeer en aard deze installatie volgens de Handleiding voor gebruikers en nationale of locale codes.
D Controleer altijd de aarding van de voeding en wees er zeker van
dat de aardingsgeleider van de voedingskabel goed aangesloten
is op de geaarde aansluitklem van het apparaat en dat de stekker
van de kabel aangesloten is op een correct geaarde contactdoos.
D Als u het apparaat aansluit op het net verbind dan eerst de aardingsgeleider en controleer de aansluitingen grondig.
D Controleer de kabels regelmatig op beschadigingen of openliggende bedrading en vervang de kabel onmiddellijk als deze
beschadigd is.
D Zet alles af als het apparaat niet gebruikt wordt.
D Controleer en vervang versleten of kapotte toortskabels.
D Draag de kabels niet op uw lichaam.
D Het werkstuk aan en goede aarde verbinden indien dit door de locale wetgeving vereist is.
D Gebruik alleen goed onderhouden installaties. Repareer of vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Onderhoud het
apparaat zoals beschreven staat in de handleiding.
D Draag een veiligheidsharnas als u boven grond-niveau werkt.
D Houd alle panelen en afdekplaten veilig op hun plaats.
D Nooit de veiligheidssystemen proberen te by–passen.
D Enkel de plasmatoorts gebruiken die vermeld staat in de handleiding.
D Blijf uit de buurt van de toortstip en pilootboog als de toortsschakelaar wordt ingedrukt.
D Klem de massakabel zo dicht mogelijk bij de las met een goed
metaal-op-metaal contact op het werkstuk of werktafel.
D Isoleer de massaklem wanneer deze niet is aangesloten op het
werkstuk om contact met een metalen object te voorkomen.
OM-193 410 Pagina 1
Een ELEKTRISCHE
dodelijk zijn.
SCHOK
kan
ROOK EN GASSEN kunnen gevaarlijk
zijn.
Na het afsluiten van de ingangsspanning staat er nog EEN AANZIENLIJKE
DC SPANNING op gelijkstroom-wisselstroomomzetters (inverter).
Tijdens het plasmasnijden komen rook en gassen
vrij. Het inademen hiervan kan gevaarlijk zijn voor
uw gezondheid.
Zorg ervoor dat u niet in de rook staat. Adem de rook niet in.
Als u binnen snijdt of gutst, ventileer de ruimte dan goed en/of zorg
dat de snijrook en gas afgezogen worden.
Als er een slechte ventilatie is, gebruik dan een goedgekeurd gasmasker.
Lees de Materiaalveiligheids informatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor metalen, elektroden, elektrodebekledingen,
schoonmaakmiddelen en ontvetters.
Werk alleen in een besloten ruimte als deze goed geventileerd
wordt, of als u een beademingsapparaat draagt. Zorg ervoor dat de
in te ademen lucht veilig is.
Snij niet in ruimtes waar dingen worden ontvet, schoongemaakt of
waar wordt gesproeid. De hitte en stralen van de boog kunnen reageren met dampen en op deze manier zwaar vergiftigde en
irriterende gassen vormen.
Snij of gutsgeen beklede geen beklede metalen zoals gegalvaniseerd of met lood- of cadmium bedekt staal, tenzij de bekleding
verwijderd wordt van het gedeelte dat gesneden moet worden, de
ruimte goed geventileerd wordt en u, indien nodig, een gasmasker
draagt. De bekledingen en metalen die deze elementen bevatten
kunnen giftige dampen produceren als ze gesneden or gegutst
worden.
Niet op vaten snijden die giftige of reactieve stoffen bevatten of
hebben bevat–ze moeten eerst geledigd en gereinigd worden.
D Zet de gelijkstroom-wisselstroomomzetter uit, maak de voedingsstekker los en ontlaad de invoercondensatoren overeenkomstig de aanwijzingen in de Sectie Onderhoud, voordat u enig
onderdeel aanraakt.
D
D
D
D
ONTPLOFFENDE ONDERDELEN
kunnen letsels veroorzaken.
D
D Op inverter machines kunnen defecte onderdelen ontploffen als de voedingsspanning
wordt aangesloten. Steeds een gezichtsbescherming en lange mouwen dragen als men
aan de machine werkt.
D
D
LIEGENDE GENSTERS kunnen letsels veroorzaken.
D
D
D
Gensters en heet metaal vliegen uit het werkstuk
tijdens het snijden. Bikken en slijpen veroorzaken
vliegende metaaldeeltjes.
Draag een goedgekeurde gezichtsbescherming.
Draag aangepaste kledij voor de huid te beschermen.
Draag vlamvertragende oorstoppen of oorkleppen om te vermijden
dat gensters de oren ingeraken.
De STRALEN UIT DE BOOG kunnen
ogen en huid verbranden.
Boogstralen van het snijden produceren zichtbare
en onzichtbare (ultraviolette en infrarood) stralen die
uw ogen en huid kunnen verbranden.
D Draag een lashelm voorzien van een goed lasglas met de juiste tint
om uw gezicht en ogen de beschermen als u last of toekijkt (zie
ANSI Z49.1 en Z87.1 in de Veiligheidsvoorschriften).
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen onder
uw helm.
D Gebruik beschermende lasgordijnen of schermen om anderen tegen flitsen en verblindend licht te beschermen; waarschuw
anderen om niet in de boog te kijken.
D Draag beschermende kleding gemaakt van duurzaam, brandwerend materiaal (leer en wol) en beschermend schoeisel.
Tabel 1. Oogbescherming voor het plasmasnijden
Minimum tint van het glas
Onder 20
20 – 40
40 – 60
60 – 80
Uitgangsamperage (A)
#4
#5
#6
#8
LAWAAI kan het gehoor aantasten.
Langdurig lawaai van sommige snijtoepassingen
kan het gehoor aantasten als het geluidsniveau
boven de locaal gespecifieerde waarde ligt.
D
D
Draag goedgekeurde gehoorbescherming als het geluidsniveau te
hoog is.
Waarschuw de omstaanders voor lawaaihinder.
OM-193 410 Pagina 2
D
DE PLASMABOOG kan verwondingen veroorzaken.
D
D
D
D
D
D
D
De hitte van de plasmaboog kan ernstige verwondingen veroorzaken. De boogsterkte vergroot dit gevaar. De intense boog kan snel doorheen handschoen of stof branden.
Blijf uit de buurt van de toortskop.
Het werkstuk niet vastgrijpen in de nabijheid van de snede.
De pilootboog kan brandwonden veroorzaken – uit de buurt van de
toortskop blijven als de toortsschakelaar ingedrukt wordt.
Draag aangepaste, vlamvertragende kledij voor het hele lichaam.
De plasmatoorts van het lichaam wegrichten als de schakelaar
wordt ingedrukt – de pilootboog start onmiddelijk.
Het apparaat uitzetten en de voeding afsluiten vooraleer de toorts
te demonteren.
Gebruik enkel de toorts die in de handleiding vermeld staat.
GASFLESSEN kunnen exploderen
als ze beschadigd worden.
Gasflessen bevatten gas onder hoge druk. Als een
gasfles beschadigd wordt, kan deze exploderen.
Aangezien gasflessen normaal gesproken een
onderdeel uitmaken van het metaalverwerkende processen moet u er
voorzichtig mee omgaan.
D Bescherm gasflessen tegen hoge temperaturen, mechanische
schokken, slak, open vuur, vonken en vlambogen.
D Plaats de gasflessen rechtop in een rek of in de laskar zodat ze niet
kunnen vallen of omkantelen.
D Houd de flessen uit de buurt van alle las- of andere stroomkringen.
D Nooit geen electrisch kontakt toelaten tussen de plasmatoorts en
een gasfles.
D snij of guts nooit op een gasfles onder druk; een explosie zal het
gevolg zijn.
D Gebruik het juiste beschermgas, reduceerventielen, slangen en
hulpstukken die speciaal bedoeld zijn voor een bepaalde toepassing; onderhoud deze en bijbehorende onderdelen goed.
D Draai bij het openen van de gasfles uw gezicht weg van het reduceerventiel van de gasfles.
D Laat de beschermende dop over het ventiel zitten, behalve als de
fles gebruikt wordt of aangesloten is voor gebruik.
D Lees en volg de instructies op de flessen met gecomprimeerd gas,
bijbehorend materiaal en de CGA publikatie P-1 die in de Veiligheidsvoorschriften staat.
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
HETE ONDERDELEN kunnen ernstige brandwonden veroorzaken.
D Hete onderdelen niet met blote handen aanraken.
D Laat een toorts altijd afkoelen, voor u eraan
gaat werken.
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR.
D Installeer of plaats het apparaat niet op, boven
of vlakbij ontbrandbare oppervlakken.
D Het apparaat niet in de buurt van brandbare
stoffen installeren.
D Overbelast de bedrading van het gebouw niet – controleer of het
voedingsnet sterk genoeg is, goed beschermd is en dit apparaat
aankan.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
verwondingen veroorzaken.
STATISCHE ELEKTRICITEIT (ESD)
kan PC-kaarten beschadigen.
D Blijf uit de buurt van bewegende delen zoals
ventilatoren.
D Houd alle deuren, panelen, afdekplaten en
beschermingsplaten op hun plaats.
D Doe een geaarde polsband om VOORDAT u
printplaten of onderdelen aanraakt.
D Gebruik goede anti-statische zakken of dozen
voor het opslaan, verplaatsen of transporteren
van PC printplaten.
RONDVLIEGEND METAAL kan de
ogen verwonden.
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met
zijschermen of een gezichtsscherm.
H.F.-straling
veroorzaken.
MAGNETISCHE VELDEN kunnen van
invloed zijn op pacemakers.
D Personen die een pacemaker dragen moeten
wegblijven.
D Pacemakerdragers moeten hun dokter
raadplegen voordat ze in de buurt komen van
activiteiten die met plasmasnijden te maken
hebben.
TE LANGDURIG GEBRUIK kan leiden
tot OVERVERHITTING
D
D
D
D
D
D Laat het apparaat goed afkoelen; houd u aan
de nominale inschakelduur.
D Verminder de stroomsterkte of de inschakelduur voordat u opnieuw begint met snijden.
EEN VALLEND APPARAAT kan letsel
veroorzaken.
D Gebruik alleen het hijsoog om het apparaat op
te tillen, en NIET de laskar, gasflessen of andere accessoires.
D Gebruik gereedschap met voldoende capaciteit om het apparaat
op te tillen en te ondersteunen.
D Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant
onder het apparaat uitsteken.
interferentie
D Hoog-frequente (H.F.) straling kan interferentie
veroorzaken bij radionavigatie, veiligheidsdiensten, computers en communicatie-apparatuur.
Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische apparatuur deze installatie uitvoeren.
De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddellijk herstel door
een bevoegd elektricien bij interferentieproblemen als gevolg
van de installatie.
Als u van overheidswege klachten krijgt over interferentie, stop
dan onmiddellijk met het gebruik van de apparatuur.
Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden.
Houd deuren en panelen van hoogfrequentiebronnen stevig
dicht, houd de elektrodeafstand op de juiste instelling en zorg
voor aarding en afscherming om de mogelijkheid van interferentie tot een minimum te beperken.
PLASMASNIJDEN kan interferentie
veroorzaken.
WATERSTOFEXPLOSIEGEVAAR
D Bij het onderwatersnijden van aluminium kan
vrij waterstofgas opgestapeld worden onder
het werkstuk.
D Vraag de hulp van de snijingenieur en consulteer de handleiding van de snijtafel.
kan
D
D
D
D
D
D Elektromagnetische energie kan interferentie
veroorzaken bij gevoelige elektronische apparatuur zoals computers en computergestuurde
apparatuur zoals robots.
Zorg ervoor dat alle apparatuur in het lasgebied elektromagnetisch compatibel is.
Om mogelijke interferentie te verminderen moet u de laskabels
zo kort mogelijk houden, dicht bij elkaar en laag, bijvoorbeeld op
de vloer.
Voer het snij- of gutswerk uit op 100 meter afstand van gevoelige
elektronische apparatuur.
Zorg ervoor dat de plasmasnijmachine conform volgens de aanwijzingen in deze handleiding wordt geïnstalleerd en geaard.
Als er dan nog steeds interferentie optreedt, dient de gebruiker
extra maatregelen te nemen, zoals het apparaat verplaatsen,
gebruik van afgeschermde kabels, gebruik van lijnfilters of afscherming van het werkterrein.
OM-193 410 Pagina 3
1-4. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Safety in Welding and Cutting, ANSI Standard Z49.1, van de American
Welding Society (Amerikaanse Vereniging voor lassen), 550 N.W.
LeJeune Rd, Miami FL 33126
Safety and Health Standards, OSHA 29 CFR 1910, van de afdeling Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office,
Washington, D.C. 20402.
Recommended Practices for Plasma Arc Cutting, AWS Veiligheidsvoorschriften c5.2 van de American Welding Society, 550 N.W.
LeJeune Rd, Miami, FL 33126
Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers That Have Held Hazardous Substances, AWS
Veiligheidsvoorschriften F4.1 van de American Welding Society, 550
N.W. LeJeune Rd, Miami, FL 33126
National Electrical Code, NFPA Veiligheidsvoorschriften 70, van de National Fire Protection Association (Nationale Vereniging voor
Brandbescherming), Batterymarch Park, Quincy , MA 02269.
Safety in Welding and Cutting, ANSI Standard Z49.1, van de American
Welding Society (Amerikaanse Vereniging voor lassen), 550 N.W.
LeJeune Rd, Miami FL 33126
Safety and Health Standards, OSHA 29 CFR 1910, van de afdeling Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office,
Washington, D.C. 20402.
Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers That Have Held Hazardous Substances, AWS
Veiligheidsvoorschriften F4.1 van de American Welding Society, 550
N.W. LeJeune Rd, Miami, FL 33126
National Electrical Code, NFPA Veiligheidsvoorschriften 70, van de National Fire Protection Association (Nationale Vereniging voor
Brandbescherming), Batterymarch Park, Quincy , MA 02269.
1-5. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV-informatie)
Beschouwingen over lassen en de effecten van lage frequentie elektrische en magnetische velden
Las of plasmastroom die door de kabels stroomt, veroorzaakt elektromagnetische velden. Er is altijd enige bezorgdheid geweest over
dergelijke velden en die is er bij sommigen nog. Echter, na bestudering
van meer dan 500 onderzoeken, uitgevoerd gedurende een onderzoeksperiode van 17 jaar, is een speciaal comité van deskundigen van de
National Research Council tot de conclusie gekomen dat: “Het totaal
aan bewijzen heeft naar het oordeel van het comité niet aangetoond dat
blootstelling aan hoogfrequentie elektrische en magnetische velden gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid.” Er lopen echter nog
steeds onderzoeken en bewijzen moeten bestudeerd blijven worden.
Tot de eindconclusies van het onderzoek er zijn, is het mogelijk aan te
raden om de blootstelling aan elektromagnetische velden tijdens lassen
en snijden tot een minimum te beperken.
Neem de volgende maatregelen om magnetische velden te verminderen in de werkplaats:
OM-193 410 Pagina 4
1. Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te draaien of vast
te plakken.
2. Leg de kabels aan 40 één kant en uit de buurt van de lasser.
3. Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
4. Houd de plasmasnijmachine en de kabels zo ver uit de buurt van
de lasser als kan.
5. Verbind de massaklem met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
las.
Over pacemakers:
Dragers van pacemakers moeten eerst contact opnemen met hun arts.
Als die toestemming geeft, is het aan te bevelen bovenstaande procedures to volgen.
SECTIE 2 – DEFINITIES
2-1. Definities van de waarschuwingslabels van de fabrikant
Waarschuwing! Pas op! Kans op gevaar
(zie de symbolen).
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
6
7
Plasmasnijvonken kunnen
ontploffingen of brand veroorzaken.
Houd brandbare stoffen uit de buurt
van het snijwerk. Niet
plasmasnijden vlakbij brandbare
stoffen.
Plasmavonken kunnen brand
veroorzaken. Zorg dat er een
brandblusapparaat in de buurt is en
zorg dat er een toezichthouder is
die klaarstaat om dit te gebruiken.
Niet op vaten of dichte containers
snijden.
De plasmaboog kan verwonding en
brandwonden veroorzaken.
De machine afzetten vooraleer de
toorts uiteen te halen.
Het werkstuk niet vastgrijpen in de
nabijheid van de snede.
Draag bescherming voor uw hele
lichaam.
Een elektrische schok van de
plasmatoorts of de bedrading kan
dodelijk zijn.
Draag droge, geïsoleerde
handschoenen. Geen natte of
kapotte handschoenen dragen.
Bescherm uzelf tegen elektrische
schokken door uzelf te isoleren van
het werk en de aarde.
Haal de stekker van de machine uit
het stopcontact of uit de machine,
voordat u aan de machine gaat
werken.
Het inademen van lasdampen kan
gevaarlijk zijn voor uw gezondheid.
Zorg ervoor dat u niet in de rook
staat.
Gebruik actieve ventilatie of een
afvoersysteem om de dampen van
de werkplek af te voeren.
Gebruik een ventilator om de
dampen af te voeren.
De stralen uit de boog kunnen ogen
en huid verbranden.
Draag een hoofddeksel en een
veiligheidsbril. Bescherm uw oren
en knoop de kraag van uw
overhemd dicht. Gebruik een
lashelm met de juiste filtersterkte.
Draag bescherming voor uw hele
lichaam.
Zorg dat u geoefend raakt en lees
de aanwijzingen, voordat u aan de
machine gaat werken of gaat
lassen.
Verwijder het label niet; verf het ook
niet over en dek het niet af.
1/96
OM-193 410 Pagina 5
Waarschuwing! Pas op! Kans op
gevaar (zie de symbolen).
1
2
1
2
4
3
5
3
V
V
4
> 60 s
V
5
S–185 836
6
6
9
8
7
7
8
9
1
1
2
3
∠ = <60 °
4
∠
5
Een elektrische schok van de
bedrading kan dodelijk zijn.
Haal de stekker van de
machine uit het stopcontact of
uit de machine, voordat u aan
de machine gaat werken.
Op de ingangscondensator
blijft gevaarlijk onder spanning
staan, ook als de machine is
uitgeschakeld. Raak volledig
opgeladen condensatoren
nooit aan.
Wacht altijd 60 seconden
nadat de stroom is
uitgeschakeld, voor u aan het
apparaat gaat werken; OF
controleer de spanning van de
ingangscondensator en zorg
dat u er zeker van bent dat
deze bijna 0 is, voordat u enig
onderdeel aanraakt.
Als er stroom komt te staan
op defecte onderdelen,
kunnen deze exploderen of
andere onderdelen laten
exploderen.
Rondvliegende stukken van
onderdelen kunnen letsel
veroorzaken. Draag altijd een
gezichtsscherm als u
onderhoud pleegt aan een
apparaat.
Draag altijd lange mouwen en
knoop uw kraag dicht, als u
onderhoud pleegt aan een
apparaat.
Nadat u de nodige voorzorgsmaatregelen hebt genomen,
kunt u de eenheid aansluiten
op de stroomvoorziening.
Waarschuwing! Pas op! Kans op
gevaar (zie de symbolen).
Vallende apparatuur kan letsel
veroorzaken en het apparaat
beschadigen.
Til het apparaat altijd aan beide
handgrepen op en ondersteun
het. Houd de hoek van het
heftoestel altijd kleiner dan
60 graden.
Gebruik een geschikte kar om
het apparaat te verplaatsen.
Het apparaat niet aan één
handgreep optillen of
ondersteunen.
S-179 309-A
2
3
4
5
1/96
OM-193 410 Pagina 6
2-2. Kenplaatje van de fabrikant
2-3. Symbolen en definities
A
V
Ampère
Plasmasnijden
Perslucht/Gasdruk
regeling
Gas/persluchtdruk
Volt
Toename/afname
kwantiteit
Neen, dit niet doen
Temperatuur
Beschermende
aarde (massa)
Driefasen
Constante Stroom
Ingangsspanning
Aan
Uit
Percent
Gelijkstroom
U0
Nominale
nullastspanning
(gemiddeld)
U1
Primaire spanning
U2
Conventionele belastingsspanning
Lijnverbinding
S
Lasbron kan
gebruikt worden in
omgeving met
verhoogd risico
I2
Nominale
lasstroom
X
Inschakelduur
Driefasen
gelijkrichter
Beschermingsgraad
Losse toortskop
Hz
Hertz
Maximale
effectieve
voedingsstroom
4–takt
IP
I1eff
I1max
Maximale nominale
voedingsstroom
2–takt
OM-193 410 Pagina 7
SECTIE 3 – INSTALLATIE
3-1. Technische gegevens
Model/
Nominaal
uitgangsvermogen
Stroomverbruik
bij een nominale
uitgangsbelasting
50/60 Hz,
driefasen
3080 / 80 A @
140 Volt DC,
60%
inschakelduur
2255 / 55 A @
140 Volt DC,
60%
inschakelduur
Nominale
snijcapaciteit
400 V
KVA
KW
23
17.2
15.3
16
11.9
30mm bij
25cm/min
22 mm
25cm/min
9.9
Uitgang
Snijgas
Maximaal
voltage DC
open spanning
Gelijkstroom
met electrode
negatief
(DCEN)
Perslucht of
Stikstof
350
3-2. Inschakelduur en oververhitting
De inschakelduur is het percentage
van 10 minuten dat het apparaat
kan lassen op nominale belasting
zonder oververhit te raken.
Als het apparaat oververhit raakt,
gaat (gaan) de thermostaat
(thermostaten) open, is er geen
uitgangsspanning meer en gaat de
koelventilator draaien. Wacht
vijftien minuten om het apparaat te
laten afkoelen. Verlaag de
stroomsterkte of de inschakelduur
voor u gaat lassen.
60% inschakelduur
Y Door overschrijding van de
inschakelduur
kan
het
apparaat
beschadigd
worden en daarmee komt de
garantie te vervallen.
6 Minuten Cutting
4 minuten rusten
Oververhitting
A
0
15
Minuten
OM-193 410 Pagina 8
OF
Verlaag de inschakelduur
duty1 4/95
3-3. Snijsnelheid
De snijkurve toont de maximale
snijcapaciteit van de plasmasnijmachine en –toorts op zacht staal.
SNIJSNELHEID
INCH/MIN (M/MIN)
3080 Model
Y Hogere snijsnelheden zullen
snelle slijtage van tip en electrode veroorzaken.
Materiaaldikte in inch (mm)
De snijsnelheid is ongeveer 25cm/min op 22mm dik zacht staal,
met de maximale uitgang en de tip-uitsparing positie.
SNIJSNELHEID
INCH/MIN (M/MIN)
2255 Model
Materiaaldikte in inch (mm)
De snijsnelheid is ongeveer 25cm/min op 19mm dik zacht staal,
met de maximale uitgang en de tip-uitsparing positie.
191 831 / 191 830
OM-193 410 Page 9
3-4. Een locatie kiezen
610 mm
432 mm
34,6 kg
318 mm
1
Omvallen
Y Verplaats het apparaat niet naar en
gebruik het niet op plaatsen waar
het kan omvallen.
1
1
Hefgrepen
Gebruik de hefgrepen om het apparaat op te tillen.
2
Handkar
Gebruik een kar of een soortgelijk
vervoermiddel om het apparaat te
verplaatsen.
3
2
Technische gegevens
Gebruik het identificatielabel om
het benodigde invoervermogen te
bepalen.
4
Lijnscheidingsmechanisme
Plaats het apparaat in de buurt van
een stroombron die de juiste voeding biedt.
Plaats
Y Mogelijk is een speciale installatie nodig, wanneer er
benzine of vluchtige vloeistoffen aanwezig zijn – zie
NEC artikel 511 of CEC sectie
20.
4
460 mm
3
460 mm
loc_2 3/96 - ST-802 140 / Ref. ST-151 556
OM-193 410 Pagina 10
3-5. Aansluiting van de massaklem en de lucht/gastoevoer
1
1
2
Massaklem
Werkstuk
De massaklem bevestigen op een
proper en verfvrij deel van het
werkstuk, zo dicht mogelijk bij de
snijlocatie.
Gebruik enkel propere en droge
perslucht van 6,2 tot 10 bar
(90–150PSI).
2
3
4
5
Gas/luchttoevoeraansluiting
Slang
Teflon tape
Verwerf een slang met inwendige
diameter van 9,5mm of meer en
een 1/4NPT rechtse draadaansluiting. De draad met teflon tape
omwikkelen (of gebruik van equivalent produkt), de aansluiting maken
met de machine en de lucht/gasvoeding.
5
3
4
Regel de gas/persluchtdruk volgens sectie 4-3.
Van lucht/gasvoeding
Benodigde gereedschappen
5/8, 1-1/8 in
Achterkant van de machine
802 319-C / 802 201
3-6. Leidraad voor elektrotechnisch onderhoud
3080 Model
2255 Model
400
400
23
16
Traag 2
30
20
Normaal 3
35
25
4
2,5
47
47
4
2,5
Ingaande spanning (V)
Ingaande stroomsterkte bij de nominale uitgangsspanning (A)
Max. aanbevolen standaard zekering of grenswaarde van onderbreker in
Min. formaat invoerconductor in
mm2
Max. aanbevolen lengte invoerconductor in meters
Min. formaat aardingsconductor in
1
2
3
mm2
ampères 1
Reference: 1999 National Electrical Code (NEC)
De fabriek raadplegen voor andere beveiligingen.
De trage zekering zijn van klasse UL “RK5”
De normale zekeringen zijn van klasse UL “K5” (tot 60A), en UL “H” (65A en meer).
OM-193 410 Page 11
3-7. Aansluitvermogen
Controleer de invoerspanning die
op de werkplek beschikbaar is.
1
2
Invoer- en
aardingsconductoren
Lijnscheidingsmechanisme
Zie Sectie 3-6.
Y Sluit altijd de groen draad
aan op een voedingsmassaklem, nooit op een lijnklem.
Sluit de zwarte, bruin en
blauw draden (L1, L2, L3) aan
op lijnklemmen.
3
2
L1
L2
L3
groen of groen1
geel
Y Altijd de aardingsconductor eerst aansluiten.
= GND/PE
1
Benodigde gereedschappen
3/8 in
3/8 in
input_2 3/96 - Ref. ST-144 221 / Ref. ST-070 399-C / ST-802 140
OM-193 410 Pagina 12
SECTIE 4 – BEDIENING
4-1. Bedieningsfuncties Spectrum 3080
2
1
3
5
8
6
4
7
10
9
Achterzijde van
de machine
1
Lucht/gasdrukmeter
2
Drukregelknop
3
Regelknop snijvermogen
Gebruik de regelknop om het uitgangsvermogen aan te passen.
Het gas (lucht) vloeit automatisch aan de
vooringestelde druk.
Gebruik de minimale instelling van het uitgangsvermogen om de druk te regelen (zie
sectie 4-3).
4
Storingslampjes (zie sectie 5-2)
Het bovenste lampje gaat aan als de voedingsspanning is aangeschakeld en de machine aanstaat.
5
6
Lampje “Onder spanning”
Lampje “Werkingsklaar”
Dit lampje gaat aan als de machine aan staat
en alle veiligheidscondities voldoen. Indien
dit lampje niet aangaat, kijk dan de drie storingslampjes na.
7
2–takt/4–takt schakelaar
Indien men wil snijden zonder de toortsschakelaar in te blijven drukken, druk de schake-
laar dan in aan de bovenzijde. De toortsschakelaar indrukken, begin te snijden en loslaten. Om te stoppen, de schakelaar indrukken
en loslaten.
Indien de 2–takt/4–takt schakelaar in de ondertse positie staat, dan moet de toortsschakelaar ingedrukt blijven om te kunnen snijden.
8
Toortsaansluiting
9
Aan/uit schakelaar
10 Compartiment voor de
verbruiksonderdelen
Ref. 187 861-B / Ref. 802 201
OM-193 410 Page 13
4-2. Bedieningsfuncties Spectrum 2255
2
1
3
5
8
6
4
7
10
9
Achterzijde van
de machine
1
Lucht/gasdrukmeter
2
Drukregelknop
3
Regelknop snijvermogen
Gebruik de regelknop om het uitgangsvermogen aan te passen.
Het gas (lucht) vloeit automatisch aan de
vooringestelde druk.
Gebruik de minimale instelling van het uitgangsvermogen om de druk te regelen (zie
sectie 4-3).
4
Storingslampjes (zie sectie 5-2)
Het bovenste lampje gaat aan als de voedingsspanning is aangeschakeld en de machine aanstaat.
5
6
Lampje “Onder spanning”
Lampje “Werkingsklaar”
Dit lampje gaat aan als de machine aan staat
en alle veiligheidscondities voldoen. Indien
dit lampje niet aangaat, kijk dan de drie storingslampjes na.
7
2–takt/4–takt schakelaar
Indien men wil snijden zonder de toortsschakelaar in te blijven drukken, druk de schake-
laar dan in aan de bovenzijde. De toortsschakelaar indrukken, begin te snijden en loslaten. Om te stoppen, de schakelaar indrukken
en loslaten.
Indien de 2–takt/4–takt schakelaar in de ondertse positie staat, dan moet de toortsschakelaar ingedrukt blijven om te kunnen snijden.
8
Toortsaansluiting
9
Aan/uit schakelaar
10 Compartiment voor de
verbruiksonderdelen
Ref. 193 346
OM-193 410 Pagina 14
4-3. De gas/perslucht-drukregeling
3
2
1
Achterzijde van
de machine
Gas/perslucht-drukregeling
Ref. ST-802 140 / Ref. ST-802 201
De vermogeninstelknop op
de minimale stand zetten
De machine aanzetten
Instellen
Vereist voeding van 6,2 tot
10bar (90-150PSI)
Regelen op 4,8bar (70PSI) voor de Spectrum 2255
Regelen op 5,5bar (80PSI) voor de Spectrum 3080
De persluchtvoeding aanzetten
1
Instelknop uitgangsvermogen
2
Aan/uitschakelaar
De bediening instellen zoals aangeduid. En-
De druk op het
frontpaneel aanpassen
Het uitgangsvermogen
instellen en beginnen te
snijden.
kel het gascircuit wordt geactiveerd als de instelknop op de minimale stand staat.
aan te passen. Daarna de knop weer indrukken om de instelling vast te leggen.
3
De gewenste uitgangswaarde instellen met
de instelknop.
Drukregelknop
De knop uittrekken en draaien om de druk
OM-193 410 Page 15
4-4. Bedieningsvolgorde
De plasmatoorts niet reinigen door deze op
een hard oppervlak te slaan. De plasmatoorts kan hierdoor beschadigd worden en
de normale werking is dan niet gewaarborgd.
Installatie &
aansluiting
Beschermingskle
dij aandoen
Cup, tip en
electrode nakijken
Werkdruk
nakijken
De staat van de cup, tip en electrode nakijken
vooraleer te snijden of als de snijcapaciteit
duidelijk vermindert (zie ook de toortshandleiding). Niet proberen te werken zonder tip of
electrode!
Bedieningsfuncti
es regelen
Machine
aanzetten
Snijden
VOORBEELD hoe snijden
De drag shield (sleepring) op de
kant van de plaat plaatsen of ongeveer 3mm afstand houden.
De voortloopsnelheid aanpassen
zodat de vonken door het metaal
heen gaan en aan de onderkant
uitkomen.
De pilootboog start onmiddelijk na het indrukken van
de toortsschakelaar.
Op de toortsschakelaar drukken.
De pilootboog ontsteekt.
Op het eind van de plaat even pauseren
vooraleer te stoppen met snijden om de
snede goed te beëindigen.
Na de overbrenging van de plasmaboog
naar het werkstuk, langzaam de toorts
vooruitglijden over het werkstuk.
Het nagas blijft gedurende 20 tot 30 seconden vloeien na het loslaten van de
toortsschakelaar. Men kan wel gedurende deze tijd terug starten door de
schakelaar in de drukken.
ST-801 400-A
OM-193 410 Pagina 16
SECTIE 5 – ONDERHOUD EN STORINGEN VERHELPEN
5-1. Routine-onderhoud
Y Ontkoppel de voeding
voor u met het onderhoud begint.
. Geef vaker een onderhoudsbeurt
als het apparaat zwaar belast wordt.
Bij elk gebruik
De tip,
electrode en
cup nazien
Gas/persluchtdruk nazien
Elke week
De toortsbeveiliging (cup
shutdown) nazien
3 maanden
De
filter/ontspanner
nazien
Vervang beschadigde
of onleesbare labels
Repareer of vervang de
beschadigde kabels of
snoeren
Vervang de
kapotte stukken
De gasslang
nazien
Het toortslichaam
(body) nazien
6 maanden
OF
De binnenzijde uitblazen
of stofzuigen
OM-193 410 Page 17
5-2. Storingslampjes
1
Druklampje
Gaat aan indien de druk onder
4,1bar (60PSI) valt.
De machine afzetten en kijk de gas/
persluchtdruk na (zie Sectie 4-3).
Het moeilijk starten van de pilootboog kan
aangeven dat de verbruiksonderdelen aan
vervanging toe zijn.
1
2
2
Cuplampje
Gaat aan als de cup los zit.
De machine afzetten en de cupbevestiging nazien (zie handleiding
van de toorts). De machine moet uit
en weer aangezet worden als dit
lampje aan is.
Het cup/toortsbeveiligingssysteem
elke week nazien (zie Sectie 5-3).
3
Temperatuurslampje
Gaat aan als de plasmamachine
oververwarmt (zie Sectie 3-2).
3
5-3. Controle van het cup/toortsbeveiligingssysteem
. De machine moet uit– en weer aangezet worden elke
keer dat de cup/toortsbeveiliging geactiveerd is. Steeds
de machine afzetten vooraleer de toorts of de verbruiksonderdelen na te zien.
1
1
Toortscup
De machine aanzetten en de cup
losdraaien. In geval dat de cup/
toortsbeveiliging normaal werkt,
dooft het lampje “Werkingsklaar” en
gaat het cuplampje aan. Indien dit
niet het geval is, de machine onmiddelijk afzetten en laat een door de
fabriek erkende service monteur de
veiligheidskaart PC1 nazien.
Als de cup/toortsbeveiliging normaal werkt, de cup met de verbruiksonderdelen juist aanschroeven en de machine aanzetten.
Ref. ST-801 300-A
OM-193 410 Pagina 18
5-4. Storingen
Probleem
Oplossing
Geen pilootboog; moeilijk starten van de De verbruiksonderdelen reinigen of vervangen indien nodig (zie toortshandleiding).
plasmaboog.
Controleer de toorts en de toortskabel (zie toortshandleiding).
Geen uitgangsvermogen; “onder span- De machine aanzetten.
ning”–, “Werkingsklaar”– en storingslampjes zijn uit, de ventilator draait niet. Zet de lijnscheidingsschakelaar aan (zie Sectie 3-7).
Controleer de lijnzekering(en) en vervang ze indien nodig; of stel de stroomonderbreker weer in (zie Sectie 3-6 en 3-7).
De pilootboog werkt; geen snijvermo- Controleer of de massaklem is aangesloten.
gen; “onder spanning” en “Werkingsklaar”–lampjes zijn aan en storingslamDe verbruiksonderdelen reinigen of vervangen indien nodig (zie toortshandleiding).
pjes zijn uit, de ventilator draait.
Geen gas/perslucht; ; “onder spanning” Laat een door de fabriek erkende service monteur de toortsaansluiting, het gasventiel en eventuele
en “werkingsklaar”–lampjes zijn aan en lekken in de leidingen nazien.
storingslampjes zijn uit, de ventilator
draait.
Druklampje aan;
“werkingsklaar”–lampje uit.
Controleer de ingestelde gas/persluchtdruk (zie Sectie 4-3).
Controleer de gas/persluchtvoeding (zie Sectie 3-5).
Controleer de filter/ontspanner (zie handleiding fabrikant).
Kijk of er lekken zijn.
Laat een door de fabriek erkende service monteur de drukschakelaar en stuurkaart nazien.
Cuplampje aan;
“werkingsklaar”–lampje uit.
De toortscup nazien (zie Sectie 5-3). De machine uit– en aanzetten.
Laat een door de fabriek erkende service monteur de toortsaansluiting nazien.
Temperatuurlampje aan;
“werkingsklaar”–lampje uit.
Inverter radiator of uitgangsradiator oververhit. Laat de ventilator draaien; het lampje gaat uit zodra de
machine voldoende is afgekoeld.
Laat een door de fabriek erkende service monteur de stuurkaart nazien.
De storingslampjes werken niet.
Laat een door de fabriek erkende service monteur de machine nazien.
“Onder spanning”–lampje flikkert;
storingslampjes zijn uit.
De machine uit– en aanzetten.
OM-193 410 Page 19
SECTIE 6 – ELECTRISCH SCHEMA
Waarschuwing
Gevaar voor
electrische schok
S
S
S
S
Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan.
Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u
deze installatie installeert of nakijkt.
Niet doen werken met het plaatwerk verwijderd.
Enkel bevoegde personen de installatie, het gebruik
en het onderhoud laten doen.
Figuur 6-1. Stroomkringschema voor lasstroombronnen
OM-193 410 Pagina 20
193 445-B
OM-193 410 Pagina 21
SECTIE 7 – ONDERDELENLIJST
. De bevestigingsmaterialen zijn
39
32
40
29
47
48
49
61
50
53
24
56
55
57
54
64
1
2
63
3
4
58
5
52
59
51
67
60
6
62
7
8
9
10
14
11
46
12
15
13
17
16
45
44
18
43
10
42
41
27
30
31
26
20
28
21
25
66
65
38
22
33
34
35
23
36
9
24
37
algemeen gangbaar en alleen
te bestellen als ze op de lijst
staan.
Figuur 7-1. Volledige installatie
OM-193 410 Pagina 22
802 346-E
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figuur 7-1. Volledige installatie
... 1 ................
... 2 ................
... 3 ................
... 4 ................
... 5 ................
... 6 ................
. . . 7 . . . SR3,SR4 . . .
. . . 8 . . C9,R2,C10
. . . . . . . . . C5,R1,C6 . . .
... 9 ................
. . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 14 . . . . . PC6 . . . . .
. . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 17 . . . . . GS1 . . . . .
. . . 17 . . . . . GS1 . . . . .
. . . 18 . . . . . PC1 . . . . .
. . . 18 . . . . . PC1 . . . . .
. . . 20 . . . . . . S1 . . . . . .
. . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 27 . . . . C3,C4 . . . . .
. . . 28 . . . . . PC2 . . . . .
. . . 29 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 30 . . . . . . Z1 . . . . . .
. . . 31 . . . . . . L1 . . . . . .
. . . 32 . . . . . . W3 . . . . . .
. . . 33 . . . . . . T2 . . . . . .
. . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 35 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 36 . . . . . CT1 . . . . . .
. . . 37 . . . . . . C1 . . . . . .
. . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 39 . . . . . L3,L4 . . . . .
. . . 40 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 41 . . . PM1,PM2 . . .
. . . 42 . . . . . SR1 . . . . .
. . . 43 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 44 . . . . . . T1 . . . . . .
. . . 45 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 46 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 47 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 50 . . . . . . FM . . . . . .
. . . 51 . . . . . PC3 . . . . .
. . . 52 . . . . . . R3 . . . . . .
. . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . .
187 782 . . . . . . . WRAPPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126 416 . . . . . . . HANDLE, molded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126 415 . . . . . . . CLAMP, molded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179 219 . . . . . . . LABEL, warning precautionary plasma cutting . . . . . . . . . . . . . . . . .
179 309 . . . . . . . LABEL, caution falling equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187 783 . . . . . . . BUS BAR, output rectifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198 148 . . . . . . . KIT, diode ultra fast (includes 2 diodes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2
2
1
1
2
1
189 352 . . . . . . . RESISTOR, capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
025 248 . . . . . . . STAND-OFF, insulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173 632 . . . . . . . THERMISTOR, NTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185 836 . . . . . . . LABEL, warning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193 969 . . . . . . . WINDTUNNEL, lh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194 375 . . . . . . . BRACKET, mtg filter board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185 697 . . . . . . . CIRCUIT CARD ASSY, input filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175 136 . . . . . . . BRACKET, mtg contactor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188 142 . . . . . . . BRACKET, mtg valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198 735 . . . . . . . VALVE, solenoid w/fittings (2255 model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190 586 . . . . . . . VALVE, solenoid w/fittings (3080 model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204 381 . . . . . . . CIRCUIT CARD ASSY, control (2255 model) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203 126 . . . . . . . CIRCUIT CARD ASSY, control (3080 model) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
045 835 . . . . . . . SWITCH, tgl 3pst 60A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187 781 . . . . . . . PANEL, rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186 441 . . . . . . . BUSHING, strain relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179 625 . . . . . . . CABLE, power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175 138 . . . . . . . BOX, louver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190 590 . . . . . . . FILTER, air w/fittings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187 784 . . . . . . . BRACKET, mtg filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174 980 . . . . . . . CAPACITOR, elctlt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190 427 . . . . . . . CIRCUIT CARD ASSY, interconnect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182 108 . . . . . . . CHOKE, common mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194 602 . . . . . . . STABILIZER, output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194 606 . . . . . . . INDUCTOR, input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 677 . . . . . . . CONTACTOR, def prp 40A 4P 24VAC coil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183 261 . . . . . . . XFMR, control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185 731 . . . . . . . WINDTUNNEL, rh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177 547 . . . . . . . BUSHING, snap-in nyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175 199 . . . . . . . XMFR, current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188 446 . . . . . . . CAPACITOR, polyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175 140 . . . . . . . BRACKET, DI/DT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175 482 . . . . . . . COIL, DI/DT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109 056 . . . . . . . CORE, ferrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180 110 . . . . . . . KIT, transistor IGBT module (includes 2 IGBT’s) . . . . . . . . . . . . . . .
179 629 . . . . . . . KIT, diode power module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173 631 . . . . . . . HEAT SINK, power module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193 434 . . . . . . . XFMR, hf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189 354 . . . . . . . HEAT SINK, rectifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175 255 . . . . . . . INSULATOR, rectifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175 132 . . . . . . . BASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173 693 . . . . . . . FOOT, mtg unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176 736 . . . . . . . SCREW, mtg foot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175 084 . . . . . . . MOTOR, fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189 387 . . . . . . . CIRCUIT CARD ASSY, display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189 484 . . . . . . . POTENTIOMETER, w/leads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193 344 . . . . . . . PANEL, front (2255 model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187 780 . . . . . . . PANEL, front (3080 model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
OM-193 410 Pagina 23
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figuur 7-1. Volledige installatie (vervolg)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
54
55
56
57
57
58
59
59
60
61
62
63
64
65
65
66
67
................
. . . . . . S2 . . . . . .
................
................
................
................
................
................
................
................
. . . . . RS1 . . . . .
................
................
................
................
................
................
199 020 . . . . . . . CABLE, work 20ft No.8 w/strain relief & terminal . . . . . . . . . . . . . . .
120 376 . . . . . . . SWITCH, rocker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
940 024-101 . . . KNOB, lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193 346 . . . . . . . NAMEPLATE, MILLER spec (2255 model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194 335 . . . . . . . NAMEPLATE, MILLER spec (3080 model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190 585 . . . . . . . GAUGE, pressure air w/ftg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193 308 . . . . . . . DISCONNECT, quick (2255 model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178 263 . . . . . . . DISCONNECT, quick (3080 model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190 029 . . . . . . . REGULATOR, switch w/ftg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181 853 . . . . . . . INSULATOR, screw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190 602 . . . . . . . SWITCH, reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179 942 . . . . . . . CONSUMABLE STORAGE BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179 943 . . . . . . . DOOR, consumable. storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197 706 . . . . . . . REAR NAMEPLATE (2255 model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197 705 . . . . . . . REAR NAMEPLATE (3080 model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193 653 . . . . . . . CIRCUIT CARD ASSY, snubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201 817 . . . . . . . FLANGE, receptacle (2255 model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-193 410 Pagina 24
Notities
Notities
Geldig vanaf 1 januari 2000
(Installaties waarvan het serienummer begint met “LA” of nieuwer)
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige Miller garanties en is exclusief zonder
andere expliciete of impliciete waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE – Afhankelijk van de onderstaande
bepalingen en voorwaarden garandeert Miller Electric Mfg.
Co., Appleton, Wisconsin, zijn erkende verdeler dat nieuwe
Miller installaties die verkocht zijn na de geldende datum van
deze beperkte garantie geen materiaal- en/of
fabricagefouten hebben. DEZE GARANTIE VERVANGT
UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID.
Binnen de onderstaande garantieperioden zal Miller alle
onderdelen of componenten die niet meer functioneren door
dergelijke fabricage- en materiaalfouten met garantie repareren of vervangen. Miller moet binnen dertig (30) dagen
schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een dergelijke
fout of storing, waarop Miller instructies zal geven over de
garantieclaim-procedure die hierop volgt.
In het geval van een dergelijke storing binnen de garantieperiode zal Miller garantieclaims toestaan op installaties met
garantie die hieronder zijn vermeld. Alle garantieperioden
gelden vanaf de dag dat de installatie geleverd werd aan de
erkende verdeler, of achttien maanden nadat de installatie
naar een internationale distributeur gezonden is.
1.
5 jaar onderdelen – 3 jaar arbeidsloon
* Originele hoofdgelijkrichters
* Ondulatoren (alleen ingangs- en uitgangsspanningsgelijkrichters)
2.
3 jaar — onderdelen en arbeidsloon
* Transformator/gelijkrichter stroombronnen
* Stroombronnen plasmasnijders
* Semi-automatische en automatische draadaanvoereenheden
* Stroomvoorziening ondulatoren
* Intellitig
* Lasaggregaten met aandrijfmotor
(OPMERKING: Motoren vallen onder aparte garantie bij de fabrikant van de motor.)
3.
1 jaar — onderdelen en arbeidsloon
* Draadaanvoersysteem DS-2
* Motoraangedreven pistolen (m.u.v. de Spoolmate
185 & Spoolmate 250)
* Procesbeheersingsapparatuur
* Positionerings- en regelapparatuur
* Automatisch bewegende apparatuur
* RFCS Foot Control
* IPKS stroombronnen
* Waterkoelingssystemen
* HF units
* Weerstandskasten
* Maxstar 140
* Puntlasapparaten
* Elektrische belastingsbanken
* Miller Cyclomatic-apparatuur
* Laskarren/trailers
* Plasmasnijtoortsen (behalve APT, & SAF modellen)
* Inbouwopties
(OPMERKING: Field Options zijn gedekt onder True
Blue voor de resterende garantieperiode van het
produkt waarin ze in geïnstalleerd zijn, of voor een
minimum van één jaar — afhankelijk van welke van
de twee het langste duurt.)
4.
6 maanden — accu’s
5.
90 dagen — onderdelen en arbeidsloon
* MIG-pistolen/Tig-lastoortsen
* Windingen en dekens voor inductieverwarming
* APT-, ZIPCUT- & PLAZCUT-modellen plasmasnijtoortsen
* Afstandsbedieningen
* Toebehoren
* Vervangende onderdelen (niet het werkloon)
* Spoolmate 185 & Spoolmate 250
* Beschermzeil
Miller’s True Blue Beperkte garantie geldt niet voor:
1.
Elektrodepunten, snijmondstukken, schakelaars, borstels, sleepringen, relais of andere onderdelen die niet
meer werken als gevolg van normale slijtage.
2.
Onderdelen geleverd door Miller maar geproduceerd door anderen, zoals motoren of handelsaccessoires. Deze onderdelen vallen onder de
eventuele garanties door de fabrikanten.
3.
Installaties die veranderingen hebben ondergaan door
andere partijen dan Miller, of installaties die onjuist
geïnstalleerd of verkeerd gebruikt zijn volgens industrierichtlijnen, of installaties die geen redelijk en noodzakelijk onderhoud hebben gehad, of installaties die
gebruikt zijn voor andere dan de aangegeven toepassingen voor de installatie.
MILLER PRODUKTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP
EN GEBRUIK DOOR COMMERCIËLE/INDUSTRIËLE
GEBRUIKERS EN PERSONEN DIE OPGELEID ZIJN EN
ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN LASINSTALLATIES.
In het geval van een garantieclaim gedekt door deze
garantie, zullen de exclusieve Miller-oplossingen zijn: (1)
repareren; of (2) vervangen; of, als dit schriftelijk door Miller
is toegestaan in bepaalde gevallen, (3) de redelijke kosten
van repareren of vervangen bij een goedgekeurd Miller
onderhoudsbedrijf; of (4) krediet of betaling van de
aankoopprijs (redelijke waardevermindering op basis van
het eigenlijke gebruik) bij het retourneren van de goederen
op risico en kosten van de klant. Miller’s optie van repareren
of vervangen zal f.o.b. zijn (met inbegrip van vervoerskosten
tot in de boot), naar de fabriek in Appleton, Wisconsin of f.o.b.
naar een door Miller goedgekeurd onderhoudsbedrijf zoals
bepaald is door Miller. Daarom zal er geen compensatie of
terugbetaling voor transportkosten worden toegestaan.
VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, STAAN ER GEEN
ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN OPEN DAN
DEGENE DIE HIER VOORZIEN ZIJN. IN GEEN GEVAL
ZAL MILLER CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE
DAAD, OF ANDERSZINS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE (HIERIN
BEGREPEN GEDERFDE WINST).
MILLER VERWERPT EN SLUIT, M.B.T. ALLE
GEREEDSCHAP DAT DOOR HAAR GELEVERD WORDT,
ELKE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE HIER NIET
VOORZIEN IS, EN ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF
VERKLARING M.B.T. PRESTATIE, EN ELK VERHAAL OP
GROND VAN CONTRACTUELE WANPRESTATIE, UIT
ONRECHTMATIGE DAAD, OF DAT, WARE DEZE
BEPALING NIET OPGENOMEN, IMPLICIET, VAN
RECHTSWEGE, NAAR HANDELSGEWOONTE OF NAAR
AANLEIDING VAN DE CONCRETE OMSTANDIGHEDEN
VAN DE TRANSACTIE ZOU VOORTVLOEIEN UIT GELIJK
WELKE ANDERE RECHTSTHEORIE, HIERIN BEGREPEN
ELKE
GEÏMPLICEERDE
GARANTIE
M.B.T.
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD GEBRUIK, UIT.
Sommige staten in de V.S. staan geen beperkingen toe met
betrekking tot de duur van de garantie, noch uitsluiting van
bijkomende schade, indirecte schade, speciale schade of
gevolgschade, dus bovenstaande beperking kan mogelijk
niet van toepassing zijn voor u. Deze garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen eventueel ook andere
rechten van toepassing zijn; deze kunnen echter per staat
verschillen.
In Canada biedt de wetgeving in enkele provincies bepaalde
extra garanties of oplossingen die afwijken van de bepalingen die hierin zijn opgenomen, en bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing,
voorzover er niet van mag worden afgezien. Deze Beperkte
Garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen
eventueel ook andere rechten zijn; deze kunnen echter per
provincie verschillen.
miller_warr_dut 7/00
Papieren van de eigenaar
S.v.p. volledig invullen en goed bewaren.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Beschikbare middelen
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Service en reparaties
Miller Electric Mfg. Co.
Vervangende onderdelen
Trainingen en opleidingen (scholen, videos,
boeken)
Technische handboeken (onderhoudsinformatie
en onderdelen)
Stroomkringschema’s
Handboeken over lasprocessen
An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
International Headquarters–USA
USA Phone: 920-735-4505 Auto-attended
USA & Canada FAX: 920-735-4134
International FAX: 920-735-4125
European Headquarters –
United Kingdom
Phone: 44 (0) 1204-593493
FAX: 44 (0) 1204-598066
www.MillerWelds.com
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens verscheping,
Neem contact op met de transportafdeling van uw
distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur
voor hulp bij het indienen en afhandelen van schadeclaims.
PRINTED IN USA
 2001 Miller Electric Mfg. Co 1/01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising